Muistio. Päivän teemat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muistio. Päivän teemat"

Transkriptio

1 Päivän teemat 4V hankkeen väliarviointi, Paul Silfverberg 4V selvitys: Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet ja asenteet sekä tiedot ja tuen tarve, Elina Rautavaara Hankekuulumiset ja toimintasuunnitelma vuodelle 2010, Annukka Luomi, Katja Viberg ja Laura Virta Vuoden 2010 toimintasuunnitelman tarkentaminen seuraavien ja muiden tarpeellisiksi katsottujen asioiden osalta: kasvatuksen seminaari, vertaistukiverkostomalli Keskustelu seuraavista aiheista hankkeen etenemisen näkökulmasta: kuntien yhteistyön toimintatavat, hyvien käytäntöjen juurruttaminen Kestävän kehityksen kasvatuksen pääsuunnitteluryhmä Paul Silfverberg, hankkeen väliarviointi Väliarviointi valmistuu tammikuussa. Sitä varten toivotaan kommentteja myös pääsuunnitteluryhmältä seuraaviin kysymyksiin: 1. Mitkä ovat 4V:n tärkeimmät/onnistuneimmat toimenpiteet? Miksi? 2. Mitä merkittäviä ongelmia olet havainnut? Mitä niille tehtiin? 3. Hanketta on jäljellä vajaat 1,5 vuotta. Mihin toiminnassa tulisi keskittyä? 4. Mitä tulisi tehdä, jotta tulokset saataisiin kestävälle pohjalle ja levitetyksi tehokkaasti? - Paul lähettää kysymykset sähköpostilla Katjalle, joka toimittaa ne psryhmäläisille vastattavaksi vk:n 49 aikana. Vastauksia voi lähettää myös suoraan osoitteeseen Elina Rautavaara, selvitys - Elina esitteli selvityksen tuloksia kasvatuksen näkökulmasta - Selvityksen raportti saatavilla hankkeen nettisivuilla Keskustelua - Keskusteltiin ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden yhdistämisen vaikeudesta kasvatuksessa. Käytännössä (esim. Helsingin kouluissa) ne pidetään tarkoituksella erillään toisistaan ettei kokonaisuudesta syntyisi liian suurta ja raskasta, mutta toisaalta olisi ehdottoman tärkeää huomioida kaikki osa alueet ja oppia ymmärtämään ne yhtenä kokonaisuutena. Tukevat toisiaan. - Espoossa sivin tuloskortissa keke mukana, selvityksen tiedot tulevat hyvään aikaan. - Valtakunnallisen opsin mukaan keken olisi oltava osa koulujen opetussuunnitelmia, mutta käytännössä toteutuu huonosti. Tähän juuri kaivattaisiin valmista materiaalia. Pitäisikö opettajille toimittaa valmiit materiaalit, joiden mukaan tulee toimia?

2 - Espoossa keke ohjeet siivous ja keittiöhenkilökunnalle hyvällä mallilla, mutta opetuksessa ei vielä samalla tasolla. Hankkeen pitäisi keskittyä juuri tähän. - Helsingissä keke työ on saatu siivuos ja keittiöpalveluita tarjoavien firmojen omiin tuloskortteihin. - Selkeitä ohjeita tarvitaan ja yhteistyötä eri tahojen välillä. Hankekuulumiset ja toimintasuunnitelma vuodelle Esite Keke koulussa koulun kestävän kehityksen ohjelma tehty laajassa yhteistyössä (OPH, Sykse, OKKA säätiö, Hyria, Eco One), tällä hetkellä taitossa julkaisu vuoden vaihteessa > esitteessä määritellään mitä Keke toimikunnan koulutusjaoston strategiassa tarkoitetaan koulun kestävän kehityksen ohjelmalla - koulun/päiväkodin keke ohjelmamalli: em esitetyöryhmässä tehtyä määrittelyä konkretisoidaan hankkeessa tuotettavalla julkaisulla josta ohjelmamallia käsittelevän osan ensimmäinen versio ollut kommenteilla. Tammikuussa tulee toinen versio kommenteille aktiivisuutta toivotaan! - Espoon kestävän kehityksen kasvatuksen yhteistyöryhmä tavoitteena ekotukihenkilöt ja kestävän kehityksen ohjelma kaikkiin Espoon kouluihin - Kaksi gradua ja yksi AMK lopputyö käynnistymässä, yksi harjoittelija haussa kevääksi 2010 kehittämään opettajien ekotukihenkilöverkostoa ja keräämään hyviä käytäntöjä - Kesäleirejä testattiin Lennu leirillä ympäristöaiheista leirimateriaalia - Vantaalla Kiuru ja koppakuoriainen ilmestyy tammikuussa + koulutus - Yhteisiä ja koulujen omia koulutuksia - Konsultointeja eri aiheista - Paljon yksittäisiä tapahtumia, projekteja ym. kaikissa kaupungeissa o Joulukalenteripajojen tulokset nähtävillä Mellarissa, Ateneumissa ja Lasipalatsissa + verkossa: joulukalenteri.kontu.la o Lakanapyyheprojekti eli päiväkodeissa on ommeltu yhdessä vanhempien kanssa kertakäyttöisiä pestäviä käsipyyhkeitä vanhoista lakanoista. Kokeilupäiväkodeissa testataan ja seurataan kulutusta verrattuna vanhaan malliin. - Esiteltiin kutsun liitteenä lähetetty toimintasuunnitelma Risto Keskinen, Helsingin sosiaalivirasto - projekteja: päiväkodin/koulun piha lähiliikuntapaikka, 4Gpuisto: o leppoistaminen keskustoissa, puutarhakaupunginosan viimeistely o hyvä piha houkuttelee sisään, esimerkkinä Freiburg, Saksa o puolijulkinen tila o kaupunkirakenteen reitistön osa o merkityksiä kerrostava esim. monimerkityksinen aita toimii sekä aitana että kiipeilytelineenä, eri ikävaiheiden merkityskerrokset o panostamaan kutsuva, esim. roskien keräys

3 o veistoksellinen maasto, ei niinkään kiipeilytelineitä, leluvapaa päiväkoti eli leikkimiseen ei tarvita leluja, Keskuskadun matemaattiset katukiveykset, Suomen kuvanveistäjien liitolla 100 vuotisjuhlat 2010 yhteistyötä? o Valo o Myyttisyys o Keskeneräisyys ja kuluvuus o Kohtaamisiin kannustava o Taiteen paikka o Turvallisuus: hallittavat riskit kuuluvat leikkipaikoille - muuta o lähiöohjelma o päiväkoteihin asennetaan Molokeja o ekotavarat ja palvelut tarjolle toimipisteisiin verkostomarkkinoinnin tapaan o lämpötilatietoisuus - esitys löytyy hankkeen verkkosivuilta Ryhmäkeskustelu: Vertaistukiverkostomalli - opettajien ekotukihenkilöitä Helsingissä (137 koulutettu), Espoossa ja Vantaalla ensimmäiset koulutukset tulossa/käynnissä. Espoossa räätälöidään opettajille oma ekotukikoulutus mallissa keskityttävä enemmän Helsinkiin - peruskoulutusta tarvitaan jatkuvasti, mutta myös täydennyskoulutusta - yhteistyötä naapurikunnan puolelle kaivataan kuntien välinen verkosto - Helsingissä haasteena omienkin ekotukihenkilöiden verkostoituminen, nyt tavattu suurpiireittäin Miten ekotukiverkostoa kehitetään parempaan suuntaan? Harjoittelijan työnkuva? - Mallin luominen eli tieto siitä kuka kouluttaa, mistä löytyy ekotukihenkilöt Julia hanke koonnut Helsingin toimintatavoista mallin Espooseen ja Vantaalle, Julian kanssa hyvä olla yhteydessä verkostoa kehitettäessä - Mallin juurruttaminen Espooseen ja Vantaalle, sopiiko sellaisenaan näihinkin kaupunkeihin? Organisaatioerot huomioitava, pedagogiset yhdyshenkilöt tärkeitä - Intra olemassa jo Espoossa - Koulutuksissa motivointi tärkeää, koko päivän palkallinen koulutus motivoi osallistumaan Miten mallista saadaan siirrettävä? - Tehdään organisaatiokaaviosta tarpeeksi lavea helpompi soveltaa - Kuva verkostoa pyörittää? Joku tarvitaan, mutta onko se alueellinen vai koko kaupungin tasolla

4 - tarvitaanko verkostoa koulun keke arkeen vai keke kasvatukseen? siitä riippuu yhdyshenkilön rooli 4V kehittää verkoston, mutta ei ota kantaa sisältöön - miten tukihenkilön rooli huomioidaan työjärjestelyissä - ekotukihenkilöitlä kysyttävä mitä haluavat - verksoton tuettava molempia - miten verkostoa ylläpidetään? Riittääkö netti, alueelliset tapaamise - haastattelut ekotukihenkilöille: resurssit, toiveet - voidaanko keskittyä kouluun vai otetaanko myös päivähoito mukaan? Helsingissä päiväkodeissa ei ekotukihenkilöitä - avainhenkilöitä: pedagogiset yhdyshenkilöt, Espoosta Sari Soini, Tuija??, Vantaalta Hanne Siikström, kaikista kaupungeista ekotukihenkilöt - sekä haastattelut että kyselyt? Haastattelu ajautuu sivuraiteille, kyselyllä saadaan eksaktipina vastauksia - Harjoittelijan työnkuva ja tarkoitus kirkastettava heti alussa mitä halutaan, mihin pyritään - Vesihuoltolaitosten systeemi: laitos syöttää tiedot järjestelmään, saadaan tietoa omista toimistaaan, pienten laitosten oma kevyempi mittaristo itsearviointiin Paul toimittaa Annukalle materiaalia tästä - Itsearviointia tarvitaan ja tulosten kirjaamista johonkin järjestelmään niin että muutkin ne näkevät Kuntien yhteistyön muodot Olemassa olevia - 4V saanut aikaiseksi Helsingin kaupungin ja Espoon keke kasvatusverkoston yhteistyön - sillanrakentajat eli luonto ja ympäristökoulujen ympäristökasvatuskoulutuksen suunnittelutyöryhmä + laajennettuna muitakin asioita - kuntien ymptoimet suunnitelleet yhteisesti luontoretkiä - Helsingin pedagoginen yhdyshenkilö ja Vantaan sivistystoimen ympäristövastaava (Teea Markkula) saatettiin yhteen nyt uusi verkosto? - Katumetro eli kaupunkitutkimuksen verkosto Toiveissa - osaamispankkia ollaan rakentamassa, kokoaa kaikki keke kasvatuksen toimijat, tietoportaali tulee tarpeeseen - voisiko ekotuki ja julia verkostoista kehittyä jotain uutta? YTV + ympäristökeskukset laajennettuna opetus/sivistystoimilla Sari Soini lähettää yhteystiedot Annukalle - Helsinki olisi mielellään jatkossakin mukana kehittämässä ekotukitoimintaa Espoossa ja Vantaalla Saako ytv:ltä koottua tietoa koulujen jätemääristä? Ehkä 4V:n tuleva gradu vastaa tähän. Ytv ei ehkä ihan heti tee 2007 kaltaista selvitystä, resurssit ei riitä. Jokainen koulu voi tehdä itse

5 vastaavan seurannan. Kaikki kiinteistöt saavat ytv:ltä vuosiraportin jätemääristä, mutta siitä puuttuu tietyt jakeet. Miten päästään hankesuunnitelman tavoitteisiin - espoon keke työn verkosto hieno juttu, sen jatkaminen ja syventäminen hallintokuntien välinen verkostoituminen vierasta, sitä hyvä jatkaa - ytv:n tuki ja seurantatiedot hallinnonalojen välinen yhteistyö ongelmallista (esim. koulut ja tilakeskus), vaatii paljon työtä, että saa tietoja - Espoon tila ja keittiöpalvelujen yhteistyö ihan alussa, mutta sille on tarvetta Tarve muiden =ruotsinkieliselle materiaalille Seminaari Silja Sarkkinen on yhteistyökumppanina ekotukihankkeen puolesta. Hanke miettinyt aikuisten ympäristökasvatuksen näkökulmasta kaupunkiaiheesta seminaaria/työpajaa yhdistetään kasvatuspäiviin. Voisiko Riston esityksen pohjalta pitää seminaarissa esityksen (päiväkotien pihojen, tilojen laajat käyttömahdollisuudet)? Voisiko mukaan saada Helsingin design kaupungin 2012 suunnittelijoita mukaan, pohtii Elli? Monitoiminnallisuuden idea on kuulemma suunnittelijoille vaikea hahmottaa (Ellillä kokemusta kurssin vetämisestä taikissa). Helin työpajaidea: mitä mielikuvia meillä on niistä ympäristöistä, mitä mikäkin ryhmä kaipaa? Voisiko joku tämän aihepiirin kanssa työskentelevä tulla vetämään työpajan? Voitaisiin tutkia maailmaa, jossa eletään (millaisissa paikoissa ihmiset hengailevat, minkä ikäinen ihminen saa missäkin penkillä istua [äitien ja vauvojen alue, nuorten alue, vanhusten penkit]). Jonkun nuorisotalon porukka voisi testata etukäteen ja tulla esittelemään. Teatteri Ilmiö voisi tulla mukaan ja tuotokset seminaariin esille. Inarin toive: luento, jossa esiteltäisiin esimerkkejä maailmalta (mitä kaikkea maailmalla jo tehdään?) työpajassa kehiteltäisiin ideoita eteenpäin omalle alueelle (pieni kunta, kaupunki, lähiö) sopiviksi. Voisiko seminaariin tuottaa Play England toimijan kautta jonkun esiintyjän (joku järjestö levittää tietoa Englannista ympäri maailmaa, valtio tekee tämän järjestön kanssa yhteistyötä)? Elli on kuunnellut Oranssin toiminnanjohtajan esitystä eri ideoista esim. Ruotsissa. Voikos häntä pyytää? Seminaariin keskustelua siitä, mitä rakennusmateriaaleja Suomessa käytetään kaupunkitilojen rakentamisessa (esim. katukiveykset Kiinasta). Keke näkökulmaa. Päiväkoti Pähkinänrinne Vantaalla on n.10 vuotta sitten ottanut hoitaakseen läheisen viheralueen (risukon) ja tulos on hienoa (seurataan muutosta ja hoidetaan viherpuolen kanssa vuosittain). Ympäristöpäiville tulossa n.150 osallistujaa, syksyllä 2010, torstai ja perjantai. Armeijalta vuokrataan teltat Keskuspuistoon? Iltajuhlat rakovalkealla. Maunulan maja, Luukin kartano, Solvalla, Suomenlinnan pirunkirkko tms.

6 Hyvät käytännöt Ekotukitoiminnan avulla voidaan juurruttaa toimintoja, tuettaisiin niitä toimijoita joiden kanssa on kehitetty ideaa. Juurruttamisessa tilaus on tultava yksiköltä itseltään, ulkoapäin tuputettuna ei toimi. Tarjotin malli voisi toimia (eli valmiina tahoja, tietoa, osaamisverkosto, mistä poimimalla voi valita tarvittavaa materiaalia). VKK metro hanke pkseudulla, neuvotellaan miten mukaan tarjotin ideaan. Ekotukitoiminnalle tulee nettisivut support.net, jonne mahtuisi myös trampoliinimalli ja muita kasvatuspuolen materiaaleja. Kaupunkien toimialojen kotisivuille laitettaisiin linkki johonkin tiedon kotipesään? Olisi hyvä saada virasto/toimiala kohtaiset sivustot keke asioissa. Tällä hetkellä kasvatuksen toimialojen sivuilla ei ole mitään keke asioita. Hankkeen loppuajalla voitaisiin miettiä mitä kaikkea tietoa olisi hyvä saada toimialakohtaisille sivuille. Espoon intra sivuilla on oma kohta ekotukitoiminnalle, jonne voisi koota muutakin aiheen asiaa. Kaupunkien henkilöstössä kaikki eivät pääse intra sivuja lukemaan. Kestävän kehityksen oppimispolku sivuston kasaaminen (jonkun metsäjutun tyyliin), sinne voisi massiivisesti koota kaiken tiedon. Ilmasto infosivusto on saamassa rahoituksen, voisiko sinne jotenkin yhdyttää tämän? Opetustoimi, päivähoito ja oppilaitokset voisivat ottaa vastuun nettisivuston rakentamisesta, koska se heille kuuluu. Opetushallituksen sivuille saatetaan saada Trampoliini malli ja sen myötä hyviä käytäntöjä. Nettitiedonhaku ei kaikille ole mahdollista ja tarve paperiseen tietoon on edelleen vahvasti olemassa. Miten käytäntöjen vaihto kuntien välillä hoituu jatkossa? Luontokouluilla on olemassa pk seudulla oma yhteistyörinki Sillanrakentajat. Alueellista yhteistyötä kaivataan, sillä sitä ei yleisesti kasvatuspuolella ole (kaupunkien välinen). Kootaan osaamisverkosto, missä lista mukana olevista ihmisistä ja heidän osaamisalueensa (ihmiset voisivat olla suoraan yhteydessä toisiinsa kun tarvetta johonkin asiantuntijuuteen tarvitaan). Opettajien järjestötyöhön hankkeen tulosten esittelyn voisi ottaa mukaan ja tuotokset myös (esim. syys tai kevätkokoukseen). Poliittiset taustat ja kysymykset vaikuttavat vielä kuntien väliseen yhteistyöhön (esteinä?). 4V hanke Kestävän kehityksen kasvatuksen pääsuunnitteluryhmä osallistujalista 1. Elina Rautavaara 2. Paul Silfverberg 3. Sari Kemppainen

7 4. Heli Konivuori 5. Riitta Hurme 6. Silja Sarkkinen 7. Risto Keskinen 8. Maija Sarpo 9. Ville Heinilä 10. Tuija Hyyrynen 11. Annukka Luomi 12. Laura Virta 13. Katja Viberg 14. Seija Salminen 15. Kirsi Verkka 16. Riitta Pulkkinen 17. Inari Grönholm 18. Heljä Järnefelt 19. Eija Koski

4V HANKKEEN VÄLIARVOINTI

4V HANKKEEN VÄLIARVOINTI 4V HANKKEEN VÄLIARVOINTI 28.1.2010 Paul Silfverberg Outi Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO...2 1. TAUSTAA...4 1.1 4V - hanke...4 1.2 Väliarvioinnin toteutus...6 2.

Lisätiedot

Kestävän kehityksen opas

Kestävän kehityksen opas Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 4V Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin Kestävän kehityksen opas 4V Välitä, Vaikuta,

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas

Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 4V Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin Kestävän kehityksen opas 4V Välitä, Vaikuta,

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt paivähoidon käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki 4V-hankkeessa vuosina 2008-2010 kootut hyvät käytännöt

Lisätiedot

Osoite: Uudenmaan liiton toimisto, Esterinportti 2 B, Helsinki (Länsi-Pasila) 1. Kokouksen avaus, esityslistan hyväksyminen, sihteerin valinta.

Osoite: Uudenmaan liiton toimisto, Esterinportti 2 B, Helsinki (Länsi-Pasila) 1. Kokouksen avaus, esityslistan hyväksyminen, sihteerin valinta. Välke-ryhmän kokous 15.11.2013 kello 10.00-12.00 Osoite: Uudenmaan liiton toimisto, Esterinportti 2 B, Helsinki (Länsi-Pasila) Esityslista 1. Kokouksen avaus, esityslistan hyväksyminen, sihteerin valinta.

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki 4V-hankkeessa vuosina 2008-2010 kootut hyvät käytännöt asiasanalla

Lisätiedot

Rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus selvitystyö

Rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus selvitystyö Rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus selvitystyö Irma Rantonen, Pispalan kumppanuus ry 29.10.2010 1 Sisällysluettelo Hankkeen perustiedot...4 Selvitystyön sisältö...5 Selvitystyön tausta...5

Lisätiedot

Hyvinvointia moniammatillisella yhteistyöllä

Hyvinvointia moniammatillisella yhteistyöllä Hyvinvointia moniammatillisella yhteistyöllä Markus Salonen, Sointu Kallio, Leena Normia-Ahlsten OPETUSVIRASTON JULKAISUJA B2:2012 Hyvinvointia moniammatillisella yhteistyöllä Helsingin kaupungin opetusviraston

Lisätiedot

LOHJAN KOULUT JA YMPÄRISTÖ HANKE 2003 2004

LOHJAN KOULUT JA YMPÄRISTÖ HANKE 2003 2004 EU Interreg IIIA CG13046 Ympäristötietoisuuden ja verkostoitumisen lisääminen Suomen ja Viron paikallishallinnossa LOHJAN KOULUT JA YMPÄRISTÖ HANKE 2003 2004 Loppuraportti Virpi Sahi LOHJAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA,

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve

Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin - yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö -hankkeen selvitys Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve Yksikönjohtaja

Lisätiedot

MEIDÄN MAAILMA OPAS KANSAINVÄLISEEN NUORISOTOIMINTAAN

MEIDÄN MAAILMA OPAS KANSAINVÄLISEEN NUORISOTOIMINTAAN MEIDÄN MAAILMA OPAS KANSAINVÄLISEEN NUORISOTOIMINTAAN Innostu kansainvälisyydestä! Miten kansainvälisyys saadaan yhdistettyä järjestön toimintaan? Mitä tapoja on järjestää kansainvälistä toimintaa ja

Lisätiedot

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Sisällysluettelo Johdanto 4 OSALLISUUS RAKENTEISSA 7 Oppilaskunnan hallituksen vaalit 8 Oppilaskunta opettajien

Lisätiedot

Pieksämäellä ja Savonlinnassa. Green care -innovaatiopajat Mikkelissä, Birgitta Partanen, Manu Rantanen, Mauno Saksio,

Pieksämäellä ja Savonlinnassa. Green care -innovaatiopajat Mikkelissä, Birgitta Partanen, Manu Rantanen, Mauno Saksio, Green care -innovaatiopajat Mikkelissä, Pieksämäellä ja Savonlinnassa Kati Vapalahti, Ritva Mynttinen, Seija Nissinen, Birgitta Partanen, Manu Rantanen, Mauno Saksio, Leena Uosukainen 2011 Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä J o h d a n t o POLKUJA TYÖELÄMÄÄN Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä ANNE AALTO, SEIJA ESKOLA, KIM KARLSSON JA ELINA KOPU (TOIM.) Anne Aalto, Seija Eskola, Kim

Lisätiedot

EKOPAKU- kokemuksia ja elämyksiä ulkona luonnossa kiertävän auton avulla HANKESUUNNITELMA

EKOPAKU- kokemuksia ja elämyksiä ulkona luonnossa kiertävän auton avulla HANKESUUNNITELMA EKOPAKU- kokemuksia ja elämyksiä ulkona luonnossa kiertävän auton avulla HANKESUUNNITELMA AIKATAULU (päivitetty 14.1.2014): VUOSI 2012 Lokakuu-Marraskuu Projektipäällikkö aloitti tehtävänsä 15.10.2012.

Lisätiedot

EKOTUKITOIMINTA SUURISSA KAUPUNGEISSA 2013

EKOTUKITOIMINTA SUURISSA KAUPUNGEISSA 2013 Johanna Korpikoski EKOTUKITOIMINTA SUURISSA KAUPUNGEISSA 2013 Helsinki, Espoo, Turku ja Oulu 1 EKOTUKITOIMINTA SUURISSA KAUPUNGEISSA 2013 Helsinki, Espoo, Turku ja Oulu Julkaisija: Turun Kaupunki, 2013

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajantoiminnan käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

Kysely ekarjala -portaalin sisältöjen tulevaisuudesta

Kysely ekarjala -portaalin sisältöjen tulevaisuudesta Kysely ekarjala portaalin sisältöjen tulevaisuudesta 1. Edustamasi taho Vastaajien määrä: 35 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kunta/kaupunki Oppilaitos Yritys Muu, Mikä? Avoimet vastaukset: Muu, Mikä?

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö

Vuosikertomuksen sisältö VUOSIKERTOMUS 2009 Vuosikertomuksen sisältö 3 Myönteisiä ympäristöuutisia, olkaa hyvä! 4 7 Tapahtui vuonna 2009 Poimintoja kierkeläisten kalentereista 8 11 Myymälätoiminnot 8 Uutta tilaa Kyläsaareen ja

Lisätiedot

KALEVAN NUORTEN KESKI-SUOMEN PIIRI 2011. Kerhotoiminnan opas

KALEVAN NUORTEN KESKI-SUOMEN PIIRI 2011. Kerhotoiminnan opas 1 KALEVAN NUORTEN KESKI-SUOMEN PIIRI 2011 Kerhotoiminnan opas 2 Kerhotoiminnan opas Kulttuuria kyliin hanke KALEVAN NUORTEN KESKI-SUOMEN PIIRI RY 2011 31.8.2011 Projektipäällikkö Janne Lahtia Graafinen

Lisätiedot

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ Jukka Vehviläinen DiaLoog-tutkimuspalvelut Lokakuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

TOP SCHOOL -HANKKEEN ARVIOINTI

TOP SCHOOL -HANKKEEN ARVIOINTI TOP SCHOOL -HANKKEEN ARVIOINTI 2013 TOP School -hankkeen rahoittajia ovat Pirkanmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto ja Tampereen kaupunki 2 Lukijalle Kehittämishankkeen tavoitteena on aina tuottaa

Lisätiedot

Malla Heino Merja Kaivolainen. Toimivat vertaiset - Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan

Malla Heino Merja Kaivolainen. Toimivat vertaiset - Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan Malla Heino Merja Kaivolainen Toimivat vertaiset - Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan 1 Sisällysluettelo Aluksi 4 1. Vertaistukitoiminnan periaatteita 6 1.1. Vertaistoiminnan arvot 8

Lisätiedot