Suomen Asumisoikeus Oy. Vuosikertomus 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Asumisoikeus Oy. Vuosikertomus 2010"

Transkriptio

1 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2010

2 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2010

3 Suomen Asumisoikeus Oy:lla on asukkaina noin suomalaista. Asumisoikeusasuminen sopii kaikkiin elämäntilanteisiin. Sisältö Toiminta-ajatus 5 Suomen Asumisoikeus Oy lyhyesti 5 Visio 5 Strategiset tavoitteet 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Asukasvaihtuvuus vähentyi ja asuntojen käyttöaste kasvoi 9 Asiakassegmentointi valmistui 9 Imatran ja Kouvolan myynnissä muutoksia 9 Kehitystyöryhmästä asukashallitus 11 Viestintää tehostettiin 13 Ennakoiva kiinteistöjen ylläpito jatkuu 13 Kunnossapidossa varaudutaan kiinteistökannan ikääntymiseen 15 Kilpailutuksella kustannustehokkuutta 15 Uudistuotanto käyntiin 15 Hallituksen toimintakertomus Yhtiön talous 16 Ympäristövaikutukset 16 Riskienhallinta 16 Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä 17 Henkilöstö 17 Omistajat 17 Yhtiön hallitus 17 Yhtiön tilintarkastajat 17 Yhtiökokous 17 Graafit 18 Lunastusrahasto 19 Muutoksia konsernirakenteessa 19 Tilinpäätöksen jälkeiset tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät 19

4 Toiminta-ajatus Asokotien alueellinen jakauma Kehitämme ja ylläpidämme asukkaiden arvostamaa asumispalvelua. Tarjoamme asiantuntevaa palvelua asukkaille ja pidämme omistamamme kiinteistöt ennakoiden hy- Muut kaupungit % Helsinki % vässä kunnossa. Kehitämme toimintaamme ja asumisoikeusjärjestelmää yhteistyössä asukkaiden, yhteistyökumppaneiden ja viranomaisten kanssa. Muut aluekeskukset % Espoo % Suomen Asumisoikeus Oy lyhyesti Suomen Asumisoikeus Oy (Asokodit) tarjoaa kohtuuhintaisia asumisoikeusasuntoja 32 paikkakunnalla ympäri Suomea. Asuntoja on eli yhtiön omistuksessa on noin 38 prosenttia maamme kaikis- Kehyskunnat % Vantaa % ta asumisoikeusasunnoista. Asuntokanta koostuu monipuolisesti yksiöistä isoihin omakotitaloihin. Asunnoista hieman yli puolet si- Lakiuudistus hioi yhteistyötä Ympäristöministeriö käynnisti vuoden alussa asumisoikeuslain uudistamishankkeen. Koko vuoden ajan käytiin myös julkisuudessa erittäin vilkasta keskustelua järjestelmästä. Yhtiö oli lain valmistelussa mukana alusta lähtien yhdessä muiden asumisoikeusasuntoja omistavien yhtiöiden kanssa. Edellisvuonna perustettu toimijoiden yhdistys, Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry (SAY) otti tavoitteidensa mukaisesti aktiivisen roolin tiedon tuottajana, levittäjänä ja yhteistyön koordinoijana. Asokotien toimitusjohtaja toimii yhdistyksen puheenjohtajana. Kesäkuussa pidettiin SAYn järjestämä asiantuntijaseminaari, jossa ensimmäistä kertaa järjestelmän historiassa saatiin yhteen niin asukkaat, viranomaiset kuin omistajayhteisöt. Tilaisuudessa julkistettiin myös yhdistyksen keväällä teettämä asiakastutkimus, jonka avulla kartoitettiin 1012 asumisoikeusasukkaan mielipiteitä järjestelmästä ja sen kehittämistarpeista pidettyyn järjestelmän 20-vuotisseminaariin osallistui lähes 300 asukasta, yhteistyökumppania sekä kuntien ja valtion viranomaista. Ajoittain erittäin negatiivinen julkinen keskustelu ohjasi alan toimijoita tiivistämään yhteistyötä ja käynnistämään myös aktiivisen tiedotustoiminnan oikean tiedon tuottamiseksi järjestelmästä. Myös asukkaat aktivoituivat puolustamaan valitsemaansa asumismuotoa. Marraskuun lopussa yhdistyksen Helsingissä pitämä järjestelmän 20-vuotisseminaari keräsi koolle lähes 300 kutsuvierasta. Heti seminaarin jälkeen Eduskunta hyväksyi uudistetun asumisoikeuslain. Laki astui voimaan ja sen tärkeimpänä tavoitteena on yhtenäistää alan toimintatapoja ja lisätä yhtiöiden tiedonantovelvoitteita asukkaille. Asokotien toimintaan lakiuudistus muuttaa lähinnä siten, että jatkossa asukkaille kerrotaan tasausjärjestelmän vaikutukset kohdekohtaisesti. Muilta osin yhtiö on jo aiemmin toiminut lakiuudistuksen vaatimalla tavalla. jaitsee kerrostaloissa, rivitaloissa noin kolmasosa ja loput pienkerrostaloissa ja omakotitaloissa. Asunnot ovat lähes täyskäytössä ja asukasvaihtuvuus vähäistä. Yhtiö noudattaa toiminnassaan yhteishallintolakia ja kehittää jatkuvasti toimintaansa yhteistyössä asukkaiden kanssa. Yhtiö pitää suunnitelmallisesti ja ennakoiden huolta kiinteistöomaisuudestaan ja pitää huolta myös henkilöstön ammattitaidon kehittymisestä ja kannustaa työkykyä ylläpitävään toimintaan. Visio Parasta asumispalvelua elämän eri vaiheisiin. Strategiset tavoitteet Yhtiön keskeisenä strategisena tavoitteena on kiinteistöjen pitkäjänteinen ja kannattava omistaminen ja hallinnointi kiinteässä yhteistyössä asukkaiden ja valittujen yhteistyökumppaneiden kanssa. Asiakastyytyväisyyttä kartoitetaan ja toimintaprosesseja kehitetään asiakkaita paremmin palveleviksi. Yhtiön toimintamallit ja toimintatavat ovat kustannustehokkaita ja perustuvat kuvattuihin prosesseihin, joiden toimivuutta ja tehokkuutta mitataan säännöllisesti. Suomen Asumisoikeus Oy:n tunnuslukuja Asukkaita n n n Asuntoja Asuinpinta-ala Kiinteistöjä Tase, M Liikevaihto, M Liikevoitto, M Oma pääoma M, josta asumisoikeusrahastoa Lainakanta Liikevoitto % liikevaihdosta 38,4 38,7 39,4 Oman pääoman tuotto % 12,0 5,7 1,7 Omavaraisuusaste, % 20,0 17,9 17,4 Sijoitetun pääoman tuotto, ROI % 4,0 4,1 3,9 4 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2010 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

5 Olennainen tutkimustulos oli myös se, että asumisoikeusasumisessa koettiin olevan kaikkein turvatuin oikeus asumiseen. Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2010 oli asumisoikeusasumisen kannalta merkittävä vuosi, sillä järjestelmä täytti elokuussa 20 vuotta. Merkkivuoteen sisältyi paljon julkista keskustelua järjestelmän eduista ja haitoista. Jo alkuvuodesta käynnistyi myös nopeassa tahdissa asumisoikeuslain uudistaminen. Käyty keskustelu lisäsi asumisoikeusjärjestelmän tunnettuutta. Myös asuntomarkkinatilanne vaikutti positiivisesti siihen, että asukasvaihtuvuus väheni kuluneen vuoden aikana ja asuntojen käyttöaste kasvoi. Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry (SAY) teetti vuoden aikana kaksi tutkimusta, joiden avulla selvitettiin asoasukkaiden mielipiteitä asumismuodostaan ja kehitystarpeita järjestelmälle sekä vertailututkimuksessa vuokra- ja omistusasunnoissa asuvien mielikuvia. Tutkimus osoitti, että asumisoikeusasumista pidetään erittäin hyvänä vaihtoehtona, joka sopii monen ikäisen ihmisen elämäntilanteeseen. Omaa asumis muotoa ollaan myös valmiita suosittelemaan tuttaville. Olennainen tutkimustulos oli myös se, että asumisoikeusasumisessa koettiin olevan kaikkein turvatuin oikeus asumiseen. Tuo positiivinen mielikuva selittänee myös sen, että ajoittain skandaalihakuiseksikin muodostunut julkisuus ei näkynyt luopumisilmoitusten lisääntymisenä. Mielikuvat ovat tänä päivänä erittäin tärkeitä, sillä julkisuudessa on keskitytty yhä enemmän tarinoiden kertomiseen sen sijaan, että perehdyttäisiin toiminnan asiasisältöön. Juuri oikeanlaisten mielikuvien takia olemme yhtiön viestinnässä nostaneet selkeämmin esiin sen, että asumisoikeusasumista ei voi verrata omistusasumiseen. Asumisoikeustaloja rakennutetaan ja hallinnoidaan aivan samoilla periaatteilla kuin vuokra-asuntoja. Selkeä ero molempiin asumismuotoihin löytyy kuitenkin asumisturvasta, jonka asukkaat ovatkin jo mieltäneet vahvaksi. Mielikuvan parantamisen kannalta tärkeää oli myös se, että uudistimme asukashallintomalliamme vuorovaikutteisempaan suuntaan yhteistyössä asukkaiden kanssa. On ymmärrettävää, että 20 vuotta käytössä ollut malli tuntuu aikansa eläneeltä, vaikka se onkin toiminut asumisen kehittämisen kannalta hyvin. Uudistamisella ennakoimme myös vuoden 2011 alussa voimaan astunutta asumisoikeuslain muutosta, jossa painotetaan yhtiöiden tiedonantovelvoitteita. Suomen Asumisoikeus Oy:n toimintaan uusi laki ei juuri muilta osin tuo muutoksia, koska yhtiö on jo aiemmin noudattanut lain vaatimuksia muun muassa kilpailutuksen ja vastikkeiden tasausjärjestelmän osalta. Järjestelmän juhlavuosi oli tärkeä vuosi, jonka aikana kehitettiin asioita selkeästi eteenpäin. Asumisoikeusasuminen on tulevaisuuden asumismuoto, joka vastaa hyvin muun muassa lisääntyvän kaupungistumisen ja ikääntyvän väestön mukanaan tuomiin haasteisiin. Myös yhtiössämme käynnistettiin kuluneen vuoden aikana uudistuotannon suunnittelu. Espoon Suurpeltoon toteutettavan kerrostalokohteen rakennustyöt aloitetaan vuoden 2011 alussa. Jotta uusien asuntojen rakennuttaminen olisi kannattavaa tulevaisuudessakin, tarvitaan lisää uudistuksia, jotka pitävät asumisoikeusasumisen kilpailukykyisenä. Sellaisia uudistuksia olisi esimerkiksi järjestysnumerokäytännön poistaminen. Uudistusten työstäminen on jatkossa yhä helpompaa, sillä vuoden 2010 aikana hiottiin yhteistyö asukkaiden, alan toimijoiden ja virkamiesten kesken hyvälle tasolle. Kiitän asukkaitamme aktiivisesta osallistumisesta toimintaamme, osaavaa henkilöstöä hyvällä asenteella tehdystä työstä sekä kaikkia yhteistyökumppaneitamme erinomaisesta yhteistyöstä vuoden 2010 aikana. Marko Pyykkönen toimitusjohtaja, Suomen Asumisoikeus Oy 6 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2010 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

6 Markkinoinnin kohderyhminä aktiiviset toimijat Vuoden aikana tarkennettiin yhtiön asiakaskohderyhmät sekä tutkittiin ryhmien elämäntyylin, arvojen ja asenteiden tuomat vaikutukset ostopäätökseen. Kohderyhmäpäivityksessä nousivat esiin erityisesti erilaiset elämäntilanteet sekä aktiiviset toimijat. Sinkku asuu kerrostalossa keskustan tuntumassa lähellä palveluita. Arvostaa asumisen joustavuutta ja laatua. Sosiaalinen elämä on hänelle tärkeää. Pitää matkustelemisesta, mutta arvostaa myös ekologisuutta. Dinkut on kolmikymppinen, lapseton pariskunta, joka asuu lähellä palveluita. Arvostavat kotia ystävien kokoontumispaikkana. Ympäristöasiat ovat tärkeitä ja he sijoittavat myös vähän tulevaisuuteen. Lomilla matkustellaan. Lapsiperhe asuu erillistalossa lähiössä, josta löytyvät myös palvelut läheltä. Rauhallinen ja turvallinen asuinympäristö on perheelle tärkeä tekijä, sillä vapaa-aikaa vietetään paljon kotona ja lähiympäristössä perheen kesken. Satsaavat kodin remontointiin ja kotipalveluihin. Yhden vanhemman perhe arvostaa sitä, ettei tarvitse sijoittaa isoon pankkilainaan ja silti saa tilavan asunnon hyvästä asuinyhteisöstä läheltä entistä kotia ja lasten kouluja. Eletään tässä ja nyt. Perhe kannattaa kierrätystä ja käy kirpputoreilla. Haaveena hankkia muutostyönä parkettilattia. Yli 55-vuotias pariskunta, joka on koti- ja perhekeskeinen asuntoonsa satsaaja. Arvostavat yhteisöllisyyttä, turvallisuutta ja asumisen helppoutta. Sijoittavat eläkepäiviin, ovat ennalta varautujia. Ympäristöasiat lähellä sydäntä, kunnioittavat luontoa ja elävät sen mukaisesti. Viettävät vapaa-aikaansa kesäasunnollaan. Asukasvaihtuvuus vähentyi ja asuntojen käyttöaste kasvoi Asuntojen kysyntätilanne on erinomainen kaikissa kasvukeskuksissa. Käyttöasteet ovat edellisvuotta korkeammat ja asukasvaihtuvuus vähäisempää. Yhtiön omistamien asuntojen asukasvaihtuvuus oli vuoden aikana 13,63 % (15,4 %). Koko vuoden keskimääräinen käyttöaste koko asuntokannassa oli 99,31 % (98,88 %). Vuokrattujen asuntojen lukumäärä oli vuoden lopussa 553 kpl (561 kpl). Vuokrattavaksi joudutaan yleensä laittamaan isoja perheasuntoja. Pienet asunnot ovat yhä edelleen kaikkein kysytyimpiä. Vuokrattavista asunnoista suurin osa on Oulussa. Kaupungissa on tuotettu viime vuosina niin paljon asuntoja, että asukkaalla on runsaasti valinnan varaa. Tilanne on sama kaikilla vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajilla. Asuntojen keskimääräinen käyttövastike koko maassa oli 9,97 euroa neliöltä (9,93 euroa neliöltä). Vuoden 2011 käyttövastiketarkistus on keskimäärin 5,4 % (0,4 %). Vuoden 2009 heinäkuun inflaation ollessa -0,6 % Valtiokonttori ei nostanut vuosimaksua, jolloin pääomakulujen takia ei toimintavuonna nostettu perusvastiketta. Yhtiössä tehtiin päätös, ettei perusvastiketta nosteta, vaan muu kustannusten nousu katettiin korjaustoimintaa vähentämällä. Asiakassegmentointi valmistui Vuoden aikana selvitettiin asiakkaiden ostopäätöstä tukevat sekä viihtyvyyttä edistävät tekijät ja työstettiin asiakassegmentointi valmiiksi. Segmenteille rakennettiin kohderyhmätarinat, joita hyödynnetään markkinoinnissa ja erityisesti palvelukonseptien kehittämisessä. Yhtiön palvelujen tuottajille on luotu toimintaa ohjaavat sanat asiakaskohtaamisiin: aktiivisuus, ystävällisyys, vastuullisuus. Myös toimintaprosesseja on kehitetty nopeammiksi ja joustavimmaksi. Palvelun laatua sekä toimintaprosessien toimivuutta seurataan edelleen. Imatran ja Kouvolan myynnissä muutoksia Toimintavuoden syksyllä Kouvolan myyjät vaihtuivat. Imatralle tehtiin Realia Management Oy:n kanssa rinnakkaisvuokrauspalvelun sopimus. 8 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2010 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

7 Syyskuussa pidettiin 11 aluekokousta. Kuvat Helsingin ja Espoon aluekokouksista. Asukashallinto uudistui vuorovaikutteisemmaksi Uusi asukashallintomalli astui voimaan elokuun alussa. Jatkossa panostetaan enemmän aluetason toimintaan, jotta yhä vät laajentuivat, kun sille lisättiin lakkautetun asukasedusta- Kehitystyöryhmä muuttui asukashallitukseksi ja sen tehtä- useampi asukas saa tietoa yhtiön asioista ja vaikuttamisen jiston tehtävät. Asukashallitukseen kuuluu nyt 14 jäsentä ja mahdollisuuksista. 14 varajäsentä, jotka kaikki valitaan aluekokouksissa. Kehitystyöryhmä käynnisti alkuvuodesta asukashallinnon Asukashallitus valitsee seurantatilintarkastajan ja asukasedustajaehdokkaat yhtiön hallitukseen. Lisäksi asukashallitus uudistustyön teettämällä asukashaastattelututkimuksen vanhan mallin hyvistä ja kehittämistä vaativista puolista. antaa lausunnon perusvastikkeiden jakaantumisesta ja muista perusvastikkeen menoeristä. Tutkimus osoitti, että asukkaat haluavat ennen kaikkea lisätä keskustelumahdollisuuksia yms. vuorovaikutusta niin Asukotien asukashallintomalli noudattaa yhteishallintolakia, joka määrittelee asukkaiden vaikutusmahdollisuudet isännöitsijän kuin myös yhtiön edustajien kanssa. Tutkimuksessa ilmeni myös se, että asukkaat vieroksuvat asuintalojensa hallintoon. talohallituksiin osallistumista, koska sen pelätään velvoittavan asukkaita liikaa. Siksi talohallitukset nimettiin uudessa mallissa talotoimikunniksi. Kehitystyöryhmästä asukashallitus Yhtiö noudattaa toiminnassaan laajempaa asukashallintomallia kuin laki yhteishallinnosta vuokrataloissa edellyttää. Asokodit uudisti asukashallintomallinsa toimintavuoden aikana. Uudistus tehtiin yhteistyössä asukkaista koostuneen kehitystyöryhmän kanssa. Apuna käytettiin tutkimustuloksia ja asukashaastatteluja, joilla kartoitettiin asukkaiden toiveita tulevasta asukashallinnosta. Kohdetasolla luovuttiin talohallitus-sanan käytöstä ja aluetasolla mallia kehitettiin vuorovaikutteisempaan suuntaan. Lisäksi osallistumisinnon lisäämiseksi keskisen Uudenmaan alue jaettiin kahtia siten, että Hämeenlinna, Riihimäki ja Hyvinkää muodostivat uuden, oman alueensa. Asukasedustajistosta luovuttiin. Jatkossa sille kuuluvia tehtäviä hoitaa 14 hengen asukashallitus, johon valittiin jäsenet syksyn aluekokouksissa. Kultakin kokousalueelta valittiin yksi jäsen ja hänelle varajäsen, paitsi Helsingin, Espoon ja Vantaan alueilta valittiin 2+2 jäsentä. Kehitystyöryhmä kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Kehitystyöryhmässä käsiteltiin asiakkuuteen liittyviä sekä yhtiön ajankohtaisia asioita. Kehitystyöryhmä valitsi vuoden 2010 teemaksi ympäristöasiat. Aluekokouksissa käsiteltiin vuoden 2011 talousarvion valmistelua, kiinteistöjen ylläpidossa, myynnissä ja hallinnossa toteutettuja toimenpiteitä sekä talohallitusten jäsenille lähetetyn kyselyn tuloksia. Asukashallituksen ensimmäinen kokous pidettiin 18. lokakuuta Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin yhtiön ajankohtaisia asioita, asunto-osakeyhtiölain muutosta ja vuoden 2011 käyttövastikkeen määräytymistä. 10 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2010 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

8 Ympäristöohjelman tavoitteena energian säästäminen Asokotien ympäristöohjelman tärkeimpänä tavoitteena on saavuttaa energiatehokkuussopimuksen mukainen 7 prosentin energian säästö vuoteen 2016 mennessä. Vertailuvuotena käytetään vuotta 2009, jolloin yhtiö liittyi Ympäristöministeriön, Työ- ja elinkeinoministeriön sekä RAKLIn väliseen kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen toimenpideohjelmaan. Suurin osa Asokotien toiminnan ympäristövaikutuksista syntyy asumisen aikana. Asukastasolla tärkeimpänä tehtävänä onkin jakaa asukkaille tietoa sekä asiakaslehden että internetin kautta energian säästämiseen liittyvistä asioista. Yritystasolla tavoitteisiin pyritään suunnittelu- ja toimintaohjeiden päivityksellä. Lisäksi laite- ja kojehankinnoille asetetaan tarkemmat rajaukset, joissa huomioidaan PTSnäkökulma, hankintahinta ja energiatehokkuus. Yrityksen henkilöstö pääsee osallistumaan ympäristöohjelman toteuttamiseen myös GreenOfficetoiminnan kautta. Yhtiölle myönnettiin WWF:n GreenOffice-ympäristömerkki maaliskuussa Vuoden aikana valmistui 6 kohteessa lämmitysjärjestelmän muuttaminen öljystä maalämpöön. Vastikekehitys Perusvastike Hoitovastike Kokonaisvastike Koko maa 7,75 2,22 9,97 Pääkaupunkiseutu 8,46 2,16 10,62 Kehyskunnat 7,32 2,49 9,81 Muu Suomi 6,91 2,14 9, Koko maa 7,75 2,18 9,93 Pääkaupunkiseutu 8,46 2,15 10,61 Kehyskunnat 7,32 2,46 9,78 Muu Suomi 6,91 2,09 9, Koko maa 7,37 1,98 9,35 Pääkaupunkiseutu 8,03 1,95 9,98 Kehyskunnat 6,95 2,23 9,18 Muu Suomi 6,56 1,93 8,49 Viestintää tehostettiin Myynnin viestintää tehostettiin laajentamalla mobiiliviestinnän käyttöä asuntojen tarjousvaiheessa ja kehittämällä sähköpostiviestintää asuntojen luopumisvaiheessa. Asukasviestintää kehitettiin uudistamalla asukashallintomalli vuorovaikutteisempaan suuntaan. Mallia tukemaan uudistettiin myös Asokoti-lehteä osittain alueelliseksi. Syksyn numerossa oli kuusi sivua paikallista asiaa muun muassa aluekokouksista ja asukastoiminnoista kymmenellä eri alueella. Vuoden aikana käynnistettiin myös internetsivujen uudistaminen. Kohdekohtaisilla Kotikulma-sivuilla oli vuoden lopussa rekisteröitynyttä käyttäjää. Asumisoikeusjärjestelmästä käytyyn vilkkaaseen keskusteluun yhtiö reagoi tapauskohtaisesti välittämällä oikeaa tietoa medioille. Lisäksi omaa tiedotustoimintaa lisättiin syksyn aikana. Yhtiö oli aktiivisesti mukana myös Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n (SAY) sidosryhmäviestinnässä ja tiedotustoiminnassa. Yhtiön toimitusjohtaja Marko Pyykkönen toimii yhdistyksen puheenjohtajana. SAY järjesti kesäkuussa lakiuudistuksen valmistelua edistämään asiantuntijaseminaarin sekä vuoden lopulla laajan sidosryhmäseminaarin juhlavuoden kunniaksi. Yhdistys teetti myös kaksi tutkimusta asumisoikeus-, vuokra- ja omistusasumisesta. Lisäksi SAY käynnisti loppuvuonna laajan tiedotekampanjan medialle ja sidosryhmien edustajille. Yhdistyksen omat internetsivut julkaistiin kuluneen vuoden aikana. Ennakoiva kiinteistöjen ylläpito jatkuu Yhtiön hallitus käsitteli ja hyväksyi kiinteistöjen ylläpitostrategian toukokuun lopussa. Kiinteistöjen ennakoivaa ylläpitoa jatketaan. Lisäksi strategiassa painotetaan energian hallintaan ja asiakkuuksien kehittämiseen liittyviä tekijöitä. Energian hallintaan liittyen yhtiön ympäristöohjelma valmistui vuoden lopulla. Ohjelmassa painotetaan muun muassa uusiutuvan energian hankintaa, veden kulutuksen pienentämistä ja lämmitysenergian säästämistä. Asiakkuuksien kehittämisessä jatkettiin palvelunumerotoiminnan laajentamista. 24/7-palvelu otettiin käyttöön syyskuussa Jyväskylässä. Huollon ja isännöinnin palveluihin liittyvä toimintamalli otettiin ensiksi käyttöön Tampereella vuonna Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2010 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

9 Kunnossapidon korjauskulujen jakautuminen Muut 5,3 % Ulkoaluerakenteet 8,8 % Asuinhuoneistot 45,5 % Ulkoseinät, kattorakenteet, parvekkeet 12,9 % LVISA-järjestelmät 27,5 % Kilpailutuksella kustannustehokkuutta Yhtiö kilpailuttaa toimintojaan säännöllisesti. Isännöinnin ja huoltotoiminnan kilpailutuksessa ja toi- Asopaketti helpottaa muutostöitä Vuoden 2010 aikana kehitetty Asopaketti antaa asukkaille mahdollisuuden hankkia asuntoonsa rakennus- ja sisustusalan ammattilaisten suunnittelemia avaimet käteen -kokonaisuuksia keittiöiden, kylpyhuoneiden ja saunojen sisustuksen uusimiseksi. Kaikki vaihtoehdot koostuvat kestävyydeltään ja käytettävyydeltään hyviksi havaituista elementeistä ja sopivat väreiltään yhteen. Muutostyön tekevät Asokotien kanssa säännöllisesti työskentelevät ammattilaiset. Asukkaan omalla kustannuksella toteutettuja Asopaketteja voi tilata niin uudistuotantoon kuin vanhoihin asuntoihin. Paketin hintaan vaikuttaa sekä sen sisältö että kiinteistön ikä. Vanhimmissa kohteissa Asokodit osallistuu kustannuksiin. Asopaketti otetaan käyttöön pääkaupunkiseudulla vuoden 2011 alussa ja seuraavana vuonna muualla Suomessa. Muutostöiden teettämistä helpottava Asopaketti kehitettiin yksilöllisiä ratkaisuja haluaville asukkaille. Kiinteistöjen ikääntyminen edellyttää yhtiöltä toimenpiteitä jossain vaiheessa, mutta yhtiön toteuttamat kunnossapitotyöt palauttavat huoneistot vain alkuperäismateriaalien nykytasolle. Kunnossapidossa varaudutaan kiinteistökannan ikääntymiseen Kiinteistökannan ikääntyminen ja painottuminen 1990-luvun puolelle vaikuttavat siten, että monet korjaustarpeet tulevat esille samanaikaisesti useissa kohteissa. Esimerkiksi automaatio- ja lämmitysjärjestelmien uusiminen on nyt ajankohtaista useissa kohteissa. Öljylämmityskohteiden energiamuoto vaihdetaan hallitusti ympäristön ja asumiskustannusten näkökulmasta edullisempaan maalämpöön tai kaukolämpöön. Energiamuodon vaihtamisella pienennetään ympäristöriskejä ja saavutetaan energiansäästöjä. Kuudessa kohteessa valmistui vuoden aikana lämmitysjärjestelmän muuttaminen öljylämmityksestä joko kauko- tai maalämpöön. Automaatiojärjestelmiä uusittiin 31 kohteessa. Harjualueiden vedenlaadusta johtuvien pistesyöpymäongelmien takia jouduttiin toimintavuonna uusimaan käyttövesiputket neljässä kohteessa. Kohteet sijaitsivat Järvenpäässä, Lohjalla ja Tuusulassa. Poikkeuksellisen runsasluminen talvi aiheutti kiinteistöjen huoltoon yllättäviä lisätoimenpiteitä ja -kustannuksia erityisesti Etelä-Suomen alueella. Lumitilanteen äkilliseen pahentumiseen reagoitiin nopeasti. Kattorakenteiden, läpivientien ja lumiesteiden vakavilta vaurioilta vältyttiin ja henkilövahinkoja ei päässyt syntymään. minnan kehittämisessä käytetään hyödyksi joka vuosi talotoimikuntien puheenjohtajille suunnattua palvelutasokyselyä. Muiden toimijoiden palvelun tasoa kartoittaa jatkuvan seurannan periaatteella ammattitaitoinen henkilökunta. Toimintavuonna kilpailutettiin huoneistoremontointi. Pääosa huoneistoremonteista tehdään vuosisopimusurakoitsijoiden kanssa siten, että remonttien yksikköhinnat on kilpailutettu. Sopimuksen piirissä on useita yhteistyökumppaneita. Tampereen, Jyväskylän, Kuopion ja Oulun isännöinti kilpailutettiin siten, että uudet sopimukset alkavat ja ovat voimassa neljä vuotta. Tampereella, Jyväskylässä ja Kuopiossa isännöintisopimukset tehtiin Realia Management Oy:n kanssa ja Oulussa Kiinteistö-Tahkola Oy:n kanssa. Rakennuttamispalvelujen yhteistyökumppaniksi valittiin kilpailutuksen kautta ISS Proko Oy. Vaihtomattosopimusta jatkettiin Lindströmin kans sa. Sadevesikaivojen tyhjennyksestä tehtiin sopimus Eerolayhtiöiden kanssa. Uudistuotanto käyntiin Yhtiössä tehtiin päätös uudistuotannon aloittamisesta Espoon Suurpeltoon, Klariksentie 3:een. Kohteeseen tulee 58 asuntoa ja rakennustyöt käynnistyvät helmikuussa Arvioitu valmistumisaika on huhtikuussa Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2010 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

10 Hallituksen toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus Yhtiön talous Hankinta- ja palvelusopimuksissa on jo huomioitu Likvidien varojen sijoitukset tehdään hallituksen Omistajat Konsernin liikevaihto vuodelta 2010 oli 118 M energiansäästötavoitteet. vahvistaman sijoitusstrategian mukaisesti alhaisella Yhtiön omistus jakautui puoliksi SATO-konserniin (116 M ) ja taseen loppusumma oli riskillä. Sijoituksia on markkinatilanteesta johtuen kuuluvan Vatrotalot Oy:n ja VVO-yhtymä Oyj:n vä M (1 201 M ). Asuintalovarauksia on teh- Energiankulutuslukemat suunnattu uudelleen. Sijoitusrahastoista on siirretty lillä. ty 53,9 M (54,1 M ). Asuintalovarauksia purettiin viime vuonna 0,3 M enemmän kuin tehtiin Lämpö kwh/rm 3 46,9 49,0 50,0 49,8 varoja määräaikaisiin talletuksiin ja lyhyen koron rahastoihin. Luottotappiot kasvoivat hieman. Valuut- Yhtiön hallitus Käyttövastiketta on kerätty toimintavuoden aikana Vesi l/m tariskiä ei ole. Ympäristöriskit on käsitelty ympäris- Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat hen- 109,3 M (109,7 M ). Korjaustoimintaan käytettiin Sähkö kwh/rm 3 3,6 3,6 3,5 3,5 töohjelmassa. kilöt: 13,5 M (15,6 M ). Korollinen vieras pääoma tilikauden lopussa oli Suomen Asumisoikeus Oy:n tilikauden voitto oli Lämmitysenergian normeerauksen laskeminen on 903,5 M (939,1 M ), josta vuosimaksulainoja Vehkaluoto Raimo, pj ,84 ( ,07 ). Suomen Asumis- suoritettu uuden laskentamenetelmän mukaisesti 788,9 M (820,7 M ), korkotukilainoja 114,6 M Salo Riitta, vpj. oikeus -konsernin tilikauden voitto oli 21,3 M (lämmitystarveluku perustuu vuosien (118,4 M ). Vuosimaksulainojen korko perustuu Bergqvist Kari H. (10,1 M ). keskiarvoihin ja kuntakohtaisiin korjauskertoimiin). heinäkuun inflaatioon. Korkotukilainoissa on mark- Kuurne Virve Talousarvio on toteutunut lähes ennakoidulla ta- Muutokset on tehty myös aiempien vuosien läm- kinaehtoinen korko, mutta lainoihin sisältyy valtion Neuvonen Esa valla, tarkempi erittely tilinpäätöksen liitetiedoissa. mönkulutuslukemiin. korkotuki. Saastamoinen Eero Ympäristövaikutukset Suomen Asumisoikeus Oy toteuttaa laadukkaita ja Riskienhallinta Yhtiön liiketoimintaan vaikuttavat riskit jakautuvat Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä Salo Riitta, pj. ympäristöystävällisiä asumispalveluja. Tilikauden ai- strategisiin, operatiivisiin ja vakuutettavissa oleviin Emoyhtiön tilikauden voitto on ,84 Vehkaluoto Raimo, vpj. kana yhtiössä on valmistunut ympäristöohjelma. Yh- riskeihin. ( ,07 ). Emoyhtiön voitonjakokelpoiset va- Bergqvist Kari H. tiön ympäristöpoliittisena perusteena on: Liiketoimintaan liittyvien riskien hallinta perustuu rat ovat ,30 ( ,13 ). Osinkona jae- Kuurne Virve edistää kestävää kehitystä paikallisesti sekä toimintaympäristön ja markkinoiden muutosten tun- taan 13,45 (13,45 )/osake eli yhteensä ,24 Neuvonen Esa valtakunnallisesti osana kilpailukykyistä liiketoi- nistamiseen, ennakointiin ja reagointiherkkyyteen. (94 185,24 ) ja jätetään omaan pääomaan Saastamoinen Eero mintaa Sellaiset riskit, joihin pystytään varautumaan vakuu ,60 ( ,83 ). Yhtiön taloudellises- toimia vastuullisesti ja olla luotettava liike- tuksien avulla, kartoitetaan yhteistyössä ulkopuo- sa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole Yhtiön toimitusjohtajana toimi Marko Pyykkönen. kumppani, joka täyttää lain asettamat velvoitteet sekä velvollisuudet asiakkaita ja muita lisen vakuutusasiantuntijan kanssa. Hallitus valvoo, että riskien hallinta on järjestetty asianmukaisesti. tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna Yhtiön tilintarkastajat sidosryhmiä kohtaan Kiinteistökannan ylläpitotoiminnan riskejä ennal- hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksuky KHT Roland Pettersson ja taehkäistään ja hallitaan yhtiön kunnossapitostrate- kyä. KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Suomen Asumisoikeus Oy liittyi Ympäristöministeriön, Työ- ja elinkeinoministeriön sekä RAKLIn väliseen kiinteistöalan energiatehokkuusso- gian mukaisesti. Jatkossa saatavien kuittausoikeus kaventuu hieman ulosottoviranomaisten tiukentuneen käytän- Henkilöstö Kai Salli. Yhtiökokous pimuksen toimenpideohjelmaan. Tavoitteena on te- nön takia. Tuomion jälkeen kertyneisiin vastike- yms. Henkilöstön keski- Yhtiökokous pidettiin hostaa vuoteen 2016 mennessä 9 % yhtiön omista- saataviin ei enää voida soveltaa saatavien kuittauk- määräinen lkm mien kiinteistöjen energiankäyttöä. sen yleisiä edellytyksiä, jos näiden saatavien määrä Tilikauden palkat ylittää vakuuden määrän. ja palkkiot, M 1,7 1,7 1,6 1,5 16 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2010 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

11 Hallituksen toimintakertomus Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 2000=100 Rakennustyyppi asuinkerrostalo Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, T * % liikevaihdosta Asukasvaihtuvuus (%) Taloudellinen käyttöaste (%) 160 Lähde: Tilastokeskus ,57 99,53 99,48 99, ,5 98, ,4 15,3 15, , neljännes *2,16 *6,58 *5,13 *10,60 *24, Liikevaihdon kehitys, T * % liikevaihdosta Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, M *% liikevaihdosta 3,35 4,6 Lunastusrahasto Yhtiölle on perustettu asumisoikeuksien lunastusrahasto, mutta sitä ei ole nykyisen verolainsäädännön voimassa ollessa kartutettu. tinnällä varmistetaan niin median kuin myös alaan vaikuttavien viranomaisten ja tulevien hakijoiden oikean tiedon saaminen asumisoikeusjärjestelmästä. Yhtiön uudistuotanto käynnistyi vuoden alussa, kun Espoon Suurpeltoon tulevan 58 asunnon ker- Muutoksia konsernirakenteessa rostalokohteen rakennustyöt käynnistyivät helmi Tilivuoden aikana hankittiin uudistuotantokohteen Asunto Oy Espoon Kabiksenkallion koko osakekanta. kuussa. Asuntomarkkinatilanne näyttää vuoden 2011 alussa asumisoikeusasumisen kannalta hyvältä. Vaik *29,68 *37,43 *39,40 *38,68 *38, n Liikevaihto n Liikevoitto *2,15 0,57 *0,55 0,74 *3,03 *0,64 *3, Tilinpäätöksen jälkeiset tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät Uudistettu asumisoikeuslaki astui voimaan Yhtiön toimintaan laki ei tuo suuria muutoksia, koska toiminta on jo aiemmin ollut pääosin uuden lain ka kuluttajien luottamus omaan talouteen on vahva ja korkotason on ennustettu pysyvän vielä jonkin aikaa matalana, omistusasuntojen hinnat erityisesti pääkaupunkiseudulla ovat korkeat. Inflaatio kiihtyi vuoden 2010 lopulla yli kahden mukaista. prosentin, jossa sen arvioidaan pysyvän myös vuon- Suurin muutos koskee tiedonantovelvoitteita. na Mikäli ennuste pitää paikkansa, perusvas- Taseen loppusumma sekä vieras pääoma, M Valmiiden asuntojen määrä ja asuntokannan kasvu Asukkaille tullaan jatkossa kertomaan perusvastikkeeseen sisältyvien pääomamenojen tasauksen vaikutus kohdekohtaisesti. tikkeella katettavat lainanhoitokulut kasvavat ja lisäävät vastikkeiden korotustarvetta. Asumisoikeusasuminen koetaan kohtuuhintaisek ,5 Lakimuutos tulee vaikuttamaan alalla siten, että se yhdenmukaistaa yhtiöiden toimintatapoja ja paran- si ja erityisesti riskittömäksi vaihtoehdoksi verrattuna niin vuokra- kuin omistusasumiseen. Yhtiön asunto- taa kaikkien asumisoikeusasukkaiden yhdenvertaista jen käyttöaste on korkea ja asukasvaihtuvuus vähäis- asemaa markkinoilla. tä. Yhtiö jatkaa järjestelmän tunnettavuuden lisäämistä ensisijaisesti Suomen Asumisoikeusyhteisöt Suomen Asumisoikeus Oy ry:n tiedotustoiminnan kautta. Säännöllisellä vies- Hallitus n Taseen loppusumma (M ) n Vieras pääoma 18 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2010 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

12

13 Suomen Asumisoikeus Oy Leankatu Helsinki puh Y-tunnus:

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila. 30.1.2013 Tilinpäätösinfo

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila. 30.1.2013 Tilinpäätösinfo 1 SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Asuntomarkkinat 3. Strategia 4. SATOn vuosi 2012 5. Toimintaympäristö 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 35 kaupunkia 750 kohdetta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015 19.5.2015 1 Sisältö VVO-konsernin strategia ja liiketoiminta Siirtyminen IFRS-standardeihin Osavuosikatsaus 1 3/2015 19.5.2015 2 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 19.5.2015

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila 1 SATO > asiakkailleen parhaiden asumisratkaisujen tarjoaja > sijoittajia kiinnostava yhtiö, joka antaa omistajilleen kilpailukykyisen tuoton ottaen huomioon

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 29.10.2015 1 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 29.10.2015 2 Strategiset avainluvut 2018 Avainluku Tavoite Asuntovarallisuus 5,0 miljardia 45 000 asuntoa Vapaan segmentin

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2015

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2015 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/20 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-6/20 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö arvonluonti keskittymällä

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Irja Henriksson 2.6.2016 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Lahdessa oli vuoden 2015 lopussa 61 930 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 457 asuntokunnalla. Asuntokuntien keskikoko pienenee jatkuvasti.

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Asokotien asukashallinto 1.5.2015

Asokotien asukashallinto 1.5.2015 4.5.2015 Asokotien asukashallinto 1.5.2015 1 ( 7 ) Sisältö 1. Asukashallinnon tarkoitus 2. Asukkaiden kokous a) Asukkaiden kokouksen tehtävät b) Asukkaiden kokouksen koollekutsuminen c) Asukkaiden kokouksen

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/ SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-9/2011 25.10.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-9/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-9/2011

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-9/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö monipuoliset

Lisätiedot

OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016

OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016 Isabella ja Pia, elämäntapaprinsessat 99 m 2 3h, k, kph, p ja sauna Kalasatama SATO Oyj/Saku Sipola OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016 21.4.2016 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2016 1 SISÄLLYS SATO lyhyesti Toimintaympäristö

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2008

SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2008 SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2008 Asuntosijoitusyhtiö SATOn vuokra-asuntojen kysyntä kasvanut YHTEENVETO AJALTA 1.1.- 30.9.2008 (1.1. 30.9.2007) Konsernin liikevaihto oli 183,4 (191,7) milj. ja liikevoitto

Lisätiedot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot ISSN 1237 1288 Lisätiedot/More information: Kimmo Huovinen Puh./tel +358 40 537 3493 Selvityksiä 5/2008 Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot Rajoitusten alaiset ARA vuokra asunnot: määrä, omistajat ja

Lisätiedot

Urheilutie 10, 02700 Kauniainen vuokratontti, 4.365 m2, vuokranantaja Kauniaisten kaupunki 235-5-63-1 2 kpl Rivitalo 1212 m2 4950 m3 1987 20 asuntoa

Urheilutie 10, 02700 Kauniainen vuokratontti, 4.365 m2, vuokranantaja Kauniaisten kaupunki 235-5-63-1 2 kpl Rivitalo 1212 m2 4950 m3 1987 20 asuntoa 1 Hallituksen toimintakertomus Yhtiön perustiedot kohteittain: Valmist umisvuo si: Kauppareki sterimerkintä: Heikelinkuja 2, 02700 Kauniainen vuokratontti, 1,1612 ha, vuokranantaja Kauniaisten kaupunki

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008 Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008 Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Asuntoasiain työryhmän loppuraportti: Asuntoasiain organisointiselvitys Toimeksianto: Selvitetään, voidaanko pääkaupunkiseudulle

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen!

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen! Osavuosikatsaus 1-3/2016 Investors House Oyj Toimitusjohtaja Petri Roininen Toimintaympäristöstä Suomen talous ja asuntojen hinnat polkivat paikallaan Matala korkotaso poikkeuksellinen + rahan kohtuullinen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Selvitys 5/2012 Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne 2010 2012 27.11.2012 Sisällys 1 VUOKRA- JA OMISTUSASUMISEN VÄLIMUOTO... 3 1.1

Lisätiedot

SATO OYJ 1 (6) Tiedote 11.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS

SATO OYJ 1 (6) Tiedote 11.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS 1 (6) SATO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS SATO-konsernin liikevaihto oli 134,0 miljoonaa euroa (149,1 M, 2005). Katsauskauden tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 21,7 (22,6)

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Toimintaympäristö Toimintaympäristö

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 31.1.2012 Erkka Valkila. Tilinpäätösinfo 31.1.2012 1

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 31.1.2012 Erkka Valkila. Tilinpäätösinfo 31.1.2012 1 SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 31.1.2012 Erkka Valkila Tilinpäätösinfo 31.1.2012 1 Sisältö 1. Asuntomarkkinat 2. Strategia 3. SATOn vuosi 2011 4. Näkymät vuodelle 2012 Tilinpäätösinfo 31.1.2012 2 Asuntomarkkinat

Lisätiedot

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus Timo Kohtamäki Toimitusjohtajan katsaus Kannattavasti kasvava Lemminkäinen 2 2 Katsauksen sisältö Vuosi 2011 lyhyesti Lemminkäisen strategia Vuoden 2012 näkymät 3 Vuoden 2011 pääkohdat Kilpailukyky vahvistui:

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 25.9.2015 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 Lahdessa oli vuoden 2014 lopussa 54 666 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 513 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 1-6/2016

Puolivuosikatsaus 1-6/2016 Puolivuosikatsaus 1-6/2016 Investors House Oyj Toimitusjohtaja Petri Roininen 25.8.2016 Pörssitalo Näkökohtia toimintaympäristöstä EKP:n toimet, rahan matala korkotaso+kohtuullinen saatavuus Kiinteistökaupan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

/2006 Tauno Tuomivaara

/2006 Tauno Tuomivaara FHI:n aamiainen 10/8/2006 /2006 Tauno Tuomivaara Kommentit Susanne Jacobsonin puheenvuoroon: Elämäntapapohjaista senioriasumista VVO:n asumispalveluiden strateginen toimintamalli 1 VVO:N AVAINTIETOJA 2005

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2016 Vakaa kehitys jatkui Elecsterillä YHTEENVETO Liikevaihto 10,2 MEUR (1-3/2015: 11,0 MEUR) Liikevoitto 0,8

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet

Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Asuntomarkkina-asiantuntija Hannu Ahola 0400 996 067 Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2015 2016 5.1.2017 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA kerää

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 3.9.23 ESITYS 22.1.23 Liikevaihdon jakautuma 1-9/23 Joustopakkaukset 51,4 milj. euroa 42,8 % Nauhatuotteet 9,5 milj. euroa 7,9 % 12,3 milj. euroa Kuitukankaat

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

Tervetuloa 1 Q3 2011 Media- ja analyytikkoinfo Matti Halmesmäki 26.10.2011

Tervetuloa 1 Q3 2011 Media- ja analyytikkoinfo Matti Halmesmäki 26.10.2011 Tervetuloa 1 Konsernijohtoryhmä uudistuu Pääjohtaja Rautakeskon toimitusjohtajaksi ja Keskon rautakaupasta vastaavaksi konsernijohtoryhmän jäseneksi on 1.11.2011 alkaen nimitetty Arja Talma 49-vuotias

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2007 Erkka Valkila 1 Strategia > toimialat: asuntosijoitus ja asuntorakennuttaminen > kannattava kasvu > asiakaslähtöinen toiminta > alueellinen keskittyminen > asuntosijoitustoiminta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 Erkka Valkila

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 Erkka Valkila SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 Erkka Valkila 1 Strategia > toimialat: asuntosijoitus ja asuntorakennuttaminen > kannattava kasvu > asiakaslähtöinen toiminta > alueellinen keskittyminen > asuntosijoitustoiminta

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.6.2016 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2016 / YTEK OY YTEK Oy:n toiminnan tärkeimmät painopistealueet on määritelty kaupungin kanssa solmitussa

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Lainaehtojen muuttaminen

Lainaehtojen muuttaminen Valtiokonttori Rahoitus Hakulomake 3/2016 Lainaehtojen muuttaminen Lainansaaja Isännöitsijän nimi Yritys- ja yhteisötunnus Sähköpostiosoite Kunta Lähiosoite Kohteen osoite Postitoimipaikka Valtiokonttorin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.216 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Ensimmäisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 52.9% edellisvuodesta ollen EUR 37.1m (EUR 24.3m /2) Ensimmäisen vuosineljänneksen

Lisätiedot

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 MARIMEKKO OYJ Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 5.11.2008 LIIKETOIMINNAN KEHITYS 1-9/2008 Liikevaihto kasvoi ja tulos parani ennakoidun mukaisesti. Suomessa merkittävä osa kasvusta kertyi kertaluonteisista

Lisätiedot

Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain

Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain POWEST VUOSIKATSAUS 2012 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain Metsäteollisuus 62 % Energiayhtiöt

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (11) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (11) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (11) 48 Kaupungin määräysvallassa olevien asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokoukset 2013 HEL 2013-002428 T 00 01 05 Päätös Hallituksen ja tilintarkastajien valinta Konsernijaosto

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖYTÄKIRJA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Keskiviikko 31.3.2010 klo 13.00-13.30 Paikka Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi Läsnä Paikalla olivat pöytäkirjan liitteenä 1 olevasta osallistujaluettelosta

Lisätiedot

hyvin suunniteltuja, rauhallisia ja turvallisia koteja ensisijaisesti yksin asuville ihmisille, jotka tarvitsevat kohtuuhintaista vuokra-asuntoa

hyvin suunniteltuja, rauhallisia ja turvallisia koteja ensisijaisesti yksin asuville ihmisille, jotka tarvitsevat kohtuuhintaista vuokra-asuntoa hyvin suunniteltuja, rauhallisia ja turvallisia koteja ensisijaisesti yksin asuville ihmisille, jotka tarvitsevat kohtuuhintaista vuokra-asuntoa S-Asunnot Oy Toimintaidea: Hyvin suunniteltuja, tehokkaita,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.7.2005 30.9.2005 1 Elisan Q3 2005 Q3 2005 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Saunalahti-kaupan eteneminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q3

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus FINGRID OYJ 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.1998 Kuluva vuosi on yhtiön ensimmäinen täysi toimintavuosi. Yhtiö hankki Suomen Voimatase Oy:n koko osakekannan 1.9.1998, minkä seurauksena yhtiöistä muodostui

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Investors House Oyj tuottoa ilman välikäsiä TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2016 13.2.2016 Toimitusjohtaja Petri Roininen Investors House Oyj tarkoitus tuottaa voittoa osakkeenomistajille Strategisena tavoitteena osakkaan

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014 Sievi # 11032014 Sievi Capital_V2 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6 / 2001

Osavuosikatsaus 1-6 / 2001 Osavuosikatsaus 1-6 / 2001 2. elokuuta 2001 Teijo Fabritius, toimitusjohtaja JOT Automation Group Oyj industry customers targets competition strategies Tunnuslukuja Milj. EUR 1-6/01 1-6/00 Muutos,% 2000

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 4 996 67 Pekka Pelvas 4 67 831 Selvitys 7/211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 23.6.211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa Eläkeläisvaltuuston kokous 24.3. klo 12.-14.30 Tesoman elinkaarikortteli 2 Tesoman elinkaarikortteli Kilpailun tarkoituksena on saada

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot