LIIKEKIRJURI versio Muutokset Liikekirjuri-tilikartassa versiosta 1.3 versioon 1.4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKEKIRJURI 2.11.2012 versio 7.0. 1.2.2001 Muutokset Liikekirjuri-tilikartassa versiosta 1.3 versioon 1.4"

Transkriptio

1 Muutokset Liikekirjuri-tilikartassa versiosta 1.3 versioon 1.4 Maanvuokraoikeudet tilin uusi numero on 1111 (ennen 1103) Rakennukset ja rakennelmat ryhmän tilinumerot ovat muuttuneet ja ryhmään on lisätty kokonaan uusi tili 1151 Rakennusten vuokraoikeudet. Em. muutokset vaikuttavat myös seuraaviin numerointeihin: Vanha / uusi tilinumero 1110/ / / / / / / / /1145 Em. muutoksilla varaudutaan kirjanpitoasetuksen muutoksen, jonka mukaan kiinteistön vuokraoikeudet esitetään omana ryhmänään tasekaavassa. Rahat ja pankkisaamiset ryhmässä Rahat -ryhmän tilit sekä Pankkisaamiset -ryhmän tilit on ryhmitelty uudelleen. Ryhmään on myös lisätty Maksuliikenne ja täsmäytykset alaryhmä. Muutokset koskevat tilejä: Vanha/uusi numero 1901/ / / /1986 Oman pääoma ryhmässä on muutettu numerointia seuraavasti: Vanha / uusi numero 2175 / / / / / / / 2323 Pitkäaikaiset laskennalliset verovelat tilinumero muuttuu: Vanha/uusi 2779/2771 Siirtovelat -ryhmässä tilinumerointi on muutettu seuraavasti: 2981 / / / / / 2979 Laskennalliset verovelat tilinumero muuttuu: Vanha/uusi

2 2991/2981 Tilit 7490 ja 7494 sekä 7640 ja 7644 on poistettu. Poistetut tili voi yhdistää seuraavasti: 7490/ / / /7634 Tilin 8260 ja 8264 nimeä Kannatusilmoitukset ja maksut on täsmennetty Liiketoiminnan muihin kuluihin on avattu uusi tili 8890 Täsmäytykset Muutokset liittyvät lähinnä Perustililuettelo-hankkeeseen. Lisäksi seuraavat tilinumerot ovat muuttuneet (marginaaliverotuksen luottotappiotilit). Muut marginaaliverotustilit on muutettu jo aiemmassa päivityksessä. Vanha/uusi numero 8728/ / Muutokset Liikekirjuri ALV -tilikartassa versiosta 1.4. versioon 1.5 Tiliryhmien nimien täsmentäminen ja muutokset Tiliryhmänimet ovat täsmentyneet seuraavasti: Liiketoiminnan muut kulut Myyntikulut Tutkimus- ja kehityskulut Hallintopalvelut Muut hallintokulut Uusi tiliryhmä: Satunnaiset erät Satunnaisten erien tuloverot Tilimuutokset Seuraavien tiliryhmien tilejä on muutettu / järjestetty uudelleen tilastointi- yms. syistä. Muuttuneet tilit ovat: Ryhmä Liiketoiminnan muut kulut / Atk-laite ja ohjelmistokulut Tilit 7650 ja 7654 jaetaan kahdelle eri tilille, eli leasingmaksut ja vuokrat erikseen: Uudet tilit: 7640 Atk-laite- ja ohjelmistoleasing 22 % 7644 Atk-laite- ja ohjelmistoleasing 7650 Atk-laite- ja ohjelmistovuokrat 22 % 7654 Atk-laite- ja ohjelmistovuokrat Ryhmä Liiketoiminnan muut kulut / Muut kone- ja kalustokulut Tilit 7710 ja 7714 jaetaan kahdelle eri tilille, eli leasingmaksut ja vuokrat erikseen

3 Uudet tilit: 7710 Kone- ja kalustoleasing 22 % 7714 Kone- ja kalustoleasing 7720 Kone- ja kalustovuokrat 22 % 7724 Kone- ja kalustovuokrat Edellä mainitun johdosta numerointi muuttuu seuraavasti: Vanha/uusi numero: 7720 / 7730 Kone- ja kalustohuolto ja korjaus 22 % 7724 / 7734 Kone- ja kalustohuolto ja korjaus 7730 / 7740 Kone- ja kalustohankinnat (< 3v. kalusto) 22 % 7734 / 7744 Kone- ja kalustohankinnat (< 3v. kalusto) 7740 / 7750 Koneiden ja kaluston pienhankinnat 22 % 7744 / 7754 Koneiden ja kaluston pienhankinnat Vanha tili 7754 Laitevakuutukset poistuu, tapahtumat voi siirtää tilille 7774 tai 8594 Ryhmä Liiketoiminnan muut kulut / Hallintopalvelut, tilit ja järjestys osittain uusittu Vanha/uusi tilipari ovat seuraavat: 8380/ / / / / / / / / /8424 Uudet tilit ryhmässä ovat siis: 8380 Taloushallintopalvelut 22 % 8384 Taloushallintopalvelut 8390 Tilintarkastuspalvelut 22 % 8394 Tilintarkastuspalvelut 8410 Laki- ja konsultointipalvelut 22 % 8414 Laki- ja konsultointipalvelut 8420 Perintä- ja luottotietopalvelut 22 % 8424 Perintä- ja luottotietopalvelut 8430 Muut hallintopalvelut 22 % 8434 Muut hallintopalvelut Ryhmä Liiketoiminnan muut kulut / Muut hallintokulut, tilinumerointi muuttunut Vanha/uusi tilipari ovat: 8360/8650 Kokous- ja neuvottelukulut 22 % 8361/8651 Kokous- ja neuvottelukulut 17 % 8362/8652 Kokous- ja neuvottelukulut 8 % 8364/8654 Kokous- ja neuvottelukulut 8650/8680 Muut hallintokulut 22 % 8654/8684 Muut hallintokulut Ryhmä Satunnaiset erät / Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta), tilinumero muuttunut: Vanha/uusi 9794 / 9784 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta

4 Ryhmä Liiketoiminnan muut kulut / Luottotappiot, tilinumerot muutettu: Vanha/uusi 8728 / 8720 Marginaaliverotusmyynnin luottotappiot 22% 8729 / 8722 Marginaaliverotusmyynnin luottotappiot 8% Tilastointi- tai veroilmoitusten, verkkolaskutuksen tms. johdosta lisätyt uudet yksittäiset tilit: 1996 Virhemaksut 2461 Luottotappiovaraus 2493 Asuintalovaraus 2888 Maksuliikennetili 9794 Satunnaisten erien tuloverot Tililuetteloon on lisätty lisäksi seuraavat tilit, joille haluttaessa voidaan kirjata kaikki ao. ryhmään kuuluvat liiketapahtumat, mikäli käyttäjä ei halua käyttää tiliryhmissä kuin yhtä tiliä Muut rakennukset ja rakennelmat (alv) 1143 Muut rakennukset ja rakennelmat 1248 Muut koneet ja kalusto (alv) 1249 Muut koneet ja kalusto 2609 Muut joukkovelkakirjalainat 2649 Muut pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta 2809 Muut joukkovelkakirjalainat 2849 Muut lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta 6480 Muut pakolliset vakuutusmaksut Seuraava tili poistettu: 3830 Saadut markkinointituet 22 %, ao. uusi tili 3840 Saadut tuet 22 % 3834 Saadut markkinointituet ao. uusi tili 3844 Saadut tuet Seuraavien tilien nimiä on tarkennettu: 1407 Muut konserniosuudet 1867 Muut konserniosuudet (rahoitusomaisuus) 2851 Lyhytaikaiset eläkelainat 4450 Alihankinta 1 22 % 4454 Alihankinta Alihankinta 2 22 % 4464 Alihankinta Alihankinta 3 22 % 4474 Alihankinta Ajoneuvojen polttoaine 22 % 7334 Ajoneuvojen polttoaine 7540 Ajoneuvojen huolto ja korjaus 22 % 7544 Ajoneuvojen huolto ja korjaus 8574 Pyöristyserot 8594 Esinevakuutukset 8604 Muut vakuutukset 9020 Muut tuotot konserniyrityksiltä 9060 Muut tuotot omistusyhteysyrityksiltä Em. muutokset liittyvät pääasiassa Perustililuettelon vahvistamiseen Kirjanpitolautakunnan lausuntoon 1644/2001 perustuva tilin siirto toiseen tiliryhmään: Vanha/ uusi tilinumero

5 1214/1314 Elävä käyttöomaisuus (alv) 1215/1315 Elävä käyttöomaisuus Muutokset Liikekirjuri- ALV tilikartassa versiosta 1.5 versioon 1.6 Tiliryhmien muutokset: Uudet tiliryhmät (lihavoitu): Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt Kiinteistöjen vuokraoikeudet Rakennukset ja rakennelmat Omistusrakennukset ja rakennelmat Rakennusten ja rakennelmien vuokraoikeudet Uudet tiliryhmät liittyvät kirjanpitoasetuksen 1:6 muutokseen. Tilimuutokset: Uudet tilit: 1112 Liittymismaksut vuokrakiinteistöistä (alv) 1113 Liittymismaksut vuokrakiinteistöistä 1483 Liittymismaksusaamiset Yllä olevat tilit liittyvät KILAn lausuntoon 1670/ Alihankinta 1 8 % 4462 Alihankinta 2 8 % 4472 Alihankinta 3 8 % Tiliryhmään on lisätty 8 % verokannan tilit Saadut ruokakorvaukset 22 % Tiliä käytetään, mikäli työnantajan katsotaan henkilöstöruokailussa myyvän Verohallituksen ohjeen mukaisesti tarjoilupalveluja työntekijöille. Muuttuvien kulujen tilit: Käyttäjätoiveista johtuen esimerkinomaisia muuttuvien kulujen tilien määrää on lisätty ja tilit ovat aiempaa yksityiskohtaisempia. Tiliryhmät säilyvät kuitenkin entisellään. Muuttuvien kulujen tilit ovat seuraavat: MUUTTUVAT KULUT Muuttuvat palkat Työssäoloajan palkat 4500 Työntekijäpalkat 4510 Tuntipalkat 4520 Urakkapalkat 4530 Kuukausipalkat 4540 Ylityön- ym lisät Loma-ajan ja sosiaalipalkat 4550 Lomapalkat ja -korvaukset

6 4560 Pekkas- ja vapaapäivien palkat 4570 Arkipyhä- ja muut korvaukset 4580 Sairausajan ja vanhempainvapaan palkat 4589 Saadut sairausvakuutuskorvaukset 4590 Muut sosiaalipalkat Muuttuvat henkilösivukulut Eläkevakuutusmaksut 4600 YEL-maksut 4610 TEL-maksut 4619 Työntekijäin TEL-maksut 4620 TaEL-maksut 4629 Työntekijäin TaEL-maksut 4630 LEL-maksut 4639 Työntekijäin LEL-maksut 4640 Vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut Muut pakolliset vakuutusmaksut 4650 Sosiaaliturvamaksut 4660 Tapaturmavakuutusmaksut 4670 Työttömyysvakuutusmaksut 4679 Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut 4680 Ryhmähenkivakuutusmaksut Vapaaehtoiset henkilövakuutusmaksut 4690 Henkilövakuutusmaksut (vapaaehtoiset) Muut muuttuvat kulut Vapaaehtoiset henkilösivukulut 4700 Vapaaehtoiset henkilösivukulut 22 % 4701 Vapaaehtoiset henkilösivukulut 17 % 4702 Vapaaehtoiset henkilösivukulut 8 % 4704 Vapaaehtoiset henkilösivukulut 4710 Vapaaehtoiset henkilösivukulut 2 22 % 4711 Vapaaehtoiset henkilösivukulut 2 17 % 4712 Vapaaehtoiset henkilösivukulut 2 8 % 4714 Vapaaehtoiset henkilösivukulut 2 Matkakulut 4750 Matkakulut 22 % 4751 Matkakulut 17 % 4752 Matkakulut 8 % 4754 Matkakulut 4764 Kilometrikorvaukset 4774 Päivärahat ja ateriakorvaukset 4784 Majoituskorvaukset 4794 Työkalukorvaukset Tuotannon käyttö ja ylläpito 4800 Käyttö ja ylläpitokulut 22 % 4804 Käyttö ja ylläpitokulut 4810 Käyttö ja ylläpitokulut 2 22 % 4814 Käyttö ja ylläpitokulut 2 Tuotantotilojen kulut

7 4850 Tuotantotilojen muuttuvat kulut 22 % 4854 Tuotantotilojen muuttuvat kulut 4860 Tuotantotilojen muuttuvat kulut 2 22 % 4864 Tuotantotilojen muuttuvat kulut 2 Ajoneuvokulut 4900 Muuttuvat ajoneuvokulut 22 % 4904 Muuttuvat ajoneuvokulut 4910 Muuttuvat ajoneuvokulut 2 22 % 4914 Muuttuvat ajoneuvokulut 2 Muut muuttuvat kulut 4950 Muut muuttuvat kulut 22 % 4954 Muut muuttuvat kulut 4960 Muut muuttuvat kulut 2 22 % 4964 Muut muuttuvat kulut Muutokset Liikekirjuri- tilikartassa versiosta 1.6 versioon 1.7 Tilikarttaan lisätty seuraavat uudet tilit: 1808 Vuokramenot (siirtosaamiset) (alv) 1820 Muut menoennakot 22 % 1821 Muut menoennakot 17 % 1822 Muut menoennakot 8 % 2842 Luotollinen shekkitili Luotollinen shekkitili Luotollinen shekkitili Tilikauden voitto yhtiömies A Tilikauden voitto yhtiömies B Tilikauden voitto yhtiömies C Tilikauden voitto yhtiömies D Tilikauden tappio yhtiömies A Tilikauden tappio yhtiömies B Tilikauden tappio yhtiömies C Tilikauden tappio yhtiömies D 4559 Lomapalkkojen jaksotus (muku) 4649 Eläkevakuutusmaksujen jaksotus (muku) 4689 Muiden pakoll. vak.maksujen jaksotus (muku) Muutokset Liikekirjuri-tilikartassa versiosta 1.7 versioon 1.8 Tilikarttaan lisätty seuraavat uudet tilit: 4084 OOV 22 %, vähennysoikeus 0% 4085 OOV 22%, vähennysoikeus 40% 4086 OOV, vähennyskelvoton alv 4088 OOV 22 %, vähennysoikeus kpi 4115 YH 22%, vähennysoikeus 40% 4116 Yhteisöhankinnan väh.kelvoton alv 4118 YH 22 %, vähennysoikeus kpi%

8 Muutettu tilin nimi: 4114 YH 22%, vähennysoikeus 0 % Muutokset Liikekirjuri ALV -tilikartassa versiosta 1.8. versioon 1.9 Uudet tiliryhmät ja uudet tilit: Käyvän arvon rahasto (tiliväli ) 2045 Käyvän arvon rahasto - perustuu tasekaavan muuttumiseen Palvelumyynti EU-maat (tiliväli ) 3343 Palvelumyynti EU-maat 0 % 3344 Palvelumyynti EU-maat Palvelumyynti EU:n ulkopuolelle (tiliväli ) 3393 Palvelumyynti yhteisön ulkopuolelle 0 % 3394 Palvelumyynti yhteisön ulkopuolelle - em. ryhmät lisätty käyttäjätoiveiden perusteella. Uudet tilit: 3477 Osinkotuotot (verovapaat) 3677 Käyttöomaisuusosakkeiden myyntivoitot (verovapaat) 4113 Yhteisöhankinnat 0 % (HUOM! uusi alv:n kirjaussääntö nro 127) 8867 Käyttöomaisuusosakkeiden luovutustappiot (vähennyskelvottomat) 9007 Osinkotuotot konserniyrityksiltä (verovapaat) 9047 Osinkotuotot omistusyhteysyrityksiltä (verovapaat) 9097 Osinkotuotot (verovapaat) 9277 Osinkotuotot rahoitusarvopapereista (verovapaat) 9717 Satunnaiset käyttöomaisuusosakkeiden myyntivoitot (verovapaat) 9757 Satunn. käyttöomaisuusosakkeiden luovutustappiot (vähennyskelvottomat) - osinko- ja käyttöomaisuusosakkeiden jaottelu tehty verouudistukseen 2005 perustuen - tilille 4113 kirjataan yhteisöhankinnat, joista ei veroa suoriteta (eikä siten vähennetäkään) mutta jotka ilmoitetaan valvontailmoituksella Tavaraostoina muista EU-maista (kohta 211) eli ns. nollaverokannan mukaisia tavaraostoja yhteisömaista Poistetut tilit ja tiliryhmät: 4190 Marg. ostot, kk väh. (poistuva tili) 4192 Marg. ostot, kk väh. (poistuva tili) Omat osakkeet/osuudet (tiliväli ) 1491 OYJ:n omat osakkeet (poistuva tili) Omat osakkeet/osuudet (tiliväli ) 1871 OYJ:n omat osakkeet (poistuva tili)

9 Omien osakkeiden rahasto (tiliväli ) 2041 Omien osakkeiden rahasto (poistuva tili) - poisto perustuu tasekaavan muutokseen Vähennettävät alv:n koontitili (poistuva tili) Suoritettavan alv:n koontitili (poistuva tili) Huom: Mikäli kyseisillä poistuvilla tileillä on saldoa, on tilin saldo siirrettävä muuntoajolla toiselle tilille Muutokset Liikekirjuri ALV -tilikartassa versiosta 1.9. versioon 2 Uudet tilit: 1270 Pysyvien vastaavien ostot, ostaja verovelvollinen (alv) 1277 Pysyvien vastaavien siirto muihin taseryhmiin 1848 Marg. alv lask. saaminen 2155 Pääomapanos, yhtiömies X 2175 Vastuunalaisen yhtiömiehen X panos 2295 Voitto-osuus yhtiömies X 2315 Voitto-osuus vastuunalainen yhtiömies X 2335 Pääomavajaus yhtiömies X 2348 Yksityissijoitukset rahana yhtiömies X 2349 Muut yksityissijoitukset yhtiömies X 2358 Yksityisnostot rahana yhtiömies X 2359 Muut yksityisnostot yhtiömies X Tilikauden voitto yhtiömies X Tilikauden tappio yhtiömies X 3438 Marg. alv oikaisu lv 22% 3439 Marg. alv oikaisu lv 8% 4188 Marg. alv oikaisu lv 22% 4189 Marg. alv oikaisu lv 8% 4801 Käyttö- ja ylläpitokulut 17% (muku) 4811 Käyttö- ja ylläpitokulut 17% (muku) 7312 Muut vuokrat/vastikkeet 8% 8761 Muut vähennyskelpoiset liikekulut 17% 8762 Muut vähennyskelpoiset liikekulut 8% Muutetut tilien nimet: Arvonlisäveron marginaaliveromenettelystä laadittu oheinen päivätty ohje. vanha nimi / uusi nimi 1250 Käyttöom. yhteisöhankinnat (alv)/ Pysyvien vastaavien yhteisöhankinnat (alv) 1265 Käyttöom. yhteisömyynnit / Pysyvien vastaavien yhteisömyynnit Poistetut tiliryhmät ja tilit: Omat osakkeet/osuudet (tiliväli ) 1491 OYJ:n omat osakkeet (poistuva tili)

10 Poistetut tilit: Omat osakkeet/osuudet (tiliväli ) 1871 OYJ:n omat osakkeet (poistuva tili) Omien osakkeiden rahasto (tiliväli ) 2041 Omien osakkeiden rahasto (poistuva tili) - Poisto perustuu tasekaavan muutokseen, poistetun tilivälin tilejä ei ole ohjattu toiseen tiliryhmään Vähennettävät alv:n koontitili (poistuva tili) Suoritettavan alv:n koontitili (poistuva tili) Huom: Mikäli poistetuilla tileillä on vielä saldoa, on tilin saldo siirrettävä muuntoajolla toiselle tilille. ALV-sääntöjen muutokset: Lisätty uudet tilit automatiikkasäännöille nro 102 Ostot alv 17%, 103 Ostot alv 8% ja 107 Ostot, ostaja verovelvollinen alv 22%. Automatiikkasääntöihin ja on muutettu yleissäännön (Y) sijaan brutto (B) Muutokset Liikekirjuri ALV -tilikartassa versiosta 2 versioon 3 Uudet tilit: 2015 Rahastokorotus 2017 Osakepääomasijoitus 2041 Käyvän arvon rahasto (oy) 2081 Muut rahastot (oy) 2125 Käyvän arvon rahasto (osk) 2145 Muut rahastot (osk) 2165 Käyvän arvon rahasto (ay) 2195 Käyvän arvon rahasto (ky) 2215 Käyvän arvon rahasto (tmi) 2613 Pitkäaikaiset obligaatiolainat 2614 Pitkäaikaiset debentuurilainat 2615 Muut pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat 2617 Pitkäaikaiset vaihtovelkakirjalainat 2813 Obligaatiolainat 2814 Debentuurilainat 2815 Muut joukkovelkakirjalainat 2817 Vaihtovelkakirjalainat

11 Muutetut tilien nimet: vanha nimi / uusi nimi 2011 Uusmerkintä / Maksullinen osakeanti 2013 Rahastoanti / Maksuton osakeanti 2061 Yhtiöjärjestyksen mukainen rahasto / Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 2071 Muut rahastot (oy) / Yhtiöjärjestyksen mukainen rahasto 2111 Arvonkorotusrahasto (osk) / Ylikurssirahasto (osk) 2121 Vararahasto (osk) / Arvonkorotusrahasto (osk) 2131 Sääntöjen mukainen rahasto / Vararahasto (osk) 2141 Muut rahastot (osk) / Sääntöjen mukainen rahasto 2601 Pitkäaik. joukkovelkakirjalainat / Pitkäaikainen pääomalaina 2611 Pitkäaik. vaihtovelkakirjalainat / Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat 2801 Joukkovelkakirjalainat / Lyhytaikainen pääomalaina 2811 Vaihtovelkakirjalainat / Joukkovelkakirjalainat 4610 TEL-maksut (muku) / TyEL-maksut (muku) 4619 Työntek. TEL-maksut (muku) / Työntek. TyEL-maksut (muku) Lask. TEL-maksut (muku) / Lask. TyEL-maksut (muku) 6130 TEL-maksut / TyEL-maksut 6140 Työntek. TEL-maksut / Työntek. TyEL-maksut 6150 TEL-maksujen jaksotus / TyEL-maksujen jaksotus Lask. TEL-jaksotus maks. palkoista / Lask. TyEL-jaksotus maks. palkoista Lask. TEL-jaksotus lomapalkoista / Lask. TyEL-jaksotus lomapalkoista Lask. TEL-jaksotus lomarahasta / Lask. TyEL-jaksotus lomarahasta Seuraavassa päivityksessä poistuvat tilit: 2045 Käyvän arvon rahasto 2603 Pitkäaikaiset obligaatiolainat 2605 Pitkäaikaiset debentuurilainat 2609 Pitkäaik. muut joukkovelkakirjalainat 2803 Obligaatiolainat 2805 Debentuurilainat 2809 Muut joukkovelkakirjalainat 4620 TaEL-maksut (muku) 4629 Työntek. TaEL-maksut (muku) Lask. TaEL-maksut (muku) 4630 LEL-maksut (muku) 4639 Työntek. LEL-maksut (muku) Lask. LEL-maksut (muku) 6170 TaEL-maksut 6180 Työntek. TaEL-maksut 6190 TaEL-maksujen jaksotus 6200 LEL-maksut 6210 Työntek. LEL-maksut 6220 LEL-maksujen jaksotus Tilien muunto-ohjaukset: Tilien muunto-ohjauksessa työntekijöiden aiemmat eri eläkevakuutusmaksuihin (TEL, TaEL, LEL) liittyvät tilit on ohjattu yksille TyEL-maksut tileille, joiden numerot ovat samat kuin aiemmilla TEL-maksuihin liittyvillä tileillä. Valmista tilimuuntoa ei tule käyttää mikäli

12 aiempien eläkevakuutusten eri kulutilien saldoja ei haluta yhdistää. Tilien muuntoohjaukset löytyvät yritykseltä 7000 Liikekirjuri -tilikartta Muutokset Liikekirjuri ALV -tilikartassa versiosta 3 versioon 4 Uudet tilit: MS kons. suoritusten välitili OV kons. maksujen välitili Muutetut tilien nimet: Poistetut tiit: - konserniostovelka ja myyntisaamistilien välitilit vanha nimi / uusi nimi 1731 Konsernimyyntisaamiset/ Konsernimyyntisaamiset, reskontra 2903 Ostovelat konserni/ Ostovelat konserni, reskontra 3438 Marg alv oikaisu lv 22 %/ Marg alv oikaisu myynti 22 % 3439 Marg alv oikaisu lv 8 %/ Marg alv oikaisu myynti 8 % 4188 Marg alv oikaisu lv 22 %/ Marg alv oikaisu osto 22 % 4189 Marg alv oikaisu lv 8 %/ Marg alv oikaisu osto 8 % 2045 Käyvän arvon rahasto 2603 Pitkäaikaiset obligaatiolainat 2605 Pitkäaikaiset debentuurilainat 2609 Pitkäaik. muut joukkovelkakirjalainat 2803 Obligaatiolainat 2805 Debentuurilainat 2809 Muut joukkovelkakirjalainat 4620 TaEL-maksut (muku) 4629 Työntek. TaEL-maksut (muku) Lask. TaEL-maksut (muku) 4630 LEL-maksut (muku) 4639 Työntek. LEL-maksut (muku) Lask. LEL-maksut (muku) 6170 TaEL-maksut 6180 Työntek. TaEL-maksut 6190 TaEL-maksujen jaksotus 6200 LEL-maksut 6210 Työntek. LEL-maksut 6220 LEL-maksujen jaksotus ALV-sääntöjen muutokset: Tikoniin toteutettavassa marginaaliserokäsittelyn muutoksesta johtuen muutettu automatiikkasääntöjä nro 37 Marginaaliverotus myynti 22% ja nro 38 Marginaaliverotus myynti 8% sekä lisätty 2 uutta automatiikkasääntöä nro 39 Marginaaliverotus ostot 22% ja nro 40 Marginaaliverotus ostot 8%.

13 Muutokset Liikekirjuri ALV -tilikartassa versiosta 4 versioon 5 Verottajan ohjeessa Arvonlisäverotus EU-tavarakaupassa (luku 3.2.3) on sanottu, että Luottotappioita ei sen sijaan ilmoiteta yhteenveto- eikä valvontailmoituksen oikaisueränä. Vaihdettu Yhteisömyynnin luottotappiot tilin 8715 takana Yhteisömyyntikentän parametriksi 0 = ei yhteisömyyntiä. Kehittämismenojen tilien (1020 ja 1021) taakse vaihdettu kom-koodiksi tasapoisto. Uusi tili: Työvaatteet 8 % ALV-sääntöjen muutokset: Uusi tili 7122 lisätty automatiikkasääntöön nro 103 Ostot alv 8%. ALV-raporttien määrittelyn muutos: Poistettu tili 8715 Yhteisömyynnin luottotappiot alv-laskelmaohjauksilta tunnisteelta 50. Poistoautomatiikkasääntöjen muutokset: Lisätty 3 uutta ohjaustietuetta (nrot 11=Sumu-poistot, 12=Poistoerot ja 13=Oikaisuerät) kehittämismenojen poistokirjauksia varten Muutokset Liikekirjuri ALV -tilikartassa versiosta 5 versioon 5.1 Tilikartta: Tilikartta tuloslaskelman ja taseen väliotsikoin - Päivitetty Excel-tiedosto voimaan tulevan elintarvikkeiden ja rehujen alv-kannan muutoksen johdosta alv 17%:n tilien nimiin lisätty verokanta 12% (esim. Ostot 17%/12%). Tilin nimessä Laskennallinen poisto koneet/kalusto ja ajoneuvot ollut kirjoitusvirhe on korjattu. ALV-sääntöjen muutokset: Nykyisille 17%:n alv-automatiikkasäännöille: - säännön nimeen lisätty uusi verokanta 12% (esim. Ostot alv 17%/12%) - perussääntö -kohdan (17% alv) viimeiseksi voimassaolopäiväksi laitettu lisäsääntö kohdan alv-prosentiksi lisätty 12% Muutokset Liikekirjuri ALV -tilikartassa versiosta 5 versioon 6 Tilimuutokset perustuvat vuoden 2010 alussa käyttöön otettavaan verotili-järjestelmään sekä arvonlisäverouudistukseen, jolloin myös nykyinen valvontailmoitus muuttuu kausiveroilmoitukseksi. Ulkopuoliset palvelut -ryhmään on lisätty yhteisöpalveluhankintoja koskevat tilit, ja ne korvaavat aiemman alihankinnoille varatun tilin.

14 KILAn lausunnon 1835/2009 mukaan myönnettyä shekkitililimiittiä ei merkitä kirjanpitoon, joten sitä koskevat tilit poistetaan. Uudet tilit 1762 Verotilisaamiset 2948 Muut verotilivelat 3535 Yhteisöpalvelumyynnin alennukset 4473 Yhteisöpalveluhankinnat 0% (Alv sääntö 137) 4475 YPH 22%, vähennysoikeus 40% (Alv sääntö 135) 4476 Yhteisöpalveluhankinnan väh.kelvoton alv 4477 YPH, siirto muihin menoryhmiin 4478 YPH 22%, vähennysoikeus kpi% (Alv sääntö 136) 8192 Asiakasviihde 8% (Alv sääntö 103) 8251 Suhdetoimintakulut 17%/12% (Alv sääntö 102) Muutetut tilien nimet vanha nimi / uusi nimi 1250 Pys.vast. yhteisöhankinnat (alv) / Pys.vast. yhteisötavarahankinnat (alv) 1265 Pys. vastaavien yhteisömyynnit / Pys. vastaavien yhteisötavaramyynnit 3343 Palvelumyynti EU-maat 0% / Yhteisöpalvelumyynti 0% 3344 Palvelumyynti EU-maat / Yhteisöpalvelumyynti 3355 Yhteisömyynti EMU-maat / Yhteisötavaramyynti EMU-maat 3365 Yhteisömyynti muut EU-maat / Yhteisötavaramyynti muut EU-maat 3515 Yhteisömyynnin alenn. EMU-maat / Yhteisötavaramy. alenn. EMU-maat 3525 Yhteisömy. alenn. muut EU-maat / Yhteisötavaramy. alenn. muut EU-maat 4110 Yhteisöhankinnat 22% / Yhteisötavarahankinnat 22% 4111 Yhteisöhankinnat 17%/12% / Yhteisötavarahankinnat 77%/12% 4112 Yhteisöhankinnat 8% / Yhteisötavarahankinnat 8% 4113 Yhteisöhankinnat 0% / Yhteisötavarahankinnat 0% 4114 YH 22%, vähennysoikeus 0% / YTH 22%, vähennysoikeus 0% 4115 YH 22%, vähennysoikeus 40% / YTH 22%, vähennysoikeus 40% 4116 Yhteisöhankinnan väh. kelvoton alv / Yhteisötavarahank. väh. kelvoton alv 4117 YH, siirto muihin menoryhmiin / YTH, siirto muihin menoryhmiin 4118 YH 22%, vähennysoikeus kpi% / YTH 22%, vähennysoikeus kpi% 4240 Yhteisöhank alennukset 22% / Yhteisötavarahank alennukset 22% 4241 Yhteisöhank alenn. 17%/12% / Yhteisötavarahank alennukset 17%/12% 4242 Yhteisöhank alennukset 8% / Yhteisötavarahank alennukset 8% 4244 Yhteisöhank alennukset / Yhteisötavarahank alennukset 4470 Alihankinta 3 22% / Yhteisöpalveluhankinnat 22% 4472 Alihankinta 3 8% / Yhteisöpalveluhankinnat 8% 4474 Alihankinta 3 / YPH 22%, vähennysoikeus 0% Poistetut tilit 1919 Pankkitili 1 shekkitililimiitti 1929 Pankkitili 2 shekkitililimiitti

15 ALV-sääntöjen muutokset Tili 3570 siirretty myyntien säännöltä 21 ostojen säännölle 101 Tili 3571 siirretty myyntien säännöltä 22 ostojen säännölle 102 Tili 3572 siirretty myyntien säännöltä 23 ostojen säännölle 103 Tili 4470 siirretty ostojen säännöltä 101 yhteisöpalveluhankintojen säännölle 131 Tili 4472 siirretty ostojen säännöltä 103 yhteisöpalveluhankintojen säännölle 133 Uusi tili 8192 lisätty ostojen säännölle 103 Uusi tili 8251 lisätty ostojen säännölle 102 Yhteisöhankintasääntöjen nimet muutettu yhteisötavarahankinnoiksi Yhteisöpalveluhankinnoille lisätty uudet säännöt nrot Huom! Mikäli yrityksellä on käytössä tili 4470 tai 4472, on tileille tehtävä tilimuunto ennen version 5.50 käyttöönottoa. ALV-raporttien määrittelyn muutos Tunnisteiden numerointi, selite sekä tilit muutettu kausiveroilmoituksen mukaiseksi; nro verokannan alainen liikevaihto, nro 310 Muu arvonlisäveroton liikevaihto, nro 311 Tavaran myynti EU-maihin ja nro 312 Palvelun myynti muihin EU-maihin Muutokset Liikekirjuri ALV -tilikartassa versiosta 6 versioon 6.1 Tilikarttamuutokset Yhteisöpalvelumyynnin tilitietoihin on päivitetty yhteisömyynti -sarakkeeseen koodi 4 - EU palvelumyynti Yhteisöpalvelumyynti 0% 3344 Yhteisöpalvelumyynti 3535 Yhteisöpalvelumyynnin alennukset ALV-raporttien määrittelyn muutos Tilin 3344 ohjaus muutettu kohdasta verokannan alainen liikevaihto, kohtaan 312 Palvelun myynti muihin EU-maihin. ALV-sääntöjen muutokset Yhteisöpalveluhankinnan alv-säännöille on päivitetty alv-lajiksi E - Yhteisöpalveluhankinta Muutokset Liikekirjuri ALV -tilikartassa versiosta 6.1 versioon 6.2 Tilikarttaa on päivitetty voimaan tulevasta arvonlisäverokantojen noususta aiheutuvilla muutoksilla. Myyntiin ja ostoihin liittyviin alennustileihin on lisätty poistuvien

16 Tilikartta Uudet tilit alv-kantojen (22%, 12%, 8%) mukaiset tilit. Näitä väliaikaisia tilejä käytetään esimerkiksi vuosialennusten jakamiseen aiemman ja uuden verokannan välillä vuoden 2010 aikana. Tilikartta tuloslaskelman ja taseen väliotsikoin LK Tase erittelyrakenne 6.2 kirjaimin - Excel-tiedostot päivitetty 3507 Myynnin alennukset 22% (Alv-sääntö 24) 3508 Myynnin alennukset 12% (Alv-sääntö 25) 3509 Myynnin alennukset 8% (Alv-sääntö 26) 3762 Vuokratuotot huoneistoista 8%/9% (Alv sääntö 23) 4237 Ostojen alennukset 22% (Alv-sääntö 104) 4238 Ostojen alennukset 12% (Alv-sääntö 105) 4239 Ostojen alennukset 8% (Alv-sääntö 106) 4247 Yhteisötavarahank. alennukset 22% (Alv-sääntö 128) 4248 Yhteisötavarahank. alennukset 12% (Alv-sääntö 129) 4249 Yhteisötavarahank. alennukset 8% (Alv-sääntö 130) 7862 Muut matkakulut 8%/9% (Alv-sääntö 103) Muutetut tilien nimet ALV-sääntöjen muutokset Arvonlisäverollisten tilien nimiin lisätty voimaan tulevat uudet verokannat. Uusi tili 3762 lisätty myynnin säännölle 23. Uusi tili 7862 lisätty ostojen säännölle 103. Uusia myynnin alennustilejä ( ) varten lisätty uudet säännöt nrot Uusia ostojen alennustilejä ( ) varten lisätty uudet säännöt nrot Uusia yhteisötavarahankinnan alennustilejä ( ) varten lisätty uudet säännöt nrot Tilikarttaan lisättyjen alennustilien alv-säännöt (22%, 12% ja 8%) eroavat muista alvsäännöistä. Näissä säännössä ei ole voimaantulopäivää ( ) ja uutta korkeampaa alv-prosenttia vaan laskentasääntönä on poistuvien verokantojen mukainen laskentasääntö (22%, 12% ja 8%). Aiemmat alennustilit toimivat poistuvien verokantojen mukaisena saakka ja tämän jälkeen uuden verokannan mukaisena. Tilinimessä on mainittu vain uusi, lähtien sovellettava verokanta. Yhteisöpalveluhankinnan säännöille nrot on lisätty Alv-tili2-kohtaan tili 4476 (=Yhteisöpalveluhankinnan vähennyskelvoton alv). Lisäksi Alv-automatiikkasäännöille lisätty voimaan tulevien uusien verokantojen vaatimat muutokset.

17 ALV-raporttien määrittelyn muutos Kohdan 310 tiliohjaukset on poistettu. Verohallinto on ilmoittanut, ettei kohtaa tarvitse täyttää vuonna Ilmeisesti kohta tullaan poistamaan kokonaan vuonna Tili 3344 (Yhteisöpalvelumyynti) on poistettu kohdan 312 tiliohjauksista. Kyseessä on arvonlisäveron ulkopuolelle jäävän myynnin (esim. rahoituspalvelut) myyntitili, jota ei ilmoiteta kausiveroilmoituksella Muutokset Liikekirjuri ALV -tilikartassa versiosta 6.2 versioon 6.3 Tilikartta Uudet tilit Tilikartta tuloslaskelman ja taseen väliotsikoin LK Tase erittelyrakenne 6.3 kirjaimin - Excel-tiedostot päivitetty 3347 Yhteisöpalvelumyynti 0% (309) 4451 Alihankinta 1 13% (Alv-sääntö 102) 4461 Alihankinta 2 13% (Alv-sääntö 102) 4491 Muut ulkopuoliset palvelut 13% (Alv sääntö 102) 7091 Ruokatarjoilun otto omaan käyttöön, veron peruste 13% (Alv-sääntö 186) 7101 Saadut ruokakorvaukset 13% (Alv-sääntö 22) 8252 Suhdetoiminta 9% (Alv-sääntö 103) Muutetut tilien nimet vanha tili uusi tili 3343 Yhteisöpalvelumyynti 0% 3343 Yhteisöpalvelumyynti 0% (312) 7090 Ruokatarjoilun otto omaan käyttöön, 7090 Ruokatarjoilun otto omaan käyttöön, veron peruste veron peruste 22%/23% Tilien 3343 ja 3347 nimen perään lisätty koodi viittaa kausiveroilmoituksen kohtaan. Lisäksi lyhennetty muutamien tilien nimiä, jotta nimessä näkyy veroprosentti. ALV-sääntöjen muutokset Uusi tili 7101 lisätty myynnin säännölle 22. Uudet tilit 4451, 4461ja 4491 lisätty ostojen säännölle 102. Uusi tili 8252 lisätty ostojen säännölle 103. Uutta tiliä 7091 varten lisätty uusi sääntö 186 (Ruokatarjoilun oman käytön alv 100%). ALV-raporttien määrittelyn muutos Kausiveroilmoituksen kohtaan 309 on lisätty tili 3347.

18 Rahoituslaskelma-raportin muutos Kommandiittiyhtiön, avoimen yhtiön ja yksityisliikkeen rahoituslaskelman laatimiseksi tilivälit , ja Voitto-osuus yhtiömies A 2293 Voitto-osuus yhtiömies B 2295 Voitto-osuus yhtiömies X 2311 Voitto-osuus vastuunal. yhtiömies A 2313 Voitto-osuus vastuunal. yhtiömies B 2315 Voitto-osuus vastuunal. yhtiömies X 2321 Voitto-osuus äänetön yhtiömies C 2323 Voitto-osuus äänetön yhtiömies D 2351 Yksityisnostot rahana yhtiömies A 2353 Muut yksityisnostot yhtiömies A 2355 Yksityisnostot rahana yhtiömies B 2357 Muut yksityisnostot yhtiömies B 2358 Yksityisnostot rahana yhtiömies X 2359 Muut yksityisnostot yhtiömies X 2365 Yksityisnostot rahana 2367 Muut yksityisnostot on ohjattu muuttujalle Voitonjakovelka debet kirjaukset. Tällä ohjauksella korjataan rahoituslaskelmassa näillä yritysmuodoilla esiintynyt erotus. Ennestään kyseiseltä muuttujalta ohjautui rahoituslaskelmaan tili 2943 Voitonjakovelka. Rahoituslaskelman laatiminen yhtymälle tällä raportilla edellyttää, että näissä yhtiömuodoissa ei käytetä tiliä 2943, koska silloin kirjattu summa tulee rahoituslaskelmalla voitonjaoksi kahteen kertaan. Jos velaksi kirjattavaa voitonjakoa esim. ky:n äänettömälle yhtiömiehelle on, kirjataan se jollekin muulle lyhytaikaisissa veloissa olevalle tilille. Näin menetellen rahoituslaskelma täsmää, mutta näyttää voitonjaon tapahtuneen ja vastaavasti velan lisääntyneen. Yhteisöillä rahoituslaskelma toimii kuten ennenkin oikein esittäen vain maksetun voitonjaon, kun voitonjako kirjataan tilin 2943 kautta Muutokset Liikekirjuri ALV -tilikartassa versiosta 6.3 versioon 6.4 Tilikartta Tilikarttaa ja ALV-sääntöjä on päivitetty voimaan tulevan rakentamispalveluiden käännetyn arvonlisäveromenettelyn ja siihen liittyvän raportointivelvoitteen mukaisesti. Tilikartta tuloslaskelman ja taseen väliotsikoin LK Tase erittelyrakenne 6.4 kirjaimin

19 Uudet tilit Excel-tiedostot päivitetty 3188 Myynti rakentamispalvelut 0% (käännetty alv) 3198 Myynti rakentamispalvelut2 0% (käännetty alv) 4458 Rakentamispalveluostot, ostaja verovelvollinen 23% (Alv-sääntö 140) 4468 Rakentamispalveluostot, ostaja verovelvollinen 23% (Alv-sääntö 140) ALV-sääntöjen muutokset Uusia tilejä 4458 ja 4468 varten lisätty uusi sääntö 140 (Rakentamispalveluostot 23 %). ALV-raporttien määrittelyn muutos Kausiveroilmoituksen kohtaan 319 (Rakentamispalvelun myynnit alkaen) on lisätty tilit 3188 ja Raporttien muutokset Seuraaviin raporttien riviosiin on tehty otsikko- ja tilivälimuutoksia: LK_TU2_RYHMITTÄIN LK_TU3_TILEITTÄIN LK_TU3_TILEITTÄIN_MARG LK_X_KATE_TU2 LK_X_KATE_TU3 LK_TULOSLASKELMAERITTELY vanha otsikko / uusi otsikko Yleiset myyntitilit ( ) Yleiset myyntitilit ( , , ) Myynti, rakentamispalvelut ( , ) Alihankinta ( ) Alihankinta ( , , ) Rakentamispalveluostot ( , ) Rahoituslaskelman riviosaan LK_RAE_RAHOITUSLASKELMA tehty seuraavat muutokset: Poistettu muuttuja Voitonjako. Muutettu muuttujan Voitonjakovelka debet kirjaukset nimeksi Voitonjako Ky, Ay, Tmi. Rahoituslaskelman rivi Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua ei tulostunut raportille. Tehty uusi muuttuja Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua. Muuttujan saldo ohjattu tulostumaan Rahoituslaskelmalla olevalle samannimiselle riville.

20 Muutokset Liikekirjuri ALV -tilikartassa versiosta 6.4 versioon 6.5 Tilikartta Tilikartta tuloslaskelman ja taseen väliotsikoin LK Tase erittelyrakenne 6.5 kirjaimin - Excel-tiedostot päivitetty Uudet tilit Tilikarttaan lisätty Personec Travel matkustuksenhallinta tuotteeseen liittyviä tilejä sekä rakentamispalveluiden käännettyyn arvonlisäverotukseen liittyviä tilejä Maksuaikakorttiennakko (Travel) Maksuaikakorttiennakon välitili (Travel) Matkatiliennakko (Travel) Matkatiliennakon välitili (Travel) 2668 Saadut pitkäaik. ennakot, rak.palv. OVV 2868 Saadut ennakot, rak.palv. OVV 4465 Rakentamispalveluostot, vähennysoik. 0% (Alv-sääntö 144) 4466 Rakentamispalveluostot, väh.kelvoton alv 4467 Rakpalv.ostot, siirto muihin menoryhmiin Muutetut tilien nimet Arvonlisäverollisten tilien nimistä poistettu viittaukset vanhoihin verokantoihin 22%, 12% ja 8%. (Vanhojen verokantojen mukaiset erilliset alennustilit on toistaiseksi säilytetty tilikartassa.) ALV-sääntöjen muutokset Tili 4300 on siirretty säännöltä 107 (= Ostot, ostaja verovelv. alv 23 %) säännölle 131 (= Yhteisöpalveluhankinta). Tili 4465 (=Rakentamispalveluostot, vähennysoikeus 0%) on lisätty uudelle säännölle 144 (= Rak.palv.ostot 23%, väh. oik. 0%). Lisäksi Alv-automatiikkasäännöistä on poistettu viittaukset vanhoihin verokantoihin 22%, 12% ja 8% ALV-raporttien määrittelyn muutos Ylimääräinen tyhjä tunniste 39 on poistettu. Tunniste 310 (= Muu arvonlisäveroton liikevaihto) on poistettu tarpeettomana. Tunnisteelle 319 (= Rakentamispalvelun myynnit alk.) on lisätty uudet tilit 2668 (=Saadut pitkäaik. ennakot, rak.palv. OVV) ja 2868 (=Saadut ennakot, rak.palv. OVV).

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Tilikartta: Kiinteistötesti ,

Tilikartta: Kiinteistötesti , Tilikartta: Kiinteistötesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 01/15-12/15

TULOSLASKELMA Jakso 01/15-12/15 Sivu 7.1 MYYNTITUOTOT Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 22%/23% 297 322,91 280 559,59 Yhteensä 297 322,91 280 559,59 Myynti, rakentamispalvelut 3188 Myynti rakentamispalv. 0%(käänn. alv) 0,00 1 140,00 Yhteensä

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR

KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

ki16 - Kiinteistöyhtiö ALV - Asterin malli

ki16 - Kiinteistöyhtiö ALV - Asterin malli ki16 - Kiinteistöyhtiö ALV - Asterin malli T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Kiinteistöyhtiö - Asteri mallitilikartta (ki11)

Kiinteistöyhtiö - Asteri mallitilikartta (ki11) T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

KI ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KI ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KI 2013 T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Perustamismenot 1010 Tutmusmenot 1015 Kehittämismenot 1020 Aineettomat oikeudet 1030 Liikearvo 1040 Muut pitkävaikutteiset menot 1050

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

As16l - Asterin Malli, Asunto Oy, laaja tase

As16l - Asterin Malli, Asunto Oy, laaja tase As16l - Asterin Malli, Asunto Oy, laaja tase T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut

Lisätiedot

Liikkeenharjoittaja - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Liikkeenharjoittaja - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet

Lisätiedot

As16 - Asterin Malli, Asunto Oy

As16 - Asterin Malli, Asunto Oy T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Osuuskunta - Asteri mallitilikartta (Os13)

Osuuskunta - Asteri mallitilikartta (Os13) T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Perustamismenot 1010 Tutkimusmenot 1015 Kehittämismenot 1020 Aineettomat oikeudet 1030 Liikearvo 1040 Muut pitkävaikutteiset menot

Lisätiedot

Opetuskäyttö: PYSYVÄ Liisa M. / Koutakoski Oy PÄÄKIRJA

Opetuskäyttö: PYSYVÄ Liisa M. / Koutakoski Oy PÄÄKIRJA 1 (8) Tili Tosite Pvm 1120 Rakennukset (24%) 1120 Rakennukset (24%) Projekti Debet Kredit Saldo 1.1 1.11.2015 Avaava tase 50 00 50 00 1.22 30.11.2015 Poistot ja varastonmuutos 1 00 49 00 1.45 31.12.2015

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ TALOUSARVIOSTA 2016

TIIVISTELMÄ TALOUSARVIOSTA 2016 - TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ TALOUSARVIOSTA 2016 1 (13) 100 SAUNA-LEHTI JA TIEDOTUSTOIMINTA Budjetti 2016 Ennuste 2015 Budjetti 2015 Toteuma Budjetti 2014 2012 Tuotot yhteensä 81 000,00 101 000,00 71 000,00

Lisätiedot

AY 2013 0,00 0,00 0,00 0,00

AY 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 AY 2013 T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Perustamismenot 1010 Tutkimusmenot 1015 Kehittämismenot 1020 Aineettomat oikeudet 1030 Liikearvo 1040 Muut pitkävaikutteiset

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Oy Asterin malli - Osakeyhtiö OY14L.WTR

Oy Asterin malli - Osakeyhtiö OY14L.WTR - Osakeyhtiö OY14L.WTR Y-tunnus 1234567-8 T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus Vakuutusmaksutuotot Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta Muut vakuutustekniset tuotot Korvauskulut Maksetut korvaukset Korvausvastuun

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy TASEKIRJA

KPY Sijoitus Oy TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2012 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

TILIÖINTI DEBET KREDIT SELITE

TILIÖINTI DEBET KREDIT SELITE PALKKAJAKSOTUS / KIINTEÄT Tosite: 55 - Pvm: 31_1_2016 Koodi: 999 Yritys: Oy Laivahuolinta Ltd Palkka kk: 1_2016 Sos.kulut Brutto Netto TÄYDENNÄ KELTAISET ALUEET TyEL 24,00 18,30 5,70 Tapaturma 7,00 Työttömyys

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

23.6.2011. Tili 4300 on siirretty säännöltä 107 (= Ostot, ostaja verovelv. alv 23 %) säännölle 131 (= Yhteisöpalveluhankinta).

23.6.2011. Tili 4300 on siirretty säännöltä 107 (= Ostot, ostaja verovelv. alv 23 %) säännölle 131 (= Yhteisöpalveluhankinta). SAATE 1 (8) Aditro Oy RAPORTTIPAKETIT JA MALLIYRITYKSET TIKON VERSIOON 6.1.0 SUOMENKIELINEN PERUSRAPORTTIPAKETTI LIIKEKIRJURI, VERSIO 6.5 Tilikartta Uudet tilit Tilikartta tuloslaskelman ja taseen väliotsikoin

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2017 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 150) jäsenmaksu 62 62

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2017 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 150) jäsenmaksu 62 62 Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2017 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 150) 10500 10600 jäsenmaksu 62 62 TA 2017 TA 2016 ero ero % toteutunut 2015 Varsinainen toiminta -633696-637156 -598687,85

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2016 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 100) jäsenmaksu 62 60

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2016 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 100) jäsenmaksu 62 60 Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2016 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 100) 10600 11300 jäsenmaksu 62 60 TA 2016 TA 2015 ero ero % toteutunut 2014 Varsinainen toiminta -637156-646746,21-548574,21

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto Vaatimus oikeista ja riittävistä kirjauksista Tulot... 35

Sisällys. Johdanto Vaatimus oikeista ja riittävistä kirjauksista Tulot... 35 Sisällys Johdanto................................... 25 1 2 Vaatimus oikeista ja riittävistä kirjauksista........ 29 Tulot...................................... 35 2.1 Liikevaihto...................................

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

OB Asteri Oy - tase välisummin OB14L.WTR

OB Asteri Oy - tase välisummin OB14L.WTR OB Asteri Oy - tase välisummin OB14L.WTR T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1)

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) 3298 N:o 1236 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Vakiovastaus Ohjeen päiväys: 1.6.2012 1 Käännetyn alv:n käsittely... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Tilikartta... 1 1.3 Asiakaskortisto... 2 1.4 Myyntitilaukset...

Lisätiedot

Af16 - Asteri yleistilikartta kaikille yhtiömuodoille

Af16 - Asteri yleistilikartta kaikille yhtiömuodoille Af16 - Asteri yleistilikartta kaikille yhtiömuodoille T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Ennakkomaksut

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta)

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Sivulla 1, johtolauseessa on: kumotaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 1 :n 3 ja 4 momentti, 2 :n

Lisätiedot

Tilinpäätösohjeeseen vuodelle 2001 liittyviä esimerkkejä

Tilinpäätösohjeeseen vuodelle 2001 liittyviä esimerkkejä Tilinpäätösohjeeseen vuodelle 2001 liittyviä esimerkkejä 1 Pitkäaikainen saaminen 2 2 Lyhytaikainen saaminen 3 3 Pitkäaikainen velka 4 4 Lyhytaikainen velka 5 5 Matkaennakko 6 6 Talousarviotalouden ulkopuolelta

Lisätiedot

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3.

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3. VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (vrt. Liite 6) Annettu Tunniste Systeemitunnus 19.7.2007 1.9.2007 2.1.2., 2.2.2. A_L3b_s.XLS A 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 243, 244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

Oy Asterin malli - Osakeyhtiö OY14.WTR

Oy Asterin malli - Osakeyhtiö OY14.WTR - Osakeyhtiö OY14.WTR Y-tunnus 1234567-8 T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Malliyritys Oy y-tunnus: Laatinut: Luvussa Oy Viimeinen analysoitu tilinpäätös: 12/2014

Malliyritys Oy y-tunnus: Laatinut: Luvussa Oy Viimeinen analysoitu tilinpäätös: 12/2014 Malliyritys Oy y-tunnus: 1234567-8 Laatinut: Luvussa Oy Viimeinen analysoitu tilinpäätös: 12/2014 Luvussa Sisällysluettelo Oikaistun ryhmittelyn mukainen kuukausitase ja -tuloslaskelma. 1-3 Kasvu ja toiminnan

Lisätiedot

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla. Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Raskone Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Suomen valtio %, Governia 15% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

On16 - Osakeyhtiö (ALV nettokirjauksin)

On16 - Osakeyhtiö (ALV nettokirjauksin) On16 - Osakeyhtiö (ALV nettokirjauksin) T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset

Lisätiedot

OY Bruttotulos

OY Bruttotulos T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset Myyntisaamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit Valtiokonttori Määräys 1 (5) 5.5.2015 Dnro VK/391/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon tilit Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992)

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 1 Yrittäjäkoulutus Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 2 YRITYSMUODOT Ammatti- tai elinkeinotoimintaa voi harjoittaa: yksityisenä elinkeinonharjoittajana (= toiminimi, Tmi) - liikkeenharjoittaja

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2009 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Kauppakatu 18 70100 Kuopio Sisällysluettelo: Toimintakertomus 3-4 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat

Lisätiedot

lisätä tilit 1603, 2406, 2407, 2416, 2417, 2471, 2526, 2527, 2528 ja 5111 seuraavasti:

lisätä tilit 1603, 2406, 2407, 2416, 2417, 2471, 2526, 2527, 2528 ja 5111 seuraavasti: VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 23.4.2003 Dnro 102/03/v107/531/2003 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPIDON TILIT Valtion talousarviosta annetun asetuksen (11.12.1992 1243/1992)

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Avoin yhtiö - Asteri mallitilikartta (ay11)

Avoin yhtiö - Asteri mallitilikartta (ay11) T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot