Boiler B 10 / B 14. Käyttöohje Säilytä autossa!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Boiler B 10 / B 14. Käyttöohje Säilytä autossa!"

Transkriptio

1 Boiler B 10 / B 14 Käyttöohje Säilytä autossa!

2 Boiler B 10 / B 14 Nestekaasukäyttöinen vedenlämmitin (Erikoismalli B 10 EL, B 14 EL, jossa lisäsähkölämmitin 230 V, 850 W) Asennusmalli 1 Truma-Varaaja 2 Ohjauspaneeli 3 Varo-/tyhjennysventtiili 4 Hormi palamisilman tulolle ja palamiskaasujen pois johtamiselle Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Turvallisuusohjeita... 3 Tärkeitä ohjeita... 3 Käyttöohje Käytetyt symbolit Symboli varoittaa mahdollisesta vaarasta. Ohjeita, tietoa ja käyttövinkkejä. Lämminvesivaraajan täyttäminen... 4 Lämminvesivaraajan tyhjentäminen... 4 Käyttöönotto Kaasukäyttö... 4 Kytkeminen pois päältä... 4 Punainen LED Häiriö... 4 Käyttöönotto Sähkökäyttö 230 V... 5 Huolto... 5 Sulakkeet... 5 Jätehuolto... 5 Tekniset tiedot... 5 Häiriönetsintä ja korjaus... 6 Vedentulo... 6 Vaatimustenmukaisuusvakuutus... 7 Valmistajan takuuselvitys

3 Turvallisuusohjeita Kaasusäädinten, kaasulaitteiden tai -laitteistojen käytön yhteydessä on ehdottomasti käytettävä kaasupulloja, joista kaasu otetaan kaasumaisessa muodossa. Kaasupulloja, joista kaasu otetaan nestemäisessä muodossa (esim. trukit), ei saa käyttää, koska ne johtavat kaasulaitteiston vaurioitumiseen. Mikäli kaasulaitteistossa on vuotoja tai ilmenee kaasun hajua: sammuta kaikki avoimet liekit ä tupakoi kytke laite pois päältä sulje kaasupullo avaa ikkunat ja ovet älä koske mihinkään sähkökytkimiin anna ammattimiehen tarkastaa koko laitteisto! Korjauksia saa tehdä vain ammattimies! Ota käytössä huomioon standardin EN : 2010 ohjeet, joiden mukaan laitetta ei saa käyttää henkilöt (lapset mukaan lukien), joilla on rajoittuneet fyysiset, sensoriset tai henkiset valmiudet tai liian vähän kokemusta ja/tai tietoa, paitsi jos he ovat heidän turvallisuudestaan vastuullisen henkilön valvonnassa tai ovat saaneet neuvontaa laitteen käytöstä. Lapsia on valvottava, jotta voi varmistaa, että he eivät leiki laitteella. Jotta ylilämpövahdin tahaton nollaus ei aiheuta vaaratilanteita, laitteeseen ei saa asentaa ulkoista katkaisijaa, kuten esimerkiksi ajastinta tai sitä ei saa liittää virtapiiriin, jonka jokin laite kytkee päälle ja pois säännöllisesti. Kaasulaitteistossa saa käyttää vain EN (ajoneuvot) mukaista paineenrajoitusvarustelua kiinteällä 30 mbar in lähtöpaineella. Paineenrajoituslaitteiston läpivirtausnopeuden tulee vastata vähintään kaikkien laitteistonvalmistajan asentamien laitteiden suurinta kulutusta. 0 C ja sitä alemmissa lämpötiloissa tulee kaasunpaineensäätimen ja vaihtoventtiilin kanssa käyttää EisEx säätimen lämmitintä jäätymisen estämiseksi. Ajoneuvoihin suosittelemme Truman lisävarusteita kaasuhuoltoa varten. Sallittuja ovat ainoastaan käyttäjän maassa hyväksytyt säätimen liitäntäletkut, jotka vastaavat kyseisen maan vaatimuksia. Letkujen moitteeton kunto on tarkastettava säännöllisesti. Talvella tulee käyttää ainoastaan talvikäyttöön soveltuvia erikoisletkuja. Paineensäätölaitteistot ja letkujohdot on vaihdettava uusiin viimeistään 10 vuoden (ammattikäytössä 8 vuoden) kuluttua valmistuspäivämäärästä. Siitä on vastuussa laitteen käyttäjä. Tärkeitä ohjeita Mikäli hormi on asennettu lähelle avattavaa ikkunaa tai suoraan sen alapuolelle, laite on varustettava itsestäänkäynnistyvällä poiskytkennällä, niin että laite ei käy ikkunan ollessa avattuna. Pane hormin suojus paikalleen, kun varaajaa ei käytetä. Mikäli näin ei tehdä, voi laitteen toiminta häiriintyä veden, lian tai hyönteisten vuoksi. Tähän ei liity takuuta. Takuun ja valmistajan vastuun raukeamiseen johtavat erityisesti seuraavat seikat: laitteeseen tehdyt muutokset (mukaan lukien lisävarusteiden asennus), poistoputkeen ja hormiin tehdyt muutokset, muiden kuin alkuperäisten Truma-tuotteiden käyttö vara- ja lisäosina, asennus- ja käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen. Lisäksi laitteen käyttöoikeus päättyy ja joissain maissa samalla myös ajoneuvon käyttöoikeus. Kaasuhuollon käyttöpaineen 30 mbar tulee vastata laitteen käyttöpainetta (merkitty tyyppikilpeen). Nestekaasulaitteistojen tulee vastata kyseisessä maassa voimassaolevia teknisiä ja hallinnollisia määräyksiä (esimerkiksi EN 1949 ajoneuvoille). Kansallisia ohjesääntöjä ja määräyksiä (esim. Saksassa DVGW-Arbeitsblatt G 607) tulee noudattaa. Nestekaasun asiantuntijan (DVFG, TÜV, DEKRA) tulee Saksassa suorittaa kaasulaitteiston tarkastus säännöllisesti 2 vuoden välein. Ajoneuvon haltija (käyttäjä) vastaa tarkastuksen teettämisestä. Nestekaasulaitteita ei saa käyttää polttoainetta täytettäessä, parkkitaloissa, autotalleissa eikä lautalla oltaessa. Kun täysin uusi lämmitin otetaan käyttöön ensimmäisen kerran (tai pitemmän seisotuksen jälkeen), saattaa hetkellisesti muodostua hieman savua ja hajua. Tällöin on tarkoituksenmukaista antaa lämmittimen palaa heti täydellä teholla ja huolehtia samalla huoneen hyvästä tuuletuksesta. Suojaa poiskytketyn boilerin hormi suojuksella ennen jokaista ajoa. Varmista, että suojus on tukevasti paikallaan ja lukkiutunut oikeaan asentoon (onnettomuusvaara). Viallisia hormin suojuksia ei saa käyttää. Poista hormin suojus aina ennen varaajan käyttöönottoa! Varaajan kattila täyttyy vedellä, vaikka käytetään vain kylmävesilaitetta ilman varaajaa. Pakkasen aiheuttamien vaurioiden välttämiseksi on vesi tyhjennettävä varo-/tyhjennys-ventiiliin kautta myös silloin, kun varaajaa ei käytetä. Vaihtoehtoisesti voidaan asentaa kaksi kuumaa vettä kestävää sulkuventtiiliä kylmä- ja lämminvesiliitännän eteen. Kun laite liitetään keskus vesijohtoon (maa- tai kaupunkiliittymä), on asennettava paineenalennusventtiili, joka estää varaajan suurempia paineita kuin 2,8 bar. Saksassa on häiriötapauksissa aina otettava yhteys Truman huoltopalveluun, muissa maissa valtuutettuun edustajaan (katso Truma huoltovihko tai Täytettäessä ajoneuvoon kiinteästi asennettuja kaasusäiliöitä on noudatettava ohjeiden mukaisia täyttömääriä. Takuu ei koske lämmittimen vaurioita, jotka johtuvat säiliön ylitäyttämisestä. Lämpöherkkiä esineitä (esim. spray-pulloja) ei saa säilyttää boilerin asennustilassa, koska siellä lämpötila voi nousta korkeaksi. 3

4 50 Käyttöohje Käyttöönotto Kaasukäyttö Boiler Lue ennen käyttöönottoa käyttöohje ja Tärkeitä ohjeita huolellisesti läpi ja noudata niitä! Ajoneuvon haltija on vastuussa siitä, että laitetta voidaan käyttää asianmukaisesti. Asentajan tai ajoneuvon haltijan on kiinnitettävä laitteen mukana toimitettu keltainen varoitustarra hyvin näkyvään paikkaan ajoneu vossa (esim. vaatekaapin oveen)! Mikäli et ole saanut tarraa, pyydä se Trumalta. Ennen ensimmäistä käyttöä koko veden syöttöpuoli on ehdottomasti huuhdottava hyvin. Pane horminsuojus paikalleen aina, kun varaaja ei ole käytössä! Tyhjennä varaaja, kun on olemassa jäätymisen vaara! Ei takuuta jäätymisestä aiheutuneille vaurioille! Laitteen veden kanssa kosketuksiin joutuvat osat ovat juomavesikelpoisia (katso valmistajan selvitys Manufacturer Declaration). Lämminvesivaraajan täyttäminen Tarkasta, onko kylmänveden tulon varo-/tyhjennysventtiili kiinni: vipu vaakasuorassa, asento e. c d a = Kiertokatkaisija Päälle (Kaasukäyttö) b = Kiertokatkaisija Pois c = Kiertonappi lämpötilan valintaa varten (valaisee vihreä LED Käyttö ) d = Punainen LED Häiriö Älä koskaan käytä varaajaa, jossa ei ole vettä! Poista hormin suojus. Avaa kaasupullo ja kaasuputken pikasulkuventtiili. Kytke boileri päälle säätöpaneelin kääntökytkimestä (a), vihreä LED syttyy. Säädä haluttu vedenlämpötila kiertonapilla (c valittavissa portaattomasti noin 30 C 70 C). Kun käytetään ajoneuvon omia kytkimiä: katso ajoneuvon valmistajan käyttöohje b a Mikäli kaasujohdossa on ilmaa, voi kestää jopa minuutin ennen kuin kaasu syttyy palamaan. Mikäli tänä aikana laitteeseen tulee häiriö, on käynnistys toistettava kytkemällä laite pois päältä odota 5 minuuttia! ja käynnistämällä se uudestaan. Kytkeminen pois päältä Kytke boileri pois päältä kiertokatkaisijalla (b). Pane hormin suojus paikalleen. Tyhjennä varaaja, kun on olemassa jäätymisen vaara. Sulje kaasujohdon ja kaasupullon pikasulkuventtiili, jos lämminvesivaraajaa ei käytetä pitkään aikaan. e = Vipu asennossa kiinni f = Vipu asennossa tyhjennys Avaa lämminvesihana kylpyhuoneessa tai keittiössä, säädä sekoitin tai vipuhana lämpimälle. Kytke vesipumpun virta päälle (pääkytkin tai pumpun kytkin). Pidä hanat auki, kunnes ilma on poistunut varaajasta ja vesi juoksee. Punainen LED Häiriö Punainen LED (d) syttyy häiriötapauksessa. Syitä ovat muun muassa kaasun puute, ilma kaasujohdoissa, ylilämpövahti on lauennut jne. Häiriö korjataan kytkemällä laite pois päältä odota 5 minuuttia ja kytkemällä se sitten uudestaan päälle. Jos ikkuna, johon on asennettu ikkunakytkin, avataan ja suljetaan jälleen, toimenpide vastaa käyttöpaneelissa laitteen kytkentää pois / päälle (esim. häiriö reset). Pakkasella täyttämisen saattaa estää jäätynyt loppuvesi. Varaaja voidaan sulattaa käyttämällä sitä hetki (enint. 2 minuuttia). Jäätyneet putket voidaan sulattaa lämmittämällä huoneilmaa. Lämminvesivaraajan tyhjentäminen Jos matkailuautoa ei käytetä pakkaskauden aikana, boileri on joka tapauksessa ehdottomasti tyhjennettävä! Kytke vesipumpun virta pois päältä (pääkytkimestä tai pumpun kytkimestä). Avaa kylpyhuoneen ja keittiön lämminvesihanat. Avaa varo-/tyhjennys-venttiili: vipu pystysuorassa, asento f. Varaaja tyhjentyy nyt suoraan ulos varo-/tyhjennys-ventiilin kautta. Tarkasta, tyhjeneekö koko vesimäärä (10 tai 14 litraa). 4

5 Käyttöönotto Sähkökäyttö 230 V (vain B 10 EL, B 14 EL) Käynnistä boileri säätöpaneelista (h). Merkkivalo syttyy osoituksena siitä, että laite on kytketty toimintaan. 230 V ~ Boiler EL g = Vipukytkin Pois h = Vipukytkin Päälle (Sähkökäyttö) Kun käytetään ajoneuvon omia kytkimiä: katso ajoneuvon valmistajan käyttöohje. Veden lämpötila ei ole esivalittavissa, automaattinen lämpötilan rajoitus noin 70 C! Jotta varaajan vesi lämpenisi nopeammin, voidaan sitä käyttää samanaikaisesti sekä kaasulla että sähköllä. Sähkölämmityskierukassa on ylilämpövahti. Katkaise virta häiriötapauk sessa säätö paneelista, odota 10 minuuttia ja käynnistä sitten uudelleen. Huolto Huolto- ja korjaustöihin saa käyttää vain alkuperäisiä Truma-osia. Boilerin puhdistukseen, sterilisointiin ja hoitoon suosittelemme Truman hoitopakettia. Muut tuotteet ennen kaikkea klooripitoiset ovat sopimattomia. g h Tekniset tiedot Kaasutyyppi nestekaasu (propaani / butaani) Käyttöpaine 30 mbar (merkitty tyyppikilpeen) Vesisäiliön koko 10 tai 14 litraa Lämpiämisaika n. 70 C:een (10 litraa) Kaasukäyttö: n. 31 min. Sähkökäyttö: n. 45 min.* Kaasu- ja sähkökäyttö: n. 25 min.* Lämpiämisaika n. 70 C:een (14 litraa) Kaasukäyttö: n. 50 min. Sähkökäyttö: n. 72 min.* Kaasu- ja sähkökäyttö: n. 38 min.* Pumpun paine enint. 2,8 bar Järjestelmäpaine enint. 4,5 bar Nimellislämpöteho 1500 W Kaasunkulutus 120 g/h Virranotto 12 V Käynnistys: 0,17 A Lämmitys: 0,08 A Valmiustila: 0,04 A Virranotto 230 V* 850 W (3,7 A) * vain B 10 EL, B 14 EL Paino (ilman vettä) B 10 (EL) 6,7 kg B 14 (EL) 7,3 kg Mikro-organismien kerääntymisen estämiseksi on boileri kuumennettava säännöllisin väliajoin 70 C asteeseen. Sulakkeet Laitteen sulake sijaitsee laitteen elektronisessa ohjausyksikössä. Mitat CE ,6 A Palaneen sulakkeen tilalle saa vaihtaa vain täsmälleen samankaltaisen sulakkeen. 1,6 A (hidas), EN Jos elektroniikka vioittuu, lähetä emolevy hyvin pehmustetussa paketissa takaisin meille. Mikäli näin ei tehdä, takuu raukeaa. Käytä varaosana ainoastaan alkuperäistä Truma-varaajan emolevyä! Kaikki mitat mm:ssä. Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään! Jätehuolto Käytetty nestekaasulämmitin tulee toimittaa käyttäjän maassa voimassaolevien hallinnollisten määräysten mukaiseen jätehuoltoon. Kansallisia määräyksiä ja lakeja (Saksassa esimerkiksi käytettyjä ajoneuvoja koskeva määräys) tulee noudattaa. 5

6 Häiriönetsintä ja korjaus Häiriö Syy Korjaus LED-valo ei pala käynnistämisen jälkeen. Noin 15 sek. kuluttua varaajan käynnistämisen jälkeen palaa punainen LED. Pitempiaikaisen käytön jälkeen varaaja kytkeytyy häiriölle ja punainen LED palaa. Ei käyttöjännitettä. Laitteen tai ajoneuvon varoke viallinen. Jos ikkunakytkin käytössä ikkuna uunin yläpuolella auki. Kaasupullo tyhjä. Kaasupullo tai kaasujohdon pikasulkuventtiili suljettu. Palamisilman syöttö- tai pakokaasun poistoaukko suljettu. Akun jännite liian alhainen: < 10,5 V. Ylilämpövahti on lauennut. Kaasunpainesäädin jäätynyt. Kaasupullon butaaniosuus on liian suuri. Akun jännite liian alhainen: < 10,5 V. Tarkasta paristojen 12 V -jännite, lataa paristot tarvittaessa. Tarkasta kaikki sähköliitännät ja johdot. Tarkasta laitteen sulake 1,6 A (katso Sulakkeet) tai ajoneuvon sulake, vaihda tarvittaessa. Sulje ikkuna. Vaihda kaasupullo. Avaa venttiilit ja tarkasta kaasun tulo. Irrota hormin kansi. Tarkasta aukkojen likaantuminen (lumisohjoa, jäätä, puiden lehtiä jne.) ja poista mahdolliset likaantumiset. Lataa akku! Avaa lukitus kytkemällä laite pois päältä anna jäähtyä käynnistä laite. Käytä jäänsulatuslaitteistoa (EisEx). Käytä propaania. (Varsinkaan alle 10 C:n lämpötiloissa butaani ei sovellu lämmityskäyttöön.) Lataa akku! Heti kun varaaja käynnistyy, syttyvät vihreä ja punainen LED. Sähkökäyttö: Vesi ei lämpene. Vika elektroniikassa. Ota yhteys Truman huoltokeskukseen. Käyttö ilman vettä, ylilämpövahti Kytketään pois, odotetaan 10 minuuttia, lisätään vettä, kytkee lämmitys- kytketään päälle. kierukan pois. Vedentulo Pitkä kuumentumisaika. Vesi virtaa pois varaajaa ei voida täyttää. Vesisäiliö kalkkeutunut. Poista kalkki vesilaitteistosta (katso huolto-ohjeet). Varo-/laskuventtiili on auki. Sulje varo-/laskuventtiili. Varaajaa ei voida tyhjentää vaikka varo-/laskuventt.auki. Varo-/laskuventtiilin tyhjennysliitännästä tippuu vettä. Varo-/laskuventtiilin tyhjennysliitäntä kiinni. Tuuletusletku tukossa. Vedenpaine liian korkea. Tarkasta aukon likaantuminen (lumisohjoa, jäätä, puiden lehtiä jne.) ja poista mahdolliset likaantumiset. Aukko tarkistetaan (katso ylh.). Tarkistetaan, onko letku kiertynyt. Tarvittaessa korjataan. Tarkasta pumpun paine (maks. 2,8 bar). Liitettäessä keskeiseen vesihuoltoon (maa- tai City-liitäntä) on käytettävä paineenalennusventtiiliä, joka estää 2,8 baria korkeampien paineiden syntymisen boilerissa. Ellei häiriötä voida korjata näilla toimenpiteillä, ota yhteys Truman huoltokeskukseen. 6

7 Vaatimustenmukaisuusvakuutus 1. Valmistajan perustiedot Valmistajan takuuselvitys 1. Takuutapaus Nimi: Osoite: Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Str. 12, D Putzbrunn Valmistaja antaa takuun laitteessa ilmeneville vioille, jotka on johdettavissa materiaali- tai valmistusvirheeseen. Lisäksi voimassa on lainmukaiset myyjän vastuut. 2. Laitteen tunnistetiedot Tyyppi / versio: LPG-vedenlämmitin / boileri B10, B14, BN10, BN14, BS10, BS14, US10, US14 3. Täyttää seuraavien EY-direktiivien vaatimukset 3.1 Kaasulaitedirektiivi 90/396/ETY 3.2 Pienjännitedirektiivi 2006/95/EY 3.3 Ajoneuvojen aiheuttamista radiohäiriöistä annettu direktiivi 72/245/ETY (täydennyksineen), UN ECE R Sähkömagneettinen yhteensopivuus 2004/108/EY 3.5 Romuajoneuvodirektiivi (2000/53/EY) 3.6 Juomavesidirektiivi 98/83/EY ja sen tyyppihyväksyntänumerot ovat e , E1 10R ja CE-merkintä CE-tuotetunnusnumerolla CE-0085AP Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen perusteet EN 89, EN 15033, EN 298, 2005/83/EY, 2009/19/EY, 2000/53/EY, 2006/95/EY, 2004/104/EY, EN , EN , DIN , DVGW W270, KTW. 5. Tarkistuslaitos DVGW, Kraftfahrt-Bundesamt 6. Tiedot allekirjoittaneen toimesta Takuu ei kata: kulumisosia eikä luonnollista kulumista, mikäli laitteessa on käytetty muita kuin alkuperäisiä Truma-osia ja epäasianmukaisia kaasunpaineen säätimiä, Truman asennus- ja käyttöohjeiden huomiottajättämisestä aiheutuneita vikoja, epäasianmukaisesta käsittelystä aiheutuneita vikoja, epäasianmukaisen kuljetuspakkauksen kohdalla. 2. Takuun kattavuus Takuu koskee kohdassa 1 määriteltyjä vikoja, jotka ilmenevät 24 kuukauden kuluessa kaupan solmimisesta myyjän ja käyttäjän välillä. Valmistaja korjaa kyseiset viat tai puutteet oman valintansa mukaan joko korjaamalla tai vaihtamalla viallisen tuotteen. Valmistajan suorittaman takuukorvauksen jälkeen ei korjattujen tai vaihdettujen osien takuuaika ala uudestaan, vaan vanha takuuaika jatkuu. Pitemmälle menevät vaatimukset, erityisesti ostajan tai kolmannen osapuolen vahingonkorvausvaatimukset on poissuljettu. Tuotevastuulain määräykset ovat kuitenkin voimassa. Truman tehtaan asiakaspalvelun käyttökuluista erityisesti kuljetus-, työ- ja materiaalikuluista vastaa valmistaja silloin, kun asiakaspalvelua on tarvittu takuuseen sisältyvien vikojen korjaamiseen ja kun asiakaspalvelua käytetään Saksassa. Takuu ei kata asiakaspalvelun suorittamia töitä muissa maissa. Laitteen hankalasta irrottamisesta ja asennuksesta aiheutuneet lisäkulut (esim. huonekalutai korin osien purkaminen) eivät sisälly takuuseen. 3. Laitteen toimittaminen takuuhuoltoon Allekirjoitus: Dr. Andreas Schmoll Toimitusjohtaja tekniikka Putzbrunn, Valmistajan osoite on: Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG, Wernher-von-Braun-Straße 12, Putzbrunn. Saksassa on häiriötapauksissa aina otettava yhteys Truman huoltopalveluun, muissa maissa valtuutettuun edustajaan (katso Truma huoltovihko tai Valitukset on kuvattava yksityiskohtaisesti. Ilmoita myös laitteen valmistusnumero ja ostopäivä. Jotta valmistaja voi todeta, onko kysymyksessä takuuehtojen mukainen virhe, kuluttajan on omalla vastuullaan tuotava tai lähetettävä laite valmistajalle. Kun vika on lämmitinlaitteissa (lämmönvaihtimessa), on mukana lähetettävä kaasunpaineensäädin. Laitteen lähettäminen tehtaalle on tehtävä rahtitavarana. Jos kyseessä on takuuehtojen mukainen virhe, tehdas maksaa kuljetuskulut tai lähetyksestä ja palautuksesta aiheutuvat kulut. Jos kyseessä ei ole takuuasia, valmistaja ilmoittaa tästä sekä asiakkaan osaksi tulevista korjauskuluista asiakkaalle; tällaisessa tapauksessa asiakas maksaa myös lähetyskulut. 7

8 Saksassa on häiriötapauksissa aina otettava yhteys Truman huoltopalveluun, muissa maissa valtuutettuun edustajaan (katso Truma huoltovihko tai com. Laitetyyppi ja valmistusnumero (merkitty tyyppikilpeen) on hyvä pitää esillä asian käsittelyn nopeuttamiseksi. ATS Tuonti Oy Tiilipojanlenkki 4 Tel (0) FIN VANTAA Fax +358 (0) Fo /2011 Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Straße Putzbrunn Deutschland Service Telefon +49 (0) Telefax +49 (0)

Boiler B 10/B 14 Kuumavesivaraaja

Boiler B 10/B 14 Kuumavesivaraaja 50 Boiler B 10/B 14 Kuumavesivaraaja 230 V ~ Boiler EL 70 60 Boiler 40 30 Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! 70000-03100 G 01/2001 E 01/2001 Fo. Kehä Caravan Tukku Oy Koskelontie 15 Tel. (09) 84 94

Lisätiedot

Trumatic C 3402 C 6002

Trumatic C 3402 C 6002 Trumatic C 3402 C 6002 Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Kehä Caravan Tukku Oy Koskelontie 15 FIN-02920 Espoo 34000-94200 G 12/01 E 06/01 Fo Tel. (09) 84 94 30 34 Fax (09) 84 94 30 30 Truma Gerätetechnik

Lisätiedot

Mover SE R / TE R. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan

Mover SE R / TE R. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan Mover SE R / TE R Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan Mover SE R / TE R Asennusesimerkki 1 Kauko-ohjaus 2 Käyttömoottori 3 Ajorulla 4 Elektroninen ohjaus 5 Akku 6 Turvapistorasia

Lisätiedot

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin METROMINI 4 Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin 2 METROMINI 4 LVI-numero: 5273252 Sisällysluettelo Kuljettaminen 4 Kaaviokuva 4 Sijoittaminen 5 LVI-asennus 5 Sähköasennus 10 Käyttöohje

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA GENIE BS PAINOS 10-2010. ALKUPERÄISET OHJEET Dok. 10020845 Ver. AB

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA GENIE BS PAINOS 10-2010. ALKUPERÄISET OHJEET Dok. 10020845 Ver. AB KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA GENIE BS PAINOS 10-2010 FI ALKUPERÄISET OHJEET Dok. 10020845 Ver. AB Tässä julkaisussa olevat kuvaukset eivät ole sitovia. Yritys varaa oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-03 FI KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 0035670 Ver. AC Tässä julkaisussa olevat kuvaukset eivät ole sitovia. Yritys varaa oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa

Lisätiedot

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Käyttöohjeet Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Yleisiä huomautuksia Lue käyttöohje kokonaan läpi! Käyttöohjeen tarkoituksena on opastaa käyttäjää käyttämään laitteita turvallisesti. Lue järjestelmän

Lisätiedot

GENANO 310 -ILMANPUHDISTIN

GENANO 310 -ILMANPUHDISTIN TT, tark. JSan GENANO KÄYTTÖOHJE Sivu 1 MFI ILMANPUHDISTUSTEKNOLOGIA GENANO 310 -ILMANPUHDISTIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 310 Log. versio TT, tark. JSan GENANO KÄYTTÖOHJE Sivu 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet EC Series Jääpalakoneille Tätä käyttöohjetta päivitetään uusien tietojen ja mallien toteutuksen mukaisesti. Käy tutustumassa uusimpiin käyttöohjeisiin internetsivuillamme.

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE Biomatic+ 50 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/28 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Toiminnan

Lisätiedot

50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Viinikylmiö 50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo TURVATOIMENPITEET... 3 KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET... 3 Ennen laitteen käyttöönottoa... 4 VIINIKYLMIÖN ASENNUS... 5 Sijoituspaikka... 5 Sähköliitäntä... 5 Tasapainotus...

Lisätiedot

onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa.

onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa. Hyvä matkailuvaunuilija, onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi, vaikka olisitkin

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Keskikokoiset dieselmoottorit Beta 43, Beta 50 & Beta 60 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 5821 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 09 493 860 Pidä huolta

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany 33 Uusi HATZ -dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS LR 38 P - G 38 P FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi ja onnettomuuksien välttämiseksi

Lisätiedot

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet Automaattinen maidonvaahdottaja Käyttöohjeet Sisällysluettelo Maidonvaahdottajasi TÄRKEITÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA... 3 Oikea käyttö... 3 Säätimet... 4 1 Laitteen asennus ja liitännät... 6 2 Käyttö...

Lisätiedot

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija:

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija: Jakelija: Copyright ActSafe Systems AB Act Safe Systems AB Sagbäcksvägen 13 SE-437 31 Lindome Ruotsi Puhelin +46 31 65 56 60 Faksi + +46 31 65 56 69 info@ actsafe.se www.actsafe.se www.actsafe.se 1 Copyright

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. APRILIA SR 50 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2931432

Käyttöoppaasi. APRILIA SR 50 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2931432 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Pumppaamo ABS Piranhamat 100 ja 120

Pumppaamo ABS Piranhamat 100 ja 120 1113-00 15970314FI (04/2015) FI Asennus- ja käyttöohjeet www.sulzer.com 2 Asennus- ja käyttöohjeet (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) Pumppaamo ABS Piranhamat 100 120 Sisällysluettelo 1 Yleistä...

Lisätiedot

Käyttöohje ENA Micro 9 One Touch

Käyttöohje ENA Micro 9 One Touch de en fr it micro 9 sv da Käyttöohje NA Micro 9 One Touch ru Sisällysluettelo NA Micro 9 One Touch Ohjauslaitteet 88 Tärkeitä ohjeita 90 Määräysten mukainen käyttö... 90 Turvallisuutesi takia... 90 1 Valmistelut

Lisätiedot

M4.15 M4.17. Käyttöopas

M4.15 M4.17. Käyttöopas M4.15 M4.17 Käyttöopas VD01047 M4.17 Käyttöopas M4.15 M4.17 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle tehtyjen

Lisätiedot

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6 Käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet on palkittu riippumattoman saksalaisen tekniset tarkastusviraston, TÜV SÜDin, hyväksymissinetillä helposti ymmärrettävän tyylinsä, perusteellisuutensa ja turvallisuusnäkökulmien

Lisätiedot

Kodinkoneet Takuu sisältyy hintaan.

Kodinkoneet Takuu sisältyy hintaan. Kodinkoneet Takuu sisältyy hintaan. Jotta uuden keittiön suunnittelu olisi entistäkin helpompaa, olemme kehittäneet laadukkaan ja laajan kodinkonemalliston arjen tarpeisiin. Kodinkoneet sopivat täydellisesti

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220 Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C 2 Sisällys Asennusohje... 5 1 Tärkeää tietoa/turvamääräykset...5 1.1 Kylmäaine... 5 1.2 Sähköliitäntä... 5 1.3 Käyttöönotto... 5 2 Lämpöpumpun tiedot...6

Lisätiedot

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin Käyttö- ja asennusopas Asuintilojen ilmastointilaitteet Asennustiedot tarkoitettu vain valtuutettujen asennusliikkeiden käyttöön! Kiitos, että valitsit tämän ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BeQuem 20 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/24 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Polttimen

Lisätiedot