INKA. Trendi -toiminnon kysymysryhmät. Ammatillinen koulutus. Koulutuksen arviointijärjestelmä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INKA. Trendi -toiminnon kysymysryhmät. Ammatillinen koulutus. Koulutuksen arviointijärjestelmä"

Transkriptio

1 INKA Koulutuksen arviointijärjestelmä Trendi -toiminnon kysymysryhmät Ammatillinen koulutus

2 Sisällys Trendien kysymysryhmät... 2 Lomakkeet Opintojen aloitus Yleis- ja muiden teoreettisten aineiden opetus Ammattiteorian opetus Työn- sekä ammattiteorian opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Koko lukukausi tai -vuosi Valmistuminen Aikuiskoulutus Työyhteisön tila Työpaikkaohjaajan /-valmentajan palaute (työssäoppiminen + ammattiosaamisen näytöt)

3 Trendien kysymysryhmät Trendi -toimintoa varten on muodostettu kysymysryhmiä eli summamuuttujia, joissa kunkin lomakkeen samaa asiaa mittaavat kysymykset on koottu yhteen ja järjestelmä laskee näistä yhden yhteisen keskiarvon. Joidenkin trendimuuttujien kohdalla mukaan on valittu vain yksi kysymys (kun on haluttu päästä tarkempaan eroteltavuuteen; esim. opintojen aloitusta koskeva trendi, jossa koulutusvalinnan ja oppilaitosvalinnan syyt on jaoteltu omiksi erillisiksi ryhmikseen). Summamuuttujissa ovat mukana samansuuntaiset kysymykset eli käänteiset kysymykset on jätetty pois. Kunkin summamuuttujan kohdalla asteikko on viisiportainen (1= Täysin eri mieltä, 2= Melko eri mieltä, 3= Ei samaa eikä eri mieltä, 4= Melko samaa mieltä, 5= Täysin samaa mieltä). Summamuuttujat on otsikoitu trendissä siten, että ne kuvaavat mittaamaansa ilmiötä. Kunkin lomakkeen kohdalla ensimmäisenä summamuuttujana on kokonaislaatu, jossa on laskettu yhteen lomakkeen kaikkien kysymysten vastausten arvot. Tämän jälkeen kysymykset on ositettu pienempiin ryhmiin. Seuraavissa kohdissa on esitelty kunkin kyselylomakkeen trendimuuttujat. 2

4 Lomakkeet 1. Opintojen aloitus 1.1 Opetuksen kokonaislaatu, jossa mukana kaikki osa-alueet 1. Opintojeni aloittaminen on ollut ongelmatonta. 2. Olen saanut riittävästi opastusta opinto-, asumistuista ja matkakorvauksista. 3. Tarvittavat asunto- ja opintotuki sekä matkakorvausasiani järjestyivät nopeasti. 4. Luokanvalvojani on tarjonnut riittävästi tukea opiskeluuni liittyvissä asioissa. 5. Opintojen ohjausta on ollut tarvittaessa saatavilla. 6. Koulun ja kodin yhteistyö on ollut toimivaa. 1. Minulle kerrottiin opiskelun tärkeimmät tavoitteet. 2. Opetuksessa keskityttiin tavoitteiden mukaisiin asioihin. 3. Opetuksessa käytettiin riittävän monipuolisia työtapoja (ryhmätyöt, harjoitukset, tms.). 4. Minun lähtötasoni otettiin hyvin huomioon opetuksessa. 5. Oma oppimistahtini otettiin hyvin huomioon opetuksessa. 6. Sain opettajilta riittävästi myönteistä kannustusta. 7. Opettajat tarjosivat minulle tukea ongelmissani, kun sitä tarvitsin. 8. He kohtelivat minua oikeudenmukaisesti. 9. Opettajilla oli tarpeeksi aikaa minulle. 10. Koti- ja etätehtävien tekemistä ohjattiin ja seurattiin riittävästi. 1. Käsitellyt asiat olivat tärkeitä tulevan ammattini kannalta. 2. Opiskellut asiat olivat kiinnostavia. 4. Saavuin tunneille ajoissa. 5. Minulla oli aina mukana opiskelussa tarvittavat muistiinpanovälineet ja oppimateriaalit. 6. Tein tunneilla annetut työt ja tehtävät. 7. En ollut poissa tunneilta ilman pätevää syytä. 1. Tulin hyvin toimeen useimpien luokkakavereitteni kanssa. 2. He auttoivat minua aina tarvittaessa. 3. Jotkut luokkakavereistani ovat myös hyviä ystäviäni. 6. Opetustiloissa vallitsi hyvä työrauha. 1.2 Opetus ja opettajien toiminta 1. Minulle kerrottiin opiskelun tärkeimmät tavoitteet. 2. Opetuksessa keskityttiin tavoitteiden mukaisiin asioihin. 3. Opetuksessa käytettiin riittävän monipuolisia työtapoja (ryhmätyöt, harjoitukset, tms.). 4. Minun lähtötasoni otettiin hyvin huomioon opetuksessa. 5. Oma oppimistahtini otettiin hyvin huomioon opetuksessa. 6. Sain opettajilta riittävästi myönteistä kannustusta. 7. Opettajat tarjosivat minulle tukea ongelmissani, kun sitä tarvitsin. 8. He kohtelivat minua oikeudenmukaisesti. 9. Opettajilla oli tarpeeksi aikaa minulle. 10. Koti- ja etätehtävien tekemistä ohjattiin ja seurattiin riittävästi. 3

5 1.3 Opiskeltavien asioiden tärkeys, kiinnostavuus ja opiskeluun sitoutuminen 1. Käsitellyt asiat olivat tärkeitä tulevan ammattini kannalta. 2. Opiskellut asiat olivat kiinnostavia. 4. Saavuin tunneille ajoissa. 5. Minulla oli aina mukana opiskelussa tarvittavat muistiinpanovälineet ja oppimateriaalit. 6. Tein tunneilla annetut työt ja tehtävät. 7. En ollut poissa tunneilta ilman pätevää syytä. 1.4 Opiskeluilmapiiri, yhdessä tekemisen sujuminen ja työrauha 1. Tulin hyvin toimeen useimpien luokkakavereitteni kanssa. 2. He auttoivat minua aina tarvittaessa. 3. Jotkut luokkakavereistani ovat myös hyviä ystäviäni. 6. Opetustiloissa vallitsi hyvä työrauha. 1.5 Opiskelun aloittaminen 1. Opintojeni aloittaminen on ollut ongelmatonta. 2. Olen saanut riittävästi opastusta opinto-, asumistuista ja matkakorvauksista. 3. Tarvittavat asunto- ja opintotuki sekä matkakorvausasiani järjestyivät nopeasti. 4. Luokanvalvojani on tarjonnut riittävästi tukea opiskeluuni liittyvissä asioissa. 5. Opintojen ohjausta on ollut tarvittaessa saatavilla. 6. Koulun ja kodin yhteistyö on ollut toimivaa. 1.6 Koulutusvalinnan syyt: oma kiinnostus alaa kohtaan 1. Oma kiinnostukseni alaa kohtaan. 1.7 Koulutusvalinnan syyt: opo, opettajat, vanhemmat tai kaverit suosittelivat 7. Vanhempani suosittelivat koulutusalaa. 8. Opo/opettaja suositteli koulutusalaa. 9. Kaverit suosittelivat koulutusalaa. 1.8 Koulutusvalinnan syyt: nopea työllistyminen, alan kiinnostavuus ja arvostus 2. Nopea pääsy työelämään. 4. Hyvät työllisyysnäkymät. 5. Kiinnostavat ja monipuoliset työt. 6. Alan arvostus ja palkkaus. 1.9 Koulutusvalinnan syyt: ei muita vaihtoehtoja ja osittainen pakko 10. Minulla ei ollut muita vaihtoehtoja 1.10 Oppilaitosvalinnan syyt: oppilaitoksen hyvä maine 1. Oppilaitoksella on hyvä maine Oppilaitosvalinnan syyt: oppilaitos sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä 2. Oppilaitos sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä Oppilaitosvalinnan syyt: joustavat opiskelumahdollisuudet 3. Joustavat opiskelumahdollisuudet Oppilaitosvalinnan syyt: oppilaitoksen markkinointi 4. Oppilaitoksen markkinointi. 4

6 2. Yleis- ja muiden teoreettisten aineiden opetus 2.1 Opetuksen kokonaislaatu, jossa mukana kaikki osa-alueet 1. Alussa suunnitelluista aikatauluista pidettiin kiinni (esim. kokeet). 2. Sovittuja työaikoja noudatettiin (esim. tuntien aloitus ja lopetus). 3. Opetuksessa korostettiin hyviä työtapoja. 4. Välineet (esim. tietokoneet, videot) toimivat hyvin. 5. Niitä oli käytettävissä riittävästi. 6. Välineiden käyttöä opastettiin (esim. tietokoneohjelmat) riittävästi. 7. Oppimateriaalit olivat hyviä. 8. Opetustiloissa (luokat, työluokat) oli mukava toimia. 1. Minulle kerrottiin opiskelun tärkeimmät tavoitteet. 2. Opetuksessa keskityttiin tavoitteiden mukaisiin asioihin. 3. Opetuksessa käytettiin riittävän monipuolisia työtapoja (ryhmätyöt, harjoitukset, tms.). 4. Minun lähtötasoni otettiin hyvin huomioon opetuksessa. 5. Oma oppimistahtini otettiin hyvin huomioon opetuksessa. 6. Sain opettajilta riittävästi myönteistä kannustusta. 7. Opettajat tarjosivat minulle tukea ongelmissani, kun sitä tarvitsin. 8. He kohtelivat minua oikeudenmukaisesti. 9. Opettajilla oli tarpeeksi aikaa minulle. 10. Koti- ja etätehtävien tekemistä ohjattiin ja seurattiin riittävästi. 1. Käsitellyt asiat olivat tärkeitä tulevan ammattini kannalta. 2. Opiskellut asiat olivat kiinnostavia. 4. Saavuin tunneille ajoissa. 5. Minulla oli aina mukana opiskelussa tarvittavat muistiinpanovälineet ja oppimateriaalit. 6. Tein tunneilla annetut työt ja tehtävät. 7. En ollut poissa tunneilta ilman pätevää syytä. 1. Tulin hyvin toimeen useimpien luokkakavereitteni kanssa. 2. He auttoivat minua aina tarvittaessa. 3. Jotkut luokkakavereistani ovat myös hyviä ystäviäni. 6. Opetustiloissa vallitsi hyvä työrauha. 2.2 Opetuksessa käytetyt koneet, laitteet ja tilat 4. Välineet (esim. tietokoneet, videot) toimivat hyvin. 5. Niitä oli käytettävissä riittävästi. 7. Oppimateriaalit olivat hyviä. 8. Opetustiloissa (luokat, työluokat) oli mukava toimia. 2.3 Opetus ja opettajien toiminta 1. Minulle kerrottiin opiskelun tärkeimmät tavoitteet. 2. Opetuksessa keskityttiin tavoitteiden mukaisiin asioihin. 3. Opetuksessa käytettiin riittävän monipuolisia työtapoja (ryhmätyöt, harjoitukset, tms.). 4. Minun lähtötasoni otettiin hyvin huomioon opetuksessa. 5. Oma oppimistahtini otettiin hyvin huomioon opetuksessa. 6. Sain opettajilta riittävästi myönteistä kannustusta. 7. Opettajat tarjosivat minulle tukea ongelmissani, kun sitä tarvitsin. 8. He kohtelivat minua oikeudenmukaisesti. 9. Opettajilla oli tarpeeksi aikaa minulle. 10. Koti- ja etätehtävien tekemistä ohjattiin ja seurattiin riittävästi. 5

7 2.4 Opiskeltavien asioiden tärkeys, kiinnostavuus ja opiskeluun sitoutuminen 1. Käsitellyt asiat olivat tärkeitä tulevan ammattini kannalta. 2. Opiskellut asiat olivat kiinnostavia. 4. Saavuin tunneille ajoissa. 5. Minulla oli aina mukana opiskelussa tarvittavat muistiinpanovälineet ja oppimateriaalit. 6. Tein tunneilla annetut työt ja tehtävät. 7. En ollut poissa tunneilta ilman pätevää syytä. 2.5 Opiskeluilmapiiri, yhdessä tekemisen sujuminen ja työrauha 1. Tulin hyvin toimeen useimpien luokkakavereitteni kanssa. 2. He auttoivat minua aina tarvittaessa. 3. Jotkut luokkakavereistani ovat myös hyviä ystäviäni. 6

8 3. Ammattiteorian opetus 3.1 Opetuksen kokonaislaatu, jossa mukana kaikki osa-alueet 1. Alussa suunnitelluista aikatauluista pidettiin kiinni (esim. kokeet). 2. Sovittuja työaikoja noudatettiin (esim. tuntien aloitus ja lopetus). 3. Opetuksessa korostettiin hyviä työtapoja. 4. Välineet (esim. tietokoneet, videot) toimivat hyvin. 5. Niitä oli käytettävissä riittävästi. 6. Välineiden käyttöä opastettiin (esim. tietokoneohjelmat) riittävästi. 7. Oppimateriaalit olivat hyviä. 8. Opetustiloissa (luokat, työluokat) oli mukava toimia. 1. Minulle kerrottiin opiskelun tärkeimmät tavoitteet. 2. Opetuksessa keskityttiin tavoitteiden mukaisiin asioihin. 3. Opetuksessa käytettiin riittävän monipuolisia työtapoja (ryhmätyöt, harjoitukset, tms.). 4. Minun lähtötasoni otettiin hyvin huomioon opetuksessa. 5. Oma oppimistahtini otettiin hyvin huomioon opetuksessa. 6. Sain opettajilta riittävästi myönteistä kannustusta. 7. Opettajat tarjosivat minulle tukea ongelmissani, kun sitä tarvitsin. 8. He kohtelivat minua oikeudenmukaisesti. 9. Opettajilla oli tarpeeksi aikaa minulle. 10. Koti- ja etätehtävien tekemistä ohjattiin ja seurattiin riittävästi. 1. Käsitellyt asiat olivat tärkeitä tulevan ammattini kannalta. 2. Opiskellut asiat olivat kiinnostavia. 4. Saavuin tunneille ajoissa. 5. Minulla oli aina mukana opiskelussa tarvittavat muistiinpanovälineet ja oppimateriaalit. 6. Tein tunneilla annetut työt ja tehtävät. 7. En ollut poissa tunneilta ilman pätevää syytä. 1. Tulin hyvin toimeen useimpien luokkakavereitteni kanssa. 2. He auttoivat minua aina tarvittaessa. 3. Jotkut luokkakavereistani ovat myös hyviä ystäviäni. 6. Opetustiloissa vallitsi hyvä työrauha. 3.2 Opetuksessa käytetyt koneet, laitteet ja tilat 4. Välineet (esim. tietokoneet, videot) toimivat hyvin. 5. Niitä oli käytettävissä riittävästi. 7. Oppimateriaalit olivat hyviä. 8. Opetustiloissa (luokat, työluokat) oli mukava toimia. 3.3 Opetus ja opettajien toiminta 1. Minulle kerrottiin opiskelun tärkeimmät tavoitteet. 2. Opetuksessa keskityttiin tavoitteiden mukaisiin asioihin. 3. Opetuksessa käytettiin riittävän monipuolisia työtapoja (ryhmätyöt, harjoitukset, tms.). 4. Minun lähtötasoni otettiin hyvin huomioon opetuksessa. 5. Oma oppimistahtini otettiin hyvin huomioon opetuksessa. 6. Sain opettajilta riittävästi myönteistä kannustusta. 7. Opettajat tarjosivat minulle tukea ongelmissani, kun sitä tarvitsin. 8. He kohtelivat minua oikeudenmukaisesti. 9. Opettajilla oli tarpeeksi aikaa minulle. 10. Koti- ja etätehtävien tekemistä ohjattiin ja seurattiin riittävästi. 7

9 3.4 Opiskeltavien asioiden tärkeys, kiinnostavuus ja opiskeluun sitoutuminen 1. Käsitellyt asiat olivat tärkeitä tulevan ammattini kannalta. 2. Opiskellut asiat olivat kiinnostavia. 4. Saavuin tunneille ajoissa. 5. Minulla oli aina mukana opiskelussa tarvittavat muistiinpanovälineet ja oppimateriaalit. 6. Tein tunneilla annetut työt ja tehtävät. 7. En ollut poissa tunneilta ilman pätevää syytä. 3.5 Opiskeluilmapiiri, yhdessä tekemisen sujuminen ja työrauha 1. Tulin hyvin toimeen useimpien luokkakavereitteni kanssa. 2. He auttoivat minua aina tarvittaessa. 3. Jotkut luokkakavereistani ovat myös hyviä ystäviäni. 6. Opetustiloissa vallitsi hyvä työrauha. 8

10 4. Työn- sekä ammattiteorian opetus 4.1 Opetuksen kokonaislaatu, jossa mukana kaikki osa-alueet 1. Alussa suunnitelluista aikatauluista pidettiin kiinni (esim. kokeet). 2. Sovittuja työaikoja noudatettiin (esim. tuntien aloitus ja lopetus). 3. Opetuksessa korostettiin hyviä työtapoja ja työturvallisuutta. 4. Turvavälineitä oli käytettävissä riittävästi. 5. Tarvittavia työvaatteita oli riittävästi. 6. Koneet, laitteet ja välineet toimivat hyvin. 7. Niitä oli käytettävissä tarpeeksi. 8. Niiden käyttöä opastettiin ja valvottiin riittävästi. 9. Koneet, laitteet ja välineet olivat turvallisia. 10. Oppimateriaalit olivat hyviä. 11. Opetustiloissa (luokat, työluokat) oli mukava toimia. 1. Minulle kerrottiin opiskelun tärkeimmät tavoitteet. 2. Opetuksessa keskityttiin tavoitteiden mukaisiin asioihin. 3. Opetuksessa käytettiin riittävän monipuolisia työtapoja (ryhmätyöt, harjoitukset, tms.). 4. Minun lähtötasoni otettiin hyvin huomioon opetuksessa. 5. Oma oppimistahtini otettiin hyvin huomioon opetuksessa. 6. Sain opettajilta riittävästi myönteistä kannustusta. 7. Opettajat tarjosivat minulle tukea ongelmissani, kun sitä tarvitsin. 8. He kohtelivat minua oikeudenmukaisesti. 9. Opettajilla oli tarpeeksi aikaa minulle. 10. Koti- ja etätehtävien tekemistä ohjattiin ja seurattiin riittävästi. 1. Käsitellyt asiat olivat tärkeitä tulevan ammattini kannalta. 2. Opiskellut asiat olivat kiinnostavia. 4. Saavuin tunneille ajoissa. 5. Minulla oli aina mukana opiskelussa tarvittavat muistiinpanovälineet ja oppimateriaalit. 6. Tein tunneilla annetut työt ja tehtävät. 7. En ollut poissa tunneilta ilman pätevää syytä. 1. Tulin hyvin toimeen useimpien luokkakavereitteni kanssa. 2. He auttoivat minua aina tarvittaessa. 3. Jotkut luokkakavereistani ovat myös hyviä ystäviäni. 6. Opetustiloissa vallitsi hyvä työrauha. 4.2 Opetuksessa käytetyt koneet, laitteet ja tilat 6. Koneet, laitteet ja välineet toimivat hyvin. 7. Niitä oli käytettävissä tarpeeksi. 9. Koneet, laitteet ja välineet olivat turvallisia. 11. Opetustiloissa (luokat, työluokat) oli mukava toimia. 4.3 Opetus ja opettajien toiminta 1. Minulle kerrottiin opiskelun tärkeimmät tavoitteet. 2. Opetuksessa keskityttiin tavoitteiden mukaisiin asioihin. 3. Opetuksessa käytettiin riittävän monipuolisia työtapoja (ryhmätyöt, harjoitukset, tms.). 4. Minun lähtötasoni otettiin hyvin huomioon opetuksessa. 5. Oma oppimistahtini otettiin hyvin huomioon opetuksessa. 6. Sain opettajilta riittävästi myönteistä kannustusta. 9

11 7. Opettajat tarjosivat minulle tukea ongelmissani, kun sitä tarvitsin. 8. He kohtelivat minua oikeudenmukaisesti. 9. Opettajilla oli tarpeeksi aikaa minulle. 10. Koti- ja etätehtävien tekemistä ohjattiin ja seurattiin riittävästi. 4.4 Opiskeltavien asioiden tärkeys, kiinnostavuus ja opiskeluun sitoutuminen 1. Käsitellyt asiat olivat tärkeitä tulevan ammattini kannalta. 2. Opiskellut asiat olivat kiinnostavia. 4. Saavuin tunneille ajoissa. 5. Minulla oli aina mukana opiskelussa tarvittavat muistiinpanovälineet ja oppimateriaalit. 6. Tein tunneilla annetut työt ja tehtävät. 7. En ollut poissa tunneilta ilman pätevää syytä. 4.5 Opiskeluilmapiiri, yhdessä tekemisen sujuminen ja työrauha 1. Tulin hyvin toimeen useimpien luokkakavereitteni kanssa. 2. He auttoivat minua aina tarvittaessa. 3. Jotkut luokkakavereistani ovat myös hyviä ystäviäni. 6. Opetustiloissa vallitsi hyvä työrauha. 10

12 5. Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt 5.1 Työssäoppiminen, kokonaislaatu 1. Työssäoppimispaikan hakeminen sujui hyvin 2. Sain riittävästi tietoa työssäoppimisen tavoitteista ennen työssäoppimisjaksoa. 3. Tiesin ennen työssäoppimisjakson alkua millaiseen työpaikkaan olin menossa. 4. Työssäoppimisjakson järjestelyt (matkat, majoitus, ruokailu) sujuivat hyvin. 1. Työssäoppimispaikalla minulle kerrottiin työtehtäväni ja vastuuni selkeästi 2. Tehtävissäni tarvittavat taidot opetettiin perusteellisesti. 3. Työhön perehdyttämisessä otettiin huomioon oppimistahtini. 4. Minulle opetettiin hyviä ja turvallisia työskentelytapoja. 5. Tukea ja ohjausta oli tarjolla, kun sitä tarvitsin. 7. Työpaikan henkilökunta suhtautui minuun myönteisesti 1. Työtehtävät olivat monipuolisia ja kiinnostavia. 2. Työtehtävät vastasivat hyvin koulutusalani opintoja. 3. Sain lisää uusia tehtäviä opittuani hallitsemaan aikaisemmat. 4. Käytössäni oli asianmukaisia työvälineitä (esim. koneet, laitteet), joita tehtävissäni tarvitsin. 5. Työn turvallisuuteen kiinnitettiin riittävästi huomiota (esim. suojavälineet, valaistus, työtavat) 6. Hätätilanteiden varalta oli olemassa selvät ohjeet. 1. Käsitykseni omasta ammattialastani muuttui selkeämmäksi 2. Kiinnostukseni omaa alaani kohtaan vahvistui. 3. Ammattiosaamiseni kehittyi työssäoppimisjakson aikana 4. Työpaikalla toimiminen kehitti yhteistyötaitojani. 5. Opin millaista osaamista työnantajat alani ammattilaiselta edellyttävät. 6. Sain riittävästi palautetta siitä, miten suoriudun työtehtävistäni 5.2 Työssäoppimisjakson valmistelu 1. Työssäoppimispaikan hakeminen sujui hyvin 2. Sain riittävästi tietoa työssäoppimisen tavoitteista ennen työssäoppimisjaksoa. 3. Tiesin ennen työssäoppimisjakson alkua millaiseen työpaikkaan olin menossa. 4. Työssäoppimisjakson järjestelyt (matkat, majoitus, ruokailu) sujuivat hyvin. 5.3 Perehdytys ja ohjaus työssäoppimispaikalla 1. Työssäoppimispaikalla minulle kerrottiin työtehtäväni ja vastuuni selkeästi 2. Tehtävissäni tarvittavat taidot opetettiin perusteellisesti. 3. Työhön perehdyttämisessä otettiin huomioon oppimistahtini. 4. Minulle opetettiin hyviä ja turvallisia työskentelytapoja. 5. Tukea ja ohjausta oli tarjolla, kun sitä tarvitsin. 6. Sain riittävästi palautetta siitä, miten suoriudun työtehtävistäni 7. Työpaikan henkilökunta suhtautui minuun myönteisesti 5.4 Tehtävät ja työympäristö 1. Työtehtävät olivat monipuolisia ja kiinnostavia. 2. Työtehtävät vastasivat hyvin koulutusalani opintoja. 3. Sain lisää uusia tehtäviä opittuani hallitsemaan aikaisemmat. 4. Käytössäni oli asianmukaisia työvälineitä (esim. koneet, laitteet), joita tehtävissäni tarvitsin. 5. Työn turvallisuuteen kiinnitettiin riittävästi huomiota (esim. suojavälineet, valaistus, työtavat) 6. Hätätilanteiden varalta oli olemassa selvät ohjeet. 11

13 5.5 Ammatillisuuden kehittyminen työssäoppimisessa 1. Käsitykseni omasta ammattialastani muuttui selkeämmäksi. 2. Kiinnostukseni omaa alaani kohtaan vahvistui. 3. Ammattiosaamiseni kehittyi työssäoppimisjakson aikana 4. Työpaikalla toimiminen kehitti yhteistyötaitojani. 5. Opin millaista osaamista työnantajat alani ammattilaiselta edellyttävät. 5.6 Ammattiosaamisen näytöt: kokonaislaatu 1. Sain riittävän valmennuksen näytön tavoitteisiin ennen näyttöä 2. Sain riittävän valmennuksen näytön arviointikriteereihin ennen näyttöä 3. Sain osallistua minulle soveltuvan näyttöpaikan valintaan 4. Sain osallistua minulle soveltuvan näyttöajankohdan valintaan 5. Sain harjoitella riittävästi näytössä tarvittavaa osaamista ennen näyttöä 6. Ennen näyttöä oli varmistettu, että minulla on riittävät valmiudet antaa näyttö 7. Näytön suunnittelussa ja valmistautumisessa sain tarvitsemaani ohjausta riittävästi 1. Mielestäni näyttö vastasi työelämässä vaadittavaa osaamista 2. Minulla oli mahdollisuus saada ohjausta näytön aikana, jos sitä tarvitsin / olisin tarvinnut 3. Olin perehtynyt näytön arviointikriteereihin ennen arviointikeskustelua 4. Näytön arviointi perustui arviointikriteereihin 5. Näytön arviointi perusteltiin monipuolisesti 6. Sain arvioida osaamistani arviointikeskustelussa 1. Sain riittävästi tietoa arvosanan korotusmahdollisuudesta 2. Minulla on riittävästi tietoa näytön arvioinnin oikaisumenettelystä 5.7 Näyttöön valmentaminen ja näytön suunnittelu 1. Sain riittävän valmennuksen näytön tavoitteisiin ennen näyttöä 2. Sain riittävän valmennuksen näytön arviointikriteereihin ennen näyttöä 3. Sain osallistua minulle soveltuvan näyttöpaikan valintaan 4. Sain osallistua minulle soveltuvan näyttöajankohdan valintaan 5. Sain harjoitella riittävästi näytössä tarvittavaa osaamista ennen näyttöä 6. Ennen näyttöä oli varmistettu, että minulla on riittävät valmiudet antaa näyttö 7. Näytön suunnittelussa ja valmistautumisessa sain tarvitsemaani ohjausta riittävästi 5.8 Näytön toteuttaminen 1. Mielestäni näyttö vastasi työelämässä vaadittavaa osaamista 2. Minulla oli mahdollisuus saada ohjausta näytön aikana, jos sitä tarvitsin / olisin tarvinnut 5.9 Näytön arviointi 4. Näytön arviointi perustui arviointikriteereihin 5. Näytön arviointi perusteltiin monipuolisesti 6. Sain arvioida osaamistani arviointikeskustelussa 5.9 Arvosanaa koskeva tiedotus 1. Sain riittävästi tietoa arvosanan korotusmahdollisuudesta 2. Minulla on riittävästi tietoa näytön arvioinnin oikaisumenettelystä 12

14 6. Koko lukukausi tai -vuosi 6.1 Opetuksen kokonaislaatu, jossa mukana kaikki osa-alueet 1. Alussa suunnitelluista aikatauluista pidettiin kiinni (esim. kokeet). 2. Sovittuja työaikoja noudatettiin (esim.tuntien aloitus ja lopetus). 3. Opetuksessa korostettiin hyviä työtapoja ja työturvallisuutta. 4. Turvavälineitä oli käytettävissä riittävästi. 5. Tarvittavia työvaatteita oli riittävästi. 6. Koneet, laitteet ja välineet toimivat hyvin. 7. Niitä oli käytettävissä tarpeeksi. 8. Niiden käyttöä opastettiin ja valvottiin riittävästi. 9. Koneet, laitteet ja välineet olivat turvallisia. 10. Oppimateriaalit olivat hyviä. 11. Opetustiloissa (luokat, työluokat) oli mukava toimia. 1. Minulle kerrottiin opiskelun tärkeimmät tavoitteet. 2. Opintojen arviointiperusteet tehtiin selviksi. 3. Opetuksessa keskityttiin tavoitteiden mukaisiin asioihin. 4. Opetuksessa käytettiin riittävän monipuolisia työtapoja (ryhmätyöt, harjoitukset, tms.). 5. Minun lähtötasoni otettiin hyvin huomioon opetuksessa. 6. Oma oppimistahtini otettiin hyvin huomioon opetuksessa. 7. Opettajat tarjosivat minulle tukea ongelmissani, kun sitä tarvitsin. 8. He kohtelivat minua oikeudenmukaisesti. 9. Opettajilla oli tarpeeksi aikaa minulle. 10. Sain opettajilta riittävästi opiskeluani tukevaa palautetta. 11. Koti- ja etätehtävien tekemistä ohjattiin ja seurattiin riittävästi. 12. Itsenäistä työskentelyä oli sopiva määrä. 1. Tulevan ammattini kannalta lukuvuoden aikana käsitellyt asiat olivat tärkeitä. 2. Opiskellut asiat olivat minusta kiinnostavia. 3. Asetin lukuvuoden opiskelulleni selkeät tavoitteet. 4. Arvioin systemaattisesti omaa oppimiseni etenemistä. 5. Saavuin tunneille ajoissa. 6. Minulla oli aina mukanani tarvittavat muistiinpanovälineet ja oppimateriaalit. 7. Tein tunneilla annetut työt ja tehtävät. 9. Selviydyin hyvin itsenäisestä työskentelystä. 10. Tiedän mitä opintoja minulla on vielä suorittamatta. 1. Tulin hyvin toimeen useimpien luokkatovereitteni kanssa. 2. He auttoivat minua tarvittaessa. 3. Jotkut luokkatovereistani ovat myös hyviä ystäviäni. 6. Opetustiloissa vallitsi hyvä työrauha. 7. Muu henkilökunta (muut kuin opettajat) suhtautui minuun myönteisesti. 8. Mahdollisuudet ilmaista omia mielipiteitäni eri asioista olivat hyvät. 9. Opettajat antoivat arvoa minulle ja asiantuntemukselleni. 1. Opin työelämässä tarvittavia taitoja. 2. Työssäoppimisjakso syvensi ammattiteorian ymmärrystäni. 3. Työssäoppimisjaksojen toteuttamisajankohdat olivat hyvät. 1. Mikä on kokonaisarviosi kuluneen lukuvuoden opetuksesta? 2. Opintoihin ja kursseihin liittyvä tiedottaminen 3. Kirjasto/tietokeskus (valikoima, aukioloajat, ym.) 4. Ruuan laatu 13

15 6.2 Opetuksessa käytetyt koneet, laitteet ja tilat 6. Koneet, laitteet ja välineet toimivat hyvin. 7. Niitä oli käytettävissä tarpeeksi. 8. Niiden käyttöä opastettiin ja valvottiin riittävästi. 9. Koneet, laitteet ja välineet olivat turvallisia. 11. Opetustiloissa (luokat, työluokat) oli mukava toimia. 6.3 Opetus ja opettajien toiminta 1. Alussa suunnitelluista aikatauluista pidettiin kiinni (esim. kokeet). 2. Sovittuja työaikoja noudatettiin (esim.tuntien aloitus ja lopetus). 3. Opetuksessa korostettiin hyviä työtapoja ja työturvallisuutta. 1. Minulle kerrottiin opiskelun tärkeimmät tavoitteet. 2. Opintojen arviointiperusteet tehtiin selviksi. 3. Opetuksessa keskityttiin tavoitteiden mukaisiin asioihin. 4. Opetuksessa käytettiin riittävän monipuolisia työtapoja (ryhmätyöt, harjoitukset, tms.). 5. Minun lähtötasoni otettiin hyvin huomioon opetuksessa. 6. Oma oppimistahtini otettiin hyvin huomioon opetuksessa. 7. Opettajat tarjosivat minulle tukea ongelmissani, kun sitä tarvitsin. 8. He kohtelivat minua oikeudenmukaisesti. 9. Opettajilla oli tarpeeksi aikaa minulle. 10. Sain opettajilta riittävästi opiskeluani tukevaa palautetta. 11. Koti- ja etätehtävien tekemistä ohjattiin ja seurattiin riittävästi. 12. Itsenäistä työskentelyä oli sopiva määrä. 6.4 Opiskeltavien asioiden tärkeys, kiinnostavuus ja opiskeluun sitoutuminen 1. Käsitellyt asiat olivat tärkeitä tulevan ammattini kannalta. 2. Opiskellut asiat olivat kiinnostavia. 3. Asetin lukuvuoden opiskelulleni selkeät tavoitteet. 4. Saavuin tunneille ajoissa. 5. Minulla oli aina mukana opiskelussa tarvittavat muistiinpanovälineet ja oppimateriaalit. 6. Tein tunneilla annetut työt ja tehtävät. 7. En ollut poissa tunneilta ilman pätevää syytä. 6.5 Opiskeluilmapiiri, yhdessä tekemisen sujuminen ja työrauha 1. Tulin hyvin toimeen useimpien luokkakavereitteni kanssa. 2. He auttoivat minua aina tarvittaessa. 3. Jotkut luokkakavereistani ovat myös hyviä ystäviäni. 6. Opetustiloissa vallitsi hyvä työrauha. 7. Muu henkilökunta (muut kuin opettajat) suhtautui minuun myönteisesti. 8. Mahdollisuudet ilmaista omia mielipiteitäni eri asioista olivat hyvät. 9. Opettajat antoivat arvoa minulle ja asiantuntemukselleni. 6.6 Työssäoppiminen 1. Opin työelämässä tarvittavia taitoja. 2. Työssäoppimisjakso /-jaksot syvensivät ammattiteorian ymmärrystäni. 3. Työssäoppimisjakson / -jaksojen toteuttamisajankohdat olivat hyvät. 14

16 7. Valmistuminen 7.1 Opetuksen kokonaislaatu, jossa mukana kaikki osa-alueet 1. Oppilaitoksessa tarjottu ruoka oli hyvää. 2. Luokat, käytävät ja muu ympäristö olivat viihtyisiä ja siistejä. 3. Oppilaitoksen toimisto ja sen palvelut toimivat hyvin. 4. Terveydenhuolto oli järjestetty toimivasti. 5. Opiskelun aikainen asuminen ja siihen liittyvät järjestelyt toimivat moitteettomasti. 1. Opintojen aikana suunnitelluista aikatauluista pidettiin kiinni (esim. kokeet). 2. Opinnoissa noudatettiin sovittuja työaikoja (esim. tuntien aloitus ja lopetus). 3. Opetuksessa korostettiin hyviä työtapoja ja työturvallisuutta. 4. Työnopetuksessa asianmukaisia turvavälineitä oli käytettävissä riittävästi. 5. Työnopetus- ja harjoittelujaksoilla käytettiin asianmukaisia työvaatteita. 6. Opetuksessa käytetyt erilaiset koneet, laitteet ja välineet toimivat hyvin. 7. Työvälineitä oli käytettävissä riittävästi. 8. Työvälineiden käyttöä opastettiin ja valvottiin riittävästi. 9. Opinnoissa käytetyt koneet, laitteet, välineet olivat turvallisia. 10. Käytetyt oppimateriaalit olivat hyviä. 11. Opetustiloissa (luokat, työluokat, muut tilat) oli mukava toimia. 1. Minulle tehtiin selväksi mitä ammattini osaajalta työelämässä vaaditaan. 2. Opetuksessa käytettiin riittävän monipuolisia työtapoja (ryhmätyöt, harjoitukset, tms.). 3. Opetuksessa otettiin hyvin huomioon lähtötasoni. 4. Opetuksessa otettiin hyvin huomioon oppimistahtini. 5. Sain opettajilta riittävästi myönteistä kannustusta. 6. Opettajat tarjosivat minulle tukea ongelmissani, kun sitä tarvitsin. 7. Opettajat kohtelivat minua oikeudenmukaisesti. 8. Opettajilla oli tarpeeksi aikaa minulle. 1. Käsitellyt asiat olivat tärkeitä tulevan ammattini kannalta. 2. Opiskellut asiat olivat kiinnostavia. 3. Opiskeltuja asioita käsiteltiin monipuolisesti. 5. Saavuin tunneille ajoissa. 6. Minulla oli aina mukanani tarvittavat muistiinpanovälineet ja oppimateriaalit. 7. Tein tunneilla annetut työt ja tehtävät. 8. En ollut poissa tunneilta ilman pätevää syytä. 1. Tulin hyvin toimeen useimpien luokkakavereitteni kanssa. 2. He auttoivat minua aina tarvittaessa. 3. Jotkut opiskelukavereistani ovat myös hyviä ystäviäni. 6. Opetustiloissa vallitsi hyvä työrauha. 1. Kehityin alani osaavaksi ammattilaiseksi. 2. Opin soveltamaan teoreettista tietoa käytännön työssäni. 3. Opin hallitsemaan ammattialani edellyttämät työtaidot. 4. Opin toimimaan yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. 5. Kiinnostukseni valitsemaani alaa kohtaan vahvistui. 6. Haluni kehittää osaamistani myös tulevaisuudessa kasvoi. 15

17 7.2 Opetuksessa käytetyt koneet, laitteet ja tilat 4. Työnopetuksessa asianmukaisia turvavälineitä oli käytettävissä riittävästi. 5. Työnopetus- ja harjoittelujaksoilla käytettiin asianmukaisia työvaatteita. 6. Opetuksessa käytetyt erilaiset koneet, laitteet ja välineet toimivat hyvin. 7. Työvälineitä oli käytettävissä riittävästi. 8. Työvälineiden käyttöä opastettiin ja valvottiin riittävästi. 9. Opinnoissa käytetyt koneet, laitteet, välineet olivat turvallisia. 11. Opetustiloissa (luokat, työluokat, muut tilat) oli mukava toimia. 7.3 Opetus ja opettajien toiminta 2. Opetuksessa käytettiin riittävän monipuolisia työtapoja (ryhmätyöt, harjoitukset, tms.). 3. Opetuksessa otettiin hyvin huomioon lähtötasoni. 4. Opetuksessa otettiin hyvin huomioon oppimistahtini. 5. Sain opettajilta riittävästi myönteistä kannustusta. 6. Opettajat tarjosivat minulle tukea ongelmissani, kun sitä tarvitsin. 7. Opettajat kohtelivat minua oikeudenmukaisesti. 8. Opettajilla oli tarpeeksi aikaa minulle. 7.4 Opiskeltavien asioiden tärkeys, kiinnostavuus ja opiskeluun sitoutuminen 1. Käsitellyt asiat olivat tärkeitä tulevan ammattini kannalta. 2. Opiskellut asiat olivat kiinnostavia. 5. Saavuin tunneille ajoissa. 6. Minulla oli aina mukanani tarvittavat muistiinpanovälineet ja oppimateriaalit. 7. Tein tunneilla annetut työt ja tehtävät. 8. En ollut poissa tunneilta ilman pätevää syytä. 7.5 Opiskeluilmapiiri, yhdessä tekemisen sujuminen ja työrauha 1. Tulin hyvin toimeen useimpien luokkakavereitteni kanssa. 2. He auttoivat minua aina tarvittaessa. 3. Jotkut opiskelukavereistani ovat myös hyviä ystäviäni. 6. Opetustiloissa vallitsi hyvä työrauha. 7.6 Oppilaitoksen viihtyisyys ja palvelut 1. Oppilaitoksessa tarjottu ruoka oli hyvää. 2. Luokat, käytävät ja muu ympäristö olivat viihtyisiä ja siistejä. 3. Oppilaitoksen toimisto ja sen palvelut toimivat hyvin. 4. Terveydenhuolto oli järjestetty toimivasti. 5. Opiskelun aikainen asuminen ja siihen liittyvät järjestelyt toimivat moitteettomasti. 7.7 Ammattilaiseksi kehittyminen 1. Kehityin alani osaavaksi ammattilaiseksi. 2. Opin soveltamaan teoreettista tietoa käytännön työssäni. 3. Opin hallitsemaan ammattialani edellyttämät työtaidot. 4. Opin toimimaan yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. 16

18 8. Aikuiskoulutus 8.1 Opetuksen kokonaislaatu, jossa mukana kaikki osa-alueet 1. Koulutuksen tavoitteet tehtiin selviksi. 2. Koulutuksessa keskityttiin tavoitteiden mukaisiin asioihin. 3. Koulutuksen sisällöt olivat järkevästi valittuja. 4. Sisällöt olivat riittävän monipuolisia. 5. Ne muodostivat ehjän kokonaisuuden. 1. Koulutuksessa käytetyt työmenetelmät olivat minulle soveltuvia. 2. Käytetyt menetelmät olivat riittävän monipuolisia. 3. Menetelmät olivat tehokkaita. 4. Sain riittävästi ohjausta ja opastusta. 5. Koulutuksessa otettiin hyvin huomioon etenemistahtini. 6. Koulutuksessa otettiin hyvin huomioon aikaisempi osaamiseni ja lähtötasoni. 1. Kouluttajien koulutustaidot olivat korkeatasoiset. 2. Kouluttajien asiantuntemus oli korkeatasoista. 3. Vuorovaikutus kouluttajien kanssa oli mutkatonta ja avointa. 4. Vuorovaikutus toisten osallistujien kanssa oli sujuvaa. 5. Koulutustilaisuudet olivat tunnelmaltaan motivoivia. 1. Koulutustilat olivat toimivat. 2. Koulutuksessa oli käytettävissä tarvittavat koneet ja laitteet. 3. Tarvittavia työvälineitä oli riittävästi. 4. Käytetyt koneet ja laitteet toimivat hyvin. 5. Ne olivat ergonomisia ja turvallisia käyttää. 1. Koulutuksen aiheet ja sisällöt olivat kiinnostavia. 2. Käsitellyt asiat olivat ammatillisen osaamiseni kannalta tärkeitä. 8.2 Opetuksessa käytetyt koneet, laitteet ja tilat 1. Koulutustilat olivat toimivat. 2. Koulutuksessa oli käytettävissä tarvittavat koneet ja laitteet. 3. Tarvittavia työvälineitä oli riittävästi. 4. Käytetyt koneet ja laitteet toimivat hyvin. 8.3 Opetus ja opettajien toiminta 1. Koulutuksen tavoitteet tehtiin selviksi. 2. Koulutuksessa keskityttiin tavoitteiden mukaisiin asioihin. 3. Koulutuksen sisällöt olivat järkevästi valittuja. 4. Sisällöt olivat riittävän monipuolisia. 5. Ne muodostivat ehjän kokonaisuuden. 1. Koulutuksessa käytetyt työmenetelmät olivat minulle soveltuvia. 2. Käytetyt menetelmät olivat riittävän monipuolisia. 3. Menetelmät olivat tehokkaita. 4. Sain riittävästi ohjausta ja opastusta. 5. Koulutuksessa otettiin hyvin huomioon etenemistahtini. 6. Koulutuksessa otettiin hyvin huomioon aikaisempi osaamiseni ja lähtötasoni. 1. Kouluttajien koulutustaidot olivat korkeatasoiset. 2. Kouluttajien asiantuntemus oli korkeatasoista. 17

19 8.4 Opiskeltavien asioiden tärkeys, kiinnostavuus ja opiskeluun sitoutuminen 1. Koulutuksen aiheet ja sisällöt olivat kiinnostavia. 2. Käsitellyt asiat olivat ammatillisen osaamiseni kannalta tärkeitä. 8.5 Opiskeluilmapiiri, yhdessä tekemisen sujuminen ja työrauha 3. Vuorovaikutus kouluttajien kanssa oli mutkatonta ja avointa. 4. Vuorovaikutus toisten osallistujien kanssa oli sujuvaa. 5. Koulutustilaisuudet olivat tunnelmaltaan motivoivia. 18

20 9. Työyhteisön tila 9.1 Työyhteisö kokoava trendi 1. Työpaikkaani johdetaan ammattitaitoisesti. 2. Johdolla on selkeä käsitys työpaikkani tulevaisuudesta. 3. Johto on sitoutunut asetettuihin tavoitteisiin ja tukee niiden saavuttamista esimerkillään. 4. Työpaikkaani johdetaan selkein pelisäännöin. 5. Henkilöstö pidetään ajan tasalla sitä koskevista asioista. 6. Työpaikallani kiinnitetään huomiota tasapuolisuuteen. 7. Toiminnalle on ominaista avoimuus yli osastorajojen. 8. Työpaikallani huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista. 9. Henkilöstön lisäkoulutukseen panostetaan riittävästi. 1. Työni on kiinnostavaa ja haasteellista. 2. Koen työssäni usein onnistumisen iloa. 3. Haluan kehittyä työssäni yhä paremmaksi osaajaksi. 4. Koen työni arvokkaaksi. 1. Työyhteisöni arvostaa minua ihmisenä ja persoonana. 2. He arvostavat minua alani osaavana ammattilaisena. 3. He kuuntelevat ja ottavat vakavasti mielipiteeni eri asioissa. 4. He tarjoavat mielellään tukea ja asiantuntemusta ongelmissani. 5. Työkavereideni kanssa työn tekeminen on sujuvaa ja mutkatonta. 1. Kohtelen kaikkia työyhteisöni jäseniä tasapuolisesti. 2. Annan usein tunnustusta työkavereilleni hyvin tehdystä työstä. 3. Seuraan aktiivisesti työyhteisöäni koskevia asioita ja kerron niistä työkavereillekin. 4. Tarjoan mielelläni apua työkavereilleni heidän työhön liittyvissä vaikeuksissaan. 5. Toiminnalleni on ominaista avoimuus ja jakaminen. 6. Korostan toiminnassani henkilöiden välistä yhteistyötä. 7. Suhtaudun työkavereideni erehdyksiin ja virheisiin aina rakentavasti. 8. Sitoudun työyhteisöni asettamiin tavoitteisiin ja tuen esimerkilläni niiden saavuttamista. 9.2 Johtaminen 1. Työpaikkaani johdetaan ammattitaitoisesti. 2. Johdolla on selkeä käsitys työpaikkani tulevaisuudesta. 3. Johto on sitoutunut asetettuihin tavoitteisiin ja tukee niiden saavuttamista esimerkillään. 4. Työpaikkaani johdetaan selkein pelisäännöin. 9.3 Tiedottaminen 5. Henkilöstö pidetään ajan tasalla sitä koskevista asioista. 9.4 Henkilöstön hyvinvointi ja kehittäminen 8. Työpaikallani huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista. 9. Henkilöstön lisäkoulutukseen panostetaan riittävästi. 9.5 Henkilöstön suhde työhön 1. Työni on kiinnostavaa ja haasteellista. 2. Koen työssäni usein onnistumisen iloa. 3. Haluan kehittyä työssäni yhä paremmaksi osaajaksi. 4. Koen työni arvokkaaksi. 19

21 9.6 Työyhteisön suhtautuminen työntekijään 1. Työyhteisöni arvostaa minua ihmisenä ja persoonana. 2. He arvostavat minua alani osaavana ammattilaisena. 3. He kuuntelevat ja ottavat vakavasti mielipiteeni eri asioissa. 4. He tarjoavat mielellään tukea ja asiantuntemusta ongelmissani. 5. Työkavereideni kanssa työn tekeminen on sujuvaa ja mutkatonta. 9.7 Työntekijän suhtautuminen työyhteisöön 1. Kohtelen kaikkia työyhteisöni jäseniä tasapuolisesti. 2. Annan usein tunnustusta työkavereilleni hyvin tehdystä työstä. 3. Seuraan aktiivisesti työyhteisöäni koskevia asioita ja kerron niistä työkavereillekin. 4. Tarjoan mielelläni apua työkavereilleni heidän työhön liittyvissä vaikeuksissaan. 5. Toiminnalleni on ominaista avoimuus ja jakaminen. 6. Korostan toiminnassani henkilöiden välistä yhteistyötä. 7. Suhtaudun työkavereideni erehdyksiin ja virheisiin aina rakentavasti. 8. Sitoudun työyhteisöni asettamiin tavoitteisiin ja tuen esimerkilläni niiden saavuttamista. 9.8 Opetustyö ja sen sujuvuus 1. Töiden tekeminen opiskelijoiden kanssa on sujuvaa. 2. Opiskelua haittaavat järjestyshäiriöt ovat harvinaisia. 3. Opiskelijoiden kanssa toimiminen on mielekästä. 20

22 10. Työpaikkaohjaajan /-valmentajan palaute (työssäoppiminen + ammattiosaamisen näytöt) 10.1 Työssäoppimisen kokonaislaatu 1. Työssäoppimisen järjestelyistä sovittiin ajoissa ennen työssäoppimisjakson alkamista 2. Sain riittävästi tietoa työssäoppimisen tavoitteista 3. Sain riittävästi tietoa työssäoppimisen arviointiperusteista 4. Sain riittävästi tietoa työssäoppimiseen tulevasta opiskelijasta / opiskelijoista 5. Ennen työssäoppimisen alkua tai sen alussa laadittiin työssäoppimissopimus 6. Työpaikallamme oltiin riittävästi selvillä työssäoppimiseen liittyvistä vastuista ja vakuutusasioista 1. Opiskelijalle osoitetut työtehtävät vastasivat työssäoppimisjakson tavoitteita 2. Opiskelija sai työpaikalla ohjausta ja tukea, kun hän sitä tarvitsi 3. Hän sai riittävästi palautetta työtehtävissä suoriutumisestaan 4. Työssäoppimisen arviointikäytäntö oli selkeä 5. Minulla oli hyvät mahdollisuudet hoitaa työssäoppimisen ohjaaminen 6. Mielestäni suoriuduin hyvin työpaikkaohjaajan tehtävistä 7. Sain tarvittaessa tukea oppilaitokselta / opettajalta työssäoppimisen aikana 1. Opiskelija noudatti sovittuja asioita (esim. työaikoja, sääntöjä ym.) 2. Opiskelija teki tunnollisesti hänelle annettuja työtehtäviä 1. Yhteistyö oppilaitoksen / opettajan kanssa on ollut sujuvaa 3. Hän suoriutui annetuista työtehtävistä 4. Hän tuli toimeen muiden työntekijöiden kanssa 5. Työssäoppimisen aikana opiskelijan ammattiosaaminen kehittyi 6. Opiskelijan sosiaaliset ja viestinnälliset valmiudet kehittyivät työssäoppimisen aikana 1. Yhteistyö oppilaitoksen / opettajan kanssa on ollut sujuvaa 10.2 Työssäoppimisen suunnittelu ja aloitusvaihe 1. Työssäoppimisen järjestelyistä sovittiin ajoissa ennen työssäoppimisjakson alkamista. 2. Sain riittävästi tietoa työssäoppimisen tavoitteista. 3. Sain riittävästi tietoa työssäoppimisen arviointiperusteista. 4. Sain riittävästi tietoa työssäoppimiseen tulevasta opiskelijasta / opiskelijoista. 5. Ennen työssäoppimisen alkua tai sen alussa laadittiin työssäoppimissopimus 6. Työpaikallamme oltiin riittävästi selvillä työssäoppimiseen liittyvistä vastuista ja vakuutusasioista Työssäoppimisen toteutus ja ohjaus 1. Opiskelijalle osoitetut työtehtävät vastasivat työssäoppimisjakson tavoitteita 2. Opiskelija sai työpaikalla ohjausta ja tukea, kun hän sitä tarvitsi 3. Hän sai riittävästi palautetta työtehtävissä suoriutumisestaan 4. Työssäoppimisen arviointikäytäntö oli selkeä 5. Minulla oli hyvät mahdollisuudet hoitaa työssäoppimisen ohjaaminen 6. Mielestäni suoriuduin hyvin työpaikkaohjaajan tehtävistä 7. Sain tarvittaessa tukea oppilaitokselta / opettajalta työssäoppimisen aikana 10.4 Työssäoppijan sitoutuminen ja tehtävistä suoriutuminen 1. Opiskelija noudatti sovittuja asioita (esim. työaikoja, sääntöjä ym.) 2. Opiskelija teki tunnollisesti hänelle annettuja työtehtäviä 3. Hän suoriutui annetuista työtehtävistä 4. Hän tuli toimeen muiden työntekijöiden kanssa 21

23 10.5 Työssäoppijan ammatillinen kehittyminen 3. Hän suoriutui annetuista työtehtävistä 5. Työssäoppimisen aikana opiskelijan ammattiosaaminen kehittyi 6. Opiskelijan sosiaaliset ja viestinnälliset valmiudet kehittyivät työssäoppimisen aikana 10.6 Työssäoppimisen hyöty työpaikalle 3. Työssäoppimispaikkana toimiminen on tuonut uusia ajatuksia työpaikkamme kehittämiseen 4. Työssäoppimispaikkana toimimisesta on hyötyä organisaatiollemme 10.7 Ammattiosaamisen näytöt, kokonaislaatu 1. Työssäoppimiseen liittyvästä näytöstä sovittiin heti työssäoppimisjakson alussa 2. Oppilaitos (opettaja) perehdytti työpaikkaohjaajan näytön tavoitteisiin ja arviointikriteereihin 3. Näytön ajankohta suunniteltiin opiskelijan, opettajan ja työpaikkaohjaajan yhteistyönä 4. Näytön sisältö suunniteltiin opiskelijan, opettajan ja työpaikkaohjaajan yhteistyönä 5. Työpaikkaohjaajana sain tarvittaessa tukea oppilaitokselta (opettajalta) näyttöön liittyvissä kysymyksissä 6. Työpaikkaohjaajana varmistin, että opiskelija sai harjoitella näytön edellyttämää osaamista ennen näyttöä 1. Opiskelijalla oli mahdollisuus saada tukea ja ohjausta näytön aikana, jos hän sitä tarvitsi / olisi tarvinnut 2. Näyttö oli aito työpaikan työtehtävä / työkokonaisuus 3. Näytön arviointi perustui arviointikriteereihin. 4. Opiskelijan osaamisen arviointia perusteltiin monipuolisesti 5. Näytössä arvioitiin työn kannalta oleellisia asioita 6. Oppilaitos (opettaja) vastasi arviointitiedon yhteen vetämisestä ja tallentamisesta 10.8 Ammattiosaamisen näyttöön valmentaminen ja näytön suunnittelu 1. Työssäoppimiseen liittyvästä näytöstä sovittiin heti työssäoppimisjakson alussa 2. Oppilaitos (opettaja) perehdytti työpaikkaohjaajan näytön tavoitteisiin ja arviointikriteereihin 3. Näytön ajankohta suunniteltiin opiskelijan, opettajan ja työpaikkaohjaajan yhteistyönä 4. Näytön sisältö suunniteltiin opiskelijan, opettajan ja työpaikkaohjaajan yhteistyönä 5. Työpaikkaohjaajana sain tarvittaessa tukea oppilaitokselta (opettajalta) näyttöön liittyvissä kysymyksissä 6. Työpaikkaohjaajana varmistin, että opiskelija sai harjoitella näytön edellyttämää osaamista ennen näyttöä 10.9 Ammattiosaamisen näytön toteutus 1. Opiskelijalla oli mahdollisuus saada tukea ja ohjausta näytön aikana, jos hän sitä tarvitsi / olisi tarvinnut 2. Näyttö oli aito työpaikan työtehtävä / työkokonaisuus Ammattiosaamisen näytön arviointi 3. Näytön arviointi perustui arviointikriteereihin. 4. Opiskelijan osaamisen arviointia perusteltiin monipuolisesti 5. Näytössä arvioitiin työn kannalta oleellisia asioita 22

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE 2015 Vastausprosentti: 80,1 % Työ, työnhaku ja työllistyminen 1. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN ENSIMMÄISEN VUODEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE Huhtikuu 2015 Vastausprosentti: 49,9 % Vertailuryhmä: Kaikki koulutusalat kaikki oppilaitokset Lukuvuoden

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE KEVÄT 2015 Vastausprosentti: 79,9 % Työ, työnhaku ja työllistyminen 1. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

Koulutusalan valintaa kuvailevat väittämät. 5,1% n=11. 66,0% n=142. 0,5% n=1. 27,4% n=59. 0,9% n=2. 23,7% n=51. 2,8% n=6. 1,4% n=3.

Koulutusalan valintaa kuvailevat väittämät. 5,1% n=11. 66,0% n=142. 0,5% n=1. 27,4% n=59. 0,9% n=2. 23,7% n=51. 2,8% n=6. 1,4% n=3. Aloituskysely Amisto (Perämiehentie 6), Amisto (Pomo), Amisto Askola, Amisto Loviisa, Kaikki toimipisteet Kaikki koulutusalat, N=215, vastausprosentti keskimäärin 66, 06.04.2014-09.10.2014 Ajankohta: 14.10.2014

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Askola + TRENDI N=218, vastausprosentti keskimäärin 72, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Askola + TRENDI N=218, vastausprosentti keskimäärin 72, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Askola + TRENDI N=218, vastausprosentti keskimäärin 72, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:39:29 2014 Kaikki koulutusalat, N=40, vastausprosentti keskimäärin

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN ENSIMMÄISEN VUODEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE Huhtikuu 2016 Vastausprosentti: 74,8 % Oppilaitos ja opiskelijahuolto Sivu 1 / 8 Oppilaitos ja opiskelijahuolto

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN ENSIMMÄISEN VUODEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE Huhtikuu 2017 Vastausprosentti: 81,1 % I Oppilaitos ja opiskelijahuolto Sivu 1 / 8 I Oppilaitos ja opiskelijahuolto

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 87,6 % Työ, työnhaku ja työllistyminen Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE kevät 2017 Vastausprosentti: 83,8 % I Työ, työnhaku ja työllistyminen Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE 2016 Vastausprosentti: 82,2 % I Työ, työnhaku ja työllistyminen Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset, Perämiehentie TRENDI N=255, vastausprosentti keskimäärin 53, 29.04.2010-06.08.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset, Perämiehentie TRENDI N=255, vastausprosentti keskimäärin 53, 29.04.2010-06.08.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset, Perämiehentie TRENDI N=255, vastausprosentti keskimäärin 53, 29.04.2010-06.08.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:12:50 014 Kaikki koulutusalat, N=72, vastausprosentti

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla

Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla SUUNNITTELU JA VALMENNUS TYÖSSÄOPPIMISEEN TYÖSSÄOPPIMISEN ALOITUS TYÖELÄMÄYHTEISTYÖN SUUNNITELMA Työpaikka-analyysi

Lisätiedot

Olen täysin samaa mieltä (Arvo: 4)

Olen täysin samaa mieltä (Arvo: 4) Opinto-ohjauksen arviointi 2012 - Opiskelijakysely Yhteenvetoraportti, N=29, Julkaistu: 15.11.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Oppilaitos ja yksikkö 1. Sataedu, Kokemäki 14 50,00% 2. Sataedu, Harjavalta

Lisätiedot

Työssäoppimisen (TOP) palaute 2014-2015

Työssäoppimisen (TOP) palaute 2014-2015 Työssäoppimisen (TOP) palaute 2014-2015 TOP palaute Työssäoppimisesta palautetta antoi yhteensä 431 opiskelijaa ja 16 työpaikkaohjaajaa Kokonaisarvio työssäoppimisesta asteikolla 1-5: opiskelijat 4,19

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU- JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE KEVÄT 2015 Vastausprosentti: 43 % Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet Sivu 1 / 10 Koulutuksen sisällöt ja

Lisätiedot

Oppilaitoksestani oli helppo saada tietoa! Oppilaitoksen antama ennakkotieto oli riittävää ja todellisuutta vastaavaa!

Oppilaitoksestani oli helppo saada tietoa! Oppilaitoksen antama ennakkotieto oli riittävää ja todellisuutta vastaavaa! Oppilaitoksestani oli helppo saada tietoa! 2 2 1 1 Eri Eos Samaa Oppilaitoksen antama ennakkotieto oli riittävää ja todellisuutta vastaavaa! 2 2 1 1 Eri Eos Samaa Kurssiopas sisältää riittävästi tietoa

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Opiskelijakysely toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille Tulosyhteenveto koulutuskuntayhtymän hallitukselle

Opiskelijakysely toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille Tulosyhteenveto koulutuskuntayhtymän hallitukselle Opiskelijakysely toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille Tulosyhteenveto koulutuskuntayhtymän hallitukselle Anne Mähönen 15.9.2016 SISÄLTÖ OPISKELIJAPALVELUT... 1 1. Tiedätkö, kuinka saat tarvittaessa

Lisätiedot

Opiskelijan palaute ammatillisen peruskoulutuksen toteutuksesta oppisopimuskoulutuksena (2+1-malli)

Opiskelijan palaute ammatillisen peruskoulutuksen toteutuksesta oppisopimuskoulutuksena (2+1-malli) Opiskelijan palaute ammatillis peruskoulutuks toteutuksesta oppisopimuskoulutuksa (2+1-malli) 1. Perustutkinto/koulutusohjelma 2. Oppisopimusaika 3. Oppisopimuspaikan hankinta * nmlkj hankin paikan itse

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen 2 JOHDANTO Tämä opas on tarkoitettu työpaikkaohjaajille, jotka ohjaavat opiskelijoita työelämässä. Opas sisältää tietoa ohjaajana toimimisesta. Oppaassa käsitellään

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Kemia. Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Hannes Vieth Helsingin normaalilyseo

Kemia. Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Hannes Vieth Helsingin normaalilyseo Kemia Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta Hannes Vieth Helsingin normaalilyseo OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kemian opetus tukee oppilaan luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä. auttaa ymmärtämään

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU- JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE 2016 Vastausprosentti: 50 % 1. Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet Sivu 1 / 10 1. Koulutuksen sisällöt ja

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE kevät 2017 Vastausprosentti: 42,4 % 1. Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet 1. Sivu 1 / 10 1. Koulutuksen sisällöt

Lisätiedot

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA

Lisätiedot

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT Sosiaali- ja terveysala/päivitys 12.4.2011 HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATU 1. Tiedonkulku Suunnitellulla tiedonkululla varmistetaan yhteistyö harjoittelupaikan ja oppilaitoksen välillä. - harjoittelupaikassa

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU- JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 46,0 % Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet Sivu 1 / 11 Koulutuksen sisällöt

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp. Pakollinen

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi YMPÄRISTÖOPPI Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Rakentaa perusta ympäristö- ja luonnontietoaineiden eri tiedonalojen osaamiselle Tukea oppilaan

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisessa peruskoulutuksessa osa opiskelijan arviointia. Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua, toteuttamista ja arviointia säätelevät laki ja

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 1. 2+1 TOTEUTUKSEN KRITEERIT 2. 2+1 MALLIN TOTEUTUS RAKENNUSALALLA 3. OPPIMISPOLKUJA 4. POSITIIVISTA / POHDITTAVAA Oppisopimusfoorumi Hannu Rinne TUTKINNON TAVOITTEET KOLMELLE

Lisätiedot

1-vuosi. 2-vuosi. 3-vuosi. 1- jakso 2- jakso 3- jakso 4- jakso 5- jakso AMMATILLINEN TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATILLINEN LÄHIJAKSO ATTO-OPINNOT LÄHIJAKSONA

1-vuosi. 2-vuosi. 3-vuosi. 1- jakso 2- jakso 3- jakso 4- jakso 5- jakso AMMATILLINEN TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATILLINEN LÄHIJAKSO ATTO-OPINNOT LÄHIJAKSONA 1- jakso 2- jakso 3- jakso 4- jakso 5- jakso 1-vuosi 2-vuosi 3-vuosi AMMATILLINEN TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATILLINEN LÄHIJAKSO ATTO-OPINNOT LÄHIJAKSONA ATTO-OPINNOT INTEGROITUNA AMMATILLISEEN TYÖSSÄOPPIMISEEN

Lisätiedot

5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S.

5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S. 5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S. 1. Opinto-ohjaus 1 (opo1) saa perusasteen opintojen aloittamiseen

Lisätiedot

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA Hyvä vastaaja! Kysely on osa kartoitustyötä, jolla keräämme tietoa työssäoppimisesta toisen asteen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoilta.

Lisätiedot

TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA. Yleistä oppilaitosyhteistyöstä

TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA. Yleistä oppilaitosyhteistyöstä TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA Yleistä oppilaitosyhteistyöstä - Kokemukset oppilaitosyhteistyöstä - Yhteistyön muodot - Työssäoppimisjaksojen mahdollistaminen - Työssäoppimisjaksoon valmistautuminen työpaikalla

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 0-0 n tulokset..0 Heikki Miettinen Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Vastaukset Opiskelijat Vastaukset Vastaus% Espoo 0 0 % Helsinki, kaupungin lukiot %

Lisätiedot

Työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikuttavuus

Työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikuttavuus Työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikuttavuus Työkaluna sosiaalisen vahvistumisen Sovari-mittari ESITE TYÖPAJOJEN JA ETSIVÄN NUORISOTYÖN TOIMIJOILLE JA SIDOSRYHMILLE 1 Millaisia vaikutuksia työpajatoiminnalla

Lisätiedot

Osoite. Kansalaisuus Äidinkieli. Vanhempien / huoltajan luona Jos vain toisen huoltajan luona, kumman? Yksin omassa asunnossa Muuten, miten?

Osoite. Kansalaisuus Äidinkieli. Vanhempien / huoltajan luona Jos vain toisen huoltajan luona, kumman? Yksin omassa asunnossa Muuten, miten? TULOHAASTATTELULOMAKE Tämän lomakkeen tarkoituksena on helpottaa opiskelusi aloitusta ja suunnittelua. Luokanvalvojasi keskustelee kanssasi lomakkeen kysymyksistä ja perehdyttää Sinut ammatillisiin opintoihin.

Lisätiedot

Lukion laatukysely 2014

Lukion laatukysely 2014 Lukion laatukysely 2014 Kyselyyn vastanneita oli 176, joista 123 teki kyselyn loppuun asti. (vuonna 2011: 160 ja 105) Vuositasoittain kyselyn teki loppuun asti: 1. vuositaso 46 (45) 2. vuositaso 58 (38)

Lisätiedot

Urheiluvalmentautumisen tutkinnon osat ammatillisessa tutkinnossa. Tavoitteet. Urheiluvalmennus ja ammatillinen perustutkinto

Urheiluvalmentautumisen tutkinnon osat ammatillisessa tutkinnossa. Tavoitteet. Urheiluvalmennus ja ammatillinen perustutkinto Urheiluvalmentautumisen tutkinnon osat ammatillisessa tutkinnossa Urheilijoiden ammatillisen peruskoulutuksen erityisen tehtävän saaneissa oppilaitoksissa urheiluvalmentautuminen on integroitu yhtenäiseksi

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen PROSESSIKAAVIO ammattiosaamisen arviointi (näytöt) (luonnos 5) 15.8.2007 1 (7) OPISKELIJAN PROSESSI Valmentaudun topjaksoon Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näyttöpaikan Suunnittelen työssäoppimisen

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI Valmis -hanke Salon seudun ammattiopisto Toimintamalli Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaaminen työelämään hotelli-,

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

Aloituskysely 2017 tulokset

Aloituskysely 2017 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus Vastaajia 396, vastausprosentti 76 % Aloituskyselyn toteutus syksyllä 2017 Aloituskysely toteutettiin Luovissa syyskuussa. Kyselyyn vastasivat syksyllä 2017 opintonsa

Lisätiedot

Tatu. Eija Karjalainen Kari Rautiainen

Tatu. Eija Karjalainen Kari Rautiainen Tatu Eija Karjalainen Kari Rautiainen Opiskelemaan valituille opiskelijoille lähetettiin alkuhaastattelulomake (tullaan tutuiksi) Opiskelijoista saadaan mahdollisimman paljon ennakkotietoa ennen opiskelun

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Ohjaus ennen opintojen alkua Ohjaus maahanmuuttajaoppilaan opintojen alkaessa TEHTÄVÄ TEHTÄVÄN SISÄLTÖ JA AJOITUS VASTUUHENKILÖT MUUTA Oppilaan

Lisätiedot

VERTAA KOULUTUSTOIMIJOITA

VERTAA KOULUTUSTOIMIJOITA Tietolähde AIPAL-palautejärjestelmä 21.04.2015 08:13 VERTAA KOULUTUSTOIMIJOITA Kouvolan kaupunki Vastaajien kokonaismäärä 356 22411 Kohderyhmän koko 590 94211 60 % 24 % 01.01.2014 Raportin vertailujakso

Lisätiedot

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Aikuiskoulutuksen kansainvälisyysseminaari 16.-17.4.2013 Paasitorni / Helsinki AMKE International Oy Marja Suomaa Kansainvälisten asioiden päällikkö www.amke.fi Miksi ja

Lisätiedot

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k Huoltajapalautekysely_suruen (0) Iivisniemen koulu k 0 0..0 Osa-alueiden keskiarvot,,,,,8,7,8,,,,,,,,, Kaikki Osa-alueiden keskiarvot,,,,,,,,,,8,8,7,,,, Kaikki Johtaminen. Koulun rehtori johtaa kasvatus-

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen Nuorten Ystävät Perustettu 1907 Keskustoimisto sijaitsee Oulussa Kansalaisjärjestö- ja liiketoimintaa Lastensuojelu-, vammais-, perhekuntoutus-, mielenterveys-, työllistymis- ja avopalveluja sekä kehittämistoimintaa

Lisätiedot

HENKILÖKUNNAN HENKISEN TURVALLISUUDEN Lapin ammattiopisto, Rovaniemi. Hyvinvointipäivä

HENKILÖKUNNAN HENKISEN TURVALLISUUDEN Lapin ammattiopisto, Rovaniemi. Hyvinvointipäivä HENKILÖKUNNAN HENKISEN TURVALLISUUDEN Lapin ammattiopisto, Rovaniemi KEHITTÄMINEN Hyvinvointipäivä 8.6.2016 Muumit merellä - video Pienryhmätyöskentely: Hattivatit, nuuskamuikkuset, pikkumyyt, muumimammat,

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

21.9.Hämeenlinna/Tuula Mikkola

21.9.Hämeenlinna/Tuula Mikkola Ohjaus on prosessi, johon liittyy välittämistä ja huolehtimista tukemista asioiden selventämistä ja opettamista aktivoimista ja motivointia arvostamista ja rohkaisua Tavoitteena on, että ohjaaja luo ohjattavalle

Lisätiedot

Ekvaopettajien työpaikkaohjaajakoulutus 2013

Ekvaopettajien työpaikkaohjaajakoulutus 2013 Tuula Ritvanen 2013 Ekvaopettajien työpaikkaohjaajakoulutus 2013 Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja saa valmiuksia toimia työssäoppimisen ohjaajana ja arvioida opiskelijan ammattiosaamisen näyttöjä

Lisätiedot

Seloste 1 (9) Versio Näyttötutkinnot 30.12.2013 5. opiskelijapalautekyselyä.

Seloste 1 (9) Versio Näyttötutkinnot 30.12.2013 5. opiskelijapalautekyselyä. Seloste 1 (9) AIPAL näyttötutkintojen opiskelijapalaute 1.1.2014 alkaen Yleistä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän (REDU) Lapin ammattiopistossa, Lapin matkailuopistossa ja Lapin urheiluopistossa käytetään

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy Koulutuksen tavoitteet Kognitiivisen työnohjaajakoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saa tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia yksilöiden, ryhmien ja työyhteisöjen työnohjaajana sekä työyhteisöjen

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Työaikakokeilu Lapin matkailuopisto, Levi-Instituutti - vastaus opettajan muuttuvaan työnkuvaan

Työaikakokeilu Lapin matkailuopisto, Levi-Instituutti - vastaus opettajan muuttuvaan työnkuvaan Työaikakokeilu Lapin matkailuopisto, Levi-Instituutti - vastaus opettajan muuttuvaan työnkuvaan ECVET TULEE, OLETKO VALMIS! SEMINAARISARJA OPPILAITOSVÄELLE Turku 13.9.2013 Riitta Karusaari Toimipistejohtaja

Lisätiedot

Auranlaakson koulu Koulun hyvinvointiprofiili - (alakoulu) tulostusohje. Tytöt: 46% 38% 17% 24. Pojat: 61% 30% 9% 33. Tytöt: 63% 33% 4% 24

Auranlaakson koulu Koulun hyvinvointiprofiili - (alakoulu) tulostusohje. Tytöt: 46% 38% 17% 24. Pojat: 61% 30% 9% 33. Tytöt: 63% 33% 4% 24 Page 1 of 8 Auranlaakson koulu tulostusohje Tyttöjä: Poikia: 57 vastaajaa 24 (42 %) 33 (58 %) Koulun tilat ja toiminta Samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Eri mieltä Vastaajia Luokkahuone on riittävän

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Sisältö 3 Yleistä ammattiosaamisen näytöistä ja työssäoppimisesta 4 Opettajan näyttö- ja työssäoppimistyön korvaaminen 5 Oppilaitoksessa vai työpaikassa? 6 Matkakorvaukset

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Erityisen hyvää. Ideoita ammatilliseen erityisopetukseen

Erityisen hyvää. Ideoita ammatilliseen erityisopetukseen Erityisen hyvää Ideoita ammatilliseen erityisopetukseen Lukijalle Ammatilliseen erityisopetukseen on vuosien varrella kehitetty paljon hyviä käytäntöjä. Toimivien käytäntöjen ei välttämättä tarvitse olla

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINTI Itsearviointi liittyy kiinteästi elinikäisen oppimisen ajatteluun sekä opiskelijan

Lisätiedot

Ehdottomasti suosittelisin! Täällä on kivat ja hyvät opet ja loistavat oppimismenetelmät!

Ehdottomasti suosittelisin! Täällä on kivat ja hyvät opet ja loistavat oppimismenetelmät! OPPILAS 1 Ehdottomasti suosittelisin! Täällä on kivat ja hyvät opet ja loistavat oppimismenetelmät! Kurssi oli superhyvä, juuri sellainen mitä halusin, jopa parempi! Tietokoneohjelma oli loistava opiskeluapuri

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi. Jyväskylän oppisopimuskeskus

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi. Jyväskylän oppisopimuskeskus Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi 1 Jyväskylän oppisopimuskeskus HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA SUUNNITTELU OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA TYÖSSÄ OPPIMINEN JA OHJAAMINEN

Lisätiedot

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Opiskelijoiden kokemuksia oppimisesta ITK 2010 seminaari; Hämeenlinna Soile Bergström Opintojakson esittely

Lisätiedot

Keski-Suomen Sote 2020 Peurunka 2 -seminaari

Keski-Suomen Sote 2020 Peurunka 2 -seminaari Keski-Suomen Sote 2020 Peurunka 2 -seminaari Minä muutoksessa ja muutos minussa Pirkko-Liisa Vesterinen KT, dosentti Kunnanjohtaja 15.4.2015 Pirkko-Liisa Vesterinen 15.4.2015 1 1. Minä muutoksessa Mikä

Lisätiedot

Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op

Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op 17.1. 12.12.2008 Palveluohjaaminen on sosiaali- ja terveysalalla käytetty asiakaslähtöinen

Lisätiedot

Suomen kielen itseopiskelumateriaali

Suomen kielen itseopiskelumateriaali Selma Selkokielisyyttä maahanmuuttajille (OPH) Suomen kielen itseopiskelumateriaali Nimi: Ryhmätunnus: Tutkinto: Tämä opiskelumateriaali liittyy alakohtaiseen lähiopetuspäivään. Kun olet osallistunut lähiopetukseen

Lisätiedot

Alakoulun LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 21.4.2016

Alakoulun LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 21.4.2016 Alakoulun LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 21.4.2016 Tytti Solantaus 2016 1 I LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELUUN VALMISTAUTUMINEN 1. Lapset puheeksi keskustelun tarkoitus Lapset puheeksi keskustelun pyrkimyksenä on

Lisätiedot

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely Tutkimusraportin tiivistelmä Sara Rönkkönen Opinto- ja opiskelijapalvelut (OOP) Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Opiskelumotivaatio 12.11.2015. Tiina Kerola

Opiskelumotivaatio 12.11.2015. Tiina Kerola Opiskelumotivaatio 12.11.215 Tiina Kerola Motivaatiosta yleisesti Motivaatiolla viitataan yleisesti ottaen syyhyn, syihin tai perusteluihin, miksi joku tekee jonkin teon tai suorituksen Opiskelussa: perustelu

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä Pirjo Koivula Opetusneuvos 12 Sanallinen arviointi 2 Arviointi lukuvuoden päättyessä Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin

Lisätiedot