Ohjelmistojen testaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjelmistojen testaus"

Transkriptio

1 Ohjelmistojen testaus Mika Katara, Matti Vuori ja Antti Jääskeläinen Tampereen teknillinen yliopisto, Tietotekniikan laitos Ohjelmistojen testaus, (507)

2 Mitä testaus on? Erilaisia näkökulmia Eräitä näkökulmia siihen, mitä testaus on: Testaus on prosessi, jossa ohjelmaa suoritetaan tarkoituksena löytää siitä virheitä (Myers) Testaus on ohjelmiston laadun mittaamista (Hetzel) Oleellinen osa testausta on siihen liittyvän dokumentaation, työkalujen yms. (testware) käyttäminen ja ylläpito (Craig&Jaskiel) Testaus on tekninen tutkimus, joka tehdään laatuun liittyvän tiedon paljastamiseksi testauksen kohteena olevasta tuotteesta (Kaner) Testaus on ohjelmien rikkomista (Whittaker) Testaus tuottaa tietoa laadusta päätöksentekoa varten (useat) Ohjelmistojen testaus, (507)

3 Tavoitteena virheiden löytäminen 1/3 Valitettavasti testaus ei voi osoittaa ohjelmiston virheettömyyttä Testaus ei myöskään sinällään paranna ohjelmiston laatua, se vain mittaa sitä ja tuottaa tietoa sen laadusta Tilanteen seuraamiseksi, päätöksentekoa varten Testaus ei ole ensisijaisesti sen varmistamista, että ohjelma toimii niin kuin sen pitäisi Toimivuuden varmistaminen ei ole hyvä lähtökohta testitapausten suunnittelulle, sillä ihminen näkee helposti vain sen mitä haluaa nähdä Parempi lähtökohta on: onnistunut testiajo on sellainen, joka aiheuttaa häiriön ohjelman toiminnassa Ohjelmistojen testaus, (507)

4 Tavoitteena virheiden löytäminen 2/3 Tällaisen testiajon seurauksena voidaan testattavasta kohteesta löytää virhe, jonka poistaminen vasta parantaa laatua Testaajan oletus: ohjelmassa on aina virheitä, jotka vain odottavat löytymistään Testataan, jotta voidaan osoittaa, että Ohjelma tekee, mitä sen ei pitäisi Ohjelma ei tee, mitä sen pitäisi Ohjelma toimii tavalla, jota määrittely ei mainitse Ehkä sen pitäisi mainita? Ohjelmisto on hankala ymmärtää, vaikeakäyttöinen, hidas tai toimii käyttäjän mielestä väärin Ohjelmistojen testaus, (507)

5 Tavoitteena virheiden löytäminen 3/3 Löydettyjen virheiden korjaus ohjelmassa on ensiaskel laadun parantamisessa. Se parantaa heti tuotetta. Voidaan myös selvittää, mistä virheet johtuvat ja vaikuttaa niiden "juurisyihin" oliko kyse esim. määrittelyn, suunnittelun vai toteutuksen ongelmista? Tehdäänkö niissä jotain huonosti? Tällä selvittelyllä voidaan parantaa toimintaa ja vähentää virheitä jatkossa. Jokainen testauksen tuottama tieto virheestä on mahdollisuus oppia. Ohjelmistojen testaus, (507)

6 Missä vaiheessa projektia viat syntyvät? Kuva: Timo Malm, VTT. Data origin: Capers Jones. Software quality in 2008: A survey of the state of the art. Ohjelmistojen testaus, (507)

7 Kaikkea ei voida testata 1/3 Käytännönläheinen esimerkki siitä, miksi kaikkea ei voida testata: long add(int i, int j) { } Jos int-tyyppi vastaisi 16-bittistä kokonaislukua, ja funktio tuottaisi samoilla syötteillä aina saman tuloksen, on mahdollisia testitapauksia jopa 2 16 x 2 16 = kpl Jos ajatellaan yhden testitapauksen ajamiseen kuluvan viitisen sekuntia, kuluisi kyseisen funktion testaukseen noin 680 vuotta 680 testaajaa selviytyisi rinnakkaistetusta tehtävästä yhdessä vuodessa mikäli työskentelisivät kellon ympäri Ohjelmistojen testaus, (507)

8 Kaikkea ei voida testata 2/3 Auttaisiko automaatio? Mikäli yhden testin ajoaika saataisiin pudotettua esim. yhteen sadastuhannesosaan, kestäisi koko funktion testaus enää vain pari päivää ilman rinnakkaisuuden hyödyntämistä Valitettavasti tosielämän testikohteet ovat monimutkaisempi kuin ko. funktio, joten automaatiollakaan ei pitkälle pötkitä Esim. jokaisen int-tyyppisen parametrin lisääminen kasvattaa funktion testitapausten määrän kertaiseksi Realistisen ohjelman testitapausten määrä kasvaa hyvin nopeasti liian suureksi Mikäli joku väittää testaavansa kaiken, kannattaa kyseenalaistaa tämä väite 100% Tested Ohjelmistojen testaus, (507)

9 Kaikkea ei voida testata 3/3 Jos esimerkiksi 1960-luvulla uuden lentokoneen vaatimuksista 10% koski ohjelmistoa, niin 2000-luvulla luku voi olla 80% Myös vaatimusten kokonaismäärä kasvaa koko ajan Lisäksi ohjelmiston mutkikkuus kasvaa vielä nopeammin kuin sen koko Vaikka historiatietoa testauksen vaatimista työmääristä olisikin käytettävissä, on vaikea arvioida sitä, paljonko ohjelmiston koon kasvaminen niihin vaikuttaa Ohjelmistojen testaus, (507)

10 Keskeisiä termejä 1/6 Virhe (error) on ohjelmassa oleva poikkeama spesifikaatiosta Vika (fault, defect) voi aiheutua, kun virheellinen kohta suoritetaan tai kun pitäisi suorittaa jotain, mitä ei olekaan toteutettu Häiriö (failure) on järjestelmän ulkoisessa toiminnassa näkyvä tapahtuma, joka johtuu viasta Vika ei välttämättä näy järjestelmän toiminnassa ts. kaikki viat eivät johda häiriöön Bugi (bug) voi tarkoittaa mitä tahansa edellisistä Huom! Näitä termejä käytetään hyvin epäjohdonmukaisesti Ohjelmistojen testaus, (507)

11 Keskeisiä termejä 2/6 Dynaamisessa testauksessa ohjelmaa ajetaan sopivilla syötteillä Staattisessa testauksessa ei ohjelmaa suoriteta vaan yritetään löytää virheitä tutkimalla esim. sen lähdekoodia tai dokumentaatiota Dokumentaatio on softaa, joten sitä pitää testata Joidenkin mielestä tämä ei ole testausta sanan varsinaisessa merkityksessä Spesifikaatio kertoo, miten jonkin pitäisi tai ei pitäisi toimia Esim. vaatimusmäärittely kertoo, mitä vaatimuksia ohjelman pitäisi täyttää, luokan dokumentaatio kertoo, miten luokan pitäisi toimia Ohjelmistojen testaus, (507)

12 Keskeisiä termejä 3/6 Testattava asia (test condition) kuvaa sen, mitä ollaan tekemässä Testitapaus (test case) kuvaa syötteet, joilla testikohde pyritään saattamaan häiriötilaan sekä odotetut tulokset Testiproseduuri kuvaa ne stepit, joilla testitapaus suoritetaan. Käytännössä kuvataan osana testitapausta. Testijoukko, testitapausjakso (test suite) on joukko (loogisesti yhteenkuuluvia) testitapauksia Testiympäristö tarkoittaa sitä laitteisto- ja ohjelmistoympäristöä, jonka kanssa testikohde on tekemisissä, mukaan lukien rajapinnat, tyngät ja ajurit Testiympäristön määrittelyllä pyritään välttämään kyllä se ainakin eilen toimi mun PC:ssä tyyppiset ongelmat virheitä metsästettäessä Tärkeää vastata käyttäjien / tuotantoympäristöä Useita erilaisia Ohjelmistojen testaus, (507)

13 Keskeisiä termejä 6/6 Positiivinen testaus yrittää varmistaa sen, että testattava järjestelmä tekee mitä sen pitäisi tehdä suorittamalla happy case -tyyppisiä, usein vaatimuksista johdettuja testitapauksia Negatiivinen testaus testaa niitä asioita, jotka voitaisiin lukea unhappy case -kategoriaan kuuluviksi; tilanteita, joista vaatimukset eivät yleensä sano mitään (tai vain hyvin ylimalkaisesti), virhetilanteita, yms., joilla yritetään rikkoa testikohde Kattava ISTQB:n testaussanasto löytyy suomeksi täältä: Ohjelmistojen testaus, (507)

14 Testitapaus pähkinänkuoressa Pieni testi ohjelman käyttäytymiselle Ajatus asiasta, jota testataan: miten toimii laskimen jakolasku? Ajatus hyvästä syötteestä: kokeillaan jakolaskua nollalla Ajatus tuloksesta: virheilmoitus, ei saa kaatua, jotain muuta Suoritetaan joko mietityllä tavalla tai annetaan testaajan valita, miten suoritus tehdään Voidaan suunnitella systemaattisesti joukko niitä ennen suoritusta Tai luoda sellainen "lennossa" Tai niitä voidaan generoida automaattisesti softan komponenttien tyypin tai softan toimintaa kuvaavan mallin perusteella Ohjelmistojen testaus, (507)

15 Testitapausten pitää olla haastavia Hyvien testitapausten keksiminen on yleensä hankalaa Huonot testitapaukset voivat antaa ohjelmiston laadusta liian ruusuisen kuvan Se, että ohjelma näyttää toimivan niin kuin sen pitäisi, saattaa johtua vain siitä, että testitapaukset on valittu huonosti Liiketoiminnan kannalta hyvät testitapaukset voivat olla jopa arvokkaampia kuin itse testikohteen lähdekoodi Tyypillisesti 20% testitapauksista testaa normaalia toimintaa (positiivinen testaus) ja 80% epänormaalia toimintaa kuten virhetilanteita yms. (negatiivinen testaus) Ohjelmistojen testaus, (507)

16 Testitapauksen rakenne ja sisältö 1/3 Testitapaukseen suoritus jakaantuu yleensä neljään vaiheeseen: Alustus: testikohde valmistetaan testitapauksen suorittamiselle Allokoidaan resurssit, alustetaan tietokannat yms. Suorittaminen: suoritetaan yksi testitapaus testikohteella Tuloksen evaluointi: verrataan järjestelmän ulostuloja testitapauksen odottamiin tuloksiin ja annetaan tuomio Puhdistus: vapautetaan alustuksessa varatut resurssit Ohjelmistojen testaus, (507)

17 3.2 Yksikkötestaus Unit testing, module testing monta nimeä Testataan jokainen ohjelman yksikkö erikseen Yksikkö voi olla moduuli, luokka, prosessi tms. Yksikkötestaus on yleensä osa yksikön toteutusvaihetta Yksikön koodaaja testaa oman toteutuksensa Yleensä tieto virheistä jää vain toteuttajalle Koska virheillä on tapana kasautua, voitaisiin tämän tiedon avulla kohdistaa testausta paremmin Toisaalta ohjelmoijat voivat osoittaa testaajille järjestelmän vaikeat kohdat muutenkin Mitä pikemmin yksikön toteutus testataan, sen parempi Ohjelmistojen testaus, (507)

18 Osa-alueita Yksikkötestauksen osa-alueet: Rajapinnat tärkeintä kaikenlaisille yksiköille Yksikön käyttämät tietorakenteet (ajattele vaikka API:a, joka toteuttaa jonkinlaisen puurakenteen) Suorituspolut ja silmukat käydäänkö kaikilla poluilla oikein, loppuuko silmukka oikein Virhetilanteiden käsittely Raja-arvot Testaus tapahtuu useimmiten lähdekooditasolla halutaan "varmistaa", että kaikki koodi toimii hyvin Yleensä suositaan rajapintoja näkymänä, koska se on stabiilia ei vaarassa tulla pian refaktoroiduksi toisin kuin toteutuksen detaljien. Ohjelmistojen testaus, (507)

19 Rajapintojen testaaminen 1/2 Rajapinta koostuu yleensä funktioista, joiden parametreja ja paluuarvoja käytetään tiedonvälitykseen Rajapintojen toimivuus on yleensä syytä testata ensimmäiseksi Ne määrittävät yksikön toiminnan ulospäin Jos rajapinnat eivät toimi, voi muiden testien suorittaminen olla hankalaa ellei jopa mahdotonta Kun koodia kehitellään, rajapinta voi pysyä samana, mutta toteutus muuttuu rajapintatestejä ei tarvitse muuttaa Näihin liittyviä ongelmia: Parametrien määrä ja järjestys Parametrien ja paluuarvojen tyypit Muutetaanko sellaisen parametrin arvoa, jonka arvoa ei saisi muuttaa? Onko globaali data määritelty yhtenevästi kaikkialla ohjelmassa? Ohjelmistojen testaus, (507)

20 Rajapintojen testaaminen 2/2 Käytettävästä ohjelmointikielestä riippuen hyvä kääntäjä huomaa suurimman osan em. virheistä Valitettavasti nykyään niin suositut dynaamiset skriptikielet ovat tässä suhteessa huonossa asemassa Kääntäjä ei sen sijaan yleensä pysty huomaamaan sitä, tulkitseeko sekä kutsuja että kutsuttava parametrin/paluuarvon samalla tavalla Esim. toinen luulee arvon tarkoittavan senttejä ja toinen tuumia (tämän kaltaisen virheen takia NASA on menettänyt yhden avaruusluotaimen) NASA lost a $125 million Mars orbiter because a Lockheed Martin engineering team used English units of measurement while the agency's team used the more conventional metric system for a key spacecraft operation, according to a review finding released Thursday. Metric mishap caused loss of NASA orbiter, CNN, September 30, 1999 Ohjelmistojen testaus, (507)

21 Tietorakenteiden testaaminen 1/2 Yksikön toteuttamat (lokaalit) tietorakenteet ovat virheherkkiä Myös yksikön käyttämien, jossain muualla toteutettujen tietorakenteiden vaikutukset, tulisi testata yksikön testauksen yhteydessä Tyyppivirheet Oletusarvojen alustukset Muuttujien nimien oikeinkirjoitus Tietotyyppejä käytetään yhtenevästi Yli- ja alivuodot, poikkeukset Hyvä kääntäjä huomaa jälleen ainakin osan näistä virheistä Tietorakenteisiin kannattaa kiinnittää huomiota myös koodin tarkastuksissa Ohjelmistojen testaus, (507)

22 Tietorakenteiden testaaminen 2/2 Testaus usein rajapintojen testauksen "sivutuotteena": Funktion testaus jollain syötteellä. Toimiiko se oikein? Sitten: onko tietorakenteet päivitetty tai purettu kuten pitää. Aina kun on mahdollista, kannattaa käyttää valmiita, hyvin testattuja tietorakenteita Kielten ja ympäristöjen vakiokirjastot turvallisimpia Esim. C++:n Standard Template Library (STL), see en.wikipedia.org/wiki/standard_template_library Ohjelmistojen testaus, (507)

23 Suorituspolku- ja silmukkatestaus 1/3 Koodin haarautumiskohdat ovat virheherkkiä Ehtolauseet, silmukat, hypyt Testitapauksia kannattaa valita sen mukaan, että mahdollisimman monta kriittistä suorituspolkua yksikön läpi tulee testattua Valitaan esim. funktion syötteeksi sellaisia arvoja, että silmukoita tulee kierrettyä eri tavoilla Testattavien suorituspolkujen joukkoon kannattaa valita erityisesti niitä, joissa voisi todennäköisesti syntyä virhetilanne (esim. syötteen arvosta riippuen) Silmukoita testattaessa kannattaa erottaa toisistaan yksinkertaiset, sisäkkäiset ja peräkkäiset silmukat Myöhemmin tutustutaan tekniikoihin, joilla yksinkertaisia silmukoita voidaan testata Esim. testitapaukset keskittyvät silmukkamuuttujan raja-arvoihin Ohjelmistojen testaus, (507)

24 Virhetilanteiden testaaminen 1/2 Virhetilanteiden käsittely jää usein vähälle huomiolle ohjelman suunnittelussa Valitettavasti myös virhetilanteiden testaaminen on silloin yleensä lapsipuolen asemassa Vaikka ohjelma muuten olisikin suunniteltu testausystävälliseksi, virheidenkäsittely ei välttämättä ole sitä Tuloksena Ohjelma, joka ei hallitse pieniäkään häiriöitä Ohjelman antamat virheilmoitukset voivat olla käyttäjän kannalta täysin hyödyttömiä tai jopa harhaanjohtavia Mitä myöhemmin virhe löytyy, sen enemmän sen korjaaminen maksaa tämä periaate pätee erityisen hyvin virhetilanteiden tapauksessa Huonosti tehty virheenkäsittely voi vaarantaa myös tietoturvan (tähän palataan myöhemmin) Ohjelmistojen testaus, (507)

25 Virhetilanteiden testaaminen 2/2 Virhetilanteiden testauksen muistilista: Onko virheenkäsittely tehty oikein? Onko virheestä toipuminen mahdollista? jos ei, kaadetaanko ohjelma käyttäjäystävällisesti? Onko virheenkäsittely tehty siten, että käsittelyyn ylipäänsä päästään vai kaatuuko ohjelma jo ennen sitä? Onko virheilmoitus ymmärrettävä? Vastaako virheilmoitus tapahtunutta virhettä? Auttaako virheilmoitus käyttäjää paikallistamaan virheen syyn ja pääsemään eteenpäin? Ovatko virheilmoitukset yhtenevät kaikissa yksiköissä? Ohjelmistojen testaus, (507)

26 Raja-arvojen testaaminen Muistilista: Parametrien ja paluuarvojen raja-arvot Silmukoiden pyörimiskertojen raja-arvot Tietorakenteisiin liittyvät raja-arvot Esim. kasvaako ja pieneneekö dynaaminen tietorakenne oikein silloin kun muistia todella varataan tai vapautetaan Raja-arvo- analyysiä käsitellään myöhemmin tarkemmin Ohjelmistojen testaus, (507)

27 Yksikkötestauksen toteuttaminen 1/4 Lyhyitä selkeitä testifunktioita ja niissä yksinkertaisia tarkistuksia Testikehyksen määrittelemät älykkäät assertiot (xunittyökaluissa paljon erilaisia), jotka tuottavat raportoinnin. Kielten omia assertteja ei pidä käyttää testauksessa usein ne keskeyttäväkin testiajon, mikä ei ole järkevää. Assertteja ei laiteta tuotantokoodiin, vaan sitä testaavaan testikoodiin (tuotantokoodissa ne eivät ole testausta, vaan sekaisin menneen ohjelman keskeyttämistä varten) alla pseudokoodia TEST_TYPE test_square_root() { double result = my_sqrt(x); ASSERT_TRUE((result * result) == x); // Huom. Pieni bugi testikoodissa (mikä?) yksinkertaistuksen vuoksi } Ohjelmistojen testaus, (507)

28 Yksikkötestauksen toteuttaminen 2/4 Koska yksiköt eivät yleensä voi toimia itsenäisesti, vaatii niiden testaaminen apukoodin kirjoittamista, jota käytetään vain testauksessa Vaikkapa rutiineja, jotka palauttavat mukamas netistä luetun tiedoston sisällön Testikoodi on koodia siinä missä testattavakin koodi Se on tehtävä ja dokumentoitava vähintään yhtä huolellisesti Myös testikoodia on testattava ja ylläpidettävä Englanninkielinen termi scaffolding eli rakennusteline kuvaa hyvin testikoodin suhdetta testattavaan koodiin Testikoodi "ympäröi" tuotantokoodia, heijastellen sen rakennetta (AddBalance(amount) <> testaddbalance()) Ohjelmistojen testaus, (507)

29 Yksikkötestauksen toteuttaminen 3/4 Tärkeitä yksikkötestauksen toteuttamiseen liittyviä käsitteitä ovat ajuri ja tynkä (testikehyksen ohella) Ajuri (driver, test bed) Ohjelma, joka ottaa syötteenään testitapaukseen liittyvää dataa ja syöttää datan testattavalle yksikölle Huolehtii yksikön tuottamien tulosten keräämisestä ja niiden välittämisestä edelleen analysoitavaksi Kannattaa suunnitella siten, että sitä voidaan käyttää usean eri yksikön testaamiseen Kannattaa suunnitella rinnan testattavan yksikön kanssa Ongelmat ajurin suunnittelussa voivat paljastaa virheitä testattavan yksikön suunnittelussa Ohjelmistojen testaus, (507)

30 Yksikkötestauksen toteuttaminen 4/4 Tynkä (stub) Korvaa testattavan yksikön kutsuman toisen yksikön Jokaista kutsuttavaa yksikköä varten tarvitaan oma tynkänsä Tyngän tehtävät: Toteuttaa tarvittavat rajapinnat Palauttaa kontrollin testattavaan yksikköön Käsittelee mahdollisimman vähän saamiaan syötteitä Palauttaa vain simuloidun arvon tai vaikka heittää poikkeuksen Tulisi suunnitella siten, että se olisi mahdollisimman helppo toteuttaa Merkitys korostuu erityisesti virhetilanteita testattaessa Virhetilanteiden generoiminen on työlästä ja niiden systemaattinen etsiminen on erittäin vaikeaa Tarkoitusta varten suunnitellun tyngän avulla haluttu virhetilanne saadaan aikaan helposti Ohjelmistojen testaus, (507)

31 Huomioita olio-ohjelmien yksikkötestauksesta Melkein kaikki ohjelmat ovat nykyään olio-ohjelmia. Niiden testaukseen liittyy monia seikkoja, joita on hyvä erityisesti tiedostaa ja ottaa huomioon. Tällaisia ovat: Olion käyttäytyminen riippuu sen tilasta Oliot kätkevät dataa ja kätkettyä dataa on paljastettava testauksessa Yksityisten metodien erityinen testaaminen voi joissakin kielissä olla haastavaa sen kanssa pitää vain elää On hyvä miettiä luokkien tulevaa käyttöä ja sitä, miltä osin kanta- ja lapsiluokat kannattaa testata Ja millaiset testitoteutukset tehdään abstrakteille luokille Rakentajien ja niiden mahdollisten ongelmien hyvä testaus on erityisen tärkeää (siksikin, että rakentajissa ei aina voi heittää poikkeuksia) Kurssilla näitä asioita ei ole mahdollista tarkastella perusteellisesti, mutta suosittelemme tähän erilliseen kalvosarjaan tutustumista: Olio-ohjelmien testaamisesta Ohjelmistojen testaus, (507)

32 Top 8 pointit yksikkötestaukseen Mieti, mikä on metodille kaikkein tärkeintä Miten sitä käytetään (kuka, missä olosuhteissa), millä parametreilla sitä kutsutaan Testaa kaikkein yleisimmät tapaukset Tee metodista robusti Testaa yleisimmät virhe- ja poikkeustilanteet Testaa kaikki raja-arvot Testaa parametrien kombinaatiot Ole luova niin ovat metodin kutsujatkin Keskity rajapintaan se on stabiili, mutta toteutus voi muuttua Seuraa testikattavuutta, mutta muista, että se ei usein kerro paljoakaan testauksen todellisesta kattavuudesta Tee testeistä niin yksinkertaisia kuin mahdollista Käytä testikehystä, kuten JUnit ja noudata sen käytäntöjä Ohjelmistojen testaus, (507)

33 3.4 Matalan tason integrointitestaus Integrointitestausta voidaan tehdä usealla tasolla. Tarkastelemme ensin "tavallista" matalan tason integrointitestausta ja myöhemmin järjestelmäintegrointitestausta. Yksikkötestauksen jälkeen yksiköt integroidaan isommiksi kokonaisuuksiksi. Integrointitestauksessa testataan yksiköiden rajapintoja ja niiden yhteistoimintaa. Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan testiautomaatiota. Ohjelmistojen testaus, (507)

34 Suurin osa integroinnista tapahtuu jo kehittäjän työasemassa Nykyaikaisessa ohjelmistokehityksessä ohjelmistokehittäjillä on versionhallinnan kautta koko ohjelma käytettävissä. Siinä tilassa, jossa kaikki muut ovat palauttaneet tuotoksensa yhteiseksi. Omaa koodia kehitetään kokonaisuuden puitteissa. Kehittäjän tekemä testaus kohdistuu omaan tuotokseen, mutta samalla tarkistetaan, että koko ohjelma kääntyy ja ainakin käynnistyy. Itse siis integroidaan oma uusi koodi kokonaisuuteen ja kokeillaan yksikkötesteillä, että se toimii. Ohjelmistojen testaus, (507)

35 Ekvivalenssiositus-menetelmä 1/5 Minimoidaan tarvittavien testitapausten määrää osittamalla ohjelman syöteavaruus ekvivalenssiluokkiin, joille pätee että Kun jokin luokan edustaja aiheuttaa häiriön, myös mikä tahansa muu ko. luokan edustaja aiheuttaa saman häiriön Kun jokin luokan edustaja ei aiheuta häiriötä, ei mikään muukaan ko. luokan edustaja aiheuta häiriötä Siis: ohjelman voidaan olettaa toimivan samoilla tietyn alueen syötteillä Koko syötedomainin testaamisen sijasta luotetaan siis siihen, että voidaan valita yksi siitä edustaja Ohjelmistojen testaus, (507)

36 Ekvivalenssiositus-menetelmä 2/5 Ekvivalenssiluokkien tunnistaminen Valitaan jokin syöteavaruuden ehto, ja jaetaan se kahteen tai useampaan luokkaan Lähtökohtana jako sallittuihin ja ei-sallittuhin Esim., jos kentässä pyydetään positiivista kokonaislukua, on yksi iso luokka positiiviset kokonaisluvut ja toinen luokka negatiiviset Positiivisia voidaan sitten jaotella erikseen useisiin luokkiin Ohjelmistojen testaus, (507)

37 Ekvivalenssiositus-menetelmä 3/5 Muutamia suuntaviivoja ekvivalenssiluokkien valintaan: Jos syöteavaruuden ehto määrittelee välin laillisia arvoja tyyliin kappalemäärä on väliltä 1-999, synnytetään kolme ekvivalenssiluokkaa: (1 kpl 999), (kpl < 1) ja (999 < kpl) Jos ehto määrittelee arvojen lukumäärän tyyliin ajoneuvolla voi olla yhdestä kuuteen omistajaa, synnytetään yksi luokka vastaamaan laillisia arvoja ja kaksi luokkaa vastaamaan laittomia arvoja ei omistajaa ja enemmän kuin kuusi omistajaa Ohjelmistojen testaus, (507)

