Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta. Outi Sirniö ja Elina Tuusa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta. Outi Sirniö ja Elina Tuusa"

Transkriptio

1 Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta Outi Sirniö ja Elina Tuusa

2 Sisällys 1 Johdanto Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna Taulukko 1. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan vuonna 2010 hakeneet, hyväksytyt ja syksyllä 2010 opintonsa aloittavat valinnoittain Kesän päävalinta... 3 Taulukko 3. Vuoden 2010 hakemusten hakuperusteet kesän päävalinnassa Valinta opintosuoritusten perusteella... 6 Taulukko 5. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella valitut ja aloittavat aineen mukaan vuonna Taulukko 6. Englanninkieliseen ja suomen- ja ruotsinkieliseen maisterikoulutukseen valitut ja aloittavat aineen mukaan vuonna Liitetaulukot Liitetaulukko 1. Valtiotieteellisen tiedekunnan hakijat 2010 päävalinnassa... 8 Liitetaulukko 2. Hakemuksen jättäneet, kokeeseen osallistuneet ja tiedekuntaan hyväksytyt aineittain jaoteltuna sekä naisten suhteellinen osuus vuonna

3 1 1 Johdanto Helsingin yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan valittiin vuonna 2010 opiskelijoita neljässä eri haussa. Kesällä järjestettävät valintakokeet ovat päävalinta, jonka kautta saa oikeuden suorittaa tiedekunnassa kandidaatin- ja maisterintutkinnot. Päävalinnassa valintakoe on mahdollista suorittaa suomen tai ruotsin kielellä. Päävalinnan lisäksi vuonna 2010 oli kolme erillisvalintaa, joissa tiedekuntaan haetaan aiempien opintojen perusteella. Avoimen väylän kautta valitut opiskelijat saavat oikeuden suorittaa ainoastaan kandidaatintutkinnon. Englanninkieliseen ja suomen- ja ruotsinkieliseen maisterikoulutukseen valitut opiskelijat saavat oikeuden suorittaa ainoastaan maisterintutkinnon. Vuonna 2010 päävalinnassa valittiin opiskelijoita kolmen eri väylän kautta: tiedekunnan omassa valinnassa, yhteiskuntatieteiden yhteisvalinnoissa ja Talousguru- ja Suomen Akatemian Viksu - kilpailujen perusteella. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan voi hakea 13 eri pääaineeseen, joista yhteentoista (11) haettiin tiedekunnan omien valintojen ja kahteen (2) yhteiskuntatieteiden yhteisvalintojen kautta. Yhteiskuntatieteiden yhteisvalinnat järjestettiin sosiologian ja sosiaalityön oppiaineissa. Yhteiskuntatieteellisen alan valintayhteistyöprojekti on opetusministeriön rahoittama kehittämishanke, jota koordinoi Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Ensimmäisen kerran vuonna 2009 järjestetyt yhteisvalinnat laajenivat vuonna 2010 valtakunnallisiksi, jolloin myös Helsingin yliopiston valtiotieteellinen osallistui yhteisvalintoihin. Yhteisvalintojen tarkoitus on vähentää hakujen päällekkäishallinnointia ja tehdä valinnoista entistä hakijaystävällisempiä. Hakija voi yhteisvalinnoissa hakea samalla kokeella samaan oppiaineeseen useampaan yliopistoon, mutta päästä näistä vain yhteen. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan kuluu myös Svenska social- och kommunalhögskolan, jossa voi suorittaa vain kandidaatintutkinnon. Kandidaatintutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelijoiden on mahdollista suorittaa maisterintutkinto valtiotieteellisen tiedekunnan puolella. Svenska social- och kommunalhögskolanilla on oma erillinen valintansa, jota ei huomioida tässä esityksessä. Esityksessä ei oteta huomioon niitäkään opiskelijoita, jotka ovat siirtyneet maisteriopiskelijoiksi valtiotieteelliseen tiedekuntaan Svenska social- och kommunalhögskolanin puolelta. Tässä esityksessä käydään läpi vuoden 2010 valtiotieteellisen tiedekunnan uusien opiskelijoiden valintojen taustatiedot. Esityksessä on eritelty hakijat eri valinnoittain. Tiedot hakijoista on saatu Opetushallituksen ylläpitämästä valtakunnallisesta hakija- ja opinto-oikeusjärjestelmästä (Harek) ja opiskelijavalintajärjestelmästä (Valssi). Elina Tuusa ja Outi Sirniö Helsingissä

4 2 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2010 Helsingin yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan haki vuonna 2010 yhteensä 5792 henkilöä (taulukko 1). Hakijoiden määrä nousi edellisestä vuodesta noin 2,7 prosenttia: vuonna 2009 hakemuksia saapui yhteensä Kesän valintakokeiden kautta valtiotieteelliseen tiedekuntaan jätti hakemuksen 4909 hakijaa (noin 3 prosenttia enemmän kuin vuonna 2009). Päävalinnassa valtiotieteelliseen tiedekuntaan haki lisäksi ilman valintakoetta Talousguru-kilpailun perusteella kahdeksan (8) ja Viksu- kilpailun perusteella neljä (4) henkilöä. Yhteensä päävalinnassa oli 4921 hakijaa, ja heistä hyväksyttiin 388. Erillisvalintojen kautta valtiotieteelliseen tiedekuntaan haki vuonna 2010 yhteensä 871 henkilöä (noin yhden prosentin vähemmän kuin vuonna 2009): 146 suomen- ja ruotsinkieliseen maisterikoulutukseen, 709 englanninkieliseen maisterikoulutukseen ja 16 avoimen väylän kautta. Heistä hyväksyttiin 164. Taulukko 1. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan vuonna 2010 hakeneet, hyväksytyt ja syksyllä 2010 opintonsa aloittavat valinnoittain. Hakemukset Hyväksytyt 1 Hyväksyttyjen Aloittavat Valinta osuus hakijoista opiskelijat 2 Kesän päävalinta ,7 % 339 (-12, +10) Valinta suomen- ja ruotsinkieliseen maisterikoulutukseen Valinta englanninkieliseen maisterikoulutukseen Valinta avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella Valinta Suomen Akatemian tiedekilpailun (Viksu) ja Talousguru-kilpailun perusteella ,5 % ,9% 71 (-1) ,5% 6 (-1) ,0 % 6 (+1) Yhteensä ,5 % 474 (-12, +24) 1 Plus-merkin jälkeen oikaisupyynnön kautta hyväksytyt. 2 Miinus-merkillä (-) on merkitty niiden kesän 2010 valinnoissa hyväksyttyjen määrä, jotka siirtävät opintooikeutensa alkamaan syksyllä Plus-merkillä (+) on merkitty ne vuoden 2009 valinnoissa valitut, jotka siirsivät opinto-oikeutensa alkamaan syksyllä Kesän 2010 valtiotieteellisen tiedekunnan oma valinta sekä sosiaalityön ja sosiologian yhteisvalinnoissa Helsinkiin hakeneet. Tiedekuntaan hakijoista hieman yli puolet oli naisia. Naisten osuus päävalinnan kautta hyväksytyistä oli 63 prosenttia, suomen- ja ruotsinkieliseen maisterikoulutukseen hyväksytyistä 65 prosenttia ja englanninkieliseen maisterikoulutukseen hyväksytyistä jopa 81 prosenttia. Avoimen väylän kautta hyväksytyistä kaikki kuusi (6) olivat naisia. Eniten naishakijoita oli sosiaalityön, sosiaalipsykologian ja kehitysmaatutkimuksen oppiaineissa ja englanninkielisessä Intercultural Encounters - maisteriohjelmassa. Hyväksytyissä naisia oli eniten sosiaalityön, kehitysmaatutkimuksen, viestinnän ja yleisen valtio-opin hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linjan oppiaineissa. Englanninkieliseen maisterikoulutukseen hyväksytyissä naisia oli eniten Ethnic relations, cultural diversity and integration ja Media and global communication -ohjelmissa. (Liitetaulukko 2.)

5 3 Päävalinnassa eniten hakemuksia jätettiin viestinnän (718), kansantaloustieteen (484), sosiaalipsykologian (470), sosiologian (447) ja sosiaalityön (509) oppiaineisiin. Englanninkielisessä maisterikoulutuksessa eniten hakijoita oli Ethnic Relations, Cultural Diversity and Integration - ohjelmassa (114). Suomen- ja ruotsinkielisessä maisterikoulutuksessa suosituimmat hakukohteet olivat viestintä (35) ja sosiaalityö (22). (Liitetaulukko 2.) Taulukko 2. Hakeneiden ja hyväksyttyjen äidinkieli vuonna 2010 Kesän päävalinta 1 Valinta suomen- ja ruotsinkieliseen maisterikoulutukseen Valinta englanninkieliseen maisterikoulutukseen Valinta avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella Äidinkieli Hakeneet Hyväksytyt Hakemuksia Hyväksytyt Hakemuksia Hyväksytyt Hakeneet Hyväksytyt Suomi ,6 % ,2 % ,5 % 53 91,4 % 66 9,3 % 18 18,4 % % % Ruotsi 163 3,3 % 3 0,8 % 7 4,8 % 3 5,2 % 9 1,3 % 5 5,1 % 0 0 % 0 0 % Englanti 7 0,1 % 0 0,0 % 0 0,0 % 2 3,4 % % 16 16,3 % 0 0 % 0 0 % Viro 16 0,3 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 11 1,6 % 2 2,0 % 0 0 % 0 0 % Kiina 3 0,1 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 96 13,5 % 11 11,2 % 0 0 % 0 0 % Venäjä 27 0,5 % 2 0,5 % 3 2,1 % 0 0,0 % 43 6,1 % 6 6,1 % 0 0 % 0 0 % Muut 52 1,1 % 2 0,5 % 1 0,7 % 0 0,0 % ,2 % 40 40,8 % 0 0 % 0 0 % Yhteensä % % % % % % % % Kesän päävalinnassa tiedekuntaan hakeneista noin 94,6 prosenttia oli äidinkieleltään suomenkielisiä (taulukko 2). Ruotsin äidinkielekseen ilmoitti 3,3 prosenttia hakeneista. Venäjänkielisiä hakijoita oli yhteensä 27. Päävalinnan kautta hyväksytyistä 98,2 prosenttia oli ilmoittanut äidinkielekseen suomen. Suomen- ja ruotsinkieliseen maisterikoulutukseen hakeneista 92,5 prosenttia ilmoitti äidinkielekseen suomen ja 4,8 prosenttia ruotsin. Hyväksytyksi tuli 91,4 prosenttia suomea äidinkielenään puhuvia. Englanninkieliseen maisterikoulutukseen hakeneista 9 prosenttia ilmoitti äidinkielekseen suomen, 20 prosenttia englannin, 14 prosenttia kiinan ja 6,1 prosenttia venäjän. Hyväksytyksi tulleista 18,4 prosenttia puhuu äidinkielenään suomea, 6,1 prosenttia venäjää ja 16,3 prosenttia englantia. Kaikki avoimen väylän kautta hakeneet ilmoittivat äidinkielekseen suomen. Tarkemmat tiedot eri äidinkielisistä hakijoista löytyvät taulukosta 2. 3 Kesän päävalinta Vuonna 2010 valtiotieteelliseen tiedekuntaan hakemuksen jätti kesän päävalinnassa yhteensä 4921 henkilöä. Hakijamäärä nousi edellisestä vuodesta 172 hengellä eli 4 prosenttia. Eniten hakijamäärä nousi yhteisvalinnan aineissa sosiologiassa ja sosiaalityössä, joissa se nousi edellisessä 21 prosenttia 1 Luvuissa ovat mukana Viksu- Talousguru -kilpailuiden perusteella valitut, mutta ei oikaisumenettelyn kautta valittuja

6 4 ja jälkimmäisessä 40 prosenttia, talous- ja sosiaalihistoriassa, jossa se nousi 22 prosenttia ja sosiaalija kulttuuriantropologiassa, jossa se nousi 14 prosenttia. (liitetaulukko 1.) Valintakokeeseen osallistui 50 prosenttia hakemuksen jättäneistä eli 2457 henkilöä. Kokeeseen osallistuneiden keskuudesta keskimäärin 14 prosenttia tuli hyväksytyksi. Eniten hakijoita suhteessa sisään päässeiden määrään oli yleisen valtio-opin maailmanpolitiikan tutkimuksen linjalla (hyväksyttyjä 6 prosenttia kokeeseen osallistuneista), vähiten tilastotieteessä (hyväksyttyjä 40 prosenttia kokeeseen osallistuneista). (Liitetaulukko 1.) Taulukko 3. Vuoden 2010 hakemusten hakuperusteet kesän päävalinnassa 1 Hakuperuste Hakemukset Hyväksytyt 2 Ylioppilastutkinnon suorittaneet ,1 % ,5 % -vuonna 2010 yo-tutkinnon suorittaneet ,6 % 61 17,4 % - vuonna 2009 yo-tutkinnon suorittaneet ,7 % 81 22,8 % -vuonna 2008 yo-tutkinnon suorittaneet ,7 % 47 13,2 % - vuonna 2007 tai aiemmin yo-tutkinnon suorittaneet ,1 % ,1 % AMK-tutkinto 15 0,3 % 0 0,0 % Opistoasteen tutkinto 177 3,6 % 2 0,6 % IB-tutkinnon suorittaneet 68 1,4 % 7 1,7 % Pohjoismainen yo-tutkinto 2 0,0 % 0 0,0 % Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet 9 0,2 % 1 0,3 % Ulkomailla suoritettu vastaava tutkinto 14 0,3 % 0 0,0 % European Baccalaureate 0 0,0 % 0 0,0 % Tiedekunnan erillislupa 0 0,0 % 0 0,0 % Muu hakukelpoisuuden antama peruste 4 0,1 % 0 0,0 % Yhteensä % % 1 Hakijoilta on kirjattu taulukkoon vain yksi hakuperuste. Usean tutkinnon tapauksessa on kirjattu alin korkeakoulukelpoisuuden tuottava hakuperuste, kaksoistutkinnon suorittaneilta yo-tutkinto. 2 Taulukon hyväksytyissä on mukana Talousguru- ja Viksu-kilpailujen perusteella valitut, mutta ei varasijoilta hyväksyttyjä Päävalinnassa suurimman osan (94,1 %) hakuperusteena oli ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkinnon suorittaneista lähes puolet oli suorittanut tutkinnon vuonna 2007 tai aiemmin. Ylioppilastutkinnon suorittaneista hakijoista 21,6 prosenttia oli suorittanut tutkintonsa keväällä 2010, kun hyväksytyistä kevään 2010 ylioppilaita oli 17,4 prosenttia. Hakijoista opistoasteen tutkinto oli 3,6 prosentilla, ja hyväksytyistä 0,3 prosentilla.

7 5 Taulukko 4. Pisterajat, valitut ja aloittavat aineen mukaan kesän 2010 päävalinnassa (Saman pistemäärän saaneiden järjestys muodostui ensisijaisesti kirjallisuuskokeen ja toissijaisesti aineistokokeen perusteella, jos hakijat olivat saavuttaneet saman verran yhteispisteitä tai koepisteitä. Täysin samat pisteet saavuttaneet hyväksyttiin rajatapauksessa molemmat. Pisteraja on korjattu varasijamenettelyn seurauksena.) Hakukohde Yhteispisteraja Valittiin yhteispisteillä Koepisteraja Valittiin koepisteillä 1 Enimmäiskiintiö Peruneet Valittiin varasijalta Aloittavat syksyllä Kansantaloustiede 56, , (+5, -4) Kehitysmaatutkimus 56, , Käytännöllinen filosofia 57, , (-2) Poliittinen historia 55, , (+2) Sosiaali- ja kulttuuriantropologia 52, , (-1) Sosiaalipolitiikka 45, , Sosiaalipsykologia 50, , Sosiaalityö 93, , (-1) Sosiologia 73, , (+1,-1) Talous- ja sosiaalihistoria 51, , (-1) Tilastotiede 48, , Viestintä 59, , (+1, -1) Yleinen valtio-oppi Hallinnon ja organisaatioiden tutkimus 51, , (+1) Maailmanpolitiikan tutkimus 59, , (-1) Politiikan tutkimus 47, , (+1) Yhteensä Plus-merkin (+) jälkeen ilmoitettu määrä tarkoittaa oikaisumenettelyn perusteella hyväksyttyjä. 2 Miinus-merkillä (-) on merkitty niiden kesän 2010 valinnoissa hyväksyttyjen määrä, jotka siirtävät opinto-oikeutensa alkamaan syksyllä Plus-merkillä (+) on merkitty ne vuoden 2009 valinnoissa valitut, jotka siirsivät opinto-oikeutensa alkamaan syksyllä Luvussa on mukana viisi (5) Talousguru-kilpailun kautta vuonna 2010 valittua opintonsa aloittavaa opiskelijaa. Talousgurukilpailumenestyksen perusteella valittiin kahdeksan (8), joista kolme (3) peruutti opiskelupaikkansa. Valittujen ja peruuttaneiden lukuja ei ole merkitty taulukkoon. 4 Luvussa on mukana ainoa Viksu-kilpailun kautta vuonna 2010 valittu opintonsa aloittava opiskelija. Viksu-kilpailun myötä opinto-oikeus myönnettiin lisäksi kolmelle hakijalle hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linjalle, mutta heistä jokainen perui opiskelupaikkansa. Valittujen tai peruuttaneiden lukuja ei ole merkitty taulukkoon.

8 6 4 Valinta opintosuoritusten perusteella Valtiotieteellisestä tiedekunnasta voi hakea opinto-oikeutta aiempien opintosuoritusten perusteella. Tänä vuonna maisterikoulutuksen hakua muutettiin niin, että sekä englanninkieliseen että suomenja ruotsinkieliseen koulutukseen voi hakea sekä ulkomaisen että suomalaisen tutkinnon perusteella. Vuonna 2010 suomenkieliseen maisterikoulutukseen opinto-oikeutta haki 162 henkilö, joista 64 valittiin (40 prosenttia hakijoista). Englanninkieliseen maisterikoulutukseen opinto-oikeutta haki 709 henkilöä, joista 99 valittiin (14 prosenttia hakijoista). Eniten hakemuksia jätettiin Ethnic Relations, Cultural Diversity and Integration ja Media and global communication maisteriohjelmiin (Liitetaulukko 1) Taulukko 5. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella valitut ja aloittavat aineen mukaan vuonna 2010 Pääaine Hakeneet Hyväksytyt Yhteensä Peruneet Aloittavat 1 Kansantaloustiede Kehitysmaatutkimus 1 0 Käytännöllinen filosofia Poliittinen historia Sosiaali- ja kulttuuriantropologia Sosiaalipolitiikka Sosiaalipsykologia Sosiaalityö Sosiologia Talous- ja sosiaalihistoria Tilastotiede 0 Viestintä (-1) Yleinen valtio-oppi Hallinnon ja organisaatioiden tutkimus Maailmanpolitiikan tutkimus Politiikan tutkimus Yhteensä Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella opinto-oikeutta haki 16 henkilöä, joista kuusi (6) valittiin. Avoimessa yliopistossa suorittujen opintojen perusteella hakeville on kiintiö jokaisessa oppiaineessa (yhteensä 13), joista kuuteen oli hakijoita. Eniten hakijoita oli valtio-oppiin, jonne oli kolmelle linjalle yhteensä viisi hakijaa. 1 miinus-merkin (-) jälkeen on merkitty niiden vuonna 2010 hyväksyttyjen määrä, jotka siirtävät opintonsa alkamaan vuonna 2011

9 7 Taulukko 6. Englanninkieliseen ja suomen- ja ruotsinkieliseen maisterikoulutukseen valitut ja aloittavat aineen mukaan vuonna 2010 Valinta suomen- ja ruotsinkieliseen maisterikoulutukseen Valinta englanninkieliseen maisterikoulutukseen Pääaine Hakeneet Hyväksytyt Hakeneet Hyväksytyt Yhteensä Peruneet Aloittavat Yhteensä Peruneet Varasijalta hyväk- vastaan- Paikan sytyt ottaneet 2 Kansantaloustiede Kehitysmaatutkimus Käytännöllinen filosofia Poliittinen historia Sosiaali-ja kulttuuriantropologia Sosiaalipolitiikka Sosiaalipsykologia Sosiaalityö Sosiologia Talous- ja sosiaalihistoria Tilastotiede Viestintä Yleinen valtio-oppi Hallinnon ja organisaatioiden tutkimus Maailmanpolitiikan tutkimus Politiikan tutkimus 4 0 MDP in Intercultural Encounters MDP in Democracy and Global transformations MDP in Ethnic Relations, Cultural Diversity and Integration (-1) MDP in European studies MDP in Media and global communication MDP in Practical philosophy Research Master s Programme in Social Sciences Yhteensä plus-merkin (+) jälkeen ilmoitettu määrä tarkoittaa oikaisumenettelyn perusteella hyväksyttyjä. 2 miinus-merkin (-) jälkeen on merkitty niiden vuonna 2010 hyväksyttyjen määrä, jotka siirtävät opintonsa alkamaan vuonna 2011

10 Liitetaulukko 1. Valtiotieteellisen tiedekunnan hakijat 2010 päävalinnassa Hakukohde 1 Hakijat Muutos Kokeeseen osallistui Aloituspaikat Sisäänpääsyprosentti hlö % hlö hakijoista osallistui % Hakeneet 8 Kokeeseen osallistuneet Kansantaloustiede % % % 28 % Kehitysmaatutkimus % % 10 3 % 9 % Käytännöllinen filosofia % % 12 6 % 13 % Poliittinen historia % % 20 8 % 16 % Sosiaali- ja kulttuuriantropologia % % 18 6 % 13 % Sosiaalipolitiikka % % % 24 % Sosiaalipsykologia % % 18 4 % 8 % Sosiaalityö % % 25 5 % 9 % Sosiologia % % 36 8 % 15 % Talous- ja sosiaalihistoria % % % 20 % Tilastotiede % % % 40 % Viestintä % % 30 4 % 8 % Yleinen valtio-oppi: Hallinnon ja organisaatioiden tutkimus % % 16 9 % 21 % Yleinen valtio-oppi: Maailmanpolitiikan tutkimus % % 16 4 % 6 % Yleinen valtio-oppi: Politiikan tutkimus % % % 19 % Yhteensä % % 342 6,95 14 % 1 Valtiotieteelliseen tiedekuntaan voi hakea ainoastaan yhteen hakukohteeseen lukuun ottamatta valtakunnallisen yhteisvalinnan piirissä olevia sosiologiaa ja sosiaalityötä, joiden lisäksi voi hakea yhteen valtiotieteellisen tiedekunnan hakukohteeseen. 2 Sosiologian ja sosiaalityön valinta toteutettiin vuonna 2010 valtakunnallisena yhteisvalintana, jossa ovat mukana kaikki kyseisen oppiaineen koulutusta Suomessa tarjoavat oppilaitokset. Hakija on asettanut Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan sosiologian tai sosiaalityön hakukohteen yhdeksi maksimissaan kolmesta (3) yhteisvalinnan hakukohteestaan.

11 9 Liitetaulukko 2. Hakemuksen jättäneet, kokeeseen osallistuneet ja tiedekuntaan hyväksytyt aineittain jaoteltuna sekä naisten suhteellinen osuus vuonna Päävalinta Valinta suomen- ja ruotsinkieliseen maisterikoulutukseen Valinta englanninkieliseen maisterikoulutukseen Valinta avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella Pääaine Hakeneet Osallistujat Hyväksytyt Hakeneet Hyväksytyt Hakeneet Hyväksytyt Hakeneet Hyväksytyt Kansantaloustiede % % 86* 31 % % % % % 0 0 % 0 0 % Kehitysmaatutkimus % % % % 7 86 % % % % 0 0 % Käytännöllinen filosofia % % % 4 25 % 4 25 % 5 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % Poliittinen historia % % 22** 59 % 9 56 % 7 57 % 7 42 % 2 50 % 0 0 % 0 0 % Sosiaali- ja kulttuuriantropologia % % % % % % % 0 0 % 0 0 % Sosiaalipolitiikka % % % 8 88 % % % % Sosiaalipsykologia % % % % % % % Sosiaalityö % % % % 5 60 % % 0 0 % Sosiologia % % % % 8 25 % % 0 0 % Talous- ja sosiaalihistoria % % % 0 0 % 0 0 % % 3 33 % 0 0 % 0 0 % Tilastotiede % % % % % 4 25 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % Viestintä % % % % 6 71 % % % Yleinen valtio-oppi Hallinnon ja organisaatioiden tutkimus % % 19** 84 % 3 67 % % % 0 0 % Maailmanpolitiikan tutkimus % % % 9 67 % % % 0 0 % Politiikan tutkimus % % % 4 75 % 0 0 % % 0 0 % MDP in Intercultural Encounters % 1 0 % MDP in Democracy and Global transformations % % MDP in Ethnic Relations, Cultural Diversity and Integration % % MDP in European studies % % MDP in Media and global communication % % MDP in Practical philosophy % 3 33 % Research Master s Programme in Social Sciences % % yhteensä % % % % % % % % % 1 Taulukossa ei ole mukana oikaisumenettelyn kautta hyväksyttyjä, mutta siinä ovat mukana *Talousguru- (8) ja **Viksu- (4) kilpailuiden kautta hyväksytyt sekä varasijoilta hyväksytyt

12 10

SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat 2013... 4

SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat 2013... 4 OPISKELIJAVALINNAT RAPORTTI SISÄLLYS Johdanto... Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat... Taulukko. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan vuonna hakeneet ja hyväksytyt valinnoittain.... Taulukko.

Lisätiedot

SISÄLLYS Sisällys... 2 1 Johdanto... 3 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat 2014... 4 Taulukko 1. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan

SISÄLLYS Sisällys... 2 1 Johdanto... 3 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat 2014... 4 Taulukko 1. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan OPISKELIJAVALINNAT RAPORTTI SISÄLLYS Sisällys... Johdanto... Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat... Taulukko. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan vuonna hakeneet ja hyväksytyt valinnoittain..

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Biologia (ruotsinkielinen valinta) to 21.5.2015 klo 9.00-13.00, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Turku Biologia (suomenkielinen valinta)

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Akvaattiset tieteet 26.5.2016 klo 9.00-13.00, Jyväskylä, Oulu, Turku Yhteinen valintakoe biologian ja ympäristötieteiden sekä Jyväskylän,

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015 OPISKELIJAVALINTA 2016 Arja Hiltunen 9.11.2015 Opiskelijavalinta uudistuksen II vaihe koskee syksyllä 2016 alkavaa koulutusta osa korkeakoulupaikoista varataan ensikertalaisille yhdenpaikan säännös koskee

Lisätiedot

Uusien opiskelijoiden kysely 2012 Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunta. Sisällys

Uusien opiskelijoiden kysely 2012 Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunta. Sisällys UUSIEN OPISKELIJOIDEN KYSELY RAPORTTI 2012 Sisällys 1 Aineiston perustiedot... 3 1.1. Vastaajien lukumäärä pääaineittain... 3 1.2. Vastaajien syntymävuosi pääaineittain... 4 2 Aiemmat opinnot... 6 2.1

Lisätiedot

Sisällys. Opintotoimisto Elina Tuusa. Helsingissä 25.8.2011. Uusien opiskelijoiden kysely 2011 Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunta

Sisällys. Opintotoimisto Elina Tuusa. Helsingissä 25.8.2011. Uusien opiskelijoiden kysely 2011 Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunta UUSIEN OPISKELIJOIDEN KYSELY RAPORTTI 2011 Sisällys 1 Aineiston perustiedot... 3 1.1.Vastaajien lukumäärä pääaineittain... 3 1.2. Vastaajien syntymävuosi pääaineittain... 4 2 Aiemmat opinnot... 6 2.1 Tutkinnot...

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017 Möte 5/2016, ärende 12, bilaga 1 1 DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017 Haku tekniikan kandidaatin hakukohteisiin 1. Yhteisvalinta Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen

Lisätiedot

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiologian yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

Valtiotieteellinen tiedekunta Opiskelijavalinnat 2010. Uusien opiskelijoiden kysely. Elina Tuusa ja Tiina Kononen. Opintotoimisto

Valtiotieteellinen tiedekunta Opiskelijavalinnat 2010. Uusien opiskelijoiden kysely. Elina Tuusa ja Tiina Kononen. Opintotoimisto Valtiotieteellinen tiedekunta Opiskelijavalinnat 2010 Uusien opiskelijoiden kysely Elina Tuusa ja Tiina Kononen Opintotoimisto 2 Sisällys 1 Aineiston perustiedot... 3 2 Aiemmat opinnot... 4 2.1 Tutkinnot...

Lisätiedot

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiaalityön yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

Sisällys. Opintotoimisto Iina Vilpponen

Sisällys. Opintotoimisto Iina Vilpponen UUSIEN OPISKELIJOIDEN KYSELY RAPORTTI 2014 Sisällys Uusien opiskelijoiden kysely... 1 1 Aineiston perustiedot... 3 1.1 Vastaajien lukumäärä pääaineittain... 3 1.2. Vastaajien syntymävuosi pääaineittain...

Lisätiedot

Hakemuksen käsittelymaksu korkeakoulukelpoisuuden tuottavan. valtion tai Sveitsin ulkopuolella suorittaneille hakijoille. Opintopolku.

Hakemuksen käsittelymaksu korkeakoulukelpoisuuden tuottavan. valtion tai Sveitsin ulkopuolella suorittaneille hakijoille. Opintopolku. Hakemuksen käsittelymaksu korkeakoulukelpoisuuden tuottavan koulutuksen EU/ETA-alueen valtion tai Sveitsin ulkopuolella suorittaneille hakijoille Sisältö maksutoiminnallisuuteen liittyvät uudet ominaisuudet

Lisätiedot

Pirjo Jonsson-Fuchs (UEF), Mari Kähkönen (UEF), Riikka Kaasinen (Karelia)

Pirjo Jonsson-Fuchs (UEF), Mari Kähkönen (UEF), Riikka Kaasinen (Karelia) Pirjo Jonsson-Fuchs (UEF), Mari Kähkönen (UEF), Riikka Kaasinen (Karelia) Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan samassa korkeakouluje nyhteishaussa, yhdellä sähköisellä

Lisätiedot

Faculty of Economics and Administration

Faculty of Economics and Administration Faculty of Economics and Administration in Finnish: Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta Bachelor of Administrative Sciences Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto Major subjects: Administrative Science

Lisätiedot

Metropolian opo-info 2.11.2012. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2013

Metropolian opo-info 2.11.2012. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2013 Metropolian opo-info Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2013 Metropolian VKYH koulutustarjonta 2013 Vieraskielisessä yhteishaussa (VKYH) on tarjolla yhteensä 10 koulutusohjelmaa: Tutkinto Koulutusohjelma Aloituspaikat

Lisätiedot

Metropolian opo-info 1.11.2013. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2014

Metropolian opo-info 1.11.2013. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2014 Metropolian opo-info 1.11.2013 Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2014 Metropolian VKYH koulutustarjonta 2014 Vieraskielisessä yhteishaussa (VKYH) on tarjolla yhteensä 9 koulutusta: Tutkinto Koulutus Aloituspaikat

Lisätiedot

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi YHTEISHAKU 2015 Aikataulut Valintaperusteet YHTEISHAKU Hakupalvelu (suomi) (ruotsi) (englanti) Yhteishaun aikataulut 1. hakuaika 7.1.- 27.1.2015 klo 15.00 (vieraskieliset koulutukset) 2. hakuaika 17.3.

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus ABI-päivät 11.-12.11.2015 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014)

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) OULUN YLIOPISTO Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) MONITIETEINEN MONIPUOLINEN Arkkitehtuurin tiedekunta Biokemian

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINTA 2014

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINTA 2014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINTA 2014 Huom! Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu ei ole mukana kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa. 1. Kauppakorkeakoulun koulutusalat

Lisätiedot

Opoinfo 14.1.2016. AMK-päivän opoinfo 14.1.2016 / Turun AMK, Diak, Humak ja Novia

Opoinfo 14.1.2016. AMK-päivän opoinfo 14.1.2016 / Turun AMK, Diak, Humak ja Novia Opoinfo 14.1.2016 AMK-päivän opoinfo 14.1.2016 / Turun AMK, Diak, Humak ja Novia Ohjelma Yleistä yhteishausta Kysymykset ja keskustelu Ennakkoon tulleet kysymykset Muut kysymykset Kevään 2016 yhteishaun

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 6 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING)

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan valintakokeeseen. Valintakokeesta on saatava

Lisätiedot

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Uudistuksen ensimmäinen vaihe v. 2014 6.11.2012 1 Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään (H.Siren OKM) Tavoitteet: Korkeakouluista valmistuneiden

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 7 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto)

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto) 1 TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto) Valtioneuvoston asetuksen yliopistojen tutkinnoista (794/2004) mukaan opiskelemaan

Lisätiedot

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 OPISKELIJAVALINTA Valtakunnalliseen valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen valintaan vaikuttaa koulumenestys, ensimmäinen

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET JA TUKKK:N SISÄÄNOTTOMÄÄRÄT VUONNA 2013 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA HAKEMINEN

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET JA TUKKK:N SISÄÄNOTTOMÄÄRÄT VUONNA 2013 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA HAKEMINEN 1 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET JA TUKKK:N SISÄÄNOTTOMÄÄRÄT VUONNA 2013 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa opiskelijoita otetaan yliopistolain

Lisätiedot

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin OPISKELIJAVALINNAN Y LEISPERIAATTEET (YHTEISHAKU KEVÄT 20 16) Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014. Voit hakea

Lisätiedot

TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON. Anne Talvio Koulutuspalvelut

TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON. Anne Talvio Koulutuspalvelut TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON Anne Talvio Koulutuspalvelut OULUN YLIOPISTO Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 2 800 työntekijää 6 tiedekuntaa Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja MONITETEINEN

Lisätiedot

Korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän KSHJ:n ja Opintopolku.fi palvelun käyttö ja kehittäminen

Korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän KSHJ:n ja Opintopolku.fi palvelun käyttö ja kehittäminen Korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän KSHJ:n ja palvelun käyttö ja kehittäminen Seminaari 26.10.2015 Merja Väistö Erityisasiantuntija Sisältö Katsaus taaksepäin: vuoden 2015 yhteishaut Uutena opintopolkuun

Lisätiedot

Ajankohtaista Oamkin koulutustarjonnasta ja opiskelijarekrytoinnista. Opopatio 10.10.2014 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio

Ajankohtaista Oamkin koulutustarjonnasta ja opiskelijarekrytoinnista. Opopatio 10.10.2014 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio Ajankohtaista Oamkin koulutustarjonnasta ja opiskelijarekrytoinnista Opopatio 10.10.2014 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) Suomen 5. suurin ammattikorkeakoulu noin

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KAIVANNAISALAN (OMS) TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 VALINTAPERUSTEET (ennakkotieto)

OULUN YLIOPISTON KAIVANNAISALAN (OMS) TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 VALINTAPERUSTEET (ennakkotieto) 1 OULUN YLIOPISTON KAIVANNAISALAN (OMS) TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 VALINTAPERUSTEET (ennakkotieto) KOULUTUSOHJELMAT(Koulutusalat) Geotieteiden koulutusohjelma - geologian ja mineralogian suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin.

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin. 1 PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Hakuaika 14. 23.8.2013 Seinäjoen ammattikorkeakouluun - Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat Ohjeita

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista Opintopolku ja muut oppijan palvelut -infotilaisuus Messukeskuksessa 6.11.2015 Syksyn 2015 yhteishaku - ajankohtaista Valintojen tulokset julkaistaan

Lisätiedot

Sosiaalityö ammattina. Mikko Mäntysaari 6.2.2011

Sosiaalityö ammattina. Mikko Mäntysaari 6.2.2011 Sosiaalityö ammattina Mikko Mäntysaari 6.2.2011 Sosiaalityö tarkoittaa monia asioita: Sosiaalityö -käsitteellä viitataan ammattiin, oppialaan ja tutkimukseen. Eri maissa sosiaalityön koulutusratkaisut

Lisätiedot

Uusien opiskelijoiden kysely

Uusien opiskelijoiden kysely Valtiotieteellinen tiedekunta Opiskelijavalinnat 2009, kesän päävalinta Uusien opiskelijoiden kysely Outi Sirniö Opintotoimisto 1 Sisällys 1 AINEISTON PERUSTIEDOT... 2 2 AIEMMAT OPINNOT... 3 2.1 TUTKINNOT...

Lisätiedot

yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta JOENSUUN KAMPUS Historia Humanististen tieteiden kandidaatti (alempi) Filosofian maisteri (ylempi) Julkisoikeus Hallintotieteiden kandidaatti (alempi)

Lisätiedot

URAOHJAUS: Seurantajärjestelmä. Yhteenveto

URAOHJAUS: Seurantajärjestelmä. Yhteenveto URAOHJAUS: Seurantajärjestelmä Yhteenveto URAOHJAUS Seurantajärjestelmä Uraohjaus-hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin seurantajärjestelmä opiskelijoiden amk-opintojen etenemisestä 1. Tehtiin tutkimus

Lisätiedot

BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNTA VALINTAPERUSTEET 2016

BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNTA VALINTAPERUSTEET 2016 1 BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNTA VALINTAPERUSTEET 2016 Koulutustarjonta ja hakukohteet Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekuntaan valitaan korkeakoulujen sähköisessä yhteishaussa (opintopolku.fi)

Lisätiedot

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN VALINTAPERUSTEET 2010

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN VALINTAPERUSTEET 2010 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN VALINTAPERUSTEET 2010 Päävalinnat... 2 Valintaperusteet koulutusohjelmittain... 7 Biokemian koulutusohjelma... 7 Biologian koulutusohjelma... 8 Fysikaalisten

Lisätiedot

Yhteishaun aikataulu

Yhteishaun aikataulu Yhteishaun aikataulu Opiskelupaikka otettava viimeistään vastaan Kevään hakuaika vieraskieliseen koulutukseen ja taideyliopistoon 7.1.-27.1. 2015 Syksyn haun tulokset Syksyn yhteishaku Kevään yhteishaku

Lisätiedot

Tavoitteena tutkinto

Tavoitteena tutkinto Tavoitteena tutkinto Helsingin yliopiston Opintojen suunnittelu Opintoja suunnitellessa on hyvä pohtia mitä ja miksi haluat opiskella millaisia tavoitteita sinulla on millainen olet opiskelijana miten

Lisätiedot

Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014)

Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014) 1 Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014) Opiskelijavalinnan maksimipisteet (100 pistettä): Koulumenestys Valintakoe 60 pistettä 40 pistettä Kaikki hakukelpoiset

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 (ennakkotieto) VALINTAPERUSTEET

OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 (ennakkotieto) VALINTAPERUSTEET 1 OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 (ennakkotieto) VALINTAPERUSTEET KOULUTUSOHJELMAT (Koulutusalat) Biologian koulutusohjelma - aineenopettajan sv, (johon koulutusohjelman

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta ABI-päivät 14.-15.11.2012 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi p. 0294 48 5102 Lääketieteellisen

Lisätiedot

Yliopistojen kansainvälisen koulutuksen sähköinen rekrytointi- ja hakujärjestelmä -hanke OPM seminaari opiskelijavalinnoista 12.2.

Yliopistojen kansainvälisen koulutuksen sähköinen rekrytointi- ja hakujärjestelmä -hanke OPM seminaari opiskelijavalinnoista 12.2. Yliopistojen kansainvälisen koulutuksen sähköinen rekrytointi- ja hakujärjestelmä -hanke OPM seminaari opiskelijavalinnoista 12.2.2007 Helsingin yliopisto Kati Kettunen Opiskelijapalveluiden päällikkö

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET 2016

VALINTAPERUSTEET 2016 VALINTAPERUSTEET 06 Korkeakoulujen yhteishaku - kandidaattiohjelmat SISÄLTÖ Aloituspaikat hakukohteittain.... Ensikertalaisille varattavat aloituspaikat... Hakuohjeet.... Hakukelpoisuus.... Tärkeät päivämäärät....

Lisätiedot

1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille (ent. kasvatustieteiden koulutuksen C-kiintiö)

1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille (ent. kasvatustieteiden koulutuksen C-kiintiö) KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN ERILLISVALINTOJEN VALINTAPERUSTEET 2012 1. TUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSTEN ERILLISVALINNAT 1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille

Lisätiedot

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 Uudet opiskelijat Vuonna 2010 uusia opiskelijoita otetaan näyttelijäntyön, ohjauksen, dramaturgian, valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelmiin, teatteriopettajan

Lisätiedot

12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Liiketalouden ammattikorkeakoulututkintoon liittyvään koulutusvastuuseen kuuluvat seuraavat kuusi koulutusalaa, joita tämä suositus koskee: 1. Liiketalous 2.

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39)

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) SISÄLLYS 1 HAKEMINEN... 4 1.1 Hakulomakkeet... 4 1.2 Hakukelpoisuus ja hakemuksen liitteet... 5 1.2.1 Päävalinta... 5 1.2.2 Avoimen yliopiston opintojen

Lisätiedot

Opo-info 27.11.2015. Sirkku Mäntyniemi

Opo-info 27.11.2015. Sirkku Mäntyniemi Opo-info 27.11.2015 Sirkku Mäntyniemi Yhteishaku, kevät 2016 1. hakuaika 8.1.-27.1. 2016 klo 15 Vieraskieliset koulutukset (Bachelor) 2. hakuaika 16.3.-6.4.2016 klo 15 AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja moni6eteisimpiä yliopistoja Peruste;u 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 6edekuntaa (1/2014)

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja moni6eteisimpiä yliopistoja Peruste;u 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 6edekuntaa (1/2014) OULUN YLIOPISTO Suomen suurimpia ja moni6eteisimpiä yliopistoja Peruste;u 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 6edekuntaa (1/2014) MONITIETEINEN MONIPUOLINEN Arkkitehtuurin 6edekunta Biokemian

Lisätiedot

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016 VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016 1 YLEISOSIO; AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on

Lisätiedot

Abiturienttien vanhempainilta 19.1.2019. Opinto-ohjaajan puheenvuoro

Abiturienttien vanhempainilta 19.1.2019. Opinto-ohjaajan puheenvuoro Abiturienttien vanhempainilta 19.1.2019 Opinto-ohjaajan puheenvuoro KOULUTUSRAKENNE SUOMESSA: YLIOPISTOT AMMATTIKORKEAKOULUT JATKOTUTKINNOT tohtori, lisensiaatti YLEMMÄT KORKEAKOULU- TUTKINNOT (2-3 v.)

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 INSINÖÖRIKOULUTUS (*) JA LABORATORIOANALYYTIKKOKOULUTUS (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta OPISKELIJAVALINTA Kaikki hakukelpoiset hakijat

Lisätiedot

TUKKK:n hakukohteet ja valintaperusteet 2016 KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO

TUKKK:n hakukohteet ja valintaperusteet 2016 KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO TUKKK:n hakukohteet ja valintaperusteet 2016 Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto (KTK) ja valtiotieteiden kandidaatin tutkinto (VTK) ovat alempia korkeakoulututkintoja ja niiden laajuus on 180 opintopistettä

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

Yliopistojen yhteishaku 2011

Yliopistojen yhteishaku 2011 Yliopistojen yhteishaku 2011 Hakijamäärä 2010, 66 300 (2009, 63 900) Hakijat koulutusaloittain I koulutusala 2010 2009 muutos Eläinlääketieteellinen 708 Farmasia 1526 Hammaslääketieteellinen 948 Humanistinen

Lisätiedot

yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta JOENSUUN KAMPUS Historia Humanististen tieteiden kandidaatti (alempi) Filosofian maisteri (ylempi) Julkisoikeus Hallintotieteiden kandidaatti (alempi)

Lisätiedot

KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 OPISKELIJAVALINTA Kulttuurialalla opiskelijavalinnassa valintakokeella on suuri painoarvo. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen tai hakijat

Lisätiedot

Koulutustarjonta ja valintaperusteet

Koulutustarjonta ja valintaperusteet Koulutustarjonta ja valintaperusteet Saimaan ammattikorkeakoulu kevään 2016 yhteishaku Yhteishakuinfo 21.10.2015 Ammattikorkeakoulujen valintaperusteet Kolme valintatapaa Ammattikorkeakoulu määrittelee

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA

OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA 1 OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA Opiskelijat valitaan kahdella tavalla: Jono 1: 15 opiskelijaa valitaan koulumenestyksen ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella

Lisätiedot

VALINTAINFO LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO OPINTO-OHJAUS 7.12.2015

VALINTAINFO LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO OPINTO-OHJAUS 7.12.2015 VALINTAINFO LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO OPINTO-OHJAUS 7.12.2015 SUOMEN KOULUTUS- JÄRJESTELMÄ VAIHTOEHTOJA LUKION JÄLKEEN Yliopistot Ammattikorkeakoulut Toisen asteen ammatillinen koulutus Oppisopimus Armeija/siviilipalvelus

Lisätiedot

Korkeakouluhaun muutokset 2014

Korkeakouluhaun muutokset 2014 Korkeakouluhaun muutokset 2014 16.9.2013 Joni Penkari, Opetushallitus Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteishaut nykytilassa Hakeutujan palvelut Yliopistojen erillishaut AMK:t Ylempi AMK YLIOPISTOT

Lisätiedot

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA 1 TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2015 Valtioneuvoston asetuksen yliopistojen tutkinnoista (794/2004) mukaan opiskelemaan valittavien uusien

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS: LASTENTARHANOPETTAJIEN KOULUTUS

VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS: LASTENTARHANOPETTAJIEN KOULUTUS VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS Kasvatustieteiden tiedekunnassa voi suorittaa varhaiskasvatukseen suuntautuvan kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon ja kasvatustieteen maisterin tutkinnon: 1) Kasvatustieteen

Lisätiedot

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN ABI-INFO KEVÄT 2014 Suomen koulutusjärjestelmä Ylioppilas voi hakea 1. Yliopistoon 2. Ammattikorkeakouluun 3. Ammatilliseen peruskoulutukseen 1.- 2.

Lisätiedot

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta JOENSUUN KAMPUS Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Aineenopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Biologia

Lisätiedot

Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002

Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002 Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002 Virtuaalisesti toteutettavien erillisten opettajan pedagogisten opintojen hakuaika jatkuu

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II Miksi opiskelijavalintoja uudistetaan (OKM) Opiskelijavalintoja uudistamalla pyritään alentamaan korkeakouluopintojen aloittamisikää, saamaan

Lisätiedot

Yhteishaun ja erillishakujen kokonaisuuden kehittäminen. Ilmari Hyvönen 26.10.2015

Yhteishaun ja erillishakujen kokonaisuuden kehittäminen. Ilmari Hyvönen 26.10.2015 Yhteishaun ja erillishakujen kokonaisuuden kehittäminen Ilmari Hyvönen 26.10.2015 Nykytilan säädösperustaa Yhteishausta laissa (Yliopistolaki, Ammattikorkeakoululaki) Ensimmäisen ja toisen syklin valinnat

Lisätiedot

1 (11) 29.3.2016/EO, MVO

1 (11) 29.3.2016/EO, MVO 1 (11) 29.3.2016/EO, MVO Aalto-yliopiston tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijavalinnan yleiset valintaperusteet ja valintojen kehittämistä koskevat linjaukset vuodelle 2017 1 Tutkintoon johtavan

Lisätiedot

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU (Humak) päivä- ja monimuotototeutus Kevään 2015 yhteishaussa

Lisätiedot

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Valintaopas 2013

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Valintaopas 2013 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Valintaopas 2013 TUTKINNOT JA KOULUTUSOHJELMAT Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa suoritetaan alempana korkeakoulututkintona luonnontieteiden tai

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINNAT. Liiketalouden kehittämispäivät 10.11.2010

OPISKELIJAVALINNAT. Liiketalouden kehittämispäivät 10.11.2010 OPISKELIJAVALINNAT Liiketalouden kehittämispäivät 10.11.2010 Opiskelijavalinnat 1. Valintaperusteet 2011 ja 2012 2. Valintakokeet 3. Tulevaisuuden näkymiä 2 Valintaperusteet 2011 ja 2012 Avoimen amk:n

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteishaku 2014 Mikä muuttuu ja millä aikataululla?

Korkeakoulujen yhteishaku 2014 Mikä muuttuu ja millä aikataululla? Korkeakoulujen yhteishaku 2014 Mikä muuttuu ja millä aikataululla? 7.5.2013 infotilaisuus Erityisasiantuntija Joni Penkari, Opetushallitus Nykytila: Ammattikorkeakoulut Yhteishaun haut (yhden korkeakoulupaikan

Lisätiedot

Lääketieteellisen tiedekunnan uudistuneet biolääketieteen koulutusvaihtoehdot

Lääketieteellisen tiedekunnan uudistuneet biolääketieteen koulutusvaihtoehdot Lääketieteellisen tiedekunnan uudistuneet biolääketieteen koulutusvaihtoehdot ABI-tapahtuma 15.1.2015 Eeva Rainio Kansainvälisen koulutuksen koordinaattori Sisältö Lääketieteellisen tiedekunnan opiskelumahdollisuudet

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta ABI-päivät 13.-14.11.2013 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi p. 0294 48 5102 Lääketieteellisen

Lisätiedot

16.3.-6.4.2016 www.opintopolku.fi

16.3.-6.4.2016 www.opintopolku.fi 16.3.-6.4.2016 www.opintopolku.fi Hammaslääketieteellinen Hammaslääketiede Humanistinen Aate- ja oppihistoria Englantilainen filologia Englantilainen filologia (aineenopettaja) Germaaninen filologia Historia

Lisätiedot

Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot

Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot Hakukohde Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (60 op) Hakuaika 4.1. 22.1.2016 (klo 16.15) Hakeminen Koulutukseen

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa 23.7.2015 1/12 Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautumista tieteenalayksiköiden ja koulutusalojen kesken. Ensimmäinen taulukko

Lisätiedot

Abipäivän opotilaisuus 15.1.2015 Katja Arola

Abipäivän opotilaisuus 15.1.2015 Katja Arola Abipäivän opotilaisuus 15.1.2015 Katja Arola AJANKOHTAISTA TURUN YLIOPISTOSSA Abien vanhempien infoilta järjestettiin marraskuussa 2014 toista kertaa. Luentotallenne utu.fi-sivuilla. Opiskelijalähettiläät

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 20.4.2011

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 20.4.2011 LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 20.4.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriö 10.3.2011 Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Korkeakoulu- ja tiedeyksikkö Oikeustieteellinen ala, psykologian ala,

Lisätiedot

Filosofinen tiedekunta UUDET KOULUTUSOHJELMAT. Kielet ja viestintä -tiedealueen opiskelijainfo 17.4.2012 varadekaani Nina Pilke

Filosofinen tiedekunta UUDET KOULUTUSOHJELMAT. Kielet ja viestintä -tiedealueen opiskelijainfo 17.4.2012 varadekaani Nina Pilke Filosofinen tiedekunta UUDET KOULUTUSOHJELMAT Kielet ja viestintä -tiedealueen opiskelijainfo 17.4.2012 varadekaani Nina Pilke Yliopiston visio ja tahtotila Vaasan yliopistosta valmistuvat tunnetaan hyvistä

Lisätiedot

Miksi osa opiskelupaikoista varataan henkilöille, joilla ei ole vielä opiskelupaikkaa tai tutkintoa korkeakoulussa?

Miksi osa opiskelupaikoista varataan henkilöille, joilla ei ole vielä opiskelupaikkaa tai tutkintoa korkeakoulussa? VASTAUKSIA USEIN ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN KORKEAKOULUJEN OPISKELIJAVALINTOJEN UUDISTAMISESTA Miten opiskelijavalintojen uudistus toteutetaan vaiheittain? Opiskelijavalintauudistuksen ensimmäisessä vaiheessa

Lisätiedot

Vieraskielisen koulutuksen yhteishaku 2014 18.4.2013

Vieraskielisen koulutuksen yhteishaku 2014 18.4.2013 Vieraskielisen koulutuksen yhteishaku 2014 18.4.2013 Korkeakoulujen vieraskielisen koulutuksen kevään 2014 yhteishaku Korkeakoulujen kevään 2014 yhteishaut Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kevään

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

- Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi s. 1 8 - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat s. 9

- Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi s. 1 8 - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat s. 9 1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Lisähaku 23.-.25.8.2010 Koulutusohjelmat joihin voi hakea: Puutekniikan koulutusohjelma, Kuopio Kone- ja tuotantotekniikan

Lisätiedot

Ruotsi on suosittu opiskelumaa

Ruotsi on suosittu opiskelumaa OPISKELEMAAN RUOTSIIN 3.12.2009 Ruotsi on suosittu opiskelumaa Vuonna 2008 Ruotsi oli suomalaisten opiskelijoiden keskuudessa 4. suosituin korkeakouluvaihdon kohdemaa Vuonna 2008 suomalaisista korkeakouluista

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2007

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2007 TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2007 Huom! Jyväskylän yliopiston taloustieteiden tiedekunta ei ole mukana kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa. 1. TIEDEKUNNAN KOULUTUSALAT JA NIITÄ VASTAAVAT

Lisätiedot

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5)

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Hakeminen ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku on 7. 27.1.2015. Sähköinen hakemus tulee

Lisätiedot

Valintaopas 2010. Haastattelut Huippu-urheilusta vauhtia opintielle Kiira Korpi 16 Humanistista tulikin teekkari Ville Kivimäki 18

Valintaopas 2010. Haastattelut Huippu-urheilusta vauhtia opintielle Kiira Korpi 16 Humanistista tulikin teekkari Ville Kivimäki 18 Valintaopas 2010 Yleisosio 15 Haastattelut Huippu-urheilusta vauhtia opintielle Kiira Korpi 16 Humanistista tulikin teekkari Ville Kivimäki 18 I II III IV Oppiaine-esittelyt tiedekunnittain 21 66 Päävalinta,

Lisätiedot

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ. Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ. Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ Vuonna Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Lokakuu 12 Sisällys

Lisätiedot

Hakeminen ammattikorkeakouluun. Yhteishakuinfo 21.8.2014

Hakeminen ammattikorkeakouluun. Yhteishakuinfo 21.8.2014 Hakeminen ammattikorkeakouluun Yhteishakuinfo 21.8.2014 Hakeminen ammattikorkeakouluun Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen hakukohteet ovat jatkossa samassa yhteishaussa ja samalla lomakkeella. Ammattikorkeakouluista

Lisätiedot