SISÄLLYS Sisällys Johdanto Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat Taulukko 1. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS Sisällys... 2 1 Johdanto... 3 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat 2014... 4 Taulukko 1. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan"

Transkriptio

1 OPISKELIJAVALINNAT RAPORTTI

2 SISÄLLYS Sisällys... Johdanto... Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat... Taulukko. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan vuonna hakeneet ja hyväksytyt valinnoittain.. Taulukko. Valtiotieteellisen tiedekunnan kesän päävalinnan hakijamäärät ja hakijamäärien muutokset edelliseen vuoteen verrattuna hakukohteittain.... Taulukko. Vuonna päävalinnassa hakeneiden ja hyväksyttyjen äidinkieli... Taulukko. Vuonna kansainvälisessä maisterivalinnassa hakeneiden ja hyväksyttyjen kansalaisuus... Valtiotieteellisen tiedekunnan päävalinta... Taulukko. Valtiotieteellisen tiedekunnan hakijat ja kokeisiin osallistuneet... Kuvaaja. Päävalinnan hakijat ikäryhmittäin... Taulukko. Hakijoiden ikä hakukohteittain hakuajan päättyessä..... Taulukko. Päävalinnan hakuperusteet... Taulukko. Valtiotieteellisen tiedekunnan päävalinnan pisterajat, kiintiöt ja aloittavat pääaineittain.... Valinta opintosuoritusten perusteella... Taulukko. Suomen- ja ruotsinkielisen maisterikoulutuksen hakijat ja hyväksytyt... Taulukko. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella valitut ja aloittavat pääaineen mukaan vuonna... Taulukko. Valtiotieteellisen tiedekunnan kansainvälisen maisterivalinnan hakemukset Liitetaulukko. Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalintojen kiintiöt... Liitetaulukkosarja. Valintakokeiden pistejakaumat... Kehitysmaatutkimus... Käytännöllinen filosofia... Poliittinen historia... Sosiaali- ja kulttuuriantropologia... Sosiaalipsykologia... Sosiologia... Talous- ja sosiaalihistoria... Taloustiede... Tilastotiede... Viestintä... Yhteiskuntapolitiikka... Yleinen valtio-oppi: Hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linja... Yleinen valtio-oppi: Maailmanpolitiikan tutkimuksen linja... Yleinen valtio-oppi: Politiikan tutkimuksen linja...

3 JOHDANTO Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunnan hakijoiden kokonaismäärä laski monen vuoden nousuputken jälkeen. Tiedekunnan suosio päävalinnassa ja englanninkielisissä maisteriohjelmissa laskivat, mutta valinta suomen- ja ruotsinkieliseen maisterikoulutukseen, sekä avoimen väylän ja Talousguru-kilpailun kautta jätettävät hakemukset nousivat. Päävalinnassa hyväksytyt saavat oikeuden suorittaa valtiotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot, maisterivalinnoissa vain valtiotieteiden maisterin tutkinnot. Päävalinnan ja kansainvälisen maisterivalinnan lisäksi tiedekuntaan voi hakea avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella sekä Suomen Akatemian järjestämän lukiolaisten Viksu-tiedekilpailumenestyksen ja Suomen Pankin järjestämän Talousgurukilpailussa saavutetun menestyksen perusteella. Vuonna Talousguru-kilpailussa opinto-oikeutta taloustieteeseen haki hakijaa, joista hyväksyttiin. Viksu-tiedekilpailussa ei ollut hakijoita. Päävalinnan suosituimmat hakukohteet olivat jälleen viestintä, sosiaalipsykologia ja sosiaalityö. Viestintä ja sosiaalityö olivat myös suomen- ja ruotsinkielisen maisterivalinnan suosituimmat hakukohteet. Viestinnän englanninkielinen maisteriohjelma Media and Global Communication oli kansainvälisen maisterivalinnan ehdottomasti suosituin hakukohde hakemuksella. Yleisen valtio-opin ohjelma Democracy and Global Transformations kasvatti suosiotaan ja oli toiseksi suosituin hakukohde hakemuksella. Suosittu oli myös englanninkielinen tutkimusmaisteriohjelma Research Master s Programme, jossa on mukana useita tiedekunnan oppiaineita. Tässä raportissa tarjotaan monenlaista tilastotietoa valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnoista. Viime vuodesta on mukana myös liitekuvaajasarja päävalinnan valintakokeiden pistemäärien jakaumista ja hakijoiden iän keskiarvot ja mediaanit hakukohteittain. Helsingissä.. Iina Vilpponen Opintotoimisto

4 VALTIOTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINNAT Vuonna Helsingin yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan haki päävalinnan kautta henkilöä. Valtiotieteellisen tiedekunnan viidessä erillisvalinnassa jätettiin lisäksi hakemusta. Taulukko kertoo, kuinka monta hakemusta kussakin valinnassa on jätetty. Samalla hakijalla voi olla hakemuksia useassa eri valinnassa, joten hakemusten yhteenlaskettu määrä ei ole sama kuin hakijoiden määrä. Päävalinnan hakijamäärä laski % vuodentakaisesta. Hakemuksia jätettiin kappaletta vähemmän. Suurimmat pudotukset hakijamäärissä olivat talous- ja sosiaalihistorialla -%, kehitysmaatutkimuksella -% ja yhteiskuntapolitiikalla -%, kun taas yleisen valtio-opin politiikan tutkimuksen linja nosti hakijamääriään %. Päävalinnan hakukohdekohtaiset hakijamäärät ovat taulukossa. Suomen- ja ruotsinkielisen maisterikoulutuksen hakemusmäärä kasvoi % ja englanninkielisen maisterikoulutuksen hakemusmäärä laski, %. Avoimen yliopiston opintojen kautta valtiotieteiden kandidaatin tutkinnon suoritusoikeutta haki %, eli hakijaa enemmän kuin vuonna. Suomen Akatemian tiedekilpailu Viksun ja Talousguru-kilpailujen menestyksen perusteella opiskelupaikkaa haki hakijaa, mikä on hakijaa, eli, % vähemmän kuin vuonna. Taulukko. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan vuonna hakeneet ja hyväksytyt valinnoittain. Valinta Hakemukset Muutos Hyväksytyt¹ Paikan vastaanottaneet Kesän päävalinta, % Valinta suomen- ja ruotsinkieliseen maisterikoulutukseen, % Valinta englanninkieliseen maisterikoulutukseen, % Valinta avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella, % Valinta Suomen Akatemian tiedekilpailun (Viksu) ja Talousguru-kilpailun perusteella -, % Yhteensä -, % ¹ Hyväksyttyjen lukumäärä sisältää oikaisumenettelyn kautta hyväksytyksi tulleet. Päävalinnalla tarkoitetaan vuoden tiedekunnan omaa valintaa sekä sosiaalityön yhteisvalinnassa Helsinkiin hakeneita. Päävalinnassa jätettiin eniten hakemuksia viestinnän (), sosiaalityön (), sosiaalipsykologian () ja taloustieteen () hakukohteisiin.

5 Taulukko. Valtiotieteellisen tiedekunnan kesän päävalinnan hakijamäärät ja hakijamäärien muutokset edelliseen vuoteen verrattuna hakukohteittain. Hakijat Muutos Aloituspaikat Hakukohde v. v. hlö suht. v. Kehitysmaatutkimus - - % Käytännöllinen filosofia % Poliittinen historia % Sosiaali- ja kulttuuriantropologia - - % Sosiaalipsykologia - - % Sosiaalityö - - % Sosiologia % Talous- ja sosiaalihistoria - - % Taloustiede - - % Tilastotiede - - % Viestintä - - % Yhteiskuntapolitiikka - - % Hallinnon ja organisaatioiden tutkimus - - % Maailmanpolitiikan tutkimus - - % Politiikan tutkimus % Yhteensä - - % Päävalinnan hakijoista suurin osa ilmoitti äidinkielekseen suomen. Ruotsinkielisiä hakijoita oli % kaikista päävalinnan hakijoista. Hakijoiden äidinkielisyystiedot pohjautuvat hakijan omaan ilmoitukseen eikä siitä voida tehdä vedenpitäviä tulkintoja hakijoiden äidinkielistä, sillä esimerkiksi kaksi- tai useampikielisten on mahdollista ilmoittaa vain yksi äidinkielistään. Koska Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä kandidaattivaiheen opinnot vaativat joko suomen tai ruotsin sujuvaa taitoa, on syytä olettaa, että muunkieliset hakijat, ja ainakin hyväksytyt, osaavat vähintään asiointitasoisesti joko suomea tai ruotsia. Myös hakijan koulusivistyskieli saattaa olla eri kuin tämän varsinainen äidinkieli. Suomen ja ruotsin jälkeen useimmin ilmoitettiin äidinkieleksi venäjä ja englanti. Somali äidinkielenään puhuvien hakijoiden määrä on liki kaksinkertaistunut hakijaan, kun vuonna hakijoita oli. Tarkat tiedot ovat taulukossa.

6 Taulukko. Vuonna päävalinnassa hakeneiden ja hyväksyttyjen äidinkieli Äidinkieli Hakeneet Hyväksytyt suomi, %, % ruotsi, %, % venäjä, %, % englanti, %, % somali, %, % viro, %, % persia, %, % muut, %, % Kansainvälisessä maisterivalinnassa suurin osa hakijoista oli kansalaisuudeltaan suomalaisia. Myös Kiinasta, Yhdysvalloista ja Venäjältä oli runsaasti hakijoita. englannin ja lähes yhtä suuri määrä hakijoita ilmoitti äidinkielekseen kiinan. Kaiken kaikkiaan hakijoita oli eri kansallisuutta. Opiskelemaan valittujen hakijoiden taustoista löytyy eri kansallisuutta. Taulukossa näkyy vain valintakriteerit (mm. kielitaitovaatimus) täyttävät hakijat ja valitut. Taulukko. Vuonna kansainvälisessä maisterivalinnassa hakeneiden ja hyväksyttyjen kansalaisuus Kansalaisuus Hakeneet % Kansalaisuus Valitut % suomi, % suomi, % kiina, % kiina, % yhdysvallat, % yhdysvallat, % venäjä, % brasilia, % nigeria, % venäjä, % nepal, % saksa, % turkki, % vietnam, % vietnam, % italia, % bangladesh, % pakistan, % kamerun, % turkki, % iso-britannia, % iso-britannia, % muut, % muut, % YHTEENSÄ, % YHTEENSÄ, % VALTIOTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN PÄÄVALINTA Valtiotieteellisen tiedekunnan päävalinnassa jätettiin kaiken kaikkiaan hakemusta. Yhdellä hakijalla oli mahdollisuus hakea yhteen hakukohteeseen, mutta koska sosiaalityön yhteisvalinta on teknisesti erillinen hakukohde, on mahdollista, että hakijoissa on joitakin,

7 jotka ovat hakeneet sekä sosiaalityön yhteisvalinnassa että johonkin toiseen valtiotieteellisen tiedekunnan oppiaineeseen. Päävalinnan hakijamäärä laski % viime vuodesta. Eniten hakijamäärä laski talous- ja sosiaalihistoriassa -%, kehitysmaatutkimuksella -% ja yhteiskuntapolitiikalla -%, kun taas yleisen valtio-opin politiikan tutkimuksen linja nosti hakijamääriään %. Taulukko. Valtiotieteellisen tiedekunnan hakijat ja kokeisiin osallistuneet Hakijat Muutos hlö % hlö Kokeeseen osallistui hakijoista osallistui joista naisia Sisäänpääsyprosentti Hake neet Joista naisia Kokee seen osallistuneet Kehitysmaatutkimus - - % % % % % % Käytännöllinen filosofia % % % % % % Poliittinen historia % % % % % % Sosiaali- ja kulttuuriantropologia - - % % % % % % Sosiaalipsykologia - - % % % % % % Sosiaalityö - - % % % % % % Sosiologia % % % % % % Talous- ja sosiaalihistoria - - % % % % % % Taloustiede - - % % % % % % Tilastotiede - - % % % % % % Viestintä - - % % % % % % Yhteiskuntapolitiikka - - % % % % % % Yleinen valtio-oppi, linjat: Hallinnon ja organisaatioiden tutkimus - - % % % % % % Maailmanpolitiikan tutkimus - - % % % % % % Politiikan tutkimus % % % % % % Yhteensä - - % % %, % % Kaikista hakijoista noin % osallistui valintakokeeseen. Ahkerimmin valintakokeeseen osallistuttiin yleisen valtio-opin politiikan tutkimuksessa, poliittisessa historiassa ja sosiologiassa, joissa puolet tai hieman yli puolet hakijoista osallistui kokeeseen. Vähiten kokeisiin osallistuivat sosiaali- ja kulttuuriantropologian, taloustieteen, tilastotieteen ja kehitysmaatutkimuksen hakijat. Tarkat ainekohtaiset tiedot ovat taulukossa. Suurin osa valtiotieteelliseen päävalinnasta hakeneista oli iältään -vuotiaita. Kuvaajassa on ikäryhmien osuudet kaikista hakijoista ja taulukossa on hakukohtaiset keskiarvo- ja mediaani-iät. Hakukohteiden välillä on jonkin verran vaihtelua eri keskiluvuissa. Kaikissa hakukohteissa mediaani-ikä on keskiarvoikää alhaisempi. Sosiaalityön keskimääräiset hakijat ovat tiedekunnan vanhimpia ja maailmanpolitiikan tutkimuksen, politiikan tutkimuksen ja taloustieteen hakijat nuorimpia.

8 Kuvaaja. Päävalinnan hakijat ikäryhmittäin % % % % % Kuvaaja. Päävalinnan hakijat ikäryhmittäin Taulukko. Hakijoiden ikä hakukohteittain hakuajan päättyessä.. Hakukohde Keskiarvo Mediaani Kehitysmaatutkimus, Käytännöllinen filosofia, Poliittinen historia, Sosiaali- ja kulttuuriantropologia, Sosiaalipsykologia, Sosiaalityö Sosiologia, Talous- ja sosiaalihistoria, Taloustiede,, Tilastotiede, Viestintä, Yhteiskuntapolitiikka, Yleinen valtio-oppi, linjoittain Hallinnon ja organisaatioiden tutkimus, Maailmanpolitiikan tutkimus Politiikan tutkimus, Kaikki, Päävalinnan hakijoista suurin osa oli suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon. Taulukossa on kuvattu hakijoiden ilmoittamat hakuperusteet ja hyväksyttyjen osalta heidän suorittamansa alin korkeakoulukelpoisuuden antama tutkinto. Hakijoiden kelpoisuustiedot perustuvat omaan ilmoitukseen ja hakija on voinut jättää myös ilmoittamatta suorittamiaan tutkintoja.

9 Taulukko. Päävalinnan hakuperusteet Hakuperuste Hakemukset Hyväksytyt Suomalainen ylioppilastutkinto, %, % Vuonna yo-tutkinnon suorittaneet, %, % Vuonna yo-tutkinnon suorittaneet, %, % Vuonna yo-tutkinnon suorittaneet, %, % Vuonna tai aiemmin yo-tutkinnon suorittaneet, %, % Ammattikoulututkinto, %, % AMK-tutkinto, %, % International Baccalaureate -tutkinto, %, % Alempi korkeakoulututkinto, %, % Ylempi korkeakoulututkinto, %, % Avoimen yliopiston opinnot, %, % Ulkomailla suoritettu vastaava tutkinto, %, % Muu hakukelpoisuuden antava peruste, %, % Reifeprüfung-tutkinto, %, % European Baccalaureate -tutkinto, %, % Yhteensä Hyväksytyissä ei ole huomioitu varasijalta tai oikaisun kautta hyväksyttyjä. Hakijalla saattaa olla useampia korkeakoulukelpoisuuden tuottavia tutkintoja, jotka kaikki ilmoitettu taulukossa. Hyväksytyiltä on huomioitu vain tasoltaan alin kelpoisuuden tuottava tutkinto. Päävalinnan lisäksi opinto-oikeutta voi hakea valtakunnallisten lukiolaisten tiedekilpailujen Talousguru ja Viksu kautta. Tässä valinnassa hakijoita on niin vähän, että hakijoiden taustatietoja ei voida yksityisyydensuojan vuoksi eritellä tarkemmin. Kilpailuvalinnan lisäksi hakijoiden on ollut mahdollista hakea myös päävalinnassa valintakokeen kautta joko samaan tai eri pääaineeseen, joten Talousguru- ja Viksu-hakijat voivat näkyä päävalinnan hakijatilastoissa. Vuonna Talousguru kilpailussa hyväksyttiin henkilöä taloustieteen oppiaineeseen. Viksu-tiedekilpailussa ei ollut hakijoita. Liitekuvaajasarjassa on havainnollistettu valintakokeiden pistejakaumia. Taulukossa on esitetty valtiotieteellisen tiedekunnan päävalinnan pisterajat ja yhteis- ja koepistekiintiöiden koko aineittain. Varasijavalinta perustuu pelkästään koepisteisiin ja tilastotieteessä pelkästään ylioppilastutkintopisteisiin. Sosiaalityön valinnan lähtöpisteet määräytyvät eri periaattein kuin muiden oppiaineiden, samoin sosiaalityön valintakokeessa on käytössä eri asteikko. Myös sosiologiassa ylioppilastutkinnosta saatavat pisteet määräytyvät eri tavalla kuin muissa tiedekunnan oppiaineissa. Eri tavalla määräytyvät myös taloustieteen ja tilastotieteen lähtöpisteet. Sosiologian ja taloustieteen valinnassa lähtöpisteitä jaetaan maksimissaan, minkä lisäksi taloustieteessä on mahdollista saada neljä lisäpistettä pitkän matematiikan suorittamisesta. Tämä johtaa siihen, että eri oppiaineiden pisteet eivät ole keskenään vertailtavissa.

10 Taulukko. Valtiotieteellisen tiedekunnan päävalinnan pisterajat, kiintiöt ja aloittavat pääaineittain. Hakukohde Kiintiöt Pisterajat Hyväksytyt Yhteispiste Koepiste Yhteispiste Koepiste Peruneet Varasijoilta Vastaanottaneet *** Kehitysmaatutkimus,, Käytännöllinen filosofia,, Poliittinen historia,*, Sosiaali- ja kulttuuriantropologia,, Sosiaalipsykologia, Sosiaalityö, * Sosiologia,, Talous- ja sosiaalihistoria, Taloustiede,, Tilastotiede,**, Viestintä,* * Yhteiskuntapolitiikka,*, Yleinen valtio-oppi, linjoittain Hallinnon ja organisaatioiden tutkimus, Maailmanpolitiikan tutkimus,, * Politiikan tutkimus,*, Yhteensä * Tasapistetilanteessa kirjallisuuskokeen pistemäärä on ollut ratkaiseva ** Tilastotieteen suoravalinnassa hyväksytyksi tuleminen on edellyttänyt pitkän matematiikan eximiaa, äidinkielen eximiaa ja reaalin lubenteria. *** Lisäksi maailmanpolitiikan tutkimuksessa ja sosiaalityössä hyväksyttiin hakija oikaisumenettelyn perusteella VALINTA OPINTOSUORITUSTEN PERUSTEELLA Valtiotieteellisestä tiedekunnasta voi hakea opinto-oikeutta myös aiempien opintosuoritusten perusteella. Tiedekunnassa oli vuonna kaksi maisteritason opiskelijavalintaa, joihin molempiin oli mahdollista hakea sekä suomalaisella että ulkomailla suoritetun korkeakoulututkinnon perusteella. Tämän vuoksi kansainvälisen maisterikoulutuksen ja suomen- ja ruotsinkielisen maisterikoulutuksen hakijoista osa on samoja. Kansainvälisessä maisterivalinnassa hakemuksia oli ja suomen- ja ruotsinkielisessä maisterivalinnassa. Kansainvälisen maisterivalinnan hakijamäärät laskivat kun taas suomen- ja ruotsinkieliset maisteriohjelmat kasvattivat suosiotaan. Suomen- ja ruotsinkielisessä maisterivalinnassa hyväksyttiin hakijaa, joista otti paikan vastaan. Kansainvälisessä maisterivalinnassa hyväksyttiin hakijaa, joista otti paikan vastaan. Tarkemmat tiedot ovat taulukossa. Suomen- ja ruotsinkielisen maisterivalinnan suosituin hakukohde oli sosiaalityö ja seuraavaksi suosituimmat viestintä ja sosiaalipsykologia. Taulukossa on hakukohdekohtaiset tiedot kotimaisesta maisterivalinnasta.

11 Taulukko. Suomen- ja ruotsinkielisen maisterikoulutuksen hakijat ja hyväksytyt Hakukohde Hakijat Hyväksytyt Kaikki Osuus Vastaanottaneet Kehitysmaatutkimus, % ¹ Käytännöllinen filosofia, % Poliittinen historia, % Sosiaali- ja kulttuuriantropologia, % Sosiaalipsykologia, % Sosiaalityö, % ¹ Sosiologia, % ¹ Talous- ja sosiaalihistoria, % Taloustiede, % Tilastotiede, % Viestintä, % Yhteiskuntapolitiikka, % Yleinen valtio-oppi: Linjoittain Hallinnon ja organisaatioiden tutkimus, % Maailmanpolitiikan tutkimus, % Politiikan tutkimus, % Yhteensä,% ¹ Luvut sisältävät varasijalta paikan vastaanottaneet Avoimen yliopiston väylän kautta saattoi vuonna hakea suorittamaan valtiotieteiden kandidaatin tutkintoa, mikäli oli suorittanut vähintään hakemansa pääaineen perus- ja aineopinnot sekä jonkin sivuaineen kokonaisuuden ja tiedekunnan vaatimat kieliopinnot. Vuonna hakemuksia jätettiin kappaletta. Oppiaineiden asettamat maksimikiintiöt vaihtelevat välillä. Taulukossa on listattu vain ne oppiaineet, joissa oli hakijoita. Taulukosta näkyy myös vuonna jätetyt hakemukset. Liitetaulukossa on listattu kaikki tiedekunnan opiskelijavalintakiintiöt Kansainvälisen maisterivalinnan suosituin hakukohde oli viestinnän Media and Global communication, johon jätettiin hakemusta. Toiseksi suosituimmaksi nousi yleisen valtio-opin politiikan tutkimuksen ja maailmanpolitiikan tutkiomuksen maisteriohjelma Democracy and Global Transformations, johon jätettiin hakemusta. Muita suosittuja hakukohteita olivat usean oppiaineen yhteinen Resarch Master s Programme, Ethnic relations, cultural diversity and Integration, sekä kehitysmaatutkimuksen ja taloustieteen englanninkieliset koulutusohjelmat. Sosiaalipsykologian Intercultural relations menetti suosiotaan hakijoiden keskuudessa. Maisteriohjelmien eri oppiaineiden hakijoita ei ole tässä eroteltu, tarkat tiedot ovat taulukossa.

12 Taulukko. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella valitut ja aloittavat pääaineen mukaan vuonna Pääaine Hakeneet Hakeneet Hyväksytyt Vastaanottaneet Sosiaalipsykologia Sosiaalityö Sosiologia Viestintä Yhteiskuntapolitiikka Yleinen valtio-oppi: Hallinnon ja organisaatioiden tutkimus Yleinen valtio-oppi: Maailmanpolitiikan tutkimus Yleinen valtio-oppi: Politiikan tutkimus Yhteensä Taulukko. Valtiotieteellisen tiedekunnan kansainvälisen maisterivalinnan hakemukset Hakukohde HAKEMUKSET Hyväksytyt¹ Kaikki / Hyv. hakem. Kaikki Vastaanottaneet Economy, State and Society - - Ethnic Relations, Cultural Diversity and Integration European studies Kehitysmaatutkimus Käytännöllinen filosofia Democracy and Global Transformations Intercultural Encounters Media and global communication Poliittinen historia Research Master's Programme Sosiaali- ja kulttuuriantropologia Talous- ja sosiaalihistoria Taloustiede Tilastotiede Yhteensä ¹ Hyväksyttyjen lukumäärässä on huomioitu varasijoilta hyväksytyt. Tiedekuntaan tulleet, kriteerivaatimukset täyttävät hakijat IMESS-koulutuksen hakemukset käsitellään muualla Osalla maisteriohjelmista on lisäksi varattu erilliset kiintiöt tiedekunnan sisällä siirtyville. Heidät on huomioitu tässä taulukossa hakijoina.

13 LIITETAULUKKO. VALTIOTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTOJEN KIINTIÖT Päävalinta Avoin Maisteri Kv-maisteri Yhteensä¹ Kehitysmaatutkimus Käytännöllinen filosofia Poliittinen historia - European Studies -² Economy, State and Society -² Sosiaali- ja kulttuuriantropologia Sosiaalipsykologia Ethnic Relations, Cultural Diversity and Integration Intercultural Encounters Research Master's Programme Sosiaalityö Sosiologia Ethnic Relations, Cultural Diversity and Integration Research Master's Programme Talous- ja sosiaalihistoria - European Studies -² Economy, State and Society -² Taloustiede Economics Tilastotiede Viestintä Media and Global Communication Yhteiskuntapolitiikka Research Master's Programme Yleinen valtio-oppi, linjoittain Hallinnon ja organisaatioiden tutkimus - European Studies -³ Maailmanpolitiikan tutkimus Democracy and Global Transformations Politiikan tutkimus - European Studies -³ Democracy and Global Transformations Yhteensä ¹ Lisäksi Viksu- ja Talousguru-valinnalle ei ole määritelty kiintiöitä, vaan kaikki kriteerit täyttävät voidaan valita. ² Poliittisen historian ja talous- ja sosiaalihistorian maisteriohjelmien kiintiöt ovat oppiaineiden yhteiset. ³ Hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen ja politiikan tutkimuksen linjoilla on yhteinen kiintiö kahdessa maisteriohjelmassa Osalla maisteriohjelmista on lisäksi varattu erillisiä kiintiöitä tiedekunnan sisällä siirtyville opiskelijoille.

14 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, LIITETAULUKKOSARJA. VALINTAKOKEIDEN PISTEJAKAUMAT Kirjallisuuskokeen pisteet, kehitysmaatutkimus Aineistokokeen pisteet, kehitysmaatutkimus

15 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kirjallisuuskokeen pisteet, käytännöllinen filosofia Aineistokokeen pisteet, käytännöllinen kehitysmaatutkimus filosofia,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

16 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kirjallisuuskokeen pisteet, poliittinen historia,,,, Aineistokokeen pisteet, poliittinen historia

17 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kirjallisuuskokeen pisteet, sosiaali- ja kulttuuriantropologia,,, Aineistokokeen pisteet, sosiaali- ja kulttuuriantropologia

18 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kirjallisuuskokeen pisteet, sosiaalipsykologia,,,,, Aineistokokeen pisteet, sosiaalipsykologia

19 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Aineistokokeen pisteet, sosiologia Aineistokokeen tutkimus, sosiologia

20 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kirjallisuuskokeen pisteet, talous- ja sosiaalihistoria,,,,, Aineistokokeen pisteet, talous- ja sosiaalihistoria

21 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kirjallisuuskokeen pisteet, taloustiede Aineistokokeen pisteet, taloustiede

22 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Matematiikkaosion pisteet, tilastotiede Tilasto-osion pisteet, tilastotiede

23 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kirjallisuuskokeen pisteet, viestintä Aineistokokeen pisteet, viestintä

24 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kirjallisuuskokeen pisteet, yhteiskuntapolitiikka Aineistokokeen pisteet, yhteiskuntapolitiikka

25 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kirjallisuuskokeen pisteet, hallinnon ja organisaatioiden tutkimus,,,, Aineistokokeen pisteet, hallinnon ja organisaatioiden tutkimus

26 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kirjallisuuskokeen pisteet, maailmanpolitiikan tutkimus,,,,,,, Aineistokokeen pisteet, pisteet, maailmanpolitiikan tutkimus tutkimus,,,,,,

27 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kirjallisuuskokeen pisteet, politiikan tutkimus Aineistokokeen pisteet, politiikan tutkimus

Sisällys. Opintotoimisto Iina Vilpponen

Sisällys. Opintotoimisto Iina Vilpponen UUSIEN OPISKELIJOIDEN KYSELY RAPORTTI 2014 Sisällys Uusien opiskelijoiden kysely... 1 1 Aineiston perustiedot... 3 1.1 Vastaajien lukumäärä pääaineittain... 3 1.2. Vastaajien syntymävuosi pääaineittain...

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA

YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA Sisältö YHTEISKUNTATIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA...176 VALTIOTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO...177 VALINTAMENETTELY: FILOSOFIA, SOSIAALITIETEET, POLIITTINEN

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39)

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) SISÄLLYS 1 HAKEMINEN... 4 1.1 Hakulomakkeet... 4 1.2 Hakukelpoisuus ja hakemuksen liitteet... 5 1.2.1 Päävalinta... 5 1.2.2 Avoimen yliopiston opintojen

Lisätiedot

KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO

KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto (KTK) ja valtiotieteiden kandidaatin tutkinto (VTK) ovat alempia korkeakoulututkintoja ja niiden laajuus on 180 opintopistettä ja tavoitteellinen suoritusaika kolme

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA valintaperusteet 2013 Sisällys Opiskele itsesi huipulle! 3 Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 Hakeminen 4 Hakeminen paperisella lomakkeella 4 Hakukelpoisuus

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU TURUN KAUPPAKORKEAKOULU Sisältö TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN tutkintoja...140 KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO.140 SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN... 141 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA...

Lisätiedot

Tampereen yliopisto. valintaopas 2015 HAKEMINEN JA VALINTAOPAS. Korkeakoulujen sähköinen yhteishaku opintopolku.fi

Tampereen yliopisto. valintaopas 2015 HAKEMINEN JA VALINTAOPAS. Korkeakoulujen sähköinen yhteishaku opintopolku.fi Tampereen yliopisto valintaopas 2015 HAKEMINEN JA VALINTAOPAS Korkeakoulujen sähköinen yhteishaku opintopolku.fi Tampereen yliopiston hakijapalvelut sähköposti: hakijapalvelut@uta.fi puhelinnumero: 050

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta Perustason opiskelijavalinta Valintaopas 2013 Perustason valintaopas Tämä valintaopas on kirjoitettu auttamaan hakija läpi n Helsingin yksikön hakuprosessi. un haettaessa noudatetaan ensisijaisesti tässä

Lisätiedot

Korkeakouluselvitys keväälle 2001

Korkeakouluselvitys keväälle 2001 Korkeakouluselvitys keväälle 2001 2 OPETUSMINISTERIÖN VUONNA 1998 SUOSITTAMA IB-TUTKINNON PISTEYTYS SUOMALAISEEN YLIOPPILASTUTKINTOON VERRATTUNA... 4 HELSINGIN YLIOPISTO... 5 TEOLOGINEN TIEDEKUNTA...5

Lisätiedot

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo 1 HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo Dekaanin tervehdys 3 1 Uusien opiskelijoiden määrä ja kiintiöt 2013 4 2 Valintakoe ja muut valintamenettelyt 8 2.1 Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Lisätiedot

Valintayhteistyö yhteiskuntatieteellisellä koulutusalalla

Valintayhteistyö yhteiskuntatieteellisellä koulutusalalla Tampereen yliopiston opintotoimisto Tutkimuksia ja selvityksiä 47 2007 Valintayhteistyö yhteiskuntatieteellisellä koulutusalalla Risto Kunelius Maarit Similä Eeva Hartman ISBN 978-951-44-6905-3 ISSN 0355-5240

Lisätiedot

Tampereen yliopisto HAKEMINEN JA VALINTAOPAS

Tampereen yliopisto HAKEMINEN JA VALINTAOPAS Tampereen yliopisto Valintaopas 2014 HAKEMINEN JA VALINTAOPAS Hakeminen sähköisesti: www.yliopistohaku.fi Paperisten hakulomakkeiden tilaaminen, ks. s. 14. Valintaoppaan tilaus: osoitteesta www.uta.fi/opiskelijaksi/tilaus.html

Lisätiedot

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 SISÄLLYS YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 YHTEISVALINNAN YLEISOHJEET Hakeminen 4 Haastattelut 5 Hakukelpoisuus 5 Hakuaika 5 Hakulomake ja sen liitteet 5 Tulokset ja oikaisumenettely

Lisätiedot

YHTEISVALINTAOPAS 2011

YHTEISVALINTAOPAS 2011 Kauppatieteellisen alan YHTEISVALINTAOPAS 2011 Aalto-yliopisto Itä-Suomen yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Oulun yliopisto Tampereen yliopisto Turun yliopisto Vaasan yliopisto YLIOPISTOJEN

Lisätiedot

Tampereen yliopisto HAKEMINEN JA VALINTAOPAS

Tampereen yliopisto HAKEMINEN JA VALINTAOPAS Tampereen yliopisto Valintaopas 2013 HAKEMINEN JA VALINTAOPAS Hakeminen sähköisesti: www.yliopistohaku.fi Paperisten hakulomakkeiden tilaaminen, ks. s. 14. Valintaoppaan tilaus: osoitteesta www.uta.fi/opiskelijaksi/tilaus.html

Lisätiedot

YHTEISVALINTAOPAS 2012

YHTEISVALINTAOPAS 2012 Kauppatieteellisen alan YHTEISVALINTAOPAS 2012 AALTO-YLIOPISTO ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO OULUN YLIOPISTO TAMPEREEN YLIOPISTO TURUN YLIOPISTO VAASAN YLIOPISTO YLIOPISTOJEN

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET JA TUKKK:N SISÄÄNOTTOMÄÄRÄT VUONNA 2013 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA HAKEMINEN

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET JA TUKKK:N SISÄÄNOTTOMÄÄRÄT VUONNA 2013 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA HAKEMINEN 1 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET JA TUKKK:N SISÄÄNOTTOMÄÄRÄT VUONNA 2013 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa opiskelijoita otetaan yliopistolain

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA Teknilliset yliopistot ja tiedekunnat Aalto-yliopisto Hakijapalvelut Otakaari 1, Espoo PL 11100, 00076 AALTO Puh. (09) 470 22911, 470 25554 Fax (09) 470 22075 www.tkk.fi/fi/opiskelemaan, www.admissions.aalto.fi

Lisätiedot

Valinta- 2015 opas. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Bachelor s Program in International Business Mikkeli Campus

Valinta- 2015 opas. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Bachelor s Program in International Business Mikkeli Campus Valinta- 2015 opas Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Bachelor s Program in International Business Mikkeli Campus Valintaopas 2015 Tämä valintaopas on tarkoitettu avustamaan hakijaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun

Lisätiedot

Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista

Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista ABS:n raportti 1/2012 Suomen kauppakorkeakoulut Föreningen för Handelshögskolorna i Finland Association of Business Schools

Lisätiedot

julkaistu 7.11.2011 saatavilla myös ruotsiksi Hakuopas 2012 Lääketieteen ja hammaslääketieteen peruskoulutuksen opiskelijavalinnat

julkaistu 7.11.2011 saatavilla myös ruotsiksi Hakuopas 2012 Lääketieteen ja hammaslääketieteen peruskoulutuksen opiskelijavalinnat julkaistu 7.11.2011 saatavilla myös ruotsiksi Hakuopas 2012 Lääketieteen ja hammaslääketieteen peruskoulutuksen opiskelijavalinnat 1 SISÄLTÖ sivu 1. VALINTAYHTEISTYÖ MUIDEN YLIOPISTOJEN KANSSA 2 2. OPISKELIJAMÄÄRÄT,

Lisätiedot

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2011. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2010

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2011. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2010 HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN Valintakokeet 2011 Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2010 Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2011 Kädessäsi on tuore Valmennustiimi

Lisätiedot

kansi: sakari viista 2008 tampereen yliopisto Valintaopas 2009

kansi: sakari viista 2008 tampereen yliopisto Valintaopas 2009 kansi: sakari viista 2008 HAKU KAIKKIIN YLIOPISTOIHIN: www.yliopistohaku.fi TÄMÄ VALINTAOPAS VERKOSSA: www.uta.fi/opiskelijaksi valintakansi09.indd 1 tampereen yliopisto Valintaopas 2009 17.10.2008 13:03:27

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto Hae arvostettuun koulutukseen ainutlaatuisessa ympäristössä Kansainvälisesti tunnetussa Turun yliopistossa on yli 20 000 opiskelijaa ja 3300 tutkijaa, opettajaa, professoria

Lisätiedot

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2009. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2009. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008 HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN Valintakokeet 2009 Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008 Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2009 Kädessäsi on tuore Valmennustiimi

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA Teknilliset yliopistot ja tiedekunnat Aalto-yliopisto Hakijapalvelut Otakaari 7, Espoo PL 13350, 00076 AALTO Puh. (09) 470 22911, 470 25554 Fax (09) 470 22075 http://studies.aalto.fi hakijapalvelut@aalto.fi

Lisätiedot

Kaikki mitä tarvitset

Kaikki mitä tarvitset hakuopas 2o13 JOENSUUN KAMPUS n. 7 700 tutkinto-opiskelijaa vuonna 2012 valittiin lähes 1 800 uutta opiskelijaa koulutusta humanistisella, kauppatieteellisellä, kasvatustieteellisellä, matemaattis-luonnontieteellisellä,

Lisätiedot

HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA

HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 OPINNOISTA... 3 2 HAKEMINEN YHTEISHAUSSA... 3 2.1 HAKUAIKA JA HAKULOMAKE... 4 2.2 KUKA

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA OULUN YLIOPISTO VALINTAOPAS 2015 (3.3.2015 ) Sisällysluettelo

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA OULUN YLIOPISTO VALINTAOPAS 2015 (3.3.2015 ) Sisällysluettelo 1 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA OULUN YLIOPISTO VALINTAOPAS 2015 (3.3.2015 ) Sisällysluettelo 1. Lääketieteellisen tiedekunnan hakukohteet... 2 1.1. Korkeakoulujen yhteishaku... 2 1.2. Erillisvalinnat...

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA 20 14 # 27 ENEMMÄN URAVAIHTOEHTOJA Diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinto avaa monta tietä tulevaisuutesi rakentamiseen. # 28 # 29 PAIKKA KULMAHUONEESSA Enemmistö suomalaisten pörssiyhtiöiden johtajista

Lisätiedot