KaVo ESTETICA E50. Elämän parhaat asiat ovat yksinkertaisia.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KaVo ESTETICA E50. Elämän parhaat asiat ovat yksinkertaisia."

Transkriptio

1 Eään parhaat asiat ovat yksinkertaisia.

2 Monta äykästä yksityiskohtaa, yksinkertainen päääärä. Intuitiivinen työskentey. Mikä oikeastaan tekee hoitokoneesta seaisen, joka vakuuttaa yksinkertaisuudeaan? Jos hauat optioida ja yksinkertaistaa vastaanotoa tehtävät työt, niin esitä ensiäisenä kysyyksiä! Mitä edeytetään väineitä, jotta niitä voidaan käyttää täysin intuitiivisesti? Miaiseta potiastuoin pitäisi tuntua, jotta potias tuisi yhä uudeeen ieeään vastaanotoesi? Mioin jakakytkin on ergonoisesti oikeaoppinen työväine? Miten haashoitajat voisivat työskenneä tehokkaain ja tukea työtäsi ongeitta? Miaiseta näyttää hygieniakonsepti, jonka avua työntekijät säästävät päivittäin arvokasta aikaa ja joka suojaa saaa kaikkia osapuoia parhaaa ahdoisea tavaa? Vastaukset kysyyksiin öytyvät seuraavita sivuita. Keskity täysin potiaan hoitaiseen. Hoitoyksikkösi tukee sinua tässä huoattavasti. 3

3 KaVo ergonoiaa. Erittäin yksinkertaista. Perustuu puhtaaseen intuitioon: kaikki toiinnot ovat nopeasti ja heposti saatavia. Vapaasti vaittava instruentointi takaa joustavuuden yös tuevaisuudessa. Tarjoae sinue eneän ukavuutta. Asetettu optiaaisesti käsien uottuvie huipputehokkuutta joka otteea. Oet täysin vapaa tekeään ratkaisuja instruentoinnin yhteydessä. Jos hauat uuttaa hoidon painopistettä, voidaan uutoksia tehdä yös jäkikäteen. Sinua on täydeiset varusteet yös tuevaisuutta varten vaiiksi integroidun teknoogian, kuten KaVo SMARTdrive -oottorinohjauksen ansiosta. Voit hautessasi täydentää KaVo ESTETICA E50 -tuotteita endo- ja HF-kirurgiatoiinnoia tai esi. uusia innovatiivisia aitteia, joita ovat. uträäni PiezoLED ja KaVo COMFORTdrive. Voit käyttää hoitoyksikköä aina siinä paikassa, ikä sinusta tuntuu parhaata. Sinua on kaikki äheäsi, riippuatta siitä, työskenteetkö istuen vai seisten, yksin vai haashoitajan kanssa. Tää koskee sekä KaVo ESTETICA E50 -hoitoyksikön T- että S-pöytää. Riippuu ihan oista ietyyksistäsi, kuan ergonoisesti täydeisen ain hauat. KaVo ESTETICA E50:n instruenttiivarsi on saanaikaisesti sekä tyyikäs että erittäin toiinnainen. Se tekee ahdoiseksi aksiaaisen toiintasäteen ja on saaa käsien uottuvia. Äykäs tarjotinvarsi voidaan asentaa pöydän oikeae tai vaseae puoee. Tarjotinta voidaan iikuttaa vaakasuorassa suunnassa. Kääntyvää aia voidaan isäksi säätää pituussuunnassa. Se on heppo ja nopea ripustaa hautue puoee. Tää onipuoinen ja joustava vaikoia tukee jokaista hoitotoienpidettä optiaaisesti. Oikeastaan sevää, uttei itsestäänsevää: tästä aitteista öydät kaikki toiinnot sietä, issä oetatkin niiden oevan. Pitkä perehtyisaika sekä ohjeiden rasittava seaainen hoidon aikana kuuuvat nyt enneisyyteen kiitos intuitiivisen ohjauksen joka toiii suoravaintanäppäiden avua ian oniutkaisia kaksoistoiintoja. Voit aoittaa työt väittöästi. Moderni ohjeisto huoehtii takaaaa siitä, että kaikki sujuu ongeitta. Suoranäppäiet vakiotoiintoihin, yksinkertainen design sekä KaVo-värikaavio hepottavat työskenteyäsi ja säästät aikaasi. Intuitiivisen ohjauspaneein ansiosta on KaVo ESTETICA E50:n käyttö nopeaa ja yksinkertaista. Sinun täytyy vain ottaa instruentti käteesi, niin saat kerraa kaikki siihen iittyvät tärkeät tiedot näkyvie. Voitko toivoa vieä enepää? MEMOdent etsii jokaiseen instruenttiin iittyvät taennukset toistuvaa käyttöä varten nopeasti ja uotettavasti (ahdoista saada 3 eri ohjeatasoa jopa 6:e eri käyttäjäe). 90 c Myös hoitoyksikön instruenttipöytä voidaan asettaa paikkaan, ikä sinusta tuntuu parhaata. Ostaessasi vaitse tuote viideä tai kuudea instruentia ja vaitse toivoasi kokoonpano tai varusta se yöhein kuudennea instruentia. Intuitiivinen hoitoyksikkö huippuoinaisuuksia ja uita etuja: Intuitiivista, tehokasta työskenteyä oogisen ja yksinkertaisen ohjauksen ansiosta Ohjaus suoravaintanäppäinten avua Moduaarinen, aajennettava ja koottava Takaa rennon työasennon, kaikki toiinnot ovat koko ajan käden uottuvia c Intuitiivisesti käytettävä haasääkärin hoitoyksikkö. Ergonoisesti ihanteeinen pöydän korkeus on vain 45 c. Instruenttietkujen uosvetopituus on jopa 90 c, ikä takaa pajon vapaata tiaa hoidon yhteydessä. Saantekevää työskenteetkö yksin vai hoitajan kanssa, haasääkärin hoitoyksikkö, työtaso ja hoitajan yksikkö voidaan optiaaisesti.

4 Potiaasi vain istuutuu rentouttavaan tuoiin. Tukoon vao. Tää uuttaa työskenteysi pareaksi. Aseta potias hänee sopivaan asentoon. Työkenttäsi on parhaassa ahdoisessa asennossa. Luonnoinen, innovatiivinen ja ukava viiden tähden vao vastaanotoesi Aseta potias ja hänen pää seaiseen asentoon, että työasentosi on paras ahdoinen indikaatiosta ja potiaan yksiöisistä vaatiuksista riippuen. Säädä sitä varten kaksiniveinen päätuki tarpeiden ukaan. Käännettävä ukautuva tyyny tukee niskaa ja sopii erityisesti apsipotiaiden hoitoon. Hoitovao, joka uuttaa näkeyksesi: KaVoLUX 540 LED antaa sinue uksin kirkkaudea vakoista ja hyväaatuista vaoa, joka uodostuu apun ainutaatuisesta optisesta järjesteästä ja nejästä erivärisestä LEDistä. Hoito on erittäin ukavaa tasaisessa, varjottoassa vaokentässä. Ainutaatuinen värintoistoindeksi ahdoistaa isäksi tarkan hapaan ja yhdisteäuovin värin vertaiun suoraan hoitoyksikössä. KaVoLUX 540 LEDin värivaon voi säätää yksiöisesti, ja innovatiivinen COMPOsave-tia suodattaa vaon sinisyyden ja hidastaa siten vaokovetteisen täyteateriaain kovettuista.ja vaokovetettavia ateriaaeja voi käsiteä kiireettä. KaVoLUX 540 LEDin voi säätää joustavasti sen ukittavan 3D -niveen avua. Käyttö on ukavaa ja hygieenistä ian kosketusta. Kun potiaan asento potiastuoissa on ieyttävä, niin hän iikkuu huoattavasti väheän. Näin pystyt työskenteeään huoattavasti tehokkaain ja voit keskittyä täysin hoitotoienpiteeseen. Peheät ja ergonoinen istuinausta sekä ristiseäntuki huoehtivat siitä, että potiaan asento on paras ahdoinen. Lisäksi voit nostaa istuinpenkkiä anuaaisesti esierkiksi apsipotiaiden kohdaa. Hygieenistä: irrotettavat kahvat ja tasaiset pinnat voi desinfioida nopeasti ja perusteeisesti. Käyttö ian kosketusta huoehtii ristikontainaatioiden iniaaisesta riskistä ja potiaittesi aksiaaisesta turvaisuudesta. Tuoin korkeutta voidaan säätää sopivaksi potiaan koon ukaan: Potiastuoi ja -vaaisin huippuoinaisuuksia ja uita etuja: Yksinkertaista ukavuutta: yhdeä kädeä ohjattava kaksiniveinen päätuki käännettävää päätyynyä ja erittäin ieyttävää kauatuea. KaVoLUX 540 LED: korkeaaatuinen uonnoinen vao sekä ukava käyttö ian kosketusta Potiastuoia voidaan säätää optiaaisesti, aian asennon (395 ) ja yiän asennon (780 ) väiä. Jokaisee potiaae öytyy joustava ja optiaainen asento Mieyttävät peheät tyynyt, ergonoisesti uotoitu istuinausta sekä integroitu ristiseäntuki. Päätuki käännettävää ukautuvaa tyynyä ieyttävää akuuasentoa varten Korkein asento sopii seisaaaan työskenteyyn red dot design award: KaVoLUX 540 LED täydeisestä oppuun asti harkittua uotoiua. Se ahdoistaa ihanteeiset oosuhteet uusian LED-teknoogiansa ansiosta, joka takaa täydeisen vaon ja vastaa korkeipia vaatiuksia. red dot edustaa innovatiivisia tuoteratkaisuja ja korkeaa aatua. 6 7 Kohokohta yös turvaisuuden ja hygienian kannata: kahvat voi irrottaa ja puhdistaa äpödesinfektorissa ja pinnat ovat yhtenäisiä ja tasaisia.

5 Vastaanotostasi tuee entistä tehokkaapi. Näiden väineiden ansiosta tuee hoitajan työstä huipputehokasta. Hoitajana eentin kääntöaue on harkittu tarkasti,se on joka hetki hoitajan uottuvia. Hoitaja voi asettaa sen hauaaansa paikkaan tarpeen ukaan. Optionaainen korkeussäätö tukee häntä ihanteeisesti hoito voidaan tehdä jopa seisten. Erittäin ieyttävä päästä jakoihin seisoa- ja istua-asennossa. Suoravaintanäppäiet takaavat nopean perehtyisen tuotteen toiintaan ja ripeästi sujuvan hoidon. Avain tehokkuuteen ovat yksikön suoravaintanäppäiet. Yhdeä painahduksea saadaan kaikki tärkeät toiinnot näkyvie: juoaasin täyttöaite, ataan huuhteu, intensiividesifiointi, HYDROcean, vaon voiakkuus tai vao ja ajastin. Ei yhtään turhaa näppäintä. Vieä eneän joustavuutta E50hoitoyksikköön O/V. Jotta hoito vasenkätisee, yksin työskenteeväe ääkärie tai hänen avustajaeen on vieä ukavapaa, tarjoae ESTETICA E50 -yksiköe oikeae/vaseae kääntyvän hoitoyksikön. Sen -nivevarsijärjesteä takaa suuren iikkuistian. Saanaikaisesti tiaa on riittävästi yös jakakytkiee ja hoitajan tuoie. Jotta eriaiset työntekijät voivat työskenneä ergonoisesti parhaiassa asennossa, hoitoyksikön portaaton korkeudensäätö on saatavia vainnaisena 135 :n korkeudea. Nyt on kysyys sinun seästäsi. Ergooista ja hygieenista työskenteyä. Sinue haasääkärinä on erityisen tärkeää, että asentosi on ergonoisesti hyvä ja ukavan tuntuinen. Mikään ei vaikuta asentoosi niin pajon kuin päivittäin käytössäsi oeva työtuoi. KaVo on tarjonnut jo kauan huippuergonoisia ja -ieyttäviä tuotteita. Uutuustuotteee KaVo PHYSIO Evo on suunnitetu tarkasti vastaaaan haasääkärien ja haashoitajien tarpeita ja työnkukua. Voit ohjata kaikkia tuoiin, instruentteihin ja utiediaan iittyviä toiintoja yksinkertaisesti jakakytkien avua. Jaan ergonoisen oikeae ja vaseae suuntautuvan iikkeen ansiosta eivät reisiihakset oe jatkuvan rasituksen aaisena, inkä ansiosta ihasjännitettä ei synny. Koska ohjaus tapahtuu jaan avua, yös ristikontainaation vaara vähenee huoattavasti. KaVo PHYSIO Evo ja jakakytkin huippuoinaisuudet ja uut edut: Hoitajan hoitoyksikkö huippuoinaisuuksia ja uita etuja: Täydeistä ergonoiaa ja parasta istuaukavuutta tarjoaa sinue KaVo PHYSIO Evo Hoitajan hoitoyksikköä on heppo käyttää suoravaintanäppäinten avua. KaVo PHYSIO Evo odernia uotoiua ja kauniita värejä Tuoien, instruenttien ja utiediaan iittyvien toiintojen käyttö tapahtuu yksinkertaisesti ja rennosti jakakytkien avua Hoitaja pystyy työskenteeään ergonoisesti terveeisessä työasennossa, käännettävän ja korkeussäädettävän hoitajan hoitoyksikössä. Jaka ei rasitu oikeae/vaseae suuntautuvan iikkeen ansiosta Parhainta joustavuutta oikeae/vaseae käännettävän hoitoyksikön avua. Langaton jakakytkin on hygieenisepi Tarkka kierrosuvunohjaus onnistuu heposti MEMOdentin avua Suoravaintanäppäinten ja seväpiirteisten toiintojen ansiosta on hoitajan yksikkö erittäin tehokas. Täydeistä ergonoiaa ja ukavuutta: KaVo PHYSIO Evo takaa terveään stua-asennon uonnoisea tavaa. 8 9 MEMOdent tarjoaa eneän aikaa ja turvaisuutta. MEMOdent-toiinto ahdoistaa angattoan jakakytkienn tärkeiden paraetrien kuten kierrosuvun, jäähdytyksen tai kyävaon voiakkuuden taentaisen jokaista instruenttia varten. Varovainen, yhyt kosketus jaaa riittää ja voit hakea toistuvia toiintoja nopeasti ja uotettavasti. KaVon ähetinteknoogia takaa sinue täyden vapauden. Langaton jakakäynnistin työskenteee täysin häiriöittä, varasti ja uotettavasti: Korkeatehoinen akku ataa energiaa noin kahdeksi kuukaudeksi eteenpäin erittäin yhyeä atausajaa. Ian johtoa tai johdon kanssa: Voit itse vaita angattoan jakakytkien paikan. Johdoton ai antaa tähän täydet vapaudet ja tarjoaa pareat hygieniaoosuhteet.

6 Täydeistä hygieniaa ian koproisseja. Aikaa säästävää ja heppoa. Turvaisuus ensisijaa. Kaikkien kannata katsottuna. Ukoapäin katsottuna todea siistiä... Varista toiivuus HYDROceanin avua. Siä KaVo ESTETICA E50:n puhdistus on erittäin yksinkertaista. Desinfioiista varten voidaan tärkeät osat kuten siikoniatto, instruenttien pidike, kääntyvä doriovarsi sekä suun huuhteuaas irrottaa heposti. Kaikki pinnat on heppo puhdistaa, saoin kuin kaikki kontainoidut osat aerosoiaueea. Jotta ikaa ei pääsisi hoitoyksikön sisäpuoee, on koteon aa- ja yäosat tehty täysin upinaisiksi. Tukkeutuneet suodattiet ja iujärjesjesteän häiriöt pystytään estäään. Aoita anuaaisesti aagaaninpoisto-, iu- ja vieärijärjesteien hydroekaaninen puhdistusohjea hoitoyksikön sisä- ja ukopuoea. Puhdas ja kirkas vesi ohentaan verta ja eritteitä uotettavasti, jotta ne eivät voi kertyä iujärjesteään tai vieäriin ja juuttua sinne. Näin säästät aikaa ja kustannuksia, jotka voivat syntyä käytettäess aagaanin erottaiseen tai siiviöintiin. tarkoitettuja aitteita. Suoja johtoja vedetä, jossa esiintyy bakteereja....sisätäpäin katsottuna täydeistä hygieniaa. Heposti puhdistettava iusuodatinjärjesteä säästää isäksi työntekijöidesi aikaa hygieniaan iittyvien töiden yhteydessä. Iusuodattien vaihto on heppoa ja yksinkertaista. DVGW on asettanut hygieniae korkeiat ahdoiset vaatiukset, joista KaVo pitää tiukasti kiinni. KaVo ESTETICA E50:n vesiyksikkö täyttää DVGW:n asettaat norit ja estää ahdoisen kontainoituisen rakennuksen uiden vesijohtojen kanssa. Bakteerien jatkuva poisto OXYGENAL 6 -aineen avua takaa evien ja itujen jatkuvan vähentyisen. Intensiivinen desinfiontiohjea vahveaa OXYGENAL-seoksea kestää vain noin 45 inuuttia. Se suojaa potiaitasi ikro-organiseita, jotka eviävät usein aikoina, jooin vastaanottosi ei oe käytössä. Intensiivistä desinfiointohjeaa on hyvä käyttää yös esierkiksi riskipotiaiden hoidon jäkeen. Heppoa ja aikaa säästävää: DEKASEPTOL Ge. KaVo DEKASEPTOL Ge on sekoitettu käyttövaiiksi, joten sitä voi käyttää suoraan. Näin säästät kaiita inuutteja. DEKASEPTOL Ge kosteuttaa iuetkut ja -järjesteät täysin ja tarttuu kriittisiin kohtiin sen sijasta, että se huuhtoutuisi vain niiden ävitse. Minioi riskit tautien ja bakteerien eviäisen ehkäisyyn erikoistuneen RKIinstituutin aatian huuhteuohjean avua. Täytä ajankohtaiset RKI-norien asettaat vaatiukset. KaVo ESTETICA E50 huoehtii standardinukaisesta instruenttien autoaattisesta huuhteusta ennen työn akua ja jokaisen potiaan jäkeen. Lisäksi takaisiniunesto suojaa kaikkia osapuoia. Hygieniasta on heppo pitää kiinni: kaikki pinnat ovat säröttöiä ja sen vuoksi heppo puhdistaa. KaVon instruenteissa ja oottoreissa on autoaattinen takaisiniunesto, joka suojaa vedensyöttöjärjesteää uotettavasti. Näin pystytään estäään kontainoituneen sprayveden pääsy hoitoyksikköön. Tiiisi ja potiaasi voivat tuntea oonsa turvaiseksi. Kädensijat, siikoniatot, suun huuhteuaas, instruenttiteineet ja kääntyvät doriovarret on heppo irrottaa ja desinifioida. Iusuodattiet on turvaista ja heppoa vaihtaa hygieniakädensijojen ansiosta. Yksinkertaista ja turvaista hygieniaa Huippuoinaisuuksia ja uita etuja: Autoatisoitu ja standartisoitu hygienia. Aikaa säästävä ja yksinkertainen puhdistus irrotettavien ja heposti puhdistettavien aiteosien ansiosta. Vastaa korkeipia standardivaatiuksia RKI-direktiivien ukaisesti. Takaisiniunesto tuo isäturvaisuutta. Koteon upinaiset yä- ja aaosat parantavat hygieniaa entisestään. 11

7 Yksinkertaisesti fiksupi. Jo tänään huoisen ahdoisuudet. Hoitojärjesteä, jonkatoiintaan voi uottaa yös tuevaisuudessa! Voie uvata sinue, että järjesteääsi pystytään uuttaaan sopivaksi aina sen ukaan, itkä ovat hoitosi painopisteitä. Mitä tapahtuu, jos otetaan käyttöön uusia hoitoeneteiä? Mitä tekniikkaa pitää oa jo tänään asennettuna? Miten eriaiset utiediatoiinnot voivat tukea työtäsi? Mitkä oottorit sopivat vieä tuevaisuudessa instruenttiesi kanssa yhteen? Mitä iitäntöjä voidaan aajentaa vieä yöheinkin? Vaittaessa hoitoyksikköä pitäisi varistaa yös sen toiinta tuevaisuudessa. Siksi KaVo ESTETICA E50 on hyvä vainta. Kaikkiin näihin kysyyksiin saat vastaukset seuraavita sivuita. 1 13

8 Oe avoin uutuuksie. Tuevaisuus on jo käsissäsi. KaVon tarjoaat edut tuovat varuutta tuevaisuuteesi. KaVo INTRA LUX KL 703 LED kevyttä tukevuutta. COMFORTdrivessa yhdistyy voia, nopeus ja heppous. Tiedätkö jo tänään, ihin hoitotoienpiteisiin keskityt huoenna? Sinun ei tarvitse päättää sitä nyt. Siä vain KaVo-hoitoyksikön voit varustaa viideä tai kuudea instruentia. Voit vaita ne täysin vapaasti. Uudenaisen huotovapaan, hiiiharjattoan ikrooottorin KaVo INTRA LUX KL 703 LED kanssa koet huipputehon täydeisyydessään. Se on SMARTdrive-optioitu, ja sen kierrosukuaue on kierr./in. Laite on kootaan 30 % kevyepi ja 5 % pienepi, jooin se sopii täydeisesti käteen. Sen ihanteeinen painojakaua huoehtii optiaaisesta tasapanosta. Se tarjoaa eneän tehoa jokaisessa hoitotianteessa, käsittey on tarkepaa ja väsyysoireet vähenevät. Huoehdit yksinkertaisesti hygieniasta, koska INTRA LUX KL 703 LED -oottorin voi sterioida, ja siihen sisätyy pitkäikäinen LED -vao. Jatkuvasti täydeiset suoritusarvot täydeisten hoitotuosten kanssa. COMFORTdrive tuo KaVo -instruentit uuteen aikakauteen. Tää oottori yhdistää turbiinin ja nopeuttavan kuakappaeen edut. Pyöriisnopeus jopa kierr./in ian väitystä. COMFORTdrive on erittäin kevyt. 40 %:a väheän painoa, ikä tekee työstäsi huoattavasti kevyepää. Instruentin painopiste on tasapainotettu optiaaisesti. Käsiä ja soria kuoritetaan väheän, inkä ansiosta työn tarkkuus paranee. SMARTdrive vie sinut voiaa ja tunteea tuevaisuuteen. Tarkkaa, tehokasta ja aikaa säästävää työskenteyä uusi oottoriohjaus SMARTdrive työskenteee täydeä tehoa. Erityisen tärinätön käynnistys jo ataia kierrosukuaueia 100 kierr/in. Suurean kierrosukuaueen ansiosta voidaan kaikkia käsi- ja kuakappaeita käyttää onipuoisiin, jooin niiden käyttöaue aajenee. Vääntöoentti Nc 4 Motorkenninie Moottorin oinaiskäyrä 0 Hyödynnä vääntöä sekä tärinävapaata käynnistystä: KaVo SMARTdrive aajennetua kierrosukuaueea kierr./in. Oe avoin tunnetun ja arvostetun USBiitäntästandardin suhteen. USB-porteista voit iittää uusia oheisaitteita KaVo ESTETICA E50:een heposti ja yksinkertaisesti. Se on erityisen heppoa, koska USB-iitännöissä ei tarvitse tehdä itään asetuksia. Hoitokoneesi tunnistaa itsestään uudet aitteet ja ohjeat. Yksiöiset varusteet huippuoinaisuuksia ja uita etuja: KaVo INTRA LUX KL 703 LED: vieä pienepi, vieä kevyepi ja ihanteeinen painojakaua. Itegroitu SMARTdrive tarkkaan työskenteyyn ataaa kierrosukuaueea Hoida potiaitasi aikaa säästäen ja tehokkaasti utraääni-piezoledin avua. Parannettu ikrooottori INTRA LUX KL 703 LED aajennetua kierrosukuaueea in-1 Uuden PiezoLED-utraäänen avua puhdistat potiaasi hapaat huipputarkasti ja tehokkaasti. KaVo CARE -teknoogia ahdoistaa ainutaatuisen haronisen tehonsyötön ja optiaaiset instruentin iikkeet. Hapaat ja ikenet pysyvät koskeattoina tarkan työn ansiosta erityisesti herkiä fiigraanisia aueia. PiezoLED tehokasta ja aikaa säästävää hoitoa varten COMFORTdrive uusinta instruenttiteknoogiaa entistä rennopaan ja tehokkaapaan työskenteyyn Tevaisuuden standardisoitu iitäntä ukoisten aitteiden heppoon iittäiseen Kehääinen LED-vao tarjoaa optiaaisen näkökentän. Lisäksi kevyt ja ergonoinen uotoiu takaa ihanteeiset hoito-oosuhteet potiaaesi. Suuri vaikoia äykkäitä isävarusteita, jotka voidaan iittää yös jäkikäteen 4 Kierrosuku [1,00/in] Moottorin oinaiskäyrä SMARTdrive Moottorin oinaiskäyrä vakio PiezoLED utraääni: innovatiivista KaVo Care -teknoogiaa äykkäää feedbackkontroia, vastaa potiaan hoidoe asetettuja korkeipia standardeja. KaVo COMFORTdrive on kevyt ja tehokas. Moottorin ääni on erittäin ieyttävä

9 Katso uottavaisesti tuevaisuuteen. Oet vaistautunut siihen. Yksinkertaisesti hoat hanskassa. Tue digitaaiseen aaiaan! Sijoita oaan tuevaisuuteesi. Huototoiinnot säästävät aikaa ja rahaa nyt ja tuevaisuudessa. ERGOco ight nopea ja ieyttävä käyttää. Integroidun KaVo MEDIAgatewayn avua voit suorittaa ohjeistojen päivitykset, huototarkastukset ja aajennustoienpiteet nopeasti, tehokkaasti ja eduisesti. Yhdistä vastaanottosi tietokone, hoitoyksikkö ja uut ediaähteet hepoa tavaa toisiinsa. Näin saat esierkiksi tää hetkeä hoidettavan potiaasi viieiset tutkiustuokset suoraan 17 :n KaVo ESTETICA E50 -näytöe sekä siihen iittyvät röntgen-, ikroskooppi ja kaera- tai PC-kuvat. Väittöästi ja ian, että hoitajasi täytyisi ähteä huoneesta. ERGOco ight on heppo ratkaisu. KaVo ESTETICA E50 on uotoitu siten, että se tukee sinua ergonoisesti ihanteeisea tavaa ja huoehtii työsi sujuisesta tehokkaasti. Laadukkaiden edeeen kehitettyjen koponenttien kuten esi. kokonaan uuden eektroniikan ansiosta edustaa sarja erittäin korkeaaatuista innovaatiovoiaa, funktionaisuutta sekä tyyikästä uotoiua. Näin oet varustautunut itä parhaiten tuevaisuutta varten. Sijoita kassiseen oderniin. Hoitojärjesteäsi täytyy ieyttää sinua, henkiökuntaasi ja potiaitasi yös vuosien päästä ja vastata aina korkeipia vaatiuksia. Moderni uotoiu ja kiehtovat uudet värit näyttävät sinue nyt tietä tuevaisuuteen. Investointisi on hyvin suojattu. KaVo ESTETICA E50 -hoitoyksikkö voidaan varustaa AdViCinicohjeaa keskeistä haintaa varten paveien kautta. Säästä kaista aikaa virhetianteessa ja nauti ennataehkäisevän huoon eduista. Mutiediajärjesteäsi on jo käyttövais. ERGOco ight Mutiedia huippuoinaisuuksia ja uita etuja: Kaeraa otettuja kuvia voi katsoa yös ian tietokonetta Saanaikaisesti voidaan näyttää nejä kuvaa PC-, ikroskooppi- ja röntgenkuvat näkyvät hoitoyksikön näytöä Hygieeninen käyttö jakakytkien ansiosta Voidaksesi käyttää ERGOco ight -järjesteää et tarvitse PC-yhteyttä eikä sinun tarvitse vedättää johtoja. Toiintoja voidaan ohjata sekä jakakytkien että KaVo ESTETICA E50 -hoitoyksikön avua. Vaoisapi ja tarkepi tarkkoihin intraoraaisiin kuviin. Intraoraaikaera ERGOca on ergonoinen ja täydeinen kädessä ja aitteesi LUXia huoehtivat ahtavista kuvatuoksista. Näet eneän ja havaitset parein uusi intraoraaikaera ERGOca. Sevitä potiaae hoito vakuuttavien kuvien avua tai taenna oat hoitoenestyksesi. Ohjaus iukusäätiiä on yättävän yksinkertaista. Korkea syvyystarkkuus ja ainutaatuinen väripaetti on vaikuttavaa, kiitos siitä kuuuu odernie CMOS-ikropiiritekniikae. Kuin itsestään sujuvaa vastaanoton arkkinointia. Unohda odotusajat ja tiedota potiaitasi vastaanottosi paveuista

10 Heppo vainta: parasta ahdoista aatua. Mitä kuuuu hoitokoneeseen, johon voit uottaa 100 %:n varuudea? Mitä ittapuita vaistajan tuisi käyttää aadun suhteen, jotta sinusta tuisi täysin tyytyväinen? Mitkä ovat tarpeeiset oinaisuudet, joiden avua voitaisiin varistaa, että oet tehnyt oikean ratkaisun? Onko ahdoista täyttää ankarat ypäristöe asetetut vaatiukset kaikista hygieniaa koskevista ääräyksistä huoiatta? Miainen uotoiu puhutteee potiasta parhaiten, jotta potias tuntisi oonsa aina turvaiseksi? Kaikkiin näihin kysyyksiin saat vastaukset seuraavita sivuita Sujuvaa työskenteyä ian häiriötekijöitä, päivästä päivään, toiii yös vuosien päästä kuten aivan uusi aite juuri tästä KaVon tuotteen ovat tunnettuja.

11 Yksinkertaisesti täydeistä. KaVo -aatu jokaisessa yksityiskohdassa. KaVo edustaa käytännössä testattua erinoaista korkeaa aatua. Kokonaiskonsepti KaVo ESTETICA E50 on kannattava sijoitus sinue. Asetae erittäin korkeat vaatiukset kaikkiin KaVon tuotteisiin. vaatiukset. Jotta onnistue tässä, vaistae tuotteee aina täydeiseä tarkkuudea ja varuudea. Tutut, korkeaaatuiset ateriaait ja koponentit, jotka ovat jo näyttäneet etunsa käytössä, huoehtivat isäksi KaVo ESTETICA E50 -hoitoyksikkösi uotettavuudesta. Tään isäksi testaae jokaisen hoitoyksikön yksittäin ja suoritae kattavat 100 % testit. Näin päätöksesi KaVo ESTETICA E50 -hoitoyksiköstä on varan pääe. Tään hoitokoneen pohjana on KaVon onivuotinen kokeus sekä aadukkaat koponentit, joita on testattu käytännössä tuhansia kertoja. Työe perustuu onivuotiseen kokeukseen ja jatkuvaan tuotekehitteyyn. Näin KaVo ESTETICA E50 pystyy vastaaaan yös tuevaisuuden vaatiuksiin. Sinun kannatasi erittäin järkevä sijoitus. KaVo-aatu Huippuoinaisuuksia ja uita etuja: Kestävä rakenne, korkeaaatuinen ateriaai Työstetty tarkasti korkeipien aatustandardien ukaisesti Huippuuokan toiintavaruus varistettu aajojen usein toistettujen testien avua Ihanteeinen hinta-/suoritussuhde Suojaa ypäristöä jo vastaanotoasi. Esierkiksi DEKASEPTOL geei: ekoogisesti haritonta ja OECD.n direktiivien ukaisesti bioogisesti hajoavaa. Ei sisää adehydiä, fenoeja ja kooria. Ypäristönsuojeu akaa jo oasta ypäristöstä ja yös ihisiä on suojetava haitaisita vaikutuksita. KaVo vakuuttaa, että työntekijäsi on yös tässä suojattu parhaiten. Tuotteee vaistetaan Saksassa ja ne täyttävät tarkat saksaaiset ypäristöääräykset. Laitteiae on isäksi erityisen pitkä einkaari ja RoHS-direktiivin ukainen eektroniikan hävitys, joka estää yös yöhein vaaraisten aineiden vapautuisen. Ajaton uotoiu, käytännössä testatut koponentit ja odernit toiinnot takaavat KaVo ESTETICA E50 -tuotteiden ehdottoan uotettavuuden. Vaihtoehtoisesti saatavia yös käännettävän hoitoyksikön O/V kanssa Yhteen asiaan voit uottaa: tarkastettua aatua aaianaajuisesti katsottuna korkeipien standardien ukaan.

12 Voit vaita itse: Värin ja isävarusteet vastaanottotioihisi. Hyödynnä ahdoisuudet: Luo oa yksiöinen työyksikkösi. Värit, jotka äärävät suunnan. Miten ikinä sisustatkaan vastaanottosi, KaVo ESTETICA E50 -hoitoyksikön saat sopivan värisenä. Yhdistä aitteiden värit oien yksiöisten toiveittesi ukaan tai tee hoitoyksiköstäsi arvokkaan näköinen vaitseaa kroi-ait sukaanruskeana tai yönsinisenä. Metaivärit yönsininen/ etai sininen/etai hopeanharaa/ etai hopea/etai sappanja/ etai arja/etai purppuranpunainen/etai sukaanruskea/ etai oenanvihreä kaisanvihreä hapaan- vakoinen kroi/ sukaanruskea kroi/ yönsininen erensininen nro 64 inttu nro 38 kaisanvihreä nro 61 rubiininpunainen nro 63 arja nro 60 purppuranpunainen nro 5 antrasiitti nro 46 heenharaa nro 45 Sekänoja Progress Päätuki -niveinen painonäppäieä Käsinoja Oikeapuoi Vasenpuoi. oottori KL 701. oottori KL 703 LED SMARTdrive Integroitu vääntöoentinohjaus (Endo) COMFORTdrive PiezoLED utraääni Monitoiinäyttö MEMOdent Pieni röntgenkuvien katseuaite Panoraa-röntgenkuvien katseuaite1 (vaaisien kiinnitystankoon) Tarjottie pidike US-taso Tarjottien pidike yhdee tarjottiee Tarjottien pidike kahdee tarjottiee Spray-äitys instruenteie Fysiooginen keittosuoaiuos Takaisiniun pysäytin instruenteie HF-sähkökirurgia USB-iitäntä ERGOca UU TT A! kuninkaansininen nro 43. Turbiinietku oranssi nro 59 UU TT A! yönsininen nro 39 Potiastuoi Standardi Nostettava istuin Peheä tyyny 1. oottori KL oottori KL 703 LED Koitoiiruisku Monitoiiruisku Toppausvärit usta nro 33 S Haasääkärin hoitoyksikkö 1. Turbiinietku KaVo-uotivärit. Yksivärinen pinta oranssi roosa/etai TM sukaanruskea nro 6 Eeganteissa kroi-aeissa on reunat kroia, yös tuoien aaosat on aaattu uusia uotiväreiä. vakiovarustus (voi uuttua aavaihtoehdon ukaan) 1 Ei utiedian kanssa Vain vesiyksikön DVGW ja vesipuon DVGW kanssa 3 TM S Laiterunko Posiininen suun huuhteuaas Lasinen suun huuhteuaas VACUstopp Jatkuva steriointi Intensiivinen desifiointi HYDROcean Läinvesiboieri MEDIAgateway Langaton jakakytkin Syöttöyksikkö Vesiyksikkö DVGW Vesiyksikkö Kopakt Vesipuo DVGW Aipaineensäädin Lisäaitteiden iitäntä Jätteiden hävittäisjärjesteä Ukoinen iu DÜRR aagaain erotin DÜRR erotinautoaatiikka Kiinteiden kappaeiden keräysaite Muuta KaVo PHYSIO Evo KaVoLUX 540 LED Potiasvaaisin EDI Lapun kiinnitysputki Potiasboksi ERGOco ight DEKASEPTOL Ge -perussarja Hygieniapaketti Hoitajan yksikkö Cofort-käyttöpaneeia Sprayn iu Syjeniuri Toinen syjeniuri Koitoiiruisku Monitoiiruisku Vaokovettaja Sateec MiniLED Tason pidike austan kiinnitystä varten Tason pidike DIAGNOdenttiä varten Käännettävä hoitajan hoitoyksikkö Käännettävä ja korkeusuunnassa säädettävä Hoitajan hoitoyksikkö Oikeae/vaseae käännettävä hoitajan hoitoyksikkö Oikeae/vaseae käännettävä ja korkeussäädettävä hoitoyksikkö Iuetkun ohjaus Teine Vainnainen varuste on vaittava Ei saatavia

13 Mat.-Nr /14 fi Oikeudet teknisiin uutoksiin pidätetään. Mahdoiset pienet väripoikkeaat johtuvat painoteknisistä syistä. Copyright KaVo Denta GbH. KaVo Denta GbH D Biberach/Riß Teefon Fa

S205 Lineaarinen hammashihnaservokäyttö (0,9 op)

S205 Lineaarinen hammashihnaservokäyttö (0,9 op) LTY / Säkötekniikan osasto Säätö- ja digitaaitekniikan aboratorio BL40A0600 Säätötekniikan ja signaainkäsitteyn työkurssi S05 Lineaarinen aasinaservokäyttö (09 op) Työoje OHDANTO Työssä käsiteään etusivun

Lisätiedot

Invacare. Elämäntyyliisi täydellisesti sopiva

Invacare. Elämäntyyliisi täydellisesti sopiva Elämäntyyliisi täydellisesti sopiva MyOn HC on suunniteltu aktiiviselle käyttäjälle, joka etsii hinnaltaan edullista ja käyttöominaisuuksiltaan hyvää tuolia, joka on helppo taittaa kokoon käsittelyä, varastointia

Lisätiedot

KaVo MASTERmatic -sarja. Uusi KaVo MASTERmatic -sarja. Elä. vaatimuksiesi mukaisesti

KaVo MASTERmatic -sarja. Uusi KaVo MASTERmatic -sarja. Elä. vaatimuksiesi mukaisesti -sarja Uusi -sarja. Elä vaatimuksiesi mukaisesti -sarja -sarja. Koe vaatimuksiesi täyttyvän. Parhaat lopputulokset. Eliniän verran. Nauti optimaalisista käyttömahdollisuuksista ja huipputarkkuudesta kaikissa

Lisätiedot

Toimistovalaisimet FI

Toimistovalaisimet FI Toimistovalaisimet FI PRANA+sarja LED LATTIA JA RIPUSTUSVALAISIMET PRANA+sarjan ylävalo liikuteltava VALAISINPÄÄ SUORA VALO HIGHTECHTUNNISTIN KIRKKAUS TILANNEOHJAUS TUNABLE WHITE TOIMINTO VALON VÄRIN mukautukseen

Lisätiedot

KaVo Primus Käyttövarmuutta, joka innostaa.

KaVo Primus Käyttövarmuutta, joka innostaa. Käyttövarmuutta, joka innostaa. Jymymenestys KaVo Primus 1058. Luotettavuutta useammalle sukupolvelle. Tiedät mitä tahdot. Oikeanlaisen hoitokonseptin. Käytännössä todettua luotettavuutta. Vuosien kokemuksella.

Lisätiedot

Innova 55 B. Tehokas, ketterä ja hiljainen yhdistelmäkone, jota voit käyttää missä ja milloin vain. Kasvata tuottavuutta ja vähennä kustannuksia.

Innova 55 B. Tehokas, ketterä ja hiljainen yhdistelmäkone, jota voit käyttää missä ja milloin vain. Kasvata tuottavuutta ja vähennä kustannuksia. Yhdistelmäkoneet Tehokas, ketterä ja hiljainen yhdistelmäkone, jota voit käyttää missä ja milloin vain. Kasvata tuottavuutta ja vähennä kustannuksia. Uusi muotoilu ja uusi ohjauspyörä tekevät käytöstä

Lisätiedot

Geberit urinaalijärjestelmät. Sopii kaikkiin tarpeisiin.

Geberit urinaalijärjestelmät. Sopii kaikkiin tarpeisiin. Geberit urinaalijärjestelmät Sopii kaikkiin tarpeisiin. Kaikki hyödyt yhdestä lähteestä. Joustavuus on Geberit-urinaalijärjestelmän tavaramerkki järjestelmä on täydellinen ratkaisu kaikkiin tarpeisiin

Lisätiedot

y Polttonestetoiminen lämmitin 87

y Polttonestetoiminen lämmitin 87 Klimat 5 1 y Polttonestetoiminen lämmitin 87 912-B, 912-D Op. no. 87516 01- Bensiini 30618 095-1 Diesel 3730 340-1 20000 paitsi AT Bensiini 30618 095-1 912-B edustaa lämmittimien uuttaa sukupolvea. Tämä

Lisätiedot

Ocean. Aquatec. Aquatec Ocean, Ocean XL, Ocean Vip, Ocean Vip XL, Ocean Dual Vip ja Ocean E-Vip

Ocean. Aquatec. Aquatec Ocean, Ocean XL, Ocean Vip, Ocean Vip XL, Ocean Dual Vip ja Ocean E-Vip Aquatec Ocean Täyttää IEC 60601-2-52 vaatimukset TÜV hyväksytty Aquatec Ocean, Ocean XL, Ocean Vip, Ocean Vip XL, Ocean Dual Vip ja Ocean E-Vip Aquatec Ocean suihku- ja wc-tuolisarjastä löydät laadukkaat

Lisätiedot

Innova 55 B. Tehokas, ketterä ja hiljainen yhdistelmäkone, jota voit käyttää missä ja milloin vain. Kasvata tuottavuutta ja vähennä kustannuksia.

Innova 55 B. Tehokas, ketterä ja hiljainen yhdistelmäkone, jota voit käyttää missä ja milloin vain. Kasvata tuottavuutta ja vähennä kustannuksia. Yhdistelmäkoneet Tehokas, ketterä ja hiljainen yhdistelmäkone, jota voit käyttää missä ja milloin vain. Kasvata tuottavuutta ja vähennä kustannuksia. Uusi muotoilu ja uusi ohjauspyörä tekevät käytöstä

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

BEST IQ Uusi edistyksellinen hoitajakutsujärjestelmä

BEST IQ Uusi edistyksellinen hoitajakutsujärjestelmä BEST IQ Uusi edistyksellinen hoitajakutsujärjestelmä Järjestelmä jota on helppo laajentaa ja modifioida BEST IQ on intensiivinen järjestelmä, jossa riittää potentiaalia pieniin, keskisuuriin ja suurin

Lisätiedot

ICT-muutostuki: seutujen verkostoseminaari Säätytalo, HKI 8.5.2014

ICT-muutostuki: seutujen verkostoseminaari Säätytalo, HKI 8.5.2014 KOKEMUKSIA KUNTALIITOKSISTA JA KUNTALIITOSSELVITYKSISTÄ TIETOHALLINNOLLINEN NÄKÖKULMA KUOPION KAUPUNKI ICT-muutostuki: seutujen verkostoseminaari Säätytao, HKI 8.5.2014 Jorma Haonen tietohaintopääikkö

Lisätiedot

lindab yksinkertaistamme rakentamista

lindab yksinkertaistamme rakentamista lindab yksinkertaistamme rakentamista Tämän toimintaperiaatteen jo tunnet... Fiksu järjestelmä! Lindab Safe Click Asenna ilman työkaluja helposti ja nopeasti Lindabin kanavajärjestelmä perustuu tuttuun

Lisätiedot

Suihkutuolit ja -jakkarat

Suihkutuolit ja -jakkarat Suihkutuolit ja -jakkarat Cockatoo suihkujakkarat Cockatoo 42 ja 47- suihkujakkaroiden runko on alumiinia ja istuinosa pehmeää PU- muovia. Runko on päällystetty valkoisellalla epoksilla. Suihkujakkaran

Lisätiedot

VistaScan Mini Plus -kuvalevyn lukijalaite ominaisuuksista tinkimättä

VistaScan Mini Plus -kuvalevyn lukijalaite ominaisuuksista tinkimättä VistaScan Mini Plus -kuvalevyn lukijalaite ominaisuuksista tinkimättä PAINEILMA IMU KUVANKÄSITTELY HAMMASHOITO HYGIENIA Pieni koko mahdollistaa hoitohuonekohtaiset ratkaisut VistaScan Mini Plus -kuvalevyn

Lisätiedot

2.5 Liikeyhtälö F 3 F 1 F 2

2.5 Liikeyhtälö F 3 F 1 F 2 Tässä kappaleessa esittelen erilaisia tapoja, joilla voiat vaikuttavat kappaleen liikkeeseen. Varsinainen kappaleen pääteea on assan liikeyhtälön laatiinen, kun assaan vaikuttavat voiat tunnetaan. Sitä

Lisätiedot

Yhdistelmäkone, joka mullistaa pienten tilojen siivouksen! Yhdistelmäkoneet

Yhdistelmäkone, joka mullistaa pienten tilojen siivouksen! Yhdistelmäkoneet Yhdistelmäkone, joka mullistaa pienten tilojen siivouksen! Yhdistelmäkoneet Kokeile uutta ja innovatiivista! Puhdista missä ja milloin vain. Scrubbing Machines AINA LADATTU JA VALMIS KÄYTTÖÖN Uudentyyppisellä

Lisätiedot

vaatiessasi vuokrapumpuiltasi parasta

vaatiessasi vuokrapumpuiltasi parasta Xyle Vuokrahinnasto 213 Olee ratkaisu vaatiessasi vuokrapupuiltasi parasta Mitä tahansa tarvitsetkin vedenpoistosta rakennus-, kaivos- ja louhostoiinnassa tai jätevesien ohipuppauksiin kunnallisilla, teollisilla

Lisätiedot

Vaivaton puhdistusratkaisu kotiin ja vapaa-aikaan

Vaivaton puhdistusratkaisu kotiin ja vapaa-aikaan Tehokasta pesua Vapaa-aikaa Vaivaton puhdistusratkaisu kotiin ja vapaa-aikaan Make it your home. Tehokas AQT-painepesurimallisto mitä erilaisimpiin pesutehtäviin. Tee nyt todella vaivattomasti kaikki pihan

Lisätiedot

www.schilling-fn.de Suomi Tuotevalikoima Alumiini-pukkinosturit Muuta Lisätarvikkeet Erikoisvalmisteet

www.schilling-fn.de Suomi Tuotevalikoima Alumiini-pukkinosturit Muuta Lisätarvikkeet Erikoisvalmisteet Suomi Alumiini-pukkinosturit Muuta Lisätarvikkeet Erikoisvalmisteet Tuotevalikoima Alumiinipukkinosturit Muuta Lisätarvikkeet Erikoisvalmisteet 1 2 Pääkirjoitus Hyvää päivää!... ideasta valmiiseen tuotteeseen...

Lisätiedot

Puhdasta joka käänteessä

Puhdasta joka käänteessä BR 35 /12 C Puhdasta joka käänteessä Yhdistelmäkone BR 35/12 C Ennennäkemätön ketteryys Koskaan aikaisemmin ei ole siivouskone ollut yhtä ketterä ja kevyt ohjata - Berliinin CMS-messuilla palkittu BR 35/12

Lisätiedot

Enemmän vairāk mukavuutta komforta ja turvallisuutta

Enemmän vairāk mukavuutta komforta ja turvallisuutta AUTOTALLIN GARĀŽU VĀRTI OVET Enemmän vairāk mukavuutta komforta ja turvallisuutta un drošības M.K. International autotallin ovet yllättävät sinua kehittyneellä suunnittelulla, täydellisellä mukavuudella

Lisätiedot

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS KYLMÄ KS / T Integroitu kuivain PUHTAUS PUHDASTA ILMAA Ilmaa puhtaimmassa muodossaan Teollisen prosessin tehokkuus ja tuotteiden

Lisätiedot

HydroHeater. HW HydroHeater. UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi. Tuotantokyky: 0-100 0 C. Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa

HydroHeater. HW HydroHeater. UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi. Tuotantokyky: 0-100 0 C. Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa HydroHeater HW HydroHeater UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi Tuotantokyky: 103 kw 0-100 0 C Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa HW HydroHeater Liikkuva yksikkö lämpimän veden nopeaan toimitukseen

Lisätiedot

ING the World. P5 Newtron mallisto. Finnish

ING the World. P5 Newtron mallisto. Finnish A ING the World P5 Newtron mallisto Finnish UUTUUS P5 Newtron mallisto Nyt myös LED-valotoiminnolla! Valinnanvapautesi lisäämiseksi P5 Newtron -ultraäänigeneraattorimallisto on nyt saatavana LED-valoversioina.

Lisätiedot

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE LÄMMÖNTALTEENOTTO Lämmöntalteenotto kuumista usein likaisista ja pölyisistä kaasuista tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

Lisätiedot

PEK Öljynerottimet. REK Rasvanerottimet EuroHUK Huoltokaivot NOK Näytteenottokaivot

PEK Öljynerottimet. REK Rasvanerottimet EuroHUK Huoltokaivot NOK Näytteenottokaivot K Öjynerottimet REK Rasvanerottimet EuroHUK Huotokaivot NOK Näytteenottokaivot Haittu Ympäristöhuoto Labk tuotteiden avua voidaan toteuttaa Haittua Ympäristöhuotoa, jossa kiinteistökohtainen esikäsittey

Lisätiedot

VASTASYNTYNEIDEN LÄÄKKEETTÖMÄT KIVUNHOIDON MENETELMÄT

VASTASYNTYNEIDEN LÄÄKKEETTÖMÄT KIVUNHOIDON MENETELMÄT VASTASYNTYNEIDEN LÄÄKKEETTÖMÄT KIVUNHOIDON MENETELMÄT 11.4.2016 OPAS VANHEMMILLE EFJKVF Joskus pienimmät asiat ottavat suurimman paikan sydämessäsi. A. A. Milne, Nalle Puh Emmi Ristanen, Laura Kolari &

Lisätiedot

Teollisuuden LED-valaistus

Teollisuuden LED-valaistus Teollisuuden LED-valaistus Hollantilainen innovaatio made in Europe LumoLumen, eurooppalaista huipputekniikkaa! LumoLumen LED-teollisuusvalaisimissa yhdistyvät ainutlaatuinen mekaaninen rakenne, edistyksellinen

Lisätiedot

Crawford Superior 42. Optimaaliset ratkaisut. Crawford Superior 42, malli Style, väri valkoinen (RAL 9016)

Crawford Superior 42. Optimaaliset ratkaisut. Crawford Superior 42, malli Style, väri valkoinen (RAL 9016) Crawford Superior 42 Optimaaliset ratkaisut Crawford Superior 42, malli Style, väri valkoinen (RAL 9016) Crawford Superior 42 - Kauko-ohjattavaa laatua Hinta-laatusuhteeltaan markkinoiden paras ratkaisu

Lisätiedot

Aukoton havaitseminen. Varmasti luotettava. Commercial Series -liiketunnistimet

Aukoton havaitseminen. Varmasti luotettava. Commercial Series -liiketunnistimet Aukoton havaitseminen. Varmasti luotettava. Commercial Series -liiketunnistimet Havaitseminen on ensimmäinen vaihe kodin tai yrityksen ja niiden seinien sisällä olevien ihmisten ja omaisuuden suojelemisessa.

Lisätiedot

Hiab Multilift Matalat XR -koukkulaitteet

Hiab Multilift Matalat XR -koukkulaitteet Hiab Multilift Matalat XR -koukkulaitteet Tuote-esite Korkea laatu, matala asennuskorkeus ja omapaino Käyttöturvallisuus ja helppokäyttöisyys ovat matalien Hiab Multilift XR-koukkulaitteiden tärkeimmät

Lisätiedot

IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa

IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa 500-2000 W Sähkölämmitys 12 mallia IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa Käyttökohteet CIR tuo mukavuutta terasseille, parvekkeille ja ulkoilmaravintoloihin

Lisätiedot

todella helppokäyttöinen

todella helppokäyttöinen Vaivatonta viimeistelyä Täydellinen päivä Erinomainen leikkuuteho, todella helppokäyttöinen Make it your home. Uusi ART 18 LI on hyvä valinta. Innovatiivinen Durablade takaa erinomaisen leikkuutehon, ja

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Tahdomme parantaa. Uudistuva KYS KAARISAIRAALA

Tahdomme parantaa. Uudistuva KYS KAARISAIRAALA Tahdomme parantaa Uudistuva KYS KAARISAIRAALA Tahdomme PARANTAA Sairaalan rooli on muuttumassa. Siellä vietetty aika on entistä lyhyempi ja kohdistuu tarkoin harkittuihin hoitoihin. Kaikki perustuu yhteistyöhön.

Lisätiedot

KANNUSTAA LIIKKUMAAN

KANNUSTAA LIIKKUMAAN XACT Xact 3 XACT Monipuolisesta ja ergonomisesta Xact-oppilastuolista on nyt saatavana kaksi kokoa Xact ja Xact Start. Se tarkoittaa, että sitä voidaan käyttää koko koulussa, aina esikoululuokista opettajainhuoneeseen,

Lisätiedot

Varastokalusteet. Lisätietoja ulokehyllyistä. Toyota Storage Solutions. www.toyota-forklifts.fi

Varastokalusteet. Lisätietoja ulokehyllyistä. Toyota Storage Solutions. www.toyota-forklifts.fi Lisätietoja ulokehyllyistä Toyota Storage Solutions Varastokalusteet Ulokehyllyt Pylväskorkeus (mm) Ulokepituudet (mm) Kevyt 2000, 2600, 3000 400, 500, 600, 700 ja 800 Keskiraskas 3000, 3600, 4000 400,

Lisätiedot

Painehaavat Levabon tuotevalikoima sisältää ilmatäytteisiä yhden potilaan käyttöön tarkoitettuja tyynyjä

Painehaavat Levabon tuotevalikoima sisältää ilmatäytteisiä yhden potilaan käyttöön tarkoitettuja tyynyjä FI Stram Tiukka økonomi talous Pienet resurssit Painehaavat Levabon tuotevalikoima sisältää ilmatäytteisiä yhden potilaan käyttöön tarkoitettuja tyynyjä Hygieeninen Mukava Helppo Taloudellinen Hosp l ita

Lisätiedot

Niskahartiajumppa. Lämmittelyliikkeet:

Niskahartiajumppa. Lämmittelyliikkeet: Niskahartiajumppa Useimmat meistä kärsivät jossain vaiheessa matkan varrella niskahartiaseudun vaivoista. Syitä vaivoihin voi olla useita, huonot tai toispuoleiset työasennot, huono tyyny, huono nukkuma-asento,

Lisätiedot

Yritys ja työterveyshuolto. Työterveyshuolto henkilöstön hyvinvoinnin tukena

Yritys ja työterveyshuolto. Työterveyshuolto henkilöstön hyvinvoinnin tukena Yritys ja työterveyshuoto Työterveyshuoto henkiöstön hyvinvoinnin tukena Sisäys Työterveyshuoon tavoitteet... 4 Työterveyshuoon sisätö... 5 Henkiöstön työ- ja toimintakyvyn tukeminen... 6 Terveyden ja

Lisätiedot

my baby carrier KÄYTTÖOHJEET SUOMENKIELISET HUOMIO! SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN! > VAROITUKSET!

my baby carrier KÄYTTÖOHJEET SUOMENKIELISET HUOMIO! SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN! > VAROITUKSET! my baby carrier SUOMENKIELISET KÄYTTÖOHJEET integroitu pääntuki HUOMIO! SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN! integroitu selkäpaneelin pidennysosa... > VAROITUKSET! VAROITUS: Sinun ja lapsesi

Lisätiedot

329,- RollerMouse Red hiiriohjain. Syyskuun tarjoukset Hinnat sisältävät arvonlisäveron. RollerMouse Red

329,- RollerMouse Red hiiriohjain. Syyskuun tarjoukset Hinnat sisältävät arvonlisäveron. RollerMouse Red RollerMouse Red 329,- RollerMouse Red hiiriohjain Valmistettu yhtenäisestä alumiinikappaleesta, joka tekee hiirestä entistä tukevamman ja ergonomisemman. Paranna hallittavuutta ja vähennä rasitusta uuden,

Lisätiedot

MAGNASYSTEM. Automaattinen pakokaasunpoistolaitteisto, joka on suunniteltu erityisesti paloasemia varten. Käyttäjäystävällinen, tehokas ja luotettava.

MAGNASYSTEM. Automaattinen pakokaasunpoistolaitteisto, joka on suunniteltu erityisesti paloasemia varten. Käyttäjäystävällinen, tehokas ja luotettava. MAGNASYSTEM Automaattinen pakokaasunpoistolaitteisto, joka on suunniteltu erityisesti paloasemia varten. Käyttäjäystävällinen, tehokas ja luotettava. Löydät toimivan ratkaisun riippumatta pakoputken sijoituksesta,

Lisätiedot

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Maahantuoja Haklift ABT Oy Asessorinkatu 3-7 20780 Kaarina Kiitos, että valitsit ABT Yellowline vaakahaarukkavaunun. Lue tämä käyttöopas ennen käyttöä. ABT Yellowline

Lisätiedot

Pölynimurit. Nopeaa ja tehokasta imurointia

Pölynimurit. Nopeaa ja tehokasta imurointia Pölynimurit Nopeaa ja tehokasta imurointia Ammattitason pölynimuri päivittäiseen käyttöön Hienot ominaisuudet tekevät Kärcher pölynimurista ammattilaisen suosikin: Siinä on matala äänitaso, helppo liikuteltavuus

Lisätiedot

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä.

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä. Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015 Aidon lämmön lähteillä. Perinteikäs & moderni Aina ajankohtainen ja jäljittelemätön Aito vie saunojan aidon lämmön lähteille. Aito-kiukailla saunotaan

Lisätiedot

discovery evo Monipuolinen ja tehokas

discovery evo Monipuolinen ja tehokas discovery evo Monipuolinen ja tehokas Discovery Evo sopii kaikkiin tiloihin. Miten sinä käytät sitä? Discovery kehitettiin aikanaan aivan uudenlaisen ajattelun pohjalta. Siitä haluttiin tehdä mutkaton

Lisätiedot

Lämpöoppia. Haarto & Karhunen. www.turkuamk.fi

Lämpöoppia. Haarto & Karhunen. www.turkuamk.fi Läpöoppia Haarto & Karhunen Läpötila Läpötila suuren atoi- tai olekyylijoukon oinaisuus Liittyy kiinteillä aineilla aineen atoeiden läpöliikkeeseen (värähtelyyn) ja nesteillä ja kaasuilla liikkeisiin Atoien

Lisätiedot

Suojakumisarjat / korjaamotyökalut

Suojakumisarjat / korjaamotyökalut 08 Suojakumisarjat / korjaamotyökalut LÖBRO suojakumit LÖBRO suojakumit Alkuperäisen laitevalmistajan toimittajalta Vetoakselin suojakumit ovat erittäin tärkeitä vakionopeusnivelten tehokkaalle ja luotettavalle

Lisätiedot

UUDET KIINTEÄT KUIVURIT: S-SARJA

UUDET KIINTEÄT KUIVURIT: S-SARJA UUDET KIINTEÄT KUIVURIT: S-SARJA S-SARJAN KIINTEÄT KUIVURIT KORKEALAATUISEEN JA TEHOKKAASEEN VILJANKUIVAUKSEEN Mepun S-sarjan uudet, kiinteät kuivurit kuivaavat viljan tasalaatuisesti, energiatehokkaasti

Lisätiedot

CIBES ONE TYYLIKÄS PORRASHISSI

CIBES ONE TYYLIKÄS PORRASHISSI CIBES ONE TYYLIKÄS PORRASHISSI 2 SISÄLTÖ 4 CIBES ONE Sen elegantti muotoilu sulautuu hienosti sisustukseesi. 6 Sopii erinomaisesti jyrkkiin ja ahtaisiin portaikkoihin ONE toimii kätevästi jyrkässä nousussa

Lisätiedot

Kärcher RS. Yhdistelmäkoneiden uusi ulottuvuus

Kärcher RS. Yhdistelmäkoneiden uusi ulottuvuus Kärcher RS Yhdistelmäkoneiden uusi ulottuvuus Kärcher RS Nostaa käyttäjän aitiopaikalle Tehokkaat, ammattikäyttöön suunnatut puhdistusratkaisut ovat Kärcherin ominta aluetta. Uudet RS-sarjan yhdistelmäkoneet

Lisätiedot

Kirjalliset ohjeet Kulkureiden jumppaliikkeistä

Kirjalliset ohjeet Kulkureiden jumppaliikkeistä Kirjalliset ohjeet Kulkureiden jumppaliikkeistä 1. Hartiat ja yläselkä Olkapäiden pyörittely. Pyörittele olkapäitä rennosti eteenja taaksepäin. Varo, ettet jännitä liikaa hartioita. Hartioiden pyörittelyjen

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

TRBoxter 250-500 kg TRB ja 500-960 kg

TRBoxter 250-500 kg TRB ja 500-960 kg SÄHKÖVINTTURIT Sähkövintturisarjat TRBoxter 250-500 kg TRB ja 500-960 kg TRBoxter 250-500 kg Saatavana suoraohjauksella (DC) tai kontaktoriohjauksella (1 nopeuksinen BT tai portaattomalla nopeudella VV)

Lisätiedot

LATTIALÄMMITYS UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System Energiaa säästävä lämmönsäätö - Lisää mukavuutta vähemmällä energiankulutuksella

LATTIALÄMMITYS UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System Energiaa säästävä lämmönsäätö - Lisää mukavuutta vähemmällä energiankulutuksella LATTIALÄMMITYS UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control System Energiaa säästävä lämmönsäätö - Lisää mukavuutta vähemmällä energiankulutuksella 10 2009 5005 Kun uusin tekniikka ja optimaalinen lämmitysjärjestelmä

Lisätiedot

EVO KEVYT SUOJAKYPÄRÄ

EVO KEVYT SUOJAKYPÄRÄ EVOLite EVO KEVYT SUOJAKYPÄRÄ 6 EVO Lite on kevyt suojakypärä. Kypärä painaa alle 300g eli on noin 20 % kevyempi kuin vakio suojakypärä. Keveys, yhdessä uuden miellyttävän 1-2-3 pistekiinnityksen ja helpposäätöisen

Lisätiedot

Radio-ohjattavan F2007:n runko

Radio-ohjattavan F2007:n runko ASENNUS Radio-ohjattavan F2007:n runko Lehden nro 7 liitteenä on ominaisuuksiltaan ja mitoiltaan tärkeä osa. Se on pienoismallisi pohjalevy eli runko. Runko on suorakaiteen muotoinen, kärjestään kapeneva

Lisätiedot

Varjoa ja suojaa ulkopuolisille terasseille ja ruokailualueille

Varjoa ja suojaa ulkopuolisille terasseille ja ruokailualueille Varjoa ja suojaa ulkopuolisille terasseille ja ruokailualueille Luo ympäristöösi hyvinvointia edistävä keidas Apollo Xline terassimarkiisilla. Talvipuutarha on jokaisen talon helmi;. keidas ihmisille,

Lisätiedot

PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1

PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1 PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1 2 PAVIRO PAVIRO 3 Pitää ihmiset turvassa, tietoisena, ja viihdyttää Boschilla on yli 100

Lisätiedot

GEMINO -ROLLAATTORIT. Aktiiviselle ihmiselle ROLLAATTORIT FI

GEMINO -ROLLAATTORIT. Aktiiviselle ihmiselle ROLLAATTORIT FI GEMINO -ROLLAATTORIT Aktiiviselle ihmiselle ROLLAATTORIT FI GEMINO aktiivisen ihmisen rollaattori Rollaattoreita suunniteltaessa on kiinnitetty erityistä huomiota rollaattorin painoon, laatuun, turvallisuuteen,

Lisätiedot

301.4C. Minikaivukone

301.4C. Minikaivukone 301.4C Minikaivukone Moottori Nettoteho 13,2 kw 17,7 hp Paino Työpaino turvakaaren kanssa 1 380 kg 3 042 lb Työpaino ohjaamon kanssa 1 470 kg 3 241 lb Monipuolisuus Helppo kuljettaa ja käyttää erilaisilla

Lisätiedot

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYPUMPPU 1:1 Viton tiivisteet Painesuhde 1:1 - Virtaus 23 l/min A327 Siirtopumppu N 1 packing m 3,6 Kg 4,3 A3271 Siirtopumppu räätälöitävällä 1" imuputkella

Lisätiedot

W W W. K O D I N K O N E K A U P P A. F I

W W W. K O D I N K O N E K A U P P A. F I Aeg integroitu jääkaappi SKD71800F0 Erittäin laadukas integroitu jääkaappi. Digitaalinäyttö tarkkaan lämpötilansäätöön. LED-valaistus takaa erinomaisen valaistuksen. Energialuokka A+. Käyttötilavuus 330

Lisätiedot

Helppo hiominen laitetta vaihtamatta

Helppo hiominen laitetta vaihtamatta Uudenveroiseksi...... kädenkäänteessä Helppo hiominen laitetta vaihtamatta Make it your home. Kotisi parhaaksi. Maailmanuutuus Bosch-rullahiomakone PRR 250 ES. Sen helposti vaihdettavat erilaisille materiaaleille

Lisätiedot

Tuotetietoa. Neulasulku tarkemmin kuin koskaan aikaisemmin EWIKONin sähköinen neulasulku

Tuotetietoa. Neulasulku tarkemmin kuin koskaan aikaisemmin EWIKONin sähköinen neulasulku Tuotetietoa Neulasulku tarkemmin kuin koskaan aikaisemmin EWIKONin sähköinen neulasulku EWIKONin sähköinen neulasulkutekniikka EWIKONin sähkökäytöillä varustetut neulasulkujärjestelmät älykkäine ohjauksineen

Lisätiedot

VistaCam ix erinomaisia kuvia, ensiluokkaista kariesdiagnostiikkaa

VistaCam ix erinomaisia kuvia, ensiluokkaista kariesdiagnostiikkaa VistaCam ix erinomaisia kuvia, ensiluokkaista kariesdiagnostiikkaa Huippulaadukkaat intraoraali- ja fluoresenssikuvat sekä uusi makrotoiminto Paineilma Imu Kuvankäsittely Hammashoito Hygienia ä Kevääll

Lisätiedot

UUDET KIINTEÄT KUIVURIT: S-SARJA

UUDET KIINTEÄT KUIVURIT: S-SARJA UUDET KIINTEÄT KUIVURIT: S-SARJA UUDET KIINTEÄT KUIVURIT: S-SARJA S-sarja tarjoaa erinomaisen kuivaustehon ja käytännöllisyyden yhdessä toiminnallisessa paketissa. S-sarjassa on panostettu varmatoimisuuteen

Lisätiedot

Ilmastointilaitteet EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

Ilmastointilaitteet EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE Ilastointilaitteet EUROENT CERTIFIED PERFORMNCE Suojele otsonikerrosta. alitse vihreä vaihtoehto. Käytä uutta kyläainetta, joka ei heikennä otsonikerrosta. Ypäristöystävällinen kyläaine SNYO -ilastointilaitteissa

Lisätiedot

27.5.2011. Ensimmäinen ajatus nähdessäni tämän seminaarin aiheen oli, ai minäkö ennustaja? Arealtec Oy Kari Kumpulainen vain toimitusjohtaja

27.5.2011. Ensimmäinen ajatus nähdessäni tämän seminaarin aiheen oli, ai minäkö ennustaja? Arealtec Oy Kari Kumpulainen vain toimitusjohtaja Ennustajako, minäkö?? Ensimmäinen ajatus nähdessäni tämän seminaarin aiheen oli, ai minäkö ennustaja? Arealtec Oy Kari Kumpulainen vain toimitusjohtaja 1 Sisältö 1. Arealtec Oy lyhyesti 2. Mitä huomenna,

Lisätiedot

TUOTETIEDOT SAHATARVIKKEET. Text

TUOTETIEDOT SAHATARVIKKEET. Text TUOTETIEDOT Text SAHATARVIKKEET ProSelect on ainutlaatuinen valikoimamme metsäkoneiden varaosia, lisätarvikkeita ja kuluvia osia. Sarja on suunniteltu tarjoamaan metsäkoneen käyttäjälle mahdollisuus parantaa

Lisätiedot

Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia

Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia RAKENNUSOHJE Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia 251 Lehden nro 60 mukana sait 13 uutta radio-ohjattavan F2007-autosi osaa. Osat ovat vaihteistokotelo, jarruakseli,

Lisätiedot

HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA

HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA An ASSA ABLOY Group brand HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA Abloy -ratkaisut terveydenhuoltoon Hyvän hoidon ehdoilla Toimivat, turvalliset puitteet nousevat kriittiseen rooliin ihmisten hyvinvoinnista huolehdittaessa.

Lisätiedot

Käyttöohje. Tasapainolauta

Käyttöohje. Tasapainolauta Käyttöohje Tasapainolauta Kiitos kun ostit tasapainolaudan.! VAROITUS! Opettele ajamaan laitteella turvallisesti, huomioi muu liikenne ja säännöt. Käytä lisäksi säädösten mukaisia turvavarusteita. Älä

Lisätiedot

VUOTTA SUOMESSA. Yksi kone, monta tapaa työskennellä säästää aikaa ja tarkoittaa katetta urakoitsijalle. Suomalainen konealan asiantuntija.

VUOTTA SUOMESSA. Yksi kone, monta tapaa työskennellä säästää aikaa ja tarkoittaa katetta urakoitsijalle. Suomalainen konealan asiantuntija. 30 1987 2017 VUOTTA SUOMESSA Yksi kone, monta tapaa työskennellä säästää aikaa ja tarkoittaa katetta urakoitsijalle. Suomalainen konealan asiantuntija. Monikäyttöiset tela-alustaiset kaivukoneet 6MCR 8MCR

Lisätiedot

20 SYYTÄ, MIKSI JOKAISEN SEURAAVAN TIETOKONEEN TULISI OLLA THINKPAD TAI THINKCENTRE

20 SYYTÄ, MIKSI JOKAISEN SEURAAVAN TIETOKONEEN TULISI OLLA THINKPAD TAI THINKCENTRE 20 SYYTÄ, MIKSI JOKAISEN SEURAAVAN TIETOKONEEN TULISI OLLA THINKPAD TAI THINKCENTRE THINKVANTAGE TECHNOLOGY AND DESIGN Napsauta tästä ThinkVantage Technology and Design -ominaisuudet ovat ThinkPad -kannettaviin

Lisätiedot

HUOMAA UUSI SÄHKÖISTEN DESIGNLÄMMITTIMIEN STANDARDI

HUOMAA UUSI SÄHKÖISTEN DESIGNLÄMMITTIMIEN STANDARDI Asiakirja on laadittu mahdollisimman huolellisesti. Sitä ei saa toisintaa edes osittain ilman Rettig ICC:n nimenomaista kirjallista lupaa. Rettig ICC ei ole vastuussa mistään tässä asiakirjassa esitetyn

Lisätiedot

ERGOLATOR. Henkilökohtainen nostoapulaite. 15 200 kg. ERGOLATOR erilaisten rullien käsittelyyn

ERGOLATOR. Henkilökohtainen nostoapulaite. 15 200 kg. ERGOLATOR erilaisten rullien käsittelyyn Henkilökohtainen nostoapulaite 5 00 kg ERGOLATOR erilaisten rullien käsittelyyn Henkilökohtainen nostoapulaite Jokaiselle oikea työskentelykorkeus ei turhaa kumartelua tai kurottamista. Portaaton nostonopeus

Lisätiedot

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ 1. Ruiskun pesu ennen käyttöönottoa 2. Maalin lisäys ja maalaus 3. Ruiskunpesu maalauksen jälkeen RUISKUN KÄYTTÖ MAALAUKSISSA Air-Mix-ruiskua käytetään lähinnä kalusteovien

Lisätiedot

AVOIMUUTTA RAKENNUSALALLE

AVOIMUUTTA RAKENNUSALALLE AVOIMUUTTA RAKENNUSALALLE WWW.ASUTAAN.FI MIKÄ ON ASUA-REMONTIT? ASUA Remontit on yritys jonka tärkein tehtävä on jättää jäkeensä aina tyytyväinen asiakas. Tyytyväinen asiakas syntyy pitävistä aikatauuista,

Lisätiedot

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin 19.2.2009 Asennus ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin Lattiakouru vesieristämätön betonilattia Modular 1000 Modular 2000 Yleistä Modular-sarjan lattiakourut on tarkoitettu

Lisätiedot

NAUTINNOLLISIA TERASSIHETKIÄ ARJEN KESKELLÄ TERASSIKUVASTO

NAUTINNOLLISIA TERASSIHETKIÄ ARJEN KESKELLÄ TERASSIKUVASTO NAUTINNOLLISIA TERASSIHETKIÄ ARJEN KESKELLÄ TERASSIKUVASTO JAMAR TERASSIT - ASIAKKAAN EHDOILLA Terassin hankkiminen Jamarilta on ennenkuulumattoman helppoa ja turvallista. Toimitamme avo- ja lasiterassit

Lisätiedot

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille www.ramirent.fi Korkeat standardit Monipuolisiin High Class-tiloihin sovelletaan standardeja, jotka ovat lähes yhtä tiukat kuin

Lisätiedot

Leica Piper 100/200 Maailman monipuolisin putkilaser

Leica Piper 100/200 Maailman monipuolisin putkilaser Leica Piper 100/200 Maailman monipuolisin putkilaser Leica Piper Luotettavaa suorituskykyä maan päällä, putkissa ja kaivoissa Leica Geosystemsin Piper-putkilasersarjaan voi luottaa joka tilanteessa Putkessa

Lisätiedot

LEAF-projekti Kysymykset käyttäjälle. Vastauksia 16.4.2012 Laboratoriomestari Juha Heimovirta juha.heimovirta@oulu.fi

LEAF-projekti Kysymykset käyttäjälle. Vastauksia 16.4.2012 Laboratoriomestari Juha Heimovirta juha.heimovirta@oulu.fi LEAF-projekti Kysymykset käyttäjälle Vastauksia 16.4.2012 Laboratoriomestari Juha Heimovirta juha.heimovirta@oulu.fi Valaistus: Valaistus yleiskuvaus toiminnasta Luokkatilojen valaisimet verkkokaton päällä,

Lisätiedot

Swegon CASA. -liesikuvut. Keittiön kärynpoiston uudet rytmit. Blues Pop Salsa Tango. www.swegon.com/casa

Swegon CASA. -liesikuvut. Keittiön kärynpoiston uudet rytmit. Blues Pop Salsa Tango. www.swegon.com/casa Swegon CASA Keittiön kärynpoiston uudet rytmit -liesikuvut Blues Pop Salsa Tango www.swegon.com/casa Teemana tehokas kärynpoisto Swegon CASA UUTUUDET Blues Moderni ja tyylikäs liesikupu huoltovapailla

Lisätiedot

MILWAUKEE ISKUPORAKONE M18 BPD-0

MILWAUKEE ISKUPORAKONE M18 BPD-0 MILWAUKEE ISKUPORAKONE M18 BPD-0 Tuotekoodi: 4933443500 Kompakti iskuporakone, vain 198 mm pitkä tekee siitä ideaalin ahtaissa tiloissa työskentelyyn Joustava akkujärjestelmä: Työkalu käy kaikkien Milwaukee

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

www.bosch-professional.fi

www.bosch-professional.fi Laadun takeena Bosch! Maailman ensimmäinen lattiapintalaser UUTUUS! Lattiapintalaser GSL 2 Professional Lopultakin voidaan tarkistaa lattioiden, kuten tasoitettujen tai valettujen betonilattioiden, epätasaisuudet

Lisätiedot

GUARANTEED TOUGH. PINOTTAVA SÄILYTYSJÄRJESTELMÄ

GUARANTEED TOUGH. PINOTTAVA SÄILYTYSJÄRJESTELMÄ GUARANTEED TOUGH. PINOTTAVA SÄILYTYSJÄRJESTELMÄ Max 6 GUARANTEED TOUGH. UUSI TSTAK KESKENÄÄN LUKITTAVA PINOTTAVA SÄILYTYSJÄRJESTELMÄ DEWALTIN UUSI TSTAK -VALIKOIMA ON AMMATTILAISEN TÄYDELLINEN KUMPPANI.

Lisätiedot

Muut Sovella tuotteet. Vaatteiden ripustaminen. Verraton varasto KODIN SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT. 535,20 (sis. alv 22 %)

Muut Sovella tuotteet. Vaatteiden ripustaminen. Verraton varasto KODIN SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT. 535,20 (sis. alv 22 %) Muut Sovella tuotteet Vaatteiden ripustaminen Housunkannatin naulakkoon, kpl pss,0 Tuuletusteline Tamppausteline 0 0 Naulakko, koukkua, 0 Naulakko, koukkua,00, 0, 0 0 Vaatteiden kannatinputki,, sinkitty,0

Lisätiedot

VAHVISTA TUOTEMERKKIÄ. asiakaskohtaisten hyllykourujen avulla

VAHVISTA TUOTEMERKKIÄ. asiakaskohtaisten hyllykourujen avulla VAHVISTA TUOTEMERKKIÄ asiakaskohtaisten hyllykourujen avulla KLASSISET HYLLYKOURUT KOURUMALLIT VAKIOVÄRIT Kirkas valkoinen musta MATALAPOHJAISET KOURUT Korkeille tai puolikorkeille tuotteille. KOURU, JOSSA

Lisätiedot

www.kastowin.com Sahaus. Varastointi. Ja enemmän.

www.kastowin.com Sahaus. Varastointi. Ja enemmän. Uusi KASTOwin Mestariteos sarjatuotantona www.astowin.com Sahaus. Varastointi. Ja enemmän. Enemmän uin ainutlaatuinen: Uusi KASTOwin. Kannattavan automaattisahausen asi täreintä teijää ovat: suuri leuuteho

Lisätiedot

MAOL:n pistesuositus kemian reaalikokeen tehtäviin syksyllä 2011.

MAOL:n pistesuositus kemian reaalikokeen tehtäviin syksyllä 2011. MAL:n pistesuositus kemian reaaikokeen tehtäviin syksyä 2011. - Tehtävän eri osat arvosteaan 1/3 pisteen tarkkuudea ja oppusumma pyöristetään kokonaisiksi pisteiksi. Tehtävän sisää pieniä puutteita voi

Lisätiedot

Korjaamopuristimet. Alapalkki MITAT. H (Sylinteri palautettuna) mm. J mm

Korjaamopuristimet. Alapalkki MITAT. H (Sylinteri palautettuna) mm. J mm -runko 25 tonnia Voidaan asentaa työpöydälle tai lisävarusteena saatavalle jalustalle. Työpöytä asennusta varten tarvitaan 1.4 m 2 vapaata tilaa, jalustan kanssa tarvitaan 4 m 2 lattiatilaa. voin -runko

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

TEMPUR-MED LEIKKAUSPÖYDÄLLE TARKOITETUT -PATJAT JA -ASENTOTUET. www.tempurmed.fi

TEMPUR-MED LEIKKAUSPÖYDÄLLE TARKOITETUT -PATJAT JA -ASENTOTUET. www.tempurmed.fi TEMPUR-MED LEIKKAUSPÖYDÄLLE TARKOITETUT -PATJAT JA -ASENTOTUET TEMPUR -MATERIAALI MITEN TEMPUR ON ERILAINEN? TEMPUR-MED-PATJALLA MAKAAVAN 70-KILOISEN POTILAAN PAINERASITUSPISTEET PU-PÄÄLLINEN Kaikki TEMPUR-MED

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370 KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten

Lisätiedot