KaVo ESTETICA E50. Elämän parhaat asiat ovat yksinkertaisia.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KaVo ESTETICA E50. Elämän parhaat asiat ovat yksinkertaisia."

Transkriptio

1 Eään parhaat asiat ovat yksinkertaisia.

2 Monta äykästä yksityiskohtaa, yksinkertainen päääärä. Intuitiivinen työskentey. Mikä oikeastaan tekee hoitokoneesta seaisen, joka vakuuttaa yksinkertaisuudeaan? Jos hauat optioida ja yksinkertaistaa vastaanotoa tehtävät työt, niin esitä ensiäisenä kysyyksiä! Mitä edeytetään väineitä, jotta niitä voidaan käyttää täysin intuitiivisesti? Miaiseta potiastuoin pitäisi tuntua, jotta potias tuisi yhä uudeeen ieeään vastaanotoesi? Mioin jakakytkin on ergonoisesti oikeaoppinen työväine? Miten haashoitajat voisivat työskenneä tehokkaain ja tukea työtäsi ongeitta? Miaiseta näyttää hygieniakonsepti, jonka avua työntekijät säästävät päivittäin arvokasta aikaa ja joka suojaa saaa kaikkia osapuoia parhaaa ahdoisea tavaa? Vastaukset kysyyksiin öytyvät seuraavita sivuita. Keskity täysin potiaan hoitaiseen. Hoitoyksikkösi tukee sinua tässä huoattavasti. 3

3 KaVo ergonoiaa. Erittäin yksinkertaista. Perustuu puhtaaseen intuitioon: kaikki toiinnot ovat nopeasti ja heposti saatavia. Vapaasti vaittava instruentointi takaa joustavuuden yös tuevaisuudessa. Tarjoae sinue eneän ukavuutta. Asetettu optiaaisesti käsien uottuvie huipputehokkuutta joka otteea. Oet täysin vapaa tekeään ratkaisuja instruentoinnin yhteydessä. Jos hauat uuttaa hoidon painopistettä, voidaan uutoksia tehdä yös jäkikäteen. Sinua on täydeiset varusteet yös tuevaisuutta varten vaiiksi integroidun teknoogian, kuten KaVo SMARTdrive -oottorinohjauksen ansiosta. Voit hautessasi täydentää KaVo ESTETICA E50 -tuotteita endo- ja HF-kirurgiatoiinnoia tai esi. uusia innovatiivisia aitteia, joita ovat. uträäni PiezoLED ja KaVo COMFORTdrive. Voit käyttää hoitoyksikköä aina siinä paikassa, ikä sinusta tuntuu parhaata. Sinua on kaikki äheäsi, riippuatta siitä, työskenteetkö istuen vai seisten, yksin vai haashoitajan kanssa. Tää koskee sekä KaVo ESTETICA E50 -hoitoyksikön T- että S-pöytää. Riippuu ihan oista ietyyksistäsi, kuan ergonoisesti täydeisen ain hauat. KaVo ESTETICA E50:n instruenttiivarsi on saanaikaisesti sekä tyyikäs että erittäin toiinnainen. Se tekee ahdoiseksi aksiaaisen toiintasäteen ja on saaa käsien uottuvia. Äykäs tarjotinvarsi voidaan asentaa pöydän oikeae tai vaseae puoee. Tarjotinta voidaan iikuttaa vaakasuorassa suunnassa. Kääntyvää aia voidaan isäksi säätää pituussuunnassa. Se on heppo ja nopea ripustaa hautue puoee. Tää onipuoinen ja joustava vaikoia tukee jokaista hoitotoienpidettä optiaaisesti. Oikeastaan sevää, uttei itsestäänsevää: tästä aitteista öydät kaikki toiinnot sietä, issä oetatkin niiden oevan. Pitkä perehtyisaika sekä ohjeiden rasittava seaainen hoidon aikana kuuuvat nyt enneisyyteen kiitos intuitiivisen ohjauksen joka toiii suoravaintanäppäiden avua ian oniutkaisia kaksoistoiintoja. Voit aoittaa työt väittöästi. Moderni ohjeisto huoehtii takaaaa siitä, että kaikki sujuu ongeitta. Suoranäppäiet vakiotoiintoihin, yksinkertainen design sekä KaVo-värikaavio hepottavat työskenteyäsi ja säästät aikaasi. Intuitiivisen ohjauspaneein ansiosta on KaVo ESTETICA E50:n käyttö nopeaa ja yksinkertaista. Sinun täytyy vain ottaa instruentti käteesi, niin saat kerraa kaikki siihen iittyvät tärkeät tiedot näkyvie. Voitko toivoa vieä enepää? MEMOdent etsii jokaiseen instruenttiin iittyvät taennukset toistuvaa käyttöä varten nopeasti ja uotettavasti (ahdoista saada 3 eri ohjeatasoa jopa 6:e eri käyttäjäe). 90 c Myös hoitoyksikön instruenttipöytä voidaan asettaa paikkaan, ikä sinusta tuntuu parhaata. Ostaessasi vaitse tuote viideä tai kuudea instruentia ja vaitse toivoasi kokoonpano tai varusta se yöhein kuudennea instruentia. Intuitiivinen hoitoyksikkö huippuoinaisuuksia ja uita etuja: Intuitiivista, tehokasta työskenteyä oogisen ja yksinkertaisen ohjauksen ansiosta Ohjaus suoravaintanäppäinten avua Moduaarinen, aajennettava ja koottava Takaa rennon työasennon, kaikki toiinnot ovat koko ajan käden uottuvia c Intuitiivisesti käytettävä haasääkärin hoitoyksikkö. Ergonoisesti ihanteeinen pöydän korkeus on vain 45 c. Instruenttietkujen uosvetopituus on jopa 90 c, ikä takaa pajon vapaata tiaa hoidon yhteydessä. Saantekevää työskenteetkö yksin vai hoitajan kanssa, haasääkärin hoitoyksikkö, työtaso ja hoitajan yksikkö voidaan optiaaisesti.

4 Potiaasi vain istuutuu rentouttavaan tuoiin. Tukoon vao. Tää uuttaa työskenteysi pareaksi. Aseta potias hänee sopivaan asentoon. Työkenttäsi on parhaassa ahdoisessa asennossa. Luonnoinen, innovatiivinen ja ukava viiden tähden vao vastaanotoesi Aseta potias ja hänen pää seaiseen asentoon, että työasentosi on paras ahdoinen indikaatiosta ja potiaan yksiöisistä vaatiuksista riippuen. Säädä sitä varten kaksiniveinen päätuki tarpeiden ukaan. Käännettävä ukautuva tyyny tukee niskaa ja sopii erityisesti apsipotiaiden hoitoon. Hoitovao, joka uuttaa näkeyksesi: KaVoLUX 540 LED antaa sinue uksin kirkkaudea vakoista ja hyväaatuista vaoa, joka uodostuu apun ainutaatuisesta optisesta järjesteästä ja nejästä erivärisestä LEDistä. Hoito on erittäin ukavaa tasaisessa, varjottoassa vaokentässä. Ainutaatuinen värintoistoindeksi ahdoistaa isäksi tarkan hapaan ja yhdisteäuovin värin vertaiun suoraan hoitoyksikössä. KaVoLUX 540 LEDin värivaon voi säätää yksiöisesti, ja innovatiivinen COMPOsave-tia suodattaa vaon sinisyyden ja hidastaa siten vaokovetteisen täyteateriaain kovettuista.ja vaokovetettavia ateriaaeja voi käsiteä kiireettä. KaVoLUX 540 LEDin voi säätää joustavasti sen ukittavan 3D -niveen avua. Käyttö on ukavaa ja hygieenistä ian kosketusta. Kun potiaan asento potiastuoissa on ieyttävä, niin hän iikkuu huoattavasti väheän. Näin pystyt työskenteeään huoattavasti tehokkaain ja voit keskittyä täysin hoitotoienpiteeseen. Peheät ja ergonoinen istuinausta sekä ristiseäntuki huoehtivat siitä, että potiaan asento on paras ahdoinen. Lisäksi voit nostaa istuinpenkkiä anuaaisesti esierkiksi apsipotiaiden kohdaa. Hygieenistä: irrotettavat kahvat ja tasaiset pinnat voi desinfioida nopeasti ja perusteeisesti. Käyttö ian kosketusta huoehtii ristikontainaatioiden iniaaisesta riskistä ja potiaittesi aksiaaisesta turvaisuudesta. Tuoin korkeutta voidaan säätää sopivaksi potiaan koon ukaan: Potiastuoi ja -vaaisin huippuoinaisuuksia ja uita etuja: Yksinkertaista ukavuutta: yhdeä kädeä ohjattava kaksiniveinen päätuki käännettävää päätyynyä ja erittäin ieyttävää kauatuea. KaVoLUX 540 LED: korkeaaatuinen uonnoinen vao sekä ukava käyttö ian kosketusta Potiastuoia voidaan säätää optiaaisesti, aian asennon (395 ) ja yiän asennon (780 ) väiä. Jokaisee potiaae öytyy joustava ja optiaainen asento Mieyttävät peheät tyynyt, ergonoisesti uotoitu istuinausta sekä integroitu ristiseäntuki. Päätuki käännettävää ukautuvaa tyynyä ieyttävää akuuasentoa varten Korkein asento sopii seisaaaan työskenteyyn red dot design award: KaVoLUX 540 LED täydeisestä oppuun asti harkittua uotoiua. Se ahdoistaa ihanteeiset oosuhteet uusian LED-teknoogiansa ansiosta, joka takaa täydeisen vaon ja vastaa korkeipia vaatiuksia. red dot edustaa innovatiivisia tuoteratkaisuja ja korkeaa aatua. 6 7 Kohokohta yös turvaisuuden ja hygienian kannata: kahvat voi irrottaa ja puhdistaa äpödesinfektorissa ja pinnat ovat yhtenäisiä ja tasaisia.

5 Vastaanotostasi tuee entistä tehokkaapi. Näiden väineiden ansiosta tuee hoitajan työstä huipputehokasta. Hoitajana eentin kääntöaue on harkittu tarkasti,se on joka hetki hoitajan uottuvia. Hoitaja voi asettaa sen hauaaansa paikkaan tarpeen ukaan. Optionaainen korkeussäätö tukee häntä ihanteeisesti hoito voidaan tehdä jopa seisten. Erittäin ieyttävä päästä jakoihin seisoa- ja istua-asennossa. Suoravaintanäppäiet takaavat nopean perehtyisen tuotteen toiintaan ja ripeästi sujuvan hoidon. Avain tehokkuuteen ovat yksikön suoravaintanäppäiet. Yhdeä painahduksea saadaan kaikki tärkeät toiinnot näkyvie: juoaasin täyttöaite, ataan huuhteu, intensiividesifiointi, HYDROcean, vaon voiakkuus tai vao ja ajastin. Ei yhtään turhaa näppäintä. Vieä eneän joustavuutta E50hoitoyksikköön O/V. Jotta hoito vasenkätisee, yksin työskenteeväe ääkärie tai hänen avustajaeen on vieä ukavapaa, tarjoae ESTETICA E50 -yksiköe oikeae/vaseae kääntyvän hoitoyksikön. Sen -nivevarsijärjesteä takaa suuren iikkuistian. Saanaikaisesti tiaa on riittävästi yös jakakytkiee ja hoitajan tuoie. Jotta eriaiset työntekijät voivat työskenneä ergonoisesti parhaiassa asennossa, hoitoyksikön portaaton korkeudensäätö on saatavia vainnaisena 135 :n korkeudea. Nyt on kysyys sinun seästäsi. Ergooista ja hygieenista työskenteyä. Sinue haasääkärinä on erityisen tärkeää, että asentosi on ergonoisesti hyvä ja ukavan tuntuinen. Mikään ei vaikuta asentoosi niin pajon kuin päivittäin käytössäsi oeva työtuoi. KaVo on tarjonnut jo kauan huippuergonoisia ja -ieyttäviä tuotteita. Uutuustuotteee KaVo PHYSIO Evo on suunnitetu tarkasti vastaaaan haasääkärien ja haashoitajien tarpeita ja työnkukua. Voit ohjata kaikkia tuoiin, instruentteihin ja utiediaan iittyviä toiintoja yksinkertaisesti jakakytkien avua. Jaan ergonoisen oikeae ja vaseae suuntautuvan iikkeen ansiosta eivät reisiihakset oe jatkuvan rasituksen aaisena, inkä ansiosta ihasjännitettä ei synny. Koska ohjaus tapahtuu jaan avua, yös ristikontainaation vaara vähenee huoattavasti. KaVo PHYSIO Evo ja jakakytkin huippuoinaisuudet ja uut edut: Hoitajan hoitoyksikkö huippuoinaisuuksia ja uita etuja: Täydeistä ergonoiaa ja parasta istuaukavuutta tarjoaa sinue KaVo PHYSIO Evo Hoitajan hoitoyksikköä on heppo käyttää suoravaintanäppäinten avua. KaVo PHYSIO Evo odernia uotoiua ja kauniita värejä Tuoien, instruenttien ja utiediaan iittyvien toiintojen käyttö tapahtuu yksinkertaisesti ja rennosti jakakytkien avua Hoitaja pystyy työskenteeään ergonoisesti terveeisessä työasennossa, käännettävän ja korkeussäädettävän hoitajan hoitoyksikössä. Jaka ei rasitu oikeae/vaseae suuntautuvan iikkeen ansiosta Parhainta joustavuutta oikeae/vaseae käännettävän hoitoyksikön avua. Langaton jakakytkin on hygieenisepi Tarkka kierrosuvunohjaus onnistuu heposti MEMOdentin avua Suoravaintanäppäinten ja seväpiirteisten toiintojen ansiosta on hoitajan yksikkö erittäin tehokas. Täydeistä ergonoiaa ja ukavuutta: KaVo PHYSIO Evo takaa terveään stua-asennon uonnoisea tavaa. 8 9 MEMOdent tarjoaa eneän aikaa ja turvaisuutta. MEMOdent-toiinto ahdoistaa angattoan jakakytkienn tärkeiden paraetrien kuten kierrosuvun, jäähdytyksen tai kyävaon voiakkuuden taentaisen jokaista instruenttia varten. Varovainen, yhyt kosketus jaaa riittää ja voit hakea toistuvia toiintoja nopeasti ja uotettavasti. KaVon ähetinteknoogia takaa sinue täyden vapauden. Langaton jakakäynnistin työskenteee täysin häiriöittä, varasti ja uotettavasti: Korkeatehoinen akku ataa energiaa noin kahdeksi kuukaudeksi eteenpäin erittäin yhyeä atausajaa. Ian johtoa tai johdon kanssa: Voit itse vaita angattoan jakakytkien paikan. Johdoton ai antaa tähän täydet vapaudet ja tarjoaa pareat hygieniaoosuhteet.

6 Täydeistä hygieniaa ian koproisseja. Aikaa säästävää ja heppoa. Turvaisuus ensisijaa. Kaikkien kannata katsottuna. Ukoapäin katsottuna todea siistiä... Varista toiivuus HYDROceanin avua. Siä KaVo ESTETICA E50:n puhdistus on erittäin yksinkertaista. Desinfioiista varten voidaan tärkeät osat kuten siikoniatto, instruenttien pidike, kääntyvä doriovarsi sekä suun huuhteuaas irrottaa heposti. Kaikki pinnat on heppo puhdistaa, saoin kuin kaikki kontainoidut osat aerosoiaueea. Jotta ikaa ei pääsisi hoitoyksikön sisäpuoee, on koteon aa- ja yäosat tehty täysin upinaisiksi. Tukkeutuneet suodattiet ja iujärjesjesteän häiriöt pystytään estäään. Aoita anuaaisesti aagaaninpoisto-, iu- ja vieärijärjesteien hydroekaaninen puhdistusohjea hoitoyksikön sisä- ja ukopuoea. Puhdas ja kirkas vesi ohentaan verta ja eritteitä uotettavasti, jotta ne eivät voi kertyä iujärjesteään tai vieäriin ja juuttua sinne. Näin säästät aikaa ja kustannuksia, jotka voivat syntyä käytettäess aagaanin erottaiseen tai siiviöintiin. tarkoitettuja aitteita. Suoja johtoja vedetä, jossa esiintyy bakteereja....sisätäpäin katsottuna täydeistä hygieniaa. Heposti puhdistettava iusuodatinjärjesteä säästää isäksi työntekijöidesi aikaa hygieniaan iittyvien töiden yhteydessä. Iusuodattien vaihto on heppoa ja yksinkertaista. DVGW on asettanut hygieniae korkeiat ahdoiset vaatiukset, joista KaVo pitää tiukasti kiinni. KaVo ESTETICA E50:n vesiyksikkö täyttää DVGW:n asettaat norit ja estää ahdoisen kontainoituisen rakennuksen uiden vesijohtojen kanssa. Bakteerien jatkuva poisto OXYGENAL 6 -aineen avua takaa evien ja itujen jatkuvan vähentyisen. Intensiivinen desinfiontiohjea vahveaa OXYGENAL-seoksea kestää vain noin 45 inuuttia. Se suojaa potiaitasi ikro-organiseita, jotka eviävät usein aikoina, jooin vastaanottosi ei oe käytössä. Intensiivistä desinfiointohjeaa on hyvä käyttää yös esierkiksi riskipotiaiden hoidon jäkeen. Heppoa ja aikaa säästävää: DEKASEPTOL Ge. KaVo DEKASEPTOL Ge on sekoitettu käyttövaiiksi, joten sitä voi käyttää suoraan. Näin säästät kaiita inuutteja. DEKASEPTOL Ge kosteuttaa iuetkut ja -järjesteät täysin ja tarttuu kriittisiin kohtiin sen sijasta, että se huuhtoutuisi vain niiden ävitse. Minioi riskit tautien ja bakteerien eviäisen ehkäisyyn erikoistuneen RKIinstituutin aatian huuhteuohjean avua. Täytä ajankohtaiset RKI-norien asettaat vaatiukset. KaVo ESTETICA E50 huoehtii standardinukaisesta instruenttien autoaattisesta huuhteusta ennen työn akua ja jokaisen potiaan jäkeen. Lisäksi takaisiniunesto suojaa kaikkia osapuoia. Hygieniasta on heppo pitää kiinni: kaikki pinnat ovat säröttöiä ja sen vuoksi heppo puhdistaa. KaVon instruenteissa ja oottoreissa on autoaattinen takaisiniunesto, joka suojaa vedensyöttöjärjesteää uotettavasti. Näin pystytään estäään kontainoituneen sprayveden pääsy hoitoyksikköön. Tiiisi ja potiaasi voivat tuntea oonsa turvaiseksi. Kädensijat, siikoniatot, suun huuhteuaas, instruenttiteineet ja kääntyvät doriovarret on heppo irrottaa ja desinifioida. Iusuodattiet on turvaista ja heppoa vaihtaa hygieniakädensijojen ansiosta. Yksinkertaista ja turvaista hygieniaa Huippuoinaisuuksia ja uita etuja: Autoatisoitu ja standartisoitu hygienia. Aikaa säästävä ja yksinkertainen puhdistus irrotettavien ja heposti puhdistettavien aiteosien ansiosta. Vastaa korkeipia standardivaatiuksia RKI-direktiivien ukaisesti. Takaisiniunesto tuo isäturvaisuutta. Koteon upinaiset yä- ja aaosat parantavat hygieniaa entisestään. 11

7 Yksinkertaisesti fiksupi. Jo tänään huoisen ahdoisuudet. Hoitojärjesteä, jonkatoiintaan voi uottaa yös tuevaisuudessa! Voie uvata sinue, että järjesteääsi pystytään uuttaaan sopivaksi aina sen ukaan, itkä ovat hoitosi painopisteitä. Mitä tapahtuu, jos otetaan käyttöön uusia hoitoeneteiä? Mitä tekniikkaa pitää oa jo tänään asennettuna? Miten eriaiset utiediatoiinnot voivat tukea työtäsi? Mitkä oottorit sopivat vieä tuevaisuudessa instruenttiesi kanssa yhteen? Mitä iitäntöjä voidaan aajentaa vieä yöheinkin? Vaittaessa hoitoyksikköä pitäisi varistaa yös sen toiinta tuevaisuudessa. Siksi KaVo ESTETICA E50 on hyvä vainta. Kaikkiin näihin kysyyksiin saat vastaukset seuraavita sivuita. 1 13

8 Oe avoin uutuuksie. Tuevaisuus on jo käsissäsi. KaVon tarjoaat edut tuovat varuutta tuevaisuuteesi. KaVo INTRA LUX KL 703 LED kevyttä tukevuutta. COMFORTdrivessa yhdistyy voia, nopeus ja heppous. Tiedätkö jo tänään, ihin hoitotoienpiteisiin keskityt huoenna? Sinun ei tarvitse päättää sitä nyt. Siä vain KaVo-hoitoyksikön voit varustaa viideä tai kuudea instruentia. Voit vaita ne täysin vapaasti. Uudenaisen huotovapaan, hiiiharjattoan ikrooottorin KaVo INTRA LUX KL 703 LED kanssa koet huipputehon täydeisyydessään. Se on SMARTdrive-optioitu, ja sen kierrosukuaue on kierr./in. Laite on kootaan 30 % kevyepi ja 5 % pienepi, jooin se sopii täydeisesti käteen. Sen ihanteeinen painojakaua huoehtii optiaaisesta tasapanosta. Se tarjoaa eneän tehoa jokaisessa hoitotianteessa, käsittey on tarkepaa ja väsyysoireet vähenevät. Huoehdit yksinkertaisesti hygieniasta, koska INTRA LUX KL 703 LED -oottorin voi sterioida, ja siihen sisätyy pitkäikäinen LED -vao. Jatkuvasti täydeiset suoritusarvot täydeisten hoitotuosten kanssa. COMFORTdrive tuo KaVo -instruentit uuteen aikakauteen. Tää oottori yhdistää turbiinin ja nopeuttavan kuakappaeen edut. Pyöriisnopeus jopa kierr./in ian väitystä. COMFORTdrive on erittäin kevyt. 40 %:a väheän painoa, ikä tekee työstäsi huoattavasti kevyepää. Instruentin painopiste on tasapainotettu optiaaisesti. Käsiä ja soria kuoritetaan väheän, inkä ansiosta työn tarkkuus paranee. SMARTdrive vie sinut voiaa ja tunteea tuevaisuuteen. Tarkkaa, tehokasta ja aikaa säästävää työskenteyä uusi oottoriohjaus SMARTdrive työskenteee täydeä tehoa. Erityisen tärinätön käynnistys jo ataia kierrosukuaueia 100 kierr/in. Suurean kierrosukuaueen ansiosta voidaan kaikkia käsi- ja kuakappaeita käyttää onipuoisiin, jooin niiden käyttöaue aajenee. Vääntöoentti Nc 4 Motorkenninie Moottorin oinaiskäyrä 0 Hyödynnä vääntöä sekä tärinävapaata käynnistystä: KaVo SMARTdrive aajennetua kierrosukuaueea kierr./in. Oe avoin tunnetun ja arvostetun USBiitäntästandardin suhteen. USB-porteista voit iittää uusia oheisaitteita KaVo ESTETICA E50:een heposti ja yksinkertaisesti. Se on erityisen heppoa, koska USB-iitännöissä ei tarvitse tehdä itään asetuksia. Hoitokoneesi tunnistaa itsestään uudet aitteet ja ohjeat. Yksiöiset varusteet huippuoinaisuuksia ja uita etuja: KaVo INTRA LUX KL 703 LED: vieä pienepi, vieä kevyepi ja ihanteeinen painojakaua. Itegroitu SMARTdrive tarkkaan työskenteyyn ataaa kierrosukuaueea Hoida potiaitasi aikaa säästäen ja tehokkaasti utraääni-piezoledin avua. Parannettu ikrooottori INTRA LUX KL 703 LED aajennetua kierrosukuaueea in-1 Uuden PiezoLED-utraäänen avua puhdistat potiaasi hapaat huipputarkasti ja tehokkaasti. KaVo CARE -teknoogia ahdoistaa ainutaatuisen haronisen tehonsyötön ja optiaaiset instruentin iikkeet. Hapaat ja ikenet pysyvät koskeattoina tarkan työn ansiosta erityisesti herkiä fiigraanisia aueia. PiezoLED tehokasta ja aikaa säästävää hoitoa varten COMFORTdrive uusinta instruenttiteknoogiaa entistä rennopaan ja tehokkaapaan työskenteyyn Tevaisuuden standardisoitu iitäntä ukoisten aitteiden heppoon iittäiseen Kehääinen LED-vao tarjoaa optiaaisen näkökentän. Lisäksi kevyt ja ergonoinen uotoiu takaa ihanteeiset hoito-oosuhteet potiaaesi. Suuri vaikoia äykkäitä isävarusteita, jotka voidaan iittää yös jäkikäteen 4 Kierrosuku [1,00/in] Moottorin oinaiskäyrä SMARTdrive Moottorin oinaiskäyrä vakio PiezoLED utraääni: innovatiivista KaVo Care -teknoogiaa äykkäää feedbackkontroia, vastaa potiaan hoidoe asetettuja korkeipia standardeja. KaVo COMFORTdrive on kevyt ja tehokas. Moottorin ääni on erittäin ieyttävä