38 Ekvivalenssiositus-menetelmä 4/5 Mikäli ehto määrittelee joukon arvoja, joiden käsittelyn voi olettaa olevan erilainen, synnytetään jokaista arvoa kohti oma luokkansa sekä yksi luokka vastaamaan laitonta arvoa Esim. ajoneuvo voi olla joka linja-auto, rekka, henkilöauto tai moottoripyörä synnyttää neljä laillisia arvoja vastaavaa luokkaa sekä luokan, joka vastaa laittomia arvoja esim. perävaunu tai muut ajoneuvot Mikäli kyseessä on ehdoton vaatimus tyyliin ensimmäisen kirjaimen pitää olla iso kirjain, luodaan kaksi luokkaa, toinen vastaamaan laillista arvoa iso alkukirjain ja toinen laitonta arvoa pieni alkukirjain Mikäli on syytä epäillä, että kaikkia ekvivalenssiluokan edustajia ei käsitellä ohjelmassa samalla tavalla, pitää luokka jakaa edelleen niin moneen pienempää luokkaan kuin tarpeellista Ohjelmistojen testaus, (507)

39 Ekvivalenssiositus-menetelmä 5/5 Kun jako luokkiin on tehty, luokkien edustajista luodaan testitapauksia Laittomien testitapausten pitäisi testata vain yhtä laitonta ekvivalenssiluokkaa kerrallaan Kun testataan montaa muuttujaa, voidaan luoda kaikkien ekvivalenssiluokkien, sekä laillisten että laittomien, kaikkia kombinaatioita vastaavat testitapaukset Tuloksena kattavampi testaus, mutta hintana paljon suurempi määrä testitapauksia, joiden ajamiseen voi kulua liikaa aikaa Testitapausten ohjelmallinen generointi tällöin hyödyllistä (kuvittele kombinaatioiden taulukko, josta testit tehdään) Ekvivalenssiluokkien käyttökelpoisuus ei rajoitu ainoastaan syötteisiin, vaan tekniikkaa voidaan käyttää myös lähtien tulosten arvoalueista Ohjelmistojen testaus, (507)

40 Raja-arvoanalyysi 1/3 Kokemus on osoittanut, että ohjelmoijat tekevät helposti virheitä muuttujien ja parametrien arvoalueiden (esim. ekvivalenssiluokkien) rajoilla Esim. käytetään operaattorin sijasta operaattoria < tai silmukkamuuttujan alkuarvo on off by one Silmukassa saatetaan pyöriä yksi kerta liian vähän Joukosta parametreja valitaan tyypillisesti kerralla yksi, jonka raja-arvoja testataan, muiden parametrien arvojen ollessa normaaleja (nominal) eli tiukasti arvoalueen (esim. ekvivalenssiluokan) sisällä Ohjelmistojen testaus, (507)

41 Raja-arvoanalyysi 2/3 Valitaan: Parametrin laillisen arvoalueen minimiä (min) ja maksimia (max) vastaavat tapaukset Hieman pienempi kuin minimi (min-) ja hieman suurempi kuin maksimi (max+) Jos parametrilla on useita laillisia arvoalueita (ekvivalenssiluokkia), valitaan tapaukset niiden kaikkien rajoilta Raja-arvoanalyysi toimii parhaiten silloin, kun tarkasteltavana on joukko parametreja, joilla ei ole keskinäisiä riippuvuussuhteita ja jotka kuvaavat esim. lukumääriä tai fyysisiä suureita kuten lämpötilaa, painetta, nopeutta, painoa jne. Ohjelmistojen testaus, (507)

42 Raja-arvoanalyysi 3/3 Esim. totuusarvoiselle tai loogista arvoa kuvaavalle parametrille ei yleensä voi eikä kannata tehdä rajaarvoanalyysiä Esimerkki fyysisten suureiden tärkeydestä: Kesäkuussa 1992 Phoenixin kansainvälinen lentokenttä jouduttiin sulkemaan kun lentäjät eivät voineet tehdä tiettyjä säätötoimenpiteitä; instrumentit hyväksyivät korkeimmaksi mahdolliseksi ilman lämpötilaksi 120 F lämpötilan ollessa 122 F ( 50 C) Myös oletus riippumattomuudesta on tärkeä; mikäli näin ei voida olettaa, voivat tulokset jäädä laihoiksi Ohjelmistojen testaus, (507)

43 10.4 Lähdekoodin staattinen analyysi Idea: analysoidaan lähdekoodia automaattisesti ilman sen suorittamista Tarkoituksena Löytää koodista virheitä Huomata poikkeamia sovituista koodauskäytännöistä (tyylioppaat) Generoida koodista dokumentaatiota Laskea arvoja ohjelman pituutta, monimutkaisuutta yms. kuvaaville mittareille Hyödynnettävät tekniikat perustuvat yleensä tieto- ja kontrollivuoanalyysiin, rajoitusten ratkaisemiseen (constraint solving) yms. Ohjelmistojen testaus, (507)

44 Minkä tyyppisiä virheitä voidaan löytää? Esim. Syntaksivirheet Samaa koodia useammassa kuin yhdessä paikassa, kuollut koodi (ei suoriteta ikinä) Koodin ylläpidettävyys ja siirrettävyysongelmia Alustamattomat muuttujat Käyttämättömät paluuarvot Virheellinen osoitinten käyttö Puskurin ylivuodot yms. tietoturvaongelmat Ohjelmistojen testaus, (507)

3. Testaus osana ohjelmistoprosessia

3. Testaus osana ohjelmistoprosessia 3. Testaus osana ohjelmistoprosessia Ohjelmistotuotanto on paljon muutakin kuin testaamista. Mutta miten testaus liitetään ohjelmistoprosessiin? Tässä kohdassa esitellään ns. testauksen V-malli ja siihen

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Testausmenetelmiä

Ohjelmiston testaus ja laatu. Testausmenetelmiä Ohjelmiston testaus ja laatu Testausmenetelmiä Testausmenetelmiä - 1 Testauksen menetelmien päälähestymistapoina ovat black-box testi testaaja ei voi tutkia lähdekoodia testaus perustuu sovellukselle suunnitteluvaiheessa

Lisätiedot

Ohjelmistojen virheistä

Ohjelmistojen virheistä Ohjelmistojen virheistä Muutama sana ohjelmistojen virheistä mistä niitä syntyy? Matti Vuori, www.mattivuori.net 2013-09-02 1(8) Sisällysluettelo Ohjelmistojen virheitä: varautumattomuus ongelmiin 3 Ohjelmistojen

Lisätiedot

4.2 Tekniikat Kuka testaa?

4.2 Tekniikat Kuka testaa? 4.2 Tekniikat Kuka testaa? People-based Käyttäjätestit: ohjelmistoa testaa sen käyttäjä, joskus mukana myös toimittajan testaustiimin jäsen Alfa-testaus: käyttäjätesti järjestelmän toimittajan tiloissa

Lisätiedot

TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Vaiheet 3 & 4: Järjestelmätestaus 28.10.2013 2 Päämäärä jedit-ohjelmointieditorin järjestelmätestaus

Lisätiedot

TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Vaiheet 3 & 4: Järjestelmätestaus 27.10.2014 2 Päämäärä jedit-ohjelmointieditorin järjestelmätestaus

Lisätiedot

Testaus elinkaaressa. Testaustasot ja vaiheet

Testaus elinkaaressa. Testaustasot ja vaiheet Testaus elinkaaressa Testaus kehittämisen tukena Yksikkötestaus Integrointitestaus Testaustasot ja vaiheet Testaustaso = tietyn testauksen kohteen ja tavoitteen mukainen testaus joka jatkuu koko ajan tai

Lisätiedot

Testaaminen ohjelmiston kehitysprosessin aikana

Testaaminen ohjelmiston kehitysprosessin aikana Testaaminen ohjelmiston kehitysprosessin aikana 04.02.2004 http://cs.joensuu.fi/tsoft/ Sisällys 1. Johdanto 2. Yksikkö- ja integrointitestaus 3. Järjestelmätestaus 4. Hyväksymistestaus http://cs.joensuu.fi/tsoft/

Lisätiedot

Testaustyökalut. Luento 11 Antti-Pekka Tuovinen. Faculty of Science Department of Computer Science

Testaustyökalut. Luento 11 Antti-Pekka Tuovinen. Faculty of Science Department of Computer Science Testaustyökalut Luento 11 Antti-Pekka Tuovinen 25 April 2013 1 Tavoitteet Työkalutyyppejä Testauksen hallinta Testien määrittely Staattinen analyysi Dynaaminen testaus 25 April 2013 2 1 Työkalut ja testaus

Lisätiedot

Verifioinnin ja validoinnin ero. 7. Verifiointi ja validointi. Verifiointi- ja validointitekniikat. Verifiointi- ja validointitekniikat II

Verifioinnin ja validoinnin ero. 7. Verifiointi ja validointi. Verifiointi- ja validointitekniikat. Verifiointi- ja validointitekniikat II 7. Verifiointi ja validointi Verifiointi ja validointi (V&V) on ohjelmistotuotannon työvaihe, missä varmistetaan, että ohjelmisto täyttää sille asetetut implisiittiset ja eksplisiittiset vaatimukset ja

Lisätiedot

Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle. Antti Jääskeläinen Matti Vuori Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle Antti Jääskeläinen Matti Vuori Mitä on nopeus? 11.11.2014 2 Jatkuva nopeus Läpäisyaste, throughput Saadaan valmiiksi tasaiseen, nopeaan tahtiin uusia tuotteita

Lisätiedot

Sisällys. 12. Näppäimistöltä lukeminen. Yleistä. Yleistä 12.1 12.2 12.3 12.4

Sisällys. 12. Näppäimistöltä lukeminen. Yleistä. Yleistä 12.1 12.2 12.3 12.4 Sisällys 12. Näppäimistöltä lukeminen Arvojen lukeminen näppäimistöltä yleisesti. Arvojen lukeminen näppäimistöltä Java-kielessä.. Luetun arvon tarkistaminen. Tietovirrat ja ohjausmerkit. Scanner-luokka.

Lisätiedot

Onnistunut Vaatimuspohjainen Testaus

Onnistunut Vaatimuspohjainen Testaus Onnistunut Vaatimuspohjainen Testaus Kari Alho Solution Architect Nohau Solutions, Finland Sisältö Mitä on vaatimuspohjainen testaus? Vaatimusten ymmärtämisen haasteet Testitapausten generointi Työkalujen

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu TESTIRAPORTTI LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001 Tekijä:

Lisätiedot

Tapahtuipa Testaajalle...

Tapahtuipa Testaajalle... Tapahtuipa Testaajalle... - eli testaus tosielämässä 09.10.2007 Juhani Snellman Qentinel Oy 2007 Agenda Minä ja mistä tulen Testauksen konteksti Tapauksia tosielämästä ja työkaluja 2 Minä Juhani Snellman

Lisätiedot

Testaus-tietoisku: Tärkeimpiä asioita testauksesta projektityökurssilaisille

Testaus-tietoisku: Tärkeimpiä asioita testauksesta projektityökurssilaisille 1(23) Testaus-tietoisku: Tärkeimpiä asioita testauksesta projektityökurssilaisille Matti Vuori, Tampereen teknillinen yliopisto 30.10.2012 Sisällysluettelo 1/2 Esityksen tarkoitus 4 Laatu on tärkeää, ei

Lisätiedot

TT00AA12-2016 - Ohjelmoinnin jatko (TT10S1ECD)

TT00AA12-2016 - Ohjelmoinnin jatko (TT10S1ECD) TT00AA12-2016 - Ohjelmoinnin jatko (TT10S1ECD) Ohjelmointikäytännöt 21/3/11 Mikko Vuorinen Metropolia Ammattikorkeakoulu 1 Sisältö 1) Mitä on hyvä koodi? 2) Ohjelmointikäytäntöjen merkitys? 3) Koodin asettelu

Lisätiedot

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015 CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015 NOPEA KERTAUS TESTAUS HYVIN LYHYESTI Miten normaali testaajan arki ohjelmistoprojektissa sitten rullaa? Käytännössä

Lisätiedot

TIE Ohjelmistojen testaus 2016 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE Ohjelmistojen testaus 2016 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21201 Ohjelmistojen testaus 2016 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Työn yleiset järjestelyt 20.9.2016 2 Valmistautuminen Ilmoittaudu kurssille Lue harjoitustyön nettisivut

Lisätiedot

JReleaser Yksikkötestaus ja JUnit. Mikko Mäkelä 6.11.2002

JReleaser Yksikkötestaus ja JUnit. Mikko Mäkelä 6.11.2002 JReleaser Yksikkötestaus ja JUnit Mikko Mäkelä 6.11.2002 Sisältö Johdanto yksikkötestaukseen JUnit yleisesti JUnit Framework API (TestCase, TestSuite) Testien suorittaminen eri työkaluilla Teknisiä käytäntöjä

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Testaustasot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Testaustasot Ohjelmiston testaus ja laatu Testaustasot Testauksen vaihejako Tarpeet / sopimus Järjestelmätestaus Hyväksymiskoe Määrittely testauksen suunnittelu ja tulosten verifiointi Arkkitehtuurisuunnittelu Moduulisuunnittelu

Lisätiedot

JUnit ja EasyMock (TilaustenKäsittely)

JUnit ja EasyMock (TilaustenKäsittely) OHJELMISTOJEN TESTAUS JA HALLINTA Syksy 2015 / Auvo Häkkinen JUnit ja EasyMock (TilaustenKäsittely) Tehtävässä tarvittava koodi löytyy osoitteella http://users.metropolia.fi/~hakka/oth/mockesimerkki.zip

Lisätiedot

Osoitin ja viittaus C++:ssa

Osoitin ja viittaus C++:ssa Osoitin ja viittaus C++:ssa Osoitin yksinkertaiseen tietotyyppiin Osoitin on muuttuja, joka sisältää jonkin toisen samantyyppisen muuttujan osoitteen. Ohessa on esimerkkiohjelma, jossa määritellään kokonaislukumuuttuja

Lisätiedot

Toisessa viikkoharjoituksessa on tavoitteena tutustua JUnit:lla testaukseen Eclipse-ympäristössä.

Toisessa viikkoharjoituksessa on tavoitteena tutustua JUnit:lla testaukseen Eclipse-ympäristössä. Toisessa viikkoharjoituksessa on tavoitteena tutustua JUnit:lla testaukseen Eclipse-ympäristössä. JUnit-ympäristö 1. Luo tests -pakkaukseen uusi luokka. Nimeä VHTestit. 2. Laita VHTestit periytymään TestCase:sta

Lisätiedot

Luku 8 Rakennusvaihe. Detailed Design. Programming. Moduulisuunnittelu. Ohjelmointi

Luku 8 Rakennusvaihe. Detailed Design. Programming. Moduulisuunnittelu. Ohjelmointi Luku 8 Rakennusvaihe Moduulisuunnittelu Detailed Design Programming Ohjelmointi Teknisen Complete suunnittelun Technical viimeistely Design Suunnittelukatselmuksen Design Perform suorittaminen Review Yhteisen

Lisätiedot

C-kielessä taulukko on joukko peräkkäisiä muistipaikkoja, jotka kaikki pystyvät tallettamaan samaa tyyppiä olevaa tietoa.

C-kielessä taulukko on joukko peräkkäisiä muistipaikkoja, jotka kaikki pystyvät tallettamaan samaa tyyppiä olevaa tietoa. Taulukot C-kielessä taulukko on joukko peräkkäisiä muistipaikkoja, jotka kaikki pystyvät tallettamaan samaa tyyppiä olevaa tietoa. Taulukon muuttujilla (muistipaikoilla) on yhteinen nimi. Jokaiseen yksittäiseen

Lisätiedot

Ohjelmistotestaus -09

Ohjelmistotestaus -09 Ohjelmistotestaus Testaustyökalut- ja automaatio Testaustyökalut ja -automaatio Testaustyökaluilla tuetaan testaustyötä sen eri vaiheissa Oikea työkalu oikeaan tarkoitukseen Testausautomaatio perustuu

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikan menetelmät, toteutuksesta ja testauksesta

Ohjelmistotekniikan menetelmät, toteutuksesta ja testauksesta 582101 - Ohjelmistotekniikan menetelmät, toteutuksesta ja testauksesta 1 Toteutuksesta ja testauksesta Suunnitteluprosessista Tarkan tason luokkasuunnittelu Siirtyminen UML-kaavioista Java-toteutukseen

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 28.2.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 28.2.2011 1 / 46 Ohjelmointiprojektin vaiheet 1. Määrittely 2. Ohjelman suunnittelu (ohjelman rakenne ja ohjelman

Lisätiedot

Soveltuvuustutkimus Lifebelt-ohjelman ideologian käytettävyydestä olioorientoituneeseen

Soveltuvuustutkimus Lifebelt-ohjelman ideologian käytettävyydestä olioorientoituneeseen Soveltuvuustutkimus Lifebelt-ohjelman ideologian käytettävyydestä olioorientoituneeseen ohjelmointiin Jukka Talvitie Valvoja: Professori Jorma Jormakka Paikka: TietoEnator oyj Ongelma Ideologia Lifebelt

Lisätiedot

Testausprosessin vaatimukset. 2. Testausprosessi (Artikkelit) Vesiputousmallin ongelmia. V-mallin neljä osavaihetta. Testausprosessimalli V-malli

Testausprosessin vaatimukset. 2. Testausprosessi (Artikkelit) Vesiputousmallin ongelmia. V-mallin neljä osavaihetta. Testausprosessimalli V-malli 2. ausprosessi (Artikkelit) Nykyisin useimpien prosessimallien lähtökohta on, että testaus on oleellinen osa ohjelmistotuotantoprosessia. Itse asiassa huolellinen testaus vie helposti 50% tai enemmän käytettävistä

Lisätiedot

Metodit. Metodien määrittely. Metodin parametrit ja paluuarvo. Metodien suorittaminen eli kutsuminen. Metodien kuormittaminen

Metodit. Metodien määrittely. Metodin parametrit ja paluuarvo. Metodien suorittaminen eli kutsuminen. Metodien kuormittaminen Metodit Metodien määrittely Metodin parametrit ja paluuarvo Metodien suorittaminen eli kutsuminen Metodien kuormittaminen 1 Mikä on metodi? Metodi on luokan sisällä oleva yhteenkuuluvien toimintojen kokonaisuus

Lisätiedot

Harjoitustyö: virtuaalikone

Harjoitustyö: virtuaalikone Harjoitustyö: virtuaalikone Toteuta alla kuvattu virtuaalikone yksinkertaiselle olio-orientoituneelle skriptauskielelle. Paketissa on testaamista varten mukana kaksi lyhyttä ohjelmaa. Ohjeita Noudata ohjelman

Lisätiedot

Yksikkötestaus. Kattava testaus. Moduulitestaus. Ohjelman testaus. yksikkotestaus/ Seija Lahtinen

Yksikkötestaus. Kattava testaus. Moduulitestaus. Ohjelman testaus. yksikkotestaus/ Seija Lahtinen Yksikkötestaus Kattava testaus Moduulitestaus Ohjelman testaus 1 Kattava testaus Testauksen perimmäinen tarkoitus on LÖYTÄÄ VIRHEITÄ Testaus pitäisi olla täydellinen: - Jokainen pyydetty arvo pitäisi testata

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio, testausraportti, 25.3.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 11.2.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 11.2.2002 Matti Peltomäki

Lisätiedot

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016 CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016 VIIME KERRALLA MENETELMIÄ Musta laatikko Valkea laatikko Harmaa laatikko Regressio Automaatio Rasitus (kuormitus)

Lisätiedot

AS-0.1103 C-ohjelmoinnin peruskurssi 2013: C-kieli käytännössä ja erot Pythoniin

AS-0.1103 C-ohjelmoinnin peruskurssi 2013: C-kieli käytännössä ja erot Pythoniin AS-0.1103 C-ohjelmoinnin peruskurssi 2013: C-kieli käytännössä ja erot Pythoniin Raimo Nikkilä Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu - Automaation tietotekniikan tutkimusryhmä 17. tammikuuta 2013

Lisätiedot

Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa?

Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa? Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa? Arto Stenberg Copyright Kuntien Tiera Oy Kuntien Tiera Copyright Kuntien Tiera Oy Tiera on vuonna 2010 perustettu yli 200:n kuntatoimijan omistama

Lisätiedot

Testaussuunnitelma. Pizzeria - Pitseria HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. WebPizza

Testaussuunnitelma. Pizzeria - Pitseria HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. WebPizza Testaussuunnitelma Pizzeria - Pitseria HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Versio 1.0 Ehdotus Laatija Raine Kauppinen VERSIOHISTORIA Versionotyyppi Versio- Päiväys Tekijä

Lisätiedot

Ohjelmiston toteutussuunnitelma

Ohjelmiston toteutussuunnitelma Ohjelmiston toteutussuunnitelma Ryhmän nimi: Tekijä: Toimeksiantaja: Toimeksiantajan edustaja: Muutospäivämäärä: Versio: Katselmoitu (pvm.): 1 1 Johdanto Tämä luku antaa yleiskuvan koko suunnitteludokumentista,

Lisätiedot

Uudelleenkäytön jako kahteen

Uudelleenkäytön jako kahteen Uudelleenkäyttö Yleistä On pyritty pääsemään vakiokomponenttien käyttöön Kuitenkin vakiokomponentit yleistyneet vain rajallisilla osa-alueilla (esim. windows-käyttöliittymä) On arvioitu, että 60-80% ohjelmistosta

Lisätiedot

Ohjelmistotestauksen perusteita II

Ohjelmistotestauksen perusteita II Ohjelmistotestauksen perusteita II Luento 2 Antti-Pekka Tuovinen 14 March 2013 1 Luennon oppimistavoitteet Testausprosessin perustoiminnot Testauksen psykologiaa Testauksen seitsemän periaatetta 14 March

Lisätiedot

Tehokas vianetsintä taktiikoita testaajille

Tehokas vianetsintä taktiikoita testaajille Tehokas vianetsintä taktiikoita testaajille Joukko erilaisia periaatteita ja taktiikoita, jotka antavat lisätehoa ohjelmiston vikojen löytämiseen. Periaatteita voi soveltaa sekä testien systemaattisessa

Lisätiedot

Ohjelmistotuotanto vs. muut insinööritieteet. (Usein näennäinen) luotettavuus ja edullisuus

Ohjelmistotuotanto vs. muut insinööritieteet. (Usein näennäinen) luotettavuus ja edullisuus Yhteenveto Ohjelmistotuotanto vs. muut insinööritieteet Monimutkaisuus Näkymättömyys (Usein näennäinen) luotettavuus ja edullisuus Muunnettavuus Epäjatkuvuus virhetilanteissa Skaalautumattomuus Copyright

Lisätiedot

Web-palvelu voidaan ajatella jaettavaksi kahteen erilliseen kokonaisuuteen: itse palvelun toiminnallisuuden toteuttava osa ja osa, joka mahdollistaa k

Web-palvelu voidaan ajatella jaettavaksi kahteen erilliseen kokonaisuuteen: itse palvelun toiminnallisuuden toteuttava osa ja osa, joka mahdollistaa k 1 Web-palvelu voidaan ajatella jaettavaksi kahteen erilliseen kokonaisuuteen: itse palvelun toiminnallisuuden toteuttava osa ja osa, joka mahdollistaa ko. toiminnallisuuden hyödyntämisen Web-palveluna.

Lisätiedot

Turvakriittisen projektin menetelmät ja työkalut

Turvakriittisen projektin menetelmät ja työkalut Turvakriittisen projektin menetelmät ja työkalut 1. Vaatimushallinta Vaatimushallintaan kohdistuu turvaluokitelluissa projekteissa paljon odotuksia. Etenkin jäljitettävyys vaatimuksiin, testaukseen ja

Lisätiedot

Heuristisen arvioinnin muistilista - lyhyt versio

Heuristisen arvioinnin muistilista - lyhyt versio Alla oleva kymmenkohtainen muistilista on sovellettu Jakob Nielsenin heuristisen arvioinnin muistilistasta (Nielsen, 1994), hyödyntäen Keith Instonen wwwpalveluiden arviointiin muokattua samaista listaa

Lisätiedot

Esimerkkiprojekti. Mallivastauksen löydät Wroxin www-sivuilta. Kenttä Tyyppi Max.pituus Rajoitukset/Kommentit

Esimerkkiprojekti. Mallivastauksen löydät Wroxin www-sivuilta. Kenttä Tyyppi Max.pituus Rajoitukset/Kommentit Liite E - Esimerkkiprojekti E Esimerkkiprojekti Olet lukenut koko kirjan. Olet sulattanut kaiken tekstin, Nyt on aika soveltaa oppimiasi uusia asioita pienen, mutta täydellisesti muotoiltuun, projektiin.

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit - syksy 2015 1

Tietorakenteet ja algoritmit - syksy 2015 1 Tietorakenteet ja algoritmit - syksy 2015 1 Tietorakenteet ja algoritmit - syksy 2015 2 Tietorakenteet ja algoritmit Johdanto Ari Korhonen Tietorakenteet ja algoritmit - syksy 2015 1. JOHDANTO 1.1 Määritelmiä

Lisätiedot

Ylläpitodokumentti. Boa Open Access. Helsinki 2.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Ylläpitodokumentti. Boa Open Access. Helsinki 2.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Ylläpitodokumentti Boa Open Access Helsinki 2.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Ilmari

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 CSE-A1111 30.9.2015 CSE-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 30.9.2015 1 / 27 Mahdollisuus antaa luentopalautetta Goblinissa vasemmassa reunassa olevassa valikossa on valinta Luentopalaute.

Lisätiedot

WEBINAARIN ISÄNNÄT. Jarno Wuorisalo Cuutio.fi. Petri Mertanen Superanalytics.fi. Tomi Grönfors Brandfors.com

WEBINAARIN ISÄNNÄT. Jarno Wuorisalo Cuutio.fi. Petri Mertanen Superanalytics.fi. Tomi Grönfors Brandfors.com WEBINAARI 3.11.2015 Mitä Tag Management on käytännössä ja miten se vaikuttaa analytiikkaan? Petri Mertanen, Super Analytics - @mertanen Jarno Wuorisalo, Cuutio - @jarnowu Tomi Grönfors, Brandfors - @groenforsmethod

Lisätiedot

Simulaattoriavusteinen ohjelmistotestaus työkoneympäristössä. Simo Tauriainen

Simulaattoriavusteinen ohjelmistotestaus työkoneympäristössä. Simo Tauriainen Simulaattoriavusteinen ohjelmistotestaus työkoneympäristössä Simo Tauriainen www.ponsse.com 25.8.2011 Ponsse-konserni Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja

Lisätiedot

9. Olio-ohjelmien testaaminen

9. Olio-ohjelmien testaaminen 9. Olio-ohjelmien testaaminen Nykyään suurin osa ohjelmistoista suunnitellaan ja toteutetaan käyttäen oliotekniikoita. Miten oliojärjestelmien testaus eroaa perinteisistä proseduraalisista ohjelmista?

Lisätiedot

812341A Olio-ohjelmointi, IX Olioiden välisistä yhteyksistä

812341A Olio-ohjelmointi, IX Olioiden välisistä yhteyksistä 2016 IX Olioiden välisistä yhteyksistä Sisältö 1. Johdanto 2. Kytkentä 3. Koheesio 4. Näkyvyydestä 2 Johdanto n Ohjelmassa syntyy kytkentöjä olioiden välille Toivottuja ja epätoivottuja n Näkyvyys vaikuttaa

Lisätiedot

Ohjelmien automaattisen verifioinnin reunamailla

Ohjelmien automaattisen verifioinnin reunamailla Ohjelmien automaattisen verifioinnin reunamailla Antti Siirtola Tietotekniikan laitos, Perustieteiden korkeakoulu, Aalto-yliopisto, antti.siirtola@aalto.fi Suomalainen Tiedeakatemia, Nuorten akatemiaklubi,

Lisätiedot

Lakki. Lisää ot sik k o osoit t am alla. Nöyrästi vain lakki kourassa... Jussi Vänskä Espotel Oy. vierailuluentosarja OTM kurssi 2010

Lakki. Lisää ot sik k o osoit t am alla. Nöyrästi vain lakki kourassa... Jussi Vänskä Espotel Oy. vierailuluentosarja OTM kurssi 2010 Lakki Nöyrästi vain lakki kourassa... Jussi Vänskä Espotel Oy vierailuluentosarja OTM kurssi 2010 2.luento: ohjelmistokehityksen päivärutiinit Lisää ot sik k o osoit t am alla Siitä vain reunasta Miten

Lisätiedot

17/20: Keittokirja IV

17/20: Keittokirja IV Ohjelmointi 1 / syksy 2007 17/20: Keittokirja IV Paavo Nieminen nieminen@jyu.fi Tietotekniikan laitos Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto Ohjelmointi 1 / syksy 2007 p.1/10 Tavoitteita

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Teknillinen korkeakoulu 51 Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 21.11.01 Oskari Pirttikoski Ensimmäinen versio 0.2 27.11.01 Oskari Pirttikoski Lisätty termit

Lisätiedot

T-76.5158 SEPA päiväkirja

T-76.5158 SEPA päiväkirja T-76.5158 SEPA päiväkirja Ryhmä 14 Automatisoitu yksikkötestaus Mikko Luukkonen, 60549T Lauri Helkkula, 62820H Matti Eerola, 60686A Versiohistoria Versio Pvm Tekijä(t) Kuvaus 0.3 25.11.2007 Luukkonen,

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2014-2015

815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2014-2015 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2014-2015 X Skriptiohjelmointi Sisältö 1. Johdanto 2. Skriptikielten yleispiirteitä 3. Python 815338A Ohjelmointikielten periaatteet, Skriptiohjelmointi 2 X.1 Johdanto

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 9.2.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 9.2.2009 1 / 35 Listat Esimerkki: halutaan kirjoittaa ohjelma, joka lukee käyttäjältä 30 lämpötilaa. Kun lämpötilat

Lisätiedot

Project-TOP QUALITY GATE

Project-TOP QUALITY GATE Project-TOP QUALITY GATE FOR SUCCESSFUL COMPANIES TYÖKALU ERP- JÄRJESTELMIEN TESTAUKSEEN PROJECT-TOP QUALITY GATE Quality Gate on työkalu ERP-järjestelmien testaukseen Huonosti testattu ERP- järjestelmä

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit Johdanto Lauri Malmi / Ari Korhonen

Tietorakenteet ja algoritmit Johdanto Lauri Malmi / Ari Korhonen Tietorakenteet ja algoritmit Johdanto Lauri Malmi / Ari 1 1. JOHDANTO 1.1 Määritelmiä 1.2 Tietorakenteen ja algoritmin valinta 1.3 Algoritmit ja tiedon määrä 1.4 Tietorakenteet ja toiminnot 1.5 Esimerkki:

Lisätiedot

L models. Testisuunnitelma. Ryhmä Rajoitteiset

L models. Testisuunnitelma. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Testisuunnitelma Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 1.4.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 1.4.2009 1 / 56 Tentti Ensimmäinen tenttimahdollisuus on pe 8.5. klo 13:00 17:00 päärakennuksessa. Tämän jälkeen

Lisätiedot

Sisällys. 11. Javan toistorakenteet. Laskurimuuttujat. Yleistä

Sisällys. 11. Javan toistorakenteet. Laskurimuuttujat. Yleistä Sisällys 11. Javan toistorakenteet Laskuri- ja lippumuuttujat.. Tyypillisiä ohjelmointivirheitä: Silmukan rajat asetettu kierroksen verran väärin. Ikuinen silmukka. Silmukoinnin lopettaminen break-lauseella.

Lisätiedot

JAVA-PERUSTEET. JAVA-OHJELMOINTI 3op A274615 JAVAN PERUSTEET LYHYT KERTAUS JAVAN OMINAISUUKSISTA JAVAN OMINAISUUKSIA. Java vs. C++?

JAVA-PERUSTEET. JAVA-OHJELMOINTI 3op A274615 JAVAN PERUSTEET LYHYT KERTAUS JAVAN OMINAISUUKSISTA JAVAN OMINAISUUKSIA. Java vs. C++? JAVA-OHJELMOINTI 3op A274615 JAVAN PERUSTEET LYHYT KERTAUS Teemu Saarelainen teemu.saarelainen@kyamk.fi Lähteet: http://java.sun.com/docs/books/tutorial/index.html Vesterholm, Kyppö: Java-ohjelmointi,

Lisätiedot

Merkkijono määritellään kuten muutkin taulukot, mutta tilaa on varattava yksi ylimääräinen paikka lopetusmerkille:

Merkkijono määritellään kuten muutkin taulukot, mutta tilaa on varattava yksi ylimääräinen paikka lopetusmerkille: Merkkijonot C-kielessä merkkijono on taulukko, jonka alkiot ovat char -tyyppiä. Taulukon viimeiseksi merkiksi tulee merkki '\0', joka ilmaisee merkkijonon loppumisen. Merkkijono määritellään kuten muutkin

Lisätiedot

Lokalisointitestaus. Matti Vuori, www.mattivuori.net 1(17) 26.3.2009

Lokalisointitestaus. Matti Vuori, www.mattivuori.net 1(17) 26.3.2009 Lokalisointitestaus Lokalisointitestauksella varmistetaan se, että ohjelmisto toimii halutussa kohdemaassa oikein ja halutulla laatutasolla. Lokalisointitestaus ei ole pelkkää käännösten testausta, vaan

Lisätiedot

Sukupuu -ohjelma. Ossi Väre (013759021) Joni Virtanen (013760641)

Sukupuu -ohjelma. Ossi Väre (013759021) Joni Virtanen (013760641) Sukupuu -ohjelma Ossi Väre (013759021) Joni Virtanen (013760641) 7.11.2011 1 Johdanto Toteutimme C -kielellä sukupuuohjelman, johon käyttäjä voi lisätä ja poistaa henkilöitä ja määrittää henkilöiden välisiä

Lisätiedot

2 Konekieli, aliohjelmat, keskeytykset

2 Konekieli, aliohjelmat, keskeytykset ITK145 Käyttöjärjestelmät, kesä 2005 Tenttitärppejä Tässä on lueteltu suurin piirtein kaikki vuosina 2003-2005 kurssin tenteissä kysytyt kysymykset, ja mukana on myös muutama uusi. Jokaisessa kysymyksessä

Lisätiedot

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Määrittelydokumentti NJC2 Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti ( ov) Projektiryhmä Eero Anttila Olli

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Testaus yleistä

Ohjelmiston testaus ja laatu. Testaus yleistä Ohjelmiston testaus ja laatu Testaus yleistä Määritelmä Testaus on systemaattinen lähestymistapa ohjelmistoissa esiintyvien virheiden löytämiseksi ohjelmaa suorittamalla. Testattaessa pyritään luomaan

Lisätiedot

ohjelman arkkitehtuurista.

ohjelman arkkitehtuurista. 1 Legacy-järjestelmällä tarkoitetaan (mahdollisesti) vanhaa, olemassa olevaa ja käyttökelpoista ohjelmistoa, joka on toteutettu käyttäen vanhoja menetelmiä ja/tai ohjelmointikieliä, joiden tuntemus yrityksessä

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2011 1 / 39 Kertausta: tiedoston avaaminen Kun ohjelma haluaa lukea tai kirjoittaa tekstitiedostoon, on ohjelmalle

Lisätiedot

Testitapausten suunnittelu

Testitapausten suunnittelu Testitapausten suunnittelu Sytyke-risteily 3.9.2002 Anna-Liisa Sihvonen Ohjelmistotestauksen kaksi perusongelmaa Testipaketin luominen olemassaolevan kuvauksen perusteella Erillisten testitapausten määrä

Lisätiedot

Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia. Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure

Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia. Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure 2 Mitä on regressiotestaus ja miksi sitä tehdään? Kun ohjelmistoon tehdään muutoksia kehityksen tai ylläpidon

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 5 Vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 5 Vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 5 Vastaukset Harjoituksen aiheena ovat aliohjelmat ja abstraktit tietotyypit sekä olio-ohjelmointi. Tehtävät tehdään C-, C++- ja Java-kielillä.

Lisätiedot

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015 CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015 EDELLISELLÄ KERRALLA TAPAHTUNUTTA Täydellinen testaus on mahdotonta. Testataan, koska virheiden löytyminen ajoissa

Lisätiedot

Sisällys. 15. Lohkot. Lohkot. Lohkot

Sisällys. 15. Lohkot. Lohkot. Lohkot Sisällys 15. Lohkot Tutustutaan lohkoihin. Muuttujien ja vakioiden näkyvyys sekä elinikä erityisesti operaation lohkossa. Nimikonfliktit. Muuttujat operaation alussa vai myöhemmin? 15.1 15.2 Lohkot Aaltosulkeet

Lisätiedot

TAITAJA 2007 ELEKTRONIIKKAFINAALI 31.01-02.02.07 KILPAILIJAN TEHTÄVÄT. Kilpailijan nimi / Nro:

TAITAJA 2007 ELEKTRONIIKKAFINAALI 31.01-02.02.07 KILPAILIJAN TEHTÄVÄT. Kilpailijan nimi / Nro: KILPAILIJAN TEHTÄVÄT Kilpailijan nimi / Nro: Tehtävän laatinut: Hannu Laurikainen, Deltabit Oy Kilpailutehtävä Kilpailijalle annetaan tehtävässä tarvittavat ohjelmakoodit. Tämä ohjelma on tehty laitteen

Lisätiedot

Yleistä. Nyt käsitellään vain taulukko (array), joka on saman tyyppisten muuttujien eli alkioiden (element) kokoelma.

Yleistä. Nyt käsitellään vain taulukko (array), joka on saman tyyppisten muuttujien eli alkioiden (element) kokoelma. 2. Taulukot 2.1 Sisältö Yleistä. Esittely ja luominen. Alkioiden käsittely. Kaksiulotteinen taulukko. Taulukko operaation parametrina. Taulukko ja HelloWorld-ohjelma. Taulukko paluuarvona. 2.2 Yleistä

Lisätiedot

Tietotyypit ja operaattorit

Tietotyypit ja operaattorit Tietotyypit ja operaattorit Luennossa tarkastellaan yksinkertaisten tietotyyppien int, double ja char muunnoksia tyypistä toiseen sekä esitellään uusia operaatioita. Numeeriset tietotyypit ja muunnos Merkkitieto

Lisätiedot

811312A Tietorakenteet ja algoritmit 2015-2016. I Johdanto

811312A Tietorakenteet ja algoritmit 2015-2016. I Johdanto 811312A Tietorakenteet ja algoritmit 2015-2016 I Johdanto Sisältö 1. Algoritmeista ja tietorakenteista 2. Algoritmien analyysistä 811312A TRA, Johdanto 2 I.1. Algoritmeista ja tietorakenteista I.1.1. Algoritmien

Lisätiedot

Taulukot. Jukka Harju, Jukka Juslin 2006 1

Taulukot. Jukka Harju, Jukka Juslin 2006 1 Taulukot Jukka Harju, Jukka Juslin 2006 1 Taulukot Taulukot ovat olioita, jotka auttavat organisoimaan suuria määriä tietoa. Käsittelylistalla on: Taulukon tekeminen ja käyttö Rajojen tarkastus ja kapasiteetti

Lisätiedot

KONEAUTOMAATION LAATU JA TURVALLISUUS. 4.6.2015 Marko Varpunen

KONEAUTOMAATION LAATU JA TURVALLISUUS. 4.6.2015 Marko Varpunen KONEAUTOMAATION LAATU JA TURVALLISUUS 4.6.2015 Marko Varpunen TLJ ja automaatio Rautatie, metro, teollisuus-laitokset, kaivoskoneet, vesi, n. 90 henkeä Mikkeli Turvallisuusjohtaminen konsultointi riskienarviointi

Lisätiedot

4.12.2005. SEPA REFAKTOROINTI Antti Ahvenlampi, 57408L Erik Hakala, 57509T

4.12.2005. SEPA REFAKTOROINTI Antti Ahvenlampi, 57408L Erik Hakala, 57509T SEPA REFAKTOROINTI Antti Ahvenlampi, 57408L Erik Hakala, 57509T SEPA: REFAKTOROINTI 2 (9) SEPA: REFAKTOROINTI 3 (9) VERSIOHISTORIA Version Date Author Description 0.1 2.12.2005 Erik Hakala Ensimmäinen

Lisätiedot

Poikkeustenkäsittely

Poikkeustenkäsittely 1 Poikkeustenkäsittely Mitä poikkeustenkäsittely tarkoittaa? Poikkeuksen käsitteleminen Poikkeusluokkien hierarkia Poikkeuksen heittäminen 1 Mitä poikkeustenkäsittely tarkoittaa? Poikkeus (Exception) on

Lisätiedot

2. Lisää Java-ohjelmoinnin alkeita. Muuttuja ja viittausmuuttuja (1/4) Muuttuja ja viittausmuuttuja (2/4)

2. Lisää Java-ohjelmoinnin alkeita. Muuttuja ja viittausmuuttuja (1/4) Muuttuja ja viittausmuuttuja (2/4) 2. Lisää Java-ohjelmoinnin alkeita Muuttuja ja viittausmuuttuja Vakio ja literaalivakio Sijoituslause Syötteen lukeminen ja Scanner-luokka 1 Muuttuja ja viittausmuuttuja (1/4) Edellä mainittiin, että String-tietotyyppi

Lisätiedot

Tietojärjestelmän osat

Tietojärjestelmän osat Analyysi Yleistä analyysistä Mitä ohjelmiston on tehtävä? Analyysin ja suunnittelun raja on usein hämärä Ei-tekninen näkökulma asiakkaalle näkyvien pääkomponenttien tasolla Tietojärjestelmän osat Laitteisto

Lisätiedot

Ohjelmassa henkilön etunimi ja sukunimi luetaan kahteen muuttujaan seuraavasti:

Ohjelmassa henkilön etunimi ja sukunimi luetaan kahteen muuttujaan seuraavasti: 1 (7) Tiedon lukeminen näppäimistöltä Scanner-luokan avulla Miten ohjelma saa käyttöönsä käyttäjän kirjoittamaa tekstiä? Järjestelmässä on olemassa ns. syöttöpuskuri näppäimistöä varten. Syöttöpuskuri

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä, kevät

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä, kevät Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä, kevät Luento 1: Testaus, ohjelman suunnittelutapoja Riku Saikkonen (osa kalvoista on suoraan ei-laajan kurssin luennoista) 14. 1. 2013 Sisältö 1 Ohjelmien testaustapoja

Lisätiedot

DOORS 7.1 Test Tracking Toolkit

DOORS 7.1 Test Tracking Toolkit DOORS 7.1 Test Tracking Toolkit 4.8.2004 SoftQA Pekka Mäkinen Pekka.Makinen@softqa.fi Test Tracking Toolkit Test Tracking Toolkit on osa vakio-doorsia versiossa 7.1. Ohjelmisto sisältää toiminnat pienimuotoiseen

Lisätiedot

Eclipse ja JUnit-ohjelmoijatestit

Eclipse ja JUnit-ohjelmoijatestit Eclipse ja JUnit-ohjelmoijatestit Tarkoitus on tutustua Eclipsen käyttöön vähän lähemmin ja varsinkin JUnit-ohjelmoijatesteihin (ohjelmoijatesti on vanhalta nimeltä yksikkötesti). Ohjelmoijatestit ovat

Lisätiedot

Työkalujen merkitys mittaamisessa

Työkalujen merkitys mittaamisessa Työkalujen merkitys mittaamisessa Mittaaminen ja Ohjelmistotuotanto -seminaari Toni Sandelin 18.4.2001, VTT Elektroniikka, Oulu 1 Sisältö Mihin työkalutukea tarvitaan? Työkalut & metriikat: luokitus Mittausohjelmien

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Viulu

Projektisuunnitelma Viulu Projektisuunnitelma Viulu Kuusela Johannes Sjöblom Teemu Suominen Osma Ohjelmistotuotantoprojekti Helsinki 23.9.2004 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Versiohistoria Päivämäärä Versio

Lisätiedot

1 Raja-arvo. 1.1 Raja-arvon määritelmä. Raja-arvo 1

1 Raja-arvo. 1.1 Raja-arvon määritelmä. Raja-arvo 1 Raja-arvo Raja-arvo Raja-arvo kuvaa funktion f arvon f() kättätmistä, kun vaihtelee. Joillakin funktioilla f() muuttuu vain vähän, kun muuttuu vähän. Toisilla funktioilla taas f() hppää tai vaihtelee arvaamattomasti,

Lisätiedot

5. Luento: Rinnakkaisuus ja reaaliaika. Tommi Mikkonen, tommi.mikkonen@tut.fi

5. Luento: Rinnakkaisuus ja reaaliaika. Tommi Mikkonen, tommi.mikkonen@tut.fi 5. Luento: Rinnakkaisuus ja reaaliaika Tommi Mikkonen, tommi.mikkonen@tut.fi Agenda Perusongelmat Jako prosesseihin Reaaliaika Rinnakkaisuus Rinnakkaisuus tarkoittaa tässä yhteydessä useamman kuin yhden

Lisätiedot