Trumatic E Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! 7/2010 lähtien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Trumatic E 2400. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! 7/2010 lähtien"

Transkriptio

1 Trumatic E 2400 Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! 7/2010 lähtien

2 Asennusesimerkki 1 Säätöpaneeli (valinnan mukaisesti) 2 Ajastin (Lisävarusteet) 3 Palamisilman syöttö 4 Palamiskaasujen poisto 5 Elektroninen sähköohjausyksikkö 6 Virransyöttö 7 Kaasuliitäntä W Lämmin ilma U Kiertoilma Asennusvaihtoehto 1 Asennus ajoneuvon sisälle käyttäen seinähormisarjaa 2 Asennus lattian alle käyttäen seinähormisarjaa 2

3 Sisällysluettelo Asennusvaihtoehto... 2 Käytetyt symbolit... 4 Turvallisuusohjeita... 4 Tärkeitä käyttöohjeita... 4 Käyttöohje Säätöpaneeli luistikatkaisijalla... 5 Säätöpaneeli kiertokatkaisijalla... 5 Lämmittimen käyttöönotto... 5 Puhaltimen käyttöönotto... 5 Sammuttaminen... 5 Vihreä LED Käyttö... 5 Sulakkeet... 5 Punainen LED Häiriö... 5 Jätehuolto... 5 Lisävarusteet... 6 Tekniset tiedot... 6 Häiriönetsintä ja korjaus... 7 Valmistajan takuuselvitys... 8 Vaatimustenmukaisuusvakuutus... 8 Asennusohje Käyttötarkoitus... 9 Hyväksynnät... 9 Määräykset... 9 Asennusohjeita hyötyajoneuvoon... 9 Asennusohjeita ohjaamoon Asennusohjeita veneisiin Sijoittaminen Palamiskaasujen poistoputki Sallitut putken pituudet Seinähormin asentaminen sisälle Seinähormin asentaminen Lämmittimen kiinnitys Palamiskaasujen poiston kaksoisputken liittäminen laitteeseen Seinähormin asentaminen lattian alle Lämmittimen kiinnitys Lämpimän ilman jako ja kiertoilman takaisin johtaminen sisäasennuksessa Lämpimän ilman jako Kiertoilman takaisin johtaminen Lämpimän ilman jako ja kiertoilman takaisin johtaminen ulkoasennuksessa Putkien kiinnittäminen lämmittimeen Putkien asennus läpivienneissä Lämpimän ilman jako Kiertoilman takaisin johtaminen Säätöpaneelin asennus Kiertokytkimellä varustetun käyttöpaneelin asennus Liukukytkimellä varustetun käyttöpaneelin asennus Elektronisen ohjausyksikön asennus Sähköliitäntä 12 V / 24 V Kaasuliitäntä Toiminnan tarkastus Varoituksia

4 Käytetyt symbolit Symboli varoittaa mahdollisesta vaarasta. Ohjeita, tietoa ja käyttövinkkejä. Turvallisuusohjeita Kaasusäädinten, kaasulaitteiden tai -laitteistojen käytön yhteydessä on ehdottomasti käytettävä kaasupulloja, joista kaasu otetaan kaasumaisessa muodossa. Kaasupulloja, joista kaasu otetaan nestemäisessä muodossa (esim. trukit), ei saa käyttää, koska ne johtavat kaasulaitteiston vaurioitumiseen. Kun kaasulaitteistossa on vuotoja tai tuntuu kaasun hajua: sammuta kaikki avoimet liekit älä tupakoi kytke laite pois päältä sulje kaasupullo avaa ikkunat älä käytä sähkökytkimiä anna ammattimiehen tar kastaa koko laitteisto! Korjauksia saa tehdä vain ammattimies! Aina poistoputken irrottamisen jälkeen on asennettava uusi O-rengas! Takuun ja valmistajan vastuun raukeamiseen johtavat erityisesti seuraavat seikat: laitteeseen tehdyt muutokset (mukaan lukien lisävarusteiden asennus), poistoputkeen ja hormiin tehdyt muutokset, muiden kuin alkuperäisten Truma-tuotteiden käyttö vara- ja lisäosina, asennus- ja käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen. Lisäksi laitteen käyttöoikeus päättyy ja joissain maissa samalla myös ajoneuvon käyttöoikeus. Kaasuhuollon käyttöpaineen 30 mbar tulee vastata laitteen käyttöpainetta (merkitty tyyppikilpeen). Nestekaasulaitteistojen tulee vastata käyttäjän maassa voimassaolevia teknisiä ja hallinnollisia määräyksiä (esimerkiksi Euroopassa EN 1949 ajoneuvoille tai EN ISO veneille). Kansallisia ohjesääntöjä ja määräyksiä (esim. Saksassa DVGW-Arbeitsblatt G 607 ajoneuvoille tai G 608 veneille) tulee noudattaa. Jos ajoneuvoa käytetään ammattikäyttöön, on noudatettava vastaavia ammattijärjestöjen tapaturmantorjuntamääräyksiä (BGV D 34). Kaasulaitteisto on tarkastutettava 2 vuoden välein nestekaasuasiantuntijalla (DVFG, TÜV, DEKRA). Tarkastuksesta on annettava vastaava tarkastustodistus (G 607, G 608 tai BGG 935). Tarkastuksen suorittamisesta vastaa ajoneuvon haltija. Paineensäätölaitteistot ja letkujohdot on vaihdettava uusiin viimeistään 10 vuoden (ammattikäytössä 8 vuoden) kuluttua valmistuspäivämäärästä. Siitä on vastuussa laitteen käyttäjä. Nestekaasulaitteita ei saa käyttää polttoainetta täytettäessä, parkkitaloissa, autotalleissa eikä lautalla oltaessa. Uuden laitteen ensimmäisellä käyttökerralla (tai pitemmän käyttötauon jälkeen) syntyy hetken aikaa jonkin verran savua ja hajua. Laitetta tulee tällöin käyttää aluksi täydellä teholla ja huolehtia samanaikaisesti huoneen hyvästä tuuletuksesta. Epätavallinen palamisääni tai liekin kasvaminen viittaavat säädinvikaan, jolloin säädin on tarkastettava. Lämpöherkkiä tavaroita (esim. suihkepulloja) tai palavia nesteitä ei saa säilyttää lämmityslaitteen asennustilassa, sillä lämpötila voi siellä nousta huomattavan korkeaksi. Kaasulaitteistossa saa käyttää vain EN (ajoneuvot) tai EN ISO (veneet) mukaista paineenrajoitusvarustelua kiinteällä 30 mbar in lähtöpaineella. Paineenrajoituslaitteiston läpivirtausnopeuden tulee vastata vähintään kaikkien laitteistonvalmistajan asentamien laitteiden suurinta kulutusta. Ajoneuvoihin suosittelemme Truman kaasunpaineensäädintä SecuMotion / MonoControl CS sekä kaksipulloiselle kaasulaitteelle kaasunpaineensäädintä Truma DuoComfort / DuoControl CS. 0 C ja sitä alemmissa lämpötiloissa tulee kaasunpaineensäätimen ja vaihtoventtiilin kanssa käyttää EisEx säätimen lämmitintä jäätymisen estämiseksi. Sallittuja ovat ainoastaan käyttäjän maassa hyväksytyt säätimen liitäntäletkut, jotka vastaavat kyseisen maan vaatimuksia. Letkujen moitteeton kunto on tarkastettava säännöllisesti. Talvella tulee käyttää ainoastaan talvikäyttöön soveltuvia erikoisletkuja. Mikäli paineensäädin joutuu alttiiksi sääolosuhteille erityisesti kuorma-autoissa on säädin suojattava Truma suojuksella (standardili sävarusten kuorma-autojen asennussarjassa). Tärkeitä käyttöohjeita Mikäli hormi on asennettu lähelle avattavaa ikkunaa tai suoraan sen alapuolelle, laite on varustettava itsestäänkäynnistyvällä poiskytkennällä, niin että laite ei käy ikkunan ollessa avattuna. Palamiskaasujen poiston kaksoisputki on tarkastettava säännöllisesti, erityisesti pidempien ajojen jälkeen, ettei se ole vaurioitunut ja että se on tukevasti paikallaan, samoin laitteen ja hormin kiinnitykset on tarkastettava. Virhesytytyksen (humahduksen) jälkeen on ammattimiehen tarkastettava poistoputki! Ajoneuvon ulkopuolelle asennettujen lämmittimien taipuisat ilmaputket on tarkastettava säännöllisesti. Vahin-goittuneesta putkesta voi mahdollisesti päästä palamiskaasuja ajoneuvon sisätilaan. Palamiskaasujen ja palamisilman hormin on oltava puhdas (loskasta, lehdistä jne). Kiinteä lämpötilanrajoitin lukitsee kaasun tulon, kun laite kuumenee liikaa. Lämpi män ilman puhallusaukkoja ja kiertoilman paluuaukkoja ei saa siksi sulkea. Kun sähköjärjestelmän emolevyssä on vika, lähetä se meille takaisin hyvin pehmustetussa paketissa. Mikäli näin ei tehdä, takuu raukeaa. Käytä varaosana vain Truman omaa emolevyä! Jos lämmitintä käytetään matkailuautoissa ajon aikana, vaaditaan direktiivin 2004/78/EY mukainen varmistuslukitus. Kaasunpaineensäätimet Truma SecuMotion / MonoControl CS täyttävät nämä vaatimukset. Jos ei ole asennettu turvakatkaisinta (esim. kaasunpaineensäädintä Truma SecuMotion / MonoControl CS), kaasupullon on oltava kiinni ajon aikana, ja pullokaappiin ja säätöpaneelin lähelle on laitettava varoituskyltit. Turvallisuussyistä suosittelemme käyttämään varmistuslukitusta myös silloin, kun lämmitintä käytetään asuntovaunuissa ajon aikana. Huolto- ja korjaustöihin saa käyttää vain alkuperäisiä Truma-osia. Kun palamiskaasut johdetaan ajoneuvon alle, on pohjan oltava tiivis. Lisäksi vähintään kolmen sivun on oltava vapaita (lumesta, suojuksista jne.) ajoneuvon alla, jotta palamiskaasut pääsevät poistumaan vapaasti. 4

5 Käyttöohje Lue käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa ja huomaa erityisesti kohdat Tärkeitä käyttöohjeita! Ajoneuvon haltija on vastuussa siitä, että laitetta voidaan käyttää ohjeiden mukaisesti! Laitteen mukana tullut keltainen varoitustarra on asentajan tai ajoneuvon haltijan kiinnitettävä ajoneuvoon hyvin näkyvään paikkaan (esim. vaatekaapin oveen)! Mikäli et ole saanut omaa tarraasi, pyydä se Trumalta. Säätöpaneeli luistikatkaisijalla Puhaltimen käyttöönotto Luistikatkaisijalla varustettu säätöpaneeli Aseta katkaisija (a) tuuletuksen ja katkaisija (b) haluamasi tehon kohdalle. Kiertokatkaisijalla varustettu säätöpaneeli Aseta kiertokatkaisija haluamasi tehon (e) kohdalle. Sammuttaminen Aseta luistikatkaisija (a) tai kiertokatkaisija (d) keskiasentoon. Kun lämmitin kytketään pois päältä lämmityksen jälkeen, puhallin voi vielä hyödyntää jälkilämpöä. Jos laite on käyttämättömänä pitemmän aikaa, sulje kaasujohdon ja kaasupullon pikasulkuventtiili. a = Luistikatkaisijalla Lämmitys Pois Tuuletus b = Luistikatkaisijalla Täysteho (suuri liekinkuva) Vajaa teho (pieni liekinkuva) b a Vihreä LED Käyttö (säätönupin alla) Laitteen ollessa kytkettynä (lämmitys ja tuuletus) täytyy vihreän LED-valon palaa (tuuletus käy). Jos LED ei pala, tarkista tarpeen tullen (pää-)kytkin. Noudata aina ajoneuvon valmistajan ohjeita. Säätöpaneeli kiertokatkaisijalla 9 7 Trumatic E 5 c = Kiertokatkaisija Lämmitys Täysteho (suuri liekinkuva) Vajaa teho (pieni liekinkuva) d = Kiertokatkaisija Pois e = Kiertokatkaisija Tuuletus Täysteho (suuri symboli) Vajaa teho (pieni symboli) Lämmittimen käyttöönotto Poista hormin suojus. Avaa kaasupullo ja pikasulkuventtiili. Säädä haluamasi sisälämpötila säätönupista. Lämmityksen käynnistäminen: Luistikatkaisijalla varustettu säätöpaneeli Aseta katkaisija (a) lämmitysasentoon ja katkaisija (b) haluamasi tehon kohdalle. Kiertokatkaisijalla varustettu säätöpaneeli Aseta kiertokatkaisija haluamasi tehon kohdalle (c). Lämmitä täydellä teholla, kun ulkolämpötila on alhainen. Trumatic E-lämmitin on testattu ja hyväksytty käytettäväksi myös ajon aikana. Puhallin ja poltin takaavat keskeytyksettömän toiminnan myös äärimmäisissä tuuliolosuhteissa. Mahdollisia kansallisia rajoituksia nestekaasulaitteiden käytöstä ajon aikana on noudatettava. 3 1 e d c Lämmittäessä. kun liekki palaa, kaksinkertaistuu LED-valon vihreä voimakkuus. Siten voidaan nähdä myös sisälämpö tilan senhetkinen kytkentätilanne. Sulakkeet Laitteen sulake sekä ohjauspaneelin sulake sijaitsevat laitteen elektronisessa ohjausyksikössä. Laitteen sulake (F1): 3,15 AT hidas (EN ) Ohjauspaneelin sulake (F3): 1,6 AT hidas Palaneen sulakkeen tilalle saa vaihtaa vain täsmälleen samankaltaisen sulakkeen. Punainen LED Häiriö Jos LED ei pala, tarkista tarpeen tullen (pää-)kytkin. Syynä voi olla esimerkiksi kaasun loppuminen, palamisilman loppuminen, likainen tuulettimen siipi, vika sulakkeessa jne. Poista häiriön aiheuttama lukitus katkaisemalla virta ja kytkemällä se uudestaan päälle. Jos ikkuna, johon on asennettu ikkunakytkin, avataan ja suljetaan jälleen, toimenpide vastaa käyttöpaneelissa laitteen kytkentää pois / päälle (esim. häiriö reset). Kun merkkivalo vilkkuu, lämmittimen käyttöjännite on liian alhainen tai liian korkea (lataa akku tarvittaessa). Saksassa on häiriötapauksissa aina otettava yhteys Truman huoltopalveluun, muissa maissa valtuutettuun edustajaan (katso Truma huoltovihko tai Jätehuolto Käytetty nestekaasulämmitin tulee toimittaa käyttäjän maassa voimassaolevien hallinnollisten määräysten mukaiseen jätehuoltoon. Kansallisia määräyksiä ja lakeja (Saksassa esimerkiksi käytettyjä ajoneuvoja koskeva määräys) tulee noudattaa. 5

6 Lisävarusteet 1. Virranrajoitin VG 2 ADR:n mukaisten vaarallisten aineiden säiliöautojen ohjaamon lämmittimiin (ei saa käyttää ajastimen kanssa). 2. Ulkokytkin AS lämmittimen päälle ja pois kytkemiseen ajoneuvon ulkopuolelta, esim. varastotilojen lämmittämiseen (saatavissa joko 4 m tai 10 m liitosjohdolla). 3. Äänihälytin ASM antaa hälytysäänen häiriön sattuessa. 4. Ajastin ZUE / ZUE 2 3 kytkentäajan ohjelmointiin 7 päivän aikana, 4 m liitosjohto (sopii 12 V ja 24 V sähköjärjestelmään). ZUE, tilaus-nro , asennettavaksi valmiisiin aukkoihin, soveltuu liukukytkimellä varustettuun käyttöpaneeliin. ZUE 2, tilaus-nro kehyksellä, soveltuu kiertokytkimellä varustettuun käyttöpaneeliin. 5. Kaukotunnistin valvoo sisälämpötilaa säätöpaneelin sijainnista riippumatta (saatavissa 4 m tai 10 m liitosjohdolla). 6. Monipaikkainen pistorasia MSD useampien lisävarusteiden kytkemistä varten (esim. ajastin ja kaukotunnistin). Jatkojohto lisävarusteille kohdat 1 6 ja 4 m tai 10 m (ei kuvaa). 7. Suorakytkin DIS 1 lämmittimen käyttöön vain täydellä teholla ilman lämpötilan säätöä (saatavissa 10 m liitosjohdolla). Korvaa säätöpaneelin. Tekniset tiedot määritelty EN 624:n tai Truma testausolosuhteiden perusteella Kaasulaatu nestekaasu (propaani / butaani) Käyttöpaine 30 mbar (merkitty tyyppikilpeen) Nimellislämpöteho Täysteho: 2400 W Vajaa teho: 1200 W Kaasunkulutus Täysteho: 200 g/h Vajaa teho: 100 g/h Ilman kuljetusmäärä Täysteho: n. 78 m³/h Vajaa teho: n. 49 m³/h Virrankulutus 12 V Täysteho: 1,1 A Vajaa teho: 0,6 A Virrankulutus 24 V Täysteho: 0,7 A Vajaa teho: 0,4 A Seisontavirrankulutus 0,01 A Paino Lämmitin: 4,8 kg Lämmitin oheislaitteella: 5,1 kg Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään! Mitat Tai Kiinteän lämpötilan suorakytkin DFS lämmittimen käyttöön kiinteäksi asetetulla lämpötilalla (40 C 70 C mallista riippuen). Korvaa säätöpaneelin Kaikki mitat mm:ssä Kaikissa sähköisissä lisävarusteissa on pistoke ja ne voidaan liittää sähköverkkoon yksittäin. 6

7 Häiriönetsintä ja korjaus Häiriö Syy Korjaus LED-valo ei pala käynnistämisen jälkeen. Käynnistyksen jälkeen palaa vihreä LED valo, mutta lämmitys ei toimi. Punainen LED vilkkuu kerran sekunnissa Punainen LED vilkkuu 3 kertaa sekunnissa N. 30 sek. kuluttua lämmityksen käynnistämisen jälkeen palaa punainen LED. Lämmitys kytkeytyy häiriölle pitemmän käyttöajan jälkeen. Ei käyttöjännitettä. Laite- tai ajoneuvon sulake viallinen. Säätöpaneelissa asetettu lämpötila on alempi kuin sisälämpötila. Hormin yläpuolella oleva ikkuna on auki (ikkunakytkin). Pienjännitealue 12 V: 10,9 V 10,5 V 24 V: 21,8 V 20,7 V. Ylijännitealue 12 V: 15,8 V 16,4 V 24 V: 31,8 V 33,1 V. Kaasupullo tai kaasun tulojohdon pikasulkuventtiili kiinni. Palamisilman syöttö- tai pakokaasun poistoaukko suljettu. Lämpimän ilman poistoaukot tukossa. Kiertoilman imu tukossa. Kaasunpaineen säädin jäätynyt. Tarkasta paristojen jännite 12 V / 24 V, lataa tarvittaessa. Tarkista kaikki sähköiset pistoliitännät. Tarkista laitteen tai ajoneuvon sulake ja vaihda tarvittaessa (katso kohta Sulakkeet). Muuta säätöpaneeliin asetettua sisälämpötilaa korkeammaksi. Sulje ikkuna. Lataa akku! Tarkasta akun jännite ja jännitelähteet, kuten esim. laturi. Avaa venttiilit ja tarkasta kaasun tulo. Poista hormin suojus. Tarkasta aukkojen likaantuminen (lumisohjoa, jäätä, puiden lehtiä jne.) ja puhdista tarvittaessa. Tarkasta yksittäiset poistoaukot. Poista kiertoilman imun tukos. Käytä säätimen lämmitintä (EisEx). Jos tämä toimenpide ei korjaa häiriötä, käänny Truman palvelun puoleen. 7

8 Vaatimustenmukaisuusvakuutus 1. Valmistajan perustiedot Valmistajan takuuselvitys 1. Takuutapaus Nimi: Osoite: Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Str. 12, D Putzbrunn Valmistaja antaa takuun laitteessa ilmeneville vioille, jotka on johdettavissa materiaali- tai valmistusvirheeseen. Lisäksi voimassa on lainmukaiset myyjän vastuut. 2. Laitteen tunnistetiedot Tyyppi / versio: Lämmityslaite / Trumatic E 2400 (E) 3. Täyttää seuraavien EY-direktiivien vaatimukset 3.1 Kaasulaitedirektiivi 2009/142/EY 3.2 Lämmityslaitedirektiivi 2001/56/EY, 2004/78/EY, 2006/119/EY 3.3 Ajoneuvojen aiheuttamista radiohäiriöistä annettu direktiivi 72/245/ETY (täydennyksineen) 3.4 Sähkömagneettinen yhteensopivuus 2004/108/EY 3.5 Romuajoneuvodirektiivi (2000/53/EY) ja sen tyyppihyväksyntänumerot ovat e , e ja CE-merkintä CE-tuotetunnusnumerolla CE-0085AO Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen perusteet EN 624, EN 298, DIN , 2001/56/EY, 2004/78/EY, 2006/119/EY; 2004/104/EY, 2005/83/EY, 2006/28/EY; 2004/108/EY; 2000/53/EY 5. Tarkistuslaitos DVGW, Kraftfahrt-Bundesamt 6. Tiedot allekirjoittaneen toimesta Allekirjoitus: Dr. Andreas Schmoll Toimitusjohtaja tekniikka Putzbrunn, Takuu ei kata kulumisosia eikä luonnollista kulumista, kun laitteessa käytetään muita kuin Truman alkuperäisiä osia kun kaasussa olevat vieraat aineet (esim. öljyt, pehmittimet) ovat aiheuttaneet vikoja kaasunpainesäätölaitteisiin Truman asennus- ja käyttöohjeiden huomiottajättämisestä aiheutuneita vikoja, epäasianmukaisesta käsittelystä aiheutuneita vikoja, epäasianmukaisen kuljetuspakkauksen kohdalla. 2. Takuun kattavuus Takuu koskee kohdassa 1 määriteltyjä vikoja, jotka ilmenevät 24 kuukauden kuluessa kaupan solmimisesta myyjän ja käyttäjän välillä. Valmistaja korjaa kyseiset viat tai puutteet oman valintansa mukaan joko korjaamalla tai vaihtamalla viallisen tuotteen. Valmistajan suorittaman takuukorvauksen jälkeen ei korjattujen tai vaihdettujen osien takuuaika ala uudestaan, vaan vanha takuuaika jatkuu. Pitemmälle menevät vaatimukset, erityisesti ostajan tai kolmannen osapuolen vahingonkorvausvaatimukset on poissuljettu. Tuotevastuulain määräykset ovat kuitenkin voimassa. Truman tehtaan asiakaspalvelun käyttökuluista erityisesti kuljetus-, työ- ja materiaalikuluista vastaa valmistaja silloin, kun asiakaspalvelua on tarvittu takuuseen sisältyvien vikojen korjaamiseen ja kun asiakaspalvelua käytetään Saksassa. Takuu ei kata asiakaspalvelun suorittamia töitä muissa maissa. Laitteen hankalasta irrottamisesta ja asennuksesta aiheutuneet lisäkulut (esim. huonekalutai korin osien purkaminen) eivät sisälly takuuseen. 3. Laitteen toimittaminen takuuhuoltoon Valmistajan osoite on: Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Straße Putzbrunn, Saksa Käänny häiriötapauksissa Truman huoltokeskuksen tai valtuutetun huoltokumppanimme puoleen (katso Truman huoltovihko tai Kuvaa valituksesi yksityiskohtaisesti ja anna laitteesi tehdasnumero sekä ostopäivä. Jotta valmistaja voi tarkistaa, onko kyseessä takuutapaus, käyttäjän on tuotava tai lähetettävä laite valmistajalle / huoltokumppanille omalla vastuulla. Lämmönvaihtimen vikojen kohdalla mukana on lähetettävä käytetty kaasunpaineensäädin. Ilmastointilaitteiden kohdalla: Laitteen saa lähettää vain neuvoteltua asiasta Truma Servicezentrum Deutschlandin tai jonkun valtuutetun huoltokumppanin kanssa kuljetusvahinkojen välttämiseksi. Muuten lähettäjä kantaa mahdollisesti syntyvien kuljetusvahinkojen riskin. Lähetä tehtaalle rahtitavarana. Jos kyseessä on takuuehtojen mukainen virhe, tehdas maksaa kuljetuskulut tai lähetyksestä ja palautuksesta aiheutuvat kulut. Jos kyseessä ei ole takuuasia, valmistaja ilmoittaa tästä sekä asiakkaan osaksi tulevista korjauskuluista asiakkaalle; tällaisessa tapauksessa asiakas maksaa myös lähetyskulut. 8

9 Asennusohje Laitteen saa asentaa ja korjata vain ammattimies. Lue asennusohje huolellisesti läpi ennen työn aloittamista ja noudata sitä! Asennusmääräyksien noudattamattomuus eli väärin suoritettu asennus voi vaarantaa henkilöitä ja aiheuttaa esinevahinkoja. Käyttötarkoitus Tämä laite on suunniteltu asennettavaksi ajoneuvoihin (matkailuautoihin, asuntovaunuihin, veneisiin, kuorma-autoihin). Muu käyttö mahdollista, kun neuvottelet siitä ensin Truman kanssa. Laitetta ei saa asentaa linja-autojen sisätiloihin (ajoneuvoluokat M2 ja M3). Luokan EX/II ja EX/III vaarallisia aineita kuljettavat ajoneuvot Kaasumaisella polttoaineella toimivat lämmityslaitteet eivät ole sallittuja. Hyväksynnät Jos lämmitintä käytetään matkailuautoissa ajon aikana, vaaditaan direktiivin 2004/78/EY mukainen varmistuslukitus. Kaasunpaineensäätimet Truma SecuMotion / Mono-Control CS täyttävät nämä vaatimukset. Asentamalla varmistuslukituksen, esimerkiksi kaasunpainesäätimen Truma SecuMotion / MonoControl CS, sopivalla kaasuasennuksella, on tyyppitarkastetun nestekaasulämmityksen käyttö ajon aikana EU-direktiivin 2001/56/EY mukaan Euroopassa sallittu. Turvallisuussyistä suosittelemme käyttämään varmistuslukitusta myös silloin, kun lämmitintä käytetään asuntovaunuissa ajon aikana. Lämmityslaite on hyväksytty asennettavaksi moottoriajoneuvoihin (moottoroidut asuntoperävaunut ajoneuvoluokka M1) jotka on tarkoitettu henkilöiden kuljetukseen ja joissa on enintään 8 istuinpaikkaa kuljettajan istuimen lisäksi, matkailuperävaunuihin (asuntovaunut ajoneuvoluokka O) sekä hyötyajoneuvoihin (ajoneuvoluokka N). Ensimmäisen käyttöönoton vuosi on merkittävä valmistuskilpeen. Määräykset Takuun ja valmistajan vastuun raukeamiseen johtavat erityisesti seuraavat seikat: laitteeseen tehdyt muutokset (mukaan lukien lisävarusteiden asennus), poistoputkeen ja hormiin tehdyt muutokset, muiden kuin alkuperäisten Truma-tuotteiden käyttö vara- ja lisäosina, asennus- ja käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen. Lisäksi laitteen käyttöoikeus päättyy ja joissain maissa samalla myös ajoneuvon käyttöoikeus. Ajoneuvoon asennuksen tulee vastata käyttömaassa voimassaolevia teknisiä ja hallinnollisia määräyksiä (esim. EN 1949 ajoneuvoille). Kansallisia ohjesääntöjä ja asetuksia (esim. Saksassa DVGW-Arbeitsblatt G 607) on noudatettava. Saksassa tulee ammattikäyttöön tarkoitetuissa ajoneuvoissa noudattaa vastaavia ammattiyhdistysten tapaturmantorjuntamääräyksiä (BGV D 34). Muissa maissa on noudatettava asianomaisia määräyksiä. Tarkempia tietoja asianomaisen maan määräyksistä saat meidän ulkomaanedustajiltamme (katso Truma huoltovihko tai Asennusohjeita hyötyajoneuvoon TÜV-testattu pullonpidike (tilaus-nro ) on osa tyyppihyväksyntää lämmityslaitteista annetun direktiivin 2001/56/EY mukaisesti Trumatic E lämmityksiin. Sen mukaan saa siihen olla liitettynä 2 enintään 15 kg: n kaasupulloa ja käyttää ajon aikana lämmittimien käyttöön. Kaasupullojen venttiilien tulee olla pullon pidikkeen mukana toimitetulla suojavaipalla tai suojakauluksella huolellisesti suojatut. Varkaudelta suojaamiseksi tai ulkonäön vuoksi voidaan kaasupullo peittää myös suljettavalla pullokaapilla (tilaus-nro ). Kaappi ruuvataan yhdessä pullonpidikkeen kanssa ajoneuvoon. Asennettaessa lämmitin erikoisajoneuvoihin (esim. vaarallisten aineiden kuljettamiseen tarkoitettuihin) on noudatettava niitä koskevia määräyksiä. 9

10 Asennusohjeita ohjaamoon Lämmityksissä, joiden pakokaasujen poistoputket ovat ajoneuvon alla, on pakokaasujen poistohormin suu asetettava kuljettajan hytin tai ajoneuvon sivulle tai taakse. On varmistettava, että pakokaasuja ei pääse ajoneuvon sisään (esim. alhaalta ajoneuvon pohjan läpi). Tyyppikohtaisia asennusohjeita ja sarjoja saa Trumalta. Saksassa on vaarallisten aineiden säiliöautoissa ADR:n voimassaoloalueella hyväksytty vain lämmitin, jossa on Truman esikytkentälaite. Asennusohjeita veneisiin Veneisiin asennuksen on vastattava sen maan teknisiä ja hallinnollisia määräyksiä, jossa laitetta käytetään (esim. EN ISO 10239). Kansallisia ohjesääntöjä ja määräyksiä on noudatettava (Saksassa esim. DVGW-Arbeitsblatt G 608). Saksassa tulee ammattimaisesti harjoitetussa sisävesiliikenteessä noudattaa ohjesääntöjä Richtlinien für Bau, Ausrüstung, Prüfung und Betrieb von Flüssiggasanlagen zu Haushaltszwecken auf Wasserfahrzeugen in der Binnenschiffahrt (BGR 146 Ohjesäännöt nestekaasulaitteistojen rakentamisesta, varustelusta, tarkastuksesta ja käytöstä kotitaloustarkoituksiin vesikulkuneuvoissa sisävesiliikenteessä). Sen mukaisesti saa nestekaasulaitteiston asentaa ainoastaan sisävesiliikenteen ammattiyhdistysten hyväksymä asentaja ja tarkastaa vain näiden ammattiyhdistysten asiantuntija. Muissa maissa on noudatettava asianomaisia määräyksiä. Lisäohjeita saat venelämmittimen Trumatic E asennusohjeista. Sijoittaminen Laitteen ja sen palamiskaasujen poistoputken asentamisen perusperiaatteena on sijoittaa ne niin, että ne ovat aina helposti huollettavissa ja irrotettavissa sekä asennettavissa. Tasaisen lämmityksen turvaamiseksi on lämmitin asennettava mahdollisimman keskelle ajoneuvoa (tai sen alle), jotta ilmanjakeluputket voidaan asentaa mahdollisimman samanpituisiksi. Hormit on asetettava niin, että pakokaasuja ei pääse sisään. Pakokaasujen poiston täytyy ylettyä vähintään sivuseinään asti. Seinähormi on asennettava niin, että 500 mm:n (R) sisäpuolella ei ole tankin suuaukkoa eikä tankin tuuletusaukkoa. Lisäksi ei 300 mm: n sisällä (R) saa olla asumistilan tuuletusaukkoa eikä ikkuna-aukkoa. Kun hormi asennetaan varjostetulla alueella avattavan ikkunan alapuolelle tai sivulle, on ehdottomasti käytettävä sähköistä ikkunakytkintä (tilaus-nro ). Truma poiskytkentäautomatiikan (Lisävarusteet, tilaus-nro ) tulee automaattisesti kytkeä kaasulaite pois päältä heti kun ikkuna avautuu. 300 mm Palamiskaasujen poistoputki 300 mm Trumatic E 2400:ssa saa käyttää vain Truma poistoputkea AA 24 (tilaus-nro ) tai veneissä Truman jaloteräksistä poistoputkea AEM 24 (tilaus-nro ) ja palamisilmaputkea ZR 24 (tilaus-nro ), koska laite on testattu vain näiden putkien kanssa. Aina poistoputken irrottamisen jälkeen on asennettava uusi O-rengas! Sallitut putken pituudet 1. Seinähormin asentaminen sisään (ks. asennusvaihtoehto 1, sivu 2): putken pituus enint. 70 cm voidaan asentaa pystyyn tai enintään 30 cm laskevasti. putken pituus 70 cm enint. 150 cm asennettava vähint 45 nousevaan kulmaan. 2. Seinähormin asennus lattian alle (ks. asennusvaihtoehto 2, sivu 2): Hormin kaksoisputki pi tuus enint. 70 cm, asennus nousevasti tai enintään 30 cm laskevasti. R 10

11 Seinähormin asentaminen sisälle Katso asennusvaihtoehdot Kuva 1 (sivu 2). Seinähormin asentaminen Asenna seinähormi mahdollisimman tasaiselle pinnalle, johon ilma pääsee aina virtaamaan vapaasti. Poraa Ø 70 mm:n aukko (8 tuki hormin läpiviennin kolot puulla). Tiivistä mukana toimitetulla kumitiivisteellä (10). Kun pinnat ovat kuvioituja, käytä auton korin tiivistysainetta ei silikonia! Palamiskaasujen poiston kaksoisputken liittäminen laitteeseen Purista poistoputkea (1) alkupäästä yhteen niin, että kierteet osuvat kohdakkain. Työnnä pinne (4) poistoputken (1) päälle. Työnnä poistoputki O-renkaan (2) päälle istukkaan (3). Kiinnitä pinteellä (4) niin, että pinteen reuna on kaulusta vasten. Kiinnitä palamisilman tuloputki (5) istukkaan (6) pinteellä (7). Kiinnitä palamiskaasujen poiston kaksoisputki ensin ulkoa päin hormiin, kun seinä on paksu. Työnnä kumitiiviste (10) ja pinne (4) hormin sisäosan päälle (11). Aina putken irrottamisen jälkeen on asennettava uusi O-rengas! Seinähormin asentaminen lattian alle Katso asennusvaihtoehdot Kuva 2 (sivu 2). Asenna seinähormi mahdollisimman tasaiselle pinnalle ulkoseinään (ajoneuvon suojukseen ks. Seinähormin asentaminen sisälle ). Purista poistoputken (1) alkupäätä yhteen niin, että kierteet osuvat kohdakkain, työnnä O-renkaan (2a) yli istukalle (2) vasteeseen (3) asti (hormin taite näyttää ylöspäin) ja ruuvaa kiristin (4) niin, että kiristimen reuna tarttuu vasteen yli. 1 4 Tiivistä hammastettu istukka (9) korin tiivistysaineella ei silikonilla! ja työnnä palamisilman tuloputki sen päälle (5). 2a 3 2 Jos seinähormi asennetaan lattian alle käyttäen kulmatukia tai muuta vastaavaa, ajoneuvon alustan on oltava tiivis, ja pakokaasujen poistoputken on aina mentävä vähintään sivuseinään asti (katso sijoittaminen ). Lämmittimen kiinnitys Kiinnitä 3 kiinnityssankaa (1, 2 + 3) lämmittimeen. Kiinnitä lämmitin kiinnittimillä ajoneuvon pohjaan. Kiinnitä asennussanka (4 lisävaruste tilaus-nro ) ja liitoslaatta (3) ruuveilla (5). Pane ruuvinpäiden ja muttereiden alle jousirenkaat. Kiinnitä hormin sisäosa (11) 3 ruuvilla (12 huomaa asennuskohta! Truma tekstin tulee olla alaspäin). Pane hormin ulkoosa (13) paikalleen ja kiinnitä se 2 ruuvilla (14). Aina putken irrottamisen jälkeen on asennettava uusi O-rengas! Lämmittimen kiinnitys Lämmittimen asennuskohdasta riippuen kiinnitä lämmitin kiinnityssangalla (a) tai kiinnityskulmalla (b). Kiinnitä palamiskaasujen poistoputki tarvittaessa putken pinteellä ZR 24 (c) seinään (osat toimitettu mukana). 11

12 Lämpimän ilman jako ja kiertoilman takaisin johtaminen sisäasennuksessa Lämpimän ilman jako Lämmitysilman imuaukkojen on sijaittava niin, että ajoneuvon moottorin tai lämmityslaitteen pakokaasujen imu ei ole mahdollista. Rakenteellisilla toimenpiteillä on varmistettava, että ajoneuvon sisään johdettu lämmin ilma ei voi päästä saastumaan (esim. öljyhöyryjen johdosta). Tämä saadaan aikaan esimerkiksi niin sisään kuin uloskin asennetuissa ilmalämmittimissä kiertoilmakäytöllä (kun ilmalämmittimiä käytetään raikasilmakäytöllä, ei raikasta ilmaa saa imeä moottoritilasta tai pakoputken tai lämmittimen palamiskaasujen ulostuloaukkojen läheltä). Lämmitin puhaltaa lämmintä ilmaa (W) joko suoraan tai lämminilmaputken kautta VR 80 (Ø 80 mm). Lämpimän ilman jako ja kiertoilman takaisin johtaminen ulkoasennuksessa Katso asennusvaihtoehdot Kuva 2 (sivu 2). Lämpimän ilman tulo ja kiertoilman paluuputki on tehtävä lämmittimen ja ajoneuvon välillä taipuisilla putkilla LF 18 (Ø 83 mm, pituus 60 cm). Ilmaputket voidaan lyhentää halutun mittaisiksi. Koko lämmityslaitteiston yläpuolella oleva suojalaatikko suojaa tätä vaurioilta ja sääolosuhteilta ja toimii samalla lisäeristeenä. Putkien kiinnittäminen lämmittimeen Irrota molemmat suojaritilät lämmittimestä. Tiivistä molemmat putkiosat LF 18 (1) jäykistä päistään (2) korin tiivistysaineella ja työnnä ne lämmittimen aukkoihin (W + U). Kiinnitä 2 peltiruuvilla (3). Putkiliitäntä on asennettava oikein, koska muuten lämmittimeen voi päästä roiskevettä! Poista ritilä lämmittimen lämpimän ilman ulostulosta. Liitä putki VR 80 (Ø 80 mm). Käytettäessä putkihaaroitinta voidaan asentaa myös putket VR 72 (Ø 72 mm), ÜR (Ø 65 mm) tai ZR 18 (Ø 49 mm). Ylikuumenemisen välttämiseksi on vähintään yhden ilmantulon oltava sulkeutumaton (kääntösuutin SCW 2). Varmista kaikki putkiliitokset peltiruuveilla. Kiinnitä putket pinteillä. Lämminilmajärjestelmä suunnitellaan jokaiseen ajoneuvotyyppiin yksilöllisesti rakennussarjaperiaatteella. Tätä varten on käytettävissä laaja lisävarustevalikoima (katso esite). Piirroksia, joissa on annettu asennusehdotuksia kaikkiin yleisesti tunnettuihin matkailuperävaunutyyppeihin parhaiten soveltuvista lämminilmalaitteistoista, voidaan tilata maksutta Truman palvelukeskuksesta. Kiertoilman takaisin johtaminen Lämmitin imee kiertoilman (U) takaisin joko suoraan tai putkiosan kautta VR 80 (Ø 80 mm). Putkien asennus läpivienneissä Poraa kaksi Ø 73 mm:n aukkoa (W + U). Tiivistä liitoskappaleet (4) laippaan korin tiivistysaineella ja ruuvaa kiinni: Pane porates sasi (U) suojaritilä (5) väliin. Lyhennä molempia putkiosia LF 18 (6) tarvittaessa, tiivistä sisäpuolelta korin tiivistysaineella ja työnnä ne liitoskappaleeseen asti (4). Kiinnitetään kierukankierrekiinnittimellä (7). 1. Suora imu: Jos lämmitin on asennettu säilytystilaan tai vastaavaan, tee siihen 2 Ø 75 mm:n reikää tai vastaavan suuruinen aukko kiertoilman takaisin johtamista varten. Älä tuki lämmittimen ilmateitä! 2. Putkiosalla VR 80 (1) Ø 80 mm (enint. 1 m pitkä) voidaan imeä kiertoilmaa sijoituspaikan ulkopuolelta ja johtaa sitä takaisin lämmittimeen. Silloin säilytystila on kokonaan käytettävissä. Kiinnitä sisätilassa liitoskappale (8) aukkoon (W voidaan liittää myös ulkopuolella olevaan liitoskappaleeseen). Ontoissa kaksoisseinissä on väliosa tiivistettävä. Irrota suojaritilä istukasta (3). Pane putkiosa (1) ritilän istukkaan ja kiinnitä mukana toimitetuilla ruuveilla. Kiinnitä kääntösuutin SCW 2 putken päähän (4) W min 0.5m U max 1m 12

13 Lämpimän ilman jako Kiinnitä putki VR 80 (9) Ø 80 mm ja varmista se peltiruuveilla (10). Liitoskap paleeseen (8) voidaan asentaa myös putkihaaroituksen eri osia, jotka mahdollistavat putkien jatkot VR 72 (Ø 72 mm), ÜR (Ø 65 mm) tai ZR 18 (Ø 49 mm). Ylikuumenemisen välttämiseksi on vähintään yhden ilmantulon oltava sulkeutumaton (kääntösuutin SCW 2). Varmista kaikki putkiliitokset peltiruuveilla. Kiinnitä putket pinteillä. Lämminilmajärjestelmä suunnitellaan jokaiseen ajoneuvotyyppiin yksilöllisesti rakennussarjaperiaatteella. Tätä varten on käytettävissä laaja lisävarustevalikoima (katso esite). Piirroksia, joissa on annettu asennusehdotuksia kaikkiin yleisesti tunnettuihin matkailuperävaunutyyppeihin parhaiten soveltuvista lämminilmalaitteistoista, voidaan tilata maksutta Truman palvelukeskuksesta. Kiertoilman takaisin johtaminen Aukon (U) kautta on lämmittimen voitava imeä riittävästi kiertoilmaa. Jos kiertoilma johdetaan takaisin säilytystilassa, poraa siihen kaksi Ø 75 mm:n reikää (13) tai tee vastaavan kokoinen aukko. Kiertokytkimellä varustetun käyttöpaneelin asennus Ellei asennusta voida tehdä rappauksen alle, Truma toimittaa tilauksesta lisävarusteena rappauksen päälle kiinnitettävän kehyksen (1 tilaus-nro ). Poraa reikä Ø 55 mm. Työnnä säätöpaneelin kaapeli (2) säätöpaneeliin (3) ja aseta sen jälkeen taempi peitekansi (4) estämään johdon kiristystä. Työnnä kaapeli taakse ja asenna elektroniseen ohjausyksikköön. Kiinnitä säätöpaneeli 4 ruuvilla (5) ja työnnä peitekehys (6) paikalleen. Truma tarjoaa sopivia sivuosia (6) kehyksen (7) liittämiseen, 8 eri värivaihtoehtoa. Tarkemmat tiedot saat jälleenmyyjältäsi. 2 Ø 55 mm Älä tuki lämmittimen ilmateitä. Jos säilytystilaa on voitava käyttää, voidaan kiertoilmaa imeä kääntösuuttimen SCW 2 ja putkiosan VR 80 kautta.ruuvaa aukkoon (U) liitoskappale. Enimmäispituus lämmittimeen asti 2 m! Säätöpaneelin asennus Käytettäessä ajoneuvo- tai valmistajakohtaisia säätöpaneeleita on sähköliitäntä tehtävä Truman liitäntäkaavion mukaisesti. Minkä tahansa asiaankuuluvan Truma osan muuttamisen seurauksena takuu raukeaa ja korvausvaatimusoikeudet menetetään. Asentajan (valmistajan) vastuulla on käyttöohjeen toimittaminen käyttäjälle samoin kuin ohjauselinten asianmukaiset tunnusmerkinnät! Liukukytkimellä varustetun käyttöpaneelin asennus Valmiisiin asennusaukkoihin. Poista asennusaukon peitekansi. Työnnä säätöpaneelin kaapeli (10) säätöpaneeliin (8), ohjaa asennusaukon kautta taakse ja asenna elektroniseen ohjausyksikköön. Paina säätöpaneelia (8) sisään, kunnes etusivu on yhdessä tasossa. Huomaa sijaintipaikkaa valitessasi,että säätöpaneeliin ei saa kohdistua suoraa lämpösäteilyä. Liitäntäkaapelin pituus 4 m tai 10 m. Mikäli asennus on mahdollista vain verhojen takana tai muissa paikoissa, joissa lämpötila vaihtelee, on käytettävä huoneenlämpötilan etäistunnistinta (Lisävarusteet). Ellei valmista asennusaukkoa ole, säätöpaneeli voidaan asentaa toimitukseen sisältyävn rappauksen alle asennettavan kehyksen kanssa. Ellei asennusta voida tehdä rappauksen alle, Truma toimittaa tilauksesta lisävarusteena rappauksen päälle kiinnitettävän kehyksen (tilaus-nro ). 13

14 Elektronisen ohjausyksikön asennus Ruuvaa ohjausyksikön kansi irti. Elektronisen ohjausyksikön pistokkeita ei saa vetää irti eikä työntää sisään, ellei syöttöjännitettä ole sitä ennen katkaistu. Vedä pistokkeet ulos suorassa asennossa! Työnnä säätöpaneelin kaapelin pistoke (1) kuvan mukaisesti ohjausyksikön punaiseen pinnelistaan. Kaasuliitäntä Kaasuhuollon käyttöpaineen 30 mbar tulee vastata laitteen käyttöpainetta (katso tehdaskilpi). Kaasuntuloputki Ø 8 mm liitetään liitäntäistukkaan leikkausrengasruuviliitännällä. Pidä kiristettäessä toista avainta samalla vastaan! Laitteessa olevaa kaasuliitännän istukkaa ei saa lyhentää tai taivuttaa. Varmista ennen liittämistä laitteeseen, että kaasuletkuissa ei ole likaa, lastuja tms.! Asenna putket niin, että laite voidaan purkaa helposti huoltotöiden suorittamista varten. Mikäli asennetaan aikakytkentäkello tai etäistunnistin, on niiden pistoke liitettävä mustaan pinnelistaan. Käytettäessä samanaikaisesti useampia lisävarusteita, liitäntä tulee tehdä monikäyttöpistorasian kautta (Lisävarusteet). Kiinnitä alaosa helppopääsyiseen, kosteudelta suojattuun paikkaan 2 ruuvilla (lämpötila ei saa kohota yli 65 C). Ruuvaa ohjausyksikön kansi kiinni. Ajoneuvon ulkopuolelle asennetuissa lämmittimissä on sähköohjausyksikkö asennettava ajoneuvon sisätilaan suojaan kosteudelta ja vahingoittumiselta. Poraa pohjaan tai seinään Ø 25 mm:n aukko, (2) irrota 20-napaisen johdon pistoke ohjausyksiköstä ja vie se aukon läpi. Tiivistä johdon suojarenkaalla. Pane pistoke takaisin paikalleen. Poikkeustapauksissa ohjau syk sikkö voidaan asentaa ajoneuvon ulkopuolelle käyttäen suojakoteloa (Lisävarusteet, tilaus-nro ). Sähköliitäntä 12 V / 24 V Lämmittimen sähköjohtojen, kytkentä- ja ohjauslaitteiden on oltava asennettu niin, että niiden moitteetonta toimintaa normaalissa käyttöolosuhteissa ei haitata. Kaikkien ulkona olevien johtojen on oltava asennettu suojaan roiskuvalta vedeltä murtumisen varalta. Ennen sähköosiin liittyvien töiden aloittamista laite on irrotettava virtalähteestä. Virran kytkeminen pois päältä säätöpaneelista ei riitä! Korin sähköhitsaustöiden yhteydessä laite on irrotettava ajoneuvon sähköjärjestelmästä. Kaasuletkujen liitoskohtien lukumäärä on rajoitettava ihmisten käyttämissä tiloissa teknisistä syistä välttämättömään määrään. Kaasulaitteiston tulee vastata käyttäjän maassa vallitsevia teknisiä ja hallinnollisia ohjesääntöjä (Euroopassa esim. EN 1949 ajoneuvoille tai EN ISO veneille). Kansallisia sääntöjä ja määräyksiä (Saksassa esim. DVGW-Arbeitsblatt G 607 ajoneuvoille tai G 608 veneille) tulee noudattaa. Toiminnan tarkastus Asennuksen jälkeen on kaasuletkun tiiviys tarkastettava paineenalennusmenetelmällä. Tarkastus on vahvistettava kirjallisella todistuksella (Saksassa esim. DVGW-Arbeitsblatt G 607 mukaisesti ajoneuvoille tai G 608 mukaisesti veneille). Sen jälkeen on laitteen kaikki toiminnot tarkastettava käyttöohjeen mukaisesti. Ajoneuvon haltijalle on annettava käyttöohje sekä täytetty takuukortti. Poista tyyppikilpi käyttö- ja asennusohjeesta ja liimaa se lämmityksessä hyvin näkyvään ja vahingoittumisilta suojattuun paikkaan. Ensimmäisen käyttöönoton vuosi on merkittävä valmistajan kilpeen. Varoituksia Asentajan tai ajoneuvon omistajan on kiinnitettävä laitteen mukana toimitettu keltainen varoitustarra hyvin näkyvälle paikalle ajoneuvossa (esim. vaatekaapin oveen)! Mikäli et ole saanut omaa tarraasi, pyydä se Trumalta. Poolattaessa liitäntöjä on olemassa johtojen palamisvaara. Lisäksi kaikki takuu- ja vastuuvaatimukset raukeavat! Punainen johto on plus, sininen miinus! Liitä laite maadoitettuun ajoneuvon sähköjärjestelmään (keskussähkö 5 10 A) 2 x 1,5 mm²:n johdolla, kun pituus on yli 6 m 2 x 2,5 mm²:n johdolla. Liitä miinusjohto keskusmaahan. Liittäessäsi laitteen suoraan akkuun on plus- ja miinus-johdot maadoitettava. Eristä pikaliitännät kokonaan (moottoriajoneuvon lattapistokejärjestelmä 6,3 mm). Syöttöjohtoon ei saa liittää muita laitteita! Verkkolaitteita käytettäessä on huomioitava, että niiden lähtöjännitteen tulee olla 11 V 15 V ja vaihtojänniteaaltoisuuden < 1,2 Vss. Erinäisiin käyttötapauksiin suosittelemme Truman latausautomaatteja. Tarkemmat tiedot saat jälleenmyyjältäsi. Lisätietoja saat myyjältäsi. Muut latauslaitteet soveltuvat käytettäviksi vain 12 V:n akulla puskurina. 14

15

16 Saksassa on häiriötapauksissa aina otettava yhteys Truman huoltopalveluun, muissa maissa valtuutettuun edustajaan (katso Truma huoltovihko tai Laitetyyppi ja valmistusnumero (merkitty tyyppikilpeen) on hyvä pitää esillä asian käsittelyn nopeuttamiseksi. ATS Tuonti Oy Tiilipojanlenkki 4 Tel (0) FIN VANTAA Fax +358 (0) Fo /2011 Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Straße Putzbrunn Deutschland Service Telefon +49 (0) Telefax +49 (0)

Trumatic E. Trumatic E 4000 / E 4000 A. alkaen 07 / 2010. Käyttöohje Asennusohje. Säilytä autossa!

Trumatic E. Trumatic E 4000 / E 4000 A. alkaen 07 / 2010. Käyttöohje Asennusohje. Säilytä autossa! 5 7 Trumatic E 3 9 Trumatic E 4000 / E 4000 A Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! alkaen 07 / 2010 1 Trumatic E 4000 / E 4000 A Asennusesimerkki 1 1 Säätöpaneeli (valinnan mukaisesti) 2 Ajastin (lisävaruste)

Lisätiedot

Therme Kuumavesivaraaja

Therme Kuumavesivaraaja Therme Kuumavesivaraaja 230 V ~ Therme Käyttöohje Säilytä autossa! Therme Kuumavesivaraaja Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Kättötarkoitus... 3 Käytetyt symbolit Symboli varoittaa mahdollisesta

Lisätiedot

Trumatic S 2200 / S 2200 P

Trumatic S 2200 / S 2200 P Trumatic S 2200 / S 2200 P Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan Asennusesimerkki Kuvassa on lämmitin, jonka palamiskaasun poisto ja palamisilman tulo on asennettu seinän läpi 1 Poistohormi

Lisätiedot

Fernanzeige DuoC. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa!

Fernanzeige DuoC. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Fernanzeige DuoC Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! A DuoComfort 1 4 5 6 DuoControl CS 4 5 6 DuoComfort 2 9 1 2 9 50 cm 50 cm DuoControl 4 5 6 B 55 mm 14 1 2 9 50 cm 10 19 18 - + 12 V 13 12 15 11

Lisätiedot

Kaasusuodatin. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa!

Kaasusuodatin. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Kaasusuodatin Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Kaasusuodatin Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Käyttöohje Käyttötarkoitus... 3 Kyllästysasteen näyttö... 3 Suodatinpanoksen vaihto... 3 Jätehuolto...

Lisätiedot

TEB-3 / TN-3. Käyttöohje Säilytä autossa!

TEB-3 / TN-3. Käyttöohje Säilytä autossa! TEB-3 / TN-3 Käyttöohje Säilytä autossa! Puhallin TEB-3 / TN-3 Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Turvallisuusohjeet... 2 Käyttötarkoitus... 2 Käyttöohje Käyttöönotto... 3 Sulakkeen vaihto (vain TEB-3

Lisätiedot

MonoControl CS kaasutankki. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa!

MonoControl CS kaasutankki. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! MonoControl CS kaasutankki Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! MonoControl CS kaasutankki Käytetyt symbolit Symboli varoittaa mahdollisesta vaarasta. Ohjeita, tietoa ja käyttövinkkejä. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Polttokennojärjestelmä VeGA Huoltovihko VeGA Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Kuva Kuva 5 Kuva 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Huoltovihko VeGA Sarjanumero VeGA

Lisätiedot

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2 Ultraheat sähkökäyttöinen lisälämmitin Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Asennusohje Käyttötarkoitus... 3 Vaatimustenmukaisuusvakuutus...

Lisätiedot

TEB-3 / TN-3. Asennusohje

TEB-3 / TN-3. Asennusohje TEB-3 / TN-3 Asennusohje A B TEB-3 1 6.3 mm 1 1 18 24 1 24 26 8 7 26 24 18 C 10 Ø 55 mm 9 D TN-3 18 L1 N 23 19 22 12 23 20 11 14 13 14 10 21 22 2 Puhallin TEB-3 / TN-3 Käytetyt symbolit Symboli varoittaa

Lisätiedot

Combi (E) CP plus ready. Asennusohje Säilytä autossa!

Combi (E) CP plus ready. Asennusohje Säilytä autossa! Combi (E) CP plus ready Asennusohje Säilytä autossa! Combi (E) CP plus ready 2 4 5 1 3 6 11 13 15 16 12 8 9 7 10 14 6 1 Digitaalinen tai analoginen säätöpaneeli (ei kuvaa) 2 Sisälämpötilan tunnistin 3

Lisätiedot

Combi (E) Käyttöohje Sivu 2. Säilytä autossa!

Combi (E) Käyttöohje Sivu 2. Säilytä autossa! Combi (E) Käyttöohje Sivu 2 Säilytä autossa! Combi (E) 2 4 5 1 3 6 11 13 15 16 12 8 9 7 10 14 6 1 Digitaalinen tai analoginen säätöpaneeli (ei kuvaa) 2 Sisälämpötilan tunnistin 3 Kylmän veden liitäntä

Lisätiedot

Trumatic E 2400 07 / 2010 lähtien. Käyttöohje Sivu 2 Asennusohje Sivu 9. Säilytä autossa!

Trumatic E 2400 07 / 2010 lähtien. Käyttöohje Sivu 2 Asennusohje Sivu 9. Säilytä autossa! Trumatic E 2400 07 / 2010 lähtien Käyttöohje Sivu 2 Asennusohje Sivu 9 Säilytä autossa! Asennusesimerkki 1 Säätöpaneeli (valinnan mukaisesti) 2 Ajastin (lisävaruste) 3 Polttoilmaputki 4 Poistoputki 5 Elektroninen

Lisätiedot

TEB-3 / TN-3. Käyttöohje Säilytä autossa! Sivu 2

TEB-3 / TN-3. Käyttöohje Säilytä autossa! Sivu 2 TEB-3 / TN-3 Käyttöohje Säilytä autossa! Sivu 2 Puhallin TEB-3 / TN-3 Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Turvallisuusohjeita... 2 Käyttötarkoitus... 2 Käyttöohje Käyttöönotto... 3 Sulakkeen vaihto

Lisätiedot

Therme Kuumavesivaraaja. Käyttöohje Säilytä autossa!

Therme Kuumavesivaraaja. Käyttöohje Säilytä autossa! Therme Kuumavesivaraaja Käyttöohje Säilytä autossa! Therme Kuumavesivaraaja Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Kättötarkoitus... 3 Käytetyt symbolit Symboli varoittaa mahdollisesta vaarasta. Käyttöohje

Lisätiedot

Kaasusuodatin. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Sivu 2 Sivu 6

Kaasusuodatin. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Sivu 2 Sivu 6 Kaasusuodatin Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Sivu 2 Sivu 6 Kaasusuodatin Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Käyttöohje Käyttötarkoitus... 3 Suodatinpanoksen vaihto... 4 Jätehuolto... 5 Vaatimustenmukaisuusvakuutus...

Lisätiedot

TEB-3 / TN-3 Asennusohje

TEB-3 / TN-3 Asennusohje TEB-3 / TN-3 Asennusohje Sivu 2 A B TEB-3 1 6.3 mm 1 1 18 24 1 24 26 24 26 18 C 10 Ø 55 mm 9 D TN-3 18 L1 N 23 19 22 12 23 20 22 11 13 10 21 2 Puhallin TEB-3 / TN-3 Käytetyt symbolit Symboli kiinnittää

Lisätiedot

DuoComfort. DuoComfort. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Service. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Service

DuoComfort. DuoComfort. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Service. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Service Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! 50020-57600 06 03/2007 Fo. Kehä Caravan Tukku Oy Koskelontie 15 Tel. (09) 84 94 30 34 FIN-02920 Espoo Fax (09) 84 94 30 30 Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Straße

Lisätiedot

Trumatic S 2200 / S 2200 P. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa!

Trumatic S 2200 / S 2200 P. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Trumatic S 2200 / S 2200 P Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Trumatic S 2200 / S 2200 P Nestekaasulämmitin asuntovaunuihin ja muihin perävaunuihin Asennusesimerkki Kuvassa on lämmitin, jonka palamiskaasun

Lisätiedot

Boiler B 10 / B 14. Käyttöohje Säilytä autossa!

Boiler B 10 / B 14. Käyttöohje Säilytä autossa! Boiler B 10 / B 14 Käyttöohje Säilytä autossa! Boiler B 10 / B 14 Nestekaasukäyttöinen vedenlämmitin (Erikoismalli B 10 EL, B 14 EL, jossa lisäsähkölämmitin 230 V, 850 W) Asennusmalli 1 Truma-Varaaja 2

Lisätiedot

DuoControl CS. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Sivu 2 Sivu 9

DuoControl CS. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Sivu 2 Sivu 9 DuoControl CS Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Sivu 2 Sivu 9 DuoControl CS Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Käyttötarkoitus... 2 Turvallisuusohjeita... 3 Käyttöohje Käyttö- ja näyttöelementit...

Lisätiedot

Boiler B 10 / B 14. Käyttöohje Säilytä autossa!

Boiler B 10 / B 14. Käyttöohje Säilytä autossa! Boiler B 10 / B 14 Käyttöohje Säilytä autossa! Boiler B 10 / B 14 Nestekaasukäyttöinen vedenlämmitin (Erikoismalli B 10 EL, B 14 EL, jossa lisäsähkölämmitin 230 V, 850 W) Asennusmalli 1 Truma-Varaaja 2

Lisätiedot

inet Box Asennusohje

inet Box Asennusohje Asennusohje Sivu 2 Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Asennusohje Turvallisuusohjeita... 2 Käyttötarkoitus... 2 Toimituksen sisältö... 2 Mitat... 3 Liitännät / säätölaitteet... 3 Näytöt... 3 Asennus...

Lisätiedot

Polttokennojärjestelmä VeGA. Käyttöohje Sivu 2 Asennusohje Sivu 13. Säilytä autossa! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Polttokennojärjestelmä VeGA. Käyttöohje Sivu 2 Asennusohje Sivu 13. Säilytä autossa! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Polttokennojärjestelmä VeGA Käyttöohje Sivu Asennusohje Sivu 13 Säilytä autossa! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Polttokennojärjestelmä VeGA VARO PALO- TAI RÄJÄHDYSVAARA Turvaohjeiden huomiotta jättäminen

Lisätiedot

Käyttöohje. Huolto- ja turvaohjeet. Air Top 2000 STC

Käyttöohje. Huolto- ja turvaohjeet. Air Top 2000 STC Käyttöohje Air Top 2000 STC Johdanto Hyvä Webasto asiakas! Paljon kiitoksia Webasto Air Top 2000 STC ilmalämmittimen valinnasta. Ilmanlämmittimet Air Top 2000 STC sopivat hyttien, aluksien, kuorma-autojen,

Lisätiedot

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Käyttöohje Säilytä autossa! Komfort på vägen Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 1 Nestekaasulämmitin Trumatic S 2 Palamisilmaputki 3 Palamiskaasujen poistoputki ja

Lisätiedot

Therme Kuumavesivaraaja. Asennusohje

Therme Kuumavesivaraaja. Asennusohje Therme Kuumavesivaraaja Asennusohje A B C D 18 Ø 55 mm 17 20 19 22 22 21 6 2 Therme Kuumavesivaraaja Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 3 Asennusohje Veden tulo... 4 Asennuspaikan valinta... 4 Therme

Lisätiedot

Valaistus jälkivarustesarja

Valaistus jälkivarustesarja Valaistus jälkivarustesarja S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Sivu Sivu Valaistus jälkivarustesarja S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Sisällysluettelo

Lisätiedot

Trumatic C 6002 EH. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Service

Trumatic C 6002 EH. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Service Trumatic C 6002 EH 9 7 Trumatic C 3 1 60 40 60 230 V~ Trumatic C EH Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! 34010-06300 G u E 01 10/2004 Fo. Kehä Caravan Tukku Oy Koskelontie 1 Tel. (09) 84 94 30 34 FIN-02920

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90 Käyttöohje Thermo Pro 90 Johdanto Hyvä Webasto-asiakas, Kiitos, että valitsit Webaston Thermo Pro 90 vesilämmittimen. Toivomme, että siitä ja sen luotettavasta mukavuudesta on sinulle iloa useiden vuosien

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Trumatic E Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan

Trumatic E Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan Trumatic E 2400 Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan Asennusesimerkki 1 Säätöpaneeli (valinnan mukaisesti) 2 Ajastin (Lisävarusteet) 3 Palamisilman syöttö 4 Palamiskaasujen poisto

Lisätiedot

DuoControl CS. Käyttöohje Asennusohjeet Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan

DuoControl CS. Käyttöohje Asennusohjeet Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan DuoControl CS Käyttöohje Asennusohjeet Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan DuoControl CS Käyttötarkoitus DuoControl CS on kaasunpaineen turvasäätölaite automaattisella vaihtajalla kahdessa kaasupullossa

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Combi D 6 (E) Käyttöohje Sivu 2. Säilytä autossa!

Combi D 6 (E) Käyttöohje Sivu 2. Säilytä autossa! Combi D 6 (E) Käyttöohje Sivu 2 Säilytä autossa! Combi D 6 (E) 1 4 5 12 2 6 11 13 15 16 8 10 14 6 1 Digitaalinen tai analoginen säätöpaneeli (ei kuvaa) 2 Sisälämpötilan tunnistin 3 Kylmän veden liitäntä

Lisätiedot

Trumatic S 2200 S 2200 P

Trumatic S 2200 S 2200 P Trumatic S 2200 S 2200 P Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! 30020-42100 04 07/2005 Fo. Kehä Caravan Tukku Oy Koskelontie 15 Tel. (09) 84 94 30 34 FIN-02920 Espoo Fax (09) 84 94 30 30 Truma Gerätetechnik

Lisätiedot

Dresden RCR 128 Boston RCR 128

Dresden RCR 128 Boston RCR 128 Radio / Cassette Dresden RCR 128 Boston RCR 128 Asennusohje Asennusohje Turvallisuusohjeita Ennen kuin aloitat autoradion asennuksen, lue asennus ja liitäntäohjeet. Asennus ja liitäntätöiden ajaksi on

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

Truma CP (E) classic. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Sivu 2 Sivu 11

Truma CP (E) classic. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Sivu 2 Sivu 11 Truma CP (E) classic Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Sivu 2 Sivu 11 Säätölaitteet CP (E) classic Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Käyttötarkoitus... 2 Käytetyt symbolit Laitteen saa asentaa

Lisätiedot

Combi 4 / Combi 6. Käyttöohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan

Combi 4 / Combi 6. Käyttöohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan Combi 4 / Combi 6 Käyttöohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan Combi 4 / Combi 6 3 1 2 5 6 13 9 12 14 7 11 7 1 Säätöpaneeli 2 Ajastin ZUCB (lisävaruste) 3 Sisälämpötilan tunnistin 4 Kylmävesiliitäntä

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31399510 Versio 1.0 Osa nro 31260698 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378205 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

004216 FIN 01/05 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 004216 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

Frostair 1700. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Service

Frostair 1700. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Service COOL AUTO ON COMFORT C MODC SCT TCMP. TIMC TIMCR Hr. OFF AUTO LOW MED. HIGH ON / OFF RCSCND Frostair Frostair 1700 Frostair 1700 Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! 40040-31200 03 01/2004 Fo. Kehä

Lisätiedot

Combi 4 E / Combi 6 E. Käyttöohje Säilytä autossa!

Combi 4 E / Combi 6 E. Käyttöohje Säilytä autossa! Combi 4 E / Combi 6 E Käyttöohje Säilytä autossa! Combi 4 E / Combi 6 E 1 2 3 4 8 6 7 5 13 15 17 18 14 10 11 9 12 16 8 1 Säätöpaneeli 2 Energianvalitsin 3 Ajastin ZUCB (lisävaruste) 4 Sisälämpötilan tunnistin

Lisätiedot

DuoComfort. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Sivu 2 Sivu 7

DuoComfort. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Sivu 2 Sivu 7 DuoComfort Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Sivu 2 Sivu 7 DuoComfort Sisällysluettelo Käyttötarkoitus... 2 Turvallisuusohjeita... 3 Käytetyt symbolit Asennuksen ja korjauksen saa suorittaa ainoastaan

Lisätiedot

SolarMagic asennus ja sijoitusopas

SolarMagic asennus ja sijoitusopas SolarMagic asennus ja sijoitusopas Kesäkuu 2010 www.solarmagic.fi Tämä opas esittää erilaisia SolarMagic-aurinkolämmityslaitteen asennusvaihtoehtoja. On tärkeää että laitteesta saatava teho olisi mahdollisimman

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Asennusohje Mukavuutta matkaan A S 3002 (P) A S 5002 B C S 3002 (P) C S 5002 2 cm² ca. 5-10 cm D S 3002 (P) D S 5002 E S 3002 (P) E S 5002 F G S 3002 (P) G S 5002 2

Lisätiedot

Boiler Elektro. Asennusohje Sivu 2

Boiler Elektro. Asennusohje Sivu 2 Boiler Elektro Asennusohje Sivu Boiler Elektro (sähkökäyttöinen lämminvesivaraaja) Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... Malli... Asennusohje 4 Asennusohje 0 Sijaintipaikan valinta ja asennus... Vesiliitäntä...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Trumatic E 4000 / E 4000 A

Trumatic E 4000 / E 4000 A 5 Trumatic E 4000 / E 4000 A Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Trumatic E 7 3 9 1 Mukavuutta matkaan Trumatic E 4000 / E 4000 A Asennusesimerkki 1 Säätöpaneeli (valinnan mukaisesti) 2 Ajastin (lisävaruste)

Lisätiedot

Boiler B 10 / B 14 5 KBS 3. 66 mm Ø 55 mm F 34 H G. 300 mm. Ajosuunta. 300 mm

Boiler B 10 / B 14 5 KBS 3. 66 mm Ø 55 mm F 34 H G. 300 mm. Ajosuunta. 300 mm Boiler Asennusohje Boiler B 10 / B 14 A 3 4 8 11 38 10 1 9 2 7 5 KBS 3 B C 15 23 15 23 12 20 16 13 24 14 22 20 16 6 13 14 24 22 E 66 mm Ø 55 mm F 34 28 30 29 28 31 26 36 25 27 31 32 33 28 35 33 32 H G

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

S 5004 Takkatuliverhous. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa!

S 5004 Takkatuliverhous. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! S 5004 Takkatuliverhous Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! S 5004 Takkatuliverhous Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Käyttöohjeen täydennys Turvallisuusohjeet... 2 Tärkeitä käyttöohjeita...

Lisätiedot

Kaasusuodatin. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Sivu 2 Sivu 7

Kaasusuodatin. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Sivu 2 Sivu 7 Kaasusuodatin Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Sivu 2 Sivu 7 Kaasusuodatin Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Käyttöohje Käyttötarkoitus... 3 Suodatinpanoksen vaihto... 3 Jätehuolto... 5 Vaatimustenmukaisuusvakuutus...

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Auto: Toyota Land Cruiser, 3.0 D-4D (2003-) Automaatti-ilmastoinnilla (alusta no. KDJ120 ) Lämmitin: HYDRONIC D5W S, 12V (diesel)

Auto: Toyota Land Cruiser, 3.0 D-4D (2003-) Automaatti-ilmastoinnilla (alusta no. KDJ120 ) Lämmitin: HYDRONIC D5W S, 12V (diesel) Asennusohje Auto: Toyota Land Cruiser, 3.0 D-4D (2003-) Automaatti-ilmastoinnilla (alusta no. KDJ120 ) Lämmitin: HYDRONIC D5W S, 12V (diesel) Asennuksessa tarvittavat varusteet: Tilausnumero Hydronic D5W

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Käyttöohje Sivu 2. Säilytä autossa!

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Käyttöohje Sivu 2. Säilytä autossa! Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Käyttöohje Sivu 2 Säilytä autossa! Ultraheat sähkökäyttöinen lisälämmitin Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Käyttötarkoitus... 2 Pikaohje... 2

Lisätiedot

Tuotetieto Mover -siirtolaitteen yleiset asennusohjeet 06.2012

Tuotetieto Mover -siirtolaitteen yleiset asennusohjeet 06.2012 Tuotetieto Mover -siirtolaitteen yleiset asennusohjeet 06.01 Yleisiä ohjeita ja vihjeitä seuraavien siirtolaitteiden asennukseen eri valmistajien alustoihin: Truma Mover, SE (R), H SE (R), TE (R)(4) ja

Lisätiedot

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSIA 2 LATAUS 2 VIANETSINTÄ JA HUOLTO 3 TAKUU 5 VAROITUKSIA Älä käytä laturin seinäpistokkeessa jatkojohtoa, jos mahdollista. Jos joudut käyttämään

Lisätiedot

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YLEISTÄ Lue ohjekirjaa huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Säilytä ohjekirja tulevaisuudeksi. Sähköasennus on suoritettava

Lisätiedot

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Asennusohje

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Asennusohje S 004 / S 004 P / S 004 Asennusohje A S 004 / S 004 P 6 Asennus oikealla 66 8 2 0 6 4 9 4 2 B 8 62 2 6 22 S 004 / S 004 P Asennus vasemmalla 64 64 6 6 8 6 66 9 2 2 A S 004 2 Asennus oikealla 66 8 0 2 6

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Käyttö-jaasennusohjeet FDL654 FDL954 Liesikupu SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Valmistajaeiole vastuussa virheellisestä taiväärästä asennuksesta aiheutuneista vahingoista. Vähimmäisturvaetäisyyskeittotasonjaliesikuvun

Lisätiedot

TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet. TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä.

TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet. TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä. TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä. Lue ohjeet huolella ennenkuin asennat anturin. Muista että

Lisätiedot

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Käyttöohje Sivu 2. Säilytä autossa!

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Käyttöohje Sivu 2. Säilytä autossa! S 3004 / S 3004 P / S 5004 Käyttöohje Sivu Säilytä autossa! S 3004 / S 3004 P / S 5004 Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... Turvallisuusohjeita... Tärkeitä käyttöohjeita... 3 Käyttötarkoitus... 3 Käyttöohje

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

S 5004 takkatulipaneeli. Käyttöohje Sivu 2 Asennusohje Sivu 5. Säilytä autossa!

S 5004 takkatulipaneeli. Käyttöohje Sivu 2 Asennusohje Sivu 5. Säilytä autossa! S 5004 takkatulipaneeli Käyttöohje Sivu 2 Asennusohje Sivu 5 Säilytä autossa! S 5004 takkatulipaneeli Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Lisäys käyttöohjeeseen Turvallisuusohjeita... 2 Tärkeitä käyttöohjeita...

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS KASO KASSAKAAPIN E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO E1-100 SAFE SERIES K-03 INSTRUCTIONS Kaso Oy Lyhtytie 2, PO Box 27, FI-00751 Helsinki, Finland telephone +358 10 271 3700, fax +358 9 386 0021 sales@kaso.fi,

Lisätiedot

IKI vesipadan asennus- ja käyttöohje

IKI vesipadan asennus- ja käyttöohje S i v u 1 IKI vesipadan asennus- ja käyttöohje Lue tämä ohje huolellisesti ennen kiukaan sekä padan asennusta ja käyttöönottoa. Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan omistajalle. Tämä kiukaan

Lisätiedot

Trumatic E 2400. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Service

Trumatic E 2400. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Service Trumatic E 2400 Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! 39050-75500 03 03/2002 Fo Kehä Caravan Tukku Oy Koskelontie 15 Tel. (09) 84 94 30 34 FIN-02920 Espoo Fax (09) 84 94 30 30 Truma Gerätetechnik GmbH

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BOSCH WAP28360SN http://fi.yourpdfguides.com/dref/3566456

Käyttöoppaasi. BOSCH WAP28360SN http://fi.yourpdfguides.com/dref/3566456 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 480x289x100 DC / AC INVERTTERI 12V 2500W 230V AC 50Hz 1702-8571 Matkailuautot Husbilar

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Combi 4 E / Combi 6 E

Combi 4 E / Combi 6 E Combi 4 E / Combi 6 E Käyttöohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan Combi 4 E / Combi 6 E 1 2 3 4 6 7 5 13 15 17 18 14 10 11 9 8 12 16 8 1 Säätöpaneeli 2 Energianvalitsin 3 Ajastin ZUCB (lisävaruste)

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot