Tekninen käsikirja ABB-Welcome. Puhelinyhdyskäytävä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1673-1-8646 17.11.2014. Tekninen käsikirja ABB-Welcome. Puhelinyhdyskäytävä 83350-500 83350-515"

Transkriptio

1 Tekninen käsikirja ABB-Welcome Puhelinyhdyskäytävä

2 Sisältö 1 Turvallisuus 3 2 Ympäristö Hävittäminen 3 3 Tekniset lisätiedot 4 4 Yleinen kuvaus Aakkosellinen hakemisto Toimintatapa 6 5 Liitäntä Puhelinyhdyskäytävän integrointi puhelinlaitteistoon Laitteen yleiskatsaus 8 6 Asennus / liitäntä Asentajaa koskevat vaatimukset Asennus Järjestelmäturvallisuus 10 7 Käyttöönotto Käyttöönotto puhelimella 11 8 Käyttö 13 9 Akustiset signaalit Liite Yleisiä käyttötapauksia Tärkeitä ohjauskomentoja 16 2

3 Turvallisuus 1 Turvallisuus Varoitus 2 Ympäristö Sähköinen jännite! 230 voltin sähköisen jännitteen aiheuttama hengen- ja palovaara.» 230 voltin sähköverkkoon kohdistuvia töitä saavat suorittaa vain valtuutetut sähköalan ammattilaiset!» Verkkojännite on katkaistava ennen asennusta/purkamista! Muista suojella ympäristöä! Käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteiden seassa.» Laitteessa on tärkeitä raaka-aineita, joita voi käyttää uudelleen. Laite on siksi luovutettava asianmukaiseen vastaanottopisteeseen. 2.1 Hävittäminen Kaikki pakkausmateriaalit ja laitteet ovat varustettu asianmukaista hävittämistä koskevilla merkinnöillä ja tarkastussineteillä. Pakkausmateriaalit ja sähkölaitteet ja/tai niiden osat on aina vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen tai hävitettävä valtuutetun jätehuoltoyrityksen kautta. Tuotteet vastaavat lakisääteisiä määräyksiä, erityisesti sähkö- ja elektroniikkalaitelakia ja REACH-säädöstä. (EU-direktiivi 2002/96/EY WEEE ja 2002/95/EY RoHS) (EU-REACH-säädös ja laki säädöksen noudattamisesta (EY) nro. 1907/2006) 3

4 Tekniset lisätiedot 3 Tekniset lisätiedot Yleistä tietoa Yksijohtimiset liittimet Hienojohtimiset liittimet Puhelinkaapeliliittimet Väyläjännite Koko Kotelointiluokka 2 x 0,6 mm² / 2 x 1 mm²; 2 x 0,6 mm² / 2 x 0,75 mm²; 0,2 mm² - 1,5 mm² 28 V- ±2 V 4 TE IP20 Käyttölämpötila -5 C +45 C 4

5 Yleinen kuvaus 4 Yleinen kuvaus Puhelinyhdyskäytävä on osa Welcome -ovikellolaitteistoa ja sitä voi käyttää ainoastaan kyseisen järjestelmän komponenttien kanssa. Tuote mahdollistaa puhelinlaitteiston liitännän Welcome-järjestelmään, jotta kytkettyjä puhelimia voidaan käyttää audio-sisäasemina. Jotta puhelinyhdyskäytävää voidaan käyttää, laitetta on käytettävä puhelinlaitteiston analogisena laitteena. 4.1 Aakkosellinen hakemisto 1. Vakiopuhelinnumero: mikäli vakiopuhelinnumero on aktivoituna, kaikkien sisäasemien soitot yhdistetään kyseiseen vakiopuhelinnumeroon. 2. Primäärinen ja sekundäärinen puhelinnumero: mikäli primäärinen tai sekundäärinen puhelinnumero on aktivoituna, kyseisen sisäaseman puhelut yhdistetään primääriseen tai sekundääriseen puhelinnumeroon. Kyseisten kahden puhelinnumeron välillä voidaan vaihdella. 3. Suora vastaaminen: mikäli tämä toiminto on aktivoituna, käyttävä voi vastata puheluun suoraan nostamalla kuulokkeen. Mikäli kyseinen toiminto on deaktivoituna, käyttäjän on painettava kuulokkeen nostamisen jälkeen painikkeita [1] [#]. Mikäli asuntoon on asennettu puhelinyhdyskäytävän lisäksi myös muita sisäasemia, suoran vastaamisen toiminto on deaktivoitava. 4. Admin-PIN: tämä PIN on administraattorin salasana, jolla pääsee käsiksi puhelinyhdyskäytävän ohjelmointitilaan, jossa voi määrittää vakiopuhelinnumeron, suoran vastaamisen jne. PIN-salasanan tulee olla vain administraattorin tiedossa. 5. Master-PIN: tätä PIN-salasanaa käytetään vakiopuhelinnumeron aktivointiin/deaktivointiin kaikille sisäasemille. Kyseisen PIN-salasanan tulee olla esim. yrityksen vastaanottohenkilökunnan tiedossa. 6. Sisäasema-PIN: kyseinen PIN on loppukäyttäjän salasana, jolla puhelinyhdyskäytävä voidaan suojata väärinkäytöltä tai luvattomalta pääsyltä, esim. vaihdettaessa primäärisen ja sekundäärisen kohdepuhelinnumeron välillä tai soitettaessa ulkoasemaan oven avaamiseksi. Kyseinen PIN on aktivoitava, mikäli toivotaan korkeampaa turvatasoa. Esiasetettu admin-pin Esiasetettu master-pin Esiasetettu sisäasema-pin

6 Yleinen kuvaus 4.2 Toimintatapa Puhelinyhdyskäytävä on puhelinlaitteiston analoginen laite. Laite sisältää puhelinluettelon, jossa jokainen sisäasemaosoite (soittopainike) on linkitetty kahden puhelinnumeron kanssa (primäärinen tai sekundäärinen puhelinnumero). Sen lisäksi voidaan ohjelmoida vakiopuhelinnumero. Mikäli vakiopuhelinnumero on aktivoituna, kaikkien sisäasemien soitot yhdistetään kyseiseen vakiopuhelinnumeroon. Puhelinluettelo voi sisältää sisäisiä tai ulkopuolisia puhelinnumeroita. Sisäaseman osoite (soittopainike) Puhelinnumero 2 (primäärinen puhelinnumero) Puhelinnumero 3 (sekundäärinen puhelinnumero)

7 Liitäntä 5 Liitäntä Kuva 1 Nro Toiminto 1 Welcome-järjestelmän liittimet 2 PBX:n liittimet (puhelinkaapeliliittimet) (TK-laitteisto) puhelinjärjestelmässä Ohje Puhelinyhdyskäytävä määritetään aina master-laitteena. Samassa asunnossa olevat, järjestelmään kuuluvat sisäasemat on aina konfiguroitava slave-laitteina (ks. sisäasemien käyttöohje). 5.1 Puhelinyhdyskäytävän integrointi puhelinlaitteistoon Puhelinyhdyskäytävän integroinnin menettelytapa järjestelmässä riippuu kulloinkin kyseessä olevasta puhelinlaitteistosta. Ks. sitä koskien kohta Analogisten laitteiden integrointi puhelinlaitteiston käyttöohjeesta. Puhelinyhdyskäytävän integrointi on suoritettu onnistuneesti, mikäli muut laitteet voivat soittaa siihen ja se voi itse soittaa muualle. Ohje Järjestelmäturvallisuus» Puhelinlaitteisto tulee konfiguroida väärinkäytön estämiseksi siten, että puhelinyhdyskäytävään ei voi soittaa suoraan ulkopuolisesta puhelimesta. Siten estetään luvaton pääsy.» Mikäli tarvitaan ulkopuolinen pääsy yhdyskäytävään, aktivoi sisäasema-pin (ks. sivu 11 Commissioning ). 7

8 Liitäntä 5.2 Laitteen yleiskatsaus Nro 1 2 Toiminto TK-laitteiston liitännän käyttötila : TK-laitteistoon kytketty (lepotila tai päällä oleva soitto) : a. soitto Welcome-väylän käyttötila : käyttövalmis. Väyläjännite kytketty. : a. tietojen vastaanottaminen 1+2 : tehdasasetusten palauttaminen on käynnissä 3 USB-portti ohjelmistopäivitystä varten (voidaan tehdä ainoastaan tehtaalla) 4 5 Pelkissä audioasennuksissa päätevastuksen tulee aina olla kytkettynä pois päältä ( OFF ). Videoasennuksissa tai audio- ja videoasennusten yhdistelmissä haaran viimeisen laitteen päätevastuksen tulee olla kytkettynä päälle ( ON ). Pitkä painallus (3 s) palauttaa laitteeseen tehdasasetukset. Molemmat LEDit vilkkuvat, kun reset-toimintoa suoritetaan. Tehdasasetukset: - Master-PIN: Admin-PIN: Sisäasema-PIN: Suora vastaaminen: POIS - Vakiopuhelinnumero: tyhjä - Primäärinen puhelinnumero: tyhjä - Sekundäärinen puhelinnumero: tyhjä - Soiton siirto vakiopuhelinnumeroon: POIS - Sisäasema-PIN tarvitaan: POIS 8

9 Asennus / liitäntä 6 Asennus / liitäntä Varoitus Sähköinen jännite! 230 voltin sähköisen jännitteen aiheuttama hengen- ja palovaara.» Pienjännitejohtoja ja 230 voltin johtoja ei saa sijoittaa yhdessä uppoasennettavaan rasiaan! Varoitus Sähköinen jännite!» Eteenkytketty varoke on kytkettävä pois päältä valaistuslaitteistoon tehtävien töiden yhteydessä. Oikosulku voi aiheuttaa pienjännitejohdossa 230 voltin jännitteen. 6.1 Asentajaa koskevat vaatimukset Varoitus Sähköinen jännite! Virheellinen asennus voi vaarantaa asentajan ja sähköisen laitteiston käyttäjien hengen. Virheellinen asennus voi aiheuttaa vakavia esinevahinkoja, kuten esim. tulipalosta johtuvia vahinkoja.» Laitteen saa asentaa vain, mikäli asentajalla on tarvittavat sähkötekniset tiedot ja taidot. Tarvittavat tiedot ja taidot ja vähimmäisedellytykset asennuksessa:» Noudata nk. viittä turvallisuussääntöä (DIN VDE 0105, EN 50110): 1. Irtikytkentä sähköverkosta 2. Suojaaminen uudelta päällekytkennältä 3. Jännitteettömän tilan toteaminen 4. Maadoitus ja oikosulku; 5. Vieressä sijaitsevien, jännitteen alaisten osien peittäminen tai suojaaminen.» Käytä soveltuvia henkilökohtaisia suojavarusteita.» Käytä tarkoitukseen soveltuvia työkaluja ja mittauslaitteita.» Tarkista jännitteensyöttöverkon tyyppi (TN-järjestelmä, ITjärjestelmä, TT-järjestelmä) varmistaaksesi, että sitä koskevia liitäntäedellytyksiä noudatetaan (klassinen nollaus, suojamaadoitus, tarvittavat lisätoimenpiteet jne.). 9

10 Asennus / liitäntä 6.2 Asennus Laitteen saa asentaa vain standardin DIN EN mukaisiin kannatuskiskoihin. 6.3 Järjestelmäturvallisuus Puhelinlaitteisto tulee konfiguroida väärinkäytön estämiseksi siten, että puhelinyhdyskäytävään ei voi soittaa suoraan ulkopuolisesta puhelimesta. Siten estetään luvaton pääsy. Mikäli tarvitaan ulkopuolinen pääsy yhdyskäytävään, aktivoi sisäasema-pin (ks. sivu 11 Käyttöönotto ). 10

11 Käyttöönotto 7 Käyttöönotto Puhelinyhdyskäytävän käytössä tarvitaan seuraavat komponentit: - Welcome-ovikommunikointijärjestelmä, joka koostuu vähintään yhdestä ulkoasemasta ja järjestelmäkeskuksesta - TK-laitteisto, jossa on analogitulo - Ainakin yksi puhelin DTMF-konfigurointia varten Jotta yhdyskäytävä voidaan ottaa ensimmäisen kerran käyttöön, on ensin tehtävä tiettyjä perusasetuksia. Ensimmäisessä käyttöönotossa on valittavana kaksi vaihtoehtoa: - Järjestelmään kytketyllä puhelimella - Internetselaimella ja IP-yhdyskäytävällä xxx Mikäli puhelinyhdyskäytävä konfiguroidaan IP-yhdyskäytävän kautta, ks. IP-yhdyskäytävän käyttöohje. 7.1 Käyttöönotto puhelimella 1. Soita puhelinyhdyskäytävään TK-laitteiston kautta. 2. Syötä administraattori-pin. 1 Administraattorin PINsalasanan syöttäminen [*] [*] [*] admin-pin [#] Esiasetettu administraattori-pin on

12 Käyttöönotto 3. Mikäli admin-pin on oikein, puhelinyhdyskäytävän ohjelmointitila aktivoidaan ja seuraavat asetukset voidaan tehdä: Vakiopuhelinnumeron määrittäminen Uuden sisäaseman lisääminen puhelinluetteloon Usean sisäaseman lisääminen puhelinluetteloon Primäärisen/sekundäärisen puhelinnumeron lisääminen tai muuttaminen Primäärisen/sekundäärisen puhelinnumeron lisääminen puhelinluetteloon tai numeron muuttaminen Suora vastaaminen - toiminnon aktivoiminen Suora vastaaminen - toiminnon deaktivoiminen Uuden admin-pinsalasanan määrittäminen Uuden master-pinsalasanan määrittäminen Sisäaseman PINsalasanan pakollisen syötön aktivoiminen Sisäaseman PINsalasanan pakollisen syötön deaktivoiminen Uusien sisäasema-pinsalasanojen määrittäminen Puhelinyhdyskäytävätunnisteen määrittäminen IP-yhdyskäytävän ja tietokoneen kautta tapahtuvaa ohjelmointia varten Tehdasasetusten palauttaminen [7] [3] [6] [*] vakiopuhelinnumero [#] [2] [4] [7] [*] sisäaseman numero [#] Sisäaseman numero voi olla 1 (tai 01) [2] [4] [7] [7] [*] sisäaseman numero 1 [*] sisäaseman numero 2 [#] [2] [*] sisäaseman numero [*] primäärinen puhelinnumero [*] sekundäärinen puhelinnumero [#] [2] [*] sisäaseman numero [*] primäärinen puhelinnumero [#] [7] [3] [2] [1] [#] Sisäaseman numeron 2 on aina oltava suurempi kuin sisäaseman numero 1. Käytettävä silloin kun käyttäjä ei halua määrittää sekundääristä puhelinnumeroa [7] [3] [2] [0] [#] Kyseinen toiminto tulee aktivoida, mikäli järjestelmässä on sisäasemia. [7] [*] [*] [*] uusi admin-pin [*] [*] [*] Uusi Admin-PIN [#] [7] [*] [*] uusi master-pin [*] [*] + Uusi master-pin [#] [7] [4] [7] [1] [#] [7] [4] [7] [0] [#] [7] [*] Uusi sisäasema-pin [*] Uusi sisäasema-pin [#] [7] [4] [3] [*] tunniste [*] tunniste [#] Tunnisteen on oltava selkeä ja kokonainen luku väliltä 1 ja 99. [7] [3] [7] [8] [*] admin-pin [#] 12

13 Käyttö 8 Käyttö Ohjelmoinnin jälkeen käyttäjät voivat soittaa puhelinyhdyskäytävään puhelimella. Mikäli puhelimeen tulee soitto ulkoasemasta ja puhelin on normaalissa standbytilassa: 1 Puhelimeen tulevaan soittoon vastaaminen [1] [#] Seuraavia komentoja voi antaa puhelimella ulkoaseman ja puhelimen välisen kommunikaation aikana: 1 Valokytkimen käyttäminen [5] [#] 2 Oven avaaminen [3] [#] Järjestelmäkeskuksen tai oven toimilaitteen valokytkimen kytkeminen päälle Oven avaaminen ulkoaseman kanssa käytävän kommunikaation aikana. Mikäli käyttäjä soittaa puhelimeen ilman että ulkoaseman ja puhelimen välistä tiedonsiirtoa on olemassa, silloin: 1. puhelimesta kuuluu ääni puhelut siirretään edelleen, mikäli puheluiden siirto vakiopuhelinnumeroon on aktivoitu, 2. puhelimesta kuuluu ääni puheluita ei siirretä edelleen, mikäli puheluiden siirtoa vakiopuhelinnumeroon ei ole aktivoitu, 3. puhelimesta voidaan tehdä seuraavat asetukset: 1 Ulkoasemaan soittaminen [1] [1] [#] - [1] [4] [#] - [1] [#] 2 Valokytkimen käyttäminen 3 Valokytkimen käyttäminen, kun sisäasema-pin on pakollinen [5] [#] [5] [1] [#] - [5] [9] [#] Sisäasema-PIN [*] [5] [#] Sisäasema-PIN [*] [5] [1] [#] - [5] [9] [#] - 11#--14# tiettyyn ulkoasemaan soittamiseksi - 1# on myös mahdollinen ulkoasemaan 1 soittamiseksi Järjestelmäkeskuksen tai oven toimilaitteen valokytkimen kytkeminen päälle Uppoasennettuun toimilaitteeseen kytketyn tietyn valokytkimen käyttö Järjestelmäkeskuksen tai oven toimilaitteen valokytkimen käyttö Uppoasennettuun toimilaitteeseen kytketyn tietyn valokytkimen käyttö 13

14 Käyttö 4 Tietyn oven avaaminen [3] [1] [#] - [3] [4] [#] 5 Tietyn oven avaaminen, kun sisäasema-pin on pakollinen Sisäasema-PIN [*] [3] [1] [#] - [3] [4] [#] Järjestelmäkeskuksen ja oven toimilaitteen tietyn oven avaaminen Järjestelmäkeskuksen ja oven toimilaitteen tietyn oven avaaminen 6 Ulkoaseman viimeisen tulevan oven avaaminen [3] [0] [#] 7 Ulkoaseman viimeisen tulevan oven avaaminen, kun sisäasema-pin on pakollinen Sisäasema-PIN [*] [3] [0] [#] 8 Ulkoasemaan soittaminen, kun sisäasema-pin on pakollinen Sisäasema-PIN [*] [1] [1] [#] - [1] [4] [#] ja/tai Sisäasema-PIN [*] [1] [#] Tietyn ulkoaseman soitto 1# on myös mahdollinen ulkoasemaan 1 soittamiseksi 9 Viimeiseen ulkoasemaan, josta soitto on tullut, soittaminen. [1] [0] [#] 10 Viimeiseen ulkoasemaan, josta soitto on tullut, soittaminen, kun sisäasema- PIN on pakollinen Sisäasema-PIN [*] [1] [0] [#] 11 Vakiokohdepuhelinnumeron aktivoiminen [6] [0] [#] 12 Vakiokohdepuhelinnumeron aktivoiminen, mikäli sisäasema-pin on pakollinen Sisäasema-PIN [*] [6] [0] [#] 13 Primäärisen kohdepuhelinnumeron aktivoiminen [6] [1] [#] 14 Primäärisen kohdepuhelinnumeron aktivoiminen, mikäli sisäasema-pin on pakollinen Sisäasema-PIN [*] [6] [1] [#] 15 Sekundäärisen kohdepuhelinnumeron aktivoiminen [6] [2] [#] 16 Sekundäärisen kohdepuhelinnumeron aktivoiminen, mikäli sisäasema-pin on pakollinen Sisäasema-PIN [*] [6] [2] [#] 17 Uuden sisäasema-pinsalasanan määrittäminen Sisäasema-PIN [*] [7] [*] Uusi sisäasema-pin [*] Uusi sisäasema-pin [#] 18 Vakiopuhelinnumeroon tapahtuvan soiton siirron aktivoiminen [*] [*] master-pin [*] [6] [0] [#] 19 Vakiopuhelinnumeroon tapahtuvan soiton siirron deaktivoiminen [*] [*] master-pin [*] [6] [9] [#] 14

15 Akustiset signaalit 9 Akustiset signaalit 1 Suoritettu 2 Ei suoritettu 3 Ovisoitto (toistuva) Soiton siirto aktiivinen (toistuva) Soiton siirto ei aktiivinen (toistuva) Ohjelmointitila (toistuva) Suoritetun vaiheen vahvistus Suorittamatta jääneen vaiheen ilmoitus Odottava ovisoitto (vai suoran vastaamisen ollessa deaktivoituna, mikäli samassa asunnossa on muita sisäasemia) Soiton siirto vakiopuhelinnumeroon on aktivoitu. Signaali kuuluu soiton jälkeen puhelinyhdyskäytävästä. Soiton siirto vakiopuhelinnumeroon on deaktivoitu. Signaali kuuluu soiton jälkeen puhelinyhdyskäytävästä. Puhelinyhdyskäytävä on ohjelmointitilassa. 15

16 Liite 10 Liite 10.1 Yleisiä käyttötapauksia Käyttötapaus: asunnossa on yksi puhelin ja puhelinyhdyskäytävä. Käyttäjä soittaa puhelinyhdyskäytävään ensin puhelimella ja menettelee sen jälkeen seuraavasti: Vaihe 1 Administraattorin PINsalasanan syöttäminen [*] [*] [*] + admin-pin + [#] Esiasetettu administraattori-pin on Vaihe 2 Vakiopuhelinnumeron määrittäminen [7] [3] [6] [*] + vakiopuhelinnumero + [#] Vaihe 3 Uuden sisäaseman lisääminen yhdyskäytävän puhelinluetteloon [2] [4] [7] [*] + sisäasemanumero + [#] Sisäasemanumero voi olla yksi- tai kaksinumeroinen, esim. 1 tai Vaihe 4 Primäärisen/sekundäärisen puhelinnumeron määrittäminen [2] [*] + sisäaseman numero [*] + primäärinen puhelinnumero + [*] + sekundäärinen puhelinnumero + [#] 10.2 Tärkeitä ohjauskomentoja Mikäli puhelimeen tulee soitto ulkoasemasta ja puhelin on normaalissa standbytilassa: 1 Puhelimeen tulevaan soittoon vastaaminen [1] [#] Mikäli käyttäjä soittaa puhelimeen ilman että ulkoaseman ja puhelimen välistä tiedonsiirtoa on olemassa: 1 Ulkoasemaan soittaminen [1] [1] [#] - [1] [4] [#] tai [1] [#] tai [1] [0] [#] - 11#--14# tiettyyn ulkoasemaan soittamiseksi - 1# on myös mahdollinen ulkoasemaan 1 soittamiseksi - 10# siihen ulkoasemaan soittamiseksi, josta viimeinen puhelu on soitettu 16

17 Liite Seuraavia komentoja voi antaa puhelimella ulkoaseman ja puhelimen välisen kommunikaation aikana: 1 Valokytkimen käyttäminen [5] [#] 2 Oven avaaminen [3] [#] Järjestelmäkeskuksen tai oven toimilaitteen valokytkimen päällekytkeminen. Oven avaaminen ulkoaseman kanssa käytävän kommunikaation aikana. 17

18 ABB-ryhmään kuuluva yritys Busch-Jaeger Elektro GmbH Postfach Lüdenscheid Freisenbergstraße Lüdenscheid Keskusmyyntipalvelu: Puh.: Faksi: Ohje Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin ja tätä dokumenttia koskeviin muutoksiin milloin vain ja ilman erillistä ilmoitusta. Tilausten osalta pätevät sovitut yksityiskohtaiset tiedot. ABB AG ei ota minkäänlaista vastuuta tässä dokumentissa olevista mahdollisista virheistä tai puutteista. Pidätämme itsellämme kaikki tätä dokumenttia ja sen sisältämiä tuotteita ja kuvia koskevat oikeudet. Jäljentäminen, tietojen luovuttaminen kolmansille tahoille tai sisällön käyttö, myös osittainen, ilman ABB:n erillistä lupaa on kielletty Copyright 2014 Busch-Jaeger Elektro GmbH Kaikki oikeudet pidätetään

=== Ende der Liste für Textmarke Cover ===

=== Ende der Liste für Textmarke Cover === Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8211/8212 - BJE @ 22\mod_1332490799558_174011.docx @ 205708 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8365

Lisätiedot

Tekninen käsikirja Anturi/kytkennänohjain 1/1-kert.; 2/1-kert.; 2/2-kert.

Tekninen käsikirja Anturi/kytkennänohjain 1/1-kert.; 2/1-kert.; 2/2-kert. 1673-1-8553 02.07.2014 Tekninen käsikirja Anturi/kytkennänohjain 1/1-kert.; 2/1-kert.; 2/2-kert. 1/1-kert. (SSA-F-1.1.1) 2/1-kert. (SSA-F-2.1.1) 2/2-kert. (SSA-F-2.2.1) ABB-free@home Sisältö 1 Ohjetta

Lisätiedot

Tekninen käsikirja Binääritulo

Tekninen käsikirja Binääritulo 2CDC 550 002 D1801 06.2014 Tekninen käsikirja Binääritulo Binääritulo BI-F-2.0.1 (6241/2.0U) BI-F-4.0.1 (6241/4.0U) BI-M-4.0.1 (6241/4.0) Sisältö 1 Ohjetta koskevia huomautuksia 3 2 Turvallisuus 4 2.1

Lisätiedot

KNX:n tekninen käsikirja Busch-ComfortTouch

KNX:n tekninen käsikirja Busch-ComfortTouch "Pos: 3 /Layout bis 2014-11-11/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/KNX/ComfortPanel 3.0/Titelblatt - KNX-Handbuch - CP 3.0 - ABB @ 36\mod_1364391460577_174011.docx @ 293639 @ @ 1 === Ende der Liste

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-ComfortTouch

Käyttöohje Busch-ComfortTouch 1673-1-8041 19.12.2014 Busch-ComfortTouch Pos: 3 /Layout bis 2014-11-11/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/KNX/ComfortPanel 3.0/Titelblatt - Bedienungsanleitung - CP 3.0 - ABB @ 36\mod_1364392422833_174011.docx

Lisätiedot

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave KÄYTTÖOPAS EKOENERGIA- JA SANITEETTIJÄRJESTELMIÄ Roth Nordic Oy Kauppiaakatu 11 10300 Karjaa Puhelin: +358 400-344572 Faksi : +358 (0)19 233 193 Sähköposti:

Lisätiedot

1. Laitteen asennus. 2. Tekniset tiedot

1. Laitteen asennus. 2. Tekniset tiedot PIR-ILMAISIN PIR-ilmaisimet ovat langattomia laitteita sisäänrakennetulla liiketunnistimella ja ne on tarkoitettu käytettäviksi langattomien Elotec-valvontajärjestelmien kanssa. Niiden avulla järjestelmän

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas

Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas 2.0. painos / FI VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä CK-200-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin

Lisätiedot

Käyttöohje. Suomi. Bea-fon S200/S210

Käyttöohje. Suomi. Bea-fon S200/S210 Käyttöohje Suomi Bea-fon S200/S210 Yleistä Onnittelut Bea-fon S200/S210:n ostamisen johdosta! Ole hyvä ja lue nämä tiedot ennen kuin käytät puhelinta, jotta osaat käyttää puhelintasi paremmin. Emme ole

Lisätiedot

Käyttöohje. 93545208 2. painos

Käyttöohje. 93545208 2. painos Käyttöohje 93545208 2. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote RH-9 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Käyttöopas Suomi. Bea-fon SL560/SL450

Käyttöopas Suomi. Bea-fon SL560/SL450 Käyttöopas Suomi Bea-fon SL560/SL450 Yleisiä tietoja Onnittelut Bea-fon SL560:n/SL450:n ostamisesta! Lue nämä tiedot ennen puhelimen käyttämistä, jotta osaat käyttää puhelintasi paremmin. Me emme vastaa

Lisätiedot

Wave.com4 SAUNANOHJAUS

Wave.com4 SAUNANOHJAUS 1 Wave.com4 SAUNANOHJAUS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Suomi Ainutlaatuinen ja laadukas patentoitu moduulirakenteinen saunanohjaus ulkoja sisäkäyttöön Painos 05/2012 50950035 Tunnusnumero 1 Sisällys 1.1.0 Yleiset

Lisätiedot

PrintJet ADVANCED. Käyttöopas

PrintJet ADVANCED. Käyttöopas PrintJet ADVANCED Käyttöopas Esipuhe Esipuhe Päivitykset Versio Päivämäärä Vaihda 1,0 01/13 Ensimmäinen painos 1,1 03/13 Ensimmäinen muutettu painos Yhteystiedot Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Postfach

Lisätiedot

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas 0 2009 Asennus- Ja Käyttöoppaassa Pikaopas...3 Johdanto...6 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...7 Uponor Control

Lisätiedot

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote NEM-4 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS TU7372 http://fi.yourpdfguides.com/dref/983799

Käyttöoppaasi. PHILIPS TU7372 http://fi.yourpdfguides.com/dref/983799 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Erittely. Tila: 05.10.2010. Versio: Spez KR C2 ed05 V5 fi

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Erittely. Tila: 05.10.2010. Versio: Spez KR C2 ed05 V5 fi Controller KUKA Roboter GmbH KR C2 edition2005 Erittely Tila: 05.10.2010 Versio: Spez KR C2 ed05 V5 fi Copyright 2010 KUKA Roboter GmbH Zugspitzstraße 140 D-86165 Augsburg Saksa Tämän dokumentoinnin osittainenkin

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KOTIVAHTI 2.0 UUTUUS 2011 KOTIMAINEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ MADE IN FINLAND Kotivahti käyttö- ja asennusohje 2 Sisällysluettelo 1. Peruspakkauksen sisältö 3 2. Pikaohje 3

Lisätiedot

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset s Gigaset S685 IP / S675 IP Gigaset Luurin yleiskuva Luurin yleiskuva 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½ V SISÄ 1 15.01.08 09:45? SMS 1 2 Luurin näppäimet 1 Näyttö valmiustilassa (esimerkki) 2 Akkujen

Lisätiedot

Asennusopas Käyttöohje

Asennusopas Käyttöohje Asennusopas Käyttöohje Asennusopas Arvoisa asiakas, Seuraavan asennusoppaan avulla faksilaitteen käyttöönotto on nopeaa ja helppoa. Tarkemmat laitteen kuvaukset ja selitykset löydät oppaan mukana toimitettavasta

Lisätiedot

Täällä mainitut tuotteiden tai yrityksien muut nimet voivat olla kyseisien omistajien tuotemerkkejä.

Täällä mainitut tuotteiden tai yrityksien muut nimet voivat olla kyseisien omistajien tuotemerkkejä. VIRALLINEN ILMOITUS VIRALLINEN ILMOITUS Teltonika 2010, DPH401-GSM-pöytäpuhelin Käyttöopas v1.0 Copyright 2009 TELTONIKA Ltd. Kaikki oikeudet kuuluvat tekijälle. Sisällön osien kopioiminen, monistaminen

Lisätiedot

Onnittelut Bea-fon SL320:n ostamisesta!

Onnittelut Bea-fon SL320:n ostamisesta! Käyttöopas SL320 Yleisiä tietoja Onnittelut Bea-fon SL320:n ostamisesta! Lue nämä tiedot, jotta osaat käyttää puhelintasi paremmin. Me emme ole vastuussa virheellisen käytön aiheuttamista vaurioista. Pyrimme

Lisätiedot

OIKEUDELLISET TIEDOT. Tekijänoikeudet 2010 ZTE CORPORATION. Kaikki oikeudet pidätetään.

OIKEUDELLISET TIEDOT. Tekijänoikeudet 2010 ZTE CORPORATION. Kaikki oikeudet pidätetään. BLADE Käyttöopas 1 OIKEUDELLISET TIEDOT Tekijänoikeudet 2010 ZTE CORPORATION. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän julkaisun osaa ei saa lainata, tuottaa uudelleen, kääntää tai käyttää missään muodossa

Lisätiedot

Käyttöohje. 9355025 3. painos

Käyttöohje. 9355025 3. painos Käyttöohje 9355025 3. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA CORPORATION ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote NPL-2 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS SE6352S http://fi.yourpdfguides.com/dref/983750

Käyttöoppaasi. PHILIPS SE6352S http://fi.yourpdfguides.com/dref/983750 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Gigaset DA710:n yleiskuva

Gigaset DA710:n yleiskuva Gigaset DA70:n yleiskuva 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Näyttö ja näppäimet Säädettävä näyttö (Näytön kielen muuttaminen s. ) 2 Näyttötoimintojen ohjausnäppäin 3 Vaihtonäppäin 4 Valikkonäppäin 5 Valinnantoistonäppäin/taukonäppäin

Lisätiedot

Käyttöohje. Connect 42 Full-HD + 100 Connect 37 Full-HD + 100 Connect 32 Full-HD + 100. Connectivity 233 33837.041

Käyttöohje. Connect 42 Full-HD + 100 Connect 37 Full-HD + 100 Connect 32 Full-HD + 100. Connectivity 233 33837.041 Käyttöohje TV Connect 42 Full-HD + 100 Connect 37 Full-HD + 100 Connect 32 Full-HD + 100 233 33837.041 Connectivity Sisällysluettelo Kaukosäädin Tv-toiminnot... 3 Laitteen etureunan käyttöpainike... 4

Lisätiedot

Käyttöohje 9353151 2. painos

Käyttöohje 9353151 2. painos Tämän ohjeen sähköistä versiota koskee Nokian käyttöohjeiden ehdot 7.6.1998 ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Käyttöohje 9353151 2. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA

Lisätiedot

Versio 1.00. INTEGRA Ohjelma. Hälytyskeskus ASENNUSOHJE GDAŃSK. integra_i_fi 04/06

Versio 1.00. INTEGRA Ohjelma. Hälytyskeskus ASENNUSOHJE GDAŃSK. integra_i_fi 04/06 Hälytyskeskus INTEGRA Ohjelma Versio 1.00 ASENNUSOHJE GDAŃSK integra_i_fi 04/06 INTEGRA Asennusohje 1 VAROITUKSET Hälytysjärjestelmän asennuksen tulisi suorittaa vain asiantunteva henkilö. Lue huolellisesti

Lisätiedot

Sonim XP3 TM (bt) Käyttöohje. Versio 4.2

Sonim XP3 TM (bt) Käyttöohje. Versio 4.2 Sonim XP3 TM (bt) Käyttöohje Versio 4.2 Copyright 2008 Sonim Technologies, Inc. SONIM, Sonim Xperience, Sonim Xtend ja Sonim logo ovat Sonim Technologies, Inc.:in tavaramerkkejä. Muut yritysten ja tuotteiden

Lisätiedot