Suomen ASumiSoikeuS oy Vuosikertomus 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen ASumiSoikeuS oy Vuosikertomus 2013"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2013 Suomen Asumisoikeus Oy

2

3 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2013

4 Sisältö Suomen Asumisoikeus Oy lyhyesti 4 Vuosi 2013 lyhyesti kehitystoiminnan vuosi 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Sähköisen asiakkuuden rakentaminen käynnistyi 10 Ennakoiva kunnossapito entistä tärkeämpää 12 Myös vuonna 2014 vahvuutenamme on ammattimainen toiminta 16 Ydintavoitteet ja toimenpiteet vuodelle

5 Hallituksen toimintakertomus Yhtiön talous 18 Ympäristövaikutukset 18 Riskienhallinta 18 Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä 19 Henkilöstö 19 Omistajat 19 Yhtiön hallitus 19 Yhtiön tilintarkastajat 19 Graafit 20 Yhtiökokous 21 Lunastusrahasto 21 Tilinpäätöksen jälkeiset tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät 21 Suomen Asumisoikeus Oy:lla on asukkaina noin suomalaista. Asumisoikeusasuminen sopii kaikkiin elämän tilanteisiin.

6 Asumispalveluita kaikkiin elämäntilanteisiin Arvomme Avoimuus Jatkuvuus Yhtiön toiminta on läpinäkyvää ja se Yhtiön toiminta on taloudellisesti antaa itsestään ja toimintatavoistaan kannattavaa ja riskit ennakoivaa. sekä -periaatteistaan oikeaa tietoa Yhtiön taloudellista asemaa pyritään nopeasti ja oikea-aikaisesti sekä vahvistamaan ja kiinteistöjen yhteistyökumppaneilleen että kunnossapitoon panostetaan siten, että asiakkailleen. asuntojen kilpailukyky säilyy hyvänä. Luovuus Kumppanuus Työyhteisön ilmapiiri ja organisaatio Ammattitaitoiset ja hyvät pidetään luovuuteen ja innovatiivisuuteen yhteistyökumppanit ja luottamukseen kannustavana. Henkilökuntaa perustuva yhteistyö takaavat, että tärkein kannustetaan luomaan ja kehittämän kumppani, asukas, kokee tarjoamamme uusia ja tehokkaita työmenetelmiä ja asuntopalvelut kilpailukykyisiksi. toimintatapoja.

7 Suomen Asumisoikeus Oy lyhyesti TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT, KONSERNI 12/31/ /31/ /31/2011 Asukkaita n Asuntoja Asuinpinta-ala Kiinteistöjä 610 Tase M Liikevaihto M 132 Liikevoitto M 50 Oma pääoma M 291 josta asumisoikeusrahastoa 168 Lainakanta M 814 Liikevoitto-% liikevaihdosta 37,6 Oman pääoman tuotto-% 9,9 Omavaraisuusaste-% 25,1 Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) 4,7 n ,6 5,6 22,6 4,0 n ,3 9,4 21,6 4,3 A sokotien toiminta-ajatuksena on omistaa kannattavasti laadukkaita asumisoikeusasuntoja pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa. Toimintamme perustuu jatkuvaan kehittymiseen sekä hyvien asumispalveluiden tuottamiseen yhdessä huolella valittujen kumppaneiden kanssa. Toimintaamme ohjaavat asumisoikeus- ja yhteishallintolaki. Kannustamalla asukastoimintaan luomme asukkaille mahdollisuuksia kehittää omaa asumistaan kotitaloissaan. Asokotien keskeisenä strategisena tavoitteena on kiinteistöjen pitkäjänteinen ja kan- nattava omistaminen ja hallinnointi. Yhteistyö asukkaiden kanssa auttaa meitä löytämään asuinympäristön kehityshaasteet ja huolella valitut yhteistyökumppanit kehittämään asumispalveluitamme asukkaiden tarpeiden mukaan. Asukkaat suosittelijoina. Tutkimme jatkuvasti palvelumme laatua. Asiakaspalautteiden mukaan asuntojamme suositellaan laajasti, asukasvaihtuvuus on keskimäärin vähäistä ja asuntojen käyttöaste on korkea. Asuntoja on tarjolla kaikille ikäryhmille ja kaikkiin elämäntilanteisiin. Suomen Asumisoikeus Oy (Asokodit) on Suomen suurin asumisoikeusasuntojen omistaja. Sitoutunutta kiinteistöjen ylläpitotoimintaa. Huolehdimme asuntokannastamme lain edellyttämän omakustannusperiaatteen mukaan kustannustehokkaasti ennakoivan kunnossapitotoiminnan avulla. Olemme kehittäneet asukkaille mahdollisuuksia itse vaikuttaa oman asuntonsa laatutasoon ja viihtyvyyteen. Aktiivista asiakaspalvelua. Asiakaspalveluamme ohjaavat aktiivisuus, vastuullisuus ja ystävällisyys. Kehitämme jatkuvasti sähköistä asiakaspalvelujärjestelmäämme unohtamatta henkilökohtaisen palvelun merkitystä. Vaikutamme yhteiskunnallisesti. Toimintaamme ohjaa asumisoikeus- ja yhteishallintolaki, joiden puitteissa kehitämme palveluitamme. Asumisoikeusjärjestelmää pyrimme kehittämään aktiivisesti viranomaisyhteistyön kautta. Vaikutamme ajankohtaisiin asumis oikeusasumista koskeviin asioihin myös Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n kautta. Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

8 Kehitystoiminnan vuosi

9 tammi 2013 Vuosi 2013 Turvallisuus aiheena asukkaiden teemaseminaareissa Keväällä pidettiin 11 alueellista teemaseminaaria asukastoimikuntien puheenjohtajille. Seminaareissa käsiteltiin turvallisuuteen liittyviä asioita eri näkökulmista. Merkittävä panostus ohjelmistohankkeisiin Kevään aikana vaihdettiin vanha lainanhallintaohjelmisto nykypäivän vaatimuksia vastaavaan ohjelmistoon. Myös maksuliikenneohjelmisto päivitettiin uusimpaan versioon. Marraskuussa otettiin käyttöön taloushallinto-ohjelma sekä ostolaskujenkierrätys. Vuoden vaihteessa käyttöön otettiin käyttöomaisuusosio. Sähköisen asiointipalvelun kehittäminen käynnistyi Kesällä käynnistettiin sähköisen asumisen asiointipalvelun kehittämisprojekti. Palvelun kehittämisessä on ollut mukana myös asukkaiden keskustelufoorumin jäsenet. Palvelukeskus laajeni koko asuntokantaan 24/7-palvelukeskustoiminta otettiin käyttöön valtakunnallisesti, kun palvelu ulotettiin toukokuussa pääkaupunkiseudulle. Huollon kilpailutusmalli käyttöön Kiinteistöhuoltotoiminnan kilpailutusmalli otettiin käyttöön. Mallin pohjalta kilpailutettiin Vuosaaren huoltotoiminta joulukuussa. Yhteistyöelin kokoontui Elokuussa pidettiin ensimmäinen Yhteistyöelimen kokous. Kevään teemaseminaareissa asukkailla oli mahdollisuus valita edustaja kokoukseen jokaiselta 31 toimintapaikkakunnalta. Asukkaille tiedotettiin budjetoinnista Alkusyksystä pidettiin asukastoimikunnille tiedotustilaisuuksia vuoden 2014 budjetointiin liittyen. Tilaisuuksissa oli paikalla noin puolet kutsutuista. Tilaisuuksissa kerrottiin muutoksista liittyen ARAn uuteen ohjeistukseen ja käytiin läpi uudistettuja käyttövastikelaskelmia. Keskustelufoorumi toiminnan tukena Lokakuussa kokoontui asukkaista koostuva keskustelufoorumi, johon oli kutsuttu henkilöitä eri puolelta Suomea ideoimaan muun muassa huoltotoiminnan uudelleenjärjestelyyn ja sähköiseen viestintään liitty- joulu 2013 viä asioita. Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

10 Sitoutunutta asumisen palvelutoimintaa M ittaamme asia- Kiinteistöjen ylläpitokustannukset ovat toki nousseet voimakkaasti kastyytyväisyyttä viimeisten vuosien aikana, mutta ne ovat kohonneet samalla tavalla säännöllisesti kaikissa asumismuodoissa. Asuntojemme hyvä käyttöaste ja vähäinen ja tutkimustemme vaihtuvuus kertovat mielestäni siitä, että asukkaat ovat valveutuneita ja mukaan asunto- seuraavat tilannetta asuntomarkkinoilla. jemme suositte- Tarjoamme kilpailukykyistä asumispalvelua joka puolella Suomea ja lijuusaste on säi- kehitämme asiakaspalveluamme koko ajan. Toimintavuonna aloitettiin lynyt muun muassa sähköisen asiakkuuden kehittämisprojekti. korkeana. Asumisoikeusasuminen koetaan hyväksi vaihtoeh- Teemme paljon töitä myös sen eteen, että asumisen kustannukset doksi monenlaisissa elämäntilanteissa oleville ihmi- eivät nousisi yhtiön toimenpiteiden johdosta. Valvomme energiatehok- sille. kuuden toteutumista kiinteistöissämme ja pidämme sekä tekniset lait- Asukkaat myös arvostavat palveluitamme. Esi- teet että rakenteet ennakoiden hyvässä kunnossa. merkiksi asuntojen remontoimiseen kohdistetut Esimerkiksi viimeiset öljylämmityskohteet muutettiin toimintavuoden tuotteet, kuten Asopaketit on otettu hyvin vastaan. aikana joko maalämmöllä tai kaukolämmöllä toimiviksi. Muutoksen ta- Asukkaat ovat valmiita käyttämään myös omaa ra- voitteena oli kustannusten säästämisen lisäksi tehostaa lämmitysjärjes- haa kotiensa ilmeen muutoksiin. telmien ympäristöystävällisyyttä. Myös pitkäaikaisen asumisen palkitsemiseen, yli Ennakoivan ja suunnitelmallisen kiinteistöjen kunnossapitotoiminnan kymmenen vuotta asuneille tarkoitettu Asoetu, on avulla pystymme pitämään vastikekehityksen tasaisena. Se on tärkeää aktiivisessa käytössä. myös asukkaille. He kokevat tasaisen vastikekehityksen osaksi asumi- Asokotien asunnoissa asutaan pidempään kuin sen turvallisuutta. suomalaisissa asunnoissa keskimäärin. Asukasvaih- Vastikkeiden tasausjärjestelmä on tärkeä työkalu ennakoitavan tuvuus on vain 13,0 prosenttia. Myös asuntojen vastike kehityksen saavuttamiseksi. Olemme tuoneet tämän asian esiin käyttöaste on korkea, 98,77 prosenttia. Nämä luvut myös viranomaisille, jotta asian tärkeys osattaisiin ottaa huomioon kertovat, että asumisoikeusasuminen koetaan yhä ajankohtaisessa lainsäädäntötyössä. kilpailukykyiseksi asumismuodoksi. Viime vuosina on julkisuudessa puhuttu paljon asumisen korkeista hinnoista erityisesti pääkaupunkiseudulla. On totta, että omistusasuntojen hinnat ovat karanneet monen tavallisen palkansaajan käsistä. Omakustannusperiaatteella toimivan, valtakunnallisen toimijan on käytännössä mahdotonta taata kaikille asukkaille tasavertainen vastikekehitys ilman tasausjärjestelmää. Samoin olemme toimintavuonna korostaneet lainsäätäjille, että kiinteistöjen kunnossapitoon täytyy pystyä riittävästi varautumaan talou- Näin ei kuitenkaan ole käynyt asumisoikeusasun- dellisesti. On sekä yhtiön kannattavuuden että asukkaiden oman talo- tojen kohdalla. Järjestelmän vakaaseen luonteeseen udellisen tilanteen kannalta lyhytnäköistä, jos isot remontit joudutaan kuuluu, että asumisoikeusmaksu on sidottu rakenta- kustantamaan pääosin lainarahalla. misen aikaiseen hintaan, eivätkä suhdanteet heitte- Toimintavuonna olemme tehneet vaikuttamistyötä myös lainaehtoi- le hintaa samalla tavalla kuin omistusasuntojen koh- himme liittyvissä asioissa, koska lainaehdot vaikuttavat ehkä kaikkein dalla. voimakkaimmin asumisoikeusasumisen hintaan. 8 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2013

11 Toimitusjohtajan katsaus Yhtiön lainanhoitokulut vaikuttivat tänä vuonna vastikkeeseen noin kuusi euroa neliölle kuukaudessa eli pääomakulut lohkaisevat ison osan vastikkeissa kerätyistä varoista. Keskivastike yhtiömme asunnoissa oli toimintavuonna 11,2 euroa neliöltä kuukaudessa. Emme ikävä kyllä ole voineet tänäkään vuonna luvata asukkaillemme, että vastikkeet jossain vaiheessa laskisivat, mutta olemme tehneet ja teemme kaikkemme, että vastikekehitys pysyy tasaisena. Tekemiemme laskelmien mukaan pystymme suoriutumaan lainoistamme ja välttämään korjausvelan syntymistä niillä toimintatavoilla, joita olemme toteuttaneet vuonna 2013 ja tulemme kehittämään tulevina vuosina. Olemme kiitollisia asukkaillemme siitä, että he ovat kokeneet palvelumme hyväksi ja olleet myös aktiivisia toiminnan kehittämisessä. Kiitos myös koko henkilökunnallemme positiivisia vaikutuksia aikaan saaneesta työstä sekä kaikkia yhteistyökumppaneita hyvästä yhteistyöstä vuoden 2013 aikana. Marko Pyykkönen Toimitusjohtaja Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

12 Asokotien alueellinen jakauma 2013 Muut kaupungit 925 Helsinki 3031 Muut aluekeskukset 3883 Kehyskunnat 2373 Vastikekehitys PERUSVASTIKE HOITOVASTIKE Koko maa Pääkaupunkiseutu Kehyskunnat Muu Suomi 8,24 9,08 7,81 7,26 2,22 2,16 2,42 2,24 8,58 9,54 8,11 7,45 8,69 9,82 8,07 7,38 2,37 2,29 2,64 2,37 2,50 2,44 2,79 2,48 KOKONAISVASTIKE ,46 11,24 10,23 9,50 10,95 11,83 10,75 9,82 11,20 12,26 10,86 9,86 Espoo 1951 Vantaa 1751 Sähköisen asiakkuuden rakentaminen käynnistyi A sokotien markkinoinnissa otettiin vuoden Yhtiön viestinnällinen ja markkinoinnillinen ilme aikana iso askel sähköisen asiakkuuden uudistettiin visuaalisesti sekä viestinnän sisältöä ki- kehittämiseksi. Hanke käynnistettiin alku- teytettiin päivitetyn viestintästrategian avulla. kesällä rakentamalla tulevaisuuden sähköisen asumisen asiointipalvelumalli. Digitaalisen viestinnän yhteistyökumppanin apuna työskenteli yhtiön henki- Asumisoikeusjärjestelmän tunnettuuden markkinointia toteutettiin lähinnä Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n kautta. Yhdistyksen viestintästrategia valmistui toimintavuoden aikana. lökunnasta koostunut työryhmä. Myös asukkaista koostuvan keskustelufoorumin jäsenet olivat mukana kehi- Koulutus takaa palvelutason tystyössä. Vaikka yhtiö panosti toimintavuonna erityisesti säh- Tavoitteena on muuttaa Kotikulma tiedonvälityskanavasta asiointi- köisen asiakkuuden kehittämiseen, henkilökohtai- paikaksi, jossa asiakas voi aika- ja laiteriippumattomasti asioida Asoko- sen asiakaspalvelun ja ammattitaidon merkitystä ko- tiin liittyvissä asioissa. Palvelu avataan asiakkaille vuoden 2014 aikana. rostettiin vuoden aikana kaikissa yhtiön toimintayksiköissä. Myös mainonta keskittyy sähköisiin kanaviin Keväällä järjestettiin kaikille Asokotien myyjil- Palvelutoimintaan tyytyväinen asiakas on tehokkain Asokotien mai- le, isännöitsijöille sekä reskontranhoitajille yhteinen nostaja. Asiakastyytyväisyyskyselyiden mukaan asukkaat suosittelevat koulutustilaisuus, jossa käsiteltiin monipuolisesti laajasti yhtiön asuntoja lähipiirilleen. Tyytyväisten asiakkaiden kasvava asumiseen liittyviä tilanteita sekä yhtiön ajankohtai- määrä näkyy myös siten, että asukkaat pysyvät Asokotien asiakkaina sia hankkeita. myös asuntotarpeen muuttuessa. Osa asukkaista saa ensitiedon Asokodeista sanomalehdistä, mutta Myynnin muutoksia syventävää tietoa asumisesta ja kohteista haetaan internetistä. Tämän Lohjan ja Vihdin alueiden asuntojen myynti ulkois- vuoksi Asokodit on näkyvissä kaikissa asumisen sähköisissä mainoska- tettiin vuoden aikana alueelliselle toimijalle. Asuntojen markkinoinnissa panostettiin huoneis- navissa. Markkinoinnin kohderyhminä olivat yksin- ja kaksinasuvat eli sinkut ja dinkut, lapsiperheet, yhden vanhemman perheet sekä suurimpana ryhmänä uusissa asiakkaissa yli 55-vuotiaat asukkaat. 10 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2013 tojen ennakkotarkastuksiin toiminnan tehostamiseksi.

13 Asiakkaiden arvostamia asumispalveluja Asiakasedut Yhteistyökumppanien tarjoamia etuja kaikille Asokotien asukkaille. Asiakaspalvelu Asiakaspalautteissa henkilöstö on saanut kiitosta ystävällisyydestä ja ammattitaitoisesta palvelusta. Asoetu Pitkäaikaisten asukkaiden palkitsemiseen Asuntojen kysyntä vakaalla tasolla kehitetty asiakkaiden arvostama järjestelmä. Asukasvaihtuvuus pysyi vuoden aikana alhaisena, 13,0 %:ssa. Keskimäärin suomalaisessa asuntokannassa vaihtuvuus on noin 20 %. Asukashallinto Asuntojen käyttöaste pysyi hyvänä, 98,77 %:ssa. Asokotien asukashallinto keskittyy talokohtaisen asukastoiminnan kannustamiseen ja asumiseen liittyvien asioiden tiedottamiseen. Lisäksi valtakunnallisella tasolla toimii Yhteistyöelin. Viestinnän tavoitteena hyvä yhteistyö Yhtiön toteuttaman viestinnän tavoitteena on kasvattaa tunnettuutta, Asuntohaku sitouttaa ja ylläpitää hyvää yhteistyötä henkilöstön, asiakkaiden ja yh- Asokodin hakeminen onnistuu kätevästi teistyökumppaneiden kesken. verkkosivuilla olevan hakemuksen avulla. Asukasviestintää toteutettiin Kotikulman ja Asokoti-lehden avulla. Vuoden aikana lehti ilmestyi kolme kertaa. Syksyn teemalehti keskit- Kotikulma tyi energian säästämiseen. Yhtiö osallistui Motivan energiansäästöviik- Kaikilla Asokotien kohteilla on koon kolmatta kertaa. Muissa numeroissa kannustettiin asukastoimin- omat internetsivut Kotikulmassa. taan sekä tarjottiin monipuolisesti tietoa asumisoikeusasumiseen ja yh- Kohdekohtaisesta tiedonvälityskanavasta tiön toimintaan liittyvistä asioista. kehitetään tulevaisuudessa Asokotiin Sähköistä asukasviestintää kehitettiin uutiskirjeohjelman hankinnalla. liittyvien asioiden asiointikanava. Toiminnan kehittämiseksi asiakkaiden haluamaan suuntaan keräämme tietoa asiakkailta säännöllisen asiakastyytyväisyystutkimuksen avul- Livezhat la. Palautekyselyiden mukaan suosittelijuus on säilynyt todella hyvällä Reaaliaikainen asiakaspalvelukanava. tasolla 4 (asteikolla 1 5). Livezhatin kautta asiakaspalvelu auttaa internetsivuilla kävijöitä. Yhtiön sisäisen viestinnän tavoitteena on sitouttaa, ylläpitää viihtyvyyttä ja tyytyväisyyttä. Vuoden aikana sisäisen viestinnän toimenpiteinä toteutettiin jakamalla sisäisiä tiedotteita, pitämällä osastopalaverei- Palvelukeskus ta, käymällä henkilökohtaisia keskusteluja esimiesten kanssa sekä pitä- Asokotien 24/7-palvelukeskuksen avulla mällä henkilöstölle infotilaisuuksia. asukas saa yhden numeron kautta yhteyden isännöintiin ja huoltoon. Loppuvuodesta tehtiin henkilöstökysely, jolla kartoitettiin työyhteisön ilmapiiriä, työskentelyolosuhteita ja kehitystarpeita. Keskiarvo 3,85 (asteikolla 1 5) oli parempi kuin vuonna 2012 (3,69). Kyselyn tuottamaa Vaihtopörssi palautetta analysoitiin ja tehtiin suunnitelmat, joiden pohjalta asioita Keskinäisten asuntovaihtojen internetissä viedään eteenpäin. toimiva kanava, jonka avulla kaikkien tuottajien asukkaat voivat etsiä vaihtoasuntoa. Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

14 Ennakoiva kunnossapito entistä tärkeämpää A sokotien korjaustoiminnan ohjaukseen vaikuttavat merkittävästi kiinteistökannan ikäjakauma ja pientalovaltaisuus. Pääosa kohteista, 73 % on valmistunut 1990-luvulla. Asuntokohteista 64 % on pientaloissa, joiden korjauskulut ovat keski- määrin 26 % korkeammat kuin kerrostalojen. Energiaa säästynyt tavoitteiden mukaan Vanhenevassa asuntokannassa ennakoivan kunnossapitotoiminnan merkitys korostuu. Myös energiatehokkuuteen toteutetut optimoidut toimenpiteet vaikuttavat merkittävästi ylläpidon kustannuksiin. Yhtiön energiasäästöprojekti on edennyt VAETS-tavoitteiden mukaisesti. Viimeisen neljän vuoden aikana on asennettu vedensäästökalusteet noin puoleen kaikista asunnoista. Samassa yhteydessä on huollettu vanhat vesikalusteet. Kohteesta riippuen toimenpiteet toivat prosen- tin vuosittaisen säästön vedenkulutukseen. Lopuissa asunnoissa vedensäästökalusteet asennetaan seuraavien kolmen vuoden aikana. 12 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2013

15 Kunnossapidon korjauskulujen jakautuminen 2013 Muut 8,9 % Ulkoaluerakenteet 6,4 % Asuinhuoneistot 41,4 % Ulkoseinät, kattorakenteet, parvekkeet 9,4 % LVISA-järjestelmät 33,9 % Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 2005=100 Rakennustyyppi asuinkerrostalo Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 2005=100, kokonaisindeksi Rakennus-kustannusindeksi 2005=100, kokonaisindeksi Kuluttajahinta-indeksit 2005=100, kokonaisindeksi Lähde: Tilastokeskus 150, marraskuu 100,0 Harjuvesialueilla sijaitsevien kohteiden käyttövesiputkien pistesyöpymäongelmaa ei ole enää esiintynyt aikaisem pien vuosien tapaan. Toimintavuoden aikana on tehty yhteen kohteeseen putkiremontti. Asokodeilla on paljon rivitalokohteita, mistä johtuen talojen välisiä putkia on paljon. Osassa rivitalokohteista on esiintynyt putkivuotoja, jotka saattavat johtaa kaikkien talojen välisten putkien uusimiseen. Tällä hetkellä yhdessä kohteessa suunnitellaan putkien uusimiseen tähtäävää remonttia. Öljylämmityksestä luovuttu kokonaan Toimintavuoden aikana saatiin päätökseen öljylämmityksestä luopuminen koko asuntokannassa. Asokotien kaikki 43 öljylämmityskohdetta on nyt muutettu joko maa- tai kaukolämpökohteiksi kustannuksiltaan edullisemman ja ympäristöystävällisemmän toteutusvaihtoehdon mukaan. Energiasäästön painopiste on tulevaisuudessa kerrostalokohteissa, joissa on isommat energiakustannusten säästömahdollisuudet. Toimintavuonna toteutettiin myös hissikannan riskikartoitus. Kiinteistökannan ikäjakauman vuoksi hissien korjaustarpeet korostuvat tulevaisuudessa. Vuoden 2013 aikana kilpailutettiin hissien uusimiset tai modernisoinnit 11 kohteen osalta. Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

16 Asopaketista tullut haluttu tuote Asopaketti-tuote otettiin vuoden aikana aktiiviseen käyttöön. Asopaketit mahdollistavat asiakkaille avaimet käteen -periaatteella kodin pintamateriaalien ja kalusteiden uusimisen laadukkaammilla materiaaleilla. Asopaketin valinneista asukkaista 87 % ar vioi asuvansa asunnossaan pidempään. Asopakettia käyttävät pääosin isoissa asunnoissa asuvat eli palvelu kohdistuu juuri tällä hetkellä vaikeimmin markkinoitaviin huoneis toihin. Asopaketti on myös uusien asukkaiden suosiossa. Asopaketin valinneista jopa 29 % oli uusia sopimuksen allekirjoittajia. 14 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2013

17 Huoltotoiminnalle kilpailutusmalli Kiinteistöjen toimiva huolto on tärkeä osa ennakoivaa kunnossapitotoimintaa. Toimintavuoden aikana tehtiin kiinteistöhuoltotoiminnan kilpailutusmalli, jonka kehittämisessä hyödynnettiin asiakaskyselyä ja asukkaista koostuvan keskustelufoorumin kanssa tehtyä yhteistyötä. Huoltotoiminnan kilpailuttamisella tavoitellaan laadukkaampaa piha-alueiden ja yhteistilojen hoitamista. Lisäksi kilpailutuksessa huomioidaan myös entistä paremmin erikseen hankittavat 24/7-, katto- ja LVISA-huolto. Huollon kilpailutuksen tavoitteena on parantaa myös nykyisten omatoimihuoltokohteiden toimintatapoja ja pienentää niissä esiintyviä riskejä. Uuden kilpailutusmallin pohjalta kilpailutettiin Helsingin Vuosaaren huoltotoiminta. Pääkaupunkiseudun huoltotoiminnan kilpailuttaminen jatkuu vuoden 2014 aikana. Uusia yhteistyökumppaneita LVISA-huoltoon valittiin vuodelle 2014 uudet yhteistyökumppanit kilpailutuksen kautta. 24/7-palvelukeskustoiminta otettiin käyttöön toimintavuoden aikana koko asuntokannassa. Toimintamalli mahdollistaa paremman asiakaspalvelun ja toimenpiteiden seurannan koko kiinteistökannassa. Asokotien omassa isännöinnissä oli toimintavuoden aikana huoneistoa, Realia-Management Oy:llä huoneistoa ja Kotoisa Oy:llä 48 huoneistoa. Ostopalveluna tuotettava isännöinti painottui pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Asopaketti-tuotetta kehitettiin eteenpäin Vuoden aikana kehitettiin lisää tuotteita asukkaiden omien, huoneistokohtaisten muutostöiden toteuttamiseksi. Asopaketti-tuotetta kehitettiin siten, että tiloja pystytään muuttamaan joustavammin asukkaan tarpeita vastaaviksi. Tuotteen avulla asukas pystyy tilaamaan muutostyönä esimerkiksi saunan muuttamisen vaatehuoneeksi. Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

18 Myös vuonna 2014 vahvuutenamme on ammattimainen toiminta T aloustilanne on koko maassa, kaikilla toimialueilla haastava. Asuntomarkkinoilla kuluttajien heikko luottamus oman talouden kehittymiseen näkyy muun muassa siten, että asuntoa vaihdetaan vain todellisen tarpeen vaatiessa ja silloinkin vältetään tarpeettoman ison asunnon hankintaa. Isojen perheasuntojen kysyntä on kaikissa asumismuodoissa vähäistä, kun taas pienet asunnot tekevät nopeasti kauppansa. Tämä suuntaus on näkynyt Asokotien toiminnassa jo jonkin aikaa, eikä vuonna 2014 ole näkyvissä mitään sellaista, mikä muuttaisi tilannetta olennaisesti kuluvan toimintavuoden aikana. Asokotien asukasvaihtuvuuden arvioidaan pysyvän alhaisena ja asuntojen käyttöasteen korkeana. Vuonna 2014 on kuitenkin tulossa lainsäädännöllisiä muutoksia, jotka voivat vaikuttaa yhtiön toimintaan tulevina vuosina merkittävästi. Muutosten vaikutuksia ei vielä tilinpäätöksen valmistumisen aikoihin pystytä täysin ennakoimaan, sillä maan hallituksen esitys eduskunnalle on vasta valmisteilla. Yhtiö on yhdessä muiden isojen kiinteistöomistajayhteisöjen kanssa tuonut esiin, että asumisoikeusjärjestelmään olennaisesti kuuluva tasaus järjestelmä on tärkeä työkalu kiinteistöjen pitkäjänteisessä hallinnoimisessa, eikä sitä pitäisi muuttaa nykykäytännöstä. Samalla tavalla taloudellinen korjaustoimintaan varautumisen mahdollisuus tulee säilyttää. Muussa tapauksessa vaarannetaan kiinteistöjen kilpailukyky ja sitä kautta koko asumisoikeusjärjestelmän kilpailukyky vaihtoehtoisena asumismuotona. Sen sijaan toivomme, että valtion taholta puututtaisiin vuosimaksulainojen ehtoihin siten, että asukkaille epäedulliset korkokulut kohtuullistettaisiin vastaamaan yleistä asuntolainamarkkinoilla olevaa korkotasoa. Yhtiömme asuntojen keskimääräinen käyttövastike koko maassa vuonna 2014 on 11,61 euroa/m2/kk. Keskivastikkeesta noin kuusi euroa on pääomakulua. Joka tapauksessa tulemme pitämään kiinteistöomaisuudestamme huolta ammattimaisesti myös vuonna Kehitämme tuotteitamme siten, että asukkaille tarjotaan yhä laajemmin valinnan mahdollisuuksia kunnostaa omaa kotia myös omakustanteisesti. Myös asiakaskyselypalaute on antanut meille hyvät arvosanat uusista palveluistamme. Asukkaat arvostavat sitoutunutta tapaamme ylläpitää asuntokantaamme. 16 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2013

19 Ydintavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2014 Tunnusluvut Käyttöaste 99,0 % Vaihtuvuus 16,5 % Suosittelijuus 4 (1 5) Pitkäaikaisten asukkaiden lukumäärän kasvattaminen viidellä prosentilla Kunnossapito Huollon kilpailutuksen käyttöönotto pääkaupunkiseudulla Korjauksiin budjetoitu 21,5 M Henkilöstö Henkilöstökyselyssä esiin nousseiden kehittämisideoiden toteuttaminen Asiakkuus Sähköisen asiakkuuden kehittämisprojektin käytäntöön pano Hakijamääriä pyritään nostamaan kohdennetulla markkinoinnilla Tavoitteet energian säästölle Vuonna 2009 lämpöindeksi oli 48,0 kwh/rm2 ja tavoitteen mukainen lämpöindeksi vuoden 2014 lopussa on enintään 46,1 kwh/rm2 Vuonna 2009 veden kulutus oli 390 l/m3 ja tavoitteen mukainen vedenkulutus vuoden 2014 lopussa on enintään 374 l/m3

20 Hallituksen toimintakertomus Yhtiön talous Energiankulutuslukemat Konsernin liikevaihto vuodelta 2013 oli 132 M (129 M ) ja taseen loppusumma oli Lämpö kwh/rm3 45,3 46,3 47,2 46, M (1 176 M ). Asuintalovarauksia on tehty Vesi l/m M (43 M ). Asuintalovarauksia purettiin kulu- Sähkö kwh/rm 3,4 3,4 3,4 3, neena vuonna 2 M. Käyttövastiketta on kerätty toimintavuoden aikana 121,8 M (119,8 M ). Korjaus- Riskienhallinta toimintaan käytettiin 18,4 M (23,8 M ). Yhtiön liiketoimintaan vaikuttavat riskit jakautuvat Suomen Asumisoikeus Oy:n tilikauden voitto oli ,87 ( ,37 ). Suomen Asumis oikeus -konsernin tilikauden voitto oli 28,5 M (11,3 M ). Tulos on toteutunut lähes talousarvion mukaisesti, tarkempi erittely tilinpäätöksen liitetiedoissa. strategisiin, operatiivisiin ja vakuutettavissa oleviin riskeihin. Liiketoimintaan liittyvien riskien hallinta perustuu toimintaympäristön ja markkinoiden muutosten tunnistamiseen, ennakointiin ja reagointiherkkyyteen. Sellaiset riskit, joihin pystytään varautumaan vakuutuksien avulla, kartoitetaan yhteistyössä ulkopuo- Ympäristövaikutukset lisen vakuutusasiantuntijan kanssa. Hallitus valvoo, Suomen Asumisoikeus Oy toteuttaa laadukkaita ja että riskien hallinta on järjestetty asianmukaisesti. ympäristöystävällisiä asumispalveluja. Yhtiöllä on ympäristöohjelma. Suomen Asumisoikeus Oy liittyi ympäristöministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä RAKLIn väliseen kiinteistöalan energiatehokkuusso- Kiinteistökannan ylläpitotoiminnan riskejä ennaltaehkäistään ja hallitaan yhtiön kunnossapitostrategian mukaisesti. Toimintavuoden aikana saatiin päätökseen öljylämmityksestä luopuminen koko kannassa. pimuksen toimenpideohjelmaan. Tavoitteena on te- Likvidien varojen sijoitukset tehdään hallituksen hostaa vuoteen 2016 mennessä 7 % yhtiön omista- vahvistaman sijoitusstrategian mukaisesti alhaisella mien kiinteistöjen energiankäyttöä. riskillä. Sijoituksia on markkinatilanteesta johtuen Hankinta- ja palvelusopimuksissa on jo huomioitu energiansäästötavoitteet. suunnattu uudelleen. Sijoitusrahastoista on siirretty varoja pankkitileille ja lyhyen koron rahastoihin. Luottotappiot pienenivät hieman. Korollinen vieras pääoma tilikauden lopussa oli 814,5 M (849,8 M ), josta vuosimaksulainoja 691,2 M (723,8 M ) ja korkotukilainoja 119,7 M (121,3 M ). Vuosimaksulainojen korko perustuu heinäkuun inflaatioon. Vuosimaksulainojen keskikorot olivat 2,98 % (3,62 %) ja korkotukilainojen 2,36 % (2,76 %). Korkotukilainoissa on markkinaehtoinen korko. Lainoihin sisältyvä valtion korkotuki oli 0,4 M (0,5 M ) ja niissä on valtion täytetakaus. 18 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2013

21 Hallituksen toimintakertomus Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä Yhtiön hallitus Emoyhtiön tilikauden voitto on ,87 Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat ( ,37 ). henkilöt: Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,24 (94 185,24 ). Osinko na jaetaan 13,45 (13,45 ) / osake eli yhteensä Salo Riitta, pj ,24 (94 185,24 ) ja jätetään omaan pää- Vehkaluoto Raimo, vpj omaan ,63 ( ,13 ). Yhtiön ta- Bergqvist Kari H. loudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jäl- Neuvonen Esa keen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön Saastamoinen Eero maksu valmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako Silfverberg-Nurminen Kirsi vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä Vehkaluoto Raimo, pj Henkilöstö Henkilöstön keskimääräinen lkm Neuvonen Esa Tilikauden palkat ja palkkiot M Salo Riitta, vpj Rame Pertti Saastamoinen Eero 2,0 2,0 1,9 1,8 Yhtiön osakkeet Silfverberg-Nurminen Kirsi Yhtiön toimitusjohtajana toimi Marko Pyykkönen. Yhtiöllä on osaketta, joiden nimellisarvo on noin 168,19 euroa. Kukin osake oikeuttaa yhteen Yhtiön tilintarkastajat ääneen yhtiökokouksessa. Kaikilla osakkeilla on sa- Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena manlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. tilintarkastajana KHT Kai Salli. Omistajat Yhtiön omistus jakautui puoliksi SATO-konserniin kuuluvan Vatrotalot Oy:n ja VVO-yhtymä Oyj:n välillä. Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

22 Taloudellinen käyttöaste (%) Lunastetut asumisoikeusmaksut M 17,7 99,31 14,8 99,05 12,4 11,7 10,3 98,88 98,77 98, Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, M *% liikevaihdosta Liikevaihdon kehitys, T * % liikevaihdosta ,84 4, ,40 2,63 0,74 *38, *38, *38, *33, *37, *0, *3,95 *6,35 *1,89 *1, n Liikevaihto n Liikevoitto Taseen loppusumma ja vieras pääoma, M Valmiiden asuntojen määrä (kpl) n Taseen loppusumma (M ) n Vieras pääoma 20 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 29.10.2015 1 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 29.10.2015 2 Strategiset avainluvut 2018 Avainluku Tavoite Asuntovarallisuus 5,0 miljardia 45 000 asuntoa Vapaan segmentin

Lisätiedot

/2006 Tauno Tuomivaara

/2006 Tauno Tuomivaara FHI:n aamiainen 10/8/2006 /2006 Tauno Tuomivaara Kommentit Susanne Jacobsonin puheenvuoroon: Elämäntapapohjaista senioriasumista VVO:n asumispalveluiden strateginen toimintamalli 1 VVO:N AVAINTIETOJA 2005

Lisätiedot

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila. 30.1.2013 Tilinpäätösinfo

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila. 30.1.2013 Tilinpäätösinfo 1 SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Asuntomarkkinat 3. Strategia 4. SATOn vuosi 2012 5. Toimintaympäristö 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 35 kaupunkia 750 kohdetta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015 19.5.2015 1 Sisältö VVO-konsernin strategia ja liiketoiminta Siirtyminen IFRS-standardeihin Osavuosikatsaus 1 3/2015 19.5.2015 2 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 19.5.2015

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Toimintaympäristö Toimintaympäristö

Lisätiedot

Urheilutie 10, 02700 Kauniainen vuokratontti, 4.365 m2, vuokranantaja Kauniaisten kaupunki 235-5-63-1 2 kpl Rivitalo 1212 m2 4950 m3 1987 20 asuntoa

Urheilutie 10, 02700 Kauniainen vuokratontti, 4.365 m2, vuokranantaja Kauniaisten kaupunki 235-5-63-1 2 kpl Rivitalo 1212 m2 4950 m3 1987 20 asuntoa 1 Hallituksen toimintakertomus Yhtiön perustiedot kohteittain: Valmist umisvuo si: Kauppareki sterimerkintä: Heikelinkuja 2, 02700 Kauniainen vuokratontti, 1,1612 ha, vuokranantaja Kauniaisten kaupunki

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

SATO OYJ 1 (6) Tiedote 11.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS

SATO OYJ 1 (6) Tiedote 11.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS 1 (6) SATO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS SATO-konsernin liikevaihto oli 134,0 miljoonaa euroa (149,1 M, 2005). Katsauskauden tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 21,7 (22,6)

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila 1 SATO > asiakkailleen parhaiden asumisratkaisujen tarjoaja > sijoittajia kiinnostava yhtiö, joka antaa omistajilleen kilpailukykyisen tuoton ottaen huomioon

Lisätiedot

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen!

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen! Osavuosikatsaus 1-3/2016 Investors House Oyj Toimitusjohtaja Petri Roininen Toimintaympäristöstä Suomen talous ja asuntojen hinnat polkivat paikallaan Matala korkotaso poikkeuksellinen + rahan kohtuullinen

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-9/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö monipuoliset

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/ SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-9/2011 25.10.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-9/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-9/2011

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2015

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2015 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/20 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-6/20 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö arvonluonti keskittymällä

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

TVT Asunnot Oy - Case Vesikuuri

TVT Asunnot Oy - Case Vesikuuri 28.11.2016 TVT Asunnot Oy - Case Vesikuuri Sisältö TVT Asunnot Oy lyhyesti Vesikuuri-kampanja Lähtötilanne Tavoitteet Toimenpiteet TVT Asunnot Oy lyhyesti Turun kaupungin omistama kiinteistöyhtiö Nykymuotoisen

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖYTÄKIRJA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Keskiviikko 31.3.2010 klo 13.00-13.30 Paikka Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi Läsnä Paikalla olivat pöytäkirjan liitteenä 1 olevasta osallistujaluettelosta

Lisätiedot

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Selvitys 5/2012 Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne 2010 2012 27.11.2012 Sisällys 1 VUOKRA- JA OMISTUSASUMISEN VÄLIMUOTO... 3 1.1

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Hallitussihteeri 31.12.2015 Ville Koponen VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2008

SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2008 SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2008 Asuntosijoitusyhtiö SATOn vuokra-asuntojen kysyntä kasvanut YHTEENVETO AJALTA 1.1.- 30.9.2008 (1.1. 30.9.2007) Konsernin liikevaihto oli 183,4 (191,7) milj. ja liikevoitto

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016

OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016 Isabella ja Pia, elämäntapaprinsessat 99 m 2 3h, k, kph, p ja sauna Kalasatama SATO Oyj/Saku Sipola OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016 21.4.2016 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2016 1 SISÄLLYS SATO lyhyesti Toimintaympäristö

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 3.9.23 ESITYS 22.1.23 Liikevaihdon jakautuma 1-9/23 Joustopakkaukset 51,4 milj. euroa 42,8 % Nauhatuotteet 9,5 milj. euroa 7,9 % 12,3 milj. euroa Kuitukankaat

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 TOIMINTAKERTOMUS T I L I K A U S I 1.7.2014-30.6.2015 YHTIÖN PERUSTIEDOT Tontti: Oma tontti 9.715,0m2 Osoite: Pulkkajärventie, Kuusamo Rakennukset: Lukumäärä 8 kpl

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus Timo Kohtamäki Toimitusjohtajan katsaus Kannattavasti kasvava Lemminkäinen 2 2 Katsauksen sisältö Vuosi 2011 lyhyesti Lemminkäisen strategia Vuoden 2012 näkymät 3 Vuoden 2011 pääkohdat Kilpailukyky vahvistui:

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014 Sievi # 11032014 Sievi Capital_V2 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLL YSLUETTELO,,,,, TOIMINTAKERTOMUS, 3 VASTIKERAHOITUSLASKELMA 5 TULOSLASKELMA 6 TASE - 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.... -

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 1-6/2016

Puolivuosikatsaus 1-6/2016 Puolivuosikatsaus 1-6/2016 Investors House Oyj Toimitusjohtaja Petri Roininen 25.8.2016 Pörssitalo Näkökohtia toimintaympäristöstä EKP:n toimet, rahan matala korkotaso+kohtuullinen saatavuus Kiinteistökaupan

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 1 SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 1/2005 Olavi Lehtinen Pekka Pelvas 5.1.2005 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2004 eräissä kaupungeissa Kysely yleishyödyllisille yhteisöille

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Strategia Vapaa-aikalautakunta

Strategia Vapaa-aikalautakunta Strategia 2016-2020 Vapaa-aikalautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2007 Erkka Valkila 1 Strategia > toimialat: asuntosijoitus ja asuntorakennuttaminen > kannattava kasvu > asiakaslähtöinen toiminta > alueellinen keskittyminen > asuntosijoitustoiminta

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Vuokralais- / Talotoimikuntien koulutus. Kokonaisvuokran määräytyminen

Vuokralais- / Talotoimikuntien koulutus. Kokonaisvuokran määräytyminen Vuokralais- / Talotoimikuntien koulutus Kokonaisvuokran määräytyminen Sisältö Hoitojäämät/Jälkilaskelmat Budjetin rakentaminen Pääomavuokra Hoitovuokra Jälkilaskelmat 1 Hekan on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 ESITYS 25.7.2005 Liikevaihdon jakautuma 1-6/2005 Joustopakkaukset 35,0 milj. euroa 33 % Muut 5,5 milj. euroa 5 % Kosteuspyyhkeet 32 % Kuitukankaat 30

Lisätiedot

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SOPRANO OYJ KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Soprano Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 8.5.2013 kello 14 alkaen yhtiön toimitiloissa Helsingissä

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2014 10.2.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Q4 2014 Tilinpäätöstiedote 10.2.2015 1 Keskeiset tapahtumat Keskon kannattavuus pysyi hyvällä tasolla vaikeasta markkinatilanteesta

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

muutos

muutos TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2012 30.6.2013 (tilintarkastettu) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): 2012-2013 2011-2012 muutos Liikevaihto 4 253 5 258-19.1% Liiketappio -1 880-582 1 298 Voitto ennen veroja

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 31.1.2012 Erkka Valkila. Tilinpäätösinfo 31.1.2012 1

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 31.1.2012 Erkka Valkila. Tilinpäätösinfo 31.1.2012 1 SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 31.1.2012 Erkka Valkila Tilinpäätösinfo 31.1.2012 1 Sisältö 1. Asuntomarkkinat 2. Strategia 3. SATOn vuosi 2011 4. Näkymät vuodelle 2012 Tilinpäätösinfo 31.1.2012 2 Asuntomarkkinat

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Yhteenveto toimialan tuloksista Pekka Harjunkoski Promenade Research Oy Fakta Isännöinti vaikuttaa 2,7 miljoonan suomalaisen elämään (asunto-osakeyhtiöt ja

Lisätiedot

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 1 (5) DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 Hallituksen ehdotukset ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017 2 (5) Hallituksen

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Yhteenveto toimialan tuloksista Pekka Harjunkoski Promenade Research Oy Fakta Isännöinti vaikuttaa 2,7 miljoonan suomalaisen elämään (asunto-osakeyhtiöt ja

Lisätiedot

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 %

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 2016 Timo Levoranta 3.2.2017 Kasvustrategian vaiheet toteutus vaatii muutosta ja tuo mahdollisuuksia

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus FINGRID OYJ 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.1998 Kuluva vuosi on yhtiön ensimmäinen täysi toimintavuosi. Yhtiö hankki Suomen Voimatase Oy:n koko osakekannan 1.9.1998, minkä seurauksena yhtiöistä muodostui

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.216 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Ensimmäisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 52.9% edellisvuodesta ollen EUR 37.1m (EUR 24.3m /2) Ensimmäisen vuosineljänneksen

Lisätiedot

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Asunto-osakeyhtiö Töölö-Hesperia Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Aika: Maanantai 9.5.2016 klo 17:00 Paikka: Minervaskolan, Apollonkatu 12 Esityslista 1. Kokouksen avaus, puheenjohtajan ja sihteerin

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA SIVU 1 KIINTEISTÖ OY LAPINNIEMI I TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2014 YLEISTÄ Kiinteistöyhtiön toimialana on omistaa ja hallita Kiinteistö Oy Lapinniemen Kehräämö -nimisen osakeyhtiön asunto-osakkeita

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikaudelta 1.1.2015 31.12.2015 osinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle,

Lisätiedot