S I S Ä L L Y S L U E T T E L O

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "S I S Ä L L Y S L U E T T E L O"

Transkriptio

1

2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O s. 3 Toimitusjohtajan katsaus s. 8 Ramirent lyhyesti s. 10 Ramirent maantieteellisesti s. 10 Ramirent Suomi s. 14 Ramirent Ruotsi s. 18 Ramirent Norja s. 22 Ramirent Tanska s. 26 Ramirent Europe s. 30 Hallituksen toimintakertomus s. 36 Tilintarkastuskertomus s. 37 Konsernin tilinpäätös IFRS s. 37 Konsernin tuloslaskelma s. 38 Konsernin tase s. 39 Konsernin rahavirtalaskelma s. 40 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista s. 41 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot s. 70 Muut konsernitilinpäätöksen liitetiedot s. 78 Taloudellista kehitystä kuvaavat ja osakekohtaiset tunnusluvut s. 81 Emoyhtiön tilinpäätös FAS s. 81 Emoyhtiön tuloslaskelma s. 82 Emoyhtiön tase s. 83 Emoyhtiön rahoituslaskelma s. 84 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot s. 87 Emoyhtiön tuloslaskelman liitetiedot s. 89 Emoyhtiön taseen liitetiedot s. 94 Emoyhtiön tilinpäätöksen muut liitetiedot s. 96 Hallinto s. 96 Ramirent Oyj:n hallintoperiaatteet s. 100 Hallituksen jäsenet s. 102 Konsernin johtoryhmä s. 104 Tietoja osakkeenomistajille s. 107 Toimipaikkaluettelo

3 K A R T T A Ramirentillä on toimintaa 288 toimipisteessä 12 maassa. SUOMI 94 RUOTSI 47 NORJA 36 TANSKA 16 VENÄJÄ 5 VIRO 13 LATVIA 15 LIETTUA 8 PUOLA 25 UKRAINA 2 UNKARI 25 TSEKIN TASAVALTA 2

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimitusjohtajan katsaus Liiketoiminnan kehitys vahvaa kasvavilla markkinoilla Ramirent-konsernin menestys jatkui vuonna Kaikki asetetut tavoitteet ylitettiin komeasti. Kaikissa Ramirentin toimintamaissa vallinneiden suotuisten markkinaolosuhteiden sekä mittavien ja oikein ajoitettujen uuskapasiteetti-investointien ansiosta liikevaihto, tulos ja osakkeenomistajien tuotot nousivat ennätystasolle. Vuonna 2006 Ramirent-konserni vahvisti edelleen asemiaan yhtenä Euroopan kone- ja laitevuokrausmarkkinoiden johtavista toimijoista. Kilpailukykyisen liiketoimintamallin ja tilivuoden alkupuolelle ajoitettujen merkittävien investointiemme avulla pystyimme hyödyntämään markkinoiden vilkkautta ja kiihdyttämään toimintamme kasvua. Ramirentin nykyrakenne, vuosina kahdella merkittävällä yritysostolla luotu Rami-platform, tukeutuu hyvin koordinoituihin valikoimiin markkinoita ja tuotteita. Konevuokraamisen yleistoimijana voimme tiivistä toimipisteverkostoamme hyödyntäen asettaa tarjolle laajan tuote- ja palveluvalikoiman ja tarjota asiakkaillemme täyden palvelun ratkaisuja. Menestyksemme kulmakivinä ovat koneiden ja laitteiden saatavuus ja toimintavarmuus sekä henkilöstömme asiantuntemus ja taito. Kari Kallio seen vuoden takaisista lukemista pääasiassa vuokraamoverkoston liiketoiminnan kasvun ja kiinteiden kustannusten tiukan hallinnan myötä. Lisäksi käyttöaste oli korkealla tasolla markkinoiden vahvan kysynnän ansiosta. Erityisen hyvää menestystä koettiin Ruotsissa, jossa vuoden 2006 liikevoitto (EBIT) oli yli kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Myös Suomen ja Ramirent Europen liiketoiminnot suoriutuivat hyvin, kun kummassakin saavutettiin yli 25 prosentin käyttökate. Ramirent määritti vuonna 2006 konsernille uudet taloudelliset tavoitteet kuvaamaan pitkän aikavälin kannattavaa kasvua. Vuositason vähimmäistavoitteena osakekohtaisen tuloksen kasvulle on 15 % ja sijoitetun pääoman tuotolle 18 %. Vahvaa kasvua liikevaihdossa ja tuloksessa Toimintoja kehitettiin Vuonna 2006 Ramirent-konsernin liikevaihto kasvoi 28 % edellisvuodesta ja oli yhteensä 497,9 miljoonaa euroa (389,0). Pääosa konsernin vapaasta kassavirrasta ohjattiin uuslaitehankintoihin, mikä poikikin hyviä tuottoja kaikilla markkinoilla. Liikevaihto kasvoi kaikissa segmenteissä, ja erityisen voimakkaaksi kasvu yltyi Euroopassa ja Ruotsissa. Kasvusta yli 90 % oli orgaanista. Lisäksi Suomessa ja Ruotsissa toteutettiin vuoden mittaan joukko pienehköjä yritysostoja markkina-aseman lisäämiseksi ja tuotevalikoiman kasvattamiseksi ja monipuolistamiseksi entisestään. Konsernin liikevoitto (EBIT) vuonna 2006 oli 110,3 miljoonaa euroa (56,0), jossa oli edellisvuodesta kasvua 97 %. Kaikissa maissa päästiin tulosparannuk- Ramirentin hajautettu organisaatiomalli antaa paikallisyksiköille aidosti mahdollisuuden itsenäiseen asiakassuhteiden kehittämiseen ja kapasiteetti- ja laitetarpeisiin reagointiin kulloisenkin tilanteen vaatimusten mukaan. Paikallistason vastuu ja päätäntävalta yhdistyy konsernin keskitettyyn strategiseen suunnitteluun, rahoitukseen ja ostotoimintaan, minkä tuloksena muodostuu markkinaorientoitunut ja tehokas liiketoimintamalli. Ramirent toimii nykyään kahdessatoista maassa (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Unkari, Venäjä, Ukraina ja Tsekin tasavalta) palvellen asiakkaitaan lähes 300 toimipisteen voimin. 3

5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Markkina-asemamme Pohjoismaissa vahvistui entisestään laajamittaisten investointien ja paikallisten toimipisteiden määrän lisäyksen myötä. Suomessa Ramirent hankki omistukseensa kolme yritystä, jotka nivoutuivat sulavasti Ramirentin nykyiseen toimintaan. Yritysostot vauhdittavat tulevaisuudessa Ramirentin liiketoimintaa infrastruktuuriprojekteissa ja työmaiden tilapäisen sähköistyksen palveluissa. Yhdellä yritysostoista vahvistimme henkilönostintarjontaamme. Ruotsissa jatkoimme toimia asiakaslähtöisyytemme ja houkuttelevuutemme lisäämiseksi entistä laajemmalle asiakaspohjalle. Avasimme Ruotsissa neljä uutta toimipistettä, ja tuotevalikoimaa kehitettiin vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeita. Tanskassa lakkautimme kannattamattoman tuotelinjan ja panostimme vastaavasti entistä enemmän muuhun vuokraustoimintaan. Asiakkaiden tarpeet ylittivät oman kapasiteettimme, ja jouduimmekin lisäämään jälleenvuokrausta ylläpitääksemme jatkuvasti hyvää palvelutasoa. Keski- ja Itä-Euroopassa rakennustoiminta kiihtyi, ja vuokralaitteiden tarve kasvoi kaikissa toimintamaissamme. Näillä alueilla kasvumme oli vahvaa ja kannattavuus hyvällä tasolla, mikä johtui vankan markkina-asemamme, taitavan ja asiakaslähtöisen henkilöstömme ja kapasiteettimme kasvattamisen yhteisvaikutuksesta. Vuoden alussa Tsekin tasavalta lisättiin Ramirentin markkinoiden joukkoon. Kesäkuussa käyntiin lähtenyt Tsekin toiminta etenee suotuisasti. Vakaasti kehittynyttä Norjan vuokraustoimintaamme kasvatettiin kapasiteettia lisäävillä investoinneilla erityisesti nostinten, telineiden ja työmaatilojen osalta. Vahvaa markkina-asemaamme hyödyntämällä saimme myös solmittua runsaasti uusia asiakassopimuksia. Keskittyminen kannattavaan kasvuun Ramirent pyrkii kannattavaan kasvuun: investointeja uuskapasiteettiin tasapainotetaan vastaamaan kysyntää lyhyellä ja pitkällä aikavälillä pitäen samalla kustannukset tiukasti kurissa. Maantieteellisesti laaja 4

6 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS toimintamme monilla eri kehitysvaiheissa olevilla markkinoilla antaa meille mahdollisuuksia investointitilaisuuksien tehokkaaseen hyödyntämiseen. Ramirentin strategia investoida yhdenmukaiseen kalustoon Euroopan laajuisesti pienentää myös yliinvestoinnin riskiä. Ramirent voi hyödyntää laajaa toimipisteverkostoansa ja maantieteellistä levinneisyyttänsä sekä optimoida vuokrakaluston käyttöastetta siirtämällä laitteita markkina-alueelta toiselle tarpeen mukaan. Konsernin strategian kehitystyö jatkuu edelleen. Strategiset suunnitelmat, rahoitus, ostotoiminta, investointipäätökset sekä vuokrakaluston hallinnointi on keskitetty konsernin johtoryhmälle, jotta voimme saavuttaa synergiaetuja ja jakaa parhaimmat käytännöt. Olemme parantaneet vuokrakaluston hallintaa tehokkaamman ostotoiminnan ja logistiikan avulla. Liiketoimintamalliimme kuuluu toimintojen keskinäinen vertailu ja toiminnan avainlukujen analysointi parhaiden käytäntöjen kehittämiseksi ja tietotaidon jakamiseksi konsernin sisällä. Markkinatilanteen odotetaan jatkuvan hyvänä vuonna Kasvuumme ovat vaikuttaneet pääasiassa neljä tekijää: rakennusmarkkinoiden kasvu, jatkunut suuntaus vuokrata koneita ja laitteita ostamisen sijasta, kykymme jatkaa markkinaosuutemme lisäämistä pirstaleisella toimialalla sekä investoinnit uuteen kapasiteettiin. Arviomme mukaan rakennustoiminta kokonaisuutena kasvaa Pohjoismaissa 3 prosentilla vuonna Niillä Keski- ja Itä-Euroopan markkinoilla, joilla Ramirent toimii, arvioimme kasvun jatkuvan vankkana. Kone- ja laitevuokrauspalveluiden penetraatioasteen (vuokrauksen suhde omistukseen) arvioidaan kasvavan edelleen konsernin markkina-alueilla rakennusyhtiöiden suuntautuessa enenevästi laitteiden vuokraamiseen niiden ostamisen ja omistamisen sijaan. Näin ollen Ramirent arvioi kone- ja laitevuokrausmarkkinoiden kasvavan rakennusmarkkinoita nopeammin vuonna Yhtenä Euroopan johtavista kone- ja laitevuokraajista Ramirent on valmiina toimimaan tiennäyttäjänä Euroopan vuokrausliiketoiminnan kehityksessä ja konsolidoitumisessa. Ramirentillä on hyvä asema hyödyntää sekä nykyisten että uusien markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia, ja Ramirent jatkaakin vuonna 2007 voimakkaita kapasiteetti-investointeja vastatakseen kysyntään, jonka ennakoidaan olevan vahvaa. Ramirent jatkaa myös toimintaansa hyvin nivoutuvien yritysten etsintää ostomielessä ja sisäisen tehokkuutensa kehittämistä kannattavan kasvun tukemiseksi. Kari Kallio toimitusjohtaja L i i k e v A I H T O L i i k e v o i t t o j a l i i k e v o i t t o - % O s a k e k o h t a i n e n t u l o s, E P S, MEUR MEUR % EUR , ,00 2,95 110, , , , , ,0 1,50 1, ,5 172, ,4 19,3 33, ,00 0,50 1,00 0,81 0, ,

7 6 TUNNISTE

8 TUNNISTE 7

9 RAMIRENT LYHYESTI A V A I N L U K U J A 2006 IFRS 2005 IFRS 2004 IFRS 2003 FAS 2002 FAS Liikevaihto, Me 497,9 389,0 315,7 172,9 101,5 Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA), Me 171,6 107,1 77,2 45,2 29,6 Liikevoitto (EBIT), Me 110,3 56,0 33,0 19,3 16,4 Tulos ennen veroja (EBT), Me 102,9 48,7 23,2 13,1 14,3 Tilikauden tulos, Me 79,2 35,5 15,5 10,5 9,5 Bruttoinvestoinnit, Me 176,5 112,6 152,7 33,2 112,8 Tulos per osake (EPS), e 2,95 1,35 0,60 0,81 1,00 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 28,1 17,2 14,2 10,3 13,3 Henkilöstö tilikauden lopussa Ramirent lyhyesti Ramirent on Pohjoismaiden ja Keski- ja Itä-Euroopan johtava rakentamiseen ja teollisuudelle koneita ja laitteita vuokraava yhtiö. Konsernilla on yhteensä 288 kiinteää toimipistettä 12 maassa (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Unkari, Venäjä, Ukraina ja Tsekin tasavalta). Ramirent-konsernin päätuoteryhmiä ovat rakennuskoneet, henkilönostimet, telineet, muotit, työmaatilat, työmaiden sähkö- ja lämmitysjärjestelmät sekä torninosturit. Konserni tarjoaa myös näihin liittyviä suunnittelu-, asennus-, kuljetus- ja neuvontapalveluja. Konsernin asiakaskunta koostuu mm. rakennusja asennusliikkeistä, teollisuuslaitoksista, telakoista, valtion ja kuntien organisaatioista sekä yksityishenkilöistä. Konsernilla on yli asiakasta. Konsernin toiminnallinen rakenne Ramirent-konserni toimii 12 maassa. Toiminnallisen rakenteen peruslähtökohtana on paikallisuus, ja eri maiden tytäryhtiöt vastaavat toiminnan toteu- R a m i r e n t O y j Ramirent-konsernin yhtiöt, joilla liiketoimintaa Ramirent Finland Oy (Suomi) Ramirent AB (Ruotsi) Bautas AS (Norja) Ramirent A/S (Tanska) Ramirent Europe Oy (Suomi) Rami-Cranes Oy (Suomi) Mavex Verktyg AB (Ruotsi) AS Ramirent (Viro) Ramirent LLC (Venäjä) Teline-Rami Oy (Suomi) SIA Ramirent (Latvia) CJSC Peterrent (Venäjä) Konevuokraamo P. Salminen Oy (Suomi) SIA Ramiteh (Latvia) Ramirent Machinery LLC (Venäjä) Rakennus-Sähkö- Kone-Järvinen Oy (Suomi) UAB Ramirent (Liettua) Ramirent Agentrade Kft. (Unkari) Ramirent S.A. (Puola) Ramirent Ukraine LLC (Ukraina) Ramirent Scaffolding Sp.z o.o.(puola) Ramirent s.r.o. (Tsekin tasavalta) 8

10 RAMIRENT LYHYESTI R A M I R E N T L U K U I N A Segmentit Liikevaihto 2006 (Me) Henkilöstö Toimipisteitä Markkina-asema Suomi Ruotsi Norja Tanska Europe Konserni tuksesta. Konsernitasolla koordinoidaan strateginen suunnittelu, investointitoiminta, rahoitus ja kaikkia markkina-alueita koskevat yhteiset asiat. Ramirent on Suomen suurin konevuokraamo, jolla on 94 toimipaikasta koostuva, koko Suomen kattava vuokraamoverkosto. Vuoden 2007 alusta lähtien Suomen vuokrausliiketoimintaa harjoittaa Ramirent Finland Oy. Ruotsissa Ramirent on toiseksi suurin konevuokraamo, jolla on 47 toimipistettä. Ruotsissa toimintaa harjoittaa Ramirent AB. Norjassa toimitaan Bautas AS:n nimissä. Bautas on Norjan suurin konevuokraamo, jolla on 36 toimipistettä. Tanskassa Ramirent on Tanskan suurin konevuokraamo ja sillä on 16 toimipistettä eri puolilla maata. Tanskassa toimitaan Ramirent A/S:n kautta. Ramirent Europe Oy vuokraa rakennuskoneita ja -laitteita Venäjällä, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Unkarissa, Ukrainassa ja Tsekin tasavallassa. Näissä maissa on tällä hetkellä yhteensä 95 toimipistettä käsittävä vuokraamoverkosto. R a m i r e n t - k o n s e r n i n t o i m i n n a l l i n e n r a k e n n e Toimipisteverkosto S U O M I R U O T S I N O R J A T A N S K A E U R O P E Konekaluston hallinta Ostot Paikallinen laitteisto Paikallinen laitteisto Paikallinen laitteisto Paikallinen laitteisto Yleiseurooppalainen kalusto Paikallinen laitteisto V e n ä j ä V i r o L a t v i a L i e t t u a P u o l a U k r a i n a U n k a r i T s e k i n t a s a v a l t a RAHOITUS 9

11 RAMIRENT MAANTIETEELLISESTI SUOMI Suomi Ramirent Finlandin voimakas kasvu jatkui vuonna Liikevaihto kasvoi 21,1 prosentilla 102,7 (84,8) miljoonaan euroon liikevoiton ollessa 25,7 (18,1) miljoonaa euroa. Segmentin kasvu selittyy pääasiassa vahvalla kysynnällä rakentamisessa, telakoilla ja teollisuuden markkinoilla. Investointien määrä oli 35,8 (14,5) miljoonaa euroa. Suomen rakennusmarkkinoiden kasvuvauhti vuonna 2006 oli 4 5 %. Ramirentin arvioiden mukaan rakennuskoneiden vuokrausmarkkinat jatkoivat kasvuaan selvästi rakennusmarkkinoita nopeammin. Ramirent Finlandin liikevaihto kasvoi kaikilla tuotelinjoilla ja kaikilla toiminta-alueella. Ramirentin arvioidaan kasvattaneen markkinaosuuksiaan, ja yrityksen liikevaihto ylitti ensimmäistä kertaa Suomessa 100 miljoonan euron rajan. Suomen vuokrausliiketoiminta omaksi segmentikseen Kari Aulasmaa Vuonna 2006 Ramirent Finland toimi ensimmäistä kertaa omana segmenttinään ilman konsernihallinnosta aiheutuvia kustannuksia. Joulukuussa 2006 päätettiin myös yhdistää kaikki Suomen toiminnot uuteen Ramirent Finland Oy:öön. Vuoden 2007 alusta alkaen Suomen liiketoiminnot ovat uuden yrityksen alaisia. Telineet-liiketoiminta tapahtuu Teline-Rami Oy:n alaisuudessa, ja torninostureiden liiketoiminta Rami-Cranes Oy:n alaisuudessa. Suomen liiketoiminnan yhtiöittäminen lisää konsernin toimintojen läpinäkyvyyttä ja segmenttien vertailtavuutta. Strategisia hankintoja tuotevalikoiman vahvistamiseksi Ramirent hankki vuonna 2006 Suomessa omistukseensa kolme yritystä: P. Salminen Oy, RSK-Järvinen Oy sekä Lainaväline HS. P. Salminen on erikoistunut maanrakennuskoneiden vuokraamiseen, ja RSK-Järvinen on erikoistunut työmaiden rakennusaikaiseen sähköistykseen ja lämmittämiseen. Kolmas yritysosto oli Lainaväline HS:n nostinten vuokraustoiminta, joka yhdistettiin välittömästi Ramirentiin. Kaikki hankinnat vahvistivat ja laajensivat Ramirentin tuotevalikoimaa ja palvelutarjontaa, sekä vahvistivat edelleen Ramirentin asemaa Suomen johtavana täyden palvelun rakennuskoneiden ja laitteiden vuokraamona. L i i k e v a i h d o n k e h i t y s ( M E U R ), n e l j ä n n e k s i t t ä i n MEUR MEUR ,2 29, ,5 24,8 23, ,8 24, , Q1 Q2 Q3 Q4 0 Q1 Q2 Q3 Q4 10

12 RAMIRENT MAANTIETEELLISESTI SUOMI Markkinoiden näkymät Ramirent Suomi lyhyesti Rakennusteollisuuden (RT) mukaan Suomen rakennusmarkkinat kasvavat 2,5 prosentilla vuonna Suomessa vuokralaitteiden käyttö on kansainvälisesti katsottuna edelleen suhteellisen vähäistä, mutta sen uskotaan kasvavan tulevaisuudessa, kun rakennusliikkeet ja teollisuus jatkavat kannattavuuden ja tuottavuuden parantamista. Näin ollen vuokramarkkinoiden uskotaan vuonna 2007 edelleen kasvavan rakennusmarkkinoita nopeammin. Suomen vuokrausmarkkinat ovat melko keskittyneet, ja Ramirentillä on hyvä asema toisena niistä kahdesta suuresta alan yrityksestä, joiden toiminta kattaa koko maan. Ramirent Finland laajentaa edelleen tuotevalikoimaansa ja kehittää uutta palvelutarjontaa. Ramirent-konserni on saanut alkunsa Ramirent Finlandista, jonka toiminta alkoi vuonna Ramirent on Suomen johtava rakennuskoneita ja -laitteita vuokraava yhtiö. Yhtiöllä on koko maan kattava 94 vuokraustoimipisteen verkosto, joka jakautuu kahdeksaan toiminta-alueeseen ja viiteen tuotelinjaan. Ramirent Finlandilla on toiminnalleen ISO 9001 laatu-, OHSAS työterveys ja -turvallisuussekä ISO ympäristösertifioinnit, sekä kansallinen RALA-pätevyys. Vuoden 2006 lopussa henkilöstön määrä oli 578. L i i k e v o i t o n k e h i t y s ( % l i i k e v a i h d o s t a ), n e l j ä n n e k s i t t ä i n % ,9 % % ,5 % ,1 % 23,8 % ,5 % 13,1 % 16,3 % ,5 % Q1 Q2 Q3 Q4 0 Q1 Q2 Q3 Q4 11

13 12 TUNNISTE

14 TUNNISTE 13

15 RAMIRENT MAANTIETEELLISESTI RUOTSI Ruotsi Ramirent AB:n positiivinen kehitys jatkui vuonna Liikevaihto kasvoi 24,5 prosentilla 130,9 (105,2) miljoonaan euroon liikevoiton ollessa 22,5 (9,3) miljoonaa euroa ilman kertaluonteisia eriä. Segmentti on jatkanut uusien paikallisten toimipisteiden avaamista ja investoinut vahvasti uusiin laitteisiin vastatakseen asiakkaiden tarpeisiin. Investointien määrä oli 43,7 (49,3) miljoonaa euroa. Mikael Öberg Vuonna 2006 Ruotsin rakennusmarkkinoiden kasvuvauhti oli 10 %. Kasvua on tapahtunut melkein kaikilla Ruotsin alueellisilla markkinoilla. Pohjois- Ruotsissa kysyntä on liittynyt infrastruktuuriohjelmiin sekä suuriin kaivos-, teräs- ja paperiteollisuuden investointeihin. Muualla Ruotsissa tarpeet ovat olleet moninaisempia ja liittyneet osin infrastruktuuriin, teollisuus- ja asuinrakentamiseen ja jossakin määrin myös liikekeskusten rakentamiseen. Vahvat markkinaolosuhteet ovat lisänneet vuokralaitteiden kysyntää ja kasvattaneet mittavasti koneiden ja kaluston vuokramarkkinoita. Ramirent Ruotsin liikevaihto on kasvanut kullakin toiminta-alueella laitteistoihin tehtyjen merkittävien investointien ansiosta, minkä perusteella Ramirent arvioi lisänneensä markkinaosuuksiaan Ruotsissa. Sisäistä ja ulkoista brandin rakentamista Ramirent muodostettiin vuonna 2004 kahden konevuokraamon Stavdalin ja Altiman fuusiossa, joten yhtiö on sangen uusi Ruotsissa. Yritys on alusta pitäen pyrkinyt päämäärätietoisesti luomaan organisaatiolle yhtenäisen linjan ja kasvattamaan sekä uusien että olemassa olevien asiakkaiden tietoisuutta Ramirent-brandista. Vastaanotto on ollut erittäin positiivinen, ja nykyään Ramirent tunnetaan hyvin Ruotsin markkinoilla. Brandin tunnettuuden kasvattamiseksi ja yrityksen arvojen esilletuomiseksi Ramirent jatkaa menestyksellistä sponsorointiohjelmaansa Ruotsin jääkiekkoliigan Elitserienin kanssa vuonna Ohjelmalla on tärkeä rooli Rami-hengen luomisessa Ruotsissa. Keskittyminen asiakkaaseen Ramirent-konsernin perustamisesta lähtien Ruotsin toiminnot ovat tehneet aktiivisesti työtä lisätäkseen paikallista läsnäoloaan, laajentaakseen asiakaskuntaansa ja vuokrakalustoaan sekä parantaakseen asiakaskeskeisyyttään. Vuonna 2006 segmentti avasi lisää uusia paikallisia toimipisteitä ja laajensi uusille markkinoille joko orgaanisen kasvun kautta tai osta- L i i k e v a i h d o n k e h i t y s ( M E U R ), n e l j ä n n e k s i t t ä i n MEUR 2005 MEUR , ,5 26,7 24,8 30, ,9 31,2 31, Q1 Q2 Q3 Q4 0 Q1 Q2 Q3 Q4 14

16 RAMIRENT MAANTIETEELLISESTI RUOTSI malla paikallisen yhtiön kuten Skellefteåssa. Asiakkaiden määrä on kasvanut 10 prosentilla vuonna 2006, ja Ramirent on solminut useita koko maata kattavia asiakassopimuksia sekä rakennusalalla että teollisuudessa. Ramirent jatkoi toimiaan kasvattaakseen osuuttaan nostinten ja tie- ja vesirakennuskoneiden markkinoilla sekä toi markkinoille uudentyyppisiä teräsmoduuleita, jotka on suunniteltu erityisesti teollisuuden huoltotöihin sekä ahtaiden tilojen rakennustöihin. Ramirent on myös avannut kotisivuillaan Ramirent TV -nimisen verkkokanavan, jonka kautta asiakkaat saavat tuotetietoa ja teknistä tukea. Markkinoiden näkymät Ruotsin rakennusliiton (BI) mukaan rakennusmarkkinoiden arvioidaan kasvavan 4 prosentilla vuonna Kasvuvauhtiennuste on alhaisempi kuin vuodelle 2006 tehty, sillä rakennusteollisuutta rajoittaa ammattitaitoisen työvoiman ja rakennusmateriaalien puute. Vuonna 2007 Ramirent odottaa Ruotsin konevuokrausmarkkinoiden pysyvän edelleen korkealla tasolla, kuitenkaan nousematta yhtä korkealle kuin poikkeuksellisen hyvänä vuonna Ramirentin lisäksi Ruotsissa toimii vain yksi toinen kansainvälinen konevuokrausketju, jolla on koko maan kattava täysi tuotevalikoima ja palveluverkosto. Ramirent Ruotsi tulee menemään yhä useammille paikallismarkkinoille, laajentamaan vuokrakalustoaan ja kehittämään segmenttiään tehokkuuden ja asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi. Ramirent Ruotsi lyhyesti Ramirent Ruotsi syntyi vuonna 2004 Ramirentin ostaessa NCC:n sisäisen rakennuskonevuokrausliiketoiminnan Altiman. Ramirent on Ruotsin toiseksi suurin konevuokrausyhtiö. Segmentillä on toimintaa 47 toimipisteessä yhdeksällä toiminta-alueella. Ramirent AB:llä on seuraavat sertifikaatit: ISO 9001 laatu- ja ISO ympäristösertifioinnit. Vuoden 2006 lopussa henkilöstön määrä oli 575. L i i k e v o i t o n k e h i t y s ( % l i i k e v a i h d o s t a ), n e l j ä n n e k s i t t ä i n % % ,5 % 19,5 % ,0 % 14,8 % 10 7,9 % 11,7 % 11,8 % ,0 % 5 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 15

17 16 TUNNISTE

18 TUNNISTE 17

19 RAMIRENT MAANTIETEELLISESTI NORJA Norja Ramirent Norja (Bautas) kasvoi vahvasti ja kannattavasti vuonna Liikevaihto kasvoi 19,4 prosentilla 120,3 (100,8) miljoonaan euroon liikevoiton ollessa 27,2 (15,7) miljoonaa euroa. Segmentti todisti jälleen olevansa johtava yhteistyökumppani suurissa projekteissa ja solmi vuoden mittaan useita uusia asiakassopimuksia. Investointien määrä oli 27,7 (16,6) miljoonaa euroa. Eivind Bøe Norjan rakennusmarkkinat kasvoivat 2,6 prosentilla vuonna Kasvu oli vahvaa ja toiminta vilkasta kaikilla sektoreilla, ja merkittävintä kasvua nähtiin yleisrakentamisessa. Vilkkaan kysynnän ongelmat pystyttiin välttämään rakennusalalla, kun osa työvoimaa hankittiin Itä-Euroopan maista ja koska sektorin tuottavuus parani merkittävästi. Alhaisen korkotason ansiosta aloitettiin ennätysmäärä muita kuin asuinrakennusprojekteja, ja toisaalta yksityisten projektien määrä korvasi hieman vähäisemmän julkisen rakentamisen. Tämän ansiosta Norjan konevuokrausmarkkinat kasvoivat hyvää vauhtia. Segmentin liikevaihto Bautas-nimen alla lisääntyi kaikilla toiminta-alueilla huomattavien laiteinvestointien sekä uusien asiakassopimusten myötä. Tärkeä kumppani isoissa projekteissa Bautaksella on selkeä strategia tulla tärkeimmäksi kumppaniksi Norjassa toteutettavissa suurissa rakennusprojekteissa. Tällaiset projektit asettavat korkeita vaatimuksia laitteiston ja henkilöstön koordinoinnille työmaalla. Näiden vaatimusten toteuttamiseksi Bautas on kehittänyt mallin, jossa se ottaa kokonaisuudessaan vastuun työmaan laitteistotarpeista ja luo siten suoran kanavan kiinteistön omistajan ja laitteiston toimittajan välille. Läheinen yhteistyö mahdollistaa sen, että asiakkaalle voidaan toimittaa ratkaisut nopeasti, joustavasti ja luovasti. Vuoden 2006 kolme suurprojektia (Oslon oopperatalo sekä Aukran and Snøhvitin nestekaasuprojektit) toteutettiin tämän mallin mukaisesti, ja ne muodostivat 11 % Bautasin liikevaihdosta. L i i k e v a i h d o n k e h i t y s ( M E U R ), n e l j ä n n e k s i t t ä i n MEUR 2005 MEUR , ,0 24,3 26,0 28, ,2 28,9 29, Q1 Q2 Q3 Q4 0 Q1 Q2 Q3 Q4 18

20 RAMIRENT MAANTIETEELLISESTI NORJA Organisaatiota vahvistettiin lisäten reagointia markkinamuutoksiin Vuonna 2006 kehitettiin ja toteutettiin uusi strategia, jonka pohjalta segmentti on enemmän markkinaorientoitunut. Bautas on myös muuttanut johtamisrakennettaan selkeyttämällä vastuualueita panostaen entistä enemmän asiakaskeskeisyyteen. Sekä operatiivista johtoa että tuotejohtamista on vahvistettu, mikä parantaa mahdollisuuksia reagoida markkinamuutoksiin ja lisätä toiminnan tehokkuutta. Markkinoiden näkymät Norjan rakennusmarkkinoiden arvioidaan Byggstrategin mukaan kasvavan 2,5 prosentilla vuonna Kasvuvauhdin ennuste on alhaisempi kuin vuodelle 2006, koska osa meneillään olevista suurista rakennusprojekteista valmistuu. Näin ollen Ramirent odottaa Norjan konevuokrausmarkkinoiden kasvavan tänä vuonna edellisvuotta hitaammin. Bautas on Norjan ainoa konevuokrausketju, jolla on koko maan kattava täysi tuotevalikoima ja palveluverkosto. Bautas jatkaa pyrkimyksiään lisäkasvun saamiseen uusien asiakassopimusten ja sisäisen tehokkuuden parantamisen avulla. Ramirent Norja lyhyesti Norjassa Ramirent toimii Bautas-nimellä. Bautas on konevuokrausyhtiö, joka sai alkunsa Ramirentin vuonna 2002 ostamasta norjalaisesta rakennusliikkeestä Veidekkestä. Bautas on Norjan suurin konevuokrausyhtiö. Segmentillä on toimintaa 36 toimipisteessä kolmella toiminta-alueella. Bautas on sertifioitu StartBANKin standardin mukaan. Vuoden 2006 lopussa henkilöstön määrä oli 594. L i i k e v o i t o n k e h i t y s ( % l i i k e v a i h d o s t a ), n e l j ä n n e k s i t t ä i n % 2005 % ,4 % 23,2 % 22,6 % 20 18,5 % 19,2 % 20 19,4 % 15 14,3 % ,5 % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 19

21 20 TUNNISTE

22 TUNNISTE 21

23 RAMIRENT MAANTIETEELLISESTI TANSKA TANSKA Ramirent Tanska kasvoi voimakkaasti kannattavuuttaan parantaen vuonna Liikevaihto kasvoi 17,1 prosentilla 50,0 (42,7) miljoonaan euroon voiton ollessa 7,3 (4,2) miljoonaa euroa. Segmentin kasvu selittyy erittäin aktiivisilla rakennusmarkkinoilla. Investointien määrä oli 14,4 (9,1) miljoonaa euroa. Vuonna 2006 Tanskan rakennusmarkkinat kasvoivat noin 7 prosentin tahtia ennätyskorkealle tasolle, mitä edisti hyvä yleinen taloustilanne. Rakennusmarkkinoiden aktiivisuus vaikutti voimakkaasti konevuokrausliiketoimintaan. Ramirentin arvioiden mukaan korkeampi kysyntä ja käyttöaste johtivat rakennuskoneiden vuokrausmarkkinoiden selvästi rakennusmarkkinoita nopeampaan kasvuun. Ramirent Tanska onnistui sekä lisäämään liikevaihtoaan että parantamaan markkinaosuuttaan huolimatta telineliiketoimintansa heikkenemisestä. Kannattavuus parantui, vaikka uudelleen vuokrattujen koneiden ja laitteiden osuus oli suuri. Muutoksia tuotetarjonnassa kannattavuuden parantamiseksi Erik Høi Vuonna 2006 Ramirent päätti lopettaa telinepystytyspalvelunsa Tanskassa ja aikoo tästedes vuokrata vain valikoituja telinetuotteita. Kalusto siirrettiin Ramirentin toimipisteisiin Venäjälle ja Puolaan, joissa kyseisen kaluston kysyntä on korkealla tasolla. Tämä on hyvä ja toimiva esimerkki Ramirentin koko Euroopan kattavan verkoston eduista. Tanskassa keskitytään enemmän Ramirentin muihin tuotelinjoihin sekä markkinoiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Ramirent Tanska on kehitellyt lupaavaa tuotetta nimeltä Rakennusapu. Kyseessä on uusi työmaalogistiikan ja -palveluiden konsepti, joka esitellään laajemmin vuonna Uusi logistiikkakeskus Tanskan itäosa on ollut Tanskan ainoa alue, jossa Ramirent tarjoaa koko tuotelinjaansa. Tämän alueen toiminta hoidetaan paikallisessa logistiikkakeskuksessa Grevessä lähellä Kööpenhaminaa. Vuonna 2006 Ramirent Tanska perusti uuden logistiikkakeskuksen Tanskan länsiosaan, Etelä-Jyllannissa sijaitsevaan Funeniin. Uudessa keskuksessa on työn alla koko tuotelinjan toteuttaminen. Funenin logistiikkakeskuksensa ansiosta Ramirent pystyy entistä paremmin hyödyntämään kokonsa ja kasvamaan entisestään. L i i k e v a i h d o n k e h i t y s ( M E U R ), n e l j ä n n e k s i t t ä i n MEUR MEUR ,2 10,7 11,3 12, ,2 11,6 14,0 14, Q1 Q2 Q3 Q4 0 Q1 Q2 Q3 Q4 22

24 RAMIRENT MAANTIETEELLISESTI TANSKA Markkinoiden näkymät Rakennustoiminta tulee olemaan vilkasta myös vuonna 2007, mutta sitä rajoittavat työvoiman puute sekä yleiset palkkatasopaineet. Tanskan rakennusmarkkinoiden arvioidaan kasvavan 1,5 prosentilla vuonna 2007 (Danish Construction Association, DB). Tanskan konevuokrausmarkkinat ovat monien pienten toimijoiden takia sirpaleiset ja kilpailu paikallismarkkinoilla on kovaa. Konevuokraustoiminta on lisääntynyt, ja melkein kaikki olemassa olevat vuokrausyritykset Tanskassa ovat vahvistaneet toimipisteverkkoaan ja tuotelinjaansa. Varmistaakseen tulevaisuuden kasvuaan, tuottavuuttaan sekä liikevoittoaan sekä houkutellakseen ammattitaitoista työvoimaa Ramirent Tanska vahvisti vuonna 2006 HRM-organisaatiotaan ja myyntiään. Ramirent Tanska investoi uuteen kalustoon vastatakseen asiakkaiden kysyntään ja vähentää uudelleenvuokrausta. Ramirent Tanska lyhyesti Ramirent Tanska muodostettiin ja yhdistettiin Ramirent-konserniin Altiman ja Treffcon ostamisen jälkeen vuonna Segmentillä on toimintaa 16 toimipisteessä kolmella toimintaalueella. Vuoden 2006 lopussa henkilöstön määrä oli 205. L i i k e v o i t o n k e h i t y s ( % l i i k e v a i h d o s t a ), n e l j ä n n e k s i t t ä i n % % ,5 % 18,3 % ,4 % 14,2 % 12,7 % ,4 % 11,8 % ,2 % Q1 Q2 Q3 Q4 0 Q1 Q2 Q3 Q4 23

25 24 TUNNISTE

26 TUNNISTE 25

27 RAMIRENT MAANTIETEELLISESTI EUROOPPA Europe Ramirent Europen voimakas kehitys jatkui vuonna Liikevaihto kasvoi 70,9 prosentilla 96,4 (56,4) miljoonaan euroon liikevoiton ollessa 26,2 (11,8) miljoonaa euroa. Segmentin kasvu on seurausta vahvoista rakennusmarkkinoista kaikissa niissä maissa, joissa segmentillä on toimintaa. Investointien määrä oli 57,4 (41,1) miljoonaa euroa. Vuonna 2006 Keski- ja Itä-Euroopan rakennusmarkkinoiden kasvuvauhti oli noin 10 %. Ramirentin arvioiden mukaan rakennuskoneiden vuokrausmarkkinat jatkoivat kasvuaan rakennusmarkkinoita nopeammin. Ramirentin liikevaihto lisääntyi kaikissa niissä Keski- ja Itä-Euroopan maissa, joissa segmentillä on toimintaa. Nykyiset markkinat Kasvu nykyisillä markkinoilla oli vahvaa vuonna Liikevaihto kasvoi kussakin maassa vuonna 2006 vähintään 50 %, miltei kaksinkertaistuen edellisvuodesta Unkarissa ja Ukrainassa. Tämä kehitys on seurausta vahvasta investoinnista kapasiteetin lisäämiseksi asiakkaiden kasvaneeseen kysyntään vastaamiseksi sekä toimipisteverkoston laajentamiseksi. Unkarissa vuonna 2005 hankitun Agentraden toiminnot yhdistettiin Ramirentiin heinäkuun alussa. Yhtiöiden yhdistäminen on edennyt hyvin. Timo Korhonen Toimintojen laajentaminen Ramirentillä on kaikista merkittävistä eurooppalaisista rakennuskonevuokrausyrityksistä vahvin jalansija Keski- ja Itä-Euroopan markkinoilla. Ramirent pyrkii hyödyntämään johtavaa asemaansa laajentaakseen osuuttaan vakiintuneista ja kasvavista markkinoista sekä kasvamaan riskiä jakaen. Ramirentillä on etua toimintansa pitkäjänteisyydestä tällä alueella ja vuodesta 1989 alkaen hyviä referenssejä siirtymisestä uusille markkinoille ja asemansa vakiinnuttamisesta niillä. Vuonna 2006 Tsekin tasavalta lisättiin Ramirent-markkinoiden kasvavaan luetteloon. Toiminta aloitettiin kesäkuussa ja jo nyt on nähtävissä hyvää kehitystä. L i i k e v a i h d o n k e h i t y s ( M E U R ), n e l j ä n n e k s i t t ä i n MEUR MEUR , , ,6 12,0 16,8 19, ,5 20, Q1 Q2 Q3 Q4 0 Q1 Q2 Q3 Q4 26

SISÄLLYS. Hallituksen toimintakertomus... 3

SISÄLLYS. Hallituksen toimintakertomus... 3 Tilinpäätös SISÄLLYS Hallituksen toimintakertomus... 3 Konsernitilinpäätös IFRS... 9 Konsernin tuloslaskelma IFRS... 9 Konsernin laaja tuloslaskelma IFRS... 9 Konsernin tase IFRS...10 Laskelma konsernin

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS 2006 CRAMO OYJ

VUOSI- KERTOMUS 2006 CRAMO OYJ VUOSI- KERTOMUS 2006 CRAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Tietoja osakkeenomistajille 2 Vuosi 2006 lyhyesti 3 Cramo lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö 8 Liiketoiminta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- KATSAUS. ennätystasolla

TILINPÄÄTÖS- KATSAUS. ennätystasolla TILINPÄÄTÖS- KATSAUS KANNATTAvuus PArani, liikevaihto ennätystasolla 2 TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2012 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE, 1.1. 31.12.2012: KANNATTAVUUS PARANI, LIIKE- VAIHTO ENNÄTYSTASOLLA

Lisätiedot

PÄÄTUOTERYHMÄMME: NOSTIMET Ramirent tarjoaa nostimia teollisuuskohteisiin,

PÄÄTUOTERYHMÄMME: NOSTIMET Ramirent tarjoaa nostimia teollisuuskohteisiin, vuosikertomus 21 PÄÄTUOTERYHMÄMME: NOSTIMET Ramirent tarjoaa nostimia teollisuuskohteisiin, infrarakentamiseen, rakennustyömaille, laivatelakoille ja teollisuuden kunnossapitoon. Valikoima käsittää mm.

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA

Tilinpäätöstiedote RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA Tilinpäätöstiedote RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA 2 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI JOULUKUU 2013: RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA TAMMI JOULUKUU

Lisätiedot

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 VAHVA KASSAVIRTA, TULOSTAVOITTEET SAAVUTETTIIN 1-12/2012 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): - Liikevaihto 688,4 (679,9) milj. euroa;

Lisätiedot

2006 Tilinpäätöstiedote 28.2.2007 klo 09.32

2006 Tilinpäätöstiedote 28.2.2007 klo 09.32 CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 CRAMON VAHVA TULOSKUNTO JATKUI KOKO VUODEN - Liikevaihto 402,4 (77,0) milj. euroa, kasvua edellisvuoden pro forma -liikevaihtoon (334,3 milj. euroa) verrattuna

Lisätiedot

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 Ramirent Oyj:llä on Suomessa yli 90 toimipisteen verkosto; Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Venäjällä on yhteensä 28 toimipistettä. Pietari Gdynia Tallinna Pärnu

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 OSAVUOSIKATSAUS /2013 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 VAIKEA VUOSINELJÄNNES, KUSTANNUSLEIKKAUSTEN VAIKUTUKSET TOTEUTUMASSA 1-3/2013 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot

Lisätiedot

TUlEVAISUUTTA RAKEnTAMASSA CRAMO OYJ CRAMO OYJ VUOSIKERTOMUS 2009

TUlEVAISUUTTA RAKEnTAMASSA CRAMO OYJ CRAMO OYJ VUOSIKERTOMUS 2009 tulevaisuutta rakentamassa CRAMO OYJ VUOSIKERTOMUS 2009 4 2009 / VUOSIKERTOMUS / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS cramon tuotevalikoima 2009 cramon tuotevalikoima Työkalut Kuljetuskalusto Betoninsekoittimet

Lisätiedot

Yhtiön päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat ja Keski-Eurooppa, kehittyviä markkina-alueita ovat Kiina ja Venäjä. We respond faster STRATEGIA

Yhtiön päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat ja Keski-Eurooppa, kehittyviä markkina-alueita ovat Kiina ja Venäjä. We respond faster STRATEGIA VUOSIKERTOMUS 2006 Sisällys Etteplan lyhyesti... 3 Etteplan vuonna 2006... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Toimintaympäristö... 8 Tuotekehitys... 10 Toimitussuunnittelu... 12 Henkilöstö... 14 Tietoa osakkeenomistajille...

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2010 VAHVISTUNEET MARKKINAT, KANNATTAVUUS PARANI Liikevaihto 345,7 (331,3) milj.

Lisätiedot

51 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS. 52 Emoyhtiön tase, FAS. 53 Emoyhtiön rahoituslaskelma, FAS

51 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS. 52 Emoyhtiön tase, FAS. 53 Emoyhtiön rahoituslaskelma, FAS Tilinpäätös 2014 Sisältö 01 Hallituksen toimintakertomus 08 Konsernin tuloslaskelma 09 Konsernin laaja tuloslaskelma 10 Konsernitase 11 Konsernin rahavirtalaskelma 12 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Lisätiedot

Vuosikertomus 2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

Vuosikertomus 2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ Vuosikertomus 2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ 2 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille 4 Konserni lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Hallituksen toimintakertomus 52. toimintavuodesta 8 Konsernitilinpäätös

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004 RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004 - Liikevaihto kasvoi 76% ollen 141,7 (80,7)Me - Altiman ja tanskalaisen Treffco-yhtiön yhdistäminen Ramirentiin on edennyt

Lisätiedot

TALOUDELLINEN KATSAUS 2009

TALOUDELLINEN KATSAUS 2009 TALOUDELLINEN KATSAUS 2009 Sisällysluettelo TALOUDELLINEN KATSAUS 2009 Tilinpäätös 2009 Nokian Renkaat 2000-2009... 4 Hallituksen toimintakertomus... 6 Konsernin tuloslaskelma ja tase... 13 Konsernin

Lisätiedot

VUOKRAUS- ALAA UUDISTAMASSA

VUOKRAUS- ALAA UUDISTAMASSA 21 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Tuotevalikoima Etusivu VUOKRAUS- ALAA UUDISTAMASSA CRAMO STRATEGIA JA TÄRKEIMMÄT TAPAHTUMAT Cramo lyhyesti 4 Vuosi 21 lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Hallituksen puheenjohtajan

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2012

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2012 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Oman pääoman muutoslaskelma

Lisätiedot

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate-

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Vuosikertomus 1999 Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Perlos riaaliteknologian hallintaan. Perlos on maailman johtavia tarkkuutta vaativien

Lisätiedot

LYHYESTI VUOSI 132,9 122,7 10,5 8,3 12,5 10,3 10,0 111,4 127,3133,4 8,2 10,2 5,3 3,3 0,8 0,37 0,16 0,16 0,16 54,4 57,1 61,4 48,7 49,6 0,26 0,11 0,26

LYHYESTI VUOSI 132,9 122,7 10,5 8,3 12,5 10,3 10,0 111,4 127,3133,4 8,2 10,2 5,3 3,3 0,8 0,37 0,16 0,16 0,16 54,4 57,1 61,4 48,7 49,6 0,26 0,11 0,26 Affecto lyhyesti Affecto rakentaa liiketoiminta-arvoa asiakkailleen tiedolla, teknologialla ja näkemyksellä. Hyödynnämme kaikkea nykyaikaisten organisaatioiden ympärillä olevaa dataa. Palvelumme yltävät

Lisätiedot

NOKIAN RENKAAT OYJ TALOUDELLINEN KATSAUS 2007

NOKIAN RENKAAT OYJ TALOUDELLINEN KATSAUS 2007 NOKIAN RENKAAT OYJ TALOUDELLINEN KATSAUS 2007 5 3 4 1 2 86 7 9 0 Nokian Renkaat Oyj/Taloudellinen katsaus 2007 1 TALOUDELLINEN KATSAUS 2007 Sisällysluettelo Tilinpäätös 2007 Nokian Renkaat 1998 2007...

Lisätiedot

Huhtamäki 2011. Tilinpäätös ja toimintakertomus. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2011. Tilinpäätös ja toimintakertomus. Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2011 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2011 Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2011 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 2011...1 Tilinpäätös ja toimintakertomus...2 Hallituksen toimintakertomus...2

Lisätiedot

CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA

CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA VUOSIKERTOMUS 2013 CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA 2 Keitä olemme 3 Mitä se tarkoittaa 16 Helpotamme ja tehostamme arkeasi 24 Autamme kehittämään laatua,

Lisätiedot

Kanta-asiakasoptioiden haltijoille tarjottavat 553 910 kappaletta B-sarjan osakkeita Merkintähinta 8,29 euroa B-sarjan osakkeelta

Kanta-asiakasoptioiden haltijoille tarjottavat 553 910 kappaletta B-sarjan osakkeita Merkintähinta 8,29 euroa B-sarjan osakkeelta Kanta-asiakasoptioiden haltijoille tarjottavat 553 910 kappaletta B-sarjan osakkeita Merkintähinta 8,29 euroa B-sarjan osakkeelta Tämä Esite liittyy Stockmann Oyj Abp:n ( Stockmann tai Yhtiö ) vuoden 2008

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2014

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2014 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2014 TILINPÄÄTÖS 31.12.2014 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 10 Tunnusluvut 12 Konsernin tuloslaskelma 15 Konsernin tase 16 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0 VUOSIKERTOMUS 2006 Sisältö Vuosi 2006 1 Affecto lyhyesti 2 Johtoajatukset 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Affecton toiminta 6 Henkilöstö 10 Liiketoiminta Suomessa 12 Liiketoiminta Baltiassa 14 Liiketoiminta

Lisätiedot

Altia tilinpäätös 2010

Altia tilinpäätös 2010 Altia tilinpäätös 2010 Your 1st Choice Service Company Altia on Pohjoismaiden ja Baltian johtava alkoholijuoma yhtiö, jonka tuotevalikoima koostuu viineistä ja väkevistä juomista. Altia valmistaa, jakelee,

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS... 32 Emoyhtiön tase, FAS... 33 Emoyhtiön rahavirtalaskelma, FAS... 34 Emoyhtiön liitetiedot, FAS...

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS... 32 Emoyhtiön tase, FAS... 33 Emoyhtiön rahavirtalaskelma, FAS... 34 Emoyhtiön liitetiedot, FAS... 2014 TILINPÄÄTÖS Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2014... 2 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS.... 8 Konsernitase, IFRS... 9 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS.... 10 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

Yhtiön johdon nimissä kiitämme kaikkia niitä ihmisiä, jotka ovat tehneet ja tekevät tällä hetkellä työtä Lassila & Tikanojan hyväksi.

Yhtiön johdon nimissä kiitämme kaikkia niitä ihmisiä, jotka ovat tehneet ja tekevät tällä hetkellä työtä Lassila & Tikanojan hyväksi. Sisältö 2 Johdon puheenvuoro 4 Lassila & Tikanoja lyhyesti 6 Strategia 7 L&T:n arvot ovat toimintaa ohjaavia periaatteita 8 Ympäristöpalvelut 10 Kiinteistöpalvelut 12 Teollisuuspalvelut 14 Valtakunnallisesti

Lisätiedot

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2014 Sisällys Huhtamäki 2014 lukuina 1 Toimitusjohtajan katsaus 2014 2 2014 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 2014 10 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 10 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot