Tekninen käsikirja ABB-Welcome. 8317x-xxx x-xxx-515 Näppäimistömoduuli Transponderimoduuli Sormenjälkimoduuli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1673-1-8651 15.12.2014. Tekninen käsikirja ABB-Welcome. 8317x-xxx-500 8317x-xxx-515 Näppäimistömoduuli Transponderimoduuli Sormenjälkimoduuli"

Transkriptio

1 Tekninen käsikirja ABB-Welcome 8317x-xxx x-xxx-515 Näppäimistömoduuli Transponderimoduuli Sormenjälkimoduuli

2 Sisältö 1 Turvallisuus 3 2 Määräysten mukainen käyttö 3 3 Ympäristö Hävittäminen 3 4 Käyttäjän käsikirja 4 5 Käyttö Vakiokäyttö Painikemoduulin käyttö Sormenjälkimoduulin käyttö Transponderimoduulin käyttö Puhdistus 9 6 Tekniset lisätiedot 10 7 Asennus/liitäntä Asentajaa koskevat vaatimukset Yleisiä asennusohjeita Asennus Liitäntä 14 8 Osoite Asemien osoitteiden asettaminen Video laitteen osoitteen antamista varten 18 9 Käyttöönotto Näppäimistömoduuli Sormenjälkimoduuli Transponderimoduuli Ovenavaussovellus Tehdasasetusten palauttaminen 23 2

3 Turvallisuus 1 Turvallisuus Varoitus Sähköinen jännite! 230 voltin sähköisen jännitteen aiheuttama hengen- ja palovaara.» 230 voltin sähköverkkoon kohdistuvia töitä saavat suorittaa vain valtuutetut sähköalan ammattilaiset!» Verkkojännite on katkaistava ennen asennusta/purkamista! 2 Määräysten mukainen käyttö Ulkoasema on osa Welcome -ovikellolaitteistoa ja sitä voi käyttää ainoastaan kyseisen järjestelmän komponenttien kanssa. Laitetta saa käyttää ainoastaan soveltuvissa uppo- ja pinta-asennettavissa ABB-asennusrasioissa. Audioulkoasemaa käytetään Welcome -sisäasemien kanssa tapahtuvan kommunikoinnin päätelaitteena Näppäimistömoduulia voi käyttää seuraaviin tarkoituksiin: - ulkoaseman peruspainikeasema - itsenäinen sisääntulovalvontamoduuli 3 Ympäristö Muista suojella ympäristöä! Käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteiden seassa.» Laitteessa on tärkeitä raaka-aineita, joita voi käyttää uudelleen. Laite on siksi luovutettava asianmukaiseen vastaanottopisteeseen. 3.1 Hävittäminen Kaikki pakkausmateriaalit ja laitteet ovat varustettu asianmukaista hävittämistä koskevilla merkinnöillä ja tarkastussineteillä. Pakkausmateriaalit ja sähkölaitteet ja/tai niiden osat on aina vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen tai hävitettävä valtuutetun jätehuoltoyrityksen kautta. Tuotteet vastaavat lakisääteisiä määräyksiä, erityisesti sähkö- ja elektroniikkalaitelakia ja REACH-säädöstä. (EU-direktiivi 2002/96/EY WEEE ja 2002/95/EY RoHS) (EU-REACH-säädös ja laki säädöksen noudattamisesta (EY) nro. 1907/2006) 3

4 Käyttäjän käsikirja 4 Käyttäjän käsikirja Welcome-laitteistojen suunnittelua koskevia yksityiskohtaisia tietoja on käyttäjän käsikirjassa. Sen voi ladata osoitteesta 5 Käyttö 5.1 Vakiokäyttö Kuva 1: Vakiokäyttö Nro Toiminto Ulkoaseman vasemmanpuoleinen potentiometri ilmoittaa kyseisen aseman osoitteen. - Ks. myös luku Osoite. Seuraavat kaksi potentiometriä ilmoittavat kyseisen aseman ylimmän soittopainikkeen osoitteen. Sen alapuolella sijaitsevat soittopainikkeet numeroidaan jatkuvana numerointina seuraavasta numerosta alkaen. - Ks. myös luku Osoite. - Järjestelmäkeskuksen liitäntä - Käytettäessä useita ulkoasemia: ulkoväylän liitäntä Liukukytkin aktivoi tai deaktivoi paluuilmoitusäänen soittokelloa painettaessa. Paluuilmoitusääni on kytketty päälle Paluuilmoitusääni on kytketty pois päältä 4

5 Käyttö 5.2 Painikemoduulin käyttö Kuva 2: Painikemoduulin käyttö Nro Toiminto 1 Tyhjennyspainike 2 Valopainike 3 Ovipainike 4 Soittopainike Soittaminen Käyttö sisäasemalla varustetussa rakennuksessa: Käyttö usealla sisäasemalla varustetussa rakennuksessa: Valon kytkeminen päälle Esiasetetun valon kytkeminen päälle: Tietyn valon kytkeminen päälle: Oven avaaminen Oven avaaminen: Paina soittopainiketta. Syötä huoneen/toimiston numero. Paina soittopainiketta (kun vain soittopainiketta painetaan, esiasetettuun numeroon soitetaan). Paina valopainiketta. Mikäli toimenpide onnistui, vihreä LED palaa 2 sekuntia ja 1 sekunnin ajan kuuluu ääni di. * ja syötä lopuksi valo-osoite. Paina valopainiketta. Mikäli toimenpide onnistui, vihreä LED palaa 2 sekuntia ja 1 sekunnin ajan kuuluu ääni di. Syötä PIN-koodi. Paina lukituksen avauspainiketta. Mikäli toimenpide onnistui, vihreä LED palaa 2 sekuntia ja 1 sekunnin ajan kuuluu ääni di. Ohje: Virheellisen syötön voi poistaa C -painikkeella. Lopuksi on syötettävä uudelleen koko painikeyhdistelmä. 5

6 Käyttö 5.3 Sormenjälkimoduulin käyttö Kuva 3: Sormenjälkimoduulin käyttö Oven avaaminen Oven avaaminen: Skannaa rekisteröity sormenjälki Valon kytkeminen päälle Esiasetetun valon kytkeminen päälle: Skannaa rekisteröity sormenjälki. Kytke STPS:ään kytketty valo päälle. * Tämä vaihe tapahtuu rinnakkain oven avaamisen kanssa. Skannaa rekisteröity sormenjälki 5 sekunnin sisällä lukituksen avaamisesta. Ohje: Yllä mainitussa vaiheessa voidaan avata tai yksi ovi tai kytkeä vain yksi valo päälle, mikäli osoite on 1,2,3,4. 6

7 Käyttö Sormenjälkimoduulia koskevia hyödyllisiä ohjeita: Sormiskannauksen ohje 1. Asetu mukavaan asentoon sormenjälkimoduulin eteen. 2. Aseta haluttu sormi anturin yläpuolelle. 3. Paina sormen yläosaa kevyesti anturin päälle. 4. Pyyhkäise sormella anturia pinnan muotoisesti. 5. Skannaa sormi kuvassa osoitetulla tavalla. 6. Varmista, että liikutat sormea suorassa linjassa ja yhtenä liikkeenä. 7. Sormea ei saa liikuttaa liian nopeasti tai hitaasti. Sormen ominaisuudet Käytetyn sormen valinnassa tulee ottaa huomioon seuraavat seikat: 1. Mikäli sormessa on vaurioita, arpia tai rakenne ei ole selkeä, tulee valita toinen sormi. 2. Mikäli sormi on liian leveä, tulee käyttää kapeampaa sormea, esim. pikkusormea. 3. Mikäli sormi on liian kapea, esim. lapsilla, tulee käyttää peukaloa. 4. On ehdottoman suositeltavaa tallentaa jokaiselle käyttäjälle kaksi sormea eri käsistä siltä varalta, että sormi (käsi) loukataan. Häiriöiden syyt 1. Sormi on liian kuiva, likainen, siinä on haava, se on märkä, kostea tai turvoksissa. 2. Kyseessä on lapsen sormi. 3. Sormea liikutetaan liian jyrkässä kulmassa ja/tai liian nopeasti tai hitaasti. 4. Sormella painetaan anturia liian kevyesti. 7

8 Käyttö 5.4 Transponderimoduulin käyttö Kuva 4: Transponderimoduulin käyttö Oven avaaminen Oven avaaminen: Skannaa rekisteröity kortti tai matkapuhelin Valon kytkeminen päälle Esiasetetun valon kytkeminen päälle: Skannaa rekisteröity kortti tai matkapuhelin Kytke STPS:ään kytketty valo päälle. * Tämä vaihe tapahtuu rinnakkain oven avaamisen kanssa. Skannaa luettu kortti tai matkapuhelin viiden sekunnin sisällä lukituksen avaamisesta. Ohje:» Yllä mainitussa vaiheessa voidaan avata tai yksi ovi tai kytkeä vain yksi valo päälle, mikäli osoite on 1,2,3,4.» Mikäli se ei onnistu matkapuhelimella, sammuta matkapuhelimen kuvaruutu hetkeksi ja skannaa matkapuhelin lopuksi uudelleen. 8

9 Käyttö 5.5 Puhdistus Huomio Pinnan vaurioitumisen vaara! Laitteen pinta voi vaurioitua, mikäli se puhdistetaan puhdistusmaidolla tai hankausaineella!» Puhdista pehmeällä kankaanpalalla ja tavallisilla lasinpuhdistusaineilla. Kuva 5: Puhdistus 9

10 Tekniset lisätiedot 6 Tekniset lisätiedot Nimike Arvo Käyttölämpötila -25 C C Kotelointiluokka IP 44 Yksijohtimiset liittimet Hienojohtimiset liittimet Väyläjännite 2 x 0,6 mm² / 2 x 1 mm² 2 x 0,6 mm²; 2 x 0,75 mm² 28 V- ±2 V 10

11 Asennus/liitäntä 7 Asennus/liitäntä Varoitus Sähköinen jännite! 230 voltin sähköisen jännitteen aiheuttama hengen- ja palovaara.» Pienjännitejohtoja ja 230 voltin johtoja ei saa sijoittaa yhdessä uppoasennettavaan rasiaan! Varoitus Sähköinen jännite!» Eteenkytketty varoke on kytkettävä pois päältä valaistuslaitteistoon tehtävien töiden yhteydessä. Oikosulku voi aiheuttaa pienjännitejohdossa 230 voltin jännitteen. 7.1 Asentajaa koskevat vaatimukset Varoitus Sähköinen jännite! Virheellinen asennus voi vaarantaa asentajan ja sähköisen laitteiston käyttäjien hengen. Virheellinen asennus voi aiheuttaa vakavia esinevahinkoja, kuten esim. tulipalosta johtuvia vahinkoja.» Laitteen saa asentaa vain, mikäli asentajalla on tarvittavat sähkötekniset tiedot ja taidot. Tarvittavat tiedot ja taidot ja vähimmäisedellytykset asennuksessa:» Noudata nk. viittä turvallisuussääntöä (DIN VDE 0105, EN 50110): 1. Irtikytkentä sähköverkosta 2. Suojaaminen uudelta päällekytkennältä 3. Jännitteettömän tilan toteaminen 4. Maadoitus ja oikosulku; 5. Vieressä sijaitsevien, jännitteen alaisten osien peittäminen tai suojaaminen.» Käytä soveltuvia henkilökohtaisia suojavarusteita.» Käytä tarkoitukseen soveltuvia työkaluja ja mittauslaitteita.» Tarkista jännitteensyöttöverkon tyyppi (TN-järjestelmä, ITjärjestelmä, TT-järjestelmä) varmistaaksesi, että sitä koskevia liitäntäedellytyksiä noudatetaan (klassinen nollaus, suojamaadoitus, tarvittavat lisätoimenpiteet jne.). 11

12 Asennus/liitäntä 7.2 Yleisiä asennusohjeita» Sovita johtoverkon kaikki haarat yhteen kytketyn väylälaitteen kautta (esim. sisäasema, ulkoasema, järjestelmälaite).» Älä asenna järjestelmäkeskusta suoraan soittokellojen muuntajien ja muiden kytkettyjen jännitteensyöttöjen viereen (häiriöiden välttämiseksi).» Älä sijoita järjestelmäväylän johtoja yhdessä 230 voltin johtojen kanssa.» Älä käytä yhteisiä kaapeleita oven avaajille ja järjestelmäväylän johdoille.» Vältä erilaisten kaapelityyppien välisiä siirtymäkohtia.» Käytä neli- tai monijohtimisessa kaapelissa vain kahta johdinta järjestelmäväylälle.» Ketjutettaessa tulevaa ja lähtevää järjestelmäväylää niitä ei saa koskaan sijoittaa saman kaapelin sisälle.» Älä sijoita sisä- ja ulkoväylää saman kaapelin sisäpuolelle. 12

13 Asennus/liitäntä 7.3 Asennus Kuva 6: Asennus 1. Kierrä asennuslevyn ruuvit irti ja irrota se. Kiinnitä moduuli paikoilleen. 2. Kytke kaikki moduulit 12-napaisella kaapelilla. 3. Asenna asennuslevy. 13

14 Asennus/liitäntä 7.4 Liitäntä Kuva 7: Liitäntä Nro 1 Toiminto - Järjestelmäkeskuksen liitäntä - Käytettäessä useita ulkoasemia: ulkoväylän liitäntä 14

15 Osoite 8 Osoite 8.1 Asemien osoitteiden asettaminen Potentiometri Laitteistolle tulee antaa tarvittavat osoitteet ennen sen asennusta.» Laitteen taustapuolelle on sijotiettu osoitteiden antoa varten kolme potentiometriä.» Jokaisesta potentiometristä voi asettaa numerot 0-9. Ulkoasema:» Ulkoaseman vasemmanpuoleinen potentiometri (1) ilmoittaa kyseisen aseman osoitteen.» Seuraavat kaksi potentiometriä (2) ilmoittavat kyseisen aseman ylimmän soittopainikkeen osoitteen.» Sen alapuolella sijaitsevat soittopainikkeet numeroidaan jatkuvana numerointina seuraavasta numerosta alkaen. Sisäasema:» Sisäaseman vasemmanpuoleinen potentiometri (3) ilmoittaa halutun ulkoaseman osoitteen.» Seuraavat kaksi potentiometriä (4) ilmoittavat kyseisen sisäaseman osoitteen Ulkoaseman osoitteen kohdistaminen: Ulkoasemat ja niihin kuuluvat oven ja valon kytkennänohjaimet kytketään johonkin laitteiston neljästä tulosta osoitteen kohdistamista käyttämällä. Talo-/ulkopotentiometrin osoitteeksi asetetaan sitä varten osoite, joka on väliltä 1-4. Potentiometri sijaitsee ulkoaseman taustapuolella tai REG-kytkennänohjaimen etupuolella Ulkoaseman soittopainikkeiden kohdistaminen asunnoille Ulkoaseman soittopainikkeet on kohdistettu ylhäältä alas ja/tai vasemmalta oikealle jatkuvana numerointina asunnoille, joiden osoitteet ovat 01, 02 jne. Kyseistä helppoa kohdistusta voi käyttää myös, kun laitteistossa on useita ulkoasemia. Näin Kuva 10 sivulla 18 jokaisen ulkoaseman painike A on kohdistettu asunnolle 01 jne. Kyseinen tehdasasetus on määritetty kahdella potentiometrilla ulkoaseman taustapuolelta. Keskimmäisen potentiometrin on oltava asennossa 0 ja oikeanpuoleisen asennossa 1. 15

16 Osoite Sisäaseman osoitteen asettaminen Asunto kohdistetaan sisäaseman osoitteen asetuksella. Yhdessä laitteistossa on tilaa jopa 99 asunnon osoitteelle. Jokaisessa voi olla enintään neljä samanarvoista sisäasemaa, joilla on sama osoite. Kohdistettua soittopainiketta painamalla kutsutaan kaikkia neljää sisäasemaa. Sisäaseman osoite (esim. 15 ) asetetaan potentiometreillä sisäasemista, jolloin keskimmäinen potentiometri osoittaa kymmenet (tässä 1 ) ja oikeanpuoleinen ykköset (tässä 5 ). Potentiometri sijaitsee sisäasemien tausta- ja/tai ulkopuolella Vakioulkoaseman asettaminen Mikäli laitteistossa on useita ulkoasemia, jokin ulkoasema on asetettava sisäasemista vakioulkoasemaksi. ASEMA-potentiometrin (STATION) osoitteeksi asetetaan sitä varten vakioulkoaseman osoite (1-4). Potentiometri sijaitsee sisäasemien taustapuolella. Kuva 8: Soittopainikkeiden järjestyksen tehdasasetus Nro Toiminto 1 Asunto 01 2 Asunto 01 3 Ulkoasema 4 Asunto 09 5 Asunto 10 16

17 Osoite Kuva 9: Useita ulkoasemia, joilla on identtinen liitäntä Nro Toiminto 1 Ulkoasema, pääsisäänkäynti 2 Ulkoasema, sivusisäänkäynti 3 Asunto 01 4 Asunto 02 5 Asunto 03 17

18 Pos: Pos: 93.2 /DinA4 - Anleitungen Online/Inhalt/KNX/DoorEntry/Video-Module/Videos/Sprachneutral/Video @ 1 ABB-Welcome Osoite Kuva 10: Useita ulkoasemia, joilla on identtinen liitäntä Nro Toiminto 1 Asunto 01 2 Asunto 02 3 Ulkoasema, vasemmanpuoleinen rakennus 4 Ulkoasema, portista-ajo 5 Ulkoasema, oikeanpuoleinen rakennus 6 Asunto 03 7 Asunto Video laitteen osoitteen antamista varten Video laitteen osoitteen antamista varten 18

19 Käyttöönotto 9 Käyttöönotto 9.1 Näppäimistömoduuli Ensin on määritettävä ensimmäinen pääkäyttäjä: Nro Toiminto Komento LED ja ääni 1 Ensimmäisen pääkäyttäjän 0 määrittäminen [*] [#] + Admin0 (3~8bit) + [*] + Admin0 + [#] Tee sen jälkeen pääkäyttäjän (Admin) 0 asetukset: Nro Toiminto Komento LED ja ääni 1 Asetusten tekeminen [*] + Admin0 + [#] Oranssi LED palaa Asetustilassa on saatavilla seuraavat toiminnot: Nro Toiminto Komento LED ja ääni 1 AdminX:n rekisteröinti [1] [0] [*] + AdminX (3~8bit) + [*] + AdminX + [#] 2 Rekisteröi salasana vain lukituksen avaukseen [2] [0] [*] + salasana + [*] + salasana + [#] 3 Osoita soittopainike sisäasemaan soittamiseksi (esim.: sisäaseman osoite 2) [ ] sisäaseman painike + osoite [0] [2] + [#] Huomaa: sisäaseman osoite voi olla 01~99. 4 Aktivoi/deaktivoi oven avaaminen ja kytke samalla STPS:llä kytketyt valot päälle Aktivointi (esiasetettu): [6] [0] [*] + [#] Deaktivointi: [6] [9] [*] + [#] 5 Salasanan poistaminen (AdminX, lukituksen avauksen salasana, lukituksen avauksen + epätarkaksi kytkemisen salasana, tarkaksi kytkemisen salasana, epätarkaksi kytkemisen salasana) [1] [9] [*] + salasana + [*] + toista salasana + [#] 6 Käyttäjän kaikkien salasanojen poistaminen (AdminX, lukituksen avauksen salasana, lukituksen avauksen + epätarkaksi kytkemisen salasana, tarkaksi kytkemisen salasana, epätarkaksi kytkemisen salasana) [9] [9] [*] + Admin + [#] 19

20 Käyttöönotto Ohje:» Mikäli mitään tietoa ei syötetä 15 sekuntiin, laitteisto palaa tyhjäkäyntitilaan ilman että asetuksia tallennetaan.» Mikäli on määritetty muita pääkäyttäjiä, jokainen pääkäyttäjä voi tehdä asetuksia.» Tarkaksi kytkemisen salasana ei saa olla sama kuin epätarkaksi kytkemisen salasana.» Tarkaksi kytkemisen salasana ei saa olla sama kuin lukituksen avauksen salasana.» Epätarkaksi kytkemisen salasana ei saa olla sama kuin lukituksen avauksen salasana. 20

21 Käyttöönotto 9.2 Sormenjälkimoduuli Ensin on määritettävä ensimmäinen pääkäyttäjä: Nro Toiminto Komento LED ja ääni 1 Luo ensimmäinen Admin0 skannaamalla sormenjälki 3-5 kertaa. Admin0 + Admin0 + Admin0 (+ Admin0 + Admin0) Tee sen jälkeen pääkäyttäjän (Admin) 0 asetukset: Nro Toiminto Komento LED ja ääni 1 Asetusten tekeminen Admin0 Oranssi LED palaa Asetustilassa on saatavilla seuraavat toiminnot: Nro Toiminto Komento LED ja ääni 1 AdminX:n rekisteröinti 2 KäyttäjänX rekisteröiminen 3 AdminX:n poistaminen 4 KäyttäjänX poistaminen Admin0 + Admin0 + Admin0 + AdminX + AdminX + AdminX (+ AdminX + AdminX) Admin0 + KäyttäjäX + KäyttäjäX + KäyttäjäX (+ KäyttäjäX + KäyttäjäX) Admin0 + Admin0 + Admin0 + Admin0 + AdminX + AdminX Admin0 + Admin0 + KäyttäjäX + KäyttäjäX 5 Kaikkien käyttäjien poistaminen Admin0 + Admin0 + Admin0 + Admin0 + Admin0 + Admin0 Ohje:» Mikäli mitään tietoa ei syötetä 15 sekuntiin, laitteisto palaa tyhjäkäyntitilaan ilman että asetuksia tallennetaan.» Mikäli asetusten aikana syötetään virheellisiä tietoja, laitteisto palaa tyhjäkäyntitilaan.» Mikäli on määritetty muita pääkäyttäjiä, jokainen pääkäyttäjä voi tehdä asetuksia.» Asetustilassa Admin0-pääkäyttäjän voi korvata millä vain rekisteröidyllä pääkäyttäjällä. Aina saman pääkäyttäjän tulee tehdä asetukset.» Pääkäyttäjä ei voi itse poistaa itseään. 21

22 Käyttöönotto 9.3 Transponderimoduuli Ensin on määritettävä ensimmäinen pääkäyttäjä: Nro Toiminto Komento LED ja ääni 1 Määritä ensimmäinen pääkäyttäjä 0 skannaamalla kortti. Admin0 Tee sen jälkeen pääkäyttäjän (Admin) 0 asetukset: Nro Toiminto Komento LED ja ääni 1 Asetusten tekeminen Admin0 Oranssi LED palaa Asetustilassa on saatavilla seuraavat toiminnot: Nro Toiminto Komento LED ja ääni 1 AdminX:n rekisteröinti Admin0 + Admin0 + Admin0 + AdminX 2 KäyttäjänX rekisteröiminen Admin0 + KäyttäjäX 3 AdminX:n poistaminen Admin0 + Admin0 + Admin0 + Admin0 + AdminX 4 KäyttäjänX poistaminen Admin0 + Admin0 + KäyttäjäX 5 Kaikkien käyttäjien poistaminen Admin0 + Admin0 + Admin0 + Admin0 + Admin0 + Admin0 Ohje:» Mikäli mitään tietoa ei syötetä 15 sekuntiin, laitteisto palaa tyhjäkäyntitilaan ilman että asetuksia tallennetaan.» Mikäli asetusten aikana syötetään virheellisiä tietoja, laitteisto palaa tyhjäkäyntitilaan.» Mikäli on määritetty muita pääkäyttäjiä, jokainen pääkäyttäjä voi tehdä asetuksia.» Asetustilassa Admin0-pääkäyttäjän voi korvata millä vain rekisteröidyllä pääkäyttäjällä. Aina saman pääkäyttäjän tulee tehdä asetukset.» Pääkäyttäjä ei voi itse poistaa itseään. 22

23 Käyttöönotto 9.4 Ovenavaussovellus Transponderimoduulin ja ABB-ovenavaajasovelluksen avulla oven voi avata suoraan NFC-kykyisellä älypuhelimella tai tabletilla, jossa on Androidkäyttöjärjestelmä (4.x tai uudempi). 1. Lataa ABB-ovenavaajasovellus Google Play Storesta ja asenna se. 2. Aktivoi NFC-toiminto laitteesta. 3. Avaa transponderimoduulin asetustila. 4. Käynnistä sovellus laitteesta. 5. Opeta laite uutena käyttäjänä. 6. Konfiguroi henkilökohtaiset asetukset. ABB-ovenavaussovellus, käynnistyssivu ABB-ovenavaussovellus, asetukset 9.5 Tehdasasetusten palauttaminen Mikäli AC-moduuli on integroitu ulkoasemaan, kaikki käyttäjät ja pääkäyttäjät sekä kaikki ulkoaseman parametrit on poistettava. 1. Kääntökytkin asentoon Kytke lopuksi päälle. Oranssi LED vilkkuu, kuuluu signaali di di di, kunnes kääntökytkin siirtyy 60 sekunnin sisällä asentoon Suorita palauttaminen loppuun. 23

24 === Ende der Liste für Textmarke Content === ABB-Welcome Käyttöönotto Projektinimi: Ulkoaseman asennuspaikka: Kerros

25 ABB-ryhmään kuuluva yritys Busch-Jaeger Elektro GmbH Postfach Lüdenscheid Freisenbergstraße Lüdenscheid Keskusmyyntipalvelu: Puh.: Faksi: Ohje Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin ja tätä dokumenttia koskeviin muutoksiin milloin vain ja ilman erillistä ilmoitusta. Tilausten osalta pätevät sovitut yksityiskohtaiset tiedot. ABB AG ei ota minkäänlaista vastuuta tässä dokumentissa olevista mahdollisista virheistä tai puutteista. Pidätämme itsellämme kaikki tätä dokumenttia ja sen sisältämiä tuotteita ja kuvia koskevat oikeudet. Jäljentäminen, tietojen luovuttaminen kolmansille tahoille tai sisällön käyttö, myös osittainen, ilman ABB:n erillistä lupaa on kielletty Copyright 2014 Busch-Jaeger Elektro GmbH Kaikki oikeudet pidätetään

Käyttöohje Busch-AudioWorld. Audiotulo 8210 U-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8315 Rev. 01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-AudioWorld. Audiotulo 8210 U-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8315 Rev. 01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8210 - BJE @ 22\mod_1332489897340_174011.docx @ 205614 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8315

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-AudioWorld. REG-vahvistin 8208-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8311 Rev. 01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-AudioWorld. REG-vahvistin 8208-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8311 Rev. 01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8208 - BJE @ 22\mod_1332420093624_174011.docx @ 205176 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8311

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-AudioWorld. Asennettava kaiutin 8222 EB-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8321 Rev.01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-AudioWorld. Asennettava kaiutin 8222 EB-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8321 Rev.01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8222 - BJE @ 22\mod_1332499447043_174011.docx @ 206077 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8321

Lisätiedot

=== Ende der Liste für Textmarke Cover ===

=== Ende der Liste für Textmarke Cover === Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8211/8212 - BJE @ 22\mod_1332490799558_174011.docx @ 205708 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8365

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-Infoline. 1510 UC-500 Kutsujärjestelmä inva-wc:tä varten. 1673-1-8322 Rev. 01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-Infoline. 1510 UC-500 Kutsujärjestelmä inva-wc:tä varten. 1673-1-8322 Rev. 01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/Infoline/Titelblatt - 1510 @ 25\mod_1339651633537_174011.docx @ 217346 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8322 Rev. 01

Lisätiedot

1673-1-8646 17.11.2014. Tekninen käsikirja ABB-Welcome. Puhelinyhdyskäytävä 83350-500 83350-515

1673-1-8646 17.11.2014. Tekninen käsikirja ABB-Welcome. Puhelinyhdyskäytävä 83350-500 83350-515 1673-1-8646 17.11.2014 Tekninen käsikirja ABB-Welcome Puhelinyhdyskäytävä 83350-500 83350-515 Sisältö 1 Turvallisuus 3 2 Ympäristö 3 2.1 Hävittäminen 3 3 Tekniset lisätiedot 4 4 Yleinen kuvaus 5 4.1 Aakkosellinen

Lisätiedot

USB-latauslaite U USB-latauslaite

USB-latauslaite U USB-latauslaite Pos: 2 /#Neustruktur#/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Sonstige Bereiche/Titelblatt - 6474 -- BJE @ 21\mod_1327584841880_174011.docx @ 184522 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover

Lisätiedot

VGA-liitäntärasia 1673-1-7884 10.04.2012

VGA-liitäntärasia 1673-1-7884 10.04.2012 Pos: 2 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Sonstige Bereiche/Datendosen Rutenbeck/Titelblatt - Rutenbeck VGA-Kommunikationsadapter @ 22\mod_1332927994971_174011.docx

Lisätiedot

LED-himmennin 6524U 1673-1-7900 19.09.2012

LED-himmennin 6524U 1673-1-7900 19.09.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Dimmer/Titelblatt - 6524 U -- BJE @ 24\mod_1337946468247_174011.docx @ 213776 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-7900

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-Wächter. 6842-101-500 IP-huoltokäsilähetin. 1673-1-8141 Rev. 01 20.09.2012

Käyttöohje Busch-Wächter. 6842-101-500 IP-huoltokäsilähetin. 1673-1-8141 Rev. 01 20.09.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6842 - IR-Servicehandsender @ 25\mod_1340349812156_174011.docx @ 219812 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-AudioWorld. REG-verkkolaite Busch-AudioWorld Rev

Käyttöohje Busch-AudioWorld. REG-verkkolaite Busch-AudioWorld Rev Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8209 - BJE @ 22\mod_1332422011689_174011.docx @ 205487 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8313

Lisätiedot

Käyttöohje Vahti Jussi. 6179-500 (IRHS 2.1) IP-käsilähetin. 1673-1-8084 Rev. 02 23.10.2012

Käyttöohje Vahti Jussi. 6179-500 (IRHS 2.1) IP-käsilähetin. 1673-1-8084 Rev. 02 23.10.2012 Pos: 3 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6179 - IR-Handsender ABB_KNX @ 31\mod_1349867179249_174011.docx @ 243011 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover

Lisätiedot

LED-himmennin. LED-himmennin 6523 U 1673-1-7953 14.06.2012

LED-himmennin. LED-himmennin 6523 U 1673-1-7953 14.06.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Dimmer/Titelblatt - 6523 U @ 23\mod_1336998674648_174011.docx @ 209489 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-7953

Lisätiedot

Lyhytaika-ajastinkäyttö U-101 Lyhytaika-ajastinkäyttö

Lyhytaika-ajastinkäyttö U-101 Lyhytaika-ajastinkäyttö Pos: 2 /DinA4 - Anleitungen Online/Inhalt/timer-controler-Jalousiesteuerung/6465/Titelblatt - 6465 @ 21\mod_1327588455194_174011.docx @ 184529 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-7950

Lisätiedot

Universal-Relais-Einsatz. Yleisreleyksikkö 6401 U-102-500 1673-1-7856 29.03.2012

Universal-Relais-Einsatz. Yleisreleyksikkö 6401 U-102-500 1673-1-7856 29.03.2012 Pos: 2 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6401 U-102 -- ABB @ 23\mod_1333096628580_174011.docx @ 207205 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-AudioWorld. Keskus 8202 U-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8307 Rev. 01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-AudioWorld. Keskus 8202 U-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8307 Rev. 01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8202 - BJE @ 22\mod_1332415287383_174011.docx @ 204771 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8307

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-Dimmer. Himmentimet 2200 UJ-212-500 2210 U-500. 1673-1-7909 Rev. 01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-Dimmer. Himmentimet 2200 UJ-212-500 2210 U-500. 1673-1-7909 Rev. 01 17.12.2012 Pos : 2 / #N eus truktur #/Online-Dokumentation (+KN X)/Titelbl ätter/di mmer/titelbl att - 2200-2210 @ 23\mod_1336980098750_174011.docx @ 209303 @ @ 1 === Ende der Liste für T extmar ke Cover === 1673-1-7909

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-Jalousiecontrol II. Uppoasennettavat yksiköt 6418 U-500 Kaihtimen perusyksikkö. 1673-1-8294 Rev. 01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-Jalousiecontrol II. Uppoasennettavat yksiköt 6418 U-500 Kaihtimen perusyksikkö. 1673-1-8294 Rev. 01 17.12.2012 Pos : 2 / #N eus truktur #/Online-Dokumentation (+KN X)/Titelbl ätter/ti mer/titelbl att 6418 @ 26\mod_1343822459719_174011.docx @ 226539 @ @ 1 === Ende der Liste für T extmar ke Cover === 1673-1-8294

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-Infoline. Signaali- /lopetuspainikeyksikkö. 1520/1 UKZ-500 Signaali- /lopetuspainikeyksikkö, jossa on vetonaru

Käyttöohje Busch-Infoline. Signaali- /lopetuspainikeyksikkö. 1520/1 UKZ-500 Signaali- /lopetuspainikeyksikkö, jossa on vetonaru Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/Infoline/Titelblatt - 1520 @ 25\mod_1341324449021_174011.docx @ 221429 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8326 Rev. 01

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-Wächter. 6847-500 220 MasterLINE 6867-500 280 MasterLINE. 1673-1-8139 Rev. 01 11.2012

Käyttöohje Busch-Wächter. 6847-500 220 MasterLINE 6867-500 280 MasterLINE. 1673-1-8139 Rev. 01 11.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6847-6867-MasterLINE -- BJE @ 24\mod_1338458140180_174011.docx @ 214609 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover

Lisätiedot

Busch-Wächter. Releyksikkö 6812U

Busch-Wächter. Releyksikkö 6812U Pos: 2 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6812 U-101 -- ABB @ 23\mod_1333097050322_174011.docx @ 207235 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-Wächter IP-käsilähetin Rev

Käyttöohje Busch-Wächter IP-käsilähetin Rev Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6841 - IR-Handsender @ 28\mod_1347354023887_174011.docx @ 232633 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8140

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-AudioWorld. Busch-iDock 8218 U-500 Busch-AudioWorld Rev

Käyttöohje Busch-AudioWorld. Busch-iDock 8218 U-500 Busch-AudioWorld Rev Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8218 - BJE @ 22\mod_1332496454168_174011.docx @ 206022 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8319

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-Wächter. 6747-500 AGM- 220 WaveLINE. 1673-1-8136 Rev. 01 11.2012

Käyttöohje Busch-Wächter. 6747-500 AGM- 220 WaveLINE. 1673-1-8136 Rev. 01 11.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6747 WaveLINE @ 28\mod_1347265067099_174011.docx @ 232475 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8136

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-Wächter. 6848-500 AGM- 220 MasterLINE premium. 1673-1-8138 Rev. 01 11.2012

Käyttöohje Busch-Wächter. 6848-500 AGM- 220 MasterLINE premium. 1673-1-8138 Rev. 01 11.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Waechter/6848-220 MasterLINE premium @ 28\mod_1347010115591_174011.docx @ 232310 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8138

Lisätiedot

USB-liitäntärasia

USB-liitäntärasia Pos: 2 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Sonstige Bereiche/Datendosen Rutenbeck/Titelblatt - Rutenbeck USB-Kommunikationsadapter @ 22\mod_1332927957724_174011.docx

Lisätiedot

DALI-potentiometrit Broadcast-käyttöön. DALI-potentiometrit Broadcast-käyttöön Käyttö 2117 U-500 Käyttö 2117/11 U

DALI-potentiometrit Broadcast-käyttöön. DALI-potentiometrit Broadcast-käyttöön Käyttö 2117 U-500 Käyttö 2117/11 U Pos: 2 /#Neustruktur#/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Dimmer/Titelblatt - 2117 U @ 23\mod_1336123192553_174011.docx @ 208983 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-7978

Lisätiedot

Busch-Wächter. Busch-Wächter 180 Uppoasennettavat anturit 6810-21x-101-500 6800-3x-102 C-500 6800-xxx-104-500 6800-xxx-104 M-500

Busch-Wächter. Busch-Wächter 180 Uppoasennettavat anturit 6810-21x-101-500 6800-3x-102 C-500 6800-xxx-104-500 6800-xxx-104 M-500 Pos: 2 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6810-21x -- ABB @ 23\mod_1333096862857_174011.docx @ 207220 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke

Lisätiedot

Tekninen käsikirja Anturiyksikkö 1-kert. ; 2-kert.

Tekninen käsikirja Anturiyksikkö 1-kert. ; 2-kert. 1673-1-8561 02.07.2014 Tekninen käsikirja Anturiyksikkö 1-kert. ; 2-kert. 1-kert. (SU-F-1.0.1) 2-kert. (SU-F-2.0.1) ABB-free@home Sisältö 1 Ohjetta koskevia huomautuksia 3 2 Turvallisuus 4 2.1 Käytetyt

Lisätiedot

Tekninen käsikirja Liikeilmaisin

Tekninen käsikirja Liikeilmaisin 1673-1-8565 03.07.2014 Tekninen käsikirja Liikeilmaisin MD-F-1.0.1 ABB-free@home Sisältö 1 Ohjetta koskevia huomautuksia 3 2 Turvallisuus 4 2.1 Käytetyt symbolit 4 2.2 Määräysten mukainen käyttö 5 2.3

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

ABB-Welcome M. M2301 Mini-järjestelmän keskusyksikkö 30.07.2014

ABB-Welcome M. M2301 Mini-järjestelmän keskusyksikkö 30.07.2014 Pos : 2 /Di na4 - Anleit ung en O nline/i nhalt /KN X/D oorentr y/83220- AP- xxx/titelbl att - 83220-AP- xxx - ABB @ 19\mod_1323249806476_15.docx @ 111084 @ @ 1 === Ende der List e f ür T ext mar ke Cover

Lisätiedot

Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8205 - BJE @ 22\mod_1332417687055_174011.docx @ 204800 @ @ 1

Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8205 - BJE @ 22\mod_1332417687055_174011.docx @ 204800 @ @ 1 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/udioVideo/Titelblatt - 8205 - BJE @ 22\mod_1332417687055_174011.docx @ 204800 @ @ 1 05 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8309

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-AudioWorld. 8215 U-500 UA-digitaaliradio. 1673-1-7955 Rev. 01 18.12.2012

Käyttöohje Busch-AudioWorld. 8215 U-500 UA-digitaaliradio. 1673-1-7955 Rev. 01 18.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8215 @ 21\mod_1330416575872_174011.docx @ 199064 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-7955 Rev.

Lisätiedot

Code Handle. Koodipainikkeen asennus- ja käyttöohje

Code Handle. Koodipainikkeen asennus- ja käyttöohje Code Handle Koodipainikkeen asennus- ja käyttöohje YALE, with its unique global reach and range of products, is the world s favorite lock the preferred solution for securing your home, family and personal

Lisätiedot

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2 Etälukija PR 1000 Käyttäjäopas PR1000v.2 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 PR 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security Solutions

Lisätiedot

Tekninen käsikirja Huoneen lämpötilan säädin

Tekninen käsikirja Huoneen lämpötilan säädin 1673-1-8563 03.07.2014 Tekninen käsikirja Huoneen lämpötilan säädin RTC-F-1 ABB-free@home Sisältö 1 Ohjetta koskevia huomautuksia 3 2 Turvallisuus 4 2.1 Käytetyt symbolit 4 2.2 Määräysten mukainen käyttö

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. Sisäänrakennettu kaiutin

Asennus- ja käyttöohjeet. Sisäänrakennettu kaiutin Asennus- ja käyttöohjeet Sisäänrakennettu kaiutin 1258 00 Laitekuvaus 2 Gira-ovipuhelinjärjestelmä voidaan liittää sisäänrakennetun kaiuttimen kanssa postilaatikoihin, puheyksiköihin, oven sivulle asennettaviin

Lisätiedot

ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. YLEISTÄ Tiedonsiirtoyksikkö TBLZ-1/2-1-3-41 on tarkoitettu GOLDilmankäsittelykoneeseen malleihin 4, A ja B. Yksikkö koostuu seuraavista osista: 1. 4-moduulinen standardikotelo

Lisätiedot

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Tämä ohje kertoo miten paikantavaa turvapuhelinta käytetään Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Mannerheimintie 164 00300 Helsinki Sisällysluettelo

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. Huonekoje, standardi sis. kuulokkeen

Asennus- ja käyttöohjeet. Huonekoje, standardi sis. kuulokkeen Asennus- ja käyttöohjeet Huonekoje, standardi sis. kuulokkeen 1281.. Laitekuvaus Kuulokkeella varustettu, standardi huonekoje kuuluu Gira-ovipuhelinjärjestelmään ja koostuu seuraavista osista: 3 4 5 6

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla

Lisätiedot

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91 TALOMAT Easy asennus- ja käyttöohje T91 Talomat Easy -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 4-os talomat-painike x 2 2-os kytkinten asennuskehys kytkinten yhdyskaapeli kosteusteippianturi

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-Dimmer. ocean (IP 44) Hämäräkytkin Rev

Käyttöohje Busch-Dimmer. ocean (IP 44) Hämäräkytkin Rev Pos : 2 / #N eus truktur #/Online-Dokumentation (+KN )/Titelbl ätter/di mmer/titelbl att - 2240 @ 21\mod_1330929868354_174011.docx @ 200303 @ @ 1 === Ende der Liste für T extmar ke Cover === 1673-1-7911

Lisätiedot

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia).

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). 4.4 Merkkivalojen tila A. GSM merkkivalo (Sininen): Tietoliikennesignaalin merkkivalo. Kun laite on yhdistetty GSM verkkoon,

Lisätiedot

Tekninen käsikirja Jännitteensyöttö

Tekninen käsikirja Jännitteensyöttö 2CDC 550 001 D1801 06.2014 Tekninen käsikirja Jännitteensyöttö Jännitteensyöttö PS-M-64.1.1 (6201/640.1) Sisältö 1 Ohjetta koskevia huomautuksia 3 2 Turvallisuus 4 2.1 Käytetyt symbolit 4 2.2 Määräysten

Lisätiedot

Verkkoasetusten ohjeet

Verkkoasetusten ohjeet Älyvaraajan ohjaus 1 Älyvaraajan liittäminen kodin internet-reitittimeen... 2 1.1 Älyvaraajan liittäminen internetiin Ethernet-kaapelilla... 2 1.2 Älyvaraajan liittäminen internetiin langattomasti WPS

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280..

Asennus- ja käyttöohjeet. Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280.. Asennus- ja käyttöohjeet Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280.. Laitekuvaus Huonekoje handsfree-toiminnolla kuuluu Gira-ovipuhelinjärjestelmään ja koostuu seuraavista osista: 3 4 5 2 1 6 1 Ovipuhelinjärjestelmän

Lisätiedot

TALOMAT Light. asennus- ja käyttöohje T104

TALOMAT Light. asennus- ja käyttöohje T104 TALOMAT Light asennus- ja käyttöohje T104 Talomat Light -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 1 kpl kytkinsovitin 2 kpl 4-os talomat -painike 1 kpl 1-os kytkimen asennuskehys 1 kpl

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle Pidätämme kaikki oikeudet teknisten tietojen muutoksiin, emme myöskään vastaa mahdollisista teksti

Lisätiedot

USB-verkkolaitekäyttö. 6472 U USB-verkkolaitekäyttö 1673-1-7951 14.06.2012

USB-verkkolaitekäyttö. 6472 U USB-verkkolaitekäyttö 1673-1-7951 14.06.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Sonstige Bereiche/Titelblatt - 6472 @ 20\mod_1327581584677_174011.docx @ 184510 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-7951

Lisätiedot

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta.

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta. ALOITA TÄSTÄ Jos vastaus johonkin näistä kysymyksistä on kyllä, siirry vastaavaan kohtaan lukemaan asennus- ja liitäntäohjeet. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Asennusohje. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Asennusohje. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Asennusohje Danfoss Heating Solutions Sisällysluettelo Johdanto.... 29 Asennus.... 29 Kiinnitys.... 29 Johdotus... 30 Laitteen lisääminen.... 30

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

Tekninen käsikirja Anturi/kytkennänohjain 1/1-kert.; 2/1-kert.; 2/2-kert.

Tekninen käsikirja Anturi/kytkennänohjain 1/1-kert.; 2/1-kert.; 2/2-kert. 1673-1-8553 02.07.2014 Tekninen käsikirja Anturi/kytkennänohjain 1/1-kert.; 2/1-kert.; 2/2-kert. 1/1-kert. (SSA-F-1.1.1) 2/1-kert. (SSA-F-2.1.1) 2/2-kert. (SSA-F-2.2.1) ABB-free@home Sisältö 1 Ohjetta

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Hälytysjärjestelmän kauko-ohjain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan käyttöön

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Ajoneuvon alkuperäinen kaukosäädinavain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Tuotenumero: 8030 EMT449ETR A. Toiminnot 1. Ohjelmoitavaa ajastinta voidaan käyttää virran katkaisimeksi automaattisesti, esimerkiksi sähkölaitteille kotona. Ajastin

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. Pinta-asennettava huonekoje handsfree-toiminnolla 1250..

Asennus- ja käyttöohjeet. Pinta-asennettava huonekoje handsfree-toiminnolla 1250.. Asennus- ja käyttöohjeet Pinta-asennettava huonekoje handsfree-toiminnolla 1250.. Laitekuvaus Pinta-asennettava huonekoje handsfreetoiminnolla on esivalmistettu, Giraovipuhelinjärjestelmään kuuluva yksikkö.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet Asennus- ja käyttöohjeet Pinta-asennettava ovikoje yhden painikkeen moduulilla 1266 65/66/67 Pinta-asennettava ovikoje kolmen painikkeen moduulilla 1267 65/66/67 Pinta-asennettava ovikoje 2 x kolmen painikkeen

Lisätiedot

Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje. Suomi

Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje. Suomi Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje Suomi 1. Applications and Functions Devilink FT lämmityksen kytkentäyksikkö Devilink FT kytkentäyksikkö kytkee lämmityksen päälle ja pois.

Lisätiedot

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy Käyttöohje Ticket Inspector Versio 1.0 Sportum Oy 10.5.2017 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Kirjautuminen ensimmäisellä kerralla / PIN-koodin unohtuessa... 3 3. Tunnistautuminen... 4 4. Päänäkymä...

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Tehovahti Effekt 103RX

ASENNUSOHJE. Tehovahti Effekt 103RX ASENNUSOHJE Tehovahti Effekt 103RX YLEISTÄ Toiminta: Tehovahti mittaa yksittäisten vaiheiden virrankulutusta virtamuuntimien avulla ja kytkee tarvittaessa päälle / pois päältä osan kuormasta, ettei säädetty

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-Dimmer. Himmentimet Ohjausrakenneosa 6597-500. 1673-1-7945 Rev. 01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-Dimmer. Himmentimet Ohjausrakenneosa 6597-500. 1673-1-7945 Rev. 01 17.12.2012 Pos : 2 / #N eus truktur #/Online-Dokumentation (+KN X)/Titelbl ätter/di mmer/titelbl att - 6597 -- BJ E @ 22\mod_1332144248795_174011.docx @ 204325 @ @ 1 === Ende der Liste für T extmar ke Cover === 1673-1-7945

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL / PEL-M

KÄYTTÖOHJE PEL / PEL-M V2.0.0 (05.09.2014) 1 (6) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE Malli: ALL-100 www.nomenta.com FI Turvaohjeet Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahingon. Lue ja omaksu kaikki ohjeet

Lisätiedot

Lyhytohje Neuvottelupuhelin Konftel 60W

Lyhytohje Neuvottelupuhelin Konftel 60W Lyhytohje Neuvottelupuhelin Konftel 60W Suomi Conference phones for every situation Oheiselta CD levyltä löydät kattavan käsikirjan josta saat lisätietoja Yleiskuva Kolme merkkivaloa Kolme kaiutinta Sininen

Lisätiedot

GRIPO S331K Langaton näppäimistö

GRIPO S331K Langaton näppäimistö GRIPO S33K Langaton näppäimistö Asennus- ja käyttöohje Esittely Tämä langaton näppäimistö toimii usean GRIPO hälytysjärjestelmän kanssa (esim. HA5, HA52, H302Y ja H302W). 5 6 7 pois päältä (paitsi silloin

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31337686 Versio 1.2 Osa nro 31337677, 31310791, 31357750 Handsfree, bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, bluetooth- 31337686 - V1.2 Sivu 1 / 74 Materiaali

Lisätiedot

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein.

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A. Huomaa 1) Sammuta virta, kun et käytä laitetta.

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Käyttö- ja asennusohje Alde Smart Control -järjestelmälle Android Alde Smart Control App iphone 2 Pikaopas 3 Käyttöohje 4 Johdanto 4 Sovellus Alde smart control 5 Sovellus Alde smart control - päävalikko

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-Dimmer. Himmennin 6519 U-500 6513 U-102-500 6513-102-500. 1673-1-7925 Rev. 01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-Dimmer. Himmennin 6519 U-500 6513 U-102-500 6513-102-500. 1673-1-7925 Rev. 01 17.12.2012 Pos : 2 / #N eus truktur #/Online-Dokumentation (+KN )/Titelbl ätter/di mmer/titelbl att - 6513/6519 @ 21\mod_1331117836768_174011.docx @ 201742 @ @ 1 === Ende der Liste für T extmar ke Cover === 1673-1-7925

Lisätiedot

088U0230 Käyttöohje CF-RU Signaalivahvistin

088U0230 Käyttöohje CF-RU Signaalivahvistin 088U0230 Käyttöohje VI.UH.N3.20 Sisältö 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Laitteen toiminnasta... 3 Asennus... 4 Sijoitus ja asennus... 5 Välitystesti... 6 Asennuksen poisto... 6 Tekniset tiedot... 7 Vianetsintä...

Lisätiedot

TeleWell TW-EA510v3(c) & 3G/4G

TeleWell TW-EA510v3(c) & 3G/4G TeleWell TW-EA510v3(c) & 3G/4G ADSL 2+ 3G/4G modeemi reititin palomuuri ja WLAN- tukiasema ( 802.11b/g/n ) Pikaohje TeleWell TW-EA510v3 (c) ADSL 3G/4G Tutustu ohjeeseen huolella ja ota laite käyttöön pikaohjetta

Lisätiedot

Tekninen käsikirja Anturi/himmennyksenohjain 1/1-kert.; 2/1-kert.

Tekninen käsikirja Anturi/himmennyksenohjain 1/1-kert.; 2/1-kert. 673--8555 0..204 Tekninen käsikirja Anturi/himmennyksenohjain /-kert.; 2/-kert. /-kert. (SDA-F-..) 2/-kert. (SDA-F-2..) ABB-free@home Sisältö Ohjetta koskevia huomautuksia 3 2 Turvallisuus 4 2. Käytetyt

Lisätiedot

ES-CAM2A KÄYTTÖOHJE. IP -kamera

ES-CAM2A KÄYTTÖOHJE.  IP -kamera ES-CAM2A IP -kamera KÄYTTÖOHJE www.etiger.com FI Pakkauksen sisältö - ES-CAM2A x1 - Asennuskannake x1 - Verkkolaite x1 - Käyttöohje x1 ja Ennen kameran ES-CAM2A käyttöä lataa sovellus isecurity+ AppStoresta

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 610 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 5 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

BP2F KÄYTTÖOHJE INFRAPUNA- ELINTARVIKEMITTARI TRT-BA-BP2F-TC-001-FI

BP2F KÄYTTÖOHJE INFRAPUNA- ELINTARVIKEMITTARI TRT-BA-BP2F-TC-001-FI BP2F FI KÄYTTÖOHJE INFRAPUNA- ELINTARVIKEMITTARI TRT-BA-BP2F-TC-001-FI Sisällysluettelo Käyttöohjetta koskevia tietoja... 01 Turvallisuus... 02 Tietoa laitteesta... 02 Tekniset tiedot... 03 Kuljetus ja

Lisätiedot

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Älyrannekkeen käyttöopas suomi [Yhteensopivuus] Älyranneke

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE GSM-OHJAIN ---------------------------------------------------------------------------------- 3-10

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE GSM-OHJAIN ---------------------------------------------------------------------------------- 3-10 Tempco GSM -ohjain ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE FI GSM-OHJAIN ---------------------------------------------------------------------------------- 3-10 2 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE GSM-ohjain TÄRKEÄÄ! Asentajan tulee

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Aloita tästä. Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta

Aloita tästä. Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta Aloita tästä Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta Noudata Asennusohjeessa annettuja laitteiston asennusohjeita. Jatka optimoimalla tulostuslaatu seuraavasti. 1 Varmista, että olet lisännyt paperikaukaloon

Lisätiedot

Käyttöohje BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics

Käyttöohje BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics Käyttöohje BTE-100 www.facebook.dk/denver-electronics 1. Painikkeiden ohjeet: Virta päälle/pois Siirtyy parinmuodostuksen tilaan Tauko/toisto Vastaa puheluun Päätä puhelu Hylkää puhelu Lisää äänenvoimakkuutta

Lisätiedot

Kamera. Cube-verkkokamera. Pikakäyttöohje-suomi. Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD2412F-I (W), DS-2CD2432F-I UD.

Kamera. Cube-verkkokamera. Pikakäyttöohje-suomi. Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD2412F-I (W), DS-2CD2432F-I UD. Kamera Cube-verkkokamera Pikakäyttöohje-suomi Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD2412F-I (W), DS-2CD2432F-I UD.6L0201B1273A01EU 1 Tietoja säädöksistä Cube-verkkokamera Pikakäyttöohje EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus

Lisätiedot

Tekninen käsikirja ABB-free@home. Sääasema WS-1 1673-1-8811 / 2CKA001673B8811 19.05.2016

Tekninen käsikirja ABB-free@home. Sääasema WS-1 1673-1-8811 / 2CKA001673B8811 19.05.2016 Pos: 2 /DinA-4 -- Online/00_Titel/6228 / WS-1 @ 44\mod_1443772028039_0.docx @ 395414 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Titel === 1673-1-8811 / 2CKA001673B8811 19.05.2016 Tekninen käsikirja ABB-free@home

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

TeleWell TW-WLAN 802.11g/n USB

TeleWell TW-WLAN 802.11g/n USB TeleWell TW-WLAN 802.11g/n USB V2 Copyright Pikaohje Pakkauksen sisältö. 1 USB-sovittimen asennus Windows Xp.... 2 Windows Vista..... 6 Mac OS X..... 10 Wlan-tukiasemaan yhdistäminen Windows XP / Vista...

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Termostaatti A2000 (L, H ja RVT)

ASENNUSOHJE. Termostaatti A2000 (L, H ja RVT) ASENNUSOHJE Termostaatti A2000 (L, H ja RVT) KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus A2000 on varmatoiminen ja asennusystävällinen termostaatti, esimerkiksi lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää

Lisätiedot