4.2 Tekniikat Kuka testaa?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4.2 Tekniikat Kuka testaa?"

Transkriptio

1 4.2 Tekniikat Kuka testaa? People-based Käyttäjätestit: ohjelmistoa testaa sen käyttäjä, joskus mukana myös toimittajan testaustiimin jäsen Alfa-testaus: käyttäjätesti järjestelmän toimittajan tiloissa Beta-testaus: käyttäjätesti asiakkaan tiloissa Sisällöllinen asiantuntijatestaus (subject-matter expert testing): ohjelmisto annetaan sellaisen henkilön testattavaksi (ei välttämättä käyttäjä), joka tuntee jonkin ohjelmiston toteuttaman osa-alueen kuin omat taskunsa Tuloksena löytyneitä vikoja, kritiikkiä ja joskus myös kehujakin Mika Katara: Ohjelmistojen testaus, Pariohjelmoinnin (à la extreme Programming) soveltaminen testaukseen: Tapa I: kaksi testaajaa testaavat yhdessä yhden tietokoneen ääressä ja vaihtavat koneenkäyttäjää aina välillä Tapa II: kehittäjä A luo testitapaukset kehittäjän B speksistä ennen kuin B toteuttaa speksin, ja toisin päin Bugi-kekkerit (bug bashes): toimittajan tiloissa hieman ennen ohjelmiston julkistusta järjestettävä esim. puoli päivää kestävä tilaisuus, johon kaikki työntekijät (myös ohjelmoijat, myyntimiehet, sihteerit ) voivat osallistua Onnistuminen riippuu varmasti paljon organisaatiosta Mika Katara: Ohjelmistojen testaus,

2 Eat your own dogfood: toimittaja ottaa omassa organisaatiossaan hyötykäyttöön ohjelmiston esiversion Vasta kun ohjelmisto on havaittu omassa käytössä tarpeeksi luotettavaksi, se toimitetaan asiakkaalle Ad hoc testaus (kokeilutestaus) Edellä kuvatut menetelmät eivät korvaa kokemusta ja intuitiota Kokenut testaaja tietää, mitkä ovat ohjelmoijille hankalia kohtia testaaja voi oppia tuntemaan yksittäisen ohjelmoijan heikkoudet Esim. mikäli tarkoituksena on testata päivämääräohjelmaa, voisivat järjestelmälliset testausmenetelmät pommittaa päivämääriä muotoa ja 31.6., mutta kokeilutestit sen sijaan voisivat testata erityisesti karkauspäivän toteutusta syötteillä ja Vrt. tutkiva testaus Mika Katara: Ohjelmistojen testaus, Tekniikat Mitä ohjelman osaa testataan? Coverage-based Funktiotestaus: testataan funktiot yksi kerralla Testataan jokainen funktio niin hyvin, että voidaan sanoa sen toimivan kuten pitäisi Kannattaa tehdä ennen monimutkaisempia testejä, joissa testitapaukset kattavat useampia funktioita Ominaisuustestaus (feature testing): testataan ominaisuuksia, jotka tyypillisesti on toteutettu usean eri funktion yhteistoimintana Menutestaus (menu tour): graafisen käyttöliittymän menut ja dialogit käydään läpi ja testataan kaikki valinnat Mika Katara: Ohjelmistojen testaus,

3 Logiikkatestaus: testaan ohjelman muuttujien välisiä riippuvuuksia Esim. mikäli muuttujan Ikä arvo on suurempi kuin 50 ja muuttujan Tupakoi arvo on True, muuttujan TarjoaHenkivakuutusta arvo tulee olla False Tavoitteena on testata jokainen looginen suhde ohjelman muuttujien välillä (mikä on usein kuitenkin mahdotonta) Tilapohjainen testaus: käydään läpi suuri määrä ohjelman mahdollisia tilamuutoksia ja tarkastetaan, että jokaisessa tilassa ohjelma hyväksyy vain oikeat syötteet ja siirtyy niiden seurauksena oikeaan tilaan Konfiguraatiokattavuustestaus: testataan ohjelmiston erilaisia konfiguraatioita (esim. laitteisto, muu ympäristö) ja mitataan kuinka suuri osa kaikista mahdollisuuksista on katettu Mika Katara: Ohjelmistojen testaus, Vaatimustestaus: testataan vaatimusmäärittelyssä mainitut vaatimukset yksitellen yrittäen näyttää, että ne joko on täytetty tai sitten ei Vaatimuskattavuusmatriisia voidaan hyödyntää testauksen kattavuutta mitattaessa Spesifikaatio-pohjainen testaus: testataan ohjelmiston spesifikaatioissa esitettyjä sellaisia vaatimuksia, joiden toteutumiseen voidaan vastata joko kyllä tai ei Spesifikaatioiksi voidaan laskea myös käyttöohjeet, mainokset yms. Mika Katara: Ohjelmistojen testaus,

4 Ekvivalenssiluokat Minimoidaan tarvittavien testitapausten määrää osittamalla ohjelman syöteavaruus ekvivalenssiluokkiin, joille pätee että kun jokin luokan edustaja aiheuttaa häiriön, myös mikä tahansa muu ko. luokan edustaja aiheuttaa saman häiriön kun jokin luokan edustaja ei aiheuta häiriötä, ei mikään muukaan ko. luokan edustaja aiheuta häiriötä Koko luokan testaamisen sijasta luotetaan siis siihen, että voidaan valita yksi edustaja Mika Katara: Ohjelmistojen testaus, Esim. kuuluisan kolmioesimerkin testauksessa voidaan ekvivalenssiluokaksi valita tasasivuiset kolmiot, joissa sivujen pituus > 0 luokasta voidaan valita edustajaksi esim. kolmio, jonka sivujen pituus on 5 ja oletetaan, että muita luokan tapauksia kuten sivun pituus 7 ei tarvitse testata koska jokaisesta luokasta tarvitsee testata vain yhtä edustaa, voidaan keskittyä luokkien etsimiseen ja itse testaukseen valittujen edustajien avulla Mika Katara: Ohjelmistojen testaus,

5 Ekvivalenssiluokkien identifiointi Valitaan jokin syöteavaruuden ehto, ja jaetaan se kahteen tai useampaan luokkaan Jokaista ehtoa kohden synnytetään kahdenlaisia luokkia, niitä joiden edustajat ovat laillisia syötteen arvoja ja niitä, joiden edustajat ovat laillisten syötearvojen ulkopuolella Muutamia suuntaviivoja ekvivalenssiluokkien valintaan: jos syöteavaruuden ehto määrittelee välin laillisia arvoja tyyliin kappalemäärä on väliltä 1-999, synnytetään kolme ekvivalenssiluokkaa: (1 kpl 999), (kpl < 1) ja (999 < kpl) Mika Katara: Ohjelmistojen testaus, jos ehto määrittelee arvojen lukumäärän tyyliin ajoneuvolla voi olla yhdestä kuuteen omistajaa, synnytetään yksi luokka vastaamaan laillisia arvoja ja kaksi luokkaa vastaamaan laittomia arvoja ei omistajaa ja enemmän kuin kuusi omistajaa mikäli ehto määrittelee joukon arvoja, joiden käsittelyn voi olettaa olevan erilainen, synnytetään jokaista arvoa kohti oma luokkansa sekä yksi luokka vastaamaan laitonta arvoa esim. ajoneuvo voi olla joka linja-auto, rekka, henkilöauto tai moottoripyörä synnyttää neljä laillisia arvoja vastaavaa luokkaa sekä luokan, joka vastaa laittomia arvoja esim. perävaunu tai muut ajoneuvot Mika Katara: Ohjelmistojen testaus,

6 mikäli kyseessä on ehdoton vaatimus tyyliin ensimmäisen kirjaimen pitää olla iso kirjain, luodaan kaksi luokkaa, toinen vastaamaan laillista arvoa iso alkukirjain ja toinen laitonta arvoa pieni alkukirjain mikäli on syytä epäillä, että kaikkia ekvivalenssiluokan edustajia ei käsitellä ohjelmassa samalla tavalla, pitää luokka jakaa edelleen niin moneen pienempää luokkaan kuin tarpeellista Kun jako luokkiin on tehty, luokkien edustajista luodaan testitapauksia laittomien testitapausten pitäisi testata vain yhtä laitonta ekvivalenssiluokkaa kerrallaan Mika Katara: Ohjelmistojen testaus, toisaalta, laillisia arvoja vastaavien uusien testitapausten pitäisi kattaa mahdollisimman monta laillista, mutta vielä kattamatonta ekvivalenssiluokkaa eräs vaihtoehto on luoda kaikkien ekvivalenssiluokkien, sekä laillisten että laittomien, kaikkia kombinaatioita vastaavat testitapaukset tuloksena kattavampi testaus, mutta hintana paljon suurempi määrä testitapauksia, joiden ajamiseen voi kulua liikaa aikaa Ekvivalenssiluokkien käyttökelpoisuus ei rajoitu ainoastaan syötteisiin, vaan tekniikkaa voidaan käyttää myös lähtien tulosten arvoalueista Mika Katara: Ohjelmistojen testaus,

7 Raja-arvoanalyysi Kokemus on osoittanut, että ohjelmoijat tekevät helposti virheitä muuttujien ja parametrien arvoalueiden (esim. ekvivalenssiluokkien) rajoilla esim. käytetään operaattorin sijasta operaattoria < tai silmukkamuuttujan alkuarvo on off by one silmukassa saatetaan pyöriä yksi kerta liian vähän Joukosta parametreja valitaan tyypillisesti kerralla yksi, jonka raja-arvoja testataan, muiden parametrien arvojen ollessa normaaleja (nominal) eli tiukasti arvoalueen (esim. ekvivalenssiluokan) sisällä Mika Katara: Ohjelmistojen testaus, Valitaan arvo-alueen minimiä (min) ja maksimia (max) sekä arvoja hieman suurempi kuin minimi (min+) ja hieman pienempi kuin maksimi (max-) vastaavat tapaukset Näin saadaan aikaiseksi 4n+1 testitapausta, jossa n on parametrien määrä (jälkimmäinen termi vastaa tapausta, jossa kaikki arvot ovat normaaleja) Raja-arvoanalyysi toimii parhaiten silloin, kun tarkasteltavana on joukko parametreja, joilla ei ole keskinäisiä riippuvuussuhteita ja jotka kuvaavat esim. lukumääriä tai fyysisiä suureita kuten lämpötilaa, painetta, nopeutta, painoa jne. Mika Katara: Ohjelmistojen testaus,

8 Esim. totuusarvoiselle tai loogista arvoa kuvaavalle parametrille ei yleensä voi eikä kannata tehdä raja-arvoanalyysiä Esimerkki fyysisten suureiden tärkeydestä: kesäkuussa 1992 Phoenixin kansainvälinen lentokenttä jouduttiin sulkemaan kun lentäjät eivät voineet tehdä tiettyjä säätötoimenpiteitä; instrumentit hyväksyivät korkeimmaksi mahdolliseksi ilman lämpötilaksi 120 F lämpötilan ollessa 122 F ( 50 C) Myös oletus riippumattomuudesta on tärkeä; mikäli näin ei voida olettaa, voivat tulokset jäädä laihoiksi Mika Katara: Ohjelmistojen testaus, Robustisuustestaus Yksinkertainen raja-arvoanalyysin laajennus Otetaan testitapauksiin mukaan myös arvot min- ja max+ eli arvot hieman alle alarajan ja hieman yli ylärajan Testitapauksia yhteensä 6n+1 Mitä ohjelma tekee, jos se saa syötteenä päivämäärän 32. toukokuuta? Entä mitä hissi tekee, jos sen suurin sallittu kuorma ylitetään? Robustisuustesteillä voidaan löytää virheitä esim. poikkeustenkäsittelystä Mika Katara: Ohjelmistojen testaus,

9 Worst case -testaus Mikäli luovutaan oletuksesta, että häiriöt eivät synny useiden samanaikaisten virheiden sattuessa, pitää pahimmassa tapauksessa kaikki mahdolliset kombinaatiot raja-arvoista testata Kun kaikkien parametrien raja-arvoista (min, min+, nominal, max-, max) arvoista otetaan karteesinen tulo, saadaan aikaiseksi 5 n testitapausta Raja-arvoanalyysin perusversion tuottamat 4n+1 testitapausta ovat luonnollisesti tämän osajoukko Testitapausten suuresta määrästä johtuen worst case -testaus kannattaa yleensä vain mikäli vaaditaan korkeaa luotettavuutta tai miten olisi robusti versio worst case testauksesta: 7 n testitapausta Mika Katara: Ohjelmistojen testaus, Tulosten ja muuttujien arvoalueiden hyödyntäminen Kuten jo edellä mainittiin, näitä menetelmiä ei kannata käyttää pelkästään syötelähtöisesti Virheitä löydetään myös käyttämällä niitä tulosten ja ohjelman käyttämien muuttujien arvoalueiden kanssa Esim. mikäli tiedetään, että tuloksen arvo on väliltä niin testataan syötteillä, jotka tuottavat tulokset 1, 2, 99 ja 100 Esim. mikäli silmukka voi pyöriä ympäri nollasta kymmeneen kertaan, testataan syötteillä, jotka saavat sen pyörimään 0, 1, 9 ja 10 kertaa Esim. testataan syötteillä joiden pitäisi tuottaa virheilmoituksia Mika Katara: Ohjelmistojen testaus,

10 Kombinatorinen lähestymistapa Edellä huomattiin, että mikäli halutaan testata kaikki mahdolliset ekvivalenssiluokkien kombinaatiot, kasvaa testitapausten määrä helposti liian suureksi toinen vaihtoehto olisi testata siten, että jokainen luokka tulee testattua vain vähintään kerran valitettavasti tämä ei ole kovin tehokasta virheiden löytymisen kannalta näiden kahden ääripään väliin jää käyttökelpoinen vaihtoehto: sen sijaan, että pyrittäisiin kattamaan kaikki mahdolliset kombinaatiot, katetaankin kaikki luokista muodostuvat parit tai kolmikot Mika Katara: Ohjelmistojen testaus, Esimerkki (mukailtu lähteestä [Pezzè&Young 07]): tarkoituksena testata kuvitteellista www-sivustoa erilaisissa ympäristöissä: Kieli Väri Näyttömoodi Fontti Näytön koko suomi monochrome grafiikka mini PDA englanti värikartta teksti standardi läppäri ranska 16-bit rajoitettu kaistanleveys dokumenttiriippuvainen täysikokoinen espanja True-color Mika Katara: Ohjelmistojen testaus,

11 Jos halutaan kattaa kaikki mahdolliset kombinaatiot, tarvitaan 432 testitapausta Mikäli esim. tekstin luettavuutta ruudulla arvioimaan tarvitaan ihminen, on 432 testitapausta useimmiten liian paljon Mikäli tyydytään kokeilemaan vain jokaista vaihtoehtoa kerran, tarvitaan vain neljä testitapausta Vaikka testitapaukset valittaisiinkin hyvin, jää testaus kovin ylimalkaiseksi Mikäli järjestelmään lisättäisiin uusia parametreja, esim. kaistanleveys, jälkimmäisessä tapauksessa voitaisiin selvitä lisäämättä uusia testitapauksia, mutta ensimmäisessä tapauksessa testitapausten määrä kasvaisi eksponentiaalisesti Mika Katara: Ohjelmistojen testaus, Kultainen keskitie: katetaan kaikki mahdolliset parit (parikattavuus) Kaikkien kombinaatioiden testauksessa tarvitaan jokaista kombinaatiota kohti oma testitapauksensa Nyt esim. testitapaus {ranska, 16-bit, teksti, standardi, PDA} kattaa useamman kuin yhden parin: (ranska, 16-bit), (teksti, standardi) jne. Kaikki parit pystytään esimerkkitapauksessa kattamaan 16 testitapauksella, jotka on listattu seuraavalla sivulla merkintä - tarkoittaa, että valinnalla ei ole parikattavuuden kannalta väliä esitetty ratkaisu on minimaalinen, ts. pienemmällä testitapausten joukolla ei ole mahdollista saavuttaa 100% parikattavuutta Mika Katara: Ohjelmistojen testaus,

12 suomi monochrome grafiikka mini PDA suomi värikartta teksti standardi täysikokoinen suomi 16-bit raj. kaistaleveys - täysikokoinen suomi True-color teksti dok. riippuvainen läppäri englanti monochrome raj. kaistaleveys standardi läppäri englanti värikartta grafiikka dok. riippuvainen täysikokoinen englanti 16-bit teksti mini - englanti True-color raj. kaistanleveys standardi PDA ranska monochrome - dok. riippuvainen täysikokoinen ranska värikartta raj. kaistanleveys mini PDA ranska 16-bit grafiikka standardi läppäri ranska True-color teksti - PDA espanja monochrome teksti standardi - espanja värikartta - mini läppäri espanja 16-bit raj. kaistanleveys dok. riippuvainen PDA espanja True-color grafiikka mini täysikokoinen Mika Katara: Ohjelmistojen testaus, Kattamalla parien sijaan kaikki mahdolliset kolmikot saadaan kattavampi testaus, mutta testitapausten määrä pysyy silti useimmiten kohtuullisena Koska parien tai kolmikkojen generointi voi olla kovin työlästä, on niiden etsimiseen kehitetty joukko algoritmeja ja työkaluja Ennen käyttöä kannattaa selvittää mahdolliset patenttikiemurat Mika Katara: Ohjelmistojen testaus,

13 Mikäli jokin tärkeä kombinaatio puuttuu 100 % parikattavasta testitapausten joukosta, kannattaa se siihen lisätä, vaikka se ei enää lisäisikään parikattavuutta Toisaalta, mikäli kombinaatioille on rajoituksia, tyyliin värivaihtoehto monochrome on laillinen vain kun näytön koko on PDA, voidaan ensin tuottaa kaikki parit ja poistaa sitten laittomat vaihtoehdot Koska poistettu vaihtoehto saattoi edustaa laillisiakin pareja, täytyy mahdollisesti lisätä uusia testitapauksia kattamaan tällaiset parit Lisätietoja: Mika Katara: Ohjelmistojen testaus, Tekniikat Minkä tyyppisiä ongelmia etsitään? Problem-based Riskiperustainen testaus: käytetään riskianalyysiä sen selvittämiseen mitä testataan seuraavaksi Testaus priorisoidaan sen perusteella, millä todennäköisyydellä jokin ohjelman ominaisuus ei toimi ja toimimattomuuden mahdollisilla seuraamuksilla Mitä suurempi riski johonkin ominaisuuteen liittyy, sen aikaisemmin ja täydellisemmin se pitää testata Mika Katara: Ohjelmistojen testaus,

14 Riskiperustaisen testauksen lisäksi pitää testata myös sellaisia alueita, joihin ei riskianalyysin perusteella pitäisi keskittyä Ikinä ei voi olla varma siitä, kuinka hyvin analyysi on tehty on olemassa riski siitä, että riskianalyysi on väärässä Mikäli jokin riski on jäänyt analyysissä huomaamatta, tulee toteutusta testattua tältä osin edes hieman Esim. kannattaa testata ajoitus- ja rinnakkaisuusriippuvaisia ominaisuuksia vaikka niihin ei riskianalyysissä olisikaan kiinnitetty huomiota Esim. mikäli tapahtuma A tapahtuu yleensä ennen tapahtumaa B, yritetään etsiä tilanteita, joissa B tapahtuukin ennen A:ta Mika Katara: Ohjelmistojen testaus, Saippuaoopperatestaus: laaditaan ryhmätyönä käyttötapaus, mutta liioitellaan yksityiskohtia muuten testaamatta jäävien kohtien kattamiseksi Ahto S. vuokraa auton työmatkalle kolmeksi päiväksi. Vuokrauksen seurauksena hänestä tulee autovuokraamon kanta-asiakas. Seuraavana päivänä hän pidentää vuokra-aikaa viikolla. Seitsemän päivää myöhemmin hän ilmoittaa, että auto on varastettu. Hän vaatii nyt kanta-asiakkaille kuuluvana etuna, että toinen auto toimitetaan hänelle paikan päälle, vaikka hän ei ollutkaan kanta-asiakas ennen vuokra-ajan alkamista. Toinen auto toimitetaan hänelle. Kahta päivää myöhemmin hän ilmoittaa, että varastettu auto on löytynyt; itse asiassa hän oli vain unohtanut mihin oli sen pysäköinyt. Hän haluaa nyt, että toinen auto tullaan noutamaan pois ja siihen liittyvä laskutus katkaistaan. Sitten vielä yksi juttu: Asiakas löysi varastetun auton kun peruutti sen kylkeen vara-autolla. Molemmat ovat siis nyt siis korjauksen tarpeessa. (Brian Marickia mukaillen) Mika Katara: Ohjelmistojen testaus,

15 4.5 Tekniikat Mitä pitää tehdä? Activity-based Skenaariotestaus: testataan testitapauksilla, jotka on johdettu käyttötapauksista (use case) Installaatiotestaus: asenna ohjelmisto eri tavoilla ja eri ympäristöihin Tarkasta mitkä tiedostot lisätään ja mitkä muuttuvat levyllä Toimiiko installoitu ohjelma? Mitä tapahtuu kun poistat asennuksen? Mika Katara: Ohjelmistojen testaus, Kuormitustestaus: kuormitetaan ohjelmistoa siten, että se tarvitsee paljon resursseja (paljon työtä, vähän aikaa) Tämä johtaa luultavasti häiriöön, jonka syiden penkominen saattaa johtaa sellaisten heikkouksien tunnistamiseen, jotka ovat relevantteja myös normaalikäytössä Stressitestaus: lisätään kuormaa vähitellen, kunnes ilmenee häiriö (esim. vasteajat kasvavat sallittua pidemmiksi) Luotettavuustestaus: pitkäkestoinen testi, jonka tarkoituksena on paljastaa vikoja, jotka jäävät nopeissa testeissä helposti huomaamatta Esim. karanneet osoittimet, muistivuodot, pinon ylivuodot yms. Mika Katara: Ohjelmistojen testaus,

16 Suorituskykytestaus: testataan kuinka nopeasti ohjelma toimii, jotta voidaan tarvittaessa optimoida Vikoja voi löytää, jos vertailee keskenään saman testiajon käyttämää aikaa eri kertoina Mikäli suorituskyky yllättäen huononee, on syytä epäillä virhettä virhe voi tällöin löytyä myös kolmannen osapuolen koodista esim. jos kyseessä on Java-ohjelma, voi äkillinen suorituskyvyn heikkeneminen kertoa myös virtuaalikoneen uuden version ongelmista Mika Katara: Ohjelmistojen testaus, Regressiotestaus: uudelleenkäytetään testitapauksia ja testataan niitä käyttäen muutosten jälkeen uudelleen Englanniksi regress = taantua Käytännössä eräs tärkeimmistä ja käytetyimmistä tekniikoista Muutamia käyttötapoja: virheen korjaamisen jälkeen pyritään etsimään tilanne, jossa korjaus ei toimi (bug fix regression) muutoksen jälkeen pyritään osoittamaan, että jokin vanha korjaus ei enää toimi (old bugs regression) muutoksen jälkeen testataan huomattava osa ohjelmistoa sen osoittamiseksi, että jokin osa mikä on ennen toiminut ei enää toimi (side-effect/stability regression) Mika Katara: Ohjelmistojen testaus,

17 Savutesti (smoke testing): regressiotestauksen erikoistapaus, jonka tarkoituksena on osoittaa, että ohjelmiston uusi versio (esim. uusi buildi) ei ole kelvollinen testattavaksi Useimmiten automatisoitu ja standardoitu testi, jolla testataan perustoiminnallisuutta, jonka voi olettaa toimivan keskitytään laajuuteen eikä syvyyteen Esim. mikäli buildiin on linkitetty väärä tiedosto, voi virheen löytää savutestin avulla nopeasti Tarkoituksena ei siis varsinaisesti ole virheiden löytyminen Kannattaa suunnitella yhteistyössä kehittäjien kanssa Testitapaukset yleensä osajoukko regressiotestauksessa käytetyistä Mika Katara: Ohjelmistojen testaus, Savutestin voi tehdä joko kehittäjä tai testaaja tärkeää on tehdä se samassa ympäristössä kuin missä sen jälkeiset testit ajetaan Mikäli vain mahdollista, savutestit kannattaa automatisoida, koska ne joudutaan yleensä toistamaan usein Mika Katara: Ohjelmistojen testaus,

18 4.6 Tekniikat Mistä tiedetään onnistuiko testiajo vai ei? Evaluation-based Vertaaminen spesifikaatioon tai muuhun auktoriteettiin Mikäli eroja löytyy, kyseessä on luultavasti häiriö Vertaaminen talletettujen tulosten kanssa Verrataan esim. regressiotestauksessa tuloksia edellisen ajokerran tuloksiin Jos edelliset olivat oikeita, ja nyt saatiin eri tulos, saattaa kyseessä olla häiriö Mika Katara: Ohjelmistojen testaus, Heuristinen johdonmukaisuus: Ohjelman pitäisi toimia samoin kuin ennenkin kuten muiden ohjelmien vastaavassa tilanteessa kuten ihmiset sanovat sen toimivan (ohjelman pitäisi toimia kuten me luulemme käyttäjien haluavan sen toimivan) sisäisesti johdonmukaisesti, esim. virheenkäsittely on toteutettu samantyyppisissä funktioissa samalla tavalla kuten sen ilmeinen tarkoitus vaatii Mikäli jossakin em. kohdassa havaitaan epäjohdonmukaisuutta, voi kyseessä olla häiriö tai sitten tietoinen suunnittelupäätös Mika Katara: Ohjelmistojen testaus,

19 Oraakkelitestaus Jotta testitapauksen dokumentoinnista olisi jotain hyötyä, pitää sen sisältää odotettavissa olevat tulokset Miten testitapaukseen voidaan liittää tieto siitä, mitä ohjelman pitäisi tehdä annetuilla syötteillä? kaikkea ei ole kuitenkaan speksattu Käytetään oletusta, jonka mukaan ns. testioraakkeli antaa aina oikean tuloksen Testitapauksessa määritellyillä syötteillä oraakkeli tuottaa odotettavissa olevat tulokset Käytännössä oraakkeli voi olla esim. järjestelmän aikaisempi ja luotettavaksi havaittu versio tai asiantunteva käyttäjä ihminen ei yleensä voi toimia oraakkelina kovinkaan monimutkaisissa tapauksissa Mika Katara: Ohjelmistojen testaus, Toiminnallinen vs. ei-toiminnallinen testaus Vaatimukset voidaan jakaa karkeasti toiminnallisiin ja eitoiminnallisiin Esimerkkejä ei-toiminnallisista vaatimustyypeistä: suorituskyky, tietoturva, käytettävyys jne. Yleensä testauksessa käytettävät tekniikat riippuvat voimakkaasti siitä, minkä tyyppisiä vaatimuksia on tarkoitus testata Testiautomaation soveltuvuus täytyy miettiä tapauskohtaisesti Esim. kuormitus- vs. käytettävyystestaus Mika Katara: Ohjelmistojen testaus,

Ohjelmiston testaus ja laatu. Testausmenetelmiä

Ohjelmiston testaus ja laatu. Testausmenetelmiä Ohjelmiston testaus ja laatu Testausmenetelmiä Testausmenetelmiä - 1 Testauksen menetelmien päälähestymistapoina ovat black-box testi testaaja ei voi tutkia lähdekoodia testaus perustuu sovellukselle suunnitteluvaiheessa

Lisätiedot

Ohjelmistojen testaus

Ohjelmistojen testaus Ohjelmistojen testaus Mika Katara, Matti Vuori ja Antti Jääskeläinen Tampereen teknillinen yliopisto, Tietotekniikan laitos 25.8.2014 Ohjelmistojen testaus, 2014 1(507) Mitä testaus on? Erilaisia näkökulmia

Lisätiedot

Ohjelmistotestauksen perusteita II

Ohjelmistotestauksen perusteita II Ohjelmistotestauksen perusteita II Luento 2 Antti-Pekka Tuovinen 14 March 2013 1 Luennon oppimistavoitteet Testausprosessin perustoiminnot Testauksen psykologiaa Testauksen seitsemän periaatetta 14 March

Lisätiedot

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016 CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016 VIIME KERRALLA MENETELMIÄ Musta laatikko Valkea laatikko Harmaa laatikko Regressio Automaatio Rasitus (kuormitus)

Lisätiedot

Simulaattoriavusteinen ohjelmistotestaus työkoneympäristössä. Simo Tauriainen

Simulaattoriavusteinen ohjelmistotestaus työkoneympäristössä. Simo Tauriainen Simulaattoriavusteinen ohjelmistotestaus työkoneympäristössä Simo Tauriainen www.ponsse.com 25.8.2011 Ponsse-konserni Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja

Lisätiedot

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015 CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015 JATKUU VIIME KERRASTA OHJELMISTOTUOTANTO JA OHJELMISTOTESTAUS Ohjelmistotuotannon prosessi Suunnittelu Määrittely Toteutus

Lisätiedot

Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia. Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure

Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia. Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure 2 Mitä on regressiotestaus ja miksi sitä tehdään? Kun ohjelmistoon tehdään muutoksia kehityksen tai ylläpidon

Lisätiedot

Testitapausten suunnittelu

Testitapausten suunnittelu Testitapausten suunnittelu Sytyke-risteily 3.9.2002 Anna-Liisa Sihvonen Ohjelmistotestauksen kaksi perusongelmaa Testipaketin luominen olemassaolevan kuvauksen perusteella Erillisten testitapausten määrä

Lisätiedot

Testaaminen ohjelmiston kehitysprosessin aikana

Testaaminen ohjelmiston kehitysprosessin aikana Testaaminen ohjelmiston kehitysprosessin aikana 04.02.2004 http://cs.joensuu.fi/tsoft/ Sisällys 1. Johdanto 2. Yksikkö- ja integrointitestaus 3. Järjestelmätestaus 4. Hyväksymistestaus http://cs.joensuu.fi/tsoft/

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu TESTIRAPORTTI LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001 Tekijä:

Lisätiedot

Testaustyökalut. Luento 11 Antti-Pekka Tuovinen. Faculty of Science Department of Computer Science

Testaustyökalut. Luento 11 Antti-Pekka Tuovinen. Faculty of Science Department of Computer Science Testaustyökalut Luento 11 Antti-Pekka Tuovinen 25 April 2013 1 Tavoitteet Työkalutyyppejä Testauksen hallinta Testien määrittely Staattinen analyysi Dynaaminen testaus 25 April 2013 2 1 Työkalut ja testaus

Lisätiedot

Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle. Antti Jääskeläinen Matti Vuori Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle Antti Jääskeläinen Matti Vuori Mitä on nopeus? 11.11.2014 2 Jatkuva nopeus Läpäisyaste, throughput Saadaan valmiiksi tasaiseen, nopeaan tahtiin uusia tuotteita

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio, testausraportti, 25.3.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 11.2.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 11.2.2002 Matti Peltomäki

Lisätiedot

Järjestelmätestauksen vaatimukset. 6. Järjestelmätestaus (B, 14) Järjestelmätestauksen korkean tason testausstrategia

Järjestelmätestauksen vaatimukset. 6. Järjestelmätestaus (B, 14) Järjestelmätestauksen korkean tason testausstrategia . Järjestelmätestaus (B, ) Järjestelmätestaus (system testing) tehdään integrointitestauksen jälkeen. Siinä järjestelmää testataan kokonaisuutena, johon kuuluvat ohjelmiston lisäksi laitteisto ja järjestelmän

Lisätiedot

TIE Ohjelmistojen testaus 2016 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE Ohjelmistojen testaus 2016 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21201 Ohjelmistojen testaus 2016 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Työn yleiset järjestelyt 20.9.2016 2 Valmistautuminen Ilmoittaudu kurssille Lue harjoitustyön nettisivut

Lisätiedot

Testaus-tietoisku: Tärkeimpiä asioita testauksesta projektityökurssilaisille

Testaus-tietoisku: Tärkeimpiä asioita testauksesta projektityökurssilaisille 1(23) Testaus-tietoisku: Tärkeimpiä asioita testauksesta projektityökurssilaisille Matti Vuori, Tampereen teknillinen yliopisto 30.10.2012 Sisällysluettelo 1/2 Esityksen tarkoitus 4 Laatu on tärkeää, ei

Lisätiedot

TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Vaiheet 3 & 4: Järjestelmätestaus 28.10.2013 2 Päämäärä jedit-ohjelmointieditorin järjestelmätestaus

Lisätiedot

Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa?

Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa? Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa? Arto Stenberg Copyright Kuntien Tiera Oy Kuntien Tiera Copyright Kuntien Tiera Oy Tiera on vuonna 2010 perustettu yli 200:n kuntatoimijan omistama

Lisätiedot

Onnistunut Vaatimuspohjainen Testaus

Onnistunut Vaatimuspohjainen Testaus Onnistunut Vaatimuspohjainen Testaus Kari Alho Solution Architect Nohau Solutions, Finland Sisältö Mitä on vaatimuspohjainen testaus? Vaatimusten ymmärtämisen haasteet Testitapausten generointi Työkalujen

Lisätiedot

Ohjelmistotuotanto vs. muut insinööritieteet. (Usein näennäinen) luotettavuus ja edullisuus

Ohjelmistotuotanto vs. muut insinööritieteet. (Usein näennäinen) luotettavuus ja edullisuus Yhteenveto Ohjelmistotuotanto vs. muut insinööritieteet Monimutkaisuus Näkymättömyys (Usein näennäinen) luotettavuus ja edullisuus Muunnettavuus Epäjatkuvuus virhetilanteissa Skaalautumattomuus Copyright

Lisätiedot

TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Vaiheet 3 & 4: Järjestelmätestaus 27.10.2014 2 Päämäärä jedit-ohjelmointieditorin järjestelmätestaus

Lisätiedot

Testausprosessin vaatimukset. 2. Testausprosessi (Artikkelit) Vesiputousmallin ongelmia. V-mallin neljä osavaihetta. Testausprosessimalli V-malli

Testausprosessin vaatimukset. 2. Testausprosessi (Artikkelit) Vesiputousmallin ongelmia. V-mallin neljä osavaihetta. Testausprosessimalli V-malli 2. ausprosessi (Artikkelit) Nykyisin useimpien prosessimallien lähtökohta on, että testaus on oleellinen osa ohjelmistotuotantoprosessia. Itse asiassa huolellinen testaus vie helposti 50% tai enemmän käytettävistä

Lisätiedot

Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio

Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio Analyysi Tarkentaa ja jäsentää vaatimusmäärittelyä, vastaa kysymykseen MITÄ järjestelmän tulisi tehdä. Suoritetaan seuraavia

Lisätiedot

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015 CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015 NOPEA KERTAUS VIIME KERROISTA TESTAUSTASOT Testauksen tasot: Yksikkötestaus Integrointitestaus Järjestelmätestaus Hyväksymistestaus

Lisätiedot

Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio

Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio Analyysi Tarkentaa ja jäsentää vaatimusmäärittelyä, vastaa kysymykseen MITÄ järjestelmän tulisi tehdä. Suoritetaan seuraavia

Lisätiedot

Kombinaatiotestauksen tekniikat. 5. Kombinaatiotestaus (P&Y: 11) Luokittelutestauksen algoritmi. Luokittelutestaus. Pankkiautomaattiin kirjautuminen

Kombinaatiotestauksen tekniikat. 5. Kombinaatiotestaus (P&Y: 11) Luokittelutestauksen algoritmi. Luokittelutestaus. Pankkiautomaattiin kirjautuminen Ohjelmistojen testaus luentokalvot 5. Kombinaatiotestaus (P&Y: 11) Toiminnallinen määrittely palvelee hyvin erilaisia sidosryhmiä, joista testaajat ovat vain yksi. Näin määrittely ei yleensä ole sellaisessa

Lisätiedot

Toisessa viikkoharjoituksessa on tavoitteena tutustua JUnit:lla testaukseen Eclipse-ympäristössä.

Toisessa viikkoharjoituksessa on tavoitteena tutustua JUnit:lla testaukseen Eclipse-ympäristössä. Toisessa viikkoharjoituksessa on tavoitteena tutustua JUnit:lla testaukseen Eclipse-ympäristössä. JUnit-ympäristö 1. Luo tests -pakkaukseen uusi luokka. Nimeä VHTestit. 2. Laita VHTestit periytymään TestCase:sta

Lisätiedot

DOORS 7.1 Test Tracking Toolkit

DOORS 7.1 Test Tracking Toolkit DOORS 7.1 Test Tracking Toolkit 4.8.2004 SoftQA Pekka Mäkinen Pekka.Makinen@softqa.fi Test Tracking Toolkit Test Tracking Toolkit on osa vakio-doorsia versiossa 7.1. Ohjelmisto sisältää toiminnat pienimuotoiseen

Lisätiedot

Copyright by Haikala. Ohjelmistotuotannon osa-alueet

Copyright by Haikala. Ohjelmistotuotannon osa-alueet Copyright by Haikala Ohjelmistotuotannon osa-alueet Ohjelmiston elinkaari 1. Esitutkimus, tarvekartoitus, kokonaissuunnittelu, järjestelmäsuunnittelu (feasibility study, requirement study, preliminary

Lisätiedot

JReleaser Yksikkötestaus ja JUnit. Mikko Mäkelä 6.11.2002

JReleaser Yksikkötestaus ja JUnit. Mikko Mäkelä 6.11.2002 JReleaser Yksikkötestaus ja JUnit Mikko Mäkelä 6.11.2002 Sisältö Johdanto yksikkötestaukseen JUnit yleisesti JUnit Framework API (TestCase, TestSuite) Testien suorittaminen eri työkaluilla Teknisiä käytäntöjä

Lisätiedot

Kombinatorinen optimointi

Kombinatorinen optimointi Kombinatorinen optimointi Sallittujen pisteiden lukumäärä on äärellinen Periaatteessa ratkaisu löydetään käymällä läpi kaikki pisteet Käytännössä lukumäärä on niin suuri, että tämä on mahdotonta Usein

Lisätiedot

Tapahtuipa Testaajalle...

Tapahtuipa Testaajalle... Tapahtuipa Testaajalle... - eli testaus tosielämässä 09.10.2007 Juhani Snellman Qentinel Oy 2007 Agenda Minä ja mistä tulen Testauksen konteksti Tapauksia tosielämästä ja työkaluja 2 Minä Juhani Snellman

Lisätiedot

Testi generaattori. Testien ajotyökalu. Kuva 1. Offline mallipohjainen testaus

Testi generaattori. Testien ajotyökalu. Kuva 1. Offline mallipohjainen testaus 8.11.2010 1 (5) Mallipohjainen testaus ennen, nyt ja tulevaisuudessa Työtuntien kalleus, tietokoneiden tehojen nousu ja järjestelmien monimutkaistuminen houkuttelee käyttämään tietokonetta myös testauksen

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 3

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 3 Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 3 1 Epäyhtälöitä Aivan aluksi lienee syytä esittää luvun itseisarvon määritelmä: { x kun x 0 x = x kun x < 0 Siispä esimerkiksi 10 = 10 ja 10 = 10. Seuraavaksi listaus

Lisätiedot

Nollasummapelit ja bayesilaiset pelit

Nollasummapelit ja bayesilaiset pelit Nollasummapelit ja bayesilaiset pelit Kristian Ovaska HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Seminaari: Peliteoria Helsinki 18. syyskuuta 2006 Sisältö 1 Johdanto 1 2 Nollasummapelit 1 2.1

Lisätiedot

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Muutamia ajatuksia siitä, miten testaus pärjää lama-ajan säästötalkoissa. Laman patologioita ja mahdollisuuksia. Säästämisen strategioita.

Lisätiedot

3.5 Hyväksymistestaus

3.5 Hyväksymistestaus 3.5 Hyväksymistestaus Hyväksymistestauksen perusteella voidaan päätellä onko tuote sopimusten mukainen Mikäli kehitys on ulkoistettu, saatetaan hyväksymistestaussuunnitelma ja siihen liittyvät testitapaukset

Lisätiedot

Testaus osana ohjelmistojen elinkaarta II

Testaus osana ohjelmistojen elinkaarta II Testaus osana ohjelmistojen elinkaarta II Luento 4 Antti-Pekka Tuovinen www.cs.helsinki.fi 21 March 2013 1 Oppimistavoitteet Ohjelmistoversioiden testaus Testityyppejä www.cs.helsinki.fi 21 March 2013

Lisätiedot

Hyväksymistestauksen tarkistuslista järjestelmän hankkijalle

Hyväksymistestauksen tarkistuslista järjestelmän hankkijalle Hyväksymistestauksen tarkistuslista järjestelmän hankkijalle Tarkistuslista on suunniteltu käytettäväksi hyväksymistestauksen suunnittelussa, valmiuksien arvioinnissa ja katselmoinnissa.tämä tarkistuslista

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Testaustasot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Testaustasot Ohjelmiston testaus ja laatu Testaustasot Testauksen vaihejako Tarpeet / sopimus Järjestelmätestaus Hyväksymiskoe Määrittely testauksen suunnittelu ja tulosten verifiointi Arkkitehtuurisuunnittelu Moduulisuunnittelu

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori Testitapaukset - Koordinaattieditori Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Testattava järjestelmä...4 3. Toiminnallisuuden testitapaukset...5 3.1 Uuden projektin avaaminen...5 3.2 vaa olemassaoleva projekti...6

Lisätiedot

Hirviö Järjestelmätestauksen testitapaukset ja suoritusloki I1

Hirviö Järjestelmätestauksen testitapaukset ja suoritusloki I1 Hirviö Järjestelmätestauksen testitapaukset ja suoritusloki I1 Jani Heikkinen Jukka Larja Kim Nylund Liia Sarjakoski 30. marraskuuta 2004 1 Sisältö 1 Sisään- ja uloskirjautuminen 3 1.1 Testitapaus F1-TC1................................

Lisätiedot

Testataanko huomenna?

Testataanko huomenna? Testataanko huomenna? Qentinel Group 2014 Esko Hannula 03.06.2014 Ohjelmistokriisistä testauskriisiin 1985: Ohjelmistot ovat huonolaatuisia ja aina myöhässä Jonkun pitäisi testata, ehkäpä noiden huonoimpien

Lisätiedot

Tietojärjestelmän osat

Tietojärjestelmän osat Analyysi Yleistä analyysistä Mitä ohjelmiston on tehtävä? Analyysin ja suunnittelun raja on usein hämärä Ei-tekninen näkökulma asiakkaalle näkyvien pääkomponenttien tasolla Tietojärjestelmän osat Laitteisto

Lisätiedot

Hirviö Laadunvarmistussuunnitelma

Hirviö Laadunvarmistussuunnitelma Hirviö Laadunvarmistussuunnitelma Jani Heikkinen Anssi Kalliolahti Jukka Larja Kim Nylund Liia Sarjakoski Samuli Sorvakko Timo Toivanen 30. marraskuuta 2004 1 Sisältö 1 Johdanto 3 1.1 Testauksen tavoitteet

Lisätiedot

Testaussuunnitelma. Pizzeria - Pitseria HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. WebPizza

Testaussuunnitelma. Pizzeria - Pitseria HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. WebPizza Testaussuunnitelma Pizzeria - Pitseria HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Versio 1.0 Ehdotus Laatija Raine Kauppinen VERSIOHISTORIA Versionotyyppi Versio- Päiväys Tekijä

Lisätiedot

811312A Tietorakenteet ja algoritmit 2015-2016. I Johdanto

811312A Tietorakenteet ja algoritmit 2015-2016. I Johdanto 811312A Tietorakenteet ja algoritmit 2015-2016 I Johdanto Sisältö 1. Algoritmeista ja tietorakenteista 2. Algoritmien analyysistä 811312A TRA, Johdanto 2 I.1. Algoritmeista ja tietorakenteista I.1.1. Algoritmien

Lisätiedot

Testauksen hallintaa teekkareille (ja muille kiinnostuneille) Arto Stenberg

Testauksen hallintaa teekkareille (ja muille kiinnostuneille) Arto Stenberg Testauksen hallintaa teekkareille (ja muille kiinnostuneille) Arto Stenberg Symbio lyhyesti Innovatiivinen tuotekehitys- ja testauskumppani Juuret Suomessa, perustettu 1997 Laadukkaat ohjelmistotoimitukset

Lisätiedot

Uudelleenkäytön jako kahteen

Uudelleenkäytön jako kahteen Uudelleenkäyttö Yleistä On pyritty pääsemään vakiokomponenttien käyttöön Kuitenkin vakiokomponentit yleistyneet vain rajallisilla osa-alueilla (esim. windows-käyttöliittymä) On arvioitu, että 60-80% ohjelmistosta

Lisätiedot

Ohjelmistotestaus -09

Ohjelmistotestaus -09 Ohjelmistotestaus Testaustyökalut- ja automaatio Testaustyökalut ja -automaatio Testaustyökaluilla tuetaan testaustyötä sen eri vaiheissa Oikea työkalu oikeaan tarkoitukseen Testausautomaatio perustuu

Lisätiedot

Verifioinnin ja validoinnin ero. 7. Verifiointi ja validointi. Verifiointi- ja validointitekniikat. Verifiointi- ja validointitekniikat II

Verifioinnin ja validoinnin ero. 7. Verifiointi ja validointi. Verifiointi- ja validointitekniikat. Verifiointi- ja validointitekniikat II 7. Verifiointi ja validointi Verifiointi ja validointi (V&V) on ohjelmistotuotannon työvaihe, missä varmistetaan, että ohjelmisto täyttää sille asetetut implisiittiset ja eksplisiittiset vaatimukset ja

Lisätiedot

TAMK Ohjelmistotekniikka G Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Herkko Noponen Osmo Someroja. Harjoitustehtävä 2: Karttasovellus Kartta

TAMK Ohjelmistotekniikka G Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Herkko Noponen Osmo Someroja. Harjoitustehtävä 2: Karttasovellus Kartta TAMK Ohjelmistotekniikka G-04237 Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Harjoitustehtävä 2: Karttasovellus Kartta TAMK Karttasovellus Kartta Sivu 2/8 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. VAATIMUSMÄÄRITTELY...

Lisätiedot

Yksikkötestaus. Kattava testaus. Moduulitestaus. Ohjelman testaus. yksikkotestaus/ Seija Lahtinen

Yksikkötestaus. Kattava testaus. Moduulitestaus. Ohjelman testaus. yksikkotestaus/ Seija Lahtinen Yksikkötestaus Kattava testaus Moduulitestaus Ohjelman testaus 1 Kattava testaus Testauksen perimmäinen tarkoitus on LÖYTÄÄ VIRHEITÄ Testaus pitäisi olla täydellinen: - Jokainen pyydetty arvo pitäisi testata

Lisätiedot

Määrittelydokumentti

Määrittelydokumentti Määrittelydokumentti Aineopintojen harjoitustyö: Tietorakenteet ja algoritmit (alkukesä) Sami Korhonen 014021868 sami.korhonen@helsinki. Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin yliopisto 23. kesäkuuta

Lisätiedot

Testaus teoriassa ja käytännössä. Jukka Paakki Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testaus teoriassa ja käytännössä. Jukka Paakki Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Testaus teoriassa ja käytännössä Jukka Paakki Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Teoria = tutkimus IEEE Transactions on Software Engineering, 2000-2002 Software Testing, Verification &

Lisätiedot

UML- mallinnus: Tilakaavio

UML- mallinnus: Tilakaavio UML- mallinnus: Tilakaavio Karkea kuvaus UML- kaavioiden käytöstä ohjelmistonkehityksen eri vaiheissa ja tehtävissä. Mallinnus tilakaavioilla Tilakaaviolla kuvataan yhden luokan olioiden tilan muuttumista

Lisätiedot

Testaus elinkaaressa

Testaus elinkaaressa Testaus elinkaaressa Järjestelmätestaus Järjestelmätestaus Tarkoittaa koko järjestemän laajuuteen kohdistuvaa testausta, koko järjestelmän toiminnan näkökulmasta Järjestelmän ei tarvitse olla valmis vaan

Lisätiedot

Nimi: Opnro: Harjoitustyön suoritus: ( ) syksy 2006 ( ) syksy 2005 ( ) muu, mikä. 1. Selitä seuraavat termit muutamalla virkkeellä ja/tai kaaviolla:

Nimi: Opnro: Harjoitustyön suoritus: ( ) syksy 2006 ( ) syksy 2005 ( ) muu, mikä. 1. Selitä seuraavat termit muutamalla virkkeellä ja/tai kaaviolla: Harjoitustyön suoritus: ( ) syksy 2006 ( ) syksy 2005 ( ) muu, mikä 1. Selitä seuraavat termit muutamalla virkkeellä ja/tai kaaviolla: a) käytettävyys b) käyttäjäkeskeinen suunnittelu c) luonnollinen kieli

Lisätiedot

Ohjelmistojen virheistä

Ohjelmistojen virheistä Ohjelmistojen virheistä Muutama sana ohjelmistojen virheistä mistä niitä syntyy? Matti Vuori, www.mattivuori.net 2013-09-02 1(8) Sisällysluettelo Ohjelmistojen virheitä: varautumattomuus ongelmiin 3 Ohjelmistojen

Lisätiedot

Nopea kertolasku, Karatsuban algoritmi

Nopea kertolasku, Karatsuban algoritmi Nopea kertolasku, Karatsuban algoritmi Mikko Männikkö 16.8.2004 Lähde: ((Gathen and Gerhard 1999) luku II.8) Esityksen kulku Algoritmien analysointia (1), (2), (3), (4) Klassinen kertolasku Parempi tapa

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Ohjelmiston toteutussuunnitelma

Ohjelmiston toteutussuunnitelma Ohjelmiston toteutussuunnitelma Ryhmän nimi: Tekijä: Toimeksiantaja: Toimeksiantajan edustaja: Muutospäivämäärä: Versio: Katselmoitu (pvm.): 1 1 Johdanto Tämä luku antaa yleiskuvan koko suunnitteludokumentista,

Lisätiedot

L models. Testisuunnitelma. Ryhmä Rajoitteiset

L models. Testisuunnitelma. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Testisuunnitelma Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset

Lisätiedot

OHJE 2(5) 25.8.2015 Dnro LIVI/4495/05.00/2015 1 KITKAN MITTAAMISEN MENETELMÄ... 3

OHJE 2(5) 25.8.2015 Dnro LIVI/4495/05.00/2015 1 KITKAN MITTAAMISEN MENETELMÄ... 3 OHJE 2(5) Sisällys 1 KITKAN MITTAAMISEN MENETELMÄ... 3 2 LAATUVAATIMUKSET KITKAMITTAREILLE... 3 2.1 Käyttöturvallisuus... 3 2.2 Kalibroitavuus... 3 2.3 Mittaustarkkuus... 4 2.3.1 Mittarien samankaltaisuuteen

Lisätiedot

Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1

Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1 1. Testattavat asiat Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1 selainyhteensopivuustesti käyttäen Suomessa eniten käytössä olevia selaimia. Uuden keräyksen lisääminen

Lisätiedot

Agenda. Johdanto Ominaispiirteitä Kokonaisjärjestelmän määrittely Eri alojen edustajien roolit Sulautetut järjestelmät ja sulautettu ohjelmointi

Agenda. Johdanto Ominaispiirteitä Kokonaisjärjestelmän määrittely Eri alojen edustajien roolit Sulautetut järjestelmät ja sulautettu ohjelmointi 1. Luento: Sulautetut Järjestelmät Arto Salminen, arto.salminen@tut.fi Agenda Johdanto Ominaispiirteitä Kokonaisjärjestelmän määrittely Eri alojen edustajien roolit Sulautetut järjestelmät ja sulautettu

Lisätiedot

Väsymisanalyysi Case Reposaaren silta

Väsymisanalyysi Case Reposaaren silta Väsymisanalyysi Case Reposaaren silta TERÄSSILTAPÄIVÄT 2012, 6. 7.6.2012 Jani Meriläinen, Liikennevirasto Esityksen sisältö Lyhyet esimerkkilaskelmat FLM1, FLM3, FLM4 ja FLM5 Vanha silta Reposaaren silta

Lisätiedot

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015 CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015 NOPEA KERTAUS TESTAUS HYVIN LYHYESTI Miten normaali testaajan arki ohjelmistoprojektissa sitten rullaa? Käytännössä

Lisätiedot

9. Luento: Ohjelmistotyö. Tommi Mikkonen, tommi.mikkonen@tut.fi

9. Luento: Ohjelmistotyö. Tommi Mikkonen, tommi.mikkonen@tut.fi 9. Luento: Ohjelmistotyö Tommi Mikkonen, tommi.mikkonen@tut.fi Agenda Johdanto Ristikäännös Testaus ja virheen jäljitys Yleensä Kehitysympäristössä Käyttöympäristössä Laitteiston testaus Iteratiivisesta

Lisätiedot

Maksimit ja minimit 1/5 Sisältö ESITIEDOT: reaalifunktiot, derivaatta

Maksimit ja minimit 1/5 Sisältö ESITIEDOT: reaalifunktiot, derivaatta Maksimit ja minimit 1/5 Sisältö Funktion kasvavuus ja vähenevyys; paikalliset ääriarvot Jos derivoituvan reaalifunktion f derivaatta tietyssä pisteessä on positiivinen, f (x 0 ) > 0, niin funktion tangentti

Lisätiedot

T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testisarja Ray tracing. Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi. Testisarja Ray tracing

T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testisarja Ray tracing. Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi. Testisarja Ray tracing T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Sisältö Keimo-visualisointijärjestelmän Ray tracing - visualisaation testisarja. Sarja sisältää testitapaukset ja testilokit Päivämäärä 13.4.2003 Projektiryhmä

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen suunnitelma. Ryhmä ExtraTerrestriaLs Aureolis Oy

Laadunvarmistuksen suunnitelma. Ryhmä ExtraTerrestriaLs Aureolis Oy Laadunvarmistuksen suunnitelma Ryhmä ExtraTerrestriaLs Aureolis Oy Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 1.0 8.11.2004 Risto Kunnas Ensimmäinen versio 1.1 8.11.2004 Risto Kunnas Korjauksia 1.2 9.11.2004 Mika Suvanto

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Viulu

Projektisuunnitelma Viulu Projektisuunnitelma Viulu Kuusela Johannes Sjöblom Teemu Suominen Osma Ohjelmistotuotantoprojekti Helsinki 23.9.2004 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Versiohistoria Päivämäärä Versio

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testausraportti Smartmeeting opponointi

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testausraportti Smartmeeting opponointi Testausraportti Smartmeeting opponointi Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Testitapaukset Smartmeeting...4 2.1 Yritä kirjautua järjestelmään väärällä salasanalla...4 2.2 Lisää uusi käyttäjä...4 2.3 Lisää

Lisätiedot

Heuristinen arviointi. Laskari 7

Heuristinen arviointi. Laskari 7 Heuristinen arviointi Laskari 7 Heuristinen arviointi Arvioidaan käyttöliittymää suunnitelusääntöjen avulla Useimmiten käytetään Jakob Nielsenin kymmentä sääntöä Eräs asiantuntija-arviointitavoista Etsitään

Lisätiedot

1 Aritmeettiset ja geometriset jonot

1 Aritmeettiset ja geometriset jonot 1 Aritmeettiset ja geometriset jonot Johdatus Johdatteleva esimerkki 1 Kasvutulille talletetaan vuoden jokaisen kuukauden alussa tammikuusta alkaen 100 euroa. Tilin nettokorkokanta on 6%. Korko lisätään

Lisätiedot

Visma Approval Center. Versiosaate 1.3

Visma Approval Center. Versiosaate 1.3 Visma Approval Center Versiosaate 1.3 Visma Approval Center - Versiosaate 1.3 Kaikkia koskettavat kehitykset Muutokset käyttöliittymän välilehdissä Tarkastajat ja hyväksyjät näkevät ylävalikon jatkossa

Lisätiedot

Tehokas vianetsintä taktiikoita testaajille

Tehokas vianetsintä taktiikoita testaajille Tehokas vianetsintä taktiikoita testaajille Joukko erilaisia periaatteita ja taktiikoita, jotka antavat lisätehoa ohjelmiston vikojen löytämiseen. Periaatteita voi soveltaa sekä testien systemaattisessa

Lisätiedot

Matopeli C#:lla. Aram Abdulla Hassan. Ammattiopisto Tavastia. Opinnäytetyö

Matopeli C#:lla. Aram Abdulla Hassan. Ammattiopisto Tavastia. Opinnäytetyö Matopeli C#:lla Aram Abdulla Hassan Ammattiopisto Tavastia Opinnäytetyö Syksy 2014 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Projektin aihe: Matopeli C#:lla... 3 3. Projektissa käytetyt menetelmät ja työkalut

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Valokaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

1. (a) Seuraava algoritmi tutkii, onko jokin luku taulukossa monta kertaa:

1. (a) Seuraava algoritmi tutkii, onko jokin luku taulukossa monta kertaa: Tietorakenteet, laskuharjoitus 10, ratkaisuja 1. (a) Seuraava algoritmi tutkii, onko jokin luku taulukossa monta kertaa: SamaLuku(T ) 2 for i = 1 to T.length 1 3 if T [i] == T [i + 1] 4 return True 5 return

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Ohjelmistojen testaus ja hallinta. Gradle

Ohjelmistojen testaus ja hallinta. Gradle Ohjelmistojen testaus ja hallinta Gradle Perinteiset koontityökalut Ant Maven 2 Maven XML-pohjaiset koontitiedostot (pom.xml) Pohjautuu käytäntöihin (vain poikkeukset käytännöistä kirjoitetaan koontitiedostoon)

Lisätiedot

Algoritmit 1. Luento 10 Ke 11.2.2015. Timo Männikkö

Algoritmit 1. Luento 10 Ke 11.2.2015. Timo Männikkö Algoritmit 1 Luento 10 Ke 11.2.2015 Timo Männikkö Luento 10 Algoritminen ongelman ratkaisu Suunnittelumenetelmät Raaka voima Järjestäminen eli lajittelu Kuplalajittelu Väliinsijoituslajittelu Valintalajittelu

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu TESTAUSSUUNNITELMA LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 2.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 12.12.2000

Lisätiedot

OHJ-4301 Sulautettu Ohjelmointi

OHJ-4301 Sulautettu Ohjelmointi OHJ-4301 Sulautettu Ohjelmointi (http://www.cs.tut.fi/~sulo/) 5op, to 12-14, TB 109 Arto Salminen, arto.salminen@tut.fi Läpäisyvaatimukset Hyväksytysti suoritetut: Tentti Harjoitustyöt Harjoitustyöt 3

Lisätiedot

Informaatioteknologian laitos Olio-ohjelmoinnin perusteet / Salo 15.2.2006

Informaatioteknologian laitos Olio-ohjelmoinnin perusteet / Salo 15.2.2006 TURUN YLIOPISTO DEMO III Informaatioteknologian laitos tehtävät Olio-ohjelmoinnin perusteet / Salo 15.2.2006 1. Tässä tehtävässä tarkastellaan erääntyviä laskuja. Lasku muodostaa oman luokkansa. Laskussa

Lisätiedot

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14 Arkkitehtuurikuvaus Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy Ryhmä 14 Muutoshistoria Versio Pvm Päivittäjä Muutos 0.4 1.11.2007 Matti Eerola 0.3 18.10.2007 Matti Eerola 0.2

Lisätiedot

Soveltuvuustutkimus Lifebelt-ohjelman ideologian käytettävyydestä olioorientoituneeseen

Soveltuvuustutkimus Lifebelt-ohjelman ideologian käytettävyydestä olioorientoituneeseen Soveltuvuustutkimus Lifebelt-ohjelman ideologian käytettävyydestä olioorientoituneeseen ohjelmointiin Jukka Talvitie Valvoja: Professori Jorma Jormakka Paikka: TietoEnator oyj Ongelma Ideologia Lifebelt

Lisätiedot

KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA

KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA LUE TEHTÄVÄ KOKONAAN ENNEN ALOITTAMISTA!!! KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA Asiakkaanne Paten Bitti Oy on nopeasti kasvava suomalainen ohjelmistotalo, joka on laajentanut toimintaansa

Lisätiedot

Project-TOP QUALITY GATE

Project-TOP QUALITY GATE Project-TOP QUALITY GATE FOR SUCCESSFUL COMPANIES TYÖKALU ERP- JÄRJESTELMIEN TESTAUKSEEN PROJECT-TOP QUALITY GATE Quality Gate on työkalu ERP-järjestelmien testaukseen Huonosti testattu ERP- järjestelmä

Lisätiedot

Fiscal Media Server STD ohje

Fiscal Media Server STD ohje Fiscal Media Server STD ohje 1. Johdanto 2. Ohjelmien käyttöoikeudet 3. Fiscal Media Server STD 4. Ongelmia käyttöönotossa 5. Esimerkkejä 1. Johdanto Nämä ohjeet ovat tarkoitettu Fiscal Media Server STD

Lisätiedot

Versio Päiväys Tekijä Kuvaus Tikkanen varsinainen versio

Versio Päiväys Tekijä Kuvaus Tikkanen varsinainen versio Testiraportti 26.2.2006 1/5 - Noheva II Testiraportti Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 1.0 26.2.2006 Tikkanen varsinainen versio 1 Yleistä Toteutusvaiheen 2 virallinen testaus on muodostunut automaattisista

Lisätiedot

Harjoituskoe Vastaukset. ISTQB Ketterä testaaja 2015 Perustason sertifikaattisisällön laajennus

Harjoituskoe Vastaukset. ISTQB Ketterä testaaja 2015 Perustason sertifikaattisisällön laajennus Harjoituskoe Vastaukset ISTQB Ketterä testaaja 2015 Perustason sertifikaattisisällön laajennus Alkup. versio 1.0 Käännösversio 1.0 Tekijänoikeushuomautus Tämän dokumentin saa kopioida kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikan menetelmät, toteutuksesta ja testauksesta

Ohjelmistotekniikan menetelmät, toteutuksesta ja testauksesta 582101 - Ohjelmistotekniikan menetelmät, toteutuksesta ja testauksesta 1 Toteutuksesta ja testauksesta Suunnitteluprosessista Tarkan tason luokkasuunnittelu Siirtyminen UML-kaavioista Java-toteutukseen

Lisätiedot

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Viimeksi muokattu 5. toukokuuta 2012 Maastotietokannan torrent-jakeluun sisältyy yli 5000 zip-arkistoa,

Lisätiedot

Sisällys. 12. Näppäimistöltä lukeminen. Yleistä. Yleistä 12.1 12.2 12.3 12.4

Sisällys. 12. Näppäimistöltä lukeminen. Yleistä. Yleistä 12.1 12.2 12.3 12.4 Sisällys 12. Näppäimistöltä lukeminen Arvojen lukeminen näppäimistöltä yleisesti. Arvojen lukeminen näppäimistöltä Java-kielessä.. Luetun arvon tarkistaminen. Tietovirrat ja ohjausmerkit. Scanner-luokka.

Lisätiedot

Eclipse ja JUnit-ohjelmoijatestit

Eclipse ja JUnit-ohjelmoijatestit Eclipse ja JUnit-ohjelmoijatestit Tarkoitus on tutustua Eclipsen käyttöön vähän lähemmin ja varsinkin JUnit-ohjelmoijatesteihin (ohjelmoijatesti on vanhalta nimeltä yksikkötesti). Ohjelmoijatestit ovat

Lisätiedot

Reaalilukuvälit, leikkaus ja unioni (1/2)

Reaalilukuvälit, leikkaus ja unioni (1/2) Luvut Luonnolliset luvut N = {0, 1, 2, 3,... } Kokonaisluvut Z = {..., 2, 1, 0, 1, 2,... } Rationaaliluvut (jaksolliset desimaaliluvut) Q = {m/n m, n Z, n 0} Irrationaaliluvut eli jaksottomat desimaaliluvut

Lisätiedot

Funktion raja-arvo ja jatkuvuus Reaali- ja kompleksifunktiot

Funktion raja-arvo ja jatkuvuus Reaali- ja kompleksifunktiot 3. Funktion raja-arvo ja jatkuvuus 3.1. Reaali- ja kompleksifunktiot 43. Olkoon f monotoninen ja rajoitettu välillä ]a,b[. Todista, että raja-arvot lim + f (x) ja lim x b f (x) ovat olemassa. Todista myös,

Lisätiedot