TOIMINTAKERTOMUS Suomen Asumisoikeus Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2004 Suomen Asumisoikeus Oy"

Transkriptio

1 Jyväskylä, Peltoniementie 6 TOIMINTAKERTOMUS Suomen Asumisoikeus Oy

2 YLEISTÄ Vuonna 24 aloitettiin koko maassa noin 32. asunnon rakennustyöt. Näistä yli 5. oli valtion lainoittamaa tai korkotuettua aratuotantoa ja loput 27. vapaarahoitteisia. Aloitetuista asunnoista omakotitaloissa oli noin 13. ja rivi/ kerrostaloissa noin 19. asuntoa. Koko asuntotuotannon määrä oli edellisvuotta vastaavalla tasolla. Aratuotannosta hieman yli puolet toteutettiin aravalainoituksella ja hieman vajaa puolet korkotukilainoituksella. Aratuotannon osuus koko asuntotuotannosta on pudonnut oleellisesti parin viime vuoden aikana. Vuonna 21 koko asuntotuotannon ollessa 27.6 aratuotannon osuus oli siitä noin 47 %, vuonna asunnosta sen osuus oli noin 31 % ja vuonna 23 noin 2 % ja vuonna 24 noin 15 %. Pääministeri Vanhasen hallituksen hallitusohjelmassa asetettu tavoite, että ns. ara-asuntojen määrä olisi keskimäärin noin 1. asuntoa vuodessa ei ole toteutunut eikä toteudu vuonna 25. Hallitusohjelman mukaisesti vanhojen aravalainojen ehtoja korjattiin. Ehdot astuivat voimaan maaliskuun alusta 24 lukien. Lainan korkoa alennettiin siten, että vuosina myönnetyistä lainoista peritään 2, % suuruista korkoa ja myönnetyistä lainoista 2,45 % suuruista korkoa korkojaksolla Lainoille asetettiin samalla 5,2 %:n korkokatto. Vuosimaksua korotetaan päätöksen mukaan vain kuluttajahintojen muutosvauhdin mukaisesti. Uudistus oli merkittävä ja siitä seurasi, että lainojen lyhennykset alkavat välittömästi. Lyhennysten määrä kasvoi oleellisesti aikaisempaan verrattuna, laina-aika lyhenee ja käyttövastikkeiden nousuvauhti hidastuu. Lainaehtojen uudistuminen mahdollistaa myös aikaisempaa joustavamman korjaustoiminnan. Rakennuskustannukset nousivat toimintavuoden aikana edelleen siten, että koko vuoden keskimääräiset aravahankkeiden rakennuskustannukset olivat pääkaupunkiseudulla euroa/ asm² ja koko maassa keskimäärin euroa/asm², kun ne edellisvuonna olivat euroa/asm² ja euroa/asm². Vuoden 24 aikana uusia asuntoluottoja otettiin edelleen ennätysmäärä ja uusien asuntolainojen keskikorko oli 3,14 %. Uusia asuntoluottoja otettiin toimintavuoden aikana noin 18,9 miljardia euroa. Kasvua oli edelliseen vuoteen verrattuna noin 15 %. ASUMISOIKEUSASUNTOMARKKINAT VUONNA 24 Vuoden 24 lopussa asumisoikeusasuntoja oli koko maassa valmiina noin Suurin asuntojen omistaja oli Suomen Asumisoikeus Oy, jolla oli toimintavuoden lopussa valmiina asuntoa. Seuraavaksi suurimpia omistajia olivat YH-Asumisoikeus Oy, TA-Asumisoikeus Oy, Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy ja Helsingin Asumisoikeus Oy. Suomen Asumisoikeus Oy omisti kaikista asumisoikeusasunnoista toimintavuoden lopussa 44 %. Uusia asumisoikeusasuntoja aloitettiin koko maassa toimintavuoden aikana noin 5. Suomen Asumisoikeus Oy aloitti kolmen uuden kohteen rakennustyöt. Niissä oli yhteensä 124 asuntoa ja hankinta-arvo oli yhteensä euroa. Koko maassa valmistui vuoden 24 aikana noin 7 asumisoikeusasuntoa. Suomen Asumisoikeus Oy:lle valmistui seitsemän kohdetta, joissa oli 27 asuntoa ja niiden hankinta-arvo oli yhtensä euroa. Vuoden vaihteessa yhtiöllä oli rakenteilla kaksi kohdetta, joissa oli yhteensä 48 asuntoa. Asuntojen vaihtuvuus oli toimintavuonna 17,4 %, joista arviolta noin 5 prosenttiyksikköä oli järjestelmän sisäisiä vaihtoja. Vaihtuvuus vuonna 23 oli noin 2 %. Käyttöaste oli Suomen Asumisoikeus Oy:llä 98,7 %. Käyttöaste oli sama kuin edellisvuonna. Tyhjäkäyttö ja vaihtuvuus olivat korkeimpia suurissa asunnoissa. Asumisoikeusasunnoista poismuuttavista noin 6 % muutti omistusasuntoon, 2 % vuokra-asuntoon ja 2 % asumisoikeusasuntoon. Keskimääräinen käyttövastike oli Suomen Asumisoikeus Oy:n asunnoissa toimintavuonna koko maassa 8,16 euroa/m²/kk. Pääkaupunkiseudulla käyttövastike oli keskimäärin 8,74 euroa/ m2/kk, ja muualla Suomessa keskimäärin 7,43 euroa/m²/kk. ASUMISOIKEUSASUNTOJEN MÄÄRÄ SUOMESSA OMISTAJITTAIN VARSINAIS-SUOMEN ASUMISOIKEUS OY 2392 TA-ASUMISOIKEUS OY 3574 MUUT 4932 YH-ASUMISOIKEUS OY 6325 SUOMEN ASUMISOIKEUS OY TÄRKEIMMÄT TOIMENPITEET JA TAPAHTUMAT VUONNA 24 Sami-Asumisoikeus Oy fuusioitui Suomen Asumisoikeus Oy:öön Vuosi 24 oli yhtiön ensimmäinen toimintavuosi jolloin yhtiön toiminnassa noudatettiin yhdistymisen jälkeen käyttöön otettuja toimintatapoja. Toimintavuoden aikana rekrytoitiin 15 uutta työntekijää. Erilaisia koulutustilaisuuksia pidettiin pääasiassa isännöitsijöille ja asuntojen myyjille eri puolilla maata viisi kappaletta. Omalle myyntiorganisaatiolle haettiin toimipaikka Helsingistä ja organisaatiolle luotiin toimintakonsepti. 2 SUOMEN ASUMISOIKEUS OY

3 ISÄNNÖINNIN KILPAILUTTAMISEN LOPPUUN SAATTAMINEN Isännöinnin kilpailuttamista jatkettiin siten, että toimintavuonna kilpailutettiin YTV-alueen ja sen lähiympäristön isännöintitehtävien hoito. Kilpailussa oli kaikkiaan 342 asunnon isännöinti. Yhteistyökumppaneiksi valittiin kilpailun perusteella Kiinteistövastuu Oy sekä Ovenia Oy. OMAN ISÄNNÖINTITOIMINNAN LAAJENTAMINEN PKS-alueella järjestetyn isännöinnin kilpailuttamisen yhteydessä tehtiin päätös oman isännöintitoiminnan laajentamisesta 887 asunnolla. Vuoden 25 alussa oma isännöintitoiminta kattaa kaikki Vantaan alueella sijaitsevat asunnot, valtaosan Helsingissä sijaitsevista asunnoista ja osan Espoossa sijaitsevista asunnoista. Oma isännöintikanta käsittää yhteensä asuntoa. VAKUUTUSTEN KILPAILUTUS Toimintavuoden aikana vahinkojen ja erityisesti vesivahinkojen määrä on kasvanut voimakkaasti, minkä seurauksena vakuutusmaksut nousivat huomattavasti muuta kustannustason nousua nopeammin. Kaikki yhtiön vakuutukset kilpailutettiin toimintavuoden aikana ja uudeksi yhteistyökumppaniksi valittiin Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ja Eläke-Fennia. HISSIHUOLLON JA LAKISÄÄTEISTEN HISSI- TARKASTUSTEN KILPAILUTUS Hissihuolto ja hissien lakisääteiset ja määräaikaiset tarkastukset kilpailutettiin. Hissihuollossa päätettiin tarkoituksenmukaisemmaksi toimintatavaksi valita hissien täyshuolto. Tällä varmistetaan se, että kustannukset ovat aina ennakoitavissa ja suuria korjauskulupiikkejä ei synny. Yhteistyökumppaniksi valittiin Kone Oyj ja lakisääteisissä tarkastuksissa Inspecta Oy. LAAJAKAISTAISET INTERNETLIITTYMÄT Elisa Oyj:n kanssa tehtiin sopimus laajakaistaisten kiinteistöliittymien toimittamisesta Suomen Asumisoikeus Oy:n kohteisiin. Sopimuksella mahdollistetaan se, että kiinteistöliittymä saadaan mahdollisimman moneen kohteeseen, mikä taas mahdollistaa entistä useamman asokotilaisen mahdollisuudet saada kiinteä ja ehdoiltaan kilpailukykyinen laajakaistainen internetliittymä. Sopimuksella ei rajoiteta kilpailua eikä rajoiteta muiden operaattoreiden mahdollisuuksia tarjota samoja palveluita. OMA MYYNTIORGANISAATIO Vuoden 25 alusta alkaen perustettiin pääkaupunkiseudulle oma myyntiorganisaatio Kaisaniemenkatu 2:een. Helsingin VVO-kotikeskuksesta siirtyivät liiketoimintasiirtona Asokotien myyjät Suomen Asumisoikeus Oy:n palvelukseen sekä yksi uusi henkilö rekrytoitiin. Organisaatiossa on neljä myyntineuvottelijaa sekä kolme asiakaspalveluhenkilöä, yksi markkinointiassistentti sekä markkinointipäällikkö. Myynnin toimintakonsepti uusittiin ja toiminta muutettiin asunnon välitystoiminnaksi. Kohteet reitattiin käyttäen kriteereinä käyttöastetta, vaihtuvuutta, aluetta sekä huoneistolukumäärää. TIETOHALLINTOON LIITTYVÄT JÄRJESTELYT Yhtiössä käytössä oleva kiinteistötietojärjestelmä on selainpohjainen, joka mahdollistaa sen käyttäjät paikasta riippumattomiksi. Järjestelmässä ylläpidetään asunto-, kiinteistö- ja hakijakantaa. Järjestelmän avulla toteutetaan isännöinnin, kiinteistöjen ylläpidon ja myynnin tehtävät ja ohjaus. Vuoden 25 aikana on aloitettu huoltokirjojen, toimenpidehallinnan ja asiakkuuden hallinnan määrittelytyö kiinteistötietojärjestelmään. ASUKASYHTEISTYÖ Asukashallinnon toimintaohjeen mukaiset talohallitusten puheenjohtajien kokoukset pidettiin välisenä aikana kahdeksalla eri paikkakunnalla. Kokouksissa käsiteltiin vuoden 25 talousarvion valmistelua, kiinteistöjen huoltotoiminnan järjestelyjä, laajakaistaratkaisuja ja talohallitusten puheenjohtajille lähetetyn kyselyn tuloksia. Edustajiston kokous järjestettiin Helsingissä Kokouksessa mm. valittiin ehdokkaat asukkaiden edustajiksi yhtiön hallitukseen sekä täydennettiin uutta kehitystyöryhmää. Lisäksi kokous hyväksyi käyttövastikkeiden määräytymisperusteet vuodeksi 25. Alueellisesti valittu kehitystyöryhmä kokoontui toimintavuoden aikana viisi kertaa. Työryhmä käsitteli edustajiston kokouksen sille antamia tehtäviä sekä muita yhtiöiden toimintojen yhtenäistämisen kannalta keskeisiä asiakokonaisuuksia. Kehitystyöryhmässä aloitettiin perusvastikkeen pisteytyksen käsittely. ASUNTOJEN MYYNTI Asuntojen myyntipalvelut ostettiin VVO Palvelut Oy:ltä. Lisäksi tehtiin erilliset sopimukset Kouvolan asuntojen markkinoinnista Kiinteistömaailman kanssa, Imatran asuntojen markkinoinnista Imatran YH:n kanssa ja alkaen Hyvinkään sekä Riihimäen asuntojen markkinoinnista SKV-Vuokravälitys Oy:n kanssa. SUOMEN ASUMISOIKEUS OY 3

4 ASUNTOJEN UUSTUOTANTO JA ASUNTOKANTA VUONNA 24 ALOITETUT KOHTEET Aloitetuista hankkeista yksi oli rivitalokohde ja kaksi kerrostalokohdetta. Aloitettujen asuntojen keskipinta-ala oli 58,5 asm². Osoite Kunta Asunnot Neliöt Rahoitus Ha Pikisaarenkatu 41 Lappeenranta , korkotuki Pohjoispellontie 1 Porvoo ,5 Arava Agronominraitti 6 Helsinki , Korkotuki Yhteensä , VUONNA 24 VALMISTUNEET KOHTEET Valmistuneista hankkeista neljä oli rivitalokohteita ja kolme kerrostalokohteita. Valmistuneiden asuntojen keskipinta-ala oli 63,5 asm². Osoite Kunta Asunnot Neliöt Rahoitus Ha Juvanpuisto 1 Espoo , Korkotuki Mesimäki 1 Espoo , Korkotuki Satakielentie 12 Helsinki ,5 Arava Illenpiha 2 Vantaa , Korkotuki Lallankatu 4 Järvenpää 12 83, Korkotuki Toini Muonankatu 6 Helsinki , Korkotuki Toini Muonankatu 3 b Helsinki , Korkotuki Yhteensä , SUOMEN ASUMISOIKEUS OY

5 ASUNTOKANTA VALMIIDEN ASUNTOJEN MÄÄRÄ JA ASUNTOKANNAN KASVU 2-24 ASUNTOJEN ALUEELLINEN JAKAUMA MUUT ALUEKESKUKSET YMPÄRISTÖ- KUNNAT 3853 AS. 28 % 2355 AS. 17% 1751 AS. 13 % VANTAA MUUT KAUPUNGIT 2959 AS. 21 % 1893 AS. 14 % HELSINKI ESPOO VALMIIDEN ASUNTOJEN LUKUMÄÄRÄ TALOTYYPEITTÄIN 24 Asuntoja yht kpl Kerrostalot Rivitalot Pienkerrostalot Omakotitalot ASUNTOJEN KORJAUSTOIMINTA VUONNA 24 Asuntokantaa korjattiin toimintavuoden aikana 6,4 miljoonalla eurolla. Aktivointeja ei tehty korjauskuluista. Korjauskulut jakaantuivat seuraavasti: - asuntokorjaukset 2,4 miljoonaa euroa - muut korjaukset 4, miljoonaa euroa Yhdistyvien yhtiöiden korjaustoiminnassa noudattamat toimintatavat yhtenäistettiin, asukkaiden ja yhtiön välinen vastuujakotaulukko uusittiin ja otettiin käyttöön. Toteutettavia korjauksia varten laadittiin työselitysmallit, joiden pohjalta alueelliset korjausurakoitsijat saadaan kilpailutettua vuoden 25 aikana. SUOMEN ASUMISOIKEUS OY 5

6 MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ Internetsivujen uusimisprojekti käynnistettiin. Uusilla sivuilla huomioidaan myös muut kohderyhmämme kuin asukkaat. Tietoa asunnoista lisätään hyödyntämällä kiinteistötietojärjestelmän kohdetietokantaa ja hakemukset siirtyvät reaaliajassa portaaliin. Uudet sivut julkistetaan kevään 25 aikana. Yhtiön graafista ilmettä hiottiin ja alueellisia markkinointikampanjoita järjestettiin. Asokotien messuseinä lähti kiertämään Suomea, tarkoituksena lisätä asumisoikeusjärjestelmän tunnettuutta. Myyntisovelluksen hakijarekisteri päivitettiin koko Suomen osalta. Päivitys nopeuttaa tarjouskierroksia. SUOMEN ASUMISOIKEUS OY:N TUNNUSLUKUJA Asukkaita Asuntoja Asuinpinta-ala Kiinteistöjä Tase Liikevaihto Oma pääoma asumisoikeusrahastoa Lainakanta HALLINTO JA HENKILÖSTÖ n. 34. asukasta kpl asm² 61 kpl miljoonaa euroa 94 miljoonaa euroa 174,6 miljoonaa euroa, josta 173 miljoonaa euroa 1.46,5 miljoonaa euroa YHTIÖN TILINTARKASTAJAT Yhtiön varsinaisina tilintarkastajina ovat toimineet ajalla KHT-yhteistö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Pentti Savolainen saakka ja alkaen KHT Markku Sohlman. HTM-yhteisö Tilintarkastusrengas Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tom A. Turja. YHTIÖKOKOUS Yhtiökokous pidettiin EHDOTUS TILIKAUDEN VOITON KÄSITTELYSTÄ Hallitus esittää, että emon tilikauden tulos 1.37,29 euroa siirretään voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei maksettaisi. YHTIÖN TALOUDELLINEN KEHITYS 2-24 Alla olevissa graafeissa on kuvattu yhdistyneiden yhtiöiden Sato- Asumisoikeus Oy:n (Sami-Asumisoikeus Oy) ja Asoasunnot Oy:n (Suomen Asumisoikeus Oy) taloudellista kehitystä (pro forma) vuosina LIIKEVAIHDON JA -VOITON KEHITYS VUOSINA 2-24 Yhtiön toimitusjohtajana toimi Eero Saastamoinen saakka alkaen toimitusjohtajana on toiminut Marko Pyykkönen. Muuta henkilökuntaa oli toimintavuoden aikana keskimäärin 3 henkilöä. OMISTAJAT Yhtiön omistus jakautui puoliksi Sato-Yhtymä Oyj:n sekä VVOyhtymä Oyj:n välillä. YHTIÖN HALLITUS * = % liikevaihdosta *57,74 *58,36 *58,91 *53,94 *38, Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: Liikevaihto Liikevoitto Tuula Entelä pj. Hermunen Risto vpj. Malmlund Håkan Piilo Urpo Bergqvist Kari H. Seppä Jaakko Hermunen Risto pj. Salo Riitta vpj. Piilo Urpo Punamäki Markku Bergqvist Kari H. Kuurne Virve TULOS ENNEN VEROJA * = % liikevaihdosta *6,13 *5,64 *5,59 *6,76 *9, SUOMEN ASUMISOIKEUS OY

7 TASEEN LOPPUSUMMA SEKÄ VIERAS PÄÄOMA VUOSINA 2-24 M Taseen loppusumma Vieras pääoma BRUTTOINVESTOINNIT KÄYTTÖOMAISUUTEEN 2-24 M * = % liikevaihdosta * 273,83 * 135,52 * 61,11 * 31,79 * 14, Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen YHTIÖN TALOUS LUNASTUSRAHASTO Yhtiölle on perustettu asumisoikeuksien lunastusrahasto, mutta sitä ei ole nykyisen verolainsäädännön voimassa ollessa kartutettu. VUODEN 25 TOIMINNAN NÄKYMÄT JA KESKEI- SET TOIMENPITEET Korkotason arvioidaan jonkin verran nousevan vuoden 25 aikana ja se lisännee asumisoikeusasuntojen kysyntää. Myyntitoimintojen uudelleenorganisoinnin uskotaan tuovan lisää tehokkuutta, minkä seurauksena käyttöastetta saadaan edelleen kohotettua. Toimintavuoden alkupuoliskolla kilpailutetaan LVISA tarkastuspalvelu ja huoltokorjausten tekeminen. Lisäksi kilpailutetaan kodinkoneiden ja pientarvikkeiden hankinta. Huoneistoremonttijärjestelmää kehitetään edelleen ja alkuvuodesta valmistuvien työselitysten avulla kilpailutetaan huoneistoremonttien yksikköhinnat. Toimintavuoden alkupuoliskolla otetaan käyttöön yhtiön uudistetut internetsivut, jotka hyödyntävät kiinteistötietojärjestelmää. Hankintasopimukset kilpailutetaan ja uusitaan vuoden 25 aikana. Vuoden 25 aikana pyritään huoltopalvelujen ostamista keskittämään siten, että yhteistyökumppaneiden määrä vähenee oleellisesti nykyisestä 15:stä. Vuonna 25 varausten määrän kasvu pienentyy jonkin verran edellisestä vuodesta. Käyttövastikkeiden korotukset toteutettiin markkinatilanteesta johtuen hieman maltillisempana kuin mitä kustannusten nousu olisi edellyttänyt. Suomen Asumisoikeus Oy HALLITUS Konsernin liikevaihto vuodelta 24 oli 93,7 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma oli 128,4 miljoonaa euroa. Asuintalovarauksia on tehty emossa 36,6 miljoonaa euroa, josta tänä vuonna 8,5 miljoonaa euroa. Sami-Asumisoikeus Oy:n fuusio lisäsi varauksia 9,8 miljoonaa euroa. Käyttövastiketta on kerätty toimintavuoden aikana 9,2 miljoonaa euroa. Suomen Asumisoikeus Oy:n tilikauden tulos oli 1.37,29 euroa. Suomen Asumisoikeus Oy -konsernin tilikauden voitto oli ,1 euroa. Talousarvio on toteutunut lähes ennakoidulla tavalla, tarkempi erittely liitetiedoissa. Varauksia on pystytty tekemään hieman enemmän kuin talousarviossa budjetoitiin. Yhtiön taloudellinen tila selviää oheisesta tuloslaskelmasta ajalta sekä taseesta TYTÄRYHTIÖIDEN MYYNNIT Kiinteistö Oy Espoon Nybrinken ja Kiinteistö Oy Espoon Soukansyrjä myytiin alkuvuonna. SUOMEN ASUMISOIKEUS OY 7

Suomen Asumisoikeus Oy

Suomen Asumisoikeus Oy Suomen Asumisoikeus Oy T I L I N PÄ ÄT Ö S 3 1. 1 2. 2 0 0 3 2 S I S Ä LTÖ 5 12 TOIMINTAKERTOMUS 13 14 KONSERNITULOSLASKELMA 15 16 KONSERNITASE 17 18 TULOSLASKELMA 19 20 TASE 21 KONSERNIRAHOITUSLASKELMA

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 y S o Soikeu Sumi Suomen A

Vuosikertomus 2012 y S o Soikeu Sumi Suomen A Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2012 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2012 Klariksentie 3:een Espoon Suurpeltoon valmistui toukokuussa Asokotien uusin, 58 asunnon kohde. Asukkaat ovat kehuneet

Lisätiedot

Suomen Asumisoikeus Oy. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014

Suomen Asumisoikeus Oy. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014 Sisältö Suomen Asumisoikeus Oy lyhyesti 4 Asumisen kehittämistä hyvällä yhteistyöllä 5

Lisätiedot

Asuntoalan moniosaaja

Asuntoalan moniosaaja Vuosikertomus 2006 Asuntoalan moniosaaja VVO on monipuolinen asumispalveluita tarjoava konserni, joka rakennuttaa, vuokraa sekä myy asuntoja. VVO omistaa lähes 38 000 vuokra-asuntoa noin 60 paikkakunnalla.

Lisätiedot

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan tervehdys 3 Toimintakertomus 4 Olennaiset tapahtumat tilikaudella 4 Asukaspalvelu ja asukasdemokratia 4 Rakennuttaminen 5 Vuosikorjaukset, siivous ja

Lisätiedot

Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2011

Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2011 Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2011 Helsingin kaupungin aravavuokra-asuntoja Alppikylässä Kuva:Helsingin kaupungin asunnot Oy SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 5-10 Kiinteistöyhtiöiden

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013. Toimintakertomus ja. tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013. Toimintakertomus ja. tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 1 Sisältö 1. Toimitusjohtajan katsaus 3 Sivakka-yhtymä Oy 3 Sivakka-konserni 3 2. Asuntojen vuokraus 4 3. Kiinteistöt 5 4. Talous

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2008. 40 vuotta hyvää asumista. VVO vuosikatsaus 2008 I 1

Vuosikatsaus 2008. 40 vuotta hyvää asumista. VVO vuosikatsaus 2008 I 1 Vuosikatsaus 2008 40 vuotta hyvää asumista VVO vuosikatsaus 2008 I 1 2 I VVO vuosikatsaus 2008 Tervetuloa omaan kotiin! Asuntoalan moniosaaja VVO on monipuolinen asuntoalan konserni, joka rakennuttaa,

Lisätiedot

milj. mk 1997 1996 1995 1994 1993

milj. mk 1997 1996 1995 1994 1993 Vuosikertomus 1997 Vuosi 1997 lyhyesti Tulos rahoituserien jälkeen kasvoi 23 % ja oli 95,2 milj.mk. Osakekohtainen tulos parani 8 % ja oli 0,67 mk. Konsernin liikevaihto kasvoi 16,9 % ja oli 3.599,8 milj.mk.

Lisätiedot

SATO. minne. matka? Vuosikertomus 2010

SATO. minne. matka? Vuosikertomus 2010 SATO minne Vuosikertomus 21 matka? 1 SATO on Suomen johtavia asuntosijoitusyhtiöitä. SATO omistaa noin 23 vuokrattavaa asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa. Sijoitusomaisuuden käypä

Lisätiedot

Helsingin kaupungin asunnot Oy Tarjoamme turvallista, kohtuu hintaista ja laadukasta asumista.

Helsingin kaupungin asunnot Oy Tarjoamme turvallista, kohtuu hintaista ja laadukasta asumista. Lainat edullisemmiksi Konvertoinnilla saatiin miljoonahyöty. s. 5 Työmaalle laatusertifikaatti Rakennusalalla torjutaan harmaata taloutta. s. 7 Palvelua keskeisillä sijainneilla Hekan taloushallinto keskitetään

Lisätiedot

Suurpellosta TALOUS. tietoajan puistokaupunki Espoon sydämeen 1/2007. VVO:n sidosryhmälehti ja osavuosikatsaus

Suurpellosta TALOUS. tietoajan puistokaupunki Espoon sydämeen 1/2007. VVO:n sidosryhmälehti ja osavuosikatsaus 1/2007 VVO:n sidosryhmälehti ja osavuosikatsaus s. 6 Espoon kaupungin projektijohtaja Matti Kokkinen:: Suurpellosta tietoajan puistokaupunki Espoon sydämeen TALOUS Sisältö Uutiset 02 04 06 09 10 11 Uutiset

Lisätiedot

SATO Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.- 30.9.2012

SATO Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.- 30.9.2012 SATO Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.- 30.9.2012 Asuntosijoitusyhtiö SATOn alkuvuoden investoinnit noin 100 milj. Investoinnit painoittuivat uusiin vuokra-asuntoihin Yhteenveto ajalta 1.1.- 30.9.2012 (1.1. 30.9.2011)

Lisätiedot

SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2007

SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2007 31.10.2007 SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2007 SATOn tuloskehitys jatkui hyvänä YHTEENVETO AJALTA 1.1.- 30.9.2007 (1.1. 30.9.2006) Konsernin liikevaihto oli 201,5 (213,6) milj.. Tulos ennen veroja oli

Lisätiedot

Kapiteeli Oy Asiakaspalvelukeskus

Kapiteeli Oy Asiakaspalvelukeskus VUOSIKERTOMUS 2003 KIINTEISTÖSIJOITUSYHTIÖ KAPITEELI OY VUOKRAA, KEHITTÄÄ JA MYY KIINTEISTÖJÄ JA TOIMITILAA. YHTIÖN KIINTEISTÖOMAISUUDEN TASEARVO VUODEN 2003 LOPUSSA OLI 1,2 MILJARDIA EUROA. YHTIÖN OMISTAA

Lisätiedot

YIT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 8.00

YIT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 8.00 YIT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 8.00 1 YIT:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2010: KANNATTAVUUS PARANI EDELLISVUODESTA JA TILAUSKANNAN LASKU PYSÄHTYI Kannattavuus parani viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Lisätiedot

vuosikertomus 2011 hyvää asumista yhdessä kumppanien kanssa

vuosikertomus 2011 hyvää asumista yhdessä kumppanien kanssa vuosikertomus 211 hyvää asumista yhdessä kumppanien kanssa 1 SATO on Suomen johtavia asuntosijoitusyhtiöitä. SATO omistaa noin 23 vuokrattavaa asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Lisätiedot

Vason toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2007. 3 Vuoden 2006 pihakilpailun tulos 6. Vason strategia 2007 2015

Vason toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2007. 3 Vuoden 2006 pihakilpailun tulos 6. Vason strategia 2007 2015 VARSINAIS-SUOMEN ASUMISOIKEUS OY:n TIEDOTUSLEHTI TALVI 2006 3 Vuoden 2006 pihakilpailun tulos 6 4 5 5 Vason strategia 2007 2015 Vason asukkaille asiakaskortti Pitkään asuneelle Kymppihyvitys 9 11 Vason

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2000

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2000 KIINTEISTÖSIJOITUS OYJ CITYCON on Suomen suurin pörssinoteerattu kauppakeskuksiin ja liikekiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö,

Lisätiedot

ETEENPÄIN. kehitys jatkui vahvana

ETEENPÄIN. kehitys jatkui vahvana ETEENPÄIN kehitys jatkui vahvana osavuosikatsaus 1.1. 31.3.215 SATO 215 l osavuosikatsaus 1.1.-31.3.215 sisältö SATO lyhyesti... 1 Strategia... 2 SATO Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.215... 4 Toimintaympäristö...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS HENKIVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase.

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS HENKIVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ VERITAS Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004 Tuloslaskelma Tase Taseen liitteet Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Hallituksen esitys

Lisätiedot

ASUNTOASIAIN ORGANISOINTISELVITYS

ASUNTOASIAIN ORGANISOINTISELVITYS Asia 4 / Liite 3 Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen PKS Asuntoasiain ryhmä 19.1.2007 ASUNTOASIAIN ORGANISOINTISELVITYS VÄLIRAPORTTI 2 SISÄLLYS 1 TOIMEKSIANTO 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 4 2.1 Rakennuttaminen 4

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2010

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2010 PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöksen on laatinut Porin kaupungin talouspalveluyksikkö. Kirjanpidon, tuloslaskelman, taseen ja tase-erittelyt

Lisätiedot

Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä

Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä Ympäristöministeriön raportteja 5 2013 Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä Hanna Kaleva, Jessica Niemi, Jari Ylönen ja Mikko Hietala YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 3.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 26.2.2015 1 Pta-liite 1 Yhtymäkokous 28.5.2015 6 Pta-liite 1 Sisältö 1 Toimintakertomus... 4 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Vuosikertomus 2000Castrum

Vuosikertomus 2000Castrum Vuosikertomus 2000Castrum Toimitusjohtajan katsaus... 2 Toimintaympäristö... 4 Castrum tänään... 5 Kiinteistöomaisuus... 7 Hallituksen toimintakertomus... 9 Tuloslaskelma...11 Tase... 12 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013. Aina Group Oyj

VUOSIKERTOMUS 2013. Aina Group Oyj VUOSIKERTOMUS 2013 Aina Group Oyj SISÄLTÖ 3 Aina Group lyhyesti, yhtiörakenne 4 Avainluvut graafisesti 5 ICT-liiketoiminta 6 Medialiiketoiminta 7 Henkilöstö 8 Yhtiön hallinnointi 11 Osakkeet ja osakkeenomistajat

Lisätiedot

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Toimintakertomus 1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot