1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT"

Transkriptio

1 KANGASALA

2 KANGASALA SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT PERHE JA KOTI HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT VAPAA-AIKA KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ TOIMINNASTA NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN YHTEENVETO LIITE 1 KYSELYLOMAKE... 23

3 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT KYSELYN TAUSTA, KOHDERYHMÄ JA TOTEUTUSTAPA Nuorisokysely toteutettiin osana Tampereen kaupunkiseudun Rajatonta riemua nuorisotyön kehittämishanketta. Kyselyn kohderyhmänä olivat kaikki Tampereen kaupunkiseudun kuntien luokkalaiset nuoret. Kysely toteutettiin ajalla sähköisenä ZEF-kyselynä. Nuoret vastasivat kyselyyn ohjatusti koulutyönsä ohella. Koko kysely oli suomeksi. KYSELYN OSA-ALUEET Kyselyn osa-alueet olivat taustatietojen (luokka-aste, sukupuoli, kotikieli ja postinumero) lisäksi perhe ja koti, vapaa-aika, kokemukset ja mielikuvat nuorille järjestettävästä toiminnasta, hyvinvointi ja elämäntavat sekä nuorten toiminnan kehittäminen. Kysymyksiä oli yhteensä 43. Kyselyssä kysytyt kysymykset vastausvaihtoehtoineen ovat tämän yhteenvedon liitteenä (liite 1). OTOS Kyselyyn vastasi yhteensä 3930 Tampereen kaupunkiseudun nuorta. Koko kaupunkiseudun vastausprosentti oli 38,1 %. Kangasalla kyselyyn vastasi yhteensä 302 nuorta ja kunnan vastausprosentti oli 25,2 %. Jokaisen kunnan sekä koko kaupunkiseudun vastaajien määrä, vastausprosentti, vastaajien sukupuoli sekä luokka-aste on nähtävillä taulukosta 1. Kunta Taulukko 1: Kuntien vastausmäärät ja prosentit sekä vastaajien sukupuoli ja luokka-aste Vastaajien määrä Vastausprosentti kaikista kohderyhmän nuorista Sukupuoli Luokka-aste Tyttö Poika Muu 7lk 8lk 9lk KANGASALA 302 (25,2 %) LEMPÄÄLÄ 425 (44,1 %) NOKIA 356 (31,1 %) ORIVESI 212 (68 %) PIRKKALA 422 (63 % ) TAMPERE 1409 (31,2 %) VESILAHTI 137 (68,2 %) YLÖJÄRVI 667 (51,3 %) KOKO KAUPUNKISEUTU 3930 (38,1 %) KOTIKIELI Kangasalalaisista nuorista suurin osa (95,2 %) puhuu kotikielenään suomea. Muutama vastaajista puhuu kotonaan ruotsia, minkä lisäksi muutaman nuoren kotikieliä ovat italia, englanti, arabia, thai ja persia. POSTINUMERO Taulukko 2: asuinalueen postinumero Postinumero n Muu/puuttuva/epäselvä tieto 59 3

4 2 PERHE JA KOTI Kuvio 1: Yksi tai useampi muu henkilö, kuka?: Tähän vastaukseen tuli hajanaisia vastauksia, joista suurin osa oli sukulaisia (mummopuoli, isovanhemmat, serkut, sisarusten puolisot). Kuvio 2: Yksi tai useampi muu henkilö, kuka?: koira, äidin miesystävä, siskon kihlattu, lastenkodin ohjaajat ja muut nuoret. 4

5 VANHEMPIEN TYÖLLISYYS/TYÖTTÖMYYS Suurin osa kangasalalaisten nuorten vanhemmista (äiti ja isä) on työelämässä. Äideistä 84,2 % ja isistä 86,7 % käy töissä. Äideistä työttömänä on 3,5 % ja isistä 4,4%. Äideistä koti-äitinä on 3,9%. Kuvio 3: Perheen taloudellinen tilanne nuorten mielestä (%) erittäin hyvä melko hyvä jonkin verran talousvaikeuksia 25,5 25,8 13,9 13,9 50,9 52,7 Kangasala (N=267) Kaupunkiseutu (N=3780) Mitä mieltä olet perheesi taloudellisesta tilanteesta? paljon talousvaikeuksia 4,1 2,6 ei osaa sanoa 6 5 Kuvio 4: Vaikuttamismahdollisuus perheen yhteisiin asioihin (%) aina useimmiten joskus 12,1 11,8 29,6 32,3 49,8 46,7 Kangasala (N=267) Kaupunkiseutu (N=3778) Voitko mielestäsi vaikuttaa perheen yhteisiin asioihin (esim. suunnitelmat, hankinnat)? ei juuri koskaan 4,5 4,9 ei osaa sanoa 3 4,4 Kuvio 5: Nuorten kotona hereillä vietetty aika/pv (%) h/pv 3 5,1 3-4 h/pv 21,9 28,7 5-6 h/pv 44,5 36,6 7 h tai enemmän 24,5 20,4 Ei osaa sanoa 6 9,1 Kangasala (N=265) Kaupunkiseutu (N=3771) Kuinka monta tuntia päivässä keskimäärin vietät hereilläoloajastasi kotona? 5

6 Kuvio 6: Turvallisuuden tunne kotona (%) aina 77,3 78 useimmiten joskus 4,5 2,7 16,3 16,2 Kangasala (N=264) Kaupunkiseutu (N=3769) Tunnetko olosi kotona turvalliseksi? ei koskaan 1,5 1,5 ei osaa sanoa 0,4 1,6 Kuvio 7: Perheen kanssa yhdessä tehtävät asiat (%) tv/elokuvat kotiaskareet Keskustelu ajankohtaisista asioista ,2 67,3 55,1 52,1 47,3 41 Mitä seuraavista asioista teette perheesi kanssa yhdessä säännöllisesti (vähintään kerran viikossa)? kyläily yhteiset harrastukset 37, ,1 24,5 Kangasala (N=256) Kaupunkiseutu (N=3730) ajanvietto kaupungilla 24,2 24,4 pelien pelaaminen 17,2 13,5 ei tee mitään säännöllisesti 11,7 11,3 ei osaa sanoa 5,1 7,3 6

7 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT Kuvio 8: Nuorten liikunnan määrä viikossa (%) vähemmän kuin 1h/vko 1-3h/vko 3-5h/vko 5-7h/vko 3,5 4,4 16,9 23,8 24,3 26,4 24,6 23,8 Kangasala (N=227) Kaupunkiseutu (N=3661) Kuinka monta tuntia viikossa liikut niin, että hengästyt ja hikoilet? 7h tai enemmän/vko 17,2 23,4 ei osaa sanoa 5,3 6,4 Kuvio 9: Nuorten unen määrä vuorokaudessa (%) h tai vähemmän 6-7h 8-9h 3,1 3,4 28,6 32,1 64,7 57 Kangasala (N=224) Kaupunkiseutu (N=3658) Kuinka monta tuntia nukut keskimäärin vuorokaudessa? 10h tai enemmän 2,2 4,2 ei osaa sanoa 1,3 3,3 Kuvio 10: Nuorten kokema virkeyden tunne päivisin (%) aina tai lähes aina silloin tällöin 51,1 45,5 40,4 46,6 Kangasala (N=225) Kaupunkiseutu (N=3654) Tunnetko itsesi virkeäksi päivisin? ei juuri koskaan tai ei koskaan 8,4 8 7

8 Taulukko 3: Nuorten kokema sanallinen ja fyysinen kiusaaminen viimeisen vuoden aikana (%) Kangasala: kiusattu sanallisesti (N=222) Kaupunkiseutu: kiusattu sanallisesti (N=3592) Kangasala: kiusattu fyysisesti (N=218) Kaupunkiseutu: kiusattu fyysisesti (N=3556) koulussa 29,7 % 23,6 % 8,3 8,7 % koulumatkalla 4,1 % 4,2 % 2,3 2,1 % kotona 7,2 % 6,3 % 4,6 3,1 % harrastuksessa 0,9 % 3,3 % 1,4 2,2 % nuorisotilalla 1,8 % 2,7 % 0,9 1,7 % kaupungilla/kadulla 4,5 % 4,6 % 2,3 2,4 % puhelimessa 5,9 % 5,6 % - - jossain muualla 2,3 % 3 % 0,9 1,9 % en osaa sanoa 3,6 % 6,8 % 3,7 4,4 % ei ole kiusattu 62,6 % 66,7 % 84,4 84,2 % Onko sinua kiusattu sanallisesti/fyysisesti viimeisen vuoden aikana? Kangasalalaisista nuorista 7 % kertoo, että heitä on kiusattu sanallisesti kahdessa tai useammassa paikassa. Vastaava osuus koko kaupunkiseudulla on 9 %. Kysyttäessä kiusaamisen kokemispaikkoja, nuorilla oli mahdollisuus vastata myös muualla, missä?, mikä näkyy edellisessä taulukossa (taulukko 3) rivinä jossain muualla. Tässä kysymyksessä kaksi vastausta oli netissä. Nettikiusaamista kysyttiin erikseen kysymyksellä onko sinua kiusattu jotenkin muuten?. Muunlaisen kiusaamisen määrät on nähtävillä taulukossa 4. Omaisuuteen kajoamisella tarkoitetaan tässä kyselytutkimuksessa toisen henkilön omaisuuden varastamista tai omaisuuden tärvelyä. Taulukko 4: Nuorten kokema muu kiusaaminen viimeisen vuoden aikana (%) Kangasala (N=212) Kaupunkiseutu (N=3422) omaisuuteen kajottu koulussa tai koulumatkalla 6,1 % 5,5 % omaisuuteen kajottu kotona 4,2 % 2,7 % omaisuuteen kajottu harrastuksessa tai nuorisotilalla 1,4 % 1,9 % omaisuuteen kajottu kadulla tai kaupungilla 1,4 % 1,9 % omaisuuteen kajottu jossain muualla 1,4 % 1,8 % ei ole otettu mukaan porukkaan tai yhteiseen tekemiseen 12,7 % 6,8 % ei ole puhuttu vaikka yrittänyt keskustella muiden kanssa 10,4 % 6,8 % kiusattu Internetissä 4,7 % 2,7 % muunlaista kiusaamista 4,7 % 2,6 % ei osaa sanoa 9,9 % 11,5 % ei ole kiusattu 68,9 % 75,1 % Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Yleisimmät Internet-sivustot (kiusattu Internetissä), jossa kiusaamista on koettu, ovat Ask.fm (n=5) sekä Facebook (n=2). Muita kiusaamisen muotoja (muunlaista kiusaamista) ovat nimittely, haukkuminen, kuvataidetyön töhertäminen ja yksin jättäminen. Avoimissa vastauksissa osa vastauksista oli asiattomia. Kiusaamisen kohteeksi joutumisen lisäksi nuorilta tiedusteltiin lisäksi ovatko he itse kiusanneet jotakuta viimeisen vuoden aikana. Kiusaajana oleminen on nähtävissä seuraavassa taulukossa (taulukko 5). 8

9 Taulukko 5: Nuorten kiusaajana oleminen viimeisen vuoden aikana (%) Kangasala: (N=219) Kaupunkiseutu (N=3546) kiusannut sanallisesti 12,3 % 12,8 % kiusannut fyysisesti 1,8 % 3,2 % kajonnut toisen omaisuuteen 0,5 % 1,8 % kiusannut internetissä 0,9 % 2,2 % ei ole ottanut mukaan porukkaan tai yhteiseen tekemiseen 3,7 % 3,4 % ei ole puhunut vaikka henkilö yrittänyt keskustella hänen kanssaan 6,4 % 4,8 % ei osaa sanoa 7,3 % 9,9 % ei ole kiusannut 77,2 % 75,9 % Oletko itse kiusannut jotakuta viimeisen vuoden aikana? useita (3 tai enemmän) Kuvio 11: Luotettavien ystävien määrä (%) ,8 64,3 Onko sinulla ystäviä, joihin voit luottaa? muutama (1-2) ei ole 4,9 4,1 29,9 28,6 Kangasala (N= 224) Kaupunkiseutu (N=3624) ei osaa sanoa 1,3 3 useita (3 tai enemmän) Kuvio 12: Luotettavien aikuisten määrä (%) ,2 36,6 Onko lähipiirissäsi aikuinen, jolle voit puhua, jos jokin asia huolestuttaa sinua? muutama (1-2) ei ole 9,4 9,7 47,8 46,6 Kangasala (N=224) Kaupunkiseutu (N=3621 ei osaa sanoa 6,7 7,3 9

10 ei koskaan Kuvio 13: Nuorten kokema yksinäisyyden tunne (%) ,7 40,4 Tunnetko olosi yksinäiseksi? joskus usein 5,7 10,3 46,5 52,7 Kangasala (N=224) Kaupunkiseutu (N=3622) aina tai lähes aina 3,1 3 ei osaa sanoa 2,2 4,4 Kuvio 14: Nuorten päihteiden käyttö (%) Tupakkaa päivittäin (n=16 Tupakkaa viikoittain (n=2) Tupakkaa silloin tällöin (n=8) Alkoholia päivittäin (n=1) Alkoholia viikoittain (n=1) Alkoholia silloin tällöin (n=39) Energiajuomia päivittäin (n=4) Energiajuomia viikoittain (n=8) Energiajuomia silloin tällöin (n=61) Sähkötupakkaa päivittäin (n=3) Sähkötupakkaa viikoittain (n=1) Sähkötupakkaa silloin tällöin (n=9) Nuuskaa päivittäin (n=3) Nuuskaa viikoittain (n=3) Nuuskaa silloin tällöin (n=11) Kannabista päivittäin (n=1) Kannabista viikoittain (n=1) Kannabista silloin tällöin (n=7) 0,9 3 3,6 7,2 8,1 6,6 0,5 3,1 0,5 2,6 1,8 5,1 3,6 5,8 1,4 3,9 0,5 2,4 4,1 5,6 1,4 4,8 1,4 2,6 5 0,5 3,1 0,5 2,1 3,2 3,1 17,6 14,8 27,6 25,2 Käytätkö jotakin seuraavista aineista/ tuotteista? Kangasala (N=221) Kaupunkiseutu (N=3563) 59,3 % Kangasalalaisista nuorista ei käytä mitään näistä tuotteista/aineista ja 3,6 % vastasi en osaa sanoa. (n=) tarkoittaa Kangasalalaisten nuorten vastausten määrää 10

11 4 VAPAA-AIKA 0-2 h/pv 3-5 h/pv 6-8 h/pv yli 8 h/pv Ei osaa sanoa Kuvio 15: Tekniikan parissa vietetty aika päivässä (%) ,2 26,1 48,2 43,9 Kangasala (N=255) 12,9 12,9 Kaupunkiseutu (N=3748) 12,9 10,5 4,7 6,6 Kuinka monta tuntia päivässä vietät yhteensä älypuhelimen, tietokoneen, pelikonsolin ja television ääressä? Kuvio 16: Nuorten käyttämät sosiaalisen median palvelut (%) WhatsApp Facebook Intagram 60,5 55,6 82,6 81,9 78,3 73,7 Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Ask.fm 35,2 29,5 Google+ Twitter Last.fm LinkedIn ei käytä mitään näistä käyttää jotain muuta ei osaa sanoa 19 20,3 13,8 16,1 1,6 1,6 1,2 1,5 4,7 5,1 17,8 13,4 0 2,2 Kangasala (N=253) Kaupunkiseutu (N=3723) Suosituimmat muut sosiaalisen median palvelut ovat Youtube (n=14), Sanapchat (N=7) sekä Kik Messenger (n=5) 11

12 Kuvio 17: Nuorten vapaa-ajanviettopaikat (%) kotona 92 86,3 kaverilla 74,4 74,8 ulkona/pihalla 56,8 69 harrastuksessa 53,6 53,3 kaupungilla kirjastossa kauppakeskuksessa 9, , ,7 Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? kahvilassa/ravintolassa 8,8 10 kunnan nuorisotilalla 7,6 9,1 seurakunnan nuorisotilalla 5,2 6,3 töissä 4,4 3,5 jossain muualla 4 3,4 jonkun muun tahon nuorisotilalla 1,2 1,6 ei osaa sanoa 0,4 1,6 Kangasala (N=250) Kaupunkiseutu (N=3725) 12

13 Kuvio 18: Nuorten harrastuneisuus (%) yksilöurheilu soittaminen tai laulaminen leivonta/kokkaus/kodinhoito digipelaaminen joukkueurheilu lukeminen/kirjallisuus/kirjoittaminen valokuvaus/media eläinharrastukset tanssi/cheerleading/voimistelu ulkoilu/retkeily/partio kuvataide/käsityöt/kädentaidot kulttuurin seuraaminen uskonnollisuus/seurakuntatoiminta moottoriurheilu seurapelaaminen nuorisotilatoiminta sirkus/teatteri vapaaehtois-/järjestötoiminta politiikka/kansalaisvaikuttaminen harrastaa jotain muuta ei harrasta mitään ei osaa sanoa 14, ,1 6,9 8,2 4,5 7,4 7,7 5,3 5,5 2,9 3,5 2,9 3,1 0,8 1,9 0,4 1,1 5,7 5,8 7 9,4 0 2, ,3 17,3 26, ,8 25,4 16,1 23, ,7 13,1 16,4 14,3 16,4 11,1 32,8 32,7 38,7 43 Mitä harrastat? Kangasala (N=244 Kaupunkiseutu (N=3687) 13

14 Kuvio 19: Esteet harrastuksiin/nuorten toimintaan osallistumiselle (%) mikään ei estä osallistumasta 41 47,3 harrastuksiin/nuorten toimintaan on pitkä matka osallistuminen yksin pelottaa harrastaminen/nuorten toiminta on liian kallista 10,8 10,5 18,3 17,9 17,5 15,4 ei tiedä, mitä haluaisi harrastaa tai tehdä harrastauksiin/nuorten toimintaan on vaikea kulkea ystävätkään eivät osallistu harrastusmahdollisuuksia on liian vähän 8,1 10 9,3 9,2 7,6 15,7 15,9 14,4 Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun ohjattuun toimintaan? minua ei pyydetä mukaan ei halua harrastaa tai tehdä mitään vapaa-ajallani 3,8 7,9 7 7,5 ei tiedä, missä haluamaa harrastusta järjestetään vanhempien mielipiteet sopivasta vapaa-ajasta kokemukset kiusaamisesta tai syrjinnästä ei ole ystäviä, joiden kanssa mennä 6,6 5,2 5,7 4,9 5,7 4 3,9 4,4 Kangasala (N=229) Koko kaupunkiseutu (N=3346) 14

15 5 KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ TOIMINNASTA Kuvio 20: Kanavat, joiden kautta on saatu tietoa nuorten toiminnasta (%) kaveri ilmoitustaulu sosiaalinen media 24,7 42, ,9 39,4 37,7 koulun aikuinen 21,4 33 vanhemmat lehti 22 25,2 26,6 26,9 koulun tapahtuma sisarukset muu sukulainen 6,4 6 17,9 16,8 15,6 15,9 Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/ toiminnasta/ harrastuksista? radio 6 5,1 sähköposti Internet-sivut 2,8 2,8 5 5,5 jokin muu taho 0,5 1,1 ei ole saanut tietoa 5,5 6,9 ei osaa sanoa 14,7 18,5 Kangasala (N=218 Kaupunkiseutu (N=3511) 15

16 Kuvio 21: Kangasalalaisten nuorten osallistuminen nuorten toimintaan (%) osallistunut nuorisotilatoimintaan osallistunut harrastukseen 11,8 17,1 26,8 30,7 Oletko osallistunut omassa kunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan? osallistunut tapahtumaan ei osaa sanoa 14 10,4 11,4 19 Oletko osallistunut jossain muussa kuin kotikunnassasi järjestettyyn nuorten toimintaan? ei ole osallistunut 35,9 54,4 omassa kunnassa (N=231) toisessa kunnassa (N=228) Seuraavassa taulukossa (taulukko 6) on esitetty nuorten mielipiteet nuorille suunnatusta toiminnasta. Väittämiin oli mahdollista vastata portaattomalla janalla täysin samaa mieltä täysin eri mieltä. Janavastaukset muutettiin numeroiksi (1-5) niin, että numero 1 kuvaa vastausta täysin eri mieltä ja numero 5 vastausta täysin samaa mieltä. Oheisesta taulukosta nähdään vastaajien määrä (n), vastausten keskiarvo (ka) sekä en osaa sanoa -vastausten (EOS) määrä kunkin väittämän kohdalla. Taulukko 6: Nuorten mielipiteet nuorille suunnatusta Kangasala Kaupunkiseutu toiminnasta Väittämä n ka EOS n ka EOS Asuinkunnassani on nuorille tarjolla riittävästi ohjattua toimintaa 234 3, , Nuorten toimintaan on mielestäni mukava osallistua 229 3, , Asuinkunnassani tiedotetaan mielestäni riittävästi nuorille suunnatusta toiminnasta Asuinkunnassani nuorilla on mielestäni mahdollisuus vaikuttaa nuorille järjestettävään toimintaan Asuinkunnassani nuorisotyöntekijöiltä saa apua ja tukea erilaisiin asioihin Asuinkuntani sisällä on helppo liikkua mielenkiintoiseen harrastukseen ja nuorten toimintaan Minulla on mahdollisuus liikkua mielenkiintoisen harrastuksen perässä toiselle paikkakunnalle 228 3, , , , , , , , , ,

17 Kuvio 22: Vaikuttamisen väylät (%) lähipiiri (perhe, suku, perhetutut) nuoriso-ohjaajat kaverit koulun henkilökunta kunnan päättäjät kunnan työntekijät kunnan internetsivut yhdistys tai muu organisaatio tiedotusvälineet poliitikot kunnan nuorisovaltuusto en osaa sanoa en halua vaikuttaa 7,5 7,4 7,1 4,4 6,6 4,5 6,6 4,2 6,1 4,1 6,1 5,1 5,7 5,2 11,2 12, , ,2 20,4 26,9 31,1 29,1 Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? 32,7 Kangasala (N=212) Kaupunkiseutu (N=3486) Kuvio 23: Vaikuttamisen keinot (%) palautteen antaminen Keskustelutilaisuus keskustelu sosiaalisessa mediassa tai nettifoorumilla kirjoittaminen lehteen aktiivinen toiminta esim. nuorisovaltuustossa vapaaehtoistyö aloitteen, vetoomuksen tai adressin kirjoittaminen nimien kerääminen aloitteeseen, adressiin yms. taiteen keinot toiminta porukalla jonkin asian puolesta tai vastaan osallistuminen mielenosoitukseen osallistuminen lakkoon rakennuksen valtaaminen keskustelu päättäjien kanssa mielenosoituksen tai lakon järjestäminen joku muu (ei osaa sanoa) 15,4 14,4 13,3 12,2 11,2 8,5 7,4 7,4 5,3 4,8 4,8 4,3 3,2 6, ,1 Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Kangasala (N=188) Kaupunkiseutu (N=3026) 17

18 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kuvio 24: Nuorten toivomat harrastusmahdollisuudet (%) urheilu joukkuelajit urheilu yksilölajit tanssi/cheerleading/voimistelu musiikin soittaminen/laulaminen valokuvaus/media eläinharrastukset leivonta/kokkaus/kodinhoito digipelaaminen kuvataide/käsityöt sirkus/teatteri kulttuurin seuraaminen moottoriurheilu lukeminen/kirjallisuus/kirjoittaminen nuorten tila/nuorisotilatoiminta seurapelaaminen ulkoilu/retkeily/partio kaipaa jotain muuta vapaaehtois-/järjestötoiminta uskonnollisuus/seurakuntatoiminta politiikka/kansalaisvaikuttaminen ei kaipaa mitään ei osaa sanoa 12,2 14,4 6,9 12 6,8 11,1 6,4 10,2 7,5 9,3 6,8 9,3 6,2 6,9 5,1 6,5 3,5 4,6 7,4 4,6 2,3 3,2 2,9 2,8 3,3 2,8 2,4 2,8 2,4 1,4 1,3 0,5 0,8 0,5 0,8 10,2 10,5 18, ,3 23,1 21,3 21,5 Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? 29,7 Kangasala (N=216) Kaupunkiseutu (N=3464) 18

19 NUORTEN KAIPAAMA TOIMINTA JA HARRASTUKSET Miten nuorten toimintaa ja vaikutusmahdollisuuksia tulisi mielestäsi kehittää? Nuorten tilat/nuorten paikat: enenmmän ulkopaikkoja Skeittiparkki!/ Skeittiparkkii/ Kangasalle pitäisi saada muutama skeitti/freestyle parkki kesäkäyttöön. Haluaisin mahdollisuuden teatterin/elokuvien katsomiseen. Olisi nuorisotilat viikonloppuisinkin auki Enemmän nuorisotiloja Surkeita jo muutenkin on vain pari hikistä nuorisotilaa eikä mitään muuta. Rahat vaa tuhlataa johonki täysin turhaan ja tarpeettomaan kulttuuritaloon. Pitäisi järjestää enemmän konsoli/tietokone pelipaikkoja Toiminta/harrastukset: Olisi kiva jos olisi enemmän jotain kerhoja. Kuten valokuva kerho ja eläinharrastus kerho. kerhoja ei juurikaan ole yläkoululaisille tai ne ovat täynnä. Olisi MAHTAVAA jos olisi 7-9 luokkalaisille ilmaisia käsityökerhoja. Me nuoret emme ole kovin oma-aloitteisia joten aikuisten tavallaan pitäisi osata 'mainostaa' kerhojaan aktiivisesti. Mainostaa voi esim koulumme ilmoitustauluilla, nuorten lehdissä (esim demi tai pets tai moster high) minun mielestäni pitäisi järjestää ilmaista toimintaa nuorille arkisin sekä loma-aikoihin. Enemmän ylä aste ikäisille diskoja Perustamalla uusia yhdistyksiä esim. Koripallojoukkue Lisätä mahdollisuuksia pelata jotain urheilullista enemmän. Lisää liikka kerhoja ja taksikuljetuksia niihin Jalkapalloa koska monet harrastavat tai pelailevat sitä muuten vaan. Lautapelejä jne. saisi olla enemmän, enkä panisi pahakseni kirjallisuuteenkaan liittyviä asioita. Lisää harrastuksia: lisää joukkueliikuntaharrastuksia/lisää harrastus mahdollisuuksia ja kivempia leirejä/ Lisää harrastusmahdollisuuksia nuorille oman asuinkunnan sisällä./ Olen vain sitä mieltä, että täällä voitaisiin järjestää enemmän haarastusmahdollisuuksia /Pitäisi olla enemmän harrastus mahdollisuuksia. Enemmän varaa valita. Nuorille pitäisi olla enemmän eri harrastus mahdollisuuksia lähempänä kotia. Olisi myös kiva jos saataisiin enemmän kauppoja Ruutanaan. Vaikuttaminen ja osallisuus, viestintä ja mainonta: Nuoria pitäisi kuunnella enemmän koska monilla on hyvin vahvoja mielipiteitä. Nuoria pitäisi kuunnella enemmän ja heille piitäisi antaa paljon useammin mahdollisuuksia kertoa toiveistaan esim. koulujen välityksellä. antaa sananvaltaa nuorten annettaisi tehdä sitä mitä itse haluaa Joku foorumi, mihin voisi kirjoittaa omia ideoita. Kuunnelkaa heitä./ Nuoria pitäisi kuunnella enemmän, muuten kaikki ok. Antaa nuorille enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa omaan arkeensa. Kysyttäisiin enemmän meidän mielipiteitä Nuoret saisivat vaikuttaa mitä/millaista nuorille suunnattua toimintaa paikkakunnalla järjestetään. Mainonta Mielestäni nuorten toimintaa on paljon omassa kunnassani. En osaa sanoa muita neuvoja, kuin ilmoitusten ja tapahtumien ilmoittaminen koulussa, kaupassa, kirjastossa yms. Enemmän informaatiota voisi antaa. Muuta: En osaa sanoa. En käytä koskaan nuorten vapaa-aika palveluita, koska käyn omissa treeneissä viidesti viikossa./ En osaa sanoa. En käytä nuorten vapaa-aika palveluja, koska minulla ei ole paljoa vapaaaikaa./ Hyvä näin, en vain itse ehdi hyödyntää palveluja. 19

20 ei mitenkään tai ei tuu ainakaa mielee mitää/ ei tarvitse/ Ei tarvii kehittää/ ei sitä varmaankaaan tarvi En oikeestaa tiedä kunnolla tai osaa sanoa. haluan osallistua nuorten juttuihin. kaikki on mun mielestä hyvin:)... Kai nuorisovaltuustoissa hoidetaan hommat:) ymmärtää nuoria ja heidän tarpeitaan mutta pitää kuitenkin olla järki mukana että ei esim ostella kaikkia mitä nuori pyytää. Järki kuitenkin kulkuyhteydet syrjä seuduilta paremmaksi/ Mielestäni myös pienissä kunnissa pitäisi järjestää enemmän liikunta mahdollisuuksia, sillä kun busseja menee vähän niin ei ole oikeastaa millä mennä kauemmaksi harrastukseen. Mielestäni nykyään ollaan aivan liian paljon tietokoneen ääressä. Esimerkkinä haluan antaa yhden parhaista kavereistani, joka on kuitenkin pahasti riippuvainen pelaamisesta, jonka seurauksena hän jättää harrastukset ja muutenkin ystävyytemme toisarvoiseksi, mikä harmittaa minua suuresti. Kunpa asialle saisi tehtyä jotakin. Mielestäni asiat ovat hyvin ja saamme vaikuttaa asioihin jos haluamme ja sanoa oman mielipiteemme. Nuoriso saisi päättää enemmän eikä olisi niin paljon sääntöjä jotka estävät meitä pitämästä hauskaa... hauskalla tarkoitan silti ( laillisesti). Nykyään kaikki on niin uskonnollista niin ei halua mennä mihinkään nuorisolle suunnattuihin paikkoiin. Ja kangasalankunnan piti mennä rakentamaan joku ***** Kulttuuritalo ja kallis flyygeli vaikka ne rahat olisi voitu käyttää vaikka tekonurmikenttään jota kaikki käyttäisivät. Ei saa yrittää huolehtia liikaa 20

21 7 YHTEENVETO Koska Kangasalan nuorten vastausprosentti jäi alhaiseksi ja odotettua pienemmäksi, on johtopäätökset aineiston osalta tehtävä varovaisesti. Nuorista kyselyyn vastasi vain yksi neljäsosaa, jolloin aineiston ei voida katsoa edustavan laajasti koko luokkalaisten nuorten joukkoa. ELÄMÄNTAVAT JA HYVINVOINTI PÄÄSÄÄNTÖISESTI TASAPAINOSSA Aineiston perusteella näyttäisi siltä, että Kangasalalaisten nuorten hyvinvointi ja elämäntavat ovat pääsääntöisesti tasapainossa. Noin puolet nuorista näkee perheensä taloudellisen tilanteen melko hyvänä ja suurin osa nuorista voi vaikuttaa perheen yhteisiin asioihin useimmiten tai joskus. Noin puolet nuorista viettää aikaa perheensä kanssa katselle televisiota tai elokuvia, tehden kotiaskareita tai keskustellen ajankohtaisista aiheista. Nuoret viettävät kotona aikaa päivässä keskimäärin 5-6 tuntia ja tuntevat olonsa pääsääntöisesti kotona turvalliseksi aina. Kangasalalaisten nuorten liikuntatottumukset (liikunnan määrä viikossa) jakautuvat tasaisesti yhden ja seitsemän tunnin välille. Suurin osa nuorista nukkuu vuorokaudessa 8-9 tuntia (64,7 %) ja yli puolet nuorista tuntee olonsa virkeäksi aina tai lähes aina. Toisaalta jopa 40,4 prosenttia nuorista kertoo, että tuntee olonsa virkeäksi vain silloin tällöin. Kangasalalaisilla nuorilla on pääsääntöisesti useita luotettavia ystäviä ja vain 4,9 prosenttia nuorista kertoo, ettei tällaisia ystäviä ole lainkaan. Luotettavia aikuisia on yleisesti muutama ja nuorista noin 9 prosenttia kertoo, ettei heidän lähipiirissään ole yhtään luotettavaa aikuista. Nuorista noin 30 prosenttia ei tunne oloaan koskaan yksinäiseksi ja joskus yksinäisyyttä tuntee noin puolet nuorista. Aina tai lähes aina yksinäiseksi itsensä kokee noin 3 prosenttia vastanneista. Kangasalalaisten nuorten päihteiden käyttö näyttäisi olevan muuta kaupunkiseutua vähäisempää. Ainoastaan alkoholin ja energiajuomien nauttiminen silloin tällöin on muuhun kaupunkiseutuun verrattuna yleisempää. Toisaalta on syytä huomioida, että nuorten vähäinenkin päihteiden käyttö on asia, johon tulisi puuttua eikä sitä tulisi vähätellä. KIUSAAMINEN YLEISTÄ Nuorten hyvinvoinnin kannalta erityisen huolestuttavaa on koulukiusaamisen ja yleisesti kiusaamisen määrä. Kangasalalaisten nuorten kokema sanallinen kiusaaminen koulussa, kotona sekä puhelimessa näyttäisi olevan muuta kaupunkiseutua yleisempää. Koulussa sanallista kiusaamista on kokenut noin 30 prosenttia nuorista. Koulussa tapahtuva fyysinen kiusaaminen näyttäisi olevan hieman kaupunkiseutua vähäisempää, kun taas kotona koettu fyysinen kiusaaminen on yleisempää. Myös suurin osa muunlaisesta kiusaamisesta on kaupunkiseutua yleisempää. Kiusaaminen on asia, joka tulee ehdottomasti ottaa vakavasti ja siihen tulee puuttua. Koulukiusaamisen määrän kehitystä tulee myös tarkastella jatkossa. Lisäksi olisi tarpeellista pohtia sitä, kuka nuorta kiusaa. Tällaisenaan nuorisokysely ei valota esimerkiksi nuorten kokemaa kiusaamista aikuisten taholta, mutta vastaa osaltaan siihen kuinka moni nuori kokee itse kiusaavansa muita. Kyselyyn vastanneista kangasalalaisista nuorista 77,2 prosenttia kertoo, ettei ole kiusannut muita ja 7,3 prosenttia nuorista ei osaa sanoa onko kiusannut jotakuta viimeisen vuoden aikana. Yleisin kiusaamisen muoto on sanallinen kiusaaminen. VAPAA AIKAA VIETETÄÄN KOTONA, KAVERILLA JA PIHALLA Kangasalalaisista nuorista lähes puolet harrastaa yksilöurheilua ja noin 30 prosenttia soittoa tai laulua. Lisäksi yleisiä harrastuksia nuorten keskuudessa ovat kokkaaminen ja leivonta, digipelaaminen, joukkueurheilu sekä lukeminen ja kirjallisuus. Kyselyyn vastanneista nuorista suurin osa viettää aikaa kotona, kaverilla tai pihalla. Lisäksi puolet nuorista viettää aikaa harrastuksensa parissa. Kunnan nuorisotilalla viettää vapaa-aikaansa noin 8 prosenttia vastanneista. 21

22 Nuorista noin 40 prosenttia kokee, ettei harrastuksiin osallistumiselle ole esteitä. Niiden mielestä, jotka kokevat esteitä harrastuksiin osallistumiselle, esteitä näyttäisi olevan useita. Yleisimpiä näistä ovat pitkä matka harrastuksiin, osallistuminen yksin sekä harrastusten kalleus. Kangasalalaisista nuorista noin 30 prosenttia on osallistunut oman kunnan nuorisotilatoimintaan tai harrastukseen omassa kunnassa. Nuoret ovat saaneet tietoa nuorten toiminnasta eniten kavereiltaan, ilmoitustaululta, sosiaalisesta mediasta sekä koulun henkilökunnalta. Nuoret arvioivat oman kunnan nuorten toiminnan keskiarvon tuntumaan. Eniten kehitettävää nuorten mielestä olisi nuorten toiminnasta tiedottamisessa sekä nuorten omissa vaikutusmahdollisuuksissa nuorten toimintaa kohtaan. Nuoret toivovat kuntaan enemmän monipuolisempia harrastusmahdollisuuksia ja eniten kaivataan urheiluharrastuksia, tanssiharrastuksia, musiikkia sekä valokuvausta. Lisäksi toivotaan parempia kulkuyhteyksiä harrastuksiin. Halutessaan vaikuttaa omassa kunnassaan johonkin asuinkunnan asiaan, nuoret kääntyisivät ensimmäisenä lähipiirinsä sekä nuoriso-ohjaajien puoleen. Myös kaverit sekä koulun henkilökunta nähdään sellaisena väylänä, jonka puoleen käännyttäisiin, kun haluttaisiin vaikuttaa itselle tärkeään asiaan. Kunnan nuorisovaltuuston puoleen kääntyisi vain noin kuusi prosenttia vastaajista. Vaikuttamisen keinoista tehokkaimpana nuoret näkevät palautteen antamisen sekä keskustelutilaisuudet. Nuorista noin 13 prosenttia näkee nuorisovaltuuston tehokkaana keinona silloin, kun itse toimii aktiivisesti siinä mukana. 22

23 LIITE 1 KYSELYLOMAKE Taustatiedot 1. Luokka-aste Millä luokalla olet? 7. luokalla 8. luokalla 9. luokalla 2. Sukupuoli Mikä on sukupuolesi? tyttö poika muu 3. Kotikieli Mitä kieltä kotonasi puhutaan? suomea ruotsia suomea ja ruotsia muuta kieltä/useita kieliä, mitä? en osaa sanoa 4. Postinumero Mikä on asuinalueesi postinumero? Perhe ja koti 5. Keitä henkilöitä kuuluu perheeseesi? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot isä äiti äitipuoli isäpuoli sisarus tai sisaruksia sisaruspuoli tai sisaruspuolia isovanhempi tai isovanhemmat poika- tai tyttöystävä yksi tai useampi muu henkilö, kuka? en osaa sanoa 6. Keiden kanssa asut tällä hetkellä? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot keiden kanssa asut pääsääntöisesti isä äiti äitipuoli isäpuoli sisarus tai sisaruksia sisaruspuoli tai sisaruspuolia isovanhempi tai isovanhemmat poika- tai tyttöystävä 23

24 yksi tai useampi muu henkilö, kuka? asun yksin en osaa sanoa 7. Käykö isäsi tällä hetkellä töissä? Valitse sopivin vaihtoehto Kyllä Ei, hän on työttömänä tai lomautettuna Ei, hän on eläkkeellä tai sairaseläkkeellä Ei, hän on koti-isä Ei, hän opiskelee Ei, hän on kuollut Ei, jokin muu tilanne, mikä? En tiedä 8. Käykö äitisi tällä hetkellä töissä? Valitse sopivin vaihtoehto Kyllä Ei, hän on työttömänä tai lomautettuna Ei, hän on eläkkeellä tai sairaseläkkeellä Ei, hän on koti-äiti Ei, hän opiskelee Ei, hän on kuollut Ei, jokin muu tilanne, mikä? En tiedä 9. Mitä mieltä olet perheesi taloudellisesta tilanteesta? Perheeni taloudellinen tilanne on mielestäni... erittäin hyvä melko hyvä jonkin verran talousvaikeuksia paljon talousvaikeuksia en osaa sanoa 10. Voitko mielestäsi vaikuttaa perheen yhteisiin asioihin (esim. suunnitelmat, hankinnat)? Valitse sopiva vaihtoehto aina useimmiten joskus en juuri koskaan tai en koskaan en osaa sanoa 11. Kuinka monta tuntia päivässä keskimäärin vietät hereilläoloajastasi kotona? Valitse sopivin vaihtoehto 0-2 tuntia päivässä 3-4 tuntia päivässä 5-6 tuntia päivässä 7 tuntia tai enemmän päivässä en osaa sanoa 24

25 12. Tunnetko olosi kotona turvalliseksi? Valitse sopivin vaihtoehto aina useimmiten joskus en koskaan en osaa sanoa 13. Mitä seuraavista asioista teette perheesi kanssa yhdessä säännöllisesti (vähintään kerran viikossa)? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot niistä toiminnoista, joihin suurin osa perheenjäsenistäsi osallistuu teemme yhdessä erilaisia kotiaskareita (esim. ruoan laitto, siivous, pihatyöt) katsomme yhdessä televisiota/elokuvia pelaamme yhdessä tietokonepelejä/konsolipelejä/lautapelejä/seurapelejä harrastamme yhdessä (esim. liikuntaa, kulttuuria) keskustelemme uutisista tai muista ajankohtaisista asioista vietämme aikaa kaupungilla (esim. ravintolassa, kahvilassa, kauppakeskuksessa) käymme kylässä (esim. ystäväperheiden, naapurien tai sukulaisten luona) emme tee mitään näistä säännöllisesti en osaa sanoa Vapaa-aika 14. Kuinka monta tuntia päivässä vietät yhteensä älypuhelimen, tietokoneen, pelikonsolin ja television ääressä? Valitse sopivin vaihtoehto 0-2 tuntia vuorokaudessa 3-5 tuntia vuorokaudessa 6-8 tuntia vuorokaudessa yli 8 tuntia vuorokaudessa en osaa sanoa 15. Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot Facebook Twitter Instagram Ask.fm WhatsApp Last.fm Google+ LinkedIn En käytä mitään näistä Käytän jotain muuta sosiaalisen median palvelua, mitä? en osaa sanoa 16. Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Voit valita viisi (5) paikkaa, jossa vietät eniten aikaasi kouluajan ulkopuolella kotona kaverilla kaupungilla hengailemassa kahvilassa/ravintolassa 25

26 kirjastossa kauppakeskuksessa kunnan nuorisotilalla seurakunnan nuorisotilalla jonkun muun järjestäjän (esim. järjestö) nuorisotilalla harrastuspaikassa/harrastukseni parissa ulkona/pihalla töissä muualla, missä? en osaa sanoa 17. Mitä harrastat? Valitse parhaiten sopivat vaihtoehdot seuraavista ryhmistä: liikunta/ urheilu/ kuntoilu (yksilölajit) liikunta/ urheilu/ kuntoilu (joukkuelajit) tanssi/ cheerleading/ voimistelu sirkus/ teatteri (esim. akrobatia, jongleeraus, ilmaisutaito, näytteleminen) kuvataide/ käsityöt/ kädentaidot musiikin soittaminen/ laulaminen ulkoilu/ retkeily/ partio Kulttuurin seuraaminen (esim. elokuvat, teatteriesitykset, konsertit, museot) valokuvaus/ media leivonta/ kokkaus/ kodinhoito moottoriurheilu eläinharrastukset vapaaehtois-/ järjestötoiminta politiikka/ kansalaisvaikuttaminen uskonnollisuus/ seurakuntatoiminta nuorten tila/ nuorisotilatoiminta Digipelaaminen (esim. kännykkäpelit, konsolipelit, tietokonepelit) Seurapelaaminen (esim. lautapelit, roolipelit, biljardi) Lukeminen/ kirjallisuus/ kirjoittaminen en harrasta mitään tällä hetkellä harrastan jotain muuta, mitä? en osaa sanoa 18. Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille sunnattuun ohjattuun toimintaan? Valitse kolme (3) merkittävintä vaihtoehtoa Harrastaminen/ nuorten toiminta on liian kallista Vanhempieni mielipiteet minulle sopivasta vapaa-ajantoiminnasta Kokemukseni syrjityksi tulemisesta tai kiusaamisesta Osallistuminen yksin pelottaa Minua ei pyydetä mukaan Ystävänikään eivät osallistu Harrastuksiin/ nuorten toimintaan on pitkä matka Harrastuksiin/ nuorten toimintaan on vaikea kulkea Harrastuspaikkoja/ harrastusmahdollisuuksia on liian vähän Minulla ei ole ystäviä, joiden kanssa mennä 26

27 En tiedä, missä haluamaani harrastusta/ toimintaa järjestetään En tiedä, mitä haluaisin harrastaa tai tehdä vapaa-ajallani En halua harrastaa tai tehdä mitään vapaa-ajallani Mikään näistä ei estä minua osallistumasta harrastuksiin tai vapaa-ajantoimintaan Kokemukset ja mielikuvat nuorille järjestettävästä toiminnasta 19. Oletko osallistunut omassa kunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan? Voit valita useamman vaihtoehdon. En ole osallistunut Kyllä, olen osallistunut johonkin harrastukseen Kyllä, olen käynyt nuorisotilalla Kyllä, olen osallistunut johonkin nuorten tapahtumaan En osaa sanoa 20. Oletko osallistunut jossain muussa kuin kotikunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan Voit valita useamman vaihtoehdon. En ole osallistunut Kyllä olen osallistunut johonkin harrastukseen Kyllä olen käynyt nuorisotilalla Kyllä olen osallistunut johonkin nuorten tapahtumaan En osaa sanoa 21. Asuinkunnassani on nuorille tarjolla riittävästi ohjattua toimintaa (Jana) 22. Nuorten toimintaan on mielestäni mukava osallistua 23. Asuinkunnassani tiedotetaan mielestäni riittävästi nuorille suunnatusta toiminnasta 24. Asuinkunnassani nuorilla on mielestäni mahdollisuus vaikuttaa nuorille järjestettävään toimintaan 25. Asuinkunnassani nuorisotyöntekijöiltä saa apua ja tukea erilaisiin asioihin 26. Asuinkuntani sisällä on helppo liikkua mielenkiintoiseen harrastukseen ja nuorten toimintaan 27. Minulla on mahdollisuus liikkua mielenkiintoisen nuorten toiminnan tai harrastuksen perässä toiselle paikkakunnalle (Jana) Hyvinvointi ja elämäntavat 28. Kuinka monta tuntia viikossa keskimäärin liikut niin että hengästyt ja hikoilet? Valitse sopivin vaihtoehto en ollenkaan/vähemmän kuin tunnin viikossa 1-3 tuntia viikossa 3-5 tuntia viikossa 5-7 tuntia viikossa yli 7 tuntia viikossa en osaa sanoa Väittämäkysymyksiin vastattiin janalla täysin samaa mieltä---täysin eri mieltä 29. Kuinka monta tuntia nukut keskimäärin vuorokaudessa? Valitse sopivin vaihtoehto 5 tuntia tai vähemmän 6-7 tuntia 8-9 tuntia 10 tuntia tai enemmän 27

28 en osaa sanoa 30. Tunnetko itsesi virkeäksi päivisin? Valitse sopivin vaihtoehto aina tai lähes aina silloin tällöin en juuri koskaan tai en koskaan 31. Onko sinua kiusattu sanallisesti (esim. nimitelty) viimeisen vuoden aikana? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot ei ole on koulussa on koulumatkalla on kotona on harrastuksessa on nuorisotilalla on kaupungilla tai kadulla on puhelimessa on jossain muualla, missä? en osaa sanoa 32. Onko sinua kiusattu fyysisesti (esim. tönitty, lyöty) viimeisen vuoden aikana? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot ei ole on koulussa on koulumatkalla on kotona on harrastuksessa on nuorisotilalla on kaupungilla tai kadulla on jossain muualla, missä? en osaa sanoa 33. Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot omaisuuttani on rikottu tai varastettu koulussa tai koulumatkalla omaisuuttani on rikottu tai varastettu kotona omaisuuttani on rikottu tai varastettu harrastuksessa tai nuorisotilalla omaisuuttani on rikottu tai varastettu kaupungilla tai kadulla omaisuuttani on rikottu tai varastettu jossain muualla, missä? Minua ei ole otettu mukaan porukkaan tai yhteiseen tekemiseen minulle ei ole puhuttu vaikka olen yrittänyt keskustella muiden kanssa minua on kiusattu internetissä, millä sivustolla? olen kokenut muunlaista kiusaamista, millaista? ei ole kiusattu en osaa sanoa 34. Oletko itse kiusannut jotakuta viimeisen vuoden aikana? Valitse sopivat vaihtoehdot 28

29 en ole olen sanallisesti (esim. nimitellyt) olen fyysisesti (esim. töninyt, potkinut) olen varastanut tai tärvellyt toisen omaisuutta olen kiusannut internetissä en ole ottanut toista mukaan porukkaan tai yhteiseen tekemiseen olen tietoisesti jättänyt puhumatta toiselle vaikka hän on halunnut puhua kanssani en osaa sanoa 35. Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? Valitse sopivimmat vaihtoehdot seuraavista poltan TUPAKKAA päivittäin tai lähes päivittäin poltan TUPAKKAA viikoittain (1-3 kertaa viikossa) poltan TUPAKKAA silloin tällöin juon ALKOHOLIA päivittäin tai lähes päivittäin juon ALKOHOLIA viikoittain (1-3 kertaa viikossa) juon ALKOHOLIA silloin tällöin poltan SÄHKÖTUPAKKAA päivittäin tai lähes päivittäin poltan SÄHKÖTUPAKKAA viikoittain (1-3 kertaa viikossa) poltan SÄHKÖTUPAKKAA silloin tällöin käytän NUUSKAA päivittäin tai lähes päivittäin käytän NUUSKAA viikoittain (1-3 kertaa viikossa) käytän NUUSKAA silloin tällöin käytän KANNABISTA päivittäin tai lähes päivittäin käytän KANNABISTA viikoittain (1-3 kertaa viikossa) käytän KANNABISTA silloin tällöin juon ENERGIAJUOMIA päivittäin tai lähes päivittäin juon ENERGIAJUOMIA viikoittain (1-3 kertaa viikossa) juon ENERGIAJUOMIA silloin tällöin en käytä mitään näistä en osaa sanoa 36. Onko sinulla ystäviä, joihin voit luottaa? Valitse sopivin vaihtoehto on, useita (3 tai enemmän) on, muutama (1-2) ei ole en osaa sanoa 37. Onko lähipiirissäsi aikuinen, jolle voit puhua, jos jokin asia huolestuttaa sinua? Valitse sopivin vaihtoehto kyllä, useita (3 tai enemmän) kyllä, muutama (1-2) ei ole en osaa sanoa 38. Tunnetko olosi yksinäiseksi Valitse sopivin vaihtoehto en koskaan 29

30 joskus usein aina tai lähes aina en osaa sanoa Nuorten toiminnan kehittäminen 39. Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot sisaruksiltani vanhemmiltani muulta sukulaiseltani kaverilta sosiaalisesta mediasta (esim. Facebook, Twitter, Instagram) lehdestä radiosta koulussa joltain aikuiselta (esim. kuraattori, opettaja, terveydenhoitaja, rehtori) koulussa järjestetystä tapahtumasta ilmoitustaululta koulussa, kaupassa tai nuorisotilalla sähköpostilla internetsivuilta, mistä? jostain muualta, mistä? en ole saanut tietoa nuorten toiminnasta en osaa sanoa 40. Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Valitse kolme (3) mielestäsi tärkeintä osa-aluetta liikunta/ urheilu/ kuntoilu (yksilölajit) liikunta/ urheilu/ kuntoilu (joukkuelajit) tanssi/ cheerleading/ voimistelu sirkus/ teatteri (esim. akrobatia, jongleeraus, ilmaisutaito, näytteleminen) kuvataide/ käsityöt/ kädentaidot musiikin soittaminen/ laulaminen ulkoilu/ retkeily/ partio Kulttuurin seuraaminen (esim. elokuvat, teatteriesitykset, konsertit, museot) valokuvaus/ media leivonta/ kokkaus/ kodinhoito moottoriurheilu eläinharrastukset vapaaehtois- / järjestötoiminta politiikka /kansalaisvaikuttaminen uskonnollisuus/ seurakuntatoiminta nuorten tila/ nuorisotilatoiminta Digipelaaminen (esim. kännykkäpelit, konsolipelit, tietokonepelit) Seurapelaaminen (esim. lautapelit, roolipelit, biljardi) Lukeminen/ kirjallisuus/ kirjoittaminen en kaipaa tällä hetkellä mitään uutta nuorten toimintaa tai harrastusta jotain muuta, mitä? en osaa sanoa 30

31 41. Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Valitse kolme (3) itsellesi tärkeintä vaihtoehtoa vanhemmat, sisarukset, sukulaiset, perhetutut koulun henkilökunta nuoriso-ohjaajat kaverit poliitikot yhdistys tai muu organisaatio tiedotusvälineet (esim. sanomalehti, radio, tv) asuinkuntani internetsivut kunnan päättäjät joku, joka työskentelee asuinkuntani palveluksessa asuinkuntani nuorisovaltuusto/nuorisofoorumi en halua vaikuttaa asuinkuntani asioihin en osaa sanoa 42. Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Valitse kolme (3) itsellesi tärkeintä vaihtoehtoa Keskustelutilaisuuksiin osallistuminen esim. koulussa, nuorisotilalla tai jossain järjestössä Aktiivinen toimiminen esim. nuorisovaltuustossa tai jossain järjestössä Palautteen antaminen esim. jostain palvelusta Aloitteen, vetoomuksen tai adressin kirjoittaminen Nimien kerääminen aloitteeseen, vetoomukseen tai adressiin Osallistuminen mielenosoitukseen Osallistuminen lakkoon Mielenosoituksen tai lakon järjestäminen Rakennuksen valtaaminen Toiminta porukalla jonkin asian puolesta tai vastaan Kirjoittaminen lehteen Keskusteluun osallistuminen päättäjien kanssa Asioista keskusteleminen sosiaalisessa mediassa tai nettifoorumilla Vapaaehtoistyö Taiteen keinot Joku muu, mikä? 43. Miten nuorten toimintaa tai vaikuttamismahdollisuuksia tulisi sinun mielestäsi kehittää? Kirjoita ehdotuksesi tai anna vapaasti palautetta 31

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN.

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN. TAMPERE KANGASALA SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT... 3 2 PERHE JA KOTI... 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT... 7 4 VAPAA-AIKA... 11 5 KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ

Lisätiedot

1 Johdanto... 3. 2 Tutkimuksen toteutus ja taustamuuttujat... 4. 3 Perhe ja koti... 5. 4 Hyvinvointi ja elämäntavat... 8. 5 Vapaa-aika...

1 Johdanto... 3. 2 Tutkimuksen toteutus ja taustamuuttujat... 4. 3 Perhe ja koti... 5. 4 Hyvinvointi ja elämäntavat... 8. 5 Vapaa-aika... SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tutkimuksen toteutus ja taustamuuttujat... 4 3 Perhe ja koti... 5 4 Hyvinvointi ja elämäntavat... 8 5 Vapaa-aika... 13 6 Kokemukset ja mielikuvat nuorille järjestettävästä toiminnasta...

Lisätiedot

Päihdekyselyn tulokset

Päihdekyselyn tulokset Hämeenlinnan Rotaryklubi järjesti joulukuun 2011 ja tammikuun 2012 aikana webbikyselyn 13-17 - vuotiaille Hämeenlinnan ja sen ympäristön nuorille. Kyseessä on Hämeenlinnan Rotaryklubin DSG-projekti. Tavoitteena

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

NÄIN MEILLÄ MENEE! Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden hyvinvointikertomus 2011

NÄIN MEILLÄ MENEE! Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden hyvinvointikertomus 2011 NÄIN MEILLÄ MENEE! Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden hyvinvointikertomus 2011 NÄIN MEILLÄ MENEE! Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden hyvinvointikertomus 2011 Sisältö Mikä hyvinvointikertomus?... s. 5 Hyvinvointikertomuksen

Lisätiedot

Pelaavat nuoret Vantaalla

Pelaavat nuoret Vantaalla Pelaavat nuoret Vantaalla Selvitys vantaalaisten koululaisten pelaamisesta ja pelihaitoista Luhtala Kaisa, Silvennoinen Inka, Tenkanen Teresa 10.5.2012 Sisältö 1 Lasten ja nuorten pelaaminen... 3 2 Kysely

Lisätiedot

No saan uusia vaatteita, kun niitä tarvitsen. Ruokaa saan, oikeastaan kaikkea mitä tarvitsen. Koulussakin kaikki on hyvin.:)

No saan uusia vaatteita, kun niitä tarvitsen. Ruokaa saan, oikeastaan kaikkea mitä tarvitsen. Koulussakin kaikki on hyvin.:) Liite 1 NETTIKYSELYN VASTAUKSET 1. Kysymykset lapsille: Mitkä asiat sinulla on hyvin (kotona, koulussa, vapaa-aikana, jne.)? ruoka, asunto ja koira Kaikki No saan uusia vaatteita, kun niitä tarvitsen.

Lisätiedot

Mulla on asiaa kooste 7-13-vuotiaiden hyvinvointikyselyn vastauksista

Mulla on asiaa kooste 7-13-vuotiaiden hyvinvointikyselyn vastauksista Mulla on asiaa kooste 7-13-vuotiaiden hyvinvointikyselyn vastauksista Mikkelin ammattikorkeakoulun nuorisoalan osaamiskeskittymän Juvenian hallinnoimassa Mulla on asiaa hankkeessa on kerätty tietoa 7-13-vuotiaiden

Lisätiedot

Mun Vuoro! -hanke 2009-2011. Loppuarviointi. Tiina Tuomisto

Mun Vuoro! -hanke 2009-2011. Loppuarviointi. Tiina Tuomisto Mun Vuoro! -hanke 2009-2011 Loppuarviointi Tiina Tuomisto 2011 Sisältö Arvioinnin tarkoitus... 3 Lapsille suunnattu kysely... 3 Järjestöjen ohjaajien, paikallistason toimijoiden ja liittotason toimijoiden

Lisätiedot

Kyselyraportti Alkukartoituskysely VOIMAKAS-projekti 31.5.2013. Piia Immonen Riitta Niemi Johanna Rautpalo

Kyselyraportti Alkukartoituskysely VOIMAKAS-projekti 31.5.2013. Piia Immonen Riitta Niemi Johanna Rautpalo Kyselyraportti Alkukartoituskysely VOIMAKAS-projekti 31.5.2013 Piia Immonen Riitta Niemi Johanna Rautpalo Sisältö 1. Johdanto...3 2. Nuorten alkukartoituskysely...4 2.1. Vastaajien taustatiedot..4 2.2.

Lisätiedot

IRC-Galleria -kysely Nuorten mielipiteitä poliisista ja nuorisotyöntekijöistä verkossa

IRC-Galleria -kysely Nuorten mielipiteitä poliisista ja nuorisotyöntekijöistä verkossa IRC-Galleria -kysely Nuorten mielipiteitä poliisista ja nuorisotyöntekijöistä verkossa Mielestäni poliisi galleriaan on hyvä idea, koska uskon, että netin kautta nimettömänä ja "kasvottomana" on paljon

Lisätiedot

1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 4. YHTEENVETO BAROMETRIN PÄÄTULOKSET...32

1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 4. YHTEENVETO BAROMETRIN PÄÄTULOKSET...32 1 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 3.1. Oma asuinseutu...9 3.2. Turvallisuus...15 3.3. Toimeentulo...17 3.4. Opiskelu ja työ...20 3.5. Huolet, tyytyväisyys

Lisätiedot

Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita

Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita Raportti kyselystä uusille opiskelijoille 2013 Nyyti ry Sisäl tö Johdanto... 1 1 Tulokset... 2 1.1 Vastaajien taustatietoja... 2 1.2 Uusi asuinpaikka ja

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu TARJA NIEMELÄ & MIIA VASAMA. Nuorten ajatuksia maaseudulla asumisesta

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu TARJA NIEMELÄ & MIIA VASAMA. Nuorten ajatuksia maaseudulla asumisesta Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu TARJA NIEMELÄ & MIIA VASAMA Nuorten ajatuksia maaseudulla asumisesta N:o 202 / 2014 1 Jyväskylän yliopisto Kauppakorkeakoulu Pl 35, 40014 Jyväskylän yliopisto Puh.

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013

Kouluterveyskysely 2013 Kouluterveyskysely 2013 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kouluterveyskysely PL 30 000271 Helsinki www.thl.fi/kouluterveyskysely Hei! Kouluterveyskysely tehdään maalis-huhtikuussa 2013 peruskoulun

Lisätiedot

Lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten näkemyksiä vanhempien päihteidenkäytöstä kärsivien lasten auttamisesta

Lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten näkemyksiä vanhempien päihteidenkäytöstä kärsivien lasten auttamisesta LASINEN LAPSUUS ammattilaiskysely 2010 Lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten näkemyksiä vanhempien päihteidenkäytöstä kärsivien lasten auttamisesta Tyyne Hakkarainen Kesäkuu 2010 Sisällys Aineisto...

Lisätiedot

Wilma- keskustelu lasten kännykän ja netin käytöstä - Yhteenveto 2/2015

Wilma- keskustelu lasten kännykän ja netin käytöstä - Yhteenveto 2/2015 Wilma- keskustelu lasten kännykän ja netin käytöstä - Yhteenveto 2/2015 Hyvät Hakalan koulun oppilaiden vanhemmat! Aiemmin syksyllä Wilmassa käytiin keskustelua lasten tietokoneiden, kännyköiden ja muiden

Lisätiedot

NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI

NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI Selene Keränen Projektityöntekijä Kuopion kaupunginkirjasto 30.4.2014 2 SISÄLTÖ 1 NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN HANKE

Lisätiedot

ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA. Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille

ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA. Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille SISÄLLYS: KYSELYN TAUSTAA 6 KYSELY NUORILLE ÄÄNESTÄMISESTÄ

Lisätiedot

Jokaiseen paikkaan on lyhyt matka

Jokaiseen paikkaan on lyhyt matka LAPSIASIAVALTUUTETTU Jokaiseen paikkaan on lyhyt matka Lasten mielestä hyvä kunta Lapsiasiavaltuutetun ja Suomen Lasten Parlamentin kuntakyselyn tulosten raportti 7.6.2012 LAPSIASIAVALTUUTETUN TOIMISTO

Lisätiedot

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o Viestintä OIKEAA TIETOA OIKEILLE IHMISILLE Viestintä on paljon muutakin kuin yksisuuntaista tiedottamista. Viestinnällä voidaan luoda yhteisöllisyyttä, me-henkeä, ratkaista hankalia tilanteita ja jopa

Lisätiedot

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu?

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Selvitys vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuuden kokemiseen vaikuttavista tekijöistä Petteri Suominen Sanni Hyvärinen KANNEN SISÄPUOLI Palovaroitin,

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan jäsenkysely 2014 Pirita Ruokonen

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan jäsenkysely 2014 Pirita Ruokonen Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan jäsenkysely 2014 Pirita Ruokonen Tämä jäsenkysely toteutettiin huhtikuussa 2014. Edellinen jäsenkysely on toteutettu keväällä 2011. Kyselyyn vastasi yhteensä 562 henkilöä.

Lisätiedot

URLY. mediassa! Ota ja osaa. syleilyssämme. tunne vastuusi ja oikeutesi. vaikuttamista. Pienetkin teot ovat. Nuorten lehti nuorille

URLY. mediassa! Ota ja osaa. syleilyssämme. tunne vastuusi ja oikeutesi. vaikuttamista. Pienetkin teot ovat. Nuorten lehti nuorille Nuorten lehti nuorille URLY 3/2011 #53 23.9.2011 15. Vuosikerta ISSN 1455-2574 www.curly.fi Pienetkin teot ovat vaikuttamista Itä-Suomen kotikaupungit syleilyssämme Kirjoita, kuvita ja toimita tunne vastuusi

Lisätiedot

TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ

TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ Mielipidekysely Laine, Pauliina 199147 Nuora, Katriina 198502 i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN

Lisätiedot

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta Olen niin onnekas, että mulla on sut Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta 1 Aluksi Pelastakaa Lapset -järjestön lastensuojelutyö perustuu haluun turvata lapsen oikeus perheeseen

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen Säkylän kehittämisosion alkukartoitus 2014

Pois syrjästä hankkeen Säkylän kehittämisosion alkukartoitus 2014 Pois syrjästä hankkeen Säkylän kehittämisosion alkukartoitus 2014 Pois syrjästä hankkeen Säkylän kehittämisosiossa tehtiin kevään 2014 aikana kysely kaikille alakouluikäisten huoltajille. Kyselyt välitettiin

Lisätiedot

Romanit ja kulttuuri. Selvitys romanien osallisuudesta ja osallistumisesta kulttuuritoimintaan Suomessa. Reetta Toivanen

Romanit ja kulttuuri. Selvitys romanien osallisuudesta ja osallistumisesta kulttuuritoimintaan Suomessa. Reetta Toivanen Romanit ja kulttuuri Selvitys romanien osallisuudesta ja osallistumisesta kulttuuritoimintaan Suomessa Reetta Toivanen IHMISOIKEUSLIITON SELVITYS 1/2012 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Lapsen vapaa-aika huoltajan silmin

Lapsen vapaa-aika huoltajan silmin PERHEBAROMETRI 2001 1 PIRJO PAAJANEN Lapsen vapaa-aika huoltajan silmin Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 12/2001 2 PERHEBAROMETRI 2001 Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Iso Roobertinkatu

Lisätiedot