Suomen Asumisoikeus Oy:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Asumisoikeus Oy:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2006"

Transkriptio

1 Onnella on osoite. Suomen Asumisoikeus Oy:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2006 Agronominraitti 6, Helsinki

2

3 TILINPÄÄTÖS - SISÄLTÖ SISÄLTÖ 4-11 TOIMINTAKERTOMUS 12-1 KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE TULOSLASKELMA TASE 20 KONSERNIRAHOITUSLASKELMA 21 RAHOITUSLASKELMA LIITETIEDOT 37 PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET 38 LUETTELO TILIVUONNA KÄYTETYISTÄ TOSITELAJEISTA JA KIRJANPITOKIRJOISTA SUOMEN ASUMISOIKEUS OY

4 SUOMEN ASUMISOIKEUS OY ASIAKKUUS ETUSIJALLA Suomen Asumisoikeus Oy on asumisoikeusasuntoja omistava ja asumisoikeuksia välittävä yhtiö, jonka omistuksessa on 33 paikkakunnalla asuntoa, mikä on 42 % koko Suomen asumisoikeusasuntojen määrästä. Yhtiö on Suomen neljänneksi suurin asuinkiinteistöjen omistaja. Pääosa yhtiön omistamista asunnoista keskittyy pääkaupunkiseudulle ja kasvukeskuksiin. Yhtiön omistajina ovat SATO-konserni ja VVO-konserni. Yhtiön koko toiminta perustuu vision mukaisesti avoimuuteen, luovuuteen, jatkuvuuteen ja kumppanuuteen niin asiakkaiden kuin yhteistyökumppaneidenkin kanssa. ASUNTOMARKKINAT Vuonna 2006 aloitettiin koko maassa asunnon rakentaminen, joista oli valtion lainoittamaa tai korkotuettua Ara-tuotantoa ja loput vapaarahoitteisia asuntoja. Ara-tuotannosta noin 65 % on suunnattu erityisryhmien asuntotarpeen tyydyttämiseen. Uusista valtion lainoittamista asunnoista on vuokra-asuntoja, noin 200 asumisoikeusasuntoja, noin 100 osaomistusasuntoja ja noin 560 omakotitaloja. Omistusasuntokauppa hieman tasaantui vuoden 2006 alussa. Asuntojen hinnat nousivat edelleen vuonna 2006, mutta asuntojen myyntiajat pitenivät. Suomen Pankin arvioiden mukaan asumisoikeusasuntojen määrä suomessa omistajittaina VARSINAIS-SUOMEN ASUMISOIKEUS OY MUUT % % % TA-ASUMISOIKEUS OY % % YH-ASUMISOIKEUS OY ASOKODIT suomalaisten asuntolainamäärä kasvoi vuoden aikana noin 14 %. Alkukesällä suomalaisten asunnonostokyvyn mitattiin heikentyneen erityisesti Helsingissä. Omistusasuntolainojen korot nousivat 28,5 % toimintavuoden aikana. Rakennusalan yritykset puolestaan näkivät samaan aikaan markkinat jopa vilkkaampana kuin vuotta aiemmin. Kasvun arvioitiin johtuvan ennen kaikkea korjausrakentamisen kasvusta. Rakennuskustannukset kohosivat toimintavuoden aikana noin 5 %. Omistusasuntojen hintojen arvioitiin pysyvän jatkossakin joko samalla tasolla tai hieman nousevan, koska asuntojen kysyntä jatkui korkeasta hintatasosta huolimatta koko vuoden vilkkaana erityisesti pääkaupunkiseudulla. Kuluttajat uskoivat tehtyjen tutkimusten mukaan loppuvuonna talouden hyviin näkymiin. Alan asiantuntijat arvioivat myös kohtuuhintaisten tonttien puutteen vaikuttavan asuntojen hintakehitykseen. Omistusasumisen voimakas suosio vaikutti vuokra-asuntomarkkinoihin siten, että asukkaiden laatuodotukset ja yksilöllisiä ratkaisuja koskevat toiveet kasvoivat. Vuokranantajat kehittivätkin toimintojaan odotuksia vastaavaan suuntaan. Samaan aikaan tapahtunut omistusasuntolainojen korkotason kohoaminen vaikutti vuokra-asuntojen kysynnän kasvuun. Myös asumisoikeusasuntojen kysyntä kasvoi ja käyttöasteet paranivat kaikilla toimijoilla vuoden aikana. Vuoden 2006 lopussa asumisoikeusasuntoja oli valmiina koko maassa noin Toimintavuoden aikana aloitettiin koko maassa noin 200 asumisoikeusasunnon rakentaminen ja uusia asuntoja valmistui noin 200. YH-Asumisoikeus Oy käynnisti pääkaupunkiseudulla vuoden aikana myös vapaarahoitteisten asumisoikeusasuntojen ennakkomarkkinoinnin. 4 SUOMEN ASUMISOIKEUS OY

5 vuonna 2006 valmistuneet kohteet Osoite kunta asunnot neliöt rahoitus ha Agronominraitti 6 Helsinki ,5 arava Yhteensä , SUOMEN ASUMISOIKEUS OY:N ASUNTOJEN MARKKINATILANNE Asuntojen kysyntä oli koko vuoden hyvä kaikilla toimintapaikkakunnilla. Vuoden alusta voimaan astunut lakiuudistus lisäsi selvästi yli 55-vuotiaiden asiakkaiden määrää. Ainoastaan Oulun Toppilan alueen asuntojen kysyntätilanne poikkesi jonkin verran muista alueista ja paikkakunnista. Kyseessä olevalla alueella pyritään kaikkien asuntotuottajien yhteistoimintaan alueen positiivisen kehityksen aikaansaamiseksi. Asuntojen vaihtuvuus oli vuoden aikana 16,5 % (17,1 %). Koko vuoden keskimääräinen käyttöaste oli 99,57 % (98,68 %). Asuntojen keskimääräinen käyttövastike koko maassa oli 8,38 euroa neliöltä. Käyttövastikekorotus vuoden aikana oli 2,3 %. Vuoden 2007 käyttövastikekorotus on 5,0 %. MUUT ALUEKESKUKSET ASOKOTIEN ALUEELLINEN JAKAUMA % YMPÄRISTÖKUNNAT MUUT KAUPUNGIT % % % % % VANTAA HELSINKI % ESPOO TÄRKEIMMÄT TOIMENPITEET JA OLENNAISIMMAT TAPAHTUMAT 15-vuotisjuhlavuoden painopisteenä asiakkuus Lokakuussa 2006 oli kulunut 15 vuotta siitä, kun ensimmäinen Suomen Asumisoikeus Oy:n kohde valmistui Rovaniemelle. Se oli samalla myös maan ensimmäinen asumisoikeustalo. Juhlavuoden painopistealueena oli asiakkuuden kehittäminen. Alkuvuodesta otettiin käyttöön asukkaita palvelevat asiakasedut ja kohdekohtaiset internetsivut. Lisäksi perustettiin asukasviestintää edistämään asiakaslehti Asokoti. Elokuussa käynnistettiin kaksivuotinen Asiakkuuden hallinta asumisessa (AHAA) -tutkimushanke, jossa tavoitteena on kehittää asukaslähtöinen asumisen palvelukonsepti ja malli asukaslähtöiseen asiakkuuden hallintaan. Tutkittavat ryhmät ovat Suomen Asumisoikeus Oy:n asukkaita. Hankkeen rahoittavat Teknologian kehittämiskeskus Tekes ja kuusi projektissa mukana olevaa yritystä. Suomen Asumisoikeus Oy:n lisäksi projektissa ovat mukana Lassila & Tikanoja Oyj, Kone Oyj, YIT Oyj, G4S ja Agenteq Oy. Tutkimuksen toteuttamisesta vastaa Taideteollinen korkeakoulu Future Home Institute. VALMIIDEN ASUNTOJEN MÄÄRÄ JA ASUNTOKANNAN KASVU SUOMEN ASUMISOIKEUS OY 5

6 Vuoden lopulla käynnistettiin pitkäaikaisen asumisen palkitsemisjärjestelmän kehittäminen. Sitä varten toteutettiin loppuvuonna Asukkaiden omilla sivuilla internetkysely ja kolmella paikkakunnalla internetkyselyä syventävä 26 pitkäaikaisen asukkaan haastattelututkimus Asokodissa asukkaat ovat asuneet vuotta Asokodissa asukkaat ovat asuneet 5-9 vuotta Asokodissa asukkaat ovat asuneet 3-4 vuotta Ylläpitostrategian kautta turvataan kiinteistöjen kunnon säilyminen Suomen Asumisoikeus Oy:n ylläpitostrategia käsiteltiin hallituksessa toukokuussa Ylläpitostrategian mukaisesti asunnon sisäpuolisten korjausten merkitys tulee asteittain kasvamaan. Rakennuskannan ikääntyessä suurimmat kuluerät kohdistuvat asuntojen sisäpuolisiin rakenteisiin kuten keittiöihin, saunoihin ja kylpyhuoneisiin. Edellä mainitut muodostavat jatkossa lähes 50 % vuosittaisista korjauskustannuksista. Myös ulkovaipan ja LVISA järjestelmiin liittyvät korjauskustannukset kasvavat, mutta viiveellä asuntojen sisäpintoihin nähden. Korjauskustannukset kasvavat kohti vuotta Korjauskustannusten vuosittaisen nousun vaikutusta käyttövastikkeeseen hillitään asuintalovarauksia purkamalla. Korjausten lainoitustarve alkaa vuonna Ylläpitostrategian mukaisesti yhtiön suurimmat riskit liittyvät käyttövesiputkistojen ennakoitua nopeampiin korjaustarpeisiin etenkin pääkaupunkiseudun ympäristökunnissa, joiden vesi on ympäristön harjualueista peräisin olevaa pohjavettä. Käyttövesiputket on uusittu 6 kohteessa vuosina Korjauskustannusten kehitys ja asuintalovarauksen käyttäminen KORJAUKSIIN VARAUTUMINEN Korjauksiin varautuminen Korjauskustannukset Asuintalovaraus Rahoitustarve Kiinteistöissä ilmenevien riskien minimoimiseksi kiinteistöjen rakenteita ja järjestelmiä käydään läpi systemaattisesti. Kohteiden ylläpidon ohjaajana toimii Asotieto järjestelmä, jonka kautta kohteille tulee kunnossapitoesitykset vuosittain. Tämän lisäksi eri rakenteita ja järjestelmiä tarkistetaan vuosittain joko teknisen isännöitsijän tai alan asiantuntijayritysten kautta. YIT-Kiinteistötekniikka Oy ja Are Oy tarkastavat ja huoltavat vuosittain kohteiden LVISA -järjestelmät. Järjestelmien ylläpitoon on panostettu selvästi aikaisempia vuosia enemmän, jotta korjausvelkaa ei pääsisi syntymään, AESS sopimuksen mukaiset velvoitteet 6 SUOMEN ASUMISOIKEUS OY

7 pystytään täyttämään, järjestelmien riskeistä saadaan päivitettyä tietoa ja asumismukavuus säilyy korkeana. Korjauskulut olivat 8,4 M vuonna 2006 (9,0 M ). Asuinhuoneistokorjauksiin käytettiin 4,0 M (4,0 M ), LVISA järjestelmiin 1,7 M (2,0 M ) ja ulkoalueiden rakenteisiin, varusteisiin, kalusteisiin yhteensä 1,3 M (1,3 M ). Korjauskustannusten hallinnassa painotetaan hankintojen luotettavuutta, edullisuutta, laatutasoa ja oikeaa ajoitusta. Korjauskustannusten optimointiin vaikutetaan työselitysmalleilla ja toimittajien kilpailuttamisella. Lisäksi tutkimus- ja kehitystoiminnan kautta etsitään vaihtoehtoisia materiaalivalintoja ja työtapoja, joiden kautta elinkaarikustannusten tasoon pystytään vaikuttamaan. Antennijärjestelmien digitalisointi valmistui kevään 2006 aikana. Kiinteistöjen ylläpitoon liittyvien toimintatapojen yhtenäistäminen jatkui Suomen Asumisoikeus Oy:ssä painotettiin valtakunnallisia hankintoja vuosien välisenä ajankohtana. Toimintavuoden aikana tehtiin enemmän alueellisten hankintojen järjestelyitä. Huoneistokunnostukset yhtenäistettiin valtakunnallisesti työselitysmallien avulla. Työselitysmallit takaavat yhtenäiset korjaustavat, tasavertaisen asiakaskohtelun, tehokkaammat ja tasalaatuisemmat toimintatavat. Huoneistoremonttipaketeille etsittiin hyvät yhteistyökumppanit alueellisesti kilpailutuksen kautta alkuvuodesta Lisäksi huoltoyhtiötoiminnassa otettiin asteittain käyttöön sähköinen huolto-ohjelma. Muutokset toteutettiin sopimuksia päivittämällä tai kilpailuttamalla. Järjestelyn kautta saatiin yhtenäistettyä valtakunnallista toimintatapaa huoltoon. Uuden toimintatavan käyttöönotto siirtyi osalla paikkakunnista vuoden 2007 puolelle. Kierrätysmateriaalin talteenotosta tehtiin sopimus Lassila & Tikanoja Oyj:n kanssa. Sopimus täydentää vuoden 2005 aikana Papros Oy:n kanssa tehtyä sopimusta, joka koski pääkaupunkiseutua kehyskuntineen. Sopimuksen kautta kierrätysmateriaalin talteenotossa siirryttiin valtakunnalliseen toimintatapaan. Kohteille ja asukkaille enemmän vaikutusmahdollisuuksia Suomen Asumisoikeus Oy teki yhteistyösopimuksen pihakalusteista Lappset Oy:n ja parvekelasituksista Lumon Oy:n kanssa. Samalla luotiin kohdetasoinen toiminta- ja lainoitusmalli, jonka pohjalta kohde pystyy tekemään suurempia hoitokuluilla katettavia hankintoja. Talohallitusten puheenjohtajille järjestettiin kohdehankintaa koskettavat alueelliset tiedotustilaisuudet yhdessä yhteistyökumppanien kanssa keväällä Toimintamalli tukee vuositeemaa Viihtyisä pihaympäristö. Asukkaiden vaikutusmahdollisuutta asunnon materiaalivalintoihin lisätään. Toimintamallin kehittäminen aloitettiin vuoden 2006 aikana ja se valmistuu vuonna Isännöinnin palvelutaso parani edelleen Talohallitusten puheenjohtajille kohdistetussa palvelutasokyselyssä koko isännöinnin kouluarvosana nousi 7,6:een. Edellisenä vuonna vastaava arvosana oli 7,2. Mittaus on tehty samansisältöisenä vuodesta 2003 lähtien. Isännöinnin sopimusta jatkettiin SKV-konsernin kanssa 11 paikkakunnan osalta vuoden 2009 loppuun asti. Sopimuksen piirissä ovat Riihimäki, Hämeenlinna, Lappeenranta, Imatra, Kotka, Hamina, Rovaniemi, Lahti, Kouvola, Salo ja Joensuu. Alueella on yhteensä asuntoa. Pääkaupunkiseudun kehyskuntien isännöinnissä tehtiin järjestelyjä siten, että ulkopuolisessa isännöinnissä olleet asuntoa siirtyivät Suomen Asumisoikeus Oy:n isännöintiin. Omassa isännöinnissä oli yhteensä asuntoa. Yhtiön oma myyntitoiminta laajentui Yhtiön oma, välittäjämäinen myyntiorganisaatio otti joulukuun alussa tehtäväkseen myös Järvenpään, Porvoon, Mäntsälän, Sipoon, Nurmijärven, Tuusulan ja Keravan asumisoikeussopimusten myynnin. Omassa myynnissä oli yhteensä asuntoa. Kehitystyöryhmän toimintaa tiivistettiin Asukashallinnon toimintaohjeen mukaiset talohallitusten puheenjohtajien aluekokoukset pidettiin syyskuun aikana kymmenellä paikkakunnalla. Kokouksissa käsiteltiin vuoden 2007 talousarvion valmistelua, kiinteistöjen ylläpidossa, myynnissä ja hallinnossa toteutettuja toimenpiteitä sekä talohallitusten jäsenille lähetetyn kyselyn tuloksia. Lisäksi esiteltiin kehitystyöryhmän uudistettu toimintamalli ja valittiin uuden kehitystyöryhmän jäsenet kaksivuotiskaudelle. Asukasedustajiston kokous pidettiin 14. lokakuuta Helsingissä 15-vuotisteemalla. Kokouksessa käsiteltiin historiakatsauksen lisäksi yhtiön ajankohtaisia asioita. Lisäksi kokous hyväksyi SUOMEN ASUMISOIKEUS OY 7

8 käyttövastikkeiden määräytymisperusteet vuodeksi 2007 ja valitsi asukasedustajat ehdolle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi yhtiön hallitukseen. Valituiksi tuli Kari H. Bergqvist ja Virve Kuurne sekä varalle Kirsi Silfverberg-Nurminen. Alueellisesti valittu kehitystyöryhmä kokoontui vuoden aikana 5 kertaa. RISKIEN HALLINTA Yhtiön liiketoimintaan vaikuttavat riskit jakautuvat strategisiin, operatiivisiin ja vakuutettavissa oleviin riskeihin. Liiketoimintaan liittyvien riskien hallinta perustuu toimintaympäristön ja markkinoiden muutosten tunnistamiseen, ennakointiin ja reagointiherkkyyteen. Vakuutettavaksi jäävät riskit hoidetaan yhteistyössä ulkopuolisen vakuutusmeklarin kanssa. Hallitus valvoo, että riskien hallinta on järjestetty asianmukaisesti. Liiketoimintaan liittyvistä riskeistä suurin osa koskee kiinteistökannan ylläpitotoimintoja, joita esitellään tarkemmin sivulla 6. Rahoituksellisten riskien osalta likvidien varojen sijoitukset tehdään hallituksen vahvistaman sijoituspolitiikan mukaisesti alhaisella riskillä kohteisiin, joiden luottokelpoisuus on hyvä. Luottotappiot ja myyntisaamiset pysyivät vähäisinä. Valuuttariskiä ei ole. Korollinen vieras pääoma tilikauden lopussa oli 1 003,7 M (1 028,2 M ), josta vuosimaksulainoja 878,6 M (902,0 M ), korkotukilainoja 123,8 M (124,4 M ) ja markkinaehtoisia lainoja 1,3 M (1,8 M ). Yhteinäislainojen keskikorko oli 2,8 % (2,2 %) ja korkotukilainojen keskikorko 3,1 % (3,0 %). YHTIÖN TALOUS Konsernin liikevaihto vuodelta 2006 oli 98,8 M (95,5 M ) ja taseen loppusumma oli M (1 266 M ). Asuintalovarauksia on tehty 41,3 M, josta tänä vuonna 1,9 M. Käyttövastiketta on kerätty toimintavuoden aikana 94,6 M. Suomen Asumisoikeus Oy:n tilikauden tulos oli ,24 euroa ( ,36 euroa). Suomen Asumisoikeus Oy konsernin tilikauden voitto oli 1,6 M (2,8 M ). Korjaustoimintaan käytettiin 8,4 M (9,0 M ). Talousarvio on toteutunut ennakoitua paremmin, tarkempi erittely tilinpäätöksen liitetiedoissa. YHTIÖN TALOUDELLINEN KEHITYS VUOSINA liikevaihdon kehitys * % liikevaihdosta tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja * % liikevaihdosta *58,91 *53,94 *38,67 *27,92 *29, *5,59 *6,76 *9,27 *3,90 *2, Liikevaihto Liikevoitto 8 SUOMEN ASUMISOIKEUS OY

9 taseen loppusumma sekä vieras pääoma bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen (M ) 53 * % liikevaihdosta *61,11 *31,79 *14,30 *9,79 2 *2, Taseen loppusumma Vieras pääoma YMPÄRISTÖ Suomen Asumisoikeus Oy toteuttaa laadukkaita ja ympäristöystävällisiä asumispalveluja. Yhtiön ympäristöpoliittisena perusteena on - edistää kestävää kehitystä paikallisesti sekä valtakunnallisesti osana kilpailukykyistä liiketoimintaa - toimia vastuullisesti ja olla luotettava liikekumppani, joka täyttää lain asettamat velvoitteet sekä velvollisuudet asiakkaita ja muita sidosryhmiä kohtaan. Energian kulutuslukemat Lämpö kwh/rm3 50,6 50,6 50,7 51,0 Vesi l/m3 403,0 401,0 404,0 408,0 Sähkö kwh/rm3 3,6 3,6 3,6 3,6 SUOMEN ASUMISOIKEUS OY:N TUNNUSLUKUJA Asukkaita n n n Asuntoja Asuinpinta-ala , Kiinteistöjä Tase, M Liikevaihto, M Oma pääoma M, josta Asumisoikeusrahastoa Lainakanta Liikevoitto % liikevaihdosta 29,7 27,9 8,7 Oman pääoman tuotto % 0,8 1,4,7 Omavaraisuusaste, % 16,4 16,0 15,4 Sijoitetun pääoman tuotto, ROI % 2,55 2,27 2,98 MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA Ei muutoksia. SUOMEN ASUMISOIKEUS OY 9

10 HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄYTTÄMISESTÄ Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,12 euroa, josta tilikauden voittoa on ,24 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti: - Osinkona jaetaan 13,45 /osake eli yhteensä ,24 euroa. - Jätetään omaan pääomaan ,88 euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. PÄÄOMALAINA Yhtiöllä on ,00 euroa oman pääoman ehtoista lainaa VVO-yhtymä Oyj:ltä. Korkovelkoihin on kirjattu vuoden 2006 maksamaton pääomalainan korko ,64 euroa. Laina maksetaan takaisin viitenä eränä ajalla , mikäli VVO-yhtymä Oyj:n sekä Vatrotalot Oy:n omistusosuus laimenee, erääntyy laina kuitenkin edellä mainitusta poiketen takaisin maksettavaksi samassa suhteessa kuin osakkaiden omistusosuus on laimentunut edellyttäen kuitenkin, että seuraavat edellytykset täyttyvät. Lainaa lyhennetään tai se maksetaan takaisin vasta sen jälkeen, kun lainalle kertyneet korot on kaikilta osin maksettu, edellyttäen lisäksi, että yhtiön ja konsernin viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistetaan taseen mukaiselle sidotulle omalle pääomalle ja muille jakokelvottomille erille jää täysi kate (takaisinmaksun rajoitusehto). Lainan takaisinmaksun rajoitusehdon perusteella maksamatta oleva pääoma siirtyy maksettavaksi tulevina tilikausina eräpäivänä 31.3., kunnes laina on maksettu kokonaisuudessaan. Koron määrä on aravalain 15a :n perusteella omistajan sijoittamille varoille vuosittain valtioneuvoston vahvistama. Korko maksetaan lainanantajan ilmoittamalle pankkitilille kultakin koron laskentakaudelta jälkikäteen seuraavana koron eräpäivänä. Koron eräpäivä on vuosittain Korko saadaan maksaa vain, jos maksettava määrä voidaan käyttää voitonjakoon yhtiön ja konsernin viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen mukaan, sekä lisäksi edellyttäen, että velallisyhtiö maksaa omistajilleen aravalain 151 :n mukaisen osingon. Velalle kertyy korkoa kuitenkin koko laina-ajalta velkakirjaehtojen mukaisesti. Korko kirjataan edellisen kohdan mukaisesti velallisyhtiön kirjanpidossa sen tilikauden kuluksi, jolta se on kertynyt. Siltä osin kuin kertynyttä korkoa ei koronmaksun rajoitusehdon mukaan voida maksaa, korko siirtyy maksettavaksi tulevina tilikausina. Tällä tavoin siirtyneelle korkovelalle maksetaan sama korko kuin pääomalle siitä eräpäivästä lukien, jona korkoa tai sen osaa ei koronmaksun rajoitusehdon johdosta ole voitu maksaa. HENKILÖSTÖ Yhtiön henkilöstö lisääntyi oman isännöintitoiminnan ja myynnin laajenemisen takia kolmella henkilöllä. Yhtiö toteutti tilikauden aikana ensimmäisen työhyvinvointiin liittyvän henkilöstökyselyn. Kyselyn perusteella keskitytään seuraavan toimintavuoden aikana henkilöstöjohtamisen toimintatapojen yhtenäistämiseen ja kehittämiseen. Henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut Keskim. lkm tilikaudella Tilikauden palkat ja palkkiot 1,5 M 1,4 M 1,1 M Naisia Miehiä v v. 46- v SUOMEN ASUMISOIKEUS OY

11 OMISTAJAT Yhtiön omistus jakautui puoliksi Vatrotalot Oy:n ja VVO-yhtymä Oyj:n välillä. YHTIÖN HALLITUS Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: Salo Riitta, pj. Salo Riitta, pj. Hermunen Risto, vpj. Vehkaluoto Raimo, vpj. Bergqvist Kari H. Bergqvist Kari H. Innanen Katri Innanen Katri Kuurne Virve Kuurne Virve Saastamoinen Eero Saastamoinen Eero Yhtiön toimitusjohtajana toimi Marko Pyykkönen. YHTIÖN TILINTARKASTAJAT KHT Roland Pettersson ja KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Bergroth. YHTIÖKOKOUS Yhtiökokous pidettiin LUNASTUSRAHASTO Yhtiölle on perustettu asumisoikeuksien lunastusrahasto, mutta sitä ei ole nykyisen verolainsäädännön voimassa ollessa kartutettu. asumisoikeuslakiuudistus, joka mm. poisti 55 vuotta täyttäneiltä ja asunnonvaihtajilta varallisuusrajat, toi asumisoikeusasuntomarkkinoille uuden hakijaryhmän. Vaihtuvuuden arvioidaan pysyvän vuonna 2007 pienenä ja käyttöasteen korkeana. Yhtiö ei aloita toimintavuonna uusien asumisoikeusasuntojen rakennuttamista. Tuloksen arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna Asiakkuuden hallinnan kehittämistä jatketaan Vuoden alkupuolella valmistuu yhtiön markkinointistrategia, joka sisältää tulevien vuosien linjaukset asiakkuuden hallinnan kehittämiseksi. Toimintavuoden aikana jatketaan AHAA-tutkimushanketta. Tavoitteena on, että loppuvuonna siirrytään tutkimusvaiheesta palvelukonseptin luomiseen ja saadaan luotua käytäntöön sovellettava malli asukaslähtöiseen asiakkuuden hallintaan. Pitkäaikaisen asumisen palkitsemisjärjestelmä esitellään kehitystyöryhmälle loppukeväällä ja kaikille asukkaille syksyn asiakaslehdessä. Järjestelmään on tulossa niin kunnossapitoon kuin asiakasetuihin liittyviä palkitsemisvaihtoehtoja. Järjestelmän vaativa tietojärjestelmien kehittäminen käynnistetään vuoden alussa. Palkitsemisjärjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2009 alussa. Kaikkia asukkaita palvelevia asiakasetuja hankitaan lisää erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Lisäksi yhteistyötä olemassa olevien yhteistyökumppaneiden kanssa kehitetään edelleen. Internetin toimintoja myynnin ja asumisen palvelutoimintojen osalta kehitetään niin tulevien kuin olemassa olevien asukkaiden hyödyksi. Vuoden alussa Kotkan ja Haminan asumisoikeussopimusten myynti siirtyi Kotkan Seudun Talokeskus Oy:öön. TILINPÄÄTÖKSEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Vuoden 2007 talousnäkymät ovat hyvät ja ihmisten usko omaan talouteen vahva. Tästä johtuen asuntolainojen määrän odotetaan edelleen kasvavan. Vähäisestä asuntotuotannosta ja kysynnän runsaudesta johtuen asuntojen hintatason odotetaan kuitenkin pysyvän korkeana. Lainojen korkotasossa ei ole ennustettu tapahtuvan dramaattisia muutoksia toimintavuoden aikana. Omistusasuntojen korkeat hinnat ja lainojen korkotason kohoaminen vuodesta 2005 alkaen on vakiinnuttanut asumisoikeusasuntojen kysynnän hyvälle tasolle. Asuntojen kysyntää erityisesti pääkaupunkiseudulla lisää vilkas maassamuutto niille paikkakunnille, joissa valtaosa Suomen Asumisoikeus Oy:n asuntokannasta sijaitsee. Lisäksi vuoden 2006 alussa voimaan astunut Suomen Asumisoikeus Oy HALLITUS SUOMEN ASUMISOIKEUS OY 11

Lautamiehentie 2, Vantaa

Lautamiehentie 2, Vantaa Suomen Asumisoikeus Oy:n Vuosikertomus ja tilinpäätös 2007 Lautamiehentie 2, Vantaa Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2007 oli yhtiöllemme menestyksellinen. Asumisoikeusasuntojen kysyntä kasvoi, käyttöaste

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 31.12.2005

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 31.12.2005 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 31.12.2005 Suomen Asumisoikeus Oy Onnella on osoite. TILINPÄÄTÖS - SISÄLTÖ SISÄLTÖ 4-9 TOIMINTAKERTOMUS 10-11 KONSERNITULOSLASKELMA 12-1 KONSERNITASE 14-15 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan.

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. TILINPÄÄTÖS 2013 Suomen johtava asuntovuokrausyritys VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. Tilinpäätös 27.2.2014 Meitä on VVO:laista (keskimäärin v. 2013) Toimintaympäristö

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuokra-asuntomäärä kasvoi ja Lumo laajensi asumisen palveluita Liikevaihto 1.1. 30.9.2014 miljoonaa euroa +7,5%

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 Suomen suurin markkinaehtoinen vuokranantaja Historiansa suurin liikevaihto. Investoinnit kasvussa. Liikevaihto 1.1. 31.12.2014 miljoonaa euroa (346,6) Tulos 1.1. 31.12.2014

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014 VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys OSTOT KASVATTIVAT VUOKRA-ASUNTO- INVESTOINTEJA. Liikevaihto 1.1. 30.6.2014 miljoonaa euroa +9,9% (Q2 2013)

Lisätiedot

Suomen Asumisoikeus Oy

Suomen Asumisoikeus Oy Suomen Asumisoikeus Oy T I L I N PÄ ÄT Ö S 3 1. 1 2. 2 0 0 3 2 S I S Ä LTÖ 5 12 TOIMINTAKERTOMUS 13 14 KONSERNITULOSLASKELMA 15 16 KONSERNITASE 17 18 TULOSLASKELMA 19 20 TASE 21 KONSERNIRAHOITUSLASKELMA

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2004 Suomen Asumisoikeus Oy

TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2004 Suomen Asumisoikeus Oy Jyväskylä, Peltoniementie 6 TOIMINTAKERTOMUS 31.12.24 Suomen Asumisoikeus Oy YLEISTÄ Vuonna 24 aloitettiin koko maassa noin 32. asunnon rakennustyöt. Näistä yli 5. oli valtion lainoittamaa tai korkotuettua

Lisätiedot

SATON ASUNTOJEN VUOKRAUSTILANNE PARANTUNUT JA OMISTUSASUNTOJEN KYSYNTÄ EDELLEEN KORKEA

SATON ASUNTOJEN VUOKRAUSTILANNE PARANTUNUT JA OMISTUSASUNTOJEN KYSYNTÄ EDELLEEN KORKEA 1 (5) SATON ASUNTOJEN VUOKRAUSTILANNE PARANTUNUT JA OMISTUSASUNTOJEN KYSYNTÄ EDELLEEN KORKEA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2006 SATO-konsernin liikevaihto oli 214,0 miljoonaa euroa (213,4 M, 1.1.- 30.9.2005).

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS FINGRID Datahub 8.2.2017 Y-tunnus 2745543-5 FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS 16.02.2016-31.12.2016 FINGRID DATAHUB OY SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Hallituksen

Lisätiedot

Suomen Asumisoikeus Oy. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2009

Suomen Asumisoikeus Oy. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2009 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus ja tilinpäätös 2009 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus ja tilinpäätös 2009 Sisältö Toiminta-ajatus 7 Suomen Asumisoikeus Oy lyhyesti 7 Visio 7 Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Tilinpäätösinfo 2012 Jani Nieminen

Tilinpäätösinfo 2012 Jani Nieminen Tilinpäätösinfo 2012 Jani Nieminen 1 Sisältö VVO yrityksenä Toimintaympäristö ja vuokraasuntomarkkina VVO katsauskaudella 2012 2 VVO yrityksenä 3 VVO yrityksenä VVO on maanlaajuinen, vuonna 1969 perustettu

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

VVO-yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja

VVO-yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja VVO-yhtymä Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

muutos. Liikevaihto ,7 % Liikevoitto t. Voitto ennen veroja t

muutos. Liikevaihto ,7 % Liikevoitto t. Voitto ennen veroja t TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2007 30.6.2008 (tilintarkastamaton) saavutti ennakoitua paremman tuloksen Tilikausi lyhyesti: Liikevaihto kasvoi 337 tuhatta euroa eli 2,7 %. Liikevaihdoksi kirjattiin 12 576 tuhatta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-6/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-6/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-6/2015 27.8.2015 1 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 27.8.2015 2 Maanlaajuinen toiminta hyvillä sijainneilla Asuntojen jakauma Pääkaupunkiseutu 16 800 Muu Etelä-Suomi 8 500 Länsi-Suomi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen Osavuosikatsaus Q2/2013 Toimitusjohtaja Jani Nieminen Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta perustuu asuntojen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 29.10.2015 1 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 29.10.2015 2 Strategiset avainluvut 2018 Avainluku Tavoite Asuntovarallisuus 5,0 miljardia 45 000 asuntoa Vapaan segmentin

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 [tilintarkastamaton] Ennätykset uusiksi Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 30%

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

SATO OYJ 1 (6) Tiedote 11.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS

SATO OYJ 1 (6) Tiedote 11.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS 1 (6) SATO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS SATO-konsernin liikevaihto oli 134,0 miljoonaa euroa (149,1 M, 2005). Katsauskauden tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 21,7 (22,6)

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015 19.5.2015 1 Sisältö VVO-konsernin strategia ja liiketoiminta Siirtyminen IFRS-standardeihin Osavuosikatsaus 1 3/2015 19.5.2015 2 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 19.5.2015

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2008

SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2008 SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2008 Asuntosijoitusyhtiö SATOn vuokra-asuntojen kysyntä kasvanut YHTEENVETO AJALTA 1.1.- 30.9.2008 (1.1. 30.9.2007) Konsernin liikevaihto oli 183,4 (191,7) milj. ja liikevoitto

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2014 Erkka Valkila. 30.1.2014 Tilinpäätösinfo

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2014 Erkka Valkila. 30.1.2014 Tilinpäätösinfo 1 SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Asuntomarkkinat 3. Strategia 4. SATOn vuosi 2013 5. Toimintaympäristö Liitteet 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Asuntomarkkinat

Lisätiedot

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila. 30.1.2013 Tilinpäätösinfo

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila. 30.1.2013 Tilinpäätösinfo 1 SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Asuntomarkkinat 3. Strategia 4. SATOn vuosi 2012 5. Toimintaympäristö 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 35 kaupunkia 750 kohdetta

Lisätiedot

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 11/7/2013 1 Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 11/7/2013 2 Sisältö Q3 2013 lyhyesti Talousluvut Toimintaympäristö Liiketoimintakatsaus Tulevaisuudennäkymät 11/7/2013 3 Q3 2013

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB ("EFF") on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin.

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB (EFF) on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin. PÄÄOMALAINASOPIMUS Velallinen Super Rye Oy Y-tunnus 1234567-0 Velan määrä 2.000.000,00 euroa Velan numero 1010700 Sopimuksen päivämäärä 1.8.2012 1 OSAPUOLET JA JOHDANTO Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2012

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2012 1 SATO OYJ Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 kasvukeskuksissa vuokra-asuntojen kysyntä jatkunut hyvänä kaupungistuminen, perhekoon pienentyminen, väestön ikääntyminen ja työperäinen maahanmuutto tukevat

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1996 31.10.1997 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 80 60 40 20 0 Voitto ennen veroja Voitto 1996 1997 Liikevaihto mmk 1318 1687 Liikevaihdon muutos % +22.0 +28.0 86 88 90 92

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006 Erkka Valkila

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006 Erkka Valkila SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006 Erkka Valkila 1 SATO > asiakkailleen parhaiden asumisratkaisujen tarjoaja > toimiala: asuntosijoitus ja asuntorakennuttaminen > toiminta-alueet: pääkaupunkiseutu,

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti)

puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2009 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin voitto ennen veroja kasvoi yli 41 % Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus on toiminut

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Liikevaihto 4 179 5 607-25,47 % Liikevoitto 278 170 63,53 % Voitto ennen veroja 413 156 164,74 % Tilikauden tulos 305 162 88,27 %

Liikevaihto 4 179 5 607-25,47 % Liikevoitto 278 170 63,53 % Voitto ennen veroja 413 156 164,74 % Tilikauden tulos 305 162 88,27 % SAV Rahoitus Oyj OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1.7. 31.12.2008 osavuosikatsaus (tilintarkastamaton).n osakekohtainen tulos kasvoi 100 % Välitilinpäätös lyhyesti: Voitto ennen veroja oli 413 tuhatta euroa (ed.

Lisätiedot

6/ OSAVUOSIKATSAUS JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS

6/ OSAVUOSIKATSAUS JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6/2004 12.08.2004 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.8.2004 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 Yhtiön seitsemästoista täysi toimintavuosi. KATSAUSKAUSI LYHYESTI

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: klo 11.00 Paikka: Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila 1 SATO > asiakkailleen parhaiden asumisratkaisujen tarjoaja > sijoittajia kiinnostava yhtiö, joka antaa omistajilleen kilpailukykyisen tuoton ottaen huomioon

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2012

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2012 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/212 Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 kasvukeskuksissa pienten vuokra-asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan, etenkin pääkaupunkiseudulla kaupungistuminen, perhekoon pienentyminen,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Kohti kansainvälistymistä Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 13.7% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.3m (EUR 3.8m Q3/2012). Vuoden

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011. Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011. Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1 SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-6/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sievi Capital Oyj:n Yhtiökokous 8.4.2014 Harri Takanen Sievi Capital Oyj:n sijoitusstrategia ja tavoitteet Pääomasijoitukset Sievi Capital Oyj sijoittaa varansa kasvupotentiaalia

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1 SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-3/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Kokouskutsu. Varsinainen yhtiökokous

Kokouskutsu. Varsinainen yhtiökokous Kokouskutsu Kiinteistö Oy Tirrolampi c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200, fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www. holidayclub.fi/isannointi -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Vuosikatsaus Vuosikatsaus ja lainaportfolion tilanne

Vuosikatsaus Vuosikatsaus ja lainaportfolion tilanne Vuosikatsaus 2016 Vuosikatsaus ja lainaportfolion tilanne 31.12.2016 26.5.2017 2 Sisältö Yritysesittely Sijoittajat ja lainat Tunnusluvut Tulevaisuuden näkymät 3 5 6 7 Temply Annual Report 2015 GF Money

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Selvitys 5/2012 Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne 2010 2012 27.11.2012 Sisällys 1 VUOKRA- JA OMISTUSASUMISEN VÄLIMUOTO... 3 1.1

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 [tilintarkastamaton] Edelläkävijä kehittyy jatkuvasti Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.2% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.3m (EUR 4.3m /20)

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot