Suomen Asumisoikeus Oy. Vuosikertomus 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Asumisoikeus Oy. Vuosikertomus 2010"

Transkriptio

1 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2010

2 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2010

3 Suomen Asumisoikeus Oy:lla on asukkaina noin suomalaista. Asumisoikeusasuminen sopii kaikkiin elämäntilanteisiin. Sisältö Toiminta-ajatus 5 Suomen Asumisoikeus Oy lyhyesti 5 Visio 5 Strategiset tavoitteet 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Asukasvaihtuvuus vähentyi ja asuntojen käyttöaste kasvoi 9 Asiakassegmentointi valmistui 9 Imatran ja Kouvolan myynnissä muutoksia 9 Kehitystyöryhmästä asukashallitus 11 Viestintää tehostettiin 13 Ennakoiva kiinteistöjen ylläpito jatkuu 13 Kunnossapidossa varaudutaan kiinteistökannan ikääntymiseen 15 Kilpailutuksella kustannustehokkuutta 15 Uudistuotanto käyntiin 15 Hallituksen toimintakertomus Yhtiön talous 16 Ympäristövaikutukset 16 Riskienhallinta 16 Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä 17 Henkilöstö 17 Omistajat 17 Yhtiön hallitus 17 Yhtiön tilintarkastajat 17 Yhtiökokous 17 Graafit 18 Lunastusrahasto 19 Muutoksia konsernirakenteessa 19 Tilinpäätöksen jälkeiset tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät 19

4 Toiminta-ajatus Asokotien alueellinen jakauma Kehitämme ja ylläpidämme asukkaiden arvostamaa asumispalvelua. Tarjoamme asiantuntevaa palvelua asukkaille ja pidämme omistamamme kiinteistöt ennakoiden hy- Muut kaupungit % Helsinki % vässä kunnossa. Kehitämme toimintaamme ja asumisoikeusjärjestelmää yhteistyössä asukkaiden, yhteistyökumppaneiden ja viranomaisten kanssa. Muut aluekeskukset % Espoo % Suomen Asumisoikeus Oy lyhyesti Suomen Asumisoikeus Oy (Asokodit) tarjoaa kohtuuhintaisia asumisoikeusasuntoja 32 paikkakunnalla ympäri Suomea. Asuntoja on eli yhtiön omistuksessa on noin 38 prosenttia maamme kaikis- Kehyskunnat % Vantaa % ta asumisoikeusasunnoista. Asuntokanta koostuu monipuolisesti yksiöistä isoihin omakotitaloihin. Asunnoista hieman yli puolet si- Lakiuudistus hioi yhteistyötä Ympäristöministeriö käynnisti vuoden alussa asumisoikeuslain uudistamishankkeen. Koko vuoden ajan käytiin myös julkisuudessa erittäin vilkasta keskustelua järjestelmästä. Yhtiö oli lain valmistelussa mukana alusta lähtien yhdessä muiden asumisoikeusasuntoja omistavien yhtiöiden kanssa. Edellisvuonna perustettu toimijoiden yhdistys, Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry (SAY) otti tavoitteidensa mukaisesti aktiivisen roolin tiedon tuottajana, levittäjänä ja yhteistyön koordinoijana. Asokotien toimitusjohtaja toimii yhdistyksen puheenjohtajana. Kesäkuussa pidettiin SAYn järjestämä asiantuntijaseminaari, jossa ensimmäistä kertaa järjestelmän historiassa saatiin yhteen niin asukkaat, viranomaiset kuin omistajayhteisöt. Tilaisuudessa julkistettiin myös yhdistyksen keväällä teettämä asiakastutkimus, jonka avulla kartoitettiin 1012 asumisoikeusasukkaan mielipiteitä järjestelmästä ja sen kehittämistarpeista pidettyyn järjestelmän 20-vuotisseminaariin osallistui lähes 300 asukasta, yhteistyökumppania sekä kuntien ja valtion viranomaista. Ajoittain erittäin negatiivinen julkinen keskustelu ohjasi alan toimijoita tiivistämään yhteistyötä ja käynnistämään myös aktiivisen tiedotustoiminnan oikean tiedon tuottamiseksi järjestelmästä. Myös asukkaat aktivoituivat puolustamaan valitsemaansa asumismuotoa. Marraskuun lopussa yhdistyksen Helsingissä pitämä järjestelmän 20-vuotisseminaari keräsi koolle lähes 300 kutsuvierasta. Heti seminaarin jälkeen Eduskunta hyväksyi uudistetun asumisoikeuslain. Laki astui voimaan ja sen tärkeimpänä tavoitteena on yhtenäistää alan toimintatapoja ja lisätä yhtiöiden tiedonantovelvoitteita asukkaille. Asokotien toimintaan lakiuudistus muuttaa lähinnä siten, että jatkossa asukkaille kerrotaan tasausjärjestelmän vaikutukset kohdekohtaisesti. Muilta osin yhtiö on jo aiemmin toiminut lakiuudistuksen vaatimalla tavalla. jaitsee kerrostaloissa, rivitaloissa noin kolmasosa ja loput pienkerrostaloissa ja omakotitaloissa. Asunnot ovat lähes täyskäytössä ja asukasvaihtuvuus vähäistä. Yhtiö noudattaa toiminnassaan yhteishallintolakia ja kehittää jatkuvasti toimintaansa yhteistyössä asukkaiden kanssa. Yhtiö pitää suunnitelmallisesti ja ennakoiden huolta kiinteistöomaisuudestaan ja pitää huolta myös henkilöstön ammattitaidon kehittymisestä ja kannustaa työkykyä ylläpitävään toimintaan. Visio Parasta asumispalvelua elämän eri vaiheisiin. Strategiset tavoitteet Yhtiön keskeisenä strategisena tavoitteena on kiinteistöjen pitkäjänteinen ja kannattava omistaminen ja hallinnointi kiinteässä yhteistyössä asukkaiden ja valittujen yhteistyökumppaneiden kanssa. Asiakastyytyväisyyttä kartoitetaan ja toimintaprosesseja kehitetään asiakkaita paremmin palveleviksi. Yhtiön toimintamallit ja toimintatavat ovat kustannustehokkaita ja perustuvat kuvattuihin prosesseihin, joiden toimivuutta ja tehokkuutta mitataan säännöllisesti. Suomen Asumisoikeus Oy:n tunnuslukuja Asukkaita n n n Asuntoja Asuinpinta-ala Kiinteistöjä Tase, M Liikevaihto, M Liikevoitto, M Oma pääoma M, josta asumisoikeusrahastoa Lainakanta Liikevoitto % liikevaihdosta 38,4 38,7 39,4 Oman pääoman tuotto % 12,0 5,7 1,7 Omavaraisuusaste, % 20,0 17,9 17,4 Sijoitetun pääoman tuotto, ROI % 4,0 4,1 3,9 4 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2010 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

5 Olennainen tutkimustulos oli myös se, että asumisoikeusasumisessa koettiin olevan kaikkein turvatuin oikeus asumiseen. Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2010 oli asumisoikeusasumisen kannalta merkittävä vuosi, sillä järjestelmä täytti elokuussa 20 vuotta. Merkkivuoteen sisältyi paljon julkista keskustelua järjestelmän eduista ja haitoista. Jo alkuvuodesta käynnistyi myös nopeassa tahdissa asumisoikeuslain uudistaminen. Käyty keskustelu lisäsi asumisoikeusjärjestelmän tunnettuutta. Myös asuntomarkkinatilanne vaikutti positiivisesti siihen, että asukasvaihtuvuus väheni kuluneen vuoden aikana ja asuntojen käyttöaste kasvoi. Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry (SAY) teetti vuoden aikana kaksi tutkimusta, joiden avulla selvitettiin asoasukkaiden mielipiteitä asumismuodostaan ja kehitystarpeita järjestelmälle sekä vertailututkimuksessa vuokra- ja omistusasunnoissa asuvien mielikuvia. Tutkimus osoitti, että asumisoikeusasumista pidetään erittäin hyvänä vaihtoehtona, joka sopii monen ikäisen ihmisen elämäntilanteeseen. Omaa asumis muotoa ollaan myös valmiita suosittelemaan tuttaville. Olennainen tutkimustulos oli myös se, että asumisoikeusasumisessa koettiin olevan kaikkein turvatuin oikeus asumiseen. Tuo positiivinen mielikuva selittänee myös sen, että ajoittain skandaalihakuiseksikin muodostunut julkisuus ei näkynyt luopumisilmoitusten lisääntymisenä. Mielikuvat ovat tänä päivänä erittäin tärkeitä, sillä julkisuudessa on keskitytty yhä enemmän tarinoiden kertomiseen sen sijaan, että perehdyttäisiin toiminnan asiasisältöön. Juuri oikeanlaisten mielikuvien takia olemme yhtiön viestinnässä nostaneet selkeämmin esiin sen, että asumisoikeusasumista ei voi verrata omistusasumiseen. Asumisoikeustaloja rakennutetaan ja hallinnoidaan aivan samoilla periaatteilla kuin vuokra-asuntoja. Selkeä ero molempiin asumismuotoihin löytyy kuitenkin asumisturvasta, jonka asukkaat ovatkin jo mieltäneet vahvaksi. Mielikuvan parantamisen kannalta tärkeää oli myös se, että uudistimme asukashallintomalliamme vuorovaikutteisempaan suuntaan yhteistyössä asukkaiden kanssa. On ymmärrettävää, että 20 vuotta käytössä ollut malli tuntuu aikansa eläneeltä, vaikka se onkin toiminut asumisen kehittämisen kannalta hyvin. Uudistamisella ennakoimme myös vuoden 2011 alussa voimaan astunutta asumisoikeuslain muutosta, jossa painotetaan yhtiöiden tiedonantovelvoitteita. Suomen Asumisoikeus Oy:n toimintaan uusi laki ei juuri muilta osin tuo muutoksia, koska yhtiö on jo aiemmin noudattanut lain vaatimuksia muun muassa kilpailutuksen ja vastikkeiden tasausjärjestelmän osalta. Järjestelmän juhlavuosi oli tärkeä vuosi, jonka aikana kehitettiin asioita selkeästi eteenpäin. Asumisoikeusasuminen on tulevaisuuden asumismuoto, joka vastaa hyvin muun muassa lisääntyvän kaupungistumisen ja ikääntyvän väestön mukanaan tuomiin haasteisiin. Myös yhtiössämme käynnistettiin kuluneen vuoden aikana uudistuotannon suunnittelu. Espoon Suurpeltoon toteutettavan kerrostalokohteen rakennustyöt aloitetaan vuoden 2011 alussa. Jotta uusien asuntojen rakennuttaminen olisi kannattavaa tulevaisuudessakin, tarvitaan lisää uudistuksia, jotka pitävät asumisoikeusasumisen kilpailukykyisenä. Sellaisia uudistuksia olisi esimerkiksi järjestysnumerokäytännön poistaminen. Uudistusten työstäminen on jatkossa yhä helpompaa, sillä vuoden 2010 aikana hiottiin yhteistyö asukkaiden, alan toimijoiden ja virkamiesten kesken hyvälle tasolle. Kiitän asukkaitamme aktiivisesta osallistumisesta toimintaamme, osaavaa henkilöstöä hyvällä asenteella tehdystä työstä sekä kaikkia yhteistyökumppaneitamme erinomaisesta yhteistyöstä vuoden 2010 aikana. Marko Pyykkönen toimitusjohtaja, Suomen Asumisoikeus Oy 6 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2010 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

6 Markkinoinnin kohderyhminä aktiiviset toimijat Vuoden aikana tarkennettiin yhtiön asiakaskohderyhmät sekä tutkittiin ryhmien elämäntyylin, arvojen ja asenteiden tuomat vaikutukset ostopäätökseen. Kohderyhmäpäivityksessä nousivat esiin erityisesti erilaiset elämäntilanteet sekä aktiiviset toimijat. Sinkku asuu kerrostalossa keskustan tuntumassa lähellä palveluita. Arvostaa asumisen joustavuutta ja laatua. Sosiaalinen elämä on hänelle tärkeää. Pitää matkustelemisesta, mutta arvostaa myös ekologisuutta. Dinkut on kolmikymppinen, lapseton pariskunta, joka asuu lähellä palveluita. Arvostavat kotia ystävien kokoontumispaikkana. Ympäristöasiat ovat tärkeitä ja he sijoittavat myös vähän tulevaisuuteen. Lomilla matkustellaan. Lapsiperhe asuu erillistalossa lähiössä, josta löytyvät myös palvelut läheltä. Rauhallinen ja turvallinen asuinympäristö on perheelle tärkeä tekijä, sillä vapaa-aikaa vietetään paljon kotona ja lähiympäristössä perheen kesken. Satsaavat kodin remontointiin ja kotipalveluihin. Yhden vanhemman perhe arvostaa sitä, ettei tarvitse sijoittaa isoon pankkilainaan ja silti saa tilavan asunnon hyvästä asuinyhteisöstä läheltä entistä kotia ja lasten kouluja. Eletään tässä ja nyt. Perhe kannattaa kierrätystä ja käy kirpputoreilla. Haaveena hankkia muutostyönä parkettilattia. Yli 55-vuotias pariskunta, joka on koti- ja perhekeskeinen asuntoonsa satsaaja. Arvostavat yhteisöllisyyttä, turvallisuutta ja asumisen helppoutta. Sijoittavat eläkepäiviin, ovat ennalta varautujia. Ympäristöasiat lähellä sydäntä, kunnioittavat luontoa ja elävät sen mukaisesti. Viettävät vapaa-aikaansa kesäasunnollaan. Asukasvaihtuvuus vähentyi ja asuntojen käyttöaste kasvoi Asuntojen kysyntätilanne on erinomainen kaikissa kasvukeskuksissa. Käyttöasteet ovat edellisvuotta korkeammat ja asukasvaihtuvuus vähäisempää. Yhtiön omistamien asuntojen asukasvaihtuvuus oli vuoden aikana 13,63 % (15,4 %). Koko vuoden keskimääräinen käyttöaste koko asuntokannassa oli 99,31 % (98,88 %). Vuokrattujen asuntojen lukumäärä oli vuoden lopussa 553 kpl (561 kpl). Vuokrattavaksi joudutaan yleensä laittamaan isoja perheasuntoja. Pienet asunnot ovat yhä edelleen kaikkein kysytyimpiä. Vuokrattavista asunnoista suurin osa on Oulussa. Kaupungissa on tuotettu viime vuosina niin paljon asuntoja, että asukkaalla on runsaasti valinnan varaa. Tilanne on sama kaikilla vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajilla. Asuntojen keskimääräinen käyttövastike koko maassa oli 9,97 euroa neliöltä (9,93 euroa neliöltä). Vuoden 2011 käyttövastiketarkistus on keskimäärin 5,4 % (0,4 %). Vuoden 2009 heinäkuun inflaation ollessa -0,6 % Valtiokonttori ei nostanut vuosimaksua, jolloin pääomakulujen takia ei toimintavuonna nostettu perusvastiketta. Yhtiössä tehtiin päätös, ettei perusvastiketta nosteta, vaan muu kustannusten nousu katettiin korjaustoimintaa vähentämällä. Asiakassegmentointi valmistui Vuoden aikana selvitettiin asiakkaiden ostopäätöstä tukevat sekä viihtyvyyttä edistävät tekijät ja työstettiin asiakassegmentointi valmiiksi. Segmenteille rakennettiin kohderyhmätarinat, joita hyödynnetään markkinoinnissa ja erityisesti palvelukonseptien kehittämisessä. Yhtiön palvelujen tuottajille on luotu toimintaa ohjaavat sanat asiakaskohtaamisiin: aktiivisuus, ystävällisyys, vastuullisuus. Myös toimintaprosesseja on kehitetty nopeammiksi ja joustavimmaksi. Palvelun laatua sekä toimintaprosessien toimivuutta seurataan edelleen. Imatran ja Kouvolan myynnissä muutoksia Toimintavuoden syksyllä Kouvolan myyjät vaihtuivat. Imatralle tehtiin Realia Management Oy:n kanssa rinnakkaisvuokrauspalvelun sopimus. 8 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2010 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

7 Syyskuussa pidettiin 11 aluekokousta. Kuvat Helsingin ja Espoon aluekokouksista. Asukashallinto uudistui vuorovaikutteisemmaksi Uusi asukashallintomalli astui voimaan elokuun alussa. Jatkossa panostetaan enemmän aluetason toimintaan, jotta yhä vät laajentuivat, kun sille lisättiin lakkautetun asukasedusta- Kehitystyöryhmä muuttui asukashallitukseksi ja sen tehtä- useampi asukas saa tietoa yhtiön asioista ja vaikuttamisen jiston tehtävät. Asukashallitukseen kuuluu nyt 14 jäsentä ja mahdollisuuksista. 14 varajäsentä, jotka kaikki valitaan aluekokouksissa. Kehitystyöryhmä käynnisti alkuvuodesta asukashallinnon Asukashallitus valitsee seurantatilintarkastajan ja asukasedustajaehdokkaat yhtiön hallitukseen. Lisäksi asukashallitus uudistustyön teettämällä asukashaastattelututkimuksen vanhan mallin hyvistä ja kehittämistä vaativista puolista. antaa lausunnon perusvastikkeiden jakaantumisesta ja muista perusvastikkeen menoeristä. Tutkimus osoitti, että asukkaat haluavat ennen kaikkea lisätä keskustelumahdollisuuksia yms. vuorovaikutusta niin Asukotien asukashallintomalli noudattaa yhteishallintolakia, joka määrittelee asukkaiden vaikutusmahdollisuudet isännöitsijän kuin myös yhtiön edustajien kanssa. Tutkimuksessa ilmeni myös se, että asukkaat vieroksuvat asuintalojensa hallintoon. talohallituksiin osallistumista, koska sen pelätään velvoittavan asukkaita liikaa. Siksi talohallitukset nimettiin uudessa mallissa talotoimikunniksi. Kehitystyöryhmästä asukashallitus Yhtiö noudattaa toiminnassaan laajempaa asukashallintomallia kuin laki yhteishallinnosta vuokrataloissa edellyttää. Asokodit uudisti asukashallintomallinsa toimintavuoden aikana. Uudistus tehtiin yhteistyössä asukkaista koostuneen kehitystyöryhmän kanssa. Apuna käytettiin tutkimustuloksia ja asukashaastatteluja, joilla kartoitettiin asukkaiden toiveita tulevasta asukashallinnosta. Kohdetasolla luovuttiin talohallitus-sanan käytöstä ja aluetasolla mallia kehitettiin vuorovaikutteisempaan suuntaan. Lisäksi osallistumisinnon lisäämiseksi keskisen Uudenmaan alue jaettiin kahtia siten, että Hämeenlinna, Riihimäki ja Hyvinkää muodostivat uuden, oman alueensa. Asukasedustajistosta luovuttiin. Jatkossa sille kuuluvia tehtäviä hoitaa 14 hengen asukashallitus, johon valittiin jäsenet syksyn aluekokouksissa. Kultakin kokousalueelta valittiin yksi jäsen ja hänelle varajäsen, paitsi Helsingin, Espoon ja Vantaan alueilta valittiin 2+2 jäsentä. Kehitystyöryhmä kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Kehitystyöryhmässä käsiteltiin asiakkuuteen liittyviä sekä yhtiön ajankohtaisia asioita. Kehitystyöryhmä valitsi vuoden 2010 teemaksi ympäristöasiat. Aluekokouksissa käsiteltiin vuoden 2011 talousarvion valmistelua, kiinteistöjen ylläpidossa, myynnissä ja hallinnossa toteutettuja toimenpiteitä sekä talohallitusten jäsenille lähetetyn kyselyn tuloksia. Asukashallituksen ensimmäinen kokous pidettiin 18. lokakuuta Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin yhtiön ajankohtaisia asioita, asunto-osakeyhtiölain muutosta ja vuoden 2011 käyttövastikkeen määräytymistä. 10 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2010 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

8 Ympäristöohjelman tavoitteena energian säästäminen Asokotien ympäristöohjelman tärkeimpänä tavoitteena on saavuttaa energiatehokkuussopimuksen mukainen 7 prosentin energian säästö vuoteen 2016 mennessä. Vertailuvuotena käytetään vuotta 2009, jolloin yhtiö liittyi Ympäristöministeriön, Työ- ja elinkeinoministeriön sekä RAKLIn väliseen kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen toimenpideohjelmaan. Suurin osa Asokotien toiminnan ympäristövaikutuksista syntyy asumisen aikana. Asukastasolla tärkeimpänä tehtävänä onkin jakaa asukkaille tietoa sekä asiakaslehden että internetin kautta energian säästämiseen liittyvistä asioista. Yritystasolla tavoitteisiin pyritään suunnittelu- ja toimintaohjeiden päivityksellä. Lisäksi laite- ja kojehankinnoille asetetaan tarkemmat rajaukset, joissa huomioidaan PTSnäkökulma, hankintahinta ja energiatehokkuus. Yrityksen henkilöstö pääsee osallistumaan ympäristöohjelman toteuttamiseen myös GreenOfficetoiminnan kautta. Yhtiölle myönnettiin WWF:n GreenOffice-ympäristömerkki maaliskuussa Vuoden aikana valmistui 6 kohteessa lämmitysjärjestelmän muuttaminen öljystä maalämpöön. Vastikekehitys Perusvastike Hoitovastike Kokonaisvastike Koko maa 7,75 2,22 9,97 Pääkaupunkiseutu 8,46 2,16 10,62 Kehyskunnat 7,32 2,49 9,81 Muu Suomi 6,91 2,14 9, Koko maa 7,75 2,18 9,93 Pääkaupunkiseutu 8,46 2,15 10,61 Kehyskunnat 7,32 2,46 9,78 Muu Suomi 6,91 2,09 9, Koko maa 7,37 1,98 9,35 Pääkaupunkiseutu 8,03 1,95 9,98 Kehyskunnat 6,95 2,23 9,18 Muu Suomi 6,56 1,93 8,49 Viestintää tehostettiin Myynnin viestintää tehostettiin laajentamalla mobiiliviestinnän käyttöä asuntojen tarjousvaiheessa ja kehittämällä sähköpostiviestintää asuntojen luopumisvaiheessa. Asukasviestintää kehitettiin uudistamalla asukashallintomalli vuorovaikutteisempaan suuntaan. Mallia tukemaan uudistettiin myös Asokoti-lehteä osittain alueelliseksi. Syksyn numerossa oli kuusi sivua paikallista asiaa muun muassa aluekokouksista ja asukastoiminnoista kymmenellä eri alueella. Vuoden aikana käynnistettiin myös internetsivujen uudistaminen. Kohdekohtaisilla Kotikulma-sivuilla oli vuoden lopussa rekisteröitynyttä käyttäjää. Asumisoikeusjärjestelmästä käytyyn vilkkaaseen keskusteluun yhtiö reagoi tapauskohtaisesti välittämällä oikeaa tietoa medioille. Lisäksi omaa tiedotustoimintaa lisättiin syksyn aikana. Yhtiö oli aktiivisesti mukana myös Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n (SAY) sidosryhmäviestinnässä ja tiedotustoiminnassa. Yhtiön toimitusjohtaja Marko Pyykkönen toimii yhdistyksen puheenjohtajana. SAY järjesti kesäkuussa lakiuudistuksen valmistelua edistämään asiantuntijaseminaarin sekä vuoden lopulla laajan sidosryhmäseminaarin juhlavuoden kunniaksi. Yhdistys teetti myös kaksi tutkimusta asumisoikeus-, vuokra- ja omistusasumisesta. Lisäksi SAY käynnisti loppuvuonna laajan tiedotekampanjan medialle ja sidosryhmien edustajille. Yhdistyksen omat internetsivut julkaistiin kuluneen vuoden aikana. Ennakoiva kiinteistöjen ylläpito jatkuu Yhtiön hallitus käsitteli ja hyväksyi kiinteistöjen ylläpitostrategian toukokuun lopussa. Kiinteistöjen ennakoivaa ylläpitoa jatketaan. Lisäksi strategiassa painotetaan energian hallintaan ja asiakkuuksien kehittämiseen liittyviä tekijöitä. Energian hallintaan liittyen yhtiön ympäristöohjelma valmistui vuoden lopulla. Ohjelmassa painotetaan muun muassa uusiutuvan energian hankintaa, veden kulutuksen pienentämistä ja lämmitysenergian säästämistä. Asiakkuuksien kehittämisessä jatkettiin palvelunumerotoiminnan laajentamista. 24/7-palvelu otettiin käyttöön syyskuussa Jyväskylässä. Huollon ja isännöinnin palveluihin liittyvä toimintamalli otettiin ensiksi käyttöön Tampereella vuonna Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2010 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

9 Kunnossapidon korjauskulujen jakautuminen Muut 5,3 % Ulkoaluerakenteet 8,8 % Asuinhuoneistot 45,5 % Ulkoseinät, kattorakenteet, parvekkeet 12,9 % LVISA-järjestelmät 27,5 % Kilpailutuksella kustannustehokkuutta Yhtiö kilpailuttaa toimintojaan säännöllisesti. Isännöinnin ja huoltotoiminnan kilpailutuksessa ja toi- Asopaketti helpottaa muutostöitä Vuoden 2010 aikana kehitetty Asopaketti antaa asukkaille mahdollisuuden hankkia asuntoonsa rakennus- ja sisustusalan ammattilaisten suunnittelemia avaimet käteen -kokonaisuuksia keittiöiden, kylpyhuoneiden ja saunojen sisustuksen uusimiseksi. Kaikki vaihtoehdot koostuvat kestävyydeltään ja käytettävyydeltään hyviksi havaituista elementeistä ja sopivat väreiltään yhteen. Muutostyön tekevät Asokotien kanssa säännöllisesti työskentelevät ammattilaiset. Asukkaan omalla kustannuksella toteutettuja Asopaketteja voi tilata niin uudistuotantoon kuin vanhoihin asuntoihin. Paketin hintaan vaikuttaa sekä sen sisältö että kiinteistön ikä. Vanhimmissa kohteissa Asokodit osallistuu kustannuksiin. Asopaketti otetaan käyttöön pääkaupunkiseudulla vuoden 2011 alussa ja seuraavana vuonna muualla Suomessa. Muutostöiden teettämistä helpottava Asopaketti kehitettiin yksilöllisiä ratkaisuja haluaville asukkaille. Kiinteistöjen ikääntyminen edellyttää yhtiöltä toimenpiteitä jossain vaiheessa, mutta yhtiön toteuttamat kunnossapitotyöt palauttavat huoneistot vain alkuperäismateriaalien nykytasolle. Kunnossapidossa varaudutaan kiinteistökannan ikääntymiseen Kiinteistökannan ikääntyminen ja painottuminen 1990-luvun puolelle vaikuttavat siten, että monet korjaustarpeet tulevat esille samanaikaisesti useissa kohteissa. Esimerkiksi automaatio- ja lämmitysjärjestelmien uusiminen on nyt ajankohtaista useissa kohteissa. Öljylämmityskohteiden energiamuoto vaihdetaan hallitusti ympäristön ja asumiskustannusten näkökulmasta edullisempaan maalämpöön tai kaukolämpöön. Energiamuodon vaihtamisella pienennetään ympäristöriskejä ja saavutetaan energiansäästöjä. Kuudessa kohteessa valmistui vuoden aikana lämmitysjärjestelmän muuttaminen öljylämmityksestä joko kauko- tai maalämpöön. Automaatiojärjestelmiä uusittiin 31 kohteessa. Harjualueiden vedenlaadusta johtuvien pistesyöpymäongelmien takia jouduttiin toimintavuonna uusimaan käyttövesiputket neljässä kohteessa. Kohteet sijaitsivat Järvenpäässä, Lohjalla ja Tuusulassa. Poikkeuksellisen runsasluminen talvi aiheutti kiinteistöjen huoltoon yllättäviä lisätoimenpiteitä ja -kustannuksia erityisesti Etelä-Suomen alueella. Lumitilanteen äkilliseen pahentumiseen reagoitiin nopeasti. Kattorakenteiden, läpivientien ja lumiesteiden vakavilta vaurioilta vältyttiin ja henkilövahinkoja ei päässyt syntymään. minnan kehittämisessä käytetään hyödyksi joka vuosi talotoimikuntien puheenjohtajille suunnattua palvelutasokyselyä. Muiden toimijoiden palvelun tasoa kartoittaa jatkuvan seurannan periaatteella ammattitaitoinen henkilökunta. Toimintavuonna kilpailutettiin huoneistoremontointi. Pääosa huoneistoremonteista tehdään vuosisopimusurakoitsijoiden kanssa siten, että remonttien yksikköhinnat on kilpailutettu. Sopimuksen piirissä on useita yhteistyökumppaneita. Tampereen, Jyväskylän, Kuopion ja Oulun isännöinti kilpailutettiin siten, että uudet sopimukset alkavat ja ovat voimassa neljä vuotta. Tampereella, Jyväskylässä ja Kuopiossa isännöintisopimukset tehtiin Realia Management Oy:n kanssa ja Oulussa Kiinteistö-Tahkola Oy:n kanssa. Rakennuttamispalvelujen yhteistyökumppaniksi valittiin kilpailutuksen kautta ISS Proko Oy. Vaihtomattosopimusta jatkettiin Lindströmin kans sa. Sadevesikaivojen tyhjennyksestä tehtiin sopimus Eerolayhtiöiden kanssa. Uudistuotanto käyntiin Yhtiössä tehtiin päätös uudistuotannon aloittamisesta Espoon Suurpeltoon, Klariksentie 3:een. Kohteeseen tulee 58 asuntoa ja rakennustyöt käynnistyvät helmikuussa Arvioitu valmistumisaika on huhtikuussa Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2010 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

10 Hallituksen toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus Yhtiön talous Hankinta- ja palvelusopimuksissa on jo huomioitu Likvidien varojen sijoitukset tehdään hallituksen Omistajat Konsernin liikevaihto vuodelta 2010 oli 118 M energiansäästötavoitteet. vahvistaman sijoitusstrategian mukaisesti alhaisella Yhtiön omistus jakautui puoliksi SATO-konserniin (116 M ) ja taseen loppusumma oli riskillä. Sijoituksia on markkinatilanteesta johtuen kuuluvan Vatrotalot Oy:n ja VVO-yhtymä Oyj:n vä M (1 201 M ). Asuintalovarauksia on teh- Energiankulutuslukemat suunnattu uudelleen. Sijoitusrahastoista on siirretty lillä. ty 53,9 M (54,1 M ). Asuintalovarauksia purettiin viime vuonna 0,3 M enemmän kuin tehtiin Lämpö kwh/rm 3 46,9 49,0 50,0 49,8 varoja määräaikaisiin talletuksiin ja lyhyen koron rahastoihin. Luottotappiot kasvoivat hieman. Valuut- Yhtiön hallitus Käyttövastiketta on kerätty toimintavuoden aikana Vesi l/m tariskiä ei ole. Ympäristöriskit on käsitelty ympäris- Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat hen- 109,3 M (109,7 M ). Korjaustoimintaan käytettiin Sähkö kwh/rm 3 3,6 3,6 3,5 3,5 töohjelmassa. kilöt: 13,5 M (15,6 M ). Korollinen vieras pääoma tilikauden lopussa oli Suomen Asumisoikeus Oy:n tilikauden voitto oli Lämmitysenergian normeerauksen laskeminen on 903,5 M (939,1 M ), josta vuosimaksulainoja Vehkaluoto Raimo, pj ,84 ( ,07 ). Suomen Asumis- suoritettu uuden laskentamenetelmän mukaisesti 788,9 M (820,7 M ), korkotukilainoja 114,6 M Salo Riitta, vpj. oikeus -konsernin tilikauden voitto oli 21,3 M (lämmitystarveluku perustuu vuosien (118,4 M ). Vuosimaksulainojen korko perustuu Bergqvist Kari H. (10,1 M ). keskiarvoihin ja kuntakohtaisiin korjauskertoimiin). heinäkuun inflaatioon. Korkotukilainoissa on mark- Kuurne Virve Talousarvio on toteutunut lähes ennakoidulla ta- Muutokset on tehty myös aiempien vuosien läm- kinaehtoinen korko, mutta lainoihin sisältyy valtion Neuvonen Esa valla, tarkempi erittely tilinpäätöksen liitetiedoissa. mönkulutuslukemiin. korkotuki. Saastamoinen Eero Ympäristövaikutukset Suomen Asumisoikeus Oy toteuttaa laadukkaita ja Riskienhallinta Yhtiön liiketoimintaan vaikuttavat riskit jakautuvat Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä Salo Riitta, pj. ympäristöystävällisiä asumispalveluja. Tilikauden ai- strategisiin, operatiivisiin ja vakuutettavissa oleviin Emoyhtiön tilikauden voitto on ,84 Vehkaluoto Raimo, vpj. kana yhtiössä on valmistunut ympäristöohjelma. Yh- riskeihin. ( ,07 ). Emoyhtiön voitonjakokelpoiset va- Bergqvist Kari H. tiön ympäristöpoliittisena perusteena on: Liiketoimintaan liittyvien riskien hallinta perustuu rat ovat ,30 ( ,13 ). Osinkona jae- Kuurne Virve edistää kestävää kehitystä paikallisesti sekä toimintaympäristön ja markkinoiden muutosten tun- taan 13,45 (13,45 )/osake eli yhteensä ,24 Neuvonen Esa valtakunnallisesti osana kilpailukykyistä liiketoi- nistamiseen, ennakointiin ja reagointiherkkyyteen. (94 185,24 ) ja jätetään omaan pääomaan Saastamoinen Eero mintaa Sellaiset riskit, joihin pystytään varautumaan vakuu ,60 ( ,83 ). Yhtiön taloudellises- toimia vastuullisesti ja olla luotettava liike- tuksien avulla, kartoitetaan yhteistyössä ulkopuo- sa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole Yhtiön toimitusjohtajana toimi Marko Pyykkönen. kumppani, joka täyttää lain asettamat velvoitteet sekä velvollisuudet asiakkaita ja muita lisen vakuutusasiantuntijan kanssa. Hallitus valvoo, että riskien hallinta on järjestetty asianmukaisesti. tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna Yhtiön tilintarkastajat sidosryhmiä kohtaan Kiinteistökannan ylläpitotoiminnan riskejä ennal- hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksuky KHT Roland Pettersson ja taehkäistään ja hallitaan yhtiön kunnossapitostrate- kyä. KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Suomen Asumisoikeus Oy liittyi Ympäristöministeriön, Työ- ja elinkeinoministeriön sekä RAKLIn väliseen kiinteistöalan energiatehokkuusso- gian mukaisesti. Jatkossa saatavien kuittausoikeus kaventuu hieman ulosottoviranomaisten tiukentuneen käytän- Henkilöstö Kai Salli. Yhtiökokous pimuksen toimenpideohjelmaan. Tavoitteena on te- nön takia. Tuomion jälkeen kertyneisiin vastike- yms. Henkilöstön keski- Yhtiökokous pidettiin hostaa vuoteen 2016 mennessä 9 % yhtiön omista- saataviin ei enää voida soveltaa saatavien kuittauk- määräinen lkm mien kiinteistöjen energiankäyttöä. sen yleisiä edellytyksiä, jos näiden saatavien määrä Tilikauden palkat ylittää vakuuden määrän. ja palkkiot, M 1,7 1,7 1,6 1,5 16 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2010 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

11 Hallituksen toimintakertomus Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 2000=100 Rakennustyyppi asuinkerrostalo Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, T * % liikevaihdosta Asukasvaihtuvuus (%) Taloudellinen käyttöaste (%) 160 Lähde: Tilastokeskus ,57 99,53 99,48 99, ,5 98, ,4 15,3 15, , neljännes *2,16 *6,58 *5,13 *10,60 *24, Liikevaihdon kehitys, T * % liikevaihdosta Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, M *% liikevaihdosta 3,35 4,6 Lunastusrahasto Yhtiölle on perustettu asumisoikeuksien lunastusrahasto, mutta sitä ei ole nykyisen verolainsäädännön voimassa ollessa kartutettu. tinnällä varmistetaan niin median kuin myös alaan vaikuttavien viranomaisten ja tulevien hakijoiden oikean tiedon saaminen asumisoikeusjärjestelmästä. Yhtiön uudistuotanto käynnistyi vuoden alussa, kun Espoon Suurpeltoon tulevan 58 asunnon ker- Muutoksia konsernirakenteessa rostalokohteen rakennustyöt käynnistyivät helmi Tilivuoden aikana hankittiin uudistuotantokohteen Asunto Oy Espoon Kabiksenkallion koko osakekanta. kuussa. Asuntomarkkinatilanne näyttää vuoden 2011 alussa asumisoikeusasumisen kannalta hyvältä. Vaik *29,68 *37,43 *39,40 *38,68 *38, n Liikevaihto n Liikevoitto *2,15 0,57 *0,55 0,74 *3,03 *0,64 *3, Tilinpäätöksen jälkeiset tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät Uudistettu asumisoikeuslaki astui voimaan Yhtiön toimintaan laki ei tuo suuria muutoksia, koska toiminta on jo aiemmin ollut pääosin uuden lain ka kuluttajien luottamus omaan talouteen on vahva ja korkotason on ennustettu pysyvän vielä jonkin aikaa matalana, omistusasuntojen hinnat erityisesti pääkaupunkiseudulla ovat korkeat. Inflaatio kiihtyi vuoden 2010 lopulla yli kahden mukaista. prosentin, jossa sen arvioidaan pysyvän myös vuon- Suurin muutos koskee tiedonantovelvoitteita. na Mikäli ennuste pitää paikkansa, perusvas- Taseen loppusumma sekä vieras pääoma, M Valmiiden asuntojen määrä ja asuntokannan kasvu Asukkaille tullaan jatkossa kertomaan perusvastikkeeseen sisältyvien pääomamenojen tasauksen vaikutus kohdekohtaisesti. tikkeella katettavat lainanhoitokulut kasvavat ja lisäävät vastikkeiden korotustarvetta. Asumisoikeusasuminen koetaan kohtuuhintaisek ,5 Lakimuutos tulee vaikuttamaan alalla siten, että se yhdenmukaistaa yhtiöiden toimintatapoja ja paran- si ja erityisesti riskittömäksi vaihtoehdoksi verrattuna niin vuokra- kuin omistusasumiseen. Yhtiön asunto- taa kaikkien asumisoikeusasukkaiden yhdenvertaista jen käyttöaste on korkea ja asukasvaihtuvuus vähäis- asemaa markkinoilla. tä. Yhtiö jatkaa järjestelmän tunnettavuuden lisäämistä ensisijaisesti Suomen Asumisoikeusyhteisöt Suomen Asumisoikeus Oy ry:n tiedotustoiminnan kautta. Säännöllisellä vies- Hallitus n Taseen loppusumma (M ) n Vieras pääoma 18 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2010 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

12

13 Suomen Asumisoikeus Oy Leankatu Helsinki puh Y-tunnus:

Suomen Asumisoikeus Oy. Vuosikertomus 2010

Suomen Asumisoikeus Oy. Vuosikertomus 2010 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2010 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2010 Suomen Asumisoikeus Oy:lla on asukkaina noin 40 000 suomalaista. Asumisoikeusasuminen sopii kaikkiin elämäntilanteisiin.

Lisätiedot

Suomen Asumisoikeus Oy. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2009

Suomen Asumisoikeus Oy. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2009 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus ja tilinpäätös 2009 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus ja tilinpäätös 2009 Sisältö Toiminta-ajatus 7 Suomen Asumisoikeus Oy lyhyesti 7 Visio 7 Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Lautamiehentie 2, Vantaa

Lautamiehentie 2, Vantaa Suomen Asumisoikeus Oy:n Vuosikertomus ja tilinpäätös 2007 Lautamiehentie 2, Vantaa Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2007 oli yhtiöllemme menestyksellinen. Asumisoikeusasuntojen kysyntä kasvoi, käyttöaste

Lisätiedot

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan.

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. TILINPÄÄTÖS 2013 Suomen johtava asuntovuokrausyritys VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. Tilinpäätös 27.2.2014 Meitä on VVO:laista (keskimäärin v. 2013) Toimintaympäristö

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 Suomen suurin markkinaehtoinen vuokranantaja Historiansa suurin liikevaihto. Investoinnit kasvussa. Liikevaihto 1.1. 31.12.2014 miljoonaa euroa (346,6) Tulos 1.1. 31.12.2014

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuokra-asuntomäärä kasvoi ja Lumo laajensi asumisen palveluita Liikevaihto 1.1. 30.9.2014 miljoonaa euroa +7,5%

Lisätiedot

VVO-yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja

VVO-yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja VVO-yhtymä Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen Osavuosikatsaus Q2/2013 Toimitusjohtaja Jani Nieminen Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta perustuu asuntojen

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014 VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys OSTOT KASVATTIVAT VUOKRA-ASUNTO- INVESTOINTEJA. Liikevaihto 1.1. 30.6.2014 miljoonaa euroa +9,9% (Q2 2013)

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Tilinpäätösinfo 2012 Jani Nieminen

Tilinpäätösinfo 2012 Jani Nieminen Tilinpäätösinfo 2012 Jani Nieminen 1 Sisältö VVO yrityksenä Toimintaympäristö ja vuokraasuntomarkkina VVO katsauskaudella 2012 2 VVO yrityksenä 3 VVO yrityksenä VVO on maanlaajuinen, vuonna 1969 perustettu

Lisätiedot

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila. 30.1.2013 Tilinpäätösinfo

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila. 30.1.2013 Tilinpäätösinfo 1 SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Asuntomarkkinat 3. Strategia 4. SATOn vuosi 2012 5. Toimintaympäristö 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 35 kaupunkia 750 kohdetta

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 y S o Soikeu Sumi Suomen A

Vuosikertomus 2012 y S o Soikeu Sumi Suomen A Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2012 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2012 Klariksentie 3:een Espoon Suurpeltoon valmistui toukokuussa Asokotien uusin, 58 asunnon kohde. Asukkaat ovat kehuneet

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2015

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2015 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2015 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-3/2015 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö arvonluonti

Lisätiedot

Suomen Asumisoikeus Oy. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014

Suomen Asumisoikeus Oy. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014 Sisältö Suomen Asumisoikeus Oy lyhyesti 4 Asumisen kehittämistä hyvällä yhteistyöllä 5

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2014 Erkka Valkila. 30.1.2014 Tilinpäätösinfo

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2014 Erkka Valkila. 30.1.2014 Tilinpäätösinfo 1 SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Asuntomarkkinat 3. Strategia 4. SATOn vuosi 2013 5. Toimintaympäristö Liitteet 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Asuntomarkkinat

Lisätiedot

SATON ASUNTOJEN VUOKRAUSTILANNE PARANTUNUT JA OMISTUSASUNTOJEN KYSYNTÄ EDELLEEN KORKEA

SATON ASUNTOJEN VUOKRAUSTILANNE PARANTUNUT JA OMISTUSASUNTOJEN KYSYNTÄ EDELLEEN KORKEA 1 (5) SATON ASUNTOJEN VUOKRAUSTILANNE PARANTUNUT JA OMISTUSASUNTOJEN KYSYNTÄ EDELLEEN KORKEA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2006 SATO-konsernin liikevaihto oli 214,0 miljoonaa euroa (213,4 M, 1.1.- 30.9.2005).

Lisätiedot

Suomen ASumiSoikeuS oy Vuosikertomus 2013

Suomen ASumiSoikeuS oy Vuosikertomus 2013 Vuosikertomus 2013 Suomen Asumisoikeus Oy Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2013 Sisältö Suomen Asumisoikeus Oy lyhyesti 4 Vuosi 2013 lyhyesti kehitystoiminnan vuosi 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Sähköisen

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011. Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011. Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1 SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-6/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015 19.5.2015 1 Sisältö VVO-konsernin strategia ja liiketoiminta Siirtyminen IFRS-standardeihin Osavuosikatsaus 1 3/2015 19.5.2015 2 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 19.5.2015

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1 SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-3/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011

Lisätiedot

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 29.1.2015

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 29.1.2015 1 SATO OYJ Tilinpäätösinfo 29.1.2015 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Asuntomarkkinat 3. Strategia 4. SATOn vuosi 2014 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö arvonluonti keskittymällä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Irja Henriksson 2.6.2016 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Lahdessa oli vuoden 2015 lopussa 61 930 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 457 asuntokunnalla. Asuntokuntien keskikoko pienenee jatkuvasti.

Lisätiedot

Mestariasunnot 2 / 2013. Jarkko Kankkunen

Mestariasunnot 2 / 2013. Jarkko Kankkunen Mestariasunnot 2 / 2013 Jarkko Kankkunen Mestariasunnot konserni.... Järvenpään Mestariasunnot Oy Kiinteistö Oy Järvenpään Tilat Levysepänkatu 13 kiinteistö JMA:n 65,30 %, JL Kiinteistötaito 17,15 %, Caves

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 [tilintarkastamaton] Ennätykset uusiksi Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 30%

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Kohti kansainvälistymistä Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 13.7% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.3m (EUR 3.8m Q3/2012). Vuoden

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila 1 SATO > asiakkailleen parhaiden asumisratkaisujen tarjoaja > sijoittajia kiinnostava yhtiö, joka antaa omistajilleen kilpailukykyisen tuoton ottaen huomioon

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2012

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2012 1 SATO OYJ Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 kasvukeskuksissa vuokra-asuntojen kysyntä jatkunut hyvänä kaupungistuminen, perhekoon pienentyminen, väestön ikääntyminen ja työperäinen maahanmuutto tukevat

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Asokotien asukashallinto 1.5.2015

Asokotien asukashallinto 1.5.2015 4.5.2015 Asokotien asukashallinto 1.5.2015 1 ( 7 ) Sisältö 1. Asukashallinnon tarkoitus 2. Asukkaiden kokous a) Asukkaiden kokouksen tehtävät b) Asukkaiden kokouksen koollekutsuminen c) Asukkaiden kokouksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2004 Suomen Asumisoikeus Oy

TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2004 Suomen Asumisoikeus Oy Jyväskylä, Peltoniementie 6 TOIMINTAKERTOMUS 31.12.24 Suomen Asumisoikeus Oy YLEISTÄ Vuonna 24 aloitettiin koko maassa noin 32. asunnon rakennustyöt. Näistä yli 5. oli valtion lainoittamaa tai korkotuettua

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 31.12.2005

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 31.12.2005 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 31.12.2005 Suomen Asumisoikeus Oy Onnella on osoite. TILINPÄÄTÖS - SISÄLTÖ SISÄLTÖ 4-9 TOIMINTAKERTOMUS 10-11 KONSERNITULOSLASKELMA 12-1 KONSERNITASE 14-15 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 29.10.2015 1 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 29.10.2015 2 Strategiset avainluvut 2018 Avainluku Tavoite Asuntovarallisuus 5,0 miljardia 45 000 asuntoa Vapaan segmentin

Lisätiedot

Asumismenot 2012. Tiedotustilaisuus 12.6.2012

Asumismenot 2012. Tiedotustilaisuus 12.6.2012 Asumismenot 2012 Tiedotustilaisuus 12.6.2012 Tutkimuskysymys Mitä asuminen maksaa eri kotitalouksille, eri asumismuodoissa ja eri kaupungeissa nyt ja viiden vuoden päästä? Yhteenveto Keskimääräinen asumismenojen

Lisätiedot

Asumisen odotukset ja huolet Huomioita Nordean kyselytutkimuksesta

Asumisen odotukset ja huolet Huomioita Nordean kyselytutkimuksesta Asumisen odotukset ja huolet Huomioita Nordean kyselytutkimuksesta Olli Kärkkäinen, yksityistalouden ekonomisti 30.5.2017 Asumisen unelmia Yli puolet vastaajista asuu omistusasunnossa Mikä näistä asumismuodoista

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2013

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2013 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2013 Erkka Valkila Sisältö 2 Osavuosikatsausinfo 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-9/2013 1. SATO lyhyesti 3 SATO 4 6 kasvukeskusta

Lisätiedot

Vuosikatsaus Vuosikatsaus ja lainaportfolion tilanne

Vuosikatsaus Vuosikatsaus ja lainaportfolion tilanne Vuosikatsaus 2016 Vuosikatsaus ja lainaportfolion tilanne 31.12.2016 26.5.2017 2 Sisältö Yritysesittely Sijoittajat ja lainat Tunnusluvut Tulevaisuuden näkymät 3 5 6 7 Temply Annual Report 2015 GF Money

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-6/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-6/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-6/2015 27.8.2015 1 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 27.8.2015 2 Maanlaajuinen toiminta hyvillä sijainneilla Asuntojen jakauma Pääkaupunkiseutu 16 800 Muu Etelä-Suomi 8 500 Länsi-Suomi

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/ SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-9/2011 25.10.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-9/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-9/2011

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-9/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö monipuoliset

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2015

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2015 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/20 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-6/20 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö arvonluonti keskittymällä

Lisätiedot

OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016

OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016 Isabella ja Pia, elämäntapaprinsessat 99 m 2 3h, k, kph, p ja sauna Kalasatama SATO Oyj/Saku Sipola OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016 21.4.2016 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2016 1 SISÄLLYS SATO lyhyesti Toimintaympäristö

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-6/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Toimintaympäristö Toimintaympäristö

Lisätiedot

Mitä asuminen maksaa nyt ja tulevaisuudessa?

Mitä asuminen maksaa nyt ja tulevaisuudessa? Mitä asuminen maksaa nyt ja tulevaisuudessa? Kiinteistö 2013 14.11.2013 Jukka Kero, Pääekonomisti Suomen Kiinteistöliitto ry Sisältö Taloustilanne ja lähiaikojen näkymät Taloyhtiöiden hoitokulujen kehitys

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2013

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2013 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2013 Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 pienien vuokra-asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan, varsinkin pääkaupunkiseudulla uusien vuokra-asuntojen rakentaminen ollut pitkään

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006 Erkka Valkila

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006 Erkka Valkila SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006 Erkka Valkila 1 SATO > asiakkailleen parhaiden asumisratkaisujen tarjoaja > toimiala: asuntosijoitus ja asuntorakennuttaminen > toiminta-alueet: pääkaupunkiseutu,

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2008

SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2008 SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2008 Asuntosijoitusyhtiö SATOn vuokra-asuntojen kysyntä kasvanut YHTEENVETO AJALTA 1.1.- 30.9.2008 (1.1. 30.9.2007) Konsernin liikevaihto oli 183,4 (191,7) milj. ja liikevoitto

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2012

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2012 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/212 Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 kasvukeskuksissa pienten vuokra-asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan, etenkin pääkaupunkiseudulla kaupungistuminen, perhekoon pienentyminen,

Lisätiedot

Orava Asuntorahasto Oyj Yhtiökokous

Orava Asuntorahasto Oyj Yhtiökokous 22.3.2017 1 Orava Asuntorahasto Oyj Yhtiökokous 22.3.2017 22.3.2017 2 Orava Asuntorahasto Oyj Hallituksen puheenjohtajan katsaus 22.3.2017 3 Sisältö Strategian taustaa Sijoitusstrategian päivitykset Keskeiset

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Selvitys 5/2012 Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne 2010 2012 27.11.2012 Sisällys 1 VUOKRA- JA OMISTUSASUMISEN VÄLIMUOTO... 3 1.1

Lisätiedot

Suomen Asumisoikeus Oy

Suomen Asumisoikeus Oy Suomen Asumisoikeus Oy T I L I N PÄ ÄT Ö S 3 1. 1 2. 2 0 0 3 2 S I S Ä LTÖ 5 12 TOIMINTAKERTOMUS 13 14 KONSERNITULOSLASKELMA 15 16 KONSERNITASE 17 18 TULOSLASKELMA 19 20 TASE 21 KONSERNIRAHOITUSLASKELMA

Lisätiedot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot ISSN 1237 1288 Lisätiedot/More information: Kimmo Huovinen Puh./tel +358 40 537 3493 Selvityksiä 5/2008 Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot Rajoitusten alaiset ARA vuokra asunnot: määrä, omistajat ja

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012 Vuosi 2011 Yhtiö käynnisti Kokonaisarkkitehtuuripalvelut-liiketoiminnan vuoden alussa. Yhtiö lanseerasi uuden tuotteen, QPR ProcessAnalyzerin

Lisätiedot

Sponda Oyj Pörssisäätiö 5.3.2013. Kari Inkinen toimitusjohtaja

Sponda Oyj Pörssisäätiö 5.3.2013. Kari Inkinen toimitusjohtaja Sponda Oyj Pörssisäätiö 5.3.2013 Kari Inkinen toimitusjohtaja Sponda lyhyesti 2 Spondan strategia Spondan strategisena tavoitteena on hakea kasvua ja kannattavuutta asiakaslähtöisellä toimintatavalla,

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Asumismenot 2013. Tiedotustilaisuus 20.8.2013

Asumismenot 2013. Tiedotustilaisuus 20.8.2013 Asumismenot 2013 Tiedotustilaisuus 20.8.2013 Esityksen rakenne 1. Kotitalouksien asumismenojen mennyt ja tuleva kehitys 2. Verojen merkitys hoitokuluissa, pois lukien pääomakulut 3. Kotitalouksien tyyppiremontit

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 [tilintarkastamaton] Edelläkävijä kehittyy jatkuvasti Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.2% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.3m (EUR 4.3m /20)

Lisätiedot

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 11/7/2013 1 Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 11/7/2013 2 Sisältö Q3 2013 lyhyesti Talousluvut Toimintaympäristö Liiketoimintakatsaus Tulevaisuudennäkymät 11/7/2013 3 Q3 2013

Lisätiedot

Suomen Asumisoikeus Oy:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2006

Suomen Asumisoikeus Oy:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2006 Onnella on osoite. Suomen Asumisoikeus Oy:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2006 Agronominraitti 6, Helsinki TILINPÄÄTÖS - SISÄLTÖ SISÄLTÖ 4-11 TOIMINTAKERTOMUS 12-1 KONSERNITULOSLASKELMA 14-15 KONSERNITASE

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 25.9.2015 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 Lahdessa oli vuoden 2014 lopussa 54 666 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 513 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008 Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008 Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Asuntoasiain työryhmän loppuraportti: Asuntoasiain organisointiselvitys Toimeksianto: Selvitetään, voidaanko pääkaupunkiseudulle

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2014

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2014 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2014 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2014 / YTEK OY YTEK Oy:n toiminnan painopistealueet on määritelty hyväksytyssä strategiassa ja strategiamatriisissa.

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen!

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen! Osavuosikatsaus 1-3/2016 Investors House Oyj Toimitusjohtaja Petri Roininen Toimintaympäristöstä Suomen talous ja asuntojen hinnat polkivat paikallaan Matala korkotaso poikkeuksellinen + rahan kohtuullinen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

Urheilutie 10, 02700 Kauniainen vuokratontti, 4.365 m2, vuokranantaja Kauniaisten kaupunki 235-5-63-1 2 kpl Rivitalo 1212 m2 4950 m3 1987 20 asuntoa

Urheilutie 10, 02700 Kauniainen vuokratontti, 4.365 m2, vuokranantaja Kauniaisten kaupunki 235-5-63-1 2 kpl Rivitalo 1212 m2 4950 m3 1987 20 asuntoa 1 Hallituksen toimintakertomus Yhtiön perustiedot kohteittain: Valmist umisvuo si: Kauppareki sterimerkintä: Heikelinkuja 2, 02700 Kauniainen vuokratontti, 1,1612 ha, vuokranantaja Kauniaisten kaupunki

Lisätiedot

SATO OYJ 1 (6) Tiedote 11.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS

SATO OYJ 1 (6) Tiedote 11.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS 1 (6) SATO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS SATO-konsernin liikevaihto oli 134,0 miljoonaa euroa (149,1 M, 2005). Katsauskauden tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 21,7 (22,6)

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

Atria Oyj Tilinpäätös 2012

Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 21.2.2013 21.2.2013 1 Atria-konserni Katsaus 2012 Milj. Q4 2012 Q4 2011 Q1-Q4 2012 Q1-Q4 2011 Liikevaihto 360,6 338,7 1 343,6 1 301,9 Liikevoitto 7,8

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

ASUKASDEMOKRATIAN TAVOITTEET

ASUKASDEMOKRATIAN TAVOITTEET ASUKASDEMOKRATIAN TAVOITTEET Asumisviihtyvyyden parantaminen Asukkaiden aktiivisuuden ja kiinnostuksen lisääminen omaan asumiseensa ja asuinympäristöönsä Yhteistyön, avoimuuden ja vuorovaikutuksen lisääminen

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2013

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2013 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/213 Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 pienien vuokra-asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan, varsinkin pääkaupunkiseudulla uusien vuokra-asuntojen rakentaminen ollut pitkään

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus Esitys

Suominen Yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus Esitys Suominen Yhtymä Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3. Esitys 25.4. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q1 Q1 26 26 Liikevaihto 54,3 49,3 22,6 Liikevoitto 1,3,6 1,2 Katsauskauden

Lisätiedot

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Toimintaympäristö Toimintaympäristö

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 31.1.2012 Erkka Valkila. Tilinpäätösinfo 31.1.2012 1

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 31.1.2012 Erkka Valkila. Tilinpäätösinfo 31.1.2012 1 SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 31.1.2012 Erkka Valkila Tilinpäätösinfo 31.1.2012 1 Sisältö 1. Asuntomarkkinat 2. Strategia 3. SATOn vuosi 2011 4. Näkymät vuodelle 2012 Tilinpäätösinfo 31.1.2012 2 Asuntomarkkinat

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Uusi kokonaisuus järjestelyn - hyödyt ja lopputulos. Järjestelyn yksinkertaistettu prosessi

Esityksen sisältö. Uusi kokonaisuus järjestelyn - hyödyt ja lopputulos. Järjestelyn yksinkertaistettu prosessi Esityksen sisältö Uusi kokonaisuus järjestelyn - hyödyt ja lopputulos Järjestelyn yksinkertaistettu prosessi Elinvoimainen ja valtakunnallinen yleishyödyllinen ja kohtuuhintainen vuokra-asuntotoimija,

Lisätiedot

6/ OSAVUOSIKATSAUS JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS

6/ OSAVUOSIKATSAUS JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6/2004 12.08.2004 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.8.2004 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 Yhtiön seitsemästoista täysi toimintavuosi. KATSAUSKAUSI LYHYESTI

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot