Ohjelmistojen testaus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjelmistojen testaus"

Transkriptio

1 Ohjelmistojen testaus Mika Katara, Matti Vuori ja Antti Jääskeläinen Tampereen teknillinen yliopisto, Tietotekniikan laitos Ohjelmistojen testaus, (507)

2 Mitä testaus on? Erilaisia näkökulmia Eräitä näkökulmia siihen, mitä testaus on: Testaus on prosessi, jossa ohjelmaa suoritetaan tarkoituksena löytää siitä virheitä (Myers) Testaus on ohjelmiston laadun mittaamista (Hetzel) Oleellinen osa testausta on siihen liittyvän dokumentaation, työkalujen yms. (testware) käyttäminen ja ylläpito (Craig&Jaskiel) Testaus on tekninen tutkimus, joka tehdään laatuun liittyvän tiedon paljastamiseksi testauksen kohteena olevasta tuotteesta (Kaner) Testaus on ohjelmien rikkomista (Whittaker) Testaus tuottaa tietoa laadusta päätöksentekoa varten (useat) Ohjelmistojen testaus, (507)

3 Tavoitteena virheiden löytäminen 1/3 Valitettavasti testaus ei voi osoittaa ohjelmiston virheettömyyttä Testaus ei myöskään sinällään paranna ohjelmiston laatua, se vain mittaa sitä ja tuottaa tietoa sen laadusta Tilanteen seuraamiseksi, päätöksentekoa varten Testaus ei ole ensisijaisesti sen varmistamista, että ohjelma toimii niin kuin sen pitäisi Toimivuuden varmistaminen ei ole hyvä lähtökohta testitapausten suunnittelulle, sillä ihminen näkee helposti vain sen mitä haluaa nähdä Parempi lähtökohta on: onnistunut testiajo on sellainen, joka aiheuttaa häiriön ohjelman toiminnassa Ohjelmistojen testaus, (507)

4 Tavoitteena virheiden löytäminen 2/3 Tällaisen testiajon seurauksena voidaan testattavasta kohteesta löytää virhe, jonka poistaminen vasta parantaa laatua Testaajan oletus: ohjelmassa on aina virheitä, jotka vain odottavat löytymistään Testataan, jotta voidaan osoittaa, että Ohjelma tekee, mitä sen ei pitäisi Ohjelma ei tee, mitä sen pitäisi Ohjelma toimii tavalla, jota määrittely ei mainitse Ehkä sen pitäisi mainita? Ohjelmisto on hankala ymmärtää, vaikeakäyttöinen, hidas tai toimii käyttäjän mielestä väärin Ohjelmistojen testaus, (507)

5 Tavoitteena virheiden löytäminen 3/3 Löydettyjen virheiden korjaus ohjelmassa on ensiaskel laadun parantamisessa. Se parantaa heti tuotetta. Voidaan myös selvittää, mistä virheet johtuvat ja vaikuttaa niiden "juurisyihin" oliko kyse esim. määrittelyn, suunnittelun vai toteutuksen ongelmista? Tehdäänkö niissä jotain huonosti? Tällä selvittelyllä voidaan parantaa toimintaa ja vähentää virheitä jatkossa. Jokainen testauksen tuottama tieto virheestä on mahdollisuus oppia. Ohjelmistojen testaus, (507)

6 Missä vaiheessa projektia viat syntyvät? Kuva: Timo Malm, VTT. Data origin: Capers Jones. Software quality in 2008: A survey of the state of the art. Ohjelmistojen testaus, (507)

7 Kaikkea ei voida testata 1/3 Käytännönläheinen esimerkki siitä, miksi kaikkea ei voida testata: long add(int i, int j) { } Jos int-tyyppi vastaisi 16-bittistä kokonaislukua, ja funktio tuottaisi samoilla syötteillä aina saman tuloksen, on mahdollisia testitapauksia jopa 2 16 x 2 16 = kpl Jos ajatellaan yhden testitapauksen ajamiseen kuluvan viitisen sekuntia, kuluisi kyseisen funktion testaukseen noin 680 vuotta 680 testaajaa selviytyisi rinnakkaistetusta tehtävästä yhdessä vuodessa mikäli työskentelisivät kellon ympäri Ohjelmistojen testaus, (507)

8 Kaikkea ei voida testata 2/3 Auttaisiko automaatio? Mikäli yhden testin ajoaika saataisiin pudotettua esim. yhteen sadastuhannesosaan, kestäisi koko funktion testaus enää vain pari päivää ilman rinnakkaisuuden hyödyntämistä Valitettavasti tosielämän testikohteet ovat monimutkaisempi kuin ko. funktio, joten automaatiollakaan ei pitkälle pötkitä Esim. jokaisen int-tyyppisen parametrin lisääminen kasvattaa funktion testitapausten määrän kertaiseksi Realistisen ohjelman testitapausten määrä kasvaa hyvin nopeasti liian suureksi Mikäli joku väittää testaavansa kaiken, kannattaa kyseenalaistaa tämä väite 100% Tested Ohjelmistojen testaus, (507)

9 Kaikkea ei voida testata 3/3 Jos esimerkiksi 1960-luvulla uuden lentokoneen vaatimuksista 10% koski ohjelmistoa, niin 2000-luvulla luku voi olla 80% Myös vaatimusten kokonaismäärä kasvaa koko ajan Lisäksi ohjelmiston mutkikkuus kasvaa vielä nopeammin kuin sen koko Vaikka historiatietoa testauksen vaatimista työmääristä olisikin käytettävissä, on vaikea arvioida sitä, paljonko ohjelmiston koon kasvaminen niihin vaikuttaa Ohjelmistojen testaus, (507)

10 Keskeisiä termejä 1/6 Virhe (error) on ohjelmassa oleva poikkeama spesifikaatiosta Vika (fault, defect) voi aiheutua, kun virheellinen kohta suoritetaan tai kun pitäisi suorittaa jotain, mitä ei olekaan toteutettu Häiriö (failure) on järjestelmän ulkoisessa toiminnassa näkyvä tapahtuma, joka johtuu viasta Vika ei välttämättä näy järjestelmän toiminnassa ts. kaikki viat eivät johda häiriöön Bugi (bug) voi tarkoittaa mitä tahansa edellisistä Huom! Näitä termejä käytetään hyvin epäjohdonmukaisesti Ohjelmistojen testaus, (507)

11 Keskeisiä termejä 2/6 Dynaamisessa testauksessa ohjelmaa ajetaan sopivilla syötteillä Staattisessa testauksessa ei ohjelmaa suoriteta vaan yritetään löytää virheitä tutkimalla esim. sen lähdekoodia tai dokumentaatiota Dokumentaatio on softaa, joten sitä pitää testata Joidenkin mielestä tämä ei ole testausta sanan varsinaisessa merkityksessä Spesifikaatio kertoo, miten jonkin pitäisi tai ei pitäisi toimia Esim. vaatimusmäärittely kertoo, mitä vaatimuksia ohjelman pitäisi täyttää, luokan dokumentaatio kertoo, miten luokan pitäisi toimia Ohjelmistojen testaus, (507)

12 Keskeisiä termejä 3/6 Testattava asia (test condition) kuvaa sen, mitä ollaan tekemässä Testitapaus (test case) kuvaa syötteet, joilla testikohde pyritään saattamaan häiriötilaan sekä odotetut tulokset Testiproseduuri kuvaa ne stepit, joilla testitapaus suoritetaan. Käytännössä kuvataan osana testitapausta. Testijoukko, testitapausjakso (test suite) on joukko (loogisesti yhteenkuuluvia) testitapauksia Testiympäristö tarkoittaa sitä laitteisto- ja ohjelmistoympäristöä, jonka kanssa testikohde on tekemisissä, mukaan lukien rajapinnat, tyngät ja ajurit Testiympäristön määrittelyllä pyritään välttämään kyllä se ainakin eilen toimi mun PC:ssä tyyppiset ongelmat virheitä metsästettäessä Tärkeää vastata käyttäjien / tuotantoympäristöä Useita erilaisia Ohjelmistojen testaus, (507)

13 Keskeisiä termejä 6/6 Positiivinen testaus yrittää varmistaa sen, että testattava järjestelmä tekee mitä sen pitäisi tehdä suorittamalla happy case -tyyppisiä, usein vaatimuksista johdettuja testitapauksia Negatiivinen testaus testaa niitä asioita, jotka voitaisiin lukea unhappy case -kategoriaan kuuluviksi; tilanteita, joista vaatimukset eivät yleensä sano mitään (tai vain hyvin ylimalkaisesti), virhetilanteita, yms., joilla yritetään rikkoa testikohde Kattava ISTQB:n testaussanasto löytyy suomeksi täältä: Ohjelmistojen testaus, (507)

14 Testitapaus pähkinänkuoressa Pieni testi ohjelman käyttäytymiselle Ajatus asiasta, jota testataan: miten toimii laskimen jakolasku? Ajatus hyvästä syötteestä: kokeillaan jakolaskua nollalla Ajatus tuloksesta: virheilmoitus, ei saa kaatua, jotain muuta Suoritetaan joko mietityllä tavalla tai annetaan testaajan valita, miten suoritus tehdään Voidaan suunnitella systemaattisesti joukko niitä ennen suoritusta Tai luoda sellainen "lennossa" Tai niitä voidaan generoida automaattisesti softan komponenttien tyypin tai softan toimintaa kuvaavan mallin perusteella Ohjelmistojen testaus, (507)

15 Testitapausten pitää olla haastavia Hyvien testitapausten keksiminen on yleensä hankalaa Huonot testitapaukset voivat antaa ohjelmiston laadusta liian ruusuisen kuvan Se, että ohjelma näyttää toimivan niin kuin sen pitäisi, saattaa johtua vain siitä, että testitapaukset on valittu huonosti Liiketoiminnan kannalta hyvät testitapaukset voivat olla jopa arvokkaampia kuin itse testikohteen lähdekoodi Tyypillisesti 20% testitapauksista testaa normaalia toimintaa (positiivinen testaus) ja 80% epänormaalia toimintaa kuten virhetilanteita yms. (negatiivinen testaus) Ohjelmistojen testaus, (507)

16 Testitapauksen rakenne ja sisältö 1/3 Testitapaukseen suoritus jakaantuu yleensä neljään vaiheeseen: Alustus: testikohde valmistetaan testitapauksen suorittamiselle Allokoidaan resurssit, alustetaan tietokannat yms. Suorittaminen: suoritetaan yksi testitapaus testikohteella Tuloksen evaluointi: verrataan järjestelmän ulostuloja testitapauksen odottamiin tuloksiin ja annetaan tuomio Puhdistus: vapautetaan alustuksessa varatut resurssit Ohjelmistojen testaus, (507)

17 3.2 Yksikkötestaus Unit testing, module testing monta nimeä Testataan jokainen ohjelman yksikkö erikseen Yksikkö voi olla moduuli, luokka, prosessi tms. Yksikkötestaus on yleensä osa yksikön toteutusvaihetta Yksikön koodaaja testaa oman toteutuksensa Yleensä tieto virheistä jää vain toteuttajalle Koska virheillä on tapana kasautua, voitaisiin tämän tiedon avulla kohdistaa testausta paremmin Toisaalta ohjelmoijat voivat osoittaa testaajille järjestelmän vaikeat kohdat muutenkin Mitä pikemmin yksikön toteutus testataan, sen parempi Ohjelmistojen testaus, (507)

18 Osa-alueita Yksikkötestauksen osa-alueet: Rajapinnat tärkeintä kaikenlaisille yksiköille Yksikön käyttämät tietorakenteet (ajattele vaikka API:a, joka toteuttaa jonkinlaisen puurakenteen) Suorituspolut ja silmukat käydäänkö kaikilla poluilla oikein, loppuuko silmukka oikein Virhetilanteiden käsittely Raja-arvot Testaus tapahtuu useimmiten lähdekooditasolla halutaan "varmistaa", että kaikki koodi toimii hyvin Yleensä suositaan rajapintoja näkymänä, koska se on stabiilia ei vaarassa tulla pian refaktoroiduksi toisin kuin toteutuksen detaljien. Ohjelmistojen testaus, (507)

19 Rajapintojen testaaminen 1/2 Rajapinta koostuu yleensä funktioista, joiden parametreja ja paluuarvoja käytetään tiedonvälitykseen Rajapintojen toimivuus on yleensä syytä testata ensimmäiseksi Ne määrittävät yksikön toiminnan ulospäin Jos rajapinnat eivät toimi, voi muiden testien suorittaminen olla hankalaa ellei jopa mahdotonta Kun koodia kehitellään, rajapinta voi pysyä samana, mutta toteutus muuttuu rajapintatestejä ei tarvitse muuttaa Näihin liittyviä ongelmia: Parametrien määrä ja järjestys Parametrien ja paluuarvojen tyypit Muutetaanko sellaisen parametrin arvoa, jonka arvoa ei saisi muuttaa? Onko globaali data määritelty yhtenevästi kaikkialla ohjelmassa? Ohjelmistojen testaus, (507)

20 Rajapintojen testaaminen 2/2 Käytettävästä ohjelmointikielestä riippuen hyvä kääntäjä huomaa suurimman osan em. virheistä Valitettavasti nykyään niin suositut dynaamiset skriptikielet ovat tässä suhteessa huonossa asemassa Kääntäjä ei sen sijaan yleensä pysty huomaamaan sitä, tulkitseeko sekä kutsuja että kutsuttava parametrin/paluuarvon samalla tavalla Esim. toinen luulee arvon tarkoittavan senttejä ja toinen tuumia (tämän kaltaisen virheen takia NASA on menettänyt yhden avaruusluotaimen) NASA lost a $125 million Mars orbiter because a Lockheed Martin engineering team used English units of measurement while the agency's team used the more conventional metric system for a key spacecraft operation, according to a review finding released Thursday. Metric mishap caused loss of NASA orbiter, CNN, September 30, 1999 Ohjelmistojen testaus, (507)

21 Tietorakenteiden testaaminen 1/2 Yksikön toteuttamat (lokaalit) tietorakenteet ovat virheherkkiä Myös yksikön käyttämien, jossain muualla toteutettujen tietorakenteiden vaikutukset, tulisi testata yksikön testauksen yhteydessä Tyyppivirheet Oletusarvojen alustukset Muuttujien nimien oikeinkirjoitus Tietotyyppejä käytetään yhtenevästi Yli- ja alivuodot, poikkeukset Hyvä kääntäjä huomaa jälleen ainakin osan näistä virheistä Tietorakenteisiin kannattaa kiinnittää huomiota myös koodin tarkastuksissa Ohjelmistojen testaus, (507)

22 Tietorakenteiden testaaminen 2/2 Testaus usein rajapintojen testauksen "sivutuotteena": Funktion testaus jollain syötteellä. Toimiiko se oikein? Sitten: onko tietorakenteet päivitetty tai purettu kuten pitää. Aina kun on mahdollista, kannattaa käyttää valmiita, hyvin testattuja tietorakenteita Kielten ja ympäristöjen vakiokirjastot turvallisimpia Esim. C++:n Standard Template Library (STL), see en.wikipedia.org/wiki/standard_template_library Ohjelmistojen testaus, (507)

23 Suorituspolku- ja silmukkatestaus 1/3 Koodin haarautumiskohdat ovat virheherkkiä Ehtolauseet, silmukat, hypyt Testitapauksia kannattaa valita sen mukaan, että mahdollisimman monta kriittistä suorituspolkua yksikön läpi tulee testattua Valitaan esim. funktion syötteeksi sellaisia arvoja, että silmukoita tulee kierrettyä eri tavoilla Testattavien suorituspolkujen joukkoon kannattaa valita erityisesti niitä, joissa voisi todennäköisesti syntyä virhetilanne (esim. syötteen arvosta riippuen) Silmukoita testattaessa kannattaa erottaa toisistaan yksinkertaiset, sisäkkäiset ja peräkkäiset silmukat Myöhemmin tutustutaan tekniikoihin, joilla yksinkertaisia silmukoita voidaan testata Esim. testitapaukset keskittyvät silmukkamuuttujan raja-arvoihin Ohjelmistojen testaus, (507)

24 Virhetilanteiden testaaminen 1/2 Virhetilanteiden käsittely jää usein vähälle huomiolle ohjelman suunnittelussa Valitettavasti myös virhetilanteiden testaaminen on silloin yleensä lapsipuolen asemassa Vaikka ohjelma muuten olisikin suunniteltu testausystävälliseksi, virheidenkäsittely ei välttämättä ole sitä Tuloksena Ohjelma, joka ei hallitse pieniäkään häiriöitä Ohjelman antamat virheilmoitukset voivat olla käyttäjän kannalta täysin hyödyttömiä tai jopa harhaanjohtavia Mitä myöhemmin virhe löytyy, sen enemmän sen korjaaminen maksaa tämä periaate pätee erityisen hyvin virhetilanteiden tapauksessa Huonosti tehty virheenkäsittely voi vaarantaa myös tietoturvan (tähän palataan myöhemmin) Ohjelmistojen testaus, (507)

25 Virhetilanteiden testaaminen 2/2 Virhetilanteiden testauksen muistilista: Onko virheenkäsittely tehty oikein? Onko virheestä toipuminen mahdollista? jos ei, kaadetaanko ohjelma käyttäjäystävällisesti? Onko virheenkäsittely tehty siten, että käsittelyyn ylipäänsä päästään vai kaatuuko ohjelma jo ennen sitä? Onko virheilmoitus ymmärrettävä? Vastaako virheilmoitus tapahtunutta virhettä? Auttaako virheilmoitus käyttäjää paikallistamaan virheen syyn ja pääsemään eteenpäin? Ovatko virheilmoitukset yhtenevät kaikissa yksiköissä? Ohjelmistojen testaus, (507)

26 Raja-arvojen testaaminen Muistilista: Parametrien ja paluuarvojen raja-arvot Silmukoiden pyörimiskertojen raja-arvot Tietorakenteisiin liittyvät raja-arvot Esim. kasvaako ja pieneneekö dynaaminen tietorakenne oikein silloin kun muistia todella varataan tai vapautetaan Raja-arvo- analyysiä käsitellään myöhemmin tarkemmin Ohjelmistojen testaus, (507)

27 Yksikkötestauksen toteuttaminen 1/4 Lyhyitä selkeitä testifunktioita ja niissä yksinkertaisia tarkistuksia Testikehyksen määrittelemät älykkäät assertiot (xunittyökaluissa paljon erilaisia), jotka tuottavat raportoinnin. Kielten omia assertteja ei pidä käyttää testauksessa usein ne keskeyttäväkin testiajon, mikä ei ole järkevää. Assertteja ei laiteta tuotantokoodiin, vaan sitä testaavaan testikoodiin (tuotantokoodissa ne eivät ole testausta, vaan sekaisin menneen ohjelman keskeyttämistä varten) alla pseudokoodia TEST_TYPE test_square_root() { double result = my_sqrt(x); ASSERT_TRUE((result * result) == x); // Huom. Pieni bugi testikoodissa (mikä?) yksinkertaistuksen vuoksi } Ohjelmistojen testaus, (507)

28 Yksikkötestauksen toteuttaminen 2/4 Koska yksiköt eivät yleensä voi toimia itsenäisesti, vaatii niiden testaaminen apukoodin kirjoittamista, jota käytetään vain testauksessa Vaikkapa rutiineja, jotka palauttavat mukamas netistä luetun tiedoston sisällön Testikoodi on koodia siinä missä testattavakin koodi Se on tehtävä ja dokumentoitava vähintään yhtä huolellisesti Myös testikoodia on testattava ja ylläpidettävä Englanninkielinen termi scaffolding eli rakennusteline kuvaa hyvin testikoodin suhdetta testattavaan koodiin Testikoodi "ympäröi" tuotantokoodia, heijastellen sen rakennetta (AddBalance(amount) <> testaddbalance()) Ohjelmistojen testaus, (507)

29 Yksikkötestauksen toteuttaminen 3/4 Tärkeitä yksikkötestauksen toteuttamiseen liittyviä käsitteitä ovat ajuri ja tynkä (testikehyksen ohella) Ajuri (driver, test bed) Ohjelma, joka ottaa syötteenään testitapaukseen liittyvää dataa ja syöttää datan testattavalle yksikölle Huolehtii yksikön tuottamien tulosten keräämisestä ja niiden välittämisestä edelleen analysoitavaksi Kannattaa suunnitella siten, että sitä voidaan käyttää usean eri yksikön testaamiseen Kannattaa suunnitella rinnan testattavan yksikön kanssa Ongelmat ajurin suunnittelussa voivat paljastaa virheitä testattavan yksikön suunnittelussa Ohjelmistojen testaus, (507)

30 Yksikkötestauksen toteuttaminen 4/4 Tynkä (stub) Korvaa testattavan yksikön kutsuman toisen yksikön Jokaista kutsuttavaa yksikköä varten tarvitaan oma tynkänsä Tyngän tehtävät: Toteuttaa tarvittavat rajapinnat Palauttaa kontrollin testattavaan yksikköön Käsittelee mahdollisimman vähän saamiaan syötteitä Palauttaa vain simuloidun arvon tai vaikka heittää poikkeuksen Tulisi suunnitella siten, että se olisi mahdollisimman helppo toteuttaa Merkitys korostuu erityisesti virhetilanteita testattaessa Virhetilanteiden generoiminen on työlästä ja niiden systemaattinen etsiminen on erittäin vaikeaa Tarkoitusta varten suunnitellun tyngän avulla haluttu virhetilanne saadaan aikaan helposti Ohjelmistojen testaus, (507)

31 Huomioita olio-ohjelmien yksikkötestauksesta Melkein kaikki ohjelmat ovat nykyään olio-ohjelmia. Niiden testaukseen liittyy monia seikkoja, joita on hyvä erityisesti tiedostaa ja ottaa huomioon. Tällaisia ovat: Olion käyttäytyminen riippuu sen tilasta Oliot kätkevät dataa ja kätkettyä dataa on paljastettava testauksessa Yksityisten metodien erityinen testaaminen voi joissakin kielissä olla haastavaa sen kanssa pitää vain elää On hyvä miettiä luokkien tulevaa käyttöä ja sitä, miltä osin kanta- ja lapsiluokat kannattaa testata Ja millaiset testitoteutukset tehdään abstrakteille luokille Rakentajien ja niiden mahdollisten ongelmien hyvä testaus on erityisen tärkeää (siksikin, että rakentajissa ei aina voi heittää poikkeuksia) Kurssilla näitä asioita ei ole mahdollista tarkastella perusteellisesti, mutta suosittelemme tähän erilliseen kalvosarjaan tutustumista: Olio-ohjelmien testaamisesta Ohjelmistojen testaus, (507)

32 Top 8 pointit yksikkötestaukseen Mieti, mikä on metodille kaikkein tärkeintä Miten sitä käytetään (kuka, missä olosuhteissa), millä parametreilla sitä kutsutaan Testaa kaikkein yleisimmät tapaukset Tee metodista robusti Testaa yleisimmät virhe- ja poikkeustilanteet Testaa kaikki raja-arvot Testaa parametrien kombinaatiot Ole luova niin ovat metodin kutsujatkin Keskity rajapintaan se on stabiili, mutta toteutus voi muuttua Seuraa testikattavuutta, mutta muista, että se ei usein kerro paljoakaan testauksen todellisesta kattavuudesta Tee testeistä niin yksinkertaisia kuin mahdollista Käytä testikehystä, kuten JUnit ja noudata sen käytäntöjä Ohjelmistojen testaus, (507)

33 3.4 Matalan tason integrointitestaus Integrointitestausta voidaan tehdä usealla tasolla. Tarkastelemme ensin "tavallista" matalan tason integrointitestausta ja myöhemmin järjestelmäintegrointitestausta. Yksikkötestauksen jälkeen yksiköt integroidaan isommiksi kokonaisuuksiksi. Integrointitestauksessa testataan yksiköiden rajapintoja ja niiden yhteistoimintaa. Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan testiautomaatiota. Ohjelmistojen testaus, (507)

34 Suurin osa integroinnista tapahtuu jo kehittäjän työasemassa Nykyaikaisessa ohjelmistokehityksessä ohjelmistokehittäjillä on versionhallinnan kautta koko ohjelma käytettävissä. Siinä tilassa, jossa kaikki muut ovat palauttaneet tuotoksensa yhteiseksi. Omaa koodia kehitetään kokonaisuuden puitteissa. Kehittäjän tekemä testaus kohdistuu omaan tuotokseen, mutta samalla tarkistetaan, että koko ohjelma kääntyy ja ainakin käynnistyy. Itse siis integroidaan oma uusi koodi kokonaisuuteen ja kokeillaan yksikkötesteillä, että se toimii. Ohjelmistojen testaus, (507)

35 Ekvivalenssiositus-menetelmä 1/5 Minimoidaan tarvittavien testitapausten määrää osittamalla ohjelman syöteavaruus ekvivalenssiluokkiin, joille pätee että Kun jokin luokan edustaja aiheuttaa häiriön, myös mikä tahansa muu ko. luokan edustaja aiheuttaa saman häiriön Kun jokin luokan edustaja ei aiheuta häiriötä, ei mikään muukaan ko. luokan edustaja aiheuta häiriötä Siis: ohjelman voidaan olettaa toimivan samoilla tietyn alueen syötteillä Koko syötedomainin testaamisen sijasta luotetaan siis siihen, että voidaan valita yksi siitä edustaja Ohjelmistojen testaus, (507)

36 Ekvivalenssiositus-menetelmä 2/5 Ekvivalenssiluokkien tunnistaminen Valitaan jokin syöteavaruuden ehto, ja jaetaan se kahteen tai useampaan luokkaan Lähtökohtana jako sallittuihin ja ei-sallittuhin Esim., jos kentässä pyydetään positiivista kokonaislukua, on yksi iso luokka positiiviset kokonaisluvut ja toinen luokka negatiiviset Positiivisia voidaan sitten jaotella erikseen useisiin luokkiin Ohjelmistojen testaus, (507)

37 Ekvivalenssiositus-menetelmä 3/5 Muutamia suuntaviivoja ekvivalenssiluokkien valintaan: Jos syöteavaruuden ehto määrittelee välin laillisia arvoja tyyliin kappalemäärä on väliltä 1-999, synnytetään kolme ekvivalenssiluokkaa: (1 kpl 999), (kpl < 1) ja (999 < kpl) Jos ehto määrittelee arvojen lukumäärän tyyliin ajoneuvolla voi olla yhdestä kuuteen omistajaa, synnytetään yksi luokka vastaamaan laillisia arvoja ja kaksi luokkaa vastaamaan laittomia arvoja ei omistajaa ja enemmän kuin kuusi omistajaa Ohjelmistojen testaus, (507)

38 Ekvivalenssiositus-menetelmä 4/5 Mikäli ehto määrittelee joukon arvoja, joiden käsittelyn voi olettaa olevan erilainen, synnytetään jokaista arvoa kohti oma luokkansa sekä yksi luokka vastaamaan laitonta arvoa Esim. ajoneuvo voi olla joka linja-auto, rekka, henkilöauto tai moottoripyörä synnyttää neljä laillisia arvoja vastaavaa luokkaa sekä luokan, joka vastaa laittomia arvoja esim. perävaunu tai muut ajoneuvot Mikäli kyseessä on ehdoton vaatimus tyyliin ensimmäisen kirjaimen pitää olla iso kirjain, luodaan kaksi luokkaa, toinen vastaamaan laillista arvoa iso alkukirjain ja toinen laitonta arvoa pieni alkukirjain Mikäli on syytä epäillä, että kaikkia ekvivalenssiluokan edustajia ei käsitellä ohjelmassa samalla tavalla, pitää luokka jakaa edelleen niin moneen pienempää luokkaan kuin tarpeellista Ohjelmistojen testaus, (507)

39 Ekvivalenssiositus-menetelmä 5/5 Kun jako luokkiin on tehty, luokkien edustajista luodaan testitapauksia Laittomien testitapausten pitäisi testata vain yhtä laitonta ekvivalenssiluokkaa kerrallaan Kun testataan montaa muuttujaa, voidaan luoda kaikkien ekvivalenssiluokkien, sekä laillisten että laittomien, kaikkia kombinaatioita vastaavat testitapaukset Tuloksena kattavampi testaus, mutta hintana paljon suurempi määrä testitapauksia, joiden ajamiseen voi kulua liikaa aikaa Testitapausten ohjelmallinen generointi tällöin hyödyllistä (kuvittele kombinaatioiden taulukko, josta testit tehdään) Ekvivalenssiluokkien käyttökelpoisuus ei rajoitu ainoastaan syötteisiin, vaan tekniikkaa voidaan käyttää myös lähtien tulosten arvoalueista Ohjelmistojen testaus, (507)

40 Raja-arvoanalyysi 1/3 Kokemus on osoittanut, että ohjelmoijat tekevät helposti virheitä muuttujien ja parametrien arvoalueiden (esim. ekvivalenssiluokkien) rajoilla Esim. käytetään operaattorin sijasta operaattoria < tai silmukkamuuttujan alkuarvo on off by one Silmukassa saatetaan pyöriä yksi kerta liian vähän Joukosta parametreja valitaan tyypillisesti kerralla yksi, jonka raja-arvoja testataan, muiden parametrien arvojen ollessa normaaleja (nominal) eli tiukasti arvoalueen (esim. ekvivalenssiluokan) sisällä Ohjelmistojen testaus, (507)

41 Raja-arvoanalyysi 2/3 Valitaan: Parametrin laillisen arvoalueen minimiä (min) ja maksimia (max) vastaavat tapaukset Hieman pienempi kuin minimi (min-) ja hieman suurempi kuin maksimi (max+) Jos parametrilla on useita laillisia arvoalueita (ekvivalenssiluokkia), valitaan tapaukset niiden kaikkien rajoilta Raja-arvoanalyysi toimii parhaiten silloin, kun tarkasteltavana on joukko parametreja, joilla ei ole keskinäisiä riippuvuussuhteita ja jotka kuvaavat esim. lukumääriä tai fyysisiä suureita kuten lämpötilaa, painetta, nopeutta, painoa jne. Ohjelmistojen testaus, (507)

42 Raja-arvoanalyysi 3/3 Esim. totuusarvoiselle tai loogista arvoa kuvaavalle parametrille ei yleensä voi eikä kannata tehdä rajaarvoanalyysiä Esimerkki fyysisten suureiden tärkeydestä: Kesäkuussa 1992 Phoenixin kansainvälinen lentokenttä jouduttiin sulkemaan kun lentäjät eivät voineet tehdä tiettyjä säätötoimenpiteitä; instrumentit hyväksyivät korkeimmaksi mahdolliseksi ilman lämpötilaksi 120 F lämpötilan ollessa 122 F ( 50 C) Myös oletus riippumattomuudesta on tärkeä; mikäli näin ei voida olettaa, voivat tulokset jäädä laihoiksi Ohjelmistojen testaus, (507)

43 10.4 Lähdekoodin staattinen analyysi Idea: analysoidaan lähdekoodia automaattisesti ilman sen suorittamista Tarkoituksena Löytää koodista virheitä Huomata poikkeamia sovituista koodauskäytännöistä (tyylioppaat) Generoida koodista dokumentaatiota Laskea arvoja ohjelman pituutta, monimutkaisuutta yms. kuvaaville mittareille Hyödynnettävät tekniikat perustuvat yleensä tieto- ja kontrollivuoanalyysiin, rajoitusten ratkaisemiseen (constraint solving) yms. Ohjelmistojen testaus, (507)

44 Minkä tyyppisiä virheitä voidaan löytää? Esim. Syntaksivirheet Samaa koodia useammassa kuin yhdessä paikassa, kuollut koodi (ei suoriteta ikinä) Koodin ylläpidettävyys ja siirrettävyysongelmia Alustamattomat muuttujat Käyttämättömät paluuarvot Virheellinen osoitinten käyttö Puskurin ylivuodot yms. tietoturvaongelmat Ohjelmistojen testaus, (507)

3. Testaus osana ohjelmistoprosessia

3. Testaus osana ohjelmistoprosessia 3. Testaus osana ohjelmistoprosessia Ohjelmistotuotanto on paljon muutakin kuin testaamista. Mutta miten testaus liitetään ohjelmistoprosessiin? Tässä kohdassa esitellään ns. testauksen V-malli ja siihen

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Testausmenetelmiä

Ohjelmiston testaus ja laatu. Testausmenetelmiä Ohjelmiston testaus ja laatu Testausmenetelmiä Testausmenetelmiä - 1 Testauksen menetelmien päälähestymistapoina ovat black-box testi testaaja ei voi tutkia lähdekoodia testaus perustuu sovellukselle suunnitteluvaiheessa

Lisätiedot

Ohjelmistojen virheistä

Ohjelmistojen virheistä Ohjelmistojen virheistä Muutama sana ohjelmistojen virheistä mistä niitä syntyy? Matti Vuori, www.mattivuori.net 2013-09-02 1(8) Sisällysluettelo Ohjelmistojen virheitä: varautumattomuus ongelmiin 3 Ohjelmistojen

Lisätiedot

Ohjelmistotuotanto s

Ohjelmistotuotanto s Laadunvarmistustekniikoita Ohjelmistotuotanto 1 testaus (testing) ohjelman suorittamista tarkoituksena löytää virheitä tarkastukset (inspections, reviews) asiantuntijoiden suorittamia dokumentin (voi olla

Lisätiedot

4.2 Tekniikat Kuka testaa?

4.2 Tekniikat Kuka testaa? 4.2 Tekniikat Kuka testaa? People-based Käyttäjätestit: ohjelmistoa testaa sen käyttäjä, joskus mukana myös toimittajan testaustiimin jäsen Alfa-testaus: käyttäjätesti järjestelmän toimittajan tiloissa

Lisätiedot

Testausdokumentti. Kivireki. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testausdokumentti. Kivireki. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testausdokumentti Kivireki Helsinki 17.12.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Anu Kontio Ilmari

Lisätiedot

Dynaaminen analyysi I

Dynaaminen analyysi I Dynaaminen analyysi I Luento 6 Antti-Pekka Tuovinen 4 April 2013 1 Tavoitteet Testitapausten suunnittelun ja suorituksen perusteet Black-Box testitapausten suunnittelu Ekvivalenssiluokat Raja-arvo (reuna-arvo)

Lisätiedot

Ohjelmistojen testaus tekniikat, työkalut ja prosessit. Mika Katara Ohjelmistotekniikan laitos Tampereen teknillinen yliopisto

Ohjelmistojen testaus tekniikat, työkalut ja prosessit. Mika Katara Ohjelmistotekniikan laitos Tampereen teknillinen yliopisto Ohjelmistojen testaus tekniikat, työkalut ja prosessit Mika Katara Ohjelmistotekniikan laitos Tampereen teknillinen yliopisto mika.katara@tut.fi Vaatimukset? Riskit Testaus Mika Katara: Ohjelmistojen testaus,

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 11, 7.12.

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 11, 7.12. Ohjelmistojen mallintaminen Luento 11, 7.12. Viime viikolla... Oliosuunnittelun yleiset periaatteet Single responsibility eli luokilla vain yksi vastuu Program to an interface, not to concrete implementation,

Lisätiedot

TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Vaiheet 3 & 4: Järjestelmätestaus 28.10.2013 2 Päämäärä jedit-ohjelmointieditorin järjestelmätestaus

Lisätiedot

Laadunvarmistustekniikat

Laadunvarmistustekniikat Laadunvarmistustekniikat Ohjelmistojen laadunvarmistustekniikoita: testaus (testing) ohjelman suorittamista tarkoituksena löytää virheitä tarkastukset (inspections, reviews) asiantuntijoiden suorittamia

Lisätiedot

58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö

58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö 58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö Testaus 30.3.2009 Tuntiop. Sami Nikander sami.nikander@helsinki.fi 58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö, Sami Nikander 30.3.2009 1 Testaus Ohjelman systemaattista tutkimista

Lisätiedot

TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Vaiheet 3 & 4: Järjestelmätestaus 27.10.2014 2 Päämäärä jedit-ohjelmointieditorin järjestelmätestaus

Lisätiedot

Testaus elinkaaressa. Testaustasot ja vaiheet

Testaus elinkaaressa. Testaustasot ja vaiheet Testaus elinkaaressa Testaus kehittämisen tukena Yksikkötestaus Integrointitestaus Testaustasot ja vaiheet Testaustaso = tietyn testauksen kohteen ja tavoitteen mukainen testaus joka jatkuu koko ajan tai

Lisätiedot

Harjoitustyön testaus. Juha Taina

Harjoitustyön testaus. Juha Taina Harjoitustyön testaus Juha Taina 1. Johdanto Ohjelman teko on muutakin kuin koodausta. Oleellinen osa on selvittää, että ohjelma toimii oikein. Tätä sanotaan ohjelman validoinniksi. Eräs keino validoida

Lisätiedot

Automaattinen yksikkötestaus

Automaattinen yksikkötestaus Teknillinen Korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Automaattinen yksikkötestaus Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä

Lisätiedot

Testaaminen ohjelmiston kehitysprosessin aikana

Testaaminen ohjelmiston kehitysprosessin aikana Testaaminen ohjelmiston kehitysprosessin aikana 04.02.2004 http://cs.joensuu.fi/tsoft/ Sisällys 1. Johdanto 2. Yksikkö- ja integrointitestaus 3. Järjestelmätestaus 4. Hyväksymistestaus http://cs.joensuu.fi/tsoft/

Lisätiedot

Testaussuunnitelma. Koskelo. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testaussuunnitelma. Koskelo. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testaussuunnitelma Koskelo Helsinki 16.12.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Tom Bertell Johan

Lisätiedot

Testaustyökalut. Luento 11 Antti-Pekka Tuovinen. Faculty of Science Department of Computer Science

Testaustyökalut. Luento 11 Antti-Pekka Tuovinen. Faculty of Science Department of Computer Science Testaustyökalut Luento 11 Antti-Pekka Tuovinen 25 April 2013 1 Tavoitteet Työkalutyyppejä Testauksen hallinta Testien määrittely Staattinen analyysi Dynaaminen testaus 25 April 2013 2 1 Työkalut ja testaus

Lisätiedot

Verifioinnin ja validoinnin ero. 7. Verifiointi ja validointi. Verifiointi- ja validointitekniikat. Verifiointi- ja validointitekniikat II

Verifioinnin ja validoinnin ero. 7. Verifiointi ja validointi. Verifiointi- ja validointitekniikat. Verifiointi- ja validointitekniikat II 7. Verifiointi ja validointi Verifiointi ja validointi (V&V) on ohjelmistotuotannon työvaihe, missä varmistetaan, että ohjelmisto täyttää sille asetetut implisiittiset ja eksplisiittiset vaatimukset ja

Lisätiedot

Testaussuunnitelma PULSU. Syksy 2008 Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testaussuunnitelma PULSU. Syksy 2008 Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testaussuunnitelma PULSU Syksy 2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9 op) Projektiryhmä Heikki Manninen Noora Joensuu

Lisätiedot

TIE Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21204 Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Työn yleiset järjestelyt 14.9.2015 2 Valmistautuminen Ilmoittaudu kurssille Lue harjoitustyön nettisivut

Lisätiedot

Kontrollipolkujen määrä

Kontrollipolkujen määrä Testaus Yleistä Testaus on suunnitelmallista virheiden etsimistä Tuotantoprosessissa ohjelmaan jää aina virheitä, käytettävistä menetelmistä huolimatta Hyvät menetelmät, kuten katselmoinnit pienentävät

Lisätiedot

Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle. Antti Jääskeläinen Matti Vuori Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle Antti Jääskeläinen Matti Vuori Mitä on nopeus? 11.11.2014 2 Jatkuva nopeus Läpäisyaste, throughput Saadaan valmiiksi tasaiseen, nopeaan tahtiin uusia tuotteita

Lisätiedot

Sisällys. 12. Näppäimistöltä lukeminen. Yleistä. Yleistä 12.1 12.2 12.3 12.4

Sisällys. 12. Näppäimistöltä lukeminen. Yleistä. Yleistä 12.1 12.2 12.3 12.4 Sisällys 12. Näppäimistöltä lukeminen Arvojen lukeminen näppäimistöltä yleisesti. Arvojen lukeminen näppäimistöltä Java-kielessä.. Luetun arvon tarkistaminen. Tietovirrat ja ohjausmerkit. Scanner-luokka.

Lisätiedot

Dynaaminen analyysi III

Dynaaminen analyysi III Dynaaminen analyysi III Luento 8 Antti-Pekka Tuovinen 16 April 2013 1 Tavoitteet White box testitapausten suunnittelutekniikat Lausekattavuus Haarautumakattavuus Ehto- ja polkukattavuus Huomioita white

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2009 1 / 28 Puhelinluettelo, koodi def lue_puhelinnumerot(): print "Anna lisattavat nimet ja numerot." print

Lisätiedot

Testaus käsite. Sekalaista testausasiaa. Testauksen käsitteestä. Kattavuusmitat. Jos ajatellaan, että testaus = V&V, voidaan erottaa:

Testaus käsite. Sekalaista testausasiaa. Testauksen käsitteestä. Kattavuusmitat. Jos ajatellaan, että testaus = V&V, voidaan erottaa: Testaus käsite Sekalaista asiaa Sami Kollanus 15.11.2006 Jos ajatellaan, että = V&V, voidaan erottaa: Staattinen Dynaaminen Toisaalta voidaan määritellä Myersin (1979) mukaan: Testaus on ohjelman suoritusta,

Lisätiedot

Onnistunut Vaatimuspohjainen Testaus

Onnistunut Vaatimuspohjainen Testaus Onnistunut Vaatimuspohjainen Testaus Kari Alho Solution Architect Nohau Solutions, Finland Sisältö Mitä on vaatimuspohjainen testaus? Vaatimusten ymmärtämisen haasteet Testitapausten generointi Työkalujen

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu TESTIRAPORTTI LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001 Tekijä:

Lisätiedot

Osoitin ja viittaus C++:ssa

Osoitin ja viittaus C++:ssa Osoitin ja viittaus C++:ssa Osoitin yksinkertaiseen tietotyyppiin Osoitin on muuttuja, joka sisältää jonkin toisen samantyyppisen muuttujan osoitteen. Ohessa on esimerkkiohjelma, jossa määritellään kokonaislukumuuttuja

Lisätiedot

Dynaaminen analyysi IV

Dynaaminen analyysi IV Dynaaminen analyysi IV Luento 9 Antti-Pekka Tuovinen 16 April 2013 1 Tavoitteet Kokemusperäinen testitapausten suunnittelu Yhteenvetoa suunnittelutekniikoista 16 April 2013 2 1 Testitapausten kokemusperäinen

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 3 vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 3 vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 3 vastaukset Harjoituksen aiheena ovat imperatiivisten kielten muuttujiin liittyvät kysymykset. Tehtävä 1. Määritä muuttujien max_num, lista,

Lisätiedot

Harjoitus 7: NCSS - Tilastollinen analyysi

Harjoitus 7: NCSS - Tilastollinen analyysi Harjoitus 7: NCSS - Tilastollinen analyysi Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt Syksy 2006 Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 1 Harjoituksen aiheita Tilastollinen testaus Testaukseen

Lisätiedot

TT00AA12-2016 - Ohjelmoinnin jatko (TT10S1ECD)

TT00AA12-2016 - Ohjelmoinnin jatko (TT10S1ECD) TT00AA12-2016 - Ohjelmoinnin jatko (TT10S1ECD) Ohjelmointikäytännöt 21/3/11 Mikko Vuorinen Metropolia Ammattikorkeakoulu 1 Sisältö 1) Mitä on hyvä koodi? 2) Ohjelmointikäytäntöjen merkitys? 3) Koodin asettelu

Lisätiedot

Tapahtuipa Testaajalle...

Tapahtuipa Testaajalle... Tapahtuipa Testaajalle... - eli testaus tosielämässä 09.10.2007 Juhani Snellman Qentinel Oy 2007 Agenda Minä ja mistä tulen Testauksen konteksti Tapauksia tosielämästä ja työkaluja 2 Minä Juhani Snellman

Lisätiedot

TIE Ohjelmistojen testaus 2016 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE Ohjelmistojen testaus 2016 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21201 Ohjelmistojen testaus 2016 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Työn yleiset järjestelyt 20.9.2016 2 Valmistautuminen Ilmoittaudu kurssille Lue harjoitustyön nettisivut

Lisätiedot

Test-Driven Development

Test-Driven Development Test-Driven Development Syksy 2006 Jyväskylän yliopisto Test-Driven Development Testilähtöinen ohjelmistojen kehitystapa. Tehdään ensin testi, sitten vasta koodi. Tarkoituksena ei ole keksiä kaikkia mahdollisia

Lisätiedot

TIE Ohjelmistojen testaus 2016 Harjoitustyö Vaihe 3. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE Ohjelmistojen testaus 2016 Harjoitustyö Vaihe 3. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21201 Ohjelmistojen testaus 2016 Harjoitustyö Vaihe 3 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Rakenne ja aikataulu Kolme vaihetta: 1. Tutkivan järjestelmätestauksen suunnittelu 2. Tutkivan järjestelmätestauksen

Lisätiedot

Testaus-tietoisku: Tärkeimpiä asioita testauksesta projektityökurssilaisille

Testaus-tietoisku: Tärkeimpiä asioita testauksesta projektityökurssilaisille 1(23) Testaus-tietoisku: Tärkeimpiä asioita testauksesta projektityökurssilaisille Matti Vuori, Tampereen teknillinen yliopisto 30.10.2012 Sisällysluettelo 1/2 Esityksen tarkoitus 4 Laatu on tärkeää, ei

Lisätiedot

Yksikkötestaus. import org.junit.test; public class LaskinTest public void testlaskimenluonti() { Laskin laskin = new Laskin(); } }

Yksikkötestaus. import org.junit.test; public class LaskinTest public void testlaskimenluonti() { Laskin laskin = new Laskin(); } } Yksikkötestauksella tarkoitetaan lähdekoodiin kuuluvien yksittäisten osien testaamista. Termi yksikkö viittaa ohjelman pienimpiin mahdollisiin testattaviin toiminnallisuuksiin, kuten olion tarjoamiin metodeihin.

Lisätiedot

Olio-ohjelmien testaamisesta

Olio-ohjelmien testaamisesta Olio-ohjelmien testaamisesta Mika Katara et. al. Ohjelmistotekniikan laitos Tampereen teknillinen yliopisto 13.8.2013 Ohjelmistojen testaus, 2013 1(32) Sisällysluettelo 1/2 Olio-ohjelmien testaamisesta

Lisätiedot

JReleaser Yksikkötestaus ja JUnit. Mikko Mäkelä 6.11.2002

JReleaser Yksikkötestaus ja JUnit. Mikko Mäkelä 6.11.2002 JReleaser Yksikkötestaus ja JUnit Mikko Mäkelä 6.11.2002 Sisältö Johdanto yksikkötestaukseen JUnit yleisesti JUnit Framework API (TestCase, TestSuite) Testien suorittaminen eri työkaluilla Teknisiä käytäntöjä

Lisätiedot

Testaussuunnitelma. PUSU-ryhmä. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testaussuunnitelma. PUSU-ryhmä. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testaussuunnitelma PUSU-ryhmä Helsinki 13.12.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9 op) Projektiryhmä Jussi Hynninen

Lisätiedot

JUnit ja EasyMock (TilaustenKäsittely)

JUnit ja EasyMock (TilaustenKäsittely) OHJELMISTOJEN TESTAUS JA HALLINTA Syksy 2015 / Auvo Häkkinen JUnit ja EasyMock (TilaustenKäsittely) Tehtävässä tarvittava koodi löytyy osoitteella http://users.metropolia.fi/~hakka/oth/mockesimerkki.zip

Lisätiedot

12. Näppäimistöltä lukeminen 12.1

12. Näppäimistöltä lukeminen 12.1 12. Näppäimistöltä lukeminen 12.1 Sisällys Arvojen lukeminen näppäimistöltä yleisesti. Arvojen lukeminen näppäimistöltä Java-kielessä. In-luokka. Luetun arvon tarkistaminen. Tietovirrat ja ohjausmerkit.

Lisätiedot

TIE Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaihe 3. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaihe 3. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21204 Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaihe 3 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Rakenne ja aikataulu Kolme vaihetta: 1. Tutkivan järjestelmätestauksen suunnittelu 2. Tutkivan järjestelmätestauksen

Lisätiedot

SEPA diary. Dokumentti: SEPA_diary_PK_HS.doc Päiväys: Projekti: AgileElephant Versio: V0.3

SEPA diary. Dokumentti: SEPA_diary_PK_HS.doc Päiväys: Projekti: AgileElephant Versio: V0.3 AgilElephant SEPA Diary Petri Kalsi 55347A Heikki Salminen 51137K Tekijä: Petri Kalsi Omistaja: ElectricSeven Aihe: PK&HS Sivu 1 / 7 Dokumenttihistoria Revisiohistoria Revision päiväys: 29.11.2004 Seuraavan

Lisätiedot

TIEA241 Automaatit ja kieliopit, syksy Antti-Juhani Kaijanaho. 30. marraskuuta 2015

TIEA241 Automaatit ja kieliopit, syksy Antti-Juhani Kaijanaho. 30. marraskuuta 2015 TIEA241 Automaatit ja kieliopit, syksy 2015 Antti-Juhani Kaijanaho TIETOTEKNIIKAN LAITOS 30. marraskuuta 2015 Sisällys t Väitöstilaisuus 4.12.2015 kello 12 vanhassa juhlasalissa S212 saa tulla 2 demoruksia

Lisätiedot

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015 CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015 NOPEA KERTAUS TESTAUS HYVIN LYHYESTI Miten normaali testaajan arki ohjelmistoprojektissa sitten rullaa? Käytännössä

Lisätiedot

Toisessa viikkoharjoituksessa on tavoitteena tutustua JUnit:lla testaukseen Eclipse-ympäristössä.

Toisessa viikkoharjoituksessa on tavoitteena tutustua JUnit:lla testaukseen Eclipse-ympäristössä. Toisessa viikkoharjoituksessa on tavoitteena tutustua JUnit:lla testaukseen Eclipse-ympäristössä. JUnit-ympäristö 1. Luo tests -pakkaukseen uusi luokka. Nimeä VHTestit. 2. Laita VHTestit periytymään TestCase:sta

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Testaustasot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Testaustasot Ohjelmiston testaus ja laatu Testaustasot Testauksen vaihejako Tarpeet / sopimus Järjestelmätestaus Hyväksymiskoe Määrittely testauksen suunnittelu ja tulosten verifiointi Arkkitehtuurisuunnittelu Moduulisuunnittelu

Lisätiedot

Test-Driven Development

Test-Driven Development Test-Driven Development Ohjelmistotuotanto syksy 2006 Jyväskylän yliopisto Test-Driven Development Testilähtöinen ohjelmistojen kehitystapa. Tehdään ensin testi, sitten vasta koodi. Tarkoituksena ei ole

Lisätiedot

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin 07.10.2010 Patrick Qvick Sisällys 1. Qentinel 2. Laadukas ohjelmisto täyttää sille asetetut tarpeet 3. SAP -projektin kriittisiä menestystekijöitä 4.

Lisätiedot

Metodit. Metodien määrittely. Metodin parametrit ja paluuarvo. Metodien suorittaminen eli kutsuminen. Metodien kuormittaminen

Metodit. Metodien määrittely. Metodin parametrit ja paluuarvo. Metodien suorittaminen eli kutsuminen. Metodien kuormittaminen Metodit Metodien määrittely Metodin parametrit ja paluuarvo Metodien suorittaminen eli kutsuminen Metodien kuormittaminen 1 Mikä on metodi? Metodi on luokan sisällä oleva yhteenkuuluvien toimintojen kokonaisuus

Lisätiedot

Soveltuvuustutkimus Lifebelt-ohjelman ideologian käytettävyydestä olioorientoituneeseen

Soveltuvuustutkimus Lifebelt-ohjelman ideologian käytettävyydestä olioorientoituneeseen Soveltuvuustutkimus Lifebelt-ohjelman ideologian käytettävyydestä olioorientoituneeseen ohjelmointiin Jukka Talvitie Valvoja: Professori Jorma Jormakka Paikka: TietoEnator oyj Ongelma Ideologia Lifebelt

Lisätiedot

T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testiraportti, vaihe T1. Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi. Testiraportti, vaihe T1

T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testiraportti, vaihe T1. Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi. Testiraportti, vaihe T1 T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Sisältö Tästä dokumentista ilmenee T1-vaiheessa suoritettu testaus, sen tulokset ja poikkeamat testisuunnitelmasta. Päivämäärä 1.12.2002 Projektiryhmä Keimo keimo-dev@list.hut.fi

Lisätiedot

Harjoitustyö: virtuaalikone

Harjoitustyö: virtuaalikone Harjoitustyö: virtuaalikone Toteuta alla kuvattu virtuaalikone yksinkertaiselle olio-orientoituneelle skriptauskielelle. Paketissa on testaamista varten mukana kaksi lyhyttä ohjelmaa. Ohjeita Noudata ohjelman

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

Ohjelmistojen suunnittelu

Ohjelmistojen suunnittelu Ohjelmistojen suunnittelu 581259 Ohjelmistotuotanto 154 Ohjelmistojen suunnittelu Software design is a creative activity in which you identify software components and their relationships, based on a customer

Lisätiedot

811120P Diskreetit rakenteet

811120P Diskreetit rakenteet 811120P Diskreetit rakenteet 2016-2017 1. Algoritmeista 1.1 Algoritmin käsite Algoritmi keskeinen laskennassa Määrittelee prosessin, joka suorittaa annetun tehtävän Esimerkiksi Nimien järjestäminen aakkosjärjestykseen

Lisätiedot

Luku 8 Rakennusvaihe. Detailed Design. Programming. Moduulisuunnittelu. Ohjelmointi

Luku 8 Rakennusvaihe. Detailed Design. Programming. Moduulisuunnittelu. Ohjelmointi Luku 8 Rakennusvaihe Moduulisuunnittelu Detailed Design Programming Ohjelmointi Teknisen Complete suunnittelun Technical viimeistely Design Suunnittelukatselmuksen Design Perform suorittaminen Review Yhteisen

Lisätiedot

C-kielessä taulukko on joukko peräkkäisiä muistipaikkoja, jotka kaikki pystyvät tallettamaan samaa tyyppiä olevaa tietoa.

C-kielessä taulukko on joukko peräkkäisiä muistipaikkoja, jotka kaikki pystyvät tallettamaan samaa tyyppiä olevaa tietoa. Taulukot C-kielessä taulukko on joukko peräkkäisiä muistipaikkoja, jotka kaikki pystyvät tallettamaan samaa tyyppiä olevaa tietoa. Taulukon muuttujilla (muistipaikoilla) on yhteinen nimi. Jokaiseen yksittäiseen

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 28.2.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 28.2.2011 1 / 46 Ohjelmointiprojektin vaiheet 1. Määrittely 2. Ohjelman suunnittelu (ohjelman rakenne ja ohjelman

Lisätiedot

Pong-peli, vaihe Aliohjelman tekeminen. Muilla kielillä: English Suomi. Tämä on Pong-pelin tutoriaalin osa 3/7. Tämän vaiheen aikana

Pong-peli, vaihe Aliohjelman tekeminen. Muilla kielillä: English Suomi. Tämä on Pong-pelin tutoriaalin osa 3/7. Tämän vaiheen aikana Muilla kielillä: English Suomi Pong-peli, vaihe 3 Tämä on Pong-pelin tutoriaalin osa 3/7. Tämän vaiheen aikana Jaetaan ohjelma pienempiin palasiin (aliohjelmiin) Lisätään peliin maila (jota ei voi vielä

Lisätiedot

Testaussuunnitelma Labra

Testaussuunnitelma Labra Testaussuunnitelma Labra Helsinki 25.8.2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 1 Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9+1op) Projektiryhmä Anssi Kapanen,

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

Laadunvarmistustekniikoita. Ohjelmistotuotanto. Testaus termejä. Testaus periaatteita. Testaus havaintoja. Testaus havaintoja

Laadunvarmistustekniikoita. Ohjelmistotuotanto. Testaus termejä. Testaus periaatteita. Testaus havaintoja. Testaus havaintoja Laadunvarmistustekniikoita Ohjelmistotuotanto Ohjelmistojen testaus 1 Testaus (testing) ohjelman suorittamista tarkoituksena löytää virheitä Tarkastukset, katselmukset (inspections, reviews) asiantuntijoiden

Lisätiedot

11/20: Konepelti auki

11/20: Konepelti auki Ohjelmointi 1 / syksy 2007 11/20: Konepelti auki Paavo Nieminen nieminen@jyu.fi Tietotekniikan laitos Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto Ohjelmointi 1 / syksy 2007 p.1/11 Tämän luennon

Lisätiedot

Dynaaminen analyysi II

Dynaaminen analyysi II Dynaaminen analyysi II Luento 7 Antti-Pekka Tuovinen 9 April 2013 1 Tavoitteet Black-box testitapausten suunnittelutekniikat II Tilamallien käyttö Syys-seurausverkot ja päätöstaulut Käyttötapaukset Yhteenveto

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikan menetelmät, toteutuksesta ja testauksesta

Ohjelmistotekniikan menetelmät, toteutuksesta ja testauksesta 582101 - Ohjelmistotekniikan menetelmät, toteutuksesta ja testauksesta 1 Toteutuksesta ja testauksesta Suunnitteluprosessista Tarkan tason luokkasuunnittelu Siirtyminen UML-kaavioista Java-toteutukseen

Lisätiedot

Ohjelmistotestaus -09

Ohjelmistotestaus -09 Ohjelmistotestaus Testaustyökalut- ja automaatio Testaustyökalut ja -automaatio Testaustyökaluilla tuetaan testaustyötä sen eri vaiheissa Oikea työkalu oikeaan tarkoitukseen Testausautomaatio perustuu

Lisätiedot

Testaussuunnitelma. Asdf. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testaussuunnitelma. Asdf. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testaussuunnitelma Asdf Helsinki 22.2.2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Kuisma Sami Louhio

Lisätiedot

Yksikkötestaus. Kattava testaus. Moduulitestaus. Ohjelman testaus. yksikkotestaus/ Seija Lahtinen

Yksikkötestaus. Kattava testaus. Moduulitestaus. Ohjelman testaus. yksikkotestaus/ Seija Lahtinen Yksikkötestaus Kattava testaus Moduulitestaus Ohjelman testaus 1 Kattava testaus Testauksen perimmäinen tarkoitus on LÖYTÄÄ VIRHEITÄ Testaus pitäisi olla täydellinen: - Jokainen pyydetty arvo pitäisi testata

Lisätiedot

dokumentin aihe Dokumentti: Testausraportti_I1.doc Päiväys: Projekti : AgileElephant

dokumentin aihe Dokumentti: Testausraportti_I1.doc Päiväys: Projekti : AgileElephant AgilElephant Testausraportti I1 Tekijä: Petri Kalsi Omistaja: ElectricSeven Aihe: Testausraportti Sivu 1 / 5 Dokumentti Historia Muutoshistoria Revision Numero Revision Päiväys Yhteenveto muutoksista Revision

Lisätiedot

ITKP102 Ohjelmointi 1 (6 op)

ITKP102 Ohjelmointi 1 (6 op) ITKP102 Ohjelmointi 1 (6 op) Tentaattori: Antti-Jussi Lakanen 7. huhtikuuta 2017 Vastaa kaikkiin tehtäviin. Tee jokainen tehtävä erilliselle konseptiarkille. Kirjoittamasi luokat, funktiot ja aliohjelmat

Lisätiedot

AS-0.1103 C-ohjelmoinnin peruskurssi 2013: C-kieli käytännössä ja erot Pythoniin

AS-0.1103 C-ohjelmoinnin peruskurssi 2013: C-kieli käytännössä ja erot Pythoniin AS-0.1103 C-ohjelmoinnin peruskurssi 2013: C-kieli käytännössä ja erot Pythoniin Raimo Nikkilä Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu - Automaation tietotekniikan tutkimusryhmä 17. tammikuuta 2013

Lisätiedot

Concurrency - Rinnakkaisuus. Group: 9 Joni Laine Juho Vähätalo

Concurrency - Rinnakkaisuus. Group: 9 Joni Laine Juho Vähätalo Concurrency - Rinnakkaisuus Group: 9 Joni Laine Juho Vähätalo Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. C++ thread... 4 3. Python multiprocessing... 6 4. Java ExecutorService... 8 5. Yhteenveto... 9 6. Lähteet...

Lisätiedot

Ohjelmistotuotantoprojekti

Ohjelmistotuotantoprojekti Ohjelmistotuotantoprojekti Ryhmä Muppett TESTAUSDOKUMENTTI Helsinki 5.8.2008 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Ohjelmistotuotantoprojekti, kesä 2008 Projekti: Muutos- ja korjauspyyntöjen

Lisätiedot

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016 CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016 VIIME KERRALLA MENETELMIÄ Musta laatikko Valkea laatikko Harmaa laatikko Regressio Automaatio Rasitus (kuormitus)

Lisätiedot

Testausprosessin vaatimukset. 2. Testausprosessi (Artikkelit) Vesiputousmallin ongelmia. V-mallin neljä osavaihetta. Testausprosessimalli V-malli

Testausprosessin vaatimukset. 2. Testausprosessi (Artikkelit) Vesiputousmallin ongelmia. V-mallin neljä osavaihetta. Testausprosessimalli V-malli 2. ausprosessi (Artikkelit) Nykyisin useimpien prosessimallien lähtökohta on, että testaus on oleellinen osa ohjelmistotuotantoprosessia. Itse asiassa huolellinen testaus vie helposti 50% tai enemmän käytettävistä

Lisätiedot

Suunnitteluvaihe prosessissa

Suunnitteluvaihe prosessissa Suunnittelu Suunnitteluvaihe prosessissa Silta analyysin ja toteutuksen välillä (raja usein hämärä kumpaankin suuntaan) Asteittain tarkentuva Analyysi -Korkea abstraktiotaso -Sovellusläheiset käsitteet

Lisätiedot

Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (1/5) Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (2/5) Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (3/5)

Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (1/5) Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (2/5) Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (3/5) Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (1/5) Aiemmin olemme jo antaneet muuttujille alkuarvoja, esimerkiksi: int luku = 123; Alkuarvon on oltava muuttujan tietotyypin mukainen, esimerkiksi int-muuttujilla kokonaisluku,

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio, testausraportti, 25.3.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 11.2.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 11.2.2002 Matti Peltomäki

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet, syksy 2006

Ohjelmoinnin perusteet, syksy 2006 Ohjelmoinnin perusteet, syksy 2006 Esimerkkivastaukset 1. harjoituksiin. Alkuperäiset esimerkkivastaukset laati Jari Suominen. Vastauksia muokkasi Jukka Stenlund. 1. Esitä seuraavan algoritmin tila jokaisen

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit - syksy 2015 1

Tietorakenteet ja algoritmit - syksy 2015 1 Tietorakenteet ja algoritmit - syksy 2015 1 Tietorakenteet ja algoritmit - syksy 2015 2 Tietorakenteet ja algoritmit Johdanto Ari Korhonen Tietorakenteet ja algoritmit - syksy 2015 1. JOHDANTO 1.1 Määritelmiä

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 CSE-A1111 30.9.2015 CSE-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 30.9.2015 1 / 27 Mahdollisuus antaa luentopalautetta Goblinissa vasemmassa reunassa olevassa valikossa on valinta Luentopalaute.

Lisätiedot

Testaussuunnitelma. Pizzeria - Pitseria HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. WebPizza

Testaussuunnitelma. Pizzeria - Pitseria HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. WebPizza Testaussuunnitelma Pizzeria - Pitseria HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Versio 1.0 Ehdotus Laatija Raine Kauppinen VERSIOHISTORIA Versionotyyppi Versio- Päiväys Tekijä

Lisätiedot

Testilähtöinen ohjelmistokehitys. Testilähtöinen ohjelmistokehitys. TDD Testilähtöinen ohjelmistokehitys. Testi! Testi

Testilähtöinen ohjelmistokehitys. Testilähtöinen ohjelmistokehitys. TDD Testilähtöinen ohjelmistokehitys. Testi! Testi Testilähtöinen ohjelmistokehitys Kevät 2008 Jonne Itkonen Jyväskylän yliopisto Testilähtöinen ohjelmistokehitys Test-Driven Development, TDD Tehdään ensin testi, sitten vasta koodi. TDD Testilähtöinen

Lisätiedot

Testausraportti. Oppimistavoitteiden hallintajärjestelmä harri

Testausraportti. Oppimistavoitteiden hallintajärjestelmä harri Testausraportti Oppimistavoitteiden hallintajärjestelmä harri Helsinki 13.12.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti

Lisätiedot

Testausraportti. Orava. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testausraportti. Orava. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testausraportti Orava Helsinki 5.5.2005 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Juhani Bergström Peter

Lisätiedot

Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa?

Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa? Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa? Arto Stenberg Copyright Kuntien Tiera Oy Kuntien Tiera Copyright Kuntien Tiera Oy Tieran toiminta perustuu osaamisverkoston rakentamiseen, mikä

Lisätiedot

Lohkot. if (ehto1) { if (ehto2) { lause 1;... lause n; } } else { lause 1;... lause m; } 16.3

Lohkot. if (ehto1) { if (ehto2) { lause 1;... lause n; } } else { lause 1;... lause m; } 16.3 16. Lohkot 16.1 Sisällys Tutustutaan lohkoihin. Muuttujien ja vakioiden näkyvyys sekä elinikä erityisesti operaation lohkossa. Nimikonfliktit. Muuttujat operaation alussa vai myöhemmin? 16.2 Lohkot Kaarisulut

Lisätiedot

Turvakriittisen projektin menetelmät ja työkalut

Turvakriittisen projektin menetelmät ja työkalut Turvakriittisen projektin menetelmät ja työkalut 1. Vaatimushallinta Vaatimushallintaan kohdistuu turvaluokitelluissa projekteissa paljon odotuksia. Etenkin jäljitettävyys vaatimuksiin, testaukseen ja

Lisätiedot

Sisällys. 14. Poikkeukset. Johdanto. Johdanto

Sisällys. 14. Poikkeukset. Johdanto. Johdanto Sisällys 14. Poikkeukset Johdanto. Tarkistettavat ja tarkistamattomat poikkeukset. Poikkeusten tunnistaminen ja sieppaaminen try-catchlauseella. Mitä tehdä siepatulla poikkeuksella? Poikkeusten heittäminen.

Lisätiedot

Ohjelmiston toteutussuunnitelma

Ohjelmiston toteutussuunnitelma Ohjelmiston toteutussuunnitelma Ryhmän nimi: Tekijä: Toimeksiantaja: Toimeksiantajan edustaja: Muutospäivämäärä: Versio: Katselmoitu (pvm.): 1 1 Johdanto Tämä luku antaa yleiskuvan koko suunnitteludokumentista,

Lisätiedot

TIE Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 1: Yleisinfo ja vaiheet 1 & 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 1: Yleisinfo ja vaiheet 1 & 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 1: Yleisinfo ja vaiheet 1 & 2 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Yleinen byrokratia 2.9.2013 2 Kurssihenkilökunta Antti Jääskeläinen vastuu harjoitustyön

Lisätiedot

Sisällys. 11. Javan toistorakenteet. Laskurimuuttujat. Yleistä

Sisällys. 11. Javan toistorakenteet. Laskurimuuttujat. Yleistä Sisällys 11. Javan toistorakenteet Laskuri- ja lippumuuttujat.. Tyypillisiä ohjelmointivirheitä: Silmukan rajat asetettu kierroksen verran väärin. Ikuinen silmukka. Silmukoinnin lopettaminen break-lauseella.

Lisätiedot

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä www.niksula.cs.hut.fi/~jjkankaa// Testauksen loppuraportti v. 1.0 Päivitetty 23.4.2001 klo 19:05 Mikko Viljainen 2 (14) Dokumentin versiohistoria Versio Päivämäärä Tekijä / muutoksen tekijä Selite 1.0

Lisätiedot

17/20: Keittokirja IV

17/20: Keittokirja IV Ohjelmointi 1 / syksy 2007 17/20: Keittokirja IV Paavo Nieminen nieminen@jyu.fi Tietotekniikan laitos Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto Ohjelmointi 1 / syksy 2007 p.1/10 Tavoitteita

Lisätiedot