Kirjaston rooli tutkimuksen arvioinnissa: asiantuntijapaneeli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirjaston rooli tutkimuksen arvioinnissa: asiantuntijapaneeli"

Transkriptio

1 Kirjaston rooli tutkimuksen arvioinnissa: asiantuntijapaneeli Anne Lehto moderaattori, Suomen yliopistokirjastojen neuvoston (SYN:n) bibliometriikkakoulutus, Hanken

2 Yliopisto Arvioinnin nimi Arvioinnin ajankohta Aalto-yliopisto Aalto RAE* Helsingin yliopisto (HY) Tutkimuksen ja tohtorikoulutuksen arviointi Tampereen teknillinen yliopisto (TTY/TUT) Tampereen teknillisen yliopiston tutkimuksen arviointi, TUT RAE Syksy 2010-syksy 2011 Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LTY/LUT) LUT RAE Maaliskuu 2012 Oulun yliopisto (OY) Suomen Akatemian tieteenala-arviointi, ks. Myös Liitteet *RAE= Research Assessment Exercise 2

3 Yliopisto Arvioinnin tavoite Arvioinnin kohde Aalto -selvittää yleisesti perustettavan Aalto-yliopiston tutkimuksen tasoa, identifioida kv huippututkimusalat ja edistää kv tason tutkimusta. pyrkimys myös kehittää arviointiprosessia. Aalto-yliopiston muodostavien yliopistojen (HSE, TKK, TaiK) tutkimuksen arviointi, väestölaskentamenetelmä: tutkimusaktiivinen henkilöstö (kattoi vuodet ) HY TTY LTY OY -tunnistaa Helsingin yliopiston erilaisista lähtökohdista tehtävää korkeatasoista tutkimusta ja tohtorikoulutusta sekä tuottaa tietoa siitä, millä ehdoilla ja edellytyksillä tuloksia on tuotettu. -arvioida TTY:n tutkimuksen laatua ja tieteellistä vaikuttavuutta suhteessa kv-tasoon sekä yhteiskunnallista vaikuttavuutta. -tunnistaa tutkimusalueet, joissa potentiaalia kehittyä kansainvälisesti tunnustetuiksi tutkimusyksiköiksi sekä saada ehdotuksia, joiden avulla laitokset ja yo:n johto voivat kehittää TTY:n tutkimustoimintaa. -kehittävää arviointia, LUT:n tutkimustoiminta arvioidaan suhteessa kunkin tieteenalan kv-tasoon ja käytäntöön. -tämänhetkisen laatuprofiilin analysoiminen tunnistamalla vahvuudet ja potentiaali. Tärkeä LUT:n tutkimustoiminnan tulevaisuuden kannalta. -julkaisutoiminnan arviointi biologian laitoksen ekologian ja kehitysbiologian tutkijoista. Vuodet TTY:n tutkimustoiminta, arviointiyksikköinä laitokset, arviointi kattoi vuodet julkaisut kaikilta LUT:n aloilta Biologian laitos (toimeksiantaja) 3

4 Yliopisto Kirjaston rooli Kirjaston käyttämä aika / resursointi Aalto HY TTY LTY -vastasi yli 2000 tutkijan julkaisutietojen keruusta ja web-pohjaisen arviointityökalun eli ns. RAEbrowserin kehittämisestä ja tuottamisesta -tuotti arviointipaneeleja varten bibliometrista informaatiota ns. ei-wos-tieteenaloilta, ts. humanistisista tieteistä, yhteiskuntatieteistä ja tietojenkäsittelytieteestä. Kirjaston edustaja on myös arvioinnin ohjausryhmän jäsen. -osallistuminen jääviysselvitykseen -materiaalin kerääminen bibliometrista analyysiä ja arviointia varten -osallistuminen raportin kirjoittamiseen -haut tietokannoista WoS ja Scopus, 476 tutkijaa mukana, ks. lisää Liite h / erillinen korvaus kirjastolle Kokonaisuudessaan mahdotonta sanoa, mutta bibliometrisiin analyyseihin käytettiin 1107 työtuntia maaliskesäkuussa / Bibliometriikkaan perehtyi opintopiirimäisesti ja kahdessa koulutuksessa (Aalto-yliopisto 01/2011 ja Leidenin yliopisto (CWTS) 03/2011) noin 20 henkilöä. Näistä 13 osallistui bibliometristen analyysien tekemiseen. Työaika h / 2-3 tietoasiantuntijaa sekä 1 tutkimusapulainen (2,5 kk). Kirjastonjohtaja, arvioinnin projektipäällikkö ja koordinaattori (käytettyä työaikaa ei ole laskettu) 581,7 h / 1 suunnittelusihteeri, 1 suunnittelija, 4 informaatikkoa, 1 kirjastonhoitaja, 1 kirjastonjohtaja vetovastuun kantoi 1 informaatikko OY -kirjaston informaatikot tekivät bibliometriset analyysit[al] n. 70 h / kirjaston informaatikot tekivät (ei ylimääräistä resursointia) 4

5 Yliopisto Arvioinnin bibliometriset menetelmät Arvioinnin muut menetelmät, asiantuntijapaneeli ym. Aalto -erillinen ISI-tietojen pohjalta tehty Bibliometric analysis (ruotsalainen konsultti), asiantuntijapanelistien RAE- browserissa ISI- Scopus ja omat julkaisurekisteritiedot julkaisuista sitaatioineen ja Impact factorit 9 kv-asiantuntijapaneelia HY TTY -Leidenissä tehtiin WoS-aineistosta viittausanalyysejä, normalisointeja jne., HULibissa yksinkertaisia, mutta informatiivisia analyysejä tutkimustietokanta TUHATin Excel-aineistosta ( ) -tutkijoiden julkaisu- ja viitetietojen kerääminen WoS- ja Scopus-tietokannoista. Viittausanalyysi WoS-tietokannasta teetettiin Leidenin yliopiston CWTS-yksikössä. CWTS= The Centre for Science and Technology Studies Kv-asiantuntijapaneelit, huippututkijoita eri tieteenaloilta. Arviointi koostui kolmesta osiosta: 1) Kv-vertaisarviointi 2) Laitosten itsearviointi 3) Julkaisujen bibliometriset analyysit LTY Bibliometrisen analyysin indikaattorit ks. Liite 2. -itsearviointi, asiantuntijapaneelit, bibliometrisen analyysin tulokset OY -viittaukset, IF-arvot, H-indeksit eri henkilöstöryhmiltä, aikarajat

6 Yliopisto Kirjaston asiantuntija bibliometriikkakoulutuksen paneelissa Aalto Irma Pasanen HY Maria Forsman TTY Leena Huiku LTY Iris Tahvanainen OY Päivi Kytömäki 6

7 Kysymyksiä 1. Oliko itsestään selvää, että kirjasto on mukana tutkimuksen arvioinnissa vai olitteko itse tässä aktiivisia yliopiston johdon/hallinnon suuntaan? 2. Tiesittekö heti miten lähteä liikkeelle? 3. Miten arvioisitte omaa toimintaanne, missä onnistuitte erittäin hyvin? Mitä opittiin? Onko jotain mitä tekisitte nyt toisin? 4. Tulevaisuudensuunnitelmat? 7

8 LIITE 1. LTY: kirjaston rooli o haut tietokannoista WoS ja Scopus, 476 tutkijaa mukana o julkaisurekisterin päivitysten valvonta ja koordinointi o julkaisurekisteriin tarvittavien muutosten suunnittelu ja teettäminen o tiedonkeruun ja siihen liittyvän tiedonhallinnan suunnittelu ja osin myös toteutus ja siinä yhteyshenkilönä toimiminen tietokannan toteuttajaan o tiedonkeruun toimintaprosessien suunnittelu ja ohjeistus o tutkijoiden ohjeistus o aikataulutuksen suunnitteluun osallistuminen ja kirjaston tehtävien osalta myös sen valvominen, että tutkijat noudattivat aikataulua omalta osaltaan o tiedotuksen suunnitteluun osallistuminen ja tiedottaminen kirjaston osalta o arviointihankkeen työryhmiin osallistuminen o yhteistyön koordinointi bibliometrisen analyysin toimittajan kanssa 8

9 LIITE 2. LTY: bibliometrisen analyysin indikaattorit 1. Aineistossa olleiden artikkelien kokonaismäärä 2. Aineistossa olleiden artikkelien lukumäärä osituksen jälkeen 3. Artikkelien saamat viittaukset 4. Artikkelien saamat viittaukset kaksivuotisen aikaikkunan kautta tarkasteltuna 5. Artikkelien saamat viittaukset normalisoituna yksikön käyttämien aikakauslehtien suhteen 6. Tieteenalanormalisoitu käytettyjen aikakauslehtien vaikuttavuus 7. Tieteenalanormalisoitu artikkelien vaikuttavuus 8. Artikkelien osuus 5 % eniten viitatuimmissa 9. Artikkelien sisältämien viittausten tuoreus 10. Keskimääräinen maiden lukumäärä per artikkeli (kansainvälinen yhteistyö) 11. Keskimääräinen kirjoittajien lukumäärä per artikkeli 12. Itseviittausten %-osuus 13. Ilman viittauksia jääneiden artikkelien %-osuus 9

10 Liite 3. OY: tutkimuksen arviointeja 1)Tiedekunnan rahanjakoa varten ajankohta: elokuun alku 2011 arvioinnin kohde: Luonnontieteellinen tiedekunta (toimeksiantaja) arvioinnin tavoite: tiedekunnan sisäinen rahanjako, tiedekunnan tutkijoiden julkaisut 2010 SoleCrissistä kirjaston käyttämä aika: n. 20 h resursointi: kirjaston informaatikot tekivät (ei ylimääräistä resursointia) bibliometriset menetelmät: 1) julkaisujen IF-arvot 2) parhaat kategoria-sijoitukset 3) 1.kvartaalin julkaisut 4) top5%-julkaisut 2)Tutkijoiden 10 vuoden julkaisujen saamat siteeraukset ajankohta: toukokuu 2011 arvioinnin kohde: Biocenter arvioinnin tavoite: tutkijoiden siteeraukset resursointi: kirjaston informaatikot tekivät (ei ylimääräistä resursointia) bibliometriset menetelmät: WoS, (+JCR):n tarjoamat menetelmät 10

11 Liite 4. OY: tutkimuksen arviointeja 3) Tutkijoiden artikkeleiden saamat viittaukset ja lehtien IF:t ajankohta: tammi-helmikuu 2012 arvioinnin kohde: Lääketieteellinen tiedekunta arvioinnin tavoite: viranhakua varten kirjaston käyttämä aika: 10 h resursointi: kirjaston informaatikot tekivät (ei ylimääräistä resursointia) bibliometriset menetelmät: IF:t 4) Tuotantotalouden osaston julkaisutoiminnan arviointi ajankohta: tammi-helmikuu 2012 arvioinnin kohde: Teknillinen tiedekunta/tuotantotalouden laitos arvioinnin tavoite: julkaisutoiminnan arviointi ko. ajalta, lehdille ja konferenssijulkaisuille JUFOn julkaisuluokitus ja IF, artikkeliviittaukset (Scopus, WoS, GS) kirjaston käyttämä aika: n. 30 h resursointi: kirjaston informaatikot tekivät (ei ylimääräistä resursointia) bibliometriset menetelmät: JUFO, JCR, Scopus, WoS, Google Scholar 11

YLIOPISTOKIRJASTOT BIBLIOMETRIIKAN OSAAJINA JA TOIMIJOINA

YLIOPISTOKIRJASTOT BIBLIOMETRIIKAN OSAAJINA JA TOIMIJOINA 1 YLIOPISTOKIRJASTOT BIBLIOMETRIIKAN OSAAJINA JA TOIMIJOINA Ylikirjastonhoitaja, pj Päivi Kytömäki Suomen yliopistokirjastojen neuvosto Tutkimuksen tuen verkosto SUOMEN YLIOPISTOKIRJASTOJEN NEUVOSTO/ TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Tutkimusryhmän näkyvys ja vaikuttavuus - bibliometriset analyysit

Tutkimusryhmän näkyvys ja vaikuttavuus - bibliometriset analyysit 1 of 12 Yleinen huomio Tutkimustietokannat / Julkaisurekisterit ja niihin liittyvät palvelut Bibliometriset palvelut; mitä bibliometristen menetelmien avulla mitataan: 1. julkaisutuotantoa; 2. vaikuttavuutta,

Lisätiedot

TEKNISTIETEELLISEN TIEDON NÄKYVYYDEN MITTAAMINEN: ESISELVITYS MAHDOLLISUUKSISTA. Pirjo Sutela VTT Tietoratkaisut. Irma Pasanen TKK kirjasto RAPORTTI

TEKNISTIETEELLISEN TIEDON NÄKYVYYDEN MITTAAMINEN: ESISELVITYS MAHDOLLISUUKSISTA. Pirjo Sutela VTT Tietoratkaisut. Irma Pasanen TKK kirjasto RAPORTTI 0 TEKNISTIETEELLISEN TIEDON NÄKYVYYDEN MITTAAMINEN: ESISELVITYS MAHDOLLISUUKSISTA Irma Pasanen TKK kirjasto Pirjo Sutela VTT Tietoratkaisut RAPORTTI Huhtikuu 2008 1 Lähdeaineiston valossa ja sen sisältämän

Lisätiedot

FIRE-TUTKIMUSRYHMÄN VAIKUTTAVUUS

FIRE-TUTKIMUSRYHMÄN VAIKUTTAVUUS FIRE-TUTKIMUSRYHMÄN VAIKUTTAVUUS Paula Räty Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2015 TAMPEREEN YLIOPISTO, Informaatiotieteiden

Lisätiedot

suomalaisten tietojenkäsittelytieteiden väitöskirjojen kansainvälinen näkyvyys ja tieteellinen taso

suomalaisten tietojenkäsittelytieteiden väitöskirjojen kansainvälinen näkyvyys ja tieteellinen taso Tietojenkäsittelytiede 27 Joulukuu 2007 sivut 4 17 c kirjoittaja(t) Puheenvuoro Suomalaisten tietojenkäsittelytieteiden väitöskirjojen kansainvälinen näkyvyys ja tieteellinen taso Juhani Iivari Oulun yliopisto

Lisätiedot

Bibliometriikkahankkeet 2015

Bibliometriikkahankkeet 2015 Bibliometriikkahankkeet 2015 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Meneillään olevat hankkeet... 4 2.1 Julkaisutiedonkeruun laajentaminen valtion tutkimuslaitoksiin ja yliopistosairaaloihin... 4 2.2 Tutkijan

Lisätiedot

Yliopistojen profiloituminen ja Suomen Akatemia

Yliopistojen profiloituminen ja Suomen Akatemia Yliopistojen profiloituminen ja Suomen Akatemia Heikki Mannila 14.1.2015 1 Tutkimuksen ja korkeakoulutuksen rahoitus Valtiollinen (ym.) rahoitus vuonna 2013, miljoonia euroja Yliopistot 1850 Yliopistot,

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2009 ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU. Kirjasto

Teknillinen korkeakoulu Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2009 ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU. Kirjasto Teknillinen korkeakoulu Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2009 ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Kirjasto Espoo 2010 VUOSIKERTOMUS 2009 Teknillinen korkeakoulu Kirjasto Jakelu: Aalto-yliopiston kirjasto, Otaniemi PL 17000

Lisätiedot

Julkaisufoorumien luokittelu

Julkaisufoorumien luokittelu Julkaisufoorumien luokittelu Suunnittelija Janne Pölönen, TSV OKM:n bibliometriikkaseminaari Helsingin yliopisto 11.3.2013 Julkaisufoorumi-luokitus Vuonna 2011 valmistunut tieteellisten julkaisukanavien

Lisätiedot

TIETEEN TILA YHTEENVETO

TIETEEN TILA YHTEENVETO TIETEEN TILA 2014 YHTEENVETO Toimittaneet: Anu Nuutinen ja Annamaija Lehvo, Suomen Akatemia Bibliometrinen laskenta: Yrjö Leino, CSC Tieteen tietotekniikan keskus Taitto: Recommended Finland Oy 2014 Paino:

Lisätiedot

ORCID-tunnisteen käyttöönotto Suomessa

ORCID-tunnisteen käyttöönotto Suomessa ORCID-tunnisteen käyttöönotto Suomessa CSC:n toteuttama selvitys OKM:n toimeksiannosta 10.4.2015 1 Tiivistelmä Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut CSC:lle tehtäväksi kansainvälisen ORCIDtutkijatunnistejärjestelmän

Lisätiedot

TUTKI-TYÖRYHMÄN "Tunnusluvut ja

TUTKI-TYÖRYHMÄN Tunnusluvut ja TUTKI-TYÖRYHMÄN "Tunnusluvut ja tiedontarpeet"raportti 1 Sisällys 1 Tiivistelmä työryhmän ehdotuksista... 2 2 Työryhmän toimeksianto ja tavoitteet... 3 2.1 Työryhmän kokoonpano... 3 2.2 Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Tieteenalojen arviointi Suomessa

Tieteenalojen arviointi Suomessa SUOMEN AKATEMIAN JULKAISUJA 6/01 Tieteenalojen arviointi Suomessa Kehittämisen vai vakuuttamisen väline Ville Valovirta 1 Suomen Akatemia lyhyesti Suomen Akatemia on tiederahoituksen asiantuntijaorganisaatio.

Lisätiedot

Kansallinen tietovarasto ja muita opetusministeriön kehityshankkeita

Kansallinen tietovarasto ja muita opetusministeriön kehityshankkeita Kansallinen tietovarasto ja muita opetusministeriön kehityshankkeita Ulla Neuvonen Terveystieteiden keskuskirjasto Korkeakoulujen raportointi opetusministeriölle KOTA Online tilastot https://kotaplus.csc.fi/online/etusivu.do

Lisätiedot

Julkaisukäytännöt eri tieteenaloilla

Julkaisukäytännöt eri tieteenaloilla Opetusministeriö Undervisningsministeriet Julkaisukäytännöt eri tieteenaloilla Opetusministeriön julkaisuja 2008:33 Hanna-Mari Puuska Marita Miettinen Julkaisukäytännöt eri tieteenaloilla Opetusministeriön

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Timo Aarrevaara Mailis Aaltonen Liisa Ansala Jussi Huttunen Lea Ryynänen-Karjalainen Marja-Liisa Saarilammi Krister Talvinen Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Tutkimuspolitiikan välineet ja käytännöt viiden maan vertailu

Tutkimuspolitiikan välineet ja käytännöt viiden maan vertailu Suomen Akatemian julkaisuja 2/10 Tutkimuspolitiikan välineet ja käytännöt viiden maan vertailu Kimmo Viljamaa, Janne Lehenkari, Tarmo Lemola ja Terhi Tuominen Suomen Akatemian julkaisuja 2/10 Tutkimuspolitiikan

Lisätiedot

Sivistystä ei voi tuoda

Sivistystä ei voi tuoda Suomen Akatemian julkaisuja 5/06 Sivistystä ei voi tuoda Tämä raportti pyrkii ennen kaikkea vastaamaan kysymyksiin: mitä on vaikuttavuus humanistisilla aloilla ja yhteiskuntatieteissä, miten se ilmenee,

Lisätiedot

Yliopistokoulutuksen laatuyksiköt

Yliopistokoulutuksen laatuyksiköt Pirjo-Liisa Omar (toim.) Yliopistokoulutuksen laatuyksiköt KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA : ISBN 952-206-038-0 (painettu) ISBN 952-206-039-9 (pdf) ISSN 1457-3121 Julkaisija: Korkeakoulujen

Lisätiedot

suomalaisten liiketaloustieteiden professoreiden vaikuttavuus*

suomalaisten liiketaloustieteiden professoreiden vaikuttavuus* Discussion Vesa Puttonen suomalaisten liiketaloustieteiden professoreiden vaikuttavuus* 1. johdanto kauppatieteellisten korkeakouluyksiköiden teh tävänä nähdään yleisesti talous jakauppatie teellisen opetuksen

Lisätiedot

Lääkeinformaatio lääkehoidon tukena - Lääkeinformaatioverkoston tutkimusstrategia

Lääkeinformaatio lääkehoidon tukena - Lääkeinformaatioverkoston tutkimusstrategia 1 Lääkeinformaatio lääkehoidon tukena - Lääkeinformaatioverkoston tutkimusstrategia 1. Tausta Lääkeinformaatiolla tarkoitetaan sellaista tietoa lääkehoidoista ja lääkkeistä, joka on kuluttajien ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Tapani Jokinen Heikki Malinen Maire Mäki Juhani Nokela Päivi Pakkanen Helka Kekäläinen Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Tutkinnonuudistuksen arviointi

Projektisuunnitelma. Tutkinnonuudistuksen arviointi VASTAAVA SUUNNITTELIJA: Pääsuunnittelija Sirpa Moitus Korkeakoulujen arviointineuvosto PL 133, 00171 Helsinki Puhelin: (09)1607 6919 Faksi: (09) 1607 6911 Sähköposti:sirpa.moitus@minedu.fi Projektisuunnitelma

Lisätiedot

Matkailututkimuksen kehittäminen Suomessa. Perusselvitys matkailututkimuksen tilanteesta, sisällöstä ja kehitystarpeesta

Matkailututkimuksen kehittäminen Suomessa. Perusselvitys matkailututkimuksen tilanteesta, sisällöstä ja kehitystarpeesta Matkailututkimuksen kehittäminen Suomessa Perusselvitys matkailututkimuksen tilanteesta, sisällöstä ja kehitystarpeesta Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 5/2009 Malla Paajanen - Mikko

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede

Matematiikka ja tilastotiede Matematiikka ja tilastotiede Työryhmän osallistujat Mikael Lindström, Oulun yliopisto (puheenjohtaja) Jukka Corander, Helsingin yliopisto Sirkka-Liisa Eriksson, Tampereen teknillinen yliopisto Heikki Haario,

Lisätiedot

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto. Paikka: Oulun yliopiston päärakennus Linnanmaa, Pentti Kaiteran katu 1, Huone HR 142.

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto. Paikka: Oulun yliopiston päärakennus Linnanmaa, Pentti Kaiteran katu 1, Huone HR 142. Suomen yliopistokirjastojen neuvosto Muistio Neuvoston kokous 3/2014 Aika: 8.10.2014 klo 9:30-16 Paikka: Oulun yliopiston päärakennus Linnanmaa, Pentti Kaiteran katu 1, Huone HR 142. Osallistujat: Tua

Lisätiedot

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Vesa Harmaakorpi Patrick Furu Minna Takala Marja-Liisa Tenhunen Carla Westersund Karl Holm Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA :

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2005:14 Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla

Työryhmämuistio MMM 2005:14 Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla Työryhmämuistio MMM 2005:14 Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla hankkeen MMM29:00/2003 loppuraportti Helsinki 2005 Maa- ja metsätalousministeriölle

Lisätiedot

Energiatehokkuutta ja energiansäästöä koskeva osaamispohja Suomessa

Energiatehokkuutta ja energiansäästöä koskeva osaamispohja Suomessa Energiatehokkuutta ja energiansäästöä koskeva osaamispohja Suomessa Pirkko Kasanen Koordinet Oy 19.12.2008 Sisällys Raportissa käytetyt lyhenteet 3 1 Johdanto 4 2 Kohde ja toteutus 4 3 Rakennukset, rakentaminen

Lisätiedot

Julkaisufoorumin ohjausryhmän kokous 23.8.2012 LIITE 3

Julkaisufoorumin ohjausryhmän kokous 23.8.2012 LIITE 3 JULKAISUFOORUMIN SIJOITUSORGANISAATIO JA YLLÄPITO VUODEN 2013 ALUSTA Julkaisufoorumi voi toimia Tieteellisten seurain valtuuskunnassa (TSV) opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) myöntämällä erityisavustuksella

Lisätiedot