OPETUSSUUNNITELMA. Pintakäsittelyalan perustutkinto. Rakennusten pintakäsittelyjen osaamisala, lattianpäällystäjä, maalari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETUSSUUNNITELMA. Pintakäsittelyalan perustutkinto. Rakennusten pintakäsittelyjen osaamisala, lattianpäällystäjä, maalari"

Transkriptio

1 1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMA Pintakäsittelyalan perustutkinto Rakennusten pintakäsittelyjen osaamisala, lattianpäällystäjä, maalari Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee - ammatillista peruskoulutusta - näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta - oppisopimuksen tietopuolisia opintoja Voimassa alkaen

2 Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Tutkintokohtainen opetussuunnitelma on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä tutkinnon perusteiden ja Etelä-Savon ammattiopiston pedagogisen ohjelman kanssa. SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO Ammattialan kuvaus Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon rakenne ja tutkinnon osien tarjonta Etelä-Savon ammattiopistossa Tutkinnon osien suorittamisjärjestys ja toteutustavat Alan ammatit opintopolkuesimerkkejä AMMATILLISET TUTKINNON OSAT PAKOLLISET TUTKINNON OSAT, MAALARI Rakennusten korjausmaalaus (45 osp) Uudisrakennusmaalaus (30 osp) PAKOLLISET TUTKINNON OSAT, LATTIANPÄÄLLYSTÄJÄ Lattianpäällystyksen perustyöt (45 osp) VALINNAISET TUTKINNON OSAT Pientalojen ulkomaalaus (15 osp) Kiviainesjulkisivujen suihkupuhdistus (15 osp) Elementtisaumaus (15 osp) Kiviainesjulkisivujen pinnoitus (30 osp) Rakennuspintojen ruiskumaalaus (15 osp) Betonipintojen etuoikaisut (15 osp) Ruiskutasoitetyöt (30 osp) Massapäällystystyöt (15 osp) Rakennuspintojen entistäminen (15 osp) Tapetointi (15 osp) Lattianpäällysteiden uusiminen (15 osp) Rakenteiden korjaus (15 osp) Puupintojen pintakäsittelyt (15 osp) Rakennusmaalauksen perustyöt (15 osp) Mattotyöt (30 osp) Julkisten tilojen lattianpäällystys (15 osp) Märkätilojen muovimattotyöt (15 osp) Parkettityöt (30 osp) Kiinteän parketin asennus (15 osp) Puulattioiden pintakäsittelyt (15 osp) Lattialaatoitus (30 osp) Märkätilojen laatoitus (15 osp) Kivi- ja mosaiikkibetonilattioiden asennus (15 osp) Varastointi (15 osp) Koristemaalaus (15 osp) Mukailumaalaus (15 osp) Erikoismaalaus (15 osp) Yritystoiminnan suunnittelu (15 osp) Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta Tutkinnon osa ammattitutkinnosta Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnosta

3 Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista, vain ammatillisessa peruskoulutuksessa Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (5 osp), vain ammatillisessa peruskoulutuksessa Yrityksessä toimiminen (15 osp), vain ammatillisessa peruskoulutuksessa Huippuosaajana toimiminen (15 osp), vain ammatillisessa peruskoulutuksessa Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia, vain ammatillisessa peruskoulutuksessa Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista, vain ammatillisessa peruskoulutuksessa YHTEISET TUTKINNON OSAT VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN (11 OSP) Äidinkieli Toinen kotimainen kieli, ruotsi Vieras kieli, englanti MATEMAATTISLUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN (9 OSP) Matematiikka Fysiikka ja kemia Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen YHTEISKUNNASSA JA TYÖELÄMÄSSÄ TARVITTAVA OSAAMINEN (8 OSP) Yhteiskuntataidot Työelämätaidot Yrittäjyys ja yritystoiminta Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto SOSIAALINEN JA KULTTUURINEN OSAAMINEN (7 OSP) Kulttuurien tuntemus Osa alue kohdista VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Ammatillisia tutkinnon osia Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita tai lukio-opintoja Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia TUTKINTOA YKSILÖLLISESTI LAAJENTAVAT TUTKINNON OSAT KAIKKIA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVIA YHTEISIÄ OHJEITA Arviointi Työssäoppiminen Ohjaus Liitteet Pintakäsittelyalan perustutkinnon perusteet 2015 (Opetushallitus) sivuston Opetussuunnitelmat-alasivulta löytyvät mm. Pedagoginen ohjelma liitteineen Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmat Opintojen jaksotussuunnitelmat Näyttötutkintotoiminnan suunnitelma 3

4 JOHDANTO Etelä-Savon ammattiopiston ammatillisen perustutkinnon suorittamista ohjaa tutkintokohtainen opetussuunnitelma. Tämä opetussuunnitelma on tarkoitettu sekä ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoille että perustutkintoa näyttötutkintona suorittaville. Opetussuunnitelma perustuu tutkinnon perusteisiin, joka on Opetushallituksen antama määräys koulutuksen järjestäjille. Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 630/1998 (muutos 787/2014) mukaan Opetushallitus määrää perustutkinnon perusteissa tutkintonimikkeet, tutkinnon muodostumisen, tutkintoon sisältyvät tutkinnon osat sekä tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet ja osaamisen arvioinnin. Jokaisesta tutkinnon osasta on linkki OPH:n eperusteet-palveluun, josta saa tarkat tiedot tutkinnon osan arviointikriteereistä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa sisältää mm. ammattialan kuvauksen, tutkinnon muodostumisen, tutkinnon rakenteen ja tutkinnon osien tarjonnan, suorittamisjärjestyksen ja toteuttamistavat, esimerkkejä opintopoluista sekä kaikkia perustutkintoja koskevia yleisiä ohjeita. Suunnitelma on laadittu yhteistyössä opettajien, työelämän edustajien ja opiskelijoiden kanssa, ja sen on vahvistanut oppilaitoksen johtoryhmä. Kaikkien perustutkintojen opetussuunnitelmat ovat nähtävillä oppilaitoksen internetsivujen (www.esedu.fi) Opetussuunnitelmat-alasivulla. Tutkintokohtaiset opetussuunnitelmat ovat osa Etelä-Savon ammattiopiston Pedagogista ohjelmaa, joka toimii samalla oppilaitoksen tutkintokohtaisten opetussuunnitelmien lakisääteisenä yhteisenä osana. Pedagoginen ohjelma sisältää pedagogisen toiminnan ja kehittämisen linjaukset sekä ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavan koulutuksen opetussuunnitelmaa koskevat lakisääteiset päätökset. Ohjelman kokonaisuuteen kuuluu tämän asiakirjan lisäksi erilaisia opetuksen järjestämistä koskevia suunnitelmia. Kullekin peruskoulutuksena tutkintoa suorittavalle opiskelijalle laaditaan opetussuunnitelman pohjalta oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelma (HOPS). HOPS on opiskelun suunnitteluun, yksilöllisiin valintoihin, opinnoissa etenemiseen liittyvä asiakirja Wilmassa. Opiskelija saa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadintaan ja sen toteutumisen seurantaan ohjausta sekä ryhmänohjaajalta että opinto-ohjaajalta. Opiskelijaa tekee HOPSissa omaa oppimistaan koskevia päätöksiä ja sitä voi tarvittaessa muuttaa ja muokata opintojen edetessä. Jokaiselle näyttötutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtaistamisen suunnitelma, joka käsittää hakeutumisen, tutkinnon suorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisen. Henkilökohtaistamisen suunnitelma dokumentoidaan Wilmaan. Oppisopimusopiskelijoille tehdään henkilökohtainen opiskeluohjelma, HEO. 4

5 1 PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO 1.1 AMMATTIALAN KUVAUS Pintakäsittelyalan perustutkinnon osasaamisalat Pintakäsittelyalan perustutkinto sisältää kolme osaamisalaa - rakennusten pintakäsittelyjen osaamisala, maalari/lattianpäällystäjä - metallituotteiden pintakäsittelyjen osaamisala, pintakäsittelijä - puutuotteiden pintakäsittelyjen osaamisala, pintakäsittelijä Etelä-Savon ammattiopistossa on tarjolla rakennusten pintakäsittelyjen osaamisala. Mikkelissä maalarin tutkintoa on mahdollisuus opiskella ammatillisena peruskoulutuksena sekä näyttötutkintona. Lattianpäällystäjän tutkinto järjestetään ainoastaan näyttötutkintona. Pintakäsittelyllä parannetaan rakennetun ympäristön ja tuotteiden ominaisuuksia ja ulkonäköä sekä lisätään käyttöikää. Tutkintonimikkeellä maalari tutkinnon suorittanut henkilö osaa tehdä korjaus- ja uudisrakennusmaalaustöitä. Hän osaa myös tapetoinnin ja ruiskumaalauksen perusteet. Lisäksi hän osaa maalata eri materiaaleista olevia rakennusosia ja kalusteita. Sisällä maalaustyö kohdistuu seiniin, kattoihin, oviin, metallipintoihin, ikkunoihin, lattioihin jne. Ulkona maalataan seiniä, sokkelia, kattoja, parvekkeita, ikkunoita, ovia, pihakalusteita jne. Käytettävät pintakäsittelyaineet vaihtelevat sisä- tai ulkokäytön ja pintojen materiaalien mukaan. Rakennusalalla maalarin työtehtäviin kuuluvat maalaamisen lisäksi myös tapetointi-, pinnoitus- ja laatoitustyöt. Tutkintonimikkeellä lattianpäällystäjä tutkinnon suorittanut henkilö osaa tehdä lattiapäällysteen pohjustustyöt monipuolisesti ja matto- ja laminaattipintojen asennukset. Erikoisosaamisalueina hänellä voi olla lattia- ja seinälaatoitukset, parkettiasennukset tai puulattioiden pintakäsittelyt. Rakennusmaalareita ja lattianpäällystäjiä työskentelee maalausliikkeiden ja rakennusliikkeiden palveluksessa, tarvikemyyjinä sekä itsenäisinä ammatinharjoittajina. Ammatissa tarvitaan kädentaitojen lisäksi mm. itsenäistä työskentelyotetta, huolellisuutta ja pitkäjännitteisyyttä. Työ saattaa olla ajoittain raskasta ja vaatii tekijältään hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Tietyt terveydelliset seikat saattavat olla esteenä alalla työskentelyyn. Pintakäsittelyalan työ on kuitenkin erittäin vaihtelevaa ja monipuolista. Työntekijät suunnittelevat usein työjärjestyksen ja toteuttavat työt suunnitelmien ja työ-ohjeiden mukaan. Pintakäsittelyalan ammattilainen työskentelee usein tiiviissä yhteistyössä muiden rakennusalan osaajien kanssa ja sen vuoksi maalarilta ja lattianpäällystäjiltä edellytetään myös sosiaalisuutta. Etelä-Savon ammattiopisto pyrkii aktiivisesti lisäämään peruskoulujen opinto-ohjaajien tietämystä maalarin ammatin vaatimuksista, jotta opiskelijoille syntyisi mahdollisimman oikea kuva tästä ammatista jo valintaa tehdessään. Pintakäsittelyalalle tulevat opiskelijat ovat lähtökohdiltaan hyvin eritasoisia. Joustavia opintopolkuja pyritään rakentamaan opiskelijan aikaisemman osaamisen ja henkilökohtaisten vahvuuksien mukaan. Erilaisuus ei kuitenkaan oikeuta opiskelijaa kulkemaan opintopolkua omien mieltymystensä mukaisesti, opintopolkuja rakennettaessa opiskelijan tulee sitoutua noudattamaan hänelle tehtyjä selkeitä ohjeita ja toimintatapoja ja ottamaan vastuu omien opintojensa etenemisestä. Yrityskasvatuksen toteutuminen Etelä-Savon ammattiopiston alueella maalausalan yritykset ovat pääasiassa pieniä tai keskisuuria yrityksiä. Yrittäjät vierailevat oppilaitoksessa säännöllisesti ja kertovat opiskelijoille maalausalasta ja yrittäjyydestä. Työssäoppimisjaksojen aikana opiskelija pääsee näissä yrityksissä tutustumaan yrityksen monipuolisiin työkohteisiin, yrityksen toimintatapoihin ja arkeen. 5

6 Ammatillisten aineiden opiskelun ja työssäoppimisen yhteydessä painotetaan asiakaspalvelua ja asiakkaan kohtaamista sekä hyviä käytöstapoja. Kustannustietoisuus, työn suunnittelu, aikataulujen pitävyys ja laatutietoisuus sisältyvät kaikkeen opetukseen ja harjoitteluun. Rakennusten korjausmaalauksen osaamiskokonaisuuden aikana opitaan tuottavan toiminnan ja kustannuslaskennan perusteet. Opiskelija osaa laskea oman palkkansa ja arvioida palkan sivukulut sekä laskea ja arvioida materiaalikustannuksia ja yleiskustannuksia. Erilaisten harjoitustöiden ja työssäoppimisen aikana opitaan toimiaan itsenäisesti ja omatoimisesti, mutta myös työryhmän aktiivisena jäsenenä ja ongelmanratkaisijana. Kaikille yhteisten aineiden opintoihin sisältyy pakollisena yrittäjyys ja yritystoiminta osana yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavan osaamisen kokonaisuutta. Opiskelijalla on myös mahdollisuus valita valinnaisista tutkinnon osista yritystoiminnan suunnittelu tai yrityksessä toimiminen (esimerkiksi perustaa NY-yritys) osaksi tutkintoa. Kansainvälisyys Kansainvälisyystaitoihin luetaan rohkeus ja oma-aloitteisuus käyttää vieraita kieliä, kulttuurierojen tiedostaminen ja kyky ratkaista niistä johtuvia ristiriitoja sekä taito toimia ja työskennellä monikulttuurisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä niin kotimaassa kuin maailmallakin. Kansainvälisyystaidot ovat siten osa käytännön työelämätaitoja, joita kaikilla Esedusta valmistuvilla ammattiosaajilla tulee olla. Maalareiden ja lattiapäällystäjien ammattiaineisiin sisältyy osaamistavoite selviytyä työtilanteista englannin kielellä. Opiskelun aikana kannustetaan nuoria opiskelijoita hakeutumaan oppilaitoksella toimivaan kansainväliseen vaihto-ohjelmaan. Ulkomailla tapahtuva työssäoppiminen on tavoitteellista ja sitä ohjataan yhteistyössä lähettävän ja vastaanottavan organisaation kanssa. Tyypillisesti jakso on 4-8 viikkoa ja tapahtuu toisen tai kolmannen opiskeluvuoden aikana. Maahanmuuttajilta vaaditaan maalausalan työtehtävissä suomenkielen kirjallista ja suullista kielitaitoa sekä suomalaiseen kulttuuriin sopeutumista. Jatkuva kehittäminen Alan opettajat osallistuvat vuosittain pintakäsittelyalan opettajille tarkoitetuille koulutuspäiville. He seuraavat aktiivisesti alan kehittymistä ja uudistavat opetusmenetelmiään tilanteen mukaan. Yhdessä työelämän edustajien kanssa keskustellaan työelämäfoorumissa ja työssäoppimispaikoissa, millaista osaamaista maalari tai lattianpäällystäjä työssään tarvitsee ja kuinka toimintatavat kehittyvät työelämässä. Opetuksessa korostetaan kestävän kehityksen arvoja ja pyritään toimimaan niiden mukaisesti. Yhteiset tutkinnon osat pyritään integroimaan pintakäsittelyalalle käytännön tehtävien ja projektityöskentelyn avulla niin, että opiskelija ymmärtää niiden merkityksen maalarin ammatissa ja mahdollisia jatko-opintoja suunnitellessaan. Tuote- ja laitevalmistajat vierailevat säännöllisesti oppilaitoksessa ja pitävät opiskelijoille ja henkilökunnalle koulutustilaisuuksia kertoen uutuuksista ja alan näkymistä. Aktiivinen osallistuminen Taitaja-toimintaan tuo mukanaan paitsi alan uusimpien tuotteiden, menetelmien ja trendien päivittämistä myös jatkuvaa yhteydenpitoa eturivin osaajiin niin materiaalitoimittajien kuin muiden suomalaisten ja kansainvälisten oppilaitosten kanssa. 6

