Suomen ASumiSoikeuS oy Vuosikertomus 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen ASumiSoikeuS oy Vuosikertomus 2013"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2013 Suomen Asumisoikeus Oy

2

3 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2013

4 Sisältö Suomen Asumisoikeus Oy lyhyesti 4 Vuosi 2013 lyhyesti kehitystoiminnan vuosi 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Sähköisen asiakkuuden rakentaminen käynnistyi 10 Ennakoiva kunnossapito entistä tärkeämpää 12 Myös vuonna 2014 vahvuutenamme on ammattimainen toiminta 16 Ydintavoitteet ja toimenpiteet vuodelle

5 Hallituksen toimintakertomus Yhtiön talous 18 Ympäristövaikutukset 18 Riskienhallinta 18 Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä 19 Henkilöstö 19 Omistajat 19 Yhtiön hallitus 19 Yhtiön tilintarkastajat 19 Graafit 20 Yhtiökokous 21 Lunastusrahasto 21 Tilinpäätöksen jälkeiset tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät 21 Suomen Asumisoikeus Oy:lla on asukkaina noin suomalaista. Asumisoikeusasuminen sopii kaikkiin elämän tilanteisiin.

6 Asumispalveluita kaikkiin elämäntilanteisiin Arvomme Avoimuus Jatkuvuus Yhtiön toiminta on läpinäkyvää ja se Yhtiön toiminta on taloudellisesti antaa itsestään ja toimintatavoistaan kannattavaa ja riskit ennakoivaa. sekä -periaatteistaan oikeaa tietoa Yhtiön taloudellista asemaa pyritään nopeasti ja oikea-aikaisesti sekä vahvistamaan ja kiinteistöjen yhteistyökumppaneilleen että kunnossapitoon panostetaan siten, että asiakkailleen. asuntojen kilpailukyky säilyy hyvänä. Luovuus Kumppanuus Työyhteisön ilmapiiri ja organisaatio Ammattitaitoiset ja hyvät pidetään luovuuteen ja innovatiivisuuteen yhteistyökumppanit ja luottamukseen kannustavana. Henkilökuntaa perustuva yhteistyö takaavat, että tärkein kannustetaan luomaan ja kehittämän kumppani, asukas, kokee tarjoamamme uusia ja tehokkaita työmenetelmiä ja asuntopalvelut kilpailukykyisiksi. toimintatapoja.

7 Suomen Asumisoikeus Oy lyhyesti TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT, KONSERNI 12/31/ /31/ /31/2011 Asukkaita n Asuntoja Asuinpinta-ala Kiinteistöjä 610 Tase M Liikevaihto M 132 Liikevoitto M 50 Oma pääoma M 291 josta asumisoikeusrahastoa 168 Lainakanta M 814 Liikevoitto-% liikevaihdosta 37,6 Oman pääoman tuotto-% 9,9 Omavaraisuusaste-% 25,1 Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) 4,7 n ,6 5,6 22,6 4,0 n ,3 9,4 21,6 4,3 A sokotien toiminta-ajatuksena on omistaa kannattavasti laadukkaita asumisoikeusasuntoja pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa. Toimintamme perustuu jatkuvaan kehittymiseen sekä hyvien asumispalveluiden tuottamiseen yhdessä huolella valittujen kumppaneiden kanssa. Toimintaamme ohjaavat asumisoikeus- ja yhteishallintolaki. Kannustamalla asukastoimintaan luomme asukkaille mahdollisuuksia kehittää omaa asumistaan kotitaloissaan. Asokotien keskeisenä strategisena tavoitteena on kiinteistöjen pitkäjänteinen ja kan- nattava omistaminen ja hallinnointi. Yhteistyö asukkaiden kanssa auttaa meitä löytämään asuinympäristön kehityshaasteet ja huolella valitut yhteistyökumppanit kehittämään asumispalveluitamme asukkaiden tarpeiden mukaan. Asukkaat suosittelijoina. Tutkimme jatkuvasti palvelumme laatua. Asiakaspalautteiden mukaan asuntojamme suositellaan laajasti, asukasvaihtuvuus on keskimäärin vähäistä ja asuntojen käyttöaste on korkea. Asuntoja on tarjolla kaikille ikäryhmille ja kaikkiin elämäntilanteisiin. Suomen Asumisoikeus Oy (Asokodit) on Suomen suurin asumisoikeusasuntojen omistaja. Sitoutunutta kiinteistöjen ylläpitotoimintaa. Huolehdimme asuntokannastamme lain edellyttämän omakustannusperiaatteen mukaan kustannustehokkaasti ennakoivan kunnossapitotoiminnan avulla. Olemme kehittäneet asukkaille mahdollisuuksia itse vaikuttaa oman asuntonsa laatutasoon ja viihtyvyyteen. Aktiivista asiakaspalvelua. Asiakaspalveluamme ohjaavat aktiivisuus, vastuullisuus ja ystävällisyys. Kehitämme jatkuvasti sähköistä asiakaspalvelujärjestelmäämme unohtamatta henkilökohtaisen palvelun merkitystä. Vaikutamme yhteiskunnallisesti. Toimintaamme ohjaa asumisoikeus- ja yhteishallintolaki, joiden puitteissa kehitämme palveluitamme. Asumisoikeusjärjestelmää pyrimme kehittämään aktiivisesti viranomaisyhteistyön kautta. Vaikutamme ajankohtaisiin asumis oikeusasumista koskeviin asioihin myös Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n kautta. Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

8 Kehitystoiminnan vuosi

9 tammi 2013 Vuosi 2013 Turvallisuus aiheena asukkaiden teemaseminaareissa Keväällä pidettiin 11 alueellista teemaseminaaria asukastoimikuntien puheenjohtajille. Seminaareissa käsiteltiin turvallisuuteen liittyviä asioita eri näkökulmista. Merkittävä panostus ohjelmistohankkeisiin Kevään aikana vaihdettiin vanha lainanhallintaohjelmisto nykypäivän vaatimuksia vastaavaan ohjelmistoon. Myös maksuliikenneohjelmisto päivitettiin uusimpaan versioon. Marraskuussa otettiin käyttöön taloushallinto-ohjelma sekä ostolaskujenkierrätys. Vuoden vaihteessa käyttöön otettiin käyttöomaisuusosio. Sähköisen asiointipalvelun kehittäminen käynnistyi Kesällä käynnistettiin sähköisen asumisen asiointipalvelun kehittämisprojekti. Palvelun kehittämisessä on ollut mukana myös asukkaiden keskustelufoorumin jäsenet. Palvelukeskus laajeni koko asuntokantaan 24/7-palvelukeskustoiminta otettiin käyttöön valtakunnallisesti, kun palvelu ulotettiin toukokuussa pääkaupunkiseudulle. Huollon kilpailutusmalli käyttöön Kiinteistöhuoltotoiminnan kilpailutusmalli otettiin käyttöön. Mallin pohjalta kilpailutettiin Vuosaaren huoltotoiminta joulukuussa. Yhteistyöelin kokoontui Elokuussa pidettiin ensimmäinen Yhteistyöelimen kokous. Kevään teemaseminaareissa asukkailla oli mahdollisuus valita edustaja kokoukseen jokaiselta 31 toimintapaikkakunnalta. Asukkaille tiedotettiin budjetoinnista Alkusyksystä pidettiin asukastoimikunnille tiedotustilaisuuksia vuoden 2014 budjetointiin liittyen. Tilaisuuksissa oli paikalla noin puolet kutsutuista. Tilaisuuksissa kerrottiin muutoksista liittyen ARAn uuteen ohjeistukseen ja käytiin läpi uudistettuja käyttövastikelaskelmia. Keskustelufoorumi toiminnan tukena Lokakuussa kokoontui asukkaista koostuva keskustelufoorumi, johon oli kutsuttu henkilöitä eri puolelta Suomea ideoimaan muun muassa huoltotoiminnan uudelleenjärjestelyyn ja sähköiseen viestintään liitty- joulu 2013 viä asioita. Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

10 Sitoutunutta asumisen palvelutoimintaa M ittaamme asia- Kiinteistöjen ylläpitokustannukset ovat toki nousseet voimakkaasti kastyytyväisyyttä viimeisten vuosien aikana, mutta ne ovat kohonneet samalla tavalla säännöllisesti kaikissa asumismuodoissa. Asuntojemme hyvä käyttöaste ja vähäinen ja tutkimustemme vaihtuvuus kertovat mielestäni siitä, että asukkaat ovat valveutuneita ja mukaan asunto- seuraavat tilannetta asuntomarkkinoilla. jemme suositte- Tarjoamme kilpailukykyistä asumispalvelua joka puolella Suomea ja lijuusaste on säi- kehitämme asiakaspalveluamme koko ajan. Toimintavuonna aloitettiin lynyt muun muassa sähköisen asiakkuuden kehittämisprojekti. korkeana. Asumisoikeusasuminen koetaan hyväksi vaihtoeh- Teemme paljon töitä myös sen eteen, että asumisen kustannukset doksi monenlaisissa elämäntilanteissa oleville ihmi- eivät nousisi yhtiön toimenpiteiden johdosta. Valvomme energiatehok- sille. kuuden toteutumista kiinteistöissämme ja pidämme sekä tekniset lait- Asukkaat myös arvostavat palveluitamme. Esi- teet että rakenteet ennakoiden hyvässä kunnossa. merkiksi asuntojen remontoimiseen kohdistetut Esimerkiksi viimeiset öljylämmityskohteet muutettiin toimintavuoden tuotteet, kuten Asopaketit on otettu hyvin vastaan. aikana joko maalämmöllä tai kaukolämmöllä toimiviksi. Muutoksen ta- Asukkaat ovat valmiita käyttämään myös omaa ra- voitteena oli kustannusten säästämisen lisäksi tehostaa lämmitysjärjes- haa kotiensa ilmeen muutoksiin. telmien ympäristöystävällisyyttä. Myös pitkäaikaisen asumisen palkitsemiseen, yli Ennakoivan ja suunnitelmallisen kiinteistöjen kunnossapitotoiminnan kymmenen vuotta asuneille tarkoitettu Asoetu, on avulla pystymme pitämään vastikekehityksen tasaisena. Se on tärkeää aktiivisessa käytössä. myös asukkaille. He kokevat tasaisen vastikekehityksen osaksi asumi- Asokotien asunnoissa asutaan pidempään kuin sen turvallisuutta. suomalaisissa asunnoissa keskimäärin. Asukasvaih- Vastikkeiden tasausjärjestelmä on tärkeä työkalu ennakoitavan tuvuus on vain 13,0 prosenttia. Myös asuntojen vastike kehityksen saavuttamiseksi. Olemme tuoneet tämän asian esiin käyttöaste on korkea, 98,77 prosenttia. Nämä luvut myös viranomaisille, jotta asian tärkeys osattaisiin ottaa huomioon kertovat, että asumisoikeusasuminen koetaan yhä ajankohtaisessa lainsäädäntötyössä. kilpailukykyiseksi asumismuodoksi. Viime vuosina on julkisuudessa puhuttu paljon asumisen korkeista hinnoista erityisesti pääkaupunkiseudulla. On totta, että omistusasuntojen hinnat ovat karanneet monen tavallisen palkansaajan käsistä. Omakustannusperiaatteella toimivan, valtakunnallisen toimijan on käytännössä mahdotonta taata kaikille asukkaille tasavertainen vastikekehitys ilman tasausjärjestelmää. Samoin olemme toimintavuonna korostaneet lainsäätäjille, että kiinteistöjen kunnossapitoon täytyy pystyä riittävästi varautumaan talou- Näin ei kuitenkaan ole käynyt asumisoikeusasun- dellisesti. On sekä yhtiön kannattavuuden että asukkaiden oman talo- tojen kohdalla. Järjestelmän vakaaseen luonteeseen udellisen tilanteen kannalta lyhytnäköistä, jos isot remontit joudutaan kuuluu, että asumisoikeusmaksu on sidottu rakenta- kustantamaan pääosin lainarahalla. misen aikaiseen hintaan, eivätkä suhdanteet heitte- Toimintavuonna olemme tehneet vaikuttamistyötä myös lainaehtoi- le hintaa samalla tavalla kuin omistusasuntojen koh- himme liittyvissä asioissa, koska lainaehdot vaikuttavat ehkä kaikkein dalla. voimakkaimmin asumisoikeusasumisen hintaan. 8 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2013

11 Toimitusjohtajan katsaus Yhtiön lainanhoitokulut vaikuttivat tänä vuonna vastikkeeseen noin kuusi euroa neliölle kuukaudessa eli pääomakulut lohkaisevat ison osan vastikkeissa kerätyistä varoista. Keskivastike yhtiömme asunnoissa oli toimintavuonna 11,2 euroa neliöltä kuukaudessa. Emme ikävä kyllä ole voineet tänäkään vuonna luvata asukkaillemme, että vastikkeet jossain vaiheessa laskisivat, mutta olemme tehneet ja teemme kaikkemme, että vastikekehitys pysyy tasaisena. Tekemiemme laskelmien mukaan pystymme suoriutumaan lainoistamme ja välttämään korjausvelan syntymistä niillä toimintatavoilla, joita olemme toteuttaneet vuonna 2013 ja tulemme kehittämään tulevina vuosina. Olemme kiitollisia asukkaillemme siitä, että he ovat kokeneet palvelumme hyväksi ja olleet myös aktiivisia toiminnan kehittämisessä. Kiitos myös koko henkilökunnallemme positiivisia vaikutuksia aikaan saaneesta työstä sekä kaikkia yhteistyökumppaneita hyvästä yhteistyöstä vuoden 2013 aikana. Marko Pyykkönen Toimitusjohtaja Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

12 Asokotien alueellinen jakauma 2013 Muut kaupungit 925 Helsinki 3031 Muut aluekeskukset 3883 Kehyskunnat 2373 Vastikekehitys PERUSVASTIKE HOITOVASTIKE Koko maa Pääkaupunkiseutu Kehyskunnat Muu Suomi 8,24 9,08 7,81 7,26 2,22 2,16 2,42 2,24 8,58 9,54 8,11 7,45 8,69 9,82 8,07 7,38 2,37 2,29 2,64 2,37 2,50 2,44 2,79 2,48 KOKONAISVASTIKE ,46 11,24 10,23 9,50 10,95 11,83 10,75 9,82 11,20 12,26 10,86 9,86 Espoo 1951 Vantaa 1751 Sähköisen asiakkuuden rakentaminen käynnistyi A sokotien markkinoinnissa otettiin vuoden Yhtiön viestinnällinen ja markkinoinnillinen ilme aikana iso askel sähköisen asiakkuuden uudistettiin visuaalisesti sekä viestinnän sisältöä ki- kehittämiseksi. Hanke käynnistettiin alku- teytettiin päivitetyn viestintästrategian avulla. kesällä rakentamalla tulevaisuuden sähköisen asumisen asiointipalvelumalli. Digitaalisen viestinnän yhteistyökumppanin apuna työskenteli yhtiön henki- Asumisoikeusjärjestelmän tunnettuuden markkinointia toteutettiin lähinnä Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n kautta. Yhdistyksen viestintästrategia valmistui toimintavuoden aikana. lökunnasta koostunut työryhmä. Myös asukkaista koostuvan keskustelufoorumin jäsenet olivat mukana kehi- Koulutus takaa palvelutason tystyössä. Vaikka yhtiö panosti toimintavuonna erityisesti säh- Tavoitteena on muuttaa Kotikulma tiedonvälityskanavasta asiointi- köisen asiakkuuden kehittämiseen, henkilökohtai- paikaksi, jossa asiakas voi aika- ja laiteriippumattomasti asioida Asoko- sen asiakaspalvelun ja ammattitaidon merkitystä ko- tiin liittyvissä asioissa. Palvelu avataan asiakkaille vuoden 2014 aikana. rostettiin vuoden aikana kaikissa yhtiön toimintayksiköissä. Myös mainonta keskittyy sähköisiin kanaviin Keväällä järjestettiin kaikille Asokotien myyjil- Palvelutoimintaan tyytyväinen asiakas on tehokkain Asokotien mai- le, isännöitsijöille sekä reskontranhoitajille yhteinen nostaja. Asiakastyytyväisyyskyselyiden mukaan asukkaat suosittelevat koulutustilaisuus, jossa käsiteltiin monipuolisesti laajasti yhtiön asuntoja lähipiirilleen. Tyytyväisten asiakkaiden kasvava asumiseen liittyviä tilanteita sekä yhtiön ajankohtai- määrä näkyy myös siten, että asukkaat pysyvät Asokotien asiakkaina sia hankkeita. myös asuntotarpeen muuttuessa. Osa asukkaista saa ensitiedon Asokodeista sanomalehdistä, mutta Myynnin muutoksia syventävää tietoa asumisesta ja kohteista haetaan internetistä. Tämän Lohjan ja Vihdin alueiden asuntojen myynti ulkois- vuoksi Asokodit on näkyvissä kaikissa asumisen sähköisissä mainoska- tettiin vuoden aikana alueelliselle toimijalle. Asuntojen markkinoinnissa panostettiin huoneis- navissa. Markkinoinnin kohderyhminä olivat yksin- ja kaksinasuvat eli sinkut ja dinkut, lapsiperheet, yhden vanhemman perheet sekä suurimpana ryhmänä uusissa asiakkaissa yli 55-vuotiaat asukkaat. 10 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2013 tojen ennakkotarkastuksiin toiminnan tehostamiseksi.

13 Asiakkaiden arvostamia asumispalveluja Asiakasedut Yhteistyökumppanien tarjoamia etuja kaikille Asokotien asukkaille. Asiakaspalvelu Asiakaspalautteissa henkilöstö on saanut kiitosta ystävällisyydestä ja ammattitaitoisesta palvelusta. Asoetu Pitkäaikaisten asukkaiden palkitsemiseen Asuntojen kysyntä vakaalla tasolla kehitetty asiakkaiden arvostama järjestelmä. Asukasvaihtuvuus pysyi vuoden aikana alhaisena, 13,0 %:ssa. Keskimäärin suomalaisessa asuntokannassa vaihtuvuus on noin 20 %. Asukashallinto Asuntojen käyttöaste pysyi hyvänä, 98,77 %:ssa. Asokotien asukashallinto keskittyy talokohtaisen asukastoiminnan kannustamiseen ja asumiseen liittyvien asioiden tiedottamiseen. Lisäksi valtakunnallisella tasolla toimii Yhteistyöelin. Viestinnän tavoitteena hyvä yhteistyö Yhtiön toteuttaman viestinnän tavoitteena on kasvattaa tunnettuutta, Asuntohaku sitouttaa ja ylläpitää hyvää yhteistyötä henkilöstön, asiakkaiden ja yh- Asokodin hakeminen onnistuu kätevästi teistyökumppaneiden kesken. verkkosivuilla olevan hakemuksen avulla. Asukasviestintää toteutettiin Kotikulman ja Asokoti-lehden avulla. Vuoden aikana lehti ilmestyi kolme kertaa. Syksyn teemalehti keskit- Kotikulma tyi energian säästämiseen. Yhtiö osallistui Motivan energiansäästöviik- Kaikilla Asokotien kohteilla on koon kolmatta kertaa. Muissa numeroissa kannustettiin asukastoimin- omat internetsivut Kotikulmassa. taan sekä tarjottiin monipuolisesti tietoa asumisoikeusasumiseen ja yh- Kohdekohtaisesta tiedonvälityskanavasta tiön toimintaan liittyvistä asioista. kehitetään tulevaisuudessa Asokotiin Sähköistä asukasviestintää kehitettiin uutiskirjeohjelman hankinnalla. liittyvien asioiden asiointikanava. Toiminnan kehittämiseksi asiakkaiden haluamaan suuntaan keräämme tietoa asiakkailta säännöllisen asiakastyytyväisyystutkimuksen avul- Livezhat la. Palautekyselyiden mukaan suosittelijuus on säilynyt todella hyvällä Reaaliaikainen asiakaspalvelukanava. tasolla 4 (asteikolla 1 5). Livezhatin kautta asiakaspalvelu auttaa internetsivuilla kävijöitä. Yhtiön sisäisen viestinnän tavoitteena on sitouttaa, ylläpitää viihtyvyyttä ja tyytyväisyyttä. Vuoden aikana sisäisen viestinnän toimenpiteinä toteutettiin jakamalla sisäisiä tiedotteita, pitämällä osastopalaverei- Palvelukeskus ta, käymällä henkilökohtaisia keskusteluja esimiesten kanssa sekä pitä- Asokotien 24/7-palvelukeskuksen avulla mällä henkilöstölle infotilaisuuksia. asukas saa yhden numeron kautta yhteyden isännöintiin ja huoltoon. Loppuvuodesta tehtiin henkilöstökysely, jolla kartoitettiin työyhteisön ilmapiiriä, työskentelyolosuhteita ja kehitystarpeita. Keskiarvo 3,85 (asteikolla 1 5) oli parempi kuin vuonna 2012 (3,69). Kyselyn tuottamaa Vaihtopörssi palautetta analysoitiin ja tehtiin suunnitelmat, joiden pohjalta asioita Keskinäisten asuntovaihtojen internetissä viedään eteenpäin. toimiva kanava, jonka avulla kaikkien tuottajien asukkaat voivat etsiä vaihtoasuntoa. Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

14 Ennakoiva kunnossapito entistä tärkeämpää A sokotien korjaustoiminnan ohjaukseen vaikuttavat merkittävästi kiinteistökannan ikäjakauma ja pientalovaltaisuus. Pääosa kohteista, 73 % on valmistunut 1990-luvulla. Asuntokohteista 64 % on pientaloissa, joiden korjauskulut ovat keski- määrin 26 % korkeammat kuin kerrostalojen. Energiaa säästynyt tavoitteiden mukaan Vanhenevassa asuntokannassa ennakoivan kunnossapitotoiminnan merkitys korostuu. Myös energiatehokkuuteen toteutetut optimoidut toimenpiteet vaikuttavat merkittävästi ylläpidon kustannuksiin. Yhtiön energiasäästöprojekti on edennyt VAETS-tavoitteiden mukaisesti. Viimeisen neljän vuoden aikana on asennettu vedensäästökalusteet noin puoleen kaikista asunnoista. Samassa yhteydessä on huollettu vanhat vesikalusteet. Kohteesta riippuen toimenpiteet toivat prosen- tin vuosittaisen säästön vedenkulutukseen. Lopuissa asunnoissa vedensäästökalusteet asennetaan seuraavien kolmen vuoden aikana. 12 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2013

15 Kunnossapidon korjauskulujen jakautuminen 2013 Muut 8,9 % Ulkoaluerakenteet 6,4 % Asuinhuoneistot 41,4 % Ulkoseinät, kattorakenteet, parvekkeet 9,4 % LVISA-järjestelmät 33,9 % Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 2005=100 Rakennustyyppi asuinkerrostalo Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 2005=100, kokonaisindeksi Rakennus-kustannusindeksi 2005=100, kokonaisindeksi Kuluttajahinta-indeksit 2005=100, kokonaisindeksi Lähde: Tilastokeskus 150, marraskuu 100,0 Harjuvesialueilla sijaitsevien kohteiden käyttövesiputkien pistesyöpymäongelmaa ei ole enää esiintynyt aikaisem pien vuosien tapaan. Toimintavuoden aikana on tehty yhteen kohteeseen putkiremontti. Asokodeilla on paljon rivitalokohteita, mistä johtuen talojen välisiä putkia on paljon. Osassa rivitalokohteista on esiintynyt putkivuotoja, jotka saattavat johtaa kaikkien talojen välisten putkien uusimiseen. Tällä hetkellä yhdessä kohteessa suunnitellaan putkien uusimiseen tähtäävää remonttia. Öljylämmityksestä luovuttu kokonaan Toimintavuoden aikana saatiin päätökseen öljylämmityksestä luopuminen koko asuntokannassa. Asokotien kaikki 43 öljylämmityskohdetta on nyt muutettu joko maa- tai kaukolämpökohteiksi kustannuksiltaan edullisemman ja ympäristöystävällisemmän toteutusvaihtoehdon mukaan. Energiasäästön painopiste on tulevaisuudessa kerrostalokohteissa, joissa on isommat energiakustannusten säästömahdollisuudet. Toimintavuonna toteutettiin myös hissikannan riskikartoitus. Kiinteistökannan ikäjakauman vuoksi hissien korjaustarpeet korostuvat tulevaisuudessa. Vuoden 2013 aikana kilpailutettiin hissien uusimiset tai modernisoinnit 11 kohteen osalta. Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

16 Asopaketista tullut haluttu tuote Asopaketti-tuote otettiin vuoden aikana aktiiviseen käyttöön. Asopaketit mahdollistavat asiakkaille avaimet käteen -periaatteella kodin pintamateriaalien ja kalusteiden uusimisen laadukkaammilla materiaaleilla. Asopaketin valinneista asukkaista 87 % ar vioi asuvansa asunnossaan pidempään. Asopakettia käyttävät pääosin isoissa asunnoissa asuvat eli palvelu kohdistuu juuri tällä hetkellä vaikeimmin markkinoitaviin huoneis toihin. Asopaketti on myös uusien asukkaiden suosiossa. Asopaketin valinneista jopa 29 % oli uusia sopimuksen allekirjoittajia. 14 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2013

17 Huoltotoiminnalle kilpailutusmalli Kiinteistöjen toimiva huolto on tärkeä osa ennakoivaa kunnossapitotoimintaa. Toimintavuoden aikana tehtiin kiinteistöhuoltotoiminnan kilpailutusmalli, jonka kehittämisessä hyödynnettiin asiakaskyselyä ja asukkaista koostuvan keskustelufoorumin kanssa tehtyä yhteistyötä. Huoltotoiminnan kilpailuttamisella tavoitellaan laadukkaampaa piha-alueiden ja yhteistilojen hoitamista. Lisäksi kilpailutuksessa huomioidaan myös entistä paremmin erikseen hankittavat 24/7-, katto- ja LVISA-huolto. Huollon kilpailutuksen tavoitteena on parantaa myös nykyisten omatoimihuoltokohteiden toimintatapoja ja pienentää niissä esiintyviä riskejä. Uuden kilpailutusmallin pohjalta kilpailutettiin Helsingin Vuosaaren huoltotoiminta. Pääkaupunkiseudun huoltotoiminnan kilpailuttaminen jatkuu vuoden 2014 aikana. Uusia yhteistyökumppaneita LVISA-huoltoon valittiin vuodelle 2014 uudet yhteistyökumppanit kilpailutuksen kautta. 24/7-palvelukeskustoiminta otettiin käyttöön toimintavuoden aikana koko asuntokannassa. Toimintamalli mahdollistaa paremman asiakaspalvelun ja toimenpiteiden seurannan koko kiinteistökannassa. Asokotien omassa isännöinnissä oli toimintavuoden aikana huoneistoa, Realia-Management Oy:llä huoneistoa ja Kotoisa Oy:llä 48 huoneistoa. Ostopalveluna tuotettava isännöinti painottui pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Asopaketti-tuotetta kehitettiin eteenpäin Vuoden aikana kehitettiin lisää tuotteita asukkaiden omien, huoneistokohtaisten muutostöiden toteuttamiseksi. Asopaketti-tuotetta kehitettiin siten, että tiloja pystytään muuttamaan joustavammin asukkaan tarpeita vastaaviksi. Tuotteen avulla asukas pystyy tilaamaan muutostyönä esimerkiksi saunan muuttamisen vaatehuoneeksi. Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

18 Myös vuonna 2014 vahvuutenamme on ammattimainen toiminta T aloustilanne on koko maassa, kaikilla toimialueilla haastava. Asuntomarkkinoilla kuluttajien heikko luottamus oman talouden kehittymiseen näkyy muun muassa siten, että asuntoa vaihdetaan vain todellisen tarpeen vaatiessa ja silloinkin vältetään tarpeettoman ison asunnon hankintaa. Isojen perheasuntojen kysyntä on kaikissa asumismuodoissa vähäistä, kun taas pienet asunnot tekevät nopeasti kauppansa. Tämä suuntaus on näkynyt Asokotien toiminnassa jo jonkin aikaa, eikä vuonna 2014 ole näkyvissä mitään sellaista, mikä muuttaisi tilannetta olennaisesti kuluvan toimintavuoden aikana. Asokotien asukasvaihtuvuuden arvioidaan pysyvän alhaisena ja asuntojen käyttöasteen korkeana. Vuonna 2014 on kuitenkin tulossa lainsäädännöllisiä muutoksia, jotka voivat vaikuttaa yhtiön toimintaan tulevina vuosina merkittävästi. Muutosten vaikutuksia ei vielä tilinpäätöksen valmistumisen aikoihin pystytä täysin ennakoimaan, sillä maan hallituksen esitys eduskunnalle on vasta valmisteilla. Yhtiö on yhdessä muiden isojen kiinteistöomistajayhteisöjen kanssa tuonut esiin, että asumisoikeusjärjestelmään olennaisesti kuuluva tasaus järjestelmä on tärkeä työkalu kiinteistöjen pitkäjänteisessä hallinnoimisessa, eikä sitä pitäisi muuttaa nykykäytännöstä. Samalla tavalla taloudellinen korjaustoimintaan varautumisen mahdollisuus tulee säilyttää. Muussa tapauksessa vaarannetaan kiinteistöjen kilpailukyky ja sitä kautta koko asumisoikeusjärjestelmän kilpailukyky vaihtoehtoisena asumismuotona. Sen sijaan toivomme, että valtion taholta puututtaisiin vuosimaksulainojen ehtoihin siten, että asukkaille epäedulliset korkokulut kohtuullistettaisiin vastaamaan yleistä asuntolainamarkkinoilla olevaa korkotasoa. Yhtiömme asuntojen keskimääräinen käyttövastike koko maassa vuonna 2014 on 11,61 euroa/m2/kk. Keskivastikkeesta noin kuusi euroa on pääomakulua. Joka tapauksessa tulemme pitämään kiinteistöomaisuudestamme huolta ammattimaisesti myös vuonna Kehitämme tuotteitamme siten, että asukkaille tarjotaan yhä laajemmin valinnan mahdollisuuksia kunnostaa omaa kotia myös omakustanteisesti. Myös asiakaskyselypalaute on antanut meille hyvät arvosanat uusista palveluistamme. Asukkaat arvostavat sitoutunutta tapaamme ylläpitää asuntokantaamme. 16 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2013

19 Ydintavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2014 Tunnusluvut Käyttöaste 99,0 % Vaihtuvuus 16,5 % Suosittelijuus 4 (1 5) Pitkäaikaisten asukkaiden lukumäärän kasvattaminen viidellä prosentilla Kunnossapito Huollon kilpailutuksen käyttöönotto pääkaupunkiseudulla Korjauksiin budjetoitu 21,5 M Henkilöstö Henkilöstökyselyssä esiin nousseiden kehittämisideoiden toteuttaminen Asiakkuus Sähköisen asiakkuuden kehittämisprojektin käytäntöön pano Hakijamääriä pyritään nostamaan kohdennetulla markkinoinnilla Tavoitteet energian säästölle Vuonna 2009 lämpöindeksi oli 48,0 kwh/rm2 ja tavoitteen mukainen lämpöindeksi vuoden 2014 lopussa on enintään 46,1 kwh/rm2 Vuonna 2009 veden kulutus oli 390 l/m3 ja tavoitteen mukainen vedenkulutus vuoden 2014 lopussa on enintään 374 l/m3

20 Hallituksen toimintakertomus Yhtiön talous Energiankulutuslukemat Konsernin liikevaihto vuodelta 2013 oli 132 M (129 M ) ja taseen loppusumma oli Lämpö kwh/rm3 45,3 46,3 47,2 46, M (1 176 M ). Asuintalovarauksia on tehty Vesi l/m M (43 M ). Asuintalovarauksia purettiin kulu- Sähkö kwh/rm 3,4 3,4 3,4 3, neena vuonna 2 M. Käyttövastiketta on kerätty toimintavuoden aikana 121,8 M (119,8 M ). Korjaus- Riskienhallinta toimintaan käytettiin 18,4 M (23,8 M ). Yhtiön liiketoimintaan vaikuttavat riskit jakautuvat Suomen Asumisoikeus Oy:n tilikauden voitto oli ,87 ( ,37 ). Suomen Asumis oikeus -konsernin tilikauden voitto oli 28,5 M (11,3 M ). Tulos on toteutunut lähes talousarvion mukaisesti, tarkempi erittely tilinpäätöksen liitetiedoissa. strategisiin, operatiivisiin ja vakuutettavissa oleviin riskeihin. Liiketoimintaan liittyvien riskien hallinta perustuu toimintaympäristön ja markkinoiden muutosten tunnistamiseen, ennakointiin ja reagointiherkkyyteen. Sellaiset riskit, joihin pystytään varautumaan vakuutuksien avulla, kartoitetaan yhteistyössä ulkopuo- Ympäristövaikutukset lisen vakuutusasiantuntijan kanssa. Hallitus valvoo, Suomen Asumisoikeus Oy toteuttaa laadukkaita ja että riskien hallinta on järjestetty asianmukaisesti. ympäristöystävällisiä asumispalveluja. Yhtiöllä on ympäristöohjelma. Suomen Asumisoikeus Oy liittyi ympäristöministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä RAKLIn väliseen kiinteistöalan energiatehokkuusso- Kiinteistökannan ylläpitotoiminnan riskejä ennaltaehkäistään ja hallitaan yhtiön kunnossapitostrategian mukaisesti. Toimintavuoden aikana saatiin päätökseen öljylämmityksestä luopuminen koko kannassa. pimuksen toimenpideohjelmaan. Tavoitteena on te- Likvidien varojen sijoitukset tehdään hallituksen hostaa vuoteen 2016 mennessä 7 % yhtiön omista- vahvistaman sijoitusstrategian mukaisesti alhaisella mien kiinteistöjen energiankäyttöä. riskillä. Sijoituksia on markkinatilanteesta johtuen Hankinta- ja palvelusopimuksissa on jo huomioitu energiansäästötavoitteet. suunnattu uudelleen. Sijoitusrahastoista on siirretty varoja pankkitileille ja lyhyen koron rahastoihin. Luottotappiot pienenivät hieman. Korollinen vieras pääoma tilikauden lopussa oli 814,5 M (849,8 M ), josta vuosimaksulainoja 691,2 M (723,8 M ) ja korkotukilainoja 119,7 M (121,3 M ). Vuosimaksulainojen korko perustuu heinäkuun inflaatioon. Vuosimaksulainojen keskikorot olivat 2,98 % (3,62 %) ja korkotukilainojen 2,36 % (2,76 %). Korkotukilainoissa on markkinaehtoinen korko. Lainoihin sisältyvä valtion korkotuki oli 0,4 M (0,5 M ) ja niissä on valtion täytetakaus. 18 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2013

21 Hallituksen toimintakertomus Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä Yhtiön hallitus Emoyhtiön tilikauden voitto on ,87 Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat ( ,37 ). henkilöt: Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,24 (94 185,24 ). Osinko na jaetaan 13,45 (13,45 ) / osake eli yhteensä Salo Riitta, pj ,24 (94 185,24 ) ja jätetään omaan pää- Vehkaluoto Raimo, vpj omaan ,63 ( ,13 ). Yhtiön ta- Bergqvist Kari H. loudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jäl- Neuvonen Esa keen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön Saastamoinen Eero maksu valmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako Silfverberg-Nurminen Kirsi vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä Vehkaluoto Raimo, pj Henkilöstö Henkilöstön keskimääräinen lkm Neuvonen Esa Tilikauden palkat ja palkkiot M Salo Riitta, vpj Rame Pertti Saastamoinen Eero 2,0 2,0 1,9 1,8 Yhtiön osakkeet Silfverberg-Nurminen Kirsi Yhtiön toimitusjohtajana toimi Marko Pyykkönen. Yhtiöllä on osaketta, joiden nimellisarvo on noin 168,19 euroa. Kukin osake oikeuttaa yhteen Yhtiön tilintarkastajat ääneen yhtiökokouksessa. Kaikilla osakkeilla on sa- Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena manlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. tilintarkastajana KHT Kai Salli. Omistajat Yhtiön omistus jakautui puoliksi SATO-konserniin kuuluvan Vatrotalot Oy:n ja VVO-yhtymä Oyj:n välillä. Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

22 Taloudellinen käyttöaste (%) Lunastetut asumisoikeusmaksut M 17,7 99,31 14,8 99,05 12,4 11,7 10,3 98,88 98,77 98, Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, M *% liikevaihdosta Liikevaihdon kehitys, T * % liikevaihdosta ,84 4, ,40 2,63 0,74 *38, *38, *38, *33, *37, *0, *3,95 *6,35 *1,89 *1, n Liikevaihto n Liikevoitto Taseen loppusumma ja vieras pääoma, M Valmiiden asuntojen määrä (kpl) n Taseen loppusumma (M ) n Vieras pääoma 20 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

Vuosikertomus 2012 y S o Soikeu Sumi Suomen A

Vuosikertomus 2012 y S o Soikeu Sumi Suomen A Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2012 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2012 Klariksentie 3:een Espoon Suurpeltoon valmistui toukokuussa Asokotien uusin, 58 asunnon kohde. Asukkaat ovat kehuneet

Lisätiedot

Suomen Asumisoikeus Oy. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014

Suomen Asumisoikeus Oy. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014 Sisältö Suomen Asumisoikeus Oy lyhyesti 4 Asumisen kehittämistä hyvällä yhteistyöllä 5

Lisätiedot

Suomen Asumisoikeus Oy. Vuosikertomus 2010

Suomen Asumisoikeus Oy. Vuosikertomus 2010 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2010 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2010 Suomen Asumisoikeus Oy:lla on asukkaina noin 40 000 suomalaista. Asumisoikeusasuminen sopii kaikkiin elämäntilanteisiin.

Lisätiedot

Lautamiehentie 2, Vantaa

Lautamiehentie 2, Vantaa Suomen Asumisoikeus Oy:n Vuosikertomus ja tilinpäätös 2007 Lautamiehentie 2, Vantaa Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2007 oli yhtiöllemme menestyksellinen. Asumisoikeusasuntojen kysyntä kasvoi, käyttöaste

Lisätiedot

Suomen Asumisoikeus Oy:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2006

Suomen Asumisoikeus Oy:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2006 Onnella on osoite. Suomen Asumisoikeus Oy:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2006 Agronominraitti 6, Helsinki TILINPÄÄTÖS - SISÄLTÖ SISÄLTÖ 4-11 TOIMINTAKERTOMUS 12-1 KONSERNITULOSLASKELMA 14-15 KONSERNITASE

Lisätiedot

V VO-YHT YMÄ OYJ:N VUOSIKERTOMUS

V VO-YHT YMÄ OYJ:N VUOSIKERTOMUS V VO-YHT YMÄ OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2004 Sisältö 1 VVO lyhyesti 2 Vuoden 2004 tärkeimmät tapahtumat 3 VVO:n vuosikymmenet, 1970-luku 4 Konsernijohtajan katsaus Asuntotarjontamme monipuolistui hallitusti 6

Lisätiedot

on löytänyt paikkansa Talkoilla paikat uusiksi Luo ajaton sisustus Tutustu elämäntapapuutarhuriin ASOKOTIEN lehti 1/2010

on löytänyt paikkansa Talkoilla paikat uusiksi Luo ajaton sisustus Tutustu elämäntapapuutarhuriin ASOKOTIEN lehti 1/2010 Asokoti Talkoilla paikat uusiksi ASOKOTIEN lehti 1/2010 Luo ajaton sisustus Tutustu elämäntapapuutarhuriin ASOjärjestelmä 1990 2010 Asojärjestelmä on löytänyt paikkansa ti-ti-tyy sisältö 1/2010 18 Talkootoiminta

Lisätiedot

Uusi alueosa. tuo tiedon lähellesi. Mistä vastikkeissasi. Asukashallinto uudistui Ympäristöteot esitteillä Seniorit löytäneet ason.

Uusi alueosa. tuo tiedon lähellesi. Mistä vastikkeissasi. Asukashallinto uudistui Ympäristöteot esitteillä Seniorit löytäneet ason. Asokoti ASOKOTIEN lehti 2/2010 Mistä vastikkeissasi maksat Asukashallinto uudistui Ympäristöteot esitteillä Seniorit löytäneet ason Asokoti ensiasunnoksi Uusi alueosa tuo tiedon lähellesi sisältö 2/2010

Lisätiedot

Ensimmäiset kiinteistöt Vason isännöinnissä. Vason toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2007. Vaso on houkutteleva työpaikka

Ensimmäiset kiinteistöt Vason isännöinnissä. Vason toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2007. Vaso on houkutteleva työpaikka Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti KEVÄT 2008 3 4 Ensimmäiset kiinteistöt Vason isännöinnissä Vason toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2007 7 Vaso on houkutteleva työpaikka 10 Ilmettä

Lisätiedot

Asuntoalan moniosaaja

Asuntoalan moniosaaja Vuosikertomus 2006 Asuntoalan moniosaaja VVO on monipuolinen asumispalveluita tarjoava konserni, joka rakennuttaa, vuokraa sekä myy asuntoja. VVO omistaa lähes 38 000 vuokra-asuntoa noin 60 paikkakunnalla.

Lisätiedot

VVO-yhtymä Oyj:n vuosikertomus 2005

VVO-yhtymä Oyj:n vuosikertomus 2005 VVO-yhtymä Oyj:n vuosikertomus 2005 Sisältö 1 Avainluvut viideltä vuodelta 2 VVO-yhtymä Oyj:n missio, visio ja arvot 3 Vuoden 2005 tärkeimmät tapahtumat 4 Toimitusjohtajan katsaus Kilpailuetua saatiin

Lisätiedot

Asumisen turvaa. Asokotien lehti 2/2014. 8 Asuntosäätiö & Asokodit: Haluamme tarjota enemmän vaihtoehtoja

Asumisen turvaa. Asokotien lehti 2/2014. 8 Asuntosäätiö & Asokodit: Haluamme tarjota enemmän vaihtoehtoja Asokotien lehti 2/2014 Asumisen turvaa 8 Asuntosäätiö & Asokodit: Haluamme tarjota enemmän vaihtoehtoja 14 Asopaketti: Äidin ja tyttären Rakkauden sali 29 Uutta! Asoristikko pääkirjoitus sisältö 2/2014

Lisätiedot

SATO. minne. matka? Vuosikertomus 2010

SATO. minne. matka? Vuosikertomus 2010 SATO minne Vuosikertomus 21 matka? 1 SATO on Suomen johtavia asuntosijoitusyhtiöitä. SATO omistaa noin 23 vuokrattavaa asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa. Sijoitusomaisuuden käypä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2004 Suomen Asumisoikeus Oy

TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2004 Suomen Asumisoikeus Oy Jyväskylä, Peltoniementie 6 TOIMINTAKERTOMUS 31.12.24 Suomen Asumisoikeus Oy YLEISTÄ Vuonna 24 aloitettiin koko maassa noin 32. asunnon rakennustyöt. Näistä yli 5. oli valtion lainoittamaa tai korkotuettua

Lisätiedot

Kaapeli-tv-ohjelmat DNA:lta 2011 loppuun mennessä. Toimintakertomus vuodelta 2008. Energiatodistus avuksi energiankulutuksen tarkkailuun

Kaapeli-tv-ohjelmat DNA:lta 2011 loppuun mennessä. Toimintakertomus vuodelta 2008. Energiatodistus avuksi energiankulutuksen tarkkailuun Var s i nai s S u o m e n A s u m i s o i ke u s Oy:n ti e d otu s le hti 3 4 7 9 11 Kaapeli-tv-ohjelmat DNA:lta 2011 loppuun mennessä Toimintakertomus vuodelta 2008 Energiatodistus avuksi energiankulutuksen

Lisätiedot

SATO Vuosikertomus. SATO Oyj Vuosikertomus 2005. SATO Oyj, Panuntie 4, PL 401, 00601 Helsinki Puh. 0201 34 4000, faksi 0201 34 4355 www.sato.

SATO Vuosikertomus. SATO Oyj Vuosikertomus 2005. SATO Oyj, Panuntie 4, PL 401, 00601 Helsinki Puh. 0201 34 4000, faksi 0201 34 4355 www.sato. SATO Vuosikertomus 05 SATO Oyj Vuosikertomus 2005 SATO Oyj, Panuntie 4, PL 401, 00601 Helsinki Puh. 0201 34 4000, faksi 0201 34 4355 www.sato.fi Yhteystiedot Helsinki SATO Oyj Panuntie 4 PL 401, 00601

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2008. 40 vuotta hyvää asumista. VVO vuosikatsaus 2008 I 1

Vuosikatsaus 2008. 40 vuotta hyvää asumista. VVO vuosikatsaus 2008 I 1 Vuosikatsaus 2008 40 vuotta hyvää asumista VVO vuosikatsaus 2008 I 1 2 I VVO vuosikatsaus 2008 Tervetuloa omaan kotiin! Asuntoalan moniosaaja VVO on monipuolinen asuntoalan konserni, joka rakennuttaa,

Lisätiedot

Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti Kevät 2010

Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti Kevät 2010 Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti Kevät 2010 Asukas tekee ekotalosta tosivihreän 2 Vason 100. talo harjakorkeudessa 3 Vason toimintakertomus ja tilinpäätös 2009 4 Henrik Elfving on pitkän

Lisätiedot

vuosikertomus 2011 hyvää asumista yhdessä kumppanien kanssa

vuosikertomus 2011 hyvää asumista yhdessä kumppanien kanssa vuosikertomus 211 hyvää asumista yhdessä kumppanien kanssa 1 SATO on Suomen johtavia asuntosijoitusyhtiöitä. SATO omistaa noin 23 vuokrattavaa asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Lisätiedot

Vuokra-asumista parhaimmillaan

Vuokra-asumista parhaimmillaan Vuokra-asumista parhaimmillaan Vuosikertomus VVO-yhtymä Oyj VVO käytti yli 250 miljoonaa euroa vuokra-asuntojensa korjaukseen, uudisrakentamiseen ja ostoihin. Vahvan kasvun ansiosta rakenteilla oli vuoden

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012. kohtaamisia 2012. kohtaamme, kuuntelemme, toteutamme

VUOSIKERTOMUS 2012. kohtaamisia 2012. kohtaamme, kuuntelemme, toteutamme VUOSIKERTOMUS 2012 kohtaamisia 2012 kohtaamme, kuuntelemme, toteutamme SATO vuonna 2012 ESITTELY sisältö SATO vuonna 2012 uudistumisen vuosi 2 SATO lyhyesti 3 Palvelukonseptit 4 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Sato hyvän asumisen toteuttaja.

Sato hyvän asumisen toteuttaja. Sisällys Sato hyvän asumisen toteuttaja 4 Visio, arvot ja strategia 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Toimintaympäristön kuvaus 10 Asuntosijoitus 14 Asuntorakennuttaminen 20 Yhteiskuntavastuu 23 Hallituksen

Lisätiedot

Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti Talvi 2011

Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti Talvi 2011 Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti Talvi 2011 2 PÄÄKIRJOITUS Turku 9.12.2011 Asumisen kustannukset hurjassa nousussa Asumiseen liittyvät kulut ovat olleet useampana vuonna perinteistä inflaatiokehitystä

Lisätiedot

Lahden Talot lyhyesti

Lahden Talot lyhyesti vuosikertomus 2010 Lahden Talot lyhyesti L ahden Talot -konserni on Lahden seudun suurin vuokranantaja, joka omistaa, ylläpitää sekä vuokraa ja rakennuttaa vuokraasuntoja Lahdessa. Konsernilla on vankka

Lisätiedot

Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti

Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti Kevät 2011 2 Filosofi Pekka Himasella oli viime vuonna omakohtainen kokemus kodin hankkimisesta ja se tuotti mielenkiintoista materiaalia asumisesta filosofointiin.

Lisätiedot

Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti Talvi 2010

Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti Talvi 2010 Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti Talvi 2010 2 PÄÄKIRJOITUS Turku 1.12.2010 Vuonna 2011 tulossa hallittua kehitystä Julkaisemme tässä lehdessä jälleen ensi maaliskuussa voimaan tulevat käyttövastikkeemme

Lisätiedot

SATO auttaa asumisen alkuun. Monipuolisesta asuntotarjonnasta löytyy vaihtoehtoja kodin valintaan.

SATO auttaa asumisen alkuun. Monipuolisesta asuntotarjonnasta löytyy vaihtoehtoja kodin valintaan. Vuosikertomus 2006 Sisällys Palvelulupaus Koti kuten haluat...4 SATO lyhyesti...5 SATOn vuosi 2006...6 Visio ja strategia...8 Toimitusjohtajan katsaus... 10 Toimintaympäristön kuvaus...12 Asuntosijoitus...

Lisätiedot

Lahden Talot lyhyesti

Lahden Talot lyhyesti vuosikertomus 2011 Lahden Talot lyhyesti L ahden Talot -konserni on Lahden seudun suurin vuokranantaja, joka omistaa, ylläpitää sekä vuokraa ja rakennuttaa vuokraasuntoja Lahdessa. Konsernilla on vankka

Lisätiedot

tarinan Uuden aikaa Asokotien lehti 2 /2012

tarinan Uuden aikaa Asokotien lehti 2 /2012 Asokotien lehti 2 /2012 Tartu remonttitarjoukseen Vaikuttaako eurokriisi asumisen hintaan? Järjestelmä luo nahkaansa Anna uusi alku kehollesi Uuden aikaa tarinan > Alueosassa paikallisasiaa sivuilla 18

Lisätiedot

Vason toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2004. Vaso-kokous ja YTE:n toiminta 2003. Pauli Komsi: Vason kuntayhteistyöstä olisi malliksi muille

Vason toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2004. Vaso-kokous ja YTE:n toiminta 2003. Pauli Komsi: Vason kuntayhteistyöstä olisi malliksi muille VARSINAIS-SUOMEN ASUMISOIKEUS OY:n TIEDOTUSLEHTI TALVI 2003 Vason toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2004 Vaso-kokous ja YTE:n toiminta 2003 Pauli Komsi: Vason kuntayhteistyöstä olisi malliksi

Lisätiedot