Lautamiehentie 2, Vantaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lautamiehentie 2, Vantaa"

Transkriptio

1 Suomen Asumisoikeus Oy:n Vuosikertomus ja tilinpäätös 2007

2 Lautamiehentie 2, Vantaa

3 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2007 oli yhtiöllemme menestyksellinen. Asumisoikeusasuntojen kysyntä kasvoi, käyttöaste kohosi ja vaihtuvuus pieneni. Asuntojen taloudellinen käyttöaste oli keskimäärin koko Suomessa 99,53 % ja vaihtuvuus vain 15,4 %. Tehostuneen toimintamme lisäksi asuntomarkkinatilanne on ollut yrityksemme kannalta suotuisa sillä omistusasuntojen hinnat ja asuntolainojen korot ovat edelleen korkeita. Olemme tässä tilanteessa voineet käyttää resurssejamme monipuoliseen kehitystyöhön ja kehittäneet muun muassa pitkäaikaisen asumisen palkitsemisjärjestelmän, Asoedun. Järjestelmän perusperiaatteet luotiin vuonna 2007 yhteistyössä kehitystyöryhmän kanssa. Asoetu otetaan käyttöön järjestelmän testauksen jälkeen vuoden 2009 alussa. Toimintavuoden aikana pyrimme vaikuttamaan myös vuosimaksulainajärjestelmän kehittämiseen. Järjestelmä on todettu kaikille kaltaisillemme yleishyödyllisille toimijoille haasteelliseksi lainojen hitaan takaisinmaksuaikataulun vuoksi. Olemme tuoneet yhteiskunnallisille päättäjille esiin alan suurimman toimijan näkökulman asumismuodon ajankohtaisiin asioihin ja korostaneet asumisoikeusjärjestelmän tarpeellisuutta yhteiskunnassamme. Kohtuuhintaisista asunnoista on pulaa jopa siinä määrin, että yrityksillä on työvoimapulaa asuntojen riittämättömyyden vuoksi. Asumisoikeusjärjestelmän kehittäminen on hyvä vaihtoehto mietittäessä ratkaisuja kohtuuhintaisten asuntojen lisäämiseksi. Myös vuonna 2008 teemme monella tavalla töitä asumisoikeusasumisen edistämiseksi. Kiitos henkilöstöllemme, asiakkaillemme sekä kaikille yhteistyökumppaneillemme hyvästä yhteistyöstä vuoden 2007 aikana. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Marko Pyykkönen toimitusjohtaja Suomen Asumisoikeus Oy

4 Toimintakertomus Suomen Asumisoikeus Oy toimii 33 paikkakunnalla ja omistaa asuntoa. Määrä on 43 % koko Suomen asumisoikeusasuntokannasta. Yhtiö on Suomen neljänneksi suurin asuinkiinteistöjen omistaja. Pääosa yhtiön omistamista asunnoista keskittyy pääkaupunkiseudulle ja kasvukeskuksiin. Yhtiön omistajina ovat SATO-konserni ja VVO-konserni. ASUNTOMARKKINATILANNE Omistusasuntojen hinnat pysyivät korkeina ja jopa nousivat vuoden aikana. Samoin asuntolainojen korot nousivat. Vuokra-asuntojen kysyntä kasvoi samaan tahtiin asumisoikeusasuntojen kysynnän kasvun kanssa. Uusia vuokra- ja asumisoikeusasuntoja ei rakennutettu kysyntää vastaavaa määrää. Myös vanhasta asuntokannasta vuokra-asuntojen määrä väheni muun muassa sijoitusasuntojen myynnin vilkastumisen vuoksi. Vuoden lopussa asumisoikeusasuntoja oli koko maassa noin ja vuoden aikana uusia asuntoja valmistui koko maahan noin 250 kpl. Markkinatilanne oli Suomen Asumisoikeus Oy:n kannalta edullinen koko maassa. Asuntojen vaihtuvuus oli vuoden aikana 15,4 % (16,5 %). Koko vuoden keskimääräinen taloudellinen käyttöaste oli 99,53 % (99,57 %). Asuntojen keskimääräinen käyttövastike koko maassa oli 8,80 euroa neliöltä. Käyttövastikekorotus vuonna 2007 oli 5,0 %. Vuoden 2008 käyttövastikekorotus on 6,2 %. TÄRKEIMMÄT TOIMENPITEET JA TAPAHTUMAT ASUNTOJEN MARKKINOINTI Asumisoikeussopimusten myynti Kotkan ja Haminan asuntojen asumisoikeussopimusten myynti siirtyi vuoden alussa Kotkan Seudun Talokeskus Oy:öön. Asumisoikeussopimusten myynti Oulun seudulla siirtyi syyskuun alussa LKV Toivekoti Tahkolalle. Oulussa toteutettiin myös syksyn aikana mittava markkinointikampanja myyntitilanteen parantamiseksi. Asuntojen käyttöaste Oulussa parani syksyn aikana. Oulussa on viime vuosina tuotettu runsaasti uusia asuntoja, mikä on vaikuttanut vanhojen asuntojen kysyntätilanteeseen kaikilla suurilla kiinteistöjen omistajilla. Yhtiön omassa myyntiorganisaatiossa oli vuoden lopussa yhteensä asuntoa. Pitkäaikaisen asumisen edistäminen Vuoden aikana kehitettiin yhteistyössä kehitystyöryhmän kanssa pitkäaikaisen asumisen palkitsemisjärjestelmä, Asoetu. Tavoitteena on lisätä yli 10 vuotta samassa asunnossa asuneiden määrää vuoteen 2010 mennessä sekä varmistaa asuntojen korkea keskimääräinen käyttöaste. Palkitsemisjärjestelmän vaatima testaus ja tietohallinnollisten järjestelmien kehittäminen toteutetaan vuoden 2008 aikana. Asoetu otetaan käyttöön vuoden 2009 alussa. Internetpalveluiden kehittäminen Yhtiön markkinointistrategian mukaisesti toimintavuoden aikana painotettiin internetin käyttöä palveluiden kehittämisessä. Vuonna 2006 käyttöön otettuja kohdekohtaisia internetsivuja kehitettiin toimintavuonna extranettyyppiseksi, osittain sisäänkirjautumista vaativaksi sivustoksi. Sivusto nimettiin Kotikulmaksi, joka otettiin käyttöön heti vuoden 2008 alussa. Kotikulman avulla kehitettiin asukasviestintää siten, että asukkailla on yhä paremmat mahdollisuudet tuottaa itse sisältöä oman kohteen internetsivuille. Tavoitteena oli muun muassa parantaa asukashallintoon liittyvää tiedonkulkua niin asukkaiden kesken kuin myös yhtiön ja asukkaiden välillä. Sisäänkirjautumista vaativa osa varmisti tietoturvaan liittyvien asioiden huomioon ottamisen. KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO Isännöintisopimuksien jatkuvuus Isännöinnin palvelutasomittauksessa isännöinnin arvosana säilyi lähes ennallaan 7,5 (2007/7,6). Isännöin-

5 tisopimuksia jatkettiin Tampereen, Jyväskylän ja Kuopion talousalueiden osalta Realia Management Oy:n ja Oulussa Isännöitsijätoimisto Timo Tahkola Oy:n kanssa. Uudet sopimukset ovat määräaikaisina voimassa asti ja sopimukset koskevat asuntoa. Kilpailutus ja ennakoiva korjaustoiminta Hissien lakisääteisten määräaikaistarkastusten suorittajaksi vaihdettiin Inspecta Tarkastus Oy ( alkaen). Sopimus on voimassa kaksi vuotta. Kiinteistösähkö kilpailutettiin 316 kiinteistön osalta sähkömeklari Skapat Oy:n avulla. Sähkön myyjäksi valittiin Jyväskylän Energia Oy. Sähkön kilpailuttaminen ja sähkön hinnan kiinnittäminen tehtiin toukokuussa Toimenpiteellä varauduttiin tulevaan sähkön markkinahinnan kohoamiseen. Vuoden 2007 aikana tehtiin kaikkien kohteiden kattojen tarkastamisesta sopimukset Lemminkäinen Katto Oy:n ja Kattotutka Oy:n kanssa. Tarkastukset tehdään vuosien välisenä aikana. Korjauskulut olivat 9 M vuonna Asuinhuoneistokorjauksiin käytettiin 4,4 M, lvisa -järjestelmiin 1,5 M ja muuhun korjaustoimintaan yhteensä 3,1 M. Vuositeemana turvallisuus Pelastussuunnitelmien yhtenäistäminen toteutettiin 4KS Finland Oy:n Riskipiste -ohjelman avulla. G4S Security Service Oy:n kanssa toteutettiin Kotiturvapalvelu, jolla tarjotaan asukkaille murto-, palo- ja vesivahinkojen hälytyspalvelu. Suomen Asumisoikeus Oy oli ensimmäinen yhteistyökumppani G4S Security Service Oy:lle laaja-alaiseen, koko asuntokantaa käsittävään palvelutarjontaan. Lappset Group Oy:n kanssa toteutettava leikkialueiden kuntoarvioiden ja rutiinihuoltojen tekeminen toteutetaan koko kantaan vuosien aikana. Pääkaupunkiseudun kehyskuntiin tehtiin tarkastukset vuoden 2007 aikana. Kiinteistöissä olevien teknisten riskien hallintaa käytiin läpi Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian ja Vakuutusmeklari Colemont Finland Oy:n kanssa. Suomen Asumisoikeus Oy on systemaattisesti tehnyt toimenpiteitä, joilla pienennetään kiinteistöissä olevia teknisiä riskejä. asumisoikeusasuntojen ASUMISOIKEUSASUNTOJEN määrä suomessa MÄÄRÄomistajittain SUOMESSA OMISTAJITTAIN Muut aluekeskukset valmiiden VALMIIDEN asuntojen ASUNTOJEN määrä MÄÄRÄ ja JAasuntokannan ASUNTOKANNAN KASVU kasvu Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy Helsingin Asumisoikeus Oy YH-Asumisoikeus Länsi Oy TA-Asumisoikeus Oy ASOKOTIEN ALUEELLINEN JAKAUMA asokotien alueellinen jakauma Muut kaupungit % Ympäristökunnat % % Muut % 7 % % 2 347, 7 % % YH-Asumisoikeus Oy % % % % Helsinki % Vantaa Asokodit Espoo Toimintakertomus Toiminnan kehittäminen Tekes -hankkeiden avulla Tekes -rahoitteinen projekti Asiakkuuden hallinta asumisessa (AHAA) painottui yksilöllisiä tarpeita huomioivan asiakkuuden hallintaan vuoden 2007 aikana. Pääpainona oli asukastarpeiden ennakointi, asiakastiedon kerääminen ja hyödyntäminen liiketoiminnassa ja asukkaiden sitouttaminen pitkäaikaiseen asumiseen. AHAA -projekti päättyy kesäkuussa AHAA -pro

6 Toimintakertomus jekti on Lassila & Tikanoja Oyj:n, Kone Oyj:n, G4S Security Service Oy:n, YIT Kiinteistötekniikka Oy:n, Agenteq Oy:n ja Suomen Asumisoikeus Oy:n yhteishanke. Yhtiö aloitti toimintavuoden aikana myös yrityskohtaisen Tekes -hankkeen, Yritysten välisen arvoverkon kehittäminen kiinteistöalalla. Projektin tarkoituksena on luoda uusia taloudellisempia ja tehokkaampia toimintamalleja kiinteistöjen ylläpitoon. Ympäristö Suomen Asumisoikeus Oy toteuttaa laadukkaita ja ympäristöystävällisiä asumispalveluja. Yhtiön ympäristöpoliittisena perusteena on edistää kestävää kehitystä paikallisesti sekä valtakunnallisesti osana kilpailukykyistä liiketoimintaa toimia vastuullisesti ja olla luotettava liikekumppani, joka täyttää lain asettamat velvoitteet sekä velvollisuudet asiakkaita ja muita sidosryhmiä kohtaan Suomen Asumisoikeus Oy kuuluu Asuinkiinteistöjen energiasäästösopimuksen (AESS) piiriin. Hankinta- ja palvelusopimuksissa on huomioitu energiansäästötavoitteet. Energian kulutuslukemat Lämpö kwh/rm3 49,5 48,5 48,7 48,8 Vesi l/m Sähkö kwh/rm3 3,5 3,6 3,6 3,6 Lämmitysenergian normeerauksen laskeminen on suoritettu uuden laskentamenetelmän mukaisesti (lämmitystarveluku perustuu vuosien keskiarvoihin ja kuntakohtaisiin korjauskertoimiin). Muutokset on tehty myös aiempien vuosien lämmönkulutuslukemiin. Alueellisesti valittu kehitystyöryhmä kokoontui vuoden aikana 4 kertaa. ASOTIETO Yhtiön käytössä olevaa toiminnanohjausjärjestelmää, Asotietoa laajennettiin reskontrasovelluksen käyttöönotolla. RISKIEN HALLINTA Yhtiön liiketoimintaan vaikuttavat riskit jakautuvat strategisiin, operatiivisiin ja vakuutettavissa oleviin riskeihin. Liiketoimintaan liittyvien riskien hallinta perustuu toimintaympäristön ja markkinoiden muutosten tunnistamiseen, ennakointiin ja reagointiherkkyyteen. Sellaiset riskit, joihin pystytään varautumaan vakuutuksien avulla, kartoitetaan yhteistyössä ulkopuolisen vakuutusasiantuntijan kanssa. Hallitus valvoo, että riskien hallinta on järjestetty asianmukaisesti. Kiinteistökannan ylläpitotoiminnan riskejä ennaltaehkäistään ja hallitaan yhtiön kunnossapitostrategian mukaisesti. Likvidien varojen sijoitukset tehdään hallituksen vahvistaman sijoitusstrategian mukaisesti alhaisella riskillä. Luottotappiot ja myyntisaamiset pysyivät vähäisinä. Valuuttariskiä ei ole. Korollinen vieras pääoma tilikauden lopussa oli 983 M (1 003,7 M ), josta vuosimaksulainoja 858,9 M (878,6 M ), korkotukilainoja 122,6 M (123,8 M ) ja markkinaehtoisia lainoja 0,94 M (1,3 M ). Yhtenäislainojen keskikorko oli 3,6 % (2,8 %) ja korkotukilainojen keskikorko 3,3 % (3,1 %). Vuosimaksulainojen korko perustuu heinäkuun inflaatioon. Korkotukilainoissa on markkinaehtoinen korko, mutta lainoihin sisältyy valtion korkotuki. ASUKASHALLINTO YHTIÖN TALOUS Asukashallinnon toimintaohjeen mukaiset talohallitusten puheenjohtajien aluekokoukset pidettiin syyskuun aikana kymmenellä paikkakunnalla. Kokouksissa käsiteltiin vuoden 2008 talousarvion valmistelua, kiinteistöjen ylläpidossa, myynnissä ja hallinnossa toteutettuja toimenpiteitä sekä talohallitusten jäsenille lähetetyn kyselyn tuloksia. Lisäksi kokouksissa käsiteltiin vuosimaksulainajärjestelmää ja sen vaikutusta perusvastikkeen määräytymiseen. Asukasedustajiston kokous pidettiin 13. lokakuuta Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin yhtiön ajankohtaisia asioita. Lisäksi kokous hyväksyi käyttövastikkeen määräytymisperusteen vuodeksi Konsernin liikevaihto vuodelta 2007 oli 104 M (98,8 M ) ja taseen loppusumma oli M (1 248 M ). Asuintalovarauksia on tehty 47,7 M (41,3 M ), josta tänä vuonna 6,3 M (1,9 M ). Käyttövastiketta on kerätty toimintavuoden aikana 100,0 M (94,6 M ). Korjaustoimintaan käytettiin 9,0 M (8,4 M ). Suomen Asumisoikeus Oy:n tilikauden voitto oli ,24 (94 185,24 ). Suomen Asumisoikeus Oy -konsernin tilikauden voitto oli 5,1 M (1,6 M ). Talousarvio on toteutunut lähes ennakoidulla tavalla, tarkempi erittely tilinpäätöksen liitetiedoissa.

7 YHTIÖN TALOUDELLINEN KEHITYS VUOSINA liikevaihdon LIIKEVAIHDON kehitys KEHITYS (t ) (T ) taseen loppusumma sekä vieras pääoma (m ) * % liikevaihdosta * % liikevaihdosta TASEEN LOPPUSUMMA SEKÄ VIERAS PÄÄOMA (M ) *53,94 *38,67 *27,92 *29,68 *37,43 Toimintakertomus Liikevaihto Liikevoitto Taseen loppusumma Vieras pääoma tulos TULOS ennen ENNEN tilinpäätössiirtoja TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA ja VEROJA veroja (T )(t ) bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen (m ) * % liikevaihdosta BRUTTOINVESTOINNIT KÄYTTÖOMAISUUTEEN (M ) * % liikevaihdosta * *% % liikevaihdosta *6,76 *9,27 *3,90 *2,16 *6,58 * 31,79 * 14,30 * 9,79 2 * 2,15 * 0,55 0,57 SUOMEN ASUMISOIKEUS OY:N TUNNUSLUKUJA Asukkaita n n n Asuntoja Asuinpinta-ala ,5 Kiinteistöjä Tase, M Liikevaihto, M Oma pääoma M, josta Asumisoikeusrahastoa Lainakanta Liikevoitto % liikevaihdosta 37,4 29,7 27,9 Oman pääoman tuotto % 2,4 0,8 1,4 Omavaraisuusaste, % 17,0 16,4 16,0 Sijoitetun pääoman tuotto, ROI % 3,50 2,55 2,27

8 Toimintakertomus HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄYTTÄMISESTÄ Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,35 ( ,12 ), josta tilikauden voitto on ,24 (94 185,24 ). Osinkona jaetaan 13,45 /osake (13,45 /osake) eli yhteensä ,24 (94 185,24 ) ja jätetään omaan pääomaan ,11 ( ,88 ). Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen mukaan yhtiön maksukykyä. PÄÄOMALAINA Omistajat ovat sopineet, että pääomalaina ( ) maksetaan kokonaan pois vuonna HENKILÖSTÖ Henkilöstön keskimääräinen lkm Tilikauden palkat ja palkkiot 1,5 M 1,5 M 1,4 M 1,1 M HENKILÖSTÖÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Naisia 26 Miehiä v v v

9 OMISTAJAT Yhtiön omistus jakautui puoliksi SATO-konserniin kuuluvan Vatrotalot Oy:n ja VVO-yhtymä Oyj:n välillä. YHTIÖN HALLITUS Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: Salo Riitta, pj Vehkaluoto Raimo, vpj Bergqvist Kari H. Innanen Katri Kuurne Virve Saastamoinen Eero Vehkaluoto Raimo, pj Salo Riitta, vpj Bergqvist Kari H. Innanen Katri Kuurne Virve Saastamoinen Eero Yhtiön toimitusjohtajana toimi Marko Pyykkönen. YHTIÖN TILINTARKASTAJAT KHT Roland Pettersson ja KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Bergroth alkaen KHT Roland Pettersson ja KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kai Salli. YHTIÖKOKOUS Yhtiökokous pidettiin TILINPÄÄTÖKSEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Asumisoikeusasuntojen kysyntätilanteen arvioidaan säilyvän hyvänä huolimatta siitä, että asuntolainojen korkojen ennustetaan hieman laskevan vuoden aikana. Asuntojen hintataso on kuitenkin edelleen korkea, eikä hintojen oleteta laskevan toimintavuoden aikana. Lisäksi vuokra-asuntojen tarjonta ei vastaa niiden kysyntää. Kohtuuhintaisista asunnoista on pulaa erityisesti pääkaupunkiseudulla. Inflaation arvioidaan nousevan edellisvuodesta, mikä vaikuttaa perusvastikkeella katettavien yhtiön lainanhoitokulujen kasvuun. Hoitovastikkeeseen vaikuttavien energia-, vesi- ja jätehuoltokustannusten arvioidaan myös nousevan elinkustannusindeksiä voimakkaammin. Lisäksi voimakas rakennuskustannusten kasvu lisää korjauskustannuksia. Kustannuskehitykseen on yhtiössä varauduttu jo aiemmin muun muassa kilpailuttamalla toimintoja. Toimintavuonna kilpailutetaan isännöinti kehyskunnissa. Lisäksi korjaustoimintaa kehitetään siten, että asuntojen kunnostamisessa otetaan erityisesti huomioon asukkaiden yksilölliset tarpeet ja edistetään siten pitkäaikaista asumista. Pitkäaikaisen asumisen palkitsemisjärjestelmää, Asoetua kehitetään toimintavuoden aikana siten, että järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2009 alussa. Asoedun kehittämisessä hyödynnetään myös vuoden 2008 alussa käyttöönotettua Kotikulmaa, rekisteröitymistä vaativaa kohdekohtaista internetsivustoa. Kotikulmaa kehitetään siten, että se mahdollistaa asuntokohtaisen palvelun. Internetiä hyödynnetään muutenkin laajasti asuntojen ja asumisoikeusjärjestelmän markkinoinnissa. Asumisoikeussopimusten myynti Kuopiossa siirtyi vuoden alussa SKV Kiinteistövälitys Oy:n hoidettavaksi. Suomen Asumisoikeus Oy HALLITUS Toimintakertomus LUNASTUSRAHASTO Yhtiölle on perustettu asumisoikeuksien lunastusrahasto, mutta sitä ei ole nykyisen verolainsäädännön voimassa ollessa kartutettu.

Vuosikertomus 2012 y S o Soikeu Sumi Suomen A

Vuosikertomus 2012 y S o Soikeu Sumi Suomen A Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2012 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2012 Klariksentie 3:een Espoon Suurpeltoon valmistui toukokuussa Asokotien uusin, 58 asunnon kohde. Asukkaat ovat kehuneet

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2004 Suomen Asumisoikeus Oy

TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2004 Suomen Asumisoikeus Oy Jyväskylä, Peltoniementie 6 TOIMINTAKERTOMUS 31.12.24 Suomen Asumisoikeus Oy YLEISTÄ Vuonna 24 aloitettiin koko maassa noin 32. asunnon rakennustyöt. Näistä yli 5. oli valtion lainoittamaa tai korkotuettua

Lisätiedot

Suomen Asumisoikeus Oy

Suomen Asumisoikeus Oy Suomen Asumisoikeus Oy T I L I N PÄ ÄT Ö S 3 1. 1 2. 2 0 0 3 2 S I S Ä LTÖ 5 12 TOIMINTAKERTOMUS 13 14 KONSERNITULOSLASKELMA 15 16 KONSERNITASE 17 18 TULOSLASKELMA 19 20 TASE 21 KONSERNIRAHOITUSLASKELMA

Lisätiedot

Suomen Asumisoikeus Oy. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014

Suomen Asumisoikeus Oy. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014 Sisältö Suomen Asumisoikeus Oy lyhyesti 4 Asumisen kehittämistä hyvällä yhteistyöllä 5

Lisätiedot

V VO-YHT YMÄ OYJ:N VUOSIKERTOMUS

V VO-YHT YMÄ OYJ:N VUOSIKERTOMUS V VO-YHT YMÄ OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2004 Sisältö 1 VVO lyhyesti 2 Vuoden 2004 tärkeimmät tapahtumat 3 VVO:n vuosikymmenet, 1970-luku 4 Konsernijohtajan katsaus Asuntotarjontamme monipuolistui hallitusti 6

Lisätiedot

SATO Vuosikertomus. SATO Oyj Vuosikertomus 2005. SATO Oyj, Panuntie 4, PL 401, 00601 Helsinki Puh. 0201 34 4000, faksi 0201 34 4355 www.sato.

SATO Vuosikertomus. SATO Oyj Vuosikertomus 2005. SATO Oyj, Panuntie 4, PL 401, 00601 Helsinki Puh. 0201 34 4000, faksi 0201 34 4355 www.sato. SATO Vuosikertomus 05 SATO Oyj Vuosikertomus 2005 SATO Oyj, Panuntie 4, PL 401, 00601 Helsinki Puh. 0201 34 4000, faksi 0201 34 4355 www.sato.fi Yhteystiedot Helsinki SATO Oyj Panuntie 4 PL 401, 00601

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 2 Sisällys 04 Hallituksen toimintakertomus 11 Osakkeet ja osakkeenomistajat 12 Voitonjakoehdotus 13 Tuloslaskelmat 14 Taseet 15 Rahoituslaskelmat 16 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013. Toimintakertomus ja. tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013. Toimintakertomus ja. tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 1 Sisältö 1. Toimitusjohtajan katsaus 3 Sivakka-yhtymä Oy 3 Sivakka-konserni 3 2. Asuntojen vuokraus 4 3. Kiinteistöt 5 4. Talous

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010. Toimintakertomus ja. tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010. Toimintakertomus ja. tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1. Toimitusjohtajan katsaus 3 1.1. Sivakka-yhtymä Oy 3 1.2. Sivakka-konserni 3 2. Asuntojen vuokraus 4 3. Kiinteistöt

Lisätiedot

Asuntoalan moniosaaja

Asuntoalan moniosaaja Vuosikertomus 2006 Asuntoalan moniosaaja VVO on monipuolinen asumispalveluita tarjoava konserni, joka rakennuttaa, vuokraa sekä myy asuntoja. VVO omistaa lähes 38 000 vuokra-asuntoa noin 60 paikkakunnalla.

Lisätiedot

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0 VUOSIKERTOMUS 2006 Sisältö Vuosi 2006 1 Affecto lyhyesti 2 Johtoajatukset 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Affecton toiminta 6 Henkilöstö 10 Liiketoiminta Suomessa 12 Liiketoiminta Baltiassa 14 Liiketoiminta

Lisätiedot

vuosikertomus 2011 hyvää asumista yhdessä kumppanien kanssa

vuosikertomus 2011 hyvää asumista yhdessä kumppanien kanssa vuosikertomus 211 hyvää asumista yhdessä kumppanien kanssa 1 SATO on Suomen johtavia asuntosijoitusyhtiöitä. SATO omistaa noin 23 vuokrattavaa asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2014. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Y-tunnus 2268637-3

TASEKIRJA 31.12.2014. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Y-tunnus 2268637-3 2014 TASEKIRJA 31.12.2014 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Y-tunnus 2268637-3 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan terveiset... 1 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy - toimintakertomus... 2 Konsernin tuloslaskelma...

Lisätiedot

Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti Kevät 2010

Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti Kevät 2010 Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti Kevät 2010 Asukas tekee ekotalosta tosivihreän 2 Vason 100. talo harjakorkeudessa 3 Vason toimintakertomus ja tilinpäätös 2009 4 Henrik Elfving on pitkän

Lisätiedot

ORAVA ASUINKIINTEISTÖRAHASTO OYJ VUOSIKERTOMUS 2014

ORAVA ASUINKIINTEISTÖRAHASTO OYJ VUOSIKERTOMUS 2014 ORAVA ASUINKIINTEISTÖRAHASTO OYJ VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO (1/2) TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 SIJOITTAMINEN ORAVA ASUNTORAHASTOON 5 AVAINLUKUJA 6 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 7 LIIKETOIMINTAMALLI 8 SIJOITUSKOHTEET

Lisätiedot

Kapiteeli Oy Asiakaspalvelukeskus

Kapiteeli Oy Asiakaspalvelukeskus VUOSIKERTOMUS 2003 KIINTEISTÖSIJOITUSYHTIÖ KAPITEELI OY VUOKRAA, KEHITTÄÄ JA MYY KIINTEISTÖJÄ JA TOIMITILAA. YHTIÖN KIINTEISTÖOMAISUUDEN TASEARVO VUODEN 2003 LOPUSSA OLI 1,2 MILJARDIA EUROA. YHTIÖN OMISTAA

Lisätiedot

SATO. minne. matka? Vuosikertomus 2010

SATO. minne. matka? Vuosikertomus 2010 SATO minne Vuosikertomus 21 matka? 1 SATO on Suomen johtavia asuntosijoitusyhtiöitä. SATO omistaa noin 23 vuokrattavaa asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa. Sijoitusomaisuuden käypä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012. kohtaamisia 2012. kohtaamme, kuuntelemme, toteutamme

VUOSIKERTOMUS 2012. kohtaamisia 2012. kohtaamme, kuuntelemme, toteutamme VUOSIKERTOMUS 2012 kohtaamisia 2012 kohtaamme, kuuntelemme, toteutamme SATO vuonna 2012 ESITTELY sisältö SATO vuonna 2012 uudistumisen vuosi 2 SATO lyhyesti 3 Palvelukonseptit 4 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2008. 40 vuotta hyvää asumista. VVO vuosikatsaus 2008 I 1

Vuosikatsaus 2008. 40 vuotta hyvää asumista. VVO vuosikatsaus 2008 I 1 Vuosikatsaus 2008 40 vuotta hyvää asumista VVO vuosikatsaus 2008 I 1 2 I VVO vuosikatsaus 2008 Tervetuloa omaan kotiin! Asuntoalan moniosaaja VVO on monipuolinen asuntoalan konserni, joka rakennuttaa,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2 0 1 4

VUOSIKERTOMUS 2 0 1 4 VUOSIKERTOMUS 2 0 1 4 SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 2014 3 5 7 10 12 14 17 18 22 23 26 27 28 Certeum lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Toimintaympäristö Liiketoiminta ja toiminnan tulos Sijoitusomaisuus

Lisätiedot

milj. mk 1997 1996 1995 1994 1993

milj. mk 1997 1996 1995 1994 1993 Vuosikertomus 1997 Vuosi 1997 lyhyesti Tulos rahoituserien jälkeen kasvoi 23 % ja oli 95,2 milj.mk. Osakekohtainen tulos parani 8 % ja oli 0,67 mk. Konsernin liikevaihto kasvoi 16,9 % ja oli 3.599,8 milj.mk.

Lisätiedot

Konserni 2012. Konserni 2011. Liikevaihto 137,7 134,0 128,2 137,0 133,4 125,7

Konserni 2012. Konserni 2011. Liikevaihto 137,7 134,0 128,2 137,0 133,4 125,7 TOIMINTAKERTOMUS Suomen Yliopistokiinteistöt Oy on perustettu vuonna 2009. Vuodesta 2010 alkaen yhtiö on vuokrannut ja rakennuttanut tiloja yliopistojen ja korkeakoulujen tarpeisiin pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Lisätiedot

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012 Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012 YLEISTÄ TVT Asunnot Oy on Turun kaupungin täysin omistama vuokra-asuntoja omistava ja hallinnoiva yhtiö. Yhtiö muodostaa konsernin tytär- ja osakkuusyhtiöineen.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Vuosikertomus 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Avainluvut 7 Vuosi 2013 lyhyesti 7 Anvia ICT 8 Anvia TV 11 Anvia Securi 12 Henkilöstö 13 Hallinto 14 Johtoryhmä 14 Hallintoneuvosto 15

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 7 Avainluvut 8 Vuosi 2010 lyhyesti 9 Liiketoiminnat 10

Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 7 Avainluvut 8 Vuosi 2010 lyhyesti 9 Liiketoiminnat 10 Vuosikertomus 2010 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 7 Avainluvut 8 Vuosi 2010 lyhyesti 9 Liiketoiminnat 10 Telecom 10 IT 14 Securi 16 TV 18 Henkilöstö 20 Hallinto 22 Hallintoneuvosto 22 Hallitus

Lisätiedot

taloudellinen katsaus 2012

taloudellinen katsaus 2012 taloudellinen katsaus 2012 katsaus 2012 sisällys 2012taloudellinen 2 Technopolis oyj Toimitusjohtajan katsaus... 3 Hallituksen toimintakertomus 2012... 4 Viisivuotiskatsaus... 12 Konsernin laaja tuloslaskelma,

Lisätiedot

Hypo lyhyesti SISÄLLYSLUETTELO

Hypo lyhyesti SISÄLLYSLUETTELO Hypo lyhyesti Hypo on kehittänyt asuntorahoituksen asiantuntijana asiakkaidensa tarpeisiin erikoisratkaisuja jo 145 vuoden ajan. Vanhan ajan pankki nimi jolla useat konttorissamme asioivat Hypoon viittaavat

Lisätiedot

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö....12

Lisätiedot

Hypo on asuntorahoitukseen ja asumiseen keskittynyt

Hypo on asuntorahoitukseen ja asumiseen keskittynyt Vuosikertomus 2003 Sisällysluettelo Hypon vuosi 2003 lyhyesti...1 Toimitusjohtajan katsaus...2 Hypon pankkitoimintavuosi 2003...4 Hypon tuotteet ja palvelut...6 Tilinpäätös 2003 Toimintakertomus...8 Tuloslaskelma...

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot