CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen Kevät 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015"

Transkriptio

1 CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET Jussi Kasurinen Kevät 2015

2 JATKUU VIIME KERRASTA

3 OHJELMISTOTUOTANTO JA OHJELMISTOTESTAUS Ohjelmistotuotannon prosessi Suunnittelu Määrittely Toteutus Tarkastus Käyttöönotto Ohjelmistotestauksen prosessi Esitestaus Testauksen suunnittelu, testattavuuden arviointi Testaus eri tasoissa, regressiotestaus Käyttöönotto / hyväksymistestaus / Betatestaus Hotfixien, laajennusten testaus

4

5 MENETELMIÄ Musta laatikko Valkea laatikko Harmaa laatikko Regressio Automaatio Rasitus (kuormitus) Prototyypit Käytettävyystestaus A/B Raja-arvoanalyysit Tutkiva testaaminen Ad Hoc, Savutestit Mallipohjainen testaus Suorituskyky

6 A/B-TESTAUS Käytettävyystestauksen muoto, jossa kaksi tai useampi verrokkiryhmä testattavana. Kumpi on parempi, A vai B? Tavoitteena löytää paras toteutus käyttöliittymälle tutkimalla asiakkaiden käyttäytymistä eri varianttien kanssa. Esimerkiksi painikkeiden sijoittelu, erilaiset sivustolayoutit jne 1000 käyttäjää, 500 käyttää A:ta ja 500 käyttää B:tä viikon, katsotaan kumpi asiakasryhmä on tyytyväisempi.

7 KUORMITUSTESTAUS Kuormitustestaus (load testing, myös stress testing) on testaustoiminnan muoto, jossa ohjelma laitetaan toimimaan suunnitellulla käyttäjämäärällä ja tarkastetaan että kaikki toimii edelleen oikein. Esimerkiksi verkkokauppa, joka on suunniteltu palvelemaan 250 yhtäaikaista käyttäjää. 250 automatisoitua virtuaalikäyttäjää, jotka laitetaan tekemään normaaleja verkkokaupan toimintoja 50 selailemaan tuotekatalogia 50 ostamaan ja tilaamaan tuotteita 50 tekemään muutoksia jo tehtyihin tilauksiin 50 muuttamaan henkilötietojaan 50 toistuvasti avaamaan ja sulkemaan verkkosivun, simuloiden satunnaista kävijävirtaa.

8 KUORMITUSTESTAUS Kuormitustestauksella on kolme keskeistä tehtävää Tunnistaa järjestelmän pullonkaulat Selvittää millaiseen maksimikapasiteettiin järjestelmä pystyy Tarkastella sitä, miten testattava laite selviytyy normaaleista käyttöolosuhteista. Pullonkauloilla taas tarkoitetaan mahdollisesti ongelmia aiheuttavia kohtia Palvelimien välisten yhteyksien kykyä selvitä raskaasta ja jatkuvasta liikenteestä Tapahtumien vasteaikoja suorittimen ja muistin ollessa kuormitettuna Levyjen luku- ja kirjoitusnopeuksien riittävyyttä. Tarkastellaan ja todennetaan palvelunlaatuvaatimuksia (Quality of Service, QOS). Tapa löytää deadlockit ja muistivuodot sekä ongelmat, joita ei tyhjäkäynnillä ilmene.

9 RASITUSTESTAUS Jos kuormitustestaus viedään vielä pidemmälle, voidaan puhua rasitustestauksesta (stress testing). Tässä tapauksessa kuormitustestaus viedään astetta pidemmälle, laittaen järjestelmä palvelemaan suurempaa käyttäjämäärää tai raskaampaa kuormitusta kuin mihin se on normaaleissa olosuhteissa suunniteltu. Tässä tapauksessa tavoitteena on löytää ehdoton yläraja normaalin toiminnan jatkumiselle. Esimerkiksi testataan miten palvelinverkko osaa suojautua palvelunestohyökkäyksiltä.

10 SUORITUSKYKY TESTAUS Suorituskykytestaus (performance testing) on rasitustestauksen kevennetty muoto. Testauksen tavoitteena on osoittaa, että järjestelmä suoriutuu sille annetuista tehtävissä määrittelyjen mukaisesti. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi Järjestelmän vasteajat Maksimikäyttäjämäärät Käsittelykapasiteetti on vähintään sitä luokkaa, mitä vaatimusmäärittelyssä on määritelty.

11 VIRHEIDEN KYLVÄMINEN Virheiden kylväminen (fault seeding, bebugging) tarkoittaa tarkoituksellista virheiden lisäämistä lähdekoodiin. Virheiden kylvämisellä on kaksi keskeistä käyttötarkoitusta; Testata sitä miten hyvin käytössä oleva testaussuunnitelma ja tapaukset löytää virheitä Tilastollisesti arvioida ohjelmassa vielä olevien virheiden määrää.

12 VIRHEIDEN KYLVÄMINEN V o tarkoittaa koodissa olevien oikeiden virheiden määrää. V k koodiin tarkoituksella lisättyjen, eli kylvettyjen, virheiden määrää. Testien jälkeen merkitään löydettyjen kylvettyjen virheiden määrää arvolla V kl Löydettyjen oikeiden virheiden määrää arvolla V ol. Jos oletetaan, että testien löytämien kylvettyjen virheiden ja oikeiden virheiden suhde on sama, silloin V o / V ol = V k / V kl Koska yllä olevasta kaavasta tiedetään kaikki muut arvot paitsi V o, voidaan se laskea.

13 VIRHEIDEN KYLVÄMINEN Esimerkiksi jos kylvämme koodiin sata virhettä joista löydämme 65, ja samalla löydämme 125 muuta virhettä, saadaan kokonaisvirheiden määräksi V o / 125 = 100 / 65 V o = ( 100 / 65 ) * 125 V o = 192 koska 125 virhettä löydetty (V ol ), on testatussa koodissa arviolta vielä ~70 virhettä. Ongelma: Saatiinko kaikki kylvetyt virheet otettua pois korjatusta koodista? Mitkä olivat kylvetyn virheen aiheuttamia eikylvettyjä vikoja?

14 MUTAATIOTESTAUS Virheiden kylvämiseen perustuva malli, jossa luodaan erilaisia satunnaisesti viallisia versioita moduulista. Mahdollistaa testitapausten laadukkuuden arvioinnin: kuinka monta mutanttia otettiin kiinni? Myös vakaustestausta, kyky toipua virheistä, mahdollisuus havainnoida miten ohjelma käyttäytyy vikatiloissa.

15 TESTAUSAUTOMAATIO

16 TESTAUSAUTOMAATIO Testausautomaatio tarkoittaa testaustoiminnan muotoa, jossa ohjelman testaamista varten rakennetaan automaattityövälineitä testien tekemistä varten. Testausautomaation tavoitteena on ottaa joukko toistuvasti tehtäviä testitapauksia, ja rakentaa niiden nopeaa tarkastamista varten erillinen laite. Pohjimmaisena ajatuksena testausautomaation rakentamisessa on vapauttaa testaajat muihin tehtäviin etsimään vikoja uusista osista; testaajien ajankäytön kannalta ole järkevää käyttää joka päivä tuntia samojen perustestien tekemiseen. Toisaalta taas automaattitestit voivat olla tarkastuksia, jotka tietokone jätetään yön aikana tekemään, ja kehittäjät voivat aloittaa työpäivänsä läpikäymällä tarkastuksen tulokset ja korjaamalla moduulit joissa havaittiin ongelmia

17 TESTAUSAUTOMAATIO Ohjaamatonta, täysin satunnaisuuteen perustuvaa testausautomaatiota kutsutaan apinatestaukseksi. Työkalu antaa satunnaisia syötteitä käytössä olevalle järjestelmälle ja mikäli järjestelmä kaatuu, tallentaa virheen aiheuttaneen syötesarjan. Testausautomaatiolle kaikille otollisimpia kohteita ovat esimerkiksi moduulien rajapinnat tai verkkoprotokollan tarkastukset. Näissä tapauksissa testausautomaatti voidaan rakentaa lähettämään esimerkiksi joukko kutsuja moduuliin ja tarkastaa, että testattavan moduulin uusi versio reagoi käskyihin oikein. Toinen perinteinen käyttökohde testausautomaatiolle on ollut käyttöliittymä.

18 ORAAKKELIONGELMA Miten tietokoneohjelmalle opetetaan, että ohjelma jota se tarkastelee toimii väärin? Entä miten se tehdään kustannustehokkaasti? Ihminenkin on erehtyväinen; näyttää toimivan oikein!= toimii oikein Yleisesti: mitä kaikkea voidaan automatisoida siten, että ihmistä ei tarvita tarkastamaan tuloksia?

19 TESTAUSAUTOMAATIO Ensimmäisen sukupolven ja samalla pohjatason laitteet ovat nauhoittamiseen ja toistamiseen perustuvia laitteita, joissa tapahtuma tallennetaan skriptiksi. Joskus skripti tukee yksinkertaista virhetilanteiden havainnointia ja hallintaa. Toisen sukupolven toisen tason testausautomaatiossa testaus toteutetaan skripteinä, jotka reagoivat syötteidensä tuottamiin tuloksiin. Tasoina ajateltuna skriptien tärkein ero on uudelleenkäytettävyydessä ja kehittyneisyydessä. Sama testitapahtuma voidaan siirtää uudelle alustalle tai muokata toteuttamaan useita eri testejä.

20 TESTAUSAUTOMAATIO Kolmannen sukupolven automaatiotyökalut mahdollistavat korkeamman abstraktiotason toiminnan. Automaationhallintatyökalut eivät enää ole sovellusriippuvaisia. Testiskenaarioita, jotka osaavat itsenäisesti käyttää testattavan laiteen käyttöliittymää. Tällä tasolla voidaan eriyttää testisuunnittelut ja automaatiotestauksen toteutus toisistaan. Neljäs testaussukupolvi on mallipohjainen ympäristö. Tämä laajentaa kolmannen sukupolven konseptia luomalla pelkän ohjelman käytön ympärille kokonaisen ympäristömallin, jonka avulla voidaan testata järjestelmän ulkoista käyttäytymistä. High-end -testaustutkimuksen osa-alue.

21 KÄYTÄNNÖN ASIOITA TESTAUSAUTOMAATIOSTA Käyttöönotetaan testausautomaatio organisaatiossa, joka ei ole riittävän järjestäytynyt pystyäkseen tukemaan sitä. Laajennetaan automaatiota liian nopeasti, jolloin kaikkia ongelmia ei ehditä korjaamaan. Luodaan automaatiota huonoilla tai väärin perustein valituilla työkaluilla. Yritetään laajentaa automaatiota liian useaan käyttökohteeseen. Iteratiivinen kehitysmalli tekee liian suuria hyppyjä versioiden välillä, automaation rakentaminen ei onnistu. Testaustyökalujen käyttämiseen ei anneta riittävästi resursseja tai niiden käyttörajapintoja ei implementoida riittävällä tarkkuudella. Käyttäjille ei anneta tarpeeksi opetusta työkalujen käyttöön.

22 MILLOIN AUTOMATISOIDAAN? Yleinen ohje: silloin kun toistettavia testitapauksia on paljon ja testien ylläpitotarpeet vähäisiä. Käsin aina sama työmäärä. Automaatti on kallis rakentaa, toistot halpoja.

23 TESTAUSAUTOMAATIOSTA Kustannukset huomioidaan mutta säästöt työmäärässä tai erityisesti testauskattavuuden kasvussa jätetään huomioimatta. Automaatiotestauksen tuloksia ja sen löytämiä virheitä verrataan käsin suoritettavaan testaukseen. Testausta ei priorisoida, jolloin automaatiotestaukseen sidotut testitapaukset joutuvat epäreiluun vertailuun. Testausautomaation rakentamiseen projektin ympärille ei anneta riittävää budjettia. Ylimääräisiä kustannuksia kuten ylläpitoa ei huomioida kustannuksissa. Automatisoidulla testauksella ei etsitä uusia virheitä, vaan estetään vanhojen virheiden uudelleenesiintyminen!

LAATU JA TESTAUS Automatisointi 2/2012

LAATU JA TESTAUS Automatisointi 2/2012 LAATU JA TESTAUS Automatisointi 2/2012 LAATU JA TESTAUS Sivu 1 Sisällysluettelo JULKAISIJA Testauksen osaamisyhteisö (TestausOSY) TOIMITUSKUNTA Jussi Ahonen Marko Lappalainen Antti-Pekka Marjamäki Agnieszka

Lisätiedot

Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä

Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä HUT / SoberIT 2004 Kevät T-76.650 Ohjelmistotuotannon seminaari 1 Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä Erkka Halme Abstrakti Asiakaskohtaisia järjestelmiä kehitettäessä järjestelmän laatuun

Lisätiedot

Testaussuunnitelma Luuppi-projekti http://code.google.com/p/luuppi/

Testaussuunnitelma Luuppi-projekti http://code.google.com/p/luuppi/ Testaussuunnitelma Luuppi-projekti http://code.google.com/p/luuppi/ versio 1.0 Projektiryhmä: Panu Tunttunen Petri Ikävalko Mikko Kuivanen Johannes Lampela Eero Jaakonaho Kari Jussila Saila Oldén Päiväys

Lisätiedot

LAATU JA TESTAUS. Testitapaukset kyllä vai ei 1/2014

LAATU JA TESTAUS. Testitapaukset kyllä vai ei 1/2014 LAATU JA TESTAUS Testitapaukset kyllä vai ei 1/2014 JULKAISIJA Testauksen osaamisyhteisö (TestausOSY) TOIMITUSKUNTA Tuula Pääkkönen Agnes Nummi Erkki Pöyhönen JULKAISUPAIKKA Verkko: http://www.testausosy.fi

Lisätiedot

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015 CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015 KERTAUS EDELLISESTÄ CT60A4150 Ohjelmistotestauksen perusteet ERILAISIA MITTAREITA (ISO/IEC 29119) Eli: Toistettava,

Lisätiedot

Testausprosessimalli, yksikkötestaus ja testausympäristön automatisointi Java-ympäristössä

Testausprosessimalli, yksikkötestaus ja testausympäristön automatisointi Java-ympäristössä EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Sara Kapli Testausprosessimalli, yksikkötestaus ja testausympäristön automatisointi Java-ympäristössä Insinöörityö 10.5.2005 Työn ohjaaja: Production

Lisätiedot

Nokia Oyj, valvojana DI Hannu Vuolle

Nokia Oyj, valvojana DI Hannu Vuolle TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Ohjelmistotekniikka Tutkintotyö M-TEST-JÄRJESTELMÄ MATKAPUHELIMEN MULTIMEDIAN KÄYTTÖTAPAUSTESTAUKSESSA Työn ohjaaja Työn teettäjä Tampere 2006

Lisätiedot

Johtokunta 2006. Osaamisyhteisön TOIMISTO. Liittokokousedustajat

Johtokunta 2006. Osaamisyhteisön TOIMISTO. Liittokokousedustajat SYTYKE ry on vuodesta 1979 toiminut valtakunnallinen systeemityöntekijöiden ammatillinen yhdistys, joka kehittää alan ammattilaisten välistä yhteistyötä ja tutkimustoimintaa. Teemayhdistyksen jäseneksi

Lisätiedot

Aava Platform -konseptin arviointi

Aava Platform -konseptin arviointi TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-05250-10 Aava Platform -konseptin arviointi Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Juho Eskeli, Päivi Parviainen luottamuksellinen 2 (26) Raportin nimi Aava Platform konseptin arviointi

Lisätiedot

6. Skedulointi eli vuoronnus

6. Skedulointi eli vuoronnus 100 Sulautettu ohjelmointi 6. Skedulointi eli vuoronnus Skeduloinnin eli vuoronnuksen (scheduling) tehtävä voidaan tiivistää kysymykseen, miten seuraavaksi suoritukseen otettava prosessi valitaan. Valintaperusteita

Lisätiedot

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA Niko Pylkkänen LuK-tutkielma Tietojenkäsittelytiede Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos Syyskuu 2005 KUOPION YLIOPISTO, informaatioteknologian ja

Lisätiedot

Mobiilimainosten koetut vaikutukset

Mobiilimainosten koetut vaikutukset Mobiilimainosten koetut vaikutukset Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Opinnnäytetyö Timo Jokinen 16.4.2013 2 Tiivistelmä Mobilimainonta on vielä tälläkin hetkellä suhteellisen vähän tutkittu

Lisätiedot

LAATU JA TESTAUS. Vastakkainasettelut testauskentällä 2/2013

LAATU JA TESTAUS. Vastakkainasettelut testauskentällä 2/2013 LAATU JA TESTAUS Vastakkainasettelut testauskentällä 2/2013 JULKAISIJA Testauksen osaamisyhteisö (TestausOSY) TOIMITUSKUNTA Jussi Ahonen Marko Lappalainen Antti-Pekka Marjamäki Agnieszka Nummi Laura Ojala

Lisätiedot

JARI EEROLA COGNOS SERIES 7 -YMPÄRISTÖN AUTOMATISOINTI COGNOS-MAKROJEN AVULLA

JARI EEROLA COGNOS SERIES 7 -YMPÄRISTÖN AUTOMATISOINTI COGNOS-MAKROJEN AVULLA JARI EEROLA COGNOS SERIES 7 -YMPÄRISTÖN AUTOMATISOINTI COGNOS-MAKROJEN AVULLA Diplomityö Tarkastaja: professori Tommi Mikkonen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Graafisen käyttöliittymän suunnittelu ja käytettävyys tietojärjestelmän kehittämisessä. Tietojärjestelmän kehittäminen kurssin raportti

Graafisen käyttöliittymän suunnittelu ja käytettävyys tietojärjestelmän kehittämisessä. Tietojärjestelmän kehittäminen kurssin raportti Graafisen käyttöliittymän suunnittelu ja käytettävyys tietojärjestelmän kehittämisessä Tietojärjestelmän kehittäminen kurssin raportti TURUN YLIOPISTO Informaatioteknologian laitos Tietojärjestelmätiede

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto DIPLOMITYÖ TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN Lappeenrannassa 23. toukokuuta 2007 Antti Reinikka Konstunkaari

Lisätiedot

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Ilari Pulkkinen Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys Kandidaatin työ Espoo 10.12.2008 Työn ohjaaja: Dosentti Timo Korhonen

Lisätiedot

JOHDATUS OHJELMOINTIIN

JOHDATUS OHJELMOINTIIN JOHDATUS OHJELMOINTIIN MAURI HEINONEN 14.1.2008 Tiivistelmä Tässä oppaassa on käyty lävitse ohjelmoinnin perusteita, lähtien liikkeelle siitä, mitä ohjelmointi oikeastaan on ja mitä erilaiset termit ohjelmoinnissa

Lisätiedot

L models. Testisuunnitelma. Ryhmä Rajoitteiset

L models. Testisuunnitelma. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Testisuunnitelma Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset

Lisätiedot

Ohjelmiston suorituskyvyn mittaaminen

Ohjelmiston suorituskyvyn mittaaminen Ohjelmiston suorituskyvyn mittaaminen Luento 10 58153003 Ohjelmistojen suorituskyky 1 Suorituskyvyn mittaaminen Mittaaminen on SPE:n keskeinen osa Mittauksilla Tuotetaan mallien tarvitsemaa lähtödataa

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

T-76.115 Projektisuunnitelma

T-76.115 Projektisuunnitelma T-76.115 Projektisuunnitelma ETL-työkalu Versio Päivämäärä Tekijä Kuvaus 0.1 20.10.2004 Timo Sallinen Ensimmäinen versio 1.0 22.10.2004 Timo Sallinen Korjauksia, lisätty 1.4 ja 5.3 1.1 26.10.2004 Mikko

Lisätiedot

HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS

HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS Satu Toija HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS Case: Yritys X Liiketalous ja matkailu 2013 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Satu Toija Opinnäytetyön nimi HR-järjestelmien kartoitus

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Kuopio

Projektisuunnitelma Kuopio Projektisuunnitelma Kuopio Kuopio, Projektisuunnitelma, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 13.10.2001 Ossi Jokinen 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Sisäisen katselmoinnin korjaukset.

Lisätiedot

Ohjelmistojen vaatimusmäärittely

Ohjelmistojen vaatimusmäärittely Ohjelmistojen vaatimusmäärittely Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos (Perustuen Juha Tainan luentomateriaaliin keväältä 2010) 1. Johdanto Vaatimusmäärittely (Requirements Engineering) on

Lisätiedot

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 Kerttu Pollari-Malmi c Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

Verkkosovellusten uudistaminen

Verkkosovellusten uudistaminen Minna Hillebrand Verkkosovellusten uudistaminen Tietotekniikan pro gradu -tutkielma 11. joulukuuta 2003 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä Tekijä: Minna Hillebrand Yhteystiedot: mmhilleb@mit.jyu.fi

Lisätiedot

Minna Porali, Annamari Riekkinen, Pentti Pohjolainen, Juha Mykkänen, Tanja Toroi, Tarja-Liisa Kärkkäinen, Anne Eerola

Minna Porali, Annamari Riekkinen, Pentti Pohjolainen, Juha Mykkänen, Tanja Toroi, Tarja-Liisa Kärkkäinen, Anne Eerola PLUGIT-HANKKEEN SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA STUDIES AND REPORTS OF THE PLUGIT PROJECT Minna Porali, Annamari Riekkinen, Pentti Pohjolainen, Juha Mykkänen, Tanja Toroi, Tarja-Liisa Kärkkäinen, Anne Eerola

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

Nelli-tiedonhakuportaalin käytettävyys ja hyödyllisyys. yleisen kirjaston asiakkaan tiedonhankinnassa

Nelli-tiedonhakuportaalin käytettävyys ja hyödyllisyys. yleisen kirjaston asiakkaan tiedonhankinnassa Nelli-tiedonhakuportaalin käytettävyys ja hyödyllisyys yleisen kirjaston asiakkaan tiedonhankinnassa Johanna Riikonen Tampereen yliopisto Informaatiotutkimuksen laitos Pro gradu -tutkielma Elokuu 2006

Lisätiedot