1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN."

Transkriptio

1 NOKIA

2 KANGASALA SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT PERHE JA KOTI HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT VAPAA-AIKA KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ TOIMINNASTA NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN YHTEENVETO LIITE 1 KYSELYLOMAKE... 23

3 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT KYSELYN TAUSTA, KOHDERYHMÄ JA TOTEUTUSTAPA Nuorisokysely toteutettiin osana Tampereen kaupunkiseudun Rajatonta riemua nuorisotyön kehittämishanketta. Kyselyn kohderyhmänä olivat kaikki Tampereen kaupunkiseudun kuntien luokkalaiset nuoret. Kysely toteutettiin ajalla sähköisenä ZEF-kyselynä. Nuoret vastasivat kyselyyn ohjatusti koulutyönsä ohella. Koko kysely oli suomeksi. KYSELYN OSA-ALUEET Kyselyn osa-alueet olivat taustatietojen (luokka-aste, sukupuoli, kotikieli ja postinumero) lisäksi perhe ja koti, vapaa-aika, kokemukset ja mielikuvat nuorille järjestettävästä toiminnasta, hyvinvointi ja elämäntavat sekä nuorten toiminnan kehittäminen. Kysymyksiä oli yhteensä 43. Kyselyssä kysytyt kysymykset vastausvaihtoehtoineen ovat tämän yhteenvedon liitteenä (liite 1). OTOS Kyselyyn vastasi yhteensä 3930 Tampereen kaupunkiseudun nuorta. Koko kaupunkiseudun vastausprosentti oli 38,1 %. Nokialla kyselyyn vastasi yhteensä 356 nuorta ja kaupungin vastausprosentti oli 31,1 %. Jokaisen kunnan sekä koko kaupunkiseudun vastaajien määrä, vastausprosentti, vastaajien sukupuoli sekä luokka-aste on nähtävillä taulukosta 1. Taulukko 1: Kuntien vastausmäärät ja prosentit sekä vastaajien sukupuoli ja luokka-aste Kunta Vastaajien määrä Vastausprosentti kaikista kohderyhmän nuorista Sukupuoli Luokka-aste Tyttö Poika Muu 7lk 8lk 9lk KANGASALA 302 (25,2 %) LEMPÄÄLÄ 425 (44,1 %) NOKIA 356 (31,1 %) ORIVESI 212 (68 %) PIRKKALA 422 (63 % ) TAMPERE 1409 (31,2 %) VESILAHTI 137 (68,2 %) YLÖJÄRVI 667 (51,3 %) KOKO KAUPUNKISEUTU 3930 (38,1 %) KOTIKIELI Nokialaisista nuorista suurin osa puhuu kotikielenään suomea (96,6 %). Yksittäiset vastaajat kertovat kotikielenänsä olevan ruotsi, englanti, kiina, hindi, espanja saksa tai japani. POSTINUMERO Taulukko 2: Vastaajien yleisimmät asuinalueen postinumerot Postinumero n

4 2 PERHE JA KOTI Kuvio 1: Yksi tai useampi muu henkilö, kuka?: Tähän vastaukseen lueteltiin muutamia erilaisia vastauksia, joista yleisin oli kotieläi n (n=4). Lisäksi kaksi vastaajista vastasi sijaisvanhemmat. Kuvio 2: Yksi tai useampi muu henkilö, kuka?: Tähän vastaukseen lueteltiin muutamia erilaisia vastauksia, joista yleisimmät vastaukset olivat kotieläin (n=4) sekä sijaisvanhemmat (n=3). 4

5 VANHEMPIEN TYÖLLISYYS/TYÖTTÖMYYS Suurin osa nokialasisten nuorten vanhemmista (äiti ja isä) on työelämässä. Äideistä 77,5 prosenttia ja isistä 82,1 prosenttia käy töissä. Äideistä työttömänä on 7,8 prosenttia ja isistä 6,7 prosenttia. Äideistä koti-äitinä on 4,2 prosenttia ja opiskelee 3,6 prosenttia. Isistä 2,9 prosenttia on eläkkeellä tai sairaseläkkeellä. Kuvio 3: Perheen taloudellinen tilanne nuorten mielestä (%) erittäin hyvä melko hyvä jonkin verran talousvaikeuksia 22,9 25,8 7,9 13,9 61,5 52,7 Nokia (N=340) Kaupunkiseutu (N=3780) Mitä mieltä olet perheesi taloudellisesta tilanteesta? paljon talousvaikeuksia 2,4 2,6 5,3 5 Kuvio 4: Vaikuttamismahdollisuus perheen yhteisiin asioihin (%) aina useimmiten joskus ei juuri koskaan 10,4 11,8 5 4,9 40,5 46,7 36,7 32,3 Nokia (N=338) Kaupunkiseutu (N=3778) Voitko mielestäsi vaikuttaa perheen yhteisiin asioihin (esim. suunnitelmat, hankinnat)? 7,4 4,4 Kuvio 5: Nuorten kotona hereillä vietetty aika/pv (%) h/pv 3-4 h/pv 5-6 h/pv 5,7 5,1 24,4 28,7 38,7 36,6 Nokia (N=336) Kaupunkiseutu (N=3771) Kuinka monta tuntia päivässä keskimäärin vietät hereilläoloajastasi kotona? 7 h tai enemmän päivässä 20,2 20,4 11 9,1 5

6 Kuvio 6: Turvallisuuden tunne kotona (%) aina useimmiten joskus 3,3 2,7 21,1 16,2 72,7 78 Nokia (N=337) Kaupunkiseutu (N=3769) Tunnetko olosi kotona turvalliseksi? ei koskaan 0,6 1,5 2,4 1,6 Kuvio 7: Perheen kanssa yhdessä tehtävät asiat (%) tv/elokuvat kotiaskareet keskustelu ajankohtaisista asioista kyläily yhteiset harrastukset ajanvietto kaupungilla pelien pelaaminen ei tee mitään säännöllisesti ,1 67,3 49,1 52,1 37, , ,5 24,5 19,3 24,4 10,5 13,5 13,3 11,3 8,4 7,3 Mitä seuraavista asioista teette perheesi kanssa yhdessä säännöllisesti (vähintään kerran viikossa)? Nokia (N=332) Kaupunkiseutu (N=3730) 6

7 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT Kuvio 8: Nuorten liikunnan määrä viikossa (%) vähemmän kuin 1h/vko 1-3h/vko 3-5h/vko 5-7h/vko 6,4 4,4 25,6 24,3 23,2 24,6 16,8 16,9 Nokia (N=328) Kaupunkiseutu (N=3661) Kuinka monta tuntia viikossa liikut niin, että hengästyt ja hikoilet? 7h tai enemmän/vko 20,1 23,4 7,9 6,4 Kuvio 9: Nuorten unen määrä vuorokaudessa (%) h tai vähemmän 3,1 3,4 6-7h 8-9h 10h tai enemmän 3,4 4,2 31,5 32,1 59,6 57 Nokia (N=327) Kaupunkiseutu (N=3658) Kuinka monta tuntia nukut keskimäärin vuorokaudessa? 2,4 3,3 Kuvio 10: Nuorten kokema virkeyden tunne päivisin (%) aina tai lähes aina silloin tällöin 43,3 45,5 48,5 46,6 Nokia (N=328) Kaupunkiseutu (N=3654) Tunnetko itsesi virkeäksi päivisin? ei juuri koskaan tai ei koskaan 8,2 8 7

8 Taulukko 3: Nuorten kokema sanallinen ja fyysinen kiusaaminen viimeisen vuoden aikana (%) Nokia: kiusattu sanallisesti (N=324) Kaupunkiseutu: kiusattu sanallisesti (N=3592) Nokia: Kiusattu fyysisesti (N=324) Kaupunkiseutu: kiusattu fyysisesti (N=3556) koulussa 20,7 % 23,6 % 8,3 % 8,7 % koulumatkalla 3,1 % 4,2 % 0,9 % 2,1 % kotona 7,4 % 6,3 % 4,3 % 3,1 % harrastuksessa 1,9 % 3,3 % 2,5 % 2,2 % nuorisotilalla 1,5 % 2,7 % 0,9 % 1,7 % kaupungilla/kadulla 3,7 % 4,6 % 3,1 % 2,4 % puhelimessa 6,5 % 5,6 % - - jossain muualla 3,4 % 3 % 0,9 % 1,9 % en osaa sanoa 6,8 % 6,8 % 2,8 % 4,4 % ei ole kiusattu 66,7 % 66,7 % 84,6 % 84,2 % Onko sinua kiusattu sanallisesti/fyysisesti viimeisen vuoden aikana? Nokialaisista nuorista 10 prosenttia on kiusattu sanallisesti kahdessa tai useammassa paikassa. Vastaava prosenttiosuus koko kaupunkiseudulla on 9 %. Kysyttäessä kiusaamisen kokemispaikkoja, nuorilla oli mahdollisuus vastata myös muualla, missä?, mikä näkyy edellisessä taulukossa (taulukko 3) rivinä jossain muualla. Vastaukset tähän kysymykseen olivat pääasiassa asiattomia ja kolme vastausta netissä. Nettikiusaamista kysyttiin erikseen kysymyksellä onko sinua kiusattu jotenkin muuten?. Nettisivut tai sosiaalisen median palvelut, joissa kiusaamista on tapahtunut, ovat whatsapp (n=2), Ask.fm (n=1) sekä facebook (n=1). Muunlaisen kiusaamisen määrät ovat nähtävillä taulukossa 4. Omaisuuteen kajoamisella tarkoitetaan tässä kyselytutkimuksessa toisen henkilön omaisuuden varastamista tai omaisuuden tärvelyä. Taulukko 4: Nuorten kokema muu kiusaaminen viimeisen vuoden aikana (%) Nokia (N=310) Kaupunkiseutu (N=3422) omaisuuteen kajottu koulussa tai koulumatkalla 4,2 % 5,5 % omaisuuteen kajottu kotona 1,9 % 2,7 % omaisuuteen kajottu harrastuksessa tai nuorisotilalla 1 % 1,9 % omaisuuteen kajottu kadulla tai kaupungilla 1,9 % 1,9 % omaisuuteen kajottu jossain muualla 0,6 % 1,8 % ei ole otettu mukaan porukkaan tai yhteiseen tekemiseen 7,4 % 6,8 % ei ole puhuttu vaikka yrittänyt keskustella muiden kanssa 7,7 % 6,8 % kiusattu internetissä 2,3 % 2,7 % muunlaista kiusaamista 2,3 % 2,6 % 9,4 % 11,5 % ei ole kiusattu 77,4 % 75,1 % Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Nuorilla oli myös mahdollisuus kertoa muunlaisesta kiusaamisesta (Taulukko 4: muunlaista kiusaamista ). Näitä kiusaamisen muotoja ovat haukkuminen, syrjiminen, kuvien ottaminen sekä seurustelusuhteen arvosteleminen. Kiusaamisen kohteeksi joutumisen lisäksi nuorilta tiedusteltiin lisäksi ovatko he itse kiusanneet jotakuta viimeisen vuoden aikana. Kiusaajana oleminen on nähtävissä seuraavassa taulukossa (taulukko 5). 8

9 Taulukko 5: Nuorten kiusaajana oleminen viimeisen vuoden aikana (%) Nokia (N=325) Kaupunkiseutu (N=3546) kiusannut sanallisesti 9,5 % 12,8 % kiusannut fyysisesti 2,5 % 3,2 % kajonnut toisen omaisuuteen 1,8 % 1,8 % kiusannut internetissä 1,5 % 2,2 % ei ole ottanut mukaan porukkaan tai yhteiseen tekemiseen 3,4 % 3,4 % ei ole puhunut vaikka henkilö yrittänyt keskustella hänen kanssaan 4,3 % 4,8 % 11,4 % 9,9 % ei ole kiusannut 78,2 75,9 % Oletko itse kiusannut jotakuta viimeisen vuoden aikana? useita (3 tai enemmän) Kuvio 11: Luotettavien ystävien määrä (%) ,7 64,3 Onko sinulla ystäviä, joihin voit luottaa? muutama (1-2) ei ole 5,8 4,1 34,5 28,6 Nokia (N=325) Kaupunkiseutu (N=3624) 4 3 useita (3 tai enemmän) Kuvio 12: Luotettavien aikuisten määrä (%) ,6 36,6 Onko lähipiirissäsi aikuinen, jolle voit puhua, jos jokin asia huolestuttaa sinua? muutama (1-2) ei ole 10,2 9,7 47,4 46,6 Nokia (N=325) Kaupunkiseutu (N=3621 9,8 7,3 9

10 ei koskaan Kuvio 13: Nuorten kokema yksinäisyyden tunne (%) ,8 40,4 Tunnetko olosi yksinäiseksi? joskus usein 5,5 5,7 48,3 46,5 Nokia (N=325) Kaupunkiseutu (N=3622) aina tai lähes aina 2,8 3 4,6 4,4 Kuvio 14: Nuorten päihteiden käyttö (%) Tupakkaa päivittäin (n=36) Tupakkaa viikoittain (n=18) Tupakkaa silloin tällöin (n=31) 5,6 11,1 9,6 Käytätkö jotakin seuraavista aineista/ tuotteista? Alkoholia päivittäin (n=10) 3,1 Alkoholia viikoittain (n=14) 4,3 Alkoholia silloin tällöin (n=69) 21,3 Energiajuomia päivittäin (n=28) 8,6 Energiajuomia viikoittain (n=27) Energiajuomia silloin tällöin (n=104) Sähkötupakkaa päivittäin (n=19) 8,3 5,9 32,1 Nokia (N=324) Kaupunkiseutu (N=3563) Sähkötupakkaa viikoittain (n=12) 3,7 Sähkötupakkaa silloin tällöin (n=25) 7,7 Nuuskaa päivittäin (n=19) 5,9 Nuuskaa viikoittain (n=17) Nuuskaa silloin tällöin (n=22) Kannabista päivittäin (n=12) Kannabista viikoittain (n=8) Kannabista silloin tällöin (n=13) 5,2 6,8 3,7 2,5 4 47,5 % nokialaisista nuorista ei käytä mitään näistä tuotteista/aineista ja 5,2 % vastasi en osaa sanoa. (n=) tarkoittaa nokialaisten nuorten vastausten määrää 10

11 4 VAPAA-AIKA Kuvio 15: Tekniikan parissa vietetty aika päivässä (%) h/pv 3-5 h/pv 6-8 h/pv yli 8 h/pv 12,5 12,9 13,4 10,5 23,2 26, ,9 Nokia (N=336) Kaupunkiseutu (N=3748) Kuinka monta tuntia päivässä vietät yhteensä älypuhelimen, tietokoneen, pelikonsolin ja television ääressä? Ei osaa sanoa 6,8 6,6 Kuvio 16: Nuorten käyttämät sosiaalisen median palvelut (%) WhatsApp (n=283) Facebook (n=256) Intagram (n=183) 55 76,9 85 Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Ask.fm (n=116) 34,8 Google+ (n=67) Twitter (n=49) 14,7 20,1 Nokia (N=333) Kaupunkiseutu (N=3723) Last.fm (n=5) LinkedIn (n=4) ei käytä mitään näistä (n=16) käyttää jotain muuta (n=46) 1,5 1,2 4,8 13,8 Suosituimmat muut sosiaalisen median palvelut ovat Youtube (n=13), KikMessenger (n=9), We Heart It (n=5) sekä Sanapchat (n=4) (n=6) 1,8 (n=) tarkoittaa nokialaisten nuorten vastausten määrää 11

12 Kuvio 17: Nuorten vapaa-ajanviettopaikat (%) kotona kaverilla 83,3 86,3 78,2 74,8 ulkona/pihalla 56,8 60,9 kaupungilla 37,7 45,4 harrastuksessa 45,1 53,3 kauppakeskuksessa 23,2 26,6 kunnan nuorisotilalla kahvilassa/ravintolassa kirjastossa seurakunnan nuorisotilalla töissä jonkun muun tahon nuorisotilalla jossain muualla 6,3 9,1 5,1 10 4,2 9,1 3,9 6,3 2,4 3,5 1,2 1,6 3,3 3,4 2,4 1,6 Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Nokia (N=335) Kaupunkiseutu (N=3725) 12

13 Kuvio 18: Nuorten harrastuneisuus (%) yksilöurheilu joukkueurheilu digipelaaminen soittaminen tai laulaminen tanssi/cheerleading/voimistelu leivonta/kokkaus/kodinhoito lukeminen/kirjallisuus/kirjoittaminen valokuvaus/media eläinharrastukset kuvataide/käsityöt/kädentaidot moottoriurheilu ulkoilu/retkeily/partio kulttuurin seuraaminen seurapelaaminen vapaaehtois-/järjestötoiminta uskonnollisuus/seurakuntatoiminta politiikka/kansalaisvaikuttaminen sirkus/teatteri nuorisotilatoiminta harrastaa jotain muuta ei harrasta mitään 22 16, ,9 14,3 13,6 17,3 13,3 16,1 12, ,5 13,1 11,2 13 8,8 7,7 8,2 11,1 7,3 6,9 6,1 5,5 3 1,9 2,7 4,5 2,1 1,1 1,8 3,1 0,9 3,5 4,8 5,8 15,5 9,4 3,6 2,8 25, ,7 39,4 38,7 Mitä harrastat? Nokia (N=330) Kaupunkiseutu (N=3687) 13

14 Kuvio 19: Esteet harrastuksiin /nuorten toimintaan osallistumiselle (%) mikään ei estä osallistumasta 44,7 47,3 ei tiedä, mitä haluaisi harrastaa tai tehdä harrastaminen/nuorten toiminta on liian kallista 16,3 15,9 15,7 15,4 ystävätkään eivät osallistu 9,3 11,3 harrastauksiin/nuorten toimintaan on vaikea kulkea 8,1 11,3 harrastuksiin/nuorten toimintaan on pitkä matka ei halua harrastaa tai tehdä mitään vapaa-ajallani osallistuminen yksin pelottaa harrastusmahdollisuuksia on liian vähän 11 10,8 10 7,5 9,7 10,5 6,7 7,6 Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun ohjattuun toimintaan? ei tiedä, missä haluamaa harrastusta järjestetään 5 5,2 vanhempien mielipiteet sopivasta vapaa-ajasta 4,7 4,9 ei ole ystäviä, joiden kanssa mennä 4,7 4,4 minua ei pyydetä mukaan 4 3,8 kokemukset kiusaamisesta tai syrjinnästä 3 4 Nokia (N=300) Koko kaupunkiseutu (N=3346) 14

15 5 KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ TOIMINNASTA Kuvio 20: Tiedonsaannin väylät (%) sosiaalinen media 36,4 kaveri 36,1 vanhemmat ilmoitustaulu koulun aikuinen 27 24,5 28,2 Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/ toiminnasta/ harrastuksista? lehti 21 koulun tapahtuma 18,5 sisarukset 11,6 Nokia (N=319) Kaupunkiseutu (N=3511) muu sukulainen 6,6 radio 6,3 Internet-sivut 3,4 sähköposti 2,8 jokin muu taho 0,9 ei ole saanut tietoa 6 20,1 15

16 Kuvio 21: Nokialaisten nuorten osallistuminen nuorten toimintaan (%) osallistunut nuorisotilatoimintaan osallistunut harrastukseen osallistumaan tapahtumaan 9,4 15,4 13 9,4 23,2 23,5 Oletko osallistunut omassa kunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan? Oletko osallistunut jossain muussa kuin kotikunnassasi järjestettyyn nuorten toimintaan? 13,9 14,2 ei ole osallistunut 44,9 59,7 omassa kunnassa (N=323) toisessa kunnassa (N=318) Seuraavassa taulukossa (taulukko 6) on esitetty nuorten mielipiteet nuorille suunnatusta toiminnasta. Väittämiin oli mahdollista vastata portaattomalla janalla täysin samaa mieltä täysin eri mieltä. Janavastaukset muutettiin numeroiksi (1-5) niin, että numero 1 kuvaa vastausta täysin eri mieltä ja numero 5 vastausta täysin samaa mieltä. Oheisesta taulukosta nähdään vastaajien määrä (n), vastausten keskiarvo (ka) sekä en osaa sanoa -vastausten määrä kunkin väittämän kohdalla. Taulukko 6: Nuorten mielipiteet nuorille suunnatusta Nokia Kaupunkiseutu toiminnasta Väittämä n ka EOS n ka EOS Asuinkunnassani on nuorille tarjolla riittävästi ohjattua toimintaa 329 3, , Nuorten toimintaan on mielestäni mukava osallistua 327 3, , Asuinkunnassani tiedotetaan mielestäni riittävästi nuorille suunnatusta toiminnasta Asuinkunnassani nuorilla on mielestäni mahdollisuus vaikuttaa nuorille järjestettävään toimintaan Asuinkunnassani nuorisotyöntekijöiltä saa apua ja tukea erilaisiin asioihin Asuinkuntani sisällä on helppo liikkua mielenkiintoiseen harrastukseen ja nuorten toimintaan Minulla on mahdollisuus liikkua mielenkiintoisen harrastuksen perässä toiselle paikkakunnalle 327 3, , , , , , , , , ,

17 Kuvio 22: Vaikuttamisen väylät (%) lähipiiri (perhe, suku, perhetutut) nuoriso-ohjaajat kaverit koulun henkilökunta kunnan päättäjät poliitikot kunnan nuorisovaltuusto kunnan internetsivut yhdistys tai muu organisaatio kunnan työntekijät tiedotusvälineet ei halua vaikuttaa 2,2 5,4 4,7 4,7 11,4 9,2 9,2 8,9 10,4 16,1 21,5 22,8 Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? 34,2 Nokia (N=316) Kaupunkiseutu (N=3486) Kuvio 23: Vaikuttamisen keinot (%) palautteen antaminen keskustelutilaisuuteen osallistuminen aktiivinen toiminta esim nuorisovaltuustossa aloitteen, vetoomuksen tai adressin kirjoittaminen kirjoittaminen lehteen vapaaehtoistyö keskustelu sosiaalisessa mediassa tai nettifoorumilla osallistuminen mielenosoitukseen rakennuksen valtaaminen osallistuminen lakkoon toiminta porukalla jonkin asian puolesta tai vastaan taiteen keinot keskustelu päättäjien kanssa nimien kerääminen aloitteeseen, adressiin yms. mielenosoituksen tai lakon järjestäminen joku muu () 12,1 10,3 8,9 8,9 7,8 7,8 7,8 6,8 6,4 6 5,7 5,7 8,5 18,9 31,3 29,9 Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Nokia (N=281) Kaupunkiseutu (N=3026) 17

18 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kuvio 24: Nuorten toivomat harrastusmahdollisuudet (%) urheilu yksilölajit urheilu joukkuelajit 22,8 24,4 tanssi/cheerleading/voimistelu 13,6 moottoriurheilu eläinharrastukset digipelaaminen leivonta/kokkaus/kodinhoito musiikin soittaminen/laulaminen valokuvaus/media kuvataide/käsityöt sirkus/teatteri seurapelaaminen ulkoilu/retkeily/partio kulttuurin seuraaminen lukeminen/kirjallisuus/kirjoittaminen nuorten tila/nuorisotilatoiminta vapaaehtois-/järjestötoiminta politiikka/kansalaisvaikuttaminen uskonnollisuus/seurakuntatoiminta kaipaa jotain muuta 8,2 7,9 7,6 7 6,3 6,3 5,4 5,4 4,4 3,5 3,2 2,8 1,9 1,3 1,3 0,9 1,6 Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? ei kaipaa mitään 11,1 27,5 Nokia (N=316) Kaupunkiseutu (N=3464) 18

19 NUORTEN KAIPAAMA TOIMINTA JA HARRASTUKSET Miten nuorten toimintaa ja vaikutusmahdollisuuksia tulisi mielestäsi kehittää? Vaikuttaminen ja osallisuus: Että nuoret saisi päättää enemmän asioista Meillä on hyvä nuorisovaltuusto. Ihmisten olisi hyvä tietää enemmän sen toiminnasta. Nuorille enemmän valtaa/ Nuorille enemmän valtaa ja sananvaltaa asioihin. pitäisi olla jotain kyselyitä nuorille että mitä ne haluaa Kysyttäisiin enemmän nuorten mielipiteitä./ Nuorilta kysyttäisiin enemmän mielipiteitä ja toivomuksia. Nuoria tulisi oikeasti kuunnella, sillä on vaikea määritellä, mikä koskee nuoria ja mikä ei. Kunnan päättäjien tulisi luottaa nuoren mielipiteisiin, sillä jopa 13-vuotiaalta voi tulla erittäin järkevää puhetta. Nuorilta tulisi kysyä, että mitä toimintaa he haluavat. Koulun seinille voisi ilmestyä ilmoituksia tapahtumista, esim. Chill Housesta. Koululle, jos halutaan jotain uutta, niin ehdottamisen ei välttämättä kannattaisi tapahtua Facebookin kautta, koska kaikilla ei ole mahdollisuutta ehdottaa, jos ei ole Facebookia, eikä saa tehdä sinne profiilia. Kaikkien näiden ehdotusten ei pitäisi tapahtua sosiaalisessa mediassa, vaan luokissa voisi vaikka äänestää, niin, että kaikki kirjoittaisivat lapuille ja laput vietäisiin kunnalle. Tämä saattaa kuulostaa vanhanaikaiselta, mutta kaikilla ei ole mahdollisuuksia edes yläasteella Ask.fm:iin, Facebookiin, Twitteriin, Instagramiin tai muihin sosiaalisiin medioihin. On kurjaa, jos äänestäminen tapahtuu Facessa, ja ei ole Facea tai mahdollisuutta siihen ja haluaisi vaikuttaa esim. koulun asioihin! Koulussa voisi järjestää jotain tilaisuuksia jossa nuoret voisivat kertoa/kirjoittaa mielipiteitään ja niitä pohdittaisiin päättäjien kesken vakavasti ja jotain hyviä ideoita toteutettaisiin oikeasti. Koluissa voisi olla silloin tällöin kyselyitä joiden tulokset oikeasti vaikuttaisivat johonkin. Pitäisi olla foorumi, johon voisi kirjoittaa mitä toivoisi ja voisi vaikuttaa niihin, ja foorumin ylläpitäjä voisi toteuttaa nämä toiveet Kouluissa pitäisi järjestää luokkien kesken esim. keskusteluja, mitä nuoret haluaisivat tehdä. Voisi tehdä helpommaksi sanoa mielipiteensä tai asiansa nuorille pitäisi luoda helppoja kanavia vaikuttaa esim netissä ja ne pitäisi esitellä nuorille niin että he löytävät ne nuoretpitäisi huomioida myös ei vain nuoria koskevissa kysymyksissä kuten liikenneyhteydet. Äänestys ikää voisi laskea. Oikeastaan nuoret pitäisi saada innostumaan vaikuttamisesta ja vakuuttumaan siitä, että se on mahdollista! Nuoria pitäisi rohkaista kertomaan mielipiteensä, ilman että pitäisi toimia typerästi. Nuoria pitäisi infota enemmän mahdollisuuksista vaikuttaa ja tehdä asiat mielenkiintoiseksi. Esim. nuoria kiinnostaa heihin koskevat asiat ei talous tai niin sanotut aikuisten asiat! Viestintä/mainonta: Vois olla aktiivisempaa/ enemmän ilmoituksia, mainoksia lehdessä.) käyttäkää enemmän sosiaalista mediaa ja tehkää innostavampia asioita! Jakaa mainoksia jossa kerrotaan nuorten toiminnasta ja lähettää samalla lomake, jonka voi täyttää jos haluaa osallistua tulisi enemmän tiedotteita/ Enemmän tiedotteita kunnassa tapahtuvista nuoriin liittyvistä asioista! >:- ilmotettaisiin enemmän koulussa nuorten tekemisistä. esim keskusradioissa kouluilla (nuorisotiloista) ym mitä nokialla tapahtuu. Pitäisi ehkä mainostaa enemmän, nimittäin itekkin olen aivan pihalla näistä asioista kun ei niihin olla hirveesti perehdytetty. Nuorten toiminta ja harrastukset: voisi esim järjestää jonkun tapahtuman tai liikunta testin Enemmän tukea yksilöurheilijoille ja vapaa-ajanviettopaikkoja kuten ketteryysratoja ja valokuvaus- ja maaluspiirejä mua kiinnostaa luonto todella paljon! pidän myös shakista ja biljardista joten järjestäkää retkiä myös biljarditurnauksiin jotta voisin kannustaa suosikkini voittoon! kirjottakaa lyhyempiä kysymyksiä ja tehkää retkiä sosiaalliseen mediaan ja metsän siimekseen. myös biljardiharrastus sekä shakki kiinnostavat minua ulkoilma elokuvat ja piknik ois kivoja!! pelitapahtumia Toimintaa pitäisi olla enemmän, ja sen pitäisi olla yksinkertaisen hauskaa, niin että jokainen halukas uskaltaa tulla mukaan ja voi nauttia tilanteesta! 19

20 niitä pitäisi olla enemmän/ Nuorille enemmän toimintaa Nokialla ja muualla suomessa. tulisi olla enemmän aktiviteettejä nuorille joka päivä eikä esim. joka toinen päivä tai vain pari kertaa viikossa. lisää liikunnallisia tapahtumia!/ lisää liikunta mahdollisuuksia nokialle Nokialle voisi tulla enemmän harrastus mahdollisuuksia. enemmän keikkoja nokialle Nuorten toimintaa pitäisi olla enemmän. Nuorten toiminnasta pitäisi ilmoittaa enemmän nuorille. Voisi olla tanssia ja pallopelejä! Enemmän erilaisia harrastusmahdollisuuksia esim. mahdollisuus harrastaa oman hevosen tai ponin kanssa ja erilaisia tansseja. kaikkia harrastus mahdollisuuksia tulisi mielestäni kehittää. mutta nykyisetkin harrastus mahdollisuudet ehkä riittäisivät joksikin aikaa harrastus toimintaa voisi toisaalta kehittää että nuorilla kuluisi aika paremmin ja ilkivalta ehkä myös vähentyisi tähän asti olen ollut tyytyväinen kuntamme toimintaan LOLIA pitäisi harjoittaa koulussa palokuntaa sählyyn tulisi enemmän porukkaaa Tulisi järjestää jotain leivontatapahtumia, missä leivottaisiin tai sitten jotain vaikka lenkkeilyä, vaikka joka viikko tai joka toinen viikko. Tai, että katsottaisiin vaikka jotain elokuvaa tai jotain ohjelmaa Toivoisin, ettei nuorille tarvitsisi aina olla jotakin ' tavallista ' toimintaa. Mielestäni esimerkiksi erilaiset leivontakerhot, eläinten kanssa tekeminen ja oleminen, muinaisten kielten opettelu ja arkeologisen työn seuraaminen ja siihen opettelu olisivat sellaisia asioita, jotka olisivat paikkakunnalleni tervetulleita. Nuorille pitäisi tarjota enemmän vaihtoehtoja vapaa-ajalla tekemiseen. oppimalla asioita ja urheilemalla Nuorten tilat ja harrastuspaikat: nuorisotiloja pitäisi remontoida koska ne on välillä likaisia Nuoret tarvii lisää toimintaa missä näkee ihmisiä! Ei mitää nuorisotilaa vaajtn muuta uutta pitäs olla enemmän jotain paikkoja nuorille enemmän vapaa ehtoisia liikunta paikkoja. Nuorille pitäisi antaa enemmän mahdollisuuksia ajanviettoon ulkona, esim. erilaisten toimintapaikkojen, kuten puistojen ja kenttien lisäämisellä. Näin nuoret saattaisivat liikkua enemmän ja heillä olisi myös enemmän paikkoja joissa viettää aikaa. Vaikutusmahdollisuuksista en tiedä Enemmän tekemistä yhdessä asuinpaikkakunnalla. ja muutenkin paremmat tilat missä voi olla ja kahviloita enemmän :) olis halleja mihin sais vapaa-ajalla mennä Tekemällä tänne tuppukylään vaikka mäkkäri ja serena tehä lisää paikkoja esim halleja ja ne olis ilmasia nii sinne tulis porukkaa enemmä ja nuoria kiinnostais sellanen olisi enemmän nuorisotiloja ja harrastusmahdollisuuksia Koulusta voisi tehdä viihtyisämmän. Meidän koulussa Nokian Emäkosken koulussa on tehty kyselyitä, että miten voisi parantaa viihtyvyyttä, mutta näille ehdotuksille ei tapahdu mitään! Ihan turhaan kirjotetaan niitä... nuorille enemmän toimintaa nokialle esim enemmän paikkoja jossa voisi olla kavereiden kassa ja tehdä jotain kivaa Muu palaute/ideat valistakaa mopoautojen epäturvallisuudesta!! neon ihan hyviä jo sellaisina kuin ne ovat Pitäisi enemmän rohkaista nuoria. on enemmän ulkona Pitäisi puhua enemmän nuorille. en tiedä ei oikein kiinnosta tämä poliittinen puoli En tiiä mut jotenki sitä pitäis! nuoret pitäis saada pois tietokoneilta ja enemmä ulos liikkuu.. mut sihen tarvitaan myös vanhempii ja niiden pitää sanoo lapsilleen et nyt ulos liikkuu et ei joku lapsi joka vaa päivät on jossain koneel ni yht äkkii vaa saa jotain ideaa et 'joo ny ku tääl netis sanottii et pitää liikkuu ni mä liikun'.. ku tietokoneet on niinkun huumetta niitä ei mielestäni tarvitse kehittää Nokialla nämä asiat ovat mielestäni ihan hyvin, joten niitä ei tarvitse paljoa parantaa. 20

21 7 YHTEENVETO Tässä raportissa on esitelty Tampereen kaupunkiseudun nuorisokyselyn tulokset Nokian kaupungista. Tulokset perustuvat keväällä 2014 toteutettuun sähköiseen kyselyyn, joka on osa Tampereen kaupunkiseudun Rajatonta riemua -nuorisotyön kehittämishanketta. Kyselyn kohderyhmänä olivat luokkalaiset nuoret ja kyselyyn vastasi Nokialla 356 nuorta. KOTI ON YLEISIN VAPAA-AJANVIETTOPAIKKA Vastausten perusteella näyttäisi siltä, että nuoret viihtyvät hyvin kotona. Yli 80 prosenttia nuorista kertoo viettävänsä vapaa-aikaansa kotona ja suurin osa nuorista kokee olonsa kotona turvalliseksi aina (72,7 %). Lähes 40 prosenttia vastaajista viettää kotona hereilläoloajastaan 5-6 tuntia päivässä. Muita yleisiä vapaaajanviettopaikkoja ovat kaverin luona (78,2 %), ulkona tai pihalla (60,9 %) sekä kaupungilla (45,4 %). Suurin osa nokialaisten nuorten vanhemmista on työelämässä ja pääosin nuoret asuvat molempien vanhempiensa kanssa. Nuoret mieltävät perheeseensä kuuluvaksi useampia eri henkilöitä kuin vain ne keiden kanssa he asuvat. Tällaisia henkilöitä ovat muun muassa isovanhemmat ja poika-/tyttöystävät. Nuorilta tiedusteltiin, millaisia asioita he tekevät yhdessä perheensä kanssa. Yli puolet nuorista katselee perheensä kanssa televisiota tai elokuvia ja noin puolet toimittaa kotiaskareita. Noin 38 prosenttia keskustelee ajankohtaisista asioista ja noin 33 prosenttia kyläilee esimerkiksi sukulaisten tai naapurien luona. Perheen kanssa yhteisiä harrastuksia on 20,5 prosentilla vastanneista. Nuoret arvioivat omat vaikuttamismahdollisuudet perheessään hieman muuta kaupunkiseutua vähäisemmiksi ja vain noin 10 prosenttia nuorista kokee voivansa vaikuttaa perheensä asioihin aina. Useimmiten perheen yhteisiin asioihin voi vaikuttaa noin 40 prosenttia nuorista. HARRASTUNESUUS MUUTA KAUPUNKISEUTUA VÄHÄISEMPÄÄ Vaikka nuorista 45 prosenttia kertoo viettävänsä vapaa-aikaa harrastuksensa parissa, nokialaiset nuoret harrastavat hieman muuta kaupunkiseutua vähemmän. Nuorista 15,5 prosenttia sanoo, ettei harrasta tällä hetkellä mitään, noin 16 prosenttia nuorista ei tiedä, mitä haluaisi harrastaa tai tehdä vapaa-ajallaan ja 10 prosenttia vastaajista ei halua harrastaa mitään. Harrastusten esteenä nähdään myös harrastusten kalleus. Suurin osa nuorista pitää kuitenkin perheensä taloudellista tilannetta pääsääntöisesti melko hyvänä ja noin puolet vastaajista kokee, ettei harrastuksiin ja nuorten toimintaan osallistumiselle ole esteitä. Nokialaisten nuorten yleisimmät harrastukset ovat joko yksilöurheilu (39,4 %), joukkueurheilu (30 %) tai digipelaaminen (25,8 %). Nuorisotilatoimintaa kertoo harrastavansa vain alle prosentti vastaajista, mutta 23,2 prosenttia kuitenkin sanoo osallistuneensa nuorisotilatoimintaan omassa kunnassaan ja noin 9 prosenttia jossain toisessa kunnassa. Vapaa-aikaansa kunnan nuorisotilalla sanoo viettävänsä 6,3 prosenttia vastanneista ja seurakunnan nuorisotilalla 3,9 prosenttia. Näyttäisikin siltä, etteivät nuoret koe nuorisotilatoimintaa harrastukseksi vaan näkevät nuorisotilan ennemmin vapaa-ajanviettopaikkana. Kyselyyn vastanneista nuorista noin 45 prosenttia sanoo, ettei ole osallistunut mihinkään omassa kunnassa järjestettyyn nuorten toimintaan. KEHITETTÄVÄÄ ENITEN TIEDOTTAMISESSA JA TOIMINNAN MONIPUOLISUUDESSA Nuorilta tiedusteltiin mielipiteitä nuorille suunnatusta toiminnasta ja yleinen arvio on hieman muuta kaupunkiseutua heikompi. Nokialaisten nuorten mielestä eniten kehitettävää olisi nuorten toiminnan tiedottamisessa, toiminnan monipuolisessa tarjonnassa sekä toiminnan mukavuudessa. Nuoret toivovat Nokialle monipuolisempia harrastusmahdollisuuksia sekä erilaisia harrastustiloja ja nuorten vapaa-ajanviettopaikkoja. Tietoa nuorten toiminnasta nuoret ovat saaneet useiden eri väylien kautta, joista yleisimmät ovat sosiaalinen media, kaverit, vanhemmat sekä ilmoitustaulu. Nuorista 6 prosenttia sanoo, ettei ole saanut lainkaan tietoa nuorten toiminnasta ja noin 20 prosenttia, mistä tuota tietoa on saanut. Nuoret toivovat voivansa vaikuttaa nuorten toiminnan kehittämiseen ja nuorille toivotaan enemmän helpompia vaikuttamisen keinoja ja väyliä. Nokialaiset nuoret pitävät palautteen antamista ja keskustelutilaisuuksiin osallistumista tehokkaimpina keinona vaikuttaa oman asuinkunnan asioihin. Myös aktiivinen toiminta nuorisovaltuustossa nähdään hyvänä vaikuttamisen keinona vaikka vain noin 9 prosenttia nuorista kääntyisi nuorisovaltuuston puoleen halutessaan vaikuttaa johonkin oman asuinkunnan asiaan. Nuorisovaltuusto koetaankin tehokkaaksi silloin, kun itse toimitaan aktiivisesti siinä mukana. 21

22 Tehokkaina vaikuttamisen väylinä taas nähdään lähipiiri, nuoriso-ohjaajat sekä omat kaverit. Nuorista noin 10 prosenttia ei halua vaikuttaa oman asuinkunnan asioihin ja noin 34 prosenttia nuorista, kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisi, jos haluaisi näin tehdä. NUORET KÄYTTÄVÄT RUNSAASTI PÄIHTEITÄ Verrattaessa nokialaisten nuorten vastauksia koko kaupunkiseudun vastauksiin, huomataan, että nuorten päihteiden käyttö Nokialla on muuta kaupunkiseutua yleisempää. Nuorista vain vajaa puolet sanoo, ettei käytä mitään päihteitä. Etenkin alkoholin juonti silloin tällöin sekä tupakointi on runsasta. Nuorista yli 20 prosenttia sanoo juovansa alkoholia silloin tällöin, viikoittain 4,3 prosenttia ja päivittäin noin 3 prosenttia. Kyselyyn vastanneista tupakoi päivittäin noin 11 prosenttia, viikoittain noin 6 prosenttia ja silloin tällöin noin 10 prosenttia. Erityisen huolestuttavana voidaan pitää kannabiksen käytöstä kertovia lukuja. Nuorista lähes 4 prosenttia sanoo käyttävänsä kannabista päivittäin, 2,5 prosenttia viikoittain ja 4 prosenttia silloin tällöin. Tarkasteltaessa nuorten unen määrää ja virkeyttä, voidaan huomata, että lähes 60 prosenttia nuorista nukkuu yössä keskimäärin 8-9 tuntia. Toisaalta vain noin 43 prosenttia vastanneista tuntee itsensä virkeäksi aina. Lähes puolet nuorista tuntee olonsa virkeäksi vain silloin tällöin ja noin 8 prosenttia ei juuri koskaan tai ei koskaan. Energiajuomia sanoo juovansa päivittäin yli 30 prosenttia vastanneista ja viikoittain noin 8 prosenttia nuorista. Päivittäin energiajuomia juo noin 9 prosenttia nuorista. YSTÄVÄT JA KIUSAAMINEN Vaikka noin 40 prosenttia kyselyyn vastanneista nokialaisista nuorista ei tunne oloaan koskaan yksinäiseksi, lähes puolet tuntee yksinäisyyttä joskus. Usein yksinäisyyttä tuntee 5,5 prosenttia nuorista ja aina tai lähes aina itsensä tuntee yksinäiseksi lähes kolme prosenttia vastanneista. Suurimmalla osalla nuorista on kuitenkin lähipiirissään useita luotettavia ystäviä ja noin 6 prosenttia nuorista sanoo, ettei tällaisia ystäviä ole lainkaan. Vastaavasti luotettavia aikuisia on hieman vähemmän. Nuorista lähes puolet sanoo, että heidän lähipiirissään on muutama luotettava aikuinen ja noin 10 prosenttia nuorista kokee, ettei heidän lähipiirissään ole yhtään luotettavaa aikuista. Noin 33 prosenttia nuorista sanoo, että heillä on lähipiirissään useita luotettavia aikuisia. Nokialaisten nuorten kiusatuksi tulemisen kokemukset ovat samansuuntaisia koko kaupunkiseutuun verrattuna ja osittain jopa hieman vähäisempiä. Yleisin kiusaamisen muoto on sanallinen kiusaaminen. Koulussa sanallista kiusaamista on kokenut noin 21 prosenttia nokialaisista nuorista ja vastaava luku koko kaupunkiseudulla on noin 24 prosenttia. Huolimatta kiusaamisen yleisyydestä tai tavasta, se on aina asia, johon tulee suhtautua vakavasti ja johon tulee puuttua. Erityisen huolestuttavaa on, että vastausten mukaan jopa 10 prosenttia nuorista on joutunut sanallisen kiusaamisen kohteeksi kahdessa tai useammassa paikassa. Kyselyn kautta ei voida tarkkaan selvittää sitä, millaiset asiat koetaan kiusaamisena tai kuka nuorta kiusaa. Nuorilta kuitenkin kysyttiin kiusaavatko he itse muita ja näyttäisikin siltä, että ne nuoret jotka kiusaavat, kiusaavat usealla eri tavalla. Nuorista noin 78 prosenttia sanoo, ettei ole kiusannut muita ja noin 11 prosenttia ei osaa sanoa, onko näin tapahtunut. 22

23 LIITE 1 KYSELYLOMAKE Taustatiedot 1. Luokka-aste Millä luokalla olet? 7. luokalla 8. luokalla 9. luokalla 2. Sukupuoli Mikä on sukupuolesi? tyttö poika muu 3. Kotikieli Mitä kieltä kotonasi puhutaan? suomea ruotsia suomea ja ruotsia muuta kieltä/useita kieliä, mitä? 4. Postinumero Mikä on asuinalueesi postinumero? Perhe ja koti 5. Keitä henkilöitä kuuluu perheeseesi? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot isä äiti äitipuoli isäpuoli sisarus tai sisaruksia sisaruspuoli tai sisaruspuolia isovanhempi tai isovanhemmat poika- tai tyttöystävä yksi tai useampi muu henkilö, kuka? 6. Keiden kanssa asut tällä hetkellä? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot keiden kanssa asut pääsääntöisesti isä äiti äitipuoli isäpuoli sisarus tai sisaruksia sisaruspuoli tai sisaruspuolia isovanhempi tai isovanhemmat poika- tai tyttöystävä yksi tai useampi muu henkilö, kuka? asun yksin 7. Käykö isäsi tällä hetkellä töissä? Valitse sopivin vaihtoehto Kyllä Ei, hän on työttömänä tai lomautettuna Ei, hän on eläkkeellä tai sairaseläkkeellä Ei, hän on koti-isä Ei, hän opiskelee 23

24 Ei, hän on kuollut Ei, jokin muu tilanne, mikä? En tiedä 8. Käykö äitisi tällä hetkellä töissä? Valitse sopivin vaihtoehto Kyllä Ei, hän on työttömänä tai lomautettuna Ei, hän on eläkkeellä tai sairaseläkkeellä Ei, hän on koti-äiti Ei, hän opiskelee Ei, hän on kuollut Ei, jokin muu tilanne, mikä? En tiedä 9. Mitä mieltä olet perheesi taloudellisesta tilanteesta? Perheeni taloudellinen tilanne on mielestäni... erittäin hyvä melko hyvä jonkin verran talousvaikeuksia paljon talousvaikeuksia 10. Voitko mielestäsi vaikuttaa perheen yhteisiin asioihin (esim. suunnitelmat, hankinnat)? Valitse sopiva vaihtoehto aina useimmiten joskus en juuri koskaan tai en koskaan 11. Kuinka monta tuntia päivässä keskimäärin vietät hereilläoloajastasi kotona? Valitse sopivin vaihtoehto 0-2 tuntia päivässä 3-4 tuntia päivässä 5-6 tuntia päivässä 7 tuntia tai enemmän päivässä 12. Tunnetko olosi kotona turvalliseksi? Valitse sopivin vaihtoehto aina useimmiten joskus en koskaan 13. Mitä seuraavista asioista teette perheesi kanssa yhdessä säännöllisesti (vähintään kerran viikossa)? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot niistä toiminnoista, joihin suurin osa perheenjäsenistäsi osallistuu teemme yhdessä erilaisia kotiaskareita (esim. ruoan laitto, siivous, pihatyöt) katsomme yhdessä televisiota/elokuvia pelaamme yhdessä tietokonepelejä/konsolipelejä/lautapelejä/seurapelejä harrastamme yhdessä (esim. liikuntaa, kulttuuria) keskustelemme uutisista tai muista ajankohtaisista asioista vietämme aikaa kaupungilla (esim. ravintolassa, kahvilassa, kauppakeskuksessa) käymme kylässä (esim. ystäväperheiden, naapurien tai sukulaisten luona) emme tee mitään näistä säännöllisesti Vapaa-aika 14. Kuinka monta tuntia päivässä vietät yhteensä älypuhelimen, tietokoneen, pelikonsolin ja television ääressä? Valitse sopivin vaihtoehto 0-2 tuntia vuorokaudessa 24

25 3-5 tuntia vuorokaudessa 6-8 tuntia vuorokaudessa yli 8 tuntia vuorokaudessa 15. Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot Facebook Twitter Instagram Ask.fm WhatsApp Last.fm Google+ LinkedIn En käytä mitään näistä Käytän jotain muuta sosiaalisen median palvelua, mitä? 16. Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Voit valita viisi (5) paikkaa, jossa vietät eniten aikaasi kouluajan ulkopuolella kotona kaverilla kaupungilla hengailemassa kahvilassa/ravintolassa kirjastossa kauppakeskuksessa kunnan nuorisotilalla seurakunnan nuorisotilalla jonkun muun järjestäjän (esim. järjestö) nuorisotilalla harrastuspaikassa/harrastukseni parissa ulkona/pihalla töissä muualla, missä? 17. Mitä harrastat? Valitse parhaiten sopivat vaihtoehdot seuraavista ryhmistä: liikunta/ urheilu/ kuntoilu (yksilölajit) liikunta/ urheilu/ kuntoilu (joukkuelajit) tanssi/ cheerleading/ voimistelu sirkus/ teatteri (esim. akrobatia, jongleeraus, ilmaisutaito, näytteleminen) kuvataide/ käsityöt/ kädentaidot musiikin soittaminen/ laulaminen ulkoilu/ retkeily/ partio Kulttuurin seuraaminen (esim. elokuvat, teatteriesitykset, konsertit, museot) valokuvaus/ media leivonta/ kokkaus/ kodinhoito moottoriurheilu eläinharrastukset vapaaehtois-/ järjestötoiminta politiikka/ kansalaisvaikuttaminen uskonnollisuus/ seurakuntatoiminta nuorten tila/ nuorisotilatoiminta Digipelaaminen (esim. kännykkäpelit, konsolipelit, tietokonepelit) Seurapelaaminen (esim. lautapelit, roolipelit, biljardi) Lukeminen/ kirjallisuus/ kirjoittaminen en harrasta mitään tällä hetkellä harrastan jotain muuta, mitä? 25

26 18. Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille sunnattuun ohjattuun toimintaan? Valitse kolme (3) merkittävintä vaihtoehtoa Harrastaminen/ nuorten toiminta on liian kallista Vanhempieni mielipiteet minulle sopivasta vapaa-ajantoiminnasta Kokemukseni syrjityksi tulemisesta tai kiusaamisesta Osallistuminen yksin pelottaa Minua ei pyydetä mukaan Ystävänikään eivät osallistu Harrastuksiin/ nuorten toimintaan on pitkä matka Harrastuksiin/ nuorten toimintaan on vaikea kulkea Harrastuspaikkoja/ harrastusmahdollisuuksia on liian vähän Minulla ei ole ystäviä, joiden kanssa mennä En tiedä, missä haluamaani harrastusta/ toimintaa järjestetään En tiedä, mitä haluaisin harrastaa tai tehdä vapaa-ajallani En halua harrastaa tai tehdä mitään vapaa-ajallani Mikään näistä ei estä minua osallistumasta harrastuksiin tai vapaa-ajantoimintaan Kokemukset ja mielikuvat nuorille järjestettävästä toiminnasta 19. Oletko osallistunut omassa kunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan? Voit valita useamman vaihtoehdon. En ole osallistunut Kyllä, olen osallistunut johonkin harrastukseen Kyllä, olen käynyt nuorisotilalla Kyllä, olen osallistunut johonkin nuorten tapahtumaan En osaa sanoa 20. Oletko osallistunut jossain muussa kuin kotikunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan Voit valita useamman vaihtoehdon. En ole osallistunut Kyllä olen osallistunut johonkin harrastukseen Kyllä olen käynyt nuorisotilalla Kyllä olen osallistunut johonkin nuorten tapahtumaan En osaa sanoa 21. Asuinkunnassani on nuorille tarjolla riittävästi ohjattua toimintaa (Jana) 22. Nuorten toimintaan on mielestäni mukava osallistua 23. Asuinkunnassani tiedotetaan mielestäni riittävästi nuorille suunnatusta toiminnasta (Jana) 24. Asuinkunnassani nuorilla on mielestäni mahdollisuus vaikuttaa nuorille järjestettävään toimintaan (Jana) 25. Asuinkunnassani nuorisotyöntekijöiltä saa apua ja tukea erilaisiin asioihin (Jana) 26. Asuinkuntani sisällä on helppo liikkua mielenkiintoiseen harrastukseen ja nuorten toimintaan (Jana) 27. Minulla on mahdollisuus liikkua mielenkiintoisen nuorten toiminnan tai harrastuksen perässä toiselle paikkakunnalle (Jana) Väittämäkysymyksiin vastattiin janalla täysin samaa mieltä---täysin eri mieltä Hyvinvointi ja elämäntavat 28. Kuinka monta tuntia viikossa keskimäärin liikut niin että hengästyt ja hikoilet? Valitse sopivin vaihtoehto en ollenkaan/vähemmän kuin tunnin viikossa 1-3 tuntia viikossa 3-5 tuntia viikossa 5-7 tuntia viikossa yli 7 tuntia viikossa 26

27 29. Kuinka monta tuntia nukut keskimäärin vuorokaudessa? Valitse sopivin vaihtoehto 5 tuntia tai vähemmän 6-7 tuntia 8-9 tuntia 10 tuntia tai enemmän 30. Tunnetko itsesi virkeäksi päivisin? Valitse sopivin vaihtoehto aina tai lähes aina silloin tällöin en juuri koskaan tai en koskaan 31. Onko sinua kiusattu sanallisesti (esim. nimitelty) viimeisen vuoden aikana? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot ei ole on koulussa on koulumatkalla on kotona on harrastuksessa on nuorisotilalla on kaupungilla tai kadulla on puhelimessa on jossain muualla, missä? 32. Onko sinua kiusattu fyysisesti (esim. tönitty, lyöty) viimeisen vuoden aikana? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot ei ole on koulussa on koulumatkalla on kotona on harrastuksessa on nuorisotilalla on kaupungilla tai kadulla on jossain muualla, missä? 33. Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot omaisuuttani on rikottu tai varastettu koulussa tai koulumatkalla omaisuuttani on rikottu tai varastettu kotona omaisuuttani on rikottu tai varastettu harrastuksessa tai nuorisotilalla omaisuuttani on rikottu tai varastettu kaupungilla tai kadulla omaisuuttani on rikottu tai varastettu jossain muualla, missä? Minua ei ole otettu mukaan porukkaan tai yhteiseen tekemiseen minulle ei ole puhuttu vaikka olen yrittänyt keskustella muiden kanssa minua on kiusattu internetissä, millä sivustolla? olen kokenut muunlaista kiusaamista, millaista? ei ole kiusattu 34. Oletko itse kiusannut jotakuta viimeisen vuoden aikana? Valitse sopivat vaihtoehdot en ole olen sanallisesti (esim. nimitellyt) olen fyysisesti (esim. töninyt, potkinut) olen varastanut tai tärvellyt toisen omaisuutta olen kiusannut internetissä 27

28 en ole ottanut toista mukaan porukkaan tai yhteiseen tekemiseen olen tietoisesti jättänyt puhumatta toiselle vaikka hän on halunnut puhua kanssani 35. Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? Valitse sopivimmat vaihtoehdot seuraavista poltan TUPAKKAA päivittäin tai lähes päivittäin poltan TUPAKKAA viikoittain (1-3 kertaa viikossa) poltan TUPAKKAA silloin tällöin juon ALKOHOLIA päivittäin tai lähes päivittäin juon ALKOHOLIA viikoittain (1-3 kertaa viikossa) juon ALKOHOLIA silloin tällöin poltan SÄHKÖTUPAKKAA päivittäin tai lähes päivittäin poltan SÄHKÖTUPAKKAA viikoittain (1-3 kertaa viikossa) poltan SÄHKÖTUPAKKAA silloin tällöin käytän NUUSKAA päivittäin tai lähes päivittäin käytän NUUSKAA viikoittain (1-3 kertaa viikossa) käytän NUUSKAA silloin tällöin käytän KANNABISTA päivittäin tai lähes päivittäin käytän KANNABISTA viikoittain (1-3 kertaa viikossa) käytän KANNABISTA silloin tällöin juon ENERGIAJUOMIA päivittäin tai lähes päivittäin juon ENERGIAJUOMIA viikoittain (1-3 kertaa viikossa) juon ENERGIAJUOMIA silloin tällöin en käytä mitään näistä 36. Onko sinulla ystäviä, joihin voit luottaa? Valitse sopivin vaihtoehto on, useita (3 tai enemmän) on, muutama (1-2) ei ole 37. Onko lähipiirissäsi aikuinen, jolle voit puhua, jos jokin asia huolestuttaa sinua? Valitse sopivin vaihtoehto kyllä, useita (3 tai enemmän) kyllä, muutama (1-2) ei ole 38. Tunnetko olosi yksinäiseksi Valitse sopivin vaihtoehto en koskaan joskus usein aina tai lähes aina Nuorten toiminnan kehittäminen 39. Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot sisaruksiltani vanhemmiltani muulta sukulaiseltani kaverilta sosiaalisesta mediasta (esim. Facebook, Twitter, Instagram) lehdestä radiosta koulussa joltain aikuiselta (esim. kuraattori, opettaja, terveydenhoitaja, rehtori) 28

29 koulussa järjestetystä tapahtumasta ilmoitustaululta koulussa, kaupassa tai nuorisotilalla sähköpostilla internetsivuilta, mistä? jostain muualta, mistä? en ole saanut tietoa nuorten toiminnasta 40. Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Valitse kolme (3) mielestäsi tärkeintä osa-aluetta liikunta/ urheilu/ kuntoilu (yksilölajit) liikunta/ urheilu/ kuntoilu (joukkuelajit) tanssi/ cheerleading/ voimistelu sirkus/ teatteri (esim. akrobatia, jongleeraus, ilmaisutaito, näytteleminen) kuvataide/ käsityöt/ kädentaidot musiikin soittaminen/ laulaminen ulkoilu/ retkeily/ partio Kulttuurin seuraaminen (esim. elokuvat, teatteriesitykset, konsertit, museot) valokuvaus/ media leivonta/ kokkaus/ kodinhoito moottoriurheilu eläinharrastukset vapaaehtois- / järjestötoiminta politiikka /kansalaisvaikuttaminen uskonnollisuus/ seurakuntatoiminta nuorten tila/ nuorisotilatoiminta Digipelaaminen (esim. kännykkäpelit, konsolipelit, tietokonepelit) Seurapelaaminen (esim. lautapelit, roolipelit, biljardi) Lukeminen/ kirjallisuus/ kirjoittaminen en kaipaa tällä hetkellä mitään uutta nuorten toimintaa tai harrastusta jotain muuta, mitä? 41. Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Valitse kolme (3) itsellesi tärkeintä vaihtoehtoa vanhemmat, sisarukset, sukulaiset, perhetutut koulun henkilökunta nuoriso-ohjaajat kaverit poliitikot yhdistys tai muu organisaatio tiedotusvälineet (esim. sanomalehti, radio, tv) asuinkuntani internetsivut kunnan päättäjät joku, joka työskentelee asuinkuntani palveluksessa asuinkuntani nuorisovaltuusto/nuorisofoorumi en halua vaikuttaa asuinkuntani asioihin 42. Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Valitse kolme (3) itsellesi tärkeintä vaihtoehtoa Keskustelutilaisuuksiin osallistuminen esim. koulussa, nuorisotilalla tai jossain järjestössä Aktiivinen toimiminen esim. nuorisovaltuustossa tai jossain järjestössä Palautteen antaminen esim. jostain palvelusta Aloitteen, vetoomuksen tai adressin kirjoittaminen Nimien kerääminen aloitteeseen, vetoomukseen tai adressiin Osallistuminen mielenosoitukseen Osallistuminen lakkoon Mielenosoituksen tai lakon järjestäminen 29

30 Rakennuksen valtaaminen Toiminta porukalla jonkin asian puolesta tai vastaan Kirjoittaminen lehteen Keskusteluun osallistuminen päättäjien kanssa Asioista keskusteleminen sosiaalisessa mediassa tai nettifoorumilla Vapaaehtoistyö Taiteen keinot Joku muu, mikä? 43. Miten nuorten toimintaa tai vaikuttamismahdollisuuksia tulisi sinun mielestäsi kehittää? Kirjoita ehdotuksesi tai anna vapaasti palautetta 30

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT KANGASALA KANGASALA SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT... 3 2 PERHE JA KOTI... 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT... 7 4 VAPAA-AIKA... 11 5 KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ

Lisätiedot

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN.

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN. TAMPERE KANGASALA SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT... 3 2 PERHE JA KOTI... 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT... 7 4 VAPAA-AIKA... 11 5 KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ

Lisätiedot

1 Johdanto... 3. 2 Tutkimuksen toteutus ja taustamuuttujat... 4. 3 Perhe ja koti... 5. 4 Hyvinvointi ja elämäntavat... 8. 5 Vapaa-aika...

1 Johdanto... 3. 2 Tutkimuksen toteutus ja taustamuuttujat... 4. 3 Perhe ja koti... 5. 4 Hyvinvointi ja elämäntavat... 8. 5 Vapaa-aika... SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tutkimuksen toteutus ja taustamuuttujat... 4 3 Perhe ja koti... 5 4 Hyvinvointi ja elämäntavat... 8 5 Vapaa-aika... 13 6 Kokemukset ja mielikuvat nuorille järjestettävästä toiminnasta...

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

Päihdekyselyn tulokset

Päihdekyselyn tulokset Hämeenlinnan Rotaryklubi järjesti joulukuun 2011 ja tammikuun 2012 aikana webbikyselyn 13-17 - vuotiaille Hämeenlinnan ja sen ympäristön nuorille. Kyseessä on Hämeenlinnan Rotaryklubin DSG-projekti. Tavoitteena

Lisätiedot

Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus 2015. Lapsi- ja nuoriso-osio

Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus 2015. Lapsi- ja nuoriso-osio Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus 2015 Lapsi- ja nuoriso-osio Parametra Kesäkuu 2015 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 3 1 JOHDANTO 4 1.1 Tutkimuksen tausta 4 1.2 Otos ja vastanneiden taustatiedot 4 2 ELOKUVIEN

Lisätiedot

NÄIN MEILLÄ MENEE! Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden hyvinvointikertomus 2011

NÄIN MEILLÄ MENEE! Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden hyvinvointikertomus 2011 NÄIN MEILLÄ MENEE! Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden hyvinvointikertomus 2011 NÄIN MEILLÄ MENEE! Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden hyvinvointikertomus 2011 Sisältö Mikä hyvinvointikertomus?... s. 5 Hyvinvointikertomuksen

Lisätiedot

Kyselyraportti Alkukartoituskysely VOIMAKAS-projekti 31.5.2013. Piia Immonen Riitta Niemi Johanna Rautpalo

Kyselyraportti Alkukartoituskysely VOIMAKAS-projekti 31.5.2013. Piia Immonen Riitta Niemi Johanna Rautpalo Kyselyraportti Alkukartoituskysely VOIMAKAS-projekti 31.5.2013 Piia Immonen Riitta Niemi Johanna Rautpalo Sisältö 1. Johdanto...3 2. Nuorten alkukartoituskysely...4 2.1. Vastaajien taustatiedot..4 2.2.

Lisätiedot

Mun Vuoro! -hanke 2009-2011. Loppuarviointi. Tiina Tuomisto

Mun Vuoro! -hanke 2009-2011. Loppuarviointi. Tiina Tuomisto Mun Vuoro! -hanke 2009-2011 Loppuarviointi Tiina Tuomisto 2011 Sisältö Arvioinnin tarkoitus... 3 Lapsille suunnattu kysely... 3 Järjestöjen ohjaajien, paikallistason toimijoiden ja liittotason toimijoiden

Lisätiedot

Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita

Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita Raportti kyselystä uusille opiskelijoille 2013 Nyyti ry Sisäl tö Johdanto... 1 1 Tulokset... 2 1.1 Vastaajien taustatietoja... 2 1.2 Uusi asuinpaikka ja

Lisätiedot

IRC-Galleria -kysely Nuorten mielipiteitä poliisista ja nuorisotyöntekijöistä verkossa

IRC-Galleria -kysely Nuorten mielipiteitä poliisista ja nuorisotyöntekijöistä verkossa IRC-Galleria -kysely Nuorten mielipiteitä poliisista ja nuorisotyöntekijöistä verkossa Mielestäni poliisi galleriaan on hyvä idea, koska uskon, että netin kautta nimettömänä ja "kasvottomana" on paljon

Lisätiedot

Mulla on asiaa kooste 7-13-vuotiaiden hyvinvointikyselyn vastauksista

Mulla on asiaa kooste 7-13-vuotiaiden hyvinvointikyselyn vastauksista Mulla on asiaa kooste 7-13-vuotiaiden hyvinvointikyselyn vastauksista Mikkelin ammattikorkeakoulun nuorisoalan osaamiskeskittymän Juvenian hallinnoimassa Mulla on asiaa hankkeessa on kerätty tietoa 7-13-vuotiaiden

Lisätiedot

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o Viestintä OIKEAA TIETOA OIKEILLE IHMISILLE Viestintä on paljon muutakin kuin yksisuuntaista tiedottamista. Viestinnällä voidaan luoda yhteisöllisyyttä, me-henkeä, ratkaista hankalia tilanteita ja jopa

Lisätiedot

ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA. Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille

ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA. Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille SISÄLLYS: KYSELYN TAUSTAA 6 KYSELY NUORILLE ÄÄNESTÄMISESTÄ

Lisätiedot

Jokaiseen paikkaan on lyhyt matka

Jokaiseen paikkaan on lyhyt matka LAPSIASIAVALTUUTETTU Jokaiseen paikkaan on lyhyt matka Lasten mielestä hyvä kunta Lapsiasiavaltuutetun ja Suomen Lasten Parlamentin kuntakyselyn tulosten raportti 7.6.2012 LAPSIASIAVALTUUTETUN TOIMISTO

Lisätiedot

1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 4. YHTEENVETO BAROMETRIN PÄÄTULOKSET...32

1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 4. YHTEENVETO BAROMETRIN PÄÄTULOKSET...32 1 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 3.1. Oma asuinseutu...9 3.2. Turvallisuus...15 3.3. Toimeentulo...17 3.4. Opiskelu ja työ...20 3.5. Huolet, tyytyväisyys

Lisätiedot

Romanit ja kulttuuri. Selvitys romanien osallisuudesta ja osallistumisesta kulttuuritoimintaan Suomessa. Reetta Toivanen

Romanit ja kulttuuri. Selvitys romanien osallisuudesta ja osallistumisesta kulttuuritoimintaan Suomessa. Reetta Toivanen Romanit ja kulttuuri Selvitys romanien osallisuudesta ja osallistumisesta kulttuuritoimintaan Suomessa Reetta Toivanen IHMISOIKEUSLIITON SELVITYS 1/2012 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

No saan uusia vaatteita, kun niitä tarvitsen. Ruokaa saan, oikeastaan kaikkea mitä tarvitsen. Koulussakin kaikki on hyvin.:)

No saan uusia vaatteita, kun niitä tarvitsen. Ruokaa saan, oikeastaan kaikkea mitä tarvitsen. Koulussakin kaikki on hyvin.:) Liite 1 NETTIKYSELYN VASTAUKSET 1. Kysymykset lapsille: Mitkä asiat sinulla on hyvin (kotona, koulussa, vapaa-aikana, jne.)? ruoka, asunto ja koira Kaikki No saan uusia vaatteita, kun niitä tarvitsen.

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013

Kouluterveyskysely 2013 Kouluterveyskysely 2013 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kouluterveyskysely PL 30 000271 Helsinki www.thl.fi/kouluterveyskysely Hei! Kouluterveyskysely tehdään maalis-huhtikuussa 2013 peruskoulun

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu TARJA NIEMELÄ & MIIA VASAMA. Nuorten ajatuksia maaseudulla asumisesta

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu TARJA NIEMELÄ & MIIA VASAMA. Nuorten ajatuksia maaseudulla asumisesta Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu TARJA NIEMELÄ & MIIA VASAMA Nuorten ajatuksia maaseudulla asumisesta N:o 202 / 2014 1 Jyväskylän yliopisto Kauppakorkeakoulu Pl 35, 40014 Jyväskylän yliopisto Puh.

Lisätiedot

NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI

NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI Selene Keränen Projektityöntekijä Kuopion kaupunginkirjasto 30.4.2014 2 SISÄLTÖ 1 NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN HANKE

Lisätiedot

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta Olen niin onnekas, että mulla on sut Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta 1 Aluksi Pelastakaa Lapset -järjestön lastensuojelutyö perustuu haluun turvata lapsen oikeus perheeseen

Lisätiedot

Pelaavat nuoret Vantaalla

Pelaavat nuoret Vantaalla Pelaavat nuoret Vantaalla Selvitys vantaalaisten koululaisten pelaamisesta ja pelihaitoista Luhtala Kaisa, Silvennoinen Inka, Tenkanen Teresa 10.5.2012 Sisältö 1 Lasten ja nuorten pelaaminen... 3 2 Kysely

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen Säkylän kehittämisosion alkukartoitus 2014

Pois syrjästä hankkeen Säkylän kehittämisosion alkukartoitus 2014 Pois syrjästä hankkeen Säkylän kehittämisosion alkukartoitus 2014 Pois syrjästä hankkeen Säkylän kehittämisosiossa tehtiin kevään 2014 aikana kysely kaikille alakouluikäisten huoltajille. Kyselyt välitettiin

Lisätiedot

ENTTEN TENTTEN PELISTÄ POIS!

ENTTEN TENTTEN PELISTÄ POIS! ENTTEN TENTTEN PELISTÄ POIS! Lapsen ääni 2015 -raportti lasten kokemuksista köyhyydestä ja osallisuudesta Tiivistetyt tulokset Kyselyyn vastanneista lapsista 11 % koki perheensä olevan köyhä tai erittäin

Lisätiedot

Enemmän koristeita ja blingblingiä

Enemmän koristeita ja blingblingiä Enemmän koristeita ja blingblingiä Kirjaston asiakaskysely yläkoulujen 8. luokkalaisille syksyllä 2013 www.ylojarvi.fi JOHDANTO Kirjasto tekee vuosittain asiakaskyselyn. Syksyllä 2013 kysely kohdistui

Lisätiedot

TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ

TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ Mielipidekysely Laine, Pauliina 199147 Nuora, Katriina 198502 i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN

Lisätiedot

Lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten näkemyksiä vanhempien päihteidenkäytöstä kärsivien lasten auttamisesta

Lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten näkemyksiä vanhempien päihteidenkäytöstä kärsivien lasten auttamisesta LASINEN LAPSUUS ammattilaiskysely 2010 Lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten näkemyksiä vanhempien päihteidenkäytöstä kärsivien lasten auttamisesta Tyyne Hakkarainen Kesäkuu 2010 Sisällys Aineisto...

Lisätiedot

Miten Suvelassa viihdytään? - nuorten ajatuksia Suvelasta asuinpaikkana. Kristiina Alppivuori

Miten Suvelassa viihdytään? - nuorten ajatuksia Suvelasta asuinpaikkana. Kristiina Alppivuori Miten Suvelassa viihdytään? - nuorten ajatuksia Suvelasta asuinpaikkana Kristiina Alppivuori Taustaksi Selvitystyö käynnistyi EAKR -rahoitteisen 4V - Välitä, vaikuta, viihdy, voi hyvin -hankkeen aloitteesta.

Lisätiedot

Ei nuorille, vaan nuorten kanssa

Ei nuorille, vaan nuorten kanssa Ei nuorille, vaan nuorten kanssa Miten mitata liikuntakulttuurin muutosta Your Move -kampanjassa? nuorisotutkimusseura ry. nuorisotutkimusverkosto Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja

Lisätiedot