14 Väylänpidon perinneasiat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "14 Väylänpidon perinneasiat"

Transkriptio

1 14 Väylänpidon perinneasiat

2 hallinnonalansa perinnetoiminnassa keskeisessä asemassa. Sillä on monia tehtäviä, jotka liittyvät kulttuuriympäristöjen suojeluun, kuten rakennuttaminen, kunnossapito, kiinteistöjen siirrot ja museokohteiden ylläpito. Kuva 2: Museoalus ss Saimaa on palvellut aikanaan Merenkulkuhallituksen tarkastusaluksena Saimaan ja Kallaveden luotsipiirissä. Nykyään se on museoalus, joka käytetään rajoitetusti valtion edustuskäytössä. Perinnetoiminnan ohjaus Liikennevirastossa Selvityksen esitysten mukaisesti perustettiin Liikenneviraston perinnetoiminnan ohjausryhmä. Sen tehtäviksi määrättiin mm. Liikenneviraston toimialueen perinnetyön koordinointi, kehittäminen ja yhteistoiminta muiden viranomaisten ja yhteistyökumppanien kanssa perinneasioissa. Ohjausryhmän ensimmäisessä kokouksessa perustettiin yhdeksän alatyöryhmää, joista kukin valmistelee omaa osuuttaan perinnetoimintaselvityksessä asetettujen tehtävien toteuttamiseksi. Ryhmässä on edustettuina myös Pirkanmaan ELY-keskus, joka vastaa keskitetysti ELYkeskusten alueiden perinnetoiminnan koordinoinnista. Alatyöryhmiin sekä kerran vuodessa pidettävään laajennettuun ohjausryhmään osallistuu edustajia myös mm. Museovirastosta ja erikoismuseoista.

3 Perinnekohteiden esittely ja museotoiminta Yksi Liikenneviraston perinnetoiminnan tavoitteista on parantaa kohteiden tunnettavuutta ja helpottaa niiden löytämistä. Tähän ovat nykyaikaiset paikkatieto-ohjelmat tuomassa lisävälineitä. Tänä vuonna kokeillaan Saimaan kanavan kanavapolkukohteiden esittelyä virtuaalisesti älypuhelimien välityksellä ja viraston nettisivuilla. Toimintaa on tarkoitus laajentaa myöhemmin eri liikennemuotojen kohteiden esittelyyn. Kohteiden opastusta pyritään parantamaan myös teiden varsilla. Kuva 6: Liikennevirasto on nimennyt kymmenkunta vanhaa majakkaa, joille voidaan järjestää yleisölle vierailuja. Tänä vuonna 200-vuotisjuhlaa viettänyt Utön majakka on niistä yksi. Korppoon saaressa sijaitseva Utön majakka on vanhin yhä toiminnassa oleva valomajakka ja ensimmäinen radiomajakka. Valokuva on vuodelta Liikenneviraston ja sen edeltäjien vaiheita, kohteita ja kokoelmia esitellään myös liikenteen alan erikoismuseoissa, joita ovat mm. Suomen merimuseo, Mobilia ja Suomen Rautatiemuseo. Suomen merimuseo tallentaa merenkulkuun liittyviä kokoelmia ja museoaluksia, mutta se kuuluu Museoviraston alaisuuteen. Virasto omistaa viisi kanavamuseota ja on osaomistajana tieliikenteen alan erikoismuseossa Mobiliassa ja Suomen Rautatiemuseossa. Perinnetoiminnan tavoitteisiin tänä vuonna kuuluu kanavamuseoiden ja Mobilian yhteistoiminnan kehittäminen ja kiinteistöyhtiön muodostaminen Suomen Rautatiemuseolle. Liikenteen alan erikoismuseot ovat perustaneet toiminnan kehittämistä ja markkinointia varten Trafiikki ry:n, johon kuuluu yhdeksän erikoismuseota. Liikenneviraston perinnetoimintaan liittyy myös digitointi-, tutkimus- ja inventointiprojekteja, joiden avulla saadaan lisätietoa ja aineistoja sekä omaan että yleisön käyttöön. Ne tuovat monenlaista hyötyö viraston perinnetoiminnalle, joka vuoden aikana on lähtenyt vilkkaasti käyntiin. Erityisesti lisäarvoa toiminnalle saadaan yhteistyöverkostosta muiden toimijoiden kanssa. Ensimmäinen laajennettu ohjausryhmä kokoontui toukokuussa Hyvinkäällä Suomen Rautatiemuseossa. Paikalla oli Museoviraston ja liikenteen alan erikoismuseoiden edustajia. Tarkoituksena on kokoontua vuosittain keskustelemaan liikenteen alan perinne- ja museotoiminnan kehittämisestä ja

4 tavoitteista. Yhteistoimintaa ollaan virittämässä myös liikennehistoriatutkimuksen puolella yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa. Voidaankin todeta, että Liikennevirasto on nyt kokoamassa liikenteen perinteen eri osaalueiden historiaa ja kohteita näkyväksi kokonaisuudeksi. Sillä on merkittävä vaikutus sekä kulttuurihistoriallisten kohteiden ja niihin liittyvien aineistojen suojelussa, tutkimuksessa, tunnetuksi tekemisessä ja monipuolisessa hyödyntämisessä.

5 Liikenteen kulttuuriympäristöjen suojelu ja hoito osana kokonaisvaltaista kulttuuriympäristöpolitiikkaa Hannu Matikka, Museovirasto Ei kirjallista esitystä.

6 Suomen Ilmailumuseon toteuttama Helsinki- Vantaan lentoaseman perimätiedon tallennushanke Tutkija Tapio Juutinen, Suomen Ilmailumuseo Tämähän oli kuin lintukoto aikaisemmin. Joulukuusi haettiin tuosta lennonjohdon vierestä missä alkuperäinen Konnala oli luvun loppupuolella alettiin metsiä vahtimaan, jotta kuusia ei enää vietäisi. Uimassa käytiin hiekkakuopilla. Kiitotien yli mentiin uimaan kun tornin katolla ei palanut valkoista vilkkua. Koekäyttöpaikalta lennettiin Paukkulaudalla rahtiplatalle ilman mitään lupaa. Kenttähän on kasvanut räjähdysmäisesti viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Ennen uutta terminaalia kun rullasi platalle niin Convairin ohjaamosta näki terminaalin yli parkkipaikalle. En itse olisi uskonut että se näin isoksi kasvaa. Lentokonemekaanikko Kalevi Kotiranta tuli töihin Aero Oy:n laitekorjaamolle vuonna 1960 Johdanto Tutkimustyö on museotyön arkea ja liittyy paitsi esine-, valokuva- ja arkistokokoelmiin, myös näyttelyjen valmisteluun, erityyppisiin hankkeisiin että julkaisuihin. Omiin kokoelmiin kohdistuvan tutkimuksen lisäksi se käsittää yhä enemmän myös museon tallennusvastuuseen sisältyvien ilmiöiden aktiivista tallentamista ja analysointia. Muiden museoiden ohella myös Suomen Ilmailumuseo joutuu tulevaisuudessa keskittymään fyysisten objektien keräämisen lisäksi yhä enemmän ilmiökeskeiseen dokumentointiin. Monien nykypäivän ilmailun ilmiöiden ollessa immateriaalisia ja vaikeasti konkreettisin keinoin tallennettavissa, ilmiökeskeisessä tallentamisessa korostuvat ei-esineellisen tallentamisen muodot kuten valokuvaus, audiovisuaalinen tallennus, haastattelututkimus sekä keskiössä olevien prosessien mahdollisimman tarkka mallintaminen jälkipolville. Suomen Ilmailumuseon sijainti Helsinki-Vantaan lentoaseman välittömässä läheisyydessä tuo ilmailun kehityksen myös museon portin tuntumaan päivittäin. Esimerkki Suomen Ilmailumuseon harjoittamasta tutkivasta dokumentoinnista ovat olleet museon vuodesta 2012 lähtien organisoimat tallennushankkeet. Niiden avulla voidaan saada talteen paitsi esineistöä ja valokuvia, myös ennen muuta inhimilliseen kokemusmaailmaan perustuvaa suullista perimätietoa tutkittavasta ilmiöstä. Projektit tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden tarkastella ilmailuun liittyvää toimintakulttuuria analyyttisesti tutkimalla kohteena olevia muutosprosesseja pitkällä aikavälillä. Hankkeet ovat lähtökohtaisesti lyhytkestoisia ja aiheeltaan tarkasti rajattuja. Museossa tapahtuvan kokoelmakartunnan ollessa enemmän tai vähemmän passiivista ja hallitsematonta ovat tallennusprojektit tapa, jolla kokoelman kartunnan aukkoja pystytään parhaiten paikkaamaan. Tallennusprojekteista syntynyt materiaali on tallennettu Suomen Ilmailumuseon kokoelmiin ja - mahdollisia käyttörajoituksia lukuun ottamatta - vapaasti alan tutkijoiden ja muiden loppukäyttäjien hyödynnettävissä. Museo seuraa ympärillä olevaa maailmaa ja aktivoi tarpeen mukaan tallennustaan toimintaympäristön muuttuessa tai kokonaisen ilmiön ollessa häviämisen partaalla. Vuosina suoritettu DC-9-simulaattorin tallennusprojekti liittyi suomalaisen ohjaajakoulutuksen kannalta tärkeän laitteen poistumiseen Finnair Flight Academylta. Simulaattori oli yhtiön koulutuskäytössä 1970-luvulta aina vuoteen 2010, jonka jälkeen se toimi kaksi viimeistä toimintavuottaan elämyskäytössä Suomen Ilmailumuseon asiakkaille. Tallennusprojekti käsitti

7 laitteen dokumentoinnin käytön aikaisessa muodossaan sekä seitsemän eri viiteryhmien edustajan haastattelun. Laite siirrettiin Suomen Ilmailumuseolle kesällä Tämän lisäksi Suomen Ilmailumuseo on viime vuosina yhdistänyt kulloinkin esillä olevan erikoisnäyttelyn teeman dokumentoitavaan aiheeseen. Helsinki-Vantaan lentoaseman perinnekeruuhanke lähti liikkeelle kesällä 2012 avautuneesta, kentän 60-vuotista historiaa esitelleestä erikoisnäyttelystämme, joka toteutettiin yhteistyössä Finavia Oyj:n kanssa. Talvella museolla yhteistyössä Suomen Ilmailuliiton kanssa toteutetun Taitolento Suomessa -näyttelyn rinnalla käynnistettiin tallennushanke kotimaisen taitolennon historiasta. Museo haastattelee vuoden 2014 loppuun asti kotimaiseen taitolentoon liittyviä henkilöitä: lentäjiä, mekaanikkoja, tuomareita ja muita näytös- ja kilpataitolennon kanssa tekemisissä olleita ilmailun ammattilaisia ja harrastajia. Suomen Ilmailumuseo on osoittanut edellä mainituilla hankkeilla olevansa ilmailun historiaa ja kehitystä tiukasti seuraava toimija. Keskinäisen tiedon välittymisen edistämiseksi on yhteistyö ilmailun eri viiteryhmien yritysten ja yhteisöjen kanssa myös tulevaisuudessa tavoiteltavaa. Lentoasemat tallennuksen kohteina Yhdestä Caravellesta oli rengas tyhjä ja tiedettiin että se voi kipinöidä kun se tulee laskuun. Siihen aikaan käytettiin vaahdotusmenetelmää ja kiitotie vaahdotettiin. Vaahto on saippuaa ja siitä seuraa että kiitotiellä ei ole kitkaa jolloin kiitotie on liukas. Caravelle ei pysähtynyt vaahto-osalle vaan luisti yli. Ei siinä kuitenkaan tullut mitään. Meillä oli kolme autoa siinä ja kun vaahto oli levitetty niin kävimme tankkaamassa autot ja ne olivat valmiina seuraamaan konetta sen laskiessa. Myöhempi pelastuspäällikkö Veikko Liinakoski tuli palomieheksi Helsingin lentoasemalle vuonna 1964 Museon näyttelytoimintaan liittyvä tutkimustyö luo akuutin tarpeen kartoittaa keskiössä olevaa aihetta museon kokoelmissa ja niiden ulkopuolella etenkin, jos teema kuuluu museon tallennusvastuualueeseen. Suomalaisten lentoasemien ja -paikkojen esineellisen ja kuvallisen historian tallentaminen on mittava haaste museolle nyt ja tulevaisuudessa. Helsinki-Vantaan perinnekeruu oli yksi viime vuosina Ilmailumuseolla toteutetuista tallennushankkeista, jotka täydentävät museon keskiössä perinteisesti ollutta esineellistä tallennustoimintaa. Museon tämänhetkisistä kokoelmista löytyy aineistoa etenkin Helsinki-Malmin sekä Helsinki- Vantaan lentoasemien menneisyydestä ja nykypäivästä. Suomen Ilmailumuseolle on vuosien mittaan tallennettu edustava otos Seutulaan sekä kentän toimijoihin liittyvää esinemateriaalia, teemoina mainittakoon esimerkiksi lennonvarmistus, avoinnapito ja matkustustoiminta. Museon 30- vuotinen sijainti lentoasema-alueella on vuosien varrella madaltanut kynnystä tallentamiselle ja paikoin jopa hallitsemattomalle esineistön karttumiselle.

8 Dynaamisen, verrattain nopeasti muuttuvan lentoaseman muutoksen dokumentointi on siis haastava tehtävä. Tallennusprojektia alkoi johtaa syksyllä 2012 kokoelmista ja tutkimuksesta vastaava intendentti Matias Laitinen. Käytännön haastattelutyön ohjaajana sekä tiedon tallentajana kokoelmiin toimi tutkija Tapio Juutinen. Myös näyttelyamanuenssi Valeri Saltikoff osallistui projektin avustamiseen jakamalla kokemustaan kansatieteellisistä keruuhankkeista. Tallennusprojekti muodostui käytännössä teemahaastatteluista, joilla kerättiin muistitietoa Helsinki- Vantaan toimijoista sekä näiden sidoksista kenttään kuusikymmenvuotisen historian aikana. Haastatteluita varten henkilökunta loi puolistrukturoidun kysymysrungon joka toimi keskustelujen tukena. Kuten yleensä, teemahaastattelun sisältö syntyi haastateltavan ja haastattelijan vuoropuheesta. Haastattelijan käyttämä haastattelurunko ohjasi keskustelua, mutta jätti runsaasti tilaa tarinoille ja kertomuksille. Haastattelut nauhoitettiin, mikä mahdollisti sekä haastattelijan että haastateltavan keskittymisen vain haastatteluun. Museo oli kiinnostunut menneiden tapahtumien ohella myös nykypäivästä ja nykyhetkestä. Haastateltaville jaetussa projektikuvauksessa painotettiin, että kaikki tieto oli arvokasta. Lopulta usein juuri pieniltä tuntuvat asiat muodostivat suuria merkityssisältöjä yhdessä muiden lähteiden kanssa. Haastatteluiden yhteydessä kerättiin kohdehenkilöiltä heidän omaan työhistoriaansa liittyvää materiaalia, etupäässä valokuvia ja asiakirja-aineistoa. Museo haki projektiin vapaaehtoisia haastattelijoita. Lopulta museon henkilökunnan apuna toimi kaksi aktiivista vapaaehtoista, jotka koulutettiin tallennustyön perusteisiin. Museo piti kaksi kontrollitapaamista projektin aikana. Ennen muuta ammattiperinnettä tallentaneessa hankkeessa peruskohderyhmä olivat lentoasemalla työskennelleet tai edelleen siellä vuonna 2013 työnsä puolesta vaikuttaneet henkilöt. Projektiin osallistui lopulta 17 henkilöä (kolme naista, 14 miestä) lennonjohtajista liikennelentäjiin ja lentokoneasentajiin, lennonneuvojista kunnossapidon työntekijöihin ja palopäälliköihin, työvuosien ulottuessa lentoaseman avautumisvuodesta 1952 aina vuoteen 2013 saakka. Museo pyrki keräämään projektin piiriin edustavan otoksen kohdehenkilöitä eri aikakausilta, missä tavoitteessa lopulta verrattain hyvin onnistuttiinkin. Haastateltavien henkilöiden valinnassa hyödynnettiin museon omaa ja viiteryhmien kontaktiverkostoa. Haastatellut kertoivat monipuolisesti lentoasemasta työpaikkana ja heitä pyydettiin myös arvioimaan Helsinki-Vantaan kehittymistä työskentelyajanjaksollaan. Varsinkin ja luvulla kentälle töihin tulleiden eri alojen työntekijöiden yhteinen mielipide tuntui olevan, että lentoaseman luonne on kokenut totaalisen muutoksen. Muutokseen oli johtanut etenkin liikennemäärän ja toimijoiden määrän kasvu, mistä johtuen työn ja toimintaympäristön luonne oli muuttunut useimpien työtehtävien osalta. Helsinki-Vantaa paikkana käsitti tutkimuksessa niin matkustajille näkyvän liikenne- ja asematason kuin muunkin ympäristön mukaan lukien lentokonehuolto, pelastusasema ja lennonjohtotorni. Moni haastateltu oli vuotisen aktiiviuran lähtenyt kertaan tai kahteen lentoasemalta palatakseen jälleen takaisin, kenties eri toimijan palvelukseen. Muutama kohdehenkilö oli kuitenkin tehnyt käytännössä ammattiin valmistumisesta eläköitymiseen asti töitä kentällä.

Ei kummimpaa Vantaan kaupunginmuseo monikulttuurisen luokan kummina

Ei kummimpaa Vantaan kaupunginmuseo monikulttuurisen luokan kummina Kohti monikulttuurisempaa museota Kulttuurien museo, 21.1.2011 Ei kummimpaa Vantaan kaupunginmuseo monikulttuurisen luokan kummina museolehtori Marjo Eerikäinen Vantaan kaupunginmuseo Taustaa Monikulttuurisuus

Lisätiedot

Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia. Sampsa Kaataja

Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia. Sampsa Kaataja Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia Sampsa Kaataja Tekniikan edistämissäätiön tarkoituksena on edistää tekniikan kehitystä Suomessa tukemalla

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN

YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN 3 Ilkka Salomäenpää YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN Selvitys taiteen ja kulttuurin aluekeskusten ja alueellisten toimijoiden yhteistyön kehittämisestä Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2011 4 5 ESIPUHE Yleisen

Lisätiedot

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti Hille Koskela Riikka Nurminen Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti 12.6.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. Arviointitutkimuksen tavoitteet 2. Tutkimuksen teoreettinen

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

KERRAN LOSSIVAHTI, AINA LOSSIVAHTI Työnkuvan ja elämäntavan muutos lossitoiminnassa 1930-luvulta 1980-luvulle

KERRAN LOSSIVAHTI, AINA LOSSIVAHTI Työnkuvan ja elämäntavan muutos lossitoiminnassa 1930-luvulta 1980-luvulle KERRAN LOSSIVAHTI, AINA LOSSIVAHTI Työnkuvan ja elämäntavan muutos lossitoiminnassa 1930-luvulta 1980-luvulle Helsingin yliopisto Suomalais-ugrilainen kansatiede Pro gradu -tutkielma, huhtikuu 2008 Anna

Lisätiedot

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa Senja Roivas Pro gradu -tutkielma Itä-Suomen yliopisto Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Fysiikan ja matematiikan laitos

Lisätiedot

Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ. Diplomityö

Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ. Diplomityö TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kemian- ja biotekniikan laitos Bio- ja ympäristötekniikan laboratorio Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ Diplomityö Tarkastajat dos. Tapio

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus SOLMUJA PARISUHTEESSA Ohjaajien kokemuksia Solmuja parisuhteessa ohjaajakoulutuksen antamista lisävalmiuksista kriisissä olevien pariskuntien auttamiseen Noora Silvennoinen - Taina Viherkari Opinnäytetyö,

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ. Pelastakaa Lapset ry:n verkkonuorisotoiminnan arviointi nuorten näkökulmasta

OPINNÄYTETYÖ. Pelastakaa Lapset ry:n verkkonuorisotoiminnan arviointi nuorten näkökulmasta OPINNÄYTETYÖ Pelastakaa Lapset ry:n verkkonuorisotoiminnan arviointi nuorten näkökulmasta Netta Posti-Ahokas Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön ko. (210 op) 11/ 2013 www.humak.fi HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Hanna Kaisti & Niina Kuisma 2013 Laatua ja tuottavuutta kirjastopalveluille

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

Muotoilun ja terveydenhuollon yhteistyö

Muotoilun ja terveydenhuollon yhteistyö Muotoilun ja terveydenhuollon yhteistyö Yhteissuunnittelu Aalto-yliopiston yhteistyöprojekteissa Taiteen maisterin opinnäyte Sanna Tuononen Kevät 2013 Muotoilun laitos Aalto-yliopisto Mitä te nyt tuutte

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Sitran selvityksiä 88 Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Systeemi avaruudesta? Maaliskuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 88 ISBN 978-951-563-907-3 (nid.) ISBN 978-951-563-908-0 (PDF) www.sitra.fi

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ - Välineet, vaikuttavuus ja hyödyt TILANNEKATSAUS TOUKOKUU 2011 Muistiot 2011:2 Työryhmä: Tina Heino Riku Honkasalo Ella Kiesi Jari Koivisto Kimmo Koskinen Kari

Lisätiedot

Kauppakamari. -lehti. Satakunnan. Satakuntalaisen talouselämän ykköslehti! 8 10 22 Tieverkon peruskunnostus pahasti myöhässä

Kauppakamari. -lehti. Satakunnan. Satakuntalaisen talouselämän ykköslehti! 8 10 22 Tieverkon peruskunnostus pahasti myöhässä Satakunnan 1 2014 Kauppakamari -lehti 6 Pöytä on katettu, kelpaako tarjonta vieläkään? 8 10 22 Tieverkon peruskunnostus pahasti myöhässä Mainoseurot uusjaossa Luontoisedut osa palkkaa Satakuntalaisen talouselämän

Lisätiedot

Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie

Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie 1 Kimmo Nikkanen, Aki Savolainen Kajaanin ammattikorkeakoulu 2015 Kajaanin ammattikorkeakoulu Kimmo Nikkanen, Aki Savolainen Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie Kajaanin ammattikorkeakoulu PL 52,

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

YHDISTYKSET YHTEISTYÖSSÄ?

YHDISTYKSET YHTEISTYÖSSÄ? Pekka Kaunismaa (toim.) YHDISTYKSET YHTEISTYÖSSÄ? Kuvauksia keskisuomalaisten järjestöjen palveluista YHDISTYKSET YHTEISTYÖSSÄ? Kuvauksia keskisuomalaisten järjestöjen palveluista Pekka Kaunismaa (toim.)

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Yrittäjyys maaseudulla on kiistatta tärkeää.

Yrittäjyys maaseudulla on kiistatta tärkeää. HANNA-MARI IKONEN Tampereen yliopisto, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Maaseudun naisyrittäjäksi tuleminen esimerkki identiteetin rakentumisesta TIIVISTELMÄ Artikkeli tarkastelee maaseudun naisyrittäjien

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin

Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin muu kuin venäläinen. Venäläisten maahanmuuttajien kokemuksia kotoutumisesta Joensuun seudulla Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot