SISÄLLYS 1 Johdanto Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat 2013... 4"

Transkriptio

1 OPISKELIJAVALINNAT RAPORTTI

2 SISÄLLYS Johdanto... Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat... Taulukko. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan vuonna hakeneet ja hyväksytyt valinnoittain.... Taulukko. Valtiotieteellisen tiedekunnan kesän päävalinnan hakijamäärät ja hakijamäärien muutokset edelliseen vuoteen verrattuna hakukohteittain.... Taulukko. Vuonna päävalinnassa hakeneiden ja hyväksyttyjen äidinkieli... Taulukko. Vuonna kansainvälisessä maisterivalinnassa hakeneiden ja hyväksyttyjen äidinkieli... Valtiotieteellisen tiedekunnan päävalinta... Taulukko. Valtiotieteellisen tiedekunnan hakijat ja kokeisiin osallistuneet... Taulukko. Hakijoiden ikä hakukohteittain hakuajan päättyessä..... Taulukko. Päävalinnan hakuperusteet... Taulukko. Valtiotieteeellisen tiedekunnan päävalinnan pisterajat, kiintiöt ja aloittavat pääaineittain.... Valinta opintosuoritusten perusteella... Taulukko. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella valitut ja aloittavat pääaineen mukaan vuonna... Taulukko. Valtiotieteellisen tiedekunnan kansainvälisen maisterivalinnan hakemukset... Taulukko. Suomen- ja ruotsinkielisen maisterikoulutuksen hakijat ja hyväksytyt... Liitetaulukko. Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalintojen kiintiöt... Liitetaulukkosarja. Valintakokeiden pistejakaumat... Kehitysmaatutkimus... Käytännöllinen filosofia... Poliittinen historia... Sosiaali- ja kulttuuriantropologia... Sosiaalipsykologia... Sosiologia... Talous- ja sosiaalihistoria... Taloustiede... Tilastotiede... Viestintä... Yhteiskuntapolitiikka... Yleinen valtio-oppi: Hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linja... Yleinen valtio-oppi: Maailmanpolitiikan tutkimuksen linja... Yleinen valtio-oppi: Politiikan tutkimuksen linja...

3 JOHDANTO Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta kasvatti suosiotaan entisestään hakijoiden silmissä. Tiedekunnan hakijamäärät suurimmissa valinnoissa, päävalinnassa, suomen- ja ruotsinkielisessä maisterivalinnassa ja englanninkielisessä maisterivalinnassa nousivat kaikki. Päävalinnassa hyväksytyt saavat oikeuden suorittaa valtiotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot, maisterivalinnoissa vain valtiotieteiden maisterin tutkinnot. Mainittujen lisäksi tiedekuntaan voi hakea avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella sekä Suomen Akatemian järjestämän lukiolaisten Viksutiedekilpailumenestyksen ja Suomen Pankin järjestämän Talousguru-kilpailussa saavutetun menestyksen perusteella. Viksu- ja Talousguru-valinnan hakijamäärä oli tiedekunnan ainoa, jossa tapahtui laskua. Viksu- ja Talousguru-valinta on kuitenkin tiedekunnan pienin, joten muutokset mahtuvat satunnaisvaihteluun. Päävalinnan suosituimmat hakukohteet olivat jälleen viestintä, sosiaalipsykologia ja sosiaalityö. Samat aineet olivat myös suomen- ja ruotsinkielisen maisterivalinnan suosituimmat hakukohteet ja viestinnän ja sosiaalipsykologian englanninkieliset maisteriohjelmat Media and Global Communication ja Intercultural Encounters nousivat myös englanninkielisen maisterivalinnan suosituimmiksi hakukohteiksi. Erityisen suosittu englanninkielinen maisteriohjelma oli myös Ethnic Relations, Cultural Diversity and Integration, jossa on mukana useita tiedekunnan oppiaineita. Tässä raportissa tarjotaan monenlaista tilastotietoa valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnoista. Uutuutena ovat liitekuvaajasarja päävalinnan valintakokeiden pistemäärien jakaumista ja hakijoiden iän keskiarvot ja mediaanit hakukohteittain. Helsingissä.. Joonas Mattsson Opintotoimisto

4 VALTIOTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINNAT Vuonna Helsingin yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan haki päävalinnan kautta henkilöä. Valtiotieteellisen tiedekunnan viidessä erillisvalinnassa jätettiin lisäksi hakemusta. Taulukko kertoo, kuinka monta hakemusta kussakin valinnassa on jätetty. Samalla hakijalla voi olla hakemuksia useassa eri valinnassa, joten hakemusten yhteenlaskettu määrä ei ole sama kuin hakijoiden määrä. Päävalinnassa hakijamäärä kasvoi, %. Kolmessa päävalinnan hakukohteessa hakijoiden määrä väheni verrattuna vuoteen, suurimmat muutokset hakijamäärissä olivat viestinnän % nousu, sosiaalityön ja sosiologian % nousu sekä sosiaalipsykologian % nousu. Päävalinnan hakukohdekohtaiset hakijamäärät ovat taulukossa. Suomen- ja ruotsinkielisen maisterikoulutuksen hakemusmäärä kasvoi, % ja englanninkielisen maisterikoulutuksen hakemusmäärä kasvoi, %. Avoimen yliopiston opintojen kautta valtiotieteiden kandidaatin tutkinnon suoritusoikeutta haki %, eli kaksi hakijaa, enemmän kuin vuonna. Suomen Akatemian tiedekilpailu Viksun ja Talousguru-kilpailujen menestyksen perusteella opiskelupaikkaa haki hakijaa, mikä on hakijaa, eli, % vähemmän kuin vuonna. Viksu- ja Talousguru-valinta oli ainoa valtiotieteellisen tiedekunnan valinta, jonka hakemusmäärä laski vuonna. Taulukko. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan vuonna hakeneet ja hyväksytyt valinnoittain. Valinta Hakemukset Muutos Hyväksytyt Paikan vastaanottaneet Kesän päävalinta, % Valinta suomen- ja ruotsinkieliseen maisterikoulutukseen, % Valinta englanninkieliseen maisterikoulutukseen Valinta avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella, %, % Valinta Suomen Akatemian tiedekilpailun (Viksu) ja Talousgurukilpailun perusteella -, % Hyväksyttyjen lukumäärä sisältää oikaisumenettelyn kautta hyväksytyksi tulleet ja vaikean vamman tai sairauden perusteella hyväksytyt. Päävalinnalla tarkoitetaan vuoden tiedekunnan omaa valintaa sekä sosiaalityön yhteisvalinnassa Helsinkiin hakeneita. Päävalinnassa jätettiin eniten hakemuksia viestinnän (), sosiaalipsykologian (), sosiaalityön () ja taloustieteen () hakukohteisiin.

5 Taulukko. Valtiotieteellisen tiedekunnan kesän päävalinnan hakijamäärät ja hakijamäärien muutokset edelliseen vuoteen verrattuna hakukohteittain. Hakijat Muutos Hakijoista Aloituspaikat Hakukohde v. v. naisia v. Kehitysmaatutkimus %, % Käytännöllinen filosofia - %, % Poliittinen historia %, % Sosiaali- ja kulttuuriantropologia - %, % Sosiaalipsykologia %, % Sosiaalityö %, % Sosiologia %, % Talous- ja sosiaalihistoria %, % Taloustiede %, % Tilastotiede %, % Viestintä %, % Yhteiskuntapolitiikka %, % Yleinen valtio-oppi, linjoittain: Hallinnon ja organisaatioiden tutkimus %, % Maailmanpolitiikan tutkimus - %, % Politiikan tutkimus %, % Yhteensä %, % Päävalinnan hakijoista suurin osa ilmoitti äidinkielekseen suomen. Ruotsinkielisiä hakijoita oli, % kaikista päävalinnan hakijoista. Hakijoiden äidinkielisyystiedot pohjautuvat hakijan omaan ilmoitukseen eikä siitä voida tehdä vedenpitäviä tulkintoja hakijoiden äidinkielistä, sillä esimerkiksi kaksi- tai useampikielisten on mahdollista ilmoittaa vain yksi äidinkielistään. Koska Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä kandidaattivaiheen opinnot vaativat joko suomen tai ruotsin sujuvaa taitoa, on syytä olettaa, että muunkieliset hakijat, ja ainakin hyväksytyt, osaavat vähintään asiointitasoisesti joko suomea tai ruotsia. Myös hakijan koulusivistyskieli saattaa olla eri kuin tämän varsinainen äidinkieli. Suomen ja ruotsin jälkeen useimmin ilmoitettiin äidinkieleksi venäjä ja englanti. Tarkat tiedot ovat taulukossa.

6 Taulukko. Vuonna päävalinnassa hakeneiden ja hyväksyttyjen äidinkieli Äidinkieli Hakeneet Hyväksytyt suomi, %, % ruotsi, %, % venäjä, %, % englanti, %, % persia, %, % somali, %, % viro, %, % muut, %, % Kansainvälisessä maisterivalinnassa suurin osa hakijoista ilmoitti äidinkielekseen englannin ja lähes yhtä suuri määrä hakijoita ilmoitti äidinkielekseen kiinan. Suomenkielisiä hakijoita oli ja ruotsinkielisiä. Valituista on ilmoitettu vain ne äidinkielet, jonka ilmoitti vähintään viisi hakijaa. Taulukko. Vuonna kansainvälisessä maisteri valinnassa hakeneiden ja hyväksyttyjen äidinkieli Äidinkieli Hakeneet Äidinkieli Valitut englanti, % suomi, % kiina, % kiina, % suomi, % englanti, % venäjä, % saksa, % nepali, % venäjä, % urdu, % ruotsi, % akan, % bengali, % saksa, % suahili, % espanja, % muut, % muut, % VALTIOTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN PÄÄVALINTA Valtiotieteellisen tiedekunnan päävalinnassa jätettiin kaiken kaikkiaan hakemusta. Yksi hakija saattoi hakea yhteen hakukohteeseen, mutta koska sosiaalityön yhteisvalinnan haku oli teknisesti erillinen haku, on mahdollista, että hakijoissa on joitakin, jotka ovat hakeneet sekä sosiaalityön yhteisvalinnassa että johonkin toiseen valtiotieteellisen tiedekunnan oppiaineeseen. Päävalinnan hakijamäärä kasvoi kokonaisuudessaan %. Eniten hakijamäärä kasvoi viestinnän hakukohteessa, jossa kasvua oli peräti %. Myös sosiaalityö, sosiologia ja sosiaalipsykologia kasvattivat hakijamääräänsä. Hakijamäärä laski käytännöllisessä

7 filosofiassa, sosiaali- ja kulttuuriantropologiassa sekä yleisen valtio-opin maailmanpolitiikan tutkimuksen linjalla, joista viimeinen laski peräti %. Maailmanpolitiikan tutkimuksen linjan laskenutta hakijamäärää selittää osaltaan vuodesta asti käytössä olleen valintakoekirjan poistuminen ja uuden, englanninkielisen kirjan, käyttöönotto. Muissa aineissa lasku on todennäköisesti tavanomaista vaihtelua. Hakijamäärät ja niiden muutokset ovat taulukossa ja kokeeseen osallistuneiden määrät ja niiden osuudet hakeneista ovat taulukossa. Taulukko. Valtiotieteellisen tiedekunnan hakijat ja kokeisiin osallistuneet Hakijat Muutos Kokeeseen osallistui Hyväksytyt Hakukohde % hlö hakijoista osallistui % joista naisia Hakeneista Naisia Kokeessa olleista Kehitysmaatutkimus % %, % %, % % Käytännöllinen filosofia - % %, % %, % % Poliittinen historia % %, % %, % % Sosiaali- ja kulttuuriantropologia - % %, % %, % % Sosiaalipsykologia % %, % %, % % Sosiaalityö % %, % %, % % Sosiologia % %, % %, % % Talous- ja sosiaalihistoria % %, % %, % % Taloustiede % %, % %, % % Tilastotiede % %, % %, % % Viestintä % %, % %, % % Yhteiskuntapolitiikka % %, % %, % % Yleinen valtio-oppi, linjoittain Hallinnon ja organisaatioiden tutkimus % %, % %, % % Maailmanpolitiikan tutkimus - % %, % %, % % Politiikan tutkimus % %, % %, % % Yhteensä % %, %,, % % Kaikista hakijoista noin % osallistui valintakokeeseen. Ahkerimmin valintakokeeseen osallistuivat yleisen valtio-opin politiikan tutkimuksen, yhteiskuntapolitiikan ja talous- ja sosiaalihistorian hakijat. Vähiten kokeisiin saapui kehitysmaatutkimuksen ja taloustieteen hakijat. Tarkat ainekohtaiset tiedot ovat taulukossa. Suurin osa valtiotieteelliseen päävalinnasta hakeneista oli iältään -vuotiaita. Kuvaajassa on ikäryhmien osuudet kaikista hakijoista ja taulukossa on hakukohteittaiset keskiarvo- ja mediaani-iät. Hakukohteiden välillä on jonkin verran vaihtelua eri keskiluvuissa. Kaikissa hakukohteissa mediaani-ikä on keskiarvoikää alhaisempi. Sosiaalityön keskimääräiset hakijat ovat tiedekunnan vanhimpia ja maailmanpolitiikan tutkimuksen ja taloustieteen hakijat nuorimpia.

8 Kuvaaja. Päävalinnan hakijat ikäryhmittäin % % % % % Taulukko. Hakijoiden ikä hakukohteittain hakuajan päättyessä.. Hakukohde Keskiarvo Mediaani Kehitysmaatutkimus, Käytännöllinen filosofia, Poliittinen historia, Sosiaali- ja kulttuuriantropologia, Sosiaalipsykologia, Sosiaalityö, Sosiologia, Talous- ja sosiaalihistoria, Taloustiede, Tilastotiede, Viestintä, Yhteiskuntapolitiikka, Yleinen valtio-oppi, linjoittain Hallinnon ja organisaatioiden tutkimus Maailmanpolitiikan tutkimus, Politiikan tutkimus, Kaikki, Päävalinnan hakijoista suurin osa oli suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon. Taulukossa on kuvattu hakijoiden ilmoittamat hakuperusteet ja hyväksyttyjen osalta heidän suorittamansa alin korkeakoulukelpoisuuden antama tutkinto. Hakijoiden kelpoisuustiedot perustuvat omaan ilmoitukseen ja hakija on voinut jättää myös ilmoittamatta suorittamiaan tutkintoja.

9 Taulukko. Päävalinnan hakuperusteet Hakuperuste Hakemukset Hyväksytyt Suomalainen ylioppilastutkinto, %, % Vuonna yo-tutkinnon suorittaneet, %, % Vuonna yo-tutkinnon suorittaneet, %, % Vuonna yo-tutkinnon suorittaneet, %, % Vuonna tai aiemmin yo-tutkinnon suorittaneet, %, % Ammattikoulututkinto, %, % AMK-tutkinto, %, % International Baccalaureate -tutkinto, %, % Alempi korkeakoulututkinto, %, % Ylempi korkeakoulututkinto, %, % Avoimen yliopiston opinnot, %, % Ulkomailla suoritettu vastaava tutkinto, %, % Muu hakukelpoisuuden antava peruste, %, % Reifeprüfung-tutkinto, %, % European Baccalaureate -tutkinto, %, % Yhteensä Hyväksytyissä ei ole huomioitu varasijalta tai oikaisun kautta hyväksyttyjä. Hakijalla saattaa olla useampia korkeakoulukelpoisuuden tuottavia tutkintoja. Hyväksytyiltä on huomioitu vain tasoltaan alin kelpoisuuden tuottava tutkinto. Päävalinnan lisäksi opinto-oikeutta voi hakea valtakunnallisten lukiolaisten tiedekilpailujen Talousguru ja Viksu kautta. Tässä valinnassa hakijoita on niin vähän, että hakijoiden taustatietoja ei voida yksityisyydensuojan vuoksi eritellä tarkemmin. Kilpailuvalinnan lisäksi hakijoiden on ollut mahdollista hakea myös päävalinnassa valintakokeen kautta joko samaan tai eri pääaineeseen, joten Talousguru- ja Viksu-hakijat voivat näkyä päävalinnan hakijatilastoissa. Liitekuvaajasarjassa on havainnollistettu valintakokeiden pistejakaumia. Taulukossa on esitetty valtiotieteellisen tiedekunnan päävalinnan pisterajat ja yhteis- ja koepistekiintiöiden koko aineittain. Varasijavalinta perustuu pelkästään koepisteisiin ja tilastotieteessä pelkästään ylioppilastutkintopisteisiin. Sosiaalityön valinnan lähtöpisteet määräytyvät eri periaattein kuin muiden oppiaineiden, samoin sosiaalityön valintakokeessa on käytössä eri asteikko. Myös sosiologiassa ylioppilastutkinnosta saatavat pisteet määräytyvät eri tavalla kuin muissa tiedekunnan oppiaineissa. Eri tavalla määräytyvät myös taloustieteen ja tilastotieteen lähtöpisteet. Sosiologian ja taloustieteen valinnassa lähtöpisteitä jaetaan maksimissaan, minkä lisäksi taloustieteessä on mahdollista saada neljä lisäpistettä pitkän matematiikan

10 suorittamisesta. Tämä johtaa siihen, että eri oppiaineiden pisteet eivät ole keskenään vertailtavissa. Taulukko. Valtiotieteeellisen tiedekunnan päävalinnan pi sterajat, kiintiöt ja aloittavat pääaineittain. Hakukohde Kiintiöt Pisterajat Hyväksytyneesijoiltottaneet*** Peru- Vara- Vastaan- Yhteispiste Koepiste Yhteispiste Koepiste Kehitysmaatutkimus Käytännöllinen filosofia,,* Poliittinen historia,*,* Sosiaali- ja kulttuuriantropologia,,* Sosiaalipsykologia, Sosiaalityö, Sosiologia,,* Talous- ja sosiaalihistoria,, Taloustiede, Tilastotiede,**, Viestintä, Yhteiskuntapolitiikka,, Yleinen valtio-oppi, linjoittain Hallinnon ja organisaatioiden tutkimus,, Maailmanpolitiikan tutkimus, Politiikan tutkimus,,* * Tasapistetilanteessa kirjallisuuskokeen pistemäärä on ollut ratkaiseva. ** Tilastotieteen suoravalinnassa hyväksytyksi tuleminen on edellyttänyt pitkän matematiikan eximiaa, äidinkielen eximiaa ja reaalin lubenteria. ***lisäksi sosiaalityöhön, sosiaalipsykologiaan ja sosiaali- ja kulttuuriantropologiaan valittiin kolme oikaisumenettelyn tai vaikean vamman tai sairauden perusteella. Käytännöllisessä filosofiassa, sosiaalityössä ja tilastotieteessä kiintiöt ylittyivät, koska samalla varasijalla oli useita hakijoita. Taloustieteessä kiintiö ei täyttynyt, sillä varasijalle yltäneitä oli vähemmän kuin peruneita. VALINTA OPINTOSUORITUSTEN PERUSTEELLA Valtiotieteellisestä tiedekunnasta voi hakea opinto-oikeutta myös aiempien opintosuoritusten perusteella. Tiedekunnassa oli vuonna kaksi maisteritason opiskelijavalintaa, joihin molempiin oli mahdollista hakea sekä suomalaisella että ulkomailla suoritetun korkeakoulututkinnon perusteella. Tämän vuoksi kansainvälisen maisterikoulutuksen ja suomen- ja ruotsinkielisen maisterikoulutuksen hakijoista osa on samoja. Kansainvälisessä maisterivalinnassa hakemuksia oli ja suomen- ja ruotsinkielisessä maisterivalinnassa. Suomen- ja ruotsinkielisessä maisterivalinnassa hyväksyttiin hakijaa, joista otti paikan vastaan. Kansainvälisessä maisterivalinnassa hyväksyttiin hakijaa, joista otti paikan vastaan. Tarkemmat tiedot ovat liitetaulukossa. Avoimen yliopiston väylän kautta saattoi vuonna hakea suorittamaan valtiotieteiden kandidaatin tutkintoa, mikäli oli suorittanut vähintään hakemansa pääaineen perus- ja aineopinnot sekä jonkin sivuaineen kokonaisuuden ja tiedekunnan vaatimat kieliopinnot.

11 Vuonna hakemuksia jätettiin kappaletta. Oppiaineiden asettamat maksimikiintiöt vaihtelevat välillä. Taulukossa on listattu vain ne oppiaineet, joissa oli hakijoita. Liitetaulukossa on listattu kaikki tiedekunnan opiskelijavalintakiintiöt. Taulukko. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella valitut ja aloittavat pääaineen mukaan vuonna Pääaine Hakeneet Hyväksytyt Vastaanottaneet Sosiaalipsykologia Sosiologia Yleinen valtio-oppi: Maailmanpolitiikan tutkimus Viestintä Yhteensä Kansainvälisen maisterivalinnan suosituin hakukohde oli viestinnän Media and Global communication, johon jätettiin hakemusta. Muita suosittuja olivat usean oppiaineen yhteinen Ethnic relations, cultural diversity and Integration ja sosiaalipsykologian Intercultural relations. Maisteriohjelmien eri oppiaineiden hakijoita ei ole tässä eroteltu, tarkat tiedot ovat taulukossa. Taulukko. Valtiotieteellisen tiedekunnan kansainvälisen maisterivalinnan hakemukset Hakukohde Hakemukset Hyväksytyt¹. kohde. kohde yht Kaikki Vastaanottaneet Economy, State and Society Ethnic Relations, Cultural Diversity and Integration European studies Kehitysmaatutkimus Käytännöllinen filosofia Democracy and Global Transformations Intercultural Encounters Media and global communication Poliittinen historia Research Master's Programme Sosiaali- ja kulttuuriantropologia Talous- ja sosiaalihistoria Taloustiede Tilastotiede Yhteensä ¹ Hyväksyttyjen lukumäärässä on huomioitu varasijoilta hyväksytyt. Osalla maisteriohjelmista on lisäksi varattu erilliset kiintiöt tiedekunnan sisällä siirtyville. Heidät on huomioitu tässä taulukossa hakijoina. Tästä syystä vastaanottaneiden määrä on suurempi kuin liitetaulukko :n kiintiöt. Suomen- ja ruotsinkielisen maisterivalinnan suosituin hakukohde oli sosiaalityö ja seuraavaksi suosituimmat viestintä ja sosiaalipsykologia. Taulukossa on hakukohdekohtaiset tiedot kotimaisesta maisterivalinnasta.

12 Taulukko. Suomen- ja ruotsinkielisen maisterikoulutuksen hakijat ja hyväksytyt Hyväksytyt² Hakukohde Hakijat Kaikki Osuus Vastaanottaneet Kehitysmaatutkimus, % Käytännöllinen filosofia, % Poliittinen historia, % Sosiaali- ja kulttuuriantropologia, % Sosiaalipsykologia, % Sosiaalityö, % ¹ Sosiologia, % Talous- ja sosiaalihistoria, % Taloustiede, % Viestintä, % Yhteiskuntapolitiikka, % Yleinen valtio-oppi: Linjoittain Hallinnon ja organisaatioiden tutkimus, % Maailmanpolitiikan tutkimus, % Politiikan tutkimus, % Yhteensä, % ¹ Sosiaalityön valintaa täydennettiin myöhemmin dekaanin päätöksellä valitsemalla seitsemän hakijaa lisää, joista viisi otti paikan vastaan. ² Luvut sisältävät oikaisumenettelyn kautta hyväksytyt.

13 LIITETAULUKKO. VALTIOTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTOJEN KIINTIÖT Päävalinta Avoin Maisteri Kv-maisteri Yhteensä¹ Kehitysmaatutkimus Käytännöllinen filosofia Poliittinen historia - European Studies -² Economy, State and Society -² Sosiaali- ja kulttuuriantropologia Sosiaalipsykologia Ethnic Relations, Cultural Diversity and Integration Intercultural Encounters Research Master's Programme Sosiaalityö Sosiologia Ethnic Relations, Cultural Diversity and Integration Research Master's Programme Talous- ja sosiaalihistoria - European Studies -² Economy, State and Society -² Taloustiede Economics Tilastotiede Viestintä Media and Global Communication Yhteiskuntapolitiikka Research Master's Programme Yleinen valtio-oppi, linjoittain Hallinnon ja organisaatioiden tutkimus - Ethnic Relations, Cultural Diversity and Integration -³ European Studies -³ Maailmanpolitiikan tutkimus Democracy and Global Transformations Politiikan tutkimus - Ethnic Relations, Cultural Diversity and Integration -³ European Studies -³ Democracy and Global Transformations Yhteensä ¹ Lisäksi Viksu- ja Talousguru-valinnalle ei ole määritelty kiintiöitä, vaan kaikki kriteerit täyttävät voidaan valita. ² Poliittisen historian ja talous- ja sosiaalihistorian maisteriohjelmien kiintiöt ovat oppiaineiden yhteiset. ³ Hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen ja politiikan tutkimuksen linjoilla on yhteinen kiintiö kahdessa maisteriohjelmassa Osalla maisteriohjelmista on lisäksi varattu erillisiä kiintiöitä tiedekunnan sisällä siirtyville opiskelijoille.

14 LIITETAULUKKOSARJA. VALINTAKOKEIDEN PISTEJAKAUMAT Kehitysmaatutkimus,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kirjallisuuskokeen pisteet, kehitysmaatutkimus,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Aineistokokeen pisteet, kehitysmaatutkimus

15 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Käytännöllinen filosofia Kirjallisuuskokeen pisteet, käytännöllinen filosofia Aineistokokeen pisteet, käytännöllinen filosofia

16 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Poliittinen historia Kirjallisuuskokeen pisteet, poliittinen historia Aineistokokeen pisteet, poliittinen historia

17 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Sosiaali- ja kulttuuriantropologia Kirjallisuuskokeen pisteet, sosiaali- ja kulttuuriantropologia Aineistokokeen pisteet, sosiaali- ja kulttuuriantropologia

18 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Sosiaalipsykologia Kirjallisuuskokeen pisteet, sosiaalipsykologia Aineistokokeen pisteet, sosiaalipsykologia

19 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Sosiologia Kirjallisuuskokeen pisteet, sosiologia Aineistokokeen pisteet, sosiologia

20 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Talous- ja sosiaalihistoria Kirjallisuuskokeen pisteet, talous- ja sosiaalihistoria Aineistokokeen pisteet, talous- ja sosiaalihistoria

21 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Taloustiede Kirjallisuuskokeen pisteet, taloustiede Aineistokokeen pisteet, taloustiede

22 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Tilastotiede Tilastotieteen osio, tilastotiede Matematiikan osio, tilastotiede

23 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Viestintä Kirjallisuuskokeen pisteet, viestintä Aineisto-osion pisteet, viestintä

24 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Yhteiskuntapolitiikka Kirjallisuuskokeen pisteet, yhteiskuntapolitiikka Aineistokokeen pisteet, yhteiskuntapolitiikka

25 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Yleinen valtio-oppi: Hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linja Kirjallisuuskokeen pisteet, hallinnon ja organisaatioiden tutkimus Aineistokokeen pisteet, hallinnon ja organisaatioiden tutkimus

26 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Yleinen valtio-oppi: Maailmanpolitiikan tutkimuksen linja Kirjallisuuskokeen pisteet, maailmanpolitiikan tutkimus Aineistokokeen pisteet, maailmanpolitiikan tutkimus

27 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Yleinen valtio-oppi: Politiikan tutkimuksen linja Kirjallisuuskokeen pisteet, politiikan tutkimus Aineistokokeen pisteet, politiikan tutkimus

Sisällys. Opintotoimisto Iina Vilpponen

Sisällys. Opintotoimisto Iina Vilpponen UUSIEN OPISKELIJOIDEN KYSELY RAPORTTI 2014 Sisällys Uusien opiskelijoiden kysely... 1 1 Aineiston perustiedot... 3 1.1 Vastaajien lukumäärä pääaineittain... 3 1.2. Vastaajien syntymävuosi pääaineittain...

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39)

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) SISÄLLYS 1 HAKEMINEN... 4 1.1 Hakulomakkeet... 4 1.2 Hakukelpoisuus ja hakemuksen liitteet... 5 1.2.1 Päävalinta... 5 1.2.2 Avoimen yliopiston opintojen

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA

YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA Sisältö YHTEISKUNTATIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA...176 VALTIOTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO...177 VALINTAMENETTELY: FILOSOFIA, SOSIAALITIETEET, POLIITTINEN

Lisätiedot

KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO

KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto (KTK) ja valtiotieteiden kandidaatin tutkinto (VTK) ovat alempia korkeakoulututkintoja ja niiden laajuus on 180 opintopistettä ja tavoitteellinen suoritusaika kolme

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA valintaperusteet 2013 Sisällys Opiskele itsesi huipulle! 3 Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 Hakeminen 4 Hakeminen paperisella lomakkeella 4 Hakukelpoisuus

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU TURUN KAUPPAKORKEAKOULU Sisältö TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN tutkintoja...140 KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO.140 SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN... 141 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA...

Lisätiedot

Tampereen yliopisto. valintaopas 2015 HAKEMINEN JA VALINTAOPAS. Korkeakoulujen sähköinen yhteishaku opintopolku.fi

Tampereen yliopisto. valintaopas 2015 HAKEMINEN JA VALINTAOPAS. Korkeakoulujen sähköinen yhteishaku opintopolku.fi Tampereen yliopisto valintaopas 2015 HAKEMINEN JA VALINTAOPAS Korkeakoulujen sähköinen yhteishaku opintopolku.fi Tampereen yliopiston hakijapalvelut sähköposti: hakijapalvelut@uta.fi puhelinnumero: 050

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta Perustason opiskelijavalinta Valintaopas 2013 Perustason valintaopas Tämä valintaopas on kirjoitettu auttamaan hakija läpi n Helsingin yksikön hakuprosessi. un haettaessa noudatetaan ensisijaisesti tässä

Lisätiedot

Tampereen yliopisto HAKEMINEN JA VALINTAOPAS

Tampereen yliopisto HAKEMINEN JA VALINTAOPAS Tampereen yliopisto Valintaopas 2013 HAKEMINEN JA VALINTAOPAS Hakeminen sähköisesti: www.yliopistohaku.fi Paperisten hakulomakkeiden tilaaminen, ks. s. 14. Valintaoppaan tilaus: osoitteesta www.uta.fi/opiskelijaksi/tilaus.html

Lisätiedot

Valintayhteistyö yhteiskuntatieteellisellä koulutusalalla

Valintayhteistyö yhteiskuntatieteellisellä koulutusalalla Tampereen yliopiston opintotoimisto Tutkimuksia ja selvityksiä 47 2007 Valintayhteistyö yhteiskuntatieteellisellä koulutusalalla Risto Kunelius Maarit Similä Eeva Hartman ISBN 978-951-44-6905-3 ISSN 0355-5240

Lisätiedot

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo 1 HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo Dekaanin tervehdys 3 1 Uusien opiskelijoiden määrä ja kiintiöt 2013 4 2 Valintakoe ja muut valintamenettelyt 8 2.1 Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Lisätiedot

YHTEISVALINTAOPAS 2012

YHTEISVALINTAOPAS 2012 Kauppatieteellisen alan YHTEISVALINTAOPAS 2012 AALTO-YLIOPISTO ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO OULUN YLIOPISTO TAMPEREEN YLIOPISTO TURUN YLIOPISTO VAASAN YLIOPISTO YLIOPISTOJEN

Lisätiedot

Tampereen yliopisto HAKEMINEN JA VALINTAOPAS

Tampereen yliopisto HAKEMINEN JA VALINTAOPAS Tampereen yliopisto Valintaopas 2014 HAKEMINEN JA VALINTAOPAS Hakeminen sähköisesti: www.yliopistohaku.fi Paperisten hakulomakkeiden tilaaminen, ks. s. 14. Valintaoppaan tilaus: osoitteesta www.uta.fi/opiskelijaksi/tilaus.html

Lisätiedot

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 SISÄLLYS YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 YHTEISVALINNAN YLEISOHJEET Hakeminen 4 Haastattelut 5 Hakukelpoisuus 5 Hakuaika 5 Hakulomake ja sen liitteet 5 Tulokset ja oikaisumenettely

Lisätiedot

YHTEISVALINTAOPAS 2011

YHTEISVALINTAOPAS 2011 Kauppatieteellisen alan YHTEISVALINTAOPAS 2011 Aalto-yliopisto Itä-Suomen yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Oulun yliopisto Tampereen yliopisto Turun yliopisto Vaasan yliopisto YLIOPISTOJEN

Lisätiedot

Korkeakouluselvitys keväälle 2001

Korkeakouluselvitys keväälle 2001 Korkeakouluselvitys keväälle 2001 2 OPETUSMINISTERIÖN VUONNA 1998 SUOSITTAMA IB-TUTKINNON PISTEYTYS SUOMALAISEEN YLIOPPILASTUTKINTOON VERRATTUNA... 4 HELSINGIN YLIOPISTO... 5 TEOLOGINEN TIEDEKUNTA...5

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET JA TUKKK:N SISÄÄNOTTOMÄÄRÄT VUONNA 2013 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA HAKEMINEN

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET JA TUKKK:N SISÄÄNOTTOMÄÄRÄT VUONNA 2013 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA HAKEMINEN 1 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET JA TUKKK:N SISÄÄNOTTOMÄÄRÄT VUONNA 2013 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa opiskelijoita otetaan yliopistolain

Lisätiedot

Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista

Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista ABS:n raportti 1/2012 Suomen kauppakorkeakoulut Föreningen för Handelshögskolorna i Finland Association of Business Schools

Lisätiedot

Valinta- 2015 opas. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Bachelor s Program in International Business Mikkeli Campus

Valinta- 2015 opas. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Bachelor s Program in International Business Mikkeli Campus Valinta- 2015 opas Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Bachelor s Program in International Business Mikkeli Campus Valintaopas 2015 Tämä valintaopas on tarkoitettu avustamaan hakijaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun

Lisätiedot

julkaistu 7.11.2011 saatavilla myös ruotsiksi Hakuopas 2012 Lääketieteen ja hammaslääketieteen peruskoulutuksen opiskelijavalinnat

julkaistu 7.11.2011 saatavilla myös ruotsiksi Hakuopas 2012 Lääketieteen ja hammaslääketieteen peruskoulutuksen opiskelijavalinnat julkaistu 7.11.2011 saatavilla myös ruotsiksi Hakuopas 2012 Lääketieteen ja hammaslääketieteen peruskoulutuksen opiskelijavalinnat 1 SISÄLTÖ sivu 1. VALINTAYHTEISTYÖ MUIDEN YLIOPISTOJEN KANSSA 2 2. OPISKELIJAMÄÄRÄT,

Lisätiedot

kansi: sakari viista 2008 tampereen yliopisto Valintaopas 2009

kansi: sakari viista 2008 tampereen yliopisto Valintaopas 2009 kansi: sakari viista 2008 HAKU KAIKKIIN YLIOPISTOIHIN: www.yliopistohaku.fi TÄMÄ VALINTAOPAS VERKOSSA: www.uta.fi/opiskelijaksi valintakansi09.indd 1 tampereen yliopisto Valintaopas 2009 17.10.2008 13:03:27

Lisätiedot

Kaikki mitä tarvitset

Kaikki mitä tarvitset hakuopas 2o13 JOENSUUN KAMPUS n. 7 700 tutkinto-opiskelijaa vuonna 2012 valittiin lähes 1 800 uutta opiskelijaa koulutusta humanistisella, kauppatieteellisellä, kasvatustieteellisellä, matemaattis-luonnontieteellisellä,

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA Teknilliset yliopistot ja tiedekunnat Aalto-yliopisto Hakijapalvelut Otakaari 1, Espoo PL 11100, 00076 AALTO Puh. (09) 470 22911, 470 25554 Fax (09) 470 22075 www.tkk.fi/fi/opiskelemaan, www.admissions.aalto.fi

Lisätiedot

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2011. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2010

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2011. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2010 HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN Valintakokeet 2011 Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2010 Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2011 Kädessäsi on tuore Valmennustiimi

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto Hae arvostettuun koulutukseen ainutlaatuisessa ympäristössä Kansainvälisesti tunnetussa Turun yliopistossa on yli 20 000 opiskelijaa ja 3300 tutkijaa, opettajaa, professoria

Lisätiedot

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2009. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2009. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008 HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN Valintakokeet 2009 Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008 Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2009 Kädessäsi on tuore Valmennustiimi

Lisätiedot

HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA

HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 OPINNOISTA... 3 2 HAKEMINEN YHTEISHAUSSA... 3 2.1 HAKUAIKA JA HAKULOMAKE... 4 2.2 KUKA

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA Teknilliset yliopistot ja tiedekunnat Aalto-yliopisto Hakijapalvelut Otakaari 7, Espoo PL 13350, 00076 AALTO Puh. (09) 470 22911, 470 25554 Fax (09) 470 22075 http://studies.aalto.fi hakijapalvelut@aalto.fi

Lisätiedot

Valintaopas 2015. Urvalsguide

Valintaopas 2015. Urvalsguide Valintaopas 2015 Urvalsguide Sisältö/Innehåll Hakijalle... Vaasan yliopisto... Koulutusalat ja tutkinnot... 6 Opiskelijaksi hakeminen 2015... 10 Kelpoisuus korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin...10

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN VALINTAPERUSTEET 2014

LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN VALINTAPERUSTEET 2014 LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN VALINTAPERUSTEET 2014 27.1.2014 SISÄLLYS 1. ALOITUSPAIKKAMÄÄRÄT... 3 2. HAKUMENETTELY VUODEN 2014 OPISKELIJAVALINNOISSA... 3 2.1. YHTEISHAKU SÄHKÖISESSÄ HAKUJÄRJESTELMÄSSÄ...3

Lisätiedot