KANSANOPISTOJEN REHTORIPÄIVÄT Johtaja Marita Savola OPM Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman toimeenpano Kts.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANSANOPISTOJEN REHTORIPÄIVÄT 16.2.2010 Johtaja Marita Savola OPM Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman 2009-2012 toimeenpano Kts. www.minedu."

Transkriptio

1 KANSANOPISTOJEN REHTORIPÄIVÄT Johtaja Marita Savola OPM Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman toimeenpano Kts. =>koulutus =>aikuiskoulutus ja vapaa sivistystyö => 1

2 VAPAAN SIVISTYSTYÖN KEHITTÄMISOHJELMA OPM (2009:12) TAUSTA, TAVOITE JA TOIMEENPANO VST-opintoihin osallistuu vuosittain noin miljoona kansalaista Vapaalla sivistystyöllä oma laki, joka rahoitus- ja toimintalaki Oppilaitoksia noin 340: kansalaisopistoja 206, kansanopistoja 88, kesäyliopistoja 20, opintokeskuksia 11 ja liikunnan koulutuskeskuksia 14 Valtionrahoitus 2010 talousarvioesityksessä 181,5 milj. euroa VSTKEHO-valmistelun taustalla KAN-arvioinnin suositukset ja Kesu Valmisteluryhmän ehdotus kehittämisohjelmaksi maaliskuussa 2009: uudistukset koskevat tehtäviä, lainsäädäntöä, rahoitusjärjestelmää, oppilaitosrakennetta ja ohjausta sekä laatua ja vaikuttavuutta Tavoitteena vahvistaa vapaan sivistystyön edellytyksiä hoitaa ja tehtäviään muuttuvassa toimintaympäristössä: työelämä, sivistys- ja osaamistarpeet, elinikäinen oppiminen, monikulttuurisuus, aktiivinen kansalaisuus, saavutettavuus ja tasa-arvo, hyvinvointi, ikärakenne KEHO-toimeenpano etenee päätettyjen linjausten mukaan 2

3 VAPAAN SIVISTYSTYÖN KEHITTÄMISOHJELMA OPM (2009:12) TOIMEENPANO KÄYNTIIN KESÄLLÄ 2009 OPM:n päätös kehittämisohjelman toimeenpanosta Lainsäädäntöä koskevat ensimmäisen vaiheen uudistukset: HE1 budjettilakina eduskunnalle : tehtävät ja tarkoitus, ylläpitämisluvat, yhteistyövelvoite, laatu- ja kehittämisavustukset sekä synkronointi valtionosuusuudistukseen => voimaan Rahoitusta koskevat ratkaisut ja toimeenpanoa koskevat linjaukset vuoden 2010 talousarviossa Rahoitusmallin laatu- ja kehittämistavoitteiden valmistelu käyntiin ministeriön kirjeellä ja käyttöön 2010 po. avustusten jaossa: ehdotukset ministeriölle mennessä OPM päättää ja jakaa Ylläpitäjä- ja oppilaitosrakenteen rake-prosessi käyntiin ministeriön kirjeellä : kansanopistojen vastaukset , muilta (paitsi opintokeskuksilta) tilannekatsaukset

4 VOIMAANTULLEIDEN VST-LAKIMUUTOSTEN MUKAAN... Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasaarvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden. moniarvoisuuden, kestävän kehityksen ja monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus. 4

5 VOIMAANTULLEIDEN VST-LAKIMUUTOSTEN MUKAAN Kansanopistot ovat kokopäiväistä opetusta antavia sisäoppilaitoksia, jotka järjestävät nuorille ja aikuisille omaehtoisia opintoja, edistävät opiskelijan opiskeluvalmiuksia sekä kasvattavat heitä yksilöinä ja yhteiskunnan jäseninä Vapaan sivistystyön oppilaitosten tulee olla yhteistyössä muiden alueella toimivien tai valtakunnallisten vapaan sivistystyön oppilaitosten, koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen kanssa. Oppilaitosten ylläpitäjille voidaan myöntää laatu- ja kehittämisavustuksia, opintoseteliavustuksia, oppilaitosten rakenteellista kehittämistä koskevia avustuksia sekä ylimääräisiä avustuksia käyttökustannuksiin valtion talousarviossa osoitettujen määrärahojen puitteissa. 5

6 UUDEN RAHOITUSMALLIN KÄYTTÖÖNOTTO: OPM Rahoitusjärjestelmä 2010 => laskennallinen suoriteperusteinen perusrahoitus sekä laatu-, kehittämis- ja rake-avustukset (OPM jakaa), ylimääräiset avustukset (OPH) ja opintoseteliavustukset (OPH) Kehittämisen painopisteiden määrittely vuodesta 2010 lähtien osana uudistuvaa rahoitusjärjestelmää - suuntaviivaohjauksesta luovutaan Lake-tavoitteet kaikille yhteisiä (esim. elinikäinen oppiminen ja saavutettavuus) sekä kullekin oppilaitosmuodolle erityisiä Ehdotukset avustusten jaon pohjana olevista lake-tavoitteista, tavoitteiden saavuttamista/edistämistä koskevista kriteereistä ja osuudesta oppilaitosryhmän vos-rahoituksessa ministeriölle vstoppilaitoksia ja -ylläpitäjiä edustavilta järjestöiltä mennessä OPM sopii tavoitteet em. järjestöjen kanssa ja jakaa avustukset: ministeriön päätös tavoitteista ja hausta 2010 Lake-avustusten osuus käyttöönottovaiheessa 0-15 %, erityisistä syistä suurempi; ei vaaranneta perusrahoitusta osuuden lisäämistä harkitaan vasta kun enemmän kokemuksia ja riittävä tietopohja 6

7 VAPAAN SIVISTYSTYÖN RAHOITUS VTAE 2010 MOM Valtionosuus Valtionavustus Yhteensä Kansalaisopistot Kansanopistot Opintokeskukset Kesäyliopistot Yhteensä

8 VAPAAN SIVISTYSTYÖN AVUSTUSRAHOITUS VTA 2010 Kansalaisopistot: avustusten kokonaismäärä euroa, josta lakeavustukset ( euroa) ja laatupalkinto ( euroa) yhteensä euroa, opintoseteliavustukset euroa ja ylimääräiset avustukset euroa. Kansanopistot: avustusten kokonaismäärä euroa, josta lake- ja rake-avustukset yhteensä euroa, opintoseteliavustukset euroa ja ylimääräiset avustukset euroa. Kesäyliopistot: avustusten kokonaismäärä euroa, josta lake- ja rakeavustuksiin euroa, opintoseteliavustuksiin euroa ja ylimääräisiin avustuksiin euroa. Opintokeskukset: avustusten kokonaismäärä euroa, josta lakeavustuksiin euroa ja opintoseteliavustuksiin euroa. Liikunnan koulutuskeskukset: avustusten kokonaismäärä on euroa, josta lake-avustuksiin euroa ja opintoseteliavustuksiin euroa. 8

9 LAATU- JA KEHITTÄMIS-AVUSTUSTEN JAON POHJANA OLEVAT TAVOITTEET JA AVUSTUKSET 2010 Tavoitteet sovittu kaudelle , tarkistuksia tarvittaessa Tavoitteet koko vapaalle sivistystyölle yhteisiä (elinikäinen oppiminen ja koulutusmahdollisuuksien saavutettavuus) ja kullekin oppilaitosryhmälle erityisiä Lake-rahoitus avustuksina kaudella ja mahdollisesti osaksi laskennallista rahoitusta tietopohjan kehittyessä 2013=> OPM pyysi päivätyllä kirjeellä oppilaitosryhmiä ja ylläpitäjiä edustavilta valtakunnallisilta järjestöiltä palautteet tavoite-esityksestä mennessä (poislukien urheiluopistot) Ministeriön päätös tavoitteista ja vuoden 2010 avustusten hausta: opintokeskukset , kesäyliopistot , kansanopistot ja kansalaisopistot mennessä Hakemukset jäsennetyllä lomakkeella, jonka perusteluksi oppilaitoksen kehittämisohjelma , josta käy ilmi esitetyn laatu- ja kehittämishankkeen asema osana kehittämisohjelmaa 9

10 OPM : LAATU- JA KEHITTÄMISAVUSTUSTEN JAON POHJANA OLEVAT TAVOITTEET/KANSANOPISTOT Elinikäisen oppimisen tavoite/yhteinen: a) eri väestöryhmien sivistys- ja osaamistarpeisiin monipuolisesti vastaava koulutustarjonta, b) hakeva toiminta ja koulutusmahdollisuuksia koskeva tiedotustoiminta ja c) aikuisopiskelussa aliedustettujen ryhmien ja erityisryhmien koulutusmahdollisuudet. Vapaan sivistystyön tarjoamien koulutusmahdollisuuksien saavutettavuutta koskeva tavoite/yhteinen: a) opintoihin osallistumisen alueellisen saavutettavuuden varmistaminen, b) eri kieliryhmien huomioonottaminen toiminnassa ja c) erityistä tukea tarvitsevien ryhmien koulutukseen pääsyn edistäminen. Kansanopistojen erityiset tavoitteet: a) nuorten syrjäytymiskehitystä estävä ja koulutusjärjestelmän nivelvaiheisiin liittyvä toiminta, b) kansanopistojen verkostoyhteistyön kehittäminen sekä c) internaattipedagogiikan sekä uusien koulutusmallien ja opetusmuotojen kehittäminen. Vuonna 2010 laatu- ja kehittämisavustuksiin euroa ja euroa käytettäväksi rakenteellisen kehittämisohjelman tukemiseen. Kansanopistojen hakemukset laatu- ja kehittämisavustuksista opetusministeriöön mennessä. Hakemuslomakkeen perusteluksi kansanopiston kehittämisohjelma kaudelle , josta käy ilmi esitetyn laatu- ja kehittämistyön asema osana kehittämisohjelmaa. 10

11 OPM : LAATU- JA KEHITTÄMISAVUSTUSTEN JAON POHJANA OLEVAT TAVOITTEET/KANSALAISOPISTOT Elinikäisen oppimisen tavoite/yhteinen: a) eri väestöryhmien sivistys- ja osaamistarpeisiin monipuolisesti vastaava koulutustarjonta, b) hakeva toiminta ja koulutusmahdollisuuksia koskeva tiedotustoiminta ja c) aikuisopiskelussa aliedustettujen ryhmien ja erityisryhmien koulutusmahdollisuudet. Vapaan sivistystyön tarjoamien koulutusmahdollisuuksien saavutettavuutta koskeva tavoite/yhteinen: a) opintoihin osallistumisen alueellisen saavutettavuuden varmistaminen, b) eri kieliryhmien huomioonottaminen toiminnassa ja c) erityistä tukea tarvitsevien ryhmien koulutukseen pääsyn edistäminen. Kansalaisopistojen erityiset tavoitteet: a) kansalaisten tietoyhteiskunnan kansalaisvalmiudet ja sosiaalisen median käyttö, b) hyvinvointi ja terveys, c) monikulttuurisuus ja d) kestävä kehitys. Vuonna 2010 jaetaan vielä aiempien vuosien tapaan laatupalkinto. Ei enää 2011=> 2010 laatu- ja kehittämisavustuksiin euroa ja euroa laatupalkintoihin. Kansalaisopistojen hakemukset laatu- ja kehittämisavustuksista opetusministeriöön mennessä. Hakemuslomakkeen perusteluksi kansalaisopiston kehittämisohjelma kaudelle , josta käy ilmi esitetyn laatu- ja kehittämistyön asema osana kehittämisohjelmaa. 11

12 OPM : LAATU- JA KEHITTÄMISAVUSTUSTEN JAON POHJANA OLEVAT TAVOITTEET/KESÄYLIOPISTOT Elinikäisen oppimisen tavoite/yhteinen: a) eri väestöryhmien sivistys- ja osaamistarpeisiin monipuolisesti vastaava koulutustarjonta, b) hakeva toiminta ja koulutusmahdollisuuksia koskeva tiedotustoiminta ja c) aikuisopiskelussa aliedustettujen ryhmien ja erityisryhmien koulutusmahdollisuudet. Vapaan sivistystyön tarjoamien koulutusmahdollisuuksien saavutettavuutta koskeva tavoite/yhteinen: a) opintoihin osallistumisen alueellisen saavutettavuuden varmistaminen, b) eri kieliryhmien huomioonottaminen toiminnassa ja c) erityistä tukea tarvitsevien ryhmien koulutukseen pääsyn edistäminen. Kesäyliopistojen erityiset tavoitteet: a) avointa yliopisto-opisto-opiskelua tukevan opintoneuvonnan kehittäminen ja b) avoimen korkeakoulutoiminnan alueellisen verkostoitumisen edistäminen ja kehittäminen Vuonna 2010 laatu- ja kehittämisavustuksiin euroa. Kesäyliopistojen hakemukset laatu- ja kehittämisavustuksista opetusministeriöön mennessä. Hakemuslomakkeen perusteluksi kesäyliopiston kehittämisohjelma kaudelle , josta käy ilmi esitetyn laatu- ja kehittämistyön asema osana kehittämisohjelmaa. 12

13 OPM : LAATU- JA KEHITTÄMISAVUSTUSTEN JAON POHJANA OLEVAT TAVOITTEET/OPINTOKESKUKSET Elinikäisen oppimisen tavoite/yhteinen: a) eri väestöryhmien sivistys- ja osaamistarpeisiin monipuolisesti vastaava koulutustarjonta, b) hakeva toiminta ja koulutusmahdollisuuksia koskeva tiedotustoiminta ja c) aikuisopiskelussa aliedustettujen ryhmien ja erityisryhmien koulutusmahdollisuudet. Vapaan sivistystyön tarjoamien koulutusmahdollisuuksien saavutettavuutta koskeva tavoite/yhteinen: a) opintoihin osallistumisen alueellisen saavutettavuuden varmistaminen, b) eri kieliryhmien huomioonottaminen toiminnassa ja c) erityistä tukea tarvitsevien ryhmien koulutukseen pääsyn edistäminen. Opintokeskusten erityiset tavoitteet: a) yhteiskunnallisen osallistumisen ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen ja monipuolistaminen, b) yhteisön ja yksilön hyvinvoinnin ja elämänhallintataitojen lisääminen sekä c) kestävän kehityksen ja monikulttuurisuuden vahvistaminen. Vuonna 2010 laatu- ja kehittämisavustuksiin euroa. Opintokeskusten hakemukset laatu- ja kehittämisavustuksista opetusministeriöön mennessä. Hakemuslomakkeen perusteluksi opintokeskuksen kehittämisohjelma kaudelle , josta käy ilmi esitetyn laatu- ja kehittämistyön asema osana kehittämisohjelmaa. 13

14 LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUKSET Liikunnan koulutuskeskusten avustukset sisältyvät opetusministeriön pääluokan lukuun ja pääosa avustuksista käytetään perustamiskustannuksiin Vuonna 2010 liikunnan koulutuskeskuksille osoitetaan laatu- ja kehittämisavustuksiin euroa ja opintoseteliavustuksiin euroa Liikunnan koulutuskeskusten osalta lake-avustusten jaossa erityisenä tavoitteena ovat: a) lasten ja nuorten liikuntakasvatus, b) seura- ja järjestötoimintaa palveleva koulutus (kansalaistoiminnan tuki), c) valmennustoiminta ml. huippu-urheilun koulutuksen kehittäminen sekä d) terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan koulutus. 14

15 OPPILAITOS- JA YLLÄPITÄJÄRAKENTEEN KEHITTÄMINEN : OPM Rake-ohjelman valmistelu yhteistyössä eri oppilaitoksia edustavien ylläpitäjien, järjestöjen ja muiden keskeisten tahojen kanssa vuorovaikutteisena prosessina Tavoitteena on vahvistaa vapaan sivistystyön oppilaitosten edellytyksiä vastata kasvaviin ja uudistuviin tehtäviin muuttuvassa toimintaympäristössä Lähtökohtana on eri oppilaitosmuotojen ja ylläpitäjien omien pyrkimysten huomioonottaminen sekä tältä pohjalta syntyvien aloitteiden ja yhteistyösuunnitelmien tukeminen Kansanopistojen ylläpitäjien tilannekatsaukset ministeriölle mennessä: ylläpitäjä- ja oppilaitosrakenteen nykytila, rakenteellisen kehittämisen tarpeet, vapaan sivistystyön osuus toiminnasta ja rahoituksesta ja yhteys vauhti-suosituksiin sekä meneillään/vireillä olevat rake-suunnitelmat ja kokemukset OPM:n suositukset jatkotoimenpiteistä ja vuoden 2010 rake-avustusten (noin euroa) hausta kansanopistojen ylläpitäjille päivätyllä kirjeellä Muiden oppilaitosryhmien (paitsi opintokeskukset) ylläpitäjiä edustavien vk-järjestöjen katsaukset yhteistyössä ylläpitäjien kanssa kokonaiskuvan saamiseksi mennessä: lyhyt analyysi tähänastisista rake-toimista, arvio vaikutuksista vstvoimavaroihin ja keskeisiin tavoitteisiin sekä yhteenveto rake-suunnitelmista

16 OPPILAITOS- JA YLLÄPITÄJÄRAKENTEEN KEHITTÄMINEN : OPM Opetusministeriön pyytämissä rake-katsauksissa huomiota erityisesti - kansalaisopistot: ylläpitäjärakenteen kehityksen vaikutuksiin opetuksen tarjontaan ja alueelliseen saavutettavuuteen, kansalaisopistojen asemaan osana kunnallisia sivistyspalveluja ja yksityisten opistojen asemaan - kesäyliopistot: alueelliseen yhteistyöhön ja työnjakoon muiden vstoppilaitosten ja aikuisoppilaitosten kanssa sekä avoimen korkeakouluopetuksen järjestämismahdollisuuksiin ja muuhun korkeakouluyhteistyöhön - liikunnan koulutuskeskukset: urheiluopistojen koulutusta ja verkostoyhteistyötä koskevien linjausten sekä ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kokoamissuositusten ja vstkehittämisohjelman tavoitteiden yhteensovittamiseen 16

17 OPM : KANSANOPISTOJEN OPPILAITOS- JA YLLÄ- PITÄJÄRAKENTEEN KEHITTÄMINEN JA AVUSTUKSET 2010 Ylläpitäjien katsaukset ja suunnitelmat ministeriöön mennessä Opetusministeriön palaute ja jatkotoimenpiteet ylläpitäjille Katsausten pohjalta seuraavana vaiheena konkreettiset tavoitteet ja suunnitelmat ylläpitäjä- ja oppilaitosrakenteen sekä alueellisen ja muun yhteistyön kehittämisestä: toimintaedellytysten vahvistaminen, toiminnan tehostaminen, opetustarjonnan ja palveluiden parantaminen Erityisesti suunnitelmia samaa arvopohjaa, kieliryhmää tai toimintamallia edustavien opistojen yhteistyöstä, yhteistyöstä muiden vst-oppilaitosten, lukioiden, ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen kanssa: toiminnan laatu, tehokkuus, kehityskyky, koulutuskysyntään vastaaminen Ministeriö tukee rake-prosessia avustuksilla 2010/ euroa Lisäksi ylläpitäjien suunnitelmat vapaan sivistystyön asemasta, ylläpitojärjestelyistä ja rahoituspohjasta niiltä opistoilta, joiden vuotuinen vst-volyymi on alle 2000 opintoviikkoa tai vapaan sivistystyön osuus alle puolet toiminnasta/rahoituksesta Suunnitelmat, selvitykset ja hakemukset ministeriöön mennessä Ministeriön päätökset avustusten jaosta ja suositukset jatkosta =>

18 KEHITTÄMISOHJELMAN TOISEN VAIHEEN VALMISTELU JO KÄYNNISSÄ Rahoitusjärjestelmän kehittämistyö jatkuu: työryhmä perusrahoituksen määräytymistä koskevista uudistuksista deadline => VTAE 2011 ja HE2 syksyllä 2010 => voimaan Tilasto- ja tietopohja kuntoon: 2-vuotinen hanke asetettu Ylläpitämislupien uudistusprosessi käyntiin keväällä 2010: ensimmäisessä vaiheessa kansanopistot ja urheiluopistot - myöhemmin opintokeskukset, kesäyliopistot ja kansalaisopistot JärjestöRAKE: vapaan sivistystyön valtakunnallisilta järjestöiltä ehdotukset rakenteen ja toiminnan kehittämisestä ministeriön kirjeellä mennessä => jatkotoimet 2010 ja VTAE2011 Laatua ja vaikuttavuutta sekä seurantaa koskevista ehdotuksista konkreettinen suunnitelma syksyllä 2009: - Opetushenkilökunnan kehittämisohjelma <= KAN-arviointi - Tutkimusohjelma ml. tutkijankoulutus: VST, korkeakoulut, SA - Näyttötutkintosovellutusten kehittäminen: OPH/VST-toimijat - Kielitutkintojärjestelmän kehittäminen maahanmuuttajien tarpeisiin - Opiskelijapalautejärjestelmä ja EIO-opintokirjan tarve ja muoto - Tieto- ja viestintätekniikan ja oppimisympäristöjen kehittäminen - Kehittämisohjelman arviointi KAN

19 VAPAAN SIVISTYSTYÖN RAHOITUSTYÖRYHMÄN TEHTÄVÄNÄ ON MENNESSÄ Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman toimeenpanosuunnitelman pohjalta laatia selvitykset ja ehdotukset etä- ja monimuoto-opetuksen ja avoimen korkeakouluopetuksen rahoitusperusteista taiteen perusopetuksen asemasta ja rahoituksesta perustamiskustannusten rahoitusjärjestelmästä ja kansalaisopistojen, kansanopistojen ja opintokeskusten rahoitusperusteiden muutostarpeista. Työryhmän tulee lisäksi laatia arvio ehdotusten vaikutuksista valtion talousarvioesitykseen sekä vapaan sivistystyön lainsäädäntöön ja laatia kuvaus ja arvio valtionosuusrahoituksen ja avustusjärjestelmän muodostamasta kokonaisuudesta ja sen toimeenpanon vaikutuksista. Työryhmä on perustanut kolme jaostoa: kansalaisopistot, kansanopistot ja opintokeskukset 19

20 VAPAAN SIVISTYSTYÖN TILASTOT JA TIETOPOHJA Kehittämishankkeen tehtävänä on vapaan sivistystyön kehittämisohjelman toimeenpanosuunnitelman pohjalta kaudella selvittää vapaan sivistystyön rahoituksen, ohjauksen, seurannan ja kehittämisen edellyttämät tietotarpeet, tehdä esitys tilasto- ja tietopohjan sisältöjen ja tiedonkeruun kehittämisestä, sekä selvittää esityksen kustannusvaikutukset. Työssä tulee ottaa huomioon opetushallinnon meneillään olevat muut tietohallinnon kehittämishankkeet. 20

SIVISTYKSEN SIELUNVELJET. Etelä-Pohjanmaan vapaan sivistystyön konsortioselvitys. Maija-Liisa Nyyssölä

SIVISTYKSEN SIELUNVELJET. Etelä-Pohjanmaan vapaan sivistystyön konsortioselvitys. Maija-Liisa Nyyssölä SIVISTYKSEN SIELUNVELJET Etelä-Pohjanmaan vapaan sivistystyön konsortioselvitys Maija-Liisa Nyyssölä 31.05.2011 1 TIIVISTELMÄ Eteläpohjalaisten vapaan sivistystyön oppilaitosten konsortioselvityksen taustalla

Lisätiedot

Arvoisa lukija. Tervetuloa vuosikokoukseen Jyrki Ijäs pääsihteeri

Arvoisa lukija. Tervetuloa vuosikokoukseen Jyrki Ijäs pääsihteeri SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY VUOSIKOKOUSASIAKIRJAT Arvoisa lukija Tähän niteeseen on koottu 21.9.2010 Lapuan kristillisellä opistolla pidettävän Suomen Kansanopistoyhdistyksen

Lisätiedot

Projektin ohjausryhmä: Oppijan projektiryhmä (Opetus- ja kulttuuriministeriö)

Projektin ohjausryhmä: Oppijan projektiryhmä (Opetus- ja kulttuuriministeriö) ESISELVITYSRAPORTTI 1 (54) AIKUISKOULUTUKSEN HAKUPALVELU ESISELVITYSRAPORTTI ESISELVITYSRAPORTIN TIEDOT Versio 1.0 Laatija Sari Ellonen ja Anu Suurnäkki Laatimispäivämäärä 5.6.2012 Hyväksyjä Hyväksymispäivämäärä

Lisätiedot

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille OKM /2/591/2015 9.2.2015 Jakelussa mainituille Asia: Ennakkotieto Järjestämislupahakemus: lukiokoulutus, ammatillinen peruskoulutus ja ammatillinen aikuiskoulutus Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjien

Lisätiedot

Esiselvitys kansalaisopistojen yhteistyömahdollisuuksista

Esiselvitys kansalaisopistojen yhteistyömahdollisuuksista Esiselvitys kansalaisopistojen yhteistyömahdollisuuksista Marjo Soininen Tampere 2009 TIIVISTELMÄ Esiselvitys luo yleiskuvan Tampereen kaupunkiseudun kunnallisista kansalaisopistoista ja niiden tulevaisuuden

Lisätiedot

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 212:1 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

HÄMEEN KESÄYLIOPISTON

HÄMEEN KESÄYLIOPISTON HÄMEEN KESÄYLIOPISTON TOIMINTASTRATEGIA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2009-2013 HÄMEEN KESÄYLIOPISTO 2013 Hämeen kesäyliopisto on alueellinen ympäri vuoden toimiva vapaan sivistystyön oppilaitos, joka on erikoistunut

Lisätiedot

Parempaa, enemmän ja kovempaa ammattikoulutus tulevaisuuden tekijänä. Mika Tammilehto

Parempaa, enemmän ja kovempaa ammattikoulutus tulevaisuuden tekijänä. Mika Tammilehto Parempaa, enemmän ja kovempaa ammattikoulutus tulevaisuuden tekijänä Mika Tammilehto Minne menet maailma - minne menet Suomi? Globalisaatio talouden painopisteen muutos Aasia talouden veturina, NIC ja

Lisätiedot

KESKISUOMALAISTEN KANSANOPISTOJEN ROOLI MAAKUNNAN AIKUISKOULUTUKSESSA

KESKISUOMALAISTEN KANSANOPISTOJEN ROOLI MAAKUNNAN AIKUISKOULUTUKSESSA KESKISUOMALAISTEN KANSANOPISTOJEN ROOLI MAAKUNNAN AIKUISKOULUTUKSESSA Julkaisu B 165 ISBN 978-951-594-319-4 ISBN 978-951-594-320-0 sähköinen versio ISSN 0788-7043 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisutiedot Julkaisija:

Lisätiedot

Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi. Työryhmän raportti

Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi. Työryhmän raportti Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi Työryhmän raportti Alueiden kehittäminen 6/2004 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 4.2.2004 Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi,

Lisätiedot

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään Valtakunnalliset erityisopettajien koulutuspäivät 21.3.2015, Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru 1 JULKAISUVAPAA 21.3.2015 KLO 13.30 / MUUTOSVARAUKSIN Hyvät koulutuspäivien osanottajat! Kolmiportaisen

Lisätiedot

Ajankohtaista koulutuspolitiikasta Tuovi Manninen/ OAJ AKOLin Aktiiviopet 2014

Ajankohtaista koulutuspolitiikasta Tuovi Manninen/ OAJ AKOLin Aktiiviopet 2014 Ajankohtaista koulutuspolitiikasta Tuovi Manninen/ OAJ AKOLin Aktiiviopet 2014 1 Paljon liikkuvia osia TUTKE Rahoitus Laatu TOKORA Vapaan sivistystyön rakenne ja rahoitus ESR-projeketi Näyttötutkintojärjestel

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Opetusministeriö Undervisningsministeriet Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio Opetusministeriön monisteita 2004:1 Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio

Lisätiedot

korkeakoulutettujen maahanmuuttajien kotoutumista tukeva koulutus suomessa

korkeakoulutettujen maahanmuuttajien kotoutumista tukeva koulutus suomessa korkeakoulutettujen maahanmuuttajien kotoutumista tukeva koulutus suomessa Suomen kesäyliopistot ry sonja valjus mika nirvi ESIPUHE -2- Opetusministeriö on yhdessä ministeriötä avustavan vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen Opetusministeriö Undervisningsministeriet Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen Globaalivastuuprojektin ohjausryhmän loppuraportti Opetusministeriön julkaisuja 2010:9 Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

AIKUISKASVATUS ON TUTKIMISEN JA ASIANTUNTEMUKSEN ARVOINEN

AIKUISKASVATUS ON TUTKIMISEN JA ASIANTUNTEMUKSEN ARVOINEN AIKUISKASVATUS ON TUTKIMISEN JA ASIANTUNTEMUKSEN ARVOINEN Aikuiskasvatuksen tutkimusyhteistyön rakenteelliset innovaatiot (AITURI)-hankkeen loppuraportti, huhtikuu 2011 Työryhmä Anja Heikkinen, ATS Pertti

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

MARKKINOINTISTRATEGIA 2013-2014

MARKKINOINTISTRATEGIA 2013-2014 MARKKINOINTISTRATEGIA 2013-2014 Päivitetty 4.9.2013 MARKKINOINTISTRATEGIA 2013 2014 1 Perustiedot Valkeakoski-opistosta... 3 2 Markkinat... 3 2.1 Kysyntä... 3 2.2 Kilpailu... 4 2.3 Toimintaympäristö...

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

KOHTI KESTÄVÄÄ AMMATILLISTA KOULUTUSTA. Kati Lundgren ja Hanna Näätsaari Suomen ympäristöopisto SYKLI

KOHTI KESTÄVÄÄ AMMATILLISTA KOULUTUSTA. Kati Lundgren ja Hanna Näätsaari Suomen ympäristöopisto SYKLI KOHTI KESTÄVÄÄ AMMATILLISTA KOULUTUSTA Kati Lundgren ja Hanna Näätsaari Suomen ympäristöopisto SYKLI Opetushallitus Taitto: Innocorp Oy Elektroninen versio: Innocorp Oy ISBN 952-13-3072-4 (nid.) ISBN 952-13-3073-2

Lisätiedot

MERI-LAPIN SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 KEMI KEMINMAA SIMO TERVOLA TORNIO

MERI-LAPIN SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 KEMI KEMINMAA SIMO TERVOLA TORNIO MERI-LAPIN SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 KEMI KEMINMAA SIMO TERVOLA TORNIO Heli-Marja Angeria 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 1.2 KESKEISET KÄSITTEET... 5 1.3 SEUDULLISEN

Lisätiedot

HUMANISTISEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SUOMEN HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2007-2009

HUMANISTISEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SUOMEN HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2007-2009 HUMANISTISEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SUOMEN HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2007-2009 Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Suomen Humanistinen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Valtionhallinto liikunnan edistäjänä 2011 2015 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2015:4

Valtionhallinto liikunnan edistäjänä 2011 2015 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2015:4 Valtionhallinto liikunnan edistäjänä 211 215 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 215:4 Opetus- ja kulttuuriministeriö/ Undervisnings- och kulturministeriet Valtion liikuntaneuvosto/statens idrottsråd

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

Ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestäjäverkon, laadun ja rahoituksen kehittäminen

Ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestäjäverkon, laadun ja rahoituksen kehittäminen Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestäjäverkon, laadun ja rahoituksen kehittäminen Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2004:39 Opetusministeriön

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Lapsi- ja nuorisopolitiikan

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toimivuus ja vaikuttavuus

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toimivuus ja vaikuttavuus Seija Mahlamäki-Kultanen Kim Byholm Jorma Kärppä Ari Orelma Juha Vaso Päivi Kamppi Gunnel Knubb- Manninen Heikki Silvennoinen Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toimivuus ja vaikuttavuus Med svenska

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus

Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus Kehittämisehdotukset Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:23 Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus Kehittämisehdotukset Opetus-

Lisätiedot

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Samuli Leveälahti Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Opetushallitus Moniste 4/2006 ISBN 952-13-2771-5 (nid.) ISBN 952-13-2772-3 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita Prima Oy,

Lisätiedot