1. YLEISPERUSTELUT. 1.1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet Väestörakenne ja palvelutarpeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. YLEISPERUSTELUT. 1.1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet. 1.1.1 Väestörakenne ja palvelutarpeet"

Transkriptio

1 1 YLEISPERUSTELUT

2 2 1. YLEISPERUSTELUT 1.1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet Väestörakenne ja palvelutarpeet Jyväskylän väkiluvun kasvu on jatkunut voimakkaana jo kymmenen vuotta ja jatkuu edelleen. Asukkaiden lisääntymisen rinnalla väestörakenteella on suuri merkitys niin palvelujen kysynnän kuin kaupungin taloudenkin kannalta. Demografinen huoltosuhde eli lasten ja iäkkäiden määrän suhde työikäisiin on Jyväskylässä pienin yli asukkaan kuntien vertailussa. Sen sijaan taloudellisella huoltosuhteella (muu väestö per työlliset) verrattuna useat suuret kaupungit ovat Jyväskylää edullisemmassa asemassa. Tämä aiheutuu Jyväskylän opiskelijoiden ja työttömien suuresta määrästä, mikä puolestaan näkyy mm. keskitulojen tasossa ja heijastuu myös kuntatalouteen. Toisaalta on huomattava, että työllisten määrä on kehittynyt Jyväskylässä hyvin, ja taloudellinen huoltosuhde on pääkaupunkiseudun ulkopuolisten vertailukaupunkien keskitasoa. Vertailutietoja kymmenestä suurimmasta kaupungista: Jyväskylä Kymmenen suurinta keskimäärin Helsinki, Espoo ja Vantaa Muut seitsemän suurinta Sataa työllistä kohden eläkeläisiä vuotiaita opiskelijoita työttömiä muita yhteensä Väkiluvun muutos 2002 (%) 0,9 0,8 1,1 0,6 Väkiluvun muutos 1-9/03 (%) 1,4 0,6 0,7 0,6 Kokonaistulojen muutos 2002(%) 5,2 4,2 3,5 4,5 Korkea-asteen koulutus 2001 (%) 30,2 28,7 33,4 26,6 Työpaikkojen muutos 2001 (%) 3,1 2,3 2,5 2,2 Työttömyysaste (%) 14,0 11,7 7,6 13,4 Vuosimuutos (%-yksikköä) -0,5-0,2 0,4-0,6 Toimeentulotukimenojen muutos 2002 (%) 0,7 2,5 6,4 0,8 Yhden henkilön talouksia 2002 (%) 44,6 42,2 38,3 43,9 Asuntotuotanto 2002 per henkeä 12,0 7,7 8,7 7,3 Kt-asuntojen hinnat 4-6/03 ( /m 2 )** Vuosimuutos (%) 7,3 6,7 4,5 7,7 Asuntojen vuokrat 4/03 ( /m 2 /kk)** 8,40 8,45 9,55 7,98 Vuosimuutos (%) 4,6 3,4 3,5 3,3 Lainat, emo 2001 ( /asukas) * = ennakkotieto, ** = keskimäärin, lähde: Tilastokeskus

3 3 Jyväskylän asukasmäärä lisääntyi vuosina yhteensä 4.916:lla eli 6,5 prosenttia. Päivähoitoikäisten määrä väheni samana aikana 714:llä (-11,2 %), mutta määrä pysynee jatkossa ennallaan. Ala-asteikäiset vähenivät ko. jaksolla 113:lla eli parilla prosentilla, mutta vuosina vähennykseksi arvioidaan reilut 500 eli kymmenen prosenttia. Tämän jälkeen ryhmän koko vakiintunee. Vuoden 2002 lopulla vuotiaita oli eli 80 vähemmän kuin viisi vuotta aiemmin, mutta arvion mukaan heitä on vuonna 2010 yli 900 enemmän. Yli 75-vuotiaiden määrä on kasvanut vuosittain noin neljä prosenttia, mutta kasvu pienenee kunnes suuret ikäluokat tulevat ko. ikään. Työikäisten määrän arvioidaan kasvavan edelleen noin 800:lla vuodessa, ja näin Jyväskylän väkiluku olisi vuonna Tämä kaupungin oma arvio on noin neljä tuhatta suurempi kuin Tilastokeskuksen parin vuoden takainen ennuste, joka on jo ylitetty hengellä. Ero syntyy työikäisten ryhmässä, ja Tilastokeskuksen syntyvyysennuste näyttää hieman suurelta. Muilta osin näkemykset yhtyvät. Jyväskylän lapset ja arvio vuoteen vuotiaat vuotiaat Jyväskylän iäkkäät Tilastokeskuksen ennusteen mukaan vuotiaat Yli 75-vuotiaat

4 1.1.2 Jyväskylän kaupunkiseudun verkostokaupunkistrategia 4 Vuonna 2001 käynnistettiin aluekeskusohjelman kärkihankkeena elinkeinopolitiikkaa laajempi seutuyhteistyö. Verkostokaupunkihankkeesta tuli sittemmin elinkeinopolitiikkaa laaja-alaisemman seutuistumisen kokoava tunnus. Sille on laadittu strategia, jonka toteutus on käynnistetty. Jyväskylän kaupunkiseudun aluekeskusohjelman ydinalueen muodostavat vuoden 2004 alusta seudun yhdeksän kuntaa Hankasalmi, Jyväskylä, Jyväskylän mlk, Korpilahti, Laukaa, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen sekä kymmenentenä Suolahti. Jyväskylän seudun verkostokaupunki on kymmenen kunnan kumppanuuspohjainen yhteistyöverkosto, jonka yhteinen väestömäärä on runsaat Verkoston pienimmässä kunnassa on asukasta ja suurimmassa asukasta. Verkostokunnat ja asukasluvut Hankasalmi Jyväskylä Jyväskylän mlk Korpilahti Laukaa Muurame Petäjävesi Suolahti Toivakka Uurainen Yhteensä Verkostokaupungissa tavoitellaan seudun kuntien yhteistyötä toiminnoittain. Päämääränä on kuntayhteistyötä syvällisempi seutuyhteistyö. Laajempaa näkökulmaa puoltaa se, että korkeintaan viidennes paikalliseen elinvoimaan vaikuttavista voimavaroista on välittömästi kuntien ohjattavissa, neljä viidennestä on markkina- ja yhteisövoimilla. Seutukehittämisen perusstrategiana on, että kullekin toiminnolle haetaan mielekkäin organisointimalli, jonka tavoitteena on turvata hyvinvointiyhteiskunta paikallisesti uusissa oloissa. Peruspalvelujen tilauttaminen, organisoiminen ja laadun valvonta nähdään julkiselle sektorille delegoituina tehtävinä. Tehokkuus on sitä, että asiat tehdään parhaalla mahdollisella tavalla. Tehokas ratkaisu maksimoi hyvinvoinnin. Verkostokaupungissa keskeistä on yhteistyö, kumppanuudet, osaamisen hallinta ja parhaiden käytäntöjen jakaminen. Avaimena on kyky löytää uusia tapoja järjestää yhteisiä palveluja, jossa mukana on julkinen, yksityinen ja kolmas sektori. Lähtökohtana on hanke- ja toimintokohtaisesti parhaiden kumppanien löytäminen. Tavoitteena on luoda kehittämisjärjestelmä, joka ruokkii aloitteellisuutta, kokoaa toimijoita sekä henkisiä ja taloudellisia voimavaroja. Voimavaroja kokoamalla turvataan palvelujen järjestämisen tehokkuus ja käyttöaste, henkilöstön saatavuus ja osaavuus, palvelujen laadun kehittäminen, erikoisosaamisen hyödyntäminen, riittävä massa erityispalveluille ja mahdollisuus kilpailuttamisohjaukseen. Tehokkuustavoitteen ohella joissain tapauksissa kysymys on jopa palvelun säilymisestä. Voimavarojen yhdistämisellä ja toimintojen yhdentämisellä on mahdollisuus saavuttaa mittakaavaetuja tavoitteena parempi tuottavuus. Tavoitteena on myös synnyttää lisää palvelujen tuottajia, mikä mahdollistaa kilpailuttamisen ohjauskeinona.

5 5 Yhteistoiminta-alueet määrittyvät toiminnoittain ja eteneminen on vaiheittaista. Toimintojen organisoinnissa on useita vaihtoehtoja: kunta/-yhtymä (esim. asunto- ja tonttitarjonta, maankäytön suunnittelu), liikelaitos (kiinteistöpalvelut, työterveys), säätiö (päihdehuolto, kehitysvammapalvelut, työvalmennuspalvelut), osakeyhtiö (elinkeinopolitiikka, matkailu, jätehuolto, jätevedet). Elinkeinopolitiikkaa toteutetaan seudullisesti Jyväskylän Seudun Kehittämisyhtiö Jykes Oy:n ja Jyväskylän Teknologiakeskus Oy:n kautta. Päihdeongelmaisten asumispalvelut on ulkoistettu Jyväskylän Katulähetys ry:lle ja nuorten asumispalvelut Jyväskylän Seudun Nuorisoasunnot ry:lle. Säätiöratkaisut soveltuvat esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon alueella sellaisiin erityispalveluihin, joissa yksi kunta on liian pieni palvelutuottaja ja joissa kolmannen sektorin toimijoilla on merkittävää osaamista ja kokemusperäistä tietoa. Liikelaitosmallia perustellaan kustannustehokkuuden ja laadun varmistamisen tavoittein. Osakeyhtiömallilla, esimerkkinä seudullinen elinkeinoyhtiö, tavoitellaan voimien koonnin ohella kunnallista joustavampia käytäntöjä seudullisen elinvoimaisuuden lisäämiseksi. Yhdistyspohjaisella ratkaisulla on onnistuttu kanavoimaan toimijoiden tunnepääoma, soveltuvuus ja osaaminen paikallisten sosiaalisten ongelmien ratkaisuun sekä sitouttamaan toimijat laajemminkin toimintaan syrjäytymistä vastaan. Palvelutuotannon kehittämisen keskeisenä tavoitteena on luoda toimivat vuorovaikutuskanavat ja kehittämisverkostot alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien, teknologiayrittäjien sekä koulutuksen ja tutkimusorganisaatioiden välille. Tavoitteena on myös tarjota hyvinvointialan järjestöille tukea toiminnan laajentamiseksi ja monipuolistamiseksi niin, että niiden toiminta ylittää vuonna 2006 valtakunnallisen keskitason. Hanke linkittyy elimellisesti verkostokaupunkihankkeeseen. Verkostokaupunkihankkeessa kunnat ovat ilmaisseet halunsa vastata jo seutuistuneiden toimijoiden palvelutarpeisiin. Kuntien tavoitteena on turvata palveluiden rahoitusperusta muuttuvissa oloissa. Linkittämällä hyvinvointiteknologian mahdollisuudet verkostokaupungin tarpeisiin Jyväskylän seutu tahtoo kehittyä parhaaksi palveluiden järjestäjäksi yli rajojen Kaupungin hallinnon ja johtamisjärjestelmän uudistaminen Jyväskylän kaupungissa on käynnistynyt kehittämistyö, jonka tavoitteena on siirtyä uuteen organisaatiomalliin kunnallisvaalien jälkeisen valtuustokauden alkaessa vuonna Viimeksi organisaation kokonaistarkastelu on tehty 1990-luvun puolessa välissä. Kehittämistyön tavoitteena on koota hallintoa selkeämpiin kokonaisuuksiin ja parantaa toiminnan poliittista ja hallinnollista ohjausta. Samalla tuetaan toimintaorganisaatioiden itsenäisyyttä ja keskinäistä yhteistyötä. Lisäksi kannustetaan seudulliseen yhteistyöhön kuntien, yritysten, oppilaitosten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kehittämistyön tulisi vahvistaa verkostokaupunki-idean toteuttamista. Uudessa organisaatiomallissa pyritään tehostamaan hallinnon toimivuutta ja vaikuttamaan siihen, että kuntalaisten palvelut paranevat ja vaikutusmahdollisuudet lisääntyvät. Uudistuksilla tuetaan myös kaupungin talouteen liittyviä tavoitteita. Lähtökohtana on, että henkilöstön irtisanomisia ja lomautuksia ei tehdä, mutta henkilöstöä voidaan kouluttaa uusiin tehtäviin. Organisaation uudistamisen lähtökohtana on kaksi perusmallia, joita molempia on käytössä vertailukaupungeissa. Apulaiskaupunginjohtajamalli perustuu siihen, että kaupunginhallituksen alainen johtaminen jaetaan kaupunginjohtajan ja yhden tai useamman apulaiskaupunginjohtajan kesken. Toimialajohtajamallissa ylimmän tason johtaminen tapahtuu kaupunginjohtajan ja muutamista itsenäisistä toimialoista vastaavien johtajien toimesta.

6 6 Hallinnon toimivuuden edellytys on, että virkaorganisaatio ja luottamushenkilöorganisaatio tukevat toisiaan. Tämän vuoksi molemmat ovat tarkastelun kohteena. Tavoitteena on selkeyttää poliittisten päättäjien ja viranhaltijoiden välistä työnjakoa ja vastuusuhteita. Erilliskysymyksenä kehittämistyön yhteydessä tutustutaan pormestarimallin eri vaihtoehtoihin. Kehittämistyötä ohjaa kaupunginhallitus, joka työstää uudistusta iltakouluissa ja seminaareissa. Kaupunki ei palkkaa hallinnon kokonaiskehittämiseen konsulttia. Ulkopuolista asiantuntemusta voidaan kyllä hankkia erikseen määritellyissä tehtävissä. Uusi organisaatio aloittaa toimintansa vuoden 2005 alussa Strategiset kehittämishankkeet 1. Jyväskylän kaupunkiseudun aluekeskusohjelma Jyväskylän kaupunkiseudun aluekeskusohjelman painopisteet ja tavoitteet vuosille hyväksyttiin syksyllä 2003 samansisältöisesti kymmenen kunnan päättävissä elimissä. Ohjelmaa toteutetaan kahdella kärkihankkeella. Osaamisesta liiketoimintaa - vision mukaisesti hyvinvointiteknologia ja -teollisuus ovat Jyväskylän seudun elinkeinotoiminnan yksi tukipilari ja kasvuala, ja Jyväskylän seutu on hyvinvointiteknologian liiketoiminnan kansainvälinen osaamisen keskus. Lähivuosien hankkeista mainittakoon hyvinvointiliiketoiminnan kehittämisohjelma, Wellness Dream Lab, Vitapolis- sekä Gerocenter -hankkeet. Verkostokaupunkihankkeessa kunnat ovat ilmaisseet halunsa vastata jo seutuistuneiden toimijoiden palvelutarpeisiin. Kuntien tavoitteena on turvata palveluiden rahoitusperusta muuttuvissa oloissa. Ohjelmaa hallinnoi Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö, joka ostaa ohjelmajohtajan palvelut Jyväskylän kaupungilta sekä hyvinvointiteknologian koordinointipalvelut Jyväskylän teknologiakeskukselta. 2. Seudullinen palvelujärjestelmien kehittäminen Tavoitteena on tiivistää seudullista yhteistyötä palvelujen tuottamisessa. Koulujen lisätilatarpeet ratkaistaan yhteisillä rakennushankkeilla. Uudistetaan päivähoidon organisointia siten, että muodostuu yhteinen alueellinen päiväkotiverkosto. Kirjastopalvelut järjestetään seudullisesti yhteisellä kirjastojärjestelmällä. Sosiaali- ja terveyspalveluissa voidaan kehitellä seudullisiksi avoterveydenhuoltopalvelut esimerkkihankkeena Terveyskeskuksen avovastaanottotoiminnan uusi yhteistyömalli, TUUMA. Vastaavasti voidaan edetä perhe- ja sosiaalipalveluissa sekä seniori - ja terveyskeskussairaalapalveluissa. Ennaltaehkäisevä vanhustyö ja palveluohjaus Jyväskylän seudulla -hankkeella kehitetään ennaltaehkäisevää vanhustyötä luomalla käytäntöjä, jotka tukevat ikäihmisten itsenäistä selviytymistä ja suuntaavat palveluiden järjestämistä vastaamaan todellista palvelutarvetta. 3. Jyväskylän seudun osaamiskeskusohjelma Jyväskylän seutu osallistuu kansalliseen osaamiskeskusohjelmaan vahvuusalueinaan paperinvalmistusteknologia, energia- ja ympäristöteknologia sekä informaatioteknologia. Vuoden 2003 alusta edellä mainittujen lisäksi nanoteknologiaa on alettu soveltamaan paperinvalmistus- sekä energia- ja ympäristöteknologioissa. Ohjelmaa hallinnoi Jyväskylän teknologiakeskus. 4. Verkostokaupunkikuntien työllisyyspolitiikka Tavoitteena on työllisyyspalvelujen seudullinen järjestäminen osana yhteisen strategian suuntaamana. Kuntien toimenpiteet ja tukijärjestelmät koordinoidaan seudullisesti tavoitteena samantasoiset palvelut asiakaslähtöisesti kunnasta riippumatta.

7 7 Työllisyyspalveluja ostetaan mm. Tekevä -säätiöltä, Jyväskylän Katulähetykseltä, Muuramen Monex -työpajalta sekä Laukaan Vatti -pajalta. Koordinointivastuu on Jyväskylän kaupungin työllisyyspalveluilla, joka tekee ostopalvelusopimukset muiden kuntien kanssa. Työvoiman palvelukeskus -hankkeen tavoitteena on seudullisin toimin vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä sekä lisätä pitkäaikaistyöttömien elämänhallintaa ja aktiivisuutta. Hankkeella pyritään nuorten työttömyyden vähentämiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen sekä toimeentulotukiasiakkaiden määrän ja tukiriippuvuuden vähentämiseen. Työvoiman palvelukeskus on uusi yhteispalvelupiste, jossa ovat mukana kunnat, työvoimatoimisto ja Kela. Toiminta alkaa vuoden 2004 alusta. Jyväskylällä, Jyväskylän maalaiskunnalla ja Muuramella on yhteinen palvelupiste Jyväskylässä. Kuntien yhteinen sosiaalityöntekijä yhdessä työvoimaneuvojan kanssa tarjoaa palveluja Korpilahden, Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten asukkaille. Kunnat ovat mukana myös Wire -toiminnassa sekä Räätälöidyt ratkaisut -projektissa. Jyväskylän työvoimatoimisto tarjoaa palvelunsa edellä mainituille kunnille sekä Laukaan työvoimatoimisto Laukaan ja Hankasalmen kunnille. Wire -projektia toteutetaan koko alueella. 5. Elävä kaupunkikeskusta ja valon kaupunki Jyväskylän kaupunkikeskusta on edelläkävijä, johon tullaan tutustumaan jopa maan rajojen ulkopuolelta. Keskusta-alueiden ainutlaatuisuuden korostaminen rakentaa Jyväskylän kaupunkikeskustasta dynaamisen kokonaisuuden. Samalla se vahvistaa keskusta-alueen vetovoimaa sekä positiivista mielikuvaa elävästä kaupunkikeskustasta monipuolisena palvelu- ja asuinalueena sekä maakunnan keskuksena. Kaupunki panostaa keskusta-alueeseen vahvistamalla eri keskustaalueiden ainutlaatuista identiteettiä ja luomalla toimintamahdollisuuksia yhteistyössä asukkaiden, liike-elämän, kiinteistönomistajien sekä muiden alueen toimijoiden kanssa. Valon kaupunki on pitkäjänteinen prosessi, jonka aikana kuntalaiset, kiinteistöjen omistajat, päätöksentekijät sekä eri yhteistyökumppanit tiedostavat valaistuksen merkityksen hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäjänä sekä kaupungin imagon kohottajana. Oheistapahtumat eivät saa aiheuttaa kaupungille ylimääräisiä kustannuksia. 6. Jelmun toimitilat Jelmun toimintaedellytykset selvitetään. 7. Palvelutuotannon tilojen käytön seudullinen tehostaminen Selvitetään seudullisesti keskeisten palvelujen (mm. koulut, päiväkodit, vanhuspalvelut, kirjastot, museot) tilojen käyttö ja tehdään suunnitelma, miten tiloja voidaan käyttää entistä tehokkaammin. Samassa yhteydessä selvitetään, miten uusissa investointihankkeissa seudullinen yhteiskäyttö otetaan huomioon. Kaupunki tiedustelee kuntien halukkuutta osallistua hankkeeseen. 8. Kaupungin luottamushenkilöhallinnon ja organisaatiorakenteen uudistaminen Vuoden 2004 aikana uudistetaan kaupungin hallintorakenne. Uudistus koskee sekä luottamushenkilö- että viranhaltijaorganisaatiota. Tarkoituksena on koota hallintoa ja parantaa toiminnan poliittista ja hallinnollista ohjausta. Poliittinen osallistuminen turvataan nykytasolla. 9. Kulttuuristrategia Kaupunki tekee yhdessä yhteistyötahojen kanssa kaupunkipolitiikkaan ja suunnitteluun liittyvän kulttuuristrategian, jossa etsitään uusia toimintatapoja ja -muotoja.

8 Sisäiset kehittämishankkeet 1. Sisäpostin- ja pientavarakuljetusten kehittäminen Kaupungin sisäpostin- ja pientavaroiden kuljetuksien logistista tehokkuutta kehitetään niin, että lukuisten erillisjärjestelmien sijaan muodostetaan yksi keskitetty järjestelmä, joka kattaa kaupungin toimipisteet. Sisäpostin lisäksi järjestelmään voidaan liittää myös ulos lähtevän postin kuljetukset Suomen Postin kuljetettavaksi. Myös osa pientavarakuljetuksista voidaan liittää säännölliseen postireititykseen. Postin kuljettamisesta ja lähettämisestä aiheutuvien kustannusten jakaminen tulee tapahtua oikeudenmukaisesti ottaen kuitenkin huomioon mahdollisesta jakamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset. Sisäposti- ja pientavarakuljetusjärjestelmien kokoamisesta ja palvelutoiminnasta vastaa Total Kiinteistöpalvelu vuoden 2004 alusta lukien. Keskitetyn järjestelmän arvioidaan vapauttavan eri yksiköiden henkilö- ja kalustoresursseja suunnattavaksi muuhun toimintaan. Uusi toimintamalli ei edellytä lisäresursseja Total Kiinteistöpalvelussa. Toiminnan kustannuskehitystä seurataan ja verrataan ulkoiseen palvelutuotantoon. Viimeistään kahden vuoden kuluessa palvelu on osin tai kokonaan mahdollista kilpailuttaa. 2. Autohankintojen toimintamalli Henkilö- ja pakettiauto-omaisuus sekä niiden hallinnointi keskitetään vuoden 2004 alusta lukien ALTEKin Autokeskukseen. Autokeskus kokoaa eri yksiköiden kuljetustarvesuunnitelmat sekä mahdolliset ajoneuvokalustoon liittyvät erikoisvaateet. Ajoneuvokaluston tasosta sekä hankinta- ja rahoitusratkaisuista tehdään erillinen omistajapäätös. ALTEKin Autokeskus koordinoi autopalveluja ja toimii kilpailutetun puitesopimuksen toimeenpanon toteuttajana. Puitesopimuksen kilpailuttamisen toteuttaa hankintakeskus. Uuteen puitesopimukseen siirrytään vaiheittain nykyisen autokannan poistuessa. Yksiköt eivät hanki eivätkä vuokraa ajoneuvoja, ellei konsernijohto anna siihen lupaa. Uusi toimintamalli ei edellytä lisäresursointia ALTEKissa. Palvelun kustannukset laskutetaan yksiköiltä. Uusi toimintamalli ei koske Keski-Suomen pelastuslaitoksen autokantaa. 3. Verkko-omaisuuden arvonmääritys Vesilaitoksen liiketoiminta-alueittainen omaisuuden arvonmääritys valmistuu vuoden 2003 lopulla. Sen perusteella arvioidaan vesilaitoksen taksarakenne ja sen uudistamisen tarve. Arvonmääritys on pohjana myös konsernin verkko-omaisuuden (vesi/lämpö/sähkö) kokonaistarkastelussa. Valmistelutyössä ovat mukana Vesilaitos ja Jyväskylän Energia Oy. 4. Liiketoimintastrategia Kaupungilla on vuoden 2004 alusta kaikkiaan seitsemän liikelaitosta. Liikelaitosohjauksesta vastaa konsernijohto. Ohjauksen sekä tilaaja- ja tuottajaroolien selkeyttämiseksi valmistellaan kaupungin liiketoimintastrategia. Strategiaan sisältyvä tuotantokapasiteetti- ja investointisuunnitelma tehdään verkostoyhteistyössä seudullisesti. 5. Toiminnan ohjaus- ja arviointijärjestelmän kehittäminen Kehitetään toimialoja koskeva ohjaus- ja arviointijärjestelmä, joka sisältää tavoite-, seuranta- ja raportointimenettelyt. Järjestelmällä tuetaan uutta organisaatiorakennetta ja uusien johtoryhmien toimintaa. Menettelyjen käyttöönotto varmistetaan järjestämällä koulutusta. 6. Konserttisali Konserttisalin paikkakysymys, rahoitus ja tavoiteaikataulu määritellään menossa olevien selvitysten valmistuttua.

9 9 7. Museoiden tilatarpeet Konserttisalin suunnitteluun liittyen joudutaan myös valtiontalon yhteyteen ajatellut taidemuseon tilat suunnittelemaan uudelleen. Samassa yhteydessä selvitetään myös muiden museoiden ja näyttelytilojen tehostamista. Asia saatetaan alkuvuodesta 2004 valtuuston käsittelyyn. 8. Kunnallisten palveluiden tuottaminen Kaupungin tarvitsema lisäkapasiteetti hankitaan markkinoilta, jos se on kilpailullisesti edullista. 9. Taloushallinnon keskittäminen Selvitetään taloushallinnon palveluiden järjestämisen vaihtoehdot ottaen huomioon kaupungin johtamisjärjestelmän kehitys. 10. Nuorisotoiminnan organisointi Tarkistetaan nuorisotoiminnan organisointi ja tehdään perusselvitys toimitiloista Kaupungin henkilöstöstrategia Kaupungin henkilöstöstrategian lähtökohtana on kaupungin visio ja palvelutuotannon strategia. Henkilöstöstrategia kertoo, millaista henkilöstöpolitiikkaa kaupunki noudattaa pyrkiessään saavuttamaan tavoitteensa. Henkilöstöstrategiassa otetaan huomioon yhteiskunnallinen kehitys, kaupungin taloudellinen tilanne ja henkilöstön tilaa koskevat selvitykset. Näiden pohjalta määritellään ne henkilöstöstrategian kehittämisalueet, joihin henkilöstöpoliittisia toimenpiteitä suunnataan. Kaupungin organisaatioiden tuloksellisuuden parantaminen on jatkuva haaste, johon vastataan kehittämällä tasapainoista tuloksellisuuden arviointia osaksi kaupungin johtamisjärjestelmää. Kokonaisvaltainen tuloksellisuusarviointi edellyttää työyhteisöissä neljän näkökulman tasapainoista huomioimista. Nämä näkökulmat ovat: vaikuttavuus/taloudellisuus, asiakaspalvelun laadukkuus ja asiakastyytyväisyys, prosessien sujuvuus ja henkilöstön aikaansaannoskyky. Palvelutuotannossa henkilöstön osuus on keskeinen. Tämän vuoksi henkilöstön aikaansaannoskyky nousee keskeiseksi osaksi tuloksellisuutta. Panostamalla aikaansaannoskykyyn rakennetaan pohjaa organisaation tulokselliselle toiminnalle myös tulevaisuudessa. Henkilöstöstrategiassa vahvistetaan henkilöstön aikaansaannoskykyyn liittyvät kehittämisalueet tuleville vuosille. Henkilöstöstrategia vuoteen 2005 Henkilöstöstrategian lähivuosien kehittämisalueita määriteltäessä on tarkasteltu erilaisia kaupunkia, työympäristöä ja henkilöstöä koskevia selvityksiä, sekä mietitty tulevaisuuden asettamia haasteita. Henkilöstötoimisto ja ammattijärjestöt ovat yhdessä hyväksyneet kehittämisalueiksi henkilöstövoimavarat, johtaminen, osaaminen, työssä jaksaminen sekä palkkauspolitiikka ja henkilöstön kannustaminen. Kehittämisalueet on hyväksytty kaupungin yhteistyötoimikunnassa. Henkilöstöstrategian kehittämisalueille on vahvistettu seuraavat tavoitteet: Meillä on tulevaisuudessa riittävä, ammattitaitoinen henkilöstö Kaupungin tavoitteena on saada palvelukseensa toimintoihin nähden riittävä, laadullisesti korkeatasoinen henkilöstö. Tulevaisuudessa kilpailu osaavasta työvoimasta tulee kiristymään, joten kaupungin houkuttelevuus työnantajana täytyy varmistaa. Henkilöstövoimavarojen kohdentaminen ja mitoittaminen edellyttää henkilöstösuunnittelua, jota toteutetaan hallintokunnissa kiinteässä yhteydessä toiminnan ja talouden suunnittelun kanssa. Henkilöstövoimavarojen seurannan välineenä hyödynnetään henkilöstötilinpäätöksiä.

10 Johtamistapamme edistää työyhteisöjen toimivuutta ja tuloksellisuutta 10 Kannustavan ja innostavan ilmapiirin luominen työyhteisöihin edellyttää kaupungissa avointa, aitoon yhteistyöhön perustuvaa johtamisjärjestelmää. Johtamismenetelmien tulee antaa henkilöstölle liikkumatilaa ja tukea luovuutta. Ikäjohtaminen nousee työyhteisöissä yhä keskeisempään asemaan, joten eri-ikäisten työntekijöiden erilaisten vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen asettaa esimiehille suuria haasteita. Henkilöstömme on osaavaa ja muutoskykyistä Henkilöstön osaamisen kehittäminen perustuu osaamistarpeiden tarkasteluun, jossa yhdistetään yksilöiden ja tiimien tämän hetkinen sekä tulevaisuudessa tarvittava osaaminen. Erilaisilla kehittämis- ja koulutusjärjestelmillä sekä onnistuneilla rekrytoinneilla kehitetään henkilöstön osaamista haluttuun suuntaan. Ammatillisia valmiuksia ylläpidetään täydennyskoulutuksen avulla, minkä lisäksi työntekijöille luodaan mahdollisuudet oppia työssä. Esimiehen ja alaisen väliset suunnittelu- ja kehityskeskustelut käydään systemaattisesti. Henkilöstön työkyky säilyy hyvänä koko työuran Työkykyä ylläpitävän toiminnan avulla vahvistetaan henkilöstön hyvinvointia ja työssä jaksamista läpi työelämän. Henkilöstön ikääntyessä työkykyä ylläpitävän toiminnan merkitys tulee lähivuosina yhä korostumaan. Työkykyä ylläpitävä toiminta on liitetty yhdeksi keskeiseksi osaksi työyhteisöjen normaalia kehittämistoimintaa, jossa esimiesten sitoutumisella on tärkeä merkitys. Tykytoiminnalla tavoitellaan osaltaan henkilöstön sairauspoissaolojen vähenemistä sekä eläkkeellesiirtymisiän nostamista. Henkilöstön palkkaus ja kannustuskeinot ovat motivoivia ja oikeudenmukaisia Tasapuolisen ja oikeudenmukaisen palkkauksen tulee perustua työn ja tehtävien vaativuuteen, henkilökohtaiseen osaamiseen sekä tuloksellisuuteen. Palkkojen täytyy muuttua tehtävien mukaan ja olla kannustavia ja kilpailukykyisiä. Myös henkilöstöpalvelut vaikuttavat henkilöstön motivaatioon ja niitä tulee kehittää. Henkilöstöstrategian tavoitteet ovat pitkän aikavälin tavoitteita. Tavoitteiden saavuttamiseen pyritään yhteistyötoimikunnan vuosittain hyväksymien kehittämistoimenpiteiden avulla Tavoitteet vuoden 2004 talousarviossa Strategiset tavoitteet Strategisten tavoitteiden avulla sopeudutaan toimintaympäristön muutoksiin ja tehdään valintoja tulevaisuuden vaihtoehdoista. Tavoitteiden tarkoituksenmukaisuutta ja toteutumista seurataan ja niistä raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä. Kaupunginvaltuusto hyväksyy tavoitteet talousarvion käsittelyn yhteydessä, mutta ne eivät luonteensa mukaisesti ole yksityiskohdiltaan valtuustoon nähden sitovia. Kehittämistavoitteet Kehittämistavoitteiden avulla saavutetaan strategiset tavoitteet, kehitetään toimintaa ja viritetään organisaatiota. Sitovia kehittämistavoitteita syntyy konkreettisten päätösten kautta. Toiminnalliset tavoitteet Kuntalain tarkoittavat toiminnalliset tavoitteet eli palvelutavoitteet kuvaavat toiminnan merkitystä kaupunkilaisille. Ne kuvaavat tarpeen, panosten ja vaikutusten välistä suhdetta. Jos palvelutuotannon resursoinnissa tapahtuu muutoksia, tulisi sen vaikuttaa tavoitteisiin ja päinvastoin.

11 11 Toiminnallisia tavoitteita asetettaessa on pyrittävä kuvaamaan kuntalaisille tuotettua hyötyä esimerkiksi palvelujen tason ja saatavuuden avulla. Henkilöstöä, tiloja, laitteita ja muita resursseja, organisaatiota, määrärahojen käyttöä, toiminnan kehittämistä tai suoritteiden ja palvelujen määrää kuvaavat tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia vain poikkeustapauksessa. Tavoitteita seurataan ja niistä raportoidaan talousarviossa sekä kolmannesvuosiraporteissa ja tilinpäätöksen yhteydessä. Palvelutavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia ja ne asetetaan palveluja tuottaville hallintokunnille. Konsernihallinto tuottaa lähinnä sisäisiä palveluja ja vastaa yhdessä hallintokuntien kanssa koko konsernin strategisten ja kehittämistavoitteiden toteutumisesta. 1.2 Yleinen taloudellinen tilanne Kuntaliiton mukaan ensi vuoden talouskehityksen ennakoidaan olevan hieman parempi kuin kuluvana vuonna. Kansainvälisen talouden arvioidaan vähitellen elpyvän ja vaikuttavan viennin ansiosta myös Suomen talouden kehitykseen. Valtiovarainministeriön arvion mukaan tuotannon määrä lisääntyy ensi vuonna 2,4 %. Kansainvälisen kehityksen ohella tuloratkaisu on keskeisessä asemassa Suomen talouden kehityksen kannalta. Elvyttävä finanssipolitiikka ja palkansaajien ostovoiman arvioitu paraneminen sekä yritysten hintakilpailukyvyn säilyminen kohtuullisena ja matala korkotaso edesauttavat tuotannon kasvun vauhdittumista. Työttömien lukumäärä oli vuonna 2002 keskimäärin 237 tuhatta henkilöä, mikä merkitsi keskimäärin 9,1 % työttömyysastetta. Työttömien määrän arvioidaan tänä vuonna lisääntyvän niin, että keskimääräinen työttömyysaste on 9,3 %. Vuonna 2004 työttömänä arvioidaan olevan viime vuoden lukumäärä, joten työttömyysaste alenee tämänvuotisesta vain vähän. Yleisen hintatason kohoaminen on ollut kuluvana vuonna hyvin maltillista. Vuonna 2003 inflaatio jäänee yhteen prosenttiin. Yleinen arvio vuoden 2004 inflaatiosta on, että se jää yhteen prosenttiin tai sen alle. Yleinen taloudellinen tilanne Muuttuja (% - muutos) Tuotanto ( määrä ) 1,2 2,2 1,2 2,4 Palkkasumma 6,5 3,0 3,4 3,8 Ansiotaso 4,5 3,5 3,9 3,4 Ansiotyöpanos 1,5 0,1-0,5 0,2 Inflaatio 2,6 1,6 1,2 0,7 ( % - yksikköä ) Työttömyysaste 9,1 9,1 9,3 9,1 Verot / BKT 45,7 45,8 44,6 44,0 Julkiset menot / BKT 49,1 50,0 50,6 50,5 Rahoitusjäämä / BKT 5,2 4,2 2,3 1,7 Julkinen velka / BKT 44,0 42,7 44,6 44,3 Vaihtotase / BKT 6,9 7,5 6,6 6,7 Euribor 3 kk, % 4,2 3,3 2,2 2,2 10 vuoden korko, % 5,0 5,0 3,9 4,5

12 1.3 Kuntatalouden näkymät vuosina Kunnallistalouden rahoitustilanne heikkenee Kunnallistalouden ja hallinnon neuvottelukunnan ( ) mukaan selvästi vuonna Vuoden 2004 jälkeen kuntien vuosikatteen arvioidaan vahvistuvan hitaasti vuoteen 2007 mennessä ja olevan keskimäärin 1,5 mrd. euroa. Vuosina kuntien vuosikate ei koko maan tasolla riitä arvioituihin noin 1,8 mrd. euron nettoinvestointeihin, ei edes käyttöomaisuuden poistojen rahoittamiseen. Kuntatalouden rahoituslaskelma on mekaaninen painelaskelma eikä siihen sisälly oletuksia talouden tasapainottamisesta esimerkiksi investointeja vähentämällä tai veroprosenttia korottamalla. Vuoteen 2007 mennessä kuntatalouden kehitys johtaa siihen, että kunnissa ja kuntayhtymissä tulee välttämättä tehdä ratkaisuja menojen kasvun hillitsemisestä, investointien määrästä, veroprosenteista, palvelurakenteesta ja kuntien välisestä yhteistyöstä. Kuntien ja kuntayhtymien tuloslaskelma vuosina (mrd. euroa ) Toimintatuotot 6,6 7,1 7,4 7,7 8,0 8,3 8,6 Toimintakulut -21,6-22,7-23,8-24,7-25,7-26,6 27,6 Toimintakate -15,0-15,8-16,4-17,1-17,7-18,3-19,0 Verotulot 14,1 14,1 13,5 13,5 14,0 14,4 15,0 Valtionosuudet 3,7 3,9 4,3 4,9 5,1 5,3 5,5 Rahoituserät, netto -0,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vuosikate 2,0 2,3 1,4 1,3 1,4 1,4 1,5 Poistot -1,5-1,6-1,6-1,6-1,6-1,7-1,7 Satunnaiset erät, netto 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Tilikauden tulos 0,7 1,0 0,0-0,1-0,0-0,1 0,0 2,5 Kuntien nettoinvestoinnit, poistot ja vuosikate Miljardia euroa 2,0 1,5 1,0 1,8 1,2 1,2 2,0 1,5 1,3 1,7 1,7 1,6 1,3 1,4 1,4 2,3 2,0 1,5 2,3 2,3 1,9 1,7 1,8 1,8 1,8 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 0,5 0, Nettoinvestoinnit Poistot Vuosikate Lähde: Kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunta

Talousarvio 2012. Taloussuunnitelma 2012-2014

Talousarvio 2012. Taloussuunnitelma 2012-2014 Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 28.11.2011 SISÄLLYSLUETTELO 2 2 YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne ja yleiset

Lisätiedot

Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013

Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011-2013 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 29.11.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 2 YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne ja palvelutarpeet

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallituksen esitys Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006

Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006 Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1(3) Tulosalueet on rasteroitu YLEISPERUSTELUT...................................................... 1 1. Kaupunkistrategia taloussuunnitelman

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 2015-2017

TALOUSARVIO 2015 2015-2017 0 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.12.2014 1 TALOUSARVIO 2015 Sisällysluettelo Sivu Talousarvion yleisperustelut 2 Yleinen taloudellinen kehitys 2 Kuntien

Lisätiedot

Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät. Valtionosuudet v. 2004. Kuntien hankinnat ja kilpailuttaminen

Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät. Valtionosuudet v. 2004. Kuntien hankinnat ja kilpailuttaminen 4/2003 Lokakuu Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät Verotus Valtionosuudet v. 2004 Alueellinen pelastustoimi - taloudenhoidon järjestäminen Kuntien hankinnat ja kilpailuttaminen Kuntatalous Kommunalekonomi

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2009... 25

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2009... 25 Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2013 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.11.2008 Sivu 1(2) SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT..................................................... 1 1. Kaupunkistrategia

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kaupunki ja liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kaupunki ja liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kaupunki ja liikelaitokset Kaupunginhallitus 15.11.2010 Kaupunginvaltuusto 16.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015 T a l o u s a r v i o 2 1 3 Taloussuunnitelma 214-215 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 VIHDIN KUNNAN TASAPAINOTETTU STRATEGIA 213... 3 YLEISPERUSTELUT... 19 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA

Lisätiedot

Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2016

Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Yleisperustelut... 3 Talousarvion vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman vuosille 2014-2016 laadinnan lähtökohdat... 3 Euroalueen ja suomen talouden kehitysnäkymät... 3 Peruspalvelubudjetti

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA

TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA Vuoden talousarvio ja vuosien 2018 taloussuunnitelma Kaupunginvaltuusto 17.11. Turun kaupungin toimintasuunnitelma 2018 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT JA STRATEGIA...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011 1 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Hyväksytty kv 12.12.2011 2 TALOUSARVIO 2012 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen tilanne 5 Varkauden

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Kaupunginhallitus 19.11.2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 2 Sisältö TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE...

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011--2013 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012 2015 TALOUSSUUNNITELMA

TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012 2015 TALOUSSUUNNITELMA TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012 2015 TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuuston vahvistama marraskuun 28. päivänä 2011 SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖTALOUSOSA... Yleisperustelut...1 Talousarvion

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kh 18.11.2013 353 Kh 25.11.2013 363 Kv 03.12.2013 134 Pöytäkirjan liite nro TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 5 2 KARKKILAN KAUPUNGIN STRATEGIA

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kunnanvaltuusto 29.11.2010 (Kunnanhallituksen esitys) TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013

TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013 TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013 Kunnanhallitus 29.11.2010 182 Kunnanvaltuusto 13.12.2010 KV 13.12.2010 ja taloussuunnitelma 2012 2013 Sisältö Sivu 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2. JOHDANTO...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 56 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 Kvalt 15.12.2014 90 1 Sisältö: TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 Kunnanjohtajan katsaus 2 1. YLEISPERUSTELUT

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2004-2008 TALOUSARVIO

KOTKAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2004-2008 TALOUSARVIO KOTKAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2004-2008 TALOUSARVIO 2004 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1(3) Tulosalueet on rasteroitu YLEISPERUSTELUT 1 1. Kaupunkistrategia taloussuunnitelman ja talousarvion perustana............

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 KV 17.11.2014 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015-2018 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN TALOUS MUUTTUMASSA 1 2. SASTAMALAN STRATEGIA 4 3. SASTAMALAN

Lisätiedot