S I S Ä L L Y S L U E T T E L O

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "S I S Ä L L Y S L U E T T E L O"

Transkriptio

1

2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O s. 3 Toimitusjohtajan katsaus s. 8 Ramirent lyhyesti s. 10 Ramirent maantieteellisesti s. 10 Ramirent Suomi s. 14 Ramirent Ruotsi s. 18 Ramirent Norja s. 22 Ramirent Tanska s. 26 Ramirent Europe s. 30 Hallituksen toimintakertomus s. 36 Tilintarkastuskertomus s. 37 Konsernin tilinpäätös IFRS s. 37 Konsernin tuloslaskelma s. 38 Konsernin tase s. 39 Konsernin rahavirtalaskelma s. 40 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista s. 41 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot s. 70 Muut konsernitilinpäätöksen liitetiedot s. 78 Taloudellista kehitystä kuvaavat ja osakekohtaiset tunnusluvut s. 81 Emoyhtiön tilinpäätös s. 81 Emoyhtiön tuloslaskelma s. 82 Emoyhtiön tase s. 83 Emoyhtiön rahoituslaskelma s. 84 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot s. 87 Emoyhtiön tuloslaskelman liitetiedot s. 89 Emoyhtiön taseen liitetiedot s. 94 Emoyhtiön tilinpäätöksen muut liitetiedot s. 96 Hallinto s. 96 Ramirent Oyj:n hallintoperiaatteet s. 100 Hallituksen jäsenet s. 102 Konsernin johtoryhmä s. 104 Tietoja osakkeenomistajille s. 107 Toimipaikkaluettelo

3 K A R T T A Ramirentillä on toimintaa 288 toimipisteessä 12 maassa. SUOMI 94 RUOTSI 47 NORJA 36 TANSKA 16 VENÄJÄ 5 VIRO 13 LATVIA 15 LIETTUA 8 PUOLA 25 UKRAINA 2 UNKARI 25 TSEKIN TASAVALTA 2

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimitusjohtajan katsaus Liiketoiminnan kehitys vahvaa kasvavilla markkinoilla Ramirent-konsernin menestys jatkui vuonna Kaikki asetetut tavoitteet ylitettiin komeasti. Kaikissa Ramirentin toimintamaissa vallinneiden suotuisten markkinaolosuhteiden sekä mittavien ja oikein ajoitettujen uuskapasiteetti-investointien ansiosta liikevaihto, tulos ja osakkeenomistajien tuotot nousivat ennätystasolle. Vuonna 2006 Ramirent-konserni vahvisti edelleen asemiaan yhtenä Euroopan kone- ja laitevuokrausmarkkinoiden johtavista toimijoista. Kilpailukykyisen liiketoimintamallin ja tilivuoden alkupuolelle ajoitettujen merkittävien investointiemme avulla pystyimme hyödyntämään markkinoiden vilkkautta ja kiihdyttämään toimintamme kasvua. Ramirentin nykyrakenne, vuosina kahdella merkittävällä yritysostolla luotu Rami-platform, tukeutuu hyvin koordinoituihin valikoimiin markkinoita ja tuotteita. Konevuokraamisen yleistoimijana voimme tiivistä toimipisteverkostoamme hyödyntäen asettaa tarjolle laajan tuote- ja palveluvalikoiman ja tarjota asiakkaillemme täyden palvelun ratkaisuja. Menestyksemme kulmakivinä ovat koneiden ja laitteiden saatavuus ja toimintavarmuus sekä henkilöstömme asiantuntemus ja taito. Kari Kallio seen vuoden takaisista lukemista pääasiassa vuokraamoverkoston liiketoiminnan kasvun ja kiinteiden kustannusten tiukan hallinnan myötä. Lisäksi käyttöaste oli korkealla tasolla markkinoiden vahvan kysynnän ansiosta. Erityisen hyvää menestystä koettiin Ruotsissa, jossa vuoden 2006 liikevoitto (EBIT) oli yli kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Myös Suomen ja Ramirent Europen liiketoiminnot suoriutuivat hyvin, kun kummassakin saavutettiin yli 25 prosentin käyttökate. Ramirent määritti vuonna 2006 konsernille uudet taloudelliset tavoitteet kuvaamaan pitkän aikavälin kannattavaa kasvua. Vuositason vähimmäistavoitteena osakekohtaisen tuloksen kasvulle on 15 % ja sijoitetun pääoman tuotolle 18 %. Vahvaa kasvua liikevaihdossa ja tuloksessa Toimintoja kehitettiin Vuonna 2006 Ramirent-konsernin liikevaihto kasvoi 28 % edellisvuodesta ja oli yhteensä 497,9 miljoonaa euroa (389,0). Pääosa konsernin vapaasta kassavirrasta ohjattiin uuslaitehankintoihin, mikä poikikin hyviä tuottoja kaikilla markkinoilla. Liikevaihto kasvoi kaikissa segmenteissä, ja erityisen voimakkaaksi kasvu yltyi Euroopassa ja Ruotsissa. Kasvusta yli 90 % oli orgaanista. Lisäksi Suomessa ja Ruotsissa toteutettiin vuoden mittaan joukko pienehköjä yritysostoja markkina-aseman lisäämiseksi ja tuotevalikoiman kasvattamiseksi ja monipuolistamiseksi entisestään. Konsernin liikevoitto (EBIT) vuonna 2006 oli 110,3 miljoonaa euroa (56,0), jossa oli edellisvuodesta kasvua 97,0 %. Kaikissa maissa päästiin tulosparannuk- Ramirentin hajautettu organisaatiomalli antaa paikallisyksiköille aidosti mahdollisuuden itsenäiseen asiakassuhteiden kehittämiseen ja kapasiteetti- ja laitetarpeisiin reagointiin kulloisenkin tilanteen vaatimusten mukaan. Paikallistason vastuu ja päätäntävalta yhdistyy konsernin keskitettyyn strategiseen suunnitteluun, rahoitukseen ja ostotoimintaan, minkä tuloksena muodostuu markkinaorientoitunut ja tehokas liiketoimintamalli. Ramirent toimii nykyään kahdessatoista maassa (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Unkari, Venäjä, Ukraina ja Tsekin tasavalta) palvellen asiakkaitaan lähes 300 toimipisteen voimin. 3

5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Markkina-asemamme Pohjoismaissa vahvistui entisestään laajamittaisten investointien ja paikallisten toimipisteiden määrän lisäyksen myötä. Suomessa Ramirent hankki omistukseensa kolme yritystä, jotka nivoutuivat sulavasti Ramirentin nykyiseen toimintaan. Yritysostot vauhdittavat tulevaisuudessa Ramirentin liiketoimintaa infrastruktuuriprojekteissa ja työmaiden tilapäisen sähköistyksen palveluissa. Yhdellä yritysostoista vahvistimme henkilönostintarjontaamme. Ruotsissa jatkoimme toimia asiakaslähtöisyytemme ja houkuttelevuutemme lisäämiseksi entistä laajemmalle asiakaspohjalle. Avasimme Ruotsissa neljä uutta toimipistettä, ja tuotevalikoimaa kehitettiin vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeita. Tanskassa lakkautimme kannattamattoman tuotelinjan ja panostimme vastaavasti entistä enemmän muuhun vuokraustoimintaan. Asiakkaiden tarpeet ylittivät oman kapasiteettimme, ja jouduimmekin lisäämään jälleenvuokrausta ylläpitääksemme jatkuvasti hyvää palvelutasoa. Keski- ja Itä-Euroopassa rakennustoiminta kiihtyi, ja vuokralaitteiden tarve kasvoi kaikissa toimintamaissamme. Näillä alueilla kasvumme oli vahvaa ja kannattavuus hyvällä tasolla, mikä johtui vankan markkina-asemamme, taitavan ja asiakaslähtöisen henkilöstömme ja kapasiteettimme kasvattamisen yhteisvaikutuksesta. Vuoden alussa Tsekin tasavalta lisättiin Ramirentin markkinoiden joukkoon. Kesäkuussa käyntiin lähtenyt Tsekin toiminta etenee suotuisasti. Vakaasti kehittynyttä Norjan vuokraustoimintaamme kasvatettiin kapasiteettia lisäävillä investoinneilla erityisesti nostinten, telineiden ja työmaatilojen osalta. Vahvaa markkina-asemaamme hyödyntämällä saimme myös solmittua runsaasti uusia asiakassopimuksia. Keskittyminen kannattavaan kasvuun Ramirent pyrkii kannattavaan kasvuun: investointeja uuskapasiteettiin tasapainotetaan vastaamaan kysyntää lyhyellä ja pitkällä aikavälillä pitäen samalla kustannukset tiukasti kurissa. Maantieteellisesti laaja 4

6 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS toimintamme monilla eri kehitysvaiheissa olevilla markkinoilla antaa meille mahdollisuuksia investointitilaisuuksien tehokkaaseen hyödyntämiseen. Ramirentin strategia investoida yhdenmukaiseen kalustoon Euroopan laajuisesti pienentää myös yliinvestoinnin riskiä. Ramirent voi hyödyntää laajaa toimipisteverkostoansa ja maantieteellistä levinneisyyttänsä sekä optimoida vuokrakaluston käyttöastetta siirtämällä laitteita markkina-alueelta toiselle tarpeen mukaan. Konsernin strategian kehitystyö jatkuu edelleen. Strategiset suunnitelmat, rahoitus, ostotoiminta, investointipäätökset sekä vuokrakaluston hallinnointi on keskitetty konsernin johtoryhmälle, jotta voimme saavuttaa synergiaetuja ja jakaa parhaimmat käytännöt. Olemme parantaneet vuokrakaluston hallintaa tehokkaamman ostotoiminnan ja logistiikan avulla. Liiketoimintamalliimme kuuluu toimintojen keskinäinen vertailu ja toiminnan avainlukujen analysointi parhaiden käytäntöjen kehittämiseksi ja tietotaidon jakamiseksi konsernin sisällä. Markkinatilanteen odotetaan jatkuvan hyvänä vuonna Kasvuumme ovat vaikuttaneet pääasiassa neljä tekijää: rakennusmarkkinoiden kasvu, jatkunut suuntaus vuokrata koneita ja laitteita ostamisen sijasta, kykymme jatkaa markkinaosuutemme lisäämistä pirstaleisella toimialalla sekä investoinnit uuteen kapasiteettiin. Arviomme mukaan rakennustoiminta kokonaisuutena kasvaa Pohjoismaissa 3 prosentilla vuonna Niillä Keski- ja Itä-Euroopan markkinoilla, joilla Ramirent toimii, arvioimme kasvun jatkuvan vankkana. Kone- ja laitevuokrauspalveluiden penetraatioasteen (vuokrauksen suhde omistukseen) arvioidaan kasvavan edelleen konsernin markkina-alueilla rakennusyhtiöiden suuntautuessa enenevästi laitteiden vuokraamiseen niiden ostamisen ja omistamisen sijaan. Näin ollen Ramirent arvioi kone- ja laitevuokrausmarkkinoiden kasvavan rakennusmarkkinoita nopeammin vuonna Yhtenä Euroopan johtavista kone- ja laitevuokraajista Ramirent on valmiina toimimaan tiennäyttäjänä Euroopan vuokrausliiketoiminnan kehityksessä ja konsolidoitumisessa. Ramirentillä on hyvä asema hyödyntää sekä nykyisten että uusien markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia, ja Ramirent jatkaakin vuonna 2007 voimakkaita kapasiteetti-investointeja vastatakseen kysyntään, jonka ennakoidaan olevan vahvaa. Ramirent jatkaa myös toimintaansa hyvin nivoutuvien yritysten etsintää ostomielessä ja sisäisen tehokkuutensa kehittämistä kannattavan kasvun tukemiseksi. L i i k e v A I H T O L i i k e v o i t t o j a l i i k e v o i t t o - % O s a k e k o h t a i n e n t u l o s, E P S, MEUR MEUR % , ,00 2,95 110, , , , , ,0 1,50 1, ,5 172, ,4 19,3 33, ,00 0,50 1,00 0,81 0, ,

7 6 TUNNISTE

8 TUNNISTE 7

9 RAMIRENT LYHYESTI A V A I N L U K U J A 2006 IFRS 2005 IFRS 2004 IFRS 2003 FAS 2002 FAS Liikevaihto, Me 497,9 389,0 315,7 172,9 101,5 Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA), Me 171,6 107,1 77,2 45,2 29,6 Liikevoitto (EBIT), Me 110,3 56,0 33,1 19,3 16,4 Tulos ennen veroja (EBT), Me 102,9 48,7 23,2 13,1 14,3 Tilikauden tulos, Me 79,2 35,5 15,5 10,5 9,5 Bruttoinvestoinnit, Me 176,5 112,6 152,7 33,2 112,8 Tulos per osake (EPS), e 2,95 1,35 0,60 0,81 1,00 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 28,1 17,2 14,2 10,3 13,3 Henkilöstö tilikauden lopussa Ramirent lyhyesti Ramirent on Pohjoismaiden ja Keski- ja Itä-Euroopan johtava rakentamiseen ja teollisuudelle koneita ja laitteita vuokraava yhtiö. Konsernilla on yhteensä 288 kiinteää toimipistettä 12 maassa (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Unkari, Venäjä, Ukraina ja Tsekin tasavalta). Ramirent-konsernin päätuoteryhmiä ovat rakennuskoneet, henkilönostimet, telineet, muotit, työmaatilat, työmaiden sähkö- ja lämmitysjärjestelmät sekä torninosturit. Konserni tarjoaa myös näihin liittyviä suunnittelu-, asennus-, kuljetus- ja neuvontapalveluja. Konsernin asiakaskunta koostuu mm. rakennusja asennusliikkeistä, teollisuuslaitoksista, telakoista, valtion ja kuntien organisaatioista sekä yksityishenkilöistä. Konsernilla on yli asiakasta. Konsernin toiminnallinen rakenne Ramirent-konserni toimii 12 maassa. Toiminnallisen rakenteen peruslähtökohtana on paikallisuus, ja eri maiden tytäryhtiöt vastaavat toiminnan toteu- R a m i r e n t O y j Ramirent-konsernin yhtiöt, joilla liiketoimintaa Ramirent Finland Oy (Suomi) Ramirent AB (Ruotsi) Bautas AS (Norja) Ramirent A/S (Tanska) Ramirent Europe Oy (Suomi) Rami-Cranes Oy (Suomi) Mavex Verktyg AB (Ruotsi) Ramirent LLC (Venäjä) UAB Ramirent (Liettua) Teline-Rami Oy (Suomi) CJSC Peterrent (Venäjä) Ramirent S.A. (Puola) Konevuokraamo P. Salminen Oy (Suomi) Ramirent Machinery LLC (Venäjä) Ramirent Scaffolding Sp.z o.o.(puola) Rakennus-Sähkö- Kone-Järvinen Oy (Suomi) AS Ramirent (Viro) Ramirent Agentrade Kft. (Unkari) SIA Ramirent (Latvia) Ramirent Ukraine LLC (Ukraina) SIA Ramiteh (Latvia) Ramirent s.r.o. (Tsekin tasavalta) 8

10 RAMIRENT LYHYESTI R A M I R E N T L U K U I N A Segmentit Liikevaihto 2006 (Me) Henkilöstö Toimipisteitä Markkina-asema Suomi Ruotsi Norja Tanska Europe Konserni tuksesta. Konsernitasolla koordinoidaan strateginen suunnittelu, investointitoiminta, rahoitus ja kaikkia markkina-alueita koskevat yhteiset asiat. Ramirent on Suomen suurin konevuokraamo, jolla on 94 toimipaikasta koostuva, koko Suomen kattava vuokraamoverkosto. Vuoden 2007 alusta lähtien Suomen vuokrausliiketoimintaa harjoittaa Ramirent Finland Oy. Ruotsissa Ramirent on toiseksi suurin konevuokraamo, jolla on 47 toimipistettä. Ruotsissa toimintaa harjoittaa Ramirent AB. Norjassa toimitaan Bautas AS:n nimissä. Bautas on Norjan suurin konevuokraamo, jolla on 36 toimipistettä. Tanskassa Ramirent on Tanskan suurin konevuokraamo ja sillä on 16 toimipistettä eri puolilla maata. Tanskassa toimitaan Ramirent A/S:n kautta. Ramirent Europe Oy vuokraa rakennuskoneita ja -laitteita Venäjällä, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Unkarissa, Ukrainassa ja Tsekin tasavallassa. Näissä maissa on tällä hetkellä yhteensä 95 toimipistettä käsittävä vuokraamoverkosto. R a m i r e n t - k o n s e r n i n t o i m i n n a l l i n e n r a k e n n e Toimipisteverkosto S U O M I R U O T S I N O R J A T A N S K A E U R O P E Konekaluston hallinta Ostot Paikallinen laitteisto Paikallinen laitteisto Paikallinen laitteisto Paikallinen laitteisto Yleiseurooppalainen kalusto Paikallinen laitteisto V e n ä j ä V i r o L a t v i a L i e t t u a P u o l a U k r a i n a U n k a r i T s e k i n t a s a v a l t a RAHOITUS 9

11 RAMIRENT MAANTIETEELLISESTI SUOMI Suomi Ramirent Finlandin voimakas kasvu jatkui vuonna Liikevaihto kasvoi 21,1 prosentilla 102,7 (84,8) miljoonaan euroon liikevoiton ollessa 25,7 (18,1) miljoonaa euroa. Segmentin kasvu selittyy pääasiassa vahvalla kysynnällä rakentamisessa, telakoilla ja teollisuuden markkinoilla. Investointien määrä oli 35,8 (14,5) miljoonaa euroa. Suomen rakennusmarkkinoiden kasvuvauhti vuonna 2006 oli 4 5 %. Ramirentin arvioiden mukaan rakennuskoneiden vuokrausmarkkinat jatkoivat kasvuaan selvästi rakennusmarkkinoita nopeammin. Ramirent Finlandin liikevaihto kasvoi kaikilla tuotelinjoilla ja kaikilla toiminta-alueella. Ramirentin arvioidaan kasvattaneen markkinaosuuksiaan, ja yrityksen liikevaihto ylitti ensimmäistä kertaa Suomessa 100 miljoonan euron rajan. Suomen vuokrausliiketoiminta omaksi segmentikseen Kari Aulasmaa Vuonna 2006 Ramirent Finland toimi ensimmäistä kertaa omana segmenttinään ilman konsernihallinnosta aiheutuvia kustannuksia. Joulukuussa 2006 päätettiin myös yhdistää kaikki Suomen toiminnot uuteen Ramirent Finland Oy:öön. Vuoden 2007 alusta alkaen Suomen liiketoiminnot ovat uuden yrityksen alaisia. Telineet-liiketoiminta tapahtuu Teline-Rami Oy:n alaisuudessa, ja torninostureiden liiketoiminta Rami-Cranes Oy:n alaisuudessa. Suomen liiketoiminnan yhtiöittäminen lisää konsernin toimintojen läpinäkyvyyttä ja segmenttien vertailtavuutta. Strategisia hankintoja tuotevalikoiman vahvistamiseksi Ramirent hankki vuonna 2006 Suomessa omistukseensa kolme yritystä: P. Salminen Oy, RSK-Järvinen Oy sekä Lainaväline HS. P. Salminen on erikoistunut maanrakennuskoneiden vuokraamiseen, ja RSK-Järvinen on erikoistunut työmaiden rakennusaikaiseen sähköistykseen ja lämmittämiseen. Kolmas yritysosto oli Lainaväline HS:n nostinten vuokraustoiminta, joka yhdistettiin välittömästi Ramirentiin. Kaikki hankinnat vahvistivat ja laajensivat Ramirentin tuotevalikoimaa ja palvelutarjontaa, sekä vahvistivat edelleen Ramirentin asemaa Suomen johtavana täyden palvelun rakennuskoneiden ja laitteiden vuokraamona. L i i k e v a i h d o n k e h i t y s ( M E U R ), n e l j ä n n e k s i t t ä i n MEUR MEUR ,2 29, ,5 24,8 23, ,8 24, , Q1 Q2 Q3 Q4 0 Q1 Q2 Q3 Q4 10

12 RAMIRENT MAANTIETEELLISESTI SUOMI Markkinoiden näkymät Ramirent Suomi lyhyesti Rakennusteollisuuden (RT) mukaan Suomen rakennusmarkkinat kasvavat 2,5 prosentilla vuonna Suomessa vuokralaitteiden käyttö on kansainvälisesti katsottuna edelleen suhteellisen vähäistä, mutta sen uskotaan kasvavan tulevaisuudessa, kun rakennusliikkeet ja teollisuus jatkavat kannattavuuden ja tuottavuuden parantamista. Näin ollen vuokramarkkinoiden uskotaan vuonna 2007 edelleen kasvavan rakennusmarkkinoita nopeammin. Suomen vuokrausmarkkinat ovat melko keskittyneet, ja Ramirentillä on hyvä asema toisena niistä kahdesta suuresta alan yrityksestä, joiden toiminta kattaa koko maan. Ramirent Finland laajentaa edelleen tuotevalikoimaansa ja kehittää uutta palvelutarjontaa. Ramirent-konserni on saanut alkunsa Ramirent Finlandista, jonka toiminta alkoi vuonna Ramirent on Suomen johtava rakennuskoneita ja -laitteita vuokraava yhtiö. Yhtiöllä on koko maan kattava 94 vuokraustoimipisteen verkosto, joka jakautuu kahdeksaan toiminta-alueeseen ja viiteen tuotelinjaan. Ramirent Finlandilla on toiminnalleen ISO 9001 laatu-, OHSAS työterveys ja -turvallisuussekä ISO ympäristösertifioinnit, sekä kansallinen RALA-pätevyys. Vuoden 2006 lopussa henkilöstön määrä oli 578. L i i k e v o i t o n k e h i t y s ( % l i i k e v a i h d o s t a ), n e l j ä n n e k s i t t ä i n % ,9 % % ,5 % ,1 % 23,8 % ,5 % 13,1 % 16,3 % ,5 % Q1 Q2 Q3 Q4 0 Q1 Q2 Q3 Q4 11

13 12 TUNNISTE

14 TUNNISTE 13

15 RAMIRENT MAANTIETEELLISESTI RUOTSI Ruotsi Ramirent AB:n positiivinen kehitys jatkui vuonna Liikevaihto kasvoi 24,5 prosentilla 130,9 (105,2) miljoonaan euroon liikevoiton ollessa 22,5 (9,3) miljoonaa euroa ilman kertaluonteisia eriä. Segmentti on jatkanut uusien paikallisten toimipisteiden avaamista ja investoinut vahvasti uusiin laitteisiin vastatakseen asiakkaiden tarpeisiin. Investointien määrä oli 43,7 (49,3) miljoonaa euroa. Mikael Öberg Vuonna 2006 Ruotsin rakennusmarkkinoiden kasvuvauhti oli 10 %. Kasvua on tapahtunut melkein kaikilla Ruotsin alueellisilla markkinoilla. Pohjois- Ruotsissa kysyntä on liittynyt infrastruktuuriohjelmiin sekä suuriin kaivos-, teräs- ja paperiteollisuuden investointeihin. Muualla Ruotsissa tarpeet ovat olleet moninaisempia ja liittyneet osin infrastruktuuriin, teollisuus- ja asuinrakentamiseen ja jossakin määrin myös liikekeskusten rakentamiseen. Vahvat markkinaolosuhteet ovat lisänneet vuokralaitteiden kysyntää ja kasvattaneet mittavasti koneiden ja kaluston vuokramarkkinoita. Ramirent Ruotsin liikevaihto on kasvanut kullakin toiminta-alueella laitteistoihin tehtyjen merkittävien investointien ansiosta, minkä perusteella Ramirent arvioi lisänneensä markkinaosuuksiaan Ruotsissa. Sisäistä ja ulkoista brandin rakentamista Ramirent muodostettiin vuonna 2004 kahden konevuokraamon Stavdalin ja Altiman fuusiossa, joten yhtiö on sangen uusi Ruotsissa. Yritys on alusta pitäen pyrkinyt päämäärätietoisesti luomaan organisaatiolle yhtenäisen linjan ja kasvattamaan sekä uusien että olemassa olevien asiakkaiden tietoisuutta Ramirent-brandista. Vastaanotto on ollut erittäin positiivinen, ja nykyään Ramirent tunnetaan hyvin Ruotsin markkinoilla. Brandin tunnettuuden kasvattamiseksi ja yrityksen arvojen esilletuomiseksi Ramirent jatkaa menestyksellistä sponsorointiohjelmaansa Ruotsin jääkiekkoliigan Elitserienin kanssa vuonna Ohjelmalla on tärkeä rooli Rami-hengen luomisessa Ruotsissa. Keskittyminen asiakkaaseen Ramirent-konsernin perustamisesta lähtien Ruotsin toiminnot ovat tehneet aktiivisesti työtä lisätäkseen paikallista läsnäoloaan, laajentaakseen asiakaskuntaansa ja vuokrakalustoaan sekä parantaakseen asiakaskeskeisyyttään. Vuonna 2006 segmentti avasi lisää uusia paikallisia toimipisteitä ja laajensi uusille markkinoille joko orgaanisen kasvun kautta tai osta- L i i k e v a i h d o n k e h i t y s ( M E U R ), n e l j ä n n e k s i t t ä i n MEUR 2005 MEUR , ,5 26,7 24,8 30, ,9 31,2 31, Q1 Q2 Q3 Q4 0 Q1 Q2 Q3 Q4 14

16 RAMIRENT MAANTIETEELLISESTI RUOTSI malla paikallisen yhtiön kuten Skellefteåssa. Asiakkaiden määrä on kasvanut 10 prosentilla vuonna 2006, ja Ramirent on solminut useita koko maata kattavia asiakassopimuksia sekä rakennusalalla että teollisuudessa. Ramirent jatkoi toimiaan kasvattaakseen osuuttaan nostinten ja tie- ja vesirakennuskoneiden markkinoilla sekä toi markkinoille uudentyyppisiä teräsmoduuleita, jotka on suunniteltu erityisesti teollisuuden huoltotöihin sekä ahtaiden tilojen rakennustöihin. Ramirent on myös avannut kotisivuillaan Ramirent TV -nimisen verkkokanavan, jonka kautta asiakkaat saavat tuotetietoa ja teknistä tukea. Markkinoiden näkymät Ruotsin rakennusliiton (BI) mukaan rakennusmarkkinoiden arvioidaan kasvavan 4 prosentilla vuonna Kasvuvauhtiennuste on alhaisempi kuin vuodelle 2006 tehty, sillä rakennusteollisuutta rajoittaa ammattitaitoisen työvoiman ja rakennusmateriaalien puute. Vuonna 2007 Ramirent odottaa Ruotsin konevuokrausmarkkinoiden pysyvän edelleen korkealla tasolla, kuitenkaan nousematta yhtä korkealle kuin poikkeuksellisen hyvänä vuonna Ramirentin lisäksi Ruotsissa toimii vain yksi toinen kansainvälinen konevuokrausketju, jolla on koko maan kattava täysi tuotevalikoima ja palveluverkosto. Ramirent Ruotsi tulee menemään yhä useammille paikallismarkkinoille, laajentamaan vuokrakalustoaan ja kehittämään segmenttiään tehokkuuden ja asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi. Ramirent Ruotsi lyhyesti Ramirent Ruotsi syntyi vuonna 2004 Ramirentin ostaessa NCC:n sisäisen rakennuskonevuokrausliiketoiminnan Altiman. Ramirent on Ruotsin toiseksi suurin konevuokrausyhtiö. Segmentillä on toimintaa 47 toimipisteessä yhdeksällä toiminta-alueella. Ramirent AB:llä on seuraavat sertifikaatit: ISO 9001 laatu- ja ISO ympäristösertifioinnit. Vuoden 2006 lopussa henkilöstön määrä oli 575. L i i k e v o i t o n k e h i t y s ( % l i i k e v a i h d o s t a ), n e l j ä n n e k s i t t ä i n % % ,5 % 19,5 % ,0 % 14,8 % 10 7,9 % 11,7 % 11,8 % ,0 % 5 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 15

17 16 TUNNISTE

18 TUNNISTE 17

19 RAMIRENT MAANTIETEELLISESTI NORJA Norja Ramirent Norja (Bautas) kasvoi vahvasti ja kannattavasti vuonna Liikevaihto kasvoi 19,4 prosentilla 120,3 (100,8) miljoonaan euroon liikevoiton ollessa 27,2 (15,7) miljoonaa euroa. Segmentti todisti jälleen olevansa johtava yhteistyökumppani suurissa projekteissa ja solmi vuoden mittaan useita uusia asiakassopimuksia. Investointien määrä oli 27,7 (16,6) miljoonaa euroa. Norjan rakennusmarkkinat kasvoivat 2,6 prosentilla vuonna Kasvu oli vahvaa ja toiminta vilkasta kaikilla sektoreilla, ja merkittävintä kasvua nähtiin yleisrakentamisessa. Vilkkaan kysynnän ongelmat pystyttiin välttämään rakennusalalla, kun osa työvoimaa hankittiin Itä-Euroopan maista ja koska sektorin tuottavuus parani merkittävästi. Alhaisen korkotason ansiosta aloitettiin ennätysmäärä muita kuin asuinrakennusprojekteja, ja toisaalta yksityisten projektien määrä korvasi hieman vähäisemmän julkisen rakentamisen. Tämän ansiosta Norjan konevuokrausmarkkinat kasvoivat hyvää vauhtia. Segmentin liikevaihto Bautas-nimen alla lisääntyi kaikilla toiminta-alueilla huomattavien laiteinvestointien sekä uusien asiakassopimusten myötä. Eivind Bøe Tärkeä kumppani isoissa projekteissa Bautaksella on selkeä strategia tulla tärkeimmäksi kumppaniksi Norjassa toteutettavissa suurissa rakennusprojekteissa. Tällaiset projektit asettavat korkeita vaatimuksia laitteiston ja henkilöstön koordinoinnille työmaalla. Näiden vaatimusten toteuttamiseksi Bautas on kehittänyt mallin, jossa se ottaa kokonaisuudessaan vastuun työmaan laitteistotarpeista ja luo siten suoran kanavan kiinteistön omistajan ja laitteiston toimittajan välille. Läheinen yhteistyö mahdollistaa sen, että asiakkaalle voidaan toimittaa ratkaisut nopeasti, joustavasti ja luovasti. Vuoden 2006 kolme suurprojektia (Oslon oopperatalo sekä Aukran and Snøhvitin nestekaasuprojektit) toteutettiin tämän mallin mukaisesti, ja ne muodostivat 11 % Bautasin liikevaihdosta. L i i k e v a i h d o n k e h i t y s ( M E U R ), n e l j ä n n e k s i t t ä i n MEUR 2005 MEUR , ,0 24,3 26,0 28, ,2 28,9 29, Q1 Q2 Q3 Q4 0 Q1 Q2 Q3 Q4 18

20 RAMIRENT MAANTIETEELLISESTI NORJA Organisaatiota vahvistettiin lisäten reagointia markkinamuutoksiin Vuonna 2006 kehitettiin ja toteutettiin uusi strategia, jonka pohjalta segmentti on enemmän markkinaorientoitunut. Bautas on myös muuttanut johtamisrakennettaan selkeyttämällä vastuualueita panostaen entistä enemmän asiakaskeskeisyyteen. Sekä operatiivista johtoa että tuotejohtamista on vahvistettu, mikä parantaa mahdollisuuksia reagoida markkinamuutoksiin ja lisätä toiminnan tehokkuutta. Markkinoiden näkymät Norjan rakennusmarkkinoiden arvioidaan Byggstrategin mukaan kasvavan 2,5 prosentilla vuonna Kasvuvauhdin ennuste on alhaisempi kuin vuodelle 2006, koska osa meneillään olevista suurista rakennusprojekteista valmistuu. Näin ollen Ramirent odottaa Norjan konevuokrausmarkkinoiden kasvavan tänä vuonna edellisvuotta hitaammin. Bautas on Norjan ainoa konevuokrausketju, jolla on koko maan kattava täysi tuotevalikoima ja palveluverkosto. Bautas jatkaa pyrkimyksiään lisäkasvun saamiseen uusien asiakassopimusten ja sisäisen tehokkuuden parantamisen avulla. Ramirent Norja lyhyesti Norjassa Ramirent toimii Bautas-nimellä. Bautas on konevuokrausyhtiö, joka sai alkunsa Ramirentin vuonna 2002 ostamasta norjalaisesta rakennusliikkeestä Veidekkestä. Bautas on Norjan suurin konevuokrausyhtiö. Segmentillä on toimintaa 36 toimipisteessä kolmella toimintaalueella. Bautas on sertifioitu StartBANKin standardin mukaan. Vuoden 2006 lopussa henkilöstön määrä oli 594. L i i k e v o i t o n k e h i t y s ( % l i i k e v a i h d o s t a ), n e l j ä n n e k s i t t ä i n % 2005 % ,4 % 23,2 % 22,6 % 20 18,5 % 19,2 % 20 19,4 % 15 14,3 % ,5 % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 19

21 20 TUNNISTE

22 TUNNISTE 21

23 RAMIRENT MAANTIETEELLISESTI TANSKA TANSKA Ramirent Tanska kasvoi voimakkaasti kannattavuuttaan parantaen vuonna Liikevaihto kasvoi 17,1 prosentilla 50,0 (42,7) miljoonaan euroon voiton ollessa 7,3 (4,2) miljoonaa euroa. Segmentin kasvu selittyy erittäin aktiivisilla rakennusmarkkinoilla. Investointien määrä oli 14,4 (9,1) miljoonaa euroa. Vuonna 2006 Tanskan rakennusmarkkinat kasvoivat noin 7 prosentin tahtia ennätyskorkealle tasolle, mitä edisti hyvä yleinen taloustilanne. Rakennusmarkkinoiden aktiivisuus vaikutti voimakkaasti konevuokrausliiketoimintaan. Ramirentin arvioiden mukaan korkeampi kysyntä ja käyttöaste johtivat rakennuskoneiden vuokrausmarkkinoiden selvästi rakennusmarkkinoita nopeampaan kasvuun. Ramirent Tanska onnistui sekä lisäämään liikevaihtoaan että parantamaan markkinaosuuttaan huolimatta telineliiketoimintansa heikkenemisestä. Kannattavuus parantui, vaikka uudelleen vuokrattujen koneiden ja laitteiden osuus oli suuri. Muutoksia tuotetarjonnassa kannattavuuden parantamiseksi Erik Høi Vuonna 2006 Ramirent päätti lopettaa telinepystytyspalvelunsa Tanskassa ja aikoo tästedes vuokrata vain valikoituja telinetuotteita. Kalusto siirrettiin Ramirentin toimipisteisiin Venäjälle ja Puolaan, joissa kyseisen kaluston kysyntä on korkealla tasolla. Tämä on hyvä ja toimiva esimerkki Ramirentin koko Euroopan kattavan verkoston eduista. Tanskassa keskitytään enemmän Ramirentin muihin tuotelinjoihin sekä markkinoiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Ramirent Tanska on kehitellyt lupaavaa tuotetta nimeltä Rakennusapu. Kyseessä on uusi työmaalogistiikan ja -palveluiden konsepti, joka esitellään laajemmin vuonna Uusi logistiikkakeskus Tanskan itäosa on ollut Tanskan ainoa alue, jossa Ramirent tarjoaa koko tuotelinjaansa. Tämän alueen toiminta hoidetaan paikallisessa logistiikkakeskuksessa Grevessä lähellä Kööpenhaminaa. Vuonna 2006 Ramirent Tanska perusti uuden logistiikkakeskuksen Tanskan länsiosaan, Etelä-Jyllannissa sijaitsevaan Funeniin. Uudessa keskuksessa on työn alla koko tuotelinjan toteuttaminen. Funenin logistiikkakeskuksensa ansiosta Ramirent pystyy entistä paremmin hyödyntämään kokonsa ja kasvamaan entisestään. L i i k e v a i h d o n k e h i t y s ( M E U R ), n e l j ä n n e k s i t t ä i n MEUR MEUR ,2 10,7 11,3 12, ,2 11,6 14,0 14, Q1 Q2 Q3 Q4 0 Q1 Q2 Q3 Q4 22

24 RAMIRENT MAANTIETEELLISESTI TANSKA Markkinoiden näkymät Rakennustoiminta tulee olemaan vilkasta myös vuonna 2007, mutta sitä rajoittavat työvoiman puute sekä yleiset palkkatasopaineet. Tanskan rakennusmarkkinoiden arvioidaan kasvavan 1,5 prosentilla vuonna 2007 (Danish Construction Association, DB). Tanskan konevuokrausmarkkinat ovat monien pienten toimijoiden takia sirpaleiset ja kilpailu paikallismarkkinoilla on kovaa. Konevuokraustoiminta on lisääntynyt, ja melkein kaikki olemassa olevat vuokrausyritykset Tanskassa ovat vahvistaneet toimipisteverkkoaan ja tuotelinjaansa. Varmistaakseen tulevaisuuden kasvuaan, tuottavuuttaan sekä liikevoittoaan sekä houkutellakseen ammattitaitoista työvoimaa Ramirent Tanska vahvisti vuonna 2006 HRM-organisaatiotaan ja myyntiään. Ramirent Tanska investoi uuteen kalustoon vastatakseen asiakkaiden kysyntään ja vähentää uudelleenvuokrausta. Ramirent Tanska lyhyesti Ramirent Tanska muodostettiin ja yhdistettiin Ramirent-konserniin Altiman ja Treffcon ostamisen jälkeen vuonna Segmentillä on toimintaa 16 toimipisteessä kolmella toimintaalueella. Vuoden 2006 lopussa henkilöstön määrä oli 205. L i i k e v o i t o n k e h i t y s ( % l i i k e v a i h d o s t a ), n e l j ä n n e k s i t t ä i n % % ,5 % 18,3 % ,4 % 14,2 % 12,7 % ,4 % 11,8 % ,2 % Q1 Q2 Q3 Q4 0 Q1 Q2 Q3 Q4 23

25 24 TUNNISTE

26 TUNNISTE 25

27 RAMIRENT MAANTIETEELLISESTI EUROOPPA Europe Ramirent Europen voimakas kehitys jatkui vuonna Liikevaihto kasvoi 70,9 prosentilla 96,4 (56,4) miljoonaan euroon liikevoiton ollessa 26,2 (11,8) miljoonaa euroa. Segmentin kasvu on seurausta vahvoista rakennusmarkkinoista kaikissa niissä maissa, joissa segmentillä on toimintaa. Investointien määrä oli 57,4 (41,1) miljoonaa euroa. Vuonna 2006 Keski- ja Itä-Euroopan rakennusmarkkinoiden kasvuvauhti oli noin 10 %. Ramirentin arvioiden mukaan rakennuskoneiden vuokrausmarkkinat jatkoivat kasvuaan rakennusmarkkinoita nopeammin. Ramirentin liikevaihto lisääntyi kaikissa niissä Keski- ja Itä-Euroopan maissa, joissa segmentillä on toimintaa. Nykyiset markkinat Kasvu nykyisillä markkinoilla oli vahvaa vuonna Liikevaihto kasvoi kussakin maassa vuonna 2006 vähintään 50 %, miltei kaksinkertaistuen edellisvuodesta Unkarissa ja Ukrainassa. Tämä kehitys on seurausta vahvasta investoinnista kapasiteetin lisäämiseksi asiakkaiden kasvaneeseen kysyntään vastaamiseksi sekä toimipisteverkoston laajentamiseksi. Unkarissa vuonna 2005 hankitun Agentraden toiminnot yhdistettiin Ramirentiin heinäkuun alussa. Yhtiöiden yhdistäminen on edennyt hyvin. Timo Korhonen Toimintojen laajentaminen Ramirentillä on kaikista merkittävistä eurooppalaisista rakennuskonevuokrausyrityksistä vahvin jalansija Keski- ja Itä-Euroopan markkinoilla. Ramirent pyrkii hyödyntämään johtavaa asemaansa laajentaakseen osuuttaan vakiintuneista ja kasvavista markkinoista sekä kasvamaan riskiä jakaen. Ramirentillä on etua toimintansa pitkäjänteisyydestä tällä alueella ja vuodesta 1989 alkaen hyviä referenssejä siirtymisestä uusille markkinoille ja asemansa vakiinnuttamisesta niillä. Vuonna 2006 Tsekin tasavalta lisättiin Ramirent-markkinoiden kasvavaan luetteloon. Toiminta aloitettiin kesäkuussa ja jo nyt on nähtävissä hyvää kehitystä. L i i k e v a i h d o n k e h i t y s ( M E U R ), n e l j ä n n e k s i t t ä i n MEUR MEUR , , ,6 12,0 16,8 19, ,5 20, Q1 Q2 Q3 Q4 0 Q1 Q2 Q3 Q4 26

28 RAMIRENT MAANTIETEELLISESTI EUROOPPA Markkinoiden näkymät Teollistuminen on nopeaa Keski- ja Itä-Euroopan markkinoilla osittain länsimaisten investointien ansiosta. Euroconstructin mukaan rakennusmarkkinoiden arvioidaan kasvavan vuonna 2007 hieman edellistä vuotta hitaammin. Keski- ja Itä-Euroopan konevuokrausmarkkinat ovat vielä lapsenkengissään ja vuokrakoneiden käyttö on vähäistä Länsi-Eurooppaan verrattuna. Rakennusmarkkinoiden vahvan kasvun odotetaan kuitenkin lisäävän vuokralaitteiden kysyntää sekä kehittävän vuokramarkkinoita. Ramirent Europen odotetaan kasvattavan markkinaasemaansa ja pääsevän uusille strategisesti tärkeille markkinoille. Ramirent Europe lyhyesti Ramirent Europen konevuokraustoiminta aloitettiin Moskovassa vuonna 1989 perustamalla yhteisyritys silloiseen Neuvostoliittoon yhdessä kahden paikallisen yhteistyökumppanin kanssa. Nykyään segmentillä on 95 toimipistettä kahdeksassa Keski- ja Itä-Euroopan maassa (Venäjä, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Unkari, Ukraina ja Tsekin tasavalta). Vuoden 2006 lopussa henkilöstön määrä oli L i i k e v o i t o n k e h i t y s ( % l i i k e v a i h d o s t a ), n e l j ä n n e k s i t t ä i n % ,1 % % 25,4 % 25,4 % 17,5 % 35 33,9 % 30 29,7 % 25 23,1 % ,5 % Q1 Q2 Q3 Q4 0 Q1 Q2 Q3 Q4 27

29 28 TUNNISTE

30 TUNNISTE 29

31 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Hallituksen toimintakertomus Toiminta Ramirent on rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Pohjoismaiden sekä Itä- ja Keski-Euroopan markkinoilla. Yhtiön pääkonttori on Helsingissä alkaen yhtiön pääkonttori sijaitsee Vantaalla. Konsernilla on 288 (270) toimipistettä kahdessatoista maassa. IFRS-tilinpäätöskäytännön (International Financial Reporting Standards) soveltaminen Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu voimassa olevia IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti yhteisössä sovellettaviksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisen kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön mukaiset. Liikevaihto ja tuloksen muodostuminen Rakentaminen on lisääntynyt yhtiön arvion mukaan Pohjoismaissa noin 6 %. Itä- ja Keski-Euroopan maissa kasvu on ollut huomattavasti suurempi. Konevuokrausmarkkinat ovat yhtiön arvion mukaan kasvaneet vuonna 2006 rakentamista nopeammin kaikissa Pohjoismaissa. Lisäksi markkinat ovat jatkaneet voimakasta kasvuaan niissä Itä- ja Keski- Euroopan maissa, joissa Ramirentillä on toimintaa eli Venäjällä, Baltian maissa, Puolassa, Unkarissa, Ukrainassa ja Tsekin tasavallassa. Vuoden 2006 toteutuneen kasvun perusteella Ramirent arvioi yhtiön vahvistaneen markkina-asemaansa kaikissa konsernin suurimmissa maissa. Konsernin vuoden 2006 liikevaihto kasvoi 28,0 % ollen 497,9 (2005: 389,0; 2004: 315,7) milj. euroa, josta Suomen liikevaihto oli 102,7 (84,8) milj. euroa, Ruotsin 130,9 (105,1) milj. euroa, Norjan 120,3 (100,8) milj. euroa, Tanskan 50,0 (42,7) milj. euroa ja Ramirent Europen 96,4 (56,4) milj. euroa. Suurin osa kasvusta oli orgaanista. Konsernin katsauskauden liikevoitto oli 110,3 (2005: 56,0; 2004: 33,0) milj. euroa, josta Suomen 25,7 (18,1) milj. euroa, Ruotsin 27,9 (sisältäen ensimmäisellä neljänneksellä kiinteistöjen myynnistä saadun 5,4 milj. euron kertaluonteisen voiton) (9,2) milj. euroa, Norjan 27,2 (15,7) milj. euroa, Tanskan 7,3 (4,2) milj. euroa sekä Ramirent Europen 26,2 (11,8) milj. euroa. Konsernin liikevoittomarginaali kasvoi edelleen ollen 22,2 % (14,4 %). Konsernin tulos ennen veroja oli 102,9 (48,7) milj. euroa ja tilikauden tulos oli 79,2 (35,5) milj. euroa. Tulos kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna johtuen pääosin liikevaihdon kasvusta, korkeasta kapasiteetin käyttöasteesta sekä hyvästä kiinteiden kustannusten hallinnasta. Lisäksi tulokseen sisältyy Ruotsin kiinteistöjen myynnistä ensimmäisellä neljänneksellä saatu verovapaa 5,4 milj. euron voitto. Sijoitetun pääoman tuotto oli 28,1 % (2005: 17,2 %: 2004: 14,2 %) ja oman pääoman tuotto 34,3 % (19,6 %). Investoinnit, poistot ja arvonalentumiset Konserniyhtiöiden bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin olivat yhteensä 176,5 (112,6) milj. euroa, josta kone- ja laiteinvestoinnit olivat 165,4 milj. euroa. Investointien merkittävä kasvu johtuu Ramirentin tavoitteesta lisätä vuokrakalustokapasiteettia vastaamaan asiakkaiden kysyntää sekä kehittää tuotevalikoimaa ja toimipisteverkostoa palvelemaan asiakkaita paremmin. Pitkäaikaisiin varoihin kohdistuneet kokonaispoistot olivat katsauskaudella 61,2 (51,2) milj. euroa, josta poistot koneista ja laitteista olivat 58,4 milj. euroa. Liikearvon yhteismäärä katsauskauden lopussa oli 76,1 (73,2) milj. euroa. Liikearvo testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta liitteessä 12 kuvatun mukaisesti. Viimeisin arvonalentumistestaus on suoritettu raportoiduista liikearvoista. Testaus ei osoittanut tarvetta liikearvon arvonalentumistappio-kirjaukselle. Yhtiöllä ei tutkimus- ja kehittämistoiminnaksi luokiteltavia kuluja tai investointeja. Rahoitus ja tase Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella positiivinen 133,9 (87,2) milj. euroa. Investointien rahavirta oli -140,7 (-92,2) milj. euroa johtuen kasvaneista 30

32 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS investoinneista. Rahoituksen rahavirta oli 6,6 (-0,8) milj. euroa. Tilikauden lopussa yhtiön likvidit varat olivat 1,1 (1,3) milj. euroa. Rahavarojen nettomuutos oli näin ollen -0,2 (-5,8) milj. euroa edellisen vuoden loppuun verrattuna. Korollinen vieras pääoma kasvoi 19,9 milj. euroa vuoden 2005 lopusta ollen tilikauden lopussa 187,4 (167,5) milj. euroa. Nettovelka oli tilikauden lopussa 186,3 (166,2) milj. euroa ja nettovelkaantumisaste 70,3 % (84,3 %). Koronvaihtosopimusten nimellisarvo oli tilikauden lopussa 49,9 (65,1) milj. euroa. Taseen loppusumma oli 584,3 (464,3) milj. euroa ja omavaraisuusaste 45,4 % (2005: 42,5 %; 2004: 41,4 %). Yrityshankinnat Ramirent toimii johtavassa asemassa Pohjoismaiden ja tiettyjen Itä- ja Keski-Euroopan maiden konevuokrausmarkkinoilla. Suotuisa markkinatilanne ja kilpailukykyinen liiketoimintamalli mahdollistavat liiketoiminnan laajentamisen hyvillä investointien tuotoilla. Tämä luo perustan Ramirentin kasvustrategialle, joka mahdollistaa samanaikaisesti merkittävät investoinnit paikallisten asiakastarpeiden mukaisesti, Ramirent-toimintamallista syntyvien synergioiden hyödyntämisen sekä vahvan taseen ylläpitämisen. Ramirentin kasvustrategian mukaisesti, yhtiö investoi merkittävän osuuden kassavirrastaan laitehankintoihin ja yritysostoihin asiakaskannan laajentamiseksi ja tuotevalikoiman vahvistamiseksi. Ramirent Oyj:n hallitus päätti konsernin liiketoimintojen laajentamisesta Tsekin tasavaltaan. Liiketoiminta, joka käynnistyi kesäkuussa 2006, on käynnistynyt odotusten mukaisesti. Ramirentin Puolan tytäryhtiö Ramirent S.A. allekirjoitti sopimuksen, jolla se osti puolalaisen tytäryhtiönsä Ramirent Scaffolding Sp. z o.o. n jäljellä olleen 25 %:n vähemmistöosuuden. Ramirent allekirjoitti sopimuksen, jolla se osti rakennuskoneita ja -laitteita vuokraavan ja raskaaseen kalustoon erikoistuneen Konevuokraamo P. Salminen Oy:n. Yritysosto vahvistaa Ramirentin asemaa Suomen vuokrausliiketoiminnassa laajentamalla raskaan kaluston tuotevalikoimaa ja palvelemalla paremmin myös maa- ja vesirakentamista. Ramirent allekirjoitti sopimuksen Lainaväline HS Oy:n henkilönostinten vuokrausliiketoiminnan ostamisesta alkaen, mukaan lukien sisaryhtiöiden Lainaväline NKP:n ja VIP-Liftin toiminimet. Yritysosto lisäsi Ramirentin henkilönostinkapasiteettia ja vahvisti edelleen Ramirentin asemaa erityisesti Suomen telakoilla. Ramirentin ruotsalainen tytäryhtiö Ramirent AB osti konevuokraamo Mavex Verktyg AB:n Ruotsissa. Yritysosto tukee Ramirentin strategiaa kasvattaa Ruotsin toimipisteverkostoa ja vahvistaa yhtiön asemaa Pohjois-Ruotsin markkinoilla. Ramirent allekirjoitti sopimuksen RSK- Järvinen Oy:n ostamisesta. Yhtiö on erikoistunut työmaiden tilapäiseen sähköistykseen ja lämmittämiseen. Yritysosto tukee Ramirentin päätöstä kehittää vuokrattaviin laitteisiin liittyviä työmaapalveluja. Liiketoiminta segmenteittäin Ramirent-konsernin liiketoiminta kehittyi tilikaudella kaikissa segmenteissä voimakkaasti edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisesti Ruotsin ja Ramirent Europen toiminnot kehittyivät tilikauden aikana hyvin. Vuoden 2006 konsernihallinnon kulut raportoidaan erikseen liiketoimintasegmenteille kohdistamattomina kuluina. Muutos on otettu huomioon aikaisempien kausien luvuissa. Suomi Suomessa liiketoiminta oli hyvin aktiivista vuonna Erityisesti telakoiden ja teollisuuden kysyntä vahvistui. Markkina-asema vahvistui myös uusista yritysostoista johtuen. Liikevaihto kasvoi 21,1 % edellisestä vuodesta ja oli 102,7 (84,8) milj. euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna Suomen toiminnan tulos parani johtuen pääosin liikevaihdon kasvusta ja korkeasta kapasiteetin käyttöasteesta. Liikevoitto oli 25,7 (18,1) milj. euroa ja liikevoittomarginaali 25,0 % (21,4 %). Ruotsi Ruotsin liiketoiminta kehittyi merkittävästi tilikaudella johtuen hyvästä markkinatilanteesta, kasvaneista investoinneista uusiin tuoteryhmiin sekä TILIN- TARKASTUS- KERTOMUS 31

33 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS uusien toimipisteiden avaamisesta. Liikevaihto kasvoi 24,5 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 130,9 (105,1) milj. euroa. Tulos parani johtuen pääosin liikevaihdon kasvusta ja korkeasta kapasiteetin käyttöasteesta. Liikevoitto (ilman kiinteistöjen myynnistä saatua voittoa) oli 22,5 (9,3) milj. euroa ja liikevoittomarginaali 17,2 % (8,8 %). Norja Norjassa liiketoiminta kehittyi myönteisesti. Liikevaihto kasvoi tilikaudella 19,4 % edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja oli 120,3 (100,8) milj. euroa. Norjan toimintojen tulos parani edelliseen vuoteen verrattuna johtuen pääosin liikevaihdon kasvusta ja korkeasta kapasiteetin käyttöasteesta. Liikevoitto oli 27,2 (15,7) milj. euroa ja liikevoittomarginaali 22,6 % (15,5 %). Tanska Tanskan liiketoiminta kasvoi tilikauden aikana. Kannattamattoman tuoteryhmän lakkauttaminen on Tanskassa saatettu päätökseen. Koneiden ja laitteiden suurempi jälleenvuokrauksen osuus aiheuttaa muuhun konserniin verrattuna alhaisemman käyttökatteen Tanskassa. Liikevaihto kasvoi 17,1 % ja oli 50,0 (42,7) milj. euroa. Toiminta kasvoi orgaanisesti parantuneen rakentamisen markkinatilanteen myötä. Liikevoitto oli 7,3 (4,2) milj. euroa ja liikevoittomarginaali 14,6 % (9,8 %). Ramirent Europe Ramirentin liiketoiminta Itä- ja Keski-Euroopan maissa (Venäjä, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Unkari, Ukraina ja Tsekin tasavalta) kehittyi hyvin positiivisesti katsauskauden aikana. Suuret investoinnit uuteen kapasiteettiin ja korkea käyttöaste paransivat markkina-asemaa. Liikevaihto kasvoi 70,9 % verrattuna edelliseen vuoteen ja oli 96,4 (56,4) milj. euroa. Suurin osa kasvusta oli orgaanista. Liikevoitto parani 26,2 (11,8) milj. euroon ja liikevoittomarginaali 27,2 % (21,0 %). Operatiiviset riskit Ramirentiin kohdistuu useita liiketoimintariskejä. Tiettyjä riskitekijöitä, joita kuvataan alla ottamatta kantaa niiden väliseen tärkeysjärjestykseen, pidetään olennaisina Ramirentin kehitykselle tulevaisuudessa. Ramirent on arvioinut riskejä suhteessa liiketoiminnan päätavoitteisiin. Liiketoimintariskien arvioinnissa huomioitiin kunkin riskin vaikuttavuus ja todennäköisyys sekä kuvattiin toimenpiteitä kunkin riskin hallinnaksi. Riskit luokiteltiin liiketoiminnan riskeihin, lakien ja säädösten muutoksiin liittyviin riskeihin, organisaatioriskeihin sekä rahoitusriskeihin. Alla kuvatut riskit eivät ole ainoita riskejä, mutta ne muodostavat merkittävän osan Ramirentiin ja sen osakkeenomistajiin kohdistuvista riskeistä. Liiketoimintariskit Pääasialliset Ramirentin liiketoimintaan, liiketoiminnan kannattavuuteen ja sen taloudelliseen asemaan vaikuttavat riskit muodostuvat niistä riskeistä, jotka liittyvät rakennusteollisuuden taloudellisiin sykleihin ja kilpailutilanteeseen niillä maantieteellisillä alueilla, joilla yhtiö harjoittaa liiketoimintaa. Siitä huolimatta, että Ramirentin liiketoiminnot ovat maantieteellisesti hajautetut, voivat laskusuhdanteet tai markkinoiden koventunut kilpailutilanne vaikuttaa yhtiöön kielteisellä tavalla. Lisääntynyt aggressiivinen kilpailu voi johtaa hintatason putoamiseen ja alhaisempiin katteisiin, vaikka Ramirent on pyrkinyt luomaan vakaan hinnoittelun ja laajan palvelujen toimituksen. Yhtiön kasvustrategia perustuu osittain yrityshankintoihin. Potentiaalisten hankintakohteiden identifiointi on näin ollen Ramirentille tärkeää. Yrityskohtaisten riskien, jotka voivat olla enemmän tai vähemmän tunnettuja, lisäksi hankintoihin liittyvät olennaiset riskit sisältävät myös riskit sille, että asiakkaat tai avainhenkilöt lopettavat yhteistyönsä hankitun kohteen kanssa. Näiden lisäksi hankintoihin liittyy hankinnan jälkeisiä riskejä. Kasvustrategia sisältää myös liiketoiminnan laajentamista uusille maantieteellisille markkinoille, joihin liittyy kulttuurisidonnaisia, poliittisia, taloudellisia, viranomaisista johtuvia ja lainsäädännöllisiä maakohtaisia riskejä. Lakeihin ja säädöksiin liittyvät riskit Konsernin liiketoimintaan vaikuttaa ympäristön suojelua ja ammatillista työterveyttä ja työturvallisuutta sääteleviä lakeja. Kyseiset lait säätelevät asiakokonaisuuksia kuten jäte- ja tulvavesien sekä kiinteiden ja vaarallisten jätteiden ja aineiden käsittelyä sekä ilmanlaatua. Tällä hetkellä yhtiöön ei kohdistu vaateita yllä mainituissa asioissa, mutta korvausvaatimusten ja hyvitysmaksujen esiintymistä tulevaisuudessa ei voida sulkea pois. 32

34 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Organisaatioriski Ramirentin avainhenkilöiden motivaatio ja osaaminen, niin toimipiste- kuin johtotasollakin, on yhtiön menestykselle ensiarvoisen tärkeää. Epäonnistumisella avainhenkilöiden rekrytoinnissa ja heidän pitämisessä yhtiön palveluksessa voi olla kielteinen vaikutus Ramirentin liiketoimintaan ja kannattavuuteen. Erityisesti Keski- ja Itä-Euroopassa vuokraustoiminnasta kokemusta omaavan, pätevän henkilökunnan saatavuus on rajoitettua. Yhtiö soveltaa liiketoiminnassaan hajautettua organisaatiomallia, joka antaa suuren toimintavapauden tytäryhtiöille. Liiketoiminnan hallinta tällaisessa organisaatiossa asettaa raportoinnille ja valvonnalle vaatimuksia, jotka saattavat muodostua hankaliksi sen tietyille osille ja voivat vaikeuttaa konsernijohdon toimenpiteiden nopeaa implementointia tytäryhtiöissä olosuhteiden muuttuessa. Rahoitusriskit Yhtiöön kohdistuu rahoitusriskejä, joista ulkomaan rahaan kohdistuvat valuuttariskit ja korkoriski on katsottu olevan olennaisempia kuin muut rahoitusriskit. Konsernin Ruotsin ja Norjan liiketoimintojen laajuudesta johtuen kytkeytyvät ulkomaan rahaan kohdistuvat valuuttariskit lähinnä Ruotsin kruunun (SEK) ja Norjan kruunun (NOK) kurssivaihteluihin. Ramirent Europe -segmentin kasvaessa myös muihin ei-euroon sidottuihin valuuttoihin liittyvät riskit kasvavat. Pitkäaikaisten ulkomaisten lainojen määrät on sovitettu ulkomaan valuutan määräisten konsernin sisäisten lainasaatavien määriin. Korkoriski vuorostaan on riippuvainen markkinakorkojen kehityksestä, koska Ramirentin rahoitus perustuu kuuden kuukauden Euribor-korkoon. Luottoriski on hajautunut, koska Ramirentin saatavat muodostuvat suurelta määrältä asiakkaita. Rahoitusriskien hallinta on määritelty konsernin rahoituksen ohjeissa. Rahoitusriskeistä laadittu yksityiskohtainen selvitys on konsernitilinpäätöksen liitetietojen kohdassa 26. Muutokset konsernirakenteessa Konsernirakenteen yksinkertaistamista jatkettiin tilikauden aikana fuusioimalla Altima AB ja Altima Baltikum & St. Petersburg AB Ramirent AB:hen. Lisäksi fuusioitiin teline- ja suoja liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt Suomessa yhdeksi yhtiöksi nimeltä Teline-Rami Oy. Samoin Unkarissa fuusioitiin Ramirent Hungary Bérleti Kft. ja Agentrade Plusz Kft. yhdeksi yhtiöksi nimeltä Ramirent Agentrade Kft. Taloudelliset tavoitteet Ramirentin hallitus hyväksyi vuonna 2006 konsernin uudet taloudelliset tavoitteet. Ramirent keskittyy kannattavaan kasvuun ja tavoitteena on saavuttaa vahva taloudellinen asema, joka luo lujan taloudellisen pohjan liiketoiminnan pitkän aikavälin päätöksille. Uudet taloudelliset tavoitteet ovat seuraavat: Osakekohtaisen tuloksen kasvu vähintään 15 % vuodessa Sijoitetun pääoman tuotto vähintään 18 % vuodessa Osingonjakosuhde vähintään 40 % vuosituloksesta. Muutokset konsernijohdossa Ramirent Oyj:n hallitus nimitti DI Kari Kallion Ramirent-konsernin toimitusjohtajaksi alkaen. KTM Heli Iisakka nimitettiin alkaen Ramirent Oyj:n talousjohtajaksi vastuualueenaan konsernin taloushallinto, rahoitus, raportointi ja IT-hallinto. KTM Thorolf Hannus nimitettiin Ramirent-konsernin strategia- ja kehitysjohtajaksi alkaen. Hän vastaa konsernin strategiasuunnittelusta ja liiketoimintamallin kehittämisestä. Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli tilikaudella keskimäärin (2 614) henkilöä, joista 577 (581) työskenteli Suomen toiminnoissa, 572 (566) Ruotsin toiminnoissa, 567 (536) Norjan toiminnoissa, 194 (194) Tanskan toiminnoissa ja 936 (737) Ramirent Europen toiminnoissa. Konsernin palkkakulut olivat yhteensä 96,0 (2005: 81,6; 2004: 67,4) milj. euroa. Uusi palkitsemisohjelma Konsernin hallitus on päättänyt uudesta palkitsemisohjelmasta, joka koskee konsernin avainjohtajia ajanjaksolla Palkitsemisohjelman tarkoituksena on ohjata avainjohtajia tähtäämään pysyvään taloudelliseen kehitykseen, joka on yhtenäinen 33

35 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Ramirentin strategian ja taloudellisten tavoitteiden kanssa, samoin kuin saada heistä pitkäaikaisia Ramirentin osakkeenomistajia. Palkkio on suhteessa saavutettuihin tavoitteisiin. Ympäristö Ramirent on sitoutunut vastuuseensa työterveydestä, turvallisuudesta sekä ympäristöstä ja ympäristön saastumisen estämisestä. Ramirent Oyj.:lle on myönnetty OHSAS 18001, ISO ja ISO 9001 sertifikaatit. Pääasia on hyvin hoidettu ja korkeatasoinen kalusto. Öljyjä ja muita nesteitä, akkuja ja muuta jätettä käsitellään säännösten mukaisesti. Ramirent edellyttää tavarantoimittajiensa noudattavan ympäristöä koskevia säännöksiä. Osakkeet ja osakepääoma Ramirentin vuoden 2002 optio-ohjelman A- ja B- sarjan optioilla merkittiin tilikaudella uutta osaketta ja niiden seurauksena yhtiön osakepääomaa korotettiin ,48 eurolla. Korotukset merkittiin kaupparekisteriin , , , ja Osana Konevuokraamo P. Salminen Oy:n kauppahintaa Ramirent Oyj:n hallitus suuntasi annissa Konevuokraamo P. Salminen Oy:n myyjille uutta osaketta. Suunnatun annin seurauksena Ramirentin osakepääoma nousi ,00 eurolla. Kaupankäynti näillä osakkeilla alkoi Helsingin Pörssin päälistalla Ramirentin osakepääoma tilikauden lopussa oli ,35 euroa ja osakkeiden lukumäärä kpl. Optio-oikeudet 2002 Ramirent Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti optio-ohjelman perustamisesta. Optioiden lukumäärä oli Näistä merkittiin tunnuksella 2002A ja tunnuksella 2002B. Ramirent 2002B -sarjan optiot liitettiin arvo-osuusjärjestelmään ja otettiin kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalla alkaen. Kaupankäynti 2002A -sarjan optioilla päättyi Tilikauden lopussa 2002A -optioita on jäljellä 0 kpl ja 2002B -optioita kpl. Osakkeen merkintähinta on 2002B -optio-oikeuksilla Ramirent Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä Merkintähintaa alennetaan ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Tilikauden lopussa kukin optio oikeuttaa merkitsemään kaksi kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,43 euron osaketta 11,96 euron merkintähintaan. Yhden osakkeen laskennallinen merkintähinta on 5,98 euroa. Optio-oikeuksien perusteella yhtiön osakepääomaa voi korottaa enintään ,52 eurolla. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2002B on Osakevaihto ja kurssikehitys Tilikauden aikana Ramirentin osakkeiden vaihto Helsingin Pörssissä oli ( ) kpl ja 541,27 (293,73) milj. euroa eli osakekannasta 63,6 % (70,7 %) vaihtoi omistajaa. Tilikauden ylin kurssinoteeraus oli 47,75 (24,85) euroa ja alin 21,50 (9,85) euroa. Tilikauden keskikurssi oli 31,10 (15,67) euroa ja kauden viimeisen pörssipäivän noteeraus oli 44,80 (24,85) euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo tilikauden lopussa oli ( ) euroa. Tilikauden jälkeiset tapahtumat Suomen liiketoiminnan yhtiöittäminen Ramirent Oyj:n hallitus päätti siirtää Ramirentin Suomessa harjoittaman vuokrausliiketoiminnan, sekä Suomessa vuokrausliiketoimintaa harjoittavien tytäryhtiöidensä osakkeet Suomen vuokrausliiketoimintaa jatkamaan perustetulle Ramirent Oyj:n täysin omistamalle tytäryhtiölle Ramirent Finland Oy:lle alkaen. Liiketoiminnan yhtiöittämisellä pyritään konsernirakenteen yksinkertaistamiseen ja selkiyttämiseen. Ramirent Oyj jatkaa konsernin emoyhtiönä ja vastaa konsernitoiminnoista. 34

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Kari Kallio, toimitusjohtaja Ramirent-konserni lyhyesti Ramirent on yksi Euroopan johtava konevuokraamo. Tällä hetkellä Ramirentillä on 270 (223) toimipistettä yhdessätoista

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Ramirent -konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen, Ruotsin,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen, Ruotsin,

Lisätiedot

S I S Ä L L Y S L U E T T E L O

S I S Ä L L Y S L U E T T E L O S I S Ä L L Y S L U E T T E L O s. 3 Toimitusjohtajan katsaus s. 8 Ramirent lyhyesti s. 10 Ramirent maantieteellisesti s. 10 Ramirent Suomi s. 14 Ramirent Ruotsi s. 18 Ramirent Norja s. 22 Ramirent Tanska

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Kari Kallio

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Kari Kallio Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Kari Kallio toimitusjohtaja Sisältö Ramirent-konserni lyhyesti Osavuosikatsaus 1-9/2006 Markkinat ja näkymät vuodelle 2006 Liitteet Tuloslaskelma ja tase Tunnuslukuhistoria

Lisätiedot

Q3/2009 Osavuosikatsaus. 11.11. 2009 Toimitusjohtaja Magnus Rosén

Q3/2009 Osavuosikatsaus. 11.11. 2009 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Q3/29 Osavuosikatsaus 11.11. 29 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Tammi-syyskuu lyhyesti Liikevaihto aleni -29, % 376,3 (53,1) :oon; -22,4 % paikallisessa valuutassa Liikevoitto 32,4 (99,4) ; liikevoittomarginaali

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006. Kari Kallio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006. Kari Kallio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006 Kari Kallio, toimitusjohtaja Sisältö Ramirent-konserni lyhyesti Osavuosikatsaus 1-3/2006 Markkinat ja näkymät vuodelle 2006 Liitteet Tunnuslukuhistoria 10 suurinta

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Q3/2009 Osavuosikatsaus Sijoittajaesitys. 11.11.2009 Franciska Janzon Viestintäjohtaja

Q3/2009 Osavuosikatsaus Sijoittajaesitys. 11.11.2009 Franciska Janzon Viestintäjohtaja Q3/2009 Osavuosikatsaus Sijoittajaesitys 11.11.2009 Franciska Janzon Viestintäjohtaja Ramirent lyhyesti Johtava laitevuokrausyritys Pohjoismaissa, Keski- ja Itä-Euroopassa Symbolimme Toiseksi suurin yritys

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

Oriola KD Oyj:n yhtiökokous 2011

Oriola KD Oyj:n yhtiökokous 2011 Oriola KD Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Eero Hautaniemi 6.4.2011 Keskittyminen lääkkeiden vähittäis ja tukkukauppaan 2006 2011 Vähittäiskauppa Ruotsi Suomi Baltia Pohjoismaat ja Baltia

Lisätiedot

Atria Oyj Tilinpäätös 2012

Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 21.2.2013 21.2.2013 1 Atria-konserni Katsaus 2012 Milj. Q4 2012 Q4 2011 Q1-Q4 2012 Q1-Q4 2011 Liikevaihto 360,6 338,7 1 343,6 1 301,9 Liikevoitto 7,8

Lisätiedot

Ramirentin vuosi Kari Kallio, toimitusjohtaja Yhtiökokous , Pörssisali

Ramirentin vuosi Kari Kallio, toimitusjohtaja Yhtiökokous , Pörssisali Ramirentin vuosi 2007 Kari Kallio, toimitusjohtaja Yhtiökokous 9.4.2008, Pörssisali Ramirent lyhyesti Pohjoismaiden sekä Keski- ja Itä- Euroopan johtava konevuokraamo Liikevaihto 634 Me (2007) Yli 3.600

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

CRAMO OYJ. PÖRSSISÄÄTIÖN PÖRSSI-ILTA Helsinki 26.11.2012. Martti Ala-Härkönen Talous- ja rahoitusjohtaja POWERING YOUR BUSINESS

CRAMO OYJ. PÖRSSISÄÄTIÖN PÖRSSI-ILTA Helsinki 26.11.2012. Martti Ala-Härkönen Talous- ja rahoitusjohtaja POWERING YOUR BUSINESS CRAMO OYJ PÖRSSISÄÄTIÖN PÖRSSI-ILTA Helsinki 26.11.2012 Martti Ala-Härkönen Talous- ja rahoitusjohtaja POWERING YOUR BUSINESS Cramo-konserni lyhyesti Tuotteet Kohderyhmä Tunnusluvut 2011 Toimipisteverkosto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2006 Kari Kallio, toimitusjohtaja Sisältö Ramirent-konserni lyhyesti Osavuosikatsaus 1-6/2006 Markkinat ja näkymät vuodelle 2006 Liitteet Tunnuslukuhistoria 10 suurinta osakkeenomistajaa

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Yhtiökokous Magnus Rosén, toimitusjohtaja

Yhtiökokous Magnus Rosén, toimitusjohtaja Yhtiökokous 2014 26.3.2014 Magnus Rosén, toimitusjohtaja @ Ramirent 2014 2013: Vahva rahavirtojen kasvu tuki vahvaa tasetta Liikevaihto oli 647,3 (714,1) milj. euroa, laskua 9,4 % EBITA 92,1 (100,6) milj.

Lisätiedot

Oriola KD Oyj Tammi syyskuu 2007. Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja 23.10.2007

Oriola KD Oyj Tammi syyskuu 2007. Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja 23.10.2007 Oriola KD Oyj Tammi syyskuu 2007 Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja 23.10.2007 Avainluvut 1 9/2007 1 9/2006 Muutos % 2006 Laskutus, Me 1884,5 1737,1 + 8 % 2340,1 Liikevaihto, Me 1045,7 991,0 + 6 % 1334,7

Lisätiedot

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi Tulosta sivu Atria Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.7.2005 KLO 10.00 ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Atria-konsernin liikevoitto katsauskaudelta oli 15,9 miljoonaa euroa (20,1 milj. euroa).

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Oriola KD Oyj Tammi kesäkuu 2011. Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 4.8.2011

Oriola KD Oyj Tammi kesäkuu 2011. Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 4.8.2011 Oriola KD Oyj Tammi kesäkuu 2011 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 4.8.2011 Avainlukuja tammi kesäkuu 2011 1 6/11 1 6/10 Muutos % Q2/11 Q2/10 Muutos % Liikevaihto, Me 1066 903 18 % 536 487 10 % Liiketulos,

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016 Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto parani, viimeinen neljännes jäi edellisvuodesta 2 HKScan-konserni 2015

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Orion jakautuu 1.7.2006 Orion konserni Uusi Orion Oyj Oriola KD Oyj Orion Pharma Orion Diagnostica KD Oriola Lääkkeiden ja diagnostisten testien T&K, valmistus ja

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 2012. Toimitusjohtaja Magnus Rosén. 28.3.2012, Scandic Marina Congress Center, Helsinki

YHTIÖKOKOUS 2012. Toimitusjohtaja Magnus Rosén. 28.3.2012, Scandic Marina Congress Center, Helsinki YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtaja Magnus Rosén 28.3.2012, Scandic Marina Congress Center, Helsinki TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT Tämän esityksen aikana esitetään useita tulevaisuuteen suunnattuja lausumia.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

Liikevaihto ja tulos kasvoivat voimakkaasti

Liikevaihto ja tulos kasvoivat voimakkaasti 1 (15) Ramirent-konsernin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006 Liikevaihto ja tulos kasvoivat voimakkaasti Liikevaihto kasvoi 35,4 % vuoden 2005 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna ollen 105,1 (77,6)

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria Oyj 1.1. 30.9.2008 Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria-konserni Katsaus Milj. 2008 2007 Q1-2008 Q1-2007 2007 Liikevaihto 357,7 312,8 995,8 935,1 1.272,2 Liikevoitto 17,2 19,3 34,6 81,3

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 29.4.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

CRAMO OYJ. Sijoitus-Invest 09 POWERING YOUR BUSINESS

CRAMO OYJ. Sijoitus-Invest 09 POWERING YOUR BUSINESS CRAMO OYJ Sijoitus-Invest 9 POWERING YOUR BUSINESS Sisällysluettelo Cramo konserni lyhyesti ja markkinakatsaus Osavuosikatsaus Q3/29 Konsernin tulos Liiketoimintasegmentit Toimenpiteet kilpailukyvyn takaamiseksi

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ:N TILIPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELT 27.02.2003 1(7) RAMIRENT OYJ:N TILIPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2002 RAMIRENT KASVAA VAHVASTI

RAMIRENT OYJ:N TILIPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELT 27.02.2003 1(7) RAMIRENT OYJ:N TILIPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2002 RAMIRENT KASVAA VAHVASTI Julkaistu: 2003-02-27 12:00:27 CET Ramirent Oyj - neljännesvuosikatsaus RAMIRENT OYJ:N TILIPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELT RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.02.2003 1(7) RAMIRENT OYJ:N TILIPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2002

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER 3.2.2016 1 KESKEISET ASIAT VUONNA 2015 Päivittäistavarakaupassa vakaa markkina-asema ja hyvä kannattavuus Rauta- ja sisustuskaupan kannattavuus parani selvästi Keskon uusi

Lisätiedot

KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI

KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI Ramirent-konsernin tilinpäätöstiedote 2006 KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI Liikevaihto kasvoi 28,0 % ollen 497,9 (389,0) Me. Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) kasvoi 60,2 %

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 2011. Toimitusjohtaja Magnus Rosén. 7.4.2011, Pörssisali, Helsinki

YHTIÖKOKOUS 2011. Toimitusjohtaja Magnus Rosén. 7.4.2011, Pörssisali, Helsinki YHTIÖKOKOUS 2011 Toimitusjohtaja Magnus Rosén 7.4.2011, Pörssisali, Helsinki TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT Tämän esityksen aikana esitetään useita tulevaisuuteen suunnattuja lausumia. Ne ovat lausumia,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006 Kari Kallio, toimitusjohtaja Sisältö Ramirent-konserni lyhyesti Osavuosikatsaus 1-3/2006 Markkinat ja näkymät vuodelle 2006 Liitteet Tunnuslukuhistoria 10 suurinta

Lisätiedot

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 VACON OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2003 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2003 VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 Tammikuu-maaliskuu yhteenveto

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 29.10.2014 Toimintaympäristö 7-9/2014 Kysyntätilanteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuosineljännekseen

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Kari Kallio

Osavuosikatsaus Kari Kallio Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2007 Kari Kallio Toimitusjohtaja Sisältö Ramirent-konserni lyhyesti Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2007 Markkinat ja näkymät vuodelle 2007 Liitteet Tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Liite 4. Digia Oyj. Tilinpäätös 2009. Juha Varelius Toimitusjohtaja

Liite 4. Digia Oyj. Tilinpäätös 2009. Juha Varelius Toimitusjohtaja Digia Oyj Tilinpäätös 2009 Juha Varelius Toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto 120,3 MEUR, laskua 2,3 prosenttia (123,2 MEUR) Liikevoitto negatiivinen -7,8 MEUR (13,4 MEUR) Liikevoitto ennen

Lisätiedot

Lehdistötiedote release

Lehdistötiedote release Lehdistötiedote release 7.4.2011 1 (6) Vertailuluvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita. Kaikki luvut ja vertailutiedot on nyt esitetty IFRS:n mukaisina. TAMRO-KONSERNIN

Lisätiedot

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015 Metsä Board Financial 215 Tilinpäätöstiedote statements review 215 Vuoden 215 kohokohdat Kartonkien toimitusmäärät kasvoivat 12 % verrattuna vuoteen 214 Liikevoitto parani 32 % Vahva liiketoiminnan kassavirta

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA YHTIÖKOKOUS

MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA YHTIÖKOKOUS MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA YHTIÖKOKOUS 17.3.2016 Liikevaihto kasvoi 635,6 milj. euroon, kasvua 3,6 % tai 6,0 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla EBITA 66,8 (65,8) milj. EUR tai 10,5 % (10,7 %)

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

Aspon Q1 11.5.2011. Toimitusjohtaja Aki Ojanen Talousjohtaja Arto Meitsalo Rahoitusjohtaja Harri Seppälä

Aspon Q1 11.5.2011. Toimitusjohtaja Aki Ojanen Talousjohtaja Arto Meitsalo Rahoitusjohtaja Harri Seppälä Aspon Q1 11.5.2011 Toimitusjohtaja Aki Ojanen Talousjohtaja Arto Meitsalo Rahoitusjohtaja Harri Seppälä Konsernin liikevaihto kasvoi 120 Me 106,7 100 80 78,4 83,4 60 40 20 0 Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q1/10

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 212 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä katsauksessa esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 12.2.2004 klo 12.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2003

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 12.2.2004 klo 12.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2003 1 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 12.2.2004 klo 12.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2003 - Tuloskehitys positiivinen - Liikevaihto 23,5 milj. euroa, (24,0 milj. euroa)

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS 2005 27. tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Strategia KONE tuo asiakkailleen kilpailuetua innovatiivisilla palveluillaan ja ratkaisuillaan. Samalla KONEen tuotteet

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Martela. Tilinpäätös

Martela. Tilinpäätös Martela Tilinpäätös 3.2.2017 1 TAMMI-JOULUKUU YHTEENVETO 2 Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 8,6 % edellisvuodesta. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto laski 2,8 %, johtuen erityisesti

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Kohti kansainvälistymistä Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 13.7% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.3m (EUR 3.8m Q3/2012). Vuoden

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

VUOSI 2015 OLI DIGIALLE MENESTYKSEKÄS. LIIKEVAIHTO JATKOI VAHVAA KASVUAAN Q4 AIKANA.

VUOSI 2015 OLI DIGIALLE MENESTYKSEKÄS. LIIKEVAIHTO JATKOI VAHVAA KASVUAAN Q4 AIKANA. VUOSI 2015 OLI DIGIALLE MENESTYKSEKÄS. LIIKEVAIHTO JATKOI VAHVAA KASVUAAN Q4 AIKANA. Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 2015 ja osavuosikatsaus Q4/2015 Juha Varelius 4.2.2016 Digia lyhyesti Suomalainen ohjelmisto-

Lisätiedot

CRAMON TÄRKEIMMÄT YRITYSOSTOT JA -MYYNNIT, 2005-2010

CRAMON TÄRKEIMMÄT YRITYSOSTOT JA -MYYNNIT, 2005-2010 CRAMON TÄRKEIMMÄT YRITYSOSTOT JA -MYYNNIT, 2005-2010 Kohdeyhtiö 24.6.2010 Lemminkäinen Talo Oy Keskija Lounais- 12.4.2010 Lemminkäinen Talo Oy Itä- ja Pohjois- 22.12.2009 Cramo Finlandin timanttiporaus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 5.8.2009 Tammi kesäkuu 2009 Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 45,3 milj. euroa (69,4), jossa oli

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2008 Kari Kallio, toimitusjohtaja 9.5.2008 Sisältö Ramirent-konserni lyhyesti Strategia Taloudelliset tavoitteet Osavuosikatsauksen 1-3/2008 pääkohdat Markkinanäkymät Vuoden 2008

Lisätiedot

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Sisältö Kemira lyhyesti Tärkeimmät tapahtumat huhti kesäkuussa Segmenttien tärkeimmät tapahtumat huhti

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Heinä - syyskuu 2009 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto pieneni 24,5 % 15,9 (21,1) miljoonaan euroon Jatkuvien

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.10.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.10.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.10.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2003 Tammi syyskuu Liikevaihto tammi-syyskuussa oli 191,8 (170,8) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 12,3

Lisätiedot

Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Qt:n erittäin vahvan kasvun tukemana. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q1/2015 Juha Varelius 30.4.

Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Qt:n erittäin vahvan kasvun tukemana. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q1/2015 Juha Varelius 30.4. Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Qt:n erittäin vahvan kasvun tukemana. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q1/2015 Juha Varelius 30.4.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto

Lisätiedot

Yhtiökokous 28.2.2006. Toimitusjohtaja Carl-Gustaf Bergström

Yhtiökokous 28.2.2006. Toimitusjohtaja Carl-Gustaf Bergström Yhtiökokous Toimitusjohtaja Carl-Gustaf Bergström 1 Keskeiset asiat vuonna 2005 MacGREGORin osto ja integrointi Cargotec listautui 1.6.2005 Cargotecille valittiin uusi hallitus 12.7.2005 43,4 milj. osaketta

Lisätiedot

Aspon Q CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist. 23-Aug-07

Aspon Q CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist. 23-Aug-07 Aspon Q2 2007 23.8.2007 CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist 1 Aspon Q2 2007 Jatkuvien toimintojen liikevaihdon kasvu 11,6 %, yritysosto mukaanlukien 22,8 % Liikevoitto ilman kertaeriä 4,2 milj. euroa

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1-12/2010 4.2.2011

Tilinpäätöstiedote 1-12/2010 4.2.2011 Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 1-12/2010 4.2.2011 Juha Varelius Toimitusjohtaja Pääkohdat 2 2011 Digia Plc Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto kasvoi selvästi 130,8 (120,3) miljoonaa euroa, kasvua 8,7 prosenttia

Lisätiedot

Talentum. Osavuosikatsaus Q1/2013 25.4.2013

Talentum. Osavuosikatsaus Q1/2013 25.4.2013 Talentum Osavuosikatsaus Q1/2013 Sisältö 1. Talentumin Q1/2013 2. Taloudellinen katsaus 3. Näkymät 1. Talentumin Q1/2013 Talentumin Q1/2013 Mediamainonnan määrä Talentumin medioissa laski 20,2 % mutta

Lisätiedot

TIEDOTE 14.11.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihto ja kannattavuus pysyvät viime vuoden tasolla.

TIEDOTE 14.11.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihto ja kannattavuus pysyvät viime vuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2011 Konserni Operatiivinen tulos parantunut lähes 4 milj. euroa Hallituksen puheenjohtajaksi Panu Ala-Nikkola Konserniin

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen Osavuosikatsaus Q2/2013 Toimitusjohtaja Jani Nieminen Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta perustuu asuntojen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014 Ahlstrom Tammi-syyskuu 214 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Helsinki 24.1.214 Sisältö Heinä-syyskuu 214 Kulujen sopeuttamisohjelma Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut

Lisätiedot