1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN."

Transkriptio

1 TAMPERE

2 KANGASALA SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT PERHE JA KOTI HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT VAPAA-AIKA KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ TOIMINNASTA NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN YHTEENVETO LIITE 1 KYSELYLOMAKE... 25

3 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT KYSELYN TAUSTA, KOHDERYHMÄ JA TOTEUTUSTAPA Nuorisokysely toteutettiin osana Tampereen kaupunkiseudun Rajatonta riemua nuorisotyön kehittämishanketta. Kyselyn kohderyhmänä olivat kaikki Tampereen kaupunkiseudun kuntien luokkalaiset nuoret. Kysely toteutettiin ajalla sähköisenä ZEF-kyselynä. Nuoret vastasivat kyselyyn ohjatusti koulutyönsä ohella. Koko kysely oli suomeksi. KYSELYN OSA-ALUEET Kyselyn osa-alueet olivat taustatietojen (luokka-aste, sukupuoli, kotikieli ja postinumero) lisäksi perhe ja koti, vapaa-aika, kokemukset ja mielikuvat nuorille järjestettävästä toiminnasta, hyvinvointi ja elämäntavat sekä nuorten toiminnan kehittäminen. Kysymyksiä oli yhteensä 43. Kyselyssä kysytyt kysymykset vastausvaihtoehtoineen ovat tämän yhteenvedon liitteenä (liite 1). OTOS Kyselyyn vastasi yhteensä 3930 Tampereen kaupunkiseudun nuorta. Koko kaupunkiseudun vastausprosentti oli 38,1 %. Tampereella kyselyyn vastasi yhteensä 1409 nuorta ja kaupungin vastausprosentti oli 31,2 %. Jokaisen kunnan sekä koko kaupunkiseudun vastaajien määrä, vastausprosentti, vastaajien sukupuoli sekä luokka-aste on nähtävillä taulukosta 1. Taulukko 1: Kuntien vastausmäärät ja prosentit sekä vastaajien sukupuoli ja luokka-aste Kunta Vastaajien määrä Vastausprosentti kaikista kohderyhmän nuorista Sukupuoli Luokka-aste Tyttö Poika Muu 7lk 8lk 9lk KANGASALA 302 (25,2 %) LEMPÄÄLÄ 425 (44,1 %) NOKIA 356 (31,1 %) ORIVESI 212 (68 %) PIRKKALA 422 (63 % ) TAMPERE 1409 (31,2 %) VESILAHTI 137 (68,2 %) YLÖJÄRVI 667 (51,3 %) KOKO KAUPUNKISEUTU 3930 (38,1 %) KOTIKIELI Tamperelaisista nuorista suurin osa puhuu kotikielenään suomea (88,2%). Toiseksi yleisin kotikieli on englanti (n=32) ja tämän jälkeen latina (n=14), sekä arabia (n=10). Ruotsi kotikielenään puhuu kuusi vastaajaa ja suomea sekä ruotsia 11 vastaajaa. Tämän lisäksi muita eri kotikieliä on useita kymmeniä 1-8 tapauksen verran. POSTINUMERO Taulukko 2: Vastaajien 15 yleisintä asuinalueen postinumeroa Postinumero n Postinumero n Postinumero n

4 2 PERHE JA KOTI Kuvio 1: Yksi tai useampi muu henkilö, kuka?: Tähän vastaukseen lueteltiin useita erilaisia vastauksia, joista yleisin oli kotieläin (n=23). Kuvio 2: 4

5 Yksi tai useampi muu henkilö, kuka?: Tähän vastaukseen lueteltiin useita erilaisia vastauksia, joista yleisin oli kotieläin (n=9). VANHEMPIEN TYÖLLISYYS/TYÖTTÖMYYS Suurin osa tamperelaisten nuorten vanhemmista (äiti ja isä) on työelämässä. Äideistä 79,8 prosenttia ja isistä 79,9 prosenttia käy töissä. Äideistä työttömänä on 4,8 prosenttia ja isistä 6,6 prosenttia. Äideistä koti-äitinä on 4,7 prosenttia ja opiskelee 3,1 prosenttia. Kuvio 3: Perheen taloudellinen tilanne nuorten mielestä (%) erittäin hyvä melko hyvä jonkin verran talousvaikeuksia ,2 25,8 50,6 52,7 14,3 13,9 Tampere (N=1362) Kaupunkiseutu (N=3780) Mitä mieltä olet perheesi taloudellisesta tilanteesta? paljon talousvaikeuksia 2,8 2,6 5,1 5 Kuvio 4: Vaikuttamismahdollisuus perheen yhteisiin asioihin (%) aina useimmiten joskus ,2 11,8 44,6 46,7 32,2 32,3 Tampere (N=1362) Kaupunkiseutu (N=3778) Voitko mielestäsi vaikuttaa perheen yhteisiin asioihin (esim. suunnitelmat, hankinnat)? ei juuri koskaan 6 4,9 4,9 4,4 Kuvio 5: Nuorten kotona hereillä vietetty aika/pv (%) 0-2 h/pv 3-4 h/pv 5-6 h/pv 7 h tai enemmän päivässä ,6 5,1 31,9 28,7 33,6 36,6 18,2 20,4 9,7 9,1 Tampere (N=1360) Kaupunkiseutu (N=3771) Kuinka monta tuntia päivässä keskimäärin vietät hereilläoloajastasi kotona? 5

6 aina Kuvio 6: Turvallisuuden tunne kotona (%) ,4 78 Tunnetko olosi kotona turvalliseksi? useimmiten joskus 2,4 2,7 15,3 16,2 Tampere (N=1359) Kaupunkiseutu (N=3769) ei koskaan 1,8 1,5 2,1 1,6 Kuvio 7: Perheen kanssa yhdessä tehtävät asiat (%) tv/elokuvat 66,6 67,3 kotiaskareet 47,1 52,1 keskustelu ajankohtaisista asioista 38,1 41 kyläily 30,4 34 ajanvietto kaupungilla yhteiset harrastukset pelien pelaaminen 13,4 13,5 23,3 24,4 21,5 24,5 Mitä seuraavista asioista teette perheesi kanssa yhdessä säännöllisesti (vähintään kerran viikossa)? ei tee mitään säännöllisesti 13,4 11,3 8,8 7,3 Tampere (N=1345) Kaupunkiseutu (N=3730) 6

7 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT Kuvio 8: Nuorten liikunnan määrä viikossa (%) vähemmän kuin 1h/vko 1-3h/vko 3-5h/vko 5-7h/vko 5,6 4,4 24,5 24,3 22,9 24,6 14,9 16,9 Tampere (N=1325) Kaupunkiseutu (N=3661) Kuinka monta tuntia viikossa liikut niin, että hengästyt ja hikoilet? 7h tai enemmän/vko 25,4 23,4 6,6 6,4 Kuvio 9: Nuorten unen määrä vuorokaudessa (%) h tai vähemmän 4 3,4 6-7h 8-9h 33,4 32,1 54,2 57 Tampere (N=1324) Kaupunkiseutu (N=3658) Kuinka monta tuntia nukut keskimäärin vuorokaudessa? 10h tai enemmän 4,1 4,2 4,4 3,3 Kuvio 10: Nuorten kokema virkeyden tunne päivisin (%) aina tai lähes aina silloin tällöin 40,4 45,5 50,5 46,6 Tampere (N=1320) Kaupunkiseutu (N=3654) Tunnetko itsesi virkeäksi päivisin? ei juuri koskaan tai ei koskaan 9,2 8 7

8 Taulukko 3: Nuorten kokema sanallinen ja fyysinen kiusaaminen viimeisen vuoden aikana (%) Tampere: kiusattu sanallisesti (N=1293) Kaupunkiseutu: kiusattu sanallisesti (N=3592) Tampere: kiusattu fyysisesti (N=1272) Kaupunkiseutu: kiusattu fyysisesti (N=3556) koulussa 21 % 23,6 % 8,6 % 8,7 % koulumatkalla 3,8 % 4,2 % 2,4 % 2,1 % kotona 5,3 % 6,3 % 2,5 % 3,1 % harrastuksessa 3,2 % 3,3 % 2,2 % 2,2 % nuorisotilalla 2,5 % 2,7 % 2 % 1,7 % kaupungilla/kadulla 4,3 % 4,6 % 2,7 % 2,4 % puhelimessa 4,6 % 5,6 % - - jossain muualla 3 % 3 % 1,9 % 1,9 % en osaa sanoa 8,3 % 6,8 % 5,5 % 4,4 % ei ole kiusattu 67,7 % 66,7 % 84 % 84,2 % Onko sinua kiusattu sanallisesti/fyysisesti viimeisen vuoden aikana? Tamperelaisista nuorista 7 prosenttia on kiusattu sanallisesti kahdessa tai useammassa paikassa. Koko kaupunkiseudun aineistossa vastaava prosenttiosuus on 9 %. Kysyttäessä kiusaamisen kokemispaikkoja, nuorilla oli mahdollisuus vastata myös muualla, missä?, mikä näkyy edellisessä taulukossa (taulukko 3) rivinä jossain muualla. Vastaukset tähän kysymykseen olivat pääasiassa asiattomia ja yhdeksän vastausta Internetissä. Nettikiusaamista kysyttiin erikseen kysymyksellä onko sinua kiusattu jotenkin muuten?. Yleisin nettisivusta, jossa kiusaamista on tapahtunut, on Ask.fm. Muunlaisen kiusaamisen määrät ovat nähtävillä taulukossa 4. Omaisuuteen kajoamisella tarkoitetaan tässä kyselytutkimuksessa toisen henkilön omaisuuden varastamista tai omaisuuden tärvelyä. Taulukko 4: Nuorten kokema muu kiusaaminen viimeisen vuoden aikana (%) Tampere (N=1231) Kaupunkiseutu (N=3422) omaisuuteen kajottu koulussa tai koulumatkalla 4,8 % 5,5 % omaisuuteen kajottu kotona 2,4 % 2,7 % omaisuuteen kajottu harrastuksessa tai nuorisotilalla 1,9 % 1,9 % omaisuuteen kajottu kadulla tai kaupungilla 1,7 % 1,9 % omaisuuteen kajottu jossain muualla 2,3 % 1,8 % ei ole otettu mukaan porukkaan tai yhteiseen tekemiseen 6 % 6,8 % ei ole puhuttu vaikka yrittänyt keskustella muiden kanssa 6,3 % 6,8 % kiusattu internetissä 2,8 % 2,7 % muunlaista kiusaamista 2,4 % 2,6 % 12,5 % 11,5 % ei ole kiusattu 75,6 % 75,1 % Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Nuorilla oli myös mahdollisuus kertoa muunlaisesta kiusaamisesta (Taulukko 4: muunlaista kiusaamista ). Näitä kiusaamisen muotoja ovat kuiskiminen, kuvaaminen, haukkuminen, nimittely, pahan puhuminen selän takana, tuuppiminen ja töniminen. Osa avoimista vastauksista olivat asiattomia. Kiusaamisen kohteeksi joutumisen lisäksi nuorilta tiedusteltiin lisäksi ovatko he itse kiusanneet jotakuta viimeisen vuoden aikana. Kiusaajana oleminen on nähtävissä seuraavassa taulukossa (taulukko 5). 8

