S I S Ä L L Y S L U E T T E L O

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "S I S Ä L L Y S L U E T T E L O"

Transkriptio

1

2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O s. 3 Toimitusjohtajan katsaus s. 8 Ramirent lyhyesti s. 10 Ramirent maantieteellisesti s. 10 Ramirent Suomi s. 14 Ramirent Ruotsi s. 18 Ramirent Norja s. 22 Ramirent Tanska s. 26 Ramirent Europe s. 30 Hallituksen toimintakertomus s. 36 Tilintarkastuskertomus s. 37 Konsernin tilinpäätös IFRS s. 37 Konsernin tuloslaskelma s. 38 Konsernin tase s. 39 Konsernin rahavirtalaskelma s. 40 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista s. 41 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot s. 70 Muut konsernitilinpäätöksen liitetiedot s. 78 Taloudellista kehitystä kuvaavat ja osakekohtaiset tunnusluvut s. 81 Emoyhtiön tilinpäätös FAS s. 81 Emoyhtiön tuloslaskelma s. 82 Emoyhtiön tase s. 83 Emoyhtiön rahoituslaskelma s. 84 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot s. 87 Emoyhtiön tuloslaskelman liitetiedot s. 89 Emoyhtiön taseen liitetiedot s. 94 Emoyhtiön tilinpäätöksen muut liitetiedot s. 96 Hallinto s. 96 Ramirent Oyj:n hallintoperiaatteet s. 100 Hallituksen jäsenet s. 102 Konsernin johtoryhmä s. 104 Tietoja osakkeenomistajille s. 107 Toimipaikkaluettelo

3 K A R T T A Ramirentillä on toimintaa 288 toimipisteessä 12 maassa. SUOMI 94 RUOTSI 47 NORJA 36 TANSKA 16 VENÄJÄ 5 VIRO 13 LATVIA 15 LIETTUA 8 PUOLA 25 UKRAINA 2 UNKARI 25 TSEKIN TASAVALTA 2

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimitusjohtajan katsaus Liiketoiminnan kehitys vahvaa kasvavilla markkinoilla Ramirent-konsernin menestys jatkui vuonna Kaikki asetetut tavoitteet ylitettiin komeasti. Kaikissa Ramirentin toimintamaissa vallinneiden suotuisten markkinaolosuhteiden sekä mittavien ja oikein ajoitettujen uuskapasiteetti-investointien ansiosta liikevaihto, tulos ja osakkeenomistajien tuotot nousivat ennätystasolle. Vuonna 2006 Ramirent-konserni vahvisti edelleen asemiaan yhtenä Euroopan kone- ja laitevuokrausmarkkinoiden johtavista toimijoista. Kilpailukykyisen liiketoimintamallin ja tilivuoden alkupuolelle ajoitettujen merkittävien investointiemme avulla pystyimme hyödyntämään markkinoiden vilkkautta ja kiihdyttämään toimintamme kasvua. Ramirentin nykyrakenne, vuosina kahdella merkittävällä yritysostolla luotu Rami-platform, tukeutuu hyvin koordinoituihin valikoimiin markkinoita ja tuotteita. Konevuokraamisen yleistoimijana voimme tiivistä toimipisteverkostoamme hyödyntäen asettaa tarjolle laajan tuote- ja palveluvalikoiman ja tarjota asiakkaillemme täyden palvelun ratkaisuja. Menestyksemme kulmakivinä ovat koneiden ja laitteiden saatavuus ja toimintavarmuus sekä henkilöstömme asiantuntemus ja taito. Kari Kallio seen vuoden takaisista lukemista pääasiassa vuokraamoverkoston liiketoiminnan kasvun ja kiinteiden kustannusten tiukan hallinnan myötä. Lisäksi käyttöaste oli korkealla tasolla markkinoiden vahvan kysynnän ansiosta. Erityisen hyvää menestystä koettiin Ruotsissa, jossa vuoden 2006 liikevoitto (EBIT) oli yli kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Myös Suomen ja Ramirent Europen liiketoiminnot suoriutuivat hyvin, kun kummassakin saavutettiin yli 25 prosentin käyttökate. Ramirent määritti vuonna 2006 konsernille uudet taloudelliset tavoitteet kuvaamaan pitkän aikavälin kannattavaa kasvua. Vuositason vähimmäistavoitteena osakekohtaisen tuloksen kasvulle on 15 % ja sijoitetun pääoman tuotolle 18 %. Vahvaa kasvua liikevaihdossa ja tuloksessa Toimintoja kehitettiin Vuonna 2006 Ramirent-konsernin liikevaihto kasvoi 28 % edellisvuodesta ja oli yhteensä 497,9 miljoonaa euroa (389,0). Pääosa konsernin vapaasta kassavirrasta ohjattiin uuslaitehankintoihin, mikä poikikin hyviä tuottoja kaikilla markkinoilla. Liikevaihto kasvoi kaikissa segmenteissä, ja erityisen voimakkaaksi kasvu yltyi Euroopassa ja Ruotsissa. Kasvusta yli 90 % oli orgaanista. Lisäksi Suomessa ja Ruotsissa toteutettiin vuoden mittaan joukko pienehköjä yritysostoja markkina-aseman lisäämiseksi ja tuotevalikoiman kasvattamiseksi ja monipuolistamiseksi entisestään. Konsernin liikevoitto (EBIT) vuonna 2006 oli 110,3 miljoonaa euroa (56,0), jossa oli edellisvuodesta kasvua 97 %. Kaikissa maissa päästiin tulosparannuk- Ramirentin hajautettu organisaatiomalli antaa paikallisyksiköille aidosti mahdollisuuden itsenäiseen asiakassuhteiden kehittämiseen ja kapasiteetti- ja laitetarpeisiin reagointiin kulloisenkin tilanteen vaatimusten mukaan. Paikallistason vastuu ja päätäntävalta yhdistyy konsernin keskitettyyn strategiseen suunnitteluun, rahoitukseen ja ostotoimintaan, minkä tuloksena muodostuu markkinaorientoitunut ja tehokas liiketoimintamalli. Ramirent toimii nykyään kahdessatoista maassa (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Unkari, Venäjä, Ukraina ja Tsekin tasavalta) palvellen asiakkaitaan lähes 300 toimipisteen voimin. 3

5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Markkina-asemamme Pohjoismaissa vahvistui entisestään laajamittaisten investointien ja paikallisten toimipisteiden määrän lisäyksen myötä. Suomessa Ramirent hankki omistukseensa kolme yritystä, jotka nivoutuivat sulavasti Ramirentin nykyiseen toimintaan. Yritysostot vauhdittavat tulevaisuudessa Ramirentin liiketoimintaa infrastruktuuriprojekteissa ja työmaiden tilapäisen sähköistyksen palveluissa. Yhdellä yritysostoista vahvistimme henkilönostintarjontaamme. Ruotsissa jatkoimme toimia asiakaslähtöisyytemme ja houkuttelevuutemme lisäämiseksi entistä laajemmalle asiakaspohjalle. Avasimme Ruotsissa neljä uutta toimipistettä, ja tuotevalikoimaa kehitettiin vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeita. Tanskassa lakkautimme kannattamattoman tuotelinjan ja panostimme vastaavasti entistä enemmän muuhun vuokraustoimintaan. Asiakkaiden tarpeet ylittivät oman kapasiteettimme, ja jouduimmekin lisäämään jälleenvuokrausta ylläpitääksemme jatkuvasti hyvää palvelutasoa. Keski- ja Itä-Euroopassa rakennustoiminta kiihtyi, ja vuokralaitteiden tarve kasvoi kaikissa toimintamaissamme. Näillä alueilla kasvumme oli vahvaa ja kannattavuus hyvällä tasolla, mikä johtui vankan markkina-asemamme, taitavan ja asiakaslähtöisen henkilöstömme ja kapasiteettimme kasvattamisen yhteisvaikutuksesta. Vuoden alussa Tsekin tasavalta lisättiin Ramirentin markkinoiden joukkoon. Kesäkuussa käyntiin lähtenyt Tsekin toiminta etenee suotuisasti. Vakaasti kehittynyttä Norjan vuokraustoimintaamme kasvatettiin kapasiteettia lisäävillä investoinneilla erityisesti nostinten, telineiden ja työmaatilojen osalta. Vahvaa markkina-asemaamme hyödyntämällä saimme myös solmittua runsaasti uusia asiakassopimuksia. Keskittyminen kannattavaan kasvuun Ramirent pyrkii kannattavaan kasvuun: investointeja uuskapasiteettiin tasapainotetaan vastaamaan kysyntää lyhyellä ja pitkällä aikavälillä pitäen samalla kustannukset tiukasti kurissa. Maantieteellisesti laaja 4

6 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS toimintamme monilla eri kehitysvaiheissa olevilla markkinoilla antaa meille mahdollisuuksia investointitilaisuuksien tehokkaaseen hyödyntämiseen. Ramirentin strategia investoida yhdenmukaiseen kalustoon Euroopan laajuisesti pienentää myös yliinvestoinnin riskiä. Ramirent voi hyödyntää laajaa toimipisteverkostoansa ja maantieteellistä levinneisyyttänsä sekä optimoida vuokrakaluston käyttöastetta siirtämällä laitteita markkina-alueelta toiselle tarpeen mukaan. Konsernin strategian kehitystyö jatkuu edelleen. Strategiset suunnitelmat, rahoitus, ostotoiminta, investointipäätökset sekä vuokrakaluston hallinnointi on keskitetty konsernin johtoryhmälle, jotta voimme saavuttaa synergiaetuja ja jakaa parhaimmat käytännöt. Olemme parantaneet vuokrakaluston hallintaa tehokkaamman ostotoiminnan ja logistiikan avulla. Liiketoimintamalliimme kuuluu toimintojen keskinäinen vertailu ja toiminnan avainlukujen analysointi parhaiden käytäntöjen kehittämiseksi ja tietotaidon jakamiseksi konsernin sisällä. Markkinatilanteen odotetaan jatkuvan hyvänä vuonna Kasvuumme ovat vaikuttaneet pääasiassa neljä tekijää: rakennusmarkkinoiden kasvu, jatkunut suuntaus vuokrata koneita ja laitteita ostamisen sijasta, kykymme jatkaa markkinaosuutemme lisäämistä pirstaleisella toimialalla sekä investoinnit uuteen kapasiteettiin. Arviomme mukaan rakennustoiminta kokonaisuutena kasvaa Pohjoismaissa 3 prosentilla vuonna Niillä Keski- ja Itä-Euroopan markkinoilla, joilla Ramirent toimii, arvioimme kasvun jatkuvan vankkana. Kone- ja laitevuokrauspalveluiden penetraatioasteen (vuokrauksen suhde omistukseen) arvioidaan kasvavan edelleen konsernin markkina-alueilla rakennusyhtiöiden suuntautuessa enenevästi laitteiden vuokraamiseen niiden ostamisen ja omistamisen sijaan. Näin ollen Ramirent arvioi kone- ja laitevuokrausmarkkinoiden kasvavan rakennusmarkkinoita nopeammin vuonna Yhtenä Euroopan johtavista kone- ja laitevuokraajista Ramirent on valmiina toimimaan tiennäyttäjänä Euroopan vuokrausliiketoiminnan kehityksessä ja konsolidoitumisessa. Ramirentillä on hyvä asema hyödyntää sekä nykyisten että uusien markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia, ja Ramirent jatkaakin vuonna 2007 voimakkaita kapasiteetti-investointeja vastatakseen kysyntään, jonka ennakoidaan olevan vahvaa. Ramirent jatkaa myös toimintaansa hyvin nivoutuvien yritysten etsintää ostomielessä ja sisäisen tehokkuutensa kehittämistä kannattavan kasvun tukemiseksi. Kari Kallio toimitusjohtaja L i i k e v A I H T O L i i k e v o i t t o j a l i i k e v o i t t o - % O s a k e k o h t a i n e n t u l o s, E P S, MEUR MEUR % EUR , ,00 2,95 110, , , , , ,0 1,50 1, ,5 172, ,4 19,3 33, ,00 0,50 1,00 0,81 0, ,

7 6 TUNNISTE

8 TUNNISTE 7

9 RAMIRENT LYHYESTI A V A I N L U K U J A 2006 IFRS 2005 IFRS 2004 IFRS 2003 FAS 2002 FAS Liikevaihto, Me 497,9 389,0 315,7 172,9 101,5 Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA), Me 171,6 107,1 77,2 45,2 29,6 Liikevoitto (EBIT), Me 110,3 56,0 33,0 19,3 16,4 Tulos ennen veroja (EBT), Me 102,9 48,7 23,2 13,1 14,3 Tilikauden tulos, Me 79,2 35,5 15,5 10,5 9,5 Bruttoinvestoinnit, Me 176,5 112,6 152,7 33,2 112,8 Tulos per osake (EPS), e 2,95 1,35 0,60 0,81 1,00 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 28,1 17,2 14,2 10,3 13,3 Henkilöstö tilikauden lopussa Ramirent lyhyesti Ramirent on Pohjoismaiden ja Keski- ja Itä-Euroopan johtava rakentamiseen ja teollisuudelle koneita ja laitteita vuokraava yhtiö. Konsernilla on yhteensä 288 kiinteää toimipistettä 12 maassa (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Unkari, Venäjä, Ukraina ja Tsekin tasavalta). Ramirent-konsernin päätuoteryhmiä ovat rakennuskoneet, henkilönostimet, telineet, muotit, työmaatilat, työmaiden sähkö- ja lämmitysjärjestelmät sekä torninosturit. Konserni tarjoaa myös näihin liittyviä suunnittelu-, asennus-, kuljetus- ja neuvontapalveluja. Konsernin asiakaskunta koostuu mm. rakennusja asennusliikkeistä, teollisuuslaitoksista, telakoista, valtion ja kuntien organisaatioista sekä yksityishenkilöistä. Konsernilla on yli asiakasta. Konsernin toiminnallinen rakenne Ramirent-konserni toimii 12 maassa. Toiminnallisen rakenteen peruslähtökohtana on paikallisuus, ja eri maiden tytäryhtiöt vastaavat toiminnan toteu- R a m i r e n t O y j Ramirent-konsernin yhtiöt, joilla liiketoimintaa Ramirent Finland Oy (Suomi) Ramirent AB (Ruotsi) Bautas AS (Norja) Ramirent A/S (Tanska) Ramirent Europe Oy (Suomi) Rami-Cranes Oy (Suomi) Mavex Verktyg AB (Ruotsi) AS Ramirent (Viro) Ramirent LLC (Venäjä) Teline-Rami Oy (Suomi) SIA Ramirent (Latvia) CJSC Peterrent (Venäjä) Konevuokraamo P. Salminen Oy (Suomi) SIA Ramiteh (Latvia) Ramirent Machinery LLC (Venäjä) Rakennus-Sähkö- Kone-Järvinen Oy (Suomi) UAB Ramirent (Liettua) Ramirent Agentrade Kft. (Unkari) Ramirent S.A. (Puola) Ramirent Ukraine LLC (Ukraina) Ramirent Scaffolding Sp.z o.o.(puola) Ramirent s.r.o. (Tsekin tasavalta) 8

10 RAMIRENT LYHYESTI R A M I R E N T L U K U I N A Segmentit Liikevaihto 2006 (Me) Henkilöstö Toimipisteitä Markkina-asema Suomi Ruotsi Norja Tanska Europe Konserni tuksesta. Konsernitasolla koordinoidaan strateginen suunnittelu, investointitoiminta, rahoitus ja kaikkia markkina-alueita koskevat yhteiset asiat. Ramirent on Suomen suurin konevuokraamo, jolla on 94 toimipaikasta koostuva, koko Suomen kattava vuokraamoverkosto. Vuoden 2007 alusta lähtien Suomen vuokrausliiketoimintaa harjoittaa Ramirent Finland Oy. Ruotsissa Ramirent on toiseksi suurin konevuokraamo, jolla on 47 toimipistettä. Ruotsissa toimintaa harjoittaa Ramirent AB. Norjassa toimitaan Bautas AS:n nimissä. Bautas on Norjan suurin konevuokraamo, jolla on 36 toimipistettä. Tanskassa Ramirent on Tanskan suurin konevuokraamo ja sillä on 16 toimipistettä eri puolilla maata. Tanskassa toimitaan Ramirent A/S:n kautta. Ramirent Europe Oy vuokraa rakennuskoneita ja -laitteita Venäjällä, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Unkarissa, Ukrainassa ja Tsekin tasavallassa. Näissä maissa on tällä hetkellä yhteensä 95 toimipistettä käsittävä vuokraamoverkosto. R a m i r e n t - k o n s e r n i n t o i m i n n a l l i n e n r a k e n n e Toimipisteverkosto S U O M I R U O T S I N O R J A T A N S K A E U R O P E Konekaluston hallinta Ostot Paikallinen laitteisto Paikallinen laitteisto Paikallinen laitteisto Paikallinen laitteisto Yleiseurooppalainen kalusto Paikallinen laitteisto V e n ä j ä V i r o L a t v i a L i e t t u a P u o l a U k r a i n a U n k a r i T s e k i n t a s a v a l t a RAHOITUS 9

11 RAMIRENT MAANTIETEELLISESTI SUOMI Suomi Ramirent Finlandin voimakas kasvu jatkui vuonna Liikevaihto kasvoi 21,1 prosentilla 102,7 (84,8) miljoonaan euroon liikevoiton ollessa 25,7 (18,1) miljoonaa euroa. Segmentin kasvu selittyy pääasiassa vahvalla kysynnällä rakentamisessa, telakoilla ja teollisuuden markkinoilla. Investointien määrä oli 35,8 (14,5) miljoonaa euroa. Suomen rakennusmarkkinoiden kasvuvauhti vuonna 2006 oli 4 5 %. Ramirentin arvioiden mukaan rakennuskoneiden vuokrausmarkkinat jatkoivat kasvuaan selvästi rakennusmarkkinoita nopeammin. Ramirent Finlandin liikevaihto kasvoi kaikilla tuotelinjoilla ja kaikilla toiminta-alueella. Ramirentin arvioidaan kasvattaneen markkinaosuuksiaan, ja yrityksen liikevaihto ylitti ensimmäistä kertaa Suomessa 100 miljoonan euron rajan. Suomen vuokrausliiketoiminta omaksi segmentikseen Kari Aulasmaa Vuonna 2006 Ramirent Finland toimi ensimmäistä kertaa omana segmenttinään ilman konsernihallinnosta aiheutuvia kustannuksia. Joulukuussa 2006 päätettiin myös yhdistää kaikki Suomen toiminnot uuteen Ramirent Finland Oy:öön. Vuoden 2007 alusta alkaen Suomen liiketoiminnot ovat uuden yrityksen alaisia. Telineet-liiketoiminta tapahtuu Teline-Rami Oy:n alaisuudessa, ja torninostureiden liiketoiminta Rami-Cranes Oy:n alaisuudessa. Suomen liiketoiminnan yhtiöittäminen lisää konsernin toimintojen läpinäkyvyyttä ja segmenttien vertailtavuutta. Strategisia hankintoja tuotevalikoiman vahvistamiseksi Ramirent hankki vuonna 2006 Suomessa omistukseensa kolme yritystä: P. Salminen Oy, RSK-Järvinen Oy sekä Lainaväline HS. P. Salminen on erikoistunut maanrakennuskoneiden vuokraamiseen, ja RSK-Järvinen on erikoistunut työmaiden rakennusaikaiseen sähköistykseen ja lämmittämiseen. Kolmas yritysosto oli Lainaväline HS:n nostinten vuokraustoiminta, joka yhdistettiin välittömästi Ramirentiin. Kaikki hankinnat vahvistivat ja laajensivat Ramirentin tuotevalikoimaa ja palvelutarjontaa, sekä vahvistivat edelleen Ramirentin asemaa Suomen johtavana täyden palvelun rakennuskoneiden ja laitteiden vuokraamona. L i i k e v a i h d o n k e h i t y s ( M E U R ), n e l j ä n n e k s i t t ä i n MEUR MEUR ,2 29, ,5 24,8 23, ,8 24, , Q1 Q2 Q3 Q4 0 Q1 Q2 Q3 Q4 10

12 RAMIRENT MAANTIETEELLISESTI SUOMI Markkinoiden näkymät Ramirent Suomi lyhyesti Rakennusteollisuuden (RT) mukaan Suomen rakennusmarkkinat kasvavat 2,5 prosentilla vuonna Suomessa vuokralaitteiden käyttö on kansainvälisesti katsottuna edelleen suhteellisen vähäistä, mutta sen uskotaan kasvavan tulevaisuudessa, kun rakennusliikkeet ja teollisuus jatkavat kannattavuuden ja tuottavuuden parantamista. Näin ollen vuokramarkkinoiden uskotaan vuonna 2007 edelleen kasvavan rakennusmarkkinoita nopeammin. Suomen vuokrausmarkkinat ovat melko keskittyneet, ja Ramirentillä on hyvä asema toisena niistä kahdesta suuresta alan yrityksestä, joiden toiminta kattaa koko maan. Ramirent Finland laajentaa edelleen tuotevalikoimaansa ja kehittää uutta palvelutarjontaa. Ramirent-konserni on saanut alkunsa Ramirent Finlandista, jonka toiminta alkoi vuonna Ramirent on Suomen johtava rakennuskoneita ja -laitteita vuokraava yhtiö. Yhtiöllä on koko maan kattava 94 vuokraustoimipisteen verkosto, joka jakautuu kahdeksaan toiminta-alueeseen ja viiteen tuotelinjaan. Ramirent Finlandilla on toiminnalleen ISO 9001 laatu-, OHSAS työterveys ja -turvallisuussekä ISO ympäristösertifioinnit, sekä kansallinen RALA-pätevyys. Vuoden 2006 lopussa henkilöstön määrä oli 578. L i i k e v o i t o n k e h i t y s ( % l i i k e v a i h d o s t a ), n e l j ä n n e k s i t t ä i n % ,9 % % ,5 % ,1 % 23,8 % ,5 % 13,1 % 16,3 % ,5 % Q1 Q2 Q3 Q4 0 Q1 Q2 Q3 Q4 11

13 12 TUNNISTE

14 TUNNISTE 13

15 RAMIRENT MAANTIETEELLISESTI RUOTSI Ruotsi Ramirent AB:n positiivinen kehitys jatkui vuonna Liikevaihto kasvoi 24,5 prosentilla 130,9 (105,2) miljoonaan euroon liikevoiton ollessa 22,5 (9,3) miljoonaa euroa ilman kertaluonteisia eriä. Segmentti on jatkanut uusien paikallisten toimipisteiden avaamista ja investoinut vahvasti uusiin laitteisiin vastatakseen asiakkaiden tarpeisiin. Investointien määrä oli 43,7 (49,3) miljoonaa euroa. Mikael Öberg Vuonna 2006 Ruotsin rakennusmarkkinoiden kasvuvauhti oli 10 %. Kasvua on tapahtunut melkein kaikilla Ruotsin alueellisilla markkinoilla. Pohjois- Ruotsissa kysyntä on liittynyt infrastruktuuriohjelmiin sekä suuriin kaivos-, teräs- ja paperiteollisuuden investointeihin. Muualla Ruotsissa tarpeet ovat olleet moninaisempia ja liittyneet osin infrastruktuuriin, teollisuus- ja asuinrakentamiseen ja jossakin määrin myös liikekeskusten rakentamiseen. Vahvat markkinaolosuhteet ovat lisänneet vuokralaitteiden kysyntää ja kasvattaneet mittavasti koneiden ja kaluston vuokramarkkinoita. Ramirent Ruotsin liikevaihto on kasvanut kullakin toiminta-alueella laitteistoihin tehtyjen merkittävien investointien ansiosta, minkä perusteella Ramirent arvioi lisänneensä markkinaosuuksiaan Ruotsissa. Sisäistä ja ulkoista brandin rakentamista Ramirent muodostettiin vuonna 2004 kahden konevuokraamon Stavdalin ja Altiman fuusiossa, joten yhtiö on sangen uusi Ruotsissa. Yritys on alusta pitäen pyrkinyt päämäärätietoisesti luomaan organisaatiolle yhtenäisen linjan ja kasvattamaan sekä uusien että olemassa olevien asiakkaiden tietoisuutta Ramirent-brandista. Vastaanotto on ollut erittäin positiivinen, ja nykyään Ramirent tunnetaan hyvin Ruotsin markkinoilla. Brandin tunnettuuden kasvattamiseksi ja yrityksen arvojen esilletuomiseksi Ramirent jatkaa menestyksellistä sponsorointiohjelmaansa Ruotsin jääkiekkoliigan Elitserienin kanssa vuonna Ohjelmalla on tärkeä rooli Rami-hengen luomisessa Ruotsissa. Keskittyminen asiakkaaseen Ramirent-konsernin perustamisesta lähtien Ruotsin toiminnot ovat tehneet aktiivisesti työtä lisätäkseen paikallista läsnäoloaan, laajentaakseen asiakaskuntaansa ja vuokrakalustoaan sekä parantaakseen asiakaskeskeisyyttään. Vuonna 2006 segmentti avasi lisää uusia paikallisia toimipisteitä ja laajensi uusille markkinoille joko orgaanisen kasvun kautta tai osta- L i i k e v a i h d o n k e h i t y s ( M E U R ), n e l j ä n n e k s i t t ä i n MEUR 2005 MEUR , ,5 26,7 24,8 30, ,9 31,2 31, Q1 Q2 Q3 Q4 0 Q1 Q2 Q3 Q4 14

16 RAMIRENT MAANTIETEELLISESTI RUOTSI malla paikallisen yhtiön kuten Skellefteåssa. Asiakkaiden määrä on kasvanut 10 prosentilla vuonna 2006, ja Ramirent on solminut useita koko maata kattavia asiakassopimuksia sekä rakennusalalla että teollisuudessa. Ramirent jatkoi toimiaan kasvattaakseen osuuttaan nostinten ja tie- ja vesirakennuskoneiden markkinoilla sekä toi markkinoille uudentyyppisiä teräsmoduuleita, jotka on suunniteltu erityisesti teollisuuden huoltotöihin sekä ahtaiden tilojen rakennustöihin. Ramirent on myös avannut kotisivuillaan Ramirent TV -nimisen verkkokanavan, jonka kautta asiakkaat saavat tuotetietoa ja teknistä tukea. Markkinoiden näkymät Ruotsin rakennusliiton (BI) mukaan rakennusmarkkinoiden arvioidaan kasvavan 4 prosentilla vuonna Kasvuvauhtiennuste on alhaisempi kuin vuodelle 2006 tehty, sillä rakennusteollisuutta rajoittaa ammattitaitoisen työvoiman ja rakennusmateriaalien puute. Vuonna 2007 Ramirent odottaa Ruotsin konevuokrausmarkkinoiden pysyvän edelleen korkealla tasolla, kuitenkaan nousematta yhtä korkealle kuin poikkeuksellisen hyvänä vuonna Ramirentin lisäksi Ruotsissa toimii vain yksi toinen kansainvälinen konevuokrausketju, jolla on koko maan kattava täysi tuotevalikoima ja palveluverkosto. Ramirent Ruotsi tulee menemään yhä useammille paikallismarkkinoille, laajentamaan vuokrakalustoaan ja kehittämään segmenttiään tehokkuuden ja asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi. Ramirent Ruotsi lyhyesti Ramirent Ruotsi syntyi vuonna 2004 Ramirentin ostaessa NCC:n sisäisen rakennuskonevuokrausliiketoiminnan Altiman. Ramirent on Ruotsin toiseksi suurin konevuokrausyhtiö. Segmentillä on toimintaa 47 toimipisteessä yhdeksällä toiminta-alueella. Ramirent AB:llä on seuraavat sertifikaatit: ISO 9001 laatu- ja ISO ympäristösertifioinnit. Vuoden 2006 lopussa henkilöstön määrä oli 575. L i i k e v o i t o n k e h i t y s ( % l i i k e v a i h d o s t a ), n e l j ä n n e k s i t t ä i n % % ,5 % 19,5 % ,0 % 14,8 % 10 7,9 % 11,7 % 11,8 % ,0 % 5 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 15

17 16 TUNNISTE

18 TUNNISTE 17

19 RAMIRENT MAANTIETEELLISESTI NORJA Norja Ramirent Norja (Bautas) kasvoi vahvasti ja kannattavasti vuonna Liikevaihto kasvoi 19,4 prosentilla 120,3 (100,8) miljoonaan euroon liikevoiton ollessa 27,2 (15,7) miljoonaa euroa. Segmentti todisti jälleen olevansa johtava yhteistyökumppani suurissa projekteissa ja solmi vuoden mittaan useita uusia asiakassopimuksia. Investointien määrä oli 27,7 (16,6) miljoonaa euroa. Eivind Bøe Norjan rakennusmarkkinat kasvoivat 2,6 prosentilla vuonna Kasvu oli vahvaa ja toiminta vilkasta kaikilla sektoreilla, ja merkittävintä kasvua nähtiin yleisrakentamisessa. Vilkkaan kysynnän ongelmat pystyttiin välttämään rakennusalalla, kun osa työvoimaa hankittiin Itä-Euroopan maista ja koska sektorin tuottavuus parani merkittävästi. Alhaisen korkotason ansiosta aloitettiin ennätysmäärä muita kuin asuinrakennusprojekteja, ja toisaalta yksityisten projektien määrä korvasi hieman vähäisemmän julkisen rakentamisen. Tämän ansiosta Norjan konevuokrausmarkkinat kasvoivat hyvää vauhtia. Segmentin liikevaihto Bautas-nimen alla lisääntyi kaikilla toiminta-alueilla huomattavien laiteinvestointien sekä uusien asiakassopimusten myötä. Tärkeä kumppani isoissa projekteissa Bautaksella on selkeä strategia tulla tärkeimmäksi kumppaniksi Norjassa toteutettavissa suurissa rakennusprojekteissa. Tällaiset projektit asettavat korkeita vaatimuksia laitteiston ja henkilöstön koordinoinnille työmaalla. Näiden vaatimusten toteuttamiseksi Bautas on kehittänyt mallin, jossa se ottaa kokonaisuudessaan vastuun työmaan laitteistotarpeista ja luo siten suoran kanavan kiinteistön omistajan ja laitteiston toimittajan välille. Läheinen yhteistyö mahdollistaa sen, että asiakkaalle voidaan toimittaa ratkaisut nopeasti, joustavasti ja luovasti. Vuoden 2006 kolme suurprojektia (Oslon oopperatalo sekä Aukran and Snøhvitin nestekaasuprojektit) toteutettiin tämän mallin mukaisesti, ja ne muodostivat 11 % Bautasin liikevaihdosta. L i i k e v a i h d o n k e h i t y s ( M E U R ), n e l j ä n n e k s i t t ä i n MEUR 2005 MEUR , ,0 24,3 26,0 28, ,2 28,9 29, Q1 Q2 Q3 Q4 0 Q1 Q2 Q3 Q4 18

20 RAMIRENT MAANTIETEELLISESTI NORJA Organisaatiota vahvistettiin lisäten reagointia markkinamuutoksiin Vuonna 2006 kehitettiin ja toteutettiin uusi strategia, jonka pohjalta segmentti on enemmän markkinaorientoitunut. Bautas on myös muuttanut johtamisrakennettaan selkeyttämällä vastuualueita panostaen entistä enemmän asiakaskeskeisyyteen. Sekä operatiivista johtoa että tuotejohtamista on vahvistettu, mikä parantaa mahdollisuuksia reagoida markkinamuutoksiin ja lisätä toiminnan tehokkuutta. Markkinoiden näkymät Norjan rakennusmarkkinoiden arvioidaan Byggstrategin mukaan kasvavan 2,5 prosentilla vuonna Kasvuvauhdin ennuste on alhaisempi kuin vuodelle 2006, koska osa meneillään olevista suurista rakennusprojekteista valmistuu. Näin ollen Ramirent odottaa Norjan konevuokrausmarkkinoiden kasvavan tänä vuonna edellisvuotta hitaammin. Bautas on Norjan ainoa konevuokrausketju, jolla on koko maan kattava täysi tuotevalikoima ja palveluverkosto. Bautas jatkaa pyrkimyksiään lisäkasvun saamiseen uusien asiakassopimusten ja sisäisen tehokkuuden parantamisen avulla. Ramirent Norja lyhyesti Norjassa Ramirent toimii Bautas-nimellä. Bautas on konevuokrausyhtiö, joka sai alkunsa Ramirentin vuonna 2002 ostamasta norjalaisesta rakennusliikkeestä Veidekkestä. Bautas on Norjan suurin konevuokrausyhtiö. Segmentillä on toimintaa 36 toimipisteessä kolmella toiminta-alueella. Bautas on sertifioitu StartBANKin standardin mukaan. Vuoden 2006 lopussa henkilöstön määrä oli 594. L i i k e v o i t o n k e h i t y s ( % l i i k e v a i h d o s t a ), n e l j ä n n e k s i t t ä i n % 2005 % ,4 % 23,2 % 22,6 % 20 18,5 % 19,2 % 20 19,4 % 15 14,3 % ,5 % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 19

21 20 TUNNISTE

22 TUNNISTE 21

23 RAMIRENT MAANTIETEELLISESTI TANSKA TANSKA Ramirent Tanska kasvoi voimakkaasti kannattavuuttaan parantaen vuonna Liikevaihto kasvoi 17,1 prosentilla 50,0 (42,7) miljoonaan euroon voiton ollessa 7,3 (4,2) miljoonaa euroa. Segmentin kasvu selittyy erittäin aktiivisilla rakennusmarkkinoilla. Investointien määrä oli 14,4 (9,1) miljoonaa euroa. Vuonna 2006 Tanskan rakennusmarkkinat kasvoivat noin 7 prosentin tahtia ennätyskorkealle tasolle, mitä edisti hyvä yleinen taloustilanne. Rakennusmarkkinoiden aktiivisuus vaikutti voimakkaasti konevuokrausliiketoimintaan. Ramirentin arvioiden mukaan korkeampi kysyntä ja käyttöaste johtivat rakennuskoneiden vuokrausmarkkinoiden selvästi rakennusmarkkinoita nopeampaan kasvuun. Ramirent Tanska onnistui sekä lisäämään liikevaihtoaan että parantamaan markkinaosuuttaan huolimatta telineliiketoimintansa heikkenemisestä. Kannattavuus parantui, vaikka uudelleen vuokrattujen koneiden ja laitteiden osuus oli suuri. Muutoksia tuotetarjonnassa kannattavuuden parantamiseksi Erik Høi Vuonna 2006 Ramirent päätti lopettaa telinepystytyspalvelunsa Tanskassa ja aikoo tästedes vuokrata vain valikoituja telinetuotteita. Kalusto siirrettiin Ramirentin toimipisteisiin Venäjälle ja Puolaan, joissa kyseisen kaluston kysyntä on korkealla tasolla. Tämä on hyvä ja toimiva esimerkki Ramirentin koko Euroopan kattavan verkoston eduista. Tanskassa keskitytään enemmän Ramirentin muihin tuotelinjoihin sekä markkinoiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Ramirent Tanska on kehitellyt lupaavaa tuotetta nimeltä Rakennusapu. Kyseessä on uusi työmaalogistiikan ja -palveluiden konsepti, joka esitellään laajemmin vuonna Uusi logistiikkakeskus Tanskan itäosa on ollut Tanskan ainoa alue, jossa Ramirent tarjoaa koko tuotelinjaansa. Tämän alueen toiminta hoidetaan paikallisessa logistiikkakeskuksessa Grevessä lähellä Kööpenhaminaa. Vuonna 2006 Ramirent Tanska perusti uuden logistiikkakeskuksen Tanskan länsiosaan, Etelä-Jyllannissa sijaitsevaan Funeniin. Uudessa keskuksessa on työn alla koko tuotelinjan toteuttaminen. Funenin logistiikkakeskuksensa ansiosta Ramirent pystyy entistä paremmin hyödyntämään kokonsa ja kasvamaan entisestään. L i i k e v a i h d o n k e h i t y s ( M E U R ), n e l j ä n n e k s i t t ä i n MEUR MEUR ,2 10,7 11,3 12, ,2 11,6 14,0 14, Q1 Q2 Q3 Q4 0 Q1 Q2 Q3 Q4 22

24 RAMIRENT MAANTIETEELLISESTI TANSKA Markkinoiden näkymät Rakennustoiminta tulee olemaan vilkasta myös vuonna 2007, mutta sitä rajoittavat työvoiman puute sekä yleiset palkkatasopaineet. Tanskan rakennusmarkkinoiden arvioidaan kasvavan 1,5 prosentilla vuonna 2007 (Danish Construction Association, DB). Tanskan konevuokrausmarkkinat ovat monien pienten toimijoiden takia sirpaleiset ja kilpailu paikallismarkkinoilla on kovaa. Konevuokraustoiminta on lisääntynyt, ja melkein kaikki olemassa olevat vuokrausyritykset Tanskassa ovat vahvistaneet toimipisteverkkoaan ja tuotelinjaansa. Varmistaakseen tulevaisuuden kasvuaan, tuottavuuttaan sekä liikevoittoaan sekä houkutellakseen ammattitaitoista työvoimaa Ramirent Tanska vahvisti vuonna 2006 HRM-organisaatiotaan ja myyntiään. Ramirent Tanska investoi uuteen kalustoon vastatakseen asiakkaiden kysyntään ja vähentää uudelleenvuokrausta. Ramirent Tanska lyhyesti Ramirent Tanska muodostettiin ja yhdistettiin Ramirent-konserniin Altiman ja Treffcon ostamisen jälkeen vuonna Segmentillä on toimintaa 16 toimipisteessä kolmella toimintaalueella. Vuoden 2006 lopussa henkilöstön määrä oli 205. L i i k e v o i t o n k e h i t y s ( % l i i k e v a i h d o s t a ), n e l j ä n n e k s i t t ä i n % % ,5 % 18,3 % ,4 % 14,2 % 12,7 % ,4 % 11,8 % ,2 % Q1 Q2 Q3 Q4 0 Q1 Q2 Q3 Q4 23

25 24 TUNNISTE

26 TUNNISTE 25

27 RAMIRENT MAANTIETEELLISESTI EUROOPPA Europe Ramirent Europen voimakas kehitys jatkui vuonna Liikevaihto kasvoi 70,9 prosentilla 96,4 (56,4) miljoonaan euroon liikevoiton ollessa 26,2 (11,8) miljoonaa euroa. Segmentin kasvu on seurausta vahvoista rakennusmarkkinoista kaikissa niissä maissa, joissa segmentillä on toimintaa. Investointien määrä oli 57,4 (41,1) miljoonaa euroa. Vuonna 2006 Keski- ja Itä-Euroopan rakennusmarkkinoiden kasvuvauhti oli noin 10 %. Ramirentin arvioiden mukaan rakennuskoneiden vuokrausmarkkinat jatkoivat kasvuaan rakennusmarkkinoita nopeammin. Ramirentin liikevaihto lisääntyi kaikissa niissä Keski- ja Itä-Euroopan maissa, joissa segmentillä on toimintaa. Nykyiset markkinat Kasvu nykyisillä markkinoilla oli vahvaa vuonna Liikevaihto kasvoi kussakin maassa vuonna 2006 vähintään 50 %, miltei kaksinkertaistuen edellisvuodesta Unkarissa ja Ukrainassa. Tämä kehitys on seurausta vahvasta investoinnista kapasiteetin lisäämiseksi asiakkaiden kasvaneeseen kysyntään vastaamiseksi sekä toimipisteverkoston laajentamiseksi. Unkarissa vuonna 2005 hankitun Agentraden toiminnot yhdistettiin Ramirentiin heinäkuun alussa. Yhtiöiden yhdistäminen on edennyt hyvin. Timo Korhonen Toimintojen laajentaminen Ramirentillä on kaikista merkittävistä eurooppalaisista rakennuskonevuokrausyrityksistä vahvin jalansija Keski- ja Itä-Euroopan markkinoilla. Ramirent pyrkii hyödyntämään johtavaa asemaansa laajentaakseen osuuttaan vakiintuneista ja kasvavista markkinoista sekä kasvamaan riskiä jakaen. Ramirentillä on etua toimintansa pitkäjänteisyydestä tällä alueella ja vuodesta 1989 alkaen hyviä referenssejä siirtymisestä uusille markkinoille ja asemansa vakiinnuttamisesta niillä. Vuonna 2006 Tsekin tasavalta lisättiin Ramirent-markkinoiden kasvavaan luetteloon. Toiminta aloitettiin kesäkuussa ja jo nyt on nähtävissä hyvää kehitystä. L i i k e v a i h d o n k e h i t y s ( M E U R ), n e l j ä n n e k s i t t ä i n MEUR MEUR , , ,6 12,0 16,8 19, ,5 20, Q1 Q2 Q3 Q4 0 Q1 Q2 Q3 Q4 26

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Kari Kallio, toimitusjohtaja Ramirent-konserni lyhyesti Ramirent on yksi Euroopan johtava konevuokraamo. Tällä hetkellä Ramirentillä on 270 (223) toimipistettä yhdessätoista

Lisätiedot

S I S Ä L L Y S L U E T T E L O

S I S Ä L L Y S L U E T T E L O S I S Ä L L Y S L U E T T E L O s. 3 Toimitusjohtajan katsaus s. 8 Ramirent lyhyesti s. 10 Ramirent maantieteellisesti s. 10 Ramirent Suomi s. 14 Ramirent Ruotsi s. 18 Ramirent Norja s. 22 Ramirent Tanska

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Q3/2009 Osavuosikatsaus. 11.11. 2009 Toimitusjohtaja Magnus Rosén

Q3/2009 Osavuosikatsaus. 11.11. 2009 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Q3/29 Osavuosikatsaus 11.11. 29 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Tammi-syyskuu lyhyesti Liikevaihto aleni -29, % 376,3 (53,1) :oon; -22,4 % paikallisessa valuutassa Liikevoitto 32,4 (99,4) ; liikevoittomarginaali

Lisätiedot

Ramirentin vuosi Kari Kallio, toimitusjohtaja Yhtiökokous , Pörssisali

Ramirentin vuosi Kari Kallio, toimitusjohtaja Yhtiökokous , Pörssisali Ramirentin vuosi 2007 Kari Kallio, toimitusjohtaja Yhtiökokous 9.4.2008, Pörssisali Ramirent lyhyesti Pohjoismaiden sekä Keski- ja Itä- Euroopan johtava konevuokraamo Liikevaihto 634 Me (2007) Yli 3.600

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Q3/2009 Osavuosikatsaus Sijoittajaesitys. 11.11.2009 Franciska Janzon Viestintäjohtaja

Q3/2009 Osavuosikatsaus Sijoittajaesitys. 11.11.2009 Franciska Janzon Viestintäjohtaja Q3/2009 Osavuosikatsaus Sijoittajaesitys 11.11.2009 Franciska Janzon Viestintäjohtaja Ramirent lyhyesti Johtava laitevuokrausyritys Pohjoismaissa, Keski- ja Itä-Euroopassa Symbolimme Toiseksi suurin yritys

Lisätiedot

Liikevaihto ja tulos kasvoivat voimakkaasti

Liikevaihto ja tulos kasvoivat voimakkaasti 1 (15) Ramirent-konsernin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006 Liikevaihto ja tulos kasvoivat voimakkaasti Liikevaihto kasvoi 35,4 % vuoden 2005 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna ollen 105,1 (77,6)

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Yhtiökokous Magnus Rosén, toimitusjohtaja

Yhtiökokous Magnus Rosén, toimitusjohtaja Yhtiökokous 2014 26.3.2014 Magnus Rosén, toimitusjohtaja @ Ramirent 2014 2013: Vahva rahavirtojen kasvu tuki vahvaa tasetta Liikevaihto oli 647,3 (714,1) milj. euroa, laskua 9,4 % EBITA 92,1 (100,6) milj.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER 3.2.2016 1 KESKEISET ASIAT VUONNA 2015 Päivittäistavarakaupassa vakaa markkina-asema ja hyvä kannattavuus Rauta- ja sisustuskaupan kannattavuus parani selvästi Keskon uusi

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006 Kari Kallio, toimitusjohtaja Sisältö Ramirent-konserni lyhyesti Osavuosikatsaus 1-3/2006 Markkinat ja näkymät vuodelle 2006 Liitteet Tunnuslukuhistoria 10 suurinta

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2006 Kari Kallio, toimitusjohtaja Sisältö Ramirent-konserni lyhyesti Osavuosikatsaus 1-6/2006 Markkinat ja näkymät vuodelle 2006 Liitteet Tunnuslukuhistoria 10 suurinta osakkeenomistajaa

Lisätiedot

konevuokraus kasvaa tuomalla tehokkuutta työmaille

konevuokraus kasvaa tuomalla tehokkuutta työmaille Sijoitusmessut 2016 konevuokraus kasvaa tuomalla tehokkuutta työmaille Tapio Kolunsarka, toimitusjohtaja, Ramirent oyj Ramirent on johtava konevuokrausratkaisujen tarjoaja Markkinajohtaja kahdeksassa maassa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA YHTIÖKOKOUS

MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA YHTIÖKOKOUS MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA YHTIÖKOKOUS 17.3.2016 Liikevaihto kasvoi 635,6 milj. euroon, kasvua 3,6 % tai 6,0 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla EBITA 66,8 (65,8) milj. EUR tai 10,5 % (10,7 %)

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Martela. Tilinpäätös

Martela. Tilinpäätös Martela Tilinpäätös 3.2.2017 1 TAMMI-JOULUKUU YHTEENVETO 2 Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 8,6 % edellisvuodesta. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto laski 2,8 %, johtuen erityisesti

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus Timo Kohtamäki Toimitusjohtajan katsaus Kannattavasti kasvava Lemminkäinen 2 2 Katsauksen sisältö Vuosi 2011 lyhyesti Lemminkäisen strategia Vuoden 2012 näkymät 3 Vuoden 2011 pääkohdat Kilpailukyky vahvistui:

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote Kari Kallio

Tilinpäätöstiedote Kari Kallio Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2006 Kari Kallio Toimitusjohtaja Sisältö Ramirent-konserni lyhyesti Tilinpäätös 2006 Markkinat ja näkymät vuodelle 2007 Liitteet Tuloslaskelma ja tase Tunnuslukuhistoria 10

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013

Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013 Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 7.2.2014 Oriola-KD tammi-joulukuu 2013 Ruotsissa kannattavuus vahvistui molemmissa liiketoiminnoissa Venäjän tukkukaupan liiketappio heikensi

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ:N TILIPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELT 27.02.2003 1(7) RAMIRENT OYJ:N TILIPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2002 RAMIRENT KASVAA VAHVASTI

RAMIRENT OYJ:N TILIPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELT 27.02.2003 1(7) RAMIRENT OYJ:N TILIPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2002 RAMIRENT KASVAA VAHVASTI Julkaistu: 2003-02-27 12:00:27 CET Ramirent Oyj - neljännesvuosikatsaus RAMIRENT OYJ:N TILIPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELT RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.02.2003 1(7) RAMIRENT OYJ:N TILIPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2002

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.7.2005 30.9.2005 1 Elisan Q3 2005 Q3 2005 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Saunalahti-kaupan eteneminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q3

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 VACON OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2003 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2003 VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 Tammikuu-maaliskuu yhteenveto

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016 Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto parani, viimeinen neljännes jäi edellisvuodesta 2 HKScan-konserni 2015

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi Tulosta sivu Atria Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.7.2005 KLO 10.00 ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Atria-konsernin liikevoitto katsauskaudelta oli 15,9 miljoonaa euroa (20,1 milj. euroa).

Lisätiedot

RAMIRENT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2007

RAMIRENT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2007 RAMIRENT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2007 KESKEISET TUNNUSLUVUT Me 1-3/2007 1-3/2006 1-12/2006 Liikevaihto 136,6 105,1 497,9 Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) 46,5 34,7 171,6 Liikevoitto

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Riku Kytömäki toimitusjohtaja

Varsinainen yhtiökokous Riku Kytömäki toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 Riku Kytömäki toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Tilinpäätös 2013 Markkinakatsaus Kilpailuasema Tavoitteet ja strategia Näkymät vuodelle 2014-2 - Vuonna 2013 liikevaihto oli

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Oriola KD Oyj Tammi syyskuu 2007. Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja 23.10.2007

Oriola KD Oyj Tammi syyskuu 2007. Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja 23.10.2007 Oriola KD Oyj Tammi syyskuu 2007 Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja 23.10.2007 Avainluvut 1 9/2007 1 9/2006 Muutos % 2006 Laskutus, Me 1884,5 1737,1 + 8 % 2340,1 Liikevaihto, Me 1045,7 991,0 + 6 % 1334,7

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Oriola KD Oyj Tammi kesäkuu 2011. Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 4.8.2011

Oriola KD Oyj Tammi kesäkuu 2011. Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 4.8.2011 Oriola KD Oyj Tammi kesäkuu 2011 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 4.8.2011 Avainlukuja tammi kesäkuu 2011 1 6/11 1 6/10 Muutos % Q2/11 Q2/10 Muutos % Liikevaihto, Me 1066 903 18 % 536 487 10 % Liiketulos,

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 12.2.2004 klo 12.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2003

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 12.2.2004 klo 12.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2003 1 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 12.2.2004 klo 12.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2003 - Tuloskehitys positiivinen - Liikevaihto 23,5 milj. euroa, (24,0 milj. euroa)

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015 Metsä Board Financial 215 Tilinpäätöstiedote statements review 215 Vuoden 215 kohokohdat Kartonkien toimitusmäärät kasvoivat 12 % verrattuna vuoteen 214 Liikevoitto parani 32 % Vahva liiketoiminnan kassavirta

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous 29.3.2012 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Sisältö Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Tilinpäätös 2011 Markkinat ja markkina-asema Tavoitteet

Lisätiedot

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Orion jakautuu 1.7.2006 Orion konserni Uusi Orion Oyj Oriola KD Oyj Orion Pharma Orion Diagnostica KD Oriola Lääkkeiden ja diagnostisten testien T&K, valmistus ja

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET 2 3 YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 VUOSI 2014 LYHYESTI 2014 liikevaihto 639,7 milj. e

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 %

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 2016 Timo Levoranta 3.2.2017 Kasvustrategian vaiheet toteutus vaatii muutosta ja tuo mahdollisuuksia

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

Cargotec Varsinainen yhtiökokous

Cargotec Varsinainen yhtiökokous Cargotec Varsinainen yhtiökokous 22.3.2016 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen 22.3.2016 2 Yhtiökokous Cargotecin vuosi 2015 Onnistumiset Selkeä kannattavuuden paraneminen Kalmarissa ja Hiabissa Kannattavin

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Exel Compositesin tuloskehitys Q1-Q3 2013 Exel Compositesin strategia Hallituksen ehdotus ylimääräisestä pääomanpalautuksesta

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus 14.3.2005 Sisällys Vuosi 2004 Näkymät vuodelle 2005 Strategiset valinnat Vuosi 2004 Tietoliikennemarkkinat Elisa säilytti asemansa kovassa kilpailussa Kokonaismarkkinan kasvu pieni

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 5.8.2008 toimitusjohtaja Tapani Kiiski Kysyntä edelleen vilkasta Vaneriteollisuuden markkinanäkymät heikentyneet viime kuukausien aikana. Hinnat laskussa ja tilauskannat

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Toimitusjohtaja Juha Näkki 12.8.2015 Markkinakatsaus Suunnittelupalveluiden kysyntä oli alkuvuonna 2015 keskimäärin viime vuoden kysyntää paremmalla tasolla. Tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 1 INLOOK GROUP OY Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 Toimintaympäristö Päättyneellä tilikaudella kotimaan rakentavat liiketoiminnot pystyivät ylläpitämään volyyminsa ja kannattavuutensa

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla.

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TILINPÄÄTÖS 2016 HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TEKNOLOGINEN EDELLÄKÄVIJÄ Monipuoliset taloushallinnon ohjelmistot

Lisätiedot