YHTEISTYÖSOPIMUS. Sopijapuolet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEISTYÖSOPIMUS. Sopijapuolet"

Transkriptio

1 YHTEISTYÖSOPIMUS Sopijapuolet Sopimuksen tarkoitus Perustelut Oulun yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä ja Kokkolan kaupunki. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoitoja peruspalvelukuntayhtymä ja Kokkolan kaupunki osallistuu Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan yleislääketieteen professorin työsopimussuhteisen tehtävän kustannuksiin viiden vuoden määräajaksi. Tehtävä sijoitetaan lääketieteellisen tiedekunnan terveystieteiden laitokselle ja fyysisenä toimipaikkana on Kokkolan yli opis to keskus Chydenius. Työsuhde täytetään Oulun yliopistossa käytössä olevalla haku- ja asiantuntijamenettelyllä. Perustelujen mukaisesti suunniteltavalla yhteistoimintamallilla katsotaan olevan Keski-Pohjanmaan alueen tarpeiden lisäksi myös laajempaa yhteiskunnallista merkitystä. Tämän sopimuksen tavoitteena on tukea Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä vahvistaa alueellista yhteistyötä. Tavoitteena on myös ylläpitää ja kehittää alueellista terveydenhoitoalan perus- ja jatkokoulutusta sekä kehittää yhteistyötä Kokkolan yliopistokeskuksessa olevan sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimustoiminnan kanssa. Taustana on päättynyt kolmevuotinen määräaikainen yleislääketieteen tutkimusjohtajan tehtävä. Professorin avulla Keski-Pohjanmaalla työskentelevien ja kuntien palvelukseen hakeutuvien lääkäreiden erikoistumista yleislääketieteeseen kannustetaan ja tuetaan. Mahdollisuus erikoistumiseen otetaan aktiivisesti esille työsuhteen alkaessa ja jokaisen yleislääketieteeseen erikoistuvan lääkärin "erikoistumispolun" kokonaisuus suunnitellaan yhteistyössä terveysasemien, erikoissairaanhoidon ja lääketieteellisen tiedekunnan kanssa. Yleislääketieteen aluekoordinaattorin ja ohjaajalääkäreiden toimintamahdollisuuksia parannetaan. Koulutus- ja ohjausvastuu otetaan huomioon koulutustehtävään pitkäkestoisesti sitoutuvien lääkärien kohdalla. 1

2 Lääkäreiden peruskoulutuksessa on mahdollista toteuttaa nykyistä suurempi osuus kliinisestä koulutuksesta Kokkolan kaupungin ja Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän terveysasemilla. Peruskoulutuksen kliinisen harjoittelun toteutus siten, että se heijastuu opiskelijoiden halukkuutena hakeutua myöhemmin työhön Keski-Pohjanmaan alueen terveysasemille, edellyttää yliopistotasoisen kouluttajatyöpanoksen tuomista Keski-Pohjanmaalle. Yliopistotasoisen jatkokoulutuksen ja konsultaatiomahdollisuuksien tuominen Keski-Pohjanmaan terveysasemien käyttöön on konkreettinen tuki terveysasemilla tällä hetkellä työskenteleville terveyskeskuslääkäreille ja kouluttajalääkäreille ja lisää Keski-Pohjanmaan kiinnostavuutta myös uusia lääkäreitä rekrytoitaessa. Keski-Pohjanmaan omista tarpeista lähtevä alueella suoritettava suurten kansansairauksien epidemiologiaan, hoitokäytäntöihin ja niissä vallitseviin alueellisiin eroihin painottuva aktiivinen tutkimustyö nostaa Keski-Pohjanmaan terveysasemien statusta kiinnostavina työpaikkoina ja sitouttaa tutkimustyöstä kliinisen työn ohessa kiinnostuneita lääkäreitä Keski-Pohjanmaalle. Tehtävä edistää myös tutkimuksen ja koulutuksen kehittämistä Kokkolan yliopistokeskuksessa erityisesti terveystieteiden ja muiden tieteenalojen kuten sosiaalityön ja tietoteknologian kanssa. Tehtävä mahdollistaa uusia toimintamalleja yhteistyöhön sekä lääkäreiden perus- että erikoistumiskoulutusten alueilla Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan ja erityisesti sen terveystieteiden laitoksen kanssa. Mahdollisuus pakollisen amanuenssuurin suorittamiseen tiedekunnan hyväksymässä määrin taataan. Sopijaosapuolet toteavat, että edellä mainitut monet näkökohdat tukevat yleislääketieteen professorin tehtävän resursointia. Sen avulla voidaan tehostaa jo olemassa olevia koulutus- ja tutkimuslinjoja. Tehtävällä vahvistetaan myös yleislääketieteen opetusta lääketieteen perus- ja erikoistumiskoulutuksessa. Yhteistyöhön liittyy siten merkittäviä etuja molemmille sopijaosapuolille niin tutkimuksessa kuin koulutuksessa. Professorin sijoituspaikka Professorin toimipaikka on Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Kustannukset ja rahoitus 2

3 Professorin tehtävän palkkakustannukset sivu ku lui neen on alustavasti laskettu voi massa olevan palkkatason mukaisesti (sopimuksen liite). Lopul linen palkkataso mää räy tyy viran täytön yhteydessä suoritetun arvioinnin perusteella. Palkka sum ma tarkistetaan vuosittain palk kakustannusten muutosta vastaavasti. Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalveluyhtymä ja Kokkolan kaupunki sitoutuvat kus tan ta maan sopimuskauden aikaisen palkkakustannusten nousun osuuksiensa suh tees sa. Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä ja Kokkolan kaupunki sitoutuvat maksamaan Oulun yliopistolle viiden vuoden ajan professorin palkkauskustannuksia (palkka ja henkilösivukulut) vastaavan summan lukuun ottamatta aluekoordinaattorin tehtävästä aiheutuvia kuluja. Summa suoritetaan vuosittain kahdessa erässä helmikuun ja elokuun loppuun mennessä yliopiston tilille Nordea Kokkolan yliopistokeskus Chydenius sitoutuu antamaan viiden vuoden ajan professorin käyttöön tavanomaiset työtilat ja muun tavanomaisen toimistoinfrastruktuurin. Aluekoordinaattorin tehtävien jälkeen jäävistä palkkakustannuksista Kokkolan kaupunki vastaa 50 prosentin osuudella ja Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalveluyhtymä vastaa 50 prosentin osuudella. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius vastaa yliopistokeskuksessa olevien työtilojen ja muun tavanomaisen toimistoinfrastruktuurin kustannuksista. Tutkintojen ja julkaisutoiminnan tulosrahoituksen kohdentaminen Tässä sopimuksessa mainitun professorin kotimaisissa ja ulkomaisissa lehdissä julkaistujen refereeartikkeleiden ja väitöskirjojen tulosrahoitus kohdennetaan sopimuksessa mainitun professorin tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Sopimuksen voimassaolo Tämä sopimus tulee voimaan kun se on allekirjoitettu ja kun professorin tehtävä on täytetty ja on voimassa tehtävän alkamisesta alkaen viisivuotisen määräajan päättymiseen saakka. Mikäli tässä sopimuksessa mainittu toiminta lakkaa ennen sopimuksen päättymistä, osapuolten sitoumukset lakkaavat samasta päivästä alkaen. Kokkolassa /

4 4

5 Oulun yliopisto: Lääketieteellinen tiedekunta: Lauri Lajunen Rehtori Kari Majamaa Dekaani Hannu Pietilä Hallintojohtaja Juha Kukkonen Hallintopäällikkö Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi Terveystieteiden laitoksen johtaja Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Hannu Pajunpää Toimitusjohtaja Kokkolan kaupunki Antti Isotalus Kaupunginjohtaja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Kari Kumpulainen Johtaja 5

6 6

7 Liite: asiakirjaan Yhteistyösopimus Viite: Oulun yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan viiden vuoden määräajaksi perustettavan yleislääketieteen professorin virkasuhteen palkkakustannuksista Professuurin maksukustannuslaskelma YPJ-palkkataulukon tasoa 8/ palkkatason mukaan täyttä kalenterivuotta kohden on: Kustannusarvio: Virkasuhteen palkka Henkilösivukulut, 40 % Palkkakulut yhteensä Yleiskulut 30 % 1) Kulut yhteensä )alennettu normaalista 60 %:sta virkasuhteen erityisluonteen vuoksi, mm. työskentelytilat ja muu infrastruktuuri Rahoitussuunnitelma: Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä (aluekoordinaattorin tehtävät) Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä / Kokkolan kaupunki Rahoitus yhteensä

TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRITYÖN TULEVAISUUS KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄSSÄ

TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRITYÖN TULEVAISUUS KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄSSÄ TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRITYÖN TULEVAISUUS KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄSSÄ RAPORTTI Päivi Cheney Jukka Juvonen Paula Reponen Mauno Saari Eeva Tolonen Aaro Tolonen Olli Vesala 1 JOHDANTO...4 2 TERVEYSKESKUKSEN

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUKSESSA 2007-2012

SOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUKSESSA 2007-2012 SOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUKSESSA 2007-2012 Jyväskylän yliopisto Oulun yliopisto Vaasan yliopisto Kokkolan kaupunki Kokkolan seutukunta Pietarsaaren kaupunki Keski-Pohjanmaan liitto Kaustisen

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015 1 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015 2 Sisällys ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET... 5 1. HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO... 5 2. OPINTO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2011 2013 ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Sisällysluettelo 1. ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT ASETUKSET... 5 2. OPINTO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN...5 3. HALLINTO

Lisätiedot

Vaasan opetusterveyskeskus

Vaasan opetusterveyskeskus VAASAN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Vaasan opetusterveyskeskus Hankesuunnitelma Raimo Isoaho, Birgitta Majors & Markku Sirviö 2012-2014 Vaasan opetusterveyskeskuksen hankesuunnitelma 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Raportti. Osahanke 3: EVO-rahoitus

Raportti. Osahanke 3: EVO-rahoitus Hallitus 16.9.2013, LIITE 1 Raportti Osahanke 3: EVO-rahoitus Hankesuunnitelmassa metropolialueen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseksi Pohjautuu aiesopimukseen valtion (sosiaali- ja terveysministeriö)

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 7/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-12.20 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Tulopoliittinen sopimus vuosille 2003 2004. Neuvottelutulos 15.11.2002

Tulopoliittinen sopimus vuosille 2003 2004. Neuvottelutulos 15.11.2002 Tulopoliittinen sopimus vuosille 2003 2004 Neuvottelutulos 15.11.2002 TYÖLLISYYTTÄ, TURVALLISUUTTA JA OSTOVOIMAA Keskusjärjestöjen neuvottelutulos tulopoliittiseksi kokonaisratkaisuksi on syntynyt. Ratkaisu

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PL 10, 90029 OYS Puhelin (08) 315 2011 Faksi (08) 315 4499 www.ppshp.

Tilinpäätös 2013 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PL 10, 90029 OYS Puhelin (08) 315 2011 Faksi (08) 315 4499 www.ppshp. Tilinpäätös 2013 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2013 tilinpäätös 1. Toimintakertomus 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 - Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus

Lisätiedot

Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista

Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista Arja Poranen Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista Oulun yliopisto Kajaanin yliopistokeskus Kajaani 2006 Tiivistelmä Tiivistelmä

Lisätiedot

Lisää yhteistyötä alueiden parhaaksi

Lisää yhteistyötä alueiden parhaaksi Elisabeth Helander Johanna Ahola Jussi Huttunen Markku Lahtinen Paavo Okko Heikki Suomalainen Ilkka Virtanen Karl Holm Kirsi Mustonen Lisää yhteistyötä alueiden parhaaksi Yliopistokeskusten arviointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153. KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153. KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista Maakuntahallitus 5/2014 Kokousaika: 19.5.2014 klo 9.00 11.30 Kokouspaikka:

Lisätiedot

Rohdon ulkoinen arvio Rohdon itsearvio

Rohdon ulkoinen arvio Rohdon itsearvio Rohdon ulkoinen arvio Rohdon itsearvio 2007 Rohdon ulkoinen arvio Rohdon itsearvio Esipuhe Lääkehoidon kehittämiskeskus Rohdon toiminta alkoi asteittain vuonna 2003. Rohdon ensimmäinen tulossopimuskausi

Lisätiedot

LIIKUNTALÄÄKETIEDE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALALLA. Valtion liikuntaneuvoston liikuntatieteen jaoston analyysi Kevät 2015

LIIKUNTALÄÄKETIEDE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALALLA. Valtion liikuntaneuvoston liikuntatieteen jaoston analyysi Kevät 2015 LIIKUNTALÄÄKETIEDE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALALLA Valtion liikuntaneuvoston liikuntatieteen jaoston analyysi Kevät 2015 Sisällys Tausta... 1 1 LIIKUNTALÄÄKETIETEELLISEN TOIMINNAN KEHITYS...

Lisätiedot

HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009. Aika Tiistai 15.12.2009 kello 9.15. Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144

HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009. Aika Tiistai 15.12.2009 kello 9.15. Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009 Aika Tiistai 15.12.2009 kello 9.15 Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 Asialistat Hallintojohtaja A 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 14 Vararehtoreiden

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella 1. Sopimuksen osapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

YHTEISHANKETTA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS (9.12.2011)

YHTEISHANKETTA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS (9.12.2011) YHTEISHANKETTA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS (9.12.2011) Sopimuksen kohde Tietoon perustuvaa tukea opiskelijan opinto- ja urapolulle (TIPTOP) -projekti (Euroopan sosiaalirahaston hakemus numero 705012)

Lisätiedot

EVO-tutkimusrahoituksen

EVO-tutkimusrahoituksen Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2006:34 EVO-tutkimusrahoituksen jakoperusteiden uudistaminen. Työryhmän raportti. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2006 Julkaisija Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 12-18 Asialista H 12 Haja-alueen viemäriverkoston suunnitelmat ja rakentaminen... 30 H 13

Lisätiedot

YLIOPISTOKOLLEGIO. Aihe YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 1/2012. Aika Maanantai 14.5.2012 kello 13.00. Hallituksen kokoushuone HR144

YLIOPISTOKOLLEGIO. Aihe YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 1/2012. Aika Maanantai 14.5.2012 kello 13.00. Hallituksen kokoushuone HR144 YLIOPISTOKOLLEGIO Aihe YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 1/2012 Aika Maanantai 14.5.2012 kello 13.00 Paikka Hallituksen kokoushuone HR144 Asialistat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Yliopistokollegion

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2009 2010 HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Turun yliopisto SISÄLLYSLUETTELO Hammaslääketieteen lisensiaatin koulutusohjelmaan hyväksytyille...

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden. harjoittelun kehittäminen

Korkeakouluopiskelijoiden. harjoittelun kehittäminen 1 Minna Kaartinen-Koutaniemi Korkeakouluopiskelijoiden harjoittelun kehittäminen Helsingin yliopiston, Diakoniaammattikorkeakoulun ja Lahden ammattikorkeakoulun benchmarking-projekti KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 2025 OYS-ERVA-ALUEELLA

ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 2025 OYS-ERVA-ALUEELLA ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 225 OYS-ERVA-ALUEELLA Selvityksen loppuraportti 3.12.212 Selvityshenkilö Annu Tertsunen SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ 2 ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 1/2008. Koulutus ja osaaminen

OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 1/2008. Koulutus ja osaaminen POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 1/2008 Koulutus ja osaaminen 1 25 1/2008 Me pesemme puhdasta fiilistä työpaikallesi! Tervetuloa

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 4/2014 64. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 4/2014 64. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 4/2014 64 Kokousaika 23.4.2014 klo 15.00-17.10 Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (38) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (38) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (38) HALLITUS AIKA 26.01.2015 klo 08:30-11:08 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA

Lisätiedot