KaVo ESTETICA E50. Elämän parhaat asiat ovat yksinkertaisia.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KaVo ESTETICA E50. Elämän parhaat asiat ovat yksinkertaisia."

Transkriptio

1 Eään parhaat asiat ovat yksinkertaisia.

2 Monta äykästä yksityiskohtaa, yksinkertainen päääärä. Intuitiivinen työskentey. Mikä oikeastaan tekee hoitokoneesta seaisen, joka vakuuttaa yksinkertaisuudeaan? Jos hauat optioida ja yksinkertaistaa vastaanotoa tehtävät työt, niin esitä ensiäisenä kysyyksiä! Mitä edeytetään väineitä, jotta niitä voidaan käyttää täysin intuitiivisesti? Miaiseta potiastuoin pitäisi tuntua, jotta potias tuisi yhä uudeeen ieeään vastaanotoesi? Mioin jakakytkin on ergonoisesti oikeaoppinen työväine? Miten haashoitajat voisivat työskenneä tehokkaain ja tukea työtäsi ongeitta? Miaiseta näyttää hygieniakonsepti, jonka avua työntekijät säästävät päivittäin arvokasta aikaa ja joka suojaa saaa kaikkia osapuoia parhaaa ahdoisea tavaa? Vastaukset kysyyksiin öytyvät seuraavita sivuita. Keskity täysin potiaan hoitaiseen. Hoitoyksikkösi tukee sinua tässä huoattavasti. 3

3 KaVo ergonoiaa. Erittäin yksinkertaista. Perustuu puhtaaseen intuitioon: kaikki toiinnot ovat nopeasti ja heposti saatavia. Vapaasti vaittava instruentointi takaa joustavuuden yös tuevaisuudessa. Tarjoae sinue eneän ukavuutta. Asetettu optiaaisesti käsien uottuvie huipputehokkuutta joka otteea. Oet täysin vapaa tekeään ratkaisuja instruentoinnin yhteydessä. Jos hauat uuttaa hoidon painopistettä, voidaan uutoksia tehdä yös jäkikäteen. Sinua on täydeiset varusteet yös tuevaisuutta varten vaiiksi integroidun teknoogian, kuten KaVo SMARTdrive -oottorinohjauksen ansiosta. Voit hautessasi täydentää KaVo ESTETICA E50 -tuotteita endo- ja HF-kirurgiatoiinnoia tai esi. uusia innovatiivisia aitteia, joita ovat. uträäni PiezoLED ja KaVo COMFORTdrive. Voit käyttää hoitoyksikköä aina siinä paikassa, ikä sinusta tuntuu parhaata. Sinua on kaikki äheäsi, riippuatta siitä, työskenteetkö istuen vai seisten, yksin vai haashoitajan kanssa. Tää koskee sekä KaVo ESTETICA E50 -hoitoyksikön T- että S-pöytää. Riippuu ihan oista ietyyksistäsi, kuan ergonoisesti täydeisen ain hauat. KaVo ESTETICA E50:n instruenttiivarsi on saanaikaisesti sekä tyyikäs että erittäin toiinnainen. Se tekee ahdoiseksi aksiaaisen toiintasäteen ja on saaa käsien uottuvia. Äykäs tarjotinvarsi voidaan asentaa pöydän oikeae tai vaseae puoee. Tarjotinta voidaan iikuttaa vaakasuorassa suunnassa. Kääntyvää aia voidaan isäksi säätää pituussuunnassa. Se on heppo ja nopea ripustaa hautue puoee. Tää onipuoinen ja joustava vaikoia tukee jokaista hoitotoienpidettä optiaaisesti. Oikeastaan sevää, uttei itsestäänsevää: tästä aitteista öydät kaikki toiinnot sietä, issä oetatkin niiden oevan. Pitkä perehtyisaika sekä ohjeiden rasittava seaainen hoidon aikana kuuuvat nyt enneisyyteen kiitos intuitiivisen ohjauksen joka toiii suoravaintanäppäiden avua ian oniutkaisia kaksoistoiintoja. Voit aoittaa työt väittöästi. Moderni ohjeisto huoehtii takaaaa siitä, että kaikki sujuu ongeitta. Suoranäppäiet vakiotoiintoihin, yksinkertainen design sekä KaVo-värikaavio hepottavat työskenteyäsi ja säästät aikaasi. Intuitiivisen ohjauspaneein ansiosta on KaVo ESTETICA E50:n käyttö nopeaa ja yksinkertaista. Sinun täytyy vain ottaa instruentti käteesi, niin saat kerraa kaikki siihen iittyvät tärkeät tiedot näkyvie. Voitko toivoa vieä enepää? MEMOdent etsii jokaiseen instruenttiin iittyvät taennukset toistuvaa käyttöä varten nopeasti ja uotettavasti (ahdoista saada 3 eri ohjeatasoa jopa 6:e eri käyttäjäe). 90 c Myös hoitoyksikön instruenttipöytä voidaan asettaa paikkaan, ikä sinusta tuntuu parhaata. Ostaessasi vaitse tuote viideä tai kuudea instruentia ja vaitse toivoasi kokoonpano tai varusta se yöhein kuudennea instruentia. Intuitiivinen hoitoyksikkö huippuoinaisuuksia ja uita etuja: Intuitiivista, tehokasta työskenteyä oogisen ja yksinkertaisen ohjauksen ansiosta Ohjaus suoravaintanäppäinten avua Moduaarinen, aajennettava ja koottava Takaa rennon työasennon, kaikki toiinnot ovat koko ajan käden uottuvia c Intuitiivisesti käytettävä haasääkärin hoitoyksikkö. Ergonoisesti ihanteeinen pöydän korkeus on vain 45 c. Instruenttietkujen uosvetopituus on jopa 90 c, ikä takaa pajon vapaata tiaa hoidon yhteydessä. Saantekevää työskenteetkö yksin vai hoitajan kanssa, haasääkärin hoitoyksikkö, työtaso ja hoitajan yksikkö voidaan optiaaisesti.

4 Potiaasi vain istuutuu rentouttavaan tuoiin. Tukoon vao. Tää uuttaa työskenteysi pareaksi. Aseta potias hänee sopivaan asentoon. Työkenttäsi on parhaassa ahdoisessa asennossa. Luonnoinen, innovatiivinen ja ukava viiden tähden vao vastaanotoesi Aseta potias ja hänen pää seaiseen asentoon, että työasentosi on paras ahdoinen indikaatiosta ja potiaan yksiöisistä vaatiuksista riippuen. Säädä sitä varten kaksiniveinen päätuki tarpeiden ukaan. Käännettävä ukautuva tyyny tukee niskaa ja sopii erityisesti apsipotiaiden hoitoon. Hoitovao, joka uuttaa näkeyksesi: KaVoLUX 540 LED antaa sinue uksin kirkkaudea vakoista ja hyväaatuista vaoa, joka uodostuu apun ainutaatuisesta optisesta järjesteästä ja nejästä erivärisestä LEDistä. Hoito on erittäin ukavaa tasaisessa, varjottoassa vaokentässä. Ainutaatuinen värintoistoindeksi ahdoistaa isäksi tarkan hapaan ja yhdisteäuovin värin vertaiun suoraan hoitoyksikössä. KaVoLUX 540 LEDin värivaon voi säätää yksiöisesti, ja innovatiivinen COMPOsave-tia suodattaa vaon sinisyyden ja hidastaa siten vaokovetteisen täyteateriaain kovettuista.ja vaokovetettavia ateriaaeja voi käsiteä kiireettä. KaVoLUX 540 LEDin voi säätää joustavasti sen ukittavan 3D -niveen avua. Käyttö on ukavaa ja hygieenistä ian kosketusta. Kun potiaan asento potiastuoissa on ieyttävä, niin hän iikkuu huoattavasti väheän. Näin pystyt työskenteeään huoattavasti tehokkaain ja voit keskittyä täysin hoitotoienpiteeseen. Peheät ja ergonoinen istuinausta sekä ristiseäntuki huoehtivat siitä, että potiaan asento on paras ahdoinen. Lisäksi voit nostaa istuinpenkkiä anuaaisesti esierkiksi apsipotiaiden kohdaa. Hygieenistä: irrotettavat kahvat ja tasaiset pinnat voi desinfioida nopeasti ja perusteeisesti. Käyttö ian kosketusta huoehtii ristikontainaatioiden iniaaisesta riskistä ja potiaittesi aksiaaisesta turvaisuudesta. Tuoin korkeutta voidaan säätää sopivaksi potiaan koon ukaan: Potiastuoi ja -vaaisin huippuoinaisuuksia ja uita etuja: Yksinkertaista ukavuutta: yhdeä kädeä ohjattava kaksiniveinen päätuki käännettävää päätyynyä ja erittäin ieyttävää kauatuea. KaVoLUX 540 LED: korkeaaatuinen uonnoinen vao sekä ukava käyttö ian kosketusta Potiastuoia voidaan säätää optiaaisesti, aian asennon (395 ) ja yiän asennon (780 ) väiä. Jokaisee potiaae öytyy joustava ja optiaainen asento Mieyttävät peheät tyynyt, ergonoisesti uotoitu istuinausta sekä integroitu ristiseäntuki. Päätuki käännettävää ukautuvaa tyynyä ieyttävää akuuasentoa varten Korkein asento sopii seisaaaan työskenteyyn red dot design award: KaVoLUX 540 LED täydeisestä oppuun asti harkittua uotoiua. Se ahdoistaa ihanteeiset oosuhteet uusian LED-teknoogiansa ansiosta, joka takaa täydeisen vaon ja vastaa korkeipia vaatiuksia. red dot edustaa innovatiivisia tuoteratkaisuja ja korkeaa aatua. 6 7 Kohokohta yös turvaisuuden ja hygienian kannata: kahvat voi irrottaa ja puhdistaa äpödesinfektorissa ja pinnat ovat yhtenäisiä ja tasaisia.

5 Vastaanotostasi tuee entistä tehokkaapi. Näiden väineiden ansiosta tuee hoitajan työstä huipputehokasta. Hoitajana eentin kääntöaue on harkittu tarkasti,se on joka hetki hoitajan uottuvia. Hoitaja voi asettaa sen hauaaansa paikkaan tarpeen ukaan. Optionaainen korkeussäätö tukee häntä ihanteeisesti hoito voidaan tehdä jopa seisten. Erittäin ieyttävä päästä jakoihin seisoa- ja istua-asennossa. Suoravaintanäppäiet takaavat nopean perehtyisen tuotteen toiintaan ja ripeästi sujuvan hoidon. Avain tehokkuuteen ovat yksikön suoravaintanäppäiet. Yhdeä painahduksea saadaan kaikki tärkeät toiinnot näkyvie: juoaasin täyttöaite, ataan huuhteu, intensiividesifiointi, HYDROcean, vaon voiakkuus tai vao ja ajastin. Ei yhtään turhaa näppäintä. Vieä eneän joustavuutta E50hoitoyksikköön O/V. Jotta hoito vasenkätisee, yksin työskenteeväe ääkärie tai hänen avustajaeen on vieä ukavapaa, tarjoae ESTETICA E50 -yksiköe oikeae/vaseae kääntyvän hoitoyksikön. Sen -nivevarsijärjesteä takaa suuren iikkuistian. Saanaikaisesti tiaa on riittävästi yös jakakytkiee ja hoitajan tuoie. Jotta eriaiset työntekijät voivat työskenneä ergonoisesti parhaiassa asennossa, hoitoyksikön portaaton korkeudensäätö on saatavia vainnaisena 135 :n korkeudea. Nyt on kysyys sinun seästäsi. Ergooista ja hygieenista työskenteyä. Sinue haasääkärinä on erityisen tärkeää, että asentosi on ergonoisesti hyvä ja ukavan tuntuinen. Mikään ei vaikuta asentoosi niin pajon kuin päivittäin käytössäsi oeva työtuoi. KaVo on tarjonnut jo kauan huippuergonoisia ja -ieyttäviä tuotteita. Uutuustuotteee KaVo PHYSIO Evo on suunnitetu tarkasti vastaaaan haasääkärien ja haashoitajien tarpeita ja työnkukua. Voit ohjata kaikkia tuoiin, instruentteihin ja utiediaan iittyviä toiintoja yksinkertaisesti jakakytkien avua. Jaan ergonoisen oikeae ja vaseae suuntautuvan iikkeen ansiosta eivät reisiihakset oe jatkuvan rasituksen aaisena, inkä ansiosta ihasjännitettä ei synny. Koska ohjaus tapahtuu jaan avua, yös ristikontainaation vaara vähenee huoattavasti. KaVo PHYSIO Evo ja jakakytkin huippuoinaisuudet ja uut edut: Hoitajan hoitoyksikkö huippuoinaisuuksia ja uita etuja: Täydeistä ergonoiaa ja parasta istuaukavuutta tarjoaa sinue KaVo PHYSIO Evo Hoitajan hoitoyksikköä on heppo käyttää suoravaintanäppäinten avua. KaVo PHYSIO Evo odernia uotoiua ja kauniita värejä Tuoien, instruenttien ja utiediaan iittyvien toiintojen käyttö tapahtuu yksinkertaisesti ja rennosti jakakytkien avua Hoitaja pystyy työskenteeään ergonoisesti terveeisessä työasennossa, käännettävän ja korkeussäädettävän hoitajan hoitoyksikössä. Jaka ei rasitu oikeae/vaseae suuntautuvan iikkeen ansiosta Parhainta joustavuutta oikeae/vaseae käännettävän hoitoyksikön avua. Langaton jakakytkin on hygieenisepi Tarkka kierrosuvunohjaus onnistuu heposti MEMOdentin avua Suoravaintanäppäinten ja seväpiirteisten toiintojen ansiosta on hoitajan yksikkö erittäin tehokas. Täydeistä ergonoiaa ja ukavuutta: KaVo PHYSIO Evo takaa terveään stua-asennon uonnoisea tavaa. 8 9 MEMOdent tarjoaa eneän aikaa ja turvaisuutta. MEMOdent-toiinto ahdoistaa angattoan jakakytkienn tärkeiden paraetrien kuten kierrosuvun, jäähdytyksen tai kyävaon voiakkuuden taentaisen jokaista instruenttia varten. Varovainen, yhyt kosketus jaaa riittää ja voit hakea toistuvia toiintoja nopeasti ja uotettavasti. KaVon ähetinteknoogia takaa sinue täyden vapauden. Langaton jakakäynnistin työskenteee täysin häiriöittä, varasti ja uotettavasti: Korkeatehoinen akku ataa energiaa noin kahdeksi kuukaudeksi eteenpäin erittäin yhyeä atausajaa. Ian johtoa tai johdon kanssa: Voit itse vaita angattoan jakakytkien paikan. Johdoton ai antaa tähän täydet vapaudet ja tarjoaa pareat hygieniaoosuhteet.

6 Täydeistä hygieniaa ian koproisseja. Aikaa säästävää ja heppoa. Turvaisuus ensisijaa. Kaikkien kannata katsottuna. Ukoapäin katsottuna todea siistiä... Varista toiivuus HYDROceanin avua. Siä KaVo ESTETICA E50:n puhdistus on erittäin yksinkertaista. Desinfioiista varten voidaan tärkeät osat kuten siikoniatto, instruenttien pidike, kääntyvä doriovarsi sekä suun huuhteuaas irrottaa heposti. Kaikki pinnat on heppo puhdistaa, saoin kuin kaikki kontainoidut osat aerosoiaueea. Jotta ikaa ei pääsisi hoitoyksikön sisäpuoee, on koteon aa- ja yäosat tehty täysin upinaisiksi. Tukkeutuneet suodattiet ja iujärjesjesteän häiriöt pystytään estäään. Aoita anuaaisesti aagaaninpoisto-, iu- ja vieärijärjesteien hydroekaaninen puhdistusohjea hoitoyksikön sisä- ja ukopuoea. Puhdas ja kirkas vesi ohentaan verta ja eritteitä uotettavasti, jotta ne eivät voi kertyä iujärjesteään tai vieäriin ja juuttua sinne. Näin säästät aikaa ja kustannuksia, jotka voivat syntyä käytettäess aagaanin erottaiseen tai siiviöintiin. tarkoitettuja aitteita. Suoja johtoja vedetä, jossa esiintyy bakteereja....sisätäpäin katsottuna täydeistä hygieniaa. Heposti puhdistettava iusuodatinjärjesteä säästää isäksi työntekijöidesi aikaa hygieniaan iittyvien töiden yhteydessä. Iusuodattien vaihto on heppoa ja yksinkertaista. DVGW on asettanut hygieniae korkeiat ahdoiset vaatiukset, joista KaVo pitää tiukasti kiinni. KaVo ESTETICA E50:n vesiyksikkö täyttää DVGW:n asettaat norit ja estää ahdoisen kontainoituisen rakennuksen uiden vesijohtojen kanssa. Bakteerien jatkuva poisto OXYGENAL 6 -aineen avua takaa evien ja itujen jatkuvan vähentyisen. Intensiivinen desinfiontiohjea vahveaa OXYGENAL-seoksea kestää vain noin 45 inuuttia. Se suojaa potiaitasi ikro-organiseita, jotka eviävät usein aikoina, jooin vastaanottosi ei oe käytössä. Intensiivistä desinfiointohjeaa on hyvä käyttää yös esierkiksi riskipotiaiden hoidon jäkeen. Heppoa ja aikaa säästävää: DEKASEPTOL Ge. KaVo DEKASEPTOL Ge on sekoitettu käyttövaiiksi, joten sitä voi käyttää suoraan. Näin säästät kaiita inuutteja. DEKASEPTOL Ge kosteuttaa iuetkut ja -järjesteät täysin ja tarttuu kriittisiin kohtiin sen sijasta, että se huuhtoutuisi vain niiden ävitse. Minioi riskit tautien ja bakteerien eviäisen ehkäisyyn erikoistuneen RKIinstituutin aatian huuhteuohjean avua. Täytä ajankohtaiset RKI-norien asettaat vaatiukset. KaVo ESTETICA E50 huoehtii standardinukaisesta instruenttien autoaattisesta huuhteusta ennen työn akua ja jokaisen potiaan jäkeen. Lisäksi takaisiniunesto suojaa kaikkia osapuoia. Hygieniasta on heppo pitää kiinni: kaikki pinnat ovat säröttöiä ja sen vuoksi heppo puhdistaa. KaVon instruenteissa ja oottoreissa on autoaattinen takaisiniunesto, joka suojaa vedensyöttöjärjesteää uotettavasti. Näin pystytään estäään kontainoituneen sprayveden pääsy hoitoyksikköön. Tiiisi ja potiaasi voivat tuntea oonsa turvaiseksi. Kädensijat, siikoniatot, suun huuhteuaas, instruenttiteineet ja kääntyvät doriovarret on heppo irrottaa ja desinifioida. Iusuodattiet on turvaista ja heppoa vaihtaa hygieniakädensijojen ansiosta. Yksinkertaista ja turvaista hygieniaa Huippuoinaisuuksia ja uita etuja: Autoatisoitu ja standartisoitu hygienia. Aikaa säästävä ja yksinkertainen puhdistus irrotettavien ja heposti puhdistettavien aiteosien ansiosta. Vastaa korkeipia standardivaatiuksia RKI-direktiivien ukaisesti. Takaisiniunesto tuo isäturvaisuutta. Koteon upinaiset yä- ja aaosat parantavat hygieniaa entisestään. 11

7 Yksinkertaisesti fiksupi. Jo tänään huoisen ahdoisuudet. Hoitojärjesteä, jonkatoiintaan voi uottaa yös tuevaisuudessa! Voie uvata sinue, että järjesteääsi pystytään uuttaaan sopivaksi aina sen ukaan, itkä ovat hoitosi painopisteitä. Mitä tapahtuu, jos otetaan käyttöön uusia hoitoeneteiä? Mitä tekniikkaa pitää oa jo tänään asennettuna? Miten eriaiset utiediatoiinnot voivat tukea työtäsi? Mitkä oottorit sopivat vieä tuevaisuudessa instruenttiesi kanssa yhteen? Mitä iitäntöjä voidaan aajentaa vieä yöheinkin? Vaittaessa hoitoyksikköä pitäisi varistaa yös sen toiinta tuevaisuudessa. Siksi KaVo ESTETICA E50 on hyvä vainta. Kaikkiin näihin kysyyksiin saat vastaukset seuraavita sivuita. 1 13

8 Oe avoin uutuuksie. Tuevaisuus on jo käsissäsi. KaVon tarjoaat edut tuovat varuutta tuevaisuuteesi. KaVo INTRA LUX KL 703 LED kevyttä tukevuutta. COMFORTdrivessa yhdistyy voia, nopeus ja heppous. Tiedätkö jo tänään, ihin hoitotoienpiteisiin keskityt huoenna? Sinun ei tarvitse päättää sitä nyt. Siä vain KaVo-hoitoyksikön voit varustaa viideä tai kuudea instruentia. Voit vaita ne täysin vapaasti. Uudenaisen huotovapaan, hiiiharjattoan ikrooottorin KaVo INTRA LUX KL 703 LED kanssa koet huipputehon täydeisyydessään. Se on SMARTdrive-optioitu, ja sen kierrosukuaue on kierr./in. Laite on kootaan 30 % kevyepi ja 5 % pienepi, jooin se sopii täydeisesti käteen. Sen ihanteeinen painojakaua huoehtii optiaaisesta tasapanosta. Se tarjoaa eneän tehoa jokaisessa hoitotianteessa, käsittey on tarkepaa ja väsyysoireet vähenevät. Huoehdit yksinkertaisesti hygieniasta, koska INTRA LUX KL 703 LED -oottorin voi sterioida, ja siihen sisätyy pitkäikäinen LED -vao. Jatkuvasti täydeiset suoritusarvot täydeisten hoitotuosten kanssa. COMFORTdrive tuo KaVo -instruentit uuteen aikakauteen. Tää oottori yhdistää turbiinin ja nopeuttavan kuakappaeen edut. Pyöriisnopeus jopa kierr./in ian väitystä. COMFORTdrive on erittäin kevyt. 40 %:a väheän painoa, ikä tekee työstäsi huoattavasti kevyepää. Instruentin painopiste on tasapainotettu optiaaisesti. Käsiä ja soria kuoritetaan väheän, inkä ansiosta työn tarkkuus paranee. SMARTdrive vie sinut voiaa ja tunteea tuevaisuuteen. Tarkkaa, tehokasta ja aikaa säästävää työskenteyä uusi oottoriohjaus SMARTdrive työskenteee täydeä tehoa. Erityisen tärinätön käynnistys jo ataia kierrosukuaueia 100 kierr/in. Suurean kierrosukuaueen ansiosta voidaan kaikkia käsi- ja kuakappaeita käyttää onipuoisiin, jooin niiden käyttöaue aajenee. Vääntöoentti Nc 4 Motorkenninie Moottorin oinaiskäyrä 0 Hyödynnä vääntöä sekä tärinävapaata käynnistystä: KaVo SMARTdrive aajennetua kierrosukuaueea kierr./in. Oe avoin tunnetun ja arvostetun USBiitäntästandardin suhteen. USB-porteista voit iittää uusia oheisaitteita KaVo ESTETICA E50:een heposti ja yksinkertaisesti. Se on erityisen heppoa, koska USB-iitännöissä ei tarvitse tehdä itään asetuksia. Hoitokoneesi tunnistaa itsestään uudet aitteet ja ohjeat. Yksiöiset varusteet huippuoinaisuuksia ja uita etuja: KaVo INTRA LUX KL 703 LED: vieä pienepi, vieä kevyepi ja ihanteeinen painojakaua. Itegroitu SMARTdrive tarkkaan työskenteyyn ataaa kierrosukuaueea Hoida potiaitasi aikaa säästäen ja tehokkaasti utraääni-piezoledin avua. Parannettu ikrooottori INTRA LUX KL 703 LED aajennetua kierrosukuaueea in-1 Uuden PiezoLED-utraäänen avua puhdistat potiaasi hapaat huipputarkasti ja tehokkaasti. KaVo CARE -teknoogia ahdoistaa ainutaatuisen haronisen tehonsyötön ja optiaaiset instruentin iikkeet. Hapaat ja ikenet pysyvät koskeattoina tarkan työn ansiosta erityisesti herkiä fiigraanisia aueia. PiezoLED tehokasta ja aikaa säästävää hoitoa varten COMFORTdrive uusinta instruenttiteknoogiaa entistä rennopaan ja tehokkaapaan työskenteyyn Tevaisuuden standardisoitu iitäntä ukoisten aitteiden heppoon iittäiseen Kehääinen LED-vao tarjoaa optiaaisen näkökentän. Lisäksi kevyt ja ergonoinen uotoiu takaa ihanteeiset hoito-oosuhteet potiaaesi. Suuri vaikoia äykkäitä isävarusteita, jotka voidaan iittää yös jäkikäteen 4 Kierrosuku [1,00/in] Moottorin oinaiskäyrä SMARTdrive Moottorin oinaiskäyrä vakio PiezoLED utraääni: innovatiivista KaVo Care -teknoogiaa äykkäää feedbackkontroia, vastaa potiaan hoidoe asetettuja korkeipia standardeja. KaVo COMFORTdrive on kevyt ja tehokas. Moottorin ääni on erittäin ieyttävä

9 Katso uottavaisesti tuevaisuuteen. Oet vaistautunut siihen. Yksinkertaisesti hoat hanskassa. Tue digitaaiseen aaiaan! Sijoita oaan tuevaisuuteesi. Huototoiinnot säästävät aikaa ja rahaa nyt ja tuevaisuudessa. ERGOco ight nopea ja ieyttävä käyttää. Integroidun KaVo MEDIAgatewayn avua voit suorittaa ohjeistojen päivitykset, huototarkastukset ja aajennustoienpiteet nopeasti, tehokkaasti ja eduisesti. Yhdistä vastaanottosi tietokone, hoitoyksikkö ja uut ediaähteet hepoa tavaa toisiinsa. Näin saat esierkiksi tää hetkeä hoidettavan potiaasi viieiset tutkiustuokset suoraan 17 :n KaVo ESTETICA E50 -näytöe sekä siihen iittyvät röntgen-, ikroskooppi ja kaera- tai PC-kuvat. Väittöästi ja ian, että hoitajasi täytyisi ähteä huoneesta. ERGOco ight on heppo ratkaisu. KaVo ESTETICA E50 on uotoitu siten, että se tukee sinua ergonoisesti ihanteeisea tavaa ja huoehtii työsi sujuisesta tehokkaasti. Laadukkaiden edeeen kehitettyjen koponenttien kuten esi. kokonaan uuden eektroniikan ansiosta edustaa sarja erittäin korkeaaatuista innovaatiovoiaa, funktionaisuutta sekä tyyikästä uotoiua. Näin oet varustautunut itä parhaiten tuevaisuutta varten. Sijoita kassiseen oderniin. Hoitojärjesteäsi täytyy ieyttää sinua, henkiökuntaasi ja potiaitasi yös vuosien päästä ja vastata aina korkeipia vaatiuksia. Moderni uotoiu ja kiehtovat uudet värit näyttävät sinue nyt tietä tuevaisuuteen. Investointisi on hyvin suojattu. KaVo ESTETICA E50 -hoitoyksikkö voidaan varustaa AdViCinicohjeaa keskeistä haintaa varten paveien kautta. Säästä kaista aikaa virhetianteessa ja nauti ennataehkäisevän huoon eduista. Mutiediajärjesteäsi on jo käyttövais. ERGOco ight Mutiedia huippuoinaisuuksia ja uita etuja: Kaeraa otettuja kuvia voi katsoa yös ian tietokonetta Saanaikaisesti voidaan näyttää nejä kuvaa PC-, ikroskooppi- ja röntgenkuvat näkyvät hoitoyksikön näytöä Hygieeninen käyttö jakakytkien ansiosta Voidaksesi käyttää ERGOco ight -järjesteää et tarvitse PC-yhteyttä eikä sinun tarvitse vedättää johtoja. Toiintoja voidaan ohjata sekä jakakytkien että KaVo ESTETICA E50 -hoitoyksikön avua. Vaoisapi ja tarkepi tarkkoihin intraoraaisiin kuviin. Intraoraaikaera ERGOca on ergonoinen ja täydeinen kädessä ja aitteesi LUXia huoehtivat ahtavista kuvatuoksista. Näet eneän ja havaitset parein uusi intraoraaikaera ERGOca. Sevitä potiaae hoito vakuuttavien kuvien avua tai taenna oat hoitoenestyksesi. Ohjaus iukusäätiiä on yättävän yksinkertaista. Korkea syvyystarkkuus ja ainutaatuinen väripaetti on vaikuttavaa, kiitos siitä kuuuu odernie CMOS-ikropiiritekniikae. Kuin itsestään sujuvaa vastaanoton arkkinointia. Unohda odotusajat ja tiedota potiaitasi vastaanottosi paveuista

10 Heppo vainta: parasta ahdoista aatua. Mitä kuuuu hoitokoneeseen, johon voit uottaa 100 %:n varuudea? Mitä ittapuita vaistajan tuisi käyttää aadun suhteen, jotta sinusta tuisi täysin tyytyväinen? Mitkä ovat tarpeeiset oinaisuudet, joiden avua voitaisiin varistaa, että oet tehnyt oikean ratkaisun? Onko ahdoista täyttää ankarat ypäristöe asetetut vaatiukset kaikista hygieniaa koskevista ääräyksistä huoiatta? Miainen uotoiu puhutteee potiasta parhaiten, jotta potias tuntisi oonsa aina turvaiseksi? Kaikkiin näihin kysyyksiin saat vastaukset seuraavita sivuita Sujuvaa työskenteyä ian häiriötekijöitä, päivästä päivään, toiii yös vuosien päästä kuten aivan uusi aite juuri tästä KaVon tuotteen ovat tunnettuja.

11 Yksinkertaisesti täydeistä. KaVo -aatu jokaisessa yksityiskohdassa. KaVo edustaa käytännössä testattua erinoaista korkeaa aatua. Kokonaiskonsepti KaVo ESTETICA E50 on kannattava sijoitus sinue. Asetae erittäin korkeat vaatiukset kaikkiin KaVon tuotteisiin. vaatiukset. Jotta onnistue tässä, vaistae tuotteee aina täydeiseä tarkkuudea ja varuudea. Tutut, korkeaaatuiset ateriaait ja koponentit, jotka ovat jo näyttäneet etunsa käytössä, huoehtivat isäksi KaVo ESTETICA E50 -hoitoyksikkösi uotettavuudesta. Tään isäksi testaae jokaisen hoitoyksikön yksittäin ja suoritae kattavat 100 % testit. Näin päätöksesi KaVo ESTETICA E50 -hoitoyksiköstä on varan pääe. Tään hoitokoneen pohjana on KaVon onivuotinen kokeus sekä aadukkaat koponentit, joita on testattu käytännössä tuhansia kertoja. Työe perustuu onivuotiseen kokeukseen ja jatkuvaan tuotekehitteyyn. Näin KaVo ESTETICA E50 pystyy vastaaaan yös tuevaisuuden vaatiuksiin. Sinun kannatasi erittäin järkevä sijoitus. KaVo-aatu Huippuoinaisuuksia ja uita etuja: Kestävä rakenne, korkeaaatuinen ateriaai Työstetty tarkasti korkeipien aatustandardien ukaisesti Huippuuokan toiintavaruus varistettu aajojen usein toistettujen testien avua Ihanteeinen hinta-/suoritussuhde Suojaa ypäristöä jo vastaanotoasi. Esierkiksi DEKASEPTOL geei: ekoogisesti haritonta ja OECD.n direktiivien ukaisesti bioogisesti hajoavaa. Ei sisää adehydiä, fenoeja ja kooria. Ypäristönsuojeu akaa jo oasta ypäristöstä ja yös ihisiä on suojetava haitaisita vaikutuksita. KaVo vakuuttaa, että työntekijäsi on yös tässä suojattu parhaiten. Tuotteee vaistetaan Saksassa ja ne täyttävät tarkat saksaaiset ypäristöääräykset. Laitteiae on isäksi erityisen pitkä einkaari ja RoHS-direktiivin ukainen eektroniikan hävitys, joka estää yös yöhein vaaraisten aineiden vapautuisen. Ajaton uotoiu, käytännössä testatut koponentit ja odernit toiinnot takaavat KaVo ESTETICA E50 -tuotteiden ehdottoan uotettavuuden. Vaihtoehtoisesti saatavia yös käännettävän hoitoyksikön O/V kanssa Yhteen asiaan voit uottaa: tarkastettua aatua aaianaajuisesti katsottuna korkeipien standardien ukaan.

12 Voit vaita itse: Värin ja isävarusteet vastaanottotioihisi. Hyödynnä ahdoisuudet: Luo oa yksiöinen työyksikkösi. Värit, jotka äärävät suunnan. Miten ikinä sisustatkaan vastaanottosi, KaVo ESTETICA E50 -hoitoyksikön saat sopivan värisenä. Yhdistä aitteiden värit oien yksiöisten toiveittesi ukaan tai tee hoitoyksiköstäsi arvokkaan näköinen vaitseaa kroi-ait sukaanruskeana tai yönsinisenä. Metaivärit yönsininen/ etai sininen/etai hopeanharaa/ etai hopea/etai sappanja/ etai arja/etai purppuranpunainen/etai sukaanruskea/ etai oenanvihreä kaisanvihreä hapaan- vakoinen kroi/ sukaanruskea kroi/ yönsininen erensininen nro 64 inttu nro 38 kaisanvihreä nro 61 rubiininpunainen nro 63 arja nro 60 purppuranpunainen nro 5 antrasiitti nro 46 heenharaa nro 45 Sekänoja Progress Päätuki -niveinen painonäppäieä Käsinoja Oikeapuoi Vasenpuoi. oottori KL 701. oottori KL 703 LED SMARTdrive Integroitu vääntöoentinohjaus (Endo) COMFORTdrive PiezoLED utraääni Monitoiinäyttö MEMOdent Pieni röntgenkuvien katseuaite Panoraa-röntgenkuvien katseuaite1 (vaaisien kiinnitystankoon) Tarjottie pidike US-taso Tarjottien pidike yhdee tarjottiee Tarjottien pidike kahdee tarjottiee Spray-äitys instruenteie Fysiooginen keittosuoaiuos Takaisiniun pysäytin instruenteie HF-sähkökirurgia USB-iitäntä ERGOca UU TT A! kuninkaansininen nro 43. Turbiinietku oranssi nro 59 UU TT A! yönsininen nro 39 Potiastuoi Standardi Nostettava istuin Peheä tyyny 1. oottori KL oottori KL 703 LED Koitoiiruisku Monitoiiruisku Toppausvärit usta nro 33 S Haasääkärin hoitoyksikkö 1. Turbiinietku KaVo-uotivärit. Yksivärinen pinta oranssi roosa/etai TM sukaanruskea nro 6 Eeganteissa kroi-aeissa on reunat kroia, yös tuoien aaosat on aaattu uusia uotiväreiä. vakiovarustus (voi uuttua aavaihtoehdon ukaan) 1 Ei utiedian kanssa Vain vesiyksikön DVGW ja vesipuon DVGW kanssa 3 TM S Laiterunko Posiininen suun huuhteuaas Lasinen suun huuhteuaas VACUstopp Jatkuva steriointi Intensiivinen desifiointi HYDROcean Läinvesiboieri MEDIAgateway Langaton jakakytkin Syöttöyksikkö Vesiyksikkö DVGW Vesiyksikkö Kopakt Vesipuo DVGW Aipaineensäädin Lisäaitteiden iitäntä Jätteiden hävittäisjärjesteä Ukoinen iu DÜRR aagaain erotin DÜRR erotinautoaatiikka Kiinteiden kappaeiden keräysaite Muuta KaVo PHYSIO Evo KaVoLUX 540 LED Potiasvaaisin EDI Lapun kiinnitysputki Potiasboksi ERGOco ight DEKASEPTOL Ge -perussarja Hygieniapaketti Hoitajan yksikkö Cofort-käyttöpaneeia Sprayn iu Syjeniuri Toinen syjeniuri Koitoiiruisku Monitoiiruisku Vaokovettaja Sateec MiniLED Tason pidike austan kiinnitystä varten Tason pidike DIAGNOdenttiä varten Käännettävä hoitajan hoitoyksikkö Käännettävä ja korkeusuunnassa säädettävä Hoitajan hoitoyksikkö Oikeae/vaseae käännettävä hoitajan hoitoyksikkö Oikeae/vaseae käännettävä ja korkeussäädettävä hoitoyksikkö Iuetkun ohjaus Teine Vainnainen varuste on vaittava Ei saatavia

13 Mat.-Nr /14 fi Oikeudet teknisiin uutoksiin pidätetään. Mahdoiset pienet väripoikkeaat johtuvat painoteknisistä syistä. Copyright KaVo Denta GbH. KaVo Denta GbH D Biberach/Riß Teefon Fa

KaVo ESTETICA E50. Elämän parhaat asiat ovat yksinkertaisia.

KaVo ESTETICA E50. Elämän parhaat asiat ovat yksinkertaisia. Elämän parhaat asiat ovat yksinkertaisia. 1 9 0 9 2 0 0 9 Tee elämästäsi helpompaa. Valinta on sinun. Yksinkertaisesti enemmän tulevaisuutta, enemmän mukavuutta, enemmän luotettavuutta. Periaatteessa yksinkertainen.

Lisätiedot

Ainutlaatuiset maalämpöpumput

Ainutlaatuiset maalämpöpumput ALPHA-INNOTEC Ainutaatuiset maaämpöpumput Yksi tuote monia etuja Yksinkertaista ja kätevää. Yksi aite kaikkeen Lämmitys ja ämmin käyttövesi samassa yksikössä. Lämpöpumppu tarjoaa mukavaa ämmitystä ja ämmintä

Lisätiedot

δ 0 [m] pistevoimasta 1 kn aiheutuva suurin kokonaistaipuma δ 1 [m] pistevoimasta 1 kn aiheutuva suurin paikallinen taipuma ζ [-] vaimennussuhde

δ 0 [m] pistevoimasta 1 kn aiheutuva suurin kokonaistaipuma δ 1 [m] pistevoimasta 1 kn aiheutuva suurin paikallinen taipuma ζ [-] vaimennussuhde SYMBOLILUETTELO a [/s ] ihisen käveystä aiheutuva askettu kiihtyvyys x [] huoneen suurin eveys- tai pituus [] attian eveys eff [] attian värähteevän osan tehoinen eveys e=,78 [-] Neperin uku s [] attiapakkien

Lisätiedot

Tuoteuutuudet. Leikkaintyökalujen valmistus I / 2015. E 5240 Rullahäkki. Lisäykset nauhanohjaukseen

Tuoteuutuudet. Leikkaintyökalujen valmistus I / 2015. E 5240 Rullahäkki. Lisäykset nauhanohjaukseen Tuoteuutuudet Leikkaintyökaujen vamistus I / 2015 CD-Kataogi 5.8.4.0 Verkkokauppa Uudea tuoteisäykseä vastaamme asiakkaidemme toiveisiin ja aoitteisiin. Vakio-osien vamistajana tarjoamme täten vieä isomman

Lisätiedot

S205 Lineaarinen hammashihnaservokäyttö (0,9 op)

S205 Lineaarinen hammashihnaservokäyttö (0,9 op) LTY / Säkötekniikan osasto Säätö- ja digitaaitekniikan aboratorio BL40A0600 Säätötekniikan ja signaainkäsitteyn työkurssi S05 Lineaarinen aasinaservokäyttö (09 op) Työoje OHDANTO Työssä käsiteään etusivun

Lisätiedot

Magneettiset materiaalit ja magneettikentän energia

Magneettiset materiaalit ja magneettikentän energia agneettiset ateriaait ja agneettikentän energia ateriaait jaetaan agneettisten oinaisuuksiensa ukaan koeen uokkaan: diaagneettiset, paraagneettiset ja ferroagneettiset aineet. ateria koostuu atoeista,

Lisätiedot

KaVo Primus Käyttövarmuutta, joka innostaa.

KaVo Primus Käyttövarmuutta, joka innostaa. Käyttövarmuutta, joka innostaa. Jymymenestys KaVo Primus 1058. Luotettavuutta useammalle sukupolvelle. Tiedät mitä tahdot. Oikeanlaisen hoitokonseptin. Käytännössä todettua luotettavuutta. Vuosien kokemuksella.

Lisätiedot

Aurinkokeräin vakuumiputkella

Aurinkokeräin vakuumiputkella Aurinkokeräin vakuumiputkea VTK 570 Auringonämpöä keräten saa auringosta Vaiant uonnoinen vainta Vaiant on saavuttanut aurinkoäityksen teknoogian osata hyvän aseman: yritykseä on yi 130 vuoden kokemus

Lisätiedot

KaVo MASTERmatic -sarja. Uusi KaVo MASTERmatic -sarja. Elä. vaatimuksiesi mukaisesti

KaVo MASTERmatic -sarja. Uusi KaVo MASTERmatic -sarja. Elä. vaatimuksiesi mukaisesti -sarja Uusi -sarja. Elä vaatimuksiesi mukaisesti -sarja -sarja. Koe vaatimuksiesi täyttyvän. Parhaat lopputulokset. Eliniän verran. Nauti optimaalisista käyttömahdollisuuksista ja huipputarkkuudesta kaikissa

Lisätiedot

Sinua ja asiakastasi varten

Sinua ja asiakastasi varten Sinua ja asiakastasi varten tyylikäs ja kompakti muotoilu Neo-hammashoitoyksikön tyylikäs ja toimiva muotoilu lisää vastaanottosi viihtyisyyttä. Hoitoyksikkö mahtuu pieneenkin tilaan. Tuolin pieni kiinnitysala

Lisätiedot

TWISTER-SIILOT JOUSTAVAAN JA LUOTETTAVAAN VILJANVARASTOINTIIN

TWISTER-SIILOT JOUSTAVAAN JA LUOTETTAVAAN VILJANVARASTOINTIIN TWISTER-SIILOT TWISTER-SIILOT JOUSTAVAAN JA LUOTETTAVAAN VILJANVARASTOINTIIN Mepun Twister-siilot on pienipiä yksityiskohtia yöten suunniteltu täyttäään nykyaikaisen viljanvarastoinnin vaatiukset. Laajasta

Lisätiedot

Lexmarkin tulostuksenhallinta

Lexmarkin tulostuksenhallinta Lexmarkin tuostuksenhainta Optimoi verkkotuostus ja saavuta kipaiuetu tuostuksenhaintaratkaisua, jonka voit ottaa käyttöön omissa tioissasi tai pivipaveun kautta. Turvainen ja kätevä tuosteiden vapautus

Lisätiedot

Ennen kuin ryhdyt päivittämään

Ennen kuin ryhdyt päivittämään Johdanto Tämä CD-ROM-evy sisätää Phiipsin ensimmäisen sukupoven DVD-taentimen vamisohjemapäivityksen, joka isää soittimeen DVD+R-evyjen taennusmahdoisuuden sekä useita muita kiinnostavia toimintoja. Päivitystä

Lisätiedot

Vastaanottotoiminnan tiimimalliin siirtyminen 2015

Vastaanottotoiminnan tiimimalliin siirtyminen 2015 Vastaanottotoiminnan tiimimaiin siirtyminen 2015 Jari Saarinen Terveysjohtaja 19.8.2015 1 Kuopion kaupungin strategia 2020 Asiakasähtöisyys Ennataehkäisevät paveut Peruspaveuita tuee keventää, keskittyä

Lisätiedot

ECO-JET-O ja HYDRO-JET-OS rasvanerottimet

ECO-JET-O ja HYDRO-JET-OS rasvanerottimet ECO-JET ja HYDRO-JET Rasvanerottimet Rakenne Varusteet Tarkastus- ja huotoaukot Ø 0 mm Hajutiiviit ukittavat kannet pikasavaa ACO ALARM DUO -häytin rasvakerroksen ja padotuksen mittaamiseen Hajutiiviit

Lisätiedot

Invacare. Elämäntyyliisi täydellisesti sopiva

Invacare. Elämäntyyliisi täydellisesti sopiva Elämäntyyliisi täydellisesti sopiva MyOn HC on suunniteltu aktiiviselle käyttäjälle, joka etsii hinnaltaan edullista ja käyttöominaisuuksiltaan hyvää tuolia, joka on helppo taittaa kokoon käsittelyä, varastointia

Lisätiedot

200P 220P 240P 260P 280P 200N 220N 240N 260N

200P 220P 240P 260P 280P 200N 220N 240N 260N P P 4P 6P 8P N N 4N 6N Valiina palvelukseen Paras kuorainallisto aatila- ja hyötykäyttöön. FI Uusi Quicke kuorainallisto Räätälöity sinun tarpeisiin Koko toiinnan lähtökohtana Quickellä on aina laatu.

Lisätiedot

Kallistettava paistinpannu

Kallistettava paistinpannu Electrolux Thermaline sarja on suunniteltu erittäin kovaan käyttöön. Thermaline sarja soveltuu erinomaisesti sairaaloihin, keskuskeittiöihin sekä hotelleihin. Sarja sisältää laajan valikoiman tuotteita,

Lisätiedot

Nauti lämmöstä ja säästä kustannuksissa.

Nauti lämmöstä ja säästä kustannuksissa. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Nauti lämmöstä ja säästä kustannuksissa. UUDET living by Danfoss -termostaatit. Harppaus kohti laadukkaampaa asumista. Asenna ja unohda Uudet living by Danfoss termostaatit

Lisätiedot

KUN RANGAISTUS TULEE KOTIIN: LASTENSUOJELUN ROOLI VALVONTARANGAISTUKSESSA

KUN RANGAISTUS TULEE KOTIIN: LASTENSUOJELUN ROOLI VALVONTARANGAISTUKSESSA KUN RANGAISTUS TULEE KOTIIN: LASTENSUOJELUN ROOLI VALVONTARANGAISTUKSESSA Sosiaaityöntekijä Kirsi Koivistoinen Lapsiperhepaveut/poiisin sosiaaityö LASTENSUOJELU JA VALVONTARANGAISTUS Taustaa 9/2013 ähtien

Lisätiedot

Veden - ja pölynimurit ammattikäyttöön. Väsymätöntä imutehoa monipuoliseen käyttöön

Veden - ja pölynimurit ammattikäyttöön. Väsymätöntä imutehoa monipuoliseen käyttöön Veden ja pöyniurit aattikäyttöön Väsyätöntä iutehoa onipuoiseen käyttöön Katkeaatonta iutehoa Kärcher in kehittäät tehokkaat suodatinjärjesteät asettavat uusia virstanpyväitä pöyniureiden tehoe ja käyttöukavuudee.

Lisätiedot

LIITE 1 LEHTONIEMI JA PEIKKOMETSÄN ALUE, VUOROPYSÄKÖINTIKYSELY TULOKSET V.2014

LIITE 1 LEHTONIEMI JA PEIKKOMETSÄN ALUE, VUOROPYSÄKÖINTIKYSELY TULOKSET V.2014 LIITE 1 LEHTONIEMI JA PEIKKOMETSÄN ALUE, VUOROPYSÄKÖINTIKYSELY TULOKSET V.2014 Liite 1: Vuoropysäköintikysey 2014 Lehtoniemen aueeta tueiden asukaspaautteiden pohjata on Kanavaharjunkadua sekä Järvihemenkadua

Lisätiedot

OLEMME RATKAISU VAATIESSASI VUOKRAPUMPUILTASI PARASTA

OLEMME RATKAISU VAATIESSASI VUOKRAPUMPUILTASI PARASTA Xyle Vuokrahinnasto 214 OLEMME RATKAISU VAATIESSASI VUOKRAPUMPUILTASI PARASTA Mitä tahansa tarvitsetkin vedenpoistosta rakennus-, kaivos- ja louhostoiinnassa tai jätevesien ohipuppauksiin kunnallisilla,

Lisätiedot

Toimistovalaisimet FI

Toimistovalaisimet FI Toimistovalaisimet FI PRANA+sarja LED LATTIA JA RIPUSTUSVALAISIMET PRANA+sarjan ylävalo liikuteltava VALAISINPÄÄ SUORA VALO HIGHTECHTUNNISTIN KIRKKAUS TILANNEOHJAUS TUNABLE WHITE TOIMINTO VALON VÄRIN mukautukseen

Lisätiedot

Pölynimurit ammattikäyttöön. Tehokkaan hiljaiset imurit ammattikäyttöön

Pölynimurit ammattikäyttöön. Tehokkaan hiljaiset imurit ammattikäyttöön Pöynimurit aattikäyttöön Tehokkaan hijaiset imurit aattikäyttöön Pöynimurit aattikäyttöön Vakuuttavia etuja aattiaisie Kärcher on edeäkävijä edistykseisten suodatinratkaisujen ja käyttöominaisuuksien kehitystyössä.

Lisätiedot

Ocean. Aquatec. Aquatec Ocean, Ocean XL, Ocean Vip, Ocean Vip XL, Ocean Dual Vip ja Ocean E-Vip

Ocean. Aquatec. Aquatec Ocean, Ocean XL, Ocean Vip, Ocean Vip XL, Ocean Dual Vip ja Ocean E-Vip Aquatec Ocean Täyttää IEC 60601-2-52 vaatimukset TÜV hyväksytty Aquatec Ocean, Ocean XL, Ocean Vip, Ocean Vip XL, Ocean Dual Vip ja Ocean E-Vip Aquatec Ocean suihku- ja wc-tuolisarjastä löydät laadukkaat

Lisätiedot

lindab väliseinärangat Lindab RdBX väliseinärangat

lindab väliseinärangat Lindab RdBX väliseinärangat lindab väliseinärangat Lindab RdBX väliseinärangat lindab väliseinärangat Lindab RdBX jopa puolet asennusajasta säästyy muihin töihin Lindab on yksinkertaistanut seinärakenteet. Tuloksena ovat uudet,

Lisätiedot

Kalustehelat. 009 Atk-varusteet. Valaisimet. Vetimet. varusteet

Kalustehelat. 009 Atk-varusteet. Valaisimet. Vetimet. varusteet 231 009 Atk-varusteet Tiivistekynnykset Pistorasiat/data/av Atk-varusteet Säilytystilan Liukuoven helat Vetimet Valaisimet Liesikuvut Keittiövarusteet Mekanismit Kalustehelat varusteet Atk-varusteet Muunneltavuutta

Lisätiedot

Geberit urinaalijärjestelmät. Sopii kaikkiin tarpeisiin.

Geberit urinaalijärjestelmät. Sopii kaikkiin tarpeisiin. Geberit urinaalijärjestelmät Sopii kaikkiin tarpeisiin. Kaikki hyödyt yhdestä lähteestä. Joustavuus on Geberit-urinaalijärjestelmän tavaramerkki järjestelmä on täydellinen ratkaisu kaikkiin tarpeisiin

Lisätiedot

Luku 6 Kysyntä. > 0, eli kysyntä kasvaa, niin x 1. < 0, eli kysyntä laskee, niin x 1

Luku 6 Kysyntä. > 0, eli kysyntä kasvaa, niin x 1. < 0, eli kysyntä laskee, niin x 1 40 Luku 6 Kysyntä Edellisessä luvussa näie, että ratkaisealla kuluttajan valintaongelan pitäällä paraetrit (p, p, ) yleisinä, saae eksplisiittisen kysyntäfunktion kuallekin hyödykkeelle. Ilaisie kysyntäfunktiot

Lisätiedot

Välttämätön apuväline puutarhassa

Välttämätön apuväline puutarhassa Nauti Rentoudu Välttämätön apuväline puutarhassa Make it your home. Tee puutarhatyöt kevyesti ja ergonomisesti Boschin Isio-puutarhatyökalulla. Monikäyttöistä moottoriyksikköä voidaan käyttää erilaisilla

Lisätiedot

Veras 7 perustuu edistykselliseen teknologiaan tarjoten ainutlaatuisia ominaisuuksia ja huipputa- son toimintoja jokaiselle kuulokojeen käyttäjälle.

Veras 7 perustuu edistykselliseen teknologiaan tarjoten ainutlaatuisia ominaisuuksia ja huipputa- son toimintoja jokaiselle kuulokojeen käyttäjälle. Veras 7 TUOTETIEDOT Veras 7 VR7 M VR7 N VR7 ITCD VR7 ITC VR7 CIC KUVAUS SOVITUSALUE Veras 7 perustuu edistykseiseen teknoogiaan tarjoten ainutaatuisia ominaisuuksia ja huipputason toimintoja jokaisee kuuokojeen

Lisätiedot

Puhtaat kaivot. Ratkaisuja suihkutiloihin.

Puhtaat kaivot. Ratkaisuja suihkutiloihin. Puhtaat kaivot. Ratkaisuja suihkutiloihin. Tasalattiasuihkujen suosio kasvaa. Yhä enemmän ja enemmän ihmiset haluavat saada avointa tilaa kylpyhuoneeseensa. Vähemmän esteitä - enemmän hyötyjä Tasalattiaiset

Lisätiedot

ICT-muutostuki: seutujen verkostoseminaari Säätytalo, HKI 8.5.2014

ICT-muutostuki: seutujen verkostoseminaari Säätytalo, HKI 8.5.2014 KOKEMUKSIA KUNTALIITOKSISTA JA KUNTALIITOSSELVITYKSISTÄ TIETOHALLINNOLLINEN NÄKÖKULMA KUOPION KAUPUNKI ICT-muutostuki: seutujen verkostoseminaari Säätytao, HKI 8.5.2014 Jorma Haonen tietohaintopääikkö

Lisätiedot

SINUA JA POTILASTASI VARTEN

SINUA JA POTILASTASI VARTEN SINUA JA POTILASTASI VARTEN TYYLIKÄS JA KOMPAKTI MUOTOILU Fimet NEO -hammashoitoyksikön tyylikäs ja toimiva muotoilu lisää vastaanottosi viihtyisyyttä. Hoitoyksikkö mahtuu pieneenkin tilaan. Tuolin pieni

Lisätiedot

YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISEN LAPSEN PALVELUKOKONAISUUDESSA KUOPION MALLIN MUKAAN

YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISEN LAPSEN PALVELUKOKONAISUUDESSA KUOPION MALLIN MUKAAN Mitä kuuuu kehittämistyöeni? YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISEN LAPSEN PALVELUKOKONAISUUDESSA KUOPION MALLIN MUKAAN Annukka Jämsä-Taskinen apuaisosastonhoitaja, toimintaterapeutti Kuopion kaupunki

Lisätiedot

MOBILEYE C2-270 TM KÄYTTÖOHJE

MOBILEYE C2-270 TM KÄYTTÖOHJE MOBILEYE C2-270 TM KÄYTTÖOHJE MOBILEYE C2-270 Turvaisempia tuevaisuuden näkymiä KÄYTTÖOHJE Turvaohjeet ENNEN MOBILEYE -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOA, LUE KÄYTTÖOHJEET HUOLELLISESTI SEKÄ TUTUSTU TURVAOHJEISIIN

Lisätiedot

Valtioneuvoston asianhallinnan esiselvitys (VN-asianhallinta) Käytössä olevien järjestelmien arkkitehtuurinmukaisuusarviot

Valtioneuvoston asianhallinnan esiselvitys (VN-asianhallinta) Käytössä olevien järjestelmien arkkitehtuurinmukaisuusarviot Vationeuvoston asianhainnan esisevitys (VN-asianhainta) Käytössä oevien järjestemien arkkitehtuurinmukaisuusarviot 10.6.2014 Sisätö Arviointimai ja karkea ooginen tavoitearkkitehtuuri Arvioitavat oemassa

Lisätiedot

y Polttonestetoiminen lämmitin 87

y Polttonestetoiminen lämmitin 87 Klimat 5 1 y Polttonestetoiminen lämmitin 87 912-B, 912-D Op. no. 87516 01- Bensiini 30618 095-1 Diesel 3730 340-1 20000 paitsi AT Bensiini 30618 095-1 912-B edustaa lämmittimien uuttaa sukupolvea. Tämä

Lisätiedot

CARITA ISTUINKALUSTEET

CARITA ISTUINKALUSTEET CARITA ISTUINKALUSTEET 2 Carita-istuinkalusteet Carita-istuinkalusteet 3 CARITA-istuinkalusteet On tärkeää huolehtia mahdollisimman hyvin niistä, jotka sitä kaikkein eniten tarvitsevat. Siksi olemme antaneet

Lisätiedot

Kuulonsuojaimet ja suojalasit kaupan päälle.

Kuulonsuojaimet ja suojalasit kaupan päälle. Kuuonsuojaimet ja suojaasit kaupan pääe. Husqvarna 327Rx Kevyt ja monikäyttöinen raivuri pitkäkestoiseen työskenteyyn. Varu s tettu ympäristöä säästävää Husqvarnan E-Tech II -moottoria. Heposti vaih dettava

Lisätiedot

Innova 55 B. Tehokas, ketterä ja hiljainen yhdistelmäkone, jota voit käyttää missä ja milloin vain. Kasvata tuottavuutta ja vähennä kustannuksia.

Innova 55 B. Tehokas, ketterä ja hiljainen yhdistelmäkone, jota voit käyttää missä ja milloin vain. Kasvata tuottavuutta ja vähennä kustannuksia. Yhdistelmäkoneet Tehokas, ketterä ja hiljainen yhdistelmäkone, jota voit käyttää missä ja milloin vain. Kasvata tuottavuutta ja vähennä kustannuksia. Uusi muotoilu ja uusi ohjauspyörä tekevät käytöstä

Lisätiedot

Magswitchin h y ö d y t :

Magswitchin h y ö d y t : Muuttaa tapoja. Koskaan aikaisemmin ei ole ollut yhtä helppoa kontrolloida erittäin tehokasta magneettia. Magswitch on kehittänyt erittäin tehokkaan magneettityökalun, joka yhtä nuppia vääntämällä on helppo

Lisätiedot

Yritys ja työterveyshuolto. Työterveyshuolto henkilöstön hyvinvoinnin tukena

Yritys ja työterveyshuolto. Työterveyshuolto henkilöstön hyvinvoinnin tukena Yritys ja työterveyshuoto Työterveyshuoto henkiöstön hyvinvoinnin tukena Sisäys Työterveyshuoon tavoitteet... 4 Työterveyshuoon sisätö... 5 Henkiöstön työ- ja toimintakyvyn tukeminen... 6 Terveyden ja

Lisätiedot

Parasta ammunnanharjoitteluun

Parasta ammunnanharjoitteluun Parasta ammunnanharjoitteluun Edut Objektiivinen suorituskykyanalyysi Tarkka mittaus Kompakti, kevyt ja helppokäyttöinen Yleiskiinnike useimpiin urheiluaseisiin Helppo kohdistus Todellinen ammuntaetäisyys

Lisätiedot

DA170 Hoitokoneyksikkö

DA170 Hoitokoneyksikkö DA170 Hoitokoneyksikkö www.flinno.fi info@flinno.fi DIPLOMAT ADEPT DA170 Hammashoitokoneyksikkö Lisävarusteet Tuolit DIPLOMAT ADEPT DA170 * Kuvassa DA 170 hoitotuolin esimerkkikonfiguraatio Hoitotyöskentely

Lisätiedot

Todettu kokeissa FCC:n standardien mukaiseksi. Yhdysvalloissa saatu patentti 7 199 792.

Todettu kokeissa FCC:n standardien mukaiseksi. Yhdysvalloissa saatu patentti 7 199 792. Todettu kokeissa FCC:n standardien mukaiseksi. Yhdysvalloissa saatu patentti 7 199 792. Onnea uuden hankinnan johdosta 2 3 Pakkauksen sisältö Perustoiminnot A. RollerMouse Free2 B. Integroitu rannetuki

Lisätiedot

RollerMouse. Ennaltaehkäise ja vältä hiirikäsiongelma.

RollerMouse. Ennaltaehkäise ja vältä hiirikäsiongelma. RollerMouse. Ennaltaehkäise ja vältä hiirikäsiongelma. Hiiri on kehitetty tietokoneelle. RollerMouse on kehitetty sinua varten. RollerMouse tekee työstäsi mukavamman, nopeamman ja turvallisemman, sekä

Lisätiedot

Plus[6] Plus[8] 2 Plus[6] & Plus[8]

Plus[6] Plus[8] 2 Plus[6] & Plus[8] Plus[6] & Plus[8] 2 Plus[6] & Plus[8] Plus[6] Paras tapa istua ergonomisesti oikein on pitää keho liikkeessä. Kuulostaako hankalalta? Sitä se ei ole, FreeFloat-keinulla varustettu Plus[6] rohkaisee liikkumaan,

Lisätiedot

Varitek. Kotitaloustikas turvakaarella. Turvauritettu peltinen työtaso 28 cm x 27,5 cm. Turvakaaren korkeus 60 cm.

Varitek. Kotitaloustikas turvakaarella. Turvauritettu peltinen työtaso 28 cm x 27,5 cm. Turvakaaren korkeus 60 cm. 1 Varitek Kotitaloustikas turvakaarella Turvauritettu peltinen työtaso 28 c x 27,5 c Turvakaaren korkeus 60 c Kansilukitteinen 5, 6 ja 7 ask nylon-nauhat Liukastuisen estolla varustetut 80 askelat Askelat

Lisätiedot

SPEED GRADER G2 Teknistä huippulaatua ja kestävyyttä

SPEED GRADER G2 Teknistä huippulaatua ja kestävyyttä & SPEED GRADER G2 Teknistä huippulaatua ja kestävyyttä www.pthproducts.com Tiehöylä omassa luokassaan Monikäyttöinen kiinnitysjärjestelmä Nopea asentaa Korkea laatu 2 Täydellisyyttä kahdessa eri kokoluokassa

Lisätiedot

PEK Öljynerottimet. REK Rasvanerottimet EuroHUK Huoltokaivot NOK Näytteenottokaivot

PEK Öljynerottimet. REK Rasvanerottimet EuroHUK Huoltokaivot NOK Näytteenottokaivot K Öjynerottimet REK Rasvanerottimet EuroHUK Huotokaivot NOK Näytteenottokaivot Haittu Ympäristöhuoto Labk tuotteiden avua voidaan toteuttaa Haittua Ympäristöhuotoa, jossa kiinteistökohtainen esikäsittey

Lisätiedot

OLEMME RATKAISU VAATIESSASI VUOKRAPUMPUILTASI PARASTA

OLEMME RATKAISU VAATIESSASI VUOKRAPUMPUILTASI PARASTA Xyle Vuokrahinnasto 215 OLEMME RATKAISU VAATIESSASI VUOKRAPUMPUILTASI PARASTA Xyle on oikea valinta kun tarvitset vedenpoistoa rakennus-, kaivos ja louhostoiinnassa. Meiltä löytyvät yös puput suuriin ohituspuppauksiin

Lisätiedot

Swift Mobil korkeussäädettävä pyörällinen suihku- ja wc-tuoli

Swift Mobil korkeussäädettävä pyörällinen suihku- ja wc-tuoli www.etac.com Swift Mobil korkeussäädettävä pyörällinen suihku- ja wc-tuoli Swift Mobil korkeussäädettävä pyörällinen suihku- ja wc-tuoli Swift Mobil on korkeussäädettävä pyörällinen suihku- ja wc-tuoli,

Lisätiedot

kampanja 549, 769, www.fagimex.fi Kampanja 2/2010 ts 315 GT, katkaisuohjaimella ts 315 GT, liukupöydällä Hinnat sisältävät alv:n

kampanja 549, 769, www.fagimex.fi Kampanja 2/2010 ts 315 GT, katkaisuohjaimella ts 315 GT, liukupöydällä Hinnat sisältävät alv:n Das ist Spitzen-Qualität RAKENNUSSAHA ts 315 GT 5277 0901 moottori 230 V, 2,2 kw 5277 0902 moottori 400 V, 3,0 kw 5277 0903 moottori 400 V, 4,2 kw Vakiovarusteena joko katkaisuohjain tai liukupöytä. Tukeva

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kaikkien alojen yhteinen matematiikan valmiuksien kilpailu

Ammatillisen koulutuksen kaikkien alojen yhteinen matematiikan valmiuksien kilpailu MTEMTIIKN KOE mmatiisen kouutuksen kaikkien aojen yhteinen matematiikan vamiuksien kipaiu Nimi: Oppiaitos:.. Kouutusaa:... Luokka:.. Sarjat: LIT MERKKI OMN SRJSI. Tekniikka ja iikenne:... Matkaiu-,ravitsemus-

Lisätiedot

ComfortControl 01 KEINUN LUKITUS 02 KEINUN VASTUS 05 SELKÄNOJAN KORKEUS 03 ISTUINSYVYYS 06 SELKÄNOJAN KALLISTUS 04 ISTUINKORKEUS 07 KÄSINOJAT KORKEUS

ComfortControl 01 KEINUN LUKITUS 02 KEINUN VASTUS 05 SELKÄNOJAN KORKEUS 03 ISTUINSYVYYS 06 SELKÄNOJAN KALLISTUS 04 ISTUINKORKEUS 07 KÄSINOJAT KORKEUS Vaihe 1: Avaa tuolisi lukitus. 01 KEINUN LUKITUS Vaihe 2: Säädä tuoli kehosi mukaan. 02 KEINUN VASTUS 03 ISTUINSYVYYS 04 ISTUINKORKEUS Vaihe 3: Säädä tuoli työsi mukaan. 05 SELKÄNOJAN KORKEUS 06 SELKÄNOJAN

Lisätiedot

2.5 Liikeyhtälö F 3 F 1 F 2

2.5 Liikeyhtälö F 3 F 1 F 2 Tässä kappaleessa esittelen erilaisia tapoja, joilla voiat vaikuttavat kappaleen liikkeeseen. Varsinainen kappaleen pääteea on assan liikeyhtälön laatiinen, kun assaan vaikuttavat voiat tunnetaan. Sitä

Lisätiedot

MobilePay sovelluksen sopimusehdot

MobilePay sovelluksen sopimusehdot MobiePay soveuksen sopimusehdot MobiePay by Danske Bank on mobiiiaitteisiin adattava Danske Bank Oyj:n maksuväine (jäjempänä MobiePay-soveus) sähköistä rahansiirtoa varten. Näitä sopimusehtoja soveetaan

Lisätiedot

lindab yksinkertaistamme rakentamista

lindab yksinkertaistamme rakentamista lindab yksinkertaistamme rakentamista Tämän toimintaperiaatteen jo tunnet... Fiksu järjestelmä! Lindab Safe Click Asenna ilman työkaluja helposti ja nopeasti Lindabin kanavajärjestelmä perustuu tuttuun

Lisätiedot

Esittelyssä AutoDome Easy Täydellinen keskikokoisiin kohteisiin

Esittelyssä AutoDome Easy Täydellinen keskikokoisiin kohteisiin Esittelyssä AutoDome Easy Täydellinen keskikokoisiin kohteisiin PTZ-kamera, joka on suunniteltu sopimaan täydellisesti kaikkialle Kun kiinteä minidome-kamera ei riitä, mutta perinteinen PTZ-kamera on turhan

Lisätiedot

EFG HideTech & EFG HideTech AVM. Furniture for meetings

EFG HideTech & EFG HideTech AVM. Furniture for meetings & EFG HideTech AVM Furniture for meetings EFG HideTech -pöydät. EFG HideTech on pöytäsarja, joka on kehitetty tulevaisuutta varten, jolloin entistä suurempi osa työstä vietetään erilaisissa neuvotteluissa,

Lisätiedot

Lexmarkin suojausominaisuudet ratkaisujen käyttöönoton sisältäviin tulostimiin ja monitoimilaitteisiin

Lexmarkin suojausominaisuudet ratkaisujen käyttöönoton sisältäviin tulostimiin ja monitoimilaitteisiin Lexmarkin suojausominaisuudet ratkaisujen käyttöönoton sisätäviin tuostimiin ja monitoimiaitteisiin Paranna yrityksesi asiakirjojen ja tietojen suojausta Organisaatiosi täytyy pystyä haitsemaan verkkoaitteita

Lisätiedot

item numbers Krabat item no description Jockey Plus

item numbers Krabat item no description Jockey Plus Jockey Plus Krabat Jockey Plus ISTUMINEN Krabat Jockey Plus Krabat Jockey Plus tarjoaa enemmän tukea ja mukautusmahdollisuuksia kuin Krabat Jockey. Plusversio tarjoaa korkeamman mukavuustason perinteiseen

Lisätiedot

Design management. EFG Izi. Hillittyä ja harmonista. EFG Splice -työtuoli, Woods-vierastuoli ja EFG Storage.

Design management. EFG Izi. Hillittyä ja harmonista. EFG Splice -työtuoli, Woods-vierastuoli ja EFG Storage. EFG Izi -työpöydät 2 3 Izi joustava valinta Yksinkertainen ja näyttävä pöytä, joka on myös toiminnallinen ja ergonominen. EFG Izi vastaa tehostetun tilankäytön haasteisiin. Myös johtojen hallinta on tarkkaan

Lisätiedot

Glydea. Moottoroidut verhot. www.sunsystems.fi

Glydea. Moottoroidut verhot. www.sunsystems.fi Glydea Moottoroidut verhot www.sunsystems.fi Moottoroi verhot...... ja nauti! Tunnet olevasi kuin teatterissa aina kun Glydea -moottoroitu verho liukuu silkinpehmeästi kiskollaan. Sopii täydellisesti kotiteatteriin!

Lisätiedot

BEST IQ Uusi edistyksellinen hoitajakutsujärjestelmä

BEST IQ Uusi edistyksellinen hoitajakutsujärjestelmä BEST IQ Uusi edistyksellinen hoitajakutsujärjestelmä Järjestelmä jota on helppo laajentaa ja modifioida BEST IQ on intensiivinen järjestelmä, jossa riittää potentiaalia pieniin, keskisuuriin ja suurin

Lisätiedot

Lämmitysverkoston perussäätö säästää rahaa ja luo terveellisen sisäilmaston

Lämmitysverkoston perussäätö säästää rahaa ja luo terveellisen sisäilmaston Lämmitysverkoston perussäätö säästää rahaa ja uo terveeisen sisäimaston 1 E nergiansäästöä voidaan vaikuttaa isoihin asioihin. Maapaon imaston ämpiämisen ja kasvihuoneimiön torjuminen ovat tuevaisuuden

Lisätiedot

Innova 55 B. Tehokas, ketterä ja hiljainen yhdistelmäkone, jota voit käyttää missä ja milloin vain. Kasvata tuottavuutta ja vähennä kustannuksia.

Innova 55 B. Tehokas, ketterä ja hiljainen yhdistelmäkone, jota voit käyttää missä ja milloin vain. Kasvata tuottavuutta ja vähennä kustannuksia. Yhdistelmäkoneet Tehokas, ketterä ja hiljainen yhdistelmäkone, jota voit käyttää missä ja milloin vain. Kasvata tuottavuutta ja vähennä kustannuksia. Uusi muotoilu ja uusi ohjauspyörä tekevät käytöstä

Lisätiedot

WC & KYLPYHUONE/HERON. heron

WC & KYLPYHUONE/HERON. heron WC & KYLPYHUONE/HERON heron TM Heron on monipuolisimmista markkinoilla olevista WC- ja suihkutuoleista. Yksinkertaisen rakenteen ja selkeän muotoilun taakse kätkeytyy monipuolisia toiminnallisia ominaisuuksia,

Lisätiedot

Suihkutuolit ja -jakkarat

Suihkutuolit ja -jakkarat Suihkutuolit ja -jakkarat Cockatoo suihkujakkarat Cockatoo 42 ja 47- suihkujakkaroiden runko on alumiinia ja istuinosa pehmeää PU- muovia. Runko on päällystetty valkoisellalla epoksilla. Suihkujakkaran

Lisätiedot

Uudet Ryobi - ruohonleikkurit nyt Subaru moottoreilla - lisätehoja puutarhanhoitoon!

Uudet Ryobi - ruohonleikkurit nyt Subaru moottoreilla - lisätehoja puutarhanhoitoon! 19. maaliskuu ta2012 Uudet Ryobi - ruohonleikkurit nyt Subaru moottoreilla - lisätehoja puutarhanhoitoon! Ryobi lanseeraa polttomoottorikäyttöisten puutarhatyökalujen sarjaan uudet Subaru -moottoreilla

Lisätiedot

www.somfy.fi Glystro Moottoroidut verhot Yhdellä painalluksella olohuoneeseen saadaan yksityisyyttä

www.somfy.fi Glystro Moottoroidut verhot Yhdellä painalluksella olohuoneeseen saadaan yksityisyyttä www.somfy.fi Glystro Moottoroidut verhot Yhdellä painalluksella olohuoneeseen saadaan yksityisyyttä Moottoroi verhot Glystrolla ja nautit aina verho Tunnet olevasi kuin teatterissa aina kun Glystro -moottoroitu

Lisätiedot

Eristetyt kanavat ja osat

Eristetyt kanavat ja osat indab eristys Eristetyt kanavat ja osat Lindab Yeistä tietoa ja teoriaa Safe Äänenvaientiet Säätöpeit ja ittaaitteet Fire dapers & Soke evaquations Venttiiit Kattojärjesteät Muut pyöreät tuotteet Kujetuskanavat

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

www.schilling-fn.de Suomi Tuotevalikoima Alumiini-pukkinosturit Muuta Lisätarvikkeet Erikoisvalmisteet

www.schilling-fn.de Suomi Tuotevalikoima Alumiini-pukkinosturit Muuta Lisätarvikkeet Erikoisvalmisteet Suomi Alumiini-pukkinosturit Muuta Lisätarvikkeet Erikoisvalmisteet Tuotevalikoima Alumiinipukkinosturit Muuta Lisätarvikkeet Erikoisvalmisteet 1 2 Pääkirjoitus Hyvää päivää!... ideasta valmiiseen tuotteeseen...

Lisätiedot

TriflexAIR. Pyörätuoli- ja paaritkuljetusten uusi standardi

TriflexAIR. Pyörätuoli- ja paaritkuljetusten uusi standardi TriflexAIR Pyörätuoli- ja paaritkuljetusten uusi standardi TriflexAIR Floor Täysin integroitu lattiajärjestelmä TriflexAIR Floor on täydellinen, helppokäyttöinen kiinnikejärjestelmä, joka takaa turvallisen,

Lisätiedot

Vaivaton puhdistusratkaisu kotiin ja vapaa-aikaan

Vaivaton puhdistusratkaisu kotiin ja vapaa-aikaan Tehokasta pesua Vapaa-aikaa Vaivaton puhdistusratkaisu kotiin ja vapaa-aikaan Make it your home. Tehokas AQT-painepesurimallisto mitä erilaisimpiin pesutehtäviin. Tee nyt todella vaivattomasti kaikki pihan

Lisätiedot

Yhdistelmäkone, joka mullistaa pienten tilojen siivouksen! Yhdistelmäkoneet

Yhdistelmäkone, joka mullistaa pienten tilojen siivouksen! Yhdistelmäkoneet Yhdistelmäkone, joka mullistaa pienten tilojen siivouksen! Yhdistelmäkoneet Kokeile uutta ja innovatiivista! Puhdista missä ja milloin vain. Scrubbing Machines AINA LADATTU JA VALMIS KÄYTTÖÖN Uudentyyppisellä

Lisätiedot

KONEET. Rolac VIIHTYISÄN YMPÄRISTÖN YLLÄPITOON MORE CARE. BUILT IN.

KONEET. Rolac VIIHTYISÄN YMPÄRISTÖN YLLÄPITOON MORE CARE. BUILT IN. Rolac KONEET VIIHTYISÄN YMPÄRISTÖN YLLÄPITOON MORE CARE. BUILT IN. Lundberg on erityisesti ympäristönhoitoon kehitetty taajamatraktori, joka on suunniteltu alan töiden monipuolisuus ja erityisvaatimukset

Lisätiedot

VistaScan Mini Plus -kuvalevyn lukijalaite ominaisuuksista tinkimättä

VistaScan Mini Plus -kuvalevyn lukijalaite ominaisuuksista tinkimättä VistaScan Mini Plus -kuvalevyn lukijalaite ominaisuuksista tinkimättä PAINEILMA IMU KUVANKÄSITTELY HAMMASHOITO HYGIENIA Pieni koko mahdollistaa hoitohuonekohtaiset ratkaisut VistaScan Mini Plus -kuvalevyn

Lisätiedot

Crawford Superior 42. Optimaaliset ratkaisut. Crawford Superior 42, malli Style, väri valkoinen (RAL 9016)

Crawford Superior 42. Optimaaliset ratkaisut. Crawford Superior 42, malli Style, väri valkoinen (RAL 9016) Crawford Superior 42 Optimaaliset ratkaisut Crawford Superior 42, malli Style, väri valkoinen (RAL 9016) Crawford Superior 42 - Kauko-ohjattavaa laatua Hinta-laatusuhteeltaan markkinoiden paras ratkaisu

Lisätiedot

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FL TUOTEOPAS

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FL TUOTEOPAS Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FL TUOTEOPAS Aamuvarhain tai itahämärissä. Tai keskeä kiireistä työpäivää. 2 Kaupunkijakeussa on aina omat haasteensa. Ahtaat kadut, kapeat kujat, ukuisat pysähdykset...

Lisätiedot

vaatiessasi vuokrapumpuiltasi parasta

vaatiessasi vuokrapumpuiltasi parasta Xyle Vuokrahinnasto 213 Olee ratkaisu vaatiessasi vuokrapupuiltasi parasta Mitä tahansa tarvitsetkin vedenpoistosta rakennus-, kaivos- ja louhostoiinnassa tai jätevesien ohipuppauksiin kunnallisilla, teollisilla

Lisätiedot

EFG HIDETECH. Furniture for meetings

EFG HIDETECH. Furniture for meetings Furniture for meetings EFG HideTech -pöydät. Näyttö, kamera ja mikrofoni integroitu pöytään. EFG HideTech on pöytäsarja, joka on kehitetty tulevaisuutta varten, jolloin entistä suurempi osa työstä vietetään

Lisätiedot

AIR STYLE. Hiljainen. Erittäin ohut. Erinomainen Energialuokitus. Monipuolinen. Ilman ulkoyksikköä WWW.ILMALAMPOCENTER.FI

AIR STYLE. Hiljainen. Erittäin ohut. Erinomainen Energialuokitus. Monipuolinen. Ilman ulkoyksikköä WWW.ILMALAMPOCENTER.FI AIR STYLE ARKKITEHTUURINEN HELMI Hiljainen Erittäin ohut Erinomainen Energialuokitus Monipuolinen Ilman ulkoyksikköä WWW.ILMALAMPOCENTER.FI Toimisto tyyliin Järjestelmä on tehokas ja pystyy suorituskyvyltään

Lisätiedot

Kolme tapaa säästää energiaa omalla parkkipaikalla. - Kokonaisratkaisu, nopearatkaisu vai Long Life-ratkaisu?

Kolme tapaa säästää energiaa omalla parkkipaikalla. - Kokonaisratkaisu, nopearatkaisu vai Long Life-ratkaisu? Kolme tapaa säästää energiaa omalla parkkipaikalla - Kokonaisratkaisu, nopearatkaisu vai Long Life-ratkaisu? Kolme tapaa säästää energiaa omalla parkkipaikalla Tässä on kolme meidän parhainta ratkaisua

Lisätiedot

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM TUOTEOPAS

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM TUOTEOPAS Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FM TUOTEOPAS 2 Mikä tekee hyvästä kuorma-autosta erinomaisen? Useimmat sanoisivat, että kyse on ennen kaikkea tehokkuudesta. Hieno sana, mutta mitä se tarkoittaa käytännössä?

Lisätiedot

Biodrier -energiatehokkaat käsienkuivaajat puhaltavat kädet kuivaksi nopeasti ja ilman jätettä.

Biodrier -energiatehokkaat käsienkuivaajat puhaltavat kädet kuivaksi nopeasti ja ilman jätettä. Biodrier -energiatehokkaat käsienkuivaajat puhaltavat kädet kuivaksi nopeasti ja ilman jätettä. Hanno hanno.airas@novosan.fi +358 50 571 7672 Tommi tommi.virkki@novosan.fi +358 400 944 042 Novosan oy Novosanin

Lisätiedot

Työtuoleja aktiiviseen toimistoon.

Työtuoleja aktiiviseen toimistoon. Työtuoleja aktiiviseen toimistoon. Tuoleja yksilöllisiin, todellisiin tarpeisiin. Liikkuvuus työssä on lisääntynyt ja työ ei ole enää sidottu kiinteään työpaikkaan tai työpisteeseen. Vaatimukset työtuoleille

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI, PERUSTURVA, VANHUSPALVELUIDEN LÄÄKÄRITYÖN JÄRJESTÄMINEN 1.1.2016 ALKAEN. Heli Mattila Geriatrian asiantuntijalääkäri 6.6.

KUOPION KAUPUNKI, PERUSTURVA, VANHUSPALVELUIDEN LÄÄKÄRITYÖN JÄRJESTÄMINEN 1.1.2016 ALKAEN. Heli Mattila Geriatrian asiantuntijalääkäri 6.6. KUOPION KAUPUNKI, PERUSTURVA, VANHUSPALVELUIDEN LÄÄKÄRITYÖN JÄRJESTÄMINEN 1.1.2016 ALKAEN Hei Mattia Geriatrian asiantuntijaääkäri 6.6.15 LÄÄKÄRIPOOLI, TOIMINTA-AJATUS Monisairaan vanhuksen tarpeiden havaitseminen

Lisätiedot

VAUNUKUIVURIT K-SARJA M 180 365K

VAUNUKUIVURIT K-SARJA M 180 365K VAUNUKUIVURIT K-SARJA M 180 365K K-SARJAN VAUNUKUIVURI TALOUDELLISEEN JA TEHOKKAASEEN VILJANKUIVAUKSEEN Mepun K-sarjan vaunukuivuri on edullinen, tehokas ja erittäin nopeasti käyttöönotettava lämminilmakuivuri.

Lisätiedot

Kuluttajaimurit Performer All-in-1 150/250

Kuluttajaimurit Performer All-in-1 150/250 Jotta keskuspölynimurin asennus olisi mahdollisimman helppoa, All-in-1 paketit on suunniteltu vastaamaan normaalin asennuksen tarpeita. Toki voit ostaa kaikki osat myös erikseen. Nilfisk Performer All-in-1

Lisätiedot

CROSSTRAINER (Model E 7000P)

CROSSTRAINER (Model E 7000P) CROSSTRAINER (Model E 7000P) Kuva 1 Poista pultit (C4) tiivisterenkaat (C5) ja mutterit (C6) takavakaajasta (C). Laita kaksi pulttia (C4) takavakaajan läpi, kiinnittääksesi kannattimen laitteeseen (A),

Lisätiedot

HydroHeater. HW HydroHeater. UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi. Tuotantokyky: 0-100 0 C. Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa

HydroHeater. HW HydroHeater. UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi. Tuotantokyky: 0-100 0 C. Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa HydroHeater HW HydroHeater UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi Tuotantokyky: 103 kw 0-100 0 C Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa HW HydroHeater Liikkuva yksikkö lämpimän veden nopeaan toimitukseen

Lisätiedot

Autoillen kaiken ikää Ohjeita ikääntyville autoilijoille

Autoillen kaiken ikää Ohjeita ikääntyville autoilijoille LIIKENNETURVA Autoien kaiken ikää Ohjeita ikääntyvie autoiijoie 2 Oppaan sisätö: Iäkäs kujettaja arvostaa turvaisuutta 4 Mitä ikä tuo tuessaan?... 5 Harkitse, miten ja mioin ähdet...9 Ota riittävästi aikaa...9

Lisätiedot

LIITE 2: LEHTONIEMI JA PEIKKOMETSÄN ALUE, VUOROPYSÄKÖINTIKYSELY TULOKSET V.2015

LIITE 2: LEHTONIEMI JA PEIKKOMETSÄN ALUE, VUOROPYSÄKÖINTIKYSELY TULOKSET V.2015 LIITE 2: LEHTONIEMI JA PEIKKOMETSÄN ALUE, VUOROPYSÄKÖINTIKYSELY TULOKSET V.2015 Liite 2: Vuoropysäköintikysey 2015 Lehtoniemen aueeta tueiden asukaspaautteiden pohjata on Kanavaharjunkadua sekä Järvihemenkadua

Lisätiedot

Pöytämallinen biojätteen vähennysyksikkö

Pöytämallinen biojätteen vähennysyksikkö Pöytämallinen biojätteen vähennysyksikkö Laadukas ja tukeva ruostumattomasta teräksestä valmistettu biojätteen vähennysyksikkö. Laitteessa on yhdistettynä jätemylly ja vedenpoistoyksikkö teräksisessä tiskipöydässä.

Lisätiedot

Liukuoviprofiilit ja komponentit. Pohjoismaiden johtava. teräsliukuoviprofiilien valmistaja

Liukuoviprofiilit ja komponentit. Pohjoismaiden johtava. teräsliukuoviprofiilien valmistaja Liukuoviprofiilit ja komponentit Pohjoismaiden johtava teräsliukuoviprofiilien valmistaja Liukuoviprofiilit ja komponentit Procons kehittää ja tuottaa komponentteja liukuovien asennukseen. Konsepti on

Lisätiedot

GENIE. Kaasupulloperhe.

GENIE. Kaasupulloperhe. GENIE Kaasupulloperhe. Älykäs Kätevä Kannettava. Helpottaa elämää. Innovatiivinen. GENIE kaasupulloperhe on sarja kevyitä, helposti liikuteltavia ja älykkäitä kaasupulloja vaativankin käyttäjän tarpeisiin.

Lisätiedot