Nuorten aikuisten käsityksiä museoista. Mitä mielikuvia sana museo herättää nuorissa?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorten aikuisten käsityksiä museoista. Mitä mielikuvia sana museo herättää nuorissa?"

Transkriptio

1 Nuorten aikuisten käsityksiä museoista Suomen käsityön museo on kartoittanut nuorten aikuisten mielipiteitä ja kokemuksia museoista työpajoissa, joita on kuvattu aikaisemmissa blogikirjoituksissa. Tässä kirjoituksessa käydään läpi aineiston tuloksia ja samalla sivutaan myös sen suhdetta esitutkimukseen. Molempia aineistoja on hyödynnetty museon julkaisemassa palvelumuotoilun ohjekirjassa. Suomen käsityön museon järjestämissä nuorten aikuisten (20-30 vuotta) työpajoissa ei käsitelty ainoastaan Suomen käsityön museoon kohdistuvia kysymyksiä, vaan kyse oli yleisesti museoihin liittyvistä mielikuvista. Nuorten asiakkaiden mielikuvia ja toiveita käsittelevä asiakastyöpaja järjestettiin Suomen käsityön museolla ja tästä syystä paikka ohjasi paikoin ideoiden syntymistä suoraan nimenomaan Suomen käsityön museota kohtaan. Tämä näkyy esim. käsityöaiheisina työpajatoiveina. Mitä mielikuvia sana museo herättää nuorissa? Ensimmäisenä kysymyksenä nuorille esitettiin yleisesti museosta syntyviä mielikuvia kartoittava pohdinta ja keskustelu. Museopalveluita käyttävien ryhmässä keskustelu lähti nuorten puolelta liikkeelle museon yhteiskunnallisista tehtävistä ja niiden roolista kulttuuriperinnön säilyttäjinä. Samalla syntyi kriittistä keskustelua siitä, mitä kaikkea museoissa näkyy ja kuinka paljon on sellaista, mitä museossa ei näe, kuten esim. katutaidetta. Yhteisiä nimittäjiä museopalveluita käyttävien ja ei-kävijöiden väliltä löytyi kuitenkin mielikuvien osalta, sillä molemmat ryhmät näkivät museot pölyisinä paikkoina, joihin liittyy hiljaisuus, vaeltelua ja ahdistusta. Jyväskylän näyttelyitä pidettiin pysähtyneinä. Lisäksi museoita ja niiden näyttelyitä pidettiin hankalasti tulkittavina ja nuorilla oli tunne, että pitää tietää jotain, jotta käymisen kynnys ylittyy. Samalla museokäyntiin sisältyi korkeakulttuurinen status ja niitä pidettiin kalliina paikkoina. Tietoon liittyi myös markkinoinnillinen näkökulma: nuorilla ei ollut konkreettista tietoa siitä, mitä kaikkea museoissa voi nähdä ja kokea. Eräs nuorista kommentoi, että hän usein tietää mitä teatterissa menee, vaikka ei varsinaisesti palvelua käytäkään. Lisäksi yksi työpajalaisista totesi, ettei 1

2 hänellä ole tullut käyttämässään Facebookissa vastaan esim. tietoa siitä, että museoon olisi ilmainen sisäänpääsy. Jyväskylässä on kuitenkin ollut käytäntönä jo pitkään, että perjantaisin pääsee kaupungin museoihin ilmaiseksi sisään. Nuorten aikuisten kulttuuripalvelujen käyttöä käsittelevissä tutkimuksissa on tehty samankaltaisia havaintoja. Kate Pontin toteaa artikkelissaan Why Young People? Attracting a new audience to our museums (2001), että nuorten suurimmat esteet museoissa käymiseen liittyvät nimenomaan mielikuviin ja nuoret eivät aina tiedä, mitä he voivat löytää museoiden sisältä. Artikkelin kirjoittanut Pontin kertoo kuinka hän erään kerran kulki nuorista koostuvan ryhmän kanssa museossa ja huomasi, kuinka nuoret yllättyivät löytäessään heitä kiinnostavaa esineistöä. He huomauttavatkin, että esteille kuten matkustamisen kalleudelle emme voi oikein mitään, mutta voimme vaikuttaa näyttelyiden sisältöön ja siihen, kuinka sitä voidaan tuoda esiin nuorille. Samalla tavalla voimme vaikuttaa museosta syntyviin mielikuviin. Museokokemusten kanssa vastaavutta voidaan löytää suomalaisessa tutkimuksessa Heli Metsäpellon tutkielmasta, jossa hän on selvittänyt nuorten aikuisten teatterissa käymättömyyttä ja toteaa, että teatteri on yläluokan ja ikääntyneiden harrastus, eivätkä nuoret pysty täten samaistumaan teatteriyleisöön. Hänen tutkimuksensa mukaan nuorten vapaa-ajan viettoon kuuluu sosiaalisuus sekä spontaanius ja teatterissa käyminen ei edusta nuorille aikuisille tätä, vaan he kokevat, että teatteriin menemiseen liittyy ennakkovalmistautuminen ja vapaa-ajan aikatauluttaminen. Lisäksi nuoret aikuiset kokivat, että teatteri on paikkana outo ja luotaantyöntävä ja että teatteripalveluiden markkinointi ei ole kohdennettu heille. (Metsäpelto 2010, 1) Lisätietoa aiheesta: Metsäpelto, Heli Kulttuuritilaisuuksien ei-kävijät : tarkastelussa nuorten aikuisten teatteripalvelujen käyttämättömyys. Pro gradu tutkielma. Sibelius-Akatemia. Taidehallinto.Kuopio 2

3 Learning to Live. Museums, young people and education. (toim. Bellamy Kate, Oppenheim, Carey.) Institute for Public Policy Research and National Museum Directors' Conference Miksi nuoret käyvät museossa tai miksi he jättävät käymättä? Museokäyntien syyt vaihtelivat, kun asiakastyöpajaan osallistuneilta pyydettiin vastauksia kysymykseen miksi käyt museoissa? Museopalveluita käyttävien joukossa (mm. muotoilija, mediasuunnittelija ja puuseppä) museokäynnin syitä olivat ammatilliset syyt, kuten inspiraation löytäminen, tekniikoiden etsiminen ja niihin tutustuminen, sekä yleisesti mahdollisuus irrottautua arjesta. Inspiraation etsiminen ei heidän kohdallaan liittynyt ainoastaan työhön, vaan museoista haettiin ideoita myös kotiin ja harrastuksiin. Museopalveluita käyttävät kävivät museoissa myös fiilistelemässä ja eräs heistä totesi, että ne tuovat välillä mieleen mummolan - viitaten työpajan tilassa oleviin tekstiileihin. He saattoivat käydä museossa nauttimassa myös omasta ajastaan, mutta ei-kävijöiden kohdalla suuri syy tulla museoon oli tulla ystävän tai puolison matkassa. Sosiaalisuuden merkitys Sosiaalisuus on tärkeää nuorille ja Jyväskylän museoiden kohdalla mahdollisuutta tavata nuoria samanhenkisiä pidettiin pienenä. Sen sijaan Kiasma nousi vastauksissa esiin potentiaalisena paikkana, jossa on mahdollista avata keskustelua satunnaisen museokävijän kanssa. Sosiaalisuuden tarpeeseen liittyy myös tarve puhua taiteesta, keskustella siitä ja nauraa ääneen. Museoon liitettävät mielikuvat hiljaisuudesta eivät anna tälle mahdollisuutta ja nuoret kokivat, ettei museossa ole mahdollista käydä keskustelua näyttelyn sisällöstä. Valtion taidemuseon sivuilla on hyvä kirjoitus ei-kävijätutkimuksesta, jonka Humanistinen ammattikorkeakoulu teki Taidemuseo Tennispalatsille vuosina Tulokset ovat samankaltaisia, kuin museomme asiakastyöpajojen tulokset sosiaalisten suhteiden osalta. Sivuilla todetaan kävijöistä ja annetaan hyviä keinoja heidän tavoittamisekseen: Ei-kävijät olivat tutkimusaineistomme ainoa ryhmä, jolle ystävän mukaan saaminen oli tärkein syy varmasti vierailla 3

4 useammin taidemuseoissa. Ilmeisin keino korjata yleisörakennetta on hinnoitella liput siten, että ei-kävijä saisi ystävän mukaan. Kaksi yhden hinnalla on parempi idea kuin ilmainen pääsy. Ilmaisuuden sijasta voisi kokeilla myös ystävä mukaan ja itse puoleen hintaan -lippua. Lisätietoa aiheesta: Infoähkyä ja mielenkiinnonkohteita Museopalveluita käyttävillä oli museoista myös negatiivisia kokemuksia, jotka usein liittyivät museo- tai infoähkyyn. Esimerkeissä nousivat esiin ulkomaalaiset, vanhempaa maalaustaidetta esittelevät museot, kuten Rooman Villa Borghese ja van Gogh -museo, jossa asiakkaan mukaan piti käydä katsomassa vain pääteokset ja juosta museo muutoin läpi. Villa Borghesen kohdalla asiakkalle oli käynyt sillä tavoin, että hän oli saanut useasta matkaesitteestä hyvän mielikuvan museon tarjonnasta, joka ei sittemmin ollut kuitenkaan vastannut hänen tarpeisiinsa. Hän kuitenkin arveli, että kokemus olisi voinut olla toisenlainen, ellei hän olisi ehtinyt matkallaan käydä jo niin useassa taidemuseossa ja -galleriassa. Ulkomailla museokäyntiin on matalampi kynnys: ne toimivat usein porttina alueen historiaan ja monia paikkoja nuoret käyvät katsomassa jo pelkästään rakennuksen vuoksi. Eräs museopalveluita käyttävistä nuorista on innokas matkustelija ja käy ulkomailla museoissa aktiviisesti, mutta Jyväskylässä ainoastaan silloin, kun hänen pitää esitellä paikkaa ulkomaalaisille ystävilleen. Ulkomailla myös ei-kävijät aktivoituvat ja eräskin totesi, että museoiden näyttelytarjonnan katsominen kuuluu matkan suunnitteluun, vaikka niissä ei tule kuitenkaan käytyä. Näyttelyiden suuntaaminen vastaamaan heidän mielenkiintoaan on hyvä tapa saada nuoret museoihin. Eikävijöistä useat kertoivat käyneensä esim. Brysselissä sijaitsevassa sarjakuvamuseossa, jota he pitivät mielenkiintoisena kohteena. Yksi nuorista huomatti myös, että ulkomailla ollessaan ilmainen sisäänpääsy poistaa esteet epävarmojen tapauksien kohdalla. Museoon on näin helppo mennä, vaikka ei tietäisi mitä kaikkea se pitää sisällään. Kiinnostavan sisällön merkitys nousee esiin myös Metsäpellon tutkimuksessa, jossa hän tuo esiin 4

5 Oulun seudulla vuonna 2009 tehdyn kyselytutkimuksen, jonka mukaan 81 % vuotiaista ja 83 % vuotiaista piti kiinnostavan sisällön puutetta erittäin merkittävän tekijänä tarkastellessa kulttuuripalvelujen käytön esteitä (Kyselytutkimus kulttuuripalvelujen käytöstä ja kulttuurin tiedotuksesta Oulun seudulla, 2009.) Laitoin myös syksyllä 2013 museoposti -listalle kysymyksen, jossa toivoin saavani muiden museoiden kokemuksia nuorista. Tampereen museoilta tuli vastauksena hyvä esimerkki näyttelyiden sisällön vaikutuksesta: Meillä oli alkuvuodesta 2010 H.R.Gigerin näyttely mikä keräsi ennätysyleisön, porukkaa tuli joukoin pääkaupunkiseudulta asti "fanittamaan". Tuolloin panimme erityisesti merkille miten suuri osa yleisöstä oli nuoria miehiä - siis juuri sitä porukkaa minkä sanotaan olevan harvinaisinta yleisöryhmää museoissa. Heitä tuli yksin, joukoissa ja tyttöystävineen. Näyttelyaiheen merkitystä summaa ei-kävijän toteamus, jonka mukaan museo ei ole kovin korkealla arvolistassani. Menen mielummin katsomaan bändiä tai vaikka leffaan. Hyvin mielenkiintoinen näyttely on sellainen, että se menee yli. Myös eräs museopalveluita käyttävistä totesi, että hän käy museossa jos on kiinnostunut taiteilijasta tai näyttelystä. Lisätietoa: Infoähkystä ja museokäynnin opettelusta voi lukea hyvän artikkelin museoliiton julkaisemalta Avarampi museo aikuisille -sivulta 104 Spontaanisti museoon, jossa saa nihkeää asiakaspalvelua kalliilla sisäänpääsyllä Museokäynnin spontaanius nousi esiin molemmissa ryhmissä. Kummassakaan ryhmässä museokäynti ei yhtä poikkeusta lukuunottamatta ollut suunnittelematonta. Suunnitteluun kuuluu usein tiedon hankinta siitä, mitä museoilla tapahtuu ja mitä kaikkea siellä on nähtävänä. Tähän kohtaan nuoret toivoivat museolta parannusta, sillä heidän kokemustensa mukaan tieto museoiden näyttelyistä ja tapahtumista ei tavoita heitä. Museokäynnin suunnittelemisen kynnys 5

6 näkyy myös ei-kävijöiden syissä siinä, miksi he eivät osallistu museokäyntiin. Eräs asiakkaista totesi, että itse kun lähtee sitä omaa vapaa-aikaa viettämään, niin museo ei ole ensimmäisenä mielessä. Ne pitää suunnitella erikseen. Kävelen mielummin vaikka metsään, kuin menen extempore museoon. Nuoret myös totesivat, etteivät museon aukioloajat sovi heidän päivärytmiinsä. Australialaisessa yleisötutkimuksessa on huomioitu nuorten kokemukset museotilan jakaantumisesta siten, että päiväsaikaan nuoret kokeilevat kilpailevansa perheiden ja muiden kanssa, jonka vuoksi he haluavat tapahtumat ilta-aikaan (Shrapnel 2012, 29). Samoin nuorten museoista muodostettujen mielikuvien mukaisesti tilat ovat kärjistetysti täynnä nipottavia mummoja. Perhe voi olla myös syy siihen, miksi nuoret eivät pääse osallistumaan työpajoihin. Eräällä pajalaisella oli pieni lapsi, jonka kanssa museoon lähteminen ei ole helppoa, sillä museo on paikka, jossa esineisiin ei saa koskea ja jossa koetaan, että tulisi olla hiljaa. Vapaa-ajasta ei kuitenkaan ole kaikki kiinni. Esiin tuotiin myös näkökulma, jossa nuori asuu museon vieressä, mutta ei silti käytä museon palveluita. Hän korostaa asiakaspalvelun merkitystä ja hän haluaa, että hänet toivotetaan tervetulleeksi ja huomioidaan kun hän tulee museoon. Hän totesikin, että usein sisään astuttaessa tuntuu siltä, että tuolla tyypillä on maailman tärkein taidejuttu tuossa koneella menossa. Samaa toivat esiin myös museopalveluita käyttävät nuoret. Tässä museo voikin katsoa itseensä ja miettiä, onko museon asiakaspalvelun kannalta tärkeimmälle henkilölle sälytetty liikaa muita toimistotehtäviä, ettei hän yksinkertaisesti enää ehdi hoitaa jokaista asiakasta haluamallaan tavalla. Asiakaspalvelu nousi esiin useammassakin paikassa molemmissa ryhmissä ja kaikilla oli ikäviä kokemuksia museossa kohtaamastaan palvelusta. Myöhemmässä työpajan kohdassa kartoitettiin nuorten toiveita unelmiensa museosta ja siellä nousi uudelleen sama toive: nuoret toivovat saavansa hyvää palvelua museon tiskiltä. Lippujen hintoja pidettiin ennakkoluuloissa kalliina, etenkin opiskelijoille. Yksi raatilaisista oli kuitenkin sitä mieltä, ettei pidä lippujen hintoja kalliina ja totesi saavansa rahoilleen vastineeksi mukavaa ajanvietettä. Myös työpajojen toivottiin pysyvän joko edullisina, tai ilmaisina. 6

7 Ateneumista annettiin hyvä esimerkki onnistuneesta tapahtumasta, jonne pääsee ilmaiseksi opiskelijakortilla sisään. Taidetta meille -päivä on noussut nuorten aikuisten hitiksi ja se järjestetään kahdesti vuodessa: Päivän aikana on paljon mielenkiintoista ohjelmaa kuten luentoja, opastuksia, työpajoja jne. Heli Metsäpelto tuo tutkimuksessaan esiin Scollenin tutkimuksen, jonka mukaan tarkastelussa olleeseen Talking Theatre projektiin osallistuneille suurin este teatterissa käymiselle oli lippujen hinnat. Muita esiin tulleita syitä olivat Suomen käsityön museon työpajoissakin esiin tulleet seikat, kuten vanhemmuuden sitoumukset, esityksen sisällön laadukkuus, työsitoumukset, kiinnostuksen puute ja seuralaisen puuttuminen. Teatteria pidettiin myös elitistisenä. Teatterissa käyminen koettiin kuitenkin oudoksi, joka toimi suurimpana esteenä. Tämä johti siihen että osallistujat kokivat, että teatterikokemus voi olla ajan ja rahan tuhlausta. Scollenin tutkimus osoitti myös, että ei-kävijät uskoivat, että entuudestaan tuttu taidemuoto olisi myös sopivin. (Scollen 2008, 50-52; ref. Metsäpelto 2010,12). Kynnyksen madaltamista varten Helsingin juhlaviikot -tapahtuma tarjonnut nykytaiteen ensikertalaisille mahdollisuuden kokea tapahtuma vip-vieraana muiden ensikertalaisten kanssa. Tapahtuma on saavuttanut hyvän vastaanoton ja tapahtuma on toistunut. Lisätietoa aiheesta mainituissa lähteissä: Lindholm, Arto. Lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak Avarampi museo aikuisille Scollen, Rebecca Regional voices talk theatre: audience development for the performing arts. International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, vol 13 (1), s

8 Shrapnel, Emma Engaging Young Adults in museums. An audience Research Study. Museot eivät kykene rikkomaan arkea Ei-kävijöiden työpajassa esitettiin kysymys siitä, mitä muita kulttuuripalveluja nuoret käyttävät. Heidän antamat vastaukset vastasivat hyvin heidän antamiaan mielikuvia museoista. Siinä missä museoihin liitettiin hiljaisuus ja pysähtyneisyys, totesi eräs nuorista menevänsä mielummin leffaan, sillä se rikkoo arjen samalla tavalla kuin jonkin bändin keikka. Museossa nuori toteaa tiedostavansa, että nyt on keskiviikko ja hänen täytyy mennä tekemään ruokaa. Samoin edelle menevä teatterit, baletti ja festarit, jotka sisältävät heidän perustelujensa mukaan liikettä ja joiden rinnalla museo tuntuu paljon tylsemmältä. Haasteena eivät kuitenkaan ole ainoastaan eläväisemmät kulttuurin muodot, vaan yleisesti toiminnassa tapahtunut muutos. James Chungin mukaan museot menettävät nuoria kävijöitä uusille kulttuurielämän muodoille, kuten grassroots arts and culture offerings like small collectives, community based galleries, DIY arts and crafts, Friday artwalks, and pop-up galleries Esimerkiksi Jyväskylässä aina eri paikassa järjestettävä taidenäyttely Äkkigalleria on saanut erittäin positiivisen vastaanoton asiakkaiden keskuudessa. Ratkaisuna Chung ehdottaakin museoille, että he toimisivat yhteistyössä näiden toimijoiden kanssa ja löytäisivät toisiaan tukevia toimintamuotoja. Yhteistyön merkitystä korostaa myös Nina Simon, joka sanoo nuorten olevan uteliaita, verkostoituneita ja erittäin sosiaalisia. Heille valinnanvapaus on merkityksellistä ja he haluavat rakentaa itse kokemuksensa. He arvostavat asioita, jotka ovat paikallisia (local), aitoja ja läpinäkyviä. Lisäksi he arvostavat yhteisvoimin koostettua tietoa, ns. wiki-malliin tehtyä sen sijaan, että se annettaisiin museon tai muun diktaattorin rakentamana. (http://denverartmuseum.org/sites/all/themes/dam/files/final_report_to_the_field_ _fin al, 5). 8

9 Kuinka museoiden tulisi kehittää palveluitaan, jotta se vastaisi nuorten tarpeita? Museoiden palveluiden kehittäminen kulki aineiston läpi lähes itsestään. Jokaisessa työpajan osiossa nuorilta itseltään tuli vastauksia siihen, millaiseksi he haluaisivat museoita kehitettävän. Teemaa varten oli kuitenkin kehitetty oma kysymyksensä, jossa nuoret saivat vapaasti kehittää ideoita ilman huolta resurssien riittävyydestä. Resurssit ovat tunnetusti museoissa aina tiukalla. Sen vuoksi uusiin yleisöihin kohdistuvan yleisötyön tulisi Kate Pontinin mukaan olla keskeinen prioriteetti ja projektien ei tulisi jäädä ainoastaan projekteiksi. Hänen mukaansa museoiden tulee nuorille suunnattujen projektien yhteydessä työskennellä taitavien yhteistyökumppanien ja työntekijöiden kanssa, joilla on rohkeutta ja uskallusta ottaa uusia näkökulmia toimintaan. Heidän täytyy uskoa tekemiseensä ja olla aidosti mukana nuorten aikuisten kanssa. Tämä ulottuu aina museon johtoon saakka, jonka tulee olla keskeisenä mahdollistajana ja heidän tulee nähdä museon rooli omassa yhteisössään ja sen tavoitteet. Museon onnistuminen ei ole kiinni museosta, sen budjetista tai projektin koosta, vaan henkilöstön sitoutumisesta, realistisista tavoitteista ja hyvistä yhteistyökumppaneista. (Pontin 2009, 110). Itse tekemistä ja kokonaisvaltaista kokemista Perusnäyttelyjä nuoret pitivät tylsinä ja muuttumattomina. Kiertäville ja vaihtuville näyttelyille tuli kannatusta ja niitä pidettiin mielenkiintoisina. Työpajat olivat myös nuoria kiinnostavia aiheita. Eräs ei-kävijöistä sanoi, että oli pitänyt asiakasraatia edeltävän päivän työpajaa aiheeltaan häntä kiehtovana, mutta hän ei kuitenkaan ollut päässyt osallistumaan. Työpajat eivät kuitenkaan saa olla haasteeltaan tai kestoltaan liian pitkiä, annetun kommentin mukaan mitään puukenkiä ei viitsi käydä tekemään. Toiveena myös oli, etteivät pajat olisi aina virkkaamista, vaan nuorekkaampaa origamien tyyliin. 9

10 Museot saisivat olla enemmän sidoksissa nuoria lähellä olevaan maailmaan. Toiveita tuli esimerkiksi nuorten taiteilijoiden näyttelyistä, tietokoneista, sci-fistä, sarjakuvanäyttelystä, musiikkia, ääntä ja liikkuvaa kuvaa hyödyntävistä näyttelykokonaisuuksista ja esineistä, joihin saisi koskea ja joita saisi kokeilla. Tämän lisäksi henkilökunta voisi olla pukeutunut tunnelman luomiseksi näyttelyaiheisiin pukuihin, josta esimerkkinä toimi entisaikojen muoti, jolloin avoinnapitäjä voisi olla 50-luvun asussa. Kokonaisvaltaisista museoelämyksista tuli hyvä esimerkki Kuopiosta, jossa on kokeiltu yhteistyötä Kuopion kaupunginteatterin kanssa. Projekti alkoi vuonna 2012, esitykset alkoivat kevällä 2013 ja jatkuvat joulukuulle asti. Teatterin ohjaajaharjoittelija Janne Puustinen kirjoitti näytelmän, jota esitetään Kuopion museon tiloissa. Näytelmän päähenkilö on nuori museon siivooja Emma, joka on päättänyt lähteä kotikaupungistaan, ja viettää viimeisen taianomaisen yön työpaikallaan museossa perehtyen rakkauteen erilaisten historiallisten hahmojen opastuksella. Näytelmässä vilahtavat Minna Canth, Juhani Aho ja J.V. Snellman, ja merkittävä rooli on myös museon mammutilla. Kyseessä ei siis ole draamaopastus näyttelyiden sisältöön vaan näytelmän tapahtumien sijoittaminen museoympäristöön.esityksessä liikutaan museon tiloissa ullakkoa myöten. Näytelmät myytiin loppuun. Osallistumisen näkökulmasta näyttelykynnyksen madaltamista toivottiin myös siinä määrin, että se vastaisi toiminnaltaan enemmän (Jyväskylässä) kirjaston yhteydessä olevaa kansalaisopiston näyttelytilaa, johon on helpompi saada omia teoksiaan esiin. Elina Pietarinen sai omassa tutkimuksessaan "Nuoret Joensuun taidemuseon kohderyhmänä" selville, että museon asema pelkkänä museolaitoksena on muuttumassa toimintakeskuksen tapaiseksi. Tutkimuksessa saatiin laadittua erilaisia kehitysehdotuksia taidemuseolle. Syntyneet ideat koskivat erilaisia työpajoja, tapahtumia ja vaihtuvia näyttelyitä. Muita ehdotuksia olivat esimerkiksi kahvilatoiminnan ja myyntinäyttelyiden järjestäminen taidemuseon tiloissa. (Pietarinen 2013, 2) Halu osallistua ja vaikuttaa Osallistuminen oli mukana nuorilla myös erilaisten asiakasraatien muodossa. He esittivät toiveen siitä, että voisivat olla mukana esim. valitsemassa teoksia museoiden kokoelmiin ja vaikuttamassa vastaavien asiakasraatien kautta museon näyttelysisältöihin. Hyvän esimerkin vastaavasta 10

11 toiminnasta tuo Lontoossa toimiva Junction, joka on kaikille nuorille vapaa raati, johon liittymällä pääsee vaikuttamaan museoiden toimintaan. Junctionin ideaa esitellään The Guardianin artikkelissa: Lisäksi he esittivät toiveen mahdollisuudesta jakaa kokemuksiaan myös muille asiakkaille. Esimerkkinä tuli Anne Frankin museossa ollut laite, jonne sai kirjoitettua terveisensä, joka heijastettiin seinälle muiden vieraiden ihmeteltäväksi. Anne Frankin museossa digitaalinen ratkaisu on helppo ja tehokas väline tunnelmien jakamiseen. Sitä on museoissa hyödynnetty myös asiakaspalautteen keruussa. Museopostilistalta sain hyvän vinkin siitä, kuinka taulutietokoneita voi hyödyntää ajanmukaisen asiakastiedon keruussa. Anna Mikola Forum Marinumista kertoi, että heillä on alettu kerätä asiakaspalautetta tablet-pohjaisella ratkaisulla ja kesällä 2013 noin 44% kaikista vastanneista oli 20 -vuotiaita tai sitä nuorempia vuotiaita vastanneista oli 14,5%. Vastaajia oli yhteensä liki 600 kesä-elokuun aikana. Hän totesi, että vaikka ikäryhmien rajaus meni heillä hieman eri tavalla kuin siinä, mitä Suomen käsityön museo haki, niin on oletettavaa, että vastaava tekniikka voisi toimia palautteen keruussa myös vuotiailla. Palautteenantamisen digitaalinen mahdollisuus muuttu tilannetta siten, että ennen uudistusta nuoria vastaajia oli asiakaspalautteissa huomattavasti vähemmän - ja kaiken kaikkiaan palautetta saatiin kerättyä murto-osa nykyisistä määristä. Tablet -pohjaiseen ratkaisuun he pääsivät Projektiässät -hankkeen kautta, jossa turkulaisista korkeakouluopiskelijoista muodostettu projektiryhmä teki kehittämisprojektin, jonka avulla parannettiin asiakaspalautteen keruuta sekä saatiin uusia markkinointikanavia. Osallistumisesta sain myös muita hyviä esimerkkejä. Valokuvataiteen museolla on perustettu oma Photofuss-ryhmä, joka on suunnattu vuotiaille taiteesta ja kulttuurista kiinnostuneille nuorille.tarkoituksena on järjestää museolla tapahtumia, projekteja ja näyttelyitä ja oppia valokuvakulttuurista ja museon toiminnasta. Ryhmää voi seurata omalla Facebook-sivullaan: https://www.facebook.com/photofuss Ohjelman suuntaaminen nuorille 11

12 Opastuksia toivottiin myös nuorten osalta enemmän ja vielä rakennettuna siten, että ne vastaisivat sisällöltään paremmin heidän kokemusmaailmaansa. Opastuksen sisältö tulisi rakentaa heille siten, että se olisi teemoitettu Art for dummies -tyyliin. Yhtenä esitettynä ajatuksena oli, että opastuksesta tiedotettaisiin Facebookissa ja ihmisillä olisi mahdollisuus esittää kysymyksiä aiheesta, joiden pohjalle myös opastus itse rakentuu. Projektin aikana olen kuullut ohimennen myös eräältä hieman vanhemmalta, vähemmän kulttuurin kanssa tekemisissä olevalta ihmiseltä, että paras hänen koskaan saamistaan opastuksista oli silloin, kun hän salakuunteli alakoulun oppilaiden opastusta museossa kulkiessaan. Tässä määrin selkokieliselle opastukselle voi olla tilausta myös muualla, kuin nuorten keskuudessa. Tapahtumien osalta museoon toivottiin näyttelyiden avajaisia ja mahdollisuutta päästä yölliselle museokierrokselle Museoiden yö - tapahtumassa. Museoiden yö voisi pitää sisällään myös kaikkea muuta tapahtumaa. Lisäksi erilaiset pop-up -tempaukset saivat nuorten haaveissa suosiota. Esimerkkinä Suomen käsityön museo voisi järjestää vaikka myyntitapahtuman tai tempauksen, jonka tuloksena syntyy matto tai muu yhteisöllisesti tehty tuote. Museoiden yö -tapahtumasta on hyviä kokemuksia ainakin Tampereelta. Leena Niemi teki asiakastutkimuksen Tampereen Museoiden yöstä vuonna Niemen mukaan tutkimuksesta selvisi, että tyypillinen Tampereen Museoiden yön kävijä on vuotias tamperelainen nainen, joka on saanut tietää tapahtumasta netistä tai ystävältä. Suurimmaksi markkinointikanavaksi osoittautui internet ja erityisesti Facebook. Häntä kiinnostivat tapahtumassa eniten näyttelyt ja konsertit. Monipuolinen ohjelma houkutteli paikalle nelinkertaisen määrän kävijöitä verrattuna aiempiin vuosiin. (Niemi 2011 s. 2) Tapahtuma oli onnistunut myös Suomen käsityön museon projektin kohderyhmän kannalta, sillä kävijöistä suurin osa oli nuoria aikuisia. Tilastojen mukaan 43 prosenttia vastaajista tavoittelemiamme nuoria aikuisia, eli vuotiaita. Tapahtuma kiinnosti tasaisesti myös vanhempia ikäluokkia. (Niemi 2011 s ). Niemen tutkimuksen tulokset heijastavat myös asiakastyöpajojen tuloksia, sillä suuri osa nuorista kaipasi museolta vahvempaa roolia sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi Jyväskylässä ilmestyvä, kulttuuritapahtumista ja toimijoista kertova Aaltoja-lehti lensi suoraan roskiin useilla vastaajilla. Eräs nuorista totesi lukevansa Keskisuomalaista, mutta sanoi ettei siellä mainita kuin aukioloajat. Museon sijaintia pidettiin sen sijaan loistavana. 12

13 Aiheesta lisää: Vatanen, Julia. Nuorten kulttuuripalvelut Pieksämäellä : tarpeet ja markkinointi. Humak. Niemi, Leena Tampereen museoiden yö Asiakastutkimus ja kehittämisideoita Pietarinen, Elina / Nuoret Joensuun taidemuseon kohderyhmänä https://publications.theseus.fi/handle/10024/61412 Nuorten aikuisten unelmien museo Nuoret saivat asiakasraadin lopuksi tuottaa vapaasti ideoitaan unelmien museoonsa. Ideoissa näkyy Kolbin näkemys siitä, että nuoret ovat kiinnostuneita korkeakulttuurista, kuten klassisesta musiikis-ta, mutta vaativat samalla myös viihtymistä. Heidän kohdallaan täytyy huomioida, että he ovat syntyneet diginatiiveiksi, joille multimedia ja poikkitaiteellisuus ovat arkipäivää. (Kolb 2000,8; ref. Metsäpelto 2010, 10). Ajatuksia ja suunnitelmia syntyi kymmenittäin ja sen sijaan, että niitä eriteltäisiin ja tuotaisiin esiin artikkelin muodossa, niin annetaan ideoiden itsensä puhua. Tässä listattuna nuorten omia ideoita. Ole hyvä ja ota niistä itsellesi sopiva! Kattava katsaus scifiin esim. 60-luvulta. Vaikkapa näkökulma siihen, millaiseksi elämä nyt nähdään Vanhoja pelikonsoleita, joita voi pelata. 13

14 Flippereitä, joita voi pelata! Taidetta tyhmille! (Taiteen alkeet - nimi ei kiinnosta. Näyttely sen sijaan meille urveloille! Kulttuuria junteille!) Musiikkiesityksiä tai taustalla museossa Hauskat tarinat teosten yhteydessä. Esimerkkinä toimi Suomen käsityön museossa ollut pitsikuvioitu Jopo, johon oli liitetty sen käyttäjän kiehtova tarina. Interaktiivisuus on tätä päivää. Digimaailmasta voisi hakea lisätietoa. Voisi korvata esim. sen paperisen a4:n, joka tulee mukaan Teknisiä sovelluksia mahdollista toteuttaa laitteisiin, jotka tarjoavat sitten opasteet näyttelyyn Tekniset sovellutukset myös muilla käytöissä. Esim. Segwaylla ajaessa ympäri kaupunkia. Kauhumuseo, mitä ihmiset ovat kokeneet eri aikakausina. mitä ollaan pelätty eri aikakausina. näyttely tai museo! Tai sitten fiktiivinen kauhu, kuinka sitä on tehty. Mitä eri puolilla maailmaa pelätään juuri nyt? Museon alakerrassa pubi, johon voi vetäytyä näyttelyn jälkeen lasilliselle keskustelemaan näyttelystä. Yhteistyö jonkin pubin kanssa. Viralliset jatkot siellä, mikset sitten saa museolta vaikka lippua jolla saat etuja muualta? Tee se itse paja, näyttelyn teemaan rakentuva, jaettava siten, että muutkin kävijät näkisivät teoksen Jokin teos muokattavissa eri näköiseksi näyttelyssä Avajaisissa on usein taiteilijoita, joiden kanssa voi vaihtaa ajatuksia. ja kaikissa näissä on ollut usein teoksia, joita on saanut mennä näpläämään. 14

15 Ääntä museoon. Äänen ei tarvitse kuitenkaan olla mitään tiettyä musiikkia, se voi olla mitä ääntä tahansa. Vaikka jonkin teollisuusalueen ääntä tai jotain, joka johdattaa fiilikseen Hyvää asiakaspalvelua ei voita mikään! Huomioiminen ja se kaikki muu, mitä siinä alussa kohtaa. Sekin on hyvää palvelua, että saa koskea eikä aina tulla huutamaan kun menee lähelle teosta Mahdollisuus nauttia ja istahtaa alas Siisteys, ja valoisuus Pop-up museojuttu! Netti on tärkeä meidän ikäisille Kilpailu, jossa voi voittaa jonkun taideteoksen. Vaikka ota kuva jonkin teoksen kanssa ja jaa se jossain Teemaviikot tai teemakuukaudet, jolloin teema vaihtuisi ja pitäisi mielenkiintoa yllä Taidekahvila tai taidebaari Teos, joka vaihtuu kävijöiden myötä Asiakkaiden areena! Viestintää paremmaksi. Kuinka pääsee työpajaan mukaan? Onko se ilmainen? Onko ohjaaja? koskaan ei voi viestiä liikaa! Tempauksia ja asiakkaiden huomioimista: Raahaa kaverisi museoon! Leimakortti, josta saa leiman korttiin Muotipäivät! 15

16 Museoiden yö! Art For Dummies Sinkkuilta Standuppia, huumoria Musiikkia, ettei ole aina hiljaista 24h auki siten, että se eläisi koko ajan jossain poissa täältä Museo tulee lähelle ihmistä Yöllä museooon! Nuorilla on erilainen vuorokausirytmi. Kuten on se night at the museum elokuva! Suunnataan tapahtumia nuorille! Käyn ravintolassa sen takia, että siellä on kaikki kaverit ja ihmiset. Hei, aletaan käydä Suomen käsityön museossa! Erilaiset haasteet! Mennään museoon kokeilemaan, että osaanko kutoa mattoa? Kumpi on parempi kutomaan! Museokatu, jonka voi läpäistä autolla tai pyörällä. Suomen käsityön museo voisi mennä koko kadun läpi. Ulkoilmamuseoita! Elävä museo tai eloon heräävä museo, joka olisi kokonaisvaltainen ja koettava. Tällaisia asiakastyöpajoja lisää! 3d-tulostin museoon! Galleria, jonne voit lisätä kuvia, olisi vuorovaikutteista 16

17 Voisivatko museot olla aktiivisemmin mukana vaikka siinä, että luovien alojen nuoret tekijät pääsisivät paremmin esille? Jyväskylässä joulukuussa 2013 projektisuunnittelija Mikko Holm 17

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Pauliina Mattinen 1 Tutkimuksesta yleensä Tutkimuksen aineistonkeruun toteutti Innolink Research Oy. Tutkimus

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI Alakoulun tehtävävihko Tämän vihkon omistaa: Luokka: Listassa on 70 eri tehtävävaihtoehtoa. Yhdestä kirjasta tehdään yksi tehtävä. Sovi opettajan kanssa minkä tehtävän

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

Kirjasto updated yhteiskehittäminen

Kirjasto updated yhteiskehittäminen Helsingin kaupunginkirjasto & Demos Helsinki Kirjasto updated yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria -hanke 1) PARANNUKSIA PALVELUKULTTUURIIN Nuorilla oli kirjastosta huonoja asiakaspalvelukokemuksia

Lisätiedot

HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo

HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo Tiedote 19.5.2015 Helsingin taidemuseo uudistuu HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo Helsingin taidemuseo HAM avaa uudistuneet tilansa Tennispalatsissa 25.9.2015. Avajaisnäyttelyt sisältävät helsinkiläisten

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman Matkailutoimijoiden toiveita museoille 1 Matkailun toimiala Matkailuelinkeinoa on vaikea määritellä tarkasti, sillä useat alat ovat siihen yhteydessä. Matkailu kytkeytyy eri elinkeinoihin ja yhteiskuntaan.

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

HARRI SAHAVIRTA Helsingin kaupunginkirjasto

HARRI SAHAVIRTA Helsingin kaupunginkirjasto HARRI SAHAVIRTA Helsingin kaupunginkirjasto 23.11.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama tutkimushanke 2016-2017 Helsingin kaupunginkirjasto hallinnoi, mukana myös Espoo, Inari, Tampere ja Vihti

Lisätiedot

Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta

Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta TAIKA-hanke Anu-Liisa Rönkä Palmenian tutkijaseminaari 27.8.2010 Taustaa Kulttuurimessut lahtelaisille peruskoulunopettajille 21. 25.9.2009. Lahden kaupungin

Lisätiedot

Oikotie.fi. Case: Elämäni Talot

Oikotie.fi. Case: Elämäni Talot Oikotie.fi Case: Elämäni Talot Brief Oikotien asuntopalveluun lisää kävijöitä viraalileviämiseen painottuvalla kampanjalla. Tiesimme, että ihminen haluaa Liittää itseensä myönteiseksi koettavia asioita

Lisätiedot

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin.

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin. Nefa-Jyväskylä Ry. Esityslista Historian ja etnologian laitos 6/2014 Historica PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto nefa-hallitus@lists.jyu.fi 7.5.2014 Hallituksen kokous Aika: 7.5.2014 Klo 16.00 Paikka: Yliopiston

Lisätiedot

Osallisuutta yhteisöllisellä vertaistoiminnalla

Osallisuutta yhteisöllisellä vertaistoiminnalla Osallisuutta yhteisöllisellä vertaistoiminnalla Ikääntyneidenpäihde- ja mielenterveystyön verkoston yhteistyöseminaari 23.4.2015 Mona Särkelä-Kukko Marjo Karila 14.4.2015 1 Pohdittavaksi alkuun: Pohdi

Lisätiedot

PORVOON MUSEON OPETUSPALVELUT 2016

PORVOON MUSEON OPETUSPALVELUT 2016 PORVOON MUSEON OPETUSPALVELUT 2016 TERVETULOA KONKKARONKKAAN! Porvoon museon työpajatoiminta keväällä 2016 Holmin talon alakerrassa avautui maaliskuussa 2014 kokeellinen työpajatila - KONKKARONKKA. Uusissa

Lisätiedot

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi?

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALO Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALON HISTORIA 2009: YLILYÖNTI AVASI OVENSA OSANA ETSIVÄÄ TYÖTÄ Etsivä työ avasi tammikuussa matalan kynnyksen kohtaamispaikka Ylilyönnin osana perustyötä.

Lisätiedot

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009 ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisten lasten isien ja lasten yhteiseksi kohtaamispaikaksi. Tapaamiset antavat mahdollisuuden tutustua muihin

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Kartoitus sijaisisien asemasta Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Tutkimuksen taustaa Idea sijaisisiä koskevasta opinnäytetyöstä syntyi PePPihankkeen toimesta, kyseltyämme sähköpostitse opinnäytetyön aihetta

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 Hyvä Sanoma ry järjesti virkistyspäivän Nivalassa helluntaiseurakunnan tiloissa. Se oli tarkoitettu erikoisesti diakonia työntekijöille sekä evankelistoille ja mukana

Lisätiedot

Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen - SOS-Lapsikylä ry:n kehittämishanke

Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen - SOS-Lapsikylä ry:n kehittämishanke Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen - SOS-Lapsikylä ry:n kehittämishanke SOS-LAPSIKYLÄ RY Vuonna 1962 perustettu SOS-Lapsikylä ry on osa maailmanlaajuista SOS Children

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Osallistu kilpailuun Kesän 2017 parhaalle tapahtumalle nimi?

Osallistu kilpailuun Kesän 2017 parhaalle tapahtumalle nimi? Osallistu kilpailuun Kesän 2017 parhaalle tapahtumalle nimi? Kesäkuussa 2017 Lappeenrannassa nähdään ja koetaan sirkusta, kansantanssia ja teatteria lasten ja nuorten esittämänä, kun Nurtsi-nuorisosirkusfestivaali,

Lisätiedot

Keskeneräisten tarujen kirja

Keskeneräisten tarujen kirja Keskeneräisten tarujen kirja Tarve kokeilla jotain uutta Peliesittelyt ja digitarina Laadi peliesittely valitsemastasi pelistä. Sisällytä esittelyysi ainakin seuraavat asiat: Pelin nimi Lyhyt esittely

Lisätiedot

Yksinäisyys lasten silmin. Ida Spets, sosiaalityön opiskelija

Yksinäisyys lasten silmin. Ida Spets, sosiaalityön opiskelija Yksinäisyys lasten silmin Ida Spets, sosiaalityön opiskelija Tutkimusaihe ja tutkimuskysymykset Lasten yksinäisyys lasten näkökulmasta Sadutusmenetelmällä lasten tieto näkyviin 1) Mitä lapset kertovat

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

DOKKINO OPETUSMATERIAALI 2016 NOUSE TAKAISIN YLÖS, TEFIK! Elokuvan esittely:

DOKKINO OPETUSMATERIAALI 2016 NOUSE TAKAISIN YLÖS, TEFIK! Elokuvan esittely: lasten ja nuorten dokumenttielokuvatapahtuma DOKKINO OPETUSMATERIAALI 2016 NOUSE TAKAISIN YLÖS, TEFIK! Elokuvan esittely: 10-vuotias Tefik on kotoisin Kosovosta mutta asuu tällä hetkellä perheensä kanssa

Lisätiedot

PANSION KOULUN OPS PORTAAT

PANSION KOULUN OPS PORTAAT SYKSY 2012 TULEVAISUUDE N KOULU Kyselyt huoltajille, oppilaille ja opettajille SYKSY 2013 KOULUARJEN KEHITTÄMINEN Kyselyn tulosten hyödyntäminen VESO 16.11 Koulun toimintakulttu uri Mikä arjessa sujuu

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere,

Lisätiedot

KIUSAAMINEN VANHEMMAT EIVÄT TIETOISIA KIUSAAMISESTA

KIUSAAMINEN VANHEMMAT EIVÄT TIETOISIA KIUSAAMISESTA KIUSAAMINEN VANHEMMAT EIVÄT TIETOISIA KIUSAAMISESTA Vain joka kolmas vanhempi on kyselyjen mukaan tietoinen kiusaamisesta, jossa heidän lapsensa on osallisena, kerrotaan keskiviikkona julkistetussa Opetusministeriön

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA

LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA Susanna K. Lehto. Lasten ja nuorten taidekeskuksen arkisto Tervetuloa Villa Artun näyttelyihin, työpajoihin ja tapahtumiin! Pelattava näyttely

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Porvoolaisten sitoutuminen matkailuun MATKATIETO 2016 EVA HOLMBERG, JARMO RITALAHTI, OLIVIA MIETTINEN & RONJA LEHTINEN

Porvoolaisten sitoutuminen matkailuun MATKATIETO 2016 EVA HOLMBERG, JARMO RITALAHTI, OLIVIA MIETTINEN & RONJA LEHTINEN Porvoolaisten sitoutuminen matkailuun MATKATIETO 2016 EVA HOLMBERG, JARMO RITALAHTI, OLIVIA MIETTINEN & RONJA LEHTINEN Taustaa Matkailijat ovat olleet perinteisesti kiinnostuneita paikallisista kulttuureista,

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Käytsä täällä usein? Käyttäjätutkimus Turun pääkirjaston käytöstä

Käytsä täällä usein? Käyttäjätutkimus Turun pääkirjaston käytöstä Käytsä täällä usein? Käyttäjätutkimus Turun pääkirjaston käytöstä Yleisten kirjastojen neuvosto Inkeri Näätsaari 8.10.2012 Palaute, asiakaskyselyt, käyttäjätutkimukset Asiakaspalveluhenkilökunnan kokemukset

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

SenioriKasteen aloitusseminaari Kokkolassa 12.9.2014. Potkua ja parastamista kehittämistyöhön

SenioriKasteen aloitusseminaari Kokkolassa 12.9.2014. Potkua ja parastamista kehittämistyöhön SenioriKasteen aloitusseminaari Kokkolassa 12.9.2014 Potkua ja parastamista kehittämistyöhön SenioriKaste on Pohjois-Suomen Kaste-alueen vanhustyön kehittämishanke vuosille 2014 2016. Hankkeessa on mukana

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

ASIAKASPALVELU ILKKA KOPPELOMÄKI. kouluttaja, itsensä johtamisen valmentaja, yrittäjä

ASIAKASPALVELU ILKKA KOPPELOMÄKI. kouluttaja, itsensä johtamisen valmentaja, yrittäjä Tärkeimpiä asioita luennon osallistujalle. M IELEENPAINUVA ASIAKASPALVELU ILKKA KOPPELOMÄKI kouluttaja, itsensä johtamisen valmentaja, yrittäjä M ITÄ ON MIELEENPAINUVA ASIAKASPALVELU? Mieleenpainuvan asiakaspalvelun

Lisätiedot

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 HSY:n kompostointikurssi Aiheuttaako kompostointi päänvaivaa? Oletko suunnitellut kompostin perustamista? Tule käytännölliselle ja maksuttomalle kompostointikurssille ma 2.5.2016

Lisätiedot

Lapsiperheiden yksinäisyys Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio

Lapsiperheiden yksinäisyys Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio Lapsiperheiden yksinäisyys 7.4.2016 Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio Mitä yksinäisyys on? THL:n mukaan jopa 400 000 ihmistä Suomessa kärsii yksinäisyydestä. Suomalaisista joka

Lisätiedot

Keskiviikko4 Asiakastutkimuksien analyysi ja kiteytys. Jamk Innovointipäivät

Keskiviikko4 Asiakastutkimuksien analyysi ja kiteytys. Jamk Innovointipäivät Keskiviikko4 Asiakastutkimuksien analyysi ja kiteytys Jamk Innovointipäivät Asiakasymmärryksen kiteyttäminen Olemme tehneet juuri asiakastutkimuksia toimeksiantajan kuvaamissa kohderyhmissä ymmärtääksemme

Lisätiedot

Taidetta Turun taidemuseossa

Taidetta Turun taidemuseossa Taidetta Turun taidemuseossa Turun taidemuseon toimintaa ylläpitää Konstföreningen i Åbo - Turun Taideyhdistys ry. Vuonna 1891 toimintansa aloittanut Taideyhdistys on perustettu edistämään taiteen harrastusta,

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

Mediakyselyn tulokset

Mediakyselyn tulokset Teetimme Tammikuussa 2016 kyselyn lasten mediakäyttäytymisestä Kankaan päiväkodin esikoululaisten ja Kankaan koulun 1-4- luokkalaisten vanhemmilla. Kyselyn avulla oli tarkoitus kartoittaa lasten sosiaalisen

Lisätiedot

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut Facebook-sivu tehokäyttöön Osa 2 Facebook-sivun julkaisut 2013-3-8 1 Mitä opit tänään Mitä laaja tutkimus kertoo erilaisten julkaisujen saamasta palautteesta Miten luot sisältöstrategian Facebook-sivullesi

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Sinkkolan kotieläinpiha Ekopiha- hanke. Kouluyhteistyö - Noljakan koulu

Sinkkolan kotieläinpiha Ekopiha- hanke. Kouluyhteistyö - Noljakan koulu Sinkkolan kotieläinpiha Ekopiha- hanke Kouluyhteistyö - Noljakan koulu Kouluyhteistyön sisältö 1. luokat kasvimaan kylvö 2. luokat kasvimaaretki ja eläinperheet 3. luokat ötökkäpaketti 4. luokat lähikuvassa

Lisätiedot

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke Toivotamme hyvää kesää ja kiitämme yhteistyöstä tästä on kiva jatkaa. Eri puolella Kaakkois-Suomea pilotoitiin luovia osallistavia ryhmätoimintoja

Lisätiedot

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä 7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä montako tietokirjaa pitää myydä, että olisit suomessa bestseller? Bestseller-listalle Suomessa tietokirjalla on päässyt vuonna 2014 jos on myynyt yli 13500 kappaletta tai

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Huostaanotettujen lasten ja nuorten ajatuksia ja kokemuksia sukulaissijaisperheessä elämisestä

Huostaanotettujen lasten ja nuorten ajatuksia ja kokemuksia sukulaissijaisperheessä elämisestä Huostaanotettujen lasten ja nuorten ajatuksia ja kokemuksia sukulaissijaisperheessä elämisestä Sukulaissijaisperhehoito osana lastensuojelun sijaishuoltojärjestelmää Suomessa suhtautuminen sukulaissijoituksiin

Lisätiedot

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika %

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika % 201 vastausta Tiivistelmä Sukupuoli Tyttö 100 50 % Poika 101 50 % Ikä 6lk 23 11 % 7lk 38 19 % 8lk 44 22 % 9lk 52 26 % Lukio/ammattikoulu 36 18 % Olen vanhempi kuin edelliset vastausvaihtoehdot 8 4 % 1)

Lisätiedot

OU! Kirjaston yö taiteissa

OU! Kirjaston yö taiteissa OU! Kirjaston yö taiteissa Taiteiden yön toinen juhlajulkaisu 22.8.2013 1 Pääkirjoitus Taidetta ja remonttia K eskellä pääkirjaston remonttia vietettiin uuden Oulun kaupungin juhlavuoden taiteiden yötä.

Lisätiedot

Miten taiteilija voi itse parantaa työllistymistään julkisen taiteen hankkeissa? Hanna Hannus, projektisuunnittelija

Miten taiteilija voi itse parantaa työllistymistään julkisen taiteen hankkeissa? Hanna Hannus, projektisuunnittelija Miten taiteilija voi itse parantaa työllistymistään julkisen taiteen hankkeissa? Hanna Hannus, projektisuunnittelija Sisältö Kuka julkista taidetta tilaa? Kuka siitä päättää? Miten voin parantaa mahdollisuuksiani?

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Vertaisopastuksella verkkoon

Vertaisopastuksella verkkoon Vertaisopastuksella verkkoon Hanna Kaisti Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Tehdään yhdessä: osallistava tapahtumatuotanto kirjastossa 13.10.2016. Pori Vertaisopastus Vertaisopastus on vapaaehtoisten kirjaston

Lisätiedot

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012 Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Sisältö 1 Kirjastoautopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...2 2 Kirjastopalveluiden käyttö...3 2.1 Kirjastoautossa ja pää-

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

MINIPILOTTI HANKE KAVERI LIIKUTTAA

MINIPILOTTI HANKE KAVERI LIIKUTTAA MINIPILOTTI HANKE KAVERI LIIKUTTAA Vuorentaan koulun vanhempainyhdistys toteutti yhteistyössä Vuorentaan koulun, Lasten Liikunnan Tuen sekä liikunta-alan toimijoiden kanssa Kaveri liikuttaa hankkeen. Hämeenlinnan

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Miksipä Benchmarking?

Miksipä Benchmarking? Esityksen sisälmykset Miksipä Benchmarking? 1. yleistä (so. korkealentoista) benchmarkingista 2. kokemuksia yhdestä yritelmästä TieVie-asiantuntijakoulutus Turun lähiseminaari 18.3.2005 Markku Ihonen Benchmarking

Lisätiedot

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä?

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä? Tehtävät 1 ravintoon liittyvät tehtävät 1 4 Opiskelijaelämä ja ruokailu Pohdi, miten ruokailusi on muuttunut opintojen aloittamisen jälkeen. 2 Oma ruokarytmini Millainen on oma ruokarytmisi? Oletko huomannut

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

Kulttuuritapahtumien kuluttajat ja ei-kuluttajat: näkemyksiä, taustoja, toiveita

Kulttuuritapahtumien kuluttajat ja ei-kuluttajat: näkemyksiä, taustoja, toiveita Kulttuuritapahtumien kuluttajat ja ei-kuluttajat: näkemyksiä, taustoja, toiveita Lippupisteen seminaari Korjaamo, Helsinki 27.5.2008 Timo Cantell Sibelius-Akatemia timo.cantell@siba.fi Suomalaisten konserteissa

Lisätiedot

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Anne Ågren Suomen kielen hallintoalueen kehittäjä Heinäkuu 2014 Sisällysluettelo Tausta, tarkoitus ja toteutus Vastausprosentti Toiminnat

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

PORTFOLIO Por+olion laa0misessa on hyvä huomioida seuraavia seikkoja

PORTFOLIO Por+olion laa0misessa on hyvä huomioida seuraavia seikkoja PORTFOLIO PORTFOLIO Por+olion laa0misessa on hyvä huomioida seuraavia seikkoja Por+olion sisältöä ja muotoa kanna>aa mie?ä ennen aloi>amista. Tavoi>eena on saada katsoja/ vastaano>ajan mielenkiinto pysähtymään

Lisätiedot

Aikuisetkin saa leikkiä! Yhteisöllinen kuvapajapilotti Kelloniemessä

Aikuisetkin saa leikkiä! Yhteisöllinen kuvapajapilotti Kelloniemessä Aikuisetkin saa leikkiä! Yhteisöllinen kuvapajapilotti Kelloniemessä OLE-hankkeen päätösseminaari 9.5.2012 Kuopion Kaupungintalo Mari Lindfors Yhteisötaiteilija, Kuopion kaupunki, Hyvinvoinnin edistämisen

Lisätiedot

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit...

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit... SISÄLLYS Tutkimuksesta... 2 Tiivistelmä... 3 Kotkassa vierailu motiivit... 7 Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... 8 Osallistumisen motiivit... 9 Tiedonsaanti... 10 Ohjelma... 11 Palvelut ja

Lisätiedot

Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa. Laura Uimonen 16.11.2015

Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa. Laura Uimonen 16.11.2015 Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa Laura Uimonen 16.11.2015 Tutkimuksen taustaa Rakennusalalta, kunnilta, suunnittelijoilta ja kulttuuri toimijoilta kysyttiin syksyllä 2015 näkemyksiä kuva

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Golf Digest lukijatutkimus

Golf Digest lukijatutkimus Golf Digest Golf Digest lukijatutkimus Toteutettu web-kyselynä toukokuussa 8 Vastaajat ovat Golf Digest lehden tilaajia ja lukijoita Vastaajia n = 479 Lehden jutut luetaan tarkkaan Luen lehden jutut Vastaajista

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN

VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN Selvitys suomalaisen nykytaiteen kansainvälistymisestä Sari Karttunen ja Jutta Virolainen, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö (Cupore) Art

Lisätiedot

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 Satuhetki Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella

Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella Tutkija Heli Niemi Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden seudullinen kehittäminen

Lisätiedot

Liikennesuunnittelupeli

Liikennesuunnittelupeli Liikennesuunnittelupeli 31.10.2011 Joensuu S. Majaniemi Suunnittelu pelinä Aihe: kaupunkisuunnittelupeli (esimerkissä keskitytään liikennesuunnitteluun) Idea ja toteutus: sovellettavissa mihin tahansa

Lisätiedot

Lukijaprofiili Suomen Kuvalehti 2013

Lukijaprofiili Suomen Kuvalehti 2013 Lukijaprofiili Suomen Kuvalehti 2013 Suomen Kuvalehti Viikoittain ilmestyvä ajankohtaislehti: reportaaseja, haastatteluja ja uutisanalyyseja Lukijoita 303 000 Lukuminuutit 91 87 Lukukerrat 2,8 Mies 49

Lisätiedot

Esimerkkikysymyksiä: Tulitko pyörällä kouluun? Syötkö lähes päivittäin koulussa välipalan? Käytkö päivittäin välitunnilla ulkona?

Esimerkkikysymyksiä: Tulitko pyörällä kouluun? Syötkö lähes päivittäin koulussa välipalan? Käytkö päivittäin välitunnilla ulkona? 1 Idealaboratorio on työpaja, jossa nuoret pääsevät itse ideoimaan koulun toimintakulttuuria. Työpaja on suunniteltu 15-60 hengelle ja ideointi tapahtuu 4-5 oppilaan ryhmissä. 60-90 minuuttia kestävän

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA Helsinki 4.11.2010 Sirkku Laine Luvassa... Katsahdus matkailijan näkökulmaan Paljon käytännön esimerkkejä Arviointia, onko sosiaalisesta mediasta oikeasti

Lisätiedot

Suomessa järjestettävät urheilutapahtumat - vaikuttavuus

Suomessa järjestettävät urheilutapahtumat - vaikuttavuus Suomessa järjestettävät urheilutapahtumat - vaikuttavuus Kati Mälkki Asiantuntija, Suomen Olympiakomitea Oulu, tiistai 22.3.2016 Tapahtumayksikkö Valo & Suomen Olympiakomitea SPORT FINLAND KAUPUNGIT LAJILIITOT

Lisätiedot