Sisällys. 1 Johdanto Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys. 1 Johdanto... 3. 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2012... 4"

Transkriptio

1 OPISKELIJAVALINNAT RAPORTTI 2012

2 Sisällys 1 Johdanto Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna Taulukko 1. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan vuonna 2012 hakeneet, hyväksytyt ja syksyllä 2012 opintonsa aloittavat valinnoittain Taulukko 2. Vuonna 2012 hakeneiden ja hyväksyttyjen äidinkieli Kesän 2012 päävalinta... 6 Taulukko 3. Vuoden 2012 hakemusten hakuperusteet kesän päävalinnassa Taulukko 4. Pisterajat, valitut ja aloittavat aineittain Valinta opintosuoritusten perusteella... 8 Taulukko 5. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella valitut ja aloittavat aineen mukaan vuonna Taulukko 6. Englanninkieliseen ja suomen- ja ruotsinkieliseen valitut ja aloittavat aineen mukaan vuonna Liitetaulukot Liitetaulukko 1. Valtiotieteellisen tiedekunnan hakijat 2012, päävalinta Liitetaulukko 2. Hakemuksen jättäneet, kokeeseen osallistuneet ja tiedekuntaan hyväksytyt aineittain jaoteltuna sekä naisten suhteellinen osuus (%)

3 1 Johdanto Vuonna 2012 Helsingin yliopiston Valtiotieteelliseen tiedekuntaan valittiin opiskelijoita viiden eri haun kautta. Nämä haut jakautuvat päävalintaan sekä neljään erillisvalintaan. Päävalinta pitää sisällään kesällä järjestettävät valintakokeet, jotka on mahdollista suorittaa joko suomen tai ruotsin kielellä. Päävalinnan kautta valittu opiskelija saa oikeuden suorittaa tiedekunnassa kandidaatin- ja maisterintutkinnot. Päävalinnan lisäksi vuonna 2012 järjestettiin neljä erillisvalintaa, joissa tiedekuntaan haetaan aiempien opintojen perusteella. Avoimen väylän kautta valitut opiskelijat saavat oikeuden suorittaa ainoastaan kandidaatintutkinnon. Englanninkieliseen sekä suomen- ja ruotsinkieliseen valitut opiskelijat saavat oikeuden suorittaa ainoastaan maisterintutkinnon. Lisäksi Suomen Akatemian Viksu ja Talousguru-kilpailuissa ansioituneet voivat hakea oikeutta suorittaa kandidaatin- ja maisterintutkintoa. Vuonna 2012 päävalinnassa valittiin opiskelijoita kahden eri väylän kautta: tiedekunnan omassa valinnassa sekä yhteiskuntatieteiden yhteisvalinnassa. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan voi hakea 13 eri pääaineeseen, joista kahteentoista haettiin tiedekunnan omien valintojen ja yhteen yhteiskuntatieteiden yhteisvalinnan kautta. Yhteiskuntatieteiden yhteisvalinta järjestettiin tänä vuonna sosiaalityön oppiaineessa. Vuonna 2009 käynnistynyt yhteiskuntatieteellisen alan valintayhteistyöprojektia koordinoi Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunta. Opetusministeriön rahoittama projekti laajeni valtakunnalliseksi vuonna 2010, jolloin myös Helsingin yliopiston valtiotieteellinen osallistui yhteisvalintoihin. Hakija voi yhteisvalinnoissa hakea samalla kokeella samaan oppiaineeseen useampaan yliopistoon, mutta päästä näistä vain yhteen. Vuonna 2012 yhteiskuntatieteiden yhteisvalinnoissa olivat mukana Helsinki, Tampere, Turku, Kuopio, Jyväskylä, Lappi ja Pori. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan kuuluu omana yksikkönään myös Svenska Social- och Kommunalhögskolan, jossa voi suorittaa vain kandidaatintutkinnon. Kandidaatintutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelijoiden on mahdollista suorittaa maisterintutkinto valtiotieteellisen tiedekunnan puolella. Svenska Social- och Kommunalhögskolanilla on oma erillinen valintansa, jota ei käydä läpi tässä esityksessä. Lisäksi tähän esitykseen ei ole luettu mukaan niitä opiskelijoita, jotka ovat siirtyneet maisteriopiskelijoiksi valtiotieteelliseen tiedekuntaan Svenska Social- och Kommunalhögskolanin puolelta. Tässä esityksessä käydään läpi vuoden 2012 valtiotieteellisen tiedekunnan uusien opiskelijoiden valintojen tuloksia ja taustatietoja. Esityksessä hakijat on eritelty viiden eri hakuväylän avulla. Tiedot hakijoista on saatu Opetushallituksen ylläpitämästä valtakunnallisesta hakija- ja opinto-oikeusjärjestelmästä (Harek) ja opiskelijavalintajärjestelmästä (Valssi). Saija Juslén Opintoimisto Helsingissä

4 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2012 Vuonna 2012 Helsingin yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan haki päävalinnan sekä erillisvalintojen kautta yhteensä 6028 henkilöä (ks. Taulukko 1). Edelliseen vuoteen verrattuna hakijamäärissä oli hienoista nousua: vuonna 2011 hakemuksia saapui yhteensä Kesän päävalinnassa valtiotieteelliseen tiedekuntaan haki 5174 hakijaa (noin seitsemän prosenttia enemmän kuin vuonna 2012), ja heistä hyväksyttiin lukien yhteensä 385 uutta opiskelijaa, joista 45 hyväksyttiin varasijamenettelyn kautta ja yksi oikaisumenettelyn kautta. Opiskelupaikan peruneita oli yhteensä 47. Opintonsa syksyllä 2012 aloittaa 330 uutta opiskelijaa. Lisäksi tiedekuntaan valittiin ilman valintakoetta Talousguru-kilpailun perusteella yksitoista ja Suomen Akatemian Viksu- kilpailun perusteella neljä henkilöä. Heistä neljä Talousguru-kilpailun ja neljä Viksu-kilpailun kautta hyväksyttyä henkilöä otti paikan vastaan. Heistä seitsemän aloittaa opintonsa syksyllä Erillisvalintojen kautta valtiotieteelliseen tiedekuntaan haki vuonna 2012 yhteensä 854 henkilöä (noin yhdeksän prosenttia vähemmän kuin vuonna 2011). Heistä 153 haki suomenja ruotsinkieliseen ja 676 englanninkieliseen. Lisäksi 10 henkilöä haki opiskelupaikkaa avoimen väylän kautta. Kaikista erillisvalintojen kautta hakeneista tiedekuntaan hyväksyttiin yhteensä 180 uutta opiskelijaa, joista englanninkieliseen hyväksytyistä 24 hyväksyttiin varasijamenettelyn kautta ja yksi oikaisupyynnön kautta. (ks. Taulukko 1.) Taulukko 1. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan vuonna 2012 hakeneet, hyväksytyt ja syksyllä 2012 opintonsa aloittavat valinnoittain. Valinta Hakemukset Hyväksytyt 1 Hyväksyttyjen osuus hakijoista Aloittavat opiskelijat 3 Kesän päävalinta (+12, (+1) 7,4 % 19) Valinta suomen- ja ruotsinkieliseen ,3 % 48 (-1) Valinta englanninkieliseen (+1) 15,4 % 71 (+2) Valinta avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen ,0 % 7 perusteella Valinta Suomen Akatemian tiedekilpailun (Viksu) ,0 % 8 (-2,+1) ja Talousguru-kilpailun perusteella Yhteensä ,4 % Plus-merkin jälkeen oikaisupyynnön kautta hyväksytyt. Luvuissa ovat mukana varasijamenettelyn kautta hyväksytyt. 2 Kesän 2012 tiedekunnan oma valinta sekä sosiaalityön yhteisvalinnassa Helsinkiin hakeneet. 3 Miinus-merkillä (-) on merkitty niiden kesän 2012 valinnoissa hyväksyttyjen määrä, jotka siirtävät opinto-oikeutensa alkamaan syksyllä Plus-merkillä (+) on merkitty ne vuoden 2011 valinnoissa valitut, jotka siirsivät opinto-oikeutensa alkamaan syksyllä

5 Tiedekuntaan hakeneista hieman yli puolet oli naisia. Naisten osuus päävalinnan kautta hyväksytyistä oli 61 prosenttia, suomen- ja ruotsinkieliseen hyväksytyistä 69 prosenttia ja englanninkieliseen hyväksytyistä 63 prosenttia. Avoimen väylän kautta hyväksytyistä hakijoista viisi olivat naisia. Eniten naishakijoita oli sosiaalityön, sosiaalipsykologian, yhteiskuntapolitiikan ja kehitysmaatutkimuksen oppiaineissa sekä englanninkielisessä Intercultural Encounters - maisteriohjelmassa. Hyväksytyistä opiskelijoista naisia oli eniten sosiaalityön, viestinnän, sosiaali- ja kulttuuriantropologian sekä sosiaalipsykologian oppiaineissa. Englanninkieliseen hyväksytyistä naisia oli eniten European Studies - sekä Research Master s Programme in Social Sciences -ohjelmissa (ks. Liitetaulukko 2). Päävalinnassa eniten hakemuksia jätettiin viestinnän (653 hakemusta), sosiaalityön (562 hakemusta), sosiaalipsykologian (537 hakemusta), yleisen valtio-opin maailmanpolitiikan tutkimuksen (509 hakemusta) sekä taloustieteen (508 hakemusta) oppiaineisiin. Englanninkielisessä maisterikoulutuksessa eniten hakijoita oli Media and Global Communications ohjelmassa (104 hakemusta) sekä Ethnic Relations, Cultural Diversity and Integration -ohjelmassa (103 hakemusta). Suomen- ja ruotsinkielisessä maisterikoulutuksessa suosituimmat hakukohteet olivat viestintä (25 hakemusta), sosiaalityö (24 hakemusta) ja sosiaalipsykologia (17 hakemusta) (ks. Liitetaulukko 2). Taulukko 2. Vuonna 2012 hakeneiden ja hyväksyttyjen äidinkieli Kesän päävalinta 1 Valinta englanninkieliseen Äidinkieli Hakeneet Hyväksytyt Hakemuksia Hyväksytyt Suomi ,6 % ,1 % 60 10,9 % % Ruotsi 200 3,9 % 5 1,5 % 2 0,4 % 2 1,9 % Venäjä 32 0,6 % 3 0,0 % 38 6,9 % 12 11,7 % Viro 18 0,3 % 1 0,0 % 7 1,3 % 3 2,9 % Englanti 9 0,2 % 0 0,0 % ,6 % 11 10,7 % Espanja 5 0,1 % 0 0,0 % 14 2,5 % 3 2,9 % Kiina 3 0,1 % 0 0,0 % 54 9,8 % 8 7,8 % Muut 63 1,2 % 1 0,3 % ,7 % 35 34,0 % Yhteensä % % % % Kesän päävalinnassa tiedekuntaan hakeneista noin 94 prosenttia oli äidinkieleltään suomenkielisiä (ks. Taulukko 2). Ruotsia äidinkielenään puhuvia oli vuorostaan noin neljä prosenttia hakeneista. Venäjänkielisiä hakijoita oli yhteensä 32. Päävalinnan kautta hyväksytyistä noin 97 prosenttia puhui äidinkielenään suomea. 1 Luvuissa eivät ole mukana varasijamenettelyn eivätkä oikaisumenettelyn kautta hyväksytyt. 5

6 Englanninkieliseen hakeneista noin 11 prosenttia ilmoitti äidinkielekseen suomen, noin 21 prosenttia englannin, noin 10 prosenttia kiinan ja noin seitsemän prosenttia venäjän. Hyväksytyksi tulleista 28 prosenttia puhuu äidinkielenään suomea, noin 11 prosenttia venäjää ja noin kymmenen prosenttia englantia. Tarkemmat tiedot eri äidinkielisistä hakijoista löytyvät oheisesta taulukosta 2. 3 Kesän 2012 päävalinta Vuonna 2012 valtiotieteelliseen tiedekuntaan hakemuksen jätti kesän päävalinnassa yhteensä 5174 hakijaa. Hakijamäärä nousi edellisestä vuodesta 350 henkeä eli noin seitsemän prosenttia. Eniten hakijamäärä nousi yhteiskuntapolitiikassa, jossa kasvua oli 60 prosenttia edelliseen hakukierrokseen verrattuna. Hakijamäärissä oli kasvua myös muun muassa tilastotieteessä (47 prosenttia), kehitysmaatutkimuksessa (24 prosenttia) sosiaalipsykologiassa (13 prosenttia) sekä hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksessa (18 prosenttia) (ks. Liitetaulukko 1). Valintakokeeseen osallistui 44 prosenttia hakemuksen jättäneistä eli 2267 henkilöä. Kokeeseen osallistuneiden keskuudesta keskimäärin 15 prosenttia tuli hyväksytyksi. Eniten hakijoita suhteessa sisään päässeiden määrään oli yleisen valtio-opin maailmanpolitiikan tutkimuksen linjalla, jossa hyväksyttyjä oli 6 prosenttia kokeeseen osallistuneista. Vähiten hakijoita suhteessa sisään päässeiden määrään oli vuorostaan tilastotieteessä, jossa hyväksyttyjä oli 35 prosenttia kokeeseen osallistuneista (ks. Liitetaulukko 1). Taulukko 3. Vuoden 2012 hakemusten hakuperusteet kesän päävalinnassa 1 Hakuperuste Hakemukset Hyväksytyt Ylioppilastutkinnon suorittaneet yhteensä ,1 % ,2 % -vuonna 2012 yo-tutkinnon suorittaneet ,9 % 57 16,8 % - vuonna 2011 yo-tutkinnon suorittaneet ,6 % 93 27,4 % -vuonna 2010 yo-tutkinnon suorittaneet ,1 % 50 14,7 % - vuonna 2009 tai aiemmin yo-tutkinnon suorittaneet ,4 % ,2 % AMK-tutkinto 35 0,7 % 0 0,0 % Opistoasteen tutkinto 165 3,2 % 1 0,3 % IB-tutkinnon suorittaneet 75 1,4 % 3 0,9 % Pohjoismainen yo-tutkinto 0 0,0 % 0 0,0 % Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet 9 0,2 % 0 0,0 % Ulkomailla suoritettu vastaava tutkinto 6 0,1 % 0 0,0 % European Baccalaureate 8 0,2 % 1 0,3 % Tiedekunnan erillislupa 0 0,0 % 0 0,0 % Muu hakukelpoisuuden antama peruste 9 0,2 % 1 0,3 % Yhteensä % % 1 Hakijoilta on kirjattu taulukkoon vain yksi hakuperuste. Usean tutkinnon tapauksessa on kirjattu alin korkeakoulukelpoisuuden tuottava hakuperuste, kaksoistutkinnon suorittaneilta yo-tutkinto. Taulukossa eivät ole mukana varasijamenettelyn eivätkä oikaisumenettelyn kautta hyväksytyt. Päävalinnassa hakijoista suurimmalla osalla (noin 94 prosenttia) hakuperusteena oli ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkinnon suorittaneista lähes puolet oli suorittanut tutkinnon vuonna 2009 tai aiemmin. Ylioppilastutkinnon suorittaneista hakijoista lähes 22 prosenttia oli suorittanut tutkintonsa keväällä 2012 ja vuorostaan hyväksytyistä kevään 2012 ylioppilaita oli vajaa 17 prosenttia. Hakijoista opistoasteen tutkinto oli noin 3 prosentilla, ja hyväksytyistä hiukan vajaalla prosentilla. 6

7 Taulukko 4. Pisterajat, valitut ja aloittavat aineittain Saman pistemäärän saaneiden järjestys muodostui ensisijaisesti kirjallisuuskokeen ja toissijaisesti aineistokokeen perusteella, jos hakijat olivat saavuttaneet saman verran yhteispisteitä tai koepisteitä. Täysin samat pisteet saavuttaneet hyväksyttiin rajatapauksessa molemmat. Pisteraja on korjattu varasijamenettelyn seurauksena. Hakukohde Koe-pisteraja Yhteispisteraj a Valittiin yhteispisteillä Valittiin koepisteill ä Valittu jen määrä Perunee t Valittiin varasij alta Aloittavat syksyllä Kehitysmaatutkimus 51, , (+1) Käytännöllinen filosofia 59, , (-2,+1) Poliittinen historia 55, , (-2, +1) Sosiaali- ja kulttuuriantropologi a 53, , (-1) Sosiaalipsykologia Sosiaalityö 47, , (+1) 93, , (+2) Sosiologia 48, , (-1) Talous- ja sosiaalihistoria 48, , (-1) Taloustiede Tilastotiede 50, , (-7, +4) 225, , Viestintä 52, , Yhteiskuntapolitiikk a 53, , (-2) Yleinen valtio-oppi: Hallinnon ja organisaatioiden tutkimus 46, , (-1, +1) Maailmanpolitiikan tutkimus 55, , (-1) Politiikan tutkimus 59, , (-1,+1) 337 (+12,- Yhteensä ) 1 Tilastotieteessä valittiin 9 hakijaa suoravalinnalla, jolloin yhteispisteet määräytyivät ylioppilaskoemenestyksen perusteella. Tilastotieteen suoravalinnassa hyväksyminen on edellyttänyt ensisijaisesti matematiikan eximiaa (200), toissijaisesti äidinkielen eximiaa (20) ja kolmanneksi reaalikokeen eximiaa (5). 2 Miinus-merkillä (-) on merkitty niiden kesän 2012 valinnoissa hyväksyttyjen määrä, jotka siirtävät opinto-oikeutensa alkamaan syksyllä Plus-merkillä (+) on merkitty ne vuoden 2011 valinnoissa valitut, jotka siirsivät opinto-oikeutensa alkamaan syksyllä

8 4 Valinta opintosuoritusten perusteella Valtiotieteellisestä tiedekunnasta voi hakea opinto-oikeutta myös aiempien opintosuoritusten perusteella. Sekä englanninkieliseen että suomen- ja ruotsinkieliseen koulutukseen voi hakea niin ulkomaisen kuin suomalaisen tutkinnon perusteella. Vuonna 2012 suomen- ja ruotsinkieliseen opinto-oikeutta haki 153 henkilöä, joista 54 valittiin (noin 28 prosenttia hakijoista). Englanninkieliseen opinto-oikeutta haki 676 henkilöä, joista 104 valittiin (noin 15 prosenttia hakijoista). Eniten hakemuksia jätettiin Ethnic Relations, Cultural Diversity and Integration sekä Media and Global Communication maisteriohjelmiin (ks. Liitetaulukko 2). Taulukko 5. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella valitut ja aloittavat aineen mukaan vuonna 2012 Pääaine Hakeneet Hyväksytyt Yhteensä Peruneet Aloittavat Kehitysmaatutkimus Käytännöllinen filosofia Poliittinen historia Sosiaali- ja kulttuuriantropologia Sosiaalipsykologia Sosiaalityö Sosiologia Talous- ja sosiaalihistoria Taloustiede Tilastotiede Viestintä Yhteiskuntapolitiikka Yleinen valtio-oppi: Hallinnon ja organisaatioiden tutkimus Maailmanpolitiikan tutkimus Politiikan tutkimus Yhteensä Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella opinto-oikeutta haki yhteensä kymmenen henkilöä, joista seitsemän valittiin. Avoimessa yliopistossa suorittujen opintojen perusteella hakeville on kiintiö jokaisessa oppiaineessa. Tämän vuoden hakukierroksella kaikista aineista viiteen oli hakijoita. Eniten hakijoita oli viestintään, jonne haki yhteensä kuusi ihmistä. Lisäksi Suomen Akatemian Viksu-kilpailun ja Talousguru kilpailun kautta opiskelupaikkaa haki yhteensä 15 henkilöä. Talousguru-kilpailun kautta valittiin 11 opiskelijaa. Heistä neljä otti paikan vastaan. Suomen Akatemian Viksu-kilpailun perusteella valittiin neljä opiskelijaa, joista kaikki valitut ottivat paikan vastaan. 8

9 Taulukko 6. Englanninkieliseen ja suomen- ja ruotsinkieliseen valitut ja aloittavat aineen mukaan vuonna 2012 Valinta suomen- ja ruotsinkieliseen Valinta englanninkieliseen Pääaine Hakeneet Hyväksytyt Hakeneet Hyväksytyt 1 Yhteensneevateensä Peru- Aloitta- Yh- Peruneet Varasijalta hyväksytyt Kehitysmaatutkimus Käytännöllinen filosofia Poliittinen historia Sosiaali- ja kulttuuriantropologia Sosiaalipsykologia Sosiaalityö Sosiologia (-1) Talous- ja sosiaalihistoria Taloustiede Tilastotiede Viestintä Yhteiskuntapolitiikka Yleinen valtio-oppi: Hallinnon ja organisaatioiden tutkimus Maailmanpolitiikan tutkimus Politiikan tutkimus Paikan vastaanottaneet 2 MDP in Intercultural Encounters MDP in Democracy and Global transformations (+1) MDP in Ethnic Relations, Cultural Diversity and Integration MDP in European studies (+1) MDP in Media and global communication (+1) IMES Economy, State and Society (IMESS) Research Master s Programme in Social Sciences Yhteensä (-1) (+1) Plus-merkin jälkeen ilmoitetut tarkoittavat oikaisumenettelyn kautta hyväksyttyjä. 2 Miinus-merkillä (-) on merkitty niiden kesän 2012 valinnoissa hyväksyttyjen määrä, jotka siirtävät opintooikeutensa alkamaan syksyllä Plus-merkillä (+) on merkitty ne vuoden 2011 valinnoissa valitut, jotka siirsivät opinto-oikeutensa alkamaan syksyllä

10 Liitetaulukko 1. Valtiotieteellisen tiedekunnan hakijat 2012, päävalinta Hakijat Muutos Kokeeseen osallistui Aloituspaikat Sisäänpääsyprosentti hlö % hlö hakijoista osallistui % Hakeneet Kokeeseen osallistuneet Kehitysmaatutkimus % % 10 3 % 11 % Käytännöllinen filosofia % % 12 6 % 13 % Poliittinen historia % % 20 8 % 14 % Sosiaali- ja kulttuuriantropologia % % 18 8 % 19 % Sosiaalipsykologia % % 18 3 % 8 % Sosiaalityö % % 25 4 % 10 % Sosiologia % % % 20 % Talous- ja sosiaalihistoria % % % 19 % Taloustiede % % % 33 % Tilastotiede % % % 35 % Viestintä % % 30 5 % 11 % Yhteiskuntapolitiikka % % 22 6 % 11 % Yleinen valtio-oppi: Hallinnon ja organisaatioiden tutkimus % % 16 7 % 23 % Yleinen valtio-oppi: Maailmanpolitiikan tutkimus % % 16 3 % 6 % Yleinen valtio-oppi: Politiikan tutkimus % % % 23 % Yhteensä % % 337 6,5 % 15 % 2 Tilastotieteen aloituspaikoista kahdeksan (8) jaetaan suoravalinnassa matematiikan ylioppilastutkinnon arvosanan perusteella. 10

11 Liitetaulukko 2. Hakemuksen jättäneet, kokeeseen osallistuneet ja tiedekuntaan hyväksytyt aineittain jaoteltuna sekä naisten suhteellinen osuus (%) 3 Päävalinta Valinta suomen- ja ruotsinkieliseen Valinta englanninkieliseen Valinta avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella Pääaine Hakeneet Osallistujat Hyväksytyt Hakeneet Hyväksytyt Hakeneet Hyväksytyt Hakeneet Hyväksytyt Kehitysmaatutkimus % % % % % % 0 0 % 0 0 % 0 0 % Käytännöllinen filosofia % % % 4 25 % 3 33 % 7 29 % 0 0 % 1 0 % 1 0 % Poliittinen historia % % % 7 43 % 6 50 % 3 33 % % 0 0 % 0 0 % Sosiaali- ja kulttuuriantropologia % % % % % % 1 0 % 0 0 % 0 0 % Sosiaalipsykologia % % % % % 0 0 % 0 0 % % % Sosiaalityö % % % % 5 80 % 0 0 % 0 0 % % % Sosiologia % % % % 8 88 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % Talous- ja sosiaalihistoria % % % 4 75 % 1 0 % % 0 0 % 0 0 % 0 0 % Taloustiede % % % % 8 50 % % % 0 0 % 0 0 % Tilastotiede % % % 2 0 % 1 0 % 3 33 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % Viestintä % % % % 5 80 % 0 0 % 0 0 % 6 50 % % Yhteiskuntapolitiikka % % % 8 38 % 4 25 % 0 0 % 0 0 % % % Yleinen valtio-oppi: Hallinnon ja organisaatioiden tutkimus % % % 1 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % Maailmanpolitiikan tutkimus % % % 9 78 % % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % Politiikan tutkimus % % % 6 50 % % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % MDP in Intercultural Encounters % 2 50 % MDP in Democracy and Global Transformations % % MDP in Ethnic Relations, Cultural Diversity and Integration % % MDP in European Studies % % MDP in Media and Global Communication % % IMES Economy, State and Society % % Research Master s Programme in Social Sciences % % Yhteensä % % % % % % % % 7 70 % 3 Luvuissa ovat mukana varasijamenettelyn kautta hyväksytyt opiskelijat, jolloin hyväksyttyjen määrä ei ole sama kuin aloittavien opiskelijoiden määrä. Luvuissa on lisäksi mukana sosiologiaan oikaisumenettelyssä hyväksytty. 11

Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta. Outi Sirniö ja Elina Tuusa

Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta. Outi Sirniö ja Elina Tuusa Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta Outi Sirniö ja Elina Tuusa Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2010... 2 Taulukko

Lisätiedot

SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat 2013... 4

SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat 2013... 4 OPISKELIJAVALINNAT RAPORTTI SISÄLLYS Johdanto... Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat... Taulukko. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan vuonna hakeneet ja hyväksytyt valinnoittain.... Taulukko.

Lisätiedot

SISÄLLYS Sisällys... 2 1 Johdanto... 3 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat 2014... 4 Taulukko 1. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan

SISÄLLYS Sisällys... 2 1 Johdanto... 3 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat 2014... 4 Taulukko 1. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan OPISKELIJAVALINNAT RAPORTTI SISÄLLYS Sisällys... Johdanto... Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat... Taulukko. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan vuonna hakeneet ja hyväksytyt valinnoittain..

Lisätiedot

1 Johdanto... 3. 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2011... 4. 3 Kesän päävalinta... 6

1 Johdanto... 3. 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2011... 4. 3 Kesän päävalinta... 6 OPISKELIJAVALINNAT RAPORTTI 2011 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelivalinnat vuonna 2011... 4 Taulukko 1. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan vuonna 2011 hakeneet, hyväksytyt

Lisätiedot

SISÄLLYS Sisällys Johdanto Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat Taulukko 1. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan

SISÄLLYS Sisällys Johdanto Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat Taulukko 1. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan OPISKELIJAVALINNAT RAPORTTI SISÄLLYS Sisällys... Johdanto... Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat... Taulukko. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan vuonna hakeneet ja hyväksytyt valinnoittain...

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Biologia (ruotsinkielinen valinta) to 21.5.2015 klo 9.00-13.00, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Turku Biologia (suomenkielinen valinta)

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Akvaattiset tieteet 26.5.2016 klo 9.00-13.00, Jyväskylä, Oulu, Turku Yhteinen valintakoe biologian ja ympäristötieteiden sekä Jyväskylän,

Lisätiedot

Kokeisiin osallistuneet

Kokeisiin osallistuneet Helsingin yliopistoon hakeneet, ja aloituspaikat v. 2012 Koulutusohjelma hakijoista osuus osallistuneista Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Akvaattiset tieteet 135 78 16 16 % 28 % Biologi (svenskspråkig)

Lisätiedot

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott.

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott. Hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet tiedekunnittain ja hakukohteittain, kaikki valinnat vuosina -2014 1 (5) Haken. Kok. Hyv. Hyv. Humanistinen tiedekunta Arkeologia 168 58 12 8 8 166

Lisätiedot

Valtio- ja yhteiskuntatiede

Valtio- ja yhteiskuntatiede Opiskelupaikat Helsinki Joensuu Jyväskylä Kuopio Tampere Turku Lappi Vaasa Åbo Akademi Valtio- ja yhteiskuntatiede Tutkinto-ohjelmat: Suuntaus laajoihin tutkinto-ohjelmiin yhteiset alkuvaiheen opinnot

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017 Möte 5/2016, ärende 12, bilaga 1 1 DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017 Haku tekniikan kandidaatin hakukohteisiin 1. Yhteisvalinta Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015 OPISKELIJAVALINTA 2016 Arja Hiltunen 9.11.2015 Opiskelijavalinta uudistuksen II vaihe koskee syksyllä 2016 alkavaa koulutusta osa korkeakoulupaikoista varataan ensikertalaisille yhdenpaikan säännös koskee

Lisätiedot

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiologian yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

Ajankohtaista opiskelijavalinnoista

Ajankohtaista opiskelijavalinnoista Erityisasiantuntija Joni Penkari, Opetushallitus Ajankohtaista opiskelijavalinnoista Yliopistojen opintoasiainpäivien työpaja Työpajan rakenne Ajankohtaista opiskelijavalintojen kehittämisen yleisestä

Lisätiedot

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiaalityön yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

Uusien opiskelijoiden kysely 2012 Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunta. Sisällys

Uusien opiskelijoiden kysely 2012 Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunta. Sisällys UUSIEN OPISKELIJOIDEN KYSELY RAPORTTI 2012 Sisällys 1 Aineiston perustiedot... 3 1.1. Vastaajien lukumäärä pääaineittain... 3 1.2. Vastaajien syntymävuosi pääaineittain... 4 2 Aiemmat opinnot... 6 2.1

Lisätiedot

UUSIEN OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT VUONNA 2007, Hyväksytty hallituksessa Liite 1

UUSIEN OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT VUONNA 2007, Hyväksytty hallituksessa Liite 1 UUSIEN OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT VUONNA 2007, Hyväksytty hallituksessa 13.12.2006 Liite 1 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA HuK- ja FM- tutkintoon johtavat pääaineet: Englannin kieli 25 Englannin opettajankoulutus 40

Lisätiedot

Sisällys. Opintotoimisto Elina Tuusa. Helsingissä 25.8.2011. Uusien opiskelijoiden kysely 2011 Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunta

Sisällys. Opintotoimisto Elina Tuusa. Helsingissä 25.8.2011. Uusien opiskelijoiden kysely 2011 Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunta UUSIEN OPISKELIJOIDEN KYSELY RAPORTTI 2011 Sisällys 1 Aineiston perustiedot... 3 1.1.Vastaajien lukumäärä pääaineittain... 3 1.2. Vastaajien syntymävuosi pääaineittain... 4 2 Aiemmat opinnot... 6 2.1 Tutkinnot...

Lisätiedot

Taideyliopiston opiskelijavalinnat 2018

Taideyliopiston opiskelijavalinnat 2018 Taideyliopiston opiskelijavalinnat 2018 2 Yleistä 2018 valinnoista Valintaoppaat hakusivuilla: www.uniarts.fi/hae-kuvataideakatemiaan www.uniarts.fi/hae-sibelius-akatemiaan www.uniarts.fi/hae-teatterikorkeakouluun

Lisätiedot

Opiskelijavalinnat TILASTOJA 2017

Opiskelijavalinnat TILASTOJA 2017 Opiskelijavalinnat TILASTOJA 2017 Opiskelijavalinnat 2017 PÄÄVALINTA: PÄÄSYKOEVALINTA, OPINTO-OIKEUS KANDI+MAISTERI MAISTERIVAIHEEN VALINNAT: Monikieliset maisteriohjelmat (talvihaku) Kotimaiskieliset

Lisätiedot

Sisällys. Opintotoimisto Iina Vilpponen

Sisällys. Opintotoimisto Iina Vilpponen UUSIEN OPISKELIJOIDEN KYSELY RAPORTTI 2014 Sisällys Uusien opiskelijoiden kysely... 1 1 Aineiston perustiedot... 3 1.1 Vastaajien lukumäärä pääaineittain... 3 1.2. Vastaajien syntymävuosi pääaineittain...

Lisätiedot

Korkeakoulujen hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet - raportti

Korkeakoulujen hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet - raportti 1(6) Hakuehdot Raportin tulostuspäivämäärä 22.3.2016 Tiedot päivitetty Opintopolusta 22.3.2016 08:04 Tulostustapa Hakukohteittain Koulutustoimija Jyväskylän yliopisto Oppilaitos - Toimipiste - Haku Korkeakoulujen

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus ABI-päivät 11.-12.11.2015 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi

Lisätiedot

Haku avoimessa yliopistossa opintoja suorittaneille (tavoitetutkinto kandi) Haku siirtoopiskelijoille

Haku avoimessa yliopistossa opintoja suorittaneille (tavoitetutkinto kandi) Haku siirtoopiskelijoille JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Esityslista 3/2015, asia 3, liite 1 TIEDEKUNTIEN ESITYKSET HAKUKOHTEIKSI JA ALOITUSPAIKKAMÄÄRIKSI VUONNA 2016 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA kohde 2016 2015 siirtoopiskelijoille ja : : Master's

Lisätiedot

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut HAKUAJAT TAMKIN KOULUTUKSIIN 8. 27.1.2016 Englanninkielinen koulutus Studyinfo.fi

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET JA TUKKK:N SISÄÄNOTTOMÄÄRÄT VUONNA 2013 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA HAKEMINEN

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET JA TUKKK:N SISÄÄNOTTOMÄÄRÄT VUONNA 2013 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA HAKEMINEN 1 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET JA TUKKK:N SISÄÄNOTTOMÄÄRÄT VUONNA 2013 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa opiskelijoita otetaan yliopistolain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINTA 2014

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINTA 2014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINTA 2014 Huom! Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu ei ole mukana kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa. 1. Kauppakorkeakoulun koulutusalat

Lisätiedot

Pöytäkirja 4/2014, asia 3, liite 1

Pöytäkirja 4/2014, asia 3, liite 1 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HAKUKOHTEET JA ALOITUSPAIKKAMÄÄRÄT 2015 Pöytäkirja 4/2014, asia 3, liite 1 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA Englannin kieli 20 25 Englannin opettajankoulutus 30 25 Etnologia 15 15 Historia

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO 2011 Eläinlääketieteellinen tiedekunta Opiskelijavalintatoimikunta

HELSINGIN YLIOPISTO 2011 Eläinlääketieteellinen tiedekunta Opiskelijavalintatoimikunta HELSINGIN YLIOPISTO 0 TILASTOTIETOA VUONNA 0 ELÄINLÄÄKETIETEELLISEEN TIEDEKUNTAAN HAKENEISTA, PÄÄSYKOKEESEEN OSALLISTUNEISTA, TIEDEKUNTAAN HYVÄKSYTYISTÄ SEKÄ VALINTAKOKEESTA I HAKIJAT Hakemuksia yhteensä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HAKUKOHTEET JA ALOITUSPAIKKAMÄÄRÄT 2015 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA. Esityslista 4/2014, asia 3, liite 1

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HAKUKOHTEET JA ALOITUSPAIKKAMÄÄRÄT 2015 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA. Esityslista 4/2014, asia 3, liite 1 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HAKUKOHTEET JA ALOITUSPAIKKAMÄÄRÄT 2015 Esityslista 4/2014, asia 3, liite 1 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA (sis. Englannin kieli 20 25 Englannin opettajankoulutus 30 25 Etnologia 15 15 Historia

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto Yhteishaku 2017 Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö Hakukohteet 2017 Kandidaatti + maisterikoulutukset 3+2 v oulu.fi/yliopisto/hakijalle 3 Aloituspaikat ja ensikertalaiset - Vuoden 2017 yhteishaussa on n.

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto n koulutustarjonta Sisällys 1. Hakukohteet 2017 2. Haut 2017 3. Mitä seuraavaksi 2 Hakukohteet 2017 Kasvatusalat Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma Erityispedagogiikka 20 (14) Intercultural Teacher

Lisätiedot

Hakemuksen käsittelymaksu korkeakoulukelpoisuuden tuottavan. valtion tai Sveitsin ulkopuolella suorittaneille hakijoille. Opintopolku.

Hakemuksen käsittelymaksu korkeakoulukelpoisuuden tuottavan. valtion tai Sveitsin ulkopuolella suorittaneille hakijoille. Opintopolku. Hakemuksen käsittelymaksu korkeakoulukelpoisuuden tuottavan koulutuksen EU/ETA-alueen valtion tai Sveitsin ulkopuolella suorittaneille hakijoille Sisältö maksutoiminnallisuuteen liittyvät uudet ominaisuudet

Lisätiedot

Hakukohde Pisteraja 7.7.2016 Valintakokeen pisterajat hyväksyttävissä olemiseen

Hakukohde Pisteraja 7.7.2016 Valintakokeen pisterajat hyväksyttävissä olemiseen Hakukohde Pisteraja 7.7.2016 Valintakokeen pisterajat hyväksyttävissä olemiseen Aineenopettaja ja luokanopettaja, matematiikka, fysiikka ja kemia, Joensuu, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto n koulutustarjonta Hakukohteet 2018 Humanistiset ja yhteiskunnalliset alat Historia (sis. aate- ja oppihistorian pääaineen) Informaatiotutkimus Kulttuuriantropologia ja arkeologia Saamelainen kulttuuri

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA VALINTAPERUSTEET 2017 KOULUTUKSEN KUVAUS Tutkinto: Kauppatieteiden maisteri (KTM), pääaine laskentatoimi Opintojen laajuus: 120 opintopistettä

Lisätiedot

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 OPISKELIJAVALINTA Valtakunnalliseen valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen valintaan vaikuttaa koulumenestys, ensimmäinen

Lisätiedot

Korkeakoulujen hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet - raportti

Korkeakoulujen hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet - raportti 1(11) Hakuehdot Raportin tulostuspäivämäärä 22.8.2016 Tiedot päivitetty Opintopolusta 18.8.2016 06:52 Tulostustapa Hakukohteittain Koulutustoimija Jyväskylän yliopisto Oppilaitos Jyväskylän yliopisto Toimipiste

Lisätiedot

Siirtohaku, Historia, Joensuu Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v)

Siirtohaku, Historia, Joensuu Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v) YHTEISKUNTATIETEIDEN JA KAUPPATIETEIDEN TIEDEKUNTA Katso koulutusten kuvaukset yliopiston verkkosivulta tai koulutustarjontaesitteestä tai Opintopolusta. Siirtohaku, Historia, Joensuu Humanististen tieteiden

Lisätiedot

- mitä pitäisi tietää?

- mitä pitäisi tietää? - mitä pitäisi tietää? Haku tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi Voit hakea enintään 6 korkeakoulujen yhteishaussa olevaan koulutukseen (yliopistojen & ammattikorkeakoulujen hakukohteet) Voit saman

Lisätiedot

Kuinka suuri osa opiskelupaikoista varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville syksyn 2014 haussa?

Kuinka suuri osa opiskelupaikoista varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville syksyn 2014 haussa? 9. Usein kysytyt kysymykset Miten opiskelijavalintojen uudistus toteutetaan vaiheittain? Opiskelijavalintauudistuksen ensimmäisessä vaiheessa korkeakoulut voivat oman päätöksensä mukaan varata paikkoja

Lisätiedot

Pirjo Jonsson-Fuchs (UEF), Mari Kähkönen (UEF), Riikka Kaasinen (Karelia)

Pirjo Jonsson-Fuchs (UEF), Mari Kähkönen (UEF), Riikka Kaasinen (Karelia) Pirjo Jonsson-Fuchs (UEF), Mari Kähkönen (UEF), Riikka Kaasinen (Karelia) Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan samassa korkeakouluje nyhteishaussa, yhdellä sähköisellä

Lisätiedot

Valtiotieteellinen tiedekunta Opiskelijavalinnat 2010. Uusien opiskelijoiden kysely. Elina Tuusa ja Tiina Kononen. Opintotoimisto

Valtiotieteellinen tiedekunta Opiskelijavalinnat 2010. Uusien opiskelijoiden kysely. Elina Tuusa ja Tiina Kononen. Opintotoimisto Valtiotieteellinen tiedekunta Opiskelijavalinnat 2010 Uusien opiskelijoiden kysely Elina Tuusa ja Tiina Kononen Opintotoimisto 2 Sisällys 1 Aineiston perustiedot... 3 2 Aiemmat opinnot... 4 2.1 Tutkinnot...

Lisätiedot

Metropolian opo-info 2.11.2012. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2013

Metropolian opo-info 2.11.2012. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2013 Metropolian opo-info Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2013 Metropolian VKYH koulutustarjonta 2013 Vieraskielisessä yhteishaussa (VKYH) on tarjolla yhteensä 10 koulutusohjelmaa: Tutkinto Koulutusohjelma Aloituspaikat

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan valintaperusteet 2012

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan valintaperusteet 2012 Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan valintaperusteet 2012 Päävalinta (yhteishaku ja valintakoe) Hakeminen Hakukohteet Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan hakukohteina ovat yhteiskuntatieteiden ja filosofian

Lisätiedot

Hakijoista ensikertalaisia yht. yht.

Hakijoista ensikertalaisia yht. yht. Hakukohde Akvaattiset tieteet, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v): Jyväskylän yliopisto, Matemaattisluonnontieteellinen Biologian ala, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Liite 1 1 (10) Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautuminen Tampereen yliopistossa koulutusaloittain ja nimikkeittäin tiedekunnille

Lisätiedot

Pelkkä alempi tutkinto (avoimen yo:n väylä) Siirtoopiskelijat***

Pelkkä alempi tutkinto (avoimen yo:n väylä) Siirtoopiskelijat*** JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Esityslista 3/2013, asia 3, liite 1 HAKUKOHTEET JA ALOITUSPAIKKAMÄÄRÄT 2014 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA Hakukohde 2014 2013 Avoin väylä*** Siirtoopiskelijat*** *** (sis. Englannin kieli

Lisätiedot

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Uudistuksen ensimmäinen vaihe v. 2014 6.11.2012 1 Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään (H.Siren OKM) Tavoitteet: Korkeakouluista valmistuneiden

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING)

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan valintakokeeseen. Valintakokeesta on saatava

Lisätiedot

KAIVANNAISALAN (OMS) TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2016 VALINTAPERUSTEET (ennakkotieto)

KAIVANNAISALAN (OMS) TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2016 VALINTAPERUSTEET (ennakkotieto) 1 OULUN YLIOPISTON KAIVANNAISALAN (OMS) TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2016 VALINTAPERUSTEET (ennakkotieto) Geotieteiden tutkinto-ohjelma GEOTIETEEN TUTKINTO-OHJELMA - geologian ja mineralogian suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kohteiden pisteitys 2016

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kohteiden pisteitys 2016 Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kohteiden pisteitys 2016 Yhteispistejono: Yhteispistevalintaa varten valintapisteet muodostuvat ensisijaisuuspisteiden, koepisteiden sekä ylioppilastutkinnon arvosanojen

Lisätiedot

Opinto-ohjauksen koulutuspäivä Opiskelijavalinnat tilastojen valossa Sari Pulkkinen, Tietokonekeskus

Opinto-ohjauksen koulutuspäivä Opiskelijavalinnat tilastojen valossa Sari Pulkkinen, Tietokonekeskus Opinto-ohjauksen koulutuspäivä 14.1.2004 Opiskelijavalinnat tilastojen valossa Sari Pulkkinen, Tietokonekeskus Tampereen yliopisto Ensisijaisten hakijoiden lukumäärä 1994 2003 16 000 15 000 KOTA 14 842

Lisätiedot

Metropolian opo-info 1.11.2013. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2014

Metropolian opo-info 1.11.2013. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2014 Metropolian opo-info 1.11.2013 Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2014 Metropolian VKYH koulutustarjonta 2014 Vieraskielisessä yhteishaussa (VKYH) on tarjolla yhteensä 9 koulutusta: Tutkinto Koulutus Aloituspaikat

Lisätiedot

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto)

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto) 1 TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto) Valtioneuvoston asetuksen yliopistojen tutkinnoista (794/2004) mukaan opiskelemaan

Lisätiedot

Opotupa. Oulun yliopisto

Opotupa. Oulun yliopisto Opotupa Ohjelma 9.30 Aamukahvit tarjolla 9.45-10.30 Opiskelijavalinnan kuulumiset, Anne Talvio 10.30-11.15 Tähtiparaati alumnien terveisiä työelämästä. 11.15-12.45 Lounastauko 12.45-13.15 Lukion ainevalintojen

Lisätiedot

Ohjauksen ajankohtaisinfo Ajankohtaista korkea-asteen koulutuksen haku- ja valintamenettelyistä Karelia-amk/Hakijapalvelut

Ohjauksen ajankohtaisinfo Ajankohtaista korkea-asteen koulutuksen haku- ja valintamenettelyistä Karelia-amk/Hakijapalvelut 1 Ohjauksen ajankohtaisinfo 22.1.2016 Ajankohtaista korkea-asteen koulutuksen haku- ja valintamenettelyistä Karelia-amk/Hakijapalvelut 2 Korkeakoulujen yhteishaku Yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen

Lisätiedot

Lukiosta ja ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluun korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus Ilmari Hyvönen

Lukiosta ja ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluun korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus Ilmari Hyvönen Lukiosta ja ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluun korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus 3.11.2017 Ilmari Hyvönen 1 Aiheita Ylioppilastutkinnon ja ammatillisen koulutuksen suorittaneet korkeakoulujen

Lisätiedot

Valintakokeisiin. Aloituspaikat Hakeneet. osallistuneet Hyväksytyt

Valintakokeisiin. Aloituspaikat Hakeneet. osallistuneet Hyväksytyt 1 (5), valintakokeisiin, ja yliopistoon kirjoittautuneet tiedekunnittain ja hakukohteittain Humanistinen tiedekunta Arkeologia 8 116 49 9 83.17 100 61.50 70 Englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus 24

Lisätiedot

Liite opintojohtosääntöön (päivitetty vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä)

Liite opintojohtosääntöön (päivitetty vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä) 1/5 Liite opintojohtosääntöön (päivitetty 4.1.2016 vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä) Turun yliopistossa edustettuina olevat t, tutkinnot, pääaineet, koulutusohjelmat

Lisätiedot

Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v)

Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v) 1 FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Katso koulutusten kuvaukset yliopiston verkkosivulta tai koulutustarjontaesitteestä tai Opintopolusta. Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN YLEISET VALINTAPERUSTEET (ei sisällä avoimen yliopiston eikä täydennyskoulutuksen opiskelijoita)

OPISKELIJOIDEN YLEISET VALINTAPERUSTEET (ei sisällä avoimen yliopiston eikä täydennyskoulutuksen opiskelijoita) JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 3.10.2001 Hyväksytty hallituksen kokouksessa Liite 1 OPISKELIJOIDEN YLEISET VALINTAPERUSTEET (ei sisällä avoimen yliopiston eikä täydennyskoulutuksen opiskelijoita) KORKEAKOULUKELPOISUUS

Lisätiedot

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi YHTEISHAKU 2015 Aikataulut Valintaperusteet YHTEISHAKU Hakupalvelu (suomi) (ruotsi) (englanti) Yhteishaun aikataulut 1. hakuaika 7.1.- 27.1.2015 klo 15.00 (vieraskieliset koulutukset) 2. hakuaika 17.3.

Lisätiedot

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta JOENSUUN KAMPUS Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Aineenopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Biologia

Lisätiedot

Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät

Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät Liite 1 Vuoden 2015 opiskelijavalintojen t Vuonna 2012 ylemmän korkeakoulututkinnon suoritti 1315 opiskelijaa ja vuonna 2013 vastaavasti 1324 opiskelijaa. Vuonna 2012 alemman korkeakoulututkinnon suoritti

Lisätiedot

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta?

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Opintoasiainkoordinaattori Tanja Steiner 13.10.2004 Teema Opettaja Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutus Helsingin yliopistossa Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

1 (6) Sisältyvien kokonaisuuksien lkm. Tdk Pääaine Sivuaine

1 (6) Sisältyvien kokonaisuuksien lkm. Tdk Pääaine Sivuaine 1 (6) H Arkeologia Kansatiede 8 2 10 Museologia 4 3 7 Klassillinen arkeologia 5 1 6 Arkeologia Total 41 13 54 Digitaalinen kulttuuri, Pori Kulttuurituotannon suunnittelu, Pori 12 3 15 Museologia ja aineellinen

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus. Opopatio Ilmari Hyvönen

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus. Opopatio Ilmari Hyvönen Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus Opopatio 13.10.2017 Ilmari Hyvönen Aiheita Miksi opiskelijavalintoja uudistetaan? Opiskelijavalintauudistuksen valmistelu Ylioppilastutkinnon ja ammatillisen

Lisätiedot

Faculty of Economics and Administration

Faculty of Economics and Administration Faculty of Economics and Administration in Finnish: Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta Bachelor of Administrative Sciences Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto Major subjects: Administrative Science

Lisätiedot

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta JOENSUUN KAMPUS Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Aineenopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Biologia

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus Ilmari Hyvönen

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus Ilmari Hyvönen Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus 7.11.2017 Ilmari Hyvönen 1 Aiheita Ylioppilastutkinnon ja ammatillisen koulutuksen suorittaneet korkeakoulujen valinnoissa: tilastoja Miksi opiskelijavalintoja

Lisätiedot

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin OPISKELIJAVALINNAN Y LEISPERIAATTEET (YHTEISHAKU KEVÄT 20 16) Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014. Voit hakea

Lisätiedot

Taloustiede, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) (Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta)

Taloustiede, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) (Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta) Taloustiede, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) (Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta) Valintaperusteet Tämä hakukohde on osa kauppatieteellisen alan yhteisvalintaa. Valinta perustuu

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta ABI-päivät 14.-15.11.2012 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi p. 0294 48 5102 Lääketieteellisen

Lisätiedot

Turun yliopistolla toiseksi eniten hakijoita suomalaisyliopistoista

Turun yliopistolla toiseksi eniten hakijoita suomalaisyliopistoista Turun yliopistolla toiseksi eniten hakijoita suomalaisyliopistoista kevään yhteishaussa. Yhteishaussa hakeneet: hakijoita 16378 (v. 2015: 16312) valintakokeisiin osallistui 11875 hakijaa hyväksyttyjen

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu

Opiskelijavalinta ja opiskelu Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Heikki Kuoppala Tässä mahdollisesti esitetty virheellinen tieto ei ole peruste esimerkiksi oikaisupyynnön tekemiselle.

Lisätiedot

Valintaperusteet 2016 1 (6)

Valintaperusteet 2016 1 (6) Valintaperusteet 216 1 (6) LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat, IB-, EB-

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 6 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNTA VALINTAPERUSTEET 2016

BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNTA VALINTAPERUSTEET 2016 1 BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNTA VALINTAPERUSTEET 2016 Koulutustarjonta ja hakukohteet Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekuntaan valitaan korkeakoulujen sähköisessä yhteishaussa (opintopolku.fi)

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 7 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

Yhteishaun aikataulu

Yhteishaun aikataulu Yhteishaun aikataulu Opiskelupaikka otettava viimeistään vastaan Kevään hakuaika vieraskieliseen koulutukseen ja taideyliopistoon 7.1.-27.1. 2015 Syksyn haun tulokset Syksyn yhteishaku Kevään yhteishaku

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Lukuvuonna valitut perustutkinto-opiskelijat Opintosuoritukset ensimmäisenä lukuvuotena

TAMPEREEN YLIOPISTO Lukuvuonna valitut perustutkinto-opiskelijat Opintosuoritukset ensimmäisenä lukuvuotena TAMPEREEN YLIOPISTO 23.9.2014 Lukuvuonna 2013-2014 valitut perustutkinto-opiskelijat Opintosuoritukset ensimmäisenä lukuvuotena 0 1-29 30-44 45-54 55-59 60- yht. IBT LUO Bioteknologian tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

Korkeakoulujen valintojen uudistukset

Korkeakoulujen valintojen uudistukset Korkeakoulujen valintojen uudistukset Riku Hanhinen 10.11. Opintopolku ja muut oppijan palvelut -tilaisuus Johdanto Mikä muuttuu 2018? Mikä muuttuu 2019? Mikä muuttuu 2020? Mistä löydän lisätietoa? 2 Alatunnisteteksti

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan valintaperusteet 2011

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan valintaperusteet 2011 Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan valintaperusteet 2011 Päävalinta (yhteishaku ja valintakoe) Hakeminen Hakukohteet Yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet: yhteiskuntapolitiikka

Lisätiedot

TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON. Anne Talvio Koulutuspalvelut

TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON. Anne Talvio Koulutuspalvelut TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON Anne Talvio Koulutuspalvelut OULUN YLIOPISTO Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 2 800 työntekijää 6 tiedekuntaa Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja MONITETEINEN

Lisätiedot

Tervetuloa OPO-iltaan!

Tervetuloa OPO-iltaan! Tervetuloa OPO-iltaan! Tervetuliaissanat Omalle polulle korkeakouluun -hanke Tiedekuntien esittelyt Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014)

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) OULUN YLIOPISTO Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) MONITIETEINEN MONIPUOLINEN Arkkitehtuurin tiedekunta Biokemian

Lisätiedot

VALINTAINFO LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO OPINTO-OHJAUS 7.12.2015

VALINTAINFO LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO OPINTO-OHJAUS 7.12.2015 VALINTAINFO LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO OPINTO-OHJAUS 7.12.2015 SUOMEN KOULUTUS- JÄRJESTELMÄ VAIHTOEHTOJA LUKION JÄLKEEN Yliopistot Ammattikorkeakoulut Toisen asteen ammatillinen koulutus Oppisopimus Armeija/siviilipalvelus

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa 23.7.2015 1/12 Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautumista tieteenalayksiköiden ja koulutusalojen kesken. Ensimmäinen taulukko

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KAIVANNAISALAN (OMS) TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 VALINTAPERUSTEET (ennakkotieto)

OULUN YLIOPISTON KAIVANNAISALAN (OMS) TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 VALINTAPERUSTEET (ennakkotieto) 1 OULUN YLIOPISTON KAIVANNAISALAN (OMS) TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 VALINTAPERUSTEET (ennakkotieto) KOULUTUSOHJELMAT(Koulutusalat) Geotieteiden koulutusohjelma - geologian ja mineralogian suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2010

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2010 TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2010 Huom! Jyväskylän yliopiston taloustieteiden tiedekunta ei ole mukana kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa. 1. TIEDEKUNNAN KOULUTUSALAT JA NIITÄ VASTAAVAT

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET 2016

VALINTAPERUSTEET 2016 VALINTAPERUSTEET 06 Korkeakoulujen yhteishaku - kandidaattiohjelmat SISÄLTÖ Aloituspaikat hakukohteittain.... Ensikertalaisille varattavat aloituspaikat... Hakuohjeet.... Hakukelpoisuus.... Tärkeät päivämäärät....

Lisätiedot

Opoinfo 14.1.2016. AMK-päivän opoinfo 14.1.2016 / Turun AMK, Diak, Humak ja Novia

Opoinfo 14.1.2016. AMK-päivän opoinfo 14.1.2016 / Turun AMK, Diak, Humak ja Novia Opoinfo 14.1.2016 AMK-päivän opoinfo 14.1.2016 / Turun AMK, Diak, Humak ja Novia Ohjelma Yleistä yhteishausta Kysymykset ja keskustelu Ennakkoon tulleet kysymykset Muut kysymykset Kevään 2016 yhteishaun

Lisätiedot

Sosiaalityö ammattina. Mikko Mäntysaari 6.2.2011

Sosiaalityö ammattina. Mikko Mäntysaari 6.2.2011 Sosiaalityö ammattina Mikko Mäntysaari 6.2.2011 Sosiaalityö tarkoittaa monia asioita: Sosiaalityö -käsitteellä viitataan ammattiin, oppialaan ja tutkimukseen. Eri maissa sosiaalityön koulutusratkaisut

Lisätiedot

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin.

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin. 1 PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Hakuaika 14. 23.8.2013 Seinäjoen ammattikorkeakouluun - Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat Ohjeita

Lisätiedot

Kevään yhteishaku 2016. Turun AMK:n hakijatilastoja

Kevään yhteishaku 2016. Turun AMK:n hakijatilastoja Kevään yhteishaku 2016 Turun AMK:n ilastoja Viestintäpalvelut 19.5.2016 Taustatietoa Tiedot hakijoista perustuvat OPH:n vipunen.fi -palvelussa julkaistuihin tilastoihin. Kevään 2016 yhteishaun osalta tiedot

Lisätiedot

yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta JOENSUUN KAMPUS Historia Humanististen tieteiden kandidaatti (alempi) Filosofian maisteri (ylempi) Julkisoikeus Hallintotieteiden kandidaatti (alempi)

Lisätiedot

12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Liiketalouden ammattikorkeakoulututkintoon liittyvään koulutusvastuuseen kuuluvat seuraavat kuusi koulutusalaa, joita tämä suositus koskee: 1. Liiketalous 2.

Lisätiedot

Kevään 2018 haut. Oulun yliopisto

Kevään 2018 haut. Oulun yliopisto Kevään 2018 haut Kandi + Maisterikoulutukset Opintopolussa 2 2.11.2017 Maisterikoulutukset Opintopolussa 3 2.11.2017 Kandidaatti- ja maisterikoulutus 3 + 2 v - Hae kandidaatti- ja maisterikoulutukseen

Lisätiedot