Vuosikertomus 2012 y S o Soikeu Sumi Suomen A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2012 y S o Soikeu Sumi Suomen A"

Transkriptio

1 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2012

2 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2012 Klariksentie 3:een Espoon Suurpeltoon valmistui toukokuussa Asokotien uusin, 58 asunnon kohde. Asukkaat ovat kehuneet asuntojaan valoisiksi ja moderneiksi. Myös asukastoiminta käynnistettiin kohteessa jo ennen talon valmistumista.

3 Sisältö Suomen Asumisoikeus Oy lyhyesti 4 Vuosi 2012 lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Suositeltua asumista 10 Hyvä asuminen on vastuullisten toimintojen summa 12 Asiakasedut lisäävät valinnan mahdollisuuksia 14 Koti-tuotteet korostavat asoasumisen etuja monessa elämäntilanteessa 15 Katsaus tulevaan 16 Hallituksen toimintakertomus Yhtiön talous 18 Ympäristövaikutukset 18 Riskienhallinta 18 Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä 19 Henkilöstö 19 Omistajat 19 Yhtiön hallitus 19 Yhtiön tilintarkastajat 19 Graafit 20 Yhtiökokous 21 Lunastusrahasto 21 Tilinpäätöksen jälkeiset tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät 21

4 Vastuullisuus luo turvallisen pohjan asumispalveluille Suomen Asumisoikeus Oy lyhyesti TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT, KONSERNI 12/31/ /31/ /31/2010 Asukkaita n n n Asuntoja Asuinpinta-ala Kiinteistöjä Tase M Liikevaihto M Liikevoitto M Oma pääoma M, josta asumisoikeusrahastoa Lainakanta M Liikevoitto-% liikevaihdosta 33,6 38,3 38,4 Oman pääoman tuotto-% 5,6 9,4 12,0 Omavaraisuusaste-% 22,6 21,6 20,0 Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) 4,0 4,3 4,0 Arvomme Avoimuus Yhtiön toiminta on läpinäkyvää ja se antaa itsestään ja toimintatavoistaan sekä -periaatteistaan oikeaa tietoa nopeasti ja oikea-aikaisesti sekä yhteistyökumppaneilleen että asiakkailleen. Luovuus Työyhteisön ilmapiiri ja organisaatio pidetään luovuuteen ja innovatiivisuuteen kannustavana. Henkilökuntaa kannustetaan luomaan ja kehittämän uusia ja tehokkaita työmenetelmiä ja toimintatapoja. Jatkuvuus Yhtiön toiminta on taloudellisesti kannattavaa ja riskit ennakoivaa. Yhtiön taloudellista asemaa pyritään vahvistamaan ja kiinteistöjen kunnossapitoon panostetaan siten, että asuntojen kilpailukyky säilyy hyvänä. Kumppanuus Ammattitaitoiset ja hyvät yhteistyökumppanit ja luottamukseen perustuva yhteistyö takaavat, että tärkein kumppani, asukas, kokee tarjoamamme asumispalvelut kilpailukykyisiksi. Asokotien toiminta-ajatuksena on omistaa kannattavasti laadukkaita asumisoikeusasuntoja pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa. Toimintamme perustuu jatkuvaan kehittymiseen sekä hyvien asumispalveluiden tuottamiseen yhdessä huolella valittujen kumppaneiden kanssa. Toimintaamme ohjaavat asumisoikeus- ja yhteishallintolaki. Kannustamalla asukastoimintaan luomme asukkaille mahdollisuuksia kehittää omaa asumistaan kotitaloissaan. Asokotien keskeisenä strategisena tavoitteena on kiinteistöjen pitkäjänteinen ja kannattava omistaminen ja hallinnointi. Yhteistyö asukkaiden kanssa auttaa meitä löytämään asuinympäristön kehityshaasteet ja huolella valitut yhteistyökumppanit kehittämään asumispalveluitamme asukkaiden tarpeiden mukaan. Asiakastyytyväisyystutkimukseen vastanneiden mielestä Asokoteja parhaiten kuvaavat sanat ovat turvallinen ja vastuullinen. Erityisen hyvin Asokodit on vastaajien mielestä onnistunut palvelualttiudessa ja ystävällisyydessä. Asunnon hakijoilla on laaja valinnan mahdollisuus. Suomen Asumisoikeus Oy (Asokodit) on Suomen suurin asumisoikeusasuntojen omistaja. Ennakoitava vastikekehitys luo turvallisuutta asukkaalle. Huolehdimme, että talot pidetään omakustannus periaatteella hyvässä kunnossa ja kustannukset kurissa ennakoivan kunnossapidon, tehokkaan kilpailutuksen ja tarkoituksenmukaisen hallinnon avulla. Asukkaat vaativat laatua ja hyvää palvelua. Olemme kehittäneet asukkaille mahdollisuuksia itse vaikuttaa oman asuntonsa ja asuinympäristönsä viihtyvyyteen. Yleishyödyllisyys velvoittaa. Toimintaamme ohjaa asumisoikeus- ja yhteishallintolaki, joiden puitteissa kehitämme palvelujamme ja asumisoikeusjärjestelmää. Teemme tiivistä yhteistyötä niin asukkaiden, viranomaisten kuin yhteistyökumppaneidemme kanssa. 4 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2012 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

5 tammi 2012 Vuosi 2012 Koti-tuotteet otettiin käyttöön Alkuvuonna 2012 otettiin käyttöön Koti-tuotteet, joiden avulla haluttiin korostaa asumisoikeusasuntojen sopivuutta monenlaiseen elämänvaiheeseen. Uusi kohde valmistui Espooseen Keväällä valmistui Asokotien 610. kohde Klariksentie 3:een Espoon Suurpeltoon. 58 asuntoon saatiin tehokkaan markkinoinnin ansiosta uudet asukkaat nopeasti. Markkinoinnissa hyödynnettiin sähköisiä markkinointikanavia ja mobiilipalveluita. 24/7-palvelukeskustoiminta laajeni Asukkailta hyvää palautetta saanut palvelukeskustoiminta laajennettiin kesäkuussa Lappeenrantaan, Kotkaan, Imatralle, Haminaan, Lahteen, Kouvolaan ja Rovaniemelle. Syksyllä toiminta ulotettiin myös osaan pääkaupunkiseudun kohteista. Ympäri vuorokauden päivystävä palvelukeskus parantaa isännöinnin ja huollon palvelua. Asiakastyytyväisyystutkimus nosti esiin onnistumisia Syys lokakuussa haastateltiin puhelimitse Asokotien asukasta asiakastyytyväisyystutkimusta varten. Tutkimuksella selvitettiin asukkaiden tyytyväisyyttä asuntoihin ja palveluihin sekä kartoitettiin kehityskohteita. Tutkimuksen toteutuksesta vastasi Innolink Research Oy. Tutkimuksen mukaan Asokotien kokonaissuositteluaste on peräti 94 prosenttia. Kohti ympäristöystävällisempää lämmittämistä Asokodit on päättänyt vaihtaa kaikkien öljylämmityskohteiden lämmitysmuodon joko maa- tai kaukolämpöön pienentääkseen lämmityskustannuksia ja ympäristöriskejä. Toimintavuonna aloitettiin 15 kohteen lämmitysmuodon muutos. Aktiivinen toiminnan vuosi Klariksentie 3:n asukkaat arvostavat uusien asuntojensa valoisuutta ja moderneja pohjaratkaisuja. Markkinoinnissa hyödynnettiin TV-kampanjaa Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry käynnisti syksyllä asumisoikeusasumista tunnetuksi tekevän TV-kampanjan, jota myös Asokodit hyödynsi markkinoinnissaan. Asopaketti otettiin innolla vastaan Lokakuussa otettiin käyttöön koko maassa Asopaketti, joka antaa asukkaille mahdollisuuden hankkia asuntoonsa rakennus- ja sisustusalan ammattilaisten suunnittelemia avaimet käteen kokonaisuuksia keittiöiden, kylpyhuoneiden ja saunojen sisustuksen uusimiseen. Kymmenellä paikkakunnalla järjestetyissä Asopaketti-asukasinfoissa oli runsas osanotto. Asukashallintoa uudistettiin yhteisöllisyyden kehittämiseksi Vuoden lopulla yhtiön hallitus hyväksyi uudistetun asukashallintomallin, jonka avulla asukashallintoresursseja ohjataan yhä enemmän talotason toimintaan. Tavoitteena on saada asukastoimintaan mukaan uusia asukkaita ja lisätä sitä kautta yhteisöllisyyttä taloissa. 6 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2012 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus joulu 2012

6 Toimitusjohtajan katsaus Turvallinen, Vastuullinen Nuo otsikon sanat kuvasivat haastateltujen asukkaiden mielestä parhaiten yhtiötämme. Toimintavuoden syksyllä tehtiin asiakastyytyväisyystutkimus, johon haastateltiin 1006 asukastamme. Sanat turvallinen ja vastuullinen kuvaavat hyvin myös vuoden 2012 toimintaamme. Tehtävämme on pitää kiinteistöistämme niin hyvää huolta, että asunnot pysyvät kilpailukykyisinä. Ja niin ne ovat pysyneetkin. Asuntojen lukumäärään perustuva käyttöaste vuoden 2012 lopussa oli 99,14 % ja asukasvaihtuvuus vain 14,63 %. Asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan myös asukkaat olivat sitä mieltä, että olemme onnistuneet tehtävässämme. Toki kehitettävääkin he löysivät. Asukkaat toivovat asuntoihin laadukkaampia materiaaleja sekä tasokkaampia sauna- ja pesutiloja. Tuo tieto ei tullut meille yllätyksenä ja siksi olemme jo kehittäneet siihen tarpeeseen hyvät tuotteet, kuten Asopaketit, joiden avulla asukas voi korottaa asuntonsa materiaalien tasoa osittain omalla, osittain yhtiön kustannuksella. Tuotteet otettiin käyttöön koko asuntokannassa vuoden 2012 syksyllä. Ammattimaiseen toimintaan kuuluu tänä päivänä myös energiatehokkuuden huomioiminen kaikessa toiminnassa. Olemme mukana kiinteistöalan VAETS-sopimuksessa ja siihen liittyvänä toimenpiteenä muun muassa päättäneet luopua öljystä lämmitysmuotona. Tänä vuonna siirtyi 15 kohdetta öljystä maalämpöön. Hoidamme kiinteistöjämme ennakoiden, koska se on meidän mielestämme olennainen osa vastuullis- ta toimintaa. Suunnitelmallisen toiminnan seurauksena asukkaiden ei myöskään tarvitse pelätä, että vastikkeet nousisivat korjauskulujen takia yllättäen. Siinä asiassa meitä auttaa myös vastikkeiden tasausjärjestelmä, kun kuluja voidaan jakaa koko asuntokannan kesken. Uskoisin, että asukkaat ovat valinneet sanavaihtoehdoista turvallinen-sanan osittain juuri siksi, että vastikekehitys on ennakoitavissa. On turvallista tietää, että vastike ei nouse yhtäkkiä esimerkiksi ison remontin takia. Siinä on myös selkein ero omistusasumiseen, missä isot remontit nostavat aina asukkaan asumiskuluja yhtäkkiä ja joskus jopa kohtuuttoman paljon. Rohkenen tulkita tutkimusta myös siten, että asukkaat arvostavat vastuullisuutta talousasioiden hoitamisessa laajemminkin. Me huolehdimme, että yhtiön lainat hoidetaan velvoitteiden mukaisesti, emmekä laske vastikkeita kyseenalaisin keinoin esimerkiksi vähentämällä korjaustoimintaa puhumattakaan siitä, että lainoja ei lyhennettäisi. Asukkaille tärkeä asia on myös se, että he voivat luottaa saavansa asumisoikeusmaksun takaisin nopeasti, jos muuttavat asunnosta pois. Se kuuluu lain mukaisiin velvollisuuksiimme, mutta vaatii ammattitaitoa ja kokonaisuuden hoitamista vastuullisesti, jotta nuo velvoitteet pystytään hoitamaan. Toimimme omakustannusperiaatteella ja olemme voitonjakorajoitteinen yhtiö, joka ei saa kerätä vastikkeissa voittoa. Omistajille maksettiin vuonna 2012 lainmukaista oman pääoman korkoa (osinko) ,24 euroa, jonka vaikutus vastikkeeseen oli 0,008 euroa neliölle kuukaudessa. Vertailun vuoksi on todettava, että yhtiön lainanhoitokulut vaikuttivat vuonna 2012 vastikkeeseen noin kuusi euroa neliölle kuukaudessa eli pääomakulut lohkaisevat ison osan vastikkeissa kerätyistä varoista. Kun kiinteistöjen ylläpitokustannukset ovat myös kasvaneet erittäin nopeasti, viimeisen viiden vuoden aikana runsaat viisi prosenttia vuodessa, on selvää että asumisen kulut ovat kasvaneet myös yhtiömme asunnoissa. Olemme kuitenkin kääntäneet niukkenevien resurssien haasteet eduksemme ja kehittäneet toimintaamme. Kun emme voi nostaa vastikkeita yli asumisoikeuslain määrittelemän tason, meidän on pitänyt kehittää muun muassa korjaustoimintaan uusia tuotteita kuten jo mainitut Asopaketit. Asuntojen tehokkaan markkinoinnin avuksi otimme alkuvuonna 2012 käyttöön Koti-tuotteet, jotka korostivat asumisoikeusasuntojen sopivuutta moneen elämänvaiheeseen ja varmistivat osaltaan asuntojen tyhjäkäyttökustannusten kurissa pysymisen. Asukasvaihtuvuuteen pyrimme vaikuttamaan myös asukashallinnon avulla. Panostamme tulevana vuonna asukashallinnon resursseja selkeästi talotason toimintaan, jotta loisimme mahdollisuuksia yhteisöllisyyden kehittämiseen. Sen on todettu lisäävän asukkaiden turvallisuuden tunnetta. Hyvässä asuinyhteisössä myös viihdytään pidempään. Emme ikävä kyllä voi luvata asukkaille, että vastikkeet jossain vaiheessa laskisivat, mutta olemme tehneet ja teemme kaikkemme, että vastikekehitys pysyy tasaisena. Suoriudumme taloudellisista velvoitteistamme ja vältämme korjausvelan syntymistä niillä toimintatavoilla, joita olemme toteuttaneet vuonna 2012 ja tulemme kehittämään tulevina vuosina. Asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan Asokotien kokonaissuositteluaste on peräti 94 prosenttia. Olemme kiitollisia asukkaillemme siitä, että he ovat kokeneet palvelumme hyväksi ja olleet myös aktiivisia toiminnan kehittämisessä. Kiitos myös koko henkilökunnallemme vastuullisesti tehdystä työstä sekä kaikille yhteistyökumppaneillemme hyvästä yhteistyöstä vuoden 2012 aikana. Marko Pyykkönen Toimitusjohtaja 8 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2012 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

7 Asokotien alueellinen jakauma 2012 Muut aluekeskukset 3883 Kehyskunnat 2373 Muut kaupungit 925 Vantaa 1751 Helsinki 3031 Espoo 1951 Vastikekehitys PERUSVASTIKE HOITOVASTIKE KOKONAISVASTIKE Koko maa 8,58 8,24 7,75 2,37 2,22 2,22 10,95 10,46 9,97 Pääkaupunkiseutu 9,54 9,08 8,46 2,29 2,16 2,16 11,83 11,24 10,62 Kehyskunnat 8,10 7,82 7,32 2,60 2,33 2,49 10,70 10,15 9,81 Muu Suomi 7,44 7,25 6,91 2,38 2,27 2,14 9,82 9,52 9,05 VUONNA 2012 VALMISTUNEET KOHTEET Osoite kunta asunnot neliöt rahoitus hankinta-arvo Klariksentie 3 Espoo korkotuki Asiakkaiden arvostamia asumispalveluja Asoetu Asoetu on pitkäaikaisten asukkaiden palkitsemiseen kehitetty etu. Asoetuun ovat oikeutettuja yli kymmenen vuotta Asokodissa asuneet. Heille tarjotaan mahdollisuus kunnostaa tai kohentaa kotinsa ilmettä haluamallaan tavalla. Asoedulla parannettiin asumisviihtyvyyttä yhteensä eurolla vuoden 2012 aikana. Suositeltua asumista Asokodit on Suomen suurin asumisoikeusasuntoja tarjoava yritys, jolla on omistuksessaan asuntoa 32 paikkakunnalla. Syksyllä toteutetun asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan asukkaat mielellään myös suosittelevat asumista Asokodeissa. Kokonaissuositteluaste on peräti 94 prosenttia. Syksyllä 2012 tehdyn asiakastyytyväisyystutkimuksen tarkoituksena oli selvittää yhtiön asiakkaiden tyytyväisyyttä asuntoihin ja palveluihin sekä kartoittaa mahdollisia kehityskohteita. Puhelinhaastatteluin toteutettuun tutkimukseen vastasi 1006 Asokotien asukasta. Tutkimuksen käytännön toteutuksesta vastasi Innolink Research Oy. Tutkimustulosten mukaan 23 prosenttia vastaajista on jo suositellut Asokoteja tuttavilleen. Yhteensä 52 prosenttia puolestaan suosittelisi yritystä lämpimästi ja 19 prosenttia tietyin varauksin esimerkiksi kysyjän elämäntilanteen mukaan. Vastaajilla positiivinen mielikuva Asokodeista Tutkimuksen mielikuva-analyysi osoittaa, että vastaajilla on positiivinen kuva Asokodeista. Vastaajien mielestä Asokoteja parhaiten kuvaavat sanat ovat turvattu ja vastuullinen. Yritystä pidetään myös hyvämaineisena ja tunnettuna toimijana. Asukkaat arvostavat palvelualttiutta Vastaajien keskuudessa tärkeimpinä Asokotien toimintaan liittyvinä tekijöinä pidetään toimivaa kiinteistöhuoltoa ja asuntojen hyvää pohjaratkaisua. Tutkimuksen mukaan vastaajat ovat varsin tyytyväisiä Asokotien toimintaan, sillä 69 prosenttia vastaajista antoi yritykselle arvosanaksi vähintään 4 asteikolla 1 5. Asokodit on onnistunut vastaajien mielestä erityisen hyvin palvelualttiudessa ja ystävällisyydessä, asuntojen sijainnissa ja palveluiden saatavuudessa. Kehitystarpeet esiin Tutkimuksessa nousi esiin myös kehittämiskohteita. Asukkaat arvostavat kohdekohtaista internetpalvelua Kotikulmaa ja toivovat sen käytettävyyttä ja hyödyllisyyttä kehitettävän edelleen. Lisäksi vastaajat ilmoittivat kaipaavansa laadukkaampia materiaaleja asuntoihin. Tähän ratkaisuksi Asokodit on kehittänyt Asopaketit, joilla tarjotaan asukkaille mahdollisuus vaikuttaa omaan asumisviihtyvyyteensä. Vapaissa vastauksissa tärkeimmäksi kohdaksi nostettiin asukkaiden toive pitää vastikekehitys kohtuullisena. Asukashallinto Asukkaat arvostavat asumisviihtyisyyttä ja turvallista asuinympäristöä. Talokohtaisen asukastoiminnan on todettu lisäävän kumpaakin. Vuonna 2012 asukashallintoa uudistettiin korostamaan talotason toimintaa yhteisöllisyyden lisäämiseksi. Asuntohaku Asokodin hakeminen onnistuu kätevästi verkkosivuilla olevan hakemuksen avulla. Vuonna 2012 otettiin asiakaspalvelussa käyttöön reaaliaikainen Livezhat. Se mahdollistaa reaaliaikaisen keskusteluyhteyden asiakkaaseen, joka hakee tietoa yhtiön internetsivuilta. Kotikulma Kaikilla Asokotien kohteilla on omat internetsivut Kotikulmassa. Asiakastyytyväisyystutkimuksessa nostettiin esiin Kotikulman tärkeä merkitys asukasviestinnässä ja toivottiin sivujen kehittämistä edelleen. Palvelukeskus Asokotien palvelukeskuksen avulla asukas saa yhden numeron kautta yhteyden isännöintiin ja huoltoon. Palvelukeskuksen tavoitteena on parantaa isännöinti- ja huoltopalvelujen toteutumista sekä saatavuutta. Palvelukeskus laajeni vuonna 2012 Lappeenrantaan, Kotkaan, Imatralle, Haminaan, Lahteen, Kouvolaan ja Rovaniemelle sekä osaan pääkaupunkiseudun kohteita. Vaihtopörssi Vaihtopörssin avulla asoasukas voi etsiä ja vaihtaa asuntoa toisen asoasukkaan kanssa. Aktiivisten vaihtopörssin käyttäjien määrä on kasvanut. Ystävällisyys ja palvelualttius valttia Asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan Asokodit on onnistunut erityisen hyvin palvelualttiudessa ja ystävällisyydessä. Henkilöstön ilmapiirikyselyssä esiin nousi hyvä yhteishenki. Asokodeissa toteutettiin vuoden 2012 syksyllä henkilöstökysely, jolla kartoitettiin työyhteisön ilmapiiriä, työskentelyolosuhteita ja kehitystarpeita. Vastausprosentti oli 91 ja avopalautteissa annettiin hyviä kehitysideoita. Hyvän yhteishengen lisäksi positiivista palautetta annettiin asianmukaisista työvälineistä, työmenetelmistä ja järjestelmistä sekä viihtyisästä työympäristöstä. Työllä koetaan olevan selkeät tavoitteet ja yritys tarjoaa riittävästi ja tasapuolisesti koulutusmahdollisuuksia. Asokoteja ollaan myös valmiita suosittelemaan työpaikaksi tuttaville. Parantamisen varaa on vielä sisäisen tiedonkulun kehittämisessä. Tulevan vuoden toimintasuunnitelmassa onkin korostettu viestinnän merkitystä kaikessa toiminnassa. 10 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2012 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

8 Kunnossapidon korjauskulujen jakautuminen 2012 Hyvä asuminen on vastuullisten toimintojen summa Ulkoaluerakenteet 10 % Ulkoseinät, kattorakenteet, parvekkeet 20 % LVISA-järjestelmät 27 % Muut 4 % Asuinhuoneistot 39 % Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 2005=100 Rakennustyyppi asuinkerrostalo Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 2005=100, kokonaisindeksi Rakennus-kustannusindeksi 2005=100, kokonaisindeksi Kuluttajahinta-indeksit 2005=100, kokonaisindeksi 150,0 Lähde: Tilastokeskus Asokodit pitää huolta kiinteistöomaisuudestaan ammattimaisesti ja ennakoiden. Asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan asukkaat antavat vastuulliselle toimintatavalle suuren arvon. Kiinteistöt kunnossa ennakoiden Asokotien kiinteistökanta pidetään kunnossa pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelman (PTS) mukaisesti ja korjausvelkaa välttäen. Kiinteistöt ja asunnot pyritään pitämään ennakoiden peruskunnossa. Asukkaiden toiveina kuitenkin on perustasoa laadukkaammat pintamateriaalit ja siksi toimintavuonna otettiin käyttöön Asopaketit koko asuntokannassa. Osittain asiakasrahoitteiset Asopaketit parantavat asukkaiden valinnanmahdollisuuksia ja pitävät yhtiön huoneistokorjauskustannukset kohtuullisina. Vuoden 2012 aikana pienennettiin korjausvelkaa, joka on syntynyt ennenaikaisten korjaustarpeiden takia esimerkiksi harjualueiden käyttövesiputkistojen uusimisesta. Korjausvelan syntymiseen on vaikuttanut myös kiinteistökannan rakenne. Pientalovaltaisten kohteiden korjauskulut ovat 26 % suuremmat kuin kerrostalokohteissa. Energiankulutus kuriin suunnitelmallisesti Toimintavuonna aloitettiin 15 kohteen lämmitysmuodon muutos öljystä maalämpöön. Öljylämmityksestä luovutaan kokonaan vuoden 2013 aikana, mikä tuo sekä taloudellisia säästöjä että vähentää ympäristöriskejä. Vedenkulutus vaikuttaa olennaisesti myös lämmityskuluihin. Yhtiö aloitti vuonna 2010 huoneistojen vesikalusteiden säännöllisen huollon ja säästösuuttimien vaihtamisen. Vuosittain käydään läpi huoneistoa ja vuoden 2012 loppuun mennessä toimenpiteet on toteutettu jo puoleen asuntokannasta. Palvelun laatu ja vastuullinen toiminta etusijalla Vuonna 2012 laajennettiin isännöinnin ja huollon toimintaan keskittyvää asiakaspalvelukeskusta ulottumaan asuntoon. Toiminta laa- 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90, Tammikuu 2006 Tammikuu 2007 Tammikuu 2008 Tammikuu 2009 Tammikuu 2010 Tammikuu 2011 Tammikuu 2012 Tammikuu marraskuu Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 2005=100, kokonaisindeksi Rakennus-kustannusindeksi 2005=100, kokonaisindeksi jenee kattamaan koko kiinteistökannan keväällä Kuluttajahinta-indeksit 2005=100, kokonaisindeksi Palvelukeskuksen avulla pystytään seuraamaan, että asukkaiden yhteydenottoihin reagoidaan riittävän nopeasti. Palvelukeskuksen kautta kerättävää tietoa hyödynnetään myös kunnossapidon ja asiakaspalvelun kehittämisessä. Asukkailta tulleen palautteen perusteella palvelukeskustoimintaan ollaan oltu tyytyväisiä. Myös isännöinti ja huolto ovat korostaneet toiminnan positiivisia vaikutuksia, kun asiakas ohjataan heti oikealle taholle. Palvelukeskus on myös parantanut isännöitsijöiden ja huollon ajankäytön hallintaa. Asokodit kilpailuttaa säännöllisesti toimintojaan varmistaakseen laadukkaat ja kustannuksiltaan järkevät palvelut. Myös yhteistyökumppaneilta edellytetään vastuullista toimintaa ja asiakaspalveluhenkisyyttä. Harmaan talouden ehkäisemiseksi yhteistyökumppaneiden on kuuluttava tilaajavastuu.fi -palveluun. Koko ajan kehittäen eteenpäin Kehitystyö on ehdoton edellytys ammattimaiselle kiinteistöomistukselle. Asokodit oli mukana vuonna 2012 lopulla päättyneessä TEKES-rahoitteisessa Asumisen ja hyvinvoinnin palvelumallit (ALMA) -tutkimuksessa, jonka tuloksia hyödynnetään yhtiön monien toimintojen kehittämisessä. Asokodit on mukana myös TEKESin vuonna 2011 alkaneessa ELMOeli Elämänkaariasumisen palvelullistaminen -projektissa. Sen tavoitteena on synnyttää uusia palveluinnovaatioita Asokodeille asumisen liiketoiminnassa. Projekti päättyy vuoden 2013 lopussa. 12 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2012 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

9 Asiakasedut lisäävät valinnan mahdollisuuksia Asokodit on kehittänyt asiakasetuja vastatakseen asukkaiden toiveisiin parantaa asumisen laatua. Vuonna 2012 otettiin koko asuntokannassa käyttöön Asopaketit ja Elega-keittiömallit, joiden avulla asukkailla on mahdollisuus hankkia itselleen omien toiveiden mukainen laatutaso asuntoon. Niiden avulla myös täydennetään korjaustoimintaa siten, että asukkailla on mahdollisuus saada asuntoonsa laajempi ja tasokkaampi remontti. Asopaketti tuo laatua pintamateriaaleihin Asopaketit ovat ammattilaisten suunnittelemia, valmiita kokonaisuuksia, joiden avulla asukas voi uudistaa keittiön, kylpyhuoneen ja saunan vaivattomasti. Ammattitaitoinen toteutus kuuluu osana jokaiseen Asopakettiin eli asukkaan ei tarvitse itse hankkia urakoitsijaa. Asokodit osallistuu remonttien kustannuksiin talon iästä riippuen. Pitkäaikainen asukas voi myös hyödyntää paketissa Asoetua, jolla palkitaan pitkäaikaista asumista. Elegan avulla kevyt stailaus keittiöön Asokodit tarjoaa asukkailleen mahdollisuutta myös kevyempään keittiön muutokseen Elega-keittiömalliston avulla. Ideana on, ettei keittiön toiminnallisuutta muuteta. Asokodit osallistuu myös Elegan kautta hankittuihin remonttikustannuksiin. Asopaketit ja Elega-mallistot ovat hyvitettäviä muutostöitä eli asukkaalle korvataan pois muuttaessa remonteista aiheutuneita kuluja. Vastatakseen hakijoiden ja asukkaidensa vaatimustasoon ja nykyaikaisiin asumistoiveisiin Asokodit kehittää aktiivisesti asumispalvelujaan. Ammattitaitoisen henkilökunnan ja laadukkaan palvelun ohella palveluja konseptoidaan ja tuotteistetaan, jotta täsmennetyt asiakasryhmät löytävät tarvitsemansa asunnon Asokodeilta. Asokodit tar joaa monipuolisia asiakas etuja Koti-tuotteet korostavat asoasumisen etuja monessa elämäntilanteessa Asokodit on neuvotellut asukkailleen erilaisia etuja yhteistyökumppaneiltaan. Asoetukortilla asukkaat saavat erilaisia etuja kodin ja vapaa-ajan hankintoihin. Voimassaolevat edut löytyvät yhtiön verkkosivuilta. Alkuvuonna 2012 otettiin käyttöön Koti-tuotteet, joiden avulla haluttiin korostaa asumisoikeusasuntojen sopivuutta monenlaiseen elämänvaiheeseen. Koti-tuotteilla nostettiin esiin nuorten mahdollisuus hankkia Parvikoti eli kimppakämppä, perhetilanteen muuttuessa hankkia Nopsakoti ja seniori- käisten elämänvaiheeseen sopivaksi hankinnaksi esiteltiin Huippukoti. Koti-tuotteiden avulla saatiin esille asumisoikeusasumisen hyviä puolia kuten turvallisuus, riskittömyys, huolettomuus kiinteistön ylläpidosta ja taloudellinen ennakoitavuus. 14 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2012 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

10 Jatkamme vastuullisella tiellä myös vuonna 2013 Vuosi 2013 alkaa jälleen taloudellisen epävarmuuden tilanteessa. Työllisyystilanteen huononeminen vuoden 2012 lopulla on heikentänyt myös kuluttajien luottamusta oman talouden positiiviseen kehittymiseen. Asokotien kannalta tilanne ei kuitenkaan ole olennaisesti muuttunut vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Asuntojen käyttöaste- ja asukasvaihtuvuusluvut ovat hyvällä tasolla, eikä asuntojen kysynnässä ole havaittavissa normaalista kausivaihtelusta poikkeavaa heikkenemistä. Asuntojen myyntiajat ovat nekin pysyneet samalla tasolla kuin viime vuonna. Isojen perheasuntojen kohdalla myynti on edelleen haasteellista. Silti tavoitteemme on vuonna 2013 parantaa niin käyttöastetta kuin myös vähentää vaihtuvuutta. Kehitämme edelleen sähköisiä palveluita, panostamme talotason asukashallintoon ja markkinoimme asuntojamme monikanavaisesti, mutta pääasiassa sähköisiä markkinointikanavia käyttäen. Asumisoikeusasuntojen kysynnän odotetaan nousevan vuoden 2013 aikana, kun uusia vuokra-asuntoja on tuotettu ennätyksellisen vähän ja omistusasuntotuotantokin on talouden epävarmuustilanteiden takia vähäistä. Asokotien keskimääräinen käyttövastike koko maassa vuonna 2013 on 11,20 euroa/jm 2 /kk. Vastikkeiden tasoon vaikuttaa olennaisesti pääomakulujen suuri määrä, jonka osuus on noin kuusi euroa neliölle kuukaudessa. Asokodit jatkaa vaikuttamistyötä, jonka tavoitteena on saada vuosimaksulainojen ehtoihin muutoksia ja turvata myös siltä osin asumisoikeusasumisen kohtuuhintaisuus tulevaisuudessa. Tulemme pitämään kiinteistöomaisuudestamme huolta ammattimaisesti myös vuonna Keräämme palautetta Asopakettien sekä muiden asumispalveluiden ja tuotteiden käytöstä ja kehitämme niitä eteenpäin. Haluamme tarjota asiakkaillemme jatkuvasti paranevia asumispalveluita. Vuoden 2012 toukokuussa Espoon Suurpeltoon valmis - tuneessa Klariksentie 3:ssa asuu asukkaita kaikista Asokotien asiakas ryhmistä: sinkuista, dinkuista, lapsiperheistä ja yli 55-vuotiasta asukkaista. Ydintavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2013 Tunnusluvut Käyttöaste 99,5 % Vaihtuvuus alle 16,5 % Suosittelijuus 4 (1 5) Pitkäaikaisten asukkaiden lukumäärän kasvattaminen 5 prosentilla Kunnossapito Huoltoon kehitetään uudistettu toimintamalli. Kunnossapidon toimintamalleja tarkennetaan. Korjauksiin budjetoitu 19,1 M, josta asuinhuoneistojen sisäpuolisiin korjauksiin 7 M. Henkilöstö Henkilöstöä kannustetaan kekseliäisyyteen ja koulutetaan palveluajatteluun. Työntekijöiden keski-ikä on nousussa, ikäjohtamiseen panostetaan muun muassa työergonomian keinoin. Asiakkuus Kehitetään edelleen korjaustoiminnan tuotteita, joiden avulla asukas voi parantaa asumisen laatua yhteistyössä yhtiön kanssa. Palvelukeskustoimintaa laajennetaan koko asuntokantaan. Pitkäaikaisten asukkaiden määrää pyritään lisäämään asumispalveluja kehittämällä ja uudistetun asukashallinnon avulla. Hakijamääriä pyritään nostamaan kohdennetulla markkinoinnilla. Tavoitteet energian säästölle Vuonna 2009 lämpöindeksi oli 48,8 kwh/rm 2 ja tavoitteen mukainen lämpöindeksi vuoden 2013 lopussa on enintään 46,9 kwh/rm 2. Vuonna 2009 veden kulutus oli 390 l/m 3 ja tavoitteen mukainen vedenkulutus vuoden 2013 lopussa on enintään 374 l/m 3. Vuoden 2013 aikana luovutaan öljystä lämmitysmuotona. 16 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2012 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

11 Hallituksen toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus Yhtiön talous Konsernin liikevaihto vuodelta 2012 oli 129 M (124 M ) ja taseen loppusumma oli M (1 186 M ). Käyttövastiketta on kerätty toimintavuoden aikana 119,8 M (115,3 M ). Korjaustoimintaan käytettiin 23,8 M (16,5 M ). Suomen Asumisoikeus Oy:n tilikauden voitto oli ,37 ( ,32 ). Suomen Asumisoikeus -konsernin tilikauden voitto oli 11,3 M (19,5 M ). Talousarvio on toteutunut lähes ennakoidulla tavalla, tarkempi erittely tilinpäätöksen liitetiedoissa. Ympäristövaikutukset Suomen Asumisoikeus Oy toteuttaa laadukkaita ja ympäristöystävällisiä asumispalveluja. Yhtiöllä on ympäristöohjelma. Suomen Asumisoikeus Oy liittyi ympäristöministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä RAKLIn väliseen kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen toimenpideohjelmaan. Tavoitteena on tehostaa vuoteen 2016 mennessä 7 % yhtiön omistamien kiinteistöjen energiankäyttöä. Hankinta- ja palvelusopimuksissa on jo huomioitu energiansäästötavoitteet. Energian kulutuslukemat Lämpö kwh/rm 3 46,3 47,2 46,9 49 Vesi l/m Sähkö kwh/rm 3 3,4 3,4 3,6 3,6 Riskienhallinta Yhtiön liiketoimintaan vaikuttavat riskit jakautuvat strategisiin, operatiivisiin ja vakuutettavissa oleviin riskeihin. Liiketoimintaan liittyvien riskien hallinta perustuu toimintaympäristön ja markkinoiden muutosten tunnistamiseen, ennakointiin ja reagointiherkkyyteen. Sellaiset riskit, joihin pystytään varautumaan vakuutuksien avulla, kartoitetaan yhteistyössä ulkopuolisen vakuutusasiantuntijan kanssa. Hallitus valvoo, että riskien hallinta on järjestetty asianmukaisesti. Kiinteistökannan ylläpitotoiminnan riskejä ennaltaehkäistään ja hallitaan yhtiön kunnossapito-strategian mukaisesti. Likvidien varojen sijoitukset tehdään hallituksen vahvistaman sijoitusstrategian mukaisesti alhaisella riskillä. Sijoituksia on markkinatilanteesta johtuen suunnattu uudelleen. Sijoitusrahastoista on siirretty varoja määräaikaisiin talletuksiin ja lyhyen koron rahastoihin. Luottotappiot kasvoivat hieman. Valuuttariskiä ei ole. Ympäristöriskit on käsitelty ympäristöohjelmassa. Jälleenrahoitus Korollinen vieras pääoma tilikauden lopussa oli 849,8 M (874,1 M ), josta vuosimaksulainoja 723,8 M (752,9 M ) ja korkotukilainoja 121,3 M (121,2 M ). Vuosimaksulainojen korko perustuu heinäkuun inflaatioon. Vuosimaksulainojen keskikorot olivat 3,62 % (2,76 %) ja korkotukilainojen 2,76 % (2,81 %). Korkotukilainoissa on markkinaehtoinen korko. Lainoihin sisältyvä valtion korkotuki oli 0,5 M (0,6 M ) ja niissä on valtion täytetakaus. Mahdollinen korkotason nousu aiheuttaa merkittävän korotuspaineen käyttövastikkeisiin. Yhtiö joutuu lähivuosien aikana lainaehtojen mukaisesti lyhentämään merkittävästi lainojaan. Lainoja on uudelleen järjesteltävä tai lyhennykset on katettava käyttövastikkeilla. Lainojen uudelleen järjestelyn haasteena on mahdollinen rahoituksen saatavuuden kiristyminen. Käyttövastiketason merkittävä korottaminen voi puolestaan vaikeuttaa asuntojen markkinointia ja lisätä tyhjäkäyttökustannuksia. Myös asuntojen vuokraus sitoo kassavaroja ja aiheuttaa taloudellista riskiä. Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä Emoyhtiön tilikauden voitto on ,37 ( ,32 ). Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,24 (94 185,24 ). Osinkona jaetaan 13,45 (13,45 )/osake eli yhteensä ,24 (94 185,24 ) ja jätetään omaan pääomaan ,13 ( ,08 ). Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Henkilöstö Henkilöstön keskimääräinen lkm Tilikauden palkat ja palkkiot, M 2,0 1,9 1,8 1,7 Yhtiön osakkeet Yhtiöllä on osaketta, joiden nimellisarvo on noin 168,19 euroa. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Omistajat Yhtiön omistus jakautui puoliksi SATO-konserniin kuuluvan Vatrotalot Oy:n ja VVO-yhtymä Oyj:n välillä. Yhtiön hallitus Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: Vehkaluoto Raimo, pj. Salo Riitta, vpj. Bergqvist Kari H. Neuvonen Esa Saastamoinen Eero Silfverberg-Nurminen Kirsi Salo Riitta, pj. Vehkaluoto Raimo, vpj. Bergqvist Kari H. Neuvonen Esa Saastamoinen Eero Silfverberg-Nurminen Kirsi Yhtiön toimitusjohtajana toimi Marko Pyykkönen. Yhtiön tilintarkastajat Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kai Salli. 18 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2012 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila. 30.1.2013 Tilinpäätösinfo

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila. 30.1.2013 Tilinpäätösinfo 1 SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Asuntomarkkinat 3. Strategia 4. SATOn vuosi 2012 5. Toimintaympäristö 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 35 kaupunkia 750 kohdetta

Lisätiedot

kyllä, suosittelisin lämpimästi 66,1% (643) TURVALLISUUS KESKEINEN YRITYSTÄ JA ASUMISOIKEUSASUMISTA KUVAAVA TEKIJÄ

kyllä, suosittelisin lämpimästi 66,1% (643) TURVALLISUUS KESKEINEN YRITYSTÄ JA ASUMISOIKEUSASUMISTA KUVAAVA TEKIJÄ 22.8. klo 17.30 AVAIN Asumisoikeus Oy on yleishyödyllinen asuntoyhteisö, joka tarjoaa asiakkailleen asumisoikeusasuntoja 29 paikkakunnalta Suomessa. Yhtiön omistuksessa on nyt 5550 asumisoikeusasuntoa

Lisätiedot

/2006 Tauno Tuomivaara

/2006 Tauno Tuomivaara FHI:n aamiainen 10/8/2006 /2006 Tauno Tuomivaara Kommentit Susanne Jacobsonin puheenvuoroon: Elämäntapapohjaista senioriasumista VVO:n asumispalveluiden strateginen toimintamalli 1 VVO:N AVAINTIETOJA 2005

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila 1 SATO > asiakkailleen parhaiden asumisratkaisujen tarjoaja > sijoittajia kiinnostava yhtiö, joka antaa omistajilleen kilpailukykyisen tuoton ottaen huomioon

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015 19.5.2015 1 Sisältö VVO-konsernin strategia ja liiketoiminta Siirtyminen IFRS-standardeihin Osavuosikatsaus 1 3/2015 19.5.2015 2 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 19.5.2015

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen!

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen! Osavuosikatsaus 1-3/2016 Investors House Oyj Toimitusjohtaja Petri Roininen Toimintaympäristöstä Suomen talous ja asuntojen hinnat polkivat paikallaan Matala korkotaso poikkeuksellinen + rahan kohtuullinen

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/ SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-9/2011 25.10.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-9/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-9/2011

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 29.10.2015 1 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 29.10.2015 2 Strategiset avainluvut 2018 Avainluku Tavoite Asuntovarallisuus 5,0 miljardia 45 000 asuntoa Vapaan segmentin

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Toimintaympäristö Toimintaympäristö

Lisätiedot

OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016

OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016 Isabella ja Pia, elämäntapaprinsessat 99 m 2 3h, k, kph, p ja sauna Kalasatama SATO Oyj/Saku Sipola OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016 21.4.2016 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2016 1 SISÄLLYS SATO lyhyesti Toimintaympäristö

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

SATO OYJ 1 (6) Tiedote 11.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS

SATO OYJ 1 (6) Tiedote 11.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS 1 (6) SATO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS SATO-konsernin liikevaihto oli 134,0 miljoonaa euroa (149,1 M, 2005). Katsauskauden tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 21,7 (22,6)

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-9/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö monipuoliset

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2007 Erkka Valkila 1 Strategia > toimialat: asuntosijoitus ja asuntorakennuttaminen > kannattava kasvu > asiakaslähtöinen toiminta > alueellinen keskittyminen > asuntosijoitustoiminta

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Raportointikauden

Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Raportointikauden Sivu 1 (7) Kyseessä on projektin väliraportti jaksorahoitusraportti loppuraportti PROJEKTIN TUNNISTETIEDOT Projektin nimi Lyhenne Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Diaarinumero Päätösnumero Raportointikauden

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014 Sievi # 11032014 Sievi Capital_V2 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

TVT Asunnot Oy - Case Vesikuuri

TVT Asunnot Oy - Case Vesikuuri 28.11.2016 TVT Asunnot Oy - Case Vesikuuri Sisältö TVT Asunnot Oy lyhyesti Vesikuuri-kampanja Lähtötilanne Tavoitteet Toimenpiteet TVT Asunnot Oy lyhyesti Turun kaupungin omistama kiinteistöyhtiö Nykymuotoisen

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 Erkka Valkila

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 Erkka Valkila SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 Erkka Valkila 1 Strategia > toimialat: asuntosijoitus ja asuntorakennuttaminen > kannattava kasvu > asiakaslähtöinen toiminta > alueellinen keskittyminen > asuntosijoitustoiminta

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

muutos

muutos TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2012 30.6.2013 (tilintarkastettu) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): 2012-2013 2011-2012 muutos Liikevaihto 4 253 5 258-19.1% Liiketappio -1 880-582 1 298 Voitto ennen veroja

Lisätiedot

HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus Sijoittajainfo Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj

HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus Sijoittajainfo Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Sijoittajainfo 28.4.2006 Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj 1 Katsauskauden keskeisiä tapahtumia 1-3/2006 Liikevaihto 213,5 Meur (197,1

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2015

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2015 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/20 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-6/20 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö arvonluonti keskittymällä

Lisätiedot

SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2008

SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2008 SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2008 Asuntosijoitusyhtiö SATOn vuokra-asuntojen kysyntä kasvanut YHTEENVETO AJALTA 1.1.- 30.9.2008 (1.1. 30.9.2007) Konsernin liikevaihto oli 183,4 (191,7) milj. ja liikevoitto

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella

Lisätiedot

(6) Vuoden 2015 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

(6) Vuoden 2015 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Ferratum Oyj:n osakkeenomistajille KUTSU FERRATUM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Ferratum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 26.4.2016, klo 10.30 alkaen

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Timo Laaksonen TVT ASUNNOT OY

Timo Laaksonen TVT ASUNNOT OY 20.03.2013 Timo Laaksonen TVT ASUNNOT OY 2 3 TVT ASUNNOT OY Turun kaupungin täysin omistama yhtiö. Konserni, joka omistaa asuntoja ja asumisen tiloja, osuuksia asuntoja omistavista yhtiöistä sekä osuuksia

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 1-6/2016

Puolivuosikatsaus 1-6/2016 Puolivuosikatsaus 1-6/2016 Investors House Oyj Toimitusjohtaja Petri Roininen 25.8.2016 Pörssitalo Näkökohtia toimintaympäristöstä EKP:n toimet, rahan matala korkotaso+kohtuullinen saatavuus Kiinteistökaupan

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (11) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (11) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (11) 48 Kaupungin määräysvallassa olevien asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokoukset 2013 HEL 2013-002428 T 00 01 05 Päätös Hallituksen ja tilintarkastajien valinta Konsernijaosto

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 31.1.2012 Erkka Valkila. Tilinpäätösinfo 31.1.2012 1

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 31.1.2012 Erkka Valkila. Tilinpäätösinfo 31.1.2012 1 SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 31.1.2012 Erkka Valkila Tilinpäätösinfo 31.1.2012 1 Sisältö 1. Asuntomarkkinat 2. Strategia 3. SATOn vuosi 2011 4. Näkymät vuodelle 2012 Tilinpäätösinfo 31.1.2012 2 Asuntomarkkinat

Lisätiedot

Asukastyytyväisyyskysely

Asukastyytyväisyyskysely Asukastyytyväisyyskysely toukokuu 2016 305 vastaajaa vuokra-asukkaiden vastausprosentti 31% Halusimme selvittää Mikä on asumisessa tärkeää? Miten hyvin se nykyisessä asumisessa toteutuu? Tyytyväisyyttä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 4/2014 1 (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaj/6 24.02.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 4/2014 1 (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaj/6 24.02.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 4/2014 1 (5) 6 Helsingin kaupungin määräysvallassa olevien asuntoosakeyhtiöiden varsinaiset yhtiökokoukset 2014 HEL 2014-000259 T 00 01 05 Päätösehdotus Hallituksen ja tilintarkastajien

Lisätiedot

Asokotien asukashallinto 1.5.2015

Asokotien asukashallinto 1.5.2015 4.5.2015 Asokotien asukashallinto 1.5.2015 1 ( 7 ) Sisältö 1. Asukashallinnon tarkoitus 2. Asukkaiden kokous a) Asukkaiden kokouksen tehtävät b) Asukkaiden kokouksen koollekutsuminen c) Asukkaiden kokouksen

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SOPRANO OYJ KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Soprano Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 8.5.2013 kello 14 alkaen yhtiön toimitiloissa Helsingissä

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 12.4.2017 Copyright Bittium Corporation Bittium Corporation, Tutkijantie 8, FI-90590 Oulu, FINLAND, +358 40 344 2000, +358 8 343 032 Sisällysluettelo

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Orava Asuntorahasto Oyj Yhtiökokous

Orava Asuntorahasto Oyj Yhtiökokous 4/5/2016 1 Orava Asuntorahasto Oyj Yhtiökokous 22.3.2016 4/5/2016 2 Orava Asuntorahasto Oyj Hallituksen puheenjohtajan katsaus 4/5/2016 3 Sisältö Missio, visio ja arvot Sijoitusstrategian päivitykset Keskeiset

Lisätiedot

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla.

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TILINPÄÄTÖS 2016 HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TEKNOLOGINEN EDELLÄKÄVIJÄ Monipuoliset taloushallinnon ohjelmistot

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Taloyhtiöstrategia: mikä, miksi ja miten. Pekka Harjunkoski T&K asiantuntija Isännöintiliitto

Taloyhtiöstrategia: mikä, miksi ja miten. Pekka Harjunkoski T&K asiantuntija Isännöintiliitto Taloyhtiöstrategia: mikä, miksi ja miten Pekka Harjunkoski T&K asiantuntija Isännöintiliitto Kuinka hyvin hallituksissa tiedetään, mitä asukkaat odottavat ja tarvitsevat? Tehdäänkö päätöksiä tämän tiedon

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Rovaniemen Salmenperä 5 07.01.2015 18:43:52 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 07.01.2015 Toiminimi: Asunto Oy Rovaniemen Salmenperä 5

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 3.9.23 ESITYS 22.1.23 Liikevaihdon jakautuma 1-9/23 Joustopakkaukset 51,4 milj. euroa 42,8 % Nauhatuotteet 9,5 milj. euroa 7,9 % 12,3 milj. euroa Kuitukankaat

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

SUOMEN HOIVATILAT OYJ. Oulu CEO Jussi Karjula & CFO Tommi Aarnio SUOMEN HOIVATILAT OYJ

SUOMEN HOIVATILAT OYJ. Oulu CEO Jussi Karjula & CFO Tommi Aarnio SUOMEN HOIVATILAT OYJ Oulu 02.11.2016 CEO Jussi Karjula & CFO Tommi Aarnio 1 Autamme kasvun haasteissa ja luomme tiloja hyvälle hoivalle. Teemme sen yhdessä kasvukuntien ja hoiva-alan yritysten kanssa. SADAS HANKKEEMME on käynnistetty

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 %

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 2016 Timo Levoranta 3.2.2017 Kasvustrategian vaiheet toteutus vaatii muutosta ja tuo mahdollisuuksia

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto Yhtiön johto Yhtiön johto käsittää hallituksen sekä isännöitsijän Johdon tehtävä Yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua (1 luku 1 ) Johdon toimittava: huolellisesti

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 TOIMINTAKERTOMUS T I L I K A U S I 1.7.2014-30.6.2015 YHTIÖN PERUSTIEDOT Tontti: Oma tontti 9.715,0m2 Osoite: Pulkkajärventie, Kuusamo Rakennukset: Lukumäärä 8 kpl

Lisätiedot

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma Tämän hetkinen tilanne ja todennäköinen toteutuma

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma Tämän hetkinen tilanne ja todennäköinen toteutuma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2013 2015 1. Yleistä Ylioppilaskunnan hallitus on valmistellut keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman (KTS). KTS:n

Lisätiedot

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus Timo Kohtamäki Toimitusjohtajan katsaus Kannattavasti kasvava Lemminkäinen 2 2 Katsauksen sisältö Vuosi 2011 lyhyesti Lemminkäisen strategia Vuoden 2012 näkymät 3 Vuoden 2011 pääkohdat Kilpailukyky vahvistui:

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,35 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013

Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013 Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 7.2.2014 Oriola-KD tammi-joulukuu 2013 Ruotsissa kannattavuus vahvistui molemmissa liiketoiminnoissa Venäjän tukkukaupan liiketappio heikensi

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖYTÄKIRJA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Keskiviikko 31.3.2010 klo 13.00-13.30 Paikka Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi Läsnä Paikalla olivat pöytäkirjan liitteenä 1 olevasta osallistujaluettelosta

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.6.2016 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2016 / YTEK OY YTEK Oy:n toiminnan tärkeimmät painopistealueet on määritelty kaupungin kanssa solmitussa

Lisätiedot

Urheilutie 10, 02700 Kauniainen vuokratontti, 4.365 m2, vuokranantaja Kauniaisten kaupunki 235-5-63-1 2 kpl Rivitalo 1212 m2 4950 m3 1987 20 asuntoa

Urheilutie 10, 02700 Kauniainen vuokratontti, 4.365 m2, vuokranantaja Kauniaisten kaupunki 235-5-63-1 2 kpl Rivitalo 1212 m2 4950 m3 1987 20 asuntoa 1 Hallituksen toimintakertomus Yhtiön perustiedot kohteittain: Valmist umisvuo si: Kauppareki sterimerkintä: Heikelinkuja 2, 02700 Kauniainen vuokratontti, 1,1612 ha, vuokranantaja Kauniaisten kaupunki

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2016

Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Jakson liikevaihto oli 23 447 T (23 571 T ) Jakson liiketulos oli 299 T (721 T ) Jakson tulos oli 212 T (515 T ) Tulos per osake 0,014 Oma pääoma per osake 0,443 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Selvitys 5/2012 Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne 2010 2012 27.11.2012 Sisällys 1 VUOKRA- JA OMISTUSASUMISEN VÄLIMUOTO... 3 1.1

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot