Yrittäjän turvana muuttuvissa oloissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrittäjän turvana muuttuvissa oloissa"

Transkriptio

1 1

2

3 Yrittäjän turvana muuttuvissa oloissa Jo viime vuosituhannella alkanut Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassan toiminta ansaitsee pienen historiikin. Liikkeelle lähdimme vuonna 1995 jokseenkin tyhjästä. Kaikki oli uutta. Lakipuitteet olivat juuri valmistuneet ja aloimme hankkia jäsenistöä. Kassaan oli jo ennakkoon liittynyt noin yrittäjää. He halusivat viestittää päättäjille, että yrittäjätkin tarvitsevat työttömyysturvan ja oman kassajärjestelmän. Vuosittain SYT-kassaan on liittynyt noin uutta jäsentä ja vastaavasti noin 700 on eronnut. Jäsenmäärä on nyt noin Yrittäjän työttömyysturvaa on parannettu monin tavoin vuosien varrella. Yritystoiminnan loppumiseen liittyvä myyntivoiton tarkastelu on uudistettu. Lisäksi on luotu turvajärjestelmä, joka suojaa siirtymävaihetta yrittäjätyöstä palkansaajaksi. Työttömyyseläkkeen poistuessa tarvitaan yrittäjillekin lisäpäiväoikeus. Turvaverkon tulee kantaa jatkossakin. Tässä historiikki nyt on. Ilolla tehty, menneitä muistellen, vahvasti tulevaisuuteen luottaen ja yrittäjän arkea ajatellen ja puolta pitäen. Helsingissä 18. tammikuuta 2006 MARITTA ONNELA, kassanjohtaja 3

4 4

5 Osa I Edunvalvonta En ehkä olekaan aivan yksin! En ehkä olekaan aivan yksin. Näin totesi eräs kassan jäsen, kun häneltä kysyttiin, mikä on tärkein syy liittyä Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassaan (SYT). Jäsenenä et todellakaan ole yksin: SYT-kassaan kuuluu lähes yrittäjää monelta eri toimialalta. Yhteistä heille kaikille on yrittäminen ja halu taata turva työttömyyden varalta. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa on itsenäinen työttömyyskassa, joka on sekä poliittisesti että aatteellisesti sitoutumaton. Kassan tavoitteena on maamme yrittäjien elämänlaadun ja turvallisuuden lisääminen työttömyysvakuutuksen avulla. Yrittäjäkin voi jäädä työttömäksi. Tämän takia kannattaa aina turvata selustansa: näin voi luottavaisin mielin keskittyä siihen oleelliseen eli työn tekemiseen! 5

6 SYT:n yrittäjälle tarjoama turvaverkko mahdollistaa ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan, koulutustuen sekä koulutuspäivärahan saamisen. Hyvä asiakaspalvelu ja jäsenten tuloksellinen edunvalvonta ovat SYT-kassan toiminnan ohjenuoria. SYT tarjoaa jäsenilleen monenlaista tietoa ja neuvontaa työttömyysturvaan, yrittäjäuran muutoksiin sekä sosiaaliturvaan liittyvissä kysymyksissä. Työttömyysturvaan liittyvissä asioissa SYT toimii jäsentensä edunvalvojana yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa on pyrkinyt edunvalvontatyössään viemään viestiä eteenpäin yrittäjän työttömyysturvan tärkeydestä niin yrittäjäkentällä kuin päättäjillekin. SYT:n tärkeimpiin tehtäviin kuuluu varsinaisen työttömyyskassatoiminnan lisäksi vaikuttaminen viranomaisiin ja päättäjiin niin, että yrittäjien asemaa maassamme saadaan parannettua. SYT:stä ymmärrystä yrittäjyyteen 6

7 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa (SYT) on suomalaisten yrittäjien vuonna 1995 perustama itsenäinen työttömyyskassa, jonka tavoitteena on yrittäjien elämänlaadun ja turvallisuuden lisääminen työttömyysvakuutuksen avulla. SYT-kassan ensisijainen tehtävä on etuuksien maksaminen sekä siihen liittyvä asiakaspalvelu. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa maksaa kuukausittain noin 400 yrittäjälle erilaisia päivärahoja sekä tukea koulutukseen, yhteensä noin 3,85 miljoonaa euroa vuosittain. SYT:n jäsenistä noin puolet on naisia ja puolet miehiä. Kassan yleiset ehdot ja työttömyysturvan taso on määritelty työttömyyskassa- ja työttömyysturvalaeissa. SYT:n toimintaa valvoo Vakuutusvalvontavirasto. 7

8 8

9 Osa II Työttömyysturva Jos hommat loppuu... Mitä jos hommat loppuvat? Onko Sinulla yrittäjänä oikeus turvallisuuden tunteeseen? Yrittäjä laittaa itsensä likoon yritystoiminnassaan ja omat asiat saattavat jäädä rempalleen. Riittävä työttömyysturva on yksi elämän tukipilareista: näin myös yrittäjälle. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassan tavoitteena on yrittäjien elämänlaadun ja turvallisuuden lisääminen työttömyysvakuutuksen avulla. Vakuutuksillahan varaudutaan pahimpaan, jotta ihminen voisi nukkua yönsä rauhassa. Työttömyysturva on osa vakuutussuunnittelua ja riskien hallintaa. Yrityselämä käy läpi jatkuvaa muutosprosessia ja suhdanteet vaihtelevat: yrittäjä ei voi koskaan varmasti tietää mitä tulevaisuus tuo tullessaan. SYT:n tavoitteena on kuluneen kymmenen vuoden aikana ollut saattaa yrittäjän työttömyysturva lähemmäksi 9

10 palkansaajien tasoa. Työttömyysturvan avulla esimerkiksi yksinyrittäjä voi vakuuttaa työn loppumisesta aiheutuvan toimeentuloriskin vastaavalla tavalla kuin palkansaajakin. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa on vapaaehtoinen järjestelmä. Liittyminen on yrittäjän oma päätös. Yrittäjänä Sinun kannattaa pysähtyä miettimään oman toimeentulon turvaamista sen varalle, ettei kaikki sujuisikaan aina niin hyvin. Tarvitaan kaukonäköisyyttä ja ennakointia: on huolehdittava omasta työttömyysturvasta jo silloin, kun asiat ovat hyvin. Jos et tartu asioihin nyt, niin milloin? Sieltä yrittäjä saa etuja! 10

11 Kahden vuoden jäsenyyden ja yrittäjyyden jälkeen SYT voi maksaa yrittäjälle ansiosidonnaista päivärahaa. Palkansaajakassasta siirtyvillä uusilla yrittäjillä voi olla jälkisuojan perusteella päivärahaoikeus heti. Työttömäksi jääneen yrittäjän tulee ilmoittautua kotipaikkakuntansa työvoimatoimistoon työnhakijaksi, jonka jälkeen paikallinen työvoimatoimikunta antaa lausunnon työttömyydestä. Päivärahaa haetaan takautuvasti kassasta. SYT:n jäsenrekisteriin on kirjattu yli jäsentä kuluneiden vuosien aikana ja etuuksia on maksettu 1994 henkilölle yhteensä 27,4 miljoonaa euroa. easiointijärjestelmän kautta SYT-kassan jäsenet voivat lähitulevaisuudessa hakea mm. päivärahaa internetin välityksellä. Sähköisen jäsenliittymislomakkeen, jäsenmaksulaskurin sekä lisätietoa kassan toiminnasta löydät osoitteesta 11

12 12

13 Osa III Koulutusetuudet Markkinat muuttuvat... Kohdatessasi yrittäjänä työttömyyden ei Sinun tarvitse jäädä tyhjän päälle. Yrittäjän ollessa työtön tai työttömyysuhan alainen, on hänellä oikeus koulutustukeen. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa mahdollistaa ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan lisäksi jäsenilleen myös koulutustuen ja koulutuspäivärahan. Koulutuksella ja ammattitaidon päivittämisellä voi vastata nykyiselle yhteiskunnallemme tyypilliseen piirteeseen: työelämän nopeaan muuttumiseen. SYT-kassan tuella yrittäjä voi osallistua uutta työllistymistä edistävään koulutukseen ja avata näin ovet uuteen elämänjaksoon. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassan koulutustuen ja koulutuspäivärahan avulla voit syventää tietojasi, päivittää opittuja asioita ja kehittyä tai hankkia työelämässä ja yrittäjän uralla tarvittavaa uutta osaamista. 13

14 Koulutustukea maksetaan työvoimapoliittiseen koulutukseen eli työvoimatoimiston järjestämille kursseille. Tuen maksu edellyttää työvoimatoimiston lausuntoa. Yrittäjät ovat suorittaneet muun muassa atk-ajokortteja ja taloushallinnon kursseja. Koulutuspäivärahaa maksetaan työttömän jäsenen itse valitsemaan tutkintoon tähtäävään koulutukseen. Koulutuspäiväraha edellyttää melko pitkää työuraa, vähintään 10 vuoden palkkatyötä tai yrittäjätoimintaa. Tukea voi hakea ammatilliseen peruskoulutukseen tai aiempien korkeakouluopintojen loppuunsaattamiseen tai vaikkapa korkeakoulujen erikoistumisopintoihin. Jos olet kokonaan työtön, koulutusetuudet maksetaan päivärahan suuruisina. Kannattaa olla jäsen: tuntuu jotenkin turvallisemmalle. 14

15 Voit saada Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassasta koulutustukea työllisyyskoulutukseen, jopa silloin kun vasta olet työttömyysuhan alla. SYT voi myös maksaa koulutuspäivärahaa omaehtoiseen, tutkintoon tähtäävään koulutukseen, jos normaalia työttömyyspäivärahaa on jo maksettu 3 kuukautta. Lisätietoja saat Työvoimatoimistoista sekä SYT:sta. 15

16 16

17 Osa IV Monimuotoinen työura Mitä tulevaisuus tuo tullessaan? 1990-luvun laman jäljiltä epätyypilliset työsuhteet ja monimuotoiset työurat ovat arkipäivää monelle suomalaiselle työikäiselle. Monimuotoinen työura tarkoittaa uraa, jossa palkkatyö, yrittäjyys sekä työttömyys- ja koulutusjaksot vuorottelevat. Monimuotoisen työuran kuluessa, yrittäjyys on yksi työllistymisen vaihtoehto. Yrittäjyys uravalintana on tutkimustulosten mukaan työttömän varmin tapa työllistyä. Monimuotoisista työurista ja työttömyysturvasta tehty tutkimus osoittaa, että 78 % yrittäjäksi lähteneistä työttömistä oli kolmen vuoden kuluttua yritystoiminnan aloittamisesta mukana työelämässä: joko yrittäjänä tai palkkatyössä. Palkansaajasta yrittäjäksi ryhtyvä saa lukea hyväkseen kuusi kuukautta edellisen työttömyyskassan jäsenenä tehtyä palkkatyötä, jolloin yrittäjäkassan jäsenyys 17

18 18 ja päivärahaoikeus kertyy 18 kuukaudessa. Tämä edellyttää, että yrittäjäkassaan liitytään kuukauden kuluessa yrittäjäksi ryhtymisestä ja palkansaajakassasta eroamisesta. Eli palkansaajasta yrittäjäksi siirtyvän kannattaa toimia nopeasti taatakseen katkeamattoman työttömyysturvansa! Monimuotoinen työura tarkoittaa myös sitä, että yrittäjän vapaus suunnitella omaa uraansa entistä joustavammin korostuu. Yrittäjän työttömyysturva elääkin ajan hengessä: jos yrittäjä haluaa takaisin palkkatyöhön, hän saa samalla tavoin jälkisuojaoikeuden yrittäjän päivärahaan kuin mitä hän saisi palkansaajan päivärahaan palkansaajasta yrittäjäksi ryhtyessään. Pasi Holmin ja Maritta Onnelan tekemä tutkimus Monimuotoiset työurat ja työttömyysturva kannustaako työttömyysturva yrittäjyyteen toteuttiin Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassan ja Suomen Yrittäjien yhteisenä tutkimushankkeena. Tutkimus valmistui vuonna 2004 ja se julkaistiin Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereissa N.o 67. Tutkimus sai paljon myönteistä julkisuutta: sitä pidettiin kiinnostavana sekä uraa uurtavana ja mm. Taloussanomat käsitteli aihetta pääkirjoituksessaan. Työttömyyskassojen Tukisäätiö ja Sosiaali- ja terveysministeriö tukivat tutkimushanketta.

19 YRITTÄJYYS SUOMESSA Suomen bruttokansantuote on kasvanut yli kymmenen vuoden ajan. Tässä kasvussa pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on oma, merkittävä roolinsa. Yrityksissämme työskentelee noin 1,3 miljoonaa työntekijää: heistä yli henkilöä on töissä pk-sektorilla. Yritysten liikevaihdosta jo yli puolet syntyy näissä, alle 250 työntekijän yrityksissä. Tänä päivänä Suomessa on yli yritystä. Luku on suhteellisen pieni verrattuna moniin muihin länsimaihin. Yli 250 henkilöä työllistävä yritys on suuryritys: niitä maassamme on reilut 550. Yli 50 ja alle 250 työntekijän keskisuuria yrityksiä Suomessa on noin Pienyrityksiä on noin Alle 10 työntekijän yritykset ovat mikroyrityksiä: niitä Suomessa on noin Yrittäjistä n. 45 % on yksinyrittäjiä. Suurin osa kassan jäsenistä on nimenomaan näitä mikroyrittäjiä. Maamme valtiovalta pitääkin yrittäjäpolitiikkaa ja yrittäjyyden edistämistä tärkeänä painopistealueena ja pyrkii parantamaan yrittämisen olosuhteita ja madaltamaan yrittäjäksi lähtemisen kynnystä. SYT on omalta osaltaan pyrkinyt aktiivisesti vaikuttamaan yrittäjäturvan kehittämiseen ja yrittäjän arjen turvaamiseen. Jos yrittäjyydelle tapahtuu jotakin, SYT antaa mahdollisuuden rauhassa harkita uutta elämää. 19

20 20

21 Osa V Historiikki Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa yrittäjän elämänturvana Kassan perustaminen yrittäjien oman edunvalvonnan tulosta 1990-luvun alussa Suomi kärsi ankarasta lamasta: maamme työttömyysaste nousi pahimmillaan yli 20%:in ja työttömien määrä oli enimmillään yli Näissä olosuhteissa ryhdyttiin yrittäjien sosiaaliturvaa vahvistamaan. Sosiaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän, jonka valmistelun pohjalta myös yrittäjille luotiin sekä perusturvan että työttömyyskassapohjaisen ansioturvan sisältävä järjestelmä. Yrittäjien saaminen työttömyysturvan piiriin oli tärkeä kannuste, joka madalsi kynnystä 21

22 ryhtyä yrittäjäksi. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa otti alusta lähtien vahvan roolin yrittäjien ja ammatinharjoittajien että heidän perheenjäsentensä työttömyysturvan vahvistamiseksi. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassan perustava kokous pidettiin , jolloin kymmenen yrittäjää eri puolilta Suomea allekirjoittivat kassan perustamissopimuksen. Virallisesti Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa aloitti toimintansa , heti yrittäjien työttömyysturvasäännösten tullessa voimaan. Kassa on yrittäjien oman edunvalvonnan tulosta, sillä yrittäjien työttömyysturvajärjestelmä saatiin aikaan yrittäjien omasta aloitteesta. Yrittäjät olivatkin heti alusta lähtien erittäin kiinnostuneita työttömyysturvaan ja yrittäjäkassaan liittyvistä asioista. Erityisesti neuvoja kaivattiin yleisistä työttömyysturvan ehdoista sekä siitä, kuka kassaan voi liittyä. Myös yritystoiminnan lopettamiseen ja myyntivoittoon sekä kausiluontoisuuteen liittyvät kysymykset kiinnostivat. Toisena toimintavuotena kassa tehostikin tiedottamista ja markkinointia ja samalla kassan nimilyhenne SYT otettiin käyttöön. Kassan talous on ollut hyvä koko toiminnan ajan; tilinpäätös on osoittanut jokaisena toimintavuonna ylijäämää ja kassan maksuvalmius on säilynyt erinomaisena. Vakuutusvalvontavirasto on alentanut kassan jäsenmaksua vuosina 2002 ja SUOMEN YRITTÄJÄIN TYÖTTÖMYYSKASSAN PERUSTAJAJÄSENET

23

24 VUONNA 1994 Yrittäjä Satu Einsalo, Kirkkonummi Yrittäjä Lars Gästgivars, Mustasaari Yrittäjä Paula Harjanne, Varkaus Liikenteenharjoittaja Raimo Nikkanen, Marttila Yrittäjä Tarmo Nurminen, Kuusankoski Yrittäjät Karita ja Tarmo Nyberg, Helsinki Liikkeenharjoittaja Reijo Vanhala, Helsinki Yrittäjä Kirsti Vasama, Tampere Yrittäjä Ester Vuori, Kuopio HALLITUS Kassan hallituksen puheenjohtajana on toiminut toiminnan alusta lähtien Raimo Nikkanen. Hallituksen jäseninä toimivat kassan perustamisvuonna 1994 (varajäsenet suluissa): vpj. Ester Vuori (Paula Harjanne) Lars Gästgivars (Ralf Gustafsson) Tarmo Nurminen (Turkka Lehtinen) Erkka Rantala (Kirsti Vasama) Ensimmäisenä toimintavuonna Kirsti Vasama nousi hallituksen varsinaiseksi jäseneksi. Vuonna 2000 kassan hallituksen jäsenten lukumäärää lisättiin yhdellä, joten hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja viisi jäsentä. Samassa yhteydessä hallituksen viidenneksi jäseneksi valittiin Aila Pukkila (varajäsen Milli Lahtinen). Vuodesta 2001 alkaen varapuheenjohtajan tehtäviä on hoitanut Lars Gästgivars.

25 Kassan hallitus on kokoontunut toimintakausinaan kuudesta kymmeneen kertaa. Kokousten yhteydessä on pidetty myös seminaareja, koskien mm. yrittäjän työttömyysturvan kehittämiseen liittyviä asioita sekä kassan jäsenmäärää ja siihen liittyviä markkinointitoimenpiteitä. Kassan hallituksen varajäseninä ovat toimineet toimikaudesta 1996 lähtien: Raili Hannus Ilmo K. Mattila Arja Päivinen Roy Syring Milli Lahtinen (vuodesta 2001) HALLITUS 2006: pj. Raimo Nikkanen vpj. Lars Gästgivars Juhani Hopsu Väinö Korhonen Aila Pukkila Kirsti Vasama SYT -KASSAN KOKOUKSET Kassan toiminta on ollut alusta lähtien koko maan kattavaa: kassankokouksiakin on pidetty ympäri maan. Helsinki (1996, 1997, 2003, 2005) Kuopio (1998) Tampere (1999) Mustasaari (2000) Turku (2001) Kouvola (2002) Oulu (2004)

26 SYT -KASSAN TOIMIHENKILÖT Kesäkuussa 1995 Maritta Onnela palkattiin kassanjohtajaksi. Tätä ennen toimintaa oli pyöritetty Suomen Yrittäjäin Keskusliiton kanssa tehdyllä yhteistoimintasopimuksella ja kassanjohtajina olivat toimineet Kari Björklöv ja Mirja Reijonen. Onnela jatkaa edelleen kassanjohtajan tehtävissä. Heti kassan perustamisesta lähtien neuvontatyö vei paljon aikaa ja jo syksyllä 1995 todettiin, ettei yksi ihminen pysty hoitamaan sekä ruuhkaista puhelinneuvontaa että kassan toiminnan kehittämistä ja markkinointia. Riitta Pesonen aloittikin kassansihteerinä seuraavana vuonna. Henkilökunta lisääntyi jälleen vuonna 1998, kun Taija Meskanen palkattiin kassansihteeriksi. Hän toimi SYT:n palveluksessa aina vuoteen 2004 saakka. Vuonna 1999 kassansihteerinä aloitti Katri Kangas ja sitä seuraavana vuonna Tarja Nousiainen. Katri Kangas on toiminut kassanhoitajana vuodesta 2000 alkaen. Tarja Nousiainen on puolestaan jatkanut vuodesta 2001 lähtien vakituisena työttömyysvakuutusneuvojana yhdessä Riitta Pesosen kanssa. Johanna Nyblin toimi SYT:n palveluksessa vuosina

27 Kassan asiakaspalvelu käsittää kassan jäsenten palvelun lisäksi neuvontaa työttömyysturvaan liittyvissä asioissa sekä yrittäjille että yritystoimintaa suunnitteleville henkilöille. SYT:n tilintarkastajina ovat toimineet vuodesta 1995 alkaen KHT Paavo Tuukkanen ja KHT Jouko Karttunen. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassan atk-toiminnoista vastaa YAP Oy. TOIMIPISTE Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassan toimipiste on koko toiminnan ajan sijainnut Helsingissä. SYT aloitti toimintansa Pasilassa, Asemamiehenkatu 3:ssa. Toinen toimintakausi aloitettiin muuttamalla kaupungin keskustaan, Kaisaniemenkatu 13 A:han. Vuoden 2005 lopussa SYT-kassa muutti uusiin, omiin toimitiloihin Mannerheimintie 76 A:han. 27

28 JÄSENET Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassaa perustettaessa oli kassaan ennakkoilmoittautunut yli yrittäjää ja ensimmäisen puolen vuoden aikana jäsenmäärä kasvoi 200 liittyjän kuukausivauhdilla. Tästä eteenpäin kassan jäsenmäärä on kasvanut vakaasti vuosittain. SYT:n jäsenrekisteriin on kirjattu yli jäsentä kuluneiden vuosien aikana. Yleisimmät syyt kassasta eroamiseen ovat yrittäjän siirtyminen palkansaajaksi tai eläkkeelle tai hän on saanut jo 500 päivää etuutta ja haluaa tämän takia erota kassasta. JÄSENILLE MAKSETUT ETUUDET Hakijan täytyy olla kassan jäsen vähintään kaksi vuotta, ennen kuin päivärahaoikeus syntyy. Lisäksi työssäoloehdon täytyy toteutua. Tästä syystä etuja on voitu pääsääntöisesti maksaa vasta vuoden 1997 alusta lähtien. Aloittava yrittäjä voi kuitenkin saada ns. jälkisuojapäivärahaa, jos hän joutuu lopettamaan toimintansa jo ensimmäisen puolentoista vuoden aikana. Kassa aloitti työttömyyspäivärahojen maksamisen marraskuussa 28

29 1995 tämän ns. jälkisuojaoikeuden perusteella. Koulutustukea kassa on maksanut toisesta toimintavuodestaan lähtien. SYT-kassan toiminnan aikana etuuksia on maksettu 1994 henkilölle yhteensä 27,4 miljoonaa euroa. Hakemusten käsittelyaika eli niiden päivien määrä mikä kassassa kestää hakemuksen saapumisesta siihen, että päiväraha menee maksuun, on vuosien saatossa nopeutunut huomattavasti. Nykyään päätöksen saa keskimäärin kuudessa päivässä. YHTEISKUNNALLISUUS JA YHTEISTYÖKUMPPANIT SYT on toiminut kouluttajana sekä omissa että yhteistyökumppaneiden järjestämissä tilaisuuksissa ja pitänyt tietoiskuja niin messuilla kuin yrittäjän sosiaaliturvailloissa. Tiedottamiseen ja kouluttamiseen ovat osallistuneet aktiivisesti kassanjohtajan lisäksi myös kassan hallituksen jäsenet omilla toimialoillaan ja paikkakunnillaan. SYT:n nimissä on lisäksi kirjoitettu lehdistötiedotteita ja artikkeleita yrittäjän ja hänen perheensä työttömyysturvaan liittyvissä asioissa. Lisäksi useat radiohaastattelut sekä asiantuntijavierailut mm. 29

30 30 Ykkösen aamu TV:n ja Neloskanavan Kova Laji -ohjelmissa ovat vuosien varrella lisänneet SYT:n näkyvyyttä. Kassan toiminta on jatkuvaa yhteistyötä eri viranomaisten kanssa. Paikallisten työvoimatoimikuntien lausuntojen mukaan kassa joko maksaa tai ei maksa hakijan päivärahoja. Yhteistyötä on tehty lisäksi myös yrittäjäjärjestöjen, oppilaitosten, tilitoimistojen ja vakuutusyhtiöiden kanssa. SYT on ollut mukana Suomen Yrittäjät ry:n aluejärjestöjen, paikallisyhdistysten ja toimialajärjestöjen sekä Työttömyyskassojen Yhteistyöjärjestön toiminnassa. Uusyrityskeskuksissa ollaan oltu mukana Helsingissä, Kokkolassa, Oulussa, Porissa, Seinäjoella, Tampereella, Turussa, Uudessakaupungissa, Vaasassa ja Vantaalla. SYT on ollut Suomen Jobs and Society ry:n (Suomen uusyrityskeskusten yhteenliittymä) jäsen vuodesta 2001 lähtien. Vuonna 2002 SYT valittiin Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön koulutustyöryhmän jäseneksi. Lisäksi kassanjohtaja on valittu Naisyrittäjyyskeskus ry:n hallitukseen, Suomen Jobs and Society ry:n edustajistoon sekä kutsuttu Suomen Yrittäjät ry:ssä perustetun yrittäjän sosiaaliturvan asiantuntijatyöryhmän jäseneksi.

31 SYT UUTISET TIETOA JA TUKEA Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassan tiedotuslehti SYT uutiset ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna Lehti oli lähes ainoa lajiaan tiedottaessaan yrittäjille työttömyysturvasta. Lehtensä kautta SYT on vuosien saatossa pyrkinyt käsittelemiensä aiheiden kautta, oman toiminnan ja palveluiden esittelemisen ohessa, jakamaan hyödyllistä tietoa ja tukea lukijoilleen. SYT uutisissa on käsitelty yrittäjyyden arkeen liittyviä aiheita, kuten tärkeitä lainmuutoksia, yrittäjän työterveyshuoltoa sekä mm. oppisopimuskoulutusta. Lukijoita on myös neuvottu vaikkapa sopivan tilitoimiston löytämisessä. SYT uutisissa on tämän lisäksi pyritty esittelemään SYT:n eri sidosryhmiin kuuluvien yrittäjäpalveluiden ja organisaatioiden toimintaa. Lehden toimitus ei kuitenkaan ole unohtanut yrittäjän arjessa jaksamista, rentoutumisen ja vapaa-ajan tärkeyden esilletuomista. Suomen YrittäjäinTyöttömyyskassan laaja-alaista jäsenistöä on lehden sivuilla tavattu inspiroivien jäsenesittelyiden kautta. Eri alojen yrittäjät ovat kertoneet sekä työstään että mielipiteistään työttömyysturvaan liittyvissä asioissa ja keskustelleet kassajäsenyyden tarpeellisuudesta ja sen mukanaan tuomasta turvasta. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassan 31

32 32 jäsenenä saat SYT uutiset -lehden postitse kaksi kertaa vuodessa. Lehti löytyy myös verkossa osoitteessa: Kassa on toimittanut myös muuta kirjallista materiaalia. Heti ensimmäisenä toimintavuonna painettiin kassan yleisesite liittymislomakkeineen. Vuonna 2001 tuotettiin puolestaan yhdessä varatuomari Jouni Korhosen kanssa ensimmäinen yrittäjän työttömyysturvaopas Elämän riskit hallintaan Suomennettua tietoa yrittäjän työttömyysturvasta. Oppaassa esiteltiin sekä kassa että työttömyysturvajärjestelmä. Sekä yleisesitettä että opasta on päivitetty säännöllisin väliajoin.

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi 1.1.1995,

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2015. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2015. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2015 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa SYT Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa SYT Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA JA SEN EHDOT 2011. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA JA SEN EHDOT 2011. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA JA SEN EHDOT 2011 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa SYT-KASSAN KEHITYS Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi 1.1.1995 alusta, nyt yli 18.000 jäsentä SYT-kassan

Lisätiedot

infomateriaaliksi S. 1 (5) 24.2.2015

infomateriaaliksi S. 1 (5) 24.2.2015 infomateriaaliksi S. 1 (5) Faktaa ansioturvasta Työttömyyden aikaisen ansioturva parantaa työttömän edellytyksiä palata työhön ja turvaa toimeentulon työttömyyden aikana. Löydät tästä materiaalista keskeisimmät

Lisätiedot

AMMATINHARJOITTAJIEN JA YRITTÄJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA

AMMATINHARJOITTAJIEN JA YRITTÄJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA 2014 AMMATINHARJOITTAJIEN JA YRITTÄJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA Sisältää liittymislomakkeen YRITTÄJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA AYT-kassa taloutesi turvaverkko KASSAJÄSENYYS KANNATTAA Yrittäjäksi lähtemisen tarkoitus on

Lisätiedot

esite2013 Hallitse riskit liity jäseneksi Asiantuntijat palveluksessasi

esite2013 Hallitse riskit liity jäseneksi Asiantuntijat palveluksessasi esite2013 Hallitse riskit liity jäseneksi Asiantuntijat palveluksessasi Mihin tarvitset Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassan jäsenyyttä? Yritystoiminnan jatkuvuuteen liittyviä riskejä hallitset

Lisätiedot

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto Työttömyysturvalaki 31.12.2009 asti 1) Jäsenyysehto - 10 kuukautta 2) Työssäoloehto - alkuehto 43 kalenteriviikkoa 28 kuukauden aikana Työttömyysturvalaki 1.1.2010 alkaen 1) Jäsenyysehto - 34 viikkoa 2)

Lisätiedot

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa.

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa. JATTK-työttömyyskassa tiedottaa Ansiopäiväraha 1.1.2014, keskeisimmät muutokset Ansiopäivärahan saaminen edellyttää, että henkilö on täyttänyt jäsenyys- ja työssäoloehdon sekä maksanut jäsenmaksun kassan

Lisätiedot

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa.

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa. Liittymällä Sähköliiton jäseneksi olet hyvässä seurassa. Meitä sähköliittolaisia on noin 36 000 ajamassa parempia työehtoja kaikille. Meitä on niin rakennustyömailla, voimalaitoksissa ja tehtaissa kuin

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

Elämän riskit hallintaan

Elämän riskit hallintaan Elämän riskit hallintaan 1 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa 2008 1. Kuka voi liittyä SYT-kassaan ja miksi?... 3 2. Jäsenyysaika ja maksut... 5 3. Milloin kassasta voi saada päivärahoja?... 7 4. Kun yrittäjä

Lisätiedot

STARTTIRAHA TUKI ALOITTAVALLE YRITTÄJÄLLE. Armi Metsänoja

STARTTIRAHA TUKI ALOITTAVALLE YRITTÄJÄLLE. Armi Metsänoja STARTTIRAHA TUKI ALOITTAVALLE YRITTÄJÄLLE 2014 Starttiraha on henkilökohtainen tuki mahdollista myös useammalle samaan yritykseen Starttiraha ei ole Yritystuki ei yrityksen rahoitusta tai tuloa, ei kuulu

Lisätiedot

MONIMUOTOISET TYÖURAT JA TYÖTTÖMYYSTURVA Kannustaako työttömyysturva yrittäjyyteen?

MONIMUOTOISET TYÖURAT JA TYÖTTÖMYYSTURVA Kannustaako työttömyysturva yrittäjyyteen? Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers N:o 67 (helmikuu 2004) MONIMUOTOISET TYÖURAT JA TYÖTTÖMYYSTURVA Kannustaako työttömyysturva yrittäjyyteen?

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

1) Kirjaudu Oma työnhaku -verkkopalveluun osoitteessa www.te-palvelut.fi > Ilmoittaudu työnhakijaksi tai https://asiointi.mol.

1) Kirjaudu Oma työnhaku -verkkopalveluun osoitteessa www.te-palvelut.fi > Ilmoittaudu työnhakijaksi tai https://asiointi.mol. ANSIOPÄIVÄRAHAN HAKUOHJE Tietoa yrittäjille 2015 1. Yhteydenotto työ- ja elinkeinotoimistoon (TE toimisto) Jos lopetat yritystoimintasi, ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimiston verkkopalvelussa

Lisätiedot

Uskalla yrittää, me tarjoamme sinulle työttömyysturvan. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa

Uskalla yrittää, me tarjoamme sinulle työttömyysturvan. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Uskalla yrittää, me tarjoamme sinulle työttömyysturvan. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Työttömyysturvaa yrittäjille, osakkaille ja yrittäjän perheenjäsenille Uskalla yrittää, me tarjoamme turvan. Monen

Lisätiedot

Yrittäjälläkin on oikeus työttömyysturvaan

Yrittäjälläkin on oikeus työttömyysturvaan Yrittäjälläkin on oikeus työttömyysturvaan -kassa www.syt.fi Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa 2015 Yrittäjäjärjestön jäsenyys ei vielä takaa yrittäjälle ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Siihen tarvitaan

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA TORJUNTAVOITTOJA JA BANAANIPOTKUJA ROHKEITA PELINAVAUKSIA JYTY PELAA SUJUVASTI MONILLA PELIKENTILLÄ JA TEKEE ROHKEITA PELINAVAUKSIA JÄSENTENSÄ HYÖDYKSI. ME EMME TYYDY VAIN TURVAAMAAN

Lisätiedot

Työttömyysturva. Esko Salo

Työttömyysturva. Esko Salo Työttömyysturva Esko Salo 16.9.2015 Työttömyysetuuksien saajat 2014 Työttömyysetuuksia maksettiin yhteensä 4,8 mrd ansioturva: saajia 332 000, etuudet 2,7 miljardia peruspäiväraha: saajia 75 000, etuudet

Lisätiedot

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus)

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus) 1/5 Vuosikokouksen 2014 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet ja suvun toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle

Lisätiedot

AMMATINHARJOITTAJIEN JA YRITTÄJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA

AMMATINHARJOITTAJIEN JA YRITTÄJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA 2015 AMMATINHARJOITTAJIEN JA YRITTÄJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA Sisältää liittymislomakkeen YRITTÄJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA AYT-kassa taloutesi turvaverkko KASSAJÄSENYYS KANNATTAA Yrittäjäksi lähtemisen tarkoitus on

Lisätiedot

Talous kuralla työttömänä? EI KIITOS.

Talous kuralla työttömänä? EI KIITOS. Talous kuralla työttömänä? EI KIITOS. Ammattiliiton ja työttömyyskassan jäsenille maksetaan ansiopäivärahaa Ansiopäiväraha on työttömyyden aikainen etuus, jota maksetaan työttömyyskassan jäsenille. Ansiopäivärahan

Lisätiedot

Starttiraha ******************************** Härmänmaan TE-toimisto, Yrityspalvelut Nikolaintie 6 62200 KAUHAVA Puh. 029 5046500

Starttiraha ******************************** Härmänmaan TE-toimisto, Yrityspalvelut Nikolaintie 6 62200 KAUHAVA Puh. 029 5046500 Härmänmaan TE-toimisto Starttiraha ******************************** Härmänmaan TE-toimisto, Yrityspalvelut Nikolaintie 6 62200 KAUHAVA Puh. 029 5046500 Starttirahan hakeminen Starttirahaa haetaan siitä

Lisätiedot

Kokemuksia osa-aikaisesta työskentelystä ansiosidonnaisella. Jari Majaniemi JustDoICT.fi 30.10.2014

Kokemuksia osa-aikaisesta työskentelystä ansiosidonnaisella. Jari Majaniemi JustDoICT.fi 30.10.2014 Kokemuksia osa-aikaisesta työskentelystä ansiosidonnaisella Jari Majaniemi JustDoICT.fi 30.10.2014 Sisältö 1. Miksi osa-aikainenkin työnteko on kannattavaa? 2. Miten järjestelmä toimii? 3. Mihin asioihin

Lisätiedot

Starttiraha. 7.10.2015 Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto

Starttiraha. 7.10.2015 Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto Starttiraha Starttirahan tarkoituksena on edistää yritysten ja työpaikkojen syntymistä Suomessa turvaamalla yrittäjäksi ryhtyvän henkilön (työttömän työnhakijan tai henkilöasiakkaan) toimeentulo yritystoiminnan

Lisätiedot

STARTTIRAHA TUKI ALOITTAVALLE YRITTÄJÄLLE. Armi Metsänoja

STARTTIRAHA TUKI ALOITTAVALLE YRITTÄJÄLLE. Armi Metsänoja STARTTIRAHA TUKI ALOITTAVALLE YRITTÄJÄLLE 2013 Starttiraha on henkilökohtainen tuki mahdollista myös useammalle samaan yritykseen Starttiraha ei ole yritystuki ei yrityksen rahoitusta tai tuloa, ei kuulu

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi 2011

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi 2011 Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Maahanmuuttajan kotoutumistuki

Lisätiedot

HE 123/2007 vp. voitaisiin myöntää 31 päivään joulukuuta 2009 saakka. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

HE 123/2007 vp. voitaisiin myöntää 31 päivään joulukuuta 2009 saakka. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008. HE 123/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 15 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi siten, että

Lisätiedot

Säännöt. Lakimiesten työttömyyskassa

Säännöt. Lakimiesten työttömyyskassa Säännöt Lakimiesten työttömyyskassa Säännöt Lakimiesten työttömyyskassa 2 LAKIMIESTEN TYÖTTÖMYYSKASSA KASSAN TOIMIALA I Luku 1 Kassan nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus Kassan nimi on Lakimiesten

Lisätiedot

Yritysinfo 19.5.2014. Haaga-Helia. Yritysneuvoja Hannele Kostiainen YritysHelsinki

Yritysinfo 19.5.2014. Haaga-Helia. Yritysneuvoja Hannele Kostiainen YritysHelsinki Yritysinfo 19.5.2014 Haaga-Helia Yritysneuvoja Hannele Kostiainen YritysHelsinki Luennon aiheet YritysHelsingin palvelut Yrityksen perustamisen vaiheet Sähköinen liiketoimintasuunnitelma Yritysmuodot YritysHelsinki?

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

Työnantajan omavastuu työttömyysturvassa

Työnantajan omavastuu työttömyysturvassa Johan Åström 30.1.2009 1 (5) Työnantajan omavastuu työttömyysturvassa Työttömyyseläke lakkautetaan eläkelajina vuoden 1949 jälkeen syntyneiltä. Työttömyyseläke korvataan pidentämällä työttömyyspäivärahan

Lisätiedot

Kassan nimi on Vakuutusväen Työttömyyskassa ja sen kotipaikka on Helsinki.

Kassan nimi on Vakuutusväen Työttömyyskassa ja sen kotipaikka on Helsinki. VAKUUTUSVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT I LUKU KASSAN TOIMIALA 1 KASSAN NIMI, KOTIPAIKKA, TOIMINTA-ALUE JA TARKOITUS Kassan nimi on Vakuutusväen Työttömyyskassa ja sen kotipaikka on Helsinki. Kassan toiminta-alueena

Lisätiedot

Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö

Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 54 Jäsenyrityksiä 116 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

Maakunnallinen työllisyysfoorumi 13.12.2011 Pekka Ojalehto, Kainuun Yrittäjät 15.12.2011 1

Maakunnallinen työllisyysfoorumi 13.12.2011 Pekka Ojalehto, Kainuun Yrittäjät 15.12.2011 1 Maakunnallinen työllisyysfoorumi 13.12.2011 Pekka Ojalehto, Kainuun Yrittäjät 15.12.2011 1 Yrittäjyyden edunvalvoja Tehtävämme on parantaa yritysten toimintaedellytyksiä ja huolehtia yrittäjien puolesta

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLTOALAN TYÖTTÖMYYSKASSA 1 / 8. T Y Ö T T Ö M Y Y S K A S S A N S Ä Ä N N Ö T Hyväksytty kassan varsinaisessa kokouksessa 11.6.

TERVEYDENHUOLTOALAN TYÖTTÖMYYSKASSA 1 / 8. T Y Ö T T Ö M Y Y S K A S S A N S Ä Ä N N Ö T Hyväksytty kassan varsinaisessa kokouksessa 11.6. TERVEYDENHUOLTOALAN TYÖTTÖMYYSKASSA 1 / 8 T Y Ö T T Ö M Y Y S K A S S A N S Ä Ä N N Ö T Hyväksytty kassan varsinaisessa kokouksessa 11.6.2009 I LUKU KASSAN TOIMIALA 1 KASSAN NIMI, KOTIPAIKKA, TOIMINTA-ALUE

Lisätiedot

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Säännöt 2015- Yrittäjän turvana www.syt.fi Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Säännöt 2015- Kassan kokous on 21.11.2014 hyväksynyt sääntömuutoksen ja Finanssivalvonta on

Lisätiedot

Teollisuusalojen työttömyyskassa TEAM SÄÄNNÖT sivu 1 (8) Projektihallitus 1.4.2009

Teollisuusalojen työttömyyskassa TEAM SÄÄNNÖT sivu 1 (8) Projektihallitus 1.4.2009 Teollisuusalojen työttömyyskassa TEAM SÄÄNNÖT sivu 1 (8) 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Yleistä... 2 2 LUKU TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS... 2 2 Jäsenyys... 2 3 Jäsenyyden hakeminen... 2 4 Jäsenyyden alkaminen...

Lisätiedot

Kirkon Hallintovirkamiehet

Kirkon Hallintovirkamiehet Kirkon hallintovirkamiehet ry Sääminginkatu 4 A 1 57100 Savonlinna 044 7768024 kihv.ry@kolumbus.fi http://www.kirkonhallintovirkamiehet.fi/ Kirkon Hallintovirkamiehet ry on keskusjärjestöihin kuulumaton

Lisätiedot

Päivärahan hakuopas. lomautetuille ja irtisanotuille. Tampereen Insinöörit ry

Päivärahan hakuopas. lomautetuille ja irtisanotuille. Tampereen Insinöörit ry Päivärahan hakuopas lomautetuille ja irtisanotuille Tampereen Insinöörit ry 2 (10) kertymäaikoineen; esimerkiksi tulospalkkiot, ylityökorvaukset, palkattomat vapaat jne. Erittelyn jälkeen kassan pitäisi

Lisätiedot

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa säännöt Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa sisällys Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Säännöt 2016- Kassan kokous on 22.5.2015 hyväksynyt sääntömuutoksen ja Finanssivalvonta on kassan pyynnöstä 26.6.2015

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

Aina kannattaa yrittää! Suomen Yrittäjät 2009

Aina kannattaa yrittää! Suomen Yrittäjät 2009 Aina kannattaa yrittää! Suomen Yrittäjät 2009 24.2.2009 1 Mitä yrittäminen on? Yrittäjyys on ajattelu- ja toimintatapa sekä suhtautumistapa työntekoon. Yrittäjyyttä tarvitaan työskenneltäessä omassa yrityksessä,

Lisätiedot

Muutosturvainfo PIONR

Muutosturvainfo PIONR Muutosturvainfo PIONR 08.05.2012 Jaakko Routavaara Muutosturva-asiantuntija jaakko.routavaara@te-toimisto.fi puh. 050 396 1723 1 FINGERPORI Positiivinen ajattelu Muutosturvan piiriin kuuluvalla työnhakijalla

Lisätiedot

Jäsenenä ammattiliitto Prossa

Jäsenenä ammattiliitto Prossa Jäsenenä ammattiliitto Prossa Jäsenyys Pron on toimihenkilötyön ammattilaisten asiantuntijoiden, esimiesten ja toimihenkilöiden oma etujärjestö. Jäseneksi voi liittyä koulutuksesta, ammattinimikkeestä,

Lisätiedot

Kassan nimi on Posti- ja logistiikka-alan työttömyyskassa, josta käytetään jäljempänä näissä säännöissä nimitystä kassa.

Kassan nimi on Posti- ja logistiikka-alan työttömyyskassa, josta käytetään jäljempänä näissä säännöissä nimitystä kassa. TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT I LUKU KASSAN TOIMIALA 1 Kassan nimi, kotipaikka ja tarkoitus Kassan nimi on Posti- ja logistiikka-alan työttömyyskassa, josta käytetään jäljempänä näissä säännöissä nimitystä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Säännöt 2016 -

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Säännöt 2016 - Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Säännöt 2016 - Kassan kokous on 22.5.2015 hyväksynyt sääntömuutoksen ja Finanssivalvonta on kassan pyynnöstä 26.6.2015 vahvistanut ne astuvaksi voimaan 1.1.2016 lukien.

Lisätiedot

Kassan nimi on Lakimiesten työttömyyskassa ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Jäljempänä näissä säännöissä sitä kutsutaan kassaksi.

Kassan nimi on Lakimiesten työttömyyskassa ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Jäljempänä näissä säännöissä sitä kutsutaan kassaksi. Säännöt Lakimiesten työttömyyskassa LAKIMIESTEN TYÖTTÖMYYSKASSA I Luku KASSAN TOIMIALA 1 Kassan nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus Kassan nimi on Lakimiesten työttömyyskassa ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Teollisuusalojen työttömyyskassa TEAM SÄÄNNÖT sivu 1 (9)

Teollisuusalojen työttömyyskassa TEAM SÄÄNNÖT sivu 1 (9) Teollisuusalojen työttömyyskassa TEAM SÄÄNNÖT sivu 1 (9) 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Yleistä... 2 2 LUKU TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS... 2 2 Jäsenyys... 2 3 Jäsenyyden hakeminen... 2 4 Jäsenyyden alkaminen...

Lisätiedot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi työttömyysturvalain muuttamisesta 1 (6) Työ- ja elinkeinoministeriö Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi työttömyysturvalain muuttamisesta Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitussa

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA OPAS 2013. Sisältää liittymislomakkeen

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA OPAS 2013. Sisältää liittymislomakkeen YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA OPAS 2013 Sisältää liittymislomakkeen 2. AYT-KASSAN JÄSENMAKSU JA PÄIVÄRAHAN SUURUUS VUONNA 2013 JÄSENMAKSU: 1,9 % 5.800 /v ylittävästä työtulon osasta 25.000 /v työtuloon saakka

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

10.12.2014. TEK Martti Kivioja 10.12.2014

10.12.2014. TEK Martti Kivioja 10.12.2014 1 kartoittaa työsuhteen ja sivutoimiyrittäjyyden yhdistämiseen liittyviä ongelmakohtia akateemisen sivutoimiyrittäjän näkökulmasta, kartoittaa akateemisten sivutoimiyrittäjien palvelu- ja edunvalvontatarpeita

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT

TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT JULKIS- JA YKSITYISALOJEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖTTÖMYYSKASSA OFFENTLIGA OCH PRIVATA SEKTORNS FUNKTIONÄRERS ARBETSLÖSHETSKASSA TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT Vahvistettu Finanssivalvonnassa 17.6.2009 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013 Oikaristen Sukuseura Ry:n toimintakertomus 2013 Kuva: Sirpa Heikkinen 2013 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2013 Oikaristen 13-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena. Seuran

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 11.5.2005

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 11.5.2005 1(5) Aika 11.5.2005 Paikka Läsnä Poissa Asianajotoimisto Auhto Laitinen Tuominen Oy:n toimitilat, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Maahanmuuttajan kotoutumistuki

Lisätiedot

Apurahatutkija ja työttömyysturva -tietoisku

Apurahatutkija ja työttömyysturva -tietoisku Apurahatutkija ja työttömyysturva -tietoisku 17.3.2014 Marjaana Maisonlahti Kassanjohtaja 1 Mitä työskentelyyn tarkoitettu apuraha on työttömyysturvassa? Apuraha on toimeentulon lähde Apuraha on toimeentulon

Lisätiedot

Miten yrittäjä voi? Maarit Laine, Terveyskunto Oy. Työhyvinvointiseminaari 1.2.2011, Eduskuntatalo

Miten yrittäjä voi? Maarit Laine, Terveyskunto Oy. Työhyvinvointiseminaari 1.2.2011, Eduskuntatalo Miten yrittäjä voi? Työhyvinvointiseminaari, Eduskuntatalo Yrittäjyys mitä se merkitsee? Askel kammokujaan, josta ei ole takaisin paluuta normaalin turvaverkon piiriin. Kiire, vastuut, taloudelliset vaikeudet,

Lisätiedot

Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016

Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016 Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016 Koulutusten toteuttajat Tilaaja: Varsinais-Suomen ELY-keskus Valvoja: Varsinais-Suomen TE-toimisto Koulutuksen järjestäjä: Primetieto Oy Hakijat: Varsinaissuomalaiset

Lisätiedot

SÄHKÖALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT

SÄHKÖALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT SÄHKÖALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT Hyväksytty Työttömyyskassan edustajiston kokouksessa 11. 12.11.2011 Hyväksytty Finanssivalvonnassa 2.1.2012 SÄHKÖALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT I LUKU KASSAN TOIMIALA

Lisätiedot

SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ JA JÄSENJÄRJESTÖT 2014

SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ JA JÄSENJÄRJESTÖT 2014 SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ JA JÄSENJÄRJESTÖT 2014 SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ - on vuonna 1935 perustettu valtakunnallinen hostellitoiminnan keskusjärjestö. - liittyi kansainväliseen hostelliliittoon, IYHF:ään,

Lisätiedot

PUUALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT

PUUALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT 1(11) PUUALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT 1.1.2015 alkaen 2(11) Sisällysluettelo PUUALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT... 3 I LUKU... 3 TYÖTTÖMYYSKASSAN TOIMIALA... 3 1 Työttömyyskassan nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Avustajatoiminnasta ammattiin. Sotainvalidien Veljesliitto projektijohtaja Eija Kilgast 17.5.2011

Avustajatoiminnasta ammattiin. Sotainvalidien Veljesliitto projektijohtaja Eija Kilgast 17.5.2011 Avustajatoiminnasta ammattiin Sotainvalidien Veljesliitto projektijohtaja Eija Kilgast 17.5.2011 Valtakunnallinen avustajatoimintahanke Sotainvalidien Veljesliito käynnisti avustajatoimintahankkeen marraskuussa

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015 YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015 Sisältää liittymislomakkeen Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT-KASSAN JÄSENMAKSU JA PÄIVÄRAHAN SUURUUS VUONNA 2015 JÄSENMAKSU: 2,7 % 5 800 /v ylittävästä

Lisätiedot

Kuva: Anniina Korpi. Osaamiskehitys

Kuva: Anniina Korpi. Osaamiskehitys Kuva: Anniina Korpi Osaamiskehitys Osaamiskehityksen keskeiset nostot Porin seudun korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus (36,4 %) väestöstä oli suurista ja keskisuurista kaupunkiseuduista alhaisin.

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

OHJE. Jäsenilmoitus / ammattiyhdistyksen perintäsopimus -kaavakkeen täyttöä varten

OHJE. Jäsenilmoitus / ammattiyhdistyksen perintäsopimus -kaavakkeen täyttöä varten YHDISTYS: Merkitse tähän kohtaan HAL RASTITA: Uusi jäsen jos liityt ensimmäistä kertaa Hätäkeskusammattilaisten liittoon EDELLINEN LIITTO JA EROAMISPÄIVÄ, mikäli kuulut johonkin toiseen liittoon HALiin

Lisätiedot

Työttömyyskassan nimi on Kuljetusalan Työttömyyskassa ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Työttömyyskassan nimi on Kuljetusalan Työttömyyskassa ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. KULJETUSALAN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT I LUKU TYÖTTÖMYYSKASSAN TOIMIALA 1 Työttömyyskassan nimi, kotipaikka, toimiala-alue ja tarkoitus Työttömyyskassan nimi on Kuljetusalan Työttömyyskassa ja sen kotipaikka

Lisätiedot

OSUUSKUNTA TOIMINNAN SYNTY JA KASVUTARINA

OSUUSKUNTA TOIMINNAN SYNTY JA KASVUTARINA OSUUSKUNTA TOIMINNAN SYNTY JA KASVUTARINA Osuustoiminnan juuret 1800- luvun teollistuvassa Euroopassa 1901säädettiin osuuskuntalaki Suomessa 1990- luvun lama loi ns. uusosuustoiminnan 2011- uusi buumi??

Lisätiedot

Sähköinen verkkopalvelu on kätevä tapa pitää yhteyttä työttömyyskassaan

Sähköinen verkkopalvelu on kätevä tapa pitää yhteyttä työttömyyskassaan Sähköinen verkkopalvelu on kätevä tapa pitää yhteyttä työttömyyskassaan Työttömyyskassan verkkopalvelun kautta voit lähettää hakemuksia tarkistaa ja muuttaa yhteystietojasi, laskea päivärahan suuruuden,

Lisätiedot

Rahoitusta yritystoiminnan

Rahoitusta yritystoiminnan Rahoitusta yritystoiminnan alkuun Finnverasta rahoitusta yritystoiminnan käynnistämiseen Suunnitteletko yrityksen perustamista? Hyvä liikeidea, yrittäjävalmiudet ja huolellinen suunnittelu auttavat liiketoiminnan

Lisätiedot

Aika: 18.10.2006, kello 18:00-21:22 Paikka: Lahdesjärven ABC Liikenneaseman kokoustilat, Tampere

Aika: 18.10.2006, kello 18:00-21:22 Paikka: Lahdesjärven ABC Liikenneaseman kokoustilat, Tampere Suomen Paaritaksit ry Perustamiskokous Aika: 18.10.2006, kello 18:00-21:22 Paikka: Lahdesjärven ABC Liikenneaseman kokoustilat, Tampere Läsnä: Tarmo Vuorinen, Tampere Markku Tuulinen, Pori Lauri Savolainen,

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 12.12.2013.

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 12.12.2013. KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 12.12.2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 18.12.2013 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 54 34 Kuopion uusyrityskeskuksen

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Lyhyesti ja selkeästi Sisällys 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus > yhteensovitus 5 Koulutusajan tuet työttömälle

Lisätiedot

Työeläketurva. Eläkepalvelut 2014

Työeläketurva. Eläkepalvelut 2014 Työeläketurva Eläkepalvelut 2014 Kokonaiseläketurva 1. Työeläke perustuu työansioihin ei ylärajaa Eläkevakuutusyhtiöt, eläkesäätiöt ja eläkekassat Maatalousyrittäjät, MELA Merimieseläkekassa Keva: julkiset

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

KORKEASTI KOULUTETTUJEN YRITTÄJYYS. VTT, Kehittämispäällikkö Timo Aro 18.4.2012

KORKEASTI KOULUTETTUJEN YRITTÄJYYS. VTT, Kehittämispäällikkö Timo Aro 18.4.2012 KORKEASTI KOULUTETTUJEN YRITTÄJYYS VTT, Kehittämispäällikkö Timo Aro 18.4.2012 Yrittäjyys tilastojen takana Lähde: Suomen Yrittäjät ry Suomessa on noin 270 000 yritystä Tilastokeskuksen toimipaikkarekisterin

Lisätiedot

Työnhakijan työttömyysturva

Työnhakijan työttömyysturva - - - Työnhakijan työttömyysturva te-palvelut.fi Työttömän työnhakijan oikeudet ja velvollisuudet Työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneella henkilöllä on oikeus fftyö- ja elinkeinotoimiston tarjoamiin

Lisätiedot

b. Tukiraha, esim starttiraha (työ- ja elinkeinotoimisto) > ei yritystuki, vaan tarkoitettu toimeentulotueksi > harkinnanvaraista n 6 + 6 + 6 kk

b. Tukiraha, esim starttiraha (työ- ja elinkeinotoimisto) > ei yritystuki, vaan tarkoitettu toimeentulotueksi > harkinnanvaraista n 6 + 6 + 6 kk OSA 6: Talousasiaa RAHOITUSLASKELMA osoittaa toiminnan kustannuksia ja investointeja ENNEN toiminnan käynnistymistä / myös toiminnan ALOITTAMISEEN tarvittavia kustannuksia kuvaa sitä, mitä pitää olla hankittuna

Lisätiedot

Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014

Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014 Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014 Jäsenyysedellytys Palkansaajan jäsenyysehdon pituus lyheni 34 viikosta 26 viikkoon Uutta lyhyempää jäsenyysehtoa sovelletaan, kun henkilö on 29.12.2013 jälkeen ollut yhden

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2014

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2014 YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2014 Sisältää liittymislomakkeen Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT-KASSAN JÄSENMAKSU JA PÄIVÄRAHAN SUURUUS VUONNA 2014 JÄSENMAKSU: 2,7 % 5 800 /v ylittävästä

Lisätiedot

Vakuuttava työttömyyskassa YLEINEN TYÖTTÖMYYSKASSA YTK:N SÄÄNNÖT. Finanssivalvonnan 4.2.2013 vahvistamat

Vakuuttava työttömyyskassa YLEINEN TYÖTTÖMYYSKASSA YTK:N SÄÄNNÖT. Finanssivalvonnan 4.2.2013 vahvistamat Vakuuttava työttömyyskassa YLEINEN TYÖTTÖMYYSKASSA YTK:N SÄÄNNÖT Finanssivalvonnan 4.2.2013 vahvistamat I TYÖTTÖMYYSKASSAN TOIMIALA 1 Työttömyyskassan nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus Työttömyyskassan

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1(7) Edustajisto 6/12 16.4.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 16.4.2012 Klo 17.

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1(7) Edustajisto 6/12 16.4.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 16.4.2012 Klo 17. PÖYTÄKIRJA 1(7) EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS AIKA Klo 17.00 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 1207 KUTSUTUT Varsinaiset edustajat: 1 Juho Karhumäki pj paikalla 2 Eetu Salminen vpj paikalla 3 Salla Korhonen paikalla

Lisätiedot

Tervetuloa työ- ja elinkeinotoimiston infotilaisuuteen

Tervetuloa työ- ja elinkeinotoimiston infotilaisuuteen Tervetuloa työ- ja elinkeinotoimiston infotilaisuuteen 1 Oulun seudun työ- ja elinkeinotoimisto Osoite: Torikatu 34 40 Toimisto avoinna ma pe klo 9 15.45 puhelin 010 194029 www.oulunseuduntetoimisto.fi

Lisätiedot

ERITYISKOULUTETTUJEN TYÖTTÖMYYSKASSA ERKO

ERITYISKOULUTETTUJEN TYÖTTÖMYYSKASSA ERKO ERITYISKOULUTETTUJEN TYÖTTÖMYYSKASSA ERKO Toimintakertomus 2012 Tilinpäätös toiminta- ja tilikaudelta 1.1.-31.12.2012 SISÄLLYS 1 TOIMINTA... 3 1.1 Etuuksien maksatus... 3 1.2 Toimintavuoden kehityshankkeet...

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.5.2011 klo 17.00 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Haapala Heikki jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Englanniksi yhdistyksestä

1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Englanniksi yhdistyksestä 1 (6) LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Englanniksi yhdistyksestä käytetään nimeä Association of Finnish Private

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Toiminnan tarkoitus Kuopion Yrittäjät ry toimii valtakunnallisen yrittäjäjärjestön paikallisena edunvalvojana Kuopiossa. Kuopion Yrittäjät tekee työtä pienten ja keskisuurten

Lisätiedot

Työskentely ja työnhaku ulkomailla

Työskentely ja työnhaku ulkomailla Työskentely ja työnhaku ulkomailla Miksi lähteä töihin ulkomaille? Uudet haasteet Opit uutta Työskentelytavat, kommunikointi, kulttuuri, kieli Verkostoidut Työkokemus Työkokemus ulkomailta on sinulle eduksi

Lisätiedot

Sisältö. Teollisuusalojen työttömyyskassa Edustajiston kokous 3. 5.6.2015

Sisältö. Teollisuusalojen työttömyyskassa Edustajiston kokous 3. 5.6.2015 Sisältö 1 LUKU TYÖTTÖMYYSKASSAN TOIMIALA... 3 1 Yleistä... 3 2 LUKU TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS... 3 2 Jäsenyys... 3 3 Jäsenyyden hakeminen... 3 4 Jäsenyyden alkaminen... 4 5 Jäsenmaksut... 4 6 Jäsenmaksujen

Lisätiedot