S 5004 Takkatuliverhous. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "S 5004 Takkatuliverhous. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa!"

Transkriptio

1 S 5004 Takkatuliverhous Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa!

2 S 5004 Takkatuliverhous Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Käyttöohjeen täydennys Turvallisuusohjeet... 2 Tärkeitä käyttöohjeita... 2 Käyttötarkoitus... 2 Käyttöönotto... 3 Kaukosäädin... 3 Laitteen kytkeminen toimintaan... 3 Kytkeminen pois toiminnasta... 3 Manuaalinen päälle-/poiskytkentä / tehdasasetukset... 3 Infrapunakaukosäätimen pariston vaihto... 3 Huolto... 4 Tarkastusikkunan puhdistus... 4 Sulakkeet... 4 Vianhaku... 4 Jätehuolto... 4 Tekniset tiedot... 4 Vaatimustenmukaisuusvakuutus... 4 Asennusohjeen täydennys Takkatuliverhouksen asennus... 5 Verhouksen poistaminen... 5 Sähköliitäntä 12 V... 5 Laita takkatuliverhous paikoilleen... 5 Käyttöohjeen täydennys Turvallisuusohjeet Lämmityksen verhous kuumenee käytön aikana rakenteen vuoksi. Käyttäjän vastuulla on toimia huolellisesti kolmannen osapuolen suhteen (ennen kaikkea pienten lasten). Staattinen varaus saattaa vahingoittaa elektroniikkaa. Huoltoja korjaustyöt saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen! Irrota laite akusta ennen huolto- tai korjaustöitä! Sammutus kaukosäätimestä ei riitä! Tärkeitä käyttöohjeita Takkatulen lepovirta on irtikytkettynä < 1 ma. Tämä virta voi poistaa vaunun akun latauksen, minkä vuoksi akku on ladattava säännöllisesti. Jotta akun voi kytkeä kokonaan irti, akku irrotetaan tai laitteeseen asennetaan erotuskytkin. Käyttötarkoitus Tämä verhous simuloi optisesti ja akustisesti takkatulta. Sitä saa käyttää ainoastaan yhdessä lämmityksen S 5004 / S 5004 E (NL) kanssa. Käytetyt symbolit Symboli varoittaa mahdollisesta vaarasta. Palovammojen vaara! Kuumat pinnat. Käytä suojakäsineitä suojaamaan mahdollisilta mekaanisilta vammoilta. Ohjeita, tietoa ja käyttövinkkejä. 2

3 Käyttöönotto Tämä täydennys ja lämmityksen käyttöohje on luettava huolellisesti ennen käyttöönottoa ja niiden ohjeita on noudatettava. Kaukosäädin Laitetta käytetään kaukosäätimellä (1), jossa on infrapunalähetin (IR-kaukosäädin) ja verhoukseen asennetulla infrapunavastaanottimella (2). Kohdista kaukosäädin infrapunavastaanottimeen, kun säädät laitteen toimintaa. Liekkisimulaation säätö Painamalla painiketta (e) useaan kertaan voi hakea peräjälkeen erilaisia liekkisimulaatioita. Seuraavista simulaatioista voi valita: hehku hehku ja pieni liekki hehku ja iso liekki Liekin nopeuden säätö Painamalla painiketta (f) useaan kertaan voi hakea peräjälkeen liekin eri nopeuksia. Kytkeminen pois toiminnasta Kaukosäätimen painikkeella (a) päälle / pois takkatuli kytketään pois. Viimeksi valitut asetukset tallennetaan. g c 2 h 1 a b Manuaalinen päälle-/poiskytkentä / tehdasasetukset Kytkeminen pois toiminnasta Takkatulen voi sammuttaa verhouksen alaosassa olevasta painikkeesta. Laitteen kytkeminen toimintaan Painiketta painamalla noin 1 sekunnin ajan takkatuli kytkeytyy päälle viimeksi käytetyillä asetuksilla. f d Tehdasasetukset Painiketta painamalla noin 3 sekunnin ajan takkatulen asetukset asetetaan tehdasasetuksiin. e Infrapunakaukosäätimen pariston vaihto Käytä vain vuotamattomia paristoja; tyyppi LR 3, AM4, AAA, MN 2400 (1,5 V). a = painike päälle / pois b = liekin ja hehkun kirkkauden säätö c = äänenvoimakkuuden säätö d = naksahtelevien äänien valinta e = liekkisimulaation valinta f = liekin nopeuden säätö g = toimintonäyttö (syttyvä LED kuittaa jokaisen painikepainalluksen) h = infrapunalähetin Laitteen kytkeminen toimintaan Kaukosäätimen painikkeella a) päälle / pois takkatuli kytketään päälle. Viimeksi valitut asetukset hyväksytään automaattisesti. Kirkkauden säätö Painikkeilla (b) + tai - säädetään liekin ja hehkun kirkkaus. Paristokotelo on kaukosäätimen takasivulla. Huomaa napaisuus uusia paristoja asentaessasi! Tyhjentyneet, käytetyt paristot voivat vuotaa ja vahingoittaa kaukosäädintä! Ota paristot pois, jos et aio käyttää kaukosäädintä pitkään aikaan. Takuu ei korvaa vuotaneiden paristojen aiheuttamia vahinkoja. Poista paristot ja hävitä ne asianmukaisella tavalla ennen kaukosäätimen hävittämistä. Äänenvoimakkuuden säätö Painikkeilla (c) + tai - säädetään äänenvoimakkuus. Naksahtelevien äänien säätö Painamalla painiketta (d) useaan kertaan voi hakea peräjälkeen kaksi eri naksahtelevaa ääntä. 3

4 Huolto Tarkastusikkunan puhdistus Tarkastusikkuna puhdistetaan vedellä (ilman puhdistusainetta). Käytä puhdistukseen pehmeää pesusientä, villakangasta tai säämiskää. Teräviä esineitä tai liuotinaineita ei saa käyttää tahrojen poistamiseen. Sulakkeet Tekniset tiedot Jännitteensyöttö SELV (Safety Extra Low Voltage eli pienoisjännitteinen perus- ja vikasuojausehdon täyttävä järjestelmä) 12 V DC Virrankulutus 0,2 0,8 A Lepovirta < 1 ma Paino ca. 2,8 kg Mukana toimitettuun kaapeliin on mallista riippuen asennettu sulake (2 A). Viallisen sulakkeen saa vaihtaa vain samanlaiseen sulakkeeseen. Vianhaku Vika Syy / Toimenpide Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään! Vaatimustenmukaisuusvakuutus ei liekkiä tai hehkua. kirkkauden lisääminen. ei ääntä. äänenvoimakkuuden lisääminen. takkatuli ei reagoi kaukosäätimen kohdista kaukosäädin komentoihin. komentoja annettaessa IR-vastaanottimeen Laite on DVGW:n tarkastama ja se saa käyttää CE-merkkiä. (vaatimustenmukaisuusvaatimus katso lämmityksen käyttöohje). Lämmityksen CE-tuotenumero pysyy voimassa. kaukosäätimen toimintonäyttö tarkista, onko kaukosääkeen ei vahvista painiktimen paristo moitteetto- painallusta. massa kunnossa. takkatuli ei toimi. tarkista tulojohto ja pistoke. tarkista sulake auton sähköverkossa / liitäntäkaapelissa. tarkista, onko akku moitteettomassa tilassa ja ladattu. suorita nollaus Keskeytä virransyöttö vähintään 20 sekunniksi. Jos tämä toimenpide ei korjaa häiriötä, käänny Truman palvelun puoleen. Jätehuolto Käytetty laite tulee toimittaa käyttäjän maassa voimassaolevien hallinnollisten määräysten mukaiseen jätehuoltoon. Kansallisia määräyksiä ja lakeja (Saksassa esimerkiksi käytettyjä ajoneuvoja koskeva määräys) tulee noudattaa. Noudata muissa maissa vastaavia viranomaisten määräyksiä. 4

5 Asennusohjeen täydennys Verhouksen saa asentaa ja korjata vain alan ammattilainen. Ennen töiden aloitusta asennusohjeet on luettava läpi huolellisesti ja niitä on noudatettava! Takkatuliverhouksen asennus Lämmittimessä S 5004 / S 5004 E NL verhouksen voi vaihtaa takkatuliverhoukseen. Liitäntäkaapeli vedetään eteen. Kaapeli ei saa koskettaa lämmittimeen. Liitäntäkaapeliin ei saa liittää muita kuluttajia! Verkkoadapteria käytettäessä on varmistettava, että lähtöjännite on 11 V:n ja 15 V:n välillä ja vaihtojännitteen aaltoisuus < 1,2 Vss. Liitäntäkaapeli liitetään verhouksen kääntöpuolelle. Työnnä pistoke sisään, kunnes se napsahtaa kiinni. Verhouksen poistaminen Liitä 12 V:n sähkö. Laita takkatuliverhous paikoilleen. Verhouksen poistaminen Poista verhous vain silloin, kun lämmitys on pois päältä ja kylmä. Irrota liitäntäkaapeli ennen takkatuliverhouksen poistamista. Verhous poistetaan lukituksesta painamalla molempia lukkovipuja (1) ulospäin yhtäaikaisesti. Sen voi kääntää ulos ja nostaa alemmista kiinnittimistä. 1 Laita takkatuliverhous paikoilleen Laita verhous alempiin kiinnittimiin (1), käännä paikoilleen (2), kunnes lukitus napsahtaa kiinni. Tarkasta tukeva asento vetämällä. 2 1 Sähköliitäntä 12 V Lämmitysten sähköjohdot, kytkentä- ja ohjauslaitteet täytyy olla ajoneuvossa niin, että niiden moitteeton toiminta ei häiriinny normaaleissa käyttöolosuhteissa. Kaikkien ulosmenevien johtojen täytyy olla läpimenoaukon kohdalla suojattu roiskevedeltä. Mukana toimitettuun kaapeliin on mallista riippuen asennettu sulake (2 A). Sulakkeella (2 A) varustettu liitäntäkaapeli Liitä laite auton varmistettuun sähköverkkoon (keskussähkö kork. 10 A). Ota huomioon oikea navoitus. Liitäntäkaapeli ilman sulaketta Liitä laite auton varmistettuun sähköverkkoon (keskussähkö kork. 2 A). Ota huomioon oikea navoitus. 5

6

7

8 Saksassa on häiriötapauksissa aina otettava yhteys Truman huoltopalveluun, muissa maissa valtuutettuun edustajaan (katso Truma huoltovihko tai Laitetyyppi ja valmistusnumero (merkitty tyyppikilpeen) on hyvä pitää esillä asian käsittelyn nopeuttamiseksi. ATS Tuonti Oy Tiilipojanlenkki 4 Tel (0) FIN VANTAA Fax +358 (0) /2012 Fo Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Straße Putzbrunn Deutschland Service Telefon +49 (0) Telefax +49 (0)

Boiler B 10 / B 14. Käyttöohje Säilytä autossa!

Boiler B 10 / B 14. Käyttöohje Säilytä autossa! Boiler B 10 / B 14 Käyttöohje Säilytä autossa! Boiler B 10 / B 14 Nestekaasukäyttöinen vedenlämmitin (Erikoismalli B 10 EL, B 14 EL, jossa lisäsähkölämmitin 230 V, 850 W) Asennusmalli 1 Truma-Varaaja 2

Lisätiedot

Mover SE R / TE R Käyttöohje Asennusohje

Mover SE R / TE R Käyttöohje Asennusohje Mover SE R / TE R Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mover SE R / TE R Asennusesimerkki 1 Kauko-ohjaus 2 Käyttömoottori 3 Ajorulla 4 Elektroninen ohjaus 5 Akku 6 Turvapistorasia Sisällysluettelo Käytetyt

Lisätiedot

Truma inet Box. Käyttöohje Säilytä autossa! Sivu 2

Truma inet Box. Käyttöohje Säilytä autossa! Sivu 2 Truma inet Box Käyttöohje Säilytä autossa! Sivu 2 Truma inet Box Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Käyttötarkoitus... 2 Käyttöohje Turvallisuusohjeita... 3 Näyttö- ja säätölaitteet / liitännät...

Lisätiedot

Mover SE R / TE R. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan

Mover SE R / TE R. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan Mover SE R / TE R Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan Mover SE R / TE R Asennusesimerkki 1 Kauko-ohjaus 2 Käyttömoottori 3 Ajorulla 4 Elektroninen ohjaus 5 Akku 6 Turvapistorasia

Lisätiedot

Leica EG F. Kuumennettava pinsetti

Leica EG F. Kuumennettava pinsetti Leica EG F Kuumennettava pinsetti Käyttöohje Leica EG F_kuumennettava pinsetti Tilausnro 14 0388 83104, RevC V 1.3 RevC, Suomi 11/2012 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen laitteen

Lisätiedot

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

Boiler B 10/B 14 Kuumavesivaraaja

Boiler B 10/B 14 Kuumavesivaraaja 50 Boiler B 10/B 14 Kuumavesivaraaja 230 V ~ Boiler EL 70 60 Boiler 40 30 Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! 70000-03100 G 01/2001 E 01/2001 Fo. Kehä Caravan Tukku Oy Koskelontie 15 Tel. (09) 84 94

Lisätiedot

ML 580S MP 580S ML 1300S MP 1300S

ML 580S MP 580S ML 1300S MP 1300S ML 580S MP 580S ML 1300S MP 1300S KÄYTTÖOHJE 820 9505 34 - ed1210 Dometic S.à r.l. op der Hei 17 L - 9809 Hosingen, Luxembourg SUOM SSÄLLYS Sivu Tärkeitä ohjeita Yleisohjeita 4 Turvatoimenpiteet 4 Kuljetus

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas

Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas 2.0. painos / FI VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä CK-200-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B Suomi 2011 Handicare Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitettyjä tietoja ei saa jäljentää eikä julkaista missään muodossa, painettuna, valokopiona, mikrofi lminä tai millään

Lisätiedot

Käyttöohje Finnisch UFS 940sw

Käyttöohje Finnisch UFS 940sw Käyttöohje Finnisch UFS 940sw Alkusanat Arvoisa asiakas, tämä käyttöohje on tarkoitettu auttamaan sinua hyödyntämään uuden satelliittivastaanottimesi lukuisia toimintoja. Olemme pyrkineet laatimaan ohjeista

Lisätiedot

1 Turvallisuusohjeet. Suomi. Varoitus. Sisällys. Varoitus. Huomio

1 Turvallisuusohjeet. Suomi. Varoitus. Sisällys. Varoitus. Huomio Suomi Sisällys 1. Turvallisuusohjeet...1 2. Tuotteen ominaisuuksien yhteenveto...3 3. Osien nimet ja toiminnot...4 4. Ennen käyttöä...5 5. Perustoiminnot...7 5.1 Asetuslämpötilaan muuttaminen...7 5.2 Veden

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LG C12SQ.NB0 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3990977

Käyttöoppaasi. LG C12SQ.NB0 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3990977 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Leica EG F. Kuumennettavat pinsetit. Käyttöohje. Leica EG F Suomi V1.1 03/2009

Leica EG F. Kuumennettavat pinsetit. Käyttöohje. Leica EG F Suomi V1.1 03/2009 Leica EG F Kuumennettavat pinsetit Käyttöohje Leica EG F Suomi V1.1 03/2009 Säilytä käyttöhjetta aina laitteen läheisyydessä. Lue ohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. HUOM Tämän käsikirjan

Lisätiedot

Art. TV Art 46 LED 200, Art 40 LED 200, Art 32 LED. Käyttöohje 233 34480.042

Art. TV Art 46 LED 200, Art 40 LED 200, Art 32 LED. Käyttöohje 233 34480.042 Art TV Art 46 LED 200, Art 40 LED 200, Art 32 LED 233 34480.042 Käyttöohje Yleisnäkymä tärkeimmistä toiminnoista Käyttötavan asettaminen Väripainikkeiden toiminnot radiokäytössä TV-käyttö Radio-käyttö

Lisätiedot

PrintJet ADVANCED. Käyttöopas

PrintJet ADVANCED. Käyttöopas PrintJet ADVANCED Käyttöopas Esipuhe Esipuhe Päivitykset Versio Päivämäärä Vaihda 1,0 01/13 Ensimmäinen painos 1,1 03/13 Ensimmäinen muutettu painos Yhteystiedot Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Postfach

Lisätiedot

Wave.com4 SAUNANOHJAUS

Wave.com4 SAUNANOHJAUS 1 Wave.com4 SAUNANOHJAUS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Suomi Ainutlaatuinen ja laadukas patentoitu moduulirakenteinen saunanohjaus ulkoja sisäkäyttöön Painos 05/2012 50950035 Tunnusnumero 1 Sisällys 1.1.0 Yleiset

Lisätiedot

PP 10/PP 25. Käyttöohje Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati utasítás

PP 10/PP 25. Käyttöohje Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati utasítás PP 10/PP 25 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

Nokia Bluetooth HF BH-609. 2.0. painos

Nokia Bluetooth HF BH-609. 2.0. painos Nokia Bluetooth HF BH-609 2.0. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että tämä BH-609-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

CD-vastaanotin Käyttöopas 2 SUOMI. Your music + our passion

CD-vastaanotin Käyttöopas 2 SUOMI. Your music + our passion CD-vastaanotin Käyttöopas 2 SUOMI Your music + our passion Sisältö Varmista, että rekisteröit ostoksesi. Käy sivustossa: support.cambridgeaudio. com Rekisteröitymällä saat kuulla ensimmäisenä: tulevista

Lisätiedot

CXC COMPACT DISC TRANSPORT

CXC COMPACT DISC TRANSPORT CXC COMPACT DISC TRANSPORT Sisältö Varmista, että rekisteröit ostoksesi. Web-sivut: www.cambridge-audio.com/ sts Rekisteröitymällä saat kuulla ensimmäisenä: tulevista tuotejulkaisuista ohjelmistopäivityksistä

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

MONITOIMINEN ROBOTTIPÖLYNIMURI

MONITOIMINEN ROBOTTIPÖLYNIMURI MONITOIMINEN ROBOTTIPÖLYNIMURI MALLI: INDREAM 9300 XR AUTOMAATTINEN LATAUS, LANGATON KAUKO-OHJAUS, MOPPI JA UV-LAMPPU Tärkeää huomioi seuraavat tiedot: Robottipölynimurin puutteellisesta puhdistuksesta

Lisätiedot

110674SF-08 2015-02. Spirit UNI 4. Asennusohjeet Ilmankäsittelylaite ja ohjausautomatiikka

110674SF-08 2015-02. Spirit UNI 4. Asennusohjeet Ilmankäsittelylaite ja ohjausautomatiikka 110674SF-08 2015-02 Spirit UNI 4 Asennusohjeet Ilmankäsittelylaite ja ohjausautomatiikka Sisällys 1 Suunnitteleminen ja valmistelutyöt 4 1.1 Asentaja 4 1.2 LVI-asentaja (jos järjestelmässä on vesipatteri)

Lisätiedot

SAVE VTR 500. Käyttöohje

SAVE VTR 500. Käyttöohje 2013 Copyright Systemair AB Systemair AB ei vastaa kuvastoissa, esitteissä ja muussa painetussa materiaalissa olevista virheistä. Systemair AB pidättää oikeuden muuttaa tuotteitaan siitä etukäteen ilmoittamatta.

Lisätiedot

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2 ADPF 1100 1) Turvallisuusohjeet...1 Arvoisa Asiakas, Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ja laita ne talteen myöhempää käyttöä varten. Luovuta käyttöohje mahdolliselle seuraavalle omistajalle. Tämän käyttöohjeen

Lisätiedot

50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Viinikylmiö 50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo TURVATOIMENPITEET... 3 KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET... 3 Ennen laitteen käyttöönottoa... 4 VIINIKYLMIÖN ASENNUS... 5 Sijoituspaikka... 5 Sähköliitäntä... 5 Tasapainotus...

Lisätiedot

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Käyttöohjeet 51189038 11.14 s ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön

Lisätiedot

Art. TV Art 46 3D, Art 40 3D. Käyttöohje 233 35017.040

Art. TV Art 46 3D, Art 40 3D. Käyttöohje 233 35017.040 Art TV Art 46 3D, Art 40 3D 233 35017.040 Käyttöohje Yleisnäkymä tärkeimmistä toiminnoista Käyttötavan asettaminen Väripainikkeiden toiminnot radiokäytössä TV-käyttö Radio-käyttö (vakiovaraus) AUDIO-painikkeen

Lisätiedot

Käyttöohje Nokia DC-50 kannettava langaton latauslevy

Käyttöohje Nokia DC-50 kannettava langaton latauslevy Käyttöohje Nokia DC-50 kannettava langaton latauslevy 1.1. painos FI Käyttöohje Nokia DC-50 kannettava langaton latauslevy Sisältö Turvallisuutesi vuoksi 3 Tietoja lisälaitteesta 4 Näppäimet ja osat 5

Lisätiedot