Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta. Outi Sirniö ja Elina Tuusa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta. Outi Sirniö ja Elina Tuusa"

Transkriptio

1 Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta Outi Sirniö ja Elina Tuusa

2 Sisällys 1 Johdanto Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna Taulukko 1. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan vuonna 2010 hakeneet, hyväksytyt ja syksyllä 2010 opintonsa aloittavat valinnoittain Kesän päävalinta... 3 Taulukko 3. Vuoden 2010 hakemusten hakuperusteet kesän päävalinnassa Valinta opintosuoritusten perusteella... 6 Taulukko 5. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella valitut ja aloittavat aineen mukaan vuonna Taulukko 6. Englanninkieliseen ja suomen- ja ruotsinkieliseen maisterikoulutukseen valitut ja aloittavat aineen mukaan vuonna Liitetaulukot Liitetaulukko 1. Valtiotieteellisen tiedekunnan hakijat 2010 päävalinnassa... 8 Liitetaulukko 2. Hakemuksen jättäneet, kokeeseen osallistuneet ja tiedekuntaan hyväksytyt aineittain jaoteltuna sekä naisten suhteellinen osuus vuonna

3 1 1 Johdanto Helsingin yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan valittiin vuonna 2010 opiskelijoita neljässä eri haussa. Kesällä järjestettävät valintakokeet ovat päävalinta, jonka kautta saa oikeuden suorittaa tiedekunnassa kandidaatin- ja maisterintutkinnot. Päävalinnassa valintakoe on mahdollista suorittaa suomen tai ruotsin kielellä. Päävalinnan lisäksi vuonna 2010 oli kolme erillisvalintaa, joissa tiedekuntaan haetaan aiempien opintojen perusteella. Avoimen väylän kautta valitut opiskelijat saavat oikeuden suorittaa ainoastaan kandidaatintutkinnon. Englanninkieliseen ja suomen- ja ruotsinkieliseen maisterikoulutukseen valitut opiskelijat saavat oikeuden suorittaa ainoastaan maisterintutkinnon. Vuonna 2010 päävalinnassa valittiin opiskelijoita kolmen eri väylän kautta: tiedekunnan omassa valinnassa, yhteiskuntatieteiden yhteisvalinnoissa ja Talousguru- ja Suomen Akatemian Viksu - kilpailujen perusteella. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan voi hakea 13 eri pääaineeseen, joista yhteentoista (11) haettiin tiedekunnan omien valintojen ja kahteen (2) yhteiskuntatieteiden yhteisvalintojen kautta. Yhteiskuntatieteiden yhteisvalinnat järjestettiin sosiologian ja sosiaalityön oppiaineissa. Yhteiskuntatieteellisen alan valintayhteistyöprojekti on opetusministeriön rahoittama kehittämishanke, jota koordinoi Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Ensimmäisen kerran vuonna 2009 järjestetyt yhteisvalinnat laajenivat vuonna 2010 valtakunnallisiksi, jolloin myös Helsingin yliopiston valtiotieteellinen osallistui yhteisvalintoihin. Yhteisvalintojen tarkoitus on vähentää hakujen päällekkäishallinnointia ja tehdä valinnoista entistä hakijaystävällisempiä. Hakija voi yhteisvalinnoissa hakea samalla kokeella samaan oppiaineeseen useampaan yliopistoon, mutta päästä näistä vain yhteen. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan kuluu myös Svenska social- och kommunalhögskolan, jossa voi suorittaa vain kandidaatintutkinnon. Kandidaatintutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelijoiden on mahdollista suorittaa maisterintutkinto valtiotieteellisen tiedekunnan puolella. Svenska social- och kommunalhögskolanilla on oma erillinen valintansa, jota ei huomioida tässä esityksessä. Esityksessä ei oteta huomioon niitäkään opiskelijoita, jotka ovat siirtyneet maisteriopiskelijoiksi valtiotieteelliseen tiedekuntaan Svenska social- och kommunalhögskolanin puolelta. Tässä esityksessä käydään läpi vuoden 2010 valtiotieteellisen tiedekunnan uusien opiskelijoiden valintojen taustatiedot. Esityksessä on eritelty hakijat eri valinnoittain. Tiedot hakijoista on saatu Opetushallituksen ylläpitämästä valtakunnallisesta hakija- ja opinto-oikeusjärjestelmästä (Harek) ja opiskelijavalintajärjestelmästä (Valssi). Elina Tuusa ja Outi Sirniö Helsingissä

4 2 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2010 Helsingin yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan haki vuonna 2010 yhteensä 5792 henkilöä (taulukko 1). Hakijoiden määrä nousi edellisestä vuodesta noin 2,7 prosenttia: vuonna 2009 hakemuksia saapui yhteensä Kesän valintakokeiden kautta valtiotieteelliseen tiedekuntaan jätti hakemuksen 4909 hakijaa (noin 3 prosenttia enemmän kuin vuonna 2009). Päävalinnassa valtiotieteelliseen tiedekuntaan haki lisäksi ilman valintakoetta Talousguru-kilpailun perusteella kahdeksan (8) ja Viksu- kilpailun perusteella neljä (4) henkilöä. Yhteensä päävalinnassa oli 4921 hakijaa, ja heistä hyväksyttiin 388. Erillisvalintojen kautta valtiotieteelliseen tiedekuntaan haki vuonna 2010 yhteensä 871 henkilöä (noin yhden prosentin vähemmän kuin vuonna 2009): 146 suomen- ja ruotsinkieliseen maisterikoulutukseen, 709 englanninkieliseen maisterikoulutukseen ja 16 avoimen väylän kautta. Heistä hyväksyttiin 164. Taulukko 1. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan vuonna 2010 hakeneet, hyväksytyt ja syksyllä 2010 opintonsa aloittavat valinnoittain. Hakemukset Hyväksytyt 1 Hyväksyttyjen Aloittavat Valinta osuus hakijoista opiskelijat 2 Kesän päävalinta ,7 % 339 (-12, +10) Valinta suomen- ja ruotsinkieliseen maisterikoulutukseen Valinta englanninkieliseen maisterikoulutukseen Valinta avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella Valinta Suomen Akatemian tiedekilpailun (Viksu) ja Talousguru-kilpailun perusteella ,5 % ,9% 71 (-1) ,5% 6 (-1) ,0 % 6 (+1) Yhteensä ,5 % 474 (-12, +24) 1 Plus-merkin jälkeen oikaisupyynnön kautta hyväksytyt. 2 Miinus-merkillä (-) on merkitty niiden kesän 2010 valinnoissa hyväksyttyjen määrä, jotka siirtävät opintooikeutensa alkamaan syksyllä Plus-merkillä (+) on merkitty ne vuoden 2009 valinnoissa valitut, jotka siirsivät opinto-oikeutensa alkamaan syksyllä Kesän 2010 valtiotieteellisen tiedekunnan oma valinta sekä sosiaalityön ja sosiologian yhteisvalinnoissa Helsinkiin hakeneet. Tiedekuntaan hakijoista hieman yli puolet oli naisia. Naisten osuus päävalinnan kautta hyväksytyistä oli 63 prosenttia, suomen- ja ruotsinkieliseen maisterikoulutukseen hyväksytyistä 65 prosenttia ja englanninkieliseen maisterikoulutukseen hyväksytyistä jopa 81 prosenttia. Avoimen väylän kautta hyväksytyistä kaikki kuusi (6) olivat naisia. Eniten naishakijoita oli sosiaalityön, sosiaalipsykologian ja kehitysmaatutkimuksen oppiaineissa ja englanninkielisessä Intercultural Encounters - maisteriohjelmassa. Hyväksytyissä naisia oli eniten sosiaalityön, kehitysmaatutkimuksen, viestinnän ja yleisen valtio-opin hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linjan oppiaineissa. Englanninkieliseen maisterikoulutukseen hyväksytyissä naisia oli eniten Ethnic relations, cultural diversity and integration ja Media and global communication -ohjelmissa. (Liitetaulukko 2.)

5 3 Päävalinnassa eniten hakemuksia jätettiin viestinnän (718), kansantaloustieteen (484), sosiaalipsykologian (470), sosiologian (447) ja sosiaalityön (509) oppiaineisiin. Englanninkielisessä maisterikoulutuksessa eniten hakijoita oli Ethnic Relations, Cultural Diversity and Integration - ohjelmassa (114). Suomen- ja ruotsinkielisessä maisterikoulutuksessa suosituimmat hakukohteet olivat viestintä (35) ja sosiaalityö (22). (Liitetaulukko 2.) Taulukko 2. Hakeneiden ja hyväksyttyjen äidinkieli vuonna 2010 Kesän päävalinta 1 Valinta suomen- ja ruotsinkieliseen maisterikoulutukseen Valinta englanninkieliseen maisterikoulutukseen Valinta avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella Äidinkieli Hakeneet Hyväksytyt Hakemuksia Hyväksytyt Hakemuksia Hyväksytyt Hakeneet Hyväksytyt Suomi ,6 % ,2 % ,5 % 53 91,4 % 66 9,3 % 18 18,4 % % % Ruotsi 163 3,3 % 3 0,8 % 7 4,8 % 3 5,2 % 9 1,3 % 5 5,1 % 0 0 % 0 0 % Englanti 7 0,1 % 0 0,0 % 0 0,0 % 2 3,4 % % 16 16,3 % 0 0 % 0 0 % Viro 16 0,3 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 11 1,6 % 2 2,0 % 0 0 % 0 0 % Kiina 3 0,1 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 96 13,5 % 11 11,2 % 0 0 % 0 0 % Venäjä 27 0,5 % 2 0,5 % 3 2,1 % 0 0,0 % 43 6,1 % 6 6,1 % 0 0 % 0 0 % Muut 52 1,1 % 2 0,5 % 1 0,7 % 0 0,0 % ,2 % 40 40,8 % 0 0 % 0 0 % Yhteensä % % % % % % % % Kesän päävalinnassa tiedekuntaan hakeneista noin 94,6 prosenttia oli äidinkieleltään suomenkielisiä (taulukko 2). Ruotsin äidinkielekseen ilmoitti 3,3 prosenttia hakeneista. Venäjänkielisiä hakijoita oli yhteensä 27. Päävalinnan kautta hyväksytyistä 98,2 prosenttia oli ilmoittanut äidinkielekseen suomen. Suomen- ja ruotsinkieliseen maisterikoulutukseen hakeneista 92,5 prosenttia ilmoitti äidinkielekseen suomen ja 4,8 prosenttia ruotsin. Hyväksytyksi tuli 91,4 prosenttia suomea äidinkielenään puhuvia. Englanninkieliseen maisterikoulutukseen hakeneista 9 prosenttia ilmoitti äidinkielekseen suomen, 20 prosenttia englannin, 14 prosenttia kiinan ja 6,1 prosenttia venäjän. Hyväksytyksi tulleista 18,4 prosenttia puhuu äidinkielenään suomea, 6,1 prosenttia venäjää ja 16,3 prosenttia englantia. Kaikki avoimen väylän kautta hakeneet ilmoittivat äidinkielekseen suomen. Tarkemmat tiedot eri äidinkielisistä hakijoista löytyvät taulukosta 2. 3 Kesän päävalinta Vuonna 2010 valtiotieteelliseen tiedekuntaan hakemuksen jätti kesän päävalinnassa yhteensä 4921 henkilöä. Hakijamäärä nousi edellisestä vuodesta 172 hengellä eli 4 prosenttia. Eniten hakijamäärä nousi yhteisvalinnan aineissa sosiologiassa ja sosiaalityössä, joissa se nousi edellisessä 21 prosenttia 1 Luvuissa ovat mukana Viksu- Talousguru -kilpailuiden perusteella valitut, mutta ei oikaisumenettelyn kautta valittuja

6 4 ja jälkimmäisessä 40 prosenttia, talous- ja sosiaalihistoriassa, jossa se nousi 22 prosenttia ja sosiaalija kulttuuriantropologiassa, jossa se nousi 14 prosenttia. (liitetaulukko 1.) Valintakokeeseen osallistui 50 prosenttia hakemuksen jättäneistä eli 2457 henkilöä. Kokeeseen osallistuneiden keskuudesta keskimäärin 14 prosenttia tuli hyväksytyksi. Eniten hakijoita suhteessa sisään päässeiden määrään oli yleisen valtio-opin maailmanpolitiikan tutkimuksen linjalla (hyväksyttyjä 6 prosenttia kokeeseen osallistuneista), vähiten tilastotieteessä (hyväksyttyjä 40 prosenttia kokeeseen osallistuneista). (Liitetaulukko 1.) Taulukko 3. Vuoden 2010 hakemusten hakuperusteet kesän päävalinnassa 1 Hakuperuste Hakemukset Hyväksytyt 2 Ylioppilastutkinnon suorittaneet ,1 % ,5 % -vuonna 2010 yo-tutkinnon suorittaneet ,6 % 61 17,4 % - vuonna 2009 yo-tutkinnon suorittaneet ,7 % 81 22,8 % -vuonna 2008 yo-tutkinnon suorittaneet ,7 % 47 13,2 % - vuonna 2007 tai aiemmin yo-tutkinnon suorittaneet ,1 % ,1 % AMK-tutkinto 15 0,3 % 0 0,0 % Opistoasteen tutkinto 177 3,6 % 2 0,6 % IB-tutkinnon suorittaneet 68 1,4 % 7 1,7 % Pohjoismainen yo-tutkinto 2 0,0 % 0 0,0 % Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet 9 0,2 % 1 0,3 % Ulkomailla suoritettu vastaava tutkinto 14 0,3 % 0 0,0 % European Baccalaureate 0 0,0 % 0 0,0 % Tiedekunnan erillislupa 0 0,0 % 0 0,0 % Muu hakukelpoisuuden antama peruste 4 0,1 % 0 0,0 % Yhteensä % % 1 Hakijoilta on kirjattu taulukkoon vain yksi hakuperuste. Usean tutkinnon tapauksessa on kirjattu alin korkeakoulukelpoisuuden tuottava hakuperuste, kaksoistutkinnon suorittaneilta yo-tutkinto. 2 Taulukon hyväksytyissä on mukana Talousguru- ja Viksu-kilpailujen perusteella valitut, mutta ei varasijoilta hyväksyttyjä Päävalinnassa suurimman osan (94,1 %) hakuperusteena oli ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkinnon suorittaneista lähes puolet oli suorittanut tutkinnon vuonna 2007 tai aiemmin. Ylioppilastutkinnon suorittaneista hakijoista 21,6 prosenttia oli suorittanut tutkintonsa keväällä 2010, kun hyväksytyistä kevään 2010 ylioppilaita oli 17,4 prosenttia. Hakijoista opistoasteen tutkinto oli 3,6 prosentilla, ja hyväksytyistä 0,3 prosentilla.

7 5 Taulukko 4. Pisterajat, valitut ja aloittavat aineen mukaan kesän 2010 päävalinnassa (Saman pistemäärän saaneiden järjestys muodostui ensisijaisesti kirjallisuuskokeen ja toissijaisesti aineistokokeen perusteella, jos hakijat olivat saavuttaneet saman verran yhteispisteitä tai koepisteitä. Täysin samat pisteet saavuttaneet hyväksyttiin rajatapauksessa molemmat. Pisteraja on korjattu varasijamenettelyn seurauksena.) Hakukohde Yhteispisteraja Valittiin yhteispisteillä Koepisteraja Valittiin koepisteillä 1 Enimmäiskiintiö Peruneet Valittiin varasijalta Aloittavat syksyllä Kansantaloustiede 56, , (+5, -4) Kehitysmaatutkimus 56, , Käytännöllinen filosofia 57, , (-2) Poliittinen historia 55, , (+2) Sosiaali- ja kulttuuriantropologia 52, , (-1) Sosiaalipolitiikka 45, , Sosiaalipsykologia 50, , Sosiaalityö 93, , (-1) Sosiologia 73, , (+1,-1) Talous- ja sosiaalihistoria 51, , (-1) Tilastotiede 48, , Viestintä 59, , (+1, -1) Yleinen valtio-oppi Hallinnon ja organisaatioiden tutkimus 51, , (+1) Maailmanpolitiikan tutkimus 59, , (-1) Politiikan tutkimus 47, , (+1) Yhteensä Plus-merkin (+) jälkeen ilmoitettu määrä tarkoittaa oikaisumenettelyn perusteella hyväksyttyjä. 2 Miinus-merkillä (-) on merkitty niiden kesän 2010 valinnoissa hyväksyttyjen määrä, jotka siirtävät opinto-oikeutensa alkamaan syksyllä Plus-merkillä (+) on merkitty ne vuoden 2009 valinnoissa valitut, jotka siirsivät opinto-oikeutensa alkamaan syksyllä Luvussa on mukana viisi (5) Talousguru-kilpailun kautta vuonna 2010 valittua opintonsa aloittavaa opiskelijaa. Talousgurukilpailumenestyksen perusteella valittiin kahdeksan (8), joista kolme (3) peruutti opiskelupaikkansa. Valittujen ja peruuttaneiden lukuja ei ole merkitty taulukkoon. 4 Luvussa on mukana ainoa Viksu-kilpailun kautta vuonna 2010 valittu opintonsa aloittava opiskelija. Viksu-kilpailun myötä opinto-oikeus myönnettiin lisäksi kolmelle hakijalle hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linjalle, mutta heistä jokainen perui opiskelupaikkansa. Valittujen tai peruuttaneiden lukuja ei ole merkitty taulukkoon.

8 6 4 Valinta opintosuoritusten perusteella Valtiotieteellisestä tiedekunnasta voi hakea opinto-oikeutta aiempien opintosuoritusten perusteella. Tänä vuonna maisterikoulutuksen hakua muutettiin niin, että sekä englanninkieliseen että suomenja ruotsinkieliseen koulutukseen voi hakea sekä ulkomaisen että suomalaisen tutkinnon perusteella. Vuonna 2010 suomenkieliseen maisterikoulutukseen opinto-oikeutta haki 162 henkilö, joista 64 valittiin (40 prosenttia hakijoista). Englanninkieliseen maisterikoulutukseen opinto-oikeutta haki 709 henkilöä, joista 99 valittiin (14 prosenttia hakijoista). Eniten hakemuksia jätettiin Ethnic Relations, Cultural Diversity and Integration ja Media and global communication maisteriohjelmiin (Liitetaulukko 1) Taulukko 5. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella valitut ja aloittavat aineen mukaan vuonna 2010 Pääaine Hakeneet Hyväksytyt Yhteensä Peruneet Aloittavat 1 Kansantaloustiede Kehitysmaatutkimus 1 0 Käytännöllinen filosofia Poliittinen historia Sosiaali- ja kulttuuriantropologia Sosiaalipolitiikka Sosiaalipsykologia Sosiaalityö Sosiologia Talous- ja sosiaalihistoria Tilastotiede 0 Viestintä (-1) Yleinen valtio-oppi Hallinnon ja organisaatioiden tutkimus Maailmanpolitiikan tutkimus Politiikan tutkimus Yhteensä Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella opinto-oikeutta haki 16 henkilöä, joista kuusi (6) valittiin. Avoimessa yliopistossa suorittujen opintojen perusteella hakeville on kiintiö jokaisessa oppiaineessa (yhteensä 13), joista kuuteen oli hakijoita. Eniten hakijoita oli valtio-oppiin, jonne oli kolmelle linjalle yhteensä viisi hakijaa. 1 miinus-merkin (-) jälkeen on merkitty niiden vuonna 2010 hyväksyttyjen määrä, jotka siirtävät opintonsa alkamaan vuonna 2011

9 7 Taulukko 6. Englanninkieliseen ja suomen- ja ruotsinkieliseen maisterikoulutukseen valitut ja aloittavat aineen mukaan vuonna 2010 Valinta suomen- ja ruotsinkieliseen maisterikoulutukseen Valinta englanninkieliseen maisterikoulutukseen Pääaine Hakeneet Hyväksytyt Hakeneet Hyväksytyt Yhteensä Peruneet Aloittavat Yhteensä Peruneet Varasijalta hyväk- vastaan- Paikan sytyt ottaneet 2 Kansantaloustiede Kehitysmaatutkimus Käytännöllinen filosofia Poliittinen historia Sosiaali-ja kulttuuriantropologia Sosiaalipolitiikka Sosiaalipsykologia Sosiaalityö Sosiologia Talous- ja sosiaalihistoria Tilastotiede Viestintä Yleinen valtio-oppi Hallinnon ja organisaatioiden tutkimus Maailmanpolitiikan tutkimus Politiikan tutkimus 4 0 MDP in Intercultural Encounters MDP in Democracy and Global transformations MDP in Ethnic Relations, Cultural Diversity and Integration (-1) MDP in European studies MDP in Media and global communication MDP in Practical philosophy Research Master s Programme in Social Sciences Yhteensä plus-merkin (+) jälkeen ilmoitettu määrä tarkoittaa oikaisumenettelyn perusteella hyväksyttyjä. 2 miinus-merkin (-) jälkeen on merkitty niiden vuonna 2010 hyväksyttyjen määrä, jotka siirtävät opintonsa alkamaan vuonna 2011

10 Liitetaulukko 1. Valtiotieteellisen tiedekunnan hakijat 2010 päävalinnassa Hakukohde 1 Hakijat Muutos Kokeeseen osallistui Aloituspaikat Sisäänpääsyprosentti hlö % hlö hakijoista osallistui % Hakeneet 8 Kokeeseen osallistuneet Kansantaloustiede % % % 28 % Kehitysmaatutkimus % % 10 3 % 9 % Käytännöllinen filosofia % % 12 6 % 13 % Poliittinen historia % % 20 8 % 16 % Sosiaali- ja kulttuuriantropologia % % 18 6 % 13 % Sosiaalipolitiikka % % % 24 % Sosiaalipsykologia % % 18 4 % 8 % Sosiaalityö % % 25 5 % 9 % Sosiologia % % 36 8 % 15 % Talous- ja sosiaalihistoria % % % 20 % Tilastotiede % % % 40 % Viestintä % % 30 4 % 8 % Yleinen valtio-oppi: Hallinnon ja organisaatioiden tutkimus % % 16 9 % 21 % Yleinen valtio-oppi: Maailmanpolitiikan tutkimus % % 16 4 % 6 % Yleinen valtio-oppi: Politiikan tutkimus % % % 19 % Yhteensä % % 342 6,95 14 % 1 Valtiotieteelliseen tiedekuntaan voi hakea ainoastaan yhteen hakukohteeseen lukuun ottamatta valtakunnallisen yhteisvalinnan piirissä olevia sosiologiaa ja sosiaalityötä, joiden lisäksi voi hakea yhteen valtiotieteellisen tiedekunnan hakukohteeseen. 2 Sosiologian ja sosiaalityön valinta toteutettiin vuonna 2010 valtakunnallisena yhteisvalintana, jossa ovat mukana kaikki kyseisen oppiaineen koulutusta Suomessa tarjoavat oppilaitokset. Hakija on asettanut Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan sosiologian tai sosiaalityön hakukohteen yhdeksi maksimissaan kolmesta (3) yhteisvalinnan hakukohteestaan.

11 9 Liitetaulukko 2. Hakemuksen jättäneet, kokeeseen osallistuneet ja tiedekuntaan hyväksytyt aineittain jaoteltuna sekä naisten suhteellinen osuus vuonna Päävalinta Valinta suomen- ja ruotsinkieliseen maisterikoulutukseen Valinta englanninkieliseen maisterikoulutukseen Valinta avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella Pääaine Hakeneet Osallistujat Hyväksytyt Hakeneet Hyväksytyt Hakeneet Hyväksytyt Hakeneet Hyväksytyt Kansantaloustiede % % 86* 31 % % % % % 0 0 % 0 0 % Kehitysmaatutkimus % % % % 7 86 % % % % 0 0 % Käytännöllinen filosofia % % % 4 25 % 4 25 % 5 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % Poliittinen historia % % 22** 59 % 9 56 % 7 57 % 7 42 % 2 50 % 0 0 % 0 0 % Sosiaali- ja kulttuuriantropologia % % % % % % % 0 0 % 0 0 % Sosiaalipolitiikka % % % 8 88 % % % % Sosiaalipsykologia % % % % % % % Sosiaalityö % % % % 5 60 % % 0 0 % Sosiologia % % % % 8 25 % % 0 0 % Talous- ja sosiaalihistoria % % % 0 0 % 0 0 % % 3 33 % 0 0 % 0 0 % Tilastotiede % % % % % 4 25 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % Viestintä % % % % 6 71 % % % Yleinen valtio-oppi Hallinnon ja organisaatioiden tutkimus % % 19** 84 % 3 67 % % % 0 0 % Maailmanpolitiikan tutkimus % % % 9 67 % % % 0 0 % Politiikan tutkimus % % % 4 75 % 0 0 % % 0 0 % MDP in Intercultural Encounters % 1 0 % MDP in Democracy and Global transformations % % MDP in Ethnic Relations, Cultural Diversity and Integration % % MDP in European studies % % MDP in Media and global communication % % MDP in Practical philosophy % 3 33 % Research Master s Programme in Social Sciences % % yhteensä % % % % % % % % % 1 Taulukossa ei ole mukana oikaisumenettelyn kautta hyväksyttyjä, mutta siinä ovat mukana *Talousguru- (8) ja **Viksu- (4) kilpailuiden kautta hyväksytyt sekä varasijoilta hyväksytyt

12 10

Sisällys. 1 Johdanto... 3. 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2012... 4

Sisällys. 1 Johdanto... 3. 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2012... 4 OPISKELIJAVALINNAT RAPORTTI 2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2012... 4 Taulukko 1. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan vuonna 2012 hakeneet, hyväksytyt

Lisätiedot

1 Johdanto... 3. 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2011... 4. 3 Kesän päävalinta... 6

1 Johdanto... 3. 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2011... 4. 3 Kesän päävalinta... 6 OPISKELIJAVALINNAT RAPORTTI 2011 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelivalinnat vuonna 2011... 4 Taulukko 1. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan vuonna 2011 hakeneet, hyväksytyt

Lisätiedot

SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat 2013... 4

SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat 2013... 4 OPISKELIJAVALINNAT RAPORTTI SISÄLLYS Johdanto... Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat... Taulukko. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan vuonna hakeneet ja hyväksytyt valinnoittain.... Taulukko.

Lisätiedot

SISÄLLYS Sisällys... 2 1 Johdanto... 3 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat 2014... 4 Taulukko 1. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan

SISÄLLYS Sisällys... 2 1 Johdanto... 3 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat 2014... 4 Taulukko 1. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan OPISKELIJAVALINNAT RAPORTTI SISÄLLYS Sisällys... Johdanto... Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat... Taulukko. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan vuonna hakeneet ja hyväksytyt valinnoittain..

Lisätiedot

SISÄLLYS Sisällys Johdanto Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat Taulukko 1. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan

SISÄLLYS Sisällys Johdanto Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat Taulukko 1. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan OPISKELIJAVALINNAT RAPORTTI SISÄLLYS Sisällys... Johdanto... Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat... Taulukko. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan vuonna hakeneet ja hyväksytyt valinnoittain...

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Biologia (ruotsinkielinen valinta) to 21.5.2015 klo 9.00-13.00, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Turku Biologia (suomenkielinen valinta)

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Akvaattiset tieteet 26.5.2016 klo 9.00-13.00, Jyväskylä, Oulu, Turku Yhteinen valintakoe biologian ja ympäristötieteiden sekä Jyväskylän,

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015 OPISKELIJAVALINTA 2016 Arja Hiltunen 9.11.2015 Opiskelijavalinta uudistuksen II vaihe koskee syksyllä 2016 alkavaa koulutusta osa korkeakoulupaikoista varataan ensikertalaisille yhdenpaikan säännös koskee

Lisätiedot

Kokeisiin osallistuneet

Kokeisiin osallistuneet Helsingin yliopistoon hakeneet, ja aloituspaikat v. 2012 Koulutusohjelma hakijoista osuus osallistuneista Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Akvaattiset tieteet 135 78 16 16 % 28 % Biologi (svenskspråkig)

Lisätiedot

Valtio- ja yhteiskuntatiede

Valtio- ja yhteiskuntatiede Opiskelupaikat Helsinki Joensuu Jyväskylä Kuopio Tampere Turku Lappi Vaasa Åbo Akademi Valtio- ja yhteiskuntatiede Tutkinto-ohjelmat: Suuntaus laajoihin tutkinto-ohjelmiin yhteiset alkuvaiheen opinnot

Lisätiedot

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott.

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott. Hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet tiedekunnittain ja hakukohteittain, kaikki valinnat vuosina -2014 1 (5) Haken. Kok. Hyv. Hyv. Humanistinen tiedekunta Arkeologia 168 58 12 8 8 166

Lisätiedot

Ajankohtaista opiskelijavalinnoista

Ajankohtaista opiskelijavalinnoista Erityisasiantuntija Joni Penkari, Opetushallitus Ajankohtaista opiskelijavalinnoista Yliopistojen opintoasiainpäivien työpaja Työpajan rakenne Ajankohtaista opiskelijavalintojen kehittämisen yleisestä

Lisätiedot

Uusien opiskelijoiden kysely 2012 Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunta. Sisällys

Uusien opiskelijoiden kysely 2012 Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunta. Sisällys UUSIEN OPISKELIJOIDEN KYSELY RAPORTTI 2012 Sisällys 1 Aineiston perustiedot... 3 1.1. Vastaajien lukumäärä pääaineittain... 3 1.2. Vastaajien syntymävuosi pääaineittain... 4 2 Aiemmat opinnot... 6 2.1

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017 Möte 5/2016, ärende 12, bilaga 1 1 DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017 Haku tekniikan kandidaatin hakukohteisiin 1. Yhteisvalinta Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen

Lisätiedot

Taideyliopiston opiskelijavalinnat 2018

Taideyliopiston opiskelijavalinnat 2018 Taideyliopiston opiskelijavalinnat 2018 2 Yleistä 2018 valinnoista Valintaoppaat hakusivuilla: www.uniarts.fi/hae-kuvataideakatemiaan www.uniarts.fi/hae-sibelius-akatemiaan www.uniarts.fi/hae-teatterikorkeakouluun

Lisätiedot

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiologian yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

Sisällys. Opintotoimisto Elina Tuusa. Helsingissä 25.8.2011. Uusien opiskelijoiden kysely 2011 Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunta

Sisällys. Opintotoimisto Elina Tuusa. Helsingissä 25.8.2011. Uusien opiskelijoiden kysely 2011 Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunta UUSIEN OPISKELIJOIDEN KYSELY RAPORTTI 2011 Sisällys 1 Aineiston perustiedot... 3 1.1.Vastaajien lukumäärä pääaineittain... 3 1.2. Vastaajien syntymävuosi pääaineittain... 4 2 Aiemmat opinnot... 6 2.1 Tutkinnot...

Lisätiedot

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiaalityön yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

Valtiotieteellinen tiedekunta Opiskelijavalinnat 2010. Uusien opiskelijoiden kysely. Elina Tuusa ja Tiina Kononen. Opintotoimisto

Valtiotieteellinen tiedekunta Opiskelijavalinnat 2010. Uusien opiskelijoiden kysely. Elina Tuusa ja Tiina Kononen. Opintotoimisto Valtiotieteellinen tiedekunta Opiskelijavalinnat 2010 Uusien opiskelijoiden kysely Elina Tuusa ja Tiina Kononen Opintotoimisto 2 Sisällys 1 Aineiston perustiedot... 3 2 Aiemmat opinnot... 4 2.1 Tutkinnot...

Lisätiedot

UUSIEN OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT VUONNA 2007, Hyväksytty hallituksessa Liite 1

UUSIEN OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT VUONNA 2007, Hyväksytty hallituksessa Liite 1 UUSIEN OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT VUONNA 2007, Hyväksytty hallituksessa 13.12.2006 Liite 1 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA HuK- ja FM- tutkintoon johtavat pääaineet: Englannin kieli 25 Englannin opettajankoulutus 40

Lisätiedot

Pirjo Jonsson-Fuchs (UEF), Mari Kähkönen (UEF), Riikka Kaasinen (Karelia)

Pirjo Jonsson-Fuchs (UEF), Mari Kähkönen (UEF), Riikka Kaasinen (Karelia) Pirjo Jonsson-Fuchs (UEF), Mari Kähkönen (UEF), Riikka Kaasinen (Karelia) Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan samassa korkeakouluje nyhteishaussa, yhdellä sähköisellä

Lisätiedot

Ohjauksen ajankohtaisinfo Ajankohtaista korkea-asteen koulutuksen haku- ja valintamenettelyistä Karelia-amk/Hakijapalvelut

Ohjauksen ajankohtaisinfo Ajankohtaista korkea-asteen koulutuksen haku- ja valintamenettelyistä Karelia-amk/Hakijapalvelut 1 Ohjauksen ajankohtaisinfo 22.1.2016 Ajankohtaista korkea-asteen koulutuksen haku- ja valintamenettelyistä Karelia-amk/Hakijapalvelut 2 Korkeakoulujen yhteishaku Yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen

Lisätiedot

Hakemuksen käsittelymaksu korkeakoulukelpoisuuden tuottavan. valtion tai Sveitsin ulkopuolella suorittaneille hakijoille. Opintopolku.

Hakemuksen käsittelymaksu korkeakoulukelpoisuuden tuottavan. valtion tai Sveitsin ulkopuolella suorittaneille hakijoille. Opintopolku. Hakemuksen käsittelymaksu korkeakoulukelpoisuuden tuottavan koulutuksen EU/ETA-alueen valtion tai Sveitsin ulkopuolella suorittaneille hakijoille Sisältö maksutoiminnallisuuteen liittyvät uudet ominaisuudet

Lisätiedot

Sisällys. Opintotoimisto Iina Vilpponen

Sisällys. Opintotoimisto Iina Vilpponen UUSIEN OPISKELIJOIDEN KYSELY RAPORTTI 2014 Sisällys Uusien opiskelijoiden kysely... 1 1 Aineiston perustiedot... 3 1.1 Vastaajien lukumäärä pääaineittain... 3 1.2. Vastaajien syntymävuosi pääaineittain...

Lisätiedot

Opinto-ohjauksen koulutuspäivä Opiskelijavalinnat tilastojen valossa Sari Pulkkinen, Tietokonekeskus

Opinto-ohjauksen koulutuspäivä Opiskelijavalinnat tilastojen valossa Sari Pulkkinen, Tietokonekeskus Opinto-ohjauksen koulutuspäivä 14.1.2004 Opiskelijavalinnat tilastojen valossa Sari Pulkkinen, Tietokonekeskus Tampereen yliopisto Ensisijaisten hakijoiden lukumäärä 1994 2003 16 000 15 000 KOTA 14 842

Lisätiedot

Opiskelijavalinnat TILASTOJA 2017

Opiskelijavalinnat TILASTOJA 2017 Opiskelijavalinnat TILASTOJA 2017 Opiskelijavalinnat 2017 PÄÄVALINTA: PÄÄSYKOEVALINTA, OPINTO-OIKEUS KANDI+MAISTERI MAISTERIVAIHEEN VALINNAT: Monikieliset maisteriohjelmat (talvihaku) Kotimaiskieliset

Lisätiedot

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut HAKUAJAT TAMKIN KOULUTUKSIIN 8. 27.1.2016 Englanninkielinen koulutus Studyinfo.fi

Lisätiedot

Faculty of Economics and Administration

Faculty of Economics and Administration Faculty of Economics and Administration in Finnish: Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta Bachelor of Administrative Sciences Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto Major subjects: Administrative Science

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO 2011 Eläinlääketieteellinen tiedekunta Opiskelijavalintatoimikunta

HELSINGIN YLIOPISTO 2011 Eläinlääketieteellinen tiedekunta Opiskelijavalintatoimikunta HELSINGIN YLIOPISTO 0 TILASTOTIETOA VUONNA 0 ELÄINLÄÄKETIETEELLISEEN TIEDEKUNTAAN HAKENEISTA, PÄÄSYKOKEESEEN OSALLISTUNEISTA, TIEDEKUNTAAN HYVÄKSYTYISTÄ SEKÄ VALINTAKOKEESTA I HAKIJAT Hakemuksia yhteensä

Lisätiedot

Kuinka suuri osa opiskelupaikoista varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville syksyn 2014 haussa?

Kuinka suuri osa opiskelupaikoista varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville syksyn 2014 haussa? 9. Usein kysytyt kysymykset Miten opiskelijavalintojen uudistus toteutetaan vaiheittain? Opiskelijavalintauudistuksen ensimmäisessä vaiheessa korkeakoulut voivat oman päätöksensä mukaan varata paikkoja

Lisätiedot

Metropolian opo-info 2.11.2012. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2013

Metropolian opo-info 2.11.2012. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2013 Metropolian opo-info Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2013 Metropolian VKYH koulutustarjonta 2013 Vieraskielisessä yhteishaussa (VKYH) on tarjolla yhteensä 10 koulutusohjelmaa: Tutkinto Koulutusohjelma Aloituspaikat

Lisätiedot

Siirtohaku, Historia, Joensuu Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v)

Siirtohaku, Historia, Joensuu Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v) YHTEISKUNTATIETEIDEN JA KAUPPATIETEIDEN TIEDEKUNTA Katso koulutusten kuvaukset yliopiston verkkosivulta tai koulutustarjontaesitteestä tai Opintopolusta. Siirtohaku, Historia, Joensuu Humanististen tieteiden

Lisätiedot

Haku avoimessa yliopistossa opintoja suorittaneille (tavoitetutkinto kandi) Haku siirtoopiskelijoille

Haku avoimessa yliopistossa opintoja suorittaneille (tavoitetutkinto kandi) Haku siirtoopiskelijoille JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Esityslista 3/2015, asia 3, liite 1 TIEDEKUNTIEN ESITYKSET HAKUKOHTEIKSI JA ALOITUSPAIKKAMÄÄRIKSI VUONNA 2016 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA kohde 2016 2015 siirtoopiskelijoille ja : : Master's

Lisätiedot

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto Yhteishaku 2017 Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö Hakukohteet 2017 Kandidaatti + maisterikoulutukset 3+2 v oulu.fi/yliopisto/hakijalle 3 Aloituspaikat ja ensikertalaiset - Vuoden 2017 yhteishaussa on n.

Lisätiedot

Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut. Tutkinnot Kaksiportainen tutkintorakenne Haku Opiskelijavalinta Opinto-oikeus Opintojen pisteitys

Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut. Tutkinnot Kaksiportainen tutkintorakenne Haku Opiskelijavalinta Opinto-oikeus Opintojen pisteitys Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut Tutkinnot Kaksiportainen tutkintorakenne Haku Opiskelijavalinta Opinto-oikeus Opintojen pisteitys Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Metropolian opo-info 1.11.2013. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2014

Metropolian opo-info 1.11.2013. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2014 Metropolian opo-info 1.11.2013 Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2014 Metropolian VKYH koulutustarjonta 2014 Vieraskielisessä yhteishaussa (VKYH) on tarjolla yhteensä 9 koulutusta: Tutkinto Koulutus Aloituspaikat

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

Lukiosta ja ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluun korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus Ilmari Hyvönen

Lukiosta ja ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluun korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus Ilmari Hyvönen Lukiosta ja ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluun korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus 3.11.2017 Ilmari Hyvönen 1 Aiheita Ylioppilastutkinnon ja ammatillisen koulutuksen suorittaneet korkeakoulujen

Lisätiedot

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi YHTEISHAKU 2015 Aikataulut Valintaperusteet YHTEISHAKU Hakupalvelu (suomi) (ruotsi) (englanti) Yhteishaun aikataulut 1. hakuaika 7.1.- 27.1.2015 klo 15.00 (vieraskieliset koulutukset) 2. hakuaika 17.3.

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014)

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) OULUN YLIOPISTO Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) MONITIETEINEN MONIPUOLINEN Arkkitehtuurin tiedekunta Biokemian

Lisätiedot

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kohteiden pisteitys 2016

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kohteiden pisteitys 2016 Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kohteiden pisteitys 2016 Yhteispistejono: Yhteispistevalintaa varten valintapisteet muodostuvat ensisijaisuuspisteiden, koepisteiden sekä ylioppilastutkinnon arvosanojen

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus. Opopatio Ilmari Hyvönen

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus. Opopatio Ilmari Hyvönen Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus Opopatio 13.10.2017 Ilmari Hyvönen Aiheita Miksi opiskelijavalintoja uudistetaan? Opiskelijavalintauudistuksen valmistelu Ylioppilastutkinnon ja ammatillisen

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan valintaperusteet 2012

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan valintaperusteet 2012 Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan valintaperusteet 2012 Päävalinta (yhteishaku ja valintakoe) Hakeminen Hakukohteet Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan hakukohteina ovat yhteiskuntatieteiden ja filosofian

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA VALINTAPERUSTEET 2017 KOULUTUKSEN KUVAUS Tutkinto: Kauppatieteiden maisteri (KTM), pääaine laskentatoimi Opintojen laajuus: 120 opintopistettä

Lisätiedot

Pöytäkirja 4/2014, asia 3, liite 1

Pöytäkirja 4/2014, asia 3, liite 1 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HAKUKOHTEET JA ALOITUSPAIKKAMÄÄRÄT 2015 Pöytäkirja 4/2014, asia 3, liite 1 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA Englannin kieli 20 25 Englannin opettajankoulutus 30 25 Etnologia 15 15 Historia

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus ABI-päivät 11.-12.11.2015 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi

Lisätiedot

KAIVANNAISALAN (OMS) TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2016 VALINTAPERUSTEET (ennakkotieto)

KAIVANNAISALAN (OMS) TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2016 VALINTAPERUSTEET (ennakkotieto) 1 OULUN YLIOPISTON KAIVANNAISALAN (OMS) TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2016 VALINTAPERUSTEET (ennakkotieto) Geotieteiden tutkinto-ohjelma GEOTIETEEN TUTKINTO-OHJELMA - geologian ja mineralogian suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v)

Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v) 1 FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Katso koulutusten kuvaukset yliopiston verkkosivulta tai koulutustarjontaesitteestä tai Opintopolusta. Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HAKUKOHTEET JA ALOITUSPAIKKAMÄÄRÄT 2015 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA. Esityslista 4/2014, asia 3, liite 1

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HAKUKOHTEET JA ALOITUSPAIKKAMÄÄRÄT 2015 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA. Esityslista 4/2014, asia 3, liite 1 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HAKUKOHTEET JA ALOITUSPAIKKAMÄÄRÄT 2015 Esityslista 4/2014, asia 3, liite 1 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA (sis. Englannin kieli 20 25 Englannin opettajankoulutus 30 25 Etnologia 15 15 Historia

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus Ilmari Hyvönen

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus Ilmari Hyvönen Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus 7.11.2017 Ilmari Hyvönen 1 Aiheita Ylioppilastutkinnon ja ammatillisen koulutuksen suorittaneet korkeakoulujen valinnoissa: tilastoja Miksi opiskelijavalintoja

Lisätiedot

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 OPISKELIJAVALINTA Valtakunnalliseen valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen valintaan vaikuttaa koulumenestys, ensimmäinen

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 6 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINTA 2014

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINTA 2014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINTA 2014 Huom! Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu ei ole mukana kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa. 1. Kauppakorkeakoulun koulutusalat

Lisätiedot

AMKien vieraskielisten koulutusten hakuja valintaprosessi hakijapalveluiden näkökulmasta

AMKien vieraskielisten koulutusten hakuja valintaprosessi hakijapalveluiden näkökulmasta AMKien vieraskielisten koulutusten hakuja valintaprosessi hakijapalveluiden näkökulmasta Vieraskielisen koulutuksen kehittämispäivät 5.10.2017 Johanna Auvinen, Suunnittelija TAMKin Hakijapalvelut Sisältö

Lisätiedot

Opoinfo 14.1.2016. AMK-päivän opoinfo 14.1.2016 / Turun AMK, Diak, Humak ja Novia

Opoinfo 14.1.2016. AMK-päivän opoinfo 14.1.2016 / Turun AMK, Diak, Humak ja Novia Opoinfo 14.1.2016 AMK-päivän opoinfo 14.1.2016 / Turun AMK, Diak, Humak ja Novia Ohjelma Yleistä yhteishausta Kysymykset ja keskustelu Ennakkoon tulleet kysymykset Muut kysymykset Kevään 2016 yhteishaun

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto n koulutustarjonta Hakukohteet 2018 Humanistiset ja yhteiskunnalliset alat Historia (sis. aate- ja oppihistorian pääaineen) Informaatiotutkimus Kulttuuriantropologia ja arkeologia Saamelainen kulttuuri

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 7 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta?

