1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN."

Transkriptio

1 TAMPERE

2 KANGASALA SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT PERHE JA KOTI HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT VAPAA-AIKA KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ TOIMINNASTA NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN YHTEENVETO LIITE 1 KYSELYLOMAKE... 25

3 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT KYSELYN TAUSTA, KOHDERYHMÄ JA TOTEUTUSTAPA Nuorisokysely toteutettiin osana Tampereen kaupunkiseudun Rajatonta riemua nuorisotyön kehittämishanketta. Kyselyn kohderyhmänä olivat kaikki Tampereen kaupunkiseudun kuntien luokkalaiset nuoret. Kysely toteutettiin ajalla sähköisenä ZEF-kyselynä. Nuoret vastasivat kyselyyn ohjatusti koulutyönsä ohella. Koko kysely oli suomeksi. KYSELYN OSA-ALUEET Kyselyn osa-alueet olivat taustatietojen (luokka-aste, sukupuoli, kotikieli ja postinumero) lisäksi perhe ja koti, vapaa-aika, kokemukset ja mielikuvat nuorille järjestettävästä toiminnasta, hyvinvointi ja elämäntavat sekä nuorten toiminnan kehittäminen. Kysymyksiä oli yhteensä 43. Kyselyssä kysytyt kysymykset vastausvaihtoehtoineen ovat tämän yhteenvedon liitteenä (liite 1). OTOS Kyselyyn vastasi yhteensä 3930 Tampereen kaupunkiseudun nuorta. Koko kaupunkiseudun vastausprosentti oli 38,1 %. Tampereella kyselyyn vastasi yhteensä 1409 nuorta ja kaupungin vastausprosentti oli 31,2 %. Jokaisen kunnan sekä koko kaupunkiseudun vastaajien määrä, vastausprosentti, vastaajien sukupuoli sekä luokka-aste on nähtävillä taulukosta 1. Taulukko 1: Kuntien vastausmäärät ja prosentit sekä vastaajien sukupuoli ja luokka-aste Kunta Vastaajien määrä Vastausprosentti kaikista kohderyhmän nuorista Sukupuoli Luokka-aste Tyttö Poika Muu 7lk 8lk 9lk KANGASALA 302 (25,2 %) LEMPÄÄLÄ 425 (44,1 %) NOKIA 356 (31,1 %) ORIVESI 212 (68 %) PIRKKALA 422 (63 % ) TAMPERE 1409 (31,2 %) VESILAHTI 137 (68,2 %) YLÖJÄRVI 667 (51,3 %) KOKO KAUPUNKISEUTU 3930 (38,1 %) KOTIKIELI Tamperelaisista nuorista suurin osa puhuu kotikielenään suomea (88,2%). Toiseksi yleisin kotikieli on englanti (n=32) ja tämän jälkeen latina (n=14), sekä arabia (n=10). Ruotsi kotikielenään puhuu kuusi vastaajaa ja suomea sekä ruotsia 11 vastaajaa. Tämän lisäksi muita eri kotikieliä on useita kymmeniä 1-8 tapauksen verran. POSTINUMERO Taulukko 2: Vastaajien 15 yleisintä asuinalueen postinumeroa Postinumero n Postinumero n Postinumero n

4 2 PERHE JA KOTI Kuvio 1: Yksi tai useampi muu henkilö, kuka?: Tähän vastaukseen lueteltiin useita erilaisia vastauksia, joista yleisin oli kotieläin (n=23). Kuvio 2: 4

5 Yksi tai useampi muu henkilö, kuka?: Tähän vastaukseen lueteltiin useita erilaisia vastauksia, joista yleisin oli kotieläin (n=9). VANHEMPIEN TYÖLLISYYS/TYÖTTÖMYYS Suurin osa tamperelaisten nuorten vanhemmista (äiti ja isä) on työelämässä. Äideistä 79,8 prosenttia ja isistä 79,9 prosenttia käy töissä. Äideistä työttömänä on 4,8 prosenttia ja isistä 6,6 prosenttia. Äideistä koti-äitinä on 4,7 prosenttia ja opiskelee 3,1 prosenttia. Kuvio 3: Perheen taloudellinen tilanne nuorten mielestä (%) erittäin hyvä melko hyvä jonkin verran talousvaikeuksia ,2 25,8 50,6 52,7 14,3 13,9 Tampere (N=1362) Kaupunkiseutu (N=3780) Mitä mieltä olet perheesi taloudellisesta tilanteesta? paljon talousvaikeuksia 2,8 2,6 5,1 5 Kuvio 4: Vaikuttamismahdollisuus perheen yhteisiin asioihin (%) aina useimmiten joskus ,2 11,8 44,6 46,7 32,2 32,3 Tampere (N=1362) Kaupunkiseutu (N=3778) Voitko mielestäsi vaikuttaa perheen yhteisiin asioihin (esim. suunnitelmat, hankinnat)? ei juuri koskaan 6 4,9 4,9 4,4 Kuvio 5: Nuorten kotona hereillä vietetty aika/pv (%) 0-2 h/pv 3-4 h/pv 5-6 h/pv 7 h tai enemmän päivässä ,6 5,1 31,9 28,7 33,6 36,6 18,2 20,4 9,7 9,1 Tampere (N=1360) Kaupunkiseutu (N=3771) Kuinka monta tuntia päivässä keskimäärin vietät hereilläoloajastasi kotona? 5

6 aina Kuvio 6: Turvallisuuden tunne kotona (%) ,4 78 Tunnetko olosi kotona turvalliseksi? useimmiten joskus 2,4 2,7 15,3 16,2 Tampere (N=1359) Kaupunkiseutu (N=3769) ei koskaan 1,8 1,5 2,1 1,6 Kuvio 7: Perheen kanssa yhdessä tehtävät asiat (%) tv/elokuvat 66,6 67,3 kotiaskareet 47,1 52,1 keskustelu ajankohtaisista asioista 38,1 41 kyläily 30,4 34 ajanvietto kaupungilla yhteiset harrastukset pelien pelaaminen 13,4 13,5 23,3 24,4 21,5 24,5 Mitä seuraavista asioista teette perheesi kanssa yhdessä säännöllisesti (vähintään kerran viikossa)? ei tee mitään säännöllisesti 13,4 11,3 8,8 7,3 Tampere (N=1345) Kaupunkiseutu (N=3730) 6

7 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT Kuvio 8: Nuorten liikunnan määrä viikossa (%) vähemmän kuin 1h/vko 1-3h/vko 3-5h/vko 5-7h/vko 5,6 4,4 24,5 24,3 22,9 24,6 14,9 16,9 Tampere (N=1325) Kaupunkiseutu (N=3661) Kuinka monta tuntia viikossa liikut niin, että hengästyt ja hikoilet? 7h tai enemmän/vko 25,4 23,4 6,6 6,4 Kuvio 9: Nuorten unen määrä vuorokaudessa (%) h tai vähemmän 4 3,4 6-7h 8-9h 33,4 32,1 54,2 57 Tampere (N=1324) Kaupunkiseutu (N=3658) Kuinka monta tuntia nukut keskimäärin vuorokaudessa? 10h tai enemmän 4,1 4,2 4,4 3,3 Kuvio 10: Nuorten kokema virkeyden tunne päivisin (%) aina tai lähes aina silloin tällöin 40,4 45,5 50,5 46,6 Tampere (N=1320) Kaupunkiseutu (N=3654) Tunnetko itsesi virkeäksi päivisin? ei juuri koskaan tai ei koskaan 9,2 8 7

8 Taulukko 3: Nuorten kokema sanallinen ja fyysinen kiusaaminen viimeisen vuoden aikana (%) Tampere: kiusattu sanallisesti (N=1293) Kaupunkiseutu: kiusattu sanallisesti (N=3592) Tampere: kiusattu fyysisesti (N=1272) Kaupunkiseutu: kiusattu fyysisesti (N=3556) koulussa 21 % 23,6 % 8,6 % 8,7 % koulumatkalla 3,8 % 4,2 % 2,4 % 2,1 % kotona 5,3 % 6,3 % 2,5 % 3,1 % harrastuksessa 3,2 % 3,3 % 2,2 % 2,2 % nuorisotilalla 2,5 % 2,7 % 2 % 1,7 % kaupungilla/kadulla 4,3 % 4,6 % 2,7 % 2,4 % puhelimessa 4,6 % 5,6 % - - jossain muualla 3 % 3 % 1,9 % 1,9 % en osaa sanoa 8,3 % 6,8 % 5,5 % 4,4 % ei ole kiusattu 67,7 % 66,7 % 84 % 84,2 % Onko sinua kiusattu sanallisesti/fyysisesti viimeisen vuoden aikana? Tamperelaisista nuorista 7 prosenttia on kiusattu sanallisesti kahdessa tai useammassa paikassa. Koko kaupunkiseudun aineistossa vastaava prosenttiosuus on 9 %. Kysyttäessä kiusaamisen kokemispaikkoja, nuorilla oli mahdollisuus vastata myös muualla, missä?, mikä näkyy edellisessä taulukossa (taulukko 3) rivinä jossain muualla. Vastaukset tähän kysymykseen olivat pääasiassa asiattomia ja yhdeksän vastausta Internetissä. Nettikiusaamista kysyttiin erikseen kysymyksellä onko sinua kiusattu jotenkin muuten?. Yleisin nettisivusta, jossa kiusaamista on tapahtunut, on Ask.fm. Muunlaisen kiusaamisen määrät ovat nähtävillä taulukossa 4. Omaisuuteen kajoamisella tarkoitetaan tässä kyselytutkimuksessa toisen henkilön omaisuuden varastamista tai omaisuuden tärvelyä. Taulukko 4: Nuorten kokema muu kiusaaminen viimeisen vuoden aikana (%) Tampere (N=1231) Kaupunkiseutu (N=3422) omaisuuteen kajottu koulussa tai koulumatkalla 4,8 % 5,5 % omaisuuteen kajottu kotona 2,4 % 2,7 % omaisuuteen kajottu harrastuksessa tai nuorisotilalla 1,9 % 1,9 % omaisuuteen kajottu kadulla tai kaupungilla 1,7 % 1,9 % omaisuuteen kajottu jossain muualla 2,3 % 1,8 % ei ole otettu mukaan porukkaan tai yhteiseen tekemiseen 6 % 6,8 % ei ole puhuttu vaikka yrittänyt keskustella muiden kanssa 6,3 % 6,8 % kiusattu internetissä 2,8 % 2,7 % muunlaista kiusaamista 2,4 % 2,6 % 12,5 % 11,5 % ei ole kiusattu 75,6 % 75,1 % Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Nuorilla oli myös mahdollisuus kertoa muunlaisesta kiusaamisesta (Taulukko 4: muunlaista kiusaamista ). Näitä kiusaamisen muotoja ovat kuiskiminen, kuvaaminen, haukkuminen, nimittely, pahan puhuminen selän takana, tuuppiminen ja töniminen. Osa avoimista vastauksista olivat asiattomia. Kiusaamisen kohteeksi joutumisen lisäksi nuorilta tiedusteltiin lisäksi ovatko he itse kiusanneet jotakuta viimeisen vuoden aikana. Kiusaajana oleminen on nähtävissä seuraavassa taulukossa (taulukko 5). 8

9 Taulukko 5: Nuorten kiusaajana oleminen viimeisen vuoden aikana (%) Tampere (N=1271) Kaupunkiseutu (N=3546) kiusannut sanallisesti 12 % 12,8 % kiusannut fyysisesti 3,2 % 3,2 % kajonnut toisen omaisuuteen 1,8 % 1,8 % kiusannut internetissä 2,5 % 2,2 % ei ole ottanut mukaan porukkaan tai yhteiseen tekemiseen 2,8 % 3,4 % ei ole puhunut vaikka henkilö yrittänyt keskustella hänen kanssaan 4,2 % 4,8 % 9,7 % 9,9 % ei ole kiusannut 77,3 % 75,9 % Oletko itse kiusannut jotakuta viimeisen vuoden aikana? useita (3 tai enemmän) Kuvio 11: Luotettavien ystävien määrä (%) ,3 64,3 Onko sinulla ystäviä, joihin voit luottaa? muutama (1-2) ei ole 5 4, ,6 Tampere (N=1310) Kaupunkiseutu (N=3624) 3,7 3 useita (3 tai enemmän) Kuvio 12: Luotettavien aikuisten määrä (%) ,6 Onko lähipiirissäsi aikuinen, jolle voit puhua, jos jokin asia huolestuttaa sinua? muutama (1-2) ei ole 10,8 9,7 46,1 46,6 Tampere (N=1309) Kaupunkiseutu (N=3621 8,2 7,3 9

10 ei koskaan Kuvio 13: Nuorten kokema yksinäisyyden tunne (%) ,1 40,4 Tunnetko olosi yksinäiseksi? joskus usein 5,5 5, ,5 Tampere (N=1311) Kaupunkiseutu (N=3622) aina tai lähes aina 3,1 3 5,3 4,4 Kuvio 14: Nuorten päihteiden käyttö (%) Tupakkaa päivittäin (n=140) Tupakkaa viikoittain (n=39) Tupakkaa silloin tällöin (n=77) ,9 Käytätkö jotakin seuraavista aineista/ tuotteista? Alkoholia päivittäin (n=49) 3,8 Alkoholia viikoittain (n=44) 3,4 Alkoholia silloin tällöin (n=179) 12,9 Energiajuomia päivittäin (n=84) 6,5 Energiajuomia viikoittain (n=87) 6,8 Energiajuomia silloin tällöin (n=300) Sähkötupakkaa päivittäin (n=50) 3,9 23,4 Tampere (N=1284) Kaupunkiseutu (N=3563) Sähkötupakkaa viikoittain (n=38) 3 Sähkötupakkaa silloin tällöin (n=80) 6,2 Nuuskaa päivittäin (n=68) 5,3 Nuuskaa viikoittain (n=41) Nuuskaa silloin tällöin (n=64) Kannabista päivittäin (n=51) Kannabista viikoittain (n=39) Kannabista silloin tällöin (n=49) 3, ,8 60,7 % tamperelaisista nuorista ei käytä mitään näistä tuotteista/aineista ja 5,7 % vastasi en osaa sanoa. (n=) tarkoittaa tamperelaisten nuorten vastausten määrää 10

11 4 VAPAA-AIKA Kuvio 15: Tekniikan parissa vietetty aika päivässä (%) h/pv 3-5 h/pv 6-8 h/pv yli 8 h/pv Ei osaa sanoa 7,3 6,6 13,7 12,9 12,2 10,5 23,7 26,1 43,1 43,9 Kuinka monta tuntia päivässä vietät yhteensä älypuhelimen, tietokoneen, pelikonsolin ja television ääressä? Tampere (N=1353) Kaupunkiseutu (N=3748) Kuvio 16: Nuorten käyttämät sosiaalisen median palvelut (%) WhatsApp Facebook Intagram 56,4 74,5 79,3 Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Ask.fm 30,3 Google+ Twitter 17,9 22,8 Tampere (N=1345) Kaupunkiseutu (N=3723) Last.fm 1,9 LinkedIn 1,9 ei käytä mitään näistä käyttää jotain muuta 4,8 2,9 13,5 Suosituimmat muut sosiaalisen median palvelut ovat Youtube (n=35), KikMessenger (n=33), Sanapchat (N=23) sekä Tumblr (n=20) 11

12 Kuvio 17: Nuorten vapaa-ajanviettopaikat (%) kotona 83,8 kaverilla 71,5 ulkona/pihalla 54,3 harrastuksessa 51,1 kaupungilla kauppakeskuksessa 23,4 39,5 Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? kahvilassa/ravintolassa 13,2 kirjastossa 7,4 kunnan nuorisotilalla 6,7 seurakunnan nuorisotilalla 3,8 töissä 2,7 jonkun muun tahon nuorisotilalla 1,6 jossain muualla 3,8 1,9 Tampere (N=1345) Kaupunkiseutu (N=3725) 12

13 Kuvio 18: Nuorten harrastuneisuus (%) yksilöurheilu joukkueurheilu digipelaaminen soittaminen tai laulaminen tanssi/cheerleading/voimistelu lukeminen/kirjallisuus/kirjoittaminen leivonta/kokkaus/kodinhoito valokuvaus/media kuvataide/käsityöt/kädentaidot ulkoilu/retkeily/partio eläinharrastukset moottoriurheilu kulttuurin seuraaminen seurapelaaminen uskonnollisuus/seurakuntatoiminta nuorisotilatoiminta sirkus/teatteri vapaaehtois-/järjestötoiminta politiikka/kansalaisvaikuttaminen harrastaa jotain muuta ei harrasta mitään 20, ,6 14,3 13,6 16,1 13,5 17,3 11, , ,1 9,8 13,1 5,6 7,7 5,4 6,9 4,5 5,5 3,8 4,5 3,2 3,5 2,9 3,1 2,1 1,9 1,3 1,1 6,5 5,8 11,8 9,4 4,1 2,8 36,1 38,7 30,9 32,7 Mitä harrastat? Tampere (N=1330) Kaupunkiseutu (N=3687) 13

14 Kuvio 19: Esteet harrastuksiin/nuorten toimintaan osallistumiselle (%) mikään ei estä osallistumasta 47,3 50,8 ei tiedä, mitä haluaisi harrastaa tai tehdä harrastaminen/nuorten toiminta on liian kallista 15,6 15,9 15,1 15,4 ei halua harrastaa tai tehdä mitään vapaa-ajallani osallistuminen yksin pelottaa ystävätkään eivät osallistu harrastuksiin/nuorten toimintaan on pitkä matka harrastauksiin/nuorten toimintaan on vaikea kulkea ei tiedä, missä haluamaa harrastusta järjestetään kokemukset kiusaamisesta tai syrjinnästä vanhempien mielipiteet sopivasta vapaa-ajasta ei ole ystäviä, joiden kanssa mennä harrastusmahdollisuuksia on liian vähän minua ei pyydetä mukaan 9,4 7,5 9,3 10,5 8,4 9,3 6,3 10,8 4,9 8,1 4,8 5,2 4,5 4 4,3 4,9 4,1 4,4 3,9 7,6 3,1 3,8 Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun ohjattuun toimintaan? Tampere (N=1183) Koko kaupunkiseutu (N=3346) 14

15 5 KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ TOIMINNASTA Kuvio 20: Tiedonsaannin väylät (%) kaveri 36,1 42 sosiaalinen media 33,8 37,7 vanhemmat koulun aikuinen 19,7 21,4 23,4 26,9 ilmoitustaulu 19,3 24,7 lehti sisarukset 17,5 12,5 15,9 22 Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/ toiminnasta/ harrastuksista? koulun tapahtuma 12,3 16,8 radio Internet-sivut muu sukulainen 5,7 5,1 5,6 5 5,3 6 sähköposti jokin muu taho 2,7 2,8 1,9 1,1 ei ole saanut tietoa 9,2 6,9 18,5 22,8 Tampere (N=1261) Kaupunkiseutu (N=3511) 15

16 Kuvio 21: Tamperelaisten nuorten osallistuminen nuorten toimintaan (%) osallistunut nuorisotilatoimintaan osallistunut harrastukseen osallistumaan tapahtumaan ,6 23,3 21,4 10,8 17,4 7, ,5 Oletko osallistunut omassa kunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan? Oletko osallistunut jossain muussa kuin kotikunnassasi järjestettyyn nuorten toimintaan? ei ole osallistunut 39,8 58,5 omassa kunnassa (N=1302) toisessa kunnassa (N=1283) Seuraavassa taulukossa (taulukko 6) on esitetty nuorten mielipiteet nuorille suunnatusta toiminnasta. Väittämiin oli mahdollista vastata portaattomalla janalla täysin samaa mieltä täysin eri mieltä. Janavastaukset muutettiin numeroiksi (1-5) niin, että numero 1 kuvaa vastausta täysin eri mieltä ja numero 5 vastausta täysin samaa mieltä. Oheisesta taulukosta nähdään vastaajien määrä (n), vastausten keskiarvo (ka) sekä en osaa sanoa -vastausten määrä kunkin väittämän kohdalla. Taulukko 6: Nuorten mielipiteet nuorille suunnatusta Tampere Kaupunkiseutu toiminnasta Väittämä n ka EOS n ka EOS Asuinkunnassani on nuorille tarjolla riittävästi ohjattua toimintaa , , Nuorten toimintaan on mielestäni mukava osallistua , , Asuinkunnassani tiedotetaan mielestäni riittävästi nuorille suunnatusta toiminnasta Asuinkunnassani nuorilla on mielestäni mahdollisuus vaikuttaa nuorille järjestettävään toimintaan Asuinkunnassani nuorisotyöntekijöiltä saa apua ja tukea erilaisiin asioihin Asuinkuntani sisällä on helppo liikkua mielenkiintoiseen harrastukseen ja nuorten toimintaan Minulla on mahdollisuus liikkua mielenkiintoisen harrastuksen perässä toiselle paikkakunnalle , , , , , , , , , ,

17 Kuvio 22: Vaikuttamisen väylät (%) lähipiiri (perhe, suku, perhetutut) 29,3 kaverit 16,1 nuoriso-ohjaajat 14,2 koulun henkilökunta kunnan päättäjät poliitikot tiedotusvälineet kunnan internetsivut Yhdistys tai muu organisaatio kunnan nuorisovaltuusto kunnan työntekijät ei halua vaikuttaa 5,1 4,9 4,5 3,8 3,4 3,4 3, ,3 Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? 35,8 Tampere (N=1247) Kaupunkiseutu (N=3486) Kuvio 23: Vaikuttamisen keinot (%) keskustelutilaisuuteen osallistuminen palautteen antaminen aktiivinen toiminta esim nuorisovaltuustossa aloitteen, vetoomuksen tai adressin kirjoittaminen vapaaehtoistyö kirjoittaminen lehteen keskustelu sosiaalisessa mediassa tai nettifoorumilla nimien kerääminen aloitteeseen, adressiin yms. taiteen keinot osallistuminen mielenosoitukseen rakennuksen valtaaminen toiminta porukalla jonkin asian puolesta tai vastaan osallistuminen lakkoon keskustelu päättäjien kanssa mielenosoituksen tai lakon järjestäminen joku muu () ,9 9 6,6 6,4 5,9 5,6 5,5 4,3 3,9 3 11,4 17,4 28,8 32 Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Tampere (N=1041) Kaupunkiseutu (N=3026) 17

18 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kuvio 24: Nuorten toivomat harrastusmahdollisuudet (%) urheilu joukkuelajit urheilu yksilölajit 18 19,2 tanssi/cheerleading/voimistelu 8,4 musiikin soittaminen/laulaminen leivonta/kokkaus/kodinhoito kuvataide/käsityöt valokuvaus/media digipelaaminen moottoriurheilu eläinharrastukset sirkus/teatteri nuorten tila/nuorisotilatoiminta seurapelaaminen lukeminen/kirjallisuus/kirjoittaminen ulkoilu/retkeily/partio kulttuurin seuraaminen vapaaehtois-/järjestötoiminta politiikka/kansalaisvaikuttaminen uskonnollisuus/seurakuntatoiminta kaipaa jotain muuta 6,4 6,2 6 5,9 5,3 4,9 4,7 3,8 2,9 2,3 2,3 1,9 1,7 1,3 0,8 0,7 2,8 Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? ei kaipaa mitään 11,3 37,2 Tampere (N=1238) Kaupunkiseutu (N=3464) 18

19 NUORTEN KAIPAAMA TOIMINTA JA HARRASTUKSET Toiminta/tapahtumat: olisi kivempaa jos olisi jotain yhteisiä leikkejä tai urheilupelejä tai leipomista Olis enemmä tapahtumia!/ enemmän tapahtumia enenmän festari tyylisiä tapahtumia/ Enemmän nuorten festivaaleja ja tapahtumia Lisää nuorisotoimintaa... chillhousen tapaisia juttuja ja halvempia harrastuksia Enemmän isoja tapahtumia ja ilmaisia konsertteja. Nuorille suunnattua toimintaa tulisi olla monipuolisemmin ja useammalla eri paikkakunnalla. useammin nuorteniltoja ja erilaisia tapahtumia ja harrastusmahdollisuuksia sitä voi kehittää lisäämällä enemmän nuortentoimintaa Lisää hauskaa toimintaa enemmän toimintaa nuorisokeskuksilla. Enemmän reissuja johonkin. :) enemmän harrastus mahdollisuuksia ja enemmän ilmoituksia niistä. Enemmän nuorten tapahtumia! enemmän vaihtoehtoja tekemällä lisää toimintaa/ nuorille enemmän jotakin toimintaa Jotain kivaa vois joskus tehä./ kaikkee jännää/ Niitä pitäisi lisätä?/ Tehä sitä enemmän/ kaikkia mahdollisia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Koulu voisi tutustuttaa nuoria kaupungin erilaisiin nuorisotapahtumiin. Miittejä useemmin :#::#:#:3.3.3 liikuntaleirejä voisi olla kesäsin enemmän ja myös sellaisia paikkoja missä voi hankkia kavereita tai olla kavereitten kanssa. Pelitkin olisivat hyvä tapa vaikuttaa jos olisi sellainen peli missä voi hankkia uusia kavereita paikkakunnaltaan. uusia puistojakin olisi ihan kiva saada. lisää jäätelöparaateja No ei kaikkii oikeesti kiinnotsa mikkää hemmetin piirros kerhot vaa jokkut kivat chillhousen järjestämät jutut pakkahuoneella (ollu yleensä hiihtolomal) sinne o kiva mennä kavereitten kaa kuunteleen esim mustabarbaarii, jvg etc. Jonkinlainen E-sports turnaus tai Lanit olisi ihan kiva. lisää laulajia chillhouseen kaikille mahdollisuus peliä Lapsille motivaatio mennä tarjoamalla palveluita ja tietokone käytettäväksi vuorotellen. Jokainen nuori pyörii netissä aktiivisesti omasta mielestä. Harrastukset: Lisää matikkaa Urheilu/ liikunnalla/ enemmän liikuntaa/ lisää liikuntaa Halvempia harrastuksia lentopalloooo Vapaampaa, Halvempaa ja Näkyvämpää harrastamista enemmän ilmasia harrastuksia No en minä tiedä, enemmän eläin harrastuksia tännekki päi suomea!! pitäisi kehittää ryhmiä jossa harjoitellaan useita kertoja viikossa mutta urheilu tehdään liikunnan ja hauskan pidon vuoksi eikä sen takia että pitää mennä henkeen ja vereen kilpailemaan on ihmisiä jotka siitä pitävä mutta suurin osa vuotiaista jotka aikovat aloittaa uuden harrastuksen eivät siihen pysty koska kaikissa joukkueissa kilpaillaan ja menestys on muille joukkueen jäsenille tärkeää ei uusia jäseniä enää oteta samalla lailla yhtenäiseen vanhaan porukkaan mukaan Miten nuorten toimintaa ja vaikutusmahdollisuuksia tulisi mielestäsi kehittää? Että jos on vaikka harrastanut jotain harrastusta yli 6 vuotta, ja enää ei ole koulun tai jonkun muun takia aikaa. että olisi jotain ryhmiä joitten taso olisi aika korkealla ja treenejä olisi 2-3 kertaa viikossa, niin että kotona pitäisi tehdä omat reenit 1-2 kertaa viikossa etc. halvempaa moottoriurheilua moottoriurheilu mahdollisuuksia lisää/ tuokaa moottori urheilu opettajat!! haluaisin että olisi tanssin yksityistunteja Minä asun 5 kilometrin päästä kaupungista, enkä millään jaksaisi käyttää rahaa useinkaan bussimatkoihin, mutta kun miltein kaikki harrastukset ovat kapungissa. Eli olsi mukavaa että palveluja tarjottaisiin vähän laajemmalla alueella. 19

20 pitäis luoda enemmän kerhoja pieniin paikkakuntiin Lisää mahdollisuuksia ja pelikavereita yksilölajeihin. (Esim. sulkapallo) Urheilu seuroja myös vanhemmille aloittaville urheilijoille Liikuntatilat: Pitäisi olla enemmän liikunta halleja. kuntosaleja ja liikunta paikkoja enenmän salibandy ja jalkapallo kenttiä Pitäisi saada kunnon parkour tilat./ lisää matalia seiniä ja käsiraiteita Nuorten tilat/nuorten paikat: Enemmän urheilumahdollisuuksia tai nuorisotiloja. En tiedä, lisää nuorille aikaa olla nuorisokeskuksessa. Enemmän nuorisotiloja joissa voi viettää aikaa, enemmän tilaisuuksia. Tulisi ainakin olla enemmän tiloja nuorille Rakentaa nuorille vapaa ajan rakennuksia, jossa voi pitää hauskaa. en tiiä mut mut nuorisotila tähä suht lähelle takahuhtii ois jees Lisää hengailu tiloja nuorille/ lisää hengailu tiloja nuorille!!!! lisää kahviloita takahuhtiin/ ehkä enemmän nuorisokahviloita Enemmän penkkejä kauppakeskustiloihin ja jonkilaisia nuorisokahviloita enemmän Tampereen alueelle olisi kiva saada jokin tila, jossa nuoret voisivat viettää aikaa enemmänkin kuin muutama tunti jossakin clubilla. Esimerkiksi viikonloppuisin nuoret pääsisivät jonnekkin tiloihin koko päiväksi viettämään aikaa toistensa kanssa ja tutustumaan uusiin ihmisiin. Ikärajattomia Biljardisaleja parempia paikkoja niille/ parempia paikkoja toiminnalle En osaa sanoa. Nuorisokeskuksilla voisi olla suuremmat tilat. Pitäisi olla enemmän nuorisokeskuksia. Enemmän tiloja joissa hyvin varusteita Vaikuttaminen ja osallisuus, Nuoria tulisi kuunnella enemmän ja ottaa nuorten jutut ja mielipiteet vakavasti. Keskustella nuorten kanssa ja järjestää tapahtumia niin, että nuoret saisivat suunnitella niitä. Järjestää vaikka 2 kk välein tapahtuma johon saa tulla nuoria puhumaan Tunneilla olisi hyvä kertoa, miten nuoret voivat vaikuttaa, ja netin avulla tieto vaikuttamisesta ja harrastustoiminnasta helpottuisi. Jokaiseen palveluun palautelaatikko johon sitten saa kirjoittaa mikä on väärin ottamalla nuoria mukaan päätöksentekoon. olisi jokin netti-sivu jossa nuoret voisi keskustella tai täyttää lomakkeita joissa tiedustellaan nuorten mielipidettä johonkin asiaan. Ja että se sivun osoite olisi kaikkien tiedossa ja helppo muistaa. ja olisi helposti saatavilla/haettaessa. Nuoret saavat sanoa mielipiteensä vapaasti/ nuoret saisivat sanoa mielipiteensä Luulen, että pitäisi olle enemmän keinoja & saada tietoja enemmän mihin/ kelle näistä jutuista voisi puhua. En itekkää tiiä, kelle menisin ehdotteleen sillain, että muutosta tulisi. Pitäis varmaan hommata jotain isoa/ iso ryhmä joka vaatis jotain, kun tuntuu, että 1 ihmisen puheet ei vaikuta mitään. Nuorten oma hallintojärjestelmä! Tehdä kynnys vaikuttaa ja toimia pienemmäksi ja kuunnella nuoriakin enemmän, sillä kritiikki/palaute/valitus joka tulee nuorelta ei välttämättä ole 'teini-ikäisen tunnekuohua' vaan saattaa sisältää tärkeätäkin infoa kehitysmahdollisuuksista. Kuunteleminen ja ymmärtäminen ovat tärkeitä. Esim. Adresseja ja vetoomuksia. Erillaisia äänestys tilaisuuksia. Mielestäni nuorten pitäisi saada vaikuttaa asioihin jotka koskevat heitä. Nuorilla ei todellisuudessa ole mitään sananvaltaa, mutta oikeastaan minua ei kiinnosta. Ihan sama, kaikkea ei voi saada Minulla ei itse asiassa ole hajuakaan siitä, kuinka paljon nuoret saavat vaikuttaa, mutta minulle se on vähän niin kuin ihan sama. En halua olla vastuussa asioista, jotka eivät kiinnosta minua, ja joista en tiedä mitään. En osaisi antaa rakentavaa palautetta. Nuoria pitäisi kuunnella enemmän/ Kuunnella nuoria enemmän! jos aikuiset joskus kuuntelis ja tekiski jotai asialle Kyselyillä kuuntelemalla nuoria/ nuoria tulisi kuunnella enemmän/ Nuoria kuunneltaisiin 20

21 Nuoria pitäisi kuunnella enemmän, esim. juuri kyselyllä kouluissa on aika helppo tapa.nuorten täytyisi saada äänestää. ja vaikuttaa paremmin asioihin. En osaa sanoa. Mielestäni nuoria pitäisi kuitenkin kuunnella enemmän, kerta on kyse nuorten toiminnasta. Nuorten pitäisi kysyä mielipidettä asioihin ja sen pitäisi myös vaikuttaa asiaan aikuisten pitäisi kuunnella nuoria eikä kohdella kuin lapsia Kysyä enemmän nuorilta/ Kysyä heiltä/ kysyä mitä nuoret haluavat/ Nuorien mielipiteitä kannattaisi kysellä./ Kysyä mitä nuoret haluavat./ Nuorilta voitaisiin kysellä enemmän. Nuorilta voisi kysyä enemmän mielipiteitä palautteen (lappujen) muodossa. kysykää lisää ask.fm Kysymällä muilta mielipiteitä ja kehitellä sen mukaan. Nuorilta kysyttäisiin, että minkälaisia harrastuksia he haluaisivat Mielestäni 16-vuotiaille nuorille pitäisi antaa äänioikeus. On väärin, että vain aikuiset saavat vaikuttaa asioihin, jotka koskevat lapsiakin. Lapset ovat aivan yhtä tasa-arvoisia ihmisiä kuin aikuisetkin ja heillä pitäisi olla oikeus vaikuttaa omiin asioihinsa. Antamalla nuorille enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa. minusta kunta voisi järjestää nuorille kyselyitä esimerkiksi erilaisten harrastuksien mahdollistamiseksi. Viestintä ja mainonta: Kouluissa voitaisiin infota vielä enemmän nuorten tapahtumista ja harrastusmahdollisuuksista./ kouluissa enemmän tiedotusta palveluista./ Lisää koulu tempauksia, niin saadaan tietää asioista paremmin. Asioista voisi tiedottaa enemmän./ Niistä pitäisi kertoa enemmän/ Tiedottamalla siitä lisää/ informoida enemmän/ Sitä pitäisi mainostaa enemmän/ antaa enemmän tietoja Tiedottaa enemmän ja tarjota palveluita monipuolisemmin monenlaisille ihmisille Toiminnasta ja sen mukavuudesta voisi infota nuoria laajemmin. Ilmoitellaan tapahtumista, jos kävisikin niin, että joku haluaisi osallistua niihin. Nuorille pitäisi kertoa enemmän mahdollisista harrastusmahdollisuuksista, joita heidän asuinpaikkakunnallaan tarjotaan. Esim. Sähköpostitse tai julkisessa mediassa, kuten facebookissa. Tai vaihtoehtoisesti he voisivat joka viikko kertoa eri harrastuksista laajemmin. erilaisista tapahtumista voisi ilmoittaa enemmän, että kaikki nuoret näkisivät että semmoisia on. Mainostusta enemmän ja enemmän tietoa nuorille. Pitäisi infota enemmän vaikustus mahdoollisuuksista. Kaikille pitäisi jakaa siitä tarpeeksi tietoa ja rohkaista osallistumaan. Enemmän informaatiota esim.harrastuksista jne./ nuorien pitäisin saada enemmän tietoa harrastusmahdollisuuksista Informoimalla heitä ja innostamalla Nuorten tapahtumista pitäisi kertoa paremmin/ kertoa niistä enemmän/ Kertomalla niistä paremmin. Kaikki on hyvin, ei tarvitse kehittää: Minusta nuorille on ihan tarpeeksi toimintaa. En osaa sanoa. Mielestäni kaikki on riittävän hyvin tällä hetkellä. no nuoriso palvelut toimivat hyvin mutta niitä on vähän.. Minun mielestäni minulla on ainakin hyvät vaikuttamismahdollisuus oikeudet Olen tyytyväinen tähän. Kehitettävää ei tule mieleeni/olen tyytyväinen tämän hetkiseen tilanteeseen. En osaa sanoa. Mielestäni ei tarvitse kehittää mitään Minusta se on jo aika hyvä/ Kaikki on aika hyvin tällä hetkellä/ Mielestäni ne ovat ihan hyvät, mitä minä nyt asiasta tiedän/ Mielestäni niitä ei oikeastaan tarvi kehittää, ne ovat ihan hyvät nyt/ ne on nyt ihan hyvät. / nuorten toiminta on tällä hetkellä ihan hyvä. /Mielestäni hyvällä mallilla/ kaikki on ihan ok/ erittäin hyvin/ se on minun mielästäni tällä hetkellä erittäin hyvä ei oo kehitettävää/ älkää tehkö mitään:):):)!/ei tarvitse kehittää/ mielestäni ei tarvitse kehittää/ Ei tarvitse!/ en tarvitse/ ei mitenkään Päihteet/nautintoaineet/ostokset: Antaa nuorille enemmän vapauksia tietyissä asioissa, mutta myös estää heitä polttamasta tupakkaa, juomasta alkoholia, käyttämästä huumeita jne. nuorilta alkoholi pois/ Nuorilla alkoholi ja päihteet pois alkoholin juontia pitäisi nuorilla vähentää annettaisiin vaikka kouluissa kokeilla kerran tupakkaa alentaa tupakan ja alkoholin ikärajaa 21

22 Niille pitäis antaa ES/ es alle 15 vuotiaille/ Es hinta takas euroon/ es saleen lisää nakkeja valintatalon hinnat alas valintataloon sais mennä välkällä makeisien ja limujen hinnat takas Muu palaute: Nuorisokeskuksissa on yleensä aika pelottavaa... pitää antaa töitä Puututtaisiin enemmän kiusaamiseen Koulun liikunnan arvosanat pitäisi poistaa parantaa olosuhteita ei niissä mielestäni mitään vikaakaan ole. Mutta nykyään on paljon lihavia ihmisiä, koska he eivät harrasta mitään. Pitäisi rohkaista nuoria Nuoria pitäisi kannustaa liikkumaan säännöllisesti ja kertoa terveyshaitoista että mitä käy kun ei liiku niin vanhempana korostamalla että maailma kuuluu nuorille Antakaa nuorten olla nuoria. Liika sekaantuminen tukahduttaa käyttää enemmän rahaa Kiitoooos lopettakaa ne Jokainen voi miettiä miksi Teiskossa ei ole harrastustoimintaa, ja liian pitkä matka käydä Tampereella reeneissä. Esim, minulla ei ole aikaa olla kotona kuin 2h päivittäin, loput ajasta nukun n. 5-7h kyselyt pois/ Turhat kyselyt pois! hyvä kysely... En osaa sanoa, en ole kauheasti perehtynyt asiaan./ en tiedä Minusta kaikkea voi kehittää :)/ kaikin tavoin en ole saanut minkäänlaista tietoa yhtään mistään ei pahemmin kiinnosta jotta saataisiin toistemme intressit ja tavoitteet selviksi. Omassa kaupungissani/lähiössä on paljon erilaisia harrastusmahdollisuuksia suunnilleen kaikilta aloilta. Nuorisotoimintaa mainostetaan paljon koulussa ja muissa julkisilla paikoilla (esim. kirjastossa). Minua itseäni nuorisotoiminta ei kauheasti kiinnosta, mutta käyn säännöllisesti tanssitunneilla. En osaa ollenkaan sanoa, minulla ei ole vapaa-ajalla aikaa osallistua mihinkään järjestettyyn nuorisotoimintaan. paljon pitää vielä kehittää nuorempien pitäisi saada ajaa mopoa jo 14 vuotiaana 22

23 7 YHTEENVETO Tässä yhteenvetoraportissa on esitelty Tampereen kaupunkiseudun nuorisokyselyn tuloksia Tampereen kaupungista. Kyselyyn vastasi yhteensä 1409 Tamperelaista luokkalaista nuorta. Aineisto on kerätty kouluissa ajalla KOTI, PERHE JA VAPAA-AJANVIETTOPAIKAT Tamperelaisista nuorista puolet kokevat perheensä taloudellisen tilanteen melko hyväksi. Erittäin hyvänä perheensä taloudellista tilannetta pitää noin 30 prosenttia nuorista ja paljon talousvaikeuksia perheellään kokee olevan noin kolme prosenttia nuorista. Nuorista noin 14 prosenttia kokee, että perheellä on jonkin verran talousvaikeuksia. Tamperelaisista nuorista lähes puolet voivat vaikuttaa perheen yhteisiin asioihin useimmiten. Joskus perheen yhteisiin asioihin voi vaikuttaa noin 30 prosenttia ja aina noin 12 prosenttia nuorista. Nämä luvut ovat samansuuntaisia koko kaupunkiseudun aineiston kanssa. Nuoria, jotka eivät voi mielestään vaikuttaa perheen yhteisiin asioihin juuri koskaan tai ei koskaan, on Tampereella hieman muuta kaupunkiseutua enemmän. Tamperelaiset nuoret tuntevat olonsa kotona turvalliseksi pääsääntöisesti aina (78,4 %), mikä näkyy myös kotona vietetyssä ajassa. Nuorista noin 30 prosenttia viettää kotona aikaansa 3-4 tai 5-6 tuntia päivässä ja 7 tuntia tai enemmän kotonaan viettää aikaa noin 18 prosenttia nuorista. Yleisimmäksi vapaa-ajanviettopaikaksi nuoret mainitsevatkin kodin (83,8 %), minkä lisäksi vapaa-aikaa vietetään eniten kaverilla, ulkona/pihalla tai harrastuksessa. Perheensä kanssa nuoret yleensä katselevat televisiota tai elokuvia, tekevät kotiaskareita ja keskustelevat ajankohtaisista asioista. LUOTETTAVAT YSTÄVÄT, AIKUISET JA YKSINÄISYYS Yli puolilla nuorista on lähipiirissään useita luotettavia ystäviä (61,3 %), ja 5 prosenttia nuorista kertoo, ettei tällaisia ystäviä ole lainkaan. Vastaavasti luotettavia aikuisia lähipiirissä on hieman vähemmän. Nuorista 10,8 prosenttia kertoo, ettei lähipiirissä ole luotettavia aikuisia ollenkaan, 46,1 prosenttia kokee, että luottavia aikuisia on muutama ja 35 prosenttia nuorista sanoo luotettavia aikuisia olevan lähipiirissään useita. Nuoret eivät kuitenkaan tunne oloaan yksinäiseksi sillä 42,1 prosenttia nuorista ei koe yksinäisyyden tunnetta koskaan ja vastaavasti 44 prosenttia tuntee sitä joskus. Aina tai lähes aina yksinäiseksi itsensä kokee 3,1 % nuorista. Yli puolet kyselyyn vastanneista nuorista (50,5 %) nukkuu yössä keskimäärin 8-9 tuntia. Tästä huolimatta puolet nuorista tuntee olonsa virkeäksi vain silloin tällöin ja noin 40 prosenttia aina tai lähes aina. Yhdeksän prosenttia nuorista ei tunne juuri koskaan tai koskaan itseään virkeäksi. Viikoittaisen hikiliikunnan määrässä on suuria eroja. Kysyttäessä viikoittaisen liikunnan määrää, vastaukset jakautuvat tasaisesti kaikkiin tuntimääriin, joskin yli 7 tuntia viikossa liikkuvia nuoria on hieman muita enemmän. KIUSAAMINEN Tamperelaisten nuorten kiusaamiskokemukset ovat pääasiassa samansuuntaisia koko kaupunkiseutuun nähden ja paikoittain jopa hieman muuta kaupunkiseutua vähäisempiä. Tästäkin huolimatta sanallista kiusaamista koulussa on kokenut jopa 21 prosenttia nuorista ja jopa 29 prosenttia on joutunut sanallisen kiusaamisen kohteeksi kahdessa tai useammassa eri paikassa. Kiusaaminen on asia, johon tulee suhtautua vakavasti ja siihen tulee puuttua. Nuorisokyselyn perusteella ei saada tietoa siitä, kuka nuorta kiusaa ja miten usein kiusaamista tapahtuu. Kyselyn kautta saadaan kuitenkin tietoon niiden nuorten osuus, jotka kertovat itse kiusaavansa muita. Kyselyyn vastanneista tamperelaisista nuorista 77,3 prosenttia sanoo, ettei ole kiusannut muita viimeisen vuoden aikana ja 12 prosenttia vastanneista kertoo kiusanneensa muita sanallisesti. Nuorista 4,2 prosenttia kertoo, ettei ole puhunut toiselle vaikka henkilö on yrittänyt puhua hänen kanssaan ja 2,8 prosenttia vastanneista kertoo jättäneensä henkilön yhteisen tekemisen tai porukan ulkopuolelle. Tulosten perusteella näyttäisikin siltä, että 23

24 samat nuoret kiusaavat usealla eri tavalla ja samat kiusaamisen kohteeksi joutuvat nuoret ovat kiusaamisen kohteina useammassa eri paikassa. PÄIHTEIDEN JA NAUTINTOAINEIDEN SÄÄNNÖLLINEN KÄYTTÖ MUUTA KAUPUNKISEUTUA YLEISEMPÄÄ Vaikka tamperelaisista nuorista noin 61 prosenttia kertoo, ettei käytä mitään päihteitä, on tamperelaisten nuorten päihteiden käyttö hieman muuta kaupunkiseutua yleisempää. Etenkin tupakan, alkoholin, energiajuomien sekä kannabiksen säännöllinen käyttö (päivittäin ja viikoittain) on muuhun kaupunkiseutuun verrattuna yleisempää. Nuorista lähes 11 prosenttia kertoo polttavansa tupakkaa päivittäin ja alkoholia juo päivittäin lähes 4 prosenttia nuorista. Nuorista 4 prosenttia kertoo polttavansa kannabista päivittäin, 3 prosenttia viikoittain ja lähes 4 prosenttia silloin tällöin. Kiusaamisen ohella päihteiden käyttö on asia, joka tulee ottaa erityisen vakavasti. On syytä pohtia, millaiset seikat voivat johtaa siihen, että tamperelaiset nuoret käyttävät päihteitä muuta kaupunkiseutua enemmän ja etenkin säännöllisemmin. Eroja voi esimerkiksi olla päihdekasvatuksessa, vapaa-ajanviettotavoissa, ystävyyssuhteissa tai päihdeaineiden hankkimisen helppoudessa. Tamperelaisista nuorista esimerkiksi lähes 40 prosenttia viettää vapaa-aikaansa kaupungilla ja kaupungilla oleilevat nuoret ovat näin ollen poissa kodin ja harrastusten tuomasta kontrollista ja kasvatuksesta. HARRASTUKSIIN OSALLISTUMISELLE EI OLE SUURIA ESTEITÄ Tamperelaiset nuoret harrastavat eniten sekä joukkue- että yksilöurheilua. Tämän jälkeen suosituimmat harrastukset ovat digipelaaminen sekä soittaminen ja laulaminen. Nuorista noin 12 prosenttia kertoo, ettei harrasta mitään, ja lähes 16 prosenttia nuorista kertoo, ettei tiedä mitä haluaisi harrastaa tai tehdä vapaaajallaan. Noin 15 prosenttia nuorista on sitä mieltä, että harrastusten ja nuorten toiminnan kalleus estää heitä osallistumasta. Puolet nuorista on sitä mieltä, ettei harrastuksiin osallistumiselle ole kuitenkaan mitään esteitä ja noin 9 prosenttia ei halua harrastaa tai tehdä mitään vapaa-ajallaan. Nuoret näkevät harrastusmahdollisuuksia olevan hyvin tarjolla omassa kunnassaan eikä pitkä matka tai vaikeakulkuisuus ole esteenä harrastuksiin tai nuorten toimintaan osallistumiselle. Tamperelaisista nuorista omassa kunnassa on osallistunut nuorisotilatoimintaan noin 23 prosenttia, harrastukseen noin 21 prosenttia ja nuorten tapahtumaan noin 17 prosenttia. Nuorista lähes 40 prosenttia kuitenkin kertoo, ettei ole osallistunut mihinkään nuorten toimintaan tai harrastukseen omassa kunnassaan, minkä lisäksi 17 prosenttia nuorista ei osaa sanoa onko osallistunut tällaiseen toimintaan. Tietoa nuorten toiminnasta ja harrastusmahdollisuuksista saadaan eniten kavereilta (36,1 %), sosiaalisesta mediasta (33,8 %) sekä vanhemmilta (23,4 %). Noin yhdeksän prosenttia nuorista sanoo, ettei ole saanut ollenkaan tietoa nuorten toiminnasta. Nuoret kokevat, että nuorisotyöntekijöiltä saa apua ja tukea tarvittaessa. Toisaalta vastausten suurehko määrä viittaisi siihen, ettei kaikki kyselyyn vastanneista välttämättä ole tavannut kuntansa nuorisotyöntekijöitä eikä tästä syystä osaa ottaa kantaa asiaan. Nuorista noin 14 prosenttia kääntyisi nuorisoohjaajien puoleen silloin, kun haluaisi vaikuttaa johonkin oman asuinkunnan asiaan. Nuoriso-ohjaajia suositummat vaikuttamisen väylät ovat lähipiiri (29,3 %) sekä kaverit (16,1 %). Kymmenen prosenttia nuorista kääntyisi asiassa koulun henkilökunnan puoleen ja yksi kolmasosaa nuorista, minkä tahon puoleen tällaisessa asiassa kääntyisi. Tehokkaimpina vaikuttamisen keinoina nuoret näkevät keskustelutilaisuuksiin osallistumisen (32 %) sekä palautteen antamisen (28,8 %). Myös aktiivinen toiminta nuorisovaltuustossa (14,4 %) nähdään hyvänä vaikuttamisen keinona. Nuoret itse toivovatkin, että voisivat vaikuttaa enemmän nuorten toiminnan suunnitteluun ja, että nuorten mielipiteitä otettaisiin enemmän huomioon. Kaupunkiin toivotaan enemmän urheilua, nuorten tiloja ja oleskelupaikkoja vaikka toisaalta yli 10 prosenttia nuorista ei kaipaa mitään nuorten toimintaa tai harrastusta tällä hetkellä. Yli yksi kolmasosaa nuorista, millaista nuorten toimintaa tai harrastusta toivoisi omaan asuinkuntaansa. 24

25 LIITE 1 KYSELYLOMAKE Taustatiedot 1. Luokka-aste Millä luokalla olet? 7. luokalla 8. luokalla 9. luokalla 2. Sukupuoli Mikä on sukupuolesi? tyttö poika muu 3. Kotikieli Mitä kieltä kotonasi puhutaan? suomea ruotsia suomea ja ruotsia muuta kieltä/useita kieliä, mitä? en osaa sanoa 4. Postinumero Mikä on asuinalueesi postinumero? Perhe ja koti 5. Keitä henkilöitä kuuluu perheeseesi? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot isä äiti äitipuoli isäpuoli sisarus tai sisaruksia sisaruspuoli tai sisaruspuolia isovanhempi tai isovanhemmat poika- tai tyttöystävä yksi tai useampi muu henkilö, kuka? en osaa sanoa 6. Keiden kanssa asut tällä hetkellä? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot keiden kanssa asut pääsääntöisesti isä äiti äitipuoli isäpuoli sisarus tai sisaruksia sisaruspuoli tai sisaruspuolia isovanhempi tai isovanhemmat poika- tai tyttöystävä 25

26 yksi tai useampi muu henkilö, kuka? asun yksin en osaa sanoa 7. Käykö isäsi tällä hetkellä töissä? Valitse sopivin vaihtoehto Kyllä Ei, hän on työttömänä tai lomautettuna Ei, hän on eläkkeellä tai sairaseläkkeellä Ei, hän on koti-isä Ei, hän opiskelee Ei, hän on kuollut Ei, jokin muu tilanne, mikä? En tiedä 8. Käykö äitisi tällä hetkellä töissä? Valitse sopivin vaihtoehto Kyllä Ei, hän on työttömänä tai lomautettuna Ei, hän on eläkkeellä tai sairaseläkkeellä Ei, hän on koti-äiti Ei, hän opiskelee Ei, hän on kuollut Ei, jokin muu tilanne, mikä? En tiedä 9. Mitä mieltä olet perheesi taloudellisesta tilanteesta? Perheeni taloudellinen tilanne on mielestäni... erittäin hyvä melko hyvä jonkin verran talousvaikeuksia paljon talousvaikeuksia en osaa sanoa 10. Voitko mielestäsi vaikuttaa perheen yhteisiin asioihin (esim. suunnitelmat, hankinnat)? Valitse sopiva vaihtoehto aina useimmiten joskus en juuri koskaan tai en koskaan en osaa sanoa 11. Kuinka monta tuntia päivässä keskimäärin vietät hereilläoloajastasi kotona? Valitse sopivin vaihtoehto 0-2 tuntia päivässä 3-4 tuntia päivässä 5-6 tuntia päivässä 7 tuntia tai enemmän päivässä en osaa sanoa 26

27 12. Tunnetko olosi kotona turvalliseksi? Valitse sopivin vaihtoehto aina useimmiten joskus en koskaan en osaa sanoa 13. Mitä seuraavista asioista teette perheesi kanssa yhdessä säännöllisesti (vähintään kerran viikossa)? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot niistä toiminnoista, joihin suurin osa perheenjäsenistäsi osallistuu teemme yhdessä erilaisia kotiaskareita (esim. ruoan laitto, siivous, pihatyöt) katsomme yhdessä televisiota/elokuvia pelaamme yhdessä tietokonepelejä/konsolipelejä/lautapelejä/seurapelejä harrastamme yhdessä (esim. liikuntaa, kulttuuria) keskustelemme uutisista tai muista ajankohtaisista asioista vietämme aikaa kaupungilla (esim. ravintolassa, kahvilassa, kauppakeskuksessa) käymme kylässä (esim. ystäväperheiden, naapurien tai sukulaisten luona) emme tee mitään näistä säännöllisesti en osaa sanoa Vapaa-aika 14. Kuinka monta tuntia päivässä vietät yhteensä älypuhelimen, tietokoneen, pelikonsolin ja television ääressä? Valitse sopivin vaihtoehto 0-2 tuntia vuorokaudessa 3-5 tuntia vuorokaudessa 6-8 tuntia vuorokaudessa yli 8 tuntia vuorokaudessa en osaa sanoa 15. Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot Facebook Twitter Instagram Ask.fm WhatsApp Last.fm Google+ LinkedIn En käytä mitään näistä Käytän jotain muuta sosiaalisen median palvelua, mitä? en osaa sanoa 16. Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Voit valita viisi (5) paikkaa, jossa vietät eniten aikaasi kouluajan ulkopuolella kotona kaverilla kaupungilla hengailemassa kahvilassa/ravintolassa 27

28 kirjastossa kauppakeskuksessa kunnan nuorisotilalla seurakunnan nuorisotilalla jonkun muun järjestäjän (esim. järjestö) nuorisotilalla harrastuspaikassa/harrastukseni parissa ulkona/pihalla töissä muualla, missä? en osaa sanoa 17. Mitä harrastat? Valitse parhaiten sopivat vaihtoehdot seuraavista ryhmistä: liikunta/ urheilu/ kuntoilu (yksilölajit) liikunta/ urheilu/ kuntoilu (joukkuelajit) tanssi/ cheerleading/ voimistelu sirkus/ teatteri (esim. akrobatia, jongleeraus, ilmaisutaito, näytteleminen) kuvataide/ käsityöt/ kädentaidot musiikin soittaminen/ laulaminen ulkoilu/ retkeily/ partio Kulttuurin seuraaminen (esim. elokuvat, teatteriesitykset, konsertit, museot) valokuvaus/ media leivonta/ kokkaus/ kodinhoito moottoriurheilu eläinharrastukset vapaaehtois-/ järjestötoiminta politiikka/ kansalaisvaikuttaminen uskonnollisuus/ seurakuntatoiminta nuorten tila/ nuorisotilatoiminta Digipelaaminen (esim. kännykkäpelit, konsolipelit, tietokonepelit) Seurapelaaminen (esim. lautapelit, roolipelit, biljardi) Lukeminen/ kirjallisuus/ kirjoittaminen en harrasta mitään tällä hetkellä harrastan jotain muuta, mitä? en osaa sanoa 18. Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille sunnattuun ohjattuun toimintaan? Valitse kolme (3) merkittävintä vaihtoehtoa Harrastaminen/ nuorten toiminta on liian kallista Vanhempieni mielipiteet minulle sopivasta vapaa-ajantoiminnasta Kokemukseni syrjityksi tulemisesta tai kiusaamisesta Osallistuminen yksin pelottaa Minua ei pyydetä mukaan Ystävänikään eivät osallistu Harrastuksiin/ nuorten toimintaan on pitkä matka Harrastuksiin/ nuorten toimintaan on vaikea kulkea Harrastuspaikkoja/ harrastusmahdollisuuksia on liian vähän Minulla ei ole ystäviä, joiden kanssa mennä 28

29 En tiedä, missä haluamaani harrastusta/ toimintaa järjestetään En tiedä, mitä haluaisin harrastaa tai tehdä vapaa-ajallani En halua harrastaa tai tehdä mitään vapaa-ajallani Mikään näistä ei estä minua osallistumasta harrastuksiin tai vapaa-ajantoimintaan Kokemukset ja mielikuvat nuorille järjestettävästä toiminnasta 19. Oletko osallistunut omassa kunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan? Voit valita useamman vaihtoehdon. En ole osallistunut Kyllä, olen osallistunut johonkin harrastukseen Kyllä, olen käynyt nuorisotilalla Kyllä, olen osallistunut johonkin nuorten tapahtumaan En osaa sanoa 20. Oletko osallistunut jossain muussa kuin kotikunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan Voit valita useamman vaihtoehdon. En ole osallistunut Kyllä olen osallistunut johonkin harrastukseen Kyllä olen käynyt nuorisotilalla Kyllä olen osallistunut johonkin nuorten tapahtumaan En osaa sanoa 21. Asuinkunnassani on nuorille tarjolla riittävästi ohjattua toimintaa (Jana) 22. Nuorten toimintaan on mielestäni mukava osallistua 23. Asuinkunnassani tiedotetaan mielestäni riittävästi nuorille suunnatusta toiminnasta 24. Asuinkunnassani nuorilla on mielestäni mahdollisuus vaikuttaa nuorille järjestettävään toimintaan 25. Asuinkunnassani nuorisotyöntekijöiltä saa apua ja tukea erilaisiin asioihin 26. Asuinkuntani sisällä on helppo liikkua mielenkiintoiseen harrastukseen ja nuorten toimintaan 27. Minulla on mahdollisuus liikkua mielenkiintoisen nuorten toiminnan tai harrastuksen perässä toiselle paikkakunnalle (Jana) Väittämäkysymyksiin vastattiin janalla täysin samaa mieltä---täysin eri mieltä Hyvinvointi ja elämäntavat 28. Kuinka monta tuntia viikossa keskimäärin liikut niin että hengästyt ja hikoilet? Valitse sopivin vaihtoehto en ollenkaan/vähemmän kuin tunnin viikossa 1-3 tuntia viikossa 3-5 tuntia viikossa 5-7 tuntia viikossa yli 7 tuntia viikossa en osaa sanoa 29. Kuinka monta tuntia nukut keskimäärin vuorokaudessa? Valitse sopivin vaihtoehto 5 tuntia tai vähemmän 6-7 tuntia 8-9 tuntia 10 tuntia tai enemmän 29

Päihdekyselyn tulokset

Päihdekyselyn tulokset Hämeenlinnan Rotaryklubi järjesti joulukuun 2011 ja tammikuun 2012 aikana webbikyselyn 13-17 - vuotiaille Hämeenlinnan ja sen ympäristön nuorille. Kyseessä on Hämeenlinnan Rotaryklubin DSG-projekti. Tavoitteena

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

No saan uusia vaatteita, kun niitä tarvitsen. Ruokaa saan, oikeastaan kaikkea mitä tarvitsen. Koulussakin kaikki on hyvin.:)

No saan uusia vaatteita, kun niitä tarvitsen. Ruokaa saan, oikeastaan kaikkea mitä tarvitsen. Koulussakin kaikki on hyvin.:) Liite 1 NETTIKYSELYN VASTAUKSET 1. Kysymykset lapsille: Mitkä asiat sinulla on hyvin (kotona, koulussa, vapaa-aikana, jne.)? ruoka, asunto ja koira Kaikki No saan uusia vaatteita, kun niitä tarvitsen.

Lisätiedot

ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA. Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille

ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA. Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille SISÄLLYS: KYSELYN TAUSTAA 6 KYSELY NUORILLE ÄÄNESTÄMISESTÄ

Lisätiedot

Romanit ja kulttuuri. Selvitys romanien osallisuudesta ja osallistumisesta kulttuuritoimintaan Suomessa. Reetta Toivanen

Romanit ja kulttuuri. Selvitys romanien osallisuudesta ja osallistumisesta kulttuuritoimintaan Suomessa. Reetta Toivanen Romanit ja kulttuuri Selvitys romanien osallisuudesta ja osallistumisesta kulttuuritoimintaan Suomessa Reetta Toivanen IHMISOIKEUSLIITON SELVITYS 1/2012 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

IRC-Galleria -kysely Nuorten mielipiteitä poliisista ja nuorisotyöntekijöistä verkossa

IRC-Galleria -kysely Nuorten mielipiteitä poliisista ja nuorisotyöntekijöistä verkossa IRC-Galleria -kysely Nuorten mielipiteitä poliisista ja nuorisotyöntekijöistä verkossa Mielestäni poliisi galleriaan on hyvä idea, koska uskon, että netin kautta nimettömänä ja "kasvottomana" on paljon

Lisätiedot

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o Viestintä OIKEAA TIETOA OIKEILLE IHMISILLE Viestintä on paljon muutakin kuin yksisuuntaista tiedottamista. Viestinnällä voidaan luoda yhteisöllisyyttä, me-henkeä, ratkaista hankalia tilanteita ja jopa

Lisätiedot

ENTTEN TENTTEN PELISTÄ POIS!

ENTTEN TENTTEN PELISTÄ POIS! ENTTEN TENTTEN PELISTÄ POIS! Lapsen ääni 2015 -raportti lasten kokemuksista köyhyydestä ja osallisuudesta Tiivistetyt tulokset Kyselyyn vastanneista lapsista 11 % koki perheensä olevan köyhä tai erittäin

Lisätiedot

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta Olen niin onnekas, että mulla on sut Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta 1 Aluksi Pelastakaa Lapset -järjestön lastensuojelutyö perustuu haluun turvata lapsen oikeus perheeseen

Lisätiedot

Nuorten arvioita Lahden eteläisen alueen nuorisopalveluista

Nuorten arvioita Lahden eteläisen alueen nuorisopalveluista 1 Nuorten arvioita Lahden eteläisen alueen nuorisopalveluista Arviointiin osallistui syyskuussa 2014 yhteensä 50 nuorta. Ryhmä 1 (Perhepuistossa kokoontuneet kolme 13 15-vuotiasta tyttöä) Ryhmä 2 (Perhepuistossa

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen Säkylän kehittämisosion alkukartoitus 2014

Pois syrjästä hankkeen Säkylän kehittämisosion alkukartoitus 2014 Pois syrjästä hankkeen Säkylän kehittämisosion alkukartoitus 2014 Pois syrjästä hankkeen Säkylän kehittämisosiossa tehtiin kevään 2014 aikana kysely kaikille alakouluikäisten huoltajille. Kyselyt välitettiin

Lisätiedot

LAPSIASIAVALTUUTETTU. Anu-Leena Arponen. Miten nuo pienet ossaa ajatella nuin fiksusti? Lasten mielipiteitä arkiympäristöstään

LAPSIASIAVALTUUTETTU. Anu-Leena Arponen. Miten nuo pienet ossaa ajatella nuin fiksusti? Lasten mielipiteitä arkiympäristöstään LAPSIASIAVALTUUTETTU Anu-Leena Arponen Miten nuo pienet ossaa ajatella nuin fiksusti? Anu-Leena Arponen Miten nuo pienet ossaa ajatella nuin fiksusti? Julkaisu on luettavissa osoitteessa www.lapsiasia.fi

Lisätiedot

Kansalaisen vaikuttamisopas

Kansalaisen vaikuttamisopas Kansalaisen vaikuttamisopas 6 2012 Oma ääni kuuluviin! Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Me Itse ry Kuva Hanna Rajakangas Mihin asioihin sinä haluat vaikuttaa? Tämän lehden teemana on vaikuttaminen. Vaikuttaa

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Pääkirjoitus. Väitän, että lopputulos on varsin onnistunut. Minun on turha jaaritella enempää. Nauttikaamme nuorten toimittajien töistä.

Pääkirjoitus. Väitän, että lopputulos on varsin onnistunut. Minun on turha jaaritella enempää. Nauttikaamme nuorten toimittajien töistä. Pääkirjoitus Koska tämä on Murros lehden ensimmäinen numero, en voi välttyä pohtimasta otsikon merkitystä. Onhan kyseessä hyvinkin konkreettisesti uusi alku, murroskausi. Kouluja fuusioituu, henkilökunta

Lisätiedot

Alkoholi jokaisen oma asia? Tehtäviä ja näkökulmia nuorten alkoholikasvatukseen

Alkoholi jokaisen oma asia? Tehtäviä ja näkökulmia nuorten alkoholikasvatukseen Alkoholi jokaisen oma asia? Tehtäviä ja näkökulmia nuorten alkoholikasvatukseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen

Lisätiedot

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu?

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Selvitys vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuuden kokemiseen vaikuttavista tekijöistä Petteri Suominen Sanni Hyvärinen KANNEN SISÄPUOLI Palovaroitin,

Lisätiedot

NUORTEN ABC-HENGAILU ILMIÖNÄ, TULKINTOINA JA TOIMENPITEINÄ

NUORTEN ABC-HENGAILU ILMIÖNÄ, TULKINTOINA JA TOIMENPITEINÄ Sarja B. Projektiraportit ja selvitykset 18, 2011 Elina Nikoskinen NUORTEN ABC-HENGAILU ILMIÖNÄ, TULKINTOINA JA TOIMENPITEINÄ ABC-liikennemyymälät ja nuoret -tutkimushankkeen loppuraportti humak Humanistinen

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Selkokielinen opas Suomen Pakolaisapu ry Suomen Pakolaisapu ry 1 ZZ Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Toim. Yuko Kametani, Anne Korppinen ja

Lisätiedot

1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 4. YHTEENVETO BAROMETRIN PÄÄTULOKSET...32

1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 4. YHTEENVETO BAROMETRIN PÄÄTULOKSET...32 1 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 3.1. Oma asuinseutu...9 3.2. Turvallisuus...15 3.3. Toimeentulo...17 3.4. Opiskelu ja työ...20 3.5. Huolet, tyytyväisyys

Lisätiedot

NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI

NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI Selene Keränen Projektityöntekijä Kuopion kaupunginkirjasto 30.4.2014 2 SISÄLTÖ 1 NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN HANKE

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys

Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys Asukaskysely Nuorisokysely Eläytymismenetelmä Turun ammattikorkeakoulu Tekniikka, ympäristö ja talous Anna Kangas & Jari Hietaranta 2011 SISÄLTÖ 1. Esipuhe

Lisätiedot

TAUSTAA: MONIKULTTUURISEN JA KANSAINVÄLISEN NUORISOTYÖN HANKE TAMPEREEN MONIKULTTUURINEN TILANNE: TILASTOJA JA FAKTOJA

TAUSTAA: MONIKULTTUURISEN JA KANSAINVÄLISEN NUORISOTYÖN HANKE TAMPEREEN MONIKULTTUURINEN TILANNE: TILASTOJA JA FAKTOJA SISÄLLYSLUETTELO: TAUSTAA: MONIKULTTUURISEN JA KANSAINVÄLISEN NUORISOTYÖN HANKE TERMINOLOGIA TAMPEREEN MONIKULTTUURINEN TILANNE: TILASTOJA JA FAKTOJA MONIKULTTUURINEN NUORISOTYÖ TAMPEREELLA MITÄ NUORET

Lisätiedot

FinTandem. koordinaattorin käsikirja. Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström

FinTandem. koordinaattorin käsikirja. Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström FinTandem koordinaattorin käsikirja Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström 1 JOHDANTO 2 2 TANDEM KIELENOPPIMISMENETELMÄNÄ 4 3 KUKA VOI OSALLISTUA TANDEMIIN? 8 4 KURSSIMALLI: FinTandem

Lisätiedot

Enemmän koristeita ja blingblingiä

Enemmän koristeita ja blingblingiä Enemmän koristeita ja blingblingiä Kirjaston asiakaskysely yläkoulujen 8. luokkalaisille syksyllä 2013 www.ylojarvi.fi JOHDANTO Kirjasto tekee vuosittain asiakaskyselyn. Syksyllä 2013 kysely kohdistui

Lisätiedot

Osallisuuden olotiloissa

Osallisuuden olotiloissa Aspa-julkaisuja 1/2014 Milla Ilonen Osallisuuden olotiloissa Opas asumispalvelujen käyttäjille ja työntekijöille Aspa-säätiö on yleishyödyllinen säätiö, joka edistää eri tavoin vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

Perheiden saaman tuen kartoitus

Perheiden saaman tuen kartoitus Perheiden saaman tuen kartoitus Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä ja Auta Lasta ry Koonti: Mervi Väisänen ja Tuomo Mulari, Auta Lasta ry 18.6.2015 Sisällysluettelo Yhteenveto: diat 3-4 Perheiden kokemukset

Lisätiedot