9 Katso uottavaisesti tuevaisuuteen. Oet vaistautunut siihen. Yksinkertaisesti hoat hanskassa. Tue digitaaiseen aaiaan! Sijoita oaan tuevaisuuteesi. Huototoiinnot säästävät aikaa ja rahaa nyt ja tuevaisuudessa. ERGOco ight nopea ja ieyttävä käyttää. Integroidun KaVo MEDIAgatewayn avua voit suorittaa ohjeistojen päivitykset, huototarkastukset ja aajennustoienpiteet nopeasti, tehokkaasti ja eduisesti. Yhdistä vastaanottosi tietokone, hoitoyksikkö ja uut ediaähteet hepoa tavaa toisiinsa. Näin saat esierkiksi tää hetkeä hoidettavan potiaasi viieiset tutkiustuokset suoraan 17 :n KaVo ESTETICA E50 -näytöe sekä siihen iittyvät röntgen-, ikroskooppi ja kaera- tai PC-kuvat. Väittöästi ja ian, että hoitajasi täytyisi ähteä huoneesta. ERGOco ight on heppo ratkaisu. KaVo ESTETICA E50 on uotoitu siten, että se tukee sinua ergonoisesti ihanteeisea tavaa ja huoehtii työsi sujuisesta tehokkaasti. Laadukkaiden edeeen kehitettyjen koponenttien kuten esi. kokonaan uuden eektroniikan ansiosta edustaa sarja erittäin korkeaaatuista innovaatiovoiaa, funktionaisuutta sekä tyyikästä uotoiua. Näin oet varustautunut itä parhaiten tuevaisuutta varten. Sijoita kassiseen oderniin. Hoitojärjesteäsi täytyy ieyttää sinua, henkiökuntaasi ja potiaitasi yös vuosien päästä ja vastata aina korkeipia vaatiuksia. Moderni uotoiu ja kiehtovat uudet värit näyttävät sinue nyt tietä tuevaisuuteen. Investointisi on hyvin suojattu. KaVo ESTETICA E50 -hoitoyksikkö voidaan varustaa AdViCinicohjeaa keskeistä haintaa varten paveien kautta. Säästä kaista aikaa virhetianteessa ja nauti ennataehkäisevän huoon eduista. Mutiediajärjesteäsi on jo käyttövais. ERGOco ight Mutiedia huippuoinaisuuksia ja uita etuja: Kaeraa otettuja kuvia voi katsoa yös ian tietokonetta Saanaikaisesti voidaan näyttää nejä kuvaa PC-, ikroskooppi- ja röntgenkuvat näkyvät hoitoyksikön näytöä Hygieeninen käyttö jakakytkien ansiosta Voidaksesi käyttää ERGOco ight -järjesteää et tarvitse PC-yhteyttä eikä sinun tarvitse vedättää johtoja. Toiintoja voidaan ohjata sekä jakakytkien että KaVo ESTETICA E50 -hoitoyksikön avua. Vaoisapi ja tarkepi tarkkoihin intraoraaisiin kuviin. Intraoraaikaera ERGOca on ergonoinen ja täydeinen kädessä ja aitteesi LUXia huoehtivat ahtavista kuvatuoksista. Näet eneän ja havaitset parein uusi intraoraaikaera ERGOca. Sevitä potiaae hoito vakuuttavien kuvien avua tai taenna oat hoitoenestyksesi. Ohjaus iukusäätiiä on yättävän yksinkertaista. Korkea syvyystarkkuus ja ainutaatuinen väripaetti on vaikuttavaa, kiitos siitä kuuuu odernie CMOS-ikropiiritekniikae. Kuin itsestään sujuvaa vastaanoton arkkinointia. Unohda odotusajat ja tiedota potiaitasi vastaanottosi paveuista

10 Heppo vainta: parasta ahdoista aatua. Mitä kuuuu hoitokoneeseen, johon voit uottaa 100 %:n varuudea? Mitä ittapuita vaistajan tuisi käyttää aadun suhteen, jotta sinusta tuisi täysin tyytyväinen? Mitkä ovat tarpeeiset oinaisuudet, joiden avua voitaisiin varistaa, että oet tehnyt oikean ratkaisun? Onko ahdoista täyttää ankarat ypäristöe asetetut vaatiukset kaikista hygieniaa koskevista ääräyksistä huoiatta? Miainen uotoiu puhutteee potiasta parhaiten, jotta potias tuntisi oonsa aina turvaiseksi? Kaikkiin näihin kysyyksiin saat vastaukset seuraavita sivuita Sujuvaa työskenteyä ian häiriötekijöitä, päivästä päivään, toiii yös vuosien päästä kuten aivan uusi aite juuri tästä KaVon tuotteen ovat tunnettuja.

11 Yksinkertaisesti täydeistä. KaVo -aatu jokaisessa yksityiskohdassa. KaVo edustaa käytännössä testattua erinoaista korkeaa aatua. Kokonaiskonsepti KaVo ESTETICA E50 on kannattava sijoitus sinue. Asetae erittäin korkeat vaatiukset kaikkiin KaVon tuotteisiin. vaatiukset. Jotta onnistue tässä, vaistae tuotteee aina täydeiseä tarkkuudea ja varuudea. Tutut, korkeaaatuiset ateriaait ja koponentit, jotka ovat jo näyttäneet etunsa käytössä, huoehtivat isäksi KaVo ESTETICA E50 -hoitoyksikkösi uotettavuudesta. Tään isäksi testaae jokaisen hoitoyksikön yksittäin ja suoritae kattavat 100 % testit. Näin päätöksesi KaVo ESTETICA E50 -hoitoyksiköstä on varan pääe. Tään hoitokoneen pohjana on KaVon onivuotinen kokeus sekä aadukkaat koponentit, joita on testattu käytännössä tuhansia kertoja. Työe perustuu onivuotiseen kokeukseen ja jatkuvaan tuotekehitteyyn. Näin KaVo ESTETICA E50 pystyy vastaaaan yös tuevaisuuden vaatiuksiin. Sinun kannatasi erittäin järkevä sijoitus. KaVo-aatu Huippuoinaisuuksia ja uita etuja: Kestävä rakenne, korkeaaatuinen ateriaai Työstetty tarkasti korkeipien aatustandardien ukaisesti Huippuuokan toiintavaruus varistettu aajojen usein toistettujen testien avua Ihanteeinen hinta-/suoritussuhde Suojaa ypäristöä jo vastaanotoasi. Esierkiksi DEKASEPTOL geei: ekoogisesti haritonta ja OECD.n direktiivien ukaisesti bioogisesti hajoavaa. Ei sisää adehydiä, fenoeja ja kooria. Ypäristönsuojeu akaa jo oasta ypäristöstä ja yös ihisiä on suojetava haitaisita vaikutuksita. KaVo vakuuttaa, että työntekijäsi on yös tässä suojattu parhaiten. Tuotteee vaistetaan Saksassa ja ne täyttävät tarkat saksaaiset ypäristöääräykset. Laitteiae on isäksi erityisen pitkä einkaari ja RoHS-direktiivin ukainen eektroniikan hävitys, joka estää yös yöhein vaaraisten aineiden vapautuisen. Ajaton uotoiu, käytännössä testatut koponentit ja odernit toiinnot takaavat KaVo ESTETICA E50 -tuotteiden ehdottoan uotettavuuden. Vaihtoehtoisesti saatavia yös käännettävän hoitoyksikön O/V kanssa Yhteen asiaan voit uottaa: tarkastettua aatua aaianaajuisesti katsottuna korkeipien standardien ukaan.

12 Voit vaita itse: Värin ja isävarusteet vastaanottotioihisi. Hyödynnä ahdoisuudet: Luo oa yksiöinen työyksikkösi. Värit, jotka äärävät suunnan. Miten ikinä sisustatkaan vastaanottosi, KaVo ESTETICA E50 -hoitoyksikön saat sopivan värisenä. Yhdistä aitteiden värit oien yksiöisten toiveittesi ukaan tai tee hoitoyksiköstäsi arvokkaan näköinen vaitseaa kroi-ait sukaanruskeana tai yönsinisenä. Metaivärit yönsininen/ etai sininen/etai hopeanharaa/ etai hopea/etai sappanja/ etai arja/etai purppuranpunainen/etai sukaanruskea/ etai oenanvihreä kaisanvihreä hapaan- vakoinen kroi/ sukaanruskea kroi/ yönsininen erensininen nro 64 inttu nro 38 kaisanvihreä nro 61 rubiininpunainen nro 63 arja nro 60 purppuranpunainen nro 5 antrasiitti nro 46 heenharaa nro 45 Sekänoja Progress Päätuki -niveinen painonäppäieä Käsinoja Oikeapuoi Vasenpuoi. oottori KL 701. oottori KL 703 LED SMARTdrive Integroitu vääntöoentinohjaus (Endo) COMFORTdrive PiezoLED utraääni Monitoiinäyttö MEMOdent Pieni röntgenkuvien katseuaite Panoraa-röntgenkuvien katseuaite1 (vaaisien kiinnitystankoon) Tarjottie pidike US-taso Tarjottien pidike yhdee tarjottiee Tarjottien pidike kahdee tarjottiee Spray-äitys instruenteie Fysiooginen keittosuoaiuos Takaisiniun pysäytin instruenteie HF-sähkökirurgia USB-iitäntä ERGOca UU TT A! kuninkaansininen nro 43. Turbiinietku oranssi nro 59 UU TT A! yönsininen nro 39 Potiastuoi Standardi Nostettava istuin Peheä tyyny 1. oottori KL oottori KL 703 LED Koitoiiruisku Monitoiiruisku Toppausvärit usta nro 33 S Haasääkärin hoitoyksikkö 1. Turbiinietku KaVo-uotivärit. Yksivärinen pinta oranssi roosa/etai TM sukaanruskea nro 6 Eeganteissa kroi-aeissa on reunat kroia, yös tuoien aaosat on aaattu uusia uotiväreiä. vakiovarustus (voi uuttua aavaihtoehdon ukaan) 1 Ei utiedian kanssa Vain vesiyksikön DVGW ja vesipuon DVGW kanssa 3 TM S Laiterunko Posiininen suun huuhteuaas Lasinen suun huuhteuaas VACUstopp Jatkuva steriointi Intensiivinen desifiointi HYDROcean Läinvesiboieri MEDIAgateway Langaton jakakytkin Syöttöyksikkö Vesiyksikkö DVGW Vesiyksikkö Kopakt Vesipuo DVGW Aipaineensäädin Lisäaitteiden iitäntä Jätteiden hävittäisjärjesteä Ukoinen iu DÜRR aagaain erotin DÜRR erotinautoaatiikka Kiinteiden kappaeiden keräysaite Muuta KaVo PHYSIO Evo KaVoLUX 540 LED Potiasvaaisin EDI Lapun kiinnitysputki Potiasboksi ERGOco ight DEKASEPTOL Ge -perussarja Hygieniapaketti Hoitajan yksikkö Cofort-käyttöpaneeia Sprayn iu Syjeniuri Toinen syjeniuri Koitoiiruisku Monitoiiruisku Vaokovettaja Sateec MiniLED Tason pidike austan kiinnitystä varten Tason pidike DIAGNOdenttiä varten Käännettävä hoitajan hoitoyksikkö Käännettävä ja korkeusuunnassa säädettävä Hoitajan hoitoyksikkö Oikeae/vaseae käännettävä hoitajan hoitoyksikkö Oikeae/vaseae käännettävä ja korkeussäädettävä hoitoyksikkö Iuetkun ohjaus Teine Vainnainen varuste on vaittava Ei saatavia

13 Mat.-Nr /14 fi Oikeudet teknisiin uutoksiin pidätetään. Mahdoiset pienet väripoikkeaat johtuvat painoteknisistä syistä. Copyright KaVo Denta GbH. KaVo Denta GbH D Biberach/Riß Teefon Fa

Volvo Trucks. Driving Progress. volvo fmx. tuoteopas

Volvo Trucks. Driving Progress. volvo fmx. tuoteopas Vovo Trucks. Driving Progress vovo fmx tuoteopas Se täydentää taitojasi täydeisesti. Maansiirtoajo vaatii taitoa. Suuria kuormia täytyy osata kujettaa tehokkaasti, nopeasti ja kiinni juuttumatta, ja kuorma-autosta

Lisätiedot

Kuulonsuojaimet ja suojalasit kaupan päälle.

Kuulonsuojaimet ja suojalasit kaupan päälle. Kuuonsuojaimet ja suojaasit kaupan pääe. Husqvarna 327Rx Kevyt ja monikäyttöinen raivuri pitkäkestoiseen työskenteyyn. Varu s tettu ympäristöä säästävää Husqvarnan E-Tech II -moottoria. Heposti vaih dettava

Lisätiedot

Käyttöja huolto-ohjeet

Käyttöja huolto-ohjeet Käyttöja huoto-ohjeet S/N10158220... Yksivassinen Luetteo-n:o 008 123 30 11/2004 Johdanto Johdanto BOMAG - koneet kuuuvat aajaan BOMAG-tiivistyskoneiden tuoteperheeseen. BOMAG:in pitkäaikainen kokemus

Lisätiedot

Lämmitysverkoston perussäätö säästää rahaa ja luo terveellisen sisäilmaston

Lämmitysverkoston perussäätö säästää rahaa ja luo terveellisen sisäilmaston Lämmitysverkoston perussäätö säästää rahaa ja uo terveeisen sisäimaston 1 E nergiansäästöä voidaan vaikuttaa isoihin asioihin. Maapaon imaston ämpiämisen ja kasvihuoneimiön torjuminen ovat tuevaisuuden

Lisätiedot

Lexmarkin ominaisuudet ja edut

Lexmarkin ominaisuudet ja edut Lexmarkin ominaisuudet ja edut Arvoa pakkauksessa Koe jatkuva einikäisten asiakkaiden strategiamme Tämän päivän yritysmaaimassa kipaiu on kovaa, ja yritysasiakkaat odottavat pajon enemmän kuin vain tuotteita

Lisätiedot

Käyttöohjekirja 2008- Sisäysuetteo 600-sarja SISÄLLYSLUETTELO Sisäysuetteo...2 Akusanat...3 Takuuehdot...3 Vamistajan antama vakuutus koneesta...4 Työskentee turvaisesti... 5 Varoitukset tarrat...6 Kuormaajan

Lisätiedot

Automaatti paineenhallintaan pumppujen avulla Ilman poistaminen Veden lisääminen Flamcomatin kokoonpano

Automaatti paineenhallintaan pumppujen avulla Ilman poistaminen Veden lisääminen Flamcomatin kokoonpano Autoaatti paineenhallintaan puppujen avulla Ilan poistainen Veden lisääinen Flacoatin kokoonpano Montage Flacoat SF Asennus- ja käyttöohjeet 00, Flaco Mukana toiitetut dokuentit: Kokoonpano-ohje ja sähkökytkentäkaavio

Lisätiedot

Ainutlaatuiset maalämpöpumput

Ainutlaatuiset maalämpöpumput ALPHA-INNOTEC Ainutaatuiset maaämpöpumput Yksi tuote monia etuja Yksinkertaista ja kätevää. Yksi aite kaikkeen Lämmitys ja ämmin käyttövesi samassa yksikössä. Lämpöpumppu tarjoaa mukavaa ämmitystä ja ämmintä

Lisätiedot

LÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖVEDELLE KÄYTTÖOHJE MALLI TAW-270NH2A / RAW-25NH2A

LÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖVEDELLE KÄYTTÖOHJE MALLI TAW-270NH2A / RAW-25NH2A LÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖVEDELLE KÄYTTÖOHJE SÄILIÖYKSIKKÖ MALLI ULKOYKSIKKÖ TAW-270NH2A / RAW-25NH2A SÄILIÖYKSIKKÖ ULKOYKSIKKÖ RAW-25NH2A TAW-270NH2A Käyttöohjeet Sivut 1~26 Saavuttaaksesi parhaan mahdoisen hyödyn

Lisätiedot

HEALING ROOMS. Tunne-elämä ja ajatusmaailma. Rukouksen kautta Jumala voi muuttaa maailmaa. Ev.lut. pastori ERKKI SUHONEN

HEALING ROOMS. Tunne-elämä ja ajatusmaailma. Rukouksen kautta Jumala voi muuttaa maailmaa. Ev.lut. pastori ERKKI SUHONEN 1 KRISTILLISEN RUKOUSKLINIKAN TIEDOTUSLEHTI www.heaingrooms.fi 2/2013 Tunne-eämä ja ajatusmaaima muokkaavat uskoe maaperää s. 6 7 Jakojeni ja käsieni pituusero hävisi katseessani s. 8 Miten saada imestystä?

Lisätiedot

Opiskelijat syövät tuettua ruokaa Sivu 22. 3/2008 Jakelu 1. 12.9. 2008. 14-vuotias Tuulia Viljanen syö mielellään makaronilaatikkoa.

Opiskelijat syövät tuettua ruokaa Sivu 22. 3/2008 Jakelu 1. 12.9. 2008. 14-vuotias Tuulia Viljanen syö mielellään makaronilaatikkoa. 3/2008 Jakeu 1. 12.9. 2008 Kuva Ari Korkaa Opiskeijat syövät tuettua ruokaa Sivu 22 14-vuotias Tuuia Vijanen syö mieeään makaroniaatikkoa. Sivu 21 Kuva Ari Korkaa Kuva Annika Söderbom Kuva Laura Vesa Poika

Lisätiedot

KUVASTO 2015 / 2016. Unelmasi. Työkalumme.

KUVASTO 2015 / 2016. Unelmasi. Työkalumme. KUVASTO 2015 / 2016 Unelmasi. Työkalumme. Suomessa vuodesta 1993 toiminut K.A.Rasmussen Oy kuuluu Pohjoismaiden suurimpaan jalometalliyritykseen, Norjalaiseen vuonna 1872 perustettuun K.A.Rasmussen-konserniin.

Lisätiedot

Saramagon Rekonstruktio. Tutkielma kirjoitetun kielen rytmistä

Saramagon Rekonstruktio. Tutkielma kirjoitetun kielen rytmistä Saramagon Rekonstruktio Tutkiema kirjoitetun kieen rytmistä Lahden ammattikorkeakouu Muotoiu- ja taideinstituutti Viestinnän kouutusohjema Graafinen suunnitteu Marion Robinson Kevät 2011 Saramagon Rekonstruktio

Lisätiedot

SwemaAir 300. Käyttöohje

SwemaAir 300. Käyttöohje SweaAir 300 Käyttöohje Maahantuoja: Pietiko Oy, Datacity B 6304, 20520 Turku puh. 02-251 4402, fax. 02-251 0015 Valistaja: Svenska Mätapparater Farbriks, Farsta, Ruotsi 2 SISÄLLYS JOHDANTO... 4 SWEMAAIR

Lisätiedot

Taloushallintopalvelun asiakastyytyväisyyskysely

Taloushallintopalvelun asiakastyytyväisyyskysely Taoushaintopaveun asiakastyytyväisyyskysey 1 2008 4.3.2008 Hesingin kaupunki Taous- ja suunnitteukeskus TALOUSHALLINTOPALVELUN SÄHKÖINEN TIEDOTE Taoushaintopaveun asiakastyytyväisyyskysey...1 Kuuden suuren

Lisätiedot

Sisäysuetteo 500 sarja SISÄLLYSLUETTELO Sisäysuetteo...2 Akusanat...3 Takuuehdot...3 Vamistajan antama vakuutus koneesta...4 Työskentee turvaisesti... 5 Varoitukset tarrat...6 Kuormaimen pääosat...7 Kuormaimen

Lisätiedot

Projektit. Logis -hanat ja Croma. Select -suihkut. Tuoteuutuuksia kylpyhuoneen suunnitteluun. Kokonaisia, edullisia kylpyhuoneratkaisuja

Projektit. Logis -hanat ja Croma. Select -suihkut. Tuoteuutuuksia kylpyhuoneen suunnitteluun. Kokonaisia, edullisia kylpyhuoneratkaisuja Projektit Kokonaisia, edullisia kylpyhuoneratkaisuja jokaiseen kylpyhuoneeseen Tuoteuutuuksia kylpyhuoneen suunnitteluun Logis -hanat ja Croma Select -suihkut Sisältö Hansgrohe kylpyhuoneratkaisuja Uutta:

Lisätiedot

Peter Larsson Toimitusjohtaja, Villeroy & Boch Gustavsberg AB

Peter Larsson Toimitusjohtaja, Villeroy & Boch Gustavsberg AB Tutustu uuteen näyttelyymme! FIKSUMPI KYLPYHUONE INNOITUSTA JA INNOVAATIOTA GUSTAVSBERGILTÄ 2012 2013 TIE FIKSUMPAAN KYLPYHUONEESEEN KÄY GUSTAVSBERGIN AVULLA. Ollessani nuori tulokas Tukholmassa, muutin

Lisätiedot

THE STRESSLESS BOOK OF COMFORT MALLISTO 2015-2016

THE STRESSLESS BOOK OF COMFORT MALLISTO 2015-2016 THE STRESSLESS BOOK OF COMFORT MALLISTO 2015-2016 Made in Norway since 1934 Mukavuudesta nauttimista Meillä on ollut ilo täyttää kodit ympäri maailmaa mukavuudella aina vuodesta 1934. Tämän ansiosta Stressless

Lisätiedot

Logistiikkaopas 2014. Sopivat kokonaisratkaisut varastostamme.

Logistiikkaopas 2014. Sopivat kokonaisratkaisut varastostamme. Logistiikkaopas 2014. Sopivat kokonaisratkaisut varastostamme. Tervetuloa Jungheinrichille! Helsinki Jo vuosikymmenten ajan trukkimme ovat olleet luotettavia ja tehokkaita työjuhtia varastojen pinoamis-

Lisätiedot

työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta besvärsnämnden för arbetspensionsärenden TELK 50 vuotta

työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta besvärsnämnden för arbetspensionsärenden TELK 50 vuotta työeäkeasioiden muutoksenhakuautakunta besvärsnämnden för arbetspensionsärenden TELK 50 vuotta Sisätö Esipuhe.......................................................................................................................

Lisätiedot

Mittausjärjestelmiä ja vaakoja terveydenhuollon käyttöön jo vuodesta 1840

Mittausjärjestelmiä ja vaakoja terveydenhuollon käyttöön jo vuodesta 1840 Kuvasto 2013/2014 terveydenhuollon tuotteet + Mittausjärjestelmiä ja vaakoja terveydenhuollon käyttöön jo vuodesta 1840 Suomi seca finland oy Linnoitustie 4 B 02600 Espoo ٠ Suomi Puhelin 09 87 80 00 00

Lisätiedot

LELY MAIDON- TUOTANTOLAITTEET Lypsy-, ruokinta-, ja pihattoratkaisut

LELY MAIDON- TUOTANTOLAITTEET Lypsy-, ruokinta-, ja pihattoratkaisut LELY MAIDON- TUOTANTOLAITTEET Lypsy-, ruokinta-, ja pihattoratkaisut Luo tilallesi tulevaisuus www.lely.com innovators in agriculture Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, Attis, AWS, C4C, Calm, Caltive, Commodus,

Lisätiedot

Volvo Trucks. Driving Progress. volvo fh -sarja. volvo fh- ja volvo fh16 -tuoteopas

Volvo Trucks. Driving Progress. volvo fh -sarja. volvo fh- ja volvo fh16 -tuoteopas Volvo Trucks. Driving Progress volvo fh -sarja volvo fh- ja volvo fh16 -tuoteopas Tulevaisuuden kuormaauto on nyt entistäkin edistyksellisempi. Sanotaan, että voittavaa konseptia ei kannata muuttaa. Silti

Lisätiedot

Uusi Actros. Kaukoliikenne. 18 26 tonnia.

Uusi Actros. Kaukoliikenne. 18 26 tonnia. Uusi Actros. Kaukoliikenne. 18 26 tonnia. Lataa nyt uuden Actrosin ipad-sovellus. Koe uusi Actros elävänä. Uuden sovelluksen avulla saat lisätietoa kaukoliikenteen uudesta ulottuvuudesta jännittävien videoiden

Lisätiedot

Käyttöohjekirja 2004- Sisäysuetteo 200-sarja SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT...3 TAKUUEHDOT...3 EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS...4 TYÖSKENTELE TURVALLISESTI... 5 TARRAT JA KYLTIT...6 KUORMAIMEN PÄÄOSAT...7

Lisätiedot

WHIRLPOOL VAPAASTI SIJOITETTAVAT 2006/2007

WHIRLPOOL VAPAASTI SIJOITETTAVAT 2006/2007 WHIRLPOOL VPSTI SIJOITETTVT 00/007 Älykkäät kodinkoneet - lisäarvoa ja enemmän itsellesi aikaa Whirlpoolin menestys perustuu jatkuviin kyselyihin ja innovaatioihin sekä siihen, että jatkuvasti tuotamme

Lisätiedot

Pyyhekuivaimet kaikkiin tiloihin. Sähkötoimiset pyyhekuivaimet Vesitoimiset pyyhekuivaimet Kombikuivaimet

Pyyhekuivaimet kaikkiin tiloihin. Sähkötoimiset pyyhekuivaimet Vesitoimiset pyyhekuivaimet Kombikuivaimet Pyyhekuivaimet kaikkiin tiloihin Sähkötoimiset pyyhekuivaimet Vesitoimiset pyyhekuivaimet Kombikuivaimet Pyyhekuivain on arjen ylellisyyttä Pyyhekuivainkuvastomme on täynnä inspiraatiota ja ideoita kodin

Lisätiedot

Uusi Atego. Uusi Axor. Jakeluliikenne. 6,5 26 tonnia.

Uusi Atego. Uusi Axor. Jakeluliikenne. 6,5 26 tonnia. Uusi Atego. Uusi Axor. Jakeluliikenne. 6,5 26 tonnia. Sisältö Uusi Atego 4 25 Ohjaamot 6 11 Työskentely, käyttömukavuus 8 9 Varustus 10 11 Taloudellisuus, tekniikka 12 19 Moottoriteknologia 14 15 Vaihteensiirto,

Lisätiedot

Myynnin opas. Hansgrohen valikoima kylpyhuoneeseen ja keittiöön. Opas hanojen, suihkujen ja asennustekniikkojen asiantuntevaan neuvontaan

Myynnin opas. Hansgrohen valikoima kylpyhuoneeseen ja keittiöön. Opas hanojen, suihkujen ja asennustekniikkojen asiantuntevaan neuvontaan Myynnin opas Hansgrohen valikoima kylpyhuoneeseen ja keittiöön Opas hanojen, suihkujen ja asennustekniikkojen asiantuntevaan neuvontaan Hansgrohe kaupallinen kumppani Kaikki kiinnostuneille asiakkaille

Lisätiedot