ULMA NT Asennusohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ULMA NT Asennusohjeet"

Transkriptio

1 ULMA NT Vianilmaisinjärjestelmä Asennusohjeet ABB Industry Oy

2

3 ABB Industry Oy ULMA NT Asennusohjeet

4 HUOMAUTUS Tässä dokumentissa esitetyt tiedot saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta, eivätkä ne sido ABB Industry Oy:tä. ABB Industry Oy ei vastaa tässä dokumentissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä. Missään olosuhteissa ABB Industry Oy ei ole vastuussa suorista, epäsuorista, erikois-, välittömistä tai välillisistä vahingoista, minkään luonteisista tai -laisista, jotka aiheutuvat tämän dokumentin käyttämisestä, eikä ABB Industry Oy ole vastuussa välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat jonkun tässä dokumentissa kuvatun ohjelman tai laitteen käyttämisestä. Tätä dokumenttia tai sen osaa ei saa kopioida ilman ABB Industry Oy n kirjallista lupaa, eikä niiden sisältöä luovuttaa kolmannelle osapuolelle tai käyttää mihinkään tarkoitukseen johon ei ole erikseen saatu lupaa. Tässä dokumentissa kuvatut ohjelmat on toimitettu lisenssiehdoin, eikä niitä saa käyttää, kopioida tai paljastaa muuten kuin lisenssiehtojen mukaisesti. TAVARAMERKIT Adobe Acrobat on Adobe Systems Incorporated'in rekisteröity tavaramerkki. HP on Hewlett-Packard Company'n rekisteröity tavaramerkki. ULMA on ABB Industry Oy'n rekisteröity tavaramerkki. Windows NT on Microsoft Corp.'in rekisteröity tavaramerkki. Document No. Copyright 1998 ABB Industry Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.

5 Asennusohjeet ULMA NT i SISÄLLYSLUETTELO 1. ENNEN KUIN ALOITAT ULMA dokumentit ULMA-järjestelmässä käytetyt termit ULMA JÄRJESTELMÄN YLEISKUVAUS YMPÄRISTÖVAATIMUKSET JA JÄRJESTELMÄN MÄÄRÄYSTENMUKAISUUS Vaatimukset käyttöympäristölle Sähkösyötön erittelyt Tärinä Säilytys Kuljetus Sähköturvallisuus Koneiden käyttöturvallisuus Sähkömagneettiset häiriöt (EMC) Sähköstaattisille purkauksille (ESD) arkojen laitteiden suojaus MEKAANINEN ASENNUS Pakkausten purkaminen Palkkien ja palkin nostolaitteen asentaminen Teholähdekotelo Käyttäjän työasema Asennus valvomoon PC-yksikkö valvomon ulkopuolella Kaappimalli Monitori ja näppäimistö Virheraporttikirjoitin Teholähdekaappi Puhallin Värimerkitsin Huopakynä-värimerkitsin Pulssitakometri Äänihälytin ja merkkivalopaneeli KAAPELOINTI Yleistä Verkkoliitäntä Kaapelityypit Tehonsyöttökaapelit Instrumentointikaapelit Erikoiskaapelit Häiriöiden vaimentaminen Kaapeliliitännät Teholähdekaappi (GA2) Teholähdekotelo(GA3) Kamerapalkki(GA4) Valonlähdepalkki (GA5) Kauko-ohjausliitännät ASENNUSPIIRUSTUKSET liite a: valokaapelin asentaminen... 49

6 ii ULMA NT Asennusohjeet KUVAT Kuva 1. Esimerkki ULMA NT järjestelmän rakenteesta... 3 Kuva 2. Kaksi halkaistavaa ferriittirengasta Kuva 3. Teholähdekaapin pohjalevy Kuva 4. Pohjalevy sivulta Kuva 5. Kaapeli on kuorittava ennen puristimella liittämistä Kuva 6. Erillisen maadoituskaapelin kytkeminen Kuva 7. ULMA NT järjestelmä Kuva 8. Palkin nostolaitteen ohjauskotelo Kuva 9. Pneumatiikkakotelo Kuva 10. Pneumatiikkakaavio Kuva 11. Teholähdekotelon asentaminen Kuva 12. Käyttäjän työaseman asentaminen Kuva 13. Monitori, näppäimistö ja hiiri Kuva 14. Pää-PC:n asentaminen Kuva 15. Kirjoittimen asentaminen, HP LaserJet 6P Kuva 16. Teholähdekaappi Kuva 17. PC -laajennus CYBEX Kuva 18. Puhallin DG Kuva 19. Puhallin DG Kuva väri mustesuihkumerkitsin: pneumattinen, asennus Kuva väri mustesuihkumerkitsin: pneumattinen Kuva väri mustesuihkumerkitsin: pneumattinen, asennus Kuva väri mustesuihkumerkitsin: pneumattinen Kuva väri huopakynä: pneumattinen, asennus Kuva väri huopakynä: pneumattinen Kuva väri huopakynä: pneumattinen, asennus Kuva väri huopakynä: pneumattinen Kuva väri mustesuihkumerkitsin: mekaaninen, asennus Kuva väri mustesuihkumerkitsin: mekaaninen Kuva väri mustesuihkumerkitsin: mekaaninen, asennus Kuva väri mustesuihkumerkitsin: mekaaninen Kuva 32. Pneumattinen värimerkitsin: ohjauskotelo Kuva 33. Mekaaninen värimerkitsin: ohjauskotelo Kuva 34. Värimerkitsin: värisäiliö Kuva 35. Värimerkitsin: hukkavärisäiliö Kuva 36. Värimerkitsin: paineenalennusventtiili Kuva 37. Pulssitakometrin ja suojausyksikön asentaminen Kuva 38. Pulssitakometrin ja suojausyksikön asentaminen Kuva 39. Äänimerkkihälytys ja merkkivalopaneeli... 48

7 Asennusohjeet ULMA NT 1 1. ENNEN KUIN ALOITAT 1.1 ULMA dokumentit Tämä käsikirja (Asennusohje, 3BFS ) käsittelee ULMA NT järjestelmän asennusta ja käyttöönottoa, ympäristövaatimuksia ja kaapelointiohjeita. Asiaan liittyvät vakiopiirustukset ovat käsikirjan lopussa. Lisätietoja saat seuraavista dokumenteista. Käsikirjat ovat saatavissa myös Adobe Acrobat PDF-muodossa. Dokumentti Kuvaus Asennusohjeet 3BFS R0101 Asennusohjeet ja ympäristövaatimukset Käyttöohjeet 3BFS R0001 Peruskäsikirja järjestelmän päivittäiselle käytölle. Huolto-ohjeet 3BFS R0001 Kunnossapito-, vianetsintä- ja huoltokasikirja Dokumenttikansio Asiakaskohtaiset piirustukset kustakin järjestelmästä 1.2 ULMA-järjestelmässä käytetyt termit Lyhenne Laite Kuvaus GA1 KÄYTTÄJÄN TYÖASEMA Käsittää PC:n, näyttöpäätteen ja näppäimistön GA2 TEHOLÄHDEKAAPPI Verkkosyöttö liitetään tähän. Syöttää koko ULMA-järjestelmään GA3 TEHOLÄHDEKOTELO Kameran teholähde GA4 ILMAISINPALKKI Kamerat asennetaan tähän GA5 VALOPALKKI Valonlähdepalkki GA6 PULSSITAKOMETRIN Suojauskortti, eristää takometrin jännitteet ULMA -järjestelmästä SUOJAUSYKSIKKÖ GB1 PULSSITAKOMETRI Pulssitakometri, tai takopulssit muusta lähteestä GH1 ÄÄNIHÄLYTIN Hälyttää ohjelmoinnista riippuen GH2 MERKKIVALOPANEELI Hälyttää ohjelmoinnista riippuen GH3 VÄRIMERKITSIMEN Sijaitsee värimerkitsimen lähellä OHJAUSKOTELO GH4 VÄRIMERKITSIN Merkitsee paperissa havaitut virheet GH5 PALKIN NOSTOLAITTEEN Sijaitsee palkin nostolaitteen lähellä OHJAUSKOTELO GH6.1 PALKIN NOSTOLAITE Nostaa valopalkkia paperia pujotettaessa, jos nostolaite kuuluu järjestelmään. GH6.2 PALKIN NOSTOLAITTEEN Pneumatiikkakoteloa käytetään jos pneumaattinen nostosylinteri PNEUMATIIKKAKOTELO GM1 JÄÄHDYTYSPUHALLIN Jäähdyttää valo- ja ilmaisinpalkkeja GQ1 TURVAKYTKIN Jäähdytyspuhaltimen turva/huoltokytkin

8 2 ULMA NT Asennusohjeet GP1 NÄYTTÖPÄÄTE Pöydälle sijoitettava GP2 NÄPPÄIMISTÖ Pöydälle sijoitettava GP3 TULOSTIN Pöydälle sijoitettava GP4 ETÄLIINTÄNTÄYKSIKKÖ kauempana sijaitsevan näppäimistön, hiiren ja rinnakkaiskirjoittimen liittämistä varten

9 Asennusohjeet ULMA NT 3 2. ULMA JÄRJESTELMÄN YLEISKUVAUS ULMA on paperiradan laadunvalvontajärjestelmä, joka ilmaisee liikkuvalta paperiradalta virheet, kuten reiät, pilkut ja päällysteen naarmut ja luokittelee ne eri virheluokkiin. Tavallisimpia ULMAn käyttökohteita ovat paperikoneen kuiva pää, päällystyskone tai arkkileikkuri. Järjestelmää voidaan käyttää myös useissa päällystysasemissa ja superkalantereissa. Kuvassa 1 on esimerkki ULMA NT järjestelmän rakenteesta. Tehokas teollisuusmikrotietokone esittää virheet näyttöruudulla ja tulostaa rullaraportit. Järjestelmän ilmaisemat virheet radalla voidaan merkitä radan reunaan värimerkitsimellä. ULMA-järjestelmää voidaan käyttää valvomaan paperikoneen kuntoa, sekä analysoimaan ja raportoimaan tuotannon laatua. Lisäksi se mahdollistaa radan virheiden nopean poistamisen; konvertoiminen ei aiheuta keskeytyksiä ja virheellisten tuotteiden toimittaminen asiakkaille estyy. Paperiradan leveys ei aseta rajoituksia järjestelmälle. Myöskään neliöpaino tai koneen nopeus eivät ole ongelma, sillä ULMA soveltuu yhtä hyvin hitaisiin kondensaattoripaperikoneisiin kuin huippunopeisiin sanomalehtipaperikoneisiin. ULMA on suunniteltu helppokäyttöiseksi ja helposti huollettavaksi. Käyttäjältä ei edellytetä ohjelmoinnin tai mikroprosessorien tuntemista, eikä järjestelmää tarvitse säätää toistuvasti vaikka paperiradan ominaisuudet vaihtelevat. PALKIN NOSTOLAITTEEN OHJAUSKOTELO GH5 AANIHALYTIN GH1 PALKIN NOSTOLAITTEEN PNEUMATIIKKAKOTELO GH5 OHJAUSLOGIIKKA PAALLYSTYS PAALLA/POIS MERKKIVALOPANEELI GH2 JAAHDYTYS PUHALLIN GM1 KAMERAPALKKI GA4 PULSSI TAKOMETRI GB1 PULSSITAKOMETRIN SUOJAUSYKSIKKO GA6 RATAKATO KOSKETINTIETO TAMPURIN VAIHTO KOSKETINTIETO VARIMERKITSIN GH4 VALONLAHDEPALKKI GA5 TEHONSYOTTOKOTELO GA3 VARIMERKITSIMEN OHJAUSKOTELO GH3 TEHONSYOTTOKAAPPI GA2 TIETOKONELIITANTA ULMA ABS TEHONSYOTTO KAYTTAJAN TYOASEMA GA1 VALOKAAPELI Kuva 1. Esimerkki ULMA NT järjestelmän rakenteesta

10 4 ULMA NT Asennusohjeet 3. YMPÄRISTÖVAATIMUKSET JA JÄRJESTELMÄN MÄÄRÄYSTENMUKAISUUS 3.1 Vaatimukset käyttöympäristölle Järjestelmän käyttöympäristön tulee olla ympäristöluokkayhdistelmän IE33 (IEC ) mukainen. Poikkeukset on lueteltu seuraavassa: Lämpötila-alue: Kosteusalue: C (pöytämonitori C) % (kondensoitumaton) Alhaisemmat lämpötilat merkitsevät parantunutta luotettavuutta ja käytettävyyttä. Märkien elektrolyyttikondensaattorien ja useimpien puolijohteiden elinikä lyhenee huomattavasti jos sallitut maksimilämpötilat ylitetään. Jäähdytysilma ei saa sisältää syövyttäviä kaasuja eikä hiilipölyä. 3.2 Sähkösyötön erittelyt - Syöttöjännitteet 3-vaihe V - Syöttöjännitteen vaihtelut ±10 % jatkuva, ±15 % hetkellinen - Nimellistaajuus 50 tai 60 Hz - Staattinen taajuuspoikkeama ±2 % - Dynaaminen taajuusalue Hz - Dynaaminen df/dt 17 % / s - Teholähdekaapin lämpöhäviöt ovat enimmillään n W tasasuuntaajamoduulien lukumäärästä (1 tai 2) riippuen. 3.3 Tärinä Tämä koskee varsinkin käyttäjän työasemaa, teholähdekaappia ja palkkeja. Tärinä tulee ottaa huomioon ilmaisinpalkkien sijoitusta päätettäessä. Kaappien on seisottava tukevalla lattialla, tasolla tai telineellä joka ei tärise. Jos järjestelmän laitteita asennetaan lähelle isoja koneita, kuten Pope-rullainta, jossa voimakasta tärinää esiintyy usein, laitteiden suojaksi saatetaan tarvita tärinänvaimentimia tai -tyynyjä. Tärinänvaimentimet suojaavat yleensä laitteet vähäisiltä tärinöiltä (havaittavilta mutta ei voimakkailta). Jos tärinät tai iskut aiheuttavat ongelmia, on niiden poistamiseksi ryhdyttävä tehokkaampiin toimenpiteisiin. 3.4 Säilytys Järjestelmä on säilytettävä säältä suojatussa tilassa, joka täyttää ympäristöluokkayhdistelmien IE11 (IEC ) vaatimukset.

11 Asennusohjeet ULMA NT Kuljetus Tehtaalta toimitettaessa järjestelmät pakataan kuljetustapa huomioon ottaen. Pakkaustapoja on kahta päätyyppiä: maa-/ilmakuljetus ja merirahti. Vastaavat ympäristöluokkayhdistelmät ovat IE21 ja IE22 (IEC ). 3.6 Sähköturvallisuus Järjestelmä täyttää sähköturvallisuusdirektiivin 73/23/ETY vaatimukset. Vastaavat standardit ovat IEC , IEC 664-1, ja IEC Koneiden käyttöturvallisuus Järjestelmä täyttää koneiden käyttöturvallisuutta koskevan direktiivin 89/392/ETY vaatimukset. Vastaavat standardit ovat EN , EN 292-1, EN 292-2, EN 418 ja EN Sähkömagneettiset häiriöt (EMC) Järjestelmä täyttää sähkömagneettisia häiriöitä (EMC) koskevan direktiivin 89/336/ETYsuojausvaatimukset. Vastaavat standardit ovat EN ja EN Sähköstaattisille purkauksille (ESD) arkojen laitteiden suojaus VAROITUS! Kaikki elektroniset laitteet ovat arkoja sähköstaattisten purkausten (ESD) vaikutuksille. Noudata seuraavia turvaohjeita: Estä staattisen sähkön purkaukset maadoittamalla itsesi ja työkalut ennen kuin käsittelet piirikortteja ja muita laitteiston osia. Käytä, jos mahdollista, maadoitettua ranneketta ja työalustaa käsitellessäsi järjestelmän osia. Rannekkeessa tulee olla sisäänrakennettu suojavastus. Käsittele piirikortteja varovasti, varsinkin sellaisia joissa on MOS-komponentteja jotka voivat vahingoittua staattisen sähkön purkauksista. Käytä, jos mahdollista, maadoitettua ranneketta käsitellessäsi kortteja jotka eivät ole sähköä johtavaa muovia olevassa pussissa. Se antaa parhaan suojan staattisen sähkön purkauksia vastaan. Pitele piirikortteja reunoista, älä koskettele tarpeettomasti komponentteja, johtimia, liittimiä tai folioa. Säilytä piirikortteja aina sähköä johtavaa muovia olevassa pussissa. Katkaise aina jännite ennen kuin irrotat kortin jota ei saa irrottaa jännitteisenä. Odota kondensaattorien purkautumista tarpeeksi kauan. Katkaise järjestelmän syöttöjännite ja vedä kaikkia kortteja ulos pitimestään vähintään 20 mm ennen kuin järjestelmän läheisyydessä aloitetaan sähköhitsaus. Viallisia elektroniikkakortteja tulee käsitellä yhtä huolellisesti.

12 6 ULMA NT Asennusohjeet 4. MEKAANINEN ASENNUS ULMA-järjestelmän pääosat nimineen on esitetty yleiskuvassa "ULMA NT Järjestelmä" (piirustus ). 4.1 Pakkausten purkaminen Laitteet on pakattu kuljetusmuotoon sopivalla tavalla. Noudata varovaisuutta kuormaa purettaessa ja laitteita siirrettäessä. Tavallisesti käytetään kuormalavoja, joten haarukkatrukki tai käsinostin soveltuvat yleensä parhaiten asennuspaikalla siirtoihin. Kaapeissa on nostosilmukat nosturilla siirtämistä varten. Jos pakkaus avataan vastaanottotarkastusta varten, sulje se uudelleen ellei kaappeja asenneta välittömästi. Vältä tarrojen kiinnittämistä maalatuille pinnoille. Jos ne ovat paikallaan liian kauan, pinta saattaa kärsiä. 4.2 Palkkien ja palkin nostolaitteen asentaminen Valonlähdepalkin (GA5), kamerapalkin (GA4) ja palkin nostolaitteen mitat on esitetty piirustuksissa "ULMApalkkien asentaminen". Järjestelmän piirustukset on koottu asiakaskohtaiseen kansioon. Palkit tulee asentaa niin että niitä päästään huoltamaan. Kamerapalkin ovien tulee avautua esteettömästi. Henkilöstön pitää päästä vaihtamaan lamput ja puhdistamaan valonlähdepalkin lasit. Kamerapalkkiin tulisi päästä käsiksi myös koneen käydessä. Sitä varten on tarvittaessa asennettava hoitosilta. Palkkeja siirrettäessä on käytettävä nostoliinoja, jotka pitää poistaa asentamisen jälkeen. Kaikki palkkiin kuuluvat osat on pakattu samaan laatikkoon palkin kanssa; katso pakkausluetteloa. Palkkilaatikot sisältävät valonlähdepalkin lasit (erikseen pakattuina), ilmalaipat, asennustarvikkeet (pultit) ja palkin nostolaitteen. Koneen rungon kiinnityspultit eivät sisälly toimitukseen; ne sisältyvät tilaajan hankintaan. Järjestelmän muut osat on pakattu erikseen. Jokaisen laatikon ulko- ja sisäpuolella on pakkausluettelo. HUOM! Varo erityisesti vahingoittamasta valonlähdepalkin laseja. Jos valonlähdepalkin lamput tai heijastimet ovat likaantuneet kuljetuksen aikana, palkki pitää puhdistaa ennen lasien kiinnittämistä. Puhdistamiseen saa käyttää ainoastaan öljytöntä paineilmaa. Lasit asennetaan vasta kun valonlähdepalkki on lopullisesti paikallaan koneessa. Lasit asennetaan sileä puoli ulospäin silikonitiivisteiden ollessa pitkillä sivuilla. Laseja asennettaessa tulee erityisesti huolehtia siitä että ne eivät vahingoitu ja että pinnoille ei jää rasvaa tai tahroja. Palkin päällä seisominen tai käveleminen on ehdottomasti kiellettyä! Palkkien ilma- ja sähköliitännät tehdään tavallisesti käyttöpuolella. Haluttaessa voidaan sähköliitännät sijoittaa hoitopuolelle. Palkin nostolaitteen pneumatiikkakotelo (GH6) sijoitetaan mahdollisimman lähelle nostosylinteriä ja ohjauskotelo asennetaan niin että se näkyy palkin nostolaitteelle. Toimitukseen sisältyy 10 m paineilmaletkua, jonka ulkohalkaisija on 8 mm. Letkut tuli kuitenkin pitää mahdollisimman lyhyinä painehäviöiden pienentämiseksi. Palkin nostolaitteen ohjauskotelo (GH5) asennetaan niin että se näkyy palkin nostolaitteelle. Paineilmatoimisen palkin nostolaitteen paineilma ( bar, kpa) syötetään letkulla pneumatiikkakotelon pikaliittimen kautta. Nipan ulkohalkaisija on 11,3 mm. Hela sulkeutuu automaattisesti kun paineistettu letku irrotetaan pneumatiikkakotelosta. Paineilma voidaan syöttää myös jäykällä putkella suoraan pneumatiikkakotelon sulkuventtiiliin. Tällöin pikaliittimen tilalle on vaihdettava sopiva hela (ei sisälly toimitukseen). Katso pneumaattisen palkin nostolaitteen kytkennät piirustuksesta Pneumatiikkakaavio.

13 Asennusohjeet ULMA NT 7 Letku pannaan huolellisesti heloihin, jolloin liittimet lukkiutuvat automaattisesti. Vedä letkua ulospäin varmistaaksesi että liitos on kunnollinen. Kun letku irrotetaan, paina liittimen ulkoholkkia sisäänpäin ja vedä samalla letkusta. 4.3 Teholähdekotelo Teholähdekotelon (GA3) mitat on esitetty piirustuksessa Teholähdekotelo asennetaan samalle puolelle konetta kuin palkin sähkökytkennät. Maksimi kaapelointipituus ilmaisinpalkilta on noin 10 metriä. Teholähdekotelo pitää asentaa niin, että ovi on huoltoa varten esteettömästi avattavissa. 4.4 Käyttäjän työasema Käyttäjän työasemalla on kaksi vaihtoehtoista kokoonpanoa: 1) Torni PC-yksikkö, monitori ja näppäimistö sijoitetaan valvomoon (oletus) 2) Kookas kaappi, jossa PC-yksikkö, monitori ja näppäimistö sijaitsevat Yksi PC määritetään masteriksi ja jopa 10 muuta yksikköä voidaan liittää ala-asemina yhteiseen Ethernetverkkoon. Kaappimalli asennetaan tavallisesti paperikoneen hoitopuolelle (piirustus ). Valokaapelien maksimikaapelointimatkat ovat: Käyttäjän työasema - palkki 1/ palkki 2 Käyttäjän työasema - teholähdekaappi 500 metriä 500 metriä Valokaapelit kytketään niiden pakkausten mukana toimitettuja ohjeita noudattaen. Katso jakso Erikoiskaapelit Asennus valvomoon Tornimallinen teollisuus-pc sijoitetaan valvomopöydän alle tai taakse, lähelle näyttöpäätettä ja näppäimistöä (<1,5 m). HUOM! Katso kaapelien taivuttamista koskevat ohjeet jaksosta Erikoiskaapelit. Tehonsyöttö saadaan valvomon UPS-järjestelmästä PC-yksikkö valvomon ulkopuolella Maksimikaapelointimatka käyttäjän työasemasta vastaanottosovittimeen (GP4) on noin metriä; katso piirustus PC-laajennus Cybex Kaappimalli Kaappimallisen käyttäjän työaseman (GA1) mitat ovat piirustuksessa Kaappi asennetaan tavallisesti paperikoneen hoitopuolelle. Kaappia voi nostaa nostoliinoilla. Liinat poistetaan asentamisen jälkeen. Kiinnitystavaksi suosittelemme pulttikiinnitystä lattiaan. Jos kaapin yläpuolella/-osassa tehdään asennustöitä, on korttiteline ja muut järjestelmän laitteet suojattava putoilevilta metallilastuilta ja muilta jätteiltä Monitori ja näppäimistö Monitori (GP1) ja näppäimistö (GP2) voidaan asentaa myös erilleen PC-yksiköstä, esim. pöydän päälle valvomoon. Mitat on esitetty piirustuksessa " Monitori, näppäimistö ja hiiri" (monitorin mitat voivat vaihdella). Maksimikaapelointimatka PC:ltä käyttölaitteisiin (monitori, näppäimistö ja hiiri) on noin 107

14 8 ULMA NT Asennusohjeet metriä; katso piirustus PC-laajennus Cybex. Näppäimistön ja hiiren liitäntäkaapelien pituus on noin 1,5 metriä Virheraporttikirjoitin ULMA-järjestelmä voidaan varustaa kirjoittimella (GP3), joka liitetään sarja- tai rinnakkaisporttiin. Kirjoitin sijoitetaan pöydälle valvomoon. Jos kirjoitin tilataan ULMA-järjestelmän mukana, se on tavallisesti HP LaserJet 6P tai muu Windows NT-yhteensopiva kirjoitin, joka liitetään rinnakkaisporttiin. Rinnakkaisliitäntäkaapelin pituus on 3 m. Jos kirjoitinta ei voi sijoittaa tälle etäisyydelle, esim. Ethernet-kirjoitin, voidaan käyttää sovitinta. 4.5 Teholähdekaappi Teholähdekaappi (GA2) asennetaan joko erilliseen sähkötilaan tai paperikoneen käyttöpuolelle. Mitat on esitetty piirustuksessa Kun käyttö asennetaan seinää vasten, on kaapin ja seinän väliin jätettävä vähintään 100 mm vapaata tilaa, samoin silloin kun kaappeja asennetaan selät vastakkain. Kaappi kiinnitetään pulteilla lattiaan. Maksimikaapelointimatkat käyttäjän työaseman kaapilta ja valonlähdepalkilta ovat noin 150 metriä. Huom!! Teholähdekaapin pääkytkimen pitää olla asennossa 0 (POIS) ennen kuin kaapin oven voi avata. 4.6 Puhallin Palkkien jäähdytyspuhallin (GM1) asennetaan käytön puolelle paperikonetta. Tuloilman lämpötilan tulee olla + 10 C C. Puhaltimen imuaukon tulee olla siten sijoitettu että ilma on puhdasta ja virtaus on esteetön. Hyvä ilman laatu merkitsee lisääntynyttä järjestelmän luotettavuutta ja käyttöikää. Puhallin asennetaan alustaansa siten että suodatin on helppo vaihtaa. (Huomaa pöly ja vaurioitumismahdollisuus jos se asennetaan lattiatasoon..) Toimitukseen sisältyy erillinen turvakytkin (GQ1) suodattimen vaihtoa ja moottorin huoltoa varten. Turvakytkin on sijoitettava siten että se näkyy puhaltimelle. Jäähdytysilma siirretään pilariin yhdellä 6 letkulla tai suoraan palkkeihin kolmella 3.5 letkulla. Letkut tulee pitää mahdollisimman lyhyinä ja asennettaessa on vältettävä jyrkkiä taivutuksia. Toimitukseen sisältyy 10 metriä ilmaletkua. Ennen kuin asennat ilmaletkun palkkiin, poista pölyt letkusta käynnistämällä puhallin. Jos ULMA'n omaa puhallinta ei käytetä, tarvitava ilman paine (P) ja määrä (V) ovat seuraavat (palkin pituudesta L riippuen): L < 5500 mm P = 1.5 kpa V = 1000 m 3 /h 5500 mm < L < 7500 mm P = 2 kpa V = 2500 m 3 /h 7500 mm < L P = 2.5 kpa V = 3500 m 3 /h HUOM! Suodatinta tulee käyttää sekä ULMAn omaa että muuta puhallinta käytettäessä. Minimi hyväksyntäluokka EU Värimerkitsin Värimerkitsin (GH4) asennetaan paperiradan reunaan välittömästi ilmaisinpalkin jälkeen niin että aukirullaajan hoitaja näkee merkin auki rullattaessa. Kuitenkin pujotusköydet saattavat estää värimerkitsimen hoitopuolelle asentamisen. Eräissä tapauksissa, kun pujotusköydet eivät estä sitä, voidaan asentaa kaksi värimerkitsintä; toinen käyttöpuolelle, toinen hoitopuolelle. Sekä 1- että 2-väri merkitsintä/merkitsimiä voidaan käyttää. Värimerkitsimen asennuspiirustukset

15 Asennusohjeet ULMA NT 9 käsittävät 12 kuvia. Kuvat 20, 21, 28, 29 koskevat 1-väri merkitsimiä, kuvat 22, 23, 30, 31; 2- värimerkitsimiä. Muut kuvat (ohjauskotelon, värisäiliön, hukkavärisäiliön ja paineenalennusventtiilin asentaminen) koskevat molempia värimerkitsintyyppejä. Värimerkitsin asennetaan pystyasentoon, sillä merkitsimen suutinta voidaan kallistaa ± 45 astetta radan vaatimusten mukaan. Reunan seuranta-anturi asennetaan värimerkitsimen päälle kohti perälaatikkoa, jolloin mahdollinen hukkaväri ei tahri anturia. Värisäiliö sijoitetaan aina niin että sen kansi ja merkitsimen suutin ovat samalla korkeudella. Värimerkitsimen paineenalennusventtiili liitetään paineilmaverkkoon (4,5-10 bar, kpa). Paineenalennusventtiilin ulostulopaine on 4,5 bar (450 kpa). Värimerkitsimen ohjauskotelo (GH3) sijoitetaan siten että se näkyy merkitsimelle. Liitäntäkaapelien pituus on 2,5 m. 4.8 Huopakynä-värimerkitsin Huopakynä-värimerkitsimessä voi olla kaksi tai kolme kenttää monivärimerkintää varten. Asennuspiirustukset ovat liitteenä. Piirustukset 24 ja 26 esittävät 2-väri- ja vastaavasti 3-värimerkitsimen mittoja. Huopakynä-värimerkitsimen ohjauskotelon asennus on esitetty piirustuksessa 32. Huopakynä-värimerkitsin (GH4) asennetaan välittömästi kamerapalkin jälkeen sille paperin reunalle jolta värimerkinlukija voi lukea auki rullattaessa tai josta käyttäjä voi nähdä merkin. Kuitenkin pujotusköydet saattavat estää värimerkitsimen hoitopuolelle asentamisen. Kun pujotusköydet eivät estä sitä, voidaan asentaa kaksi värimerkitsintä; toinen käyttöpuolelle, toinen hoitopuolelle. Värimerkitsin asennetaan vaakasuoraan, sillä merkintäpäätä voidaan kallistaa ± 40 astetta. Paperin reuna-anturi voidaan asentaa jommalle kummalle puolelle värimerkitsintä. Suosittelemme sen asentamista sille puolelle jolta paperi tulee, jolloin huovista mahdollisesti irtoava väri ei tahri anturia. Värisäiliöt asennetaan siten että niiden kannet ja merkitsimen suutin ovat samalla korkeudella kuin merkintäpään kuppien yläpinta silloin kun merkintäpäät ovat ala-asennossa. Paineenalennusventtiili liitetään letkulla paineilmaverkkoon, jonka paine on alueella 4, bar ( kpa). Venttiilin lähtöpaine pitää säätää alueelle bar ( kpa). Huopakynä-värimerkitsimen ohjauskotelo (GH3) asennetaan niin että se näkyy värimerkitsimelle. Liitäntäkaapelien pituus on noin 2,5 m. 4.9 Pulssitakometri ULMA'n pulssitakometri (GB1), joka antaa 1024 tai 2048 impulssia/kierros, asennetaan palkkien lähellä olevaa telaa pyörittävän moottorin akselille. Rullan pitää olla sellainen että rata ei luista sillä. Pulssitakometrin suojausyksikkö (GA6) asennetaan lähelle pulssitakometriä; liitäntäkaapelin pituus on 1,5 metriä. Katso asennusohjeet piirustuksesta / 1-2. Impulssit voidaan ottaa myös sähkökäytöstä tai olemassa olevasta takometristä. ULMAa varten tulisi mieluiten käyttää erillistä kanavaa ja laitteiston pitäisi olla galvaanisesti eristetty. Maksimipulssitaajuus on 30 khz Äänihälytin ja merkkivalopaneeli Laitteet asennetaan palkkien käyttäjän puolelle ja siten että käyttäjä voi nähdä paneelin selvästi ja kuulee hälytysmerkin. Asennus on esitetty piirustuksessa "Äänihälyttimen ja merkkivalopaneelin asennus".

16 10 ULMA NT Asennusohjeet 5. KAAPELOINTI 5.1 Yleistä Kaapelointi asennetaan asiakaskohtaisen kaapelointikaavion mukaisesti. Toimitukseen sisältyvät kaapelit on merkitty kaapelointikaavioon ja pituudet on esitetty kaapeliluettelossa. Kaapelit kytketään asiakaskohtaisten johdotusluetteloiden mukaisesti. Toimitukseen sisältyvät kaapeleihin asennettavat ferriittirenkaat ovat ns. halkaistua tyyppiä, jotka voidaan asentaa myös jälkikäteen (ks. Kuva 2). a) b) Kuva 2. Kaksi halkaistavaa ferriittirengasta Ennen kuin aloitat kaapelointia, varmista että teholähdekaapin turvakytkin on asennossa 0 (POIS). Pääkytkintä ei saa sulkea ennen kuin kytkennät on tarkastettu. Tämän tekee tavallisesti käyttöönoton suorittava henkilö. 5.2 Verkkoliitäntä Järjestelmä liitetään 50 tai 60 Hz kolmivaiheverkkoon, jonka jännite on alle 600 V. Teholähdekaapin päävarokkeet ovat yleensä kooltaan 63A/690V. Verkosta tulevien häiriöiden eliminoimiseksi suosittelemme liittämistä valaistusverkkoon. Jos se ei ole mahdollista, käyttäjän työasema pitäisi liittää UPS-syöttöön. UPS'in tulee olla jatkuvasti päällä olevaa tyyppiä ja teholtaan 600 VA. Järjestelmän ottama maksimiteho on esitetty kaapelointikaaviossa.

17 Asennusohjeet ULMA NT Kaapelityypit Tehonsyöttökaapelit Tehonsyöttökaapelit sisältyvät yleensä toimitukseen (katso kaapelointisuunnitelmaa). Tehokkaan häiriöiden vaimennuksen takia suositellaan yhteisellä suojavaipalla varustettuja kaapeleita. Tämä ei kuitenkaan ole vaatimus. Kaapeleita valittaessa on otettava huomioon järjestelmän tehontarpeet ja jännitteet. Tasasuuntaajassa on elektroninen ylikuormitussuojaus (aktiivinen virranrajoitus) jossa valitaan valopalkin suurin sallittu virtakuormitus. Jos valonlähdepalkki on varustettu palkin nostolaitteella, on käytettävä taipuisaa palkin liitäntäjohtoa kaapelin mekaanisen vaurioitumisen estämiseksi. HUOM! Korkein valonlähdepalkkiin syötettävä tasajännite on yhtä suuri kuin 3-vaihepääjännite x 1,35. Jos esimerkiksi järjestelmän syöttöjännite on 500 V, on U DC = 500 V * 1.35 = 675 V DC Instrumentointikaapelit Nämä kaapelit eivä tavallisesti sisälly toimitukseen (katso kaapelointisuunnitelmaa). Häiriöiden eliminoimiseksi tulee käyttää pari- ja vaippasuojattuja parikierrettyjä kaapeleita. Instrumentointi- ja koaksiaalikaapelit tulee asentaa vähintään 300 mm etäisyydelle saman suuntaisista tehonsyöttökaapeleista, esim. erilliselle arinalle Erikoiskaapelit Toimitukseen sisältyy valokaapeli, joka katkaistaan kahdeksi kaapeliksi.; GA1-W2 teholähdekaapin (GA2) ja käyttäjän työaseman (GA1) välille, sekä GA4-W5 teholähdekaapin (GA2) ja kamerapalkin (GA4) välille. Valokaapeli toimitetaan tavallisesti kelalla. Liittimet ja kytkentäohjeet sisältyvät toimitukseen HUOM! Kaapelin pienin sallittu taivutussäde on 100 mm, ja suurin sallittu kiristysvoima 500 N Häiriöiden vaimentaminen Sähköhäiriöiden vaaran minimoimiseksi tulee eri tyyppiset kaapelit erotella; tehonsyöttökaapelit, signaalikaapelit ja tietoliikennekaapelit, sekä videokaapelit on pidettävä omina ryhminään. Etäisyyden tehonsyöttökaapeleista muihin pitää olla vähintään 300 mm. Tämän lisäksi pitää kaapin sisäisen johdotuksen olla erillään ulkoisesta johdotuksesta. Kaapelikanavia tulee käyttää aina kun se on mahdollista. Vältä pitkiä teho- ja ohjauskaapelien samansuuntaisia vetoja. Käytä kierrettyjä ja parikohtaisesti suojattuja kaapeleita, parikierretty kaapeli antaa hyvän suojan magneettikenttiä vastaan.

18 12 ULMA NT Asennusohjeet 5.4 Kaapeliliitännät Teholähdekaappi (GA2) Sekä tehonsyöttö- että instrumentointikaapelit liitetään teholähdekaappiin. Instrumentointikaapelien johtimet on pidettävä erillään tehonsyöttökaapeleista. Kuva 3. Teholähdekaapin pohjalevy Kuva 3 esittää lattian alta tuleville kaapeleille varattua tilaa. Teholähdekaapin kaksiosaisessa pohjalevyssä on kaapelitiiviste (4), jossa on metallisukka (ks. Kuva 4). Myös takalevyssä on taivutetut puristusliittimet (5). Kunnollisen staattisten purkausten eliminoinnin ja riittävän pölytiiviyden saamiseksi on pohjalevyt maadoitettava ja kiinnitettävä kunnolla normaalikäyttöä varten. Kuva 4. Pohjalevy sivulta Kun kaapelissa on maadoitusvaippa, kaapeli kuoritaan (n. 60 mm) tiivisteen kohdalta siten että kun tiiviste kiristetään, punosten välillä on kunnollinen kosketus. Pohjalevyssä on esiporatut reiät puristusliittimien asentamista varten. Kaapeli kuoritaan seuraavassa kuvassa (Kuva 5) esitetyllä tavalla puristusliitosta varten. Suojavaippaa ei kuitenkaan yhdistetä muihin liittimiin. 60 Kuva 5. Kaapeli on kuorittava ennen puristimella liittämistä

19 Asennusohjeet ULMA NT 13 Parisuojattujen kaapelien suojajohtimet kytketään koteloon johdotuskaavioissa esitetyllä tavalla. Suojajohtimen kuorintapituus tulee kuitenkin pitää mahdollisimman lyhyenä(< 5 cm). Erillinen maadoituskaapeli GA1-W2 (16 mm² GNYE) kuoritaan tiivisteen kohdalta ja kytketään omalla maadoitusjohtimellaan pohjalevyyn (Kuva 6). Kaapeli liitetään kaapin maadoituskiskoon (PE) Teholähdekotelo(GA3) Ferriittirengas asennetaan tehonsyöttökaapeliin GA3-W1 kotelon sisäpuolelle mahdollisimman lähelle kaapelitiivistettä (katso Kuva 2 b) Kamerapalkki(GA4) Palkkiin tulevaan kaapeliin GA3-W5 asennetaan 3 ferriittirengasta. Ferriittirenkaat puristetaan kaapelin päälle mahdollisimman lähelle kaapelitiivistettä (katso Kuva 2 a). Kuva 6. Erillisen maadoituskaapelin kytkeminen Valonlähdepalkki (GA5) Pt100-kaapeli GA5-W5 palkin sisällä varustetaan 2 ferriittirenkaalla; katso Kuva 2 a). Verkkosyöttökaapelissa pitää olla yhteinen suojavaippa. Jos käytetään kaapelia jossa on 3 johdinta ja suojavaippa, käyttämätön johdin tulee kytkeä kaapin suojamaahan (PE) ja toinen pää jättää avoimeksi.

20 14 ULMA NT Asennusohjeet 5.5 Kauko-ohjausliitännät ULMA-järjestelmän tulee saada rullanvaihto- ja katkos-signaalit. Edellisten lisäksi järjestelmään voidaan lisävarusteena liittää seuraavat signaalit: mittaus PÄÄLLE/POIS (MITTAUS ON/OFF) päällystys PÄÄLLE/POIS (PÄÄLLYSTYS ON/OFF) hälytyksen kuittaus (KUITTAUS) pituuden nollaus (NOLLAUS) ULMA PÄÄLLÄ (ON) ULMA POIS (OFF) radan pujotus (PÄÄN VIENTI) ei jatkoksen ilmaisua (JATKOS (KARVI)) Jokaista edellä mainittua toimintoa varten tarvitaan potentiaalivapaa signaali sulkeutuvalta koskettimelta, kestoltaan 0, s (radan katkos-signaali on päällä niin kauan kuin rata on poikki). Koskettimien tekniset tiedot ovat: jännite 30 V virta 50 ma

21 Asennusohjeet ULMA NT ASENNUSPIIRUSTUKSET Vakio-asennuspiirustukset on esitetty seuraavissa kuvissa. Asiakaskohtaiset piirustukset ovat toimitukseen kuuluvassa piirustuskansiossa, mm.: - Kaapelointikaavio - Kaapeliluettelo - Johdotusluettelo - Palkkien asentaminen - Palkin nostolaitteen asentaminen

22 16 ULMA NT Asennusohjeet Kuva 7. ULMA NT järjestelmä

23 Asennusohjeet ULMA NT 17 Kuva 8. Palkin nostolaitteen ohjauskotelo

24 18 ULMA NT Asennusohjeet Kuva 9. Pneumatiikkakotelo

25 Asennusohjeet ULMA NT 19 Kuva 10. Pneumatiikkakaavio

26 20 ULMA NT Asennusohjeet Kuva 11. Teholähdekotelon asentaminen

27 Asennusohjeet ULMA NT 21 Kuva 12. Käyttäjän työaseman asentaminen

28 22 ULMA NT Asennusohjeet Kuva 13. Monitori, näppäimistö ja hiiri

29 Asennusohjeet ULMA NT 23 Kuva 14. Pää-PC:n asentaminen

30 24 ULMA NT Asennusohjeet Kuva 15. Kirjoittimen asentaminen, HP LaserJet 6P

31 Asennusohjeet ULMA NT 25 TEHONSYÖTTÖKAAPPI Kuva 16. Teholähdekaappi

32 26 ULMA NT Asennusohjeet Kuva 17. PC -laajennus CYBEX

33 Asennusohjeet ULMA NT 27 Kuva 18. Puhallin DG90

34 28 ULMA NT Asennusohjeet Kuva 19. Puhallin DG100

35 Asennusohjeet ULMA NT 29 Kuva väri mustesuihkumerkitsin: pneumattinen, asennus

36 30 ULMA NT Asennusohjeet Kuva väri mustesuihkumerkitsin: pneumattinen

37 Asennusohjeet ULMA NT 31 Kuva väri mustesuihkumerkitsin: pneumattinen, asennus

38 32 ULMA NT Asennusohjeet Kuva väri mustesuihkumerkitsin: pneumattinen

39 Asennusohjeet ULMA NT 33 Kuva väri huopakynä: pneumattinen, asennus

40 34 ULMA NT Asennusohjeet Kuva väri huopakynä: pneumattinen

41 Asennusohjeet ULMA NT 35 Kuva väri huopakynä: pneumattinen, asennus

42 36 ULMA NT Asennusohjeet Kuva väri huopakynä: pneumattinen

43 Asennusohjeet ULMA NT 37 Kuva väri mustesuihkumerkitsin: mekaaninen, asennus

44 38 ULMA NT Asennusohjeet Kuva väri mustesuihkumerkitsin: mekaaninen

45 Asennusohjeet ULMA NT 39 Kuva väri mustesuihkumerkitsin: mekaaninen, asennus

46 40 ULMA NT Asennusohjeet Kuva väri mustesuihkumerkitsin: mekaaninen

47 Asennusohjeet ULMA NT 41 Kuva 32. Pneumattinen värimerkitsin: ohjauskotelo

48 42 ULMA NT Asennusohjeet Kuva 33. Mekaaninen värimerkitsin: ohjauskotelo

49 Asennusohjeet ULMA NT 43 Kuva 34. Värimerkitsin: värisäiliö

50 44 ULMA NT Asennusohjeet Kuva 35. Värimerkitsin: hukkavärisäiliö

51 Asennusohjeet ULMA NT 45 Kuva 36. Värimerkitsin: paineenalennusventtiili

52 46 ULMA NT Asennusohjeet Kuva 37. Pulssitakometrin ja suojausyksikön asentaminen

53 Asennusohjeet ULMA NT 47 Kuva 38. Pulssitakometrin ja suojausyksikön asentaminen

54 48 ULMA NT Asennusohjeet Kuva 39. Äänimerkkihälytys ja merkkivalopaneeli

55 Asennusohjeet ULMA NT Liite A Sivu 49 3BFS R0005 Liite A. Valokaapelin asentaminen Avioptics ja HCS ovat Ensign-Bickford Optics Company'n rekisteröityjä tavaramerkkejä. HCS on SpecTran Specialty Optics Company'n rekisteröity tavaramerkki. Kevlar on Dupont 'in rekisteröity tavaramerkki. ST on AT&T'n a rekisteröity tavaramerkki. JOHDANTO Kuituoptiikka tarjoaa teollisuus- ja tietoliikennesovelluksissa järjestelmän tai projektin suunnittelijalle etuja jotka ulottuvat sähkömagneettisten ja radiotaajuisten häiriöiden siedosta suurempiin kaapelointipituuksiin. Ensign-Bickford Optics Company (EBOC)'n kaapelointiosasto tarjoaa yksimuotokuitu-, asteittaiskuitu- ja HCS askelkuitu- monimuotovalokaapeleita eri rakenteisina täyttäen valokaapelia tarvitsevan asiakkaan tarpeet. Tämän Asennusoppaan tehtävänä on antaa tarvittavat perustiedot taidoista ja menetelmistä valokaapelin tehokkaaksi hyödyntämiseksi. Tätä opasta ei ole tarkoitettu vaihe-vaiheelta asennusohjeeksi. Kulloisetkin menetelmät saattavat vaihdella kaapelityypistä ja asennuskohteesta riippuen. KAAPELIRAKENTEET A-Sarja (Leikkauskuva) V- kaapelin tekniset tiedot Type HCP-M0200T-A02EB- (tai vastaava) Johtimen halk. 200±4 µm Tukilangan halk /-10 µm Vaipan halk. 2.2±0.1 mm Kaapelin vaimennus aallonpit. 650nm tyypille HFBR-15x7 12dB/km (-40 C to +85 C) 10 db/km (0 C to +70 C) Taivutuskertoja >50000 Hetkellinen taivutussäde 9 mm Pitkäaikainen taivutussäde 15 mm Säilytys- ja käyttölämpötila -40 C C Puristuksen kesto 1125 N/cm Iskunkestävyys Täyttää MIL FOTP-25 vaatimukset HUOM! Kaapelin minimitaivutussäde on 100 mm, ja suurin sallittu kiristys on 500 N. ASENNUSMENETTELYT Yleistä Aloitamme EBOC -valokaapelien sijoittamista koskevilla yleisohjeilla. Vaikka ne ovat luonteeltaan perusohjeita, ne ovat mainitsemisen ja muistiin painamisen arvoisia ja varmistavat helpon asennuksen ja hyvät lopputuloksen. 1. Turvallisuus ensin Kouluta henkilöstö käyttämään laitteita joita EBOC valokaapelien asentamisessa tarvitaan. Niihin voi kuulua käsityökaluja, kireysmittareita, optisen tehon mittareita, sekä erilaisia puhdistus- ja liima-aineita. Noudata kaikkia paikallisia ohjeita ja määräyksiä. Ne saattavat käsittää henkilökohtaisia suojavälineitä ja ohjeita niiden käytöstä. Hävitä aina kuitujätteet. Tämä tapa auttaa välttämän lasihiukkasten joutumisen vaatteisiin, sormiin tai silmiin. 2. Perehdy kaapelin teknisiin tietoihin. Ennen asennuksen aloittamista, tarkista kaapelin tiedot ja sellaiset EBOCkaapelitiedot kuin rakenne, ulkovaipan materiaali, vetoelementin materiaali, suurin sallittu vetojännitys ja minimitaivutussäde kuormitettuna. 3. Huomaa kaapelin suurin sallittu vetojännitys. Älä koskaan vedä suoraan valokuidusta. Kaapelia ei koskaan pidä vetää suurinta sallittua vetojännitystä suuremmalla voimalla. Taivuttamisesta tai vetämisestä aiheutuvat ylikuormitukset voivat vaurioittaa kuitua. Juoksevan köyden kireysmittaria tulisi käyttää kaapeliin kohdistuvan vetojännityksen mittaamiseen koko kaapelinvedon ajan. 4. Kaapeliin ei missään vaiheessa saa tulla tiukkoja silmukoita, solmuja, sikkuroita tai jyrkkiä taivutuksia. Kaapelia ei pidä vetää kireänä mutkista joiden säde on alle 20 kertaa kaapelin halkaisija, tai löysänä alle10 kertaa kaapelin

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

KÄSITTELYOHJE /AV/01. FYOVD2PMU-kaapelit

KÄSITTELYOHJE /AV/01. FYOVD2PMU-kaapelit FYOVD2PMU-kaapelit Yleiset asennusohjeet Ohjeet kaapelikelan käsittelyyn löytyvät yleisohjeesta 20130515/AV/01 Kelan käsittely. FYOVD2PMU-kaapelit on suunniteltu kestämään aurausasennus suoraan maahan.

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

METALLILETKUJEN ASENNUSOHJEITA

METALLILETKUJEN ASENNUSOHJEITA METALLILETKUJEN ASENNUSOHJEITA METALLILETKUJEN ASENNUSOHJEITA Asennustapa A Asennustapa B Ø 12-100 Ø 125-300 2 Lasketaan kaavalla FS=2,3 r a=1,356 r Taivutussäde "r", kun asennus kuvan A mukaan Asennus

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Käyttö-jaasennusohjeet FDL654 FDL954 Liesikupu SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Valmistajaeiole vastuussa virheellisestä taiväärästä asennuksesta aiheutuneista vahingoista. Vähimmäisturvaetäisyyskeittotasonjaliesikuvun

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104875 09/2015 ver1 Pikaohjeen sisältö Sisällysluettelo

Lisätiedot

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PEM1092FIN 2015-11 SUOMI LÄMPÖKUTISTEISET SEKAJATKOKSET APYAKMM - AHXAMK-W HJTW11.24 SBO CPEEPL CPEEL CPEEPL CPEEPL

ASENNUSOHJE PEM1092FIN 2015-11 SUOMI LÄMPÖKUTISTEISET SEKAJATKOKSET APYAKMM - AHXAMK-W HJTW11.24 SBO CPEEPL CPEEL CPEEPL CPEEPL ASENNUSOHJE PEM1092FIN 2015-11 SUOMI SBO LÄMPÖKUTISTEISET SEKAJATKOKSET APYAKMM - AHXAMK-W 2/16 PEM1092FIN 2015-11 YLEIST Ä - Tarkista, että olet valinnut oikean pakkauksen ja että se sopii kyseiselle

Lisätiedot

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Ohjeita FZVD2PMU Flex maavalokaapelin päättämiseen ODF-telineisiin ja kytkentäkaappeihin

Ohjeita FZVD2PMU Flex maavalokaapelin päättämiseen ODF-telineisiin ja kytkentäkaappeihin Seppo Marttila 17.11.2015 1/9 Ohjeita FZVD2PMU Flex maavalokaapelin päättämiseen ODF-telineisiin ja kytkentäkaappeihin Kaapelin rakenne FZVD2PMU Flex 2 / 4 / 8 / 16 / 24 x 12 x SML Seppo Marttila 17.11.2015

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE

AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE ENNEN KUIN ALOITAT Ennen kuin aloitat asennuksen, ota selvää paikallisilta viranomaisilta, tarvitseeko autotalli rakennusluvan. Lue käyttöohje huolellisesti ja noudata annettuja ohjeita.

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PEM1747FIN SUOMI

ASENNUSOHJE PEM1747FIN SUOMI ASENNUSOHJE PEM1747FIN 2016-03 SUOMI KOSKETUSSUOJATTU KULMAPISTOKEPÄÄTE 250 A, 1-JOHDINMUOVIKAAPELEILLE KUPARILANKASUOJALLA Uo/U = 6/10 kv, Um = 12 kv Uo/U = 12.7/22 kv, Um = 24 kv ULKO- JA SISÄPÄÄTE 2/10

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet. TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä.

TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet. TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä. TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä. Lue ohjeet huolella ennenkuin asennat anturin. Muista että

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PEM1277FIN 2015-08 SUOMI

ASENNUSOHJE PEM1277FIN 2015-08 SUOMI ASENNUSOHJE PEM1277FIN 2015-08 SUOMI KYLMÄKUTISTE PÄÄTTEET YKSIJOHDIN MUOVIKAAPELEILLE ALUMIINILAMINAATILLA Uo/U = 12.7/22 kv Um = 24 kv ULKOPÄÄTE AHXAMK-W (WISKI) KAAPELILLE. 2/12 PEM1277FIN 2015-08 YLEISTÄ

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM

ASENNUSOHJE VPM ASENNUSOHJE 24.9.2007 Sivu 1 / 7 ASENNUSOHJE VPM 600-3200 1. Tilantarve. Koneiden sijoittelussa on huomioitava vapaa huoltotila koneen ympäristössä. Seuraava huoltotila tarvitaan vähintään koneen edessä:

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Uponor-sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 5 1 3 2 4 1. Sadevesiputki (tuloputki). - 2. Suojaputki vesiletkulle. - 3. Huoltokaivo. - 4. Ylivuotoputki. - 5. Vesiposti

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 0765050/2 IM-P076-07 ST Issue 2 SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet SM21 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus Uppoasennettava termostaatti lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää huolen, että huoneessa pysyy koko ajan

Lisätiedot

PUUTARHAVAJA METALLIA KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJEET. Asentamiseen tarvitaan kaksi ihmistä ja asennus vie aikaa 2-3 tuntia.

PUUTARHAVAJA METALLIA KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJEET. Asentamiseen tarvitaan kaksi ihmistä ja asennus vie aikaa 2-3 tuntia. PUUTARHAVAJA METALLIA KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJEET Asentamiseen tarvitaan kaksi ihmistä ja asennus vie aikaa 2-3 tuntia. ENNEN KUIN ALOITAT: Ennen vajan kokoamista tarkasta paikalliset rakennusmääräykset vajan

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET LIUKUSUIHKUOVI

ASENNUSOHJEET LIUKUSUIHKUOVI ASENNUSOHJEET LIUKUSUIHKUOVI TÄRKEÄÄ - ENNEN KUIN ALOITAT! Tarkista tuote välittömästi saatuasi sen kuljetuksessa tapahtuneiden vahinkojen, puuttuvien osien ja tai valmistusvirheiden varalta. Vahingoista

Lisätiedot

KÄSITTELYOHJE /AV/01. FZOMVDMU-kaapelit

KÄSITTELYOHJE /AV/01. FZOMVDMU-kaapelit FZOMVDMU-kaapelit Yleiset asennusohjeet Ohjeet kaapelikelan käsittelyyn löytyvät yleisohjeesta 20130515/AV/01 Kelan käsittely. FZOMVDMU-kaapelit on suunniteltu kestämään aurausasennus suoraan maahan. Kiviset

Lisätiedot

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen.

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen. Ohje Malli Tyyppi : 2352 : 2353 Ohje 1.09.629 FIN Voimassa alkaen 1.7.2015 Päivitetty 1.7.2015... 2... 5 TUOIMAÄMMITIN VAOX TUOIMAÄMMITIN Poistoilmajärjestelmän aiheuttaman alipaineen vaikutuksesta ulkoa

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Suodatin EUP(A,B,C) Vaihtosuodatin. Koko (bb) 11, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 44, 50, 51, 52, 53

Suodatin EUP(A,B,C) Vaihtosuodatin. Koko (bb) 11, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 44, 50, 51, 52, 53 Kun ilmassa oleva pöly erottuu suodattimeen, kasvaa virtausvastus, josta on seurauksena pienentynyt ilmavirta. Sen vuoksi on tarpeellista vaihtaa suodattimet säännöllisesti ilman epäpuhtauspitoisuuden

Lisätiedot

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita.

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET TAITESUIHKUOVI

ASENNUSOHJEET TAITESUIHKUOVI ASENNUSOHJEET TAITESUIHKUOVI TÄRKEÄÄ - ENNEN KUIN ALOITAT! Tarkista tuote välittömästi saatuasi sen kuljetuksessa tapahtuneiden vahinkojen, puuttuvien osien ja tai valmistusvirheiden varalta. Vahingoista

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5

Lisätiedot

MINI 240 Pinnakorkeusmittari Käyttö- ja asennusohje

MINI 240 Pinnakorkeusmittari Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 22.7.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/9 MINI 240 Pinnakorkeusmittari Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

NENTUOTETUKIp.0400244780

NENTUOTETUKIp.0400244780 PÄÄTÄI STUMAKORKEUSENNENASENNUSTA! TEKNI NENTUOTETUKIp.0400244780 SCHWAB ASENNUSOHJE Ennen asennusta: Tarkista, ettei tuotteessa ole kuljetuksen aikana tulleita halkeamia tai kolhuja. Märkätilassa elementti

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä.

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. Asennusohje FlowBox Solar 7000 TÄRKEÄÄ - Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. - Vain koulutettu ammattilainen saa koota,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita.

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104385 06/2015 ver1 Ohjeen sisältö Sisällysluettelo s. 2

Lisätiedot

Skidplate, takapuskuri

Skidplate, takapuskuri Installation instructions, accessories Ohje nro 31265633 Versio 1.3 Osa nro 31265630, 30756290, 31316484, 31316485, 31316074, 31316075 Skidplate, takapuskuri IMG-340000 Volvo Car Corporation Skidplate,

Lisätiedot

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla)

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla) VIHTA-LASISEINÄN ASENNUSOHJE: Käymme tässä asennusohjeessa läpi lasiseinän asennuksen vaihe vaiheelta. Suorittamalla asennustyö huolella tämän ohjeen mukaan lasiseinän asennus sujuu vaivattomasti ja lasiseinän

Lisätiedot

SolarMagic asennus ja sijoitusopas

SolarMagic asennus ja sijoitusopas SolarMagic asennus ja sijoitusopas Kesäkuu 2010 www.solarmagic.fi Tämä opas esittää erilaisia SolarMagic-aurinkolämmityslaitteen asennusvaihtoehtoja. On tärkeää että laitteesta saatava teho olisi mahdollisimman

Lisätiedot

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1492050/1 IM-P149-13 ST Issue 1 AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PEM1330FIN SUOMI

ASENNUSOHJE PEM1330FIN SUOMI ASENNUSOHJE PEM1330FIN 2011-09 SUOMI Lämpökutistejatkokset kolmijohdinkaapeleille 10-95mm² 2/10 PEM1330FIN 2011-09 YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean pakkauksen ja että se sopii kyseiselle kaapelityypille.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION T200 http://fi.yourpdfguides.com/dref/850656

Käyttöoppaasi. HP PAVILION T200 http://fi.yourpdfguides.com/dref/850656 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 404159-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

PEM1173FIN SUOMI KYLMÄKUTISTESUOJA KOSKETUSSUOJATULLE PISTOKEPÄÄTTEELLE 630 A STEC10 ASENNUSOHJE

PEM1173FIN SUOMI KYLMÄKUTISTESUOJA KOSKETUSSUOJATULLE PISTOKEPÄÄTTEELLE 630 A STEC10 ASENNUSOHJE ASENNUSOHJE PEM1173FIN 2008-11 KYLMÄKUTISTESUOJA KOSKETUSSUOJATULLE PISTOKEPÄÄTTEELLE 630 A SUOMI 2/12 PEM1173FIN 2008-11 KYLMÄKUTISTESUOJA KOSKETUSSUOJATULLE PISTOKEPÄÄTTEELLE 630 A 12 kv 50-300 mm² 24

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 110003091

KÄYTTÖOHJE 110003091 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Käyttöönotto... 2 Huolto... 3 Häiriötilanteet... 4 Turvallisuus... 5 Takuuehdot... 6 Tekniset tiedot... 7 1. JOHDANTO Tämä vihkonen sisältää ne tiedot, jotka tarvitset

Lisätiedot

Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST W asennusohje

Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST W asennusohje Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST 10 40 W asennusohje Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST 10 33 W asennusohje Tuotetiedot: Itserajoittuva lämpökaapeli Teho 10 W/m +10 C, 230 V AC. Elintarvikehyväksytty

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet

GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet 1. Toiminta...2 2. Tarkistukset ennen käyttöä ja kokoaminen...2 3. Käyttö ja rajoitukset...2 4. Tekniset tiedot...3 5. Asennus...5 6. Huolto...5 7. Johtimet...6 8. Merkinnät

Lisätiedot

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15 Telemerkki Oy TM-EIAC Ohjauskoje Versio 1.00 [ ii Copyright Notice Tavaramerkit Vastuurajoitus Yhteystiedot TM-EIAC käyttöohje Copyright 2007 Telemerkki Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi ilman

Lisätiedot

3 Vesimittariventtiilit ja tarvikkeet

3 Vesimittariventtiilit ja tarvikkeet 3 Vesimittariventtiilit ja tarvikkeet Yli 40 vuoden kokemuksemme venttiilien valmistuksesta takaa HELA-venttiilien toimivuuden ja luoreliittimellä tai pistoliittimellä. Molemmat liitinmal- valmistamillamme

Lisätiedot

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS KÄYTTÖOHJE PVK-26 TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO SUOMI Tämä käyttöohje käsittää seuraavat tuotteet: CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250 ja CK 315 KÄYTTÖ Puhallinta

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PEM1231FIN SUOMI

ASENNUSOHJE PEM1231FIN SUOMI ASENNUSOHJE PEM1231FIN 2016-06 SUOMI KYLMÄKUTISTE PÄÄTTEET YKSIJOHDIN MUOVIKAAPELEILLE KUPARILANKASUOJALLA Uo/U = 12.7/22 kv, Um = 24 kv SISÄPÄÄTE 2/12 PEM1231FIN 2016-06 YLEISTÄ - Tarkista, että olet

Lisätiedot

Asennusopas. BasicPlus 2 WT-DR & WT-PR huonetermostaatit

Asennusopas. BasicPlus 2 WT-DR & WT-PR huonetermostaatit huonetermostaatit Asennusopas 1. Asennusvaiheet Käyttöopas voidaan ladata osoitteesta: heating.danfoss.com. 1. Asennus on annettava valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi. 2. Huonetermostaatti pitää asentaa

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

Yleiset ohjeet, vakiorakenne LQGB

Yleiset ohjeet, vakiorakenne LQGB Toimitus LQGB-koneen toimitusvaihtoedot ovat seuraavat: n Yhtenä toimitusyksikkönä, ts. kokoonpantuna yhdeksi lohkoksi. n Yhtenä toimitusyksikkönä, ts. kone kokoonpantuna ja asennettuna palkkialustalle.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Installation DVT 1000 L DVT 1500 L Living full of energy 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Johdanto Kuljetus-, asennus- ja käyttöohje koskee kaikkia Roth-öljysäiliöitä. Tässä käsitellyille säiliöille

Lisätiedot

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gobain Pipe Systems Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Strömberginkuja 2 00380 Helsinki Finland

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän.

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Asennusohjeet Virtakisko. Pääteliitoksella - Välikytkennällä

Asennusohjeet Virtakisko. Pääteliitoksella - Välikytkennällä Virtakisko Pääteliitoksella - Välikytkennällä FI, 2013 1 988754 3.3 Virtakisko pääteliitoksella T50 eristysnauha Kahden kiskokappaleen väliset liitoskohdat on peitettävä T50 eristysnauhalla. Katso kuva

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473 Sisältö: 2 Tärkeää Huomioita Virtausmittarin asennus 3 Syöttöjännite Pulssilähtö Lämpötilat 4 Asennus 5 Kytkennät 6 Mittapiirrokset 7 Mittataulukko 8 Muita huomioita

Lisätiedot

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä.

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä. TYÖSELOSTUS Kohde Taitaja 2015 sähköasennus, semifinaali. Laajuus ja työskentelytavat Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella

Lisätiedot

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin Tuotetiedot Vastaanotin Hiiri Näppäimistö A: Ilmaisin B: Yhteyspainike Asennus C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin H: Paristotila I:

Lisätiedot

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia)

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) Ohje nro Versio Osa nro 8682402 1.0 Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) A3602095 Sivu 1 / 16 Varuste A0000162 A3901819 Sivu 2 / 16 A3903163 Sivu 3 / 16 M3602626 Sivu 4 / 16 M3903606 Sivu 5 / 16

Lisätiedot