7 1.2 TUTKINNON MUODOSTUMINEN Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Perustutkinto muodostuu - ammatillisista tutkinnon osista (135 osaamispistettä), - yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä) ja - vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osaamispistettä). Näyttötutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista. Osaamispisteet (osp) koskevat vain ammatillista peruskoulutusta (ns. nuorten koulutusta). Ammatilliset perustutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista, jotka voivat olla pakollisia tai valinnaisia. Lisäksi ammatillisena peruskoulutuksena suoritettaviin tutkintoihin sisältyy pakollisia ja valinnaisia yhteisiä tutkinnon osia sekä vapaasti valittavia tutkinnon osia. Tutkintoon voi myös yksilöllisesti sisällyttää enemmän tutkinnon osia, jotka laajentavat suoritettua tutkintoa, silloin kun se on työelämän alakohtaisiin tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin vastaamisen ja tutkinnon suorittajan ammattitaidon syventämisen kannalta tarpeellista. Opiskelija voi myös valita ammatilliseen perustutkintoon tutkinnon osia muista ammatillisista perustai ammattitutkinnoista, valita lukio-opintoja ja/tai suorittaa ylioppilastutkinnon. Tutkintojen osittainen rakenne mahdollistaa tutkinnon osien suorittamisen myös muissa oppilaitoksissa, mutta Etelä-Savon ammattiopisto ei pääsääntöisesti vastaa niistä aiheutuvista järjestelyistä ja kustannuksista, lukuun ottamatta lukio-opintoja. Tutkinnon rakenteen kuvaus löytyy tutkinnon perusteista ja Opetushallituksen ylläpitämästä opintopolku.fi eperusteet palvelusta: ammatillinen peruskoulutus: Tutkinnon muodostuminen ammatillinen aikuiskoulutus (näyttötutkinto): Tutkinnon muodostuminen 1.3 TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINNON OSIEN TARJONTA ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTOSSA Seuraavassa taulukossa esitetään tutkinnon rakenne ja tutkinnon osien tarjonta Etelä-Savon ammattiopistossa. Muodostumistaulukon numerointi noudattaa tutkinnon rakennetta kuvaavan taulukon ja tämän tutkintokohtaisen opetussuunnitelman numerointia. Tutkinnon rakenne ja tutkinnon osien tarjonta Etelä-Savon ammattiopistossa Osaamispisteet koskevat vain ammatillista peruskoulutusta. Näyttötutkinnot muodostuvat vain ammatillisista tutkinnon osista. Taulukon numerointi noudattaa tutkinnon perusteiden numerointia. Osaamispisteet (osp) Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinto PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO Ammatilliset tutkinnon osat 135 7

8 2.1 Rakennusten pintakäsittelyjen osaamisalan, maalari, pakolliset tutkinnon osat Rakennusten korjausmaalaus Uudisrakennusmaalaus Rakennusten pintakäsittelyjen osaamisalan, lattianpäällystäjä, pakolliset tutkinnon osat Lattianpäällystyksen perustyöt 45 - Lisäksi on valittava yksi tutkinnon osista: Mattotyöt Parkettityöt Lattialaatoitus Valinnaiset tutkinnon osat Pientalojen ulkomaalaus Kiviainesjulkisivujen suihkupuhdistus Elementtisaumaus Kiviainesjulkisivujen pinnoitus Rakennuspintojen ruiskumaalaus Betonipintojen etuoikaisut Ruiskutasoitetyöt Massapäällystystyöt Rakennuspintojen entistäminen Tapetointi Lattianpäällysteiden uusiminen Rakenteiden korjaus Puupintojen pintakäsittelyt Rakennusmaalauksen perustyöt ( Julkisten tilojen lattianpäällystys Märkätilojen muovimattotyöt Parkettityöt Kiinteän parketin asennus Puulattioiden pintakäsittelyt Lattialaatoitus Märkätilojen laatoitus Kivi- ja mosaiikkibetonilattioiden asennus Varastointi Koristemaalaus Mukailumaalaus Erikoismaalaus 15 8

9 Yritystoiminnan suunnittelu Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta Tutkinnon osa ammattitutkinnosta* Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnosta* Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista* Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen Yrityksessä toimiminen Huippuosaajana toimiminen Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia, 5-15 osp Tutkinnon osat vapaasti valittavista tutkinnon osista, 5-15 osp - (1 vain lattianpäällystäjien valittavissa * Tämän valinnaisen tutkinnon osan laajuudeksi lasketaan 15 osp. 3 Yhteiset tutkinnon osat Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen Äidinkieli Toinen kotimainen kieli, ruotsi Vieraat kielet Matemaattisluonnontieteellinen osaaminen Matematiikka Fysiikka ja kemia Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Yhteiskuntataidot Työelämätaidot Yrittäjyys ja yritystoiminta Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen Kulttuurien tuntemus Osa-alueita kohdista Vapaasti valittavat tutkinnon osat Ammatillisia tutkinnon osia Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia - 9

10 4.3 Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita tai lukio-opintoja Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia - 5 Tutkintoa yksilöllisesti laajentavat tutkinnon osat - Ammatillisessa peruskoulutuksessa tutkintoon sisältyy osaamisen hankkimista työssäoppimisen kautta vähintään 35 osaamispistettä (Etelä-Savon ammattiopisto). Yhteisten tutkinnon osien valinnaisten osa-alueiden ja vapaasti valittavien tutkinnon osien tarjonta vaihtelee lukuvuosittain ja paikkakunnittain. Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelija voi yksilöllisesti sisällyttää perustutkintoonsa enemmän tutkinnon osia, jos se on tarpeellista työelämän alakohtaisten vaatimusten, paikallisten ammattitaitovaatimusten tai opiskelijan ammattitaidon syventämisen kannalta. Ne voivat olla ammatillisia tutkinnon osia tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia. 1.4 TUTKINNON OSIEN SUORITTAMISJÄRJESTYS JA TOTEUTUSTAVAT Opintotarjonta voi vaihdella lukuvuosittain ja paikkakunnittain. Opintotarjonta suunnitellaan lukuvuosittain ryhmä- ja paikkakuntakohtaisiin jaksotussuunnitelmiin. Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), näyttötutkinnossa tutkinnon suorittajan henkilökohtaistaminen ja oppisopimuskoulutuksessa opiskelijan henkilökohtainen opiskeluohjelma vaikuttavat yksilöllisesti opintojen etenemisaikatauluun. 1.5 ALAN AMMATIT OPINTOPOLKUESIMERKKEJÄ Rakennusten pintakäsittelyjen osaamisala Etelä-Savossa maalarilta ja lattianpäällystäjältä vaaditaan soveltuvuutta laaja-alaisen ammatin hallintaan. Omaa henkilökohtaista opetussuunnitelmaa tehdessä huomioidaan opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen, mahdolliset jatko-opintosuunnitelmat ja työssäoppimismahdollisuuksien suuntaaminen opiskelijan kiinnostuksen ja motivaation mukaisesti. Joustavia opintopolkuja suunnitellessa opetus voidaan toteuttaa monella eri tavoin. Näyttötutkinnossa opiskelun painopiste on työssäoppimisella, lyhyet teoriajaksot ovat tyypillisesti sijoitettu tasaisin välein opiskeluajalle. Nuorten peruskoulutuksessa voidaan työssäoppimista laajentaa opiskelijan osaamisen ja motivaation mukaan. Myös oppisopimus on hyvä tapa opiskella pintakäsittelyalan ammattilaiseksi, nuorten kohdalla se toteutetaan ns. 2+1 mallin mukaan, eli opintojen kolmas vuosi suoritetaan oppisopimuksella. Alla esimerkkejä joistakin osaamispoluista pintakäsittelyjen osaamisalalta: 10

11 MAALARIN POLKU Uudisrakennusmaalaus Rakennusten korjausmaalaus Pientalojen ulkomaalaus Tapetointi Puupintojen pintakäsittelyt Rakenteiden korjaus LATTIANPÄÄLLYSTÄJÄN POLKU Lattiapäällystyksen perustyöt Mattotyöt Lattialaatoitus Parkettityöt Puulattioiden pintakäsittelyt Märkätilojen muovimattotyöt HUIPPUOSAAJAN POLKU (MAALARI) Rakennusten korjausmaalaus Puupintojen pintakäsittelyt Tapetointi Erikoismaalaus Uudisrakennusmaalaus Huippuosaajana toimiminen YRITTÄJÄN POLKU (MAALARI) Rakennusten korjausmaalaus Pientalojen ulkomaalaus Märkätilojen laatoitus Rakenteiden korjaus Uudisrakennusmaalaus Yritystoiminnan suunnittelu / Yrityksessä toimiminen 11

12 YRITTÄJÄN POLKU (LATTIANPÄÄLLYSTÄJÄ) Lattiapäällystyksen perustyöt Lattialaatoitus Märkätilojen laatoitus Kivi- ja mosaiiikkibetonilattioiden asennus Lattianpinnotteiden uusiminen Yritystoiminnan suunnittelu 2 AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 2.1 PAKOLLISET TUTKINNON OSAT, MAALARI RAKENNUSTEN KORJAUSMAALAUS (45 OSP) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa tehdä työselostusten ja annettujen ohjeiden mukaan työkokonaisuutena korjattavissa rakennuksissa tehtäviä sisämaalaustöitä. Tutkinnon osan suorittaja osaa käyttää sekä perinteisiä että nykyaikaisia teloja, siveltimiä ja harjoja tehdä ennen maalauksia tehtävät suojaukset ja valmistelut irrottaa työn suoritusta haittaavia listoituksia ja muita komponentteja (esim. ovien heloituksia, sähkökatkaisijoiden suojakilpiä, valaisimia jne.) tehdä tarvittavat esikäsittelyt, kuten pesut ja muut tartunnan varmistamiseksi tehtävät käsittelyt tehdä työvaiheiden välillä suoritettavat hionnat ja pölynpoistot käsin ja koneellisesti poistaa vanhoja maalipintoja tehdä työhön liittyvät tasoitukset, kittaukset ja silotukset maalata käsityövälineillä vesi- ja liuotinohenteisilla maalituotteilla käyttää tarpeen mukaan henkilökohtaisia suojavaatteita ja suojaimia käyttää ja huoltaa tarvitsemiaan työvälineitä kiinnittää helposti käsiteltäviä vapaakohdisteisia tapetteja normaalikorkuisiin asuinhuoneisiin poistaa maalaustyön valmistuttua työnaikaiset suojaukset asentaa paikoilleen työajaksi poistetut listoitukset ja muut rakennusosat keskeisimmät maalaustöiden työsuojeluun liittyvät normit ja niistä aiheutuvat toimenpiteet tiedollisesti ja taidollisesti työturvallisuuskorttia vastaavat asiat niin, että hänellä on valmius työturvallisuuskortin suorittamiseen tiedollisesti ja taidollisesti EA 1:tä vastaavan ensiavun annon tiedollisesti ja taidollisesti tulitöiden turvallisuuteen liittyvät asiat niin, että hänellä on valmius tulityökortin suorittamiseen. 12

13 Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä korjausmaalaustyökokonaisuuden työkohteessa. Ensiaputaidot sekä työturvallisuuskortin ja tulityökortin edellyttämä osaaminen osoitetaan erikseen. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit Tutkinnon osan arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit löytyvät perustutkinnon perusteista: Tutkinnon osan arviointitiedot opintopolku.fi eperusteet -palvelussa Oppimisen arviointi* Edistymisestä annetaan palautetta suullisesti tai kirjallisesti. Oppimisen arvioinnissa ei käytetä arvosanoja, eikä se vaikuta osaamisen arviointiin. Osaamisen arviointi* Osaamisen arviointi suoritetaan arvioinnin kohteiden ja arviointikriteerien mukaisesti asteikolla 1-3. *Arvioinnista kerrotaan tarkemmin luvussa 6. Teema Keskeiset sisällöt Osaamisen hankkiminen esimerkkejä Maalarin perustaidot henkilökohtaisten suojavaatteiden ja suojaimien käyttäminen tarpeen mukaan keskeisimmät maalaustöiden työsuojeluun liittyvät normit ja niistä aiheutuvat toimenpiteet turvallinen telinetyöskentely ja henkilönostimien käyttö sekä perinteisten että nykyaikaisten telojen, siveltimien ja muiden työssä tarvittavien työvälineiden käyttäminen ja huoltaminen ennen maalauksia tehtävät suojaukset ja valmistelut ja suojauksien poistaminen maalaustyön valmistuttua ja ympäristön siistiminen työn päätyttyä Opetusmenetelmät opetuskeskustelu oppimistehtävät oppimispäiväkirja (portfolio) demonstraatio projektit omaehtoinen perehtyminen ja tehtävät harjoitukset, testit asiantuntijavierailut tutustumiskäynnit; yritysvierailut Oppimisympäristöt Lähiopetus (opetusluokat, työsalit, oppilaitoksen kiinteistö) Oppilaitoksen työmaat 13

14 tarvittavien esikäsittelyjen, kuten pesut, ja muiden tartunnan varmistamiseen tarvittavien töiden tekeminen työvaiheiden välillä suoritettavat hionnat ja pölynpoistot käsin ja koneellisesti maalaaminen käsityövälineillä vesi- ja liuotinohenteisilla maalituotteilla rajaustöiden tekeminen käsityövälineillä jätteiden lajittelu ohjeiden mukaisesti tiedollisesti ja taidollisesti työturvallisuuskorttia vastaavien asioiden hallitseminen niin, että opiskelijalla on valmius työturvallisuuskortin suorittamiseen tiedollisesti ja taidollisesti EA 1:tä vastaavan ensiavun annon hallitseminen tiedollisesti ja taidollisesti tulitöiden turvallisuuteen liittyvien asioiden hallitseminen niin, että opiskelijalla on valmius tulityökortin suorittamiseen Asiakastyöprojektit (oppilaitoksessa ja ulkopuolella) Harjoitustyöt käsityövälineiden ja erilaisten pintakäsittelyalan laitteiden käyttöharjoitukset työsalin harjoitusseinissä erilaisten pintojen esikäsittelytöiden (puhdistukset, pesut, hionnat, maalinpoistot) harjoittelu pienten maalaustyökokonaisuuksien tekeminen Tapetointi henkilökohtaisten suojavaatteiden ja suojaimien käyttäminen tarpeen mukaan ennen tapetointia tehtävät suojaukset ja valmistelut ja suojauksien poistaminen työn valmistuttua ja ympäristön siistiminen työn päätyttyä tarvittavien esikäsittelytöiden tekeminen työn suoritusta haittaavien listoituksien ja muiden komponenttien poistaminen (esim. ovien heloituksia, sähkökatkaisijoiden suojakilpiä, valaisimia jne.) ja niiden asentaminen paikoilleen työn valmistuttua helposti käsiteltävien, vapaakohdisteisten tapettien asentaminen normaalikorkuisiin asuinhuoneisiin Opetusmenetelmät opetuskeskustelu oppimistehtävät oppimispäiväkirja (portfolio) demonstraatio projektit omaehtoinen perehtyminen ja tehtävät harjoitukset, testit asiantuntijavierailut tutustumiskäynnit; yritysvierailut Oppimisympäristöt lähiopetus (opetusluokat, työsalit, oppilaitoksen kiinteistö) oppilaitoksen työmaat asiakastyöprojektit (oppilaitoksessa ja ulkopuolella) Harjoitustyöt tapetointiharjoitukset työsalin harjoitusseiniin pienet asiakastyökohteet 14

15 Työnsuunnittelu ja kustannustietous työn suunnittelu ja toteutus työselostuksen työohjeiden noudattaminen eri alustoille ja olosuhteille sopivien pintakäsittelyaineiden valitseminen maalausolosuhteilta edellytettävien perusvaatimuksien huomioiminen oikeiden työvälineiden valinta kuhunkin työtehtävään rakennuspiirustusten lukeminen MaalausRYL2012 mukaisten maalausalan yleisten korjausrakentamisen laatuvaatimusten tunteminen työkustannusten ja materiaalimenekin laskeminen vanhoista materiaaleista aiheutuvien työturvallisuusriskien tiedostaminen, kuten asbesti, homeet ja pölyt tarjousten, työsuunnitelmien ja urakointisopimusten tekemisen perusteiden hallinta maalausalan TES:n mukaisesti Opetusmenetelmät opetuskeskustelu oppimistehtävät oppimispäiväkirja (portfolio) demonstraatio projektit omaehtoinen perehtyminen ja tehtävät harjoitukset, testit asiantuntijavierailut tutustumiskäynnit; yritysvierailut Oppimisympäristöt Lähiopetus (opetusluokat, työsalit, oppilaitoksen kiinteistö) Oppilaitoksen työmaat Asiakastyöprojektit (oppilaitoksessa ja ulkopuolella) Korjausrakennusmaalaus tavallisimmat korjaus- ja huoltotöissä käytettävät käsityökalut henkilökohtaisten suojavaatteiden ja suojaimien käyttäminen tarpeen mukaan työskentely ergonomisesti ja hyvien ammattikäytänteiden mukaisesti turvallinen telinetyöskentely ja henkilönostimien käyttö sähkö- ja paineilmalaitteiden turvallinen käyttäminen työn suoritusta haittaavien listoitusten ja muiden komponenttien irrottaminen ja niiden asentaminen paikoilleen työn valmistuttua ennen maalauksia tehtävät suojaukset ja valmistelut ja suojauksien poistaminen maalaustyön valmistuttua ja ympäristön siistiminen työn päätyttyä tarvittavien esikäsittelyjen ja muiden tartunnan varmistamiseen tarvittavien töiden tekeminen työvaiheiden välillä suoritettavat hionnat ja pölynpoistot käsin ja koneellisesti Opetusmenetelmät opetuskeskustelu oppimistehtävät oppimispäiväkirja (portfolio) demonstraatio projektit omaehtoinen perehtyminen ja tehtävät harjoitukset, testit asiantuntijavierailut tutustumiskäynnit; yritysvierailut Oppimisympäristöt lähiopetus (opetusluokat, työsalit, oppilaitoksen kiinteistö) oppilaitoksen työmaat asiakastyöprojektit (oppilaitoksessa ja ulkopuolella) työssäoppiminen Harjoitustyöt pienten korjausmaalaustyökokonaisuuksien tekeminen itsenäisesti 15

Pintakäsittelyalan perustutkinto

Pintakäsittelyalan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Pintakäsittelyalan perustutkinto 2015 Rakennusten pintakäsittelyjen osaamisala, maalari Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Pintakäsittelyalan perustutkinnon

Lisätiedot

Pintakäsittelyalan perustutkinto 2009

Pintakäsittelyalan perustutkinto 2009 Pintakäsittelyalan perustutkinto 2009 Rakennusten pintakäsittelyn koulutusohjelma/osaamisala, maalari Hyväksytty 31.8.2010 Voimassa 1.8.2010 alkaen Kehitysjohtajan päätös 3 (asnro 56/500/2009) Hallintosääntö

Lisätiedot

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari 1 Suunnitelma jen toteuttamisesta ja arvioinnista Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari Tutkinnon osan nimi ja sen laajuus (osp) Rakennusten pintakäsittelyjen osaamisalan pakolliset tutkinnon osat

Lisätiedot

PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Rakennusten pintakäsittelyjen koulutusohjelma Maalari

PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Rakennusten pintakäsittelyjen koulutusohjelma Maalari PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Rakennusten pintakäsittelyjen koulutusohjelma Maalari Näyttötoimikunta hyväksynyt 22.9.2010 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 28.9.2010 Voimaantulo 1.8.2010

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO Rakennusten pintakäsittelyjen koulutusohjelma MAALARI

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO Rakennusten pintakäsittelyjen koulutusohjelma MAALARI Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO Rakennusten pintakäsittelyjen koulutusohjelma MAALARI Johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 Salpauksen ammattiosaamisentoimikunta

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Pintakäsittelyalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Pintakäsittelyalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Pintakäsittelyalan perustutkinto Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä pintakäsittelyalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. lähihoitaja. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. lähihoitaja. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee 1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto lähihoitaja Ensihoidon osaamisala Kuntoutuksen osaamisala Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto. Sähköasentaja. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee

OPETUSSUUNNITELMA. Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto. Sähköasentaja. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee 1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMA Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Sähköasentaja Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee - ammatillista peruskoulutusta

Lisätiedot

Puualan perustutkinto, puuseppä

Puualan perustutkinto, puuseppä Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Puualan perustutkinto, puuseppä 2015 Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Puualan perustutkinnon, puuseppä, toteutus ammatillisena peruskoulutuksena

Lisätiedot

MAALARIN AMMATTITUTKINTO 2013

MAALARIN AMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet MAALARIN AMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 34/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:39 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:39 ISBN 978-952-13-5612-4 (nid.) ISBN 978-952-13-5613-1

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA Tekniikka ja liikenne OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA Johtokunnan hyväksymä 18.10.2011 Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp. MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO MUOVITEKNIIKA OSAAMISALA

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp. MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO MUOVITEKNIIKA OSAAMISALA Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp. MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO MUOVITEKNIIKA OSAAMISALA Muovituotevalmistaja Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta Rehtorinhyväksyntä Voimassa

Lisätiedot

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala, artesaani KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Autoalan perustutkinto

Lisätiedot

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO, TALONRAKENTAJA TALONRAKENTAJAN KOULUTUSOHJELMA

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO, TALONRAKENTAJA TALONRAKENTAJAN KOULUTUSOHJELMA RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO, TALONRAKENTAJA TALONRAKENTAJAN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 2 Rakennusalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon valtakunnalliset

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUT- KINTO

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUT- KINTO KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUT- KINTO KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 30.04.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

rakennusalan perustutkinto 2009

rakennusalan perustutkinto 2009 rakennusalan perustutkinto 2009 TALONRAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALONRAKENTAJA MAARAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MAARAKENTAJA MAARAKENNUSKONEENKULJETUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto 2010

Autoalan perustutkinto 2010 1 Autoalan perustutkinto 2010 Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Autokorikorjauksen koulutusohjelma, autokorinkorjaaja Automaalauksen koulutusohjelma, automaalari Moottorikäyttöisten pienkoneiden

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen koulutusohjelma, talonrakentaja

Opetussuunnitelma. Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen koulutusohjelma, talonrakentaja Opetussuunnitelma Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen koulutusohjelma, talonrakentaja Hyväksytty 1.0/18.6.2008 Ammatillisen peruskoulutuksen johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/1.8.2012 2 (102) Sisällysluettelo

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AJONEUVOASENTAJA OPETUSSUUNNITELMA JA JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AJONEUVOASENTAJA OPETUSSUUNNITELMA JA JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Pohjolankatu 4-6, PL 12 57201 SAVONLINNA puh. (015) 550 6000 (vaihde) fax. (015) 550 6215 www.samiedu.fi AUTOALAN PERUSTUTKINTO AJONEUVOASENTAJA

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Etelä Savon Koulutus Oy Etelä Savon ammattiopisto KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO KIINTEISTÖNHOITAJA Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala

Tekniikan ja liikenteen ala Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma/osaamisala SÄHKÖASENTAJA AUTOMAATIOASENTAJA Tämä opetussuunnitelma

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 Sisällysluettelo 1 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN

Lisätiedot

MAALARIMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

MAALARIMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO MAALARIMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus 2003 ISBN 952 13 1744 2 (nid.) ISBN 952 13 1745 0 (pdf) 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 14/011/2003 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto 2014

Autoalan perustutkinto 2014 0 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Autoalan perustutkinto 2014 Autokorinkorjauksen osaamisala, autokorinkorjaaja Automaalauksen osaamisala, automaalari Automyynnin osaamisala, automyyjä Autotekniikan

Lisätiedot

14.1.2013. Lausuntopyyntö 3/421/2013. Näyttötutkinnon perusteet MAALARIN AMMATTITUTKINTO 2013. Määräys xx/011/2013. Määräykset ja ohjeet 2013:xx

14.1.2013. Lausuntopyyntö 3/421/2013. Näyttötutkinnon perusteet MAALARIN AMMATTITUTKINTO 2013. Määräys xx/011/2013. Määräykset ja ohjeet 2013:xx 14.1.2013 Lausuntopyyntö 3/421/2013 Näyttötutkinnon perusteet MAALARIN AMMATTITUTKINTO 2013 Määräys xx/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:xx SISÄLTÖ 1 1 NÄYTTÖTUTKINNOT... 3 1.1 Näyttötutkintojen järjestäminen............

Lisätiedot

SÄHKÖ- ja AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120ov

SÄHKÖ- ja AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120ov Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SÄHKÖ- ja AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120ov Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma Automaatioasentaja Hyväksytty Näyttötoimikunnassa

Lisätiedot