9 Taulukko 5: Nuorten kiusaajana oleminen viimeisen vuoden aikana (%) Tampere (N=1271) Kaupunkiseutu (N=3546) kiusannut sanallisesti 12 % 12,8 % kiusannut fyysisesti 3,2 % 3,2 % kajonnut toisen omaisuuteen 1,8 % 1,8 % kiusannut internetissä 2,5 % 2,2 % ei ole ottanut mukaan porukkaan tai yhteiseen tekemiseen 2,8 % 3,4 % ei ole puhunut vaikka henkilö yrittänyt keskustella hänen kanssaan 4,2 % 4,8 % 9,7 % 9,9 % ei ole kiusannut 77,3 % 75,9 % Oletko itse kiusannut jotakuta viimeisen vuoden aikana? useita (3 tai enemmän) Kuvio 11: Luotettavien ystävien määrä (%) ,3 64,3 Onko sinulla ystäviä, joihin voit luottaa? muutama (1-2) ei ole 5 4, ,6 Tampere (N=1310) Kaupunkiseutu (N=3624) 3,7 3 useita (3 tai enemmän) Kuvio 12: Luotettavien aikuisten määrä (%) ,6 Onko lähipiirissäsi aikuinen, jolle voit puhua, jos jokin asia huolestuttaa sinua? muutama (1-2) ei ole 10,8 9,7 46,1 46,6 Tampere (N=1309) Kaupunkiseutu (N=3621 8,2 7,3 9

10 ei koskaan Kuvio 13: Nuorten kokema yksinäisyyden tunne (%) ,1 40,4 Tunnetko olosi yksinäiseksi? joskus usein 5,5 5, ,5 Tampere (N=1311) Kaupunkiseutu (N=3622) aina tai lähes aina 3,1 3 5,3 4,4 Kuvio 14: Nuorten päihteiden käyttö (%) Tupakkaa päivittäin (n=140) Tupakkaa viikoittain (n=39) Tupakkaa silloin tällöin (n=77) ,9 Käytätkö jotakin seuraavista aineista/ tuotteista? Alkoholia päivittäin (n=49) 3,8 Alkoholia viikoittain (n=44) 3,4 Alkoholia silloin tällöin (n=179) 12,9 Energiajuomia päivittäin (n=84) 6,5 Energiajuomia viikoittain (n=87) 6,8 Energiajuomia silloin tällöin (n=300) Sähkötupakkaa päivittäin (n=50) 3,9 23,4 Tampere (N=1284) Kaupunkiseutu (N=3563) Sähkötupakkaa viikoittain (n=38) 3 Sähkötupakkaa silloin tällöin (n=80) 6,2 Nuuskaa päivittäin (n=68) 5,3 Nuuskaa viikoittain (n=41) Nuuskaa silloin tällöin (n=64) Kannabista päivittäin (n=51) Kannabista viikoittain (n=39) Kannabista silloin tällöin (n=49) 3, ,8 60,7 % tamperelaisista nuorista ei käytä mitään näistä tuotteista/aineista ja 5,7 % vastasi en osaa sanoa. (n=) tarkoittaa tamperelaisten nuorten vastausten määrää 10

11 4 VAPAA-AIKA Kuvio 15: Tekniikan parissa vietetty aika päivässä (%) h/pv 3-5 h/pv 6-8 h/pv yli 8 h/pv Ei osaa sanoa 7,3 6,6 13,7 12,9 12,2 10,5 23,7 26,1 43,1 43,9 Kuinka monta tuntia päivässä vietät yhteensä älypuhelimen, tietokoneen, pelikonsolin ja television ääressä? Tampere (N=1353) Kaupunkiseutu (N=3748) Kuvio 16: Nuorten käyttämät sosiaalisen median palvelut (%) WhatsApp Facebook Intagram 56,4 74,5 79,3 Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Ask.fm 30,3 Google+ Twitter 17,9 22,8 Tampere (N=1345) Kaupunkiseutu (N=3723) Last.fm 1,9 LinkedIn 1,9 ei käytä mitään näistä käyttää jotain muuta 4,8 2,9 13,5 Suosituimmat muut sosiaalisen median palvelut ovat Youtube (n=35), KikMessenger (n=33), Sanapchat (N=23) sekä Tumblr (n=20) 11

12 Kuvio 17: Nuorten vapaa-ajanviettopaikat (%) kotona 83,8 kaverilla 71,5 ulkona/pihalla 54,3 harrastuksessa 51,1 kaupungilla kauppakeskuksessa 23,4 39,5 Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? kahvilassa/ravintolassa 13,2 kirjastossa 7,4 kunnan nuorisotilalla 6,7 seurakunnan nuorisotilalla 3,8 töissä 2,7 jonkun muun tahon nuorisotilalla 1,6 jossain muualla 3,8 1,9 Tampere (N=1345) Kaupunkiseutu (N=3725) 12

13 Kuvio 18: Nuorten harrastuneisuus (%) yksilöurheilu joukkueurheilu digipelaaminen soittaminen tai laulaminen tanssi/cheerleading/voimistelu lukeminen/kirjallisuus/kirjoittaminen leivonta/kokkaus/kodinhoito valokuvaus/media kuvataide/käsityöt/kädentaidot ulkoilu/retkeily/partio eläinharrastukset moottoriurheilu kulttuurin seuraaminen seurapelaaminen uskonnollisuus/seurakuntatoiminta nuorisotilatoiminta sirkus/teatteri vapaaehtois-/järjestötoiminta politiikka/kansalaisvaikuttaminen harrastaa jotain muuta ei harrasta mitään 20, ,6 14,3 13,6 16,1 13,5 17,3 11, , ,1 9,8 13,1 5,6 7,7 5,4 6,9 4,5 5,5 3,8 4,5 3,2 3,5 2,9 3,1 2,1 1,9 1,3 1,1 6,5 5,8 11,8 9,4 4,1 2,8 36,1 38,7 30,9 32,7 Mitä harrastat? Tampere (N=1330) Kaupunkiseutu (N=3687) 13

14 Kuvio 19: Esteet harrastuksiin/nuorten toimintaan osallistumiselle (%) mikään ei estä osallistumasta 47,3 50,8 ei tiedä, mitä haluaisi harrastaa tai tehdä harrastaminen/nuorten toiminta on liian kallista 15,6 15,9 15,1 15,4 ei halua harrastaa tai tehdä mitään vapaa-ajallani osallistuminen yksin pelottaa ystävätkään eivät osallistu harrastuksiin/nuorten toimintaan on pitkä matka harrastauksiin/nuorten toimintaan on vaikea kulkea ei tiedä, missä haluamaa harrastusta järjestetään kokemukset kiusaamisesta tai syrjinnästä vanhempien mielipiteet sopivasta vapaa-ajasta ei ole ystäviä, joiden kanssa mennä harrastusmahdollisuuksia on liian vähän minua ei pyydetä mukaan 9,4 7,5 9,3 10,5 8,4 9,3 6,3 10,8 4,9 8,1 4,8 5,2 4,5 4 4,3 4,9 4,1 4,4 3,9 7,6 3,1 3,8 Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun ohjattuun toimintaan? Tampere (N=1183) Koko kaupunkiseutu (N=3346) 14

15 5 KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ TOIMINNASTA Kuvio 20: Tiedonsaannin väylät (%) kaveri 36,1 42 sosiaalinen media 33,8 37,7 vanhemmat koulun aikuinen 19,7 21,4 23,4 26,9 ilmoitustaulu 19,3 24,7 lehti sisarukset 17,5 12,5 15,9 22 Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/ toiminnasta/ harrastuksista? koulun tapahtuma 12,3 16,8 radio Internet-sivut muu sukulainen 5,7 5,1 5,6 5 5,3 6 sähköposti jokin muu taho 2,7 2,8 1,9 1,1 ei ole saanut tietoa 9,2 6,9 18,5 22,8 Tampere (N=1261) Kaupunkiseutu (N=3511) 15

16 Kuvio 21: Tamperelaisten nuorten osallistuminen nuorten toimintaan (%) osallistunut nuorisotilatoimintaan osallistunut harrastukseen osallistumaan tapahtumaan ,6 23,3 21,4 10,8 17,4 7, ,5 Oletko osallistunut omassa kunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan? Oletko osallistunut jossain muussa kuin kotikunnassasi järjestettyyn nuorten toimintaan? ei ole osallistunut 39,8 58,5 omassa kunnassa (N=1302) toisessa kunnassa (N=1283) Seuraavassa taulukossa (taulukko 6) on esitetty nuorten mielipiteet nuorille suunnatusta toiminnasta. Väittämiin oli mahdollista vastata portaattomalla janalla täysin samaa mieltä täysin eri mieltä. Janavastaukset muutettiin numeroiksi (1-5) niin, että numero 1 kuvaa vastausta täysin eri mieltä ja numero 5 vastausta täysin samaa mieltä. Oheisesta taulukosta nähdään vastaajien määrä (n), vastausten keskiarvo (ka) sekä en osaa sanoa -vastausten määrä kunkin väittämän kohdalla. Taulukko 6: Nuorten mielipiteet nuorille suunnatusta Tampere Kaupunkiseutu toiminnasta Väittämä n ka EOS n ka EOS Asuinkunnassani on nuorille tarjolla riittävästi ohjattua toimintaa , , Nuorten toimintaan on mielestäni mukava osallistua , , Asuinkunnassani tiedotetaan mielestäni riittävästi nuorille suunnatusta toiminnasta Asuinkunnassani nuorilla on mielestäni mahdollisuus vaikuttaa nuorille järjestettävään toimintaan Asuinkunnassani nuorisotyöntekijöiltä saa apua ja tukea erilaisiin asioihin Asuinkuntani sisällä on helppo liikkua mielenkiintoiseen harrastukseen ja nuorten toimintaan Minulla on mahdollisuus liikkua mielenkiintoisen harrastuksen perässä toiselle paikkakunnalle , , , , , , , , , ,

17 Kuvio 22: Vaikuttamisen väylät (%) lähipiiri (perhe, suku, perhetutut) 29,3 kaverit 16,1 nuoriso-ohjaajat 14,2 koulun henkilökunta kunnan päättäjät poliitikot tiedotusvälineet kunnan internetsivut Yhdistys tai muu organisaatio kunnan nuorisovaltuusto kunnan työntekijät ei halua vaikuttaa 5,1 4,9 4,5 3,8 3,4 3,4 3, ,3 Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? 35,8 Tampere (N=1247) Kaupunkiseutu (N=3486) Kuvio 23: Vaikuttamisen keinot (%) keskustelutilaisuuteen osallistuminen palautteen antaminen aktiivinen toiminta esim nuorisovaltuustossa aloitteen, vetoomuksen tai adressin kirjoittaminen vapaaehtoistyö kirjoittaminen lehteen keskustelu sosiaalisessa mediassa tai nettifoorumilla nimien kerääminen aloitteeseen, adressiin yms. taiteen keinot osallistuminen mielenosoitukseen rakennuksen valtaaminen toiminta porukalla jonkin asian puolesta tai vastaan osallistuminen lakkoon keskustelu päättäjien kanssa mielenosoituksen tai lakon järjestäminen joku muu () ,9 9 6,6 6,4 5,9 5,6 5,5 4,3 3,9 3 11,4 17,4 28,8 32 Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Tampere (N=1041) Kaupunkiseutu (N=3026) 17

18 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kuvio 24: Nuorten toivomat harrastusmahdollisuudet (%) urheilu joukkuelajit urheilu yksilölajit 18 19,2 tanssi/cheerleading/voimistelu 8,4 musiikin soittaminen/laulaminen leivonta/kokkaus/kodinhoito kuvataide/käsityöt valokuvaus/media digipelaaminen moottoriurheilu eläinharrastukset sirkus/teatteri nuorten tila/nuorisotilatoiminta seurapelaaminen lukeminen/kirjallisuus/kirjoittaminen ulkoilu/retkeily/partio kulttuurin seuraaminen vapaaehtois-/järjestötoiminta politiikka/kansalaisvaikuttaminen uskonnollisuus/seurakuntatoiminta kaipaa jotain muuta 6,4 6,2 6 5,9 5,3 4,9 4,7 3,8 2,9 2,3 2,3 1,9 1,7 1,3 0,8 0,7 2,8 Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? ei kaipaa mitään 11,3 37,2 Tampere (N=1238) Kaupunkiseutu (N=3464) 18

19 NUORTEN KAIPAAMA TOIMINTA JA HARRASTUKSET Toiminta/tapahtumat: olisi kivempaa jos olisi jotain yhteisiä leikkejä tai urheilupelejä tai leipomista Olis enemmä tapahtumia!/ enemmän tapahtumia enenmän festari tyylisiä tapahtumia/ Enemmän nuorten festivaaleja ja tapahtumia Lisää nuorisotoimintaa... chillhousen tapaisia juttuja ja halvempia harrastuksia Enemmän isoja tapahtumia ja ilmaisia konsertteja. Nuorille suunnattua toimintaa tulisi olla monipuolisemmin ja useammalla eri paikkakunnalla. useammin nuorteniltoja ja erilaisia tapahtumia ja harrastusmahdollisuuksia sitä voi kehittää lisäämällä enemmän nuortentoimintaa Lisää hauskaa toimintaa enemmän toimintaa nuorisokeskuksilla. Enemmän reissuja johonkin. :) enemmän harrastus mahdollisuuksia ja enemmän ilmoituksia niistä. Enemmän nuorten tapahtumia! enemmän vaihtoehtoja tekemällä lisää toimintaa/ nuorille enemmän jotakin toimintaa Jotain kivaa vois joskus tehä./ kaikkee jännää/ Niitä pitäisi lisätä?/ Tehä sitä enemmän/ kaikkia mahdollisia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Koulu voisi tutustuttaa nuoria kaupungin erilaisiin nuorisotapahtumiin. Miittejä useemmin :#::#:#:3.3.3 liikuntaleirejä voisi olla kesäsin enemmän ja myös sellaisia paikkoja missä voi hankkia kavereita tai olla kavereitten kanssa. Pelitkin olisivat hyvä tapa vaikuttaa jos olisi sellainen peli missä voi hankkia uusia kavereita paikkakunnaltaan. uusia puistojakin olisi ihan kiva saada. lisää jäätelöparaateja No ei kaikkii oikeesti kiinnotsa mikkää hemmetin piirros kerhot vaa jokkut kivat chillhousen järjestämät jutut pakkahuoneella (ollu yleensä hiihtolomal) sinne o kiva mennä kavereitten kaa kuunteleen esim mustabarbaarii, jvg etc. Jonkinlainen E-sports turnaus tai Lanit olisi ihan kiva. lisää laulajia chillhouseen kaikille mahdollisuus peliä Lapsille motivaatio mennä tarjoamalla palveluita ja tietokone käytettäväksi vuorotellen. Jokainen nuori pyörii netissä aktiivisesti omasta mielestä. Harrastukset: Lisää matikkaa Urheilu/ liikunnalla/ enemmän liikuntaa/ lisää liikuntaa Halvempia harrastuksia lentopalloooo Vapaampaa, Halvempaa ja Näkyvämpää harrastamista enemmän ilmasia harrastuksia No en minä tiedä, enemmän eläin harrastuksia tännekki päi suomea!! pitäisi kehittää ryhmiä jossa harjoitellaan useita kertoja viikossa mutta urheilu tehdään liikunnan ja hauskan pidon vuoksi eikä sen takia että pitää mennä henkeen ja vereen kilpailemaan on ihmisiä jotka siitä pitävä mutta suurin osa vuotiaista jotka aikovat aloittaa uuden harrastuksen eivät siihen pysty koska kaikissa joukkueissa kilpaillaan ja menestys on muille joukkueen jäsenille tärkeää ei uusia jäseniä enää oteta samalla lailla yhtenäiseen vanhaan porukkaan mukaan Miten nuorten toimintaa ja vaikutusmahdollisuuksia tulisi mielestäsi kehittää? Että jos on vaikka harrastanut jotain harrastusta yli 6 vuotta, ja enää ei ole koulun tai jonkun muun takia aikaa. että olisi jotain ryhmiä joitten taso olisi aika korkealla ja treenejä olisi 2-3 kertaa viikossa, niin että kotona pitäisi tehdä omat reenit 1-2 kertaa viikossa etc. halvempaa moottoriurheilua moottoriurheilu mahdollisuuksia lisää/ tuokaa moottori urheilu opettajat!! haluaisin että olisi tanssin yksityistunteja Minä asun 5 kilometrin päästä kaupungista, enkä millään jaksaisi käyttää rahaa useinkaan bussimatkoihin, mutta kun miltein kaikki harrastukset ovat kapungissa. Eli olsi mukavaa että palveluja tarjottaisiin vähän laajemmalla alueella. 19

20 pitäis luoda enemmän kerhoja pieniin paikkakuntiin Lisää mahdollisuuksia ja pelikavereita yksilölajeihin. (Esim. sulkapallo) Urheilu seuroja myös vanhemmille aloittaville urheilijoille Liikuntatilat: Pitäisi olla enemmän liikunta halleja. kuntosaleja ja liikunta paikkoja enenmän salibandy ja jalkapallo kenttiä Pitäisi saada kunnon parkour tilat./ lisää matalia seiniä ja käsiraiteita Nuorten tilat/nuorten paikat: Enemmän urheilumahdollisuuksia tai nuorisotiloja. En tiedä, lisää nuorille aikaa olla nuorisokeskuksessa. Enemmän nuorisotiloja joissa voi viettää aikaa, enemmän tilaisuuksia. Tulisi ainakin olla enemmän tiloja nuorille Rakentaa nuorille vapaa ajan rakennuksia, jossa voi pitää hauskaa. en tiiä mut mut nuorisotila tähä suht lähelle takahuhtii ois jees Lisää hengailu tiloja nuorille/ lisää hengailu tiloja nuorille!!!! lisää kahviloita takahuhtiin/ ehkä enemmän nuorisokahviloita Enemmän penkkejä kauppakeskustiloihin ja jonkilaisia nuorisokahviloita enemmän Tampereen alueelle olisi kiva saada jokin tila, jossa nuoret voisivat viettää aikaa enemmänkin kuin muutama tunti jossakin clubilla. Esimerkiksi viikonloppuisin nuoret pääsisivät jonnekkin tiloihin koko päiväksi viettämään aikaa toistensa kanssa ja tutustumaan uusiin ihmisiin. Ikärajattomia Biljardisaleja parempia paikkoja niille/ parempia paikkoja toiminnalle En osaa sanoa. Nuorisokeskuksilla voisi olla suuremmat tilat. Pitäisi olla enemmän nuorisokeskuksia. Enemmän tiloja joissa hyvin varusteita Vaikuttaminen ja osallisuus, Nuoria tulisi kuunnella enemmän ja ottaa nuorten jutut ja mielipiteet vakavasti. Keskustella nuorten kanssa ja järjestää tapahtumia niin, että nuoret saisivat suunnitella niitä. Järjestää vaikka 2 kk välein tapahtuma johon saa tulla nuoria puhumaan Tunneilla olisi hyvä kertoa, miten nuoret voivat vaikuttaa, ja netin avulla tieto vaikuttamisesta ja harrastustoiminnasta helpottuisi. Jokaiseen palveluun palautelaatikko johon sitten saa kirjoittaa mikä on väärin ottamalla nuoria mukaan päätöksentekoon. olisi jokin netti-sivu jossa nuoret voisi keskustella tai täyttää lomakkeita joissa tiedustellaan nuorten mielipidettä johonkin asiaan. Ja että se sivun osoite olisi kaikkien tiedossa ja helppo muistaa. ja olisi helposti saatavilla/haettaessa. Nuoret saavat sanoa mielipiteensä vapaasti/ nuoret saisivat sanoa mielipiteensä Luulen, että pitäisi olle enemmän keinoja & saada tietoja enemmän mihin/ kelle näistä jutuista voisi puhua. En itekkää tiiä, kelle menisin ehdotteleen sillain, että muutosta tulisi. Pitäis varmaan hommata jotain isoa/ iso ryhmä joka vaatis jotain, kun tuntuu, että 1 ihmisen puheet ei vaikuta mitään. Nuorten oma hallintojärjestelmä! Tehdä kynnys vaikuttaa ja toimia pienemmäksi ja kuunnella nuoriakin enemmän, sillä kritiikki/palaute/valitus joka tulee nuorelta ei välttämättä ole 'teini-ikäisen tunnekuohua' vaan saattaa sisältää tärkeätäkin infoa kehitysmahdollisuuksista. Kuunteleminen ja ymmärtäminen ovat tärkeitä. Esim. Adresseja ja vetoomuksia. Erillaisia äänestys tilaisuuksia. Mielestäni nuorten pitäisi saada vaikuttaa asioihin jotka koskevat heitä. Nuorilla ei todellisuudessa ole mitään sananvaltaa, mutta oikeastaan minua ei kiinnosta. Ihan sama, kaikkea ei voi saada Minulla ei itse asiassa ole hajuakaan siitä, kuinka paljon nuoret saavat vaikuttaa, mutta minulle se on vähän niin kuin ihan sama. En halua olla vastuussa asioista, jotka eivät kiinnosta minua, ja joista en tiedä mitään. En osaisi antaa rakentavaa palautetta. Nuoria pitäisi kuunnella enemmän/ Kuunnella nuoria enemmän! jos aikuiset joskus kuuntelis ja tekiski jotai asialle Kyselyillä kuuntelemalla nuoria/ nuoria tulisi kuunnella enemmän/ Nuoria kuunneltaisiin 20

21 Nuoria pitäisi kuunnella enemmän, esim. juuri kyselyllä kouluissa on aika helppo tapa.nuorten täytyisi saada äänestää. ja vaikuttaa paremmin asioihin. En osaa sanoa. Mielestäni nuoria pitäisi kuitenkin kuunnella enemmän, kerta on kyse nuorten toiminnasta. Nuorten pitäisi kysyä mielipidettä asioihin ja sen pitäisi myös vaikuttaa asiaan aikuisten pitäisi kuunnella nuoria eikä kohdella kuin lapsia Kysyä enemmän nuorilta/ Kysyä heiltä/ kysyä mitä nuoret haluavat/ Nuorien mielipiteitä kannattaisi kysellä./ Kysyä mitä nuoret haluavat./ Nuorilta voitaisiin kysellä enemmän. Nuorilta voisi kysyä enemmän mielipiteitä palautteen (lappujen) muodossa. kysykää lisää ask.fm Kysymällä muilta mielipiteitä ja kehitellä sen mukaan. Nuorilta kysyttäisiin, että minkälaisia harrastuksia he haluaisivat Mielestäni 16-vuotiaille nuorille pitäisi antaa äänioikeus. On väärin, että vain aikuiset saavat vaikuttaa asioihin, jotka koskevat lapsiakin. Lapset ovat aivan yhtä tasa-arvoisia ihmisiä kuin aikuisetkin ja heillä pitäisi olla oikeus vaikuttaa omiin asioihinsa. Antamalla nuorille enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa. minusta kunta voisi järjestää nuorille kyselyitä esimerkiksi erilaisten harrastuksien mahdollistamiseksi. Viestintä ja mainonta: Kouluissa voitaisiin infota vielä enemmän nuorten tapahtumista ja harrastusmahdollisuuksista./ kouluissa enemmän tiedotusta palveluista./ Lisää koulu tempauksia, niin saadaan tietää asioista paremmin. Asioista voisi tiedottaa enemmän./ Niistä pitäisi kertoa enemmän/ Tiedottamalla siitä lisää/ informoida enemmän/ Sitä pitäisi mainostaa enemmän/ antaa enemmän tietoja Tiedottaa enemmän ja tarjota palveluita monipuolisemmin monenlaisille ihmisille Toiminnasta ja sen mukavuudesta voisi infota nuoria laajemmin. Ilmoitellaan tapahtumista, jos kävisikin niin, että joku haluaisi osallistua niihin. Nuorille pitäisi kertoa enemmän mahdollisista harrastusmahdollisuuksista, joita heidän asuinpaikkakunnallaan tarjotaan. Esim. Sähköpostitse tai julkisessa mediassa, kuten facebookissa. Tai vaihtoehtoisesti he voisivat joka viikko kertoa eri harrastuksista laajemmin. erilaisista tapahtumista voisi ilmoittaa enemmän, että kaikki nuoret näkisivät että semmoisia on. Mainostusta enemmän ja enemmän tietoa nuorille. Pitäisi infota enemmän vaikustus mahdoollisuuksista. Kaikille pitäisi jakaa siitä tarpeeksi tietoa ja rohkaista osallistumaan. Enemmän informaatiota esim.harrastuksista jne./ nuorien pitäisin saada enemmän tietoa harrastusmahdollisuuksista Informoimalla heitä ja innostamalla Nuorten tapahtumista pitäisi kertoa paremmin/ kertoa niistä enemmän/ Kertomalla niistä paremmin. Kaikki on hyvin, ei tarvitse kehittää: Minusta nuorille on ihan tarpeeksi toimintaa. En osaa sanoa. Mielestäni kaikki on riittävän hyvin tällä hetkellä. no nuoriso palvelut toimivat hyvin mutta niitä on vähän.. Minun mielestäni minulla on ainakin hyvät vaikuttamismahdollisuus oikeudet Olen tyytyväinen tähän. Kehitettävää ei tule mieleeni/olen tyytyväinen tämän hetkiseen tilanteeseen. En osaa sanoa. Mielestäni ei tarvitse kehittää mitään Minusta se on jo aika hyvä/ Kaikki on aika hyvin tällä hetkellä/ Mielestäni ne ovat ihan hyvät, mitä minä nyt asiasta tiedän/ Mielestäni niitä ei oikeastaan tarvi kehittää, ne ovat ihan hyvät nyt/ ne on nyt ihan hyvät. / nuorten toiminta on tällä hetkellä ihan hyvä. /Mielestäni hyvällä mallilla/ kaikki on ihan ok/ erittäin hyvin/ se on minun mielästäni tällä hetkellä erittäin hyvä ei oo kehitettävää/ älkää tehkö mitään:):):)!/ei tarvitse kehittää/ mielestäni ei tarvitse kehittää/ Ei tarvitse!/ en tarvitse/ ei mitenkään Päihteet/nautintoaineet/ostokset: Antaa nuorille enemmän vapauksia tietyissä asioissa, mutta myös estää heitä polttamasta tupakkaa, juomasta alkoholia, käyttämästä huumeita jne. nuorilta alkoholi pois/ Nuorilla alkoholi ja päihteet pois alkoholin juontia pitäisi nuorilla vähentää annettaisiin vaikka kouluissa kokeilla kerran tupakkaa alentaa tupakan ja alkoholin ikärajaa 21

22 Niille pitäis antaa ES/ es alle 15 vuotiaille/ Es hinta takas euroon/ es saleen lisää nakkeja valintatalon hinnat alas valintataloon sais mennä välkällä makeisien ja limujen hinnat takas Muu palaute: Nuorisokeskuksissa on yleensä aika pelottavaa... pitää antaa töitä Puututtaisiin enemmän kiusaamiseen Koulun liikunnan arvosanat pitäisi poistaa parantaa olosuhteita ei niissä mielestäni mitään vikaakaan ole. Mutta nykyään on paljon lihavia ihmisiä, koska he eivät harrasta mitään. Pitäisi rohkaista nuoria Nuoria pitäisi kannustaa liikkumaan säännöllisesti ja kertoa terveyshaitoista että mitä käy kun ei liiku niin vanhempana korostamalla että maailma kuuluu nuorille Antakaa nuorten olla nuoria. Liika sekaantuminen tukahduttaa käyttää enemmän rahaa Kiitoooos lopettakaa ne Jokainen voi miettiä miksi Teiskossa ei ole harrastustoimintaa, ja liian pitkä matka käydä Tampereella reeneissä. Esim, minulla ei ole aikaa olla kotona kuin 2h päivittäin, loput ajasta nukun n. 5-7h kyselyt pois/ Turhat kyselyt pois! hyvä kysely... En osaa sanoa, en ole kauheasti perehtynyt asiaan./ en tiedä Minusta kaikkea voi kehittää :)/ kaikin tavoin en ole saanut minkäänlaista tietoa yhtään mistään ei pahemmin kiinnosta jotta saataisiin toistemme intressit ja tavoitteet selviksi. Omassa kaupungissani/lähiössä on paljon erilaisia harrastusmahdollisuuksia suunnilleen kaikilta aloilta. Nuorisotoimintaa mainostetaan paljon koulussa ja muissa julkisilla paikoilla (esim. kirjastossa). Minua itseäni nuorisotoiminta ei kauheasti kiinnosta, mutta käyn säännöllisesti tanssitunneilla. En osaa ollenkaan sanoa, minulla ei ole vapaa-ajalla aikaa osallistua mihinkään järjestettyyn nuorisotoimintaan. paljon pitää vielä kehittää nuorempien pitäisi saada ajaa mopoa jo 14 vuotiaana 22

23 7 YHTEENVETO Tässä yhteenvetoraportissa on esitelty Tampereen kaupunkiseudun nuorisokyselyn tuloksia Tampereen kaupungista. Kyselyyn vastasi yhteensä 1409 Tamperelaista luokkalaista nuorta. Aineisto on kerätty kouluissa ajalla KOTI, PERHE JA VAPAA-AJANVIETTOPAIKAT Tamperelaisista nuorista puolet kokevat perheensä taloudellisen tilanteen melko hyväksi. Erittäin hyvänä perheensä taloudellista tilannetta pitää noin 30 prosenttia nuorista ja paljon talousvaikeuksia perheellään kokee olevan noin kolme prosenttia nuorista. Nuorista noin 14 prosenttia kokee, että perheellä on jonkin verran talousvaikeuksia. Tamperelaisista nuorista lähes puolet voivat vaikuttaa perheen yhteisiin asioihin useimmiten. Joskus perheen yhteisiin asioihin voi vaikuttaa noin 30 prosenttia ja aina noin 12 prosenttia nuorista. Nämä luvut ovat samansuuntaisia koko kaupunkiseudun aineiston kanssa. Nuoria, jotka eivät voi mielestään vaikuttaa perheen yhteisiin asioihin juuri koskaan tai ei koskaan, on Tampereella hieman muuta kaupunkiseutua enemmän. Tamperelaiset nuoret tuntevat olonsa kotona turvalliseksi pääsääntöisesti aina (78,4 %), mikä näkyy myös kotona vietetyssä ajassa. Nuorista noin 30 prosenttia viettää kotona aikaansa 3-4 tai 5-6 tuntia päivässä ja 7 tuntia tai enemmän kotonaan viettää aikaa noin 18 prosenttia nuorista. Yleisimmäksi vapaa-ajanviettopaikaksi nuoret mainitsevatkin kodin (83,8 %), minkä lisäksi vapaa-aikaa vietetään eniten kaverilla, ulkona/pihalla tai harrastuksessa. Perheensä kanssa nuoret yleensä katselevat televisiota tai elokuvia, tekevät kotiaskareita ja keskustelevat ajankohtaisista asioista. LUOTETTAVAT YSTÄVÄT, AIKUISET JA YKSINÄISYYS Yli puolilla nuorista on lähipiirissään useita luotettavia ystäviä (61,3 %), ja 5 prosenttia nuorista kertoo, ettei tällaisia ystäviä ole lainkaan. Vastaavasti luotettavia aikuisia lähipiirissä on hieman vähemmän. Nuorista 10,8 prosenttia kertoo, ettei lähipiirissä ole luotettavia aikuisia ollenkaan, 46,1 prosenttia kokee, että luottavia aikuisia on muutama ja 35 prosenttia nuorista sanoo luotettavia aikuisia olevan lähipiirissään useita. Nuoret eivät kuitenkaan tunne oloaan yksinäiseksi sillä 42,1 prosenttia nuorista ei koe yksinäisyyden tunnetta koskaan ja vastaavasti 44 prosenttia tuntee sitä joskus. Aina tai lähes aina yksinäiseksi itsensä kokee 3,1 % nuorista. Yli puolet kyselyyn vastanneista nuorista (50,5 %) nukkuu yössä keskimäärin 8-9 tuntia. Tästä huolimatta puolet nuorista tuntee olonsa virkeäksi vain silloin tällöin ja noin 40 prosenttia aina tai lähes aina. Yhdeksän prosenttia nuorista ei tunne juuri koskaan tai koskaan itseään virkeäksi. Viikoittaisen hikiliikunnan määrässä on suuria eroja. Kysyttäessä viikoittaisen liikunnan määrää, vastaukset jakautuvat tasaisesti kaikkiin tuntimääriin, joskin yli 7 tuntia viikossa liikkuvia nuoria on hieman muita enemmän. KIUSAAMINEN Tamperelaisten nuorten kiusaamiskokemukset ovat pääasiassa samansuuntaisia koko kaupunkiseutuun nähden ja paikoittain jopa hieman muuta kaupunkiseutua vähäisempiä. Tästäkin huolimatta sanallista kiusaamista koulussa on kokenut jopa 21 prosenttia nuorista ja jopa 29 prosenttia on joutunut sanallisen kiusaamisen kohteeksi kahdessa tai useammassa eri paikassa. Kiusaaminen on asia, johon tulee suhtautua vakavasti ja siihen tulee puuttua. Nuorisokyselyn perusteella ei saada tietoa siitä, kuka nuorta kiusaa ja miten usein kiusaamista tapahtuu. Kyselyn kautta saadaan kuitenkin tietoon niiden nuorten osuus, jotka kertovat itse kiusaavansa muita. Kyselyyn vastanneista tamperelaisista nuorista 77,3 prosenttia sanoo, ettei ole kiusannut muita viimeisen vuoden aikana ja 12 prosenttia vastanneista kertoo kiusanneensa muita sanallisesti. Nuorista 4,2 prosenttia kertoo, ettei ole puhunut toiselle vaikka henkilö on yrittänyt puhua hänen kanssaan ja 2,8 prosenttia vastanneista kertoo jättäneensä henkilön yhteisen tekemisen tai porukan ulkopuolelle. Tulosten perusteella näyttäisikin siltä, että 23

24 samat nuoret kiusaavat usealla eri tavalla ja samat kiusaamisen kohteeksi joutuvat nuoret ovat kiusaamisen kohteina useammassa eri paikassa. PÄIHTEIDEN JA NAUTINTOAINEIDEN SÄÄNNÖLLINEN KÄYTTÖ MUUTA KAUPUNKISEUTUA YLEISEMPÄÄ Vaikka tamperelaisista nuorista noin 61 prosenttia kertoo, ettei käytä mitään päihteitä, on tamperelaisten nuorten päihteiden käyttö hieman muuta kaupunkiseutua yleisempää. Etenkin tupakan, alkoholin, energiajuomien sekä kannabiksen säännöllinen käyttö (päivittäin ja viikoittain) on muuhun kaupunkiseutuun verrattuna yleisempää. Nuorista lähes 11 prosenttia kertoo polttavansa tupakkaa päivittäin ja alkoholia juo päivittäin lähes 4 prosenttia nuorista. Nuorista 4 prosenttia kertoo polttavansa kannabista päivittäin, 3 prosenttia viikoittain ja lähes 4 prosenttia silloin tällöin. Kiusaamisen ohella päihteiden käyttö on asia, joka tulee ottaa erityisen vakavasti. On syytä pohtia, millaiset seikat voivat johtaa siihen, että tamperelaiset nuoret käyttävät päihteitä muuta kaupunkiseutua enemmän ja etenkin säännöllisemmin. Eroja voi esimerkiksi olla päihdekasvatuksessa, vapaa-ajanviettotavoissa, ystävyyssuhteissa tai päihdeaineiden hankkimisen helppoudessa. Tamperelaisista nuorista esimerkiksi lähes 40 prosenttia viettää vapaa-aikaansa kaupungilla ja kaupungilla oleilevat nuoret ovat näin ollen poissa kodin ja harrastusten tuomasta kontrollista ja kasvatuksesta. HARRASTUKSIIN OSALLISTUMISELLE EI OLE SUURIA ESTEITÄ Tamperelaiset nuoret harrastavat eniten sekä joukkue- että yksilöurheilua. Tämän jälkeen suosituimmat harrastukset ovat digipelaaminen sekä soittaminen ja laulaminen. Nuorista noin 12 prosenttia kertoo, ettei harrasta mitään, ja lähes 16 prosenttia nuorista kertoo, ettei tiedä mitä haluaisi harrastaa tai tehdä vapaaajallaan. Noin 15 prosenttia nuorista on sitä mieltä, että harrastusten ja nuorten toiminnan kalleus estää heitä osallistumasta. Puolet nuorista on sitä mieltä, ettei harrastuksiin osallistumiselle ole kuitenkaan mitään esteitä ja noin 9 prosenttia ei halua harrastaa tai tehdä mitään vapaa-ajallaan. Nuoret näkevät harrastusmahdollisuuksia olevan hyvin tarjolla omassa kunnassaan eikä pitkä matka tai vaikeakulkuisuus ole esteenä harrastuksiin tai nuorten toimintaan osallistumiselle. Tamperelaisista nuorista omassa kunnassa on osallistunut nuorisotilatoimintaan noin 23 prosenttia, harrastukseen noin 21 prosenttia ja nuorten tapahtumaan noin 17 prosenttia. Nuorista lähes 40 prosenttia kuitenkin kertoo, ettei ole osallistunut mihinkään nuorten toimintaan tai harrastukseen omassa kunnassaan, minkä lisäksi 17 prosenttia nuorista ei osaa sanoa onko osallistunut tällaiseen toimintaan. Tietoa nuorten toiminnasta ja harrastusmahdollisuuksista saadaan eniten kavereilta (36,1 %), sosiaalisesta mediasta (33,8 %) sekä vanhemmilta (23,4 %). Noin yhdeksän prosenttia nuorista sanoo, ettei ole saanut ollenkaan tietoa nuorten toiminnasta. Nuoret kokevat, että nuorisotyöntekijöiltä saa apua ja tukea tarvittaessa. Toisaalta vastausten suurehko määrä viittaisi siihen, ettei kaikki kyselyyn vastanneista välttämättä ole tavannut kuntansa nuorisotyöntekijöitä eikä tästä syystä osaa ottaa kantaa asiaan. Nuorista noin 14 prosenttia kääntyisi nuorisoohjaajien puoleen silloin, kun haluaisi vaikuttaa johonkin oman asuinkunnan asiaan. Nuoriso-ohjaajia suositummat vaikuttamisen väylät ovat lähipiiri (29,3 %) sekä kaverit (16,1 %). Kymmenen prosenttia nuorista kääntyisi asiassa koulun henkilökunnan puoleen ja yksi kolmasosaa nuorista, minkä tahon puoleen tällaisessa asiassa kääntyisi. Tehokkaimpina vaikuttamisen keinoina nuoret näkevät keskustelutilaisuuksiin osallistumisen (32 %) sekä palautteen antamisen (28,8 %). Myös aktiivinen toiminta nuorisovaltuustossa (14,4 %) nähdään hyvänä vaikuttamisen keinona. Nuoret itse toivovatkin, että voisivat vaikuttaa enemmän nuorten toiminnan suunnitteluun ja, että nuorten mielipiteitä otettaisiin enemmän huomioon. Kaupunkiin toivotaan enemmän urheilua, nuorten tiloja ja oleskelupaikkoja vaikka toisaalta yli 10 prosenttia nuorista ei kaipaa mitään nuorten toimintaa tai harrastusta tällä hetkellä. Yli yksi kolmasosaa nuorista, millaista nuorten toimintaa tai harrastusta toivoisi omaan asuinkuntaansa. 24

25 LIITE 1 KYSELYLOMAKE Taustatiedot 1. Luokka-aste Millä luokalla olet? 7. luokalla 8. luokalla 9. luokalla 2. Sukupuoli Mikä on sukupuolesi? tyttö poika muu 3. Kotikieli Mitä kieltä kotonasi puhutaan? suomea ruotsia suomea ja ruotsia muuta kieltä/useita kieliä, mitä? en osaa sanoa 4. Postinumero Mikä on asuinalueesi postinumero? Perhe ja koti 5. Keitä henkilöitä kuuluu perheeseesi? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot isä äiti äitipuoli isäpuoli sisarus tai sisaruksia sisaruspuoli tai sisaruspuolia isovanhempi tai isovanhemmat poika- tai tyttöystävä yksi tai useampi muu henkilö, kuka? en osaa sanoa 6. Keiden kanssa asut tällä hetkellä? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot keiden kanssa asut pääsääntöisesti isä äiti äitipuoli isäpuoli sisarus tai sisaruksia sisaruspuoli tai sisaruspuolia isovanhempi tai isovanhemmat poika- tai tyttöystävä 25

26 yksi tai useampi muu henkilö, kuka? asun yksin en osaa sanoa 7. Käykö isäsi tällä hetkellä töissä? Valitse sopivin vaihtoehto Kyllä Ei, hän on työttömänä tai lomautettuna Ei, hän on eläkkeellä tai sairaseläkkeellä Ei, hän on koti-isä Ei, hän opiskelee Ei, hän on kuollut Ei, jokin muu tilanne, mikä? En tiedä 8. Käykö äitisi tällä hetkellä töissä? Valitse sopivin vaihtoehto Kyllä Ei, hän on työttömänä tai lomautettuna Ei, hän on eläkkeellä tai sairaseläkkeellä Ei, hän on koti-äiti Ei, hän opiskelee Ei, hän on kuollut Ei, jokin muu tilanne, mikä? En tiedä 9. Mitä mieltä olet perheesi taloudellisesta tilanteesta? Perheeni taloudellinen tilanne on mielestäni... erittäin hyvä melko hyvä jonkin verran talousvaikeuksia paljon talousvaikeuksia en osaa sanoa 10. Voitko mielestäsi vaikuttaa perheen yhteisiin asioihin (esim. suunnitelmat, hankinnat)? Valitse sopiva vaihtoehto aina useimmiten joskus en juuri koskaan tai en koskaan en osaa sanoa 11. Kuinka monta tuntia päivässä keskimäärin vietät hereilläoloajastasi kotona? Valitse sopivin vaihtoehto 0-2 tuntia päivässä 3-4 tuntia päivässä 5-6 tuntia päivässä 7 tuntia tai enemmän päivässä en osaa sanoa 26

27 12. Tunnetko olosi kotona turvalliseksi? Valitse sopivin vaihtoehto aina useimmiten joskus en koskaan en osaa sanoa 13. Mitä seuraavista asioista teette perheesi kanssa yhdessä säännöllisesti (vähintään kerran viikossa)? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot niistä toiminnoista, joihin suurin osa perheenjäsenistäsi osallistuu teemme yhdessä erilaisia kotiaskareita (esim. ruoan laitto, siivous, pihatyöt) katsomme yhdessä televisiota/elokuvia pelaamme yhdessä tietokonepelejä/konsolipelejä/lautapelejä/seurapelejä harrastamme yhdessä (esim. liikuntaa, kulttuuria) keskustelemme uutisista tai muista ajankohtaisista asioista vietämme aikaa kaupungilla (esim. ravintolassa, kahvilassa, kauppakeskuksessa) käymme kylässä (esim. ystäväperheiden, naapurien tai sukulaisten luona) emme tee mitään näistä säännöllisesti en osaa sanoa Vapaa-aika 14. Kuinka monta tuntia päivässä vietät yhteensä älypuhelimen, tietokoneen, pelikonsolin ja television ääressä? Valitse sopivin vaihtoehto 0-2 tuntia vuorokaudessa 3-5 tuntia vuorokaudessa 6-8 tuntia vuorokaudessa yli 8 tuntia vuorokaudessa en osaa sanoa 15. Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot Facebook Twitter Instagram Ask.fm WhatsApp Last.fm Google+ LinkedIn En käytä mitään näistä Käytän jotain muuta sosiaalisen median palvelua, mitä? en osaa sanoa 16. Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Voit valita viisi (5) paikkaa, jossa vietät eniten aikaasi kouluajan ulkopuolella kotona kaverilla kaupungilla hengailemassa kahvilassa/ravintolassa 27

28 kirjastossa kauppakeskuksessa kunnan nuorisotilalla seurakunnan nuorisotilalla jonkun muun järjestäjän (esim. järjestö) nuorisotilalla harrastuspaikassa/harrastukseni parissa ulkona/pihalla töissä muualla, missä? en osaa sanoa 17. Mitä harrastat? Valitse parhaiten sopivat vaihtoehdot seuraavista ryhmistä: liikunta/ urheilu/ kuntoilu (yksilölajit) liikunta/ urheilu/ kuntoilu (joukkuelajit) tanssi/ cheerleading/ voimistelu sirkus/ teatteri (esim. akrobatia, jongleeraus, ilmaisutaito, näytteleminen) kuvataide/ käsityöt/ kädentaidot musiikin soittaminen/ laulaminen ulkoilu/ retkeily/ partio Kulttuurin seuraaminen (esim. elokuvat, teatteriesitykset, konsertit, museot) valokuvaus/ media leivonta/ kokkaus/ kodinhoito moottoriurheilu eläinharrastukset vapaaehtois-/ järjestötoiminta politiikka/ kansalaisvaikuttaminen uskonnollisuus/ seurakuntatoiminta nuorten tila/ nuorisotilatoiminta Digipelaaminen (esim. kännykkäpelit, konsolipelit, tietokonepelit) Seurapelaaminen (esim. lautapelit, roolipelit, biljardi) Lukeminen/ kirjallisuus/ kirjoittaminen en harrasta mitään tällä hetkellä harrastan jotain muuta, mitä? en osaa sanoa 18. Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille sunnattuun ohjattuun toimintaan? Valitse kolme (3) merkittävintä vaihtoehtoa Harrastaminen/ nuorten toiminta on liian kallista Vanhempieni mielipiteet minulle sopivasta vapaa-ajantoiminnasta Kokemukseni syrjityksi tulemisesta tai kiusaamisesta Osallistuminen yksin pelottaa Minua ei pyydetä mukaan Ystävänikään eivät osallistu Harrastuksiin/ nuorten toimintaan on pitkä matka Harrastuksiin/ nuorten toimintaan on vaikea kulkea Harrastuspaikkoja/ harrastusmahdollisuuksia on liian vähän Minulla ei ole ystäviä, joiden kanssa mennä 28

29 En tiedä, missä haluamaani harrastusta/ toimintaa järjestetään En tiedä, mitä haluaisin harrastaa tai tehdä vapaa-ajallani En halua harrastaa tai tehdä mitään vapaa-ajallani Mikään näistä ei estä minua osallistumasta harrastuksiin tai vapaa-ajantoimintaan Kokemukset ja mielikuvat nuorille järjestettävästä toiminnasta 19. Oletko osallistunut omassa kunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan? Voit valita useamman vaihtoehdon. En ole osallistunut Kyllä, olen osallistunut johonkin harrastukseen Kyllä, olen käynyt nuorisotilalla Kyllä, olen osallistunut johonkin nuorten tapahtumaan En osaa sanoa 20. Oletko osallistunut jossain muussa kuin kotikunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan Voit valita useamman vaihtoehdon. En ole osallistunut Kyllä olen osallistunut johonkin harrastukseen Kyllä olen käynyt nuorisotilalla Kyllä olen osallistunut johonkin nuorten tapahtumaan En osaa sanoa 21. Asuinkunnassani on nuorille tarjolla riittävästi ohjattua toimintaa (Jana) 22. Nuorten toimintaan on mielestäni mukava osallistua 23. Asuinkunnassani tiedotetaan mielestäni riittävästi nuorille suunnatusta toiminnasta 24. Asuinkunnassani nuorilla on mielestäni mahdollisuus vaikuttaa nuorille järjestettävään toimintaan 25. Asuinkunnassani nuorisotyöntekijöiltä saa apua ja tukea erilaisiin asioihin 26. Asuinkuntani sisällä on helppo liikkua mielenkiintoiseen harrastukseen ja nuorten toimintaan 27. Minulla on mahdollisuus liikkua mielenkiintoisen nuorten toiminnan tai harrastuksen perässä toiselle paikkakunnalle (Jana) Väittämäkysymyksiin vastattiin janalla täysin samaa mieltä---täysin eri mieltä Hyvinvointi ja elämäntavat 28. Kuinka monta tuntia viikossa keskimäärin liikut niin että hengästyt ja hikoilet? Valitse sopivin vaihtoehto en ollenkaan/vähemmän kuin tunnin viikossa 1-3 tuntia viikossa 3-5 tuntia viikossa 5-7 tuntia viikossa yli 7 tuntia viikossa en osaa sanoa 29. Kuinka monta tuntia nukut keskimäärin vuorokaudessa? Valitse sopivin vaihtoehto 5 tuntia tai vähemmän 6-7 tuntia 8-9 tuntia 10 tuntia tai enemmän 29

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere,

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2980 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOKYSELY 2014 QUESTIONNAIRE: FSD2980 TAMPERE CITY REGION YOUTH SURVEY 2014

KYSELYLOMAKE: FSD2980 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOKYSELY 2014 QUESTIONNAIRE: FSD2980 TAMPERE CITY REGION YOUTH SURVEY 2014 KYSELYLOMAKE: FSD2980 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOKYSELY 2014 QUESTIONNAIRE: FSD2980 TAMPERE CITY REGION YOUTH SURVEY 2014 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Lisätiedot

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN.

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN. YLÖJÄRVI KANGASALA SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT... 3 2 PERHE JA KOTI... 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT... 7 4 VAPAA-AIKA... 11 5 KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ

Lisätiedot

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN.

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN. VESILAHTI SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT... 3 2 PERHE JA KOTI... 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT... 7 4 VAPAA-AIKA... 11 5 KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ TOIMINNASTA...

Lisätiedot

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika %

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika % 201 vastausta Tiivistelmä Sukupuoli Tyttö 100 50 % Poika 101 50 % Ikä 6lk 23 11 % 7lk 38 19 % 8lk 44 22 % 9lk 52 26 % Lukio/ammattikoulu 36 18 % Olen vanhempi kuin edelliset vastausvaihtoehdot 8 4 % 1)

Lisätiedot

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskyselyyn

Lisätiedot

ÄLÄ VASTAA TÄHÄN VERSIOON

ÄLÄ VASTAA TÄHÄN VERSIOON ÄLÄ VASTAA TÄHÄN VERSIOON Opetus- ja kulttuuriministeriön koululaiskysely 2017 Hei, vuosi sitten lähetin kouluusi kyselyn, mitä sinä ja muut oppilaat haluaisitte harrastaa koulussa iltapäivisin. Kyselyyn

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

Terveystarkastuksen esitietolomake yläkouluun

Terveystarkastuksen esitietolomake yläkouluun Terveystarkastuksen esitietolomake yläkouluun Kysely palautetaan terveydenhoitajalle. PERUSTIEDOT Nimi Henkilötunnus Osoite Oppilaan oma puhelinnumero Äidin nimi ja puhelinnumero (tai muun huoltajan) Isän

Lisätiedot

MITÄ KUULUU NUORTEN OSALLISUUDELLE SATAKUNNASSA? POIMINTOJA NUORET LUUPIN ALLA HANKEAINEISTOSTA

MITÄ KUULUU NUORTEN OSALLISUUDELLE SATAKUNNASSA? POIMINTOJA NUORET LUUPIN ALLA HANKEAINEISTOSTA MITÄ KUULUU NUORTEN OSALLISUUDELLE SATAKUNNASSA? POIMINTOJA NUORET LUUPIN ALLA HANKEAINEISTOSTA Leena Haanpää Nuoret ja vaikuttaminen seminaari Rauma 24.1.2013 NUORET LUUPIN ALLA Hankkeen tavoitteet: -

Lisätiedot

Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: /14

Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: /14 Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: 19.4.2010 1/14 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Kerro luokkasi 1. 1A 21 6,02% 2. 1B 17 4,87% 3. 1C 16 4,58% 4. 2A 22 6,30%

Lisätiedot

Kysely Piispanlähteen yläkoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=254 Julkaistu: /18. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Kysely Piispanlähteen yläkoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=254 Julkaistu: /18. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Kysely Piispanlähteen yläkoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=254 Julkaistu: 19.4.2010 1/18 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Kerro luokkasi 1. 7A 20 7,87% 2. 7B 20 7,87% 3. 7C 22 8,66% 4. 7D 24 9,45%

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä.

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä. Sakke aloittaa peruskoulun, Eetu ja Karim menee yhdeksännelle luokalle ja Julija, Emma ja Jenna aloittavat kahdeksannen luokan ja ovat siitä innoissaan. Emma ja Julija ovat ottaneet Jennan mukaan ja Jennakin

Lisätiedot

Koululaiset toivovat lisää harrastetunteja ja omatoimista harrastamista koulupäivän yhteyteen

Koululaiset toivovat lisää harrastetunteja ja omatoimista harrastamista koulupäivän yhteyteen Valtakunnallinen koululaiskysely: Koululaiset toivovat lisää harrastetunteja ja omatoimista harrastamista koulupäivän yhteyteen Neuvotteleva virkamies Iina Berden, OKM Operatiivinen johtaja Janne Jauhiainen,

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vastausta Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vesa.raasumaa@gmail.com Muokkaa tätä lomaketta Tiivistelmä Olen 5% Tyttö 5 % Poika 5 % 5% Vuosiluokkani on 8,% 3,8% 7. 5 % 8. 8. % 9. 7 3.8 % 5% Alakouluni

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Page 1 of 7 KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Oma koulu viittaa oman

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015

Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015 Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015 Taustatiedot: 1. Sukupuoli * Mies Nainen 2. Ikä * 0-15 v. 15-17 v. 18-30 v. 31-45 v. 46-60 v. yli 60 v. Ympäristö 3. Käytetäänkö Hämeenlinnassa ja seutukunnissa

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1 3 kertaa viikossa tai useammin 2 1-3 kertaa viikossa 3 1-3 kertaa kuukaudessa

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenranta

ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenranta ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Osallistuminen ja vaikuttaminen Yleisiä näkemyksiä, päätöksenteko ja osallistuminen Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenrannan vastausprosentti 39,8% (N=478) Kuntalaiskysely on osa

Lisätiedot

Entten tentten ja pelistä pois? 2016

Entten tentten ja pelistä pois? 2016 Entten tentten ja pelistä pois? 2016 Riitta Kauppinen Kansalaistoiminnan päällikkö Pelastakaa Lapset ry Maaliskuu 2016 Pelastakaa Lasten Eväitä Elämälle ohjelma 1301 lasta 313 000 100 harrastusta 462 toisen

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten ajankäyttö: arki ja vapaa-aika

Nuorten ja aikuisten ajankäyttö: arki ja vapaa-aika Nuorten ja aikuisten ajankäyttö: arki ja vapaa-aika Anneli Miettinen Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos 10.11.2016 Minkälaiset asiat huolestuttavat perheiden ajankäytössä? Viekö työ kaikki mehut: onko

Lisätiedot

Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan. Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY

Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan. Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY Turku 11.9.2014 NUORET LUUPIN ALLA Tuottaa tutkimustietoa lasten

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Tulokset on raportoitu erikseen alakoulujen ja yläkoulujen

Lisätiedot

SPOT- profiilitutkimusraportti. Naurunappula Syyskuu 2015

SPOT- profiilitutkimusraportti. Naurunappula Syyskuu 2015 SPOT- profiilitutkimusraportti Naurunappula Syyskuu 2015 Yleistä tutkimuksesta Naurunappula.com- sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu 16.- 30. syyskuuta 2015 välisenä aikana. Vastauksia tutkimukseen

Lisätiedot

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 1. Vastaajan sukupuoli: Vastaajien määrä: 1237 mies 19% 22% 16% 22% 24% nainen 81% 78% 84% 78% 76% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Hausjärvi

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen?

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta perheessä ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

EOPH Elämä On Parasta Huumetta ry Livet Är Det Bästa Ruset rf

EOPH Elämä On Parasta Huumetta ry Livet Är Det Bästa Ruset rf Ehkäisevää päihdekasvatustyötä valtakunnallisesti Huumeneuvontapuhelin 9 4 ja nettineuvonta IRC-galleria, Habbo hotelli, Demi.fi, Vauva.fi ja Facebook Mobihubu kännykkäpelit Pelitaito projekti Päihdeilmiö

Lisätiedot

FSD2535 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: lapset ja nuoret

FSD2535 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: lapset ja nuoret KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2535 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: lapset ja nuoret Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE

VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE Lapsi Vanhempi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI VANHEMMAN SILMIN Kerro minulle lapsestasi. Millainen hän mielestäsi on? Kerro omin sanoin tai käytä alla olevia kuvauksia:

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Liite 1 Keuruun nuorisopalveluiden käyttäjäkysely

Liite 1 Keuruun nuorisopalveluiden käyttäjäkysely Liite 1 Keuruun nuorisopalveluiden käyttäjäkysely 1. Sukupuoli: Vastaajien määrä: 98 2. Syntymävuosi: Vastaajien määrä: 93 Minimiarvo Maksimiarvo Mediaani Syntymävuosi: 1947 2002 1975 3. Oletko itse ollut

Lisätiedot

FSD2916. Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden lasten hyvinvointi 2011. Koodikirja

FSD2916. Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden lasten hyvinvointi 2011. Koodikirja FSD2916 Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden lasten hyvinvointi 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2015 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden

Lisätiedot

Täyden kympin vapaa-aika

Täyden kympin vapaa-aika Täyden kympin vapaa-aika Miten kuvata hyvinvointia nuorilähtöisesti? Anna Anttila 18.1.2016 Muistele itseäsi noin 10- vuotiaana. Mitä useimmiten halusit tehdä, mikä toi sinulle eniten iloa? Tuottaako tekemisen

Lisätiedot

Toivon tietoa sairaudestani

Toivon tietoa sairaudestani Liite 4 LY1 Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan yläasteella olevan nuoren kyselylomake 1. Hyvä kurssilainen! Olet osallistumassa narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssille.

Lisätiedot

Kyselytutkimus. Lappeenrannan nuorisotoimen sometiimi

Kyselytutkimus. Lappeenrannan nuorisotoimen sometiimi Kyselytutkimus Lappeenrannan nuorisotoimen sometiimi Kysyimme Lappeenrantalaisilta lapsilta, nuorilta ja aikuisilta heidän mielikuvia nuorisotoimesta (painottaen nuoria). Näin he vastasivat. Lapset Lapset

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 3/14

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 3/14 KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/14 Tervetuloa täyttämään kysely! Koulutunnus: Oppilaiden tilannekartoitussalasana: Kirjaudu kyselyyn KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/14 Kukaan

Lisätiedot

FYYSISET TYÖOLOT. Varppeen koulu, % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Koulun fyysisissä työoloissa puutteita

FYYSISET TYÖOLOT. Varppeen koulu, % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Koulun fyysisissä työoloissa puutteita FYYSISET TYÖOLOT Koulun fyysisissä työoloissa puutteita 36% Opiskelutilojen ahtaus haittaa opiskelua 8% Melu ja kaiku haittaavat opiskelua 24% Sopimaton valaistus haittaa opiskelua 12% Huono ilmanvaihto

Lisätiedot

Nyhkälä 29.1.2015 luokat 4.-6. ohjaava opettaja Sari Metsäkivi 30.1.2015 luokat 1.-3. ohjaava opettaja Heidi Rouvali

Nyhkälä 29.1.2015 luokat 4.-6. ohjaava opettaja Sari Metsäkivi 30.1.2015 luokat 1.-3. ohjaava opettaja Heidi Rouvali Kaikkien Ahmoon koulun oppilaiden kuuleminen lukuvuonna 2014-2015 1. Oppilasneuvostojen kuuleminen Ahmoo 28.1.2015 Mukana Silja Silvennoinen ja Eija Pajarinen Nyhkälä 29.1.2015 luokat 4.-6. ohjaava opettaja

Lisätiedot

Koululaiskysely LOHJA + Kaikki kunnat

Koululaiskysely LOHJA + Kaikki kunnat Koululaiskysely 2016 LOHJA + Kaikki kunnat Kunta? Hanko Hyvinkää Inkoo 4,2 % 0,0 % 0,0 0,0 % 2,9 % 0,0 % Järvenpää 0,0 % 20,1 % Raasepori Karkkila 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % Kerava 0,0 % 14,6 % Kirkkonummi 0,0

Lisätiedot

NUORISOBAROMETRI ARJEN JÄLJILLÄ 22% 38% pojista selviytyy huonosti tai melko huonosti #NUORISOBAROMETRI

NUORISOBAROMETRI ARJEN JÄLJILLÄ 22% 38% pojista selviytyy huonosti tai melko huonosti #NUORISOBAROMETRI NUORISOBAROMETRI 2015 ARJEN JÄLJILLÄ Nuorten arjenhallinnan ulottuvuudet muodostavat tiiviin kokonaisuuden. Uni, ystävät, harrastukset, ruokailutottumukset, talous ja kulutus ovat kiinteä osa nuorten arkea.

Lisätiedot

KOULULAISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä

KOULULAISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä KOULULAISET Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Koululaiset saivat vastata sähköiseen kyselyyn vapaa-ajallaan tai tiettyjen luokkaasteiden kohdalla kouluajalla.

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat 30.10.2015 Elina Antikainen 1. Ikäsi Yhteensä 34 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue (äänestysalueittain) Muut asuinalueet: Linnankoski

Lisätiedot

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI Sanna-Mari Kuoppamäki Jyväskylän yliopisto Esityksen sisältö MTV:n katsojapaneeli eri-ikäisten internetin käytöstä, laitteista ja asenteista Yli 50-vuotiaiden

Lisätiedot

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Kyselyllä haluttiin tietoa Millainen toiminta kiinnostaa

Lisätiedot

VIIDESLUOKKALAISTEN HY- VINVOINTISELVITYS 2014

VIIDESLUOKKALAISTEN HY- VINVOINTISELVITYS 2014 VIIDESLUOKKALAISTEN HY- VINVOINTISELVITYS 2014 Sosiaalitaito Socialkompetens Työpapereita: Emilia Leinonen, Satu Männistö, Merja Salmi Elokuu 2014 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. KOULU... 2 Kouluviihtyvyys...

Lisätiedot

Esikoulu- / perhepäiväkotikysely 2015

Esikoulu- / perhepäiväkotikysely 2015 Esikoulu- / kysely 2015 Tutkimuksen tuloksia käytetään parantamaan esikoulujen ja päiväperhekotien laatua Göteborgissa. Vastaa kysymyksiin omien, vanhempana tai huoltajana saamiesi kokemusten pohjalta.

Lisätiedot

Tiedätkö, miten alueemme 75-vuotiaat voivat ja mitä he toivovat?

Tiedätkö, miten alueemme 75-vuotiaat voivat ja mitä he toivovat? Tiedätkö, miten alueemme 75-vuotiaat voivat ja mitä he toivovat? Evijärvellä, Kauhavalla ja Lappajärvellä 75-vuotiaille tehtyjen hyvinvointia edistävien kotikäyntien tuloksia vuosilta 2008-2011 HEHKO-seminaari

Lisätiedot

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista Elina Nurmikari kehittämispäällikkö Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö 26.10.2016 Tämän päivän köyhä opiskelija on tulevaisuuden

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Asiakas- ja asukasnäkökulma sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia.

Asiakas- ja asukasnäkökulma sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Asiakas- ja asukasnäkökulma sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Siun soten järjestämisvastuulle vuoden 2017 alussa. Tällä kyselyllä haetaan vastauksia siihen,

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

Yksinäisyys lasten silmin. Ida Spets, sosiaalityön opiskelija

Yksinäisyys lasten silmin. Ida Spets, sosiaalityön opiskelija Yksinäisyys lasten silmin Ida Spets, sosiaalityön opiskelija Tutkimusaihe ja tutkimuskysymykset Lasten yksinäisyys lasten näkökulmasta Sadutusmenetelmällä lasten tieto näkyviin 1) Mitä lapset kertovat

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

Päivähoidon kyselyn yhteenveto

Päivähoidon kyselyn yhteenveto Päivähoidon kyselyn yhteenveto Olen sosionomi-opiskelija Anna-Maija Ruusujoki ja opiskelen Diakonia-ammattikorkeakoulussa viimeistä vuotta. Toimin päivähoidon hallinnon työharjoittelussa Kuunarin päiväkodissa.

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Lasten ja nuorten harrasteryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Taulukkoraportti Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Tässä taulukkoraportissa verrataan kaupan esimiesten ja myymälätyöntekijöiden työn voimavaroja, vaatimuksia ja hyvinvointia. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Liikun terveemmäksi päivät: Yhdessä. Eki Karlsson toiminnanjohtaja Suomen Latu

Liikun terveemmäksi päivät: Yhdessä. Eki Karlsson toiminnanjohtaja Suomen Latu Liikun terveemmäksi päivät: Yhdessä Eki Karlsson toiminnanjohtaja Suomen Latu Suomen Latu ry Suomen Latu on ulkoilun edistäjä, retkeilyn asiantuntija ja kaikille avoin kansalaisjärjestö. Edunvalvomme suomalaisia

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja OLS Jalkapallo OLS Kaupunkisarja OLS Kaupunkisarjassa lapsi pääsee aloittamaan jalkapalloharrastuksen lähellä kotia. Muut harrastukset vs. OLS Kaupunkisarja Kaupunkisarjatoiminnan lisäksi lapsilla pitää

Lisätiedot

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS Yleistä Toteutettiin vuosien 2013-2015

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

Alueen tapahtumien vaikutus nuorten asuintyytyväisyyteen

Alueen tapahtumien vaikutus nuorten asuintyytyväisyyteen Alueen tapahtumien vaikutus nuorten asuintyytyväisyyteen 1. Ikäsi? nmlkj 14 nmlkj 15 nmlkj 16 nmlkj 17 2. Mainitse viisi Internet-sivustoa, joita käytät eniten? 1. 55 66 2. 55 66 3. 55 66 4. 55 66 5. 55

Lisätiedot

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA Hyvä ja turvallinen oppimisympäristö on sekä perusopetuslain että lastensuojelulain kautta tuleva velvoite huolehtia oppilaiden sosiaalisesta,

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Lapsen ääni mitä lapset meiltä aikuisilta toivovat

Lapsen ääni mitä lapset meiltä aikuisilta toivovat Lapsen ääni mitä lapset meiltä aikuisilta toivovat Merja Salmi, Sosiaalitaito 14.1.2016 Lapsen ääni lapset informantteina Meillä on varsin vähän systemaattisesti koottua tietoa lasten arkeen liittyvistä

Lisätiedot

VIIDESLUOKKALAISTEN HYVINVOINTISELVITYS VUONNA 2014

VIIDESLUOKKALAISTEN HYVINVOINTISELVITYS VUONNA 2014 VIIDESLUOKKALAISTEN HYVINVOINTISELVITYS VUONNA 2014 Sisältö Johdanto Terveys Aineisto ja sen analysointi Terveydentila Koulu Oireet Kouluviihtyvyys Huolet Kiusaaminen Yksinäisyys Sosiaaliset suhteet Huolet

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Mediakyselyn tulokset

Mediakyselyn tulokset Teetimme Tammikuussa 2016 kyselyn lasten mediakäyttäytymisestä Kankaan päiväkodin esikoululaisten ja Kankaan koulun 1-4- luokkalaisten vanhemmilla. Kyselyn avulla oli tarkoitus kartoittaa lasten sosiaalisen

Lisätiedot

VAPAA-AJAN KYSELY 6.-9.luokkalaisille,

VAPAA-AJAN KYSELY 6.-9.luokkalaisille, VAPAA-AJAN KYSELY 6.-9.luokkalaisille, Toteutettu huhtikuussa 2012, kyselystä tiedottaminen toukokuu 2012. Kysely annettiin 286:lle nuorelle, joista 258 nuorta vastasi kyselyyn. Yksi luokka ei palauttanut

Lisätiedot

Isojoen Koulukolmion (6-9 lk) oppilaiden elämää syksyllä Tuuli Ojala, 8lk Isojoen Koulukolmio

Isojoen Koulukolmion (6-9 lk) oppilaiden elämää syksyllä Tuuli Ojala, 8lk Isojoen Koulukolmio Isojoen Koulukolmion (6-9 lk) oppilaiden elämää syksyllä 2013 11.3.2014 - Tuuli Ojala, 8lk Isojoen Koulukolmio 1. JOHDANTO 3 2. TULOKSET 4 2.1. LUOKKA 4 2.2. SUKUPUOLI 4 2.3. HOROSKOOPPI 5 2.4. LEMPIVÄRI

Lisätiedot

Koulu. Koetko koulunkäynnin mielekkäänä ja tarpeellisena? Kyllä Joskus Ei. Missä aineissa olet hyvä?

Koulu. Koetko koulunkäynnin mielekkäänä ja tarpeellisena? Kyllä Joskus Ei. Missä aineissa olet hyvä? Koulu ja työ - ohje Koulunkäyntiin liittyen tärkeää on selvittää sekä motivaatio käydä koulua, mutta myös mahdolliset pulmat tai oppimisvaikeudet. Mikäli koulut on jo käyty, niin työelämään liittyen on

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Vastausten määrä: 82 Tulostettu :59:08

Vastausten määrä: 82 Tulostettu :59:08 Vastausten määrä: 82 Tulostettu 6.2.2013 10:59:08 Poiminta luokat 1-6 1. luokalla = 1 (Uusi) TAI 2. luokalla = 1 TAI 3. luokalla = 1 TAI 4. luokalla = 1 TAI 5. luokalla = 1 TAI 6. luokalla = 1 Lapseni

Lisätiedot

Viidennen luokan oppilaiden kokemuksia hyvinvoinnista ja terveydestä 2014 (suomenkielisten vastausten yhteenveto)

Viidennen luokan oppilaiden kokemuksia hyvinvoinnista ja terveydestä 2014 (suomenkielisten vastausten yhteenveto) Viidennen luokan oppilaiden kokemuksia hyvinvoinnista ja terveydestä 2014 (suomenkielisten vastausten yhteenveto) Yhteensä 2525 viidennen luokan oppilasta Länsi- ja Keski-Uusimaa (Hanko, Hyvinkää, Järvenpää,

Lisätiedot

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III Kysely kotona asuville kehitysvammaisille Seutu III Tietoja Vastausmäärä seuduittain 80 60 40 20 0 Seutu I Seutu II Seutu III Kaikki vastaukset 70 44 41 Seutu I Seutu II Seutu III Yhteensä Kotona asuvat

Lisätiedot

DNA:n Koululaistutkimus 2016: Teini-ikäisten puhelimenkäyttö

DNA:n Koululaistutkimus 2016: Teini-ikäisten puhelimenkäyttö DNA:n Koululaistutkimus 2016: Teini-ikäisten puhelimenkäyttö Kesä 2016 Julkinen 1 Tutkimuksen tausta, menetelmä ja tiedonkeruu Tavoite Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää koululaisten puhelimen hankintaa

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille

Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kansalaisareena 2016 Järjestöasiantuntija Jokke Reimers Yleistä Kyselyn nimi Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kyselyn vastausaika 1.12. 11.12.2015 Vastuuhenkilö

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA 19.11.2012 HYVÄ VASTAANOTTAJA Opiskelen Vaasan ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan yksikössä sairaanhoitajan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Teen opinnäytetyönäni

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija

Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v) elinoloja

Lisätiedot