Suomen Asumisoikeus Oy. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Asumisoikeus Oy. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014"

Transkriptio

1 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014

2

3 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014

4 Sisältö Suomen Asumisoikeus Oy lyhyesti 4 Asumisen kehittämistä hyvällä yhteistyöllä 5 Toimitusjohtajan katsaus 8 Kunnossapidossa varaudutaan isoihin korjaustoimiin 10 Uudet toimintatavat tehostaneet markkinointia 12 Vuonna 2015 käynnistetään uusien asuntojen tuotanto 16 Ydintavoitteet ja toimenpiteet vuodelle Hallituksen toimintakertomus Yhtiön talous 18 Ympäristövaikutukset 18 Riskienhallinta 18 Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä 19 Henkilöstö 19 Omistajat 19 Yhtiön hallitus 19 Yhtiön tilintarkastajat 19 Graafit 20 Yhtiökokous 21 Lunastusrahasto 21 Tilinpäätöksen jälkeiset tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät 21

5 Suomen Asumisoikeus Oy:lla on asukkaina noin suomalaista. Asumisoikeusasuminen sopii kaikkiin elämäntilanteisiin.

6 Arvomme Avoimuus Yhtiön toiminta on läpinäkyvää ja se antaa itsestään ja toimintatavoistaan sekä periaatteistaan oikeaa tietoa nopeasti ja oikea-aikaisesti sekä yhteistyökumppaneilleen että asiakkailleen. Luovuus Työyhteisön ilmapiiri ja organisaatio pidetään luovuuteen ja innovatiivisuuteen kannustavana. Henkilökuntaa kannustetaan luomaan ja kehittämään uusia ja tehokkaita työmenetelmiä ja toimintatapoja. Jatkuvuus Yhtiön toiminta on taloudellisesti kannattavaa ja riskit ennakoivaa. Yhtiön taloudellista asemaa pyritään vahvistamaan ja kiinteistöjen kunnossapitoon panostetaan siten, että asuntojen kilpailukyky säilyy hyvänä. Kumppanuus Ammattitaitoiset ja hyvät yhteistyökumppanit ja luottamukseen perustuva yhteistyö takaavat, että tärkein kumppani, asukas, kokee tarjoamamme asuntopalvelut kilpailukykyisiksi.

7 Suomen Asumisoikeus Oy lyhyesti Asumisen kehittämistä hyvällä yhteistyöllä Tutkimme säännöllisesti palvelumme laatua. Asiakaspalautteet auttavat meitä kehittämään toimintaamme ja myös valitsemaan parhaat yhteistyökumppanit. Kehitämme jatkuvasti uusia palveluita. Olemme kehittäneet asukkaille mahdollisuuksia itse vaikuttaa oman asuntonsa laatutasoon ja viihtyvyyteen. Kehitämme koko ajan myös sähköistä asiakaspalvelujärjestelmäämme unohtamatta henkilökohtaisen palvelun merkitystä. Vuorovaikutteista kumppanuutta. Huolehdimme asuntokannastamme ennakoivan kunnossapitotoiminnan avulla yhteistyössä alan parhaiden ammattilaisten kanssa. Kiinteistöt hoidetaan omakustannusperiaatteen mukaan kustannustehokkaasti. Aktiivista viranomaisyhteistyötä. Toimintaamme ohjaa asumisoikeus- ja yhteishallintolaki, joiden puitteissa kehitämme palvelujamme. Asumisoikeusjärjestelmää pyrimme kehittämään aktiivisesti viranomaisyhteistyön kautta. Vaikutamme ajankohtaisiin asumisoikeusasumista koskeviin asioihin myös Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n kautta. Asokotien toiminta-ajatuksena on omistaa kannattavasti laadukkaita asumisoikeusasuntoja pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa. Toimintamme perustuu jatkuvaan kehittymiseen sekä hyvien asumispalveluiden tuottamiseen yhdessä huolella valittujen kumppaneiden kanssa. Asokotien keskeisenä strategisena tavoitteena on kiinteistöjen pitkäjänteinen ja kannattava omistaminen ja hallinnointi. Yhteistyö asukkaiden kanssa auttaa meitä löytämään asuinympäristön kehityshaasteet ja huolella valitut yhteistyökumppanit kehittämään asumispalveluitamme asukkaiden tarpeiden mukaan. TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT, KONSERNI Asukkaita n n n Asuntoja Asuinpinta-ala Kiinteistöjä Tase M Liikevaihto M Liikevoitto M Oma pääoma M josta asumisoikeusrahastoa Lainakanta M Liikevoitto-% liikevaihdosta 35,7 37,6 33,6 Oman pääoman tuotto-% 10,1 9,9 5,6 Omavaraisuusaste-% 27,1 25,1 22,6 Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) 4,5 4,7 4,0 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

8

9 Vuosi 2014 tammi 2014 Asuntosäätiö ostaa Asokodit Kauppa tehtiin , minkä jälkeen käynnistettiin yhdistymisen valmistelu. Fuusio toteutuu Asopaketti-tilaisuuksia järjestetään 12 paikkakunnalla teemaseminaarien yhteydessä Asopaketit ovat valmiiksi räätälöityjä remontointipaketteja, joiden avulla asukas voi kunnostuttaa keittiön, kylpyhuoneen ja saunan mieleisekseen. Helsingin, Espoon ja Vantaan kiinteistöhuollot kilpailutetaan ja otetaan käyttöön uusi sopimusmalli Kilpailutuksen tavoitteena on parantaa kiinteistöhuoltotoiminnan laatua ja luoda kaikille kohteille tasalaatuinen palvelu. Kilpailutus laajenee maakuntiin vuonna Asukashallinnon valtakunnallinen toimielin kokoontuu Helsingissä Yhteistyöelimen kokous pidettiin Helsingissä Kokoukseen osallistui asukkaita 21 toimintapaikkakunnalta. Myynnin ja kunnossapidon toimintakäytäntöjä tehostava kampanja käynnistetään Isojen asuntojen markkinointiin otettiin syksyllä käyttöön tehostettu kampanja pääkaupunkiseudulla. Asukkaille tiedotetaan vuoden 2015 budjetoinnista Syksyllä pidettiin kaikille asukastoimikuntien puheenjohtajille tarkoitetut tiedotustilaisuudet vuoden 2015 budjetointiin liittyen. Tampereen, Jyväskylän, Kuopion ja Oulun isännöinti kilpailutetaan Vantaan Keimolanmäen kohteen urakkasopimus allekirjoitetaan allekirjoitetaan urakkasopimus Asokotien uudistuotannon käynnistämiseksi alkuvuodesta joulu 2014 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

10 Toimitusjohtajan katsaus Positiivisten muutosten vuosi Vuoden 2014 keväällä tehtiin yrityskauppa, joka leimasi monella tavalla positiivisesti toimintaamme. Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:stä tuli yhtiömme omistaja. Pitkään jatkunut tilanne, jossa emme voineet tuottaa uusia asuntoja, päättyi. Tilanne on erinomainen sekä yhtiömme että kohtuuhintaisia asuntoja tarvitsevien kannalta. Nykyisessä asuntopoliittisessa tilanteessa jokainen uusi kohde on tervetullut helpottamaan tilannetta. Tulevana vuonna kaiken rakentamisen ennustetaan vähenevän entisestään. Tuotanto on Rakennusteollisuuden (RT) tilastojen mukaan ollut näin vähäistä viimeksi 1990-luvun lamassa. Toimintavuoden aikana rakentaminen hiipui koko Suomessa ennätyksellisen vähäiseksi erityisesti pientaloasuntojen osalta. Asumisoikeusasuntojen tuottamista on valtion taholta kuitenkin helpotettu. Valtio poisti uudistuotannon korkotukivuokra-asuntojen ja asumisoikeusasuntojen kytköksen. ARA lisäsi vuoden 2014 syksyllä asumisoikeustalojen korkotukilainavaltuutta siten, että jatkossa toimijoilla on mahdollista aloittaa asumisoikeusasunnon rakennuttaminen. Asumismuoto on jälleen osoittautunut kilpailukykyiseksi vaihtoehdoksi tilanteessa, jossa asumisen hinta koetaan kohtuuttomaksi erityisesti pääkaupunkiseudulla. Meidän tavoitteenamme on tuottaa noin 400 asuntoa vuodessa eli kannamme kortemme kekoon asuntotuotannon lisäämiseksi. Emme tule rakennuttamaan pelkästään yksittäisiä kohteita, vaan olemme Asuntosäätiön kautta mukana kehittämässä myös uusia aluekokonaisuuksia. Meillä tulee olemaan siihen hyvä valmius, kun konsernin henkilöstön osaaminen yhdistetään. Asuntosäätiöllä on vankka rakennuttamisosaaminen kun taas Asokodit tunnetaan hyvästä kiinteistöjen ylläpito-osaamisesta. Hyvällä yhteistyöllä pystytään kehittämään asiakkaille parasta mahdollista asumispalvelua. Heti yrityskaupan jälkeen aloimme valmistella yhtiöiden yhdistymistä, joka saatetaan loppuun vuoden 2015 keväällä. Toimitilamme tulevat säilymään Pasilassa. Toimintatapojen yhdistämistä on valmisteltu monissa työryhmissä. Olemme pyrkineet säilyttämään mahdollisimman hyvin kummankin ammattimaisesti toimivan kiinteistöosaajan parhaat käytänteet. Samaan aikaan fuusion valmistelemisen kanssa yrityksessämme on viety eteenpäin tärkeitä kiinteistöjen kunnossapitoon ja markkinointiin liittyviä toimenpiteitä. Ennakoiva kunnossapitojärjestelmä yhdistettynä tehokkaaseen tietojärjestelmien hyödyntämiseen on pitänyt huolta siitä, että kiinteistöjen ongelmakohdat nousevat esiin riittävän ajoissa toimenpiteitä varten. Asiakaspalautteiden pohjalta on puolestaan kehitetty remontointituotteita, jotta on voitu tarjota asiakkaille valinnan vaihtoehtoja huoneistojen kunnossapitoon. Esimerkiksi vuonna 2014 käyttöönotettu Tilaihme eli mahdollisuus muuttaa sauna muuhun 8 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2014

11 käyttöön on osoittautunut suosituksi remontointimalliksi. Myös Asopakettien tilaukset ovat koko ajan lisääntyneet. Asuntojen markkinoinnissa on puolestaan kehitetty myynnin ja kunnossapidon yhteinen kampanja isojen perheasuntojen myynnin edistämiseksi. Asuntojen käyttöaste on yhä korkea 98,11 % ja asukasvaihtuvuus vain 13,27 %. Yhtiömme asunnossa asuu yli kymmenen vuotta asuneita asukkaita. Myös energiansäästölle asettamamme tavoitteet on saavutettu sekä kunnossapidon toimenpitein että asukasviestinnän keinoin. Henkilöstömme on ansainnut kiitoksen hyvin tehdystä työstä! Kiitän myös kaikkia asukkaitamme siitä, että he ovat kokeneet palvelumme hyviksi ja viihtyneet asunnoissaan. Erityiskiitos kuuluu vielä niille aktiivisille asukkaille, jotka ovat olleet kanssamme kehittämässä toimintaa esimerkiksi osallistumalla vuoden aikana järjestettyihin asukastilaisuuksiin. Suuri kiitos kuuluu myös hyville yhteistyökumppaneillemme, kanssatekijöille, joiden osaaminen täydentää toimintaamme. Hyvällä yhteistyöllä saadaan hyviä asioita aikaan. Marko Pyykkönen Toimitusjohtaja Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

12 Kunnossapidossa varaudutaan isoihin korjaustoimiin Asokotien kiinteistökannasta 73 % on valmistunut 1990-luvulla eli suuri osa kohteista lähestyy ikää, jolloin isot korjaustoimet ajankohtaistuvat. Tilanteeseen vaikuttaa myös se, että yhtiön kohteista 64 % on pientaloja, joiden korjauskulut ovat keskimäärin korkeammat kuin kerrostalojen. Kiinteistökannan ikääntymiseen on varauduttu vahvistamalla henkilöresursseja edistämään kiinteistöjen kunnossapitotoimintaa. Ennakoivat toimenpiteet tärkeitä Kiinteistökannan vanhenemisen mukanaan tuomia ongelmia voidaan ennaltaehkäistä monin keinoin. Asokodeilla on ollut jo pitkään käytössä esimerkiksi talotekniikkaan, kattoihin ja leikkivälineisiin vuosittaiset tarkastukset. Toimintavuoden aikana muun muassa uusittiin kuusi hissiä, joihin ei enää saanut varaosia. Paloturvallisuutta edistettiin savunpoistoluukkujen huolloilla sekä aloittamalla palokatkotarkastukset ja -korjaukset. Pääkaupunkiseudulla tarkastettiin ja huollettiin pumppaamot ja aloitettiin pohjaviemäreiden huuhtelut. Näillä toimilla edistetään jätevesijärjestelmien toimivuutta. Isännöintiä ja huoltoa kilpailutettiin Isännöinnin rooli kiinteistöjen kunnossapidossa on merkittävä. Samoin tehokas kiinteistöhuolto edesauttaa kiinteistöjen ennakoivaa kunnossapitoa. Isännöinti kilpailutettiin Tampereella, Jyväskylässä, Kuopiossa ja Oulussa. Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla kilpailutettiin kiinteistöhuollot ja otettiin käyttöön uusi sopimusmalli. Kilpailutuksen tavoitteena oli parantaa huoltotoiminnan laatua ja mahdollistaa asukkaille tasalaa- 10 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2014

13 Kunnossapidon korjauskulujen jakautuminen 2014 Muut 8,1 % Ulkoaluerakenteet 8,5 % Ulkoseinät, kattorakenteet, parvekkeet 11,0 % LVISA-järjestelmät 27,0 % Asuinhuoneistot 45,4 % Asiakkaiden arvostamia asumispalveluja Asiakasedut Yhteistyökumppanien tarjoamia etuja kaikille Asokotien asukkaille. Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 2005=100 Rakennustyyppi asuinkerrostalo Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 2005=100, kokonaisindeksi Rakennus-kustannusindeksi 2005=100, kokonaisindeksi Kuluttajahinta-indeksit 2005=100, kokonaisindeksi Lähde: Tilastokeskus Asiakaspalvelu Asiakaspalautteissa henkilöstö on saanut kiitosta ystävällisyydestä ja ammattitaitoisesta palvelusta. Asoetu Pitkäaikaisten asukkaiden palkitsemiseen kehitetty asiakkaiden arvostama järjestelmä. Asuntojen kysyntä vakaalla tasolla Asukasvaihtuvuus pysyi vuoden aikana alhaisena, 13,27 %:ssa. Keskimäärin suomalaisessa asuntokannassa vaihtuvuus on noin 20 %. Asuntojen käyttöaste pysyi hyvänä, 98,11 %:ssa. tuinen palvelu kohteen koosta riippumatta. Uuden sopimusmallin myötä luovuttiin kohteiden omatoimihuollosta ja otettiin tilalle talkoohuolto, joka mahdollistaa asukkaiden aktiivisuuden kohteiden ulkoalueiden hoitamisessa. Asopaketteja kehitettiin edelleen Asopaketti-remontit ovat asukkaille helppo tapa nostaa asumisviihtyisyyttä. Toimintavuoden aikana Asopaketti-remontteja kehitettiin asiakkaiden toiveiden mukaan joustavammaksi. Saunojen käyttötarkoituksen muuttamiseen kehitettiin Tilaihme-remontti. Asukashallinto Asokotien asukashallinto keskittyy talokohtaisen asukastoiminnan kannustamiseen ja asumiseen liittyvien asioiden tiedottamiseen. Lisäksi valtakunnallisella tasolla toimii Yhteistyöelin. Asuntohaku Asokodin hakeminen onnistuu kätevästi verkkosivuilla olevan hakemuksen avulla. Kotikulma Kaikilla Asokotien kohteilla on omat internetsivut Kotikulmassa. Kohdekohtaisesta tiedonvälityskanavasta kehitetään jatkossa sähköinen asiointikanava. Livezhat Reaaliaikainen asiakaspalvelukanava. Livezhatin kautta asiakaspalvelu auttaa internetsivuilla kävijöitä. Palvelukeskus Asokotien 24/7-palvelukeskuksen avulla asukas saa yhden numeron kautta yhteyden isännöintiin ja huoltoon. Fuusio yhdenmukaistaa toimintoja Asuntosäätiön Asumisoikeuden ja Asokotien fuusioitumisen valmistelu käynnistettiin toimintavuoden aikana. Yhtiöiden työntekijöistä koostunut työryhmä kävi läpi toimintamallit ja käytännöt yhdenmukaistetaan vuoden 2015 alkuvuoden aikana. Vaihtopörssi Keskinäisten asuntovaihtojen internetissä toimiva kanava, jonka avulla kaikkien tuottajien asukkaat voivat etsiä vaihtoasuntoa. Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

14 Uudet toimintatavat tehostaneet markkinointia 12 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2014

15 Vastikekehitys PERUSVASTIKE HOITOVASTIKE KOKONAISVASTIKE Koko maa 8,58 8,69 8,97 2,37 2,50 2,64 10,95 11,20 11,61 Pääkaupunkiseutu 9,54 9,82 10,18 2,29 2,44 2,61 11,83 12,26 12,79 Kehyskunnat 8,10 8,07 8,29 2,60 2,79 2,89 10,71 10,86 11,17 Muu Suomi 7,44 7,38 7,63 2,38 2,48 2,59 9,82 9,86 10,15 Asokotien alueellinen jakauma 2014 Muut aluekeskukset Muut kaupungit 925 Helsinki Espoo Kehyskunnat Vantaa Sähköinen palvelutarjonta on asuntojen markkinoinnissa yhä tärkeämmässä roolissa. Asokotien sähköisen asiakkuuden määritykset valmistuivat toimintavuonna ja lähtevät tuotantoon vuoden 2015 aikana. Tavoitteena on muuttaa Kotikulma tiedonvälityskanavasta aika- ja laiteriippumattomaksi asiointipaikaksi, jossa asiakas voi asioida asokotiin liittyvissä asioissa. Tehostettu yhteistyö avuksi markkinointiin Asokotien eri yksiköt tekevät aina tiivistä yhteistyötä asuntojen markkinoimiseksi, mutta isojen perheasuntojen markkinointiin otettiin käyttöön tehostettu myynnin ja kunnossapidon yhteistyökampanja. Toimintavuoden lopussa pilotoidussa kampanjassa nostettiin huoneistojen sisäpuolista laatua, lisättiin markkinoinnin materiaalia sekä tiimiytettiin henkilökuntaa ja kasvatettiin myynnin vastuuta huoneistoremonttien määrittelyssä. Asokotien myyjille, isännöitsijöille ja reskontranhoitajille pidetään joka kevät yhteinen koulutustilaisuus, jossa käsitellään monipuolisesti asumiseen liittyviä tilanteita sekä yhtiön ajankohtaisia hankkeita. Yhteisen koulutuksen tavoitteena on ylläpitää tiivistä yhteistyötä eri yksiköiden välillä. Tapahtumamarkkinointi Tapahtumamarkkinointiin panostettiin edellisvuosien tapaan. Tavoitteena oli lisätä asumisoikeusasumisen ja yhtiön tunnettuutta. Asopaketti-infot osoittautuneet suosituiksi Toimintavuoden aikana järjestettiin lähes 30 Asopakettien markkinointitilaisuutta ympäri Suomea. Keväällä tilaisuudet järjestettiin maakunnissa asukastoimikuntien puheenjohtajille pidettyjen teemaseminaarien yhteydessä. Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

16 Asopakettien suosion johdosta tilaisuuksia päätettiin pitää myös syksyllä pääkaupunkiseudulla ja Oulussa. Asopakettien markkinoinnissa hyväksi kanavaksi on osoittautunut myös Asokoti-asiakaslehti, jossa on julkaistu runsaasti artikkeleita toteutetuista remonteista. Myynnin muutoksia Myynnin organisaatiota pääkaupunkiseudulla tehostettiin perustamalla vuoden aikana vuokraustiimi, jonka tavoitteena on löytää erityisesti isoihin perheasuntoihin asukkaita. Vuokraustoiminnan ansiosta yhtiön tyhjäkäyttökulut ovat pysyneet kohtuullisina koko Suomen osalta. Oman myyntiorganisaation toimintaa tehostettiin myös keskittämällä oma myynti pääkaupunkiseudun kohteisiin. Tuusulan, Järvenpään, Keravan, Sipoon ja Nurmijärven myynti siirtyi omalta organisaatiolta ulkopuoliselle toimijalle. Viestinnän merkitys kasvanut Viestinnän merkitys on kasvanut yhä tärkeämmäksi nyky-yhteiskunnassa. Yhtiön toteuttaman viestinnän tavoitteena on kasvattaa tunnettuutta, sitouttaa ja ylläpitää hyvää yhteistyötä henkilöstön, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kesken. Huolimatta sähköisen viestinnän kehittämisestä yhtiö korostaa jatkuvasti toiminnassaan henkilökohtaisen vuorovaikutuksen merkitystä asiakaspalvelussa ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Asukasviestintää toteutettiin toimintavuonna sekä Kotikulman että Asokoti-lehden avulla. Lehti ilmestyi kaksi kertaa vuodessa. Lehdessä kannustettiin asukastoimintaan ja opastettiin muun muassa energiatehokkaaseen asumiseen. Toimintavuonna lehdessä nostettiin erityisesti esiin Asopaketti-remontit. Yhtiö osallistui syksyllä neljännen kerran Motivan energiansäästöviikolle. Myös asukasviestintä tulee olemaan tulevaisuudessa yhä enemmän sähköistä viestintää. Kotikulman kohdekohtaiset sivut sekä Asokotien internetpohjainen kiinteistötietojärjestelmä Asotieto antavat siihen hyvät mahdollisuudet. Toimintavuonna otettiin käyttöön viikoittainen uutisartikkelipalvelu Kotikulmassa. Sen avulla tuotiin esiin asumisoikeusasumiseen ja Asokotien kohteisiin liittyviä ajankohtaisasioita sekä asumisen opastusta. Yhtiön sisäisen viestinnän tavoitteena on sitouttaa, ylläpitää viihtyvyyttä ja tyytyväisyyttä. Toimintavuoden aikana rakennettiin henkilöstön käyttöön intranet. 14 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2014

17 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

18 Vuonna 2015 käynnistetään uusien asuntojen tuotanto Vuosi 2015 tulee olemaan Asokotien historiassa merkittävä vuosi. Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy ja Asokodit fuusioituvat Asuntosäätiö-konsernista tuli Suomen neljänneksi suurin asuinkiinteistöjen omistaja. Asokodit käynnistää jälleen uudistuotantoaan, kun ensimmäisen kohteen rakennuttaminen alkaa Vantaan Keimolanmäessä vuoden alkupuolella. Yhtiö hakee uusia tontteja asumisoikeusasuntojen rakennuttamiseen. Asumisoikeusasuntojen tuottaminen on myötätuulessa, kun omistus- ja vuokraasuntojen tuotanto on vähäistä. Asumisoikeusasuminen on jälleen tunnustettu tarpeelliseksi ja tärkeäksi tavaksi tuottaa kohtuuhintaisia asuntoja kasvukeskuksiin. Myös asumisoikeusjärjestelmään on tulossa uudistuksia. Vuoden 2015 alusta ns. kuumakuntien asuntojen järjestysnumerot yhdistettiin pääkaupunkiseudun järjestelmään eli jatkossa alueella on käytössä yhteinen järjestysnumerojono. Asumisoikeusasuntojen kysyntätilanne on hyvä erityisesti pienten asuntojen osalta. Isojen perheasuntojen markkinointi heikomman kysyntätilanteen alueilla tulee olemaan haasteellista myös vuonna Asokodit jatkaa tehostettua myynnin ja kunnossapidon yhteistyötä isojen asuntojen asuttuna pitämiseksi. Markkinointia tulee tehostamaan myös käyttöön otettavat sähköiset palvelut. Vanheneva asuntokanta vaatii yhä suurempaa huomiota. Korjaustoimintaan on varattu edellistä vuotta enemmän määrärahoja. Yhtiön asuntojen keskimääräinen käyttövastike koko maassa vuonna 2015 on 11,68 euroa/m 2 /kk. Säännöllisten kunnossapitotarkastusten avulla kartoitetaan uusia keinoja parantaa kiinteistöjen kuntoa. Kiinteistöhuollon kilpailutusta jatketaan. Kilpailutus toteutetaan vuonna Energian säästötoimenpiteitä jatketaan myös vuonna 2015 ja ne kohdistetaan erityisesti kerrostaloihin, joista on saatavissa laajamittaisemmat säästöt pientalokantaan verrattuna. 16 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2014

19 Ydintavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2015 Tunnusluvut Käyttöaste 98,9 % Vaihtuvuus 16 % Suosittelijuus 4 (1 5) Kunnossapito Huollon kilpailutuksen käyttöönotto kehyskunnissa ja maakunnissa Korjauksiin budjetoitu 24,9 M Henkilöstö Henkilöstön työhyvinvoinnin ja toimintaedellytysten varmistaminen Asuntosäätiön ja Asokotien yhdistymisessä Asiakkaat Asuntosäätiön ja Asokotien yhdistyneiden toimintatapojen vakiinnuttaminen Sähköisen asiakkuuden kehittämisprojektin käytäntöönpano Tavoitteet energian säästölle Vuonna 2009 lämpöindeksi oli 48,0 kwh/rm 3. Tavoitteen mukainen lämpöindeksi vuoden 2015 lopussa on enintään 45,9 kwh/rm 3. Vuonna 2009 veden kulutus oli 390 l/m 3. Tavoitteen mukainen vedenkulutus vuoden 2015 lopussa on enintään 367 l/m 3.

20 Suomen Asumisoikeus Oy Leankatu Helsinki puh Y-tunnus:

Asokotien asukashallinto 1.5.2015

Asokotien asukashallinto 1.5.2015 4.5.2015 Asokotien asukashallinto 1.5.2015 1 ( 7 ) Sisältö 1. Asukashallinnon tarkoitus 2. Asukkaiden kokous a) Asukkaiden kokouksen tehtävät b) Asukkaiden kokouksen koollekutsuminen c) Asukkaiden kokouksen

Lisätiedot

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila. 30.1.2013 Tilinpäätösinfo

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila. 30.1.2013 Tilinpäätösinfo 1 SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Asuntomarkkinat 3. Strategia 4. SATOn vuosi 2012 5. Toimintaympäristö 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 35 kaupunkia 750 kohdetta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 29.10.2015 1 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 29.10.2015 2 Strategiset avainluvut 2018 Avainluku Tavoite Asuntovarallisuus 5,0 miljardia 45 000 asuntoa Vapaan segmentin

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008 Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008 Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Asuntoasiain työryhmän loppuraportti: Asuntoasiain organisointiselvitys Toimeksianto: Selvitetään, voidaanko pääkaupunkiseudulle

Lisätiedot

/2006 Tauno Tuomivaara

/2006 Tauno Tuomivaara FHI:n aamiainen 10/8/2006 /2006 Tauno Tuomivaara Kommentit Susanne Jacobsonin puheenvuoroon: Elämäntapapohjaista senioriasumista VVO:n asumispalveluiden strateginen toimintamalli 1 VVO:N AVAINTIETOJA 2005

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila 1 SATO > asiakkailleen parhaiden asumisratkaisujen tarjoaja > sijoittajia kiinnostava yhtiö, joka antaa omistajilleen kilpailukykyisen tuoton ottaen huomioon

Lisätiedot

Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin?

Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin? Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin? Kuntamarkkinat 11.9.2013. Marko Kankare kaupungingeodeetti KAUPUNKI PÄHKINÄNKUORESSA Asukasluku 46 000, kasvu alle 1 % / vuosi,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015 19.5.2015 1 Sisältö VVO-konsernin strategia ja liiketoiminta Siirtyminen IFRS-standardeihin Osavuosikatsaus 1 3/2015 19.5.2015 2 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 19.5.2015

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-9/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö monipuoliset

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Toimintaympäristö Toimintaympäristö

Lisätiedot

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus Timo Kohtamäki Toimitusjohtajan katsaus Kannattavasti kasvava Lemminkäinen 2 2 Katsauksen sisältö Vuosi 2011 lyhyesti Lemminkäisen strategia Vuoden 2012 näkymät 3 Vuoden 2011 pääkohdat Kilpailukyky vahvistui:

Lisätiedot

TVT Asunnot Oy - Case Vesikuuri

TVT Asunnot Oy - Case Vesikuuri 28.11.2016 TVT Asunnot Oy - Case Vesikuuri Sisältö TVT Asunnot Oy lyhyesti Vesikuuri-kampanja Lähtötilanne Tavoitteet Toimenpiteet TVT Asunnot Oy lyhyesti Turun kaupungin omistama kiinteistöyhtiö Nykymuotoisen

Lisätiedot

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Selvitys 5/2012 Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne 2010 2012 27.11.2012 Sisällys 1 VUOKRA- JA OMISTUSASUMISEN VÄLIMUOTO... 3 1.1

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Irja Henriksson 2.6.2016 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Lahdessa oli vuoden 2015 lopussa 61 930 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 457 asuntokunnalla. Asuntokuntien keskikoko pienenee jatkuvasti.

Lisätiedot

Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet

Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Asuntomarkkina-asiantuntija Hannu Ahola 0400 996 067 Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2015 2016 5.1.2017 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA kerää

Lisätiedot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot ISSN 1237 1288 Lisätiedot/More information: Kimmo Huovinen Puh./tel +358 40 537 3493 Selvityksiä 5/2008 Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot Rajoitusten alaiset ARA vuokra asunnot: määrä, omistajat ja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 KOKOUSKUTSU 1/2014 Kokousaika klo 9.00 Kokouspaikka Jyväskylä, KESLABin neuvottelutila Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 1 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 3 4 LIIKELAITOS

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 3.9.23 ESITYS 22.1.23 Liikevaihdon jakautuma 1-9/23 Joustopakkaukset 51,4 milj. euroa 42,8 % Nauhatuotteet 9,5 milj. euroa 7,9 % 12,3 milj. euroa Kuitukankaat

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Yhteenveto toimialan tuloksista Pekka Harjunkoski Promenade Research Oy Fakta Isännöinti vaikuttaa 2,7 miljoonan suomalaisen elämään (asunto-osakeyhtiöt ja

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Yhteenveto toimialan tuloksista Pekka Harjunkoski Promenade Research Oy Fakta Isännöinti vaikuttaa 2,7 miljoonan suomalaisen elämään (asunto-osakeyhtiöt ja

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/ SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-9/2011 25.10.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-9/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-9/2011

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

kyllä, suosittelisin lämpimästi 66,1% (643) TURVALLISUUS KESKEINEN YRITYSTÄ JA ASUMISOIKEUSASUMISTA KUVAAVA TEKIJÄ

kyllä, suosittelisin lämpimästi 66,1% (643) TURVALLISUUS KESKEINEN YRITYSTÄ JA ASUMISOIKEUSASUMISTA KUVAAVA TEKIJÄ 22.8. klo 17.30 AVAIN Asumisoikeus Oy on yleishyödyllinen asuntoyhteisö, joka tarjoaa asiakkailleen asumisoikeusasuntoja 29 paikkakunnalta Suomessa. Yhtiön omistuksessa on nyt 5550 asumisoikeusasuntoa

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2007 Erkka Valkila 1 Strategia > toimialat: asuntosijoitus ja asuntorakennuttaminen > kannattava kasvu > asiakaslähtöinen toiminta > alueellinen keskittyminen > asuntosijoitustoiminta

Lisätiedot

OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016

OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016 Isabella ja Pia, elämäntapaprinsessat 99 m 2 3h, k, kph, p ja sauna Kalasatama SATO Oyj/Saku Sipola OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016 21.4.2016 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2016 1 SISÄLLYS SATO lyhyesti Toimintaympäristö

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008 11.2.2009 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008 Tapani Kiiski toimitusjohtaja Markkinatilanne jatkuu vaikeana Vaneriteollisuuden markkinatilanne heikentyi voimakkaasti toisella vuosipuoliskolla Markkinatilanne oli Pohjois-Amerikassa

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 1-6/2016

Puolivuosikatsaus 1-6/2016 Puolivuosikatsaus 1-6/2016 Investors House Oyj Toimitusjohtaja Petri Roininen 25.8.2016 Pörssitalo Näkökohtia toimintaympäristöstä EKP:n toimet, rahan matala korkotaso+kohtuullinen saatavuus Kiinteistökaupan

Lisätiedot

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 4 996 67 Pekka Pelvas 4 67 831 Selvitys 7/211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 23.6.211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

YIT-konserni Yhtiökokous

YIT-konserni Yhtiökokous YIT-konserni Yhtiökokous 1.3.21 Juhani Pitkäkoski Toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 1.3.21 1 Sisältö Tilinpäätös 29 Strategiset painopisteet ja näkymät Liitteet: Strategiset tavoitetasot 2 Teemme

Lisätiedot

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen!

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen! Osavuosikatsaus 1-3/2016 Investors House Oyj Toimitusjohtaja Petri Roininen Toimintaympäristöstä Suomen talous ja asuntojen hinnat polkivat paikallaan Matala korkotaso poikkeuksellinen + rahan kohtuullinen

Lisätiedot

LAHDEN TALOJEN ASUKASDEMOKRATIAMALLI

LAHDEN TALOJEN ASUKASDEMOKRATIAMALLI LAHDEN TALOJEN ASUKASDEMOKRATIAMALLI Asukasdemokratiatoimikunnan käsittely 14.11.2005 ja alueneuvostojen yhteiskokouksen käsittely 30.11.2005 ja yhtiön hallituksen käsittely 15.12.2005 PÄIVITYKSET: Asukashallitus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.6.2016 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2016 / YTEK OY YTEK Oy:n toiminnan tärkeimmät painopistealueet on määritelty kaupungin kanssa solmitussa

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 1 SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 2/2007 Marja-Leena Ikonen 8.2.2007 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2006 eräissä kaupungeissa Kysely yleishyödyllisille yhteisöille ARA

Lisätiedot

YIT-konsernin tilinpäätös 2007

YIT-konsernin tilinpäätös 2007 YIT-konsernin tilinpäätös 2007 Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 8.2.2008 1 Sisältö YIT-konsernin tilinpäätös 2007 Katsaus vuoteen 2007 Tulevaisuuden näkymät 2 YIT-konsernin

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 25.9.2015 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 Lahdessa oli vuoden 2014 lopussa 54 666 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 513 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016 Irja Henriksson 1.3.017 Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 016 Vuonna 016 Lahteen valmistui 35 rakennusta ja 75 asuntoa. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto laski yhdeksän prosenttia ja asuntotuotanto

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 Erkka Valkila

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 Erkka Valkila SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 Erkka Valkila 1 Strategia > toimialat: asuntosijoitus ja asuntorakennuttaminen > kannattava kasvu > asiakaslähtöinen toiminta > alueellinen keskittyminen > asuntosijoitustoiminta

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2013 2014

Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2013 2014 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Selvitys 4/2014 Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2013 2014 31.10.2014 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA kerää ja analysoi

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 1 SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 1/2005 Olavi Lehtinen Pekka Pelvas 5.1.2005 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2004 eräissä kaupungeissa Kysely yleishyödyllisille yhteisöille

Lisätiedot

Kannattavasti kasvava YIT

Kannattavasti kasvava YIT 1 14.11. 2007 YIT OYJ Kannattavasti kasvava YIT Sijoitus - Invest 14.11.2007 klo 11.30-11.50 Konsernijohtaja Hannu Leinonen 15.11.2007 klo 15.30-15.50 Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen 2 14.11. 2007

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2008

SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2008 SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2008 Asuntosijoitusyhtiö SATOn vuokra-asuntojen kysyntä kasvanut YHTEENVETO AJALTA 1.1.- 30.9.2008 (1.1. 30.9.2007) Konsernin liikevaihto oli 183,4 (191,7) milj. ja liikevoitto

Lisätiedot

Lahden Talot Oy Toimintakertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2015

Lahden Talot Oy Toimintakertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2015 3 Lahden Talot Oy Toimintakertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2015 Konsernin perustiedot Lahden Talot -konsernin emoyhtiö on Lahden kaupungin kokonaan omistama Lahden Talot Oy. Sillä on neljä tytäryhtiötä:

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia 17.2.2010 Helen tänään Jarmo Karjalainen 1 EU:n tavoite sähkömarkkinoiden kehittymisestä Harmonisoitujen alueellisten markkinoiden kautta...... yhtenäiseen eurooppalaiseen markkina-alueeseen Pohjola Brittein

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Miksi hallitustyöskentelyyn pitää ja kannattaa panostaa?

Miksi hallitustyöskentelyyn pitää ja kannattaa panostaa? Miksi hallitustyöskentelyyn pitää ja kannattaa panostaa? - Hallitus on keskeisessä roolissa päätöksenteossa ja sen valmistelijana - Hallitukselta odotetaan hyviä ja oikeudenmukaisia ratkaisuja - Hallitukselta

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Strategia Vapaa-aikalautakunta

Strategia Vapaa-aikalautakunta Strategia 2016-2020 Vapaa-aikalautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy Rakennusteollisuus RT ry

Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy Rakennusteollisuus RT ry Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy 2016 Rakennusteollisuus RT ry 11.10.2016 Rakennusteollisuus RT ry:n hallituksen puheenjohtaja, YIT Oyj:n varatoimitusjohtaja Tero Kiviniemi Rakennusteollisuus RT:n

Lisätiedot

ARAn Yhdyskuntien uudistaminen projekti tarjoaa mahdollisuutta tehdä yhteistyötä, kehittämisalustaa ja apua kunnille, vuokrataloyhtiöille ja muille

ARAn Yhdyskuntien uudistaminen projekti tarjoaa mahdollisuutta tehdä yhteistyötä, kehittämisalustaa ja apua kunnille, vuokrataloyhtiöille ja muille Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille -tilaisuus Tekes 7.11.2016 ARA Yhdyskuntia uudistamassa Kehittämispäällikkö Marianne Matinlassi 7.11.201612.10.2007 Tekijän nimi ARAn Yhdyskuntien uudistaminen

Lisätiedot

Liikeidea. Etunimi Sukunimi

Liikeidea. Etunimi Sukunimi Liikeidea Funidata Oy on perustettu maaliskuussa 2016 Tampereen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteisen Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi OTM-hankkeen

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous 29.3.2012 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Sisältö Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Tilinpäätös 2011 Markkinat ja markkina-asema Tavoitteet

Lisätiedot

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Tiivistelmä Helsingin seudun MAL-seurannasta, 25.11.2014 Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala -konsernin tilinpäätöstiedote 2011 Hyvä liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä 2011 ja tilauskanta vuoden 2011 lopussa. Koko vuoden 2011 liikevaihto

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

ENSTOLLA HYVÄ ALKUVUOSI

ENSTOLLA HYVÄ ALKUVUOSI SIVU: 1/5 ENSTOLLA HYVÄ ALKUVUOSI Taloudellinen katsaus 1.1. 30.6.2006 Ensto-konsernin liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat vuoden 2006 ensimmäisellä puoliskolla. Liikevaihto kasvoi kaikilla liiketoiminta-alueilla.

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

Metropolialueen haasteet Asuntoministeri Krista Kiuru

Metropolialueen haasteet Asuntoministeri Krista Kiuru Metropolialueen haasteet Asuntoministeri Krista Kiuru KESKUSTELUTILAISUUS METROPOLIALUEEN KUNTA- JA PALVELURAKENNERATKAISUISTA 17.4.2013 Helsingin seudun väestö- ja työpaikkakehitys Helsingin seudun 14

Lisätiedot

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla.

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TILINPÄÄTÖS 2016 HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TEKNOLOGINEN EDELLÄKÄVIJÄ Monipuoliset taloushallinnon ohjelmistot

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Lehto Group Oyj Puolivuosikatsaus tammi kesäkuu 2016

Lehto Group Oyj Puolivuosikatsaus tammi kesäkuu 2016 Lehto Group Oyj Puolivuosikatsaus tammi kesäkuu 2016 18.8.2016 Hannu Lehto, toimitusjohtaja Veli-Pekka Paloranta, talousjohtaja 1 Innovatiivinen rakennusalan uudistaja AKTIIVINEN SUUNNITTELUN OHJAUS SUORAVIIVAINEN

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Alma Median tulos Q1 2013 Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Agenda Pääkohdat Q1 Markkinoiden kehitys Taloudellinen kehitys Strategia ja tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI 1 Sisällys 1. Tausta... 2 2. Kohderyhmä... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Järjestäjät... 3 5. Resurssit... 4 6. Markkinointi... 5 7. Kurssin teemat... 5 8. Palautteiden kerääminen

Lisätiedot

Juha Kaakinen

Juha Kaakinen Juha Kaakinen 16.5. 2016 1 Suomalaisen asunnottomuuden asiantuntija yli 30 vuotta Perustajayhteisöt asettivat 1985 Y-Säätiön tehtäväksi vuokraasuntojen hankkimisen ja tarjoamisen heille, joille asunnon

Lisätiedot

Asuntopula kasvun tulppana

Asuntopula kasvun tulppana Asuntopula kasvun tulppana Keski-Uudenmaan elinkeinopäivä 29.8.2013 Mäntsälä Suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto Järvenpään kaupunki, Kaupunkikehitys Järvenpään kaupunki Ruislehto Kirsti 2 Järvenpään

Lisätiedot

ARA - SEMINAARI Joensuun Kodit Oy:n toimenpiteet muuttuvissa markkinatilanteissa ja toimenpide-ehdotuksia

ARA - SEMINAARI Joensuun Kodit Oy:n toimenpiteet muuttuvissa markkinatilanteissa ja toimenpide-ehdotuksia ARA - SEMINAARI Joensuun Kodit Oy:n toimenpiteet muuttuvissa markkinatilanteissa ja toimenpide-ehdotuksia Matti Martikainen 23.10.2013 www.joensuunkodit.fi 1 Kaupungin täysin omistama kiinteistöosakeyhtiö,

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 2016 Liikevaihto Uponor-konserni, M 2014 2015 Muutos Liikevaihto 1 023,9 1 050,8 2,6 % Orgaaninen kasvu 5,2 % ilman

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Lounea Oy:n osavuosikatsaus Q3/2016 (Suluissa viime vuoden vastaavan jakson luku)

Lounea Oy:n osavuosikatsaus Q3/2016 (Suluissa viime vuoden vastaavan jakson luku) Julkaisuvapaa 28.10.2016 kello 9:00 Lounea Oy:n osavuosikatsaus Q3/2016 (Suluissa viime vuoden vastaavan jakson luku) Lounea konsernin liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani viime vuodesta Jimm s verkkokaupan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 5.8.2008 toimitusjohtaja Tapani Kiiski Kysyntä edelleen vilkasta Vaneriteollisuuden markkinanäkymät heikentyneet viime kuukausien aikana. Hinnat laskussa ja tilauskannat

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

SATO OYJ 1 (6) Tiedote 11.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS

SATO OYJ 1 (6) Tiedote 11.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS 1 (6) SATO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS SATO-konsernin liikevaihto oli 134,0 miljoonaa euroa (149,1 M, 2005). Katsauskauden tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 21,7 (22,6)

Lisätiedot

Digian kasvu jatkui, merkittäviä askeleita strategian toteuttamiseksi

Digian kasvu jatkui, merkittäviä askeleita strategian toteuttamiseksi Digian kasvu jatkui, merkittäviä askeleita strategian toteuttamiseksi Digia Oyj osavuosikatsaus Q3 2016 Timo Levoranta 28.10.2016 Tammi-syyskuun pääkohdat + 8,7 % liikevaihdon kasvu 6,1 % liikevoittomarginaali

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET 2 3 YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 VUOSI 2014 LYHYESTI 2014 liikevaihto 639,7 milj. e

Lisätiedot

Taloyhtiön tunnusluvut sijoittajan näkökulmasta. Taloyhtiö 2016 -tapahtuma Tuomas Viljamaa Suomen Vuokranantajat vuokranantajat.fi

Taloyhtiön tunnusluvut sijoittajan näkökulmasta. Taloyhtiö 2016 -tapahtuma Tuomas Viljamaa Suomen Vuokranantajat vuokranantajat.fi Taloyhtiön tunnusluvut sijoittajan näkökulmasta Taloyhtiö 2016 -tapahtuma Tuomas Viljamaa Suomen Vuokranantajat Suomen Vuokranantajat ry Suomen Vuokranantajat on valtakunnallinen vuokranantajien etujärjestö.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Investors House Oyj tuottoa ilman välikäsiä TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2016 13.2.2016 Toimitusjohtaja Petri Roininen Investors House Oyj tarkoitus tuottaa voittoa osakkeenomistajille Strategisena tavoitteena osakkaan

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI- KUOPIO TOIMINTAYMPÄRISTÖ

YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI- KUOPIO TOIMINTAYMPÄRISTÖ YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI- KUOPIO TOIMINTAYMPÄRISTÖ 1 Juankosken ja n kaupungin toimintaympäristöselvitys (213) Toimintaympäristön muutoshaasteet Juankosken ja n kaupunkien toimintaympäristön muutokseen

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot