Vuosikertomus 2012 y S o Soikeu Sumi Suomen A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2012 y S o Soikeu Sumi Suomen A"

Transkriptio

1 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2012

2 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2012 Klariksentie 3:een Espoon Suurpeltoon valmistui toukokuussa Asokotien uusin, 58 asunnon kohde. Asukkaat ovat kehuneet asuntojaan valoisiksi ja moderneiksi. Myös asukastoiminta käynnistettiin kohteessa jo ennen talon valmistumista.

3 Sisältö Suomen Asumisoikeus Oy lyhyesti 4 Vuosi 2012 lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Suositeltua asumista 10 Hyvä asuminen on vastuullisten toimintojen summa 12 Asiakasedut lisäävät valinnan mahdollisuuksia 14 Koti-tuotteet korostavat asoasumisen etuja monessa elämäntilanteessa 15 Katsaus tulevaan 16 Hallituksen toimintakertomus Yhtiön talous 18 Ympäristövaikutukset 18 Riskienhallinta 18 Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä 19 Henkilöstö 19 Omistajat 19 Yhtiön hallitus 19 Yhtiön tilintarkastajat 19 Graafit 20 Yhtiökokous 21 Lunastusrahasto 21 Tilinpäätöksen jälkeiset tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät 21

4 Vastuullisuus luo turvallisen pohjan asumispalveluille Suomen Asumisoikeus Oy lyhyesti TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT, KONSERNI 12/31/ /31/ /31/2010 Asukkaita n n n Asuntoja Asuinpinta-ala Kiinteistöjä Tase M Liikevaihto M Liikevoitto M Oma pääoma M, josta asumisoikeusrahastoa Lainakanta M Liikevoitto-% liikevaihdosta 33,6 38,3 38,4 Oman pääoman tuotto-% 5,6 9,4 12,0 Omavaraisuusaste-% 22,6 21,6 20,0 Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) 4,0 4,3 4,0 Arvomme Avoimuus Yhtiön toiminta on läpinäkyvää ja se antaa itsestään ja toimintatavoistaan sekä -periaatteistaan oikeaa tietoa nopeasti ja oikea-aikaisesti sekä yhteistyökumppaneilleen että asiakkailleen. Luovuus Työyhteisön ilmapiiri ja organisaatio pidetään luovuuteen ja innovatiivisuuteen kannustavana. Henkilökuntaa kannustetaan luomaan ja kehittämän uusia ja tehokkaita työmenetelmiä ja toimintatapoja. Jatkuvuus Yhtiön toiminta on taloudellisesti kannattavaa ja riskit ennakoivaa. Yhtiön taloudellista asemaa pyritään vahvistamaan ja kiinteistöjen kunnossapitoon panostetaan siten, että asuntojen kilpailukyky säilyy hyvänä. Kumppanuus Ammattitaitoiset ja hyvät yhteistyökumppanit ja luottamukseen perustuva yhteistyö takaavat, että tärkein kumppani, asukas, kokee tarjoamamme asumispalvelut kilpailukykyisiksi. Asokotien toiminta-ajatuksena on omistaa kannattavasti laadukkaita asumisoikeusasuntoja pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa. Toimintamme perustuu jatkuvaan kehittymiseen sekä hyvien asumispalveluiden tuottamiseen yhdessä huolella valittujen kumppaneiden kanssa. Toimintaamme ohjaavat asumisoikeus- ja yhteishallintolaki. Kannustamalla asukastoimintaan luomme asukkaille mahdollisuuksia kehittää omaa asumistaan kotitaloissaan. Asokotien keskeisenä strategisena tavoitteena on kiinteistöjen pitkäjänteinen ja kannattava omistaminen ja hallinnointi. Yhteistyö asukkaiden kanssa auttaa meitä löytämään asuinympäristön kehityshaasteet ja huolella valitut yhteistyökumppanit kehittämään asumispalveluitamme asukkaiden tarpeiden mukaan. Asiakastyytyväisyystutkimukseen vastanneiden mielestä Asokoteja parhaiten kuvaavat sanat ovat turvallinen ja vastuullinen. Erityisen hyvin Asokodit on vastaajien mielestä onnistunut palvelualttiudessa ja ystävällisyydessä. Asunnon hakijoilla on laaja valinnan mahdollisuus. Suomen Asumisoikeus Oy (Asokodit) on Suomen suurin asumisoikeusasuntojen omistaja. Ennakoitava vastikekehitys luo turvallisuutta asukkaalle. Huolehdimme, että talot pidetään omakustannus periaatteella hyvässä kunnossa ja kustannukset kurissa ennakoivan kunnossapidon, tehokkaan kilpailutuksen ja tarkoituksenmukaisen hallinnon avulla. Asukkaat vaativat laatua ja hyvää palvelua. Olemme kehittäneet asukkaille mahdollisuuksia itse vaikuttaa oman asuntonsa ja asuinympäristönsä viihtyvyyteen. Yleishyödyllisyys velvoittaa. Toimintaamme ohjaa asumisoikeus- ja yhteishallintolaki, joiden puitteissa kehitämme palvelujamme ja asumisoikeusjärjestelmää. Teemme tiivistä yhteistyötä niin asukkaiden, viranomaisten kuin yhteistyökumppaneidemme kanssa. 4 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2012 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

5 tammi 2012 Vuosi 2012 Koti-tuotteet otettiin käyttöön Alkuvuonna 2012 otettiin käyttöön Koti-tuotteet, joiden avulla haluttiin korostaa asumisoikeusasuntojen sopivuutta monenlaiseen elämänvaiheeseen. Uusi kohde valmistui Espooseen Keväällä valmistui Asokotien 610. kohde Klariksentie 3:een Espoon Suurpeltoon. 58 asuntoon saatiin tehokkaan markkinoinnin ansiosta uudet asukkaat nopeasti. Markkinoinnissa hyödynnettiin sähköisiä markkinointikanavia ja mobiilipalveluita. 24/7-palvelukeskustoiminta laajeni Asukkailta hyvää palautetta saanut palvelukeskustoiminta laajennettiin kesäkuussa Lappeenrantaan, Kotkaan, Imatralle, Haminaan, Lahteen, Kouvolaan ja Rovaniemelle. Syksyllä toiminta ulotettiin myös osaan pääkaupunkiseudun kohteista. Ympäri vuorokauden päivystävä palvelukeskus parantaa isännöinnin ja huollon palvelua. Asiakastyytyväisyystutkimus nosti esiin onnistumisia Syys lokakuussa haastateltiin puhelimitse Asokotien asukasta asiakastyytyväisyystutkimusta varten. Tutkimuksella selvitettiin asukkaiden tyytyväisyyttä asuntoihin ja palveluihin sekä kartoitettiin kehityskohteita. Tutkimuksen toteutuksesta vastasi Innolink Research Oy. Tutkimuksen mukaan Asokotien kokonaissuositteluaste on peräti 94 prosenttia. Kohti ympäristöystävällisempää lämmittämistä Asokodit on päättänyt vaihtaa kaikkien öljylämmityskohteiden lämmitysmuodon joko maa- tai kaukolämpöön pienentääkseen lämmityskustannuksia ja ympäristöriskejä. Toimintavuonna aloitettiin 15 kohteen lämmitysmuodon muutos. Aktiivinen toiminnan vuosi Klariksentie 3:n asukkaat arvostavat uusien asuntojensa valoisuutta ja moderneja pohjaratkaisuja. Markkinoinnissa hyödynnettiin TV-kampanjaa Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry käynnisti syksyllä asumisoikeusasumista tunnetuksi tekevän TV-kampanjan, jota myös Asokodit hyödynsi markkinoinnissaan. Asopaketti otettiin innolla vastaan Lokakuussa otettiin käyttöön koko maassa Asopaketti, joka antaa asukkaille mahdollisuuden hankkia asuntoonsa rakennus- ja sisustusalan ammattilaisten suunnittelemia avaimet käteen kokonaisuuksia keittiöiden, kylpyhuoneiden ja saunojen sisustuksen uusimiseen. Kymmenellä paikkakunnalla järjestetyissä Asopaketti-asukasinfoissa oli runsas osanotto. Asukashallintoa uudistettiin yhteisöllisyyden kehittämiseksi Vuoden lopulla yhtiön hallitus hyväksyi uudistetun asukashallintomallin, jonka avulla asukashallintoresursseja ohjataan yhä enemmän talotason toimintaan. Tavoitteena on saada asukastoimintaan mukaan uusia asukkaita ja lisätä sitä kautta yhteisöllisyyttä taloissa. 6 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2012 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus joulu 2012

6 Toimitusjohtajan katsaus Turvallinen, Vastuullinen Nuo otsikon sanat kuvasivat haastateltujen asukkaiden mielestä parhaiten yhtiötämme. Toimintavuoden syksyllä tehtiin asiakastyytyväisyystutkimus, johon haastateltiin 1006 asukastamme. Sanat turvallinen ja vastuullinen kuvaavat hyvin myös vuoden 2012 toimintaamme. Tehtävämme on pitää kiinteistöistämme niin hyvää huolta, että asunnot pysyvät kilpailukykyisinä. Ja niin ne ovat pysyneetkin. Asuntojen lukumäärään perustuva käyttöaste vuoden 2012 lopussa oli 99,14 % ja asukasvaihtuvuus vain 14,63 %. Asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan myös asukkaat olivat sitä mieltä, että olemme onnistuneet tehtävässämme. Toki kehitettävääkin he löysivät. Asukkaat toivovat asuntoihin laadukkaampia materiaaleja sekä tasokkaampia sauna- ja pesutiloja. Tuo tieto ei tullut meille yllätyksenä ja siksi olemme jo kehittäneet siihen tarpeeseen hyvät tuotteet, kuten Asopaketit, joiden avulla asukas voi korottaa asuntonsa materiaalien tasoa osittain omalla, osittain yhtiön kustannuksella. Tuotteet otettiin käyttöön koko asuntokannassa vuoden 2012 syksyllä. Ammattimaiseen toimintaan kuuluu tänä päivänä myös energiatehokkuuden huomioiminen kaikessa toiminnassa. Olemme mukana kiinteistöalan VAETS-sopimuksessa ja siihen liittyvänä toimenpiteenä muun muassa päättäneet luopua öljystä lämmitysmuotona. Tänä vuonna siirtyi 15 kohdetta öljystä maalämpöön. Hoidamme kiinteistöjämme ennakoiden, koska se on meidän mielestämme olennainen osa vastuullis- ta toimintaa. Suunnitelmallisen toiminnan seurauksena asukkaiden ei myöskään tarvitse pelätä, että vastikkeet nousisivat korjauskulujen takia yllättäen. Siinä asiassa meitä auttaa myös vastikkeiden tasausjärjestelmä, kun kuluja voidaan jakaa koko asuntokannan kesken. Uskoisin, että asukkaat ovat valinneet sanavaihtoehdoista turvallinen-sanan osittain juuri siksi, että vastikekehitys on ennakoitavissa. On turvallista tietää, että vastike ei nouse yhtäkkiä esimerkiksi ison remontin takia. Siinä on myös selkein ero omistusasumiseen, missä isot remontit nostavat aina asukkaan asumiskuluja yhtäkkiä ja joskus jopa kohtuuttoman paljon. Rohkenen tulkita tutkimusta myös siten, että asukkaat arvostavat vastuullisuutta talousasioiden hoitamisessa laajemminkin. Me huolehdimme, että yhtiön lainat hoidetaan velvoitteiden mukaisesti, emmekä laske vastikkeita kyseenalaisin keinoin esimerkiksi vähentämällä korjaustoimintaa puhumattakaan siitä, että lainoja ei lyhennettäisi. Asukkaille tärkeä asia on myös se, että he voivat luottaa saavansa asumisoikeusmaksun takaisin nopeasti, jos muuttavat asunnosta pois. Se kuuluu lain mukaisiin velvollisuuksiimme, mutta vaatii ammattitaitoa ja kokonaisuuden hoitamista vastuullisesti, jotta nuo velvoitteet pystytään hoitamaan. Toimimme omakustannusperiaatteella ja olemme voitonjakorajoitteinen yhtiö, joka ei saa kerätä vastikkeissa voittoa. Omistajille maksettiin vuonna 2012 lainmukaista oman pääoman korkoa (osinko) ,24 euroa, jonka vaikutus vastikkeeseen oli 0,008 euroa neliölle kuukaudessa. Vertailun vuoksi on todettava, että yhtiön lainanhoitokulut vaikuttivat vuonna 2012 vastikkeeseen noin kuusi euroa neliölle kuukaudessa eli pääomakulut lohkaisevat ison osan vastikkeissa kerätyistä varoista. Kun kiinteistöjen ylläpitokustannukset ovat myös kasvaneet erittäin nopeasti, viimeisen viiden vuoden aikana runsaat viisi prosenttia vuodessa, on selvää että asumisen kulut ovat kasvaneet myös yhtiömme asunnoissa. Olemme kuitenkin kääntäneet niukkenevien resurssien haasteet eduksemme ja kehittäneet toimintaamme. Kun emme voi nostaa vastikkeita yli asumisoikeuslain määrittelemän tason, meidän on pitänyt kehittää muun muassa korjaustoimintaan uusia tuotteita kuten jo mainitut Asopaketit. Asuntojen tehokkaan markkinoinnin avuksi otimme alkuvuonna 2012 käyttöön Koti-tuotteet, jotka korostivat asumisoikeusasuntojen sopivuutta moneen elämänvaiheeseen ja varmistivat osaltaan asuntojen tyhjäkäyttökustannusten kurissa pysymisen. Asukasvaihtuvuuteen pyrimme vaikuttamaan myös asukashallinnon avulla. Panostamme tulevana vuonna asukashallinnon resursseja selkeästi talotason toimintaan, jotta loisimme mahdollisuuksia yhteisöllisyyden kehittämiseen. Sen on todettu lisäävän asukkaiden turvallisuuden tunnetta. Hyvässä asuinyhteisössä myös viihdytään pidempään. Emme ikävä kyllä voi luvata asukkaille, että vastikkeet jossain vaiheessa laskisivat, mutta olemme tehneet ja teemme kaikkemme, että vastikekehitys pysyy tasaisena. Suoriudumme taloudellisista velvoitteistamme ja vältämme korjausvelan syntymistä niillä toimintatavoilla, joita olemme toteuttaneet vuonna 2012 ja tulemme kehittämään tulevina vuosina. Asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan Asokotien kokonaissuositteluaste on peräti 94 prosenttia. Olemme kiitollisia asukkaillemme siitä, että he ovat kokeneet palvelumme hyväksi ja olleet myös aktiivisia toiminnan kehittämisessä. Kiitos myös koko henkilökunnallemme vastuullisesti tehdystä työstä sekä kaikille yhteistyökumppaneillemme hyvästä yhteistyöstä vuoden 2012 aikana. Marko Pyykkönen Toimitusjohtaja 8 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2012 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

7 Asokotien alueellinen jakauma 2012 Muut aluekeskukset 3883 Kehyskunnat 2373 Muut kaupungit 925 Vantaa 1751 Helsinki 3031 Espoo 1951 Vastikekehitys PERUSVASTIKE HOITOVASTIKE KOKONAISVASTIKE Koko maa 8,58 8,24 7,75 2,37 2,22 2,22 10,95 10,46 9,97 Pääkaupunkiseutu 9,54 9,08 8,46 2,29 2,16 2,16 11,83 11,24 10,62 Kehyskunnat 8,10 7,82 7,32 2,60 2,33 2,49 10,70 10,15 9,81 Muu Suomi 7,44 7,25 6,91 2,38 2,27 2,14 9,82 9,52 9,05 VUONNA 2012 VALMISTUNEET KOHTEET Osoite kunta asunnot neliöt rahoitus hankinta-arvo Klariksentie 3 Espoo korkotuki Asiakkaiden arvostamia asumispalveluja Asoetu Asoetu on pitkäaikaisten asukkaiden palkitsemiseen kehitetty etu. Asoetuun ovat oikeutettuja yli kymmenen vuotta Asokodissa asuneet. Heille tarjotaan mahdollisuus kunnostaa tai kohentaa kotinsa ilmettä haluamallaan tavalla. Asoedulla parannettiin asumisviihtyvyyttä yhteensä eurolla vuoden 2012 aikana. Suositeltua asumista Asokodit on Suomen suurin asumisoikeusasuntoja tarjoava yritys, jolla on omistuksessaan asuntoa 32 paikkakunnalla. Syksyllä toteutetun asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan asukkaat mielellään myös suosittelevat asumista Asokodeissa. Kokonaissuositteluaste on peräti 94 prosenttia. Syksyllä 2012 tehdyn asiakastyytyväisyystutkimuksen tarkoituksena oli selvittää yhtiön asiakkaiden tyytyväisyyttä asuntoihin ja palveluihin sekä kartoittaa mahdollisia kehityskohteita. Puhelinhaastatteluin toteutettuun tutkimukseen vastasi 1006 Asokotien asukasta. Tutkimuksen käytännön toteutuksesta vastasi Innolink Research Oy. Tutkimustulosten mukaan 23 prosenttia vastaajista on jo suositellut Asokoteja tuttavilleen. Yhteensä 52 prosenttia puolestaan suosittelisi yritystä lämpimästi ja 19 prosenttia tietyin varauksin esimerkiksi kysyjän elämäntilanteen mukaan. Vastaajilla positiivinen mielikuva Asokodeista Tutkimuksen mielikuva-analyysi osoittaa, että vastaajilla on positiivinen kuva Asokodeista. Vastaajien mielestä Asokoteja parhaiten kuvaavat sanat ovat turvattu ja vastuullinen. Yritystä pidetään myös hyvämaineisena ja tunnettuna toimijana. Asukkaat arvostavat palvelualttiutta Vastaajien keskuudessa tärkeimpinä Asokotien toimintaan liittyvinä tekijöinä pidetään toimivaa kiinteistöhuoltoa ja asuntojen hyvää pohjaratkaisua. Tutkimuksen mukaan vastaajat ovat varsin tyytyväisiä Asokotien toimintaan, sillä 69 prosenttia vastaajista antoi yritykselle arvosanaksi vähintään 4 asteikolla 1 5. Asokodit on onnistunut vastaajien mielestä erityisen hyvin palvelualttiudessa ja ystävällisyydessä, asuntojen sijainnissa ja palveluiden saatavuudessa. Kehitystarpeet esiin Tutkimuksessa nousi esiin myös kehittämiskohteita. Asukkaat arvostavat kohdekohtaista internetpalvelua Kotikulmaa ja toivovat sen käytettävyyttä ja hyödyllisyyttä kehitettävän edelleen. Lisäksi vastaajat ilmoittivat kaipaavansa laadukkaampia materiaaleja asuntoihin. Tähän ratkaisuksi Asokodit on kehittänyt Asopaketit, joilla tarjotaan asukkaille mahdollisuus vaikuttaa omaan asumisviihtyvyyteensä. Vapaissa vastauksissa tärkeimmäksi kohdaksi nostettiin asukkaiden toive pitää vastikekehitys kohtuullisena. Asukashallinto Asukkaat arvostavat asumisviihtyisyyttä ja turvallista asuinympäristöä. Talokohtaisen asukastoiminnan on todettu lisäävän kumpaakin. Vuonna 2012 asukashallintoa uudistettiin korostamaan talotason toimintaa yhteisöllisyyden lisäämiseksi. Asuntohaku Asokodin hakeminen onnistuu kätevästi verkkosivuilla olevan hakemuksen avulla. Vuonna 2012 otettiin asiakaspalvelussa käyttöön reaaliaikainen Livezhat. Se mahdollistaa reaaliaikaisen keskusteluyhteyden asiakkaaseen, joka hakee tietoa yhtiön internetsivuilta. Kotikulma Kaikilla Asokotien kohteilla on omat internetsivut Kotikulmassa. Asiakastyytyväisyystutkimuksessa nostettiin esiin Kotikulman tärkeä merkitys asukasviestinnässä ja toivottiin sivujen kehittämistä edelleen. Palvelukeskus Asokotien palvelukeskuksen avulla asukas saa yhden numeron kautta yhteyden isännöintiin ja huoltoon. Palvelukeskuksen tavoitteena on parantaa isännöinti- ja huoltopalvelujen toteutumista sekä saatavuutta. Palvelukeskus laajeni vuonna 2012 Lappeenrantaan, Kotkaan, Imatralle, Haminaan, Lahteen, Kouvolaan ja Rovaniemelle sekä osaan pääkaupunkiseudun kohteita. Vaihtopörssi Vaihtopörssin avulla asoasukas voi etsiä ja vaihtaa asuntoa toisen asoasukkaan kanssa. Aktiivisten vaihtopörssin käyttäjien määrä on kasvanut. Ystävällisyys ja palvelualttius valttia Asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan Asokodit on onnistunut erityisen hyvin palvelualttiudessa ja ystävällisyydessä. Henkilöstön ilmapiirikyselyssä esiin nousi hyvä yhteishenki. Asokodeissa toteutettiin vuoden 2012 syksyllä henkilöstökysely, jolla kartoitettiin työyhteisön ilmapiiriä, työskentelyolosuhteita ja kehitystarpeita. Vastausprosentti oli 91 ja avopalautteissa annettiin hyviä kehitysideoita. Hyvän yhteishengen lisäksi positiivista palautetta annettiin asianmukaisista työvälineistä, työmenetelmistä ja järjestelmistä sekä viihtyisästä työympäristöstä. Työllä koetaan olevan selkeät tavoitteet ja yritys tarjoaa riittävästi ja tasapuolisesti koulutusmahdollisuuksia. Asokoteja ollaan myös valmiita suosittelemaan työpaikaksi tuttaville. Parantamisen varaa on vielä sisäisen tiedonkulun kehittämisessä. Tulevan vuoden toimintasuunnitelmassa onkin korostettu viestinnän merkitystä kaikessa toiminnassa. 10 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2012 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

8 Kunnossapidon korjauskulujen jakautuminen 2012 Hyvä asuminen on vastuullisten toimintojen summa Ulkoaluerakenteet 10 % Ulkoseinät, kattorakenteet, parvekkeet 20 % LVISA-järjestelmät 27 % Muut 4 % Asuinhuoneistot 39 % Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 2005=100 Rakennustyyppi asuinkerrostalo Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 2005=100, kokonaisindeksi Rakennus-kustannusindeksi 2005=100, kokonaisindeksi Kuluttajahinta-indeksit 2005=100, kokonaisindeksi 150,0 Lähde: Tilastokeskus Asokodit pitää huolta kiinteistöomaisuudestaan ammattimaisesti ja ennakoiden. Asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan asukkaat antavat vastuulliselle toimintatavalle suuren arvon. Kiinteistöt kunnossa ennakoiden Asokotien kiinteistökanta pidetään kunnossa pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelman (PTS) mukaisesti ja korjausvelkaa välttäen. Kiinteistöt ja asunnot pyritään pitämään ennakoiden peruskunnossa. Asukkaiden toiveina kuitenkin on perustasoa laadukkaammat pintamateriaalit ja siksi toimintavuonna otettiin käyttöön Asopaketit koko asuntokannassa. Osittain asiakasrahoitteiset Asopaketit parantavat asukkaiden valinnanmahdollisuuksia ja pitävät yhtiön huoneistokorjauskustannukset kohtuullisina. Vuoden 2012 aikana pienennettiin korjausvelkaa, joka on syntynyt ennenaikaisten korjaustarpeiden takia esimerkiksi harjualueiden käyttövesiputkistojen uusimisesta. Korjausvelan syntymiseen on vaikuttanut myös kiinteistökannan rakenne. Pientalovaltaisten kohteiden korjauskulut ovat 26 % suuremmat kuin kerrostalokohteissa. Energiankulutus kuriin suunnitelmallisesti Toimintavuonna aloitettiin 15 kohteen lämmitysmuodon muutos öljystä maalämpöön. Öljylämmityksestä luovutaan kokonaan vuoden 2013 aikana, mikä tuo sekä taloudellisia säästöjä että vähentää ympäristöriskejä. Vedenkulutus vaikuttaa olennaisesti myös lämmityskuluihin. Yhtiö aloitti vuonna 2010 huoneistojen vesikalusteiden säännöllisen huollon ja säästösuuttimien vaihtamisen. Vuosittain käydään läpi huoneistoa ja vuoden 2012 loppuun mennessä toimenpiteet on toteutettu jo puoleen asuntokannasta. Palvelun laatu ja vastuullinen toiminta etusijalla Vuonna 2012 laajennettiin isännöinnin ja huollon toimintaan keskittyvää asiakaspalvelukeskusta ulottumaan asuntoon. Toiminta laa- 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90, Tammikuu 2006 Tammikuu 2007 Tammikuu 2008 Tammikuu 2009 Tammikuu 2010 Tammikuu 2011 Tammikuu 2012 Tammikuu marraskuu Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 2005=100, kokonaisindeksi Rakennus-kustannusindeksi 2005=100, kokonaisindeksi jenee kattamaan koko kiinteistökannan keväällä Kuluttajahinta-indeksit 2005=100, kokonaisindeksi Palvelukeskuksen avulla pystytään seuraamaan, että asukkaiden yhteydenottoihin reagoidaan riittävän nopeasti. Palvelukeskuksen kautta kerättävää tietoa hyödynnetään myös kunnossapidon ja asiakaspalvelun kehittämisessä. Asukkailta tulleen palautteen perusteella palvelukeskustoimintaan ollaan oltu tyytyväisiä. Myös isännöinti ja huolto ovat korostaneet toiminnan positiivisia vaikutuksia, kun asiakas ohjataan heti oikealle taholle. Palvelukeskus on myös parantanut isännöitsijöiden ja huollon ajankäytön hallintaa. Asokodit kilpailuttaa säännöllisesti toimintojaan varmistaakseen laadukkaat ja kustannuksiltaan järkevät palvelut. Myös yhteistyökumppaneilta edellytetään vastuullista toimintaa ja asiakaspalveluhenkisyyttä. Harmaan talouden ehkäisemiseksi yhteistyökumppaneiden on kuuluttava tilaajavastuu.fi -palveluun. Koko ajan kehittäen eteenpäin Kehitystyö on ehdoton edellytys ammattimaiselle kiinteistöomistukselle. Asokodit oli mukana vuonna 2012 lopulla päättyneessä TEKES-rahoitteisessa Asumisen ja hyvinvoinnin palvelumallit (ALMA) -tutkimuksessa, jonka tuloksia hyödynnetään yhtiön monien toimintojen kehittämisessä. Asokodit on mukana myös TEKESin vuonna 2011 alkaneessa ELMOeli Elämänkaariasumisen palvelullistaminen -projektissa. Sen tavoitteena on synnyttää uusia palveluinnovaatioita Asokodeille asumisen liiketoiminnassa. Projekti päättyy vuoden 2013 lopussa. 12 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2012 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

9 Asiakasedut lisäävät valinnan mahdollisuuksia Asokodit on kehittänyt asiakasetuja vastatakseen asukkaiden toiveisiin parantaa asumisen laatua. Vuonna 2012 otettiin koko asuntokannassa käyttöön Asopaketit ja Elega-keittiömallit, joiden avulla asukkailla on mahdollisuus hankkia itselleen omien toiveiden mukainen laatutaso asuntoon. Niiden avulla myös täydennetään korjaustoimintaa siten, että asukkailla on mahdollisuus saada asuntoonsa laajempi ja tasokkaampi remontti. Asopaketti tuo laatua pintamateriaaleihin Asopaketit ovat ammattilaisten suunnittelemia, valmiita kokonaisuuksia, joiden avulla asukas voi uudistaa keittiön, kylpyhuoneen ja saunan vaivattomasti. Ammattitaitoinen toteutus kuuluu osana jokaiseen Asopakettiin eli asukkaan ei tarvitse itse hankkia urakoitsijaa. Asokodit osallistuu remonttien kustannuksiin talon iästä riippuen. Pitkäaikainen asukas voi myös hyödyntää paketissa Asoetua, jolla palkitaan pitkäaikaista asumista. Elegan avulla kevyt stailaus keittiöön Asokodit tarjoaa asukkailleen mahdollisuutta myös kevyempään keittiön muutokseen Elega-keittiömalliston avulla. Ideana on, ettei keittiön toiminnallisuutta muuteta. Asokodit osallistuu myös Elegan kautta hankittuihin remonttikustannuksiin. Asopaketit ja Elega-mallistot ovat hyvitettäviä muutostöitä eli asukkaalle korvataan pois muuttaessa remonteista aiheutuneita kuluja. Vastatakseen hakijoiden ja asukkaidensa vaatimustasoon ja nykyaikaisiin asumistoiveisiin Asokodit kehittää aktiivisesti asumispalvelujaan. Ammattitaitoisen henkilökunnan ja laadukkaan palvelun ohella palveluja konseptoidaan ja tuotteistetaan, jotta täsmennetyt asiakasryhmät löytävät tarvitsemansa asunnon Asokodeilta. Asokodit tar joaa monipuolisia asiakas etuja Koti-tuotteet korostavat asoasumisen etuja monessa elämäntilanteessa Asokodit on neuvotellut asukkailleen erilaisia etuja yhteistyökumppaneiltaan. Asoetukortilla asukkaat saavat erilaisia etuja kodin ja vapaa-ajan hankintoihin. Voimassaolevat edut löytyvät yhtiön verkkosivuilta. Alkuvuonna 2012 otettiin käyttöön Koti-tuotteet, joiden avulla haluttiin korostaa asumisoikeusasuntojen sopivuutta monenlaiseen elämänvaiheeseen. Koti-tuotteilla nostettiin esiin nuorten mahdollisuus hankkia Parvikoti eli kimppakämppä, perhetilanteen muuttuessa hankkia Nopsakoti ja seniori- käisten elämänvaiheeseen sopivaksi hankinnaksi esiteltiin Huippukoti. Koti-tuotteiden avulla saatiin esille asumisoikeusasumisen hyviä puolia kuten turvallisuus, riskittömyys, huolettomuus kiinteistön ylläpidosta ja taloudellinen ennakoitavuus. 14 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2012 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

10 Jatkamme vastuullisella tiellä myös vuonna 2013 Vuosi 2013 alkaa jälleen taloudellisen epävarmuuden tilanteessa. Työllisyystilanteen huononeminen vuoden 2012 lopulla on heikentänyt myös kuluttajien luottamusta oman talouden positiiviseen kehittymiseen. Asokotien kannalta tilanne ei kuitenkaan ole olennaisesti muuttunut vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Asuntojen käyttöaste- ja asukasvaihtuvuusluvut ovat hyvällä tasolla, eikä asuntojen kysynnässä ole havaittavissa normaalista kausivaihtelusta poikkeavaa heikkenemistä. Asuntojen myyntiajat ovat nekin pysyneet samalla tasolla kuin viime vuonna. Isojen perheasuntojen kohdalla myynti on edelleen haasteellista. Silti tavoitteemme on vuonna 2013 parantaa niin käyttöastetta kuin myös vähentää vaihtuvuutta. Kehitämme edelleen sähköisiä palveluita, panostamme talotason asukashallintoon ja markkinoimme asuntojamme monikanavaisesti, mutta pääasiassa sähköisiä markkinointikanavia käyttäen. Asumisoikeusasuntojen kysynnän odotetaan nousevan vuoden 2013 aikana, kun uusia vuokra-asuntoja on tuotettu ennätyksellisen vähän ja omistusasuntotuotantokin on talouden epävarmuustilanteiden takia vähäistä. Asokotien keskimääräinen käyttövastike koko maassa vuonna 2013 on 11,20 euroa/jm 2 /kk. Vastikkeiden tasoon vaikuttaa olennaisesti pääomakulujen suuri määrä, jonka osuus on noin kuusi euroa neliölle kuukaudessa. Asokodit jatkaa vaikuttamistyötä, jonka tavoitteena on saada vuosimaksulainojen ehtoihin muutoksia ja turvata myös siltä osin asumisoikeusasumisen kohtuuhintaisuus tulevaisuudessa. Tulemme pitämään kiinteistöomaisuudestamme huolta ammattimaisesti myös vuonna Keräämme palautetta Asopakettien sekä muiden asumispalveluiden ja tuotteiden käytöstä ja kehitämme niitä eteenpäin. Haluamme tarjota asiakkaillemme jatkuvasti paranevia asumispalveluita. Vuoden 2012 toukokuussa Espoon Suurpeltoon valmis - tuneessa Klariksentie 3:ssa asuu asukkaita kaikista Asokotien asiakas ryhmistä: sinkuista, dinkuista, lapsiperheistä ja yli 55-vuotiasta asukkaista. Ydintavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2013 Tunnusluvut Käyttöaste 99,5 % Vaihtuvuus alle 16,5 % Suosittelijuus 4 (1 5) Pitkäaikaisten asukkaiden lukumäärän kasvattaminen 5 prosentilla Kunnossapito Huoltoon kehitetään uudistettu toimintamalli. Kunnossapidon toimintamalleja tarkennetaan. Korjauksiin budjetoitu 19,1 M, josta asuinhuoneistojen sisäpuolisiin korjauksiin 7 M. Henkilöstö Henkilöstöä kannustetaan kekseliäisyyteen ja koulutetaan palveluajatteluun. Työntekijöiden keski-ikä on nousussa, ikäjohtamiseen panostetaan muun muassa työergonomian keinoin. Asiakkuus Kehitetään edelleen korjaustoiminnan tuotteita, joiden avulla asukas voi parantaa asumisen laatua yhteistyössä yhtiön kanssa. Palvelukeskustoimintaa laajennetaan koko asuntokantaan. Pitkäaikaisten asukkaiden määrää pyritään lisäämään asumispalveluja kehittämällä ja uudistetun asukashallinnon avulla. Hakijamääriä pyritään nostamaan kohdennetulla markkinoinnilla. Tavoitteet energian säästölle Vuonna 2009 lämpöindeksi oli 48,8 kwh/rm 2 ja tavoitteen mukainen lämpöindeksi vuoden 2013 lopussa on enintään 46,9 kwh/rm 2. Vuonna 2009 veden kulutus oli 390 l/m 3 ja tavoitteen mukainen vedenkulutus vuoden 2013 lopussa on enintään 374 l/m 3. Vuoden 2013 aikana luovutaan öljystä lämmitysmuotona. 16 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2012 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

11 Hallituksen toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus Yhtiön talous Konsernin liikevaihto vuodelta 2012 oli 129 M (124 M ) ja taseen loppusumma oli M (1 186 M ). Käyttövastiketta on kerätty toimintavuoden aikana 119,8 M (115,3 M ). Korjaustoimintaan käytettiin 23,8 M (16,5 M ). Suomen Asumisoikeus Oy:n tilikauden voitto oli ,37 ( ,32 ). Suomen Asumisoikeus -konsernin tilikauden voitto oli 11,3 M (19,5 M ). Talousarvio on toteutunut lähes ennakoidulla tavalla, tarkempi erittely tilinpäätöksen liitetiedoissa. Ympäristövaikutukset Suomen Asumisoikeus Oy toteuttaa laadukkaita ja ympäristöystävällisiä asumispalveluja. Yhtiöllä on ympäristöohjelma. Suomen Asumisoikeus Oy liittyi ympäristöministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä RAKLIn väliseen kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen toimenpideohjelmaan. Tavoitteena on tehostaa vuoteen 2016 mennessä 7 % yhtiön omistamien kiinteistöjen energiankäyttöä. Hankinta- ja palvelusopimuksissa on jo huomioitu energiansäästötavoitteet. Energian kulutuslukemat Lämpö kwh/rm 3 46,3 47,2 46,9 49 Vesi l/m Sähkö kwh/rm 3 3,4 3,4 3,6 3,6 Riskienhallinta Yhtiön liiketoimintaan vaikuttavat riskit jakautuvat strategisiin, operatiivisiin ja vakuutettavissa oleviin riskeihin. Liiketoimintaan liittyvien riskien hallinta perustuu toimintaympäristön ja markkinoiden muutosten tunnistamiseen, ennakointiin ja reagointiherkkyyteen. Sellaiset riskit, joihin pystytään varautumaan vakuutuksien avulla, kartoitetaan yhteistyössä ulkopuolisen vakuutusasiantuntijan kanssa. Hallitus valvoo, että riskien hallinta on järjestetty asianmukaisesti. Kiinteistökannan ylläpitotoiminnan riskejä ennaltaehkäistään ja hallitaan yhtiön kunnossapito-strategian mukaisesti. Likvidien varojen sijoitukset tehdään hallituksen vahvistaman sijoitusstrategian mukaisesti alhaisella riskillä. Sijoituksia on markkinatilanteesta johtuen suunnattu uudelleen. Sijoitusrahastoista on siirretty varoja määräaikaisiin talletuksiin ja lyhyen koron rahastoihin. Luottotappiot kasvoivat hieman. Valuuttariskiä ei ole. Ympäristöriskit on käsitelty ympäristöohjelmassa. Jälleenrahoitus Korollinen vieras pääoma tilikauden lopussa oli 849,8 M (874,1 M ), josta vuosimaksulainoja 723,8 M (752,9 M ) ja korkotukilainoja 121,3 M (121,2 M ). Vuosimaksulainojen korko perustuu heinäkuun inflaatioon. Vuosimaksulainojen keskikorot olivat 3,62 % (2,76 %) ja korkotukilainojen 2,76 % (2,81 %). Korkotukilainoissa on markkinaehtoinen korko. Lainoihin sisältyvä valtion korkotuki oli 0,5 M (0,6 M ) ja niissä on valtion täytetakaus. Mahdollinen korkotason nousu aiheuttaa merkittävän korotuspaineen käyttövastikkeisiin. Yhtiö joutuu lähivuosien aikana lainaehtojen mukaisesti lyhentämään merkittävästi lainojaan. Lainoja on uudelleen järjesteltävä tai lyhennykset on katettava käyttövastikkeilla. Lainojen uudelleen järjestelyn haasteena on mahdollinen rahoituksen saatavuuden kiristyminen. Käyttövastiketason merkittävä korottaminen voi puolestaan vaikeuttaa asuntojen markkinointia ja lisätä tyhjäkäyttökustannuksia. Myös asuntojen vuokraus sitoo kassavaroja ja aiheuttaa taloudellista riskiä. Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä Emoyhtiön tilikauden voitto on ,37 ( ,32 ). Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,24 (94 185,24 ). Osinkona jaetaan 13,45 (13,45 )/osake eli yhteensä ,24 (94 185,24 ) ja jätetään omaan pääomaan ,13 ( ,08 ). Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Henkilöstö Henkilöstön keskimääräinen lkm Tilikauden palkat ja palkkiot, M 2,0 1,9 1,8 1,7 Yhtiön osakkeet Yhtiöllä on osaketta, joiden nimellisarvo on noin 168,19 euroa. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Omistajat Yhtiön omistus jakautui puoliksi SATO-konserniin kuuluvan Vatrotalot Oy:n ja VVO-yhtymä Oyj:n välillä. Yhtiön hallitus Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: Vehkaluoto Raimo, pj. Salo Riitta, vpj. Bergqvist Kari H. Neuvonen Esa Saastamoinen Eero Silfverberg-Nurminen Kirsi Salo Riitta, pj. Vehkaluoto Raimo, vpj. Bergqvist Kari H. Neuvonen Esa Saastamoinen Eero Silfverberg-Nurminen Kirsi Yhtiön toimitusjohtajana toimi Marko Pyykkönen. Yhtiön tilintarkastajat Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kai Salli. 18 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2012 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus

Suomen Asumisoikeus Oy. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014

Suomen Asumisoikeus Oy. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014 Sisältö Suomen Asumisoikeus Oy lyhyesti 4 Asumisen kehittämistä hyvällä yhteistyöllä 5

Lisätiedot

vuosikertomus 2011 hyvää asumista yhdessä kumppanien kanssa

vuosikertomus 2011 hyvää asumista yhdessä kumppanien kanssa vuosikertomus 211 hyvää asumista yhdessä kumppanien kanssa 1 SATO on Suomen johtavia asuntosijoitusyhtiöitä. SATO omistaa noin 23 vuokrattavaa asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Lisätiedot

SATO. minne. matka? Vuosikertomus 2010

SATO. minne. matka? Vuosikertomus 2010 SATO minne Vuosikertomus 21 matka? 1 SATO on Suomen johtavia asuntosijoitusyhtiöitä. SATO omistaa noin 23 vuokrattavaa asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa. Sijoitusomaisuuden käypä

Lisätiedot

Askeleen edellä. Välittäen.

Askeleen edellä. Välittäen. Askeleen edellä. Välittäen. YIT Lyhyesti YIT on rakennusalan edelläkävijä, joka luo kestävää kaupunkiympäristöä rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. YIT:llä on

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12

Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12 Vuosikertomus 2010 Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12 Strategia 16 Strategiakatsaus 18 Sijoituskiinteistöt

Lisätiedot

> Citycon lyhyesti 1 > Citycon sijoituskohteena ja tietoja osakkeenomistajille 2 > Missio, visio, tavoitteet ja strategia 4 > Toimitusjohtajan

> Citycon lyhyesti 1 > Citycon sijoituskohteena ja tietoja osakkeenomistajille 2 > Missio, visio, tavoitteet ja strategia 4 > Toimitusjohtajan L I I K E T I L O J E N O S A A J A > Vuosikertomus 2004 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O > Citycon lyhyesti 1 > Citycon sijoituskohteena ja tietoja osakkeenomistajille 2 > Missio, visio, tavoitteet ja

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Raute 2009 VUOSIKERTOMUS 2009 Sopeutumista seuraa kasvu. Visio Rauten visio on olla maailmanlaajuisesti alansa johtava teknologian ja palvelujen toimittaja. Missio Raute

Lisätiedot

kotiin uusi ilme Maalaten ja tapetoiden Näin käytin Asoedun Energian säästöprojekti käynnistyi Korkokatosta helpotusta lainanmaksuun

kotiin uusi ilme Maalaten ja tapetoiden Näin käytin Asoedun Energian säästöprojekti käynnistyi Korkokatosta helpotusta lainanmaksuun Asokoti ASOKOTIEN lehti 2/2009 Näin käytin Asoedun Energian säästöprojekti käynnistyi Korkokatosta helpotusta lainanmaksuun Tutustu uuteen uutispalstaan! Maalaten ja tapetoiden kotiin uusi ilme sisältö

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200 VUOSIKERTOMUS 2009 Turvatiimi Oyj Esterinportti 2, 00240 Helsinki Puh. 0207 363 200 Osaava ja luotettava kotimainen SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 3 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27 Hallituksen

Lisätiedot

Lindströmin vastuuraportti

Lindströmin vastuuraportti VASTUURAPORTTI 2014 Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön toiminnasta ja kuvaa Lindströmin vastuuta palveluntuottajana, kannattavana, tulosta tekevänä yrityksenä, työnantajana, palvelujen ja tuotteiden

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ. Yritysvastuuraportti 2014

AKTIA PANKKI OYJ. Yritysvastuuraportti 2014 AKTIA PANKKI OYJ Yritysvastuuraportti 2014 Sisältö YLEISTÄ Toimitusjohtajan puheenvuoro 1 Aktia lyhyesti 2 Sidosryhmämme 4 Finanssiala muutoksessa 5 YRITYSVASTUU AKTIASSA Yritysvastuu on kiinteä osa pankin

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions YRITYSVASTUURAPORTTI 2009 Casting Future Solutions Sisältö COMPONENTA-KONSERNI 1 Toimitusjohtajalta 2 Componenta lyhyesti 4 Componentan liiketoiminta ja toimintaympäristö 6 Yritysvastuu Componentassa 8

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 0

V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 0 VUOSIKERTOMUS 2010 Energy for Electronics SISÄLTÖ Efore yhtiönä Tietoa osakkeenomistajille...4 Tilikausi 2010 lyhyesti...5 Toimitusjohtajan tervehdys...6 Eforen toiminnan perusta...8 Asiakaspalvelu ja

Lisätiedot

VASTUU RAPORTTI 2013 1

VASTUU RAPORTTI 2013 1 VASTUURAPORTTI 2013 1 Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 22 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2900 henkilön voimin. Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2009 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus............................ 4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008

energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008 energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008 2008 / YHTEISKUNTAvastuuRAPORTTI / VANTAAN ENERGIA Olemme tunnistaneet toimintamme merkittävimmät vaikutukset sekä ympäristöön että yhteiskuntaan. Jatkuvalla

Lisätiedot

Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa.

Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa. Vuosikertomus 2010 Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa. Sisältö Elisa lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Henkilöasiakasyksikkö 4 Yritysasiakkaat 6 Elisa

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI VUOSIKERTOMUS 2013 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO Yhtiön perustietoja 3 Toimintamme perustat 4 Yhteiskuntavastuu ja sen merkitys 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Innovaatioympäristö yhtiön menestyksen

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 Pääjohtajan vastuullisuuskatsaus 2 OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti 3 Yhteiskuntavastuu OP-Pohjola-ryhmässä Finanssialan megatrendit, riskit ja mahdollisuudet

Lisätiedot

Vastuullista suomalaista muotia

Vastuullista suomalaista muotia Vastuullista suomalaista muotia 2012 SISÄLLYSLUETTELO Raportointiperiaatteet 5 Nanso Group lyhyesti 6 Brändit lyhyesti 8 Toimitusjohtajan katsaus 9 Omistajan terveiset 11 Toimintaympäristön kuvaus 12 Vuoden

Lisätiedot

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 Kunnanvaltuuston hyväksymä 22.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu 4 Väestö 5 Toimialat ja työpaikat

Lisätiedot

Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti

Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti Palvelu asuu Alkossa Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti Alko lyhyesti Alko on asiantunteva ja vastuullinen erikoisliike. Tuotevalikoima on laaja ja laadukas. Vuoden 2010 teeman mukaan Palvelu

Lisätiedot

2007 Sisällys 7 00 2

2007 Sisällys 7 00 2 Vuosikertomus 2007 Cityconin kauppakeskukset Suomessa Pääkaupunkiseutu Columbus Helsinki, Vuosaari Cityconin vuokrattava pinta-ala 20 900 m 2. Rakennusvuosi 1997. Uudistus- ja/tai laajennusvuosi 2007.

Lisätiedot

vuoteen Katsaus 2009

vuoteen Katsaus 2009 vuoteen Katsaus 20 2 1 Vuosi 20 1-27 2 DNA lyhyesti 4 Konsernijohtajan katsaus 6 Strategia 10 Kuluttajaliiketoiminta 11 Yritysliiketoiminta 12 DNA lukuina 14 Henkilöstö 16 Yritysvastuu 22 Hallintoperiaatteet

Lisätiedot

Spondan verkkovuosikertomus vuodelta 2011 on saatavilla osoitteessa annualreport2011.sponda.fi

Spondan verkkovuosikertomus vuodelta 2011 on saatavilla osoitteessa annualreport2011.sponda.fi n vuoden 2011 vuosikertomuksen teema on kaupunkien kehittäminen. Yhtiön kiinteistökanta keskittyy Suomen ja Venäjän suurimpiin kaupunkeihin, minkä vuoksi kaupunkien elinvoimaisuus on tärkeä tekijä yhtiön

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25 HELSINKI 13:25 Reaaliaikaisen reittisuunnitteluohjelman avulla Niklas ja hänen kollegansa säästävät aikaa ja polttoainetta tavatessaan asiakkaita. KONEen innovatiivinen karttaohjelma auttaa kunnossapitoasentajia

Lisätiedot

Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS

Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS 2012 Vuosikertomus 2012 03 04 06 Siili on... Toimitusjohtajan katsaus Asiakkaidensa luotettu neuvonantaja nokia.com OP-Pohjola TIKE Ahlstrom 10 11 12.16 ICT-markkinat

Lisätiedot

Kuluttajien arvostusten muuttuminen vaikuttaa rakentamiseen.

Kuluttajien arvostusten muuttuminen vaikuttaa rakentamiseen. VUOSIKERTOMUS 2014 VUOSI 2014 LIIKETOIMINTA HALLINNOINTI GRI-TAULUKKO TILINPÄÄTÖS Kuluttajien arvostusten muuttuminen vaikuttaa rakentamiseen. VUOSI 2014 LIIKETOIMINTA HALLINNOINTI GRI-TAULUKKO TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot