Sisällys. 1 Johdanto Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys. 1 Johdanto... 3. 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2012... 4"

Transkriptio

1 OPISKELIJAVALINNAT RAPORTTI 2012

2 Sisällys 1 Johdanto Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna Taulukko 1. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan vuonna 2012 hakeneet, hyväksytyt ja syksyllä 2012 opintonsa aloittavat valinnoittain Taulukko 2. Vuonna 2012 hakeneiden ja hyväksyttyjen äidinkieli Kesän 2012 päävalinta... 6 Taulukko 3. Vuoden 2012 hakemusten hakuperusteet kesän päävalinnassa Taulukko 4. Pisterajat, valitut ja aloittavat aineittain Valinta opintosuoritusten perusteella... 8 Taulukko 5. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella valitut ja aloittavat aineen mukaan vuonna Taulukko 6. Englanninkieliseen ja suomen- ja ruotsinkieliseen valitut ja aloittavat aineen mukaan vuonna Liitetaulukot Liitetaulukko 1. Valtiotieteellisen tiedekunnan hakijat 2012, päävalinta Liitetaulukko 2. Hakemuksen jättäneet, kokeeseen osallistuneet ja tiedekuntaan hyväksytyt aineittain jaoteltuna sekä naisten suhteellinen osuus (%)

3 1 Johdanto Vuonna 2012 Helsingin yliopiston Valtiotieteelliseen tiedekuntaan valittiin opiskelijoita viiden eri haun kautta. Nämä haut jakautuvat päävalintaan sekä neljään erillisvalintaan. Päävalinta pitää sisällään kesällä järjestettävät valintakokeet, jotka on mahdollista suorittaa joko suomen tai ruotsin kielellä. Päävalinnan kautta valittu opiskelija saa oikeuden suorittaa tiedekunnassa kandidaatin- ja maisterintutkinnot. Päävalinnan lisäksi vuonna 2012 järjestettiin neljä erillisvalintaa, joissa tiedekuntaan haetaan aiempien opintojen perusteella. Avoimen väylän kautta valitut opiskelijat saavat oikeuden suorittaa ainoastaan kandidaatintutkinnon. Englanninkieliseen sekä suomen- ja ruotsinkieliseen valitut opiskelijat saavat oikeuden suorittaa ainoastaan maisterintutkinnon. Lisäksi Suomen Akatemian Viksu ja Talousguru-kilpailuissa ansioituneet voivat hakea oikeutta suorittaa kandidaatin- ja maisterintutkintoa. Vuonna 2012 päävalinnassa valittiin opiskelijoita kahden eri väylän kautta: tiedekunnan omassa valinnassa sekä yhteiskuntatieteiden yhteisvalinnassa. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan voi hakea 13 eri pääaineeseen, joista kahteentoista haettiin tiedekunnan omien valintojen ja yhteen yhteiskuntatieteiden yhteisvalinnan kautta. Yhteiskuntatieteiden yhteisvalinta järjestettiin tänä vuonna sosiaalityön oppiaineessa. Vuonna 2009 käynnistynyt yhteiskuntatieteellisen alan valintayhteistyöprojektia koordinoi Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunta. Opetusministeriön rahoittama projekti laajeni valtakunnalliseksi vuonna 2010, jolloin myös Helsingin yliopiston valtiotieteellinen osallistui yhteisvalintoihin. Hakija voi yhteisvalinnoissa hakea samalla kokeella samaan oppiaineeseen useampaan yliopistoon, mutta päästä näistä vain yhteen. Vuonna 2012 yhteiskuntatieteiden yhteisvalinnoissa olivat mukana Helsinki, Tampere, Turku, Kuopio, Jyväskylä, Lappi ja Pori. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan kuuluu omana yksikkönään myös Svenska Social- och Kommunalhögskolan, jossa voi suorittaa vain kandidaatintutkinnon. Kandidaatintutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelijoiden on mahdollista suorittaa maisterintutkinto valtiotieteellisen tiedekunnan puolella. Svenska Social- och Kommunalhögskolanilla on oma erillinen valintansa, jota ei käydä läpi tässä esityksessä. Lisäksi tähän esitykseen ei ole luettu mukaan niitä opiskelijoita, jotka ovat siirtyneet maisteriopiskelijoiksi valtiotieteelliseen tiedekuntaan Svenska Social- och Kommunalhögskolanin puolelta. Tässä esityksessä käydään läpi vuoden 2012 valtiotieteellisen tiedekunnan uusien opiskelijoiden valintojen tuloksia ja taustatietoja. Esityksessä hakijat on eritelty viiden eri hakuväylän avulla. Tiedot hakijoista on saatu Opetushallituksen ylläpitämästä valtakunnallisesta hakija- ja opinto-oikeusjärjestelmästä (Harek) ja opiskelijavalintajärjestelmästä (Valssi). Saija Juslén Opintoimisto Helsingissä

4 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2012 Vuonna 2012 Helsingin yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan haki päävalinnan sekä erillisvalintojen kautta yhteensä 6028 henkilöä (ks. Taulukko 1). Edelliseen vuoteen verrattuna hakijamäärissä oli hienoista nousua: vuonna 2011 hakemuksia saapui yhteensä Kesän päävalinnassa valtiotieteelliseen tiedekuntaan haki 5174 hakijaa (noin seitsemän prosenttia enemmän kuin vuonna 2012), ja heistä hyväksyttiin lukien yhteensä 385 uutta opiskelijaa, joista 45 hyväksyttiin varasijamenettelyn kautta ja yksi oikaisumenettelyn kautta. Opiskelupaikan peruneita oli yhteensä 47. Opintonsa syksyllä 2012 aloittaa 330 uutta opiskelijaa. Lisäksi tiedekuntaan valittiin ilman valintakoetta Talousguru-kilpailun perusteella yksitoista ja Suomen Akatemian Viksu- kilpailun perusteella neljä henkilöä. Heistä neljä Talousguru-kilpailun ja neljä Viksu-kilpailun kautta hyväksyttyä henkilöä otti paikan vastaan. Heistä seitsemän aloittaa opintonsa syksyllä Erillisvalintojen kautta valtiotieteelliseen tiedekuntaan haki vuonna 2012 yhteensä 854 henkilöä (noin yhdeksän prosenttia vähemmän kuin vuonna 2011). Heistä 153 haki suomenja ruotsinkieliseen ja 676 englanninkieliseen. Lisäksi 10 henkilöä haki opiskelupaikkaa avoimen väylän kautta. Kaikista erillisvalintojen kautta hakeneista tiedekuntaan hyväksyttiin yhteensä 180 uutta opiskelijaa, joista englanninkieliseen hyväksytyistä 24 hyväksyttiin varasijamenettelyn kautta ja yksi oikaisupyynnön kautta. (ks. Taulukko 1.) Taulukko 1. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan vuonna 2012 hakeneet, hyväksytyt ja syksyllä 2012 opintonsa aloittavat valinnoittain. Valinta Hakemukset Hyväksytyt 1 Hyväksyttyjen osuus hakijoista Aloittavat opiskelijat 3 Kesän päävalinta (+12, (+1) 7,4 % 19) Valinta suomen- ja ruotsinkieliseen ,3 % 48 (-1) Valinta englanninkieliseen (+1) 15,4 % 71 (+2) Valinta avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen ,0 % 7 perusteella Valinta Suomen Akatemian tiedekilpailun (Viksu) ,0 % 8 (-2,+1) ja Talousguru-kilpailun perusteella Yhteensä ,4 % Plus-merkin jälkeen oikaisupyynnön kautta hyväksytyt. Luvuissa ovat mukana varasijamenettelyn kautta hyväksytyt. 2 Kesän 2012 tiedekunnan oma valinta sekä sosiaalityön yhteisvalinnassa Helsinkiin hakeneet. 3 Miinus-merkillä (-) on merkitty niiden kesän 2012 valinnoissa hyväksyttyjen määrä, jotka siirtävät opinto-oikeutensa alkamaan syksyllä Plus-merkillä (+) on merkitty ne vuoden 2011 valinnoissa valitut, jotka siirsivät opinto-oikeutensa alkamaan syksyllä

5 Tiedekuntaan hakeneista hieman yli puolet oli naisia. Naisten osuus päävalinnan kautta hyväksytyistä oli 61 prosenttia, suomen- ja ruotsinkieliseen hyväksytyistä 69 prosenttia ja englanninkieliseen hyväksytyistä 63 prosenttia. Avoimen väylän kautta hyväksytyistä hakijoista viisi olivat naisia. Eniten naishakijoita oli sosiaalityön, sosiaalipsykologian, yhteiskuntapolitiikan ja kehitysmaatutkimuksen oppiaineissa sekä englanninkielisessä Intercultural Encounters - maisteriohjelmassa. Hyväksytyistä opiskelijoista naisia oli eniten sosiaalityön, viestinnän, sosiaali- ja kulttuuriantropologian sekä sosiaalipsykologian oppiaineissa. Englanninkieliseen hyväksytyistä naisia oli eniten European Studies - sekä Research Master s Programme in Social Sciences -ohjelmissa (ks. Liitetaulukko 2). Päävalinnassa eniten hakemuksia jätettiin viestinnän (653 hakemusta), sosiaalityön (562 hakemusta), sosiaalipsykologian (537 hakemusta), yleisen valtio-opin maailmanpolitiikan tutkimuksen (509 hakemusta) sekä taloustieteen (508 hakemusta) oppiaineisiin. Englanninkielisessä maisterikoulutuksessa eniten hakijoita oli Media and Global Communications ohjelmassa (104 hakemusta) sekä Ethnic Relations, Cultural Diversity and Integration -ohjelmassa (103 hakemusta). Suomen- ja ruotsinkielisessä maisterikoulutuksessa suosituimmat hakukohteet olivat viestintä (25 hakemusta), sosiaalityö (24 hakemusta) ja sosiaalipsykologia (17 hakemusta) (ks. Liitetaulukko 2). Taulukko 2. Vuonna 2012 hakeneiden ja hyväksyttyjen äidinkieli Kesän päävalinta 1 Valinta englanninkieliseen Äidinkieli Hakeneet Hyväksytyt Hakemuksia Hyväksytyt Suomi ,6 % ,1 % 60 10,9 % % Ruotsi 200 3,9 % 5 1,5 % 2 0,4 % 2 1,9 % Venäjä 32 0,6 % 3 0,0 % 38 6,9 % 12 11,7 % Viro 18 0,3 % 1 0,0 % 7 1,3 % 3 2,9 % Englanti 9 0,2 % 0 0,0 % ,6 % 11 10,7 % Espanja 5 0,1 % 0 0,0 % 14 2,5 % 3 2,9 % Kiina 3 0,1 % 0 0,0 % 54 9,8 % 8 7,8 % Muut 63 1,2 % 1 0,3 % ,7 % 35 34,0 % Yhteensä % % % % Kesän päävalinnassa tiedekuntaan hakeneista noin 94 prosenttia oli äidinkieleltään suomenkielisiä (ks. Taulukko 2). Ruotsia äidinkielenään puhuvia oli vuorostaan noin neljä prosenttia hakeneista. Venäjänkielisiä hakijoita oli yhteensä 32. Päävalinnan kautta hyväksytyistä noin 97 prosenttia puhui äidinkielenään suomea. 1 Luvuissa eivät ole mukana varasijamenettelyn eivätkä oikaisumenettelyn kautta hyväksytyt. 5

6 Englanninkieliseen hakeneista noin 11 prosenttia ilmoitti äidinkielekseen suomen, noin 21 prosenttia englannin, noin 10 prosenttia kiinan ja noin seitsemän prosenttia venäjän. Hyväksytyksi tulleista 28 prosenttia puhuu äidinkielenään suomea, noin 11 prosenttia venäjää ja noin kymmenen prosenttia englantia. Tarkemmat tiedot eri äidinkielisistä hakijoista löytyvät oheisesta taulukosta 2. 3 Kesän 2012 päävalinta Vuonna 2012 valtiotieteelliseen tiedekuntaan hakemuksen jätti kesän päävalinnassa yhteensä 5174 hakijaa. Hakijamäärä nousi edellisestä vuodesta 350 henkeä eli noin seitsemän prosenttia. Eniten hakijamäärä nousi yhteiskuntapolitiikassa, jossa kasvua oli 60 prosenttia edelliseen hakukierrokseen verrattuna. Hakijamäärissä oli kasvua myös muun muassa tilastotieteessä (47 prosenttia), kehitysmaatutkimuksessa (24 prosenttia) sosiaalipsykologiassa (13 prosenttia) sekä hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksessa (18 prosenttia) (ks. Liitetaulukko 1). Valintakokeeseen osallistui 44 prosenttia hakemuksen jättäneistä eli 2267 henkilöä. Kokeeseen osallistuneiden keskuudesta keskimäärin 15 prosenttia tuli hyväksytyksi. Eniten hakijoita suhteessa sisään päässeiden määrään oli yleisen valtio-opin maailmanpolitiikan tutkimuksen linjalla, jossa hyväksyttyjä oli 6 prosenttia kokeeseen osallistuneista. Vähiten hakijoita suhteessa sisään päässeiden määrään oli vuorostaan tilastotieteessä, jossa hyväksyttyjä oli 35 prosenttia kokeeseen osallistuneista (ks. Liitetaulukko 1). Taulukko 3. Vuoden 2012 hakemusten hakuperusteet kesän päävalinnassa 1 Hakuperuste Hakemukset Hyväksytyt Ylioppilastutkinnon suorittaneet yhteensä ,1 % ,2 % -vuonna 2012 yo-tutkinnon suorittaneet ,9 % 57 16,8 % - vuonna 2011 yo-tutkinnon suorittaneet ,6 % 93 27,4 % -vuonna 2010 yo-tutkinnon suorittaneet ,1 % 50 14,7 % - vuonna 2009 tai aiemmin yo-tutkinnon suorittaneet ,4 % ,2 % AMK-tutkinto 35 0,7 % 0 0,0 % Opistoasteen tutkinto 165 3,2 % 1 0,3 % IB-tutkinnon suorittaneet 75 1,4 % 3 0,9 % Pohjoismainen yo-tutkinto 0 0,0 % 0 0,0 % Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet 9 0,2 % 0 0,0 % Ulkomailla suoritettu vastaava tutkinto 6 0,1 % 0 0,0 % European Baccalaureate 8 0,2 % 1 0,3 % Tiedekunnan erillislupa 0 0,0 % 0 0,0 % Muu hakukelpoisuuden antama peruste 9 0,2 % 1 0,3 % Yhteensä % % 1 Hakijoilta on kirjattu taulukkoon vain yksi hakuperuste. Usean tutkinnon tapauksessa on kirjattu alin korkeakoulukelpoisuuden tuottava hakuperuste, kaksoistutkinnon suorittaneilta yo-tutkinto. Taulukossa eivät ole mukana varasijamenettelyn eivätkä oikaisumenettelyn kautta hyväksytyt. Päävalinnassa hakijoista suurimmalla osalla (noin 94 prosenttia) hakuperusteena oli ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkinnon suorittaneista lähes puolet oli suorittanut tutkinnon vuonna 2009 tai aiemmin. Ylioppilastutkinnon suorittaneista hakijoista lähes 22 prosenttia oli suorittanut tutkintonsa keväällä 2012 ja vuorostaan hyväksytyistä kevään 2012 ylioppilaita oli vajaa 17 prosenttia. Hakijoista opistoasteen tutkinto oli noin 3 prosentilla, ja hyväksytyistä hiukan vajaalla prosentilla. 6

7 Taulukko 4. Pisterajat, valitut ja aloittavat aineittain Saman pistemäärän saaneiden järjestys muodostui ensisijaisesti kirjallisuuskokeen ja toissijaisesti aineistokokeen perusteella, jos hakijat olivat saavuttaneet saman verran yhteispisteitä tai koepisteitä. Täysin samat pisteet saavuttaneet hyväksyttiin rajatapauksessa molemmat. Pisteraja on korjattu varasijamenettelyn seurauksena. Hakukohde Koe-pisteraja Yhteispisteraj a Valittiin yhteispisteillä Valittiin koepisteill ä Valittu jen määrä Perunee t Valittiin varasij alta Aloittavat syksyllä Kehitysmaatutkimus 51, , (+1) Käytännöllinen filosofia 59, , (-2,+1) Poliittinen historia 55, , (-2, +1) Sosiaali- ja kulttuuriantropologi a 53, , (-1) Sosiaalipsykologia Sosiaalityö 47, , (+1) 93, , (+2) Sosiologia 48, , (-1) Talous- ja sosiaalihistoria 48, , (-1) Taloustiede Tilastotiede 50, , (-7, +4) 225, , Viestintä 52, , Yhteiskuntapolitiikk a 53, , (-2) Yleinen valtio-oppi: Hallinnon ja organisaatioiden tutkimus 46, , (-1, +1) Maailmanpolitiikan tutkimus 55, , (-1) Politiikan tutkimus 59, , (-1,+1) 337 (+12,- Yhteensä ) 1 Tilastotieteessä valittiin 9 hakijaa suoravalinnalla, jolloin yhteispisteet määräytyivät ylioppilaskoemenestyksen perusteella. Tilastotieteen suoravalinnassa hyväksyminen on edellyttänyt ensisijaisesti matematiikan eximiaa (200), toissijaisesti äidinkielen eximiaa (20) ja kolmanneksi reaalikokeen eximiaa (5). 2 Miinus-merkillä (-) on merkitty niiden kesän 2012 valinnoissa hyväksyttyjen määrä, jotka siirtävät opinto-oikeutensa alkamaan syksyllä Plus-merkillä (+) on merkitty ne vuoden 2011 valinnoissa valitut, jotka siirsivät opinto-oikeutensa alkamaan syksyllä

8 4 Valinta opintosuoritusten perusteella Valtiotieteellisestä tiedekunnasta voi hakea opinto-oikeutta myös aiempien opintosuoritusten perusteella. Sekä englanninkieliseen että suomen- ja ruotsinkieliseen koulutukseen voi hakea niin ulkomaisen kuin suomalaisen tutkinnon perusteella. Vuonna 2012 suomen- ja ruotsinkieliseen opinto-oikeutta haki 153 henkilöä, joista 54 valittiin (noin 28 prosenttia hakijoista). Englanninkieliseen opinto-oikeutta haki 676 henkilöä, joista 104 valittiin (noin 15 prosenttia hakijoista). Eniten hakemuksia jätettiin Ethnic Relations, Cultural Diversity and Integration sekä Media and Global Communication maisteriohjelmiin (ks. Liitetaulukko 2). Taulukko 5. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella valitut ja aloittavat aineen mukaan vuonna 2012 Pääaine Hakeneet Hyväksytyt Yhteensä Peruneet Aloittavat Kehitysmaatutkimus Käytännöllinen filosofia Poliittinen historia Sosiaali- ja kulttuuriantropologia Sosiaalipsykologia Sosiaalityö Sosiologia Talous- ja sosiaalihistoria Taloustiede Tilastotiede Viestintä Yhteiskuntapolitiikka Yleinen valtio-oppi: Hallinnon ja organisaatioiden tutkimus Maailmanpolitiikan tutkimus Politiikan tutkimus Yhteensä Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella opinto-oikeutta haki yhteensä kymmenen henkilöä, joista seitsemän valittiin. Avoimessa yliopistossa suorittujen opintojen perusteella hakeville on kiintiö jokaisessa oppiaineessa. Tämän vuoden hakukierroksella kaikista aineista viiteen oli hakijoita. Eniten hakijoita oli viestintään, jonne haki yhteensä kuusi ihmistä. Lisäksi Suomen Akatemian Viksu-kilpailun ja Talousguru kilpailun kautta opiskelupaikkaa haki yhteensä 15 henkilöä. Talousguru-kilpailun kautta valittiin 11 opiskelijaa. Heistä neljä otti paikan vastaan. Suomen Akatemian Viksu-kilpailun perusteella valittiin neljä opiskelijaa, joista kaikki valitut ottivat paikan vastaan. 8

9 Taulukko 6. Englanninkieliseen ja suomen- ja ruotsinkieliseen valitut ja aloittavat aineen mukaan vuonna 2012 Valinta suomen- ja ruotsinkieliseen Valinta englanninkieliseen Pääaine Hakeneet Hyväksytyt Hakeneet Hyväksytyt 1 Yhteensneevateensä Peru- Aloitta- Yh- Peruneet Varasijalta hyväksytyt Kehitysmaatutkimus Käytännöllinen filosofia Poliittinen historia Sosiaali- ja kulttuuriantropologia Sosiaalipsykologia Sosiaalityö Sosiologia (-1) Talous- ja sosiaalihistoria Taloustiede Tilastotiede Viestintä Yhteiskuntapolitiikka Yleinen valtio-oppi: Hallinnon ja organisaatioiden tutkimus Maailmanpolitiikan tutkimus Politiikan tutkimus Paikan vastaanottaneet 2 MDP in Intercultural Encounters MDP in Democracy and Global transformations (+1) MDP in Ethnic Relations, Cultural Diversity and Integration MDP in European studies (+1) MDP in Media and global communication (+1) IMES Economy, State and Society (IMESS) Research Master s Programme in Social Sciences Yhteensä (-1) (+1) Plus-merkin jälkeen ilmoitetut tarkoittavat oikaisumenettelyn kautta hyväksyttyjä. 2 Miinus-merkillä (-) on merkitty niiden kesän 2012 valinnoissa hyväksyttyjen määrä, jotka siirtävät opintooikeutensa alkamaan syksyllä Plus-merkillä (+) on merkitty ne vuoden 2011 valinnoissa valitut, jotka siirsivät opinto-oikeutensa alkamaan syksyllä

10 Liitetaulukko 1. Valtiotieteellisen tiedekunnan hakijat 2012, päävalinta Hakijat Muutos Kokeeseen osallistui Aloituspaikat Sisäänpääsyprosentti hlö % hlö hakijoista osallistui % Hakeneet Kokeeseen osallistuneet Kehitysmaatutkimus % % 10 3 % 11 % Käytännöllinen filosofia % % 12 6 % 13 % Poliittinen historia % % 20 8 % 14 % Sosiaali- ja kulttuuriantropologia % % 18 8 % 19 % Sosiaalipsykologia % % 18 3 % 8 % Sosiaalityö % % 25 4 % 10 % Sosiologia % % % 20 % Talous- ja sosiaalihistoria % % % 19 % Taloustiede % % % 33 % Tilastotiede % % % 35 % Viestintä % % 30 5 % 11 % Yhteiskuntapolitiikka % % 22 6 % 11 % Yleinen valtio-oppi: Hallinnon ja organisaatioiden tutkimus % % 16 7 % 23 % Yleinen valtio-oppi: Maailmanpolitiikan tutkimus % % 16 3 % 6 % Yleinen valtio-oppi: Politiikan tutkimus % % % 23 % Yhteensä % % 337 6,5 % 15 % 2 Tilastotieteen aloituspaikoista kahdeksan (8) jaetaan suoravalinnassa matematiikan ylioppilastutkinnon arvosanan perusteella. 10

11 Liitetaulukko 2. Hakemuksen jättäneet, kokeeseen osallistuneet ja tiedekuntaan hyväksytyt aineittain jaoteltuna sekä naisten suhteellinen osuus (%) 3 Päävalinta Valinta suomen- ja ruotsinkieliseen Valinta englanninkieliseen Valinta avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella Pääaine Hakeneet Osallistujat Hyväksytyt Hakeneet Hyväksytyt Hakeneet Hyväksytyt Hakeneet Hyväksytyt Kehitysmaatutkimus % % % % % % 0 0 % 0 0 % 0 0 % Käytännöllinen filosofia % % % 4 25 % 3 33 % 7 29 % 0 0 % 1 0 % 1 0 % Poliittinen historia % % % 7 43 % 6 50 % 3 33 % % 0 0 % 0 0 % Sosiaali- ja kulttuuriantropologia % % % % % % 1 0 % 0 0 % 0 0 % Sosiaalipsykologia % % % % % 0 0 % 0 0 % % % Sosiaalityö % % % % 5 80 % 0 0 % 0 0 % % % Sosiologia % % % % 8 88 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % Talous- ja sosiaalihistoria % % % 4 75 % 1 0 % % 0 0 % 0 0 % 0 0 % Taloustiede % % % % 8 50 % % % 0 0 % 0 0 % Tilastotiede % % % 2 0 % 1 0 % 3 33 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % Viestintä % % % % 5 80 % 0 0 % 0 0 % 6 50 % % Yhteiskuntapolitiikka % % % 8 38 % 4 25 % 0 0 % 0 0 % % % Yleinen valtio-oppi: Hallinnon ja organisaatioiden tutkimus % % % 1 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % Maailmanpolitiikan tutkimus % % % 9 78 % % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % Politiikan tutkimus % % % 6 50 % % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % MDP in Intercultural Encounters % 2 50 % MDP in Democracy and Global Transformations % % MDP in Ethnic Relations, Cultural Diversity and Integration % % MDP in European Studies % % MDP in Media and Global Communication % % IMES Economy, State and Society % % Research Master s Programme in Social Sciences % % Yhteensä % % % % % % % % 7 70 % 3 Luvuissa ovat mukana varasijamenettelyn kautta hyväksytyt opiskelijat, jolloin hyväksyttyjen määrä ei ole sama kuin aloittavien opiskelijoiden määrä. Luvuissa on lisäksi mukana sosiologiaan oikaisumenettelyssä hyväksytty. 11

SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat 2013... 4

SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat 2013... 4 OPISKELIJAVALINNAT RAPORTTI SISÄLLYS Johdanto... Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat... Taulukko. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan vuonna hakeneet ja hyväksytyt valinnoittain.... Taulukko.

Lisätiedot

SISÄLLYS Sisällys... 2 1 Johdanto... 3 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat 2014... 4 Taulukko 1. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan

SISÄLLYS Sisällys... 2 1 Johdanto... 3 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat 2014... 4 Taulukko 1. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan OPISKELIJAVALINNAT RAPORTTI SISÄLLYS Sisällys... Johdanto... Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat... Taulukko. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan vuonna hakeneet ja hyväksytyt valinnoittain..

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Biologia (ruotsinkielinen valinta) to 21.5.2015 klo 9.00-13.00, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Turku Biologia (suomenkielinen valinta)

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Akvaattiset tieteet 26.5.2016 klo 9.00-13.00, Jyväskylä, Oulu, Turku Yhteinen valintakoe biologian ja ympäristötieteiden sekä Jyväskylän,

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017 Möte 5/2016, ärende 12, bilaga 1 1 DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017 Haku tekniikan kandidaatin hakukohteisiin 1. Yhteisvalinta Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015 OPISKELIJAVALINTA 2016 Arja Hiltunen 9.11.2015 Opiskelijavalinta uudistuksen II vaihe koskee syksyllä 2016 alkavaa koulutusta osa korkeakoulupaikoista varataan ensikertalaisille yhdenpaikan säännös koskee

Lisätiedot

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiologian yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

Uusien opiskelijoiden kysely 2012 Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunta. Sisällys

Uusien opiskelijoiden kysely 2012 Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunta. Sisällys UUSIEN OPISKELIJOIDEN KYSELY RAPORTTI 2012 Sisällys 1 Aineiston perustiedot... 3 1.1. Vastaajien lukumäärä pääaineittain... 3 1.2. Vastaajien syntymävuosi pääaineittain... 4 2 Aiemmat opinnot... 6 2.1

Lisätiedot

Sisällys. Opintotoimisto Elina Tuusa. Helsingissä 25.8.2011. Uusien opiskelijoiden kysely 2011 Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunta

Sisällys. Opintotoimisto Elina Tuusa. Helsingissä 25.8.2011. Uusien opiskelijoiden kysely 2011 Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunta UUSIEN OPISKELIJOIDEN KYSELY RAPORTTI 2011 Sisällys 1 Aineiston perustiedot... 3 1.1.Vastaajien lukumäärä pääaineittain... 3 1.2. Vastaajien syntymävuosi pääaineittain... 4 2 Aiemmat opinnot... 6 2.1 Tutkinnot...

Lisätiedot

Sisällys. Opintotoimisto Iina Vilpponen

Sisällys. Opintotoimisto Iina Vilpponen UUSIEN OPISKELIJOIDEN KYSELY RAPORTTI 2014 Sisällys Uusien opiskelijoiden kysely... 1 1 Aineiston perustiedot... 3 1.1 Vastaajien lukumäärä pääaineittain... 3 1.2. Vastaajien syntymävuosi pääaineittain...

Lisätiedot

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiaalityön yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus ABI-päivät 11.-12.11.2015 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET JA TUKKK:N SISÄÄNOTTOMÄÄRÄT VUONNA 2013 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA HAKEMINEN

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET JA TUKKK:N SISÄÄNOTTOMÄÄRÄT VUONNA 2013 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA HAKEMINEN 1 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET JA TUKKK:N SISÄÄNOTTOMÄÄRÄT VUONNA 2013 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa opiskelijoita otetaan yliopistolain

Lisätiedot

Valtiotieteellinen tiedekunta Opiskelijavalinnat 2010. Uusien opiskelijoiden kysely. Elina Tuusa ja Tiina Kononen. Opintotoimisto

Valtiotieteellinen tiedekunta Opiskelijavalinnat 2010. Uusien opiskelijoiden kysely. Elina Tuusa ja Tiina Kononen. Opintotoimisto Valtiotieteellinen tiedekunta Opiskelijavalinnat 2010 Uusien opiskelijoiden kysely Elina Tuusa ja Tiina Kononen Opintotoimisto 2 Sisällys 1 Aineiston perustiedot... 3 2 Aiemmat opinnot... 4 2.1 Tutkinnot...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINTA 2014

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINTA 2014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINTA 2014 Huom! Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu ei ole mukana kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa. 1. Kauppakorkeakoulun koulutusalat

Lisätiedot

Hakemuksen käsittelymaksu korkeakoulukelpoisuuden tuottavan. valtion tai Sveitsin ulkopuolella suorittaneille hakijoille. Opintopolku.

Hakemuksen käsittelymaksu korkeakoulukelpoisuuden tuottavan. valtion tai Sveitsin ulkopuolella suorittaneille hakijoille. Opintopolku. Hakemuksen käsittelymaksu korkeakoulukelpoisuuden tuottavan koulutuksen EU/ETA-alueen valtion tai Sveitsin ulkopuolella suorittaneille hakijoille Sisältö maksutoiminnallisuuteen liittyvät uudet ominaisuudet

Lisätiedot

Metropolian opo-info 2.11.2012. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2013

Metropolian opo-info 2.11.2012. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2013 Metropolian opo-info Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2013 Metropolian VKYH koulutustarjonta 2013 Vieraskielisessä yhteishaussa (VKYH) on tarjolla yhteensä 10 koulutusohjelmaa: Tutkinto Koulutusohjelma Aloituspaikat

Lisätiedot

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 OPISKELIJAVALINTA Valtakunnalliseen valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen valintaan vaikuttaa koulumenestys, ensimmäinen

Lisätiedot

Pirjo Jonsson-Fuchs (UEF), Mari Kähkönen (UEF), Riikka Kaasinen (Karelia)

Pirjo Jonsson-Fuchs (UEF), Mari Kähkönen (UEF), Riikka Kaasinen (Karelia) Pirjo Jonsson-Fuchs (UEF), Mari Kähkönen (UEF), Riikka Kaasinen (Karelia) Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan samassa korkeakouluje nyhteishaussa, yhdellä sähköisellä

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING)

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan valintakokeeseen. Valintakokeesta on saatava

Lisätiedot

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto)

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto) 1 TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto) Valtioneuvoston asetuksen yliopistojen tutkinnoista (794/2004) mukaan opiskelemaan

Lisätiedot

Metropolian opo-info 1.11.2013. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2014

Metropolian opo-info 1.11.2013. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2014 Metropolian opo-info 1.11.2013 Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2014 Metropolian VKYH koulutustarjonta 2014 Vieraskielisessä yhteishaussa (VKYH) on tarjolla yhteensä 9 koulutusta: Tutkinto Koulutus Aloituspaikat

Lisätiedot

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Uudistuksen ensimmäinen vaihe v. 2014 6.11.2012 1 Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään (H.Siren OKM) Tavoitteet: Korkeakouluista valmistuneiden

Lisätiedot

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi YHTEISHAKU 2015 Aikataulut Valintaperusteet YHTEISHAKU Hakupalvelu (suomi) (ruotsi) (englanti) Yhteishaun aikataulut 1. hakuaika 7.1.- 27.1.2015 klo 15.00 (vieraskieliset koulutukset) 2. hakuaika 17.3.

Lisätiedot

Faculty of Economics and Administration

Faculty of Economics and Administration Faculty of Economics and Administration in Finnish: Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta Bachelor of Administrative Sciences Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto Major subjects: Administrative Science

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET 2016

VALINTAPERUSTEET 2016 VALINTAPERUSTEET 06 Korkeakoulujen yhteishaku - kandidaattiohjelmat SISÄLTÖ Aloituspaikat hakukohteittain.... Ensikertalaisille varattavat aloituspaikat... Hakuohjeet.... Hakukelpoisuus.... Tärkeät päivämäärät....

Lisätiedot

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta JOENSUUN KAMPUS Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Aineenopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Biologia

Lisätiedot

Valintaperusteet 2016 1 (6)

Valintaperusteet 2016 1 (6) Valintaperusteet 216 1 (6) LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat, IB-, EB-

Lisätiedot

BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNTA VALINTAPERUSTEET 2016

BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNTA VALINTAPERUSTEET 2016 1 BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNTA VALINTAPERUSTEET 2016 Koulutustarjonta ja hakukohteet Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekuntaan valitaan korkeakoulujen sähköisessä yhteishaussa (opintopolku.fi)

Lisätiedot

VALINTAINFO LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO OPINTO-OHJAUS 7.12.2015

VALINTAINFO LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO OPINTO-OHJAUS 7.12.2015 VALINTAINFO LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO OPINTO-OHJAUS 7.12.2015 SUOMEN KOULUTUS- JÄRJESTELMÄ VAIHTOEHTOJA LUKION JÄLKEEN Yliopistot Ammattikorkeakoulut Toisen asteen ammatillinen koulutus Oppisopimus Armeija/siviilipalvelus

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta ABI-päivät 14.-15.11.2012 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi p. 0294 48 5102 Lääketieteellisen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KAIVANNAISALAN (OMS) TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 VALINTAPERUSTEET (ennakkotieto)

OULUN YLIOPISTON KAIVANNAISALAN (OMS) TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 VALINTAPERUSTEET (ennakkotieto) 1 OULUN YLIOPISTON KAIVANNAISALAN (OMS) TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 VALINTAPERUSTEET (ennakkotieto) KOULUTUSOHJELMAT(Koulutusalat) Geotieteiden koulutusohjelma - geologian ja mineralogian suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON. Anne Talvio Koulutuspalvelut

TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON. Anne Talvio Koulutuspalvelut TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON Anne Talvio Koulutuspalvelut OULUN YLIOPISTO Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 2 800 työntekijää 6 tiedekuntaa Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja MONITETEINEN

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa 23.7.2015 1/12 Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautumista tieteenalayksiköiden ja koulutusalojen kesken. Ensimmäinen taulukko

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista Opintopolku ja muut oppijan palvelut -infotilaisuus Messukeskuksessa 6.11.2015 Syksyn 2015 yhteishaku - ajankohtaista Valintojen tulokset julkaistaan

Lisätiedot

Sosiaalityö ammattina. Mikko Mäntysaari 6.2.2011

Sosiaalityö ammattina. Mikko Mäntysaari 6.2.2011 Sosiaalityö ammattina Mikko Mäntysaari 6.2.2011 Sosiaalityö tarkoittaa monia asioita: Sosiaalityö -käsitteellä viitataan ammattiin, oppialaan ja tutkimukseen. Eri maissa sosiaalityön koulutusratkaisut

Lisätiedot

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin.

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin. 1 PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Hakuaika 14. 23.8.2013 Seinäjoen ammattikorkeakouluun - Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat Ohjeita

Lisätiedot

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin OPISKELIJAVALINNAN Y LEISPERIAATTEET (YHTEISHAKU KEVÄT 20 16) Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014. Voit hakea

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 6 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta JOENSUUN KAMPUS Historia Humanististen tieteiden kandidaatti (alempi) Filosofian maisteri (ylempi) Julkisoikeus Hallintotieteiden kandidaatti (alempi)

Lisätiedot

Yhteishaun aikataulu

Yhteishaun aikataulu Yhteishaun aikataulu Opiskelupaikka otettava viimeistään vastaan Kevään hakuaika vieraskieliseen koulutukseen ja taideyliopistoon 7.1.-27.1. 2015 Syksyn haun tulokset Syksyn yhteishaku Kevään yhteishaku

Lisätiedot

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Valintaopas 2013

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Valintaopas 2013 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Valintaopas 2013 TUTKINNOT JA KOULUTUSOHJELMAT Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa suoritetaan alempana korkeakoulututkintona luonnontieteiden tai

Lisätiedot

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN VALINTAPERUSTEET 2010

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN VALINTAPERUSTEET 2010 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN VALINTAPERUSTEET 2010 Päävalinnat... 2 Valintaperusteet koulutusohjelmittain... 7 Biokemian koulutusohjelma... 7 Biologian koulutusohjelma... 8 Fysikaalisten

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 7 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta JOENSUUN KAMPUS Historia Humanististen tieteiden kandidaatti (alempi) Filosofian maisteri (ylempi) Julkisoikeus Hallintotieteiden kandidaatti (alempi)

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu

Opiskelijavalinta ja opiskelu Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Heikki Kuoppala Tässä mahdollisesti esitetty virheellinen tieto ei ole peruste esimerkiksi oikaisupyynnön tekemiselle.

Lisätiedot

Ajankohtaista Oamkin koulutustarjonnasta ja opiskelijarekrytoinnista. Opopatio 10.10.2014 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio

Ajankohtaista Oamkin koulutustarjonnasta ja opiskelijarekrytoinnista. Opopatio 10.10.2014 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio Ajankohtaista Oamkin koulutustarjonnasta ja opiskelijarekrytoinnista Opopatio 10.10.2014 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) Suomen 5. suurin ammattikorkeakoulu noin

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014)

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) OULUN YLIOPISTO Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) MONITIETEINEN MONIPUOLINEN Arkkitehtuurin tiedekunta Biokemian

Lisätiedot

Opoinfo 14.1.2016. AMK-päivän opoinfo 14.1.2016 / Turun AMK, Diak, Humak ja Novia

Opoinfo 14.1.2016. AMK-päivän opoinfo 14.1.2016 / Turun AMK, Diak, Humak ja Novia Opoinfo 14.1.2016 AMK-päivän opoinfo 14.1.2016 / Turun AMK, Diak, Humak ja Novia Ohjelma Yleistä yhteishausta Kysymykset ja keskustelu Ennakkoon tulleet kysymykset Muut kysymykset Kevään 2016 yhteishaun

Lisätiedot

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA 1 TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2015 Valtioneuvoston asetuksen yliopistojen tutkinnoista (794/2004) mukaan opiskelemaan valittavien uusien

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 (ennakkotieto) VALINTAPERUSTEET

OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 (ennakkotieto) VALINTAPERUSTEET 1 OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 (ennakkotieto) VALINTAPERUSTEET KOULUTUSOHJELMAT (Koulutusalat) Biologian koulutusohjelma - aineenopettajan sv, (johon koulutusohjelman

Lisätiedot

16.3.-6.4.2016 www.opintopolku.fi

16.3.-6.4.2016 www.opintopolku.fi 16.3.-6.4.2016 www.opintopolku.fi Hammaslääketieteellinen Hammaslääketiede Humanistinen Aate- ja oppihistoria Englantilainen filologia Englantilainen filologia (aineenopettaja) Germaaninen filologia Historia

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta ABI-päivät 13.-14.11.2013 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi p. 0294 48 5102 Lääketieteellisen

Lisätiedot

12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Liiketalouden ammattikorkeakoulututkintoon liittyvään koulutusvastuuseen kuuluvat seuraavat kuusi koulutusalaa, joita tämä suositus koskee: 1. Liiketalous 2.

Lisätiedot

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Sisältö MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISEN tiedekunnan tutkintoja... 102 TUTKINNOT JA OPINTO-OIKEUDET... 102 Yhteishaku...103 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN

Lisätiedot

Yhteishaun ja erillishakujen kokonaisuuden kehittäminen. Ilmari Hyvönen 26.10.2015

Yhteishaun ja erillishakujen kokonaisuuden kehittäminen. Ilmari Hyvönen 26.10.2015 Yhteishaun ja erillishakujen kokonaisuuden kehittäminen Ilmari Hyvönen 26.10.2015 Nykytilan säädösperustaa Yhteishausta laissa (Yliopistolaki, Ammattikorkeakoululaki) Ensimmäisen ja toisen syklin valinnat

Lisätiedot

MINIOPAS 2016 DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

MINIOPAS 2016 DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA MINIOPAS DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA YHTEISHAUN HAKUAIKA ALKAA KESKIVIIKKONA 16.3. KLO 8.00 JA PÄÄTTYY KESKIVIIKKONA 6.4. klo 15.00 https://opintopolku.fi» DIPLOMI-INSINÖÖRI-

Lisätiedot

TUKKK:n hakukohteet ja valintaperusteet 2016 KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO

TUKKK:n hakukohteet ja valintaperusteet 2016 KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO TUKKK:n hakukohteet ja valintaperusteet 2016 Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto (KTK) ja valtiotieteiden kandidaatin tutkinto (VTK) ovat alempia korkeakoulututkintoja ja niiden laajuus on 180 opintopistettä

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA

OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA 1 OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA Opiskelijat valitaan kahdella tavalla: Jono 1: 15 opiskelijaa valitaan koulumenestyksen ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella

Lisätiedot

1 (11) 29.3.2016/EO, MVO

1 (11) 29.3.2016/EO, MVO 1 (11) 29.3.2016/EO, MVO Aalto-yliopiston tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijavalinnan yleiset valintaperusteet ja valintojen kehittämistä koskevat linjaukset vuodelle 2017 1 Tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Abiturienttien vanhempainilta 19.1.2019. Opinto-ohjaajan puheenvuoro

Abiturienttien vanhempainilta 19.1.2019. Opinto-ohjaajan puheenvuoro Abiturienttien vanhempainilta 19.1.2019 Opinto-ohjaajan puheenvuoro KOULUTUSRAKENNE SUOMESSA: YLIOPISTOT AMMATTIKORKEAKOULUT JATKOTUTKINNOT tohtori, lisensiaatti YLEMMÄT KORKEAKOULU- TUTKINNOT (2-3 v.)

Lisätiedot

Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014)

Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014) 1 Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014) Opiskelijavalinnan maksimipisteet (100 pistettä): Koulumenestys Valintakoe 60 pistettä 40 pistettä Kaikki hakukelpoiset

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEET OULUN YLIOPISTON VALINTAPERUSTEISSA

LUKION OPPIAINEET OULUN YLIOPISTON VALINTAPERUSTEISSA LUKION OPPIAINEET OULUN YLIOPISTON VALINTAPERUSTEISSA Oulun Opopäivät 2016 Jouni Pursiainen Oulun yliopiston LUMA-keskus, OuLUMA 5.2.2016 Tiedekirjasto Pegasus. Kuva: Studio Ilpo Okkonen Oy MISTÄ MIHIN

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta Opiskelijavalinta ja opiskelu Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta Missä voi opiskella diplomi insinööriksi ja arkkitehdiksi? DIA yhteisvalintaan kuuluvat yliopistot OULU Vaasa

Lisätiedot

1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille (ent. kasvatustieteiden koulutuksen C-kiintiö)

1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille (ent. kasvatustieteiden koulutuksen C-kiintiö) KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN ERILLISVALINTOJEN VALINTAPERUSTEET 2012 1. TUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSTEN ERILLISVALINNAT 1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille

Lisätiedot

ABI-päivät 14. 15.11. 2012

ABI-päivät 14. 15.11. 2012 Vuonna 2012 Heikki Kuoppala ABI-päivät 14. 15.11. 2012 Koulutusohjelmat Biokemia Biologia Fysiikka Geotieteet Kemia Maantiede Matemaattiset tieteet Tietojenkäsittelytieteet * 23 suuntautumisvaihtoehtoa

Lisätiedot

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 Uudet opiskelijat Vuonna 2010 uusia opiskelijoita otetaan näyttelijäntyön, ohjauksen, dramaturgian, valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelmiin, teatteriopettajan

Lisätiedot

Koulutustarjonta ja valintaperusteet

Koulutustarjonta ja valintaperusteet Koulutustarjonta ja valintaperusteet Saimaan ammattikorkeakoulu kevään 2016 yhteishaku Yhteishakuinfo 21.10.2015 Ammattikorkeakoulujen valintaperusteet Kolme valintatapaa Ammattikorkeakoulu määrittelee

Lisätiedot

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU (Humak) päivä- ja monimuotototeutus Kevään 2015 yhteishaussa

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko (AMK) 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Fysioterapeutti

Lisätiedot

6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 6.1 Suomenkielinen/ruotsinkielinen koulutus 6.1.1 Opiskelijavalinta Yleinen hakukelpoisuus tutkintoon johtaviin koulutusohjelmiin on kerrottu

Lisätiedot

Korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän KSHJ:n ja Opintopolku.fi palvelun käyttö ja kehittäminen

Korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän KSHJ:n ja Opintopolku.fi palvelun käyttö ja kehittäminen Korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän KSHJ:n ja palvelun käyttö ja kehittäminen Seminaari 26.10.2015 Merja Väistö Erityisasiantuntija Sisältö Katsaus taaksepäin: vuoden 2015 yhteishaut Uutena opintopolkuun

Lisätiedot

KAVAKU: Usein kysyttyjä kysymyksiä

KAVAKU: Usein kysyttyjä kysymyksiä KAVAKU: Usein kysyttyjä kysymyksiä 1. Kysymys: Mitkä ovat Kavakulle hakemisen muodolliset vaatimukset? Vastaus: Diplomaattiuran muodolliset kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa ulkoasiainhallinnosta

Lisätiedot

Tavoitteena tutkinto

Tavoitteena tutkinto Tavoitteena tutkinto Helsingin yliopiston Opintojen suunnittelu Opintoja suunnitellessa on hyvä pohtia mitä ja miksi haluat opiskella millaisia tavoitteita sinulla on millainen olet opiskelijana miten

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Missä voi opiskella diplomi-insinööriksi ja arkkitehdiksi? DIA -yhteisvalintaan kuuluvat yliopistot OULU Vaasa

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 INSINÖÖRIKOULUTUS (*) JA LABORATORIOANALYYTIKKOKOULUTUS (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta OPISKELIJAVALINTA Kaikki hakukelpoiset hakijat

Lisätiedot

Vieraskielisen koulutuksen yhteishaku 2014 18.4.2013

Vieraskielisen koulutuksen yhteishaku 2014 18.4.2013 Vieraskielisen koulutuksen yhteishaku 2014 18.4.2013 Korkeakoulujen vieraskielisen koulutuksen kevään 2014 yhteishaku Korkeakoulujen kevään 2014 yhteishaut Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kevään

Lisätiedot

Yliopistojen yhteishaku 2011

Yliopistojen yhteishaku 2011 Yliopistojen yhteishaku 2011 Hakijamäärä 2010, 66 300 (2009, 63 900) Hakijat koulutusaloittain I koulutusala 2010 2009 muutos Eläinlääketieteellinen 708 Farmasia 1526 Hammaslääketieteellinen 948 Humanistinen

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39)

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) SISÄLLYS 1 HAKEMINEN... 4 1.1 Hakulomakkeet... 4 1.2 Hakukelpoisuus ja hakemuksen liitteet... 5 1.2.1 Päävalinta... 5 1.2.2 Avoimen yliopiston opintojen

Lisätiedot

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016 VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016 1 YLEISOSIO; AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus ABI-päivät 12.-13.11.2014 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Opinto-ohjaajien LUMA-päivä 1.2.2013. Jouni Pursiainen Dekaani

OULUN YLIOPISTO. Opinto-ohjaajien LUMA-päivä 1.2.2013. Jouni Pursiainen Dekaani OULUN YLIOPISTO Opinto-ohjaajien LUMA-päivä 1.2.2013 Jouni Pursiainen Dekaani OULUN YLIOPISTO OULUN YLIOPISTO Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 2 800 työntekijää 6 tiedekuntaa, tulevaisuudessa noin

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA OPISKELIJAREKRYTOINNISTA

AJANKOHTAISTA OPISKELIJAREKRYTOINNISTA AJANKOHTAISTA OPISKELIJAREKRYTOINNISTA Opopatio 7.10.2011 Opintoasiainpäällikkö Marita Aikio Hakutoimisto marita.aikio@oamk.fi, puh. 010 27 22155, www.oamk.fi OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU kuusi koulutusalaa

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillinen tiedekunta Opintoasiainpäällikkö Sirpa Nelo

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillinen tiedekunta Opintoasiainpäällikkö Sirpa Nelo Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillinen tiedekunta Opintoasiainpäällikkö Sirpa Nelo Missä voit opiskella diplomiinsinööriksi ja arkkitehdiksi? OULU Vaasa Turku Tampere Helsinki Lappeenranta Koulutusohjelmat

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS: LASTENTARHANOPETTAJIEN KOULUTUS

VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS: LASTENTARHANOPETTAJIEN KOULUTUS VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS Kasvatustieteiden tiedekunnassa voi suorittaa varhaiskasvatukseen suuntautuvan kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon ja kasvatustieteen maisterin tutkinnon: 1) Kasvatustieteen

Lisätiedot

Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot

Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot Hakukohde Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (60 op) Hakuaika 4.1. 22.1.2016 (klo 16.15) Hakeminen Koulutukseen

Lisätiedot

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori 1 TUTKINTOJEN KOOSTAMINEN HUK (KAAVIOT MANUAALISSA) (SUORITUSAIKA

Lisätiedot

Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002

Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002 Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002 Virtuaalisesti toteutettavien erillisten opettajan pedagogisten opintojen hakuaika jatkuu

Lisätiedot

Luonnontieteellinen tiedekunta OPOJA-yliopistolla. Heikki Kuoppala 01.02.2013

Luonnontieteellinen tiedekunta OPOJA-yliopistolla. Heikki Kuoppala 01.02.2013 Luonnontieteellinen tiedekunta OPOJA-yliopistolla Heikki Kuoppala 01.02.2013 Yleistä Tiedekunta on yksi monitieteisimpiä ja kansainvälisimpiä yksiköitä, jossa perinteiset matemaattisluonnontieteelliset

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2014 Yleiset ohjeet hakijalle

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2014 Yleiset ohjeet hakijalle Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2014 Yleiset ohjeet hakijalle Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyvät.

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA

OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 1 OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2014 ESITYS VALINTAPERUSTEIKSI Virallisesti tiedekunnan valintaperusteet julkaistaan myöhemmin joulu-tammikuussa tällä samalla verkkosivulla.

Lisätiedot

- Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi s. 1 8 - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat s. 9

- Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi s. 1 8 - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat s. 9 1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Lisähaku 23.-.25.8.2010 Koulutusohjelmat joihin voi hakea: Puutekniikan koulutusohjelma, Kuopio Kone- ja tuotantotekniikan

Lisätiedot

Uusien opiskelijoiden kysely

Uusien opiskelijoiden kysely Valtiotieteellinen tiedekunta Opiskelijavalinnat 2009, kesän päävalinta Uusien opiskelijoiden kysely Outi Sirniö Opintotoimisto 1 Sisällys 1 AINEISTON PERUSTIEDOT... 2 2 AIEMMAT OPINNOT... 3 2.1 TUTKINNOT...

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012. Hakijan opas

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012. Hakijan opas Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012 Hakijan opas Uudet opiskelijat Vuonna 2012 uusia opiskelijoita otetaan näyttelijäntyön (suomenkielinen), ohjauksen, dramaturgian, valosuunnittelun ja äänisuunnittelun

Lisätiedot

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN ABI-INFO KEVÄT 2014 Suomen koulutusjärjestelmä Ylioppilas voi hakea 1. Yliopistoon 2. Ammattikorkeakouluun 3. Ammatilliseen peruskoulutukseen 1.- 2.

Lisätiedot

Sosiaalipedagogiikan maisteriopinnot, 120 op erillisvalinta, kevät 2015

Sosiaalipedagogiikan maisteriopinnot, 120 op erillisvalinta, kevät 2015 Sosiaalipedagogiikan maisteriopinnot, 120 op erillisvalinta, kevät 2015 Sosiaalipedagogiikka on tieteenala, joka yhdistää kasvatustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen näkökulman. Se tarkastelee kasvun

Lisätiedot

Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus

Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus Kauppatieteellinen ala Väylä - Erillisvalinta Kauppakorkeakoulun kandidaattiohjelmaan - Hakijoille, joilla ei

Lisätiedot