Rakennusalan perustutkinto/maarakentaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennusalan perustutkinto/maarakentaja"

Transkriptio

1 Rakennusalan perustutkinto/maarakentaja Ajankohta , kesto 10 kk Kuvaus Koulutuksesta järjestetään infotilaisuus klo 14-15, Oulun Osaamiskeskus, Konetie 15, Oulu. Kohderyhmä/pääsyvaatimukset: Työttömät tai työttömyysuhanalaiset henkilöt, joilla on työvoimapolittinen koulutustarve, ja jotka soveltuvat koulutukseen ja koulutuksen tavoiteammatissa toimimiseen. Koulutukseen valittavilla tulee olla vähintään B-luokan ajokortti. Haastatteluun kutsuttavilta pyydetään lääkärinlausunto (jos opiskelija korottaa B-ajokortin C-luokkaan, hakijan tulee täyttää ajokorttiasetuksen mukaiset terveysvaatimukset). Lisätiedot Koulutukseen hakeudutaan ensisijaisesti SÄHKÖISELLÄ HAKEMUKSELLA, osoitteessa >asioi verkossa > haussa oleva työvoimakoulutus tai TE-toimistosta saatavalla lomakkeella. Virallisen työ- ja elinkeinohallinnon hakemuslomakkeen lisäksi hakijan tulee lähettää kouluttajalle CV sähköpostiosoitteeseen koulutuksen hakuaikana mennessä. Sähköpostiviestin otsikoksi tulee laittaa 'Maarakentaja'. -Hakijat valitaan haastatteluun hakemusten perusteella, joten täytä hakemus huolellisesti. Selvitä hakemuksen Omat perustelutkohdassa erityisesti, miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta/miksi haet juuri tähän koulutukseen. KOULUTUKSEN TAVOITE: Koulutuksen tavoitteena on rakennusalan perustutkinto, maarakennuksen koulutusohjelma sekä työllistyä alan työtehtäviin. Koulutus toteutetaan 40 ov:n pituisena. Kaikki opiskelijat laativat yhteistyössä kouluttajan kanssa henkilökohtaistamissuunnitelman, joka sisältää sekä valmistavan koulutuksen opiskelusuunnitelman että tutkinnon suorittamisen suunnitelman. Kaikissa tutkinnon osissa painotetaan ammattitaitojen hallinnan ohella sosiaalisten ja työyhteisön toimintakulttuuriin liittyviä taitoja. Koulutuksessa on mahdollisuus korottaa B-luokan ajokortti C-luokkaan. Opiskelijan itse maksettavaksi jää ajokorttitutkintomaksu ja luvan saantiin liittyvät maksut, kuten esim. valokuvat. KOULUTUSOHJELMA Alkukartoitusjakso 1 ov " henkilökohtaisen suunnitelman laatiminen " Ammatillisen osaamisen kartoitus koneen käyttökokeiluja, huolto-osaaminen, käytännön testejä ORIENTOIVAT JA YLEISSIVISTÄVÄT OPINNOT 2 ov " Maarakennusala ja vaadittava ammattitaito 1 / 6

2 alan esittely erilaiset työllistymismahdollisuudet alalla " Oppimisvalmiuksien kehittäminen oppimaan oppimisen taitoja, pedagogiset valmiudet " Ohjauskeskustelut " Ammattienglanti englanninkieliset ohjekirjat, netistä tiedonhaku " Tietotekniikka oma CV " Työnhakuvalmennus Työehtosopimus " Jatkosuunnitelma Koulutuksen päättyessä opiskelijalla on toteuttamiskelpoinen ja konkreettinen työllistymis- tai jatkokoulutussuunnitelma AJOKORTTIKOULUTUS (Henkilökohtaisen suunnitelman mukaan) " Ajokorttiluokan korottaminen B- luokasta C - luokkaan -- Kesto määräytyy opiskelijan henkilökohtaisen suunnitelman mukaan " Perustason ammattipätevyyskoulutus - Toimiakseen kuorma-auton kuljettajana ammattimaisesti on uuden C-ajoluvan hankkijan suoritettava myös tutkinnon osa Perustason ammattipätevyys -- Kesto määräytyy opiskelijan henkilökohtaisen suunnitelman mukaan, joko 140 tunnin tai 240 tunnin koulutusohjelmalla PAKOLLISET OSAT 1. PERUSTUSTYÖT ov 1.1. Turvallinen työskentely työmaalla 1.2. Rakennustyömaan käsitteet ja määräykset 1.3. Pohjatutkimukset 1.4. Maalajit ja kiviainesmateriaalit 1.5. Pientalon perustukset ja maarakennustöiden keskeiset käsitteet 1.6. Avustavien LVIS-töiden suorittaminen 1.7. Rakennuspiirustusten lukeminen 1.8. Rakennustyömaan mittausten suorittaminen 2 / 6

3 1.9. Käsityökalujen ja pienkoneiden käyttö Täyttö-, tiivistys- ja eristystyöt Materiaali ja työmenekkilaskelmat Ekologisen rakentamisen perusteiden hallinta Kunnallisteknisten putkien liitosmenetelmät Nostoapuvälineet Tulityökoulutus Työturvallisuus koulutus Ensiapu Tieturva Talousvesihygieniapassi -koulutus ja testaus Näyttö perustustyössä rakennustyömaalla 2. MAARAKENNUSTYÖT 7 ov 2.1. Maa- ja vesirakennustöiden perusteet 2.2. Kuivatustyöt 2.3. Pohjanvahvistus- ja paalutustyöt 2.4. Materiaalien jalostus-, kuljetus-, varastointi ja levitystyöt 2.5. Mittausvälineiden käyttäminen ja menetelmien hallitseminen. Laserit, vaaituskojeet 2.6. Rakentamisen ympäristövaikutusten huomioonottaminen 2.7. Yhdyskuntien vesihuoltojärjestelmät 2.8. Putkistomateriaalit ja niiden käyttökohteet 2.10 Kaapelointityöt 2.11 Vesi- ja viemärijohtokaivantotyöt ja turvallisuus määräykset 2.12 Konetyön ohjaus 2.13 Näyttö maarakennustyössä maarakennustyömaalla VALINNAISET OSAT (VALITTAVA 4 OSAA, YHTEENSA 8 OV, JOS VALITAAN AMMATTIPÄTEVYYSKOULUTUS JA/TAI AJOKORTIN KOROTTAMINEN, NIIN TARVITTAVA MÄÄRÄ VÄHENNETÄÄN MUISTA VALINNAISISTA HOPS:SSA) 3. LIIKENNEALUEIDEN HOITOKONEIDEN KÄYTTÖ 2 ov 3.1. Käytön perusteet ja käyttötekniikat 3.2. Valittava konetyyppi 3 / 6

4 Tiehöylä Pyöräkuormaaja 3.3. Koneen ennakoiva huolto ja siisteys 3.4. Talvi- ja kesäkunnossapitotyöt 3.5. Ajo- ja huoltoharjoittelu 3.6. Näyttö yhdellä liikennealueiden hoitokoneella, kesä- tai talvihoitotyössä 4. MAARAKENNUSKONEEN HUOLTO 2 ov 4.1. Maarakennuskoneiden rakenteet ja toiminta 4.2. Maarakennuskoneiden huoltaminen ja korjaaminen 4.3. Metalli- ja hitsaustyöt 4.4. Korjaamotyövälineet 4.5. Henkilökohtaiset suojaimet ja työturvallisuus 4.6. Ympäristövaikutukset, lajittelu ja siisteys 4.7. Huolto- ja korjausharjoittelu 4.8. Näyttö maarakennuskoneelle tehtävässä päivittäisiä huoltoja tarkastustoimenpiteitä laajemmassa huolto tai korjaustyössä 5. MAARAKENNUSKONEEN KÄYTTÖ 2 ov 5.1. Käyttötekniikat valitulla toisella maarakennuskoneella 5.2. Valitulla koneella tehtävät mittojen mukaiset työt 5.3. Koneen ennakoiva huolto ja siisteys 5.4. Ajo- ja huoltoharjoittelu 5.5. Näyttö maarakennustyössä valitulla maarakennuskoneella maarakennustyömaalla 6. MAARAKENNUSKONEIDEN 3D-OHJAUS 6.1. Perustiedot koneohjausjärjestelmistä 6.2. Konevastaanottimet 6.3. Kuormaajavaa`at 6.4. Syvyysmittarit 6.5. kaltevuusautomatiikka tiehöylässä 6.6. Käyttöönotto ja kalibroinnit 6.7. Näyttö jonkin konemittalaitteen käyttämisessä maarakennuskonetyössä 7. PIHARAKENTAMINEN 2 ov 7.1. Pihasuunnitelmat 4 / 6

5 7.2. Viheralueen ylläpito- ja istutustyöt, nurmikonrakentamisen pintatyöt 7.3. Viherrakentamisen työvälineet 7.4. pihakalusteiden asennus 7.5. Näyttö tehdään tekemällä piharakentamistöitä rakennustyömaalla 8. TASOKIVIASENNUS 2 ov 8.1. Materiaalit ja niiden ominaisuudet, sekä vastaanotto 8.2. Pohjarakenteet 8.3. Kivimateriaalien asentaminen ja työstäminen 8.4. Kivityökalut ja niiden käyttö 8.5. Näyttö ulkotilojen tasokivien asennustyössä 9. YMPÄRISTÖKIVIASENNUS 2 ov 9.1. Materiaalit ja niiden ominaisuudet, sekä vastaanotto 9.2. Pohjarakenteet 9.3. Kivimateriaalien asentaminen ja työstäminen 9.4. Kivityökalut ja niiden käyttö 9.5. Näyttö ulkotilojen muuri- ja porraskiviasennuksessa 10. MAA-AINESTEN KULJETUS 2 ov Opiskelijalla on C-ajolupa hankittu ennen tai Tarvittaessa ajokortin korottaminen C-luokkaan (teoria- ja ajotunnit ja kokeet) Maa-ainesten kuljettaminen ja koneiden siirrot Vaihtolavalaitteet Kuorman sitominen Kuorma-auton ennakoiva huolto ja siisteys Ajoharjoittelu Näyttö kuorma-autolla, kiviaines- ja pienkonekuljetuksessa 11. KULJETUSALAN PERUSTASON AMMATTIPÄTEVYYS 0 ov/2 ov /4 ov (Hops:n mukaan joko 140h tai 240h tai hyväksiluku, jos C-ajo-oikeus on alkanut ennen ) Pakollinen osa Maa-ainesten kuljetusosan suorittajille Kuljettajan ajokäyttäytymisen parantaminen Säännöstön soveltaminen Terveys, tie- ja ympäristöturvallisuus Palvelu 5 / 6

6 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Logistiikka Huom! Koulutusohjelma Trafin hyväksymä ja oikeudet muutoksiin sen mukaiset 12. TYÖSSÄOPPIMINEN 8 ov LÄHIOPETUS+ ETÄOPETUS ov TYÖSSÄOPPIMINEN 10 ov YHTEENSÄ 40 ov - Työnhakuvalmennus (35 h on integroitu muuhun opetukseen). Koulutuksen kesto on yhteensä 1400 tuntia (200 päivää), johon sisältyy 1015 tuntia lähiopetusta, 35 tuntia etäopetusta ja 350 tuntia (50 päivää) työssäoppimista (kesto voi muuttua HOPS:n mukaan). Työssäoppimispaikat pyritään hankkimaan mahdollisimman laaja-alaista maarakennustoimintaa harjoittavista yrityksistä. Opiskelijoita rohkaistaan itsenäiseen työssöoppimispaikkojen hankintaan kouluttajan ohjaamana. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS). Huom, valintatiedot lähetetään vain kirjeitse. Oppilaitoksella ei ole opiskelija-asuntolaa. Koulutushakemuksesi tilannetta voi seurata myös internetissä: > Asioi verkossa >Koulutushakemusteni tilanne. Palvelun käyttö edellyttää verkkopankkitunnuksia tai sirullista henkilökorttia. TIETOA työvoimakoulutuksista ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saa valtakunnallisesta koulutusneuvonnan puhelinpalvelusta Yhteyshenkilö on Oulun Osaamiskeskus Oy:stä kouluttaja Jussi Kangasmaa p Koulutuspaikan osoite Konetie 15, Oulu Koulutuspaikkoja 10 6 / 6

Sivu 1 (160) OPETUSSUUNNITELMA. RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO Maarakennuskoneenkuljettaja VHP

Sivu 1 (160) OPETUSSUUNNITELMA. RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO Maarakennuskoneenkuljettaja VHP Sivu 1 (160) OPETUSSUUNNITELMA RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO Maarakennuskoneenkuljettaja VHP Sivu 2 (160) Sisällysluettelo 1. MAARAKENNUSALAN AMMATTIALAN KUVAUS... 4 2. TUTKINNON RAKENNE... 7 2.1 Rakennusalan

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Rakennusalan

Lisätiedot

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO AUTONKULJETTAJA LINJA-AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon

Lisätiedot

rakennusalan perustutkinto 2009

rakennusalan perustutkinto 2009 rakennusalan perustutkinto 2009 TALONRAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALONRAKENTAJA MAARAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MAARAKENTAJA MAARAKENNUSKONEENKULJETUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO, TALONRAKENTAJA TALONRAKENTAJAN KOULUTUSOHJELMA

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO, TALONRAKENTAJA TALONRAKENTAJAN KOULUTUSOHJELMA RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO, TALONRAKENTAJA TALONRAKENTAJAN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 2 Rakennusalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon valtakunnalliset

Lisätiedot

Talotekniikan perustutkinto

Talotekniikan perustutkinto Talotekniikan perustutkinto Hyväksytty 19.1.2012 SISÄLLYSLUETTELO TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 OV... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 8 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT... 8 ARVIOINTIAINEISTON SÄILYTTÄMINEN...

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Talotekniikan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Talotekniikan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Talotekniikan perustutkinto Rehtorin hyväksymä talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma AUTONKULJETTAJA LINJA-AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA

Lisätiedot

Puualan perustutkinto, puuseppä

Puualan perustutkinto, puuseppä Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Puualan perustutkinto, puuseppä 2015 Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Puualan perustutkinnon, puuseppä, toteutus ammatillisena peruskoulutuksena

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Rakennusalan perustutkinto, TALONRAKENTAJA

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Rakennusalan perustutkinto, TALONRAKENTAJA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Rakennusalan perustutkinto, TALONRAKENTAJA Yhtymähallitus 17.11.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 1 2 Rakennusalan arvoperusta... 2 3 Rakennusalan perustutkinnon

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen koulutusohjelma, talonrakentaja

Opetussuunnitelma. Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen koulutusohjelma, talonrakentaja Opetussuunnitelma Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen koulutusohjelma, talonrakentaja Hyväksytty 1.0/18.6.2008 Ammatillisen peruskoulutuksen johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/1.8.2012 2 (102) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Puutarhatalouden

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, logistiikan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, logistiikan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. YLEISTÄ LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNOSTA... 4 1.1 LOGISTIIKKA-ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 ALAN ARVOT... 5 1.3 ALAN OSAAMISTARPEET... 5 1.4 TUTKINNON TAVOITTEET...

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala

Tekniikan ja liikenteen ala Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma/osaamisala SÄHKÖASENTAJA AUTOMAATIOASENTAJA Tämä opetussuunnitelma

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Autoalan perustutkinto Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja

Opetussuunnitelma. Autoalan perustutkinto Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Opetussuunnitelma Autoalan perustutkinto Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Hyväksytty 1.0/13.8.2009 Ammatillisen peruskoulutuksen johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/1.8.2012 2 (109) Sisällysluettelo

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUT- KINTO

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUT- KINTO KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUT- KINTO KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 30.04.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Autoalan perustutkinto

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Pintakäsittelyalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Pintakäsittelyalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Pintakäsittelyalan perustutkinto Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä pintakäsittelyalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää

Lisätiedot

LAITOSHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Ylivieskan ammattiopisto

LAITOSHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Ylivieskan ammattiopisto LAITOSHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Ylivieskan ammattiopisto 2 3 Sisällys 1. LAITOSHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS... 4 1.2

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2015

Opiskelijan opas 2015 Opiskelijan opas 2015 Sisällysluettelo 1. Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy... 4 2. Toimipaikat ja koulutusalat... 4 3. Koulutusmuodot... 5 4. Opiskelu Koillis-Suomen Aikuiskoulutuksessa... 5 5. Näyttötutkinto...

Lisätiedot

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille TÄ? mi lukion jälkeen Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille Toimitus: Kirsi Mäkinen Taitto: Kimmo Säikkä Julkaisija: Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi/vasite-hanke Rahoittajat:

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp. MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO MUOVITEKNIIKA OSAAMISALA

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp. MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO MUOVITEKNIIKA OSAAMISALA Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp. MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO MUOVITEKNIIKA OSAAMISALA Muovituotevalmistaja Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta Rehtorinhyväksyntä Voimassa

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Autoalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Autoalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Autoalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä autoalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän suunnitelman

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin tekniikan alan oppilaitos 5.10.2010 1 Sisältö 2 1

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto Rehtorin hyväksymä liiketalouden perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA Tekniikka ja liikenne OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA Johtokunnan hyväksymä 18.10.2011 Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta

Lisätiedot

Mahdollisuuksien talo

Mahdollisuuksien talo Mahdollisuuksien talo Hakijan opas 2015 2016 SISÄLTÖ Opiskelu Validia Ammattiopistossa 3 Ammatillinen koulutus muutoksessa 4 Koulutustarjonta 2015 2016 5 Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Rehtorin hyväksymä sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS AIKUISKOULUTUS

HAKIJAN OPAS AIKUISKOULUTUS 1 HAKIJAN OPAS AIKUISKOULUTUS kevät 2013 AMK-tutkintoon johtava aikuiskoulutus Hakuaika 4.3. 3.4.2013 Lisätietoja koulutuksista löydät nettisivuiltamme osoitteesta www.mamk.fi/koulutus/amk-tutkinnot_nuoret_ja_aikuiset

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Etelä Savon Koulutus Oy Etelä Savon ammattiopisto KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO KIINTEISTÖNHOITAJA Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama

Lisätiedot