Suomen Asumisoikeus Oy:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Asumisoikeus Oy:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2006"

Transkriptio

1 Onnella on osoite. Suomen Asumisoikeus Oy:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2006 Agronominraitti 6, Helsinki

2

3 TILINPÄÄTÖS - SISÄLTÖ SISÄLTÖ 4-11 TOIMINTAKERTOMUS 12-1 KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE TULOSLASKELMA TASE 20 KONSERNIRAHOITUSLASKELMA 21 RAHOITUSLASKELMA LIITETIEDOT 37 PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET 38 LUETTELO TILIVUONNA KÄYTETYISTÄ TOSITELAJEISTA JA KIRJANPITOKIRJOISTA SUOMEN ASUMISOIKEUS OY

4 SUOMEN ASUMISOIKEUS OY ASIAKKUUS ETUSIJALLA Suomen Asumisoikeus Oy on asumisoikeusasuntoja omistava ja asumisoikeuksia välittävä yhtiö, jonka omistuksessa on 33 paikkakunnalla asuntoa, mikä on 42 % koko Suomen asumisoikeusasuntojen määrästä. Yhtiö on Suomen neljänneksi suurin asuinkiinteistöjen omistaja. Pääosa yhtiön omistamista asunnoista keskittyy pääkaupunkiseudulle ja kasvukeskuksiin. Yhtiön omistajina ovat SATO-konserni ja VVO-konserni. Yhtiön koko toiminta perustuu vision mukaisesti avoimuuteen, luovuuteen, jatkuvuuteen ja kumppanuuteen niin asiakkaiden kuin yhteistyökumppaneidenkin kanssa. ASUNTOMARKKINAT Vuonna 2006 aloitettiin koko maassa asunnon rakentaminen, joista oli valtion lainoittamaa tai korkotuettua Ara-tuotantoa ja loput vapaarahoitteisia asuntoja. Ara-tuotannosta noin 65 % on suunnattu erityisryhmien asuntotarpeen tyydyttämiseen. Uusista valtion lainoittamista asunnoista on vuokra-asuntoja, noin 200 asumisoikeusasuntoja, noin 100 osaomistusasuntoja ja noin 560 omakotitaloja. Omistusasuntokauppa hieman tasaantui vuoden 2006 alussa. Asuntojen hinnat nousivat edelleen vuonna 2006, mutta asuntojen myyntiajat pitenivät. Suomen Pankin arvioiden mukaan asumisoikeusasuntojen määrä suomessa omistajittaina VARSINAIS-SUOMEN ASUMISOIKEUS OY MUUT % % % TA-ASUMISOIKEUS OY % % YH-ASUMISOIKEUS OY ASOKODIT suomalaisten asuntolainamäärä kasvoi vuoden aikana noin 14 %. Alkukesällä suomalaisten asunnonostokyvyn mitattiin heikentyneen erityisesti Helsingissä. Omistusasuntolainojen korot nousivat 28,5 % toimintavuoden aikana. Rakennusalan yritykset puolestaan näkivät samaan aikaan markkinat jopa vilkkaampana kuin vuotta aiemmin. Kasvun arvioitiin johtuvan ennen kaikkea korjausrakentamisen kasvusta. Rakennuskustannukset kohosivat toimintavuoden aikana noin 5 %. Omistusasuntojen hintojen arvioitiin pysyvän jatkossakin joko samalla tasolla tai hieman nousevan, koska asuntojen kysyntä jatkui korkeasta hintatasosta huolimatta koko vuoden vilkkaana erityisesti pääkaupunkiseudulla. Kuluttajat uskoivat tehtyjen tutkimusten mukaan loppuvuonna talouden hyviin näkymiin. Alan asiantuntijat arvioivat myös kohtuuhintaisten tonttien puutteen vaikuttavan asuntojen hintakehitykseen. Omistusasumisen voimakas suosio vaikutti vuokra-asuntomarkkinoihin siten, että asukkaiden laatuodotukset ja yksilöllisiä ratkaisuja koskevat toiveet kasvoivat. Vuokranantajat kehittivätkin toimintojaan odotuksia vastaavaan suuntaan. Samaan aikaan tapahtunut omistusasuntolainojen korkotason kohoaminen vaikutti vuokra-asuntojen kysynnän kasvuun. Myös asumisoikeusasuntojen kysyntä kasvoi ja käyttöasteet paranivat kaikilla toimijoilla vuoden aikana. Vuoden 2006 lopussa asumisoikeusasuntoja oli valmiina koko maassa noin Toimintavuoden aikana aloitettiin koko maassa noin 200 asumisoikeusasunnon rakentaminen ja uusia asuntoja valmistui noin 200. YH-Asumisoikeus Oy käynnisti pääkaupunkiseudulla vuoden aikana myös vapaarahoitteisten asumisoikeusasuntojen ennakkomarkkinoinnin. 4 SUOMEN ASUMISOIKEUS OY

5 vuonna 2006 valmistuneet kohteet Osoite kunta asunnot neliöt rahoitus ha Agronominraitti 6 Helsinki ,5 arava Yhteensä , SUOMEN ASUMISOIKEUS OY:N ASUNTOJEN MARKKINATILANNE Asuntojen kysyntä oli koko vuoden hyvä kaikilla toimintapaikkakunnilla. Vuoden alusta voimaan astunut lakiuudistus lisäsi selvästi yli 55-vuotiaiden asiakkaiden määrää. Ainoastaan Oulun Toppilan alueen asuntojen kysyntätilanne poikkesi jonkin verran muista alueista ja paikkakunnista. Kyseessä olevalla alueella pyritään kaikkien asuntotuottajien yhteistoimintaan alueen positiivisen kehityksen aikaansaamiseksi. Asuntojen vaihtuvuus oli vuoden aikana 16,5 % (17,1 %). Koko vuoden keskimääräinen käyttöaste oli 99,57 % (98,68 %). Asuntojen keskimääräinen käyttövastike koko maassa oli 8,38 euroa neliöltä. Käyttövastikekorotus vuoden aikana oli 2,3 %. Vuoden 2007 käyttövastikekorotus on 5,0 %. MUUT ALUEKESKUKSET ASOKOTIEN ALUEELLINEN JAKAUMA % YMPÄRISTÖKUNNAT MUUT KAUPUNGIT % % % % % VANTAA HELSINKI % ESPOO TÄRKEIMMÄT TOIMENPITEET JA OLENNAISIMMAT TAPAHTUMAT 15-vuotisjuhlavuoden painopisteenä asiakkuus Lokakuussa 2006 oli kulunut 15 vuotta siitä, kun ensimmäinen Suomen Asumisoikeus Oy:n kohde valmistui Rovaniemelle. Se oli samalla myös maan ensimmäinen asumisoikeustalo. Juhlavuoden painopistealueena oli asiakkuuden kehittäminen. Alkuvuodesta otettiin käyttöön asukkaita palvelevat asiakasedut ja kohdekohtaiset internetsivut. Lisäksi perustettiin asukasviestintää edistämään asiakaslehti Asokoti. Elokuussa käynnistettiin kaksivuotinen Asiakkuuden hallinta asumisessa (AHAA) -tutkimushanke, jossa tavoitteena on kehittää asukaslähtöinen asumisen palvelukonsepti ja malli asukaslähtöiseen asiakkuuden hallintaan. Tutkittavat ryhmät ovat Suomen Asumisoikeus Oy:n asukkaita. Hankkeen rahoittavat Teknologian kehittämiskeskus Tekes ja kuusi projektissa mukana olevaa yritystä. Suomen Asumisoikeus Oy:n lisäksi projektissa ovat mukana Lassila & Tikanoja Oyj, Kone Oyj, YIT Oyj, G4S ja Agenteq Oy. Tutkimuksen toteuttamisesta vastaa Taideteollinen korkeakoulu Future Home Institute. VALMIIDEN ASUNTOJEN MÄÄRÄ JA ASUNTOKANNAN KASVU SUOMEN ASUMISOIKEUS OY 5

6 Vuoden lopulla käynnistettiin pitkäaikaisen asumisen palkitsemisjärjestelmän kehittäminen. Sitä varten toteutettiin loppuvuonna Asukkaiden omilla sivuilla internetkysely ja kolmella paikkakunnalla internetkyselyä syventävä 26 pitkäaikaisen asukkaan haastattelututkimus Asokodissa asukkaat ovat asuneet vuotta Asokodissa asukkaat ovat asuneet 5-9 vuotta Asokodissa asukkaat ovat asuneet 3-4 vuotta Ylläpitostrategian kautta turvataan kiinteistöjen kunnon säilyminen Suomen Asumisoikeus Oy:n ylläpitostrategia käsiteltiin hallituksessa toukokuussa Ylläpitostrategian mukaisesti asunnon sisäpuolisten korjausten merkitys tulee asteittain kasvamaan. Rakennuskannan ikääntyessä suurimmat kuluerät kohdistuvat asuntojen sisäpuolisiin rakenteisiin kuten keittiöihin, saunoihin ja kylpyhuoneisiin. Edellä mainitut muodostavat jatkossa lähes 50 % vuosittaisista korjauskustannuksista. Myös ulkovaipan ja LVISA järjestelmiin liittyvät korjauskustannukset kasvavat, mutta viiveellä asuntojen sisäpintoihin nähden. Korjauskustannukset kasvavat kohti vuotta Korjauskustannusten vuosittaisen nousun vaikutusta käyttövastikkeeseen hillitään asuintalovarauksia purkamalla. Korjausten lainoitustarve alkaa vuonna Ylläpitostrategian mukaisesti yhtiön suurimmat riskit liittyvät käyttövesiputkistojen ennakoitua nopeampiin korjaustarpeisiin etenkin pääkaupunkiseudun ympäristökunnissa, joiden vesi on ympäristön harjualueista peräisin olevaa pohjavettä. Käyttövesiputket on uusittu 6 kohteessa vuosina Korjauskustannusten kehitys ja asuintalovarauksen käyttäminen KORJAUKSIIN VARAUTUMINEN Korjauksiin varautuminen Korjauskustannukset Asuintalovaraus Rahoitustarve Kiinteistöissä ilmenevien riskien minimoimiseksi kiinteistöjen rakenteita ja järjestelmiä käydään läpi systemaattisesti. Kohteiden ylläpidon ohjaajana toimii Asotieto järjestelmä, jonka kautta kohteille tulee kunnossapitoesitykset vuosittain. Tämän lisäksi eri rakenteita ja järjestelmiä tarkistetaan vuosittain joko teknisen isännöitsijän tai alan asiantuntijayritysten kautta. YIT-Kiinteistötekniikka Oy ja Are Oy tarkastavat ja huoltavat vuosittain kohteiden LVISA -järjestelmät. Järjestelmien ylläpitoon on panostettu selvästi aikaisempia vuosia enemmän, jotta korjausvelkaa ei pääsisi syntymään, AESS sopimuksen mukaiset velvoitteet 6 SUOMEN ASUMISOIKEUS OY

7 pystytään täyttämään, järjestelmien riskeistä saadaan päivitettyä tietoa ja asumismukavuus säilyy korkeana. Korjauskulut olivat 8,4 M vuonna 2006 (9,0 M ). Asuinhuoneistokorjauksiin käytettiin 4,0 M (4,0 M ), LVISA järjestelmiin 1,7 M (2,0 M ) ja ulkoalueiden rakenteisiin, varusteisiin, kalusteisiin yhteensä 1,3 M (1,3 M ). Korjauskustannusten hallinnassa painotetaan hankintojen luotettavuutta, edullisuutta, laatutasoa ja oikeaa ajoitusta. Korjauskustannusten optimointiin vaikutetaan työselitysmalleilla ja toimittajien kilpailuttamisella. Lisäksi tutkimus- ja kehitystoiminnan kautta etsitään vaihtoehtoisia materiaalivalintoja ja työtapoja, joiden kautta elinkaarikustannusten tasoon pystytään vaikuttamaan. Antennijärjestelmien digitalisointi valmistui kevään 2006 aikana. Kiinteistöjen ylläpitoon liittyvien toimintatapojen yhtenäistäminen jatkui Suomen Asumisoikeus Oy:ssä painotettiin valtakunnallisia hankintoja vuosien välisenä ajankohtana. Toimintavuoden aikana tehtiin enemmän alueellisten hankintojen järjestelyitä. Huoneistokunnostukset yhtenäistettiin valtakunnallisesti työselitysmallien avulla. Työselitysmallit takaavat yhtenäiset korjaustavat, tasavertaisen asiakaskohtelun, tehokkaammat ja tasalaatuisemmat toimintatavat. Huoneistoremonttipaketeille etsittiin hyvät yhteistyökumppanit alueellisesti kilpailutuksen kautta alkuvuodesta Lisäksi huoltoyhtiötoiminnassa otettiin asteittain käyttöön sähköinen huolto-ohjelma. Muutokset toteutettiin sopimuksia päivittämällä tai kilpailuttamalla. Järjestelyn kautta saatiin yhtenäistettyä valtakunnallista toimintatapaa huoltoon. Uuden toimintatavan käyttöönotto siirtyi osalla paikkakunnista vuoden 2007 puolelle. Kierrätysmateriaalin talteenotosta tehtiin sopimus Lassila & Tikanoja Oyj:n kanssa. Sopimus täydentää vuoden 2005 aikana Papros Oy:n kanssa tehtyä sopimusta, joka koski pääkaupunkiseutua kehyskuntineen. Sopimuksen kautta kierrätysmateriaalin talteenotossa siirryttiin valtakunnalliseen toimintatapaan. Kohteille ja asukkaille enemmän vaikutusmahdollisuuksia Suomen Asumisoikeus Oy teki yhteistyösopimuksen pihakalusteista Lappset Oy:n ja parvekelasituksista Lumon Oy:n kanssa. Samalla luotiin kohdetasoinen toiminta- ja lainoitusmalli, jonka pohjalta kohde pystyy tekemään suurempia hoitokuluilla katettavia hankintoja. Talohallitusten puheenjohtajille järjestettiin kohdehankintaa koskettavat alueelliset tiedotustilaisuudet yhdessä yhteistyökumppanien kanssa keväällä Toimintamalli tukee vuositeemaa Viihtyisä pihaympäristö. Asukkaiden vaikutusmahdollisuutta asunnon materiaalivalintoihin lisätään. Toimintamallin kehittäminen aloitettiin vuoden 2006 aikana ja se valmistuu vuonna Isännöinnin palvelutaso parani edelleen Talohallitusten puheenjohtajille kohdistetussa palvelutasokyselyssä koko isännöinnin kouluarvosana nousi 7,6:een. Edellisenä vuonna vastaava arvosana oli 7,2. Mittaus on tehty samansisältöisenä vuodesta 2003 lähtien. Isännöinnin sopimusta jatkettiin SKV-konsernin kanssa 11 paikkakunnan osalta vuoden 2009 loppuun asti. Sopimuksen piirissä ovat Riihimäki, Hämeenlinna, Lappeenranta, Imatra, Kotka, Hamina, Rovaniemi, Lahti, Kouvola, Salo ja Joensuu. Alueella on yhteensä asuntoa. Pääkaupunkiseudun kehyskuntien isännöinnissä tehtiin järjestelyjä siten, että ulkopuolisessa isännöinnissä olleet asuntoa siirtyivät Suomen Asumisoikeus Oy:n isännöintiin. Omassa isännöinnissä oli yhteensä asuntoa. Yhtiön oma myyntitoiminta laajentui Yhtiön oma, välittäjämäinen myyntiorganisaatio otti joulukuun alussa tehtäväkseen myös Järvenpään, Porvoon, Mäntsälän, Sipoon, Nurmijärven, Tuusulan ja Keravan asumisoikeussopimusten myynnin. Omassa myynnissä oli yhteensä asuntoa. Kehitystyöryhmän toimintaa tiivistettiin Asukashallinnon toimintaohjeen mukaiset talohallitusten puheenjohtajien aluekokoukset pidettiin syyskuun aikana kymmenellä paikkakunnalla. Kokouksissa käsiteltiin vuoden 2007 talousarvion valmistelua, kiinteistöjen ylläpidossa, myynnissä ja hallinnossa toteutettuja toimenpiteitä sekä talohallitusten jäsenille lähetetyn kyselyn tuloksia. Lisäksi esiteltiin kehitystyöryhmän uudistettu toimintamalli ja valittiin uuden kehitystyöryhmän jäsenet kaksivuotiskaudelle. Asukasedustajiston kokous pidettiin 14. lokakuuta Helsingissä 15-vuotisteemalla. Kokouksessa käsiteltiin historiakatsauksen lisäksi yhtiön ajankohtaisia asioita. Lisäksi kokous hyväksyi SUOMEN ASUMISOIKEUS OY 7

8 käyttövastikkeiden määräytymisperusteet vuodeksi 2007 ja valitsi asukasedustajat ehdolle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi yhtiön hallitukseen. Valituiksi tuli Kari H. Bergqvist ja Virve Kuurne sekä varalle Kirsi Silfverberg-Nurminen. Alueellisesti valittu kehitystyöryhmä kokoontui vuoden aikana 5 kertaa. RISKIEN HALLINTA Yhtiön liiketoimintaan vaikuttavat riskit jakautuvat strategisiin, operatiivisiin ja vakuutettavissa oleviin riskeihin. Liiketoimintaan liittyvien riskien hallinta perustuu toimintaympäristön ja markkinoiden muutosten tunnistamiseen, ennakointiin ja reagointiherkkyyteen. Vakuutettavaksi jäävät riskit hoidetaan yhteistyössä ulkopuolisen vakuutusmeklarin kanssa. Hallitus valvoo, että riskien hallinta on järjestetty asianmukaisesti. Liiketoimintaan liittyvistä riskeistä suurin osa koskee kiinteistökannan ylläpitotoimintoja, joita esitellään tarkemmin sivulla 6. Rahoituksellisten riskien osalta likvidien varojen sijoitukset tehdään hallituksen vahvistaman sijoituspolitiikan mukaisesti alhaisella riskillä kohteisiin, joiden luottokelpoisuus on hyvä. Luottotappiot ja myyntisaamiset pysyivät vähäisinä. Valuuttariskiä ei ole. Korollinen vieras pääoma tilikauden lopussa oli 1 003,7 M (1 028,2 M ), josta vuosimaksulainoja 878,6 M (902,0 M ), korkotukilainoja 123,8 M (124,4 M ) ja markkinaehtoisia lainoja 1,3 M (1,8 M ). Yhteinäislainojen keskikorko oli 2,8 % (2,2 %) ja korkotukilainojen keskikorko 3,1 % (3,0 %). YHTIÖN TALOUS Konsernin liikevaihto vuodelta 2006 oli 98,8 M (95,5 M ) ja taseen loppusumma oli M (1 266 M ). Asuintalovarauksia on tehty 41,3 M, josta tänä vuonna 1,9 M. Käyttövastiketta on kerätty toimintavuoden aikana 94,6 M. Suomen Asumisoikeus Oy:n tilikauden tulos oli ,24 euroa ( ,36 euroa). Suomen Asumisoikeus Oy konsernin tilikauden voitto oli 1,6 M (2,8 M ). Korjaustoimintaan käytettiin 8,4 M (9,0 M ). Talousarvio on toteutunut ennakoitua paremmin, tarkempi erittely tilinpäätöksen liitetiedoissa. YHTIÖN TALOUDELLINEN KEHITYS VUOSINA liikevaihdon kehitys * % liikevaihdosta tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja * % liikevaihdosta *58,91 *53,94 *38,67 *27,92 *29, *5,59 *6,76 *9,27 *3,90 *2, Liikevaihto Liikevoitto 8 SUOMEN ASUMISOIKEUS OY

9 taseen loppusumma sekä vieras pääoma bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen (M ) 53 * % liikevaihdosta *61,11 *31,79 *14,30 *9,79 2 *2, Taseen loppusumma Vieras pääoma YMPÄRISTÖ Suomen Asumisoikeus Oy toteuttaa laadukkaita ja ympäristöystävällisiä asumispalveluja. Yhtiön ympäristöpoliittisena perusteena on - edistää kestävää kehitystä paikallisesti sekä valtakunnallisesti osana kilpailukykyistä liiketoimintaa - toimia vastuullisesti ja olla luotettava liikekumppani, joka täyttää lain asettamat velvoitteet sekä velvollisuudet asiakkaita ja muita sidosryhmiä kohtaan. Energian kulutuslukemat Lämpö kwh/rm3 50,6 50,6 50,7 51,0 Vesi l/m3 403,0 401,0 404,0 408,0 Sähkö kwh/rm3 3,6 3,6 3,6 3,6 SUOMEN ASUMISOIKEUS OY:N TUNNUSLUKUJA Asukkaita n n n Asuntoja Asuinpinta-ala , Kiinteistöjä Tase, M Liikevaihto, M Oma pääoma M, josta Asumisoikeusrahastoa Lainakanta Liikevoitto % liikevaihdosta 29,7 27,9 8,7 Oman pääoman tuotto % 0,8 1,4,7 Omavaraisuusaste, % 16,4 16,0 15,4 Sijoitetun pääoman tuotto, ROI % 2,55 2,27 2,98 MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA Ei muutoksia. SUOMEN ASUMISOIKEUS OY 9

10 HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄYTTÄMISESTÄ Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,12 euroa, josta tilikauden voittoa on ,24 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti: - Osinkona jaetaan 13,45 /osake eli yhteensä ,24 euroa. - Jätetään omaan pääomaan ,88 euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. PÄÄOMALAINA Yhtiöllä on ,00 euroa oman pääoman ehtoista lainaa VVO-yhtymä Oyj:ltä. Korkovelkoihin on kirjattu vuoden 2006 maksamaton pääomalainan korko ,64 euroa. Laina maksetaan takaisin viitenä eränä ajalla , mikäli VVO-yhtymä Oyj:n sekä Vatrotalot Oy:n omistusosuus laimenee, erääntyy laina kuitenkin edellä mainitusta poiketen takaisin maksettavaksi samassa suhteessa kuin osakkaiden omistusosuus on laimentunut edellyttäen kuitenkin, että seuraavat edellytykset täyttyvät. Lainaa lyhennetään tai se maksetaan takaisin vasta sen jälkeen, kun lainalle kertyneet korot on kaikilta osin maksettu, edellyttäen lisäksi, että yhtiön ja konsernin viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistetaan taseen mukaiselle sidotulle omalle pääomalle ja muille jakokelvottomille erille jää täysi kate (takaisinmaksun rajoitusehto). Lainan takaisinmaksun rajoitusehdon perusteella maksamatta oleva pääoma siirtyy maksettavaksi tulevina tilikausina eräpäivänä 31.3., kunnes laina on maksettu kokonaisuudessaan. Koron määrä on aravalain 15a :n perusteella omistajan sijoittamille varoille vuosittain valtioneuvoston vahvistama. Korko maksetaan lainanantajan ilmoittamalle pankkitilille kultakin koron laskentakaudelta jälkikäteen seuraavana koron eräpäivänä. Koron eräpäivä on vuosittain Korko saadaan maksaa vain, jos maksettava määrä voidaan käyttää voitonjakoon yhtiön ja konsernin viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen mukaan, sekä lisäksi edellyttäen, että velallisyhtiö maksaa omistajilleen aravalain 151 :n mukaisen osingon. Velalle kertyy korkoa kuitenkin koko laina-ajalta velkakirjaehtojen mukaisesti. Korko kirjataan edellisen kohdan mukaisesti velallisyhtiön kirjanpidossa sen tilikauden kuluksi, jolta se on kertynyt. Siltä osin kuin kertynyttä korkoa ei koronmaksun rajoitusehdon mukaan voida maksaa, korko siirtyy maksettavaksi tulevina tilikausina. Tällä tavoin siirtyneelle korkovelalle maksetaan sama korko kuin pääomalle siitä eräpäivästä lukien, jona korkoa tai sen osaa ei koronmaksun rajoitusehdon johdosta ole voitu maksaa. HENKILÖSTÖ Yhtiön henkilöstö lisääntyi oman isännöintitoiminnan ja myynnin laajenemisen takia kolmella henkilöllä. Yhtiö toteutti tilikauden aikana ensimmäisen työhyvinvointiin liittyvän henkilöstökyselyn. Kyselyn perusteella keskitytään seuraavan toimintavuoden aikana henkilöstöjohtamisen toimintatapojen yhtenäistämiseen ja kehittämiseen. Henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut Keskim. lkm tilikaudella Tilikauden palkat ja palkkiot 1,5 M 1,4 M 1,1 M Naisia Miehiä v v. 46- v SUOMEN ASUMISOIKEUS OY

11 OMISTAJAT Yhtiön omistus jakautui puoliksi Vatrotalot Oy:n ja VVO-yhtymä Oyj:n välillä. YHTIÖN HALLITUS Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: Salo Riitta, pj. Salo Riitta, pj. Hermunen Risto, vpj. Vehkaluoto Raimo, vpj. Bergqvist Kari H. Bergqvist Kari H. Innanen Katri Innanen Katri Kuurne Virve Kuurne Virve Saastamoinen Eero Saastamoinen Eero Yhtiön toimitusjohtajana toimi Marko Pyykkönen. YHTIÖN TILINTARKASTAJAT KHT Roland Pettersson ja KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Bergroth. YHTIÖKOKOUS Yhtiökokous pidettiin LUNASTUSRAHASTO Yhtiölle on perustettu asumisoikeuksien lunastusrahasto, mutta sitä ei ole nykyisen verolainsäädännön voimassa ollessa kartutettu. asumisoikeuslakiuudistus, joka mm. poisti 55 vuotta täyttäneiltä ja asunnonvaihtajilta varallisuusrajat, toi asumisoikeusasuntomarkkinoille uuden hakijaryhmän. Vaihtuvuuden arvioidaan pysyvän vuonna 2007 pienenä ja käyttöasteen korkeana. Yhtiö ei aloita toimintavuonna uusien asumisoikeusasuntojen rakennuttamista. Tuloksen arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna Asiakkuuden hallinnan kehittämistä jatketaan Vuoden alkupuolella valmistuu yhtiön markkinointistrategia, joka sisältää tulevien vuosien linjaukset asiakkuuden hallinnan kehittämiseksi. Toimintavuoden aikana jatketaan AHAA-tutkimushanketta. Tavoitteena on, että loppuvuonna siirrytään tutkimusvaiheesta palvelukonseptin luomiseen ja saadaan luotua käytäntöön sovellettava malli asukaslähtöiseen asiakkuuden hallintaan. Pitkäaikaisen asumisen palkitsemisjärjestelmä esitellään kehitystyöryhmälle loppukeväällä ja kaikille asukkaille syksyn asiakaslehdessä. Järjestelmään on tulossa niin kunnossapitoon kuin asiakasetuihin liittyviä palkitsemisvaihtoehtoja. Järjestelmän vaativa tietojärjestelmien kehittäminen käynnistetään vuoden alussa. Palkitsemisjärjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2009 alussa. Kaikkia asukkaita palvelevia asiakasetuja hankitaan lisää erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Lisäksi yhteistyötä olemassa olevien yhteistyökumppaneiden kanssa kehitetään edelleen. Internetin toimintoja myynnin ja asumisen palvelutoimintojen osalta kehitetään niin tulevien kuin olemassa olevien asukkaiden hyödyksi. Vuoden alussa Kotkan ja Haminan asumisoikeussopimusten myynti siirtyi Kotkan Seudun Talokeskus Oy:öön. TILINPÄÄTÖKSEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Vuoden 2007 talousnäkymät ovat hyvät ja ihmisten usko omaan talouteen vahva. Tästä johtuen asuntolainojen määrän odotetaan edelleen kasvavan. Vähäisestä asuntotuotannosta ja kysynnän runsaudesta johtuen asuntojen hintatason odotetaan kuitenkin pysyvän korkeana. Lainojen korkotasossa ei ole ennustettu tapahtuvan dramaattisia muutoksia toimintavuoden aikana. Omistusasuntojen korkeat hinnat ja lainojen korkotason kohoaminen vuodesta 2005 alkaen on vakiinnuttanut asumisoikeusasuntojen kysynnän hyvälle tasolle. Asuntojen kysyntää erityisesti pääkaupunkiseudulla lisää vilkas maassamuutto niille paikkakunnille, joissa valtaosa Suomen Asumisoikeus Oy:n asuntokannasta sijaitsee. Lisäksi vuoden 2006 alussa voimaan astunut Suomen Asumisoikeus Oy HALLITUS SUOMEN ASUMISOIKEUS OY 11

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 29.10.2015 1 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 29.10.2015 2 Strategiset avainluvut 2018 Avainluku Tavoite Asuntovarallisuus 5,0 miljardia 45 000 asuntoa Vapaan segmentin

Lisätiedot

SATO OYJ 1 (6) Tiedote 11.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS

SATO OYJ 1 (6) Tiedote 11.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS 1 (6) SATO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS SATO-konsernin liikevaihto oli 134,0 miljoonaa euroa (149,1 M, 2005). Katsauskauden tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 21,7 (22,6)

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2008

SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2008 SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2008 Asuntosijoitusyhtiö SATOn vuokra-asuntojen kysyntä kasvanut YHTEENVETO AJALTA 1.1.- 30.9.2008 (1.1. 30.9.2007) Konsernin liikevaihto oli 183,4 (191,7) milj. ja liikevoitto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015 19.5.2015 1 Sisältö VVO-konsernin strategia ja liiketoiminta Siirtyminen IFRS-standardeihin Osavuosikatsaus 1 3/2015 19.5.2015 2 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 19.5.2015

Lisätiedot

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila. 30.1.2013 Tilinpäätösinfo

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila. 30.1.2013 Tilinpäätösinfo 1 SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Asuntomarkkinat 3. Strategia 4. SATOn vuosi 2012 5. Toimintaympäristö 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 35 kaupunkia 750 kohdetta

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB ("EFF") on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin.

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB (EFF) on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin. PÄÄOMALAINASOPIMUS Velallinen Super Rye Oy Y-tunnus 1234567-0 Velan määrä 2.000.000,00 euroa Velan numero 1010700 Sopimuksen päivämäärä 1.8.2012 1 OSAPUOLET JA JOHDANTO Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila 1 SATO > asiakkailleen parhaiden asumisratkaisujen tarjoaja > sijoittajia kiinnostava yhtiö, joka antaa omistajilleen kilpailukykyisen tuoton ottaen huomioon

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Urheilutie 10, 02700 Kauniainen vuokratontti, 4.365 m2, vuokranantaja Kauniaisten kaupunki 235-5-63-1 2 kpl Rivitalo 1212 m2 4950 m3 1987 20 asuntoa

Urheilutie 10, 02700 Kauniainen vuokratontti, 4.365 m2, vuokranantaja Kauniaisten kaupunki 235-5-63-1 2 kpl Rivitalo 1212 m2 4950 m3 1987 20 asuntoa 1 Hallituksen toimintakertomus Yhtiön perustiedot kohteittain: Valmist umisvuo si: Kauppareki sterimerkintä: Heikelinkuja 2, 02700 Kauniainen vuokratontti, 1,1612 ha, vuokranantaja Kauniaisten kaupunki

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 3.9.23 ESITYS 22.1.23 Liikevaihdon jakautuma 1-9/23 Joustopakkaukset 51,4 milj. euroa 42,8 % Nauhatuotteet 9,5 milj. euroa 7,9 % 12,3 milj. euroa Kuitukankaat

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Selvitys 5/2012 Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne 2010 2012 27.11.2012 Sisällys 1 VUOKRA- JA OMISTUSASUMISEN VÄLIMUOTO... 3 1.1

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

muutos

muutos TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2012 30.6.2013 (tilintarkastettu) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): 2012-2013 2011-2012 muutos Liikevaihto 4 253 5 258-19.1% Liiketappio -1 880-582 1 298 Voitto ennen veroja

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet

Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Asuntomarkkina-asiantuntija Hannu Ahola 0400 996 067 Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2015 2016 5.1.2017 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA kerää

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31.12.2013 [tilintarkastamaton] Vahva vire jatkuu Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 23.5% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.8m Q4/2012). Vuoden alusta

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 4 996 67 Pekka Pelvas 4 67 831 Selvitys 7/211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 23.6.211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 Erkka Valkila

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 Erkka Valkila SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 Erkka Valkila 1 Strategia > toimialat: asuntosijoitus ja asuntorakennuttaminen > kannattava kasvu > asiakaslähtöinen toiminta > alueellinen keskittyminen > asuntosijoitustoiminta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2007 Erkka Valkila 1 Strategia > toimialat: asuntosijoitus ja asuntorakennuttaminen > kannattava kasvu > asiakaslähtöinen toiminta > alueellinen keskittyminen > asuntosijoitustoiminta

Lisätiedot

Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2013 2014

Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2013 2014 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Selvitys 4/2014 Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2013 2014 31.10.2014 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA kerää ja analysoi

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

Asokotien asukashallinto 1.5.2015

Asokotien asukashallinto 1.5.2015 4.5.2015 Asokotien asukashallinto 1.5.2015 1 ( 7 ) Sisältö 1. Asukashallinnon tarkoitus 2. Asukkaiden kokous a) Asukkaiden kokouksen tehtävät b) Asukkaiden kokouksen koollekutsuminen c) Asukkaiden kokouksen

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 ESITYS 25.7.2005 Liikevaihdon jakautuma 1-6/2005 Joustopakkaukset 35,0 milj. euroa 33 % Muut 5,5 milj. euroa 5 % Kosteuspyyhkeet 32 % Kuitukankaat 30

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/ SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-9/2011 25.10.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-9/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-9/2011

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus Timo Kohtamäki Toimitusjohtajan katsaus Kannattavasti kasvava Lemminkäinen 2 2 Katsauksen sisältö Vuosi 2011 lyhyesti Lemminkäisen strategia Vuoden 2012 näkymät 3 Vuoden 2011 pääkohdat Kilpailukyky vahvistui:

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLL YSLUETTELO,,,,, TOIMINTAKERTOMUS, 3 VASTIKERAHOITUSLASKELMA 5 TULOSLASKELMA 6 TASE - 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.... -

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Toimintaympäristö Toimintaympäristö

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot