MonoControl CS kaasutankki. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MonoControl CS kaasutankki. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa!"

Transkriptio

1 MonoControl CS kaasutankki Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa!

2 MonoControl CS kaasutankki Käytetyt symbolit Symboli varoittaa mahdollisesta vaarasta. Ohjeita, tietoa ja käyttövinkkejä. Käyttötarkoitus MonoControl CS on kaasunpaineen turvasäätölaite matkailuvaunuja ja matkailuautoja varten. Kaasutankkiversio on suoraa liityntää varten kaasunottoventtiiliin liitynnän kierteellä L 21,8 x 1/14" PK (G.5). Kaasunpaineen säätölaite takaa tasaisen 30 mbaarin tai 50 mbaarin lähtöpaineen (vaihtoehtojen mukaan) sallitulla 0,3 16 baarin tulopaineella. Onnettomuudessa suorassa laukaisuosaan vaikuttavassa 3,5 g ± 0,5 g * hidastuksessa katkaisee integroitu yhteentörmäyssensori kaasunvirtauksen. Kaasunpaineen säätölaitteen käyttö ei ole sallittua suljetuissa tiloissa (kotitalous, siirrettävät mökit) merivesiveneissä tai EX-vyöhyke 0:lla (esim. tankkiautot). Integroitu ylipainekytkin vastaa ammattikäytössä oleville liian korkean paineennousun estäville turvalaitteille asetetut vaatimukset (esim. Saksassa BGV D 34). * vastaa keskiajoneuvopainolla n km/h törmäysnopeutta kiinteään esteeseen. Ohje lämmittämiseen ajon aikana: Matkailuautoissa rakentamisvuodesta 01/2007 lähtien täytyy lämmityslaitedirektiivin 2001/56/EY mukaan lisäyksillä 2004/78/EY ja 2006/119/EY nestekaasulämmityksen käyttöä varten ajon aikana, suunnitella turvasulkulaite, joka johdon repeytyessä onnettomuuden takia estää kaasun tahattoman poistumisen. Truma kaasunpaineen säätölaite MonoControl CS kaasutankki integroidulla yhteentörmäyssensorilla, täyttää kaikki asiaankuuluvat normit, määräykset ja direktiivit ja sallii siten Euroopan-laajuisen kaasulaitteiden käytön, myös ajon aikana. Ajon aikaista lämmitystä varten matkailuvaunuissa suosittelemme samoin turvalaitteen käyttöä. Ajoneuvoja varten ennen rakennusvuotta 01/2007 ei ole mitään rajoituksia kaasulaitteen käytölle ajon aikana **. ** Poikkeus Ranskaa varten: Ranskassa on kaasulaitteen käyttö ajon aikana sallittu vain tyyppihyväksytyissä ajoneuvoissa ensirekisteröinnistä alkaen Vanhemmissa ajoneuvoissa kaasulaitteen käyttö ajon aikana ei ole myös turvasulkulaitteen käytön yhteydessä sallittua. Paineensäätölaitteistot ja letkujohdot on vaihdettava uusiin viimeistään 10 vuoden (ammattikäytössä 8 vuoden) kuluttua valmistuspäivämäärästä. Tästä on vastuussa laitteen käyttäjä. 2

3 Käyttöohje Alipainealueen tiiviyden tarkastus (maksimi tarkastuspaine 150 mbaaria) Kaasunpaineen säätölaitteen MonoControl CS:n käyttäminen on pakollista kaasutankeille, joista kaasu otetaan kaasufaasista. Kaasutankkeja, joista kaasu otetaan nestemäisessä muodossa (esim. trukit), ei saa käyttää, koska ne johtavat kaasulaitteiston vaurioitumiseen. Käyttöönotto Tarkastuksen saa tehdä vain alan ammattihenkilö! Kytke kaikki kuluttavat laitteet pois päältä. Avaa sulkuventtiilit sekä tarvittaessa kaasun kaukokytkin. Ruuvaa testausliitännän (b) ruuvisuojus irti ja kytke liitäntään testauspumppu testausletkun kanssa. Avaa tarvittaessa kaasun kaukosäätö. 1. Avaa k aasunottoventtiili. 2. Tarvittaessa (esim. uudelleenasennuksessa) paina resetnappia (yhteentörmäyssensorin laukaisuosan palautin) MonoControl CS -kaasutankissa. 1. Suorita tiiviystesti (esim. Saksassa G 607:n mukaisesti). b Kaasulaitteiston ollessa epätiivis sulje kaasulaitteen kaasunottoventtiili, korjauta kaasulaitteisto välittömästi ammattihenkilöllä saattaaksesi sen kuntoon, äläkä tällä välin enää avaa kaasunottoventtiiliä. Korkeapainealueen tiiviyden tarkastus 2. Onnistuneen tarkastuksen jälkeen ruuvaa tarkastuksen ruuvisuojus taas tarkastusliitäntään. Ruuviliitosten tiiviys täytyy tarkistaa sopivilla välineillä esimerkiksi vuodonilmaisusprayllä EN mukaan. Tästä on vastuussa laitteen käyttäjä. 3

4 Huolto Kaasunpaineen säädin MonoControl CS on huoltovapaa. Nestekaasun asiantuntijan (DVFG, TÜV, DEKRA) tulee Saksassa suorittaa kaasulaitteiston tarkastus säännöllisesti 2 vuoden välein. Tarkastuksessa on vahvistettava asianmukainen tarkastustodistus (G 607). Maissa ilman tarkastusvelvollisuutta suosittelemme kaasulaitteiston tarkastusta oman turvallisuuden takia joka 2:n vuoden välein. Paineensäätölaitteistot ja letkujohdot on vaihdettava uusiin viimeistään 10 vuoden (ammattikäytössä 8 vuoden) kuluttua valmistuspäivämäärästä. Tästä on vastuussa laitteen käyttäjä. Lisävarusteet EisEx, säätimen lämmitys (tilaus-nro ) Kaasun kaukokytkin kaasuntoimituksen sulkemiseen ajoneuvon sisätiloista GS 8 (tilaus-nro ) GS 10 (tilaus-nro ) Suora-supistin Z 10 / RVS 8 (tilaus-nro ) Vaihtoventtiili UV 10 (tilaus-nro ) Tekniset tiedot (EN tai Truma tarkastusehtojen mukaisesti) Kaasulaji Nestekaasu (propaani / butaani) Tulopaine 0,3 16 baaria Lähtöpaine Mallista riippuen 30 mbaaria tai 50 mbaaria Säädinteho 1,5 kg/h Säätimen tulo Ruuvikorkki L 21,8 x 1/14" PK (G.5) Säätimen lähtö Leikkuurengasruuvaus 50 mbaaria 8 mm tai 30 mbaaria 10 mm Laukaisuarvo vaakasuora 3,5 g ± 0,5 g Vaatimustenmukaisuusvakuutus Truman kaasunpaineensäädin MonoControl CS vastaa painelaitedirektiiviä 97/23/EY soveltaen EN 12864/D ja direktiivin 2004/78/EY liitettä VIII Nestekaasukäyttöisten palamislämmityslaitteiden ja lämmityslaitteistojen turvallisuusvaatimukset. Tuotteen tunnusnumero CE-0085BQ0102 DG hyväksyntä numero: 3894 Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään! 4

5 Asennusohjeet Ei-pystysuorasti sijoitettu yhteentörmäyssensori ei siirry riittävästi taaksepäin vaadittuun alkuasentoon. Tällaisessa tapauksessa se saattaa laueta väärässä tilanteessa. Kaasua jäljellä: Tupakointi kielletty, avotuli kielletty! Asennuksen saa tehdä vain alan ammattihenkilö! Lue asennusohjeet ennen asennukseen ryhtymistä ja noudata niitä! Asennusvaihtoehdot Kaasunpaineen säätölaitteen lähtöpaineen 30 mbar (tyyppikilpi keltainen) tai 50 mbar (tyyppikilpi oranssi) on vastattava asennettujen laitteiden käyttöpainetta. Asennusmitat (mitat mm) 51,5 1,25 A ~ W21,8x1/14"LH Ennen asennusta varmista tankin venttiilien kunto! Paineen ollessa 30 mbar Truma tarjoaa asennukseen 2 vaihtoehtoa (90 ja 105 ). Asennus ja liityntä MonoControl CS kaasutankki Paineen ollessa 50 mbar saatavana oleva vaihtoehto on 90. Kaasunpaineen säädin pitää asentaa siten, että tyyppikilpi on luettavissa, vihreä reset-nappi (yhteentörmäyssensorin laukaisuosan palauttaminen) tunnistettavissa ja hyvin saavutettavissa. MonoControl CS täytyy asentaa siten, että laukaisuosa (A) on aina pystysuorassa asennossa. A 5

6 Asennusesimerkki 4 2 Laitteille 30 mbaarin kaasuputken johdoilla tarjoaa Truma lisätarvikkeena suorasupistimien Z 10 / RVS 8. Tarkista kaasunpaineen säätimen sisääntulon tiiviys (esim. vuodonilmaisusprayllä EN 14291:n mukaan). 3 1 Kun asennus on suoritettu, on ammattitaitoisen henkilön tarkastettava koko kaasulaitteiston asennus ja tiiviys. Käytettävissä oleva kaasuntarkastustodistus täytyy vastaavasti lisätä / muuttaa. 1 MonoControl CS kaasutankki 2 Vaihtoventtiili UV 10 (tilaus-nro ) 3 Kaasuputkijohdot 30 mbaaria 10 mm, 50 mbaaria 8 mm 4 DuoControl CS Sulje kaasunottoventtiili. Tämä tarkastus ei korvaa säännöllisesti toistuvaa kaasutarkastusta! Sen jälkeen on tarkastettava kaikki toiminnot käyttöohjeen mukaisesti. Käyttöohje on luovutettava laitteen käyttäjälle. Ruuvaa säätimen tulon kierreliityntä (G.5) poistoventtiiliin. Korkkimutterin kiristämisen jälkeen ei painesäädintä saa enää käyttää. Kääntäminen voi johtaa taas ei-tiiviiseen liityntään tai laukaisuosan (A) vinoon asentoon. Laukaisuosa (A) täytyy olla aina pystysuorassa asennossa. Liitä kaasun syöttöputki säätimen lähtöpuoleen leikkuurengasruuvaus (esim. EN ISO ) voimassa olevien asennusmääräysten mukaisesti. Paina kiristämisen yhteydessä toisella avaimella huolellisesti vastaan tätä varten tarkoitetuilta avainpinnoilta. Liityntää varten 30 mbaarin laitteilla suosittelemme välttämättömän kaasunpaineen turvaamiseksi, käytettäväksi 10 mm:n kaasuputkijohtoa. 6

7 Valmistajan takuuselvitys 1. Takuutapaus Valmistaja antaa takuun laitteessa ilmeneville vioille, jotka on johdettavissa materiaali- tai valmistusvirheeseen. Lisäksi voimassa on lainmukaiset myyjän vastuut. Takuu ei kata: kulumisosia eikä luonnollista kulumista, mikäli laitteessa on käytetty muita kuin alkuperäisiä Truma-osia, vauriot, jotka johtuvat kaasussa olevista ylimääräisistä aineista (esim. öljyt, huuhteluaineet), Truman asennus- ja käyttöohjeiden huomiottajättämisestä aiheutuneita vikoja, epäasianmukaisesta käsittelystä aiheutuneita vikoja, epäasianmukaisen kuljetuspakkauksen kohdalla. 2. Takuun kattavuus Takuu koskee kohdassa 1 määriteltyjä vikoja, jotka ilmenevät 24 kuukauden kuluessa kaupan solmimisesta myyjän ja käyttäjän välillä. Valmistaja korjaa kyseiset viat tai puutteet oman valintansa mukaan joko korjaamalla tai vaihtamalla viallisen tuotteen. Valmistajan suorittaman takuukorvauksen jälkeen ei korjattujen tai vaihdettujen osien takuuaika ala uudestaan, vaan vanha takuuaika jatkuu. Pitemmälle menevät vaatimukset, erityisesti ostajan tai kolmannen osapuolen vahingonkorvausvaatimukset on poissuljettu. Tuotevastuulain määräykset ovat kuitenkin voimassa. Truman tehtaan asiakaspalvelun käyttökuluista erityisesti kuljetus-, työ- ja materiaalikuluista vastaa valmistaja silloin, kun asiakaspalvelua on tarvittu takuuseen sisältyvien vikojen korjaamiseen ja kun asiakaspalvelua käytetään Saksassa. Takuu ei kata asiakaspalvelun suorittamia töitä muissa maissa. Laitteen hankalasta irrottamisesta ja asennuksesta aiheutuneet lisäkulut (esim. huonekalutai korin osien purkaminen) eivät sisälly takuuseen. 3. Laitteen toimittaminen takuuhuoltoon Valmistajan osoite on: Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG, Wernher-von-Braun-Straße 12, Putzbrunn. Saksassa on häiriötapauksissa aina otettava yhteys Truman huoltopalveluun, muissa maissa valtuutettuun edustajaan (katso Truma huoltovihko tai Valitukset on kuvattava yksityiskohtaisesti. Ilmoita myös laitteen valmistusnumero ja ostopäivä. Jotta valmistaja voi todeta, onko kysymyksessä takuuehtojen mukainen virhe, kuluttajan on omalla vastuullaan tuotava tai lähetettävä laite valmistajalle. Laitteen lähettäminen tehtaalle on tehtävä rahtitavarana. Jos kyseessä on takuuehtojen mukainen virhe, tehdas maksaa kuljetuskulut tai lähetyksestä ja palautuksesta aiheutuvat kulut. Jos kyseessä ei ole takuuasia, valmistaja ilmoittaa tästä sekä asiakkaan osaksi tulevista korjauskuluista asiakkaalle; tällaisessa tapauksessa asiakas maksaa myös lähetyskulut. 7

8 Saksassa on häiriötapauksissa aina otettava yhteys Truman huoltopalveluun, muissa maissa valtuutettuun edustajaan (katso Truma huoltovihko tai Laitetyyppi ja valmistusnumero (merkitty tyyppikilpeen) on hyvä pitää esillä asian käsittelyn nopeuttamiseksi. ATS Tuonti Oy Tiilipojanlenkki 4 Tel (0) FIN VANTAA Fax +358 (0) /2011 Fo Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Straße Putzbrunn Deutschland Service Telefon +49 (0) Telefax +49 (0)

Boiler B 10 / B 14. Käyttöohje Säilytä autossa!

Boiler B 10 / B 14. Käyttöohje Säilytä autossa! Boiler B 10 / B 14 Käyttöohje Säilytä autossa! Boiler B 10 / B 14 Nestekaasukäyttöinen vedenlämmitin (Erikoismalli B 10 EL, B 14 EL, jossa lisäsähkölämmitin 230 V, 850 W) Asennusmalli 1 Truma-Varaaja 2

Lisätiedot

Trumatic S 2200 / S 2200 P. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa!

Trumatic S 2200 / S 2200 P. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Trumatic S 2200 / S 2200 P Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Trumatic S 2200 / S 2200 P Nestekaasulämmitin asuntovaunuihin ja muihin perävaunuihin Asennusesimerkki Kuvassa on lämmitin, jonka palamiskaasun

Lisätiedot

Trumatic S 2200 S 2200 P

Trumatic S 2200 S 2200 P Trumatic S 2200 S 2200 P Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! 30020-42100 04 07/2005 Fo. Kehä Caravan Tukku Oy Koskelontie 15 Tel. (09) 84 94 30 34 FIN-02920 Espoo Fax (09) 84 94 30 30 Truma Gerätetechnik

Lisätiedot

Mover SE R / TE R. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa!

Mover SE R / TE R. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mover SE R / TE R Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mover SE R / TE R Asennusesimerkki 1 Kauko-ohjaus 2 Käyttömoottori 3 Ajorulla 4 Elektroninen ohjaus 5 Akku 6 Turvapistorasia Sisällysluettelo Käytetyt

Lisätiedot

Trumatic C 3402 C 6002

Trumatic C 3402 C 6002 Trumatic C 3402 C 6002 9 7 Trumatic C 3 1 60 40 60 230 V ~ Trumatic C EL Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! 34000-96100 G 06/2002 E 03/2002 Fo Kehä Caravan Tukku Oy Koskelontie 1 Tel. (09) 84 94 30

Lisätiedot

Mover SE R / TE R Käyttöohje Asennusohje

Mover SE R / TE R Käyttöohje Asennusohje Mover SE R / TE R Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mover SE R / TE R Asennusesimerkki 1 Kauko-ohjaus 2 Käyttömoottori 3 Ajorulla 4 Elektroninen ohjaus 5 Akku 6 Turvapistorasia Sisällysluettelo Käytetyt

Lisätiedot

Mover TE R4 Käyttöohje Asennusohje

Mover TE R4 Käyttöohje Asennusohje Mover TE R4 Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mover TE R4 Asennusesimerkki 1 Kauko-ohjaus 2 Käyttömoottori 3 Ajorulla 4 Elektroninen ohjaus 5 Akku 6 Turvapistorasia Sisällysluettelo Käytetyt symbolit...

Lisätiedot

Aventa comfort. Käyttöohje Sivu 2 Asennusohje Sivu 9. Säilytä autossa!

Aventa comfort. Käyttöohje Sivu 2 Asennusohje Sivu 9. Säilytä autossa! Aventa comfort Käyttöohje Sivu 2 Asennusohje Sivu 9 Säilytä autossa! Aventa comfort Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 3 Turvallisuusohjeita... 3 Ilmastointijärjestelmiä koskevia käyttöohjeita... 3

Lisätiedot

Boiler B 10/B 14 Kuumavesivaraaja

Boiler B 10/B 14 Kuumavesivaraaja 50 Boiler B 10/B 14 Kuumavesivaraaja 230 V ~ Boiler EL 70 60 Boiler 40 30 Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! 70000-03100 G 01/2001 E 01/2001 Fo. Kehä Caravan Tukku Oy Koskelontie 15 Tel. (09) 84 94

Lisätiedot

Trumatic C 3402 C 6002

Trumatic C 3402 C 6002 Trumatic C 3402 C 6002 Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Kehä Caravan Tukku Oy Koskelontie 15 FIN-02920 Espoo 34000-94200 G 12/01 E 06/01 Fo Tel. (09) 84 94 30 34 Fax (09) 84 94 30 30 Truma Gerätetechnik

Lisätiedot

Mover SE R / TE R. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan

Mover SE R / TE R. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan Mover SE R / TE R Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan Mover SE R / TE R Asennusesimerkki 1 Kauko-ohjaus 2 Käyttömoottori 3 Ajorulla 4 Elektroninen ohjaus 5 Akku 6 Turvapistorasia

Lisätiedot

Mover SE / TE. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan

Mover SE / TE. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan Mover SE / TE Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan Mover SE / TE Asennusesimerkki 1 Kauko-ohjaus 2 Käyttömoottori 3 Ajorulla 4 Elektroninen ohjaus 5 Akku 6 Turvapistorasia 2 Mover

Lisätiedot

Truma inet Box. Käyttöohje Säilytä autossa! Sivu 2

Truma inet Box. Käyttöohje Säilytä autossa! Sivu 2 Truma inet Box Käyttöohje Säilytä autossa! Sivu 2 Truma inet Box Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Käyttötarkoitus... 2 Käyttöohje Turvallisuusohjeita... 3 Näyttö- ja säätölaitteet / liitännät...

Lisätiedot

Boiler B 10 / B 14 5 KBS 3. 66 mm Ø 55 mm F 34 H G. 300 mm. Ajosuunta. 300 mm

Boiler B 10 / B 14 5 KBS 3. 66 mm Ø 55 mm F 34 H G. 300 mm. Ajosuunta. 300 mm Boiler Asennusohje Boiler B 10 / B 14 A 3 4 8 11 38 10 1 9 2 7 5 KBS 3 B C 15 23 15 23 12 20 16 13 24 14 22 20 16 6 13 14 24 22 E 66 mm Ø 55 mm F 34 28 30 29 28 31 26 36 25 27 31 32 33 28 35 33 32 H G

Lisätiedot

S 5004 Takkatuliverhous. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa!

S 5004 Takkatuliverhous. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! S 5004 Takkatuliverhous Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! S 5004 Takkatuliverhous Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Käyttöohjeen täydennys Turvallisuusohjeet... 2 Tärkeitä käyttöohjeita...

Lisätiedot

KM 130/300 R LPG. www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13

KM 130/300 R LPG. www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13 KM 130/300 R LPG www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13 2 Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

Lisätiedot

ACS 600/601/650. Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite

ACS 600/601/650. Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite ACS 600/601/650 Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite ACS 600/601/650 Sisällysluettelo 1. Käytetyt symbolit 3 1.1 Symbolit 3 1.2 ACS 600/601/650 3 2. Tärkeitä vihjeitä 3 2.1 Käyttäjäryhmä 3 2.2 Sopimus 4 2.3

Lisätiedot

Asennusohje EUROLIGHT LD6230. Professional 6-Channel 10 A Dimmer Pack with DMX and Analog Control

Asennusohje EUROLIGHT LD6230. Professional 6-Channel 10 A Dimmer Pack with DMX and Analog Control Asennusohje EUROLIGHT LD6230 Professional 6-Channel 10 A Dimmer Pack with DMX and Analog Control 2 EUROLIGHT LD6230 Asennusohje Tärkeitä turvallisuusohjeita Symbolilla merkityissä päätteissä sähkövirran

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 100. laitteiston käyttäjälle

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 100. laitteiston käyttäjälle Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Lämmityslaitteisto, jossa ohjauskeskus jatkuvan lämmityksen käytölle Vitotronic 100, tyyppi GC1B VITOTRONIC 100 7/2011 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus

Lisätiedot

nilan VGU250 Käyttöohje VGU250 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

nilan VGU250 Käyttöohje VGU250 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 nilan VGU250 nilan VGU250 Käyttöohje VGU250 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Sisällysluettelo 3 Järjestelmätyypit 4 Toimintaperiaate 5 Käyttökytkimet

Lisätiedot

Omavoimaiset paineensäätimet. Paineenalennin Malli 41-23. Paineenalennin malli 41-23 kalvotoimilaitteella. Asennus- ja käyttöohje EB 2512 FI

Omavoimaiset paineensäätimet. Paineenalennin Malli 41-23. Paineenalennin malli 41-23 kalvotoimilaitteella. Asennus- ja käyttöohje EB 2512 FI Omavoimaiset paineensäätimet Paineenalennin Malli 41-23 Paineenalennin malli 41-23 kalvotoimilaitteella Asennus- ja käyttöohje EB 2512 FI Versio joulukuu 2007 Sisällysluettelo Sisältö Seite 1 Rakenne ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 350 MULTAUSAURA KÄYTTÖ HUOLTO

KÄYTTÖOHJE 350 MULTAUSAURA KÄYTTÖ HUOLTO KÄYTTÖOHJE 350 MULTAUSAURA KÄYTTÖ HUOLTO 1 VM 350 MULTAUSAURA Sisältö Sivu 1. TEKNISET TIEDOT 2 2. TURVALLISUUSOHJEET 2 2.1 Yleisiä ohjeita 2 3. AURAN KÄYTTÖÖNOTTO 3 3.1 Auran kytkeminen traktoriin 3 3.2

Lisätiedot

Snowek hiekoituskauhat S700 / S1000 / S1200 / S1500 / S2000 / S2500 / S3000. Itkonniemenkatu 13 70500 Kuopio Finland +358 4077 30125 info@snowek.

Snowek hiekoituskauhat S700 / S1000 / S1200 / S1500 / S2000 / S2500 / S3000. Itkonniemenkatu 13 70500 Kuopio Finland +358 4077 30125 info@snowek. KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA Snowek hiekoituskauhat S700 / S1000 / S1200 / S1500 / S2000 / S2500 / S3000 Sarjanumerosta 0814XXXX alkaen Itkonniemenkatu 13 70500 Kuopio Finland +358 4077 30125 info@snowek.fi SNOWEK

Lisätiedot

Sydämelliset onnittelut

Sydämelliset onnittelut Käyttöohjekirja 12 3 Käyttöohjekirja Sydämelliset onnittelut Olet hankkinut matkailuauton. Onnittelumme! Kiitämme luottamuksesta, jota olet osoittanut valitessasi PÖSSL-yhtiön valmistaman laatutuotteen.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SHOPRIDER 888LD. 5.1.2015 MP www.apuajoneuvo.fi

KÄYTTÖOHJE SHOPRIDER 888LD. 5.1.2015 MP www.apuajoneuvo.fi KÄYTTÖOHJE SHOPRIDER 888LD 5.1.2015 MP www.apuajoneuvo.fi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Opastus 3 Turvallisuus 4 Ohjauspuomin ja penkin säädöt 4 Ohjaimen säätö Istuimen etäisyydensäätö Istuimen kääntäminen

Lisätiedot

Käyttöohje. Sydämelliset onnittelut

Käyttöohje. Sydämelliset onnittelut Käyttöohje Käyttöohje Sydämelliset onnittelut Olet hankkinut Globecar-matkailuauton. Onnittelumme! Kiitämme luottamuksesta, jota olet osoittanut valitessasi yhtiömme valmistaman laatutuotteen. Minne sitten

Lisätiedot

Matkailuvaunun käyttöohie

Matkailuvaunun käyttöohie Matkailuvaunun käyttöohie Version 07/2011 FIN Hyvä karavaanari, onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Asiakkaidemme luottamus innostaa meitä ja velvoittaa meidät tekemään matkailuvaunuistamme

Lisätiedot

LIITE: Laitteiden huolto- ja takuuehdot, 6.3.2013 HUOLTO- JA TUKIPALVELUJEN EHDOT. Huoltopalvelun sisältö

LIITE: Laitteiden huolto- ja takuuehdot, 6.3.2013 HUOLTO- JA TUKIPALVELUJEN EHDOT. Huoltopalvelun sisältö HUOLTO- JA TUKIPALVELUJEN EHDOT Huoltopalvelun sisältö LIITE: Laitteiden huolto- ja takuuehdot, 6.3.2013 Huoltopalvelu tarkoittaa laitteissa ilmenneiden vikojen ja virheiden korjaamista sekä erikseen kirjallisesti

Lisätiedot

Käyttäjälle. Käyttöohjeet. geotherm. Lämpöpumppu VWS/VWW

Käyttäjälle. Käyttöohjeet. geotherm. Lämpöpumppu VWS/VWW geotherm NO; FI; PL Käyttäjälle Käyttöohjeet geotherm Lämpöpumppu VWS/VWW FI Sisällysluettelo Sisällysluettelo Yleistä... 3 Tyyppikilpi...3 1 Dokumentteja koskevia ohjeita... 3 1.1 Asiakirjojen säilyttäminen...3

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PUMA 20 9006401D

KÄYTTÖOHJE PUMA 20 9006401D KÄYTTÖOHJE FI PUMA 20 9006401D Suomi 2011 Handicare Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitettyjä tietoja ei saa jäljentää eikä julkaista missään muodossa, painettuna, valokopiona, mikrofi lminä tai millään

Lisätiedot