Joensuun alueen nivelvaiheen palvelut nuorille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Joensuun alueen nivelvaiheen palvelut nuorille"

Transkriptio

1 Palvelut selkeästi yksitellen esiteltyinä! Joensuun alueen nivelvaiheen palvelut nuorille Palvelujen järjestäjien omat kommentit keille palvelu on suunnattu! Nuoren näkökulma! Avuksi keskustelulle ja ajatuksille nuoren vaihtoehdoista. Mitä seuraavaksi? Joensuun nuorisotoimi 2010

2 LUKIJALLE! Kädessäsi on opaslehtinen, joka on tarkoitettu nivelvaiheessa olevien nuorten kanssa työskenteleville henkilöille. Ajatuksena oppaan kokoamiselle oli kerätä kaikki Joensuun alueen palvelut yksiin kansiin helppolukuiseen muotoon, jotta eri tukitoimien pohtiminen ja oikean vaihtoehdon valitseminen helpottuisi. Opas on laadittu elokuussa Osa palveluista on luotu hankkeiden parissa joiden kesto voi vaihdella, joten jos luet tätä elokuussa 2011 tai 2012, kannattaa tiedot tarkistaa. Opuksen kasaamisesta on vastannut Joensuun nuorisotoimi, mutta jokaisen esittelyn hankkeista ja muista toimijoista on kirjoittanut kyseisen palvelun parissa työskentelevä ihminen tai ihmiset. Tällä tapaa olemme voineet varmistaa täysin "värittymättömän" kuvan palveluista ja niistä nuorista, joille palvelu on suunnattu. Oppaan sisällön ja sen asettelun lähtökohtana olivat alan ammattilaisten toiveet. Hyviä lukuhetkiä, toivottavasti oppaasta on sinulle hyötyä! Joensuun nuorisotoimessa loppukesällä 2010 Santeri Koivisto. Joensuun nuorisotoimi 2010

3 LUKUOPAS Näin löydät taulukosta haluamasi tiedot! Erotteleva tekijä keille palvelut ovat suunnattu? Tässä laatikossa lukee ne asiakasryhmät, joille hankkeet tai toiminnon toteuttaja on itse palvelunsa tarkoittanut. Mikäli asiakkaan lähtökohdat eivät vastaa palveluntarjoajan toiveita, on ennen palveluun ohjaamista syytä keskustella palvelun tarjoavan tahon kanssa. Etsintäinstrumentit tavat, joilla palveluntarjoaja hakee tai saa kontaktin asiakkaisiinsa (esim. etsivä työ, yhteistyötahojen ohjaus). Kuka on tämän takana? Näet yhteystiedot, alkamis- ja päättymisajankohdan sekä alkuperäisen suunnitellun tarkoituksen. Palvelut ja toimintamallit joita asiakkaan on mahdollista saada hankkeen / muun toiminnon parissa Tästä laatikosta näet konkreettisesti ne palvelut, joita hankkeen tai toimijan parissa asiakkaille tarjotaan. Laatikon sisällöstä voi keskustella myös asiakkaan kanssa, josko palvelumuodot vastaisivat myös hänelle mieluisia vaihtoehtoja asioiden hoitamiselle. Hankkeen tai toimijan tavoitteet. Mitä on tarkoitus saada aikaan? Tavoitteista voi peilata myös positiivista lopputulosta nuoren elämälle palveluiden läpikäynnin jälkeen. Riippuen asiakkaan toiveista ja kunnosta, he sijoittuvat läpikäynnin jälkeen mahdollisesti työelämään, koulutukseen, asuntoon, toisen toiminnon piiriin yms. Tästä laatikosta näet minne palveluntarjoaja asiakkaansa ohjaa omien toimiensa jälkeen. Joensuun nuorisotoimi 2010

4 Palvelunavigaattori Toimija tai hanke Ikäryhmä Ammattistartti Peruskoulun päättäneet Valmennusverstas 17-24v. Starttiverstas 16-29v. Noppa - nuorten tuki 13-17v Avoin ammattiopisto 15-24v Seutupaja Palvelumallit Yksilöohjaus Arjenhallinta Päihteet Koulutus Muut Pienryhmäohjaus Työ Arjenhallinta Työ Koulutus Muut Yhteistoiminnallisia palveluita Työpajatoiminta Tavoitesijoittuminen Työpaikka Ammatinvalinta / urasuunnittelu Koulutus / koulu Oma asunto Raitistuminen Aktiivinen elämä Tavoite vahvasti sidoksissa nuoren tilanteeseen / mahdollisuudet useat ed. mainituista 16-29v. Aikuissosiaalityö Täysi-ikäiset Josna Ikäryhmä Päihdehuolto Asumisen tuki Työharjoittelut Työkokeilut Terapiapalvelut Päihdepysäkki alle 25v. Etsivän työn -hanke 16-28v Rikosuhripäivystys(RIKU) Kaikki Koulutukseen valmistava tuki 2. asteen koulutus Koulutuksen tuki Peruskoulu 2.asteen koulutus Tukihenkilötoiminta

5 AMMATTISTARTTI - Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Koulutus on tarkoitettu peruskoulun päättäneille nuorille, joiden tavoitteena on vahvistaa opiskelutaitojaan ja selkeyttää ammatillisia suunnitelmiaan ja jotka haluavat mahdollisuuden kokeilla eri ammatillisen koulutuksen aloja ennen varsinaista valintaa. Etsintäinstrumentit Ammattistarttiin hakemista varten ilmoitukset netissä, lehdessä, nuorisotaloilla. Tiedotteet opoille. Yhteistyötahojen ohjaus. Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä. Toimipisteet: Niittylahti, Niskala, Outokumpu ja 2010 syksystä alkaen myös Nurmes. Palvelut ja toimintamallit joita asiakkaan on mahdollista saada hankkeen / muun toiminnon parissa - Opiskelija täydentää valmiuksiaan hakeutua perustutkintoon johtavaan koulutukseen. Mm. mahdollisuus korottaa päättötodistuksen arvosanoja (oleellisimpia kuten äidinkieli, matematiikka, kielet ) - Opiskelija saa mahdollisuuden tutustua eri koulutusaloihin, ammatteihin ja työelämään. - Opiskelija saa opetusta mm. opiskelutekniikoihin sekä ohjausta ja tukea opintoihin ja ammatinvalintaan. Opintojen kesto on opintoviikkoa. Opinnot voivat vaihdella yksilöllisesti opiskelijan tavoitteiden, perustietojen- ja taitojen sekä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. - Opiskelija voi siirtyä opiskelemaan perustutkintoa kesken vuoden, mikäli hänellä on valmiuksia siihen ja mikäli opiskelupaikkoja on vapaana. Opiskelijalle kehittyy valmiuksia ammatinvalinnan ja urasuunnittelun tekemiseen. Koulutuksen jälkeen opiskelijalla on suunnitelma tai suunnitelmia jatko-opinnoista. Suurin osa pyritään saamaan opiskelemaan tutkintoon johtavaan koulutukseen toiselle asteelle. Muissa tapauksissa ohjataan sellaisen palvelun pariin, joka vastaa tarpeeseen huomioiden mm. asiakkaan iän ja valmiudet opiskeluun tai työhön.

6 Valmennusverstas Koulutuksen kohderyhmänä ovat vuotiaat ammattikouluttamattomat ja -koulutetut nuoret, jotka tarvitsevat ja haluavat tukea, ohjausta ja kartoitusta vahvuuksiensa ja osaamisensa tunnistamisessa, ammatinvalinnassa sekä koulutukseen tai työelämään hakeutumisessa. Etsintäinstrumentit TE-toimistot, sosiaalitoimi, mielenterveyspalvelut ja muut nuorten kanssa toimivat tahot. Joensuun Nuorisoverstas ry, Valmennusverstas - työvoimakoulutus. Torikatu 12, Joensuu. Vastaava kouluttaja Maria Kauppila p , yksilövalmentaja Taina Björnholm Loppuvuoden 2010 ryhmät: ja Palvelut ja toimintamallit joita asiakkaan on mahdollista saada hankkeen / muun toiminnon parissa Valmennusverstas -koulutus on 6-7 hengen pienryhmässä tapahtuvaa työvoimakoulutusta. Näitä kolmen kuukauden mittaisia koulutuksia järjestetään 8 kappaletta vuodessa ELY keskuksen ostopalveluna. Kukin koulutus jakaantuu kuukauden lähijaksoon ja kahden kuukauden työharjoitteluun. Koulutuksen lähijakso 1 kk, Lähijaksolla käsiteltävillä sisällöillä tähdätään valmentautujan tulevaisuuden suunnittelun tukemiseen niin koulutuksen kuin työelämänkin kannalta. Sisältöjen on tarkoitus tukea nuoren itsetuntemusta suhteessa koulutus- ja työelämän vaatimuksiin. Valmennusverstaalla käsiteltäviä sisältöalueita ovat: minä itse, yhteiskunta ja työelämä, hakeminen työhön ja koulutukseen sekä liikunta, talous ja terveys. Koulutusjaksoa yksilöllistetään nuoren halujen ja tarpeiden mukaan täsmäkoulutuksilla, joita ovat esim. anniskelu- ja hygieniapassit, EA koulutus, työturvallisuus- ja tulityökurssit. Koulutuksen työharjoittelujakso 2 kk, Työharjoittelujakso painottuu käytännön tekemiseen ja työelämässä olemisen harjoitteluun. Työharjoittelu tapahtuu yrityksissä tai yhteisöissä valmentautujan kiinnostusten ja valmiuksien mukaisesti. Harjoittelupaikkojen hakemisessa lähdetään liikkeelle valmentautujien omista haluista ja kiinnostuksista, jotta harjoittelupaikka olisi mahdollisimman mieluinen ja jaksosta saatava työkokemus hyödyllinen. Tavoitteena on, että tuetun harjoittelun myötä harjoittelija pääsee näkemään alan ja työpaikan monipuolisesti ja oppimaan uutta omien tavoitteidensa suunnassa. Koulutuksen tavoitteena on rohkaista nuorta oman tulevaisuutensa suunnitteluun, selkiyttää uravalintaratkaisuja sekä tukea hänen ammatinvalintaansa ja motivoitumistansa ammatillisiin opintoihin. Tavoitteena on tarjota nuorelle tietoa työelämän pelisäännöistä sekä auttaa nuorta muodostamaan käsitys omasta työkunnostaan ja sen kehittämiseksi tarvittavista toimenpiteistä. Koulutusjakso kestää aina kolme kuukautta. Jakson lopussa nuoren kanssa laaditaan yksilöllinen jatkosuunnitelma, joka toimitetaan TE -toimistolle. Koulutukseen osallistuvat nuoret siirtyvät koulutuksen päätyttyä pääsääntöisesti takaisin työttömäksi, opiskelemaan tai työharjoitteluun.

7 Starttiverstas vuotiaat joensuulaiset, outokumpulaiset, liperiläiset ja polvijärveläiset työttömät tai tulottomat/ perusturvan varassa elävät nuoret, joiden arjenhallinta on heikentynyt ja tulevaisuuden näkymät epäselvät. Kohderyhmänä ovat nimenomaan ne nuoret, jotka eivät jostain syystä (työttömyys, terveys, velat, asunnottomuus, koulutuksen puute jne.) hyödy nykyisistä palveluista, tai eivät pärjää niissä. Etsintäinstrumentit TE-toimistot, sosiaalitoimi, mielenterveyspalvelut ja muut nuorten kanssa toimivat tahot. Starttiverstas-hanke on osa Pohjois- Karjalan koulutuskuntayhtymän hallinnoimaa Nuorten tukihanketta. Hanke toimii Tavoitteena on tuottaa starttivalmennusta 60 nuorelle vuodessa ja mallintaa starttivalmennuksen toimintatapaa nuorten kanssa toimivien viranomaisten ja muiden toimijoiden kesken, yhteistyössä. Rahoitus: ESR, Pohjois-Karjalan ELY-keskus sekä alueen kunnat. Yhteystiedot: Palvelut ja toimintamallit joita asiakkaan on mahdollista saada hankkeen / muun toiminnon parissa Hankkeessa toimitaan etsivällä työotteella. Työmuotoina ovat yksilövalmennus, pienryhmätoiminnot, ns. seinätön palvelu, retket, kurssit sekä kehitettävät toiminnot. Yksilövalmennus aloitetaan nuoren tilanteen kokonaisvaltaisella kartoituksella. Tavoitteena on tukea nuoren arjenhallintataitoja. Lähiohjauksen keinoin tavataan viranomaisia ja verkostoa, hoidetaan asioita, liikutaan ja kuljetaan yhdessä. Pienryhmätoiminta tukee yksilövalmennusta. Pienryhmissä vahvistetaan arjenhallinta- sekä ryhmäytymistaitoja. Ryhmät tekevät tutustumiskäyntejä. Ryhmien sisältöä muokataan osallistujien tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan. Starttivalmennuksen tarkoituksena on valmentaa nuorta, niin että normaali elämä ja tavallisuus olisivat mahdollisia, jolloin nuori alkaa hyötyä myös tarjolla olevista palvelurakenteista. Ulkopuolisuuden ja ulkopuolelle jättäytymisen ymmärtäminen, tämän kohderyhmän kanssa työskentelyyn uusien keinojen etsiminen ja kokeileminen, mahdollistaa syrjäytymisvaarassa olevien nuorien tuomisen tavallisen elämän, koulutusmahdollisuuksien sekä työelämän piiriin. Nuoren toiveista ja resursseista riippuen jatkona voi olla terveydenhuollon palvelut, koulutus tai työvoimapoliittiset toimet sekä nuorten työpajatoiminta.

8 Noppa - nuorten tuki Noppa- nuorten tuki on Joensuun kantakaupungin vuotiaille nuorille ja heidän perheilleen suunnattua tukea huolta tuottavissa elämäntilanteissa. Etsintäinstrumentit Nuorten kanssa toimivat yhteistyötahot, nuoret itse tai nuoren huoltajat voivat ottaa yhteyden työntekijöihin. Noppa- Nuorten tuki on Joensuun kaupungin sosiaalipalveluiden, lastensuojelun alaisuudessa toimiva palvelu. Palvelut ja toimintamallit joita asiakkaan on mahdollista saada hankkeen / muun toiminnon parissa - Varhaista tukemista, kun nuorella voi olla vaikeuksia koulunkäynnissä, sosiaalisissa suhteissa, yhteiskunnan normeihin sopeutumisessa tai kodin arjen sujumisessa. Varhaisen tukemisen työtä tehdään yhdessä mm. yläkoulujen oppilashuoltotyöryhmien ja Nuorten Tiimin kanssa. - Lastensuojelun tarpeen selvitystä sosiaalityöntekijöiden työpareina - Lastensuojelun avohuollollista tukea lastensuojelun asiakasperheiden nuorille - Jälkihuollon tukitoimi Nuoren tilanteen mukaiset yksilölliset tavoitteet, nuoren elämäntilanteen kohentamiseksi. Tarvittaessa nuori ohjataan perus- tai erityispalveluihin mm. koulu- sosiaali- tai terveyspalveluihin.

9 Avoin ammattiopisto v. pohjoiskarjalaisille, jotka eivät ole työssä tai opiskelemassa. Avoin Ammattiopisto nuorelle, joka ei ole päässyt muuhun koulutukseen, on eronnut oppilaitoksesta (tai opinnot keskeytyneet), myös mikäli ammatillisesta tutkinnosta huolimatta ei ole työllistynyt. Mahdoll. erityistuen tarve. Palvelut saatavilla myös kesäaikaan! Etsintäinstrumentit Yhteistyötahojen ohjaus, itse ohjautunut / vanhempi tms. (mahdollisesti tulevaisuudessa etsivä verkkonuorisotyö) Nuorten tuki hanke ( ) on Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallinnoima hanke, joka saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta. Hankkeessa kehitetään Avoin Ammattiopisto ja Ohjaamo toimintakonseptit, ja Joensuun Nuorisoverstas ry vastaa Starttiverstas osahankkeen toteutuksesta. Ajantasaiset yhteystiedot osoitteesta Joensuun toimipiste Kirkkokatu 25b A1, toimipisteet myös Kitee, Outokumpu, Nurmes. Palvelut ja toimintamallit joita asiakkaan on mahdollista saada hankkeen / muun toiminnon parissa Ohjaamo - tieto-, ohjaus- ja neuvontapalvelut (esim. eri koulutusalat, oppilaitokset, työharjoittelu- ja työelämävalmennusmahdollisuudet, palkkatuki, työnhaku, palveluohjaus ym.) - eohjaamo netissä, kehitetään verkko-ohjausta ja verkon kautta nuorten tavoittamista - pitkäkestoinen yksilöohjaus ja rinnalla kulkeminen (esim. avoimen ammattiopiston opinnoissa, muissa työvoimapoliittisissa toimenpiteissä sekä virastoasioinneissa) Avoin Ammattiopisto - työvoimapoliittista koulutusta (17 24 v. työttömät työnhakijat) - ammatillisia opintoja ja tutkinnon osia (jotka hyväksiluettavissa myöhemmin), esim. o ponnistuslauta ammatillisiin opintoihin o tutustuminen eri ammattialoihin oppilaitoksissa ja työelämässä o kesken jääneen tutkinnon suorittaminen loppuun o osaamisen täydentämistä ammattiin valmistuneille - pienet ryhmäkoot, yksilöllinen tuki sekä joustavat ja räätälöidyt opetusjärjestelyt matalan kynnyksen koulutus- ja ohjauspalvelut edistää nuorten pääsemistä koulutukseen ja kiinnittymistä työelämään edistää nuorten parissa toimivien ohjausosaamista, verkostoitumista ja yhteistyötä Ensisijaisesti työhön tai koulutukseen, tarvittaessa muihin palveluihin asiakkaan tilanteen mukaan.

10 Seutupaja Valmennukseen voidaan ottaa 16 alle 29 - vuotias joensuulainen nuori, jolla on väh.2 seuraavista: työttömyys, näköalattomuus tulevaisuudesta tai koulutusvaihtoehdoista, taloudellisia vaikeuksia, asunto-ongelmia, ilman jatko-opiskelupaikkaa, keskeytysuhka/keskeytys ammatillisista opinnoista, rikosoikeudellisia prosesseja kesken tai motivaatio oman elämän kehittämiseen. Lisäksi nuori ei ole muussa aktivointitoimenpiteessä samanaikaisesti. Etsintäinstrumentit TE toimisto, työvoiman palvelukeskus (TYP) sosiaalitoimi, nuorisotoimi, etsivä työ, yhteistyöverkosto, puskaradio. Joensuun Nuorisoverstas ry, Seutupaja.Torikatu 12, Joensuu. Vastaava yksilövalmentaja Anita Makkonen p , yksilövalmentaja Päivi Merisola p , yksilövalmentaja/spe Reija Portti p (12/10 asti) työvalmentaja/tekstiili Marja Ilonen p , työvalmentaja/tekninen Vesa Mitrunen p Palvelut ja toimintamallit joita asiakkaan on mahdollista saada hankkeen / muun toiminnon parissa - Tuettu työharjoittelu yrityksissä - Vahvan tuen työharjoittelu tekstiili/teknisellä verstaalla (1-5 pv/vk, 4-6h/pv) - Yksilövalmennus (1krt/vk 1krt/kk) - Startti Parempaan Elämään (SPE) hankkeen palvelut asunnottomille nuorille - ITU verstas (TYP:n ostama palvelu TYP:n asiakkaille) - 20 h Työhön valmennus (TE toimiston ostama palvelu ammattikoulutetuille työttömille nuorille) Yksilövalmennus perustuu nuoren lähtötilanteen arviointiin, valmennussuunnitelman tekemiseen sekä sen toteutumisen seuraamiseen. Yksilövalmentajalta nuori saa tukea arkea hankaloittaviin asioihin olivat ne millä elämän osa-alueella tahansa. Yksilövalmennus on moniammatillista työskentelyä eri toimijoiden kanssa, jolloin verkostossa toimien nuori saa parhaan mahdollisen ja tarkoituksenmukaisen tuen. Yksilövalmennuksen tarkoituksena on tukea nuorta itsenäistymään ja auttaa häntä löytämään reitti kohti tulevaisuuden haaveita. Nuorten työpajatoiminnan pääasiallinen tarkoitus on nuorten elämänhallinnan tukeminen, sosiaalinen vahvistaminen, koulutukseen ja työelämään valmentaminen. Toiminnassa käytetään kädentaitoja itsetunnon vahvistamisen tukena ja jatkopolkujen löytämiseen. Ammatillinen koulutus/lisäkoulutus Työharjoittelu Työelämä Valmennusverstas työvoimakoulutus Jokin muu nuoren tilanteeseen sopiva palvelu (mm. MTT:n ryhmät)

11 Aikuissosiaalityö Nuoret aikuiset, joiden elämäntilanne vaatii interventiota: työttömät, koulupudokkaat, riippuvuuksista kärsivät tai muuten eri tavoin ajelehtivat nuoret. Myös ne joilla on toimeentuloon sekä talouden hoitamiseen että velkaantumiseen liittyviä vaikeuksia. Etsintäinstrumentit Yhteistyötahot ohjaavat. Toimeentulotukihakemuksen sisältö aiheuttaa huolta -> ohjaus sosiaalityöntekijälle. Aikuissosiaalityön asiakkaita ovat ensisijaisesti alle 25 vuotiaat ammattikouluttamattomat nuoret sekä 500 päivää työttömyytensä perusteella työmarkkinatukea saaneet ihmiset. Lisäksi muut sosiaalityön tarpeessa olevat ihmiset. Toimeentuloturva hoidetaan myös pääsääntöisesti aikuissosiaalityössä etuuskäsittelyn voimin. Os. Siltakatu 18, 3. krs. Palvelut ja toimintamallit joita asiakkaan on mahdollista saada hankkeen / muun toiminnon parissa (Aikuis)sosiaalityön työntekijöiden työ painottuu nuorten tulottomien ja pitkäaikaistyöttömien aktivointiin sekä uusien asiakkaiden palvelutarpeen arviointiin ja asunnottomien asioiden hoitamiseen. Haastavassa elämäntilanteessa tukea voi saada myös sosiaaliohjaajalta. Aikuissosiaalityössä sosiaalityöntekijöiden työ jakaantuu asiakkaan syntymäajan mukaisesti. TYP eli Työvoiman palvelukeskus antaa moniammatillista palvelua asiakkaille, jotka tarvitsevat tukea työllisyystilanteensa selvittämiseksi edetäkseen työelämässä. Talous- ja velkaneuvontaa annetaan yksilöllisesti kunkin asiakkaan tilanteeseen peilaten tietoa ja neuvontaa talouden ja velkojen hoidosta. Talous- ja velkaneuvoja avustaa myös taloudenpidon suunnittelussa. Velkajärjestelyyn liittyvät hoidetaan puolestaan Penttilänkadun talous- ja velkaneuvonnassa. Jokaisella on oikeus saada toimeentulotukea, jos hän ei voi saada toimeentulotuloa esimerkiksi ansiotyöllään, muiden toimeentuloa turvaavien etuuksien avulla tai muista tuloistaan tai varoistaan. Toimeentulotuki on toimeentulotukilakiin perustuva yksilö-/perhekohtainen etuus, joka on luonteeltaan viimesijainen. Suunnitelmallinen muutos asiakkaan elämäntilanteeseen asiakkaan omien tarpeiden ja lähtökohtien kautta. Yhteistyö muiden nuoren kanssa toimivien tahojen kanssa tavoitteiden saavuttamiseksi. Koulutukseen, TYPiin, TE-toimiston järjestämiin palveluihin, työhön, terapiaan, päihdepysäkille, A- klinikalle, mielenterveystoimistoon, kuntoutukseen tms. Usein työskentely jatkuu myös rinnakkain muiden toimijoiden kanssa.

12 Joensuun nuorisoasuntoyhdistys ry (JOSNA) Nuorisoasunnot ovat suunnattu vuotiaille nuorille, jotka ovat työelämässä tai työelämään hakeutuvia. Nuorisoasunnoissa voi asua viisi (5) vuotta. Etsintäinstrumentit Sähköinen asuntohakemus, sos.tsto, nuorisoverstas, oppilaitokset, erilaiset hankkeet Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys hallinnoin Ray.n Ak rahoituksella asumisohjausta, neuvontaa ja asukastoimintaa nuorisoasunnoissa. Tuetunasumisen palvelu on yhdistyksen maksullinen palvelutuote, joka tuotetaan sopimuksellisesti ostopalveluna. Josna ry, Suvantokatu 1, Joensuu p Palvelut ja toimintamallit joita asiakkaan on mahdollista saada hankkeen / muun toiminnon parissa Asunnon vuokraustoiminta sähköisellä hakemuksella (16 29 vuotiaat nuoret) Asumisen tukipalvelut Asumisen neuvonta mm asunnon hakemiseen, tarpeen kartoitus Asumisohjaus mm. vuokranmaksun seuranta, puutumiset asumisvaikeuteen, ohjaus Asukastoiminta mm. nuorisoasumiskohteissa yhteisteistä toimintaa, vaikuttamista Isännöinti mm. vuokraseuranta, neuvonta, puuttuminen Tuetun asumisenpalvelu Sopimuksellista, määräaikainen Yksilöllinen suunnitelma asiakkaalle Vaiheittainen tukimuoto, jossa on kolme (3) tukimuotoa: vahva, normaali, kevyt Tuotetaan ostopalveluna nuoren asuntoon (voi olla muu asunto kuin nuorisoasunto) Kustannuksia tulee opiskeluvälineistä ja mahdollisesti työvarusteista, joita tarvitaan työelämässä. Tuottaa nuorille kohtuuhintaisia ja pienasuntoja Mahdollistaa nuorille onnistumisen kokemuksia asumisessa Luoda palveluverkosto, jossa Josnalla on vahva osa asumisen asiantuntijana Nuoret siirtyvät muiden vuokranantajien asukkaiksi tai ohjautuvat muiden toimijoiden asumisen tuki ja ohjauspalveluiden piiriin.

13 Joensuun nuorten päihdepysäkki Pysäkki palvelee alle 25-vuotiaita nuoria, heidän läheisiään sekä viranomaisia Etsintäinstrumentit Yhteistyökumppanit, nuorten kanssa toimijat, Internet Joensuun nuorten päihdepysäkki, Joensuun kaupunki, aikuissosiaalityö Siltakatu 18, 3krs Joensuu Sosiaaliohjaaja Kokkola Jaana p , sairaanhoitaja Uusoksa Kimmo p Palvelut ja toimintamallit joita asiakkaan on mahdollista saada hankkeen / muun toiminnon parissa - Hoidon tarpeen arviointi, avohoitopalvelut ja hoitoonohjaus tarvittaessa yhteistyössä asiakkaan, hänen läheistensä sekä hoito- ja viranomaisverkoston kanssa. - Nuorten kasvuprosessin ja elämänhallinnan tukeminen ja edistäminen. - Vanhempien tukeminen heidän kasvatustyössään. - Terveysneuvonta, A- ja B- hepatiittirokotukset, lähetteet laboratoriotesteihin ja huumetestit. - Korva- akupunktio - Taideterapia - Terveysneuvontapiste VINKKI suonensisäisiä huumeita käyttäville yksilöllisiä; joko päihteettömyys tai kohtuullisuus ja elämänhallinnan kohentuminen. Asiakkaat kykenevät normaaliin elämään, jossa päihteet eivät ole haittana tai esteenä. Nuorten kasvu- ja kehitysprosessin tukeminen sekä edistäminen. Avohoidon jälkeen sijoitutaan takaisin normaaliin elämään; koulutukseen, työelämään yms. Tarvittaessa ohjataan laitoshoitoon.

14 Etsivän työn -hanke vuotias joensuulainen nuori, jolla on vaikeuksia löytää julkinen palvelu, joka tarvitsee sosiaalista vahvistusta, jolla on keskeytysuhka tai keskeytys lukiosta/ammatillisista opinnoista, vaikeuksia hoitaa virastoasiointeja, näköalattomuus jatkosuunnitelmista ja / tai ongelmia koulutukseen ja työelämään suuntautumisessa. Etsintäinstrumentit Ohjaus mielenterveystoimistosta, kuraattorilta, opolta, nuorisotyöstä tai diakoniatyöstä. Nuori itse voi tulla sekä vanhemmat tai muut nuoren kanssa työskentelevät tahot voivat ohjata. Joensuun Nuorisoverstas ry, Etsivän työn hanke. Torikatu 12, Joensuu. Yksilövalmentaja Hanna Kuivalainen p Sopimus palvelun tuottamisesta on 2010 vuoden loppuun ja sen piiriin voi tulla non stop. Palvelut ja toimintamallit joita asiakkaan on mahdollista saada hankkeen / muun toiminnon parissa Nopea puutuminen nuoren tilanteeseen Nuoren lähtötilanteen ja lähiverkoston kartoitus Viranomaisverkoston kasaaminen Yksilövalmennus (voimavarojen etsiminen, vahvuudet/heikkoudet, kehittämistarpeet) Työkokeilu (jos opinnot ovat keskeytyksessä ammatillisista/lukio-opinnoista) Saattaen vaihtaminen seuraavan palvelun piiriin Nuorta tuetaan niin kauan kunnes nuoren tilanteen kannalta on löydetty sopiva jatko; kuten koulupaikka, työharjoittelupaikka, työssäoppimispaikka tai esim. asunto. Etsivän työn avulla tukea tarvitsevat nuoret saatetaan niiden palveluiden piiriin, jotka parantavat nuoren arjenhallintataitoja ja valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työhön. Starttiverstas Valmennus Joensuun Nuorisoverstaan teknisellä/tekstiiliverstaalla Yritysharjoittelu Yksilövalmennus Joensuun Nuorisoverstaalla TE toimisto Jokin muu nuoren tilanteeseen sopiva palvelu (mm. MTT:n ryhmät, koulu, sosiaalityö)

15 Rikosuhripäivystys (RIKU) Neuvoja tukea rikoksen uhreille, heidän läheisilleen ja todistajille Etsintäinstrumentit Esim. yhteistyötahojen ohjaus, tiedotustyö, etsivä työ Rikosuhripäivystys Itä-Suomen aluetoimisto/joensuun palvelupiste Siltakatu 14 B 26, Joensuu puh Palvelut ja toimintamallit joita asiakkaan on mahdollista saada hankkeen / muun toiminnon parissa Rikosuhripäivystys (RIKU) tukee rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikosasiassa todistavan selviytymistä rikostapahtuman jälkeen. TUKIHENKILÖTOIMINTA - Asiakkaan on mahdollisuus saada tukihenkilön joka auttaa ja tukee käytännön asioissa. Tukihenkilön kanssa voi keskustella kokemuksen herättämistä tunteista ja ajatuksista. - Tukihenkilö voi olla mukana poliisilaitoksella lähestymiskielto ja korvaushakemusten laatimisessa oikeusapu- ja asianajotoimistoissa oikeudenkäynnissä muissa rikosasiaan liittyvissä tilanteissa AUTTAVA PUHELIN JURISTIN PUHELINNEUVONTA NEUVOJA NETISTÄ Lisätietoja Rikosuhripäivystyksen tavoite on parantaa rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikosasiassa todistavan asemaa vaikuttamalla ja tuottamalla palveluita. Palveluiden tavoitteena on tukea rikoksen urin selviytymistä rikoskokemuksestaan. Rikosuhripäivystyksestä asiakkaita ohjataan tilanteen ja tarpeen mukaan esim. sosiaali- ja terveyspalveluihin, terapiapalveluihin, kriisikeskukseen, turvakotiin sekä muihin rikosasiaan liittyviin palveluihin.

16 Yhteystiedot Torikatu 21 C 3. kerros JOENSUU etunimi.sukunimi(at)jns.fi Tekijät saat kiinni Joensuun nuorisotoimesta Carelicumin 3. kerroksesta! Joensuun nuorisotoimi 2010

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla h Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla Syrjäytymisen uhka Nuorisotyöttömyyden lisääntyminen Lasten ja nuorten psyykkisen pahoinvoinnin lisääntyminen Päihteiden käytön lisääntyminen Ammattitaitoisen

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut

Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut - Sinun suuntasi Byströmin nuorten palvelut on matalan kynnyksen palvelukeskus oululaisille alle 30-vuotiaille nuorille. Byströmin nuorten palveluista

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Nurmeksen etsivänuorisotyö on osa Nuoriso- ja matkailukeskys Hyvärilä Oy:n toteuttamista paikallisista nuorisopalveluista.

Nurmeksen etsivänuorisotyö on osa Nuoriso- ja matkailukeskys Hyvärilä Oy:n toteuttamista paikallisista nuorisopalveluista. ETSIVÄNUORISOTYÖ Vuosiraportti 2015 Paula Timonen Nurmeksen etsivänuorisotyö on osa Nuoriso- ja matkailukeskys Hyvärilä Oy:n toteuttamista paikallisista nuorisopalveluista. Etsivien tyypillinen asiakas

Lisätiedot

Valmentaudu tuleviin opintoihin!

Valmentaudu tuleviin opintoihin! Valmentaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen koulutus 2016 2017 Koe tekemisen, osaamisen ja onnistumisen iloa! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) Valmentavassa koulutuksessa

Lisätiedot

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI 4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI Sosiaalinen kuntoutus pähkinänkuoressa Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu: 1) sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen; 2)

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu

Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu 2 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Ammattiopistot (Joensuu, Niittylahti, Kitee,

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

SOPIMUS TYÖPAJAN VALMENNUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTA KONTIOLAHDEN KUNNASSA

SOPIMUS TYÖPAJAN VALMENNUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTA KONTIOLAHDEN KUNNASSA SOPIMUS TYÖPAJAN VALMENNUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTA KONTIOLAHDEN KUNNASSA 1. YLEISTÄ Tässä sopimuksessa sovitaan nuorten työpajatoiminnasta, jolla kehitetään ja tuotetaan palveluja parantamaan valmennukseen

Lisätiedot

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta 23.09.2014 1 Nuorisotakuu osana nuorisotoimea 1. Nuorten työpajatoiminta 2. Etsivä nuorisotyö 3. Monialainen yhteistyö 2 1. Nuorten työpajat Nuorten työpajoilla

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Dialoginen ohjaus Nuorten tuki hankkeessa

Dialoginen ohjaus Nuorten tuki hankkeessa Dialoginen ohjaus Nuorten tuki hankkeessa Avoin ammattiopisto ja Ohjaamo ovat Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Pohjois- Karjalan opisto ja ammattiopisto Niittylahden hallinnoiman Nuorten tuki -hankkeen

Lisätiedot

Starttipaja Sentteri/ Siikalatvan kunta. S i r p a K i l j o 2. 2. 2 0 1 6

Starttipaja Sentteri/ Siikalatvan kunta. S i r p a K i l j o 2. 2. 2 0 1 6 Starttipaja Sentteri/ Siikalatvan kunta S i r p a K i l j o 2. 2. 2 0 1 6 SIIKALATVAN KUNTA Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi Kirjastotoimen johtaja Riitta Tranberg Nuorisopalvelut/Nuorisotoimi Vapaa-aikasihteeri

Lisätiedot

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen Nuorten Ystävät Perustettu 1907 Keskustoimisto sijaitsee Oulussa Kansalaisjärjestö- ja liiketoimintaa Lastensuojelu-, vammais-, perhekuntoutus-, mielenterveys-, työllistymis- ja avopalveluja sekä kehittämistoimintaa

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

NUORTEN PALVELUPILOTTI VILTTERI 1.9.2014. Forssalainen vastuu tulevaisuuden tekijöistä

NUORTEN PALVELUPILOTTI VILTTERI 1.9.2014. Forssalainen vastuu tulevaisuuden tekijöistä NUORTEN PALVELUPILOTTI VILTTERI 1.9.2014 Forssalainen vastuu tulevaisuuden tekijöistä TP /1.5.2014, JL / 21.8.2014 Nuoret lukuina - 16-24 v. nuoria 1830, 25-29 v. nuoria 930 v. 2013 lopussa - Alle 25 v.

Lisätiedot

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen 7.11.2013 Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Nuorten työttömyys on kasvanut 2012 Syyskuun lopussa 29 721

Lisätiedot

Monialaiset verkostot - käytännön kokemuksia yhteistyöstä. Suvi Nuppola kuraattori TREDU Tampereen seudun ammattiopisto

Monialaiset verkostot - käytännön kokemuksia yhteistyöstä. Suvi Nuppola kuraattori TREDU Tampereen seudun ammattiopisto Monialaiset verkostot - käytännön kokemuksia yhteistyöstä Suvi Nuppola kuraattori TREDU Tampereen seudun ammattiopisto TREDU lukuina Yksi Suomen suurimpia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä Opiskelijoita

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

OHJURI hankkeen palvelut työllistymisen tukena

OHJURI hankkeen palvelut työllistymisen tukena OHJURI hankkeen palvelut työllistymisen tukena KASE Työllisyysseminaari 2016 Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus Ohjurin tavoitteet: Heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisvalmiuksien parantaminen

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 24.10.2012 Turku Kjell Henrichson Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala 13.3.2015 Valma-työryhmä: Hannele Siekkinen, Jaana Haikara, Tytti Sydänmetsä, Paula Jaakkonen, Arto Huuskonen, Ritva Joki-Kolehmainen

Lisätiedot

Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä

Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä 29.-30.10.2014 Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi, Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto 31.10.2014 2 lukumäärä 1 700 1 600 1

Lisätiedot

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo 22.11. 2016 KOTOUTUMISKOULUTUS Kotoutumiskoulutus toteutetaan Opetushallituksen kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan (OPH 1/011/2012) Toteutuksessa

Lisätiedot

Kun polku opiskelemaan ja työelämään on mutkainen. 09.02.2015 Marita Rimpeläinen-Karvonen, palvelujohtaja

Kun polku opiskelemaan ja työelämään on mutkainen. 09.02.2015 Marita Rimpeläinen-Karvonen, palvelujohtaja Kun polku opiskelemaan ja työelämään on mutkainen 09.02.2015 Marita Rimpeläinen-Karvonen, palvelujohtaja Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta kun alle 25-vuotias nuori on ollut

Lisätiedot

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä 10.1.2015 Tero Kujala, ohjaava opettaja, KM, EO 1 Lisäopetusta? Perusopetuksen jälkeen nuorella on mahdollisuus hakeutua lisäopetukseen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Tornion Työvoimalasäätiön Starttivalmennus Stara hanke

Tornion Työvoimalasäätiön Starttivalmennus Stara hanke 20.10.2015 Tornion Työvoimalasäätiön Starttivalmennus Stara hanke 2015 2018 Toimijaverkosto Sosiaalitoimi Nuorisotoimi ja etsivä nuorisotyö Typ / tetoimisto Mielenterveyspalvelut STARTTI VALMENNUS Päihdepalvelut

Lisätiedot

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Oletko? Nainen 431 58,09% Mies 311 41,91% 742 100% Ikäsi?

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Kuka vastaa ja välittää?

Kuka vastaa ja välittää? 1 Kuka vastaa ja välittää? Miten nuorten yhteiskuntatakuu toteutuu Pohjois- Karjalassa? 2 Avoimen ammattiopiston ja Ohjaamon nuorten suusta: Mitä keinoja pitäisi olla nuorisotakuun toteuttamiseksi, mikä

Lisätiedot

Lastensuojelutaustaisen nuoren sosiaalisen pääoman kasvattaminen Hanke Satu Oksman & Anna Lähteenmäki

Lastensuojelutaustaisen nuoren sosiaalisen pääoman kasvattaminen Hanke Satu Oksman & Anna Lähteenmäki Lastensuojelutaustaisen nuoren sosiaalisen pääoman kasvattaminen Hanke 2016-2018 Satu Oksman & Anna Lähteenmäki Kuopion seudun nuorisoasunnot ry:n (KSNA) ja Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys ry:n (Josna)

Lisätiedot

Kumppanuushanke Verso

Kumppanuushanke Verso Näkökulmia Versoon Hankeikkuna 19.2.2013 Lapin yliopisto Kumppanuushanke Verso Rovaniemen kaupunki Rovalan Setlementti ry Euroopan Sosiaalirahasto, Suomen valtio, Rovaniemen kaupunki, Rovalan Setlementti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (7) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (7) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (7) 7 A. Mirka Vainikan ym. valtuustoaloite nuorisotakuun toteuttamisesta HEL 2012-015496 T 00 00 03 Päätös päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Sosiaalinen isännöinti. Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja

Sosiaalinen isännöinti. Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja Sosiaalinen isännöinti Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja 28.9.2015 Historia Asu Ite pilottihanke toteutettiin 1.3. 31.12.2010 omalla rahoituksella, yksi asukasohjaaja Varsinainen

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

TOTEUTTAJAT: RAHOITTAJA: KOKONAISBUDJETTI. Etelä-Savon ammattiopisto ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto. Etelä-Savon ELY-keskus.

TOTEUTTAJAT: RAHOITTAJA: KOKONAISBUDJETTI. Etelä-Savon ammattiopisto ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto. Etelä-Savon ELY-keskus. TOTEUTTAJAT: RAHOITTAJA: KOKONAISBUDJETTI Etelä-Savon ammattiopisto ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto Etelä-Savon ELY-keskus 676 690 euroa 1/9 KESKEINEN TAVOITE: Matalan kynnyksen koulutustarjonnan

Lisätiedot

Ohjaamo Espoo. Uusi monialainen matalan kynnyksen palvelupiste työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville vuotiaille nuorille

Ohjaamo Espoo. Uusi monialainen matalan kynnyksen palvelupiste työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville vuotiaille nuorille Ohjaamo Espoo Uusi monialainen matalan kynnyksen palvelupiste työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville 17-29- vuotiaille nuorille Asiakasmäärät vuonna 2016 Ohjaamo Espoossa on yksilöasiakkaiden käyntikertoja

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI 1 Sisällys 1. Tausta... 2 2. Kohderyhmä... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Järjestäjät... 3 5. Resurssit... 4 6. Markkinointi... 5 7. Kurssin teemat... 5 8. Palautteiden kerääminen

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012 Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu Pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan on kirjattu nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen nuorten työllisyyden edistämiseksi ja

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Yhteistyö sekä yhtymäkohdat Ammattistartin ja Kotitalousopetuksen koulutukseen, opetukseen ja ohjaukseen. 3.12.2009 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi

Yhteistyö sekä yhtymäkohdat Ammattistartin ja Kotitalousopetuksen koulutukseen, opetukseen ja ohjaukseen. 3.12.2009 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi Yhteistyö sekä yhtymäkohdat Ammattistartin ja Kotitalousopetuksen koulutukseen, opetukseen ja ohjaukseen 3.12.2009 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi L 630/98 3 Vammaisille opiskelijoille voidaan järjestää

Lisätiedot

Etsivä työ osana organisaatiota

Etsivä työ osana organisaatiota ETSIVÄ NUORISOTYÖ Etsivä työ osana organisaatiota Nuorisojohtaja Kehittämistoiminta Ulkoiset ohjaus- ja neuvontapalvelut Alueellisen- ja kulttuurisen nuorisotyön palvelut Sosiaalisen tuen palvelut Nuorisosihteeri

Lisätiedot

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Onnistuvat opit -hanke Hyvinvointipäivä, Rovaniemi 31.3.2011 Pirjo Oulasvirta-Niiranen Onnistuvat opit nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleilla

Lisätiedot

työllisyysyksikkö , ,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0, , ,0 #JAKO/0!

työllisyysyksikkö , ,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0, , ,0 #JAKO/0! Työllisyysyksikkö Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet: työllisyysyksikkö 935 940,0 778 020,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0,0 935 940,0 778 020,0 #JAKO/0! työllisyysyksikkö 2 831 200,0 2 692 110,0 #JAKO/0!

Lisätiedot

Opetuksen järjestäjänä Neulamäen yhtenäiskoulu Toinen lukuvuosi menossa Vuosittain otetaan noin 20 oppilasta Valinta haun kautta; haastattelulla

Opetuksen järjestäjänä Neulamäen yhtenäiskoulu Toinen lukuvuosi menossa Vuosittain otetaan noin 20 oppilasta Valinta haun kautta; haastattelulla Ammattikymppi Opetuksen järjestäjänä Neulamäen yhtenäiskoulu Toinen lukuvuosi menossa Vuosittain otetaan noin 20 oppilasta Valinta haun kautta; haastattelulla varmistetaan hakijoiden motivaatio ja opiskeluasenne

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa. Anna-Maija Josefsson

Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa. Anna-Maija Josefsson Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa Anna-Maija Josefsson 19.9.2011 Tukiasumisen muotoja Tukiasuminen Tukiasuminen tapahtuu tavallisessa asuntokannassa sijaitsevissa asunnoissa. Asukkaat

Lisätiedot

Kotoutujan alkuhaastattelu ja palvelutarpeen arviointi kunnassa

Kotoutujan alkuhaastattelu ja palvelutarpeen arviointi kunnassa Henkilö- ja yhteystiedot Nimi Henkilötunnus Osoite Kansalaisuus ja äidinkieli (-kielet) Puhelin Sähköposti Siviilisääty Maahantulopäivä Muutto pvm. tähän kuntaan Lähimmän omaisen nimi ja yhteystieto Oleskeluluvan

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä koulutuksen osa Osaamis- n itsetuntemus Hyväksymismerkinnät 1 (6) ryhmä- tai vertaisarviointia. n itsearviointi selvittää fyysisiä, sosiaalisia ja psyykkisiä edellytyksiään

Lisätiedot

Osatyökykyisten TE-palvelut

Osatyökykyisten TE-palvelut Osatyökykyisten TE-palvelut YHTEISTYÖFOORUMI Työllisyyspoliittiset hankkeet ja TE-palvelut 23.9.2014 Ilkka Rantanen asiantuntija, työkykykoordinaattori Pirkanmaan TE-toimisto, Yksilöllisesti tuettu työnvälitys

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua Ammattiopisto Luovi Ammattiopisto Luovi luvuin Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos Osa Hengitysliittoa Toimii 25 paikkakunnalla Henkilöstö yli 860 asiantuntijaa Ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lisätiedot

Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS

Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS Vantaan nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille Peruskoulun päättyminen on tärkeä askel nuoren elämässä. Siirtyminen jatko-opintoihin

Lisätiedot

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta 6.5.2013 Elise Virnes Nuorisotakuu nyt Väliraportti, Nuorten yhteiskuntatakuu 2013, TEM raportteja 8/2012, valmistui 15.3. Ensimmäisessä työryhmän raportissa

Lisätiedot

Yhdessä koulutustakuuseen tietoa ja toimivia työkaluja. Projektipäällikkö Anu Heinonen Uudenmaan liitto

Yhdessä koulutustakuuseen tietoa ja toimivia työkaluja. Projektipäällikkö Anu Heinonen Uudenmaan liitto tietoa ja toimivia työkaluja Projektipäällikkö Anu Heinonen Uudenmaan liitto 14.10.2016 Hankepartnerit Espoon seudun koulutuskuntayhtymä / Omnia Haaga Instituutti-säätiö Helmi Liiketalousopisto Oy Helsingin

Lisätiedot

STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse?

STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse? STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse? Alueelliset työpajapäivät 10.6.2015 Tampere Mea Hannila-Niemelä projektipäällikkö Startti parempaan elämään juurruttamishanke (2012-2016), TPY www.tpy.fi Sisältöä Hankkeesta

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Valtaistus -Valtakunnallinen aikuissosiaalityön kartoitus

Valtaistus -Valtakunnallinen aikuissosiaalityön kartoitus Valtaistus -Valtakunnallinen aikuissosiaalityön kartoitus Tuloksia ja johtopäätöksiä 23.04.2012 Valtaistus/ Sanna Blomgren 1 Valtaistus Aikuissosiaalityö kokoavana käsitteenä, sisältää laajasti ymmärrettynä

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

JOPO VUOSIKELLO

JOPO VUOSIKELLO Marraskuu -Suunnitelmat jatkoopiskelupaikoista -Opintovierailut/tutustumiset - 2.leirikoulu Lokakuu -1.työpaikkaopiskelu -syysloma Oppimissuunnitelman laadinta (huoltaja mukana), -TAVOITTEET! Syyskuu -Ensimmäisten

Lisätiedot

erityisohjauksen kehittämiseen

erityisohjauksen kehittämiseen Näkökulmia aikuisten kehittämiseen 3.3.2010 Materiaali on tuotettu Pohjois-Karjalan Aikuisopiston ja AIVO -projektin yhteistyönä. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus Rakennerahastokausi 2014-2020 - millaista toimintaa rahoitetaan? ELY-keskus 22.1.2015 Hankkeita on käynnissä Hakemuksia ELY-keskukselle maakunnassa ESR 43, EAKR 7 kpl, ESR hakemuksista 16% ylialueellisia

Lisätiedot

KOUVOLAN YHTEISKOULU KESÄMUISTIO 2016 PERUSKOULUNSA PÄÄTTÄVÄLLE

KOUVOLAN YHTEISKOULU KESÄMUISTIO 2016 PERUSKOULUNSA PÄÄTTÄVÄLLE KOUVOLAN YHTEISKOULU KESÄMUISTIO 2016 PERUSKOULUNSA PÄÄTTÄVÄLLE YHTEISHAUN TULOKSET JULKAISTAAN AIKAISINTAAN TORSTAINA 16.6.2016 Ammatilliseen oppilaitokseen opiskelijaksi valitulle ilmoitetaan valinnasta

Lisätiedot

Kokkolan Työvoiman Palvelukeskuksen Kokkolan toimipaikan toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Kokkolan Työvoiman Palvelukeskuksen Kokkolan toimipaikan toimintasuunnitelma vuodelle 2011 1 Liite A 6 Kokkolan Työvoiman Palvelukeskuksen Kokkolan toimipaikan toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Jessica Sundström, johtava sosiaalityöntekijä Juha Joki, vastaava työvoimaohjaaja Johdanto Työvoiman

Lisätiedot

Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat. Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat. Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto 21.8.2014 Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle

Lisätiedot

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto Kyselyn tarkoitus Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa Lapin ammattiopiston aikuiskoulutuksen opettajien näkemyksiä Työräätäli -toimintamallin kehittämiseksi opettajien ja opiskelijoiden hyödyksi. Työräätäli

Lisätiedot

OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA

OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA HISTORIA Idea lähtenyt kehittymään Pirkon erityisopettajan Sanna-Mari Jalavan opinnäytetyöstä Toisen asteen yhteys Ammatillisen koulutuksen ja nuorisotyön yhteiset

Lisätiedot

Kumppanuushanke Verso

Kumppanuushanke Verso Kumppanuushanke Verso Rovaniemen kaupunki Rovalan Setlementti ry Euroopan Sosiaalirahasto, Suomen valtio, Rovaniemen kaupunki, Rovalan Setlementti ry Resurssit Manner-Suomen ESR ohjelman toimintalinja

Lisätiedot

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Marja Perälä, toimistonjohtaja 1 Maahanmuuttajien palveluun sovellettavat lait ja ohjeet Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) - kotoutumislaki voimaan

Lisätiedot

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työtie-projektin ja kuntien yhteinen kokeilu. Mukana Juuka, Valtimo, Nurmes ja Lieksa. Kesto projektin rahoituspäätöksen mukaan. Käynnistynyt kuuden valitun työvalmentajan

Lisätiedot

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Yli Hyvä Juttu 21.11.2012 Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Valtaosa nuorista on tyytyväisiä elämäänsä, vaikka tyytyväisyys vapaa-aikaan ja erityisesti taloudelliseen tilanteeseen vähenee. Nuoret ovat

Lisätiedot

Koulutuksenjärjestäjät Ohjaamopalveluiden. tuottajana ja käyttäjänä. Sujuvat siirtymät seminaari

Koulutuksenjärjestäjät Ohjaamopalveluiden. tuottajana ja käyttäjänä. Sujuvat siirtymät seminaari Koulutuksenjärjestäjät Ohjaamopalveluiden tuottajana ja käyttäjänä Sujuvat siirtymät seminaari 2.-4.5.2016 Mervi Huttula mervi.huttula@ortonpro.fi puh. 040 628 1800 Koulutuksenjärjestäjän suhde Ohjaamo-toimintaan.

Lisätiedot

Nuoret työpajoilta tavoitteellisesti elämään, koulutukseen ja työhön. Etelä-Pohjanmaan Pajoilta Urille pajaseminaari Seinäjoki 13.3.

Nuoret työpajoilta tavoitteellisesti elämään, koulutukseen ja työhön. Etelä-Pohjanmaan Pajoilta Urille pajaseminaari Seinäjoki 13.3. Nuoret työpajoilta tavoitteellisesti elämään, koulutukseen ja työhön Etelä-Pohjanmaan Pajoilta Urille pajaseminaari Seinäjoki 13.3.2013 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (TPY) Työpaja-ammattilaisten

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Itä-Suomen Varikko 2015-2017 (ESR) Kuntouttava päivä- ja työtoimintamalli 16.6.2015 1

Itä-Suomen Varikko 2015-2017 (ESR) Kuntouttava päivä- ja työtoimintamalli 16.6.2015 1 Itä-Suomen Varikko 2015-2017 (ESR) Kuntouttava päivä- ja työtoimintamalli 16.6.2015 1 Itä-Suomen Varikot 16.6.2015 2 Varikon tavoitteet Sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen ja tukeminen Köyhyyden torjuminen

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

Vantaan nuorten tuettu oppisopimus osana nuorten koulutus- ja yhteiskuntatakuuta. Valtakunnalliset työpajapäivät, Vaasa 18-19.4.

Vantaan nuorten tuettu oppisopimus osana nuorten koulutus- ja yhteiskuntatakuuta. Valtakunnalliset työpajapäivät, Vaasa 18-19.4. Vantaan nuorten tuettu oppisopimus osana nuorten koulutus- ja yhteiskuntatakuuta Valtakunnalliset työpajapäivät, Vaasa 18-19.4.2012 Sisällysluettelo 1. Vantaan nuorisopalvelut, nuorten työpajatoiminta

Lisätiedot

Lapin innovaatioassistentti

Lapin innovaatioassistentti Lapin innovaatioassistentti 1.1.2015-31.12.2017 Projektipäällikkö Marjo Jussila marjo.jussila@lapinamk.fi 050 461 1355 Lapin innovaatioassistentti 1.1.2015 31.12.2017 ESR, Toimintalinja 3. Työllisyys ja

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Koulutuksenjärjestäjät Ohjaamopalveluiden tuottajana ja käyttäjänä

Koulutuksenjärjestäjät Ohjaamopalveluiden tuottajana ja käyttäjänä Koulutuksenjärjestäjät Ohjaamopalveluiden tuottajana ja käyttäjänä Sujuvat siirtymät seminaari 2.-4.5.2016 Mervi Huttula mervi.huttula@ortonpro.fi puh. 040 628 1800 TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ KESKI-UUSIMAA KOHDERYHMÄN

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan työllisyystilanne

Pohjois-Pohjanmaan työllisyystilanne TE- toimiston terveiset kuntien työllisyyden kehittämiselle Marita Rimpeläinen-Karvonen, palvelujohtaja Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto 1 16.11.2015 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Pohjois-Pohjanmaan työllisyystilanne

Lisätiedot

Työllisyyden hoito yhteisenä haasteena Rovaniemi

Työllisyyden hoito yhteisenä haasteena Rovaniemi Työllisyyden hoito yhteisenä haasteena 13.5.2014 Rovaniemi Työelämälähtöiset koulutusmallit tukea ja ohjausta tarvitsevien asiakkaiden osaamisen kehittämisen välineenä Kirsi-Maria Luusua-Pudas Lapin Ely-keskus,

Lisätiedot

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus 12.4.2010 Henkilökohtaistamismääräys ( 43/011/2006) HAKEUTUMISVAIHE selvitetään haastatteluin ja testauksin henkilön mahdolliset luki- ja oppimisvaikeudet,

Lisätiedot

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola O M N I A N I N F O O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E 23.9.2016 klo 11.30-15.00 Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola OHJELMA Uudistuva Omnia, yksi oppilaitos Opiskelijatilanne syksyllä 2016 Ammatilliset

Lisätiedot

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011 Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011 SOVATEK-SÄÄTIÖ julkisen ja kolmannen sektorin yhteistoimintaorganisaationa Toimitusjohtaja Jussi Suojasalmi SOVATEK-SÄÄTIÖ S osiaalipalvelu O sallistaminen, ohjauspalvelu

Lisätiedot

monialayhteistyö nuorten

monialayhteistyö nuorten Petra-projekti monialayhteistyö nuorten työllisyyden edistämisessä Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Palveluohjaaja Mikko Mäkelä 31.1.2014 Petra-projektit Petra Nuoret työhön ja kouluun: 1.3.2010-31.10.2013

Lisätiedot

Työttömien työ- ja toimintakyvyn selvittäminen

Työttömien työ- ja toimintakyvyn selvittäminen Työttömien työ- ja toimintakyvyn selvittäminen Kemin toimintamalli Annika Vaaramaa 13.4.2016 Työ- ja toimintakyvyn selvittäminen Aloitettiin keväällä 2014 KunnonSyyni-toimintamallia soveltaen Asiakkaat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena. Elina Palola, STM

Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena. Elina Palola, STM Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena Elina Palola, STM Syrjäytymisen ehkäisy aloitetaan usein liian myöhään Raskaita lastensuojelutoimia joudutaan tekemään aivan liikaa: ongelmiin

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot