Liikennepoliittiset päätökset kasvukäytävän mahdollistajina. Marko Forsblom,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikennepoliittiset päätökset kasvukäytävän mahdollistajina. Marko Forsblom, 28.5.2012"

Transkriptio

1 Liikennepoliittiset päätökset kasvukäytävän mahdollistajina Marko Forsblom,

2 Liikennepoliittiset päätökset kasvukäytävän mahdollistajina - sisältö Pintaraapaisu selonteosta Hieman Venäjäpohdintoja E18 kokeiluhankeen opit Aineksia E18 kasvukäytävän jatkotyöstämiselle älyä, vihreyttä ja bisnestä

3 Liikennepoliittinen selonteko luovutettiin eduskunnalle huhtikuussa 2012 Valmistelusta vastasi liikenne- ja viestintäpoliittinen ministerityöryhmä liikenneministeri Merja Kyllösen johdolla Ministerityöryhmän tukena oli virkamiestyöryhmä (pj. Minna Kivimäki), jossa jäseninä oli LVM:n, VM:n, TEMin, YM:n ja STM:n sekä Liikenneviraston, Trafin ja Ilmatieteen laitoksen edustajat; ryhmän sparraajana toimi professori Jorma Mäntynen Varsinaista valmistelutyötä tehtiin 12 projektiryhmässä Ulkomaankaupan logistiikan pullonkauloista ja kehittämistarpeista tehtiin hallitusohjelman mukaisesti erillinen arviointi Rahoitusmalleja selvitettiin erikseen VM:n vetämässä työryhmässä Valmistelun aikana sidosryhmien kanssa käytiin avointa ja laajaa, mutta tiivistä vuoropuhelua

4 Liikennepoliittisen selonteon keskeinen sisältö Palveleva liikennejärjestelmä Rahoitus palvelutason pohjana Liikennejärjestelmä kestävän kasvun mahdollistajana Arjen toimivuudella edellytyksiä hyvinvoinnille Viisas ja vastuullinen liikenne Tehokkaat toimintatavat varmistavat lopputuloksen 2010-luvun liikennepolitiikan erityiskysymyksiä Suuret ja kasvavat kaupunkiseudut Lentoliikenne ja lentoasemaverkosto Venäjän liikenteen kasvunäkymät ja infrastruktuuri Euroopan laajuiset liikenneverkot 4

5 Rohkeutta uudenlaiseen ajatteluun Asiakkaiden tarpeet ja niiden pohjalta määritelty palvelutaso liikennepolitiikan lähtökohdaksi Nykyinen liikenneverkko tehokäyttöön: painopiste perusväylänpidossa, älyliikenne apuna Ohjaavuutta liikenteen veroihin ja maksuihin, pois liikenne- ja ympäristöpoliittisesti väärään suuntaan ohjaavat kannustimet Väyliä ei tehdä vain liikennettä varten hyötyjinä maakunnat, kunnat ja yritykset tavoitteena yhteiskunnallinen vaikuttavuus E 18 kehityskäytäväkonsepti tukee uutta ajattelua kokeilua päätetty jatkaa 5

6 Liikenneverkkoa kehitetään pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti Vähäpäästöisyys, liikenneturvallisuus ja elinkeinoelämän keskeiset yhteydet hankkeiden valintaperusteina Liikenneverkkojen kehittämisen lähtökohtana talousarviorahoitus, elinkaarimallia käytetään tapauskohtaisesti Yhteysvälihankkeiden suunnitelmat arvioidaan ja mitoitetaan uudelleen Periaatepäätös tärkeimmistä seuraavan hallituskauden hankkeista - Pisara-rata - Helsinki-Riihimäki rata (2. vaihe) - Luumäki-Imatra kaksoisraide 6

7 Venäjän huikeat liiketoimintamahdollisuudet kasvukäytävän perustana

8 Venäläisten kulutuskysyntä heijastuu Suomeen BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly, 2012/17, Venäläisten turistien Suomessa tekemien verovapaiden ostosten arvo kasvoi tammi-maaliskuussa 30 % vuotta aiemmasta. Venäläisten yöpymiset suomalaisissa majoitusliikkeissä taas lisääntyivät tammihelmikuussa viidenneksellä vuotta aiemmasta. Viime vuonna venäläisten osuus kaikista yöpymisistä suomalaisissa majoitusliikkeissä oli jo yli 6 % ja suomalaisten vähittäiskauppojen liikevaihdosta runsas 1 % tuli venäläisten matkailijoiden ostoksista. Vuonna 2010 venäläiset matkailijat toivat tavaroiden ja palvelujen ostoina Suomeen yhteensä 650 miljoonaa euroa. Alueellisesti tarkasteltuna venäläiset matkailijat ovat selvästi tärkeimpiä Etelä-Karjalassa. Vuonna 2011 venäläisten osuus yöpymisistä alueen majoitusliikkeissä oli 40 % ja tammikuussa osuus nousi jopa kahteen kolmannekseen. Tulotason nousu Venäjällä, mistä ennusteet ovat varsin yksimielisiä, lisännee matkailua myös jatkossa. Viimeisen vuosikymmenen aikana venäläisten ulkomaanmatkojen määrä on lähes kolminkertaistunut, mutta silti 70 % venäläisistä lähes 100 miljoonaa ihmistä ei ole ikinä matkustanut entisen Neuvostoliiton maiden ulkopuolelle.

9 Venäjän liikenne kasvaa Suomen ja Venäjän välinen rajaliikenne voimakkaassa kasvussa erityisesti henkilöliikenteen osalta kansalaisten ostovoima kasvaa tullit pienenevät WTO-jäsenyyden myötä mahdollinen EU:n ja Venäjän viisumivapaus lisää matkustamista ja rajanylitysten määrää Henkilöliikenne v Kaakkois-Suomen kansainvälisten rajanylityspaikkojen osalta vilkkainta kautta aikojen, v %. Rajanylityksiä koko rajan osalta yli 10,6 milj. henkilöä. Henkilöliikenteen kasvun arvioidaan vilkkaimmilla rajanylityspaikoilla olevan jatkossa 8 10 prosenttia vuositasolla ilman viisumivapauttakin. Valtioneuvosto linjannut: huomioitava Venäjältä tulevan ja Venäjälle kulkevan liikenteen kasvu varmistettava rajanylityspaikkojen tulli- ja rajajärjestelyjen ja raja-asemille johtavien liikenneväylien kapasiteetti ja toimivuus

10 Venäjä on yhdistelmä haasteita ja mahdollisuuksia Kansainväliset yhteydet Suomen kiinnostavuuden kannalta avainasemassa. Suomen maantieteellisestä asemasta johtuen keskeistä liikennepolitiikassa turvata saavutettavuus ja yhteydet tärkeille markkina-alueille. Mahdollisuuksia hyödyntää logistista asemaa porttina Venäjän ja sen takana olevan Kiinan ja Kaakkois- Aasian ja lännen välissä. Yhteyksien parantamiseen pyrittävä kilpailukyky- ja liikennepolitiikan keinoin. Hallitusohjelman mukaisesti Suomi vahvistaa tiiviitä, laaja-alaisia ja monentasoisia kahdenvälisiä suhteita Venäjän kanssa.

11 Liikennepoliittisen selonteon kokeiluhanke E18 Kasvukäytävä VISIO 2040: Yhtenäinen ja kansainvälisesti vetovoimainen alue; turvallinen tuotantoympäristö, jossa on myös viihtyisä asua.

12 E18-kokeiluhanke Selontekoa varten käynnistettiin 8 kokeiluhanketta, joista yksi onnistuneimmista E18-kasvukäytävä Voidaanko tien kehittämishankkeella tuottaa nykyistä tehokkaammin suoraa hyötyä hankkeen vaikutusalueen kunnille, yrityksille ja koko maakunnalle niin, että kilpailukyvyn, taloudellisen kasvun ja ihmisten toimivan arjen edellytykset vahvistuvat kestävällä tavalla? Miten alue saa mittavasta miljardiluokan väyläinvestoinnista kaiken hyödyn irti? Miten väylä muuntuu kasvukäytäväksi ja luo alueelle kestävää kasvua ja työpaikkoja?

13 E18-kasvukäytävän kehityspotentiaali Elinkeinotoiminnalle riittävästi sijoittumismahdollisuuksia Kaupunki- ja taajamaverkostojen hyödyntäminen Alueiden sijaintitekijöiden korostaminen Ylimaakunnalliset kehittämisvyöhykkeet Raja-alueiden alueidenkäytön edistäminen

14 Tunnistetut hyödyt pähkinänkuoressa Toimivuus ja sujuvuus: Älyliikennekäytävä parantaa liikenteen ja kuljetusten turvallisuutta, sujuvuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Kuljetuskäytävän kansainvälinen houkuttelevuus paranee. Uusi liiketoiminta: Kasvava matkustaja- ja tavara-liikenne sekä Venäjän rajan läheisyys synnyttävät Suomeen uutta Venäjän markkinoille suuntautunutta liiketoimintaa ja luovat uusia työpaikkoja. Turvallisuus ja palvelut: Reaaliaikaisesti tietoa liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä sekä reitin valinnasta, ennustetusta matka-ajasta, säästä ja ajokelistä. Mobiililaitteisiin tietoa alueen kohteista ja palveluista, mikä lisää palvelujen kysyntää. Ympäristöystävällisyys: Maailman ensimmäinen hiilineutraali moottoritiekäytävä. Ratkaisut vauhdittavat myös alueen energiaklusterin kehittymistä. Kansainvälinen kilpailukyky: Kasvukäytävässä kehitettävät ratkaisut edustavat alan kärkiosaamista ja synnyttävät suomalaisille yrityksille kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia. Suomen merkitys EU:n ja Venäjän välisenä merkittävänä liikennekäytävänä kasvaa.

15 Alustava jatkohankekokonaisuus Kokonaisuuden ohjaus, koordinointi ja osien keskinäistä synergiaa vahvistava laajapohjainen, ministeriövetoinen sateenvarjohanke. Keskeiset ministeriöt LVM, TEM ja YM Osahankkeet: 1. E18 kokeiluhankkeen jatkotoimet Uudellamaalla ja Kymenlaakson rannikkoseudulla 2. Kaupunkiseutujen erityisnäkökulmat ja mahdollisuudet 3. Kasvukäytäväkonseptin soveltaminen muille alueille ja käytäville 4. Suomen ja Venäjän älyliikennekäytävä Helsinki - Pietari (FITSRUS) 5. Älyliikennepalvelujen laajentaminen välille Oslo- Tukholma-Turku-Helsinki 6. Vihreä moottoritie konseptin jatkokehittäminen ja toteuttaminen 7. Kansainvälinen yhteistyö käytäväkonseptin kehittämisessä ja rahoittamisessa

16 Pohjoinen vihreä ja älykäs kehityskäytävä E18 OSLO TUKHOLMA TURKU HELSINKI - PIETARI Suunnitteilla laaja kansallinen ja kansainvälinen yhteistyöhanke

17 Kasvukäytävän Oslo-Tukholma-Turku- Helsinki-Pietari momentum on tässä ja nyt Alueen merkittävät Green Corridor -hankkeet päätökseen 2012 aikana (mm. Super Green, Scandria, TransBaltic) Erinomainen ja ajantasainen tietopohja kasassa vihreän rahtiliikenteen osalta Valmiita konsepteja kytkettäviksi TEN-T -toteutukseen Laajennus rahtiliikenteestä henkilöliikenteeseen Ekologisen ajattelun rinnalle älyratkaisut koko käytävän kattavina FITSRUS -hankkeen maantieteellinen laajentaminen CrossBorder toimintojen painottaminen Äly -ajattelun laajentaminen liikenteestä energiaverkkoihin ja kaupallisiin palveluihin Koko korridori ajattelun henkinen ja sisällöllinen laajentaminen Green Corridors & Smart Transportation & Smart Grids synergioiden tunnistaminen ja hyödyntäminen Focus liikenteestä liikkujiin, liiketoiminta-mahdollisuuksiin ja koko alueen kehittymiseen ja korridorin globaaliiin kilpailukykyyn 17

18 FITSRUS Helsinki Pietari älyliikenteen käytävä Konkreettisia palveluja kaikille liikkujille

19 FITSRUS -hankkeen tavoitteet Helsinki-Pietari välillä on häiriötön, sujuva ja turvallinen liikenne. Liikennetilanteesta, kelistä ja palveluista saadaan tietoa kaikille liikennemuodoille, niin viranomaisille kuin yksityisille ja yrityskäyttäjille. Rajanylitys hoituu tehokkaasti, minimoidaan sekä tavaran että ihmisten seisottamista raja-asemilla, liikenne ohjataan ajantasaisesti rajapalveluihin. Älyliikenteen käytävä edistää Suomen ja Venäjän välistä yhteistyötä älykkäässä liikenteessä ja logistiikassa. Suomalaisen älyliikenneteollisuuden kehittäminen ja vientimahdollisuuksien edistäminen

20 Tieliikenteen tilannekuva ja palvelut rajanylittäviksi kokonaisuuksiksi Raja-asemat LIPRE Videokuvaa Tilastot Tieympäristö - liikenne Kiinteä mittaus Ajoneuvosensorit Matkapuhelimet Tilastot Valvonta Tieympäristö - keli, sää Kiinteä mittaus Ajoneuvosensorit Kunnossapito Tulli Satelliitit DGPS Glonass Galileo Tienvarsipalvelut Kartat, hakemistot Kaupat, palvelut Matkailu Joukkoliikenne Pysäköinti Jalostus Yhdistämine n Mallinnus Ennusteet Internet liikennevirasto Rajaliikenne.fi Szmeteo.ru Yandex.ru Mobiilipalvelut Navigointi + reaaliaikainen tieto Kelivaroitukset Monipalvelut Täsmämainonta Matkailu Maksut, liput Liikenteenohjaus Opasteet, ohjaus Valvonta

21 Raideliikenteen tilannekuva ja palvelut rajanylittäviksi kokonaisuuksiksi Raja-asemat RAISA Tilastot Liikenteen seuranta ja ohjaus Junaseuranta- ja ohjausjärjestelmät Viestintäjärjestelmät Satelliitit DGPS Glonass Galileo Jalostus Yhdistäminen Mallinnus Ennusteet Intenet Liikennevirasto.fi VR.fi russianrailways.com Mobiilipalvelut Junavaro - tasoristeysvaroitus Kelivaroitukset Monipalvelut Täsmämainonta Raideympäristö, keli, sää Kiinteä mittaus Ajoneuvosensorit Liikkuvat sensorit, kunnossapito Staattinen data Aikataulut, kartat, reitit Lipputilastot Rahdinseuranta Rahtitilastot Onnettomuustilastot Kartat, hakemistot Kaupat Matkailu Liityntäpysäköinti

22 Meriliikenteen tilannekuva ja palvelut rajanylittäviksi kokonaisuuksiksi Satelliitit Raja, satamat DGPS Luotsaus Glonass Tilastot Galileo Luotsaus-, väylä-, satamamaksut Liikenne Alusten seurantajärjestelmät AIS (Automatic Identification System) GOFREP ilmoittautumisjärjestelmä IBnet, jäänmurtajien seuranta ja ohjaus Rahdin seurantajärjestelmät Meriympäristö, keli, sää Väylien ja laitteiden kunnossapito Satelliitti- ym. IL, Foreca Jalostus Yhdistäminen Mallinnus Ennusteet Staattinen data Reimaritietokanta Turvalaitteet Onnettomuustilastot Satamatilastot Kartat, hakemistot Kaupat Matkailu Liityntäpysäköinti Intenet Liikennevirasto.fi Marinetraffic.com Itameriportaali.fi Portnet.fi Ohjaus ym. Opasteet VTS Ibnet Portnet PortStateControl SafeSeaNet AREX-tullin tietojärjestelmä Tankkeriturva

23 Tärkeät tiedot reaaliajassa koko matkalta käyttäjän haluamalla tavalla Matkailijoille ja kuljettajille ajantasaista tietoa reitiltä: sää ja keli, rajanylitystilanne, häiriöt Reititys ja opastus palveluihin tai käyttäjän haluamiin kohteisiin Palveluiden tiedot (nähtävyydet, kaupat, pysäköinti, majoitus ym.) Hätäpalvelut Rajanylitys: ole jonossa klo 14:20. Tänään hyvä ajokeli Linkki nähtävyyksiin Tänään tarjouksessa Ruoholahden ja Kampin asemille Etsi reitti pääsee taas metrolla ke lähimmälle huoltoasemalle SOS paina c

24 Rajaliikenne.fi -palvelun kehittäminen

25 Logistiikka: Turvalliset ja tehokkaat kuljetukset älykkään seurannan avulla Kuljetusyksiköiden seuranta erilaisin älykkäin järjestelmin (DGPS, Glonass, RFID jne). Seurantatiedon välittäminen kuljetusketjun osapuolille turvallisuuden ja läpimenoajan parantamiseksi.

26 Sää- ja keliohjaus Häiriöt, Sää- ja keli, Liikenne Liikennetilanne ja ennusteet Reaaliaikainen tai ennustettu tilannetieto liikenteestä (sää, keli, liikenne, häiriöt, rajatilanne) viranomaisille ja palvelutuottajille sekä loppukäyttäjille samanlaisena yli rajan. forecasted

27 Meriliikenteen navigoinnin tuki AIS viesteillä raportointi automaattisemmaksi Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO pitää manuaalisen raportoinnin vähentämisen hyvin tärkeänä jotta laivan navigaattori voisi keskittyä olennaiseen eli navigointiin. Tällöin yhteentörmäysten ja karilleajojen riski pienenee. AIS+ -nimisen sovelluksen avulla käyttäjät voivat ilmoittaa vaarallisesta lastista, henkilölukumäärästä, saavat automaattisesti reaaliaikaista tietoa meriveden korkeudesta ja tuuliolosuhteista, sekä muita varoituksia. AIS + hyödyntää AIS verkon sovellusspesifisiä viestejä. AIS+ Reittipisteet Havainnot: Veden korkeus Aallokko, Tuuli, lämpötila, VTS/GOFREP AIS palvelin AIS verkko AIS Ilmanpaine Vaarallinen lasti-ilmoitus AIS+

28 Tieliikenne hätäviestijärjestelmä - ecall ecall pilotointi EU:ssa ja Venäjällä Cross-border testit ovat käynnistyneet 2012

29 Helsinki - Pietari Green Highway Kohti hiilineutraalia liikennettä

30 30

31 Kasvukäytävän tulospotentiaali Liikennesektorin toiminnan tuottavuuden parantaminen Nykyisen liikennejärjestelmäkapasiteetin max. hyödyntäminen Rajan ylittävä yhteentoimivuus Sujuvampi, turvallisempi ja vähäpäästöisempi liikenne Paremmat palvelut liikkujille ja kuljetuksille Reaaliaikainen tilannetieto kaikissa kulkumuodoissa Reaaliaikainen liikkumisen ohjaus ja kuljetusseuranta Kaupalliset palvelut aika- ja paikkaperusteisesti tarjottuina Tyytyväiset liikkujat ja kuljetusoperaattorit Alan ja alueen yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia Älykkään ja ekologisen liikenteen paikalliset toteutukset Globaaleille, valtaville älyekomarkkinoille pääsy helpommaksi Mahdollisuuksia paikallisille yritykselle miljoonien liikkujien myötä TARJOLLA TUHANSIA TYÖPAIKKOJA, MILJARDEJA EUROJA JA TOIMIVA LIIKENNEJÄRJESTELMÄ

32 Kiitos mielenkiinnostanne! Lisätietoa: /liikennepoliittinenselonteko

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle VR-Yhtymä Oy 2009 Kohti uutta liikennepolitiikkaa Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle Ohjelmia ja strategioita 1/2013 Kohti uutta liikennepolitiikkaa

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto

Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan liitto Valokuvat: Reijo Helaakoski Etelä-Karjalan liitto Lappeenranta 2009 Kaavoituspäällikkö Marjo Wallenius ISBN 952-9560-31-1 ISSN 1235-8185 Sisällysluettelo 1 VALTAKUNNALLISET JA ALUEELLISET

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA

POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA Pohjois-Pohjanmaan liiton julkaisusarja: B:69 ISBN 978-952-5731-28-6 ISSN 1236-8393 Kannen kuvat: Oulun satama (Suomen Ilmakuva Oy) Oulun

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Lausuntopyyntöluonnos 17.11.2014 Hailuoto Kempele Liminka Lumijoki Muhos Oulu Tyrnävä Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Liikennevirasto

Lisätiedot

7$03(5((1Ã6(8'81Ã/,,.(17((1Ã7(/(0$7,,.$1 72,0,17$0$//, VIKING

7$03(5((1Ã6(8'81Ã/,,.(17((1Ã7(/(0$7,,.$1 72,0,17$0$//, VIKING 7$03(5((1Ã6(8'81Ã/,,.(17((1Ã7(/(0$7,,.$1 72,0,17$0$//, VIKING Julkaisija.89$,/8/(+7, Julkaisun päivämäärä Joulukuu 1999 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Rauno Laitinen,

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET RAPORTTI Itä-Suomi ohjelman makrohanke M7 valmistelutyöryhmä 2006 LUONNOS 23.8.2006 1. JOHDANTO... 3 2. ITÄ-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ... 4 2.1. LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAT...

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022

Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022 Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022 Tässä raportissa esitetään Liikennepoliittisen selonteon päätökset liikenneverkon kehittämisestä 2012 2022. esipuhe Pitkäjänteinen liikenneverkon kehittämisohjelma

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Logistiikkaselvitys Ilkka Salanne ja Sanni Rönkkö 16.9.2014 2 (30) 16.9.2014 SISÄLTÖ 1 TOTEUTTAMINEN... 3 2 LOGISTIIKAN TAUSTA JA NYKYTILA... 4 2.1 Elinkeinoelämä... 4 2.2 Liikenneyhteydet... 9 2.3 Logistiikka-alueet

Lisätiedot

Ohjelmia ja strategioita 1/2008

Ohjelmia ja strategioita 1/2008 Ohjelmia ja strategioita 1/2008 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 2012 Liikenne- ja viestintäministeriö Ohjelmia ja strategioita 1/2008 ISBN 1457-747X (painotuote),

Lisätiedot

AALTO-älyliikenneselvitys AALTO ITS-initiative. Loppuraportti AALTO-yliopiston älyliikennetyöryhmä

AALTO-älyliikenneselvitys AALTO ITS-initiative. Loppuraportti AALTO-yliopiston älyliikennetyöryhmä AALTO-älyliikenneselvitys AALTO ITS-initiative Loppuraportti AALTO-yliopiston älyliikennetyöryhmä Esipuhe Tämä selvitys on tehty Insinööritieteiden koulun dekaanin Petri Varstan toimeksiannosta. Selvityksen

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Esipuhe Lahden keskustan radanvarren kehittämiseen liittyy

Lisätiedot

VARTIUKSEN KANSAINVÄLISEN RAJA-ASEMAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008

VARTIUKSEN KANSAINVÄLISEN RAJA-ASEMAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008 Barents Link Forum VARTIUKSEN KANSAINVÄLISEN RAJA-ASEMAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kajaani, tammikuu 2008 SISÄLTÖ Alkusanat...4 1 Yleistä...5 2 Raja-aseman liikennejärjestelyt

Lisätiedot

PAREMPIA VÄYLIÄ JA NOPEAMPIA YHTEYKSIÄ

PAREMPIA VÄYLIÄ JA NOPEAMPIA YHTEYKSIÄ Matti Turunen PAREMPIA VÄYLIÄ JA NOPEAMPIA YHTEYKSIÄ Liikenne- ja viestintäministeriön 120-vuotisjuhlakirja 1 Matti Turunen Matti Turunen BÄTTRE TRAFIKLEDER OCH SNABBARE FÖRBINDELSER Kommunikationsministeriets

Lisätiedot

Tiehallinto ja matkailu

Tiehallinto ja matkailu Tiehallinto ja matkailu 3 Tero Wallin, Juhani Liminka Tiehallinto ja matkailu Esiselvitys Tiehallinto Rovaniemi 2003 4 Tiehallinto ja matkailu Kansikuva: Eeva-Kaarina Yrjänheikki ISBN 951-803-078-2 TIEH

Lisätiedot

VR Group... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 5 Arvot ja strategia... 6 Liiketoiminta lyhyesti... 7 Toimintaympäristö...12 Maantieteellinen sijainti...

VR Group... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 5 Arvot ja strategia... 6 Liiketoiminta lyhyesti... 7 Toimintaympäristö...12 Maantieteellinen sijainti... Sisältö VR Group... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 5 Arvot ja strategia... 6 Liiketoiminta lyhyesti... 7 Toimintaympäristö...12 Maantieteellinen sijainti...16 Ilmastonmuutos...17 Kansainvälistyminen...18

Lisätiedot

3 Liikkumisen kehittäminen

3 Liikkumisen kehittäminen 3 Liikkumisen kehittäminen Kestävän liikkumisen edistämismahdollisuudet kaupan alalla Sara Lukkarinen & Kaisa Kauhanen, Motiva Oy Erica Roselius & Mari Pitkäaho, Ramboll Finland Oy Taustaa ja käsitteet

Lisätiedot

HLJ 2015 - Tavaraliikenne ja elinkeinoelämän tarpeet

HLJ 2015 - Tavaraliikenne ja elinkeinoelämän tarpeet HLJ 2015 - Tavaraliikenne ja elinkeinoelämän tarpeet Luonnos 15.10.2014 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi

Lisätiedot

OULUN SEUDUN LOGISTIIKKA- STRATEGIA

OULUN SEUDUN LOGISTIIKKA- STRATEGIA OULUN SEUDUN LOGISTIIKKA- STRATEGIA TOIMENPIDEOHJELMA 2012-2016 OULUN SEUDUN LOGISTIIKKASTRATEGIA Tarkastus Antti Meriläinen Päivämäärä 23/04/2012 Laatija Tuomo Pöyskö Ramboll Kirkkokatu 2 90100 Oulu

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 28.10.2013 1 (2) Aluesuunnittelu LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LAUSUNTOPYYNTÖ Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmasta on nyt valmistunut raporttiluonnos, josta pyydämme lausuntoanne.

Lisätiedot

Arktinen alue. - uusia mahdollisuuksia Suomelle

Arktinen alue. - uusia mahdollisuuksia Suomelle Arktinen alue - uusia mahdollisuuksia Suomelle Kansanedustajat Pertti Salolainen, Marjo Matikainen-Kallström, Esko Kurvinen, Eero Suutari, Heikki Autto Sisällys 4-5 Arktinen alue muuttuu ja luo mahdollisuuksia

Lisätiedot

Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus

Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja uusien rahoitusmallien käyttö Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Julkaisuja 35/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TOIMINTALINJOJA. Liikenteenhallinta 2017

LIIKENNEVIRASTON TOIMINTALINJOJA. Liikenteenhallinta 2017 1 2012 LIIKENNEVIRASTON TOIMINTALINJOJA Liikenteenhallinta 2017 Liikenteenhallinta 2017 Tavoitetila ja toiminnan painopisteet Liikennevirasto Helsinki 2012 Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

L i i k e n t e e n j a v i e s t i n n ä n e u - t i e t o a

L i i k e n t e e n j a v i e s t i n n ä n e u - t i e t o a EU-vaihde 3 2007 L i i k e n t e e n j a v i e s t i n n ä n e u - t i e t o a Kuorma- ja linja-autojen liikenneluvan ehtoja yhtenäistetään sivu 10 Galileon rahoitus kova pähkinä sivu 6 Viestinnän lakipaketti

Lisätiedot

SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA

SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA 1 1 JOHDANTO 3 1.1 Arktinen alue ja Suomi 3 1.2 Arktisen alueen globaali merkitys 4 2 HAURAS ARKTINEN LUONTO 7 2.1 Ilmastonmuutos 7 2.2 Ympäristön saastuminen 8 2.3 Luonnon monimuotoisuus

Lisätiedot