Suomen Asumisoikeus Oy. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Asumisoikeus Oy. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014"

Transkriptio

1 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014

2

3 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014

4 Sisältö Suomen Asumisoikeus Oy lyhyesti 4 Asumisen kehittämistä hyvällä yhteistyöllä 5 Toimitusjohtajan katsaus 8 Kunnossapidossa varaudutaan isoihin korjaustoimiin 10 Uudet toimintatavat tehostaneet markkinointia 12 Vuonna 2015 käynnistetään uusien asuntojen tuotanto 16 Ydintavoitteet ja toimenpiteet vuodelle Hallituksen toimintakertomus Yhtiön talous 18 Ympäristövaikutukset 18 Riskienhallinta 18 Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä 19 Henkilöstö 19 Omistajat 19 Yhtiön hallitus 19 Yhtiön tilintarkastajat 19 Graafit 20 Yhtiökokous 21 Lunastusrahasto 21 Tilinpäätöksen jälkeiset tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät 21

5 Suomen Asumisoikeus Oy:lla on asukkaina noin suomalaista. Asumisoikeusasuminen sopii kaikkiin elämäntilanteisiin.

6 Arvomme Avoimuus Yhtiön toiminta on läpinäkyvää ja se antaa itsestään ja toimintatavoistaan sekä periaatteistaan oikeaa tietoa nopeasti ja oikea-aikaisesti sekä yhteistyökumppaneilleen että asiakkailleen. Luovuus Työyhteisön ilmapiiri ja organisaatio pidetään luovuuteen ja innovatiivisuuteen kannustavana. Henkilökuntaa kannustetaan luomaan ja kehittämään uusia ja tehokkaita työmenetelmiä ja toimintatapoja. Jatkuvuus Yhtiön toiminta on taloudellisesti kannattavaa ja riskit ennakoivaa. Yhtiön taloudellista asemaa pyritään vahvistamaan ja kiinteistöjen kunnossapitoon panostetaan siten, että asuntojen kilpailukyky säilyy hyvänä. Kumppanuus Ammattitaitoiset ja hyvät yhteistyökumppanit ja luottamukseen perustuva yhteistyö takaavat, että tärkein kumppani, asukas, kokee tarjoamamme asuntopalvelut kilpailukykyisiksi.

7 Suomen Asumisoikeus Oy lyhyesti Asumisen kehittämistä hyvällä yhteistyöllä Tutkimme säännöllisesti palvelumme laatua. Asiakaspalautteet auttavat meitä kehittämään toimintaamme ja myös valitsemaan parhaat yhteistyökumppanit. Kehitämme jatkuvasti uusia palveluita. Olemme kehittäneet asukkaille mahdollisuuksia itse vaikuttaa oman asuntonsa laatutasoon ja viihtyvyyteen. Kehitämme koko ajan myös sähköistä asiakaspalvelujärjestelmäämme unohtamatta henkilökohtaisen palvelun merkitystä. Vuorovaikutteista kumppanuutta. Huolehdimme asuntokannastamme ennakoivan kunnossapitotoiminnan avulla yhteistyössä alan parhaiden ammattilaisten kanssa. Kiinteistöt hoidetaan omakustannusperiaatteen mukaan kustannustehokkaasti. Aktiivista viranomaisyhteistyötä. Toimintaamme ohjaa asumisoikeus- ja yhteishallintolaki, joiden puitteissa kehitämme palvelujamme. Asumisoikeusjärjestelmää pyrimme kehittämään aktiivisesti viranomaisyhteistyön kautta. Vaikutamme ajankohtaisiin asumisoikeusasumista koskeviin asioihin myös Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n kautta. Asokotien toiminta-ajatuksena on omistaa kannattavasti laadukkaita asumisoikeusasuntoja pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa. Toimintamme perustuu jatkuvaan kehittymiseen sekä hyvien asumispalveluiden tuottamiseen yhdessä huolella valittujen kumppaneiden kanssa. Asokotien keskeisenä strategisena tavoitteena on kiinteistöjen pitkäjänteinen ja kannattava omistaminen ja hallinnointi. Yhteistyö asukkaiden kanssa auttaa meitä löytämään asuinympäristön kehityshaasteet ja huolella valitut yhteistyökumppanit kehittämään asumispalveluitamme asukkaiden tarpeiden mukaan. TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT, KONSERNI Asukkaita n n n Asuntoja Asuinpinta-ala Kiinteistöjä Tase M Liikevaihto M Liikevoitto M Oma pääoma M josta asumisoikeusrahastoa Lainakanta M Liikevoitto-% liikevaihdosta 35,7 37,6 33,6 Oman pääoman tuotto-% 10,1 9,9 5,6 Omavaraisuusaste-% 27,1 25,1 22,6 Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) 4,5 4,7 4,0 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

8

9 Vuosi 2014 tammi 2014 Asuntosäätiö ostaa Asokodit Kauppa tehtiin , minkä jälkeen käynnistettiin yhdistymisen valmistelu. Fuusio toteutuu Asopaketti-tilaisuuksia järjestetään 12 paikkakunnalla teemaseminaarien yhteydessä Asopaketit ovat valmiiksi räätälöityjä remontointipaketteja, joiden avulla asukas voi kunnostuttaa keittiön, kylpyhuoneen ja saunan mieleisekseen. Helsingin, Espoon ja Vantaan kiinteistöhuollot kilpailutetaan ja otetaan käyttöön uusi sopimusmalli Kilpailutuksen tavoitteena on parantaa kiinteistöhuoltotoiminnan laatua ja luoda kaikille kohteille tasalaatuinen palvelu. Kilpailutus laajenee maakuntiin vuonna Asukashallinnon valtakunnallinen toimielin kokoontuu Helsingissä Yhteistyöelimen kokous pidettiin Helsingissä Kokoukseen osallistui asukkaita 21 toimintapaikkakunnalta. Myynnin ja kunnossapidon toimintakäytäntöjä tehostava kampanja käynnistetään Isojen asuntojen markkinointiin otettiin syksyllä käyttöön tehostettu kampanja pääkaupunkiseudulla. Asukkaille tiedotetaan vuoden 2015 budjetoinnista Syksyllä pidettiin kaikille asukastoimikuntien puheenjohtajille tarkoitetut tiedotustilaisuudet vuoden 2015 budjetointiin liittyen. Tampereen, Jyväskylän, Kuopion ja Oulun isännöinti kilpailutetaan Vantaan Keimolanmäen kohteen urakkasopimus allekirjoitetaan allekirjoitetaan urakkasopimus Asokotien uudistuotannon käynnistämiseksi alkuvuodesta joulu 2014 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

10 Toimitusjohtajan katsaus Positiivisten muutosten vuosi Vuoden 2014 keväällä tehtiin yrityskauppa, joka leimasi monella tavalla positiivisesti toimintaamme. Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:stä tuli yhtiömme omistaja. Pitkään jatkunut tilanne, jossa emme voineet tuottaa uusia asuntoja, päättyi. Tilanne on erinomainen sekä yhtiömme että kohtuuhintaisia asuntoja tarvitsevien kannalta. Nykyisessä asuntopoliittisessa tilanteessa jokainen uusi kohde on tervetullut helpottamaan tilannetta. Tulevana vuonna kaiken rakentamisen ennustetaan vähenevän entisestään. Tuotanto on Rakennusteollisuuden (RT) tilastojen mukaan ollut näin vähäistä viimeksi 1990-luvun lamassa. Toimintavuoden aikana rakentaminen hiipui koko Suomessa ennätyksellisen vähäiseksi erityisesti pientaloasuntojen osalta. Asumisoikeusasuntojen tuottamista on valtion taholta kuitenkin helpotettu. Valtio poisti uudistuotannon korkotukivuokra-asuntojen ja asumisoikeusasuntojen kytköksen. ARA lisäsi vuoden 2014 syksyllä asumisoikeustalojen korkotukilainavaltuutta siten, että jatkossa toimijoilla on mahdollista aloittaa asumisoikeusasunnon rakennuttaminen. Asumismuoto on jälleen osoittautunut kilpailukykyiseksi vaihtoehdoksi tilanteessa, jossa asumisen hinta koetaan kohtuuttomaksi erityisesti pääkaupunkiseudulla. Meidän tavoitteenamme on tuottaa noin 400 asuntoa vuodessa eli kannamme kortemme kekoon asuntotuotannon lisäämiseksi. Emme tule rakennuttamaan pelkästään yksittäisiä kohteita, vaan olemme Asuntosäätiön kautta mukana kehittämässä myös uusia aluekokonaisuuksia. Meillä tulee olemaan siihen hyvä valmius, kun konsernin henkilöstön osaaminen yhdistetään. Asuntosäätiöllä on vankka rakennuttamisosaaminen kun taas Asokodit tunnetaan hyvästä kiinteistöjen ylläpito-osaamisesta. Hyvällä yhteistyöllä pystytään kehittämään asiakkaille parasta mahdollista asumispalvelua. Heti yrityskaupan jälkeen aloimme valmistella yhtiöiden yhdistymistä, joka saatetaan loppuun vuoden 2015 keväällä. Toimitilamme tulevat säilymään Pasilassa. Toimintatapojen yhdistämistä on valmisteltu monissa työryhmissä. Olemme pyrkineet säilyttämään mahdollisimman hyvin kummankin ammattimaisesti toimivan kiinteistöosaajan parhaat käytänteet. Samaan aikaan fuusion valmistelemisen kanssa yrityksessämme on viety eteenpäin tärkeitä kiinteistöjen kunnossapitoon ja markkinointiin liittyviä toimenpiteitä. Ennakoiva kunnossapitojärjestelmä yhdistettynä tehokkaaseen tietojärjestelmien hyödyntämiseen on pitänyt huolta siitä, että kiinteistöjen ongelmakohdat nousevat esiin riittävän ajoissa toimenpiteitä varten. Asiakaspalautteiden pohjalta on puolestaan kehitetty remontointituotteita, jotta on voitu tarjota asiakkaille valinnan vaihtoehtoja huoneistojen kunnossapitoon. Esimerkiksi vuonna 2014 käyttöönotettu Tilaihme eli mahdollisuus muuttaa sauna muuhun 8 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2014

11 käyttöön on osoittautunut suosituksi remontointimalliksi. Myös Asopakettien tilaukset ovat koko ajan lisääntyneet. Asuntojen markkinoinnissa on puolestaan kehitetty myynnin ja kunnossapidon yhteinen kampanja isojen perheasuntojen myynnin edistämiseksi. Asuntojen käyttöaste on yhä korkea 98,11 % ja asukasvaihtuvuus vain 13,27 %. Yhtiömme asunnossa asuu yli kymmenen vuotta asuneita asukkaita. Myös energiansäästölle asettamamme tavoitteet on saavutettu sekä kunnossapidon toimenpitein että asukasviestinnän keinoin. Henkilöstömme on ansainnut kiitoksen hyvin tehdystä työstä! Kiitän myös kaikkia asukkaitamme siitä, että he ovat kokeneet palvelumme hyviksi ja viihtyneet asunnoissaan. Erityiskiitos kuuluu vielä niille aktiivisille asukkaille, jotka ovat olleet kanssamme kehittämässä toimintaa esimerkiksi osallistumalla vuoden aikana järjestettyihin asukastilaisuuksiin. Suuri kiitos kuuluu myös hyville yhteistyökumppaneillemme, kanssatekijöille, joiden osaaminen täydentää toimintaamme. Hyvällä yhteistyöllä saadaan hyviä asioita aikaan. Marko Pyykkönen Toimitusjohtaja Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

12 Kunnossapidossa varaudutaan isoihin korjaustoimiin Asokotien kiinteistökannasta 73 % on valmistunut 1990-luvulla eli suuri osa kohteista lähestyy ikää, jolloin isot korjaustoimet ajankohtaistuvat. Tilanteeseen vaikuttaa myös se, että yhtiön kohteista 64 % on pientaloja, joiden korjauskulut ovat keskimäärin korkeammat kuin kerrostalojen. Kiinteistökannan ikääntymiseen on varauduttu vahvistamalla henkilöresursseja edistämään kiinteistöjen kunnossapitotoimintaa. Ennakoivat toimenpiteet tärkeitä Kiinteistökannan vanhenemisen mukanaan tuomia ongelmia voidaan ennaltaehkäistä monin keinoin. Asokodeilla on ollut jo pitkään käytössä esimerkiksi talotekniikkaan, kattoihin ja leikkivälineisiin vuosittaiset tarkastukset. Toimintavuoden aikana muun muassa uusittiin kuusi hissiä, joihin ei enää saanut varaosia. Paloturvallisuutta edistettiin savunpoistoluukkujen huolloilla sekä aloittamalla palokatkotarkastukset ja -korjaukset. Pääkaupunkiseudulla tarkastettiin ja huollettiin pumppaamot ja aloitettiin pohjaviemäreiden huuhtelut. Näillä toimilla edistetään jätevesijärjestelmien toimivuutta. Isännöintiä ja huoltoa kilpailutettiin Isännöinnin rooli kiinteistöjen kunnossapidossa on merkittävä. Samoin tehokas kiinteistöhuolto edesauttaa kiinteistöjen ennakoivaa kunnossapitoa. Isännöinti kilpailutettiin Tampereella, Jyväskylässä, Kuopiossa ja Oulussa. Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla kilpailutettiin kiinteistöhuollot ja otettiin käyttöön uusi sopimusmalli. Kilpailutuksen tavoitteena oli parantaa huoltotoiminnan laatua ja mahdollistaa asukkaille tasalaa- 10 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2014

13 Kunnossapidon korjauskulujen jakautuminen 2014 Muut 8,1 % Ulkoaluerakenteet 8,5 % Ulkoseinät, kattorakenteet, parvekkeet 11,0 % LVISA-järjestelmät 27,0 % Asuinhuoneistot 45,4 % Asiakkaiden arvostamia asumispalveluja Asiakasedut Yhteistyökumppanien tarjoamia etuja kaikille Asokotien asukkaille. Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 2005=100 Rakennustyyppi asuinkerrostalo Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 2005=100, kokonaisindeksi Rakennus-kustannusindeksi 2005=100, kokonaisindeksi Kuluttajahinta-indeksit 2005=100, kokonaisindeksi Lähde: Tilastokeskus Asiakaspalvelu Asiakaspalautteissa henkilöstö on saanut kiitosta ystävällisyydestä ja ammattitaitoisesta palvelusta. Asoetu Pitkäaikaisten asukkaiden palkitsemiseen kehitetty asiakkaiden arvostama järjestelmä. Asuntojen kysyntä vakaalla tasolla Asukasvaihtuvuus pysyi vuoden aikana alhaisena, 13,27 %:ssa. Keskimäärin suomalaisessa asuntokannassa vaihtuvuus on noin 20 %. Asuntojen käyttöaste pysyi hyvänä, 98,11 %:ssa. tuinen palvelu kohteen koosta riippumatta. Uuden sopimusmallin myötä luovuttiin kohteiden omatoimihuollosta ja otettiin tilalle talkoohuolto, joka mahdollistaa asukkaiden aktiivisuuden kohteiden ulkoalueiden hoitamisessa. Asopaketteja kehitettiin edelleen Asopaketti-remontit ovat asukkaille helppo tapa nostaa asumisviihtyisyyttä. Toimintavuoden aikana Asopaketti-remontteja kehitettiin asiakkaiden toiveiden mukaan joustavammaksi. Saunojen käyttötarkoituksen muuttamiseen kehitettiin Tilaihme-remontti. Asukashallinto Asokotien asukashallinto keskittyy talokohtaisen asukastoiminnan kannustamiseen ja asumiseen liittyvien asioiden tiedottamiseen. Lisäksi valtakunnallisella tasolla toimii Yhteistyöelin. Asuntohaku Asokodin hakeminen onnistuu kätevästi verkkosivuilla olevan hakemuksen avulla. Kotikulma Kaikilla Asokotien kohteilla on omat internetsivut Kotikulmassa. Kohdekohtaisesta tiedonvälityskanavasta kehitetään jatkossa sähköinen asiointikanava. Livezhat Reaaliaikainen asiakaspalvelukanava. Livezhatin kautta asiakaspalvelu auttaa internetsivuilla kävijöitä. Palvelukeskus Asokotien 24/7-palvelukeskuksen avulla asukas saa yhden numeron kautta yhteyden isännöintiin ja huoltoon. Fuusio yhdenmukaistaa toimintoja Asuntosäätiön Asumisoikeuden ja Asokotien fuusioitumisen valmistelu käynnistettiin toimintavuoden aikana. Yhtiöiden työntekijöistä koostunut työryhmä kävi läpi toimintamallit ja käytännöt yhdenmukaistetaan vuoden 2015 alkuvuoden aikana. Vaihtopörssi Keskinäisten asuntovaihtojen internetissä toimiva kanava, jonka avulla kaikkien tuottajien asukkaat voivat etsiä vaihtoasuntoa. Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

14 Uudet toimintatavat tehostaneet markkinointia 12 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2014

15 Vastikekehitys PERUSVASTIKE HOITOVASTIKE KOKONAISVASTIKE Koko maa 8,58 8,69 8,97 2,37 2,50 2,64 10,95 11,20 11,61 Pääkaupunkiseutu 9,54 9,82 10,18 2,29 2,44 2,61 11,83 12,26 12,79 Kehyskunnat 8,10 8,07 8,29 2,60 2,79 2,89 10,71 10,86 11,17 Muu Suomi 7,44 7,38 7,63 2,38 2,48 2,59 9,82 9,86 10,15 Asokotien alueellinen jakauma 2014 Muut aluekeskukset Muut kaupungit 925 Helsinki Espoo Kehyskunnat Vantaa Sähköinen palvelutarjonta on asuntojen markkinoinnissa yhä tärkeämmässä roolissa. Asokotien sähköisen asiakkuuden määritykset valmistuivat toimintavuonna ja lähtevät tuotantoon vuoden 2015 aikana. Tavoitteena on muuttaa Kotikulma tiedonvälityskanavasta aika- ja laiteriippumattomaksi asiointipaikaksi, jossa asiakas voi asioida asokotiin liittyvissä asioissa. Tehostettu yhteistyö avuksi markkinointiin Asokotien eri yksiköt tekevät aina tiivistä yhteistyötä asuntojen markkinoimiseksi, mutta isojen perheasuntojen markkinointiin otettiin käyttöön tehostettu myynnin ja kunnossapidon yhteistyökampanja. Toimintavuoden lopussa pilotoidussa kampanjassa nostettiin huoneistojen sisäpuolista laatua, lisättiin markkinoinnin materiaalia sekä tiimiytettiin henkilökuntaa ja kasvatettiin myynnin vastuuta huoneistoremonttien määrittelyssä. Asokotien myyjille, isännöitsijöille ja reskontranhoitajille pidetään joka kevät yhteinen koulutustilaisuus, jossa käsitellään monipuolisesti asumiseen liittyviä tilanteita sekä yhtiön ajankohtaisia hankkeita. Yhteisen koulutuksen tavoitteena on ylläpitää tiivistä yhteistyötä eri yksiköiden välillä. Tapahtumamarkkinointi Tapahtumamarkkinointiin panostettiin edellisvuosien tapaan. Tavoitteena oli lisätä asumisoikeusasumisen ja yhtiön tunnettuutta. Asopaketti-infot osoittautuneet suosituiksi Toimintavuoden aikana järjestettiin lähes 30 Asopakettien markkinointitilaisuutta ympäri Suomea. Keväällä tilaisuudet järjestettiin maakunnissa asukastoimikuntien puheenjohtajille pidettyjen teemaseminaarien yhteydessä. Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

16 Asopakettien suosion johdosta tilaisuuksia päätettiin pitää myös syksyllä pääkaupunkiseudulla ja Oulussa. Asopakettien markkinoinnissa hyväksi kanavaksi on osoittautunut myös Asokoti-asiakaslehti, jossa on julkaistu runsaasti artikkeleita toteutetuista remonteista. Myynnin muutoksia Myynnin organisaatiota pääkaupunkiseudulla tehostettiin perustamalla vuoden aikana vuokraustiimi, jonka tavoitteena on löytää erityisesti isoihin perheasuntoihin asukkaita. Vuokraustoiminnan ansiosta yhtiön tyhjäkäyttökulut ovat pysyneet kohtuullisina koko Suomen osalta. Oman myyntiorganisaation toimintaa tehostettiin myös keskittämällä oma myynti pääkaupunkiseudun kohteisiin. Tuusulan, Järvenpään, Keravan, Sipoon ja Nurmijärven myynti siirtyi omalta organisaatiolta ulkopuoliselle toimijalle. Viestinnän merkitys kasvanut Viestinnän merkitys on kasvanut yhä tärkeämmäksi nyky-yhteiskunnassa. Yhtiön toteuttaman viestinnän tavoitteena on kasvattaa tunnettuutta, sitouttaa ja ylläpitää hyvää yhteistyötä henkilöstön, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kesken. Huolimatta sähköisen viestinnän kehittämisestä yhtiö korostaa jatkuvasti toiminnassaan henkilökohtaisen vuorovaikutuksen merkitystä asiakaspalvelussa ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Asukasviestintää toteutettiin toimintavuonna sekä Kotikulman että Asokoti-lehden avulla. Lehti ilmestyi kaksi kertaa vuodessa. Lehdessä kannustettiin asukastoimintaan ja opastettiin muun muassa energiatehokkaaseen asumiseen. Toimintavuonna lehdessä nostettiin erityisesti esiin Asopaketti-remontit. Yhtiö osallistui syksyllä neljännen kerran Motivan energiansäästöviikolle. Myös asukasviestintä tulee olemaan tulevaisuudessa yhä enemmän sähköistä viestintää. Kotikulman kohdekohtaiset sivut sekä Asokotien internetpohjainen kiinteistötietojärjestelmä Asotieto antavat siihen hyvät mahdollisuudet. Toimintavuonna otettiin käyttöön viikoittainen uutisartikkelipalvelu Kotikulmassa. Sen avulla tuotiin esiin asumisoikeusasumiseen ja Asokotien kohteisiin liittyviä ajankohtaisasioita sekä asumisen opastusta. Yhtiön sisäisen viestinnän tavoitteena on sitouttaa, ylläpitää viihtyvyyttä ja tyytyväisyyttä. Toimintavuoden aikana rakennettiin henkilöstön käyttöön intranet. 14 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2014

17 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

18 Vuonna 2015 käynnistetään uusien asuntojen tuotanto Vuosi 2015 tulee olemaan Asokotien historiassa merkittävä vuosi. Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy ja Asokodit fuusioituvat Asuntosäätiö-konsernista tuli Suomen neljänneksi suurin asuinkiinteistöjen omistaja. Asokodit käynnistää jälleen uudistuotantoaan, kun ensimmäisen kohteen rakennuttaminen alkaa Vantaan Keimolanmäessä vuoden alkupuolella. Yhtiö hakee uusia tontteja asumisoikeusasuntojen rakennuttamiseen. Asumisoikeusasuntojen tuottaminen on myötätuulessa, kun omistus- ja vuokraasuntojen tuotanto on vähäistä. Asumisoikeusasuminen on jälleen tunnustettu tarpeelliseksi ja tärkeäksi tavaksi tuottaa kohtuuhintaisia asuntoja kasvukeskuksiin. Myös asumisoikeusjärjestelmään on tulossa uudistuksia. Vuoden 2015 alusta ns. kuumakuntien asuntojen järjestysnumerot yhdistettiin pääkaupunkiseudun järjestelmään eli jatkossa alueella on käytössä yhteinen järjestysnumerojono. Asumisoikeusasuntojen kysyntätilanne on hyvä erityisesti pienten asuntojen osalta. Isojen perheasuntojen markkinointi heikomman kysyntätilanteen alueilla tulee olemaan haasteellista myös vuonna Asokodit jatkaa tehostettua myynnin ja kunnossapidon yhteistyötä isojen asuntojen asuttuna pitämiseksi. Markkinointia tulee tehostamaan myös käyttöön otettavat sähköiset palvelut. Vanheneva asuntokanta vaatii yhä suurempaa huomiota. Korjaustoimintaan on varattu edellistä vuotta enemmän määrärahoja. Yhtiön asuntojen keskimääräinen käyttövastike koko maassa vuonna 2015 on 11,68 euroa/m 2 /kk. Säännöllisten kunnossapitotarkastusten avulla kartoitetaan uusia keinoja parantaa kiinteistöjen kuntoa. Kiinteistöhuollon kilpailutusta jatketaan. Kilpailutus toteutetaan vuonna Energian säästötoimenpiteitä jatketaan myös vuonna 2015 ja ne kohdistetaan erityisesti kerrostaloihin, joista on saatavissa laajamittaisemmat säästöt pientalokantaan verrattuna. 16 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2014

19 Ydintavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2015 Tunnusluvut Käyttöaste 98,9 % Vaihtuvuus 16 % Suosittelijuus 4 (1 5) Kunnossapito Huollon kilpailutuksen käyttöönotto kehyskunnissa ja maakunnissa Korjauksiin budjetoitu 24,9 M Henkilöstö Henkilöstön työhyvinvoinnin ja toimintaedellytysten varmistaminen Asuntosäätiön ja Asokotien yhdistymisessä Asiakkaat Asuntosäätiön ja Asokotien yhdistyneiden toimintatapojen vakiinnuttaminen Sähköisen asiakkuuden kehittämisprojektin käytäntöönpano Tavoitteet energian säästölle Vuonna 2009 lämpöindeksi oli 48,0 kwh/rm 3. Tavoitteen mukainen lämpöindeksi vuoden 2015 lopussa on enintään 45,9 kwh/rm 3. Vuonna 2009 veden kulutus oli 390 l/m 3. Tavoitteen mukainen vedenkulutus vuoden 2015 lopussa on enintään 367 l/m 3.

20 Suomen Asumisoikeus Oy Leankatu Helsinki puh Y-tunnus:

KesKon vuosikertomus

KesKon vuosikertomus eskon vuosikertomus 2012 Sisältö KESKO Kesko lyhyesti 1 Vuosi 2012 lukuina 2 Pääjohtajan katsaus 4 Visio ja arvot 7 Strategiset tavoitteet Kannattava kasvu 8 Kuluttaja-asiakaskauppa ja -palvelut 10 Vastuulliset

Lisätiedot

Ja meillä kaikilla oli niin mukavaa. JVA:n 20-vuotisjuhlissa oli iloinen ja rento tunnelma s. 6. JVA:n asukaslehti 1/2012

Ja meillä kaikilla oli niin mukavaa. JVA:n 20-vuotisjuhlissa oli iloinen ja rento tunnelma s. 6. JVA:n asukaslehti 1/2012 Ja meillä kaikilla oli niin mukavaa JVA:n 20-vuotisjuhlissa oli iloinen ja rento tunnelma s. 6 JVA:n asukaslehti 1/2012 Koteja kaikille JYVÄSKYLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY Vapaudenkatu 48-50, 3 krs, PL 193, 40101

Lisätiedot

1 on. teemme yhdessä. Minä Me kannan vastuun. Me teemme tulosta. Asiakas. Yritysvastuuraportti 2013. Ketjukulttuurimme kulmakivet

1 on. teemme yhdessä. Minä Me kannan vastuun. Me teemme tulosta. Asiakas. Yritysvastuuraportti 2013. Ketjukulttuurimme kulmakivet Asiakas 1 on Me teemme tulosta Minä Me kannan vastuun teemme yhdessä Ketjukulttuurimme kulmakivet Sisältö 1. Organisaation kuvaus 1.1 Raskone lyhyesti 1.2 Yhtiön ja organisaation rakenne 1.3 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

SKVL:n syystiedote 2012

SKVL:n syystiedote 2012 SKVL:n syystiedote 2012 Syksy 2012 1 Sisältö Toimitusjohtajan palsta... 4 Ensi tunnelmat laatuvalmennuksesta valmentajana... 6 Nappaa laatujärjestelmän hyödyt käyttöösi... 8 Asuntoportaalien kuopus Jokakoti.fi

Lisätiedot

VA S T U U R A P O R T T I

VA S T U U R A P O R T T I VASTUURAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Vastuullisuus 4 Vastuullisuus Elisassa Vastuullisuus perustuu arvoihin ja strategiaan Yritysvastuun hallinnointi Sisäiset periaatteet Aloitteet

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2014 Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2014 Innofactor lyhyesti Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoftpohjaisten IT-ratkaisujen

Lisätiedot

V V O : n a s i a k a s l e h t i 1 / 2 0 0 7. ilmastonmuutosta vastaan pienin ekoteoin. Asukasyhteistyöllä. asumismukavuutta

V V O : n a s i a k a s l e h t i 1 / 2 0 0 7. ilmastonmuutosta vastaan pienin ekoteoin. Asukasyhteistyöllä. asumismukavuutta V V O : n a s i a k a s l e h t i 1 / 2 0 0 7 ilmastonmuutosta vastaan pienin ekoteoin Asukasyhteistyöllä asumismukavuutta pääovi Asukasyhteistyöstä jokaiselle oma juttu - yhteisöllisyyttä ja edunvalvontaa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi. Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa

15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi. Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa HYVINVOINNIN TALOUSLEHTI 1/2014 15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa Asiantuntija Susanna Raulio: Lounaan merkitys olisi

Lisätiedot

Wartalo Kodit Oy:n asukaslehti 2013. Syystapahtuma saa jatkoa! Muista palovaroitin

Wartalo Kodit Oy:n asukaslehti 2013. Syystapahtuma saa jatkoa! Muista palovaroitin Wartalo Kodit Oy:n asukaslehti 2013 Syystapahtuma saa jatkoa! Parannetaan Syystapahtuma yhdessä saa jatkoa! asumisviihtyisyyttä Muista palovaroitin 2 Kodin Avain 2013 Kodin Avain 2013 3 Pääkirjoitus Ajankohtaista

Lisätiedot

Älykkäästi uudistuva, asiakkaiden omistama op

Älykkäästi uudistuva, asiakkaiden omistama op OP VUOSI 20 Älykkäästi uudistuva, asiakkaiden omistama op VUOSI 20 Keskeiset tapahtumat vuonna 20 n perustekijät Johtaminen n keskus - 4 9 Hyvä lukija op on uudistanut vuosikertomuskokonaisuuden raportointitapaansa.

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s 2011

V u o s i k e r t o m u s 2011 V u o s i k e r t o m u s 2011 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy on kuntien omistama osakeyhtiö, joka hoitaa kuntien vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät. Jätehuolto hoidetaan asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010 It s all about the attitude 10 VUOSIKERTOMUS 2010 Puhdasta energiaa ja vettä Vaconin tuotteet jos mitkä ovat puhdasta teknologiaa. Maailmassa käytetystä sähköstä noin kolmannes kuluu sähkömoottoreissa,

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

Duo. www.rtkpalvelu.fi

Duo. www.rtkpalvelu.fi Duo 2 www.rtkpalvelu.fi 2009 RTK-PALVELU OY ja TECHNOPOLIS OYJ: Laatu tulee työn tuloksena s. 4 RTK-PALVELU MAAJOUKKUEEN yhteistyökumppaniksi s. 20 SADAN MILJOONAN metsästys s. 22 1 RTK-PALVELU 2 2009

Lisätiedot

2010 SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS

2010 SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS 2010 SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS www.savonvoima.fi SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS 2010 1 VALOA ELÄMÄÄN JA ENERGIAA TOIMINTAAN. SAVON VOIMA OYJ on sähköä ja lämpöä tuottava ja markkinoiva kotimainen energiayhtiö,

Lisätiedot

1 2009 5.2.2009. Kemin Kiinteistöyhdistys ry Mika Tiiro Kimarinkatu 8, 94600 Kemi Puh. 0400 344 075 www.kiinteistoliitto.fi/kemi

1 2009 5.2.2009. Kemin Kiinteistöyhdistys ry Mika Tiiro Kimarinkatu 8, 94600 Kemi Puh. 0400 344 075 www.kiinteistoliitto.fi/kemi 1 2009 5.2.2009 Uusi laki lisää asukkaiden tiedonsaantioikeutta Uudistuva asunto-osakeyhtiölaki luo uudet pelisäännöt kahdelle miljoonalle suomalaiselle. Kiinteistöliiton mielestä on myönteistä, että uudistuva

Lisätiedot

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Helsingin kaupunki Talous- ja

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Sisällysluettelosluettelo

Sisällysluettelosluettelo SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Liiketoiminta 5 Tietoa osakkeenomistajille 5 Elisa lyhyesti 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Henkilöasiakkaat 10 Yritysasiakkaat 12 Tilinpäätös 14 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä.

Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä. Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä. Hyppää mukaan, niin kerromme, miten tavoitteeseen päästään. Vuosikertomus

Lisätiedot

JULKISTEN PALVELUJEN UUDET TUOTANTOTAVAT

JULKISTEN PALVELUJEN UUDET TUOTANTOTAVAT LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA C 11 Pasi-Heikki Rannisto, Tapio Pento ja Matti Vedenkannas (toim.) JULKISTEN PALVELUJEN UUDET TUOTANTOTAVAT Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 11 Julkisten

Lisätiedot

Näillä ulkoistaminen onnistuu

Näillä ulkoistaminen onnistuu 1 20 1 3 Lindorff Oy:n sidosryhmälehti Muutosjohtaminen ja ketteryys Näillä ulkoistaminen onnistuu s. 10 > KYMP > Helsingin Energia > Naisten Pankki sisältö s. 12 jaakko jaskari Johan Ahlroth s.6 Palvelujen

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Sisältö 3 Johdanto 4 Teollinen murros ja tulevaisuus 9 10 types of innovation tutkimuksen viitekehys 11 Mistä kilpailukyky

Lisätiedot

Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille

Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille HÄMEENLINNAN MAASEUTUOHJELMA 2015 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 21.5.2012 Koordinointi: Kehittämispalvelut/Marja Leena Souru 1 SISÄLLYS JOHDANTO JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Kauppakamari. -lehti. Satakunnan. Satakuntalaisen talouselämän ykköslehti! 8 10 22 Tieverkon peruskunnostus pahasti myöhässä

Kauppakamari. -lehti. Satakunnan. Satakuntalaisen talouselämän ykköslehti! 8 10 22 Tieverkon peruskunnostus pahasti myöhässä Satakunnan 1 2014 Kauppakamari -lehti 6 Pöytä on katettu, kelpaako tarjonta vieläkään? 8 10 22 Tieverkon peruskunnostus pahasti myöhässä Mainoseurot uusjaossa Luontoisedut osa palkkaa Satakuntalaisen talouselämän

Lisätiedot

Eilakaislan yhteysviesti 1/2010. Eilakaislan ja Suomen Sokerin yhteistyö on tiivistä

Eilakaislan yhteysviesti 1/2010. Eilakaislan ja Suomen Sokerin yhteistyö on tiivistä Eilakaislan yhteysviesti 1/2010 Eilakaislan ja Suomen Sokerin yhteistyö on tiivistä Tässä numerossa s. 12-13 3 Pääkirjoitus Pääkirjoitus 4-7 Suomen Sokerin ja Eilakaislan yhteistyö on hedelmällistä. 8-9

Lisätiedot

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta 1 Hyvät hallintotavat perheyrityksissä omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta > L U K I J A L L E > S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Hyvä hallintotapa vahvistaa ja selkeyttää yrityksen perustuu

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot