TN-300 LEVYSOITIN ANALOG TURNTABLE MODE D EMPLOI MANUAL DEL USUARIO BEDIENUNGSANLEITUNG MANUALE DI ISTRUZIONI GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TN-300 LEVYSOITIN ANALOG TURNTABLE MODE D EMPLOI MANUAL DEL USUARIO BEDIENUNGSANLEITUNG MANUALE DI ISTRUZIONI GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING"

Transkriptio

1 K Z OPNE1 N- NLOG URNBLE LEVYON OWNER' KÄYÖOHJE MNUL MODE D EMPLO MNUL DEL UURO BEDENUNGNLEUNG MNULE D RUZON GEBRUKNWJZNG BRUKNVNNG N N G G ENGLH UOM FRNÇ EPÑOL DEUCH LNO NEDERLND VENK 1

2 HOCK, DO NO REMOVE COVER (OR BCK). NO UER-ERVCEBLE PR NDE. REFER ERVCNG O QULFED ERVCE PERONNEL. he lightning flash with arrowhead in an equilateral triangle is intended to alert WRNNG VROU user RK OF to ELECRC presence HOCK of ÄHKÖKUN uninsulated VR dangerous voltage within product s enclosure DO NO OPEN ÄLÄ V LEKOELO that could be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons. HUOMO: ÄLÄ V LEEN KOELO, JO VÄLÄ ÄHKÖKUN VRN. LEEN he exclamation ÄLLÄ E point OLE KÄYÄJÄN in an equilateral triangle is intended to alert user to HUOLLEV O. HUOLLON EHDÄ VN VLUUEU HUOLOPLVELU. presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in literature accompanying appliance. asasivuisessa kolmiossa oleva salamanuoli varoittaa käyttäjää WRNNG: kotelon O PREVEN sisäisistä FRE eristämättömistä OR HOCK HZRD, DO NO jännitteistä. EXPOE H Jännitteet PPLNCE voivat O RN olla OR MOURE. niin voimakkaita, että niistä voi aiheutua vaarallinen sähköisku. M V CUONasasivuisessa kolmiossa oleva huutomerkki osoittaa, että o DO NO käyttöohjeissa REMOVE HE on EXERNL erityisen CE OR CBNE tärkeitä O EXPOE käyttö- HE tai ELECRONC. huolto-ohjeita NO UER kohteeseen liittyen. ERVCEBLE PR RE NDE. o F ÄLÄ YOU L RE EXPERENCNG LE PROBLEM EELLE WH H PRODUC, KOEUDELLE, CONC LLÄ HE ORE Ä VO WHERE YOU PURCHED HEUU HE ULPLO UN FOR ÄHKÖKU. ERVCE REFERRL. DO NO UE HE PRODUC UNL H BEEN REPRED. HUOMO o UE Älä irrota OF laittee CONROL osia tai suojakuoria, OR DJUMEN jotta laitteen sisäinen OR elektroniikka ei tule näkyviin.laitteen sisällä ei ole käyttäjän PERFORMNCE huollettavia osia. OF PROCEDURE OHER HN HOE PECFED HEREN MY REUL N HZRDOU elvitä sopivan RDON huoltopalvelun EXPOURE. yhteystiedot laitteen myyjältä, jos havaitset ongelmia laitteen toiminnassa. Älä käytä viallista laitetta. Ohjeiden vastainen käyttö tai säätö voi aiheuttaa toimintahäiriön tai vaaratilanteen. ÄRKEÄ URVOHJE 6) Clean only with dry cloth. 7) Do not block any ventilation openings. nstall in accordance with manufacturer's instructions. 8) Do not install near any heat sources such as radiators, Lue kaikki heat ohjeet registers, huolella. stoves, or or apparatus 1) 2) (including äilytä ohjeet amplifiers) myöhempää that produce tarvetta varten. heat. 9) ) Do Huomioi not defeat kaikki varoitukset. safety purpose of polarized 4) or Noudata grounding-type kaikkia käyttöohjeita. plug. polarized plug has two 5) blades Älä käytä with laitetta one veden wider läheisyydessä. than or. grounding 6) Käytä puhdistukseen vain kuivaa kangasta. type plug has two blades and a third grounding 7) Älä peitä jäähdytysaukkoja. Noudata kaikkia valmistajan prong. he wide blade or third prong are provided Älä sijoita for your laitetta safety. lämmittimien, f provided lämminilmaventtiilien, plug does not antamia asennusohjeita. 8) fit uunien, into your vahvistimien outlet, consult tai muiden an electrician lämpöä tuottavien for replacement laitteiden of läheisyyteen. obsolete outlet. 9) Käytä yhteensopivaa pistorasiaa ja virtajohtoa. 1) Protect uojamaadoitusta power ei cord saa ohittaa. from being Pyydä tarvittaessa walked on or pinched valtuutettua particularly asennuspalvelua at plugs, varmistamaan convenience pistorasian receptacles, and point where y exit from sopivuus. 1) ijoita virtajohto siten, ettei se joudu kulkuväylälle tai apparatus. puristuksiin esineitä vasten. Varmista, ettei pistotulppa, 11) Only pistorasia use attachments/accessories eikä virtajohdon liitokset vaurioidu. specified by 11) manufacturer. Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia lisätarvikkeita. 12) 12) Use Käytä only vain with valmistajan cart, stand, tripod, hyväksymiä bracket, tai or laitteen table specified by mukana myytäviä jalustoja manufacturer, or sold with tai kannattamia. Jos sijoitat apparatus. laitteen liikuteltavalle When a cart alustalle, is used, use caution noudata when ehdotonta moving varovaisuutta cart/ siirtojen aikana. Putoava laite saattaa apparatus aiheuttaa vahinkoja. combination to avoid 1) injury rrota from laite järjestelmästä tip-over. ukkosen ajaksi tai jättäessäsi 1) Unplug sen pitkäksi this ajaksi apparatus käyttämättömäksi. during lightning storms or 14) Huoltotoimenpiteet saa suorittaa vain valtuutettu when unused for long periods of time. huoltopalvelu. oimita laite heti huoltoon, jos se 14) Refer vahingoittuu all servicing jollakin tavalla. to qualified Laite pitää service huoltaa, personnel. jos sen virtajohto on viottunut, laitteen sisään on roiskunut ervicing is required when apparatus has been nestettä, laitteen sisään on pudonnut jokin esine, laite on damaged altistunut sateelle in any way, tai kosteudelle, such as power-supply laite ei toimi normaalilla cord plug tavalla is damaged, tai se on pudonnut. liquid has been spilled or objects Laite have kuluttaa fallen käyttötilassa into apparatus, aina hiukan virtaa, apparatus vaikka has toiminnot been exposed olisi pysäytettynä. to rain or moisture, Laite on käyttötilassa, does not operate kun POWER- tai NDBY/ON-virtakytkin on ON-asennossa. normally, or has been dropped. o he apparatus draws nominal non-operating power from C outlet with its POWER or NDBY/ON switch not in ON position. 2 2

3 Laite irrotetaan sähköverkosta kokonaan irrottamalla virtajohto pistorasiasta. Huolehdi siitä, että virtajohto on helppo irrottaa pistorasiasta kaikissa tilanteissa. äädä äänenvoimakkus pieneksi ennen kuulokkeiden käyttöä, sillä lian suuri äänenpaine voi vahingoittaa kuuloa. HUOMO Laittteen päälle ei saa tippua tai läiskyä nestettä. Älä laita maljakkoa tai muuta nesteellä täytettyä esinettä laitteen päälle. Älä sijoita laitetta kirjahyllylle tai muhun paikkaan, jossa jäähdytysilma ei pääse kunnolla kiertämään. ijoita laite riittävän lähelle pistorasiaa, jotta voit irrottaa virtajohdon sähköverkosta helposti kaikissa tilanteissa. UOM pple ja Mac O ovat Yhdysvalloissa ja muualla rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa pple nc. Mocrosoft ja Windows ovat tavaramerkkejä tai Yhdysvalloissa ja/tai muualla rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Microsoft Corporation. Muut yritysten nimet tai tuotenimet ovat omistajiensa omistamia tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

4 ÄRKEÄ URVOHJE (jatkoa) Vaatimustenmukaisuusvakuutus Me, EC UDO EUROPE, Liegnitzer traße 6, Gröbenzell, Germany, vakuutamme yksinomaan omalla vastuulla, että tässä käyttöohjeessa kuvattu EC-tuote on asiaan liittyvien teknisten standardien mukainen. HUOMO akuu mitätöityy, jos laitteeseen tehdään muutoksia tai korjauksia, joita EC CORPORON ei ole erikseen hyväksynyt. ietoa eurooppalaisille asiakkaille ähkölaitteiden hävittäminen (a) Käytöstä poistettuja sähkölaitteita ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. oimita ne sensijaan viralliseen sähkölaitteiden vastaanottopisteeseen kierrätettäviksi. (b) Käytöstä poistettujen sähkölaitteiden asianmukaisella kierrätyksellä säästät arvokkaita raaka-aineita ja estät mahdollisia terveys- ja ympäristöhaittoja. (c) ähkölaitteiden vääränlainen hävittäminen voi aiheuttaa merkittäviä terveys- ja ympäristöhaittoja, koska ne sisältävät haitallisia aineita. (d) Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) -merkkinä toimii pyörillä varustettu roskalaatikko, jonka päällä on rasti. e tarkoittaa, ettei sähkölaitteita saa laittaa tavallisen kotitalousjätteen mukaan, vaan ne pitää toimittaa asianmukaiseen kierrätyspisteeseen. (e) utustu paikallisiin sähkötarvikkeiden vastaanottopisteisiin. aat lisätietoja viranomaisilta, kierrätyspisteistä ja laitteen ostoliikkeestä. Paristojen ja akkujen hävittäminen a) Käytöstä poistettuja paristoja ja/tai akkuja ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. oimita ne sensijaan viralliseen sähkölaitteiden vastaanottopisteeseen kierrätettäviksi. (b) Käytöstä poistettujen paristojen ja/tai akujen asianmukaisella kierrätyksellä säästät arvokkaita raaka-aineita ja estät mahdollisia terveys- ja ympäristöhaittoja. (c) Paristojen ja/tai akkujen vääränlainen hävittäminen voi aiheuttaa merkittäviä terveys- ja ympäristöhaittoja, koska ne sisältävät haitallisia aineita. (d) Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) -merkkinä toimii pyörillä varustettu roskalaatikko, jonka päällä on rasti. e tarkoittaa, ettei paristoja ja/tai akkuja saa laittaa tavallisen kotitalousjätteen mukaan, vaan ne pitää toimittaa asianmukaiseen kierrätyspisteeseen. WEEE-merkin alla on kemiallisten aineiden symbolit, jos paristo tai akku sisältää lyijyä (Pb), elohopeaa (Hg) ja/tai kadmiumia (Cd) direktiivissä (26/66/EC) määritettyä raja-arvoa enemmän. (e) utustu paikallisiin paristojen ja akkujen vastaanottopisteisiin. aat lisätietoja viranomaisilta, kierrätyspisteistä ja laitteen ostoliikkeestä. 4

5 isältö Ennen käyttöä Kiitos EC-tuotteen hankkimisesta. Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi, jotta pääset nauttimaan laitteen kaikista hienoista ominaisuuksista. Pakkauksen sisältö ÄRKEÄ URVOHJE...2 Ennen käyttöä...5 Levysoittimen käytön valmistelu...7 ietoa levysoittimen neulasta...9 Kytkeminen...1 Osat ja toiminnot...11 Levysoittimen kansi...12 Levyjen käsittely...1 Äänirasian vaihtaminen...14 Perustoiminnot...15 allentaminen tietokoneella...17 Ongelmatilanteen ratkaisu...18 ekniset tiedot...19 arkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat. Ota yhteys myyjään, jos havaitset pakkauksessa puutteita tai kuljetuksessa rikkoutuneita osia. - Kumimatto x 1-45 RPM -keskiösovitin x 1 - Vastapaino x 1 - Äänirasiakelkka x 1 95E MM -äänirasia asennettuna (valmistajana udio-echnica) - Levylautanen x 1 - Kansi x 1 - Kannen kumijalat x 2 - Kannen saranat x 2 - udiokaapeli x 1 - UB-kaapeli x 1 - C-verkkolaite (GPE5-125-Z) x 1 - Käyttöohje (tämä ohje) x 1 äilytä käyttöohjeet hyvässä paikassa myöhempää tarvetta varten. UOM Euroopassa myytävien mallien takuu: ätä laitetta koskevat hankintamaan lainsäädännön mukaiset takuuehdot. Jos laitteessa tai sen käytössä ilmenee ongelmia, ota yhteys kauppaan, josta laite on ostettu. 5

6 Ennen käyttöä (jatkoa) Varotoimenpiteitä Älä laita levysoittimen kannen päälle mitään, etenkään soiton aikana, jotta niistä ei aiheudu värinästä tai kaatumisesta johtuvia häiriöitä äänentoistoon. Vältä laitteen sijoittamista suoraan auringonpaisteeseen, lämmönlähteen viereen tai muuhun vastaavaan paikkaan. Älä sijoita levysoitinta vahvistimen tai muun kuumenevan laitteen päälle, jotta levysoitin ei ylikuumene. Epäsopivasta sijoituspaikasta voi aiheutua värivirheitä, muodonmuutoksia tai toimintahäiriöitä. Huolto Puhdista laitteen pinta pehmeällä kankaalla, jonka voit tarvittaessa kostuttaa miedolla saippuavedellä. Kuivaa pinnat huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Älä käytä kemiallisia puhdistimia, ohenteita tai muita vastaavia aineita, koska ne voivat vahingoittaa laitteen pintaa. HUOMO rrota virtajohto pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista. Laite kuumenee käytön aikana, joten jätä jäähdytysilman kierrolle riittävästi tilaa. Varaa levysoittimen ja muiden laitteiden tai seinän väliin vähintään 2 cm tilaa, jotta lämmön haihtuminen onnistuu hyvin. Jos sijoitat levysoittimen laitekoteloon, varaa laitteen yläpuolelle vähintään 5 cm ja taakse vähintään 1 cm tilaa. Liian ahtaasta käyttöpaikasta voi aiheutua ylikuumenemista ja jopa tulipalo. Älä siirrä laitetta soiton aikana. Huomioi, että levy pyörii soiton aikana. Älä nosta tai siirrä laitetta soiton aikana. Epäsopiva käyttötapa voi vahingoittaa levyä, neulaa, äänirasiaa tai muuta levysoittimen osaa. Poista levy ennenkuin siirrät levysoitinta, jotta levy, neula tai äänirasia eivät vahingoitu. Huolimaton käyttö voi rikkoa soittimen. Laitteen saa kytkeä vain takalevyn arvokilvessä määritettyyn sähköverkkoon. Jos epäilet sähköverkon yhteensopivuutta, ota yhteys paikalliseen sähköasentajaan. 6

7 Preparing record player Preparing Preparing record record player player Levysoittimen Preparing käytön record valmistelu player Keep unit in standby while setting it up ( E on Keep Keep Varmista, että unit unit laite in on standby in standby pages 1 and 11). sammutettuna while while valmiustilaan setting setting it up it ennen ( up E on ( E on Keep pages seuraavia pages 1 and toimenpiteitä. 1 11). and unit 11). in standby while setting it up ( E on (Katso kohtaa E sivuilla 1 ja 11). pages 1 and 11). Place it on flat surface. 1 Place Place it on it a on flat flat surface. surface. 1 Place it on a flat surface. 1 Laita ince leysoitin heights tasaiselle of this ja vaakasuoralle unit's feet cannot alustalle. be ince Laitteen ince jalkoja heights heights voi säätää, of this of joten this unit's alustan unit's feet pitää feet cannot olla cannot be be tasainen adjusted, ince ja be vaakasuora. sure to place it on a flat surface. adjusted, adjusted, be sure be heights sure to place to place of this it on it a on unit's flat a surface. flat feet surface. cannot be adjusted, be sure to place it on a flat surface. senna nstall levykelkka. turntable. 2 nstall nstall Kohdista levykelkka turntable. turntable. keskiakselin kohdalle ja laske levykelkka lign 2 nstall turntable turntable. paikoilleen. with center shaft and install lign lign turntable turntable with with center center shaft shaft and and install install it. lign it. it. turntable with center shaft and install it. Center Keskiakseli shaft Center Center shaft shaft Center shaft urntable Levylautanen urntable urntable urntable Loop belt around motor pulley. Loop Ohjaa Loop kumihihna belt belt around kulkemaan around moottorin motor motor pulley. pulley. Use Loop a finger to pull belt around hihnapyörän kautta. rubber belt that motor is wrapped pulley. Use artu a Use around sormella finger a finger to sub-platter levylautasessa pull to pull rubber rubber through olevan belt aukon belt that that round kautta is wrapped is wrapped Use opening around kumihihnaan, around a finger sub-platter joka sub-platter to pull on jännittyneenä through through rubber belt levylautasen round that round is wrapped opening alaosan opening ympärille. and around loop Venytä it around kumihihnaa motor varovasti, pulley. jotta saat sen and loop and loop it around it around sub-platter motor motor through pulley. pulley. round opening asettumaan o Be and careful loop moottorin not it around to let hihnapyörään. rubber motor become pulley. twisted. o Be o careful Be careful not to not let to let rubber rubber become become twisted. twisted. oestä Rotate o kumihihnan Be careful turntable not kiertyminen. to let several rubber times become to make twisted. sure o Pyöritä Rotate Rotate that it levylautasa turntable turntable is secure. useita several several kertoja times times varmistaaksesi, to make to make sure sure o Rotate että that kumihihna that it is secure. it is secure. turntable several times to make sure on kunnolla paikoillaan. that it is secure. Place rubber mat. 4 Place Place rubber rubber mat. mat. senna Place 4 Place kumimatto protective rubber paikoilleen. rubber mat. mat that is included Place Place Laita with levyä turntable suojaava protective protective on kumimatto rubber rubber it before levylautasen mat mat that that is use. päälle. included is included Place with Älä laita with levyä turntable turntable protective lautaselle, on it on jos before it rubber kumimatto before mat use. use. that is included ei ole paikoillaan. with turntable on it before use. op Yläpuoli op op op o he rubber mat has a top and a bottom. s o he o he rubber rubber mat mat has has a top a top and and a bottom. a bottom. s s shown o he in illustration, side with ridged Kumimatossa shown shown rubber in in on illustration, mat erilainen illustration, has a top ylä- ja side alapuoli. side and with senna with a bottom. ridged ridged s matto concentric shown circles should be placed down. concentric concentric siten, että in kohoumarenkaita circles circles illustration, should should be placed be sisältävä placed side with puoli down. down. ridged tulee concentric alaspäin. circles should be placed down. nstall counterweight. 5 nstall senna nstall vastapaino. counterweight. counterweight. Kohdista Place 5 nstall vastapaino counterweight counterweight. äänivarren over takapäätyyn end of ja kiinnitä tone se Place Place paikoilleen counterweight counterweight over over end end of of tone tone arm Place and turn myötäpäivään it clockwise kiertämällä. to tighten it. arm and arm turn and turn counterweight it clockwise it clockwise to tighten to over tighten end it. it. of tone arm and turn it clockwise to tighten it. Counterweight Vastapaino Counterweight Counterweight Counterweight ENGLH UOM ENGLH Round opening Pyöreä Round Round aukko opening opening Motor Round pulley opening Moottorin Motor Motor Rubber pulley hihnapyörä pulley Motor belt Kumihihna Rubber Rubber pulley belt belt Rubber belt nstall headshell. 6 nstall nstall headshell. headshell. 6 senna nsert 6 nstall headshell on end of tone arm and nsert nsert äänirasiakelkka headshell. headshell headshell on on paikoilleen. end of end of tone tone arm and arm and yönnä turn nsert äänirasiakelkan nut to secure it in place. turn turn nut to nut headshell liitinosa secure to secure on äänivarteen ja kiristä se mutterilla paikoilleen. it in place. it in place. end of tone arm and turn nut to secure it in place. Nut Nut Nut Mutteri Nut Headshell Headshell Headshell Äänirasiakelkka Headshell 7 7 7

8 Preparing record player (continued) K K K K K K K K Levysoittimen Preparing käytön record valmistelu player (continued) (jatkoa) that tone arm is level. Preparing record player (continued) Äänivarren Balancing Counterweight tasapainotus tone arm and adjusting ja neulapainon Balancing stylus pressure tylus tone säätäminen tone pressure arm arm and adjustment and adjusting ring Balancing tone arm and adjusting stylus pressure 5 Kierrä 5 urn vastapainoa counterweight myötä- tai vastapäivään and adjust so siten, että äänivarsi asettuu lopulta 5 urn that tone arm is level. and adjust so tasapainoiseen 5 urn counterweight vaakasuoraan asentoon. and adjust so stylus that tone arm is level. stylus pressure Center line that tone arm is level. nti-skating Counterweight Vastapaino tylus Counterweight pressure adjustment ring tylus Neulapainon Center pressure line tylus pressure säätörengas adjustment ring ring o Remove cartridge stylus protection cover Cue Center Keskilinja lever nti-skating Center line line before making adjustments. nti-cating-säädin nti-skating o Be careful not to let cartridge stylus touch unit. o Remove cartridge stylus protection cover Cue lever o Remove before making cartridge adjustments. stylus cover Cue Äänivarren lever rrota äänirasiasta o Remove neulansuojakuori cartridge stylus ennen äänivarren protection cover 1 et anti-skating dial Cue lever to vipu zero. tasapainotusta. before o Be before careful making making not adjustments. to let cartridge stylus touch Estä neulaa osumasta mihinkään säädön aikana. o Be o Be careful careful unit. not not to to let let cartridge cartridge stylus stylus touch touch 6 Return tone arm to its original position, 6 iirrä and äänivarsi move takaisin tone alkuperäiselle arm clasp to unit. unit. 1 et anti-skating dial to zero. 1 Käännä anti-skating-säädin nollan kohdalle. 2 Move 1 1 et et tone anti-skating arm clasp dial to dial to to zero. right zero. to paikalleen left to lock ja käännä it in place. lukitussalpa kiinni, jotta release tone arm. äänivarsi ei liiku vahingossa. 6 Return tone arm to its original position, Return and tone move tone arm arm to tone its its original arm clasp posi- posi- to 2 Käännä äänivarren lukitussalpa oikealle, jotta 6 6 Return äänivarsi 2 Move vapautuu. tone arm clasp to right to 7 tion, tion, and left and to move lock move it in tone place. tone arm arm clasp clasp to Käännä neulapainon säätörengas asentoon, to 2 2 Move release Move tone tone tone arm arm arm. clasp clasp to to right right to to 7 urn jossa left nollakohta left stylus to to lock lock on pressure it äänivarteen in it in place. place. adjustment merkityn release release tone tone arm. arm. ring keskilinjan so that kohdalla. center line aligns with on scale. Clasp 7 urn stylus pressure adjustment 7 7 urn ring urn so that stylus stylus center pressure line aligns adjustment with ring on ring so so that scale. that center center line line aligns aligns with with Clasp Äänivarren lukitussalpa on on scale. scale. Clasp Clasp Lift cue lever and shift tone arm to left slightly. Lift cue lever and shift tone arm 4 Laske Lift to Lift vipu alas, cue left cue jotta lever slightly. lever äänivarsi and and shift kelluu shift vapaana. tone tone arm arm 4 Lower to to left cue left lever. slightly. 4 Lower cue lever. 4 4 Lower Lower cue cue lever. lever. Nosta vivulla äänivarsi ylös ja käännä äänivartta hiukan vasemmalle. 5 urn counterweight and adjust so oee Be tämä careful säätö not erityisen to let huolella, counterweight jotta vastapainon turn. asento ei muutu säädön aikana. o Be careful not to let counterweight turn. o Be o Be careful careful not not to let to let counterweight turn. turn

9 8 urn counterweight so that 8 urn stylus Käännä pressure vastapainoa counterweight adjustment varovasti, kunnes so ring that scale stylus neulapainon säätörenkaan lukema on sama matches pressure stylus adjustment pressure ring specified scale kuin äänirasian teknisissä tiedoissa kerrottu matches for sopiva neulapaino. cartridge. stylus pressure specified for cartridge. opiva o he neulapaino stylus pressure on 2, g of käytettäessä included pakkaukseen cartridge is kuuluvaa o he 2. g. stylus äänirasiaa. pressure Jos siis of käytät included soittimessasi cartridge sen is alkuperäistä äänirasiaa, säädä neulapaino lukemaan o, g. turn it to 2 on counterweight scale when o, using turn it included to 2 on cartridge. counterweight scale when using included cartridge. djust anti-skating dial. 9 ee anti-skating-säätö. 9 djust tart with it set anti-skating at 2 and adjust dial. it during record playback levyn with (page soidessa it set 15) (sivu at to 2 and 15). position Kun adjust levy soi, during where käännä record säädin left play- and tart asentoon, jossa vasen ja oikea kanava kuulostavat yhtä back right voimakkailta. (page volumes 15) are to balanced. position where left and right volumes are balanced. Käännä säädin aluksi lukemaan 2 ja tee hienosäätö vasta N N G G Notes about record styluses Notes ietoa about levysoittimen record styluses neulasta o Record styluses are precision parts, so handle m o Record carefully Levysoittimen styluses to avoid neula are bending on precision erittäin or herkkä parts, damaging osa, so handle joten ir tips. m f carefully a käsittele stylus becomes sitä to avoid varoen. bending bent Estä or neulan damaged, or damaging kärjen vääntyminen it might ir not tips. tai be f a muunlainen able stylus to becomes rikkoutuminen. follow bent audio or Vääntynyt groove damaged, tai precisely it muuten might viottunut and not could be neula ei pysty seuraamaan levyn uraa kunnolla ja se voi able damage jopa to vahingoittaa follow records levyä or audio cause tai aiheuttaa groove or malfunction. precisely toimintahäiriön. and could o damage f Puhdista a stylus records likainen becomes or neula cause dirty, varovasti or use hyvänlaatuisella malfunction. a commercially available a stylus becomes cleaner or dirty, similar use product a commercially to clean it. avail- neulanpuhdistusaineella. o f Älä hankaa neulan kärkeä kovalla esineellä. o able Do Älä not pyyhi stylus rub neulaa cleaner liuotinaineilla stylus or similar tip forcefully product tai muilla to epäsopivilla with clean anything it. o Do hard. kemikaaleilla. not Do rub not Vääränlainen wipe stylus tip stylus puhdistustapa forcefully with thinner with voi rikkoa anything or or neulan. hard. chemicals. Do not Doing wipe so could stylus harm with it. thinner or or chemicals. Doing so could harm it. Neulan vaihtaminen Levysoittimessasi on udio-echnica 95E -äänirasia. Replacing Osta uusi 95E-tyyppiseen stylusäänirasiaan sopiva neula esimerkiksi samasta liikkeestä, josta ostit itse levysoittimen. Replacing Noudata neulaa vaihtaessasi stylusmyös neulan omia he käyttöohjeita. included cartridge is an udio-echnica 95E. he Purchase included a replacement cartridge is an udio-echnica stylus for 95E. cartridge at a replacement retailer where stylus you purchased for this 95E unit, car- for Purchase tridge example. HUOMO at retailer where you purchased this unit, for example. Follow ammuta replacement levysoitin valmiustilaan instructions ennen in neulan manual of vaihtamista, koska muuten äänentoistolaitteista voi kuulua Follow haitallisen replacement replacement voimakkaita stylus. ääniä instructions ja kohinaa. in manual of Älä replacement vahingoita käsiäsi stylus. tai laitteita neulanvaihdon yhteydessä. CUON Huolehdi siitä, etteivät pienet lapset pääse vahingossa CUON nielaisemaan levysoittimen neulaa tai muita osia. o ince loud noises could suddenly occur, put unit o ince into standby loud noises before could changing suddenly stylus. occur, put unit o into Be careful standby not before to hurt changing your hand or stylus. equipment. o Be careful not to to hurt allow your small hand children or to equipment. accidentally o Be swallow careful styluses. not to allow small children to accidentally swallow styluses. UOM ENGLH ENGLH 9 9 9

10 Connections Kytkeminen Connections B C E When PHONO EQ is ON Connect to audio input jacks of amplifier, etc. Kun PHONO EQ -valitsin on ON -asennossa, When EQ is HRU kytke When levysoitin PHONO vahvistimen EQ ON tavalliseen Connect Connect to PHONO to inputs input of linjatasoiseen audiotuloon. jacks of amplifier, amplifier, etc. etc. Kun PHONO EQ -valitsin on HRU -asennossa, kytke When levysoitin PHONO vahvistimen EQ PHONO-levysoitintuloon. HRU Connect to PHONO inputs of L amplifier, etc. mplifier L mplifier Vahvistin R R B C D E ncluded C adapter (GPE5-125-Z) D Pakkaukseen V Precautions ncluded C kuuluva when adapter C-verkkolaite making connections (GPE5-125-Z) o Do (GPE5-125-Z) not plug unit in until after making all connections. o Carefully V Precautions Kytkemisessä read manuals when huomioitavaa: of making devices connections that you are oconnecting Kytke Do not virtajohto plug and pistorasiaan follow unit in ir until vasta instructions after sitten, making when all making kun connections. kaikki muut kytkennät on tehty valmiiksi. Lue järjestelmän kaikkien laitteiden käyttöohjeet o Carefully read manuals of devices that you ja noudat tarkasti kaikkia ohjeita. are connecting and follow ir instructions when making connections. nalog audio output jacks (L/R) B PHONO EQ (audio output setting) switch hese output analog audio signals. ON naloginen he PHONO audiolähtö EQ switch (L/R) setting changes type of B PHONO ignals that EQ -valitsin have been (levysoittimesta amplified by lähtevän built-in ämä lähtöliitäntä nalog audio syöttää analogista output jacks audiosignaalia. (L/R) audiosignaalin Lähtösignaalin output signal. B PHONO EQ tyypin (audio valitsin) output setting) switch tyyppi riippuu PHONO EQ -valitsimen equalizer amp are output from analog audio asennosta. Use hese included output analog audio cable audio signals. (or commerciallyavailable ON output ONjacks (L/R). Kytke levysoitin he ones) PHONO vahvistimeen to EQ connect switch pakkaukseen or setting equipment changes kuuluvalla to type of naloginen audiokaapelilla tai muulla vastaavalla laadukkaalla HRUignals audiolähtö that have (L/R) been syöttää amplified signaalin, by joka on built-in vahvistettu ja taajuusmuokattu levysoittimen omalla audiokaapelilla. output output jacks signal. of this unit. sisäänrakennetulla he MM equalizer cartridge amp levysoitinetuasteella. signal are output is output from directly analog through audio Use included audio cable (or commerciallyavailable (L) ones) to connect or equipment Valkoinen White (L) (L) to naloginen Use this HRU when audiolähtö connecting (L/R) syöttää to equipment MM-äänirasian that has analog output audio jacks output (L/R). HRU jacks (L/R). Valkoinen White (L) Punainen Red (R) output (R) jacks of this unit. Punainen Red (R) (R) signaalin sellaisenaan ilman sisäisen levysoitinetuasteen PHONO he inputs. MM cartridge signal output directly through prosessointia. Voit käyttää tätä asetusta, jos vahvistimessa o When shipped analog on oma audio new levysoitinetuaste output from jacks factory, (L/R). ja sitä this varten White (L) White (L) is set to PHONO-merkinnällä varustettu tuloliitäntä. ON. Use this when connecting to equipment that has Red (R) Red (R) ehdasasetuksen mukaan tämä valitsin on PHONO inputs. ON -asennossa. CUON o When shipped new from factory, this is set to HUOMO When set ON. to ON, if connected to PHONO inputs Jos of asetuksena an amplifier, on ON for example, ja kytket levysoittimen output vahvistimen from speakers and CUON headphones ääni kuulostaa will kuulokkeista be very loud, ja which could PHONO-tuloon, kaiuttimista hyvin voimakkaalta, mikä voi vahingoittaa damage When equipment set to ON, or if harm connected hearing. to PHONO inputs laitteistoa tai kuuloa. of an amplifier, for example, output from speakers and headphones will be very loud, which could damage equipment or harm hearing

11 Names Osat and ja functions toiminnot of parts C C UB-liitäntä -tyyppinen) UB port (UB B type) Kytke tämä UB-liitäntä tietokoneeseen. Liitännän kautta analoginen Connect signaali this to muunnetaan UB port digitaaliseksi, of a computer jolloin to se convert audio signal from this unit to digital and voidaan esimerkiksi tallentaa tietokoneelle (sivu 17). output it to computer (page 17). D DC-virtatulo Kun olet tehnyt valmiiksi kaikki muut kytkennät, kytke lopuksi pakkaukseen kuuluva C-verkkolaite (GPE5-125-Z) tähän ja pistorasiaan. D DC rrota input virtajohto connector pistorasiasta, jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan. fter Käytä completing vain pakkaukseen all or kuuluuvaa connections, C-verkkolaitetta connect included (GPE5-125-Z). C adapter (GPE5-125-Z) to this jack. Kytke C-verkkolaite vain yhteensopivaan sähköverkkoon. Confirm that Väärä power jännite plug voi of aiheuttaa C adapter is tulipalon plugged tai into sähköiskun. a power outlet. Pidä varmaotteisesti kiinni pistokkeesta, kun kytket tai irrotat virtajohdon pistorasiasta. o Unplug Älä power vedä tai cord riuhdo from johtoa. rrota outlet when virtajohto you are pistorasiasta, not planning jos et to aio use käyttää laitetta unit for an pitkään aikaan. extended period of time. o Do not use any C adapter or than one E NDBY/ON-virtakytkin included (GPE5-125-Z). Paina virtakytkintä käynnistääksesi laitteen (ON) tai V sammuttaaksesi Be sure to connect sen valmiustilaan power (NDBY). cord to an C outlet that supplies correct voltage. Connection to an outlet that supplies incorrect voltage could cause fire or electric shock. Hold power plug when plugging it into an outlet or unplugging it. Never pull or yank on power cord. Unplug power cord from outlet when you are not planning to use unit for an extended period of time. E NDBY/ON button Press NDBY/ON button to turn unit on or put it in standby. a Levylautanen Laita levy keskelle levylautasta. a urntable Place records centered on turntable. b Vastapaino b Counterweight c Neulapainon säätörengas c tylus pressure adjustment ring d nti-kating-säädin d nti-skating dial e Äänivarren vipu e ällä Cue vivulla lever nostat äänivarren telineestään ja lasket neulan levylle. Use this lever to lift tone arm and to lower it to record. f Äänivarsiteline f Äänivarsi one arm lepää holder telineellä, kun soitto ei ole käynnissä. Vapauta äänivarren lukitus kääntämällä lukitussalpa oikealle his is ennenkuin a rest for siirrät tone äänivarren arm. Gently neuloineen push levyn clasp päälle to soittoa right varten. to release tone arm before playing a record. g Äänivarsi g one arm a b c d e f g h i j ENGLH UOM h Pyörimisnopeuden valitsin. h Valitse Rotation pyörimisnopeus speed (RPM) setting levyn knob ominaisuuksien perusteella. et rotation speed (RPM) suitable for record. i i oiton R/OP käynnistys turntable (R) ja rotation lopetus (OP) knob j Headshell j Äänirasiakelkka 11 11

12 Levysoittimen urntable cover cover urntable cover kansi ttaching rubber rubber feet feet ttaching rubber feet Kumijalkojen kiinnittäminen Rubber Rubber feet attachment feet attachment points points Kumijalkojen Rubber feet kiinnityskohdat attachment points Opening and and closing closing turntable cover Opening cover and closing turntable cover Kannen avaaminen ja sulkeminen vaaopen Open Rubber Rubber foot foot Rubber Kumijalat foot s shown s shown in in illustration, illustration, attach attach rubber rubber feet feet to to left s and left shown right and right sides in sides of illustration, of turntable turntable attach cover. cover. rubber feet to Kiinnitä left and kumijalat right sides kuvan of mukaisesti turntable kannen cover. vasempaan ja vaaminen oikeaan laitaan. artu kannen etureunaan ja käännä se kokonaan auki. Opening Kun Opening kansi on avattu kokonaan, se pysyy paikoillaan ilman Opening Hold kiinnipitämistä. Hold front front edge edge of of turntable turntable cover cover and and gently gently Hold front edge of turntable cover and gently ttaching Kannen kiinnittäminen turntable cover cover lift it lift open it open completely completely until until it stops. it stops. ulkeminen ttaching turntable cover he lift turntable he it open turntable completely cover cover will stay will until open stay it stops. Käännä kansi varovasti takaisin kiinni. open in this in position. this position. he turntable cover will stay open in this position. urntable Levysoittimen urntable cover cover kansi urntable cover Main Main unit Levysoitin unit Main unit Hinge arana Hinge Hinge Älä jätä sormiasi kannen ja levysoittimen väliin Closing Closing avatessasi tai sulkiessasi kantta. Closing Gently Gently lower lower turntable turntable cover cover until until it is closed. it is closed. V Gently V Be careful Be lower careful not turntable not to pinch to pinch cover your until your hand, it hand, is for closed. example, Be ple, when careful when opening not opening to and pinch and closing your closing hand, turntable for turntable exam- for exam- V cover. ple, cover. when opening and closing turntable cover. 1 senna saranat levysoittimen takalaidan 1 nsert 1 nsert hinges hinges completely into into 1 vasemmassa nsert ja hinges oikeassa reunassa completely oleviin hinge into kiinnikkeisiin. hinge holders holders Varmista, at at että left saranoiden left and and right kielekkeet right ends ends of työntyvät hinge of back holders kunnolla back of of pohjaan at main main asti. left unit. unit. and right ends of back of main unit. 2 lign 2 lign tops tops of of hinges hinges with with 2 turntable yönnä lign saranoiden cover tops cover yläkielekkeet of hinge hinge hinges holders kannessa holders with and and oleviin turntable kiinnikkeisiin. insert insert m. m. cover hinge holders and insert m. Kannen irrottaminen Removing turntable cover cover Removing turntable cover artu kannen kylkiin ja nosta kansi saranoineen varovasti irti levysoittimesta. rrota lopuksi saranat kannesta. Hold Hold both both edges edges of of turntable turntable cover cover and lift and it lift slowly it slowly to remove Hold to remove both it along edges it along with of with turntable hinges hinges from cover from and unit. lift unit. hen, slowly hen, remove to remove remove hinges it along hinges from with from turntable hinges turntable cover. from cover. unit. hen, remove hinges from turntable cover

13 Handling records Holding records Handling Levyjen Precautions records käsittely When holding a record or removing it from its sleeve, o Do not leave records in places that are exposed to avoid touching Holding Levyyn records grooves tarttuminen by holding record by direct Precautions sunlight Varotoimenpiteitä or are very hot or very humid. Leaving its label and edge with one hand or by holding it by its a record in such a condition for a long time could edge When with Älä both koske holding hands. levyn a uriin, record kun or otat removing levyn ulos it levynkannesta from its sleeve, tai result o Do in Älä warping not säilytä leave or levyjä or records suorassa damage. in places auringonpaisteessa, that are exposed to avoid pitelet touching levyä kädessäsi. grooves Jos pitelet by holding levyä yhdessä record kädessä, by direct kuumassa sunlight tai kosteassa or are very paikassa. hot or very Levy humid. voi vääntyä o Do not stack multiple records or place heavy objects Leaving kannattele sitä sormilla etiketin tai keskireiän kohdalta ja its label and edge with Label one hand or Grooves käyttökelvottomaksi, jos sitä säilytetään epäsopivassa by holding it by its a record in such a condition for a long time could peukalolla levyn reunasta. Jos pitelet levyä kahdella kädellä, on top paikassa. of m. Do not leave records at an angle for edge tartu with levyn both reunoihin. hands. long amounts result Älä pinoa warping of useita time eir. levyjä or or päällekkäin Doing damage. so could äläkä sijoita result levyjen in o Do päälle not stack painavia multiple esineitä. records Älä jätä or levyjä place nojaamaan heavy objects vinoon Etiketti Label Grooves Urat warping asentoon or or pitkäksi damage. ajaksi, jotta ne eivät väänny tai viotu o Do not on muulla allow top of hard tavalla. m. objects Do not to directly leave records touch at an audio angle for long Älä amounts koske kovilla of time esineillä eir. levyn Doing uritusta, so jotta could levy result ei grooves. Doing so could cause scratches. in o fter warping naarmuunnu. you finish or playing or damage. Laita levy soiton jälkeen a record, takaisin always kansiinsa, put it koska back o Do not allow hard objects to directly touch audio Outer edge into its suojaamaton sleeve for storage. levy voi vääntyä Leaving tai a naarmuuntua. record unprotected grooves. Älä laita could result Doing soittimeen in warping could rikkinäistä cause levyä. or scratching. scratches. o Do not o fter use you cracked finish records. playing a record, always put it back Outer Ulkoreuna edge into its sleeve for storage. Leaving a record unprotected could result in warping or scratching. o Do not use cracked records. Cleaning Puhdistaminen o Fingerprints and dust on a record can cause noise Levyn pinnalla olevat sormenjäljet ja pöly voivat aiheuttaa and Cleaning ääneen sound kohinaa to skip, ja as muita well häiriöitä. as damage Ne voivat record myös itself and viottaa levyä stylus. ja neulaa. Use a Puhdista commercially levy laadukkaalla available o Fingerprints levynpuhdistimella. and dust Älä käytä on a liuottimia record can tai muita record cleaner to clean records. Do not use thinner cause or noise and aineita, sound vaan hanki to skip, käyttöösi as well kunnollinen as damage levynpuhdistin anything record asiantuntevasta or than a liikkeestä. record cleaner. Epäsopivat uch menetelmät chemicals voivat could itself harm rikkoa and levyn. surface stylus. of Use record. a commercially available record Pyyhi cleaner levyn pinta to clean puhtaaksi records. uria seuraten. Do not use Älä thinner hankaa, o When using or vaan seuraa a record kaarevalla cleaner, liikkeellä wipe levyn surface uritusta. of record anything in a circular or motion, than a following record cleaner. grooves. uch chemicals could harm surface of record. o When using a record cleaner, wipe surface of record in a circular motion, following grooves. ENGLH UOM ENGLH 1 1

14 o change cartridge, first remove headshell from rrota o äänirasiakelkka äänivarresta ennen äänirasian change tone arm. cartridge, first remove headshell from vaihtamista. o We tone recommend arm. that you keep cartridge needle Neulansuojakuori o We protective recommend cap kannattaa on that while you pitää changing keep paikoillaan cartridge cartridge. äänirasian needle vaihdon protective ajan, jotta cap herkkä on while neula changing ei vahingoitu. cartridge. Headshell crews Headshell Äänirasiakelkka crews Ruuvit Nuts Mutterit Nuts hell leads Cartridge hell Kytkentäjohdot leads Cartridge Äänirasia 1 Disconnect shell lead terminals 1 Disconnect from cartridge. shell lead terminals from cartridge. 1 rrota kytkentäjohdot äänirasiasta. 2 Loosen screws and remove 2 Loosen screws and remove kelkasta. cartridge. cartridge. 2 Löysää kiinnitysruuvit ja irrota äänirasia ttach new cartridge and tighten ttach screws. new cartridge and tighten Kiristä ruuvit screws. alla olevan kuvan mukaisesti, jotta äänirasia asettuu ee oikeaan illustration kohtaan. below for position of ee screws when illustration attached. below for position of screws when attached. Laita uusi äänirasia paikoilleen ja kiristä ruuvit. Äänirasian Changing Changing vaihtaminen cartridge cartridge 4 Connect shell lead terminals to 4 Connect shell lead terminals to lla cartridge. olevasta taulukosta näet kytkentäjohtojen syöttämän cartridge. signaalin ja johtojen värit. o he signals and colors of shell leads are o he signals and colors of shell leads are ignaali shown below. Väri shown below. Vasen ignal kanava + Valkoinen Color Vasen ignal Left kanava channel + ininen Color White Oikea Left Left kanava channel channel + + Punainen White Blue Oikea Left Right kanava channel channel + Vihreä Blue Red Right Right channel channel + Red Green Right channel Green 4 Kiinnitä kytkentäjohdot äänirasiaan. 5 asapainota äänivarsi ja säädä neulapaino sopivaksi. 5 Balance tone arm and adjust 5 Balance tone arm and adjust Lue stylus tarkat ohjeet pressure. kohdasta Äänivarren tasapainotus ja neulapainon stylus pressure. säätäminen, sivulta 8. Follow procedures in Balancing tone arm Follow and adjusting procedures stylus in pressure Balancing on page tone 8. arm and adjusting stylus pressure on page 8. 2, ±,5 2. mm ±.5 mm 2. ±.5 mm 14 14

15 K K Basic operation Perustoiminnot Basic Basic Basic operation operation operation Playing records 4 et according to rotation speed 4 Valitse oikea pyöritysnopeus levytyypin mukaisesti. Levyjen soittaminen (RPM) of record. Playing records et Vaihtoehdot according ovat to 1/ RPM rotation ja 45 RPM Playing records 4 et according to rotation speed speed Playing Playing records records 4 et 4 according et according to to rotation rotation speed speed 1 Press NDBY/ON button on he rotation speed can be set to 1/ or 45 RPM. (RPM) (RPM) of (RPM) of record. of record. (RPM) of record. record. 1 Herätä back levysoitin of unit valmiustilasta to turn (NDBY) it on. Press 1 Press NDBY/ON NDBY/ON button button on he rotation he speed rotation can speed be set can to be 1/ set or to 45 RPM. 1/ or 45 RPM. 1 Press 1 käyttötilaan Press (ON) NDBY/ON painamalla button takalevyn button on he rotation he rotation speed can speed be can set to be set 1/ to or 45 1/ RPM. or 45 RPM. back NDBY/ON-näppäintä. back of back of back of unit of unit to to unit turn unit turn to it to it turn on. turn it on. on. it on. 2 Open turntable cover slowly. Open 2 Käännä 2 Open turntable levysoittimen turntable cover suojakansi slowly. cover varovasti slowly. 2 Open 2 Open turntable turntable cover cover slowly. slowly. kokonaan auki. 5 urn R/OP rotation knob to 5 Käännä R R/OP-valitsin to start turntable. R-asentoon, 5 urn jotta 5 urn 5 urn levynpyöritys urn R/OP R/OP käynnistyy. R/OP R/OP rotation rotation rotation rotation knob knob knob to knob to to to R R R to R to start to start to start start turntable. turntable. turntable. turntable. ENGLH ENGLH ENGLH ENGLH UOM o When R/OP rotation knob is set to R, turntable will start rotating and When R/OP rotation knob is set to o When oblue o When When LED R/OP will R/OP light. R/OP rotation knob is set to Kun käännät valitsimen rotation R-asentoon, rotation knob is knob levylautanen set to is set to R, alkaa R, pyöria turntable ja sininen turntable will LED-merkkivalo start will rotating start syttyy. and rotating and R, R, turntable turntable will start will rotating start rotating and and V Be careful not to pinch your hand, for example, when opening and closing turntable V blue LED will light. blue 6 Move blue LED blue will LED LED light. will tone will light. light. arm clasp to right to Be careful V 6 not to pinch your hand, for example, Älä when jätä opening sormiasi kannen and closing ja levysoittimen turntable väliin 6 Move 6 Be V careful cover. Be careful not to pinch your hand, for example, when opening and closing turntable Move tone arm tone clasp arm clasp to to right right to to Vapauta release äänivarsi tone kääntämällä arm. lukitussalpa Be careful not to not pinch to your pinch hand, your hand, for example, avatessasi when ple, opening when tai sulkiessasi opening and closing and kantta. closing turntable turntable release release tone arm. tone arm. for exam- Move tone arm clasp to right to oikealle. 6 Move tone arm clasp to right to cover. release release tone arm. tone arm. cover. Place cover. cover. a record on turntable. When playing a 45 RPM large-hole single record, Place Laita Place a record Place levy levylautaselle. a record on record on turntable. on turntable. Jos use Place aiot soittaa included a record 45 RPM adapter. on -nopeudella turntable. turntable. pyöritettävää When playing 45 RPM large-hole single record, When singleä, When playing When jossa playing playing a 45 on suuri a RPM a 45 keskireikä, 45 RPM large-hole large-hole RPM large-hole laita single ensin record, single sovitinkiekko single record, record, use levylautasen included use adapter. keskitappiin. included adapter. use use included included adapter. adapter. N N N N G G Clasp Clasp Clasp Clasp Lukitussalpa Clasp Continued on next page e Continued Continued next on page next page e Continued Continued on next page next epage e

16 K K 7 Käännä vipua, jotta äänivarsi nousee tuelta. 7 Lift cue lever. Lift cue lever. 7 Lift cue lever. N N N G Cue lever Vipu Cue lever one Cue lever arm Äänivarsi one arm o You can also leave one cue arm lever down and move Vipua o You ei välttämättä can also leave tarvitse käyttää cue lever äänivarren down and move raised tone arm over record and n liikutteluun, o raised vaan liikuttelun tone arm voi over tehdä pelkällä record sormella. n artu lower You can silloin äänirasiakelkan also tone leave arm slowly cue kielekkeeseen, to lever start down playback. and move nosta lower tone arm slowly to start playback. äänivarsi varovasti raised tone levyn kohdalle arm over ja laske record neula uraan. and n 8 Move lower tone arm arm slowly to to start edge playback. of Move tone arm to edge of 8 iirrä record äänivarsi or levyn track reunaurien where kohdalle you tai want to 8 record Move or tone track arm where to you edge want of to haluamasi start playback. kappaleen alkuun. start record playback. or track where you want to start playback. Perustoiminnot Basic Basic operation operation (jatkoa) (continued) (continued) Basic operation (continued) oiton lopettaminen When playback finishes When playback finishes When playback finishes 1 lightly lift cue lever or head- lightly lift cue lever or headshell hook and return tone arm to 1 shell lightly hook lift and return cue lever tone or arm headshell resting hook position. and return tone arm to to its resting position. its its resting position. 1 Nosta äänivarsi levyltä joko vivulla tai sormella äänirasiakelkan kielekkeestä. Käännä sitten äänivarsi takaisin tuelleen. N N N G Vipu Cue lever Cue lever Äänivarsi one Cue lever arm one arm one arm 9 Käännä vipua, jotta neula laskeutuu levyn uraan. 9 Lower cue lever. Laske Lower äänivarsi varovasti cue lever. alas, jotta neula asettuu hyvin levyn Lower uraan. amalla tone soitto arm alkaa. slowly until stylus touches Levynsoittimen 9 Lower tone kansi cue arm kannattaa lever. slowly sulkea until soiton stylus ajaksi, touches record and playback begins. jotta levy record ei pölyynny. Lower and tone playback arm slowly begins. until stylus touches o We recommend that you close turntable Älä laita o We levysoittimen record recommend and playback kannen that begins. päälle you close mitään turntable cover during record playback to avoid dust. esinettä cover etenkään during soiton record aikana, playback jotta to siitä avoid ei aiheudu dust. värinästä V o Do We not recommend tai kaatumisesta place anything that johtuvia on you close häiriöitä turntable turntable cover. äänentoistoon. V Do not place anything on turntable cover. Objects cover during on record cover playback might to cause avoid noise dust. due V Objects on cover might cause noise due to Do vibrations not place anything or fall off, on especially turntable during cover. HUOMO to vibrations or fall off, especially during playback. Objects cover might cause noise due Älä koske playback. to äänivarteen vibrations tai levyyn or fall soiton off, aikana. especially during Älä pysäytä levyn pyörimistä soiton aikana neulan ollessa CUON kiinni CUON levyssä. playback. o During playback, do not touch tone arm or Liian ocuon During suuri äänenvoimakkuus playback, do not voi aiheuttaa touch kiertoilmiötä. tone arm or rotating record. Laske rotating tarvittaessa record. äänenvoimakkuutta vahvistimen säätimillä. o Do During not stop playback, turntable do not rotation touch during tone playback. arm or o Do rotating not stop record. turntable rotation during playback. o Do During not stop record turntable playback, rotation feedback during could playback. occur if During record playback, feedback could occur if volume is too loud. f this happens, lower volume is too loud. f this happens, lower volume During of record amplifier. playback, feedback could occur if volume volume of is amplifier. too loud. f this happens, lower volume of amplifier. 2 urn R/OP rotation knob to urn R/OP rotation knob to OP to stop turntable. 2 OP urn to stop R/OP turntable. rotation knob to OP to stop turntable. 2 Käännä R/OP-valitsin OP-asentoon, jotta levynpyöritys loppuu. o When turntable stops, blue LED will also o When turntable stops, blue LED will also become unlit. obecome When unlit. turntable stops, blue LED will also Kun levynpyöritys loppuu, myös sininen LED-merkkivalo sammuu. become unlit

17 Connect this record player to a computer using included UB cable to convert audio signals from a record to digital data and send m to computer. upported operating systems Kytke levysoitin tietokoneeseen pakkaukseen kuuluvalla UB-kaapelilla. UB-liitännän kautta analoginen signaali muunnetaan digitaaliseksi tietokonetta varten. Computers running following operating systems can be connected by UB to this unit. Yhteensopivat käyttöjärjestelmät Windows O Windows 7 (2-bit, 64-bit) Voit kytkeä UB-liitäntään tietokoneen, jossa on jokin seuraavista Windows käyttöjärjestelmistä. 8 (2-bit, 64-bit) Windows 8.1 (2-bit, 64-bit) Windows (as of eptember O 214) Windows 7 (2-bit, 64-bit) Mac Windows O X 8 (2-bit, 64-bit) Windows 8.1 (2-bit, 64-bit) (syyskuusta O X Lion ) O X Mountain Lion 1.8 Mac O O X Mavericks X 1.9 O Lion 1.7 O (as of X Mountain eptember Lion 214) 1.8 Use O with X Mavericks operating 1.9systems or than se is not (syyskuusta 214) guaranteed. Muut käyttöjärjestelmät eivät välttämättä ole yhteensopivia o his unit will run with standard O driver, so re tämän levysoittimen kanssa. ämä is no levysoitin need to ei install edellytä a special oman ajuriohjelmiston driver. asentamista tietokoneeseen. Connecting with a computer ietokoneen kytkeminen 1 urn computer on. 1 Confirm that operating system is working Käynnistä tietokone. Varmistu correctly. siitä, että tietokoneen käyttöjärjestelmä toimii moitteetta. 2 Use UB cable to connect computer and this unit. 2 Kytke levysoitin tietokoneeseen UB-kaapelilla. allentaminen tietokoneella Press this unit s NDBY/ON button to turn it on. When y are connected, computer will automatically detect this unit s UB port and identify it as UB udio CODEC. NDBY/ON-näppäimellä. o o record audio from this record player using a computer, you must automaattisesti first install ja sen software tunnuksena that näkyy can be ietokone tunnistaa UB-liitäntään kytketyn levysoittimen UB used udio for audio CODEC. recording on computer. You may purchase ietokoneessa audio pitää olla recording sopiva tallenusohjelmisto, software that you prefer jolla musiikin separately tallentaminen or download onnistuu free kätevästi. software, Osta such as ohjelmisto, joka sopii omaan käyttöösi parhaiten. Voit udacity (http:// audacity.sourceforge.net/), from myös ladata internetistä ilmaisen tallennusohjelmiston, nternet. kuten udacityn s free (http:// software, audacity.sourceforge.net/). udacity is not supported by EC. ei erityisesti tue ilmaisen udacity-ohjelmiston käyttöä. o When Älä tee connected seuraavia toimenpiteitä, to a computer kun by UB-kaapeli UB and recording kytkettynä audio, do ja tallentaminen not do any on of käynnissä. following. Muuten Doing so on could tietokoneeseen cause voi computer tulla toimintahäiriö. malfunction. Lopeta lways tallennusohjelmiston käyttö ennenkuin teet jotain quit seuraavista: computer recording software before doing - irrotat following. UB-kaapelin - sammutat levysoittimen käyttötilasta valmiustilaan. u Disconnect UB cable u Put unit into standby Käynnistä levysoitin valmiustilasta käyttötilaan ietokoneen asetukset Computer settings euraava esimerkki kuvaa englanninkieliseen Windows 7 -käyttöjärjestelmään he following example tehtäviä explains asetuksia. settings to make using Windows 7. 1 Valitse tart -valikosta Control panel. 1 From tart menu, select Control Panel. 2 Klikkaa kohtaa ound. 2 Click ound. Klikkaa Recording -kielekettä ja valitse Default Click Device Recording -asetukseksi tab, and confirm UB udio CODEC. that UB udio CODEC is set as Default Device. 4 Valitse Microphone UB udio CODEC ja klikkaa sitten Properties -painiketta. 4 elect Microphone UB udio CODEC, and click Properties button. 5 Klikkaa dvanced -kielekettä. ENGLH UOM 5 Click dvanced tab. 6 Valitse Default Format -alasvetovalikosta 2 channel, 16 bit, 48 Hz (DVD quality). 6 From Default Format pull-down menu, select 2 channel, 16 bit, 48 Hz (DVD quality). 7 Klikkaa OK. 7 Click OK

18 Ongelmatilanteen ratkaisu Jos havaitset ongelmia laitteen käytössä, yritä ratkaista ne seuraavien ohjeiden avulla ennen yhteydenottoa huoltoon. Joskus ongelma voi johtua muista laitteista. Varmistu lisäksi siitä, että käytät kaikkia järjestelmän laitteita oikein. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys laitteen ostopaikkaan. Virta ei kytkeydy päälle. Kytke C-verkkolaite toimivaan pistorasiaan. Herätä levysoitin valmiustilasta käyttötilaan NDBY/ON-näppäimellä (sivu 1). Ääntä ei kuulu. Jos kytket levysoittimen analogisen audiolähdön vahvistimen tai muun laitteen tavalliseen audiotuloon, laita PHONO EQ -valitsin asentoon ON, jotta levysoittimen oma levysoitinetuaste on käytössä (sivu 1). Levynpyöritysnopeus on väärä. Valitse levynpyöritysnopeus (RPM), joka sopii soitettavaan levyyn (sivu 15). oitto hyppii. ärinä aiheuttaa soittokohdan hypähtämisen. ijoita levysoitin vakaalle alustalle. Pyyhi likaantunut levy puhtaaksi. Älä yritä soittaa naarmuuntunutta levyä. asapainota äänivarsi ja säädä neulapaino sopivaksi (sivu 8). oittokohdan hyppiminen on todennäköistä, jos neulapaino on säädetty pienemmäksi kuin mitä äänirasian ohjeissa suositellaan. oitto ei onnistu ja ääni kohisee rrota valkoista muovia oleva neulansuojakuori. Puhdista neula (sivu 9). Vaihda kulunut neula uuteen (sivu 9). ijoita levysoitin mahdollisimman kauas televisiosta, mikroaaltouunista ja muista sähkömagneettista säteilyä aiheuttavista laitteista. 18

19 ekniset tiedot Levysoitin Vetojärjestelmä...hihnaveto Moottori... DC-moottori Pyöritysnopeus... 1/ RPM tai 45 RPM Pyöritysnopeuden his product is vaihtelu... subject to legal warranty regulations of ja värinä... country of purchase. n case of a defect,2 % ±2 % Huojunta Häiriöetäisyys... or a problem, vähintään please contact 67 db (-painotus, dealer 2 where khz LPF) you Levylautanen... bought product. valualumiini, halkaisija cm Ce produit est sujet aux réglementations concernant Äänivarsi la garantie légale dans le pays d achat. En cas de Äänivarren tyyppi...tasapainotettu suora äänivarsi Äänivarren défaut ou pituus...22 de problème, veuillez contacter le revendeur chez säätöalue... qui vous avez acheté le produit. 5 g mm Neulapainon Äänirasian Las condiciones sallittu paino...,5 de garantía de este aparato están 6,5 g sujetas a las disposiciones legales sobre garantía del Äänirasia país en el que ha sido adquirido. En caso de garantía, yyppi...mm debe dirigirse al establecimiento donde adquirió el Lähtöjännite...2,5 mv ± db aparato. Neulapaino...2, ±,5 g Äänirasian Dieses Gerät paino...5,7 unterliegt den gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen paino...1 des Landes, dem es erworben g ±,5 g Äänirasiakelkan wurde. Bitte wenden ie (sisältäen sich im Gewährleistungsfall ruuvit, mutterit ja johdot) an den Händler, bei dem sie das Gerät erworben haben. Lähtöjännite PHONO EQ HRU...2,5 mv ± db Questo apparecchio è conforme alle norme sulla PHONO EQ ON mv (-16 dbv) Lähtöliittimen garanzia vigenti tyyppi... nel rispettivo Paese in cui esso è stato RC acquistato. i prega di rivolgersi al proprio commerciante, presso il quale è stato acquistato l apparecchio, UB-liitäntä UB-liitäntä, jonka voi kytkeä tietokoneen aktiiviseen UB-liitäntään (Full peed)... UB B -liitin UB-liitännän jännite ja virta... 5 V, 5 m Kytke levysoitin tietokoneeseen pakkaukseen kuuluvalla UB-kaapelilla. Yleistä C-verkkolaite Otto...C 1 V C 24 V, 56 Hz nel caso in cui si voglia richiedere una prestazione in nto V, 5 m garanzia. ehonkulutus Dit Valmiustila...,5 product valt onder de wettelijke garantievoorschriften Käyttötila van (R)...1,5 het land waar het is aangeschaft. W tai vähemmän Neem W tai vähemmän Paino...4,9 bij een defect of probleem contact op met de leverancier waar u het product heeft gekocht. 5 C kg Käyttölämpötila...5 C Mitat (LxKx; sisältäen ulkonevat osat) x 56 x 117 mm För denna produkt gäller det lagliga garantiregleringar av oimintaan landet där liittyvät köpet lukemat gjordes. on Vid mitattu fel eller 2 C problem lämpötilassa. kontakta vänligen återförsäljaren, där du köpte produkten. WRRNY/GRNE/GRNÍ/GRNE/GRNZ/GRNE/GRN Europe/Europa Pakkauksen sisältö: n or countries/areas - Kumimatto x 1 his warranty gives you specific legal rights, and you - 45 RPM -keskiösovitin x 1 may also have or rights that vary by country, state - Vastapaino x 1 or province. - Äänirasiakelkka x 1 f you 95E have MM a warranty -äänirasia claim asennettuna or request, please contact (valmistajana dealer where udio-echnica) you bought product. - Levylautanen x 1 该 - 保 Kansi 证 书 x 1赋 予 了 顾 客 特 定 的 合 法 权 利, 并 且 因 国 家, 州 或 省 等 地 域 的 不 同, 顾 客 可 能 拥 有 其 他 权 - Kannen kumijalat x 2 利 如 需 申 请 或 要 求 保 修, 请 与 购 买 本 产 品 的 销 - Kannen saranat x 2 售 店 进 行 联 系 - udiokaapeli x 1 - UB-kaapeli x 1 - C-verkkolaite (GPE5-125-Z) x 1 - Käyttöohje (tämä ohje) x 1 - akuukortti x 1 (koskee U:n ja Kanadan malleja) UOM Z EC CORPORON 1-47 Ochiai, ama-shi, okyo Japan Phone: EC MERC, NC. 184 Gage Road, Montebello, California 964 U... Phone: EC UDO EUROPE Liegnitzer traße 6, Gröbenzell, Germany Phone: EC Kirjoita CORPORON laitteen takalevyssä oleva 1-47 Ochiai, sarjanumero ama-shi, alla okyo olevalle riville Japan ja säilytä Phone: nämä käyttöohjeet hyvässä paikassa. EC MERC, NC. 184 Gage Road, Montebello, California 964 U... Phone: Mallitunnus: N- arjanumero: EC UDO EUROPE Liegnitzer traße 6, Gröbenzell, Germany Phone: his device has a serial number located on its rear panel. Please record serial number and retain it for your records. Model name: N- erial number: M 2111

USER MANUAL...04-13 KÄYTTÖOHJE...14-23. SERIAL NUMBER Sarjanumero WWW.TUNTURI.COM

USER MANUAL...04-13 KÄYTTÖOHJE...14-23. SERIAL NUMBER Sarjanumero WWW.TUNTURI.COM USER MANUAL...04-13 KÄYTTÖOHJE...14-23 SERIAL NUMBER Sarjanumero WWW.TUNTURI.COM OWNER S MANUAL GO RUN 10 GB Contents IMPORTANT SAFETY... 4 INSTRUCTIONS... 4 ASSEMBLY... 5 Power cord and grounding instructions.5

Lisätiedot

PURE RUN 1.1 USER MANUAL 1 ~ 12 KÄYTTÖOHJE 13 ~ 24 SERIAL NUMBER SARJANUMERO WWW.TUNTURI.COM

PURE RUN 1.1 USER MANUAL 1 ~ 12 KÄYTTÖOHJE 13 ~ 24 SERIAL NUMBER SARJANUMERO WWW.TUNTURI.COM PURE RUN 1.1 USER MANUAL 1 ~ 12 KÄYTTÖOHJE 13 ~ 24 SERIAL NUMBER SARJANUMERO WWW.TUNTURI.COM OWNER S MANUAL PURE RUN 1.1 GB ENGLISH CONTENTS SAFETY INSTRUCTIONS... 1 ASSEMBLY... 2 BASICS ON EXERCISING...

Lisätiedot

The instruction should be thoroughly read prior to use.

The instruction should be thoroughly read prior to use. According to provisions of the Law of 1 July 2005 on Waste Electrical and Electronic Equipment it is forbidden to dispose of waste equipment marked with crossed out wheeled bin together with other wastes.

Lisätiedot

User Manual v2.9 Copyright Tosibox Oy 2014

User Manual v2.9 Copyright Tosibox Oy 2014 User Manual v2.9 Copyright Tosibox Oy 2014 2 Table of Contents Tosibox in brief 3 Tosibox connections - Lock Mode A 4 Tosibox connections - Lock Mode B 5 Tosibox glossary 6 Tosibox products and accessories

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET OWNER'S MANUAL OSAPIAN

KÄYTTÖOHJEET OWNER'S MANUAL OSAPIAN KÄYTTÖOHJEET OWNER'S MANUAL OSAPIAN 1 Sisällysluettelo Omistajalle... 3 Ennen käyttöä... 5 Potkurin asentaminen... 6 Moottorin kiinnitys... 7 Akun kytkentä... 7 Akun varaustilan näyttö... 8 Käyttö... 9

Lisätiedot

1. Använd några droppar olja på motoraxeln för att förhindra korrosion.

1. Använd några droppar olja på motoraxeln för att förhindra korrosion. Funktioner Hastigheter Vrid ringen runt foten på fläkten för att sätta på och stänga av, samt ändra hastigheten på fläkten. Det finns 4 olika lägen: 0 = AV I = låg hastighet II = normal hastighet III =

Lisätiedot

SBM 42. G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning...

SBM 42. G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning... SBM 42 G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning... (25 35) Electromagnetic Compatibility Information...(36 41)

Lisätiedot

CineMate 15/10. home theater system

CineMate 15/10. home theater system CineMate 15/10 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja obsługi Bruksanvisning Tärkeitä turvallisuustietoja

Lisätiedot

Quick installation guide Pika-asennusohje. RoadRunner 24AP(i+)

Quick installation guide Pika-asennusohje. RoadRunner 24AP(i+) Quick installation guide Pika-asennusohje RoadRunner 24AP(i+) Ver.1.0 In English pages 2-16 Suomeksi sivut 18-32 På Svenska sidor 33-48 Package includes: - ADSL modem - Quick installation guide - Antenna

Lisätiedot

BDT 3 / BDT 30. Blu-ray Disc -soitin. Käyttöopas

BDT 3 / BDT 30. Blu-ray Disc -soitin. Käyttöopas Blu-ray Disc -soitin Käyttöopas Sisällysluettelo TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA 3 PURKAMINEN 5 SIJOITUSPAIKKA 5 PUHDISTUS 5 KIITOS, ETTÄ VALITSIT HARMAN KARDON -TUOTTEEN 5 BDT 3:N / BDT 30:N OMINAISUUDET

Lisätiedot

JBL ON STAGE * 400P. SUORITUSKYKYINEN iphone JA ipod-kaiutintelakka. KÄYTTÖOHJE Suomi... 99. iphone on lisävaruste. Suomi

JBL ON STAGE * 400P. SUORITUSKYKYINEN iphone JA ipod-kaiutintelakka. KÄYTTÖOHJE Suomi... 99. iphone on lisävaruste. Suomi JBL ON STAGE * 400P SUORITUSKYKYINEN iphone JA ipod-kaiutintelakka iphone on lisävaruste. KÄYTTÖOHJE Suomi... 99 Suomi TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA LUE KAIKKI OHJEET ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. Lue nämä käyttöohjeet,

Lisätiedot

JKM075 JKM076. English 2-4. Nederlands 5-7. Français 8-10. Deutsch 11-13. Italiano 14-16. Português 17-19. Español 20-22. Dansk 23-25.

JKM075 JKM076. English 2-4. Nederlands 5-7. Français 8-10. Deutsch 11-13. Italiano 14-16. Português 17-19. Español 20-22. Dansk 23-25. English 2-4 Nederlands 5-7 Français 8-10 Deutsch 11-13 Italiano 14-16 Português 17-19 Español 20-22 Dansk 23-25 Svenska 26-28 Norsk 29-31 Suomi 32-34 Türkçe 35-37 Ïesky 38-40 Magyar 41-43 Polski 44-46

Lisätiedot

Suomi DATA/VIDEOPROJEKTORI. Omistajan käsikirja

Suomi DATA/VIDEOPROJEKTORI. Omistajan käsikirja Suomi DATA/VIDEOPROJEKTORI Omistajan käsikirja Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän julkaisun osaa ei saa kopioida, tallent mihinkään hakujärjestelmään eikä lähettää elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

USB Video Grabber. USB-videosovitin analogisten video- ja audionauhoitusten digitalisointiin

USB Video Grabber. USB-videosovitin analogisten video- ja audionauhoitusten digitalisointiin USB Video Grabber for digitising analogue video and audio recordings GB IE USB Video Grabber for digitising analogue video and audio recordings FI USB-videosovitin analogisten video- ja audionauhoitusten

Lisätiedot

SONOS CONNECT. Käyttöohje

SONOS CONNECT. Käyttöohje SONOS CONNECT Käyttöohje THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic

Lisätiedot

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6 Käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet on palkittu riippumattoman saksalaisen tekniset tarkastusviraston, TÜV SÜDin, hyväksymissinetillä helposti ymmärrettävän tyylinsä, perusteellisuutensa ja turvallisuusnäkökulmien

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

Lisätiedot

ENJOYNEERING. MY Mii And now this new world has brought us the New SEAT Mii, a car that will make you see things differently. Once you sit behind the

ENJOYNEERING. MY Mii And now this new world has brought us the New SEAT Mii, a car that will make you see things differently. Once you sit behind the Mii ENJOYNEERING Welcome Tervetuloa to sellaiseen a new world uuteen where maailmaan, everything missä revolves kaikki around pyörii you. Where Sinun ympärilläsi. innovation and Se on engineering maailma,

Lisätiedot

JUOKSUMATTO. Proteus LDT 8850

JUOKSUMATTO. Proteus LDT 8850 JUOKSUMATTO Proteus LDT 8850 Kiitos kun valitset tuotteemme. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja noudata niitä. TURVAOHJEET 1. Tarkista terveydentilasi lääkäriltäsi, ennen kuin aloitat harjoittelun.

Lisätiedot

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc -soitin Käyttöohje

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc -soitin Käyttöohje Blu-ray Disc -soitin Käyttöohje Sisältö Tärkeät turvallisuusohjeet 3 Purkaminen 5 Sijoituspaikka 5 Puhdistus 5 Kiitos kun valitsit Harman Kardon -laitteen! 5 BDT 2/BDT 20:n ominaisuudet 6 Mukana tulevat

Lisätiedot

JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30

JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30 JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30 No.720201 SISÄLTÖ Sivu Takuu 1 Yleiset turvallisuusohjeet 2 Erityisesti huomiotavat varoitukset 3 Asennus 4 Pakkauksen purkaminen & Asennus 5 Asennuskaavio (1) 6 Osaluettelo

Lisätiedot

FI7187. Kannettavan tietokoneen käyttöopas

FI7187. Kannettavan tietokoneen käyttöopas FI7187 Kannettavan tietokoneen käyttöopas Maaliskuu 2012 Sisältö Sisältö... 2 Kappale 1: Kannettavan esittely Tietoja tästä käyttöoppaasta... 6 Huomautuksia tästä käyttöoppaasta... 6 Turvallisuus- ja varotoimenpiteet...

Lisätiedot

Acrobat LCD (19 ja 22 )

Acrobat LCD (19 ja 22 ) Acrobat LCD (19 ja 22 ) Käyttöohje Maahantuoja: KL Support Oy Nuijamiestentie 3 B Puh. (09) 580 3880 00400 Helsinki www.kl-support.fi Sisällysluettelo ACROBAT LCD 19 JA 22... 3 TURVALLISUUSOHJEITA... 3

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HANDBOK USER S MANUAL

KÄYTTÖOHJE HANDBOK USER S MANUAL termo 30 KÄYTTÖOHJE HANDBOK USER S MANUAL (2/04) Myynti - Försäljning - Dealer: Petikontie 17 01720 VANTAA FINLAND Puh. +358 9 8545 350 Fax +358 9 8545 351 www.talhu.fi 1 EU DECLARATION OF CONFORMITY EU:N

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HAKASNAULAIN HÄFTPISTOL CROWN STAPLER RUNKONAULAIN 34º STOMPISTOL 34º FRAMING NAILER 34º

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HAKASNAULAIN HÄFTPISTOL CROWN STAPLER RUNKONAULAIN 34º STOMPISTOL 34º FRAMING NAILER 34º KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HAKASNAULAIN HÄFTPISTOL CROWN STAPLER DAC3000 RUNKONAULAIN 34º STOMPISTOL 34º FRAMING NAILER 34º DAC 3060 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa!

Lisätiedot

Tämä käsikirja sisältää enimmäkseen laitteistotietoa. Tunteaksesi laitteessasi olevan ohjelmiston käytön katso toista käsikirjaa.

Tämä käsikirja sisältää enimmäkseen laitteistotietoa. Tunteaksesi laitteessasi olevan ohjelmiston käytön katso toista käsikirjaa. Käsikirja Tämä käsikirja sisältää enimmäkseen laitteistotietoa. Tunteaksesi laitteessasi olevan ohjelmiston käytön katso toista käsikirjaa. R00 (EU) Tavaramerkit Bluetooth-tavaramerkin ja logot omistaa

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet...

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Sisällysluettelo Johdanto... Käyttöohjeessa käytetyt symbolit... Suluissa olevat kirjaimet... Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Turvallisuus... Tärkeitä turvaohjeita... Oikea käyttö... 0 Käyttöohjeet...

Lisätiedot

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT OMNI 10 OMNI 20 ADAPT FI/ KÄYTTÖOHJEL SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 1 Mukana tulevat tarvikkeet 2 Tärkeää tietoa turvallisuudesta 3 Yläosa ja hallintapainikkeet 5 Alaosa ja hallintapainikkeet 6 Yläosa, alaosa

Lisätiedot

Turvallisuuteesi liittyviä tietoja

Turvallisuuteesi liittyviä tietoja Turvallisuuteesi liittyviä tietoja VAROITUS: TULIPALO-, SÄHKÖISKU- TAI VAHINKOVAARAN VÄLTTÄMISEKSI, ÄLÄ ANNA TÄMÄN LAITTEEN ALTISTUA SATEELLE, KOSTEUDELLE, PISAROILLE TAI LOISKEILLE ÄLÄKÄ ASETA SEN PÄÄLLE

Lisätiedot

MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE

MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO TURVALLISUUS... 2 Hävittäminen... 3 JOHDANTO... 4 Ennen ensimmäistä käyttökertaa... 4 ASENNUS... 5 Sijoittaminen... 5 Jääkaappipakastimen tasapainottaminen...

Lisätiedot