Joensuun alueen nivelvaiheen palvelut nuorille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Joensuun alueen nivelvaiheen palvelut nuorille"

Transkriptio

1 Palvelut selkeästi yksitellen esiteltyinä! Joensuun alueen nivelvaiheen palvelut nuorille Palvelujen järjestäjien omat kommentit keille palvelu on suunnattu! Nuoren näkökulma! Avuksi keskustelulle ja ajatuksille nuoren vaihtoehdoista. Mitä seuraavaksi? Joensuun nuorisotoimi 2010

2 LUKIJALLE! Kädessäsi on opaslehtinen, joka on tarkoitettu nivelvaiheessa olevien nuorten kanssa työskenteleville henkilöille. Ajatuksena oppaan kokoamiselle oli kerätä kaikki Joensuun alueen palvelut yksiin kansiin helppolukuiseen muotoon, jotta eri tukitoimien pohtiminen ja oikean vaihtoehdon valitseminen helpottuisi. Opas on laadittu elokuussa Osa palveluista on luotu hankkeiden parissa joiden kesto voi vaihdella, joten jos luet tätä elokuussa 2011 tai 2012, kannattaa tiedot tarkistaa. Opuksen kasaamisesta on vastannut Joensuun nuorisotoimi, mutta jokaisen esittelyn hankkeista ja muista toimijoista on kirjoittanut kyseisen palvelun parissa työskentelevä ihminen tai ihmiset. Tällä tapaa olemme voineet varmistaa täysin "värittymättömän" kuvan palveluista ja niistä nuorista, joille palvelu on suunnattu. Oppaan sisällön ja sen asettelun lähtökohtana olivat alan ammattilaisten toiveet. Hyviä lukuhetkiä, toivottavasti oppaasta on sinulle hyötyä! Joensuun nuorisotoimessa loppukesällä 2010 Santeri Koivisto. Joensuun nuorisotoimi 2010

3 LUKUOPAS Näin löydät taulukosta haluamasi tiedot! Erotteleva tekijä keille palvelut ovat suunnattu? Tässä laatikossa lukee ne asiakasryhmät, joille hankkeet tai toiminnon toteuttaja on itse palvelunsa tarkoittanut. Mikäli asiakkaan lähtökohdat eivät vastaa palveluntarjoajan toiveita, on ennen palveluun ohjaamista syytä keskustella palvelun tarjoavan tahon kanssa. Etsintäinstrumentit tavat, joilla palveluntarjoaja hakee tai saa kontaktin asiakkaisiinsa (esim. etsivä työ, yhteistyötahojen ohjaus). Kuka on tämän takana? Näet yhteystiedot, alkamis- ja päättymisajankohdan sekä alkuperäisen suunnitellun tarkoituksen. Palvelut ja toimintamallit joita asiakkaan on mahdollista saada hankkeen / muun toiminnon parissa Tästä laatikosta näet konkreettisesti ne palvelut, joita hankkeen tai toimijan parissa asiakkaille tarjotaan. Laatikon sisällöstä voi keskustella myös asiakkaan kanssa, josko palvelumuodot vastaisivat myös hänelle mieluisia vaihtoehtoja asioiden hoitamiselle. Hankkeen tai toimijan tavoitteet. Mitä on tarkoitus saada aikaan? Tavoitteista voi peilata myös positiivista lopputulosta nuoren elämälle palveluiden läpikäynnin jälkeen. Riippuen asiakkaan toiveista ja kunnosta, he sijoittuvat läpikäynnin jälkeen mahdollisesti työelämään, koulutukseen, asuntoon, toisen toiminnon piiriin yms. Tästä laatikosta näet minne palveluntarjoaja asiakkaansa ohjaa omien toimiensa jälkeen. Joensuun nuorisotoimi 2010

4 Palvelunavigaattori Toimija tai hanke Ikäryhmä Ammattistartti Peruskoulun päättäneet Valmennusverstas 17-24v. Starttiverstas 16-29v. Noppa - nuorten tuki 13-17v Avoin ammattiopisto 15-24v Seutupaja Palvelumallit Yksilöohjaus Arjenhallinta Päihteet Koulutus Muut Pienryhmäohjaus Työ Arjenhallinta Työ Koulutus Muut Yhteistoiminnallisia palveluita Työpajatoiminta Tavoitesijoittuminen Työpaikka Ammatinvalinta / urasuunnittelu Koulutus / koulu Oma asunto Raitistuminen Aktiivinen elämä Tavoite vahvasti sidoksissa nuoren tilanteeseen / mahdollisuudet useat ed. mainituista 16-29v. Aikuissosiaalityö Täysi-ikäiset Josna Ikäryhmä Päihdehuolto Asumisen tuki Työharjoittelut Työkokeilut Terapiapalvelut Päihdepysäkki alle 25v. Etsivän työn -hanke 16-28v Rikosuhripäivystys(RIKU) Kaikki Koulutukseen valmistava tuki 2. asteen koulutus Koulutuksen tuki Peruskoulu 2.asteen koulutus Tukihenkilötoiminta

5 AMMATTISTARTTI - Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Koulutus on tarkoitettu peruskoulun päättäneille nuorille, joiden tavoitteena on vahvistaa opiskelutaitojaan ja selkeyttää ammatillisia suunnitelmiaan ja jotka haluavat mahdollisuuden kokeilla eri ammatillisen koulutuksen aloja ennen varsinaista valintaa. Etsintäinstrumentit Ammattistarttiin hakemista varten ilmoitukset netissä, lehdessä, nuorisotaloilla. Tiedotteet opoille. Yhteistyötahojen ohjaus. Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä. Toimipisteet: Niittylahti, Niskala, Outokumpu ja 2010 syksystä alkaen myös Nurmes. Palvelut ja toimintamallit joita asiakkaan on mahdollista saada hankkeen / muun toiminnon parissa - Opiskelija täydentää valmiuksiaan hakeutua perustutkintoon johtavaan koulutukseen. Mm. mahdollisuus korottaa päättötodistuksen arvosanoja (oleellisimpia kuten äidinkieli, matematiikka, kielet ) - Opiskelija saa mahdollisuuden tutustua eri koulutusaloihin, ammatteihin ja työelämään. - Opiskelija saa opetusta mm. opiskelutekniikoihin sekä ohjausta ja tukea opintoihin ja ammatinvalintaan. Opintojen kesto on opintoviikkoa. Opinnot voivat vaihdella yksilöllisesti opiskelijan tavoitteiden, perustietojen- ja taitojen sekä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. - Opiskelija voi siirtyä opiskelemaan perustutkintoa kesken vuoden, mikäli hänellä on valmiuksia siihen ja mikäli opiskelupaikkoja on vapaana. Opiskelijalle kehittyy valmiuksia ammatinvalinnan ja urasuunnittelun tekemiseen. Koulutuksen jälkeen opiskelijalla on suunnitelma tai suunnitelmia jatko-opinnoista. Suurin osa pyritään saamaan opiskelemaan tutkintoon johtavaan koulutukseen toiselle asteelle. Muissa tapauksissa ohjataan sellaisen palvelun pariin, joka vastaa tarpeeseen huomioiden mm. asiakkaan iän ja valmiudet opiskeluun tai työhön.

6 Valmennusverstas Koulutuksen kohderyhmänä ovat vuotiaat ammattikouluttamattomat ja -koulutetut nuoret, jotka tarvitsevat ja haluavat tukea, ohjausta ja kartoitusta vahvuuksiensa ja osaamisensa tunnistamisessa, ammatinvalinnassa sekä koulutukseen tai työelämään hakeutumisessa. Etsintäinstrumentit TE-toimistot, sosiaalitoimi, mielenterveyspalvelut ja muut nuorten kanssa toimivat tahot. Joensuun Nuorisoverstas ry, Valmennusverstas - työvoimakoulutus. Torikatu 12, Joensuu. Vastaava kouluttaja Maria Kauppila p , yksilövalmentaja Taina Björnholm Loppuvuoden 2010 ryhmät: ja Palvelut ja toimintamallit joita asiakkaan on mahdollista saada hankkeen / muun toiminnon parissa Valmennusverstas -koulutus on 6-7 hengen pienryhmässä tapahtuvaa työvoimakoulutusta. Näitä kolmen kuukauden mittaisia koulutuksia järjestetään 8 kappaletta vuodessa ELY keskuksen ostopalveluna. Kukin koulutus jakaantuu kuukauden lähijaksoon ja kahden kuukauden työharjoitteluun. Koulutuksen lähijakso 1 kk, Lähijaksolla käsiteltävillä sisällöillä tähdätään valmentautujan tulevaisuuden suunnittelun tukemiseen niin koulutuksen kuin työelämänkin kannalta. Sisältöjen on tarkoitus tukea nuoren itsetuntemusta suhteessa koulutus- ja työelämän vaatimuksiin. Valmennusverstaalla käsiteltäviä sisältöalueita ovat: minä itse, yhteiskunta ja työelämä, hakeminen työhön ja koulutukseen sekä liikunta, talous ja terveys. Koulutusjaksoa yksilöllistetään nuoren halujen ja tarpeiden mukaan täsmäkoulutuksilla, joita ovat esim. anniskelu- ja hygieniapassit, EA koulutus, työturvallisuus- ja tulityökurssit. Koulutuksen työharjoittelujakso 2 kk, Työharjoittelujakso painottuu käytännön tekemiseen ja työelämässä olemisen harjoitteluun. Työharjoittelu tapahtuu yrityksissä tai yhteisöissä valmentautujan kiinnostusten ja valmiuksien mukaisesti. Harjoittelupaikkojen hakemisessa lähdetään liikkeelle valmentautujien omista haluista ja kiinnostuksista, jotta harjoittelupaikka olisi mahdollisimman mieluinen ja jaksosta saatava työkokemus hyödyllinen. Tavoitteena on, että tuetun harjoittelun myötä harjoittelija pääsee näkemään alan ja työpaikan monipuolisesti ja oppimaan uutta omien tavoitteidensa suunnassa. Koulutuksen tavoitteena on rohkaista nuorta oman tulevaisuutensa suunnitteluun, selkiyttää uravalintaratkaisuja sekä tukea hänen ammatinvalintaansa ja motivoitumistansa ammatillisiin opintoihin. Tavoitteena on tarjota nuorelle tietoa työelämän pelisäännöistä sekä auttaa nuorta muodostamaan käsitys omasta työkunnostaan ja sen kehittämiseksi tarvittavista toimenpiteistä. Koulutusjakso kestää aina kolme kuukautta. Jakson lopussa nuoren kanssa laaditaan yksilöllinen jatkosuunnitelma, joka toimitetaan TE -toimistolle. Koulutukseen osallistuvat nuoret siirtyvät koulutuksen päätyttyä pääsääntöisesti takaisin työttömäksi, opiskelemaan tai työharjoitteluun.

7 Starttiverstas vuotiaat joensuulaiset, outokumpulaiset, liperiläiset ja polvijärveläiset työttömät tai tulottomat/ perusturvan varassa elävät nuoret, joiden arjenhallinta on heikentynyt ja tulevaisuuden näkymät epäselvät. Kohderyhmänä ovat nimenomaan ne nuoret, jotka eivät jostain syystä (työttömyys, terveys, velat, asunnottomuus, koulutuksen puute jne.) hyödy nykyisistä palveluista, tai eivät pärjää niissä. Etsintäinstrumentit TE-toimistot, sosiaalitoimi, mielenterveyspalvelut ja muut nuorten kanssa toimivat tahot. Starttiverstas-hanke on osa Pohjois- Karjalan koulutuskuntayhtymän hallinnoimaa Nuorten tukihanketta. Hanke toimii Tavoitteena on tuottaa starttivalmennusta 60 nuorelle vuodessa ja mallintaa starttivalmennuksen toimintatapaa nuorten kanssa toimivien viranomaisten ja muiden toimijoiden kesken, yhteistyössä. Rahoitus: ESR, Pohjois-Karjalan ELY-keskus sekä alueen kunnat. Yhteystiedot: Palvelut ja toimintamallit joita asiakkaan on mahdollista saada hankkeen / muun toiminnon parissa Hankkeessa toimitaan etsivällä työotteella. Työmuotoina ovat yksilövalmennus, pienryhmätoiminnot, ns. seinätön palvelu, retket, kurssit sekä kehitettävät toiminnot. Yksilövalmennus aloitetaan nuoren tilanteen kokonaisvaltaisella kartoituksella. Tavoitteena on tukea nuoren arjenhallintataitoja. Lähiohjauksen keinoin tavataan viranomaisia ja verkostoa, hoidetaan asioita, liikutaan ja kuljetaan yhdessä. Pienryhmätoiminta tukee yksilövalmennusta. Pienryhmissä vahvistetaan arjenhallinta- sekä ryhmäytymistaitoja. Ryhmät tekevät tutustumiskäyntejä. Ryhmien sisältöä muokataan osallistujien tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan. Starttivalmennuksen tarkoituksena on valmentaa nuorta, niin että normaali elämä ja tavallisuus olisivat mahdollisia, jolloin nuori alkaa hyötyä myös tarjolla olevista palvelurakenteista. Ulkopuolisuuden ja ulkopuolelle jättäytymisen ymmärtäminen, tämän kohderyhmän kanssa työskentelyyn uusien keinojen etsiminen ja kokeileminen, mahdollistaa syrjäytymisvaarassa olevien nuorien tuomisen tavallisen elämän, koulutusmahdollisuuksien sekä työelämän piiriin. Nuoren toiveista ja resursseista riippuen jatkona voi olla terveydenhuollon palvelut, koulutus tai työvoimapoliittiset toimet sekä nuorten työpajatoiminta.

8 Noppa - nuorten tuki Noppa- nuorten tuki on Joensuun kantakaupungin vuotiaille nuorille ja heidän perheilleen suunnattua tukea huolta tuottavissa elämäntilanteissa. Etsintäinstrumentit Nuorten kanssa toimivat yhteistyötahot, nuoret itse tai nuoren huoltajat voivat ottaa yhteyden työntekijöihin. Noppa- Nuorten tuki on Joensuun kaupungin sosiaalipalveluiden, lastensuojelun alaisuudessa toimiva palvelu. Palvelut ja toimintamallit joita asiakkaan on mahdollista saada hankkeen / muun toiminnon parissa - Varhaista tukemista, kun nuorella voi olla vaikeuksia koulunkäynnissä, sosiaalisissa suhteissa, yhteiskunnan normeihin sopeutumisessa tai kodin arjen sujumisessa. Varhaisen tukemisen työtä tehdään yhdessä mm. yläkoulujen oppilashuoltotyöryhmien ja Nuorten Tiimin kanssa. - Lastensuojelun tarpeen selvitystä sosiaalityöntekijöiden työpareina - Lastensuojelun avohuollollista tukea lastensuojelun asiakasperheiden nuorille - Jälkihuollon tukitoimi Nuoren tilanteen mukaiset yksilölliset tavoitteet, nuoren elämäntilanteen kohentamiseksi. Tarvittaessa nuori ohjataan perus- tai erityispalveluihin mm. koulu- sosiaali- tai terveyspalveluihin.

9 Avoin ammattiopisto v. pohjoiskarjalaisille, jotka eivät ole työssä tai opiskelemassa. Avoin Ammattiopisto nuorelle, joka ei ole päässyt muuhun koulutukseen, on eronnut oppilaitoksesta (tai opinnot keskeytyneet), myös mikäli ammatillisesta tutkinnosta huolimatta ei ole työllistynyt. Mahdoll. erityistuen tarve. Palvelut saatavilla myös kesäaikaan! Etsintäinstrumentit Yhteistyötahojen ohjaus, itse ohjautunut / vanhempi tms. (mahdollisesti tulevaisuudessa etsivä verkkonuorisotyö) Nuorten tuki hanke ( ) on Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallinnoima hanke, joka saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta. Hankkeessa kehitetään Avoin Ammattiopisto ja Ohjaamo toimintakonseptit, ja Joensuun Nuorisoverstas ry vastaa Starttiverstas osahankkeen toteutuksesta. Ajantasaiset yhteystiedot osoitteesta Joensuun toimipiste Kirkkokatu 25b A1, toimipisteet myös Kitee, Outokumpu, Nurmes. Palvelut ja toimintamallit joita asiakkaan on mahdollista saada hankkeen / muun toiminnon parissa Ohjaamo - tieto-, ohjaus- ja neuvontapalvelut (esim. eri koulutusalat, oppilaitokset, työharjoittelu- ja työelämävalmennusmahdollisuudet, palkkatuki, työnhaku, palveluohjaus ym.) - eohjaamo netissä, kehitetään verkko-ohjausta ja verkon kautta nuorten tavoittamista - pitkäkestoinen yksilöohjaus ja rinnalla kulkeminen (esim. avoimen ammattiopiston opinnoissa, muissa työvoimapoliittisissa toimenpiteissä sekä virastoasioinneissa) Avoin Ammattiopisto - työvoimapoliittista koulutusta (17 24 v. työttömät työnhakijat) - ammatillisia opintoja ja tutkinnon osia (jotka hyväksiluettavissa myöhemmin), esim. o ponnistuslauta ammatillisiin opintoihin o tutustuminen eri ammattialoihin oppilaitoksissa ja työelämässä o kesken jääneen tutkinnon suorittaminen loppuun o osaamisen täydentämistä ammattiin valmistuneille - pienet ryhmäkoot, yksilöllinen tuki sekä joustavat ja räätälöidyt opetusjärjestelyt matalan kynnyksen koulutus- ja ohjauspalvelut edistää nuorten pääsemistä koulutukseen ja kiinnittymistä työelämään edistää nuorten parissa toimivien ohjausosaamista, verkostoitumista ja yhteistyötä Ensisijaisesti työhön tai koulutukseen, tarvittaessa muihin palveluihin asiakkaan tilanteen mukaan.

10 Seutupaja Valmennukseen voidaan ottaa 16 alle 29 - vuotias joensuulainen nuori, jolla on väh.2 seuraavista: työttömyys, näköalattomuus tulevaisuudesta tai koulutusvaihtoehdoista, taloudellisia vaikeuksia, asunto-ongelmia, ilman jatko-opiskelupaikkaa, keskeytysuhka/keskeytys ammatillisista opinnoista, rikosoikeudellisia prosesseja kesken tai motivaatio oman elämän kehittämiseen. Lisäksi nuori ei ole muussa aktivointitoimenpiteessä samanaikaisesti. Etsintäinstrumentit TE toimisto, työvoiman palvelukeskus (TYP) sosiaalitoimi, nuorisotoimi, etsivä työ, yhteistyöverkosto, puskaradio. Joensuun Nuorisoverstas ry, Seutupaja.Torikatu 12, Joensuu. Vastaava yksilövalmentaja Anita Makkonen p , yksilövalmentaja Päivi Merisola p , yksilövalmentaja/spe Reija Portti p (12/10 asti) työvalmentaja/tekstiili Marja Ilonen p , työvalmentaja/tekninen Vesa Mitrunen p Palvelut ja toimintamallit joita asiakkaan on mahdollista saada hankkeen / muun toiminnon parissa - Tuettu työharjoittelu yrityksissä - Vahvan tuen työharjoittelu tekstiili/teknisellä verstaalla (1-5 pv/vk, 4-6h/pv) - Yksilövalmennus (1krt/vk 1krt/kk) - Startti Parempaan Elämään (SPE) hankkeen palvelut asunnottomille nuorille - ITU verstas (TYP:n ostama palvelu TYP:n asiakkaille) - 20 h Työhön valmennus (TE toimiston ostama palvelu ammattikoulutetuille työttömille nuorille) Yksilövalmennus perustuu nuoren lähtötilanteen arviointiin, valmennussuunnitelman tekemiseen sekä sen toteutumisen seuraamiseen. Yksilövalmentajalta nuori saa tukea arkea hankaloittaviin asioihin olivat ne millä elämän osa-alueella tahansa. Yksilövalmennus on moniammatillista työskentelyä eri toimijoiden kanssa, jolloin verkostossa toimien nuori saa parhaan mahdollisen ja tarkoituksenmukaisen tuen. Yksilövalmennuksen tarkoituksena on tukea nuorta itsenäistymään ja auttaa häntä löytämään reitti kohti tulevaisuuden haaveita. Nuorten työpajatoiminnan pääasiallinen tarkoitus on nuorten elämänhallinnan tukeminen, sosiaalinen vahvistaminen, koulutukseen ja työelämään valmentaminen. Toiminnassa käytetään kädentaitoja itsetunnon vahvistamisen tukena ja jatkopolkujen löytämiseen. Ammatillinen koulutus/lisäkoulutus Työharjoittelu Työelämä Valmennusverstas työvoimakoulutus Jokin muu nuoren tilanteeseen sopiva palvelu (mm. MTT:n ryhmät)

11 Aikuissosiaalityö Nuoret aikuiset, joiden elämäntilanne vaatii interventiota: työttömät, koulupudokkaat, riippuvuuksista kärsivät tai muuten eri tavoin ajelehtivat nuoret. Myös ne joilla on toimeentuloon sekä talouden hoitamiseen että velkaantumiseen liittyviä vaikeuksia. Etsintäinstrumentit Yhteistyötahot ohjaavat. Toimeentulotukihakemuksen sisältö aiheuttaa huolta -> ohjaus sosiaalityöntekijälle. Aikuissosiaalityön asiakkaita ovat ensisijaisesti alle 25 vuotiaat ammattikouluttamattomat nuoret sekä 500 päivää työttömyytensä perusteella työmarkkinatukea saaneet ihmiset. Lisäksi muut sosiaalityön tarpeessa olevat ihmiset. Toimeentuloturva hoidetaan myös pääsääntöisesti aikuissosiaalityössä etuuskäsittelyn voimin. Os. Siltakatu 18, 3. krs. Palvelut ja toimintamallit joita asiakkaan on mahdollista saada hankkeen / muun toiminnon parissa (Aikuis)sosiaalityön työntekijöiden työ painottuu nuorten tulottomien ja pitkäaikaistyöttömien aktivointiin sekä uusien asiakkaiden palvelutarpeen arviointiin ja asunnottomien asioiden hoitamiseen. Haastavassa elämäntilanteessa tukea voi saada myös sosiaaliohjaajalta. Aikuissosiaalityössä sosiaalityöntekijöiden työ jakaantuu asiakkaan syntymäajan mukaisesti. TYP eli Työvoiman palvelukeskus antaa moniammatillista palvelua asiakkaille, jotka tarvitsevat tukea työllisyystilanteensa selvittämiseksi edetäkseen työelämässä. Talous- ja velkaneuvontaa annetaan yksilöllisesti kunkin asiakkaan tilanteeseen peilaten tietoa ja neuvontaa talouden ja velkojen hoidosta. Talous- ja velkaneuvoja avustaa myös taloudenpidon suunnittelussa. Velkajärjestelyyn liittyvät hoidetaan puolestaan Penttilänkadun talous- ja velkaneuvonnassa. Jokaisella on oikeus saada toimeentulotukea, jos hän ei voi saada toimeentulotuloa esimerkiksi ansiotyöllään, muiden toimeentuloa turvaavien etuuksien avulla tai muista tuloistaan tai varoistaan. Toimeentulotuki on toimeentulotukilakiin perustuva yksilö-/perhekohtainen etuus, joka on luonteeltaan viimesijainen. Suunnitelmallinen muutos asiakkaan elämäntilanteeseen asiakkaan omien tarpeiden ja lähtökohtien kautta. Yhteistyö muiden nuoren kanssa toimivien tahojen kanssa tavoitteiden saavuttamiseksi. Koulutukseen, TYPiin, TE-toimiston järjestämiin palveluihin, työhön, terapiaan, päihdepysäkille, A- klinikalle, mielenterveystoimistoon, kuntoutukseen tms. Usein työskentely jatkuu myös rinnakkain muiden toimijoiden kanssa.

12 Joensuun nuorisoasuntoyhdistys ry (JOSNA) Nuorisoasunnot ovat suunnattu vuotiaille nuorille, jotka ovat työelämässä tai työelämään hakeutuvia. Nuorisoasunnoissa voi asua viisi (5) vuotta. Etsintäinstrumentit Sähköinen asuntohakemus, sos.tsto, nuorisoverstas, oppilaitokset, erilaiset hankkeet Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys hallinnoin Ray.n Ak rahoituksella asumisohjausta, neuvontaa ja asukastoimintaa nuorisoasunnoissa. Tuetunasumisen palvelu on yhdistyksen maksullinen palvelutuote, joka tuotetaan sopimuksellisesti ostopalveluna. Josna ry, Suvantokatu 1, Joensuu p Palvelut ja toimintamallit joita asiakkaan on mahdollista saada hankkeen / muun toiminnon parissa Asunnon vuokraustoiminta sähköisellä hakemuksella (16 29 vuotiaat nuoret) Asumisen tukipalvelut Asumisen neuvonta mm asunnon hakemiseen, tarpeen kartoitus Asumisohjaus mm. vuokranmaksun seuranta, puutumiset asumisvaikeuteen, ohjaus Asukastoiminta mm. nuorisoasumiskohteissa yhteisteistä toimintaa, vaikuttamista Isännöinti mm. vuokraseuranta, neuvonta, puuttuminen Tuetun asumisenpalvelu Sopimuksellista, määräaikainen Yksilöllinen suunnitelma asiakkaalle Vaiheittainen tukimuoto, jossa on kolme (3) tukimuotoa: vahva, normaali, kevyt Tuotetaan ostopalveluna nuoren asuntoon (voi olla muu asunto kuin nuorisoasunto) Kustannuksia tulee opiskeluvälineistä ja mahdollisesti työvarusteista, joita tarvitaan työelämässä. Tuottaa nuorille kohtuuhintaisia ja pienasuntoja Mahdollistaa nuorille onnistumisen kokemuksia asumisessa Luoda palveluverkosto, jossa Josnalla on vahva osa asumisen asiantuntijana Nuoret siirtyvät muiden vuokranantajien asukkaiksi tai ohjautuvat muiden toimijoiden asumisen tuki ja ohjauspalveluiden piiriin.

13 Joensuun nuorten päihdepysäkki Pysäkki palvelee alle 25-vuotiaita nuoria, heidän läheisiään sekä viranomaisia Etsintäinstrumentit Yhteistyökumppanit, nuorten kanssa toimijat, Internet Joensuun nuorten päihdepysäkki, Joensuun kaupunki, aikuissosiaalityö Siltakatu 18, 3krs Joensuu Sosiaaliohjaaja Kokkola Jaana p , sairaanhoitaja Uusoksa Kimmo p Palvelut ja toimintamallit joita asiakkaan on mahdollista saada hankkeen / muun toiminnon parissa - Hoidon tarpeen arviointi, avohoitopalvelut ja hoitoonohjaus tarvittaessa yhteistyössä asiakkaan, hänen läheistensä sekä hoito- ja viranomaisverkoston kanssa. - Nuorten kasvuprosessin ja elämänhallinnan tukeminen ja edistäminen. - Vanhempien tukeminen heidän kasvatustyössään. - Terveysneuvonta, A- ja B- hepatiittirokotukset, lähetteet laboratoriotesteihin ja huumetestit. - Korva- akupunktio - Taideterapia - Terveysneuvontapiste VINKKI suonensisäisiä huumeita käyttäville yksilöllisiä; joko päihteettömyys tai kohtuullisuus ja elämänhallinnan kohentuminen. Asiakkaat kykenevät normaaliin elämään, jossa päihteet eivät ole haittana tai esteenä. Nuorten kasvu- ja kehitysprosessin tukeminen sekä edistäminen. Avohoidon jälkeen sijoitutaan takaisin normaaliin elämään; koulutukseen, työelämään yms. Tarvittaessa ohjataan laitoshoitoon.

14 Etsivän työn -hanke vuotias joensuulainen nuori, jolla on vaikeuksia löytää julkinen palvelu, joka tarvitsee sosiaalista vahvistusta, jolla on keskeytysuhka tai keskeytys lukiosta/ammatillisista opinnoista, vaikeuksia hoitaa virastoasiointeja, näköalattomuus jatkosuunnitelmista ja / tai ongelmia koulutukseen ja työelämään suuntautumisessa. Etsintäinstrumentit Ohjaus mielenterveystoimistosta, kuraattorilta, opolta, nuorisotyöstä tai diakoniatyöstä. Nuori itse voi tulla sekä vanhemmat tai muut nuoren kanssa työskentelevät tahot voivat ohjata. Joensuun Nuorisoverstas ry, Etsivän työn hanke. Torikatu 12, Joensuu. Yksilövalmentaja Hanna Kuivalainen p Sopimus palvelun tuottamisesta on 2010 vuoden loppuun ja sen piiriin voi tulla non stop. Palvelut ja toimintamallit joita asiakkaan on mahdollista saada hankkeen / muun toiminnon parissa Nopea puutuminen nuoren tilanteeseen Nuoren lähtötilanteen ja lähiverkoston kartoitus Viranomaisverkoston kasaaminen Yksilövalmennus (voimavarojen etsiminen, vahvuudet/heikkoudet, kehittämistarpeet) Työkokeilu (jos opinnot ovat keskeytyksessä ammatillisista/lukio-opinnoista) Saattaen vaihtaminen seuraavan palvelun piiriin Nuorta tuetaan niin kauan kunnes nuoren tilanteen kannalta on löydetty sopiva jatko; kuten koulupaikka, työharjoittelupaikka, työssäoppimispaikka tai esim. asunto. Etsivän työn avulla tukea tarvitsevat nuoret saatetaan niiden palveluiden piiriin, jotka parantavat nuoren arjenhallintataitoja ja valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työhön. Starttiverstas Valmennus Joensuun Nuorisoverstaan teknisellä/tekstiiliverstaalla Yritysharjoittelu Yksilövalmennus Joensuun Nuorisoverstaalla TE toimisto Jokin muu nuoren tilanteeseen sopiva palvelu (mm. MTT:n ryhmät, koulu, sosiaalityö)

15 Rikosuhripäivystys (RIKU) Neuvoja tukea rikoksen uhreille, heidän läheisilleen ja todistajille Etsintäinstrumentit Esim. yhteistyötahojen ohjaus, tiedotustyö, etsivä työ Rikosuhripäivystys Itä-Suomen aluetoimisto/joensuun palvelupiste Siltakatu 14 B 26, Joensuu puh Palvelut ja toimintamallit joita asiakkaan on mahdollista saada hankkeen / muun toiminnon parissa Rikosuhripäivystys (RIKU) tukee rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikosasiassa todistavan selviytymistä rikostapahtuman jälkeen. TUKIHENKILÖTOIMINTA - Asiakkaan on mahdollisuus saada tukihenkilön joka auttaa ja tukee käytännön asioissa. Tukihenkilön kanssa voi keskustella kokemuksen herättämistä tunteista ja ajatuksista. - Tukihenkilö voi olla mukana poliisilaitoksella lähestymiskielto ja korvaushakemusten laatimisessa oikeusapu- ja asianajotoimistoissa oikeudenkäynnissä muissa rikosasiaan liittyvissä tilanteissa AUTTAVA PUHELIN JURISTIN PUHELINNEUVONTA NEUVOJA NETISTÄ Lisätietoja Rikosuhripäivystyksen tavoite on parantaa rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikosasiassa todistavan asemaa vaikuttamalla ja tuottamalla palveluita. Palveluiden tavoitteena on tukea rikoksen urin selviytymistä rikoskokemuksestaan. Rikosuhripäivystyksestä asiakkaita ohjataan tilanteen ja tarpeen mukaan esim. sosiaali- ja terveyspalveluihin, terapiapalveluihin, kriisikeskukseen, turvakotiin sekä muihin rikosasiaan liittyviin palveluihin.

16 Yhteystiedot Torikatu 21 C 3. kerros JOENSUU etunimi.sukunimi(at)jns.fi Tekijät saat kiinni Joensuun nuorisotoimesta Carelicumin 3. kerroksesta! Joensuun nuorisotoimi 2010

STARTTIVERSTAS-HANKE. Starttivalmennus Starttiverstas-hankkeessa

STARTTIVERSTAS-HANKE. Starttivalmennus Starttiverstas-hankkeessa STARTTIVERSTAS-HANKE Starttivalmennus Starttiverstas-hankkeessa Taustaa ja tavoitteita Starttiverstas-hanke on osa PKKY:n hallinnoimaa Nuorten tuki-hanketta, jonka osatoteuttajana on Joensuun Nuorisoverstas

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammattistartti on valtakunnallisesti ja paikallisesti suunnattu ratkaisemaan ongelmia, jotka syntyvät nuoren uravalinnan

Lisätiedot

Nuorten tuki-hankkeen ydintavoite:

Nuorten tuki-hankkeen ydintavoite: Nuorten tuki-hankkeen ydintavoite: on parantaa koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten kiinnittymistä ja pääsemistä koulutukseen, kehittää elämänhallinnan taitojaan ja saamaan työelämäkokemuksia

Lisätiedot

Valmentaudu tuleviin opintoihin!

Valmentaudu tuleviin opintoihin! Valmentaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2015 2016 Koe tekemisen, osaamisen ja onnistumisen iloa! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) Valmentavassa

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto Ohjaus ja hakeutuminen VALMAAN Pauliina Sarhela

Tampereen seudun ammattiopisto Ohjaus ja hakeutuminen VALMAAN Pauliina Sarhela Tampereen seudun ammattiopisto Ohjaus ja hakeutuminen VALMAAN 7.4.2017 Pauliina Sarhela Yhteistyökumppanit Työelämä TreduNavi-hakupalvelu:tietoa ja Yhteistyökumppanit ohjausta hakeutumisesta Tutkintoja

Lisätiedot

Itä-Suomen ESR ohjelma NUORTEN TUKI HANKE. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Joensuun Nuorisoverstas ry

Itä-Suomen ESR ohjelma NUORTEN TUKI HANKE. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Joensuun Nuorisoverstas ry Itä-Suomen ESR ohjelma NUORTEN TUKI HANKE 11.01.2010 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Joensuun Nuorisoverstas ry NUORTEN TUKI HANKE Taustaa 1. Nuoret työttömät, maaliskuu 2009 Koko P-K kesäk.09 yht.

Lisätiedot

23.9.2014 24.9.2014 1

23.9.2014 24.9.2014 1 23.9.2014 RIKU TURVALLISUUSTYÖSSÄ MUKANA 24.9.2014 1 RIKU TURVALLISUUSTYÖSSÄ POHJOIS - KARJALAN ALUEELLA TYÖRYHMÄT 1. Itä-Suomen AVIn sisäisen turvallisuuden työryhmä (Sto3) KAMU- KAIKKI MUKAAN TURVALLISUUSTYÖHÖN

Lisätiedot

Avoimesti ammattiin joustavasti työelämään

Avoimesti ammattiin joustavasti työelämään Avoimesti ammattiin joustavasti työelämään 10-11.4.2014 TOTEUTTAJAT: RAHOITTAJA: Etelä-Savon ammattiopisto ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto Etelä-Savon ELY-keskus KOKONAISBUDJETTI: 981 761 euroa

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

ETSIVÄ NUORISOTYÖ JA NUORTEN TALO NEET-nuorten palvelut Keravalla

ETSIVÄ NUORISOTYÖ JA NUORTEN TALO NEET-nuorten palvelut Keravalla Keravan nuorisopalvelut ETSIVÄ NUORISOTYÖ JA NUORTEN TALO NEET-nuorten palvelut Keravalla 16.3.2017 Etsivän nuorisotyön asiakkaat NEET-nuoret ovat etsivän nuorisotyön tyypillistä kohderyhmää ikä 16-29

Lisätiedot

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla h Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla Syrjäytymisen uhka Nuorisotyöttömyyden lisääntyminen Lasten ja nuorten psyykkisen pahoinvoinnin lisääntyminen Päihteiden käytön lisääntyminen Ammattitaitoisen

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut

Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut - Sinun suuntasi Byströmin nuorten palvelut on matalan kynnyksen palvelukeskus oululaisille alle 30-vuotiaille nuorille. Byströmin nuorten palveluista

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti on ollut todella mahtavaa! Olen todella tykännyt olla täällä ja sen myös huomaa arvosanoistani. Kiitokset ammattistartin keksijöille!

Lisätiedot

Nurmeksen etsivänuorisotyö on osa Nuoriso- ja matkailukeskys Hyvärilä Oy:n toteuttamista paikallisista nuorisopalveluista.

Nurmeksen etsivänuorisotyö on osa Nuoriso- ja matkailukeskys Hyvärilä Oy:n toteuttamista paikallisista nuorisopalveluista. ETSIVÄNUORISOTYÖ Vuosiraportti 2015 Paula Timonen Nurmeksen etsivänuorisotyö on osa Nuoriso- ja matkailukeskys Hyvärilä Oy:n toteuttamista paikallisista nuorisopalveluista. Etsivien tyypillinen asiakas

Lisätiedot

SOPIMUS TYÖPAJAN VALMENNUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTA KONTIOLAHDEN KUNNASSA

SOPIMUS TYÖPAJAN VALMENNUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTA KONTIOLAHDEN KUNNASSA SOPIMUS TYÖPAJAN VALMENNUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTA KONTIOLAHDEN KUNNASSA 1. YLEISTÄ Tässä sopimuksessa sovitaan työpajatoiminnasta joilla kehitetään ja tuotetaan palveluja parantamaan valmennukseen tulevien

Lisätiedot

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015 Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö MITÄ on VALMA? Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (vakinaistui 2010, perusteet), Ammattistartti Maahanmuuttajien

Lisätiedot

VALMA ja TELMA seminaari

VALMA ja TELMA seminaari Syksy 2014 VALMA ja TELMA seminaari 22.9.2015 4/5/13 Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus VALMA Perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheen koulutusten aseman ja sisällön selkiyttämisen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

Turun Ohjaamo 2015-2018

Turun Ohjaamo 2015-2018 Turun Ohjaamo 2015-2018 Toiminta ja ajatus 17.3.2015 MIKSI OHJAAMO? Nuorten palvelut ovat olleet hajanaisesti sijoittuneita ja huonosti nuorten löydettävissä. Tavoite: Nuorten palvelut yhdessä paikassa

Lisätiedot

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle Väyliä Työelämään Tietoa työnantajalle Sisällysluettelo Diili 4-5 Hankkeen tavoitteena on auttaa ammattikoulutettuja alle 29-vuotiaita työnhakijoita työllistymään hyödyntäen työvoimahallinnon palveluita

Lisätiedot

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle 2 Milloin opiskelija voi tarvita tukea työllistymiseen? Miten oppilaitoksessa voidaan ohjata työllistymisessä? Ammatillisen koulutuksen tavoitteena

Lisätiedot

Sosiaalipalveluohjaajat. Anna Kinnunen & Katja Pietikäinen. Sosiaalitoimisto, Lapinlahden kunta

Sosiaalipalveluohjaajat. Anna Kinnunen & Katja Pietikäinen. Sosiaalitoimisto, Lapinlahden kunta Sosiaalipalveluohjaajat Anna Kinnunen & Katja Pietikäinen Sosiaalitoimisto, Lapinlahden kunta www.lapinlahti.fi 10.067 asukasta Vireä kulttuuri- ja liikuntapitäjä Kuntaliitos Varpaisjärven kunnan kanssa

Lisätiedot

SOPIMUS TYÖPAJAN VALMENNUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTA KONTIOLAHDEN KUNNASSA

SOPIMUS TYÖPAJAN VALMENNUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTA KONTIOLAHDEN KUNNASSA SOPIMUS TYÖPAJAN VALMENNUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTA KONTIOLAHDEN KUNNASSA 1. YLEISTÄ Tässä sopimuksessa sovitaan nuorten työpajatoiminnasta, jolla kehitetään ja tuotetaan palveluja parantamaan valmennukseen

Lisätiedot

TUAS - Nuorten tuettu asuminen

TUAS - Nuorten tuettu asuminen TUAS - Nuorten tuettu asuminen Turun Kaupunkilähetys ry. Liisa Love Mitä TUAS toiminta on? Tukea 18 25 -vuotiaille aikuistuville nuorille itsenäisen elämän ja yksin asumisen alkutaipaleella Nuoria tuetaan

Lisätiedot

SOPIMUS TYÖPAJAN VALMENNUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTA KONTIOLAHDEN KUNNASSA

SOPIMUS TYÖPAJAN VALMENNUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTA KONTIOLAHDEN KUNNASSA SOPIMUS TYÖPAJAN VALMENNUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTA KONTIOLAHDEN KUNNASSA 1. YLEISTÄ Tässä sopimuksessa sovitaan työpajatoiminnasta joilla kehitetään ja tuotetaan palveluja parantamaan valmennukseen tulevien

Lisätiedot

Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria. Elise Virnes

Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria. Elise Virnes Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria Elise Virnes 29.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta - ohjaamon yhteistyökumppani vai osa toimintaa. Ohjaamopäivä Merja Hilpinen

Etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta - ohjaamon yhteistyökumppani vai osa toimintaa. Ohjaamopäivä Merja Hilpinen Etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta - ohjaamon yhteistyökumppani vai osa toimintaa Ohjaamopäivä 15.9.2016 Merja Hilpinen Etsivä nuorisotyö tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja

Lisätiedot

Valmentaudu tuleviin opintoihin!

Valmentaudu tuleviin opintoihin! Valmentaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen koulutus 2016 2017 Koe tekemisen, osaamisen ja onnistumisen iloa! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) Valmentavassa koulutuksessa

Lisätiedot

Oulun seudun etsivän nuorisotyön ohjaus- ja neuvontapalvelut. Virpi Huittinen, Sanna Lakso ja Anna Visuri

Oulun seudun etsivän nuorisotyön ohjaus- ja neuvontapalvelut. Virpi Huittinen, Sanna Lakso ja Anna Visuri Oulun seudun etsivän nuorisotyön ohjaus- ja neuvontapalvelut Virpi Huittinen, Sanna Lakso ja Anna Visuri Oulun seudun etsivän nuorisotyön ohjaajat Hailuoto: vapaa-aikasihteeri Satu Rahkola Haukipudas:

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014

Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014 Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014 Projektin rahoitus ja toteuttajat Rahoitus ESR/ Keski-Suomen ELY-keskus Päätoteuttajana Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu (työaikaresurssi

Lisätiedot

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Maahanmuuttajien valmennus työpajoilla Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Työpaja monialainen yhteistyökumppani työpajojen kanssa yhteistyössä toimivia tahoja ovat muun muassa työ-

Lisätiedot

Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu

Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu 2 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Ammattiopistot (Joensuu, Niittylahti, Kitee,

Lisätiedot

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI 4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI Sosiaalinen kuntoutus pähkinänkuoressa Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu: 1) sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen; 2)

Lisätiedot

Valmistaudu tuleviin opintoihin!

Valmistaudu tuleviin opintoihin! Valmistaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2017 2018 Oletko vailla opiskelupaikkaa? Ei hätää, tarjolla on useita mahdollisuuksia! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Dialoginen ohjaus Nuorten tuki hankkeessa

Dialoginen ohjaus Nuorten tuki hankkeessa Dialoginen ohjaus Nuorten tuki hankkeessa Avoin ammattiopisto ja Ohjaamo ovat Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Pohjois- Karjalan opisto ja ammattiopisto Niittylahden hallinnoiman Nuorten tuki -hankkeen

Lisätiedot

- silta parempaan tulevaisuuteen -

- silta parempaan tulevaisuuteen - - silta parempaan tulevaisuuteen - - silta parempaan tulevaisuuteen - Kuopion seudun työvalmennussäätiön perustivat (25.4.2008): Kuopio, Siilinjärvi, Maaninka, Karttula EkoKuopio ry, Ekomaa-yhdistys ry

Lisätiedot

NUORTEN PALVELUPILOTTI VILTTERI 1.9.2014. Forssalainen vastuu tulevaisuuden tekijöistä

NUORTEN PALVELUPILOTTI VILTTERI 1.9.2014. Forssalainen vastuu tulevaisuuden tekijöistä NUORTEN PALVELUPILOTTI VILTTERI 1.9.2014 Forssalainen vastuu tulevaisuuden tekijöistä TP /1.5.2014, JL / 21.8.2014 Nuoret lukuina - 16-24 v. nuoria 1830, 25-29 v. nuoria 930 v. 2013 lopussa - Alle 25 v.

Lisätiedot

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta 23.09.2014 1 Nuorisotakuu osana nuorisotoimea 1. Nuorten työpajatoiminta 2. Etsivä nuorisotyö 3. Monialainen yhteistyö 2 1. Nuorten työpajat Nuorten työpajoilla

Lisätiedot

Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen. Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014

Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen. Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014 Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014 Petra-projektit Petra Nuoret työhön ja kouluun: 1.3.2010-31.10.2013 Petra Nuoret

Lisätiedot

TE-toimiston palvelut

TE-toimiston palvelut TE-toimiston palvelut Suvi Lindén Asiantuntija Uudenmaan TE-toimisto 1 TE-toimiston palvelut työllistymisen edistämiseksi Työllistymisen tueksi: Työkokeilu Palkkatuki Kurssit ja valmennukset: Uravalmennus

Lisätiedot

Nuorisotakuu mikä muuttuu Järvenpään mallin myötä. Tuhti-seminaarin työpaja

Nuorisotakuu mikä muuttuu Järvenpään mallin myötä. Tuhti-seminaarin työpaja Nuorisotakuu mikä muuttuu Järvenpään mallin myötä Tuhti-seminaarin työpaja 14.10.2013 Järvenpään kaupunki Lausvaara Jari 17.5.2013 Nuorisotakuu yleisesti Järvenpään kaupunki Lausvaara Jari 17.5.2013 2

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Starttipaja Sentteri/ Siikalatvan kunta. S i r p a K i l j o 2. 2. 2 0 1 6

Starttipaja Sentteri/ Siikalatvan kunta. S i r p a K i l j o 2. 2. 2 0 1 6 Starttipaja Sentteri/ Siikalatvan kunta S i r p a K i l j o 2. 2. 2 0 1 6 SIIKALATVAN KUNTA Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi Kirjastotoimen johtaja Riitta Tranberg Nuorisopalvelut/Nuorisotoimi Vapaa-aikasihteeri

Lisätiedot

Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta

Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Joensuun Nuorten Palvelukeskusmallin ja ohjaamo-verkoston kehittäminen kunta/siunsote rajapinnassa. Jouni Erola nuorisojohtaja 2015

Joensuun Nuorten Palvelukeskusmallin ja ohjaamo-verkoston kehittäminen kunta/siunsote rajapinnassa. Jouni Erola nuorisojohtaja 2015 Joensuun Nuorten Palvelukeskusmallin ja ohjaamo-verkoston kehittäminen kunta/siunsote rajapinnassa Miksi nuorten palvelukeskusta kehitetään Joensuun palveluohjelmat ja nuorisotakuun kuntakokeilu Asiakaslähtöiset

Lisätiedot

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen Nuorten Ystävät Perustettu 1907 Keskustoimisto sijaitsee Oulussa Kansalaisjärjestö- ja liiketoimintaa Lastensuojelu-, vammais-, perhekuntoutus-, mielenterveys-, työllistymis- ja avopalveluja sekä kehittämistoimintaa

Lisätiedot

Avustajatoiminnasta ammattiin. Sotainvalidien Veljesliitto projektijohtaja Eija Kilgast 17.5.2011

Avustajatoiminnasta ammattiin. Sotainvalidien Veljesliitto projektijohtaja Eija Kilgast 17.5.2011 Avustajatoiminnasta ammattiin Sotainvalidien Veljesliitto projektijohtaja Eija Kilgast 17.5.2011 Valtakunnallinen avustajatoimintahanke Sotainvalidien Veljesliito käynnisti avustajatoimintahankkeen marraskuussa

Lisätiedot

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla h Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla Syrjäytymisen uhka Nuorisotyöttömyyden lisääntyminen Lasten ja nuorten psyykkisen pahoinvoinnin lisääntyminen Päihteiden käytön lisääntyminen Ammattitaitoisen

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

IDEASTA WALTTI-TALOKSI

IDEASTA WALTTI-TALOKSI WALTTI-TALO IDEASTA WALTTI-TALOKSI Ideointi käytännön työn pohjalta: Asiakkaan mahdollisuuksien kartoittaminen -> asiakkaat toimenpiteissä, joihin kuuluvat ja joista hyötyvät Työntekijöillä parempi havainnointimahdollisuus

Lisätiedot

AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi

AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Paikka Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi Sykkö Matti Työ- ja elinkeinotoimisto Pihlaja Elina

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Kanta-Hämeen lähitutormalli pieni tarina 200 tukea tarvitsevan nuoren ohjaamisesta elämässään eteenpäin

Kanta-Hämeen lähitutormalli pieni tarina 200 tukea tarvitsevan nuoren ohjaamisesta elämässään eteenpäin Kanta-Hämeen lähitutormalli pieni tarina 200 tukea tarvitsevan nuoren ohjaamisesta elämässään eteenpäin Nuorten tuetut opinpolut -ohjelman esittely 9.12.2010 Verkatehdas, Hämeenlinna Esityksen sisältö

Lisätiedot

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen 7.11.2013 Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Nuorten työttömyys on kasvanut 2012 Syyskuun lopussa 29 721

Lisätiedot

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä?

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Psykologi Tanja Josefsson, Tampereen TE-toimisto Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry 24.4.2014 Kuka on osatyökykyinen Osatyökykyisyys (ent.

Lisätiedot

Suunto projektin matka vuodesta 2013 tähän päivään.

Suunto projektin matka vuodesta 2013 tähän päivään. Suunto projektin matka vuodesta 2013 tähän päivään. Tulosten levittäminen ja juurruttaminen Tuotekehitystyön kautta rakentuu Suunto projektin tuetun työvoimakoulutuksen malli Vahva alku tuen ja ohjauksen

Lisätiedot

Helsingin työvoiman palvelukeskus DUURI Servicecentralen för arbetskraft

Helsingin työvoiman palvelukeskus DUURI Servicecentralen för arbetskraft Helsingin työvoiman palvelukeskus DUURI Servicecentralen för arbetskraft Työvoiman palvelukeskukset on perustettu vähentämään rakenteellista työttömyyttä Työvoiman palvelukeskus on työttömiä työnhakijoita

Lisätiedot

NUORISSA ON TULEVAISUUS!

NUORISSA ON TULEVAISUUS! NUORISSA ON TULEVAISUUS! TERVETULOA! 1 HUKASSA Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? - Pekka Myrskylä, EVA-analyysi Syrjäytyneitä 15-29-vuotiaita nuoria oli vuonna 2010 yhteensä noin 51 300. Syrjäytymisen ytimessä

Lisätiedot

Tornion Työvoimalasäätiön Starttivalmennus Stara hanke

Tornion Työvoimalasäätiön Starttivalmennus Stara hanke 20.10.2015 Tornion Työvoimalasäätiön Starttivalmennus Stara hanke 2015 2018 Toimijaverkosto Sosiaalitoimi Nuorisotoimi ja etsivä nuorisotyö Typ / tetoimisto Mielenterveyspalvelut STARTTI VALMENNUS Päihdepalvelut

Lisätiedot

OHJAUS- JA TUKIKESKUS / ETSIVÄ NUORISOTYÖ K I P I N Ä

OHJAUS- JA TUKIKESKUS / ETSIVÄ NUORISOTYÖ K I P I N Ä OHJAUS- JA TUKIKESKUS / ETSIVÄ NUORISOTYÖ K I P I N Ä osana nuoriso- ja koulutustakuuta Vantaalla Nuorisopalvelut, Sivistystoimi ja Sosiaali- ja terveystoimi Nuorisolain muutos 1.1.2011 tietojen luovuttaminen

Lisätiedot

Kun polku opiskelemaan ja työelämään on mutkainen. 09.02.2015 Marita Rimpeläinen-Karvonen, palvelujohtaja

Kun polku opiskelemaan ja työelämään on mutkainen. 09.02.2015 Marita Rimpeläinen-Karvonen, palvelujohtaja Kun polku opiskelemaan ja työelämään on mutkainen 09.02.2015 Marita Rimpeläinen-Karvonen, palvelujohtaja Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta kun alle 25-vuotias nuori on ollut

Lisätiedot

Monialaiset verkostot - käytännön kokemuksia yhteistyöstä. Suvi Nuppola kuraattori TREDU Tampereen seudun ammattiopisto

Monialaiset verkostot - käytännön kokemuksia yhteistyöstä. Suvi Nuppola kuraattori TREDU Tampereen seudun ammattiopisto Monialaiset verkostot - käytännön kokemuksia yhteistyöstä Suvi Nuppola kuraattori TREDU Tampereen seudun ammattiopisto TREDU lukuina Yksi Suomen suurimpia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä Opiskelijoita

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin Etsivä Nuorisotyö. Ohjausryhmä

Lappeenrannan kaupungin Etsivä Nuorisotyö. Ohjausryhmä Lappeenrannan kaupungin Etsivä Nuorisotyö Ohjausryhmä 13.12.2016 ETSIVÄN TYÖN TIIMI ETSIVÄ NUORISOTYÖNTEKIJÄT: Minna Jäkkilä Harry Kiianen OHJAAMO NUORISOTYÖNTEKIJÄT: Jonna Huttunen Saila Melto Tukee niitä

Lisätiedot

OHJURI hankkeen palvelut työllistymisen tukena

OHJURI hankkeen palvelut työllistymisen tukena OHJURI hankkeen palvelut työllistymisen tukena KASE Työllisyysseminaari 2016 Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus Ohjurin tavoitteet: Heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisvalmiuksien parantaminen

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ PERHESOSIAALITYÖN TOIMIPISTEET: Lastensuojelun palvelut: Peruspalvelukeskus Virastotalo, Kuninkaanlähteenkatu 8, 38700 Kankaanpää,

Lisätiedot

Ohjaamo ja ammatilliset pajat RASEKO

Ohjaamo ja ammatilliset pajat RASEKO Ohjaamo ja ammatilliset pajat RASEKO Etsivä nuorisotyön viranomainen ja rekisterinpitäjä Naantali, Nousiainen, Masku, Mynämäki, Raisio ja Rusko 9.11.2012 Raision seudun koulutuskuntayhtymä / Maria Taipale

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolaki uudistuu Sosiaalista kuntoutusta työpajoilla

Sosiaalihuoltolaki uudistuu Sosiaalista kuntoutusta työpajoilla Sosiaalihuoltolaki uudistuu Sosiaalista kuntoutusta työpajoilla Kuntamarkkinat 10.9.2014 Mea Hannila-Niemelä & Pirjo Oulasvirta-Niiranen Startti parempaan elämään -juurruttamishanke Valtakunnallinen työpajayhdistys

Lisätiedot

MOT JATKO- TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA (TELMA)

MOT JATKO- TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA (TELMA) MOT JATKO- TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA (TELMA) VAIHE AJANKOHTA TAVOITE TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖT MATERIAALI I HOJKS-palaveri Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 5.0 mennessä Alkutilanteen

Lisätiedot

NUORTEN TYÖPAJATOIMINTA PSAVI-alueella. Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

NUORTEN TYÖPAJATOIMINTA PSAVI-alueella. Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart Pohjois-Suomen aluehallintovirasto NUORTEN TYÖPAJATOIMINTA PSAVI-alueella Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 1 Nuorten työpajatoiminta Nykyisen nuorisolain 7 :n mukaan kunnan nuorisotyöhön

Lisätiedot

OHJAUSPYSÄKKI ONNIKKA

OHJAUSPYSÄKKI ONNIKKA OHJAUSPYSÄKKI ONNIKKA Suunnittelijat Heli Kamppari ja Anni Itähaarla Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea Kotofoorumi 18.4.2013 2 MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUSTA BRAHEASSA 22 VUOTTA Asioimistulkkikoulutus

Lisätiedot

OPUS projektisuunnitelma

OPUS projektisuunnitelma OPUS projektisuunnitelma PROJEKTISUUNNITLEMA 1(5) Taustaa Sotek on ollut mukana vuosina 2012-2013 toteutettavassa, myös Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamassa Tiet työhön 2 hankkeessa. Tiet työhön

Lisätiedot

Varikko Pohjois-Karjala projekti 2015-2017 (ESR)

Varikko Pohjois-Karjala projekti 2015-2017 (ESR) Varikko Pohjois-Karjala projekti 2015-2017 (ESR) Itä-Suomen Varikot 11.8.2015 2 Varikoilla kehitetään 1.Matalan kynnyksen periaatteella toimivan kuntouttavan päivä- ja työtoiminnan toimintamallit: päivä-

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI Valmis -hanke Salon seudun ammattiopisto Toimintamalli Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaaminen työelämään hotelli-,

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

Kuka vastaa ja välittää?

Kuka vastaa ja välittää? 1 Kuka vastaa ja välittää? Miten nuorten yhteiskuntatakuu toteutuu Pohjois- Karjalassa? 2 Avoimen ammattiopiston ja Ohjaamon nuorten suusta: Mitä keinoja pitäisi olla nuorisotakuun toteuttamiseksi, mikä

Lisätiedot

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 24.10.2012 Turku Kjell Henrichson Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ 2012 2015 JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ Töihin!-palvelu: yritys- ja työnantajayhteistyö Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut: palveluohjaus, kuntouttava työtoiminta ja työkyvyn arviointi Seinätön TYP: verkostoyhteistyö

Lisätiedot

Joensuun Nuorisoverstas ry:n Nuorten työpajatoiminnan toiminta ja tulokset

Joensuun Nuorisoverstas ry:n Nuorten työpajatoiminnan toiminta ja tulokset Joensuun Nuorisoverstas ry:n Nuorten työpajatoiminnan toiminta ja tulokset Hätä Nuorista! Nuorten työpajapalveluiden turvaaminen Joensuunseudulla! Nuorten työpajatoiminta on tavoitteellista, arjen hallintaa

Lisätiedot

Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä

Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä 29.-30.10.2014 Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi, Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto 31.10.2014 2 lukumäärä 1 700 1 600 1

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala 13.3.2015 Valma-työryhmä: Hannele Siekkinen, Jaana Haikara, Tytti Sydänmetsä, Paula Jaakkonen, Arto Huuskonen, Ritva Joki-Kolehmainen

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Taustatilaisuus nuorisotakuusta. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013

Taustatilaisuus nuorisotakuusta. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013 Taustatilaisuus nuorisotakuusta Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013 Nuorisotakuu on tapa toimia uudella tavalla Nuorisotakuu ei ole laki vaan tapa toimia saumattomassa yhteistyössä Toteutus nykyjärjestelmää

Lisätiedot

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kelan työhönvalmennus Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kela tukee työllistymisessä ja opiskelussa Ammatillinen kuntoutusselvitys (2015) Työkokeilu (2015)

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Eija Hanni 17.5.2011 Eija Hanani Työllisyydenhoidon linjaukset 1. Työttömyyden katkaisu mahdollisimman varhain 2. Painopisteryhmät: - nuoret - nuoret aikuiset - maahanmuuttajat

Lisätiedot

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry Hyvinkään kaupunki Lohjan kaupunki Porvoon kaupunki Nuorisotutkimusseura ry Nuorisotakuu Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(6) Sisällys Aloite perhetyöhön... 3 Aloitusvaihe... 3 n suunnitelman tekeminen... 4 n työskentelyvaihe... 4 n työskentelyn arviointi... 5 n päättäminen... 5 3(6) Aloite perhetyöhön Asiakkuus lastensuojelun

Lisätiedot

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA!

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! Sisällys Mikä nuorisotakuu? Miksi nuorisotakuu? Nuorisotakuun tavoitteet ja viestit Ketkä toteuttavat nuorisotakuuta? Nuorisotakuun tuloksia Nuorisotakuun kehittämistarpeita

Lisätiedot

Opinnollistaminen yhteistyö ja osaamisen

Opinnollistaminen yhteistyö ja osaamisen Opinnollistaminen yhteistyö ja osaamisen tunnistaminen mahdollisuus ja haaste Reitti ammattiin hanke, vuodesta 2010 1.10.2017 Reitti ammattiin palvelu Hämeenlinnan seudun työvalmennussäätiö Luotsi Hämeenlinnan

Lisätiedot

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä 10.1.2015 Tero Kujala, ohjaava opettaja, KM, EO 1 Lisäopetusta? Perusopetuksen jälkeen nuorella on mahdollisuus hakeutua lisäopetukseen

Lisätiedot

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Pvm 4.12.2009 Helsinki Opetushallitus 1 Työelämään valmentautuminen ja

Lisätiedot