Ajattele 3D:nä. AutoCAD. Civil 3D

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajattele 3D:nä. AutoCAD. Civil 3D"

Transkriptio

1 Ajattele 3D:nä. AutoCAD Civil 3D 2009

2 Parempi tapa työskennellä AutoCAD Civil 3D on yksinkertaisesti paras tapa suunnitella, analysoida ja dokumentoida yhdyskuntasuunnitteluprojekteja. AutoCAD Civil 3D:llä kykenimme esittelemään nopeasti useita suunnitelmavaihtoehtoja. Sen edut olivat mittavat, sillä lopputuloksena oli parempi ja toimivampi suunnitelma, johon kaikki olivat tyytyväisiä. B r ian C hr is t Project Engineer The G. C. Wallace Companies Suunnittelun ja dokumentoinnin älykkäästi yhdistävä AutoCAD Civil 3D auttaa tehostamaan tuottavuuttasi, luomaan laadukkaampia suunnitelmia ja tuotantodokumentteja sekä parantamaan koordinointia. Lisäksi tuot suunnittelupäämääräsi selkeästi esille kilpaillessasi seuraavasta projektista. Olipa alasi sitten maankäytönsuunnittelu, liikenne tai ympäristöprojektit, Civil 3D on organisaatiollesi oikea valinta. N o p e u t t a j a l a a tu a Civil 3D:llä suunnittelet, analysoit ja toteutat muutokset nopeammin, ehdit arvioida useampia suunnitelmavaihtoehtoja ja pääset entistä parempaan lopputulokseen entistä nopeammin. Koska tyyleihin pohjautuvat piirtotoiminnot vähentävät virheitä, luovutat asiakkaillesi laadukkaat ja yhtenevät rakennusdokumentit. Pitävä aikataulu ja budjetti Civil 3D:llä koko työryhmä työskentelee saman, ajan tasalla olevan mallin pohjalta, joten työskentely sujuu koordinoidusti läpi koko projektin. Koska yrityksen tarpeittensa mukaan valitsemat työkalut, xreftiedostoista ja tiedostojen linkityksestä integroituun tiedon- ja versionhallintaan, tuovat ajan tasalla olevan mallin projektiryhmän jokaisen jäsenen ulottuville, projektit pysyvät aikataulussa ja budjetissa. Ko m m u n i ko i h u i p p u i d e a t Pelkkä älykäs suunnitelma ei riitä. Ideat on myös kyettävä myymään erilaisille sidosryhmille, kuten suurelle yleisölle ja päättäjille. Civil 3D:n visualisointityökaluilla luot kätevästi vaikuttavat esitykset, joilla välität ideasi yleisöllesi nopeasti. Joustava kokonaisratkaisu Joustavalla Civil 3D:llä suoriudut yhtä lailla maankäytönsuunnittelu- kuin liikenne- ja ympäristöprojekteistakin. Lisäksi ohjelmiston runsaat toiminnot vastaavat koko projektiryhmän teknisiä tarpeita yhdyskuntasuunnittelijoista ja piirtäjistä maanmittaajiin. Yksi muutos. Monta päivitystä. Automaattisesti. Malli. Älykkäillä ja dynaamisilla työkaluilla teet suunnitelmiin muutokset nopeasti ja tarkasti projektin jokaisessa vaiheessa. Piirtäminen. Mallin ansiosta jokainen piirustuksiin ja merkintöihin tehty muutos heijastuu automaattisesti koko projektiin. Piirustukset pohjautuvat aina ajantasaisiin suunnittelutietoihin, joten virheet ja poisjätöt vähenevät. Visualisointi. Luo nopeasti ja tehokkaasti havainnekuvia, jotka päivittyvät aina muutoksia tehtäessä. Dokumentit. Suunnitelmiin tehdyt muutokset päivittyvät automaattisesti myös dokumentteihin ja taulukoihin, olipa sitten kyse volyymi-, rakenne tai putkitaulukoista.

3 Paremmat maanmittaus-, suunnittelu- ja analysointitoiminnot Maanmittaus-, suunnittelu- ja kehittyneet analysointitoiminnot sisältävä AutoCAD Civil 3D virtaviivaistaa ja nopeuttaa työnkulkuja erikoistyökaluilla, jotka automatisoivat aikaa vievät tehtävät ja auttavat ennustamaan projektin toimivuutta. Koska Civil 3D:ssä suunnitelmaan ja analyyseihin tehdyt muutokset päivittyvät dokumentteihin automaattisesti, näet välittömästi muutosten vaikutukset, arvioit lisää suunnitelmavaihtoehtoja ja pääset laadukkaampaan lopputulokseen entistä nopeammin. E s i s u u n n i t te l u Tuo ilmakuvia ja maastomalleja Google Earth - ohjelmasta; importoi paikkatietoja, kuten teiden keskiviivat ja kosteikkojen reunat; ja laadi sitten erityisesti tehtäväänsä kehitetyillä työkaluilla alustavat tie- ja tonttisuunnitelmat ilman maanmittauksen ammattilaisten apua. Suunnitteluprosessin edetessä voit korvata alustavan pinnan yksityiskohtaisemmalla. Kaikki tiedot päivittyvät tietysti automaattisesti. M a a n m it t a u s Civil 3D:hen integroidut maanmittaustoiminnot mahdollistavat muun muassa mittatietojen importoinnin, pienimmän neliösumman keinoin suoritettavan tasoituksen, mittaushavaintojen muokkauksen sekä mittalukujen ja pintojen automaattisen luonnin yhdessä ja samassa ympäristössä. Mikä tärkeintä, lopputuloksia pisteitä, mittalukuja ja pintoja voidaan hyödyntää läpi koko suunnitteluprosessin. Lisäksi Civil 3D sisältää interaktiivisen karttojen tarkistustoiminnon, joka paikantaa virheet ja puuttuvat segmenttien merkinnät, kuten sijaintitiedot ja tontit. Pinnat Civil 3D tukee työskentelyä laajojen pintamallien parissa niin että dynaaminen suhde lähdetietoihin, kuten korkeuskäyriin, taiteviivoihin, väylämalleihin ja luiskaobjekteihin, säilyy koko ajan. Kun pintamalli on luotu, sen avulla voidaan esittää korkeuskäyrät, valumaalueet, virtauskaaviot, korkeus- ja kaltevuusana lyysit ja renderöintivalmiit 3D-näkymät. Hyödynnä pintoja referenssinä luodessasi pituus- ja poikkileikkauksia, tasaussuunnitelmia ja väyliä. Lähdetietoihin tehdyt muutokset päivittyvät automaattisesti pintoihin ja referensseihin. Suunnittelutiedot julkaistu Miller Legg & Associates -yrityksen luvalla Tasaukset ja luiskat Civil 3D sisältää tehokkaat tasauksien ja luiskien projektiotyökalut, joilla työryhmän jäsenet voivat luoda pintamallit erilaisiin tasausprojektioihin. Pintojen rakentamisessa käytössäsi ovat myös helppokäyttöiset graafiset ja taulukkoperusteiset työkalut luiskien muokkaukseen. Civil 3D:n tasausominaisuudet on koko ajan dynaamisesti linkitetty väylämalleihin ja linjauksiin/ pituusleikkauksiin, joten hankalienkin suunnitteluhaasteiden ratkaisu sujuu entistä joustavammin. To n t t i s u u n n it te l u Luo tontit muuntamalla olemassa olevat AutoCAD - viivat tai automatisoimalla prosessi joustavilla layouttyökaluilla. Koska AutoCAD Civil 3D hyödyntää tonttien hallinnassa topologiaa, tonttiin tehty muutos heijastuu automaattisesti myös viereisiin tontteihin. Väylämallinnus Väylämallinnuksessa teistä ja muista liikennejärjestelmistä luodaan dynaaminen malli yhdistämällä horisontaaliset ja vertikaaliset geometriset rajoitteet räätälöitäviin poikkileikkauselementteihin. Civil 3D sisältää satoja elementtejä ajokaistoista, jalkakäytävistä ja ojista monimutkaisiin kaistakomponentteihin. Voit myös luoda täysin omia elementtejä. Lisäksi Civil 3D mahdollistaa linjausten, mittalukujen, kohdeviivojen ja AutoCAD-viivojen hyödyntämisen väylän siirtymäkohtien määrittelyssä. Kun väylämalli on luotu, voit luoda sen pohjalta esimerkiksi korkeuskäyrät, kaivut/täytöt ja kokonaismateriaalimäärät sekä poikkileikkauspiirustukset. Kriteeripohjainen tiesuunnittelu Civil 3D:llä luot nopeasti paikalliset kriteerit täyttävät linjageometriat. Rajoitteet säilyvät paikoillaan, kun suunnittelussa käytetään best fit -menetelmää, risteyskohtiin perustuvaa PI-menetelmää tai erittäin joustavaa elementtipohjaista menetelmää. Civil 3D myös analysoi automaattisesti vaaka- ja pystykaarteet ja vertaa niitä rajoitteisiin, kuten pysähtymis- ja ohittamisnäkyvyyteen ja ajovalojen etäisyyteen.

4 Putkisuunnitelmat Luo sadevesi- ja viemäriverkostot sääntöpohjaisilla työkaluilla. Tee putkiin ja rakenteisiin muutoksia sekä graafisesti että numeerisesti ja suorita törmäystarkistuksia. Tulosta ja tee valmiiksi viemäriverkoston lopulliset piirustukset taso-, profiili- ja poikkileikkausnäkymissä ja jaa esimerkiksi verkostoon liittyviä materiaali- ja kokotietoja ulkoisiin analysointisovelluksiin. Suunnittelutiedot julkaistu JR Engineering -yrityksen luvalla M a a m a s s o j e n h a lli n t a Insinöörien ja urakoitsijoiden välinen yhteistyö on entistä tärkeämmässä roolissa, ja siksi maamassojen hallintakaaviot ovat tärkeä työkalu rakennustöiden aikaista maamassojen siirtoa, määriä ja sijoitusta suunnitellessa. Civil 3D:llä voit luoda kaaviot analysoidaksesi etäisyyttä, jolla kaivut ja täytöt ovat tasapainossa, siirrettävän materiaalin määrää, siirtojen suuntaa sekä väliaikaisia varastoja ja maankaatopaikkoja. Sadevesihydrauliikka ja vesistösuunnittelu Civil 3D tarjoaa sadevesihydrauliikkaan ja vesistösuunniteluun kolme uutta laajennusosaa, jotka sisältävät toiminnot sadevesiviemäreiden suunnitteluun, valumaalueiden analysointiin, viivytysaltaiden mallinnukseen ja tierumpujen analysointiin. H yd r a fl ow Storm Sewers Extension for AutoCAD Civil 3D on kattava ja helppokäyttöinen paketti sadevesiviemärien suunnitteluun ja analysointiin. H yd r a fl ow Hydrographs Extension for AutoCAD Civil 3D on monipuolinen ratkaisu valuma-alueiden analysointiin ja viivytysaltaiden suunnitteluun. Paketin työkalut soveltuvat sekä pienempiin että laajoihin projekteihin. H yd r a fl ow Express Extension for AutoCAD Civil 3D sisältää tehokkaat laskimet, joilla ratkaiset tierumpuihin, kanaviin, salmiin ja patorakennelmiin liittyvät jokapäiväiset vesirakentamisen ongelmat. Parempi koordinointi AutoCAD Civil 3D -ohjelmiston ansiosta koko projektiryhmäsi työskentelee saman yhdenmukaisen ja ajan tasalla olevan mallin pohjalta läpi koko projektin, alustavista mittauksista dokumentointivaiheeseen saakka. Yrityksen tarpeisiin mukautuvien tiedonhallinta- ja työryhmän koordinointiominaisuuksien ansiosta Civil 3D vastaa yrityksen kuin yrityksen tarpeisiin, kokoon ja yritysrakenteeseen katsomatta. Projektipiirustusten linkitykset ja referenssit Xref-tiedostojen ja piirustusten linkityksen ansiosta projektiryhmän jäsenet voivat jakaa mallin objekteja, kuten pintoja, linjauksia ja putkia, ja hyödyntää samaa suunnitteluobjektia useissa suunnittelutehtävissä. Maanmittaaja voi esimerkiksi luoda maastosta mallin, ja insinöörit ja suunnittelijat voivat hyödyntää samoja tietoja esimerkiksi tonttisuunnittelussa tai tiesuunnittelussa. Myös merkinnät voidaan luoda tiedostojen linkityksen kautta tai suodaan xref-tiedostosta, mikä auttaa varmistamaan tuotantopiirustusten yhteneväisyyden. Ke h it t y ny t t i e d o n h a lli n t a Civil 3D -ohjelmistoon sisältyvä Autodesk Vault on oikea työkalu yhdyskuntasuunnitteluyrityksille, jotka kaipaavat kehittyneempää tiedonhallintaa. Se parantaa tiedostojen linkitysominaisuutta kehittyneillä muutostenhallinta-, versionhallinta-, käyttäjäoikeus- ja arkistointiominaisuuksilla.

5 Tehokkaampi dokumentointi Rakennusdokumenttien luonti on useimpien yhdyskuntasuunnitte luprojektien viimeinen työvaihe. Prosessin vaiheista juuri dokumentointi vie runsaasti aikaa, ja siinä sattuu helposti virheitä. Piirtotyylit ja -standardit Civil 3D sisältää laajan kirjaston maakohtaisia CAD-tyylejä piirustuksen ulkoasun täydelliseen hallintaan. Tyyleillä säädetään niin väriä, viivatyyppiä, korkeuskäyrien väliä kuin merkintöjäkin. Lisäksi Civil 3D tarjoaa mahdollisuuden organisaatiokohtaisten tyylien ja standardien räätälöintiin. Tu o t a n to p ii r u s tu k s e t Luo automaattisesti tuotantopiirustukset, kuten merkinnöillä varustetut poikkileikkaukset, pituusleikkaukset sekä tasaussuunnitelmat. Mikä tärkeintä, referenssien ja piirustusten linkityksen avulla tuotantopiirustukset voidaan luoda useamman piirustuksen pohjalta. Lopputuloksena on työnkulku, jossa tuotantopiirustuksissa hyödynnetään yhtä osaa mallista. Jos malliin tehdään muutoksia, piirustusten päivittäminen käy käden käänteessä. Piirustusten luominen Civil 3D sisältää kattavat työkalut, joilla luot piirustuksistasi ja leikkauksista tulosteet. AutoCAD Sheet Set Manageriin integroitu Plans Production -wizard automatisoi tulosteiden layoutin asemoimalla arkit ja kohdistusviivat linjausten mukaan ja luo sitten piirustukset ja leikkaukset layoutin pohjalta. Lopputuloksena saadaan sarja piirustuksia, jotka ovat valmiita lopullisia merkintöjä ja tulostusta varten. Merkinnät Civil 3D:ssä merkinnät johdetaan referenssien kautta suoraan objekteista ja ne päivittyvät automaattisesti suunnitelmaa muutettaessa. Lisäksi merkinnät reagoivat automaattisesti muutoksiin piirustuksen mittakaavassa ja näkymäsuunnassa: kun käännät piirustusta tai muutat näyttöikkunan tulostusskaalaa, kaikki merkinnät päivittyvät välittömästi. Suunnittelutiedot JR Engineering -yrityksen luvalla D o k u m e n t it Civil 3D luo dokumentit joustavasti suoraan reaaliajassa, ja koska tiedot johdetaan suoraan mallista, dokumentit päivittyvät dynaamisesti. Saat siis palautteen heti kun suunnitelmaan tehdään muutoksia. K a r t t a k i r j a t Sheet Set Managerin yhteyteen suunniteltu karttakirjatoiminto jakaa projektisi karttalehdiksi luoden piirustuskokonaisuudesta kartat selityksineen. Ominaisuus soveltuu ihanteellisesti johtokarttojen, tasaussuunnitelmien tai jopa poikkileikkauspiirustusten tulostukseen. Civil 3D -ohjelmistolla laadimme tuotantopiirustukset merkittävästi, jopa 27 prosenttia nopeammin. Kunhan oppimisprosessi on ohitse, odotamme ajansäästön nousevan 40 prosenttiin. J. C. Davis Project Manager David Evans and Associates, Inc. Visualisointi Useimmissa yhdyskuntasuunnitteluprojekteissa suunnitelmat täytyy esitellä päättäjille ja rahoittaville tahoille. Esitysten valmistelu vie usein runsaasti aikaa, eikä se liity itse suunnitteluprosessiin. Civil 3D:n integroiduilla työkaluilla luot 3D-havainnekuvat suoraan mallista. Voit myös julkaista suunnitelmasi Google Earth -karttaohjelmassa ja esitellä siten kätevästi, miten suunnitelmat istuvat ympäröivään maisemaan. Kuva JR Engineering -yrityksen luvalla Suunnitelmien tarkistaminen Suunnittelusta rakennusvaiheeseen etenevä prosessi on nykyään hyvinkin monimutkainen. Usein myös sellaisten henkilöiden, jotka eivät käytä CADohjelmistoja, on osallistuttava suunnitelmien tarkistamiseen. Julkaisemalla suunnitelmat DWF tiedostomuotoon digitaalinen tarkistusprosessi saadaan ulotettua koko työryhmään. Kuva Tibi Architects ja RDV Systems -yritysten luvalla

6 Meille AutoCAD Civil 3D:n suurin etu on tulevina vuosina toteutuva sijoitetun pääoman tuotto. Ohjelmisto ei ole ainoastaan nostanut yrityksemme sisäistä suunnittelutehokkuutta ja parantanut valmiuksiamme luoda asiakkaille näyttäviä esityksiä, vaan se myös nostaa RSG:n seuraavan sukupolven yhdyskuntasuunnittelijoiden joukkoon. Amy Eidemiller Managing Principal RGS Pyydä lisätietoja tai hanki Hyödynnä maailmanlaajuista asiantuntijaverkostoa, jolla on tarjota laaja tietämys tuotteista ja toimialastasi sekä hyödyllistä lisäarvoa. AutoCAD Civil 3D -ohjelmistoa myyvät Autodesk Premier Solutions Providerit ja Autodeskin valtuuttamat jälleenmyyjät. Lähimmän jälleenmyyjän löydät osoitteesta Lisätietoja AutoCAD Civil 3D -ohjelmistosta saat osoitteesta Autodesk AB Box SE Göteborg Ruotsi Puh A u to d e s k i n p a l ve l u t j a tu k i Maksimoi sijoituksesi tuotto ja optimoi tuottavuus hyödyntämällä Autodeskin ja yhteistyökumppanien tarjoamia innovatiivisia hankintamahdollisuuksia, kumppanuustuotteita, palveluja, tukea ja koulutusta. Kyseiset tuotteet ja palvelut on kehitetty juuri siksi, että pääset nopeasti vauhtiin ja pysyt kilpailijoidesi edellä alasta riippumatta. Lisätietoja saat osoitteesta A u to d e s k S u b s c r i p t i o n Solmi Autodesk Subscription -ylläpitosopimus hyödyntääksesi paremman tuottavuuden, etukäteen tiedossa oleva ohjelmistobudjetin ja yksinkertaisemman lisenssinhallinnan edut. Saat käyttöösi kaikki Autodesk-ohjelmistoosi sopimuksesi voimassaoloaikana julkaistut ohjelmistopäivitykset ja tärkeät tuoteparannukset ja pääset hyödyntämään Subscription-asiakkaita koskevia laajennettuja lisenssiehtoja. Autodesk Subscription - sopimuksen tarjoamat apuvälineet, kuten Autodeskin teknisten asiantuntijoiden suora internet-tuki ja omaan tahtiin suoritettavat e-learning-oppitunnit, auttavat kehittämään taitojasi ja optimoimaan ohjelmistoinvestointisi tuoton. Lisätietoja saat osoitteesta Autodesk, AutoCAD, Civil 3D ja DWF ovat Autodesk Inc:in tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Kaikki muut tuotemerkit, tuotenimet ja tavaramerkit kuuluvat niiden haltijoille. Autodesk pidättää oikeuden tehdä milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta muutoksia tuotevalikoimaan ja teknisiin tietoihin eikä vastaa dokumentissa mahdollisesti esiintyvistä paino- tai graafisista virheistä Autodesk, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään

The professional s choice for Building Services. Nortamonkatu 1, 26100 Rauma, Finland Tel. +358 (0)2 8387 6000 mail@progman.fi www.magicad.

The professional s choice for Building Services. Nortamonkatu 1, 26100 Rauma, Finland Tel. +358 (0)2 8387 6000 mail@progman.fi www.magicad. Nortamonkatu 1, 26100 Rauma, Finland Tel. +358 (0)2 8387 6000 mail@progman.fi www.magicad.fi MagiCAD is a registered trademark of Progman Oy. Progman acknowledges the rights of other holders of brand names,

Lisätiedot

Paikkatieto tehostaa toimintaa 1/06

Paikkatieto tehostaa toimintaa 1/06 Paikkatieto tehostaa toimintaa 1/06 S I SÄLTÖ 14 15 ArcGIS Explorer Näyttävät ja monipuoliset paikkatietotoiminnot verkkoympäristöön Leican ratkaisut vaativaan kuvankäsittelyyn 4 Paikkatiedolla on keskeinen

Lisätiedot

HUHTIKUU 2005. Vianovanews. Systems Finland Oy:n asiakaslehti. Infra tietomalli-projekti. Uusi brändi. Novapoint 16.10 uudet ominaisuudet

HUHTIKUU 2005. Vianovanews. Systems Finland Oy:n asiakaslehti. Infra tietomalli-projekti. Uusi brändi. Novapoint 16.10 uudet ominaisuudet Vianovanews Systems Finland Oy:n asiakaslehti HUHTIKUU 2005 Infra tietomalli-projekti Uusi brändi Novapoint 16.10 uudet ominaisuudet Julkaisija Vianova Systems Finland Oy Hannuntie 6, 02360 Espoo Vaihde

Lisätiedot

CADS Planner Electric 16 aitoa kaksisuuntaista suunnittelutiedon hallintaa

CADS Planner Electric 16 aitoa kaksisuuntaista suunnittelutiedon hallintaa K Y M D A T A O Y : N A S I A K A S L E H T I 2 0 1 2 CADS Planner Electric 16 aitoa kaksisuuntaista suunnittelutiedon hallintaa Suunnittelun painopiste muuttuu tietomallinnus tehostaa rakentamista ARE

Lisätiedot

1/2013. tuotteiden uudet. Future Group & Autodesk uusivat ilmeitään. future group oy:n lehti yrityksen sidosryhmille numero 1, vuosikerta 3

1/2013. tuotteiden uudet. Future Group & Autodesk uusivat ilmeitään. future group oy:n lehti yrityksen sidosryhmille numero 1, vuosikerta 3 14 34 40 autodesk plm 360: Tuotteen elinkaaren hallintaa pilvipalveluna kaikille autodesk revit structure: 1300 kohdetta komeaa kokemusta woodwork4inventor: Laajennus puunjalostusteollisuudelle 1/2013

Lisätiedot

Onko sinulla IT kateissa?

Onko sinulla IT kateissa? News Huhtikuu 2013 Pääkirjoitus Onko sinulla IT kateissa? Muutaman viime vuoden aikana tietotekniikassa on tapahtunut valtavasti muutoksia. BYOD, erilaiset pilvipalvelut, Android, ipad, Windows Phone jne.

Lisätiedot

1/07. Ympäristötieto kaikkien saataville

1/07. Ympäristötieto kaikkien saataville 1/07 Ympäristötieto kaikkien saataville S I SÄLTÖ 8 9 13 14 16 19 20 24 GTK:n aineistot portaaliin Paikkatietopalvelun tuottaminen, julkaisu ja käyttö ArcGIS Serverillä ArcGIS Server 9.2 -lisensointi Leican

Lisätiedot

Toimittajat ja palvelut

Toimittajat ja palvelut Yritysesittelyt Toimittajat ja palvelut Seuraavilla sivuilla Suomen merkittävät CAD/CAM/CAE/PLM/ BIM-alan toimittajat ja palveluntarjoajat esittelevät lyhyesti yritystään, tuotteitaan ja palveluitaan.

Lisätiedot

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI:

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI: VISMAgazine Visman asiakaslehti 2013 UUTUUS! Visma.net Expense kustannustehokasta ja helppoa matkalaskujen hallintaa Visma Navitalla katsot tulevaisuuteen NPS on osa asiakassuhteen hoitamista Visma Passelin

Lisätiedot

WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden koulutusohjelma Diplomityö Olli Makkonen WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Työn tarkastaja: Professori Marko

Lisätiedot

Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8

Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8 Asiakaslehti Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8 ArcGIS 10.2:n uutuuksia 16 6 Ajankohtaista asiaa Sovelluskohteita Tuotetietoa Käyttäjävinkkejä Mobiilikäyttöön lisää mahdollisuuksia 32 Esri

Lisätiedot

T-DOC - INSTRUMENTTIHALLINTA OTTAKAA TOIMINTONNE KOMENTOONNE

T-DOC - INSTRUMENTTIHALLINTA OTTAKAA TOIMINTONNE KOMENTOONNE T-DOC - INSTRUMENTTIHALLINTA OTTAKAA TOIMINTONNE KOMENTOONNE 2 T-DOC OTTAKAA KOMENTO VIEKÄÄ TOIMINTANNE UUDELLE TASOLLE Useilla sairaaloilla ei ole yleiskuvaa instrumenteistaan, mikä ei ainoastaan aiheuta

Lisätiedot

ARTIKKELI. Kahdeksan perusasiaa CRM:stä Johdon opas kahdeksaan perusasiaan, jotka kaikissa onnistuneissa CRM-aloitteissa on oltava

ARTIKKELI. Kahdeksan perusasiaa CRM:stä Johdon opas kahdeksaan perusasiaan, jotka kaikissa onnistuneissa CRM-aloitteissa on oltava Kahdeksan perusasiaa CRM:stä Johdon opas kahdeksaan perusasiaan, jotka kaikissa onnistuneissa Sisällys Johdanto... 2 Kahdeksan CRM-perusasiaa...2 CRM-perusasia 1: Nopea hyöty ratkaisusta... 3 Ryder nopeuttaa

Lisätiedot

Uusi Dell Storage PS6610 -sarja tarjoaa lähes 3,5-kertaisen kapasiteetin ja seitsenkertaisen suorituskyvyn aikaisempiin sukupolviin verrattuna.

Uusi Dell Storage PS6610 -sarja tarjoaa lähes 3,5-kertaisen kapasiteetin ja seitsenkertaisen suorituskyvyn aikaisempiin sukupolviin verrattuna. Delliltä tallennusratkaisuja Uusi Dell Storage PS6610 -sarja tarjoaa lähes 3,5-kertaisen kapasiteetin ja seitsenkertaisen suorituskyvyn aikaisempiin sukupolviin verrattuna. Dell Storage SCv2000 -sarja

Lisätiedot

AC18. ArchiCAD 18:n uudet ominaisuudet AC18. 1 Mallinnus. 1.1 Useiden elementtien yhtäaikainen muokkaus

AC18. ArchiCAD 18:n uudet ominaisuudet AC18. 1 Mallinnus. 1.1 Useiden elementtien yhtäaikainen muokkaus 12.8.2014 ArchiCAD 18 UO. 1 ArchiCAD 18:n uudet ominaisuudet 1 Mallinnus 1.1 Useiden elementtien yhtäaikainen muokkaus Suunnittelusta tulee tehokkaampaa, kun muutoksia tehdään useampaan elementtiin samanaikaisesti.

Lisätiedot

www.lenovo.com/partners

www.lenovo.com/partners KÄYTÄNNÖN opas jälleenmyyjille 2013 Lenovon kumppanuusverkosto Liiketoimintaa helposti Ilmaista markkinointimateriaalia Nopeat hyvitysmaksut Palkittuja tuotteita Asiakkaiden houkuttelu kanavalle TÄSSÄ

Lisätiedot

Vianovanews. Novapointin lokalisointi Venäjälle alkamassa. Tieliikelaitos ja Vianova yhteistyöhön katutiedon hallinnassa

Vianovanews. Novapointin lokalisointi Venäjälle alkamassa. Tieliikelaitos ja Vianova yhteistyöhön katutiedon hallinnassa Novapointin lokalisointi Venäjälle alkamassa Tieliikelaitos ja Vianova yhteistyöhön katutiedon hallinnassa Geounion siirtyy Novapoint-käyttäjäksi HUHTIKUU 2006 Vianovanews Vianova Systems Finland Oy:n

Lisätiedot

2/04. ESRI Finland U U T I S E T. ArcGIS-tuoteperheen uudet jäsenet

2/04. ESRI Finland U U T I S E T. ArcGIS-tuoteperheen uudet jäsenet 2/04 ESRI Finland U U T I S E T ArcGIS-tuoteperheen uudet jäsenet 3 Geologian tutkimuskeskukselle geologisten karttojen tuotantojärjestelmä 6 ArcGIS-tuoteperheen uudet jäsenet 9 ArcIMS 9.0 10 Uudistuksia,

Lisätiedot

Budjetointia moneen lähtöön

Budjetointia moneen lähtöön News 2/2014 Pääkirjoitus Budjetointia moneen lähtöön Taas on se hetki vuodesta, jolloin kovalla tohinalla laaditaan ensi vuoden budjetteja ja tehdään tämän vuoden viimeisiä hankintoja. Lisensseistä ja

Lisätiedot

Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa Yhteenveto Nykyisessä epävarmassa taloudellisessa tilanteessa yritysten päätöksentekijöillä on entistä kovemmat paineet toimia kannattavasti. Yritykset

Lisätiedot

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita 1 / 2010 Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita

Lisätiedot

KONEen Kati Hagros: Asioiden internet on jo täällä. nro 1 2015. 16 IoT luo uusia liiketoimintamalleja. 20 Millainen on 2100-luvun koulu?

KONEen Kati Hagros: Asioiden internet on jo täällä. nro 1 2015. 16 IoT luo uusia liiketoimintamalleja. 20 Millainen on 2100-luvun koulu? nro 1 2015 16 IoT luo uusia liiketoimintamalleja 20 Millainen on 2100-luvun koulu? 24 Microsoft Oy:n toimitusjohtaja Pekka Horo ja avaimet uuteen tuottavuuteen KONEen Kati Hagros: Asioiden internet on

Lisätiedot

1/05. ESRI Finland U U T I S E T. ArcGIS Network Analyst. hallitsee reitit ja palvelualueet

1/05. ESRI Finland U U T I S E T. ArcGIS Network Analyst. hallitsee reitit ja palvelualueet 1/05 ESRI Finland U U T I S E T ArcGIS Network Analyst hallitsee reitit ja palvelualueet 3 ArcGIS Network Analyst ratkaisu reittien hallintaan ESRI muuttuu markkinoiden mukana 6 8 10 11 22 23 VR:n rautatiesuunnittelu

Lisätiedot

Autamme yrityksiä kasvamaan vähentämällä Käytännön opas yrityksen ympäristötoimintojen optimointiin

Autamme yrityksiä kasvamaan vähentämällä Käytännön opas yrityksen ympäristötoimintojen optimointiin Autamme yrityksiä kasvamaan vähentämällä Käytännön opas yrityksen ympäristötoimintojen optimointiin SUSTAINABILITY OPTIMISATION PROGRAMME Kestävä kehitys: miellyttävä totuus Ympäristövastuu on tiukasti

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUS. Microsoft Dynamics NAV Antaa vapauden keskittyä liiketoimintaan

TOIMINNANOHJAUS. Microsoft Dynamics NAV Antaa vapauden keskittyä liiketoimintaan TOIMINNANOHJAUS Microsoft Dynamics NAV Antaa vapauden keskittyä liiketoimintaan 2 Haluan järjestelmän, joka auttaa yritystäni toimimaan kuten minä haluan. Se onnistuu Microsoft Dynamics NAVilla Integroitu

Lisätiedot

Itella optimoi jakelureittinsä 1/2012. Asiakaslehti. ArcGISin käyttö lisääntyi korkeakouluissa 26. Flex Viewer GTK:lle sovelluskehykseksi

Itella optimoi jakelureittinsä 1/2012. Asiakaslehti. ArcGISin käyttö lisääntyi korkeakouluissa 26. Flex Viewer GTK:lle sovelluskehykseksi Asiakaslehti ArcGISin käyttö lisääntyi korkeakouluissa 26 Itella optimoi jakelureittinsä 6 Ajankohtaista asiaa Sovelluskohteita Tuotetietoa Käyttäjävinkkejä Vapautuva data helpottaa paikkatiedon hyödyntämistä

Lisätiedot

SMART Oppimisen uusi aika Opetusteknologia Koulutus ja ammatillinen kehittyminen Sisällöt ja yhteisö Huolto ja tuki

SMART Oppimisen uusi aika Opetusteknologia Koulutus ja ammatillinen kehittyminen Sisällöt ja yhteisö Huolto ja tuki SMART Oppimisen uusi aika Opetusteknologia Koulutus ja ammatillinen kehittyminen Sisällöt ja yhteisö Huolto ja tuki Sisällys Aronet palvelee... 3 Koulutustarjonta... 4 Sosiaalinen media... 6 SMART Partnerit...

Lisätiedot

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit Qualitative methods of demand forecasting for innovative products Kandidaatintyö

Lisätiedot

Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy

Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy 2 Systeemityö 2/2006 Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy Julkaisija Systeemityöyhdistys Sytyke ry Puhelinvastaus- ja sihteeripalvelu VT Oy Susanna Koskinen Henrikintie 7 A, 00370

Lisätiedot

poweredbycisco. menestyvä yritys. innovaatioita. powered by

poweredbycisco. menestyvä yritys. innovaatioita. powered by poweredbycisco. menestyvä yritys. innovaatioita. powered by 1 2 sinun tavoitteesi. poweredbycisco. Olet hankkinut asiakkaita, palkannut työntekijöitä, vastannut haasteisiin ja kehittänyt yritystäsi. Nyt

Lisätiedot