Suomen ASumiSoikeuS oy Vuosikertomus 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen ASumiSoikeuS oy Vuosikertomus 2013"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2013 Suomen Asumisoikeus Oy

2

3 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2013

4 Sisältö Suomen Asumisoikeus Oy lyhyesti 4 Vuosi 2013 lyhyesti kehitystoiminnan vuosi 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Sähköisen asiakkuuden rakentaminen käynnistyi 10 Ennakoiva kunnossapito entistä tärkeämpää 12 Myös vuonna 2014 vahvuutenamme on ammattimainen toiminta 16 Ydintavoitteet ja toimenpiteet vuodelle

5 Hallituksen toimintakertomus Yhtiön talous 18 Ympäristövaikutukset 18 Riskienhallinta 18 Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä 19 Henkilöstö 19 Omistajat 19 Yhtiön hallitus 19 Yhtiön tilintarkastajat 19 Graafit 20 Yhtiökokous 21 Lunastusrahasto 21 Tilinpäätöksen jälkeiset tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät 21 Suomen Asumisoikeus Oy:lla on asukkaina noin suomalaista. Asumisoikeusasuminen sopii kaikkiin elämän tilanteisiin.

6 Asumispalveluita kaikkiin elämäntilanteisiin Arvomme Avoimuus Jatkuvuus Yhtiön toiminta on läpinäkyvää ja se Yhtiön toiminta on taloudellisesti antaa itsestään ja toimintatavoistaan kannattavaa ja riskit ennakoivaa. sekä -periaatteistaan oikeaa tietoa Yhtiön taloudellista asemaa pyritään nopeasti ja oikea-aikaisesti sekä vahvistamaan ja kiinteistöjen yhteistyökumppaneilleen että kunnossapitoon panostetaan siten, että asiakkailleen. asuntojen kilpailukyky säilyy hyvänä. Luovuus Kumppanuus Työyhteisön ilmapiiri ja organisaatio Ammattitaitoiset ja hyvät pidetään luovuuteen ja innovatiivisuuteen yhteistyökumppanit ja luottamukseen kannustavana. Henkilökuntaa perustuva yhteistyö takaavat, että tärkein kannustetaan luomaan ja kehittämän kumppani, asukas, kokee tarjoamamme uusia ja tehokkaita työmenetelmiä ja asuntopalvelut kilpailukykyisiksi. toimintatapoja.

7 Suomen Asumisoikeus Oy lyhyesti TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT, KONSERNI 12/31/ /31/ /31/2011 Asukkaita n Asuntoja Asuinpinta-ala Kiinteistöjä 610 Tase M Liikevaihto M 132 Liikevoitto M 50 Oma pääoma M 291 josta asumisoikeusrahastoa 168 Lainakanta M 814 Liikevoitto-% liikevaihdosta 37,6 Oman pääoman tuotto-% 9,9 Omavaraisuusaste-% 25,1 Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) 4,7 n ,6 5,6 22,6 4,0 n ,3 9,4 21,6 4,3 A sokotien toiminta-ajatuksena on omistaa kannattavasti laadukkaita asumisoikeusasuntoja pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa. Toimintamme perustuu jatkuvaan kehittymiseen sekä hyvien asumispalveluiden tuottamiseen yhdessä huolella valittujen kumppaneiden kanssa. Toimintaamme ohjaavat asumisoikeus- ja yhteishallintolaki. Kannustamalla asukastoimintaan luomme asukkaille mahdollisuuksia kehittää omaa asumistaan kotitaloissaan. Asokotien keskeisenä strategisena tavoitteena on kiinteistöjen pitkäjänteinen ja kan- nattava omistaminen ja hallinnointi. Yhteistyö asukkaiden kanssa auttaa meitä löytämään asuinympäristön kehityshaasteet ja huolella valitut yhteistyökumppanit kehittämään asumispalveluitamme asukkaiden tarpeiden mukaan. Asukkaat suosittelijoina. Tutkimme jatkuvasti palvelumme laatua. Asiakaspalautteiden mukaan asuntojamme suositellaan laajasti, asukasvaihtuvuus on keskimäärin vähäistä ja asuntojen käyttöaste on korkea. Asuntoja on tarjolla kaikille ikäryhmille ja kaikkiin elämäntilanteisiin. Suomen Asumisoikeus Oy (Asokodit) on Suomen suurin asumisoikeusasuntojen omistaja. Sitoutunutta kiinteistöjen ylläpitotoimintaa. Huolehdimme asuntokannastamme lain edellyttämän omakustannusperiaatteen mukaan kustannustehokkaasti ennakoivan kunnossapitotoiminnan avulla. Olemme kehittäneet asukkaille mahdollisuuksia itse vaikuttaa oman asuntonsa laatutasoon ja viihtyvyyteen. Aktiivista asiakaspalvelua. Asiakaspalveluamme ohjaavat aktiivisuus, vastuullisuus ja ystävällisyys. Kehitämme jatkuvasti sähköistä asiakaspalvelujärjestelmäämme unohtamatta henkilökohtaisen palvelun merkitystä. Vaikutamme yhteiskunnallisesti. Toimintaamme ohjaa asumisoikeus- ja yhteishallintolaki, joiden puitteissa kehitämme palveluitamme. Asumisoikeusjärjestelmää pyrimme kehittämään aktiivisesti viranomaisyhteistyön kautta. Vaikutamme ajankohtaisiin asumis oikeusasumista koskeviin asioihin myös Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n kautta. Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

8 Kehitystoiminnan vuosi

9 tammi 2013 Vuosi 2013 Turvallisuus aiheena asukkaiden teemaseminaareissa Keväällä pidettiin 11 alueellista teemaseminaaria asukastoimikuntien puheenjohtajille. Seminaareissa käsiteltiin turvallisuuteen liittyviä asioita eri näkökulmista. Merkittävä panostus ohjelmistohankkeisiin Kevään aikana vaihdettiin vanha lainanhallintaohjelmisto nykypäivän vaatimuksia vastaavaan ohjelmistoon. Myös maksuliikenneohjelmisto päivitettiin uusimpaan versioon. Marraskuussa otettiin käyttöön taloushallinto-ohjelma sekä ostolaskujenkierrätys. Vuoden vaihteessa käyttöön otettiin käyttöomaisuusosio. Sähköisen asiointipalvelun kehittäminen käynnistyi Kesällä käynnistettiin sähköisen asumisen asiointipalvelun kehittämisprojekti. Palvelun kehittämisessä on ollut mukana myös asukkaiden keskustelufoorumin jäsenet. Palvelukeskus laajeni koko asuntokantaan 24/7-palvelukeskustoiminta otettiin käyttöön valtakunnallisesti, kun palvelu ulotettiin toukokuussa pääkaupunkiseudulle. Huollon kilpailutusmalli käyttöön Kiinteistöhuoltotoiminnan kilpailutusmalli otettiin käyttöön. Mallin pohjalta kilpailutettiin Vuosaaren huoltotoiminta joulukuussa. Yhteistyöelin kokoontui Elokuussa pidettiin ensimmäinen Yhteistyöelimen kokous. Kevään teemaseminaareissa asukkailla oli mahdollisuus valita edustaja kokoukseen jokaiselta 31 toimintapaikkakunnalta. Asukkaille tiedotettiin budjetoinnista Alkusyksystä pidettiin asukastoimikunnille tiedotustilaisuuksia vuoden 2014 budjetointiin liittyen. Tilaisuuksissa oli paikalla noin puolet kutsutuista. Tilaisuuksissa kerrottiin muutoksista liittyen ARAn uuteen ohjeistukseen ja käytiin läpi uudistettuja käyttövastikelaskelmia. Keskustelufoorumi toiminnan tukena Lokakuussa kokoontui asukkaista koostuva keskustelufoorumi, johon oli kutsuttu henkilöitä eri puolelta Suomea ideoimaan muun muassa huoltotoiminnan uudelleenjärjestelyyn ja sähköiseen viestintään liitty- joulu 2013 viä asioita. Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

10 Sitoutunutta asumisen palvelutoimintaa M ittaamme asia- Kiinteistöjen ylläpitokustannukset ovat toki nousseet voimakkaasti kastyytyväisyyttä viimeisten vuosien aikana, mutta ne ovat kohonneet samalla tavalla säännöllisesti kaikissa asumismuodoissa. Asuntojemme hyvä käyttöaste ja vähäinen ja tutkimustemme vaihtuvuus kertovat mielestäni siitä, että asukkaat ovat valveutuneita ja mukaan asunto- seuraavat tilannetta asuntomarkkinoilla. jemme suositte- Tarjoamme kilpailukykyistä asumispalvelua joka puolella Suomea ja lijuusaste on säi- kehitämme asiakaspalveluamme koko ajan. Toimintavuonna aloitettiin lynyt muun muassa sähköisen asiakkuuden kehittämisprojekti. korkeana. Asumisoikeusasuminen koetaan hyväksi vaihtoeh- Teemme paljon töitä myös sen eteen, että asumisen kustannukset doksi monenlaisissa elämäntilanteissa oleville ihmi- eivät nousisi yhtiön toimenpiteiden johdosta. Valvomme energiatehok- sille. kuuden toteutumista kiinteistöissämme ja pidämme sekä tekniset lait- Asukkaat myös arvostavat palveluitamme. Esi- teet että rakenteet ennakoiden hyvässä kunnossa. merkiksi asuntojen remontoimiseen kohdistetut Esimerkiksi viimeiset öljylämmityskohteet muutettiin toimintavuoden tuotteet, kuten Asopaketit on otettu hyvin vastaan. aikana joko maalämmöllä tai kaukolämmöllä toimiviksi. Muutoksen ta- Asukkaat ovat valmiita käyttämään myös omaa ra- voitteena oli kustannusten säästämisen lisäksi tehostaa lämmitysjärjes- haa kotiensa ilmeen muutoksiin. telmien ympäristöystävällisyyttä. Myös pitkäaikaisen asumisen palkitsemiseen, yli Ennakoivan ja suunnitelmallisen kiinteistöjen kunnossapitotoiminnan kymmenen vuotta asuneille tarkoitettu Asoetu, on avulla pystymme pitämään vastikekehityksen tasaisena. Se on tärkeää aktiivisessa käytössä. myös asukkaille. He kokevat tasaisen vastikekehityksen osaksi asumi- Asokotien asunnoissa asutaan pidempään kuin sen turvallisuutta. suomalaisissa asunnoissa keskimäärin. Asukasvaih- Vastikkeiden tasausjärjestelmä on tärkeä työkalu ennakoitavan tuvuus on vain 13,0 prosenttia. Myös asuntojen vastike kehityksen saavuttamiseksi. Olemme tuoneet tämän asian esiin käyttöaste on korkea, 98,77 prosenttia. Nämä luvut myös viranomaisille, jotta asian tärkeys osattaisiin ottaa huomioon kertovat, että asumisoikeusasuminen koetaan yhä ajankohtaisessa lainsäädäntötyössä. kilpailukykyiseksi asumismuodoksi. Viime vuosina on julkisuudessa puhuttu paljon asumisen korkeista hinnoista erityisesti pääkaupunkiseudulla. On totta, että omistusasuntojen hinnat ovat karanneet monen tavallisen palkansaajan käsistä. Omakustannusperiaatteella toimivan, valtakunnallisen toimijan on käytännössä mahdotonta taata kaikille asukkaille tasavertainen vastikekehitys ilman tasausjärjestelmää. Samoin olemme toimintavuonna korostaneet lainsäätäjille, että kiinteistöjen kunnossapitoon täytyy pystyä riittävästi varautumaan talou- Näin ei kuitenkaan ole käynyt asumisoikeusasun- dellisesti. On sekä yhtiön kannattavuuden että asukkaiden oman talo- tojen kohdalla. Järjestelmän vakaaseen luonteeseen udellisen tilanteen kannalta lyhytnäköistä, jos isot remontit joudutaan kuuluu, että asumisoikeusmaksu on sidottu rakenta- kustantamaan pääosin lainarahalla. misen aikaiseen hintaan, eivätkä suhdanteet heitte- Toimintavuonna olemme tehneet vaikuttamistyötä myös lainaehtoi- le hintaa samalla tavalla kuin omistusasuntojen koh- himme liittyvissä asioissa, koska lainaehdot vaikuttavat ehkä kaikkein dalla. voimakkaimmin asumisoikeusasumisen hintaan. 8 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2013

11 Toimitusjohtajan katsaus Yhtiön lainanhoitokulut vaikuttivat tänä vuonna vastikkeeseen noin kuusi euroa neliölle kuukaudessa eli pääomakulut lohkaisevat ison osan vastikkeissa kerätyistä varoista. Keskivastike yhtiömme asunnoissa oli toimintavuonna 11,2 euroa neliöltä kuukaudessa. Emme ikävä kyllä ole voineet tänäkään vuonna luvata asukkaillemme, että vastikkeet jossain vaiheessa laskisivat, mutta olemme tehneet ja teemme kaikkemme, että vastikekehitys pysyy tasaisena. Tekemiemme laskelmien mukaan pystymme suoriutumaan lainoistamme ja välttämään korjausvelan syntymistä niillä toimintatavoilla, joita olemme toteuttaneet vuonna 2013 ja tulemme kehittämään tulevina vuosina. Olemme kiitollisia asukkaillemme siitä, että he ovat kokeneet palvelumme hyväksi ja olleet myös aktiivisia toiminnan kehittämisessä. Kiitos myös koko henkilökunnallemme positiivisia vaikutuksia aikaan saaneesta työstä sekä kaikkia yhteistyökumppaneita hyvästä yhteistyöstä vuoden 2013 aikana. Marko Pyykkönen Toimitusjohtaja Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

12 Asokotien alueellinen jakauma 2013 Muut kaupungit 925 Helsinki 3031 Muut aluekeskukset 3883 Kehyskunnat 2373 Vastikekehitys PERUSVASTIKE HOITOVASTIKE Koko maa Pääkaupunkiseutu Kehyskunnat Muu Suomi 8,24 9,08 7,81 7,26 2,22 2,16 2,42 2,24 8,58 9,54 8,11 7,45 8,69 9,82 8,07 7,38 2,37 2,29 2,64 2,37 2,50 2,44 2,79 2,48 KOKONAISVASTIKE ,46 11,24 10,23 9,50 10,95 11,83 10,75 9,82 11,20 12,26 10,86 9,86 Espoo 1951 Vantaa 1751 Sähköisen asiakkuuden rakentaminen käynnistyi A sokotien markkinoinnissa otettiin vuoden Yhtiön viestinnällinen ja markkinoinnillinen ilme aikana iso askel sähköisen asiakkuuden uudistettiin visuaalisesti sekä viestinnän sisältöä ki- kehittämiseksi. Hanke käynnistettiin alku- teytettiin päivitetyn viestintästrategian avulla. kesällä rakentamalla tulevaisuuden sähköisen asumisen asiointipalvelumalli. Digitaalisen viestinnän yhteistyökumppanin apuna työskenteli yhtiön henki- Asumisoikeusjärjestelmän tunnettuuden markkinointia toteutettiin lähinnä Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n kautta. Yhdistyksen viestintästrategia valmistui toimintavuoden aikana. lökunnasta koostunut työryhmä. Myös asukkaista koostuvan keskustelufoorumin jäsenet olivat mukana kehi- Koulutus takaa palvelutason tystyössä. Vaikka yhtiö panosti toimintavuonna erityisesti säh- Tavoitteena on muuttaa Kotikulma tiedonvälityskanavasta asiointi- köisen asiakkuuden kehittämiseen, henkilökohtai- paikaksi, jossa asiakas voi aika- ja laiteriippumattomasti asioida Asoko- sen asiakaspalvelun ja ammattitaidon merkitystä ko- tiin liittyvissä asioissa. Palvelu avataan asiakkaille vuoden 2014 aikana. rostettiin vuoden aikana kaikissa yhtiön toimintayksiköissä. Myös mainonta keskittyy sähköisiin kanaviin Keväällä järjestettiin kaikille Asokotien myyjil- Palvelutoimintaan tyytyväinen asiakas on tehokkain Asokotien mai- le, isännöitsijöille sekä reskontranhoitajille yhteinen nostaja. Asiakastyytyväisyyskyselyiden mukaan asukkaat suosittelevat koulutustilaisuus, jossa käsiteltiin monipuolisesti laajasti yhtiön asuntoja lähipiirilleen. Tyytyväisten asiakkaiden kasvava asumiseen liittyviä tilanteita sekä yhtiön ajankohtai- määrä näkyy myös siten, että asukkaat pysyvät Asokotien asiakkaina sia hankkeita. myös asuntotarpeen muuttuessa. Osa asukkaista saa ensitiedon Asokodeista sanomalehdistä, mutta Myynnin muutoksia syventävää tietoa asumisesta ja kohteista haetaan internetistä. Tämän Lohjan ja Vihdin alueiden asuntojen myynti ulkois- vuoksi Asokodit on näkyvissä kaikissa asumisen sähköisissä mainoska- tettiin vuoden aikana alueelliselle toimijalle. Asuntojen markkinoinnissa panostettiin huoneis- navissa. Markkinoinnin kohderyhminä olivat yksin- ja kaksinasuvat eli sinkut ja dinkut, lapsiperheet, yhden vanhemman perheet sekä suurimpana ryhmänä uusissa asiakkaissa yli 55-vuotiaat asukkaat. 10 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2013 tojen ennakkotarkastuksiin toiminnan tehostamiseksi.

13 Asiakkaiden arvostamia asumispalveluja Asiakasedut Yhteistyökumppanien tarjoamia etuja kaikille Asokotien asukkaille. Asiakaspalvelu Asiakaspalautteissa henkilöstö on saanut kiitosta ystävällisyydestä ja ammattitaitoisesta palvelusta. Asoetu Pitkäaikaisten asukkaiden palkitsemiseen Asuntojen kysyntä vakaalla tasolla kehitetty asiakkaiden arvostama järjestelmä. Asukasvaihtuvuus pysyi vuoden aikana alhaisena, 13,0 %:ssa. Keskimäärin suomalaisessa asuntokannassa vaihtuvuus on noin 20 %. Asukashallinto Asuntojen käyttöaste pysyi hyvänä, 98,77 %:ssa. Asokotien asukashallinto keskittyy talokohtaisen asukastoiminnan kannustamiseen ja asumiseen liittyvien asioiden tiedottamiseen. Lisäksi valtakunnallisella tasolla toimii Yhteistyöelin. Viestinnän tavoitteena hyvä yhteistyö Yhtiön toteuttaman viestinnän tavoitteena on kasvattaa tunnettuutta, Asuntohaku sitouttaa ja ylläpitää hyvää yhteistyötä henkilöstön, asiakkaiden ja yh- Asokodin hakeminen onnistuu kätevästi teistyökumppaneiden kesken. verkkosivuilla olevan hakemuksen avulla. Asukasviestintää toteutettiin Kotikulman ja Asokoti-lehden avulla. Vuoden aikana lehti ilmestyi kolme kertaa. Syksyn teemalehti keskit- Kotikulma tyi energian säästämiseen. Yhtiö osallistui Motivan energiansäästöviik- Kaikilla Asokotien kohteilla on koon kolmatta kertaa. Muissa numeroissa kannustettiin asukastoimin- omat internetsivut Kotikulmassa. taan sekä tarjottiin monipuolisesti tietoa asumisoikeusasumiseen ja yh- Kohdekohtaisesta tiedonvälityskanavasta tiön toimintaan liittyvistä asioista. kehitetään tulevaisuudessa Asokotiin Sähköistä asukasviestintää kehitettiin uutiskirjeohjelman hankinnalla. liittyvien asioiden asiointikanava. Toiminnan kehittämiseksi asiakkaiden haluamaan suuntaan keräämme tietoa asiakkailta säännöllisen asiakastyytyväisyystutkimuksen avul- Livezhat la. Palautekyselyiden mukaan suosittelijuus on säilynyt todella hyvällä Reaaliaikainen asiakaspalvelukanava. tasolla 4 (asteikolla 1 5). Livezhatin kautta asiakaspalvelu auttaa internetsivuilla kävijöitä. Yhtiön sisäisen viestinnän tavoitteena on sitouttaa, ylläpitää viihtyvyyttä ja tyytyväisyyttä. Vuoden aikana sisäisen viestinnän toimenpiteinä toteutettiin jakamalla sisäisiä tiedotteita, pitämällä osastopalaverei- Palvelukeskus ta, käymällä henkilökohtaisia keskusteluja esimiesten kanssa sekä pitä- Asokotien 24/7-palvelukeskuksen avulla mällä henkilöstölle infotilaisuuksia. asukas saa yhden numeron kautta yhteyden isännöintiin ja huoltoon. Loppuvuodesta tehtiin henkilöstökysely, jolla kartoitettiin työyhteisön ilmapiiriä, työskentelyolosuhteita ja kehitystarpeita. Keskiarvo 3,85 (asteikolla 1 5) oli parempi kuin vuonna 2012 (3,69). Kyselyn tuottamaa Vaihtopörssi palautetta analysoitiin ja tehtiin suunnitelmat, joiden pohjalta asioita Keskinäisten asuntovaihtojen internetissä viedään eteenpäin. toimiva kanava, jonka avulla kaikkien tuottajien asukkaat voivat etsiä vaihtoasuntoa. Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

14 Ennakoiva kunnossapito entistä tärkeämpää A sokotien korjaustoiminnan ohjaukseen vaikuttavat merkittävästi kiinteistökannan ikäjakauma ja pientalovaltaisuus. Pääosa kohteista, 73 % on valmistunut 1990-luvulla. Asuntokohteista 64 % on pientaloissa, joiden korjauskulut ovat keski- määrin 26 % korkeammat kuin kerrostalojen. Energiaa säästynyt tavoitteiden mukaan Vanhenevassa asuntokannassa ennakoivan kunnossapitotoiminnan merkitys korostuu. Myös energiatehokkuuteen toteutetut optimoidut toimenpiteet vaikuttavat merkittävästi ylläpidon kustannuksiin. Yhtiön energiasäästöprojekti on edennyt VAETS-tavoitteiden mukaisesti. Viimeisen neljän vuoden aikana on asennettu vedensäästökalusteet noin puoleen kaikista asunnoista. Samassa yhteydessä on huollettu vanhat vesikalusteet. Kohteesta riippuen toimenpiteet toivat prosen- tin vuosittaisen säästön vedenkulutukseen. Lopuissa asunnoissa vedensäästökalusteet asennetaan seuraavien kolmen vuoden aikana. 12 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2013

15 Kunnossapidon korjauskulujen jakautuminen 2013 Muut 8,9 % Ulkoaluerakenteet 6,4 % Asuinhuoneistot 41,4 % Ulkoseinät, kattorakenteet, parvekkeet 9,4 % LVISA-järjestelmät 33,9 % Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 2005=100 Rakennustyyppi asuinkerrostalo Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 2005=100, kokonaisindeksi Rakennus-kustannusindeksi 2005=100, kokonaisindeksi Kuluttajahinta-indeksit 2005=100, kokonaisindeksi Lähde: Tilastokeskus 150, marraskuu 100,0 Harjuvesialueilla sijaitsevien kohteiden käyttövesiputkien pistesyöpymäongelmaa ei ole enää esiintynyt aikaisem pien vuosien tapaan. Toimintavuoden aikana on tehty yhteen kohteeseen putkiremontti. Asokodeilla on paljon rivitalokohteita, mistä johtuen talojen välisiä putkia on paljon. Osassa rivitalokohteista on esiintynyt putkivuotoja, jotka saattavat johtaa kaikkien talojen välisten putkien uusimiseen. Tällä hetkellä yhdessä kohteessa suunnitellaan putkien uusimiseen tähtäävää remonttia. Öljylämmityksestä luovuttu kokonaan Toimintavuoden aikana saatiin päätökseen öljylämmityksestä luopuminen koko asuntokannassa. Asokotien kaikki 43 öljylämmityskohdetta on nyt muutettu joko maa- tai kaukolämpökohteiksi kustannuksiltaan edullisemman ja ympäristöystävällisemmän toteutusvaihtoehdon mukaan. Energiasäästön painopiste on tulevaisuudessa kerrostalokohteissa, joissa on isommat energiakustannusten säästömahdollisuudet. Toimintavuonna toteutettiin myös hissikannan riskikartoitus. Kiinteistökannan ikäjakauman vuoksi hissien korjaustarpeet korostuvat tulevaisuudessa. Vuoden 2013 aikana kilpailutettiin hissien uusimiset tai modernisoinnit 11 kohteen osalta. Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

16 Asopaketista tullut haluttu tuote Asopaketti-tuote otettiin vuoden aikana aktiiviseen käyttöön. Asopaketit mahdollistavat asiakkaille avaimet käteen -periaatteella kodin pintamateriaalien ja kalusteiden uusimisen laadukkaammilla materiaaleilla. Asopaketin valinneista asukkaista 87 % ar vioi asuvansa asunnossaan pidempään. Asopakettia käyttävät pääosin isoissa asunnoissa asuvat eli palvelu kohdistuu juuri tällä hetkellä vaikeimmin markkinoitaviin huoneis toihin. Asopaketti on myös uusien asukkaiden suosiossa. Asopaketin valinneista jopa 29 % oli uusia sopimuksen allekirjoittajia. 14 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2013

17 Huoltotoiminnalle kilpailutusmalli Kiinteistöjen toimiva huolto on tärkeä osa ennakoivaa kunnossapitotoimintaa. Toimintavuoden aikana tehtiin kiinteistöhuoltotoiminnan kilpailutusmalli, jonka kehittämisessä hyödynnettiin asiakaskyselyä ja asukkaista koostuvan keskustelufoorumin kanssa tehtyä yhteistyötä. Huoltotoiminnan kilpailuttamisella tavoitellaan laadukkaampaa piha-alueiden ja yhteistilojen hoitamista. Lisäksi kilpailutuksessa huomioidaan myös entistä paremmin erikseen hankittavat 24/7-, katto- ja LVISA-huolto. Huollon kilpailutuksen tavoitteena on parantaa myös nykyisten omatoimihuoltokohteiden toimintatapoja ja pienentää niissä esiintyviä riskejä. Uuden kilpailutusmallin pohjalta kilpailutettiin Helsingin Vuosaaren huoltotoiminta. Pääkaupunkiseudun huoltotoiminnan kilpailuttaminen jatkuu vuoden 2014 aikana. Uusia yhteistyökumppaneita LVISA-huoltoon valittiin vuodelle 2014 uudet yhteistyökumppanit kilpailutuksen kautta. 24/7-palvelukeskustoiminta otettiin käyttöön toimintavuoden aikana koko asuntokannassa. Toimintamalli mahdollistaa paremman asiakaspalvelun ja toimenpiteiden seurannan koko kiinteistökannassa. Asokotien omassa isännöinnissä oli toimintavuoden aikana huoneistoa, Realia-Management Oy:llä huoneistoa ja Kotoisa Oy:llä 48 huoneistoa. Ostopalveluna tuotettava isännöinti painottui pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Asopaketti-tuotetta kehitettiin eteenpäin Vuoden aikana kehitettiin lisää tuotteita asukkaiden omien, huoneistokohtaisten muutostöiden toteuttamiseksi. Asopaketti-tuotetta kehitettiin siten, että tiloja pystytään muuttamaan joustavammin asukkaan tarpeita vastaaviksi. Tuotteen avulla asukas pystyy tilaamaan muutostyönä esimerkiksi saunan muuttamisen vaatehuoneeksi. Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

18 Myös vuonna 2014 vahvuutenamme on ammattimainen toiminta T aloustilanne on koko maassa, kaikilla toimialueilla haastava. Asuntomarkkinoilla kuluttajien heikko luottamus oman talouden kehittymiseen näkyy muun muassa siten, että asuntoa vaihdetaan vain todellisen tarpeen vaatiessa ja silloinkin vältetään tarpeettoman ison asunnon hankintaa. Isojen perheasuntojen kysyntä on kaikissa asumismuodoissa vähäistä, kun taas pienet asunnot tekevät nopeasti kauppansa. Tämä suuntaus on näkynyt Asokotien toiminnassa jo jonkin aikaa, eikä vuonna 2014 ole näkyvissä mitään sellaista, mikä muuttaisi tilannetta olennaisesti kuluvan toimintavuoden aikana. Asokotien asukasvaihtuvuuden arvioidaan pysyvän alhaisena ja asuntojen käyttöasteen korkeana. Vuonna 2014 on kuitenkin tulossa lainsäädännöllisiä muutoksia, jotka voivat vaikuttaa yhtiön toimintaan tulevina vuosina merkittävästi. Muutosten vaikutuksia ei vielä tilinpäätöksen valmistumisen aikoihin pystytä täysin ennakoimaan, sillä maan hallituksen esitys eduskunnalle on vasta valmisteilla. Yhtiö on yhdessä muiden isojen kiinteistöomistajayhteisöjen kanssa tuonut esiin, että asumisoikeusjärjestelmään olennaisesti kuuluva tasaus järjestelmä on tärkeä työkalu kiinteistöjen pitkäjänteisessä hallinnoimisessa, eikä sitä pitäisi muuttaa nykykäytännöstä. Samalla tavalla taloudellinen korjaustoimintaan varautumisen mahdollisuus tulee säilyttää. Muussa tapauksessa vaarannetaan kiinteistöjen kilpailukyky ja sitä kautta koko asumisoikeusjärjestelmän kilpailukyky vaihtoehtoisena asumismuotona. Sen sijaan toivomme, että valtion taholta puututtaisiin vuosimaksulainojen ehtoihin siten, että asukkaille epäedulliset korkokulut kohtuullistettaisiin vastaamaan yleistä asuntolainamarkkinoilla olevaa korkotasoa. Yhtiömme asuntojen keskimääräinen käyttövastike koko maassa vuonna 2014 on 11,61 euroa/m2/kk. Keskivastikkeesta noin kuusi euroa on pääomakulua. Joka tapauksessa tulemme pitämään kiinteistöomaisuudestamme huolta ammattimaisesti myös vuonna Kehitämme tuotteitamme siten, että asukkaille tarjotaan yhä laajemmin valinnan mahdollisuuksia kunnostaa omaa kotia myös omakustanteisesti. Myös asiakaskyselypalaute on antanut meille hyvät arvosanat uusista palveluistamme. Asukkaat arvostavat sitoutunutta tapaamme ylläpitää asuntokantaamme. 16 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2013

19 Ydintavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2014 Tunnusluvut Käyttöaste 99,0 % Vaihtuvuus 16,5 % Suosittelijuus 4 (1 5) Pitkäaikaisten asukkaiden lukumäärän kasvattaminen viidellä prosentilla Kunnossapito Huollon kilpailutuksen käyttöönotto pääkaupunkiseudulla Korjauksiin budjetoitu 21,5 M Henkilöstö Henkilöstökyselyssä esiin nousseiden kehittämisideoiden toteuttaminen Asiakkuus Sähköisen asiakkuuden kehittämisprojektin käytäntöön pano Hakijamääriä pyritään nostamaan kohdennetulla markkinoinnilla Tavoitteet energian säästölle Vuonna 2009 lämpöindeksi oli 48,0 kwh/rm2 ja tavoitteen mukainen lämpöindeksi vuoden 2014 lopussa on enintään 46,1 kwh/rm2 Vuonna 2009 veden kulutus oli 390 l/m3 ja tavoitteen mukainen vedenkulutus vuoden 2014 lopussa on enintään 374 l/m3

20 Hallituksen toimintakertomus Yhtiön talous Energiankulutuslukemat Konsernin liikevaihto vuodelta 2013 oli 132 M (129 M ) ja taseen loppusumma oli Lämpö kwh/rm3 45,3 46,3 47,2 46, M (1 176 M ). Asuintalovarauksia on tehty Vesi l/m M (43 M ). Asuintalovarauksia purettiin kulu- Sähkö kwh/rm 3,4 3,4 3,4 3, neena vuonna 2 M. Käyttövastiketta on kerätty toimintavuoden aikana 121,8 M (119,8 M ). Korjaus- Riskienhallinta toimintaan käytettiin 18,4 M (23,8 M ). Yhtiön liiketoimintaan vaikuttavat riskit jakautuvat Suomen Asumisoikeus Oy:n tilikauden voitto oli ,87 ( ,37 ). Suomen Asumis oikeus -konsernin tilikauden voitto oli 28,5 M (11,3 M ). Tulos on toteutunut lähes talousarvion mukaisesti, tarkempi erittely tilinpäätöksen liitetiedoissa. strategisiin, operatiivisiin ja vakuutettavissa oleviin riskeihin. Liiketoimintaan liittyvien riskien hallinta perustuu toimintaympäristön ja markkinoiden muutosten tunnistamiseen, ennakointiin ja reagointiherkkyyteen. Sellaiset riskit, joihin pystytään varautumaan vakuutuksien avulla, kartoitetaan yhteistyössä ulkopuo- Ympäristövaikutukset lisen vakuutusasiantuntijan kanssa. Hallitus valvoo, Suomen Asumisoikeus Oy toteuttaa laadukkaita ja että riskien hallinta on järjestetty asianmukaisesti. ympäristöystävällisiä asumispalveluja. Yhtiöllä on ympäristöohjelma. Suomen Asumisoikeus Oy liittyi ympäristöministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä RAKLIn väliseen kiinteistöalan energiatehokkuusso- Kiinteistökannan ylläpitotoiminnan riskejä ennaltaehkäistään ja hallitaan yhtiön kunnossapitostrategian mukaisesti. Toimintavuoden aikana saatiin päätökseen öljylämmityksestä luopuminen koko kannassa. pimuksen toimenpideohjelmaan. Tavoitteena on te- Likvidien varojen sijoitukset tehdään hallituksen hostaa vuoteen 2016 mennessä 7 % yhtiön omista- vahvistaman sijoitusstrategian mukaisesti alhaisella mien kiinteistöjen energiankäyttöä. riskillä. Sijoituksia on markkinatilanteesta johtuen Hankinta- ja palvelusopimuksissa on jo huomioitu energiansäästötavoitteet. suunnattu uudelleen. Sijoitusrahastoista on siirretty varoja pankkitileille ja lyhyen koron rahastoihin. Luottotappiot pienenivät hieman. Korollinen vieras pääoma tilikauden lopussa oli 814,5 M (849,8 M ), josta vuosimaksulainoja 691,2 M (723,8 M ) ja korkotukilainoja 119,7 M (121,3 M ). Vuosimaksulainojen korko perustuu heinäkuun inflaatioon. Vuosimaksulainojen keskikorot olivat 2,98 % (3,62 %) ja korkotukilainojen 2,36 % (2,76 %). Korkotukilainoissa on markkinaehtoinen korko. Lainoihin sisältyvä valtion korkotuki oli 0,4 M (0,5 M ) ja niissä on valtion täytetakaus. 18 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2013

21 Hallituksen toimintakertomus Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä Yhtiön hallitus Emoyhtiön tilikauden voitto on ,87 Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat ( ,37 ). henkilöt: Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,24 (94 185,24 ). Osinko na jaetaan 13,45 (13,45 ) / osake eli yhteensä Salo Riitta, pj ,24 (94 185,24 ) ja jätetään omaan pää- Vehkaluoto Raimo, vpj omaan ,63 ( ,13 ). Yhtiön ta- Bergqvist Kari H. loudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jäl- Neuvonen Esa keen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön Saastamoinen Eero maksu valmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako Silfverberg-Nurminen Kirsi vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä Vehkaluoto Raimo, pj Henkilöstö Henkilöstön keskimääräinen lkm Neuvonen Esa Tilikauden palkat ja palkkiot M Salo Riitta, vpj Rame Pertti Saastamoinen Eero 2,0 2,0 1,9 1,8 Yhtiön osakkeet Silfverberg-Nurminen Kirsi Yhtiön toimitusjohtajana toimi Marko Pyykkönen. Yhtiöllä on osaketta, joiden nimellisarvo on noin 168,19 euroa. Kukin osake oikeuttaa yhteen Yhtiön tilintarkastajat ääneen yhtiökokouksessa. Kaikilla osakkeilla on sa- Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena manlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. tilintarkastajana KHT Kai Salli. Omistajat Yhtiön omistus jakautui puoliksi SATO-konserniin kuuluvan Vatrotalot Oy:n ja VVO-yhtymä Oyj:n välillä. Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

22 Taloudellinen käyttöaste (%) Lunastetut asumisoikeusmaksut M 17,7 99,31 14,8 99,05 12,4 11,7 10,3 98,88 98,77 98, Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, M *% liikevaihdosta Liikevaihdon kehitys, T * % liikevaihdosta ,84 4, ,40 2,63 0,74 *38, *38, *38, *33, *37, *0, *3,95 *6,35 *1,89 *1, n Liikevaihto n Liikevoitto Taseen loppusumma ja vieras pääoma, M Valmiiden asuntojen määrä (kpl) n Taseen loppusumma (M ) n Vieras pääoma 20 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

Suomen Asumisoikeus Oy. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014

Suomen Asumisoikeus Oy. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014 Sisältö Suomen Asumisoikeus Oy lyhyesti 4 Asumisen kehittämistä hyvällä yhteistyöllä 5

Lisätiedot

Suomen Asumisoikeus Oy. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2009

Suomen Asumisoikeus Oy. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2009 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus ja tilinpäätös 2009 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus ja tilinpäätös 2009 Sisältö Toiminta-ajatus 7 Suomen Asumisoikeus Oy lyhyesti 7 Visio 7 Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan.

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. TILINPÄÄTÖS 2013 Suomen johtava asuntovuokrausyritys VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. Tilinpäätös 27.2.2014 Meitä on VVO:laista (keskimäärin v. 2013) Toimintaympäristö

Lisätiedot

Lautamiehentie 2, Vantaa

Lautamiehentie 2, Vantaa Suomen Asumisoikeus Oy:n Vuosikertomus ja tilinpäätös 2007 Lautamiehentie 2, Vantaa Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2007 oli yhtiöllemme menestyksellinen. Asumisoikeusasuntojen kysyntä kasvoi, käyttöaste

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 y S o Soikeu Sumi Suomen A

Vuosikertomus 2012 y S o Soikeu Sumi Suomen A Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2012 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2012 Klariksentie 3:een Espoon Suurpeltoon valmistui toukokuussa Asokotien uusin, 58 asunnon kohde. Asukkaat ovat kehuneet

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen Osavuosikatsaus Q2/2013 Toimitusjohtaja Jani Nieminen Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta perustuu asuntojen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 Suomen suurin markkinaehtoinen vuokranantaja Historiansa suurin liikevaihto. Investoinnit kasvussa. Liikevaihto 1.1. 31.12.2014 miljoonaa euroa (346,6) Tulos 1.1. 31.12.2014

Lisätiedot

VVO-yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja

VVO-yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja VVO-yhtymä Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

SATON ASUNTOJEN VUOKRAUSTILANNE PARANTUNUT JA OMISTUSASUNTOJEN KYSYNTÄ EDELLEEN KORKEA

SATON ASUNTOJEN VUOKRAUSTILANNE PARANTUNUT JA OMISTUSASUNTOJEN KYSYNTÄ EDELLEEN KORKEA 1 (5) SATON ASUNTOJEN VUOKRAUSTILANNE PARANTUNUT JA OMISTUSASUNTOJEN KYSYNTÄ EDELLEEN KORKEA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2006 SATO-konsernin liikevaihto oli 214,0 miljoonaa euroa (213,4 M, 1.1.- 30.9.2005).

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014 VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys OSTOT KASVATTIVAT VUOKRA-ASUNTO- INVESTOINTEJA. Liikevaihto 1.1. 30.6.2014 miljoonaa euroa +9,9% (Q2 2013)

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuokra-asuntomäärä kasvoi ja Lumo laajensi asumisen palveluita Liikevaihto 1.1. 30.9.2014 miljoonaa euroa +7,5%

Lisätiedot

Tilinpäätösinfo 2012 Jani Nieminen

Tilinpäätösinfo 2012 Jani Nieminen Tilinpäätösinfo 2012 Jani Nieminen 1 Sisältö VVO yrityksenä Toimintaympäristö ja vuokraasuntomarkkina VVO katsauskaudella 2012 2 VVO yrityksenä 3 VVO yrityksenä VVO on maanlaajuinen, vuonna 1969 perustettu

Lisätiedot

Mestariasunnot 2 / 2013. Jarkko Kankkunen

Mestariasunnot 2 / 2013. Jarkko Kankkunen Mestariasunnot 2 / 2013 Jarkko Kankkunen Mestariasunnot konserni.... Järvenpään Mestariasunnot Oy Kiinteistö Oy Järvenpään Tilat Levysepänkatu 13 kiinteistö JMA:n 65,30 %, JL Kiinteistötaito 17,15 %, Caves

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 29.10.2015 1 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 29.10.2015 2 Strategiset avainluvut 2018 Avainluku Tavoite Asuntovarallisuus 5,0 miljardia 45 000 asuntoa Vapaan segmentin

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

/2006 Tauno Tuomivaara

/2006 Tauno Tuomivaara FHI:n aamiainen 10/8/2006 /2006 Tauno Tuomivaara Kommentit Susanne Jacobsonin puheenvuoroon: Elämäntapapohjaista senioriasumista VVO:n asumispalveluiden strateginen toimintamalli 1 VVO:N AVAINTIETOJA 2005

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2015

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2015 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2015 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-3/2015 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö arvonluonti

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015 19.5.2015 1 Sisältö VVO-konsernin strategia ja liiketoiminta Siirtyminen IFRS-standardeihin Osavuosikatsaus 1 3/2015 19.5.2015 2 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 19.5.2015

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1 SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-3/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-6/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-6/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-6/2015 27.8.2015 1 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 27.8.2015 2 Maanlaajuinen toiminta hyvillä sijainneilla Asuntojen jakauma Pääkaupunkiseutu 16 800 Muu Etelä-Suomi 8 500 Länsi-Suomi

Lisätiedot

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila. 30.1.2013 Tilinpäätösinfo

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila. 30.1.2013 Tilinpäätösinfo 1 SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Asuntomarkkinat 3. Strategia 4. SATOn vuosi 2012 5. Toimintaympäristö 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 35 kaupunkia 750 kohdetta

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2014 Erkka Valkila. 30.1.2014 Tilinpäätösinfo

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2014 Erkka Valkila. 30.1.2014 Tilinpäätösinfo 1 SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Asuntomarkkinat 3. Strategia 4. SATOn vuosi 2013 5. Toimintaympäristö Liitteet 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Asuntomarkkinat

Lisätiedot

Suomen Asumisoikeus Oy. Vuosikertomus 2010

Suomen Asumisoikeus Oy. Vuosikertomus 2010 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2010 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2010 Suomen Asumisoikeus Oy:lla on asukkaina noin 40 000 suomalaista. Asumisoikeusasuminen sopii kaikkiin elämäntilanteisiin.

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011. Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011. Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1 SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-6/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011

Lisätiedot

SATO OYJ 1 (6) Tiedote 11.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS

SATO OYJ 1 (6) Tiedote 11.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS 1 (6) SATO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS SATO-konsernin liikevaihto oli 134,0 miljoonaa euroa (149,1 M, 2005). Katsauskauden tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 21,7 (22,6)

Lisätiedot

Seniorin koti kansan osakkeessa. Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman päätösjuhla Harri Hiltunen

Seniorin koti kansan osakkeessa. Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman päätösjuhla Harri Hiltunen Seniorin koti kansan osakkeessa Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 päätösjuhla 24.11.2017 Harri Hiltunen Asuntokanta ja henkilöt rakennustyypeittäin (31.12.2016) Asuntokanta rakennustyypeittäin

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-6/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Toimintaympäristö Toimintaympäristö

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Vuosikatsaus Vuosikatsaus ja lainaportfolion tilanne

Vuosikatsaus Vuosikatsaus ja lainaportfolion tilanne Vuosikatsaus 2016 Vuosikatsaus ja lainaportfolion tilanne 31.12.2016 26.5.2017 2 Sisältö Yritysesittely Sijoittajat ja lainat Tunnusluvut Tulevaisuuden näkymät 3 5 6 7 Temply Annual Report 2015 GF Money

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012 Vuosi 2011 Yhtiö käynnisti Kokonaisarkkitehtuuripalvelut-liiketoiminnan vuoden alussa. Yhtiö lanseerasi uuden tuotteen, QPR ProcessAnalyzerin

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

muutos. Liikevaihto ,7 % Liikevoitto t. Voitto ennen veroja t

muutos. Liikevaihto ,7 % Liikevoitto t. Voitto ennen veroja t TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2007 30.6.2008 (tilintarkastamaton) saavutti ennakoitua paremman tuloksen Tilikausi lyhyesti: Liikevaihto kasvoi 337 tuhatta euroa eli 2,7 %. Liikevaihdoksi kirjattiin 12 576 tuhatta

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 29.1.2015

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 29.1.2015 1 SATO OYJ Tilinpäätösinfo 29.1.2015 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Asuntomarkkinat 3. Strategia 4. SATOn vuosi 2014 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö arvonluonti keskittymällä

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Toimintaympäristö Toimintaympäristö

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2012

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2012 1 SATO OYJ Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 kasvukeskuksissa vuokra-asuntojen kysyntä jatkunut hyvänä kaupungistuminen, perhekoon pienentyminen, väestön ikääntyminen ja työperäinen maahanmuutto tukevat

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila 1 SATO > asiakkailleen parhaiden asumisratkaisujen tarjoaja > sijoittajia kiinnostava yhtiö, joka antaa omistajilleen kilpailukykyisen tuoton ottaen huomioon

Lisätiedot

Kokouskutsu. Varsinainen yhtiökokous

Kokouskutsu. Varsinainen yhtiökokous Kokouskutsu Kiinteistö Oy Tirrolampi c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200, fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www. holidayclub.fi/isannointi -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

TVT ASUNNOT OY EMOYHTIÖ

TVT ASUNNOT OY EMOYHTIÖ TVT ASUNNOT OY EMOYHTIÖ Toimitusjohtaja Teppo Forss YMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN KUVAUS Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus Yhtiö tarjoaa vastuullisena vuokranantajana asukkailleen kohtuuhintaista

Lisätiedot

Urheilutie 10, 02700 Kauniainen vuokratontti, 4.365 m2, vuokranantaja Kauniaisten kaupunki 235-5-63-1 2 kpl Rivitalo 1212 m2 4950 m3 1987 20 asuntoa

Urheilutie 10, 02700 Kauniainen vuokratontti, 4.365 m2, vuokranantaja Kauniaisten kaupunki 235-5-63-1 2 kpl Rivitalo 1212 m2 4950 m3 1987 20 asuntoa 1 Hallituksen toimintakertomus Yhtiön perustiedot kohteittain: Valmist umisvuo si: Kauppareki sterimerkintä: Heikelinkuja 2, 02700 Kauniainen vuokratontti, 1,1612 ha, vuokranantaja Kauniaisten kaupunki

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen!

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen! Osavuosikatsaus 1-3/2016 Investors House Oyj Toimitusjohtaja Petri Roininen Toimintaympäristöstä Suomen talous ja asuntojen hinnat polkivat paikallaan Matala korkotaso poikkeuksellinen + rahan kohtuullinen

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006 Erkka Valkila

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006 Erkka Valkila SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006 Erkka Valkila 1 SATO > asiakkailleen parhaiden asumisratkaisujen tarjoaja > toimiala: asuntosijoitus ja asuntorakennuttaminen > toiminta-alueet: pääkaupunkiseutu,

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012. Heikki Vauhkonen 24.04.2012

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012. Heikki Vauhkonen 24.04.2012 Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012 24.04.2012 Osavuosikatsaus 1-3/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto oli 10,7 Me (12,6 Me 1-3/2011). Konsernin liiketulos oli -1,4 (-1,5 Me). Osakekohtainen tulos oli

Lisätiedot

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Selvitys 5/2012 Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne 2010 2012 27.11.2012 Sisällys 1 VUOKRA- JA OMISTUSASUMISEN VÄLIMUOTO... 3 1.1

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SysOpen Digia Oyj:n ( Yhtiö ) hallitus ehdottaa, että Yhtiön 28.2.2007 pidettävä varsinainen yhtiökokous päättäisi jäljempänä tarkemmin määritellyistä asioista.

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-9/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö monipuoliset

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

6/ OSAVUOSIKATSAUS JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS

6/ OSAVUOSIKATSAUS JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6/2004 12.08.2004 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.8.2004 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 Yhtiön seitsemästoista täysi toimintavuosi. KATSAUSKAUSI LYHYESTI

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Energiatehokkaat isännöinti-palvelut: VVO:n kokemuksia

Energiatehokkaat isännöinti-palvelut: VVO:n kokemuksia Energiatehokkaat isännöinti-palvelut: VVO:n kokemuksia 23.11.2010 Kimmo Rintala VVO:n esittely VVO on eläkevakuutusyhtiöiden ja ammattiliittojen omistama vuokra-asuntoyritys: Perustettu 1969 Asuntoja n.

Lisätiedot

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 40,0 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 41,4 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Heinä - syyskuu 2009 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto pieneni 24,5 % 15,9 (21,1) miljoonaan euroon Jatkuvien

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Suomen Asumisoikeus Oy. Vuosikertomus 2010

Suomen Asumisoikeus Oy. Vuosikertomus 2010 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2010 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2010 Suomen Asumisoikeus Oy:lla on asukkaina noin 40 000 suomalaista. Asumisoikeusasuminen sopii kaikkiin elämäntilanteisiin.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/ SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-9/2011 25.10.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-9/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-9/2011

Lisätiedot

SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2008

SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2008 SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2008 Asuntosijoitusyhtiö SATOn vuokra-asuntojen kysyntä kasvanut YHTEENVETO AJALTA 1.1.- 30.9.2008 (1.1. 30.9.2007) Konsernin liikevaihto oli 183,4 (191,7) milj. ja liikevoitto

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Hallitussihteeri 31.12.2015 Ville Koponen VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

TVT Asunnot Oy - Case Vesikuuri

TVT Asunnot Oy - Case Vesikuuri 28.11.2016 TVT Asunnot Oy - Case Vesikuuri Sisältö TVT Asunnot Oy lyhyesti Vesikuuri-kampanja Lähtötilanne Tavoitteet Toimenpiteet TVT Asunnot Oy lyhyesti Turun kaupungin omistama kiinteistöyhtiö Nykymuotoisen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2015

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2015 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/20 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-6/20 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö arvonluonti keskittymällä

Lisätiedot

2.1 Yleistä toimintakertomuksesta

2.1 Yleistä toimintakertomuksesta 2 Toimintakertomus 2.1 Yleistä toimintakertomuksesta Toimintakertomuksen tehtävä on täydentää tilinpäätöstä. Se antaa tilikaudesta sellaisia tietoja, jotka eivät tule tarpeeksi hyvin selville tilinpäätöksestä,

Lisätiedot

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009. Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009. Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009 F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009 Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009 Sisältö Markkinakatsaus 2008 kasvun ja kannattavuuden vuosi Tulevaisuuden näkymät Varsinainen yhtiökokous 26.3.2009 Sivu

Lisätiedot

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS FINGRID Datahub 8.2.2017 Y-tunnus 2745543-5 FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS 16.02.2016-31.12.2016 FINGRID DATAHUB OY SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Hallituksen

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Isännöinti Kiinteistö Oy Kuusamon Lomaparatiisi Kuusamo Kokouskutsu Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Kuusamon Lomaparatiisi osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen, joka pidetään 10.5.2017 kello

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2012

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2012 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/212 Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 kasvukeskuksissa pienten vuokra-asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan, etenkin pääkaupunkiseudulla kaupungistuminen, perhekoon pienentyminen,

Lisätiedot

Orava Asuntorahasto Oyj Yhtiökokous

Orava Asuntorahasto Oyj Yhtiökokous 22.3.2017 1 Orava Asuntorahasto Oyj Yhtiökokous 22.3.2017 22.3.2017 2 Orava Asuntorahasto Oyj Hallituksen puheenjohtajan katsaus 22.3.2017 3 Sisältö Strategian taustaa Sijoitusstrategian päivitykset Keskeiset

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2013

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2013 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2013 Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 pienien vuokra-asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan, varsinkin pääkaupunkiseudulla uusien vuokra-asuntojen rakentaminen ollut pitkään

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖYTÄKIRJA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Keskiviikko 31.3.2010 klo 13.00-13.30 Paikka Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi Läsnä Paikalla olivat pöytäkirjan liitteenä 1 olevasta osallistujaluettelosta

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Liikevaihto 4 179 5 607-25,47 % Liikevoitto 278 170 63,53 % Voitto ennen veroja 413 156 164,74 % Tilikauden tulos 305 162 88,27 %

Liikevaihto 4 179 5 607-25,47 % Liikevoitto 278 170 63,53 % Voitto ennen veroja 413 156 164,74 % Tilikauden tulos 305 162 88,27 % SAV Rahoitus Oyj OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1.7. 31.12.2008 osavuosikatsaus (tilintarkastamaton).n osakekohtainen tulos kasvoi 100 % Välitilinpäätös lyhyesti: Voitto ennen veroja oli 413 tuhatta euroa (ed.

Lisätiedot

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 11/7/2013 1 Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 11/7/2013 2 Sisältö Q3 2013 lyhyesti Talousluvut Toimintaympäristö Liiketoimintakatsaus Tulevaisuudennäkymät 11/7/2013 3 Q3 2013

Lisätiedot

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 17. :ssä mainitut asiat.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 17. :ssä mainitut asiat. Katinkullan Pallohalli Oy Co / Holiday Club Isännöinti Katinkulta, 88610 Vuokatti puh. 0306 870 200 www.holidayclub.fi/isannointi YHTIÖKOKOUSKUTSU Katinkullan Pallohalli Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Isännöinti Kiinteistö Oy Kuusamon Lampitropiikki Kuusamo Kokouskutsu Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Kuusamon Lampitropiikki osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen, joka pidetään 10.5.2017 kello

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Vuokra-asuntojen asuntojen omistamisen ja tuottamisen ongelmat metropolialueella

Vuokra-asuntojen asuntojen omistamisen ja tuottamisen ongelmat metropolialueella Vuokra-asuntojen asuntojen omistamisen ja tuottamisen ongelmat metropolialueella Metropolitiikka ja seudun kilpailu- kyky -seminaari 16.10.2007 Dipoli, Espoo Liiketoimintajohtaja Eero Saastamoinen Investoinnit

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot