HANKE TAMPERE-TALON TOIMINNALLINEN UUDISTUSHANKE, LAAJENNUS JA MUUTOSTYÖ Yliopistonkatu 55, Tampere

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HANKE TAMPERE-TALON TOIMINNALLINEN UUDISTUSHANKE, LAAJENNUS JA MUUTOSTYÖ Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere"

Transkriptio

1

2 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA Jarmo Viljakka HANKE TAMPERE-TALON TOIMINNALLINEN UUDISTUSHANKE, LAAJENNUS JA MUUTOSTYÖ Yliopistonkatu 55, Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys Tampere-talon kiinteistön toiminnallisen uudistushankkeen tarveselvitys, Drno TRE: 2082 /2014 ote pöytäkirjasta sivela / 70 Hankekortti Talotekniikkaselvitykset LVIA -tekniikka Sähkötekniikka Energiaselvitys Tilaohjelma Hankeaikataulu Tavoitehinta-arvio Tampere-talo, tilamuutokset ja laajennus, alustava kustannusarvio Hanketekijät, laajennus Tilaluettelo, laajennus Perustamiskustannukset, laajennus Hanketekijät, tilamuutokset ja pienet laajennusosat Tilaluettelo, tilamuutokset ja pienet laajennusosat Perustamiskustannukset, tilamuutokset ja pienet laajennusosat Luonnokset Asemapiirros Kellari ja pohjapiirustusotteet 1. kerros ja pohjapiirustusotteet 2. Kerros ja pohjapiirustusotteet 3. Kerros ja pohjapiirustusotteet 4. Kerros ja pohjapiirustusotteet Leikkaukset Julkisivut LIITE 1: Investointisopimus - 1 -

3 Tampere-talon kiinteistön toiminnallisen uudistushankkeen tarveselvitys Valmistelijat: Hankearkkitehti Jarmo Viljakka, puh ja tilaajapäällikkö Lauri Savisaari, puh , Sivela Tilaajapäällikkö Lauri Savisaari: Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta hyväksyi kokouksessaan (51 ) Tampere-talon kiinteistön teknisten modernisointien tarveselvityksen. Päätöksenteon yhteydessä todettiin, että Tampere-talon kiinteistön kokonaisvaltainen toiminnallinen uudistaminen ja laajennus käsitellään erikseen myöhemmin, kun hankkeen vaikutuksista Tampere-talo Oy:n liiketoiminnan kasvuun sekä katteen ja tuloksen parantumiseen on käytettävissä yksityiskohtaiset laskelmat. Tampere-talo Oy on yhdessä Tampereen Tilakeskus liikelaitoksen kanssa valmistellut suunnitelmaa Tampere-talon kokonaisvaltaiseksi toiminnalliseksi uudistamiseksi. Toiminnallista uudistamistarvetta perustellaan mm. Tampere-talo Oy:n liiketoiminnan kasvattamisen ja tuloksen parantamisen tarpeella sekä taloudellisen toimeliaisuuden lisääntymisen vaikutuksilla koko talousalueelle. Toiminnallisen uudistushankkeen taustalla ovat kiristynyt kilpailutilanne alalla, talon valmistumisen ajasta muuttunut toimintaympäristö sekä muuttuneet asiakastarpeet, joihin kiinteistö ei nykykunnossaan ja - muodossaan kykene riittävästi vastaamaan. Tampere-talo rakennettiin vuosina , ja sen tavoitteena oli kasvattaa koko Tampereen ja Pirkanmaan alueen vetovoimaa lisäämällä kokous-, kongressi- ja kulttuuritarjontaa. Valmistumisen jälkeen kiinteistössä on toteutettu ainoastaan kaksi suurempaa perusparannushanketta: vuonna 2005 rakennettu sisäkäytävä Sorsapuistosaliin ja vuonna 2011 tehty Ison salin akustiikkaremontti. Molempien vaikutus Tampere-talon toimintaan, liikevaihtoon ja kilpailukykyyn on ollut kiistaton. Kiinteistöllä on jo hyvin akuutti uudistamisen tarve. Tampere-talon toimintaan vaikuttavat tekijät, kuten kilpailutilanne, toimintaympäristö ja asiakkaiden tarpeet ovat muuttuneet merkittävästi ja talo on jäänyt tässä kehityksessä jälkeen. Tapiolan kanssa vuoden 2011 alussa tehdyn riskianalyysin mukaan jopa 65 prosenttia merkittävästi Tampere-talon toimintakykyyn vaikuttavista riskeistä liittyi kiinteistön vanhentuneisiin ja kilpailukyvyttömiin rakenteisiin sekä välineisiin ja/tai vajavaisiin uudistumisinvestointeihin. Kiinteistöä on uudistettava toiminnallisesti, jotta Tampere-talo pystyy vastaamaan kasvaneeseen ja kiristyneeseen kilpailuun, kasvattamaan ja kehittämään liiketoimintaansa ja tätä kautta tuottamaan entistä parempaa arvoa kaupunkilaisille ja koko Pirkanmaan alueelle kongressi-, kokous- ja kulttuuripalveluillaan, Tampere-talon kiinteistön toiminnallisen uudistamishankkeen tavoitteet ovat: 1. Kasvattaa Tampere-talo Osakeyhtiön liiketoimintaa sekä parantaa toiminnan katetta ja tulosta. 2. Vahvistaa entisestään Tampereen merkittäviä vetovoimatekijöitä ja parantaa niiden toimintaedellytyksiä (Tampere-talo Osakeyhtiö, Tampereen taidemuseon Muumilaakso, Tampere Filharmonia ja Tampere Convention Bureau). 3. Kasvattaa taloudellista ja sisällöllistä toimeliaisuutta sekä toimia kasvun ja kehityksen siivittäjänä talolle ja koko Pirkanmaan talousalueelle.

4 4. Toteuttaa investointiin liittyvät remontit kustannustehokkaasti jo vahvistettujen, välttämättömien ja suurelta osaltaan lakisääteisten kiinteistöuudistusten yhteydessä. Kaupungin johtoryhmä on käsitellyt keväällä 2014 Tove Jansson 100 vuotta ja Muumit työryhmän esitystä Tampereen Taidemuseon Muumilaakson siirtymisestä Tampere-taloon. Johtoryhmän linjauksen mukaisesti Tampere-talon kiinteistön toiminnallinen uudistaminen sisältää Muumilaakson käyttöön tulevien tilojen toteuttamisen Tampere-talon nykyisiin tiloihin (Rondo ja Studio). Muumilaaksoa varten toteutetaan m2 laajuiset tilat osittain kahteen kerrokseen. Muumilaakso edellyttää taidemuseorakentamisen vaatimusten mukaisia erikoistiloja, joissa on kattava, automaattinen, koneellinen ilmastointi ilmankosteuden ja lämpötilan kontrolloimiseksi. Hankkeessa kokonaan uutta tilaa on suunniteltu harjoitus-, kokous- ja juhlakäyttöön soveltuva monitoimitila. Uusi tila toimisi myös Tampere Filharmonian harjoitustilana ja vapauttaisi samalla ison salin tilan nykyistä enemmän kokous- ja kulttuuritilaisuuksiin. Uusi monitoimitila olisi laajuudeltaan noin 800 m2. Muumilaakson sijoittuminen Tampere-taloon edellyttää, että kokous- ja kongressikäyttöön saadaan lisätiloja, jotta Tampere-talo Oy:n liiketoimintaedellytykset säilyvät ja vahvistuvat. Toiminnallisessa uudistushankkeessa myös pieneen saliin toteutetaan puku- ja takatilat. Lisäksi Tampere-talon ohjelmaosastolle rakennetaan lisätoimistotiloja. Sorsapuistosalin logistiikkaratkaisuja parannetaan ja salin katto viimeistellään jo aiemmin tehdyn suunnitelman mukaisesti. Suunnitelman mukaan myös Tampere-talon aulaan toteutetaan toiminnallisia muutoksia. Lipputoimisto uudistetaan ja aulaan tehdään nykyisen asiakaspalvelupisteen, infotiskin ja puhelinvaihteen toiminnot kokoava asiakaspalvelun monipalvelupiste. Lisäksi aulaan toteutetaan liike- ja myymälätila, joka palvelee myös Muumilaakson museokauppana. Café Soolon tilaa kehitetään monipuolisemmaksi ja laajemmaksi ravintolatilaksi, joka toteutuessaan parantaa Tampere-talo Oy:n liiketoimintaedellytyksiä merkittävästi. Uudistus parantaa myös Soolon tilan energiatehokkuutta. Suurten yleisötilaisuuksien asiakaspalvelu paranee huomattavasti toimivampien tilojen myötä. Tampere-talon sisätilojen toiminnallisen uudistamisen ohella myös kiinteistön ulkovalaistusta ja piha-alueita kehitetään hankkeen yhteydessä. Lisäksi hankkeen yhteydessä kiinnitetään huomiota taiteeseen osana kokonaisuutta. Taiteen edistämiskeskukselta haetaan avustusta taiteen prosenttiperiaatteen mahdollistamiseksi hankkeen yhteydessä. Hallitusohjelman mukaisesti julkisessa rakentamisessa tietty osuus rakennushankkeen kokonaisinvestoinnista käytetään taiteen hankintaan tai taiteelliseen suunnitteluun. Kaupungin vuoden 2014 talousarviossa ja vuosien taloussuunnitelmassa Tampere-talon tilamuutoksiin ja laajennukseen on varauduttu yhteensä 10,7 miljoonan euron summalla. Tästä 1,5 miljoonaa euroa on varattu vuonna 2014 toteutettaviin taloteknisiin modernisointeihin, joiden tarveselvityksen sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta on hyväksynyt kokouksessaan Tampere-talon kiinteistön toiminnallisen uudistamisen tarveselvityksen mukaisen hankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 12,5 miljoonaa euroa. Hanke on tarkoitus toteuttaa vaiheittain vuosien välillä.

5 Tampere-talo Oy:n kanssa käydyissä neuvotteluissa on sovittu, että toiminnallisen uudistushankkeen toteuduttua Tampere-talo Oy:lle myönnettävä toiminta-avustus pienenee vuosien aikana asteittain yhteensä eurolla. Kiinteistön toiminnallisen uudistushankkeen tavoitteena on parantaa Tampere-talon liiketoiminnallisia edellytyksiä, joten toiminta-avustamisen tarve vähenee vastaavasti. Tampereen kaupunki edellyttää, että hankkeen toteutumisen myötä toiminta-avustusta pienennetään. Päätösehdotus. Tilaajapäällikkö Savisaari: Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta päättää hyväksyä Tampere-talon toiminnallisen uudistamisen tarveselvityksen edellä esitetyssä muodossa jatkosuunnittelun pohjaksi. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Ilmoitus Virpi Ekholm/tike, Jukka Männikkö/talli, Paulina Ahokas/Tampere-talo Oy, Marko Koivisto/Tampere-talo Oy Lisätietoja päätöksestä Päätösvalmistelusihteeri Niko Kannisto, puh , Liite Tampere-talon kiinteistön toiminnallisen uudistamisen tarveselvitys

6 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA Jarmo Viljakka HANKE TAMPERE-TALON TOIMINNALLINEN UUDISTUS, LAAJENNUS JA MUUTOSTYÖ Yliopistonkatu 55, Tampere ASIAKIRJA HANKEKORTTI Hankkeen lähtötiedot ja tavoitteet Tampere-talon tontti sijaitsee Tullin kaupunginosassa osoitteessa Yliopistonkatu 55, Tampere. Kiinteistötunnus on Etäisyys Keskustorilta on n. 1,3km. Tampere-talo on liikevaihdoltaan, pinta-alaltaan ja sisällöntuotannoltaan Pohjoismaiden suurin yhdistetty kongressi- ja konserttikeskus ja se sijaitsee Tampereen XVII kaupunginosassa. Tampere-talo rakennettiin vuosina ja se avasi ovensa keväällä Vuonna 1983 järjestetyn talon suunnittelukilpailun voittivat arkkitehdit Sakari Aartelo ja Esa Piironen suunnitelmallaan Tehtaan pilli. Talon fasadi on keraamista tiiltä, lasia ja Kurun graniittia. Sisätiloissa on lisäksi suomalaista koivua, graniittia ja Carraran marmoria. Tampere-talo on kooltaan br-m2 ja sen kokonaistilavuus on m3. Tamperetalossa järjestetään vuosittain noin 700 tapahtumaa, joissa vierailee vuosittain yli kävijää. Valmistumisen jälkeen kiinteistössä on toteutettu kolme suurempaa perusparannushanketta: vuonna 2005 rakennettu sisäkäytävä Sorsapuistosaliin, vuonna 2011 tehty Ison salin akustiikkaremontti sekä nyt toteutettavan uudistushankkeen ensimmäinen vaihe, jossa uudistettiin teknisiä järjestelmiä nykymääräysten mukaisiksi. Samassa yhteydessä Tampere-talossa otettiin käyttöön kaukokylmään perustuva jäähdytysjärjestelmä. Rakennustyöt tältä osin valmistuivat heinäkuussa Asemakaava Vanha poistuva asemakaava on vuodelta Tontti on laajuudeltaan m 2. Rakennusoikeutta tontilla on yhteensä m 2. Tontti rajautuu idässä Yliopistonkatuun, etelässä Kalevantiehen, ja idässä Viinikankatuun. Pohjoispuolella Tampere-talo avautuu Sorsapuistoon. Korttelissa on vireillä asemakaavan muutos joka mahdollistaa uuden Tamperetalon kiinteässä yhteydessä toimivan hotellin rakentamisen. Hotelli rakennetaan omalle tontilleen ja siitä tulee olemaan sisäyhteys Tampere-taloon. Hotellin rakentamisen tarkempi aikataulu ei ole tällä hetkellä tiedossa. Rakennusoikeutta muodostettavalla tontilla tulee tämänhetkisen kaavaluonnoksen ( ) mukaan olemaan yhteensä m 2 ja kaavamerkintä on YY (kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue). Tampere-talo on todettu rakennustaiteellisesti arvokkaaksi rakennukseksi ja kaavaan on lisätty suojelumerkintä sr

7 Tämänhetkisen tiedon mukaan asemakaava hyväksytään helmi-maaliskuussa ja vahvistuu huhtikuussa Tampere-talon kaupunkikuva ja arkkitehtuuri Tampere-talosta laaditussa rakennetun ympäristön selvityksessä (Arkkitehdit MY 2014) rakennuksella nähdään olevan ennen kaikkea rakennustaiteellisia arvoja. Se on yhtäältä postmodernin arkkitehtuurin edustaja, mutta myös funktionalistinen käyttörakennus. Rakennuksen ulkotiloista tärkeimmiksi nostetaan avautuminen Sorsapuistoon sekä Yliopistonkadun lähestymissuunta. Sorsapuiston ikonisen julkisivun hahmo, materiaalit ja yksityiskohdat tulee säilyttää tunnistettavina. Pääsisäänkäynti Åkerlundin talon päätteenä on kaupunkikuvallinen aksentti ja arvokas kokonaisuuden osa. Tärkeimmät sisätilat ovat Iso Sali ja Pieni Sali, sisäkatu sekä vitriinit ja aulamaisema. Alkuperäiset suunnat ja muodot sekä materiaalivalinnat tulee mahdollisuuksien mukaan säilyttää ja uudisosat ratkaista alkuperäisille tiloille alisteisina. Aulatiloissa toiminnan edellyttämät pienehköt muutokset tulevat kyseeseen. Muutoksia suunniteltaessa tulee huomioida päätilojen heijastumat muotoihin sekä kokonaisuuden logiikka. Materiaalien tulee sopia kokonaisuuteen ja noudattaa alkuperäismateriaaleja mahdollisuuksien mukaan. Nyt laajennusosien ja sisällä tehtävien muutosten lähtökohdat seuraavat rakennuksen alkuperäistä toiminnallista ajatusta sisäkadun varrelle sijoittuvista toiminnoista. Suunnittelussa pyritään korkealaatuisiin ja kestäviin ratkaisuihin julkisivujen ja sisäpintojen arkkitehtuurissa ja materiaalivalinnoissa. Hankkeen tarve: Tarveselvityksen mukaan kiinteistöllä on akuutti uudistamisen tarve. Tamperetalon toimintaan vaikuttavat tekijät, kuten kilpailutilanne, toimintaympäristö ja asiakkaiden tarpeet ovat muuttuneet merkittävästi ja talo on tässä suhteessa jäänyt kehityksessä jälkeen. Tarveselvitysvaiheessa tehdyissä suunnitelmissa (Tampere-talo Oy ja Arkkitehtitoimisto Esa Piironen Oy) tulevat tilantarpeet on määritelty seuraavasti: 1. Uusi ravintola. Café Soolo muutetaan kaksikerroksiseksi ravintolaksi. Toiseen kerrokseen rakennetaan uusi välipohja ja sisäporras kerrosten välille. Ravintola suunnitellaan siten, että se on eriytettävissä muista tiloista tarvittaessa 2. Uusi lipputoimisto ja myymälätila. Aulaan tehdään nykyisen asiakaspalvelupisteen, infotiskin ja puhelinvaihteen toiminnot kokoava asiakaspalvelun monipalvelupiste. Vanha lipputoimisto puretaan laajennusosan tieltä. Myymälätila toimii myös Muumilaakson museokauppana 3. Aulan toiminnalliset muutokset. Osa kiinteistä palvelutiskeistä puretaan ja tilalle rakennetaan siirrettäviä kalusteita. Muumimuseon sisäänkäynnin läheisyyteen rakennetaan aulan katkaiseva liukulasiseinä, joka mahdollistaa museon toiminnan myös muun talon ollessa suljettuna 4. Kongressitoimistojen uudistaminen. Osa huoneista muutetaan avotilaksi ja vastaavasti rakennetaan yksi uusi työtila 5. Muumimuseon rakentaminen Studion ja Rondon tiloihin, uuden välipohjan, sisäportaan ja hissin rakentaminen Studioon - 7 -

8 6. Uusien pukuhuoneiden rakentaminen pienen salin yhteyteen laajennusosaan 7. Uusien 400 hengen kokous- ja monitoimitilojen ja studion rakentaminen aputiloineen uuteen laajennusosaan Hankkeen kuvaus Nyt suunnitellut muutostyöt jakautuvat rakennuksen sisällä tehtäviin muutostöihin ja laajennusosiin. Suunnittelussa on pyritty tilankäytön tehokkuuteen. Osa tiloista on suunniteltu monikäyttöisiksi, niitä voi hyödyntää usea eri toimija. Lisäksi vähäisellä käyttöasteella olevia tiloja hyödynnetään uuden toiminnan puitteissa. Piha-alueen muutokset Tulevat laajennusosat ovat pääsisäänkäynnin pohjoissivulle sijoittuva uusi yksikerroksinen liike-/myymälätila sekä pienen salin ja Sorsapuistosalin väliin rakennettavat kokous-/monitoimitilat, uusi studio ja uudet puku-/harjoitustilat. Olemassa olevaan pääsisäänkäyntiin laajennusosan rakentamisen yhteydessä ei tehdä muutoksia. Tulevan hotellin rakentamisen yhteydessä nykyinen liikuntarajoitteisten yhteys poistuu ja se korvataan uudella portaiden pohjoispuolelle rakennettavalla henkilönostimella. Salien väliin sijoittuva laajennusosa rakennetaan korotettuna 2.kerroksen tasoon jolloin nykyinen huoltoramppi kellariin, nykyiset sisäänkäynnit sekä huoltoyhteys Sorsapuistosaliin säilyy. Ravintolan rakentamisen yhteydessä uudistetaan nykyinen Sorsapuiston suuntaan avautuva terassi. Tampere-talon tulisi avautua Sorsapuistoon paremmin: toteutussuunnitteluvaiheessa tutkitaan mahdollisuutta poistaa osa näkyvyyttä rajoittavista korkeista puiston pensasaidoista. Pysäköinti ja liikenne Olemassa oleville ajoyhteyksille ja muille liikenneratkaisuille ei tehdä oleellisia muutoksia tässä hankkeessa. Tulevan hotellin rakentamisen yhteydessä toteutetaan huollon uusi ajoyhteys Viinikankadulta, huoltopihan ajon uudelleenjärjestelyt, nykyisen pääsisäänkäyntiaukion saattoliikenteen ratkaisut sekä lippulinnan siirto uuden yhdysosan kohdalta. Pääsisäänkäyntiaukioille varataan uusia autopaikkoja lyhytaikaista pysäköintiä lippumyymälässä ja uudessa ravintolassa asiointia varten yhteensä 14 kpl. Autopaikkatarve on yhteensä 156 ap. Mitoitus perustuu laskelmaan 1 autopaikka / 200 kem2, laskentaperusteena on käytetty kaavaluonnoksessa esitettyä normia. Tampere-talon tontilla on yhteensä 65 autopaikkaa, 91 autopaikkaa osoitetaan Kalevantien toisella puolella sijaitsevalta Sairaalakadun pysäköintialueelta. Tontille merkittävistä autopaikoista osa on inva - mitoitettuja. Tampere-talo on helposti saavutettavissa julkisia kulkuneuvoja käyttäen; Kalevantiellä ja Yliopis

9 tonkadulla talon välittömässä läheisyydessä on kaupunkiliikenteen bussipysäkit. Tontti on myös helposti saavutettavissa jalan ja polkupyörällä. Tilaratkaisut Tuleviin laajennusosiin sijoittuvat uudet kongressi-, kokous- ja juhlatilat, pienen salin uudet pukutilat sekä uusi myymälätila ja ryhmämyynnin tilat. Rakennuksen sisällä tehtäviä tilamuutoksia ovat Muumimuseon sijoittuminen kellariin ja 1.kerrokseen, ravintolan rakentaminen ja Tampere Filharmonian harjoittelun mahdollistaminen Sorsapuistosalissa. Lisäksi aulojen ja pääkäytävän alueella tehdään uusia toimintoja tukevia ja muutostöiden edellyttämiä muutoksia. Aula- ja myymälätilat Nykyiset pääsisäänkäynnin yhteydessä sijaitsevat lipunmyynnin tilat puretaan. Tilalle rakennetaan laajennusosa, johon sijoittuu uusi Tampereen Taidemuseon ja Tampere-talon yhteinen myymälätila ( Muumimyymälä ), ryhmämyynnin työtilat sekä vahtimestari-lipunmyynti tiski sekä aputilat. Molempien toimijoiden lipunmyynti on keskitetty samaan asiakaspalvelun monipalvelupisteeseen. Uudistushankkeen yhteydessä pääaulan toiminnallisuutta parannetaan. Pääaula on katkaistavissa siirrettävällä liukulasiseinällä museon sisäänkäynnin kohdalta, joka mahdollistaa museon toiminnan myös muun talon ollessa suljettuna. Yleisön kulku museoon tapahtuu aina Tampere-talon pääsisäänkäynnin kautta. Kongressitoiminnan palvelupisteitä uudistetaan, osa työhuoneista muutetaan avotilaksi, samassa yhteydessä rakennetaan uudet palvelutiskit ja lisätään yksi uusi palvelupiste/työhuone. Kiinteistön nykyinen opastusjärjestelmä ei vastaa nykyisiä uudistuvia tarpeita. Hankkeen yhteydessä opasteet ja valomainokset suunnitellaan uudelleen. Opasteet uusitaan vain tässä vaiheessa vain hankkeen edellyttämässä laajuudessa. Loput opasteet uusitaan vaiheittain tulevien vuosikorjausten yhteydessä. Ravintola Ravintola on kaksikerroksinen. 2.kerrokseen rakennetaan uusi välipohja ja porrasyhteys kerroksien välille. Nykyinen kahvilan tarjoilutiski kalusteineen ja laitteineen uusitaan ja vesiputous puretaan. Ravintola hyödyntää olemassa olevaa keittiötä, johon ei tehdä muutoksia. Tila on eriytettävissä pääaulasta siirrettävin lasiseinin. Tämä mahdollistaa ravintolan käytön myös muun talon ollessa suljettuna. Harjoitus-, kokous ja juhlatila sekä uusi studio Tilat sijoittuvat laajennusosaan pienen salin ja Sorsapuistosalin väliin huoltopihan yläpuolelle. Sijainti noudattaa rakennuksen perusratkaisun pääperiaatteita, se sijoittuu pääakselin varrelle ja siten on helposti saavutettavissa. Kokonaisuus jakautuu kahteen kerrokseen. 2.kerroksessa sijaitsevat kaksi kerrosta korkea aula-/lämpiötila, kahteen osaan jaettava 520 hengen kokous- /musiikkitila, yleisö wc:t sekä uudet kokoustilat varastoineen. 3.kerroksessa on uusi noin 250 hengen studiotila, joka aukeaa Sorsapuistoon suuren lasiseinän - 9 -

10 välityksellä. Katsomo on teleskooppimallinen, joka mahdollistaa tilan muuntumisen erilaisiin käyttötarkoituksiin. Studion lämpiöstä on näkö- ja ääniyhteys 2.kerroksen aulatilaan ja yhteys vanhaan osaan yhdyskäytävän välityksellä. Kulku kerrosten välillä tapahtuu uutta poistumisporrasta ja hissiä hyödyntäen. 3.kerroksessa sijaitsee myös laajennusosaa palveleva uusi iv-konehuone. Kokous- ja musiikkitilat suunnitellaan puhe- ja musiikkisaliksi. Se ja uusi kokoustila eteläpäässä toteutetaan tila-tilassa periaatteella parannetuin db - rakentein. Tämä mahdollistaa tilojen käytön Tampere Filharmonian harjoitustiloina. Pienen salin pukuhuoneet Maantasoon huoltopihan yhteyteen, pienen salin viereen, sijoittuvat uudet pientä salia palvelevat uudet puku- ja pesutilat. Pukutilat toimivat myös Tampere Filharmonian harjoitustiloina. Laajennus tehdään kaksiosaisena, toinen rakennetaan rakennusmääräysten mukaisesti väestönsuojaksi. Muumimuseo Tilat rakennetaan vanhan Studion ja Rondon tiloihin. Museon sisäänkäynti sijaitsee pääaulassa. Museon olosuhdevaatimukset edellyttävät tuulikaappia, se rakennetaan hyödyntäen olemassa olevia rakenteita. Museon 1.kerroksen näyttelytilasta on visuaalinen yhteys aulatilaan lasiseinän välityksellä. Poistuva studio on tällä hetkellä kaksi kerrosta korkea tila, tästä syystä 1.kerroksen tasoon rakennetaan uusi välipohja ja porras kellarikerroksen tasoon. Näyttelyn kierto tapahtuu uutta ja entisen Rondon vanhaa porrasta hyödyntäen. Liikuntaesteisiä ja lastenvaunuilla näyttelyyn tulevia varten oleva huoltoporras puretaan ja samaan tilaan sijoitetaan uusi henkilönostin. Viereistä olemassa olevaa tavarahissiä voidaan hyödyntää tarvittaessa. Museon toimintaan oleellisesti liittyvät tilat sijoittuvat näyttelytilojen välittömään yhteyteen. Näitä tiloja ovat: huoltotila, pedagoginen tila ja toimistot. Pedagogisessa tilassa järjestetään mm. erityyppisiä työpajoja. Tila on sijoitettu entisen kuivavaraston ja tiskaustilan paikalle nykyisiä kalusteita ja varusteita hyödyntäen. Yleisö hyödyntää olemassa olevia wc-tiloja. Henkilökunnan pukutilat on sijoitettu entiseen liinavaatevarastoon. Museon lipunmyynti ja myymälä, katso kohta Aula- ja myymälätilat. Tampere Filharmonian tilat Filharmonia tulee hyödyntämään uusia laajennusosan pukutiloja sekä uutta kokoustilaa harjoitustiloinaan. Tilojen ääneneristävyys ja akustiikka suunnitellaan siten, että harjoittelu on mahdollista. Nykyiset nuotiston tilat 3.kerroksessa muutetaan orkesterin harjoitustilaksi, nuotisto siirretään käytävän toiselle puolelle rakennettavaan uuteen tilaan. Nykyinen nuotiston tila on alun perin rakennettu akustisesti harjoittelun mahdollistavaksi. Sorsapuistosali soveltuu tällä hetkellä huonosti Tampere Filharmonian harjoitteluun. Tilan ominaisuuksia parannetaan harjoittelun paremmin mahdollistavaksi: tilan eteläpäähän sijoitetaan siirrettävä, useasta osasta koostuva orkesterikoroke. Lisäksi harjoittelualueen akustisia ominaisuuksia parannetaan erityyppisin seinä- ja kattoheijastimin. Nyt tehtävät salin muutokset vapauttavat ison salin käyttöä muihin tilaisuuksiin

11 Sisäinen liikenne Rakennuksen joustava perusratkaisu on mahdollistanut uusien toimintojen sijoittumisen luontevasti nykyisen sisäkadun varrelle, jota 1.kerroksen aulassa sijaitseva Kimmo Kaivannon taideteos Sininen suora omalta osaltaan korostaa. Laajennusosien rakentamisen myötä tilojen laskennallinen henkilömäärä kasvaa. Tästä syystä pienen salin vieressä oleva kylmä poistumisporras korvataan uudella rakennusmääräykset täyttävällä portaalla. Porras toimii samalla yleisön kulkuyhteytenä uuden 2.kerroksen aulan ja 3.kerroksen studion välillä. Reitti uuteen studioon pääsisäänkäynniltä kolmanteen kerrokseen tapahtuu uudella hissillä. Se toimii myös tavarahissinä, mm. suurikokoisimmat soittimet (flyygeli) on nyt mahdollista siirtää kerrosten välillä. Rakenteet Laajennusosien rakenteet perustetaan teräsbetonianturoin pohjatutkimuksen ja rakennesuunnitelmien mukaan. Laajennusosa pienen salin ja Sorsapuistosalin välillä tehdään elementtirunkoisena. Laajennuksessa on pääosin pilaripalkkirunko. Kantavat pystyrakenteet ovat pääosin teräs/teräsbetoniliittopilareita, palkit ovat raudoitetulla betonitäyttöisiä teräksisiä matalapalkkeja. Kantavana väli- ja yläpohjapohjarakenteina toimivat pääosin ontelolaatat, yläpohjan kantava rakenteena ovat osittain teräsristikot ja sekundäärirakenteena kertopuuelementit tai lasi. Runkorakenteen jäykistävinä ja kantavina pystyrakenteina toimivat teräsbetoniset hissikuilun, porrashuoneiden ja väestönsuojanseinät sekä pilarien väleihin asennettavat vinositeet. Uuden lippumyymälän ulkoseinät ja studion lasiseinä pohjoiseen tehdään korkeatasoisin lasi- ja teräsrakentein. Pilarit ovat teräsbetonielementtejä ja palkit teräsbetonielementtejä ja teräsliittopalkkeja, yläpohjan kantava laatta on ontelolaattaa. Ravintolan laajennuksen välipohja ja sille johtavat portaat toteutetaan teräs- ja lasirakenteisina. Muumimuseon uuden välipohjan kantavana rakenteena toimivat teräspilarit ja palkit, kantavana sekundäärirakenteena puupalkisto. Parannettua ääneneristävyyttä vaativat tilat tehdään akustikon ohjeiden mukaan. Laajennusosien julkisivut Myymälätilan julkisivut ovat lasia, jonka edessä osin valkoiset verkkolevykasetit. Julkisivuun voidaan sijoittaa uudesta toiminnasta kertovaa aineistoa. Huoltopihan päälle rakennettavan laajennusosan julkisivumateriaalit ovat metallikasetti jonka päällä valkoiset verkkolevykasetit ja lasi. Studion pohjoisjulkisivu tehdään lasirakenteisena. Laajennusosat ovat tasakattoisia. Uudessa aulatilassa luonnonvaloa tilaan tuo iso lasikatto, lasikaton kantavat rakenteet tehdään teräsrakenteisina

12 Laajuustiedot/rakennushanke Laajennusosat Muutostyöt Yhteensä Huoneistoala 2752 htm htm htm 2 bruttoala 2925 brm brm brm 2 hyötyala 1442 hym hym hym 2 kerrosala 2774 kem kem kem 2 Rakennuksen kokonaishuoneistoala on htm 2 ja -kerrosala kem 2. Kokonaistilavuus on m 3, josta laajennuksen osuus m 3. Hankesuunnitelmaluonnokset on laatinut kohteen alkuperäinen arkkitehti Esa Piironen Arkkitehtitoimisto Esa Piironen Oy:stä. Erikoissuunnittelusta vastaavat: lvi-suunnittelu Hepacon Oy, rakenne- ja akustiikkasuunnittelu A-Insinöörit Suunnittelu Oy, sähkösuunnittelu Ramboll Finland Oy, konseptimuotoilu Suunnittelutoimisto Amerikka Oy/WSP Suomi sekä kustannussuunnittelu Sweco Oy. Rakennustöiden toteutus ja aikataulu Hankkeen rakennustyöt on suunniteltu alkaviksi kesällä Työt tehdään ja ne valmistuvat useassa vaiheessa. Koko hanke on valmis keväällä Katso tarkemmin kohta aikataulu. Hankkeen tavoitekustannusarvio (alv 0 %) Hankkeen kustannusarvio on laskettu rakennussuunnitelmiin perustuvana tilapohjaisena tavoitekustannusarviona. Kustannuksiksi on arvioitu yhteensä Ks. tarkemmin kohta tavoitehinta - arvio. Hankesuunnitteluvaiheessa tehtiin kustannussyistä päätös jättää tarveselvityksessä mukana ollut ohjelmatoimiston muutos tässä vaiheessa hankkeen ulkopuolelle. Jatkosuunnittelun yhteydessä tutkitaan myös Sorsapuistoon rajautuvan piha-alueen kunnostusta, mikäli kustannukset sen sallivat. Hankkeelle osoitetut määrärahat Talousarvio Taloussuunnitelma Yhteensä Jatkosuunnittelun yhteydessä rakennuskustannuksia pyritään alentamaan

13 Hankesuunnitelmavaiheessa kalustevuokraa ei ole määritelty. Mikäli kalusteita hankitaan vuokranantajan kustannuksella, lisätään niiden kustannus vuokraan sovitun mallin mukaisesti. Tampere-talon osalta rakennusinvestointiin kuuluvat muutokset piha-alueilla kaikki kiinteät rakenteet: kattopinnat, seinäpinnat, lattiapinnat akustointi ja akustiset erikoisrakenteet hissit / henkilönostimet kiinteät kalusteet, laitteet ja varusteet keittiön varusteet ja laitteet valaisinkiskot ja kiinteät valaisimet ns. siivousvalot LVISA valvontakamerajärjestelmä ja kamerat sammutusjärjestelmä kattava sähköverkko/ riittävät sähkövaraukset myös tulevia tarpeita varten langaton verkko kiinteät opasteet muutosalueilla Tampere-talon osalta rakennusinvestointiin ei kuulu kaikki näyttelyyn liittyvät erikoisrakenteet, erikoistekniikka ja erikois- / sisustusmateriaalit erikoisvalaisimet/ kohdevalaisimet/näyttelyvalaisimet väliseinäkkeet ja muut näyttelyarkkitehtoniset rakenteet irtokalusteet av-järjestelmät Muumimuseon osalta rakennusinvestointiin kuuluvat kaikki kiinteät rakenteet: kattopinnat, seinäpinnat, lattiapinnat rakenteellinen akustointi ripustuspisteet katossa (pistekuorma/ kantavuus huomioitu) ripustusjärjestelmä hissit/ henkilönostimet valaisinkiskot ja kiinteät valaisimet ns. siivousvalot LVISA valvontakamerajärjestelmä ja kamerat sammutusjärjestelmä asennuslattia kattava sähköverkko/ riittävät sähkövaraukset myös tulevia tarpeita varten langaton verkko Muumimuseon osalta rakennusinvestointiin ei kuulu oma, erillinen kulunvalvonta näyttelytilaan kaikki näyttelyyn liittyvät erikoisrakenteet, erikoistekniikka ja erikois- / sisustusmateriaalit erikoisvalaisimet/ kohdevalaisimet/näyttelyvalaisimet

14 väliseinät ja muut näyttelyarkkitehtoniset rakenteet muut näyttelykalusteet ja vitriinit av-järjestelmät taulukohtaiset hälyttimet Rakennusinvestointiin kuuluvat asiat tarkentuvat mahdollisine hankintarajoineen toteutussuunnittelun yhteydessä. Rakennusinvestointiin kuulumattomat asiat huomioidaan käyttäjän omana investointina, ns. ensikertaisena kalustamisena. Käyttäjien hankinnat ja niihin liittyvä suunnittelu tulee koordinoida myöhemmin toteutussuunnittelun ja rakentamisen yhteydessä laadittavissa suunnittelu- ja rakentamisaikatauluissa

15 ASIAKIRJA TAMPERE-TALON TILAMUUTOKSET JA LAAJENNUS TALOTEKNIIKKASELVITYS LVI-tekniikka Jukka Kauppinen Yleistä Hankkeessa tehtävät LVI-työt aiheutuvat laajennuksen lisäksi tila- ja käyttötarkoitusmuutoksista sekä taloteknisten laitteiden perusparannuksesta. Osa rakennuksen ilmastointikoneista uusitaan tai kunnostetaan, joka aiheuttaa teknisiin tiloihin muutoksia. Nykyisiä asennuksia joudutaan purkamaan ja asentamaan uudelleen talotekniikan yhteensovittamisen takia. Kohteen LVI-suunnittelun lähtökohtana on hyvin käytettävän ja huollettavan laitoksen lisäksi elinkaaritalous. Tavoitteena on valita mahdollisimman energiatehokkaat järjestelmät ja laitteet, jotka ovat myös helppo huoltaa ja ylläpitää. Toteutusratkaisuissa huomioidaan erityisesti tilojen erilaiset käyttöajat ja kuormitustilanteet siten, että tarpeetonta ilmanvaihtoa ja energiankulutusta vältetään. Mitoituksissa noudatetaan lakeja, viranomaisohjeita sekä rakentamismääräyskokoelman määräyksiä ja mitoitusohjeita. Arvorakennuksen arkkitehtuuri huomioidaan suunnitteluratkaisuissa. Liittymät Kiinteistö on liitetty Tampereen Kaukolämpö Oy:n kaukolämpö- ja kaukokylmäverkostoihin sekä Tampereen Veden vesi- ja viemäriverkostoihin. Sprinkleriliittymä tulee Viinikankadulta ja muut liittymät on otettu Yliopistonkadulta ja ne kaikki säilyvät ennallaan. Vesimittari on omassa tilassa, kaukolämmön ja - kylmän energiamittarit ovat lämmönjakohuoneessa (osan 1 kellarikerros). Kaukolämmön ja kaukokylmän tilausvesivirrat tarkistetaan hankkeen valmistumisen yhteydessä. Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät Päärakennuksen lämmönjakokeskus on uusittu vuonna 2014 ja siinä on omat siirtimet käyttöveden lämmitystä ja lämmitysverkostoa varten. Sorsapuistosalilla on oma lämmönjakokeskus vuodelta 2005, jossa on erilliset siirtimet rakennusosan patteri- ja ilmastointiverkostoa varten. Laajennusosa varustetaan vastaavasti omalla lämmönjakokeskuksella, jossa on erilliset siirtimet patteri- ja ilmastointiverkostoa varte Tilat lämmitetään pääosin vesikiertoisilla lämpöpattereilla ja tuulikaapit on varustettu lämminilmakojeilla. Nykyiset patterit säilytetään ja uusia pattereita hankitaan laajennusosalle sekä tilamuutosten vaatimassa laajuudessa. Uudet lämpöpatterit varustetaan termostaattisella patteriventtiilillä ja sulkuyhdistäjillä. Päätuulikaapin lämminilmakojeet uusitaan ja niiden käyntiä ohjataan lämpötila

16 antureiden avulla. Lämmityksen runkojohtoja lisätään laajennuksen ja muutetaan tilamuutosten aiheuttamassa laajuudessa. Kiinteistö on liitetty kaukokylmään vuonna Kylmäkeskus on asennettu kellarikerroksessa olevaan iv-konehuoneeseen 3 (3006). Järjestelmä tuottaa jäähdytysvettä päärakennuksen ilmastointikoneita ja tilakohtaisia jäähdytyslaitteita palvelevalle jäähdytysvesiverkostolle. Laitemitoituksissa on huomioitu tulevan laajennusosan tarpeet. Sorsapuistosalilla on oma vedenjäähdytyskoneikko vuodelta 2005, joka hoitaa rakennusosan ilmastoinnin jäähdytystä. Pääosa uusista tuloilmakojeista varustetaan jäähdytyksellä ja tilakohtaisia jäähdytyslaitteita asennetaan lisää, joten jäähdytysvesiverkostoa laajennetaan. Lisäksi muumimuseon tarpeita varten hankitaan lisäjäähdytystä tuottava vesilauhdutteinen vedenjäähdytyskoje, jonka avulla saadaan hoidettua ilman kuivaus tehokkaammin. Kaukokylmän jäähdytysvettä hyödynnetään kojeen lauhdutuksessa. Uudet lämpö- ja jäähdytysjohdot tehdään sinkityistä teräsputkista puristusliitoksin kokoon DN50 saakka ja sitä suuremmat putket tehdään teräsputkista hitsausliitoksin. Lämpöjohdot eristetään mineraalivillakouruilla ja jäähdytysvesijohdot solukumikourulla. Molemmat eristemateriaalit pinnoitetaan näkyvissä paikoin PVC-levyllä. Vesi- ja viemärilaitteet Uusia vesijohtokalusteita hankitaan laajennusosalle sekä tilamuutosten vaatimassa laajuudessa. Kalusteet ovat vakiotyyppisiä, kulutusta kestäviä, vähän vettä kuluttavia vesijohto- ja viemärikalusteita, jotka ovat valmistetut posliinista tai ruostumattomasta teräksestä. Pisuaareina käytetään vedettömiä malleja. Laajennusosan vesijohdot liitetään olemassa olevaan verkostoon. Uudet vesijohdot tehdään kupariputkista puserrusliitoksin. Kytkentäjohdot tehdään pääosin pinta-asennuksena kromatuista kupariputkista. Rakenteiden sisään tehtävissä uppoasennuksissa käytetään muovipinnoitettu kupariputkea. Runkolinjat eristetään mineraalivillakouruilla ja eristys päällystetään näkyvissä paikoin PVClevyllä. Jätevesiviemäreitä uusitaan tilamuutosten vaatimassa laajuudessa. Piha-alueen sadevesiviemäröintiin tehdään tarvittavat muutokset. Laajennusosan uudet jäteja sadevesiviemärit liitetään olemassa oleviin verkostoihin. Katto- ja rännikaivot varustetaan sähkölämmityksellä. Lattiaan ja pihalle asennettavat viemärit tehdään muoviviemäriputkista kumirengasliitoksin. Rakennuksen sisäpuoliset viemärit tehdään pääosin valurautaviemäriputkista pantaliitoksin

17 Sprinkleri Kiinteistössä on automaattinen palosammutusjärjestelmä eli ns. perinteinen sprinklerijärjestelmä, jonka keskus on osan 6 kellarikerroksessa. Nykyiseen järjestelmään tehdään tilajärjestelyn aiheuttamat muutokset. Laajennusosa liitetään oman alueventtiilin kautta nykyiseen sprinklerikeskukseen. Muumimuseon tilat muutetaan kuivaksi ja kaksoisvarmistetuksi järjestelmäksi, jonka toiminta edellyttää paloilmoittimen hälyttämisen ja sprinklerisuuttimen laukeamisen. Ilmastointi Laajennusosa varustetaan RakMK D2:n mukaisilla ilmastointilaitteilla siten, että sisäilmastoluokan S2 vaatimustaso saavutetaan toimisto-, kokous- ja työtiloissa. Näyttely- ja aulatiloissa tavoite on sama, mutta sisäilman lämpötila voi kuitenkin nousta yli tavoitearvojen esim. hellejakson aikana. Ilmastointilaitos toteutetaan keskuskoneilla, joiden palvelualuejako tehdään tilojen käyttöajan, -tarkoituksen ja laatuvaatimusten perusteella. Laajennusosan IV-konehuoneeseen tulee seuraavalla tilajaottelulla olevat iv-koneet: aulatilat, näyttelytilat, studio sekä wc- ja sosiaalitilat. Nykyisellä rakennusosalla tehdään tilojen käyttötarkoitusmuutoksiin ja tilajärjestelyihin liittyvät muutokset. Muumimuseota varten tulee vanhojen iv-koneiden tilalle uusi tulo- ja poistoilmakojepari ja lisäksi hankitaan tilakohtaiset vakioilmastointikojeet (3 kpl). Muumimyymälää ja lipputoimistoa sekä ravintola Soolon laajennusta varten asennetaan uudet iv-koneet. Vanhat Sooloa palvelevat ivkoneet kunnostetaan. Pohjakerroksen A-osalla oleva varasto muutetaan ivkonehuoneeksi ja sitä varten tehdään rakennusmassan ulkopuolelle ilmanottoja ulospuhalluskatokset. Ilmastointikoneina käytetään koteloituja tulo- ja poistoilmakoneita, jotka on varustettu ilmansuodatuksella, tehokkailla lämmöntalteenottolaitteilla, lämmityksellä ja jäähdytyksellä sekä tarvittaessa kuivauksella ja kostutuksella. Laitevalinnat tehdään mahdollisimman energiataloudellisesti, puhaltimet ovat taajuusmuuttajakäyttöisiä ja suoravetoisia. IV-koneiden käyntiä ohjataan aikaohjelman mukaan ja käyntitehoa ohjataan ulkoilman lämpötilan sekä sisäilman lämpötilan, kosteuden ja CO2 pitoisuuden mukaan. Lisäksi varataan käsikäyttömahdollisuudet normaalin käyntiajan ulkopuolisia tilaisuuksia ja tilakohtaisia tehostuksia varten. WC- ja siivoustilojen poistoilmaa ei johdeta erillispoistoilla suoraan ulos vaan nämä ns. likaiset tilat varustetaan omalla LTO- laitteen käsittävillä iv-koneella, joilla puhalletaan tuloilmaa ao. tiloihin ja käytäville. Likaisten tilojen ilmastointi on toiminnassa vähän alipaineisena läpi koko vuorokauden. Lastauspiha varustetaan pakokaasunpoistojärjestelmällä. Väestösuoja varustetaan määräysten mukaisin ilmanvaihtolaittein. Maanvaraiset laajennusosat varustetaan radonpoistojärjestelmällä, joka koostuu alapohjaan asennettavasta radonputkituksesta, nousukanavista ja vesikatolle asennettavista poistoilmapuhaltimista

18 Tuloilmalaitteina käytetään tuloilmaventtiileitä, kattohajottimia tai reikäkanavia. Korkeissa tiloissa voidaan käyttää myös syrjäytysilmanvaihtoa. Poistoilmalaitteet ovat yhteiskanavaventtiileitä ja poistoilmasäleikköjä. Kanavistossa käytetään sinkitystä teräslevystä tehtyjä tehdasvalmisteisia kanavaosia ja pääosin pyöreitä iv-kanavia. Järjestelmässä ei käytetä mitään materiaaleja, joista irtoaa pölyä tai muita epäpuhtauksia. Päätelaitteissa, tasauslaatikoissa ja äänenvaimentimissa käytetään vain dacronia tai muuta vastaavaa äänenvaimennusmateriaalia. Kanavat eristetään määräysten mukaisilla palo-, lämpö- ja äänieristyksillä. Palopelteinä käytetään toimimoottorilla varustettuja peltejä, joita voidaan ohjata ja testata suoraan valvontajärjestelmästä. Rakennusautomaatio Kiinteistössä on rakennusautomaatiojärjestelmä, joka koostuu väylään asennetuista valvonta-alakeskuksista, jotka on liitetty keskusvalvomoon ATK-verkon välityksellä. Järjestelmä on käytettävissä myös WEB- liittymän avulla. Vanhaan järjestelmään tehdään muutostöistä johtuvat lisäykset ja päivitykset. Uusittavien iv-koneiden koko automatiikka ja alakeskus uusitaan. Laajennusosan ivkonehuoneeseen tulee oma alakeskus

19 Sähkötekniikka Olli Uotinen Yleistä Rakennus ja siihen kiinteästi liittyvät laitteet suunnitellaan ja rakennetaan siten, että tarpeetonta energiankäyttöä ja energiahäviöitä rajoitetaan hyvän energiatehokkuuden saavuttamiseksi. Rakennuksen kaikki sähkö- ja telejärjestelmät suunnitellaan ja tehdään standardisarjan SFS 6000 mukaisiksi. Liittymät Kiinteistössä on seuraavat liitynnät ulkopuolisiin verkostoihin: sähköverkkoon (Tampereen Sähköverkko Oy) kaapeli-tv -verkkoon (Tampereen Tietoverkko) tietoliikenneverkkoon (Tampereen kaupungin tietohallinto) Kiinteistön olemassa olevat liittymät jäävät sellaisinaan käyttöön. Sähköverkon liittymä tarkastetaan, kun lopulliset tehotiedot saadaan. Mikäli kiinteistön lopullinen teho ylittää 1000A, joudutaan ostamaan Tampereen Sähköverkko Oy:ltä olemassa oleva tilaajamuuntamo ja tekemään tarvittavat huoltotoimenpiteet ja keskusmuutokset mm. sähkön mittauksen osalta. Vanhat pienjänniteliittymät irtisanotaan ja ostetaan yksi uusi keskijänniteliittymä. Sähkönjakelu ja johtotiet Rakennuksen sähkönjakelu toteutetaan jakelualueittain sijoitettujen ryhmäkeskusten kautta. Nykyinen sähkönjakelu ja johtotiet pyritään säilyttämään mahdollisimman ennallaan. Vain Standardisarjan SFS 6000 vaatimat muutokset jakelujärjestelmään toteutetaan. Rakennusautomaatiojärjestelmän ja Alerta - hälytyksensiirtolaitteen sähkösyöttö varmistetaan UPS -laitteella. Uudet keskukset varustetaan rakennusautomaatiojärjestelmän väylään liitettävin verkkoanalysaattorein. Muumimuseon osalta pyritään mittaamaan mahdollisimman oikein sen kuluttama sähköenergia; valaistus, ilmanvaihto, jäähdytys tms. Kaapeleina ja asennusputkina voidaan käyttää myös PVC:tä sisältäviä asennustarvikkeita niiltä osin, kuin ko. tilaan jää PVC:tä sisältäviä vanhoja asennuksia. Kokonaan uudelleen kaapeloitavissa tiloissa ja uudisosilla, kuitenkin käytetään halogeenittomia HF -asennustuotteita ja -kaapeleita. Putketonta asennustapaa ei hyväksytä ja myös vanhat, ilman hyväksyttyä johtoreittiä asennetut, johdot ja kaapelit asennetaan jo olemassa oleville johtoteille ja niiden puuttuessa, rakennettaan tarvittavat johtoreitit. Vanhat, muutosalueella sijaitsevat keskukset huolletaan. Niille tehdään lämpökamerakuvaus, merkinnät tarkastetaan ja uusitaan tarvittaessa sekä kuvien oi

20 keellisuus tarkastetaan ja puutteet korjataan. Suurimmille ja tärkeimmille keskuksille tehdään kiskojen jälkikiristys ja kiristys merkitään. Johtoteitä pyritään mahdollisimman paljon käyttämään olemassa olevia johtokouruja, kaapelihyllyjä, valaisinripustuskiskoja ja putkituksia. Johtoteitä täydennetään tarpeen mukaan. Vanhat käytöstä poistuvat kaapelit puretaan pois. Teknisissä tiloissa ja alakaton yläpuolisissa ja piiloon jäävissä tiloissa käytetään tikashyllyjä ja näkyviin jäävissä tiloissa valkoiseksi maalattuja tai arkkitehdin määräämään värisävyyn maalattuja teräksisiä kannellisia levyhyllyjä. Valaistus Turva- ja merkkivalaistus rakennetaan uudisosille ja täysin saneerattaville osille sekä se uusitaan nykyvaatimusten mukaiselle tasolle muilta osin. Järjestelmä liitetään saneerattavien tilojen ja laajennuksen osalta olemassa olevaan järjestelmään. Uudisosalle rakennetaan oma rakennusautomaatioon liitettävä turvaja merkkivalaistusjärjestelmä led-valaisimilla. Mikäli valaistusjärjestelmiä uusitaan tai uudistetaan, valaistusjärjestelmä suunnitellaan ja toteutetaan siten, että tilan käyttötarkoituksen edellyttämä valaistus ylläpidetään tehokkaalla tavalla. Valaisimet ryhmitellään siten, että tilan yleisvalaistusta voidaan ohjata valaistustarpeen mukaan. Valaistusjärjestelmä mitoitetaan ja valaistustehoa ohjataan valaistustarve huomioon ottaen siten, että valaistuksen lämpökuormasta aiheutuva huonelämpötilan kohoaminen ja jäähdytyksen tarve mahdollisuuksien mukaan vältetään. Yleisvalaistusasennukset tehdään voimassa olevien standardien vaatimukset täyttäviksi pääosin elektronisilla liitäntälaitteilla varustettuja loistelamppuvalaisimia ja led-valaisimia käyttäen. Näyttelyvalaistusta ohjataan erillisistä ohjaustauluista tai ne liitetään kiinteistön olemassa oleviin erikoisvalaistusohjausjärjestelmiin. Näyttelytiloihin rakennetaan kattoon muunneltavissa oleva kolmivaihevirtakiskojärjestelmä ja mahdollisuus muuntuvalle, lattian kautta tapahtuvalle sähkönsyötölle. Näyttelyvalaisimet ovat käyttäjän hankinnassa. Nykyinen DMX ohjausjärjestelmä siirretään uudisosan valmistuttua monitoimitilan tekniseen valvomoon. Julkisivu- ja aluevalaistus suunnitellaan häikäisemättömäksi, tarvittavin osin ilkivallankestäväksi sekä yhteensopivaksi olemassa olevan valaistuksen kanssa. Valaistusohjaus liitetään olemassa olevaan järjestelmään. Valonlähteiksi asennetaan pitkäikäisiä ja energiatehokkaita tuotteita. Uusissa tai uudistuvissa toimisto- tms. huonetiloissa valaistusta ohjataan pääsääntöisesti läsnäolotunnistimilla ja valokytkimillä tai läsnäolotunnistuksella varustetuilla valaisimilla. Valaisimet valitaan rakennuksen arkkitehtuuriin sopiviksi. Mikäli valaistusjärjestelmää ei kaikilta osin uusita, vanhat vialliset valaisimet korjataan, puhdistetaan ja loisteputket uusitaan värisävyyn 840. Hehkulamppuvalaisimet poistetaan käytöstä vaihtamalla lamppu ja koko valaisin energiatehokkaammaksi. Valaistuksen vanhat ryhmäjohdot pyritään säilyttämään ennallaan säännösten puitteissa

2 6000 m 2 vapaata toimistotilaa Rakennusvuosi 1997 Toimistotilaa 12 604 m 2 Vapaana ~6 000 m 2 Kerroksia 7 Tilojen kunto Sijaitsevat parkkitalossa P5, johon kulku yhdyskäytävän kautta. Vieraspaikat sijaitsevat

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Nikkilän sydämen päiväkoti Hankesuunnitelman liite 10 NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Iso Kylätie 12, 04130 Sipoo 2 1 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 2 TEKNISET JÄRJESTELMÄT... 4 2.1 Sähköliittymä

Lisätiedot

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2 MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA 3.469 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Turkkirata 27-29, 33960 Pirkkala, sijaitseva uudehko tuotantorakennus ja tontin vuokraoikeus. Vuokratontin kiinteistötunnus

Lisätiedot

Helsingin kaupungintalo, galleria

Helsingin kaupungintalo, galleria Hankesuunnitelma Pohjoisesplanadi 11-13 Muutos Hankenumero 2085412 Helsingin Leijona Oy Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 2085412 Osoite Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki Sijainti 1.

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA MYYTÄVÄ KOHDE Sastamalassa, osoitteessa Harjukatu 8, sijaitseva teollisuuskiinteistö. Vammalan keskusta sijoittuu noin 1 km kohteesta pohjoiseen. Valtatie 12:sta

Lisätiedot

CCC CO-CREATION CENTER LINNANMAAN KAMPUS, OULU

CCC CO-CREATION CENTER LINNANMAAN KAMPUS, OULU CO-CREATION CENTER LINNANMAAN KAMPUS, OULU 8.8.2014 Toimistoalueen käytävä (arkkitehdin näkemys) CO-CREATION CENTER Co-Creation Center sijaitsee noin viisi kilometriä Oulun keskustan pohjoispuolella Linnanmaalla,

Lisätiedot

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1 KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1.6.2016 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SELOSTUS HANKKEESTA 1.1 Hankesuunnitelman

Lisätiedot

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko TA-Asumisoikeus Oy / Kivikonkaari 40 HUONEISTOLUETTELO, TALO 1 15.08.2014 n:o tyyppi m 2 kerros P=parveke PI=piha T=terassi A1 3H+K 79,5 2 P A2 2H+KT 66,0 2 P

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA

MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN 16.600 m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Humppilantie 43, Humppila, sijaitseva entinen talotehdas. Tontti muodostuu useasta tilasta ja on

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C Kunta: Kuopio Päivämäärä: 4.1.2017 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE Hankkion teollisuusalueelta Hyllilänkatu 8 33730 TAMPERE Pirkan OP- Kiinteistökeskus Oy, Tampere, Y-tunnus 0247838-2 MYYTÄVÄ KOHDE Tampereella, Hankkion

Lisätiedot

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 HELSINGIN KAUPUNKI HANKESELOSTUS ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 Helsingin asumisoikeus Oy Kivipari Sijainti ja tontti Kaupunginosa 4, kortteli 4129, tontti Kiviparintie a 00920 Helsinki Tontti on Kiviparintiellä,

Lisätiedot

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Pakilan yläaste Pakilantie 67 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081401 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus ja aikataulu

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 Kunta: Varkaus Päivämäärä: 13.12.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11 TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

Pohjoinen Rautatiekatu 25. Moderni toimistotalo Helsingin keskustassa. Noin 200 työpistettä

Pohjoinen Rautatiekatu 25. Moderni toimistotalo Helsingin keskustassa. Noin 200 työpistettä Vuokraus: Senaatin Notariaatti Oy Jukka Myyryläinen, 0400-688 861 Mats Kuhlefelt, 0400-500 285 www.senaatinnotariaatti.fi Insinöörinkatu 7 B, 00880 Helsinki Moderni toimistotalo Helsingin keskustassa Noin

Lisätiedot

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim.

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu nimim. Kieppi Äijälänsalmen tontti on rakentamiseen kiinnostava ja haastava. Perinteisesti rakennuspaikka on ollut avointa maisematilaa, jota hyvin vaihteleva

Lisätiedot

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Kauppakatu 69, 78200 Varkaus Myyntikohde: Myyntikohteena on varikkokiinteistö, jolla sijaitsee noin 1 842 kem 2 toimisto- ja

Lisätiedot

Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa

Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa Arttu Niemikorpi Korjausrakentamisen asiantuntija 3.2.2017 Sisältö Energiansäästöpotentiaali kerros- ja rivitaloissa Mitä laki sanoo energiatehokkuudesta?

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA MUISTIO 1 (5) Tilaaja: Orimattilan kaupunki / tilapalvelu PL 46 16301 Orimattila Hanke: Orimattilan urheilutalo Uudisrakennus, 1. ja 2. vaihe LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA 1. YLEISTÄ Laskelmat

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

tilat ja muuntelumahdollisuudet

tilat ja muuntelumahdollisuudet Miestentie 1 tilat ja muuntelumahdollisuudet Vuonna 1986 rakennetussa talossa on yhteensä n. 6 500 neliötä vuokrattavaa tilaa. Rakennuksessa on 3 henkilöhissiä ja tavarahissi. Autopaikkoja on yhteensä

Lisätiedot

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio Juankosken päiväkoti, kustannusarvio 25.02.2016 Uudisvaihtoehto Olemme arvioineet Juankosken päiväkodin uudisrakennushinnan. Kustannukset on laskettu arvioituun Juankosken hintatasoon 03/2016. Laskelma

Lisätiedot

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 30.11.2015 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus... 3

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA Hakaniemen kauppahallin peruskorjaus -2. lastaus 1:

HANKESUUNNITELMA Hakaniemen kauppahallin peruskorjaus -2. lastaus 1: HISSI 2 HISSI 1-2. lastaus 1:300 VARASTO VARASTO MERKKIEN SELITYKSET: NYKYINEN SEINÄRAKENNE VARASTO PURETTAVA SEINÄRAKENNE UUSI BETONISEINÄ UUSI TIILISEINÄ KYLMÄ 7,6 5,7 4,8 KYLMÄKONE 3,5 m2 KYLMÄKONE

Lisätiedot

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.2014 Mellunkylä 47295/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto Sijainti Tontti 47295 / 1 Vienankatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka

ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka Poistoilmapuhaltimien uusiminen Poistoilmapuhaltimien uusiminen EC puhaltimiksi Poistoilmapuhaltimien rakenteellinen käyttöikä on yleensä

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN

HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN 28.8.2015 Sivu 1/1 Matti Antikainen Rimako Oy Hanke: KANKAANPLK 003 Kankaanpään liikuntakeskus, korjaus ja laajennus Jämintie 10 38700 Kankaanpää Vaihe: Paikkakunta: HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN

Lisätiedot

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite: Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto

Lisätiedot

Lielahden koulun ja nuorisotilojen tarveselvitys, Drno TRE: 1925 /10.03.07/2014 ote pöytäkirjasta lanula 20.3.2014/ 44

Lielahden koulun ja nuorisotilojen tarveselvitys, Drno TRE: 1925 /10.03.07/2014 ote pöytäkirjasta lanula 20.3.2014/ 44 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 2.12.2014 Jarmo Viljakka HANKE LIELAHDEN KOULU JA NUORISOTILAT, PÄÄRAKENNUKSEN PERUSPARANNUS JA LAAJENNUS Lielahdenkatu 15, 33400 Tampere

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) 123 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Lasten päiväkoti Yliskylän uudisrakennuksen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman hyväksymiseksi HEL 2016-002292

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO 1 (8) TALOYHTIÖN VASTUUNJAKOTAULUKKO Vastuunjaon yleistiedot ja kohdistus Taloyhtiön nimi Y-tunnus Osoite Kunta Kaupunginosa Laadintapäivämäärä Rakenteet Vesikatto Ylä-, ala-, välipohja Ulko- ja sisäseinät

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA. Saarijärven ASPA -palvelutalo, Saarijärvi 16.6.2014 A R K K I T E H T U U R A O Y

HANKESUUNNITELMA. Saarijärven ASPA -palvelutalo, Saarijärvi 16.6.2014 A R K K I T E H T U U R A O Y HANKESUUNNITELMA Saarijärven ASPA -palvelutalo, Saarijärvi HANKESUUNNITELMA 2 (8) Saarijärven ASPA -palavelutalo HANKESUUNNITELMA Sisällysluettelo: 1. HANKKEEN YLEISTIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT 2. TARVESELVITYS

Lisätiedot

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 6 Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen Tasapainottamisohjelman yhteydessä kaupungin valtuusto on päättänyt Kerimäen yhteispalvelupiste ja muut kunnanvirastolla olevat palvelut

Lisätiedot

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800.

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800. RUUTUA RAITAA Kaupunkikuva Korttelisuunnitelma noudattaa kaavarungon periaatteita. Kortteli muodostaa yhtenäisen ja omaleimaisen kokonaisuuden, joka kuitenkin korkeuksiltaan, suunniltaan ja mittakaavaltaan

Lisätiedot

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Nimimerkki: RASTERI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut säilyttää vanhat arvokkaat rakennukset, palauttaa niiden sisä- ja ulkotilat alkuperäiseen asuunsa modernein

Lisätiedot

Kirkkopuiston seurakuntakoti

Kirkkopuiston seurakuntakoti Kirkkopuiston seurakuntakoti 10.6.2015 Kirkkopuiston seurakuntakoti sijaitsee Keskuskirkon läheisyydessä kaupungin keskustassa, katuosoite: Hämeenkatu 5, postiosoite: Kirkkopolku 2 a. Rakennus valmistui

Lisätiedot

MYYDÄÄN TOIMISTO- TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KOY KOKO OSAKEKANTA

MYYDÄÄN TOIMISTO- TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KOY KOKO OSAKEKANTA MYYDÄÄN TOIMISTO- TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KOY KOKO OSAKEKANTA Valoputkentie 2 36240 Kangasala 23.3.2012 Pirkan OP- Kiinteistökeskus Oy, Tampere, Y-tunnus 0247838-2 Kangasalan kunnassa, Vatialan alueella

Lisätiedot

Puu pintamateriaalina_halli

Puu pintamateriaalina_halli 1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla - ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja C-s2, d1-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan käyttää

Lisätiedot

HANKESELOSTUS 1 (18) Asunto Oy Helsingin Ariel Asunto Oy Helsingin Ariel. Arielinkatu 16

HANKESELOSTUS 1 (18) Asunto Oy Helsingin Ariel Asunto Oy Helsingin Ariel. Arielinkatu 16 HANKESELOSTUS 1 (18) Arielinkatu 16 HANKESELOSTUS 2 (18) Yleistä Sijainti 10589 / 1 Arielinkatu 16, Kalasatama 00540 Helsinki Tontti Tontin koko on 1316m 2. Tontti on entistä mereen täyttömaalle tehtyä

Lisätiedot

Rakennustapaseloste, asunnot

Rakennustapaseloste, asunnot RAKENNUSTAPASELOSTE TA-Asumisoikeus Oy / KIVELÄNTIE 4 26.4.2011 Rakennustapaseloste, asunnot Rakenteet Asuinrakennukset ovat puu- tai betonirunkoisia. Rakennukset perustetaan paalujen varaan. Yläpohjat

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus LUONNOS 8.6.2016 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 e :n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se

Lisätiedot

Luotsikatu 1 KATAJANOKKA HELSINKI KESKUSTA

Luotsikatu 1 KATAJANOKKA HELSINKI KESKUSTA ELSINKI KESKUSTA PJISSATAMA KATAJANKKA ETELÄSATAMA Laivastokatu Satamakatu 11 Satamakatu 9 Luotsikatu 1 Kadunalainen pysäköintihalli Satamakatu Luotsikatu 1a Luotsikatu Luotsikatu 1 14.12 Kiint y Luotsikatu

Lisätiedot

YHALL Valmistelija: Kari Puumalainen p , Matti Kauppinen p

YHALL Valmistelija: Kari Puumalainen p , Matti Kauppinen p Yhtymähallitus 80 17.09.2014 Yhtymävaltuusto 18 17.12.2014 Yhtymähallitus 83 07.10.2015 Yhtymävaltuusto 14 27.10.2015 Yhtymähallitus 97 28.10.2015 Yhtymähallitus 102 26.11.2015 ASEVELIKATU 4:N PERUSKORJAUS-

Lisätiedot

Tervetuloa meille! 25 vuotta elämyksiä. 2013 Tampere-talo Osakeyhtiö www.tampere-talo.fi

Tervetuloa meille! 25 vuotta elämyksiä. 2013 Tampere-talo Osakeyhtiö www.tampere-talo.fi Tervetuloa meille! 25 vuotta elämyksiä 1 Maailman ainoa Muumimuseo Suomen vetovoimaisimmassa kulttuurin ja kongressien Talossa Avajaiset toukokuussa 2017 Suomen itsenäisyyden juhlavuoden suurin kulttuurirakentamisen

Lisätiedot

Työpaja I : Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä

Työpaja I : Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä Prosessin aikataulu Työpaja I 24.4.2014: Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä Hankesuunnitelman jatkotyöstäminen Työpaja II 26.5.2014: Hankesuunnitelman esittely ja

Lisätiedot

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE SIVISTYSLAUTAKUNTA Kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan 5.10.2015 ( 281) Lemminkäinen talo Oy:n elinkaarihankkeiden palvelutuottajaksi. Palvelusopimus Porvoon kaupungin ja

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15 30.06.2010 ASEMAPIIRUSTUS 3h + k + s 76,5 m² As. 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12 4h + k + s 85,0 m² As. 8, 10 4h + k + s 85,5 m² As. 1, 4, 5, 13 MITTAKAAVA 1:600 Oikeudet muutoksiin pidätetään. Puiden ja pensaiden

Lisätiedot

Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto. Luonnokset 27.01.2014. HANKESELOSTUS 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34.

Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto. Luonnokset 27.01.2014. HANKESELOSTUS 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34. HANKEELOTU 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34 hnro 730 2003 27.1.2014 Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto Luonnokset 27.01.2014 ijainti Kortteli 40122, tontti 2 Tapulikaupungintie

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ LEMPÄÄLÄSTÄ

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ LEMPÄÄLÄSTÄ MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ LEMPÄÄLÄSTÄ Myydään vuonna 2009 valmistunut tuotantokiinteistö moottorintien tuntumasta Lempäälän Marjamäestä. Alueella runsaasti pihatilaa ja laajennusmahdollisuus. Kohde

Lisätiedot

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ Pelimannin ala-aste ja päiväkoti ILMANVAIHDONSELVITYSTYÖ 4.6.2013 1(4) Pelimannin ala-aste ja päiväkoti Pelimannintie 16 Helsinki PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 1. TEHTÄVÄ Tarkoituksena

Lisätiedot

Lausunto MV/232/ / (3)

Lausunto MV/232/ / (3) Lausunto MV/232/05.03.00/2013 1 (3) 20.12.2013 Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy Ratakatu 19 00120 HELSINKI Viite Lausuntopyyntö 9.12.2013 Asia HELSINKI, Töölönkatu 28:ssa sijaitsevan rakennuksen ja tontin

Lisätiedot

Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys

Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys 30.3.2016 Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys Aika: Torstai 30.3.2016 klo 12:30 14.30 Paikka: Läsnä: Innogate Jouni Laitinen, kaavoituspäällikkö Elina Nissinen,

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa Tommi Riippa 19.9.2013 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTOS Muutettujen osien sisältö melkein tuplaantui Tarkempia määräyksiä mm. rakenteiden lujuudelle, paloturvallisuudelle, terveellisyydelle, turvallisuudelle,

Lisätiedot

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2 RAKENNUSTAPASELOSTE Kohde Osoite Kaupungin osa Kortteli/Tontti Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala Kurikka Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin

Lisätiedot

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 Asunto Oy Mars Pieni Roobertinkatu 8 / Korkeavuorenkatu 27 00130 Helsinki Kaupunginosa 3 / Kortteli 58 / Tontti 17 ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 1 KOHDE 1.1 Yleistä Asunto Oy Mars sijaitsee

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

ERILLINEN ENERGIATODISTUS

ERILLINEN ENERGIATODISTUS ASUNTO OY PENKKA ERILLINEN ENERGIATODISTUS Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 www.optiplan.fi Puh. 010 507 6000 Helsinki Mannerheimintie 105 PL 48, 00281 Helsinki Turku Helsinginkatu 15 PL 124, 20101 Turku

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07. Tekninen lautakunta 3 27.01.2016 Tekninen lautakunta 78 20.07.2016 Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.00/2016 TELA 27.01.2016 3 Äänekosken kaupungin tilapalvelut on tehnyt

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

Talotekniikkaselvitys / LVI-tekniikka. Talotekniikkaselvitys / Sähkötekniikka. Laskelma pääoma- ja ylläpitovuokrasta

Talotekniikkaselvitys / LVI-tekniikka. Talotekniikkaselvitys / Sähkötekniikka. Laskelma pääoma- ja ylläpitovuokrasta TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS TOTEUTUSSUUNNITELMA 27.10.2016 Teemu Alavenetmäki HANKE LAMMINPÄÄN PÄIVÄKOTI SISÄILMAPERUSPARANNUS Kivilevontie 1, 33420 Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA

LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA Nina Tielinen toimistoarkkitehti 7.5.15 Vapaa-aikalautakunta 12.5.15 Tekninen lautakunta Lempäälän kirjasto- ja tietoliikennepalvelut Hankesuunnittelun aikataulu

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi.

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi. Kiinteistö 3485/16, Kiikkaistenkuja 13, 01800 Klaukkala Tontti Tontti sijaitsee Klaukkalan asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO2 ½I, erillispientalojen korttelialue. Tontin pinta-ala on 1 882

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145

IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 30.3.2012 IV-kuntotutkimus Metsikköpolun päiväkoti Kukinkuja 14 01620 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Kulomäen koulu Maauuninpolku Vantaa TAMPERE:

IV-kuntotutkimus. Kulomäen koulu Maauuninpolku Vantaa TAMPERE: 09.03.2012 IV-kuntotutkimus Kulomäen koulu Maauuninpolku 3 01450 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 31 11 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb b.fi keskus: 0207 311 160,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄJÄ... 3 1.1 Päiväkoti... 3 1.2 Päivähoidon järjestäjä... 3 2. HANKESUUNNITELMAN LAATIJA JA YHDYSHENKILÖT...

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

UUSI OMAKOTITALO KARHUNMÄKEEN Talviunentie 19, 80230 Joensuu

UUSI OMAKOTITALO KARHUNMÄKEEN Talviunentie 19, 80230 Joensuu UUSI OMAKOTITALO KARHUNMÄKEEN Talviunentie 19, 80230 Joensuu OMALLA 1176m2 TONTILLA, päättyvällä kadulla, moderni nykyaikainen omakotitalo. Huonejakauma velaton kokonaishinta 4h+k+khh+s 100m2, +autokatos+varasto,

Lisätiedot

Heikinniementie 2a:n tarjouspyyntö

Heikinniementie 2a:n tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Heikinniementie 2a:n tarjouspyyntö Rakennukset Asemakaava Helsingin kaupungin kiinteistölautakunta myy Meilahdessa, osoitteessa Heikinniementie 2a sijaitsevat kaksi rakennusta ja vuokraa

Lisätiedot

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200 ASEMAPIIRROS 1 : 500 Jyväskylä on Alvar Aallon ja modernin arkkitehtuurin kaupunki tämä on nostettu esille myös Jyväskylän arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa kaupungin rakentamista ohjaavana johtoajatuksena.

Lisätiedot

Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen. Tero Mononen Lamit.fi

Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen. Tero Mononen Lamit.fi Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen Tero Mononen Lamit.fi tero.mononen@lamit.fi MITEN LÄPÄISTÄ VAATIMUKSET? Tero Mononen, lamit.fi Esimerkkejä vaatimukset

Lisätiedot

Tapiolan koulu ja lukio peruskorjaus

Tapiolan koulu ja lukio peruskorjaus sijaitsee Tapiolassa osoitteessa Opintie 1 Sijaintikartta Arkkitehti Jorma Järven suunnittelema koulurakennus toteutettiin vuosina 1958-1960 Arkkitehti Heikki Koskela laajensi koulua vuosina 1967-1968

Lisätiedot

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA Loppukiri: Aktiiviset Seniorit Ry /Sato Birger Kaipiaisenkatu 1, 00550 Helsinki Kerrosala 3732 kem² Bruttoala 5181 brm² Huoneistoala

Lisätiedot

MYYLÄLÄKIINTEISTÖ --------- myymälä-, varasto-, ym. toimitilaa------------

MYYLÄLÄKIINTEISTÖ --------- myymälä-, varasto-, ym. toimitilaa------------ MYYLÄLÄKIINTEISTÖ --------- myymälä-, varasto-, ym. toimitilaa------------ PETIKKO n. 6000 m² Kiinteistö on ollut Tarjoustalo / Tokmannin käytössä vuodesta 2005, jolloin liiketeilasaneeraus tehtiin entiseen

Lisätiedot

AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016. Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK)

AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016. Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK) AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016 Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK) VESIJOHTOJEN, VIEMÄREIDEN JA LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN SEKÄ

Lisätiedot

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4,

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011 ANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät iranomaiset ja yhteisöt iite: Ilmoitus asemakaavamuutoksen viitesuunnitelman

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA Asuin-, liike-, palvelu- ja lähipalvelurakennusten korttelialue. Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. AO-1-korttelialueelle

Lisätiedot

Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti

Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti Jäähdytyspalkkijärjestelmään yhdistetty Combi Cooler on helppo, toimintavarma ja sähkötehokas

Lisätiedot

Kilpailuehdotus The Soma

Kilpailuehdotus The Soma Kilpailuehdotus The Soma Kilpailuehdotuksen yleiskuvaus Kilpailuehdotus koskee elinkaarikorttelin palveluasumiselle varattua osaa tonttia 3. Esitetyn suunnitteluratkaisun pääasiallinen tarkoitus on tarjota

Lisätiedot

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 50 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Lämmitysverkoston

Lisätiedot

Kaupunginosa / kylä Kortteli / tila, nimi Tontti / RN:o Punnonmäki Oskunkulma 21-71 Osoite Pinta-ala (m 2 ) Hautolahdentie 215 72100 Karttula 25.

Kaupunginosa / kylä Kortteli / tila, nimi Tontti / RN:o Punnonmäki Oskunkulma 21-71 Osoite Pinta-ala (m 2 ) Hautolahdentie 215 72100 Karttula 25. 1 Kuopion alueellinen r akennusvalvonta Kuopio Valtuusto-virastotalo, Suokatu 42 (PL 197) 711 Kuopio (7111 KUOPIO) (17) 185 174, fa (17) 185 182 Suonenj oki Kaupungintalo, Herralantie 6 (PL 13) 776 Suonenjoki

Lisätiedot

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja CO 2 GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto KOMBI 144 Kaksikerroksinen puutalo on perinyt ulkomuotonsa perinteiseltä rintamamiestalolta. Lopputulos on silti moderni ja suunniteltu vastaamaan

Lisätiedot

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ 23.08.16 1 TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Tiedonkaari 15 A, 90570 Oulu Oulu Syynimaa Pinta-ala: n. 145 m² Kokonaisala: n.170 m² Rakennusoikeus:

Lisätiedot