SISÄLLYS 1 Johdanto Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat 2013... 4"

Transkriptio

1 OPISKELIJAVALINNAT RAPORTTI

2 SISÄLLYS Johdanto... Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat... Taulukko. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan vuonna hakeneet ja hyväksytyt valinnoittain.... Taulukko. Valtiotieteellisen tiedekunnan kesän päävalinnan hakijamäärät ja hakijamäärien muutokset edelliseen vuoteen verrattuna hakukohteittain.... Taulukko. Vuonna päävalinnassa hakeneiden ja hyväksyttyjen äidinkieli... Taulukko. Vuonna kansainvälisessä maisterivalinnassa hakeneiden ja hyväksyttyjen äidinkieli... Valtiotieteellisen tiedekunnan päävalinta... Taulukko. Valtiotieteellisen tiedekunnan hakijat ja kokeisiin osallistuneet... Taulukko. Hakijoiden ikä hakukohteittain hakuajan päättyessä..... Taulukko. Päävalinnan hakuperusteet... Taulukko. Valtiotieteeellisen tiedekunnan päävalinnan pisterajat, kiintiöt ja aloittavat pääaineittain.... Valinta opintosuoritusten perusteella... Taulukko. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella valitut ja aloittavat pääaineen mukaan vuonna... Taulukko. Valtiotieteellisen tiedekunnan kansainvälisen maisterivalinnan hakemukset... Taulukko. Suomen- ja ruotsinkielisen maisterikoulutuksen hakijat ja hyväksytyt... Liitetaulukko. Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalintojen kiintiöt... Liitetaulukkosarja. Valintakokeiden pistejakaumat... Kehitysmaatutkimus... Käytännöllinen filosofia... Poliittinen historia... Sosiaali- ja kulttuuriantropologia... Sosiaalipsykologia... Sosiologia... Talous- ja sosiaalihistoria... Taloustiede... Tilastotiede... Viestintä... Yhteiskuntapolitiikka... Yleinen valtio-oppi: Hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linja... Yleinen valtio-oppi: Maailmanpolitiikan tutkimuksen linja... Yleinen valtio-oppi: Politiikan tutkimuksen linja...

3 JOHDANTO Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta kasvatti suosiotaan entisestään hakijoiden silmissä. Tiedekunnan hakijamäärät suurimmissa valinnoissa, päävalinnassa, suomen- ja ruotsinkielisessä maisterivalinnassa ja englanninkielisessä maisterivalinnassa nousivat kaikki. Päävalinnassa hyväksytyt saavat oikeuden suorittaa valtiotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot, maisterivalinnoissa vain valtiotieteiden maisterin tutkinnot. Mainittujen lisäksi tiedekuntaan voi hakea avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella sekä Suomen Akatemian järjestämän lukiolaisten Viksutiedekilpailumenestyksen ja Suomen Pankin järjestämän Talousguru-kilpailussa saavutetun menestyksen perusteella. Viksu- ja Talousguru-valinnan hakijamäärä oli tiedekunnan ainoa, jossa tapahtui laskua. Viksu- ja Talousguru-valinta on kuitenkin tiedekunnan pienin, joten muutokset mahtuvat satunnaisvaihteluun. Päävalinnan suosituimmat hakukohteet olivat jälleen viestintä, sosiaalipsykologia ja sosiaalityö. Samat aineet olivat myös suomen- ja ruotsinkielisen maisterivalinnan suosituimmat hakukohteet ja viestinnän ja sosiaalipsykologian englanninkieliset maisteriohjelmat Media and Global Communication ja Intercultural Encounters nousivat myös englanninkielisen maisterivalinnan suosituimmiksi hakukohteiksi. Erityisen suosittu englanninkielinen maisteriohjelma oli myös Ethnic Relations, Cultural Diversity and Integration, jossa on mukana useita tiedekunnan oppiaineita. Tässä raportissa tarjotaan monenlaista tilastotietoa valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnoista. Uutuutena ovat liitekuvaajasarja päävalinnan valintakokeiden pistemäärien jakaumista ja hakijoiden iän keskiarvot ja mediaanit hakukohteittain. Helsingissä.. Joonas Mattsson Opintotoimisto

4 VALTIOTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINNAT Vuonna Helsingin yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan haki päävalinnan kautta henkilöä. Valtiotieteellisen tiedekunnan viidessä erillisvalinnassa jätettiin lisäksi hakemusta. Taulukko kertoo, kuinka monta hakemusta kussakin valinnassa on jätetty. Samalla hakijalla voi olla hakemuksia useassa eri valinnassa, joten hakemusten yhteenlaskettu määrä ei ole sama kuin hakijoiden määrä. Päävalinnassa hakijamäärä kasvoi, %. Kolmessa päävalinnan hakukohteessa hakijoiden määrä väheni verrattuna vuoteen, suurimmat muutokset hakijamäärissä olivat viestinnän % nousu, sosiaalityön ja sosiologian % nousu sekä sosiaalipsykologian % nousu. Päävalinnan hakukohdekohtaiset hakijamäärät ovat taulukossa. Suomen- ja ruotsinkielisen maisterikoulutuksen hakemusmäärä kasvoi, % ja englanninkielisen maisterikoulutuksen hakemusmäärä kasvoi, %. Avoimen yliopiston opintojen kautta valtiotieteiden kandidaatin tutkinnon suoritusoikeutta haki %, eli kaksi hakijaa, enemmän kuin vuonna. Suomen Akatemian tiedekilpailu Viksun ja Talousguru-kilpailujen menestyksen perusteella opiskelupaikkaa haki hakijaa, mikä on hakijaa, eli, % vähemmän kuin vuonna. Viksu- ja Talousguru-valinta oli ainoa valtiotieteellisen tiedekunnan valinta, jonka hakemusmäärä laski vuonna. Taulukko. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan vuonna hakeneet ja hyväksytyt valinnoittain. Valinta Hakemukset Muutos Hyväksytyt Paikan vastaanottaneet Kesän päävalinta, % Valinta suomen- ja ruotsinkieliseen maisterikoulutukseen, % Valinta englanninkieliseen maisterikoulutukseen Valinta avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella, %, % Valinta Suomen Akatemian tiedekilpailun (Viksu) ja Talousgurukilpailun perusteella -, % Hyväksyttyjen lukumäärä sisältää oikaisumenettelyn kautta hyväksytyksi tulleet ja vaikean vamman tai sairauden perusteella hyväksytyt. Päävalinnalla tarkoitetaan vuoden tiedekunnan omaa valintaa sekä sosiaalityön yhteisvalinnassa Helsinkiin hakeneita. Päävalinnassa jätettiin eniten hakemuksia viestinnän (), sosiaalipsykologian (), sosiaalityön () ja taloustieteen () hakukohteisiin.

5 Taulukko. Valtiotieteellisen tiedekunnan kesän päävalinnan hakijamäärät ja hakijamäärien muutokset edelliseen vuoteen verrattuna hakukohteittain. Hakijat Muutos Hakijoista Aloituspaikat Hakukohde v. v. naisia v. Kehitysmaatutkimus %, % Käytännöllinen filosofia - %, % Poliittinen historia %, % Sosiaali- ja kulttuuriantropologia - %, % Sosiaalipsykologia %, % Sosiaalityö %, % Sosiologia %, % Talous- ja sosiaalihistoria %, % Taloustiede %, % Tilastotiede %, % Viestintä %, % Yhteiskuntapolitiikka %, % Yleinen valtio-oppi, linjoittain: Hallinnon ja organisaatioiden tutkimus %, % Maailmanpolitiikan tutkimus - %, % Politiikan tutkimus %, % Yhteensä %, % Päävalinnan hakijoista suurin osa ilmoitti äidinkielekseen suomen. Ruotsinkielisiä hakijoita oli, % kaikista päävalinnan hakijoista. Hakijoiden äidinkielisyystiedot pohjautuvat hakijan omaan ilmoitukseen eikä siitä voida tehdä vedenpitäviä tulkintoja hakijoiden äidinkielistä, sillä esimerkiksi kaksi- tai useampikielisten on mahdollista ilmoittaa vain yksi äidinkielistään. Koska Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä kandidaattivaiheen opinnot vaativat joko suomen tai ruotsin sujuvaa taitoa, on syytä olettaa, että muunkieliset hakijat, ja ainakin hyväksytyt, osaavat vähintään asiointitasoisesti joko suomea tai ruotsia. Myös hakijan koulusivistyskieli saattaa olla eri kuin tämän varsinainen äidinkieli. Suomen ja ruotsin jälkeen useimmin ilmoitettiin äidinkieleksi venäjä ja englanti. Tarkat tiedot ovat taulukossa.

6 Taulukko. Vuonna päävalinnassa hakeneiden ja hyväksyttyjen äidinkieli Äidinkieli Hakeneet Hyväksytyt suomi, %, % ruotsi, %, % venäjä, %, % englanti, %, % persia, %, % somali, %, % viro, %, % muut, %, % Kansainvälisessä maisterivalinnassa suurin osa hakijoista ilmoitti äidinkielekseen englannin ja lähes yhtä suuri määrä hakijoita ilmoitti äidinkielekseen kiinan. Suomenkielisiä hakijoita oli ja ruotsinkielisiä. Valituista on ilmoitettu vain ne äidinkielet, jonka ilmoitti vähintään viisi hakijaa. Taulukko. Vuonna kansainvälisessä maisteri valinnassa hakeneiden ja hyväksyttyjen äidinkieli Äidinkieli Hakeneet Äidinkieli Valitut englanti, % suomi, % kiina, % kiina, % suomi, % englanti, % venäjä, % saksa, % nepali, % venäjä, % urdu, % ruotsi, % akan, % bengali, % saksa, % suahili, % espanja, % muut, % muut, % VALTIOTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN PÄÄVALINTA Valtiotieteellisen tiedekunnan päävalinnassa jätettiin kaiken kaikkiaan hakemusta. Yksi hakija saattoi hakea yhteen hakukohteeseen, mutta koska sosiaalityön yhteisvalinnan haku oli teknisesti erillinen haku, on mahdollista, että hakijoissa on joitakin, jotka ovat hakeneet sekä sosiaalityön yhteisvalinnassa että johonkin toiseen valtiotieteellisen tiedekunnan oppiaineeseen. Päävalinnan hakijamäärä kasvoi kokonaisuudessaan %. Eniten hakijamäärä kasvoi viestinnän hakukohteessa, jossa kasvua oli peräti %. Myös sosiaalityö, sosiologia ja sosiaalipsykologia kasvattivat hakijamääräänsä. Hakijamäärä laski käytännöllisessä

7 filosofiassa, sosiaali- ja kulttuuriantropologiassa sekä yleisen valtio-opin maailmanpolitiikan tutkimuksen linjalla, joista viimeinen laski peräti %. Maailmanpolitiikan tutkimuksen linjan laskenutta hakijamäärää selittää osaltaan vuodesta asti käytössä olleen valintakoekirjan poistuminen ja uuden, englanninkielisen kirjan, käyttöönotto. Muissa aineissa lasku on todennäköisesti tavanomaista vaihtelua. Hakijamäärät ja niiden muutokset ovat taulukossa ja kokeeseen osallistuneiden määrät ja niiden osuudet hakeneista ovat taulukossa. Taulukko. Valtiotieteellisen tiedekunnan hakijat ja kokeisiin osallistuneet Hakijat Muutos Kokeeseen osallistui Hyväksytyt Hakukohde % hlö hakijoista osallistui % joista naisia Hakeneista Naisia Kokeessa olleista Kehitysmaatutkimus % %, % %, % % Käytännöllinen filosofia - % %, % %, % % Poliittinen historia % %, % %, % % Sosiaali- ja kulttuuriantropologia - % %, % %, % % Sosiaalipsykologia % %, % %, % % Sosiaalityö % %, % %, % % Sosiologia % %, % %, % % Talous- ja sosiaalihistoria % %, % %, % % Taloustiede % %, % %, % % Tilastotiede % %, % %, % % Viestintä % %, % %, % % Yhteiskuntapolitiikka % %, % %, % % Yleinen valtio-oppi, linjoittain Hallinnon ja organisaatioiden tutkimus % %, % %, % % Maailmanpolitiikan tutkimus - % %, % %, % % Politiikan tutkimus % %, % %, % % Yhteensä % %, %,, % % Kaikista hakijoista noin % osallistui valintakokeeseen. Ahkerimmin valintakokeeseen osallistuivat yleisen valtio-opin politiikan tutkimuksen, yhteiskuntapolitiikan ja talous- ja sosiaalihistorian hakijat. Vähiten kokeisiin saapui kehitysmaatutkimuksen ja taloustieteen hakijat. Tarkat ainekohtaiset tiedot ovat taulukossa. Suurin osa valtiotieteelliseen päävalinnasta hakeneista oli iältään -vuotiaita. Kuvaajassa on ikäryhmien osuudet kaikista hakijoista ja taulukossa on hakukohteittaiset keskiarvo- ja mediaani-iät. Hakukohteiden välillä on jonkin verran vaihtelua eri keskiluvuissa. Kaikissa hakukohteissa mediaani-ikä on keskiarvoikää alhaisempi. Sosiaalityön keskimääräiset hakijat ovat tiedekunnan vanhimpia ja maailmanpolitiikan tutkimuksen ja taloustieteen hakijat nuorimpia.

8 Kuvaaja. Päävalinnan hakijat ikäryhmittäin % % % % % Taulukko. Hakijoiden ikä hakukohteittain hakuajan päättyessä.. Hakukohde Keskiarvo Mediaani Kehitysmaatutkimus, Käytännöllinen filosofia, Poliittinen historia, Sosiaali- ja kulttuuriantropologia, Sosiaalipsykologia, Sosiaalityö, Sosiologia, Talous- ja sosiaalihistoria, Taloustiede, Tilastotiede, Viestintä, Yhteiskuntapolitiikka, Yleinen valtio-oppi, linjoittain Hallinnon ja organisaatioiden tutkimus Maailmanpolitiikan tutkimus, Politiikan tutkimus, Kaikki, Päävalinnan hakijoista suurin osa oli suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon. Taulukossa on kuvattu hakijoiden ilmoittamat hakuperusteet ja hyväksyttyjen osalta heidän suorittamansa alin korkeakoulukelpoisuuden antama tutkinto. Hakijoiden kelpoisuustiedot perustuvat omaan ilmoitukseen ja hakija on voinut jättää myös ilmoittamatta suorittamiaan tutkintoja.

9 Taulukko. Päävalinnan hakuperusteet Hakuperuste Hakemukset Hyväksytyt Suomalainen ylioppilastutkinto, %, % Vuonna yo-tutkinnon suorittaneet, %, % Vuonna yo-tutkinnon suorittaneet, %, % Vuonna yo-tutkinnon suorittaneet, %, % Vuonna tai aiemmin yo-tutkinnon suorittaneet, %, % Ammattikoulututkinto, %, % AMK-tutkinto, %, % International Baccalaureate -tutkinto, %, % Alempi korkeakoulututkinto, %, % Ylempi korkeakoulututkinto, %, % Avoimen yliopiston opinnot, %, % Ulkomailla suoritettu vastaava tutkinto, %, % Muu hakukelpoisuuden antava peruste, %, % Reifeprüfung-tutkinto, %, % European Baccalaureate -tutkinto, %, % Yhteensä Hyväksytyissä ei ole huomioitu varasijalta tai oikaisun kautta hyväksyttyjä. Hakijalla saattaa olla useampia korkeakoulukelpoisuuden tuottavia tutkintoja. Hyväksytyiltä on huomioitu vain tasoltaan alin kelpoisuuden tuottava tutkinto. Päävalinnan lisäksi opinto-oikeutta voi hakea valtakunnallisten lukiolaisten tiedekilpailujen Talousguru ja Viksu kautta. Tässä valinnassa hakijoita on niin vähän, että hakijoiden taustatietoja ei voida yksityisyydensuojan vuoksi eritellä tarkemmin. Kilpailuvalinnan lisäksi hakijoiden on ollut mahdollista hakea myös päävalinnassa valintakokeen kautta joko samaan tai eri pääaineeseen, joten Talousguru- ja Viksu-hakijat voivat näkyä päävalinnan hakijatilastoissa. Liitekuvaajasarjassa on havainnollistettu valintakokeiden pistejakaumia. Taulukossa on esitetty valtiotieteellisen tiedekunnan päävalinnan pisterajat ja yhteis- ja koepistekiintiöiden koko aineittain. Varasijavalinta perustuu pelkästään koepisteisiin ja tilastotieteessä pelkästään ylioppilastutkintopisteisiin. Sosiaalityön valinnan lähtöpisteet määräytyvät eri periaattein kuin muiden oppiaineiden, samoin sosiaalityön valintakokeessa on käytössä eri asteikko. Myös sosiologiassa ylioppilastutkinnosta saatavat pisteet määräytyvät eri tavalla kuin muissa tiedekunnan oppiaineissa. Eri tavalla määräytyvät myös taloustieteen ja tilastotieteen lähtöpisteet. Sosiologian ja taloustieteen valinnassa lähtöpisteitä jaetaan maksimissaan, minkä lisäksi taloustieteessä on mahdollista saada neljä lisäpistettä pitkän matematiikan

10 suorittamisesta. Tämä johtaa siihen, että eri oppiaineiden pisteet eivät ole keskenään vertailtavissa. Taulukko. Valtiotieteeellisen tiedekunnan päävalinnan pi sterajat, kiintiöt ja aloittavat pääaineittain. Hakukohde Kiintiöt Pisterajat Hyväksytyneesijoiltottaneet*** Peru- Vara- Vastaan- Yhteispiste Koepiste Yhteispiste Koepiste Kehitysmaatutkimus Käytännöllinen filosofia,,* Poliittinen historia,*,* Sosiaali- ja kulttuuriantropologia,,* Sosiaalipsykologia, Sosiaalityö, Sosiologia,,* Talous- ja sosiaalihistoria,, Taloustiede, Tilastotiede,**, Viestintä, Yhteiskuntapolitiikka,, Yleinen valtio-oppi, linjoittain Hallinnon ja organisaatioiden tutkimus,, Maailmanpolitiikan tutkimus, Politiikan tutkimus,,* * Tasapistetilanteessa kirjallisuuskokeen pistemäärä on ollut ratkaiseva. ** Tilastotieteen suoravalinnassa hyväksytyksi tuleminen on edellyttänyt pitkän matematiikan eximiaa, äidinkielen eximiaa ja reaalin lubenteria. ***lisäksi sosiaalityöhön, sosiaalipsykologiaan ja sosiaali- ja kulttuuriantropologiaan valittiin kolme oikaisumenettelyn tai vaikean vamman tai sairauden perusteella. Käytännöllisessä filosofiassa, sosiaalityössä ja tilastotieteessä kiintiöt ylittyivät, koska samalla varasijalla oli useita hakijoita. Taloustieteessä kiintiö ei täyttynyt, sillä varasijalle yltäneitä oli vähemmän kuin peruneita. VALINTA OPINTOSUORITUSTEN PERUSTEELLA Valtiotieteellisestä tiedekunnasta voi hakea opinto-oikeutta myös aiempien opintosuoritusten perusteella. Tiedekunnassa oli vuonna kaksi maisteritason opiskelijavalintaa, joihin molempiin oli mahdollista hakea sekä suomalaisella että ulkomailla suoritetun korkeakoulututkinnon perusteella. Tämän vuoksi kansainvälisen maisterikoulutuksen ja suomen- ja ruotsinkielisen maisterikoulutuksen hakijoista osa on samoja. Kansainvälisessä maisterivalinnassa hakemuksia oli ja suomen- ja ruotsinkielisessä maisterivalinnassa. Suomen- ja ruotsinkielisessä maisterivalinnassa hyväksyttiin hakijaa, joista otti paikan vastaan. Kansainvälisessä maisterivalinnassa hyväksyttiin hakijaa, joista otti paikan vastaan. Tarkemmat tiedot ovat liitetaulukossa. Avoimen yliopiston väylän kautta saattoi vuonna hakea suorittamaan valtiotieteiden kandidaatin tutkintoa, mikäli oli suorittanut vähintään hakemansa pääaineen perus- ja aineopinnot sekä jonkin sivuaineen kokonaisuuden ja tiedekunnan vaatimat kieliopinnot.

11 Vuonna hakemuksia jätettiin kappaletta. Oppiaineiden asettamat maksimikiintiöt vaihtelevat välillä. Taulukossa on listattu vain ne oppiaineet, joissa oli hakijoita. Liitetaulukossa on listattu kaikki tiedekunnan opiskelijavalintakiintiöt. Taulukko. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella valitut ja aloittavat pääaineen mukaan vuonna Pääaine Hakeneet Hyväksytyt Vastaanottaneet Sosiaalipsykologia Sosiologia Yleinen valtio-oppi: Maailmanpolitiikan tutkimus Viestintä Yhteensä Kansainvälisen maisterivalinnan suosituin hakukohde oli viestinnän Media and Global communication, johon jätettiin hakemusta. Muita suosittuja olivat usean oppiaineen yhteinen Ethnic relations, cultural diversity and Integration ja sosiaalipsykologian Intercultural relations. Maisteriohjelmien eri oppiaineiden hakijoita ei ole tässä eroteltu, tarkat tiedot ovat taulukossa. Taulukko. Valtiotieteellisen tiedekunnan kansainvälisen maisterivalinnan hakemukset Hakukohde Hakemukset Hyväksytyt¹. kohde. kohde yht Kaikki Vastaanottaneet Economy, State and Society Ethnic Relations, Cultural Diversity and Integration European studies Kehitysmaatutkimus Käytännöllinen filosofia Democracy and Global Transformations Intercultural Encounters Media and global communication Poliittinen historia Research Master's Programme Sosiaali- ja kulttuuriantropologia Talous- ja sosiaalihistoria Taloustiede Tilastotiede Yhteensä ¹ Hyväksyttyjen lukumäärässä on huomioitu varasijoilta hyväksytyt. Osalla maisteriohjelmista on lisäksi varattu erilliset kiintiöt tiedekunnan sisällä siirtyville. Heidät on huomioitu tässä taulukossa hakijoina. Tästä syystä vastaanottaneiden määrä on suurempi kuin liitetaulukko :n kiintiöt. Suomen- ja ruotsinkielisen maisterivalinnan suosituin hakukohde oli sosiaalityö ja seuraavaksi suosituimmat viestintä ja sosiaalipsykologia. Taulukossa on hakukohdekohtaiset tiedot kotimaisesta maisterivalinnasta.

12 Taulukko. Suomen- ja ruotsinkielisen maisterikoulutuksen hakijat ja hyväksytyt Hyväksytyt² Hakukohde Hakijat Kaikki Osuus Vastaanottaneet Kehitysmaatutkimus, % Käytännöllinen filosofia, % Poliittinen historia, % Sosiaali- ja kulttuuriantropologia, % Sosiaalipsykologia, % Sosiaalityö, % ¹ Sosiologia, % Talous- ja sosiaalihistoria, % Taloustiede, % Viestintä, % Yhteiskuntapolitiikka, % Yleinen valtio-oppi: Linjoittain Hallinnon ja organisaatioiden tutkimus, % Maailmanpolitiikan tutkimus, % Politiikan tutkimus, % Yhteensä, % ¹ Sosiaalityön valintaa täydennettiin myöhemmin dekaanin päätöksellä valitsemalla seitsemän hakijaa lisää, joista viisi otti paikan vastaan. ² Luvut sisältävät oikaisumenettelyn kautta hyväksytyt.

13 LIITETAULUKKO. VALTIOTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTOJEN KIINTIÖT Päävalinta Avoin Maisteri Kv-maisteri Yhteensä¹ Kehitysmaatutkimus Käytännöllinen filosofia Poliittinen historia - European Studies -² Economy, State and Society -² Sosiaali- ja kulttuuriantropologia Sosiaalipsykologia Ethnic Relations, Cultural Diversity and Integration Intercultural Encounters Research Master's Programme Sosiaalityö Sosiologia Ethnic Relations, Cultural Diversity and Integration Research Master's Programme Talous- ja sosiaalihistoria - European Studies -² Economy, State and Society -² Taloustiede Economics Tilastotiede Viestintä Media and Global Communication Yhteiskuntapolitiikka Research Master's Programme Yleinen valtio-oppi, linjoittain Hallinnon ja organisaatioiden tutkimus - Ethnic Relations, Cultural Diversity and Integration -³ European Studies -³ Maailmanpolitiikan tutkimus Democracy and Global Transformations Politiikan tutkimus - Ethnic Relations, Cultural Diversity and Integration -³ European Studies -³ Democracy and Global Transformations Yhteensä ¹ Lisäksi Viksu- ja Talousguru-valinnalle ei ole määritelty kiintiöitä, vaan kaikki kriteerit täyttävät voidaan valita. ² Poliittisen historian ja talous- ja sosiaalihistorian maisteriohjelmien kiintiöt ovat oppiaineiden yhteiset. ³ Hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen ja politiikan tutkimuksen linjoilla on yhteinen kiintiö kahdessa maisteriohjelmassa Osalla maisteriohjelmista on lisäksi varattu erillisiä kiintiöitä tiedekunnan sisällä siirtyville opiskelijoille.

14 LIITETAULUKKOSARJA. VALINTAKOKEIDEN PISTEJAKAUMAT Kehitysmaatutkimus,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kirjallisuuskokeen pisteet, kehitysmaatutkimus,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Aineistokokeen pisteet, kehitysmaatutkimus

15 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Käytännöllinen filosofia Kirjallisuuskokeen pisteet, käytännöllinen filosofia Aineistokokeen pisteet, käytännöllinen filosofia

16 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Poliittinen historia Kirjallisuuskokeen pisteet, poliittinen historia Aineistokokeen pisteet, poliittinen historia

17 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Sosiaali- ja kulttuuriantropologia Kirjallisuuskokeen pisteet, sosiaali- ja kulttuuriantropologia Aineistokokeen pisteet, sosiaali- ja kulttuuriantropologia

18 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Sosiaalipsykologia Kirjallisuuskokeen pisteet, sosiaalipsykologia Aineistokokeen pisteet, sosiaalipsykologia

19 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Sosiologia Kirjallisuuskokeen pisteet, sosiologia Aineistokokeen pisteet, sosiologia

20 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Talous- ja sosiaalihistoria Kirjallisuuskokeen pisteet, talous- ja sosiaalihistoria Aineistokokeen pisteet, talous- ja sosiaalihistoria

21 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Taloustiede Kirjallisuuskokeen pisteet, taloustiede Aineistokokeen pisteet, taloustiede

22 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Tilastotiede Tilastotieteen osio, tilastotiede Matematiikan osio, tilastotiede

23 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Viestintä Kirjallisuuskokeen pisteet, viestintä Aineisto-osion pisteet, viestintä

24 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Yhteiskuntapolitiikka Kirjallisuuskokeen pisteet, yhteiskuntapolitiikka Aineistokokeen pisteet, yhteiskuntapolitiikka

25 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Yleinen valtio-oppi: Hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linja Kirjallisuuskokeen pisteet, hallinnon ja organisaatioiden tutkimus Aineistokokeen pisteet, hallinnon ja organisaatioiden tutkimus

26 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Yleinen valtio-oppi: Maailmanpolitiikan tutkimuksen linja Kirjallisuuskokeen pisteet, maailmanpolitiikan tutkimus Aineistokokeen pisteet, maailmanpolitiikan tutkimus

27 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Yleinen valtio-oppi: Politiikan tutkimuksen linja Kirjallisuuskokeen pisteet, politiikan tutkimus Aineistokokeen pisteet, politiikan tutkimus

SISÄLLYS Sisällys... 2 1 Johdanto... 3 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat 2014... 4 Taulukko 1. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan

SISÄLLYS Sisällys... 2 1 Johdanto... 3 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat 2014... 4 Taulukko 1. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan OPISKELIJAVALINNAT RAPORTTI SISÄLLYS Sisällys... Johdanto... Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat... Taulukko. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan vuonna hakeneet ja hyväksytyt valinnoittain..

Lisätiedot

Sisällys. 1 Johdanto... 3. 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2012... 4

Sisällys. 1 Johdanto... 3. 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2012... 4 OPISKELIJAVALINNAT RAPORTTI 2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2012... 4 Taulukko 1. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan vuonna 2012 hakeneet, hyväksytyt

Lisätiedot

Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta. Outi Sirniö ja Elina Tuusa

Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta. Outi Sirniö ja Elina Tuusa Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta Outi Sirniö ja Elina Tuusa Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2010... 2 Taulukko

Lisätiedot

SISÄLLYS Sisällys Johdanto Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat Taulukko 1. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan

SISÄLLYS Sisällys Johdanto Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat Taulukko 1. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan OPISKELIJAVALINNAT RAPORTTI SISÄLLYS Sisällys... Johdanto... Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat... Taulukko. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan vuonna hakeneet ja hyväksytyt valinnoittain...

Lisätiedot

1 Johdanto... 3. 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2011... 4. 3 Kesän päävalinta... 6

1 Johdanto... 3. 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2011... 4. 3 Kesän päävalinta... 6 OPISKELIJAVALINNAT RAPORTTI 2011 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelivalinnat vuonna 2011... 4 Taulukko 1. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan vuonna 2011 hakeneet, hyväksytyt

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Biologia (ruotsinkielinen valinta) to 21.5.2015 klo 9.00-13.00, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Turku Biologia (suomenkielinen valinta)

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Akvaattiset tieteet 26.5.2016 klo 9.00-13.00, Jyväskylä, Oulu, Turku Yhteinen valintakoe biologian ja ympäristötieteiden sekä Jyväskylän,

Lisätiedot

Opiskelijavalinnat TILASTOJA 2017

Opiskelijavalinnat TILASTOJA 2017 Opiskelijavalinnat TILASTOJA 2017 Opiskelijavalinnat 2017 PÄÄVALINTA: PÄÄSYKOEVALINTA, OPINTO-OIKEUS KANDI+MAISTERI MAISTERIVAIHEEN VALINNAT: Monikieliset maisteriohjelmat (talvihaku) Kotimaiskieliset

Lisätiedot

Valtio- ja yhteiskuntatiede

Valtio- ja yhteiskuntatiede Opiskelupaikat Helsinki Joensuu Jyväskylä Kuopio Tampere Turku Lappi Vaasa Åbo Akademi Valtio- ja yhteiskuntatiede Tutkinto-ohjelmat: Suuntaus laajoihin tutkinto-ohjelmiin yhteiset alkuvaiheen opinnot

Lisätiedot

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiologian yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

Kokeisiin osallistuneet

Kokeisiin osallistuneet Helsingin yliopistoon hakeneet, ja aloituspaikat v. 2012 Koulutusohjelma hakijoista osuus osallistuneista Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Akvaattiset tieteet 135 78 16 16 % 28 % Biologi (svenskspråkig)

Lisätiedot

Sisällys. Opintotoimisto Iina Vilpponen

Sisällys. Opintotoimisto Iina Vilpponen UUSIEN OPISKELIJOIDEN KYSELY RAPORTTI 2014 Sisällys Uusien opiskelijoiden kysely... 1 1 Aineiston perustiedot... 3 1.1 Vastaajien lukumäärä pääaineittain... 3 1.2. Vastaajien syntymävuosi pääaineittain...

Lisätiedot

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiaalityön yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

Uusien opiskelijoiden kysely 2012 Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunta. Sisällys

Uusien opiskelijoiden kysely 2012 Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunta. Sisällys UUSIEN OPISKELIJOIDEN KYSELY RAPORTTI 2012 Sisällys 1 Aineiston perustiedot... 3 1.1. Vastaajien lukumäärä pääaineittain... 3 1.2. Vastaajien syntymävuosi pääaineittain... 4 2 Aiemmat opinnot... 6 2.1

Lisätiedot

Minustako opettaja? Liisa Ikkala-Toiviainen, Opettajan pedagogisten opinnot ja opiskelijavalinnat 2011 pähkinänkuoressa

Minustako opettaja? Liisa Ikkala-Toiviainen, Opettajan pedagogisten opinnot ja opiskelijavalinnat 2011 pähkinänkuoressa 1 Opettajan pedagogisten opinnot ja opiskelijavalinnat 2011 pähkinänkuoressa 2 Opettajan pedagogiset opinnot 60 op Koostuvat kahdesta osasta: kasvatustieteen perusopinnoista, 25 op sekä aine- ja syventävien

Lisätiedot

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott.

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott. Hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet tiedekunnittain ja hakukohteittain, kaikki valinnat vuosina -2014 1 (5) Haken. Kok. Hyv. Hyv. Humanistinen tiedekunta Arkeologia 168 58 12 8 8 166

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET JA TUKKK:N SISÄÄNOTTOMÄÄRÄT VUONNA 2013 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA HAKEMINEN

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET JA TUKKK:N SISÄÄNOTTOMÄÄRÄT VUONNA 2013 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA HAKEMINEN 1 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET JA TUKKK:N SISÄÄNOTTOMÄÄRÄT VUONNA 2013 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa opiskelijoita otetaan yliopistolain

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017 Möte 5/2016, ärende 12, bilaga 1 1 DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017 Haku tekniikan kandidaatin hakukohteisiin 1. Yhteisvalinta Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen

Lisätiedot

Korkeakoulujen hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet - raportti

Korkeakoulujen hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet - raportti 1(11) Hakuehdot Raportin tulostuspäivämäärä 22.8.2016 Tiedot päivitetty Opintopolusta 18.8.2016 06:52 Tulostustapa Hakukohteittain Koulutustoimija Jyväskylän yliopisto Oppilaitos Jyväskylän yliopisto Toimipiste

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA VALINTAPERUSTEET 2017 KOULUTUKSEN KUVAUS Tutkinto: Kauppatieteiden maisteri (KTM), pääaine laskentatoimi Opintojen laajuus: 120 opintopistettä

Lisätiedot

Sisällys. Opintotoimisto Elina Tuusa. Helsingissä 25.8.2011. Uusien opiskelijoiden kysely 2011 Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunta

Sisällys. Opintotoimisto Elina Tuusa. Helsingissä 25.8.2011. Uusien opiskelijoiden kysely 2011 Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunta UUSIEN OPISKELIJOIDEN KYSELY RAPORTTI 2011 Sisällys 1 Aineiston perustiedot... 3 1.1.Vastaajien lukumäärä pääaineittain... 3 1.2. Vastaajien syntymävuosi pääaineittain... 4 2 Aiemmat opinnot... 6 2.1 Tutkinnot...

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015 OPISKELIJAVALINTA 2016 Arja Hiltunen 9.11.2015 Opiskelijavalinta uudistuksen II vaihe koskee syksyllä 2016 alkavaa koulutusta osa korkeakoulupaikoista varataan ensikertalaisille yhdenpaikan säännös koskee

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin OPISKELIJAVALINNAN Y LEISPERIAATTEET (YHTEISHAKU KEVÄT 20 16) Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014. Voit hakea

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

Sosiaalityö ammattina. Mikko Mäntysaari 6.2.2011

Sosiaalityö ammattina. Mikko Mäntysaari 6.2.2011 Sosiaalityö ammattina Mikko Mäntysaari 6.2.2011 Sosiaalityö tarkoittaa monia asioita: Sosiaalityö -käsitteellä viitataan ammattiin, oppialaan ja tutkimukseen. Eri maissa sosiaalityön koulutusratkaisut

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINTA 2014

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINTA 2014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINTA 2014 Huom! Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu ei ole mukana kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa. 1. Kauppakorkeakoulun koulutusalat

Lisätiedot

- mitä pitäisi tietää?

- mitä pitäisi tietää? - mitä pitäisi tietää? Haku tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi Voit hakea enintään 6 korkeakoulujen yhteishaussa olevaan koulutukseen (yliopistojen & ammattikorkeakoulujen hakukohteet) Voit saman

Lisätiedot

Haku avoimessa yliopistossa opintoja suorittaneille (tavoitetutkinto kandi) Haku siirtoopiskelijoille

Haku avoimessa yliopistossa opintoja suorittaneille (tavoitetutkinto kandi) Haku siirtoopiskelijoille JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Esityslista 3/2015, asia 3, liite 1 TIEDEKUNTIEN ESITYKSET HAKUKOHTEIKSI JA ALOITUSPAIKKAMÄÄRIKSI VUONNA 2016 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA kohde 2016 2015 siirtoopiskelijoille ja : : Master's

Lisätiedot

Hakijoista ensikertalaisia yht. yht.

Hakijoista ensikertalaisia yht. yht. Hakukohde Akvaattiset tieteet, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v): Jyväskylän yliopisto, Matemaattisluonnontieteellinen Biologian ala, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian

Lisätiedot

UUSIEN OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT VUONNA 2007, Hyväksytty hallituksessa Liite 1

UUSIEN OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT VUONNA 2007, Hyväksytty hallituksessa Liite 1 UUSIEN OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT VUONNA 2007, Hyväksytty hallituksessa 13.12.2006 Liite 1 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA HuK- ja FM- tutkintoon johtavat pääaineet: Englannin kieli 25 Englannin opettajankoulutus 40

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista Opintopolku ja muut oppijan palvelut -infotilaisuus Messukeskuksessa 6.11.2015 Syksyn 2015 yhteishaku - ajankohtaista Valintojen tulokset julkaistaan

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Liite 1 1 (10) Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautuminen Tampereen yliopistossa koulutusaloittain ja nimikkeittäin tiedekunnille

Lisätiedot

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta JOENSUUN KAMPUS Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Aineenopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Biologia

Lisätiedot

Taideyliopiston opiskelijavalinnat 2018

Taideyliopiston opiskelijavalinnat 2018 Taideyliopiston opiskelijavalinnat 2018 2 Yleistä 2018 valinnoista Valintaoppaat hakusivuilla: www.uniarts.fi/hae-kuvataideakatemiaan www.uniarts.fi/hae-sibelius-akatemiaan www.uniarts.fi/hae-teatterikorkeakouluun

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 6 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

Pöytäkirja 4/2014, asia 3, liite 1

Pöytäkirja 4/2014, asia 3, liite 1 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HAKUKOHTEET JA ALOITUSPAIKKAMÄÄRÄT 2015 Pöytäkirja 4/2014, asia 3, liite 1 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA Englannin kieli 20 25 Englannin opettajankoulutus 30 25 Etnologia 15 15 Historia

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan valintaperusteet 2012

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan valintaperusteet 2012 Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan valintaperusteet 2012 Päävalinta (yhteishaku ja valintakoe) Hakeminen Hakukohteet Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan hakukohteina ovat yhteiskuntatieteiden ja filosofian

Lisätiedot

Korkeakoulujen hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet - raportti

Korkeakoulujen hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet - raportti 1(6) Hakuehdot Raportin tulostuspäivämäärä 22.3.2016 Tiedot päivitetty Opintopolusta 22.3.2016 08:04 Tulostustapa Hakukohteittain Koulutustoimija Jyväskylän yliopisto Oppilaitos - Toimipiste - Haku Korkeakoulujen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HAKUKOHTEET JA ALOITUSPAIKKAMÄÄRÄT 2015 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA. Esityslista 4/2014, asia 3, liite 1

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HAKUKOHTEET JA ALOITUSPAIKKAMÄÄRÄT 2015 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA. Esityslista 4/2014, asia 3, liite 1 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HAKUKOHTEET JA ALOITUSPAIKKAMÄÄRÄT 2015 Esityslista 4/2014, asia 3, liite 1 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA (sis. Englannin kieli 20 25 Englannin opettajankoulutus 30 25 Etnologia 15 15 Historia

Lisätiedot

Tavoitteena tutkinto

Tavoitteena tutkinto Tavoitteena tutkinto Helsingin yliopiston Opintojen suunnittelu Opintoja suunnitellessa on hyvä pohtia mitä ja miksi haluat opiskella millaisia tavoitteita sinulla on millainen olet opiskelijana miten

Lisätiedot

Valtiotieteellinen tiedekunta Opiskelijavalinnat 2010. Uusien opiskelijoiden kysely. Elina Tuusa ja Tiina Kononen. Opintotoimisto

Valtiotieteellinen tiedekunta Opiskelijavalinnat 2010. Uusien opiskelijoiden kysely. Elina Tuusa ja Tiina Kononen. Opintotoimisto Valtiotieteellinen tiedekunta Opiskelijavalinnat 2010 Uusien opiskelijoiden kysely Elina Tuusa ja Tiina Kononen Opintotoimisto 2 Sisällys 1 Aineiston perustiedot... 3 2 Aiemmat opinnot... 4 2.1 Tutkinnot...

Lisätiedot

1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille (ent. kasvatustieteiden koulutuksen C-kiintiö)

1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille (ent. kasvatustieteiden koulutuksen C-kiintiö) KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN ERILLISVALINTOJEN VALINTAPERUSTEET 2012 1. TUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSTEN ERILLISVALINNAT 1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille

Lisätiedot

Pirjo Jonsson-Fuchs (UEF), Mari Kähkönen (UEF), Riikka Kaasinen (Karelia)

Pirjo Jonsson-Fuchs (UEF), Mari Kähkönen (UEF), Riikka Kaasinen (Karelia) Pirjo Jonsson-Fuchs (UEF), Mari Kähkönen (UEF), Riikka Kaasinen (Karelia) Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan samassa korkeakouluje nyhteishaussa, yhdellä sähköisellä

Lisätiedot

Valintakokeisiin. Aloituspaikat Hakeneet. osallistuneet Hyväksytyt

Valintakokeisiin. Aloituspaikat Hakeneet. osallistuneet Hyväksytyt 1 (5), valintakokeisiin, ja yliopistoon kirjoittautuneet tiedekunnittain ja hakukohteittain Humanistinen tiedekunta Arkeologia 8 116 49 9 83.17 100 61.50 70 Englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus 24

Lisätiedot

1 (11) 29.3.2016/EO, MVO

1 (11) 29.3.2016/EO, MVO 1 (11) 29.3.2016/EO, MVO Aalto-yliopiston tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijavalinnan yleiset valintaperusteet ja valintojen kehittämistä koskevat linjaukset vuodelle 2017 1 Tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Ajankohtaista opiskelijavalinnoista

Ajankohtaista opiskelijavalinnoista Erityisasiantuntija Joni Penkari, Opetushallitus Ajankohtaista opiskelijavalinnoista Yliopistojen opintoasiainpäivien työpaja Työpajan rakenne Ajankohtaista opiskelijavalintojen kehittämisen yleisestä

Lisätiedot

Yhteishaun aikataulu

Yhteishaun aikataulu Yhteishaun aikataulu Opiskelupaikka otettava viimeistään vastaan Kevään hakuaika vieraskieliseen koulutukseen ja taideyliopistoon 7.1.-27.1. 2015 Syksyn haun tulokset Syksyn yhteishaku Kevään yhteishaku

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa 23.7.2015 1/12 Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautumista tieteenalayksiköiden ja koulutusalojen kesken. Ensimmäinen taulukko

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 INSINÖÖRIKOULUTUS (*) JA LABORATORIOANALYYTIKKOKOULUTUS (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta OPISKELIJAVALINTA Kaikki hakukelpoiset hakijat

Lisätiedot

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto)

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto) 1 TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto) Valtioneuvoston asetuksen yliopistojen tutkinnoista (794/2004) mukaan opiskelemaan

Lisätiedot

Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v)

Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v) 1 FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Katso koulutusten kuvaukset yliopiston verkkosivulta tai koulutustarjontaesitteestä tai Opintopolusta. Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Ajankohtaista opiskelijavalinnoista

Ajankohtaista opiskelijavalinnoista Erityisasiantuntija Joni Penkari, Opetushallitus Ajankohtaista opiskelijavalinnoista Keskeisiä linjausasioita Yleistä KSHJ:n esitutkimuksen yhteydessä sekä korkeakoulujen siitä antamissa lausunnoissa nousi

Lisätiedot

terveystieteiden tiedekunta

terveystieteiden tiedekunta terveystieteiden tiedekunta KUOPION KAMPUS Farmaseutin koulutusohjelma Farmaseutti (alempi) Proviisorin koulutusohjelma Farmaseutti (alempi) Proviisori (ylempi) Hammaslääketieteen koulutusohjelma Hammaslääketieteen

Lisätiedot

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi YHTEISHAKU 2015 Aikataulut Valintaperusteet YHTEISHAKU Hakupalvelu (suomi) (ruotsi) (englanti) Yhteishaun aikataulut 1. hakuaika 7.1.- 27.1.2015 klo 15.00 (vieraskieliset koulutukset) 2. hakuaika 17.3.

Lisätiedot

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 Uudet opiskelijat Vuonna 2010 uusia opiskelijoita otetaan näyttelijäntyön, ohjauksen, dramaturgian, valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelmiin, teatteriopettajan

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto n koulutustarjonta Sisällys 1. Hakukohteet 2017 2. Haut 2017 3. Mitä seuraavaksi 2 Hakukohteet 2017 Kasvatusalat Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma Erityispedagogiikka 20 (14) Intercultural Teacher

Lisätiedot

Taloustiede, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) (Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta)

Taloustiede, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) (Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta) Taloustiede, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) (Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta) Valintaperusteet Tämä hakukohde on osa kauppatieteellisen alan yhteisvalintaa. Valinta perustuu

Lisätiedot

Metropolian opo-info 1.11.2013. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2014

Metropolian opo-info 1.11.2013. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2014 Metropolian opo-info 1.11.2013 Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2014 Metropolian VKYH koulutustarjonta 2014 Vieraskielisessä yhteishaussa (VKYH) on tarjolla yhteensä 9 koulutusta: Tutkinto Koulutus Aloituspaikat

Lisätiedot

BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNTA VALINTAPERUSTEET 2016

BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNTA VALINTAPERUSTEET 2016 1 BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNTA VALINTAPERUSTEET 2016 Koulutustarjonta ja hakukohteet Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekuntaan valitaan korkeakoulujen sähköisessä yhteishaussa (opintopolku.fi)

Lisätiedot

Metropolian opo-info 2.11.2012. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2013

Metropolian opo-info 2.11.2012. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2013 Metropolian opo-info Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2013 Metropolian VKYH koulutustarjonta 2013 Vieraskielisessä yhteishaussa (VKYH) on tarjolla yhteensä 10 koulutusohjelmaa: Tutkinto Koulutusohjelma Aloituspaikat

Lisätiedot

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta JOENSUUN KAMPUS Biologia Fysiikka ja fysiikan aineenopettajan koulutus Kemia ja kemian aineenopettajan koulutus Kemistitutkija Matematiikka ja matematiikan

Lisätiedot

Opinto-ohjauksen koulutuspäivä Opiskelijavalinnat tilastojen valossa Sari Pulkkinen, Tietokonekeskus

Opinto-ohjauksen koulutuspäivä Opiskelijavalinnat tilastojen valossa Sari Pulkkinen, Tietokonekeskus Opinto-ohjauksen koulutuspäivä 14.1.2004 Opiskelijavalinnat tilastojen valossa Sari Pulkkinen, Tietokonekeskus Tampereen yliopisto Ensisijaisten hakijoiden lukumäärä 1994 2003 16 000 15 000 KOTA 14 842

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO 2011 Eläinlääketieteellinen tiedekunta Opiskelijavalintatoimikunta

HELSINGIN YLIOPISTO 2011 Eläinlääketieteellinen tiedekunta Opiskelijavalintatoimikunta HELSINGIN YLIOPISTO 0 TILASTOTIETOA VUONNA 0 ELÄINLÄÄKETIETEELLISEEN TIEDEKUNTAAN HAKENEISTA, PÄÄSYKOKEESEEN OSALLISTUNEISTA, TIEDEKUNTAAN HYVÄKSYTYISTÄ SEKÄ VALINTAKOKEESTA I HAKIJAT Hakemuksia yhteensä

Lisätiedot

Hakukohde Pisteraja 7.7.2016 Valintakokeen pisterajat hyväksyttävissä olemiseen

Hakukohde Pisteraja 7.7.2016 Valintakokeen pisterajat hyväksyttävissä olemiseen Hakukohde Pisteraja 7.7.2016 Valintakokeen pisterajat hyväksyttävissä olemiseen Aineenopettaja ja luokanopettaja, matematiikka, fysiikka ja kemia, Joensuu, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 7 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus

Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus Kauppatieteellinen ala Väylä - Erillisvalinta Kauppakorkeakoulun kandidaattiohjelmaan - Hakijoille, joilla ei

Lisätiedot

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016 VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016 1 YLEISOSIO; AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on

Lisätiedot

Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002

Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002 Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002 Virtuaalisesti toteutettavien erillisten opettajan pedagogisten opintojen hakuaika jatkuu

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014)

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) OULUN YLIOPISTO Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) MONITIETEINEN MONIPUOLINEN Arkkitehtuurin tiedekunta Biokemian

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta JOENSUUN KAMPUS Historia Humanististen tieteiden kandidaatti (alempi) Filosofian maisteri (ylempi) Julkisoikeus Hallintotieteiden kandidaatti (alempi)

Lisätiedot

Hyväksyttyjä. Paikan vastaanottaneet. Aloituspaikat. kaikista hakijoista ,0 % ,7 % ,0 % ,0 %

Hyväksyttyjä. Paikan vastaanottaneet. Aloituspaikat. kaikista hakijoista ,0 % ,7 % ,0 % ,0 % Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Avoimen väylä Historian kandidaattiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti (3 v) 5 0 0 0 0,0 % Kirjoittamisen kandidaattiohjelma, humanististen tieteiden

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS: LASTENTARHANOPETTAJIEN KOULUTUS

VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS: LASTENTARHANOPETTAJIEN KOULUTUS VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS Kasvatustieteiden tiedekunnassa voi suorittaa varhaiskasvatukseen suuntautuvan kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon ja kasvatustieteen maisterin tutkinnon: 1) Kasvatustieteen

Lisätiedot

Siirtohaku, Historia, Joensuu Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v)

Siirtohaku, Historia, Joensuu Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v) YHTEISKUNTATIETEIDEN JA KAUPPATIETEIDEN TIEDEKUNTA Katso koulutusten kuvaukset yliopiston verkkosivulta tai koulutustarjontaesitteestä tai Opintopolusta. Siirtohaku, Historia, Joensuu Humanististen tieteiden

Lisätiedot

Koulutustarjonta ja valintaperusteet

Koulutustarjonta ja valintaperusteet Koulutustarjonta ja valintaperusteet Saimaan ammattikorkeakoulu kevään 2016 yhteishaku Yhteishakuinfo 21.10.2015 Ammattikorkeakoulujen valintaperusteet Kolme valintatapaa Ammattikorkeakoulu määrittelee

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Lukuvuonna valitut perustutkinto-opiskelijat Opintosuoritukset ensimmäisenä lukuvuotena

TAMPEREEN YLIOPISTO Lukuvuonna valitut perustutkinto-opiskelijat Opintosuoritukset ensimmäisenä lukuvuotena TAMPEREEN YLIOPISTO 23.9.2014 Lukuvuonna 2013-2014 valitut perustutkinto-opiskelijat Opintosuoritukset ensimmäisenä lukuvuotena 0 1-29 30-44 45-54 55-59 60- yht. IBT LUO Bioteknologian tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

Liite opintojohtosääntöön (päivitetty vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä)

Liite opintojohtosääntöön (päivitetty vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä) 1/5 Liite opintojohtosääntöön (päivitetty 4.1.2016 vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä) Turun yliopistossa edustettuina olevat t, tutkinnot, pääaineet, koulutusohjelmat

Lisätiedot

Maisterihaku 2016. Info Vaasan ammattikorkeakoululla 23.2.2016

Maisterihaku 2016. Info Vaasan ammattikorkeakoululla 23.2.2016 Maisterihaku 2016 Info Vaasan ammattikorkeakoululla 23.2.2016 Maisterihaku Aikaisemman korkeakoulututkinnon (yliopisto, amk) suorittaneille Opinto-oikeus suoraan maisterin tutkintoon Yo- tai amk- tutkinto

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012. Hakijan opas

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012. Hakijan opas Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012 Hakijan opas Uudet opiskelijat Vuonna 2012 uusia opiskelijoita otetaan näyttelijäntyön (suomenkielinen), ohjauksen, dramaturgian, valosuunnittelun ja äänisuunnittelun

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan valintaperusteet 2011

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan valintaperusteet 2011 Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan valintaperusteet 2011 Päävalinta (yhteishaku ja valintakoe) Hakeminen Hakukohteet Yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet: yhteiskuntapolitiikka

Lisätiedot

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto Yhteishaku 2017 Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö Hakukohteet 2017 Kandidaatti + maisterikoulutukset 3+2 v oulu.fi/yliopisto/hakijalle 3 Aloituspaikat ja ensikertalaiset - Vuoden 2017 yhteishaussa on n.

Lisätiedot

TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON. Anne Talvio Koulutuspalvelut

TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON. Anne Talvio Koulutuspalvelut TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON Anne Talvio Koulutuspalvelut OULUN YLIOPISTO Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 2 800 työntekijää 6 tiedekuntaa Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja MONITETEINEN

Lisätiedot

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kohteiden pisteitys 2016

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kohteiden pisteitys 2016 Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kohteiden pisteitys 2016 Yhteispistejono: Yhteispistevalintaa varten valintapisteet muodostuvat ensisijaisuuspisteiden, koepisteiden sekä ylioppilastutkinnon arvosanojen

Lisätiedot

Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät

Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät Liite 1 Vuoden 2015 opiskelijavalintojen t Vuonna 2012 ylemmän korkeakoulututkinnon suoritti 1315 opiskelijaa ja vuonna 2013 vastaavasti 1324 opiskelijaa. Vuonna 2012 alemman korkeakoulututkinnon suoritti

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO. Hakuopas 2015. Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

HELSINGIN YLIOPISTO. Hakuopas 2015. Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta HELSINGIN YLIOPISTO Hakuopas 2015 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta SISÄLLYS 1 TUTKINNOT... 1 2 TIEDEKUNNAN KOULUTUSTARJONTA... 2 3 PÄÄVALINTA... 4 3.1 Päävalinnassa hyväksyttävien opiskelijoiden

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING)

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan valintakokeeseen. Valintakokeesta on saatava

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteishaku kevät hakuaika klo Suomenkieliset AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset

Korkeakoulujen yhteishaku kevät hakuaika klo Suomenkieliset AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018 2. hakuaika 14.3.-28.3.2018 klo 15.00 Suomenkieliset AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset Yksi yhteishaku, yksi hakulomake max. kuusi hakukohdetta Hakukohteet

Lisätiedot

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta?

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Opintoasiainkoordinaattori Tanja Steiner 13.10.2004 Teema Opettaja Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutus Helsingin yliopistossa Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Sisältö MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISEN tiedekunnan tutkintoja... 102 TUTKINNOT JA OPINTO-OIKEUDET... 102 Yhteishaku...103 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Humanistisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoille Torstaina klo 16-18, Porthania IV Infon aiheet Opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmät 2016 hakutiedot

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET 2016

VALINTAPERUSTEET 2016 VALINTAPERUSTEET 06 Korkeakoulujen yhteishaku - kandidaattiohjelmat SISÄLTÖ Aloituspaikat hakukohteittain.... Ensikertalaisille varattavat aloituspaikat... Hakuohjeet.... Hakukelpoisuus.... Tärkeät päivämäärät....

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2010

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2010 TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2010 Huom! Jyväskylän yliopiston taloustieteiden tiedekunta ei ole mukana kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa. 1. TIEDEKUNNAN KOULUTUSALAT JA NIITÄ VASTAAVAT

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto n koulutustarjonta Hakukohteet 2018 Humanistiset ja yhteiskunnalliset alat Historia (sis. aate- ja oppihistorian pääaineen) Informaatiotutkimus Kulttuuriantropologia ja arkeologia Saamelainen kulttuuri

Lisätiedot

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Uudistuksen ensimmäinen vaihe v. 2014 6.11.2012 1 Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään (H.Siren OKM) Tavoitteet: Korkeakouluista valmistuneiden

Lisätiedot