1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN."

Transkriptio

1 PIRKKALA

2 KANGASALA SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT PERHE JA KOTI HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT VAPAA-AIKA KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ TOIMINNASTA NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN YHTEENVETO LIITE 1 KYSELYLOMAKE... 24

3 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT KYSELYN TAUSTA, KOHDERYHMÄ JA TOTEUTUSTAPA Nuorisokysely toteutettiin osana Tampereen kaupunkiseudun Rajatonta riemua nuorisotyön kehittämishanketta. Kyselyn kohderyhmänä olivat kaikki Tampereen kaupunkiseudun kuntien luokkalaiset nuoret. Kysely toteutettiin ajalla sähköisenä ZEF-kyselynä. Nuoret vastasivat kyselyyn ohjatusti koulutyönsä ohella. Koko kysely oli suomeksi. KYSELYN OSA-ALUEET Kyselyn osa-alueet olivat taustatietojen (luokka-aste, sukupuoli, kotikieli ja postinumero) lisäksi perhe ja koti, vapaa-aika, kokemukset ja mielikuvat nuorille järjestettävästä toiminnasta, hyvinvointi ja elämäntavat sekä nuorten toiminnan kehittäminen. Kysymyksiä oli yhteensä 43. Kyselyssä kysytyt kysymykset vastausvaihtoehtoineen ovat tämän yhteenvedon liitteenä (liite 1). OTOS Kyselyyn vastasi yhteensä 3930 Tampereen kaupunkiseudun nuorta. Koko kaupunkiseudun vastausprosentti oli 38,1%. Pirkkalassa kyselyyn vastasi 422 nuorta ja kunnan vastausprosentti oli 63%. Jokaisen kunnan sekä koko kaupunkiseudun vastaajien määrä, vastausprosentti, vastaajien sukupuoli sekä luokka-aste on nähtävillä taulukosta 1. Taulukko 1: Kuntien vastausmäärät ja prosentit sekä vastaajien sukupuoli ja luokka-aste Kunta Vastaajien määrä Vastausprosentti kaikista kohderyhmän nuorista Sukupuoli Luokka-aste Tyttö Poika Muu 7lk 8lk 9lk KANGASALA 302 (25,2 %) LEMPÄÄLÄ 425 (44,1 %) NOKIA 356 (31,1 %) ORIVESI 212 (68 %) PIRKKALA 422 (63 % ) TAMPERE 1409 (31,2 %) VESILAHTI 137 (68,2 %) YLÖJÄRVI 667 (51,3 %) KOKO KAUPUNKISEUTU 3930 (38,1 %) KOTIKIELI Pirkkalalaisista nuorista suurin osa puhuu kotikielenään suomea (94,7%). Tämän lisäksi kotona puhutaan muutamia muita kieliä, joista yleisimmät ovat arabia (n=8), ruotsi (n=3) ja saksa (n=2). POSTINUMERO Taulukko 2: vastaajien yleisimmät postinumerot Postinumero n MUU/TUNNISTAMATON 20 EI OSAA SANOA 42 3

4 2 PERHE JA KOTI Kuvio 1: Yksi tai useampi muu henkilö, kuka?: Tähän vastaukseen lueteltiin muutamia erilaisia vastauksia, joista yleisimmät olivat kotieläin (n=8), muu sukulainen (n=4) sekä kaverit (n=3). Kuvio 2: Yksi tai useampi muu henkilö, kuka?: Tähän vastaukseen lueteltiin muutamia vastauksia, jotka voi luokitella kolmeen joukkoon seuraavasti: kotieläin (n=7), muu sukulainen (n=2), siskon poikaystävä (n=1). 4

5 VANHEMPIEN TYÖLLISYYS/TYÖTTÖMYYS Suurin osa Pirkkalalaisten nuorten vanhemmista (äiti ja isä) on työelämässä. Pirkkalalaisten nuorten äideistä 86,1 prosenttia ja isistä 89,4 prosenttia käy töissä. Lomautettuna tai työttömänä äideistä on 3,1 prosenttia ja isistä 4,1 prosenttia. Äideistä 4,3 prosenttia on koti-äitinä. Kuvio 3: Perheen taloudellinen tilanne nuorten mielestä (%) erittäin hyvä melko hyvä jonkin verran talousvaikeuksia paljon talousvaikeuksia 1,7 2,6 12,6 13,9 29,8 25,8 51,3 52,7 Pirkkala (N=419) Kaupunkiseutu (N=3780) Mitä mieltä olet perheesi taloudellisesta tilanteesta? ei osaa sanoa 4,5 5 Kuvio 4: Vaikuttamismahdollisuus perheen yhteisiin asioihin (%) aina useimmiten joskus ei juuri koskaan 10 11,8 3,1 4,9 36,8 32,3 47,5 46,7 Pirkkala (N=419) Kaupunkiseutu (N=3778) Voitko mielestäsi vaikuttaa perheen yhteisiin asioihin (esim. suunnitelmat, hankinnat)? ei osaa sanoa 2,6 4,4 Kuvio 5: Nuorten kotona hereillä vietetty aika/ps (%) h/pv 3-4 h/pv 5-6 h/pv 3,1 5,1 33,3 28,7 42,8 36,6 Pirkkala (N=418) Kaupunkiseutu (N=3771) Kuinka monta tuntia päivässä keskimäärin vietät hereilläoloajastasi kotona? 7 h tai enemmän/pv 13,4 20,4 ei osaa sanoa 7,4 9,1 5

6 aina Kuvio 6: Turvallisuuden tunne kotona (%) ,1 78 Tunnetko olosi kotona turvalliseksi? useimmiten joskus 1,7 2,7 15,6 16,2 Pirkkala (N=418) Kaupunkiseutu (N=3769) ei koskaan 1 1,5 ei osaa sanoa 0,7 1,6 Kuvio 7: Perheen kanssa yhdessä tehtävät asiat (%) tv/elokuvat 67,3 73,2 kotiaskareet 52,1 58,9 keskustelu ajankohtaisista asioista 42,8 41 kyläily ajanvietto kaupungilla yhteiset harrastukset pelien pelaaminen ei tee mitään säännöllisesti 11,8 13,5 7,5 11,3 26,6 24,4 26,3 24,5 34,1 34 Mitä seuraavista asioista teette perheesi kanssa yhdessä säännöllisesti (vähintään kerran viikossa)? ei osaa sanoa 6 7,3 Pirkkala (N=414) Kaupunkiseutu (N=3730) 6

7 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT Kuvio 8: Nuorten liikunnan määrä viikossa (%) vähemmän kuin 1h/vko 1-3h/vko 3-5h/vko 5-7h/vko 2,2 4,4 21,3 24,3 24,9 24,6 16,7 16,9 Pirkkala (N=413) Kaupunkiseutu (N=3661) Kuinka monta tuntia viikossa liikut niin, että hengästyt ja hikoilet? 7h tai enemmän/vko 29,8 23,4 ei osaa sanoa 5,1 6,4 Kuvio 9: Nuorten unen määrä vuorokaudessa (%) h tai vähemmän 2,4 3,4 6-7h 8-9h 10h tai enemmän 3,4 4,2 28,6 32,1 62,9 57 Pirkkala (N=412) Kaupunkiseutu (N=3658) Kuinka monta tuntia nukut keskimäärin vuorokaudessa? ei osaa sanoa 2,7 3,3 Kuvio 10: Nuorten kokema virkeyden tunne päivisin (%) aina tai lähes aina silloin tällöin 48,8 45,5 46,8 46,6 Pirkkala (N=410) Kaupunkiseutu (N=3654) Tunnetko itsesi virkeäksi päivisin? ei juuri koskaan tai ei koskaan 4,4 8 7

8 Taulukko 3: Nuorten kokema sanallinen ja fyysinen kiusaaminen viimeisen vuoden aikana (%) Pirkkala: kiusattu sanallisesti (N=400) Kaupunkiseutu: kiusattu sanallisesti (N=3592) Pirkkala: kiusattu fyysisesti (N=404) Kaupunkiseutu: kiusattu fyysisesti (N=3556) koulussa 21,3 % 23,6 % 7,7 % 8,7 % koulumatkalla 2,3 % 4,2 % 1 % 2,1 % kotona 3 % 6,3 % 2 % 3,1 % harrastuksessa 2,3 % 3,3 % 1,2 % 2,2 % nuorisotilalla 2,8 % 2,7 % 1 % 1,7 % kaupungilla/kadulla 3 % 4,6 % 0,2 % 2,4 % puhelimessa 3,8 % 5,6 % - - jossain muualla 1,8 % 3 % 1,2 % 1,9 % en osaa sanoa 6,5 % 6,8 % 4,7 % 4,4 % ei ole kiusattu 69,5% 66,7 % 84,9% 84,2 % Onko sinua kiusattu sanallisesti/fyysisesti viimeisen vuoden aikana? Pirkkalalaisista nuorista 7 prosenttia on kiusattu sanallisesti kahdessa tai useammassa paikassa. Prosenttiosuus on vastaava koko kaupunkiseudun aineistossa. Kysyttäessä kiusaamisen kokemispaikkoja, nuorilla oli mahdollisuus vastata myös muualla, missä?, mikä näkyy edellisessä taulukossa (taulukko 3) rivinä jossain muualla. Tähän avoimeen vastaukseen Pirkkalassa suurin osa vastauksista oli sanallisen kiusaamisen kohdalla internetissä (kolme vastaajaa seitsemästä) ja fyysisen kiusaamisen kohdalla vastaukset olivat tulkittavissa asiattomiksi. Nettikiusaamista kysyttiin erikseen kysymyksellä onko sinua kiusattu jotenkin muuten?. Muunlaisen kiusaamisen määrät on nähtävillä taulukossa 4. Omaisuuteen kajoamisella tarkoitetaan tässä kyselytutkimuksessa toisen henkilön omaisuuden varastamista tai omaisuuden tärvelyä. Taulukko 4: Nuorten kokema muu kiusaaminen viimeisen vuoden aikana (%) Pirkkala (N=388) Kaupunkiseutu (N=3422) omaisuuteen kajottu koulussa tai koulumatkalla 4,4 % 5,5 % omaisuuteen kajottu kotona 3,1 % 2,7 % omaisuuteen kajottu harrastuksessa tai nuorisotilalla 2,3 % 1,9 % omaisuuteen kajottu kadulla tai kaupungilla 2,1 % 1,9 % omaisuuteen kajottu jossain muualla 0,8 % 1,8 % ei ole otettu mukaan porukkaan tai yhteiseen tekemiseen 5,7 % 6,8 % ei ole puhuttu vaikka yrittänyt keskustella muiden kanssa 5,4 % 6,8 % kiusattu internetissä 1,8 % 2,7 % muunlaista kiusaamista 2,6 % 2,6 % ei osaa sanoa 10,1 % 11,5 % ei ole kiusattu 77,3 % 75,1 % Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Internetissä tapahtuvaa kiusaamista on kokenut 7 vastaajaa (1,8 %). Näistä 4 kertoo kiusaamisen tapahtuvan nettisivustolla Ask.fm. Jossain muualla vastausvaihtoehtojen kohdalla olevat avoimet vastaukset olivat suurimmaksi osaksi asiattomia. Toisaalta avoimissa vastauksissa näkyy osittain myös vastauksia, jotka kuuluvat jonkin muun vastausvaihtoehdon alle (nimittely, haukkuminen) sekä muutama sellainen vastaus, ettei nuori välttämättä ole osannut löytää kiusaamisen tavalle vaihtoehtoa valmiista vaihtoehdoista (pahan puhuminen selän takana, kuvien ottaminen salaa, katsominen pahasti, ärsyttäminen). 8

9 Kiusaamisen kohteeksi joutumisen lisäksi nuorilta tiedusteltiin ovatko he itse kiusanneet jotakuta viimeisen vuoden aikana. Kiusaajana oleminen on nähtävissä seuraavassa taulukossa (taulukko 5). Taulukko 5: Nuorten kiusaajana oleminen viimeisen vuoden aikana (%) Pirkkala (N=399) Kaupunkiseutu (N=3546) kiusannut sanallisesti 13,5 % 12,8 % kiusannut fyysisesti 2,3 % 3,2 % kajonnut toisen omaisuuteen 0,8 % 1,8 % kiusannut internetissä 1,3 % 2,2 % ei ole ottanut mukaan porukkaan tai yhteiseen tekemiseen 3,8 % 3,4 % ei ole puhunut vaikka henkilö yrittänyt keskustella hänen kanssaan 5 % 4,8 % ei osaa sanoa 9,5 % 9,9 % ei ole kiusannut 74,7 % 75,9 % Oletko itse kiusannut jotakuta viimeisen vuoden aikana? useita (3 tai enemmän) Kuvio 11: Luotettavien ystävien määrä (%) ,3 Onko sinulla ystäviä, joihin voit luottaa? muutama (1-2) ei ole 2,2 4,1 26,1 28,6 Pirkkala (N=406) Kaupunkiseutu (N=3624) ei osaa sanoa 2,7 3 useita (3 tai enemmän) muutama (1-2) ei ole Kuvio 12: Luotettavien aikuisten määrä (%) ,9 36,6 45,6 46,6 6,7 9,7 Pirkkala (N=406) Kaupunkiseutu (N=3621 Onko lähipiirissäsi aikuinen, jolle voit puhua, jos jokin asia huolestuttaa sinua? ei osaa sanoa 5,9 7,3 9

10 ei koskaan Kuvio 13: Nuorten kokema yksinäisyyden tunne (%) ,8 40,4 Tunnetko olosi yksinäiseksi? joskus usein 4,5 5,7 49,8 46,5 Pirkkala (N=404) Kaupunkiseutu (N=3622) aina tai lähes aina 1,7 3 ei osaa sanoa 3,2 4,4 Kuvio 14: Nuorten päihteiden käyttö (%) Tupakkaa päivittäin (n=21) Tupakkaa viikoittain (n=11) Tupakkaa silloin tällöin (n=21) 5,3 2,8 5,3 Käytätkö jotakin seuraavista aineista/ tuotteista? Alkoholia päivittäin (n=11) 2,8 Alkoholia viikoittain (n=8) 2 Alkoholia silloin tällöin (n=40) 10,1 Energiajuomia päivittäin (n=9) 2,3 Energiajuomia viikoittain (n=15) 3,8 Energiajuomia silloin tällöin (n=80) Sähkötupakkaa päivittäin (n=10) 2,5 20,1 Pirkkala (N=398) Kaupunkiseutu (N=3563) Sähkötupakkaa viikoittain (n=6) 1,5 Sähkötupakkaa silloin tällöin (n=24) 6 Nuuskaa päivittäin (n=12) 3 Nuuskaa viikoittain (n=6) Nuuskaa silloin tällöin (n=20) Kannabista päivittäin (n=7) Kannabista viikoittain (n=5) Kannabista silloin tällöin (n=15) 1,5 5 1,8 1,3 2 66,6 % pirkkalalaisista nuorista ei käytä mitään näistä tuotteista/aineista ja 3 % vastasi en osaa sanoa. (n=) tarkoittaa pirkkalaisten nuorten vastausten määrää 10

11 4 VAPAA-AIKA Kuvio 15: Tekniikan parissa vietetty aika päivässä (%) h/pv 3-5 h/pv 6-8 h/pv yli 8 h/pv Ei osaa sanoa 5,7 5,3 6,6 10,5 13,9 12,9 29,4 26,1 45,7 43,9 Kuinka monta tuntia päivässä vietät yhteensä älypuhelimen, tietokoneen, pelikonsolin ja television ääressä? Pirkkala (N=418) Kaupunkiseutu (N=3748) Kuvio 16: Nuorten käyttämät sosiaalisen median palvelut (%) WhatsApp (n=357) 86,4 Facebook (n=259 62,7 Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Intagram (n=239) 57,9 Ask.fm (n=93) 22,5 Twitter (n=73) Google+ (n=59) 17,7 14,3 Pirkkala (N=413) Kaupunkiseutu (N=3723) LinkedIn (n=5) 1,2 Last.fm (n=4) ei käytä mitään näistä (n=22) käyttää jotain muuta (n=49) ei osaa sanoa (n=7) 1 5,3 11,9 1,7 Suosituimmat muut sosiaalisen median palvelut ovat Tumblr (n=10), Sanapchat (N=8) Youtube (n=7) sekä KikMessenger (n=6) 11

12 Kuvio 17: Nuorten vapaa-ajanviettopaikat (%) kotona 86,3 89,6 kaverilla 74,8 79,2 harrastuksessa 53,3 61,5 ulkona/pihalla 57,1 56,8 kaupungilla kauppakeskuksessa 21,3 23,2 34,9 37,7 Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? kahvilassa/ravintolassa kunnan nuorisotilalla kirjastossa seurakunnan nuorisotilalla töissä jonkun muun tahon nuorisotilalla jossain muualla ei osaa sanoa 13, ,6 9,1 9,2 9,1 7 6,3 1,7 3,5 0,7 1,6 3,1 3,4 1,5 1,6 Pirkkala (N=413) Kaupunkiseutu (N=3725) 12

13 Kuvio 18: Nuorten harrastuneisuus (%) yksilöurheilu (n=169) joukkueurheilu (n=166) soittaminen tai laulaminen (n=86) digipelaaminen (n=81) tanssi/cheerleading/voimistelu (n=72) leivonta/kokkaus/kodinhoito (n=66) kuvataide/käsityöt/kädentaidot (n=66) lukeminen/kirjallisuus/kirjoittaminen (n=64) valokuvaus/media (n=49) eläinharrastukset (n=44) ulkoilu/retkeily/partio (n=36) moottoriurheilu (n=28) kulttuurin seuraaminen (n=27) sirkus/teatteri (n=14) nuorisotilatoiminta (n=13) uskonnollisuus/seurakuntatoiminta (n=12) seurapelaaminen (n=11) vapaaehtois-/järjestötoiminta (n=6) politiikka/kansalaisvaikuttaminen (n=0) harrastaa jotain muuta (n=18) ei harrasta mitään (n=20) ei osaa sanoa (n=4) , ,6 14,3 16,1 17,3 16, ,6 16, ,7 13,1 8,8 11,1 6,8 7,7 6,6 6,9 3,4 3,1 3,2 3,5 2,9 4,5 2,7 5,5 1,5 1,9 0 1,1 4,4 5,8 4,9 9,4 1 2,8 32,7 41,2 38,7 40,5 Mitä harrastat? Pirkkala (N=410) Kaupunkiseutu (N=3687) 13

14 Kuvio 19: Esteet harrastuksiin/ nuorten toimintaan osallistumiselle (%) mikään ei estä osallistumasta 50,9 47,3 ei tiedä, mitä haluaisi harrastaa tai tehdä 16,6 15,9 harrastaminen/nuorten toiminta on liian kallista 13,9 15,4 osallistuminen yksin pelottaa 11,5 10,5 ystävätkään eivät osallistu 10,2 9,3 harrastusmahdollisuuksia on liian vähän harrastuksiin/nuorten toimintaan on pitkä matka ei ole ystäviä, joiden kanssa mennä harrastauksiin/nuorten toimintaan on vaikea kulkea 7 7,6 6,2 10,8 5,9 4,4 5,4 8,1 Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun ohjattuun toimintaan? vanhempien mielipiteet sopivasta vapaa-ajasta 5,1 4,9 ei tiedä, missä haluamaa harrastusta järjestetään 4,6 5,2 ei halua harrastaa tai tehdä mitään vapaa-ajallani 4,3 7,5 kokemukset kiusaamisesta tai syrjinnästä 4,3 4 minua ei pyydetä mukaan 3,8 3,8 Pirkkala (N=373) Koko kaupunkiseutu (N=3346) 14

15 5 KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ TOIMINNASTA Kuvio 20: Tiedonsaannin väylät (%) kaverilta (n=190) sosiaalisesta mediasta (n=159) 42 40,3 37,7 48,1 vanhemmiltani (n=118) lehdestä (n=105) ilmoitustaululta (n=98) 22 29,9 26,9 26,6 24,8 24,7 sisaruksiltani (n=68) koulun tapahtuma (n=65) koulun aikuinen (n=59) 17,2 15,9 16,5 16,8 14,9 21,4 Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/ toiminnasta/ harrastuksista? internetsivuilta (n=16) muu sukulainen (n=15) sähköposti (n=14) radio (n=10) jokin muu taho (n=1) ei ole saanut tietoa (n=16) 4,1 5 3,8 6 3,5 2,8 2,5 5,1 0,3 1,1 4,1 6,9 ei osaa sanoa (n=68) 17,2 18,5 Pirkkala (N=395) Kaupunkiseutu (N=3511) 15

16 Kuvio 21: Pirkkalalaisten nuorten osallistuminen nuorten toimintaan (%) osallistunut nuorisotilatoimintaan ei ole osallistunut osallistumaan tapahtumaan osallistunut harrastukseen ei osaa sanoa ,6 33,4 32,7 53,6 12,3 24,6 21, ,7 Oletko osallistunut omassa kunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan? Oletko osallistunut jossain muussa kuin kotikunnassasi järjestettyyn nuorten toimintaan? omassa kunnassa (N=407) toisessa kunnassa (N=407) Seuraavassa taulukossa (taulukko 6) on esitetty nuorten mielipiteet nuorille suunnatusta toiminnasta. Väittämiin oli mahdollista vastata portaattomalla janalla täysin samaa mieltä täysin eri mieltä. Janavastaukset muutettiin numeroiksi (1-5) niin, että numero 1 kuvaa vastausta täysin eri mieltä ja numero 5 vastausta täysin samaa mieltä. Oheisesta taulukosta nähdään vastaajien määrä (n), vastausten keskiarvo (ka) sekä en osaa sanoa -vastausten määrä kunkin väittämän kohdalla. Taulukko 6: Nuorten mielipiteet nuorille suunnatusta Pirkkala Kaupunkiseutu toiminnasta Väittämä n ka EOS n ka EOS Asuinkunnassani on nuorille tarjolla riittävästi ohjattua toimintaa 414 3, , Nuorten toimintaan on mielestäni mukava osallistua 413 3, , Asuinkunnassani tiedotetaan mielestäni riittävästi nuorille suunnatusta toiminnasta Asuinkunnassani nuorilla on mielestäni mahdollisuus vaikuttaa nuorille järjestettävään toimintaan Asuinkunnassani nuorisotyöntekijöiltä saa apua ja tukea erilaisiin asioihin Asuinkuntani sisällä on helppo liikkua mielenkiintoiseen harrastukseen ja nuorten toimintaan Minulla on mahdollisuus liikkua mielenkiintoisen harrastuksen perässä toiselle paikkakunnalle 413 3, , , , , , , , , ,

17 Kuvio 22: Vaikuttamisen väylät (%) lähipiiri (perhe, suku, perhetutut) nuoriso-ohjaajat kaverit koulun henkilökunta kunnan päättäjät kunnan internetsivut tiedotusvälineet yhdistys tai muu organisaatio kunnan työntekijät poliitikot kunnan nuorisovaltuusto ei halua vaikuttaa ei osaa sanoa 5,5 5,3 3,8 3, ,3 10,1 11,6 17,1 24,4 29,1 32,7 Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Pirkkala (N=398) Kaupunkiseutu (N=3486) Kuvio 23: Vaikuttamisen keinot (%) keskustelutilaisuuteen osallistuminen palautteen antaminen aktiivinen toiminta esim nuorisovaltuustossa aloitteen, vetoomuksen tai adressin kirjoittaminen kirjoittaminen lehteen keskustelu sosiaalisessa mediassa tai nettifoorumilla nimien kerääminen aloitteeseen, adressiin yms. vapaaehtoistyö taiteen keinot osallistuminen lakkoon toiminta porukalla jonkin asian puolesta tai vastaan rakennuksen valtaaminen keskustelu päättäjien kanssa osallistuminen mielenosoitukseen mielenosoituksen tai lakon järjestäminen joku muu (ei osaa sanoa) 15,3 12,5 10,6 8,6 7,2 6,1 5,8 5,8 5 3,6 3,1 1,7 1,7 7,2 33,9 37,5 Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Pirkkala (N=360) Kaupunkiseutu (N=3026) 17

18 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kuvio 24: Nuorten toivomat harrastusmahdollisuudet (%) urheilu joukkuelajit urheilu yksilölajit tanssi/cheerleading/voimistelu leivonta/kokkaus/kodinhoito musiikin soittaminen/laulaminen moottoriurheilu digipelaaminen sirkus/teatteri eläinharrastukset valokuvaus/media kulttuurin seuraaminen kuvataide/käsityöt seurapelaaminen lukeminen/kirjallisuus/kirjoittaminen nuorten tila/nuorisotilatoiminta ulkoilu/retkeily/partio vapaaehtois-/järjestötoiminta uskonnollisuus/seurakuntatoiminta politiikka/kansalaisvaikuttaminen kaipaa jotain muuta ei kaipaa mitään ei osaa sanoa 8,2 7,5 6,9 6,9 6,1 7,4 5,9 6,8 5,1 5,1 4,8 6,4 4,1 6,8 4,1 3,5 3,6 6,2 3,3 3,3 2,6 2,3 1,5 2,9 1,5 2,4 1,3 1,3 0,8 0,8 0,5 0,8 2,3 2, ,2 12,2 10,5 21,5 23,1 25,8 27,6 Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? 27,3 29,7 Pirkkala (N=392) Kaupunkiseutu (N=3464) 18

19 NUORTEN KAIPAAMA TOIMINTA JA HARRASTUKSET Nuorten tilat/nuorten paikat: Nasta joka päivä auki /nasta saisi olla auki joka päivä enemmän nuorisotiloja enemmän nuorisotila nastan päiviä yli 7luokkalaisille paremmat oleskelupaikat Enemmän tiloja, joissa hyvin varusteita vaihtaa keskuskentän teko nurmi uudempaan ja parempaan. Hyyppytorni uimarannalle pirkkalaan voimisteluhalli :) Tulisi uusi uimahalli Miten nuorten toimintaa ja vaikutusmahdollisuuksia tulisi mielestäsi kehittää? Voisi rakentaa moni-toimitaloja/halleja/ niitä urheiluhalleja edellee ku tääl ei oo mitää tilaa harjotella/ enemmän kunnon halleja liikuntaa harrastaville Biketrial parkki, skeitti parkki lisää urheilukenttiä ja koripallo telineitä Toiminta/harrastukset: Keksiä jtn hauskoja tapahtumia / enemmän tapahtumia/ enemmän tapahtumia XD /enemmän tapahtumia/ Enemmän tapahtumia/ Enemmän tapahtumia Pitäisi järjestää monipuolisempaa toimintaa ja kaikille mieluista/ Harrastus ja toiminta mahdollisuuksia pitäisi järjestää enemmän. Nuoriso-ohjaajien pitäisi järjestää nuorille mielekästä ohjelmaa tai tapahtumia/enemmän nuorille sopivaa toimintaa/ Lisää mahdollisuuksia enemmän lajeja/ lisää harrastuksia/ lisää lajeja pirkkalaan/ Tuomalla lisää eri harrastuksia ja ilmoittamalla niistä esim. lehdessä tai netissä. enemmän liikuntaa /Jotain höntsyliikuntaa/ urheilua/ lisää urheilua enemmän joukkueharjoituksia!!!! Erillaisia kerhoja tulisi olla enemmän/ erilaisia kerhoja enemmän Airsoft/ Airsoft kerhoja tänne... Taidetta/Enemmän eri taidemuotoihin perehtyvää toimintaa Moottoriurheilua perustaa pelikerhoja vuotialle lapsille Enemmän teemapäiviä alentamalla hintoja/ pitäis olla halvempaa (valokuvauskurssi oli aika kallis) Enemmän leirejä/ jonkin laisia leirejä :D::D:D:D:D: Nuorille voisi järjestää kesälomalla enemmän toimintaa Kouluissa tulisi edes välillä kokeilla jotain uusia asioita, esimerkiksi liikuntatunneilla, mistä moni saattaisi innostua. Järjestöt/seurat voisivat tehdä kouluvierailuja, joiden avulla järjestön toiminnasta kiinnostuneet pääsisivät mukaan. Kuntien tulisi myös varmistaa, että nuorten kaipaamat aktiviteetit täyttyisivät mahdollisimman hyvin. enemmän ruokaa Vaikuttaminen ja osallisuus, viestintä ja mainonta: Kysyminen: Nuorten mielipiteitä pitäisi kysyä enemmän. Ja mitä nuoret haluaisivat tehdä, sitäkin pitäisi kysyä enemmän/ Kyselyitä esim. mitä mitä porukat haluaa/ Älkää olettako meidän pitävän jostain, kysykää ensin/ kysellä nuorilta mielipiteitä/ Tekemällä paljon kyselyitä/ olis enemmä kyselyitä Kuunteleminen: Nuorten mielipiteitä pitäisi kuunnella vakavissaan eikä aina sivuuttaa. On turha olla mitään mieltä, kun sillä ei usein ole juurikaan merkitystä/ meitä voitaisiin kuunnella asioissa!!!/ Kuunnellaan nuortenkin mielipiteitä ja annetaan heille lisää mahdollisuuksia vaikuttaa. Kiitos!!!!!! 19

20 Vaikuttaminen/vaikutusvallan lisääminen: antais nuorten päättää nuorille suunnatuissa asioissa/ Annetann nuorille enemmän vaikutusvaltaa/ Nuorille enemmän valtaa yleisesti/ Nuorten pitäisi saada vaikuttaa enemmän asioihin. Koska nuoret ovat vastuussa tulevaisuudesta. Otettaisiin enemmän huomioon nuorten mielipiteitä. antaa arvoa myös nuoremmille eikä vain aikuisillle mielestäni nuorille pitäisi antaa helpommat mahdollisuudet osallistua ja ehdottaa tapahtumia. ja vaikuttaa asioihin. äänestys :DDDDD/ nuorille jonkinlainen äänestys Lisää mielen osoituksia!!!! Viestinnän lisääminen: tapahtumista pitäisi ilmoittaaa enemmän esim kuulin vain splättisleiristä kuolun tapaamisessa/ Mielestäni nuorten tapahtumista pitäisi ilmoittaa paremmin/ Niistä pitäisi kertoa enemmän/ Nuorten toimintaa pitäisi mainostaa enemmän/ Niitten mainontaa pitäisi lisätä/ nuorille kerrottaisi muutoksista jo aijemmin/ kerrottas enemmä vaihtoehtoja/ Annettaisiin enemmän tietoa ajoissa. Muuta: lyhyemmät koulupäivät En tiedä/ minua ei kiinnosta: En pahemmin ole kiinnostunut näistä toiminnoista enkä halua vaikuttaa mihinkään/ en tiedä eikä oikeastaan kovinkaan paljoa kiinnosta mutta saattaa jotain muuta kiinnostaa/ En osallistu mihinkään nuorten toimintaan joten en tiedä/ En osaa sanoa_ en harrasta mitään joten en tiedä millaista toimintaa ylipäätään on. Nuorten kuitenkin pitäisi saada jotenkin vaikuttaa asioihin enemmän. Ei tarvitse kehittää mitenkään: ei tarvi kehittää/ Ei juuri mitenkään_ kaikki on täydellistä/ Se on jo ihan ok/ Ei mitenkään_ koska se on ihan hyvä! / ei mitenkään_ kaikki on hyvin/ Nuorten toimintaa on minun mielestäni riittävästi. 20

21 7 YHTEENVETO Tässä raportissa on esitelty Tampereen kaupunkiseudun nuorisokyselyn tulokset Pirkkalan kunnasta. Tulokset perustuvat keväällä 2014 toteutettuun sähköiseen kyselyyn, joka on osa Tampereen kaupunkiseudun Rajatonta riemua -nuorisotyön kehittämishanketta. Kyselyn kohderyhmänä olivat luokkalaiset nuoret ja kyselyyn vastasi Pirkkalasta 422 nuorta. KOTI JA PERHE Suurin osa pirkkalalaisten nuorten vanhemmista on työelämässä ja pääosin nuoret asuvat molempien vanhempiensa kanssa. Niistä nuorista, jotka asuvat vain yhden vanhemman kanssa, lähivanhempi näyttäisi useimmissa tapauksissa olevan äiti. Nuoret mieltävät perheeseensä kuuluvaksi useampia eri henkilöitä kuin vain ne keiden kanssa he asuvat. Tällaisia henkilöitä ovat muun muassa isovanhemmat, sisaruspuolet, isä-/äitipuolet sekä poika-/tyttöystävät. Lukemat nuorten kokemasta turvallisuudentunteesta kotona ovat samansuuntaiset koko kaupunkiseudun nuorten vastausten kanssa. Pirkkalaiset nuoret tuntevat olonsa kotona pääsääntöisesti turvalliseksi aina (81,1 %) ja useimmiten kotona turvalliseksi olonsa tuntee 15,6 prosenttia nuorista. Suurin osa nuorista viettää aikaa kotona 5-6 tuntia päivässä ja yleisin vapaa-ajanviettopaikka onkin oma koti (89,6 %). Kyselyssä tiedusteltiin nuorten omia vaikuttamismahdollisuuksia perheen yhteisissä suunnitelmissa. Kyselyyn vastanneista nuorista lähes puolet kertoo voivansa vaikuttaa perheensä yhteisiin suunnitelmiin useimmiten. Pirkkalalaiset nuoret viettävät aikaa perheensä kanssa televisiota ja elokuvia katsellen (73,2 %), kotiaskareiden parissa (58,9%) sekä keskustellen ajankohtaisista uutisista ja asioista (42,8%). Verrattuna koko kaupunkiseudun vastauksiin, pirkkalalaiset nuoret viettävät aikaansa perheensä kanssa hieman kaupunkiseutua enemmän. Pirkkalaisista nuorista vain 7,5 prosenttia kertoo, ettei tee mitään asioita säännöllisesti yhdessä perheensä kanssa. HYVINVOINTI Yli 60 prosenttia pirkkalalaisista nuorista nukkuu keskimäärin 8-9 tuntia yössä ja vain 2,4 prosenttia kertoo nukkuvansa keskimäärin 5 tuntia yössä tai vähemmän. Kyselyyn vastanneista nuorista noin 49 prosenttia tuntee itsensä virkeäksi aina tai lähes aina. Toisaalta vastanneista silloin tällöin tuntee itsensä virkeäksi 46,8 prosenttia ja 4,4 prosenttia sanoo, että ei tunne oloaan virkeäksi juuri koskaan tai ei koskaan. Vireystilaan voi olla monta taustatekijää. Nekin nuoret, jotka nukkuvat riittävästi, voivat kokea esimerkiksi koulutyönsä tai harrastuksensa niin kuormittavaksi ja voimia vieväksi, ettei riittävä uni enää takaa riittävää virkeystilaa päivisin. Erilaiset tekijät saattavat myös heikentää unen laatua, jolloin pitkäkestoinenkaan uni ei virkistä nuorta. Pirkkalaiset nuoret käyttävät päihteitä vähemmän verrattuna koko kaupunkiseudun nuoriin. Ainoastaan nuoret polttavat sähkötupakkaa silloin tällöin hieman muuta seutua enemmän. Pirkkalalaisista nuorista lähes 67 prosenttia kertoo, ettei käytä mitään päihteitä. Tarkasteltuna päihteiden käyttöä säännöllisyyden mukaan, prosenttiosuudet eivät näytä huolestuttavan suurilta, mutta tulisi muistaa, että nuorten päihteiden käyttö on asia, johon tulee puuttua huolimatta sen yleisyydestä tai säännöllisyydestä. Ylipäätään niin säännöllisesti kuin epäsäännöllisesti tupakoivia nuoria on Pirkkalassa 13,4 prosenttia ja vastaavasti alkoholia käyttää kyselyyn vastanneista nuorista yhteensä lähes 15 prosenttia. Suurimmalla osalla pirkkalalaisista nuorista on lähipiirissään useita luotettavia ystäviä (69 %), ja vain 2,2 prosenttia nuorista kertoo, ettei tällaisia ystäviä ole lainkaan. Vastaavasti luotettavia aikuisia lähipiirissä on vähemmän. Nuorista lähes seitsemän prosenttia kertoo, ettei lähipiirissä ole luotettavia aikuisia ollenkaan, 45,6 prosenttia kokee, että luottavia aikuisia on muutama ja 14,9 prosenttia nuorista sanoo luotettavia aikuisia olevan lähipiirissään useita. Suurin osa nuorista ei kuitenkaan tunne oloaan yksinäiseksi, sillä 40,8 prosenttia nuorista ei koe yksinäisyyden tunnetta koskaan ja 49,8 prosenttia tuntee sitä joskus. Aina yksinäiseksi itsensä kokee vain 1,7 prosenttia nuorista. 21

22 KIUSAAMINEN Kyselyssä tiedusteltiin nuorten kiusaamiskokemuksia ja yleisesti ottaen pirkkalalaisten nuorten kokeman kiusaamisen yleisyys on hieman muuta kaupunkiseutua vähäisempää. Vaikka lähes 75 prosenttia nuorista sanoo, ettei heitä ole kiusattu viimeisen vuoden aikana, nuorista yksi viidesosa kertoo, että heitä on viimeisen vuoden aikana kiusattu koulussa sanallisesti ja fyysisen kiusaamisen kohteeksi koulussa viimeisen vuoden aikana on joutunut pirkkalalaisista nuorista noin kahdeksan prosenttia Pirkkalalaisten nuorten omaisuuteen koulumatkalla, harrastuksessa tai nuorisotilalla sekä kadulla tai kaupungilla on kajottu hieman muuta kaupunkiseutua enemmän. Muunlaisen kiusaamisen määrät ovat melko vähäisiä, eikä nettikiusaamisenkaan määrä ole suuri. Internetissä tapahtuvaa kiusaamista on kokenut 7 vastaajaa. Näistä 4 kertoo kiusaamisen tapahtuvan nettisivustolla Ask.fm. Kiusaaminen on asia, joka tulee ehdottomasti ottaa vakavasti ja siihen tulee puuttua. Erityisen huolestuttavaa on, että nuorista 9 prosenttia on kiusattu sanallisesti kahdessa tai useammassa paikassa. Kiusaamisen määrän kehitystä tuleekin tarkastella myös jatkossa. Lisäksi olisi tarpeellista pohtia sitä, kuka nuorta kiusaa. Tällaisenaan nuorisokysely ei valota esimerkiksi nuorten kokemaa kiusaamista aikuisten taholta, mutta vastaa osaltaan siihen kuinka moni nuori kokee itse kiusaavansa muita. Kyselyyn vastanneista nuorista 74,7 prosenttia kertoo, ettei ole kiusannut muita ja 9,5 % nuorista ei osaa sanoa onko kiusannut jotakuta viimeisen vuoden aikana. Muuhun kaupunkiseutuun verrattuna kiusaamisen tavoista sanallinen kiusaaminen, porukasta ulos jättäminen sekä keskusteluyrityksen sivuuttaminen on Pirkkalassa hieman muuta kaupunkiseutua yleisempää. Pirkkalaisista nuorista 13,5 prosenttia sanoo kiusanneensa jotakuta sanallisesti. HARRASTUKSET JA NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kyselyssä tiedusteltiin nuorilta, missä he viettävät vapaa-aikaansa kouluajan ulkopuolella. Oman kodin lisäksi nuoret viettävät vapaa-aikaansa kaverilla (79,2%), harrastuksen parissa (61,5%) sekä ulkona tai pihalla (57,1%). Muita suosittuja vapaa-ajanviettopaikkoja ovat kaupunki (34,9%), kauppakeskus (21,3%) ja kahvila (13,3%). Kyselyyn vastanneista nuorista vapaa-aikaansa kunnan nuorisotilalla viettää lähes 12 prosenttia, vaikka vain 3,2 prosenttia kertoo harrastuksekseen nuorisotilatoiminnan. Näyttäisikin siltä, että nuorisotila koetaan ennemmin vapaa-ajanviettopaikaksi kuin harrastukseksi. Pirkkalalaiset nuoret harrastavat eniten niin yksilö- kuin joukkueurheilua ja lähes yksi kolmasosa nuorista liikkuu niin sanottua hikiliikuntaa viikossa seitsemän tuntia tai enemmän. Lisäksi noin yksi viidenosa nuorista harrastaa soittamista tai laulamista tai pelaa digipelejä. Kysyttäessä harrastuksiin ja nuorten toimintaan osallistumisen esteitä, noin puolet pirkkalalaisista nuorista kokee, ettei harrastukseen osallistumiselle ole mitään estettä. Suurin este nuorten harrastuksiin osallistumiselle on se, ettei nuori tiedä, mitä hän haluaisi harrastaa tai tehdä (16,6 %). Noin 14 prosenttia nuorista kokee harrastusten ja nuorten toiminnan olevan liian kallista ja 11,5 prosentin mielestä osallistuminen yksin pelottaa. Omassa kunnassa nuorisotilatoimintaan on osallistunut noin yksi kolmasosaa kyselyyn vastanneista, nuorten tapahtumaan yksi neljäsosa ja harrastukseen noin yksi viidesosa nuorista. Vastanneista nuorista noin 33 prosenttia kertoo, että ei ole osallistunut nuorten toimintaan omassa kunnassaan. Nuoret kokevat, että heillä on hyvä mahdollisuudet liikkua harrastuksiin omassa kunnassaan ja tarvittaessa matkustaa harrastusten perässä toiselle paikkakunnalle. Kuntaan kaivataan eniten liikunnallisia harrastuksia sekä yleisesti monipuolisempaa tekemistä. Nuorten mielestä nuorten toiminnassa tulisi kehittää nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa nuorten toimintaan sekä tehostaa tiedottamista. Tietoa nuorten toiminnasta nuoret ovat saaneet pääsääntöisesti kavereiltaan (48,1 %), sosiaalisesta mediasta (40,3 %) sekä vanhemmiltaan (29,9 %). Nuoret osallistuvat nuorten toimintaan mielellään ja kokevat saavansa nuoriso-ohjaajilta tukea ja apua tarvittaessa. Nuoriso-ohjaajien puoleen käännytään mielellään myös silloin, kun halutaan vaikuttaa johonkin oman asuinkunnan asiaan. Ainoastaan lähipiiri, kuten perhe ja sukulaiset, koetaan parempana väylänä vaikuttaa. Lähipiirin ja nuoriso-ohjaajien lisäksi nuorille muita tärkeitä vaikuttamisen väyliä ovat omat kaverit, koulun henkilökunta sekä kunnan päättäjät. Nuorista noin 29 prosenttia ei tiedä ja noin 10 prosenttia ei osaa sanoa, minkä tahon puoleen kääntyisi halutessaan vaikuttaa oman asuinkuntansa asioihin. Erilaisista vaikuttamisen 22

23 keinoista nuoret kokevat tehokkaimmaksi keinoksi keskustelutilaisuuksiin osallistumisen (37,5 %), palautteen antamisen (33,9 %) sekä aktiivisen toiminnan nuorisovaltuustossa (15,3 %). Nuorisovaltuusto koetaankin hyvänä vaikuttamisen keinona silloin, kun itse toimitaan aktiivisesti siinä mukana. Muutoin nuorisovaltuuston puoleen kääntyisi vain 3 prosenttia nuorista. 23

24 LIITE 1 KYSELYLOMAKE Taustatiedot 1. Luokka-aste Millä luokalla olet? 7. luokalla 8. luokalla 9. luokalla 2. Sukupuoli Mikä on sukupuolesi? tyttö poika muu 3. Kotikieli Mitä kieltä kotonasi puhutaan? suomea ruotsia suomea ja ruotsia muuta kieltä/useita kieliä, mitä? en osaa sanoa 4. Postinumero Mikä on asuinalueesi postinumero? Perhe ja koti 5. Keitä henkilöitä kuuluu perheeseesi? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot isä äiti äitipuoli isäpuoli sisarus tai sisaruksia sisaruspuoli tai sisaruspuolia isovanhempi tai isovanhemmat poika- tai tyttöystävä yksi tai useampi muu henkilö, kuka? en osaa sanoa 6. Keiden kanssa asut tällä hetkellä? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot keiden kanssa asut pääsääntöisesti isä äiti äitipuoli isäpuoli sisarus tai sisaruksia sisaruspuoli tai sisaruspuolia isovanhempi tai isovanhemmat poika- tai tyttöystävä 24

25 yksi tai useampi muu henkilö, kuka? asun yksin en osaa sanoa 7. Käykö isäsi tällä hetkellä töissä? Valitse sopivin vaihtoehto Kyllä Ei, hän on työttömänä tai lomautettuna Ei, hän on eläkkeellä tai sairaseläkkeellä Ei, hän on koti-isä Ei, hän opiskelee Ei, hän on kuollut Ei, jokin muu tilanne, mikä? En tiedä 8. Käykö äitisi tällä hetkellä töissä? Valitse sopivin vaihtoehto Kyllä Ei, hän on työttömänä tai lomautettuna Ei, hän on eläkkeellä tai sairaseläkkeellä Ei, hän on koti-äiti Ei, hän opiskelee Ei, hän on kuollut Ei, jokin muu tilanne, mikä? En tiedä 9. Mitä mieltä olet perheesi taloudellisesta tilanteesta? Perheeni taloudellinen tilanne on mielestäni... erittäin hyvä melko hyvä jonkin verran talousvaikeuksia paljon talousvaikeuksia en osaa sanoa 10. Voitko mielestäsi vaikuttaa perheen yhteisiin asioihin (esim. suunnitelmat, hankinnat)? Valitse sopiva vaihtoehto aina useimmiten joskus en juuri koskaan tai en koskaan en osaa sanoa 11. Kuinka monta tuntia päivässä keskimäärin vietät hereilläoloajastasi kotona? Valitse sopivin vaihtoehto 0-2 tuntia päivässä 3-4 tuntia päivässä 5-6 tuntia päivässä 7 tuntia tai enemmän päivässä en osaa sanoa 12. Tunnetko olosi kotona turvalliseksi? 25

26 Valitse sopivin vaihtoehto aina useimmiten joskus en koskaan en osaa sanoa 13. Mitä seuraavista asioista teette perheesi kanssa yhdessä säännöllisesti (vähintään kerran viikossa)? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot niistä toiminnoista, joihin suurin osa perheenjäsenistäsi osallistuu teemme yhdessä erilaisia kotiaskareita (esim. ruoan laitto, siivous, pihatyöt) katsomme yhdessä televisiota/elokuvia pelaamme yhdessä tietokonepelejä/konsolipelejä/lautapelejä/seurapelejä harrastamme yhdessä (esim. liikuntaa, kulttuuria) keskustelemme uutisista tai muista ajankohtaisista asioista vietämme aikaa kaupungilla (esim. ravintolassa, kahvilassa, kauppakeskuksessa) käymme kylässä (esim. ystäväperheiden, naapurien tai sukulaisten luona) emme tee mitään näistä säännöllisesti en osaa sanoa Vapaa-aika 14. Kuinka monta tuntia päivässä vietät yhteensä älypuhelimen, tietokoneen, pelikonsolin ja television ääressä? Valitse sopivin vaihtoehto 0-2 tuntia vuorokaudessa 3-5 tuntia vuorokaudessa 6-8 tuntia vuorokaudessa yli 8 tuntia vuorokaudessa en osaa sanoa 15. Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot Facebook Twitter Instagram Ask.fm WhatsApp Last.fm Google+ LinkedIn En käytä mitään näistä Käytän jotain muuta sosiaalisen median palvelua, mitä? en osaa sanoa 16. Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Voit valita viisi (5) paikkaa, jossa vietät eniten aikaasi kouluajan ulkopuolella kotona kaverilla kaupungilla hengailemassa kahvilassa/ravintolassa kirjastossa kauppakeskuksessa 26

27 kunnan nuorisotilalla seurakunnan nuorisotilalla jonkun muun järjestäjän (esim. järjestö) nuorisotilalla harrastuspaikassa/harrastukseni parissa ulkona/pihalla töissä muualla, missä? en osaa sanoa 17. Mitä harrastat? Valitse parhaiten sopivat vaihtoehdot seuraavista ryhmistä: liikunta/ urheilu/ kuntoilu (yksilölajit) liikunta/ urheilu/ kuntoilu (joukkuelajit) tanssi/ cheerleading/ voimistelu sirkus/ teatteri (esim. akrobatia, jongleeraus, ilmaisutaito, näytteleminen) kuvataide/ käsityöt/ kädentaidot musiikin soittaminen/ laulaminen ulkoilu/ retkeily/ partio Kulttuurin seuraaminen (esim. elokuvat, teatteriesitykset, konsertit, museot) valokuvaus/ media leivonta/ kokkaus/ kodinhoito moottoriurheilu eläinharrastukset vapaaehtois-/ järjestötoiminta politiikka/ kansalaisvaikuttaminen uskonnollisuus/ seurakuntatoiminta nuorten tila/ nuorisotilatoiminta Digipelaaminen (esim. kännykkäpelit, konsolipelit, tietokonepelit) Seurapelaaminen (esim. lautapelit, roolipelit, biljardi) Lukeminen/ kirjallisuus/ kirjoittaminen en harrasta mitään tällä hetkellä harrastan jotain muuta, mitä? en osaa sanoa 18. Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille sunnattuun ohjattuun toimintaan? Valitse kolme (3) merkittävintä vaihtoehtoa Harrastaminen/ nuorten toiminta on liian kallista Vanhempieni mielipiteet minulle sopivasta vapaa-ajantoiminnasta Kokemukseni syrjityksi tulemisesta tai kiusaamisesta Osallistuminen yksin pelottaa Minua ei pyydetä mukaan Ystävänikään eivät osallistu Harrastuksiin/ nuorten toimintaan on pitkä matka Harrastuksiin/ nuorten toimintaan on vaikea kulkea Harrastuspaikkoja/ harrastusmahdollisuuksia on liian vähän Minulla ei ole ystäviä, joiden kanssa mennä En tiedä, missä haluamaani harrastusta/ toimintaa järjestetään En tiedä, mitä haluaisin harrastaa tai tehdä vapaa-ajallani 27

28 En halua harrastaa tai tehdä mitään vapaa-ajallani Mikään näistä ei estä minua osallistumasta harrastuksiin tai vapaa-ajantoimintaan Kokemukset ja mielikuvat nuorille järjestettävästä toiminnasta 19. Oletko osallistunut omassa kunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan? Voit valita useamman vaihtoehdon. En ole osallistunut Kyllä, olen osallistunut johonkin harrastukseen Kyllä, olen käynyt nuorisotilalla Kyllä, olen osallistunut johonkin nuorten tapahtumaan En osaa sanoa 20. Oletko osallistunut jossain muussa kuin kotikunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan Voit valita useamman vaihtoehdon. En ole osallistunut Kyllä olen osallistunut johonkin harrastukseen Kyllä olen käynyt nuorisotilalla Kyllä olen osallistunut johonkin nuorten tapahtumaan En osaa sanoa 21. Asuinkunnassani on nuorille tarjolla riittävästi ohjattua toimintaa (Jana) 22. Nuorten toimintaan on mielestäni mukava osallistua 23. Asuinkunnassani tiedotetaan mielestäni riittävästi nuorille suunnatusta toiminnasta 24. Asuinkunnassani nuorilla on mielestäni mahdollisuus vaikuttaa nuorille järjestettävään toimintaan 25. Asuinkunnassani nuorisotyöntekijöiltä saa apua ja tukea erilaisiin asioihin 26. Asuinkuntani sisällä on helppo liikkua mielenkiintoiseen harrastukseen ja nuorten toimintaan 27. Minulla on mahdollisuus liikkua mielenkiintoisen nuorten toiminnan tai harrastuksen perässä toiselle paikkakunnalle (Jana) Väittämäkysymyksiin vastattiin janalla täysin samaa mieltä---täysin eri mieltä Hyvinvointi ja elämäntavat 28. Kuinka monta tuntia viikossa keskimäärin liikut niin että hengästyt ja hikoilet? Valitse sopivin vaihtoehto en ollenkaan/vähemmän kuin tunnin viikossa 1-3 tuntia viikossa 3-5 tuntia viikossa 5-7 tuntia viikossa yli 7 tuntia viikossa en osaa sanoa 29. Kuinka monta tuntia nukut keskimäärin vuorokaudessa? Valitse sopivin vaihtoehto 5 tuntia tai vähemmän 6-7 tuntia 8-9 tuntia 10 tuntia tai enemmän en osaa sanoa 28

29 30. Tunnetko itsesi virkeäksi päivisin? Valitse sopivin vaihtoehto aina tai lähes aina silloin tällöin en juuri koskaan tai en koskaan 31. Onko sinua kiusattu sanallisesti (esim. nimitelty) viimeisen vuoden aikana? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot ei ole on koulussa on koulumatkalla on kotona on harrastuksessa on nuorisotilalla on kaupungilla tai kadulla on puhelimessa on jossain muualla, missä? en osaa sanoa 32. Onko sinua kiusattu fyysisesti (esim. tönitty, lyöty) viimeisen vuoden aikana? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot ei ole on koulussa on koulumatkalla on kotona on harrastuksessa on nuorisotilalla on kaupungilla tai kadulla on jossain muualla, missä? en osaa sanoa 33. Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot omaisuuttani on rikottu tai varastettu koulussa tai koulumatkalla omaisuuttani on rikottu tai varastettu kotona omaisuuttani on rikottu tai varastettu harrastuksessa tai nuorisotilalla omaisuuttani on rikottu tai varastettu kaupungilla tai kadulla omaisuuttani on rikottu tai varastettu jossain muualla, missä? Minua ei ole otettu mukaan porukkaan tai yhteiseen tekemiseen minulle ei ole puhuttu vaikka olen yrittänyt keskustella muiden kanssa minua on kiusattu internetissä, millä sivustolla? olen kokenut muunlaista kiusaamista, millaista? ei ole kiusattu en osaa sanoa 34. Oletko itse kiusannut jotakuta viimeisen vuoden aikana? Valitse sopivat vaihtoehdot en ole olen sanallisesti (esim. nimitellyt) olen fyysisesti (esim. töninyt, potkinut) 29

30 olen varastanut tai tärvellyt toisen omaisuutta olen kiusannut internetissä en ole ottanut toista mukaan porukkaan tai yhteiseen tekemiseen olen tietoisesti jättänyt puhumatta toiselle vaikka hän on halunnut puhua kanssani en osaa sanoa 35. Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? Valitse sopivimmat vaihtoehdot seuraavista poltan TUPAKKAA päivittäin tai lähes päivittäin poltan TUPAKKAA viikoittain (1-3 kertaa viikossa) poltan TUPAKKAA silloin tällöin juon ALKOHOLIA päivittäin tai lähes päivittäin juon ALKOHOLIA viikoittain (1-3 kertaa viikossa) juon ALKOHOLIA silloin tällöin poltan SÄHKÖTUPAKKAA päivittäin tai lähes päivittäin poltan SÄHKÖTUPAKKAA viikoittain (1-3 kertaa viikossa) poltan SÄHKÖTUPAKKAA silloin tällöin käytän NUUSKAA päivittäin tai lähes päivittäin käytän NUUSKAA viikoittain (1-3 kertaa viikossa) käytän NUUSKAA silloin tällöin käytän KANNABISTA päivittäin tai lähes päivittäin käytän KANNABISTA viikoittain (1-3 kertaa viikossa) käytän KANNABISTA silloin tällöin juon ENERGIAJUOMIA päivittäin tai lähes päivittäin juon ENERGIAJUOMIA viikoittain (1-3 kertaa viikossa) juon ENERGIAJUOMIA silloin tällöin en käytä mitään näistä en osaa sanoa 36. Onko sinulla ystäviä, joihin voit luottaa? Valitse sopivin vaihtoehto on, useita (3 tai enemmän) on, muutama (1-2) ei ole en osaa sanoa 37. Onko lähipiirissäsi aikuinen, jolle voit puhua, jos jokin asia huolestuttaa sinua? Valitse sopivin vaihtoehto kyllä, useita (3 tai enemmän) kyllä, muutama (1-2) ei ole en osaa sanoa 38. Tunnetko olosi yksinäiseksi Valitse sopivin vaihtoehto en koskaan joskus usein aina tai lähes aina en osaa sanoa 30

31 Nuorten toiminnan kehittäminen 39. Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot sisaruksiltani vanhemmiltani muulta sukulaiseltani kaverilta sosiaalisesta mediasta (esim. Facebook, Twitter, Instagram) lehdestä radiosta koulussa joltain aikuiselta (esim. kuraattori, opettaja, terveydenhoitaja, rehtori) koulussa järjestetystä tapahtumasta ilmoitustaululta koulussa, kaupassa tai nuorisotilalla sähköpostilla internetsivuilta, mistä? jostain muualta, mistä? en ole saanut tietoa nuorten toiminnasta en osaa sanoa 40. Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Valitse kolme (3) mielestäsi tärkeintä osa-aluetta liikunta/ urheilu/ kuntoilu (yksilölajit) liikunta/ urheilu/ kuntoilu (joukkuelajit) tanssi/ cheerleading/ voimistelu sirkus/ teatteri (esim. akrobatia, jongleeraus, ilmaisutaito, näytteleminen) kuvataide/ käsityöt/ kädentaidot musiikin soittaminen/ laulaminen ulkoilu/ retkeily/ partio Kulttuurin seuraaminen (esim. elokuvat, teatteriesitykset, konsertit, museot) valokuvaus/ media leivonta/ kokkaus/ kodinhoito moottoriurheilu eläinharrastukset vapaaehtois- / järjestötoiminta politiikka /kansalaisvaikuttaminen uskonnollisuus/ seurakuntatoiminta nuorten tila/ nuorisotilatoiminta Digipelaaminen (esim. kännykkäpelit, konsolipelit, tietokonepelit) Seurapelaaminen (esim. lautapelit, roolipelit, biljardi) Lukeminen/ kirjallisuus/ kirjoittaminen en kaipaa tällä hetkellä mitään uutta nuorten toimintaa tai harrastusta jotain muuta, mitä? en osaa sanoa 41. Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Valitse kolme (3) itsellesi tärkeintä vaihtoehtoa vanhemmat, sisarukset, sukulaiset, perhetutut koulun henkilökunta nuoriso-ohjaajat 31

32 kaverit poliitikot yhdistys tai muu organisaatio tiedotusvälineet (esim. sanomalehti, radio, tv) asuinkuntani internetsivut kunnan päättäjät joku, joka työskentelee asuinkuntani palveluksessa asuinkuntani nuorisovaltuusto/nuorisofoorumi en halua vaikuttaa asuinkuntani asioihin en osaa sanoa 42. Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Valitse kolme (3) itsellesi tärkeintä vaihtoehtoa Keskustelutilaisuuksiin osallistuminen esim. koulussa, nuorisotilalla tai jossain järjestössä Aktiivinen toimiminen esim. nuorisovaltuustossa tai jossain järjestössä Palautteen antaminen esim. jostain palvelusta Aloitteen, vetoomuksen tai adressin kirjoittaminen Nimien kerääminen aloitteeseen, vetoomukseen tai adressiin Osallistuminen mielenosoitukseen Osallistuminen lakkoon Mielenosoituksen tai lakon järjestäminen Rakennuksen valtaaminen Toiminta porukalla jonkin asian puolesta tai vastaan Kirjoittaminen lehteen Keskusteluun osallistuminen päättäjien kanssa Asioista keskusteleminen sosiaalisessa mediassa tai nettifoorumilla Vapaaehtoistyö Taiteen keinot Joku muu, mikä? 43. Miten nuorten toimintaa tai vaikuttamismahdollisuuksia tulisi sinun mielestäsi kehittää? Kirjoita ehdotuksesi tai anna vapaasti palautetta 32

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere,

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2980 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOKYSELY 2014 QUESTIONNAIRE: FSD2980 TAMPERE CITY REGION YOUTH SURVEY 2014

KYSELYLOMAKE: FSD2980 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOKYSELY 2014 QUESTIONNAIRE: FSD2980 TAMPERE CITY REGION YOUTH SURVEY 2014 KYSELYLOMAKE: FSD2980 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOKYSELY 2014 QUESTIONNAIRE: FSD2980 TAMPERE CITY REGION YOUTH SURVEY 2014 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Lisätiedot

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN.

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN. ORIVESI KANGASALA SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT... 3 2 PERHE JA KOTI... 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT... 7 4 VAPAA-AIKA... 11 5 KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3107 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOKYSELY 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3107 TAMPERE CITY REGION YOUTH SURVEY 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3107 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOKYSELY 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3107 TAMPERE CITY REGION YOUTH SURVEY 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3107 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOKYSELY 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3107 TAMPERE CITY REGION YOUTH SURVEY 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Lisätiedot

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT KANGASALA KANGASALA SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT... 3 2 PERHE JA KOTI... 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT... 7 4 VAPAA-AIKA... 11 5 KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ

Lisätiedot

Nuorisokysely 2014. Vesilahti. Tässä raportissa esitellään Tampereen kaupunkiseudun nuorisokyselyn tulokset Vesilahden kunnasta.

Nuorisokysely 2014. Vesilahti. Tässä raportissa esitellään Tampereen kaupunkiseudun nuorisokyselyn tulokset Vesilahden kunnasta. Nuorisokysely 2014 Vesilahti Tässä raportissa esitellään Tampereen kaupunkiseudun nuorisokyselyn tulokset Vesilahden kunnasta. SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT... 4 2 PERHE JA KOTI...

Lisätiedot

SISÄLLYS ... 3 ... 4 ... 7 ... 11 ... 15 ... 18 ... 21 ... 23

SISÄLLYS ... 3 ... 4 ... 7 ... 11 ... 15 ... 18 ... 21 ... 23 LEMPÄÄLÄ LEMPÄÄLÄ SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT... 3 2 PERHE JA KOTI... 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT... 7 4 VAPAA-AIKA... 11 5 KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ

Lisätiedot

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN.

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN. NOKIA KANGASALA SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT... 3 2 PERHE JA KOTI... 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT... 7 4 VAPAA-AIKA... 11 5 KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ TOIMINNASTA...

Lisätiedot

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN.

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN. YLÖJÄRVI KANGASALA SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT... 3 2 PERHE JA KOTI... 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT... 7 4 VAPAA-AIKA... 11 5 KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ

Lisätiedot

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN.

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN. VESILAHTI SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT... 3 2 PERHE JA KOTI... 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT... 7 4 VAPAA-AIKA... 11 5 KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ TOIMINNASTA...

Lisätiedot

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN.

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN. TAMPERE KANGASALA SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT... 3 2 PERHE JA KOTI... 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT... 7 4 VAPAA-AIKA... 11 5 KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ

Lisätiedot

1 Johdanto... 3. 2 Tutkimuksen toteutus ja taustamuuttujat... 4. 3 Perhe ja koti... 5. 4 Hyvinvointi ja elämäntavat... 8. 5 Vapaa-aika...

1 Johdanto... 3. 2 Tutkimuksen toteutus ja taustamuuttujat... 4. 3 Perhe ja koti... 5. 4 Hyvinvointi ja elämäntavat... 8. 5 Vapaa-aika... SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tutkimuksen toteutus ja taustamuuttujat... 4 3 Perhe ja koti... 5 4 Hyvinvointi ja elämäntavat... 8 5 Vapaa-aika... 13 6 Kokemukset ja mielikuvat nuorille järjestettävästä toiminnasta...

Lisätiedot

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa 2 3 4 5 Puhuminen auttaa Äidin kanssa Isän kanssa Äitipuolen kanssa Isäpuolen kanssa Isovanhempien

Lisätiedot

Vapaa-aika osana lapsen ja nuoren arkea

Vapaa-aika osana lapsen ja nuoren arkea Vapaa-aika osana lapsen ja nuoren arkea - Seutukunnallinen nuorisotyö = Tampereen kaupunkiseudun (Tampere, Lempäälä, Ylöjärvi, Kangasala, Pirkkala, Nokia, Vesilahti, Orivesi) nuorisotyön kehittäminen -

Lisätiedot

NUORISOTAKUUN 10 AVAININDIKAATTORIA PIRKKALAN KUNTA. Susanna Ruohonen, Palveluohjaaja, Työllisyyspalvelut

NUORISOTAKUUN 10 AVAININDIKAATTORIA PIRKKALAN KUNTA. Susanna Ruohonen, Palveluohjaaja, Työllisyyspalvelut NUORISOTAKUUN 10 AVAININDIKAATTORIA PIRKKALAN KUNTA Susanna Ruohonen, Palveluohjaaja, Työllisyyspalvelut Yleistä Pirkkalan kunnan asukasrakenteesta Pirkkalan kunnan asukasluku on kasvanut tasaisesti jo

Lisätiedot

Vastaamisen jälkeen lomakkeet suljetaan luokassa kirjekuoreen, joka lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin

Vastaamisen jälkeen lomakkeet suljetaan luokassa kirjekuoreen, joka lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin ETUSIVU Olet osallistumassa Kouluterveyskyselyyn. Tutkimuksesta vastaa Terveyd ja hyvinvoinnin laitos. Lomakkeessa kysytään terveyte, hyvinvointiin ja koulunkäyntiin liittyviä asioita. Vastauksesi on arvokas,

Lisätiedot

ÄLÄ VASTAA TÄHÄN VERSIOON

ÄLÄ VASTAA TÄHÄN VERSIOON ÄLÄ VASTAA TÄHÄN VERSIOON Opetus- ja kulttuuriministeriön koululaiskysely 2017 Hei, vuosi sitten lähetin kouluusi kyselyn, mitä sinä ja muut oppilaat haluaisitte harrastaa koulussa iltapäivisin. Kyselyyn

Lisätiedot

007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset

007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset 007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset Siltamäki Suutarila-Töyrynummi-alueella toteutettiin loka-marraskuussa 2007 kysely pohjaksi alueen lapsille ja nuorille laadittaville yhteisille pelisäännöille.

Lisätiedot

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika %

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika % 201 vastausta Tiivistelmä Sukupuoli Tyttö 100 50 % Poika 101 50 % Ikä 6lk 23 11 % 7lk 38 19 % 8lk 44 22 % 9lk 52 26 % Lukio/ammattikoulu 36 18 % Olen vanhempi kuin edelliset vastausvaihtoehdot 8 4 % 1)

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskyselyyn

Lisätiedot

- Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta

- Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 20 Lapset ja nuorisotyö - Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta Puijolan nuorisotyö 2 Päätavoite PUIJOLA EDISTÄÄ SOSIAALISTA NUORISOTYÖTÄ jakautuu 4 osatavoitteeseen

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

SUOKI TOIMINTA PASSI

SUOKI TOIMINTA PASSI I K O SU M I TO A T IN A P I SS nimi: Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti:

Lisätiedot

Terveystarkastuksen esitietolomake yläkouluun

Terveystarkastuksen esitietolomake yläkouluun Terveystarkastuksen esitietolomake yläkouluun Kysely palautetaan terveydenhoitajalle. PERUSTIEDOT Nimi Henkilötunnus Osoite Oppilaan oma puhelinnumero Äidin nimi ja puhelinnumero (tai muun huoltajan) Isän

Lisätiedot

Raportointi: Vuoden 2015 tulokset

Raportointi: Vuoden 2015 tulokset Posti-ja logistiikka-alan unioni PAU ry JÄSENTUTKIMUS 2015/Yhteenvetoraportti 13.4.2015 Raportointi: Vuoden 2015 tulokset Jäsentutkimus Tutkimusprosessi ja rakenne Jäsentyytyväisyystutkimuksessa vastaajaa

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE TIIVISTELMÄ RAPORTISTA

SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE TIIVISTELMÄ RAPORTISTA 0 SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN 5.-9. LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE 24.10-10.11.2017 TIIVISTELMÄ RAPORTISTA SOFIA AHONEN, KULTTUURITOIMEN HARJOITTELIJA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 1 1

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki

Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki Tulkintaohjeita Tässä raportissa käytetty seuraavia värikoodeja: - Suorat jakaumat (kaikki vastaajat), keskiarvot 1,0 2,99 Heikko taso 3,0 3,19

Lisätiedot

huoltajasi vastaukset käyttäjätunnusten perusteella. Vastauksesi eivät kuitenkaan tule esimerkiksi opettajiesi tai huoltajiesi tietoon.

huoltajasi vastaukset käyttäjätunnusten perusteella. Vastauksesi eivät kuitenkaan tule esimerkiksi opettajiesi tai huoltajiesi tietoon. ETUSIVU Kouluterveyskysely 2017 Olet osallistumassa Kouluterveyskyselyyn. Tutkimuksesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lomakkeessa kysytään terveyteen, hyvinvointiin ja koulunkäyntiin liittyviä

Lisätiedot

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

"Koko kylä kasvattaa" -pelisäännöt Page 1 of 5

Koko kylä kasvattaa -pelisäännöt Page 1 of 5 "Koko kylä kasvattaa" -pelisäännöt Page 1 of 5 KÄYTTÄYTYMINEN Käyttäytymisessä me aikuiset olemme esimerkkejä lapsillemme. Lastemme turvallisuuden vuoksi noudatamme liikennesääntöjä ja nopeusrajoituksia.

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointikysely (11-17-vuotiaat)

Lasten ja nuorten hyvinvointikysely (11-17-vuotiaat) Liite 1 a Lasten ja nuorten hyvinvointikysely (11-17-vuotiaat) Hyvä koululainen, Lasten ja nuorten elämää koskevia asioita kysytään yleensä aikuisilta, mutta tässä kyselyssä olemme kiinnostuneita kuulemaan

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Page 1 of 7 KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Oma koulu viittaa oman

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Kouluterveyskysely Vantaan kaupungin tulokset

Kouluterveyskysely Vantaan kaupungin tulokset Kouluterveyskysely 2017 - Vantaan kaupungin tulokset 4. 5.-luokkalaisten tulokset HYVINVOINTI JA YSTÄVÄT Lähes kaikki (90 %) ovat tyytyväisiä elämäänsä, pojat useammin kuin tytöt. Suuri osa (86 %) kokee

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 Koulupalaute: Henrikin koulu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 Koulupalaute: Henrikin koulu KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 Koulupalaute: Henrikin koulu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Oma koulu viittaa oman koulunne oppilaiden

Lisätiedot

Terveyskysely 6.lk 2015 Seinäjoki

Terveyskysely 6.lk 2015 Seinäjoki Terveyskysely 6.lk 2015 Seinäjoki 1. Sukupuoli tyttö 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 poika 2. Nykyinen koulusi: 0 10 20 30 40 Alakylä Alaviitala Asema Halkosaari Honkakylä Hyllykallio Isokylä Jouppi Keski-Nurmo

Lisätiedot

Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan. Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY

Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan. Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY Turku 11.9.2014 NUORET LUUPIN ALLA Tuottaa tutkimustietoa lasten

Lisätiedot

MITÄ KUULUU NUORTEN OSALLISUUDELLE SATAKUNNASSA? POIMINTOJA NUORET LUUPIN ALLA HANKEAINEISTOSTA

MITÄ KUULUU NUORTEN OSALLISUUDELLE SATAKUNNASSA? POIMINTOJA NUORET LUUPIN ALLA HANKEAINEISTOSTA MITÄ KUULUU NUORTEN OSALLISUUDELLE SATAKUNNASSA? POIMINTOJA NUORET LUUPIN ALLA HANKEAINEISTOSTA Leena Haanpää Nuoret ja vaikuttaminen seminaari Rauma 24.1.2013 NUORET LUUPIN ALLA Hankkeen tavoitteet: -

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

PIDETÄÄN YHTÄ TUTKIMUS

PIDETÄÄN YHTÄ TUTKIMUS PIDETÄÄN YHTÄ TUTKIMUS YLEISTÄ TUTKI- MUKSESTA Tiedon keruu toteutettiin heinäkuussa 2017 CINT AB:n hallinnoimassa internetpaneelissa. Tutkimukseen vastasi yhteensä 990 henkilöä, joista 282 on 15-17-vuotiaita

Lisätiedot

KARVIAN ALAKOULUJEN VANHEMPAINILLAN RYHMÄTYÖT, 3.- 4. LK

KARVIAN ALAKOULUJEN VANHEMPAINILLAN RYHMÄTYÖT, 3.- 4. LK KARVIAN ALAKOULUJEN VANHEMPAINILLAN RYHMÄTYÖT, 3.- 4. LK Mitä tarkoittaa positiivinen kannustaminen? - rohkaiseminen Miten sitä voidaan toteuttaa a) kotona - jos lapsi ei vielä ymmärrä tehtävää, niin vanhemmat

Lisätiedot

Sosiaaliset suhteet - ohje

Sosiaaliset suhteet - ohje Sosiaaliset suhteet - ohje Tähän osa-alueeseen kuuluu erilaisia ihmissuhdeverkostoon liittyviä tehtäviä. Perhesuhteet ja tähän liittyvät huolenaiheet on hyvä käydä läpi nuoren näkökulmasta. Verkostokartan

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Kyselyllä haluttiin tietoa Millainen toiminta kiinnostaa

Lisätiedot

FSD2916. Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden lasten hyvinvointi 2011. Koodikirja

FSD2916. Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden lasten hyvinvointi 2011. Koodikirja FSD2916 Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden lasten hyvinvointi 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2015 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden

Lisätiedot

RAHA EI RATKAISE. Nuorisotutkimuspäivät 2015 Työryhmä: ALUEELLISET JA TILALLISET NÄKÖKULMAT

RAHA EI RATKAISE. Nuorisotutkimuspäivät 2015 Työryhmä: ALUEELLISET JA TILALLISET NÄKÖKULMAT RAHA EI RATKAISE Nuorisotutkimuspäivät 2015 Työryhmä: ALUEELLISET JA TILALLISET NÄKÖKULMAT Anna Anttila & Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus Hyvä vapaa-aika -hanke

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

KYSELY TERVEYSTOTTUMUKSISTA JA ELÄMÄNTAVOISTA

KYSELY TERVEYSTOTTUMUKSISTA JA ELÄMÄNTAVOISTA KYSELY TERVEYSTOTTUMUKSISTA JA ELÄMÄNTAVOISTA Hyvinkään sairaanhoitoalueen Psykiatria 1 FYYSINEN AKTIIVISUUS 1.1 Kuinka paljon liikut ja rasitat itseäsi ruumiillisesti vapaa-aikana? Jos rasitus vaihtelee

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten ajankäyttö: arki ja vapaa-aika

Nuorten ja aikuisten ajankäyttö: arki ja vapaa-aika Nuorten ja aikuisten ajankäyttö: arki ja vapaa-aika Anneli Miettinen Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos 10.11.2016 Minkälaiset asiat huolestuttavat perheiden ajankäytössä? Viekö työ kaikki mehut: onko

Lisätiedot

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika.

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika. Leikki ja vapaa-aika Lähes aina 1. Yhteisössäni minulla on paikkoja leikkiin, peleihin ja urheiluun. 2. Löydän helposti yhteisöstäni kavereita, joiden kanssa voin leikkiä. 3. Minulla on riittävästi aikaa

Lisätiedot

Oman elämänsä ekspertit

Oman elämänsä ekspertit Oman elämänsä ekspertit Nuoret luupin alla - raportin tuloksia Leena Haanpää Turun yliopisto, Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus VALTAKUNNALLISET LASTENSUOJELUPÄIVÄT 12. 14.10.2010 Holiday Club Caribia

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1 3 kertaa viikossa tai useammin 2 1-3 kertaa viikossa 3 1-3 kertaa kuukaudessa

Lisätiedot

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6 Perusopetuskysely 2016 luokat 1-6 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 25.5. -4.6.2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan noin 7500:lle huoltajalle Asteikon arvot :Täysin

Lisätiedot

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI Sanna-Mari Kuoppamäki Jyväskylän yliopisto Esityksen sisältö MTV:n katsojapaneeli eri-ikäisten internetin käytöstä, laitteista ja asenteista Yli 50-vuotiaiden

Lisätiedot

Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: /14

Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: /14 Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: 19.4.2010 1/14 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Kerro luokkasi 1. 1A 21 6,02% 2. 1B 17 4,87% 3. 1C 16 4,58% 4. 2A 22 6,30%

Lisätiedot

Kysely Piispanlähteen yläkoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=254 Julkaistu: /18. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Kysely Piispanlähteen yläkoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=254 Julkaistu: /18. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Kysely Piispanlähteen yläkoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=254 Julkaistu: 19.4.2010 1/18 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Kerro luokkasi 1. 7A 20 7,87% 2. 7B 20 7,87% 3. 7C 22 8,66% 4. 7D 24 9,45%

Lisätiedot

Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki

Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki Tulkintaohjeita Tässä raportissa käytetty seuraavia värikoodeja: - Suorat jakaumat (kaikki vastaajat), keskiarvot 1,0 2,99 Heikko taso 3,0

Lisätiedot

Kännykällä tottakai! Raportti lasten matkapuhelinten käytöstä

Kännykällä tottakai! Raportti lasten matkapuhelinten käytöstä Kännykällä tottakai! Raportti lasten matkapuhelinten käytöstä 2006 Lapset matkapuhelimen käyttäjinä Kysely toteutettiin syyskuussa 2006 ja kyselyyn vastasi 17 848 lasta. Kysely oli avoinna Habbo Hotellin,

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Haastattelun suorittaja (1.kerta) Päivä Haastattelun suorittaja (2.kerta) Päivä

Haastattelun suorittaja (1.kerta) Päivä Haastattelun suorittaja (2.kerta) Päivä TULOHAASTATTELU Nimi Nuoren nro Haastattelun suorittaja (1.kerta) Päivä Haastattelun suorittaja (2.kerta) Päivä Tulohaastattelun tarkoituksena on nuoren mielipiteiden kuuleminen ja nuoren tilanteen laajempi

Lisätiedot

Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015

Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015 Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015 Taustatiedot: 1. Sukupuoli * Mies Nainen 2. Ikä * 0-15 v. 15-17 v. 18-30 v. 31-45 v. 46-60 v. yli 60 v. Ympäristö 3. Käytetäänkö Hämeenlinnassa ja seutukunnissa

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Tulokset on raportoitu erikseen alakoulujen ja yläkoulujen

Lisätiedot

Koululaisen arki. Vapaa-aika 2-4 h. Perheen kanssa 3-5 h. Uni 10-11 h. Koulu 4-6 h. Läksyt 30-45 min. Oppilaiden ajankäyttö ja harrastukset Lapua 2014

Koululaisen arki. Vapaa-aika 2-4 h. Perheen kanssa 3-5 h. Uni 10-11 h. Koulu 4-6 h. Läksyt 30-45 min. Oppilaiden ajankäyttö ja harrastukset Lapua 2014 Yhteenveto kyselyn tuloksista Koululaisen arki Ruutuaika Harrastukset Kaverit Leikit Yhdessä tekeminen Ruokailu Kotiaskareet Arjen rutiinit Perheen kanssa 3-5 h Vapaa-aika 2-4 h Uni 10-11 h Läksyt 30-45

Lisätiedot

5. Kuinka kauan pystyisit olemaan ilman sähköisiä mediavälineitä? (Ei tarkoita puhelimella soittamista.)

5. Kuinka kauan pystyisit olemaan ilman sähköisiä mediavälineitä? (Ei tarkoita puhelimella soittamista.) 1. Luokka-aste 3 66 22.8% 4 92 31.8% 5 103 35.6% 6 23 8 % 7 2 0.7% 8 2 0.7% 9 1 0.3% 2. Sukupuoli Tyttö 159 55 % Poika 130 45 % 3. Mitä sähköisiä mediavälineitä käytät päivittäin koulussa? ATK-luokan/kirjaston

Lisätiedot

1. Luokka-aste Kysymykseen on vastattu 299 kertaa Vaihtoehto Lukumäärä Prosentti 3 2 0.7% 4 0 0 % 5 0 0 % 6 42 14 % 7 91 30.4% 8 78 26.1% 9 86 28.

1. Luokka-aste Kysymykseen on vastattu 299 kertaa Vaihtoehto Lukumäärä Prosentti 3 2 0.7% 4 0 0 % 5 0 0 % 6 42 14 % 7 91 30.4% 8 78 26.1% 9 86 28. 1. Luokka-aste Kysymykseen on vastattu 299 kertaa 3 2 0.7% 4 0 0 % 5 0 0 % 6 42 14 % 7 91 30.4% 8 78 26.1% 9 86 28.8% 2. Sukupuoli Tyttö 179 59.9% Poika 120 40.1% 3. Mitä sähköisiä mediavälineitä käytät

Lisätiedot

Tiedätkö, miten alueemme 75-vuotiaat voivat ja mitä he toivovat?

Tiedätkö, miten alueemme 75-vuotiaat voivat ja mitä he toivovat? Tiedätkö, miten alueemme 75-vuotiaat voivat ja mitä he toivovat? Evijärvellä, Kauhavalla ja Lappajärvellä 75-vuotiaille tehtyjen hyvinvointia edistävien kotikäyntien tuloksia vuosilta 2008-2011 HEHKO-seminaari

Lisätiedot

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka TAPAAMINEN Tehtävä Tutki liikuntapiirakkaa ja suunnittele itsellesi oma piirakka. Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka Liikuntapiirakka: UKK-instituutti 34 TAPAAMINEN Oma liikuntapiirakkani 35 TAPAAMINEN

Lisätiedot

Oma kansioni MUISTOJANI JA AJATUKSIANI ELÄMÄSTÄ. Porvoon Seudun Dementiayhdistys ry Muistiliiton jäsen

Oma kansioni MUISTOJANI JA AJATUKSIANI ELÄMÄSTÄ. Porvoon Seudun Dementiayhdistys ry Muistiliiton jäsen Oma kansioni MUISTOJANI JA AJATUKSIANI ELÄMÄSTÄ Porvoon Seudun Dementiayhdistys ry Muistiliiton jäsen Arjen asioita ja muistoja Oma kansioni -kirjaa voi käyttää apuna erilaisissa ryhmissä tai osallistujat

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

Vanhempainilta koulukiusaamisesta

Vanhempainilta koulukiusaamisesta Vanhempainilta koulukiusaamisesta Vanhempainillan tavoitteet Saada tietoa ja keskustella kiusaamisesta ilmiönä. Antaa vanhemmille keinoja ja välineitä käsitellä kiusaamista yhdessä lapsen ja koulun kanssa.

Lisätiedot

NUORET HELSINGISSÄ 2011 TUTKIMUS

NUORET HELSINGISSÄ 2011 TUTKIMUS NUORET HELSINGISSÄ 2011 TUTKIMUS Nuoret Helsingissä 2011 -tutkimus on Helsingin kaupungin tietokeskuksen, opetusviraston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishanke. Tutkimuksella tuotetaan tietoa nuorten vapaa-ajasta

Lisätiedot

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä.

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä. Sakke aloittaa peruskoulun, Eetu ja Karim menee yhdeksännelle luokalle ja Julija, Emma ja Jenna aloittavat kahdeksannen luokan ja ovat siitä innoissaan. Emma ja Julija ovat ottaneet Jennan mukaan ja Jennakin

Lisätiedot

Nuorten palveluohjaus Facebookissa

Nuorten palveluohjaus Facebookissa Nuorten palveluohjaus Facebookissa Kokemuksia sosiaalisen median hyödyntämisestä nuorten palveluohjauksessa 1.5.11. 21.11.2013 Saila Lähteenmäki / MOPOTuning hanke 21.11.2013 https://www.facebook.com/nuortenpalveluohjaaja.sailalahteenmaki

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä - Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Sosiaaliset tilanteet Elämäntilanteen selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Nimesi:

Lisätiedot

NUORTEN HYVINVOINTISELVITYS. Nuorten hyvinvoinnin ankkurit Lapissa hanke Tutkija Riikka Sutinen

NUORTEN HYVINVOINTISELVITYS. Nuorten hyvinvoinnin ankkurit Lapissa hanke Tutkija Riikka Sutinen NUORTEN HYVINVOINTISELVITYS Nuorten hyvinvoinnin ankkurit Lapissa hanke Tutkija Riikka Sutinen HYVINVOINTISELVITYKSEN LÄHTÖKOHTIA -Peruskoulun jälkeisessäsiirtymävaiheessa elävien lappilaisten nuorten

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

Olarin koulu ja koti ry n

Olarin koulu ja koti ry n Olarin koulu ja koti ry n "Koko kylä kasvattaa" -pelisäännöt Lisää tietoa OKKY n toiminnasta: www. okky. nettisivu. org Yhteyttä voit ottaa sähköpostitse: kotijakoulu@gmail. com OLARIN KOULU JA KOTI -YHDISTYS

Lisätiedot

TULOSLIITE JULKAISUUN

TULOSLIITE JULKAISUUN TULOSLIITE JULKAISUUN Tuija Tammelin, Jouni Kallio, Katja Rajala, Harto Hakonen ja Kaarlo Laine. Muutoksia Liikkuvissa kouluissa 0 0. Oppilaat liikkujina ja koulun ak!vitee"en suunni#elijoina. LIKES-tutkimuskeskus

Lisätiedot

Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia tuli

Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia tuli KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n VALMENNUSRYHMIEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Valmennusryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle)

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) Lapsi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI JA HÄNEN PERHEENSÄ Vanhempasi ovat varmaankin kertoneet Sinulle syyn siihen, miksi olen halunnut tavata Sinua.

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi:

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi: PEVA TOIMINTA nimi: PASSI Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti: 1. Opiskelutaidot

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015 LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015 Lasten ja nuorten osallisuus koulun ja nuorisotyön yhteistyönä seminaari 12.9.2011 Tanja Räty koordinaattori / osallisuuskasvatus Jyväskylän

Lisätiedot

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI!

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! SINULLA ON OIKEUKSIA! Netistä saa enemmän irti, kun pitää oikeuksistaan huolta ja toimii itse vastuullisesti. Nettiä voi käyttää lähes jokainen ja jokainen

Lisätiedot

Perustiedot - Kaikki -

Perustiedot - Kaikki - KMO 9 12-vuotiaille RTF Report - luotu 01.04.2015 14:54 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Käpylä 9 12-vuotiaat 87 44 31 Yhteensä 87 44 31 Perustiedot 1. Ikäni on (44) (EOS: 0) Ikäni on 2. Olen ollut

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus

Perusopetuskysely Koko perusopetus Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 22.5. 4.6.2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan noin 7500:lle huoltajalle Asteikon arvot

Lisätiedot