E18- älykäs ja vihreä kasvukäytävä. Kaakkois-Suomen Venäjä-yhteistyöseminaari Kehittämispäällikkö Hanna Kailasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "E18- älykäs ja vihreä kasvukäytävä. Kaakkois-Suomen Venäjä-yhteistyöseminaari 11.6.2012 Kehittämispäällikkö Hanna Kailasto"

Transkriptio

1 E18- älykäs ja vihreä kasvukäytävä Kaakkois-Suomen Venäjä-yhteistyöseminaari Kehittämispäällikkö Hanna Kailasto 1

2 Kasvukäytäväkokemuksista voimaa Kaakkois-Suomeen ESITYKSEN RAKENNE 1. Kasvukäytävähankkeen tavoitteet ja tulokset 2. Kokemusten hyödyntäminen Etelä-Karjalassa ja muualla Kymenlaaksossa 3. Miten ELY-keskus voi tukea kasvun toteutumista 4. Mitä tulevaisuus tuo kasvukäytävähankkeen jatko

3 Venäjä tarjoaa Suomelle haasteita ja mahdollisuuksia Hallitusohjelman mukaisesti Suomi vahvistaa tiiviitä, laajaalaisia ja monentasoisia suhteita Venäjän kanssa. Suomen maantieteellisestä asemasta johtuen keskeistä liikennepolitiikassa turvata saavutettavuus ja yhteydet tärkeille markkina-alueille. Suuret mahdollisuudet hyödyntää logistista asemaa porttina Venäjän ja sen takana olevan Kiinan ja Kaakkois-Aasian sekä lännen välissä. Mahdollisuuksia luo Suomen ja Luoteis-Venäjän suhteen tiivistyminen. Yhteyksien parantamiseen pyrittävä kilpailukyky- ja liikennepolitiikan keinoin. (ylijohtaja Minna Kivimäki, LVM)

4 E18-kasvukäytävähanke Liikennepoliittista selontekoa varten käynnistettiin 8 kokeiluhanketta, joista yksi onnistuneimmista oli E18- kasvukäytävä välillä Koskenkylä-Vaalimaa. Kokeiluhanke laajeni koko E18-tien laajuiseksi Oslo- Tukholma-Turku-Helsinki-Pietari kasvukäytävähankkeeksi. E18 kokeiluhankkeelle esitetyt kysymykset: Valtio investoi E18-väylän rakentamiseen 2 miljardia euroa. Miten investoinneista saadaan suurin hyöty väylän vaikutusalueen elinkeinoelämälle ja kunnille? Miten väylä voi vahvistaa kilpailukyvyn, taloudellisen kasvun ja ihmisten toimivan arjen edellytyksiä kestävällä tavalla? Kuinka väylä muuntuu kasvukäytäväksi ja luo alueelle uusia työpaikkoja ja kestävää kasvua?

5 Valtioneuvoston eduskunnalle antaman liikennepoliittisen selonteon kokeiluhankkeet Ideakonsepti vt 12 Kouvola Lahti : Valtatien käyttäjälähtöinen, kustannustehokas kehittämisratkaisu Julkisin varoin rahoitettavien henkilökuljetuspalvelujen uudet käyttäjälähtöiset ja kustannustehokkaat konseptit E18 Koskenkylä -Vaalimaa Green and Smart Business Development Corridor Lahti: Maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelurakenteen ja elinkeinojen toimintaedellytyksiä samanaikaisesti tarkasteleva strategia MALPE Maaseudun kuljetusten palvelutason keskeiset tekijät erityisesti maaseutuelinkeinojen ja metsätalouden, palvelujen, yritysten ja lähilogistiikan näkökulmasta Liityntäpysäköinnin järjestämisen uudenlaiset konseptit, joissa yhdistyvät loppukäyttäjien sekä julkisten ja kaupallisten toimijoiden hyödyt Käyttäjälähtöinen palvelukonsepti iäkkäiden ja vammaisten kotona asumisen tueksi Palautejärjestelmä vastuullisen ajokäyttäytymisen edistämiseksi

6 Kasvukäytävätyön lähtökohtia Tiivis yhteistyö alueen toimijoiden kanssa menestyksen perusta LÄMMIN KIITOS TEILLE KAIKILLE TYÖHÖN OSALLISTUNEILLE! Tavoitteena kehittää uutta kasvun, kilpailukyvyn ja uusien liiketoimintojen lähestymistapa - erityisen tärkeää rakennemuutosalueelle Laajapohjaisena julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä mahdollista saada enemmän vaikuttavuutta. Käyttäjät ja elinkeinoelämä sitoutetaan väyläkäytävän ja sen vaikutusalueen suunnitteluun. Suunnitellaan kehitystä kokonaisuutena, saadaan parhaat ideat toteutettua ja hyödynnetään täysimääräisesti kasvavan liikenteen ja Venäjän kaupan markkinapotentiaali Väylästä alusta älyliikennehankkeelle ja vihreä moottoritie-konseptille -> hyviä mahdollisuuksia älyliikenne- ja uusiutuvan energian klusterien kehittymiselle. 6

7 E18-kasvukäytävän kehityspotentiaali Kuntien ja yritysten paikallinen, yksikkökohtainen kehittäminen Yksikön 1 itselleen laatimat tavoitteet Yksikön 2 itselleen laatimat tavoitteet Yksikön 3 itselleen laatimat tavoitteet Yksikön 4 itselleen laatimat tavoitteet Tyytyväinen kuntalainen yritys?? v a i k o Kuntien ja yritysten väliset rajat ylittävä ylimaakunnallinen kehittäminen Tyytyväinen kuntalainen ja yritys. Alueen kokonaisetu nyt ja tulevaisuudessa Toimijoiden tavoitteet johdettuina koko prosessin tavoitteista Prosessiajattelussa yksiköiden tulee tukea koko prosessin tavoitteita!

8 Hyödyt ja hyötyjät Kunnille: uusia työpaikkoja ja asukkaita Käyttäjille: palvelua, sujuvuutta, turvallisuutta, ennakoitavuutta, informaatiota Elinkeinoelämälle: uusia asiakkaita ja liiketoimintamahdollisuuksia Suomessa ja Venäjällä Maanomistajille: alueen arvonnousua Valtiolle: Suomen merkitys EUn ja Venäjän välisenä liikennekäytävänä kasvaa ELY-keskus: vahvistaa rooliaan alueen kehittämisessä, syventää vastuualueiden yhteistyötä Kaakkois-Suomelle: venäläisiltä rahaa vuonna 2011 noin 500 M, paljonko tulevaisuudessanne? 8

9 Miten kasvu syntyy? EU:n ja Venäjän väliselle tavara- ja matkailuliikenteelle tarjotaan käyttäjien tarpeita vastaavat, luotettavat, edistykselliset sekä koko ajan kehittyvät kokonaispalvelut Moottoritieväylästä kehittyy joustava uuden sukupolven älykäs kehitysalusta, joka siihen kytkeytyvine palveluineen mahdollistaa innovaatioita ja kehittyvää liiketoimintaa Väylään liittyvien yhdyskuntien kaupalliset toiminnot parantavat koko käytävän vaikutusalueen ja sen kaupunkien ja kuntien elinvoimaa ja kehittymisedellytyksiä. ->Syntyy kasvukäytävä, joka tuottaa kestävää kasvua ja hyvinvointia koko vaikutusalueelleen.

10 E18-kasvukäytävän kehityspotentiaali Elinkeinotoiminnalle riittävästi sijoittumismahdollisuuksia Kaupunki- ja taajamaverkostojen hyödyntäminen Alueiden sijaintitekijöiden korostaminen Ylimaakunnalliset kehittämisvyöhykkeet Raja-alueiden alueidenkäytön edistäminen

11 Kasvukäytävän visio 2040 Yhtenäinen ja kansainvälisesti vetovoimainen alue: turvallinen tuotantoympäristö, jossa on myös viihtyisä asua.

12 Tunnistettuja kasvukäytävän kehityskohteita Kaupan ja palvelujen kehittäminen väyläkäytävässä Matkailukohteiden ja palvelujen, asumisen ja loma-asumisen kehittäminen Mobiiliteknologian vahva hyödyntäminen palveluiden markkinoinnissa tielläliikkujille monikielinen älyopastus väylän käyttäjille, käytävä-wlantietoalusta Logistiikkapalvelujen kehittäminen koko kuljetusketjussa hyödyntäen älyteknologiaa, rajanylityksen sujuvoittaminen Venäjän kauppaan suuntautuvan tuotannon toimintaedellytysten parantaminen Uusiutuvan energian klusterin kehittäminen Kansainvälisten investointien houkutteleminen väyläkäytävälle Kasvukäytävän kansainvälinen brändäys ja markkinointi sen vetovoimaisuuden parantamiseksi: hiilineutraali, älykäs ja parhaiten toimiva yhteys EU:n ja Venäjän välillä

13 Yhteinen tahdonilmaus alueellisesta jatkotyöstä välillä Koskenkylä-Kouvola LVM:n käynnistämää kokeilua on päätetty alueellisesti jatkaa Koskenkylä-Vaalimaa kasvukäytävähankkeena Alueen toimijat ovat hyväksyneet yhteisen tahdonilmauksen, jossa määritellään jatkotyön periaatteet. Tavoitteena on: Sopia kaikkien osapuolten yhteistyönä maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelurakenteiden ja elinkeinojen toimintaedellytysten turvaamisesta kasvukäytävässä joustavasti, ennakoiden ja käytävän erityispiirteitä (älykkyys, vihreys ja kansainvälisyys) hyödyntäen. Edistää uuden liiketoiminnan ja työpaikkojen syntymistä Kymenlaakson rakennemuutosalueelle ja laajemmin kasvukäytävän varrelle. Kehittää omalta osaltaan E18-kasvukäytävästä kansainvälisesti tunnettu, vihreä, älykäs, palveleva ja elinvoimainen liikennekäytävä EU:n ja Venäjän välillä.

14 Hyödyt pähkinänkuoressa Liikenteen ja kuljetusten turvallisuus, sujuvuus ja ympäristöystävällisyys sekä kuljetuskäytävän kansainvälinen houkuttelevuus paranee. Suomeen syntyy uutta Venäjän markkinoille suuntautunutta liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja. Reaaliaikaisesti tietoa liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Mobiililaitteisiin tuotetaan tietoa alueen kohteista ja palveluista. Ympäristöystävällisyys: Yksi maailman ensimmäisistä hiilineutraaleista moottoritiekäytävistä. Ratkaisut vauhdittavat uusiutuvan energiaklusterin kehittymistä. Kansainvälinen kilpailukyky: Kasvukäytävässä kehitettävät ratkaisut edustavat alan kärkiosaamista ja synnyttävät suomalaisille yrityksille kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia. Suomen merkitys EU:n ja Venäjän välisenä merkittävänä liikennekäytävänä kasvaa.

15 Tavoitteena koko Kaakkois-Suomen kestävän kasvun mahdollisuuksien luominen Hallitusohjelmassa painotetaan viisumivapaussopimuksen liikennejärjestelyihin ja alueiden kehittämiseen liittyvien vaikutusten arvioimisen tärkeyttä. Venäjän WTO-jäsenyyden ja viisumivapaussopimuksen tuomat uudet mahdollisuudet alueiden kehittämiselle on löydettävä ja niitä on hyödynnettävä hallitusti koko alueen kasvua ja kehitystä kestävästi tukevalla tavalla. 15

16 Voiko rajan ylittävistä käytävistä ja niiden liikennevirrasta syntyä nykyistäkin enemmän kasvua alueelle? Kaakkois-Suomen kaupunkien, rajanylityskäytävien ja muiden kuntien tiiviin yhteistyöverkoston kehittämisen ja liikenneverkon paremman hyödyntämisen avulla voidaan edistää merkittävästi alueellista kasvua. E18 kokeiluhankkeen tuloksena syntyi liikenneverkon hyödyntämisen mahdollisuuksiin liittyvä uudenlainen ajattelu, joka tuo alueelliseen kehitykseen merkittävästi lisäarvoa. Kyseessä on laajapohjainen eri tahojen välinen yhteistyö, jota ELY-keskus alueellisena valtion edustajana pystyy monipuolisesti edistämään. Työn onnistumiselle on välttämätöntä vahvistaa entisestään ELYjen roolia liikennepoliittisen selonteon linjauksen mukaisesti. Liikennepoliittisessa selonteossa liikennepolitiikka on kytketty uudella otteella osaksi yhteiskuntapolitiikkaa. Selonteossa on myös alueiden kasvua ja kilpailukykyä tukevia osioita. 16

17 Alustava hankekokonaisuus Kokonaisuuden ohjaus, koordinointi ja osien keskinäistä synergiaa vahvistava laajapohjainen, ministeriövetoinen sateenvarjohanke, jonka vetovastuu on LVM:llä. Muut keskeiset ministeriöt:tem, YM, SM, VM, UM Osahankkeet: 1. E18 kokeiluhankkeen jatkotoimet välillä Koskenkylä-Vaalimaa 2. Kaupunkiseutujen erityisnäkökulmat ja mahdollisuudet 3. Kasvukäytäväkonseptin soveltaminen muille alueille ja käytäville 4. Kansainvälinen yhteistyö käytäväkonseptin kehittämisessä ja rahoittamisessa 5. Suomen ja Venäjän älyliikennekäytävä Helsinki - Pietari (FITSRUS) 6. Älyliikennepalvelujen laajentaminen välille Oslo-Tukholma-Turku-Helsinki 7. Vihreä moottoritie konseptin jatkokehittäminen ja toteuttaminen

18 Kasvukäytävän tulevaisuus Tiellä kohti kasvukäytävää: Selonteossa valtionhallinnon laaja sitoutuminen hankkeen edistämiselle Rahoitushaku syksyllä 2012 Valtioiden väliset neuvottelut käytäväyhteistyöstä käynnissä Suomi-Venäjä yhteistyö etenee bilateraalisena yhteistyönä Norja-Ruotsi-Suomi toimivat yhdessä korridorihankkeen edistämisessä 18

19 Kasvukäytävän tulospotentiaali Liikennesektorin toiminnan tuottavuuden parantaminen Nykyisen liikennejärjestelmäkapasiteettin max. hyödyntäminen Rajan ylittävä yhteentoimivuus Sujuvampi, turvallisempi ja vähäpäästöisempi liikenne Paremmat palvelut liikkujille ja kuljetuksille Reaaliaikainen tilannetieto kaikissa kulkumuodoissa Reaaliaikainen liikkumisen ohjaus ja kuljetusseuranta Kaupalliset palvelut aika- ja paikkaperusteisesti tarjottuina Tyytyväiset liikkujat ja kuljetusoperaattorit Alan ja alueen yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia Älykkään ja ekologisen liikenteen paikalliset toteutukset Globaaleille, valtaville älyekomarkkinoille pääsy helpommaksi Mahdollisuuksia paikallisille yritykselle miljoonien liikkujien myötä TARJOLLA TUHANSIA TYÖPAIKKOJA, MILJARDEJA EUROJA JA TOIMIVA LIIKENNEJÄRJESTELMÄ

20 LÄMMIN KIITOS MIELENKIINNOSTANNE!

21 Osahanke 2, Kaupunkiseutujen erityisnäkökulmat ja mahdollisuudet Elinkeinotoiminnalle riittävästi sijoittumismahdollisuuksia Kaupunki- ja taajamaverkostojen hyödyntäminen Alueiden sijaintitekijöiden korostaminen Ylimaakunnalliset kehittämisvyöhykkeet Raja-alueiden alueidenkäytön edistäminen Turku Kotka Helsinki

22 Osahanke 3 Kasvukäytäväkonseptin soveltaminen muille alueille ja käytäville 1. Rajanylityskäytävä 2. Muut keskeiset liikennekäytävät, esim. Hki-Tre Osahanke 4 Kansainvälinen yhteistyö käytäväkonseptin kehittämisessä ja rahoittamisessa Rahoitushaku koko Pohjoinen vihreä ja älykäs kehityskäytävä E18 hankkeelle 1. Kansainvälisen tunnettavuuden lisääminen 2. Brändin luominen, linkittyminen Suomibrändi-työryhmän työhön

23 Osahanke 5 FITSRUS Älykäytävä Osahanke 6 Älyliikennepalvelujen laajentaminen välille Oslo- Tukholma-Turku-Helsinki Älykkyyden kytkeminen keskitetysti palvelemaan liikkumista ja kuljettamista Yhteentoimivat palvelut koko käytävässä Käytävässä mukana: Tieliikenne Raideliikenne Meriliikenne Terminaalit Rajatoiminnot

Liikennepoliittiset päätökset kasvukäytävän mahdollistajina. Marko Forsblom, 28.5.2012

Liikennepoliittiset päätökset kasvukäytävän mahdollistajina. Marko Forsblom, 28.5.2012 Liikennepoliittiset päätökset kasvukäytävän mahdollistajina Marko Forsblom, 28.5.2012 Liikennepoliittiset päätökset kasvukäytävän mahdollistajina - sisältö Pintaraapaisu selonteosta Hieman Venäjäpohdintoja

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle VR-Yhtymä Oy 2009 Kohti uutta liikennepolitiikkaa Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle Ohjelmia ja strategioita 1/2013 Kohti uutta liikennepolitiikkaa

Lisätiedot

Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama

Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama v Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama liikenne- ja viestintäministeriö t yö- ja elinkeinoministeriö valtiovarainministeriö ympäristöministeriö sitra liikennevirasto trafi tivit oy rym oy v a l l a n

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Kartat: Karttakeskus, L4356 Kuvat: Savonlinnan Seudun Matkailu Oy Christel Kautiala, Destia Sito Oy Ulkoasu ja taitto: Laura Pöllänen, Sito Oy Painopaikka:

Lisätiedot

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Esipuhe Lahden keskustan radanvarren kehittämiseen liittyy

Lisätiedot

Strateginen maakuntaohjelma 2014+

Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Häme-ohjelma Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 www.hameenliitto.fi Yhteydet henkilökuntaan:

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 ISBN 978-952-448-398-8, ISSN 2341-8885 (pdf) Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen liiton julkaisu 2010 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 Kotisivu internetissä: www.hameenliitto.fi

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Hyväksytty Kanta-Hämeen yhteistyöryhmässä 29.9.2014 Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS 22.2.2010 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA

Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS 22.2.2010 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 Sisällys 1. JOHDANTO 1.1. Maakuntasuunnitelma ja ohjelma Keski Pohjanmaan kehittämisen yhteinen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto

Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan liitto Valokuvat: Reijo Helaakoski Etelä-Karjalan liitto Lappeenranta 2009 Kaavoituspäällikkö Marjo Wallenius ISBN 952-9560-31-1 ISSN 1235-8185 Sisällysluettelo 1 VALTAKUNNALLISET JA ALUEELLISET

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

KASVUA KAAKKOIS-SUOMESTA 2015 (LUONNOS) Kaakkois-Suomen liikenneolosuhteet. Aluepolitiikkaa vahvistettava

KASVUA KAAKKOIS-SUOMESTA 2015 (LUONNOS) Kaakkois-Suomen liikenneolosuhteet. Aluepolitiikkaa vahvistettava 1 KASVUA KAAKKOIS-SUOMESTA 2015 (LUONNOS) Kaakkois-Suomen liikenneolosuhteet Liikennejärjestelmä on Valtioneuvoston liikennepoliittisen selonteon mukaan keskeinen kilpailukykytekijä. Suomen teollisuus

Lisätiedot

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013 RAPORTTEJA 106 2013 Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 ARI LINDQVIST (TOIM.) Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Lausuntopyyntöluonnos 17.11.2014 Hailuoto Kempele Liminka Lumijoki Muhos Oulu Tyrnävä Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Liikennevirasto

Lisätiedot

V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A

V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A VAASAN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI AURINKOMALLI 2040 V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A L U O

Lisätiedot

Ohjelmia ja strategioita 1/2008

Ohjelmia ja strategioita 1/2008 Ohjelmia ja strategioita 1/2008 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 2012 Liikenne- ja viestintäministeriö Ohjelmia ja strategioita 1/2008 ISBN 1457-747X (painotuote),

Lisätiedot

Elinvoimaiset kunnat ja alueet

Elinvoimaiset kunnat ja alueet Elinvoimaiset kunnat ja alueet Esipuhe Alueellisen kehittämisen keskeisiä tavoitteita on tukea yrittäjyyden ja tuotantotoiminnan edellytyksiä kunkin alueen omiin vahvuuksiin perustuen sekä luoda viihtyisiä,

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinnon

Työ- ja elinkeinohallinnon Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen ohjelman toteuttamiseksi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 66/2009 Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Tähän tavoitteeseen ohjelma pyrkii seuraavien neljän strategisen linjauksen avulla:

TIIVISTELMÄ. Tähän tavoitteeseen ohjelma pyrkii seuraavien neljän strategisen linjauksen avulla: TIIVISTELMÄ Asumisen klusteriohjelman toimijoita ovat käyttäjälähtöisten asumisratkaisujen tutkimiseen ja kehittämiseen perehtyneet tutkimusyksiköt ja laitokset, näiden osaamista hyödyntävät yritykset,

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Proaktiivisesti kohti rakennemuutosta (ENNE) projekti 15.8.2012 TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Jari

Lisätiedot

OULUN SEUDUN LOGISTIIKKA- STRATEGIA

OULUN SEUDUN LOGISTIIKKA- STRATEGIA OULUN SEUDUN LOGISTIIKKA- STRATEGIA TOIMENPIDEOHJELMA 2012-2016 OULUN SEUDUN LOGISTIIKKASTRATEGIA Tarkastus Antti Meriläinen Päivämäärä 23/04/2012 Laatija Tuomo Pöyskö Ramboll Kirkkokatu 2 90100 Oulu

Lisätiedot

1. JOHDANTO 2. MAAKUNNAN KEHITYSNÄKYMÄT JA TAVOITTEET

1. JOHDANTO 2. MAAKUNNAN KEHITYSNÄKYMÄT JA TAVOITTEET SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. MAAKUNNAN KEHITYSNÄKYMÄT JA TAVOITTEET... 3 2.1Kehityksen nykytila ja näkymät vuosille 2015 2016... 3 2.2 Toimeenpanosuunnitelman tavoitteet vuosille 2015 2016... 5 3. ETELÄ-KARJALAN

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014. TKI-johtaja Markku Huhtinen ja TKI-suunnittelija Anne Jääsmaa 27.11.

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014. TKI-johtaja Markku Huhtinen ja TKI-suunnittelija Anne Jääsmaa 27.11. Sivu 1 / 6 TKI-johtaja Markku Huhtinen ja TKI-suunnittelija Anne Jääsmaa 27.11.2013 KAUPUNGIN TAVOITTEET Kaikessa toiminnassa huomioidaan elinkeinoohjelman läpäisevät teemat painotuksineen: kansainvälisyys,

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot