EFFORTTI 2010 PUHEENJOHTAJAN PALSTA. Maaliskuu kokoontuminen rikastuttaa ja elävöittää sitä lisää.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EFFORTTI 2010 PUHEENJOHTAJAN PALSTA. Maaliskuu 2010. kokoontuminen rikastuttaa ja elävöittää sitä lisää."

Transkriptio

1 EFFORTTI 2010 Maaliskuu 2010 PUHEENJOHTAJAN PALSTA Päivi Pylvänäinen 2010-luku alkaa. Kun kymmenen vuotta sitten alkoi 2000-luvun nolkytluku, Suomen tanssiterapiayhdistys oli aivan uusi. Olemme kuljettaneet yhdistystämme ja tanssiliiketerapian tieto-taitoa kymmenen vuotta. Uteliaisuutta herättävää on ajatella, millainen on tanssi-liiketerapian kenttä ja toimintamme luonne, kun luku on alkamassa. Vuosikymmen mietinnät antavat hieman perspektiiviä asioihin, mutta todellisuus tapahtuu kuitenkin tässä ja nyt, päivästä toiseen, hetkestä toiseen kuljettaessa. Yhdistyksen toiminnan tässä ja nyt teemana on 10-vuotisjuhlaseminaarin järjestäminen. Seminaarin idea on hallituksessa ollut olemassa jo vuodesta 2008, ja tämä nykyinen hallitus on tekemässä ideasta totta. - Tai tarkemmin sanottuna, nyt hallitus toimii sen hyväksi, että me, koko yhdistyksen jäsenistö, voimme tehdä tapahtumasta totta tulemalla siihen mukaan, innostumalla ja virkistymällä sen ohjelmasta ja tulemalla mukaan kollegiaaliseen kohtaamiseen. Seminaarin ohjelma on hyvä. On hienoa olla toteamassa, että ammatillinen yhteisömme sisältää jo niin monenlaista tanssiliiketerapian kokemusta ja tietoa. Sen äärelle yhdessä kokoontuminen rikastuttaa ja elävöittää sitä lisää. Yhdistyksen hallitus ja seminaarin järjestelytyöryhmä toivoo myös, että seminaariin tiensä löytäisivät yhdistyksen jäsenistön lisäksi myös muut tanssi-liiketerapiasta kiinnostuneet. Teemme työtä sen eteen, että viesti tapahtumasta leviäisi mahdollisimman laajalle. Myös jokainen yhdistyksen jäsen voi tässä olla vaikuttamassa välittämällä tietoa juhlaseminaarin ohjelmasta omassa tuttavapiirissään ja työyhteisössään. Ohjelmaa voi tyytyväisyydellä esitellä ja seminaarin hinta on kohtuullinen. 1

2 Muutakin hanketta yhdistyksellä on käynnissä paitsi tämä juhlaseminaari. Hivuutamme hiljalleen eteen päin kauan muhimassa ollutta haavetta siitä, että saamme kirjoitettua suomenkielisen tanssi-liiketerapiajulkaisun. Toinen yhdistyksen iän myönteinen merkki on se, että olemme ryhtyneet työstämään tanssi-liiketerapiatyön taustalle eettistä ohjeistusta. Pyrimme siihen, että seuraavaan vuosikokoukseen mennessä tämä ohjeistus olisi niin hyvin valmisteltuna, että voimme vuosikokouksessa tutustua siihen ja hyväksyä sen sellaiseksi ohjeistukseksi, johon yhdistys ja sen jäsenistö sitoutuu. Eettisellä ohjeistuksellamme linkitymme myös Eurooppalaiseen tanssiterapeuttiyhteisöön, European Association Dance Movement Therapy - EADMT:hen. Jotta työtä tanssi-liiketerapian mahdollistamiseksi jaksaa tehdä, siihen täytyy olla motivoitunut. Tätä luultavasti jokainen meistä on joskus pohtinut, ja kysymys voi haastavana tulla vastaan uudestaankin. Mikä saa ryhtymään siihen, että hakee tilaa tanssi-liiketerapiatyölle, miksi puskea tai tunnustella tietä eteen päin sen hyväksi, että saa luotua ja käynnistettyä tanssiliiketerapiaprojekteja ja pitkäkestoisempaakin toimintaa? Osa motivaatiosta voi tulla siitä, että tätä olemme jo tehneet kymmenen vuotta (ja ylikin) - täytyy vaalia sitä, mitä on jo saatu luotua ja siis jatkaa eteen päin. Osa motivaatiosta voi tulla siitä tiedosta, mitä muiltakin aloilta kuin tanssi-liiketerapian kentältä tulee: kehollisuus ja liikkeellinen vuorovaikutus ovat keskeisiä elementtejä ihmisyydessä vaikuttaen syvästi ja monikerroksisesti ihmisen kehitykseen ja hyvinvointiin. Osa motivaatiosta voi tulla niistä elävistä ja merkityksellisistä hetkistä ja tapahtumista, joita työssä potilaiden ja asiakkaiden kanssa tulee. Ajattelen kuitenkin, että pelkästään näillä ei mennä eteen päin. Omaa motivaatiota syventää se, että omassa elämässä on itselle ja itseä varten tilaa liikkeelle, tanssille ja oman kehollisuuden aistimiselle ja tutkimiselle. Siinä on meille äitimaa, johon yhteydessä olemalla pysymme elävinä, sitkeinä ja uudistuvina - ja jaksamme toimia niin työssä kuin rakkaudessa, jos nyt hieman Freudia lainataan tähän loppuun. Eloisaa kulkua, ja tapaamisiin!t. Päivi 2

3 Myötätuntouupumuksesta Maj-Kristine Lindgren, fysioterapeutti, tanssiterapeutti, työnohjaaja Auttajan ammattiin liittyy auttamattomasti myötätuntouupumuksen riski. Tätä riskiä on alettu tutkia systemaattisemmin vasta 1980-luvulta. Alan tutkimus pyrkii vastaamaan kysymykseen: Miten pitkäaikainen auttamistyö vaikuttaa auttajaan ja hänen lähipiiriinsä työssä ja yksityiselämässä. Työntekijän reaktioita kuvataan erityisesti emotionaalisen kuormittuneisuuden näkökulmasta, huomioiden fyysiset reaktiot. ( Nissinen, L, 2009) Myötätuntouupuminen on kokoava käsite, jonka alle sijoittuvat sijaistraumatisoituminen (secondary trauma) ja (työ)uupumus (burnout). Se on monivivahteinen tapahtuma, jossa auttaja osana organisaatiotaan ja työyhteisöään ylikuormittuu emotionaalisesti autettavien kokemusten vastaanottamisesta ja niissä auttamisessa. Kyse on välittämisen hinnasta ; empatiakyvyn vuoksi traumatisoitumisesta, joka on luonnollinen seuraus ylivuotavista kokemuksista (Holtari Luomajoki 2004: 78., Nissinen 2009) Puhuttaessa työn uuvuttavuudesta on muistettava yhtä lailla käsitellä työn elämää rikastavaa ja kehittävää puolta, jotta saadaan kokonaiskuva työnteon eri puolien yhteydestä ja työntekijän kasvupotentiaalista. Työtyytyväisyys on määriteltävissä toisten ihmisten auttamisesta saatuihin positiivisiin tunteisiin (Stamm, 2009) THEORETICAL PATH ANALYSIS Beth Hudnall Stamm, PhD Proqol.org 2009, ttp://www.proqol.org/ Katso kaavio työhyvinvoinnin ja työpahoinvoinnin kehityskulusta seuraavalta sivulta. myös väitöskirjaa myötätuntouupumuksesta. Kirjoitelmani lopussa on yhteystiedot kyselyyn. Stammin mukaan myötätuntouupumuksella on kaksi erilaista aspektia, työuupumus ja sijaistraumatisoituminen. Molemmat ovat negatiivisia, mutta sijaistraumatisoitumisen tekee erityisen hankalaksi siihen liittyvä pelon komponentti, joka uupumuksen lisäksi johtaa työntekijän elämänlaadun nopeaan heikentymiseen. Suomalaisessa tutkimuksessa myötätuntouupumusriskiin on liitetty työn vähäinen ennustettavuus ja epävarmuus työn tulevaisuudesta. Riskitekijöinä olivat organisaation heikko tuntemus, puutteellinen palkitseminen ja kielteiset tulevaisuudennäkymät.. Työuupumusta esiintyi erityisesti työuran varhaisvaiheessa nuorilla ja kokemattomilla sekä työuran kypsässä vaiheessa iäkkäillä ja kokeneilla hoitajilla. Työuupumukselle altistavia tekijöitä olivat epäsäännöllinen kolmivuorotyö sekä johtajan passiivinen ja välttävä johtamiskäyttäytyminen. (Kanste 2006: 13, ). Suonsivun (2003: 216) tutkimuksessa tuli esiin, että työntekijän oma masennustaipumus saattaa aktivoitua masentuneen potilaan läheisyydessä työskennellessä. Työntekijän omat käsitellyt tai käsittelemättömät elämäntapahtumat voivat vaikuttaa alttiuteen traumatisoitua. Jotkut olivat rakenteellisesti alttiimpia myötätuntouupumukselle, mutta riittävän suuri kuormitus saattoi aiheuttaa oireita lähes kaikille. Työperäinen ylikuormitus voi lisätä riskiä myötätuntouupumukseen vähentämällä psyykkistä joustavuutta. Oireita ovat mm. väsymys, ammatillinen kyvyttömyys, kyynistyminen ja erilaiset fyysiset jännitysoireet. (Toivola 2004: ) B.Hudnall-Stamm, PhD, on tutkimusprofessori Idahon yliopistosta USAsta. Hän on työskennellyt myötätuntouupumukseen liittyvien kysymysten parissa vuodesta 1990 ja kirjoittanut yli 100 artikkelia alueelta sekä osallistunut ympäri maailmaan alan seminaareihin kouluttajana. Stamm on kehittänyt Ammatillisen elämänlaatuasteikon, joka koostuu 30 kysymyksestä, jotka kartoittavat yksilön työtyytyväisyyttä, työuupumusta ja sijaistraumatisoitumisen asetetta. Kyseisen asteikon tulkintaan on olemassa standardisoidut luokitteluasteikot. Suomeksi asteikon on kääntynyt psykologi Henna Palmunen. Palmunen valmistelee Muita yksilölliset altistavat tekijät (Nissinen, 2009)ovat myös esim. korostunut sitoutuminen vaikeasti saavutettaviin tavoitteisiin, liiallinen vastuun ottaminen ja vaativuus omaan suoriutumiseen nähden yksilöllisten selviytymiskeinojen rajoittunut käyttö kyvyt, taidot, osaaminen huono fyysinen kunto puutteellinen sosiaalinen verkosto arvoristiriidat työssä kuormittavat elämäntilanteet tunnolliset ja ahkerat uupuvat helpommin 3

4 ! EFFORTTI 2010 MAALISKUU 2010 Sijaistraumatisoituminen On muutos, joka tapahtuu auttajan sisäisessä kokemusmaailmassa seurauksena empaattisesta yhteydestä traumatapahtuman kokeneeseen ja siitä saattaa seurata työn laadun ja moraalin heikkeneminen, jopa lisääntyneet sairauspoissaolot. Työyhteisön sisäiset ristiriidat voivat myös olla merkki yksilön/yksilöiden sijaistraumatisoitumisesta. Sijaistraumatisoituminen tulisi purkaa kaikilla koetuilla tasoilla; kognitiivisesti, emotionaalisesti ja sensomotorisesti, vaikka juuri sensomotorinen taso jää helposti läpikäymättä, vaikka se yhdistää edelliset tasot onnistuessaan ( Saarinen & Katajisto 2003: Posttraumainternaatit yhteisöjen selviytymisen tukena ) Koska auttaminen perustuu autettavan tilanteen ymmärtämiseen, on selvää, että myötätuntouupumuksen vallassa olevan työntekijän kyky ymmärtää potilastaan on huomattavasti heikentynyt hänen omien emotionaalisten ja fyysisten oireidensa vuoksi. Siten myötätuntouupumus on myös riski potilaan hoidolle. Myötätuntouupumus on merkittävä työperäinen riski, joka saattaa aiheuttaa muun muassa työkyvyttömyyttä ja työtehon laskua. Työntekijän sijaistraumatisoituminen muuttaa hänen käsitystään elämästä ja sen merkityksestä, hän menettää toivon ja sitä myötä työnteon mielekkyyden (Nissinen, 2009). Työntekijä jää kantamaan potilaalle tapahtuneiden traumojen mielikuvia, takaumia ja alkaa mahdollisesti välttää mahdollisia traumaattisia paikkoja ja tilanteita. Ylivirittyneisyys, jännittyneisyys ja varautuneisuus asiakkaiden kohtaamisessa vähentää mahdollisuutta saada kontaktista positiivisia kokemuksia ja noidankehä syvenee. 4

5 Myötätuntouupumuksen ehkäisyssä olennaisia seikkoja ovat Nissisen (2009) mukaan 1) Tiedostaminen: koko yhteisössä auttamisammatteihin liittyvän sijaistraumatisoitumisen mahdollisuuden ymmärtäminen, ilmiön teorian hahmottaminen. Tiedostamisen laajuuden tulee käsittää kognitiivinen, kehollinen, intuitiivinen puoli. 2) Tasapaino työntekijän omien arvojen ja tarpeiden jatkuvan huomioinnin suhteen vastavoimana kuormittaville tekijöille 3) Yhteyden ylläpitäminen toisiin ihmisiin työpaikalla ja laajemmin, kommunikaatio ja jakaminen, omassa yhteisössä, politiikassa jne Muina ennaltaehkäisyn keinoina Nissinen pitää mahdollisuutta konsultaatioon ja työnohjaukseen, toimivaa ja oikeudenmukaiseksi koettua työyhteisöä; on tärkeää kehittä ylipäätään tiimityötä, yhteistyötä ja verkostotyötä. Jatkuva ammatillinen täydennyskoulutus, riskien ja vaarojen ennakointi ovat osa myötätuntouupumuksen estoa työyhteisön tasolla. Työntekijän oman jaksamisen säännöllinen arviointi on olennaista: Kuinka kuormittunut olen? -pohdinta vaikkapa kerran kuukaudessa olisi erinomainen tapa päivittää omaa työtilannetta. Riittävästä levosta ja vapaa-ajan palautumisesta pitää huolehtia, fyysisen kunnon ylläpitämisen lisäksi. Kohtuulliset elämäntavat ovat osa työhyvinvoinnin ylläpitoa, sillä tutkitusti myötätuntouupuminen voi lisätä kuormittuneen henkilön alkoholin ja muiden päihteiden käyttöä yrityksenä selvitä ylivoimaisilta tuntuvista tunteista. Tanssi-liiketerapeuteille erityisesti tärkeää olisi huomioida kehotyöskentelystä nousevat erityishaasteet. Traumatapahtuma jättää aina jälkensä yksilön fyysisyyteen monella tavalla huolimatta siitä onko yksilö siitä tietoinen tai ei. Tanssiterapeutin tulisi siksi olla teoreettisesti erityisen huomioiva mm. peilisoluteoriaan liittyvistä löydöksistä ja niiden vaikutuksista sekä potilaaseen että terapeuttiin. Artikkelissaan Imitation, Empathy & Mirror Neurons Marco Iacoboni, (2009), summaa peilisolututkimuksen johtopäätökset seuraavasti: Jäljittely on kokonaisvaltainen ja automaattinen toiminta ihmisillä Empatia toteutuu toisten ihmisten mentaalisten tilojen (mental state) simuloinnilla/jäljittelyllä Empatian laaja-alainen verkosto muodostuu peilisolusysteemistä, insulasta ja limbisestä systeemistä (jolloin aktivoituvat siis empatian aivomekanismit) Peilisolut ovat valikoituneet koska ne tarjoavat sopeutuvia, joustavia etuja interssubjektiivisuudelle Peilisolututkimukset vahvistavat niitä jäljittelyn psykologisia malleja, joissa oletetaan vahvoja assosiatiivisia yhteyksiä havaintojen ja toimintojen välillä Riitta Hari (2007) on tutkimuksissaan todennut, että sosiaalisen matkimisen (peilautumisen) aikana peilisolujärjestelmä moduloituu aivokuoren ja limbisen järjestelmän ohjauksessa, empatian alueilla. Hän on todennut, että toisen ihmisen asemaan voidaan asettua oman liikejärjestelmän ja liikeaistin avulla. Peilisolujärjestelmä projisoi nähdyt liikkeet katsojan omaan liikejärjestelmään; aivoaktivaation taso liittyy katsojan motorisen asiantuntijuuden tasoon. Mitä taitavampi itse on kehollisesti tunnistamaan nyansseja ja niiden vaikutuksia kehossa, sen paremmin pystyy niitä toiselta ihmiseltä vastaanottamaan ja rekisteröimään, osan tiedostamattaan. Niinpä me empaattiset liikkeen kanssa työskentelevät terapeutit olemme hyvin haavoittuvaisia työmaallamme liikkeen ja ymmärryksen maastossa. Stammin 10 ohjetta jokapäiväisen työkykyisyyden ylläpitämiseksi ovat meille tuttuja, mutta toisinaan vaikeita toteuttaa. Listaan ne tässä kuitenkin meille kaikille muistutukseksi: 1) Nuku tarpeeksi 2) Syö tarpeeksi 3) Tee päivittäin joku kevyt fyysinen harjoite 4) Vaihtele työsi sisältöä 5) Tee jotain miellyttävää, mukavaa 6) Keskity siihen, minkä teit hyvin 7) Opi epäonnistumisistasi 8) Jaa hauska(itseesi kohdistuva) vitsi kollegoiden kanssa 9) Rukoile, joogaa, meditoi 10) Tue kolleegaa 5

6 Oman työnsä merkityksen ymmärtäminen ja sen riskitekijöiden havainnointi vie aikaa ja vaatii kokemuksia. Kollegoiden kanssa asioista keskustelu avoimesti, ihmetyksen ilmapiirissä helpottaa auttajaa, joka pyrkii olemaan mahdollisimman tehokas, työteliäs, empaattinen ja ammatillinen monissa työelämän paineissa. Työntekijän pyrkimys olla avuksi potilaalle/asiakkaalle saattaa häivyttää tietoisuuden omista vastatunteista ja niiden monimutkaisuudesta, paralleeliprosessin olemassaolosta ja sen vaikutuksista asiakastyöhön. Meille tanssiterapeuteille on luonteva keino ilmaista itseä kehollamme, tanssia, liikkua. Yhtä tärkeää on verbalisointi, sanallinen realisointi, joka mahdollistaa kognitiivisen prosessoinnin. Omien rajojen tutkiminen on tärkeä osa itsensä inhimillistämisessä, luvassa olla erehtyväinen, epätäydellinen ihminen. Lähteitä: erinomaiset sivut myötätuntouupumuksesta, useita linkkejä eteenpäin. ProQOL_vIV_Finnish_1viivoilla.pdf: tässä suomenkielinen versio työtyytyväisyyskyselystä. Esitteet_ja_julkaisut/Tyokyky_lehti Hari,Riitta 2007:Luento Tieteen päivillä tammikuussa Holtari, Anu Luomajoki, Krista 2004: Sosiaalityöntekijöiden sijaistraumatisoituminen ennaltaehkäisy ja selviytyminen. Pro gradu tutkielma. Tampereen yliopisto. Sosiaalityön ja sosiaalityön laitos. Sosiaalityö, sosiaalipedagogiikan linja. Iacoboni,Marco 2009: Imitation, Empathy & Mirror Neurons. Annual Review of Psychology, January 2009, Vol. 60, Pages Kanste, Outi 2005: Moniuloitteinen hoitotyön johtajuus ja hoitohenkilöstön työuupumus terveydenhuollossa. Väitöskirja. Oulu: Oulun yliopisto. Lääketieteellinen tiedekunta Nissinen, Leena 2009: Auttamisen rajoilla, myötätuntouupumuksen synty ja ehkäisy. Edita. Suonsivu, Kaija 2003: Kun mikään ei riitä Hoitotyöntekijöiden masennuksen kokemukset ja niiden yhteydet työyhteisötekijöihin. Väitöskirja.Tampereen yliopisto. Hallintotieteen laitos. Toivola, Kristiina 2004: Myötätuntouupumus auttajantyön työperäinen riski. Työterveyslääkäri

7 Tanssiterapiaryhmän kokemuksia: Kaiken takana on omana itsenä oleminen Kaisu Riikonen, tanssiterapeutti, psykoterapeutti & Hilkka Salovaara, tanssiterapeutti Honkalampi-säätiön Kliinisen tutkimus- ja kuntoutusyksikön Sosneuro-keskuksessa toteutettiin vuonna 2008 tanssiterapiaryhmä henkilöille, joilla on neurologinen tai neuropsykiatrinen tausta, kuten Aspergerin oireyhtymä tai ADHD/ADD. Ryhmäläiset lähtivät mukaan kokeilemaan kehollisuuden ja liikkeen maailmaa. Jälkeenpäin ryhmäläiset olivat sitä mieltä, että tapahtuneesta kannattaa kertoa muillekin. Jospa se mahdollistaisi uuden ryhmän? Yleistä tanssiterapiasta Tanssiterapia on luoviin terapioihin kuuluva kuntoutus- ja hoitomuoto. Se on kokonaisvaltaiseen ihmiskäsitykseen perustuvaa ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa terapiaa. Siinä itseä ja elämäntilannetta tarkastellaan kehon, tanssin ja liikkeen avulla. Tanssiterapiaa voidaan käyttää sekä kokonaishoidon osana muiden hoitomuotojen rinnalla että pääasiallisena terapiana. Tanssiterapia soveltuu kaikille ikäryhmille lapsista vanhuksiin ja sitä toteuttaa koulutettu tanssiterapeutti. Terapia voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäterapiana, eikä siinä tarvita aikaisempaa kokemusta tanssista tai liikkeestä. Ryhmän tavoitteet muotoutuvat ryhmän mukaan, yksilön tavoitteet yksityiskohtaistuvat henkilökohtaisten teemojen mukaan. Tanssiterapian sanaton kommunikaatio laajentaa eri asiakasryhmien mahdollisuuksia osallistua. Tanssiterapiasta kiinnostuneille suosittelemme tanssiterapia yhdistyksen sivustoihin tutustumista: Keho, hengitys, jännitykset ja liikkuminen heijastavat suhtautumista itseemme ja ympäristöön. Kehomuistiin tallentuu jälkiä kokemuksistamme, jotka ilmentyvät vaikkapa jännityksinä kehossamme. Sanallisesti ei ole aina mahdollista tavoittaa kehollisia kokemuksiamme, joten kehotyöskentelyn avulla voidaan saada uutta ymmärrystä itseen sekä uusia tapoja toteuttaa itseä. Suhdetta omaan kehoon voi vahvistaa aistimalla ja tutkimalla. Kehon tuntemusten havainnointi ja siihen liikkeellä reagoiminen lisää tietoisuutta itsestä ja omista tarpeista. Kehollisuus ankkuroi meidät tähän hetkeen. Kehollisuuden kokemuksen äärellä voi päästää irti alati pyörivistä ajatuksista. Voi tulla tietoiseksi, esimerkiksi uskomuksistaan täydellisyyden tavoittelun suhteen. Tanssiterapiassa täydellisyyden vaatimuksiaan voi haastaa hassuttelemalla ja hölmöilemällä. Tämä voi vapauttaa uudistamaan suhdetta omiin tai ympäristön vaatimuksiin. Uskomuksiin tanssiterapia pureutuu jo lähtöasetelmassaan: ei ole väärää eikä oikeaa tapaa toimia. Tanssiterapiaryhmässä voi tulla tietoiseksi omasta tavastaan toimia ja reagoida suhteessa toisiin. Omissa tavoissa ja tottumuksissa voi olla sisäistettyjä sääntöjä, jotka eivät ole enää nykytilanteessa toimivia. Tanssiterapia mahdollistaa uskomusten ja sääntöjen kokemisen sekä uusien ja vaihtoehtoisten tapojen kokeilun. Tanssiterapian työskentelyalueita ovat mm. seuraavat: Kehollisuuden havainnointi ja kokeminen Kehon ja mielen yhteyden vahvistaminen Itsetuntemuksen ja omanarvontunnon lisääminen Elämänilon edistäminen Kontaktin, kommunikaation ja vuorovaikutuksen tutkiminen Sosiaalisten taitojen ja uusien kommunikaatiomallien harjoittelu Uusien näkökulmien löytäminen itseen ja omiin elämäntilanteisiin Uusien ratkaisu- ja toimintamallien kokeileminen Tietoisuustaitojen lisääminen Yksilön vahvistuminen oman elämän tilanteiden hallinnassa Tanssiterapian työskentelymenetelmiä: Psykoedukaatio Rentoutumis- ja hengitysharjoitukset Kehonhahmotus- ja aistityöskentely Liikkeen tutkiminen Materiaalityöskentely (pallot, nauhat, renkaat, huivit jne.) Teematyöskentely Improvisaatio Liikedialogi ja kehollinen vuorovaikutus Autenttinen liike Tietoisuustaidot Kielellinen jäsentäminen ja vuorovaikutus Tavoitteita ja tapaamisten kulkua Aivan aluksi jokaisen ryhmäläisen kanssa tavattiin alkuhaastattelussa, jossa kartoitettiin jokaisen tilannetta, tarpeita ja toiveita. Kiinnostuneempia oli useampiakin, mutta loppujen lopuksi neljästä miehestä tuli tiivis porukka. Haastattelujen pohjalta suunniteltiin tavoitteita, teemoja ja toimintamalleja. Ryhmän tavoitealueita olivat: jännittämisen kohtaaminen; rentoutumisen kokeminen ja harjoittelu; kehollisen näkökulman avaaminen ja tiedostaminen; oman olemisen ja toiminnan kokeminen ja havainnoiminen sekä uusien toimintatapojen kokeilu; ilmaisun ja vuorovaikutuksen tutkiminen ryhmänä uudella tavalla sekä uusien vuorovaikutustapojen mahdollistaminen. 7

8 Matkan varrella tehtiin myös välihaastattelut ja tapaamisten päätteeksi loppuhaastattelut. Jokaisella tapaamisella oli oma teemansa, joka vaihteli liiketutkimuksesta materiaalin käyttöön ja oman tilan hahmottamisesta yhteiseen liikkeeseen. Ensimmäisillä kerroilla tutustuttiin ihmisen anatomiaan, lihaksiin, luihin ja siihen mitä meissä oikeastaan on ja miten kaikki liikkuu. Alkuajatuksena oli kuljettaa rentoutusteemaa mukana tapaamisissa ja näin oikeastaan tehtiinkin. Käsitys rentoutuksesta sai vain hieman uutta väriä matkan varrella. Ajatus siitä, että jokaisella kerralla tehtäisiin rentoutusharjoitus lopussa, muuttui ryhmäprosessin myötä. Havaittiin, että suurempi tarve oli rentouden löytämisessä liikkeen kautta, sosiaalisten tilanteiden jännittämisen hälventämisessä, ilmaisun ja vuorovaikutustaitojen kehittämisessä, oman kehollisuuden tutkimisessa ja sen suhteen tarkastelussa, miten itse on, toimii ja liikkuu suhteessa toisiin ja ympäristöön. Rentous löytyikin lopulta liikkeen kautta ja se koettiin merkitykselliseksi. Tapaamisen ohjelmarunko oli taululla esillä. Alkuun se helpotti työskentelyyn liittymistä, tilanteiden ennakoimista ja niihin suhtautumista. Ryhmäläiset kokivat tarvetta selkeille, samankaltaisina toistuville aloituksille, jotka vähensivät samalla jännitystä. Pikku hiljaa ohjelma muuttui enemmän abstraktiksi ja vähemmän ennakoitavaksi. Huomattiin, että kaikkeen ei voi aina varautua ja improvisoinnille annettiin tilaa. Tapaamisten lopussa asioita jaettiin vielä keskustellen. Tähän ei kuitenkaan jäänyt riittävästi aikaa ja jotkut asiat vaativat enemmän sulattelua, joten sovittiin, että jakamista voidaan jatkaa sähköpostitse kotoa käsin. Heittäytymistä luovuuteen Olemalla kiinnostunut ympäröivästä maailmasta ja pitämällä aistit ja mielen avoimena, voi antaa mahdollisuuden luovalle toiminnalle. Ympäristö voi tukea luovuuden kehittymistä tai tukahduttaa sen. Luovuuden esteeksi voivat muodostua pelot, ennakkoluulot, asennoituminen tai ajatus siitä, mikä on sopivaa ja mikä ei. Esteenä voi olla myös pelko epäonnistumisesta tai liiallinen tuloksellisuuteen pyrkiminen. Luovilla toiminnoilla on merkittävä vaikutus hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja saavuttamisessa ja sitä uhkaavien kriisien ja vaikeuksien ennaltaehkäisyssä. Tanssiterapiassa pyritään vahvistamaan yksilön olemassa olevia luovia voimavaroja sekä avaamaan ja mahdollistamaan uusia kanavia luovuuteen. Luovan toiminnan kautta ihminen voi kokea vapautuneisuuden tunnetta ja voimavarojen lisääntymistä. Eräällä tapaamiskerralla teemana oli materiaalityöskentely ja käytimme välineinä palloja. Jälkeenpäin keskustelimme kokemuksistamme ja kirjasimme niitä ylös. Tässä kirjattuja lauseita kokemuksista: Pallot helpottivat harjoituksiin heittäytymistä ja inspiroitumista. Saattoi olla keskittyneenä harjoitukseen, välittämättä ympäristöstä. Pystyi keskittymään omaan tekemiseen, ei tarvinnut miellyttää ketään. Tapahtui irtautuminen ja pysyminen kiireettömässä tilassa. Myös yhteisöllisyys mahdollistui. Jännitys laukesi ja sosiaalinen tilanne helpottui. Tuli mieleen lapsuusleikit, leikittely ja hauskuus. Siinä oli huumoria ja rentoutta. Toteutui useita liiketanssiteoksia. Välillä oli pallo, välillä se hävisi. Antoi pallon viedä, antoi tunteen viedä. Pallo ohjasi meitä, emmekä me palloja. Vai oliko se pallokaan? Loppujen lopuksi kuka ohjasikaan ja ketä? Lauseet kuvastavat sitä, mitä kaikkea luovuus voi mahdollistaa. Harjoitus oli luovuuteen heittäytymistä parhaimmillaan! Minä ja sinä sekä koko maailma Ryhmän työskentelyn taustalla oli pohdinta sosiaalisista tilanteista. Näyttää olevan niin, että monelle sosiaaliset tilanteet aiheuttavat ennakoimista, jännittyneisyyttä, kontrollia ja välttämiskäyttäytymistä. Kielteisten kokemusten kehää ovat vahvistamassa jatkuva arviointi ja tarkkailu siitä, miten voi toimia ja käyttäytyä tai toisten käyttäytymisen tulkinta tai ajatukset siitä, miten toiset mahtavat ajatella minusta. Ilmiö on varmasti monelle tuttu. Tilanteiden ennakoinnista tulee vakiintunut tapa. Ennakointi on valmistautumista tilanteeseen ja toki hyväksi sinällään. Ennakointi voi johtaa myös välttämiskäyttäytymiseen. Ennakoinnin tarkoitus ja itselle mahdollisesti epäedullinen seuraus kilpistyy erään ryhmäläisen pohdiskelussa: Jos olen mahdollisimman näkymätön, vältän epäonnistumisen. Ryhmän ilmapiiri oli turvallinen ja luottavainen. Sitten kun alkuun oli päästy, tanssiterapian työskentelytavat otettiin huumorilla vastaan. Naureskeltiin sitä, että tässä mennään sitä kohti, mitä on aina vältelty ja pelätty. Ryhmäläiset ajattelivat, että tanssiterapia toimi siedätyshoitona ja että sillä oli vaikutuksensa ihmistenilmoilla olemiseen ja mokiin suhtautumiseen, myös tanssi itsessään sai kokemusten myötä uuden merkityksen. 8

9 Ryhmäläisten nimeämään siedätyshoitoon kuului tunteiden kohtaaminen. Ryhmäläiset keksivät tunteiden kohtaamisesta uuden sanan tunnevapaus. Eräs kertoi, että on tunne, että tässä on jotain vaarallista, mutta voi silti tehdä sen. Toinen ryhmäläinen totesi, että on vapaus tehdä, vaikka ahdistaisi. Jälkeenpäin oli voinut huomata, ettei kokemus ollutkaan ahdistava. Tapahtuikin päinvastoin, kokemukset siivittivät onnistumista. Tanssiterapia mahdollistaa työskentelyn tunteiden kanssa. Tunteita voi kokea turvallisesti. Altistuminen tunteille vähentää tunteiden valtaa ja antaa itselle vaihtoehtoisia tapoja reagoida ja toimia. Miun sisällä on luuranko! Tapaamisissa tutkimme luita, niveliä ja lihaksia. Rentoutumisharjoituksissa aistimme jännittyneisyyttä ja rentoutta. Eräs ryhmäläinen totesi, että tanssin ja liikkeen kautta voi mennä lapsuuteen asti ja saada kokemuksen leikin maailmasta, joka jäi silloin kokematta. Vähitellen, vuoronperään, annoimme luvan itsellemme myös katsoa toista hänen kehonkieltään: liikettä, eleitä, ilmeitä. Työskentelyn myötä keho tuntui tutummalta, liikkuminen ja esilläolo luontevammalta. Tulkinnat kehollisuudesta tulivat haastetuksi. Kaikkea liikettä ei tarvitse pyrkiä tulkitsemaan eikä kaiken liikkumisen tarvitse olla olennaista ja järkevää. Liike- ja kehonkieli eivät olekaan sen kummempi tai mystisempi asia. Liikkeen ja vuorovaikutuksen voi antaa vain tapahtua. Ei ole olemassa oikeaa tai väärää tapaa toteuttaa omaa liikettä ja tanssia. Kuten erään ryhmäläisen toteamus kuului: Saapi olla semmonen kun on, liikkua semmosena kun on. Ryhmässä kohdattiin ennakkoluuloja ja asetelmia niin itsestä kuin toisistakin, mikä jatkossa madalsi kynnystä erilaisiin tilanteisiin. Palautekeskusteluiden myötä ryhmäläiset totesivat, että suhde ympäristöön on muodostunut avoimeksi, mutta sillä tavoin, että avoimuus sisältää tervettä itsensä suojaamista. Ryhmän työskentely toi heidän mukaansa omaan toimintaan vapautuneisuutta ja rauhallisuutta. Tapaamisten myötä ryhmäläiset toivoivat lisää uusia haasteita ja hyppyjä kylmiin ja tuntemattomiin vesiin. Nälkä uusiin kokemuksiin kasvoi tapaamisten edetessä. Ryhmäläisten palaute on ollut kannustavaa. Kokemukset ovat sivunneet rajojen rikkomista ja heittäytymistä työskentelyyn. Ryhmäläiset ovat kokeneet työskentelyn hyödylliseksi ja huomanneet työskentelyn vaikuttaneet arjessa yleisemmin. Ryhmä oli ainutlaatuinen ja vie meitä kaikkia eteenpäin. Eräs ryhmäläinen totesi loppuhaastattelussa, että: Nythän minä sen tiedän ja ymmärrän, että kaiken tämän meidän tekemisen takana on omana itsenä oleminen. Tästä on hyvä jatkaa. LÄHTEET Levy, F.J. (1988). Dance/movement therapy. A healing art. Reston: American Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance. Stanton-Jones, K. (1992). An introduction to dance movement therapy in psychiatry. London: Routledge 9

10 Tanssiterapiaryhmän kokemukset ryhmäläisen kirjoittamana Kokemuksiani tanssiterapiasta Alkutapaamisessa ihmettelin, kun huoneessa ei ollut tuoleja, oli vain isoja tyynyjä, joilla saattoi istuskella. Se tuntui vähän oudolle, kun eihän sitä aikuisena ole tottunut lattialta käsin seurustelemaan. Seuraavilla kerroilla ei ollut enää tyynyjäkään. Lattiataso tuli vähitellen tutuksi ja jopa luontevaksi paikaksi liikehtiä. Lieneekö onnellinen lapsuusajan perstuntuma noussut takaisin kehon kautta mieleen. Se oli viides tapaaminen, kun sitten minäkin heittäydyin lattialle kieriskelemään pitkin pituuttani, ihmettelemättä sitä sen kummemmin. Sanotaan, että taide syntyy tuskasta. Niin varmaankin tai yleensäkin tunteista - tarpeesta päästää paineet sisältään ulos, niin hyvien kuin ikävienkin tuntemusten vallitessa. Eli ehkäpä.. tuossa meidän terapiassa luovan liikkumisen avulla yritetään oppia ilmentämään tunteitamme/tarpeitamme (menneitä ja olevia). Tunnistetaan tunteita, saadaan ne pintaan, ja voidaan sit niitä käsitellä ja päästää irti turhat painolastit kehostamme. (?) Mitäs mieltä olette tuosta? Epätietoisuutta ja väärinymmärryksiä oli varsinkin alku metreillä. Tanssiterapian tanssi -sanan mielsin nuoruusvuosieni lavatanssi muistoihin, mutta terapian tanssi olikin aivan jotain muuta. Paremminkin vapaamuotoista heilumista ja kieppumista lattialla oman inspiraation mukaan. Mikään liike ei siis ollut toistaan huonompi tai parempi eikä liikkumisen tarvinnut olla välttämättä yhtään järkevää, erikoista, kaunista tai näyttävää. Nähdyksi ja kuulluksi tuleminen oli oleellista, eihän samaa terapeuttista vaikutusta saavuteta, jos vastaavanlaisia liikkeitä tekee itsekseen, vaikkapa kotona. Sen ymmärrän oikein hyvin, että terapeutit halusivat edetä tosi varoen uusien tehtävien ohjaamisessa. Terapiassahan lienee tarkoitus, että me asiakkaat itse, sitä mukaa kuin 'mielemme' antaa meille luvan edetä tiedostamisessamme, saamme lisää ymmärrystä siitä, mistä on kysymys ja miten homma etenee. Myös kotosalla suunnittelin, kesken unieni, uusia hienoja liikkeitä ja koreografioita seuraaviin harkkoihin, mikä suinkaan ei ollut suotavaa, koska terapiassa olisikin ollut tarkoitus luoda liikkuminen 'tässä ja nyt' -periaatteella. Luova liikkuminen olikin siis se pääpointi, jolla haluttiin nostaa pintaan herkistymistä ja tunteita. Samalla oli myös tarkoitus kehon kautta mahdollistaa tutustuminen omaan itseen. Muistan erään autenttisen harjoitteen, joka teki minuun pysyvän vaikutuksen. Siinä ikäänkuin sain kosketuksen ydinminääni, joka otti samalla suuremman vastuun elämästäni nujertamalla omaa pinnallista itseäni. Se oli hyvin koskettava kokemus, nöyrtyä ja kohdata itsensä entistä aidommin. Usein myös sanallisesti jaettiin kokemuksia harkkojen lopuksi. Aika siihen oli kuitenkin rajallinen ja niinpä jokainen sai myös jakaa näkemyksiään tarkemmin sähköpostitse, jos tunsi siihen tarvetta. Liitän tähän yhden esimerkin sellaisesta, kaikille osallistujille jaetusta, viestistä: Nyt kun on kulunut muutama kuukausi tuosta lähes vuoden kestäneestä tanssiterapiastamme, joka sisälsi 16 tapaamista, voisi jo kuvitella ymmärtävänsä edes hieman siitä, mitä oikeasti tapahtui ja oliko terapiasta mitä hyötyä. Mutta itse itseään on vaikea arvioida ja varsinkin tietää, mikä osuus on ollut terapialla ja mikä muilla kokemuksilla. Sitä paitsi prosessi jatkuu edelleenkin mielen syövereissä. Kehollinen toiminta mahdollisti erilaista näkökulmaa itseen, järkeilyn vaihtoehtona. Ehkäpä ihmisten kanssa on nyt helpompi olla vuorovaikutuksessa ja itseluottamus on lisääntynyt hippusen. Ja olisiko asenne muuttunut leppeämmäksi, armollisemmaksi itseään ja tekemisiään kohtaan. Tanssiterapian piikkiin voidaan joka tapauksessa laittaa se, että ihmisten läheisyys, koskettelu, esim. kättely ei ole enää niin kiusallista, kuin mitä se oli aiemmin. Parilla viimeisellä kerralla saimme vielä oppia tietoisuustaidoista. Opit auttoivat minua ymmärtämään, että ajatteluni on luonut itsestäni tarinan, joka suurentelee ongelmiani ja oireitani. Ja muiden vakuutteluja siitä, ettei tilanteeni ole niin huono, en ole voinut hyväksyä, koska olen pitänyt ajatuksiani totuutena ja mieltänyt itseni samaksi kuin ajatukseni. Tietoisuustaidot mahdollistavat realisemman minäkäsityksen ja uudenlaisen suhteen omiin sisäisiin kokemuksiin ja tuntemuksiin. Tanssimatka oli kaikkinensa hämmentävä, antoisa ja suuri elämys. Kiitos. Jouko Viime kertaisista koskettavista yksilö/ryhmä suorituksista heräsi vielä miete; onko meidän harkat myös 'luovaa taidetta'? Kumpuaako toteutus jokaisen sisältä -luovasti- kun ei ole annettu valmiita ohjeita/sääntöjä liikkumiseen? 10

Suomen Tanssiterapiayhdistyksen 10-vuotisjuhlaseminaari Lahdessa 28.-29.8.2010

Suomen Tanssiterapiayhdistyksen 10-vuotisjuhlaseminaari Lahdessa 28.-29.8.2010 effortti 2011 5 (1) tässä numerossa mm.: Suomen Tanssiterapiayhdistyksen 10-vuotisjuhlaseminaari Lahdessa 28.-29.8.2010 Kuulumisia Janet Adlerin kurssilta Haastattelu: Anna de Kuyer & Heartbeat Dans Nederland

Lisätiedot

Yhteistyöstä virtaa yhdistystoimintaan s. 22. Kohti vahvuusperustaista opetusta positiivisen pedagogiikan keinoin s. 12

Yhteistyöstä virtaa yhdistystoimintaan s. 22. Kohti vahvuusperustaista opetusta positiivisen pedagogiikan keinoin s. 12 ADHD-liiton jäsenlehti Kohti vahvuusperustaista opetusta positiivisen pedagogiikan keinoin s. 12 Yhteistyöstä virtaa yhdistystoimintaan s. 22 Syksyn sopeutumisvalmennuskurssit s. 24 a d h d-liitto ry adhd-förbundet

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 9 2012 Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Martin, Heiska, Syvälahti, Hoikkala Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Julkaisija: Ylioppilaiden

Lisätiedot

Kokemuksia ja kohtaamisia

Kokemuksia ja kohtaamisia Jäsen ja tiedotuslehti 2/2013 Jäsen ja tiedotuslehti 3/2013 Kokemuksia ja kohtaamisia Tilalle oli tullut häivähdys ilosta, välähdys toivosta. Annakaisa Vääräniemi Parantava hoitosuhde Toivomme, että SYLILLI-

Lisätiedot

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ Ohjaajan käsikirja 2 Sisällysluettelo Ryhmäohjaajalle 3 Selvä suunta ryhmän tausta-ajatuksia 8 Toisin kuin ennen (runo) 12 Hilkka-mummin mietteitä 13 Hyvinvointi

Lisätiedot

Käsikirja. Auli Ojuri (toim.)

Käsikirja. Auli Ojuri (toim.) vertaisryhmä. Käsikirja. väkivaltaa kokeneiden naisten osallisuuden ja voimaantumisen tukeminen. Auli Ojuri (toim.) 2 vertaisryhmä-käsikirja 3 Lukijalle Käsissäsi oleva kirja on tarkoitettu auttamisen

Lisätiedot

Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen

Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen Tämä opas auttaa tunnistamaan tilanteita, joihin jokainen törmää normaalielämässä. Jo ongelman tunnistaminen helpottaa usein tilannetta. Oppaan ohjeiden ja neuvojen

Lisätiedot

Otsikko. Naisten kanssa. tehtävä päihdetyö. Hilkka Lydén (toim.)

Otsikko. Naisten kanssa. tehtävä päihdetyö. Hilkka Lydén (toim.) Otsikko Naisten kanssa tehtävä päihdetyö Hilkka Lydén (toim.) Otsikko Esipuhe 1. Johdanto 2. Naiset ja päihteet Nainen ja alkoholi Ennaltaehkäisevä päihdetyö naisten parissa Miten keskustella naisen kanssa

Lisätiedot

Mä tanssin kuin myrsky!

Mä tanssin kuin myrsky! Sanna Lepoaho Mä tanssin kuin myrsky! Tanssi-ilmaisu osana päiväkodin varhaiskasvatusta Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi Opinnäytetyö 07.04.2015

Lisätiedot

ILMAN HEITÄ EN OLISI LÖYTÄNYT TÄHÄN HETKEEN

ILMAN HEITÄ EN OLISI LÖYTÄNYT TÄHÄN HETKEEN ILMAN HEITÄ EN OLISI LÖYTÄNYT TÄHÄN HETKEEN TAIDELÄHTÖISET JA TOIMINNALLISET MENETELMÄT IDENTITEETTITYÖN JA OSALLISUUDEN TUKENA OPPIMISOPAS OHJAAJILLE 1 SISÄLLYS TAIDELÄHTÖISET MENETELMÄT IDENTITEETTITYÖN

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7 2013 Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas 1 Terveyden edistämisen keskus ry:n arvioima Julkaisija: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Tilaukset: Ylioppilaiden

Lisätiedot

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry Sampo Järvela, Else Joutsi, Virpi Koskela, Tommi Natri Starttivalmennus taiteen tekemisen keinoin kohti elämää Starttivalmennus taiteen tekemisen

Lisätiedot

PERHETERAPIAN KEHITTYVÄ AMMATTIKÄYTÄNTÖ

PERHETERAPIAN KEHITTYVÄ AMMATTIKÄYTÄNTÖ PERHETERAPIAN KEHITTYVÄ AMMATTIKÄYTÄNTÖ ENSIMMÄINEN SUOMALAINEN PERHETERAPIAKONGRESSI KUOPIOSSA 14. 15.11.2002 Toimittanut Heikki Toivakka Suomen perheterapiayhdistys ry. ja kirjoittajat ISBN 951-97357-1-2

Lisätiedot

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Ulla Kauranen & Salla Sipilä (toim.)

Lisätiedot

Tanssi-liiketerapeuttien kokemuksia ryhmämuotoisesta tanssi-liiketerapiasta masennuksen hoidossa

Tanssi-liiketerapeuttien kokemuksia ryhmämuotoisesta tanssi-liiketerapiasta masennuksen hoidossa effortti 2014 8 (1) tässä numerossa: Tanssi-liiketerapeuttien kokemuksia ryhmämuotoisesta tanssi-liiketerapiasta masennuksen hoidossa Liikeanalyysi masentuneiden ja ei-masentuneiden musiikista havaitsemien

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Tuula Haataja. MINUN PAIKKANI - ryhmä Matkalla seurakunnan vapaaehtoiseksi toimijaksi

Tuula Haataja. MINUN PAIKKANI - ryhmä Matkalla seurakunnan vapaaehtoiseksi toimijaksi Tuula Haataja MINUN PAIKKANI - ryhmä Matkalla seurakunnan vapaaehtoiseksi toimijaksi Kehittämistehtävä AIKOPA Ammatilliset erikoistumisopinnot Luovat työmenetelmät 2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 VAPAAEHTOISTOIMINTA

Lisätiedot

Prospect on eurooppalainen hanke sivu 4

Prospect on eurooppalainen hanke sivu 4 Pr o s p e c t - p r o j e k t i n l o p p u r a p o r t t i ( 2 0 1 0-2 0 1 1 ) Prospect kaikkialle Suomeen sivu 2 Prospect on eurooppalainen hanke sivu 4 Miljoonat kärsivät mielenterveyshäiriöiden vaikutuksista

Lisätiedot

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015 Parasta oli kaikki Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Tekstit ja toimitus: Katri Mäkeläinen Kuvat: Fahima Rezaei,

Lisätiedot

Tuumasta toimeen. Toiminnallinen ryhmäohjausmalli urapolun käynnistämiseen 2015. voimaksi!

Tuumasta toimeen. Toiminnallinen ryhmäohjausmalli urapolun käynnistämiseen 2015. voimaksi! Tuumasta toimeen Toiminnallinen ryhmäohjausmalli urapolun käynnistämiseen 2015 voimaksi! Hamina - Kotka kuntakokeiluhanke Sisällys Tuumasta toimeen -ryhmäohjausmallin tausta... 4 Kohderyhmä... 5 Tavoitteet...

Lisätiedot

Earl Hopper Suomeen syksyllä 2010 15. Ajankohtaista ja tulevia tapahtumia 19

Earl Hopper Suomeen syksyllä 2010 15. Ajankohtaista ja tulevia tapahtumia 19 Jäsenlehti 1/2010 2 Jäsenlehti 1/2010 Pääkirjoitus Puheenjohtaja Aila Kauranen 3 Yksilö vai ryhmä Christine Zitting 4 Hiljaisuus ryhmässä Hanneli Pyhältö 5 Energiaa kollektiivisuudesta Kari Kähönen 9 Raunon

Lisätiedot

Joogan opettaminen kaupunkien peruskouluissa Jennifer Cohen Harper (E-RYT, MA)

Joogan opettaminen kaupunkien peruskouluissa Jennifer Cohen Harper (E-RYT, MA) 1 Joogan opettaminen kaupunkien peruskouluissa Jennifer Cohen Harper (E-RYT, MA) Tiivistelmä: Joogan opettaminen lapsille on innostava mutta samalla haastava tehtävä erityisesti köyhien asuinalueiden kouluissa.

Lisätiedot

TEATTERI-ILMAISUN OHJAAJAN AMMATTITAITO

TEATTERI-ILMAISUN OHJAAJAN AMMATTITAITO TEATTERI-ILMAISUN OHJAAJAN AMMATTITAITO Mitä se on? Esittävän taiteen koulutusohjelma Opinnäytetyö 16.4.2007 Emmi Videnoja Kulttuuriala TIIVISTELMÄSIVU Koulutusohjelma Esittävän taiteen koulutusohjelma

Lisätiedot

Suomen Meniere-liitto ry:n yhdistykset ja niiden puheenjohtajat

Suomen Meniere-liitto ry:n yhdistykset ja niiden puheenjohtajat Suomen Meniere-liitto ry:n yhdistykset ja niiden puheenjohtajat Etelä-Karjalan Meniere-yhdistys ry Esa Antikainen Ainonkatu 28 a 11 53130 Lappeenranta puh. 040 541 7782 eska.antik@gmail.com Keski-Suomen

Lisätiedot

Voimavara! Kokemuksia soveltavan teatterin mahdollisuuksista hoiva alan yrityksissä ja yhteisöissä Pirkanmaalla

Voimavara! Kokemuksia soveltavan teatterin mahdollisuuksista hoiva alan yrityksissä ja yhteisöissä Pirkanmaalla Raportti Voimavara! Kokemuksia soveltavan teatterin mahdollisuuksista hoiva alan yrityksissä ja yhteisöissä Pirkanmaalla 1.4.2009 31.5.2009 Minna Mäkinen, Lotta Ora, Riku Roihankorpi ja Kati Sirén Sisällysluettelo

Lisätiedot

COPING WITH DEPRESSION -KURSSIN EVALUOINTI MIELENTERVEYSPOTILAIDEN OMAISTEN JA KUNTOUTUSASIAKKAIDEN RYHMISSÄ

COPING WITH DEPRESSION -KURSSIN EVALUOINTI MIELENTERVEYSPOTILAIDEN OMAISTEN JA KUNTOUTUSASIAKKAIDEN RYHMISSÄ COPING WITH DEPRESSION -KURSSIN EVALUOINTI MIELENTERVEYSPOTILAIDEN OMAISTEN JA KUNTOUTUSASIAKKAIDEN RYHMISSÄ Tampereen yliopisto Psykologian laitos Pro gradu -tutkielma Mirka Hynninen ja Liisa Lento Joulukuu

Lisätiedot

ADHD-liiton 2011 sopeutumisvalmennuskurssit

ADHD-liiton 2011 sopeutumisvalmennuskurssit 4/2010 ADHD-liiton jäsenlehti Haastavasti käyttäytyvän lapsen tukeminen s. 12 ADHD-liiton 2011 sopeutumisvalmennuskurssit s. 21-28 Vertaistuesta voimia s. 32 1 4/ 2 0 10 s i s ä l l y s Tässä numerossa

Lisätiedot

PSYKOFYYSINEN FYSIOTERAPIA 3

PSYKOFYYSINEN FYSIOTERAPIA 3 Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Opinnäytetyöt. Nro 5 PSYKOFYYSINEN FYSIOTERAPIA 3 Kokemus kehossa toimittaneet Marja-Leena Lähteenmäki Raija Jaakkola Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan verkostoa palveleva eva aikakauslehti 1/08. Kohtaamisia Vapaaehtoistoiminnassa

Vapaaehtoistoiminnan verkostoa palveleva eva aikakauslehti 1/08. Kohtaamisia Vapaaehtoistoiminnassa Vapaaehtoistoiminnan verkostoa palveleva eva aikakauslehti kaus areena 1/08 Kohtaamisia Vapaaehtoistoiminnassa 1 PÄÄKIRJOITUS Yhteisöllisyys, luottamus, ihmisyys ja arvot teksti: Anitta Raitanen toiminnanjohtaja,

Lisätiedot

IKÄÄNTYVÄ MIELI. mielen hyvinvointia vanhetessa. Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura

IKÄÄNTYVÄ MIELI. mielen hyvinvointia vanhetessa. Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura IKÄÄNTYVÄ MIELI mielen hyvinvointia vanhetessa Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura IKÄÄNTYVÄ MIELI mielen hyvinvointia vanhetessa Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura Helsinki

Lisätiedot