Suomen Asumisoikeus Oy. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Asumisoikeus Oy. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014"

Transkriptio

1 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014

2

3 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014

4 Sisältö Suomen Asumisoikeus Oy lyhyesti 4 Asumisen kehittämistä hyvällä yhteistyöllä 5 Toimitusjohtajan katsaus 8 Kunnossapidossa varaudutaan isoihin korjaustoimiin 10 Uudet toimintatavat tehostaneet markkinointia 12 Vuonna 2015 käynnistetään uusien asuntojen tuotanto 16 Ydintavoitteet ja toimenpiteet vuodelle Hallituksen toimintakertomus Yhtiön talous 18 Ympäristövaikutukset 18 Riskienhallinta 18 Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä 19 Henkilöstö 19 Omistajat 19 Yhtiön hallitus 19 Yhtiön tilintarkastajat 19 Graafit 20 Yhtiökokous 21 Lunastusrahasto 21 Tilinpäätöksen jälkeiset tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät 21

5 Suomen Asumisoikeus Oy:lla on asukkaina noin suomalaista. Asumisoikeusasuminen sopii kaikkiin elämäntilanteisiin.

6 Arvomme Avoimuus Yhtiön toiminta on läpinäkyvää ja se antaa itsestään ja toimintatavoistaan sekä periaatteistaan oikeaa tietoa nopeasti ja oikea-aikaisesti sekä yhteistyökumppaneilleen että asiakkailleen. Luovuus Työyhteisön ilmapiiri ja organisaatio pidetään luovuuteen ja innovatiivisuuteen kannustavana. Henkilökuntaa kannustetaan luomaan ja kehittämään uusia ja tehokkaita työmenetelmiä ja toimintatapoja. Jatkuvuus Yhtiön toiminta on taloudellisesti kannattavaa ja riskit ennakoivaa. Yhtiön taloudellista asemaa pyritään vahvistamaan ja kiinteistöjen kunnossapitoon panostetaan siten, että asuntojen kilpailukyky säilyy hyvänä. Kumppanuus Ammattitaitoiset ja hyvät yhteistyökumppanit ja luottamukseen perustuva yhteistyö takaavat, että tärkein kumppani, asukas, kokee tarjoamamme asuntopalvelut kilpailukykyisiksi.

7 Suomen Asumisoikeus Oy lyhyesti Asumisen kehittämistä hyvällä yhteistyöllä Tutkimme säännöllisesti palvelumme laatua. Asiakaspalautteet auttavat meitä kehittämään toimintaamme ja myös valitsemaan parhaat yhteistyökumppanit. Kehitämme jatkuvasti uusia palveluita. Olemme kehittäneet asukkaille mahdollisuuksia itse vaikuttaa oman asuntonsa laatutasoon ja viihtyvyyteen. Kehitämme koko ajan myös sähköistä asiakaspalvelujärjestelmäämme unohtamatta henkilökohtaisen palvelun merkitystä. Vuorovaikutteista kumppanuutta. Huolehdimme asuntokannastamme ennakoivan kunnossapitotoiminnan avulla yhteistyössä alan parhaiden ammattilaisten kanssa. Kiinteistöt hoidetaan omakustannusperiaatteen mukaan kustannustehokkaasti. Aktiivista viranomaisyhteistyötä. Toimintaamme ohjaa asumisoikeus- ja yhteishallintolaki, joiden puitteissa kehitämme palvelujamme. Asumisoikeusjärjestelmää pyrimme kehittämään aktiivisesti viranomaisyhteistyön kautta. Vaikutamme ajankohtaisiin asumisoikeusasumista koskeviin asioihin myös Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n kautta. Asokotien toiminta-ajatuksena on omistaa kannattavasti laadukkaita asumisoikeusasuntoja pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa. Toimintamme perustuu jatkuvaan kehittymiseen sekä hyvien asumispalveluiden tuottamiseen yhdessä huolella valittujen kumppaneiden kanssa. Asokotien keskeisenä strategisena tavoitteena on kiinteistöjen pitkäjänteinen ja kannattava omistaminen ja hallinnointi. Yhteistyö asukkaiden kanssa auttaa meitä löytämään asuinympäristön kehityshaasteet ja huolella valitut yhteistyökumppanit kehittämään asumispalveluitamme asukkaiden tarpeiden mukaan. TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT, KONSERNI Asukkaita n n n Asuntoja Asuinpinta-ala Kiinteistöjä Tase M Liikevaihto M Liikevoitto M Oma pääoma M josta asumisoikeusrahastoa Lainakanta M Liikevoitto-% liikevaihdosta 35,7 37,6 33,6 Oman pääoman tuotto-% 10,1 9,9 5,6 Omavaraisuusaste-% 27,1 25,1 22,6 Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) 4,5 4,7 4,0 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

8

9 Vuosi 2014 tammi 2014 Asuntosäätiö ostaa Asokodit Kauppa tehtiin , minkä jälkeen käynnistettiin yhdistymisen valmistelu. Fuusio toteutuu Asopaketti-tilaisuuksia järjestetään 12 paikkakunnalla teemaseminaarien yhteydessä Asopaketit ovat valmiiksi räätälöityjä remontointipaketteja, joiden avulla asukas voi kunnostuttaa keittiön, kylpyhuoneen ja saunan mieleisekseen. Helsingin, Espoon ja Vantaan kiinteistöhuollot kilpailutetaan ja otetaan käyttöön uusi sopimusmalli Kilpailutuksen tavoitteena on parantaa kiinteistöhuoltotoiminnan laatua ja luoda kaikille kohteille tasalaatuinen palvelu. Kilpailutus laajenee maakuntiin vuonna Asukashallinnon valtakunnallinen toimielin kokoontuu Helsingissä Yhteistyöelimen kokous pidettiin Helsingissä Kokoukseen osallistui asukkaita 21 toimintapaikkakunnalta. Myynnin ja kunnossapidon toimintakäytäntöjä tehostava kampanja käynnistetään Isojen asuntojen markkinointiin otettiin syksyllä käyttöön tehostettu kampanja pääkaupunkiseudulla. Asukkaille tiedotetaan vuoden 2015 budjetoinnista Syksyllä pidettiin kaikille asukastoimikuntien puheenjohtajille tarkoitetut tiedotustilaisuudet vuoden 2015 budjetointiin liittyen. Tampereen, Jyväskylän, Kuopion ja Oulun isännöinti kilpailutetaan Vantaan Keimolanmäen kohteen urakkasopimus allekirjoitetaan allekirjoitetaan urakkasopimus Asokotien uudistuotannon käynnistämiseksi alkuvuodesta joulu 2014 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

10 Toimitusjohtajan katsaus Positiivisten muutosten vuosi Vuoden 2014 keväällä tehtiin yrityskauppa, joka leimasi monella tavalla positiivisesti toimintaamme. Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:stä tuli yhtiömme omistaja. Pitkään jatkunut tilanne, jossa emme voineet tuottaa uusia asuntoja, päättyi. Tilanne on erinomainen sekä yhtiömme että kohtuuhintaisia asuntoja tarvitsevien kannalta. Nykyisessä asuntopoliittisessa tilanteessa jokainen uusi kohde on tervetullut helpottamaan tilannetta. Tulevana vuonna kaiken rakentamisen ennustetaan vähenevän entisestään. Tuotanto on Rakennusteollisuuden (RT) tilastojen mukaan ollut näin vähäistä viimeksi 1990-luvun lamassa. Toimintavuoden aikana rakentaminen hiipui koko Suomessa ennätyksellisen vähäiseksi erityisesti pientaloasuntojen osalta. Asumisoikeusasuntojen tuottamista on valtion taholta kuitenkin helpotettu. Valtio poisti uudistuotannon korkotukivuokra-asuntojen ja asumisoikeusasuntojen kytköksen. ARA lisäsi vuoden 2014 syksyllä asumisoikeustalojen korkotukilainavaltuutta siten, että jatkossa toimijoilla on mahdollista aloittaa asumisoikeusasunnon rakennuttaminen. Asumismuoto on jälleen osoittautunut kilpailukykyiseksi vaihtoehdoksi tilanteessa, jossa asumisen hinta koetaan kohtuuttomaksi erityisesti pääkaupunkiseudulla. Meidän tavoitteenamme on tuottaa noin 400 asuntoa vuodessa eli kannamme kortemme kekoon asuntotuotannon lisäämiseksi. Emme tule rakennuttamaan pelkästään yksittäisiä kohteita, vaan olemme Asuntosäätiön kautta mukana kehittämässä myös uusia aluekokonaisuuksia. Meillä tulee olemaan siihen hyvä valmius, kun konsernin henkilöstön osaaminen yhdistetään. Asuntosäätiöllä on vankka rakennuttamisosaaminen kun taas Asokodit tunnetaan hyvästä kiinteistöjen ylläpito-osaamisesta. Hyvällä yhteistyöllä pystytään kehittämään asiakkaille parasta mahdollista asumispalvelua. Heti yrityskaupan jälkeen aloimme valmistella yhtiöiden yhdistymistä, joka saatetaan loppuun vuoden 2015 keväällä. Toimitilamme tulevat säilymään Pasilassa. Toimintatapojen yhdistämistä on valmisteltu monissa työryhmissä. Olemme pyrkineet säilyttämään mahdollisimman hyvin kummankin ammattimaisesti toimivan kiinteistöosaajan parhaat käytänteet. Samaan aikaan fuusion valmistelemisen kanssa yrityksessämme on viety eteenpäin tärkeitä kiinteistöjen kunnossapitoon ja markkinointiin liittyviä toimenpiteitä. Ennakoiva kunnossapitojärjestelmä yhdistettynä tehokkaaseen tietojärjestelmien hyödyntämiseen on pitänyt huolta siitä, että kiinteistöjen ongelmakohdat nousevat esiin riittävän ajoissa toimenpiteitä varten. Asiakaspalautteiden pohjalta on puolestaan kehitetty remontointituotteita, jotta on voitu tarjota asiakkaille valinnan vaihtoehtoja huoneistojen kunnossapitoon. Esimerkiksi vuonna 2014 käyttöönotettu Tilaihme eli mahdollisuus muuttaa sauna muuhun 8 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2014

11 käyttöön on osoittautunut suosituksi remontointimalliksi. Myös Asopakettien tilaukset ovat koko ajan lisääntyneet. Asuntojen markkinoinnissa on puolestaan kehitetty myynnin ja kunnossapidon yhteinen kampanja isojen perheasuntojen myynnin edistämiseksi. Asuntojen käyttöaste on yhä korkea 98,11 % ja asukasvaihtuvuus vain 13,27 %. Yhtiömme asunnossa asuu yli kymmenen vuotta asuneita asukkaita. Myös energiansäästölle asettamamme tavoitteet on saavutettu sekä kunnossapidon toimenpitein että asukasviestinnän keinoin. Henkilöstömme on ansainnut kiitoksen hyvin tehdystä työstä! Kiitän myös kaikkia asukkaitamme siitä, että he ovat kokeneet palvelumme hyviksi ja viihtyneet asunnoissaan. Erityiskiitos kuuluu vielä niille aktiivisille asukkaille, jotka ovat olleet kanssamme kehittämässä toimintaa esimerkiksi osallistumalla vuoden aikana järjestettyihin asukastilaisuuksiin. Suuri kiitos kuuluu myös hyville yhteistyökumppaneillemme, kanssatekijöille, joiden osaaminen täydentää toimintaamme. Hyvällä yhteistyöllä saadaan hyviä asioita aikaan. Marko Pyykkönen Toimitusjohtaja Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

12 Kunnossapidossa varaudutaan isoihin korjaustoimiin Asokotien kiinteistökannasta 73 % on valmistunut 1990-luvulla eli suuri osa kohteista lähestyy ikää, jolloin isot korjaustoimet ajankohtaistuvat. Tilanteeseen vaikuttaa myös se, että yhtiön kohteista 64 % on pientaloja, joiden korjauskulut ovat keskimäärin korkeammat kuin kerrostalojen. Kiinteistökannan ikääntymiseen on varauduttu vahvistamalla henkilöresursseja edistämään kiinteistöjen kunnossapitotoimintaa. Ennakoivat toimenpiteet tärkeitä Kiinteistökannan vanhenemisen mukanaan tuomia ongelmia voidaan ennaltaehkäistä monin keinoin. Asokodeilla on ollut jo pitkään käytössä esimerkiksi talotekniikkaan, kattoihin ja leikkivälineisiin vuosittaiset tarkastukset. Toimintavuoden aikana muun muassa uusittiin kuusi hissiä, joihin ei enää saanut varaosia. Paloturvallisuutta edistettiin savunpoistoluukkujen huolloilla sekä aloittamalla palokatkotarkastukset ja -korjaukset. Pääkaupunkiseudulla tarkastettiin ja huollettiin pumppaamot ja aloitettiin pohjaviemäreiden huuhtelut. Näillä toimilla edistetään jätevesijärjestelmien toimivuutta. Isännöintiä ja huoltoa kilpailutettiin Isännöinnin rooli kiinteistöjen kunnossapidossa on merkittävä. Samoin tehokas kiinteistöhuolto edesauttaa kiinteistöjen ennakoivaa kunnossapitoa. Isännöinti kilpailutettiin Tampereella, Jyväskylässä, Kuopiossa ja Oulussa. Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla kilpailutettiin kiinteistöhuollot ja otettiin käyttöön uusi sopimusmalli. Kilpailutuksen tavoitteena oli parantaa huoltotoiminnan laatua ja mahdollistaa asukkaille tasalaa- 10 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2014

13 Kunnossapidon korjauskulujen jakautuminen 2014 Muut 8,1 % Ulkoaluerakenteet 8,5 % Ulkoseinät, kattorakenteet, parvekkeet 11,0 % LVISA-järjestelmät 27,0 % Asuinhuoneistot 45,4 % Asiakkaiden arvostamia asumispalveluja Asiakasedut Yhteistyökumppanien tarjoamia etuja kaikille Asokotien asukkaille. Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 2005=100 Rakennustyyppi asuinkerrostalo Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 2005=100, kokonaisindeksi Rakennus-kustannusindeksi 2005=100, kokonaisindeksi Kuluttajahinta-indeksit 2005=100, kokonaisindeksi Lähde: Tilastokeskus Asiakaspalvelu Asiakaspalautteissa henkilöstö on saanut kiitosta ystävällisyydestä ja ammattitaitoisesta palvelusta. Asoetu Pitkäaikaisten asukkaiden palkitsemiseen kehitetty asiakkaiden arvostama järjestelmä. Asuntojen kysyntä vakaalla tasolla Asukasvaihtuvuus pysyi vuoden aikana alhaisena, 13,27 %:ssa. Keskimäärin suomalaisessa asuntokannassa vaihtuvuus on noin 20 %. Asuntojen käyttöaste pysyi hyvänä, 98,11 %:ssa. tuinen palvelu kohteen koosta riippumatta. Uuden sopimusmallin myötä luovuttiin kohteiden omatoimihuollosta ja otettiin tilalle talkoohuolto, joka mahdollistaa asukkaiden aktiivisuuden kohteiden ulkoalueiden hoitamisessa. Asopaketteja kehitettiin edelleen Asopaketti-remontit ovat asukkaille helppo tapa nostaa asumisviihtyisyyttä. Toimintavuoden aikana Asopaketti-remontteja kehitettiin asiakkaiden toiveiden mukaan joustavammaksi. Saunojen käyttötarkoituksen muuttamiseen kehitettiin Tilaihme-remontti. Asukashallinto Asokotien asukashallinto keskittyy talokohtaisen asukastoiminnan kannustamiseen ja asumiseen liittyvien asioiden tiedottamiseen. Lisäksi valtakunnallisella tasolla toimii Yhteistyöelin. Asuntohaku Asokodin hakeminen onnistuu kätevästi verkkosivuilla olevan hakemuksen avulla. Kotikulma Kaikilla Asokotien kohteilla on omat internetsivut Kotikulmassa. Kohdekohtaisesta tiedonvälityskanavasta kehitetään jatkossa sähköinen asiointikanava. Livezhat Reaaliaikainen asiakaspalvelukanava. Livezhatin kautta asiakaspalvelu auttaa internetsivuilla kävijöitä. Palvelukeskus Asokotien 24/7-palvelukeskuksen avulla asukas saa yhden numeron kautta yhteyden isännöintiin ja huoltoon. Fuusio yhdenmukaistaa toimintoja Asuntosäätiön Asumisoikeuden ja Asokotien fuusioitumisen valmistelu käynnistettiin toimintavuoden aikana. Yhtiöiden työntekijöistä koostunut työryhmä kävi läpi toimintamallit ja käytännöt yhdenmukaistetaan vuoden 2015 alkuvuoden aikana. Vaihtopörssi Keskinäisten asuntovaihtojen internetissä toimiva kanava, jonka avulla kaikkien tuottajien asukkaat voivat etsiä vaihtoasuntoa. Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

14 Uudet toimintatavat tehostaneet markkinointia 12 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2014

15 Vastikekehitys PERUSVASTIKE HOITOVASTIKE KOKONAISVASTIKE Koko maa 8,58 8,69 8,97 2,37 2,50 2,64 10,95 11,20 11,61 Pääkaupunkiseutu 9,54 9,82 10,18 2,29 2,44 2,61 11,83 12,26 12,79 Kehyskunnat 8,10 8,07 8,29 2,60 2,79 2,89 10,71 10,86 11,17 Muu Suomi 7,44 7,38 7,63 2,38 2,48 2,59 9,82 9,86 10,15 Asokotien alueellinen jakauma 2014 Muut aluekeskukset Muut kaupungit 925 Helsinki Espoo Kehyskunnat Vantaa Sähköinen palvelutarjonta on asuntojen markkinoinnissa yhä tärkeämmässä roolissa. Asokotien sähköisen asiakkuuden määritykset valmistuivat toimintavuonna ja lähtevät tuotantoon vuoden 2015 aikana. Tavoitteena on muuttaa Kotikulma tiedonvälityskanavasta aika- ja laiteriippumattomaksi asiointipaikaksi, jossa asiakas voi asioida asokotiin liittyvissä asioissa. Tehostettu yhteistyö avuksi markkinointiin Asokotien eri yksiköt tekevät aina tiivistä yhteistyötä asuntojen markkinoimiseksi, mutta isojen perheasuntojen markkinointiin otettiin käyttöön tehostettu myynnin ja kunnossapidon yhteistyökampanja. Toimintavuoden lopussa pilotoidussa kampanjassa nostettiin huoneistojen sisäpuolista laatua, lisättiin markkinoinnin materiaalia sekä tiimiytettiin henkilökuntaa ja kasvatettiin myynnin vastuuta huoneistoremonttien määrittelyssä. Asokotien myyjille, isännöitsijöille ja reskontranhoitajille pidetään joka kevät yhteinen koulutustilaisuus, jossa käsitellään monipuolisesti asumiseen liittyviä tilanteita sekä yhtiön ajankohtaisia hankkeita. Yhteisen koulutuksen tavoitteena on ylläpitää tiivistä yhteistyötä eri yksiköiden välillä. Tapahtumamarkkinointi Tapahtumamarkkinointiin panostettiin edellisvuosien tapaan. Tavoitteena oli lisätä asumisoikeusasumisen ja yhtiön tunnettuutta. Asopaketti-infot osoittautuneet suosituiksi Toimintavuoden aikana järjestettiin lähes 30 Asopakettien markkinointitilaisuutta ympäri Suomea. Keväällä tilaisuudet järjestettiin maakunnissa asukastoimikuntien puheenjohtajille pidettyjen teemaseminaarien yhteydessä. Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

16 Asopakettien suosion johdosta tilaisuuksia päätettiin pitää myös syksyllä pääkaupunkiseudulla ja Oulussa. Asopakettien markkinoinnissa hyväksi kanavaksi on osoittautunut myös Asokoti-asiakaslehti, jossa on julkaistu runsaasti artikkeleita toteutetuista remonteista. Myynnin muutoksia Myynnin organisaatiota pääkaupunkiseudulla tehostettiin perustamalla vuoden aikana vuokraustiimi, jonka tavoitteena on löytää erityisesti isoihin perheasuntoihin asukkaita. Vuokraustoiminnan ansiosta yhtiön tyhjäkäyttökulut ovat pysyneet kohtuullisina koko Suomen osalta. Oman myyntiorganisaation toimintaa tehostettiin myös keskittämällä oma myynti pääkaupunkiseudun kohteisiin. Tuusulan, Järvenpään, Keravan, Sipoon ja Nurmijärven myynti siirtyi omalta organisaatiolta ulkopuoliselle toimijalle. Viestinnän merkitys kasvanut Viestinnän merkitys on kasvanut yhä tärkeämmäksi nyky-yhteiskunnassa. Yhtiön toteuttaman viestinnän tavoitteena on kasvattaa tunnettuutta, sitouttaa ja ylläpitää hyvää yhteistyötä henkilöstön, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kesken. Huolimatta sähköisen viestinnän kehittämisestä yhtiö korostaa jatkuvasti toiminnassaan henkilökohtaisen vuorovaikutuksen merkitystä asiakaspalvelussa ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Asukasviestintää toteutettiin toimintavuonna sekä Kotikulman että Asokoti-lehden avulla. Lehti ilmestyi kaksi kertaa vuodessa. Lehdessä kannustettiin asukastoimintaan ja opastettiin muun muassa energiatehokkaaseen asumiseen. Toimintavuonna lehdessä nostettiin erityisesti esiin Asopaketti-remontit. Yhtiö osallistui syksyllä neljännen kerran Motivan energiansäästöviikolle. Myös asukasviestintä tulee olemaan tulevaisuudessa yhä enemmän sähköistä viestintää. Kotikulman kohdekohtaiset sivut sekä Asokotien internetpohjainen kiinteistötietojärjestelmä Asotieto antavat siihen hyvät mahdollisuudet. Toimintavuonna otettiin käyttöön viikoittainen uutisartikkelipalvelu Kotikulmassa. Sen avulla tuotiin esiin asumisoikeusasumiseen ja Asokotien kohteisiin liittyviä ajankohtaisasioita sekä asumisen opastusta. Yhtiön sisäisen viestinnän tavoitteena on sitouttaa, ylläpitää viihtyvyyttä ja tyytyväisyyttä. Toimintavuoden aikana rakennettiin henkilöstön käyttöön intranet. 14 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2014

17 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

18 Vuonna 2015 käynnistetään uusien asuntojen tuotanto Vuosi 2015 tulee olemaan Asokotien historiassa merkittävä vuosi. Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy ja Asokodit fuusioituvat Asuntosäätiö-konsernista tuli Suomen neljänneksi suurin asuinkiinteistöjen omistaja. Asokodit käynnistää jälleen uudistuotantoaan, kun ensimmäisen kohteen rakennuttaminen alkaa Vantaan Keimolanmäessä vuoden alkupuolella. Yhtiö hakee uusia tontteja asumisoikeusasuntojen rakennuttamiseen. Asumisoikeusasuntojen tuottaminen on myötätuulessa, kun omistus- ja vuokraasuntojen tuotanto on vähäistä. Asumisoikeusasuminen on jälleen tunnustettu tarpeelliseksi ja tärkeäksi tavaksi tuottaa kohtuuhintaisia asuntoja kasvukeskuksiin. Myös asumisoikeusjärjestelmään on tulossa uudistuksia. Vuoden 2015 alusta ns. kuumakuntien asuntojen järjestysnumerot yhdistettiin pääkaupunkiseudun järjestelmään eli jatkossa alueella on käytössä yhteinen järjestysnumerojono. Asumisoikeusasuntojen kysyntätilanne on hyvä erityisesti pienten asuntojen osalta. Isojen perheasuntojen markkinointi heikomman kysyntätilanteen alueilla tulee olemaan haasteellista myös vuonna Asokodit jatkaa tehostettua myynnin ja kunnossapidon yhteistyötä isojen asuntojen asuttuna pitämiseksi. Markkinointia tulee tehostamaan myös käyttöön otettavat sähköiset palvelut. Vanheneva asuntokanta vaatii yhä suurempaa huomiota. Korjaustoimintaan on varattu edellistä vuotta enemmän määrärahoja. Yhtiön asuntojen keskimääräinen käyttövastike koko maassa vuonna 2015 on 11,68 euroa/m 2 /kk. Säännöllisten kunnossapitotarkastusten avulla kartoitetaan uusia keinoja parantaa kiinteistöjen kuntoa. Kiinteistöhuollon kilpailutusta jatketaan. Kilpailutus toteutetaan vuonna Energian säästötoimenpiteitä jatketaan myös vuonna 2015 ja ne kohdistetaan erityisesti kerrostaloihin, joista on saatavissa laajamittaisemmat säästöt pientalokantaan verrattuna. 16 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2014

19 Ydintavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2015 Tunnusluvut Käyttöaste 98,9 % Vaihtuvuus 16 % Suosittelijuus 4 (1 5) Kunnossapito Huollon kilpailutuksen käyttöönotto kehyskunnissa ja maakunnissa Korjauksiin budjetoitu 24,9 M Henkilöstö Henkilöstön työhyvinvoinnin ja toimintaedellytysten varmistaminen Asuntosäätiön ja Asokotien yhdistymisessä Asiakkaat Asuntosäätiön ja Asokotien yhdistyneiden toimintatapojen vakiinnuttaminen Sähköisen asiakkuuden kehittämisprojektin käytäntöönpano Tavoitteet energian säästölle Vuonna 2009 lämpöindeksi oli 48,0 kwh/rm 3. Tavoitteen mukainen lämpöindeksi vuoden 2015 lopussa on enintään 45,9 kwh/rm 3. Vuonna 2009 veden kulutus oli 390 l/m 3. Tavoitteen mukainen vedenkulutus vuoden 2015 lopussa on enintään 367 l/m 3.

20 Suomen Asumisoikeus Oy Leankatu Helsinki puh Y-tunnus:

Suomen ASumiSoikeuS oy Vuosikertomus 2013

Suomen ASumiSoikeuS oy Vuosikertomus 2013 Vuosikertomus 2013 Suomen Asumisoikeus Oy Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2013 Sisältö Suomen Asumisoikeus Oy lyhyesti 4 Vuosi 2013 lyhyesti kehitystoiminnan vuosi 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Sähköisen

Lisätiedot

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan.

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. TILINPÄÄTÖS 2013 Suomen johtava asuntovuokrausyritys VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. Tilinpäätös 27.2.2014 Meitä on VVO:laista (keskimäärin v. 2013) Toimintaympäristö

Lisätiedot

Suomen Asumisoikeus Oy. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2009

Suomen Asumisoikeus Oy. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2009 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus ja tilinpäätös 2009 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus ja tilinpäätös 2009 Sisältö Toiminta-ajatus 7 Suomen Asumisoikeus Oy lyhyesti 7 Visio 7 Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Asokotien asukashallinto 1.5.2015

Asokotien asukashallinto 1.5.2015 4.5.2015 Asokotien asukashallinto 1.5.2015 1 ( 7 ) Sisältö 1. Asukashallinnon tarkoitus 2. Asukkaiden kokous a) Asukkaiden kokouksen tehtävät b) Asukkaiden kokouksen koollekutsuminen c) Asukkaiden kokouksen

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen yhteistyö maankäytössä. Rakennuttajan kokemuksia

Julkisen ja yksityisen yhteistyö maankäytössä. Rakennuttajan kokemuksia Julkisen ja yksityisen yhteistyö maankäytössä Rakennuttajan kokemuksia ASUNTOSÄÄTIÖ - Perustettiin vuonna 1951 rakennuttamaan Tapiola Perustajajärjestöt Väestöliitto Mannerheimin Lastensuojeluliitto SAK

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 Suomen suurin markkinaehtoinen vuokranantaja Historiansa suurin liikevaihto. Investoinnit kasvussa. Liikevaihto 1.1. 31.12.2014 miljoonaa euroa (346,6) Tulos 1.1. 31.12.2014

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 y S o Soikeu Sumi Suomen A

Vuosikertomus 2012 y S o Soikeu Sumi Suomen A Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2012 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2012 Klariksentie 3:een Espoon Suurpeltoon valmistui toukokuussa Asokotien uusin, 58 asunnon kohde. Asukkaat ovat kehuneet

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014 VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys OSTOT KASVATTIVAT VUOKRA-ASUNTO- INVESTOINTEJA. Liikevaihto 1.1. 30.6.2014 miljoonaa euroa +9,9% (Q2 2013)

Lisätiedot

Lautamiehentie 2, Vantaa

Lautamiehentie 2, Vantaa Suomen Asumisoikeus Oy:n Vuosikertomus ja tilinpäätös 2007 Lautamiehentie 2, Vantaa Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2007 oli yhtiöllemme menestyksellinen. Asumisoikeusasuntojen kysyntä kasvoi, käyttöaste

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 29.10.2015 1 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 29.10.2015 2 Strategiset avainluvut 2018 Avainluku Tavoite Asuntovarallisuus 5,0 miljardia 45 000 asuntoa Vapaan segmentin

Lisätiedot

Asokotien asukashallinto

Asokotien asukashallinto Asokotien asukashallinto 8.8.2017 9.8.2017 Tervetuloa mukaan asukastoimintaan. Koti on turvasatama itselle ja läheisille. Suunnittelemme ja kehitämme uusia toimintatapoja ja sähköisiä palveluita yhteistyössä

Lisätiedot

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila. 30.1.2013 Tilinpäätösinfo

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila. 30.1.2013 Tilinpäätösinfo 1 SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Asuntomarkkinat 3. Strategia 4. SATOn vuosi 2012 5. Toimintaympäristö 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 35 kaupunkia 750 kohdetta

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008 Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008 Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Asuntoasiain työryhmän loppuraportti: Asuntoasiain organisointiselvitys Toimeksianto: Selvitetään, voidaanko pääkaupunkiseudulle

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen Osavuosikatsaus Q2/2013 Toimitusjohtaja Jani Nieminen Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta perustuu asuntojen

Lisätiedot

VVO-yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja

VVO-yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja VVO-yhtymä Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

/2006 Tauno Tuomivaara

/2006 Tauno Tuomivaara FHI:n aamiainen 10/8/2006 /2006 Tauno Tuomivaara Kommentit Susanne Jacobsonin puheenvuoroon: Elämäntapapohjaista senioriasumista VVO:n asumispalveluiden strateginen toimintamalli 1 VVO:N AVAINTIETOJA 2005

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila 1 SATO > asiakkailleen parhaiden asumisratkaisujen tarjoaja > sijoittajia kiinnostava yhtiö, joka antaa omistajilleen kilpailukykyisen tuoton ottaen huomioon

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuokra-asuntomäärä kasvoi ja Lumo laajensi asumisen palveluita Liikevaihto 1.1. 30.9.2014 miljoonaa euroa +7,5%

Lisätiedot

Mestariasunnot 2 / 2013. Jarkko Kankkunen

Mestariasunnot 2 / 2013. Jarkko Kankkunen Mestariasunnot 2 / 2013 Jarkko Kankkunen Mestariasunnot konserni.... Järvenpään Mestariasunnot Oy Kiinteistö Oy Järvenpään Tilat Levysepänkatu 13 kiinteistö JMA:n 65,30 %, JL Kiinteistötaito 17,15 %, Caves

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-6/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-6/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-6/2015 27.8.2015 1 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 27.8.2015 2 Maanlaajuinen toiminta hyvillä sijainneilla Asuntojen jakauma Pääkaupunkiseutu 16 800 Muu Etelä-Suomi 8 500 Länsi-Suomi

Lisätiedot

Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin?

Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin? Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin? Kuntamarkkinat 11.9.2013. Marko Kankare kaupungingeodeetti KAUPUNKI PÄHKINÄNKUORESSA Asukasluku 46 000, kasvu alle 1 % / vuosi,

Lisätiedot

Tilinpäätösinfo 2012 Jani Nieminen

Tilinpäätösinfo 2012 Jani Nieminen Tilinpäätösinfo 2012 Jani Nieminen 1 Sisältö VVO yrityksenä Toimintaympäristö ja vuokraasuntomarkkina VVO katsauskaudella 2012 2 VVO yrityksenä 3 VVO yrityksenä VVO on maanlaajuinen, vuonna 1969 perustettu

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Uusi kokonaisuus järjestelyn - hyödyt ja lopputulos. Järjestelyn yksinkertaistettu prosessi

Esityksen sisältö. Uusi kokonaisuus järjestelyn - hyödyt ja lopputulos. Järjestelyn yksinkertaistettu prosessi Esityksen sisältö Uusi kokonaisuus järjestelyn - hyödyt ja lopputulos Järjestelyn yksinkertaistettu prosessi Elinvoimainen ja valtakunnallinen yleishyödyllinen ja kohtuuhintainen vuokra-asuntotoimija,

Lisätiedot

VASO HALISISSA JA RÄNTÄMÄESSÄ

VASO HALISISSA JA RÄNTÄMÄESSÄ 1 VASO HALISISSA JA RÄNTÄMÄESSÄ VASOn toimitusjohtaja Pekka Peltomäki työhuoneessaan Kuva: Timo Leinonen Vaso osakeyhtiö, eli Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy:n asumisoikeusasuntoja on paljon Halisten

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015 19.5.2015 1 Sisältö VVO-konsernin strategia ja liiketoiminta Siirtyminen IFRS-standardeihin Osavuosikatsaus 1 3/2015 19.5.2015 2 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 19.5.2015

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-6/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Toimintaympäristö Toimintaympäristö

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2012

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2012 1 SATO OYJ Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 kasvukeskuksissa vuokra-asuntojen kysyntä jatkunut hyvänä kaupungistuminen, perhekoon pienentyminen, väestön ikääntyminen ja työperäinen maahanmuutto tukevat

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Irja Henriksson 2.6.2016 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Lahdessa oli vuoden 2015 lopussa 61 930 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 457 asuntokunnalla. Asuntokuntien keskikoko pienenee jatkuvasti.

Lisätiedot

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Selvitys 5/2012 Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne 2010 2012 27.11.2012 Sisällys 1 VUOKRA- JA OMISTUSASUMISEN VÄLIMUOTO... 3 1.1

Lisätiedot

Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet

Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Asuntomarkkina-asiantuntija Hannu Ahola 0400 996 067 Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2015 2016 5.1.2017 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA kerää

Lisätiedot

Suomen Asumisoikeus Oy. Vuosikertomus 2010

Suomen Asumisoikeus Oy. Vuosikertomus 2010 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2010 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2010 Suomen Asumisoikeus Oy:lla on asukkaina noin 40 000 suomalaista. Asumisoikeusasuminen sopii kaikkiin elämäntilanteisiin.

Lisätiedot

Etäpalveluhanke katsaus menneeseen ja hankkeen tilannetta

Etäpalveluhanke katsaus menneeseen ja hankkeen tilannetta Ohjelma o 12.00 Tilaisuuden avaus ja tilannekatsaus o 12.30 Neuvottelulaitteiden korvaaminen - uuden ratkaisun esittely o 13.30 Tauko o 13. 45 Uuden ajanvarausjärjestelmän esittely o 14.30 Katsaus tulevaisuuteen

Lisätiedot

SATON ASUNTOJEN VUOKRAUSTILANNE PARANTUNUT JA OMISTUSASUNTOJEN KYSYNTÄ EDELLEEN KORKEA

SATON ASUNTOJEN VUOKRAUSTILANNE PARANTUNUT JA OMISTUSASUNTOJEN KYSYNTÄ EDELLEEN KORKEA 1 (5) SATON ASUNTOJEN VUOKRAUSTILANNE PARANTUNUT JA OMISTUSASUNTOJEN KYSYNTÄ EDELLEEN KORKEA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2006 SATO-konsernin liikevaihto oli 214,0 miljoonaa euroa (213,4 M, 1.1.- 30.9.2005).

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-9/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö monipuoliset

Lisätiedot

Päätösseminaari 4V Keke kuuluu kaikille- paikalliset toimijat kestävää. tiistai 23.11.2010 Hotel Arthur

Päätösseminaari 4V Keke kuuluu kaikille- paikalliset toimijat kestävää. tiistai 23.11.2010 Hotel Arthur Päätösseminaari 4V Keke kuuluu kaikille- paikalliset toimijat kestävää ää kehitystä edistämäss ssä tiistai 3..00 Hotel Arthur Asukasosallisuuden kehittäminen vuokrataloyhtiöss ssä Terhi Toppinen-Häyrinen

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006 Erkka Valkila

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006 Erkka Valkila SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006 Erkka Valkila 1 SATO > asiakkailleen parhaiden asumisratkaisujen tarjoaja > toimiala: asuntosijoitus ja asuntorakennuttaminen > toiminta-alueet: pääkaupunkiseutu,

Lisätiedot

TVT Asunnot Oy - Case Vesikuuri

TVT Asunnot Oy - Case Vesikuuri 28.11.2016 TVT Asunnot Oy - Case Vesikuuri Sisältö TVT Asunnot Oy lyhyesti Vesikuuri-kampanja Lähtötilanne Tavoitteet Toimenpiteet TVT Asunnot Oy lyhyesti Turun kaupungin omistama kiinteistöyhtiö Nykymuotoisen

Lisätiedot

Meillä VVO:ssa on tehtävä. Haluamme tarjota suomalaisille turvallisia ja kohtuuhintaisia koteja ilman omistamiseen liittyviä huolia.

Meillä VVO:ssa on tehtävä. Haluamme tarjota suomalaisille turvallisia ja kohtuuhintaisia koteja ilman omistamiseen liittyviä huolia. Meillä VVO:ssa on tehtävä. Haluamme tarjota suomalaisille turvallisia ja kohtuuhintaisia koteja ilman omistamiseen liittyviä huolia. Suomen suurimpana yksityisenä vuokra-asuntojen omistajana tavoitteemme

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Toimintaympäristö Toimintaympäristö

Lisätiedot

ASPA Palvelut Oy Pähkinänkuoresssa 2010

ASPA Palvelut Oy Pähkinänkuoresssa 2010 ASPA Palvelut Oy Pähkinänkuoresssa 2010 ASPA-konserni perustettu 1995 13 perustajajärjestöä ASPA-säätiö Fyysiset asumisratkaisut Rakennuttaminen Asumisen palvelujen kehittäminen Tieto- ja osaamiskeskus

Lisätiedot

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010 ASUINKIINTEISTÖPOLITIIKKA

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010 ASUINKIINTEISTÖPOLITIIKKA AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 27.8.2010 hyväksyttäväksi 1 (8) TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010 ASUINKIINTEISTÖPOLITIIKKA 1. KIINTEISTÖOMAISUUS 1.1. Asuinkiinteistökanta 1.1.2010 1.2. Asuinkiinteistöjen

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2015

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2015 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2015 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-3/2015 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö arvonluonti

Lisätiedot

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus Timo Kohtamäki Toimitusjohtajan katsaus Kannattavasti kasvava Lemminkäinen 2 2 Katsauksen sisältö Vuosi 2011 lyhyesti Lemminkäisen strategia Vuoden 2012 näkymät 3 Vuoden 2011 pääkohdat Kilpailukyky vahvistui:

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2014

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2014 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2014 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2014 / YTEK OY YTEK Oy:n toiminnan painopistealueet on määritelty hyväksytyssä strategiassa ja strategiamatriisissa.

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.6.2015

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.6.2015 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.6.2015 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2015 / YTEK YTEK Oy:n toiminnan painopistealueet on määritelty hyväksytyssä strategiassa ja strategiamatriisissa.

Lisätiedot

Atria Oyj Tilinpäätös 2012

Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 21.2.2013 21.2.2013 1 Atria-konserni Katsaus 2012 Milj. Q4 2012 Q4 2011 Q1-Q4 2012 Q1-Q4 2011 Liikevaihto 360,6 338,7 1 343,6 1 301,9 Liikevoitto 7,8

Lisätiedot

Suunnittelulla ja kiinteistökehittämisellä. vuokrataloyhtiön talous kuntoon. Case KAS

Suunnittelulla ja kiinteistökehittämisellä. vuokrataloyhtiön talous kuntoon. Case KAS Suunnittelulla ja kiinteistökehittämisellä vuokrataloyhtiön talous kuntoon Case KAS Toimitusjohtaja Jarmo Kuosa Kiinteistökehitys on ymmärrettävä alan normaalina kehitystoimintana Kunta-asunnot konserni

Lisätiedot

Mitä asuminen maksaa nyt ja tulevaisuudessa?

Mitä asuminen maksaa nyt ja tulevaisuudessa? Mitä asuminen maksaa nyt ja tulevaisuudessa? Kiinteistö 2013 14.11.2013 Jukka Kero, Pääekonomisti Suomen Kiinteistöliitto ry Sisältö Taloustilanne ja lähiaikojen näkymät Taloyhtiöiden hoitokulujen kehitys

Lisätiedot

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 29.1.2015

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 29.1.2015 1 SATO OYJ Tilinpäätösinfo 29.1.2015 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Asuntomarkkinat 3. Strategia 4. SATOn vuosi 2014 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö arvonluonti keskittymällä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2004 Suomen Asumisoikeus Oy

TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2004 Suomen Asumisoikeus Oy Jyväskylä, Peltoniementie 6 TOIMINTAKERTOMUS 31.12.24 Suomen Asumisoikeus Oy YLEISTÄ Vuonna 24 aloitettiin koko maassa noin 32. asunnon rakennustyöt. Näistä yli 5. oli valtion lainoittamaa tai korkotuettua

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1 SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-3/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011

Lisätiedot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot ISSN 1237 1288 Lisätiedot/More information: Kimmo Huovinen Puh./tel +358 40 537 3493 Selvityksiä 5/2008 Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot Rajoitusten alaiset ARA vuokra asunnot: määrä, omistajat ja

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2012

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2012 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/212 Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 kasvukeskuksissa pienten vuokra-asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan, etenkin pääkaupunkiseudulla kaupungistuminen, perhekoon pienentyminen,

Lisätiedot

kyllä, suosittelisin lämpimästi 66,1% (643) TURVALLISUUS KESKEINEN YRITYSTÄ JA ASUMISOIKEUSASUMISTA KUVAAVA TEKIJÄ

kyllä, suosittelisin lämpimästi 66,1% (643) TURVALLISUUS KESKEINEN YRITYSTÄ JA ASUMISOIKEUSASUMISTA KUVAAVA TEKIJÄ 22.8. klo 17.30 AVAIN Asumisoikeus Oy on yleishyödyllinen asuntoyhteisö, joka tarjoaa asiakkailleen asumisoikeusasuntoja 29 paikkakunnalta Suomessa. Yhtiön omistuksessa on nyt 5550 asumisoikeusasuntoa

Lisätiedot

Vesi ja Energia synergiaako? Reijo Kolehmainen

Vesi ja Energia synergiaako? Reijo Kolehmainen Vesi ja Energia synergiaako? Reijo Kolehmainen 21.5.2015 Konsernin rakenne Lappeenrannan kaupungin 100 % omistama energiayhtiö. Lappeenrannan Energia -konserni hankkii ja myy kaukolämpöä, maakaasua, sähköä

Lisätiedot

Asiantuntijat avuksi taloyhtiöstrategian työstämiseen

Asiantuntijat avuksi taloyhtiöstrategian työstämiseen Asiantuntijat avuksi taloyhtiöstrategian työstämiseen ANU NORROS ILMASTOINFON SUUNNITELMALLISEN KIINTEISTÖNPIDON KOULUTUS SYKSY 2017 TALOYHTIÖSTRATEGIA HYVIN TEHTY TALOYHTIÖ- STRATEGIA ON YHDESSÄ SOVITTU

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011. Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011. Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1 SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-6/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011

Lisätiedot

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty 8.9.2014

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty 8.9.2014 Asunto- ja toimitilarakentaminen Päivitetty 8.9.2014 Rakennuskanta rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan ssa, Helsingissä, lla ja kehyskunnissa 31.12.2013 Muut kuin asuinrakennukset Asuinrakennukset 0

Lisätiedot

Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi

Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi Kaupunginhallitus 214 20.10.2014 Kaupunginhallitus 235 03.11.2014 Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi 1466/10.03.02/2014 Kaupunginhallitus 20.10.2014

Lisätiedot

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2014 Erkka Valkila. 30.1.2014 Tilinpäätösinfo

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2014 Erkka Valkila. 30.1.2014 Tilinpäätösinfo 1 SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Asuntomarkkinat 3. Strategia 4. SATOn vuosi 2013 5. Toimintaympäristö Liitteet 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Asuntomarkkinat

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Yhteenveto toimialan tuloksista Pekka Harjunkoski Promenade Research Oy Fakta Isännöinti vaikuttaa 2,7 miljoonan suomalaisen elämään (asunto-osakeyhtiöt ja

Lisätiedot

Suomen Asumisoikeus Oy. Vuosikertomus 2010

Suomen Asumisoikeus Oy. Vuosikertomus 2010 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2010 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2010 Suomen Asumisoikeus Oy:lla on asukkaina noin 40 000 suomalaista. Asumisoikeusasuminen sopii kaikkiin elämäntilanteisiin.

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Yhteenveto toimialan tuloksista Pekka Harjunkoski Promenade Research Oy Fakta Isännöinti vaikuttaa 2,7 miljoonan suomalaisen elämään (asunto-osakeyhtiöt ja

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1. 30.6.2017 1.8.2017 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Liiketoimintaympäristö Yleiskuvassa ei muutoksia maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden tilanne jatkuu epävarmana rakentamisen

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2012

Tilastokatsaus 11:2012 Osuus asuntokannasta, % Tilastokatsaus 11:2012 14.12.2012 Tietopalvelu B14:2012 n asuntokanta 31.12.2011 ja sen muutokset 2000-luvulla Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 11/7/2013 1 Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 11/7/2013 2 Sisältö Q3 2013 lyhyesti Talousluvut Toimintaympäristö Liiketoimintakatsaus Tulevaisuudennäkymät 11/7/2013 3 Q3 2013

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 KOKOUSKUTSU 1/2014 Kokousaika klo 9.00 Kokouspaikka Jyväskylä, KESLABin neuvottelutila Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 1 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 3 4 LIIKELAITOS

Lisätiedot

SOANK PÖYTÄKIRJA 2/2011 1 (5) Suomen opiskelija-asukkaiden neuvottelukunta 12.04.2011. KOAS Letkut, Letkutie 2 A, Jyväskylä; kokoustila

SOANK PÖYTÄKIRJA 2/2011 1 (5) Suomen opiskelija-asukkaiden neuvottelukunta 12.04.2011. KOAS Letkut, Letkutie 2 A, Jyväskylä; kokoustila SOANK PÖYTÄKIRJA 2/2011 1 (5) Kokouspöytäkirja Aika Sunnuntaina 10.04.2011 klo 12:18 15:30. Paikka Letkut, Letkutie 2 A, Jyväskylä; kokoustila Läsnä Jyri Järvinen Lasse Saarinen Sasa Sokka Tom Ingberg

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 3.9.23 ESITYS 22.1.23 Liikevaihdon jakautuma 1-9/23 Joustopakkaukset 51,4 milj. euroa 42,8 % Nauhatuotteet 9,5 milj. euroa 7,9 % 12,3 milj. euroa Kuitukankaat

Lisätiedot

1. KIINTEISTÖOMAISUUS 1.1. Asuinkiinteistökanta 1.2. Asuinkiinteistöjen hallinnointi ylioppilaskunnassa

1. KIINTEISTÖOMAISUUS 1.1. Asuinkiinteistökanta 1.2. Asuinkiinteistöjen hallinnointi ylioppilaskunnassa AALTO YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 1 (8) TALOUDEN JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2012 ASUINKIINTEISTÖPOLITIIKKA 1. KIINTEISTÖOMAISUUS 1.1. Asuinkiinteistökanta 1.2. Asuinkiinteistöjen hallinnointi ylioppilaskunnassa

Lisätiedot

Asuminen ja rakentaminen

Asuminen ja rakentaminen Asuminen ja rakentaminen Elina Parviainen / n kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 12.12.2017 Asuminen ja rakentaminen Asunto- ja toimitilarakentaminen Asuminen Kuvioissa ja taulukoissa käytetyt

Lisätiedot

Asuntorakennuttamisen ristiriitoja, asiakas- ja asukasintressejä. VVO Rakennuttaja Oy 1

Asuntorakennuttamisen ristiriitoja, asiakas- ja asukasintressejä. VVO Rakennuttaja Oy 1 Asuntorakennuttamisen ristiriitoja, asiakas- ja asukasintressejä VVO Rakennuttaja Oy 1 Conflicts in Housing Development and Building, customers and residents interests Outline for the presentation briefly

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2013

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2013 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/213 Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 pienien vuokra-asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan, varsinkin pääkaupunkiseudulla uusien vuokra-asuntojen rakentaminen ollut pitkään

Lisätiedot

Asuminen ja rakentaminen

Asuminen ja rakentaminen Asuminen ja rakentaminen Elina Parviainen / n kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 1.3.2017 Asuminen ja rakentaminen Asunto- ja toimitilarakentaminen Asuminen Kuvioissa ja taulukoissa käytetyt

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 25.9.2015 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 Lahdessa oli vuoden 2014 lopussa 54 666 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 513 asuntokunnalla.

Lisätiedot

TVT ASUNNOT OY EMOYHTIÖ

TVT ASUNNOT OY EMOYHTIÖ TVT ASUNNOT OY EMOYHTIÖ Toimitusjohtaja Teppo Forss YMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN KUVAUS Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus Yhtiö tarjoaa vastuullisena vuokranantajana asukkailleen kohtuuhintaista

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030. Pekka Hinkkanen 20.4.2010

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030. Pekka Hinkkanen 20.4.2010 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 Pekka Hinkkanen 20.4.2010 Ohjelman lähtökohdat: Asuntopoliittisen ohjelman konkreettisia tavoitteita ovat mm.: Asuntotuotannossa varaudutaan 91 000

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2015

Asuntotuotantokysely 2/2015 Asuntotuotantokysely 2/2015 Sami Pakarinen Kesäkuu 2015 1 (2) Kesäkuun 2015 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2007 Erkka Valkila 1 Strategia > toimialat: asuntosijoitus ja asuntorakennuttaminen > kannattava kasvu > asiakaslähtöinen toiminta > alueellinen keskittyminen > asuntosijoitustoiminta

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2013

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2013 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2013 Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 pienien vuokra-asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan, varsinkin pääkaupunkiseudulla uusien vuokra-asuntojen rakentaminen ollut pitkään

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/ SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-9/2011 25.10.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-9/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-9/2011

Lisätiedot

Yhtiökokous 9.4.2013

Yhtiökokous 9.4.2013 Yhtiökokous 9.4.2013 Timo Kohtamäki Toimitusjohtajan katsaus / Yhtiökokous 2013 Lemminkäinen kasvukeskusten kehittäjä Rakennamme kokonaisia kaupunkeja Toimitilarakentaminen Talotekniikan urakointi Teollisuuden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2007

Osavuosikatsaus 1-6/2007 SYSOPENDIGIA Oyj Osavuosikatsaus 1-6/7 7.8.7 Jari Mielonen Toimitusjohtaja SYSOPENDIGIA Oyj 1 7 SYSOPENDIGIA Plc Katsauskauden liikevaihto (1-6) 7 Liikevaihto, milj 6 5 4 3 1 36,7 5, H1 6 H1 7 Katsauskauden

Lisätiedot

Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2013 2014

Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2013 2014 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Selvitys 4/2014 Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2013 2014 31.10.2014 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA kerää ja analysoi

Lisätiedot

Helsingin seudun yhteistyökokous apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä

Helsingin seudun yhteistyökokous apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä Helsingin seudun yhteistyökokous 19.3.2009 apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä Helsingin seudun MAL-visio 2050 -taustaa Kansainvälinen Greater Helsinki Vision 2050 - ideakilpailu vuonna 2007 Kilpailutulosten

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016

OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016 Isabella ja Pia, elämäntapaprinsessat 99 m 2 3h, k, kph, p ja sauna Kalasatama SATO Oyj/Saku Sipola OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016 21.4.2016 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2016 1 SISÄLLYS SATO lyhyesti Toimintaympäristö

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2013

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2013 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2013 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2013 / YTEK OY YTEK Oy:n toiminnan painopistealueet on määritelty hyväksytyssä strategiassa ja strategiamatriisissa.

Lisätiedot

Kiinteistöjen kunnossapito

Kiinteistöjen kunnossapito Kiinteistöjen kunnossapito 28.5.2015 Esityksen sisältö Käsitteet Kunnon selvittäminen PTS-ohjelmointi Korjausten ohjelmointi Peruskorjaaminen/-parantaminen Käsitteitä PTS-ohjelma = Pitkän tähtäimen suunnitelma

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY TURUN MONITOIMIHALLI

KIINTEISTÖ OY TURUN MONITOIMIHALLI KIINTEISTÖ OY TURUN MONITOIMIHALLI Toimitusjohtaja Anu Kurkilahti-Haartemo YMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN KUVAUS Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus Yhtiön toimialana on Turun kaupungin Artukaisten

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 9:2015

TILASTOKATSAUS 9:2015 TILASTOKATSAUS 9:2015 13.11.2015 VANTAAN ASUNTOKANTA JA SEN MUUTOKSIA 2004 2014 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa kaikkiaan 102 455 asuntoa. Niistä runsas 62

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 1-6/2016

Puolivuosikatsaus 1-6/2016 Puolivuosikatsaus 1-6/2016 Investors House Oyj Toimitusjohtaja Petri Roininen 25.8.2016 Pörssitalo Näkökohtia toimintaympäristöstä EKP:n toimet, rahan matala korkotaso+kohtuullinen saatavuus Kiinteistökaupan

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Aspon Q CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist. 23-Aug-07

Aspon Q CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist. 23-Aug-07 Aspon Q2 2007 23.8.2007 CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist 1 Aspon Q2 2007 Jatkuvien toimintojen liikevaihdon kasvu 11,6 %, yritysosto mukaanlukien 22,8 % Liikevoitto ilman kertaeriä 4,2 milj. euroa

Lisätiedot

Tilannekatsaus A-Kruunu Oy:n toimintaan. Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaosto

Tilannekatsaus A-Kruunu Oy:n toimintaan. Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaosto Tilannekatsaus A-Kruunu Oy:n toimintaan Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaosto 12.10.2016 12.10.2016 Tilannekatsaus A-Kruunu Oy:n toimintaan 2 A-Kruunun tausta, tehtävä ja tavoitteet

Lisätiedot