Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan valintaperusteet 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan valintaperusteet 2011"

Transkriptio

1 Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan valintaperusteet 2011 Päävalinta (yhteishaku ja valintakoe) Hakeminen Hakukohteet Yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet: yhteiskuntapolitiikka sosiaalityö sosiologia valtio-oppi filosofia Psykologian kandidaatin ja maisterin tutkinnon pääaine psykologia Hakukelpoisuus Korkeakoulukelpoisuudesta on säädetty yliopistolaissa (558/ 2009), laissa ylioppilastutkinnon järjestämisestä (672/2005) ja lukiolaissa (629/1998). Päävalinnassa kelpoinen hakemaan yhteiskuntatieteiden tai valtiotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoihin tai psykologian kandidaatin ja maisterin tutkintoihin on henkilö, joka on suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista: 1) ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetussa laissa (672/2005) tarkoitetun tutkinnon; 2) vähintään kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot; 3) ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon; taikka 4) ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin. Opiskelijaksi voidaan hyväksyä myös henkilö, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet, täyttämättä kuitenkaan pohjakoulutusvaatimuksia. Yliopiston yleisissä valintaperusteissa esimerkiksi ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet on luettu tähän kategoriaan. Yliopiston yleisten valintaperusteiden mukaan kukin tiedekunta määrittelee lisäopinnot niille, joilta puuttuu korkeakoulukelpoisuus. Tiedekunta vaatii niiltä hakijoilta, joilta puuttuu korkeakoulukelpoisuus, lisäopintoina ylioppilastutkinnon kokeet äidinkielessä, yhdessä muussa kielessä ja reaalikokeessa tai matematiikassa tai kokeita vastaavissa aineissa lukion pakolliset

2 kurssit. Kahdessa reaaliaineessa suoritetut lukion kurssit (vähintään 5 kurssia) vastaavat reaalikoetta ja kieliopintojen tason tulee vastata B-kielen asemassa olevan kielen oppimäärää. Valintakokeeseen ei voi osallistua jos lisäopinnot puuttuvat. Hakeminen Hakeminen tapahtuu yliopistojen yhteishaussa valtakunnallisen sähköisen hakujärjestelmän yliopistohaku.fi kautta. Hakuaika on klo Valintakoe Filosofian, psykologian, valtio-opin ja yhteiskuntapolitiikan valintakoe on tiistaina klo Valintakoe kestää kolme tuntia. Valintakokeessa hakija vastaa hakemiensa pääaineiden valintakoeteoksista laadittuihin kysymyksiin. Kysymykset ovat esseetyyppisiä lukuun ottamatta psykologiaa, jossa on monivalintakoe. Taskulaskinta ei tarvita eikä saa käyttää valintakokeessa. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Pääsykokeet järjestetään Jyväskylässä Seminaarinmäellä / Mattilanniemessä. Koesali määräytyy hakulomakkeeseen ensimmäiselle sijalle asettamasi pääaineen mukaan. Hakijalle, joka pyrkii myös muuhun pääaineeseen, on salissa varattuna myös toiselle sijalle asetetun pääaineen kysymykset. Poikkeuksena tästä ovat psykologian hakijat, jotka menevät aina psykologian saleihin riippumatta siitä onko psykologia ensimmäinen vai toinen hakukohde. Hakijoiden tulee saapua paikalle ajoissa ja tarkistaa oma koesalinsa ennen koetta valintainfosta, joka on valintakoeaamuna yliopiston päärakennuksen aulassa. Valintakokeeseen osallistuvilla tulee olla mukanaan kuvallinen henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi tai henkilötodistus) ja kirjoitusvälineet. Kokeeseen saa ottaa mukaan juotavaa ja välipalaa läpinäkyviin pakkauksiin pakattuina. Valintakokeen vastaukset arvostellaan esseekysymysten osalta asteikolla 0-12, yhden pääaineen valintakokeesta voi saada yhteensä 60 pistettä. Psykologian monivalintatehtävistä voi saada 60 pistettä. Niille hakijoille, jotka hakevat kahteen pääaineeseen lasketaan valintakoemenestys erikseen kumpaankin pääaineeseen asianomaisesta teoksesta/teoksista saadun pistemäärän perusteella. Filosofiassa hakijan on saatava pääsykokeesta vähintään puolet pääsykoepisteistä (30 pistettä) tullakseen valituksi. Myös tullakseen kutsutuksi varasijalta hakijan on saatava pääsykokeesta vähintään 30 pistettä. Erityisjärjestelyt valintakokeessa. Valintakokeiden erityisjärjestelyillä tarkoitetaan lähinnä käytännön järjestelyjä valintakoetilanteessa, joita voivat olla esim. liikuntaesteiden poistaminen, rauhallinen koetila, laajempi kirjoitustila, apuvälineiden käyttö tai muu vastaava järjestely. Näillä järjestelyillä on tarkoitus huolehtia siitä, että vammaiset tai muutoin erityisjärjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevat hakijat ovat tasavertaisessa asemassa muiden hakijoiden kanssa.

3 Lukihäiriön perusteella on mahdollista saada lisäaikaa valintakokeen suorittamiseen, mikäli lukihäiriö on vaikea tai keskivaikea. Lisäaikaa anovan tulee jättää kirjallinen hakemus, jonka liitteenä on joko ylioppilaskirjoituksia varten hankitut lausunnot lukihäiriöstä tai erikoislääkärin (lastenneurologi, neurologi tai foniatri) antama asiantuntijalausunto. Neljä tuntia kestävään valintakokeeseen voidaan tarvittaessa myöntää yksi tunti lisäaikaa. Erityisjärjestelyjä on haettava viimeistään Kirjalliseen hakemukseen tulee liittää lääkärin antama asiantuntijalausunto, josta ilmenee vamman laatu sekä sen vaikutus valintakoetilanteessa. Tällainen lausunto voi olla korkeintaan kaksi vuotta vanha. Valintakoevaatimukset pääaineittain Pääaine Filosofia Psykologia Valtio-oppi Yhteiskuntapolitiikka Teos/teokset Aristoteles: Nikomakhoksen etiikka, Gaudeamus, Helsinki 1989 tai uudempi painos. Huom. Luetaan myös suomentajan (Simo Knuuttilan) selitykset. Toivio Timo & Nordling Esa: Mielenterveyden psykologia. Ensimmäinen tai uudempi painos. Edita, Helsinki, ISBN Karjalainen Leila: Tilastotieteen perusteet. Ensimmäinen tai uudempi painos. Pii-Kirjat, Otavan Kirjapaino, Keuruu, ISBN Korvela, P-E & Lindroos, K (toim.) Avauksia poliittiseen ajatteluun, SoPhi, Minerva; 2008, ISBN Karisto, Antti; Takala, Pentti & Haapola, Ilkka: Matkalla nykyaikaan. Elintason, elämäntavan ja sosiaalipolitiikan muutos Suomessa. WSOY 1998 tai uudempi. Valintamenettely Filosofia, valtio-oppi ja yhteiskuntapolitiikka Pisteet ylioppilastutkintotodistuksesta Filosofian, valtio-opin ja yhteiskuntapolitiikan pääaineissa pisteitä annetaan äidinkielen ja pitkän matematiikan tai pitkän kielen kokeen sekä kahden muun aineen ylioppilaskokeen perusteella alla olevan taulukon mukaan. Kahden muun parhaan kokeen osalta taulukon pis-

4 teet lasketaan yhteen ja jaetaan kahdella (puolikas piste korotetaan ylöspäin). Reaalikoe/ainereaalikokeet lasketaan pitkän oppimäärän mukaan. Arvosana Äidinkieli ja pitkä matematiikka tai pitkä kieli Kaksi muuta parasta koetta, pitkä oppimäärä Kaksi muuta parasta koetta, lyhyt oppimäärä laudatur 21 pistettä 21 pistettä 16 pistettä eximia cum laude approbatur 20 pistettä 20 pistettä 15 pistettä magna cum laude approbatur 15 pistettä 15 pistettä 12 pistettä cum laude approbatur 12 pistettä 12 pistettä 9 pistettä lubenter approbatur 9 pistettä 9 pistettä 6 pistettä approbatur 6 pistettä 6 pistettä 3 pistettä Aikaisemmin pitkän oppimäärän kokeen kirjoittaneille, jotka myöhemmin ovat kirjoittaneet saman aineen lyhyenä, otetaan pisteytyksessä huomioon pitkän oppimäärän kokeen arvosana. Jos hakija ei ole kirjoittanut ylioppilaskirjoituksissa suomea/ruotsia äidinkielenä niin hänelle lasketaan äidinkielen pisteet suomi toisena kielenä kokeesta. Valinta tehdään yhteispistemäärän (valintakoe + todistuspisteet) tai pelkän valintakokeen pistemäärän perusteella. Pelkästään valintakokeen pistemäärän perusteella valitaan yksi neljäsosa kuhunkin valintayksikköön. Valinta tehdään siten, että ensin valitaan yhteispistemäärän perusteella parhaat hakijat ja sen jälkeen valintakokeen pistemäärän perusteella parhaat, jotka eivät ole kuuluneet edelliseen ryhmään. Pisteiden kertyminen Hakijan yhteispistemäärä kertyy seuraavasti: Valintakoe 0-60 pistettä Todistuspisteet Äidinkielen arvosana 6-21 pistettä Pitkän matematiikan tai pitkän kielen arvosana 6-21 pistettä Kahden muun parhaan kokeen arvosana (keskiarvo) 3-21 pistettä Maksimipistemäärä ylioppilastutkintotodistuksen arvosanoista 63 pistettä Yhteispistemäärä voi olla korkeintaan 123 pistettä. Psykologia Pisteet ylioppilastutkintotodistuksesta Pisteitä annetaan psykologian reaalikokeen tai muun aineen reaalikokeen tai ennen vuotta 2006 kirjoittaneilla reaalikokeen, äidinkielen sekä matematiikan tai vieraan kielen ylioppilaskokeista seuraavasti (enintään 65 pistettä):

5 Arvosana Psykologian tai muu ainereaalikoe reaali / reaali Äidinkieli Matematiikka tai vieras kieli * pitkä oppimäärä lyhyt oppimäärä laudatur 25 pistettä 20 pistettä 20 pistettä 20 pistettä 15 pistettä eximia cum laude 23 pistettä 18 pistettä 18 pistettä 18 pistettä 13 pistettä approbatur magna cum laude 18 pistettä 15 pistettä 15 pistettä 15 pistettä 10 pistettä approbatur cum laude approbatur 12 pistettä 12 pistettä 12 pistettä 12 pistettä 7 pistettä lubenter approbatur 9 pistettä 9 pistettä 9 pistettä 9 pistettä 4 pistettä approbatur 6 pistettä 6 pistettä 6 pistettä 6 pistettä 1 piste * Mikäli ensimmäisen vieraan kielen koetta ei ole suoritettu, otetaan huomioon sen sijasta toisen kotimaisen kielen koe. Aikaisemmin oppiaineen pitkän oppimäärän kirjoittaneilla, jotka myöhemmin ovat kirjoittaneet saman aineen lyhyenä, otetaan pisteityksessä huomioon pitkän oppimäärän kokeen arvosana. Valintamenettely on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa valitaan soveltuvuuskokeisiin 120 parhaiten menestynyttä kolmella kriteerillä: (1) valintakokeen perusteella 50 parasta ja (2) yhteispisteiden (valintakoe ja todistukset) perusteella 50 parasta hakijaa kandidaatin ja maisterin tutkintoon hakeneista sekä (3) valintakokeen perusteella enintään 20 parasta hakijaa psykologian maisteriopintoihin hakeneista. Kahdessa ensimmäisessä kriteerissä henkilöitä otetaan vuorotellen kummastakin listasta. Mikäli usealle hakijalle tulee sama pistemäärä, paremmuusjärjestyksen ratkaisee valintakokeen perusteella valittavien osalta todistuspistemäärän ja valintakokeen yhteispistemäärä ja yhteispistemäärän perusteella valittavilla valintakokeen pistemäärä. Toisessa vaiheessa näillä kolmella kriteerillä valitun 120 hakijan joukosta hyväksytään opiskelijoiksi 77 soveltuvuuskokeen pistemäärän perusteella. Psykologian maisteriopintoihin hakevista valitaan kuitenkin enintään 12 korkeimman pistemäärän saanutta. Maisterin tutkintoa suorittamaan ei voida valita alemmalla pistemäärällä kuin kandidaatin ja maisterin tutkintoa suorittamaan. Pisteiden kertyminen Yhteispistemäärä (kandidaatin ja maisterin tutkintoon hakevilla) Yhteispistemäärä = valintakokeen pistemäärä + todistuspistemäärä Enimmäispistemäärät: = 125 (psykologian reaalikokeen kirjoittaneet) = 120 (psykologian reaalikokeen sijasta muun ainereaalikokeen tai vanhamuotoisen reaalikokeen kirjoittaneet) Soveltuvuuskokeet Soveltuvuuskokeisiin kutsutaan ensimmäisen vaiheen perusteella 120 parasta hakijaa. Kokeissa arvioidaan psykologian moninaisissa asiantuntijatehtävissä edellytettäviä ominaisuuk-

6 sia. Ne koostuvat kirjallisista tehtävistä, ryhmäkeskusteluista ja haastatteluista. Lopullinen valinta tehdään soveltuvuuskokeiden pistemäärän perusteella ottaen huomioon enintään 12 valittavan kiintiö psykologian maisteriopintoihin hakeville. Soveltuvuuskokeet järjestetään psykologian laitoksella. Henkilökohtainen kutsu lähetetään kokeisiin valituille noin viikkoa ennen koepäivää. Kokeet kestävät kunkin hakijan kohdalla yhden kutsussa ilmoitetun päivän. Kokeet alkavat päivittäin klo 8.00 nimenhuudolla. Samassa yhteydessä jokainen hakija saa kokeiden henkilökohtaisen aikataulun. Niille hakijoille, joita ei valita koulutukseen, annetaan palautteena tieto varasijalle sijoittumisesta. Hakijoista ei kirjata muita tietoja kuin soveltuvuuskokeiden osa-alueittaiset pistemäärät, jotka ilmoitetaan karsituille. Muiden kuin suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneiden valintamenettely Filosofia, psykologia, valtio-oppi ja yhteiskuntapolitiikka Kansainvälisen ylioppilastutkinnon (EB-, IB- tai Reifeprüfung-tutkinnon) suorittaneet ja ylioppilastutkintoa suorittamattomat hakijat osallistuvat valintakokeeseen sekä psykologiassa soveltuvuuskokeeseen. Hakijan valintakokeesta saadun pistemäärän tulee olla vähintään sama kuin hyväksytyn ylioppilaan valintakoepistemäärä, jotta hakija voi tulla valituksi opiskelijaksi kyseiseen pääaineeseen. Keväällä 2011 ylioppilaskirjoituksissa reputtaneet ja ne, joilla ylioppilaskirjoitukset ovat meneillään, eivät voi hakea tässä valintamenettelyssä. Tulosten julkistaminen ja paikan vastaanottaminen Filosofia, psykologia, valtio-oppi ja yhteiskuntapolitiikka Opiskelijavalinnan tulos ilmoitetaan kaikille valintakokeeseen osallistuneille lukuun ottamatta soveltuvuuskokeisiin kutsuttuja heinäkuun alussa kirjeitse. Puhelimitse valintakoetuloksia ei ilmoiteta. Soveltuvuuskokeisiin osallistuneiden opiskelijavalinnan tulos ilmoitetaan viimeistään mennessä kirjeitse. Valintakokeeseen osallistuneille ilmoitetaan kuhunkin pääaineeseen hyväksyttyjen alin pistemäärä sekä valintakokeeseen osallistuneen oma pistemäärä. Hakijoiden, jotka eivät saavu valintakokeeseen tai eivät saa valintakokeesta yhtään pistettä, katsotaan peruuttaneen hakemuksensa, eikä heille lähetetä opiskelijavalinnan tulosta kirjeitse. Hakijan on klo mennessä ilmoitettava sitovasti, ottaako saamansa korkeakoulupaikan vastaan. Opiskelupaikan peruneiden tilalle kutsutaan paremmuusjärjestyksessä seuraavat hakijat jonotusjärjestyksessä.

7 Yhden paikan säännös Opiskelija voi ottaa vastaan vain yhden yliopistojen tai ammattikorkeakoulujen valtakunnalliseen yhteishakuun kuuluvan korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena ( tai ) alkavasta koulutuksesta. Tarkempia tietoja yhden paikan säännöksestä löytyy Koulutusnetistä ( Oikaisumenettely Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä osoitetaan Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostolle ja toimitetaan 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta tai soveltuvuuskokeista annettavan palautteen jälkeen. Valintakoepapereihin tutustuminen Hakijalla on oikeus tutustua valintakoepapereihinsa yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan palvelukeskuksessa (MaC) samaan aikaan kuin hakijalla on mahdollisuus jättää oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä eli 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta tai soveltuvuuskokeista annettavan palautteen jälkeen. Ilmoittautuminen poissaolevaksi Kesän 2011 opiskelijavalinnoissa hyväksytty opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodeksi mikäli ei pysty aloittamaan opintoja syksyllä 2011 (esimerkiksi varusmiespalveluksen, äitiys- tai vanhempainvapaan, ym. vuoksi). Tällöin on kuitenkin huomioitava yliopistolain (558/2009, 41 ) mukainen tutkintojen suorittamisen tavoiteaikojen rajaus.

8 Erillisvalinnat Opiskelijavalinta pelkästään ylempään korkeakoulututkintoon Tiedekuntaan valitaan opiskelijoita suorittamaan maisterin tutkintoa maisteriohjelmiin ja maisteriopintoihin. Opiskelijat valitaan seuraaviin alla oleviin valintayksiköihin. HUOM! Maisteriohjelmiin pääaineena valtio-oppi hakevalla on oltava suoritettuna kaksi vierasta kieltä (akateeminen taso). Jos toinen vieras kieli puuttuu maisteriohjelmaan hakiessa ja hakija hyväksytään maisteriohjelmaan, on opiskelijan tehtävä toisen vieraan kielen opinnot täydentävinä opintoina. Kansainvälisen kehitystyön englanninkielinen maisteriohjelma (Master s Programme in Development and International Cooperation) Hakeminen kansainvälisen kehitystyön englanninkieliseen maisteriohjelmaan tapahtuu University Admissions Finland palvelun kautta osoitteessa ja hakuaika on Maisteriohjelmaan valitaan enintään 25 opiskelijaa. Hakijoilta edellytetään yhteiskuntatieteiden, kasvatustieteiden, ympäristötieteiden tai muun soveltuvan alan kandidaatin tutkinto, tai vähintään 180 opintopistettä (180 ECTS -pistettä) aiempia yliopisto-opintoja, (bio- ja ympäristötieteissä myös aiempia korkea-asteen opintoja,) sekä näyttöä kiinnostuksesta kehityskysymyksiin ja hyvää englannin kielen taitoa. Opiskelijat valitaan hakemusten ja haastattelujen perusteella. Opiskelijavalinta tehdään ensisijaisesti hakijan aiemman opintomenestyksen ja suoritettujen opintojen soveltuvuuden sekä opiskelijan motivaatiokirjeen perusteella. Opintomenestyksen lisäksi valinnassa korostetaan hakijan potentiaalia hakeutua jatko-opintoihin maisterin tutkinnon jälkeen, suuntautumista kansainväliseen kehitystyöhön ja opiskelumotivaatiota. Mikäli sosiaalityön pääaineeseen hyväksytty hakija tähtää sosiaalityöntekijän pätevyyteen hänen on suoritettava sosiaalityön pääaineopinnot täydessä laajuudessaan. Kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelma Maisteriohjelmaan (YTM-tutkinnon pääaineet: filosofia, sosiaalityö, sosiologia, valtio-oppi, yhteiskuntapolitiikka, LiTM-tutkinto, pääaineena liikuntasosiologia, KM-tutkinto pääaineena kasvatustiede tai aikuiskasvatustiede sekä FM-tutkinto pääaineena etnologia tai historia) valitaan yhteensä enintään 25 opiskelijaa. Valinta suoritetaan hakulomakkeen ja liitteiden perusteella käyttäen tarvittaessa haastatteluja. Opiskelijavalinta tehdään ensisijaisesti hakijan ai-

9 emman opintomenestyksen ja suoritettujen opintojen soveltuvuuden sekä opiskelijan motivaatiokirjeen perusteella Hakijoilta edellytetään alempaa korkeakoulututkintoa haettavasta pääaineesta tai alempaa korkeakoulututkintoa muusta oppiaineesta sekä perus- ja aineopintoja haettavasta pääaineesta. Esimerkiksi yhteiskuntatieteellisellä alalla hakukelpoisia ovat myös ne, joilla on ammattikorkeakoulututkinto sekä suoritettuna haettavassa pääaineessa perus- ja aineopinnot. Lisäksi opiskelijaa voidaan edellyttää tarpeen vaatiessa tekemään enintään 60 opintopisteen täydentävät opinnot. Hakuaika kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelmaan päättyy klo Kulttuuripolitiikan maisteriohjelma Maisteriohjelmaan valitaan enintään 25 opiskelijaa. Opiskelijoiden valinta maisteriohjelmaan suoritetaan hakupapereiden perusteella käyttäen tarvittaessa haastatteluja. Valinta tehdään ensisijaisesti hakijan aiemman opintomenestyksen ja suoritettujen opintojen soveltuvuuden sekä opiskelijan motivaatiokirjeen perusteella. Maisteriohjelmassa suoritetaan joko YTM- tai FM-tutkinto. Maisterin tutkinto suoritetaan erikoistuen kulttuuripolitiikkaan pääaineina joko (YTM) sosiologia, yhteiskuntapolitiikka, valtio-oppi, filosofia tai (FM) etnologia, historia, kirjallisuus, musiikkitiede, taidehistoria tai taidekasvatus. Hakijoilta edellytetään alempaa korkeakoulututkintoa haettavasta pääaineesta tai alempaa korkeakoulututkintoa muusta oppiaineesta sekä perus- ja aineopintoja haettavasta pääaineesta. Esimerkiksi yhteiskuntatieteellisellä alalla hakukelpoisia ovat myös ne, joilla on ammattikorkeakoulututkinto sekä suoritettuna haettavassa pääaineessa perus- ja aineopinnot. Lisäksi opiskelijaa voidaan edellyttää tarpeen vaatiessa tekemään enintään 60 opintopisteen täydentävät opinnot. Hakuaika kulttuuripolitiikan maisteriohjelmaan päättyy klo Maisterin tutkinto pääaineena sosiaalityö (Kokkolan yliopistokeskus Chydenius) Maisteriopintoihin valitaan enintään 20 opiskelijaa. Hakijoilta edellytetään aikaisempi alempi tai ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu sosiaalityön pääainevaatimusten mukaiset perus- ja aineopinnot sisältäen kandidaatin tutkielman. Etusijalla ovat hakijat, joilla ei ole asetuksen mukaista sosiaalityöntekijän kelpoisuutta. Sosionomin ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden osalta noudatetaan Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan vaatimuksia täydentävistä opinnoista. Valinta suoritetaan hakupapereiden perusteella, joita tarvittaessa täydennetään haastattelulla. Opiskelijavalinta tapahtuu ensisijaisesti hakijan aiemman opintomenestyksen (kandidaatin tutkielman arvosana ja aineopintojen yleisarvosana) ja suoritettujen opintojen soveltuvuuden sekä opiskelijan motivaatiokirjeen perusteella. Sosiaalityön kandidaatin tutkielma täytyy olla

10 tehtynä. Mikäli ehdot täyttäviä hakijoita ei ole tarpeeksi, käytetään lisäkriteerinä täydennettävien opintojen määrää. Hakemuksen liitteeksi tulee lähettää oikeaksi todistetut jäljennökset aikaisemmista opinnoista ja vapaamuotoinen perustelu opintoihin hakeutumiselle sekä alustava opintosuunnitelma. Hakuaika päättyy klo Maisterin tutkinto pääaineena sosiaalityö (Jyväskylä) Maisteriopintoihin valitaan enintään 10 opiskelijaa, joilta edellytetään alempi tai ylempi korkeakoulututkinto sekä aiemmassa tutkinnossa tai tutkinnon lisäksi tehtynä yliopistolliset sosiaalityön perus- ja aineopinnot pääaine- tai sivuainevaatimusten mukaisesti. Maisterin tutkintoon valittavat opiskelijat täydentävät hyväksytyiksi tultuaan aineopinnot pääaineen laajuisiksi (60 op). Lisäksi sosionomit täydentävät seuraavilla opinnoilla aiempaa tutkintoaan: sivuaineena perusopintokokonaisuuden pääsääntöisesti psykologiasta, filosofiasta, yhteiskuntapolitiikasta, valtio-opista, sosiaalipsykologiasta, sosiologiasta tai tilastotieteestä tieteenteoriaa yhteiskuntatieteilijöille 5 op - englannin Combined Academic Reading Communication Skills-kielikokeen tai XENY002 Academic Reading and Communication Skills-kurssin 3 op. Valinta suoritetaan hakupapereiden perusteella. Opiskelijavalinta tapahtuu ensisijaisesti hakijan aiemman opintomenestyksen, suoritettujen opintojen soveltuvuuden sekä opiskelijan motivaatiokirjeen perusteella. Hakemuksen liitteeksi tulee lähettää oikeaksi todistetut jäljennökset aikaisemmista tutkintotodistuksista ja sosiaalityön opinnoista sekä vapaamuotoinen perustelu opintoihin hakeutumiselle. Hakuaika maisteriopintoihin päättyy klo Maisterin tutkinto pääaineena psykologia Psykologian maisteriopintoihin valitaan enintään 12 opiskelijaa. Hakuaika psykologian maisteriopintoihin on Maisteriopintoihin haetaan erillisellä hakulomakkeella, johon tulee liittää oikeaksi todistetut jäljennökset aiemmista tutkinto- ja opintotodistuksista. Hakijoilta vaaditaan suoritettu alempi tai ylempi korkeakoulututkinto. Opintoihin tulee sisältyä tutkinnon osana tai erikseen suoritettuna suomalaiseen psykologian kandidaatin tutkintoon vaadittavat psykologian perus- ja aineopinnot (yhteensä 60 op). Tieto hakukelpoisuudesta lähetetään hakijoille mennessä. Mikäli hakija todetaan kelpoiseksi hakemaan pelkästään maisterin tutkintoon, hän ei voi samana vuonna hakea myös päävalinnan kautta kandidaatin ja maisterin tutkintoon. Ne hakijat, joita ei todeta hakukelpoisiksi maisteriopintoihin, voivat hakea päävalinnan kautta (hakuaika ).

11 Hakukelpoiset hakijat osallistuvat päävalinnassa hakevien kanssa kirjalliseen valintakokeeseen sekä soveltuvuuskokeisiin , jos heidät kutsutaan valintakokeen perusteella toiseen vaiheeseen. Soveltuvuuskokeisiin kutsutaan kirjallisen pääsykokeen perusteella 20 parasta hakijaa. Siirto-opiskelijat Opiskelijat, jotka ovat saaneet opinto-oikeuden tutkinnon suorittamista varten jossain suomalaisessa yliopistossa, vastaavassa tiedekunnassa, vastaavaan pääaineeseen tai muutoin vastaavan syventävien opintojen opinto-oikeuden, voivat pyrkiä tiedekuntaan suorittamaan maisterin tutkintoa siirto-opiskelijoina. Filosofiaan, valtio-oppiin, sosiologiaan, sosiaalityöhön ja yhteiskuntapolitiikkaan voivat hakea myös ulkomaisessa yliopistossa vastaavaa pääainetta opiskelleet Suomessa korkeakoulukelpoisuuden saavuttaneet. Siirto-opiskelijoita hyväksytään enintään 10. Psykologiaan voi hakea vain keväällä. Hyväksymisen edellytyksiä ovat: - hakija on suorittanut kandidaatin tutkinnon omassa yliopistossaan, - hakija on osoittanut laitoksen riittäväksi katsomaa opintomenestystä, - hakijalla on perustellut sosiaaliset tai muut syyt opiskelupaikan vaihtamiseen, - resurssit sallivat opiskelijan ottamisen. Hakemukseen tulee liittää selvitykset hyväksymisen edellytyksiin vaikuttavista seikoista. Hakuaika päättyy klo ja klo Erillisvalinta alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon Avoimia yliopisto-opintoja suorittaneet (Jyväskylä ja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius) Tutkinnon suoritusoikeus johonkin pääaineeseen voidaan hakemuksesta myöntää henkilölle, joka on suorittanut avoimessa yliopisto-opetuksessa jonkun yliopiston opetussuunnitelman mukaisia opintoja yhteismäärältään vähintään 100 opintopisteen verran ainakin kahdessa oppiaineessa. Näistä haettavassa pääaineessa tulee olla perus- ja aineopinnot (60 op) tai niitä vastaavat opinnot ja toisessa oppiaineessa vähintään 25 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus tai perusopintoja vastaavat opinnot. Opintokokonaisuudet tulee olla suoritettuna vähintään hyvin tiedoin.

12 Kehityspsykologiaan hakevilta vaaditaan edellisten lisäksi, että hakijalla on valmiiksi suoritettuna ennen hakuajan päättymistä tutkintoon vaadittavat kieli- ja viestintäopinnot (15 op) eli äidinkielen, toisen kotimaisen kielen ja yhden vieraan kielen opinnot. Filosofiaan, valtio-oppiin, sosiologiaan, sosiaalityöhön tai yhteiskuntapolitiikkaan hakevilla on oltava kieli- ja viestintäopinnoista vähintään äidinkielen, toisen kotimaisen kielen ja yhden vieraan kielen opinnot. Hakijan pääaine määräytyy sen oppiaineen mukaan, jossa hän on suorittanut laajemmat opinnot. Avoimen yliopiston opintoja suorittaneita hyväksytään kehityspsykologiaan enintään 5 ja sosiaalityöhön Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukseen enintään 10. Koko tiedekuntaan opiskelijoita hyväksytään avoimen yliopiston väylän kautta enintään 25. Psykologian pääaineeseen ei voi hakea avoimen väylän kautta. Psykologian opintoja avoimessa yliopistossa suorittaneet voivat kuitenkin hakea kehityspsykologiaan suorittamaan yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoa. Hakemukseen tulee liittää perustelut opintoihin hakeutumisesta. Valintakriteereinä käytetään ensimmäisessä vaiheessa aikaisempien opintojen määrää ja laatua sekä hakemuksessa esitettyjä perusteluja ja toisessa vaiheessa haastattelua ja kirjallista tehtävää. Lopullinen valinta tehdään psykologian laitoksen esityksen perusteella. Muihin oppiaineisiin opiskelijavalinta tehdään ensisijaisesti hakijan aiemman opintomenestyksen ja suoritettujen opintojen soveltuvuuden sekä opiskelijan motivaatiokirjeen perusteella. Avoimen yliopiston väylähaussa eivät voi pyrkiä henkilöt, joilla jo on tutkinto yliopistosta tai opinto-oikeus jossakin yliopistossa. Hakuaika päättyy klo Erikoisvalinta (Suomen Akatemian lukiolaisten tiedekilpailussa palkitut) Suomen Akatemian tiedekilpailu Viksussa palkitut lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon tai vastaavan tutkinnon suorittaneet hyväksytään suoraan yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan pääaineisiin lukuun ottamatta psykologiaa, jossa heidät hyväksytään suoraan soveltuvuuskokeisiin edellyttäen, että palkitun työn aihe liittyy psykologiaan.

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan valintaperusteet 2012

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan valintaperusteet 2012 Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan valintaperusteet 2012 Päävalinta (yhteishaku ja valintakoe) Hakeminen Hakukohteet Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan hakukohteina ovat yhteiskuntatieteiden ja filosofian

Lisätiedot

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiologian yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiaalityön yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2011 SOSIOLOGIAN YHTEISVALINTA Hakeminen

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2011 SOSIOLOGIAN YHTEISVALINTA Hakeminen Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2011 SOSIOLOGIAN YHTEISVALINTA 2011 Hakeminen Hakukohteet: Sosiologian yhteisvalinnassa voi keväällä 2011 hakea Helsingin, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun

Lisätiedot

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet SOSIAALITYÖN YHTEISVALINTA Hakeminen

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet SOSIAALITYÖN YHTEISVALINTA Hakeminen Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet SOSIAALITYÖN YHTEISVALINTA 2011 Hakeminen Hakukohteet: Sosiaalityön yhteisvalinnassa voi keväällä 2011 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2010

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2010 TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2010 Huom! Jyväskylän yliopiston taloustieteiden tiedekunta ei ole mukana kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa. 1. TIEDEKUNNAN KOULUTUSALAT JA NIITÄ VASTAAVAT

Lisätiedot

1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille (ent. kasvatustieteiden koulutuksen C-kiintiö)

1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille (ent. kasvatustieteiden koulutuksen C-kiintiö) KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN ERILLISVALINTOJEN VALINTAPERUSTEET 2012 1. TUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSTEN ERILLISVALINNAT 1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA VALINTAPERUSTEET 2017 KOULUTUKSEN KUVAUS Tutkinto: Kauppatieteiden maisteri (KTM), pääaine laskentatoimi Opintojen laajuus: 120 opintopistettä

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2004

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2004 TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2004 1. TIEDEKUNNAN KOULUTUSALAT JA NIITÄ VASTAAVAT TUTKINNOT Kauppatieteellinen - kauppatieteiden kandidaatti (KTK) koulutusala - kauppatieteiden maisteri

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINTA 2014

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINTA 2014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINTA 2014 Huom! Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu ei ole mukana kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa. 1. Kauppakorkeakoulun koulutusalat

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINTA 2013

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINTA 2013 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINTA 2013 Huom! Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu ei ole mukana kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa. 1. KAUPPAKORKEAKOULUN KOULUTUSALAT

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Lukion vanhempainilta 16 Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinto Ylioppilaaksi tuloon vaaditaan yokirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN YLEISET VALINTAPERUSTEET (ei sisällä avoimen yliopiston eikä täydennyskoulutuksen opiskelijoita)

OPISKELIJOIDEN YLEISET VALINTAPERUSTEET (ei sisällä avoimen yliopiston eikä täydennyskoulutuksen opiskelijoita) JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 3.10.2001 Hyväksytty hallituksen kokouksessa Liite 1 OPISKELIJOIDEN YLEISET VALINTAPERUSTEET (ei sisällä avoimen yliopiston eikä täydennyskoulutuksen opiskelijoita) KORKEAKOULUKELPOISUUS

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN YLEISET VALINTAPERUSTEET

OPISKELIJOIDEN YLEISET VALINTAPERUSTEET JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Hyväksytty hallituksessa 26.10.2005 OPISKELIJOIDEN YLEISET VALINTAPERUSTEET PERUSTUTKINNOT (ei koske avoimeen yliopistoon eikä täydennyskoulutukseen hakeutuvia opiskelijoita) KORKEAKOULUKELPOISUUS

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014 KASVATUSTIETEIDEN TIE DEKUNT A KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014 2(10) SISÄLTÖ 1. Kasvatustieteiden maisteriohjelma.. 3 2. Luokanopettajan maisteriohjelma

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015 OPISKELIJAVALINTA 2016 Arja Hiltunen 9.11.2015 Opiskelijavalinta uudistuksen II vaihe koskee syksyllä 2016 alkavaa koulutusta osa korkeakoulupaikoista varataan ensikertalaisille yhdenpaikan säännös koskee

Lisätiedot

Minustako opettaja? Liisa Ikkala-Toiviainen, Opettajan pedagogisten opinnot ja opiskelijavalinnat 2011 pähkinänkuoressa

Minustako opettaja? Liisa Ikkala-Toiviainen, Opettajan pedagogisten opinnot ja opiskelijavalinnat 2011 pähkinänkuoressa 1 Opettajan pedagogisten opinnot ja opiskelijavalinnat 2011 pähkinänkuoressa 2 Opettajan pedagogiset opinnot 60 op Koostuvat kahdesta osasta: kasvatustieteen perusopinnoista, 25 op sekä aine- ja syventävien

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2007

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2007 TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2007 Huom! Jyväskylän yliopiston taloustieteiden tiedekunta ei ole mukana kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa. 1. TIEDEKUNNAN KOULUTUSALAT JA NIITÄ VASTAAVAT

Lisätiedot

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 Uudet opiskelijat Vuonna 2010 uusia opiskelijoita otetaan näyttelijäntyön, ohjauksen, dramaturgian, valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelmiin, teatteriopettajan

Lisätiedot

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kohteiden pisteitys 2016

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kohteiden pisteitys 2016 Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kohteiden pisteitys 2016 Yhteispistejono: Yhteispistevalintaa varten valintapisteet muodostuvat ensisijaisuuspisteiden, koepisteiden sekä ylioppilastutkinnon arvosanojen

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus

Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä pakollista koetta Äidinkieli Äidinkielen koe

Lisätiedot

Valintaperusteet 2016 1 (6)

Valintaperusteet 2016 1 (6) Valintaperusteet 216 1 (6) LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat, IB-, EB-

Lisätiedot

Sisällys. 1 Johdanto... 3. 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2012... 4

Sisällys. 1 Johdanto... 3. 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2012... 4 OPISKELIJAVALINNAT RAPORTTI 2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2012... 4 Taulukko 1. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan vuonna 2012 hakeneet, hyväksytyt

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING)

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan valintakokeeseen. Valintakokeesta on saatava

Lisätiedot

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat 14 Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat Opiskelijat, joiden tutkinnonsuoritusoikeus on myönnetty 1.8.2005 jälkeen sekä ne aiemmin aloittaneet opiskelijat,

Lisätiedot

Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta. Outi Sirniö ja Elina Tuusa

Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta. Outi Sirniö ja Elina Tuusa Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta Outi Sirniö ja Elina Tuusa Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2010... 2 Taulukko

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA Ennen kuin täytät lomakkeen, tutustu valintaperusteisiin, jotka ovat tämän hakemuslomakkeen

Lisätiedot

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin.

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin. 1 PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Hakuaika 14. 23.8.2013 Seinäjoen ammattikorkeakouluun - Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat Ohjeita

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSTEN ERILLISVALINTOJEN VALINTAPERUSTEET 2014

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSTEN ERILLISVALINTOJEN VALINTAPERUSTEET 2014 KASVATUSTIETEIDEN TIE DEKUNT A KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSTEN ERILLISVALINTOJEN VALINTAPERUSTEET 2014 1 SISÄLTÖ 1. Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017 Möte 5/2016, ärende 12, bilaga 1 1 DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017 Haku tekniikan kandidaatin hakukohteisiin 1. Yhteisvalinta Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen

Lisätiedot

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018 LIITE 2 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018 1. HAKUEDELLYTYKSET Yleisenä edellytyksenä erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hakemiselle on, että hakija

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi YHTEISHAKU 2015 Aikataulut Valintaperusteet YHTEISHAKU Hakupalvelu (suomi) (ruotsi) (englanti) Yhteishaun aikataulut 1. hakuaika 7.1.- 27.1.2015 klo 15.00 (vieraskieliset koulutukset) 2. hakuaika 17.3.

Lisätiedot

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Tervetuloa! Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Ylioppilas Lukion oppimäärä min. 75 kurssia (pakolliset,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS: LASTENTARHANOPETTAJIEN KOULUTUS

VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS: LASTENTARHANOPETTAJIEN KOULUTUS VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS Kasvatustieteiden tiedekunnassa voi suorittaa varhaiskasvatukseen suuntautuvan kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon ja kasvatustieteen maisterin tutkinnon: 1) Kasvatustieteen

Lisätiedot

Taloustiede, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) (Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta)

Taloustiede, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) (Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta) Taloustiede, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) (Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta) Valintaperusteet Tämä hakukohde on osa kauppatieteellisen alan yhteisvalintaa. Valinta perustuu

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012. Hakijan opas

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012. Hakijan opas Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012 Hakijan opas Uudet opiskelijat Vuonna 2012 uusia opiskelijoita otetaan näyttelijäntyön (suomenkielinen), ohjauksen, dramaturgian, valosuunnittelun ja äänisuunnittelun

Lisätiedot

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta JOENSUUN KAMPUS Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Aineenopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Biologia

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 7 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa.

LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. Valintaperusteet 215 1 (5) LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat, IB-, EB-

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS HAKUOPAS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS HAKUOPAS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS HAKUOPAS 1. HAKEMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON JÄRJESTÄMIIN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUKSIIN Jyväskylän yliopiston järjestämät psykoterapeuttikoulutusohjelmat ovat

Lisätiedot

Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot

Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot Hakukohde Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (60 op) Hakuaika 4.1. 22.1.2016 (klo 16.15) Hakeminen Koulutukseen

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteishaku kevät hakuaika klo Suomenkieliset AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset

Korkeakoulujen yhteishaku kevät hakuaika klo Suomenkieliset AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018 2. hakuaika 14.3.-28.3.2018 klo 15.00 Suomenkieliset AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset Yksi yhteishaku, yksi hakulomake max. kuusi hakukohdetta Hakukohteet

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala 240 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Insinööri (AMK) Opiskelijavalinta Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen

Lisätiedot

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet 2018

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet 2018 Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet 2018 1 AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on

Lisätiedot

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto)

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto) 1 TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto) Valtioneuvoston asetuksen yliopistojen tutkinnoista (794/2004) mukaan opiskelemaan

Lisätiedot

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala 210/30 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Rakennusmestari (AMK) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa.

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. Valintaperusteet 214 1 (5) LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat, IB-, EB-

Lisätiedot

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu Aineenopettajan koulutukseen hakevien infotilaisuus 10.2.2010 Opintoasiainsuunnittelija Sanna Lumikko Teologinen tiedekunta B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin OPISKELIJAVALINNAN Y LEISPERIAATTEET (YHTEISHAKU KEVÄT 20 16) Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014. Voit hakea

Lisätiedot

Tavoitteena tutkinto

Tavoitteena tutkinto Tavoitteena tutkinto Helsingin yliopiston Opintojen suunnittelu Opintoja suunnitellessa on hyvä pohtia mitä ja miksi haluat opiskella millaisia tavoitteita sinulla on millainen olet opiskelijana miten

Lisätiedot

Koulutustarjonta ja valintaperusteet

Koulutustarjonta ja valintaperusteet Koulutustarjonta ja valintaperusteet Saimaan ammattikorkeakoulu kevään 2016 yhteishaku Yhteishakuinfo 21.10.2015 Ammattikorkeakoulujen valintaperusteet Kolme valintatapaa Ammattikorkeakoulu määrittelee

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN YLEISET VALINTAPERUSTEET KEVÄÄLLÄ 2014 OPISKELIJAVALINTA Opiskelijavalintaan vaikuttavat koulumenestys,

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA VALINTAPERUSTEET

OULUN YLIOPISTON BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA VALINTAPERUSTEET 1 OULUN YLIOPISTON BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 VALINTAPERUSTEET BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 Koulutusohjelmassa suoritettava

Lisätiedot

6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 6.1 Suomenkielinen/ruotsinkielinen koulutus 6.1.1 Opiskelijavalinta Yleinen hakukelpoisuus tutkintoon johtaviin koulutusohjelmiin on kerrottu

Lisätiedot

- mitä pitäisi tietää?

- mitä pitäisi tietää? - mitä pitäisi tietää? Haku tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi Voit hakea enintään 6 korkeakoulujen yhteishaussa olevaan koulutukseen (yliopistojen & ammattikorkeakoulujen hakukohteet) Voit saman

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi Aineenopettajainfo 15.9.2017 - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe 22.11.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 INSINÖÖRIKOULUTUS (*) JA LABORATORIOANALYYTIKKOKOULUTUS (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta OPISKELIJAVALINTA Kaikki hakukelpoiset hakijat

Lisätiedot

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta Yo-infoa ykkösille tammikuussa 2014 Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta www.ylioppilastutkinto.fi Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli / suomi toisena kielenä Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Lisätiedot

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 OPISKELIJAVALINTA Valtakunnalliseen valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen valintaan vaikuttaa koulumenestys, ensimmäinen

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke 22.5.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE +

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen koulutus: Lastentarhanopettajien koulutus

Varhaiskasvatuksen koulutus: Lastentarhanopettajien koulutus Varhaiskasvatuksen koulutus Kasvatustieteiden tiedekunnassa voi suorittaa varhaiskasvatukseen suuntautuvan kaksiportaisen kasvatustieteen maisterin tutkinnon: 1) Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon (120

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus ABI-päivät 11.-12.11.2015 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi

Lisätiedot

Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014)

Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014) 1 Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014) Opiskelijavalinnan maksimipisteet (100 pistettä): Koulumenestys Valintakoe 60 pistettä 40 pistettä Kaikki hakukelpoiset

Lisätiedot

Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi

Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen opiskelijavalintaan vaikuttavat

Lisätiedot

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 Kevään 2015 yhteishaussa on humanistisen ja kasvatusalan ammattikorkeakoulututkintoon

Lisätiedot

Valintaperusteet 2016 1 (6)

Valintaperusteet 2016 1 (6) Valintaperusteet 216 1 (6) HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 4 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat,

Lisätiedot

UUSIEN OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT VUONNA 2007, Hyväksytty hallituksessa Liite 1

UUSIEN OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT VUONNA 2007, Hyväksytty hallituksessa Liite 1 UUSIEN OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT VUONNA 2007, Hyväksytty hallituksessa 13.12.2006 Liite 1 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA HuK- ja FM- tutkintoon johtavat pääaineet: Englannin kieli 25 Englannin opettajankoulutus 40

Lisätiedot

Abin vuosi Syyskuu Marraskuu Helmikuu pakolliset kurssit äi tekstitaidon koe ja kielten kuullunymmärtämiskokeet jo 4.

Abin vuosi Syyskuu Marraskuu Helmikuu pakolliset kurssit äi tekstitaidon koe ja kielten kuullunymmärtämiskokeet jo 4. Abin vuosi 2015-2016 Syyskuu Yo-kirjoitukset (lukuloma = kesäloma) Syksyllä kirjoitettavien aineiden pakolliset kurssit suoritettava viim. 1. jaksossa. Marraskuu Ilmoittautuminen kevään yo-kirjoituksiin

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA

OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA 1 OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA Opiskelijat valitaan kahdella tavalla: Jono 1: 15 opiskelijaa valitaan koulumenestyksen ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston 14.6.2005 vahvistama. Näitä pysyväismääräyksiä sovelletaan

Lisätiedot

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta Yo-infoa ykkösille tammikuussa 2015 Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta www.ylioppilastutkinto.fi Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli / suomi toisena kielenä Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Lisätiedot

BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNTA VALINTAPERUSTEET 2016

BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNTA VALINTAPERUSTEET 2016 1 BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNTA VALINTAPERUSTEET 2016 Koulutustarjonta ja hakukohteet Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekuntaan valitaan korkeakoulujen sähköisessä yhteishaussa (opintopolku.fi)

Lisätiedot

Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002

Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002 Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002 Virtuaalisesti toteutettavien erillisten opettajan pedagogisten opintojen hakuaika jatkuu

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet VALINTA JATKOKOULUTUKSEEN 1. Yleinen hakukelpoisuus Yleinen hakukelpoisuus määritellään yliopistolaissa

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA ERILLISVALINNAT 2015 (SUOMENKIELISET MAISTERIOHJELMAT, SIIRTOHAKU JA VALINTA AVOIMIA YLIOPIS- TO-OPINTOJA SUORITTANEILLE)

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA ERILLISVALINNAT 2015 (SUOMENKIELISET MAISTERIOHJELMAT, SIIRTOHAKU JA VALINTA AVOIMIA YLIOPIS- TO-OPINTOJA SUORITTANEILLE) KASVATUSTIETEIDEN TIE DEKUNT A KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA ERILLISVALINNAT 2015 (SUOMENKIELISET MAISTERIOHJELMAT, SIIRTOHAKU JA VALINTA AVOIMIA YLIOPIS- TO-OPINTOJA SUORITTANEILLE) 2(18) SISÄLTÖ 1. Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Jatko-opiskelu. Kolme pääasiallista jatko-opiskelusuuntaa lukion jälkeen ovat. yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen koulutus

Jatko-opiskelu. Kolme pääasiallista jatko-opiskelusuuntaa lukion jälkeen ovat. yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen koulutus Jatko-opiskelu Jatko-opiskelu Kolme pääasiallista jatko-opiskelusuuntaa lukion jälkeen ovat yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen koulutus 18.4.2017 Rauman Lyseon lukio 2 Yliopistot suoritetaan ensin

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin

Lisätiedot

SAVONLINNAN TAIDELUKIO. Ylioppilaskokeen rakenne infoa huoltajille 22.1.2013

SAVONLINNAN TAIDELUKIO. Ylioppilaskokeen rakenne infoa huoltajille 22.1.2013 Ylioppilaskokeen rakenne infoa huoltajille 22.1.2013 TUTKINNON RAKENNE SAVONLINNAN TAIDELUKIO Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli Näistä valittava kolme pakollista koetta: Toinen kotimainen kieli Vieras

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 6 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista Opintopolku ja muut oppijan palvelut -infotilaisuus Messukeskuksessa 6.11.2015 Syksyn 2015 yhteishaku - ajankohtaista Valintojen tulokset julkaistaan

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN YLEISET VALINTAPERUSTEET (ei koske avoimeen yliopistoon eikä täydennyskoulutukseen hakeutuvia opiskelijoita)

OPISKELIJOIDEN YLEISET VALINTAPERUSTEET (ei koske avoimeen yliopistoon eikä täydennyskoulutukseen hakeutuvia opiskelijoita) JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Hyväksytty yliopiston hallituksessa 6.10.2004 OPISKELIJOIDEN YLEISET VALINTAPERUSTEET (ei koske avoimeen yliopistoon eikä täydennyskoulutukseen hakeutuvia opiskelijoita) KORKEAKOULUKELPOISUUS

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 Liiketalouden alaan kuuluvat seuraavat koulutuksen osa-alueet.: 1. Liiketalous 2. Johdon assistenttityö ja kielet 3. Tietojenkäsittely

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN ERILLISVALINTOJEN VALINTAPERUSTEET 2013 TUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSTEN ERILLISVALINNAT

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN ERILLISVALINTOJEN VALINTAPERUSTEET 2013 TUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSTEN ERILLISVALINNAT KASVATUSTIETEIDEN TIE DEKUNT A KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN ERILLISVALINTOJEN VALINTAPERUSTEET 2013 TUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSTEN ERILLISVALINNAT 1 SISÄLTÖ 1. Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Lausuntoversio 10.7.2017 Asetusluonnos Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Korkeakoulujen hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet - raportti

Korkeakoulujen hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet - raportti 1(11) Hakuehdot Raportin tulostuspäivämäärä 22.8.2016 Tiedot päivitetty Opintopolusta 18.8.2016 06:52 Tulostustapa Hakukohteittain Koulutustoimija Jyväskylän yliopisto Oppilaitos Jyväskylän yliopisto Toimipiste

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

HAKU LUKUVUONNA SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN ICT-ALAN OSAAJILLE

HAKU LUKUVUONNA SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN ICT-ALAN OSAAJILLE HAKU LUKUVUONNA 2017 2018 SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN ICT-ALAN OSAAJILLE Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön 16 :n mukaan käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET 2016

VALINTAPERUSTEET 2016 VALINTAPERUSTEET 06 Korkeakoulujen yhteishaku - kandidaattiohjelmat SISÄLTÖ Aloituspaikat hakukohteittain.... Ensikertalaisille varattavat aloituspaikat... Hakuohjeet.... Hakukelpoisuus.... Tärkeät päivämäärät....

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko (AMK) 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Fysioterapeutti

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA

YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA Sisältö YHTEISKUNTATIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA...176 VALTIOTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO...177 VALINTAMENETTELY: FILOSOFIA, SOSIAALITIETEET, POLIITTINEN

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014)

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) OULUN YLIOPISTO Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) MONITIETEINEN MONIPUOLINEN Arkkitehtuurin tiedekunta Biokemian

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNTA VALINTAPERUSTEET 2017

BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNTA VALINTAPERUSTEET 2017 1 BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNTA VALINTAPERUSTEET 2017 Koulutustarjonta ja hakukohteet Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekuntaan valitaan korkeakoulujen sähköisessä yhteishaussa (opintopolku.fi)

Lisätiedot

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.)

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) HAKUOHJE VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osastolla on syksystä 2005 alkaen mahdollista suorittaa visuaalisen alan taideopettajien

Lisätiedot