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Opintoasiainkoordinaattori Tanja Steiner 13.10.2004 Teema Opettaja Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutus Helsingin yliopistossa Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Uudistuksen ensimmäinen vaihe v. 2014 6.11.2012 1 Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään (H.Siren OKM) Tavoitteet: Korkeakouluista valmistuneiden

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN YLEISET VALINTAPERUSTEET (ei sisällä avoimen yliopiston eikä täydennyskoulutuksen opiskelijoita)

OPISKELIJOIDEN YLEISET VALINTAPERUSTEET (ei sisällä avoimen yliopiston eikä täydennyskoulutuksen opiskelijoita) JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 3.10.2001 Hyväksytty hallituksen kokouksessa Liite 1 OPISKELIJOIDEN YLEISET VALINTAPERUSTEET (ei sisällä avoimen yliopiston eikä täydennyskoulutuksen opiskelijoita) KORKEAKOULUKELPOISUUS

Lisätiedot

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin OPISKELIJAVALINNAN Y LEISPERIAATTEET (YHTEISHAKU KEVÄT 20 16) Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014. Voit hakea

Lisätiedot

Korkeakoulujen hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet - raportti

Korkeakoulujen hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet - raportti 1(6) Hakuehdot Raportin tulostuspäivämäärä 22.3.2016 Tiedot päivitetty Opintopolusta 22.3.2016 08:04 Tulostustapa Hakukohteittain Koulutustoimija Jyväskylän yliopisto Oppilaitos - Toimipiste - Haku Korkeakoulujen

Lisätiedot

- mitä pitäisi tietää?

- mitä pitäisi tietää? - mitä pitäisi tietää? Haku tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi Voit hakea enintään 6 korkeakoulujen yhteishaussa olevaan koulutukseen (yliopistojen & ammattikorkeakoulujen hakukohteet) Voit saman

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto n koulutustarjonta Sisällys 1. Hakukohteet 2017 2. Haut 2017 3. Mitä seuraavaksi 2 Hakukohteet 2017 Kasvatusalat Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma Erityispedagogiikka 20 (14) Intercultural Teacher

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING)

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan valintakokeeseen. Valintakokeesta on saatava

Lisätiedot

Valintakokeisiin. Aloituspaikat Hakeneet. osallistuneet Hyväksytyt

Valintakokeisiin. Aloituspaikat Hakeneet. osallistuneet Hyväksytyt 1 (5), valintakokeisiin, ja yliopistoon kirjoittautuneet tiedekunnittain ja hakukohteittain Humanistinen tiedekunta Arkeologia 8 116 49 9 83.17 100 61.50 70 Englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus 24

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Liite 1 1 (10) Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautuminen Tampereen yliopistossa koulutusaloittain ja nimikkeittäin tiedekunnille

Lisätiedot

Kevään yhteishaku 2016. Turun AMK:n hakijatilastoja

Kevään yhteishaku 2016. Turun AMK:n hakijatilastoja Kevään yhteishaku 2016 Turun AMK:n ilastoja Viestintäpalvelut 19.5.2016 Taustatietoa Tiedot hakijoista perustuvat OPH:n vipunen.fi -palvelussa julkaistuihin tilastoihin. Kevään 2016 yhteishaun osalta tiedot

Lisätiedot

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto)

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto) 1 TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto) Valtioneuvoston asetuksen yliopistojen tutkinnoista (794/2004) mukaan opiskelemaan

Lisätiedot

TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON. Anne Talvio Koulutuspalvelut

TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON. Anne Talvio Koulutuspalvelut TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON Anne Talvio Koulutuspalvelut OULUN YLIOPISTO Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 2 800 työntekijää 6 tiedekuntaa Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja MONITETEINEN

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN HAKUKOHTEEN VALINTAKOE TO klo (Filosofia, sosiologia, valtio-oppi, yhteiskuntapolitiikka)

YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN HAKUKOHTEEN VALINTAKOE TO klo (Filosofia, sosiologia, valtio-oppi, yhteiskuntapolitiikka) Jyväskylän Yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN HAKUKOHTEEN VALINTAKOE TO 6.6.2013 klo 12 15. (Filosofia, sosiologia, valtio-oppi, yhteiskuntapolitiikka) OHJEET

Lisätiedot

Ajankohtaista Oamkin koulutustarjonnasta ja opiskelijarekrytoinnista. Opopatio 10.10.2014 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio

Ajankohtaista Oamkin koulutustarjonnasta ja opiskelijarekrytoinnista. Opopatio 10.10.2014 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio Ajankohtaista Oamkin koulutustarjonnasta ja opiskelijarekrytoinnista Opopatio 10.10.2014 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) Suomen 5. suurin ammattikorkeakoulu noin

Lisätiedot

Pelkkä alempi tutkinto (avoimen yo:n väylä) Siirtoopiskelijat***

Pelkkä alempi tutkinto (avoimen yo:n väylä) Siirtoopiskelijat*** JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Esityslista 3/2013, asia 3, liite 1 HAKUKOHTEET JA ALOITUSPAIKKAMÄÄRÄT 2014 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA Hakukohde 2014 2013 Avoin väylä*** Siirtoopiskelijat*** *** (sis. Englannin kieli

Lisätiedot

Korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän KSHJ:n ja Opintopolku.fi palvelun käyttö ja kehittäminen

Korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän KSHJ:n ja Opintopolku.fi palvelun käyttö ja kehittäminen Korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän KSHJ:n ja palvelun käyttö ja kehittäminen Seminaari 26.10.2015 Merja Väistö Erityisasiantuntija Sisältö Katsaus taaksepäin: vuoden 2015 yhteishaut Uutena opintopolkuun

Lisätiedot

Hakukohde Pisteraja 7.7.2016 Valintakokeen pisterajat hyväksyttävissä olemiseen

Hakukohde Pisteraja 7.7.2016 Valintakokeen pisterajat hyväksyttävissä olemiseen Hakukohde Pisteraja 7.7.2016 Valintakokeen pisterajat hyväksyttävissä olemiseen Aineenopettaja ja luokanopettaja, matematiikka, fysiikka ja kemia, Joensuu, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET JA TUKKK:N SISÄÄNOTTOMÄÄRÄT VUONNA 2013 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA HAKEMINEN

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET JA TUKKK:N SISÄÄNOTTOMÄÄRÄT VUONNA 2013 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA HAKEMINEN 1 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET JA TUKKK:N SISÄÄNOTTOMÄÄRÄT VUONNA 2013 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa opiskelijoita otetaan yliopistolain

Lisätiedot

Korkeakoulujen valintojen uudistukset

Korkeakoulujen valintojen uudistukset Korkeakoulujen valintojen uudistukset Riku Hanhinen 10.11. Opintopolku ja muut oppijan palvelut -tilaisuus Johdanto Mikä muuttuu 2018? Mikä muuttuu 2019? Mikä muuttuu 2020? Mistä löydän lisätietoa? 2 Alatunnisteteksti

Lisätiedot

Yhteishaun aikataulu

Yhteishaun aikataulu Yhteishaun aikataulu Opiskelupaikka otettava viimeistään vastaan Kevään hakuaika vieraskieliseen koulutukseen ja taideyliopistoon 7.1.-27.1. 2015 Syksyn haun tulokset Syksyn yhteishaku Kevään yhteishaku

Lisätiedot

Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät

Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät Liite 1 Vuoden 2015 opiskelijavalintojen t Vuonna 2012 ylemmän korkeakoulututkinnon suoritti 1315 opiskelijaa ja vuonna 2013 vastaavasti 1324 opiskelijaa. Vuonna 2012 alemman korkeakoulututkinnon suoritti

Lisätiedot

Taloustiede, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) (Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta)

Taloustiede, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) (Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta) Taloustiede, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) (Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta) Valintaperusteet Tämä hakukohde on osa kauppatieteellisen alan yhteisvalintaa. Valinta perustuu

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KAIVANNAISALAN (OMS) TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 VALINTAPERUSTEET (ennakkotieto)

OULUN YLIOPISTON KAIVANNAISALAN (OMS) TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 VALINTAPERUSTEET (ennakkotieto) 1 OULUN YLIOPISTON KAIVANNAISALAN (OMS) TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 VALINTAPERUSTEET (ennakkotieto) KOULUTUSOHJELMAT(Koulutusalat) Geotieteiden koulutusohjelma - geologian ja mineralogian suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin.

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin. 1 PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Hakuaika 14. 23.8.2013 Seinäjoen ammattikorkeakouluun - Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat Ohjeita

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu. Yhteishaku Metropolian englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin vuonna 2018

Metropolia Ammattikorkeakoulu. Yhteishaku Metropolian englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin vuonna 2018 Metropolia Ammattikorkeakoulu Yhteishaku Metropolian englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin vuonna 2018 Miten Metropolian koulutukset löytää? Opintopolussa osoitteessa https://studyinfo.fi hakusanoilla:

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteishaku kevät hakuaika klo Suomenkieliset AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset

Korkeakoulujen yhteishaku kevät hakuaika klo Suomenkieliset AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018 2. hakuaika 14.3.-28.3.2018 klo 15.00 Suomenkieliset AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset Yksi yhteishaku, yksi hakulomake max. kuusi hakukohdetta Hakukohteet

Lisätiedot

Korkeakoulujen hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet - raportti

Korkeakoulujen hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet - raportti 1(11) Hakuehdot Raportin tulostuspäivämäärä 22.8.2016 Tiedot päivitetty Opintopolusta 18.8.2016 06:52 Tulostustapa Hakukohteittain Koulutustoimija Jyväskylän yliopisto Oppilaitos Jyväskylän yliopisto Toimipiste

Lisätiedot

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 Uudet opiskelijat Vuonna 2010 uusia opiskelijoita otetaan näyttelijäntyön, ohjauksen, dramaturgian, valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelmiin, teatteriopettajan

Lisätiedot

Sosiaalityö ammattina. Mikko Mäntysaari 6.2.2011

Sosiaalityö ammattina. Mikko Mäntysaari 6.2.2011 Sosiaalityö ammattina Mikko Mäntysaari 6.2.2011 Sosiaalityö tarkoittaa monia asioita: Sosiaalityö -käsitteellä viitataan ammattiin, oppialaan ja tutkimukseen. Eri maissa sosiaalityön koulutusratkaisut

Lisätiedot

Kaikille avoimia yliopisto-opintoja

Kaikille avoimia yliopisto-opintoja Kaikille avoimia yliopisto-opintoja Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto 23.2.2016 opintoneuvoja Riina Kärkkäinen AVOIN YLIOPISTO Yliopiston opetussuunnitelmien mukaisia opintoja eli yliopistotutkintojen

Lisätiedot

URAOHJAUS: Seurantajärjestelmä. Yhteenveto

URAOHJAUS: Seurantajärjestelmä. Yhteenveto URAOHJAUS: Seurantajärjestelmä Yhteenveto URAOHJAUS Seurantajärjestelmä Uraohjaus-hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin seurantajärjestelmä opiskelijoiden amk-opintojen etenemisestä 1. Tehtiin tutkimus

Lisätiedot

BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNTA VALINTAPERUSTEET 2016

BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNTA VALINTAPERUSTEET 2016 1 BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNTA VALINTAPERUSTEET 2016 Koulutustarjonta ja hakukohteet Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekuntaan valitaan korkeakoulujen sähköisessä yhteishaussa (opintopolku.fi)

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU

Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU 2011 Mistä tietoa? Nettisivu www.admissions.fi etusivuilla linkkeinä koulutusohjelmakuvaukset, hakuohjeet ja yleisinfo käytännön asioista Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria-ammattikorkeakoulu Yhteishaku 2017 Opiskelukaupungit Kokkola, Pietarsaari ja Ylivieska 16 koulutusta päivätoteutuksena 10 koulutusta monimuotototeutuksena Ammattikorkeakoulussa opiskelet teoriaa ja käytäntöä sopivassa suhteessa.

Lisätiedot

Korkeakouluhaun muutokset 2014

Korkeakouluhaun muutokset 2014 Korkeakouluhaun muutokset 2014 16.9.2013 Joni Penkari, Opetushallitus Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteishaut nykytilassa Hakeutujan palvelut Yliopistojen erillishaut AMK:t Ylempi AMK YLIOPISTOT

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 INSINÖÖRIKOULUTUS (*) JA LABORATORIOANALYYTIKKOKOULUTUS (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta OPISKELIJAVALINTA Kaikki hakukelpoiset hakijat

Lisätiedot

Jatko-opiskelu. Kolme pääasiallista jatko-opiskelusuuntaa lukion jälkeen ovat. yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen koulutus

Jatko-opiskelu. Kolme pääasiallista jatko-opiskelusuuntaa lukion jälkeen ovat. yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen koulutus Jatko-opiskelu Jatko-opiskelu Kolme pääasiallista jatko-opiskelusuuntaa lukion jälkeen ovat yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen koulutus 18.4.2017 Rauman Lyseon lukio 2 Yliopistot suoritetaan ensin

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2010

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2010 TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2010 Huom! Jyväskylän yliopiston taloustieteiden tiedekunta ei ole mukana kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa. 1. TIEDEKUNNAN KOULUTUSALAT JA NIITÄ VASTAAVAT

Lisätiedot

Uusien opiskelijoiden kysely

Uusien opiskelijoiden kysely Valtiotieteellinen tiedekunta Opiskelijavalinnat 2009, kesän päävalinta Uusien opiskelijoiden kysely Outi Sirniö Opintotoimisto 1 Sisällys 1 AINEISTON PERUSTIEDOT... 2 2 AIEMMAT OPINNOT... 3 2.1 TUTKINNOT...

Lisätiedot

yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta JOENSUUN KAMPUS Historia Humanististen tieteiden kandidaatti (alempi) Filosofian maisteri (ylempi) Julkisoikeus Hallintotieteiden kandidaatti (alempi)

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Lukuvuonna valitut perustutkinto-opiskelijat Opintosuoritukset ensimmäisenä lukuvuotena

TAMPEREEN YLIOPISTO Lukuvuonna valitut perustutkinto-opiskelijat Opintosuoritukset ensimmäisenä lukuvuotena TAMPEREEN YLIOPISTO 23.9.2014 Lukuvuonna 2013-2014 valitut perustutkinto-opiskelijat Opintosuoritukset ensimmäisenä lukuvuotena 0 1-29 30-44 45-54 55-59 60- yht. IBT LUO Bioteknologian tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta ABI-päivät 14.-15.11.2012 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi p. 0294 48 5102 Lääketieteellisen

Lisätiedot