Nuorten aikuisten käsityksiä museoista. Mitä mielikuvia sana museo herättää nuorissa?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorten aikuisten käsityksiä museoista. Mitä mielikuvia sana museo herättää nuorissa?"

Transkriptio

1 Nuorten aikuisten käsityksiä museoista Suomen käsityön museo on kartoittanut nuorten aikuisten mielipiteitä ja kokemuksia museoista työpajoissa, joita on kuvattu aikaisemmissa blogikirjoituksissa. Tässä kirjoituksessa käydään läpi aineiston tuloksia ja samalla sivutaan myös sen suhdetta esitutkimukseen. Molempia aineistoja on hyödynnetty museon julkaisemassa palvelumuotoilun ohjekirjassa. Suomen käsityön museon järjestämissä nuorten aikuisten (20-30 vuotta) työpajoissa ei käsitelty ainoastaan Suomen käsityön museoon kohdistuvia kysymyksiä, vaan kyse oli yleisesti museoihin liittyvistä mielikuvista. Nuorten asiakkaiden mielikuvia ja toiveita käsittelevä asiakastyöpaja järjestettiin Suomen käsityön museolla ja tästä syystä paikka ohjasi paikoin ideoiden syntymistä suoraan nimenomaan Suomen käsityön museota kohtaan. Tämä näkyy esim. käsityöaiheisina työpajatoiveina. Mitä mielikuvia sana museo herättää nuorissa? Ensimmäisenä kysymyksenä nuorille esitettiin yleisesti museosta syntyviä mielikuvia kartoittava pohdinta ja keskustelu. Museopalveluita käyttävien ryhmässä keskustelu lähti nuorten puolelta liikkeelle museon yhteiskunnallisista tehtävistä ja niiden roolista kulttuuriperinnön säilyttäjinä. Samalla syntyi kriittistä keskustelua siitä, mitä kaikkea museoissa näkyy ja kuinka paljon on sellaista, mitä museossa ei näe, kuten esim. katutaidetta. Yhteisiä nimittäjiä museopalveluita käyttävien ja ei-kävijöiden väliltä löytyi kuitenkin mielikuvien osalta, sillä molemmat ryhmät näkivät museot pölyisinä paikkoina, joihin liittyy hiljaisuus, vaeltelua ja ahdistusta. Jyväskylän näyttelyitä pidettiin pysähtyneinä. Lisäksi museoita ja niiden näyttelyitä pidettiin hankalasti tulkittavina ja nuorilla oli tunne, että pitää tietää jotain, jotta käymisen kynnys ylittyy. Samalla museokäyntiin sisältyi korkeakulttuurinen status ja niitä pidettiin kalliina paikkoina. Tietoon liittyi myös markkinoinnillinen näkökulma: nuorilla ei ollut konkreettista tietoa siitä, mitä kaikkea museoissa voi nähdä ja kokea. Eräs nuorista kommentoi, että hän usein tietää mitä teatterissa menee, vaikka ei varsinaisesti palvelua käytäkään. Lisäksi yksi työpajalaisista totesi, ettei 1

2 hänellä ole tullut käyttämässään Facebookissa vastaan esim. tietoa siitä, että museoon olisi ilmainen sisäänpääsy. Jyväskylässä on kuitenkin ollut käytäntönä jo pitkään, että perjantaisin pääsee kaupungin museoihin ilmaiseksi sisään. Nuorten aikuisten kulttuuripalvelujen käyttöä käsittelevissä tutkimuksissa on tehty samankaltaisia havaintoja. Kate Pontin toteaa artikkelissaan Why Young People? Attracting a new audience to our museums (2001), että nuorten suurimmat esteet museoissa käymiseen liittyvät nimenomaan mielikuviin ja nuoret eivät aina tiedä, mitä he voivat löytää museoiden sisältä. Artikkelin kirjoittanut Pontin kertoo kuinka hän erään kerran kulki nuorista koostuvan ryhmän kanssa museossa ja huomasi, kuinka nuoret yllättyivät löytäessään heitä kiinnostavaa esineistöä. He huomauttavatkin, että esteille kuten matkustamisen kalleudelle emme voi oikein mitään, mutta voimme vaikuttaa näyttelyiden sisältöön ja siihen, kuinka sitä voidaan tuoda esiin nuorille. Samalla tavalla voimme vaikuttaa museosta syntyviin mielikuviin. Museokokemusten kanssa vastaavutta voidaan löytää suomalaisessa tutkimuksessa Heli Metsäpellon tutkielmasta, jossa hän on selvittänyt nuorten aikuisten teatterissa käymättömyyttä ja toteaa, että teatteri on yläluokan ja ikääntyneiden harrastus, eivätkä nuoret pysty täten samaistumaan teatteriyleisöön. Hänen tutkimuksensa mukaan nuorten vapaa-ajan viettoon kuuluu sosiaalisuus sekä spontaanius ja teatterissa käyminen ei edusta nuorille aikuisille tätä, vaan he kokevat, että teatteriin menemiseen liittyy ennakkovalmistautuminen ja vapaa-ajan aikatauluttaminen. Lisäksi nuoret aikuiset kokivat, että teatteri on paikkana outo ja luotaantyöntävä ja että teatteripalveluiden markkinointi ei ole kohdennettu heille. (Metsäpelto 2010, 1) Lisätietoa aiheesta: Metsäpelto, Heli Kulttuuritilaisuuksien ei-kävijät : tarkastelussa nuorten aikuisten teatteripalvelujen käyttämättömyys. Pro gradu tutkielma. Sibelius-Akatemia. Taidehallinto.Kuopio 2

3 Learning to Live. Museums, young people and education. (toim. Bellamy Kate, Oppenheim, Carey.) Institute for Public Policy Research and National Museum Directors' Conference Miksi nuoret käyvät museossa tai miksi he jättävät käymättä? Museokäyntien syyt vaihtelivat, kun asiakastyöpajaan osallistuneilta pyydettiin vastauksia kysymykseen miksi käyt museoissa? Museopalveluita käyttävien joukossa (mm. muotoilija, mediasuunnittelija ja puuseppä) museokäynnin syitä olivat ammatilliset syyt, kuten inspiraation löytäminen, tekniikoiden etsiminen ja niihin tutustuminen, sekä yleisesti mahdollisuus irrottautua arjesta. Inspiraation etsiminen ei heidän kohdallaan liittynyt ainoastaan työhön, vaan museoista haettiin ideoita myös kotiin ja harrastuksiin. Museopalveluita käyttävät kävivät museoissa myös fiilistelemässä ja eräs heistä totesi, että ne tuovat välillä mieleen mummolan - viitaten työpajan tilassa oleviin tekstiileihin. He saattoivat käydä museossa nauttimassa myös omasta ajastaan, mutta ei-kävijöiden kohdalla suuri syy tulla museoon oli tulla ystävän tai puolison matkassa. Sosiaalisuuden merkitys Sosiaalisuus on tärkeää nuorille ja Jyväskylän museoiden kohdalla mahdollisuutta tavata nuoria samanhenkisiä pidettiin pienenä. Sen sijaan Kiasma nousi vastauksissa esiin potentiaalisena paikkana, jossa on mahdollista avata keskustelua satunnaisen museokävijän kanssa. Sosiaalisuuden tarpeeseen liittyy myös tarve puhua taiteesta, keskustella siitä ja nauraa ääneen. Museoon liitettävät mielikuvat hiljaisuudesta eivät anna tälle mahdollisuutta ja nuoret kokivat, ettei museossa ole mahdollista käydä keskustelua näyttelyn sisällöstä. Valtion taidemuseon sivuilla on hyvä kirjoitus ei-kävijätutkimuksesta, jonka Humanistinen ammattikorkeakoulu teki Taidemuseo Tennispalatsille vuosina Tulokset ovat samankaltaisia, kuin museomme asiakastyöpajojen tulokset sosiaalisten suhteiden osalta. Sivuilla todetaan kävijöistä ja annetaan hyviä keinoja heidän tavoittamisekseen: Ei-kävijät olivat tutkimusaineistomme ainoa ryhmä, jolle ystävän mukaan saaminen oli tärkein syy varmasti vierailla 3

4 useammin taidemuseoissa. Ilmeisin keino korjata yleisörakennetta on hinnoitella liput siten, että ei-kävijä saisi ystävän mukaan. Kaksi yhden hinnalla on parempi idea kuin ilmainen pääsy. Ilmaisuuden sijasta voisi kokeilla myös ystävä mukaan ja itse puoleen hintaan -lippua. Lisätietoa aiheesta: Infoähkyä ja mielenkiinnonkohteita Museopalveluita käyttävillä oli museoista myös negatiivisia kokemuksia, jotka usein liittyivät museo- tai infoähkyyn. Esimerkeissä nousivat esiin ulkomaalaiset, vanhempaa maalaustaidetta esittelevät museot, kuten Rooman Villa Borghese ja van Gogh -museo, jossa asiakkaan mukaan piti käydä katsomassa vain pääteokset ja juosta museo muutoin läpi. Villa Borghesen kohdalla asiakkalle oli käynyt sillä tavoin, että hän oli saanut useasta matkaesitteestä hyvän mielikuvan museon tarjonnasta, joka ei sittemmin ollut kuitenkaan vastannut hänen tarpeisiinsa. Hän kuitenkin arveli, että kokemus olisi voinut olla toisenlainen, ellei hän olisi ehtinyt matkallaan käydä jo niin useassa taidemuseossa ja -galleriassa. Ulkomailla museokäyntiin on matalampi kynnys: ne toimivat usein porttina alueen historiaan ja monia paikkoja nuoret käyvät katsomassa jo pelkästään rakennuksen vuoksi. Eräs museopalveluita käyttävistä nuorista on innokas matkustelija ja käy ulkomailla museoissa aktiviisesti, mutta Jyväskylässä ainoastaan silloin, kun hänen pitää esitellä paikkaa ulkomaalaisille ystävilleen. Ulkomailla myös ei-kävijät aktivoituvat ja eräskin totesi, että museoiden näyttelytarjonnan katsominen kuuluu matkan suunnitteluun, vaikka niissä ei tule kuitenkaan käytyä. Näyttelyiden suuntaaminen vastaamaan heidän mielenkiintoaan on hyvä tapa saada nuoret museoihin. Eikävijöistä useat kertoivat käyneensä esim. Brysselissä sijaitsevassa sarjakuvamuseossa, jota he pitivät mielenkiintoisena kohteena. Yksi nuorista huomatti myös, että ulkomailla ollessaan ilmainen sisäänpääsy poistaa esteet epävarmojen tapauksien kohdalla. Museoon on näin helppo mennä, vaikka ei tietäisi mitä kaikkea se pitää sisällään. Kiinnostavan sisällön merkitys nousee esiin myös Metsäpellon tutkimuksessa, jossa hän tuo esiin 4

5 Oulun seudulla vuonna 2009 tehdyn kyselytutkimuksen, jonka mukaan 81 % vuotiaista ja 83 % vuotiaista piti kiinnostavan sisällön puutetta erittäin merkittävän tekijänä tarkastellessa kulttuuripalvelujen käytön esteitä (Kyselytutkimus kulttuuripalvelujen käytöstä ja kulttuurin tiedotuksesta Oulun seudulla, 2009.) Laitoin myös syksyllä 2013 museoposti -listalle kysymyksen, jossa toivoin saavani muiden museoiden kokemuksia nuorista. Tampereen museoilta tuli vastauksena hyvä esimerkki näyttelyiden sisällön vaikutuksesta: Meillä oli alkuvuodesta 2010 H.R.Gigerin näyttely mikä keräsi ennätysyleisön, porukkaa tuli joukoin pääkaupunkiseudulta asti "fanittamaan". Tuolloin panimme erityisesti merkille miten suuri osa yleisöstä oli nuoria miehiä - siis juuri sitä porukkaa minkä sanotaan olevan harvinaisinta yleisöryhmää museoissa. Heitä tuli yksin, joukoissa ja tyttöystävineen. Näyttelyaiheen merkitystä summaa ei-kävijän toteamus, jonka mukaan museo ei ole kovin korkealla arvolistassani. Menen mielummin katsomaan bändiä tai vaikka leffaan. Hyvin mielenkiintoinen näyttely on sellainen, että se menee yli. Myös eräs museopalveluita käyttävistä totesi, että hän käy museossa jos on kiinnostunut taiteilijasta tai näyttelystä. Lisätietoa: Infoähkystä ja museokäynnin opettelusta voi lukea hyvän artikkelin museoliiton julkaisemalta Avarampi museo aikuisille -sivulta 104 Spontaanisti museoon, jossa saa nihkeää asiakaspalvelua kalliilla sisäänpääsyllä Museokäynnin spontaanius nousi esiin molemmissa ryhmissä. Kummassakaan ryhmässä museokäynti ei yhtä poikkeusta lukuunottamatta ollut suunnittelematonta. Suunnitteluun kuuluu usein tiedon hankinta siitä, mitä museoilla tapahtuu ja mitä kaikkea siellä on nähtävänä. Tähän kohtaan nuoret toivoivat museolta parannusta, sillä heidän kokemustensa mukaan tieto museoiden näyttelyistä ja tapahtumista ei tavoita heitä. Museokäynnin suunnittelemisen kynnys 5

6 näkyy myös ei-kävijöiden syissä siinä, miksi he eivät osallistu museokäyntiin. Eräs asiakkaista totesi, että itse kun lähtee sitä omaa vapaa-aikaa viettämään, niin museo ei ole ensimmäisenä mielessä. Ne pitää suunnitella erikseen. Kävelen mielummin vaikka metsään, kuin menen extempore museoon. Nuoret myös totesivat, etteivät museon aukioloajat sovi heidän päivärytmiinsä. Australialaisessa yleisötutkimuksessa on huomioitu nuorten kokemukset museotilan jakaantumisesta siten, että päiväsaikaan nuoret kokeilevat kilpailevansa perheiden ja muiden kanssa, jonka vuoksi he haluavat tapahtumat ilta-aikaan (Shrapnel 2012, 29). Samoin nuorten museoista muodostettujen mielikuvien mukaisesti tilat ovat kärjistetysti täynnä nipottavia mummoja. Perhe voi olla myös syy siihen, miksi nuoret eivät pääse osallistumaan työpajoihin. Eräällä pajalaisella oli pieni lapsi, jonka kanssa museoon lähteminen ei ole helppoa, sillä museo on paikka, jossa esineisiin ei saa koskea ja jossa koetaan, että tulisi olla hiljaa. Vapaa-ajasta ei kuitenkaan ole kaikki kiinni. Esiin tuotiin myös näkökulma, jossa nuori asuu museon vieressä, mutta ei silti käytä museon palveluita. Hän korostaa asiakaspalvelun merkitystä ja hän haluaa, että hänet toivotetaan tervetulleeksi ja huomioidaan kun hän tulee museoon. Hän totesikin, että usein sisään astuttaessa tuntuu siltä, että tuolla tyypillä on maailman tärkein taidejuttu tuossa koneella menossa. Samaa toivat esiin myös museopalveluita käyttävät nuoret. Tässä museo voikin katsoa itseensä ja miettiä, onko museon asiakaspalvelun kannalta tärkeimmälle henkilölle sälytetty liikaa muita toimistotehtäviä, ettei hän yksinkertaisesti enää ehdi hoitaa jokaista asiakasta haluamallaan tavalla. Asiakaspalvelu nousi esiin useammassakin paikassa molemmissa ryhmissä ja kaikilla oli ikäviä kokemuksia museossa kohtaamastaan palvelusta. Myöhemmässä työpajan kohdassa kartoitettiin nuorten toiveita unelmiensa museosta ja siellä nousi uudelleen sama toive: nuoret toivovat saavansa hyvää palvelua museon tiskiltä. Lippujen hintoja pidettiin ennakkoluuloissa kalliina, etenkin opiskelijoille. Yksi raatilaisista oli kuitenkin sitä mieltä, ettei pidä lippujen hintoja kalliina ja totesi saavansa rahoilleen vastineeksi mukavaa ajanvietettä. Myös työpajojen toivottiin pysyvän joko edullisina, tai ilmaisina. 6

7 Ateneumista annettiin hyvä esimerkki onnistuneesta tapahtumasta, jonne pääsee ilmaiseksi opiskelijakortilla sisään. Taidetta meille -päivä on noussut nuorten aikuisten hitiksi ja se järjestetään kahdesti vuodessa: Päivän aikana on paljon mielenkiintoista ohjelmaa kuten luentoja, opastuksia, työpajoja jne. Heli Metsäpelto tuo tutkimuksessaan esiin Scollenin tutkimuksen, jonka mukaan tarkastelussa olleeseen Talking Theatre projektiin osallistuneille suurin este teatterissa käymiselle oli lippujen hinnat. Muita esiin tulleita syitä olivat Suomen käsityön museon työpajoissakin esiin tulleet seikat, kuten vanhemmuuden sitoumukset, esityksen sisällön laadukkuus, työsitoumukset, kiinnostuksen puute ja seuralaisen puuttuminen. Teatteria pidettiin myös elitistisenä. Teatterissa käyminen koettiin kuitenkin oudoksi, joka toimi suurimpana esteenä. Tämä johti siihen että osallistujat kokivat, että teatterikokemus voi olla ajan ja rahan tuhlausta. Scollenin tutkimus osoitti myös, että ei-kävijät uskoivat, että entuudestaan tuttu taidemuoto olisi myös sopivin. (Scollen 2008, 50-52; ref. Metsäpelto 2010,12). Kynnyksen madaltamista varten Helsingin juhlaviikot -tapahtuma tarjonnut nykytaiteen ensikertalaisille mahdollisuuden kokea tapahtuma vip-vieraana muiden ensikertalaisten kanssa. Tapahtuma on saavuttanut hyvän vastaanoton ja tapahtuma on toistunut. Lisätietoa aiheesta mainituissa lähteissä: Lindholm, Arto. Lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak Avarampi museo aikuisille Scollen, Rebecca Regional voices talk theatre: audience development for the performing arts. International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, vol 13 (1), s

8 Shrapnel, Emma Engaging Young Adults in museums. An audience Research Study. Museot eivät kykene rikkomaan arkea Ei-kävijöiden työpajassa esitettiin kysymys siitä, mitä muita kulttuuripalveluja nuoret käyttävät. Heidän antamat vastaukset vastasivat hyvin heidän antamiaan mielikuvia museoista. Siinä missä museoihin liitettiin hiljaisuus ja pysähtyneisyys, totesi eräs nuorista menevänsä mielummin leffaan, sillä se rikkoo arjen samalla tavalla kuin jonkin bändin keikka. Museossa nuori toteaa tiedostavansa, että nyt on keskiviikko ja hänen täytyy mennä tekemään ruokaa. Samoin edelle menevä teatterit, baletti ja festarit, jotka sisältävät heidän perustelujensa mukaan liikettä ja joiden rinnalla museo tuntuu paljon tylsemmältä. Haasteena eivät kuitenkaan ole ainoastaan eläväisemmät kulttuurin muodot, vaan yleisesti toiminnassa tapahtunut muutos. James Chungin mukaan museot menettävät nuoria kävijöitä uusille kulttuurielämän muodoille, kuten grassroots arts and culture offerings like small collectives, community based galleries, DIY arts and crafts, Friday artwalks, and pop-up galleries Esimerkiksi Jyväskylässä aina eri paikassa järjestettävä taidenäyttely Äkkigalleria on saanut erittäin positiivisen vastaanoton asiakkaiden keskuudessa. Ratkaisuna Chung ehdottaakin museoille, että he toimisivat yhteistyössä näiden toimijoiden kanssa ja löytäisivät toisiaan tukevia toimintamuotoja. Yhteistyön merkitystä korostaa myös Nina Simon, joka sanoo nuorten olevan uteliaita, verkostoituneita ja erittäin sosiaalisia. Heille valinnanvapaus on merkityksellistä ja he haluavat rakentaa itse kokemuksensa. He arvostavat asioita, jotka ovat paikallisia (local), aitoja ja läpinäkyviä. Lisäksi he arvostavat yhteisvoimin koostettua tietoa, ns. wiki-malliin tehtyä sen sijaan, että se annettaisiin museon tai muun diktaattorin rakentamana. (http://denverartmuseum.org/sites/all/themes/dam/files/final_report_to_the_field_ _fin al, 5). 8

9 Kuinka museoiden tulisi kehittää palveluitaan, jotta se vastaisi nuorten tarpeita? Museoiden palveluiden kehittäminen kulki aineiston läpi lähes itsestään. Jokaisessa työpajan osiossa nuorilta itseltään tuli vastauksia siihen, millaiseksi he haluaisivat museoita kehitettävän. Teemaa varten oli kuitenkin kehitetty oma kysymyksensä, jossa nuoret saivat vapaasti kehittää ideoita ilman huolta resurssien riittävyydestä. Resurssit ovat tunnetusti museoissa aina tiukalla. Sen vuoksi uusiin yleisöihin kohdistuvan yleisötyön tulisi Kate Pontinin mukaan olla keskeinen prioriteetti ja projektien ei tulisi jäädä ainoastaan projekteiksi. Hänen mukaansa museoiden tulee nuorille suunnattujen projektien yhteydessä työskennellä taitavien yhteistyökumppanien ja työntekijöiden kanssa, joilla on rohkeutta ja uskallusta ottaa uusia näkökulmia toimintaan. Heidän täytyy uskoa tekemiseensä ja olla aidosti mukana nuorten aikuisten kanssa. Tämä ulottuu aina museon johtoon saakka, jonka tulee olla keskeisenä mahdollistajana ja heidän tulee nähdä museon rooli omassa yhteisössään ja sen tavoitteet. Museon onnistuminen ei ole kiinni museosta, sen budjetista tai projektin koosta, vaan henkilöstön sitoutumisesta, realistisista tavoitteista ja hyvistä yhteistyökumppaneista. (Pontin 2009, 110). Itse tekemistä ja kokonaisvaltaista kokemista Perusnäyttelyjä nuoret pitivät tylsinä ja muuttumattomina. Kiertäville ja vaihtuville näyttelyille tuli kannatusta ja niitä pidettiin mielenkiintoisina. Työpajat olivat myös nuoria kiinnostavia aiheita. Eräs ei-kävijöistä sanoi, että oli pitänyt asiakasraatia edeltävän päivän työpajaa aiheeltaan häntä kiehtovana, mutta hän ei kuitenkaan ollut päässyt osallistumaan. Työpajat eivät kuitenkaan saa olla haasteeltaan tai kestoltaan liian pitkiä, annetun kommentin mukaan mitään puukenkiä ei viitsi käydä tekemään. Toiveena myös oli, etteivät pajat olisi aina virkkaamista, vaan nuorekkaampaa origamien tyyliin. 9

10 Museot saisivat olla enemmän sidoksissa nuoria lähellä olevaan maailmaan. Toiveita tuli esimerkiksi nuorten taiteilijoiden näyttelyistä, tietokoneista, sci-fistä, sarjakuvanäyttelystä, musiikkia, ääntä ja liikkuvaa kuvaa hyödyntävistä näyttelykokonaisuuksista ja esineistä, joihin saisi koskea ja joita saisi kokeilla. Tämän lisäksi henkilökunta voisi olla pukeutunut tunnelman luomiseksi näyttelyaiheisiin pukuihin, josta esimerkkinä toimi entisaikojen muoti, jolloin avoinnapitäjä voisi olla 50-luvun asussa. Kokonaisvaltaisista museoelämyksista tuli hyvä esimerkki Kuopiosta, jossa on kokeiltu yhteistyötä Kuopion kaupunginteatterin kanssa. Projekti alkoi vuonna 2012, esitykset alkoivat kevällä 2013 ja jatkuvat joulukuulle asti. Teatterin ohjaajaharjoittelija Janne Puustinen kirjoitti näytelmän, jota esitetään Kuopion museon tiloissa. Näytelmän päähenkilö on nuori museon siivooja Emma, joka on päättänyt lähteä kotikaupungistaan, ja viettää viimeisen taianomaisen yön työpaikallaan museossa perehtyen rakkauteen erilaisten historiallisten hahmojen opastuksella. Näytelmässä vilahtavat Minna Canth, Juhani Aho ja J.V. Snellman, ja merkittävä rooli on myös museon mammutilla. Kyseessä ei siis ole draamaopastus näyttelyiden sisältöön vaan näytelmän tapahtumien sijoittaminen museoympäristöön.esityksessä liikutaan museon tiloissa ullakkoa myöten. Näytelmät myytiin loppuun. Osallistumisen näkökulmasta näyttelykynnyksen madaltamista toivottiin myös siinä määrin, että se vastaisi toiminnaltaan enemmän (Jyväskylässä) kirjaston yhteydessä olevaa kansalaisopiston näyttelytilaa, johon on helpompi saada omia teoksiaan esiin. Elina Pietarinen sai omassa tutkimuksessaan "Nuoret Joensuun taidemuseon kohderyhmänä" selville, että museon asema pelkkänä museolaitoksena on muuttumassa toimintakeskuksen tapaiseksi. Tutkimuksessa saatiin laadittua erilaisia kehitysehdotuksia taidemuseolle. Syntyneet ideat koskivat erilaisia työpajoja, tapahtumia ja vaihtuvia näyttelyitä. Muita ehdotuksia olivat esimerkiksi kahvilatoiminnan ja myyntinäyttelyiden järjestäminen taidemuseon tiloissa. (Pietarinen 2013, 2) Halu osallistua ja vaikuttaa Osallistuminen oli mukana nuorilla myös erilaisten asiakasraatien muodossa. He esittivät toiveen siitä, että voisivat olla mukana esim. valitsemassa teoksia museoiden kokoelmiin ja vaikuttamassa vastaavien asiakasraatien kautta museon näyttelysisältöihin. Hyvän esimerkin vastaavasta 10

11 toiminnasta tuo Lontoossa toimiva Junction, joka on kaikille nuorille vapaa raati, johon liittymällä pääsee vaikuttamaan museoiden toimintaan. Junctionin ideaa esitellään The Guardianin artikkelissa: Lisäksi he esittivät toiveen mahdollisuudesta jakaa kokemuksiaan myös muille asiakkaille. Esimerkkinä tuli Anne Frankin museossa ollut laite, jonne sai kirjoitettua terveisensä, joka heijastettiin seinälle muiden vieraiden ihmeteltäväksi. Anne Frankin museossa digitaalinen ratkaisu on helppo ja tehokas väline tunnelmien jakamiseen. Sitä on museoissa hyödynnetty myös asiakaspalautteen keruussa. Museopostilistalta sain hyvän vinkin siitä, kuinka taulutietokoneita voi hyödyntää ajanmukaisen asiakastiedon keruussa. Anna Mikola Forum Marinumista kertoi, että heillä on alettu kerätä asiakaspalautetta tablet-pohjaisella ratkaisulla ja kesällä 2013 noin 44% kaikista vastanneista oli 20 -vuotiaita tai sitä nuorempia vuotiaita vastanneista oli 14,5%. Vastaajia oli yhteensä liki 600 kesä-elokuun aikana. Hän totesi, että vaikka ikäryhmien rajaus meni heillä hieman eri tavalla kuin siinä, mitä Suomen käsityön museo haki, niin on oletettavaa, että vastaava tekniikka voisi toimia palautteen keruussa myös vuotiailla. Palautteenantamisen digitaalinen mahdollisuus muuttu tilannetta siten, että ennen uudistusta nuoria vastaajia oli asiakaspalautteissa huomattavasti vähemmän - ja kaiken kaikkiaan palautetta saatiin kerättyä murto-osa nykyisistä määristä. Tablet -pohjaiseen ratkaisuun he pääsivät Projektiässät -hankkeen kautta, jossa turkulaisista korkeakouluopiskelijoista muodostettu projektiryhmä teki kehittämisprojektin, jonka avulla parannettiin asiakaspalautteen keruuta sekä saatiin uusia markkinointikanavia. Osallistumisesta sain myös muita hyviä esimerkkejä. Valokuvataiteen museolla on perustettu oma Photofuss-ryhmä, joka on suunnattu vuotiaille taiteesta ja kulttuurista kiinnostuneille nuorille.tarkoituksena on järjestää museolla tapahtumia, projekteja ja näyttelyitä ja oppia valokuvakulttuurista ja museon toiminnasta. Ryhmää voi seurata omalla Facebook-sivullaan: https://www.facebook.com/photofuss Ohjelman suuntaaminen nuorille 11

12 Opastuksia toivottiin myös nuorten osalta enemmän ja vielä rakennettuna siten, että ne vastaisivat sisällöltään paremmin heidän kokemusmaailmaansa. Opastuksen sisältö tulisi rakentaa heille siten, että se olisi teemoitettu Art for dummies -tyyliin. Yhtenä esitettynä ajatuksena oli, että opastuksesta tiedotettaisiin Facebookissa ja ihmisillä olisi mahdollisuus esittää kysymyksiä aiheesta, joiden pohjalle myös opastus itse rakentuu. Projektin aikana olen kuullut ohimennen myös eräältä hieman vanhemmalta, vähemmän kulttuurin kanssa tekemisissä olevalta ihmiseltä, että paras hänen koskaan saamistaan opastuksista oli silloin, kun hän salakuunteli alakoulun oppilaiden opastusta museossa kulkiessaan. Tässä määrin selkokieliselle opastukselle voi olla tilausta myös muualla, kuin nuorten keskuudessa. Tapahtumien osalta museoon toivottiin näyttelyiden avajaisia ja mahdollisuutta päästä yölliselle museokierrokselle Museoiden yö - tapahtumassa. Museoiden yö voisi pitää sisällään myös kaikkea muuta tapahtumaa. Lisäksi erilaiset pop-up -tempaukset saivat nuorten haaveissa suosiota. Esimerkkinä Suomen käsityön museo voisi järjestää vaikka myyntitapahtuman tai tempauksen, jonka tuloksena syntyy matto tai muu yhteisöllisesti tehty tuote. Museoiden yö -tapahtumasta on hyviä kokemuksia ainakin Tampereelta. Leena Niemi teki asiakastutkimuksen Tampereen Museoiden yöstä vuonna Niemen mukaan tutkimuksesta selvisi, että tyypillinen Tampereen Museoiden yön kävijä on vuotias tamperelainen nainen, joka on saanut tietää tapahtumasta netistä tai ystävältä. Suurimmaksi markkinointikanavaksi osoittautui internet ja erityisesti Facebook. Häntä kiinnostivat tapahtumassa eniten näyttelyt ja konsertit. Monipuolinen ohjelma houkutteli paikalle nelinkertaisen määrän kävijöitä verrattuna aiempiin vuosiin. (Niemi 2011 s. 2) Tapahtuma oli onnistunut myös Suomen käsityön museon projektin kohderyhmän kannalta, sillä kävijöistä suurin osa oli nuoria aikuisia. Tilastojen mukaan 43 prosenttia vastaajista tavoittelemiamme nuoria aikuisia, eli vuotiaita. Tapahtuma kiinnosti tasaisesti myös vanhempia ikäluokkia. (Niemi 2011 s ). Niemen tutkimuksen tulokset heijastavat myös asiakastyöpajojen tuloksia, sillä suuri osa nuorista kaipasi museolta vahvempaa roolia sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi Jyväskylässä ilmestyvä, kulttuuritapahtumista ja toimijoista kertova Aaltoja-lehti lensi suoraan roskiin useilla vastaajilla. Eräs nuorista totesi lukevansa Keskisuomalaista, mutta sanoi ettei siellä mainita kuin aukioloajat. Museon sijaintia pidettiin sen sijaan loistavana. 12

13 Aiheesta lisää: Vatanen, Julia. Nuorten kulttuuripalvelut Pieksämäellä : tarpeet ja markkinointi. Humak. Niemi, Leena Tampereen museoiden yö Asiakastutkimus ja kehittämisideoita Pietarinen, Elina / Nuoret Joensuun taidemuseon kohderyhmänä https://publications.theseus.fi/handle/10024/61412 Nuorten aikuisten unelmien museo Nuoret saivat asiakasraadin lopuksi tuottaa vapaasti ideoitaan unelmien museoonsa. Ideoissa näkyy Kolbin näkemys siitä, että nuoret ovat kiinnostuneita korkeakulttuurista, kuten klassisesta musiikis-ta, mutta vaativat samalla myös viihtymistä. Heidän kohdallaan täytyy huomioida, että he ovat syntyneet diginatiiveiksi, joille multimedia ja poikkitaiteellisuus ovat arkipäivää. (Kolb 2000,8; ref. Metsäpelto 2010, 10). Ajatuksia ja suunnitelmia syntyi kymmenittäin ja sen sijaan, että niitä eriteltäisiin ja tuotaisiin esiin artikkelin muodossa, niin annetaan ideoiden itsensä puhua. Tässä listattuna nuorten omia ideoita. Ole hyvä ja ota niistä itsellesi sopiva! Kattava katsaus scifiin esim. 60-luvulta. Vaikkapa näkökulma siihen, millaiseksi elämä nyt nähdään Vanhoja pelikonsoleita, joita voi pelata. 13

14 Flippereitä, joita voi pelata! Taidetta tyhmille! (Taiteen alkeet - nimi ei kiinnosta. Näyttely sen sijaan meille urveloille! Kulttuuria junteille!) Musiikkiesityksiä tai taustalla museossa Hauskat tarinat teosten yhteydessä. Esimerkkinä toimi Suomen käsityön museossa ollut pitsikuvioitu Jopo, johon oli liitetty sen käyttäjän kiehtova tarina. Interaktiivisuus on tätä päivää. Digimaailmasta voisi hakea lisätietoa. Voisi korvata esim. sen paperisen a4:n, joka tulee mukaan Teknisiä sovelluksia mahdollista toteuttaa laitteisiin, jotka tarjoavat sitten opasteet näyttelyyn Tekniset sovellutukset myös muilla käytöissä. Esim. Segwaylla ajaessa ympäri kaupunkia. Kauhumuseo, mitä ihmiset ovat kokeneet eri aikakausina. mitä ollaan pelätty eri aikakausina. näyttely tai museo! Tai sitten fiktiivinen kauhu, kuinka sitä on tehty. Mitä eri puolilla maailmaa pelätään juuri nyt? Museon alakerrassa pubi, johon voi vetäytyä näyttelyn jälkeen lasilliselle keskustelemaan näyttelystä. Yhteistyö jonkin pubin kanssa. Viralliset jatkot siellä, mikset sitten saa museolta vaikka lippua jolla saat etuja muualta? Tee se itse paja, näyttelyn teemaan rakentuva, jaettava siten, että muutkin kävijät näkisivät teoksen Jokin teos muokattavissa eri näköiseksi näyttelyssä Avajaisissa on usein taiteilijoita, joiden kanssa voi vaihtaa ajatuksia. ja kaikissa näissä on ollut usein teoksia, joita on saanut mennä näpläämään. 14

15 Ääntä museoon. Äänen ei tarvitse kuitenkaan olla mitään tiettyä musiikkia, se voi olla mitä ääntä tahansa. Vaikka jonkin teollisuusalueen ääntä tai jotain, joka johdattaa fiilikseen Hyvää asiakaspalvelua ei voita mikään! Huomioiminen ja se kaikki muu, mitä siinä alussa kohtaa. Sekin on hyvää palvelua, että saa koskea eikä aina tulla huutamaan kun menee lähelle teosta Mahdollisuus nauttia ja istahtaa alas Siisteys, ja valoisuus Pop-up museojuttu! Netti on tärkeä meidän ikäisille Kilpailu, jossa voi voittaa jonkun taideteoksen. Vaikka ota kuva jonkin teoksen kanssa ja jaa se jossain Teemaviikot tai teemakuukaudet, jolloin teema vaihtuisi ja pitäisi mielenkiintoa yllä Taidekahvila tai taidebaari Teos, joka vaihtuu kävijöiden myötä Asiakkaiden areena! Viestintää paremmaksi. Kuinka pääsee työpajaan mukaan? Onko se ilmainen? Onko ohjaaja? koskaan ei voi viestiä liikaa! Tempauksia ja asiakkaiden huomioimista: Raahaa kaverisi museoon! Leimakortti, josta saa leiman korttiin Muotipäivät! 15

16 Museoiden yö! Art For Dummies Sinkkuilta Standuppia, huumoria Musiikkia, ettei ole aina hiljaista 24h auki siten, että se eläisi koko ajan jossain poissa täältä Museo tulee lähelle ihmistä Yöllä museooon! Nuorilla on erilainen vuorokausirytmi. Kuten on se night at the museum elokuva! Suunnataan tapahtumia nuorille! Käyn ravintolassa sen takia, että siellä on kaikki kaverit ja ihmiset. Hei, aletaan käydä Suomen käsityön museossa! Erilaiset haasteet! Mennään museoon kokeilemaan, että osaanko kutoa mattoa? Kumpi on parempi kutomaan! Museokatu, jonka voi läpäistä autolla tai pyörällä. Suomen käsityön museo voisi mennä koko kadun läpi. Ulkoilmamuseoita! Elävä museo tai eloon heräävä museo, joka olisi kokonaisvaltainen ja koettava. Tällaisia asiakastyöpajoja lisää! 3d-tulostin museoon! Galleria, jonne voit lisätä kuvia, olisi vuorovaikutteista 16

17 Voisivatko museot olla aktiivisemmin mukana vaikka siinä, että luovien alojen nuoret tekijät pääsisivät paremmin esille? Jyväskylässä joulukuussa 2013 projektisuunnittelija Mikko Holm 17

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot

Mikko Holm. Nettinuorisotyöntekijä, Lappeenrannan nuorisotoimi

Mikko Holm. Nettinuorisotyöntekijä, Lappeenrannan nuorisotoimi Mikko Holm Nettinuorisotyöntekijä, Lappeenrannan nuorisotoimi Kuinka saada nuoret kiinnostumaan museosta, kysy heiltä itseltään? Mikko Holm toimi Suomen käsityön museon Nuoret museoon hankkeen projektikoordinaattori

Lisätiedot

Suomalaisista 46 % on käynyt viimeisen vuoden aikana teatterissa, baletissa tai oopperassa vähintään yhden kerran. Määrä on pysynyt lähes samana viime tutkimuskertaan (v. 2004) verrattuna. Teatterissa

Lisätiedot

Aikuisten museo. Aikuisten museo

Aikuisten museo. Aikuisten museo Aikuisten museo Aikuisten museo Aikuisten museo Johdatus päivän teemaan 15.12.2009 Kalle Kallio museonjohtaja Työväenmuseo Werstas Päivän ohjelma ennen lounasta 11.00-12.15 Miten kapitalismi ruostuttaa

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Pauliina Mattinen 1 Tutkimuksesta yleensä Tutkimuksen aineistonkeruun toteutti Innolink Research Oy. Tutkimus

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

Tuunaa kirjasto! asiakkaat osallistumassa kirjaston uudistamiseen. Katariina Ervasti ja Paula Puustinen

Tuunaa kirjasto! asiakkaat osallistumassa kirjaston uudistamiseen. Katariina Ervasti ja Paula Puustinen Tuunaa kirjasto! asiakkaat osallistumassa kirjaston uudistamiseen Katariina Ervasti ja Paula Puustinen Mikä ihmeen Hakunila? Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 2 8.3.2013 Pari seikkaa Hakunilasta - Vantaa:

Lisätiedot

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi Fonecta Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 03 Fonecta.fi-sivustolla kävijä Olen 5-vuotias nainen. Asun kaksin puolisoni kanssa Etelä- Suomessa pienemmällä paikkakunnalla. Käyn Fonectan sivustolla

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI

SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI TYÖKALUPAKKI eli sosiaalisen median pikaopas nenäilijälle Nenätapahtuman tueksi. Näiden ohjeiden avulla tempaiset verkostosi mukaan sosiaalisessa mediassa. MISTÄ LIIKKEELLE?

Lisätiedot

Kirjasto updated yhteiskehittäminen

Kirjasto updated yhteiskehittäminen Helsingin kaupunginkirjasto & Demos Helsinki Kirjasto updated yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria -hanke 1) PARANNUKSIA PALVELUKULTTUURIIN Nuorilla oli kirjastosta huonoja asiakaspalvelukokemuksia

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI

SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI TYÖKALUPAKKI eli sosiaalisen median pikaopas nenäilijälle Nenätapahtuman tueksi. Näiden ohjeiden avulla tempaiset verkostosi mukaan sosiaalisessa mediassa. MISTÄ LIIKKEELLE?

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI Alakoulun tehtävävihko Tämän vihkon omistaa: Luokka: Listassa on 70 eri tehtävävaihtoehtoa. Yhdestä kirjasta tehdään yksi tehtävä. Sovi opettajan kanssa minkä tehtävän

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt

Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt IDEAKAHVILA: Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt Rekrytointi Henkilökohtainen kontakti/kutsu Pakottaminen/suostuttelu Järjestöjen välinen yhteistyö

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015 LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015 Lasten ja nuorten osallisuus koulun ja nuorisotyön yhteistyönä seminaari 12.9.2011 Tanja Räty koordinaattori / osallisuuskasvatus Jyväskylän

Lisätiedot

Museon avain Satakunnan Museo

Museon avain Satakunnan Museo Museon avain Satakunnan Museo Tuotteistettava palvelu: MUSEON AVAIN yritysten ja yhteisöjen vuosikortti sisäänpääsy museon neljään toimipisteeseen (myös vierasryhmän kanssa) viisi opastuskierrosta kokoustilojen

Lisätiedot

HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo

HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo Tiedote 19.5.2015 Helsingin taidemuseo uudistuu HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo Helsingin taidemuseo HAM avaa uudistuneet tilansa Tennispalatsissa 25.9.2015. Avajaisnäyttelyt sisältävät helsinkiläisten

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Vastaajaryhmä Työttömät Painettu sana ei koskaan kuole, jos sillä on lukijansa. Kiitos Suomalaiselle Kirjastolle. Vastaajat Vastaajia 19, joista naisia

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman Matkailutoimijoiden toiveita museoille 1 Matkailun toimiala Matkailuelinkeinoa on vaikea määritellä tarkasti, sillä useat alat ovat siihen yhteydessä. Matkailu kytkeytyy eri elinkeinoihin ja yhteiskuntaan.

Lisätiedot

Annina Koskiola. Museoiden mobiiliratkaisut kävijöiden silmin

Annina Koskiola. Museoiden mobiiliratkaisut kävijöiden silmin Kuriositeettikabi.net 2014/2 Annina Koskiola Museoiden mobiiliratkaisut kävijöiden silmin Ei ole olemassa niin lyhyttä hetkeä tai sopimatonta paikkaa, ettei älypuhelimen ruutua voisi ainakin nopeasti vilkaista.

Lisätiedot

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä?

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1..2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Matkailu ja kotiseututyö & museot alueen kulttuuri kiinnostaa aina matkailijoita

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Taidenäyttely osallistumisen areenana. Anni Venäläinen Projektisuunnittelija Porin taidemuseo

Taidenäyttely osallistumisen areenana. Anni Venäläinen Projektisuunnittelija Porin taidemuseo Taidenäyttely osallistumisen areenana Anni Venäläinen Projektisuunnittelija Porin taidemuseo PORIN TAIDEMUSEON PEDAGOGINEN YKSIKKÖ FM Mirja Ramstedt-Salonen on toiminut Porin taidemuseon museolehtorina

Lisätiedot

Kysely Kaikukortin haltijoille

Kysely Kaikukortin haltijoille 1 Kysely Kaikukortin haltijoille Hyvä Kaikukortin haltija! Kaikukortti-toimintaa on kokeiltu Lappeenrannassa nyt 1.6.2017 lähtien. Tämän kyselyn tavoitteena on saada tietoa siitä, miten käyttökelpoisena

Lisätiedot

Nuva ry:n kysely nuorten vaikuttamismahdollisuuksista kunnassaan

Nuva ry:n kysely nuorten vaikuttamismahdollisuuksista kunnassaan Nuva ry:n kysely nuorten vaikuttamismahdollisuuksista kunnassaan Kyselyn tuloksia käytetään lasten ja nuorten valtuutetun huoneentaulun koostamiseen. Kyselyn tuloksissa on yhdistetty alkuperäiset viisiluokkaiset

Lisätiedot

Itse tekeminen ja yhdessä oppiminen museossa Kokemuksia Avara museo -hankkeesta

Itse tekeminen ja yhdessä oppiminen museossa Kokemuksia Avara museo -hankkeesta Itse tekeminen ja yhdessä oppiminen museossa Kokemuksia Avara museo -hankkeesta Pauliina Kinanen Suomen museoliitto AKTIIVI Plus -loppuseminaari 19.11.2014 Vuonna 2010 - Avara museo -hanke alkaa Meillä

Lisätiedot

Klikkaa itsellesi virtuaalinen isyyspakkaus!

Klikkaa itsellesi virtuaalinen isyyspakkaus! Klikkaa itsellesi virtuaalinen isyyspakkaus! Onneksi olkoon odottava isä! Missä olit kun kuulit että sinusta tulee isä? Mitä toiveita / odotuksia / haaveita / pelkoja sinulla on lapseen liittyen? Millainen

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

HARRI SAHAVIRTA Helsingin kaupunginkirjasto

HARRI SAHAVIRTA Helsingin kaupunginkirjasto HARRI SAHAVIRTA Helsingin kaupunginkirjasto 23.11.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama tutkimushanke 2016-2017 Helsingin kaupunginkirjasto hallinnoi, mukana myös Espoo, Inari, Tampere ja Vihti

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI!

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! SINULLA ON OIKEUKSIA! Netistä saa enemmän irti, kun pitää oikeuksistaan huolta ja toimii itse vastuullisesti. Nettiä voi käyttää lähes jokainen ja jokainen

Lisätiedot

Local Strengths and Networks as Resources of Cultural Tourism

Local Strengths and Networks as Resources of Cultural Tourism 2nd International Conference on Urban Marketing Cities by the Water: Images Real and Virtual Local Strengths and Networks as Resources of Cultural Tourism Soila Palviainen Esityksen sisältö: määrittelyjä

Lisätiedot

Yhteisöllinen media museoiden verkkopalveluissa

Yhteisöllinen media museoiden verkkopalveluissa Yhteisöllinen media museoiden verkkopalveluissa Museoliiton tiedottajapäivät Kotka 18-19.9.2008 Sirpa Stenström, verkkoviestintäsuunnittelija Tampereen kaupunki, sivistyspalvelut Tampereen kaupunki Mitä

Lisätiedot

NUORTEN OSALLISTUMINEN ALUEIDEN KEHITTÄMISEEN

NUORTEN OSALLISTUMINEN ALUEIDEN KEHITTÄMISEEN NUORTEN MAUNULA MAUNULAN PIRJOT: Ella Müller (arkkitehtuuri) Emilia Riikonen (kauppatieteet) Jatta Kuisma (sosiaali- ja kulttuuriantropologia) Tanja Kallioinen (viestintä) ESITYKSEN RAKENNE Johdanto: Nuorten

Lisätiedot

RAKKAUDELLE SÄÄNNÖT? NUORTEN AIKUISTEN SELITYKSIÄ AVIO- JA AVOEROILLE JA NIIDEN SEURAUKSILLE

RAKKAUDELLE SÄÄNNÖT? NUORTEN AIKUISTEN SELITYKSIÄ AVIO- JA AVOEROILLE JA NIIDEN SEURAUKSILLE RAKKAUDELLE SÄÄNNÖT? NUORTEN AIKUISTEN SELITYKSIÄ AVIO- JA AVOEROILLE JA NIIDEN SEURAUKSILLE Anne Valkeapää Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät, Seinäjoki ESITYKSEN ETENEMINEN Tutkimustyön

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhempien Akatemia toimivia kasvatuskäytäntöjä vanhemmuuden tueksi Toteuttaja Nuorten Ystävät ry RAY:n tuella Vuosille

Lisätiedot

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ EURO RUN -PELI www.uudet-eurosetelit.eu ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ - 2 - Anna ja Aleksi ovat samalla luokalla ja parhaat kaverit. Heillä on tapana joutua erilaisiin seikkailuihin. Taas

Lisätiedot

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ EURO RUN -PELI www.uudet-eurosetelit.eu ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ Anna ja Aleksi ovat samalla luokalla ja parhaat kaverit. Heillä on tapana joutua erilaisiin seikkailuihin. Taas alkaa

Lisätiedot

TYÖLLISYYSFOORUMI

TYÖLLISYYSFOORUMI TYÖLLISYYSFOORUMI 16.9.216 PALAUTERAPORTTI Kirjoittajat: Anu Järvinen, Laura Kallio ja Jemina Niemi, Osuuskunta Motive Työllisyysfoorumi järjestettiin Tampereella Scandic Rosendahlissa 16.9.216. Järjestelyistä

Lisätiedot

Sinustako julkisen taiteen tekijä? Koulutuspäivä Helsingissä 23.11.2015 Prosentti taiteelle -hanke

Sinustako julkisen taiteen tekijä? Koulutuspäivä Helsingissä 23.11.2015 Prosentti taiteelle -hanke + Sinustako julkisen taiteen tekijä? Koulutuspäivä Helsingissä 23.11.2015 Prosentti taiteelle -hanke + Prosentti taiteelle YMPÄRISTÖTAITEEN SÄÄTIÖ + Miten prosenttiperiaatetta edistetään valtakunnallisesti?

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Tiedotus & markkinointi,

Tiedotus & markkinointi, Tiedotus & markkinointi, kiertuetoiminnassa TEKIJÄ: V KOULUTUSJAKSO 30.- 31.1.2012 Kouvolan Teatteri Leena Björkqvist 2012 Ma 30.1.2012 Onnistuneen markkinoinnin peruspilareita kiertuetoiminnassa Klo 12.00-12.10

Lisätiedot

Jyväskylä tarvitsee sinua!

Jyväskylä tarvitsee sinua! Jyväskylä tarvitsee sinua! Kuntalaisten kansalaisraati uusi tapa olla mukana 28.3.2012 Jukka Laukkanen Kansalaisraati osallistumisen ja vaikuttamisen keinona - Menetelmän taustalla on ajatus deliberatiivisesta

Lisätiedot

Uuden koulu nimi. Mansikka-ahon koulu 7.2.2014 Rehtori Pekka Lipiäinen. Lasten- ja nuorten lautakunnalle

Uuden koulu nimi. Mansikka-ahon koulu 7.2.2014 Rehtori Pekka Lipiäinen. Lasten- ja nuorten lautakunnalle 7.2.2014 Rehtori Pekka Lipiäinen Lasten- ja nuorten lautakunnalle Uuden koulu nimi Mansikka-ahon ja Tornionmäen koulut yhdistyvät ja koulutyö jatkuu uudessa koulurakennuksessa syksyllä 2014. Kouluun tulee

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Sadut ja tarinat hanke 2012 sivistys on siistiä Projektiin varattiin rahaa 10 000 euroa mitä sillä saatiin?

Sadut ja tarinat hanke 2012 sivistys on siistiä Projektiin varattiin rahaa 10 000 euroa mitä sillä saatiin? Sadut ja tarinat hanke 2012 sivistys on siistiä Projektiin varattiin rahaa 10 000 euroa mitä sillä saatiin? Yhteensä 25 teatteri- ja musiikkiesitystä (9800 euroa) Kirjakassit (1000 euroa) Kirjakasseissa

Lisätiedot

YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI. Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1

YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI. Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1 YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1 Iloa lapselle ja nuorelle Vanhempaintoiminta joukkovoimaa hyvän elämän puolesta Vanhempaintoiminta

Lisätiedot

PORVOON MUSEON OPETUSPALVELUT 2016

PORVOON MUSEON OPETUSPALVELUT 2016 PORVOON MUSEON OPETUSPALVELUT 2016 TERVETULOA KONKKARONKKAAN! Porvoon museon työpajatoiminta keväällä 2016 Holmin talon alakerrassa avautui maaliskuussa 2014 kokeellinen työpajatila - KONKKARONKKA. Uusissa

Lisätiedot

LEIKIN VOIMA 16.1.2015. Milla Salonen, lastentarhanopettaja Jokiuoman päiväkoti, Vantaa Vesiheinät esiopetusryhmä

LEIKIN VOIMA 16.1.2015. Milla Salonen, lastentarhanopettaja Jokiuoman päiväkoti, Vantaa Vesiheinät esiopetusryhmä LEIKIN VOIMA 16.1.2015 Milla Salonen, lastentarhanopettaja Jokiuoman päiväkoti, Vantaa Vesiheinät esiopetusryhmä Leikkiagenttien matkat - Ryhmä on mukana Vantaan leikkipilotti- hankkeessa mukana Leikkiagentteina

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin.

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin. Nefa-Jyväskylä Ry. Esityslista Historian ja etnologian laitos 6/2014 Historica PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto nefa-hallitus@lists.jyu.fi 7.5.2014 Hallituksen kokous Aika: 7.5.2014 Klo 16.00 Paikka: Yliopiston

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Oikotie.fi. Case: Elämäni Talot

Oikotie.fi. Case: Elämäni Talot Oikotie.fi Case: Elämäni Talot Brief Oikotien asuntopalveluun lisää kävijöitä viraalileviämiseen painottuvalla kampanjalla. Tiesimme, että ihminen haluaa Liittää itseensä myönteiseksi koettavia asioita

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

Lahden nuorisopalveluiden Tyttöjen tila esittäytyy. Emmi Salo & Mervi Laaksonen

Lahden nuorisopalveluiden Tyttöjen tila esittäytyy. Emmi Salo & Mervi Laaksonen Lahden nuorisopalveluiden Tyttöjen tila esittäytyy Emmi Salo & Mervi Laaksonen Historiaa Tyttöjen tila sai alkunsa Tyttöprojekti Helmestä vuonna 2003, jossa koottiin tyttötyötä tekeviä tahoja yhteen ja

Lisätiedot

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA KERROMME KULUNEEN VUODEN KUULUMISISTA JA VIIME VUODEN MIELEENPAINUVISTA TAPAHTUMISTA Talvella oli paljon pakkasta ja lunta. Paljon vaatteita päälle ja

Lisätiedot

Koulupalvelut Lukuvuosi 2014 2015

Koulupalvelut Lukuvuosi 2014 2015 Koulupalvelut Lukuvuosi 2014 2015 Vierailu Tekniikan museoon oli hauska. Toivottavasti näemme vielä! (tyttö, 3. lk) Innostunut opas innostaa kävijää! (opettaja) Tekniikan museo on kiinnostava, koska pidän

Lisätiedot

VUODEN 2017 KURSSIARVIOINTI YHTEENVETO. Jari Paajanen

VUODEN 2017 KURSSIARVIOINTI YHTEENVETO. Jari Paajanen VUODEN 2017 KURSSIARVIOINTI YHTEENVETO Jari Paajanen Auralan kansalaisopisto Kurssiarviointi 2017 1 (7) Kyselyn vastausprosentti oli 41,1 %, joka oli ihan hyvä ja viimevuotisen kyselyn perusteella olikin

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

Puskaputtaajat seurakyselyn yhteenveto

Puskaputtaajat seurakyselyn yhteenveto Puskaputtaajat seurakyselyn yhteenveto Summary1/2 59 vastausta (vastanneista naisia 8 ja miehiä 51) Kysely oli avoinna 2 viikkoa (11.2. 25.2.2015) 78% vastanneista kuului ikäryhmään 18-39 49% vastanneista

Lisätiedot

Vaikeavammaisten päivätoiminta

Vaikeavammaisten päivätoiminta Vaikeavammaisten päivätoiminta Kysely vaikeavammaisten päivätoiminnasta toteutettiin helmikuussa 08. Sosiaalityöntekijät valitsivat asiakkaistaan henkilöt, joille kyselyt postitettiin. Kyselyjä postitettiin

Lisätiedot

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009 ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisten lasten isien ja lasten yhteiseksi kohtaamispaikaksi. Tapaamiset antavat mahdollisuuden tutustua muihin

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Suomalaisista 84 prosenttia pitää työsuhdeetuja merkittävänä työhyvinvoinnin kannalta

Suomalaisista 84 prosenttia pitää työsuhdeetuja merkittävänä työhyvinvoinnin kannalta Tiedote Maaliskuu 2017 Työsuhde-edut Suomessa -kyselytutkimus: Suomalaisista 84 prosenttia pitää työsuhdeetuja merkittävänä työhyvinvoinnin kannalta Tuoreen Työsuhde-edut Suomessa -kyselytutkimuksen mukaan

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Tero Björkman. Opiskelijakunta JAMKO

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Tero Björkman. Opiskelijakunta JAMKO JUPINAVIIKOT 2017 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Tero Björkman Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 Johdanto... 3 Palautteiden

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan haasteet tämän päivän Suomessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen järjestöfoorumi 5.12.2006 Joensuu

Vapaaehtoistoiminnan haasteet tämän päivän Suomessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen järjestöfoorumi 5.12.2006 Joensuu Vapaaehtoistoiminnan haasteet tämän päivän Suomessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen järjestöfoorumi 5.12.2006 Joensuu Henrietta Grönlund, TM, tutkija Helsingin yliopisto henrietta.gronlund@helsinki.fi

Lisätiedot

Saavutettava museo. Case: Turun taidemuseo

Saavutettava museo. Case: Turun taidemuseo Saavutettava museo Case: Turun taidemuseo Hele Reunanen / Kulttuurin ketju -hanke, Turku Touring 6.5.2010 Museon saavutettavuus Saavutettavassa museossa näyttelyt ja oheispalvelut ovat fyysisesti, henkisesti

Lisätiedot

Boysilli. Copywriter-opinnot / kampanjasuunnittelu, parityö

Boysilli. Copywriter-opinnot / kampanjasuunnittelu, parityö Boysilli Copywriter-opinnot / kampanjasuunnittelu, parityö K Tavoite Tehtävänantona oli suunnitella Boy-sillille kampanja, joka nostaisi tuotteen menekkiä nuorten sekä nuorten aikuisten keskuudessa. Vain

Lisätiedot

Osallisuutta yhteisöllisellä vertaistoiminnalla

Osallisuutta yhteisöllisellä vertaistoiminnalla Osallisuutta yhteisöllisellä vertaistoiminnalla Ikääntyneidenpäihde- ja mielenterveystyön verkoston yhteistyöseminaari 23.4.2015 Mona Särkelä-Kukko Marjo Karila 14.4.2015 1 Pohdittavaksi alkuun: Pohdi

Lisätiedot

Nuorten lukemistapojen muuttuminen. Anna Alatalo

Nuorten lukemistapojen muuttuminen. Anna Alatalo Nuorten lukemistapojen muuttuminen Anna Alatalo Nuorten vapaa-ajan harrastukset Kirjojen ja lehtien lukeminen sekä tietokoneenkäyttö kuuluvat suomalaisnuorten arkeen, ja osalle nuorista ne ovat myös harrastuksia.

Lisätiedot

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 Hyvä Sanoma ry järjesti virkistyspäivän Nivalassa helluntaiseurakunnan tiloissa. Se oli tarkoitettu erikoisesti diakonia työntekijöille sekä evankelistoille ja mukana

Lisätiedot

Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta

Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta TAIKA-hanke Anu-Liisa Rönkä Palmenian tutkijaseminaari 27.8.2010 Taustaa Kulttuurimessut lahtelaisille peruskoulunopettajille 21. 25.9.2009. Lahden kaupungin

Lisätiedot

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi?

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALO Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALON HISTORIA 2009: YLILYÖNTI AVASI OVENSA OSANA ETSIVÄÄ TYÖTÄ Etsivä työ avasi tammikuussa matalan kynnyksen kohtaamispaikka Ylilyönnin osana perustyötä.

Lisätiedot

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Jäsenkysely 2011 Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Kyselyn tausta, toteutus ja edustavuus Kysely toteutettiin sähköpostilla tehtynä kokonaistutkimuksena 8.-23.8.2011, niille jäsenille, jotka

Lisätiedot

Palokan koulukeskuskysely

Palokan koulukeskuskysely - Palokan koulukeskuskyselyssä kysyttiin kuntalaisten mielipiteitä siitä, millaiseksi koulukeskus voisi muodostua - Kysely toteutettiin hankkeen suunnittelussa mukana olevien osapuolten yhteistyönä - Käyttäjien

Lisätiedot

Matkaraportti liittyen CIMAM konferenssiin Rio de Janeirossa

Matkaraportti liittyen CIMAM konferenssiin Rio de Janeirossa Matkaraportti liittyen CIMAM konferenssiin Rio de Janeirossa Osallistuin CIMAMin konferenssiin 12.-14.8.2013 Rio de Janeirossa sekä sen yhteydessä järjestettyyn postkonferenssiin 15.-16.8. Postkonferenssi

Lisätiedot

Näy ja kuulu! Pikaopas viestintään teemaviikoille. #OurHeroIsZero

Näy ja kuulu! Pikaopas viestintään teemaviikoille. #OurHeroIsZero Näy ja kuulu! Pikaopas viestintään teemaviikoille Viikon tavoitteet Kansainvälisellä World Green Building Weekillä haluamme kiinnittää huomion kestävään, tuottoisaan ja viihtyisään rakennettuun ympäristöön

Lisätiedot

Lyhennelmä esityksestä Jaa joku teollisuusmuseo jossakin Mäntässä - ei vois vähempää kiinnostaa

Lyhennelmä esityksestä Jaa joku teollisuusmuseo jossakin Mäntässä - ei vois vähempää kiinnostaa Lyhennelmä esityksestä Jaa joku teollisuusmuseo jossakin Mäntässä - ei vois vähempää kiinnostaa erikoissuunnittelija Päivi Viherkoski, G.A.Serlachius -museo, 3.4.2008 Mitä museo myy -seminaari Markkinoinnin

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

Verkkoviestintäsuunnitelma

Verkkoviestintäsuunnitelma Mikko Hernesmaa & Tuomas Lahtomäki L801SNA Verkkoviestintäsuunnitelma Raportti Liiketalous Huhtikuu 2012 SISÄLTÖ 1 ENERGY GYM... 1 2 ASIAKASKOHDERYHMÄT... 1 3 SUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 2 4 VÄLINEET,

Lisätiedot

Koulutusala: Liiketalous/Matkailu, Tekniikka, Sosiaali-Hoitoala, Tietojenkäsittely. Kuinka moneen tapahtumaan osallistuit viikon aikana?

Koulutusala: Liiketalous/Matkailu, Tekniikka, Sosiaali-Hoitoala, Tietojenkäsittely. Kuinka moneen tapahtumaan osallistuit viikon aikana? LIITE 1 1(8) FIRST WEEK FESTIVAL PALAUTEKYSELY VAMOK järjesti lukuvuoden alussa First Week Festivalin, joka piti sisällään 5 erilaista tapahtumaa. Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa opiskelijoiden

Lisätiedot

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Kartoitus sijaisisien asemasta Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Tutkimuksen taustaa Idea sijaisisiä koskevasta opinnäytetyöstä syntyi PePPihankkeen toimesta, kyseltyämme sähköpostitse opinnäytetyön aihetta

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Varsinaissuomalaisen kuvataidekulttuurin tukeminen ja sen tunnettuuden lisääminen 2. Varsinais-Suomi on kuvataiteilijoiden näkökulmasta houkutteleva

Lisätiedot

Hanna Mäkiaho CEO. Susanna Sillanpää Director of Customer Relations and Sales. Sarita Taipale Director of Development

Hanna Mäkiaho CEO. Susanna Sillanpää Director of Customer Relations and Sales. Sarita Taipale Director of Development Family Support House Oy 0 Mobiilipohjaisia sovelluksia perheiden tukemiseen 0 Työvälineitä ammattilaisille 0 Pelejä perheille 0 Vuorovaikutuksen vahvistaminen 0 Vanhemmuuden tukeminen 0 Ennaltaehkäisevä

Lisätiedot

Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin

Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin Punainen Risti on maailmanlaajuinen järjestö, jonka päätehtävänä on auttaa hädässä olevia ihmisiä. Järjestön toiminta pohjautuu periaatteisiin, jotka

Lisätiedot

Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio. 17.2.2015/Mona Hägglund

Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio. 17.2.2015/Mona Hägglund Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio 17.2.2015/Mona Hägglund Vanhusten palvelujen ympärivuorokautisten asumispalvelujen kilpailutus 2014

Lisätiedot

naisille, jotka (työ)elämän neuvotteluissa.

naisille, jotka (työ)elämän neuvotteluissa. Pieni neuvottelutaitojen työkirja naisille, jotka (työ)elämän neuvotteluissa. Neuvottelutaidot ovat (työ)elämän ydintaitoja Neuvottelutaidot muodostuvat erilaisten taitojen, tietojen, toimintatapojen ja

Lisätiedot

Kansainvälinen toiminta monipuolistaa koulun arkea mutta tuo myös lisää työtä

Kansainvälinen toiminta monipuolistaa koulun arkea mutta tuo myös lisää työtä Kansainvälinen toiminta monipuolistaa koulun arkea mutta tuo myös lisää työtä Kansainvälinen toiminta on vakiintumassa osaksi suomalaisten peruskoulujen ja lukioiden arkipäivää. Toiminta on monipuolista

Lisätiedot