S I S Ä L L Y S L U E T T E L O

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "S I S Ä L L Y S L U E T T E L O"

Transkriptio

1

2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O s. 3 Toimitusjohtajan katsaus s. 8 Ramirent lyhyesti s. 10 Ramirent maantieteellisesti s. 10 Ramirent Suomi s. 14 Ramirent Ruotsi s. 18 Ramirent Norja s. 22 Ramirent Tanska s. 26 Ramirent Europe s. 30 Hallituksen toimintakertomus s. 36 Tilintarkastuskertomus s. 37 Konsernin tilinpäätös IFRS s. 37 Konsernin tuloslaskelma s. 38 Konsernin tase s. 39 Konsernin rahavirtalaskelma s. 40 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista s. 41 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot s. 70 Muut konsernitilinpäätöksen liitetiedot s. 78 Taloudellista kehitystä kuvaavat ja osakekohtaiset tunnusluvut s. 81 Emoyhtiön tilinpäätös FAS s. 81 Emoyhtiön tuloslaskelma s. 82 Emoyhtiön tase s. 83 Emoyhtiön rahoituslaskelma s. 84 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot s. 87 Emoyhtiön tuloslaskelman liitetiedot s. 89 Emoyhtiön taseen liitetiedot s. 94 Emoyhtiön tilinpäätöksen muut liitetiedot s. 96 Hallinto s. 96 Ramirent Oyj:n hallintoperiaatteet s. 100 Hallituksen jäsenet s. 102 Konsernin johtoryhmä s. 104 Tietoja osakkeenomistajille s. 107 Toimipaikkaluettelo

3 K A R T T A Ramirentillä on toimintaa 288 toimipisteessä 12 maassa. SUOMI 94 RUOTSI 47 NORJA 36 TANSKA 16 VENÄJÄ 5 VIRO 13 LATVIA 15 LIETTUA 8 PUOLA 25 UKRAINA 2 UNKARI 25 TSEKIN TASAVALTA 2

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimitusjohtajan katsaus Liiketoiminnan kehitys vahvaa kasvavilla markkinoilla Ramirent-konsernin menestys jatkui vuonna Kaikki asetetut tavoitteet ylitettiin komeasti. Kaikissa Ramirentin toimintamaissa vallinneiden suotuisten markkinaolosuhteiden sekä mittavien ja oikein ajoitettujen uuskapasiteetti-investointien ansiosta liikevaihto, tulos ja osakkeenomistajien tuotot nousivat ennätystasolle. Vuonna 2006 Ramirent-konserni vahvisti edelleen asemiaan yhtenä Euroopan kone- ja laitevuokrausmarkkinoiden johtavista toimijoista. Kilpailukykyisen liiketoimintamallin ja tilivuoden alkupuolelle ajoitettujen merkittävien investointiemme avulla pystyimme hyödyntämään markkinoiden vilkkautta ja kiihdyttämään toimintamme kasvua. Ramirentin nykyrakenne, vuosina kahdella merkittävällä yritysostolla luotu Rami-platform, tukeutuu hyvin koordinoituihin valikoimiin markkinoita ja tuotteita. Konevuokraamisen yleistoimijana voimme tiivistä toimipisteverkostoamme hyödyntäen asettaa tarjolle laajan tuote- ja palveluvalikoiman ja tarjota asiakkaillemme täyden palvelun ratkaisuja. Menestyksemme kulmakivinä ovat koneiden ja laitteiden saatavuus ja toimintavarmuus sekä henkilöstömme asiantuntemus ja taito. Kari Kallio seen vuoden takaisista lukemista pääasiassa vuokraamoverkoston liiketoiminnan kasvun ja kiinteiden kustannusten tiukan hallinnan myötä. Lisäksi käyttöaste oli korkealla tasolla markkinoiden vahvan kysynnän ansiosta. Erityisen hyvää menestystä koettiin Ruotsissa, jossa vuoden 2006 liikevoitto (EBIT) oli yli kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Myös Suomen ja Ramirent Europen liiketoiminnot suoriutuivat hyvin, kun kummassakin saavutettiin yli 25 prosentin käyttökate. Ramirent määritti vuonna 2006 konsernille uudet taloudelliset tavoitteet kuvaamaan pitkän aikavälin kannattavaa kasvua. Vuositason vähimmäistavoitteena osakekohtaisen tuloksen kasvulle on 15 % ja sijoitetun pääoman tuotolle 18 %. Vahvaa kasvua liikevaihdossa ja tuloksessa Toimintoja kehitettiin Vuonna 2006 Ramirent-konsernin liikevaihto kasvoi 28 % edellisvuodesta ja oli yhteensä 497,9 miljoonaa euroa (389,0). Pääosa konsernin vapaasta kassavirrasta ohjattiin uuslaitehankintoihin, mikä poikikin hyviä tuottoja kaikilla markkinoilla. Liikevaihto kasvoi kaikissa segmenteissä, ja erityisen voimakkaaksi kasvu yltyi Euroopassa ja Ruotsissa. Kasvusta yli 90 % oli orgaanista. Lisäksi Suomessa ja Ruotsissa toteutettiin vuoden mittaan joukko pienehköjä yritysostoja markkina-aseman lisäämiseksi ja tuotevalikoiman kasvattamiseksi ja monipuolistamiseksi entisestään. Konsernin liikevoitto (EBIT) vuonna 2006 oli 110,3 miljoonaa euroa (56,0), jossa oli edellisvuodesta kasvua 97 %. Kaikissa maissa päästiin tulosparannuk- Ramirentin hajautettu organisaatiomalli antaa paikallisyksiköille aidosti mahdollisuuden itsenäiseen asiakassuhteiden kehittämiseen ja kapasiteetti- ja laitetarpeisiin reagointiin kulloisenkin tilanteen vaatimusten mukaan. Paikallistason vastuu ja päätäntävalta yhdistyy konsernin keskitettyyn strategiseen suunnitteluun, rahoitukseen ja ostotoimintaan, minkä tuloksena muodostuu markkinaorientoitunut ja tehokas liiketoimintamalli. Ramirent toimii nykyään kahdessatoista maassa (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Unkari, Venäjä, Ukraina ja Tsekin tasavalta) palvellen asiakkaitaan lähes 300 toimipisteen voimin. 3

5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Markkina-asemamme Pohjoismaissa vahvistui entisestään laajamittaisten investointien ja paikallisten toimipisteiden määrän lisäyksen myötä. Suomessa Ramirent hankki omistukseensa kolme yritystä, jotka nivoutuivat sulavasti Ramirentin nykyiseen toimintaan. Yritysostot vauhdittavat tulevaisuudessa Ramirentin liiketoimintaa infrastruktuuriprojekteissa ja työmaiden tilapäisen sähköistyksen palveluissa. Yhdellä yritysostoista vahvistimme henkilönostintarjontaamme. Ruotsissa jatkoimme toimia asiakaslähtöisyytemme ja houkuttelevuutemme lisäämiseksi entistä laajemmalle asiakaspohjalle. Avasimme Ruotsissa neljä uutta toimipistettä, ja tuotevalikoimaa kehitettiin vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeita. Tanskassa lakkautimme kannattamattoman tuotelinjan ja panostimme vastaavasti entistä enemmän muuhun vuokraustoimintaan. Asiakkaiden tarpeet ylittivät oman kapasiteettimme, ja jouduimmekin lisäämään jälleenvuokrausta ylläpitääksemme jatkuvasti hyvää palvelutasoa. Keski- ja Itä-Euroopassa rakennustoiminta kiihtyi, ja vuokralaitteiden tarve kasvoi kaikissa toimintamaissamme. Näillä alueilla kasvumme oli vahvaa ja kannattavuus hyvällä tasolla, mikä johtui vankan markkina-asemamme, taitavan ja asiakaslähtöisen henkilöstömme ja kapasiteettimme kasvattamisen yhteisvaikutuksesta. Vuoden alussa Tsekin tasavalta lisättiin Ramirentin markkinoiden joukkoon. Kesäkuussa käyntiin lähtenyt Tsekin toiminta etenee suotuisasti. Vakaasti kehittynyttä Norjan vuokraustoimintaamme kasvatettiin kapasiteettia lisäävillä investoinneilla erityisesti nostinten, telineiden ja työmaatilojen osalta. Vahvaa markkina-asemaamme hyödyntämällä saimme myös solmittua runsaasti uusia asiakassopimuksia. Keskittyminen kannattavaan kasvuun Ramirent pyrkii kannattavaan kasvuun: investointeja uuskapasiteettiin tasapainotetaan vastaamaan kysyntää lyhyellä ja pitkällä aikavälillä pitäen samalla kustannukset tiukasti kurissa. Maantieteellisesti laaja 4

6 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS toimintamme monilla eri kehitysvaiheissa olevilla markkinoilla antaa meille mahdollisuuksia investointitilaisuuksien tehokkaaseen hyödyntämiseen. Ramirentin strategia investoida yhdenmukaiseen kalustoon Euroopan laajuisesti pienentää myös yliinvestoinnin riskiä. Ramirent voi hyödyntää laajaa toimipisteverkostoansa ja maantieteellistä levinneisyyttänsä sekä optimoida vuokrakaluston käyttöastetta siirtämällä laitteita markkina-alueelta toiselle tarpeen mukaan. Konsernin strategian kehitystyö jatkuu edelleen. Strategiset suunnitelmat, rahoitus, ostotoiminta, investointipäätökset sekä vuokrakaluston hallinnointi on keskitetty konsernin johtoryhmälle, jotta voimme saavuttaa synergiaetuja ja jakaa parhaimmat käytännöt. Olemme parantaneet vuokrakaluston hallintaa tehokkaamman ostotoiminnan ja logistiikan avulla. Liiketoimintamalliimme kuuluu toimintojen keskinäinen vertailu ja toiminnan avainlukujen analysointi parhaiden käytäntöjen kehittämiseksi ja tietotaidon jakamiseksi konsernin sisällä. Markkinatilanteen odotetaan jatkuvan hyvänä vuonna Kasvuumme ovat vaikuttaneet pääasiassa neljä tekijää: rakennusmarkkinoiden kasvu, jatkunut suuntaus vuokrata koneita ja laitteita ostamisen sijasta, kykymme jatkaa markkinaosuutemme lisäämistä pirstaleisella toimialalla sekä investoinnit uuteen kapasiteettiin. Arviomme mukaan rakennustoiminta kokonaisuutena kasvaa Pohjoismaissa 3 prosentilla vuonna Niillä Keski- ja Itä-Euroopan markkinoilla, joilla Ramirent toimii, arvioimme kasvun jatkuvan vankkana. Kone- ja laitevuokrauspalveluiden penetraatioasteen (vuokrauksen suhde omistukseen) arvioidaan kasvavan edelleen konsernin markkina-alueilla rakennusyhtiöiden suuntautuessa enenevästi laitteiden vuokraamiseen niiden ostamisen ja omistamisen sijaan. Näin ollen Ramirent arvioi kone- ja laitevuokrausmarkkinoiden kasvavan rakennusmarkkinoita nopeammin vuonna Yhtenä Euroopan johtavista kone- ja laitevuokraajista Ramirent on valmiina toimimaan tiennäyttäjänä Euroopan vuokrausliiketoiminnan kehityksessä ja konsolidoitumisessa. Ramirentillä on hyvä asema hyödyntää sekä nykyisten että uusien markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia, ja Ramirent jatkaakin vuonna 2007 voimakkaita kapasiteetti-investointeja vastatakseen kysyntään, jonka ennakoidaan olevan vahvaa. Ramirent jatkaa myös toimintaansa hyvin nivoutuvien yritysten etsintää ostomielessä ja sisäisen tehokkuutensa kehittämistä kannattavan kasvun tukemiseksi. Kari Kallio toimitusjohtaja L i i k e v A I H T O L i i k e v o i t t o j a l i i k e v o i t t o - % O s a k e k o h t a i n e n t u l o s, E P S, MEUR MEUR % EUR , ,00 2,95 110, , , , , ,0 1,50 1, ,5 172, ,4 19,3 33, ,00 0,50 1,00 0,81 0, ,

7 6 TUNNISTE

8 TUNNISTE 7

9 RAMIRENT LYHYESTI A V A I N L U K U J A 2006 IFRS 2005 IFRS 2004 IFRS 2003 FAS 2002 FAS Liikevaihto, Me 497,9 389,0 315,7 172,9 101,5 Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA), Me 171,6 107,1 77,2 45,2 29,6 Liikevoitto (EBIT), Me 110,3 56,0 33,0 19,3 16,4 Tulos ennen veroja (EBT), Me 102,9 48,7 23,2 13,1 14,3 Tilikauden tulos, Me 79,2 35,5 15,5 10,5 9,5 Bruttoinvestoinnit, Me 176,5 112,6 152,7 33,2 112,8 Tulos per osake (EPS), e 2,95 1,35 0,60 0,81 1,00 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 28,1 17,2 14,2 10,3 13,3 Henkilöstö tilikauden lopussa Ramirent lyhyesti Ramirent on Pohjoismaiden ja Keski- ja Itä-Euroopan johtava rakentamiseen ja teollisuudelle koneita ja laitteita vuokraava yhtiö. Konsernilla on yhteensä 288 kiinteää toimipistettä 12 maassa (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Unkari, Venäjä, Ukraina ja Tsekin tasavalta). Ramirent-konsernin päätuoteryhmiä ovat rakennuskoneet, henkilönostimet, telineet, muotit, työmaatilat, työmaiden sähkö- ja lämmitysjärjestelmät sekä torninosturit. Konserni tarjoaa myös näihin liittyviä suunnittelu-, asennus-, kuljetus- ja neuvontapalveluja. Konsernin asiakaskunta koostuu mm. rakennusja asennusliikkeistä, teollisuuslaitoksista, telakoista, valtion ja kuntien organisaatioista sekä yksityishenkilöistä. Konsernilla on yli asiakasta. Konsernin toiminnallinen rakenne Ramirent-konserni toimii 12 maassa. Toiminnallisen rakenteen peruslähtökohtana on paikallisuus, ja eri maiden tytäryhtiöt vastaavat toiminnan toteu- R a m i r e n t O y j Ramirent-konsernin yhtiöt, joilla liiketoimintaa Ramirent Finland Oy (Suomi) Ramirent AB (Ruotsi) Bautas AS (Norja) Ramirent A/S (Tanska) Ramirent Europe Oy (Suomi) Rami-Cranes Oy (Suomi) Mavex Verktyg AB (Ruotsi) AS Ramirent (Viro) Ramirent LLC (Venäjä) Teline-Rami Oy (Suomi) SIA Ramirent (Latvia) CJSC Peterrent (Venäjä) Konevuokraamo P. Salminen Oy (Suomi) SIA Ramiteh (Latvia) Ramirent Machinery LLC (Venäjä) Rakennus-Sähkö- Kone-Järvinen Oy (Suomi) UAB Ramirent (Liettua) Ramirent Agentrade Kft. (Unkari) Ramirent S.A. (Puola) Ramirent Ukraine LLC (Ukraina) Ramirent Scaffolding Sp.z o.o.(puola) Ramirent s.r.o. (Tsekin tasavalta) 8

10 RAMIRENT LYHYESTI R A M I R E N T L U K U I N A Segmentit Liikevaihto 2006 (Me) Henkilöstö Toimipisteitä Markkina-asema Suomi Ruotsi Norja Tanska Europe Konserni tuksesta. Konsernitasolla koordinoidaan strateginen suunnittelu, investointitoiminta, rahoitus ja kaikkia markkina-alueita koskevat yhteiset asiat. Ramirent on Suomen suurin konevuokraamo, jolla on 94 toimipaikasta koostuva, koko Suomen kattava vuokraamoverkosto. Vuoden 2007 alusta lähtien Suomen vuokrausliiketoimintaa harjoittaa Ramirent Finland Oy. Ruotsissa Ramirent on toiseksi suurin konevuokraamo, jolla on 47 toimipistettä. Ruotsissa toimintaa harjoittaa Ramirent AB. Norjassa toimitaan Bautas AS:n nimissä. Bautas on Norjan suurin konevuokraamo, jolla on 36 toimipistettä. Tanskassa Ramirent on Tanskan suurin konevuokraamo ja sillä on 16 toimipistettä eri puolilla maata. Tanskassa toimitaan Ramirent A/S:n kautta. Ramirent Europe Oy vuokraa rakennuskoneita ja -laitteita Venäjällä, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Unkarissa, Ukrainassa ja Tsekin tasavallassa. Näissä maissa on tällä hetkellä yhteensä 95 toimipistettä käsittävä vuokraamoverkosto. R a m i r e n t - k o n s e r n i n t o i m i n n a l l i n e n r a k e n n e Toimipisteverkosto S U O M I R U O T S I N O R J A T A N S K A E U R O P E Konekaluston hallinta Ostot Paikallinen laitteisto Paikallinen laitteisto Paikallinen laitteisto Paikallinen laitteisto Yleiseurooppalainen kalusto Paikallinen laitteisto V e n ä j ä V i r o L a t v i a L i e t t u a P u o l a U k r a i n a U n k a r i T s e k i n t a s a v a l t a RAHOITUS 9

11 RAMIRENT MAANTIETEELLISESTI SUOMI Suomi Ramirent Finlandin voimakas kasvu jatkui vuonna Liikevaihto kasvoi 21,1 prosentilla 102,7 (84,8) miljoonaan euroon liikevoiton ollessa 25,7 (18,1) miljoonaa euroa. Segmentin kasvu selittyy pääasiassa vahvalla kysynnällä rakentamisessa, telakoilla ja teollisuuden markkinoilla. Investointien määrä oli 35,8 (14,5) miljoonaa euroa. Suomen rakennusmarkkinoiden kasvuvauhti vuonna 2006 oli 4 5 %. Ramirentin arvioiden mukaan rakennuskoneiden vuokrausmarkkinat jatkoivat kasvuaan selvästi rakennusmarkkinoita nopeammin. Ramirent Finlandin liikevaihto kasvoi kaikilla tuotelinjoilla ja kaikilla toiminta-alueella. Ramirentin arvioidaan kasvattaneen markkinaosuuksiaan, ja yrityksen liikevaihto ylitti ensimmäistä kertaa Suomessa 100 miljoonan euron rajan. Suomen vuokrausliiketoiminta omaksi segmentikseen Kari Aulasmaa Vuonna 2006 Ramirent Finland toimi ensimmäistä kertaa omana segmenttinään ilman konsernihallinnosta aiheutuvia kustannuksia. Joulukuussa 2006 päätettiin myös yhdistää kaikki Suomen toiminnot uuteen Ramirent Finland Oy:öön. Vuoden 2007 alusta alkaen Suomen liiketoiminnot ovat uuden yrityksen alaisia. Telineet-liiketoiminta tapahtuu Teline-Rami Oy:n alaisuudessa, ja torninostureiden liiketoiminta Rami-Cranes Oy:n alaisuudessa. Suomen liiketoiminnan yhtiöittäminen lisää konsernin toimintojen läpinäkyvyyttä ja segmenttien vertailtavuutta. Strategisia hankintoja tuotevalikoiman vahvistamiseksi Ramirent hankki vuonna 2006 Suomessa omistukseensa kolme yritystä: P. Salminen Oy, RSK-Järvinen Oy sekä Lainaväline HS. P. Salminen on erikoistunut maanrakennuskoneiden vuokraamiseen, ja RSK-Järvinen on erikoistunut työmaiden rakennusaikaiseen sähköistykseen ja lämmittämiseen. Kolmas yritysosto oli Lainaväline HS:n nostinten vuokraustoiminta, joka yhdistettiin välittömästi Ramirentiin. Kaikki hankinnat vahvistivat ja laajensivat Ramirentin tuotevalikoimaa ja palvelutarjontaa, sekä vahvistivat edelleen Ramirentin asemaa Suomen johtavana täyden palvelun rakennuskoneiden ja laitteiden vuokraamona. L i i k e v a i h d o n k e h i t y s ( M E U R ), n e l j ä n n e k s i t t ä i n MEUR MEUR ,2 29, ,5 24,8 23, ,8 24, , Q1 Q2 Q3 Q4 0 Q1 Q2 Q3 Q4 10

12 RAMIRENT MAANTIETEELLISESTI SUOMI Markkinoiden näkymät Ramirent Suomi lyhyesti Rakennusteollisuuden (RT) mukaan Suomen rakennusmarkkinat kasvavat 2,5 prosentilla vuonna Suomessa vuokralaitteiden käyttö on kansainvälisesti katsottuna edelleen suhteellisen vähäistä, mutta sen uskotaan kasvavan tulevaisuudessa, kun rakennusliikkeet ja teollisuus jatkavat kannattavuuden ja tuottavuuden parantamista. Näin ollen vuokramarkkinoiden uskotaan vuonna 2007 edelleen kasvavan rakennusmarkkinoita nopeammin. Suomen vuokrausmarkkinat ovat melko keskittyneet, ja Ramirentillä on hyvä asema toisena niistä kahdesta suuresta alan yrityksestä, joiden toiminta kattaa koko maan. Ramirent Finland laajentaa edelleen tuotevalikoimaansa ja kehittää uutta palvelutarjontaa. Ramirent-konserni on saanut alkunsa Ramirent Finlandista, jonka toiminta alkoi vuonna Ramirent on Suomen johtava rakennuskoneita ja -laitteita vuokraava yhtiö. Yhtiöllä on koko maan kattava 94 vuokraustoimipisteen verkosto, joka jakautuu kahdeksaan toiminta-alueeseen ja viiteen tuotelinjaan. Ramirent Finlandilla on toiminnalleen ISO 9001 laatu-, OHSAS työterveys ja -turvallisuussekä ISO ympäristösertifioinnit, sekä kansallinen RALA-pätevyys. Vuoden 2006 lopussa henkilöstön määrä oli 578. L i i k e v o i t o n k e h i t y s ( % l i i k e v a i h d o s t a ), n e l j ä n n e k s i t t ä i n % ,9 % % ,5 % ,1 % 23,8 % ,5 % 13,1 % 16,3 % ,5 % Q1 Q2 Q3 Q4 0 Q1 Q2 Q3 Q4 11

13 12 TUNNISTE

14 TUNNISTE 13

15 RAMIRENT MAANTIETEELLISESTI RUOTSI Ruotsi Ramirent AB:n positiivinen kehitys jatkui vuonna Liikevaihto kasvoi 24,5 prosentilla 130,9 (105,2) miljoonaan euroon liikevoiton ollessa 22,5 (9,3) miljoonaa euroa ilman kertaluonteisia eriä. Segmentti on jatkanut uusien paikallisten toimipisteiden avaamista ja investoinut vahvasti uusiin laitteisiin vastatakseen asiakkaiden tarpeisiin. Investointien määrä oli 43,7 (49,3) miljoonaa euroa. Mikael Öberg Vuonna 2006 Ruotsin rakennusmarkkinoiden kasvuvauhti oli 10 %. Kasvua on tapahtunut melkein kaikilla Ruotsin alueellisilla markkinoilla. Pohjois- Ruotsissa kysyntä on liittynyt infrastruktuuriohjelmiin sekä suuriin kaivos-, teräs- ja paperiteollisuuden investointeihin. Muualla Ruotsissa tarpeet ovat olleet moninaisempia ja liittyneet osin infrastruktuuriin, teollisuus- ja asuinrakentamiseen ja jossakin määrin myös liikekeskusten rakentamiseen. Vahvat markkinaolosuhteet ovat lisänneet vuokralaitteiden kysyntää ja kasvattaneet mittavasti koneiden ja kaluston vuokramarkkinoita. Ramirent Ruotsin liikevaihto on kasvanut kullakin toiminta-alueella laitteistoihin tehtyjen merkittävien investointien ansiosta, minkä perusteella Ramirent arvioi lisänneensä markkinaosuuksiaan Ruotsissa. Sisäistä ja ulkoista brandin rakentamista Ramirent muodostettiin vuonna 2004 kahden konevuokraamon Stavdalin ja Altiman fuusiossa, joten yhtiö on sangen uusi Ruotsissa. Yritys on alusta pitäen pyrkinyt päämäärätietoisesti luomaan organisaatiolle yhtenäisen linjan ja kasvattamaan sekä uusien että olemassa olevien asiakkaiden tietoisuutta Ramirent-brandista. Vastaanotto on ollut erittäin positiivinen, ja nykyään Ramirent tunnetaan hyvin Ruotsin markkinoilla. Brandin tunnettuuden kasvattamiseksi ja yrityksen arvojen esilletuomiseksi Ramirent jatkaa menestyksellistä sponsorointiohjelmaansa Ruotsin jääkiekkoliigan Elitserienin kanssa vuonna Ohjelmalla on tärkeä rooli Rami-hengen luomisessa Ruotsissa. Keskittyminen asiakkaaseen Ramirent-konsernin perustamisesta lähtien Ruotsin toiminnot ovat tehneet aktiivisesti työtä lisätäkseen paikallista läsnäoloaan, laajentaakseen asiakaskuntaansa ja vuokrakalustoaan sekä parantaakseen asiakaskeskeisyyttään. Vuonna 2006 segmentti avasi lisää uusia paikallisia toimipisteitä ja laajensi uusille markkinoille joko orgaanisen kasvun kautta tai osta- L i i k e v a i h d o n k e h i t y s ( M E U R ), n e l j ä n n e k s i t t ä i n MEUR 2005 MEUR , ,5 26,7 24,8 30, ,9 31,2 31, Q1 Q2 Q3 Q4 0 Q1 Q2 Q3 Q4 14

16 RAMIRENT MAANTIETEELLISESTI RUOTSI malla paikallisen yhtiön kuten Skellefteåssa. Asiakkaiden määrä on kasvanut 10 prosentilla vuonna 2006, ja Ramirent on solminut useita koko maata kattavia asiakassopimuksia sekä rakennusalalla että teollisuudessa. Ramirent jatkoi toimiaan kasvattaakseen osuuttaan nostinten ja tie- ja vesirakennuskoneiden markkinoilla sekä toi markkinoille uudentyyppisiä teräsmoduuleita, jotka on suunniteltu erityisesti teollisuuden huoltotöihin sekä ahtaiden tilojen rakennustöihin. Ramirent on myös avannut kotisivuillaan Ramirent TV -nimisen verkkokanavan, jonka kautta asiakkaat saavat tuotetietoa ja teknistä tukea. Markkinoiden näkymät Ruotsin rakennusliiton (BI) mukaan rakennusmarkkinoiden arvioidaan kasvavan 4 prosentilla vuonna Kasvuvauhtiennuste on alhaisempi kuin vuodelle 2006 tehty, sillä rakennusteollisuutta rajoittaa ammattitaitoisen työvoiman ja rakennusmateriaalien puute. Vuonna 2007 Ramirent odottaa Ruotsin konevuokrausmarkkinoiden pysyvän edelleen korkealla tasolla, kuitenkaan nousematta yhtä korkealle kuin poikkeuksellisen hyvänä vuonna Ramirentin lisäksi Ruotsissa toimii vain yksi toinen kansainvälinen konevuokrausketju, jolla on koko maan kattava täysi tuotevalikoima ja palveluverkosto. Ramirent Ruotsi tulee menemään yhä useammille paikallismarkkinoille, laajentamaan vuokrakalustoaan ja kehittämään segmenttiään tehokkuuden ja asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi. Ramirent Ruotsi lyhyesti Ramirent Ruotsi syntyi vuonna 2004 Ramirentin ostaessa NCC:n sisäisen rakennuskonevuokrausliiketoiminnan Altiman. Ramirent on Ruotsin toiseksi suurin konevuokrausyhtiö. Segmentillä on toimintaa 47 toimipisteessä yhdeksällä toiminta-alueella. Ramirent AB:llä on seuraavat sertifikaatit: ISO 9001 laatu- ja ISO ympäristösertifioinnit. Vuoden 2006 lopussa henkilöstön määrä oli 575. L i i k e v o i t o n k e h i t y s ( % l i i k e v a i h d o s t a ), n e l j ä n n e k s i t t ä i n % % ,5 % 19,5 % ,0 % 14,8 % 10 7,9 % 11,7 % 11,8 % ,0 % 5 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 15

17 16 TUNNISTE

18 TUNNISTE 17

19 RAMIRENT MAANTIETEELLISESTI NORJA Norja Ramirent Norja (Bautas) kasvoi vahvasti ja kannattavasti vuonna Liikevaihto kasvoi 19,4 prosentilla 120,3 (100,8) miljoonaan euroon liikevoiton ollessa 27,2 (15,7) miljoonaa euroa. Segmentti todisti jälleen olevansa johtava yhteistyökumppani suurissa projekteissa ja solmi vuoden mittaan useita uusia asiakassopimuksia. Investointien määrä oli 27,7 (16,6) miljoonaa euroa. Eivind Bøe Norjan rakennusmarkkinat kasvoivat 2,6 prosentilla vuonna Kasvu oli vahvaa ja toiminta vilkasta kaikilla sektoreilla, ja merkittävintä kasvua nähtiin yleisrakentamisessa. Vilkkaan kysynnän ongelmat pystyttiin välttämään rakennusalalla, kun osa työvoimaa hankittiin Itä-Euroopan maista ja koska sektorin tuottavuus parani merkittävästi. Alhaisen korkotason ansiosta aloitettiin ennätysmäärä muita kuin asuinrakennusprojekteja, ja toisaalta yksityisten projektien määrä korvasi hieman vähäisemmän julkisen rakentamisen. Tämän ansiosta Norjan konevuokrausmarkkinat kasvoivat hyvää vauhtia. Segmentin liikevaihto Bautas-nimen alla lisääntyi kaikilla toiminta-alueilla huomattavien laiteinvestointien sekä uusien asiakassopimusten myötä. Tärkeä kumppani isoissa projekteissa Bautaksella on selkeä strategia tulla tärkeimmäksi kumppaniksi Norjassa toteutettavissa suurissa rakennusprojekteissa. Tällaiset projektit asettavat korkeita vaatimuksia laitteiston ja henkilöstön koordinoinnille työmaalla. Näiden vaatimusten toteuttamiseksi Bautas on kehittänyt mallin, jossa se ottaa kokonaisuudessaan vastuun työmaan laitteistotarpeista ja luo siten suoran kanavan kiinteistön omistajan ja laitteiston toimittajan välille. Läheinen yhteistyö mahdollistaa sen, että asiakkaalle voidaan toimittaa ratkaisut nopeasti, joustavasti ja luovasti. Vuoden 2006 kolme suurprojektia (Oslon oopperatalo sekä Aukran and Snøhvitin nestekaasuprojektit) toteutettiin tämän mallin mukaisesti, ja ne muodostivat 11 % Bautasin liikevaihdosta. L i i k e v a i h d o n k e h i t y s ( M E U R ), n e l j ä n n e k s i t t ä i n MEUR 2005 MEUR , ,0 24,3 26,0 28, ,2 28,9 29, Q1 Q2 Q3 Q4 0 Q1 Q2 Q3 Q4 18

20 RAMIRENT MAANTIETEELLISESTI NORJA Organisaatiota vahvistettiin lisäten reagointia markkinamuutoksiin Vuonna 2006 kehitettiin ja toteutettiin uusi strategia, jonka pohjalta segmentti on enemmän markkinaorientoitunut. Bautas on myös muuttanut johtamisrakennettaan selkeyttämällä vastuualueita panostaen entistä enemmän asiakaskeskeisyyteen. Sekä operatiivista johtoa että tuotejohtamista on vahvistettu, mikä parantaa mahdollisuuksia reagoida markkinamuutoksiin ja lisätä toiminnan tehokkuutta. Markkinoiden näkymät Norjan rakennusmarkkinoiden arvioidaan Byggstrategin mukaan kasvavan 2,5 prosentilla vuonna Kasvuvauhdin ennuste on alhaisempi kuin vuodelle 2006, koska osa meneillään olevista suurista rakennusprojekteista valmistuu. Näin ollen Ramirent odottaa Norjan konevuokrausmarkkinoiden kasvavan tänä vuonna edellisvuotta hitaammin. Bautas on Norjan ainoa konevuokrausketju, jolla on koko maan kattava täysi tuotevalikoima ja palveluverkosto. Bautas jatkaa pyrkimyksiään lisäkasvun saamiseen uusien asiakassopimusten ja sisäisen tehokkuuden parantamisen avulla. Ramirent Norja lyhyesti Norjassa Ramirent toimii Bautas-nimellä. Bautas on konevuokrausyhtiö, joka sai alkunsa Ramirentin vuonna 2002 ostamasta norjalaisesta rakennusliikkeestä Veidekkestä. Bautas on Norjan suurin konevuokrausyhtiö. Segmentillä on toimintaa 36 toimipisteessä kolmella toiminta-alueella. Bautas on sertifioitu StartBANKin standardin mukaan. Vuoden 2006 lopussa henkilöstön määrä oli 594. L i i k e v o i t o n k e h i t y s ( % l i i k e v a i h d o s t a ), n e l j ä n n e k s i t t ä i n % 2005 % ,4 % 23,2 % 22,6 % 20 18,5 % 19,2 % 20 19,4 % 15 14,3 % ,5 % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 19

21 20 TUNNISTE

22 TUNNISTE 21

23 RAMIRENT MAANTIETEELLISESTI TANSKA TANSKA Ramirent Tanska kasvoi voimakkaasti kannattavuuttaan parantaen vuonna Liikevaihto kasvoi 17,1 prosentilla 50,0 (42,7) miljoonaan euroon voiton ollessa 7,3 (4,2) miljoonaa euroa. Segmentin kasvu selittyy erittäin aktiivisilla rakennusmarkkinoilla. Investointien määrä oli 14,4 (9,1) miljoonaa euroa. Vuonna 2006 Tanskan rakennusmarkkinat kasvoivat noin 7 prosentin tahtia ennätyskorkealle tasolle, mitä edisti hyvä yleinen taloustilanne. Rakennusmarkkinoiden aktiivisuus vaikutti voimakkaasti konevuokrausliiketoimintaan. Ramirentin arvioiden mukaan korkeampi kysyntä ja käyttöaste johtivat rakennuskoneiden vuokrausmarkkinoiden selvästi rakennusmarkkinoita nopeampaan kasvuun. Ramirent Tanska onnistui sekä lisäämään liikevaihtoaan että parantamaan markkinaosuuttaan huolimatta telineliiketoimintansa heikkenemisestä. Kannattavuus parantui, vaikka uudelleen vuokrattujen koneiden ja laitteiden osuus oli suuri. Muutoksia tuotetarjonnassa kannattavuuden parantamiseksi Erik Høi Vuonna 2006 Ramirent päätti lopettaa telinepystytyspalvelunsa Tanskassa ja aikoo tästedes vuokrata vain valikoituja telinetuotteita. Kalusto siirrettiin Ramirentin toimipisteisiin Venäjälle ja Puolaan, joissa kyseisen kaluston kysyntä on korkealla tasolla. Tämä on hyvä ja toimiva esimerkki Ramirentin koko Euroopan kattavan verkoston eduista. Tanskassa keskitytään enemmän Ramirentin muihin tuotelinjoihin sekä markkinoiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Ramirent Tanska on kehitellyt lupaavaa tuotetta nimeltä Rakennusapu. Kyseessä on uusi työmaalogistiikan ja -palveluiden konsepti, joka esitellään laajemmin vuonna Uusi logistiikkakeskus Tanskan itäosa on ollut Tanskan ainoa alue, jossa Ramirent tarjoaa koko tuotelinjaansa. Tämän alueen toiminta hoidetaan paikallisessa logistiikkakeskuksessa Grevessä lähellä Kööpenhaminaa. Vuonna 2006 Ramirent Tanska perusti uuden logistiikkakeskuksen Tanskan länsiosaan, Etelä-Jyllannissa sijaitsevaan Funeniin. Uudessa keskuksessa on työn alla koko tuotelinjan toteuttaminen. Funenin logistiikkakeskuksensa ansiosta Ramirent pystyy entistä paremmin hyödyntämään kokonsa ja kasvamaan entisestään. L i i k e v a i h d o n k e h i t y s ( M E U R ), n e l j ä n n e k s i t t ä i n MEUR MEUR ,2 10,7 11,3 12, ,2 11,6 14,0 14, Q1 Q2 Q3 Q4 0 Q1 Q2 Q3 Q4 22

24 RAMIRENT MAANTIETEELLISESTI TANSKA Markkinoiden näkymät Rakennustoiminta tulee olemaan vilkasta myös vuonna 2007, mutta sitä rajoittavat työvoiman puute sekä yleiset palkkatasopaineet. Tanskan rakennusmarkkinoiden arvioidaan kasvavan 1,5 prosentilla vuonna 2007 (Danish Construction Association, DB). Tanskan konevuokrausmarkkinat ovat monien pienten toimijoiden takia sirpaleiset ja kilpailu paikallismarkkinoilla on kovaa. Konevuokraustoiminta on lisääntynyt, ja melkein kaikki olemassa olevat vuokrausyritykset Tanskassa ovat vahvistaneet toimipisteverkkoaan ja tuotelinjaansa. Varmistaakseen tulevaisuuden kasvuaan, tuottavuuttaan sekä liikevoittoaan sekä houkutellakseen ammattitaitoista työvoimaa Ramirent Tanska vahvisti vuonna 2006 HRM-organisaatiotaan ja myyntiään. Ramirent Tanska investoi uuteen kalustoon vastatakseen asiakkaiden kysyntään ja vähentää uudelleenvuokrausta. Ramirent Tanska lyhyesti Ramirent Tanska muodostettiin ja yhdistettiin Ramirent-konserniin Altiman ja Treffcon ostamisen jälkeen vuonna Segmentillä on toimintaa 16 toimipisteessä kolmella toimintaalueella. Vuoden 2006 lopussa henkilöstön määrä oli 205. L i i k e v o i t o n k e h i t y s ( % l i i k e v a i h d o s t a ), n e l j ä n n e k s i t t ä i n % % ,5 % 18,3 % ,4 % 14,2 % 12,7 % ,4 % 11,8 % ,2 % Q1 Q2 Q3 Q4 0 Q1 Q2 Q3 Q4 23

25 24 TUNNISTE

26 TUNNISTE 25

27 RAMIRENT MAANTIETEELLISESTI EUROOPPA Europe Ramirent Europen voimakas kehitys jatkui vuonna Liikevaihto kasvoi 70,9 prosentilla 96,4 (56,4) miljoonaan euroon liikevoiton ollessa 26,2 (11,8) miljoonaa euroa. Segmentin kasvu on seurausta vahvoista rakennusmarkkinoista kaikissa niissä maissa, joissa segmentillä on toimintaa. Investointien määrä oli 57,4 (41,1) miljoonaa euroa. Vuonna 2006 Keski- ja Itä-Euroopan rakennusmarkkinoiden kasvuvauhti oli noin 10 %. Ramirentin arvioiden mukaan rakennuskoneiden vuokrausmarkkinat jatkoivat kasvuaan rakennusmarkkinoita nopeammin. Ramirentin liikevaihto lisääntyi kaikissa niissä Keski- ja Itä-Euroopan maissa, joissa segmentillä on toimintaa. Nykyiset markkinat Kasvu nykyisillä markkinoilla oli vahvaa vuonna Liikevaihto kasvoi kussakin maassa vuonna 2006 vähintään 50 %, miltei kaksinkertaistuen edellisvuodesta Unkarissa ja Ukrainassa. Tämä kehitys on seurausta vahvasta investoinnista kapasiteetin lisäämiseksi asiakkaiden kasvaneeseen kysyntään vastaamiseksi sekä toimipisteverkoston laajentamiseksi. Unkarissa vuonna 2005 hankitun Agentraden toiminnot yhdistettiin Ramirentiin heinäkuun alussa. Yhtiöiden yhdistäminen on edennyt hyvin. Timo Korhonen Toimintojen laajentaminen Ramirentillä on kaikista merkittävistä eurooppalaisista rakennuskonevuokrausyrityksistä vahvin jalansija Keski- ja Itä-Euroopan markkinoilla. Ramirent pyrkii hyödyntämään johtavaa asemaansa laajentaakseen osuuttaan vakiintuneista ja kasvavista markkinoista sekä kasvamaan riskiä jakaen. Ramirentillä on etua toimintansa pitkäjänteisyydestä tällä alueella ja vuodesta 1989 alkaen hyviä referenssejä siirtymisestä uusille markkinoille ja asemansa vakiinnuttamisesta niillä. Vuonna 2006 Tsekin tasavalta lisättiin Ramirent-markkinoiden kasvavaan luetteloon. Toiminta aloitettiin kesäkuussa ja jo nyt on nähtävissä hyvää kehitystä. L i i k e v a i h d o n k e h i t y s ( M E U R ), n e l j ä n n e k s i t t ä i n MEUR MEUR , , ,6 12,0 16,8 19, ,5 20, Q1 Q2 Q3 Q4 0 Q1 Q2 Q3 Q4 26

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

S I S Ä L L Y S L U E T T E L O

S I S Ä L L Y S L U E T T E L O S I S Ä L L Y S L U E T T E L O s. 3 Toimitusjohtajan katsaus s. 8 Ramirent lyhyesti s. 10 Ramirent maantieteellisesti s. 10 Ramirent Suomi s. 14 Ramirent Ruotsi s. 18 Ramirent Norja s. 22 Ramirent Tanska

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Kari Kallio, toimitusjohtaja Ramirent-konserni lyhyesti Ramirent on yksi Euroopan johtava konevuokraamo. Tällä hetkellä Ramirentillä on 270 (223) toimipistettä yhdessätoista

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Ramirent -konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen, Ruotsin,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen, Ruotsin,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Kari Kallio

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Kari Kallio Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Kari Kallio toimitusjohtaja Sisältö Ramirent-konserni lyhyesti Osavuosikatsaus 1-9/2006 Markkinat ja näkymät vuodelle 2006 Liitteet Tuloslaskelma ja tase Tunnuslukuhistoria

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006. Kari Kallio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006. Kari Kallio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006 Kari Kallio, toimitusjohtaja Sisältö Ramirent-konserni lyhyesti Osavuosikatsaus 1-3/2006 Markkinat ja näkymät vuodelle 2006 Liitteet Tunnuslukuhistoria 10 suurinta

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Q3/2009 Osavuosikatsaus. 11.11. 2009 Toimitusjohtaja Magnus Rosén

Q3/2009 Osavuosikatsaus. 11.11. 2009 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Q3/29 Osavuosikatsaus 11.11. 29 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Tammi-syyskuu lyhyesti Liikevaihto aleni -29, % 376,3 (53,1) :oon; -22,4 % paikallisessa valuutassa Liikevoitto 32,4 (99,4) ; liikevoittomarginaali

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI

KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI Ramirent-konsernin tilinpäätöstiedote 2006 KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI Liikevaihto kasvoi 28,0 % ollen 497,9 (389,0) Me. Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) kasvoi 60,2 %

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2006 Kari Kallio, toimitusjohtaja Sisältö Ramirent-konserni lyhyesti Osavuosikatsaus 1-6/2006 Markkinat ja näkymät vuodelle 2006 Liitteet Tunnuslukuhistoria 10 suurinta osakkeenomistajaa

Lisätiedot

Liikevaihto ja tulos kasvoivat voimakkaasti

Liikevaihto ja tulos kasvoivat voimakkaasti 1 (15) Ramirent-konsernin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006 Liikevaihto ja tulos kasvoivat voimakkaasti Liikevaihto kasvoi 35,4 % vuoden 2005 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna ollen 105,1 (77,6)

Lisätiedot

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 29.4.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

CRAMO OYJ. PÖRSSISÄÄTIÖN PÖRSSI-ILTA Helsinki 26.11.2012. Martti Ala-Härkönen Talous- ja rahoitusjohtaja POWERING YOUR BUSINESS

CRAMO OYJ. PÖRSSISÄÄTIÖN PÖRSSI-ILTA Helsinki 26.11.2012. Martti Ala-Härkönen Talous- ja rahoitusjohtaja POWERING YOUR BUSINESS CRAMO OYJ PÖRSSISÄÄTIÖN PÖRSSI-ILTA Helsinki 26.11.2012 Martti Ala-Härkönen Talous- ja rahoitusjohtaja POWERING YOUR BUSINESS Cramo-konserni lyhyesti Tuotteet Kohderyhmä Tunnusluvut 2011 Toimipisteverkosto

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Q3/2009 Osavuosikatsaus Sijoittajaesitys. 11.11.2009 Franciska Janzon Viestintäjohtaja

Q3/2009 Osavuosikatsaus Sijoittajaesitys. 11.11.2009 Franciska Janzon Viestintäjohtaja Q3/2009 Osavuosikatsaus Sijoittajaesitys 11.11.2009 Franciska Janzon Viestintäjohtaja Ramirent lyhyesti Johtava laitevuokrausyritys Pohjoismaissa, Keski- ja Itä-Euroopassa Symbolimme Toiseksi suurin yritys

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006 Kari Kallio, toimitusjohtaja Sisältö Ramirent-konserni lyhyesti Osavuosikatsaus 1-3/2006 Markkinat ja näkymät vuodelle 2006 Liitteet Tunnuslukuhistoria 10 suurinta

Lisätiedot

CRAMON TÄRKEIMMÄT YRITYSOSTOT JA -MYYNNIT, 2005-2010

CRAMON TÄRKEIMMÄT YRITYSOSTOT JA -MYYNNIT, 2005-2010 CRAMON TÄRKEIMMÄT YRITYSOSTOT JA -MYYNNIT, 2005-2010 Kohdeyhtiö 24.6.2010 Lemminkäinen Talo Oy Keskija Lounais- 12.4.2010 Lemminkäinen Talo Oy Itä- ja Pohjois- 22.12.2009 Cramo Finlandin timanttiporaus

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.5.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003 31.3.2003

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.5.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003 31.3.2003 RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.5.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003 31.3.2003 Ramirent-konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 38,3 (14,9) ME, kasvua 158,0% verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

CRAMO OYJ. Sijoitus-Invest 09 POWERING YOUR BUSINESS

CRAMO OYJ. Sijoitus-Invest 09 POWERING YOUR BUSINESS CRAMO OYJ Sijoitus-Invest 9 POWERING YOUR BUSINESS Sisällysluettelo Cramo konserni lyhyesti ja markkinakatsaus Osavuosikatsaus Q3/29 Konsernin tulos Liiketoimintasegmentit Toimenpiteet kilpailukyvyn takaamiseksi

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

(Me) 4-6/2007 4-6/2006 1-6/2007 1-6/2006 1-12/2006

(Me) 4-6/2007 4-6/2006 1-6/2007 1-6/2006 1-12/2006 R A M I R E N T- K O N S E R N I N O S AV U O S I K AT S A U S TA M M I K E S Ä K U U 2 0 0 7 KESKEISET TUNNUSLUVUT (Me) 4-6/2007 4-6/2006 1-6/2007 1-6/2006 1-12/2006 Liikevaihto 152,0 116,7 288,6 221,8

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria Oyj 1.1. 30.9.2008 Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria-konserni Katsaus Milj. 2008 2007 Q1-2008 Q1-2007 2007 Liikevaihto 357,7 312,8 995,8 935,1 1.272,2 Liikevoitto 17,2 19,3 34,6 81,3

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER 3.2.2016 1 KESKEISET ASIAT VUONNA 2015 Päivittäistavarakaupassa vakaa markkina-asema ja hyvä kannattavuus Rauta- ja sisustuskaupan kannattavuus parani selvästi Keskon uusi

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2015 Toimintaympäristö vuonna 2014 Vuosi 2014 oli haastava konepajateollisuuden yrityksille lähes koko

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 2011. Toimitusjohtaja Magnus Rosén. 7.4.2011, Pörssisali, Helsinki

YHTIÖKOKOUS 2011. Toimitusjohtaja Magnus Rosén. 7.4.2011, Pörssisali, Helsinki YHTIÖKOKOUS 2011 Toimitusjohtaja Magnus Rosén 7.4.2011, Pörssisali, Helsinki TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT Tämän esityksen aikana esitetään useita tulevaisuuteen suunnattuja lausumia. Ne ovat lausumia,

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

Tammi maaliskuu 2007. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja Outotec Oyj, aiemmin Outokumpu Technology Oyj

Tammi maaliskuu 2007. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja Outotec Oyj, aiemmin Outokumpu Technology Oyj Tammi maaliskuu 2007 Tapani Järvinen, toimitusjohtaja Outotec Oyj, aiemmin Outokumpu Technology Oyj 2 Uusi nimi sama osaaminen Uusi nimi Outotec otettiin käyttöön 24.4.2007 Hyvä maine ja imago asiakkaiden

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 29.10.2014 Toimintaympäristö 7-9/2014 Kysyntätilanteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuosineljännekseen

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

RAMIRENT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2007

RAMIRENT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2007 RAMIRENT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2007 KESKEISET TUNNUSLUVUT Me 1-3/2007 1-3/2006 1-12/2006 Liikevaihto 136,6 105,1 497,9 Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) 46,5 34,7 171,6 Liikevoitto

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ:N TILIPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELT 27.02.2003 1(7) RAMIRENT OYJ:N TILIPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2002 RAMIRENT KASVAA VAHVASTI

RAMIRENT OYJ:N TILIPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELT 27.02.2003 1(7) RAMIRENT OYJ:N TILIPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2002 RAMIRENT KASVAA VAHVASTI Julkaistu: 2003-02-27 12:00:27 CET Ramirent Oyj - neljännesvuosikatsaus RAMIRENT OYJ:N TILIPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELT RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.02.2003 1(7) RAMIRENT OYJ:N TILIPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2002

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN-KONSERNI. Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006

LEMMINKÄINEN-KONSERNI. Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006 LEMMINKÄINEN-KONSERNI Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006 Osavuosikatsaus 1-6 / 2006: Tulos parani selvästi Liikevaihto oli 731,2 milj. euroa (655,5) - josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli 29,8 %

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 25.7.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 25.7.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 25.7.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Kohti kansainvälistymistä Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 13.7% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.3m (EUR 3.8m Q3/2012). Vuoden

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

Oriola-KD The Channel for Health

Oriola-KD The Channel for Health Oriola-KD The Channel for Health Sijoitus Invest 14 12.-13.11.2014 Oriola-KD tänään Liikevaihto 2013 2,6 miljardia euroa Ruotsi 50 % Venäjä 33 % Suomi ja Baltia 17 % Henkilöstö 4700 työntekijää Venäjä

Lisätiedot

Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote 22.3.2005 klo 10.00 SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2004-31.1.2005

Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote 22.3.2005 klo 10.00 SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2004-31.1.2005 Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote 22.3.2005 klo 10.00 SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2004-31.1.2005 - Liikevaihto 6,4 miljoonaa euroa (5,8), kasvua 10 % - Voitto ennen veroja 0,15 miljoonaa

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen Osavuosikatsaus Q2/2013 Toimitusjohtaja Jani Nieminen Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta perustuu asuntojen

Lisätiedot

Digia Oyj: Q4 ja tilinpäätöstiedote 2014. 5.2.2015 / Juha Varelius, toimitusjohtaja

Digia Oyj: Q4 ja tilinpäätöstiedote 2014. 5.2.2015 / Juha Varelius, toimitusjohtaja Digia Oyj: Q4 ja tilinpäätöstiedote 2014 5.2.2015 / Juha Varelius, toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat Markkinat, liiketoiminta ja näkymät Kotimaa Qt Osingonjakoehdotus Esityksen sisältö Katsauskauden

Lisätiedot

Aspon Q1 11.5.2011. Toimitusjohtaja Aki Ojanen Talousjohtaja Arto Meitsalo Rahoitusjohtaja Harri Seppälä

Aspon Q1 11.5.2011. Toimitusjohtaja Aki Ojanen Talousjohtaja Arto Meitsalo Rahoitusjohtaja Harri Seppälä Aspon Q1 11.5.2011 Toimitusjohtaja Aki Ojanen Talousjohtaja Arto Meitsalo Rahoitusjohtaja Harri Seppälä Konsernin liikevaihto kasvoi 120 Me 106,7 100 80 78,4 83,4 60 40 20 0 Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q1/10

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Ramirent-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2005

Ramirent-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2005 Ramirent-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2005 Ramirent-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2005 KAUDEN KESKEISET TUNNUSLUVUT Liikevaihto kasvoi 21,9 % ollen 172,7 (141,7) Me. Liikevoitto ennen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1-12/2010 4.2.2011

Tilinpäätöstiedote 1-12/2010 4.2.2011 Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 1-12/2010 4.2.2011 Juha Varelius Toimitusjohtaja Pääkohdat 2 2011 Digia Plc Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto kasvoi selvästi 130,8 (120,3) miljoonaa euroa, kasvua 8,7 prosenttia

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 15.2.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinoiden toipuminen alkoi Liiketoimintaympäristö: Maailmantalous toipui selvästi edellisestä vuodesta. Viilun, vanerin ja LVL:n

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.6.2 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Toisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 6.7% edellisvuodesta ja oli EUR 31.3m (EUR 19.5m /2) Toisen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan

Lisätiedot

Oriola KD Oyj:n yhtiökokous 2011

Oriola KD Oyj:n yhtiökokous 2011 Oriola KD Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Eero Hautaniemi 6.4.2011 Keskittyminen lääkkeiden vähittäis ja tukkukauppaan 2006 2011 Vähittäiskauppa Ruotsi Suomi Baltia Pohjoismaat ja Baltia

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Heinä - syyskuu 2009 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto pieneni 24,5 % 15,9 (21,1) miljoonaan euroon Jatkuvien

Lisätiedot

Tikkurila. 150 vuotta värien voimaa. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila. 150 vuotta värien voimaa. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja yleistä

Lisätiedot

Aspon Q1 2007. 26.4.2007 CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist. 26-Apr-07

Aspon Q1 2007. 26.4.2007 CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist. 26-Apr-07 Aspon Q1 2007 26.4.2007 CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist 1 Aspon Q1 2007 Chemicals-ryhmällä onnistunut yritysosto Shipping-ryhmällä onnistunut aluskauppa Voimakas myynnin kasvu, jatkuvat toiminnot

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä on 40 529

Lisätiedot

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011 Tilinpäätös 2011 Keskeiset asiat 2011 Orgaanisen kasvun tavoite ylittyi. Liiketoiminnan kassavirta parani merkittävästi. Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli hyvällä tasolla. Palveluratkaisujen myynti

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-kesäkuu 2013. Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 25.7.2013

Oriola-KD Oyj Tammi-kesäkuu 2013. Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 25.7.2013 Oriola-KD Oyj Tammi-kesäkuu 2013 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 25.7.2013 Oriola-KD tammi-kesäkuu 2013 Liikevaihto kasvoi 7,1 % 1264,5 milj. euroon. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 9,2 milj.

Lisätiedot

Yhtiökokous 28.2.2006. Toimitusjohtaja Carl-Gustaf Bergström

Yhtiökokous 28.2.2006. Toimitusjohtaja Carl-Gustaf Bergström Yhtiökokous Toimitusjohtaja Carl-Gustaf Bergström 1 Keskeiset asiat vuonna 2005 MacGREGORin osto ja integrointi Cargotec listautui 1.6.2005 Cargotecille valittiin uusi hallitus 12.7.2005 43,4 milj. osaketta

Lisätiedot

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com Tilinpäätös 2005 8.2.2006 www.raute.com 2005 M Jatkuvat toiminnot 2005 2004 Liikevaihto Liiketulos 108,6 4,4 73,1 3,6* Uudet tilaukset: projektit teknologiapalvelut 109 23 Tilauskanta 55 Henkilöstö (kirjoilla)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

Liikevaihdon ja kannattavuuden voimakas kasvu jatkuu

Liikevaihdon ja kannattavuuden voimakas kasvu jatkuu Ramirent-konsernin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2006 Liikevaihdon ja kannattavuuden voimakas kasvu jatkuu Liikevaihto kasvoi vuoden 2006 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä 27,4 % edellisen vuoden vastaavaan

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

Osavuosikatsauksen 1-3/2007 julkistus Helsinki 26.4.2007. Jan Lång Toimitusjohtaja

Osavuosikatsauksen 1-3/2007 julkistus Helsinki 26.4.2007. Jan Lång Toimitusjohtaja Osavuosikatsauksen 1-3/2007 julkistus Helsinki 26.4.2007 Jan Lång Toimitusjohtaja Hyvä toimintaympäristö Euroopassa, heikko markkinatilanne USA:ssa jatkuu Uponorin tuotteiden kysyntä vilkasta Vahvaa kehitystä

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Qt:n erittäin vahvan kasvun tukemana. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q1/2015 Juha Varelius 30.4.

Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Qt:n erittäin vahvan kasvun tukemana. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q1/2015 Juha Varelius 30.4. Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Qt:n erittäin vahvan kasvun tukemana. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q1/2015 Juha Varelius 30.4.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto

Lisätiedot

RAMIRENT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2008

RAMIRENT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2008 RAMIRENT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2008 Q1 TIEDOTUSTILAISUUS 9.5.2008 Yhtiö järjestää tiedotustilaisuuden analyytikoille ja lehdistölle perjantaina 9.5.2008 klo 10.00 Helsingissä, Restaurant

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Helsingin Pörssin pohjoismaisella listalla (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi-joulukuu 2009 5.2.2010

Tilinpäätös Tammi-joulukuu 2009 5.2.2010 Tilinpäätös Tammi-joulukuu 29 5.2.21 Keskon osavuosikatsaus 1-12/29 Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta kaikkien toimialojen tulos positiivinen K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti kasvoi +5,6

Lisätiedot

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Tavoitteena kannattava kasvu Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Asiakaslupauksemme Takaamme jatkuvuuden ja teemme tulevaisuuden ajallaan ja rahallaan. 1. Toimintamme Merkittävin osa liiketoiminnastamme

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

CRAMO OYJ Sijoitus-Invest 2010. Vesa Koivula toimitusjohtaja POWERING YOUR BUSINESS

CRAMO OYJ Sijoitus-Invest 2010. Vesa Koivula toimitusjohtaja POWERING YOUR BUSINESS CRAMO OYJ Sijoitus-Invest 2010 Vesa Koivula toimitusjohtaja POWERING YOUR BUSINESS Yhteenveto Q3/2010 Vahvistuneet markkinat, kannattavuus parani Toisen vuosineljäksen lopulla alkanut markkinakäänne jatkui

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016 Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto parani, viimeinen neljännes jäi edellisvuodesta 2 HKScan-konserni 2015

Lisätiedot

Yhtiökokous. Vesa Koivula 18.4.2007

Yhtiökokous. Vesa Koivula 18.4.2007 Yhtiökokous Vesa Koivula 18.4.2007 Konsernituloslaskelma *1-12/2005 luvut ovat pro forma -tietoja 1-12/ 1-12/ Muutos EUR (1 000) 2006 2005 % LIIKEVAIHTO 402 425 334 302 20,4 % Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 VACON OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2003 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2003 VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 Tammikuu-maaliskuu yhteenveto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 Toimintaympäristö Kotimaa Talouden kasvunäkymät heikentyneet, huolena kiihtyvä inflaatio ja korkojen nousun vaikutus asuntorakentamiseen Liike-, logistiikka- ja teollisuusrakentaminen

Lisätiedot

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi Tulosta sivu Atria Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.7.2005 KLO 10.00 ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Atria-konsernin liikevoitto katsauskaudelta oli 15,9 miljoonaa euroa (20,1 milj. euroa).

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Pörssi-illat maaliskuu 2011 Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä

Pörssi-illat maaliskuu 2011 Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä 1 Stockmann-konserni lyhyesti Kansainvälinen vähittäiskaupan yritys, joka on perustettu vuonna 1862 Kolme liiketoimintayksikköä: tavarataloryhmä, Lindex

Lisätiedot