Raportoidut energiatehokkuustoimenpiteet vuonna 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raportoidut energiatehokkuustoimenpiteet vuonna 2011"

Transkriptio

1 Raportoidut energiatehokkuustoimenpiteet vuonna 2011 Energiatehokkuussopimuksen toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelma Seuraavaan listaan on koottu toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelmaan liittyneiden yritysten raportoimat säästötoimenpiteet vuodelta Toimenpiteiden nimet ovat siinä muodossa, kuin ne on raportoitu. Mahdolliset toimipaikan tunnistetiedot on poistettu. Toimenpiteiden jaottelu on suuntaa-antava ja perustuu toimenpiteiden nimiin. Toimenpiteet on jaettu sähköä ja lämpöä säästäviin toimenpiteisiin, ja näinollen osa toimenpiteistä voi olla listalla molemmissa toimenpideryhmässä.

2 1. Lämpöä säästävät toimenpiteet 1.1 Lämmitysjärjestelmä Sisälämpötila Sisälämpötilan laskeminen (2 kpl) Tyhjien tilojen lämmpötilan laskeminen (4 kpl) Vajaakäytössä olevat talot peruslämölle Yölämmityksen asetusarvomuutokset Kylmäalueen kiertoilmapuhaltimen sisäänpuhalluksen lämpötila-asetusten muutos Lämmityskäyrät Lämmityskäyrien laskeminen (14 kpl) Patteriverkoston lämmityskäyrän alentaminen (4 kpl) Patteriverkoston säätökäyrän muutokset (3 kpl) Muu järjestelmän säätö Lämpötilojen säätö (3 kpl) Lämmitysverkoston suod. ja säätö (3 kpl) Lämmitysjärjestelmän perussäätö (2 kpl) Suodattimet ja verkostosäädöt (2 kpl) Lämmitysverkoston tasapainotus Lämmitysverkoston perussäätö ja patteritermostaattien ja puhallinkonv. uusiminen Lämpötilansäätöjä ja viritystä Lämpötilojen säädöt ja energianhallintakokoukset Lämmitysverkoston perussäätö ja venttiilien vaihdot Patteriverkoston tasapainotus ja venttiilien vaihto Patteriverkoston tasapainotus sekä lämmönsiirtimen uusinta Kunnostus ja korjaus Lämmitysverkostojen kunnostus Lämmityksen korjaus ja tasapainotus Pesu Patteriverkoston pesu (6 kpl) Patteriverkoston huuhtelu ja tasapainotus (2 kpl) Ylilämpö Ylilämmön poistaminen (2 kpl) Ylilämmön poistaminen (n. 1 C) lämmityskäyrien alentamisella Tuulianturit Tuulianturin asennus Tuulianturin asennus ja RAU-ohjausmuutokset (2 kpl) Termostaatit Patteritermostaattien vaihtaminen Puuttuvien patteritermostaattien uusiminen Tyhjien tilojen lämpötilan hallinta/patteritermostaatit Pumput Lämmitys- ja iv-verkostojen pumppujen kesäkäyttö Pumpun pysäyttäminen talviajaksi Lämmönjakohuoneen ja kellarin oven tiivistäminen Sisäänkäyntien ilmaverhoilaitteet Lämmönjakohuoneen muutos Rakennusautomaation tarkastus Pv- ja kiertoilmalämmitysverkoston asetusmuutos

3 Lämmitys-jäähdytysautimatiikka 1.2 Ilmanvaihtojärjestelmä Käyntiajat Ilmanvaihdon käyntiaikamuutokset (32 kpl) Ilmastointikoneiden käyntiajan ohjaus (3 kpl) Ilmanvaihdon käyntiaikojen ja lämpötila-asetusten muutokset (2 kpl) Ilmanvaihdon käyntiaikojen muutokset ja CO 2 -ohjauksen korjaus Ilmastointikoneen aikaohjelmamuutos (20 kpl) Ilmastointikoneen aikaohjelman lyhentäminen (3 kpl) WC-tilojen poistopuhaltimien aikaohjelmat (2 kpl) Ilmanvaihtokoneiden aikaohjelmien optimointi (2 kpl) Ilmastointikoneiden aikaohjelmien tarkastaminen IV-koneiden aikaohjausten asennus Ilmastokoneiden aikaohjelmien läpikäynti ja muuttaminen tarpeen mukaisiksi ja järjestelmän asetuksien hallinta. Ilmanmäärien sekä iv-koneiden aikaohjelmien optimointi Käyntiajat ja energianhallintakokoukset (4 kpl) IV koneiden käyntiaikojen ja asetusarvojen optimointi (4 kpl) IV-koneiden asetus- ja käyntiaika-arvomuutokset TK pysäytys yöajaksi Tarpeenmukainen valaistus ja iv Järjestelmän uusiminen Ilmanvaihtokoneiden vaihtaminen Iv-koneet ja vjk:t uusittu IV-jäähdytyskompressorin uusiminen TK:n glykolipumpun uusiminen Lämmöntalteenotto LTO:n rakentaminen LTO:n uusiminen LTO-laitteiden korjaus (3 kpl) Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottojen toiminnan korjaaminen (2 kpl) Tuloilmakoneen lämmön talteenoton toiminnan tarkistaminen ja vian korjaaminen LTO verkostojen pesu LTO-nesteiden tasapainotus LTO:n hyötysuhteen parantaminen IV-koneen LTO-kiekon säätö Kiertoilman käyttö normaalissa lämmitystilanteessa ja sen ohjelmointi rakennusautomaatioon yhden ilmanvaihtokoneen osalta Kylmäalueen kiertoilmapuhaltimen sisäänpuhalluksen lämpötila-asetusten muutos Lauhdelämmön talteenotto Lämpötila-asetukset Ilmanvaihtokoneiden lämpötila-asetusten muutokset (6 kpl) Kiertoilmapuhaltimien lämpötila-asetusten muutokset (2 kpl) Autohallin sisälämpötilan alentaminen Yölämmityksen asetusarvomuutokset Ilmamäärät Ilmastointikoneiden ilmamäärien ohjaus (2 kpl) Käytöstä poistetun osan iv:n säätö pienemmälle Yhden ilmanvaihtokoneen kiertoilmamäärän ohjauksen asetusarvomuutokset

4 Rakennusautomaatiojärjestelmä Kiinteistöautomaation uusinta (3 kpl) Automaation ja lämmönjakokeskuksen uusinta Automatiikan alakeskusten ja säätölaitteiden uusinat Automaatiokorjaukset RAU-saneeraus RAU-saneeraus ja energia-asioiden huomiointi Valvomon päivitys RAU 2010 Automaatio-ohjelmien päivitykset (3 kpl) Automaatiovirityksiä (4 kpl) Automatiikan tarkastukset ja säädöt Rakennusautomaation tarkastus Automaatiojärjestelmän ohjelmien muuttaminen energiatehokkaammiksi ja CO antureiden uusinta RAU-järjestelmän aktiivinen käyttö, aikaohjelmia ja prosessien toimintaa tarkastellaan viikoittain Taajuusmuuttajat IV-koneeseen asennettu taajuusmuuttaja (6 kpl) Taajuusmuuttajien asennus Taajuusmuuttajat uusittu Energiansäästöasetuksen käyttöönotto puhaltimien taajuusmuuttajien asetuksista (2 kpl) IV-muutostyöt ja lisätyt taajuusmuuttajat Hiilidioksidiohjaus Hiilidioksidiohjauksen lisääminen IV-koneisiin (2 kpl) Kahden ilmanvaihtokoneen CO 2 -asetusarvojen muutokset Huolto ja kunnossapito Iv verkoston pesu (4 kpl) Kiertoilmapellin toiminnan korjaus Vyöhypeltien korjaus IV-koneiden patteripumppujen korjaus Koulutus Energianhallintakokoukset (3 kpl) Projektit Energiansäästöprojekti Energiansäästö pilottihanke Projekti Ilman kuivaus Kuivauskäytön säätömuutos Ilmastoinnin kesäajan kuivauksen poistaminen Yötuuletus Yötuuletusohjelmat (2 kpl) Kiertoilmakäyttö Aulan kiertoilmakäyttö Kiertoilmatoiminnon asetusarvomuutos Valvomon asetusarvo- ja aikataulumuutokset (4 kpl) Valvomo- ja ohjelmistopävitys Häkäantureiden asentaminen autohalliin Sisäänkäyntien ilmaverhoilaitteet Parturi-Kampaamon tilan alipaineisuuden vähentäminen Poistoilma-antureidenvaihto Tarpeenmukainen ilmanvaihto Ilmanvaihtojärjestelmän muutostyöt TK ohjausmuutos (talviasetusten vaihto)

5 Säätötapa muutokset vakiopaine/ilmamääräsäätöpellit, CO 2 ja lämpötilan mukaan ohjatuiksi Lisätty taajuusmuuttajat ja CO 2 -anturi, kiertoilmapellistö korjattu. Automaatiojärjestelmät ohjelmat muutettu energiatehokkaammiksi (7 kpl) Ilmastoinitkoneen ohjaus CO 2 :n, lämpötilan ja vakiopaineen mukaan sekä LTO lisäys 1.3 Käyttövesijärjestelmä Paineen alennus Käyttövesiverkoston paineenalennus (6 kpl) Paineenalennusventtiilin asentaminen (7 kpl) Virtaama Vedenvirtauksien säätö (2 kpl) Hanavirtaamien rajoittaminen Hanavirtaamien säätö Hanoihin vedensäätösuuttimet Vedenkäsittelylaite (3 kpl) Paineenkorotuspumpun säätäminen Lämpimän läyttöveden asetusarvomuutos (2 kpl) 1.4 Rakenteet Ikkunat Ikkunoiden tiivistys (10 kpl) Ikkunarakenteiden parantaminen Ikkunoiden uusiminen A-osan ikkunat Ovet Uuden oven asennus varastoon Autotallin ovien uusiminen Pikarullaovet halliin Ovien tiivistäminen (2 kpl) Postiluukun uusiminen

6 2. Sähköä säästävät toimenpiteet 2.1. Ilmanvaihtojärjestelmä Ilmanvaihdon käyntiaikojen muutokset (25 kpl) Ilmastointikoneen aikaohjelmamuutos (16 kpl) Ilmastointikoneen aikaohjelman lyhentäminen (3 kpl) Ilmanvaihtokoneiden aikaohjelmien optimointi Ilmanvaihdon käyntiaikojen ja lämpötila-asetusten muutokset Käytöstä poistetun osan iv:n säätö pienemmälle Ilmanvaihdon käyntiaikojen muutokset ja CO2-ohjauksen korjaus Ilmastointikoneiden CO2-ohjaus (2 kpl) Ilmastointikoneen lämpötila-asetusmuutos IV-koneeseen asennettu taajuusmuuttaja (5 kpl) Energiansäästöasetuksen käyttöönotto puhaltimien taajuusmuuttajien asetuksista (2 kpl) IV-koneiden automaatiojärjestelmän ohjelmien muuttaminen energiatehokkaammiksi ja COantureiden uusinta Tuulikaappikoneen asetusmuutos Vyöhypeltien korjaus Kiertoilmakäyttö 2.2 Valaistus Valaistuksen aikaohjelmamuutos (4 kpl) Käytävien valaistuksen ohjaus (4 kpl) Valaistusarvomuutos (2 kpl) Valaisimien vähentäminen Valaistuksen uusiminen Hehkulamppujen vaihto energiansäästölamppuihin Hämäräkytkimen asetusarvomuutos Valaisimien vaihto ja ohjauksen muuttaminen Kulkuvalojen muuttaminen/ohjaaminen energiaa säästäviksi 2.3 Sähköiset lämmitykset Ajoluiskan sulatuksen asetusmuutos Autohallin luiskan sulanapidon ohjausmuutos Autolämpötolppien uusiminen Autolämmityksen ohjaustavan muutos 2.4 Jäähdytysjärjestelmä Jäähdytyskoneiden hyötysuhteen parantaminen (2 kpl) Jäähdytyskoneen sammuttaminen talven ajaksi Jäähdytyspumppujen ohjaus automaatiojärjestelmään (3 kpl) Jäähdytysverkosto painepäästöiseksi Jäähdytysverkoston pesu Vapaajäähdytyksen poistaminen käytöstä ja pienen vedenjäähdytyskoneikon asennus 2.5 Automaatiojärjestelmä Automaatio-ohjelmien päivitykset (3 kpl) Automaatioviritys (3 kpl) Automatiikan alakeskusten ja säätölaitteiden uusinat Automatiikan tarkastukset ja säädöt

7 2.6 Käyttövesijärjestelmä Käyttövedelle asennettu paineenalennusventtiili (2 kpl) 2.7 Aurinkosuojat Auringonsuojakalvojen asennus ikkunoihin Aurinkosuojan lisääminen lasikatteeseen 2.8 Kokoukset Energianhallintakokoukset (3 kpl) 2.9 Hankkeet Energiansäästö pilottihanke Energiansäästöprojekti 2.10 Valvomon asetusarvo- ja aikataulumuutokset (3 kpl) Alakeskusten uusiminen (valvomolaitteet) Jäähdytyksen latauspumpun ohjausmuutos Jäähdytyskonvektorien ohjausmuutos Häkäantureiden asentaminen autohalliin

Raportoidut energiatehokkuustoimenpiteet vuonna 2012

Raportoidut energiatehokkuustoimenpiteet vuonna 2012 Raportoidut energiatehokkuustoimenpiteet vuonna 2012 Energiatehokkuussopimuksen toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelma Seuraaviin listoihin on koottu toimitilakiinteistöjen sopimusyritysten raportoimia

Lisätiedot

Raportoidut energiatehokuustoimenpiteet vuonna 2011 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen palvelualan toimenpideohjelmat

Raportoidut energiatehokuustoimenpiteet vuonna 2011 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen palvelualan toimenpideohjelmat Raportoidut energiatehokuustoimenpiteet vuonna 2011 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen palvelualan toimenpideohjelmat Seuraaviin listoihin on koottu palvelualan sopimusyritysten raportoimat toteutetut

Lisätiedot

Raportoidut energiatehokuustoimenpiteet vuonna 2013

Raportoidut energiatehokuustoimenpiteet vuonna 2013 Raportoidut energiatehokuustoimenpiteet vuonna 2013 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen palvelualan toimenpideohjelmat Seuraaviin listoihin on koottu palvelualan sopimusyritysten raportoimia toteutettuja

Lisätiedot

Raportoidut energiatehokkuustoimenpiteet vuonna 2013

Raportoidut energiatehokkuustoimenpiteet vuonna 2013 Raportoidut energiatehokkuustoimenpiteet vuonna 2013 Kuntien energiatehokkuussopimus ja energiaohjelma Seuraavaan listaan on koottu kuntien energiatehokkuussopimukseen (KETS) ja energiaohjelmaan (KEO)

Lisätiedot

Raportoidut energiatehokuustoimenpiteet vuonna 2012

Raportoidut energiatehokuustoimenpiteet vuonna 2012 Raportoidut energiatehokuustoimenpiteet vuonna 2012 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen palvelualan toimenpideohjelmat Seuraaviin listoihin on koottu palvelualan sopimusyritysten raportoimia toteutettuja

Lisätiedot

Raportoidut energiatehokkuustoimenpiteet vuonna 2011 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen keskisuuren teollisuuden toimenpideohjelmat

Raportoidut energiatehokkuustoimenpiteet vuonna 2011 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen keskisuuren teollisuuden toimenpideohjelmat Raportoidut energiatehokkuustoimenpiteet vuonna 2011 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen keskisuuren teollisuuden toimenpideohjelmat Seuraaviin listoihin on koottu keskisuuren teollisuuden sopimusyritysten

Lisätiedot

Raportoidut energiatehokkuustoimenpiteet vuonna 2013

Raportoidut energiatehokkuustoimenpiteet vuonna 2013 Raportoidut energiatehokkuustoimenpiteet vuonna 2013 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen keskisuuren teollisuuden toimenpideohjelmat Seuraaviin listoihin on koottu keskisuuren teollisuuden sopimusyritysten

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelma

Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelma Raportoidut energiansäästöön ja sen käytön tehostamiseen vaikuttavat toimenpiteet vuonna 2010 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen keskisuuren teollisuuden toimenpideohjelmat Elintarviketeollisuuden

Lisätiedot

Kaupan alan toimenpideohjelma. 1. Käyttöhyödykejärjestelmiin liittyvät tehostamistoimet

Kaupan alan toimenpideohjelma. 1. Käyttöhyödykejärjestelmiin liittyvät tehostamistoimet Raportoidut energiansäästöön ja sen käytön tehostamiseen vaikuttavat toimenpiteet vuonna 2010 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen palvelualan toimenpideohjelmat Kaupan alan toimenpideohjelma 1.

Lisätiedot

ESIMERKKIRAPORTTI. Yhteyshenkilö: Arttu Asiakas Puhelin: 012 3456 789. Katselmoija: Katri Katselmoija Puhelin: 12345678

ESIMERKKIRAPORTTI. Yhteyshenkilö: Arttu Asiakas Puhelin: 012 3456 789. Katselmoija: Katri Katselmoija Puhelin: 12345678 Asiakas: Oy Yritys Ab Yhteyshenkilö: Arttu Asiakas Puhelin: 012 3456 789 Kohde: Esimerkkikauppa Osoite: Esimerkkikaupantie 1 Katselmoija: Katri Katselmoija Puhelin: 12345678 Yritys: Esimerkkiyritys Oy

Lisätiedot

1(30) UUDENMAAN ELY-KESKUKSEN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE DNro: UUDELY/0543/05.02.09/2010 Päätöksen pvm: 29.10.2010 KARKKILAN KAUPUNKI TILAKESKUS

1(30) UUDENMAAN ELY-KESKUKSEN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE DNro: UUDELY/0543/05.02.09/2010 Päätöksen pvm: 29.10.2010 KARKKILAN KAUPUNKI TILAKESKUS 1(30) UUDENMAAN ELY-KESKUKSEN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE DNro: UUDELY/0543/05.02.09/2010 Päätöksen pvm: 29.10.2010 KARKKILAN KAUPUNKI TILAKESKUS ENERGIAKATSASTUSRAPORTTI MARJAANAKOTI 03600 KARKKILA 224-2-11-5

Lisätiedot

Kiinteistökannan energiansäästömahdollisuudet, Kaj Karumaa, Eneron Oy

Kiinteistökannan energiansäästömahdollisuudet, Kaj Karumaa, Eneron Oy Kiinteistökannan energiansäästömahdollisuudet, Kaj Karumaa, Eneron Oy Kiinteistökannan energiansäästömahdollisuudet 8,5 G = 8,5 Oasis Of The Seas Rakennuksien on tarkoitus kuluttaa energiaa Kaikkien rakennuksien

Lisätiedot

Kiinteistönhoidon palvelukuvaus

Kiinteistönhoidon palvelukuvaus 10.9.2013 Tekninen palvelukeskus/porin Palveluliikelaitos Kiinteistönhoidon palvelukuvaus Kohde: Kiinteistövarallisuuden isännöimät toimitilat SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Vastuunrajausohje 7 2 Tukipalvelut

Lisätiedot

Ilmanvaihtojärjestelmän käyttöikäsuunnittelu ja elinkaarikustannukset

Ilmanvaihtojärjestelmän käyttöikäsuunnittelu ja elinkaarikustannukset Ilmanvaihtojärjestelmän käyttöikäsuunnittelu ja elinkaarikustannukset 19.09.2002 Erja Reinikainen Insinööritoimisto Olof Granlund Oy Esityksen sisältö 1 Ilmanvaihtojärjestelmä ja sisäolosuhteet 2 Rakennuksen

Lisätiedot

Kiinteistön energiakatselmointi

Kiinteistön energiakatselmointi Kiinteistön energiakatselmointi Asko Ojaniemi Benet Oy 1 Katselmustoiminta Katselmustoimintaa tehdään sekä liikekiinteistöille, toimistoille, asuinkiinteistöille sekä teollisuudelle Motiva on julkaissut

Lisätiedot

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy ENERGIANSÄÄSTÖ? ENERGIATEHOKKUUS! ENERGIATEHOKKUUS Energian tehokas hyödyntäminen

Lisätiedot

Rakennusautomaatiojärjestelmien käyttöliittymäohje SUUNNITTELU TOTEUTUS VALVONTA

Rakennusautomaatiojärjestelmien käyttöliittymäohje SUUNNITTELU TOTEUTUS VALVONTA Rakennusautomaatiojärjestelmien käyttöliittymäohje SUUNNITTELU TOTEUTUS VALVONTA RAU Versio 3.3 13.09.2011 MUUTOKSET Versio Muutos 3.1 Täsmennetty käyttöliittymäohjeen liitteitä seuraavasti: - Grafiikkakuvamallin

Lisätiedot

Jaakko Vihola & Juhani Heljo Toteutettavissa olevat energiansäästöpotentiaalit Tampereen kaupungin asuinrakennuskannassa

Jaakko Vihola & Juhani Heljo Toteutettavissa olevat energiansäästöpotentiaalit Tampereen kaupungin asuinrakennuskannassa Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti 5 Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics.

Lisätiedot

ristötoiminnan toiminnan neuvottelupäiv

ristötoiminnan toiminnan neuvottelupäiv Seurakuntien ympärist ristötoiminnan toiminnan neuvottelupäiv ivä - SÄÄSTÄ ENERGIAA - Pentti Kuurola, LVI-ins. LVI-Insinööritoimisto Mäkelä Oy Oulu Kuntoarviot Energiatodistukset Energiakatselmukset Hankesuunnittelu

Lisätiedot

Kiinteistöhuolto taloyhtiössä ja säästötoimenpiteet

Kiinteistöhuolto taloyhtiössä ja säästötoimenpiteet Kiinteistöhuolto taloyhtiössä ja säästötoimenpiteet 12.04.2012 Pakkalasali Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA energiatodistuksen antajan pätevyys, PETA Tyypilliset ongelmat -Tilausvesivirta

Lisätiedot

18. Laatija(t) yhteystietoineen Mika Rantala, p.816 82953, mika.j.rantala@espoo.fi Stefan Lindholm p. 816 84776, stefan.lindholm@espoo.

18. Laatija(t) yhteystietoineen Mika Rantala, p.816 82953, mika.j.rantala@espoo.fi Stefan Lindholm p. 816 84776, stefan.lindholm@espoo. LIITE 1 2013 Vuosi Lomake 6 Hankesuunnitelma 1. Hankkeen nimi Keskuspaloasema, peruskorjaus ja laajennus 2. Toimiala / tulosyksikkö Länsi-Uudenmaan pelastulaitos 3. Kaupunginosa 55 5. Käyntiosoite Palomiehentie

Lisätiedot

TILAKESKUKSEN LVI-SUUNNITTELU

TILAKESKUKSEN LVI-SUUNNITTELU TILAKESKUKSEN SUUNNITTELUOHJE LVI-SUUNNITTELU LVI2010 Nimikkeistö PÄIVITETTY MARRASKUU 2013 JOHDANTO YLEISTÄ Liikelaitos Oulun Tilakeskus hallinnoi ja järjestää ylläpitotoiminnan kaupungin omistamissa

Lisätiedot

HUKKALÄMMÖN HYÖDYNTÄMINEN

HUKKALÄMMÖN HYÖDYNTÄMINEN HUKKALÄMMÖN HYÖDYNTÄMINEN Oulunkaaren kuntayhtymä/ Uusiutuvan energian yrityskeskus Piisilta 1, 91100 II AIRIX Talotekniikka Oy, Y-tunnus 0957613-7, Toimipaikkakohtaiset yhteystiedot internet-sivuiltamme

Lisätiedot

Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa

Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa KOY Kaari-Salpa, Oulainen Kimmo Aho Jenni Matilainen Martti Hekkanen Oulunseudun ammattikorkeakoulu 30.5.2009 ALKUSANAT Tämä selvitys liittyy ympäristöministeriön

Lisätiedot

RS 15 Kuntoarvio Taalintehtaan kunnantoimisto Malmintie 2 25900 TAALINTEHDAS Tarkastuspäivä 1.6.2010 RS 15 Kuntoarvio 2/47 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. YHTEENVETO... 5 2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA...

Lisätiedot

3T-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Järvenpäässä 13.10.2010

3T-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Järvenpäässä 13.10.2010 3T-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Järvenpäässä 13.10.2010 Energiatehokkuuden parantaminen on tehokasta ilmastopolitiikkaa Energiatehokkuuden parantaminen

Lisätiedot

Ohjeen aihe: Energian- ja tehontarpeen laskenta ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimusmenettelyssä

Ohjeen aihe: Energian- ja tehontarpeen laskenta ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimusmenettelyssä Laskentaohje IV-kuntotutkimukseen 16.1.2014 1 (23) IV-kuntotutkimus Ohjeen aihe: Energian- ja tehontarpeen laskenta ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimusmenettelyssä Tämä IV-kuntotutkimusohje koskee rakennuksen

Lisätiedot

Taloyhtiön energiatehokkuustoimenpiteet ja kokemukset asiakashankkeista

Taloyhtiön energiatehokkuustoimenpiteet ja kokemukset asiakashankkeista 0 Taloyhtiön energiatehokkuustoimenpiteet ja kokemukset asiakashankkeista Turo Eklund Helsingin Energia Taloyhtiöiden hallitusforum 19.3.2011 Energiansäästö = energiatehokkuus Asiakkaalle energiansäästö

Lisätiedot

Energiaekspertti kalvoaineiston taustatekstit

Energiaekspertti kalvoaineiston taustatekstit Energiaekspertti 1 / 32 Energiaekspertti kalvoaineiston taustatekstit Käyttöehdot: Tämä taustamateriaali on laadittu Motiva Oy:n koordinoiman valtakunnallisen kuluttajien energianeuvonnan neuvojaverkoston

Lisätiedot

KIMU Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon

KIMU Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon KIMU Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon Kohderakennukset Keijupuisto: As Oy Keijukainen, Tapparakatu 1, Lahti 18.10.2011 Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Energiatekniikan

Lisätiedot