Suomen Asumisoikeus Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Asumisoikeus Oy"

Transkriptio

1 Suomen Asumisoikeus Oy T I L I N PÄ ÄT Ö S

2 2

3 S I S Ä LTÖ 5 12 TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE TULOSLASKELMA TASE 21 KONSERNIRAHOITUSLASKELMA 22 RAHOITUSLASKELMA LIITETIEDOT 33 PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS 34 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA PÄHKINÄMÄENTIE 231, TUUSULA. 3

4 RAUDUNTIE 10 12, ESPOO. TYRSKYVUORI 17, ESPOO. POHJOINEN PUISTOKATU 6, HYVINKÄÄ. 4 S U O M E N A S U M I S O I K E U S

5 YLEISTÄ Vuonna 2003 aloitettiin koko maassa noin asunnon rakennustyöt. Näistä hieman vajaat 6000 oli valtion lainoittamaa tai korkotuettua. Aratuotantoa ja loput vapaarahoitteisia. Aloitetuista asunnoista omakotitaloissa oli noin ja rivi/kerrostaloissa noin asuntoa. Koko asuntotuotannon määrä kasvoi hieman vuodesta 2002, jolloin se oli Aratuotannosta hieman yli puolet toteutettiin aravalainoituksella ja hieman vajaa puolet korkotukilainoituksella. Aratuotannon osuus koko asuntotuotannosta on pudonnut oleellisesti parin viime vuoden aikana. Vuonna 2001 koko asuntotuotannon ollessa aratuotannon osuus oli sitä noin 47 %, vuonna asunnosta sen osuus oli noin 31 % ja vuonna 2003 enää 20 %. Vuonna 2004 arvioidaan koko maassa aloitettavan noin asunnon rakennustyöt ja niistä valtionlainoittamia tai korkotuettuja on noin eli 21 %. Pääministeri Vanhasen hallituksen hallitusohjelmassa asetetaan tavoite, että ns. ara-asuntojen määrä olisi keskimäärin noin asuntoa vuodessa. Asetettu tavoite saavutetaan siten, että valtion tuki mitoitetaan ehdoiltaan sellaiseksi, että sen ansiosta saadaan toteutettua noin ara-asuntoa vuosittain. Uustuotanto suunnataan pääasiassa Helsingin seudulle ja suuriin kasvukeskuksiin. Hallitusohjelman mukaisesti vanhojen aravalainojen ehtoja korjattiin. Ehdot astuvat voimaan maaliskuun alusta 2004 lukien. Lainan korkoa alennettiin siten, että vuosina myönnetyistä lainoista peritään 2,0 % suuruista korkoa ja myönnetyistä lainoista 2,45 % suuruista korkoa korkojaksolla Lainoille asetettiin samalla 5,2 %:n korkokatto. Vuosimaksua korotetaan päätöksen mukaan vain kuluttajahintojen muutosvauhdin mukaisesti. Uudistus oli merkittävä ja siitä seuraa, että lainojen lyhennykset alkavat välittömästi. Lyhennysten määrä kasvaa oleellisesti aikaisemmasta, laina-aika lyhenee ja käyttövastikkeiden nousuvauhti hidastuu. Lainaehtojen uudistuminen mahdollistaa myös aikaisempaa joustavamman korjaustoiminnan. Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta astui voimaan Laissa täsmennettiin asumisoikeusmaksujenkirjaamistapa taseeseen, määrättiin yhtiölle varautumisvelvoite asumisoikeuksien lunastamisiin, velvoitettiin talonomistaja perustamaan lunastusrahasto sekä määrättiin asumisoikeuksien lunastusjärjestys. Uusien aravalainojen vuosimaksua alennettiin 0,1 prosenttiyksikköä 3,9 %:iin ja korko sidottiin valtion 10 vuoden obligaatiolainanoton kolmen viimeisen vuoden keskiarvoon. Lainakatoksi määriteltiin 6,0 %. Vuosimaksua korotetaan tulevaisuudessa vain kuluttajahintojen muutosvauhdin mukaisesti. Rakennuskustannukset nousivat toimintavuoden aikana edelleen siten, että koko vuoden keskimääräiset aravahankkeiden rakennuskustannukset olivat pääkaupunkiseudulla euroa/asm 2 ja koko maassa keskimäärin euroa/asm 2, kun ne edellisvuonna olivat euroa/asm 2 ja euroa/asm 2. Vuoden 2003 aikana uusia asuntoluottoja otettiin edelleen ennätysmäärä ja asuntolainojen korot laskivat siten, että vuoden lopussa niiden keskikorko oli 3,3 %. Uusien asuntoluottoja otettiin toimintavuoden aikana noin 13,0 miljardia euroa. Kasvua oli edelliseen vuoteen verrattuna noin 10 %. Kuluttajien asunnonostoaikeet olivat myös korkealla tasolla, tosin toimintavuoden viime kuukausina ne osoittivat madaltumisen merkkejä. Omistusasumisen suosio kasvoi edelleen ja ei-omistajuuteen perustuvien asumisen hallintomuotojen suosio väheni. ASUMISOIKEUSASUNTOMARKKINAT VUONNA 2003 Vuoden 2003 lopussa asumisoikeusasuntoja oli koko maassa valmiina noin Suurin asuntojen omistaja oli Suomen Asumisoikeus Oy, jolla oli toimintavuoden 5

6 lopussa valmiina asuntoa. Seuraavaksi suurimpia omistajia olivat YH-Asumisoikeus Oy, TA-Asumisoikeus Oy, Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy ja Helsingin Asumisoikeus Oy. Suomen Asumisoikeus Oy omisti kaikista asumisoikeusasunnoista toimintavuoden lopussa 45 %. Pääkaupunkiseudulla asumisoikeusasuntoja oli yhteensä ja Suomen Asumisoikeus Oy:llä niistä eli 48 %. Pääkaupunkiseudun ympäristökunnissa asumisoikeusasuntoja oli yhteensä ja niistä Suomen Asumisoikeus Oy:llä eli 71 %. Muualla maassa asumisoikeusasuntoja oli ja niistä Suomen Asumisoikeus Oy:llä eli 49 %. Uusia asumisoikeusasuntoja aloitettiin koko maassa toimintavuoden aikana yhteensä 638. Suomen Asumisoikeus Oy aloitti seitsemän uuden kohteen rakennustyöt. Niissä oli 207 asuntoa ja hankinta-arvo oli yhteensä 25,3 miljoonaa euroa. Koko maassa valmistui vuoden 2003 aikana noin asumisoikeusasuntoa. Suomen Asumisoikeus Oy:lle valmistui kahdeksan kohdetta, joissa oli 269 asuntoa ja niiden hankinta-arvo oli yhtensä 26,4 miljoonaa euroa. Vuoden vaihteessa yhtiöllä oli rakenteilla seitsemän ASUMISOIKEUSASUNTOJEN MÄÄRÄ SUOMESSA OMISTAJITTAIN. Suomen Asumisoikeus Oy Muut YH-Asumisoikeus Oy Varsinais- Suomen Asumisoikeus Oy TA-Asumisoikeus Oy kohdetta, joissa oli yhteensä 207 asuntoa. Asumisoikeusasuntojen vaihtuvuus ja tyhjäkäyttö kasvoivat toimintavuoden aikana jonkin verran. Käyttöaste oli kaikissa asumisoikeusasunnoissa keskimäärin 97 % ja Suomen Asumisoikeus Oy:llä 98,2 %. Käyttöaste oli korkeampi kuin edellisvuonna ja siihen päästiin markkinointia ja myyntiä tehostamalla. Vaihtuvuus oli vuonna 2002 keskimäärin 18 % ja toimintavuonna 20 %. Tyhjäkäyttö ja vaihtuvuus olivat korkeimpia suurissa asunnoissa. Asumisoikeusasunnoista poismuuttavista 60 % muutti omistusasuntoon, 19 % vuokra-asuntoon ja 21 % asumisoikeusasuntoon. Keskimääräinen käyttövastike oli Suomen Asumisoikeus Oy:n asunnoissa toimintavuonna koko maassa 8,02 euroa/m2/kk. Pääkaupunkiseudulla käyttövastike oli keskimäärin 8,35 euroa/m2/kk, ja muualla Suomessa keskimäärin 7,36 euroa/m2/kk. TÄRKEIMMÄT TOIMENPITEET JA TAPAHTUMAT VUONNA 2003 Suomen Asumisoikeus Oy aloitti toimintansa vuoden alussa Helsingissä Polar Kiinteistöt Oyj:ltä vuokratuissa tiloissa osoitteessa Malminkaari 5. Vuosi 2003 oli samalla yhtiön toiminnan käynnistämisvuosi ja keskeisimpänä tehtäväkokonaisuutena oli yhdistyvien yhtiöiden toimintatapojen ja -menetelmien yhtenäistäminen ja tarvittavan henkilökunnan rekrytointi. Toimintavuoden aikana rekrytoitiin 14 uutta työntekijää. Erilaisia koulutustilaisuuksia pidettiin pääasiassa isännöitsijöille ja asuntojen myyjille eri puolilla maata 25 kappaletta. ISÄNNÖINNIN KILPAILUTTAMINEN. Isännöinnin kilpailuttaminen aloitettiin toimintavuoden ensimmäisellä puoliskolla. Ensimmäisessä vaiheessa kilpailutettiin isännöinti Kuopiossa, Jyväskylässä, Tampereella ja 6

7 Oulussa. Kilpailun kohteena oli asunnon isännöinti. Kilpailun perusteella isännöintisopimukset tehtiin: Suomen SKV Oy:n, Isännöintitoimisto Tahkola Oy:n ja VVO Kiinteistövastuu Oy:n kanssa. VVO Kiinteistövastuu Oy:n kanssa tehtiin lisäksi isännöintisopimus Hyvinkään, Riihimäen, Hämeenlinnan, Lappeenrannan, Rovaniemen, Lahden, Kotkan, Kouvolan, Salon, Raision, Joensuun, Imatran ja Haminan asuntojen isännöinnistä. Kolmivuotisen sopimuksen piiriin kuuluu asuntoa. SAMI-ASUMISOIKEUS OY:N ISÄNNÖINNIN SIIRTO. Suomen Asumisoikeus Oy:n tytäryhtiön Sami-Asumisoikeus Oy:n pääkaupunkiseudun asuntokantaa isännöivä henkilökunta siirtyi Sato-Yhtymä Oyj:n toimitiloista samoihin tiloihin Suomen Asumisoikeus Oy:n kanssa Siirtyneet 6 henkilöä siirtyvät vuoden 2004 alusta lukien Suomen Asumisoikeus Oy:n henkilökunnaksi. VASTIKERESKONTRAN KILPAILUTTAMINEN. Vastikereskontran hoito kilpailutettiin ja sopimus tehtiin VVO Kiinteistövastuu Oy:n kanssa. TIETOHALLINTOON LIITTYVÄT JÄRJESTELYT. Solmittiin tietohallintojärjestelmien kehittämisestä kumppanuusja toimitussopimus Agenteq Consulting Oy:n kanssa. Sopimus sisältää kiinteistötietojärjestelmän ja raportointijärjestelmän luomisen. Oma tietohallintojärjestelmä otettiin käyttöön jolloin irrottauduttiin VVO-yhtymä Oyj:n tietohallintojärjestelmästä. ASUNTOJEN MARKKINOINTI VVO-KOTIKESKUSKETJULLE Tehtiin sopimus VVO-yhtymä Oyj:n kanssa koko yhtiön asuntokannan markkinoinnista. ASUKASYHTEISTYÖ Asukashallinto-ohjesäännön mukaiset talohallitusten puheenjohtajien kokoukset pidettiin välisenä aikana 8 eri paikkakunnalla. Kokouksissa käsiteltiin vuoden 2004 talousarvion valmistelua sekä yhtiöiden yhdistymiseen liittyviä toimenpiteitä. Edustajiston kokous järjestettiin Helsingissä Kokouksessa valittiin ehdokkaat asukkaiden edustajiksi yhtiön hallitukseen sekä seurantatilintarkastaja. Lisäksi kokous hyväksyi käyttövastikkeiden määräytymisperusteet vuodeksi Alueellisesti valittu kehitystyöryhmä kokoontui toimintavuoden aikana 7 kertaa. Työryhmä käsitteli edustajiston kokouksen sille antamia tehtäviä sekä muita yhtiöiden toimintojen yhtenäistämisen kannalta keskeisiä asiakokonaisuuksia. Keskeisimpiä ja merkittävimpiä tehtäväkokonaisuuksia olivat asumisoikeuden haltijoiden ja yhtiön välisen vastuujakotaulukon, muutostyöohjeiden ja uuden asukashallintomallin valmistelu. YHTEISTYÖSOPIMUS SUOMEN TALOKESKUS OY:N KANSSA. Laajennettiin kulutusseurannan ja lämmöntarkkailun yhteistyösopimus Suomen Talokeskus Oy:n kanssa koskemaan koko yhtiön kiinteistökantaa. 7

8 ASUNTOJEN UUSTUOTANTO JA ASUNTOKANTA VUONNA 2003 ALOITETUT KOHTEET. Aloitetuista hankkeista neljä oli rivitalokohteita ja kolme kerrostalokohteita. Aloitettujen asuntojen keskipinta-ala oli 63,5 asm 2. Osoite kaupunki Kaupunki asunnot Asunnot neliöt Neliöt rahoitus Rahoitus ha Juvanpuisto 1 Espoo 24 1,887.0 korkotuki 3,681,437 Mesimäki 10 Espoo 19 1,436.0 korkotuki 2,767,300 Satakielentie 12 Helsinki 29 1,849.5 arava 3,633,400 Toini Muonankatu 6 Helsinki 37 1,989.0 korkotuki 3,977,600 Illenpiha 2 Vantaa 44 2,413.0 korkotuki 4,727,000 Toini Muonankatu 3 b Helsinki 42 2,740.0 korkotuki 5,112,600 Lallankatu 4 Järvenpää korkotuki 1,375,000 yhteensä , ,274,337 VUONNA 2003 VALMISTUNEET KOHTEET. Valmistuneista hankkeista yksi oli rivitalokohde ja loput kerrostalokohteita. Valmistuneiden asuntojen keskipinta-ala oli 59,9 asm 2. Osoite kaupunki Kaupunki asunnot Asunnot neliöt Neliöt rahoitus Rahoitus ha Lähettilääntie 2 Vantaa 44 2,504.5 arava 4,770,208 Peltoniementie 6 Jyväskylä 38 1,945.0 arava 3,546,439 Pienenvillasaarentie 13 Helsinki 20 2,125.5 arava 3,559,100 Osuuskunnankatu 5 Tampere 32 1,677.5 korkotuki 2,513,673 Juvanpuistonkuja 2 Espoo 20 1,768.0 arava 3,180,000 Männikönkatu 8 Tampere 24 1,372.0 arava 2,050,000 Maikkulanraitti 1 Oulu 62 3,046.0 arava 4,306,902 Valssikuja 1 (valm. 12/03) Jyväskylä 29 1,680.5 korkotuki 2,479,249 yhteensä , ,405,571 8

9 ASUNTOKANTA VALMIIDEN ASUNTOJEN MÄÄRÄT JA ASUNTOKANNAN KASVU ASUNTOJEN ALUELLINEN JAKAUMA Muut kaupungit 10 % Helsinki 21 % Muut kasvukeskukset 25 % Espoo 14 % ASUNTOJEN MÄÄRÄT TALOTYYPEITTÄIN Vantaa 13 % Ympäristökunnat 17 % Kerrostalot Rivitalot Pienkerrostalot Omakotitalot 80 ASUNTOJEN KORJAUSTOIMINTA VUONNA Asuntokantaa korjattiin toimintavuoden aikana 4,5 miljoonalla eurolla. Yhdistyvien yhtiöiden korjaustoiminnassa noudattamat toimintatavat yhtenäistettiin, asukkaiden ja yhtiön välinen vastuujakotaulukko uusittiin ja otettiin käyttöön. 9

10 MARKKINOINTI ALUEELLISET MARKKINOINTIKAMPANJAT. Alueellinen markkinointikampanja järjestettiin Lappeenrannassa ja käynnistettiin Lahdessa, Hyvinkäällä ja Oulussa. Kampanjan aikana mainontaa lisättiin merkittävästi. Mainontakanavina käytettiin internetin kautta saatavia palveluja sekä yhtiön omia sivuja, radiota ja alueellisia valtalehtiä asuntojen markkinoinnissa. Huoneistoesittelyjä lisättiin. HAKIJAREKISTERIN PÄIVITYS. Asumisoikeuksien hakijarekisterien yhdistäminen ja päivittäminen toteutettiin Oulussa, Kuopiossa, Jyväskylässä sekä Tampereella. Pääkaupunkiseudun hakijarekisterit yhdistettiin. Hakijarekisterin päivitys jatkuu muun Suomen osalta kunnes koko rekisteri on läpikäyty kevään 2004 aikana. Hakijarekisterin päivitys nopeuttaa tarjouskierroksia merkittävästi. Samassa yhteydessä asumisoikeusasunnon hakemus muutettiin määräaikaiseksi. SUOMEN ASUMISOIKEUS OY:N TUNNUSLUKUJA Asukkaita n asukasta Asuntoja kpl Asuinpinta-ala asm² Kiinteistöjä 602 kpl Tase miljoonaa euroa Liikevaihto 90,5 miljoonaa euroa Oma päääoma 188,3 miljoonaa euroa Asumisoikeusrahasto 171,4 miljoonaa euroa Lainakanta mijoonaa euroa HALLINTO JA HENKILÖSTÖ Yhtiön toimitusjohtajana toimii Eero Saastamoinen. Muuta henkilökuntaa oli toimintavuoden aikana keskimäärin 13 henkilöä. JOHTORYHMÄ. Yhtiön johtoryhmään kuului toimitusjohtajan lisäksi talousjohtaja Marko Pyykkönen, kiinteistöjohtaja Matti Tarhio, hallintopäällikkö Anne Rantala sekä markkinointipäällikkö Jaana Simunaniemi. Johtoryhmän sihteerinä toimi johdon assistentti Mia Hailio. OMISTAJAT. Yhtiön omistus jakautui puoliksi Satoyhtymä Oyj:n sekä VVO-Yhtymä Oyj:n välillä. Tilinpäätös on konsernitilinpäätös, jossa emoyhtiönä on Suomen Asumisoikeus Oy. Konserniyhtiöt ovat Kiinteistö Oy Espoon Soukansyrjä, Kiinteistö Oy Espoon Nybrinken, Kiinteistö Oy Suvelantie D sekä Sami-Asumisoikeus Oy. YHTIÖN HALLITUS. Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: Tuula Entelä pj. Risto Hermunen vpj. Kari H. Bergqvist Håkan Malmlund Urpo Piilo Jaakko Seppä Risto Hermunen pj. Tuula Entelä vpj. Kari H. Bergqvist Håkan Malmlund Urpo Piilo Jaakko Seppä 10

11 YHTIÖN TILINTARKASTAJAT. Yhtiön varsinaisina tilintarkastajina ovat toimineet ajalla KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana Pentti Savolainen ja HTM-yhteisö Tilintarkastusrengas Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tom A. Turja. YHTIÖKOKOUS. Yhtiökokous pidettiin EHDOTUS TILIKAUDEN VOITON KÄSITTELYSTÄ. Hallitus esittää, että emon tilikauden tulos ,29 euroa siirretään voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei maksettaisi. YHTIÖN TALOUDELLINEN KEHITYS Seuraavissa graafeissa on kuvattu yhdistyvien yhtiöiden Sami-Asumisoikeus Oy (Sato-Asumisoikeus Oy:n) ja Suomen Asumisoikeus Oy (Asoasunnot Oy:n) taloudellista kehitystä (pro forma) vuosina YHTIÖN TALOUS Konsernin liikevaihto vuodelta 2003 oli 90,5 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma oli 1.277,0 miljoonaa euroa. Asuintalovarauksia on tehty emossa 18,3 miljoonaa euroa, josta tänä vuonna 3,5 miljoonaa euroa. Käyttövastiketta on kerätty toimintavuoden aikana 82,2 miljoonaa euroa. Suomen Asumisoikeus Oy:n tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli ,56 euroa ja tilikauden voitto oli ,29 euroa. Suomen Asumisoikeus Oy-konsernin tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli ,43 euroa ja tilikauden voitto oli ,22 euroa. Talousarvio on toteutunut lähes ennakoidulla tavalla. Varauksia on pystytty tekemään hieman enemmän kuin talousarviossa budjetointiin. Yhtiön taloudellinen tila selviää oheisesta tuloslaskelmasta ajalta sekä taseesta LUNASTUSRAHASTO. Yhtiölle on perustettu asumisoikeuksien lunastusrahasto, mutta sitä ei ole nykyisen verolainsäädännön voimassa ollessa kartutettu. Uuden asumisoikeuslain mukaan on lunastuksiin käytettävä seuraavia eriä ja erien sijajärjestystä: 1. lunastusrahasto 2. edellisten tilikausien voittovarat 3. asumisoikeusmaksut erä. LIIKEVAIHDON KEHITYS VUOSINA TULOS ENNEN VEROJA e e

12 TASEEN LOPPUSUMMA milj. e BRUTTOINVESTOINNIT KÄYTTÖOMAISUUTEEN milj. e Vuoden 2004 ensimmäisellä puoliskolla kilpailutetaan pääkaupunkiseudun ja kehyskuntien asuntojen isännöinti. Asuntoja on kilpailussa mukana noin Yhtiön internet-sivut uusitaan toimintavuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Hankintasopimukset kilpailutetaan ja uusitaan vuoden 2004 aikana. Vuoden 2004 aikana pyritään huoltopalvelujen ostamista keskittämään siten, että yhteistyökumppaneiden määrä vähenee oleellisesti nykyisestä 150:stä. Loppuvuodesta toteutetaan asukaspalvelukeskuskokeilu, missä asukkaalla on mahdollisuus yhden puhelinnumeron/kontaktitavan avulla saada kaikki tarvitsemansa palvelut. Uuden vastuujakotaulukon mukainen korjaustoiminta aloitetaan ja korjaustoimintaa kehitetään. Vuonna 2004 varausten määrän kasvu pienentyy jonkin verran edellisestä vuodesta. Käyttövastikkeiden korotukset toteutettiin markkinatilanteesta johtuen hieman maltillisempana kuin mitä kustannusten nousu olisi edellyttänyt. SUOMEN ASUMISOIKEUS OY HALLITUS VUODEN 2004 TOIMINNAN NÄKYMÄT JA KESKEISET TOIMENPITEET Korkotason arvioidaan jonkin verran nousevan vuoden 2004 aikana ja se lisännee asumisoikeusasuntojen kysyntää. Samanaikaiset myyntitoiminnan tehostamistoimenpiteet vaikuttavat siihen, että tyhjäkäyttöä saadaan entisestään pienennettyä. Sami-Asumisoikeus Oy fuusioitui Suomen Asumisoikeus Oy:öön

Vuosikertomus 2012 y S o Soikeu Sumi Suomen A

Vuosikertomus 2012 y S o Soikeu Sumi Suomen A Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2012 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2012 Klariksentie 3:een Espoon Suurpeltoon valmistui toukokuussa Asokotien uusin, 58 asunnon kohde. Asukkaat ovat kehuneet

Lisätiedot

Suomen Asumisoikeus Oy. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014

Suomen Asumisoikeus Oy. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014 Sisältö Suomen Asumisoikeus Oy lyhyesti 4 Asumisen kehittämistä hyvällä yhteistyöllä 5

Lisätiedot

Asuntoalan moniosaaja

Asuntoalan moniosaaja Vuosikertomus 2006 Asuntoalan moniosaaja VVO on monipuolinen asumispalveluita tarjoava konserni, joka rakennuttaa, vuokraa sekä myy asuntoja. VVO omistaa lähes 38 000 vuokra-asuntoa noin 60 paikkakunnalla.

Lisätiedot

milj. mk 1997 1996 1995 1994 1993

milj. mk 1997 1996 1995 1994 1993 Vuosikertomus 1997 Vuosi 1997 lyhyesti Tulos rahoituserien jälkeen kasvoi 23 % ja oli 95,2 milj.mk. Osakekohtainen tulos parani 8 % ja oli 0,67 mk. Konsernin liikevaihto kasvoi 16,9 % ja oli 3.599,8 milj.mk.

Lisätiedot

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan tervehdys 3 Toimintakertomus 4 Olennaiset tapahtumat tilikaudella 4 Asukaspalvelu ja asukasdemokratia 4 Rakennuttaminen 5 Vuosikorjaukset, siivous ja

Lisätiedot

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma.

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma. Vuosikertomus 2003 Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Taseen ulkopuoliset sitoumukset Liitetiedot Tunnusluvut Tilikauden tulos ja

Lisätiedot

SATO. minne. matka? Vuosikertomus 2010

SATO. minne. matka? Vuosikertomus 2010 SATO minne Vuosikertomus 21 matka? 1 SATO on Suomen johtavia asuntosijoitusyhtiöitä. SATO omistaa noin 23 vuokrattavaa asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa. Sijoitusomaisuuden käypä

Lisätiedot

Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2011

Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2011 Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2011 Helsingin kaupungin aravavuokra-asuntoja Alppikylässä Kuva:Helsingin kaupungin asunnot Oy SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 5-10 Kiinteistöyhtiöiden

Lisätiedot

Vuosikertomus 2000Castrum

Vuosikertomus 2000Castrum Vuosikertomus 2000Castrum Toimitusjohtajan katsaus... 2 Toimintaympäristö... 4 Castrum tänään... 5 Kiinteistöomaisuus... 7 Hallituksen toimintakertomus... 9 Tuloslaskelma...11 Tase... 12 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

SATO Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.- 30.9.2012

SATO Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.- 30.9.2012 SATO Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.- 30.9.2012 Asuntosijoitusyhtiö SATOn alkuvuoden investoinnit noin 100 milj. Investoinnit painoittuivat uusiin vuokra-asuntoihin Yhteenveto ajalta 1.1.- 30.9.2012 (1.1. 30.9.2011)

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013. Aina Group Oyj

VUOSIKERTOMUS 2013. Aina Group Oyj VUOSIKERTOMUS 2013 Aina Group Oyj SISÄLTÖ 3 Aina Group lyhyesti, yhtiörakenne 4 Avainluvut graafisesti 5 ICT-liiketoiminta 6 Medialiiketoiminta 7 Henkilöstö 8 Yhtiön hallinnointi 11 Osakkeet ja osakkeenomistajat

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010

LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 18.2.2011 klo 8.30 Oral Hammaslääkärit Oyj Tilinpäätöstiedote LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 - Liikevaihto 39,4 (32,2) milj.

Lisätiedot

vuosikertomus 2011 hyvää asumista yhdessä kumppanien kanssa

vuosikertomus 2011 hyvää asumista yhdessä kumppanien kanssa vuosikertomus 211 hyvää asumista yhdessä kumppanien kanssa 1 SATO on Suomen johtavia asuntosijoitusyhtiöitä. SATO omistaa noin 23 vuokrattavaa asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernin tase 9 Konsernin rahavirtalaskelma 10

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 3.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 SISÄLTÖ Tradeka Oy lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Tapahtumia 6 Brändit ja myymälät 7 Hallituksen toimintakertomus 8 Tilinpäätös 10 Yhtiön omistus 25 Hallitus ja tilintarkastajat

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys Asiantuntemus - ammattimaisuus Avoimuus - vuorovaikutus Yhteishenki - sitoutuminen Toimintakertomus 2006 1 Toimintakertomus 2006 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Sisältö

Toiminta-ajatus. Sisältö Vuosikertomus 1998 Toiminta-ajatus Incap-konserni kehittää, tuottaa ja markkinoi havupuisten koottavien huonekalujen ja elektroniikan sopimusvalmistuspalveluja kansainvälisille markkinoille. Sisältö Vuosi

Lisätiedot

M-REAL VUOSI 2004. Tilinpäätösraportti

M-REAL VUOSI 2004. Tilinpäätösraportti M-REAL VUOSI 2004 Tilinpäätösraportti Tietoja osakkeenomistajille M-real julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2005 seuraavasti Perjantaina 4. 2. Vuoden 2004 tilinpäätöstiedote Torstaina 28. 4. Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2010

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2010 Kemira Oyj Tilinpäätös 2010 Kemira Oyj Porkkalankatu 3 Puh. 010 8611 Y-tunnus 0109823-0 PL 330 Faksi 010 862 1119 Kotipaikka Helsinki 00101 Helsinki www.kemira.com ALV rek. KEMIRA OYJ:N TILINPÄÄTÖS 2010

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2008. Toimitusjohtajan katsaus

VUOSIKATSAUS 2008. Toimitusjohtajan katsaus VUOSIKATSAUS 2008 Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös 31.12.2008 Konsernin tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin rahavirtalaskelma Oman pääoman muutoslaskelma Konsernin tilinpäätöksen

Lisätiedot

COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014

COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2014 3 Konsernin tuloslaskelma 1.1. - 31.12. 10 Konsernin tase 31.12. 11 Konsernin rahavirtalaskelma 1.1.

Lisätiedot

Tunnusluvut...52 1) Konsernin viiden vuoden tunnusluvut...52 2) Viiden vuoden segmentti-informaatiota...53. Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS...

Tunnusluvut...52 1) Konsernin viiden vuoden tunnusluvut...52 2) Viiden vuoden segmentti-informaatiota...53. Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS... Citycon Oyj tilinpäätös 2012 Citycon Oyj TILINPÄÄTÖS 2012 1 TILINPÄÄTÖS 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo Toimintakertomus...3 EPRA:n tunnusluvut...17 CITYCON OYJ:N KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1-31.12.2012...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2009 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus............................ 4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Kiinteistöliitto Kotisi asialla. Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus. Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki

Vuosikertomus 2013. Kiinteistöliitto Kotisi asialla. Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus. Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Vuosikertomus 2013 Jäsenlähtöisyys Asiantuntevuus Kumppanuus Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Luovuus ja uusiutumistahto Kiinteistöliitto Kotisi asialla 1 Vuosikertomus 2013 Kiinteistöliitto lyhyesti

Lisätiedot

osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 vuokra-asuntojen määrä kasvaa

osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 vuokra-asuntojen määrä kasvaa osavuosikatsaus 1.1. 30.9. vuokra-asuntojen määrä kasvaa 1 OSAVUOSIKATSAUS Q3/ SATO kasvaa ja tukee yhteiskunnan hyvinvointia investoimalla vuokra-asuntoihin Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Lisätiedot

SUOMINEN. Vuosikertomus 2004

SUOMINEN. Vuosikertomus 2004 SUOMINEN 2004 Vuosikertomus 2004 Taloudellinen informaatio Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. julkaistaan 27.4.2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6. julkaistaan 25.7.2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9. julkaistaan 26.10.2005

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 sisältö toimintakertomus 3 2010 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1 TILINPÄÄTÖS 2010 kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle Glaston Oyj Abp 1 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...3 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (*...11 Konsernin tase...18 Konsernin tuloslaskelma...19

Lisätiedot